Page 1

Instrumente Structurale 2007-2013

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI

PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DE MEDIU

Contract de Finantare Nr.121172/08.04.2011 COD CCI – 2009 RO 161 PR 019 „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Mures”

– 24 oct 2012, Tîrgu Mureş ş-

sc compania aquaserv sa tg mures


Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş

PARTENERI, ROLURI ŞI RESPONSABILITĂŢI Ministerul Mediului şi Pădurilor – Autoritatea de Management prin Direcţia Generală pentru Managementul Instrumentelor Structurale este responsabilă cu implementarea Programului Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu). În această calitate, va acţiona ca planificator global al politicii de mediu, manager financiar şi lider de proces şi va monitoriza implementarea Proiectului şi atingerea obiectivelor POS Mediu (www.mmediu.ro); Organismul Intermediar Program Operaţional Sectorial de Mediu Sibiu, reprezintă Autoritatea de Management în teritoriu ; BERD – Banca Europeana pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, asigură Beneficiarului un împrumut pentru finanţarea Proiectului, alta decât cea eligibilă (www.ebrd.com); Operatorul Regional S.C. Compania AQUASERV S.A. este Beneficiarul Final al Proiectului şi are responsabilităţi legate de implementarea tehnică, de informare şi publicitate a Proiectului (www.aquaserv.ro); Consultantul angajat de S.C. Compania AQUASERV S.A. şi reprezentat de AECOM INGENIERIA S.R.L. în calitate de Lider al Asociaţiei AECOM INGENIERIA S.R.L., SAFEGE S.A. NANTERRE FRANCE şi TRACTEBEL ENGINEERING S.A., este responabil pentru Asistenţă Tehnică pentru pregătirea Documentaţiilor de Atribuire pentru contractele de lucrări, publicitate şi supervizarea lucrărilor (www.aecom.com); Contractorii de lucrări ,”Antreprenorii” conform definiţiei din contractele tip FIDIC, sunt responsabili cu proiectarea si execuţia/sau execuţia lucrărilor de reabilitare şi construcţie conform contractelor de lucrări încheiate cu Autoritatea Contractantă, S.C. Compania AQUASERV S.A.


Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Mures

Valoarea totală a Proiectului, defalcată pe surse de finanţare Valoarea totala a Proiectului fara TVA

Valoarea eligibila a Proiectului, conform POS Mediu*

din care:

(lei)

(lei)

(lei)

(%)

(lei)

(%)

1=2+7

2=3+5

3

4=3/2

5

467.065.003

418.863.893

410.486.616

98

8.377.277

Valoarea eligibila nerambursabila din: -FC: 356.034.308 lei - BS: 54.452.308 lei -Total: 410.486.616 lei

Valoarea proiectului, alta decat cea eligibila conform POS Mediu, fara TVA**

TVA, din care: Valoarea TVA aferenta valorii eligibile a Proiectului conform POS Mediu

Valoarea TVA aferenta altei valori decat cea eligibila conform POS Mediu

(lei)

(lei)

(lei)

6=5/2

7

8

9

2

48.201.110

100.059.525

11.568.267

Contributia beneficiarului din bugetul local

*) Valoarea eligibilă a proiectului, conform POS, este formată din Fondul de Coeziune, Bugetul de Stat și Bugetul Local; **) Diferenţa dintre valoarea totală a proiectului şi valoarea eligibilă a proiectului conform POS Mediu; această valoare se compune din: - valoarea proiectului care cuprinde categorii de cheltuieli eligibile, conform O.U.G. nr.64/2009; - valoarea proiectului care cuprinde categorii de cheltuieli altele decât cele eligibile conform O.U.G. nr.64/2009


Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Mures

Obiective: ARIA DE ACOPERIRE A PROIECTULUI  

Valoarea totală a proiectului – 467.065.003 Lei (110.875.965 Euro) Perioada de implementare – 2011 – 2015 Beneficiari – aproximativ 300.000 de locuitori din zona de operare AQUASERV

Localităţi care vor beneficia de investiţii:    

TÎRGU-MUREŞ – 23,2 milioane euro REGHIN – 10,7 milioane euro SIGHIŞOARA – 10,8 milioane euro TÂRNĂVENI – 13,7 milioane euro LUDUŞ – 18,4 milioane euro IERNUT – 7,7 milioane euro CRISTURU SECUIESC – 4 milioane euro

Aducţiuni:  

VOINICENI - SĂRMAŞU – 11,8 milioane euro BAND-PĂNET – 3,4 milioane euro VALEA NIRAJULUI – 7,2 milioane euro


Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Mures

Obiectivul general al Proiectului îl reprezintă îmbunătătirea infrastructurii în sectorul de apă /apă uzată din:

Judeţul Mureş, localităţile: Tîrgu Mures cu investiţii în : staţia de epurare si reţelele apă şi canalizare, Reghin cu investiţii în : staţia de epurare si reţelele canalizare, Târnăveni cu investiţii în : staţia de tratare apă potabilă, staţia de epurare si reţelele apă şi canalizare, Luduş cu investiţii în : staţia de tratare apă potabilă, staţia de epurare (nouă) şi reţele apă şi canalizare, Iernut cu investiţii în : staţia de tratare apă potabilă, staţia de epurare si reţele apă şi canalizare, Miercurea Nirajului cu investiţii în : staţie de tratare apă potabilă (nouă), Sighisoara cu investiţii în : staţie de tratare apă potabilă şi reţele apă şi canalizare cât si investitii strategice cum sunt constructia aducţiunilor: Valea Nirajului, Band – Pănet si reabilitarea aductiunii Voiniceni – Sărmas; Judetul Harghita, localitatea: Cristuru Secuiesc cu investiţii în : staţie de tratare apă potabilă, si reţele apă şi canalizare


Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Mures

– Contracte de lucrari – FIDIC, Cartea Galbena – proiectare şi execuţie MS-TM-YB-01: Tîrgu Mures - Reabilitarea statiei de epurare – linia nămolului, Valoare estimata: 28.598.805 lei; valoare contractată: 28.006.726,07 lei MS-RG-YB-02: Reghin - Reabilitare si extindere faza tertiară pentru statie de epurare, Valoare estimata: 24.248.670 lei; valoare contractată: 22.978.010,06 lei MS-MN-YB-03: Miercurea Niraj - Captare si statie de tratare a apei, Valoare estimata: 6.437.845 lei; MS-SG&CS-YB-04: Sighisoara si Cristuru Secuiesc - Reabilitarea statiilor de tratare a apei, Valoare estimata: 26.863.773 lei; MS-TA-YB-05: Tîrnăveni - Reabilitarea statiei de tratare a apei, Valoare estimata: 18.391.042 lei; MS-L&I-YB-06: Ludus si Iernut - Reabilitarea statiilor de tratare a apei, Valoare estimata: 21.774.176 lei;valoare contractată: 21.770.215,79 lei MS-TA-YB-07: Tîrnăveni - Reabilitarea statiei de epurare, Valoare estimata: 21.791.398 lei;valoare contractată:20.266.600 lei MS-L&I-YB-08: Ludus - Construirea unei noi statii de epurare si Iernut reabilitarea statiei de epurare, Valoare estimata: 35.502.015 lei ;


Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Mures  

- Contracte de lucrari – FIDIC, Cartea Rosie MS-VS-RB-01: Aductiune Voiniceni -Sărmasu - Reabilitarea conductei de aductiune, statii de pompare si rezervoare apă potabilă, Valoare estimata: 42.145.127 lei; MS-TM-RB-02 Tîrgu Mures - Reabilitarea/extinderea sistemului de alimentare cu apa potabilă si a sistemului de canalizare, statii de pompare apă potabilă, statii de pompare ape uzate si conducte de refulare, sistem SCADA, Valoare estimata: 55.754.286 lei; MS-SG&CS-RB-03 Sighisoara/Cristuru Secuiesc - Reabilitare cond.aductiune, extindere retele de apă potabilă si canalizare, statie de pompare apă pot., statii de pompare apă uzată si cond. de refulare, Valoare estimata: 26.907.060 lei; MS-B&P-RB-04 Band - Pănet - Constructie cond.de aductiune, statie de pompare, rezervor apă potabilă, Valoare estimata: 11.907.846 lei; MS-RG-RB-05 Reghin - Extinderea retelei de canalizare, statii de pompare ape uzate si cond.de refulare, Valoare estimata: 15.092.712 lei; MS-VN-RB-06 Valea Nirajului - Conducta de aductiune, Valoare estimata: 19.324.614 lei; MS-TA-RB-07 Tîrnăveni - Extinderea retelei de canalizare, statii de pompare apă uzată si cond. Refulare, Valoare estimata: 10.401.943 lei; MS-L&I-RB-08 Ludus/Iernut - Reabilitare/extindere sisteme de alimentare cu apă potabilă si sisteme de canalizare, statii de pompare apă potabilă, statii de pompare ape uzate si conducte de refulare, Valoare estimata: 38.099.146 lei;


Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Mures

Antreprenori contractaţi până în prezent prin semnarea a 4 contracte de lucrări tip FIDIC Galben:

Contractul MS-TM-YB-01: asocierea Sociedad Anonima de Orbas y Servicios, Copasa-AIN Active S.L.-S.C. Lasprom SRL. Contractul MS-RG-YB-02: Passavant-Roediger GmbH Contractul MS-L&I-YB-06: asocierea SC Beespeed Automatizari SRL si SC DATCOMP SRL si SC CONIMUR SRL. Contractul MS-TA-YB-07: asocierea SC EDAS EXIM SRL si SC TEHNIC TRUST SA.


Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Mures

Nr. crt. 1 2 3 4 5

CONTRACT / COMPONENTĂ

MS-Ser-01 Auditul Asistenţă MS-Ser-02 MS-TM-YB-01 Tirgu MS-RG-YB-02 Reghin MS-MN-YB-03 Miercurea Tehnică pentru pregătirea masurii Mures - POS Reabilitarea Reabilitare si Mediu extindere Niraj - Captare si statie Documentaţiilor de–statie statiei de epurare linia faza tertiara pentru de tratare a apei Atribuire pentru namolului de epurare contractele de lucrări, publicitate şi supervizarea lucrărilor

Valoare estimată contract 24.563.297 967,674/ 28.330.641 24.248.670 6,437,845 RON/Valoare 18.994.988 28.006.726,07 22.978.010,06 contractata (*)

Dată anunţ de participare

decembrie 2012 SEAP martie 2013 115414/15.02.201 132041/15.12.201 131296/26.10.201 1

Dată limită depunere 15.06.2011 ianuarie 30.01.2012 07.12.2011 aprilie 2013 ofertă 2013

Dată semnare 30 aug martie 19.04.2012 28.03.2012 iulie 2013 contract 2011 2013

Dată finalizare 05.03.2015 decembrie 28.02.2015 10.05.2015 mai 2016 contract 2016 (inclusiv PND)


Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Mures

6 7 8 9 10 11

MS-SG&CS-YB-04 Sighisoara si Cristuru Secuiesc - Reabilitarea MS-L&I-YB-06 Ludus si - MS-TA-YB-05 MS-TA-YB-07 Tirnaveni MS-L&I-YB-08 Ludus MS-VS-RB-01 Aductiune statiilor de ade Iernut Reabilitarea Reabilitarea statiei Construireatratare unei noi statii Voiniceni-Sarmasu -apei tratare adeapei epurare statiilor tratare a apei de epurare siconductei Iernut - de Reabilitarea reabilitareastatii statiei aductiune, dede epurare si rezervoare pompare apa

26,863,773 18,391,042/ 21.774.176 20.266.600 35,502,015 42,145,127 21.770.251,79 21791398

SEAP 136362/07.06.201 2 SEAP SEAP SEAP decembrie 2012 136795/23.06.201 135528/16.05.201 133990/16.03.201 125117/02.07.201 2 2 1

aprilie 2013

iulie 2013

iulie 2016

27.06.2012 20.08.2012 07.05.2012 24.10.2011 ianuarie 2013

12.09.2012 decembrie 20 in iunie mai 2013 2012 contestatii

octombrie octombrie in contestatii martie 2016 13.01.2016 20152015


Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Mures

12 13 14

MS-TM-RB-02 Tirgu Mures Reabilitarea/extinderea MS-SG&CS-RB-03 MS-B&P-RB-04 sistemului de alimentare Sighisoara/Cristuru Aductiune Band - Panet cu apa potabila si a de Secuiesc - Reabilitare Constructie conducta sistemuluide de canalizare, conducte aductiune, aductiune, statii de statii de pompare extindere retele deapa apa pompare apa potabila, potabila, statii de potabila si canalizare, rezervor apa potabila pompare ape uzate si statii de pompare apa Panet conductestatii de refulare, potabila, de sistem SCADA pompare apa uzata si conducte de refulare

55,754,286

februarie 2013

martie 2013

iulie 2013

mai 2016

26,907,060 11,907,846

februarie 2013 decembrie 2012

martie 2013 ianuarie 2013

iulie 2013 martie 2013

ianuarie 2016 iunie 2015


Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Mures

15 16 17 18

MS-RG-RB-05 Reghin Extinderea retelei de canalizare, statii de MS-VN-RB-06 Valea MS-TA-RB-07 Tirnaveni MS-L&I-RB-08 pompare-ape Nirajului Conducta de Extinderea retelei desi Ludus/Iernut -uzate conducte destatii refulare aductiune canalizare, de Reabilitare/extindere pomparede apa uzata si cu sisteme alimentare conducte de si refulare apa potabila sisteme de canalizare, statii de pompare apa potabila, statii de pompare ape uzate si conducte de refulare

15,092,712

ianuarie 2013

19,324,614 10,401,943 38,099,146

ianuarie 2013 februarie 2013

februarie 2013 februarie martie 2013 2013

aprilie 2013 aprilie iulie 2013 2013

iulie 2015 sptembrie iulie 2015 aprilie 2016 2015


Pentru mai multe informaţii vă rugăm să ne contactaţi! S.C. Compania AQUASERV S.A. Tîrgu-Mureş, str Koos Karoly nr. 1 Şef Unitate de Implementare a Proiectului, Törzsök Sándor tel. 0265 208 809 fax 0265 208 862 e-mail: storzsok@aquaserv.ro

Vă mulţumim pentru atenţie!

Prezentare POS Mediu MUSES, Road Show Oct.2012  
Prezentare POS Mediu MUSES, Road Show Oct.2012  

Prezentare POS Mediu Mures, limba romana.

Advertisement