Page 1

POS Mediu la nivelul Regiunii 7 Centru Realizări şi perspective Sectorul apă/apă uzată 23 - 24 octombrie 2012


POS Mediu 2007-2013  Document strategic ce stabileşte strategia de alocare a fondurilor europene pentru sectorul de mediu, în România, în perioada 20072013, fiind aprobat de Comisia Europeană în data de 12 iulie 2007.

 Finanţare din FC şi FEDR.  Resurse financiare:  4,5 miliarde Euro – Fonduri UE (FC+FEDR)  0.8 miliarde Euro – co-finanţare naţională


POS MEDIU - AXE PRIORITARE

CNSR

Prioritatea 2 – Dezvoltarea infrastructurii la standarde europene

PND

Axa Prioritara 3 – Protectia si imbunatatirea calitatii mediului

OBIECTIVE PE TERMEN LUNG

Obiectiv global POS Mediu– îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei şi a standardelor de mediu, vizând, în principal, respectarea acquis-ului comunitar de mediu.

Obiectiv Obiectivspecific specific11 Imbunatăţirea Imbunatăţireacalităţii calităţiişişi accesului accesului lalainfrastructura infrastructura de deapă/apa apă/apauzată uzată

Axa Axaprioritară prioritară11

Obiectiv specific 2 Dezvoltarea sistemelor durabile de management al deşeurilor

Axa prioritară 2

Obiectiv specific 3 Reducerea impactului negativ si combaterea schimbarilor climatice cauzate de centralele municipale de termoficare

Obiectiv specific 4 Protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi a patrimoniului natural

Axa prioritară 3

Axa prioritară 4

Extinderea Extinderea şişimodernizarea modernizarea sistemelor sistemelordedeapă apă şişiapă apăuzată uzată

Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor poluate istoric

Reducerea poluării şi a efectelor schimbărilor climatice prin reabilitarea sistemelor municipale de termoficare

3,14 3,14miliarde miliardeEuro Euro(FC) (FC)

1,11 miliarde Euro (FEDR)

0,38 miliarde Euro (FC) Axa prioritară 6 Asistenţă Tehnică 0,14 miliarde Euro (FEDR)

Obiectiv specific 5 Reducerea riscului la dezastre naturale care afectează populaţia

Axa prioritară 5

Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii

Dezvoltarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale

0,19 miliarde Euro (FEDR)

0,31 miliarde Euro (FC)


Defalcarea contribuĹŁiei financiare pe axe prioritare (miliarde euro) 0,19

0,31

0,14

0,38

3,14 1,11


Axa Prioritară 1 Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată Obiective specifice      

Asigurarea serviciilor de apă şi canalizare, la tarife accesibile; Asigurarea calităţii corespunzătoare a apei potabile în toate aglomerările umane; Îmbunătăţirea calităţii cursurilor de apă; Îmbunătăţirea gradului de gospodărire a nămolurilor provenite de la staţiile de epurare a apelor uzate; Crearea de structuri inovatoare şi eficiente de management al apei.

Beneficiari  Autorităţile locale (Consilii Judeţene şi Consilii Locale) prin Operatorii Regionali.


Priorităţi de finanţare Activităţi indicative       

Construcţia/modernizarea surselor de apă destinate potabilizării; Construcţia/reabilitarea staţiilor de tratare a apei potabile; Extinderea/reabilitarea reţelelor de canalizare; Construcţia/modernizarea staţiilor de epurare a apelor uzate; Construcţia/reabilitarea facilităţilor de epurare a nămolurilor; Contorizare, echipamente de laborator, echipamente de detectare a scurgerilor, etc.; Asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor, management şi publicitate, etc.


Cerinţe instituţionale 3 piloni ai procesului de regionalizare…  Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) în fiecare judeţ – unităţile administrativ teritoriale din aria specifică proiectului.  Operatorii Regionali (ROC) – societăţile comerciale ai căror acţionari sunt UAT-urile asociate în ADI.  Contractul de Delegare – încheiat între ADI şi ROC pentru gestionarea serviciilor de apă şi apă uzată pentru aria de acoperire a proiectului.


Stadiul implementării POS Mediu la nivel naţional Număr total de proiecte aprobate în perioada 2007 - 2012: 352 •valoare totală: 7.262.024.530 euro •valoare eligibilă: 5.453.508.027 euro din care: Axa prioritară - Domeniu •-

1 - Apă/apă uzată

Nr. proiecte

Valoare totală (Euro)

Valoare eligibilă (Euro)

41

5.422.077.255

4.033.706.913

Total plăţi efectuate: 558.547.576 euro, din care:  pre-finanţare : 279.609.287 euro  rambursări: 278.938.289 euro  rată de absorbţie : 18,38%


Stadiu proiecte – Axa Prioritară 1 - 41 Approved Projects B O T O ŞA N I SA T U M A R E

- 3 Proiects Approval in 2012

M A R A M U R E Ş SU C E AVA SĂ L A J

B IS T R IŢ A N Ă SĂ U D

IA ŞI

B IH O R

N E A M Ţ C L U J M U R E Ş

VA SL U I H A R G H ITA

A R A D

B A C Ă U

A L B A C O VA SN A T IM IŞ

H U N E D O A R A

C A R A Ş S E V E R IN

S IB IU

V R A N C E A

B R A ŞO V

B U Z Ă U

V Â L C E A G O R J

G A L A Ţ I

A R G E Ş

P R A H O VA D Â M B O V IŢ A

B R Ă IL A

T U L C E A

IA L O M IŢ Ă M E H E D IN Ţ I

IL F O V

O LT

C Ă L Ă R A ŞI

D O L J

G IU R G IU T E L E O R M A N

C O N STA N Ţ A


Cerinţe instituţionale Procesul de regionalizare a fost implementat cu succes, la nivelul Regiunii 7 Centru, fiind înfiinţaţi 7 Operatori Regionali, respectiv: S.C. Apa Tarnavei Mari S.A. – jud. Sibiu, partea de N-E S.C. APǍ - CANAL S.A. Sibiu – jud. Sibiu, partea de S-E Compania Apă Brasov S.A. – jud. Brasov S.C. Aquaserv S.A. – jud. Mureş S.C. Gospodarie Comunala S.A. Sf. Gheorghe – jud. Covasna S.C. HARVIZ S.A. Miercurea Ciuc – jud. Harghita S.C. APA CTTA S.A. Alba – jud. Alba


Stadiul implementării POS Mediu- Regiunea 7 Centru Număr total de proiecte aprobate în perioada 2007 - 2012: 34 proiecte •valoare totală: 875.751.782 euro •valoare eligibilă: 533.012.148 euro din care:

Axa prioritară - Domeniu •-

1 - Apă/apă uzată

Nr. proiecte

Valoare totală (Euro)

Valoare eligibilă (Euro)

7

692.494.203

400.675.874

Total plăţi solicitate: 60.818.834 euro (274.809.901 lei )


IMPLEMENTAREA PROIECTELOR

AXA 1 – APĂ şi APĂ UZATĂ Număr CR depuse

VALOARE RAMBURSĂRI lei

364.515.713/ 86.531.920

4

2.612.684

46 luni

467.065.003/ 110.875.965

7

17.773.861

40 luni

317.049.306/ 73.086.516

1

1.563.422,58

DENUMIRE PROIECT

BENEFICIAR

DATA ÎNCEPERE

Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Covasna

S.C. Gospodarie Comunala S.A. Sf. Gheorghe

22 martie 2011

27decembrie 2014

45 luni

Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mures

S.C. Aquaserv S.A.

8 aprilie 2011

8 februarie 2015

S.C. HARVIZ S.A. Miercurea Ciuc

21 martie 2012

30 iunie 2015

Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Harghita

DATĂ DURATĂ FINALIZARE

VALOARE PROIECT lei/euro

12


IMPLEMENTAREA PROIECTELOR

AXA 1 – APĂ şi APĂ UZATĂ VALOARE PROIECT lei/euro

Număr CR depuse

VALOARE RAMBURSĂRI lei

61 luni

328.624.204/ 89.989.650

28

136.510.817

17 iulie2013

48 luni

794.611.641 /189.305.930

16

22 noiembrie 2010

31 decembrie 2014

49 luni

435.716.011/ 102.046.000

8

6 aprilie 2011

31 decembrie 2014

44 luni

421.453.177 / 100.048.232

7

DENUMIRE PROIECT

BENEFICIAR

DATA ÎNCEPERE

DATĂ DURATĂ FINALIZARE

Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în regiunile Medias, Agnita,, Dumbraveni

S.C.. Apa Tarnavei Mari S.A.

28 noiembrie 2008

31 decembrie 2013

Reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si canalizare in judetul Brasov

Compania Apă Brasov S.A.

21 iulie 2009

Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Alba

S.C. APA CTTA S.A. Alba

Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţele Sibiu şi Braşov

S.C. APǍ - CANAL S.A. Sibiu

64.319.579

43.943.292

8.086.245

13


Perspective 2014-2020 – Sector apă •

Buget de investiţii preconizat de aprox. 3,5 miliarde Euro;

Beneficiari – Operatorii Regionali – Autorităţi Contractante;

Valoare proiecte de consultanţă pregătire proiecte 600.000 - 800.000 Euro;

Valoare proiecte de investiţii 60 mil. – 80 mil. Euro;

MMP – rol de coordonare: elaborare ghiduri, avizare lista de investitii, aprobare aplicatie de finantare etc.


Consideraţii generale – 2014-2020 • • • • • • •

Continuarea/consolidarea procesului de regionalizare; Eficientizarea operării sistemelor; continuarea profesionalizării sectorului; Ajustarea tarifelor: condiţie sine qua non; Sustenabilitatea investiţiilor. Capacitate in house vs. subdelegare! Conştientizarea populaţiei: conectarea la servicii - la momentul realizării investiţiilor; Conştientizarea rolului ADI în proiectele regionale: monitorizarea contractelor de delegare; Corelare investiţii din diverse surse (drumuri vs apă/canalizare).


Concluzii •

POS Mediu este un program operaţional cu beneficiari ce şi-au însuşit experienţa din implemenarea cu succes a unor proiecte similare în perioada de pre-aderare: ISPA, PHARE, MUDP, SAMTID;

În ultimii 2 ani s-a înregistrat o creştere majoră în privinţa angajării fondurilor în sectorul de apă;

Anul 2013 este decisiv pentru contractarea componentelor incluse în proiectele finanţate prin POS Mediu. Răspunsul pieţei este esenţial!!

Efortul de a realiza conformitatea cu Directivele Europene trebuie continuat în perioada de programare 2014 – 2020.


Vă mulţumesc pentru atenţie! http://www.posmediu.ro Organismul Intermediar pentru POS Mediu Regiunea Centru Sibiu Str. Cristian nr. 21, Sibiu, România, Tel: 0269/211 512; Fax: 0269/211 512

Prezentare POS Mediu regiunea centru ( CLUJ)  

Prezentare POS Mediu Oct.2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you