People's Business Magazine Zwolle 5-2015

Page 1

PEOPLE’S

MAGAZINE VOOR ONDERNEMERS • NOVEMBER 2015

Zwolle

BUSINESS Joeri Besnyoi:

‘MEER CONTROLE OVER JE WERK EN RUST IN JE HOOFD’

MASTERAVOND ELLLA Deze samenleving vraagt om wakkere leiders ZAKENDOEN: Toename in interesse voor Duitsland

JOCHEM UYTDEHAAGE

‘Als je fit bent, zet je de beste prestaties neer’


Vertaalbureau The Company Translations verzorgt al 20 jaar voor vele bedrijven professioneel vertaalwerk. Alle talen wereldwijd kunnen wij u bieden. Zoekt u ook de juiste partner om uw documenten te vertalen? Alle vakgebieden, van juridisch, technisch tot marketing beheersen wij. Accuraat, snelle levertijden en hoge service.

Your global translation partner www.companytranslations.nl www.companytranslations.nl - 0514-560164

hele_pag _adv.indd 1

19-02-2010 13:56:58


Colofon

UITDAGINGEN

Jaargang 31 Editie 5, november 2015 TWENTE ISSN 2352-6637 ZWOLLE ISSN 2352-457x

REDACTIE ADRES Postbus 257 8530 AG Lemmer Tel. 0514 - 560166 E-mail info@peoples-business.nl Internet www.peoples-business.nl UITGEVER Remco Voorn E-mail remco@businesscompany.nl DIRECTIE Gerda Voorn E-mail gerda@businesscompany.nl TRAFFIC & COÖRDINATIE Gerda Alberda E-mail info@businesscompany.nl REDACTIE Remco Voorn | Thijs Wartenbergh Gerda Voorn | Gerda Alberda Tim Berghuis FOTOGRAFIE Ebel-Jan Schepers | Stephan Jansen Fotografen Theo Smits | Foto Veldman | Robert Koelewijn OPMAAK & VORMGEVING Linda Havelaar-Verhage Joost van Suchtelen van de Haare E-mail studio@businesscompany.nl SOCIAL MEDIA E-mail socialmedia@businesscompany.nl ADVERTENTIE-­EXPLOITATIE Gerda Voorn E-mail gerda@businesscompany.nl Mobiel 06-41480711 DRUK SMG Groep - Hasselt Word ‘Vriend van People’s Business’ Kijk voor uitgebreide informatie op www.peoples-business.nl. Persoonlijk lidmaatschap: 250 euro p/jr Bedrijfs lidmaatschap: 375 euro p/jr

In mijn vorige voorwoord ging het over ‘keuzes maken’. Inzicht, een veranderende markt, vernieuwen, bewustzijn. Wij willen u inspireren met de artikelen in dit magazine, maar ook tijdens onze netwerkbijeenkomsten waar u geïnspireerd wordt door de presentaties en aanwezigen. In deze uitgave een presentatie van Frans van Ginkel. “De wereld raast maar door en wij krijgen het ene na het andere aangereikt. Dat maakt ons kwetsbaar. Nieuwe technologie faciliteert nieuwe technieken en dat is mooi. Maar de huidige werkelijkheid is niet meer duidbaar, je kunt er alleen nog maar mee omgaan. Het gaat er niet meer om wie het beste antwoord heeft. Het gaat erom de goede vraag te stellen”. Het leuke is dat ik dat ook tegenkom in een boek dat ik recentelijk kreeg. De schrijver, Robert B. Cialdini, stelt: “Het moderne leven is anders dan alle andere tijden. Vanwege de opmerkelijke technologische vooruitgang schiet de informatie als paddenstoelen uit de grond en groeit onze kennis explosief. Aan deze lawine van veranderingen en keuzemogelijkheden moeten we ons aanpassen. Omdat de cognitieve overbelasting in onze samenleving dreigt toe te nemen, zal de gangbaarheid van besluitvorming op basis van kortsluitende reacties waarschijnlijk in even grote mate toenemen”. We moeten ons niet laten beïnvloeden om welke reden dan ook, maar ons baseren op de kwaliteit van wat ons wordt aangeboden. Daarmee kunnen we onze kwetsbaarheid verkleinen. Wederkerigheid, commitment, sociale bewijskracht, sympathie, schaarste en invloed, dat zijn de onderwerpen die in dit boek worden besproken. Hoe mooi kunnen we dit toepassen in onze eigen organisaties? Ook het People’s Business team stelt zich zelf deze vragen. Wat is de schaarste in de markt? Hoe kunnen we daar op in spelen? Welke meerwaarde willen wij bieden? Hoe ziet het verdienmodel er uit? Wow, het ondernemerschap zit vol uitdagingen. Daar houd ik van!

Abonnementen 25,00 euro per jaar E-mail info@peoples-business.nl Extra uitgaven kunnen worden aangevraagd door 7,50 euro per uitgave over te maken op bankrekeningnummer 39.82.13.747 t.n.v. Business Publishers Overijssel B.V. o.v.v. gewenste uitgave en aantal. COPYRIGHT Het auteursrecht op de in dit tijdschrift verschenen artikelen wordt door de uitgever voorbehouden.

We moeten ons niet laten beïnvloeden om welke reden dan ook, maar ons baseren op de kwaliteit van wat ons wordt aangeboden

Remco Voorn, Uitgever remco@businesscompany.nl


INHOUDSOPGAVE

31 06

20

32

Geef ondernemer Jan van Eck geen gelikt, turn-key project, waar hij niets meer aan hoeft te doen. Nee, laat de entrepreneur een oud, bij voorkeur historisch, project opknappen, iets waar hij zijn ‘handtekening’ onder kan zetten, en hij is in zijn element. Dat deed hij eerder met een oude mengvoederfabriek in Maarssen, nu DeFabrique, dus hij weet wat herontwikkelen is. Dat is hij nu van plan met een deel van de voormalige luchtmachtbasis Twenthe nabij Enschede, De Strip.

“Hard werken is goed, maar denk ook aan je rust en herstel˝

40 COLUMNS

10

‘Persoonlijk energiemanagement’, ‘Een goede balans tussen werk en privé’, ‘Tijd nemen voor herstel’ en ‘Duurzame inzetbaarheid’: het zijn enkele begrippen die voormalig topschaatser Jochem Uytdehaage uit het hart gegrepen zijn. Hij houdt lezingen, workshops en trainingen waarin deze elementen van zijn visie op de fitte mens altijd zullen voorkomen. “Ik zie gelukkig dat ook ondernemers en hun werknemers steeds vaker aandacht hebben voor hun lichamelijk welzijn”, zegt hij.

4

People’s BUSINESS

Mea Schutte

14

Humphrey van der Laan

20

Max Pas

27

Eddy van Hijum

31

Gonnie Klein Rouweler

37

Benno Hermelink

47

INTERVIEWS Jan van Eck

06

Jochem Uytdehaage

10

Joeri Besnyoi

38


Inhoud 45 38

42 48 RUBRIEKEN About the Business

15, 50

Gadgets 16 JOUW Social Timing

18

Bright Acces Informeert

44

Thought Leaders

48

VERSLAGEN Ronald McDonald Rally

32

Terugblik bijeenkomst De Handschoen

40

'Blik op de toekomst'

41

Terugblik Hippisch Congres Military Boekelo 42

16 People’s BUSINESS

5


ONDERNEMER JAN VAN ECK HEEFT GROOTSE PLANNEN

JAN VAN ECK IN DE VERKEERSTOREN OP DE STRIP

Geef ondernemer Jan van Eck geen gelikt, turn-key project, waar hij niets meer aan hoeft te doen. Nee, laat de entrepreneur een oud, bij voorkeur historisch, project opknappen, iets waar hij zijn ‘handtekening’ onder kan zetten, en hij is in zijn element. Dat deed hij eerder met een oude mengvoederfabriek in Maarssen, nu DeFabrique, dus hij weet wat herontwikkelen is. Dat is hij nu van plan met een deel van de voormalige luchtmachtbasis Twenthe nabij Enschede, De Strip.

V

an Eck gaat uit van de kracht van oude gebouwen. Hij wil een evenementenlocatie realiseren en daarmee een ‘André Rieu-effect creëren’ voor Twente. Een nogal gewaagde en vooral forse ambitie. Maar hij is ervan overtuigd dat zoiets gaat lukken. Ofwel, de regio op een steenworp afstand van Duitland krijgt iets in handen waar het trots op kan zijn. Aangeschaft voor ruim 5 miljoen euro, liet Van Eck eerder in een publicatie weten. Het is nogal iets: het is algemeen bekend dat op elk optreden van de wereldvermaarde violist en orkestleider drommen mensen af komen. Van Eck droomt daar ook van.

6

People’s BUSINESS

Als dat lukt, dan komt er weer dynamiek in de voormalige vliegbasis, die sinds 2008 voor alle vliegverkeer is gesloten. De activiteiten die de ondernemer voor ogen heeft, vinden plaats op een terrein dat losstaat van de start- en landingsbaan. Ook al zou het vliegveld een commerciële burgerluchthaven zijn geworden – wat niet het geval is – dan zou hij niet ‘gehinderd’ zijn in zijn plannen.” Waarom bent u hieraan begonnen? Van Eck: “Ik heb als gevolg van mijn leeftijd (66 jaar) een stapje teruggedaan in ons Utrechts bedrijf ten faveure van mijn zoon. Helemaal niets doen is aan mij niet besteed. Toen ik geattendeerd werd op de mogelijkheden met het voormalige vliegveld in

Enschede ben ik daar ingedoken. Dat heb ik gedaan omdat ik er voldoende mogelijkheden in zie. We denken dat we bij grootschalige projecten zo’n 25.000 belangstellenden naar binnen kunnen halen. We denken dat zoiets mogelijk is omdat we zowel indoor als outdoor de nodige voorzieningen hebben en omdat we in een grensstreek met Duitsland zitten. Een wisselwerking met onze Duitse buren behoort zeker tot de mogelijkheden.” Wat bij DeFabrique, een voormalige fabriek in Maarssen, mogelijk bleek moet ook op het vliegveld kunnen? Van Eck: “Ik hou wel van oude spullen. Vroeger, als jongen, zocht ik al naar


INTERVIEW

de faciliteiten en als het goed is melden organisaties zich bij ons, vergelijkbaar met beursorganisaties, die iets groots en spectaculairs op touw willen zetten. Daarbij hoeft men niet bang te zijn voor motorcrosses en autoraces, waar aanvankelijk enige angst over bestond, met name vanuit milieuorganisaties.”

SOLAR TEAM TWENTE - OUT OF THE BOX FESTIVAL

EVENEMENTENTERREIN OP VOORMALIG VLIEGVELD TWENTHE MOET WARE PUBLIEKSTREKKER WORDEN

aluminium flesjes die ik vervolgens verkocht. Handel drijven, zij het op deze kleine schaal, zat er kennelijk al vroeg in. Dat heeft me niet meer losgelaten. Ik heb in Maarssen voorwerpen staan uit de oude Fokker-fabrieken. Dat heeft iets, het geeft je een band met het verleden. Daarom spreken het munitiebunkerpark, hangar 11, de verkeerstoren, de oude- en nieuwe brandweerkazerne op het vliegveld mij ook zo aan. Daar liggen vele mogelijkheden om evenementen te realiseren. Een belangrijk aspect in de aanpak is – naast het scheppen van werkgelegenheid de duurzaamheid: je hergebruikt bestaande gebouwen.” Waar moeten we aan denken? Van Eck: “Om mee te beginnen: het gaat om een oppervlakte van ruim 50 ha, gelegen aan de zuidzijde van de vliegbasis, dat we in bezit hebben gekregen. Dat is een tiende deel van de totale oppervlakte. We gaan het geheel stap voor stap transformeren tot een gebied voor technologie en innovatieve bedrijvigheid en leisure met zakelijke- en publieksevenementen. Dat alles onder de noemer ‘Engineering Playground’. Voor de automotive sector liggen er mooie kansen. We hebben de faciliteiten voor automerken die bijvoorbeeld de taxibanen kunnen gebruiken om tests op te doen. En we hoeven niet alleen naar automerken te kijken. Bandenmerken

zijn eveneens welkom. Vredestein is een daarvan en dat bedrijf komt naar ons toe om te onderzoeken hoeveel geluid autobanden maken. In Hangar 11 hebben we, met toestemming, wel al iets georganiseerd, zoals een springkussenfestival.” Dus jullie zijn al af en toe bezig en dus zichtbaar op het voormalige vliegbasis? Van Eck: “Jazeker, en dat gaan we langzaam maar zeker uitbouwen. Stapje voor stapje, zeg maar, op een organische manier. Zo beperken we het nemen van onverantwoorde risico’s en ontdekken we gaandeweg wat de beste bestemming van het terrein is. Die bestemming moet zich nog gaan ontwikkelen. Zo ontdekken we wat werkt en wat niet en kunnen we wennen aan onze gasten en zij aan ons. Het zijn als het ware vingeroefeningen. Je kunt een en ander vergelijken met DeFabrique, maar in Enschede praat je over een veel grotere oppervlakte. Bij Hof van Saksen was het ook enige tijd zoeken naar de juiste aanpak. Het is een paar keer fout gegaan, maar nu staat er een sterke formule.” Jullie terrein moet dus nog een herkenbaar gezicht krijgen? Van Eck: “Zo zou je het kunnen zeggen. Je start in een nieuwe omgeving, zonder dat de bestemming helemaal rond is. Dat moet nog groeien. We hebben hier

Kunnen we binnenkort een groot evenement tegemoet zien? Van Eck: “Zonder meer. Dan kan ik een grote veiligheidsbeurs noemen, die grensoverschrijdend zal zijn. We verwachten daarbij een Duitse deelname. We zitten immers op slechts een kleine 10 km van de Duitse grens, het Ruhrgebied, reden waarom die samenwerking voor de hand ligt. Brandweer, ambulance, defensie en politie uit zowel Nederland en Duitsland zullen erbij betrokken zijn. Zowel de locaties binnen als de locaties buiten zullen volop gebruikt worden, voor onder meer demonstraties en het tonen van de nieuwste snufjes aan voertuigen.” Je hoort steeds meer over zakelijke festivals. Is uw project daar ook geschikt voor? Van Eck: “Daar denken we zeer zeker aan. Er zijn mogelijkheden om zowel binnen als buiten het nodige te doen. Hangar 11 heeft een ruime oppervlakte (9000 vierkante meter). Met een podium liggen daar allerlei opties, voor zowel zakelijke sprekers als het optreden van groepen/zangers/zangeressen. In de nabije omgeving ervan kun je nog meer podia plaatsen. Mensen kunnen – als ze willen – in een tentje op het terrein overnachten. Dit om de landelijke sfeer te onderstrepen.”

‘GROOTSCHALIGE PROJECTEN KUNNEN 25.000 TOESCHOUWERS TREKKEN’ People’s BUSINESS

7


‘Mijn schoonzoon? Dat wordt niets...’

Het zal je gebeuren: na jaren hard ploeteren laat de gedroomde opvolging u in de steek. Gelukkig hoeft dat géén reden te zijn om nog een paar jaar door te buffelen. De accountants en adviseurs van Brouwers zijn precies de mensen die u in dat geval kunnen laten excelleren in het staartje van uw ondernemerschap. De intensieve begeleiding tijdens opvolgingstrajecten bestaat bijvoorbeeld uit prognoses, managementovereenkomsten, verkoopcontracten, zelfs het zoeken en selecteren van kandidaten. Brouwers doet dus véél meer dan alleen aangiftes, jaarrekeningen en salarisadministraties. Ook voor ondernemers die aan iets nieuws toe zijn is Brouwers bijzonder breed. En altijd to the point. Bel maar eens... T / 038 851 52 00

E / info@brouwers.nl

MAKELAARS IN ASSURANTIËN PENSIOENCONSULTANTS FINANCIEEL PLANNERS HYPOTHEEKADVISEURS

W / www.brouwers.nl

V / Zwolle / Arnhem / Deventer / Genemuiden

accountants / adviseurs

ONBEZORGD ONDERNEMEN

ADVISEURS IN FINANCIËLE ZEKERHEID www.veldhuisadvies.nl | 0578-699799 | info@veldhuisadvies.nl


KENNIS

Investeren in de gezondheid van medewerkers loont! DICK VOS, VELDHUIS ADVIES FINANC

IE

ADVIESEL

“Wat? € 209.000,-! Dat bestaat niet!” Tegenover mij en mijn collega zit de eigenaar van een productiebedrijf uit de buurt van Kampen. Wij hebben hem zojuist voorgerekend hoeveel het hem gaat kosten wanneer één van zijn medewerkers arbeidsongeschikt wordt. Ruim twee ton dus. Weliswaar niet allemaal in één keer te betalen, maar wel gedurende de komende twaalf jaren. Deze verbazing en boosheid ervaren we in vrijwel elke bespreking met ondernemers wanneer we met hun spreken over hun personeel. Soms bedragen de kosten iets minder, pakweg anderhalve ton en soms iets meer: ruim tweeënhalve ton. Kosten van verzuim eerste 2 jaar In ons Kampense voorbeeld rekenden wij voor wanneer de interne boekhouder, die we hierna Frank zullen noemen en die € 3.400,- aan salaris ontvangt, aanstaande Kerst tijdens het skiën een ernstig ongeval zou overkomen. De verzuimverzekering zou gedurende de eerste twee jaar een groot deel van de loonkosten dekken, maar lang niet alles: de zes weken eigen risico niet, de werkgeverslasten niet en 30% van het tweede ziektejaar niet. Zo zag zijn polis eruit en dat was helemaal geen vreemd advies geweest. Schadepost in totaal 25 mille. Gedurende de twee ziektejaren moet de werkgever meebetalen aan allerlei ‘interventies’: inspanningen om de medewerker weer arbeidsgeschikt te krijgen. Een arbeidsdeskundige, een gespecialiseerd fysiotherapiebedrijf etc. Kosten 5 mille. Maar daar blijft het niet bij: Frank moet (tijdelijk) worden vervangen, want we weten niet of hij terugkeert. Deze tijdelijke arbeidskracht is € 15.000,duurder dan Frank. Kosten van langdurige arbeidsongeschiktheid Na twee jaar is Frank helaas niet in staat om terug te keren. Het UWV oordeelt dat hij meer dan 2/3e arbeidsongeschikt is. De werkgever vraagt bij het UWV om ontslagvergunning en die wordt terstond toegewezen. Dit gaat tegenwoordig gepaard met een transitievergoeding. Frank werkt al 12 jaar (iets preciezer: 10 jaar en 2 jaar ziek geweest) en heeft daarom recht op een

Jaarlijks een paar mille investeren in gezondheid en geluk van je medewerkers, kan jou als werkgever tonnen schelen. vergoeding van € 16.000,-. Na twee jaar heeft het wintersportongeluk al € 61.000,- gekost. Wanneer Frank daarna in de WIA komt, gaat de premie voor de werkgever omhoog: hij wordt gestraft voor de ‘WIA-instroom’. De premieverhoging is onder andere afhankelijk van de hoogte van de totale loonsom. En dat gedurende tien – lange – jaren. Frank zijn ongeluk kost zijn werkgever € 148.000,- bovenop de eerder genoemde € 61.000,-. Voorkomen is beter dan genezen Uiteraard bestaan hier tal van verzekeringsoplossingen voor en die brengen we graag aan de man, maar dat is niet mijn punt. Werkgevers moeten meer en meer gaan inzien dat het in hun eigen belang is wanneer zij gaan investeren in de gezondheid van hun medewerkers. Laat je medewerkers eens in de zoveel tijd een check up doen, help ze om fit(ter) te worden, zorg ervoor dat oudere werknemers minder belastend werk gaan doen et cetera et cetera. Een gezondere medewerker valt minder snel uit, wordt minder snel arbeidsongeschikt en kan tot op hogere leeftijd voor je blijven werken. Bovendien zijn deze medewerkers bewezen gelukkiger en daar profiteert iedereen van, niet in de laatste plaats de klant. Jaarlijks een paar mille investeren in gezondheid en geluk van je medewerkers, kan jou als werkgever tonnen schelen. Wij van Veldhuis Advies zijn hier specialist in en helpen graag. Hulp nodig? Bel een van onze adviseurs. d.vos@veldhuisadvies.nl

People’s BUSINESS

9


10

People’s BUSINESS


INTERVIEW

Jochem Uytdehaage hecht erg veel waarde aan duurzame inzetbaarheid

Oud-topschaatser: ‘Als je fit bent, zet je de beste prestaties neer.’ ‘Persoonlijk energiemanagement’, ‘Een goede balans tussen werk en privé’, ‘Tijd nemen voor herstel’ en ‘Duurzame inzetbaarheid’: het zijn enkele begrippen die voormalig topschaatser Jochem Uytdehaage uit het hart gegrepen zijn. Hij houdt lezingen, workshops en trainingen waarin deze elementen van zijn visie op de fitte mens altijd zullen voorkomen. “Ik zie gelukkig dat ook ondernemers en hun werknemers steeds vaker aandacht hebben voor hun lichamelijk welzijn”, zegt hij.

U

ytdehaage praat op de Utrechtse kunstijsbaan De Vechtsebanen over zijn activiteiten als spreker, trainer en persoonlijke coach. Dat laatste komt nog niet zoveel voor, maar hij verwacht dat de vraag ernaar de komende tijd zal toenemen. Met zijn lezingen wil hij inspiratie bieden: zijn toehoorders meenemen op een reis langs zijn carrière die naar successen voerde (via onder andere twee gouden medailles tijdens de Olympische Winterspelen in Salt Lake City, 2002), maar ook teleurstellingen kende (hij had, zegt hij, meer medailles kunnen winnen). Aan de hand van zijn eigen ervaringen wil hij laten zien wat hij goed en fout gedaan heeft. Zodat iedereen er wat van kan opsteken. Hij zegt: “Mijn uiteindelijke doel is mensen een rijker leven te laten leven.”

Waarom is zo’n uiteenzetting nuttig voor een ondernemer, al dan niet met personeel? Waarschijnlijk omdat er nogal wat overeenkomsten zijn tussen sport en het bedrijfsleven. Denk aan teambuilding, doorzettingsvermogen, coaching, doelen stellen, grenzen verleggen en omgaan met tegenslagen. Uytdehaage: “Ja, die aspecten waarover je spreekt in de sport zijn probleemloos te vertalen naar de situatie binnen een bedrijf. Ook daar ga je om met mensen die moeten samenwerken, die naar een doel willen toewerken en daarbij onderling een goede sfeer nodig hebben waarbij je elkaar helpt.”

Veel ex-topsporters en –coaches houden regelmatig lezingen over de verbintenis sport-bedrijfsleven. Op welk facet richt jij je met name? Uytdehaage: “Ik denk dat ik me van anderen onderscheid door me te focussen op de fitheid van mensen. Ben je fit, zowel fysiek als mentaal, dan zet je de beste prestaties neer. Dat geldt niet alleen voor de sport, maar ook in het bedrijfsleven.” Fit zijn en fit blijven is zeker belangrijk. Maar hoe bereiken we dat? Ondernemers en hun personeel sporten wellicht weinig of niet, veelal door tijdgebrek. Uytdehaage: “Ja, fit zijn is leuk en natuurlijk belangrijk, maar nog belangrijker is dat we gezond blijven. We hebben het dan over duurzame inzetbaarheid. Een van mijn kernbegrippen. Niet ziek worden dus door stress of een burnout. Zo blijf je functioneren, hopelijk zo fit en gezond mogelijk. Dat is nog niet zo makkelijk omdat we veel te doen hebben tegenwoordig: niet alleen ons werk, maar ook nogal wat ‘bijverschijnselen’ zoals de smartphone en de daaraan gekoppelde, voortdurende stroom van mailtjes, what’s apps, tweets, en wat dies meer zij. Wat hebben we nodig om dat allemaal op een verantwoorde manier te kunnen bijhouden? Uytdehaage: “Energie. Dat klinkt simpel, maar het is te doen. Omdat die energie zo belangrijk is heb ik het ook

People’s BUSINESS

11


‘Ik spreek over vier batterijen, die allen opgeladen moeten zijn’ over persoonlijk energiemanagement. Ik spreek bij voorkeur over vier batterijen die, om het beste uit jezelf te kunnen halen, alle opgeladen moeten zijn. Dat zijn, in mijn visie, de spirituele-, emotionele-, mentale- en fysieke batterij. Dat is nogal wat… Uytdehaage: “Als je erover nadenkt is het niet zo moeilijk. Het spirituele aspect is duidelijk: dat gaat om spirit, passie, waarom doe ik wat ik doe? De emotionele batterij handelt om emoties en gedrag. Daar kunnen zaken bijzitten als de ziekte van een collega of een naaste. Dat vergt veel energie. Bij de mentale batterij hebben we het over aspecten die je nodig hebt om je werk goed te doen en je gezin draaiende te houden. Functionele vaardigheden dus.

De fysieke batterij zegt iets over jou fysiek, hier komt voeding bij kijken, maar ook slaap en beweging, sporten, fysiek bezig zijn dus. Maar daar moeten we goed mee uitkijken! Waarom? Uytdehaage: “Sporten is goed, zeker, maar steeds tot het uiterste gaan en onvoldoende hersteltijd inbouwen is gevaarlijk. Overtraindheid ligt dan op de loer. Koen Verweij is er het meest recente slachtoffer van. Hij heeft wel goed getraind, maar te weinig rust gehad. Een parallel kun je trekken met een ondernemer of een medewerker. Flink ‘knallen’, zoals ik dat noem, hard werken, kan niet zoveel kwaad. Maar pas op. Zorg op tijd voor herstel, zoals in de sport: ga een stuk wandelen of fietsen, lees een boek, bezoek een

SKATE4AIR Skate4AIR haalt elk jaar, door deelname aan de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee (Oostenrijk), zoveel mogelijk geld op voor onderzoek naar de ingrijpende ziekte Cystic Fibrosis (taaislijmziekte). Op die manier levert Skate4AIR een belangrijke bijdrage aan de bestrijding van deze nare ziekte.

Jochem, taaislijmziekte heeft. In de eerste vijf edities is er ruim 1,4 miljoen euro opgehaald voor belangrijk en zelfs baanbrekend onderzoek! Inmiddels zijn we al met de voorbereidingen van de zesde editie bezig. We zijn op de goede weg, maar Cystic Fibrosis is de wereld nog niet uit. We blijven strijden voor een beter en langer leven voor CF-patiënten.

Skate4AIR is opgericht door Arnoud Buizer en Werner Vervaet. Zij schaatsten al jaren samen de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee. In 2010 genoten zij na de tocht van een drankje en mijmerden over een groep schaatsers, die zich in zou zetten voor een goed doel: onderzoek naar Cystic Fibrosis (taaislijmziekte). Een doel dat dichtbij staat, omdat Arnoud’s zoon,

Sinds de oprichting van Skate4AIR is tweevoudig Olympisch kampioen Jochem Uytdehaage bij Skate4AIR betrokken. Het doel van Skate4AIR gaat Jochem aan het hart, omdat zijn nichtje Cystic Fibrosis (taaislijmziekte) heeft. Hij maakt deze nare ziekte daardoor van dichtbij mee en wil graag iets doen voor zijn nichtje en alle andere CF-patiënten.

12

People’s BUSINESS


INTERVIEW

theater. Vul maar in. Anders hol je jezelf voorbij. Jij zit aan het roer, jij hebt het voor het zeggen: zorg dat je niet opgebrand raakt. Geniet van het leven: je verdient misschien wel goed, maar neem je het er ook van, zo nu en dan? ‘Geen tijd voor’, hoor je vaak. Mensen skippen om die reden de dingen waaraan ze plezier zouden kunnen beleven. Ik heb het in mijn actieve schaatsperiode aan den lijve ondervonden: ik ging ook maar door, wilde steeds iets harder. Weer een record rijden. Ik was niet ‘duurzaam’ bezig. Herstelde niet op tijd. Als ik op die tijd terugkijk, zeg ik: met een andere aanpak – meer rust, herstel en genieten - had ik langer kunnen doorgaan en had ik niet in 2007 hoeven stoppen.” Maar hoe houd je die vier batterijen, die je zo essentieel vindt, ‘vol’? Uytdehaage: “Een paar redenen heb ik net aangegeven. Ik zou verder zeggen: Kijk regelmatig in de spiegel en stel je de vraag: hoe sta ik ervoor? Zorg voor jezelf, luister naar je lichaam, draaf niet zomaar door, met oogkleppen op. Rust ik genoeg? Heel belangrijk is een goede nachtrust. Eet ik wel gezond? Neem ik uit gemakzucht weer een patatje en koop ik iets makkelijks bij een benzinestation, of zorg ik dat iets verstandigs mee van huis neem? Klein voorbeeld: ik eet nu tussendoor, om half acht ’s avonds, wat zelf meegebrachte rijst, vermengd met groenten en kip. Dat heb ik gedaan omdat het vandaag een rommelige dag was, met niet echt de mogelijkheid rustig avond te eten. Zo kan het dus ook en dat doe ik niet omdat jij er toevallig bij bent en even wil laten zien wat ik eet…”

‘Fietsbureaus’, 'actieve stoelen' en gezonde voeding

Veldhuis Adviesgroep doet veel om personeel gezond te houden Dick Vos, eigenaar en ondernemersadviseur bij Veldhuis Adviesgroep uit Heerde, was nauw betrokken bij de recente bijeenkomst met Jochem Uytdehaage onder het motto ‘Gezondheid en geluk op de werkvloer’. Deze stelt, kort samengevat, dat bedrijven die er werk van maken om hun medewerkers in topvorm te laten presteren een goede investering doen. “Het ziekteverzuim gaat omlaag en er worden minder fouten gemaakt. Maar dat is nog niet eens waar het volgens mij primair om draait. Het belangrijkste is dat vitale medewerkers beter presteren en creatiever, energieker, blijer, productiever, socialer en dus succesvoller zijn. En als gevolg daarvan duurzaam inzetbaar zijn. En het bedrijf? Dat presteert in topvorm!”, aldus Uytdehaage. Vos kan zich daar helemaal in vinden. Met name het aspect duurzaamheid klinkt hem als muziek in de oren. Dat belijden hij en zijn mensen niet alleen met de mond (‘We willen een bijdrage leveren aan het geluk en de gezondheid van mensen en organisaties’), dat gebeurt ook in de praktijk: zo zijn er inmiddels voor de bijna EIGENAAR DICK VOS: 60 medewerkers 24 fietsbureaus aange“ZO’N INVESTERING LEVERT VEEL OP” schaft (medewerkers werken en fietsen daarbij tegelijkertijd), speciale bureaustoelen en krukken maken ‘actief zitten’ mogelijk (ergonomische stoelen waarbij je als gebruiker gedwongen wordt een actieve houding aan te nemen, onderuit zakken is er niet meer bij…) en er wordt zoveel mogelijk staand vergaderd. Duurzaamheid is volgens Vos van toenemend belang omdat we met z’n allen langer moeten werken. Gezond en gemotiveerd blijven zijn daarbij essentiële aspecten. Zo'n aanpak werkt inspirerend, merkt Vos. Het eerder aanbieden van een abonnement bij een sportschool werkte overigens niet. Men wilde liever zelf invullen wanneer er aan sportieve ontspanning werd gedaan. “Medewerkers komen zelf met ideeën om in beweging te zijn. Voorbeelden: één prullenbak per afdeling. Je bent dan wel gedwongen naar die papierbak te lopen” vertelt blij. En verder: Fietsen van de zaak zodat medewerkers die met de auto komen tussen de middag even naar het dorp kunnen fietsen. Daarnaast heeft het bedrijf veel aandacht voor gezonde voeding, zoals biologisch brood, smoothies en salades. Vos: “Daarnaast werken we in zelfsturende teams. Het zelfstandig beslissingen nemen wordt daarmee gestimuleerd. Dat geeft onze mensen meer voldoening in hun werk. Dat valt onder het aspect ‘geluk’, een groot woord in dit verband, maar niet onbelangrijk.”

People’s BUSINESS

13


N

COLUMN

Lang leve het geluksbeleid! MEA SCHUTTE, BROUWERS ACCOUNTANTS ADVIE

HRM-B

S

ELEID

Wat is geluk en kun je dat vangen in beleid, vooral dat laatste zou heel fijn zijn! Als werkgever het beleid zo vormen dat je het geluksgevoel van je medewerkers kunt vergroten.

Gelukkig zijn heeft namelijk veel voordelen: een goed welbevinden in de eerste plaats, maar ook gevolgen met een zakelijke kant, zoals een hogere productiviteit, minder ziekteverzuim, betere communicatie en samenwerking, en een hogere werkethos. Maar eerst de vraag wat is geluk eigenlijk? Je kunt denken: geluk is een moment van extase, vaak een gevolg van een toevallige gebeurtenis, maar vaker wordt de betekenis gebruikt van welbevinden en levensvoldoening. Dat houdt in dat geluk maakbaar is en een gelukkig mens telt voor twee, nietwaar? Als geluk maakbaar is dan kunnen we daar ook invloed op uitoefenen. De overheid doet dat door bijvoorbeeld keuzevrijheid, onderwijs en gezondheid hoog op de agenda te zetten. Maar ook in kleiner verband is het goed mogelijk om het welbevinden van medewerkers te vergroten. Hoe is het gesteld met geluk? Nederlanders zijn één van de gelukkigste mensen ter wereld, het individuele gevoel van de mens 14

People’s BUSINESS

over zijn welbevinden is zeer groot! Over zijn omgeving is hij echter veel minder enthousiast. Vaak hoor je: “met mij gaat het prima hoor, maar je zult zien: het gaat helemaal mis met dit land!” Dat hoor je ook vaak in een andere vorm op de werkvloer: “als ik het voor het zeggen had, zou ik het heel anders aanpakken, het kan niet lang meer duren of dit loopt helemaal mis!” Soms klopt dit, we hebben de laatste jaren veel bijzondere situaties gezien. Maar over het geheel, zijn de mensen gemiddeld steeds gelukkiger geworden. Sturen op geluk We kunnen vier kwaliteiten van leven onderscheiden. Namelijk extern de leefbaarheid van de omgeving en intern de levensvaardigheid van het individu, dit zijn de levensvoorwaarden. Daarnaast de levensuitkomsten, dat is extern het nut van leven en intern de levensvoldoening. Als werkgever is het goed mogelijk om de levensvoorwaarden beleidsmatig te verbeteren. Door allereerst de leefbaarheid binnen het bedrijf te optimaliseren, hierdoor kan de werknemer betere prestaties neerzetten. Bijvoorbeeld door het

stimuleren van beweging, gezonde voeding een veilige en respectvolle werkomgeving. Daarnaast is het mogelijk om de levensvaardigheden van de medewerkers te ontwikkelen, bijvoorbeeld door cursus of opleiding zoals stresshantering, assertiviteit of mindfulness. Door daarnaast goed te beoordelen of de medewerkers nog voldoende uitdagingen in het werk ervaren kan het element 'nut' ook beter tot recht komen. Met al deze factoren kan het voor werkgevers een mooie uitdaging zijn om met geluk bezig te zijn. Wilt u hierover eens verder praten? U bent van harte welkom bij de adviseurs van Brouwers voor een brainstormsessie rondom uw strategisch HRM-beleid!

m.schutte@brouwers.nl


Nieuws ABOUT THE BUSINESS

Autoleaseman lanceert

NIEUW LEASECONCEPT

Samenwerking met gevestigde leasemaatschappijen. Half oktober heeft Autoleaseman een nieuw leaseconcept gelanceerd, gericht op de groeiende groep leasende MKB'ers, ZZP'ers en particulieren. Zij worden door het nieuwe concept Autoleaseman bediend met exacte inzichten in de kosten, op de consument gerichte, begrijpelijke taal en een leasecontract dat qua voorwaarden en prijs past bij de klant.

GEZOCHT:

Groenste ondernemer van Overijssel Op donderdag 14 januari 2016 wordt voor de vijfde keer op rij de Groene Twinkeling uitgereikt, dé prijs voor de groenste ondernemer van Overijssel. Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Landschap Overijssel en Natuur en Milieu Overijssel overhandigen de groene wisselbokaal aan een bedrijf dat zich op een overtuigende manier inzet voor biodiversiteit. Met deze prijs laten de vier natuurorganisaties zien dat ondernemerschap en biodiversiteit goed samengaan. Bovendien hopen zij ondernemers te stimuleren zich in te zetten voor milieu en landschap. Bedrijven kunnen zichzelf aanmelden of voorgedragen worden tot en met 18 november. Op www.landschapoverijssel.nl/groenetwinkeling staan de aanmeldcriteria. Om in aanmerking te komen voor de Groene Twinkeling moet een bedrijf concrete activiteiten hebben verricht, of op andere manier verantwoordelijkheid hebben genomen, om de biodiversiteit te versterken. De Kamer van Koophandel Oost onderstreept de rol die bedrijven hierin kunnen hebben: “Duurzaamheid betekent een verantwoordelijkheid voor behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit. Voor veel bedrijven een nieuwe uitdaging.” De fabrikant Unipro uit Haaksbergen won dit jaar de Groene Twinkeling mede vanwege het unieke bedrijfspand met een groen energie- en waterbesparend dak, waardoor het pand op bijzondere wijze opgaat in het landschap. Daarnaast zorgt het bedrijf ervoor dat bermen met elkaar in verbinding staan en zijn er insectenhotels en een salamanderpoel aangelegd op het terrein. Maurice Beijk van Unipro kijkt met plezier terug op het winnen van de prijs: “We zijn er heel erg mee verguld. Het is echt een schouderklopje voor al onze inspanningen. Nu loopt iedereen hier vol trots rond. Het is echt bij iedereen binnengekomen.”

Bezit wordt in rap tempo vervangen door gebruik. Ook bij auto's, want het leasen van een auto is financieel veel aantrekkelijker dan het kopen van een auto. Waar er voorheen voornamelijk door bedrijven werd geleasd, wordt het voor MKB'ers, ZZP'ers en particulieren ook steeds interessanter om te leasen. Het vinden van een passend leasecontract voor een auto is echter door de ingewikkelde voorwaarden bijna net zo complex als het afsluiten van een hypotheek, of een abonnement voor een smartphone. Autoleaseman maakt leasen voor deze gebruikersgroep aantrekkelijker door in begrijpelijke taal en met duidelijke rekenvoorbeelden het ideale leasecontract te vinden.

Dutch Appdesign uit Zwolle

genomineerd voor ASN Bank wereldprijs

Elk jaar vindt de ASN Bank Wereldprijs plaats, waarbij geldprijzen worden uitgereikt voor de beste projecten die passen in de duurzame thema’s van de ASN Bank. Vanaf 3 augustus 2015 konden mensen met slimme ideeën voor een betere wereld hun project inschrijven. Na inschrijving maken de deelnemers kans op inhoudelijke training, begeleiding en een geldprijs. Uit 240 projecten die werden ingestuurd werd het project 'App voor Burgerparticipatie' van de Zwolse startup Dutch Appdesign met 49 anderen geselecteerd in de eerste ronde. Inmiddels zijn er nog maar 25 deelnemers over en in de race voor de winst, waaronder dus Dutch Appdesign, opgericht door Felix Wielinga en Margriet Twisterling. Op de avond van donderdag 19 november is het uur van de waarheid. De jury verdeelt dan in de finale 40.000 euro. De winnaar van elk thema krijgt minimaal 5.000 euro, maar dat bedrag kan ook oplopen. Daarnaast kan men ook nog de publieksprijs van 5.000 euro winnen.

People’s BUSINESS

15


GADGETS

SAY CHEESE Say Cheese is een houten geschenkdoos met twee compartimenten. Een voor een fles wijn en een voor een assortiment van Franse kaas. Een wijndoos en kaasplankje in een. Het deksel van de doos fungeert als een snijplank voor de kaas die je zojuist hebt ontvangen als geschenk en als een bamboe kaasplankje om op te presenteren. Eet smakelijk! Rackpack Say Cheese, Prijsindicatie 18,90 euro per stuk. Afname vanaf 5 stuks.

ADD SOME TOUCH AND COLOR Talenten los laten kan ook gewoon aan de keukentafel. Deze prachtige kleur- en tekenset is een welkome aanvulling voor de gure herfst- en winterdagen. Geef kleur en add some touch aan deze wereld en ook nog gezellig om samen te doen. Een kleurboek erbij met een passend thema? Geen probleem, doen we. Kleur- en tekendoos prijsindicatie vanaf € 9,50 excl. btw.

16

People’s BUSINESS


Tray Chique Altijd al gedroomd van een eigen wijnhuis? Draagbaar en na het openen verandert het in een dienblad, flexibel en multifunctioneel. Hoe leuk! Geef vanaf nu een fles wijn in de Tray Chique van RACKPACK en je cadeau zal zeker gewaardeerd worden. Rackpack Tray Chique, prijsindicatie 19,95 per stuk. Afname vanaf 5 stuks.

Ik... ben... Robox Beeb beeb Beeb beeb, Robox komt naar je toe met een fles wijn in zijn buik. Nadat je de fles wijn hebt gepakt, kun je hem gewoon ergens in huis laten spelen. Geef vanaf nu een fles wijn in de Robox van RACKPACK en je cadeau zal zeker gewaardeerd worden. Rackpack Robox, prijsindicatie 15,75 per stuk. Afname vanaf 5 stuks.

Op maat gemaakt

KLAAR VOOR DE KERST Wat past er nu bij de robot houten wijnkist, ons idee is een wijnfles met een mooi tinnen etiket. Compleet klaar voor de kerst met de kerstklok-hart- en wild-figuren. De notenkraker en noten ondersteunen het natuurlijke van ons digitale tijdperk. Tin etiket ook op maat leverbaar. Prijsklasse, variabel boven € 50,00. SAMENGESTELD DOOR PANDORA IDEAS AND GIFTS, WWW.PANDORA-SPECIAL-GIFTS.NL

People’s BUSINESS

17


SOCIAL TIMING INSPIRATIE

Door: Frank Sorée

Heb je je sociale media nét een beetje op orde (denk je) qua profielen en bedrijfsinformatie. En lukt het je om af en toe eens zo’n onmisbaar product of dienst te pushen of beter nog: je woensdagmiddag aanbieding, lees en hoor je plots “dat je het nog steeds niet helemaal goed doet.” “Dat je er beter een contentformule op los kunt laten”. En: “moet gaan denken als een uitgever of zenderbaas”. Tja, dat is nou eenmaal zo. Had je overigens ál die jaren met je advertenties, commercials, websites, per-post-verstuurde-nieuwsbrieven en ook die mooie bedrijfsfilm en dat rek vol folders en factsheets moeten doen. Nú, maar ook in de 80’s en 90’s. Er is wat dat betreft gelukkig niets aan m’n vak veranderd de afgelopen 25 jaar. Nog steeds draait communicatie om relevantie. Ontvanger georiënteerd, dus. Niet om roep-toeteren. Wat wel mooi is dat je als organisatie, marketingafdeling of merk tegenwoordig meer kanalen tot je beschikking hebt. Dat je afnemers of fans je ook de gelegenheid geven om met ze te communiceren, omdat ze je volgen op een of meerdere kanalen. Als dat je sociale kanalen zijn moet je dat maar als een groot voorrecht beschouwen. Mensen die je daar op eigen initiatief zijn gaan volgen hebben simpelweg een abonnement op je medium genomen. Hoe mooi is dat? Niet zo mooi om te zien dus, als bedrijven daar niets of niet

iets goeds mee doen, vind ik als marketeer. Doodzonde. Heb je 5k+ aan Facebook fans en laat je een jaar (!) niets van je horen? En je dan tóch afvragen: “hoe ik mijn online vindbaarheid kverbeteren?”. En “of we niet eens een actie op de website moeten zetten?”. Tegelijkertijd begrijp ik dat het lastig is. Maar goed; je hebt het er maar mee te doen. En: cheer up: ook de fax, voicemail en email heb je in je bedrijf onder controle gekregen, toch? Geef toe: was in het begin ook even wennen, qua afspraken maken, wie-doet-wat. Dat soort dingen. En anders zoek je (tijdelijk) even hulp van buitenaf.

“Dat je er beter een contentformule op los kunt laten”.

18

Voor een heel mooie groep relaties mogen wij al jaren waarde toevoegen in “traditionele” on- en offline communicatie. Van strategie via tactiek naar prachtige projecten, die stuk voor stuk moeten uitblinken in het bereiken van doelstellingen. Of overtreffen. Contentmarketing is géén losstaande maar juist een íntegrale schakel in de keten van online en offline merkstrategie - communicatie-strategie online marketing - actiemarketing.


JOUWÂŽ tool optimaliseert jouw online business case. Hoe?

✉ đ&#x;”?đ&#x;”? îœ˘ đ&#x;“…đ&#x;“…

MONITORING SOCIAL CRM PUBLICEREN

VERGROOT DE KANS VAN SLAGEN

Belangrijkste “latâ€? die als norm geldt voor alles wat je social doet is (ĂŠn blijft, net als vroeger) “relevantieâ€?. En daarmee mag en moet je gewoon lekker experimenteren. Bedenk rubrieken die passen bij je merk, je DNA (of: ga daar eerst weer eens naar op zoek) en kijk wat het doet. “Agileâ€?, noemen ze dat. Vergroot de dingen die lekker vallen en maak er spin-offs van. En blijf jezelf vooral (snel) vernieuwen en verbeteren. Niet alleen “socialâ€?, maar ook op je website en in andere “ouderwetseâ€? communicatiemiddelen . Op je Twitter, Facebook, Linkedin, Instagram kun je naast de reacties op inhoud, rubrieken, terug-volg-tactieken en reageer-policies alles mooi meten. En: het meeste leren van je fans door te weten wĂĄnneer je ze bereikt. Of beter gezegd: wanneer ze je boodschap het liefst ontvangen. In ons dashboard waarin we samenwerken met onze klanten en ĂĄlle sociale kanalen van die merken beheren, analyseren, maar ook: taken verdelen, de social inbox organiseren en content creĂŤren, hebben we de onderzoeken van Microsoft eens getoetst. Dit is een mooi overzicht van ideale tijden om berichten te plaatsen. Samengevat, de beste zakelijke tijden om (relevant!) uit te zenden zijn:

BESTE DAGEN

BESTE DAG

BESTE TIJD

Maandag t/m vrijdag

Donderdag

10:00 uur

Donderdag & vrijdag

13:00 - 15:00 uur

Maandag t/m vrijdag

12:00, 17:00 en 18:00 uur

Maandag t/m vrijdag

Maandag & woensdag

Dinsdag t/m donderdag

14:00, 17:00 en 22:00 uur 09:00 - 17:00 uur



đ&#x;”žđ&#x;”ž đ&#x;”—đ&#x;”— đ&#x;“ đ&#x;“ đ&#x;“ąđ&#x;“ą

SLIMME INBOX

Bekijk de complete infographic op: jouw.nl/blog/social-timing-facts-stats-q3-2015

ANALYTICS SAMENWERKINGEN MAPPEN STRUCTUUR MOBIEL

JOUWÂŽ TOOL

Vanuit JOUWÂŽ tool hebben we analyses en rapportages gemaakt op -slechts- een steekproef van de belangrijkste 3 sociale kanalen van 3 van onze opdrachtgevers. (Zal een marktonderzoeksbureau wel wat van vinden, qua onderzoeksmethodiek. Anyway;) Hieronder de resultaten, over een periode van 30 dagen: Verstuurde berichten

364

Impressies

4.106.370

Inkomende berichten

41.147

Totaal interacties

43.278

Unieke interacties

35.177

PotentiĂŤle reach

6.656.000+

Onze uitkomst: De beste dagen zijn vrijdag, zaterdag, zondag en maandag met vrijdag als winnaar We zijn het dus niet helemaal met Microsoft eens. Heb je geen gegevens? Dan is het Microsoft-schema prima om mee te beginnen. Opvallend is dat zaterdag en zondag niet in het overzicht voorkomen. Is dat omdat er dan geen fans/volgers/consumenten zijn die actief zijn? Of zijn het juist de merken die opvallend stil zijn. Ik ben van dat laatste overtuigd. Ik denk niet dat marketingorganisaties hier op ingericht zijn of hier ßberhaupt over nadenken. Terwijl het makkelijk te organiseren is en je juist op die dagen kunt scoren. Met JOUWŽ tool (of Tweetdeck en HootSuite) kun je wÊl aanwezig zijn. Engagement, echter, vereist op die dagen ook Êchte mensen achter de knoppen. Hierboven zie je dat dat werkt. En hoe‌ Ben jij er aan toe? Heb jij ook (aantoonbare) statistieken? Dan ben ik daar heel benieuwd naar! En/of wil je over contentmanagement en -planning en software die je het leven daarbij makkelijk maakt meer weten? Laat het weten. Dan neem ik contact met je op.

Over de auteur linkedin.com/in/franksoree | twitter.com/jouwnl | facebook.com/JOUW.nl Frank SorÊe (1970) is 25 jaar actief in de wereld van marketing, innovatie, communicatie en creatie. En is daarnaast ook overmatig nieuwsgierig naar ontwikkelingen op het gebied van technologie, gadgets en design. Mede gevoed door de inspiratie en ontdekkingen van zijn teams van JOUWŽ bureau en VORMSHOP™ zet hij met grote onregelmatigheid nog wel eens wat op (virtueel) papier. Sommigen noemen het een blog, anderen een column. Frank vindt dat niet erg.

People’s BUSINESS

19


Je neus kan lopen en je voeten kunnen ruiken, dat is toch wel raar Ik krijg veel concurrentie van…. en ik kan mijn marge niet op het normale niveau brengen want… Ik hoor het heel vaak als ik samen met de ondernemer en zijn accountant of bankier het dringende probleem in kaart breng terwijl dat wat de ondernemer beweert, na kort onderzoek helemaal geen kloppende letterlijke bewering is, net als de kop van deze column.

T

OP VISIE EMEN

N ONDER

ekstueel is het juist wat er beweerd wordt maar de conclusie die daaruit getrokken wordt is onjuist. De ondernemer vertelt aan ieder die het (niet) horen wil, wat de regering, de branchevereniging, de gemeente etc. etc. moet doen maar zijn opgeheven vingertje belemmert hem het uitzicht op het werkelijke probleem. Het ligt vooral aan de ondernemer zelf en niet aan de omstandigheden of de botte pech. Die ondernemers begin ik eerst bij te brengen dat zelfreflectie noodzakelijk is om winst te behalen. En wat zijn raadgevers betreft (de accountant, bankier en mede-ondernemers), vertel dat je hun mening hoe het mogelijk beter zou kunnen gaan, heel belangrijk vindt. Want een bord voor je kop is niet erg, als er maar sorry opstaat. Begin eens, vertel ik dan, om concreet een concurrent te benoemen en bedenk waarom een klant daar liever koopt/opdracht

20

People’s BUSINESS


VISIE

“Klanttevredenheid ontstaat niet door een lage prijs” geeft, dan bij/aan jou. Kies zelf uw competitie en reken af met de 'ik weet een goedkoper adresje' afwijzing. Bijvoorbeeld AH en de Lidl zijn dat elkaars concurrenten? Of Macdonald en het plaatselijke sterrenrestaurant? En waarom dan niet? De service en winkelbeleving is geheel aangepast aan het prijsniveau. Bij wie van de twee levensmiddelen giganten zou u de volgende conversatie kunnen verwachten als u die heerlijke witte wijn uit Nieuw Zeeland niet kan vinden en een vakkenvuller vraagt, 'Hebben jullie die Malbourough wijn nog?' 'Meneer, als-ie er staat is-ie er, staat-ie er niet, dan is-ie er niet.' ‘Hebben jullie dan niets meer in het magazijn?’, ‘Meneer, dit is het magazijn.’ Dat is namelijk het concept van de prijsbreker. Je huurt een magazijn, je scheurt alle dozen open en dan roep je: ‘Zo, nu is het een winkel.’ En is daar dan iets mis mee? Nou ik vind het een fantastische formule van meneer Dieter Schwarz uit Neckarsulm. Dat bedrijf is steeds in beweging. Niet alleen droge grutterswaren uit Duisland maar ze bakken ook in de winkel een paar soorten broodjes af en daar zijn twee medewerkers continu mee bezig. Het levert ze geen winst op maar de winst stijgt aanzienlijk door de hogere klantfrequentie en daarmee meer winst. Het zijn toevallig allebei supermarkten, maar daarmee houdt elke verdere vergelijking op. Dat wil overigens niet zeggen dat ze voor een deel niet dezelfde klanten trekken.

Sterker nog, er zijn consumenten die ’s morgens geld besparen door een deel van de boodschappen bij de Lidl of Aldi te doen, en dat ’s middags weer uitgeven aan hele lekkere, verse, mooie producten met een beleving bij Albert Heijn. Zelfde branche, met ieder hun eigen beleving door de consument. Niet iedereen die toevallig in dezelfde branche zit als u, is ook uw concurrent. Het feit dat klanten zich bij u melden met een of andere aanvraag, wil nog niet zeggen dat u die aanvraag ook moet willen uitvoeren. Ik schreef in mijn vorige column al dat u ongetwijfeld veel kunt, maar dat u niet alles moet willen wat u kan. Als een ondernemer mij vertelt dat hij last heeft van klanten die een zogenaamde concurrerende aanbieding laten zien die veertig tot vijftig procent in prijs lager ligt, dan moet hij zich afvragen of hij die andere partij wel als concurrent beschouwt. Als u iets te vieren heeft met uw partner en u beiden loopt naar binnen bij het plaatselijke sterrenrestaurant en u vraagt of u ook iets buiten de kaart om kunt bestellen, dan kan dat waarschijnlijk. Zelfs als u twee hamburgers met een plakje kaas, twee porties Franse frietjes en twee grote cola’s, met veel ijs zou vragen, worden die op een perfecte wijze bereid. En als dan de rekening komt en u moet bijna tachtig euro afrekenen, dan is het een rare reactie om te zeggen dat u dat nogal veel geld vindt en dat u een adresje kent waar dat veel goedkoper is. U bent gewoon het verkeerde restaurant binnengelopen, u heeft de verkeerde deur genomen. Dat is uw probleem, niet dat van het gastvrije sterrenrestaurant die uw bijzondere wens zo perfect in vervulling bracht. Het antwoord op de vraag hoe van concurrenten af te komen en zo prijsdruk

“Want concurrenten hebt u niet, die kiest u zelf uit”

te verminderen is dus eenvoudig. Klanten die uw dienst, product en uw service op het juiste niveau kunnen waarderen. En dat is een probleem van communiceren. Overleg dat maar eens met uw reclamebureau. Uw klant wordt niet 'geholpen' maar wordt 'bediend' tenslotte. Beschouw dan ook niet elke leverancier uit uw branche als concurrent. Want concurrenten hebt u niet, die kiest u zelf uit. U bepaalt zelf met wie u wilt concurreren. En bevraag je stakeholders waaronder de klant die wel bij je koopt regelmatig. Soms komt daar dan ongezouten kritiek uit. En dat is niet erg, juist fijn. Want van winnen en het goed doen kun je niets leren, maar van verliezen en kritiek van je klanten die wel bij je kopen, juist heel veel. Het meten van klanttevredenheid moet onderdeel zijn van uw serieuze poging om beslissingen te kunnen nemen die leiden tot een nog meer tevreden klant. Het gaat er uiteindelijk om dat uw (potentiële) klant een maximale bijdrage gaat leveren aan uw omzet en uw winstgevendheid. In deze zin draagt klanttevredenheid daadwerkelijk bij aan het resultaat van uw onderneming. Maar bedenk wel dat klanttevredenheidsonderzoek een momentopname is en aldus steeds herhaald dient te worden. Klanttevredenheid ontstaat niet door een lage prijs maar wel wanneer de kwaliteit van uw product/dienstverlening overeenkomt met de behoeften en verwachtingen die uw klanten verwachten. Daar moet u dus naar op zoek. En geef je klanten vaak een compliment want dan blijken klanten aanzienlijk bereidwilliger dan voorheen. Iedere ondernemer heeft wel eens een stil moment waarin u even bijleest, bureau opruimt, Outlookfolders bijwerkt, kletst met een medeondernemer. Maar draag uzelf eens op om een activiteit toe te voegen tijdens de rustige momenten. Ga eens complimenten uitdelen, loop eens door uw klanten- en prospectenbestand heen of pak een stapel

People’s BUSINESS

21


VISIE

“De naam Bluetooth is afgeleid van de Deense koning Harald Blåtand” kaartjes van de afgelopen netwerkbijeenkomsten van People’s Business erbij. Geef uzelf de opdracht een welgemeend compliment te maken aan minstens vijf contacten (dat duurt een half uurtje in mijn ervaring). Lees de website van een contact en controleer of er nog leuke nieuwsberichten op staan. Lees de belangrijke weblogs en het financiële katern van kranten of er nieuws is over bedrijven die je klant zijn. Inscannen en per e-mail zenden aan jouw contactpersoon en formuleer een welgemeend compliment daarbij. Als je bijvoorbeeld op de website van een potentiële klant leest dat zij een grote opdracht hebben binnengehaald zijn felicitaties op hun plaats en als je ze dan een dik compliment geeft voor hun professionele commerciële aanpak, dan is zo een compliment heel welkom, dat zult u merken. Als u een artikel, interview of advertentie leest van een klant, scan ik het stuk in en stuur het per email met een leuke opmerking aan mijn contact. In een cc’tje, zichtbaar voor de klant, stuurt u dat aan een aantal potentiële relaties van uw klant toe. Viral marketing in het klein. Tijdens netwerkgelegenheden worden veel contacten uitgewisseld, maar ook wordt veel gepraat over anderen. Als ik iemand positief hoor praten over één van mijn bekende contacten, stuur ik een leuke e-mail naar deze persoon. De resultaten zijn bijna altijd positief als u na een paar weken uw contact eens belt voor het maken van een afspraak of tegenkomt bij een People’s Business bijeenkomst. Die afspraak bij een potentiële klant is een stuk makkelijker gemaakt en de 'gunningsfactor' bij bestaande relaties neemt sterk toe. En dan hoor je ook wat de latente behoeften zijn van klanten die jouw aanpak waarderen en kom je op ideeën voor kansen in de markt zowel voor bestaande als nieuwe producten / diensten teneinde zakelijk voordeel te behalen. Zo publiceerde ik in mijn column in dit blad in 1999 over de uitvinding van Jaap Haartsen, elektrotechnicus en onderzoeker bij het Zweedse telecombedrijf Ericsson, Bluetooth genaamd. Wat is dat nu weer, wat moet je ermee en wat betekent in vredesnaam Bluetooth? Ik zag de enorme mogelijkheden van dit product voor veel van mijn klanten onmiddellijk. Jaap zocht naar een manier om de waarde van een telefoon te vergroten. Bijvoorbeeld om het zonder kabel mogelijk te maken op korte afstand data naar een ander klein apparaat te versturen. Een soort walkie talkie-techniek voor data dus. Jaap vond een manier om informatie tussen verschillende radio frequenties te laten springen terwijl de apparaten naar elkaar zoeken. Dat ze elkaar ook echt snel vinden en de informatie oppikken, is het unieke aan Bluetooth. De patenten bleven eigendom van Ericsson, maar Jaap Haartsen ontving wel vele prijzen en

Humphrey G. van der Laan Onze vaste columnist/journalist, Humphrey G. van der Laan woont in Almelo en helpt ondernemers als procesjurist bij hun geschillen (arbeid, samenwerken, koop/verkoop, zaken- (en/of huwelijks) partners). Hij is tevens universitair (gast)docent strategie en recht, maar functioneert daarnaast als (president) commissaris/raadgever bij 11 ondernemingen met gezamenlijk ruim 5.000 medewerkers. Opmerkingen over deze column, vragen of tips, mail dan naar juristen@hgl.nl

22

People’s BUSINESS

erkenning voor zijn uitvinding, zo werd hij opgenomen in de American Hall of Fame voor uitvinders. En die vreemde naam? Heel eenvoudig, de naam Bluetooth is afgeleid van de Deense koning Harald Blåtand, die in de tiende eeuw verschillende Scandinavische volkeren met elkaar verbond. Net zoals Bluetooth dus die verschillende apparaten met elkaar verbindt. Het was in eerste instantie een codenaam binnen Ericsson om eventuele concurrenten te misleiden, maar de naam bleef zo goed hangen dat hij nooit meer is aangepast. En bluetooth heeft uw wereld aanzienlijk veranderd. Let dus op de achterliggende bedoeling als uw klant iets tegen u zegt. Dat wordt vaak niet letterlijk bedoeld en dat is vaak iets anders dan u hoort en het kan aldus wel degelijk juist zijn als iemand zegt dat je neus kan lopen en je voeten kunnen ruiken.


COLUMN

ARBEI

DS

RECHT

Heeft u als werkgever al ervaring met (procederen op grond van) het nieuwe ontslagrecht? MR. C.C.H. WIEKERAAD, WIEKERAAD DE RUITER ADVOCATEN

Er is een recente uitspraak die voor veel werkgevers interessant en ook relevant kan zijn en ik daarom graag met u wil delen. Mag een werknemer tijdens een sollicitatie onjuiste informatie verstrekken over zowel in het verleden beklede functies alsook over de reden van vertrek bij een vorige werkgever? Een werknemer die zich hieraan schuldig maakt, loopt het risico ontslagen te worden en dat zelfs zonder toekenning van enige transitie- of billijke vergoeding, zo oordeelde recent de kantonrechter te Zwolle. Dit kan dan vervolgens tot gevolg hebben dat er ook geen uitzicht op een WW-uitkering ontstaat. Een werknemer, aangenomen als medewerker financiële administratie, had in de sollicitatieprocedure bij zijn nieuwe werkgever beweerd dat hij eerder werkzaam was geweest als financieel hoofd van de administratie en daarmee dus in een leidinggevende functie. Omdat hij zich niet kon verenigen met de bedrijfsvoering, zo verklaarde de werknemer tijdens zijn sollicitatie, had hij bij zijn vorige werkgever zelf ontslag genomen. Vrij kort nadat de werknemer was aangenomen, constateerde de nieuwe werkgever dat er sprake was van slecht functioneren. Uit onderzoek door de nieuwe werkgever bij eerdere werkgevers kwam vervolgens naar voren dat de werknemer in het verleden helemaal nooit een leidinggevende financiële functie had vervuld, zoals tijdens de sollicita-

tiefase wel verklaard. Ook was hij bij zijn laatste werkgever helemaal niet zelf vertrokken, zoals wel verklaard, maar was hem juist geen verlenging van het (tijdelijke) arbeidscontract aangeboden vanwege onvoldoende functioneren. Toen de nieuwe werkgever dit ontdekte, besloot hij om de werknemer direct op staande voet te ontslaan. Veiligheidshalve, namelijk vanwege het mogelijke risico op een (hoog) oplopende loonvordering, besloot de nieuwe werkgever tegelijkertijd ook een reguliere ontbindingsprocedure tegen deze werknemer te starten. Dit voor het geval het ontslag op staande voet in rechte geen stand mocht houden en om er toch voor te zorgen dat de (eventueel dus toch voortdurende) arbeidsovereenkomst (op grond waarvan dan mogelijk loon moet worden doorbetaald) tussen partijen een einde krijgt. Sinds 1 juli 2015 moet een ontslagaanvraag zijn basis vinden in een van de in de wet -limitatief- genoemde ontslaggronden. De werkgever baseerde zich in voornoemd geval op “verwijtbaar handelen”. Een werkgever moet in zo’n geval uiteraard wel kunnen aantonen dat een werknemer verwijtbaar heeft gehandeld en wel in die mate dat van de werkgever in redelijkheid niet gevergd kan worden om de arbeidsovereenkomst met de betreffende werknemer te laten voortduren. De kantonrechter oordeelde dat de werknemer zich inderdaad ernstig verwijtbaar gedragen had

Een werknemer die zich schuldig maakt aan het verstrekken van onjuiste informatie tijdens een sollicitatie loopt het risico om ontslagen te worden.

door een C.V. met daarin onjuiste informatie over de in het verleden beklede functies te verstrekken en ook nog eens onware mededelingen te doen over de reden van vertrek bij een eerdere werkgever. De rechter zag daarin voldoende aanleiding om het ingediende voorwaardelijke verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst toe te wijzen. Voor een transitievergoeding bestond geen aanleiding, noch voor een “billijke vergoeding”. Deze werknemer zal bovendien vrijwel zeker ook worden uitgesloten van het recht op een WW-uitkering, nu voor aanspraak op een dergelijke uitkering immers geen sprake mag zijn van ernstig verwijtbaar handelen door de werknemer zelf.

info@wr-advocaten.nl

People’s BUSINESS

23


Roessingh Arbeid werkt! “Roessingh Arbeid levert een bijdrage aan een snelle, efficiënte en optimale re-integratie van zieke medewerkers of personen die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn. Juist door de unieke samenwerking met revalidatiecentrum Roessingh zijn wij in staat integrale revalidatie- en re-integratieconcepten samen te stellen. Daardoor kunnen wij ook in complexe situaties passende dienstverlening bieden. Wij zijn hierin specialist bij uitstek”.

Roessingh Arbeid

|

Roessingh Arbeid Advertentie 2015 .indd 1

Roessinghsbleekweg 33

|

7522 AH Enschede

|

Telefoon 053 487 55 90

|

www.roessingharbeid.nl 05/02/15 15:01


COLUMN

ARBEI

1,5 lijns zorg in ontwikkeling

GEZON

D

DHEID

TON GEERDINK, DIRECTEUR ROESSINGH ARBEID

Het is niet nieuw: de gezondheidszorg in Nederland is permanent in ontwikkeling. Wij zijn een voorbeeld voor menig Europees land. Goede zorg, een breed scala van zorgvoorzieningen en de kwaliteit van onze zorg is hoog. Maar zoals de meeste landen om ons heen, nemen de kosten van die zorg elk jaar weer toe. Vergrijzing, nieuwe medicijnen en behandelmethoden zijn onder meer verantwoordelijk voor deze stijging. Maar ook de wijze waarop onze zorg is georganiseerd. We hebben die zorg ingedeeld in 1e, 2e en 3e lijnszorg. We hebben schotten geplaatst tussen de verschillende voorzieningen. De geldstromen zijn verschillend: soms weet de rechterhand niet wat de linker doet. Dubbele diagnostiek, verwijzingen die niet effectief zijn en het ontbreken van gerichte behandelplannen. Kortom: we geven geld uit aan activiteiten die niet in het beoogde effect resulteren. Dit moet en kan anders. De organisatie in de zorg kan beter. Multidisciplinaire teams – verschillende disciplines die samenwerken – stellen gezamenlijk, ieder van uit zijn eigen vakgebied, een behandel plan op. De arts als architect en de paramedici als aannemers. Dit hoeft niet altijd in een duur ziekenhuis te gebeuren. Dit kan ook in een organisatie met minder overheadkosten en minder personele lasten. Het ziekenhuis (de 2e lijnszorg) is kostbaar: kapitaallasten, state of the art medische apparatuur en kostbare specialismen. Niet alle patiënten hoeven naar een ziekenhuis. Zij kunnen behandeld worden in de buurt, in een gezondheidscentrum waar behandelingen uit de

1e en 2e lijn worden uitgevoerd zonder dat er op de kwaliteit van zorg wordt ingeleverd. Deze zogenaamde 1,5 lijnszorg is sterk in ontwikkeling: zorg dicht bij patiënten, een multidisciplinaire aanpak, minder kapitaalslasten en overhead en mindere kosten voor medisch specialistische zorg. Natuurlijk blijven ziekenhuizen bestaan. Voor hoog complexe aandoeningen met een laag volume is een ziekenhuis noodzakelijk. Maar patiënten met een laag complexe aandoening, die in grotere getallen een beroep doen op ziekenhuizen, kan een 1,5 gezondheidscentrum uitkomst bieden. De multidisciplinaire aanpak is een garantie op passende en goede zorg. Zeker in de toekomst is een patiënt gebaat bij een geïntegreerd zorgaanbod, korte logistieke lijnen, een duidelijke en heldere zorgregie, een samenhangende aanpak (alles onder een dak) basis- en vormen van specialistische medische zorg. Door haar organisatie en invulling kan een 1,5 lijnscentrum een bijdrage leveren aan de vertraging van de kostenstijging in de zorg. Beschikbaar gekomen middelen kunnen dan beter besteed worden aan onderzoek en aan het verhinderen van een te sterke groei van de zorgpremie. In verschillende delen van Nederland zijn experimenten gaande om een 1,5 lijnscentrum op te zetten. Dat is niet makkelijk. Het vraagt een andere werkwijze van de zorgprofessionals. Samenwerken in een dergelijke setting is niet altijd even eenvoudig en snel geregeld. Ook hier spelen

factoren als werkcultuur, eigen zelfstandigheid en bestaande hiërarchieën een belangrijke rol. Ondanks dat willen zorgaanbieders en zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en de rijksoverheid door gaan met deze experimenten. Roessingh Arbeid is betrokken bij deze ontwikkelingen in de regio waar we werkzaam zijn. Wij willen door gaan excellente zorg te bieden aan onze cliënten. Wij willen snel en adequaat inspringen op de vraag van bedrijven en instellingen om passende diensten te leveren. Een 1,5 lijnscentrum in onze regio levert daar een bijdrage aan.

De multidisciplinaire aanpak is een garantie op passende en goede zorg Roessingh Arbeid is ontstaan vanuit Roessingh, Centrum voor Revalidatie en maakt deel uit van Roessingh Concern. Dit is de overkoepelende organisatie van de verschillende onderdelen van Roessingh. Hieronder vallen behalve het revalidatiecentrum en Roessingh Arbeid ook Roessingh Research and Development, Roessingh Revalidatie Techniek en rdgKompagne. Meer weten? www.roessingharbeid.nl

People’s BUSINESS

25


ARBEIDSRECHT | ECHTSCHEIDING EN MEDIATION | HUURRECHT | ONDERNEMINGSRECHT

Kampen

(038) 333 74 78

www.wr-advocaten.nl

info@wr-advocaten.nl


KENNIS

ADVIE

KLANT

S

BELEV

ING

Wat je uitstraalt als bedrijf, is gelijk aan de schoonheid van je interne organisatie MAX PAS, ORGANISATIEONTWIKKELAAR

Charmante stelling Max maar is dat ook daadwerkelijk zo? Ja, volgens mij wel. Steeds vaker merk ik vanuit mijn advies- en ontwikkelpraktijk dat bedrijven meer en meer bewust met bovenstaand gegeven bezig zijn of aan de slag willen gaan. De afgelopen jaren hebben voor veel bedrijven in het teken gestaan van ingrepen in de kostensfeer, het scherp beheren en beheersen van de interne processen (met name op het vlak van efficiëntie). Nu, in de periode dat we een voorzichtig economisch opleven zien, omarmen veel bedrijven weer het belang van investeren in je organisatie daar waar het gaat om de kwaliteit van mensen en middelen, structuur en cultuur, een veel breder pallet met een belangrijke focus op de Human Touch zoals we in Twente graag zeggen.. Ok, dat snap ik maar zoom eens wat verder in. Het credo “niet alleen in je organisatie werken maar ook aan je organisatie werken” is een veel gehoorde. Het bewustzijn dat mensen de organisatie vormen en daarmee bepalend zijn voor de kwaliteit en mate van je succes, vraagt bewustere keuzes in teamsamenstelling en leiderschap. Vragen die daarbij aan de orde komen tijdens de begeleidingsgesprekken die ik voer met

Het belangrijkste is om als bedrijf de organisatiedoelen voor de toekomst helder benoemd te hebben bedrijven zijn: Hoe toekomstbestendig is onze organisatie? Kunnen we met de huidige teamsamenstelling de continuïteit van ons bedrijf borgen in deze nieuwe economie? Zijn we ook de komende 10 tot 20 jaar interessant als werkgever? Spreken we niet alleen heel goed de taal van de klant(!) maar ook die van de nieuwe en toekomstige talenten die we aan onze organisatie willen binden? Geloven we in echte Human Resources, of blijven we hangen in de klassieke structuur van P&O? Veel vragen die vanuit nieuwe invalshoeken bekeken kunnen worden. Organisaties gaan namelijk steeds vaker bestaan uit samenwerkingsvormen. Samenwerkingsvormen waarbij meer en meer gebruik wordt gemaakt van zelfstandig specialisten. “Zwermorganisatie” als voorbeeld van een nieuw organisatiemodel, is een actuele vorm van organiseren waarbij afhankelijk van omvang en aard van activiteiten zelfsturende teams worden samengesteld met een duidelijk missionstatement. Kenmerken van zo’n zwerm zijn onder andere dat het flexibele teams zijn (meebewegen met elkaar), allemaal met hetzelfde doel bezig (dan bots je niet, en belangrijk er hoeft niet slechts één leider te

zijn (soms vlieg je achteraan en dan weer vooraan), Klassiek management is daarbij van veel minder toegevoegde waarde (en helpt soms stagneren) dan leiderschap dat zich kenmerkt door het helpen ontplooien en faciliteren van talenten, de noodzakelijke bronnen beschikbaar stellen, en de output onder andere zien als groei en ontwikkeling. Kortom Max, die interne organisatie professioneel ontwikkelen, dat raakt veel onderwerpen begrijp ik dat goed? Ja, zo kun je dat zeker stellen. Belangrijkste is wel om als bedrijf de organisatiedoelen voor de toekomst helder benoemd te hebben, commitment voor het mission statement duurzaam te borgen in de organisatie (welke vorm die ook krijgt) en alle betrokkenen gelijkwaardig in te zetten bij de ontwikkeling van het bedrijf.

Max Pas is organisatieontwikkelaar en begeleidt uw organisatie bij groei- veranderen klantbelevingsvraagstukken. 06-14374141 max@maxgastfocus.nl

People’s BUSINESS

27


OVER DE GRENS

TOENAME IN INTERESSE

VOOR ZAKENDOEN

MET DUITSLAND Bekend worden op Duitse markt geen simpele zaak ‘Nederlandse ondernemers houden van een ‘ouwe-jongens-krentenbrood-sfeer in de omgang met collega-zakenlui. Zo’n gemoedelijke houding is volstrekt not done in Duitsland.’ Het klonk streng uit de mond van Ans Remmen, verbonden aan de economische afdeling van het consulaat-generaal van ons land in Düsseldorf. Ze deed haar uitspraak tijdens de informatiebijeenkomst ‘Road2Germany’ bij hogeschool Windesheim in Zwolle. Haar mening kwam aardig overheen wat je links en rechts hoorde tijdens dit event.

H

et seminar was georganiseerd door de Kamer van Koophandel, Windesheim, Oost NV en Rabobank. Bedoeld om via gesprekken met ondernemers die al ervaring in Duitsland hebben en workshops informatie te geven over het zakendoen met onze oosterburen. Daarbij kwamen o.a. aspecten aan de orde als ‘Hoe kom je in contact met Duitse bedrijven?’, ‘Cultuurverschillen tussen Nederland en Duitsland’ en bijkomende juridische en fiscale aspecten. Interesse “We bespeuren een toenemende interesse

28

People’s BUSINESS

vanuit Nederlandse ondernemingen om een zakelijke relatie aan te gaan met hun collega’s aan de andere kant van de grens. Dat is moeilijk in percentages uit te drukken, maar wij merken het duidelijk door meer vragen over de Duitse markt”, vertelde Remmen verder. Het is niet onlogisch dat ondernemers hun oog op Duitsland laten vallen als zij hun activiteiten naar dat land willen uitbreiden. Los van de ligging, lekker dichtbij, blijkt dat uit de volgende cijfers: Duitsland is met 82 miljoen inwoners de grootste consumentenmarkt van Europa, telt 16 deelstaten (waarvan Rijnland-

Westfalen met 18 miljoen inwoners de bekendste is met steden als Düsseldorf, Keulen en Dortmund en grenzend aan Overijssel, Gelderland en Limburg gunstig is gelegen), de internationale handel tussen Duitsland en Nederland bedraagt 160 miljard euro en ongeveer 18% van de Nederlandse import en 25% van de Nederlandse export betreft Duitsland. Voor Duitsland, een typisch producerend land, komt Nederland op de vijfde plek wat betreft afzetmarkt. Sterke Duitse marktsegmenten zijn de automotive industrie, machinebouw, staalindustrie en chemie.


‘Vooral geen ouwe-jongens-krentenbrood-sfeer creëren’ Diverse sprekers lieten al snel een waarschuwend geluid horen: Duitsland is geen gemakkelijke markt. Je kunt je er als nieuwkomer op de Duitse markt niet zomaar settelen. Nu geldt dat, in algemene zin, wel voor meer landen. Over Duitsland wordt wellicht onwillekeurig wat makkelijker gedacht: wij Nederlanders komen er regelmatig, hun taal lijkt enigszins op die van ons, de nabije ligging is aantrekkelijk: kortom, wat let je? Maar daarmee doemen de eerste misverstanden op, lieten Remmen en enige ondernemers met de nodige ervaring in Duitsland (Janet Lebbink van The Export Network, Jos Lotgerink van Dumeta en Tom van Geemen van Wolkyshop) weten.

De klant wil zeker weten dat hij of zij een goed product aanschaft. De Duitse klant is over het algemeen wat ouderwetser dan bij ons. Er is meer overtuigingskracht nodig bij de verkoop.”

controle te houden. Via een aantal smaaktests willen we een definitief besluit nemen, met name ook welke deelstaat we eerst gaan aanpakken.”

De drie met ervaring in Duitsland hadden nog een paar tips: ‘Begin in één regio tegelijk, bijvoorbeeld Rijnland-Westfalen, werk met lokale deskundigen (zij kennen de markt en spreken de taal), probeer na enige tijd de Duitse activiteiten via een Duitse vennootschap, vaak een GmbH, te laten lopen (dat geeft de Duitse consument veel vertrouwen en leidt tot meer klanten), ga naar beurzen (en leer zo de Duitse markt kennen) en zoek de klant op.

Gerssen hoopt met een stelring (die wordt gebruikt bij gevels en daken en waarop patent is aangevraagd) bekend te worden op de Duitse markt. Dat initiatief staat nog in de kinderschoenen. “Ik zie mogelijkheden omdat er in Duitsland sprake is van een grote staalbouwmarkt. Ik wil de marketing niet zelf doen maar mensen inschakelen die de markt al kennen. In die oriënterende fase bevind ik me nu.”

Lange adem Je moet als Nederlandse ondernemer een lange adem hebben om het vertrouwen van een Duitse entrepreneur te winnen. Remmen: “Wij Nederlanders hebben het imago snel te willen onderhandelen en daarbij een amicale sfeer te willen creëren. ‘Ik mag u toch wel tutoyeren?’, hoor je dan al snel. Daar moet je in Duitsland echt niet mee aankomen. Men is nogal strikt. Het is aanvankelijk gewoon u (Sie). Pas na een paar gesprekken geeft de Duitser zelf wel aan wanneer jij (du) gebruikt kan worden in plaats van Sie. Er is dan sprake van wederzijds vertrouwen.”

Plannen Nanning Koekfabriek (Jolande Nanning), Foodsense (Wouter Pol) en Geka (Erik Gerssen) zijn sinds kort actief op de Duitse markt of overwegen daarmee in contact te komen. Nanning: “Studenten van Windesheim hebben een haalbaarheidsonderzoek gehouden naar de mogelijkheden om met onze ontbijtkoek de Duitse markt op te gaan. Daarbij werd gekeken naar het soort koek dat de Duitse consument wil, de smaakbeleving, de prijsstelling en de distributiekanalen.”

Taal Het is al even aangekaart: wij Nederlanders menen aardig Duits te kunnen spreken. Het tegendeel is vaak het geval. Veel leerlingen halen op school een streep door het Duits en doen liever een andere taal. Het is belangrijk de taal goed te beheersen, c.q. brieven en mails in correct Duits te (laten) schrijven. Windesheim heeft – als enige hogeschool in Nederland - de minor ‘Zakendoen in Duitsland en Oost-Europa’ in het studiepakket, waarbij aandacht is voor de economische kant van het zakendoen als wel de taal.

Dat is niet het enige cultuurverschil, gaf Lotgerink aan. “De ondernemer in Duitsland denkt lang na voordat hij een opdracht uitschrijft. Je moet er dus vaak heengaan om elkaar te leren kennen. Verder moet alles op schrift komen te staan. Men verlangt veelal een volledige documentatie, de bekende Duitse ‘gründlichkeit’. Als je echter eenmaal enige bekendheid hebt, dan gaat het steeds makkelijker.” Lebbink bevestigde Remmens ‘lange adem’. “Als ondernemer moet je doorzettingsvermogen hebben. Je moet je als bedrijf afvragen: wat is mijn toegevoegde waarde voor de Duitse markt? Wat kan ik bieden dat zij nog niet hebben? Verder moet je er rekening mee houden dat de Duitser eerst voor kwaliteit gaat en dan pas kijkt of iets ook gewoon leuk kan zijn.” Van Geemen had dezelfde ervaringen wat betreft het aspect kwaliteit. “Nederlandse klanten in onze schoenwinkels trekken de schoenen meteen aan. In onze Düsseldorfse winkel wordt alles driemaal gecheckt.

Nanning Koekfabriek is al in actie in Frankrijk en België. Gemerkt werd dat het systeem van distributiekanalen in Duitsland anders, en moeilijker, lag. Daarom werd een agent in de hand genomen die al een ander soort koek, de stroopwafel, naar Duitsland brengt. Ook wordt aan drie Duitse agenten geleverd. Sinds kort ligt de koek van Nanning bij supermarkten van REWE en EDEKA. Pol (die met Foodsense voedingsproducten onder het kindermerk Fred&Ed op de markt brengt) denkt dat hij de Duitsers wel iets te bieden heeft. “Wij zijn in Nederland aanzienlijk innovatiever bezig in de supermarkt. Als je een Duitse winkel binnenwandelt, waan je je 20 jaar terug. Men is er traditioneler. Wij willen, via een native speaker, kleinschalig starten om de zaken financieel onder

People’s BUSINESS

29


Dus ze kennen bijna iedereen?


COLUMN POLIT

ONDER

IEK

NEMEN

MKB op de politieke agenda! EDDY VAN HIJUM, GEDEPUTEERDE PROVINCIE OVERIJSSEL

Overijssel wil de 'meest ondernemersvriendelijke' provincie zijn Je hoort het steeds vaker: het midden- en kleinbedrijf is de banenmotor van de economie. Ook de politiek lijkt zich hiervan op verschillende niveaus steeds meer bewust te zijn. Overheden scheppen immers geen banen. Om de werkgelegenheid te laten groeien en de werkloosheid te laten afnemen, zijn ondernemers onmisbaar. Zowel starters, groeiers, gevestigde bedrijven als ook doorstarters. Het overgrote deel van het bedrijfsleven (99%) valt onder het MKB, samen goed voor zo'n 60% van zowel de omzet als het aantal werknemers. Maar is die erkenning van het belang van het midden- en kleinbedrijf nu ook terug te vinden in het overheidsbeleid? Dat is nog maar zeer beperkt het geval. Als ik bijvoorbeeld kijk naar de rijksbegroting voor 2016, dan is het mooi dat de innovatieregeling voor het MKB (MIT) door rijk en provincies wordt doorgezet. Maar van de 5 miljard euro aan lastenverlichting had toch echt ook een deel aangewend moeten worden voor lagere werkgeverslasten, om de banengroei te stimuleren. De belasting- en premiedruk voor het MKB is de afgelopen jaren alleen maar gestegen. Ook maakt het rijksbeleid nog steeds nauwelijks onderscheid in de manier

waarop multinationals en MKB-bedrijven fiscaal en juridisch worden behandeld. Denk bijvoorbeeld aan de twee jaar loondoorbetaling bij ziekte, die in de praktijk voor MKBondernemers een forse drempel vormt om personeel in vaste dienst te nemen. Maar laat ik ook de hand in eigen boezem steken. Onze provincie heeft de afgelopen jaren veel aandacht gegeven aan topsectoren, zoals high tech systemen en materialen. De focus op onderscheidende en sterke sectoren is op zich logisch, mede gelet op de goede kennisbasis die de universiteit en hogescholen bieden. Hierdoor richtte het stimuleren van ondernemerschap en innovatie zich echter in beperkte mate op het bredere MKB, zoals de bouw, de logistiek, de maakindustrie of de detailhandel. In deze sectoren zijn uiteindelijk wel de meeste bedrijvigheid en banen te vinden. Bovendien treffen we in Overijssel bovengemiddeld veel familiebedrijven aan. Ook dit gegeven moet tot nadenken stemmen. We investeren als overheden met kennisinstellingen fors in het bevorderen van 'startups', maar het goede functioneren en de overdracht van familiebedrijven staat nauwelijks op de radar.

Onder het motto 'de basis op orde' wil ons college het huidige topsectorenbeleid daarom aanvullen met een breder MKB-beleid. In het nieuwe collegeakkoord is uitgesproken dat Overijssel de "meest ondernemersvriendelijke" provincie wil zijn. Hoe we dat gaan bereiken, bepalen we samen met ondernemers. Het midden- en kleinbedrijf is uitgedaagd om mij als gedeputeerde een stage aan te bieden. Uit de ruim zeventig enthousiaste reacties zijn in eerste instantie acht bedrijven geselecteerd waar ik in de maanden oktober en november op bezoek ga, om de agenda op te halen. In december gaan we over de ervaringen in gesprek met ondernemers en MKB-organisaties over het nieuwe beleid. Samen moet het lukken om de banenmotor aan de praat te krijgen!

@vanHijum yj.v.hijum@overijssel.nl People’s BUSINESS

31


32

People’s BUSINESS


5e editie

RONALD MCDONALD

RALLY

People’s BUSINESS

33


RONALD MCDONALD RALLY

De Ronald McDonald Rally werd op donderdag 15 oktober voor de vijfde keer gereden. Dit jaar met een bijzondere start vanaf vliegbasis Leeuwarden. In de vroege ochtend verzamelden de prachtige rallyauto’s zich voor het startsein van Commandant Traas van vliegbasis Leeuwarden. Tevens hét startsein voor een fantastische en feestelijke lustrumeditie. De rally werd gereden in 2 verschillende klassen (club- en sportklasse). Dit jaar een Ronald McDonald Rally met achtentachtig deelnemers, een recordaantal en dan ook een volle editie. Dit gegeven én de schitterende entourage van mooi vliegmaterieel de militaire vliegbasis leverde een uniek plaatje op. 34

People’s BUSINESS


‘Door deelname aan evenementen zoals deze rally kan het Ronald McDonald Huis Zwolle een thuis zijn voor ouders waarvan hun kindje is opgenomen in Isala.’

D

e eerste auto die pijlsnel van start ging was een bijzondere. Speciaal voor deze lustrumeditie werd het allerlaatste plekje geveild via BVA Auctions met een topopbrengst van 1.751,00 euro. En dat laatste plekje was er dan ook eentje naast niemand minder dan autocoureur Tom Coronel. Een geweldige ervaring. Vol enthousiasme en met veel zin begonnen vervolgens de andere equipes aan een route richting het noorden. De route wordt ieder jaar met precisie uitgezet door experts. Het bleek een mooie maar pittige tocht volgens oud-formule1 coureur en ere-gast Gijs van Lennep die ook aan de rally mee deed. Na een route door de landerijen en over piepkleine soms gladde zandweggetjes was de koffie en stempelpost eind van de ochtend in Dokkum op het industrieterrein bij Bouwgroep Dijkstra Daisma. Na de stop zette de route zich voort richting het Friese plaatsje Harkema waar bij voetbalvereniging ‘De Harkemase Boys’ een uitgebreide lunch klaar stond verzorgt door Stern Partyservice uit Zwolle. Voor het zo ver was werden de deelnemers op de proef gesteld met het wisselen van een band tijdens de JOUW/POUW test. Met zwarte handen en goede trek kon iedereen vervolgens genieten van heerlijke luxe broodjes en verse smoothies. In de middag vervolgde de route zich door Friesland en Drenthe waar tussendoor ook de auto’s konden worden bijgetankt bij sponsor Firezone. Vol energie gingen de auto’s en rijders weer verder om al slingerend in Meppel te pitstoppen bij McDonald’s. Na hartelijk ontvangst, een verfrissend drankje en een lekkere snack zakten de rallyrijders af richting Zwolle om zich op te maken voor een natte maar mooie finish en een warm onthaal. Aangekomen bij hoofdsponsor Deltion College werden alle equipes welkom geheten met een feestelijk glas prosecco en een hapje. Hart van Nederland en Piet Paulusma waren ook dit jaar meegereisd voor ‘Piets weer’. Prachtig gedekte tafels en snelle mooie auto’s van POUW in het auditorium van de campus waren het rallydecor voor de laatste opnames van de dag. De keukenbrigade bestaande uit docenten en studenten van de Hotelschool toverde een heerlijk driegangendiner op tafel. Tussen de gangen door was het woord voor Kinderfonds directeur Marja van Bijsterveldt die met enthousiasme de deelnemers en sponsoren dankte voor hun inzet voor Ronald McDonald Huis Zwolle. Een ziek kindje kan nou eenmaal niet zonder zijn of haar ouders. En door de deelname aan evenementen zoals deze rally kan het Ronald McDonald Huis Zwolle een thuis zijn voor ouders waarvan hun kindje is opgenomen in Isala. Na het hoofdgerecht was het tijd voor de prijsuitreiking door medeorganisator Evert Leideman en ere-gast Gijs van Lennep. De eerste prijs voor sportklasse ging dit jaar naar de jonge deelnemers Dorina van Delft en Daan Brouwers. De eerste prijs van de clubklasse was voor René en Martijn Zwezerijn. De dames Bärbel Brouwer en Maureen Sorée gingen er vandoor met de eerste prijs voor de dames. Tot slot was er nog één brandende vraag voor de organisatie en de deelnemers van de Ronald McDonald Rally: de eindopbrengst van de dag. Hoofdsponsoren Firezone, Pouw Automotive en Deltion College overhandigden vol trots de cheque aan Lianne Booijink, manager Ronald McDonald Huis Zwolle. Op de cheque stond het bedrag van maar liefst 50.000 euro. Een absoluut recordbedrag!

People’s BUSINESS

35


Restaurant Dorset

Grotestraat 167

7622 GE Borne

Telefoon 074 266 19 25

info@dorset .nl

w w w.dorset.nl

“Mijn collega weet daar meer van. Ik verbind je gelijk door.”

Vast en mobiel overal bereikbaar onder 1 nummer Met vast-mobiel integratie van Loohuis (Vamo), hebben al jouw medewerkers voortaan één verkort telefoonnummer voor vast én mobiel bellen. Bovendien kunnen ze gebruikmaken van alle faciliteiten van een vast toestel: doorverbinden, verkort kiezen en conference calls. Zelfs de beschikbaarheid van de mobiele telefoons is inzichtelijk. Uhh.., als je dat wil natuurlijk. Weten wat Vamo je oplevert? Kijk op www.loohuis.nl of bel 088 - 4800 400


COLUMN

STIJL

ETIQU

ETTE

Vrouwen zijn in business soms net leeuwinnen GONNIE KLEIN ROUWELER, IMAGO EN ETIQUETTE EXPERT IMAGE CONSULTANCY

Sta open voor onbekenden en nodig deze ook in uw groep uit. Voel u niet snel aangevallen als men te nabij komt en veroordeel het uiterlijk van anderen niet. Leeuwinnen zijn krachtig en prachtig om te zien en behoren tot de familie van de katachtigen. Ze blijven hun hele leven bijeen in een clan. Doorgaans gaan ze in paartjes of groepen op jacht. Ze zorgen voor elkaar, voor hun jongen en niet te vergeten voor hun leeuw. Als leeuwinnen elkaar uit dezelfde groep tegenkomen volgt een ritueel van wrijven, likken en spinnen. Vreemde leeuwinnen worden doorgaans weggejaagd. Zo verzamelen vrouwen zich ook vaak tijdens een bijeenkomst of feestje in de ene hoek en de mannen in de andere hoek. Als vrouwen andere bekende vrouwen tegenkomen is het een feest der herkenning en begroeten ze elkaar vol warmte en wordt er met grote interesse naar elkaars welzijn gevraagd en foto’s uitgewisseld, dikwijls van hun kinderen. En er wordt ook wat af geroddeld. In het zakenleven worden vrouwen en mannen in de businessetiquette als gelijken beschouwd. Als zakenvrouw blijft u niet zitten, maar gaat u net als de man staan om elkaar te groeten, betaalt u uw eigen eten en haalt u uw eigen drankje en wordt dat ook voor mannelijk gezelschap gehaald. Ja, de etiquette gaat met de tijd mee. Als zakelijke onderneemsters in een vrouwengroep blijven hangen, vormt dit een drempel om contact te

maken. Haal daarom uw eigen drankje op aan een bar. Als u als vrouw zelf in de rij staat voor een drankje of eten, zal er al snel een gesprek ontstaan met de mensen om u heen en maakt u makkelijker contact met anderen. Sta open voor onbekenden en nodig deze ook in uw groep uit. Voel u niet snel aangevallen als men te nabij komt en veroordeel het uiterlijk van andere vrouwen niet, of ze wel of geen botox hebben gebruikt of te dik of te dun zijn. Vrouwen kunnen zich nogal negatief uitlaten over het uiterlijk van andere vrouwen. Laat het uiterlijk voor wat het is. Bij gebrek aan gespreksstof verzandt men al snel in roddelen. Wees standvastig en vastberaden en wijs consequent het roddelen af. Het zegt meer iets over de boodschapper dan over het slachtoffer. Overtuig anderen op eigen kracht en motiveer en inspireer anderen met wat u wel te melden hebt. Geef anderen wat vaker een compliment. Uiteraard heeft u een voorsprong op anderen als u er goed verzorgd uitziet en uw pluspunten accentueert. Vergeet hierbij vooral niet uw mooie glimlach, want daarmee kunt u gemakkelijk een opening tot contact maken. Bij oprechte interesse

zal de ander er altijd positief op reageren. En u heeft er weer een interessante relatie bij waar u later wanneer het nodig is op terug kan vallen. Soms hoor ik nog steeds de opmerking dat men een goede opvoeding heeft gehad en de etiquette al van hun moeder geleerd heeft. Helaas gaan nog steeds heel vaak zakelijke deals niet door, vanwege het gebrek aan de juiste omgangsvormen. Etiquette verandert continu, gaat met haar tijd mee, is cultuur bepalend en het is goed te weten hoe, wanneer en waarom men welke regels weet toe te passen. We behoren ons altijd te blijven bijscholen en zijn immers toch nooit te oud om te leren? Wees de koningin van de leeuwinnen, zoals de krachtig uitziende leeuw als koning wordt beschouwd van alle dieren. Deze rol heeft de leeuw immers ook pas in de loop van de middeleeuwen overgenomen van de bruine beer…

Onze vaste columnist, Gonnie Klein Rouweler is ruim 22 jaar imago- en etiquette expert en eigenaresse/ directeur van Image Consultancy. Ze geeft masterclasses en clinics aan (Inter)nationale bedrijven. Gonnie is een expert in het creëren van draagvlak en laat u o.a. ervaren dat etiquette niet oubollig of stijf hoeft te zijn en biedt een handvat om u in elke situatie te laten schitteren en op uw gemak te voelen. info@imageconsultancy.nl People’s BUSINESS

37


MANAGEMENT

FocusXL brengt verlichting met ‘New Time Management’

Al die mailtjes... de redding is nabij De meeste kenniswerkers herkennen het: je hebt veel te doen en je hebt weinig tijd. Eigenlijk heb je meer te doen dan in een werkdag past. Je krijgt voortdurend mailtjes, veel belletjes en collega’s komen aan je bureau die je aandacht vragen en jouw planning verstoren. Iedereen heeft zijn eigen manier gevonden om hier het meest effectief mee om te gaan. En toch blijft het voor veel mensen een uitdaging!

T

rainings- en coachingsorganisatie FocusXL zoomt met de training New Time Management in op die vaardigheden waarmee mensen hun persoonlijke doelen en die van het bedrijf makkelijker bereiken. Iedere dag je werk op tijd af, je mailbox leeg en je hoofd helder. Realistisch? Volgens ondernemer en trainer Joeri Besnyoi van deze organisatie wel.

Heeft die training dan echt resultaat? “Ja. Wekelijks trainen we zo’n 65 deelnemers op dit gebied en op basis van de resultaatmetingen behalen ze meer dan een uur tijdwinst per dag. Zo’n acht jaar meten we het effect van trainingen en de laatste drie jaar doen we dat met behulp van Lauri Broekhuis. Ze is psycholoog en gespecialiseerd op dit onderwerp en het kaart brengen van resultaat.”

Hoe kun je een ondernemer en zijn/haar personeel helpen? Joeri: “Wij zijn gespecialiseerd in het optimaliseren van werkorganisaties, zodat mensen meer tijd hebben voor datgene wat het allerleukste is: hun werk! Dat doen we door middel van trainingen met een voor deze tijd bijzondere aanpak. We reiken handvatten aan waardoor mensen meer overzicht en controle in hun werk ervaren en rust in het hoofd. We helpen mensen om de juiste keuzes te maken in een wereld waar prikkels dag en nacht blijven binnenstromen. Dit zodat je in de waan van de dag toch in staat bent om je doelen te halen en met een voldaan gevoel naar huis gaat. Niet onbelangrijk: we willen voorkomen dat mensen ziek worden van het voortdurend achter de feiten aanhollen, daarvan gestrest raken en mogelijk lange tijd uitgeschakeld zijn.”

Hoeveel resultaat kun je behalen? “Met een benchmark van duizenden deelnemers hebben we inzichtelijk dat dit verschilt per branche, functie en cultuur. Gemiddeld is het meer dan 15% tijdwinst per dag. Toch zegt dit minder dan de bijkomende punten die deelnemers aangeven. Meer rust in het hoofd, makkelijker prioriteiten kunnen stellen, beter kunnen omgaan met stress, meer verantwoord kunnen omgaan met ad hoc zaken. Deze punten geven deelnemers naast tijd de echte winst en om die reden waarderen ze de training met een 9,4. Zijn we best trots op!”

38

People’s BUSINESS

Wat is jullie aanpak? Joeri: “We kennen natuurlijk het traditionele Time Management, waarbij je je werkzaamheden van tijd tot tijd wegzet in je agenda. Dat werkte tot een aantal jaren terug hartstikke

goed. Je wist immers precies wanneer je wat moest doen. Echter, in deze tijd werkt het niet meer. Nog nooit kreeg je zoveel informatieprikkels binnen op een dag. Het aantal verstoringen en onderbrekingen groeit en je eigen planning vanuit het traditionele timemanagement lijdt onder deze ‘waan van de dag’. NTM+ (New Time Management) springt hier op in en creëert meer flexibiliteit in je agenda en hoofd. Zo kun je makkelijker reageren op onverwachte gebeurtenissen en worden klanten sneller geholpen.” Wat behandelen jullie tijdens de training? Joeri: “In de basis leren we mensen vragen waarmee ze beter kunnen kiezen. Daardoor kunnen ze de focus vergroten en ontstaan meer opties waaraan je je tijd kunt besteden. We hebben ook de FocusXLapp ontwikkeld. Een app waarmee je jezelf razendsnel een e-mail kunt sturen. Zo leg je


JOERI BESNYOI: ‘MEER CONTROLE OVER JE WERK EN RUST IN JE HOOFD’ losse eindjes over onopgeloste zaken gemakkelijk vast. Om het resultaat van de training te borgen start na de training een e-coachingstraject en komen we na enkele maanden terug voor een korte opfris-sessie. Iedere training, hoe kort ook, wordt ondersteund met handige tools waarmee we je helpen het makkelijk vast te houden.” Er moeten in principe regelmatig keuzes gemaakt worden: moet ik direct actie ondernemen en wat kan (even) wachten? Joeri: “Ons doel in de training is om de mindset van mensen te veranderen. We leren mensen aan dat er meerdere opties zijn waarop je kunt prioriteren. De keus moet altijd gemaakt worden, maar het kan makkelijker. Als je op alle prikkels die op je afkomen direct ‘ja’ zegt, dan kom je vaak tijd tekort. Belangrijk is daarom om jezelf een aantal vragen te stellen. Hoort de vraag die bij mij binnenkomt écht bij mij? Hoe zorgvuldig moet ik het aandacht geven? Hoe urgent is het? Wat is mijn eerstvolgende actie etc.”

Waarom is die matrix belangrijk? Joeri: “Per dag maak je ongeveer 350 keer een keuze. Vaak maken we deze op basis van de urgentie waarmee het wordt gebracht. Dat is jammer. Onder andere helpt de matrix je om slimmer te kiezen en je werk in te delen. Veel mensen vinden het bijvoorbeeld lekker om een e-mail direct te beantwoorden. Weg is weg. Dat noemen we ook wel de kracht van het afvinken. Kost een e-mail je tien minuten om te beantwoorden? Dan ben je op deze manier met zes e-mails een uur verder in de tijd. De vraag is of je zo op de lange termijn écht effectief bent en een voldaan gevoel hebt over je dag. De grap is dat mensen die veel werken vanuit kwadrant één (direct doen), ook vaak dingen doen die onder kwadrant vier vallen (niet doen). We noemen dit ook wel vluchtgedrag, even ontsnappen aan de hectiek waarin alles nu moet gebeuren, vaak met niet-handige activiteiten. Velen zullen erg geïnteresseerd zijn hoe

je iedere dag je mailbox kunt opschonen. Een lange lijst met ongelezen e-mailberichten is voor vrijwel iedereen een soort horror-scenario. Joeri: “Een volle inbox is voor veel mensen de belangrijkste reden om overzicht te verliezen. Het geeft mensen veel onrust en zorgt ervoor dat er onnodig veel fouten worden gemaakt. We hebben daar een heel eenvoudig systeem voor waardoor mensen iedere dag hun mail hebben verwerkt. Een lege inbox betekent niet dat je alle e-mails hebt afgehandeld, maar wel dat je keuzes hebt gemaakt in wat je wanneer gaat doen. Moet je perse morgen actie ondernemen op een e-mail? Dan zet je hem met één muisklik in je agenda. Moet je wel iets doen met een e-mail maar maakt het niet veel uit wanneer? Dan komt deze in je takenlijst. Zo blijf je maximaal flexibel in je tijd. Bovendien categoriseren we je taken op actieniveau: bellen, mailen, schrijven, administratief, etc. Zo kun je soortgelijke taken achter elkaar afwerken en kom je eerder in de flow…”

People’s BUSINESS

39


NETWERKEN

People’s Business bijeenkomst

Terug-

BLIK

Restaurant De Handschoen Restaurant ‘De Handschoen’ is gevestigd in een oude Saksische boerderij gelegen in het voormalige buurtschap Ittersum dat is opgegaan in Zwolle Zuid. De klassieke uitstraling van de boerderij is binnen gecombineerd met moderne elementen. Onlangs vond daar de People’s Business Bijeenkomst plaats waar we een mooie groep ondernemers mochten ontvangen. Na het officiële programma met een aantal sprekers, was er weer volop ruimte om elkaar te leren kennen. De Handschoen is een onderdeel van de Omega Groep, een organisatie die mensen met een beperking helpen een fijne invulling in hun leven te geven. Het gaat om wie je bent en wat kun je daarmee? Jos Meulenbroek, bestuurder bij de Omega groep, is enthousiast over de weg die ze zijn ingeslagen. “Het leven is fantastisch en moeilijk tegelijk. Soms gaat het vanzelf, soms heb je een beetje hulp nodig. Geruststellende gedachte is dat dit voor alle mensen geldt. Wat altijd helpt is mensen in je nabijheid die het goed met je voor hebben. Bij Omega Groep staat de ontmoeting tussen mensen dan ook centraal. Deze menselijke ontmoeting is het uitganspunt voor alles wat we doen. Het appèl wat de ene mens op de andere mens doet, vormt de bron van onze relaties. Naast het netwerken kon er ook genoten worden van heerlijke gerechtjes. Die in ‘De Handschoen’ op een geheel eigenwijze gepresenteerd werden. In elke ruimte stond iemand van het team klaar om een van de gangen te presenteren, die de gasten daarna zelf mochten klaarmaken.

40

People’s BUSINESS


NETWERKEN

People’s Business bijeenkomst Leferink Document Works

Not r i n uw ageeen da!

Een blik op de toekomst Namens People’s Business en Leferink Document Works, specialist op het gebied van documentstroomoptimalisatie, heten wij u van harte welkom op deze netwerkbijeenkomst, met als thema “een blik op de toekomst” bij Leferink Document Works te Haaksbergen op 10 november 2015.

social

W

aar werkt u mee in het kantoor van de toekomst? Drones? Hologrammen? Bluetoothverbinding van brein tot brein? Of wilt u gewoon meer van wat u misschien toch al gebruikt, zoals touchscreens en stemherkenning? Feit is dat de toekomst al is begonnen. En de sleutel naar het werken van de toekomst heet Smac: Social, mobile, analytics, cloud.

mobile

analytics

cloud

Smac staat voor groei en een nieuwe vorm van interactie met klanten, medewerkers en overige betrokkenen. Smac is een nieuwe benadering voor samenwerking tijdens projecten, mobiele toegang tot zakelijke data, zakelijke gegevensanalyse en cloudmogelijkheden. Daarnaast biedt Smac de mogelijkheid om bedrijfsstrategieën flexibel aan te passen aan veranderende marktomstandigheden en is het mogelijk nieuwe manieren te vinden om de productiviteit te verbeteren en zo concurrentievoordeel te behalen. De adoptie van Smac zal steeds meer gemeengoed moeten worden binnen organisaties. Laat u tijdens de netwerkbijeenkomst bijpraten over Smac en wat dit voor u betekent. Meer informatie of aanmelden? www.peoples-business.nl

Wilt u ook een bijeenkomst van ons bijwonen?

Vergroot uw netwerk, word Vriend van People’s Business Uw netwerk is cruciaal in de strategie om uw bedrijf te laten groeien. Decisionmakers, gepassioneerde ondernemers, bestuurders met visie en inspirerende leidinggevenden zijn Vriend van People’s Business geworden. Inmiddels zo’n 500 leden. Het People’s Business netwerk is actief in Oost-Nederland en organiseert ca. 20 bijeenkomsten per jaar.

People’s Business biedt een multimediaal platform waar ondernemers contacten kunnen leggen op het juiste niveau. Met People’s Business combineren we zakenmagazines, internet, netwerkevents, video en social media. We zetten sterk in op persoonlijke verbinding. Because…. in business, it’s all about the people!

People’s BUSINESS

41


NETWERKEN

Terug-

Hippisch Congres 2015

BLIK

Voor de tweede keer organiseerden wij (People’s Business en Eqib the human factor) samen met een aantal hele mooie partners (Team Nijhuis, Schoonebeek Accountants, GLN Incasso, Roessingh Arbeid en Deltics) het Hippisch Congres. Voorafgaand aan de Military Classic Night Fair ontvingen wij in het Business Center van het Military terrein in Boekelo zo’n 300 genodigden. Allen relaties van onze partners. Het programma begon met een presentatie van Robert Zandstra, voorzitter van de Military. Hij vertelde wat er allemaal nodig is om een dergelijk evenement te kunnen organiseren maar ook welke economische inpact het met zich meebrengt. Ruim 60.000 bezoekers komen naar Twente toe om dit evenement mee te maken. Nergens ter wereld is een hippisch evenement zo in trek. Dat is heel bijzonder, vooral ook voor de ruiters. Zij komen uit de hele wereld om hier hun paarden uit te brengen in de sport en ervaren dit als geweldig. Aansluitend hadden we de eer om Eventing ruiters Tim Lips én Alice Nabers

42

People’s BUSINESS

te mogen ontvangen op het podium. Vice Voorzitter Frans van Meggelen interviewde beide ruiters en wist mooie anekdotes te vertellen. Aansluitend een presentatie van Daan Quakernaat, die de vergelijking maakt met hoe men vroeger kathedralen bouwde ten opzichte van als je nu iets voor elkaar wilt krijgen. Na de borrel, sloten we met z’n allen aan bij de Classic Night Fair waar de hele avond genoten werd van wine en dine, muziek en modeshows en een hele fijne sfeer.


KENNIS

MARK

ETING , HR

KWAL

ITEIT

De nieuwe Wet werk en zekerheid: van belang voor werkgever én werknemer RICHARD ALBERS, PROJECTMANAGER HR BIJ MARVERS

Bent u werkgever? Dan is de nieuwe Wet werk en zekerheid een sterk bepalende factor voor uw hr beleid. Speciaal voor Peoples Business zet hr specialist Richard Albers enkele belangrijke aandachtspunten op een rij. Deze wet is inmiddels in twee fases ingevoerd en heeft vooral als bedoeling tijdelijke krachten arbeidsrechtelijk meer te beschermen ten opzichte van vaste krachten. Maar ook focust de wet op het eerlijker, sneller en goedkoper ontslaan van medewerkers. Met een groot accent op een dermate begeleiding van de ontslagen werknemer waardoor deze ook weer sneller aan de slag kan. Richard Albers: “We zien vooral nieuwe wettelijke regels rondom aanzegtermijnen, proeftijd, concurrentiebeding, oproepcontracten, ketenbepaling, een stukje nieuw ontslagrecht en de transitievergoeding.” Aanzegtermijn en proeftijd Richard gaat op enkele zaken graag dieper in: “Neem de aanzegtermijn. Als een contract van 6 maanden of langer bijvoorbeeld afloopt per 18 november, dan moet je voor 18 oktober schriftelijk bij je werknemer aangeven of het contract verlengd wordt of niet. Verzuim je

daarin, dan loop je als werkgever tegen boetes aan. Vooral rondom de aanzegtermijn is voorzichtigheid geboden.” Ook de proeftijd is veranderd: “Bij een contract van 6 maanden mag je geen proeftijd meer opnemen. Is het contract langer dan zes maanden, dan mag dat wel.” Kies voor de keten 7 - 8 - 8 “Met de Wet werk en zekerheid mogen door de werkgever drie bepaalde tijd contracten binnen 24 maanden geboden worden. De boodschap die ik wil afgeven, is dat werkgevers ook bij een contract van 6 maanden goed moeten nadenken wie ze met welk soort contract aannemen. Als je niet uitkijkt, zit je zonder proeftijd zes maanden vast aan een niet functionerende werknemer. Een veilige oplossing is 7-8-8 maanden. Dan heb je in het eerste contract wel de ruimte van een proeftijd. Het is dus meer dan ooit van belang dat je als organisatie vaststelt met welke medewerkers je verder wilt en welke niet. Ga je te lang door met een niet functionerende werknemer, dan kun je zelfs, enkele uitzonderingen daargelaten, met een zeer hoge transitievergoeding te maken krijgen.” Tot slot noemt Richard het concurrentiebeding: “Dat mag bij een tijdelijk

contract, dus voor bepaalde tijd, niet meer gebruikt worden of er moet een heel zwaar bedrijfsbelang aan ten grondslag liggen.” Vrijblijvend advies U bent welkom uw hr situatie met Richard Albers via Marvers vrijblijvend te bespreken, zowel in de controlerende als adviserende zin.

We zien vooral nieuwe wettelijke regels rondom aanzegtermijnen, proeftijd, concurrentiebeding, oproepcontracten, ketenbepaling, een stukje nieuw ontslagrecht en de transitievergoeding.

Meer informatie: info@marvers.nl

People’s BUSINESS

43


BRIGHT ACCESS INFORMEERT

KENNI RUBRI

S

EK

Snappshot, een innovatieve toevoeging voor al jouw feesten! MARC EN ARNO BOR, BEIDE EIGENAAR SNAPPSHOT

Met Snappshot is iedereen fotograaf! Snappshot is een foto-app waarmee gasten op, bijvoorbeeld, bruiloften, bij uitgaansgelegenheden of tijdens een evenement, foto’s kunnen maken met hun eigen smartphone. Deze foto’s kunnen worden voorzien van een tekstbericht en worden dan geplaatst op grote schermen die in een zaal of feesttent hangen. Door de techniek die Snappshot hanteert, namelijk: het opslaan van alle foto’s in de Cloud, blijven alle foto’s centraal. Hierdoor hoeft degene die het feest geeft nooit op zoek naar alle foto’s, ze staan immers in de Cloud. Binnen 24 uur kunnen de foto’s van het betreffende feest door de initiator van het feest gedownload worden. Dat Snappshot een product is dat innovatief en van deze tijd is bewijst zich mede door de interesse van verscheidene DJ-bedrijven en fotografen in met name de trouwbranche. De app werkt op een laagdrempelige manier en is voor iedereen te gebruiken. Snappshot wordt aangestuurd door een computer of laptop die gekoppeld wordt aan de schermen. De foto’s die alle gasten/ 44

People’s BUSINESS

bezoekers maken worden via een cloud server opgeslagen en vervolgens door de computers weer gedownload en op de schermen getoond. Het tonen gaat door middel van een tijdlijn waarop te zien is door wie en hoe laat de foto gemaakt is.

vrijwel alle leveranciers leveren via het netwerk van Bright Access. Wij hopen dan ook dat hun glasvezel revolutie ook bij de uitbaters van de horecagelegenheden doordringt. Anno 2015 kun je in onze optiek niet zonder een goede internetverbinding.”

Aangezien Snappshot een web-based app is, is een goede internetverbinding van levensbelang. “Heel vaak komen wij tegen dat bepaalde locaties een mindere internetverbinding hebben of dat hun wifi niet is voorbereid op veel gebruikers tegelijk. Dat kan tegenwoordig echt niet meer.”

Geef jij binnenkort een feest en wil jij Snappshot hieraan toevoegen? Kijk op www.snappshot.nl voor meer informatie!

Helaas hebben veel feestlocaties of uitgaansgelegenheden nog niet de aandacht voor een goede verbinding. Want je kunt meer met een goede verbinding dan alleen gebruikmaken van Snappshot. Veel kassasystemen, telefonie of andere diensten gaan tegenwoordig via de cloud. “Wij zijn dan ook heel blij met Bright Access, een bedrijf dat glasvezel binnen het bereik van het MKB brengt. Bright Access staat voor een goede en gedegen internetverbinding, iets waar wij zelf ook van profiteren. Door de open structuur kunnen

Let’s party! Snappshot| Interapptieve feesten

Anno 2015 kun je in onze optiek niet zonder een goede internetverbinding.

facebook.com/interapptievefeesten marc@snappshot.nl


LEIDERSCHAP

Over kwetsbaarheid en participatie

DEZE SAMENLEVING VRAAGT OM WAKKERE LEIDERS Terwijl buiten de gure herfst gierde, werden de aanwezigen tijdens de derde ELLLA masteravond van dit jaar, geestelijk opgefrist. Jan van Ginkel en Frans Verhaaren - auteurs van het boek ‘Werken aan de wakkere stad’ – wierpen met een prikkelend betoog helder licht op bestaand en veranderend leiderschap. Over kwetsbaarheid en participatie in een veranderende wereld met niet te duiden werkelijkheden. “Het gaat niet meer om het beste antwoord. Het enige interessante is een goede vraag te stellen.’’

Net als na een ommetje door weer en wind, eindigde de bezoeker geestelijk uitgewaaid, maar met een frisse kijk op een wakkere samenleving bij de afsluitende borrel. Genoeg stof tot denken en dito voer om nog eens over na te praten, want zeker Jan van Ginkel had uitgepakt met een verrassend gedachtegoed over langzaam leiderschap in een politieke organisatie. “Ik hoop dat ik nog eens de moed heb om op mijn eigen werk op de grond te gaan zitten en alleen maar om me heen te kijken. Naar wie er allemaal langs loopt en naar wat er allemaal speelt en gebeurt. En dan ben ik dus heel hard aan het werk.’’

Persoonlijke ontwikkeling Na de eerste verwonderde blikken gepareerd te hebben ging Van Ginkel, werkzaam als gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Schiedam, onverdroten verder. “Kwetsbaarheid is geen vanzelfsprekend thema in het bedrijfsleven, maar wie uitgaat van gemeenschapskracht moet zich ook in die gemeenschap en haar problematiek kunnen verplaatsen. En dat is terug te leiden naar het individu, tot op de bezoekers van de

masteravond aan toe. Ik wil eigenlijk alleen maar zeggen dat ik je hierbij uitnodig om te werken aan je persoonlijke ontwikkeling. Het is heel belangrijk om te weten wat er in jouw rugzakje zit. Als je een leidinggevende functie hebt, ben jij bent het plafond voor de medewerkers in hun ontwikkeling. Jij kunt ze in hun ontwikkeling niet verder begeleiden dan je jezelf hebt ontwikkeld.’’ Participatiesamenleving Langzaam leiderschap; een gebalanceerde, passieve maar tegelijk betrokken manier van hervormen. Frans Verhaaren, met wie Van Ginkel samen het boek ‘Werken aan de wakkere stad’ schreef, lichtte de participatiesamenleving als volgt uit. “Het enige kompas dat je hebt, zit in jezelf. Je eigen verlangen om echt van betekenis te zijn en een bijdrage te leveren. De uitnodiging is om eerst in jezelf te kruipen en naar jezelf te luisteren voordat je met veranderingen bezig gaat.’’ Nieuw leiderschap valt volgens hem samen met zicht hebben op waar we vandaan komen en met welke patronen we rekening dienen te houden.

De vraag ‘Wat is hier gaande?’ is hierbij helpend. Met deze vraag kijk je naar onderliggende patronen in je organisatie, je branche of de samenleving. Door de vraag ‘Wat is er aan de hand?’ te stellen komen juist problemen boven drijven en ben je bezig het verleden te managen. En dat is zelden nuttig. Een andere krachtige, toekomstgerichte vraag is ‘Wat dient zich aan?’. Een derde vraag gaat over je binnenkant: ‘Wat is mijn verlangen?’.

FRANS VERHAAREN

People’s BUSINESS

45


LEIDERSCHAP

Het advies van Van Ginkel is te werken met drie O’s als je bijdraagt aan een wakkere stad: stel het organisatieproces centraal (in plaats van de organisatie), stel de opgave centraal en handel organisch. Nieuwe zingeving De wereld raast maar door en wij als consument krijgen ondertussen het ene na het andere aangereikt. Verhaaren stelt dat wij hierdoor hartstikke kwetsbaar zijn geworden. “We zijn als individuele burgers helemaal afhankelijk van voorzieningen die ons aangereikt worden vanuit het systeem. We kunnen ons niet even terugtrekken om te bedenken hoe het nou zou moeten worden, want tijdens de verbouwing gaat de verkoop door.’’ Hij vervolgt: “Behalve kwetsbaar, maakt dat ons ook individueel en eenzamer. Autonomie is natuurlijk een grote verworvenheid, maar je raakt daarmee de verbondenheid met andere mensen ook wel wat kwijt. Het is niet voor niets dat er veel gezocht wordt naar nieuwe zingeving.’’ Daarom doet het Verhaaren goed om te zien hoe nieuwe technologie ook verbindt en nieuwe initiatieven faciliteert. Dankzij bijvoorbeeld crowdfunding worden duurzame verbanden gelegd en ontstaan burgerinitiatieven. “Dat vind ik het hoopgevende van deze tijd. Dat je behalve die hele systeemwereld die alsmaar zwaarder weegt, tegelijkertijd ziet dat er van onderop een leefwereld aan het opkomen is.”

FRANS VAN GINKEL: "IN 2015 GAAT HET ER NIET MEER OM WIE HET BESTE ANTWOORD HEEFT. HET ENIGE INTERESSANTE IS EEN GOEDE VRAAG TE STELLEN.’’

Verüberiseren Volgens Van Ginkel is het de hoogste tijd om te ‘verüberiseren’, verwijzend naar de app waarbij klanten aan diensten – in dit geval taxichauffeurs – verbonden worden. “Het is wij en je hebt die context. Wat is nou Uber? Dingen als klanttevredenheid

Meer weten? Jan van Ginkel en Frans Verhaaren publiceerden in 2015 het boek ‘Werken aan de wakkere stad’. Daarin zoomen zij in op de grote opgaven waar we als samenleving voor staan en bieden ze een scherpe inkijk in het tijdsgewricht waarin we leven. Meer informatie over het boek vindt u op http://werkenaandewakkerestad.overmanagement.net.

46

People’s BUSINESS

en beleving zijn volledig geïntegreerd in het systeem. Bij Uber is er geen binnen en buiten meer, zoals we het vanuit onze organisaties gewend zijn. Dat is natuurlijk kul. Uber is zeven slagen verder. Daar is de organisatie de context en de context is de organisatie. Ik durf te voorspellen dat als je bedrijf niet verüberiseert, je je pand over drie jaar dicht kunt doen en de sleutel in de gracht kunt gooien.’’ Van Ginkel moest beamen dat het er allemaal niet minder complex op zal worden. “De huidige werkelijkheid is niet meer duidbaar; je kunt er alleen nog maar mee omgaan. In 2015 gaat het er niet meer om wie het beste antwoord heeft. Het enige interessante is een goede vraag te stellen.’’

Zelf meedoen? Begin september 2015 organiseerde ELLLA een ontmoeting om met relaties in de regio Zwolle te praten over ‘werken aan een wakkere regio’. Samen stonden we stil bij onze eigen ontwikkeling, de vraagstukken die spelen binnen de organisaties waarin wij actief zijn en de stad/ regio waar we wonen en werken. Op https://youtu.be/aMNs9qXLaX4 staat een filmpje met een impressie van de avond. Wil jij samen met ons bouwen aan langzaam leiderschap en een wakkere regio? Neem dan contact op met Arjan Gosker, directeur van ELLLA (arjangosker@ellla.nl of 06-13048895). De masteravonden zijn een initiatief van ELLLA. Op www.ellla.nl/inspiratie/ artikelen vindt u verslagen van eerdere masteravonden.


COLUMN

ARBEI

GEZON

D

DHEID

Stress op de werkvloer Grootste beroepsrisico in Nederland BENNO HERMELINK, DIRECTEUR NOORDOOST NEDERLAND VAN HUMANCAPITALCARE

Jaarlijks lopen in Nederland bijna een miljoen mensen het risico op een burn-out of een andere werkgerelateerde psychische ziekte. Dat is ruim 1 op de 8 werknemers. Stress is een van de belangrijkste oorzaken daarvan. Als je weet dat de gemiddelde duur van psychisch verzuim 180 dagen is en een verzuimdag gemiddeld 250 euro kost, gaat het om aanzienlijke bedragen. En om veel leed. Dat kun je beter voorkomen. Maar hoe doe je dat? Energiebronnen Een volle werkdag is niet erg, maar een te hoge werkdruk heeft negatieve gevolgen. Medewerkers krijgen bijvoorbeeld hun werk niet af of leveren niet de kwaliteit die ze willen. Dan kan stress ontstaan. Voor een kortere periode is dat niet erg, maar bij stress over een langere periode kunnen hierdoor fysieke en mentale klachten ontstaan, met mogelijk uitval als gevolg. Belangrijk is om te weten waar de werkdruk of de stress vandaan komt, dan weet je wat je eraan kunt doen. Zijn er pieken in het werk, is de werkverdeling niet in orde, is er veel verborgen of adhoc-werk, zijn er collega’s of leidinggevenden die niet functioneren, zijn er veel computerstoringen, wordt er gepest, is er een verandering van werkwijze of cultuur? Werkdruk verschilt ook per persoon. Perfectionisme, het ontbreken van energiebronnen of privéomstandigheden zoals de zorg voor een zieke spelen eveneens een rol.

Signalen herkennen Het is de taak van de leidinggevende om signalen op te pikken en er iets mee te doen. Ook alerte collega’s zijn belangrijk. Merk je dat medewerkers vermoeid, kortaf of negatief zijn, het werkuitje of de borrel vermijden, veel hoofdpijn hebben, het privé moeilijk hebben, vaak kort verzuimen of niet productief zijn? Ga dan in gesprek, drink een kop koffie met diegene. Vraag hoe het gaat, laat iemand zijn verhaal doen en luister goed. Stoom afblazen kan ook al helpen. Bekijk samen met je medewerkers wat energie vreet en wat energie geeft. Hoe langer de situatie voortduurt, des te langduriger is de schade. Als specialist op het gebied van arbeid en gezondheid hebben wij veel kennis en ervaring hierin en helpen we leidinggevenden hoe ze signalen kunnen oppikken en welke interventies kunnen helpen. Een preventief medisch onderzoek biedt in dit soort situaties veel helderheid ten aanzien van de fysieke en mentale situatie van uw medewerkers. Het laat zien op welk gebied zich problemen voordoen zodat gerichte interventies ingezet kunnen worden. Denk aan coaching of workshops werk-privébalans, timemanagement, stresshantering en assertiviteit. Nationale week van de werkstress Werkstress is een nationaal probleem. Daarom heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vorig jaar de week

Bekijk samen met je medewerkers wat energie vreet en wat energie geeft

van de werkstress in het leven geroepen. Dit jaar vindt de week van de werkstress van 16 tot en met 19 november plaats. Een perfect moment voor u om te kijken hoe het met de werkstress staat in uw organisatie. HumanCapitalCare organiseert voor haar klanten een eigen event rondom dit thema. Maar ook op andere plaatsen is veel informatie beschikbaar. Bij de campagne hoort bijvoorbeeld een Facebookpagina waar iedereen een test kan doen om de eigen werkstress te meten. En op de website www.duurzameinzetbaarheid.nl kunt u succesverhalen delen en goede ideeën opdoen. Daarnaast kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Ik weet zeker dat we u kunnen helpen. Kijk voor meer informatie op www.humancapitalcare.nl. b.hermelink@humancapitalcare.nl.

People’s BUSINESS

47


THOUGHT LEADERS

Thought Leaders zijn experts in bepaalde velden, mensen die andere mensen inspireren. In deze rubriek verzamelen wij quotes van Thought Leaders die ons inspireren en waarvan wij denken dat iedereen hierdoor geïnspireerd kan worden.

“Alles wat je in dit leven nodig hebt, zijn onwetendheid en zelfvertrouwen, dan is je succes verzekerd.” ©MARK TWAIN HOUSE AND MUSEUM

- Mark Twain (1835-1910)

48

People’s BUSINESS


S

“Succesvolle mensen stellen betere vragen. En als resultaat daarvan krijgen ze betere antwoorden.” - Anthony Robbins (1960)

“ZEVENTIG PROCENT VAN SUCCES IS EEN KWESTIE VAN OP KOMEN DAGEN.” - Woody Allen (1935)

People’s BUSINESS

49


Nieuws ABOUT THE BUSINESS

Zwolle komt met plan

PRIMEUR VOOR ENSCHEDEES BEDRIJF

VEEL VACATURES TE VULLEN

online nota's van bedrijven veilen Het Enschedese bedrijf Debiteurenbeurs biedt uitkomst voor bedrijven die niet langer op hun geld kunnen wachten. De nieuwe instelling verkoopt nota’s aan de hoogste bieder. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, die snel cash nodig hebben, kunnen voortaan makkelijker aan geld komen. Via het nieuwe Enschedese bedrijf kunnen zij vorderingen die ze op klanten hebben, verkopen aan de hoogste bieder. De veiling van de facturen vindt plaats via internet. Veel, met name kleinere ondernemingen kunnen het zich niet permitteren lang te moeten wachten op hun geld. Maar niet zelden betalen klanten hun leveranciers pas na negentig dagen, terwijl die leveranciers wel gewoon de lonen van het eigen personeel en andere bedrijfskosten op tijd moeten betalen. Ondernemers die niet lang op hun geld kunnen of willen wachten, verkopen hun vordering vaak aan een zogenoemde factoringmaatschappij. Dan beuren ze weliswaar direct geld, maar moeten ze wel zeker 20 procent op hun vordering laten vallen. De Enschedese startup Debiteurenbeurs gaat de vorderingen op internet ‘veilen’. Dat is nieuw voor Nederland. De ontheffing van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is binnen. Het concept is al, met succes, beproefd in Engeland.

Rectificatie – Klaaysen Auto's In de juli editie van ons magazine People’s Business heeft een foutieve advertentie gestaan van Klaaysen Auto's. In de Subaru advertentie ontbraken de contactgegevens van Klaaysen Auto's, Clematisstraat 53 8091VJ Wezep. Tel.: 038 – 3761503 www.klaaysen.nl. HET LIJKT

MOEILIJK

OM TE RIJDEN IN DEZE

OMSTANDIGHEDEN.

De nieuwe Outback. Vanaf € 38.995

Met zijn Symmetrical All-Wheel Drive systeem heeft u geen enkel probleem met steile hellingen en ruig terrein. En met de revolutionaire EyeSight™ technologie beschikt u over het beste op het gebied van veiligheid.

LAAT U OVERTUIGEN EN TEST DE OUTBACK ZELF.

In 2020 heeft de gemeente Zwolle 6000 meer vacatures te vullen dan nu. Om die opdracht tot een goed einde te brengen komt de gemeente met een banenplan. Dat het een hele klus wordt, daar zijn ze zich in Zwolle van bewust. Doel is geen talent onbenut te laten. Meer banen voor meer mensen, heet het plan. "We moeten uit gaan van de kracht van mensen", legt wethouder De Heer uit. De gemeente heeft intussen al zo'n 100 tot 150 bedrijven gesproken. De Heer merkte in die gesprekken dat bedrijven voldoende flexibel zijn om mee te denken met de gemeente. ‘Het is belangrijk dat we nu investeren, zodat we zo meteen niet een boel banen beschikbaar hebben, maar geen mensen’ volgens wethouder De Heer. Samen met zijn collega Vedelaar van arbeidsmarkt zal De Heer buddy worden van een aantal werkzoekenden. Op die manier kunnen de wethouders die werkzoekenden helpen met bijvoorbeeld het aanboren van een netwerk.

Caterpillar Ventures laat oog vallen op Twente Caterpillar Ventures sluit zich aan bij Cottonwood Technology Funds, een Amerikaanse durfkapitalist die sinds een jaar actief is op de innovatiecampus in Enschede. Met de nieuwe partner krijgt het fonds meer financiële armslag om te investeren in jonge, innovatieve bedrijven. Caterpillar Ventures is een dochterbedrijf van de gelijknamige Amerikaanse producent van zware machines voor weg- en waterbouw en mijnbouw. In zijn rol als marktleider op het gebied van bouw- en mijnbouwmachines kan Caterpillar jonge bedrijven helpen met het testen van producten en het perfectioneren van productieprocessen.

Het fonds kreeg een beginkapitaal mee van €10 mln. Tot de deelnemers van het eerste uur behoort elektronica- en defensiefabrikant Thales. Het fonds steekt risicodragend kapitaal in jonge bedrijven op het gebied MOEILIJK OM TE RIJDEN IN DEZE van geavanceerde materialen, robotica, gezondheidszorg en duurzame OMSTANDIGHEDEN. energie. Sinds de introductie in Twente heeft het fonds geïnvesteerd in de regionale startups Clear Flight Solutions en Eurekite. Clear Flight Solutions is een drone- en roboticaspecialist en fabriceert robotroofvogels die fungeren als vliegende vogelverschrikkers op o.a. vliegvelden en locaties van afvalverwerkers. Eurekite daar in tegen ontwikkelt flexibele LIJKT. keramieken, bedoeld voor gebruik in onder meer olie- en gassensoren en LIJKT. antennes voor mobiele telefoons. Volgens Ray Quintana, general partner en hoofd van de Europese tak van Cottonwood, biedt Caterpillar als LAAT U OVERTUIGEN ENnieuwe TEST DE OUTBACK een ZELF. deelnemer ideale proeftuin voor veel technologieën die het fonds ondersteunt. HET LIJKT

De nieuwe Outback. Vanaf € 38.995

Met zijn Symmetrical All-Wheel Drive systeem heeft u geen enkel probleem met steile hellingen en ruig terrein. En met de revolutionaire EyeSight™ technologie beschikt u over het beste op het gebied van veiligheid.

Gem. verbr.: 6,1 – 7,0 l/100 km (16,4 – 14,3 km/l) CO2 emissie: 159 – 161 g/km. Genoemde vanafprijs is inclusief BTW en BPM, exclusief recyclingbijdrage, kosten rijklaarmaken en metallic/pearl/silica lak. model kanlak. opties bevatten. Vraag uw Subaru dealer naar de kosten en voorwaarden of ga naar www.subaru.nl. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Gem. verbr.: 6,1 – 7,0 l/100 km (16,4 – 14,3 km/l) CO2 emissie: 159 – 161 g/km. Genoemde vanafprijs is inclusief BTW en BPM, exclusief recyclingbijdrage, kosten rijklaarmaken enAfgebeeld metallic/pearl/silica Afgebeeld model kan opties bevatten. Vraag uw Subaru dealer naar de kosten en voorwaarden of ga naar www.subaru.nl. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. WWW.SUBARU.NL

WWW.SUBARU.NL

Klaaysen Auto's Clematisstraat 53 8091 VJ Wezep 038-3761503 www.klaaysen.nl

50

People’s BUSINESS


s

KENNIS

Cybersecurity: noodzaak of kans? MAARTEN IJSSEL, SYSCON BV

ICT

ADVIES

We worden overspoeld met bangmakende verhalen over cybersecurity. Aan mij wordt dagelijks gevraagd wat dit nu betekent voor organisaties. Hierbij is meestal de vraag: hoe bescherm ik mij tegen cybercrime? Natuurlijk moeten we hier aandacht aan besteden. Organisaties moeten de beste bescherming hebben tegen cybercrime. Maar wat vaak vergeten wordt, is dat cybersecurity ook kansen biedt! En dan hebben we het niet over de IT bedrijven die cybersecurity als dienst of product leveren. We hebben het over velerlei MKB organisaties die producten of diensten leveren. Denk maar aan alle apparaten die in onze huizen worden geïntegreerd in de komende jaren (Internet of Things). Producten zoals: · Toon van Eneco (energiemeter en brandbeveiliging) · Slimme afstandsbediening (via mobiele apparaten aan- of uitzetten) · Medische apparaten die onze gezondheid in de gaten houden. · Wekkers die je langer laten slapen als er file staat.

Deze producten zijn verbonden met het internet en met elkaar. Al deze apparaten moeten goed beveiligd zijn! Een ander voorbeeld komt vanuit de glastuinbouw: een beregeningssysteem dat rekening houdt met de buitentemperatuur en koppelt met buienradar. Wéér een koppeling met internet. Organisaties die het voor elkaar krijgen om zowel bescherming te bieden voor zichzelf, als ook toegevoegde waarde kunnen leveren voor klanten door gebruikmaking van optimale cybersecurity, kunnen het verschil maken in de toekomst. Én een voorsprong pakken op de concurrentie! Maar dat is niet het belangrijkste: nóg belangrijker is dat je betrouwbaarheid uitstraalt naar je klanten toe en dat je de data van een klant serieus neemt. En wat elke marketeer zegt: “Als klanten je product of dienst vertrouwen, dan kopen ze het ook.” Dus zet de focus op cybersecurity, want het levert echt wat op.

Belangrijke punten om over na te denken: · Focus your defense on your organization’s people. · Kijk naar de risico’s binnen je bedrijfsproces. En dan zeker niet alleen naar de technologische kant. · Maak mensen bewust van de risico en de kansen. · Praat met klanten over wat ze verwachten met betrekking tot veiligheid van je product of dienst. · Betrek marketing bij het veiligheidsvraagstuk; het zorgt voor verbetering van vertrouwen.

Zet de focus op cybersecurity, want het levert echt wat op

Meer weten over het benutten van cybersecurity binnen uw organisatie? Bel Syscon: 0320-232005 of neem per e-mail contact op. info@syscon.nl


Uw specialist in creatie, ICT services, druk- en printwerk, opslag en distributie. Wij bieden totaaloplossingen in cross media. Hoe u ook wilt communiceren, wij maken het mogelijk! Deskundig en betrokken, van advies tot duurzaam serviceconcept, zoals u van ons als partner mag verwachten. Meer weten? Neem dan contact op met Arend Hartlief (a.hartlief@smg-groep.nl) of Marthijn ter Averst (m.ter.averst@smg-groep.nl)

www.smg-groep.nl