__MAIN_TEXT__

Page 1

Organizaþii neguvernamentele membre în Reþeaua CAN

,


Centrul de voluntariat Braยบov


Misiunea HOSPICE este de a dezvolta serviciile de îngrijiri paliative în Romania ?i de a le face cunoscute la nivel na?ional prin sensibilizare, promovare ?i educa?ie. Întreaga echipã considerã cã îngrijirea paliativã este un drept al omului ?i astfel, fiecare persoanã care suferã de o boalã terminalã sau limitatoare de via?ã ar trebui sã poatã beneficia în mod gratuit ?i la momentul oportun de aceste servicii specializate, iar familiile acestora trebuie sã aibã ?i ele acces la servicii de sprijin ?i consiliere.


Str. Libertãþii, nr. 14A, Codlea 505100, jud. Braºov 0726 674 962 office@fundatiacasaperla.ro fundatiacasaperla.ro


Profile for Rețeaua CAN Brașov

Catalog ONG 2014  

Catalogul ONG își propune să aducă în atenția publicului larg activitatea și serviciile oferite de ONG-urile membre și partenere ale Rețelei...

Catalog ONG 2014  

Catalogul ONG își propune să aducă în atenția publicului larg activitatea și serviciile oferite de ONG-urile membre și partenere ale Rețelei...

Advertisement