Issuu on Google+

Organizaþii neguvernamentele membre în Reþeaua CAN

,


Centrul de voluntariat Braยบov


Misiunea HOSPICE este de a dezvolta serviciile de îngrijiri paliative în Romania ?i de a le face cunoscute la nivel na?ional prin sensibilizare, promovare ?i educa?ie. Întreaga echipã considerã cã îngrijirea paliativã este un drept al omului ?i astfel, fiecare persoanã care suferã de o boalã terminalã sau limitatoare de via?ã ar trebui sã poatã beneficia în mod gratuit ?i la momentul oportun de aceste servicii specializate, iar familiile acestora trebuie sã aibã ?i ele acces la servicii de sprijin ?i consiliere.


Str. Libertãþii, nr. 14A, Codlea 505100, jud. Braºov 0726 674 962 office@fundatiacasaperla.ro fundatiacasaperla.roCatalog ONG 2014