Kerstkaarten 2021-2022 BE

Page 1

KERSTKAARTEN CARTES DE VŒUX voor bedrijven - spécial entreprises

TEN VOORDELE VAN: AU PROFIT DE :


© AZG/MSF

Dankzij de steun van talrijke bedrijven heeft Buromac over de jaren heen al meer dan € 1.060.000 aan

HELP MENSEN IN NOOD

AIDEZ LES POPULATIONS EN DÉTRESSE

In deze collectie Kerst- en Nieuwjaarskaarten zijn een aantal

Cette collection de cartes de vœux contient un certain nombre

kaarten ten voordele van Artsen Zonder Grenzen (AZG)

de cartes au profit de Médecins Sans Frontières (MSF).

opgenomen. Per verkochte kaart wordt € 0,20 overgemaakt

Par carte vendue, 0,20 € seront reversés à MSF.

aan AZG. Namens Artsen Zonder Grenzen:

Au nom de Médecins Sans Frontières :

HARTELIJK DANK VOOR UW BETROKKENHEID!

UN GRAND MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT !

Artsen Zonder Grenzen

Médecins Sans Frontières

Artsen Zonder Grenzen verleent hulp aan volkeren in nood,

Les Médecins Sans Frontières apportent leur secours aux

aan slachtoffers van menselijke of natuurrampen, en van

populations en détresse, aux victimes de catastrophes d’origine

oorlogsgeweld, en doet dit zonder enig onderscheid van ras,

naturelle ou humaine, de situations de belligérance,

religie, levensbeschouwing of politieke opvatting.

sans aucune discrimination de race, de religion, philosophique ou

(Uittreksel uit het Handvest van Artsen Zonder Grenzen).

encore politique… (Extrait de la Charte de Médecins Sans Frontières).

Artsen Zonder Grenzen geschonken. Grâce au soutien de nombreuses sociétés, Buromac a pu reverser plus de 1.060.000 € à Médecins Sans Frontières au fil des années.

Kerstkaarten ten voordele van Artsen Zonder Grenzen: Les cartes au profit de Médecins Sans Frontières :

841.043 (p. 4)

841.049 (p. 5)

841.025 (p. 10)

841.021 (p. 11)

840.018 (p. 16)

841.045 (p. 17)

841.018 (p. 24)

841.053 (p. 25)

Cartes avec texte français:

841.019 (p. 24)

841.054 (p. 25)


90.137

841.028 Deze kaart wordt standaard geleverd met een witte envelop. De gekleurde envelop is verkrijgbaar mits meerprijs. Cette carte est livrée d’office avec une enveloppe blanche autocollante. Une enveloppe de couleur est disponible moyennant supplément.

3


Bij aankoop van deze kaart steunt u Artsen Zonder Grenzen. Per verkochte kaart wordt € 0,20 aan deze organisatie overgemaakt. En achetant cette carte vous soutenez Médecins Sans Frontières. Par carte vendue, € 0,20 seront reversés à cette association.

841.043

4


Bij aankoop van deze kaart steunt u Artsen Zonder Grenzen. Per verkochte kaart wordt € 0,20 aan deze organisatie overgemaakt. En achetant cette carte vous soutenez Médecins Sans Frontières. Par carte vendue, € 0,20 seront reversés à cette association.

841.049

5


841.073

6

Het te bedrukken inlegvel wordt standaard per 2 geleverd. L’intercalaire imprimable est livré d’office en planche de 2 ex.


841.020

7


841.063

8

Deze kaart wordt opgemaakt geleverd. Cette carte est livrée déjà montée.


841.062 Deze kaart wordt opgemaakt geleverd. Cette carte est livrée déjà montée.

9


Bij aankoop van deze kaart steunt u Artsen Zonder Grenzen. Per verkochte kaart wordt € 0,20 aan deze organisatie overgemaakt. En achetant cette carte vous soutenez Médecins Sans Frontières. Par carte vendue, € 0,20 seront reversés à cette association.

841.025

10


Bij aankoop van deze kaart steunt u Artsen Zonder Grenzen. Per verkochte kaart wordt € 0,20 aan deze organisatie overgemaakt. En achetant cette carte vous soutenez Médecins Sans Frontières. Par carte vendue, € 0,20 seront reversés à cette association.

841.021

Het te bedrukken inlegvel wordt standaard per 2 geleverd. L’intercalaire imprimable est livré d’office en planche de 2 ex.

11


841.008

12


841.007

13


90.117

841.006 Deze kaart wordt standaard geleverd met een witte envelop. De gekleurde envelop is verkrijgbaar mits meerprijs. Cette carte est livrée d’office avec une enveloppe blanche autocollante. Une enveloppe de couleur est disponible moyennant supplément.

14


840.050

15


Bij aankoop van deze kaart steunt u Artsen Zonder Grenzen. Per verkochte kaart wordt € 0,20 aan deze organisatie overgemaakt. En achetant cette carte vous soutenez Médecins Sans Frontières. Par carte vendue, € 0,20 seront reversés à cette association.

840.018

16


Bij aankoop van deze kaart steunt u Artsen Zonder Grenzen. Per verkochte kaart wordt € 0,20 aan deze organisatie overgemaakt. En achetant cette carte vous soutenez Médecins Sans Frontières. Par carte vendue, € 0,20 seront reversés à cette association.

841.045

Deze kaart wordt opgemaakt geleverd. Cette carte est livrée déjà montée.

17


841.074

18

Het te bedrukken inlegvel wordt standaard per 2 geleverd. L’intercalaire imprimable est livré d’office en planche de 2 ex.


841.051

19


841.017

20


841.031

21


841.022

22


841.029

Het te bedrukken inlegvel wordt standaard per 2 geleverd. L’intercalaire imprimable est livré d’office en planche de 2 ex.

23


Bij aankoop van deze kaart steunt u Artsen Zonder Grenzen. Per verkochte kaart wordt € 0,20 aan deze organisatie overgemaakt. En achetant cette carte vous soutenez Médecins Sans Frontières. Par carte vendue, € 0,20 seront reversés à cette association.

841.018 BEST WISHES 841.019 MEILLEURS VOEUX

24


Bij aankoop van deze kaart steunt u Artsen Zonder Grenzen. Per verkochte kaart wordt € 0,20 aan deze organisatie overgemaakt. En achetant cette carte vous soutenez Médecins Sans Frontières. Par carte vendue, € 0,20 seront reversés à cette association.

841.053 best 841.054

verso

w3ishes4

m1eilleurs2

vœux

25


840.049

26


841.014

27


841.048

28


841.011

29


841.038

30


840.045

31


dream notre union

841.065 Work hard 841.066 Ensemble

32

big

fait la force


841.012

33


841.009

34


BUREAUKALENDERS CALENDRIERS DE BUREAU VOOR BEDRIJVEN SPÉCIAL ENTREPRISES

KENMERKEN

BUREAUKALENDERS

CARACTÉRISTIQUES :

CALENDRIERS

• Tweetalig met metaalringbinding

MET UW EIGEN FOTO’S

• Bilingue, reliure à anneaux métalliques

AVEC VOS PROPRES PHOTOS

• Kwaliteitskarton: steun (350 g) & kalenderpagina’s (220 g)

• Volledig in de stijl van uw bedrijf

• Papier haute qualité : socle (350 g) & pages de calendrier (220 g)

• Complètement à votre image

• 13 foto’s per kalender

• Formaat kalender: 14,8 x 21 cm

• Format calendrier : 14,8 x 21 cm

• Formaat publiciteitsruimte: 3,5 x 19 cm

• Format espace publicitaire : 3,5 x 19 cm

• 6 kalenderbladen recto verso bedrukt + voorblad

• 6 pages calendrier imprimées recto-verso + page de garde

• 13 photos par calendrierKERSTKAARTEN CARTES DE VŒUX voor bedrijven - spécial entreprises

TEN VOORDELE VAN: AU PROFIT DE :


LAAT KINDEROGEN FONKELEN!

METTEZ DES ÉTOILES DANS LES YEUX DES ENFANTS !

In deze collectie Kerst- en Nieuwjaarskaarten zijn twee kaarten

Cette collection de Cartes de Vœux contient deux cartes au profit

voor Make-A-Wish ® Belgium opgenomen. Per verkochte kaart

de Make-A-Wish ® Belgium. Par carte vendue, Buromac reverse

schenkt Buromac € 0,20 aan deze organisatie.

0,20 € à cette association.

In naam van alle zieke kinderen die door uw steun hun droom

© Make-A-Wish ®

werkelijkheid zien worden: HARTELIJK DANK!

Éprouver ce qu’est la vie, oublier un instant que je suis malade, tel est mon rêve !

Make-A-Wish ® vervult de hartenwens van kinderen met

Make-A-Wish ® Belgium réalise le vœu le plus ardent

een levensbedreigende ziekte.

d’enfants qui combattent une maladie menaçant leur vie.

“Je voudrais tant...”

wensen. hebben harten Alle kinderen ar uitkijken. en, waar ze na om dr n va ze r Iets waa st hebben; onzekere toekom n ee e di en er Ook kind ziekte. nsbedreigende ve le n ee et m kinderen

€ 2.994,11 kunnen schenken aan Make-A-Wish  . ®

Grâce au soutien de nombreuses sociétés, Buromac a pu reverser 2.994,11 € à Make-A-Wish ® en 2021.

“Ik zou zo graag...“

réalité : UN GRAND MERCI !

Beleven wat leven is, even vergeten dat ik ziek ben, dat is mijn wens!

“Ik zou zo graag...“

Dankzij de steun van talrijke bedrijven heeft Buromac in 2021

Au nom de tous les enfants malades qui voient leur vœu devenir

Even kunnen

en. blij zijn, ... Iets heel speciaals

Tous les enfants ont un rêve.

Une chose qu’ils souhaitent ardemment.

Une chose à laquelle ils aspirent avidement.

De même, les enfants dont l’avenir est incer

ont un rêve; tous ces enfants atteints d’une

mettant leur vie en danger.

“Ik zou zo graag...“

ze alles verget

Onbezorgd en

beleven.

Marleen Verschuere en Myriam Taillaert, Make-A-Wish® en Lies Jonckheere, Buromac.

maladie

ils peuvent tout oublier. Pour un court moment, ureux… Être insouciants et he xceptionnel. Vivre quelque chose d’e

Kerstkaarten ten voordele van Make-A-Wish®: Les cartes au profit de Make-A-Wish® :

Marleen Verschuere et Myriam Taillaert, Bénévoles Make-A-Wish®, et Lies Jonckheere, Buromac.

841.003 (p. 42)

tain

841.023 (p. 43)


841.013

39


841.055

40


841.046 fijne 841.047

f3eestdagen4

m3eilleurs4

vœux

41


Bij aankoop van deze kaart steunt u Make-A-Wish. Per verkochte kaart wordt € 0,20 aan deze organisatie overgemaakt. En achetant cette carte vous soutenez Make-A-Wish. Par carte vendue, € 0,20 seront reversés à cette association.

841.003

42


Bij aankoop van deze kaart steunt u Make-A-Wish. Per verkochte kaart wordt € 0,20 aan deze organisatie overgemaakt. En achetant cette carte vous soutenez Make-A-Wish. Par carte vendue, € 0,20 seront reversés à cette association.

98.037

841.023 Deze kaart wordt standaard geleverd met een witte envelop. De gekleurde envelop is verkrijgbaar mits meerprijs. Cette carte est livrée d’office avec une enveloppe blanche autocollante. Une enveloppe de couleur est disponible moyennant supplément.

43


841.036

44


841.027

45


841.058

46


841.037

47


841.042

48


841.004

49


841.056

50


841.040

51


96.037

841.030 Deze kaart wordt standaard geleverd met een witte envelop. De gekleurde envelop is verkrijgbaar mits meerprijs. Cette carte est livrée d’office avec une enveloppe blanche autocollante. Une enveloppe de couleur est disponible moyennant supplément.

52


841.050

53


840.043

54


841.010

55


841.059

56

Het te bedrukken inlegvel wordt standaard per 2 geleverd. L’intercalaire imprimable est livré d’office en planche de 2 ex.


841.041

57


841.015

58


840.033

59


841.039

60


841.001

61


841.024

62


841.061

63


841.032

64


841.026

65


841.005

66


841.002

67


841.064

68


840.039

69


841.016

70


841.044

71