Page 1

Johan Oldenkamp

Wakkere

Weten schap De illusie van materie voorbij


Wakkere wetenschap De illusie van materie voorbij Auteur: Dr. Johan H. Oldenkamp Indien u wenst te reageren op dit boek, dan kunt u dat doen via: johan@pateo.nl  www.pateo.nl Coverbeeld: Jim Vrieling Vormgeving omslag: Sylvia Carrilho, www.burokd.nl Vormgeving binnenwerk: Johan Oldenkamp

Eerste druk, 6 oktober 2011 Tweede druk, 5 november 2011 ISBN 978-94-90-76509-5

Een uitgave van: Pateo en Frontier Publishing Postbus 10681 1001 ER AMSTERDAM Tel.: +31-(0)20-3309151 Fax: +31-(0)20-3309150 E-mail: fp@fsf.nl Website: www.frontierpublishing.nl Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever, met uitzondering van de recensent, die in zijn recensie of artikel korte citaten van niet meer dan vijftig aaneengesloten woorden mag gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met de uitgever.


WAKKERE WETENSCHAP De illusie van materie voorbij

Johan Oldenkamp

Wakkere Wetenschap

3


4

Wakkere Wetenschap


INHOUDSOPGAVE Voorwoord.......................................................................................... 7 1. Drie concentrische werkelijkheden............................................... 11 1.1 De stroomwerkelijkheid van beweging .................................. 15 1.2 De schaduwwerkelijkheid van bestaan ................................... 19 1.3 Aether als vijfde levensenergie............................................... 25 2. Drie dimensies van tijd ................................................................. 29 2.1 De dagelijkse tijd .................................................................... 29 2.2 De jaarlijkse tijd...................................................................... 31 2.3 De grootjaarlijkse tijd ............................................................. 41 3. Negen cijfercodes ......................................................................... 49 3.1 Achttien geladen cijfers .......................................................... 57 3.2 Genetische codering................................................................ 59 3.3 Samenspelende cijfers ............................................................ 61 4. Harmonie van samenspelende energieÍn...................................... 65 4.1 Planetaire harmonie ................................................................ 65 4.2 Drie vormen van samenspelen................................................ 69 4.3 Energetische opeenvolgingsritmen......................................... 71 5. Opklimmend bewustzijn............................................................... 81 5.1 Schepping van bestaan, instinct en gevoel ............................. 95 5.2 Schepping van verstand, waarden en normen......................... 99 5.3 Schepping van macht, kracht en heelheid............................. 107 6. Heelheidsgeometrie .................................................................... 119 6.1 De geometrie van de Grote Piramide.................................... 121 6.2 De geometrie van het Gizeh-plateau..................................... 124 6.3 De geometrie van de priemgetallen ...................................... 127 7. Methoden voor zelfonderzoek .................................................... 135 7.1 Persoonlijkheidsleer via het Enneagram............................... 148 7.2 Karakterologie via de Zodiak ............................................... 187 7.3 Karakterologie via de Chinese Dierenriem.......................... 198 7.4 Karakterologie via de Tzol’kin............................................. 206 7.5 Karakterologie via Nine Star Ki ........................................... 231 Conclusie: wij scheppen ................................................................. 251 Toegift............................................................................................. 265 Nawoord ......................................................................................... 269 Over de auteur................................................................................. 271 Wakkere Wetenschap

5


6

Wakkere Wetenschap


Voorwoord Bij mijn onderzoek ten behoeve van dit boek raakte ik in de ban van de Grote Piramide op het Gizeh-plateau in Egypte. Ik ontdekte dat Gizeh een groot geheim bevat. Het zesde hoofdstuk van dit boek gaat over wat Heilige- of Sacrale Geometrie wordt genoemd, en ook in mijn eerdere boeken gebruik ik dan steevast de Grote Piramide als voorbeeld. Ik noem dit overigens Heelheidsgeometrie, want volgens mij wordt met ‘holy’ en ‘wholly’ exact hetzelfde bedoeld. Evenzo verwijst sacraal voor mij naar ‘secret’, want de essentie van deze geometrie zit verborgen in de (verhoudings-) getallen. We vinden een zeer bijzonder verhoudingsgetal wanneer we de omtrek van een cirkel delen door de diameter. Dit getal heeft een oneindige, onregelmatige breukreeks. We duiden dit transcendente getal tegenwoordig aan met de Griekse letter π, wat de eerste letter is van het Griekse voorvoegsel voor om of rond, namelijk peri.

Mijn onderzoek toont aan dat de piramides op het Gizeh-plateau in Egypte een verborgen bericht bevatten. Dat bericht is geschreven in een universele taal, namelijk geometrie. De ontcijfering van dat bericht gaat via π. Egyptologen zijn van mening dat de grootste en oudste piramide op het Gizeh-plateau werd gebouwd in de 25e eeuw voor ons jaar 1. Dit betekent dat de piramidebouwers niet precies geweten kunnen hebben wat de functie en de waarde van π is, want dat ontdekte Archimedes (van Syracuse) pas in de 3e eeuw voor ons jaar 1, zo’n 22 eeuwen later. Aanvankelijk werd dit irrationele getal aangeduid als de Constante van Archimedes. Om hem te bedanken hadden we geen π, maar α moeten kiezen om te verwijzen naar het oneindige getal dat begint met 3,1415 926 535 8 979 323 846 264 … . Dit boek beschrijft de bewijzen die aantonen dat de piramidebouwers wel degelijk wisten wat de exacte verhouding tussen de omtrek en de straal van een cirkel is. En op basis van deze geometrische kennis zijn de piramides zo neergezet dat ze een soort klok of kalender vormen. Deze tijdmeter geeft aan dat alle piramides van Gizeh gelijktijWakkere Wetenschap

7


dig zijn gebouwd, bijna 8000 jaar voor de komst van de eerste Egyptische farao. De piramides zijn nadrukkelijk niet gebouwd om als graftombes te dienen. De piramides geven dus de tijd aan. Tijd heeft, net als ruimte drie, dimensies. En net als de x-, y- en z-assen van de ruimte verdeeld zijn in positieve- en negatieve waarden, zo zijn ook de drie tijddimensies verdeeld in positief (licht) en negatief (duisternis). In de eerste dimensie van de dagelijkse tijd komen de ochtend en de middag overeen met licht, en de avond en de nacht met de duisternis. In de tweede dimensie van de jaarlijkse tijd komen de lente en de zomer overeen met licht, en de herfst en de winter met de duisternis. De derde dimensie noemde Plato een grootjaar. Hierin vinden we precies dezelfde wisselwerking van licht en duisternis, alleen dan veel langzamer. De piramides geven de grootjaarlijkse tijd weer. Deze tijdmeter geeft aan dat we in 2012 opnieuw de overgang maken van donker naar licht. Dit is het belangrijke moment waarop de grootjaarlijkse ochtend of lente aanbreekt. En dat doen niet alleen de piramides in Gizeh, maar ook Stonehenge en de Lange-Telling-Kalender van de Maya’s. We zitten nu aan het einde van de donkere periode. Daarom staat alles nu ook op instorten. De aardbewoners van toen het nog licht was, dus vlak voor de huidige duistere periode van het grootjaar, hebben de piramides gebouwd om ons in deze onrustige tijd gerust te stellen dat het zo weer licht gaat worden. Ze hoopten natuurlijk dat we hun gecodeerde bericht op tijd zouden ontcijferen. Met het verschijnen van dit boek is dat gelukt. Maar dat wil niet zeggen dat de piramidebouwers ons misschien nog veel meer wilden vertellen, en is dit misschien slechts het topje van de piramide. Om dit alles in een context te plaatsen, beschrijft dit boek de essentie van de algehele werkelijkheid, die veel groter is dan alleen het stukje dat wij inmiddels hebben leren kennen. 8

Wakkere Wetenschap


FRONTIER MAGAZINE is al sinds 1995 hèt tijdschrift voor mensen met een grensverleggend bewustzijn.

grensverleggend NEEM of GEEF een jaar- of tweejarig abonnement en kies grensverleggende Welkomstgeschenken

bewust kijk op www.frontiermagazine.nl voor meer informatie of bel 020 - 3309151

zijn ? Frontier Magazine | Postbus 10681 | 1001 ER Amsterdam tel: 020-3309151 | e-mail: info@fsf.nl | www.frontiermagazine.nl


Uitgever: Frontier Publishing, www.frontierpublishing.nl

tesla

nikola

Autobiografie

TERUG NAAR JE OORSPRONKELIJKE SETTING Derde editie

Het

Verzamelpunt Jon Whale

De toekomst is van mij Nikola Tesla: De toekomst is van mij (Autobiografie)

Nikola Tesla Tesla (1856 – 1943) is overduidelijk de grootste uitvinder van de moderne tijd. Een totaal van 700 patenten hebben we allemaal aan deze ene man te danken. Aan het begin van de 20ste eeuw legde Tesla de basis voor het onbeperkt af kunnen tappen van energie uit de aether en was hij begonnen met draadloze energie voorziening. Iedereen op deze aarde zou dan onbeperkt energie kunnen gebruiken en dat ook nog tegen een lage prijs. De politiek en de multinationals zagen daar geen brood in, en werkten Tesla op alle fronten tegen. Aan het begin van de 21ste eeuw begint het gedachtegoed van Tesla weer tot leven te komen. Tesla voert in dit boek grotendeels zelf het woord, zodat de lezer een reis terug maakt in de tijd en kan invoelen hoe Tesla tot zijn creativiteit is kunnen komen. 160 Pagina’s | Hardcover | full colour | € 22,- | e-book € 7,99

Code: DTVM

THE CATALYST OF POWER

Het Verzamelpunt

Terug naar je oorspronkelijke setting Jon Whale Het verzamelpunt is een buitengewoon en uniek boek. Het daagt niet alleen conventionele medische praktijken uit, maar geeft ook elk individu de gelegenheid om de fysieke en psychische gezondheid in eigen hand te nemen. Dit boek betekent een nieuw begin en staat door zijn solide basis in zowel moderne wetenschap als traditionele kennis in schril contrast met alle alternatieve boeken over gezondheid die de afgelopen eeuw zijn geschreven. Ontdek hoe shock, stress, ziekte, trauma, intimidatie en geweld het verzamelpunt naar een ongunstige locatie verschuiven en ziekte veroorzaken en hoe u de locatie van het verzamelpunt kunt corrigeren om de effecten en uw afhankelijkheid van medicijnen, drugs en alcohol tot een minimum terug te brengen. 272 pagina’s | Hardcover | € 22,50

Code: HVP


Ook als e-book verkrijgbaar.

Mystieke plekken in zuid west engeland

Jan Willem Verkerk Annemieke Loots

Mystieke plekken in Zuid West Engeland

Jan Willem Verkerk en Annemiek Loots Engeland, het land bij uitstek als je over mystiek praat. In dit boek laten Annemieke en Jan Willem 31 plekken zien die deze betovering weergeven. Korte inleidende teksten en veel foto’s, net als hun vorige boek over Mystieke Plekken in Nederland, België en Duitsland. De foto’s nemen je mee naar de intrigerende wereld van mystiek Zuid West Engeland. Een boek dat zeer goed als leidraad kan dienen voor je eigen Mystieke Reis in dit bijzondere land. De schoonheid van de foto’s doet je wegdromen in die bijzondere wereld. Annemieke en Jan Willem hebben sinds 2006 de permanente wisselexpositie Mystiek Moment in Zaandam over mystieke plaatsen. Dit boek over Engeland is o.a. daar uit voortgekomen. Zij zijn altijd op zoek naar nieuwe plekken. 128 Pagina’s | Hardcover | full colour | € 17,50 | e-book € 7,99

Code: MPZW

Eenoog in het land van de blinden

De herontdekking van aether Reinout Guepin Dit boek bevat het ongelooflijke maar waargebeurde verhaal van een Oostenrijkse boswachter die in de jaren 1920 door geduldige observatie van de natuur een nieuwe energiebron ontdekt. Jaloerse wetenschappers verklaren hem voor gek en proberen hem opgesloten te krijgen. De industrie probeert hem zijn geheim te ontfutselen. Politici proberen hem voor hun karretje te spannen. Hij houdt de belangrijkste details van zijn vinding geheim, maar geeft wel aanwijzingen waarmee de moreel volgroeide mensheid van de toekomst deze nieuwe, natuurlijke ‘Implosietechniek’ bruikbaar zal kunnen maken. 432 pagina’s | Paperback | € 29,90 | ISBN 9789078070276

Code: EILB


Leliegracht 42 1015 DH Amsterdam tel: 020 - 3309151 info@fsf.nl www.fsf.nl Open: ma to za  10.00 - 18.00 u zo  12.00 - 18.00 u

& Frontier Bookshop & Publishing heeft een uitgebreid assortiment boeken (ook tweedehands), tijdschriften, DVD’s, video’s, instrumenten en kristallen. Op het gebied van grensverleggende onderwerpen kunt u informatie vinden over o.a.: alternatieve geneeswijzen, alternatieve gezondheid, New Age, samenzweringen, UFO’s, graancirkels, verloren beschavingen, Tesla en vrije energie.


Wakkere

Weten schap De illusie van materie voorbij

De Grote Piramide van Gizeh is de enige van de zeven oude wereldwonderen die de tand des tijds heeft doorstaan. Samen met de andere piramides en de Sfinx spreekt dit tot ieders verbeelding. Dit boek onthult een geheel nieuwe zienswijze op de reden waarom deze piramides zijn gebouwd, en ook wanneer dat is gebeurd. De bewijzen waarop deze zienswijze is gebaseerd dwingen ons de oude geschiedschrijving te herzien. De Gizeh-onthulling is ontstaan vanuit een ruimer wetenschappelijk paradigma. In dat nieuwe paradigma nemen oeroude inzichten uit de klassieke geschriften een centrale plaats in. Wakkere Wetenschap neemt u mee op reis vanuit dat nieuwe paradigma. Wakkere Wetenschap is het 23ste boek geschreven door allround onderzoeker Dr. Johan Oldenkamp.

Wakkere Wetenschap, De illusie van materie voorbij  

Auteur: Dr. Johan Oldenkamp De Grote Piramide van Gizeh is de enige van dezeven oude wereldwonderen die de tand des tijds heeft doorstaan. S...

Advertisement