Page 1

vamachara

Raw Spirituality, God M/V, de werking van magie en de passie van Lilith

Benjamin Adamah


Vamachara Raw Spirituality, God M/V, de werking van magie en de passie van Lilith Auteur: Benjamin Adamah Vormgeving binnenwerk: Sylvia Carrilho, www.burokd.nl Cover ontwerp: Benjamin Adamah ISBN : 9789078070443

Een uitgave van: Frontier Publishing Postbus 10681 1001 ER AMSTERDAM Tel.: +31-(0)20-3309151 Fax: +31-(0)20-3309150 E-mail: fp@fsf.nl Website: www.frontierpublishing.nl Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever, met uitzondering van de recensent, die in zijn recensie of artikel korte citaten van niet meer dan vijftig aaneengesloten woorden mag gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met de uitgever. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form by any electronic, magical, or mechanical means including information storage and retrieval, without written permission from the publisher, except by a reviewer, who may quote brief passages of no longer than fifty words at a time in a review. For further information, please contact the publisher.


vamachara

Raw Spirituality, God M/V, de werking van magie en de passie van Lilith

Benjamin Adamah

 


4 

vamachara


A magic universe Flies & crickets & the sound of buses & my stupid beard But what is Magic? Is there sorrow in Magic? Is Magic one of my boyscout creations? Am I responsible? I with my flop? Could Threat happen to Magic? Yes! This the one universe in which there is threat to magic, by writing while high. A Universe in which I am condemned to write statements.

– Fragment uit Aether, Allen Ginsberg 28 mei 1960

  5


6 

vamachara


Inhoud Ten geleide  11 Vamachara Introductie   19 Deel 1

Introductie: Raw Spirituality  21

Vamachara, de “raw spirituality” van het Linker Pad  21 Geen satanisme maar Moeder Aarde  25 Het Linker Pad en Kali Yuga  28 De lobotomie van God en de ontwortelde wereldburger  29 De gentleman Antichrist  32 Het contact met Shakti en Kundalini  33 De plaatsing van het Linker Pad in het scheppingsmodel  35

De Kleinere Mysteriën (occulte systemen)   47 Deel 2a De leer der Elementen   49

Het vernietigd paradigma  49 De historie van de Elementenleer in Griekenland  50 Empedokles en Aristoteles  51 Mannelijke en vrouwelijke Elementen  54 Relatieve en absolute Elementen  55 De rotatie van de Elementen   56 De Elementen als aparte psychosferische Rijken  61 Een ontmoeting met een Vuur-Elementaal  62 Ninja Mudras om de Elementen zelf te ervaren in je lichaam en geest   66

Deel 2b Tatwas en chakras  73

De Elementen-tattwas (mahābhūtas)  74 Prithvī tattwa – de ziel van bewustzijn  75 Apas tattwa – de ziel van het gevoel  77 Tejas tattwa – de ziel van de wil  78 Vāyu tattwa- de ziel van het verstand  79 Akāśa tattwa – de ziel van het niets   80 De Chakras  82

  7


Igor Saveljevs’ chakrabalans en energieherstel-routine  89 Tattwa-oefeningen als snelste opstap naar magische vaardigheden   91 Wake Induced Lucid Dreaming   92

Deel 3

Astrologie en overstijgend bewustzijn   97

Deel 4

Basis-, oer-, en linker pad-aspecten van de Kabbala  121

De oerstroom en het oerfilter  97 De geboorte van de astrologie uit intuïtie   102 De Maanzodiak uit het Kassietische Babylon  103 Van siderische zodiak naar tropische zodiak  105 Horoscoopduiding in een notendop   108 9/11 Horoscopie: een Kali Yuga-bewustzijnskrach  108 Kakos deamonologie  111 Psychosferica, de wereld op God’s schilderspalet  114 Lotstechnologie: heimarhene, pronoia, phroura en cheat-optie van 360 djinns  118

Kabbala Links of Rechts?  121 Wat is kabbala eigenlijk?  124 De Etz HaChayim, Uriel/Choronzon en de grote tijdperk-krach  129 Pad 19: eens in de duizend jaar lukt het…  131 Het “kaltstellen” van Samael is Christus als blinde vlek  135 Kabbala als statische astrologische psychosferica, arbitrair gerangschikt  139 De fonetische kabbala van lettervibraties  143

Deel 5a Bloemlezing Magie   149

Magische parameters  149 Chaosmagie en het 11de gebod  158 De slangenvuur-methode gebaseerd op Mahmud Ibn Umar   163 Chthonisch/Lunaire Magie, de Uranisch/Solaire tegenhanger en kavannah   168 Oud Griekse theurgie  175

Deel 5b Bloemlezing Magie   179

8 

Witte en zwarte magie  179 De complexiteit en tragische glamour van echte zwarte magie   184 The Sacred Magic of the Angels  187 Terug naar de essentie “Raw Magic” of psychosferische magie  191 Adonistische djinnmagie  196 Voodoo en haar origine  200

vamachara


De Grotere Mysteriën   205 (mythologie, theologie, metafysica, ontologie, eschatologie) Deel 6

Holodemiurgia l: Door de laatste barrières van het bewustzijn   207

Deo Arimanio – Hoe het onderaardse werd gelinkt aan kwaad  207 De berg, de god, de bergmoeders en de essentie van heilige seks  211 Goden, demonen, aarde en bewustzijn  219 De stoelendans van god, engel, demon  223 De Satan van Milton   227 Het Søren Kiergegaard-punt als boobytrap   229 Dr. Wickland, de Duivelskoorden en het anonieme aidsweesje  234

Deel 7a Holodemiurgia ll: God in de spiegel van Lilith   241

Tussen leviterend voorwerp en gebroken kinderbeen  245 Demon est Deus inversus   250 De dubbelheid van karma  254 Statische en dynamische harmonie   256 De deelaspecten van de oer-femme fatale  258 De oorsprong van Lilith en haar verduistering  263 De antideamonische Chaos-Lilith en het huwelijk met Adonai…  266

Deel 7b Holodemiurgia ll: God in de spiegel van Lilith   271

Allen Ginsberg’s Moloch, de emotie bij een emotieloos systeem  271 Lilith versus “men”: via weigering en rebellie tot verlichting   273 Lilith/Zwarte Maan en de actualiteit binnen Kali Yuga  276 Organische godding, de alziende vagina, de ziel en Aristoteles   279 Lilith en de Rechten van de Mens op Chaos  286

Deel 7c Holodemiurgia ll: God in de spiegel van Lilith   293 De zwarte magie van ‘is’  293 Sitra Achrah, de overschaduwing van onze actualiteit als gevolg van de yin-yang lobotomie  298 Lilith als ramkraakster van de Wachters (Egregors) van Sitra Achra  305 Lilith / Medusa als Phanes / Kronos Leontocephalos   314

Deel 7d Holodemiurgia ll: God in de spiegel van Lilith   319

Niet het goddelijke in de mens maar het menselijke in God  319

  9


Waarom de oneness-spiritualiteit moet wijken voor correlatie-spiritualiteit  322 Yin, yang, de multidimensionale realiteit, de kolenbrander en de torus   324 De Armageddon en waarom Rudolf Steiner er half naast zat met Lucifer als karma van Satan   332 666 Als grote bevrijding en ontkoppeling van Sitra Achra  338 Linker Pad verlichting en verlossing: de “bloemenpoort van cidrupini”   344

V & A  353

Sectie 1 – Linker Pad – Rechter Pad  353 Sectie 2 – Kali Yuga  358 Sectie 3 – De grote spirituele trendbreuk en de Armageddon  359 Sectie 4 – Rta en Anrta  364 Sectie 5 – Sitra Achra   365 Sectie 6 – De intelligenties   367 Sectie 7 – Het hoogste spirituele doel   377 Sectie 8 – Magie   380 Sectie 9 – De totale God   383 Sectie 10 – De Vlinder   385 Sectie 11 – De nieuwe spirituele consensus   385

Korte biografie   389

10 

vamachara


Ten geleide

I

k ben geboren in de sixties. Mijn eerste levensjaren bracht ik door in een tijd waarin het Flowerpower-stuifmeel door een chemtrailvrije lucht vloog, Ginsberg nog dagelijks zijn LSD slikte, en met als enig groot minpunt de Vietnam oorlog, de kunst-, en muziekwereld werkelijk ongekende creatieve uitbarstingen kenden. In de jaren tachtig betrok de hemel. Tchernobil ontplofte, de economie zakte in en ongevraagd ging ik met veel leeftijdgenoten tot de eerste verloren generatie behoren. In een punkoutfit waar ongeveer 200 ijzeren punten uit staken en met FUCK the BASTARDS op mijn rug maakte ik samen met mijn punkmaatjes de nacht onveilig en draaide snoeihard Discharge: ‘I Won’t subscribe to the system – Free speech for the dumb! – Hear nothing, see nothing, say nothing!’ – en meer van dat soort navelstaarprotest. Ik zat toch op de kunstacademie en hoefde geen tentamens te leren. Alleen te schilderen en te boetseren en dat laatste kon ik makkelijk bijbenen door

  11


speed te nemen en dan in één middag een kopie Renaissanceborstbeeld in elkaar te flansen waar mijn klasgenoten twee weken op hadden zitten ploeteren. Dingen gaan mij vaak niet snel genoeg. Dat is een hard feit waar ik verder weinig aan kan doen. Ze gaan gewoon niet snel genoeg. En het probleem daarbij is dat ik meer dan veertig jaar na dato nog steeds dat Flowerpower-stuifmeel niet heb uitgekucht. Het heeft altijd mijn blik op de wereld beïnvloed. Inmiddels heb ik naast VAMACHARA twee andere boeken geschreven. Het tweede, Nulpunt Psychologie, ging net iets te ver voor Uitgeverij Ankh-Hermes en kreeg niet echt een zegen mee, maar heeft gelukkig wel enkele psychologen flink gedesillusioneerd. Het eerste Nulpunt Revolutie was als “undergrounder” heel succesvol, mede in die zin dat het boek aardig wat mensen heeft aangespoord zich fanatiek in vrije energie te gaan verdiepen en een aantal van hen heeft daadwerkelijk de eerste Bedini Schoolgirl Motors* in elkaar gezet. Anderen verdiepen zich in magneetstroom, een technologie waarmee de hele wereld vrijwel gratis van veilige milieuneutrale energie kan worden voorzien, zonder lekkende boorplatforms, zonder Fukushima’s, zonder “oliedollarmissies” voor Big Brother VS. Daar doe je het immers voor als schrijver: een idee waarvan je gelooft dat het werkelijk zoden aan de dijk zet voor een betere wereld publiceren en dan hopen dat stap twee volgt, dat de mensen die het oppikken het ook daadwerkelijk gaan materialiseren. Bij alles wat ik heb geschreven en gepubliceerd in boeken, op het web, in artikelen, in kilometers email of op Facebook lijkt het terugkijkend alsof ik altijd zo nodig ergens tegenaan moet schoppen, soms al was ik de Duivel zelf. En toch is dat nooit of te nimmer mijn bedoeling. Ongeveer vijftien jaar geleden riep ik middels een Oosterse oefening de Kundalini in me wakker. Het was een wonderlijke ervaring die, in een verder in alle opzichten ongewoon leven als het mijne, vlekkeloos en klassiek volgens het boekje verliep. Het omhoogstijgen van de hitte door de ruggengraat, het horen van het zilveren kettingengerinkel en het klapwieken van een vogel bij mijn achterhoofd, het zien van een grote violette lichtbol. Kundalini doet iets met je. Het is een soort peper in je kont die je er nooit meer uitkrijgt ook al gebruik je nog zoveel laxeermiddel. Soms als ik wandel door een van mijn geliefde Drentse natuurgebieden en ik passeer zo’n eeuwenoude knoestige eik of ik zie hoe de velden met lentebloemen openbarsten als een draaikolk van kleur en leven, dan voel ik het ontzag voor Moeder Aarde letterlijk in mijn ingewanden en vaak fluister ik tegen Haar: Ik houd zo godgruwelijk veel van je! Jij bent zo onvoorstelbaar mooi! En als ik dan thuiskom kijk ik onwillekeurig en tevergeefs of de zendmasten op een hoteldak vlak in de buurt eindelijk, eindelijk zijn afgeschroefd. En als ik Facebook aanklik zie ik mobiele uploads over natuurlijke plantenremedies tegen kanker, geüpload door aardige spirituele FB-vrienden die vergeten dat de randvoorwaarde

12 

vamachara


om hun smartphone te laten functioneren alle bomen in onze steden aantast, kinderen sloopt, de bijen doet verdwijnen en de grootste kankerpandemie uit de geschiedenis ooit gaat realiseren. Kundalini is een vuur van diepe passie, van grote extase, maar ook van hemelse woede en van engelentranen in het hart. Maar met de woede of tranen schiet niemand een meter op. Vandaar dat ik opnieuw geprobeerd heb een idee te verkondigen, een visie waarvan ik hoop dat ook deze zich gaat materialiseren. Omdat ze nog altijd wonderschoon is. Omdat ze gewond op de grond ligt en mensen over haar heen lopen zonder het te beseffen. Omdat haar jurk bevuild is en vol gaten en winkelhaken zit. Omdat er niemand en niets op deze Aarde rondloopt, niets groeit of kruipt, niets existeert dat Zij niet gevoed heeft en gekoesterd als haar eigen kind… Het boek dat voor jullie ligt is zover ik weet het enige boek sinds Julius Evolas’ ‘Lo Yoga Della Potenza: Saggio sui Tantra’, dat tot op het diepste niveau een volwassen inzicht probeert te geven in een spirituele weg die in India in hoog aanzien staat, maar in het westen verguist, verafschuwd, misvormd en bovenal onrechtmatig gedemoniseerd wordt. Dat is niet verwonderlijk want vamachara betekent Linker Pad en de spirituele mainstream in het Westen van theosofen tot rozenkruisers, kabbalisten en zelfs voor een deel de wicca, dikteert het Rechter Pad en verfoeit het Linker. Als je op ‘Linker Pad of Left Hand Path’ gaat googelen dan beland je bovendien binnen de kortste keren op websites van mensen die zich als satanist, verkoper van voodoo-achtige vloeken uitgeven, of branieachtige pamfletten tegen het christendom publiceren, meestal in een sfeervolle gothic lay out. Handelingen waar het Linker Pad an sich niets mee te maken heeft behalve dan dat het gebied van de siddhi’s of occulte krachten, die er onderdeel van zijn, een magische aantrekkingskracht uitoefent op mensen die in de illusie verkeren dat in het roerbakken met (vooral) duistere psychoenergetische energievormen een weg naar geluk is te vinden. Dan zijn inderdaad de religieuze ideeën van de Abrahemitische religies en mainstreamspiritualiteit not done vanuit een Linker Pad perspectief, maar vervolgens heeft het dan enkel zin om deze te pareren als filosoof en gentleman. En dat heb ik dan ook geprobeerd te doen op een manier die desondanks veel mensen in grote verwarring zal brengen of misschien zelfs boos zal maken. Maar zonder bewust op iemands tenen te willen trappen, is die bijwerking nu eenmaal onvermijdelijk om een totaal nieuwe gedachtegang op te starten over de inhoudelijke betekenis van begrippen als spiritueel, goddelijk, goed en kwaad, licht en donker, realiteit en maya (illusie). De huidige concepties en invullingen daarvan worden door mij expliciet verworpen als achterhaald, onwerkbaar en misleidend. Maar ik onderbouw - noblesse oblige - uitvoerig waarom ik dat doe. Waarom ik dat zelfs van vitaal belang acht voor de overleving van onze beschaving en planeet en ook

Ten geleide

  13


voor de fundamentele afbraak van de grote corporate machten die de wereld en soevereine mens hebben gegijzeld en gesloopt zolang ze deze al in de tang houden. Mainstream spiritualiteit zoals die nu wordt beleden is een doodlopende weg omdat ze het goddelijke vals interpreteert en niet doorheeft dat hier al twee millennia een agenda achter zit. In de 21ste eeuw zien we langzaam een verschuiving in de spirituele wereld op gang komen waarbij het navelstaren en wegvluchten uit de realiteit met een steeds vastere koers in de richting beweegt van de bekende Hopi-antiprofetie: ‘Wij zijn zelf de mensen op wie we altijd gewacht hebben’. The Age of Narcism & Prozak-Spirituality lijkt eindelijk, stap voor stap plaats te maken voor The Age of Mother Earth. Het ‘ken u zelve’ blijft vanzelfsprekend de eeuwige spirituele constante, maar het dringt ook meer en meer door dat spiritualiteit niet enkel introvert maar ook sociaal, ecologisch en futurologisch moet worden gekalibreerd. Spiritualiteit, filosofie, ecologie en sinds kort ook economie zien we daarom steeds vaker vervloeien tot nieuwe holistische oriëntaties op actualiteit, realiteit en toekomst en hoe we die zelf steeds meer kunnen vormen, ten goede of ten kwade. De mens is zichzelf als conceptie aan het herdefiniëren, temidden van een spiritueel transitietijdperk, de NWOopmars en afbrokkelende bestaanszekerheden. Darwin en Nietzsche zowel als de oude profeten en het Rothschild-banksysteem laten het afweten en het wachten op Godot gaat vervelen voor de ziel die fris en scherp weet te blijven, dwars door alle verplichte afstomping en dreiging heen. En dat is waar dit boek over het Linker Pad bij uitstek op aan moet sluiten, omdat ik het spirituele nooit los heb willen weken van het menselijke in de mens en ook zeker niet van Moeder Aarde. Ik wil het spirituele er na tweeduizend jaar juist weer stevig in verankeren, door mensen wie de Aarde en het leven zelf aan het hart gaat een pure “raw spirituality” te bieden als een hanteerbaar organon om de zich altijd weer veranderende modus van de realiteit aan te kunnen toetsen. Een organon, dat het onmogelijk maakt de oude dualiteitconceptie binnen het spirituele en seculiere blikveld voort te zetten waarin “liefde, licht en oneness” verplicht in te nemen tranquillizers werden en “duister” een spiritueel taboe. De “raw spirituality” die ik daarvoor in de plaats bied is niet door mij uitgevonden. Ze bestond in de Oudheid en beschavingen lang daarvoor en was vervat in de Grotere en Kleinere Mysteriën; de Mysteriën van Serapis en Isis, van Lucifer en Diana, van de God en de Godin. Ik heb dit organon enkel gereanimeerd en geactualiseerd. Het Linker Pad zoals ik dit hier presenteer legt het accent, anders dan Evola niet op vajrayana**, maar op jivanmukti en cidrupini. Verlicht worden terwijl je nog op Aarde bent en

14 

vamachara


toegewijd aan de Aarde terwijl je deelt in de schoonheid, kwetsbaarheid en vreugde van de Aarde en de natuur en daarmee ook in de zorg ervoor. Anders dan het Rechter Pad zoekt het Linker Pad namelijk geen short cut naar de hemel door eenzijdige transcendente gerichtheid, maar trekt het de hemel als het ware in de aarde zelf, gesymboliseerd door zowel de vereniging van Shiva met Shakti als de equivalent daarvan in ons eigen energielichaam, het opwekken van het slangenvuur; de kundalini die opstijgt van het wortelchakra naar de kruin om op deze wijze de aarde met de hemel, Godin met de God te verbinden. Het grote verschil tussen het Rechter en Linker Pad ligt dus niet in licht of duister c.q. goed of slecht, maar in de ‘monomane en monistische transcendente gerichtheid’ van het Rechter Pad tegenover de ‘primaire, maar niet exclusief immanente beleving van het goddelijke/ spirituele’ binnen het Linker Pad. De kern van mijn werk is daarom het pareren van het dualiteitprobleem met een nieuw geactualiseerd inzicht in yin/yang/nonlokaliteit-synergie. Het Linker Pad wordt daarbij voor het eerst verrijkt met een helder bevattelijke metafysica en actuele filosofie. Het bijbehorende model bij deze metafysica maakt daarbij een prachtige match met de implosietechnologie van Victor Schauberger en andere recente toepassingen van de torus in nieuwe technologie, waarop, willen we de Aarde bewaren voor komende generaties, een hoofdaccent zal moeten komen te liggen voor milieuneutrale oplossingen algemeen. VAMACHARA is ook voor mij als auteur een ongewoon boek. Ik heb het in tegenstelling tot twee voorgaande boeken nooit bewust gepland maar altijd wel onbewust willen schrijven – mijn meest authentieke verhaal en boodschap – en het ten slotte na een aanloop van 34 jaar spontaan opgehoest in de vorm van een artikelenreeks. Het werk heeft zich ontpopt als noch een occult werk, noch een historisch werk, noch een spiritueel werk, noch een filosofisch werk, maar alles in één. Hoewel ik vanaf het eerste hoofdstuk wist wat de hoofdlijn en inhoud zou zijn heb ik voor veel toespitsingen van antwoorden op vragen een speciale uittreedtechniek gebruikt om directe bronnen te raadplegen (Wake Induced Lucid Dreaming). Een belangrijk deel van de inhoud kwam aldus tot stand via een mix van rituele magie en aan Remote Viewing verwante out of body sessies en moet daarom worden beschouwd als een coproductie tussen mijzelf en bewust en selectief gecontacteerde intelligenties met een vette knipoog naar een zo opzettelijk getriggerd Charles Bonnetsyndroom. Hoewel ik de kans klein acht dat het boek, dat ik als mijn opus magnum beschouw, als filosofisch werk zal worden erkend en de kans maximaal dat het in de occulte niche zal blijven, beschouw ik het zelf in de eerste plaats als filosofisch en in de tweede plaats als occult. De harde scheiding tussen filosofie en occultisme was er niet in de Griekse Oudheid toen de bakermat van de filosofie werd gevormd.

Ten geleide

  15


Diverse beroemde filosofen, nu qua profiel keurig gesteriliseerd, waren, naast wijsgeer, priester van Hekate en hanteerden het begrip waarheidsvinding totaal anders dan een student dit tegenwoordig moet doen binnen het kleine zielig academisch verminkte speelveldje dat er over is gebleven. Mijn filosofisch speelveld is oneindig veel ruimer en potenter. VAMACHARA verscheen grotendeels eerst als artikelserie ‘de Vamachara Archieven’ in Frontier Magazine bestaande uit 11 naar elkaar doorverwijzende essays in de delen 1, 2, 3, 4, 5A, 5B, 6, 7A en 7B. Deze oorspronkelijke staat van presentatie is hier vanwege haar logische opzet gehandhaafd, behalve dan dat de illustraties begrijpelijkerwijs een aanpassing hebben ondergaan aan de boekvorm. De teksten zijn voor dit boek nog verbeterd en bij deel 2 (nu deel 2A) is ter volledigheid een deel 2B over tattwas en chakras bijgevoegd, net als de slotdelen 7C en 7D. Een andere zeer waardevolle aanvulling is de in dit boek opgenomen V & A sectie, waarin diverse belangrijke of controversiële items uit het werk overzichtelijk worden toegelicht of samengevat. Geen overbodige luxe want met dit werk staat mijn denken dit keer echt moederziel alleen. Ik heb geen aansluiting meer bij de mainstream religies, de mainstream spiritualiteit, de dissidenten in het alternatief circuit, de tijdgeest zelf, bots met vrijwel elke filosoof, ik verwerp ook het atheïsme, humanisme en materialisme. Zelfs de kabbala en de duistere Linker Pad clubjes bezorg ik grote problemen. Het zij zo. Het kleeft nu eenmaal aan me. Maar nogmaals, het is niet zo bedoeld…. – Benjamin Adamah, Groningen, 25 mei 2012

* constructie waarbij met 1 accu ongeveer 12 accu’s kunnen worden opgeladen. ** vajrayana = de weg van de diamant (of donderslag), een toestand van totale onverschilligheid jegens beïnvloeding vanuit de omgeving.

16 

vamachara


17


magazine

Ook op iPad via Tablisto

FRONTIER MAGAZINE is al sinds 1995 hèt tijdschrift voor mensen met een grensverleggend bewustzijn.

grensverleggend NEEM of GEEF een jaar- of tweejarig abonnement en kies grensverleggende Welkomstgeschenken

bewust kijk op www.frontiermagazine.nl voor meer informatie of bel 020 - 3309151

zijn ? Frontier Magazine | Postbus 10681 | 1001 ER Amsterdam tel: 020-3309151 | e-mail: info@fsf.nl | www.frontiermagazine.nl


Graancirkels, Goden en hun Geheimen

De geschiedenis van de Mensheid beschreven in het Graan Robert Boerman In de meer dan twintig jaar dat de mensheid over de gehele wereld wordt ‘getrakteerd’ op duizenden graancirkels en pictogrammen, is er tot nu toe nog niemand echt in staat geweest om een sluitend bewijs voor dit fenomeen aan te voeren. In dit vlot geschreven boek kan men lezen dat, naast een wetenschappelijk en geschiedkundig gedeelte, de auteur een link heeft gelegd tussen twee afzonderlijke graancirkelformaties, beide nabij Alton Barnes, Wiltshire, Engeland. In die twee formaties staat de naam van de maker, zijn boodschap, belangrijke data, en de geschiedenis van de mensheid beschreven. Naar aanleiding van deze uitkomst is een begin gemaakt om de ‘graancirkelcode’ te kraken. 205 pagina’s | Paperback | € 15.95 | ISBN 9789080670013

De Orion Profetie;

Voorspellingen van de Maya ‘s en Oude Egyptenaren voor het jaar 2012 Patrick Geryl & Gino Ratinckx “Onvoorstelbare aardbevingen en gigantische vloedgolven zullen onze beschaving volledig vernietigen.” Deze voorspellingen zijn afkomstig van de Maya’s en de Oude Egyptena-ren. Het zijn de Maya’s en Oude Egyptenaren die voor ons een boodschap achterlieten, waarin zij waarschuwen voor een allesvernietigende wereldcatastrofe in het jaar 2012. Want op 27 juli 9792 voor Christus, de dag dat Atlantis onder water zonk, namen Orion, Venus en enkele andere sterren en planeten bepaalde ‘codeposities’ in. In het jaar 2012 zullen dezelfde sterren en planeten op identieke posities staan! 172 pagina’s | Paperback | € 15.90 | ISBN 9789060109533

DE WERELDCATASTROFE IN

2012

De Maya aftelling naar het einde van onze wereld

PATRICK GERYL

Auteur van de bestseller De Orion Profetie

De Stenen Puzzel van Rosslyn Chapel

De Esoterische Kennis van de Tempeliers en de Vrijmetselarij onthuld Filip Coppens Rosslyn Chapel is stof tot controverse geweest, recentelijk in een aantal wereldbestsellers alsmede in de afgelopen eeuwen. Vereerd door vrijmetselaars als een vitaal onderdeel van hun geschiedenis, volgens sommigen vermeend bewijsmateriaal bevattend van pré-Columbiaanse reizen naar Amerika, is de Schotse kapel een plaats vol van mysterie. Dit boek zal u door de theorieën leiden, en zal laten zien en beschrijven waar en wat er besproken wordt: wat is onmogelijk, wat is aannemelijk en wat is feitelijk. De geschiedenis van de kapel, haar verhouding tot de vrijmetselarij en de familie achter de schermen, wordt met nieuw, bewijsmateriaal tot leven gebracht. 146 pagina’s | Paperback | € 14.90 | ISBN 9789078070009

De wereldcatastrofe in 2012

De Maya aftelling naar het einde van onze wereld Patrick Geryl In zijn vorige boek De Orion Profetie kwam Patrick Geryl tot de wereldschokkende conclusie dat de aarde door een reusachtige ramp zal worden geteisterd. Er is meer dan voldoende bewijsmateriaal in de literatuur van oude beschavingen dat zulke superrampen in het verleden hebben plaatsgevonden. Zo gaat de Dresden-Codex van de Maya’s over de geheimen van de zonnevlekkencyclus, die de moderne astronomen nog altijd niet kennen. In De Wereldcatastrofe in 2012 zet Geryl zijn wetenschappelijke zoektocht verder naar de codes van de Maya’s en de Oude Egyptenaren die naar deze superramp verwijzen. Beide culturen blijken de omlooptijd van de aarde rond de zon ongelooflijk precies te hebben berekend. 344 pagina’s | Paperback | € 17,50 | ISBN 9789078070061


Ook op iPad via Tablisto

Boek der Liefde

De zoektocht naar het verborgen evangelie van Maria Magdalena Ton van der Kroon In de elfde eeuw wordt de jonge monnik Antonius tijdens de bouw van een basiliek in Vézelay op het spoor gezet van de geheime kennis van Maria Magdalena. Dit zet zijn christelijke wereldbeeld volledig op zijn kop. Zijn zoektocht leidt hem naar het boek dat in de officiële kerkelijke leer ontbrak: het boek van de onvoorwaardelijke liefde tussen mensen. Dit is de weg van Maria Magdalena: het pad dat levensgevaarlijk is, omdat het ‘ketters’ is en door de katholieke kerk verguisd. De gnostische literatuur beschrijft Maria Magdalena als de ‘Apostel der Apostelen’ en de discipel die Jezus op zijn mond kuste. Zij is niet de bekeerde hoer, die de kerk telkens als boetvaardig kuis heeft afgebeeld. 216 pagina’s | Paperback | € 17.50 | ISBN 9789078070054

Het Urantia Boek

Het Urantia Boek is opgesteld door hemelse persoonlijkheden als een speciale openbaring aan onze planeet, Urantia. De boodschap van het Boek is dat alle mensen één familie zijn, zonen en dochters van één God, de Universele Vader. Het Boek geeft inzicht in het ontstaan, de geschiedenis en de bestemming van de mensheid en in onze relatie met God. Het geeft eveneens een uniek en fascinerend verslag van het leven en de leringen van Jezus, waarbij nieuwe inzichten in tijd en eeuwigheid worden geboden, en nieuwe concepten worden onthuld van het eeuwige opklimmingsavontuur waarbij de mens de Universele Vader vindt in ons vriendelijke en zorgvuldig bestuurde universum. 2100 pagina’s | Hardcover | € 29,95 | ISBN 9789090111513

nu het Mexicaanse virus over de wereld raast, gevoelens van angst worden aangewakkerd, velen in verwarring zijn over wat er gaande is, informatie en desinformatie elkaar afwisselen, overheidskanalen niet over de werkelijke achtergronden vertellen en/of hiervan niet op de hoogte zijn, maar wel vaccinatie propageren, proefpersonen zich reeds aanmelden voor de eerste vaccintests en het tijdstip van al dan niet verplichte vaccinatie dichterbij komt, is het belangrijk stil te staan bij wat er aan de hand is. Dit boekwerkje wil een ondersteuning zijn in de meningsvorming bij de keuze van het al dan niet vaccineren tegen de ‘Mexicaanse griep’. De Werkgroep ‘WijWordenWakker’ hoopt met dit boekwerkje primair een brede discussie op gang te brengen in nederland en België. Het gaat om een buitengewoon ernstige kwestie, die ieders aandacht verdient. De werkgroep geeft geen adviezen inzake dit onderwerp, mede gezien het feit dat er geen arts deel van uitmaakt. er is geen tijd te verliezen.

Vaccineren of niet?

Bijdrage tot discussie voor het maken van een keuze

Deel 1 uit de Aztlan serie

Marcel Messing

Vaccineren of niet?

Bijdrage tot discussie voor het maken van een keuze Marcel Messing Nu het Mexicaanse virus over de wereld raast, gevoelens van angst worden aangewakkerd, velen in verwarring zijn over wat er gaande is, informatie en desinformatie elkaar afwisselen, is het belangrijk stil te staan bij wat er aan de hand is. Dit boekwerkje wil een ondersteuning zijn in de meningsvorming bij de keuze van het al dan niet vaccineren tegen de ‘Mexicaanse griep’.De Werkgroep ‘WijWordenWakker’ hoopt met dit boekwerkje primair een brede discussie op gang te brengen in Nederland en België. De werkgroep geeft geen adviezen inzake dit onderwerp, mede gezien het feit dat er geen arts deel van uitmaakt. Er is geen tijd te verliezen. 64 pagina’s | Kleine Paperback | € 4,90 | ISBN 9789078070238

De Da Vinci Code Ontcijferd

Filip Coppens Dan Brown’s De Da Vinci Code is een internationale bestseller. Het boek stelt dat het gebaseerd is op feiten: een geheim genootschap (de Priorij van Sion), de katholieke organisatie Opus Dei, de schilderijen van Leonardo da Vinci en een ketterse code die daarin verwerkt werd… en het huwelijk tussen Jezus en Maria Magdalena. In dit boek gaat Filip Coppens in op de feiten en verzinsels van het boek, waarbij de beweringen van Brown in een historisch kader worden geplaatst, en pro en contra tegen elkaar afgewogen worden. Het toont aan dat Brown sterk beïnvloed werd door esoterisch denken dat in de afgelopen twintig jaar bekend raakte en dat door Brown in romanvorm wereldkundig is gemaakt. 160 pagina’s | Paperback | € 9.50 | ISBN 9789080670082


tesla

nikola

Mystieke plekken in zuid west engeland

Autobiografie

De toekomst is van mij

Nikola Tesla

De toekomst is van mij Tesla (1856 – 1943) is overduidelijk de grootste uitvinder van de moderne tijd. Een totaal van 700 patenten hebben we allemaal aan deze ene man te danken, waardoor we onder andere wisselstroom, radio, de tl-buis, draadloze besturingen en robotica kunnen gebruiken. Verder staat hij aan de basis van vele uitvindingen. Aan het begin van de 20e eeuw legde Tesla de basis voor het onbeperkt af kunnen tappen van energie uit de aether en was hij begonnen met draadloze energie voorziening. De politiek en de multinationals zagen daar geen brood in, en werkten Tesla op alle fronten tegen. Tesla voert in dit boek grotendeels zelf het woord. 160 pagina’s | Hardcover | € 22,- | e-book voor iPad € 7,99 ISBN 9789078070375

Jan Willem Verkerk Annemieke Loots

Mystieke Plekken

in Zuid West Engeland Jan Willem Verkerk en Annemieke Loots Engeland, het land bij uitstek als je over mystiek praat. Spookhuizen, steencirkels, natuurgebieden, maar ook de legendes van Koning Arthur en de wereld van de elfen en natuurlijk graancirkels. In dit boek laten Annemieke en Jan Willem 31 plekken zien die deze betovering weergeven. Korte inleidende teksten en veel foto’s, net als hun vorige boek over mystieke plekken in Nederland, België en Duitsland. De foto’s nemen je mee naar de intrigerende wereld van Mystiek Zuid West Engeland. Een boek dat zeer goed als leidraad kan dienen voor je eigen Mystieke Reis in dit bijzondere land. De schoonheid van de foto’s doet je wegdromen in die bijzondere wereld. 128 pagina’s | Hardcover | € 17,50 | e-book voor iPad € 7,99 ISBN 9789078070382

Johan Oldenkamp

Wakkere

Weten schap De illusie van materie voorbij

Wakkere Wetenschap

De illusie van materie voorbij Johan Oldenkamp De Grote Piramide van Gizeh is de enige van de zeven oude wereldwonderen die de tand des tijds heeft doorstaan. Samen met de andere piramides en de Sfinx spreekt dit tot ieders verbeelding. Dit boek onthult een geheel nieuwe zienswijze op de reden waarom deze piramides zijn gebouwd, en ook wanneer dat is gebeurd. De bewijzen waarop deze zienswijze is gebaseerd dwingen ons de oude geschiedschrijving te herzien. De Gizeh-onthulling is ontstaan vanuit een ruimer wetenschappelijk paradigma. In dat nieuwe paradigma nemen oeroude inzichten uit de klassieke geschriften een centrale plaats in. Wakkere Wetenschap neemt u mee op reis vanuit dat nieuwe paradigma. 280 Pagina’s | Paperback | € 16,- | e-book voor iPad € 7,99 ISBN 9789490765095

Natuurlijk Tuinieren / Gezond Leven

Lucas Slager Gezondheid is een belangrijke basis voor een goed en gelukkig leven. Gezonde en volwaardige voeding bepalen je gezondheid in grote mate. Dit boekje geeft heel beknopt eenvoudige, toepasbare en praktische adviezen en tips om zelf kleinschalig tuinbouwproducten te verbouwen, zonder gif en dierlijke mest. Dat kan iedereen. Een paar plantjes in de vensterbank, op het balkon of op het platte dak, kan bij iedereen. Desnoods een paar tegels van trottoir of terras eruit, en je hebt al een tuin. Door zelf een deel van je voedsel te verbouwen en er je energie en liefde in te stoppen, neem je verantwoordelijkheid voor je fysieke en geestelijke gezondheid. Eet bewust, leef bewust: het geeft veel energie en je bent veel gezonder! 80 Pagina’s | Hardcover | € 11,- | e-book voor iPad € 1,59 ISBN 9789078070368


Ook op iPad via Tablisto

13 Manen Werkboek

In de Ban van het Leven

De Thuiskomende Aarde

Eenoog in het land van de blinden

Leer leven volgens de oude Maya kalender Nicole E. Zonderhuis en Sylvia Carrilho Geheel herziene versie met veel extra’s! Naast een uitgebreide beschrijving van de basiskennis, leer je met dit werkboek om de 13 Manen Kalender in de praktijk toe te passen. Je leert om een ‘Maya horoscoop’ van jezelf en je vrienden uit te rekenen en uit te leggen. Wat zegt het jou, wat is je Antipode en hoe moet je dit zien? Wat is de Dreamspell en wat is een Wavespell van Bestemming? Je ontdekt in welke fase van je 52-jaren pad je zit en welke levenslessen daarbij horen. Wederom kleurrijk en mooi geïllustreerd! 296 pagina’s | Hardcover | € 20,00 | ISBN 9789078070283

Essays over de transformatie van onze planeet voorbij 2012 Peter Toonen Moeder Aarde wacht op ons. De natuur om ons heen wacht op ons. Voor alles wat we zowel lichamelijk of geestelijk mankeren, zijn er planten om ons heen die ons daarbij kunnen ondersteunen en helpen. Zij hebben op aarde de weg voor ons voorbereid, samen met de stenen en de dieren die hier allemaal al veel langer zijn dan wij. Onze moeder is klaar voor een nieuwe transformatie naar permanent bewustzijn. En zij wordt daarbij gesteund door Hunab K’ u, het hart van onze Melkweg. En jij mag meedoen. Niet je ratio, maar je gevoel is daarbij je leidraad. 182 pagina’s | Hardcover | € 14.90 | ISBN 9789078070269

Symbolische inspiratie op je levenspad Lucas Slager In de ban van hat leven geeft je aan de hand van 52 prachtige citaten uit de boeken van Tolkien, 52 levenslessen aan, die elk op zich en samen, kunnen leiden tot inspiratie, inzicht en groei en zijn gekoppeld aan de wereld en het leven vandaag. De uitleg kan je helpen op je eigen weg, je eigen queeste, de queeste van jouw leven. Het boek laat zien hoe we ook in onze tijd, gewoon kunnen leren van de geschiedenis en symbolen die ons in allerlei vormen worden aangeboden. Zoals Frodo die door zijn rugzak leeg te maken, zichzelf en de wereld kon verlossen van de last van de ring. Zo kunnen ook wij zelf op weg gaan en onze levensopdracht vervullen. 168 pagina’s | Hardcover| € 14,90 | ISBN 9789078070221

De herontdekking van aether Reinout Guepin Dit boek bevat het ongelooflijke maar waargebeurde verhaal van een Oostenrijkse boswachter die in de jaren 1920 door geduldige observatie van de natuur een nieuwe energiebron ontdekt. Jaloerse wetenschappers verklaren hem voor gek en proberen hem opgesloten te krijgen. De industrie probeert hem zijn geheim te ontfutselen. Politici proberen hem voor hun karretje te spannen. Hij houdt de belangrijkste details van zijn vinding geheim, maar geeft wel aanwijzingen waarmee de moreel volgroeide mensheid van de toekomst deze nieuwe, natuurlijke ‘Implosietechniek’ bruikbaar zal kunnen maken. 432 pagina’s | Paperback | € 29,90 | ISBN 9789078070276


ft of the prophetic Maya to the people of today. It is a energies and transformation of 2012. In the Tzolkin specific energy attached to it. Each day has its own fluences its events, a person’s luck at the moment, or

s old Tzolkin calendar to a worldwide usable13 Moon, eal meaning and which should replace our traditional us to re-align ourselves with the natural cycles of stressful times, this ancient calendar can be a useful a fun and productive way. The 13 Moon Calendar even ely influence the future.

r in which you instantly glance what day it is according s the 13 Moon Calendar. You can learn about the ccordingly. All 13 Moon tables are included. Naturally, rary diary, including a moon planner, when-is-when r. This diary is produced with loving care, in full color, wing space for note taking.

ation of the 13 Moon Calendar. You will learn to apply will learn to calculate your - and your friends’- Maya plain it: what it reveals to you, who your Antipode is, arn to surf the Wavespell and discover the secret of e back pocket of the 13 Moon diary. (If it is not in this com for sales information).

Leef je essentie Lucas Slager De tijd gaat voorbij en aan alles komt een eind. Met deze waarheid heeft de westerse wereld lang geleefd. Maar is Tijd wel datgene wat wij denken dat het is? Bestaat Tijd of is het een door mensen bedachte zekerheid zodat alles duidelijk, helder en meetbaar is? Een houvast waar we ons leven aan kunnen ophangen? Tijd zoals wij daar in leven en mee omgaan is rechtlijnig, slechts één kant op, het is het scenario van de dood: onontkoombaar en eindigend. 154 pagina’s | Hardcover | € 14.90 | ISBN 9789078070214

13-MOON DIARY of Natural Time

what you're doing. Your journal is the best on well thought out and beautifully done. Sending support." - Aluna Joy Yaxk’in

Voorbij de Tijd

2012 2013

Maya Scheurkalender 2012 t/m 2013

Lucas Slager Voortaan kun je leven en werken vanuit een volkomen natuurlijke kalender. De scheurkalender geeft een heldere inleiding en uitleg, de bekende westerse datum, de basisenergie van elke dag (4 kleuren), de Toon (13 fasen in elk proces), het Zonnezegel (20 kwaliteiten van de schepping) en de Maan (13 x 28 dagen). Verder heeft elk blad een affirmatie die aansluit bij de natuurlijke cycli. Daarmee kan je je weer verbinden met de energie van elke dag en leven in je eigen ritme. Zo helpt de kalender je om weer te leven naar je essentie en je droom op Aarde uit te voeren. 760 Pagina’s | Paperback | € 19,90 |

13-MOON DIARY of Natural Time

2012 - 2013

Blue Resonant Storm Year year of the prophecy

13 Moon Diary of Natural Time 2012/2013

Agenda gebaseerd op oude Maya Kalenders (Engelstalig) Nicole E. Zonderhuis en Sylvia Carrilho De agenda combineert de ‘gewone’ Gregoriaanse kalender van 12 maanden met de 13 Manen kalender. Het is een makkelijk te gebruiken agenda waarin je in één oogopslag kunt zien wat voor dag het is in zowel de Gregoriaanse kalender als in de 13 Manen Kalender. Je ziet de verschillende dagenergieën en je kunt je activiteiten van de dag daarop afstemmen. Uiteraard heeft het ook alles wat een gewone agenda heeft zoals een maandplanner, jaaroverzicht, feestdagen etc. maar het heeft ook een menstruatie- of cyclus kalender. Deze 13 Moon Diary heeft een metgezel:een aparte 13 Manen Snelgids in het Nederlands en Engels. 160 Pagina’s | Softcover | € 13,95 | ISBN 9789078070405

13 Manen Snelgids

Metgezel van de 13-Moon Diary (zie hiernaast) Nicole E. Zonderhuis en Sylvia Carrilho Deze 13 Manen Snelgids legt de basisprincipes van de 13 Manen Kalender in heldere bewoording uit. Je leert de kalender toe te passen in de praktijk, je leert de ‘Maya horoscoop’ van jezelf en je vrienden uit te rekenen en hoe je dit moet uitleggen. Je leert de golven van het Wavespell te be’surf’en en ontdekt het geheim van tijd hebben! De Snelgids kan meerdere jaren gebruikt worden, waardoor je de komende jaren alleen de 13-Moon Diary hoeft aan te schaffen. Zo hoef je je Wie-is-Wie tabel en je adressen niet opnieuw in te vullen. Het boekje past in de achterpocket van de agenda. 102 Pagina’s | Paperback | € 7,- | ISBN 9789078070313 samen met 13-Moon Diary € 20,-


Ook op iPad via Tablisto

... het laatste verhaal dat nog nooit is verteld ... Tijdens een van zijn vele reizen heeft Bert Janssen een bijzondere ontmoeting met een vrouw die hem een wonderbaarlijk verhaal vertelt. Het verhaal van de jonge, uit Londen afkomstige, accountant Paul Stokely, die tijdens een vakantie in Wiltshire, Engeland, ongewild in aanraking komt met het fenomeen graancirkels. Ondanks zijn desinteresse, raakt Paul ongemerkt en ongewild verstrikt in een web van intriges waarbij de Binnenlandse Veiligheidsdienst van Engeland, het Britse leger, de Kerk en Paul zelf om beurten de hoofdrol spelen. Naarmate de tijd vordert, gebeuren er meer en meer vreemde zaken met en om Paul die hem tenslotte doen concluderen dat hij gek aan het worden is. Zijn aanvankelijke desinteresse, achterdocht en vooral angst slaan echter om in nieuwsgierigheid. Op de huid gezeten door de verschillende diensten en organisaties en met de mysterieuze graancirkels als achtergronddecor, ontrafelt Paul stukje bij beetje het grootste Mysterie dat de mensheid ooit heeft beziggehouden. De vraag of God bestaat, wie hij of zij is en wat we met die kennis kunnen. Uiteindelijk blijkt hij zelf de ultieme sleutel te bezitten.

Bert Janssen, 1958, is na een aanvankelijke studie wis- en natuurkunde afgestudeerd als landbouwkundig ingenieur. Sinds de jaren zeventig bestudeert hij grenswetenschappen, waarbij hij zijn opgedane kennis en inzichten middels het geven van lezingen en workshops, het maken van documentaires en het schrijven van boeken deelt met de wereld. In 2003 ontving hij de Frontier Award. Zijn documentaire ‘Contact’ won in Amerika een Ebe-Award. In ‘Sophia’s Ei’ heeft Bert Janssen al zijn vergaarde kennis en wijsheid in één verhaal bij elkaar gebracht.

Niets in dit boek is precies gegaan zoals het beschreven staat, maar het is allemaal volledig waar.

het laatste verhaal dat nog nooit is verteld Ber t Janssen

Sophia’s Ei is het op gnostische kennis gebaseerde en ongekend spannende verhaal, waarbinnen wetenschappelijke feiten uit onder andere de psychologie en kwantum fysica met verschillende sjamanistische en esoterische inzichten (vooral van de Inca en Pre-Inca Wisdomkeepers) samenvloeien. Het is het laatste verhaal dat nog nooit is verteld en zal je algemene visie op de toekomst van de mensheid en haar reden van bestaan ingrijpend en blijvend wijzigen.

Ber t Janssen

Sophia’s Ei

WonderCode

Daar ben ik weer / In Den Beginne

2-in1 Maya Verjaardagskalender

Het laatste verhaal dat nog nooit is verteld Bert Janssen Tijdens een van zijn vele reizen heeft Bert Janssen een bijzondere ontmoeting met een vrouw die hem een wonderbaarlijk verhaal vertelt. Het verhaal van de jonge, accountant Paul Stokely, die tijdens een vakantie in Wiltshire, Engeland, ongewild in aanraking komt met het fenomeen graancirkels. Ondanks zijn desinteresse, raakt Paul ongemerkt en ongewild verstrikt in een web van intriges waarbij de Binnenlandse Veiligheidsdienst van Engeland, het Britse leger, de Kerk en Paul zelf om beurten de hoofdrol spelen. Sophia’s Ei is het op gnostische kennis gebaseerde en ongekend spannende verhaal, waarbinnen wetenschappelijke feiten uit onder andere de psychologie en kwantum fysica met verschillende sjamanistische en esoterische inzichten samenvloeien. (2008) 368 Pagina’s | Paperback | € 22,- | ISBN 9789078070184

Bram Vermeulen Twee televisieprogramma’s van Bram Vermeulen voor de RVU, live opgenomen op locatie met een klein select publiek. Bram Vermeulen vertelt over ervaringen die veroorzaakten dat hij anders over dingen ging denken. Twee programma’s over nieuwsgierigheid, want een ding staat vast: zonder verandering geen evolutie. Geschreven en verteld door Bram Vermeulen in nauwe samenwerking met Shireen Strooker. 100 Minuten | DVD | € 22.00 | ISBN: 9789081374620

De sleutel tot de formule van Roulette en de Mayakalender Yuri Romashev Als het witte balletje razendsnel rondspint in het roulettewiel, is het niet te voorspellen in welk genummerde vakje het uiteindelijk tot stilstand komt. Of toch wel? Yuri Romashev ontdekte een systeem achter het roulettespel. In dit boek zijn vier interessante ontdekkingen beschreven, waaronder ‘het geheim van het Roulette Spel’, ‘de mystieke aantrekkingskracht tussen getallen’ en ‘de verborgen formule van de Maya-kalender (Tzolkin van 260 dagen)’. De betekenis van de WonderCode is daarom groter dan zijnde uitsluitend een middel voor vergroting van spelwinst in het casino. De aantrekkingskracht tussen de getallen ligt mogelijk aan de basis van de verdeling van energie in ruimte. 147 pagina’s | Hardcover | € 25,80 | ISBN 9789078070047

Nicole E. Zonderhuis en Sylvia Carrilho De ideale verjaardags kalender. Je kunt hier zowel de Galactische als de gewone verjaardagen van je familie en vrienden bijhouden. Met een duidelijke Nederlandstalige uitleg over de 13 Manenkalender en een uitgebreide beschrijving van de 13 Tonen en 20 Zegels kom je meer te weten over de werking van de Mayakalender. Verder kun je met tabellen de Galactische Signatuur van jezelf, familie en vrienden uitrekenen. Het is een verjaardagskalender in 2 delen, die onafhankelijk van elkaar zijn om te slaan. Met de 2-in-1 verjaardagskalender hoef je geen verjaardag meer te vergeten en je kan je je familie en vrienden zelfs twee maal feliciteren; op hun Galactische verjaardag én ‘gewone’ verjaardag. 16 Pagina’s | A4 | € 13,- | ISBN 9789078070092


TERUG NAAR JE OORSPRONKELIJKE SETTING Derde editie

Het

Verzamelpunt Jon Whale THE CATALYST OF POWER

Het Verzamelpunt

De twintig gezichten van de schepping

Terug naar je oorspronkelijke setting Jon Whale Het verzamelpunt is een buitengewoon en uniek boek. Het daagt niet alleen conventionele medische praktijken uit, maar geeft ook elk individu de gelegenheid om de fysieke en psychische gezondheid in eigen hand te nemen. Dit boek betekent een nieuw begin en staat door zijn solide basis in zowel moderne wetenschap als traditionele kennis in schril contrast met alle alternatieve boeken over gezondheid die de afgelopen eeuw zijn geschreven. Ontdek hoe shock, stress, ziekte, trauma, intimidatie en geweld het verzamelpunt naar een ongunstige locatie verschuiven en ziekte veroorzaken en hoe u de locatie van het verzamelpunt kunt corrigeren om de effecten en uw afhankelijkheid van medicijnen, drugs en alcohol tot een minimum terug te brengen. 272 pagina’s | Hardcover | € 22,50 | ISBN 9789078070351

Mayasymboliek in het dagelijks leven Lucas Slager en Peter Toonen De mens is één van de vele wonderen van de schepping. Niet alleen dat hij geschapen is, maar hij kan zelf ook scheppen. De mens is een stukje van het grote geheel. Alles is eenheid. God, het universum, het Al, Hunab K’u, is in alles. De mens is een afspiegeling van de schepper en kan tot bewust Zijn en verlichting komen. We hebben alle bagage om ons erfdeel te ontvangen en vooral ook om die gaven te gebruiken. We hebben oneindig veel mogelijkheden, zoals de wereld, het universum, vele gezichten heeft om zich te ontvouwen. We hoeven ze alleen maar te herontdekken. Dit boek neemt je mee op een ontdekkingstocht in jezelf, om achter alle sluiers van beperking te ontdekken dat je zoveel meer bent dan de wereld je heeft geleerd. 200 pagina’s | Hardcover | € 17.50 | ISBN 9789078070115 Je hebt het zélf in de hand

Handlijnkunde is al bekend in de oudste tijden en waarschijnlijk al ver voor 2000 jaar v. Chr. bedreven. In het oude India en ook nu nog is het heel gebruikelijk en normaal om je handen geregeld te laten lezen. Vooral in India gaan handlijnkunde en astrologie hand in hand. Zelfs in de bijbel zijn verwijzingen te vinden naar de handlijnkunde in het boek Job: “De lengte van dagen is in haar rechterhand, in haar linkerhand rijkdom en eer”. Dit complete handboek en naslagwerk over handlijnkunde is gebaseerd op het werk van Marja Inden. Zij had meer dan 25 jaar ervaring in de handlijnkunde en wilde haar opgedane kennis niet verloren laten gaan – temeer niet, omdat zij nieuwe dingen had ontdekt en ook uitgebreid met de medische kant van het handlezen bezig was. De auteur heeft na het overlijden van Marja Inden de beschikking over het complete en zeer uitgebreide archief van Marja gekregen, wat de basis heeft gevormd van dit boek. Het Handboek Handlijnkunde is een zeer compleet boek over handlijnkunde, niet alleen op psychologisch, maar ook op medisch vlak. Elk onderdeel van de hand wordt breed uit besproken, afgewisseld met oefeningen.

Onbekende Aspecten van Nostradamus

Wim Zitman Is het werk van Nostradamus ooit volledig doorvorst? Het geheim van de Tijdsleutel is nooit opgelost. Onderzoekers hebben zich altijd alleen op het verklaren van de tekst van de Kwatrijnen gericht. Zodoende zijn de brieven die Nostradamus schreef nooit eerder onderzocht, daarin borg hij zijn tot nog toe geheim gebleven methode van de Tijdsleutel op. Dat geheim wordt in dit boek verklaard en is de basis van de ketting van opmerkelijke historische gebeurtenissen. De recente terroristische aanslag van 11 september 2001 is slechts één paukenslag in dat verborgen ritme van de Tijdsleutel. 160 pagina’s | Paperback | € 14.95 | ISBN 9789080670037

Christine Kaspers

Christine Kaspers geeft al jarenlang lessen, heeft een eigen praktijk, schrijft artikelen en geeft lezingen en workshops over zowel handlijnkunde als de westerse en Vedische astrologische astrologie. Zij is erkend, praktiserend lid van de Astrologische Vakvereniging Nederland.

HANDBOEK HANDLIJNKUNDE

HANDBOEK HANDLIJNKUNDE

HANDBOEK

HANDLIJNKUNDE Je hebt het zélf in de hand

Christine Kaspers Gebaseerd op het werk van Marja Inden

Handboek Handlijnkunde

Je hebt het zèlf in de hand Christine Kaspers Dit complete handboek en naslagwerk over handlijnkunde is gebaseerd op het werk van Marja Inden. De auteur heeft na het overlijden van Marja Inden de beschikking over het complete en uitgebreide archief van Marja gekregen. Het Handboek voor Handlijnkunde is een zeer compleet boek over handlijnkunde, niet alleen op psychologisch, maar ook op medisch vlak. Elk onderdeel van de hand wordt breed uit besproken, afgewisseld met oefeningen. Christine Kaspers geeft al jarenlang lessen, heeft een eigen praktijk, schrijft artikelen en geeft lezingen en workshops over o.a. handlijnkunde. 520 Pagina’s | Hardcover | € 39.95 | ISBN 9789078070153


Ook op iPad via Tablisto

Nostradamus en de erfenis van de Tempeliers

Voedsel der Goden

Rudy Cambier De “Voorspellingen van Nostradamus” werden niet in de jaren 1550 geschreven door de Provençaal Michel Nostredame, maar wel in de periode van 1323 tot 1328 door een cisterciënzer monnik, wiens moedertaal het Picardisch was. De teksten tonen de weg naar de schat van de Tempeliers. Deze verbluffende bewering is de conclusie die Rudy Cambier trok na jarenlang onderzoek en analyse van de teksten van Nostradamus. Cambier besloot dat de taal niet behoorde in de eeuw of de taal van Nostradamus, maar wel in Henegouwen, in de veertiende eeuw. In de drie eerste kwatrijnen wordt de sleutel gegeven. 176 pagina’s | Paperback | € 22,90 | ISBN 9789080670051

De zoektocht naar de oorspronkelijke Boom der Kennis Terence McKenna In Voedsel der Goden beschrijft Terence McKenna hoe de mens vanaf de prehistorie gebruik heeft gemaakt van drugs. Psychoactieve planten hebben bijgedragen aan het ontstaan van het bewustzijn, spiritualiteit en taal. Naarmate echter de beschaving voortschreed, werd het nemen van psychoactive middelen steeds strenger verboden. Volgens McKenna zijn de existentiële mensen de huidige wereldproblematiek het resultaat hiervan. We hebben de natuur illegaal verklaard, terwijl we er zelf deel van uitmaken! McKenna schetst in dit boek een heel ander beeld van drugs dan wat we meestal te zien krijgen. 344 pagina’s | Paperback | € 20,90 | ISBN 9789076149028

De Onkwetsbare Profeet

Een nieuwe Tijd-Ruimte Dimensie

Het Nederlandse Fenomeen Mirin Dajo Jan D. de Groot Arnold Henskes wordt in 1912 te Rotterdam geboren. Op 33-jarige leeftijd komt hij tot het besef dat hij onkwetsbaar is en dat hij een opdracht heeft te vervullen. Hij is geroepen om de mensen een vredesboodschap te brengen. Onder de naam Mirin Dajo begint hij aan zijn opdracht. Om bekendheid te krijgen geeft hij demonstraties waarbij hij zich met verschillende wapens laat doorboren. Assistent van Mirin Dajo in die jaren is Jan Dirk de Groot. Hij maakt aantekeningen van de reizen en demonstraties met Mirin Dajo, verzamelt krantenknipsels en foto- en filmateriaal. Daarnaast maakt hij notities van de lessen die Mirin Dajo hem geeft. 216 pagina’s | Paperback | € 19,90 | ISBN 9789080670068

Patrick Geryl In dit uiterst fascinerende boek wordt eenvoudig en duidelijk bewezen, dat Einsteins relativiteitstheorie onjuist is. Daarvoor voert de auteur u mee naar de geheimzinnige explosies van ganse sterrenstelsels aan de zichtbare grenzen van ons universum, waar buitenaards leven onmogelijk is. Bij deze reusachtige zelfvernietiging van veraf gelegen superwerelden, de zogenaamde quasars, komt in 1/1000 seconde zo’n ongelooflijke hoeveelheid energie vrij, dat men hiermee de aarde voor de komende miljarden jaren van energie zou kunnen voorzien! Astronomen, atoomfysici en andere wetenschappers in de breedste zin van het woord weten absoluut niet wat er precies in die energiesuperwerelden gebeurt. 152 pagina’s | Paperback | € 11,90 | ISBN 9002155131


Steven M. Greer M.D.

verborgen waarheid en verboden kennis

Dagboek van een Tijdreiziger

Bert Janssen Gedurende zijn vele reizen heeft Bert Janssen een gedetailleerd dagboek bijgehouden. Dit dagboek heeft als basis gediend voor ‘Dagboek van een Tijdreiziger’. Het is een boeiend relaas geworden dat verhaalt van bijzondere belevenissen en scherpe observaties. Neem bijvoorbeeld de landschapsgeometrie rondom Avebury, Wiltshire, Engeland. De connectie met de Grote Piramide ende connectie met CERN in Geneve. En wat te denken van het verbandtussen ‘squaring the circle’ en de Maya’s. En natuurlijk de intrigerende ontdekkingen die hij deed met betrekking tot Stonehenge en Silbury Hill. Stuk voor stuk ontdekkingen die de wereld op haar grondvesten zullendoen schudden. 120 pagina’s | Hardcover | € 19,95 | ISBN 9789078070429

Verborgen Waarheid en Verboden Kennis

Steven M. Greer In dit boek kunt u o.a. lezen: Waarom een traumaarts, zijn carrière beëindigde om de wereld te informeren over het feit dat we niet alleen zijn. Wat sinds mijn jeugd mijn ervaringen zijn geweest omtrent kosmische culturen en kosmisch bewustzijn. Hoe de bijzondere blauwdruk van de komende 500.000 jaar beschaving op Aarde en de overgang daar naartoe er uitzien. Wat ik heb geleerd en ervaren tijdens ontmoetingen met ministers, staatshoofden, generaals, CIA-functionarissen, miljardairs en geheime agenten. Wie deze verborgen waarheid en verboden kennis geheim heeft gehouden en waarom. 368 pagina’s | Paperback | € 22,00 | ISBN 9789078070436

De Grote Piramide van

Gizeh als monument van de schepping

vader aarde en de aardse taal

Willem Witteveen

De Grote Piramide van Gizeh

Als monument van de schepping Willem Witteveen De Grote Piramide van Gizeh is een van de zeven wereldwonderen uit de klassieke oudheid en de enige die is overgebleven. Al eeuwenlang bezoekt men dit enigmatische bouwwerk en probeert men de ware betekenis ervan te achterhalen. Het boek is onderverdeeld in vier delen, gekoppeld aan de vier aardse elementen: Aarde, Water, Lucht en Vuur. Elk element vertegenwoordigt een hoofdrichting van het kompas en samen vormen ze een cirkel van verbond die wordt overkoepeld door het vijfde element ‘Aether’. De auteur toont in dit boek aan dat de Grote Piramide een naslagwerk is, bedoeld voor de huidige generaties met daarin verborgen de Gulden frequentie van Gizeh, verantwoordelijk voor het ontstaan en bestaan van het leven op Aarde. 224 pagina’s | Hardcover | € 25,00 | ISBN 9789078070467

Olof smit

Vader Aarde

En de Aardse taal Olof Smit In 1992 is Olof Smit door een aantal genezers benaderd om als intermediair een brug te slaan tussen de Afrikaanse traditionele geneeswijze en de Westerse reguliere geneeskunde. In zijn optiek zou zo een ontdekkingstocht maandenlang gaan duren maar in werkelijkheid werd het een twaalf jaar lange diep Afrikaanse cultuur ervaring. Met groeiende verbijstering leerde hij de onbegrensde mogelijkheden van de groene dingen in het bos. Wat de westerse mens bomen en planten noemt, is voor de traditionele genezers een diversiteit aan medicinale antwoorden op fysieke, emotionele, mentale en spirituele klachten of ziektebeelden. 240 pagina’s | Paperback | € 22,00 | ISBN 978907807045


Leliegracht 42 1015 DH Amsterdam tel: 020 - 3309151 info@fsf.nl www.fsf.nl Open: ma to za  10.00 - 18.00 u zo  12.00 - 18.00 u

& Frontier Bookshop & Publishing heeft een uitgebreid assortiment boeken (ook tweedehands), tijdschriften, DVD’s, video’s, instrumenten en kristallen. Op het gebied van grensverleggende onderwerpen kunt u informatie vinden over o.a.: alternatieve geneeswijzen, alternatieve gezondheid, New Age, samenzweringen, UFO’s, graancirkels, verloren beschavingen, Tesla en vrije energie.


vamachara

Raw Spirituality, God M/V, de werking van magie en de passie van Lilith

Benjamin Adamah Anders dan het Rechter Pad, waartoe alle grote religies behoren, zoekt het Linker Pad (vamachara) geen hemel of transcendentie om aan dualisme te ontsnappen, maar het herstel van de synergie tussen yin en yang, God en Godin, vrouwelijke en mannelijke energieën. Via opwekking van het slangenvuur wordt vervolgens naar cidrupini gestreefd – een opgaan in de vreugde van de natuur en mystieke dans van het leven zelf. Het goddelijke wordt niet verwacht maar geleefd. Adamah’s occult-filosofische opus magnum is een enerverende en zeer complete leidraad voor wicca’s, pagans en eenieder die zoekt naar een ongecensureerde “raw spirituality”. De auteur breekt een historisch taboe door niet de materie of het aardse, maar juist fixatie op eenheid en verlossing als bron van tweeduizend jaar duisternis aan te tonen. Daarmee stoot hij onze gangbare rolverdelingen van God, mens, goed, kwaad, werkelijkheid en illusie bijna apocalyptisch omver. Simultaan gloort echter een nieuwe spirituele horizon, actueel passend bij de 21ste eeuw met haar hardnekkige eindtijdobsessies. Onze allergrootste blinde vlek wordt daarbij pijnlijk zichtbaar...

Een schat aan occulte systemen en geheime kabbala komt inzichtelijk samen in een MUST READ die het spirituele radicaal anders uitlegt dan we tot nu toe gewend waren!

“… het komt niet alleen door zijn werkelijk virtuoze schrijfstijl, maar ook de diepgang van de inhoud maakt dat het boek een ereplaats verdient en uitsteekt boven alles wat er aan ‘spirituele’ literatuur de laatste jaren is verschenen. Adamah slaagt erin met het boek het Linker Pad-bewustzijn handen en voeten te geven…” – Ewald Wagenaar, hoofdredacteur Koorddanser

VAMACHARA - Raw Spirituality, God M/V, de werking van magie en de passie van Lilith  

Auteur: Benjamin Adamah Een schat aan occulte systemen en geheime kabbala komt inzichtelijk samen in een MUST READ die het spirituele radica...

Advertisement