Page 1

260 Maya Tzolkin Calendar Stickers Maak vandaag je eigen Maya Tzolkin kalender met 260 verschillende Tzolkin dagzegel stickers voor je dagboek, agenda en kalender. Make today your own Maya Tzolkin calendar with 260 different Tzolkin day seal stickers for your diary, dayplanner and calendar. Draak

1

21

41

61

81

101

121

141

161

181

201

221

41 241

2

12 22

42

62

82

102

122

142

162

182

202

212 222

242

3

23

43 43

63

83

103

123

143

163

183

203

223

243

4

24

44

64 64

84

104

124

144

164

184

204

224

244

5

25

45

65

85

105

125

145

165

185

205

225

245

6

26

46

66

86

106 610

126

146 146

166

186

206

226

246

7

27

47

67

87

107 7

127

147 47

167

187

207

227

247

8

28

48

68

88

108 8

128

148 48

168 168

188

208

228

248

9

29

49

69 69

89

109 9

129

149 49

169

189 189

209

229

249

10

30

50

70

90

110 10

130

150 50

170

190

210 10

230

250

11

31

51

71

91

111 11

131

151 51

171

191

211 11

231

251

12

32

52

72 57

92

112 12

132

152 52

172

197 192

212

232

252

13

33

53

73

934 93

113 13

133

153 53

173 73

193

213

233

253

14

34

54

74

94

114 14

134

154 54

174

194

214

234

254

Adelaar

15

35

55

75

95

115 15

135

155 55

175

195

215

235

255

Krijger

16

36

56

76

96

116

136

156

176

196

216

236

256

Aarde

17

37

57

77 57

97

117

137

157

177

197 197

217

237

257

Spiegel

18

38

58

78

98

118

138

158

178

198

218 218

238

258

Storm

19

39

59

79

99

119

139

159

179

199

219

239 239

259

20 220

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260 60

Wind Nacht Zaad Slang Wereldoverbrugger Hand Ster Maan Hond Aap Mens Hemelwandelaar Tovenaar

Zon

Š Nicole 10 Ben

Galactische Kalender (Tzolkin) Galactic Calendar

Inhoud / Contents: 260 verschillende Tzolkin stickers met korte omschrijving van Zonnezegels en Tonen (Ned.) 260 different Tzolkin stickers with short description of Solar Seals and Tones (Eng.)


12. GELE MENS (Eb’) – Vrije wil, Keuzes maken, Wijsheid Mens staat voor het voorrecht om als mens bewuste keuzes te kunnen maken; keuzes in helpen of laten gaan, spreken of zwijgen, licht of donker. Mens gaat over onze vrije wil en de vrijheid om er te zijn voor elk levend wezen op deze mooie aarde.

11. BLAUWE AAP (Chuwen) – Humor, Spelen, Magie Aap is de kracht van spel en humor. Wie niet af en toe vorstelijk kan lachen om zichzelf en zijn fratsen, wordt ongelukkig. Laat de illusie van het ego varen en sta open voor wat het leven je schenkt. Durf te spelen en geniet. Het leven is magisch mooi!

10. WITTE HOND (Ok) – Hart, Liefhebben, Trouw/loyaliteit  ond is de kracht van liefde in al haar schakeringen, om liefde te geven én te H ontvangen. Hond staat voor het vermogen om een intieme relatie aan te gaan met een ander; het vormen van een vriendschap, een paar of een gezin.

9. RODE MAAN (Muluk) – Universeel water, Zuiveren, Stroming Maan is de kracht van het zuiverende water. Emoties zijn als water. Water dat stilstaat vervuilt; emoties die niet mogen stromen vervuilen je lichaam en geest. Laat zijn wat er is en observeer je emoties zonder oordeel.

 . GELE STER (Lamat) – Schoonheid, Mooi maken, Kunst 8 Ster is een aangeboren gevoel voor harmonie en de wil om alles tot schoonheid te transformeren. Met één vingertip kan Ster net dat ene toevoegen waardoor de meerwaarde ontstaat. Creatie wordt tot kunst en straalt schoonheid te wereld in.

7. BLAUWE HAND (Manik’) – Volbrenging, Begrijpen, Heelwording Hand is de kracht van het aanraken, van het aanpakken en omvatten om een idee te krijgen van de vorm en materiaal, vandaaruit komt het begrijpen. Hand staat voor handelen, iets vervaardigen, helpen en het helpen helen.

6. WITTE WERELDOVERBRUGGER (Kimi) – Dood, Loslaten, Nieuwe kansen De Wereldoverbrugger schenkt ons de kennis dat de dood slechts een scheidslijn is waarachter de realiteit doorloopt. Slechts daar waar ruimte is kan iets nieuws ontstaan. Durf los te laten. Weet dat elk loslaten gepaard gaat met verdriet, net zoals geboorte vreugde brengt.

5. RODE SLANG (Chikchan) – Instinct, Overleven, Lichaamswijsheid Slang is het vermogen om te overleven. Ons instinct en ons lichaam bevat een eigen wijsheid los van ons denken; het laat ons in noodsituaties precies het juiste doen. Slang staat ook voor de sensualiteit en het lichamelijk genot van dans, beweging en liefde.

4. GEEL ZAAD (K’an) – Bewustzijn, Rijpen, Opbloei Zaad is zowel het zaad zelf waarin alle toekomstmogelijkheden opgeslagen liggen, als de vruchtbare aarde waarin alles zich bevindt om het zaad te laten ontkiemen en tot opbloei te laten komen. Zaad is doelgerichte actie, potentie, groeikracht en ontwikkeling.

3. BLAUWE NACHT (Ak’b’al) – Intuïtie, Dromen, Overvloed Nacht is de kracht van de duisternis en het domein van de droom. In het duister schakel je over op andere zintuigen. De zo verkregen informatie zou je wel eens kunnen verrassen. Heb geen angst, wordt stil en ervaar.

2. WITTE WIND (Ik’) – Adem, Communiceren, Spirit Wind is de Grote Geest die je leven inblaast met zijn adem. Hij is het die je ziel voedt en je inspireert je eigen waarheid te spreken. Wind gaat over communicatie, inspiratie, flexibiliteit en veranderingen.

1. RODE DRAAK (Imix) – Geboorte, Voeden/Koesteren, Zijn Draak is het begin, de geboorte en de oermoeder die je leven schenkt dankzij haar baringskracht. Die je koestert en voedt met haar eigen lichaam. Draak geeft je het geschenk van het ‘zijn’; in stilte en vertrouwen, vrij van gedachten en volledig in het hier en nu. (Zonnezegels, Tonen en kernwoorden © José Argüelles, Tekst © Nicole E. Zonderhuis)

1 Magnetisch (Hun) – aantrekken, verenigen, doel(stelling) 2 Lunair (Ca) – stabiliseren, polariseren, uitdaging 3 Elektrisch (Ox) – verbinden, activeren, dienstbaarheid 4 Zelfbestaand (Can) – meten, definiëren, vorm 5 Boventoon (Ho) – oproepen/aanvoeren, bekrachtigen, (uit)straling 6 Ritmisch (Uac) – balanceren, organiseren, gelijkheid 7 Resonant (Uc) – inspireren, kanaliseren, afstemming 8 Galactisch (Vaxac) – modelleren, harmoniseren, integriteit 9 Solair (Bolon) – realiseren, pulseren, intentie 10 Planetair (Lahun) – produceren, perfectioneren, manifestatie 11 Spectraal (Hun Lahun) – vrijlaten/vrijgeven, integreren, bevrijding 12 Kristal (Ca Lahun) – universeel maken, toewijden/opdragen, samenwerking 13 Kosmisch (Ox Lahun) – transcenderen, verdragen/laten voortduren, aanwezigheid

20. GELE ZON (Ajaw) – Universeel vuur, Leven in Liefde, Verlichting Zon is het Christus of Boeddha bewustzijn, onvoorwaardelijk naar alles wat leeft. Je weet dat je bent, dat alles is en je voelt die grote verbondenheid met alle leven om je heen. Zon is het licht waaruit we tevoorschijn komen en waarnaar we allemaal terugkeren.

19. BLAUWE STORM (Kawak) – Katalyseren, Zelfopwekking, Energie Storm is het vermogen om kracht in jezelf op te wekken en om jezelf te transformeren en helen. Het is een eindeloze bron van energie. Je voelt Stormkracht als je waarheid in het gedrang komt. Het is een heftige kracht die vraagt om liefde, zachtheid en visie; dan transformeert het alles.

18. WITTE SPIEGEL (Etz’nab’) – Kosmische Orde, Reflecteren, Waarheid Spiegel wil maar een ding: de waarheid. Het zal wegsnijden wat rot is en aan het licht brengen wat bedekt is. Illusies worden doorzien en aan de kant geschoven. Met maar één doel: zo boven zo beneden; de kosmische orde weerspiegelen op aarde.

17. RODE AARDE (Kab’an) – Navigatie, Evolueren, Synchroniciteit Caban is ‘dat wat beweegt’. Net als de Aarde zelf die altijd maar draait. Net als cycli van de natuur die in beweging zijn. De kracht van Aarde is een liefdevolle leidende kracht die je vraagt in beweging te blijven, los te laten en vertrouwen te hebben in de uitkomst van je wandeling.

16. GELE KRIJGER (Kib’) – Onbevreesdheid, Vragen stellen, Intelligentie  rijger is de kracht van onbevreesdheid. Hij heeft de moed om naar voren te treden K in moeilijke situaties om zijn waarheid te verdedigen. Krijger vergaart wijsheid door vragen te stellen. Bij een vraag hoort een antwoord. Wie de antwoorden wil horen zal echte wijsheid verkrijgen.

15. BLAUWE ADELAAR (Men) – Visie, Scheppen, Hoger Bewustzijn Adelaar is de kracht om boven het aardse niveau uit te stijgen, erboven te gaan staan en te handelen naar hoe je wilt dat de wereld er uit zou zien. Deze wereld kun je zelf creëren door te handelen vanuit Visie en een hoger bewustzijn.

14. WITTE TOVENAAR (Ix) – Ontvankelijkheid, Betoveren, Tijdloosheid De Tovenaar is je innerlijk sjamaan die kan reizen zonder zich te verplaatsen. Wie je nu bent en waar je nu bent is alles wat je altijd gewenst hebt. Dit moment bevat de sleutel naar realisatie van je dromen. Ontvang wat er nu is.

13. RODE HEMELWANDELAAR (B’en) – Ruimte, Onderzoeken, Waakzaamheid Hemelwandelaar gaat over de moed om over de grenzen te reiken van het bekende en het veilige, en de wereld daarbuiten te onderzoeken. Hemelwandelaar is ook het kanaal om boodschappen te ontvangen.


Gap 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Gap 20

21

Gap 22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Gap 39

40

41

42

Gap 43

44

45

46

47

48

49

Gap 50

Gap 51

52

53

54

55

56

57

Gap 58

59

60

61

62

63

Gap 64

65

66

67

68

Gap 69

70

71

Gap 72

73

74

75

76

Gap 77

78

79

80

81

82

83

84

Gap 85

86

87

Gap 88

89

90

91


92

Gap 93

94

95

Gap 96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

Gap 106

Gap 107

Gap 108

Gap 109

Gap 110

Gap 111

Gap 112

Gap 113

Gap 114

Gap 115

116

117

118

119

120

Core 121

Core 122

Core 123

Core 124

Core 125

Core 126

Core 127

Core 128

Core 129

Core 130

Core 131

Core 132

Core 133

Core 134

Core 135

Core 136

Core 137

Core 138

Core 139

Core 140

141

142

143

144

145

Gap 146

Gap 147

Gap 148

Gap 149

Gap 150

Gap 151

Gap 152

Gap 153

Gap 154

Gap 155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

Gap 165

166

167

Gap 168

169

170

171

172

Gap 173

174

175

Gap 176

177

178

179

180

181

182


183

Gap 184

185

186

187

188

Gap 189

190

191

Gap 192

193

194

195

196

Gap 197

198

199

200

201

202

Gap 203

204

205

206

207

208

209

Gap 210

Gap 211

212

213

214

215

216

217

Gap 218

219

220

221

Gap 222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

Gap 239

240

Gap 241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

Gap 260

(Voorbeeld / Example)

Toon / Tone  Gids / Guide  Zonnezegel / Solar Seal  Kerndag / Core day  Kin nummer / number 

Core 137


102 pagina’s | full colour | paperback | € 9,Frontier Publishing | ISBN: 9789078070313

102 pages | full colour | paperback | € 9,Frontier Publishing | ISBN: 9789078070306

• 13 Manen Snelgids Leer alles over de Tzolkin dagenergieën en de 13 Manen Kalender met dit kleurrijke boekje. Wat is een GAP- en Kerndag, hoe gebruik je zo’n dag en hoe plan je je activiteiten volgens de Tzolkin energieën? Welke dag is volgens je geboorte-energie een goede dag en op welke dag kun je beter binnen blijven? Alle finesses zijn helder en beknopt beschreven. Begin met het uitrekenen van je horoscoop, dan laat deze kalender je nooit meer los. Kijk ook op www.mayatzolkin.com • 13 Moon Short Guide Learn all about the Tzolkin day energies and the 13 Moon Calendar with this colourful booklet. What is a GAP and Core day, how can you use it and how do you plan your activities based on the Tzolkin energies? Which day is a good day according to your birth energy and which day you better stay inside? All ins and outs are clear and concise explained. Start to calculate your horoscope and you will embrace this calendar forever. Visit also www.mayatzolkin.com


16. YELLOW WARRIOR (Kib’) – Question, Intelligence, Fearlessness  arrior is fearless. By asking questions, he collects wisdom because he is not W afraid to hear the answers. Be like warrior: step forward in difficult situations, and defend your own truth. 17. RED EARTH (Kab’an) – Evolve, Navigation, Synchronicity Caban is ‘the one that moves’, like the Earth itself ; like the cycles of nature that are always in motion. Earth asks you to keep moving, to let go and to have faith in the outcome of your journey. 18. WHITE MIRROR (Etz’nab’) – Reflect, Endlessness, Order Mirror mercilessly reflects the truth; it will get rid of decay and will reveal everything to the light. Illusions can no longer be held onto and are put aside to reflect the cosmic order upon the Earth. 19. BLUE STORM (Kawak) – Catalyze, Self-generation, Energy Storm generates power within yourself: it is an endless source of energy, giving you the ability to transform and to heal yourself. Make use of this powerful force with love, tenderness and vision. 20. YELLOW SUN (Ajaw) – Enlighten, Universal fire, Life Sun is the Christ or Buddha of consciousness: it is unconditional love embracing all that is alive. Feel the unity with all the life that surrounds you and radiate a smile from deep within your heart.

3. BLUE NIGHT (Ak’b’al) – Dream, Abundance, Intuition  ight is the power of darkness – the domain of the dream. When it is too dark to N see, your other senses will bring you information that might surprise you! Don’t be afraid: be silent and receive the gifts that are awaiting you.

4. YELLOW SEED (K’an) – Target, Flowering, Awareness Seed is your potency: your creative and sexual power. Seed carries within itself all the conditions necessary to grow. Don’t wait for anything; focus on your intentions, target your desires and let the flower grow out of the seed.

5. RED SERPENT (Chikchan) – Survive, Life force, Instinct Serpent has the ability to listen to your body and follow your instincts. The body knows what to do and where to go; enjoy its power and sensuality in movement and in dance.

6. WHITE WORLDBRIDGER (Kimi) – Equalize, Death, Oppurtunity  orldbridger asks you to let go, because only when there is room and space, W something new can grow. So don’t be afraid to let go; death is nothing but a thin line, behind which a different reality exists.

7. BLUE HAND (Manik’) – Know, Accomplishment, Healing Hand has the power of touch and all we can achieve by the work of hands. By touching an object, understanding is created about its shape and material. Use your hands to touch, create and heal.

13. RED SKYWALKER (B’en) – Explore, Space, Wakefulness Skywalker is the channel to receive messages: make sure the channel is pure and empty. Skywalker brings courage to reach beyond the limits of known and safe places: explore the great outdoors!

12. YELLOW HUMAN (Eb’) – Influence, Free will, Wisdom Human tells us about our free will and free choice: make your choice wisely! Allow freedom and space for every living creature to be itself on this beautiful earth, including yourself. Let it be!

11. BLUE MONKEY (Chuwen) – Play, Magic, Illusion Monkey has the power of play and humor; if you can’t laugh about your own actions now and then, you will be unhappy. Let go of the illusion of ego: dare to play and to enjoy! Life is magically beautiful!

10. WHITE DOG (Ok) – Love, Heart, Loyalty  og provides the ability to connect intimately with the people around you; to be D open for friendship, romance and to start a family. Be like Dog, and remember to give, as well as receive, love.

9. RED MOON (Muluk) – Purify, Universal water, Flow Moon has the power of purifying water – emotions are like water. Stagnant water gets polluted, just as suppressed emotions will pollute your body and soul; let it flow.

13 COSMIC (Ox Lahun) – Transcend, Endure, Presence

12 CRYSTAL (Ca Lahun) – Universalize, Dedicate, Cooperation

11 SPECTRAL (Hun Lahun) – Release, Dissolve, Liberation

10 PLANETARY (Lahun) – Produce, Perfect, Manifestation

9 SOLAR (Bolon) – Realize, Pulse, Intention

8 GALACTIC (Vaxac) – Model, Harmonize, Integrity

7 RESONANT (Uc) – Inspire, Channel, Attunement

6 RHYTHMIC (Uac) – Balance, Organize, Equality

5 OVERTONE (Ho) – Command, Empower, Radiance

4 SELF-EXISTING (Can) – Measure, Define, Form

3 ELECTRIC (Ox) – Bond, Activate, Service

2 LUNAR (Ca) – Stabilize, Polarize, Challenge

1 MAGNETIC (Hun) – Attract, Unify, Purpose

(Solar Seals, Tones and keywords © José Argüelles, Text © Nicole E. Zonderhuis)

15. BLUE EAGLE (Men) – Create, Vision, Mind Eagle has the power to rise above an earthly level, to look down with wisdom and to act the way you would want the world to be: act with vision and a higher consciousness.

2. WHITE WIND (Ik’) – Communicate, Spirit, Breath Wind is the Great Spirit, whose breath fills you with life. Breathe in spirit, and inspiration will come your way: then you’ll speak your own truth. Let yourself fly on the breeze.

 . YELLOW STAR (Lamat) – Beautify, Elegance, Art 8 Star has a natural and congenital tendency for harmony, and the will to sublimate everything into beauty. Give your life that small touch of Star, and creation becomes art, endowing the world with beauty.

14. WHITE WIZARD (Ix) – Enchant, Timelessness, Receptivity The Wizard is your inner shaman who can travel without actual moving; it is this actual moment, that contains the key to the realization of your dreams: receive all that is present at this very moment.

1. RED DRAGON (Imix) – Nurture, Birth, Being Dragon is the origin: it is the primal mother, who gives birth, and lovingly nurses and cherishes her child. Let the voice of your inner mother speak, to decide what is good for you.


year #

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962

217 112 7 162 57 212 107 2 157 52 207 102 257 152 47 202 97 252 147 42 197 92 247 142 37 192 87 242 137 32 187 82 237 132 27 182 77 232 127 22 177 72 227 122 17 172 67 222 117 12 167 62

1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910

1909 1908 1907 1906 1905 1904 1903 1902 1901 1900 1899 1898 1897 1896 1895 1894 1893 1892 1891 1890 1889 1888 1887 1886 1885 1884 1883 1882 1881 1880 1879 1878 1877 1876 1875 1874 1873 1872 1871 1870 1869 1868 1867 1866 1865 1864 1863 1862 1861 1860 1859 1858

O

H

E OPL PE NE

ONE EA RT

Gregoriaans jaar / year

O N E TI M E

(table 1)

(table 2) Gregoriaanse maand / Gregorian month # January February March April May June July August September October November December

0 31 59 90 120 151 181 212 243 13 44 74

(table 3) alles optellen / add up year #: month #: day #: Kin # =

... ... ... _____+ X

Zoek Kin # op in de Tzolkin voor Zegel en Toon. Find Kin # in Tzolkin for Seal and Tone. (X > 260, substract 260 aftrekken)

Hoe te gebruiken / How to use: 1. Bereken het Kin nummer van vandaag via de tabellen. Of zoek het Kin nummer van vandaag op www.mayatzolkin.com. Calculate today’s Kin number with the tables. Or find today’s Kin number on www.mayatzolkin.com. 2. Plak de dagzegel sticker met het Kin nummer van vandaag in je agenda, dagboek of op je kalender. Stick the day seal sticker with today’s Kin number in your diary, dayplanner or on your calendar. 3. Vervolg met de rest van de dagzegel stickers. Proceed with the next day seal stickers. 4. Na Kin nummer 260 plak je door met Kin 1. After Kin number 260 proceed with Kin 1. 5. Bezoek www.mayatzolkin.com voor meer informatie over de Tzolkin en de 13 Manen Kalender. Je kunt op elke dag beginnen met het volgen van de Tzolkin. Visit www.mayatzolkin.com for more information on the Tzolkin and the 13 Moon Calendar. You can start following the Tzolkin Calendar any day.

Voorbeeld dagzegel sticker (ware grootte) / Example day seal sticker (actual size): Toon / Tone  Gids / Guide  Zonnezegel / Solar Seal  Galactisch Activatie Portaal / Galactic Activation Portal  Kin nummer / number 

Foundation for the Law of Time, www.lawoftime.org For more 13 Moon Calendar products, www.mayatzolkin.com info@mayatzolkin.com   Ontvang de WaveMail (nieuwsbrief) via www.mayatzolkin.com Receive the WaveMail (newsletter) via www.mayatzolkin.com Uitgever / Publisher: Frontier Publishing www.fsf.nl

Gap 241

260 Maya Tzolkin Calendar Stickers (English and Dutch)  
260 Maya Tzolkin Calendar Stickers (English and Dutch)  

Inhoud / Contents: 260 verschillende Tzolkin stickers met korte omschrijving van Zonnezegels en Tonen (Ned.) 260 different Tzolkin stickers...

Advertisement