Page 1

Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's

GRENSVERLEGGEND MAGAZINE | jaargang 18.5 | nummer 107 | juni - juli 2012 | o 5,95

Doodgaan is een ziekte

Germaanse Geneeskunde in de ban

Nederland zonder wettige regering

Een nieuwe wereld

En verder in dit nummer: Verborgen waarheid en verboden kennis | Sungazing | Dolores Cannon Interview | Frontier World nieuwe website | De “Gulden Frequentie� van Gizeh | Quassia Amara | Wilhelm Reich en zijn ontdekking van de levensenergie | De kracht van chia zaden | Frontier abonnementen acties | Doorbraak in onze evolutie in 2011212 deel 3 | Vaticaan BV | De Vamachara-Archieven deel 7B | Maya-astrologie | Iboga, een wonderplant? | Gezonde producten | Column Steven de Bruijn | Boekenkatern en meer... Nu ook op

BP

iPad


gezondheidsdag 2012

zondag, 9 september 2012 Rhone Congres & Party Centrum Amsterdam Een unieke mengeling van lezingen, informatie uitwisseling en vele stands op 1 plaats en op 1 dag. Alles over gezondheid, voeding en natuurlijk leven. In het enorme zalencomplex in Amsterdam West zullen circa 100 stands aanwezig zijn. In een van de zalen zullen voortdurend lezingen gegeven worden.

Bevestigde sprekers: Hayo Bol – hayobol.nl Frits van der Blom – lichtvanzelf.nl Manoj Hermans – Dutch Spirit kruiden Rineke van den Berg – Zwarte Zalf Piet Vergunst – Spiegel van Kozyrev Wouter de Jong – Superfoods Tarieven standhouders: Info stands (niet commercieel): € 45,- incl. 5 gratis tickets Therapeuten stands: € 55,- incl. 10 gratis tickets Verkoop van food / non food per tafel € 75,(Voor food geldt: rawfood, oervoeding en veganistisch.)

Tickets bezoekers: In de voorverkoop en aan de zaal: € 5,of: 10 tickets voor € 20,- (alleen in de voorverkoop tot 31 augustus). Voorlopig kunt u zich aanmelden via ons email adres: info@frontierworld.nl Meer informatie treft u aan in de komende edities van Frontier Magazine en op FrontierWorld.nl


Gras

REDACTIONEEL

COLOFON FRONTIER MAGAZINE Jaargang 18.5 

nummer 107

Hoofdredactie Herman Hegge Eindredactie Peter Tuip Redactiemedewerkers Leo Annyas, Agnes van de Beek, Robert Boerman, Orenda Bol, Philip Coppens, Paul Harmans, Lisette Hennen, Aldo Hoff, Henk Jelgerhuis Swildens, Eric Jolms, Thea Kloppenburg, Jeroen Kumeling, Idde Lijnse, Rivelino Sellier Manuputty, Hans Overbeek, Klaas Singor, Evica Tominović, Frans Vermeulen, Marc Vredeveldt, Pauline Weerts, Hylke Welling, Annemieke Witteveen Druk

BalMedia

Distributeur Betapress (Nederland) Imapress (België) Vormgeving Art direction & vormgeving: Sylvia Carrilho, www.burokd.nl Coverbeeld: Enlightenment Abonnementen Nederland: Postbus 10681 1001 ER Amsterdam Tel: 020-3309151 | e-mail: info@frontierworld.nl Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd, tenzij het schriftelijk wordt opgezegd uiterlijk één maand voor het aflopen van het abonnement. Advertenties Lisette Hennen | lisette@fsf.nl | 020-3309151 Paul van der Sluijs | paul@fsf.nl | 0183-689497 06-40225813 Redactie Frontier Magazine Frontier Sciences Foundation Postbus 10681, 1001 ER Amsterdam, Tel. 020-3309151 | Fax 020-3309150 www.frontiermagazine.nl | E-mail: info@frontierworld.nl Verantwoordelijke uitgever Frontier Publishing Leliegracht 42, NL-1015 DH Amsterdam, Tel. 020-3309151 | Fax 020-3309150 E-mail: info@frontierworld.nl Postbank: 7231599 | ABN-AMRO: 40.78.98.417 KBC: 413-9226371-79 (België) Voor de Belgische KBC bankrekening: IBAN: BE58 4139 2263 7179 BIC: KREDBEBB www.frontierworld.nl ISSN 1569 - 798

Laatst bezocht ik het ouderlijk huis van een collega. Het was omgeven door prachtige bomenrijen en uitgestrekte weidevelden, en dat midden in een stedelijk gebied. De weide zag er onverzorgd uit, het gras was lange tijd niet gemaaid waardoor alle soorten grassen en kruiden de mogelijkheid kregen om tot wasdom te komen. Het grasland van de professionele boer- buurman zag er strak uit, mooi gemaaid, een egale groene kleur en bestaande uit één soort gras en vooral geen (on)kruiden. Mijn collega keek met een jaloerse blik naar het goed verzorgde gras van de buurman, zich niet realiserende dat haar eigen zogenaamde verwaarloosde weide door de diverse samenstelling een walhalla voor de grazende dieren zou zijn, ware het niet dat het gros van de koeien amper nog de weide in mag. De twee weilanden symboliseren het Westen (de mono grascultuur van de buurman) en de oervolken (het gras met uiteenlopende grassoorten en kruiden). De mono cultuur zorgt er in zijn vervolg voedselketen (koeien, melk, kaas, mens) voor dat de consument uit balans raakt, omdat het basis-product ook niet in balans is: er zit geen ziel, licht en lucht meer in. Dat is het verschil met het gras uit de oertuin. De koeien zullen happy zijn, omdat ze alles binnenkrijgen wat ze nodig hebben, (en niet alleen het vergelijkbare eenzijdige eten van hamburgers van een grote voedingsketen) en daardoor een gebalanceerd product afleveren: vlees, melk, kaas etc. De mens, aan het einde van deze voedselketen, neemt het tot zich en consumeert een evenwichtiger product en is hierdoor meer in contact en één met de natuur. Dit is de kern van de boodschap van Olof Smit die als een van de sprekers op het Frontier Symposium zijn verhaal zal doen: Alle kennis ten aanzien van de gezondheid is terug te vinden in de natuur. Wij hebben dat contact hier in het Westen verloren. In het Amazone gebied is het er nog, maar voor hoe lang? De houtkap gaat door. Olof is gevraagd de in het regenwoud opgedane kennis over de wereld te verspreiden, voordat het te laat is. Als we ons weer realiseren dat we onderdeel van de natuur zijn en er mee communiceren zullen we merken dat alles eenvoudiger en relaxter gaat. Het boek van Olof dat tegen die tijd zal verschijnen is vergelijkbaar met het Anastasia verhaal van Vladimir Megre. Je wordt er door gemotiveerd en gestimuleerd om anders met de natuur om te gaan. Als er straks genoeg mensen zijn die op deze manier hun leven invullen en we gezamenlijk de kritische drempel bereiken, kunnen de politici regeltjes blijven bedenken, maar de realiteit is dan de hunne niet meer, en voeren ze een achterhoede gevecht.

OPGERICHT IN 1995

De standpunten in de artikelen zijn niet altijd die van Frontier Magazine en/of Frontier Sciences Foundation, zodat die er ook geen verantwoordelijkheid voor kunnen nemen. Het copyright rust bij de auteurs zelf. Het copyright voor de overige inhoud ligt bij Frontier Sciences Foundation. © Frontier Sciences Foundation

Herman Hegge Hoofdredacteur Frontier Magazine

De uitgever heeft getracht alle auteursrechthebbenden van de in dit tijdschrift opgenomen illustraties te bereiken. Mochten er toch nog illustraties zonder voorkennis van de rechthebbenden zijn afgedrukt, dan worden zij verzocht contact met de redactie op te nemen. juni | juli 2012   18.5 Frontier     3


INHOUD

wetenschap

Doodgaan is een ziekte Sjamanen en alchemisten waren op zoek naar de eeuwige jeugd, onsterfelijkheid. Ze hadden hierover visioenen en deden heel erg veel onderzoek. Veel van hun bevindingen zijn terug te vinden in oude teksten. Door de aard van de informatie werden er allerlei manieren verzonnen om haar geheim te houden, maar wel overdraagbaar. Wat werd er geheim gehouden?

6

10

42

40 geschiedenis

Nederland zit al 72 jaar zonder wettige regering

gezondheid

In de meidagen van 1940 werd het de regering van destijds te heet onder de voeten en vluchtte zij naar Engeland, waarbij automatisch grondwettelijk afstand werd gedaan van het wettige landsbestuur. Omdat de regering onder leiding van Wilhelmina het hazenpad koos, werd grondwettelijk de regering opgeheven, vanwege het in 1940 geldende grondwetsartikel 21.

Iboga, een wonderplant? De Tabernanthe Iboga is een geneeskrachtige “heilige”plant, die voorkomt in de regenwouden van Gabon, Kameroen, OostCongo, Nigeria en het Zuiden van Angola. Zij behoort tot de familie Apocynaceae en is een struik tot 4 m hoog met kleine geurende bloemen en geelachtig tot rode bessen. Het is de wortel van de plant, die men gebruikt voor ceremoniën.

Achtergrond

Verborgen waarheid en verboden kennis

In 2006 verscheen het baanbrekende en opzienbarende boek Hidden Truth, Forbidden Knowledge van Steven Greer. Als oprichter en roerganger van het centrum voor onderzoek naar buitenaards leven (CSETI) had Greer zoveel contacten opgedaan, verhalen gehoord en bewijzen verzameld over het bestaan van buitenaards leven dat het tijd werd om in een makkelijk leesbaar boek uiteen te zetten. Frontier Publishing heeft besloten het boek in het Nederlands uit te geven.

4     Frontier 18.5   juni | juli 2012


INHOUD

spiritualiteit

16 D e Vamachara-Archieven deel 7B

spiritualiteit

Hoe ziet de carrosserie van goed en kwaad er achter de schermen uit en hoe verhoudt ons bewustzijn zich hiertoe?

Dolores Cannon Interview

gezondheid

Dolores Cannon, wereld beroemde regressie therapeut, schrijver van 17 boeken en eigenaar van het uitgevershuis Ozark Mountain praat hier met Stephanie Bell, eigenaar van de Universal Mind website, over haar Quantum Healing Technique, waarmee ze haar hele carrière van 40 jaar gepionierd heeft.

28 Q uassia Amara

Het extreem bittere hout van de Quassia Amara wordt als medicijn voor veel verschillende aandoeningen gebruikt.

36 D e kracht van chia zaden

Chia zaden komen van de chia plant. De zaden zijn rijk aan omega-3-vetzuren.

achtergrond

32 D oorbraak in onze evolutie, deel 3

In deze cruciale fase van onze evolutie bevrijden wij ons van de uitwassen van ons op drift geraakte ego en onze nog onvolwassen mind.

geschiedenis

56 D e “Gulden Frequentie” van Gizeh, deel 2

52

72 gezondheid

Germaanse Geneeskunde in de ban Het klinkt als een Middeleeuwse geneeswijze uit lang vervlogen ketterse tijden, toen medicijnmannen en -vrouwen, tovenaars en heksen hun wijsheid deelden. Niets is minder waar. Germaanse Geneeskunde werd in 1981 ontdekt door dokter Ryke Geert Hamer, toen hij als chef-internist werkzaam was in Oberaudorf, in een Duitse kliniek voor patiënten met gynaecologische kanker. Frontier Magazine in gesprek met voorlichter Casper Rutten.

Het verhaal achter de ‘Gulden Frequentie van Gizeh’ is onderverdeeld in 4 delen, gekoppeld aan de vier natuurlijke basiselementen.

Mysterie

68 V aticaan BV

Dat het Vaticaan niet deugt, is geen verrassing voor ontwikkelde mensen.

78 S ungazing

Sungazing is een oude gebruikte Hatha-Yogatechniek om gezonder en langer te leven.

wetenschap

80 W  ilhelm Reich en de levensenergie

Wilhelm Reich had een uitgesproken interesse voor alles wat leeft en dit bracht hem tot zijn ontdekking van de levensenergie.

En verder... 2 Frontier Gezondheidsdag 3 Colofon 27 Column steven de bruijn 47 verzamelcatalogus gezonde producten 55 maya-astrologie 85 Boekenkatern 94 frontier abonnementen acties 95 frontier world – nieuwe website

juni | juli 2012   18.5 Frontier     5


advertenties

Volg onze HealingSoundMovement TV-specials via Duurzaam24.tv!

HealingSound Sound Movement Healing Movement

Radio/TV & Events

Music & Experience www.healingsoundmovement.com/news www.healingsoundmovement.comww

Bloesem-remedies brengen de emoties in evenwicht en bevorderen daardoor indirect de gezondheid. De oorzaak aanpakken op een veilige manier, alles gemaakt van de bloemen van wilde planten, bomen of struiken. 18 Systemen met bloesem remedies uit de gehele wereld. De Dr. Schüssler Celzouten van Adler beziien kracht en kwaliteit. Zijn de cellen gezond, dan is ook het lichaam gezond. De mineralen zijn verwreven en niet geschud.

Met de hand verwreven

Celzouten 1 t/m 26 in poedervorm, 10 verschillende mengsels, b.v. combinatie 1 t/m 12, het energiemengsel. Alles in 250 gr. en 1 kg. Essentïele oliën en producten voor de aromatherapie, biologische cosmetica. Het grootste assortiment biologische oliën, airsprays en massage oliën. WWW.PRIMAVEELIFE.NL

Winkel: De 3Vrouwen St.jansstraat 5 - 5964 AA Meterik Tel: 077-3526885 E-mail: De3vrouwen@ziggo.nl WWW.DE3VROUWEN.NL 34     Frontier 18.5   juni | juli 2012

Contact: Bloesem Remedies Nederland Tel: 077-3987826 / 077-3989011 E-mail: info@bloesem-remedies.com WWW.BLOESEM-REMEDIES.COM


Maya Scheurkalender 2012 / 2013 – Lucas Slager Voortaan kun je leven en werken vanuit een volkomen natuurlijke kalender. De scheurkalender geeft een heldere inleiding en uitleg, de bekende westerse datum, - de basisenergie van elke dag (4 kleuren), - de Toon (13 fasen in elk proces), - het Zonnezegel (20 kwaliteiten van de schepping) en - de Maan (13 x 28 dagen). Verder heeft elk blad een affirmatie die aansluit bij de natuurlijke cycli. Daarmee kan je je weer verbinden met de energie van elke dag en leven in je eigen ritme. Zo helpt de kalender je om weer te leven naar je essentie en je droom op Aarde uit te voeren. 380 Pagina’s | Nederlands en Engels | € 19,90 Een uitgave van Frontier Publishing. Verkrijgbaar in de reguliere boekhandel of bij Frontier Bookshop, Leliegracht 42, 1015 DH Amsterdam tel: 020-3309151 info@fsf.nl www.frontierpublishing.nl juni | juli 2012   18.5 Frontier     35


advertentie

"Gezond & Vitaal leven met straling" Floww® een totaaloplossing ter behandeling en bescherming van niet-ioniserende straling.

Vacature Floww ® Vertegenwoordiger Floww® ontwikkelt, produceert en levert hoogwaardige producten om de effecten van nietioniserende straling (zoals GSM en UMTS) te harmoniseren voor mens, dier, natuur en milieu.

Wij zoeken: Zelfstandige vertegenwoordigers die ons netwerk van artsen en therapeuten verder opbouwen en beheren. Het is van groot belang dat je een zorgvuldige relatie opbouwt met de behandelaars. Als vertegenwoordiger ben jij het aanspreekpunt, heb je een adviserende rol en biedt hoogwaardige ondersteuning bij de opname van de Floww® -producten in gezondheidscentra en praktijken. Samenwerken met Floww® betekent werken in een gezonde en uiterst dankbare en inspirerende werkomgeving. Je werkt mee aan onze missie: Gezond en Vitaal Leven met Straling.

Wat kunnen wij jou bieden?: 3 3 3 3 3 3

Zeer aantrekkelijke commissieregeling Permanente herhalingsorders, na opname van Floww® in de praktijk Flexibele werktijden; zowel parttime of fulltime kan je aan de slag Opleiding tot stralingsdeskundige i.s.m. New Health Academy Interne en externe vakgerelateerde trainingen Doorgroeimogelijkheden naar vaste aanstelling als Teamleider - Zorg

Na 6 tot 12 maanden bestaat de mogelijkheid als Teamleider – Zorg voor Floww International in dienstverband te werken.

Geïnteresseerd? Voor meer informatie stuur een e-mail naar info@floww.com of bel 041-8573600.

juni | juli 2012   18.5 Frontier     39


Frontier verkoopt ook: informatie steeds minder te vinden bij producten of op websites wereldwijd. Dit komt door het geleidelijk invoeren van de Codex Alimentarius. Hierdoor mogen bepaalde producten niet meer ingevoerd of zelfs verkocht worden in bepaalde landen. Lees ook het artikel ‘Is de natuurgeneeskunde in gevaar?’ Frontier Magazine 17.4. Wilt u de uitgebreide werking van bepaalde producten weten? Google dan op wetenschappelijke onderzoeken, zoals op Google Scholar en sla het op of print het uit voordat deze waardevolle informatie echt weg is.

Cacao bonen, poeder en nibs  Cacao ondersteunt het hart in letterlijke, metafysische en spirituele zin. De Azteken noemden het vroeger ‘Bloed van het hart’ omdat cacao het cardiovasculaire systeem ondersteunt, het opent het hart en brengt ons terug naar onze natuurlijke staat van ‘zijn’ en verbindt ons weer met het mysterie van Moeder natuur’s kruiden apotheek. Cacao is een natuurlijke bron van magnesium en bezit een hoge concentratie van antioxidanten. Antioxidanten beschermen ons dan tegen vrije radicalen en tegen leeftijd gerelateerde gezondheidsproblemen. Tevens vind je in cacao ijzer, chroom, mangaan (Belangrijk bij het transport van zuurstof in het bloed en voor de aanmaak van hemoglobine), zink, koper, Vitamine C, Omega 6 vetzuren, Phenylethylamine (PEA, ons liefdeschemie stofje, alleen aanwezig bij gebruik van rauwe cacao), anandamide (doet ons euforisch voelen), trypthofaan, serotonine, vezels en theobromine (een effectieve antibacteriële substantie die streptococci mutans doodt). Wetenschappers hebben recent ontdekt dat theobromine een groter effect tegen hoest heeft dan codeïne door het onderdrukken van de activiteit van de nervus vagus. Prijs: Cacao poeder 250 gram € 7,90 Code: RCAC | Cacao bonen € 8,90 Code: CACAO | Nibs € 6,95 Code: CAC. NB Tevens ook als cacao boter en likeur verkrijgbaar.

Gojibessen Goji bessen bevatten polysachariden die het immuunsysteem versterken. Er zijn onderzoeken verricht die laten zien dat wanneer mensen dagelijks een portie Goji Bessen nemen, de eetlust wordt bevorderd, de levenslust en het optimisme aanzienlijk stijgen, functies van T cellen verdriedubbelen, u een betere nachtrust geniet, uw libido doet opleven, en een algehele verbetering van de gezondheid. Goji bessen bevatten maar liefst 18 aminozuren. Tevens bevatten Goji bessen 21 mineralen, waarvan de voornaamste zijn: ijzer, koper, zink, selenium (wat in de Nederlands bodem bijna niet meer voorkomt), fosfor, en calcium. Rijpe gojibessen bevatten ongeveer 11 miligram ijzer, beta-sisterol (een ontstekingsremmer) linolzuur ( vetzuur), Sesquiterpenoïden (cyperone, solavetivone), tetrapenoïden (zeaxantine, physaline), en betaine (0,1%) per 100 gram. Verder blijken Goji bessen een grote hoeveelheid antioxidanten te bevatten. Antioxidanten zijn essentieel bij het bestrijden van ziektes zoals bijvoorbeeld kanker en HIV. Andere zeer belangrijke stoffen die in de Gojibes gevonden worden zijn onder andere ijzer, vezels, vitamine C (de hoeveelheid vitamine C is per gewicht 500x meer dan bij sinaasappels), vitamine B, vitamine E, beta-carotine, beta caroteen (veel meer nog dan in wortelen), mineralen, aminozuren, eiwit, essentiële vetzuren, selenium, germanium, fosfor, cyperone, physalin en een verscheidenheid aan andere essentiële ingrediënten die noodzakelijk zijn voor een goede gezondheid. Prijs: 250 gram € 6,90 Code: GOJIB

Rosehip/ rozebottel poeder Rozenbottel bevat net als acerola veel vitamine C, zelfs zo’n 30 keer meer dan sinaasappels en 17 keer zoveel als kiwi’s. Daarnaast bevat rozenbottel ook hoge percentages bioactieve stoffen en essentiële vetzuren. Bioactieve stoffen zijn gunstig voor de gezondheid. Tevens vitamine: A, B1, E, K en P, Niacine, Pectine, IJzer, calcium en magnesium. Prijs: 250 gram € 9,95 Code: ROS2

juni | juli 2012   18.5 Frontier     47

Prijzen exclusief verzendkosten | Cacao bonen, poeder en nibs | Gojibessen | Rosehip/ rozebottel poeder

De genoemde producten zijn verkrijgbaar bij Frontier Bookshop aan de Leliegracht 42 te Amsterdam. U kunt ook mailen: info@fsf.nl of bellen 020-3309151 om uw bestelling door te geven. U kunt tevens gebruik maken van het bestelformulier achterin dit tijdschrift. Heeft u vragen over specifieke producten? Mail dan naar lisette@fsf.nl. Wilt u meer lezen over onze ‘grenzeloos gezond’ producten? Zie dan de middenpagina’s in onze vorige edities vanaf Frontier Magazine 16.6. Bewaar de uitleg goed, na 30 april 2011 is ook deze waardevolle


Frontier verkoopt ook:

Inca bessen | Schizandra bessen en poeder | Bijpollen l Hennepolie | Prijzen exclusief verzendkosten

Hennepolie Hennepolie wordt beschouwd als een van de beste voedingsoliën voor de gezondheid. De olie, bij de eerste persing geëxtraheerd, bezit een aangename en typische hazelnootsmaak. Het is een hoogwaardige olie met proteïnen (hoofdzakelijk het eiwit Edestin) en belangrijke mineralen/sporenelementen, vitamines, chlorofyl. In de vorige eeuw hadden extracten van Hennep een belangrijke plaats in de Nederlandse apotheken. Ze werden onder andere toegepast bij krampen, toevallen, astma, slaapstoornissen en migraine. In Hennepolie komen meer dan 400 verschillende stoffen voor, waarvan ongeveer 60 uniek zijn en in geen enkele andere plant voorkomen. Hennepolie is de meest onverzadigde olie afkomstig uit plantaardige bron. Daarnaast is het een buitengewoon rijke bron van 2 essentiële vetzuren: linoleic acid (een omega-6), en alfa-linolenic acid (een omega-3). In tegenstelling tot andere oliën die omega-rijk zijn (o.a. visolie en lijnzaadolie) heeft hennepolie een prettige, enigszins nootachtige smaak. Dit verbetert de consumentenwaarde en maakt het verwerkbaar in een grote variatie aan voedingsproducten. Helaas wordt hennepolie nauwelijks gebruikt in de voedingsindustrie. De reden hiervoor ligt waarschijnlijk in het feit dat hennep ook bekend is onder de naam Cannabis (Cannabis sativa L). Prijs: 250 ml € 10,95 Code: HOIL

Bijpollen De voedingstoffen in bijpollen zijn licht verteerbaar en worden gemakkelijk door het lichaam opgenomen, waardoor het een zeer voedzaam natuurlijk voedsel is. Bijpollen hebben een verjongend effect op het lichaam. Het stimuleert organen en klieren en verhoogt de vitaliteit. Bijpollen zijn een belangrijke leverancier van anti-oxidanten die vrije radicalen opruimen die zijn ontstaan door milieu vervuiling. Daarmee worden de belangrijkste stressfactoren voor ons immuunsysteem opgeruimd. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de pollen het immuunsysteem versterken en allergieën of hooikoorts verminderen. Pollen bevatten alle voedingsstoffen die nodig zijn voor vitaliteit en kracht. Bijpollen bevatten de vitamines: A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B12, C, D, Rutine en bioflavonoiden. Tevens ook kalium, calcium, fosfor, mangaan, silicium, magnesium, zwavel, ijzer, koper en zink. Prijs: 250 gram € 8,50 Code: BIJP

Schizandra bessen en poeder De gedroogde Schizandra bessen en hun zaden worden voornamelijk oraal voor medicinale doeleinden gebruikt. De bessen bevatten een of meer van nature voorkomende adaptogenen. Van deze adaptogenen is bekend dat ze het tonisch systeem en de balans van het lichaam onderhouden, de concentratie en het vasthouden van de aandacht verbeteren + zorgen voor een toename van scherpte van de ogen en het gehoor. Schizandra is een van de meest effectieve plantaardige adaptogenen. Recentelijk zijn Chinese herbalisten begonnen met het uitwendig (dermaal) gebruik van Schizandra om netelroos en andere huidproblemen waaronder eczeem te behandelen. In navolging hiervan wordt het steeds vaker aan cosmetische producten toegevoegd voor het verkrijgen van een gezondere huid. Schizandra is een van de vele traditionele Chinese kruiden die aanbevolen worden voor hoesten en andere niet specifieke longaandoeningen. Studies hebben aangetoond dat Schizandra effectief is tegen bacteriën die in verband worden gebracht met longziekten. Dit kruid bewerkstelligt een zuurstoftoevoer voor de cellen, versterkt het immuunsysteem van het lichaam en beschermt tegen stress. Voor veilig normaal gebruik van de gedroogde Schizandra bessen geldt een dagelijkse dosis van 1-6 gram. Voor therapeutisch gebruik worden gewoonlijk hogere doseringen geadviseerd tot wel 15 gram per dag. Van extracten en/of extractpoeders met 2-3% schizandrine wordt een dagelijkse dosering van 500-1000 mg geadviseerd. Prijs: Hele bessen 250 gram € 12,50 Code: SCHB | Poeder 250 gram € 18,50 Code: SCBP

Inca bessen  Ook wel gooseberry of golden berries genoemd. Inca bessen worden beschouwd als een goede bron van vitamine P (bioflavonoïden) en zijn rijk aan pectine. Inca bessen zijn een goede bron van bioflavonoïden, die anti-inflammatoire, anti-oxidante en antivirale eigenschappen bezitten. Ze hebben een hoog gehalte van fosfor, vitamine A, C, B1, B2, B6 en B12. Ze hebben een extreem hoog gehalte eiwit (16%) voor een vrucht. Eet Inca bessen direct uit de zak, of gebruik ze in smoothies of desserts. Ze hebben geen koeling nodig. Prijs: € 10,50 Code: INBE

48     Frontier 18.5   juni | juli 2012


Frontier verkoopt ook:

Natuurlijk vitamine C 

Chlorella poeder en tabletten  100% Chlorella is de meest rijke en complete voedselbron van chlorofyl die in de natuur is te vinden. Chlorofyl is een krachtige reiniger en ontgifter van het lichaam. Het is een eencellige alg en extreem rijk aan vitamines, mineralen, aminozuren, essentiële vetzuren en polysachariden. Chlorella ondersteunt de functie van het brein en de lever, verbetert de spijsvertering, versterkt het immuunsysteem zodat het sterker bestand is tegen virale ziektes en het helpt ons lichaam te regenereren. Tevens heeft Chlorella zijn unieke groeifactor wat ervoor zorgt dat ons weefsel sneller heelt of wordt vernieuwd, tevens verdubbelt het de groei van lactobacillus (pro-biotica) en vecht het tegen vrije radicalen. Pure Planet’s “gebroken cel” chlorella zorgt voor een hoge absorptie en opname van de anti-oxidanten, carotenoïde, RNA and DNA, nucleic zuren, proteïne, vitamine, mineralen en andere bevorderende nutriënten in chlorella. Te verkrijgen in poeder of tablet vorm. Prijs: poeder 250 gram € 24,95 Code: CHPO | Pure Planet tabletten € 15,50 Code: CHOT

Spirulina Spirulina Alg is een van de oudste levensvormen op aarde. Het is een micro-organisme dat wordt gebruikt als voedingssupplement, een natuurlijke energiebron die veel belangrijke voedingsstoffen bevat waaronder anti-oxidanten, omega 6 vetzuren, vitaminen, mineralen en alle essentiële aminozuren die ons lichaam nodig heeft. Vrije radicalen in het lichaam kunnen heel schadelijk worden als er een oxidatie-reactie optreedt (zoals bij transvetten). Zo kunnen eiwitten, nuttige vetten en zelfs DNA worden aangetast. Anti-oxidanten binden deze vrije radicalen en maken ze onschadelijk. Spirulina is een rijke bron aan anti oxidanten en bèta-caroteen. Deze stof heeft een beschermde werking tegen mutaties in het DNA, die kanker kunnen veroorzaken. De vele aminozuren in Spirulina zijn van groot belang voor de vorming van anti-oxidanten in de vorm van enzymen. Anti-oxidanten bieden ook een beschermende werking tegen vorming van cholesterol aan de aderwanden en voorkomen dat bloedplaatjes samenklonteren in het lichaam. Ze vertragen de oxidatie stimulerende werking van stress-hormonen (catecholamines). Ze kunnen een beschermende werking leveren tegen beschadigingen door Diabetes type II, tegen Arthritis en tegen degeneratieve processen in de hersenen die leiden tot Parkinson of Alzheimer. Prijs: 250 gram poeder € 13,90 Code: SPIRU | 100 capsules €13,90 Code: SPTA

juni | juli 2012   18.5 Frontier     49

Prijzen exclusief verzendkosten | Natuurlijk vitamine C | Chlorella poeder en tabletten | Spirulina

Vitamine C oftewel L-Ascorbinezuur komt veel voor in citrusvruchten, broccoli, tomaten, groene groenten en aardappelen. Het heeft als redox systeem een taak bij de oxidatieve afbraakstofwisseling en wel bij de onverzadigde vetzuren (linoleenzuur). Vitamine C bevordert de activiteit van de witte bloedlichaampjes en zorgt voor een betere genezing van infecties. Tevens zorgt het voor de afvoer van dingen die het lichaam niet meer nodig heeft. Camu Camu bevat een hoog gehalte van ascorbine en citroenzuur, waardoor het een krachtige anti-oxidant is. Het bestrijdt vrije radicalen, en vertraagt het verouderingsproces. Recente onderzoeken uitgevoerd door Noord-Amerikaanse wetenschappers hebben geconcludeerd dat de dagelijkse inname van 1 gram van Camu-Camu op een nuchtere maag de symptonen elimineert van depressie, angst en stemmingswisselingen. Het dagelijks gebruik van Camu-Camu versterkt het immuumsysteem; bevordert de vitaliteit; reguleert het zenuwstelsel; ondersteunt de lever; stimuleert de hartfunctie, de bloedsomloop en de ademhaling. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitamine C is 60 mg. Er is meer vitamine C nodig bij rokers, mensen met stress, mensen die antibiotica gebruiken, mensen die last hebben van een infectie, stevige drinkers of mensen die een blessure hebben opgelopen. De max. veilige dosis is vastgesteld op 1000 mg per dag. Prijs: Camu Camu Berry Powder 125 mg € 16,50 Code: CAMUP | Amla C plus 100 tabletten € 13,50 Code: ALMAC


Abrikozen pitten | Kelp tabletten en poeder (Iodine) | Hennepzaad gepeld en hennepzeep | Prijzen exclusief verzendkosten

Frontier verkoopt ook: Hennepzaad gepeld en hennepzeep Gepelde hennep zaden hebben een aangename noot-achtige smaak. Ze worden geproduceerd van legale hennep. Ze zijn rijk aan zeer voedzame proteïne (edestin) wat alle essentiële amino zuren bevat in een vrijwel correcte samenstelling voor het menselijk dieet. Hennep zaden leveren ook anti oxidanten zoals vitamine E om kanker te voorkomen en lecithine als voedsel voor de hersenen.Gepeld hennepzaad bevat ca 35% eiwitten, 35% vezels, 30% hennepzaadolie, vitaminen en mineralen. Gepelde hennepzaden zijn lekker om zo op te eten maar ook direct te gebruiken in allerlei gerechten. Hennepzaden bevatten veel Omega 3 & 6 vetzuren. Deze meervoudig onverzadigde vetzuren zijn onmisbaar omdat ons lichaam die niet zelf kan aanmaken. Bovendien hebben ze een gunstig effect op het cholesterolgehalte en daarmee op het risico op hart- en vaatziekten. Hennepzeep 100% biologisch en plantaardig, zonder kunstmatige geur en kleurstoffen. Met of zonder hennepschilletjes voor de scrubmomenten. Prijs: 150 gram € 4,50 Code: DHSE | 250 gram € 6,95 Code: HEMPS | Hennep zeep € 2,50 Code: HZEE

Kelp tabletten en poeder (Iodine) Kelp is een soort zeewier dat vele mineralen, vitaminen en spoorelementen bevat, maar kelp staat vooral bekend als een rijke bron van jodium. Jodium is nodig voor een optimale werking van de schildklier. Aanvullen met een goed kelp extract met een gedoseerde hoeveelheid jodium kan helpen om je schildklierfunctie op te krikken, zodat je dagelijks meer calorieën gaat verbranden. Wanneer je schildklier optimaal functioneert heb je ook meer energie, een betere circulatie, en minder last van ouderdoms-ongemakken. Een gestandaardiseerd kelp extract is aan te raden: wanneer je langdurig overgewicht hebt en/of weinig hebt gedaan aan lichaamsbeweging; wanneer je op je voeding let maar toch steeds zwaarder wordt; wanneer je energieker zou willen zijn; wanneer je weinig donkergroene groenten eet. Onderhoudsdosering: als voedingssupplement 1 tablet voor de maaltijd innemen. Intensieve dosering: 3 tabletten per dag voor de maaltijd innemen. Glutenvrij en geschikt voor vegetariërs. Prijs: 250 gram Kelp poeder € 7,95 Code: KELP | Kelp Tabletten € 4,50 Code: KEL3

Abrikozen pitten (Vitamine B17) De pitten van de abrikoos zijn, zoals de meeste noten en zaden zeer voedzaam. Onder de voedingsmiddelen die zij bevatten is er één met de naam Amygdalin, ook bekend als vitamine B17. Deze vitamine valt kankercellen aan, en kan ons zo helpen kanker te verhinderen om uit te breken. Amygdalin (vitamine B17) komt voor in vele honderden soorten voedsel, maar degenen die rijk aan amygdalin zijn, zijn in grote mate van ons westerse dieet verdwenen. Volkeren van over de hele wereld die nog een traditioneel dieet eten blijken grotendeels vrij van kanker te zijn. Nochtans heeft Amygdalin een vergift in zich, één van zijn constituenten is cyanide. Maar opgesloten in de samenstelling met Amygdalin, is het chemisch inert en onschadelijk voor normaal levend weefsel. Op dezelfde manier kunt u keukenzout (natriumchloride) veilig eten, dit is in feite zelfs noodzakelijk voor het lichaam, maar ook hierin zit een vergif (chloride) opgesloten. Natuurlijk weet u dat u, als u teveel zout in één keer eet ziek kunt worden. Ons wordt geleerd dat ons lichaam continue kankercellen produceert. Normaal gesproken kan het immuunsysteem hiermee afrekenen. Echter, op momenten van spanning of in een zwak deel van het lichaam, of onder extreme of regelmatige blootstelling aan carcinogenen, kan de vermenigvuldiging van kankercellen te groot worden om door het immuunsysteem te worden afgehandeld. Amygdalin komt het immuun systeem te hulp en valt direct de kankercellen aan. Niet meer dan 1 handje per dag. Prijs: € 7,95 Code: APKE

Tevens verkrijgbaar: In ons assortiment hebben we verschillende adaptogenen en organic / raw superfoods: Purple Corn | Gojiberries | Maca | MSM poeder | Chlorella | Spirulina | Kelp | Chia zaden | Mulberries | Wheatgrass | Cacao beans, poeder, nibs & rauwe boter | Kokosolie | Apricot Kernels | Fo Ti poeder | Agave nectar | Gula Java | Yacon Syrup | Mesquite Poeder | Lucuma Poeder | Carobe poeder | Ierse Moss | Camu Camu berrie Poeder | Acai poeder | Bijenpollen | geschilde hennepzaden | Hennep olie & hennep proteïne poeder | Schisandra bessen & poeder | Catuaba | Psyllium husk Naast onze collectie superfoods verkopen we ook: Reishi | Cordyceps | Chaga | Colloidaal zilver & zeep, lotion en zonnebrand SPF 20 | MMS | Pro-biotica | Vitamine D3 | Enzymen | Dode zee zout | Keltisch zeezout | Stemenhance | natuurlijke creme’s van Yerba Vita | Aloeride | Silicium | Duo kruidenelixer | Vitamine B complex van New Chapter | Healthforce producten | Pure planet producten| Nanopod | Wormwood 50     Frontier 18.5   juni | juli 2012

complex | Grapefruit seed extract | Aloë dent tandpasta | Zeoliet | Samento | Banderol | Cumanda | Magnesium Chloride | Noni sap | Black Krachai | Pearlcium | Pinhole Readers | Moldaviet stenen | Kristallen schedels | Adya Clarity water | Coca thee | Cayenne peper en nog veel meer! N.B: Volgens Europese wetgeving mogen in informatie over voedingssupplementen geen specifieke ziekten worden genoemd, waarvoor de middelen een genezende werking zouden hebben. Deze productenbeschrijvingen hebben geen intentie om een diagnose te stellen, te behandelen of wat voor ziekte dan ook wonderbaarlijk te genezen. We richten ons op preventie, voorkomen is namelijk ten alle tijden beter dan genezen. Raadpleeg bij ernstige aandoeningen altijd eerst uw arts of therapeut. Prijzen zijn vermeld in euro’s en kunnen in de loop van het jaar aangepast worden. Frontier Magazine 2012


advertenties

Marion Berndsen - www.maylight.nl De meeste consulenten, die op de 0909-lijn werken heeft Marion twee jaar begeleid in hun spirituele ontwikkeling op weg naar mediumschap en healer. Het zijn allemaal vriendelijke en warme mensen. Dat is een gegeven, dat Marion erg belangrijk vindt wanneer het je opdracht is om mensen te helpen.

0909-0400365 (0,80/min) Bel gerust als je direct een prettig consult wilt in vorm van helderziende waarneming, contact met overledenen of begeleiding op ander gebied. Hierbij verwijs ik tevens naar de hulp van onze psychologe.

Mag ik je voorstellen aan:

Paulamaria Medium

box: 200

Karin

Nicolien

201

202

Medium

Medium

Martina

Helderziende

203

Sien

Helderziende

204

Trix

Helderziende

205

Marianne Marie-José Helderziende

206

Psychologe

208

Henja Medium

209

zaterdaG 27 oKtober 2012

Symposium ‘12 Grand Hotel KrasnapolsKy, amsterdam

Na 3 jareN afwezigheid kuNNeN we 2012 Niet voorbij lateN gaaN zoNder froNtier SympoSium! beveStigde SprekerS: benjamin adamah marcel messing willem witteveen olof Smit meer informatie treft u aan in de komende edities van frontier magazine en op frontierSymposium.nl Frontier Symposium 2012, zaterdag 27 oktober 2012 Krasnapolsky, Amsterdam juni | juli 2012   18.5 Frontier     51


Frontier Magazine

overzicht laatste 5 jaargangen 

Digitale Frontier voor iPad via Tablisto APP

Frontier Magazine jaargang 13.1 nr. 71 - mrt / apr 2007

Frontier Magazine jaargang 14.5 nr. 80 - sep / okt 2008

Frontier Magazine jaargang 13.2 nr. 72 - mei / jun 2007

Frontier Magazine jaargang 14.6 nr. 81 - nov / dec 2008

De Boodschap van de Engelse Graancirkels in 2006 • Wonen we in een Magnetron? • Waterklankbeelden en kwantummechanica • Planetaire invloeden op de beschaving • Is geschiedenis fictie? • Canadese Minister bevestigt aanwezigheid Buitenaardsen • Dossier X: Springveren Jack • 9/11 - overheidsrapport WTC vals en misleidend • Controlestaat Nederland

D e Wondercode in de praktijk; aantrekkingskracht tussen de getallen • Anastasia bezoekt een andere planeet • 2012 klimaatsverandering in ons zonnestelsel en de kracht van Hunab K’u • Kringen van Macht achter UFO-geheimhouding • Het Gizeh plateau gescand: de zoektocht naar een ‘Zaal met Historische Documenten’ • Zeewater, Een veilig substituut voor bloedplasma? • Paul Pantone de uitvinder van de vrije energie motor? • Verkeerd verbonden • Nieuwe spirituele omroep INDIGO heeft een vliegende start! • Australische Kosmologie • Een Satanslied... of een zwanenzang? (Alleen nog digitaal.)

Frontier Magazine jaargang 13.3 nr. 73 - jul / aug 2007

Gardasil vs Baarmoederhalskanker • Hemelse boodschapper Maudy Fowler: ‘Hoe meer harten ik bereik, hoe beter’ • De verborgen agenda van NASA, deel 3 • De UFO Hacker • Het mysterie van Gotische Kathedralen • Kristallen Schedels • Rotsvast bewijs voor prehistorisch Poollicht • De Aesculaap en de misleiding van de mensheid • Het geheim van Zionsburg • Barack Obama, de Brzezinski coup • Centre Lothlorien

Kosmologie van de drie werelden • Gardasil vs Baarmoederhalskanker deel 2 • Cayenne peper • Interview met Daan de Wit over de volgende oorlog • Nieuws van de stichting Eco Lodge(ic) • Interview met Paul Harmans over UFO’s • De verborgen agenda van NASA, deel 4 • De opkomst van het vierde rijk • POMPEII een stad in de Middeleeuwen • Roepende in de woestijn • En nu is het genoeg! • Elke Maya Zonnezegel is te ervaren in specifiek gedrag! • Symbool van ons leven • Kunst met een verhaal

Frontier Magazine jaargang 15.1 nr. 82 - jan / feb 2009

Wie heeft er baat bij een draadloze samenleving? • Grandma Chandra bundelt krachten met Chief Golden Eagle en Judith Moore • Robbert van den Broeke: Bewustzijn is kwetsbaar • Noord-Korea, Rumsfeld en Bommen • Het vingerlabyrint als gids op de levensweg • Ervaringen met Indiase Avatars • Hoe de Nederlandse overheid een fraude van 4,5 miljard euro geheim houdt. • Nieuws van de stichting Eco Lodge (ic) • Zelfgenezing van kanker • Bizarre hexagonale vorm op Saturnus

D e opkomst van het vierde rijk (deel 2) • Anastasia, Zieneres van de Siberische Taiga • Drs. P spreekt: Zielsverhuizing is volkomen tegen mijn principe • Gardasil vs Baarmoederhalskanker deel 3 • Goud en Zilver, oude remedies, terug in een nieuwe vorm • Stop de Draadlozing • Over de relativiteit van theorie en de vorm van inhoud (deel 1) • Introductie van de Chinese I Ching kalender • De graancirkels van 2008 • En nu is het genoeg! (deel 2) • Crisis als herkansing (deel 1) (Alleen nog digitaal. Kijk voor het complete nummer online: www.frontiermagazine.nl/fr15_1.html)

Frontier Magazine jaargang 13.4 nr. 74 - sep / okt 2007

Frontier Magazine jaargang 15.2 nr. 83 - mrt / apr 2009

Frontier Magazine jaargang 13.5 nr. 75 - nov / dec 2007

Frontier Magazine jaargang 15.3 nr. 84 - mei / juni 2009

Uri Geller: Een ruimer bewustzijn is de sleutel naar een andere wereld • Er komt geen nieuwe Zondvloed • Roswell jubileum • Dossier X: Vaas bevat wereldkaart van Atlantis • Kinder-exodus uit Tibet • De verborgen UFO-agenda van de schaduwregering • Reis naar de Holle Aarde afgelast • Oroloro – De wereld van de Quantum Wisdom Keeper • Ezechiël, Mozes en Ockham • Mensen zijn gemaakt voor het Aardse land • De logica van Iridium

Interview met de mannen achter Grenswetenschap.nl • De boodschap van rapper Lange Frans • De Engelse Graancirkels van 2007 • Jason, een indigokind • De gevolgen van mobiele telefonie voor de mensheid • Vaccinatie, Het failliet van een mythe • Actie tegen biometrisch paspoort • De verborgen UFO-agenda van de schaduwregering (deel 2) • Waarom we het tegenwoordig zo druk hebben • Sitchin’s Twaalfde Planeet (deel 2) • Gratis energie? Let’s do it! (Alleen nog digitaal.)

Frontier Magazine jaargang 14.1 nr. 76 - jan / feb 2008

Agenda 21 van de Verenigde Naties • Een interview met Karl Hammer Kaatee • Bewustzijnmaker Ratelband roept op tot revolutie. • Het geheim van de Inca • De oplossing van de energiecrisis: SupermagneetStroomConverters • De bitterzoete (bij)smaak van suiker • Vaccinatie - deel 2 – Gevolgen op de lange duur • Eckhart Tolle • Mayasymboliek in het dagelijks leven • Een impressie van het Frontier Symposium 2007

Frontier Magazine jaargang 14.2 nr. 77 - mrt / apr 2008

Apollo 17: uitgelicht en ontmaskerd • Peter Toonen: Transformatie der materie • Ervin Laszlo: ‘U en ik zijn vlinders die de wereld kunnen veranderen’ • 2012 Openbaringen van de Vrijmetselarij • Holle ruimtes onder het Gizeh plateau • MMS, geen geheimen (deel 1) • Column: Wat mag de overheid van ons weten? • Het Vaticaan en de terugkeer van Planeet X • Nederlandse graancirkels 2007 • Op weg naar 2012, de laatste afslag?

Frontier Magazine jaargang 14.3 nr. 78 - mei / jun 2008

E pische Vloed veroorzaakte IJstijd • De Magie van vierkanten en cirkels • Wat kunnen we doen voor onze privacy en onze vrijheid? • Scholen? ‘Weapons of Mass Instriction’! • Een nieuw wereldbeeld op basis van universele wetten • Annunaki en een begaafde Maorihealer • De 13 Manen Maya Kalender in de praktijk • Rosslyn Chapel en 2012 • MMS, geen geheimen (deel 2) • Wat u moet weten over de tijd 2008-2012 • De Sleutel tot alles • De verborgen agenda van NASA • Column: Terug naar de oerdis (Alleen nog digitaal.)

Frontier Magazine jaargang 14.4 nr. 79 - jul / aug 2008

Project Camelot • Melk: niet zo goed voor elk • Codex Alimentarius • Afbraak van het onderwijs • Interview met Willem Middelkoop: Alles over de kredietcrisis • Supermagneetstroomconvertors • Het symbool voor eenheid: gevederde slang • Sitchin’s Twaalfde Planeet (deel 3) • De verborgen agenda van NASA, deel 2 • De (on)mogelijkheden van MMS

70     Frontier 18.5   juni | juli 2012

Anastasia, Zieneres van de Siberische Taiga (deel 2) • Atlantis herrijst • DNA activering • Over de relativiteit van vorm en inhoud (deel 2) • De helende handen van Eric Pearl • Wat doen we als we niet alleen zijn? • De Chinese I Tjing kalender • De mensheid, een komeet en Noach • En nu is het genoeg! (deel 2) • Crisis als herkansing (deel 2) • De vis is op • Excursie op grens van wetenschap en fantasie

Brandweerman Roswell: het was een vliegende schotel • Ontwaken met Rananda • Magnesiumchloride voor gezondheid & verjonging • Natuurmens Viktoror Schauberger • Kredietcrisis, de nieuwe religie • Mangosteen en Granaatappel • Over de relativiteit van theorie en de vorm van inhoud (deel 3) • De financiële Derde Wereldoorlog • Sitchin’s Twaalfde Planeet (deel 4) • Draadloos Groningen • Is het tijd voor een Obama in het Vaticaan? • Sophia’s ei

Frontier Magazine jaargang 15.4 nr. 85 - jul / aug 2009

D raadloos Groningen (deel 2) • Bilderberg-ingewijde bevestigt dat elite 2/3 van mensheid wil ‘verwijderen’ • Breaking News: Paul Pantone is vrij! • Vrije Energie: Hoe staat het daar nu mee? • Nieuw boek van Lucas Slager: In de ban van het leven • Alles = Energie = Alles • Over de relativiteit van theorie en de vorm van inhoud (deel 4) • De 13 Manen Kalender • Stamcellen en de zilver connectie: een modern genezingswonder • Rawfood, geen one size fits all • Resonantie is de weg terug naar perfectie • De rol van Saturnus in de evoluatine van het heelal • Interview met: homeopathisch arts en waarheidszoeker Tinus Smits (Alleen nog digitaal.)

Frontier Magazine jaargang 15.5 nr. 86 - sep / okt 2009

Close Encounters in Brabant • Maya Mysterien ontwaken • De Nederlandsche Bank • De depressie-epidemie • De wederopstanding van het Nazi-persoonsbewijs • Patricia Cori • Interview met Henk Trentelman • Asperge tegen kanker • Smudging: de kracht van heilige rook • Zeitgeist en de geinspireerde mens • Vaccineren of niet? • De rol van Saturnus in de evoluatine van het heelal

Frontier Magazine jaargang 15.6 nr. 87 - nov / dec 2009

Pijn aan je knieen? • Akhaldan en de geneeskruiden • Talks about Mind over Matter • Op de Salomonseilanden leven nog steeds reuzen • Vaar, Laura, Vaar • Interview met Henk Trentelman - deel 2 • The Return of the ancestors gathering • De Maya van de eeuwige tijd • Atlantis Orb komt naar Amsterdam • 2012 hype • Oogst Nederlandse graancirkels 2009

Frontier Magazine jaargang 16.1 nr. 88 - jan / feb 2010

Planeet X: komt hij terug en zo ja; wanneer dan? • De sleutel tot Het verloren symbool: de kracht van intentie • Geld is een illusie • De Gaza-oorlog: een jaar later • Zandcirkels: De Taal van het Licht en het ascensie proces naar de 6e wereld • Interview met Henk Trentelman - deel 3 • Groen & Gezond • Jassentechniek: Verlost van ballast • MMS2 • De Engelse Graancirkels 2009 • Frontier Symposium 2009 (Alleen nog digitaal.)


PRIJZEN VOOR PAPIEREN FRONTIER:

Prijs per exemplaar € 5,95. Verzendkosten € 6,- (ongeacht het aantal) Vanaf nummer 13.1 geldt de volgende aanbieding: • Prijs per exemplaar € 5,95 • 5 exemplaren € 20,-

Frontier Magazine jaargang 16.2 nr. 89 - mrt /apr 2010

A vatar; een boodschap uit de toekomst • De magische kracht van Avalon • Speciale boodschap voor President Obama • Het ware verhaal van de Kever • Illuminati gebruiken Magick tegen ons • Uiterst geheime Amerikaanse UFO onderzoeken • Energieweek op Lothlorien • Cordyceps, een wel heel bijzondere paddestoel met helende kwaliteiten • De Engelse Graancirkels 2009 (deel 2) • Vrede begint bij jezelf! • De verbazingwekkende afbeeldings technieken van Dr. Harry Oldfield • Free Energy wetenschapper sluit contract met Greer’s Orion project • Het wondermiddel DMSO

Frontier Magazine jaargang 16.3 nr. 90 - mei / jun 2010

H et Hart en het Global Coherence Initiative • Plant Spirits en hun geneeskracht • Intriges rond grottenstelsel Gizeh Plateau • Boodschap van de Elders • De Orde der Illuminati • De Tijd vliegt • De Staat van Nederland • Wie bepalen het nieuws in Nederland? • De Power of Music • Het is tijd voor een nieuwe Wereld Tijdperk • Reptielen, psychopaten en oneindig bewustzijn (Alleen nog digitaal.)

• 10 exemplaren € 35,• 25 beschikbare exemplaren € 60,Verzendkosten € 6,- (ongeacht het aantal) Verkrijgbaar bij: Frontier Bookshop, Leliegracht 42, 1015 DH Amsterdam, tel: 020-3309151 e-mail: info@frontierworld.nl

Frontier Magazine jaargang 17.5 nr. 98 - juni / juli 2011

Goud voorbij de $ 1500 grens • UFO’s zijn echt• Rennes-le-Château in Frankrijk en Glastonbury in Engeland – deel 3 • Gelukkig Nieuw Wit Ritmische Tovenaar Jaar! • De VamacharaArchieven, deel 1 • Kogels van Kernafval • Schadelijke straling: het roer kan nu om! • Helen of genezen? • Met een mp3 je vrijheid tegemoet • Tarwegrassap

Frontier Magazine jaargang 17.6 nr. 99 - juli / aug 2011

Bilderberg 2011 • Voorspellingen van de Indische Palmbladeren voor de huidige tijd, 2012 en erna • De Vamachara-Archieven deel 2 • Paus van Satan • De theorie van de 5 kindconclusies • De vloek van de Noord-Amerikaanse Indiaan • Bekentenissen van een anonieme Zwitserse bankier over de Bilderberg groep • Terugkeer van mineralen in de landbouw • Gamificatie • Chaga, de Koning onder anti-oxidanten

Frontier Magazine jaargang 16.4 nr. 91 - jul / aug 2010

Frontier Magazine jaargang 17.7 nr. 100 - sep / okt 2011

Frontier Magazine jaargang 16.5 nr. 92 - sep / okt 2010

Frontier Magazine jaargang 17.8 nr. 101 - okt / nov 2011

P lant Spirits en hun geneeskracht • Wat straling doet met je bloed • Waarom er goede en slechte dagen zijn • Nederland: wieg van corporatie en Wereldbank • Als de pinautomaten leeg blijven • Het Einde van de tijd? • Graancirkel – ET-interventie? • Codependentie als spiegel voor jezelf • Tesla 144 jaar uitvinder • Ziekte van Lyme • Mysterie monolieten Paaseiland opgelost • De waterende Sfinx • Overlevingstechnieken voor natuurlijke nieuwsgierigheid (Alleen nog digitaal.)  ilt u een groeiend bedrijf? Groei dan zelf. • Samen-werken is de enige weg • De geboorte W van een nieuwe mensheid (deel 1) • Het verband tussen het martelaarschap van Jezus, de Tweede Wereldoorlog en de War on Terror • Brandnetel, koning van mijn mostuin! • Zetmeelrijke voeding en ons Genoom • Hoe zult u zich de zomer van 2010 herinneren? • Oogst Nederlandse graancirkels 2010 • Vrije- of nulpuntenergie machines • Zwarte versus witte occultisten in het Duitsland rond WO-II • Cannabis doodt kanker • De pseudowetenschap van de anti-ufologie • De magische wereld van het oude Egypte

Frontier Magazine jaargang 16.6 nr. 93 - nov /dec 2010

Fascinerend debuut van jonge auteur • De pseudowetenschap van de anti-ufologie • Boodschap van de Elders • Nederlandse graancirkels anders ‘zien’ • UFO charme offensief • Beproeving als inwijding • John Lennons grootste werk moet nog komen • De geboorte van een nieuwe mensheid deel 2 • Zwarte versus witte occultisten in het Duitsland rond WO-II • Duurzame energieopwekking • De Reconnectie onder de microscoop van de wetenschap • Grapefruit Seed Extract • Vermijd Genetisch Gemodificeerd voedsel

Frontier Magazine jaargang 17.1 nr. 94 - jan / feb 2011

Grenzeloos actueel • Micha kat – een gedreven man • De WikiLeaks hutspot • Heilige Graancirkels • Een nieuwe ontdekking van een oude kristallen schedel • 2012: ontmaskering • De Boodschap van de Essenen • Hitlers vlucht uit Berlijn • Wereldleiders in de ban van de Ring • Entiteiten, exorcismen en de slimste methodes voor psycho-energetische zelfverdediging (deel 1) • Het effect van straling op de geest • Mediwietolie, het ideale volksmedicijn • Je bent wat je eet

Frontier Magazine jaargang 17.2 nr. 95 - feb / mrt 2011

Entiteiten, exorcismen en de slimste methodes voor psycho-energetische zelfverdediging (deel 2) • Grenzeloos Actueel • De verovering van de wereld (deel 2) • Minder ademen maakt gezond • Waar de wereld om vraagt: Alert-zijn • Graancirkels in een breder perspectief • Stonehenge en Silbury Hill • Wereldcontrole via persoonsnummers • Eenoog in het land van de blinden • Silicium als heilzame wering voor het menselijke lichaam • Internationaal en Multicultureel Vredesfestival • De zon in een ander daglicht

Frontier Magazine jaargang 17.3 nr. 96 - mrt / apr 2011

Handleiding voor 2011 • De rijke man en de arme Lazarus • De digitale Apocalypse • De laatste twintigvoudige versnelling in de Maya-kalender • De omgeving van de Sfinx • De vergeten jaren van Jezus in India en Tibet • Smit geneest volksvijand nummer 1: kou • Parasieten en galstenen in je lijf • Geluiden vanuit de ruimte • Rennes-le-Château in Frankrijk en Glastonbury in Engeland • Het Verzamelpunt

Frontier Magazine jaargang 17.4 nr. 97 - mei / juni 2011

Is het voorbestaan van de natuurgeneeskunde in gevaar? • De wederkomst van de tweede zon • George Adamksi: Eerherstel door Oude Wijsheid en recente getuigenissen • De vergeten jaren van Jezus in India en Tibet – deel 2 • Rennes-le-Château in Frankrijk en Glastonbury in Engeland – deel 2 • Art of Living: Het recept voor diep gevoeld geluk bestaat! • ‘Eindeloos Bewustzijn’ en ‘Leven na de dood’ • Het begin van de negende onderwereld in de MayaKalender • Verslag ‘Secret Space Program’ • 2012: De terugkeer van de Goden

Invloed van de ‘onzichtbare’BIS bank • De Vamachara-Archieven deel 3 • Ziekte van Alzheimer verbetert na 37 dagen kokosolie • De piramide van Austerlitz • Bewijs gevonden van oude elektrische apparaten in de Grote Piramide? • Forever 27 Club • Technische en Medische Revolutie? • Out of the box-denken tegen kanker

Akaija: Wij zijn Een • De Vamachara-Archieven deel 4 • Ananas • De nederlandse graancirkels van 2011 • De 5 oorzaken van overlijden • De Menselijke Geest past in een Lucifersdoos • Nikola Tesla: “De toekomst is van mij” • De herontdekking van aether • Voed het land dat ons voedt • Smoking gun voor egyptologie gevonden • Vrijland Vrijgeld

Frontier Magazine jaargang 17.9 nr. 102 - nov / dec 2011

‘Het Einde’, nieuw boek van Linda van den Boogert • De Vamachara-Archieven deel 5 A • NASA voorspelt Super Zonnestorm in 2012 • Mensenras, sta op • Het is tijd voor een revolutie • Heptaparaparshinokh • Maak u klaar voor de ultieme mindfuck! • Onthulling van het GizehGeheim • De puinhopen van 96 jaar Einstein relativiteit • De Staat van Nederland Nederland tussen 2002 en 2012 • Simon Vinkenoogs Bardo • Lothlorien Vredesfestival • Dromen van Wolfgang Pauli

Frontier Magazine jaargang 18.1 nr. 103 - jan / feb 2012

Mystieke Plekken in Zuid-West Engeland • Er is een Fonds nodig om de economie te herstellen • De Vamachara-Archieven deel 5 B • Over de Venus Transit op 6 juni 2012 • Boekbespreking Stone Age Psychedelia • Op zoek naar de ‘Otherworld’ – deel 1 • Flesh and Bones • Moeder Aarde schreit • De Wetenschap van de Schepping • Stand van Zaken Vrije Energie • De Mens is een stinkende sok geworden! • Verder praten over bewustzijn • Lichaamspijn medicijn • Zeven stappen naar een nieuwe samenleving • Jaarvoorspelling 2012

Frontier Magazine jaargang 18.2 nr. 104 - feb / mrt 2012

Op zoek naar de ‘Otherworld’, deel 2 • De Vamachara-Archieven deel 6 • Een doemdagvrij 2012 • It’s up to you! • De erfenis van de oude Egyptenaren • Het einde van Nederland (deel 1) • Geld stinkt niet • Tesla Energy Center Amsterdam • De winterblues: Tijd voor vitamine D • De Cacao revolutie

Frontier Magazine jaargang 18.3 nr. 105 - apr / mei 2012

Hoe lang blijven we nog doormodderen • De Vamachara-Archieven deel 7A • De bijzondere eigenschappen van Aloë vera • Een diepte interview met de hoedster van het enige bekende jade skelet ter wereld • De “Gulden Frequentie” van Gizeh deel 1a • Het einde van Nederland (deel 2) • Graancirkelcentrum in Naarden • Doorbraak in onze evolutie in 2011-212 deel 1 • 3D-Kosmologie • Nulpunt-energie • Natuurlijk Tuinieren, Gezond Leven • Zwarte Zalf

Frontier Magazine jaargang 18.4 nr. 106 - mei / jun 2012

Recensie “The Ancient Alien Question” • Steve Jobs, wel of geen goed voorbeeld? • De 6 fasen van ziekte volgens Dr. Reckeweg • De wereld wordt klaar gestoomd voor een totaal dictatoraat • De “Gulden Frequentie” van Gizeh deel 1b • De wereld wordt klaar gestoomd voor een totaal dictatoraat • Nulpunt-energie • Doorbraak in onze evolutie in 2011-212 deel 2 • De Venusovergang van 2012 • Oervoeding en preventie van welvaarts- en ouderdomsziekten • Zwarte Zalf – de Achtergronden • 12 Dingen die men je niet geleerd heeft op school • Spiegel van Kozyrev

juni | juli 2012   18.5 Frontier     71


advertenties

KOMPAS presenteert de

Spiegel van Kozyrev PINEAL POWER voel het wonder van je 3e oog het opladen van je KA communicatie met het akasha ontwikkel je sustrama Aanbieding voor Frontier lezers gratis intake + kennismaking spiegel

20 €

lees meer op torsieveld.info zie artikel mei-juni Frontier 18.4

KOMPAS WG-Plein 123 1054 SC Amsterdam info@torsieveld.info

FRONTIER MAGAZINE abonnementen informatie

Nederland: 4 nrs. voor € 22,- of 9 nrs. (1 jaar) voor € 44,- 18 nrs. (2 jaren) voor € 80,- Europa: 9 nrs. (1 jaar) € 58,Welkomstgeschenken (alleen voor Nederland) een keuze uit o.a • bij een 1 jaar abonnement: 5 vorige nummers kado of 13 Manen Snelgids • bij een 2 jarig abonnement: 12 vorige nummers kado of Gezond Tuinieren van Lucas Slager • en meer, zie pag. 94 in dit nummer. Frontier Magazine, Postbus 10681, 1001 ER Amsterdam, Tel: 020-3309151  e-mail: info@fsf.nl  www.frontiermagazine.nl abonnementsprijs Nederland: 4 nrs voor € 22, of 9 nrs (1 jaar) voor € 44, 18 nrs (2 jaren) voor € 80 Europa: 9 nrs (1 jaar) € 58 cadeau-abonnement Cadeau-abonnementen lopen automatisch af. De gever van een cadeau-abonnement ontvangt zelf het welkomstgeschenk. De ontvanger krijgt een brief waarin staat dat het abonnement van u afkomstig is. ingangsdatum abonnement Uw abonnement gaat in met het eerstvolgende nummer (Frontier 18.6), indien wij uw aanmelding en betaling voor 20 juli 2012 hebben ontvangen. abonnementsvoorwaarden • Aanbiedingen in dit nummer zijn geldig tot en met 20 juli 2012.

• Het abonnementsgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan d.m.v. een automatische incasso. Betaling via een toegestuurde factuur is ook mogelijk. • Welkomstgeschenken worden verstuurd na ontvangst van het abonnementsgeld. • Uw adreswijziging graag minimaal 3 weken voor verhuizing opgeven. • Alle abonnementen gelden tot wederopzegging en worden zonder opzegging automatisch met een jaar verlengd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. • Het opzeggen van uw abonnement dient, schriftelijk of per email, minimaal 4 weken voor afloop van de abonnementsperiode te geschieden. • De abonnementsaanbiedingen gelden alleen voor nieuwe abonnees die de afgelopen 2 jaar geen abonnement op Frontier Magazine hadden. • Woont u of de ontvanger niet in Nederland, neem dan telefonisch of per email contact op met Frontier. • Prijswijzigingen voorbehouden.

juni | juli 2012   18.5 Frontier     77


Boeken

Tijdschriften literatuur De Oestercompagnie

Manisch-depressief en succesvol: bestaat dat? Yvonne Floor Na de diagnose ‘manisch-depressief’ volgt in Nederland meestal automatisch het ‘goedbedoelde’ advies erover te zwijgen. Waarom eigenlijk? Stemmingswisselingen zijn immers niets nieuws onder de zon. Denk aan beroemdheden als Marilyn Monroe en Winston Churchill. Bovendien zijn de verschijnselen goed te behandelen met medicatie. Yvonne Floor spak met patiënten, psychiaters en HR-professionals over hun houding ten opzichte van bipolaire mensen. 160 pagina’s | paperback | Ankh Hermes | ISBN: 9789020205374 | € 17.95

Code : OEST

Het helen van de beschaving

DVD

Nieuw

Een radicale visie op onze cultuur Claudio Naranjo Dit boek is een ontnuchterende analyse van de vernietigende invloed die eeuwenlange mannelijke dominantie op het leven heeft. Naranjo is ervan overtuigd dat het patriarchaat de oorzaak is van wereldproblemen als geweld, economische ongelijkheid en racisme. Om te voorkomen dat dit soort uitwassen ons voortbestaan bedreigen, moeten we een bewustzijnsverandering ondergaan, waarin we onze vaderlijke, moederlijke en kinderlijke kant verenigen. 240 pagina’s | paperback | Ankh Hermes ISBN: 9789020204612 | € 22,95

Code : HVDB

FrontierPublishing

Prijzen zijn exclusief verzendkosten

Leven Is Energie, Energie Is Leven

Jouw hooggevoelige kind

Code: LEEL

Code : JHGK

Naar een nieuwe wetenschap van het leven Alexis Mari Pietak Innovatieve wetenschappelijke theorie over de energie van het leven De wetenschap heeft ons waardevolle kennis opgeleverd, maar ook het vermogen ontnomen het leven te beschouwen als uniek. Wetenschappers zien zowel een levenloos voorwerp als een levend ‘ding’ als niets meer dan een verzameling moleculen. Biofysicus Pietak stelt dat ‘leven’ een bepaald soort energie is. Net zo reëel en meetbaar als alle andere vormen van energie. Dat stelt zowel de mens, als ecologische systemen in een totaal ander daglicht. 272 pagina’s | paperback | Ankh Hermes | ISBN: 9789020205213 | € 27,95

Help je kind omgaan met energetische vermogens Sara Wiseman Help je kind om te gaan met hooggevoeligheid en paranormale vermogens. Kinderen van nu zijn intuïtiever en spiritueler dan kinderen uit voorgaande generaties, zo lijkt het wel. Ze zijn hooggevoelig, registreren (on)bewust de gevoelens van anderen en nemen verschillende vormen van energie waar. Soms kunnen we zelfs spreken van paranormale begaafdheid. De auteur geeft praktische adviezen aan ouders en laat zien hoe je deze bijzonder gevoelige kinderen op een verantwoorde manier kunt aanmoedigen en ondersteunen. 288 pagina’s | paperback | Ankh Hermes| ISBN 9789020205251 | € 24,95

Frontier 18.5   juni | juli 2012     85


BOEKEN | DVD’s

Germaanse Geneeskunde

Voor patienten en artsen met hart en verstand Ryke Geerd Hamer De Duitse arts Dr. Ryke Geerd Hamer heeft vijf natuurwetten ontdekt, die het ontstaan en verloop van alle ziekten, met name van kanker, beschrijven. Men noemt zijn ontdekking en methode: de Germaanse Nieuwe Geneeskunde. Dr. Hamer zet hiermee wel de conventionele geneeskunde op z’n kop, door te stellen dat ziekten geen fouten van de natuur zijn, maar zinvolle biologische noodprogramma’s. Elke ziekte begint volgens Hamer met een syndroom, een schokervaring, waardoor een biologisch conflict ontstaat. 72 pagina’s | paperback | Amici di Dirk | ISBN 9788496127500 | € 9,90

Code : GEGH

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

Rouwen om je ouder

Het rouwproces van volwassen kinderen na de dood van een ouder Marilou Koene-Boulanger Vaak krijg je als volwassene weinig begrip wanneer een van je ouders overlijdt. Je hebt een eigen leven opgebouwd: een gezin, een baan en dan… gaat je vader of moeder dood. Vroeg of laat maken we dit allemaal mee. Het is een heel natuurlijk proces dat een volwassen kind zijn ouder begeleidt naar de laatste rustplaats maar toch… Je leven verandert essentieel. Een deel van je bestaan, een deel van je wortels, valt weg. Voor het rouwproces van volwassen kinderen na de dood van een ouder is weinig aandacht. Je mag verdriet hebben en rouwen, maar pak dan je gewone leven snel weer op, want de dood van een ouder ‘hoort’ bij het volwassen kind-zijn. 208 pagina’s | paperback | Akasha | ISBN 9789460150623 | € 19,50

Code : ROUWO

Je moet bukken om een kruid te plukken

Genezingskracht zit in de natuur A.G.M. de Laat Wat is ziekte? Wat is gezondheid? Zijn onze erfelijke genen verantwoordelijk voor onze gezondheid, of kunnen we hier verandering in aanbrengen. Is het mogelijk onze genen te beïnvloeden door voeding en bewustzijn. Dit boek bevat zowel eeuwenoude als nieuwe inzichten over het ontstaan van ziekten. Het geeft je de kennis, gereedschappen en technieken voor het bereiken van de totale mens op spiritueel, psychologisch en fysiek/Aards niveau en deze drie in balans te krijgen. Op diepgaande wijze, doch in eenvoudige taal, wordt in dit boek beschreven hoe een mens zich via natuurlijke inzichten kan beschermen en genezen. 667 pagina’s | paperback | ISBN 9789081613316 | € 49,90

Code : JMBK

Anastasia deel 6 Het Familieboek

Vladimir Megre Het boek over de geschiedenis van de mensheid, dat hij heeft meegebracht voor zijn zoon, leidt tot gesprekken met Anastasia over onze oude geschiedenis en de cultuur van de Veden. “Een kind moet de hele geschiedenis van de mensheid kennen zonder misleidende vervormingen. Pas daarna kan de opvoeding beginnen. Vraag aan een kind: “Hoe kunnen we de situatie van nu veranderen?” Het kind zal niet meteen het antwoord weten. Niet ogenblikkelijk. Maar hij zal het vinden! Een andere gedachte zal het overnemen – een scheppende gedachte. Oh, het opvoeden van kinderen! Je moet begrijpen, 240 pagina’s | Paperback | Schildpad | ISBN 9789460150579 | € 15,90

Code : ANAS6

Prijzen zijn exclusief verzendkosten

Voyagers deel 2 (NL)

Ashayana Deane Voyagers II legt de verbanden tussen de essentie van legendarisch Atlantis, Lemurië en Nibiru, en de oude Ascensie-mysteriën van de Arc van het Verbond, de Grote Piramide, ‘BinnenAarde’, ‘Bezoeker’-rassen, het Bijbelboek Openbaring en de Hallen van Amenti Sterrenpoorten, om vervolgens de achtergronden van en samenhang met de hedendaagse Bermuda Driehoek, HAARP, het Montauk Project, de Wingmakers Site, het Philadelphia Experiment, de New Age Beweging, de 11 september 2001 ramp en ruim 70 jaar verheimelijking van UFO’s en experimenten met Infra-Geluid Scalaire Pulsen te onthullen. 621 pagina’s| paperback | Schildpad | ISBN 9789077463222 | € 48,00 |

Code : VOYN2

Voeding en fysieke degeneratie

Weston Price Het dikke onderzoeks/reisverslag (560 pag.) met honderden foto’s, in groot formaat (23 x 29,5 cm) met harde kaft van Weston A. Price, tandarts, onderzoeker, kaakchirurg maar bovenal visionair, die in de dertiger jaren bijna 10 jaar lang de gehele wereld over reisde om de geheimen van gezonde mensen te ontdekken. Deze zeer gerespecteerde tandarts en tandheelkundig wetenschapper koos ervoor zich te richten op gezonde mensen: wat was hun geheim? Op zijn zoektocht reisde dr. Price naar honderden steden in 14 landen. Hij bezocht enkele van de meest afgelegen gebieden ter wereld. Hij zag perfecte tandbogen, weinig of geen tandbederf, een hoge weerstand tegen tuberculose en een perfecte gezondheid bij mensen die hun inheemse voeding aten. 516 pagina’s | hardcover | PPNF | ISBN 9789079872428 | € 54,45

Code : VFDE 86     Frontier 18.5   juni | juli 2012

MMS Pro en Contra

Zwarte zalf boek

Code : MMSP

Code : ZWZA

Leo Koehof Leo Koehof: “Door mijn uitgeversactiviteiten en als auteur van boeken over MMS heb ik dagelijks contact met vele mensen die hun successen willen mededelen of die vragen over MMS hebben. Vaak denk ik dat het jammer is dat ik deze goede berichten niet met alle mensen kan delen en dat ze in mijn bureaula blijven liggen. In het jaar 2010 zijn ettelijke campagnes tegen MMS gehouden, waarbij men verkondigde hoe gevaarlijk het innemen van MMS wel niet zou zijn. Deze campagnes die van officiële zijde kwamen, toonden hoe men angst en twijfel wil zaaien om de mensen onzeker te maken om zo het gebruik van MMS te bestrijden. 100 pagina’s | paperback | Jim Humble | ISBN 9789088790270 | € 18,95

Genezing van borst en huidkanker in de 21e eeuw Adrian Jones Genezing van borst- en huidkanker in de 21ste eeuw met een alternatieve diagnostische zalf. Zwarte Zalf is een nieuw ontdekte zalf naar oude overleveringen van Noord-Amerikaanse indianen die deze zalf voor het behandelen van tumoren gebruikten. De Zwarte Zalf heeft een selectieve werking bij kwaadaardige cellen. Gezonde huidcellen worden niet beinvloed. Wanneer zich een huidkanker gevormd heeft, worden de kankercellen van de huidcellen gescheiden en maakt het zieke weefsel zich los en valt uit de huid. De schrijver van dit boekwerkje Adrian Jones is arts 98 pagina’s | paperback | Jim Humble | ISBN 9789088790249 | € 18,95


DVD’s | BOEKEN

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

Matrix Energetics

De wetenschap en kunst van transformatie Richard Bartlett Matrix Energetics is een paradigmaveranderend boek, waarin dr. Richard Bartlett je leert om toegang te krijgen tot jouw creatieve genezingskracht. De technieken van Matrix Energetics maken gebruik van basisprincipes uit de kwantumfysica. Deze principes vormen een poort naar het ‘domein van mogelijkheden’, waarin je ogenblikkelijk aandoeningen kunt genezen, emoties kunt transformeren of mentale processen kunt veranderen. Volgens de kwantumfysica bestaan wij in wezen uit licht en informatie. In dit kwantumdomein is het mogelijk om jarenoude verwondingspatronen via een lichte aanraking en gefocuste intentie te veranderen. 216 pagina’s | hardcover | Heart Media| ISBN 9781582701639 | € 26,90

Bestellingen bij het Universum

Gids voor de kunst van het krijgen Bärbel Mohr Hoe krijg je wat je werkelijk wilt? Het goede nieuws is, dat je het kunt bestellen: bij het universum.Bärbel Mohr vertelt over successen en mislukkingen bij het bestellen. Ze geeft talrijke voorbeelden en praktische aanwijzingen waarmee beginners en gevorderden hun bestellingen en hun voordeel kunnen doen. Het is vooral ook een vrolijk boek. De schrijfster heeft een frisse, humoristische benadering van levensvragen en ze spaart zichzelf niet. Als ik het kan, kan iedereen het, zegt ze. 176 pagina’s | paperback | Lezerspoort | ISBN 9789077556139 | € 14,95

Code : BBHU

Code : MAEN

Oefeningen en tips voor bestellingen bij het universum

Waarom het soms niet lukt en hoe je betere resultaten krijgt B. Mohr . Het klinkt misschien bijna te mooi om waar te zijn: wil je iets, bestel het bij het universum! Bärbel Mohrs luchtige en speelse benadering vindt steeds meer waardering. Veel mensen zijn intussen vertrouwd met ‘de wet van de aantrekking’, ‘de buitenwereld als spiegel van de binnenwereld’ en ‘bestellingen bij het universum’. Maar in de praktijk blijken er soms obstakels te zijn. Soms lukt het heel goed en soms lukt het helemaal niet om van het universum te krijgen wat je hebt besteld. Daarom geeft Bärbel Mohr in dit oefenboek nadere aanwijzingen en speelse, maar je leven veranderende oefeningen. 157 pagina’s | paperback | Lezerspoort| ISBN 9789077556399 | € 14,25

Code : OTBU

Oergondisch Genieten

Een Moderne Levensstijl Vanuit De Oorsprong Ria Penders & Yvonne van Stigt Oergondisch genieten is een praktische handleiding voor wie beroepsmatigmet voeding bezig is, of voor wie gezond en fit door het leven wil gaan. Oergondisch genieten is het eerste complete Nederlandstalige kookboek met uitleg, achtergrondinformatie en ruim 250 recepten. De recepten zijn praktisch en smakelijk. Ze zijn ingedeeld per seizoen en per soort maaltijd, zoals ontbijt, lunch en avondmaaltijd. Terugkeer naar oervoeding betekent afrekenen met wat de consument jarenlang werd voorgehouden over wat er onder gezonde voeding wordt verstaanlen, zowel lichamelijk als geestelijk. 256 pagina’s | hardcover | Oergezond | ISBN 9789081772815 | € 29,95

Code : OERGE

Prijzen zijn exclusief verzendkosten

De Nieuwe Aarde-frequenties

Verken spelenderwijs de energieën van het nieuwe tijdperk Hanneke Hoppenbrouwer en Wilka Zelders De Aarde en de mensheid zijn bezig met een evolutionaire sprong van een driedimensionaal naar een multidimensionaal bewustzijn. Wij ervaren dit als een verhoging van de energetische trillingsfrequentie. De Nieuwe Aardefrequenties – ofwel DNA-frequenties – ondersteunen je bij het integreren van de nieuwe energiefrequenties, zodat je met licht, liefde en vreugde door deze transformatie naar het Gouden Tijdperk kunt gaan. De Nieuwe Aardefrequenties nemen je mee op een innerlijke reis. De set bestaat uit een boek, twaalf fotokaarten, twaalf hologramkaarten en een cd met pianomuziek, die elkaar aanvullen en ondersteunen. 208 pagina’s | paperback | Akasha | ISBN 979460150661 | € 29,90

Code : DNAF

De leeuwenvrouw

Linda Tucker Mystieke zoektocht naar de wijsheid en rituelen van het oude Afrika De leeuwenvrouw is het verhaal van Linda Tucker. Gefascineerd na een levensbedreigende confrontatie met leeuwen en de daaropvolgende redding door een medicijnvrouw, zoekt zij naar de betekenis van deze mystieke dieren. Het voert haar door het oude Afrika, vol wijsheden en rituelen, en door het nieuwe Afrika, waar de witte leeuw geen God is maar een zeldzame genetische afwijking. Op het snijpunt van legende en werkelijkheid verandert zij voorgoed. 340 pagina’s | paperback | Ankh Hermes| ISBN 9789020205473 | € 29,95

Code : DLEV

Volgroeid bewustzijn

Zeven dagen Shirdi Sai

Code : VOLBE

Code : 7DASA

De ontdekking van de drie bewustzijnsvormen Krijn Koetsveld Volgroeid Bewustzijn schetst de ontwikkeling van het menselijk bewustzijn. De schrijver doet zijn best om de bestaande wereld- en levensbeschouwingen onder één noemer te brengen, maar een vrouw die onverwacht binnenloopt, haalt hem steeds weer uit zijn denkraam. De oplossing lijkt verder weg dan ooit, terwijl de tijd dringt, want overal ter wereld botsen de visies steeds harder en vallen zekerheden allemaal om. Tot ze samen ontdekken dat er drie verschillende bewustzijnsvormen zijn ontstaan, die inzicht geven. in het denkraam van jezelf en dat van anderen. Zo wordt duidelijk waardoor communicatie tussen de bewustzijnsvormen tot nu toe mislukte en hoe dat nu wél op gang kan komen. 242 pagina’s | paperback | Tattwa| ISBN 9789076407418 | € 22,50

Verhalen over Shirdi Sai Baba Shirdi Sai .Baba Voor zijn volgelingen was Sai Baba van Shirdi (1835-1918) een Avatar: God zelf die op aarde incarneert om de mensheid spiritueel te verheffen. In dit boek is een groot aantal verhalen gebundeld waarin toegewijden hun ervaringen met Shirdi Sai hebben weergegeven. Dit verklaart meteen de toon van dit boek: devotioneel, oproepend tot overgave aan de guru. Niet alleen de verhalen zijn van uiteenlopende aard, ook het karakter van Shirdi Sai Baba zelf kende vele vaak tegenstrijdige aspecten. Zo komt een beeld naar voren van een bijzonder veelzijdig leermeester, die niet gaf om roem of uiterlijk vertoon, maar zonder ophouden werkte aan het verheffen van zijn toegewijden. 480 pagina’s | paperback | Tattwa| ISBN 9789076407401 | € 32,50

Frontier 18.5   juni | juli 2012     87


FRONTIER PUBLISHING

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

nu het Mexicaanse virus over de wereld raast, gevoelens van angst worden aangewakkerd, velen in verwarring zijn over wat er gaande is, informatie en desinformatie elkaar afwisselen, overheidskanalen niet over de werkelijke achtergronden vertellen en/of hiervan niet op de hoogte zijn, maar wel vaccinatie propageren, proefpersonen zich reeds aanmelden voor de eerste vaccintests en het tijdstip van al dan niet verplichte vaccinatie dichterbij komt, is het belangrijk stil te staan bij wat er aan de hand is. Dit boekwerkje wil een ondersteuning zijn in de meningsvorming bij de keuze van het al dan niet vaccineren tegen de ‘Mexicaanse griep’. De Werkgroep ‘WijWordenWakker’ hoopt met dit boekwerkje primair een brede discussie op gang te brengen in nederland en België. Het gaat om een buitengewoon ernstige kwestie, die ieders aandacht verdient. De werkgroep geeft geen adviezen inzake dit onderwerp, mede gezien het feit dat er geen arts deel van uitmaakt. er is geen tijd te verliezen.

Vaccineren of niet?

Bijdrage tot discussie voor het maken van een keuze

Deel 1 uit de Aztlan serie

Boek der Liefde

De zoektocht naar het verborgen evangelie van Maria Magdalena Ton van der Kroon In de elfde eeuw wordt de jonge monnik Antonius tijdens de bouw van een basiliek in Vézelay op het spoor gezet van de geheime kennis van Maria Magdalena. Dit zet zijn christelijke wereldbeeld volledig op zijn kop. Zijn zoektocht leidt hem naar het boek dat in de officiële kerkelijke leer ontbrak: het boek van de onvoorwaardelijke liefde tussen mensen. Dit is de weg van Maria Magdalena: het pad dat levensgevaarlijk is, omdat het ‘ketters’ is en door de katholieke kerk verguisd. De gnostische literatuur beschrijft Maria Magdalena als de ‘Apostel der Apostelen’ en de discipel die Jezus op zijn mond kuste. Zij is niet de bekeerde hoer, die de kerk telkens als boetvaardig kuis heeft afgebeeld. 216 pagina’s | Paperback | € 17.50 | ISBN 9789078070054

Het Urantia Boek

Het Urantia Boek is opgesteld door hemelse persoonlijkheden als een speciale openbaring aan onze planeet, Urantia. De boodschap van het Boek is dat alle mensen één familie zijn, zonen en dochters van één God, de Universele Vader. Het Boek geeft inzicht in het ontstaan, de geschiedenis en de bestemming van de mensheid en in onze relatie met God. Het geeft eveneens een uniek en fascinerend verslag van het leven en de leringen van Jezus, waarbij nieuwe inzichten in tijd en eeuwigheid worden geboden, en nieuwe concepten worden onthuld van het eeuwige opklimmings-avontuur waarbij de mens de Universele Vader vindt in ons vriendelijke en zorgvuldig bestuurde universum. 2100 pagina’s | Hardcover | € 29,95 | ISBN 9789090111513

Code: URBO

Code: BDL

Marcel Messing

Vaccineren of niet?

De Da Vinci Code Ontcijferd

Code: VONV

Code: DVCO

Bijdrage tot discussie voor het maken van een keuze Marcel Messing Nu het Mexicaanse virus over de wereld raast, gevoelens van angst worden aangewakkerd, velen in verwarring zijn over wat er gaande is, informatie en desinformatie elkaar afwisselen, is het belangrijk stil te staan bij wat er aan de hand is. Dit boekwerkje wil een ondersteuning zijn in de meningsvorming bij de keuze van het al dan niet vaccineren tegen de ‘Mexicaanse griep’.De Werkgroep ‘WijWordenWakker’ hoopt met dit boekwerkje primair een brede discussie op gang te brengen in Nederland en België. De werkgroep geeft geen adviezen inzake dit onderwerp, mede gezien het feit dat er geen arts deel van uitmaakt. Er is geen tijd te verliezen. 64 pagina’s | Kleine Paperback | € 4,90 | ISBN 9789078070238

Filip Coppens Dan Brown’s De Da Vinci Code is een internationale bestseller. Het boek stelt dat het gebaseerd is op feiten: een geheim genootschap (de Priorij van Sion), de katholieke organisatie Opus Dei, de schilderijen van Leonardo da Vinci en een ketterse code die daarin verwerkt werd… en het huwelijk tussen Jezus en Maria Magdalena. In dit boek gaat Filip Coppens in op de feiten en verzinsels van het boek, waarbij de beweringen van Brown in een historisch kader worden geplaatst, en pro en contra tegen elkaar afgewogen worden. Het toont aan dat Brown sterk beïnvloed werd door esoterisch denken dat in de afgelopen twintig jaar bekend raakte en dat door Brown in romanvorm wereldkundig is gemaakt. 160 pagina’s | Paperback | € 9.50 | ISBN 9789080670082

Prijzen zijn exclusief verzendkosten DE WERELDCATASTROFE IN

2012

De Maya aftelling naar het einde van onze wereld

PATRICK GERYL

Auteur van de bestseller De Orion Profetie

Graancirkels, Goden en hun Geheimen

De geschiedenis van de Mensheid beschreven in het Graan Robert Boerman In de meer dan twintig jaar dat de mensheid over de gehele wereld wordt ‘getrakteerd’ op duizenden graancirkels en pictogrammen, is er tot nu toe nog niemand echt in staat geweest om een sluitend bewijs voor dit fenomeen aan te voeren. In dit vlot geschreven boek kan men lezen dat, naast een wetenschappelijk en geschiedkundig gedeelte, de auteur een link heeft gelegd tussen twee afzonderlijke graancirkelformaties, beide nabij Alton Barnes, Wiltshire, Engeland. Het betreft een ‘oud-Hebreeuwse’ inscriptie en de zogenaamde DNA-spiraal. In die twee formaties staat de naam van de maker, zijn boodschap, belangrijke data, en de geschiedenis van de mensheid beschreven. Naar aanleiding van deze uitkomst is een begin gemaakt om de ‘graancirkelcode’ te kraken. 205 pagina’s | Paperback | € 15.95 | ISBN 9789080670013

Code: GGG

88     Frontier 18.5  juni | juli 2012

De Orion Profetie; De Wereldcatastrofe in 2012

Voorspellingen van de Maya ‘s en Oude Egyptenaren voor het jaar 2012 Patrick Geryl & Gino Ratinckx “Onvoorstelbare aardbevingen en gigantische vloedgolven zullen onze beschaving volledig vernietigen. Bijna de gehele wereldbevolking zal in deze apocalyptische gebeurtenissen omkomen.” Deze voorspellingen zijn afkomstig van de Maya’s en de Oude Egyptena-ren. Het zijn de Maya’s en Oude Egyptenaren die voor ons een boodschap achterlieten, waarin zij waarschuwen voor een allesvernietigende wereldcatastrofe in het jaar 2012. Want op 27 juli 9792 voor Christus, de dag dat Atlantis onder water zonk, namen Orion, Venus en enkele andere sterren en planeten bepaalde ‘codeposities’ in. In het jaar 2012 zullen dezelfde sterren en planeten op identieke posities staan! 172 pagina’s | Paperback | € 15.90 | ISBN 9789060109533

Code: DOP

De Stenen Puzzel van Rosslyn Chapel

De Esoterische Kennis van de Tempeliers en de Vrijmetselarij onthuld Filip Coppens Rosslyn Chapel is stof tot controverse geweest, recentelijk in een aantal wereldbestsellers alsmede in de afgelopen eeuwen. Vereerd door vrijmetselaars als een vitaal onderdeel van hun geschiedenis, volgens sommigen vermeend bewijsmateriaal bevattend van pré-Columbiaanse reizen naar Amerika, door anderen verondersteld belangrijke relieken te bevatten van de heilige graal tot het hoofd van Christus, is de Schotse kapel een plaats vol van mysterie. Dit boek zal u door de theorieën leiden, en zal laten zien en beschrijven waar en wat er besproken wordt: wat is onmogelijk, wat is aannemelijk en wat is feitelijk. De geschiedenis van de kapel, haar verhouding tot de vrijmetselarij en de familie achter de schermen, de Sinclairs, wordt met nieuw, vergeten en vaak onbekend bewijsmateriaal tot leven gebracht. 146 pagina’s | Paperback | € 14.90| ISBN 9789078070009 Code: SPRC

De wereldcatastrofe in 2012

De Maya aftelling naar het einde van onze wereld Patrick Geryl In zijn vorige boek De Orion Profetie kwam Patrick Geryl tot de wereldschokkende conclusie dat de aarde door een reusachtige ramp zal worden geteisterd. Er is meer dan voldoende bewijsmateriaal in de literatuur van oude beschavingen dat zulke superrampen in het verleden hebben plaatsgevonden. Zo gaat de Dresden-Codex van de Maya’s over de geheimen van de zonnevlekkencyclus, die de moderne astronomen nog altijd niet kennen. In De Wereldcatastrofe in 2012 zet Geryl zijn wetenschappelijke zoektocht verder naar de codes van de Maya’s en de Oude Egyptenaren die naar deze superramp verwijzen. Beide culturen blijken de omlooptijd van de aarde rond de zon ongelooflijk precies te hebben berekend. Totaal verbijsterd door zijn ontdekkingen kan de auteur niet anders dan deze oude gegevens als juist bestempelen... en daarmee ook het einde bevestigen van onze huidige beschaving! 344 pagina’s | Paperback | € 17,50 | ISBN 9789078070061 Code: DWC


FRONTIER PUBLISHING

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop is verteld ...

en bijzondere ontmoeting vertelt. Het verhaal van de ly, die tijdens een vakantie met het fenomeen graanerkt en ongewild verstrikt iligheidsdienst van Engen de hoofdrol spelen. er vreemde zaken met en hij gek aan het worden is. ral angst slaan echter om schillende diensten en orchtergronddecor, ontrafelt mensheid ooit heeft bezigen wat we met die kennis te bezitten.

en inds arbij van het g hij rika aar-

het laatste verhaal dat nog nooit is verteld Ber t Janssen

en ongekend spannende der andere de psychologie e en esoterische inzichten samenvloeien. Het is het mene visie op de toekomst end en blijvend wijzigen.

t beschreven staat, waar.

Ber t Janssen

Sophia’s Ei

Het laatste verhaal dat nog nooit is verteld Bert Janssen Tijdens een van zijn vele reizen heeft Bert Janssen een bijzondere ontmoeting met een vrouw die hem een wonderbaarlijk verhaal vertelt. Het verhaal van de jonge, accountant Paul Stokely, die tijdens een vakantie in Wiltshire, Engeland, ongewild in aanraking komt met het fenomeen graancirkels. Ondanks zijn desinteresse, raakt Paul ongemerkt en ongewild verstrikt in een web van intriges waarbij de Binnenlandse Veiligheidsdienst van Engeland, het Britse leger, de Kerk en Paul zelf om beurten de hoofdrol spelen. Sophia’s Ei is het op gnostische kennis gebaseerde en ongekend spannende verhaal, waarbinnen wetenschappelijke feiten uit onder andere de psychologie en kwantum fysica met verschillende sjamanistische en esoterische inzichten samenvloeien. (2008) 368 Pagina’s | Paperback | € 22,-| ISBN 9789078070184 Code : SOEI

WonderCode

De sleutel tot de formule van Roulette en de Mayakalender Yuri Romashev Als het witte balletje razendsnel rondspint in het roulettewiel, is het niet te voorspellen in welk genummerde vakje het uiteindelijk tot stilstand komt. Of toch wel? Yuri Romashev ontdekte een systeem achter het roulettespel. In dit boek zijn vier interessante ontdekkingen beschreven, waaronder‘het geheim van het Roulette Spel’, ‘de mystieke aantrekkingskracht tussen getallen’ en ‘de verborgen formule van de Maya-kalender (Tzolkin van 260 dagen)’. De betekenis van de WonderCode is daarom groter dan zijnde uitsluitend een middel voor vergroting van spelwinst in het casino. De aantrekkingskracht tussen de getallen ligt mogelijk aan de basis van de verdeling van energie in ruimte. 147 pagina’s | Hardcover | € 25.80 | ISBN 9789078070047 Code: WOCO

Daar ben ik weer / In Den Beginne

2-in-1 Maya Verjaardagskalender

Bram Vermeulen Twee televisieprogramma’s van Bram Vermeulen voor de RVU, live opgenomen op locatie met een klein select publiek. Bram Vermeulen vertelt over ervaringen die veroorzaakten dat hij anders over dingen ging denken. Twee programma’s over nieuwsgierigheid, want een ding staat vast: zonder verandering geen evolutie. Geschreven en verteld door Bram Vermeulen in nauwe samenwerking met Shireen Strooker. 100 Minuten | DVD | € 22.00 | ISBN 9789081374620

Nicole E. Zonderhuis en Sylvia Carrilho De ideale verjaardags kalender. Je kunt hier zowel de Galactische als de gewone verjaardagen van je familie en vrienden bijhouden. Met een duidelijke Nederlandstalige uitleg over de 13 Manenkalender en een uitgebreide beschrijving van de 13 Tonen en 20 Zegels kom je meer te weten over de werking van de Mayakalender. Verder kun je met tabellen de Galactische Signatuur van jezelf, familie en vrienden uitrekenen. Het is een verjaardagskalender in 2 delen, die onafhankelijk van elkaar zijn om te slaan. Met de 2-in-1 verjaardagskalender hoef je geen verjaardag meer te vergeten en je kan je je familie en vrienden zelfs twee maal feliciteren; op hun Galactische verjaardag én “gewone” verjaardag. 16 Pagina’s | A4 | € 13,- | ISBN 9789078070092 Code: 2IN1

Code: BRAM

Prijzen zijn exclusief verzendkosten Je hebt het zélf in de hand

HANDBOEK HANDLIJNKUNDE Handlijnkunde is al bekend in de oudste tijden en waarschijnlijk al ver voor 2000 jaar v. Chr. bedreven. In het oude India en ook nu nog is het heel gebruikelijk en normaal om je handen geregeld te laten lezen. Vooral in India gaan handlijnkunde en astrologie hand in hand. Zelfs in de bijbel zijn verwijzingen te vinden naar de handlijnkunde in het boek Job: “De lengte van dagen is in haar rechterhand, in haar linkerhand rijkdom en eer”.

Derde editie

Dit complete handboek en naslagwerk over handlijnkunde is gebaseerd op het werk van Marja Inden. Zij had meer dan 25 jaar ervaring in de handlijnkunde en wilde haar opgedane kennis niet verloren laten gaan – temeer niet, omdat zij nieuwe dingen had ontdekt en ook uitgebreid met de medische kant van het handlezen bezig was. De auteur heeft na het overlijden van Marja Inden de beschikking over het complete en zeer uitgebreide archief van Marja gekregen, wat de basis heeft gevormd van dit boek.

Het

Het Handboek Handlijnkunde is een zeer compleet boek over handlijnkunde, niet alleen op psychologisch, maar ook op medisch vlak. Elk onderdeel van de hand wordt breed uit besproken, afgewisseld met oefeningen.

Christine Kaspers geeft al jarenlang lessen, heeft een eigen praktijk, schrijft artikelen en geeft lezingen en workshops over zowel handlijnkunde als de westerse en Vedische astrologische astrologie. Zij is erkend, praktiserend lid van de Astrologische Vakvereniging Nederland.

Christine Kaspers

Verzamelpunt

HANDBOEK HANDLIJNKUNDE

TERUG NAAR JE OORSPRONKELIJKE SETTING

HANDBOEK

HANDLIJNKUNDE Je hebt het zélf in de hand

Christine Kaspers Gebaseerd op het werk van Marja Inden

Jon Whale THE CATALYST OF POWER

Het Verzamelpunt

Terug naar je oorspronkelijke setting Jon Whale Het verzamelpunt is een buitengewoon en uniek boek. Het daagt niet alleen conventionele medische praktijken uit, maar geeft ook elk individu de gelegenheid om de fysieke en psychische gezondheid in eigen hand te nemen. Dit boek betekent een nieuw begin en staat door zijn solide basis in zowel moderne wetenschap als traditionele kennis in schril contrast met alle alternatieve boeken over gezondheid die de afgelopen eeuw zijn geschreven. Ontdek hoe shock, stress, ziekte, trauma, intimidatie en geweld het verzamelpunt naar een ongunstige locatie verschuiven en ziekte veroorzaken en hoe u de locatie van het verzamelpunt kunt corrigeren om de effecten en uw afhankelijkheid van medicijnen, drugs en alcohol tot een minimum terug te brengen. 272 pagina's | Hardcover | € 22,50 | ISBN 9789078070351

Code: HVP

De twintig gezichten van de schepping

Mayasymboliek in het dagelijks leven Lucas Slager en Peter Toonen De mens is één van de vele wonderen van de schepping. Niet alleen dat hij geschapen is, maar hij kan zelf ook scheppen. De mens is een stukje van het grote geheel. Alles is eenheid. God, het universum, het Al, Hunab K’u, is in alles. De mens is een afspiegeling van de schepper en kan tot bewust Zijn en verlichting komen. We hebben alle bagage om ons erfdeel te ontvangen en vooral ook om die gaven te gebruiken. We hebben oneindig veel mogelijkheden, zoals de wereld, het universum, vele gezichten heeft om zich te ontvouwen. We hoeven ze alleen maar te herontdekken. Dit boek neemt je mee op een ontdekkingstocht in jezelf, om achter alle sluiers van beperking te ontdekken dat je zoveel meer bent dan de wereld je heeft geleerd. 200 pagina’s | Hardcover | € 17.50 | ISBN 9789078070115

Code: 20GS

Onbekende Aspecten van Nostradamus

Wim Zitman Is het werk van Nostradamus ooit volledig doorvorst? Het geheim van de Tijdsleutel is nooit opgelost. Onderzoekers hebben zich altijd alleen op het verklaren van de tekst van de Kwatrijnen gericht. Zodoende zijn de brieven die Nostradamus schreef nooit eerder onderzocht, daarin borg hij zijn tot nog toe geheim gebleven methode van de Tijdsleutel op. Dat geheim wordt in dit boek verklaard en is de basis van de ketting van opmerkelijke historische gebeurtenissen. De recente terroristische aanslag van 11 september 2001 is slechts één paukenslag in dat verborgen ritme van de Tijdsleutel. 160 pagina’s | Paperback | € 14.95 | ISBN 9789080670037

Code: OAVN

Handboek Handlijnkunde

Je hebt het zèlf in de hand Christine Kaspers Dit complete handboek en naslagwerk over handlijnkunde is gebaseerd op het werk van Marja Inden. Zij had meer dan 25 jaar ervaring en wilde haar opgedane kennis niet verloren laten gaan – temeer niet, omdat zij nieuwe dingen had ontdekt en ook uitgebreid met de medische kant van het handlezen bezig was. De auteur heeft na het overlijden van Marja Inden de beschikking over het complete en uitgebreide archief van Marja gekregen. Het Handboek voor Handlijnkunde is een zeer compleet boek over handlijnkunde, niet alleen op psychologisch, maar ook op medisch vlak. Elk onderdeel van de hand wordt breed uit besproken, afgewisseld met oefeningen. Christine Kaspers geeft al jarenlang lessen, heeft een eigen praktijk, schrijft artikelen en geeft lezingen en workshops over o.a. handlijnkunde. 520 Pagina’s | Hardcover | € 39.95 | ISBN 9789078070153

Code: HVH

juni | juli 2012   18.5 Frontier     89


FRONTIER PUBLISHING

bbmmmmm 13 Manen Werkboek

Leer leven volgens de oude Maya kalender Nicole E. Zonderhuis en Sylvia Carrilho Geheel herziene versie met veel extra’s! Naast een uitgebreide beschrijving van de basiskennis, leer je met dit werkboek om de 13 Manen Kalender in de praktijk toe te passen. Je leert om een ‘Maya horoscoop’ van jezelf en je vrienden uit te rekenen en uit te leggen. Wat zegt het jou, wat is je Antipode en hoe moet je dit zien? Wat is de Dreamspell en wat is een Wavespell van Bestemming? Je ontdekt in welke fase van je 52-jaren pad je zit en welke levenslessen daarbij horen. Wederom kleurrijk en mooi geïllustreerd! 296 pagina’s | Hardcover | € 20,00| ISBN 9789078070283

Code: 13MW2

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

In de Ban van het Leven

De Thuiskomende Aarde

Symbolische inspiratie op je levenspad Lucas Slager In de ban van hat leven geeft je aan de hand van 52 prachtige citaten uit de boeken van Tolkien, 52 levenslessen aan, die elk op zich en samen, kunnen leiden tot inspiratie, inzicht en groei en zijn gekoppeld aan de wereld en het leven vandaag. De uitleg kan je helpen op je eigen weg, je eigen queeste, de queeste van jouw leven. Het boek laat zien hoe we ook in onze tijd, gewoon kunnen leren van de geschiedenis en symbolen die ons in allerlei vormen worden aangeboden. Zoals Frodo die door zijn rugzak leeg te maken, zichzelf en de wereld kon verlossen van de last van de ring. Zo kunnen ook wij zelf op weg gaan en onze levensopdracht vervullen. 168 pagina’s | Hardcover| € 14,90 | ISBN 9789078070115

Essays over de transformatie van onze planeet voorbij 2012 Peter Toonen Moeder Aarde wacht op ons. De natuur om ons heen wacht op ons. Voor alles wat we zowel lichamelijk of geestelijk mankeren, zijn er planten om ons heen die ons daarbij kunnen ondersteunen en helpen. Zij hebben op aarde de weg voor ons voorbereid, samen met de stenen en de dieren die hier allemaal al veel langer zijn dan wij. Onze moeder is klaar voor een nieuwe transformatie naar permanent bewustzijn. En zij wordt daarbij gesteund door Hunab K’ u, het hart van onze Melkweg. En jij mag meedoen. Niet je ratio, maar je gevoel is daarbij je leidraad. 182 pagina’s | Hardcover | € 14.90 | ISBN 9789078070269

Code: DTAA

Code: IBHL

Eenoog in het land van de blinden

De herontdekking van aether Reinout Guepin Dit boek bevat het ongelooflijke maar waargebeurde verhaal van een Oostenrijkse boswachter die in de jaren 1920 door geduldige observatie van de natuur een nieuwe energiebron ontdekt. Jaloerse wetenschappers verklaren hem voor gek en proberen hem opgesloten te krijgen. De industrie probeert hem zijn geheim te ontfutselen. Politici proberen hem voor hun karretje te spannen. Hij houdt de belangrijkste details van zijn vinding geheim, maar geeft wel aanwijzingen waarmee de moreel volgroeide mensheid van de toekomst deze nieuwe, natuurlijke ‘Implosietechniek’ bruikbaar zal kunnen maken. 432 pagina’s | Paperback | € 29,90 | ISBN 9789078070276

Code: EILB

Prijzen zijn exclusief verzendkosten

The 260-day Tzolkin calendar was a gift of the prophetic Maya to the people of today. It is a tool to synchronize to the changing energies and transformation of 2012. In the Tzolkin calendar each of the 260 days has a specific energy attached to it. Each day has its own ‘face’, its identity or character, which influences its events, a person’s luck at the moment, or even his fate. Visionary José Argüelles translated this old Tzolkin calendar to a worldwide usable13 Moon, or Dreamspell Calendar, which holds real meaning and which should replace our traditional calendar. The Tzolkin calendar helps us to re-align ourselves with the natural cycles of nature and time. In these hectic and stressful times, this ancient calendar can be a useful tool in guiding our day-to-day living in a fun and productive way. The 13 Moon Calendar even enables us to heal the past and positively influence the future.

Diary/Day Planner

The diary is an easy-to-use day planner in which you instantly glance what day it is according to the Gregorian calendar, as well as the 13 Moon Calendar. You can learn about the day-energies and plan your activities accordingly. All 13 Moon tables are included. Naturally, it has all the features of a contemporary diary, including a moon planner, when-is-when calendar and menstrual cycle calendar. This diary is produced with loving care, in full color, featuring beautiful illustrations and allowing space for note taking.

nieu w

13-MOON DIARY of Natural Time

"So appreciate what you're doing. Your journal is the best on the planet. So well thought out and beautifully done. Sending much love and support." - Aluna Joy Yaxk’in

The 13-Moon Calendar

The Short Guide

This Short Guide gives a clear explanation of the 13 Moon Calendar. You will learn to apply the 13 Moon Calendar in practice. You will learn to calculate your - and your friends’- Maya ‘horoscope’, and be in a position to explain it: what it reveals to you, who your Antipode is, and how you should react. You will learn to surf the Wavespell and discover the secret of time! This little booklet fits nicely in the back pocket of the 13 Moon diary. (If it is not in this diary, please check www.mayatzolkin.com for sales information).

2012 2013

13-MOON DIARY of Natural Time

2012 - 2013

Blue Resonant Storm Year year of the prophecy

nieu w

ISBN 978-90-78070-405

Voorbij de Tijd

Leef je essentie Lucas Slager De tijd gaat voorbij en aan alles komt een eind. Met deze waarheid heeft de westerse wereld lang geleefd. Maar is Tijd wel datgene wat wij denken dat het is? Bestaat Tijd of is het een door mensen bedachte zekerheid zodat alles duidelijk, helder en meetbaar is? Een houvast waar we ons leven aan kunnen ophangen? Tijd zoals wij daar in leven en mee omgaan is rechtlijnig, slechts één kant op, het is het scenario van de dood: onontkoombaar en eindigend. 154 pagina’s | Hardcover | € 14.90 | ISBN 9789078070214

Code: VDT

Maya Scheurkalender 2012 t/m 2013

Lucas Slager Voortaan kun je leven en werken vanuit een volkomen natuurlijke kalender. De scheurkalender geeft een heldere inleiding en uitleg, de bekende westerse datum, de basisenergie van elke dag (4 kleuren), de Toon (13 fasen in elk proces), het Zonnezegel (20 kwaliteiten van de schepping) en de Maan (13 x 28 dagen). Verder heeft elk blad een affirmatie die aansluit bij de natuurlijke cycli. Daarmee kan je je weer verbinden met de energie van elke dag en leven in je eigen ritme. Zo helpt de kalender je om weer te leven naar je essentie en je droom op Aarde uit te voeren. (2012-2013) 760 Pagina’s | Paperback | € 19,90

Code : MSK57

13 Moon Diary of Natural Time 2012/2013

Agenda gebaseerd op oude Maya Kalenders (Engelstalig) Nicole E. Zonderhuis en Sylvia Carrilho De agenda combineert de ‘gewone’ Gregoriaanse kalender van 12 maanden met de 13 Manen kalender. Het is een makkelijk te gebruiken agenda waarin je in één oogopslag kunt zien wat voor dag het is in zowel de Gregoriaanse kalender als in de 13 Manen Kalender. Je ziet de verschillende dagenergieën en je kunt je activiteiten van de dag daarop afstemmen. Uiteraard heeft het ook alles wat een gewone agenda heeft zoals een maandplanner, jaaroverzicht, feestdagen etc. maar het heeft ook een menstruatie- of cyclus kalender. Deze 13 Moon Diary heeft een metgezel: een aparte 13 Manen Snelgids in het Nederlands (en andere talen). 160 Pagina’s | Hardcover | € 13,95

Code : 13MD7

90     Frontier 18.5  juni | juli 2012

13 Manen Snelgids

Metgezel van de 13-Moon Diary (zie hiernaast) Nicole E. Zonderhuis en Sylvia Carrilho Deze 13 Manen Snelgids legt de basisprincipes van de 13 Manen Kalender in heldere bewoording uit. Je leert de kalender toe te passen in de praktijk, je leert de ‘Maya horoscoop’ van jezelf en je vrienden uit te rekenen en hoe je dit moet uitleggen. Je leert de golven van het Wavespell te be’surf’en en ontdekt het geheim van tijd hebben! De Snelgids kan meerdere jaren gebruikt worden, waardoor je de komende jaren alleen de 13-Moon Diary hoeft aan te schaffen. Zo hoef je je Wie-is-Wie tabel en je adressen niet opnieuw in te vullen. Het boekje past in de achterpocket van de agenda. 102 Pagina’s | Paperback | € 7,- | ISBN 9789078070313 samen met 13-Moon Diary € 20,-

Code : 1 3MSN (Nederlands) 13MSG (Engels)


Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

Nostradamus en de erfenis van de Tempeliers

Rudy Cambier De “Voorspellingen van Nostradamus” werden niet in de jaren 1550 geschreven door de Provençaal Michel Nostredame, maar wel in de periode van 1323 tot 1328 door een cisterciënzer monnik, wiens moedertaal het Picardisch was. De teksten tonen de weg naar de schat van de Tempeliers. Deze verbluffende bewering is de conclusie die Rudy Cambier trok na jarenlang onderzoek en analyse van de teksten van Nostradamus. Cambier besloot dat de taal niet behoorde in de eeuw of de taal van Nostradamus, maar wel in Henegouwen, in de veertiende eeuw. In de drie eerste kwatrijnen wordt de sleutel gegeven. 176 pagina’s | Paperback | € 22.90 | ISBN 9789080670051

Code: NET

De Onkwetsbare Profeet

Het Nederlandse Fenomeen Mirin Dajo Jan D. de Groot Arnold Henskes wordt in 1912 te Rotterdam geboren. Op 33-jarige leeftijd komt hij tot het besef dat hij onkwetsbaar is en dat hij een opdracht heeft te vervullen. Hij is geroepen om de mensen een vredesboodschap te brengen. Onder de naam Mirin Dajo begint hij aan zijn opdracht. Om bekendheid te krijgen geeft hij demonstraties waarbij hij zich met verschillende wapens laat doorboren. Assistent van Mirin Dajo in die jaren is Jan Dirk de Groot. Hij maakt aantekeningen van de reizen en demonstraties met Mirin Dajo, verzamelt krantenknipsels en foto -en filmateriaal. Daarnaast maakt hij notities van de lessen die Mirin Dajo hem geeft. 216 pagina’s | Paperback | € 19.90 | ISBN 9789080670068

Code: MIDA

Natuurlijk Tuinieren / Gezond Leven

Lucas Slager Gezondheid is een belangrijke basis voor een goed en gelukkig leven. Dit boekje geeft heel beknopt eenvoudige, toepasbare en praktische adviezen en tips om zelf kleinschalig tuinbouwproducten te verbouwen, zonder gif en dierlijke mest. Dat kan iedereen. Een paar plantjes in de vensterbank, op het balkon of op het platte dak, kan bij iedereen. Desnoods een paar tegels van trottoir of terras eruit, en je hebt al een tuin. Door zelf een deel van je voedsel te verbouwen en er je energie en liefde in te stoppen, neem je verantwoordelijkheid voor je fysieke en geestelijke gezondheid. Eet bewust, leef bewust: het geeft veel energie en je bent veel gezonder! 80 Pagina’s | Hardcover | € 11,- | e-book voor iPad € 1,59 | ISBN 9789078070368

Voedsel der Goden

FRONTIER PUBLISHING

De zoektocht naar de oorspronkelijke Boom der Kennis Terence McKenna In Voedsel der Goden beschrijft Terence McKenna hoe de mens vanaf de prehistorie gebruik heeft gemaakt van drugs. Psychoactieve planten hebben bijgedragen aan het ontstaan van het bewustzijn, spiritualiteit en taal. Door plantaardige drugs te gebruiken kon de mens ook de verbondenheid met denatuur handhaven.Naarmate echter de beschaving voortschreed, werd het nemen van psychoactive middelen steeds strenger verboden. Volgens McKenna zijn de existentiële mensen de huidige wereldproblematiek het resultaat hiervan. McKenna schetst in dit boek een heel ander beeld van drugs dan wat we meestal te zien krijgen. 344 pagina’s | Paperback | € 20.90 | ISBN 9789076149028

Code: VDG

Prijzen zijn exclusief verzendkosten Johan Oldenkamp

tesla

nikola

Autobiografie

Wakkere

Weten schap De illusie van materie voorbij

Hoe overleef ik een wereldcatastrofe

Patrick Geryl In zijn vorige boeken presenteerde Patrick Geryl een huiveringwekkend scenario. Een weerkerend patroon van ongekende zonneactiviteit ligt hieraan ten grondslag. Geconfronteerd met dit immense cataclysme vraagt Geryl aan de mensheid om zich hierop voor te bereiden. De toekomst ziet er héél bleek uit, maar de te overwinnen obstakels kunnen worden genomen. In dit boek verschaft Geryl de blauwdruk voor degenen die deze calamiteit wensen te overleven. Hij legt uiterst gedetailleerd de myriaden problemen uit welke de overlevenden zullen tegenkomen en de voorbereidingen die genomen dienen te worden om ze te overkomen. Het is zijn hoop dat met behulp van deze informatie voldoende mensen de uitdaging aangaan om een nieuwe civilisatie te stichten en zo het voortbestaan van de mensheid te verzekeren… 276 pagina’s | Paperback | € 16,e-book voor iPad € 4,99 | ISBN 9789078070412 Code: AGV

Een nieuwe Tijd-Ruimte Dimensie

Patrick Geryl In dit uiterst fascinerende boek wordt eenvoudig en duidelijk bewezen, dat Einsteins relativiteitstheorie onjuist is. Daarvoor voert de auteur u mee naar de geheimzinnige explosies van ganse sterrenstelsels aan de zichtbare grenzen van ons universum, waar buitenaards leven onmogelijk is. Bij deze reusachtige zelfvernietiging van veraf gelegen superwerelden, de zogenaamde quasars, komt in 1/1000 seconde zo’n ongelooflijke hoeveelheid energie vrij, dat men hiermee de aarde voor de komende miljarden jaren van energie zou kunnen voorzien! Astronomen, atoomfysici en andere wetenschappers in de breedste zin van het woord weten absoluut niet wat er precies in die energiesuperwerelden gebeurt. Ze slaan deze gigantische sterrenexplosies dan ook met de allergrootste verbazing gade. 152 pagina’s | Paperback | € 11.90 | ISBN 9002155131

Code: TRD

Wakkere Wetenschap

De illusie van materie voorbij Johan Oldenkamp De Grote Piramide van Gizeh is de enige van de zeven oude wereldwonderen die de tand des tijds heeft doorstaan. Samen met de andere piramides en de Sfinx spreekt dit tot ieders verbeelding. Dit boek onthult een geheel nieuwe zienswijze op de reden waarom deze piramides zijn gebouwd, en ook wanneer dat is gebeurd. De bewijzen waarop deze zienswijze is gebaseerd dwingen ons de oude geschiedschrijving te herzien. De Gizeh-onthulling is ontstaan vanuit een ruimer wetenschappelijk paradigma. In dat nieuwe paradigma nemen oeroude inzichten uit de klassieke geschriften een centrale plaats in. Wakkere Wetenschap neemt u mee op reis vanuit dat nieuwe paradigma. 280 Pagina’s | Paperback | € 16,e-book voor iPad € 7,99 | ISBN 9789490765095

De toekomst is van mij Nikola Tesla

De toekomst is van mij Tesla (1856 – 1943) is overduidelijk de grootste uitvinder van de moderne tijd. Een totaal van 700 patenten hebben we allemaal aan deze ene man te danken, waardoor we onder andere wisselstroom, radio, de tl-buis, draadloze besturingen en robotica kunnen gebruiken. Verder staat hij aan de basis van vele uitvindingen. Aan het begin van de 20e eeuw legde Tesla de basis voor het onbeperkt af kunnen tappen van energie uit de aether en was hij begonnen met draadloze energie voorziening. De politiek en de multinationals zagen daar geen brood in, en werkten Tesla op alle fronten tegen. Tesla voert in dit boek grotendeels zelf het woord. 160 pagina’s | Hardcover | € 22,e-book voor iPad € 7,99 | ISBN 9789078070375

Code: MLT

Code: WAWET

juni | juli 2012   18.5 Frontier     91


Derde editie

Mystieke plekken in zuid west engeland

Het

NIEUW

TERUG NAAR JE OORSPRONKELIJKE SETTING

NIEUW

FRONTIER PUBLISHING

Verzamelpunt

verborgen waarheid

Jan Willem Verkerk Annemieke Loots

Jon Whale

en verboden kennis

THE CATALYST OF POWER

Het Verzamelpunt

Terug naar je oorspronkelijke setting Jon Whale Het verzamelpunt is een buitengewoon en uniek boek. Het daagt niet alleen conventionele medische praktijken uit, maar geeft ook elk individu de gelegenheid om de fysieke en psychische gezondheid in eigen hand te nemen. Ontdek hoe shock, stress, ziekte, trauma, intimidatie en geweld het verzamelpunt naar een ongunstige locatie verschuiven en ziekte veroorzaken en hoe u de locatie van het verzamelpunt kunt corrigeren om de effecten en uw afhankelijkheid van medicijnen, drugs en alcohol tot een minimum terug te brengen. 272 pagina’s | Hardcover | € 22,50 | ISBN 9789078070351

Code: HVP

Mystieke Plekken

in Zuid West Engeland Jan Willem Verkerk en Annemieke Loots Engeland, het land bij uitstek als je over mystiek praat. Spookhuizen, steencirkels, natuurgebieden, maar ook de legendes van Koning Arthur en de wereld van de elfen en natuurlijk graancirkels. In dit boek laten Annemieke en Jan Willem 31 plekken zien die deze betovering weergeven. Korte inleidende teksten en veel foto’s, net als hun vorige boek over mystieke plekken in Nederland, België en Duitsland. De foto’s nemen je mee naar de intrigerende wereld van Mystiek Zuid West Engeland. Een boek dat zeer goed als leidraad kan dienen voor je eigen Mystieke Reis in dit bijzondere land. 128 pagina’s | Hardcover | € 17,50 | e-book voor iPad € 7,99 | ISBN 9789078070382

Code: MYPL

Steven M. Greer M.D.

Dagboek van een Tijdreiziger

Bert Janssen Gedurende zijn vele reizen heeft Bert Janssen een gedetailleerd dagboek bijgehouden. Dit dagboek heeft als basis gediend voor ‘Dagboek van een Tijdreiziger’. Het is een boeiend relaas geworden. Neem bijvoorbeeld de landschapsgeometrie rondom Avebury, Wiltshire, Engeland. De connectie met de Grote Piramide ende connectie met CERN in Geneve. En wat te denken van het verbandtussen ‘squaring the circle’ en de Maya’s. En natuurlijk de intrigerende ontdekkingen die hij deed met betrekking tot Stonehenge en Silbury Hill. Stuk voor stuk ontdekkingen die de wereld op haar grondvesten zullendoen schudden zodra de verreikende consequenties zijn ingezonken. 120 pagina’s | Hardcover | € 19,95 | e-book voor iPad € 4,99 | ISBN 9789078070429

Code: DVET

Verborgen Waarheid en Verboden Kennis

Steven M. Greer In dit boek kunt u o.a. lezen: Waarom een trauma-arts, zijn carrière beëindigde om de wereld te informeren over het feit dat we niet alleen zijn. Wat sinds mijn jeugd mijn ervaringen zijn geweest omtrent kosmische culturen en kosmisch bewustzijn. Hoe de bijzondere blauwdruk van de komende 500.000 jaar beschaving op Aarde en de overgang daar naartoe er uitzien. Wat ik heb geleerd en ervaren tijdens ontmoetingen met ministers, staatshoofden, generaals, CIA-functionarissen, miljardairs en geheime agenten. Wie deze verborgen waarheid en verboden kennis geheim heeft gehouden en waarom. 368 pagina’s | Paperback | € 14,90 | e-book voor iPad € 4,99 | ISBN 9789078070436

Code: VWVK

Nieuw boek vaN DaviD icke!

RemembeR who you aRe Remember 'where' you are and where you 'come' from

David Icke Remember Who You Are is destined to transform the way vast numbers of people see themselves and the world – and it could not have been published at a more pivotal moment in known human history. We live in extraordinary times, and we face the most enormous challenge to our individual and collective freedom. David Icke has been a trailblazer for more than two decades, warning of the coming global fascist/communist state that is now unfolding on the television news and in our daily experience. He was subjected to mass ridicule and called a madman – but events have proved him right, and continue to do so. David has exposed the global network of families behind Big Banking, Big Biotech, Big Food, Big Government, Big Media and Big Pharma in book after book as his awareness has expanded – and he takes this on to still new levels of exposure in Remember Who You Are. Een uitgave van Frontier Publishing. Verkrijgbaar in de reguliere boekhandel of bij Frontier Bookshop, Leliegracht 42, 1015 DH Amsterdam tel: 020-3309151 info@fsf.nl www.frontierpublishing.nl

92     Frontier 18.5  juni | juli 2012

448 pagina's | Paperback | Aanbieding: van € 30,90 voor € 25,90 (verzendkosten € 6) Geldig t/m juni 2012.


advertenties Roger Lenoir is een technoloog, wetenschapper, kunstenaar én een spiritueel mens in één persoon. Hij heeft ontdekt, dat het vinden en het verbinden van deze vier delen van zichzelf in zijn dagelijkse leven, een genezend effect heeft gehad op zichzelf en zijn omgeving. Het vinden en het in de praktijk brengen van een persoonlijke balans tussen activiteiten uit deze vier disciplines brengt je dichter bij je ziel en dit maakt het maken van belangrijke keuzes makkelijker.

multidisciplinair coach Roger Lenoir begeleidt als multidisciplinair coach kinderen, studenten en volwassenen bij het vinden en het ontwikkelen van hun talenten op een manier die bij hen past. Roger Lenoir biedt vanuit Praktijk Maylight verschillende manieren om je te helpen je talenten te ontdekken, te ontwikkelen en te integreren in je leven, zodat je op elk moment de voor jou juiste keuzes kunt maken. Daar ieder kind/mens uniek is zal Roger een keuze maken uit de onderstaande middelen en zo een integrale begeleiding samenstellen die op maat gesneden is.

Overdracht

• begeleiding van kinderen, studenten en volwassenen • Sonicsync© Chakra Balancing sessies voor kinderen, studenten en volwassenen • Avalon ELA Energy Healing

Structuur

• Website & Portalen ontwerp • Creative Knowledge Engineering • Cross-media Systeem Ontwerp

Integraal

• SPIN! Sessies voor kinderen en volwassenen • SPIN! Studiekeuze begeleiding • SPIN! Stagebegeleiding

Expressie

• Persoonlijke waarnemingstekeningen • Persoonlijke meditatiemuziek • Cursus Intuïtief Tekenen

Roger Lenoir - Multidisciplinair Coach - Praktijk Maylight - www.lenoirmind.com Pieter Verhoogstraat 15, 2132ZN Hoofddorp, 023-7432722, info@lenoirmind.com

verborgen waarheid en verboden kennis

Steven M. Greer M.D.

In dit boek kunt u lezen: • Waarom een trauma-arts, voorzitter van een drukke spoedafdeling, zijn carrière beëindigde om de wereld te informeren over het feit dat we niet alleen zijn. • Wat sinds mijn jeugd mijn persoonlijke ervaringen zijn geweest omtrent kosmische culturen en kosmisch bewustzijn. • Hoe de bijzondere blauwdruk van de komende 500.000 jaar beschaving op Aarde en de overgang daar naartoe er uitzien. • Waar tijd, ruimte, bewustzijn en materie samenkomen en hoe dit technologisch kan worden aangewend door een geavanceerde beschaving. • Welke alternatieve energie- en aandrijftechnologieën er al tientallen jaren zijn, die tot een nieuwe wereld kunnen leiden, vrij van vervuiling, armoede en conflicten. • Wat ik heb geleerd en ervaren tijdens ontmoetingen met ministers, staatshoofden, generaals, CIA-functionarissen, miljardairs en geheime agenten. Vele van hen zien zich genoodzaakt om de geheimhouding in stand te houden, maar willen niets liever dan bevrijd worden uit de kooien waarin ze zich bevinden. • Wie deze verborgen waarheid en verboden kennis geheim heeft gehouden en waarom. – Steven M. Greer, MD 368 pagina's | Paperback | € 14,90 e-book voor iPad via Tablisto € 4,99

Steven M. Greer M.D.

verborgen waarheid en verboden kennis

Uitgever: Frontier Publishing, Leliegracht 42, 1015 DH Amsterdam, tel: 020-3309151, email: info@frontierworld.nl, website: www.frontierpublishing.nl

juni | juli 2012   18.5 Frontier     93


FRONTIER MAGAZINE is al sinds 1995 hèt tijdschrift voor mensen met een grensverleggend bewustzijn

grensverleggend bewust zijn ?

NEEM of GEEF een jaar- of tweejarig abonnement en ontvang een keuze uit de welkomstgeschenken

kijk op www.frontiermagazine.nl voor meer informatie of bel 020 - 3309151

So app reciate what you the pla net 're doing. much lov . So well tho e and sup ught out andYour journal is the port." bea Aluna Joy utifully don best on e. Sendin Yaxk’in g "

alle Voordelen van een abonnement op Frontier Magazine op een rij: • jaarabonnement: 1 gratis ticket voor de gezondheidsdag op 9 september • 2-jarig abonnement: 3 gratis tickets voor de gezondheidsdag op 9 september • 10% korting op alle producten in de Frontier Bookshop (m.u.v. Nederlandstalige boeken) • Korting op het Frontier Symposium en andere evenementen • Wekelijks een nieuwsbrief • 9 maal per jaar Frontier Magazine voor € 44,- (1 jaar) of € 80,- (2 jaar) • Bij het afsluiten van een 2-jarig abonnement keuze uit: - gratis 12 oude nummers Frontier Magazine - gratis boek ‘Boodschap van een Tijdreiziger’ van Bert Janssen - gratis ‘13 Moon Diary 2012 - 2013’ - gratis boek ‘Natuurlijk Tuinieren’ van Lucas Slager • Bij het afsluiten van een jaarabonnement keuze uit: - gratis nummers Frontier Magazine - gratis ‘13 Manen Snelgids’ • Binnenkort eigen ledenpas met extra voordelen Moon

13-MO

The 13-

Calendar

13-MO

ON DI

of Na

ON D IAR

tural

Y of N atura

l T im e

The 260 -day Tzo lkin cale tool to syn nda calenda chronize to the r was a gift of r each the pro of the 260 changing ene phetic ‘face’, its Maya rgie day identity or charact s has a spe s and transfor to the people even his of toda cific ene mation fate. er, which y. of 201 rgy atta influenc 2. In the It is a ched to es its eve Tzolkin Visiona nts, a per it. Each day ry Jos has its son’s luck or Dreams é Argüelles at the mom own translat pell Cal ed this ent, or calenda endar, old Tzo which hold r. The lkin Tzo calenda nature s real mea r to a wor and time lkin calendar ning and helps us . In thes ldwide tool in whi usable1 guid e hectic ch sho to re-a uld 3 Moon, lign and stre enables ing our day-tossful time ourselves with replace our trad day us to hea itional s, this l the pas living in a fun the natu ancient and t and pos ral Diary/D itively influ productive way calendar can cycles of ay Planne be . The 13 ence the The diar Moon Cal a useful r future. y is an endar eve easy-to to the n -use day Gregor planner ian cale day-en in which ndar, as ergies you inst and plan well as it has antly glan your acti the 13 all the ce wha Moon vities acc feature calenda Cal t day it ordingl r and men s of a con is accord y. All 13 endar. You can tempor featurin strual cyc Moon tabl learn abo ing g beautifu le calenda ary diary, incl es are ut the l illustrat uding a incl r. This ude ions and moon diary is planner, d. Naturally, The Sh allowin g space produced with whe ort Gu loving care n-is-when for note ide This Sho taking. rt Guide , in full color, the 13 gives a Moon Cal clear exp endar in ‘horosc lanation ope practic of the 13 e. You and how ’, and be in a Moon Cal will lear position you sho endar. n to calc to explain time! This You will uld rea ulat e your ct. You it: what little boo - and you learn to apply will lear diary, plea klet fits n to surf it reveals to r friends’nicely in se che you the Wa , who you May ck www.m the bac vespell k r Antipod a ayatzol and disc kin.com pocket of the e is, over the 13 for sale secret s informa Moon diary. of (If it is tion). not in this 2012

2013

ISBN 978-

90-78070

-405

2012

Blue R

FRONTIER MAGAZINE JAAR OF 2-JARIG ABONNEMENT VOOR UZELF OF OM CADEAU TE GEVEN � Ik neem � ik geef een jaarabonnement op Frontier (9 nrs. voor € 44,-) Als welkomstgeschenk kies ik: � gratis 5 vorige nummer

of � gratis 13 Manen Snelgids

� Ik neem � ik geef een 2-jarig abonnement op Frontier (18 nrs. voor € 80,-) Als welkomstgeschenk kies ik: � gratis 12 vorige nummer

of � gratis 13-Moon Diary of Natural Time 2012-2013

of � gratis boek Boodschap van een Tijdreiziger van Bert Janssen

of � gratis boek Natuurlijk Tuinieren van Lucas Slager

Het cadeau-abonnement is bestemd voor: Voornaam Achternaam Straatnaam

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

Telefoon

Email

mijn gegevens zijn: Voornaam Achternaam

Straatnaam

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

Telefoon

Email

� Ik machtig Frontier het abonnementsgeld automatisch van mijn rekening af te schrijven. Bank- of gironummer: � Ik maak het bedrag zelf over op de Postbank rekening: 7231599 t.n.v. Frontier in Amsterdam. � Ik ontvang een factuur. Handtekening Deze aanbieding is geldig tot 31 december 2012 en alleen als u de afgelopen twee jaar geen Frontier-abonnee bent geweest. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden voor Nederlandse abonnees. Voor andere abonnementen verwijzen we naar onze website frontiermagazine.nl

- 2013

esonan t Storm year of Year the pr ophecy

ARY

Time


Kijk op onze vernieuwde website:

www.FrontierWorld.nl Alle activiteiten van Frontier zijn nu ondergebracht op 1 website: • Frontier Magazine • Publishing • Bookshop • Webshop • Events • Award • Radio • NEXUS • Facebook • Twitter Op de hoofdpagina www.frontierworld.nl wordt (bijna) iedere dag het laatste Frontier nieuws vermeld.

Let op! De komende maanden hebben we speciale aanbiedingen op de gezondheidspagina: frontierworld.nl/health Hou deze pagina in de gaten!


DOLORES CANNON AND OZARK MOUNTAIN PUBLISHING PRESENT 2 VERY SPECIAL EVENTS TO MARK 2012

Frontier Magazine 18.5 juni / juli 2012  

Grensverleggend magazine over wetenschap, spiritualiteit, geschiedenis, mysterie, gezondheid, achtergrond, nieuwe boeken en DVD's.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you