Page 1

Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's

GRENSVERLEGGEND MAGAZINE | jaargang 18.2 | nummer 104 | februari - maart 2012 | o 5,95

De laatste barrières En verder in dit nummer: Mayadag 2012 | It’s up to you! | De erfenis van de oude Egyptenaren | Geld stinkt niet | Op zoek naar de ‘Otherworld’ (deel 2) | column Gerry Damen: Energiezuigers | Een doemdagvrij 2012 | De winterblues: Tijd voor vitamine D | Het einde van Nederland (deel 1) | Tesla Energy Center Amsterdam | De Vamachara-Archieven deel 6 | Maya-astrologie | De Cacao revolutie | Gezonde producten | Column Philip Coppens: Tijdreizen | Boekenkatern en meer... Nu ook op

BP

iPad


advertenties


REDACTIONEEL

COLOFON FRONTIER MAGAZINE Jaargang 18.2 

nummer 104

Hoofdredactie Herman Hegge Eindredactie Peter Tuip Redactiemedewerkers Leo Annyas, Agnes van de Beek, Katheau de Bie, Robert Boerman, Orenda Bol, Philip Coppens, Paul Harmans, Eleanora Hattencourt, Lisette Hennen, Aldo Hoff, Henk Jelgerhuis Swildens, Eric Jolms, Thea Kloppenburg, Jeroen Kumeling, Idde Lijnse, Rivelino Sellier Manuputty, Hans Overbeek, Klaas Singor, Evica Tominović, Frans Vermeulen, Marc Vredeveldt, Pauline Weerts, Hylke Welling, Frits Westra, Annemieke Witteveen Druk

BalMedia

Distributeur Betapress (Nederland) Imapress (België) Vormgeving Art direction & vormgeving: Sylvia Carrilho, www.burokd.nl Coverbeeld: Demon & Angel Abonnementen Nederland: Postbus 10681 1001 ER Amsterdam Tel: 020-3309151 | e-mail: info@fsf.nl Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd, tenzij het schriftelijk wordt opgezegd uiterlijk één maand voor het aflopen van het abonnement. Advertenties Lisette Hennen | lisette@fsf.nl | 020-3309151 Paul van der Sluijs | paul@fsf.nl | 0183-689497 06-40225813 Redactie Frontier Magazine Frontier Sciences Foundation Postbus 10681, 1001 ER Amsterdam, Tel. 020-3309151 | Fax 020-3309150 www.frontiermagazine.nl | E-mail: info@fsf.nl Verantwoordelijke uitgever Frontier Publishing Leliegracht 42, NL-1015 DH Amsterdam, Tel. 020-3309151 | Fax 020-3309150 E-mail: info@fsf.nl Postbank: 7231599 | ABN-AMRO: 40.78.98.417 KBC: 413-9226371-79 (België) www.fsf.nl ISSN 1569 - 798 OPGERICHT IN 1995

De standpunten in de artikelen zijn niet altijd die van Frontier Magazine en/of Frontier Sciences Foundation, zodat die er ook geen verantwoordelijkheid voor kunnen nemen. Het copyright rust bij de auteurs zelf. Het copyright voor de overige inhoud ligt bij Frontier Sciences Foundation. © Frontier Sciences Foundation De uitgever heeft getracht alle auteursrechthebbenden van de in dit tijdschrift opgenomen illustraties te bereiken. Mochten er toch nog illustraties zonder voorkennis van de rechthebbenden zijn afgedrukt, dan worden zij verzocht contact met de redactie op te nemen.

Pioniers Frontier Magazine is sinds 1995 actief binnen de grenswetenschappen. Vele medewerkers van Frontier waren ver daarvoor al bezig met het exploreren van de grenzen van het meetbare. Het verspreiden van de resultaten van de verzamelde en onderzochte informatie was en is een van de doelstellingen van Frontier. Vanaf de oprichting bleek het naar buiten brengen van de grensverleggende informatie regelmatig op barrières te stuiten. Mensen, maar vooral journalisten, met een minder open mind vonden de informatie het bekijken, laat staan het verspreiden, niet waard. Op het moment dat een bekende Nederlander uit de grenswetenschappelijke kast kwam en bereid was om in de pers hierover te praten werd hij of zij met argwaan bekeken, en vervolgens belachelijk gemaakt. Desondanks hebben we al vele bekende Nederlanders op onze symposia uitgenodigd om een grotere groep geïnteresseerden te bereiken. We zijn nu 17 jaar verder en de verhoudingen zijn duidelijk veranderd. Ruimtevaartpioniers als Piet Smolders en Wubbo Ockels vonden het overwegen van het bestaan van buitenaards leven oorspronkelijk belachelijk. Smolders schreef in 2006 het boek ET, geen mythe maar werkelijkheid. Ockels paste zijn mening aan, zeker nu er aan de lopende band exoplaneten, planeten rond sterren in naburige zonnestelsels waar mogelijk leven aanwezig is, ontdekt worden. Vorig jaar is docent lucht- en ruimtevaarttechniek aan de TU in Delft Dr. Ir. Coen Vermeeren veelvuldig in de pers opgetreden om het UFO-vraagstuk aan de orde te brengen met als aandachtspunt dat er veel meer achter het fenomeen UFO’s zit dan de meeste wetenschappers bereid zijn aan te nemen. Koren op de molen voor stichting Skepsis natuurlijk, een club die het liefst alles bij het oude houdt, die als een klein jongetje bij de TU in Delft ging klikken dat een hoogleraar buiten de kaders denkt. Een wetenschapper moet vanzelfsprekend keurig binnen de grenzen blijven opereren… Vermeeren werd onder curatele gesteld en een discussie barstte in de pers los of een hoogleraar onderzoek naar het UFO-fenomeen mag propageren. Hij heeft zijn nek uitgestoken en hoe dit gaat aflopen is nog ongewis. Zeker is wel dat de bijbehorende discussie de wetenschappers aan het denken zet en wellicht aanleiding geeft meer ‘out of the box’ te gaan denken. Hopelijk zal de stap van Vermeeren een verder vervolg krijgen binnen de academische wereld zodat de grenzen sneller geslecht zullen worden en de nieuwe wetenschappers met verrassende nieuwe ontdekkingen zullen komen. Vermeeren: de Copernicus van de moderne wetenschap… Tot slot: na drie jaren afwezigheid hebben we besloten in november 2012 het volgende Frontier Symposium te organiseren. Wellicht dat we Coen Vermeeren daar ook mogen verwelkomen…!

Herman Hegge Hoofdredacteur Frontier Magazine

februari | maart 2012   18.2 Frontier     3


INHOUD

spiritualiteit

Op zoek naar de ‘Otherworld’ – deel 2 De ‘Otherworld’ dringt zich steeds nadrukkelijker aan ons op. De wereld waar oorzaak en gevolg door elkaar lopen. De wereld waar het niet zo nauw wordt genomen met de lineaire tijd. Stapelden zich vroeger vragen op, terwijl antwoorden ontbraken. Nu blijken de antwoorden er al te zijn, voordat we nog maar een vraag hebben kunnen stellen. Het Ripple Effect aan het werk!

6

8

24

18 wetenschap

Tesla Energy Center Amsterdam In het Tesla Energy Center Amsterdam wordt gebruik gemaakt van de Tesla Energy Lights gebaseerd op de kennis van Nikola Tesla, die de grondlegger is van de Multi Wave Oscillator, verder ontwikkeld door Lakhovsky, en op de ideeën van Rife. Afwijkingen in zieke cellen worden gecorrigeerd waardoor vervolgens het elektromagnetisch veld van het lichaam wordt versterkt.

achtergrond

Een doemdagvrij 2012 Er is nogal wat te doen om het jaar 2012. De Maya’s zouden zich duizenden jaren geleden al bezig hebben gehouden met 2012. Honderden boeken zijn er gepubliceerd, duizenden artikelen geplaatst in de meest uiteenlopende tijdschriften, rampenfilms spiegelen ons de vreselijkste gebeurtenissen voor. Wellicht wordt het nu tijd het een en ander te relativeren.

gezondheid

De winterblues: Tijd voor vitamine D We zitten weer midden in de winter en de ervaring laat zien dat naarmate deze duurt er meer mensen zijn die in een winterdepressie wegzakken. Wij Nederlanders leven in een matig klimaat met minder zonuren dan aan de evenaar. Ook leven we minder buiten dan 100 jaar geleden. Dit geeft minder opbouw van vitamine D.

4     Frontier 18.2   februari | maart 2012


INHOUD

achtergrond

44 It’s up to you!

mysterie

De erfenis van de oude Egyptenaren Tijdens een groepsreis naar Egypte krijgt Tjalf Bloem een aantal inzichten over het oude Egypte en komt tot de conclusie dat men in die tijd over technieken beschikte die wij niet voor mogelijk houden. Wat wij nu als kunstvoorwerpen beschouwen, zijn oorspronkelijk hoogstwaarschijnlijk hoogwaardige technieken. Maar waar kwam dat vandaan?

We zijn in onze tijd zo naar buiten gericht, gericht op anderen en op wat er mis is, dat we vergeten dat we er zelf ook nog zijn, er zelf ook toe doen, en meer nog: zelf verantwoordelijk zijn voor wat we lezen, wat we horen en hoe we in het leven staan.

spiritualiteit

52 D e Vamachara-Archieven deel 6

In deel 6 van de Vamachara-Archieven komt o.a. het volgende aan de orde: Deo Arimanio – Hoe het onderaardse werd gelinkt aan kwaad, de bergmoeders en het primaire mensdrama, de Satan van Milton, het Søren Kiergegaardpunt als boobytrap en Dr. Wickland, de Duivelskoorden en het anonieme aidsweesje.

gezondheid

78 D e Cacao revolutie

34

70 geschiedenis

Geld stinkt niet Er is zoveel goud op deze planeet voorhanden, wanneer dit eenmaal bekend raakt moet iedere opvatting van schaarste wel verdampen. Een tikkeltje overdreven gesteld mogen we stellen: er is goud ‘als water’. Iedere voorstelling van een economische of financiële crisis berust volstrekt op bedrog. Wimpel deze ‘gouden belofte’ niet te gemakkelijk opzij, hoe ongeloofwaardig zij ook moge klinken.

Alle chocolade wordt gemaakt van cacaobonen. Wist u dat cacao geen boon, maar een noot is? Veel mensen weten dit niet. Cacao is een noot met meer bijzondere eigenschappen dan andere noten. Theobroma cacao betekent Cacao, het voedsel van de goden. Wat maakt cacao zo bijzonder?

geschiedenis

82 H et einde van Nederland (deel 1)

Deze serie artikelen van Jim Beame toont de ontwikkeling van Nederland van een open naar gesloten samenleving; van Nederland als soevereine constitutionele monarchie met relatieve vrijheden, naar een natie waarin een alles controlerend (technocratisch) fascisme steeds duidelijker vormen lijkt aan te nemen.

En verder... 3 Colofon 16 mayadag 17 maart 2012 33 Column Philip Coppens 43 maya-astrologie 47 verzamelcatalogus gezonde producten 89 Column Gerry Damen 90 Boekenkatern 95 Frontier bookshop activiteiten

februari | maart 2012   18.2 Frontier     5


16     Frontier 18.2   februari | maart 2012


Amsterdam, zaterdag 17 maart 2012

Maya Dag We zijn er bijna!

We zitten nu echt in het jaar 2012. Nog ruim 9 maanden tot het einde van de Mayakalender op 21-12-2012! En een dag later het begin van de nieuwe cyclus. Wat houdt dit in? Een transformatie, dat zonder twijfel! Maar daar zitten we inmiddels al in. Wat behelst deze transformatie dan precies? Dat kunt u horen op 17 maart a.s. Het belooft een heel boeiende en interessante, maar vooral ook gezellige dag te worden!! Met diverse sprekers en een markt... Met bijdragen van:

• Tatsuhiko Kimori

Healer en ziener afkomstig uit Japan. Hij heeft zich als taak gesteld het Elektromagnetisch veld van Moeder Aarde en alles dat leeft te herstellen. Website: www.tatsuhiko.org

• Ton van der Kroon

Auteur van o.a. De terugkeer van de koning en Boek der Liefde. Website: www.tonvanderkroon.nl

• Johan Oldenkamp

Auteur van meer dan 20 boeken waar onder Wakkere Wetenschap. Website: www.pateo.nl

• Lucas Slager

Auteur van o.a. 20 Gezichten van de Schepping en de jaarlijkse Maya scheurkalender. website: www.centrelothlorien.com

• Peter Toonen

Auteur van o.a. Wat wisten de Maya’s en De thuiskomende Aarde. Website: www.natuurlijketijd.nl

• Nicole E. Zonderhuis

Auteur van o.a. 13 Manen Werkboek en de jaarlijkse 13 Moon Diary. Website: www.mayatzolkin.com Er zullen tevens vele stands aanwezig zijn.

Lokatie: Amstelkerk Amstelveld 10 1017 JD Amsterdam

Frontier Sciences Foundation Leliegracht 42, 1015 DH Amsterdam tel: 020-3309151  fax: 020-3309150  e-mail: info@fsf.nl Postbank: 7231599

Voorverkoop (tot 10 maart): entreeprijs: € 35,- Tickets aan de zaal kosten € 40,De toegangstickets worden aan de zaal uitgereikt. Er is tegen een kleine vergoeding o.a. koffie en thee te verkrijgen. Voor de lunch dient u zelf te zorgen. Er zijn in de buurt van de Amstelkerk diverse lunchgelegenheden.

Online opgave: www.frontiermagazine.nl/mayadag Tegelijk met uw opgave graag het bijbehorende bedrag over maken op bovenstaand bankrekeningnummer. Uw reservering is definitief na ontvangst van uw betaling. Vergeet niet de volgende gegevens duidelijk te vermelden: naam, adres, woonplaats, telefoon nummer en e-mail adres. februari | maart 2012   18.2 Frontier     17


Voor nog meer grensverleggende informatie, kijk op de volgende websites:

www.argusoog.org

www.anarchiel.com

www.wanttoknow.nl

www.wijwordenwakker.org

www.nulpuntenergie.net www.wacholland.org

www.ufowijzer.nl

www.grenswetenschap.nl

februari | maart 2012   18.2 Frontier     23


Frontier verkoopt ook: De genoemde producten zijn verkrijgbaar bij Frontier Bookshop aan de Leliegracht 42 te Amsterdam. U kunt ook mailen: info@fsf.nl of bellen 020-3309151 om uw bestelling door te geven. U kunt tevens gebruik maken van het bestelformulier achterin dit tijdschrift. Heeft u vragen over specifieke producten? Mail dan naar lisette@fsf.nl. Wilt u meer lezen over onze ‘grenzeloos gezond’ producten? Zie dan de middenpagina’s in onze vorige edities vanaf Frontier Magazine 16.6. Bewaar de uitleg goed, na 30 april 2011 is ook deze waardevolle

anti-pijn

Quassia amara kopje/ Kwassiebitter   Surinaamse kwassiebitter is nog steeds een van de meest populaire medicinale planten uit Suriname. Van de stengel van de plant worden bekertjes gemaakt, die gevuld kunnen worden met water of alcohol. Na enige uren het water of alcohol te laten trekken, drink je het aftreksel op. Deze drank zuivert het bloed, geeft de mannelijke potentie een boost, werkt koortsverlagend, pijnstillend, eetlustopwekkend en laxerend. Je drinkt het bij: nierproblemen, urineweginfecties, hoge bloeddruk, duizeligheid, griep, verkoudheid, hooikoorts, diabetes, malaria, dengue en buikpijn. Doordat het je bloed ‘bitter’ maakt steken de muggen je niet. Bij zoet bloed kunt u vaker last van puistjes, allergische uitslag, slecht helende wonden of huidzweren hebben. Niet gebruiken als u zwanger bent! Lees meer in het boek Medicinale en Rituele Planten van Suriname door Tinde van Andel. Prijs: € 19,95 code: QUA

Lichaamspijn medicijn (uit Suriname)   Lichaamspijn Medicijn is samengesteld uit verschillende kruiden die opgelost zijn in een combinatie van Kokos olie en alcohol. De ingrediënten zijn: Jaracopi, Drie Kantie, Se Gotro Wiwiri, Wit Baka, Neku, Naftalin ( 200 mg per 125 ml) en tot slot Kokos olie en alcohol (2 dopjes per liter) (90 procent). De herkomst van het planten materiaal is het maagdelijk Amazone oerwoud in de Guyana’s in Zuid Amerika. Het is vooral doeltreffend te gebruiken tegen rugpijn, gewrichtspijn, verzwikkingen, kneuzingen, blauwe plekken, spierpijn, nekpijn en schouderpijn. Prijs: € 20,90 Code: PIOL

levenskracht Super seed (grote pot)  Een prachtig product van Garden of Life met ontkiemde bonen, erwten, gezonde granen en zaden, allemaal verrijkt met enzymen en sommige zelfs eerst nog gefermenteerd voor betere absorptie door het lichaam! Vol met probiotica en gezoet met stevia & kaneel. Verder krijgt u bij dagelijkse inname de volgende levenskrachtige stoffen binnen: Proteïne, calcium, ijzer, omega 3 vetzuren, vezels, enzymen, probiotica. Vrij van suiker, kunstmatige stoffen, kunstmatige kleurstoffen en smaakstoffen. Prijs: € 17,95 code: SSGL (inhoud 600 gram)

februari | maart 2012   18.2 Frontier     47

Prijzen exclusief verzendkosten | Quassia amara | Lichaamspijn medicijn | Super seed

populair

informatie steeds minder te vinden bij producten of op websites wereldwijd. Dit komt door het geleidelijk invoeren van de Codex Alimentarius. Hierdoor mogen bepaalde producten niet meer ingevoerd of zelfs verkocht worden in bepaalde landen. Lees ook het artikel ‘Is de natuurgeneeskunde in gevaar?’ Frontier Magazine 17.4. Wilt u de uitgebreide werking van bepaalde producten weten? Google dan op wetenschappelijke onderzoeken, zoals op Google Scholar en sla het op of print het uit voordat deze waardevolle informatie echt weg is.


Frontier verkoopt ook:

Piqui Olie | Copaiba Olie | Brazil Nut Olie l Andiroba Olie | Prijzen exclusief verzendkosten

Andiroba Olie De Andiroba boom (Carapa huianensis), ook wel genoemd ‘Crab-wood’ is een grote boom, die in de tropische regenwouden voorkomt. De Andiroba staat bekend om de soort bloemen die ze produceert, ze heeft zeer geurig ruikende bloemen. De boom produceert ook een bruine noot. Deze noot lijkt op een kastanje en bevat een zeer rijke olie. De kruidengeneeskunde maakt gebruik van de geproduceerde olie uit deze noten. Andiroba olie vermindert ontstekingen, verbetert de bloedsomloop en verlicht de pijn, bij o.a. blauwe plekken, zwellingen en kneuzingen. Verlicht artritis en reuma. Ook werkt het goed als anti-muggen middel. Het is bijzonder aanbevolen voor de verzorging van geïrriteerde en gevoelige huid bij huidaandoeningen, maar ook voor de vette, onzuivere huid. Andiroba olie is een vaste olie die smelt bij lichaamstemperatuur. Prijs: € 14,95 code: ANDI

verlichtend

Biologische Brazil Nut Olie Brazil Nut Oil (Bertholletia excelsa / of paranoot, paranoten) bevat onder meer palmitinezuur, stearinezuur, linolzuur en oliezuur, en is zeer rijk aan vitamine A en E en selenium. Wordt gebruikt als voedsel en ook in de cosmetica-industrie, waar het vanwege de vrije radicalen en antioxidanten als een hydraterend ingrediënt in anti-aging crèmes wordt gebruikt. De Braziliaanse noot is rijk aan magnesium en thiamine, en heeft de hoogste bekende concentratie van selenium (126 ppm) met anti-oxiderende eigenschappen. Onderzoeksresultaten suggereren dat de consumptie van selenium een verminderd risico op prostaatkanker geeft en het wordt aanbevolen om paranoten als een preventieve maatregel te gebruiken. Braziliaanse notenolie wordt beschouwd als een van de beste conditioners voor beschadigd en broos haar. Haren, die worden gemasseerd met Brazilian notenolie glanzen mooi in het zonlicht. De olie wordt ook vaak gebruikt door zwangere vrouwen om striae te voorkomen. Prijs: € 14,95 code: BRNO

rijk

Copaiba Olie Copaiba olie bevat onder andere terpenen en diterpenen en is bekend om zijn natuurlijke antiinflammatoire en wond-helende eigenschappen voor huidziekten en om infecties te behandelen. De chemische samenstelling van het olie-hars mengsel van Copaiba heeft ongeveer 72 sesquiterpenen (koolwaterstoffen) en 28 diterpenen (carbonzuren). De diterpenen worden toegerekend om hun therapeutische eigenschappen, een wetenschappelijk bewezen feit. In de traditionele geneeskunde, is het gebruik van de Copiaba olie-hars zeer divers, want het heeft een scala aan farmacologische eigenschappen. Het wordt gebruikt om wonden te behandelen en vanwege zijn antiinflammatoire werking bij de behandeling van infecties van de luchtwegen en urinewegen. Zoals bekend, is het ook zeer effectief als een natuurlijk antibioticum tegen Gram-positieve (1 membraan bevattende) bacteriën. Deze boom groeit in het Amazonegebied, maar komt ook voor in Paraná, strekkend vanuit het midden tot in het Braziliaanse Noordoosten. De olie van Copaíba wordt al millennia lang gebruikt door de indianen als wondherstellend middel en als olie tegen insectenbeten. Het is sterk bacterie-remmend. Zeer rijk aan bèta-cariofileno, deze stof is wetenschappelijk bewezen als ontstekingremmend tegen maagslijm. Prijs: € 14,95 code: COOL

Biologische Piqui Olie is bekend om zijn natuurlijke anti-inflammatoire en wond-helende eigenschappen voor huidziekten en om infecties en maagzweer te behandelen. Prijs: € 14,95 code: PIQU

48     Frontier 18.2   februari | maart 2012

ontstekingsremmer

helend


Frontier verkoopt ook:

Tribulus terrestris poeder voor mannen 

vitaliserend stimulerend

anti-aging

Tribulus terrestris is een kruid dat het testosteron niveau op een natuurlijke manier helpt te verhogen. Stress, leeftijd, de eisen van het moderne leven kunnen de vitaliteit van de volwassen man beïnvloeden. Tribulus terrestris 650 is samengesteld uit een Tribulus terrestris extract rijk aan saponinen. Deze kunnen invloed hebben op de adaptogene, tonische en versterkende activiteiten van de mannelijke bevolking. Tribulus terrestris draagt bij tot een betere zuurstofvoorziening van de weefsels, helpt bij het verhogen van het uithoudingsvermogen en verhoogt de vitaliteit. Prijs: € 3,90,- , code: TRIB

Drops of sunshine + vitamine D3 (Sanopharm)  Het is al langer bekend dat vitamine D belangrijk is voor gezonde botten. Een van de belangrijke functies van de vitamine is het op peil houden van de calcium- en fosforconcentraties in het bloed. De vitamine stimuleert de opname van calcium, en zorgt zo indirect voor sterkere botten. De afgelopen decennia is in onderzoek aangetoond dat vitamine D nog tal van andere gunstige werkingen zou kunnen hebben op voorwaarde dat de stof in de juiste dosering wordt ingenomen. Wetenschappers hebben aangetoond dat het gebruik van vitamine D de kans op 17 verschillende soorten kankers kan verkleinen, waaronder darmkanker, borstkanker, prostaatkanker, slokdarmkanker, nierkanker en blaaskanker. Vitamine D zou zelfs de resultaten van de behandeling verbeteren bij patiënten die al met kanker zijn gediagnosticeerd. 1. D  rops of sunshine: Vitamine D3 op basis van sojaolie. Hoeveelheid per dropper: 200 IU . Prijs: € 10,95 Code: VD3D 2. Vitamine D3 van Sanopharm. Door het emulgatieproces wordt vitamine D3 dusdanig bewerkt dat de deeltjesgrootte van deze stoffen overeenkomt met die in moedermelk. 1 druppel bevat: Vitamine D3: 25 mcg (1000 i.u.)Verpakkingsgrootte: 10 ml – dit zijn minimaal 240 druppels. Prijs: € 19,95 Code: D3SN Beide zijn Tarwe-, gluten- en gistvrij.

Astaxanthine   De sterkste antioxidant uit het water heet astaxanthine. Astaxanthine is afkomstig van de groene alg Haematococcus pluvialis. Royal Green’s Astaxanthine wordt in een schone omgeving op Hawaï gekweekt en is dus van 100% natuurlijke oorsprong. De alg is absoluut vrij van chemische toevoegingen en wordt na de oogst op een zuivere superkritische CO2 wijze geëxtraheerd. Het resultaat is een super breed, zuiver en hoog geconcentreerd product. Astaxanthine behoort tot de carotenoïden familie (waaronder beta-caroteen, luteïne, lycopeen, zeaxanthine en xanthophylls valt) en heeft bijzonder krachtige antioxidatieve eigenschappen. Astaxanthine heeft als enige van de carotenoïden familie het voordeel dat het in staat is door te dringen op vele verschillende plaatsen in het lichaam (zoals de hersenen, de ogen, gewrichten & de huid) en kan hier geweldige antioxidatieve ondersteuning bieden. Astaxanthine beschermt het lichaam tegen vrije radicalen en is dus het anti-aging product bij uitstek. Prijs: 29,95 Code: ASTX

februari | maart 2012   18.2 Frontier     49

Prijzen exclusief verzendkosten | Guarana zaden | Tribulus terrestris | Drops of sunshine + vitamine D3 | Astaxanthine

opwekkend

Guarana zaden   Guarana is een bessenstruik die in Venezuela en in de noordelijke delen van Brazilië groeit. De guaranaplant bevat cafeïne en werkt daardoor opwekkend. Zoals veel andere cafeïnebevattende planten, wordt deze gebruikt om dranken mee te maken. Vooral in Brazilië, waar deze meestal ook worden geproduceerd zijn ze erg populair. Het is een zachtaardige stimulant die heel bruikbaar is wanneer de hersenen geïrriteerd zijn of gedeprimeerd door veel mentale inspanning, of wanneer er sprake is van moeheid of uitputting vanwege warm weer. Het heeft dezelfde samenstelling als cafeïne, theïne en cocaïne en daarmee dezelfde lichamelijke werking. Het kan worden gebruikt bij spanningshoofdpijn, bij ongemakken die horen bij de menstruatie of bij uitputting gevolgd door verstrooidheid. Prijs: € 15,- Code: GUSE


Frontier verkoopt ook:

Parastroy 180 capsules + 2 gratis cd’s

Ceder balsem crème | etherische olie | Parastroy | Prijzen exclusief verzendkosten

Tijd voor de jaarlijkse parasietenkuur? Met parastroy pakt u ze allemaal aan. Parastroy bestaat uit zorgvuldig geselecteerde kruiden, enzymen en natuurlijke ingrediënten die een krachtige schoonmaak van het lichaam bewerkstelligen. Het pakket bestaat uit 2 delen: Para Rid en Para Sweep. Met Para rid versterk je het immuunsysteem en pak je de parasieten aan om vervolgens met Para Sweep de gifstoffen uit uw darmen en nieren te verwijderen. Met gratis 2 wellness cd’s. Prijs: € 24,95 code: PARS

reinigend

Biologische etherische Lotus, Kaneel en Sandalwood/hout olie Heerlijke oliën te gebruiken als parfum. Lotus is heerlijk licht en fris en werd in het oude Egypte gebruikt door Priesters en Priesteressen in tempeldiensten om de Universele Energie te kunnen ontvangen. Met deze energie creëerden zij hun eigen werkelijkheid. Lotus reinigt disharmonie van de Kruinchakra membranen en het Goddelijke Kosmische lichaam. Het geheim van Lotus is dat het de mensheid helpt om de verbinding te leggen tussen de geest en de Kosmos. Lotus werkt als een spirituele transporteur waardoor men zich met het mysterie kan verbinden en op een hoger spiritueel niveau kan komen. Sandelhout heeft een kalmerend effect bij meditatie, kaneelolie bestaat sinds het Oude Egypte en werd gebruikt als oliebalsem. Prijs: € 12,50 Code: Lotus: LOTU, Kaneel: BKOL, Sandalwood: BSWO

geurend

Ceder balsem crème Wilt u een frisse stralende huid die gevoed wordt met de puurste ingrediënten? Probeer eens de gezichtscrèmes van Anastasia. Deze producten zijn vervaardigd vanuit de visie die de boeken van Anastasia beschrijft. De dagcrèmes zijn er in twee soorten: 1. Ceder verjongende balsem crème met: Oleohars cederhout, bijenwas, extract van Siberische spar, druivenpitten, ceder en sandelhout. Prijs: € 21,95 code: CCVB 2. Ceder Balsem Crème met Chaga & Mumio. Ingrediënten: Oleohars Cederhout, bijenwas, propolis, olie van Chaga berk extract, duindoorn, grapefruit, druivenpit, tarwekiemen en ceder. Prijs: 23,95, Code: CCCH

Tevens verkrijgbaar: In ons assortiment hebben we verschillende adaptogenen en organic / raw superfoods: Purple Corn | Gojiberries | Maca | MSM poeder | Chlorella | Spirulina | Kelp | Chia zaden | Mulberries | Wheatgrass | Cacao beans, poeder, nibs & rauwe boter | Kokosolie | Apricot Kernels | Fo Ti poeder | Agave nectar | Gula Java | Yacon Syrup | Mesquite Poeder | Lucuma Poeder | Carobe poeder | Ierse Moss | Camu Camu berrie Poeder | Acai poeder | Bijenpollen | geschilde hennepzaden | Hennep olie & hennep proteïne poeder | Schisandra bessen & poeder | Catuaba | Psyllium husk Naast onze collectie superfoods verkopen we ook: Reishi | Cordyceps | Chaga | Colloidaal zilver & zeep, lotion en zonnebrand SPF 20 | MMS | Pro-biotica | Vitamine D3 | Enzymen | Dode zee zout | Keltisch zeezout | Stemenhance | natuurlijke creme’s van Yerba Vita | Aloeride | Silicium | Duo kruidenelixer | Vitamine B complex van New Chapter | Healthforce producten | Pure planet producten| Nanopod | Wormwood 50     Frontier 18.2   februari | maart 2012

stralend

complex | Grapefruit seed extract | Aloë dent tandpasta | Zeoliet | Samento | Banderol | Cumanda | Magnesium Chloride | Noni sap | Black Krachai | Pearlcium | Pinhole Readers | Moldaviet stenen | Kristallen schedels | Adya Clarity water | Coca thee | Cayenne peper en nog veel meer! N.B: Volgens Europese wetgeving mogen in informatie over voedingssupplementen geen specifieke ziekten worden genoemd, waarvoor de middelen een genezende werking zouden hebben. Deze productenbeschrijvingen hebben geen intentie om een diagnose te stellen, te behandelen of wat voor ziekte dan ook wonderbaarlijk te genezen. We richten ons op preventie, voorkomen is namelijk ten alle tijden beter dan genezen. Raadpleeg bij ernstige aandoeningen altijd eerst uw arts of therapeut. Prijzen zijn vermeld in euro’s en kunnen in de loop van het jaar aangepast worden. Frontier Magazine 2012


advertenties

FRONTIER MAGAZINE abonnementen informatie

Nederland: 4 nrs. voor € 22,- of 9 nrs. (1 jaar) voor € 44,- 18 nrs. (2 jaren) voor € 80,- Europa: 9 nrs. (1 jaar) € 58,Welkomstgeschenken (alleen voor Nederland): • bij een 1 jaar abonnement: 5 vorige nummers kado of 13 Manen Snelgids • bij een 2 jarig abonnement: 1 2 vorige nummers kado of Gezond Tuinieren van Lucas Slager

FRONTIER MAGAZINE is al sinds 1995 hèt tijdschrift voor mensen met een grensverleggend bewustzijn.

grensverleggend NEEM of GEEF een jaar- of tweejarig abonnement en ontvang Gezond Tuinieren van Lucas Slager (2 jaar)

bewust

kijk op www.frontiermagazine.nl voor meer informatie of bel 020 - 3309151

zijn ?

Nederland: 4 nrs. voor € 22,- of 9 nrs. (1 jaar) voor € 44,18 nrs. (2 jaren) voor € 80,- Europa: 9 nrs. (1 jaar) € 58,-

Frontier Magazine, Postbus 10681, 1001 ER Amsterdam, Tel: 020-3309151  e-mail: info@fsf.nl  www.frontiermagazine.nl abonnementsprijs Nederland: 4 nrs voor € 22, of 9 nrs (1 jaar) voor € 44, 18 nrs (2 jaren) voor € 80 Europa: 9 nrs (1 jaar) € 58 cadeau-abonnement Cadeau-abonnementen lopen automatisch af. De gever van een cadeau-abonnement ontvangt zelf het welkomstgeschenk. De ontvanger krijgt een brief waarin staat dat het abonnement van u afkomstig is. ingangsdatum abonnement Uw abonnement gaat in met het eerstvolgende nummer (Frontier 18.2), indien wij uw aanmelding en betaling voor 15 maart 2012 hebben ontvangen. abonnementsvoorwaarden • Aanbiedingen in dit nummer zijn geldig tot en met 15 maart 2012.

• Het abonnementsgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan d.m.v. een automatische incasso. Betaling via een toegestuurde factuur is ook mogelijk. • Welkomstgeschenken worden verstuurd na ontvangst van het abonnementsgeld. • Uw adreswijziging graag minimaal 3 weken voor verhuizing opgeven. • Alle abonnementen gelden tot wederopzegging en worden zonder opzegging automatisch met een jaar verlengd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. • Het opzeggen van uw abonnement dient, schriftelijk of per email, minimaal 4 weken voor afloop van de abonnementsperiode te geschieden. • De abonnementsaanbiedingen gelden alleen voor nieuwe abonnees die de afgelopen 2 jaar geen abonnement op Frontier Magazine hadden. • Woont u of de ontvanger niet in Nederland, neem dan telefonisch of per email contact op met Frontier. • Prijswijzigingen voorbehouden.

februari | maart 2012   18.2 Frontier     51


advertenties Tesla Energy Center Amsterdam Sarphatipark 136hs 1073 EE Amsterdam +31 6 81 41 67 88 info@teslaenergycenteramsterdam.nl www.teslaenergycenteramsterdam.nl

COUPON voor een gratis kennismakingsbehandeling met de Tesla Energy Lights (TEL)* Lees het interview met ons in dit nummer van Frontier

* Deze bon meebrengen; alleen op een zaterdag. Geldig tot en met 30 april 2012.

Hoe overleef ik een

wereld catastrofe

Uitdaging om een nieuwe civilisatie te stichten

Patrick Geryl

In zijn vorige boeken presenteerde Patrick Geryl een huiveringwekkend scenario dat volgens hem gaat plaatsvinden: een volledige en complete destructie welke al vele malen in het verleden van de aarde is voorgekomen en nogmaals zal toeslaan. De buitenste aardkorst wordt in een chaos gesmeten met super-aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en vloedgolven. Landmassa’s en zeeën worden in enkele uren totaal herschapen. Onze beschaving zal plots ten einde komen. Wereldwijd zullen er miljarden doden vallen. Slechts weinigen maken een kans op overleving. Geconfronteerd met dit immense cataclysme vraagt Geryl aan de mensheid om zich hierop voor te bereiden. De toekomst ziet er héél bleek uit, maar de te overwinnen obstakels kunnen worden genomen. In dit boek verschaft Geryl de blauwdruk voor degenen die deze calamiteit wensen te overleven. Ook hoe ze zich moeten voorbereiden en opnieuw zegevieren over de natuurkrachten. Hij legt uiterst gedetailleerd de myriaden problemen uit welke de overlevenden zullen tegenkomen en de voorbereidingen die genomen dienen te worden om ze te overkomen. Het is zijn hoop dat met behulp van deze informatie voldoende mensen de uitdaging aangaan om een nieuwe civilisatie te stichten en zo het voortbestaan van de mensheid te verzekeren… Een uitgave van Frontier Publishing. Verkrijgbaar in de reguliere boekhandel of bij Frontier Bookshop, Leliegracht 42, 1015 DH Amsterdam tel: 020-3309151 info@fsf.nl www.frontierpublishing.nl

56     Frontier 18.2   februari | maart 2012

272 pagina's | Paperback | € 19,90 e-book voor iPad: € 4,99 (via Tablisto

Hoe overleef ik een

wereld catastrofe

Patrick Geryl

)


advertenties

Aqua OPTIMIZER® voor gevitaliseerd kraanwater

Aqua OPTIMIZER® verwijdert de belastende informatie uit het geheugen van kraanwater. De Aqua OPTIMIZER® resoneert met de grondtoon van de Nieuwe Tijd en meet een boviswaarde van meer dan 2 miljoen eenheden. Hierdoor gaan we ook van binnenuit anders om met de invloed van electrosmog, geopathische en electrochemische belastingen. Het zorgt voor meer harmonie in de leef- en werkomgeving. Compacte vormgeving, eenvoudige montage, onderhoudsvrije werking. 30 dagen niet tevreden - geld terug garantie. Vitaliteit Service, 020-4720397 vitaliteit-service@zonnet.nl

60     Frontier 18.2   februari | maart 2012


Frontier Magazine Frontier Magazine jaargang 13.1 nr. 71 - mrt / apr 2007

Frontier Magazine jaargang 14.5 nr. 80 - sep / okt 2008

Frontier Magazine jaargang 13.2 nr. 72 - mei / jun 2007

Frontier Magazine jaargang 14.6 nr. 81 - nov / dec 2008

De Boodschap van de Engelse Graancirkels in 2006 • Wonen we in een Magnetron? • Waterklankbeelden en kwantummechanica • Planetaire invloeden op de beschaving • Is geschiedenis fictie? • Canadese Minister bevestigt aanwezigheid Buitenaardsen • Dossier X: Springveren Jack • 9/11 - overheidsrapport WTC vals en misleidend • Controlestaat Nederland

D e Wondercode in de praktijk; aantrekkingskracht tussen de getallen • Anastasia bezoekt een andere planeet • 2012 klimaatsverandering in ons zonnestelsel en de kracht van Hunab K’u • Kringen van Macht achter UFO-geheimhouding • Het Gizeh plateau gescand: de zoektocht naar een ‘Zaal met Historische Documenten’ • Zeewater, Een veilig substituut voor bloedplasma? • Paul Pantone de uitvinder van de vrije energie motor? • Verkeerd verbonden • Nieuwe spirituele omroep INDIGO heeft een vliegende start! • Australische Kosmologie • Een Satanslied... of een zwanenzang? (Alleen nog digitaal.)

Frontier Magazine jaargang 13.3 nr. 73 - jul / aug 2007

Gardasil vs Baarmoederhalskanker • Hemelse boodschapper Maudy Fowler: ‘Hoe meer harten ik bereik, hoe beter’ • De verborgen agenda van NASA, deel 3 • De UFO Hacker • Het mysterie van Gotische Kathedralen • Kristallen Schedels • Rotsvast bewijs voor prehistorisch Poollicht • De Aesculaap en de misleiding van de mensheid • Het geheim van Zionsburg • Barack Obama, de Brzezinski coup • Centre Lothlorien

Kosmologie van de drie werelden • Gardasil vs Baarmoederhalskanker deel 2 • Cayenne peper • Interview met Daan de Wit over de volgende oorlog • Nieuws van de stichting Eco Lodge(ic) • Interview met Paul Harmans over UFO’s • De verborgen agenda van NASA, deel 4 • De opkomst van het vierde rijk • POMPEII een stad in de Middeleeuwen • Roepende in de woestijn • En nu is het genoeg! • Elke Maya Zonnezegel is te ervaren in specifiek gedrag! • Symbool van ons leven • Kunst met een verhaal

Frontier Magazine jaargang 15.1 nr. 82 - jan / feb 2009

Wie heeft er baat bij een draadloze samenleving? • Grandma Chandra bundelt krachten met Chief Golden Eagle en Judith Moore • Robbert van den Broeke: Bewustzijn is kwetsbaar • Noord-Korea, Rumsfeld en Bommen • Het vingerlabyrint als gids op de levensweg • Ervaringen met Indiase Avatars • Hoe de Nederlandse overheid een fraude van 4,5 miljard euro geheim houdt. • Nieuws van de stichting Eco Lodge (ic) • Zelfgenezing van kanker • Bizarre hexagonale vorm op Saturnus

D e opkomst van het vierde rijk (deel 2) • Anastasia, Zieneres van de Siberische Taiga • Drs. P spreekt: Zielsverhuizing is volkomen tegen mijn principe • Gardasil vs Baarmoederhalskanker deel 3 • Goud en Zilver, oude remedies, terug in een nieuwe vorm • Stop de Draadlozing • Over de relativiteit van theorie en de vorm van inhoud (deel 1) • Introductie van de Chinese I Ching kalender • De graancirkels van 2008 • En nu is het genoeg! (deel 2) • Crisis als herkansing (deel 1) (Alleen nog digitaal. Kijk voor het complete nummer online: www.frontiermagazine.nl/fr15_1.html)

Frontier Magazine jaargang 13.4 nr. 74 - sep / okt 2007

Frontier Magazine jaargang 15.2 nr. 83 - mrt / apr 2009

Frontier Magazine jaargang 13.5 nr. 75 - nov / dec 2007

Frontier Magazine jaargang 15.3 nr. 84 - mei / juni 2009

Uri Geller: Een ruimer bewustzijn is de sleutel naar een andere wereld • Er komt geen nieuwe Zondvloed • Roswell jubileum • Dossier X: Vaas bevat wereldkaart van Atlantis • Kinder-exodus uit Tibet • De verborgen UFO-agenda van de schaduwregering • Reis naar de Holle Aarde afgelast • Oroloro – De wereld van de Quantum Wisdom Keeper • Ezechiël, Mozes en Ockham • Mensen zijn gemaakt voor het Aardse land • De logica van Iridium

Interview met de mannen achter Grenswetenschap.nl • De boodschap van rapper Lange Frans • De Engelse Graancirkels van 2007 • Jason, een indigokind • De gevolgen van mobiele telefonie voor de mensheid • Vaccinatie, Het failliet van een mythe • Actie tegen biometrisch paspoort • De verborgen UFO-agenda van de schaduwregering (deel 2) • Waarom we het tegenwoordig zo druk hebben • Sitchin’s Twaalfde Planeet (deel 2) • Gratis energie? Let’s do it! (Alleen nog digitaal.)

Frontier Magazine jaargang 14.1 nr. 76 - jan / feb 2008

Agenda 21 van de Verenigde Naties • Een interview met Karl Hammer Kaatee • Bewustzijnmaker Ratelband roept op tot revolutie. • Het geheim van de Inca • De oplossing van de energiecrisis: SupermagneetStroomConverters • De bitterzoete (bij)smaak van suiker • Vaccinatie - deel 2 – Gevolgen op de lange duur • Eckhart Tolle • Mayasymboliek in het dagelijks leven • Een impressie van het Frontier Symposium 2007

Frontier Magazine jaargang 14.2 nr. 77 - mrt / apr 2008

Apollo 17: uitgelicht en ontmaskerd • Peter Toonen: Transformatie der materie • Ervin Laszlo: ‘U en ik zijn vlinders die de wereld kunnen veranderen’ • 2012 Openbaringen van de Vrijmetselarij • Holle ruimtes onder het Gizeh plateau • MMS, geen geheimen (deel 1) • Column: Wat mag de overheid van ons weten? • Het Vaticaan en de terugkeer van Planeet X • Nederlandse graancirkels 2007 • Op weg naar 2012, de laatste afslag?

Frontier Magazine jaargang 14.3 nr. 78 - mei / jun 2008

E pische Vloed veroorzaakte IJstijd • De Magie van vierkanten en cirkels • Wat kunnen we doen voor onze privacy en onze vrijheid? • Scholen? ‘Weapons of Mass Instriction’! • Een nieuw wereldbeeld op basis van universele wetten • Annunaki en een begaafde Maorihealer • De 13 Manen Maya Kalender in de praktijk • Rosslyn Chapel en 2012 • MMS, geen geheimen (deel 2) • Wat u moet weten over de tijd 2008-2012 • De Sleutel tot alles • De verborgen agenda van NASA • Column: Terug naar de oerdis (Alleen nog digitaal.)

Frontier Magazine jaargang 14.4 nr. 79 - jul / aug 2008

Project Camelot • Melk: niet zo goed voor elk • Codex Alimentarius • Afbraak van het onderwijs • Interview met Willem Middelkoop: Alles over de kredietcrisis • Supermagneetstroomconvertors • Het symbool voor eenheid: gevederde slang • Sitchin’s Twaalfde Planeet (deel 3) • De verborgen agenda van NASA, deel 2 • De (on)mogelijkheden van MMS

68     Frontier 18.2   februari | maart 2012

Anastasia, Zieneres van de Siberische Taiga (deel 2) • Atlantis herrijst • DNA activering • Over de relativiteit van vorm en inhoud (deel 2) • De helende handen van Eric Pearl • Wat doen we als we niet alleen zijn? • De Chinese I Tjing kalender • De mensheid, een komeet en Noach • En nu is het genoeg! (deel 2) • Crisis als herkansing (deel 2) • De vis is op • Excursie op grens van wetenschap en fantasie

Brandweerman Roswell: het was een vliegende schotel • Ontwaken met Rananda • Magnesiumchloride voor gezondheid & verjonging • Natuurmens Viktoror Schauberger • Kredietcrisis, de nieuwe religie • Mangosteen en Granaatappel • Over de relativiteit van theorie en de vorm van inhoud (deel 3) • De financiële Derde Wereldoorlog • Sitchin’s Twaalfde Planeet (deel 4) • Draadloos Groningen • Is het tijd voor een Obama in het Vaticaan? • Sophia’s ei

Frontier Magazine jaargang 15.4 nr. 85 - jul / aug 2009

D raadloos Groningen (deel 2) • Bilderberg-ingewijde bevestigt dat elite 2/3 van mensheid wil ‘verwijderen’ • Breaking News: Paul Pantone is vrij! • Vrije Energie: Hoe staat het daar nu mee? • Nieuw boek van Lucas Slager: In de ban van het leven • Alles = Energie = Alles • Over de relativiteit van theorie en de vorm van inhoud (deel 4) • De 13 Manen Kalender • Stamcellen en de zilver connectie: een modern genezingswonder • Rawfood, geen one size fits all • Resonantie is de weg terug naar perfectie • De rol van Saturnus in de evoluatine van het heelal • Interview met: homeopathisch arts en waarheidszoeker Tinus Smits (Alleen nog digitaal.)

Frontier Magazine jaargang 15.5 nr. 86 - sep / okt 2009

Close Encounters in Brabant • Maya Mysterien ontwaken • De Nederlandsche Bank • De depressie-epidemie • De wederopstanding van het Nazi-persoonsbewijs • Patricia Cori • Interview met Henk Trentelman • Asperge tegen kanker • Smudging: de kracht van heilige rook • Zeitgeist en de geinspireerde mens • Vaccineren of niet? • De rol van Saturnus in de evoluatine van het heelal

Frontier Magazine jaargang 15.6 nr. 87 - nov / dec 2009

Pijn aan je knieen? • Akhaldan en de geneeskruiden • Talks about Mind over Matter • Op de Salomonseilanden leven nog steeds reuzen • Vaar, Laura, Vaar • Interview met Henk Trentelman - deel 2 • The Return of the ancestors gathering • De Maya van de eeuwige tijd • Atlantis Orb komt naar Amsterdam • 2012 hype • Oogst Nederlandse graancirkels 2009

Frontier Magazine jaargang 16.1 nr. 88 - jan / feb 2010

Planeet X: komt hij terug en zo ja; wanneer dan? • De sleutel tot Het verloren symbool: de kracht van intentie • Geld is een illusie • De Gaza-oorlog: een jaar later • Zandcirkels: De Taal van het Licht en het ascensie proces naar de 6e wereld • Interview met Henk Trentelman - deel 3 • Groen & Gezond • Jassentechniek: Verlost van ballast • MMS2 • De Engelse Graancirkels 2009 • Frontier Symposium 2009 (Alleen nog digitaal.)
overzicht laatste 5 jaargangen Frontier Magazine jaargang 16.2 nr. 89 - mrt /apr 2010

A vatar; een boodschap uit de toekomst • De magische kracht van Avalon • Speciale boodschap voor President Obama • Het ware verhaal van de Kever • Illuminati gebruiken Magick tegen ons • Uiterst geheime Amerikaanse UFO onderzoeken • Energieweek op Lothlorien • Cordyceps, een wel heel bijzondere paddestoel met helende kwaliteiten • De Engelse Graancirkels 2009 (deel 2) • Vrede begint bij jezelf! • De verbazingwekkende afbeeldings technieken van Dr. Harry Oldfield • Free Energy wetenschapper sluit contract met Greer’s Orion project • Het wondermiddel DMSO

Frontier Magazine jaargang 16.3 nr. 90 - mei / jun 2010

H et Hart en het Global Coherence Initiative • Plant Spirits en hun geneeskracht • Intriges rond grottenstelsel Gizeh Plateau • Boodschap van de Elders • De Orde der Illuminati • De Tijd vliegt • De Staat van Nederland • Wie bepalen het nieuws in Nederland? • De Power of Music • Het is tijd voor een nieuwe Wereld Tijdperk • Reptielen, psychopaten en oneindig bewustzijn (Alleen nog digitaal.)

Frontier Magazine jaargang 17.5 nr. 98 - juni / juli 2011

Goud voorbij de $ 1500 grens • UFO’s zijn echt• Rennes-le-Château in Frankrijk en Glastonbury in Engeland – deel 3 • Gelukkig Nieuw Wit Ritmische Tovenaar Jaar! • De VamacharaArchieven, deel 1 • Kogels van Kernafval • Schadelijke straling: het roer kan nu om! • Helen of genezen? • Met een mp3 je vrijheid tegemoet • Tarwegrassap

Frontier Magazine jaargang 17.6 nr. 99 - juli / aug 2011

Bilderberg 2011 • Voorspellingen van de Indische Palmbladeren voor de huidige tijd, 2012 en erna • De Vamachara-Archieven deel 2 • Paus van Satan • De theorie van de 5 kindconclusies • De vloek van de Noord-Amerikaanse Indiaan • Bekentenissen van een anonieme Zwitserse bankier over de Bilderberg groep • Terugkeer van mineralen in de landbouw • Gamificatie • Chaga, de Koning onder anti-oxidanten

Frontier Magazine jaargang 16.4 nr. 91 - jul / aug 2010

Frontier Magazine jaargang 17.7 nr. 100 - sep / okt 2011

Frontier Magazine jaargang 16.5 nr. 92 - sep / okt 2010

Frontier Magazine jaargang 17.8 nr. 101 - okt / nov 2011

P lant Spirits en hun geneeskracht • Wat straling doet met je bloed • Waarom er goede en slechte dagen zijn • Nederland: wieg van corporatie en Wereldbank • Als de pinautomaten leeg blijven • Het Einde van de tijd? • Graancirkel – ET-interventie? • Codependentie als spiegel voor jezelf • Tesla 144 jaar uitvinder • Ziekte van Lyme • Mysterie monolieten Paaseiland opgelost • De waterende Sfinx • Overlevingstechnieken voor natuurlijke nieuwsgierigheid (Alleen nog digitaal.)  ilt u een groeiend bedrijf? Groei dan zelf. • Samen-werken is de enige weg • De geboorte W van een nieuwe mensheid (deel 1) • Het verband tussen het martelaarschap van Jezus, de Tweede Wereldoorlog en de War on Terror • Brandnetel, koning van mijn mostuin! • Zetmeelrijke voeding en ons Genoom • Hoe zult u zich de zomer van 2010 herinneren? • Oogst Nederlandse graancirkels 2010 • Vrije- of nulpuntenergie machines • Zwarte versus witte occultisten in het Duitsland rond WO-II • Cannabis doodt kanker • De pseudowetenschap van de anti-ufologie • De magische wereld van het oude Egypte

Frontier Magazine jaargang 16.6 nr. 93 - nov /dec 2010

Fascinerend debuut van jonge auteur • De pseudowetenschap van de anti-ufologie • Boodschap van de Elders • Nederlandse graancirkels anders ‘zien’ • UFO charme offensief • Beproeving als inwijding • John Lennons grootste werk moet nog komen • De geboorte van een nieuwe mensheid deel 2 • Zwarte versus witte occultisten in het Duitsland rond WO-II • Duurzame energieopwekking • De Reconnectie onder de microscoop van de wetenschap • Grapefruit Seed Extract • Vermijd Genetisch Gemodificeerd voedsel

Frontier Magazine jaargang 17.1 nr. 94 - jan / feb 2011

Grenzeloos actueel • Micha kat – een gedreven man • De WikiLeaks hutspot • Heilige Graancirkels • Een nieuwe ontdekking van een oude kristallen schedel • 2012: ontmaskering • De Boodschap van de Essenen • Hitlers vlucht uit Berlijn • Wereldleiders in de ban van de Ring • Entiteiten, exorcismen en de slimste methodes voor psycho-energetische zelfverdediging (deel 1) • Het effect van straling op de geest • Mediwietolie, het ideale volksmedicijn • Je bent wat je eet

Frontier Magazine jaargang 17.2 nr. 95 - feb / mrt 2011

Invloed van de ‘onzichtbare’BIS bank • De Vamachara-Archieven deel 3 • Ziekte van Alzheimer verbetert na 37 dagen kokosolie • De piramide van Austerlitz • Bewijs gevonden van oude elektrische apparaten in de Grote Piramide? • Forever 27 Club • Technische en Medische Revolutie? • Out of the box-denken tegen kanker

Akaija: Wij zijn Een • De Vamachara-Archieven deel 4 • Ananas • De nederlandse graancirkels van 2011 • De 5 oorzaken van overlijden • De Menselijke Geest past in een Lucifersdoos • Nikola Tesla: “De toekomst is van mij” • De herontdekking van aether • Voed het land dat ons voedt • Smoking gun voor egyptologie gevonden • Vrijland Vrijgeld

Frontier Magazine jaargang 17.9 nr. 102 - nov / dec 2011

‘Het Einde’, nieuw boek van Linda van den Boogert • De Vamachara-Archieven deel 5 A • NASA voorspelt Super Zonnestorm in 2012 • Mensenras, sta op • Het is tijd voor een revolutie • Heptaparaparshinokh • Maak u klaar voor de ultieme mindfuck! • Onthulling van het GizehGeheim • De puinhopen van 96 jaar Einstein relativiteit • De Staat van Nederland Nederland tussen 2002 en 2012 • Simon Vinkenoogs Bardo • Lothlorien Vredesfestival • Dromen van Wolfgang Pauli

Frontier Magazine jaargang 18.1 nr. 103 - jan / feb 2012

Mystieke Plekken in Zuid-West Engeland • Er is een Fonds nodig om de economie te herstellen • De Vamachara-Archieven deel 5 B • Over de Venus Transit op 6 juni 2012 • Boekbespreking Stone Age Psychedelia • Op zoek naar de ‘Otherworld’ – deel 1 • Flesh and Bones • Moeder Aarde schreit • De Wetenschap van de Schepping • Stand van Zaken Vrije Energie • De Mens is een stinkende sok geworden! • Verder praten over bewustzijn • Lichaamspijn medicijn • Zeven stappen naar een nieuwe samenleving • Jaarvoorspelling 2012

Entiteiten, exorcismen en de slimste methodes voor psycho-energetische zelfverdediging (deel 2) • Grenzeloos Actueel • De verovering van de wereld (deel 2) • Minder ademen maakt gezond • Waar de wereld om vraagt: Alert-zijn • Graancirkels in een breder perspectief • Stonehenge en Silbury Hill • Wereldcontrole via persoonsnummers • Eenoog in het land van de blinden • Silicium als heilzame wering voor het menselijke lichaam • Internationaal en Multicultureel Vredesfestival • De zon in een ander daglicht

DIGITALE FRONTIER VOOR iPAD VIA TABLISTO APP

Frontier Magazine jaargang 17.3 nr. 96 - mrt / apr 2011

Vanaf nummer 13.1 geldt de volgende aanbieding: • Prijs per exemplaar € 5,95 • 5 exemplaren € 20,• 10 exemplaren € 35,• 25 beschikbare exemplaren € 60,Verzendkosten € 6,- (ongeacht het aantal)

Frontier Magazine jaargang 17.4 nr. 97 - mei / juni 2011

Verkrijgbaar bij: Frontier Bookshop Leliegracht 42, 1015 DH Amsterdam, Tel: 020-3309151 e-mail: info@fsf.nl

Handleiding voor 2011 • De rijke man en de arme Lazarus • De digitale Apocalypse • De laatste twintigvoudige versnelling in de Maya-kalender • De omgeving van de Sfinx • De vergeten jaren van Jezus in India en Tibet • Smit geneest volksvijand nummer 1: kou • Parasieten en galstenen in je lijf • Geluiden vanuit de ruimte • Rennes-le-Château in Frankrijk en Glastonbury in Engeland • Het Verzamelpunt

Is het voorbestaan van de natuurgeneeskunde in gevaar? • De wederkomst van de tweede zon • George Adamksi: Eerherstel door Oude Wijsheid en recente getuigenissen • De vergeten jaren van Jezus in India en Tibet – deel 2 • Rennes-le-Château in Frankrijk en Glastonbury in Engeland – deel 2 • Art of Living: Het recept voor diep gevoeld geluk bestaat! • ‘Eindeloos Bewustzijn’ en ‘Leven na de dood’ • Het begin van de negende onderwereld in de MayaKalender • Verslag ‘Secret Space Program’ • 2012: De terugkeer van de Goden

PRIJZEN VOOR PAPIEREN FRONTIER: Prijs per exemplaar € 5,95. Verzendkosten € 6,(ongeacht het aantal)

februari | maart 2012   18.2 Frontier     69


advertenties

Noorder Inzicht 2 Het 2e Pateo-congres voor Noord-Nederland vindt plaats op zondag 26 februari 2012 bij Hingstman in Zeijen (nabij Assen). De toegangsprijs voor dit congres

- verzorgd vanuit de Pateo Academia is €9 incl. een boekje van Pateo

Kijk voor meer informatie en aanmelding op de Agenda van Pateo nl

pateo

.nl

onthult heelheid

Informatie en reserveren:

De revolutie in healing! The Reconnection® opleidingen: Energie, licht en informatie!

Dr. Eric Pearl

Eindhoven: Level III 17 - 18 maart 2012 Amsterdam: Level I/II 8 - 10 juni 2012 Level III 11 - 12 juni 2012 Vertaling naar Nederlands

Introductielezing op 8 juni! B o e k vó ó r m a a r t m e t 2 1 % ko r t i n g !

www.blizevents.com info@blizevents.com +31 (0) 35 888 46 28

Ook bij Bliz Events: Maart: Christian Pankhurst

Heart Communication Mei: Julia Cameron

The Artist's Way februari | maart 2012   18.2 Frontier     87


advertenties

tesla nikola

160 pagina's | Full colour | Hardcover | € 22,e-book voor iPad: € 7,99 (via Tablisto )

Tesla (1856 – 1943) is overduidelijk de grootste uitvinder van de moderne tijd. De maatschappij kon in een snel tempo naar een nieuw tijdperk gaan, alleen maar dankzij de uitvindingen van deze van oorsprong Kroatisch-Servische flamboyante uitvinder. Een totaal van 700 patenten hebben we allemaal aan deze ene man te danken, waardoor we onder andere wisselstroom, radio, de tl-buis, draadloze besturingen en robotica kunnen gebruiken. Verder staat hij aan de basis van vele uitvindingen. Aan het begin van de 20e eeuw legde Tesla de basis voor het onbeperkt af kunnen tappen van energie uit de aether en was hij begonnen met draadloze energie voorziening. De politiek nikola en de multinationals zagen daar geen brood in, en werkten Tesla op alle fronten tegen. Aan het begin van de 21ste eeuw begint het gedachtegoed van Tesla weer tot leven te komen, alleen is het werk van Tesla door weinigen te begrijpen, laat staan opnieuw uit te voeren. Tesla De toekomst is van mij voert in dit boek grotendeels zelf het woord.

tesla Autobiografie

De toekomst is van mij

Een uitgave van Frontier Publishing. Verkrijgbaar in de reguliere boekhandel of bij Frontier Bookshop, Leliegracht 42, 1015 DH Amsterdam, tel: 020-3309151 info@fsf.nl www.frontierpublishing.nl

88     Frontier 18.2   februari | maart 2012

MCT olie Nu ook te koop bij Frontier!

Bekend van het artikel: ’Ziekte van Alzheimer verbetert in 37 dagen met behulp van kokosolie’ uit Frontier Magazine 17.7 VerhoogT de liChaaMsproduCTie VaN keToNeN Ketonen zijn een krachtige brandstof voor de hersenen. Studies wijzen uit dat als de hersenen ketonen gebruiken, ze 25% meer energie produceren. • Meer spierontwikkeling • Activeert vetverbranding • Langdurig energie

prijs per fles van 500 ml: € 34,95 Bel of mail: Frontier Leliegracht 42 1015 DH Amsterdam info@fsf.nl 020-3309151


FRONTIER PUBLISHING

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

nu het Mexicaanse virus over de wereld raast, gevoelens van angst worden aangewakkerd, velen in verwarring zijn over wat er gaande is, informatie en desinformatie elkaar afwisselen, overheidskanalen niet over de werkelijke achtergronden vertellen en/of hiervan niet op de hoogte zijn, maar wel vaccinatie propageren, proefpersonen zich reeds aanmelden voor de eerste vaccintests en het tijdstip van al dan niet verplichte vaccinatie dichterbij komt, is het belangrijk stil te staan bij wat er aan de hand is. Dit boekwerkje wil een ondersteuning zijn in de meningsvorming bij de keuze van het al dan niet vaccineren tegen de ‘Mexicaanse griep’. De Werkgroep ‘WijWordenWakker’ hoopt met dit boekwerkje primair een brede discussie op gang te brengen in nederland en België. Het gaat om een buitengewoon ernstige kwestie, die ieders aandacht verdient. De werkgroep geeft geen adviezen inzake dit onderwerp, mede gezien het feit dat er geen arts deel van uitmaakt. er is geen tijd te verliezen.

Vaccineren of niet?

Bijdrage tot discussie voor het maken van een keuze

Deel 1 uit de Aztlan serie

Boek der Liefde

De zoektocht naar het verborgen evangelie van Maria Magdalena Ton van der Kroon In de elfde eeuw wordt de jonge monnik Antonius tijdens de bouw van een basiliek in Vézelay op het spoor gezet van de geheime kennis van Maria Magdalena. Dit zet zijn christelijke wereldbeeld volledig op zijn kop. Zijn zoektocht leidt hem naar het boek dat in de officiële kerkelijke leer ontbrak: het boek van de onvoorwaardelijke liefde tussen mensen. Dit is de weg van Maria Magdalena: het pad dat levensgevaarlijk is, omdat het ‘ketters’ is en door de katholieke kerk verguisd. De gnostische literatuur beschrijft Maria Magdalena als de ‘Apostel der Apostelen’ en de discipel die Jezus op zijn mond kuste. Zij is niet de bekeerde hoer, die de kerk telkens als boetvaardig kuis heeft afgebeeld. 216 pagina’s | Paperback | € 17.50 | ISBN 9789078070054

Het Urantia Boek

Het Urantia Boek is opgesteld door hemelse persoonlijkheden als een speciale openbaring aan onze planeet, Urantia. De boodschap van het Boek is dat alle mensen één familie zijn, zonen en dochters van één God, de Universele Vader. Het Boek geeft inzicht in het ontstaan, de geschiedenis en de bestemming van de mensheid en in onze relatie met God. Het geeft eveneens een uniek en fascinerend verslag van het leven en de leringen van Jezus, waarbij nieuwe inzichten in tijd en eeuwigheid worden geboden, en nieuwe concepten worden onthuld van het eeuwige opklimmings-avontuur waarbij de mens de Universele Vader vindt in ons vriendelijke en zorgvuldig bestuurde universum. 2100 pagina’s | Hardcover | € 29,95 | ISBN 9789090111513

Code: URBO

Code: BDL

Marcel Messing

Vaccineren of niet?

De Da Vinci Code Ontcijferd

Code: VONV

Code: DVCO

Bijdrage tot discussie voor het maken van een keuze Marcel Messing Nu het Mexicaanse virus over de wereld raast, gevoelens van angst worden aangewakkerd, velen in verwarring zijn over wat er gaande is, informatie en desinformatie elkaar afwisselen, is het belangrijk stil te staan bij wat er aan de hand is. Dit boekwerkje wil een ondersteuning zijn in de meningsvorming bij de keuze van het al dan niet vaccineren tegen de ‘Mexicaanse griep’.De Werkgroep ‘WijWordenWakker’ hoopt met dit boekwerkje primair een brede discussie op gang te brengen in Nederland en België. De werkgroep geeft geen adviezen inzake dit onderwerp, mede gezien het feit dat er geen arts deel van uitmaakt. Er is geen tijd te verliezen. 64 pagina’s | Kleine Paperback | € 4,90 | ISBN 9789078070238

Filip Coppens Dan Brown’s De Da Vinci Code is een internationale bestseller. Het boek stelt dat het gebaseerd is op feiten: een geheim genootschap (de Priorij van Sion), de katholieke organisatie Opus Dei, de schilderijen van Leonardo da Vinci en een ketterse code die daarin verwerkt werd… en het huwelijk tussen Jezus en Maria Magdalena. In dit boek gaat Filip Coppens in op de feiten en verzinsels van het boek, waarbij de beweringen van Brown in een historisch kader worden geplaatst, en pro en contra tegen elkaar afgewogen worden. Het toont aan dat Brown sterk beïnvloed werd door esoterisch denken dat in de afgelopen twintig jaar bekend raakte en dat door Brown in romanvorm wereldkundig is gemaakt. 160 pagina’s | Paperback | € 9.50 | ISBN 9789080670082

Prijzen zijn exclusief verzendkosten DE WERELDCATASTROFE IN

2012

De Maya aftelling naar het einde van onze wereld

PATRICK GERYL

Auteur van de bestseller De Orion Profetie

Graancirkels, Goden en hun Geheimen

De geschiedenis van de Mensheid beschreven in het Graan Robert Boerman In de meer dan twintig jaar dat de mensheid over de gehele wereld wordt ‘getrakteerd’ op duizenden graancirkels en pictogrammen, is er tot nu toe nog niemand echt in staat geweest om een sluitend bewijs voor dit fenomeen aan te voeren. In dit vlot geschreven boek kan men lezen dat, naast een wetenschappelijk en geschiedkundig gedeelte, de auteur een link heeft gelegd tussen twee afzonderlijke graancirkelformaties, beide nabij Alton Barnes, Wiltshire, Engeland. Het betreft een ‘oud-Hebreeuwse’ inscriptie en de zogenaamde DNA-spiraal. In die twee formaties staat de naam van de maker, zijn boodschap, belangrijke data, en de geschiedenis van de mensheid beschreven. Naar aanleiding van deze uitkomst is een begin gemaakt om de ‘graancirkelcode’ te kraken. 205 pagina’s | Paperback | € 15.95 | ISBN 9789080670013

Code: GGG

90     Frontier 18.2  februari | maart 2012

De Orion Profetie; De Wereldcatastrofe in 2012

Voorspellingen van de Maya ‘s en Oude Egyptenaren voor het jaar 2012 Patrick Geryl & Gino Ratinckx “Onvoorstelbare aardbevingen en gigantische vloedgolven zullen onze beschaving volledig vernietigen. Bijna de gehele wereldbevolking zal in deze apocalyptische gebeurtenissen omkomen.” Deze voorspellingen zijn afkomstig van de Maya’s en de Oude Egyptena-ren. Het zijn de Maya’s en Oude Egyptenaren die voor ons een boodschap achterlieten, waarin zij waarschuwen voor een allesvernietigende wereldcatastrofe in het jaar 2012. Want op 27 juli 9792 voor Christus, de dag dat Atlantis onder water zonk, namen Orion, Venus en enkele andere sterren en planeten bepaalde ‘codeposities’ in. In het jaar 2012 zullen dezelfde sterren en planeten op identieke posities staan! 172 pagina’s | Paperback | € 15.90 | ISBN 9789060109533

Code: DOP

De Stenen Puzzel van Rosslyn Chapel

De Esoterische Kennis van de Tempeliers en de Vrijmetselarij onthuld Filip Coppens Rosslyn Chapel is stof tot controverse geweest, recentelijk in een aantal wereldbestsellers alsmede in de afgelopen eeuwen. Vereerd door vrijmetselaars als een vitaal onderdeel van hun geschiedenis, volgens sommigen vermeend bewijsmateriaal bevattend van pré-Columbiaanse reizen naar Amerika, door anderen verondersteld belangrijke relieken te bevatten van de heilige graal tot het hoofd van Christus, is de Schotse kapel een plaats vol van mysterie. Dit boek zal u door de theorieën leiden, en zal laten zien en beschrijven waar en wat er besproken wordt: wat is onmogelijk, wat is aannemelijk en wat is feitelijk. De geschiedenis van de kapel, haar verhouding tot de vrijmetselarij en de familie achter de schermen, de Sinclairs, wordt met nieuw, vergeten en vaak onbekend bewijsmateriaal tot leven gebracht. 146 pagina’s | Paperback | € 14.90| ISBN 9789078070009 Code: SPRC

De wereldcatastrofe in 2012

De Maya aftelling naar het einde van onze wereld Patrick Geryl In zijn vorige boek De Orion Profetie kwam Patrick Geryl tot de wereldschokkende conclusie dat de aarde door een reusachtige ramp zal worden geteisterd. Er is meer dan voldoende bewijsmateriaal in de literatuur van oude beschavingen dat zulke superrampen in het verleden hebben plaatsgevonden. Zo gaat de Dresden-Codex van de Maya’s over de geheimen van de zonnevlekkencyclus, die de moderne astronomen nog altijd niet kennen. In De Wereldcatastrofe in 2012 zet Geryl zijn wetenschappelijke zoektocht verder naar de codes van de Maya’s en de Oude Egyptenaren die naar deze superramp verwijzen. Beide culturen blijken de omlooptijd van de aarde rond de zon ongelooflijk precies te hebben berekend. Totaal verbijsterd door zijn ontdekkingen kan de auteur niet anders dan deze oude gegevens als juist bestempelen... en daarmee ook het einde bevestigen van onze huidige beschaving! 344 pagina’s | Paperback | € 17,50 | ISBN 9789078070061 Code: DWC


FRONTIER PUBLISHING

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop is verteld ...

en bijzondere ontmoeting vertelt. Het verhaal van de ly, die tijdens een vakantie met het fenomeen graanerkt en ongewild verstrikt iligheidsdienst van Engen de hoofdrol spelen. er vreemde zaken met en hij gek aan het worden is. ral angst slaan echter om schillende diensten en orchtergronddecor, ontrafelt mensheid ooit heeft bezigen wat we met die kennis te bezitten.

en inds arbij van het g hij rika aar-

het laatste verhaal dat nog nooit is verteld Ber t Janssen

en ongekend spannende der andere de psychologie e en esoterische inzichten samenvloeien. Het is het mene visie op de toekomst end en blijvend wijzigen.

t beschreven staat, waar.

Ber t Janssen

Sophia’s Ei

Het laatste verhaal dat nog nooit is verteld Bert Janssen Tijdens een van zijn vele reizen heeft Bert Janssen een bijzondere ontmoeting met een vrouw die hem een wonderbaarlijk verhaal vertelt. Het verhaal van de jonge, accountant Paul Stokely, die tijdens een vakantie in Wiltshire, Engeland, ongewild in aanraking komt met het fenomeen graancirkels. Ondanks zijn desinteresse, raakt Paul ongemerkt en ongewild verstrikt in een web van intriges waarbij de Binnenlandse Veiligheidsdienst van Engeland, het Britse leger, de Kerk en Paul zelf om beurten de hoofdrol spelen. Sophia’s Ei is het op gnostische kennis gebaseerde en ongekend spannende verhaal, waarbinnen wetenschappelijke feiten uit onder andere de psychologie en kwantum fysica met verschillende sjamanistische en esoterische inzichten samenvloeien. (2008) 368 Pagina’s | Paperback | € 22,-| ISBN 9789078070184 Code : SOEI

WonderCode

De sleutel tot de formule van Roulette en de Mayakalender Yuri Romashev Als het witte balletje razendsnel rondspint in het roulettewiel, is het niet te voorspellen in welk genummerde vakje het uiteindelijk tot stilstand komt. Of toch wel? Yuri Romashev ontdekte een systeem achter het roulettespel. In dit boek zijn vier interessante ontdekkingen beschreven, waaronder‘het geheim van het Roulette Spel’, ‘de mystieke aantrekkingskracht tussen getallen’ en ‘de verborgen formule van de Maya-kalender (Tzolkin van 260 dagen)’. De betekenis van de WonderCode is daarom groter dan zijnde uitsluitend een middel voor vergroting van spelwinst in het casino. De aantrekkingskracht tussen de getallen ligt mogelijk aan de basis van de verdeling van energie in ruimte. 147 pagina’s | Hardcover | € 25.80 | ISBN 9789078070047 Code: WOCO

Daar ben ik weer / In Den Beginne

2-in-1 Maya Verjaardagskalender

Bram Vermeulen Twee televisieprogramma’s van Bram Vermeulen voor de RVU, live opgenomen op locatie met een klein select publiek. Bram Vermeulen vertelt over ervaringen die veroorzaakten dat hij anders over dingen ging denken. Twee programma’s over nieuwsgierigheid, want een ding staat vast: zonder verandering geen evolutie. Geschreven en verteld door Bram Vermeulen in nauwe samenwerking met Shireen Strooker. 100 Minuten | DVD | € 22.00 | ISBN 9789081374620

Nicole E. Zonderhuis en Sylvia Carrilho De ideale verjaardags kalender. Je kunt hier zowel de Galactische als de gewone verjaardagen van je familie en vrienden bijhouden. Met een duidelijke Nederlandstalige uitleg over de 13 Manenkalender en een uitgebreide beschrijving van de 13 Tonen en 20 Zegels kom je meer te weten over de werking van de Mayakalender. Verder kun je met tabellen de Galactische Signatuur van jezelf, familie en vrienden uitrekenen. Het is een verjaardagskalender in 2 delen, die onafhankelijk van elkaar zijn om te slaan. Met de 2-in-1 verjaardagskalender hoef je geen verjaardag meer te vergeten en je kan je je familie en vrienden zelfs twee maal feliciteren; op hun Galactische verjaardag én “gewone” verjaardag. 16 Pagina’s | A4 | € 13,- | ISBN 9789078070092 Code: 2IN1

Code: BRAM

Prijzen zijn exclusief verzendkosten Je hebt het zélf in de hand

HANDBOEK HANDLIJNKUNDE Handlijnkunde is al bekend in de oudste tijden en waarschijnlijk al ver voor 2000 jaar v. Chr. bedreven. In het oude India en ook nu nog is het heel gebruikelijk en normaal om je handen geregeld te laten lezen. Vooral in India gaan handlijnkunde en astrologie hand in hand. Zelfs in de bijbel zijn verwijzingen te vinden naar de handlijnkunde in het boek Job: “De lengte van dagen is in haar rechterhand, in haar linkerhand rijkdom en eer”.

Derde editie

Dit complete handboek en naslagwerk over handlijnkunde is gebaseerd op het werk van Marja Inden. Zij had meer dan 25 jaar ervaring in de handlijnkunde en wilde haar opgedane kennis niet verloren laten gaan – temeer niet, omdat zij nieuwe dingen had ontdekt en ook uitgebreid met de medische kant van het handlezen bezig was. De auteur heeft na het overlijden van Marja Inden de beschikking over het complete en zeer uitgebreide archief van Marja gekregen, wat de basis heeft gevormd van dit boek.

Het

Het Handboek Handlijnkunde is een zeer compleet boek over handlijnkunde, niet alleen op psychologisch, maar ook op medisch vlak. Elk onderdeel van de hand wordt breed uit besproken, afgewisseld met oefeningen.

Christine Kaspers geeft al jarenlang lessen, heeft een eigen praktijk, schrijft artikelen en geeft lezingen en workshops over zowel handlijnkunde als de westerse en Vedische astrologische astrologie. Zij is erkend, praktiserend lid van de Astrologische Vakvereniging Nederland.

Christine Kaspers

Verzamelpunt

HANDBOEK HANDLIJNKUNDE

TERUG NAAR JE OORSPRONKELIJKE SETTING

HANDBOEK

HANDLIJNKUNDE Je hebt het zélf in de hand

Christine Kaspers Gebaseerd op het werk van Marja Inden

Jon Whale THE CATALYST OF POWER

Het Verzamelpunt

Terug naar je oorspronkelijke setting Jon Whale Het verzamelpunt is een buitengewoon en uniek boek. Het daagt niet alleen conventionele medische praktijken uit, maar geeft ook elk individu de gelegenheid om de fysieke en psychische gezondheid in eigen hand te nemen. Dit boek betekent een nieuw begin en staat door zijn solide basis in zowel moderne wetenschap als traditionele kennis in schril contrast met alle alternatieve boeken over gezondheid die de afgelopen eeuw zijn geschreven. Ontdek hoe shock, stress, ziekte, trauma, intimidatie en geweld het verzamelpunt naar een ongunstige locatie verschuiven en ziekte veroorzaken en hoe u de locatie van het verzamelpunt kunt corrigeren om de effecten en uw afhankelijkheid van medicijnen, drugs en alcohol tot een minimum terug te brengen. 272 pagina's | Hardcover | € 22,50 | ISBN 9789078070351

Code: HVP

De twintig gezichten van de schepping

Mayasymboliek in het dagelijks leven Lucas Slager en Peter Toonen De mens is één van de vele wonderen van de schepping. Niet alleen dat hij geschapen is, maar hij kan zelf ook scheppen. De mens is een stukje van het grote geheel. Alles is eenheid. God, het universum, het Al, Hunab K’u, is in alles. De mens is een afspiegeling van de schepper en kan tot bewust Zijn en verlichting komen. We hebben alle bagage om ons erfdeel te ontvangen en vooral ook om die gaven te gebruiken. We hebben oneindig veel mogelijkheden, zoals de wereld, het universum, vele gezichten heeft om zich te ontvouwen. We hoeven ze alleen maar te herontdekken. Dit boek neemt je mee op een ontdekkingstocht in jezelf, om achter alle sluiers van beperking te ontdekken dat je zoveel meer bent dan de wereld je heeft geleerd. 200 pagina’s | Hardcover | € 17.50 | ISBN 9789078070115

Code: 20GS

Onbekende Aspecten van Nostradamus

Wim Zitman Is het werk van Nostradamus ooit volledig doorvorst? Het geheim van de Tijdsleutel is nooit opgelost. Onderzoekers hebben zich altijd alleen op het verklaren van de tekst van de Kwatrijnen gericht. Zodoende zijn de brieven die Nostradamus schreef nooit eerder onderzocht, daarin borg hij zijn tot nog toe geheim gebleven methode van de Tijdsleutel op. Dat geheim wordt in dit boek verklaard en is de basis van de ketting van opmerkelijke historische gebeurtenissen. De recente terroristische aanslag van 11 september 2001 is slechts één paukenslag in dat verborgen ritme van de Tijdsleutel. 160 pagina’s | Paperback | € 14.95 | ISBN 9789080670037

Code: OAVN

Handboek Handlijnkunde

Je hebt het zèlf in de hand Christine Kaspers Dit complete handboek en naslagwerk over handlijnkunde is gebaseerd op het werk van Marja Inden. Zij had meer dan 25 jaar ervaring en wilde haar opgedane kennis niet verloren laten gaan – temeer niet, omdat zij nieuwe dingen had ontdekt en ook uitgebreid met de medische kant van het handlezen bezig was. De auteur heeft na het overlijden van Marja Inden de beschikking over het complete en uitgebreide archief van Marja gekregen. Het Handboek voor Handlijnkunde is een zeer compleet boek over handlijnkunde, niet alleen op psychologisch, maar ook op medisch vlak. Elk onderdeel van de hand wordt breed uit besproken, afgewisseld met oefeningen. Christine Kaspers geeft al jarenlang lessen, heeft een eigen praktijk, schrijft artikelen en geeft lezingen en workshops over o.a. handlijnkunde. 520 Pagina’s | Hardcover | € 39.95 | ISBN 9789078070153

Code: HVH

februari | maart 2012   18.2 Frontier     91


FRONTIER PUBLISHING

bbmmmmm 13 Manen Werkboek

Leer leven volgens de oude Maya kalender Nicole E. Zonderhuis en Sylvia Carrilho Geheel herziene versie met veel extra’s! Naast een uitgebreide beschrijving van de basiskennis, leer je met dit werkboek om de 13 Manen Kalender in de praktijk toe te passen. Je leert om een ‘Maya horoscoop’ van jezelf en je vrienden uit te rekenen en uit te leggen. Wat zegt het jou, wat is je Antipode en hoe moet je dit zien? Wat is de Dreamspell en wat is een Wavespell van Bestemming? Je ontdekt in welke fase van je 52-jaren pad je zit en welke levenslessen daarbij horen. Wederom kleurrijk en mooi geïllustreerd! 296 pagina’s | Hardcover | € 20,00| ISBN 9789078070283

Code: 13MW2

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

In de Ban van het Leven

Symbolische inspiratie op je levenspad Lucas Slager In de ban van hat leven geeft je aan de hand van 52 prachtige citaten uit de boeken van Tolkien, 52 levenslessen aan, die elk op zich en samen, kunnen leiden tot inspiratie, inzicht en groei en zijn gekoppeld aan de wereld en het leven vandaag. De uitleg kan je helpen op je eigen weg, je eigen queeste, de queeste van jouw leven. Het boek laat zien hoe we ook in onze tijd, gewoon kunnen leren van de geschiedenis en symbolen die ons in allerlei vormen worden aangeboden. Zoals Frodo die door zijn rugzak leeg te maken, zichzelf en de wereld kon verlossen van de last van de ring. Zo kunnen ook wij zelf op weg gaan en onze levensopdracht vervullen. 168 pagina’s | Hardcover| € 14,90 | ISBN 9789078070115

De Thuiskomende Aarde

Essays over de transformatie van onze planeet voorbij 2012 Peter Toonen Moeder Aarde wacht op ons. De natuur om ons heen wacht op ons. Voor alles wat we zowel lichamelijk of geestelijk mankeren, zijn er planten om ons heen die ons daarbij kunnen ondersteunen en helpen. Zij hebben op aarde de weg voor ons voorbereid, samen met de stenen en de dieren die hier allemaal al veel langer zijn dan wij. Onze moeder is klaar voor een nieuwe transformatie naar permanent bewustzijn. En zij wordt daarbij gesteund door Hunab K’ u, het hart van onze Melkweg. En jij mag meedoen. Niet je ratio, maar je gevoel is daarbij je leidraad. 182 pagina’s | Hardcover | € 14.90 | ISBN 9789078070269

Code: DTAA

Code: IBHL

Eenoog in het land van de blinden

De herontdekking van aether Reinout Guepin Dit boek bevat het ongelooflijke maar waargebeurde verhaal van een Oostenrijkse boswachter die in de jaren 1920 door geduldige observatie van de natuur een nieuwe energiebron ontdekt. Jaloerse wetenschappers verklaren hem voor gek en proberen hem opgesloten te krijgen. De industrie probeert hem zijn geheim te ontfutselen. Politici proberen hem voor hun karretje te spannen. Hij houdt de belangrijkste details van zijn vinding geheim, maar geeft wel aanwijzingen waarmee de moreel volgroeide mensheid van de toekomst deze nieuwe, natuurlijke ‘Implosietechniek’ bruikbaar zal kunnen maken. 432 pagina’s | Paperback | € 29,90 | ISBN 9789078070276

Code: EILB

Prijzen zijn exclusief verzendkosten

NU V OO

NU V OO

€ 7, 00R Voorbij de Tijd

Leef je essentie Lucas Slager De tijd gaat voorbij en aan alles komt een eind. Met deze waarheid heeft de westerse wereld lang geleefd. Maar is Tijd wel datgene wat wij denken dat het is? Bestaat Tijd of is het een door mensen bedachte zekerheid zodat alles duidelijk, helder en meetbaar is? Een houvast waar we ons leven aan kunnen ophangen? Tijd zoals wij daar in leven en mee omgaan is rechtlijnig, slechts één kant op, het is het scenario van de dood: onontkoombaar en eindigend. 154 pagina’s | Hardcover | € 14.90 | ISBN 9789078070214

Code: VDT

Maya Scheurkalender 2010 t/m 2012

Lucas Slager Voortaan kun je leven en werken vanuit een volkomen natuurlijke kalender. De scheurkalender geeft een heldere inleiding en uitleg, de bekende westerse datum, de basisenergie van elke dag (4 kleuren), de Toon (13 fasen in elk proces), het Zonnezegel (20 kwaliteiten van de schepping) en de Maan (13 x 28 dagen). Verder heeft elk blad een affirmatie die aansluit bij de natuurlijke cycli. Daarmee kan je je weer verbinden met de energie van elke dag en leven in je eigen ritme. Zo helpt de kalender je om weer te leven naar je essentie en je droom op Aarde uit te voeren. (2010-2011) 760 Pagina’s | Paperback | € 17,95

Code : MSK56

€ 7, 00R 13 Moon Diary of Natural Time 2011/2012

Agenda gebaseerd op oude Maya Kalenders (Engelstalig) Nicole E. Zonderhuis en Sylvia Carrilho De agenda combineert de ‘gewone’ Gregoriaanse kalender van 12 maanden met de 13 Manen kalender. Het is een makkelijk te gebruiken agenda waarin je in één oogopslag kunt zien wat voor dag het is in zowel de Gregoriaanse kalender als in de 13 Manen Kalender. Je ziet de verschillende dagenergieën en je kunt je activiteiten van de dag daarop afstemmen. Uiteraard heeft het ook alles wat een gewone agenda heeft zoals een maandplanner, jaaroverzicht, feestdagen etc. maar het heeft ook een menstruatie- of cyclus kalender. Deze 13 Moon Diary heeft een metgezel: een aparte 13 Manen Snelgids in het Nederlands (en andere talen). 160 Pagina’s | Hardcover | € 13,95

Code : 13MD6

92     Frontier 18.2  februari | maart 2012

13 Manen Snelgids

Metgezel van de 13-Moon Diary (zie hiernaast) Nicole E. Zonderhuis en Sylvia Carrilho Deze 13 Manen Snelgids legt de basisprincipes van de 13 Manen Kalender in heldere bewoording uit. Je leert de kalender toe te passen in de praktijk, je leert de ‘Maya horoscoop’ van jezelf en je vrienden uit te rekenen en hoe je dit moet uitleggen. Je leert de golven van het Wavespell te be’surf’en en ontdekt het geheim van tijd hebben! De Snelgids kan meerdere jaren gebruikt worden, waardoor je de komende jaren alleen de 13-Moon Diary hoeft aan te schaffen. Zo hoef je je Wie-is-Wie tabel en je adressen niet opnieuw in te vullen. Het boekje past in de achterpocket van de agenda. 102 Pagina’s | Paperback | € 7,- | ISBN 9789078070313 samen met 13-Moon Diary € 20,-

Code : 1 3MSN (Nederlands) 13MSG (Engels)


Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

Nostradamus en de erfenis van de Tempeliers

Rudy Cambier De “Voorspellingen van Nostradamus” werden niet in de jaren 1550 geschreven door de Provençaal Michel Nostredame, maar wel in de periode van 1323 tot 1328 door een cisterciënzer monnik, wiens moedertaal het Picardisch was. De teksten tonen de weg naar de schat van de Tempeliers. Deze verbluffende bewering is de conclusie die Rudy Cambier trok na jarenlang onderzoek en analyse van de teksten van Nostradamus. Cambier besloot dat de taal niet behoorde in de eeuw of de taal van Nostradamus, maar wel in Henegouwen, in de veertiende eeuw. In de drie eerste kwatrijnen wordt de sleutel gegeven. 176 pagina’s | Paperback | € 22.90 | ISBN 9789080670051

Code: NET

De Onkwetsbare Profeet

Het Nederlandse Fenomeen Mirin Dajo Jan D. de Groot Arnold Henskes wordt in 1912 te Rotterdam geboren. Op 33-jarige leeftijd komt hij tot het besef dat hij onkwetsbaar is en dat hij een opdracht heeft te vervullen. Hij is geroepen om de mensen een vredesboodschap te brengen. Onder de naam Mirin Dajo begint hij aan zijn opdracht. Om bekendheid te krijgen geeft hij demonstraties waarbij hij zich met verschillende wapens laat doorboren. Assistent van Mirin Dajo in die jaren is Jan Dirk de Groot. Hij maakt aantekeningen van de reizen en demonstraties met Mirin Dajo, verzamelt krantenknipsels en foto -en filmateriaal. Daarnaast maakt hij notities van de lessen die Mirin Dajo hem geeft. 216 pagina’s | Paperback | € 19.90 | ISBN 9789080670068

Code: MIDA

Natuurlijk Tuinieren / Gezond Leven

Lucas Slager Gezondheid is een belangrijke basis voor een goed en gelukkig leven. Dit boekje geeft heel beknopt eenvoudige, toepasbare en praktische adviezen en tips om zelf kleinschalig tuinbouwproducten te verbouwen, zonder gif en dierlijke mest. Dat kan iedereen. Een paar plantjes in de vensterbank, op het balkon of op het platte dak, kan bij iedereen. Desnoods een paar tegels van trottoir of terras eruit, en je hebt al een tuin. Door zelf een deel van je voedsel te verbouwen en er je energie en liefde in te stoppen, neem je verantwoordelijkheid voor je fysieke en geestelijke gezondheid. Eet bewust, leef bewust: het geeft veel energie en je bent veel gezonder! 80 Pagina’s | Hardcover | € 11,- | e-book voor iPad € 1,59 | ISBN 9789078070368

Voedsel der Goden

FRONTIER PUBLISHING

De zoektocht naar de oorspronkelijke Boom der Kennis Terence McKenna In Voedsel der Goden beschrijft Terence McKenna hoe de mens vanaf de prehistorie gebruik heeft gemaakt van drugs. Psychoactieve planten hebben bijgedragen aan het ontstaan van het bewustzijn, spiritualiteit en taal. Door plantaardige drugs te gebruiken kon de mens ook de verbondenheid met denatuur handhaven.Naarmate echter de beschaving voortschreed, werd het nemen van psychoactive middelen steeds strenger verboden. Volgens McKenna zijn de existentiële mensen de huidige wereldproblematiek het resultaat hiervan. McKenna schetst in dit boek een heel ander beeld van drugs dan wat we meestal te zien krijgen. 344 pagina’s | Paperback | € 20.90 | ISBN 9789076149028

Code: VDG

Prijzen zijn exclusief verzendkosten Johan Oldenkamp

tesla

nikola

Autobiografie

Wakkere

Weten schap De illusie van materie voorbij

Hoe overleef ik een wereldcatastrofe

Patrick Geryl In zijn vorige boeken presenteerde Patrick Geryl een huiveringwekkend scenario. Een weerkerend patroon van ongekende zonneactiviteit ligt hieraan ten grondslag. Geconfronteerd met dit immense cataclysme vraagt Geryl aan de mensheid om zich hierop voor te bereiden. De toekomst ziet er héél bleek uit, maar de te overwinnen obstakels kunnen worden genomen. In dit boek verschaft Geryl de blauwdruk voor degenen die deze calamiteit wensen te overleven. Hij legt uiterst gedetailleerd de myriaden problemen uit welke de overlevenden zullen tegenkomen en de voorbereidingen die genomen dienen te worden om ze te overkomen. Het is zijn hoop dat met behulp van deze informatie voldoende mensen de uitdaging aangaan om een nieuwe civilisatie te stichten en zo het voortbestaan van de mensheid te verzekeren… 276 pagina’s | Paperback | € 16,e-book voor iPad € 4,99 | ISBN 9789078070412 Code: AGV

Een nieuwe Tijd-Ruimte Dimensie

Patrick Geryl In dit uiterst fascinerende boek wordt eenvoudig en duidelijk bewezen, dat Einsteins relativiteitstheorie onjuist is. Daarvoor voert de auteur u mee naar de geheimzinnige explosies van ganse sterrenstelsels aan de zichtbare grenzen van ons universum, waar buitenaards leven onmogelijk is. Bij deze reusachtige zelfvernietiging van veraf gelegen superwerelden, de zogenaamde quasars, komt in 1/1000 seconde zo’n ongelooflijke hoeveelheid energie vrij, dat men hiermee de aarde voor de komende miljarden jaren van energie zou kunnen voorzien! Astronomen, atoomfysici en andere wetenschappers in de breedste zin van het woord weten absoluut niet wat er precies in die energiesuperwerelden gebeurt. Ze slaan deze gigantische sterrenexplosies dan ook met de allergrootste verbazing gade. 152 pagina’s | Paperback | € 11.90 | ISBN 9002155131

Code: TRD

Wakkere Wetenschap

De illusie van materie voorbij Johan Oldenkamp De Grote Piramide van Gizeh is de enige van de zeven oude wereldwonderen die de tand des tijds heeft doorstaan. Samen met de andere piramides en de Sfinx spreekt dit tot ieders verbeelding. Dit boek onthult een geheel nieuwe zienswijze op de reden waarom deze piramides zijn gebouwd, en ook wanneer dat is gebeurd. De bewijzen waarop deze zienswijze is gebaseerd dwingen ons de oude geschiedschrijving te herzien. De Gizeh-onthulling is ontstaan vanuit een ruimer wetenschappelijk paradigma. In dat nieuwe paradigma nemen oeroude inzichten uit de klassieke geschriften een centrale plaats in. Wakkere Wetenschap neemt u mee op reis vanuit dat nieuwe paradigma. 280 Pagina’s | Paperback | € 16,e-book voor iPad € 7,99 | ISBN 9789490765095

De toekomst is van mij Nikola Tesla

De toekomst is van mij Tesla (1856 – 1943) is overduidelijk de grootste uitvinder van de moderne tijd. Een totaal van 700 patenten hebben we allemaal aan deze ene man te danken, waardoor we onder andere wisselstroom, radio, de tl-buis, draadloze besturingen en robotica kunnen gebruiken. Verder staat hij aan de basis van vele uitvindingen. Aan het begin van de 20e eeuw legde Tesla de basis voor het onbeperkt af kunnen tappen van energie uit de aether en was hij begonnen met draadloze energie voorziening. De politiek en de multinationals zagen daar geen brood in, en werkten Tesla op alle fronten tegen. Tesla voert in dit boek grotendeels zelf het woord. 160 pagina’s | Hardcover | € 22,e-book voor iPad € 7,99 | ISBN 9789078070375

Code: MLT

Code: WAWET

februari | maart 2012   18.2 Frontier     93


FRONTIER PUBLISHING

Mystieke plekken

TERUG NAAR JE OORSPRONKELIJKE SETTING Derde editie

in zuid west engeland

Het

Verzamelpunt Jan Willem Verkerk Annemieke Loots

Jon Whale THE CATALYST OF POWER

Het Verzamelpunt

Terug naar je oorspronkelijke setting Jon Whale Het verzamelpunt is een buitengewoon en uniek boek. Het daagt niet alleen conventionele medische praktijken uit, maar geeft ook elk individu de gelegenheid om de fysieke en psychische gezondheid in eigen hand te nemen. Ontdek hoe shock, stress, ziekte, trauma, intimidatie en geweld het verzamelpunt naar een ongunstige locatie verschuiven en ziekte veroorzaken en hoe u de locatie van het verzamelpunt kunt corrigeren om de effecten en uw afhankelijkheid van medicijnen, drugs en alcohol tot een minimum terug te brengen. 272 pagina’s | Hardcover | € 22,50 | ISBN 9789078070351

Code: HVP

Mystieke Plekken

in Zuid West Engeland Jan Willem Verkerk en Annemieke Loots Engeland, het land bij uitstek als je over mystiek praat. Spookhuizen, steencirkels, natuurgebieden, maar ook de legendes van Koning Arthur en de wereld van de elfen en natuurlijk graancirkels. In dit boek laten Annemieke en Jan Willem 31 plekken zien die deze betovering weergeven. Korte inleidende teksten en veel foto’s, net als hun vorige boek over mystieke plekken in Nederland, België en Duitsland. De foto’s nemen je mee naar de intrigerende wereld van Mystiek Zuid West Engeland. Een boek dat zeer goed als leidraad kan dienen voor je eigen Mystieke Reis in dit bijzondere land. 128 pagina’s | Hardcover | € 17,50 | e-book voor iPad € 7,99 | ISBN 9789078070382

Code: MYPL

Kijk ook naar HealingSoundMovement TV via Duurzaam24.tv!

HealingSound Sound Movement Healing Movement

Radio/TV & Events

Music & Experience www.healingsoundmovement.com/news www.healingsoundmovement.comww 94     Frontier 18.2  februari | maart 2012


activiteiten Leliegracht 42 | 1015 DH Amsterdam | tel: 020-330 91 51 | www.frontierbookshop.nl | Open: ma t/m za 10.30 - 18.00 | zo 12.00 - 18.00

10% korting!

FRONTIER RADIO

Iedere donderdag 20 - 22:00 u

Wekelijks interviews met bekende en minder bekende gasten over het nieuwe bewustzijn, ascensie, alternatieve gezondheid, religie, cultuur, politiek en wetenschap. Daarnaast is er iedere uitzending een live-artiest en aandacht voor festivals, beurzen, boek- en dvdbesprekingen, symposia en persoonlijke verhalen.

Abonnees op Frontier Magazine ontvangen gedurende 2012 10% korting op alle producten in de Frontier Bookshop, behalve op de Nederlandstalige boeken. Alleen geldig in de Frontier Bookshop in Amsterdam en uitsluitend voor geldige en lopende abonnementen. Gedurende de maanden februari en maart geven we u

50% korting op een grote selectie boeken en DVD’s.

luister! www.frontierradio.nl

Tarot

Tarot lezingen op zaterdag tussen 11:00 en 16:00 uur “Helen met de Tarot” met Anna Philipsen. U kunt ook een datum en tijd reserveren via haar website www.annaphilipsen.nl Eerstvolgende data zijn:

zaterdag 18 februari, 3 en 17 maart (op Maya-dag locatie)

Frontier Stamtafel

Op elke woensdagmiddag van 13 - 17:00 uur bent u van harte uitgenodigd voor een praatje of gedachtewisseling, onder het genot van een kopje thee, met Pauline. Alleen of in een groepje kunt u ouderwets

van gedachten wisselen

over de actuele ontwikkelingen of over uw nieuwe ideeën die u graag met anderen wenst te delen. Wij zien uw komst tegemoet!

Japanse Face Lift Massage

Heb je 15 minuten tijd? Wil je een jongere en strakkere look zonder onder ’t mes te gaan? JAPANSE FACE LIFT MASSAGE (m/v) Ontspan het gezicht, versoepel de nek en schouders, zorg voor een verjongende uitstraling, kom tot jezelf & vertrek met een vitale en fabuleuze look! Kom binnen voor een sessie op een

zaterdag (25 februari, 10 en 24 maart) van 12 tot 17 uur. Tot gauw! Flowing Energy: Tina & Adonina


Breng je emoties in een natuurlijke balans met de originele Bach® Flower Remedies Sinds 70 jaar gebruikt in meer dan 66 landen Wanneer lichaam, ziel en geest in perfecte harmonie zijn, dan voel je je gezond. Dat ontdekte Edward Bach, een Engelse dokter gespecialiseerd in homeopathie, bacteriologie en immunologie. Zijn hele leven zocht hij naar natuurlijke remedies tegen negatieve emoties die aan de basis liggen van psychische en fysieke klachten en problemen. Daartoe ontwikkelde hij de 38 Bach Flower Remedies. Die kunnen puur of gemengd worden aangewend (max. 7 bloesems tegelijkertijd). Ze helpen de negatieve emoties te bestrijden en zo ons natuurlijk evenwicht terug te vinden. Naast deze 38 specifieke bloesemremedies ontwikkelde dokter Bach ook een soort algemene Eerste Hulpremedie bij plotse noodsituaties: Rescue®. Rescue is samengesteld uit vijf krachtige bloemenremedies: Rock Rose (Zonneroosje), Impatiens (Reuzenbalsemien), Clematis (Bosrank), Star of Bethlehem (Vogelmelk) en Cherry Plum (Kerspruim). Rescue bestaat in spray, druppels, pearls, pastilles, crème en gel.

Uw garantie Veel ondernemingen produceren bloemenremedies en verwijzen daarbij naar dokter Bach. Uitsluitend de flesjes die de handtekening van dokter Bach dragen, zijn samengesteld op basis van de originele tincturen van het Dr. Bach Centre op Mount Vernon in Engeland. Daarbij wordt streng gewaakt over de kwaliteit en naleving van de voorschriften van dokter Bach. De 38 originele Bach Flower Remedies en Rescue zijn verkrijgbaar bij drogisterij, apotheek en gezondheidswinkel. Vraag ernaar en laat u adviseren! Voor meer informatie TS Products Gelreweg 9, 3843 AN Harderwijk Tel: 0341 46 21 46 E-mail: info@tsproducts.nl Website: www.bachrescue.nl

Wereldwijd worden onder toezicht van de Dr Edward Bach-Foundation officieel gecertificeerde opleidingen verzorgd. Na deelname aan niveau 1 en 2 en na afronding van de consulenten-opleiding niveau 3 kunt u worden ingeschreven in het Internationale Register Van de Dr Edward Bach Foundation en werkt u volgens de gedragscode van het Dr. Bach Centre, die door Dr Edward Bach zelf opgericht is. Wederom een garantie voor echtheid, kwaliteit en professionaliteit.

TSR779-ADV.BACH.FRONTIER.180X250.indd 1

03-08-11 09:18

Frontier Magazine 18.2 februari / maart 2012  

Grensverleggend magazine over wetenschap, spiritualiteit, geschiedenis, mysterie, gezondheid, achtergrond, nieuwe boeken en DVD's.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you