Page 1

Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's

GRENSVERLEGGEND MAGAZINE | jaargang 18.1 | nummer 103 | januari - februari 2012 | o 5,95

Bewustzijn in 2012

BP

In dit nummer: Er is een Fonds nodig om de economie te herstellen | Column Boudewijn Zweerts | Venus Transit op 6 juni 2012 | Zeven stappen naar een nieuwe samenleving | Jaarvoorspelling 2012 | De VamacharaArchieven deel 5B | Maya-astrologie | Boekbespreking Stone Age Psychedelia | Op zoek naar de ‘Otherworld’ | Flesh and Bones | Moeder Aarde schreit | Column Philip Coppens | Gezonde producten | De Wetenschap van de Schepping | Mystieke Plekken | Stand van Zaken Vrije Energie | Verder praten over bewustzijn | De Mens is een stinkende sok geworden! | Lichaamspijn medicijn | Boekenkatern en meer...


advertenties

tesla nikola

160 pagina's | Full colour | Hardcover | € 22,e-book voor iPad: € 7,99 (via Tablisto )

Tesla (1856 – 1943) is overduidelijk de grootste uitvinder van de moderne tijd. De maatschappij kon in een snel tempo naar een nieuw tijdperk gaan, alleen maar dankzij de uitvindingen van deze van oorsprong Kroatisch-Servische flamboyante uitvinder. Een totaal van 700 patenten hebben we allemaal aan deze ene man te danken, waardoor we onder andere wisselstroom, radio, de tl-buis, draadloze besturingen en robotica kunnen gebruiken. Verder staat hij aan de basis van vele uitvindingen. Aan het begin van de 20e eeuw legde Tesla de basis voor het onbeperkt af kunnen tappen van energie uit de aether en was hij begonnen met draadloze energie voorziening. De politiek nikola en de multinationals zagen daar geen brood in, en werkten Tesla op alle fronten tegen. Aan het begin van de 21ste eeuw begint het gedachtegoed van Tesla weer tot leven te komen, alleen is het werk van Tesla door weinigen te begrijpen, laat staan opnieuw uit te voeren. Tesla De toekomst is van mij voert in dit boek grotendeels zelf het woord.

tesla

Salon

Iedere donderdag 20.00 - 22.00 u

Autobiografie

Wekelijks interviews met bekende en minder bekende gasten over het nieuwe bewustzijn, ascensie, alternatieve gezondheid, religie, cultuur, politiek en wetenschap. Daarnaast is er iedere uitzending een live-artiest en aandacht voor festivals, beurzen, boek- en dvd-besprekingen, symposia en persoonlijke verhalen.

De toekomst is van mij

Een uitgave van Frontier Publishing. Verkrijgbaar in de reguliere boekhandel of bij Frontier Bookshop, Leliegracht 42, 1015 DH Amsterdam, tel: 020-3309151 info@fsf.nl www.frontierpublishing.nl

luister! www.frontierradio.nl

Mystieke plekken in zuid west engeland

Engeland, het land bij uitstek als je over mystiek praat. Spookhuizen, steencirkels, natuurgebieden, maar ook de legendes van Koning Arthur en de wereld van de elfen en natuurlijk graancirkels. In dit boek laten Annemieke en Jan Willem 31 plekken zien die deze betovering weergeven. Korte inleidende teksten en veel foto’s, net als hun vorige boek over mystieke plekken in Nederland, België en Duitsland. De foto’s nemen je mee naar de intrigerende wereld van Mystiek Zuid West Engeland. Een boek dat zeer goed als leidraad kan dienen voor je eigen Mystieke Reis in dit bijzondere land. De schoonheid van de foto’s doet je wegdromen in die bijzondere wereld. Annemieke en Jan Willem hebben sinds 2006 de permanente wisselexpositie Mystiek Moment in Zaandam over mystieke plaatsen. Dit boek over Engeland is o.a. daar uit voortgekomen. Zij zijn altijd op zoek naar nieuwe plekken. Een uitgave van Frontier Publishing. Verkrijgbaar in de reguliere boekhandel of bij Frontier Bookshop, Leliegracht 42, 1015 DH Amsterdam tel: 020-3309151 info@fsf.nl www.frontierpublishing.nl

128 pagina's | full colour | Hardcover | € 17,50 e-book voor iPad: € 7,99 (via Tablisto )

Mystieke plekken in zuid west engeland

Jan Willem Verkerk Annemieke Loots


REDACTIONEEL

COLOFON FRONTIER MAGAZINE Jaargang 18.1 

nummer 103

Hoofdredactie Herman Hegge Eindredactie Peter Tuip Redactiemedewerkers Leo Annyas, Agnes van de Beek, Katheau de Bie, Robert Boerman, Philip Coppens, Paul Harmans, Eleanora Hattencourt, Lisette Hennen, Aldo Hoff, Henk Jelgerhuis Swildens, Eric Jolms, Thea Kloppenburg, Jeroen Kumeling, Idde Lijnse, Rivelino Sellier Manuputty, Hans Overbeek, Evert Poorterman, Klaas Singor, Evica Tominović, Frans Vermeulen, Marc Vredeveldt, Pauline Weerts, Hylke Welling, Frits Westra, Annemieke Witteveen Druk

BalMedia

Distributeur Betapress (Nederland) Imapress (België) Vormgeving Art direction & vormgeving: Sylvia Carrilho, www.burokd.nl Opmaak boekenkatern: Aldo Hoff Coverbeeld: Mushroom Elf, Kamiel Proost Abonnementen Nederland: Postbus 10681 1001 ER Amsterdam Tel: 020-3309151 | e-mail: info@fsf.nl Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd, tenzij het schriftelijk wordt opgezegd uiterlijk één maand voor het aflopen van het abonnement. Advertenties Lisette Hennen | lisette@fsf.nl | 020-3309151 Paul van der Sluijs | paul@fsf.nl | 0183-689497 06-40225813 Redactie Frontier Magazine Frontier Sciences Foundation Postbus 10681, 1001 ER Amsterdam, Tel. 020-3309151 | Fax 020-3309150 www.frontiermagazine.nl | E-mail: info@fsf.nl Verantwoordelijke uitgever Frontier Publishing Leliegracht 42, NL-1015 DH Amsterdam, Tel. 020-3309151 | Fax 020-3309150 E-mail: info@fsf.nl Postbank: 7231599 | ABN-AMRO: 40.78.98.417 KBC: 413-9226371-79 (België) www.fsf.nl ISSN 1569 - 798 OPGERICHT IN 1995

2012 Eindelijk zijn we beland in het magische jaar 2012. Met nog een klein jaar te gaan zullen we op 21 december 2012 aan den lijve het einde van de 26.000 jaar lange Maya cyclus meemaken. En een dag later zullen we het begin van de nieuwe 26.000 jaar lange Maya cyclus mogen ervaren. Het is op zich al uniek dat we deze transitie mee mogen maken. Op het eerste gezicht lijkt het niet meer of minder dan het vieren van oud en nieuw, maar dan van een heel lang lopende kalender. In Frontier Magazine hebben we de afgelopen jaren vaak stil gestaan bij deze overgang, en hebben we vele interpretaties gepubliceerd over wat het aflopen en starten van deze enorme cyclus zou kunnen betekenen. We hoeven maar om ons heen te kijken om te registreren dat de wereld in verwarring is en dat niets meer vanzelfsprekend is en dat een nieuwe manier van denken en opereren nodig is. De oude oplossingen werken niet meer. Einstein zei hierover bijvoorbeeld: “De problemen kunnen niet opgelost worden met dezelfde geestesgesteldheid als waarmee ze gecreëerd zijn”. Is het toeval dat het samenvalt met het einde van de Maya kalender of maakt het er juist onderdeel van uit, en geeft dit de start van de bewustzijnsverandering aan, waar vaak over gerept wordt? Niemand weet het precies. Juist in deze tijd worden we teruggeworpen op onszelf en kunnen we voelen hoe ieder voor zich hier in staat en er mee om gaat. Er is geen centraal orgaan (de burgemeester, de dominee, de leraar, de president etc.), zoals in het verleden, die zegt hoe het gaat worden en hoe we er mee om moeten gaan. We moeten de wijsheid, intuïtie en kracht in onszelf zoeken. Drunvalo heeft de verwachting dat de transformatie plaats vindt in een tijdframe tussen 2007 en 2015. Volgens informatie, via de Maya Elders verkregen, zal deze transformatie gepaard gaan met enorm natuurgeweld en zullen we midden in deze omschakeling 30 uren duisternis ervaren. (Zie Frontier Magazine 15.6 nr 87 blz. 34 e.v.) In het afgelopen nummer van Frontier Magazine beweerde Patrick Geryl iets gelijksoortigs. Het verschil tussen Drunvalo en Geryl is dat Drunvalo niet het einde der tijden aan ziet komen in tegenstelling tot Geryl. We proberen in Frontier Magazine verschillende theorieën over grensverleggende onderwerpen te publiceren. Omdat het over de grens gaat, weten wij ook niet hoe het precies in elkaar zit, of hoe het zich gaat ontwikkelen. Vandaar dat ieder individu datgene er uit moet halen waar hij mee resoneert. Het ligt veel meer voor de hand dat er geen extreme fysieke wereld rampen gaan komen, maar dat we door het wegvallen van de oude zekerheden teruggeworpen worden op onszelf en dat we van daaruit een nieuw bewustzijn gaan ontwikkelen, waarmee een nieuwe betere wereld gecreëerd gaat worden. Immers, na regen komt zonneschijn! PS: Op de Maya Dag op 17 maart 2012 zullen we hier uitgebreid bij stil staan.

De standpunten in de artikelen zijn niet altijd die van Frontier Magazine en/of Frontier Sciences Foundation, zodat die er ook geen verantwoordelijkheid voor kunnen nemen. Het copyright rust bij de auteurs zelf. Het copyright voor de overige inhoud ligt bij Frontier Sciences Foundation. © Frontier Sciences Foundation De uitgever heeft getracht alle auteursrechthebbenden van de in dit tijdschrift opgenomen illustraties te bereiken. Mochten er toch nog illustraties zonder voorkennis van de rechthebbenden zijn afgedrukt, dan worden zij verzocht contact met de redactie op te nemen.

Herman Hegge Hoofdredacteur Frontier Magazine

januari | februari 2012   18.1 Frontier     3


INHOUD

geschiedenis

De Wetenschap van de Schepping Wetenschap zonder spiritualiteit is dood en zielloos. De universiteiten hebben ons eeuwenlang misleid met dode, zielloze wetenschap. Spiritualiteit zonder wetenschap is fantasie en ongegrond. De kerken (inclusief New Age) hebben ons eeuwenlang misleid met gefantaseerde, ongegronde spiritualiteit. Heelheidswetenschap is de bezielde wetenschap waarvan gegronde spiritualiteit het kloppende hart vormt.

6

10

24

20 achtergrond

Er is een Fonds nodig om de economie te herstellen

achtergrond

Econoom Ad Broere doet in zijn boeken een pleidooi voor het herstel en de vernieuwing van de economie. Dit geldt in het bijzonder voor het midden- en kleinbedrijf. Als de tendens van de afgelopen decennia zich nog een paar jaar voortzet, dan is het MKB straks geen factor meer in de Nederlandse economie.

Jaarvoorspelling 2012 Een algemene jaarprognose voor de wereld maken is altijd een tricky aangelegenheid omdat het een zeer complexe tak van sport is. Waar je wel goed van op aan kunt in de zin van een algemene teneur is de koers van de Zwarte Maan of Lilith, zoals ze ook wordt genoemd. Zwarte Maan is een rekenkundig punt dat de positie aangeeft waar de Maan het verst van de Aarde afstaat en vanaf de Aarde bezien haar grootste vertraging heeft.

wetenschap

Verder praten over bewustzijn

Praten over bewustzijn luidt de titel van het boek waarin Paul Smit en Patrick Kicken vrijuit spreken over de gevolgen van non-dualiteit voor de dagelijkse gang van zaken, ook wel het leven genoemd. Vanuit de wetenschap dat jij en ik een rol spelen, hoe ga je dan om met relaties, emoties, liefde, seks, geld, stress en de dood?

4     Frontier 18.1   januari | februari 2012


INHOUD

mysterie

30 Boe  kbespreking Stone Age Psychedelia

mysterie

Elke religie is geboren uit het ritueel nemen van psychoactieve planten.

Op zoek naar de ‘Otherworld’ – deel 1

spiritualiteit

Al bijna 35 jaar wordt Wiltshire, Engeland, jaarlijks overspoeld met graancirkels. Ieder jaar zorgen ze voor verrassingen, ieder jaar is anders. Het 2011 graancirkel seizoen in Engeland was doordrenkt met ‘tijdreizen’, en dan vooral achterwaarts. Witte uilen, draken en een Hellehond. Vierkanten, cirkels en de ‘Otherworld’. De antwoorden zijn al gearriveerd, nu de vragen nog.

34 D e Vamachara-Archieven deel 5 B

Adamah zal in dit dubbeldeel 5 trachten de mysterieuze kernessentie van magie op u over te dragen.

84 M  oeder Aarde schreit

Een impressie van het net verschenen boek De meester van de eindtijd van Marcel Messing.

gezondheid

51 Li chaamspijn medicijn

Suriname heeft een schatrijke kruidentuin. Frontier Magazine zal in de komende edities stilstaan bij enkele eenvoudige kruiden uit het Amazone gebied.

68 D e Mens is een stinkende sok geworden!

Het meest verwaarloosde orgaan, de naakte voeten, wordt elke dag weer steeds meer geweld aangedaan, als het ware verkracht!

wetenschap

56

80 spiritualiteit

Flesh and Bones We doen het in veel opzichten goed als mensheid. Op onze evolutionaire weg komen we steeds verder. We krijgen steeds meer kennis, meer inzicht, meer welvaart, meer zekerheid, een langer leven, meer techniek, comfort en gemak. Dat is prachtig natuurlijk. Of we echter echt verder zijn gekomen, vraagt Lucas Slager zich weleens, zelfs vaak, af. Want waar gaat het leven eigenlijk over?

1

21

41

61

81

101

121

141

161

181

201

221

41 241

2

12 22

42

62

82

102

122

142

162

182

202

212 222

242

3

23

43 43

63

83

103

123

143

163

183

203

223

243

4

24

44

64 64

84

104

124

144

164

184

204

224

244

5

25

45

65

85

105

125

145

165

185

205

225

245

6

26

46

66

86

106 610

126

146 146

166

186

206

226

246

7

27

47

67

87

107 7

127

147 47

167

187

207

227

247

8

28

48

68

88

108 8

128

148 48

168 168

188

208

228

248

9

29

49

69 69

89

109 9

129

149 49

169

189 189

209

229

249

10

30

50

70

90

110 10

130

150 50

170

190

210 10

230

250

11

31

51

71

91

111 11

131

151 51

171

191

211 11

231

251

12

32

52

72 57

92

112 12

132

152 52

172

197 192

212

232

252

13

33

53

73

934 93

113 13

133

153 53

173 73

193

213

233

253

14

34

54

74

94

114 14

134

154 54

174

194

214

234

254

15

35

55

75

95

115 15

135

155 55

175

195

215

235

255

16

36

56

76

96

116

136

156

176

196

216

236

256

17

37

57

77 57

97

117

137

157

177

197 197

217

237

257

18

38

58

78

98

118

138

158

178

198

218 218

238

258

19

39

59

79

99

119

139

159

179

199

219

239

259

20 220

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260 60

52 S tand van Zaken Vrije Energie

In dit artikel treft u de stand van zaken aan over vrije energie projecten die momenteel spelen.

achtergrond

64 Z even stappen naar een nieuwe samenleving

In zeven stappen kunnen we een geheel andere samenleving scheppen!

70 O ver de Venus Transit op 6 juni 2012

Op 6 juni 2012 zal de planeet Venus voor de zon langs bewegen, wat een Venus Transit wordt genoemd.

geschiedenis

74 m  ystieke plekken

De foto’s nemen je mee naar de intrigerende wereld van Mystiek Zuid West Engeland.

En verder... 3 Colofon 19 maya-astrologie 23 Column Philip Coppens 47 verzamelcatalogus gezonde producten 55 Column boudewijn zweerts 87 Boekenkatern

© Nicole 10 Ben

januari | februari 2012   18.1 Frontier     5


advertenties

Tarot consulten in Frontier Bookshop

Om de twee weken zal Anna Philipsen korte Tarot sessies verzorgen voor de klanten van Frontier Bookshop. De donaties voor de consulten komen ten behoeve van de gevluchte Tibetaanse vrouwen en kinderen in Noord-India. Data: 7, 21 januari en 4 februari 2012 van 10.00 uur tot 18.00 uur. Website van Anna Philipsen: www.annaphilipsen.nl Frontier Bookshop, Leliegracht 42, Amsterdam tel: 020-3309151, website: www.frontierbookshop.nl

    

  

  

januari | februari 2012   18.1 Frontier     33


Frontier verkoopt ook: De genoemde producten zijn verkrijgbaar bij Frontier Bookshop aan de Leliegracht 42 te Amsterdam. U kunt ook mailen: info@fsf.nl of bellen 020-3309151 om uw bestelling door te geven. U kunt tevens gebruik maken van het bestelformulier achterin dit tijdschrift. Heeft u vragen over specifieke producten? Mail dan naar lisette@fsf.nl. Wilt u meer lezen over onze ‘grenzeloos gezond’ producten? Zie dan de middenpagina’s in onze vorige edities: Frontier Magazine 16.6 t/m jaargang 17

Bewaar de uitleg goed, na 30 april 2011 is ook deze waardevolle informatie steeds minder te vinden zijn bij producten of op websites wereldwijd. Dit komt door het geleidelijk invoeren van de Codex Alimentarius. Hierdoor mogen bepaalde producten niet meer ingevoerd of zelfs verkocht worden in bepaalde landen. Lees ook het artikel ‘Is de natuurgeneeskunde in gevaar?’ Frontier Magazine 17.4. Wilt u de uitgebreide werking van bepaalde producten weten? Google dan op wetenschappelijke onderzoeken, zoals op Google Scholar en sla het op of print het uit voordat deze waardevolle informatie echt weg is.

voedzaam

zacht water

Nanopod   De Nanopod maakt water zacht, lekker en alkalisch en helpt het lichaam tegen verzuring. De Nanopod zorgt ook voor natuurlijke ionisatie energie en helpt daardoor het lichaam om de cellen in een goede balans te houden. Het drinken van water is noodzakelijk voor een goede gezondheid. De Nanopod voegt daar een extra dimensie aan toe. De Nanopod is gemaakt van de ‘hoogste (voedings-) graad’ RVS (nr. 316) en heeft een dubbele wand, voor het langer vasthouden van de temperatuur van de drank. Met dit water help je verzuring in je lichaam door verkeerde voeding, koolzuurhoudende dranken en alcohol tegen te gaan, waardoor er een betere balans in de cellen kan ontstaan. En een ‘lichaam in balans’ heeft géén plaats voor parasieten en ziekten. Omdat de mens uit minimaal 75% water bestaat, heeft hij dus ook elke dag schoon en gezond water nodig om te helpen bij het ontgiften van het lichaam en om de balans in de cellen vast te houden. Prijs: € 32,50 Code: NANO

cadeau! Mini geode  Een geode is een holle of gedeeltelijk holle, globevormige knol die aan de binnenkant begroeid is met kristallen. Meestal zijn geodes tussen de 2,5 en 30 centimeter groot, maar dit kan sterk variëren. Ze worden gevonden in sedimentgesteenten en zijn soms erg kostbaar. De geodes die wij verkopen zijn klein, ongeveer 2,5 tot 5 cm en in verschillende mineraalsoorten zoals kristal, celestien en amethyst. De geode is verpakt als snoepje, dus een mooi en grappig cadeau! Prijs: € 3,- Code: GESN

januari | februari 2012   18.1 Frontier     47

Prijzen exclusief verzendkosten | Hennepzaad | Nanopod | Mini geode

Hennepzaad   Gepelde hennepzaden hebben een aangename noot-achtige smaak. Ze worden geproduceerd van legale hennep voedsel soorten. Ze zijn rijk aan zeer voedzame proteïne (edestin), wat alle essentiële aminozuren bevat in een vrijwel correcte samenstelling voor het menselijk dieet. Hennepzaden zijn tevens rijk aan: - Vetzuren - Eiwitten - 9 belangrijke essentiële aminozuren - Hennep-olie, wat ongeveer 30% van de hennepzaden bevat - 75% essentiële meervoudige onverzadigde vetzuren, zoals linoleen- en linolzuur. Hennepzaden leveren ook anti oxidanten zoals vitamine E om carcinogenen te elimineren en lecithine als voedsel voor de hersenen. Het bevat tevens alle belangrijke mineralen voor het lichaam. Hennep zaad 1 kilo, Code: HNSB prijs: € 19,95 of 250 gram € 6,95, Code HEMPS


Frontier verkoopt ook: 

Colon Clear

Versa-pers | Probiotica | Energy Bomb l Colon Clear | Prijzen exclusief verzendkosten

Helpt bij de opschoning van de darmen. Heel veel organische verbindingen in de voedselketen dienen, voordat het door ons lichaam wordt opgenomen, te worden afgebroken in hun oorspronkelijke metalen en metalloïden. Na afbraak krijgen ze een lading positief (+) of negatief(-). Veel schadelijke metalen hebben een positieve lading en mogen eigenlijk niet via de bloedbaan getransporteerd worden. Dit geeft een zware druk op de lever en nieren. Deze schadelijke stoffen dienen in de maag te worden weggevangen. Dit gebeurt door de stof CARBONCLAY (koolstof ). De stof is negatief en klit aan de schadelijke positief geladen metalen en verdwijnt via de vaste ontlasting via het lichaam. Dit product bevat Carbon Clay. Tevens bevat dit product salvia en andere stoffen om de darmen gezond te houden. Prijs: € 49,95 code: CARCB

schone darmen

Energy Bomb De ‘super-foods’ die wordt toegevoegd aan deze repen zijn onder andere: Siberische en Koreaanse Ginseng, Guarana, Maca, Ashwagandha, Acai bessen, Goji-bessen, Blauwe bessen, Cranberry bessen, Yang Mei bessen en Probiotica. De belangrijkste super-food die in de meeste van onze producten voorkomt is de cacaoboon, in variaties van cacao nibs, cacaopoeder en cacaoboter. De cacao in onze repen wordt op bijzondere wijze bereid, namelijk: ‘Koud geperst’. De ‘Energy Bomb!’ heeft een optimale balans van koolhydraten en kruiden om het lichaam te voorzien van een super gezonde portie energie. Ook bevat het ingrediënten om zowel geest als lichaam te stimuleren en zich optimaal voor te bereiden om zwaar werk te verrichten. Ook ter bevordering van mentale focus, bijvoorbeeld tijdens werk, studie of autorijden. Vermijd het eten van dit product laat in de avond, want je krijgt er energie van! Ingrediënten: Dadels, Cashew Boter, Bruine Rijst Siroop, Ongezwavelde Abrikozen, Rauwe Cacao, Cacao Boter, Bruine Rijst Poeder, Zonnebloem Lecithine, Kaneel, Guarana (1500 mg), Koreaanse Ginseng (200 mg), Siberische Ginseng (200 mg), Zeezout, Groene Thee Extract. Ingrediënten kunnen per smaak variëren. Code: PULS, Prijs: € 2,-

snoep energie

Probiotica Probiotica voor een gezond darmflora! Probiotische bacteriën kunnen worden ingezet om de van nature voorkomende bacterieflora in het lichaam te beïnvloeden. Ze gelden niet als geneesmiddel en worden hoofdzakelijk door voedingsdeskundigen voorgeschreven na een antibioticumkuur of als een onderdeel bij de behandeling van de schimmelinfectie candidose. Recentelijk is vastgesteld dat probiotica het immuunsysteem in de darm positief kunnen prikkelen. De theorie achter het gebruik is dat onze darmflora verstoord kan raken waardoor schadelijke micro-organismen een kans krijgen zich uit te breiden en ziekte te veroorzaken. Je kunt dit tegen gaan door probiotica in te nemen. Een positief effect van probiotica wordt geclaimd bij: het verminderen van diarree, het verminderen van obstipatie, het stimuleren van het immuunsysteem, het herstellen van de flora na een antibioticumkuur, het verminderen van symptomen van de Ziekte van Crohn en vergelijkbare aandoeningen, preventieve bescherming tegen voedselpathogenen, zoals Salmonella. Prijs: € 15,95 Code: NAPR

gezonde

darmflora

vers sap 

Versa-pers

Bent u op zoek naar een groente/fruitpers, die de enzymen intact laat? Dan heeft u met de Versapers Emotion een unieke kwaliteits pers gekozen. Door sap rustig te persen behoudt u meer vitamines, mineralen, enzymen en smaak! De Versapers is een ‘Slow Juicer’ en door zijn unieke eigenschappen de meest gewaardeerde en verkochte slowjuicer in Nederland. De Versa-pers maakt sap van alle soorten fruit en groenten met een hoge opbrengst. Hij werkt stil en gestaag terwijl het sap keurig van de pulp gescheiden wordt. Heel makkelijk te gebruiken en net zo makkelijk schoon te maken. Dit is de nieuwste generatie juicers die uw oude Sapcentrifuge doet verbleken. Het model Emotion Wit 2G heeft strakke vormen en een stevig handvat met een fris-groen detail. Dit maakt het gemakkelijk om de pers te verplaatsen of eventueel mee te nemen. De aan-uit knop is geïntegreerd in het handvat en afgewerkt met een siliconen spatwater bestendige hoes. Prijs: € 299,- code: VERSA

48     Frontier 18.1   januari | februari 2012


Frontier verkoopt ook:

Carbon Clay  

Liquid Amino’s van Braggs 

smaakmaker

Bragg Liquid Amino’s is een gecertificeerd NON-GMO proteïne concentraat, gemaakt van biologische sojabonen dat de volgende essentiële en niet essentiële aminozuren in zich heeft: Alanine, Arginine, Aspartic Acid, Glutamic Acid, Glycine, Histidine, Isoleucine, Leucine, Methionine,Phenylalanine, Proline, Serine, Threonine, Tyrosine, Valine en Lysine. Liquid Amino’s levert de juiste proteïne voor het lichaam en smaakt heerlijk als vervanger van tamari en soyasaus. Geen smaakstoffen of alcohol toegevoegd. Niet gefermenteerd en glutenvrij. Prijs: € 6,50 Code: BRLA

Astralagus poeder 

gezonde

luchtwegen

Astragalus is een bestanddeel van bijna alle (weerstandverhogende) Chinese kruidenmengsels. Als enkelvoudig kruid wordt het voornamelijk ingezet ter ondersteuning van de weerstand, met name voor gezonde luchtwegen. Traditioneel wordt het kruid langdurig gebruikt. Gebruik astralagus ter preventie en aanpak van infecties, zoals: verkoudheden, bronchitis, keelpijn/keelontsteking, griep, middenoorontsteking, virale infecties (herpes, simplex, coxsackie B2 en B3, para-influenza type 1, chronische virale hepatitis, baarmoederhalsontsteking, hartspierontsteking, hersenweefselontsteking. Chronische diarree N.B: niet bestemd voor de acute, koortsende fase van een infectie, maar meer voor chronische of sluimerende infecties. Preventie van infecties door zware training en wedstrijden bij sporters. Prijs: € 4,50 voor 125 gram Code: ASTP

verhoogde Bovis waarde Tornado tube   Met de Tornado Tube kun je kraanwater verbeteren. Het verhoogt namelijk de Bovis waarde van 3000 naar 18.000 bovis. Bron: www.Nulpuntenergie.net. Neem twee lege 1,5 of 2-liter flessen. Vul er één voor 2/3 met water. Schroef de TornadoTube/ waterwervelaar stevig op de bovenkant van de fles en schroef de tweede fles er bovenop. Draai de flessen om zodat de volle fles bovenop komt, geef er even een flinke slinger aan in horizontale richting en het water zal met een mooie tornado twist doorlopen in de onderste fles. Meer lezen? Dan raden we u de boeken van Victor Schauberger aan. Prijs: € 4,95 Code: TORT

januari | februari 2012   18.1 Frontier     49

Prijzen exclusief verzendkosten | Carbon Clay | Liquid Amino’s | Astralagus poeder | Tornado tube

kalmerend

Kan helpen bij depressie of kalmerend werken. Heel veel organische verbindingen in onze voedselketen dienen, voordat het door ons lichaam wordt opgenomen, te worden afgebroken in hun oorspronkelijke metalen en metalloïden. Na afbraak krijgen ze een lading positief (+) of negatief(-). Veel schadelijke metalen hebben een positieve lading en mogen eigenlijk niet via de bloedbaan getransporteerd worden. Dit geeft een zware druk op de lever en nieren. Deze schadelijke stoffen dienen in de maag te worden weggevangen. Dit gebeurt door de stof CARBONCLAY (koolstof ). De stof is negatief en klit aan de schadelijke positief geladen metalen en verdwijnt via de vaste ontlasting via het lichaam. Dit product bevat Carbon Clay. Tevens bevat dit product St. Janskruid, Meidoorn, Lavendel, Salie en Allium sativum. Prijs: € 49,95 code: CARC


Frontier verkoopt ook:

Rozebottel poeder | Yeast / Edelgist vlokken | Etherische olie kristallen | Prijzen exclusief verzendkosten

Etherische olie kristallen EEN NIEUWE VORM VAN SPECERIJEN IN UW KEUKEN! De essentiële olie kristallen zijn met recht een revolutie in de Nederlandse keukens te noemen. Via een geavanceerde en gepatenteerde techniek wordt de essentiële olie ingekapseld in kristallen van biologische agave. Deze kristallen bevatten alle smaakstoffen en werkzame stoffen van de betreffende essentiële olie. De kristallen bevatten geen zout, suiker en calorieën en zijn 100% biologisch en natuurlijk. Heerlijk bijvoorbeeld een mint smaak aan zelfgemaakte chocolade toe te voegen. Bij elke verpakking zijn recepten toegevoegd. Verkrijgbaar in de smaken: BASILICUM, BERGAMOT, CITRUS MELANGE, GERANIUM BOURBON, KANEEL, KARDAMON LEMONGRASS, MINT, VENKEL, YLANG YLANG Prijs: € 7,95 code: KRET

smaakvolle kristallen

Yeast/ Edelgist vlokken Edelgistvlokken bevat van nature aminozuren en vitamines van het B-complex, zoals B1, B2, B3, B6, magnesium, calcium en foliumzuur. Extra vitamine B ter aanvulling op uw voeding, heeft een positieve invloed op uw zenuwstelsel en helpt u om aan te sterken. Bovendien helpt vitamine B je lichaam van binnenuit voor een stralend uiterlijk. Dagelijks gebruik van Edelgist bevordert een mooie huid, glanzend haar en sterke nagels! Gebruik: 1 tot 2 eetlepels per dag. Bevat veel B vitamines wat goed voor huid en haar is. Gestrooid over gerechten zoals popcorn, salade of pasta, geeft edelgist een hartige smaak. Niet verhitten. Prijs: € 5,95, Code: BRYE

huid & haar

Rosehip/ rozebottel poeder Rozenbottel bevat net als acerola veel vitamine C, zelfs zo’n 30 keer meer dan sinaasappels en 17 keer zoveel als kiwi’s. Daarnaast bevat rozenbottel ook hoge percentages bioactieve stoffen en essentiële vetzuren. Bioactieve stoffen zijn gunstig voor de gezondheid. Tevens vitamine: A, B1, E, K en P, Niacine, Pectine, IJzer, calcium en magnesium. Prijs: € 9,95 250 gram Code: ROS2

vitamine C

Tevens verkrijgbaar: In ons assortiment hebben we verschillende adaptogenen en organic / raw superfoods: Purple Corn | Gojiberries | Maca | MSM poeder | Chlorella | Spirulina | Kelp | Chia zaden | Mulberries | Wheatgrass | Cacao beans, poeder, nibs & rauwe boter | Kokosolie | Apricot Kernels | Fo Ti poeder | Agave nectar | Gula Java | Yacon Syrup | Mesquite Poeder | Lucuma Poeder | Carobe poeder | Ierse Moss | Camu Camu berrie Poeder | Acai poeder | Bijenpollen | geschilde hennepzaden | Hennep olie & hennep proteïne poeder | Schisandra bessen & poeder | Catuaba | Psyllium husk Naast onze collectie superfoods verkopen we ook: Reishi | Cordyceps | Chaga | Colloidaal zilver & zeep, lotion en zonnebrand SPF 20 | MMS | Pro-biotica | Vitamine D3 | Enzymen | Dode zee zout | Keltisch zeezout | Stemenhance | natuurlijke creme’s van Yerba Vita | Aloeride | Silicium | Duo kruidenelixer | Vitamine B complex van New Chapter | Healthforce producten | Pure planet producten| Nanopod | Wormwood 50     Frontier 18.1   januari | februari 2012

complex | Grapefruit seed extract | Aloë dent tandpasta | Zeoliet | Samento | Banderol | Cumanda | Magnesium Chloride | Noni sap | Black Krachai | Pearlcium | Pinhole Readers | Moldaviet stenen | Kristallen schedels | Adya Clarity water | Coca thee | Cayenne peper en nog veel meer! N.B: Volgens Europese wetgeving mogen in informatie over voedingssupplementen geen specifieke ziekten worden genoemd, waarvoor de middelen een genezende werking zouden hebben. Deze productenbeschrijvingen hebben geen intentie om een diagnose te stellen, te behandelen of wat voor ziekte dan ook wonderbaarlijk te genezen. We richten ons op preventie, voorkomen is namelijk ten alle tijden beter dan genezen. Raadpleeg bij ernstige aandoeningen altijd eerst uw arts of therapeut. Prijzen zijn vermeld in euro’s en kunnen in de loop van het jaar aangepast worden. Frontier Magazine 2012


gezondheid

Lichaamspijn medicijn

Pijnstillende olie uit het tropisch regenwoud van de Amazone Eventueel een kwart dopje pure (medicinale) alcohol toevoegen. De aanwezige kruiden bevatten voldoende werkzame stof om het flesje tot maximaal 3 keer te kunnen hervullen. In totaal heb je met één flesje van 125ml dus 0,5 liter olie tot je beschikking. Daarna neemt de werking af. De houdbaarheid van het oliemengsel is, vanaf de productie datum, 6 maanden.

Suriname heeft een schatrijke kruidentuin. Onderdeel uitmakend van het tropisch regenwoud van de Amazone beginnen we ons nu pas te realiseren dat de natuurlijke werkzame stoffen, die in planten en boomsappen in Suriname voorkomen, tegen allerlei ziekten en kwalen verder onderzocht moeten worden. Wat bij de inheemse Surinamers parate kennis is, is bij ons westerlingen ver weggezakt. Frontier Magazine zal in de komende edities stilstaan bij enkele eenvoudige, doch zeer effectieve, kruiden uit het Amazone gebied. Auteur: Wouter Bijdendijk

D

e aftrap van deze reeks wordt gedaan met het zogenaamde “Lichaamspijn Medicijn”, zoals het door de Carib Indianen, één van de oudst aanwezige etnische groepen in Suriname, genoemd wordt. Lichaamspijn Medicijn is samengesteld uit verschillende kruiden die opgelost zijn in een combinatie van Kokos olie en alcohol. De ingrediënten zijn: Jaracopi, Drie Kantie, Se Gotro Wiwiri, Wit Baka, Neku, Naftalin (200 mg per 125 ml) en tot slot Kokos olie en alcohol (2 dopjes per liter) (90 procent). De herkomst van het planten materiaal is het maagdelijk Amazone oerwoud in de Guyana’s in Zuid Amerika. Het is vooral doeltreffend te gebruiken tegen rugpijn,

gewrichtspijn, verzwikkingen, kneuzingen, blauwe plekken, spierpijn, nekpijn en schouderpijn. Bij gebruik moet het flesje, waar de kruiden in zitten, opgewarmd worden door het flesje in warm water te zetten (maximaal 40 graden Celsius) of door het een half uur in een verwarmingskast te laten staan. De gekneusde of pijnlijke plekken moeten vervolgens goed ingewreven worden met de olie, waarna deze goed moet intrekken. Na gebruik mag de desbetreffende plek niet gewassen worden. De werking is pas voelbaar na ongeveer 30 minuten. Deze behandeling moet om de 3 tot 5 uur herhaald worden. Als er nog een kwart van de olie in het aangeschafte flesje over is, kunnen de flesjes hervuld worden met zuivere Kokos olie.

Waarschuwing Alleen uitwendig gebruiken. Buiten bereik van kinderen houden. Niet op open wonden toepassen. Het gebruik van kruiden en/ of geneesmiddelen is op eigen risico. We adviseren dat iedereen, die ziek is, contact zoekt met een reguliere arts. Ga niet experimenteren met kruiden of recepten.  � wbijdendijk@hotmail.com

Leestip: Medicinale en rituele planten van Suriname, Tinde van Andel & Sofie Ruysschaert Het hier genoemde recept is afkomstig van Ivan Swedo, een Carib Indiaan uit de Guyana’s in Zuid Amerika. Ivan Swedo’s voorouders zijn Carib, Arowak, Warao Indianen. Het recept is afkomstig van Ivan Swedo’s grootvader die volbloed Carib Indiaan was. Hij heeft het weer geleerd van zijn grootvader die een beroemd Pijaj man (Sjamaan) was. Het betreft een eeuwenoud familie recept. De kennis is afkomstig van de oorspronkelijke bewoners van het Amazone oerwoud. De olie heeft een krachtige, maar subtiele werking. Hoe het precies werkt is nog niet wetenschappelijk onderzocht. Waarschijnlijk komen er verschillende alkaloïden vrij die een binding met de olie aangaan. De olie dringt door in de huid en de werkzame stoffen kunnen zo hun werk doen in het lichaam en verdrijven pijn en versnellen het natuurlijke genezingsproces. Het wordt door de medicijnmannen onder de Carib Indianen ook gebruikt om een Nara (misstand van de ingewanden en organen in de buik en de rug) te verdrijven. Een Nara wordt gemeten door de afstand van de navel tot beide de tepels te meten. Is er een verschil, dan is er sprake van een Nara. De oorzaak is meestal verkeerd zitten, verkeerd tillen of te zwaar tillen. De gelijkheid wordt hersteld door osteopathie en massage met deze olie. januari | februari 2012   18.1 Frontier     51


advertenties

NIEUWE EDITIE witte ritmische tovenaar Jaar (26 Juli, 2011 - 24 Juli, 2012)

13-MOON DIARY OF NATURAL TIME aGenDa GeBaseerD oP ouDe maYa KalenDers

Aqua OPTIMIZER® voor gevitaliseerd kraanwater

Aqua OPTIMIZER® verwijdert de belastende informatie uit het geheugen van kraanwater. De Aqua OPTIMIZER® resoneert met de grondtoon van de Nieuwe Tijd en meet een boviswaarde van meer dan 2 miljoen eenheden. Hierdoor gaan we ook van binnenuit anders om met de invloed van electrosmog, geopathische en electrochemische belastingen. Het zorgt voor meer harmonie in de leef- en werkomgeving. 13-Moon Diary en 13 Manen Snelgids De agenda combineert de ‘gewone’ Gregoriaanse kalender van 12 maanden met de 13 Manen kalender. Het is een makkelijk te gebruiken agenda waarin je de verschillende dagenergieën ziet. De 13 Manen Snelgids legt de basisprincipes van de 13 Manen Kalender in heldere bewoording uit. Je leert de kalender toe te passen in de praktijk, je leert de ‘Maya horoscoop’ van jezelf en je vrienden uit te rekenen en hoe je dit moet uitleggen. De Snelgids kan meerdere jaren gebruikt worden en past in de achterpocket van de agenda. • 13-Moon Diary in het Engels, € 13,95 • 13 Manen Snelgids in het Nederlands (of Engels), € 7,(Prijzen zijn ex. verzendkosten.) Kijk op www.mayatzolkin.com voor voorbeelden en meer informatie.

Compacte vormgeving, eenvoudige montage, onderhoudsvrije werking. 30 dagen niet tevreden - geld terug garantie. Vitaliteit Service, 020-4720397 vitaliteit-service@zonnet.nl

MAAK GEBRUIK VAN DE DAGELIJKSE ENERGIE 13-Moon Diary | 176 pagina’s | paperback 13 Manen Snelgids | 102 pagina’s | paperback Een uitgave van Frontier Publishing

e-mail: info@fsf.nl

} samen € 20,-

ex. verzendkosten

www.frontierpublishing.nl

januari | februari 2012   18.1 Frontier     63


advertenties

Nieuw iN NederlaNd!

Super zuurStof voor uw gehele lichaam!

Ozontherapie met

Olive Gold 03

Ozon therapie in de vorm van een olie. Het neutraliseert toxines waardoor je mentaal krachtig en alerter wordt. Tevens stuurt het meer zuurstof naar het bloed, stopt energie in de spieren en elimineert pathogenen. Maar dat is nog niet alles. Door de synergetische werking van pure biologische olijfolie, vitaminen (A/B/C/D & E), 72 mineralen, alfaliponzuur, exotische botanische essence en zuurstof ontstaat er een superkrachtige cocktail die u kan ondersteunen op verschillende gebieden. Ideaal tegen rimpeltjes als je het als olie voor de huid gebruikt. Voelt absoluut niet vet aan. Je kunt het ook gebruiken bij de welbekende leverkuur van Andreas Moritz/ Hulda Clark.

17 maart 2012 info en online opgave: www.frontiermagazine.nl/mayadag

Olive Gold 03 is leverbaar in 3 verschillende verpakkingen: 8 ml (0.27 oz) € 7,95 Code: OLGS 60 ml (2 oz) € 24,95 Code: OLGO > introductiekorting (normaal € 29,95) 120 ml (4 oz) € 44,95 Code: OLGB

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop

Leliegracht 42, 1015 DH Amsterdam tel: 020-3309151 www.frontierbookshop.nl info@fsf.nl (We zijn nog op zoek naar wederverkopers in de BeNeLux.)

Remote Viewing Unit

Melbourne

March 15 - 19

Amsterdam

April 21 - 25

Perth

April 12 - 16

Sydney

May 10 - 14

The Remote Viewing Unit is holding 5 day intensive Remote Viewing courses in Australia and Europe. Limited places available. Learn this declassified intelligence tool for ultimate personal development.

www.remoteviewingunit.org januari | februari 2012   18.1 Frontier     67


Etherium Goud

John F. Kennedy special

FRONTIER magazine

De De geheime geheime toepassing toepassing van van de de Amerikaanse Amerikaanse overheid overheid

Nr10.2

Anti-zwaartekracht Anti-zwaartekracht

advertenties

november / december 2003 Nederland € 3,95 België € 4,50

Nr9.6

Graancirkels

UFO’

FRONTIER magazine

januari/februari 2002 jaargang 8 nr. 1 Nederland € 3,61 België € 4,50

maart / april 2004 Nederland € 3,95 België € 4,50

Voorhistorische rotsschilderingen Jachttafereel, magie… of sjamanisme?

fr0904_2009.qxd

10-06-2009

tijdschrift Klaas Van Urk voor mensen met eenBush grensverleggend bewustzijn. tegen Kerry Skull & Bones wint

Pagina cov1

FRONTIER magazine

NEEM of GEEF een jaar- of tweejarig abonnement en

fr0803_2009.qxd

09-06-2009

23:05

Pagina cov1

Mirin Dajo: de onkwetsbare profeet kies grensverleggende welkomstgeschenken

harmonie en in eenheid met alles.

Kristallen schedels tijdmachine of sieraad?

Leven na de dood "waar", stelt psycholoog

Etherium Goud breekt beperkende patronen af op cellulair niveau en opent nieuwe mogelijkheden.

te bestellen via:

www.heartforhealing.nl

mei / juni 2002 jaargang 8 nr. 3 Nederland € 3,95 België € 4,50

50e

nummer

zijn ?

Obelisken: Obelisken: Oud intrigeert nog Oud enigma enigma intrigeert nog steeds steeds fr0905_2009.qxd 10-06-2009 08:16 Pagina

cov1

De De Toetankhamon Toetankhamon leugen leugen

FRONTIER magazine

UFO's en van UFO'stien en ontstaan ontstaan van heelal heelal ontdekt Graf jaar Graf reeds reeds tien jaar vroeger vroeger ontdekt en en geplunderd geplunderd

Nederland: 4 nrs. voor € 22,- of 9 nrs. (1 jaar) voor € 44,18 nrs. (2 jaren) voor € 80,- Europa: 9 nrs. (1 jaar) € 58,-

september / oktober 2003 Nederland € 3,95 België € 4,50

Nefertiti controverse Rel rond mummie en buste

Zecharia Sitchin

Missionaris van het Hoop op een nieuw tijdperk

Happiness op locatie… Druide Esoterische Winkel en Bewustzijnscentrum gaat over bewust leven, bewust kiezen, Zingeving en Persoonlijke ontwikkeling om te kunnen Zijn wie je Bent.

Nr9.5

vreugdevol, krachtig, in rust,

bewust

Vrije energie

de herinnering aan onze natuurlijke staat:

Graancirkels

ja of neen?

Etherium Goud verhoogt het bewustzijn en biedt

Atlantis

Irak en olie

Heilige Graal

en verlichting

Genie in het graanveld

Hancock: kijk Hancock: op www.frontiermagazine.nl voor meer informatie "Gebouwen "Gebouwen op op zeebodem zeebodem bewijzen bewijzen Vloed" Vloed" of bel 020 - 3309151

Buitenaardsen

juli / augustus 2003 Nederland € 3,95 België € 4,50

Heilige Graal

Ondersteuning bij spirituele groei

UFO’s

Het Nederlandse geneeskundige wonder

© Nelly Hegge-Scholtens

60 capsules

Nieuw onderzoek

Ark Ark des des Verbonds Verbonds

Zoektocht Graal Verborgen Verborgen Tempeliers Tempeliers enisArk des Verbonds de in Provence? MAGAZINE al sinds 1995 hèt de Ark ArkFRONTIER in de de Franse Franse Provence?

grensverleggend

08:03

natuurlijke monatomische mineralen

Sjamanen, drugs en god

Van Gordel en ruimtevaart: Van Allen Allen Gordel buitenaardse Maya's tellen af naar 2012en ruimtevaart: dodelijke dodelijke straling straling of of niet? niet?

Een Olmeken hoofd tijdelijk te bezichtigen in Amsterdam.

Wit goud poeder

Een nieuwe oogst

Nr9.4

Levenselixer

Buitenaardsen

Nederlandse graancirkels 2003

Vrije energie

Ormus

Atlantis

Wie vermoordde de president?

MCT olie Biometrie

en de opkomst van Big Brother

Nu ook te koop bij Frontier!

Bekend van het artikel: ’Ziekte van Alzheimer verbetert in 37 dagen met behulp van kokosolie’ uit Frontier Magazine 17.7 VerhoogT de liChaaMsproduCTie VaN keToNeN Lara Croft Ketonen zijn een krachtige brandstof op zoek naar de doos van Pandora voor de hersenen. Studies wijzen uit dat als de hersenen ketonen gebruiken, ze 25% meer energie produceren. • Meer spierontwikkeling • Activeert vetverbranding • Langdurig energie

prijs per fles van 500 ml: € 34,95

*Boeken, CD’s DVD’s, Beelden, devinatie, sieraden, stenen en mineralen, Gezondheid, verzorging, bescherming tegen straling, yoga en meditatie, Sjamanen, druidische en natuurreligie tools, mystieke en religieuze voorwerpen Leuke presentjes en kadootjes, wierook, etherische olieen,kruiden,wenskaarten, tarotkaarten en orakels, engelen, elven en nog veel meer *We geven ook exposities van spirituele kunstenaars. *Kijk op onze site agenda voor workshops, lezingen e.o. activiteiten *Voor holistische, Natuurgeneeskundige en Ayurvedische behandelingen kunt u ook ruimschoots bij ons terecht.

Bel of mail: Frontier Leliegracht 42 1015 DH Amsterdam info@fsf.nl 020-3309151

www.druidewinkel.nl ‫ ׀‬Gorinchem ‫ ׀‬Haarstraat ‫ ׀‬6 0183 689497

januari | februari 2012   18.1 Frontier     83


Boeken

Tijdschriften literatuur Verandering in de lucht?

2012 en verder... Willem Glaudemans & Anton Blok Deze bundel vormt een vervolg op het twee jaar terug verschenen Welkom in 2012. Hans en Pietsie Hoekstra, de samenstellers, merken ter inleiding op: ‘De Maya’s noemden 21 december 2012 het einde van hun grote kalender. Wordt het een eindtijd, waar alles ophoudt te bestaan, zoals soms wordt gesuggereerd? Is het een abrupte sprong naar een nieuw bewustzijn? Of is het een geleidelijke frequentieverhoging? We hebben 12 mensen uitgenodigd om hierop hun visie te geven en wel zodanig dat dit op micro-, meso- en macroniveau tot uiting zou komen. Het is daarom dat u als lezer(es) zowel zeer persoonlijke verhalen, als wel gedegen inzichten en visies in groter verband van de schrijvers ontmoet. Het boek is een gevarieerd antwoord geworden op hoe wij en onze wereld in snel tempo in alle opzichten veranderen. 360 pagina’s | paperback | Uitgeverij Tattwa | € 25,95

Code : VERI

Chakra werkboek

DVD

Nieuw

Werken met rituelen Anodea Judith De chakra’s, de zeven energiecentra van zijn in de spirituele tradities van India en China al duizenden jaren bekend. In deze stelsels worden zij beschouwd als een graadmeter voor het lichamelijk en geestelijk functioneren. Anodea Judith beschrijft in haar klassieker Chakrawerkboek deze energiecentra met al hun psychofysiologische functies en eigenschappen. Dit baanbrekende boek, dat velen vertrouwd heeft gemaakt met dit systeem voor spirituele groei, is door de auteur geheel herzien en aangevuld met drie nieuwe hoofdstukken. 384 pagina’s | paperback | Uitgeverij Altamira-Becht | ISBN: 9789401300209 | € 26,90

Code : CHWE

FrontierPublishing

Prijzen zijn exclusief verzendkosten

Intrapersoonlijke communicatie

De samenleving in 2015

Code: INPC

Code : DES2

Een op Huna gebaseerde therapie Hans Mojet De definitieve oplossing van levensproblemen kan simpel en snel. Al lijkt het onwaarschijnlijk, zestien jaar praktijk heeft aangetoond dat in hooguit zes uur levensproblemen voorgoed kunnen worden opgelost. Hoe dit mogelijk is leest u in dit bijzondere boek. De ontwikkeling van deze methode vereiste het loslaten van gebruikelijke rationele mensbeelden, waarin gevoelens en emoties beperkingen opleggen aan ratio en gedrag. Het mensbeeld dat ten grondslag ligt aan de levensbeschouwing van Hawaï (Huna) kent juist een functionele relatie tussen gevoelens, emoties, ratio en gedrag. Intrapersoonlijke (innerlijke) communicatie is daarin de cruciale factor in het afstemmen van deze functionele relatie. 192 pagina’s | paperback | Uitg. AnkhHermes | ISBN: 9789020205091 | € 19,90 |

Aartsengel Gabriël gechanneld door Christoph Fasching Christoph Fasching In 2012 is de verhoging van energieën op aarde voltooid. In 2015 zullen alle structuren van onze samenleving hiermee in overeenstemming zijn. 2015 is het begin van een paradijselijk nieuw tijdperk. Aartsengel Gabriël belicht de wereld waarin we leven. Volgens hem is het belangrijk om nu al na te denken over wat het voor de huidige samenleving betekent om in een nieuwe dimensie te leven. Voor alle maatschappelijke gebieden stelt hij veranderingen voor: financiën, gezondheidszorg, opvoeding of ecologie, enzovoort. De auteur maakte een grote ontwikkeling door op spiritueel gebied. Dit boek schreef hij omdat hij daarvoor door aartsengel Gabriël werd gevraagd en hij heeft dit met grote vreugde gedaan. 220 pagina’s | paperback | Uitgeverij Akasha| ISBN 9789460150548 | € 18,90

Frontier 18.1   januari | februari 2012     87


BOEKEN | DVD’s

Nieuwe Genezing

De genezing van God Sup-Hee Komen Dit boek beschrijft Nieuwe Genezing, een geneeswijze die Sup-Hee met de hulp van Rens Hendriks van God ontvangt. De schrijfster is niet religieus, maar wel spiritueel open. God communiceert met haar door middel van de ervaring en de schrijfster ontvangt en beschrijft. Zo ontstaan na jaren de Genezing van God, die de schrijfster weer aan de mensen doorgeeft, en een nieuwe visie op God. God blijkt de onschuld zelve, die nieuwe mogelijkheden in het leven roept voor de mens. 270 pagina’s | paperback | www.suphee.com | ISBN 9789081500807 | € 20,-

Code : DENIG

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

Het Einde

Over het einde of gaan we naar een nieuw begin? Linda van den Boogert “Het Einde” is een gechanneld vertelsel over de relatie van Geert, een gewone, hardwerkende inspecteur, die getrouwd is met een paragnoste. Zijn leven wordt op z’n kop gezet wanneer er op een nacht letterlijk aan zijn bed geschud wordt. Hij is, zonder zich ervan bewust te zijn, studieobject voor de buitenaardse Zurqe en deelt hij zijn huis met een grote groep entiteiten, die onder leiding van Bram op zoek is naar een manier om over te gaan naar het licht. Geert is niet de enige die door Zurqe en zijn reisgenoten bestudeerd wordt. Het drietal is naar de Aarde gereisd omdat een stuk van een sateliet uit koers raakte en op hun planeet is neergekomen. 147 pag. | paperback | Uitg. Spirit on Paper | ISBN: 9789081685115 | € 15,99

Humanity Ascending # 2

Visions of a Universal Humanity Barbara Marx-Hubbard In deze film, de tweede in de award winning Humanity Ascending serie, gaat futuriste en maatschappelijk vernieuwster Barbara Marx Hubbard met een aantal visionaire collega’s in gesprek over een positieve toekomst voor de mensheid. Ze brengt allerbelangrijkste geesten van onze tijd bij elkaar, waaronder de vermaarde natuurkundige Freeman Dyson, bioloog Bruce Lipton, geleerde Jean Houston en anderen die grensverleggende perspectieven presenteren om de mensheid van een positief vooruitzicht te voorzien. Gebaseerd op de laatste wetenschappelijke, sociale en spirituele werkelijkheden. 90 min. | DVD | Homescreen | Barcode: 8717249478607 | € 20,95

Code : HUMAD2

Uitstelgedrag

Waarom we lastige dingen voor ons uit schuiven en hoe we hiervan afkomen Piers Steel Waarom blijven we voor de buis zitten, terwijl we eigenlijk naar bed moeten? Waarom surfen we op internet in plaats van een deadline te halen? Waarom puilt de wasmand altijd uit en staat het aanrecht steeds vol? En dat allemaal terwijl we dondersgoed weten dat we er niet beter van worden. Professor Piers Steel, zelf een notoire uitsteller, doet al ruim tien jaar onderzoek naar uitstelgedrag. Met humor ontrafelt hij de mythes over dit verschijnsel, bijvoorbeeld dat het aan iemands perfectionisme zou liggen. Helder en onderbouwd verklaart hij ons uitstellen, waarbij hij vooral het verband legt met impulsiviteit. 254 pagina’s | paperback | uitg. Ten Have | ISBN 9789025959760 | € 20,-

Code : UITST

Code : HETEI Prijzen zijn exclusief verzendkosten

Speurtocht naar het ware verhaal

Fred Butter Wat er in 2012 gaat veranderen, is nog niet duidelijk, maar dat er iets gaat veranderen, is bijna zeker. Daarvoor zijn er te veel aanwijzingen. En die veranderingen zouden wel eens heel groot kunnen zijn.In begrijpelijke taal en op meeslepende wijze geeft de schrijver een gefundeerde uitleg over het tijdperk dat ten einde loopt en probeert inzicht te geven in de veranderingen die gaan komen. In zijn speurtocht door de wereld van mystiek, religie en wetenschap zoekt hij naar de betekenis van het einde van de Mayakalender, graancirkels, uitzonderlijke archeologische vondsten en officiële eindtijdvoorspellingen. Wie waren de oude goden eigenlijk en wat hadden ze ons te zeggen? 200 pag. | paperback | uitg. Akasha ISBN 9789460150074 | € 19,50

Code : SPWV

88     Frontier 18.1   januari | februari 2012

In balans met Schlüsslerzouten

Alledaagse kwalen verhelpen - Meer levenskracht en zelfgenezend vermogen Alle 27 Schüsslerzouten uitgelegd Margit Müller-Frahling Steeds meer mensen willen zelf iets ondernemen tegen hun alledaagse kwalen en chronische aandoeningen. De zouten volgens dr. Schüssler kunnen daarbij helpen. Zij versterken het zelfgenezend vermogen van jong en oud, zowel fysiek als psychisch. Deze praktische leidraad biedt alle informatie die nodig is: • hoe de 12 basis-Schüsslerzouten en de 15 aanvullingen toe te passen • een uitgebreide alfabetische tabel met welke Schüsslerzouten tegen een specifieke kwaal ingenomen kunnen worden • tips voor holistische gezondheidszorg 224 pagina’s | paperback | uitg. Akasha| ISBN 9789460150524 | € 14,90

Code : INBS

Giraf

Een parabel over groei & bloei Angelique Romeijn Giraf gelooft de stem in zijn hoofd die luid is en veelal verwarring zaait. Hierdoor hoort hij de stem van zijn hart niet. Hij heeft bedacht dat als het hem lukt om een bloementuin te laten groeien in de droogte, hem dat heel bijzonder maakt want diep van binnen denkt Giraf eigenlijk dat hij niet goed genoeg is zoals hij is. Hij voelt zich onzeker en zo slingert giraf voortdurend heen en weer tussen vreugde en vooral verdriet. Vreugde en euforie als zijn plannen verlopen zoals hij dat precies heeft bedacht en verdriet en angst als het dan toch weer anders gaat door dat wat hij niet kan beïnvloeden. Dan komt het moment dat het lijkt alsof zijn hele plan verloren is het wordt stil in zijn hoofd. In de stilte hoort hij de stem van zijn hart... 32 pagina’s | hardcover | uitg. Andromeda | ISBN 9789055992775 | € 14,95

Code : GIRAF

Leren channelen

Een cursus in boekvorm Wendy Ebus Channelen is het laten doorstromen van energie in de vorm van woorden, beelden, geluiden en kleuren. Vervolgens ontstaat hieruit een concreet ‘eindproduct’, bijvoorbeeld informatie of een boodschap. Channelen is geen ‘gave’ voor een enkele uitverkorene. De auteur maakt het met vele oefeningen voor iedereen mogelijk. Door te channelen kun je in contact komen met overledenen, gidsen, engelen en elementalen. Ook communicatie met water, dieren, kristallen, planten en bomen wordt mogelijk. Wanneer je eenmaal begrijpt dat alles bestaat uit trilling, waarop je je kunt afstemmen, is dit niet meer zo verwonderlijk... 192 pagina’s | paperback | uitg. Akasha| ISBN 9789460150531 | € 17,90

Code : LERCH


DVD’s | BOEKEN

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

Kever

Een parabel over ware kracht, liefde en verbondenheid Maria Kivits Kever ontdekt de magie van het leven zodra zijn schild te zwaar voor hem wordt en in stukken breekt. Geen krachtig pantser meer om hem te beschermen of om zich achter te verschuilen. Hij kan dan niet anders dan zijn hart openen om te leven vanuit de enige ware kracht liefde. Wat een bevrijding. Kever voelt zich licht en vooral verbonden met alles en iedereen om zich heen. Een prentenparabel waarin jong en oud zichzelf en anderen kunnen herkennen met humor en compassie. Hierdoor kunnen vragen ontstaan zoals: Welk schild draag ik? Waar wil ik mezelf voor beschermen? Hoe voelt dat? Wie ben ik zonder mijn schild? 40pagina’s | hardcover | uitg. Andromeda| ISBN 9789055992782 | € 17,90

Code : HEMBL

De kracht van de ongebonden vrouw

Clarissa Pinkola-Estès De kracht van de ongebonden vrouw is een lofzang op de Grote Moeder, die in de woorden van de schrijfster ‘… gekend is door vele namen en vele afbeeldingen, die lijkt te verschijnen aan mensen overal ter wereld, op verschillende tijdstippen, in de vorm en aanblik die de ziel het meest aanspreekt, om haar te omarmen en omarmd te worden. Ze draagt duizend namen en haar huid heeft duizend tinten, ze draagt vele gewaden, en ze is beschermster van woestijnen, bergen, sterren en oceanen. Ze toont zich aan ons in ontelbare gedaanten, maar in haar centrum is alleen een groot zuiver hart.’ 224 pagina’s | hardcover | Uitgeverij Altamira-Becht| ISBN 9789069639659 | € 19,90

Code : ONGV

Als de Boeddha kinderen had

Een spirituele gids over opvoeden Charlotte Kasl De auteur laat op praktisch-spirituele wijze zien hoe we in deze chaotische tijd een generatie van vredelievende kinderen kunnen opvoeden. Ouderschap begint met het creëren van een gevoel van veiligheid. Door authentiek te zijn, door geen rollen aan te nemen die gedefinieerd zijn door ego, agenda’s of onmogelijke verwachtingen, schep je als ouder een veilige omgeving voor je kinderen. Kasl laat de lezer zien hoe het creëren van rust en vrede in het gezin een eerste stap is in de richting van een vreedzame wereld. Onderwerpen zijn oa: de kern van het boeddhisme voor ouders, ouderschap als een spiritueel pad, het verschil ontdekken tussen ego en je werkelijke essentie, en leven in een wereld vol media. 310 pagina’s | paperback | Uitgeverij Altamira-Becht| ISBN 9789069639772 | € 12,90

De Meester van de Eindtijd

Marcel Messing Gibrans teksten zijn voor Marcel Messing een blijvende bron van inspiratie. Herlezing van diens meesterwerk ‘De Profeet’ maakte zo’n diepe indruk op hem dat het verlangen ontstond een boekje te schrijven, 88 jaar na de verschijning van ‘De Profeet’, dat past bij de uitzonderlijke tijd waarin wij nu leven. Zoals in De Profeet het schip aanmeert in het oosterse havenstadje Orfaleze, waarna de mensen vlak voor het vertrek van de profeet uitlopen om diens wijze inzichten te ontvangen, zo meert in De Meester van de Eindtijd een schip aan in het westerse havenstadje Novaterra, de slotwoorden uit De Profeet indachtig: ‘Vergeet niet dat ik bij u terugkom.’ 136 pagina’s | hardcover | Uitgeverij Altamira-Becht| ISBN 9789069639796| € 9,90

Code : MEES

Code : ADBK

Prijzen zijn exclusief verzendkosten

Het klein orgasmeboekje

250 tips voor mannen en vrouwen Katerina Janouch Dit boekje uit 2005 beleefde in korte tijd vier drukken, maar was al een tijdje uitverkocht. Deze nieuwe, onverkorte uitgave wordt thans aangeboden in een ander jasje en andere uitvoering (paperback). De Zweedse journaliste, schrijfster en seksconsulente Katerina Janouch (Praag, 1964) geeft in dit handzame, speels vormgegeven boekje 250 concrete en prikkelende tips aan vrouwen én mannen voor een plezieriger seksleven – op eigen kracht en samen met een partner. 192 pagina’s| paperback | Uitgeverij Altamira-Becht | ISBN 9789069639789 | € 9,90

Code : HKLO

Intieme relaties

Ontdek de spirituele dimensie van seksualiteit David Deida Waarom verzetten zoveel mannen zich tegen het huwelijk, ook al hebben ze een bevredigende liefdesrelatie? Waarom is vrouwelijke energie zo aantrekkelijk en wordt ze niettemin gewantrouwd door mannen én vrouwen? Waarom reageren mannelijke automobilisten vaak zo fel als een vrouw aanwijzingen geeft? Waarom is voor een man zijn ‘missie’ vaak belangrijker dan een intieme relatie? Welke risico’s moet je nemen om een diepe seksuele én emotionele band te ervaren? Wat zijn de spirituele voorwaarden voor de ultieme seksuele relatie? Deida verkent in nieuwe wegen die leiden tot een verdieping van intieme relaties. Hij weet daarbij als geen ander seksuele hartstocht te verbinden met spirituele openheid. 272 pagina’s | paperback | Uitgeverij Altamira-Becht | ISBN10: 9789069639529 | € 17,90

Momenten van Verwondering

Erik E. H. Verkuijlen “Momenten van Verwondering” is een waargebeurde verhalenbundel, vol met synchroniciteitervaringen en vaak ongelofelijke wonderen uit het leven van de schrijver. Het hoogste doel is het aanreiken van gereedschap tot bewustwording. “Momenten van Verwondering” schenkt je aanreikingen, die kunnen leiden tot het ervaren van diepere inzichten en wijsheden. ”Momenten van Verwondering” geeft je sleutels tot het scheppen van je eigen werkelijkheid. Sleutelcodes voor de creatie van jouw realiteit. ”Momenten van Verwondering” bestaat ten dele uit gechannelde informatie, door middel van telepathisch contact van de schrijver met multi-dimensionale bewustzijnsvormen. 343 pagina’s | paperback | Free Musketeers | ISBN 9789048420926 | € 19,95

Opgroeien in de hemel

De eeuwige band tussen ouder en kind James van Praagh Medium James van Praagh werpt licht op de reis die kinder- zielen maken als zij de aarde verlaten en naar de hemel gaan. De auteur doet verslag van de tijd dat kinderen in de hemel zijn en vertelt over hun verbinding met de levenden. Hij benadrukt dat liefde het materiele en fysieke van deze wereld overstijgt: onze overledenen zullen ons nooit verlaten. Door goede inleidingen en indrukwekkende en waargebeurde cases die lezen als korte verhalen wordt ook een beeld geschetst van de hemel zelf. 176 pagina’s | paperback | Kosmos-Z&K| ISBN 9789021550893 | € 16,95

Code : OPIH

Code : MOVW

Code : IREL

Frontier 18.1   januari | februari 2012     89


BOEKEN | DVD’s

De beste versie van jezelf

Ontdek je enneagramtype en doorbreek je V-cirkel Monique Schouten Het enneagram en de bijbehorende V-cirkel geven inzicht in wat jou onbewust drijft. Als je je daarvan bewust bent, kun je doen wat goed en laten wat slecht voor je is. Het enneagram laat zien welk van de negen persoonlijkheidstypes je bent; de negen V-cirkels beschrijven je overtuigingen en hoe deze je handelen bepalen en beperken. Ken je je V-cirkel, dan begrijp je waarom je soms ongewild in vicieuze cirkels ronddraait. Met deze kennis kun je de cirkel doorbreken en het beste uit jezelf halen. 350 pagina’s | paperback | Uitg. Kosmos-Z&K | ISBN 9789021550909 | € 19,95

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

Mandala paarden

Paarden - Horses - Pferde Miriam Nieuwe Weme Mandalas inkleuren is als kunst- en meditatievorm al eeuwenoud. Ook de fascinatie van de mens voor het paard kent een lange geschiedenis. Voor het eerst zijn deze twee onderwerpen nu samengebracht in een uniek boek met 46 handgetekende paardenmandalas voor alle leeftijden. Mandala paarden is een boek voor paardenliefhebbers en iedereen die op een nieuwe manier met mandalas aan de slag wil. 144 pagina’s | paperback | Uitg. Kosmos-Z&K | ISBN 9789021550954 | € 14,95

Code: MANPA

Leef

365 reflecties voor een mindful leven Mark Nepo De boodschap van dit boek: blijf vitaal en verliefd op dit leven, ongeacht de tegenslag die op je pad komt. Het boek bestaat uit 365 reflecties (één voor iedere dag), die worden besloten met een korte oefening. De oefening zorgt er op originele wijze voor dat geest en zintuigen zich geheel openstellen voor het leven. Een boek vol wonderen, waarin het verhaal van de auteur niet alleen vervlochten is met dat van anderen die worstelen met hun menszijn, maar ook met de grote wijsheidstradities. 128 pagina’s | paperback | Uitg. Kosmos-Z&K| ISBN 9789021550886 | € 22,50

Code : LEEF2

Code : DBVV

Red Fulka

We are one Kareem Raihani en Praful RED FULKA brings together the best of acoustic instruments, tribal grooves, Dance beats and electronic sounds, creating a new crossover that moves the body, touches the soul and takes the dancer on an inner journey. Praful’s divine melodies merge with Kareem’s electrifying, deep grooves and as ONE they ignite in you a firework of love, energy and bliss. Praful, renowned sax & flute player, and Kareem Raihani, popular DJ of juicy global beat fusion, joined their talents in 2006 to form Red Fulka. Since then they have warmed many hearts, touched many souls, moved many bodies on dance floors across the globe. 79 mins. | CD | Uitg. Mystic Productions | € 19,99

Code : REDF Prijzen zijn exclusief verzendkosten

Giftige schoonheid

De risico’s van cosmetica en verzorgingsproducten Samuel S. Epstein Mensen houden zich steeds meer bezig met hun uiterlijk en willen er graag jong uitzien. De branche van de anti-aging producten is de snelst groeiende binnen de cosmetische industrie. Advertenties en reclameboodschappen beloven ons dat we ons jeugdige uiterlijk behouden en onze partner tevreden stellen, als we een bepaald product gebruiken. Maar weten we eigenlijk wel wat we op ons gezicht en lichaam aanbrengen? Zijn er gezondheidsrisico’s bij het opdoen van lippenstift of het aanbrengen van gezichtsreiniger of deodorant? Er is hierover weinig informatie te vinden en consumen-ten weten niet wat de (vermijdbare) risico’s zijn van hun dagelijkse schoonheidsregime. 288 pagina’s | paperback | uitg. AnkhHermes | ISBN 9789020204582 | € 24,90

Code : GISO

90     Frontier 18.1   januari | februari 2012

Vind je soulmate

Thuiskomen in liefde Paul Ferrini Iedere nieuwe vriend(in) bereidt ons voor op de ontmoeting met de Ware, leert ons een les en is een geschenk waardoor we onszelf beter leren kennen. Iedere nieuwe relatie draagt zijn of haar steentje bij aan je groei. Onze partner daagt ons uit om authentiek en met gevoel in het leven te staan en de lessen die we leren te gebruiken in ons dagelijkse doen en laten. Door onze angsten onder ogen te zien, krijgen we meer zelfvertrouwen en kunnen we veel meer bereiken. Langzaam opent ons hart zich en leren we om op alle niveaus de intimiteit toe te laten. We worden gelukkiger en zelfverzekerder en in plaats van de ene verhouding na de andere, krijgen we een echte relatie. 220 pagina’s | paperback | uitg. AnkhHermes | ISBN 9789020204520 | € 16,90

Code : VIJS

Dans als het leven zwaar is

Alice Walker Alice Walker schreef prachtige gedichten in reactie op gevoelens van vreugde en verdriet van persoonlijke en wereldomvattende aard. Haar gedichten gaan over de dood van geliefden, oorlog, de verrukkelijkheid van liefde, de vernietiging van het milieu, het leed van afwijzing, hebzucht, armoede en het genoegen van een thuis. De gedichten omhelzen onze vriendschapsen familiebanden terwijl ze ook de vreugde van de individualiteit bezingen, de kracht die in ieder van ons leeft om ons meest oorspronkelijke, diepste zelf tot uitdrukking te brengen. 160 pagina’s | hardcover | uitg. AnkhHermes| ISBN 9789020204919 | € 19,90

Code : DAHL

Tien gulden regels

Oude wijsheid van Griekse filosofen Panos Mourdoukoutas, Michael Soupios Wie zegt dat er geen regels zijn over hoe je een geweldig leven kunt leiden? Een leven waarin je voldoening vindt, tevreden bent en je vriendschappen koestert? De grote Griekse fi losofen uit de oudheid wisten al dat deze regels, of wetten, er wel degelijk zijn! In dit boek beschrijven de auteurs de essentie van de tijdloze wijsheid van Plato, Aristoteles, Socrates, Epicurus en vele anderen. Elk hoofdstuk begint met een regel en een citaat van een fi losoof en wordt afgesloten met zinvolle tips waardoor je anders gaat denken over je leven. Als je deze tips toepast, ze werkelijk toelaat in je leven en in jezelf, dan zul je merken dat je sterker wordt en je beter voelt. 220 pagina’s | paperback | uitg. AnkhHermes | ISBN 9789020204568 | € 14,90

Code : TIGR


advertenties

Stargate Therapeute Healing & Reading Dierencommunicatie Quantum Touch Reconnection New Awareness Teacher

W: NIEU E T I ED I 2 01 2 / 1 1 20

Astrum Stargate De Astrum Stargate creëert een groot, krachtig en liefdevol lichtveld, waarin alles oplost wat negatief resoneert. Dit lichtveld transformeert negatieve stralingen, negatieve gedachten/gevoelens en identiteiten/entiteiten. Ieder die plaats neemt in de Sterrenpoort ervaart een diepgaande rust. Zowel op lichamelijk, mentaal en emotioneel niveau kun je geraakt worden op een zachte en liefdevolle wijze, net wat er nodig is. ZO KOMT IEDER WEER IN ZIJN EIGEN KRACHT EN HERINNERT ZICH WIE HIJ / ZIJ ECHT IS. Riet Seegers Het Uilenhuis • Doetseweg 46 • 3381 KG Giessenburg Tel. 0184-659008 • Mobiel 06-23919459 E-mail: rietseegers@wanadoo.nl • www.het-uilenhuis.nl Consult na afspraak

Voortaan kun je leven en werken vanuit een volkomen natuurlijke kalender. De scheurkalender geeft een heldere inleiding en uitleg, de bekende westerse datum, - de basisenergie van elke dag (4 kleuren), - de Toon (13 fasen in elk proces), - het Zonnezegel (20 kwaliteiten van de schepping) en - de Maan (13 x 28 dagen).

Maya Scheurkalender

2011 / 2012 – Lucas Slager

Verder heeft elk blad een affirmatie die aansluit bij de natuurlijke cycli. Daarmee kan je je weer verbinden met de energie van elke dag en leven in je eigen ritme. Zo helpt de kalender je om weer te leven naar je essentie en je droom op Aarde uit te voeren. (2011) 380 Pagina’s | € 16,95

...dan bent u bij ons aan het juiste adres! De New Health Academy biedt opleidingen aan die zich onderscheiden op het gebied van persoonlijkheidsontwikkeling, biofysische geneeskunde, voedingswetenschappen, traditionele Chinenese geneeskunde en informatie& energetische geneeskunde.

Toe aan een volgende stap in uw leerproces?

De eerstvolgende trainingen zijn: start 17 nov 2011 Ont-dekkingsreis naar een bloeiende praktijk In deze 4- daagse cursus leert u ont-dekken welke elementen en blokkades een rol kunnen spelen, maar ook welke vaardigheden u in kunt zetten om de energiestroom van cliënten richting uw praktijk op gang te brengen. 23 - 25 nov 2011 Zelfmanagement De cursus zelfmanagement heeft als doel om bewustzijn op zelfmanagement te ontwikkelen, de kunst van zichzelf te managen. Zelfmanagement is de sleutel van jezelf tot een succesvolle invulling van je leven! 24 -25 nov 2011 PSYCHE-K In twee dagen leer je eenvoudige en effectieve mehoden om je onderbewuste, beperkende en negatieve overtuigingen te vervangen door positieve overtuigingen. Het doet er daarbij niet toe hoe die overtuigingen daar zijn ontstaan. Start 7 jan 2012 METAMedicine Health Coach opleiding Een opleiding om emotionele oorzaken in relatie tot lichamelijke symptomen te kunnen achterhalen. Bedoeld voor iedereen die meer inzicht wil hebben waarom emoties lichamelijke klachten kunnen veroorzaken.

Meer informatie en een uitgebreid overzicht van ons aanbod vindt u op onze website: www.newhealthacademy.eu


FRONTIER PUBLISHING

Boek der Liefde

De zoektocht naar het verborgen evangelie van Maria Magdalena Ton van der Kroon In de elfde eeuw wordt de jonge monnik Antonius tijdens de bouw van een basiliek in Vézelay op het spoor gezet van de geheime kennis van Maria Magdalena. Dit zet zijn christelijke wereldbeeld volledig op zijn kop. Zijn zoektocht leidt hem naar het boek dat in de officiële kerkelijke leer ontbrak: het boek van de onvoorwaardelijke liefde tussen mensen. Dit is de weg van Maria Magdalena: het pad dat levensgevaarlijk is, omdat het ‘ketters’ is en door de katholieke kerk verguisd. De gnostische literatuur beschrijft Maria Magdalena als de ‘Apostel der Apostelen’ en de discipel die Jezus op zijn mond kuste. Zij is niet de bekeerde hoer, die de kerk telkens als boetvaardig kuis heeft afgebeeld. 216 pagina’s | Paperback | € 17.50

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

Het Urantia Boek

Het Urantia Boek is opgesteld door hemelse persoonlijkheden als een speciale openbaring aan onze planeet, Urantia. De boodschap van het Boek is dat alle mensen één familie zijn, zonen en dochters van één God, de Universele Vader. Het Boek geeft inzicht in het ontstaan, de geschiedenis en de bestemming van de mensheid en in onze relatie met God. Het geeft eveneens een uniek en fascinerend verslag van het leven en de leringen van Jezus, waarbij nieuwe inzichten in tijd en eeuwigheid worden geboden, en nieuwe concepten worden onthuld van het eeuwige opklimmings-avontuur waarbij de mens de Universele Vader vindt in ons vriendelijke en zorgvuldig bestuurde universum. 2100 pagina’s | Hardcover | € 29,95

Code: URBO

De Thuiskomende Aarde

Essays over de transformatie van onze planeet voorbij 2012 Peter Toonen Moeder Aarde wacht op ons. De natuur om ons heen wacht op ons. Voor alles wat we zowel lichamelijk of geestelijk mankeren, zijn er planten om ons heen die ons daarbij kunnen ondersteunen en helpen. Zij hebben op aarde de weg voor ons voorbereid, samen met de stenen en de dieren die hier allemaal al veel langer zijn dan wij. Onze moeder is klaar voor een nieuwe transformatie naar permanent bewustzijn. En zij wordt daarbij gesteund door Hunab K’ u, het hart van onze Melkweg. En jij mag meedoen. Niet je ratio, maar je gevoel is daarbij je leidraad. 182 pagina’s | Hardcover | € 14.90 | ISBN 9789078070269

13 Manen Werkboek

Leer leven volgens de oude Maya kalender Nicole E. Zonderhuis en Sylvia Carrilho Geheel herziene versie met veel extra’s! Naast een uitgebreide beschrijving van de basiskennis, leer je met dit werkboek om de 13 Manen Kalender in de praktijk toe te passen. Je leert om een ‘Maya horoscoop’ van jezelf en je vrienden uit te rekenen en uit te leggen. Wat zegt het jou, wat is je Antipode en hoe moet je dit zien? Wat is de Dreamspell en wat is een Wavespell van Bestemming? Je ontdekt in welke fase van je 52-jaren pad je zit en welke levenslessen daarbij horen. Wederom kleurrijk en mooi geïllustreerd! 296 pagina’s | Hardcover | € 20,00

Code: 13MW2

Code: DTAA

Code: BDL

Prijzen zijn exclusief verzendkosten DE WERELDCATASTROFE IN

2012

De Maya aftelling naar het einde van onze wereld

PATRICK GERYL

Auteur van de bestseller De Orion Profetie

Graancirkels, Goden en hun Geheimen

De geschiedenis van de Mensheid beschreven in het Graan Robert Boerman In de meer dan twintig jaar dat de mensheid over de gehele wereld wordt ‘getrakteerd’ op duizenden graancirkels en pictogrammen, is er tot nu toe nog niemand echt in staat geweest om een sluitend bewijs voor dit fenomeen aan te voeren. In dit vlot geschreven boek kan men lezen dat, naast een wetenschappelijk en geschiedkundig gedeelte, de auteur een link heeft gelegd tussen twee afzonderlijke graancirkelformaties, beide nabij Alton Barnes, Wiltshire, Engeland. Het betreft een ‘oud-Hebreeuwse’ inscriptie en de zogenaamde DNA-spiraal. In die twee formaties staat de naam van de maker, zijn boodschap, belangrijke data, en de geschiedenis van de mensheid beschreven. Naar aanleiding van deze uitkomst is een begin gemaakt om de ‘graancirkelcode’ te kraken. 205 pagina’s | Paperback | € 15.95

Code: GGG

92     Frontier 18.1  januari | februari 2012

Eenoog in het land van de blinden

De herontdekking van aether Reinout Guepin Dit boek bevat het ongelooflijke maar waargebeurde verhaal van een Oostenrijkse boswachter die in de jaren 1920 door geduldige observatie van de natuur een nieuwe energiebron ontdekt. Jaloerse wetenschappers verklaren hem voor gek en proberen hem opgesloten te krijgen. De industrie probeert hem zijn geheim te ontfutselen. Politici proberen hem voor hun karretje te spannen. Hij houdt de belangrijkste details van zijn vinding geheim, maar geeft wel aanwijzingen waarmee de moreel volgroeide mensheid van de toekomst deze nieuwe, natuurlijke ‘Implosietechniek’ bruikbaar zal kunnen maken. 432 pagina’s | Paperback | € 29,90 | ISBN 9789078070276

Code: EILB

De Stenen Puzzel van Rosslyn Chapel

De wereldcatastrofe in 2012

Code: SPRC

Code: DWC

De Esoterische Kennis van de Tempeliers en de Vrijmetselarij onthuld Filip Coppens Rosslyn Chapel is stof tot controverse geweest, recentelijk in een aantal wereldbestsellers alsmede in de afgelopen eeuwen. Vereerd door vrijmetselaars als een vitaal onderdeel van hun geschiedenis, volgens sommigen vermeend bewijsmateriaal bevattend van pré-Columbiaanse reizen naar Amerika, door anderen verondersteld belangrijke relieken te bevatten van de heilige graal tot het hoofd van Christus, is de Schotse kapel een plaats vol van mysterie. Dit boek zal u door de theorieën leiden, en zal laten zien en beschrijven waar en wat er besproken wordt: wat is onmogelijk, wat is aannemelijk en wat is feitelijk. De geschiedenis van de kapel, haar verhouding tot de vrijmetselarij en de familie achter de schermen, de Sinclairs, wordt met nieuw, vergeten en vaak onbekend bewijsmateriaal tot leven gebracht. 146 pagina’s | Paperback | € 14.90

De Maya aftelling naar het einde van onze wereld Patrick Geryl In zijn vorige boek De Orion Profetie kwam Patrick Geryl tot de wereldschokkende conclusie dat de aarde door een reusachtige ramp zal worden geteisterd. Er is meer dan voldoende bewijsmateriaal in de literatuur van oude beschavingen dat zulke superrampen in het verleden hebben plaatsgevonden. Zo gaat de Dresden-Codex van de Maya’s over de geheimen van de zonnevlekkencyclus, die de moderne astronomen nog altijd niet kennen. In De Wereldcatastrofe in 2012 zet Geryl zijn wetenschappelijke zoektocht verder naar de codes van de Maya’s en de Oude Egyptenaren die naar deze superramp verwijzen. Beide culturen blijken de omlooptijd van de aarde rond de zon ongelooflijk precies te hebben berekend. Totaal verbijsterd door zijn ontdekkingen kan de auteur niet anders dan deze oude gegevens als juist bestempelen... en daarmee ook het einde bevestigen van onze huidige beschaving! 344 pagina’s | Paperback | € 17,50


FRONTIER PUBLISHING NIEUW

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop is verteld ...

en bijzondere ontmoeting vertelt. Het verhaal van de ly, die tijdens een vakantie met het fenomeen graanerkt en ongewild verstrikt iligheidsdienst van Engen de hoofdrol spelen. er vreemde zaken met en hij gek aan het worden is. ral angst slaan echter om schillende diensten en orchtergronddecor, ontrafelt mensheid ooit heeft bezigen wat we met die kennis te bezitten.

Autobiografie

het laatste verhaal dat nog nooit is verteld

t beschreven staat, waar.

De toekomst is van mij

Ber t Janssen

Sophia’s Ei

Het laatste verhaal dat nog nooit is verteld Bert Janssen Tijdens een van zijn vele reizen heeft Bert Janssen een bijzondere ontmoeting met een vrouw die hem een wonderbaarlijk verhaal vertelt. Het verhaal van de jonge, accountant Paul Stokely, die tijdens een vakantie in Wiltshire, Engeland, ongewild in aanraking komt met het fenomeen graancirkels. Ondanks zijn desinteresse, raakt Paul ongemerkt en ongewild verstrikt in een web van intriges waarbij de Binnenlandse Veiligheidsdienst van Engeland, het Britse leger, de Kerk en Paul zelf om beurten de hoofdrol spelen. Sophia’s Ei is het op gnostische kennis gebaseerde en ongekend spannende verhaal, waarbinnen wetenschappelijke feiten uit onder andere de psychologie en kwantum fysica met verschillende sjamanistische en esoterische inzichten samenvloeien. (2008) 368 Pagina’s | Paperback | € 22,-

Code : SOEI

WonderCode

13 Manen Snelgids

Nikola Tesla

Code: WOCO

Code : 1 3MSN (Nederlands) 13MSG (Engels)

Code: MLT

De sleutel tot de formule van Roulette en de Mayakalender Yuri Romashev Als het witte balletje razendsnel rondspint in het roulettewiel, is het niet te voorspellen in welk genummerde vakje het uiteindelijk tot stilstand komt. Of toch wel? Yuri Romashev ontdekte een systeem achter het roulettespel. In dit boek zijn vier interessante ontdekkingen beschreven, waaronder‘het geheim van het Roulette Spel’, ‘de mystieke aantrekkingskracht tussen getallen’ en ‘de verborgen formule van de Maya-kalender (Tzolkin van 260 dagen)’. De betekenis van de WonderCode is daarom groter dan zijnde uitsluitend een middel voor vergroting van spelwinst in het casino. De aantrekkingskracht tussen de getallen ligt mogelijk aan de basis van de verdeling van energie in ruimte. 147 pagina’s | Hardcover | € 25.80

Metgezel van de 13-Moon Diary Nicole E. Zonderhuis en Sylvia Carrilho Deze 13 Manen Snelgids legt de basisprincipes van de 13 Manen Kalender in heldere bewoording uit. Je leert de kalender toe te passen in de praktijk, je leert de ‘Maya horoscoop’ van jezelf en je vrienden uit te rekenen en hoe je dit moet uitleggen. Je leert de golven van het Wavespell te be’surf’en en ontdekt het geheim van tijd hebben! De Snelgids kan meerdere jaren gebruikt worden, waardoor je de komende jaren alleen de 13-Moon Diary hoeft aan te schaffen. Zo hoef je je Wie-is-Wie tabel en je adressen niet opnieuw in te vullen. Het boekje past in de achterpocket van de agenda. 102 Pagina’s | Paperback | € 7,samen met 13-Moon Diary € 20,-

De toekomst is van mij Tesla (1856 – 1943) is overduidelijk de grootste uitvinder van de moderne tijd. Een totaal van 700 patenten hebben we allemaal aan deze ene man te danken, waardoor we onder andere wisselstroom, radio, de tl-buis, draadloze besturingen en robotica kunnen gebruiken. Verder staat hij aan de basis van vele uitvindingen. Aan het begin van de 20e eeuw legde Tesla de basis voor het onbeperkt af kunnen tappen van energie uit de aether en was hij begonnen met draadloze energie voorziening. De politiek en de multinationals zagen daar geen brood in, en werkten Tesla op alle fronten tegen. Tesla voert in dit boek grotendeels zelf het woord. 160 pagina’s | Hardcover | € 22,e-book voor iPad € 7,99

TERUG NAAR JE OORSPRONKELIJKE SETTING Derde editie

Het

Mystieke plekken in zuid west engeland

Verzamelpunt Jan Willem Verkerk Annemieke Loots

Code: HVP

Weten schap De illusie van materie voorbij

THE CATALYST OF POWER

Terug naar je oorspronkelijke setting Jon Whale Het verzamelpunt is een buitengewoon en uniek boek. Het daagt niet alleen conventionele medische praktijken uit, maar geeft ook elk individu de gelegenheid om de fysieke en psychische gezondheid in eigen hand te nemen. Dit boek betekent een nieuw begin en staat door zijn solide basis in zowel moderne wetenschap als traditionele kennis in schril contrast met alle alternatieve boeken over gezondheid die de afgelopen eeuw zijn geschreven. Ontdek hoe shock, stress, ziekte, trauma, intimidatie en geweld het verzamelpunt naar een ongunstige locatie verschuiven en ziekte veroorzaken en hoe u de locatie van het verzamelpunt kunt corrigeren om de effecten en uw afhankelijkheid van medicijnen, drugs en alcohol tot een minimum terug te brengen. 272 pagina's | Hardcover | € 22,50

Johan Oldenkamp

Wakkere

Jon Whale

Het Verzamelpunt

NIEUW

Prijzen zijn exclusief verzendkosten NIEUW

en inds arbij van het g hij rika aar-

tesla

Ber t Janssen

en ongekend spannende der andere de psychologie e en esoterische inzichten samenvloeien. Het is het mene visie op de toekomst end en blijvend wijzigen.

nikola

De twintig gezichten van de schepping

Mayasymboliek in het dagelijks leven Lucas Slager en Peter Toonen De mens is één van de vele wonderen van de schepping. Niet alleen dat hij geschapen is, maar hij kan zelf ook scheppen. De mens is een stukje van het grote geheel. Alles is eenheid. God, het universum, het Al, Hunab K’u, is in alles. De mens is een afspiegeling van de schepper en kan tot bewust Zijn en verlichting komen. We hebben alle bagage om ons erfdeel te ontvangen en vooral ook om die gaven te gebruiken. We hebben oneindig veel mogelijkheden, zoals de wereld, het universum, vele gezichten heeft om zich te ontvouwen. We hoeven ze alleen maar te herontdekken. Dit boek neemt je mee op een ontdekkingstocht in jezelf, om achter alle sluiers van beperking te ontdekken dat je zoveel meer bent dan de wereld je heeft geleerd. 200 pagina’s | Hardcover | € 17.50

Code: 20GS

Mystieke Plekken

in Zuid West Engeland Jan Willem Verkerk en Annemieke Loots Engeland, het land bij uitstek als je over mystiek praat. Spookhuizen, steencirkels, natuurgebieden, maar ook de legendes van Koning Arthur en de wereld van de elfen en natuurlijk graancirkels. In dit boek laten Annemieke en Jan Willem 31 plekken zien die deze betovering weergeven. Korte inleidende teksten en veel foto’s, net als hun vorige boek over mystieke plekken in Nederland, België en Duitsland. De foto’s nemen je mee naar de intrigerende wereld van Mystiek Zuid West Engeland. Een boek dat zeer goed als leidraad kan dienen voor je eigen Mystieke Reis in dit bijzondere land. De schoonheid van de foto’s doet je wegdromen in die bijzondere wereld. 128 pagina’s | Hardcover | € 17,50 e-book voor iPad € 7,99

Code: MYPL

Wakkere Wetenschap

De illusie van materie voorbij Johan Oldenkamp De Grote Piramide van Gizeh is de enige van de zeven oude wereldwonderen die de tand des tijds heeft doorstaan. Samen met de andere piramides en de Sfinx spreekt dit tot ieders verbeelding. Dit boek onthult een geheel nieuwe zienswijze op de reden waarom deze piramides zijn gebouwd, en ook wanneer dat is gebeurd. De bewijzen waarop deze zienswijze is gebaseerd dwingen ons de oude geschiedschrijving te herzien. De Gizeh-onthulling is ontstaan vanuit een ruimer wetenschappelijk paradigma. In dat nieuwe paradigma nemen oeroude inzichten uit de klassieke geschriften een centrale plaats in. Wakkere Wetenschap neemt u mee op reis vanuit dat nieuwe paradigma. 280 Pagina’s | Paperback | € 16,e-book voor iPad € 7,99

Code: WAWET

januari | februari 2012   18.1 Frontier     93


advertenties

h venus transit 6 juni 2012 Op 6 juni 2012 schuift de planeet Venus voor de zon. Venus is de aankondiger van het nieuwe en speelt een grote rol in de Maya-astrologie, waarin de planeet wordt gezien als de belichaming van Quetzalcoatl. Het begin van de Mayakalender die eindigt in 2012, werd ook wel ‘De Geboorte van Venus’ genoemd. In onze cultuur wordt Venus geassocieerd met vrouwelijkheid, schoonheid, sensualiteit en liefde, aspecten die cruciaal zijn in de periode van chaos en verandering. Graag willen we je uitnodigen om mee te doen aan een wereldwijde bijeenkomst op 6 juni 2012 op heilige plaatsen. Op www.worldgathering2012.com kun je je eigen reis of bijeenkomst plaatsen, of je opgeven voor andere bijeenkomsten.

H o o i j e r Wo o n b i o l o g i e

v venus 2012.indd 1

18-09-2011 10:19:5

praktijk voor traceren en saneren van electropathie en geopathie

De straling in en om uw woning kan zeer belastend werken op uw gezondheid. Te denken valt aan elektriciteit, draadloze communicatie en aardstralen. Deze verstoringen kunnen ook tot gevolg hebben dat uw lichaam niet of nauwelijks reageert op behandelingen. Een woonbioloog brengt alles in kaart, geeft advies en kan de woning middels bio-sanering weer in balans brengen. Uw huis is weer een gezonde opladende woning geworden.

T: 0342 - 41 38 48 E: info@hooijerwoonbiologie.nl Plaggenmeierslaan 18

www.hooijerwoonbiologie.nl

WOONBIOLOGIE THEO HOOIJER

www.hooijerwoonbiologie.nl

94     Frontier 18.1   januari | februari 2012

Leren direct te manifesteren in je leven want je graag wilt! Werken met het fysieke lichaam en onmiddellijke healing naar volledige gezondheid. Voor jezelf en anderen. Verdere info over alle seminars binnen de totale ThetaHealing®opleiding www.thetahealingopleidingnederland.nl Arnhem (NL) : Info:026-4454820 Groeien naar eenheidsbewustzijn, en meesterschap over je lichaam en leven. De (zelf)-healing techniek van Vianna Stibal.

Hooijer Woonbiologie & Resonantie Techniek

3781 DN Voorthuizen

ThetaHealing ® is niet alleen een (zelf) healingtechniek, Het is ook de manier om via je aangeboren intuïtieve vermogens in co-creatie met de scheppende kracht van de 7e laag van bestaan in je meesterschap te komen om de veranderingen te bewerkstelligen in je leven die je graag wilt.


Door de snelle ontwikkelingen op het gebied van digitaal lezen en de groei van de aantallen verkochte e-readers wordt de behoefte steeds groter om Frontier Magazine digitaal beschikbaar te hebben.

Frontier Magazine op iPAD Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's

5 oorzake oo orza orz rzzza rrza ake ak ken k en e n van OVERLIJDEN

GRAANCIRKELS 2011 2011 20 01 0 11 11 NIK N NIKO IKO IIK K KOL KO KOLA OL O LA TESLA

Geest in Luciferdoos En E n verder ve v erder erd d r in dit di d t nummer: numm nummer mmer er: e rr:: D De e he hero ero ro ontdekking tde tdekking dekking ekking e g van va va an n ae aether th her h er | Smoking Smo S ki gun un v voor oor orr Egyptolo E Egypto Egyp Egypt Egy Eg gypt gy ypto ologie ge gevo gevonde gevonden gevond evo evon evond e evonde vo vond v on ond nd den d en | Col olumn: o lumn umn: mn m n:: n Ghet Ghetto-engel Ghe G hetto-engel hetto-en hett hetto he het etto-engel e et tto-engel o-engel | Akaija: aija: ja: a:: ‘Wij ‘‘W Wi zzi W Wij zijn zij i Eé Eén’ én’ é n’ | Maya Maya-ast M Maya-astrologie Maya-a May rologie ologie | Vr Vrijla Vrijl V nd Vrijgeld nd rijge ri ijge ij ge eld d | In de d Ban van van nh het he ett Leven: e Leven Leve even: ev ve : D ven: Duali Dualiteit Dualite Dualit Dual Dua Du ualitei uali u a aliteit i eitt | De D Vamachara-Ar V Vamachara-Archie Vam Vamachara-Archieve amachara-Archie amachara a amachara-Archie c rchieve ven en n deel dee deel de ee e ell 4 4:: Kabb K Ka abb ab bb ba bala ala a Links Link nks ks o ks off R Rec Re ech hts? ts? | Voed V Vo h he het land and nd n d dat dat o ons vo voedtt | Column: Colum Op Colu Co Column Opgepast Opgepast pgepast g gepa epas epast ep pa past p asstt voor a voo vo v or n nieu euw euwe uwe uw Amerikaanse merikaanse erikaanse rrikaa rikaan ikaanse ika se sam same sa sam me enzweringstheori nzw nzweri nzweringstheorie nzweringsthe zweringstheorie weri weringstheo weringstheorie weringsthe w eringstheorie e ngs ngsthe ngst n gstheo gstheori g gsth sstheorie sth st theori th eorieën! eo or ë ën! n |G n! Gez Gezonde Gezond ezzo ezonde zonde zon onde on o nde n de e prod p produ pro prrodu d cten ccte tten en n | Ananas Anana Ana Ananas as | Boekenkatern as oekenkatern ekenkatern kenka k kenk ke ken enk e enka en n nkat ka a en en meer meer... me ee err... er

P

Frontier Magazine is te downloaden voor de iPad gebruikers via de gratis applicatie Tablisto. Met deze applicatie is het eenvoudig om boeken, tijdschriften en kranten te lezen. De digitale Frontier Magazine is in hetzelfde formaat te bekijken als de papieren versie, aangevuld met extra’s zoals links naar websites, filmpjes en uitvergroten van foto’s. Bijkomend voordeel is dat de digitale versie 2 weken eerder beschikbaar is dan de papieren versie. In de toekomst zal Frontier Magazine ook beschikbaar zijn op andere tablets.

GRENSVERLEGGEND MAGAZINE | jaargang 17.8 | nummer 101 | oktober - november 2011 | )5,95

Velen van ons denken dat het bereiken van aanzien wordt beloond. Zo niet met geld dan zeker door de ogen van de geschiedenis. U zult verbaasd zijn dat tenminste één man, van wie wij zijn prestaties heden ten dage nog uitgebreid gebruiken, bijna vergeten is.

N

TESLA:

NIKOLA

Graancirkelkalender 2012

De toekomst is van mij

FRONTIER MAGAZINE abonnementen informatie

Nederland: 4 nrs. voor € 22,- of 9 nrs. (1 jaar) voor € 44,- 18 nrs. (2 jaren) voor € 80,- Europa: 9 nrs. (1 jaar) € 58,Welkomstgeschenken (alleen voor Nederland): • bij een 1 jaar abonnement: 5 vorige nummers kado of 13 Manen Snelgids • bij een 2 jarig abonnement: 12 vorige nummers kado of DVD met interview Patrick Geryl over de Wereldcatastrofe in 2012 Frontier Magazine, Postbus 10681, 1001 ER Amsterdam, Tel: 020-3309151  e-mail: info@fsf.nl  www.frontiermagazine.nl abonnementsprijs Nederland: 4 nrs voor € 22, of 9 nrs (1 jaar) voor € 44, 18 nrs (2 jaren) voor € 80 Europa: 9 nrs (1 jaar) € 58

De enige graancirkelkalender met de nieuwste graancirkel foto’s

Te bestellen bij: Frontier Sciences Foundation, Postbus 10681, 1001 ER Amsterdam, tel: 020-3309151, fax: 020-3309150, e-mail: info@fsf.nl, www.graancirkel.nl € 22,- (inclusief verzendkosten) 10% korting bij bestelling van 3 of meer exemplaren Eveneens verkrijgbaar in Frontier Bookshop, Leliegracht 42, Amsterdam voor € 18,90 per stuk.

TTARIEVEN: DDe prijs per digitale editie is € 5,49 BBinnenkort zal ook een digitale aabonnementsvorm beschikbaar zijn. TTablisto is gratis te downloaden in de AApp Store.

cadeau-abonnement Cadeau-abonnementen lopen automatisch af. De gever van een cadeau-abonnement ontvangt zelf het welkomstgeschenk. De ontvanger krijgt een brief waarin staat dat het abonnement van u afkomstig is. ingangsdatum abonnement Uw abonnement gaat in met het eerstvolgende nummer (Frontier 18.1), indien wij uw aanmelding en betaling voor 31 januari 2012 hebben ontvangen. abonnementsvoorwaarden • Aanbiedingen in dit nummer zijn geldig tot en met 31 januari 2012.

• Het abonnementsgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan d.m.v. een automatische incasso. Betaling via een toegestuurde factuur is ook mogelijk. • Welkomstgeschenken worden verstuurd na ontvangst van het abonnementsgeld. • Uw adreswijziging graag minimaal 3 weken voor verhuizing opgeven. • Alle abonnementen gelden tot wederopzegging en worden zonder opzegging automatisch met een jaar verlengd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. • Het opzeggen van uw abonnement dient, schriftelijk of per email, minimaal 4 weken voor afloop van de abonnementsperiode te geschieden. • De abonnementsaanbiedingen gelden alleen voor nieuwe abonnees die de afgelopen 2 jaar geen abonnement op Frontier Magazine hadden. • Woont u of de ontvanger niet in Nederland, neem dan telefonisch of per email contact op met Frontier. • Prijswijzigingen voorbehouden.


Breng je emoties in een natuurlijke balans met de originele Bach® Flower Remedies Sinds 70 jaar gebruikt in meer dan 66 landen Wanneer lichaam, ziel en geest in perfecte harmonie zijn, dan voel je je gezond. Dat ontdekte Edward Bach, een Engelse dokter gespecialiseerd in homeopathie, bacteriologie en immunologie. Zijn hele leven zocht hij naar natuurlijke remedies tegen negatieve emoties die aan de basis liggen van psychische en fysieke klachten en problemen. Daartoe ontwikkelde hij de 38 Bach Flower Remedies. Die kunnen puur of gemengd worden aangewend (max. 7 bloesems tegelijkertijd). Ze helpen de negatieve emoties te bestrijden en zo ons natuurlijk evenwicht terug te vinden. Naast deze 38 specifieke bloesemremedies ontwikkelde dokter Bach ook een soort algemene Eerste Hulpremedie bij plotse noodsituaties: Rescue®. Rescue is samengesteld uit vijf krachtige bloemenremedies: Rock Rose (Zonneroosje), Impatiens (Reuzenbalsemien), Clematis (Bosrank), Star of Bethlehem (Vogelmelk) en Cherry Plum (Kerspruim). Rescue bestaat in spray, druppels, pearls, pastilles, crème en gel.

Uw garantie Veel ondernemingen produceren bloemenremedies en verwijzen daarbij naar dokter Bach. Uitsluitend de flesjes die de handtekening van dokter Bach dragen, zijn samengesteld op basis van de originele tincturen van het Dr. Bach Centre op Mount Vernon in Engeland. Daarbij wordt streng gewaakt over de kwaliteit en naleving van de voorschriften van dokter Bach. De 38 originele Bach Flower Remedies en Rescue zijn verkrijgbaar bij drogisterij, apotheek en gezondheidswinkel. Vraag ernaar en laat u adviseren! Voor meer informatie TS Products Gelreweg 9, 3843 AN Harderwijk Tel: 0341 46 21 46 E-mail: info@tsproducts.nl Website: www.bachrescue.nl

Wereldwijd worden onder toezicht van de Dr Edward Bach-Foundation officieel gecertificeerde opleidingen verzorgd. Na deelname aan niveau 1 en 2 en na afronding van de consulenten-opleiding niveau 3 kunt u worden ingeschreven in het Internationale Register Van de Dr Edward Bach Foundation en werkt u volgens de gedragscode van het Dr. Bach Centre, die door Dr Edward Bach zelf opgericht is. Wederom een garantie voor echtheid, kwaliteit en professionaliteit.

TSR779-ADV.BACH.FRONTIER.180X250.indd 1

03-08-11 09:18

Frontier Magazine 18.1 januari / februari 2012  

Grensverleggend magazine over wetenschap, spiritualiteit, geschiedenis, mysterie, gezondheid, achtergrond, nieuwe boeken en DVD's.