Page 1

Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's

100

GRENSVERLEGGEND MAGAZINE | jaargang 17.7 | nummer 100 | september - oktober 2011 | o 5,95

NUMMER

BP

In dit nummer: Oprichters van Frontier | korting couponnen | Invloed van de “onzichtbare� BIS bank | Bewijs gevonden van oude elektrische apparaten in de Grote Piramide? | De VamacharaArchieven deel 3 | Maya-astrologie | De piramide van Austerlitz | Technische en Medische Revolutie? | Ziekte van Alzheimer verbetert na 37 dagen kokosolie | Out of the box-denken tegen kanker | Gezonde producten | Boekenkatern en meer...


Frontier Magazine

Vlnr: John Kuhles, Robert Naeslund (spreker over mind control), Maurits Enthoven, Connie, Janneke, Foeke Kootje (ufocus@home.nl) en David Summers tijdens een voorbespreking in 1994 in Gorredijk van een van de talrijke lezingen georganiseerd door CNI in Amsterdam.

Philip Coppens (links) en Herman Hegge in 1996 tijdens een door Frontier georganiseerde lezingendag in Limburg.

In januari 1995 kwamen zes liefhebbers van de grenswetenschappen in Arnhem bij elkaar. John Kuhles, Theo Paijmans, Philip Coppens, Bas Meyer, Maurits Enthoven en Herman Hegge hadden gemeen dat zij zeer geboeid waren door het onderzoek naar de grensverleggende onderwerpen.

O

p dat moment was er nog niet zoveel informatie beschikbaar en internet stond nog in de kinderschoenen. De groep wilde graag de spaarzame beschikbare informatie met anderen delen en besloot zodoende om de stichting Frontier Sciences Foundation (FSF) op 2 februari 1995 op te richten. De doelstelling was om informatie op het gebied van grenswetenschappen te verzamelen en te verspreiden in de breedste zin van het woord. Eén van de geplande activiteiten was om een tijdschrift op poten te zetten. Het toeval wilde dat een gelijksoortige Nederlandse organisatie uit Gorredijk (Friesland) met de naam Contact Network International (CNI), onder leiding van de Australiër David Summers, had besloten haar activiteiten te stoppen, vanwege het vertrek van David naar Australië. CNI bracht eveneens een tijdschrift uit onder de naam Exposure. In het begin verscheen Exposure in het En-
en 100 nummers later…

Reünie in 2011 van de oprichters van Frontier voor de Frontier Bookshop in Amsterdam. Vlnr: John Kuhles (Exomatrix TV), Bas Meyer, Philip Coppens (www.philipcoppens.com), Maurits Enthoven en Herman Hegge (www.fsf.nl). Afwezig: Theo Paijmans (www.Dieschwarzesonne.blogspot.com).

gels en daarna in het Nederlands. FSF nam het tijdschrift over en veranderde de naam in Frontier 2000. In 1999 is die naam aangepast in Frontier Magazine. In bijna 17 jaar zijn onder de vlag van FSF vervolgens 100 edities van Frontier Magazine verschenen. In het begin was het een zwart wit tijdschrift van 40 pagina’s, maar na een aantal jaren ging het over in kleur en werd het aantal pagina’s uitgebreid naar 80. Op het moment bestaat Frontier Magazine uit 96 pagina’s, en deze speciale 100e editie bevat er zelfs 100. In het begin verscheen Frontier Magazine 6 keer per jaar, momenteel is dat 9 keer per jaar. Hier alleen al blijkt uit dat de belangstelling voor de grenswetenschappen sinds 1995 enorm gegroeid is. Het aantal lezers van Frontier Magazine is vanaf de oprichting evenredig blijven groeien. Vanaf nummer 99 is het tijdschrift eveneens digitaal te bekijken op de iPad, waarmee een nog veel grotere groep wereldwijd bereikt kan worden. Besloten is om alle

100 verschenen edities binnenkort digitaal beschikbaar te maken, zodat de uitverkochte nummers toch ingezien kunnen worden. Frontier Magazine is sinds zijn oprichting uniek gebleven in tijdschriften minnend Nederland. Wel zijn er sindsdien op internet vele gelijksoortige digitale initiatieven ontstaan, wat alleen maar toe te juichen is. Hoe meer aandacht aan de speculatieve wetenschappen besteed wordt, hoe beter. Eerder dit jaar zijn de oprichters voor het eerst sinds de oprichting van FSF weer bij elkaar gekomen. De een is op dit moment meer actief bij FSF betrokken dan de ander, maar ze volgen alles nog op de voet. Nu ligt de 100e editie voor u. En we hopen dat we u nog zo lang van dienst kunnen zijn, als nodig is. Uiteindelijk hopen we dat de in Frontier Magazine gepubliceerde informatie overgenomen gaat worden door de Main Stream Media (MSM). Of dat een ijdele hoop is, zal de toekomst uitwijzen. �


ber 2003

nnedy

Anti-zwaartekracht Anti-zwaartekracht

De De geheime geheime toepassing toepassing van van de de Amerikaanse Amerikaanse overheid overheid

Nr

Graancirkels

agazine FRONTIER magazine

maart / april 2004 Nederland € 3,95 België € 4,50

aanbiedingen

Vanwege het jubileum van de 100ste editie van Frontier Magazine pakt Frontier Bookshop uit met een aantal aanbiedingen, zolang deze editie in de schappen ligt.

se ls 2003

gst

ische ringen

magie…

10-06-2009

Sjamanen, drugs en god

Met onderstaande coupons heeft u recht op 10 of 20% korting op de aangegeven producten. U kunt het tijdschrift meenemen naar Frontier Bookshop. Dan stempelen wij de door u gewenste korting voor u af. De aanbieding is alleen geldig in de Frontier Bookshop en loopt tot eind oktober 2011.

Nieuw onderzoek

Ark Ark des des Verbonds Verbonds

Zoektocht Graal Verborgen Verborgen Tempeliers Tempeliers enisArk des Verbonds de in Provence? MAGAZINE al sinds 1995 hèt de Ark ArkFRONTIER in de de Franse Franse Provence?

tijdschrift Klaas Van Urk voor mensen met eenBush grensverleggend bewustzijn. tegen Kerry

grensverleggend

08:03

Skull & Bones wint

Pagina cov1

Vrije energie

FRONTIER magazine

Nr9.4

9.qxd

Buitenaardsen

Atlantis

de de president?

NEEM of GEEF een jaar- of tweejarig abonnement en

fr0803_2009.qxd

09-06-2009

23:05

Pagina cov1

n Dajo: de onkwetsbare profeet kies grensverleggende welkomstgeschenken

even na de dood

© Nelly Hegge-Scholtens

UFO’s Graancirkels

cov1

De De Toetankhamon Toetankhamon leugen leugen

FRONTIER magazine

UFO's en van UFO'stien en ontstaan ontstaan van heelal heelal ontdekt Graf jaar Graf reeds reeds tien jaar vroeger vroeger ontdekt en en geplunderd geplunderd

Nederland: 4 nrs. voor € 22,- of 9 nrs. (1 jaar) voor € 44,18 nrs. (2 jaren) voor € 80,- Europa: 9 nrs. (1 jaar) € 58,-

september / oktober 2003 Nederland € 3,95 België € 4,50

Heilige Graal

Vrije energie

waar", stelt psycholoog

zijn ?

Obelisken: Obelisken: Oud intrigeert nog Oud enigma enigma intrigeert nog steeds steeds fr0905_2009.qxd 10-06-2009 08:16 Pagina

Nr9.5

jdmachine of sieraad?

nummer

Hancock: kijk Hancock: op www.frontiermagazine.nl voor meer informatie "Gebouwen "Gebouwen op op zeebodem zeebodem bewijzen bewijzen Vloed" Vloed" of bel 020 - 3309151

Frontier Bookshop Leliegracht 42 1015 DH Amsterdam Tel: 020-3309151 info@fsf.nl www.frontierbookshop.nl

Nefertiti controverse Rel rond mummie en buste

Zecharia Sitchin

Missionaris van het Hoop op een nieuw tijdperk

Van en Van Allen Allen Gordel Gordel en ruimtevaart: ruimtevaart: buitenaardse

Een Olmeken hoofd tijdelijk te bezichtigen in Amsterdam.

Kristallen schedels

mei / juni 2002 jaargang 8 nr. 3 Nederland € 3,95 België € 4,50

50e

Atlantis

rak en olie

a of neen?

Genie in het graanveld

bewust

Buitenaardsen

li / augustus 2003 ederland € 3,95 elgië € 4,50

Heilige Graal

Nederlandse geneeskundige wonder

Biometrie

Welkomstgeschenken (alleen voor Nederland): en de opkomst vanSnelgids Big Brother • bij een 1 jaar abonnement: 5 vorige nummers kado of 13 Manen •b  ij een 2 jarig abonnement: 12 vorige nummers kado of DVD met interview Patrick Geryl over de Wereldcatastrofe in 2012

abonnementsprijs Nederland: 4 nrs voor € 22, of 9 nrs (1 jaar) voor € 44, 18 nrs (2 jaren) voor € 80 Europa: 9 nrs (1 jaar) € 58 cadeau-abonnement Cadeau-abonnementen lopen automatisch af. De gever van een cadeau-abonnement ontvangt zelf het welkomstgeschenk. De ontvanger krijgt een brief waarin staat dat het abonnement van u afkomstig is. ingangsdatum abonnement Uw abonnement gaat in met het eerstvolgende nummer (Frontier 17.8), indien wij uw aanmelding en betaling voor 1 oktober 2011 hebben ontvangen.

korting

20%

korting

10%

korting

10%

korting

op gezondheidsproducten

op DVD’s

Maya's tellen FRONTIER af naar 2012 abonnementen informatie MAGAZINE dodelijke straling of straling ofnrs.niet? niet? Nederland: 4 nrs. voor € dodelijke 22,- of 9 nrs. (1 jaar) voor € 44,- 18 (2 jaren) voor € 80,- Europa: 9 nrs. (1 jaar) € 58,-

Frontier Magazine Postbus 10681, 1001 ER Amsterdam Tel: 020-3309151  e-mail: info@fsf.nl  www.frontiermagazine.nl

10%

abonnementsvoorwaarden •A  anbiedingen in dit nummer zijn geldig tot en met 22 augustus 2011. •H  et abonnementsgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan d.m.v. een automatische incasso. Betaling via een toegestuurde factuur is ook mogelijk. •W  elkomstgeschenken worden verstuurd na ontvangst van het abonnementsgeld. •U  w adreswijziging graag minimaal 3 weken voor verhuizing opgeven. • Alle abonnementen gelden tot wederopzegging en worden zonder opzegging automatisch met een jaar verlengd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. •H  et opzeggen van uw abonnement dient, schriftelijk of per email, minimaal 4 weken voor afloop van de abonnementsperiode te geschieden. • De abonnementsaanbiedingen gelden alleen voor nieuwe abonnees die de afgelopen 2 jaar geen abonnement op Frontier Magazine hadden. •W  oont u of de ontvanger niet in Nederland, neem dan telefonisch of per email contact op met Frontier. • Prijswijzigingen voorbehouden.

Lara Croft

op zoek naar de doos van Pandora

op Engelstalige boeken

op edelstenen en tachyonproducten

Mayapakket aanbieding:

• 13 Moon Diary 2011/2012 • Maya Scheurkalender 2011/2012 • 2-in-1 Maya Verjaardagskalender

van € 43,85 voor € 22,-

30

vorige edities van NEXUS Magazine voor

€ 5,-


REDACTIONEEL

COLOFON FRONTIER MAGAZINE Jaargang 17.7 

nummer 100

Hoofdredactie Herman Hegge Eindredactie Peter Tuip Redactiemedewerkers Leo Annyas, Agnes van de Beek, Katheau de Bie, Robert Boerman, Filip Coppens, Paul Harmans, Eleanora Hattencourt, Lisette Hennen, Aldo Hoff, Henk Jelgerhuis Swildens, Eric Jolms, Thea Kloppenburg, Jeroen Kumeling, Idde Lijnse, Hans Overbeek, Evert Poorterman, Klaas Singor, Evica Tominović, Frans Vermeulen, Marc Vredeveldt, Pauline Weerts, Hylke Welling, Frits Westra, Annemieke Witteveen Druk

BalMedia

Distributeur Betapress (Nederland) Imapress (België) Vormgeving Art direction & vormgeving: Sylvia Carrilho, www.burokd.nl Opmaak boekenkatern: Aldo Hoff Coverbeeld: 100 Frontier Abonnementen Nederland: Postbus 10681 1001 ER Amsterdam Tel: 020-3309151 | e-mail: info@fsf.nl Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd, tenzij het schriftelijk wordt opgezegd uiterlijk één maand voor het aflopen van het abonnement Advertenties Lisette Hennen | lisette@fsf.nl | 020-3309151 Paul van der Sluijs | paul@fsf.nl | 0183-689497 06-40225813 Redactie Frontier Magazine Frontier Sciences Foundation Postbus 10681, 1001 ER Amsterdam, Tel. 020-3309151 | Fax 020-3309150 www.frontiermagazine.nl | E-mail: info@fsf.nl Verantwoordelijke uitgever Frontier Publishing Leliegracht 42, NL-1015 DH Amsterdam, Tel. 020-3309151 | Fax 020-3309150 E-mail: info@fsf.nl Postbank: 7231599 | ABN-AMRO: 40.78.98.417 KBC: 413-9226371-79 (België) www.fsf.nl ISSN 1569 - 798 OPGERICHT IN 1995

De standpunten in de artikelen zijn niet altijd die van Frontier Magazine en/of Frontier Sciences Foundation, zodat die er ook geen verantwoordelijkheid voor kunnen nemen. Het copyright rust bij de auteurs zelf. Het copyright voor de overige inhoud ligt bij Frontier Sciences Foundation. © Frontier Sciences Foundation De uitgever heeft getracht alle auteursrechthebbenden van de in dit tijdschrift opgenomen illustraties te bereiken. Mochten er toch nog illustraties zonder voorkennis van de rechthebbenden zijn afgedrukt, dan worden zij verzocht contact met de redactie op te nemen.

Historisch Het gaat op dit moment heftig tekeer in onze moderne wereld: straatrellen in Londen, beursval over de hele wereld, Dollar en Euro crisis, onlusten in het Midden Oosten, onrust in Soedan, zoveelste aardbeving in Japan, Amy Winehouse overleden, etc. En de zomer in Nederland lijkt ook niet echt mee te willen werken. Is dit een toevallige samenloop van omstandigheden of heeft dit allemaal te maken met de 2012-transformatie waar we midden in zitten? History in the making wordt ook wel eens gezegd. Feit is wel dat als de nood het hoogst is, de redding nabij is. In deze 100e, historische editie van Frontier Magazine is een uitgebreide uiteenzetting te lezen over mogelijk de grootste uitvinder aller tijden, namelijk de Iraniër Mehran Keshe, woonachtig in België. Door een verrassende nieuwe kijk op de natuurkunde en de medische wetenschap is hij, volgens eigen zeggen, in staat om problemen die tot op heden onoplosbaar waren, aan te pakken. Einstein was op zoek naar een verklaring die alle theorieën aan elkaar koppelde, maar kwam er niet uit. Keshe heeft het gevonden zegt hij. Zou hij de redder in nood zijn? Met de revolutionaire technieken van Keshe zouden we eindelijk in staat zijn om gebruik te kunnen maken van een vrije energie generator, waarmee we onbeperkt energie af zouden kunnen tappen. Over de mogelijkheid van deze en vele andere gelijksoortige uitvindingen zijn vele artikelen verschenen in de afgelopen 100 nummers van Frontier Magazine. Op een steenworp afstand van 2012 lijken deze uitvindingen nu binnen handbereik. Dit keer niet voor de machthebbers, maar voor het gewone volk. Mocht dit echt zijn intrede gaan doen, dan zal de machtsstructuur van de wereld er heel anders uit gaan zien en misschien wel gaan instorten, immers er is geen inperking meer van energieverbruik, dus geen afhankelijkheid meer van wie dan ook. De hectische gebeurtenissen van de huidige tijd zullen dan waarschijnlijk in de schaduw staan van wat voor dynamiek ons allemaal nog te wachten staat. Naast de materiële veranderingen, zal de mentale, spirituele groei ongetwijfeld ook uitgedaagd blijven worden, zeker als je om je heen kijkt, en constateert dat niets meer vanzelfsprekend is. Eenmaal uit de comfort zone gerukt, hebben we geen andere keuze dan aan onszelf te gaan werken. Het huidige jubileumnummer van Frontier Magazine is een soort samenvatting van de 100 verschenen nummers in de vorm van actuele artikelen. We zijn alle medewerkers, auteurs en lezers zeer dankbaar die het mogelijk hebben gemaakt dat Frontier Magazine iedere 6 weken weer opnieuw verschijnt. In deze tijd lijkt een informatie voorziening als Frontier Magazine dan ook belangrijker dan ooit. We gaan graag samen met u verder in het gezamenlijk avontuur dat “leven” heet.

Herman Hegge Hoofdredacteur Frontier Magazine

september | oktober 2011   17.7 Frontier     3


INHOUD

geschiedenis

De piramide van Austerlitz De Piramide van Austerlitz, gesitueerd in de buurt van Utrecht, heeft zo op het eerste gezicht weinig met mysterieuze zaken te maken. Wij weten wanneer deze werd gebouwd, door wie en zelfs met welke bedoeling. Maar…, is dat wel zo? Is er meer aan de hand met één van de weinige in Europa gebouwde piramides?

14

30

42

36 achtergrond

Invloed van de “onzichtbare” BIS bank In 1930 werd in Den Haag de Bank for International Setttlements (BIS Bank) opgericht. Via de BIS Bank zouden de Duitse herstelbetalingen worden gecoördineerd. Later werd echter via deze bank juist nazi Duitsland gefinancierd. Als het huidige financiële stelsel straks onderuit gaat zal de BIS bank als de nieuwe wereld centrale bank gaan functioneren. Maar of we daar veel beter van worden?

wetenschap

Technische en Medische Revolutie? In België is een Iraniër woonachtig met de naam Mehran Keshe die dé oplossingen lijkt te hebben waar de maatschappij met smart op zit te wachten. Energievoorziening, gezondheidsproblemen en milieuproblemen zouden door deze ene persoon op te lossen zijn. Zou de nieuwe grensverleggende uitvinder gevonden zijn? De bedoeling van Keshe is een school op te richten om zijn kennis aan anderen te onderrichten opdat de mensheid gediend kan worden.

4     Frontier 17.7   september | oktober 2011

achtergrond

Forever 27 Club Met het overlijden van Amy Winehouse is zij ongewild toegetreden tot een club waar eigenlijk niemand lid van wil worden: “de Forever 27 Club”. De leden van deze club hebben gemeen dat ze allen beroemd popartiest waren die niet ouder werden dan 27 lentes. Het getal 27 lijkt hiermee in de popcultuur een fenomeen, een vreemde vloek of een statistische afwijking. Om dit mysterie te ontrafelen hebben we numeroloog Pieter van de Poll gevraagd hier naar te kijken.


INHOUD

gezondheid

mysterie

Out of the box-denken tegen kanker

62 B ewijs gevonden van oude elektrische

Hoe kun je zoveel mogelijk mensen bewust maken van de verschillende manieren die er zijn om kanker te bestrijden? Waar de meesten automatisch denken aan chemotherapie en bestraling, zijn er tegenwoordig nog veel meer - succesvolle methoden. Wat te denken van het Gorter Model waar dr. Robert Gorter in 2000 mee startte? Het Gorter Model bestaat uit een aantal medische interventies zoals therapeutische koorts, locale hyperthermie, vaccinatie middels dendritische cellen, infusen van vitamines en sporenelementen en thymus- en miltpeptiden.

apparaten in de Grote Piramide?

Nieuw beeldmateriaal in de Grote Piramide schacht toont bewijs van elektrische polen, kabels en zelfs oude schakelschema’s! De ontdekking van elektrische contacten en bedrading in de Grote Piramide samen met markeringen die tonen hoe ze verbonden moeten worden, passen nergens in de conventionele Egyptologie maar bevestigen de theorie die Christopher Dunn in 1998 reeds in zijn eerste boek had gepubliceerd.

spiritualiteit

70 D e Vamachara-Archieven deel 3

54

70 gezondheid

Ziekte van Alzheimer verbetert na 37 dagen kokosolie Als je ooit iemand gekend hebt met de ziekte van Alzheimer weet je hoe het je hart kan breken. Niet alleen houden alle persoonlijke en geestelijke vermogens op, vernietigt het de waardigheid van iemand, maar het wist ook iemands persoonlijkheid met achterlating van slechts een schil van het gewone menselijke. Dit artikel handelt over het tegengaan van de verschijnselen van Alzheimer door middel van kokosolie dat overal verkrijgbaar is.

Dit is het derde deel van een serie artikelen over het Linker Pad. De astrologie en overstijgend bewustzijn. De Euraziatische astrologische systemen zijn ontstaan in Mesopotamië, maar de eerste wortels gaan al veel verder terug. Het oudste bewijs voor een systematisch bestuderen van de loop van hemellichamen is een 10.000 jaar oud stuk bot waarin een Maankalender was gekerfd. Astrologie heeft een hele lange aanloop gehad, van een kalendersysteem dat een spurt moet hebben gemaakt toen de eerste nomadische stammen zich settelden en de landbouw gingen bedrijven, om zich later dankzij hoogsensitieve mensen die al of niet een sjamaan- of priesterrol vervulden naar een overstijgend systeem te ontwikkelen.

En verder... 1 korting couponnen 2 oprichters van frontier 3 Colofon 6 99 vorige frontier nummers 49 verzamelcatalogus gezonde producten 61 maya-astrologie 91 Boekenkatern september | oktober 2011   17.7 Frontier     5


Frontier Magazine Frontier 2000 jaargang 1.1 nr. 1 1995

Frontier 2000 jaargang 2.5 nr. 10 1996

UFO’s als cover-up • Het meest mysterieuze manuscript ter wereld • Jung: een moderne mythe • De leugen van de ronde aarde • De piramides van China: ze bestaan wel degelijk • De Beeltenis van Christus? • De pioniers van de vrije energie (Alleen nog digitaal.)

L even op Mars… en Europa? • “Laat implants erin” / Menselijke implants? • Japanse UFOmuseum niets met UFO’s te maken • Een Peruviaanse “Stargate”? • Atlantis in Antarctica? DE UFO-ontvoering van de eeuw? • Stichtten de Egyptenaren de Amerikaanse beschaving? • 1996 Doorbraak in het graancirkelonderzoek? • Meningen over graancirkels: De Glastonbury conferentie • Internet Tools: X-Files Home Page / NUN • ION: De Zutphense graancirkels en UFO’s • STUFON: Een Limburgse UFO waarneming (Alleen nog digitaal.)

Frontier 2000 jaargang 1.2 nr. 2 1995

Frontier 2000 jaargang 3.1 nr. 11 1997

“Mag het een steen meer zijn?” • Ready, set… circle • Freedom Ridge gesloten! • Een kijk op de stad op Mars • Op weg naar morgen…? • Spiegeltje, spiegeltje… • Roswellautopsie gefilmd! • Wist CIA locatie van Ark van Noach? (Alleen nog digitaal.)

Michael Lindemann: Vreemde Zaken • Graancirkels in Nederland oogst 1996 • Majesteuze documenten • De erfenis van de engelen • Dynamiet, vader van de Coma en zijn abdij • Mexico: De Vallei der Stilte • Anomalia van William Corliss • Bijzonder Nederland: Delden in de ban van UFO’s (Alleen nog digitaal.)

Frontier 2000 jaargang 1.3 nr. 3 1995

Frontier 2000 jaargang 3.2 nr. 12 1997

Niet alleen de zon straalt • Ezels stoten zich geen twee keer tegen dezelfde UFO • De alternatieve verovering van de maan • Kristallen schedeltje aan de wan, wie… • ET-autopsie: tussen persconferentie en vertoning • Op weg naar morgen…? • Gaat de droom van Tesla eindelijk in vervulling? (Alleen nog digitaal.)

Frontier 2000 jaargang 1.4 nr. 4 1995

Santilli kan schijn niet hoog houden: Eerste vertoning, tweede relaas van de feiten • Nieuw foto’s duiken op in China • De stenen schijven van Baian-Kara-Ula • De bol en de driehoek • Rennes-le-Château • UFO-ontvoeringen in Nederland • Getuige vertelt over NASA-foto’s met structuren op de maan (Alleen nog digitaal.)

Frontier 2000 jaargang 1.5 nr. 5 1995

De lithmus-test en Levengood door de mand • Hoagland opnieuw op de voorgrond • Prehistorische steenkring door archeologie vernield • De Graal ontdekt? • Mensenverminkingen • Verboden archeologie • Leugens, intrige, Roswell en hangar 18 • Onzichtbare Ontvoerden • Carl Munck: Sprekende plaatsen • De Neanderthaler Sfinx (Alleen nog digitaal.)

Frontier 2000 jaargang 2.1 nr. 6 1996

 as befaamde UFO-onderzoeker Wilbert Smith contactee • De graancirkels van 1995 • De W Wright Patterson vervalsing • De Torens van de Maan • De Kathedralenbeer • Infiltreerden inlichtingendiensten UFO-onderzoek? • Waken de Wachters? • Het derde alternatief • De Ziel als Vliegende Schotel • De Kirstallen Piramide van Thoth

Frontier 2000 jaargang 2.2 nr. 7 1996

Het hof van Eden ontdekt? • Eerste resultaten over UFO-implants zijn bekend • Wetenschappers maken element 112 • Astronaut Cooper: “buitenaardsen op deze aarde” • Maanwandelaar Mitchell: “Sommige UFO’s zijn realiteit” • Santilli’s cameraman • De echte X-Files • De Russische X-Files • In de dossiers van de X-Files • De DNA-slang • Satellieten van de goden • De eerste cirkels van het jaar (Alleen nog digitaal.)

Frontier 2000 jaargang 2.3 nr. 8 1996

Piramide omwentelingen • Is Roswell gestorven? • Het ruimteschip “Vaticaan” • Roswell: een metaalfragment • El Chupacabras – de geitenzuiger • In de ban van de Maan • Gegraveerde appels. Een gewoon of een buitengewoon fenomeen? • Wolbrekers en CORE-mannen • Europa’s onbekende mysteriën • UFO-kunstenaar Willy Drost (Alleen nog digitaal.)

Frontier 2000 jaargang 2.4 nr. 9 1996

Beste Bigfoot-film een vervalsing? • De goden van de Navajo verschijnen • Regisseur Paul Davids stuurt UFO-informatie naar Clinton • Buitenaardse wezen op film vastgelegd? • Buitenaards wezen gevangen gezet in Brazilië? • Paranormale Britse hysterie • Terug naar vorige levens met Pieter Barten • Een bezoek aan onderaardse bases en tunnels • De verloren wereld van Agharti • De mannen in het zwart • UFO-ontvoerde: “Ze namen mijn kind” (Alleen nog digitaal.)

6     Frontier 17.7   september | oktober 2011

Michael Lindemann: Vreemde Zaken • Piramiden in Nieuw-Zeeland? • Indianen spreken over buitenaardse contacten • De Graal ontdekt? • De Chronologie der Goden • Recente UFO-meldingen in Noord-Holland • De Sirius-connectie • Bijzonder Nederland: STUFON (Alleen nog digitaal.)

Frontier 2000 jaargang 3.3 nr. 13 1997

N ieuwe geheime toegang to de Grote Piramide? Is Gizeh-plateau ondertunneld? • De schatkamer van de Tempeliers • Het meest vreemde UFO-voorval ooir… of een grap? • Twee dode kinderen, een UFO en een geheime basis • Overblijfselen van Mu? • Buitenaards bezoek in Amsterdam • Nog meer UFO’s boven Delden, maar nu zijn ze donker… (Alleen nog digitaal.)

Frontier 2000 jaargang 3.4 nr. 14 1997

Vijftig plussers: Roswell • De slapende profeet Cayce over Atlantis en Egypte • Een interplanetair avontuur • De bizarre geschiedenis van het Wolvenkasteel in Frankrijk • De Stad der Goden • Vrije energie in de polder • Eenhoorns bestaan echt (Alleen nog digitaal.)

Frontier 2000 jaargang 3.5 nr. 15 1997

Het buitenaardse poppenspel rond Roswell • Tunnel in de Grote Piramide • De vader van de UFO-ontvoeringen: Budd Hopkins • De grote ketterij van Leonardo da Vinci: Johannes de Doper werd vereerd boven Jezus • Lijkwade bijna opnieuw door brand verwoest • Ligt het graf van Alexander de grote in Amerika? • Konden onze voorouders vliegen? • UFO waarnemingen voor het UFO-tijdperk • Nederlandse graancirkels in 1997 • Filmer van Oliver Castle video ontmaskerd (Alleen nog digitaal.)

Frontier 2000 jaargang 3.6 nr. 16 1997

U pdate Baian-Kara-Ulla • Chupacabras: de mysterieuze bloedzuiger • Glastonbury en zijn “psychische monikken” • Dracula • Engelse Graancirkels in 1997 • Chichen Itza: De verzoening tussen Maya’s en Tolteken • Voorhistorisch vliegtuig vliegt werkelijk! • Berenger Saunière en Maria Magdalena (Alleen nog digitaal.)

Frontier 2000 jaargang 4.1 nr. 17 1998

Twee buitenaardse wezens gevangengenomen • Het stenen mysterie van Baalbek in Libanon • De Bijbelcode van Michael Drosnin • Buitenaardse wezen in Area 51 gefilmd? • Het einde nabij • Buitenaardse implants • UFO’s in het land van Jeanne d’Arc (Alleen nog digitaal.)

Frontier 2000 jaargang 4.2 nr. 18 1998

Computers gebruiken buitenaardse technologie • UFO’s zijn niet van buiten de aarde • Is de moderne mens drie miljoen jaar oud? • Drunvalo Melchizedek • De geldput van het eiland “Oak Island” • Het geheime Amerikaanse Project Moondust (Alleen nog digitaal.)
99 nummers Frontier 2000 jaargang 4.3 nr. 19 1998

Frontier Magazine jaargang 5.6 nr. 28 - nov / dec 1999

Frontier 2000 jaargang 4.4 nr. 20 1998

Frontier Magazine jaargang 6.1 nr. 29 - jan / feb 2000

Wie toont zijn ware gezicht? • Wanneer ontploft de Grote Piramide • Schandaal in de grote Piramide • Area 51 verhuisd? • De Maan: de grootste UFO? • De Ark van Noach en Noachs verloren gewaande stad • Nulpuntenergie = vrije energie = realiteit of utopie? • Elementair nieuws: Professor Beijns • Bijzonder Nederland: Echtpaar Kolen (Alleen nog digitaal.)

S tar Wars: “Moge de Kracht U vergezellen” • Tunnelvisie • Zagen wij ze niet vliegen? • Holle Planeten • Overleefde een unieke godsdienst aan de Dode Zee? • Is er leven na de dood? Graancirkels 1999 • Langs heilige plekken en Leylijnen in Nederland • De ontdekking van een nieuw soort water (Alleen nog digitaal.)

Grote opschudding omtrent de Grote Piramide • Geen Hal der Goden • Osiris Leeft! • De piramide-centrale • Er was leven op Mars… maar niet zoals we hoopten • Billy Meier ontmaskert • Ze zagen ze vliegen • Wat wisten de Maya’s? Een nieuw licht op de transformatie van de aarde • Overstroomt Nederland binnen tien jaar? • Bijzonder Nederland: Rudi Klijnstra (Alleen nog digitaal.)

De Val van Atlantis • De buitenaardse wetenschapper • Washington: de sterrenstad • De Energie van het orgasme • De Nan0-technologie: onze redding of onze ondergang? • De zoektocht naar reizen op Aarde (deel 1) • Het dodeneiland? • Langs heilige plekken en Leylijnen in Nederland • Zijne heilige hoogheid de Dalai Lama in Nederland •Indian Summer in Brussel (Alleen nog digitaal.)

Frontier 2000 jaargang 4.5 nr. 21 1998

Frontier Magazine jaargang 6.2 nr. 30 - mrt / apr 2000

Weldra hoorzittingen over UFO’s voor het Amerikaanse congres? • Feit: Geheime tunnel ontdekt onder Gizeh en Sfinx • Het Egyptische blunderboek • De echte Fox Mulder • Bentwaters: het Engelse Roswell • Phobos: Star Wars in de buurt van Mars? • 2012: het aftellen kan beginnen • Vlaanderen in de ban van de cirkel (Alleen nog digitaal.)

“Sterrenkind” waarschijnlijk menselijk • ’t Achterstevoren: Reverse Speech •Remote Viewing: het gebruiksvriendelijke, paranormale kanaal naar kennis en inzicht • Johannes Paulus III? • De buitenaardse goden van Soemerië • Nederlandse Graancirkels van 1999 • Gilgamesj, de Jager • Langs heilige plekken en leylijnen in Nederland • UFO waarnemingen boven Nederland in België • Romeinen achter de duinen (Alleen nog digitaal.)

Frontier 2000 jaargang 4.6 nr. 22 1998

Frontier Magazine jaargang 6.3 nr. 31 - mei / jun 2000

Geen vervalste Roswell foto’s? • Carnac: Stenen tellen • Megalieten in Egypte • Bijzonder Nederland: Samenwerking in UFO-onderzoek • Achter de schermen van het UFOfenomeen • Wie vindt het Egyptische labyrint? • Het einde nabij • “All for one, one for all” • Neuzen in de echte X-files • Wat schuilt daar in het graangewas?

B ewijs van leven na de dood? • De Noord-Zuid Indeling: Spiegel van Egypte • Als nachtmerries werkelijkheid worden: Menselijke klonen • Cryptowezens van heinde en ver • Het rokende voor geweer het bestaan van UFO’s? • Geleerde stelt het Verloren Paradijs te hebben gevonden • Graancirkels en getallen • Het KOGI verhaal • Ontvoeringsenigma: larie en apekool? (Alleen nog digitaal.)

Frontier Magazine jaargang 5.1 nr. 23 - jan / feb 1999

Frontier Magazine jaargang 6.4 nr. 32 - jul / aug 2000

Nog… dagen tot de “Gouden Tijd” • ET telefoneerde niet • Zijn wij allemaal Marsmannetjes? • De Droomfabriek sluit • Sensationele vondsten in Rusland • Foto’s op de Maan zijn vervalst • Paul Schliemann en Atlantis • UFO-ontvoeringen, maar niet zoals we ze kennen • Nederlandse graancirkels in 1998 • Rosslyn: de strijd tussen de Tempeliers en de vrijmetselaars

Problemen in Drakenland • Het Sprekende Hoofd • Derde geheim van Fatima onthuld Millennium UFO-congres • Een bibliotheek uit steen • Buitenaards of God? • Cuba versus Hispaniola: Het Atlantis debat gaat verder • De geheimen van Thoth en de sleutels van Enoch • De zoektocht naar andere realiteiten (Alleen nog digitaal.)

Frontier Magazine jaargang 5.2 nr. 24 - mrt / apr 1999

Frontier Magazine jaargang 6.5 nr. 33 - sep / okt 2000

Doodde een man een buitenaards wezen? • Bijna doodservaring wetenschappelijk onderzoek • Atlantis expeditie naar Troje • Leven, opnieuw uitgevonden • Buitenaardse autopsiefilm: bewijs voor vervalsing • Nazca: landingplaats voor de goden • Mysteries, vergaar u Welles, nietes… de Apollo maanvluchten • Dierenverminking: satan of UFO’s • Communicatie met Mars • Synarchie: de politieke agenda van geheime genootschappen • Egypte • Pohnpei en de vloek van de Stille Zuidzee • De kristallen schedels

Egyptische ontdekkingen kunnen de wereld schollen • Tijdreizen: fictie of werkelijkheid • Het wetenschappelijke spoor: De zoektocht naar het etherische lichaam • Pythagoras en het getal • De zoektocht naar reuzen op Aarde (deel 2) • Vijven en zessen (deel 1) • Profiel Graham Hancock • Het geheugen van het hart (Alleen nog digitaal.)

Frontier Magazine jaargang 5.3 nr. 25 - mei / juni 1999

Frontier Magazine jaargang 6.6 nr. 34 - nov / dec 2000

Levensechte ‘Fox Mulder’ Nick Pope: “ik ben ontvoerd door UFO” • Damanhur: Alle tijd van de wereld • De eerste Amerikaan • Communicatie met Mars • UFO-ontvoeringen naar God • Egypte: de bron van de Griekse cultuur • Het kalf van de profetie • Poëzie en boodschappers uit een andere dimensie • Remote viewing en het bestaan van buitenaardse wezens

In de ban van de Cirkel • Statement Dr. Eltjo Hazelhoff over Graancirkels • Graancirkels in Nederland: Oogst 2000 • Statement door graancirkelonderzoeker Colin Andrews (Engeland) • Sinterklaas Enki • Profiel David Icke • De geheimen van het Hebreeuwse Alfabet • De grote piramide van Gizeh • Drunvalo Melchizedek • Vijven en Zessen deel 2 • Stonehenge in Israël (Alleen nog digitaal.)

Frontier Magazine jaargang 5.4 nr. 26 - jul / aug 1999

Frontier Magazine jaargang 7.1 nr. 35 - jan / feb 2001

Buitenaardse schedel? • Het Sirius-schandaal • De raad van Negen: buitenaards of menselijk? • Malta: het eiland der reuzen • Als nachtmerries uitkomen – het klonen van mensen • Het witte goud der goden • Aardlichten: de verklaring van het UFO-mysterie? • De Indianen en Azteken spreken over UFO’s en verleden en toekomst • “En dan verdween de zon…” • Bijna-botsing tussen vleigtuig en UFO (Alleen nog digitaal.)

Achnaton en Amarna • De Christussamenzwering • De mooiste Engelse graancirkels van 2000 • Fotograaf Pieter Paul Koster ontdekt menhirs op Madeira • Project Montauk: een inleiding Nikola Tesla en buitenaards leven • Egyptische getallen mystiek • Vijven en zessen (Alleen nog digitaal.)

Frontier Magazine jaargang 5.5 nr. 27 - sep / okt 1999

Frontier Magazine jaargang 7.2 nr. 36 - mrt / apr 2001

De Osiris Schacht • Toen de goden op aarde liepen… • De poppenspelers • Kies voor jezelf • Grote Piramide opnieuw open… Gantenbrink kamer niet open • De zoutlijnen: overblijfselen van de megalietenbouwers? • Koper: wereldhandel rond 3000 voor Christus • Kinderen van een nieuwe droom: een interview met Drunvalo Melchizedek

Het Silbury Hill Mysterie • De Nijl: Spiegelbeeld van Osiris • De moderne boodschap van een oude Sjamaan • Nostradamus en geen einde • Twaalfde Planeet? • De Meridiaan van Parijs • Bij Monde van de Tijd • Bewuste Waterkristallen; De zichtbare kracht van het gebed • Nikola Tesla in Colorado Springs (Alleen nog digitaal.)

september | oktober 2011   17.7 Frontier     7


Frontier Magazine Frontier Magazine jaargang 7.3 nr. 37 - mei / jun 2001

Frontier Magazine jaargang 8.6 nr. 46 - nov / dec 2002

Oude Egyptische schatten in de Grand Canyon? • Wegwijs in Crop Circle Country. • De Stenen hoofden van Paaseiland. • Sahara, bakermat van de beschaving. • Kleuren en getallen. • Werd John F. Kennedy Jr. vermoord? • Tiahuanaco: een zeehaven hoog in de Andes? • Het echte Philadelphia Experiment? • Nikola Tesla in Colorado Springs (Alleen nog digitaal.)

Overzicht Nederlandse graancirkels 2002 • Britse geheime “X-files” onthuld • Deurtje dicht, deurtje open…en een ander deurtje • Het Bijbel bedrog • NASA: “Mars was bewoond” • Europa: alle wegen leiden naar Rome • De Atlantis ring: mystieke bondgenoot • De herkomst van het Friesche volk, deel 3 • Autorijden op slaolie kan per jaar duizenden euro’s brandstofkosten schelen (Alleen nog digitaal.)

Frontier Magazine jaargang 7.4 nr. 38 - jul / aug 2001

Frontier Magazine jaargang 9.1 nr. 47 - jan / feb 2003

Frontier Magazine jaargang 7.5 nr. 39 - sep / okt 2001

Frontier Magazine jaargang 9.2 nr. 48 - mrt / apr 2003

Frontier Magazine jaargang 7.6 nr. 40 - nov / dec 2001

Frontier Magazine jaargang 9.3 nr. 49 - mei / juni 2003

Glastonbury • Zeg het met een UFO… • Lichtschepen: het verhaal van Carlos Diaz • De Tunnelvisie • Jacques Vallee: de schaamte van een wetenschapper • Geografie van de Goden • De fysica van liefde en compassie • Jomanda over UFO’s en graancirkels (Alleen nog digitaal.)

John Mack: De professor over UFO-ontvoeringen • Frontier Award 2001 • Gagarin was niet de eerste kosmonaut • Moongate-Update • De Maquette van Saunière en het geheim van Rennes-le Château • Albert Budden: Relaties tussen stralingsvelden en UFO-ervaringen • De Spirituele Molecule • Alchemie in China • Regeren vanuit het duister • De genezende kracht van Volspectrum-verlichting • Nederlandse graancirkelexperts zorgen voor doorbraak in graancirkelonderzoek (Alleen nog digitaal.) Nederlandse graancirkels van 2001 • De Verdon: bewaarplaats van het Ark des Verbond? • Wetenschappelijke bevestiging: lichtbollen maken graancirkels • Achtergronden van een eeuw Amerikaanse expansiepolitiek: De familie Bush en Skull & Bones • De Torens van Babel • Megalietenbouwers als ontdekkingsreizigers (Alleen nog digitaal.)

Frontier Magazine jaargang 8.1 nr. 41 - jan / feb 2002

Amerikaanse overheid gebruikt anti-zwaartekracht • Tekens des tijds : Engelse graancirkels in 2001 • Eerste Frontier Symposium een groot succes • De Toetankhamon leugen • Desinformatie bewijst echtheid graancirkelfenomeen • New York: in de ban van het vreemde? • Piramides bouwen : een nieuw perspectief • De Verdon : bewaarplaats van de Ark des Verbonds? • De opmars van Big Brother • Geheime codering op nieuwe Eurobiljetten? • Anglesey : het eiland der druïden (Alleen nog digitaal.)

Frontier Magazine jaargang 8.2 nr. 42 - mrt / apr 2002

K eerde Jezus reeds terug in Afrika? • 9-11: kanttekeningen bij de oorlog tegen het terrorisme • Legendarisch monster speelt hoofdrol in nieuwe film • NASA omarmt antizwaartekracht • De paddestoel: voedsel van de goden? • Nieuwe UFO golf boven België • Schatkist uit eigen achtertuin: de Oera Linda manuscripten • De sterren van Stonehenge • UFO’s in de Peruviaanse Andes • Het Schotse Graalkasteel (Alleen nog digitaal.)

Frontier Magazine jaargang 8.3 nr. 43 - mei / juni 2002

Hancock duikt weer op • Het Van Allen gordel enigma • De Obelisk: de band tussen oud Egypte en heden • Caral: de oudste stad in de Nieuwe Wereld • Zoektocht naar Nefertiti • Leerden UFO’s ons model van heelal? • Een tweede leven voor buitenaardse autopsiefilm? • De herkomst van het Friesche volk • Gebouwen op de maan (Alleen nog digitaal.)

Frontier Magazine jaargang 8.4 nr. 44 - jul / aug 2002

Apollo:dertig jaar te laat • Storm in een glas water? • De herkomst van het Friesche volk (deel II) • Dinosaurussen en mensen leefden tezamen • Het Ware Gelaat van Jezus? • Toch leven in meteorieten? • Moord op Fortuyn: gestoorde gek of samenzwering • Operatie Big Brother (Alleen nog digitaal.)

Frontier Magazine jaargang 8.5 nr. 45 - sep / okt 2002

Pim Fortuyns dood: gestoorde gek of samenzwering • 120 miljoen jaar oude kaart? Ja, zo stelt Pravda… • De onnodige energiecrisis • Graancirkels volop in het nieuws • Vaarden Chinezen als eersten rond de wereld in 1421? • Isaac Newton: wetenschapper, maar voornamelijk… alchemist • Op weg naar een Transatlantische Politiestaat • The missing Times: hoe de media de burger bedriegt over UFO’s • De oorlog om het zwarte goud • Film Signs had ook Faith kunnen heten • Methernitha draait op vrije engergie en spirituele waarden (Alleen nog digitaal.)

8     Frontier 17.7   september | oktober 2011

Controverse omtrent maanlanding versterkt • Frontier Symposium 2002, balsem voor de rechter hersenhelft • Passeert de tiende planeet de aarde in 2003? • Het beste uit het graancirkeljaar 2002 • Toetankhamon : moord of ongeval? • 2012, het einde der lineaire tijd • Identificatieplicht, het paard van Troje (Alleen nog digitaal.)

Op weg naar buitenaardse klonen? • Albert de Booij laat Pim Fortuyn zakken • Fantasie of werkelijkheid • Herontdekking van oude technologieën? • Het einde van de wereld? • Het raadsel van de Gisors. • Shambhala, het gouden rijk • Geschiedenis van de holle aarde theorie • De herkomst van het Friesche volk (deel IV) • De ontmythologisering van Area 51 • Unieke Frontierwinkel officieel geopend

De supermarkt van mysteriën wordt geopend • UFO ontvoering : droom of werkelijkheid • Charles Tart : grootvader van de parapsychologie • Achter de geheime deuren van de Piramide • Hitler : ijsbreker van de wereldrevolutie • The Matrix en de Oosterse leer van Maya • Nostradamus : profeet of … dief • Op de tweesprong van fascisme en vrijheid • Een weekendje samenzweren deel 1

Frontier Magazine jaargang 9.4 nr. 50 - jul / aug 2003

Irak en olie : ja of nee • De aanval der klonen • Buitenaardse ontvoeringen : de onontkoombare waarheid • De fascinerende kristallen schedels • Psycholoog stelt : leven na de dood reëel • De herkomst van het Friesche volk deel 5 • The Year Zero : opmaat tot transformatie • Zwaartekracht ondersteboven? • Een weekendje samenzweren deel 2

Frontier Magazine jaargang 9.5 nr. 51 - sep / okt 2003

De 2000 jaar oude batterij van Bagdad • Nefertiti’s mummie gevonden? • Schotlands verboden heidense eiland • Victor Schauberger: door natuur bewogen • Moderne spokenjagers • Zecharia Sitchin : missionaris van het buitenaardse • Tombraider Lara Croft opnieuw op avontuur • Biometrie en het wakend oog van Big Brother • Apollo XI astronauten zagen abnormale objecten

Frontier Magazine jaargang 9.6 nr. 52 - nov / dec 2003

JKF : eindelijk de waarheid • Nederlandse graancirkeloogst 2003 • Lifelog en de creatie van een superdagboek • Lee Harvey Oswald in de polder • Mirin Dajo : de onkwetsbare profeet • Stonehenge een vruchtbaarheidssymbool? • Rotsschilderingen : tekenen ‘onder invloed’ • Jules Verne en de verdwenen kennis van Atlantis • Chemtrails : een nieuwe bedreiging? • Wie is de echte Nederlandse Big Brother winnaar?

Frontier Magazine jaargang 10.1 nr. 53 - jan /feb 2004

D iana: “Ze zullen me proberen te vermoorden…” • Allemaal naar Atlantis • Achtervolging of waanzin • De vloek van de farao, mythe of feit • Dodelijke Mars-invasie dreigt • Frontier Symposium 2003 • Chips, chips, chips • Lang leve Nessie • Megacontrole, microchip • 911 herzien

Frontier Magazine jaargang 10.2 nr. 54 - mrt / apr 2004

E en genie in het veld : de graancirkels van 2003 • “Mijn echtgenoot…”; Over de dood van Prinses Diana. • God, sjamanen en drugs • Wetenschappers onderzoeken buitenaardse ontvoeringen • Bush tegen Kerry : Skull & Bones wint • Zoektocht naar de Heilige Graal en de Ark van het Verbond • Evolutie graancirkel geometrie • Tijdreizen niet langer science fiction
99 nummers Frontier Magazine jaargang 10.3 nr. 55 - jun / jul 2004

Frontier Magazine jaargang 11.6 nr. 64 - dec 2005 / jan 2006

H et Egyptische labyrinth • Film: “The Day after Tomorrow” Science Fiction of werkelijkheid? • Sitchin’s Twaalfde Planeet • NEXUS conferentie verslag • Kunnen mensen röntgen ogen hebben • 2012, kunstmatige en natuurlijke tijd • De buitenaardse beschaving op Mars • Dossier X.nl

De Moslim Broederschap; de Nazi’s & Al-Qaiada • Het Urantia Boek • Geografische Geometrisch gezien • Tesla en Marconi en Heilige Lichtsteden • Het Geheim van Telekinese • Dossier X.NL: Bestaan Vliegende Creaturen? • film “White Noise” • Wiltshire 2005; Wat ruist daar door de graanstengels? • Magnetronovens: een recept voor kanker • Frontier Symposium 2005 • Landingsbaan voor UFO’s • Kennedy & Bush; Moord op Kennedy opgelost • SEM Congres Bavel 2005

Frontier Magazine jaargang 10.4 nr. 56 - aug / sep 2004

Frontier Magazine jaargang 12.1 nr. 65 - feb / mrt 2006

Frontier Magazine jaargang 10.5 nr. 57 - okt /nov 2004

Frontier Magazine jaargang 12.2 nr. 66 - apr / mei 2006

Frontier Magazine jaargang 10.6 nr. 58 - dec 2004 / jan 2005

Frontier Magazine jaargang 12.3 nr. 67 - juni / juli 2006

O ude steden onder het woestijnzand van Gizeh • Graancirkelnieuws • Meer van Michael Moore… • Mexicaanse luchtmacht erkent bestaan van UFO’s • Geloof en wetenschap • Dossier X.nl: RFID • Graancirkel activatie : magie tot op het DNA • De terugkeer van de 20-jarige cyclus • De Diefstal van het LAM GODS: een Koningskwestie? • André Malraux, de man van de mysteries • Film : “The Butterfly Effect” Pure science fiction? • NEXUS conferentie 2 • De Staven van Horus (Alleen nog digitaal.) Graancirkels en tegenkrachten • Oude steden onder het woestijnzand van Gizeh deel 2 • Voynich manuscript, een onopgelost raadsel uit de middeleeuwen • Credo Mutwa onthult behandeling tegen AIDS • Een scheurtje in de Da Vinci Code • Is de lijkwade van Turijn dan toch echt? • Dossier X.nl: Nicolaas Flamel en de Steen der Wijzen. • UFO’s en Aliens in Grolsch reclamecampagne • Leylijnen • Film: “Eternal Sunshine of the Spotless Mind” • Sterren op de Peruviaanse grond • Frontier Symposium 2004 Het Da Vinci code fenomeen • De omstreden vondst van Nefertiti’s mummie • Overzicht Nederlandse graancirkels 2004 • Graf Cheops gevonden? • Verborgen boodschappen op tv • Dossier X.nl: Buitenaards • Wiltshire 2004, een mooi seizoen • Dramatische ontmoeting op Silbury Hill • Film : “Floris” Connectie met de 21e eeuw • Big Brother Awards 2004 • Frontier Symposium 2004 • Frontier Award uitreiking 2004

Frontier Magazine jaargang 11.1 nr. 59 - feb / mrt 2005

Coca: geschenk van de goden • De natuurkunde van de elektromagnetische kracht • Het genezende graancirkelpoeder • Evolutie: Survival of the fittest of survival of the chosen? • Klimaatoorlogen! • De komeetinslag van 13.000 jaar geleden • Natuurlijke geometrie en de mens • Olie! Het Doemscenario • Een puzzel van duizend stukjes • Tijdreizen, feit en fictie • Vogelgriepvirus bestaat niet! • Het waarom van de UFO doofpot (Alleen nog digitaal.) Piramides in Europa ontdekt! • Elektromagnetisme in ons lichaam • Papa, wat is bewustzijn? • Is er historisch bewijs dat Jezus ooit heeft geleefd? • Zen en de kunst van het sterrenduiden. • Maya scheurkalender: leven volgens de Natuurlijke Tijd • 911 Herzien • Column: Maan en Zon • De hoekstenen van Ramtha’s filosofie • Dossier X: dodelijke gravitaal anomalieën • De code van de Da Vinci Code • Magie tot op het DNA (Alleen nog digitaal.) Wel of geen genetisch gemodificeerd maïs? • Komen UFO’s uit het water? • Het crescendo van Jim Morrison: de dood • De lessen van Amerikaanse heerschappij • Lijkwade in een nieuw kleedje • ‘We’re ambitious Gods’ • Maria Magdalena en de Schijnheiligen • Dossier X: de Dorak affaire • Column: Graf van Nefertete ontdekt? • WO I: de allerlaatste oorlog • De wereld na 9/11 volgens de Maya’s • Keys of the Arcturians goes down under • De toekomst van ons voedsel • De natuurkunde van de geest • Josef Mengele en het Monarch-programma

Als de aarde omklapt….. over het mechanisme van de Apocalyps • Kuifje en de grenswetenschappers • Paranormale Beatles, een verborgen dimensie achter hun muziek • Het Oera Linda Boek • Dossier X.nl: Paranormaal • Het meisje met de röntgen ogen ontmaskerd? • Verborgen boodschappen op TV (deel 2) • De taal van het licht, de taal van de sterren • Tolkien, fictie of realiteit • Film : “Birth”, een confrontatie met het verschijnsel reïncarnatie • Geheimen van Weris ontsluierd • De ware oorsprong van olie • 1984 : Parallellen met onze tijd • Gelijk oversteken: ID-plicht

Frontier Magazine jaargang 12.4 nr. 68 - aug / sep 2006

Frontier Magazine jaargang 11.2 nr. 60 - apr / mei 2005

Frontier Magazine jaargang 12.5 nr. 69 - okt / nov 2006

Bewustzijn & DNA • Reïncarnatie • De mysterieuze dood van Slobodan Milosevic • Wie heeft de maan gebouwd? • De onpeilbare gaten van Wormer • “Vaccins zijn bijgeloof” • Geometrie festival • Ik geloof alles! • Wondercode • De Eonenhypothese • Dossier X: Geniale gek of Prins van de Horror • De Santilli-film • Het mysterie van Boreham Brown • Wat? Ik massamoordenaar? • Buitenaardsen, leugens en religies • Sound impulse

What the Bleep do we (k)now!? • Is Cyprus Atlantis? • Buitenaardse bezoekers: wetenschappers zien hoge waarschijnlijkheid • Rockopera Nostradamus • Film: “White Noise”, contact met gene zijde via bandstemmen • Anastasia, de zoemende ceder • NAVO: hulptroepen voor de Nieuwe Wereldorde • De verloren schat van koning Juba • Nikola Tesla’s door ether aangedreven auto • Terra Preta • Dossier X.nl: Grenswetenschappen. • Authentieke dierverminkingen in Nederland • De God Code (Alleen nog digitaal.)

De Zieke Planeet • Delftse studenten laten vragen over 9/11 onbeantwoord • Back in the USSR • Maria Magdalena en Leonardo da Vinci • Rosslyn Chapel: Graalkapel? • Ontsnapping uit de gevangenisplaneet • De sprekende schedels • Bewustzijn en DNA, deel 2 • Keylontische Wetenschap • Eco Lodge • The Secret: openbaring of herhaling? • Alles ontstaat uit het hart • Patser

Frontier Magazine jaargang 11.3 nr. 61 - jun / jul 2005

Frontier Magazine jaargang 12.6 nr. 70 - dec 2006 / jan 2007

Een vliegende schotel?… Niets bijzonders • Johannes Paulus II: een controversieel leven • Dutch Spirit, zen en de kunst van het roken • Kunstmatige aardbevingen een reëel gevaar • Het mondiale misbruik van geldschepping • Dossier X.nl: Historie. • Het mysterie van de maanfoto’s • Is er leven op Mars? • Telepathie op heterdaad betrapt • Suiker meer verslavend dan drugs

P iet Smolders over buitenaards leven • 2012: Wereldcatastrofe! • De Nederlandse graancirkels van 2006 • Vitaal water • Muziek waar je beter van wordt • Kofferbommen • De Bijbelse plagen van Charles Fort • Het mysterie van de bevroren mammoeten • Kruiswoordpuzzelen met de Thora • De Kraken: tussen mythe en werkelijkheid • Ontsnapping uit de gevangenisplaneet (deel 2) • Gregory R. Smith: een naam te onthouden • Dossier X: Papegaaien die converseren • Keylonische wetenschap: geometrie van mens en kosmos (deel 2)

Frontier Magazine jaargang 11.4 nr. 62 - aug / sep 2005

Frontier Magazine jaargang 13.1 nr. 71 - mrt / apr 2007

Frontier Magazine jaargang 11.5 nr. 63 - okt / nov 2005

Frontier Magazine jaargang 13.2 nr. 72 - mei / jun 2007

Kwantumpsychologie nieuwe visie en nieuwe werkelijkheid • DMT, The Spirit Molecule • Eeuwig Leven via Klonen? • Europese 9/11 tournee van start • Dossier X.NL: Mysterieuze ‘grote katten’ • De Komende Werelddictatuur • Frontier Award 2005 • De Parallelle Poema • Jezus van Dwerg tot Reus • Remedie kanker jarenlang verzwegen? • Eindelijk: de Maya Agenda! Vikingen! • Frontier Symposium 2005 • NEXUS Conferentie 2005

De Code rolt verder • Excorsime, terug van weggeweest • Geestelijk vader Moonhoax overleden • Geheimen van de Hebreeuwse letters • Dilbert en de grenswetenschappers • Jaaroverzicht Nederlandse Graancirkels 2005 • Het Holografisch Universum • Het dilemma van de geneeskunde • Wetenschappers en het verouderingsproces • Onthaasten in de 17e eeuw • DossierX.NL: Trust No One • De erfenis van Maria Magdalena • Op weg naar de Natuurlijke Tijd (Alleen nog digitaal.)

De Boodschap van de Engelse Graancirkels in 2006 • Wonen we in een Magnetron? • Waterklankbeelden en kwantummechanica • Planetaire invloeden op de beschaving • Is geschiedenis fictie? • Canadese Minister bevestigt aanwezigheid Buitenaardsen • Dossier X: Springveren Jack • 9/11 - overheidsrapport WTC vals en misleidend • Controlestaat Nederland

D e Wondercode in de praktijk; aantrekkingskracht tussen de getallen • Anastasia bezoekt een andere planeet • 2012 klimaatsverandering in ons zonnestelsel en de kracht van Hunab K’u • Kringen van Macht achter UFO-geheimhouding • Het Gizeh plateau gescand: de zoektocht naar een ‘Zaal met Historische Documenten’ • Zeewater, Een veilig substituut voor bloedplasma? • Paul Pantone de uitvinder van de vrije energie motor? • Verkeerd verbonden • Nieuwe spirituele omroep INDIGO heeft een vliegende start! • Australische Kosmologie • Een Satanslied... of een zwanenzang? (Alleen nog digitaal.)

september | oktober 2011   17.7 Frontier     9


Frontier Magazine Frontier Magazine jaargang 13.3 nr. 73 - jul / aug 2007

Wie heeft er baat bij een draadloze samenleving? • Grandma Chandra bundelt krachten met Chief Golden Eagle en Judith Moore • Robbert van den Broeke: Bewustzijn is kwetsbaar • Noord-Korea, Rumsfeld en Bommen • Het vingerlabyrint als gids op de levensweg • Ervaringen met Indiase Avatars • Hoe de Nederlandse overheid een fraude van 4,5 miljard euro geheim houdt. • Nieuws van de stichting Eco Lodge (ic) • Zelfgenezing van kanker • Bizarre hexagonale vorm op Saturnus

Frontier Magazine jaargang 13.4 nr. 74 - sep / okt 2007

Uri Geller: Een ruimer bewustzijn is de sleutel naar een andere wereld • Er komt geen nieuwe Zondvloed • Roswell jubileum • Dossier X: Vaas bevat wereldkaart van Atlantis • Kinder-exodus uit Tibet • De verborgen UFO-agenda van de schaduwregering • Reis naar de Holle Aarde afgelast • Oroloro – De wereld van de Quantum Wisdom Keeper • Ezechiël, Mozes en Ockham • Mensen zijn gemaakt voor het Aardse land • De logica van Iridium

Frontier Magazine jaargang 13.5 nr. 75 - nov / dec 2007

Frontier Magazine jaargang 15.1 nr. 82 - jan / feb 2009

D e opkomst van het vierde rijk (deel 2) • Anastasia, Zieneres van de Siberische Taiga • Drs. P spreekt: Zielsverhuizing is volkomen tegen mijn principe • Gardasil vs Baarmoederhalskanker deel 3 • Goud en Zilver, oude remedies, terug in een nieuwe vorm • Stop de Draadlozing • Over de relativiteit van theorie en de vorm van inhoud (deel 1) • Introductie van de Chinese I Ching kalender • De graancirkels van 2008 • En nu is het genoeg! (deel 2) • Crisis als herkansing (deel 1) (Alleen nog digitaal. Kijk voor het complete nummer online: www.frontiermagazine.nl/fr15_1.html)

Frontier Magazine jaargang 15.2 nr. 83 - mrt / apr 2009

Anastasia, Zieneres van de Siberische Taiga (deel 2) • Atlantis herrijst • DNA activering • Over de relativiteit van vorm en inhoud (deel 2) • De helende handen van Eric Pearl • Wat doen we als we niet alleen zijn? • De Chinese I Tjing kalender • De mensheid, een komeet en Noach • En nu is het genoeg! (deel 2) • Crisis als herkansing (deel 2) • De vis is op • Excursie op grens van wetenschap en fantasie

Frontier Magazine jaargang 15.3 nr. 84 - mei / juni 2009

Interview met de mannen achter Grenswetenschap.nl • De boodschap van rapper Lange Frans • De Engelse Graancirkels van 2007 • Jason, een indigokind • De gevolgen van mobiele telefonie voor de mensheid • Vaccinatie, Het failliet van een mythe • Actie tegen biometrisch paspoort • De verborgen UFO-agenda van de schaduwregering (deel 2) • Waarom we het tegenwoordig zo druk hebben • Sitchin’s Twaalfde Planeet (deel 2) • Gratis energie? Let’s do it! (Alleen nog digitaal.)

Brandweerman Roswell: het was een vliegende schotel • Ontwaken met Rananda • Magnesiumchloride voor gezondheid & verjonging • Natuurmens Viktoror Schauberger • Kredietcrisis, de nieuwe religie • Mangosteen en Granaatappel • Over de relativiteit van theorie en de vorm van inhoud (deel 3) • De financiële Derde Wereldoorlog • Sitchin’s Twaalfde Planeet (deel 4) • Draadloos Groningen • Is het tijd voor een Obama in het Vaticaan? • Sophia’s ei

Frontier Magazine jaargang 14.1 nr. 76 - jan / feb 2008

Frontier Magazine jaargang 15.4 nr. 85 - jul / aug 2009

Agenda 21 van de Verenigde Naties • Een interview met Karl Hammer Kaatee • Bewustzijnmaker Ratelband roept op tot revolutie. • Het geheim van de Inca • De oplossing van de energiecrisis: SupermagneetStroomConverters • De bitterzoete (bij)smaak van suiker • Vaccinatie - deel 2 – Gevolgen op de lange duur • Eckhart Tolle • Mayasymboliek in het dagelijks leven • Een impressie van het Frontier Symposium 2007

Frontier Magazine jaargang 14.2 nr. 77 - mrt / apr 2008

Apollo 17: uitgelicht en ontmaskerd • Peter Toonen: Transformatie der materie • Ervin Laszlo: ‘U en ik zijn vlinders die de wereld kunnen veranderen’ • 2012 Openbaringen van de Vrijmetselarij • Holle ruimtes onder het Gizeh plateau • MMS, geen geheimen (deel 1) • Column: Wat mag de overheid van ons weten? • Het Vaticaan en de terugkeer van Planeet X • Nederlandse graancirkels 2007 • Op weg naar 2012, de laatste afslag?

Frontier Magazine jaargang 14.3 nr. 78 - mei / jun 2008

E pische Vloed veroorzaakte IJstijd • De Magie van vierkanten en cirkels • Wat kunnen we doen voor onze privacy en onze vrijheid? • Scholen? ‘Weapons of Mass Instriction’! • Een nieuw wereldbeeld op basis van universele wetten • Annunaki en een begaafde Maorihealer • De 13 Manen Maya Kalender in de praktijk • Rosslyn Chapel en 2012 • MMS, geen geheimen (deel 2) • Wat u moet weten over de tijd 2008-2012 • De Sleutel tot alles • De verborgen agenda van NASA • Column: Terug naar de oerdis (Alleen nog digitaal.)

Draadloos Groningen (deel 2) • Bilderberg-ingewijde bevestigt dat elite 2/3 van mensheid wil ‘verwijderen’ • Breaking News: Paul Pantone is vrij! • Vrije Energie: Hoe staat het daar nu mee? • Nieuw boek van Lucas Slager: In de ban van het leven • Alles = Energie = Alles • Over de relativiteit van theorie en de vorm van inhoud (deel 4) • De 13 Manen Kalender • Stamcellen en de zilver connectie: een modern genezingswonder • Rawfood, geen one size fits all • Resonantie is de weg terug naar perfectie • De rol van Saturnus in de evoluatine van het heelal • Interview met: homeopathisch arts en waarheidszoeker Tinus Smits (Alleen nog digitaal.)

Frontier Magazine jaargang 15.5 nr. 86 - sep / okt 2009

Close Encounters in Brabant • Maya Mysterien ontwaken • De Nederlandsche Bank • De depressie-epidemie • De wederopstanding van het Nazi-persoonsbewijs • Patricia Cori • Interview met Henk Trentelman • Asperge tegen kanker • Smudging: de kracht van heilige rook • Zeitgeist en de geinspireerde mens • Vaccineren of niet? • De rol van Saturnus in de evoluatine van het heelal

Frontier Magazine jaargang 15.6 nr. 87 - nov / dec 2009

Pijn aan je knieen? • Akhaldan en de geneeskruiden • Talks about Mind over Matter • Op de Salomonseilanden leven nog steeds reuzen • Vaar, Laura, Vaar • Interview met Henk Trentelman - deel 2 • The Return of the ancestors gathering • De Maya van de eeuwige tijd • Atlantis Orb komt naar Amsterdam • 2012 hype • Oogst Nederlandse graancirkels 2009

Frontier Magazine jaargang 14.4 nr. 79 - jul / aug 2008

Project Camelot • Melk: niet zo goed voor elk • Codex Alimentarius • Afbraak van het onderwijs • Interview met Willem Middelkoop: Alles over de kredietcrisis • Supermagneetstroomconvertors • Het symbool voor eenheid: gevederde slang • Sitchin’s Twaalfde Planeet (deel 3) • De verborgen agenda van NASA, deel 2 • De (on)mogelijkheden van MMS

Frontier Magazine jaargang 14.5 nr. 80 - sep / okt 2008

Gardasil vs Baarmoederhalskanker • Hemelse boodschapper Maudy Fowler: ‘Hoe meer harten ik bereik, hoe beter’ • De verborgen agenda van NASA, deel 3 • De UFO Hacker • Het mysterie van Gotische Kathedralen • Kristallen Schedels • Rotsvast bewijs voor prehistorisch Poollicht • De Aesculaap en de misleiding van de mensheid • Het geheim van Zionsburg • Barack Obama, de Brzezinski coup • Centre Lothlorien

Frontier Magazine jaargang 14.6 nr. 81 - nov / dec 2008

Kosmologie van de drie werelden • Gardasil vs Baarmoederhalskanker deel 2 • Cayenne peper • Interview met Daan de Wit over de volgende oorlog • Nieuws van de stichting Eco Lodge(ic) • Interview met Paul Harmans over UFO’s • De verborgen agenda van NASA, deel 4 • De opkomst van het vierde rijk • POMPEII een stad in de Middeleeuwen • Roepende in de woestijn • En nu is het genoeg! • Elke Maya Zonnezegel is te ervaren in specifiek gedrag! • Symbool van ons leven • Kunst met een verhaal

10     Frontier 17.7   september | oktober 2011

Frontier Magazine jaargang 16.1 nr. 88 - jan / feb 2010

Planeet X: komt hij terug en zo ja; wanneer dan? • De sleutel tot Het verloren symbool: de kracht van intentie • Geld is een illusie • De Gaza-oorlog: een jaar later • Zandcirkels: De Taal van het Licht en het ascensie proces naar de 6e wereld • Interview met Henk Trentelman - deel 3 • Groen & Gezond • Jassentechniek: Verlost van ballast • MMS2 • De Engelse Graancirkels 2009 • Frontier Symposium 2009 (Alleen nog digitaal.)

Frontier Magazine jaargang 16.2 nr. 89 - mrt /apr 2010

A vatar; een boodschap uit de toekomst • De magische kracht van Avalon • Speciale boodschap voor President Obama • Het ware verhaal van de Kever • Illuminati gebruiken Magick tegen ons • Uiterst geheime Amerikaanse UFO onderzoeken • Energieweek op Lothlorien • Cordyceps, een wel heel bijzondere paddestoel met helende kwaliteiten • De Engelse Graancirkels 2009 (deel 2) • Vrede begint bij jezelf! • De verbazingwekkende afbeeldings technieken van Dr. Harry Oldfield • Free Energy wetenschapper sluit contract met Greer’s Orion project • Het wondermiddel DMSO

Frontier Magazine jaargang 16.3 nr. 90 - mei / jun 2010

H et Hart en het Global Coherence Initiative • Plant Spirits en hun geneeskracht • Intriges rond grottenstelsel Gizeh Plateau • Boodschap van de Elders • De Orde der Illuminati • De Tijd vliegt • De Staat van Nederland • Wie bepalen het nieuws in Nederland? • De Power of Music • Het is tijd voor een nieuwe Wereld Tijdperk • Reptielen, psychopaten en oneindig bewustzijn (Alleen nog digitaal.)
99 nummers Frontier Magazine jaargang 16.4 nr. 91 - jul / aug 2010

advertentie

P lant Spirits en hun geneeskracht • Wat straling doet met je bloed • Waarom er goede en slechte dagen zijn • Nederland: wieg van corporatie en Wereldbank • Als de pinautomaten leeg blijven • Het Einde van de tijd? • Graancirkel – ET-interventie? • Codependentie als spiegel voor jezelf • Tesla 144 jaar uitvinder • Ziekte van Lyme • Mysterie monolieten Paaseiland opgelost • De waterende Sfinx • Overlevingstechnieken voor natuurlijke nieuwsgierigheid (Alleen nog digitaal.)

Opleiding

Sensi®-

Frontier Magazine jaargang 16.5 nr. 92 - sep / okt 2010

 ilt u een groeiend bedrijf? Groei dan zelf. • Samen-werken is de enige weg • De geboorte W van een nieuwe mensheid (deel 1) • Het verband tussen het martelaarschap van Jezus, de Tweede Wereldoorlog en de War on Terror • Brandnetel, koning van mijn mostuin! • Zetmeelrijke voeding en ons Genoom • Hoe zult u zich de zomer van 2010 herinneren? • Oogst Nederlandse graancirkels 2010 • Vrije- of nulpuntenergie machines • Zwarte versus witte occultisten in het Duitsland rond WO-II • Cannabis doodt kanker • De pseudowetenschap van de anti-ufologie • De magische wereld van het oude Egypte

Therapie Opleiding in 12 lesdagen over 1 jaar verdeeld

Frontier Magazine jaargang 16.6 nr. 93 - nov /dec 2010

Fascinerend debuut van jonge auteur • De pseudowetenschap van de anti-ufologie • Boodschap van de Elders • Nederlandse graancirkels anders ‘zien’ • UFO charme offensief • Beproeving als inwijding • John Lennons grootste werk moet nog komen • De geboorte van een nieuwe mensheid deel 2 • Zwarte versus witte occultisten in het Duitsland rond WO-II • Duurzame energieopwekking • De Reconnectie onder de microscoop van de wetenschap • Grapefruit Seed Extract • Vermijd Genetisch Gemodificeerd voedsel

Frontier Magazine jaargang 17.1 nr. 94 - jan / feb 2011

Grenzeloos actueel • Micha kat – een gedreven man • De WikiLeaks hutspot • Heilige Graancirkels • Een nieuwe ontdekking van een oude kristallen schedel • 2012: ontmaskering • De Boodschap van de Essenen • Hitlers vlucht uit Berlijn • Wereldleiders in de ban van de Ring • Entiteiten, exorcismen en de slimste methodes voor psycho-energetische zelfverdediging (deel 1) • Het effect van straling op de geest • Mediwietolie, het ideale volksmedicijn • Je bent wat je eet

Frontier Magazine jaargang 17.2 nr. 95 - feb / mrt 2011

Entiteiten, exorcismen en de slimste methodes voor psycho-energetische zelfverdediging (deel 2) • Grenzeloos Actueel • De verovering van de wereld (deel 2) • Minder ademen maakt gezond • Waar de wereld om vraagt: Alert-zijn • Graancirkels in een breder perspectief • Stonehenge en Silbury Hill • Wereldcontrole via persoonsnummers • Eenoog in het land van de blinden • Silicium als heilzame wering voor het menselijke lichaam • Internationaal en Multicultureel Vredesfestival • De zon in een ander daglicht

Frontier Magazine jaargang 17.3 nr. 96 - mrt / apr 2011

Handleiding voor 2011 • De rijke man en de arme Lazarus • De digitale Apocalypse • De laatste twintigvoudige versnelling in de Maya-kalender • De omgeving van de Sfinx • De vergeten jaren van Jezus in India en Tibet • Smit geneest volksvijand nummer 1: kou • Parasieten en galstenen in je lijf • Geluiden vanuit de ruimte • Rennes-le-Château in Frankrijk en Glastonbury in Engeland • Het Verzamelpunt

Frontier Magazine jaargang 17.4 nr. 97 - mei / juni 2011

Is het voorbestaan van de natuurgeneeskunde in gevaar? • De wederkomst van de tweede zon • George Adamksi: Eerherstel door Oude Wijsheid en recente getuigenissen • De vergeten jaren van Jezus in India en Tibet – deel 2 • Rennes-le-Château in Frankrijk en Glastonbury in Engeland – deel 2 • Art of Living: Het recept voor diep gevoeld geluk bestaat! • ‘Eindeloos Bewustzijn’ en ‘Leven na de dood’ • Het begin van de negende onderwereld in de MayaKalender • Verslag ‘Secret Space Program’ • 2012: De terugkeer van de Goden

De hoofddoelgroep is het behandelen van sensitieve mensen, zoals o.a. Autisme, ADHD, HSP, Nieuwetijdskinderen en Hechtingsstoornis. De opleiding heeft de volgende onderdelen: •

Werken met de Biosensor

Allergiemeting

Drukpuntmassage

Holistic Pulsing

Ontgifting

Edelsteentherapie

Voedingssupplementen

Voorschrijven remedies

EFT

Aura’s en Chakra’s

Oligotherapie

Diëten & ontgiften

Voor meer informatie en inschrijving:

Frontier Magazine jaargang 17.5 nr. 98 - juni / juli 2011

Goud voorbij de $ 1500 grens • UFO’s zijn echt• Rennes-le-Château in Frankrijk en Glastonbury in Engeland – deel 3 • Gelukkig Nieuw Wit Ritmische Tovenaar Jaar! • De VamacharaArchieven, deel 1 • Kogels van Kernafval • Schadelijke straling: het roer kan nu om! • Helen of genezen? • Met een mp3 je vrijheid tegemoet • Tarwegrassap

Frontier Magazine jaargang 17.6 nr. 99 - juli / aug 2011

Bilderberg 2011 • Voorspellingen van de Indische Palmbladeren voor de huidige tijd, 2012 en erna • De Vamachara-Archieven deel 2 • Paus van Satan • De theorie van de 5 kindconclusies • De vloek van de Noord-Amerikaanse Indiaan • Bekentenissen van een anonieme Zwitserse bankier over de Bilderberg groep • Terugkeer van mineralen in de landbouw • Gamificatie • Chaga, de Koning onder anti-oxidanten

www.Sensi-therapie.nl PRIJZEN VOOR PAPIEREN FRONTIER: Prijs per exemplaar € 5,95. Verzendkosten € 6,- (ongeacht het aantal) Vanaf nummer 12.1 geldt de volgende aanbieding: • Prijs per exemplaar € 5,95 • 5 exemplaren € 20,• 10 exemplaren € 35,• 25 beschikbare exemplaren € 60,Verzendkosten € 6,- (ongeacht het aantal) Verkrijgbaar bij: Frontier Bookshop, Leliegracht 42, 1015 DH Amsterdam, Tel: 020-3309151, e-mail: info@fsf.nl

september | oktober 2011   17.7 Frontier     11


and more

advertenties

Leliegracht 42 | 1015 DH Amsterdam | tel: 020-330 91 51 | www.frontierbookshop.nl | Open: ma t/m za 10.30 - 18.00 | zo 12.00 - 18.00

Frontier Bookshop heeft een uitgebreid assortiment boeken (ook tweedehands), tijdschriften, DVD’s, instrumenten, kristallen en ondersteunende producten voor deze tijd. Op het gebied van grensverleggende onderwerpen kunt u informatie vinden over o.a.: alternatieve geneeswijzen, alternatieve gezondheid, New Age, samenzweringen, UFO’s, graancirkels, verloren beschavingen, Tesla en vrije energie.

...dan bent u bij ons aan het juiste adres! De New Health Academy biedt opleidingen aan die zich onderscheiden op het gebied van persoonlijkheidsontwikkeling, biofysische geneeskunde, voedingswetenschappen, traditionele Chinenese geneeskunde en informatie& energetische geneeskunde.

Toe aan een volgende stap in uw leerproces?

De eerstvolgende trainingen zijn: 30 sept of 15 okt 2011 Audio Balance workshop Een 3 uur durende workshop waarin jezelf kunt ervaren hoe een computer-programma harmoniserende klanken genereert die het zelfherstellend vermogen van het lichaam stimuleren. Ontdek de therapeutisch toepassingen! 30 sept – 1 okt 2011 Floww stralingstherapeut De problematiek van stralingsbelasting wordt in een 2 daagse cursus vanuit het individu benaderd i.p.v. vanuit de stralingsbron. Dat resulteert in verrassende oplossingen. 13 sept 2011 De Destination®Methode Live Maak kennis met Robert McDonald en zijn Destination Methode die hij bij angsten, post traumatische stress stoornissen, zelfvertrouwen, jaloezie en motivatieproblemen toepast, maar ook bij fysieke problemen als allergieën. 7 okt & 4 nov 2011 HeartMath Peak Performance training Met HeartMath technieken, stress onder controle krijgen. Via je hartslagritme, leer je de invloed van hartcoherentie ervaren. M.a.g. beter om kunnen gaan met stress, en werkdruk, je raakt beter in balans.

Meer informatie en een uitgebreid overzicht september | oktober 2011   17.7 Frontier     29 van ons aanbod vindt u op onze website: www.newhealthacademy.eu


Frontier verkoopt ook: De genoemde producten zijn verkrijgbaar bij Frontier Bookshop aan de Leliegracht 42 te Amsterdam. U kunt ook mailen: info@fsf.nl of bellen 020-3309151 om uw bestelling door te geven. U kunt tevens gebruik maken van het bestelformulier achterin dit tijdschrift. Heeft u vragen over specifieke producten? Mail dan naar lisette@fsf.nl. Wilt u meer lezen over onze ‘grenzeloos gezond’ producten? Zie dan de middenpagina’s in onze vorige edities: Frontier Magazine 16.6, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4 ,17.5 en 17.6

Blender Bottle  Bent u een veelgebruiker van superfood poeders en gaat u op vakantie? Gebruik de Blender Bottle! Ideaal om poeders in water of sap op te lossen. Door de losse bal die in de bottle aanwezig is, kunt u de ingrediënten schudden tot een mooie egale massa. Ideaal voor op de camping. Prijs: € 13,95 Code BLBO

Organic Ginseng poeder

oppepper

Ze weten het in China en Korea al eeuwenlang: ginseng houdt ons vitaal. De keizers uit het oude China gebruikten het kruid om zo lang mogelijk te leven en over hun rijk te kunnen heersen. Tegenwoordig wordt in Nederland ook steeds meer ingezien dat ginseng ons een oppepper geeft. Ginseng kunt u gebruiken voor: • overspannenheid • vermoeidheid, energie tekort • herstel na ziekte, spierpijn • verbetering van lichamelijke en geestelijke prestaties Het kruid bevat verschillende vitamines (B-complex), minerale zouten (calcium, magnesium, koper, ijzer, zink), sporenelementen en aminozuren. Dankzij deze buitengewone samenstelling is ginseng effectief bij overspannenheid en chronische vermoeidheid. Prijs: € 15,50 code: GINP

Groene Klei en Bitterzout / Epsom Zout 

reiniging

Bitterzout is nu ook bij Frontier in kleine zakjes te koop. De zakjes hebben voldoende inhoud voor 1 leverkuur. Groene klei is de meest gebruikte en ook een van de krachtigste kleisoorten die er bestaan. Klei bevat een groot aantal heilzame mineralen waarvan kiezelzuur het belangrijkste is en dat voor meer dan 40% in klei aanwezig is. Verder bevat klei onder andere: magnesium, zwavel, aluminium, natrium, chloor, fosfor, mangaan, calcium, ijzer, kalium, zink en veel zuurstof en water. Klei kunt u gebruiken bij: keelpijn, diarree, verstuiking, reumapijnen, voor hagelwitte tanden, gezichtsmaskers, abcessen, bloedzweren, steenpuisten, fijt, eczeem, acne, brandwonden, kwetsuren, zona, artritis (gewrichtsontsteking), sciatiek (heupjicht), neuritis (zenuwontsteking), schoonmaken v/d darmen en nog veel meer. De gemiddelde dagelijkse dosis: een koffielepel (een halve koffielepel voor kinderen tot 10jaar). Bij sommige darmaandoeningen 2 à 3 koffielepels daags. Klei: € 5,50 Code: GRKL Bitterzout: € 1,50, Code: BITT

september | oktober 2011   17.7 Frontier     49

| Blender Bottle | Organic Ginseng poeder | Groene Klei en Bitterzout/Epsom Zout

handmixer

Bewaar de uitleg goed, na 30 april zal ook deze waardevolle informatie steeds minder te vinden zijn bij producten of op websites wereldwijd. Dit komt door het geleidelijk invoeren van de Codex Alimentarius. Hierdoor mogen bepaalde producten niet meer ingevoerd of zelfs verkocht worden in bepaalde landen. Lees ook het artikel ‘Is de natuurgeneeskunde in gevaar?’ Frontier Magazine 17.4. Wilt u de uitgebreide werking van bepaalde producten weten? Google dan op wetenschappelijke onderzoeken, zoals op Google Scholar en sla het op of print het uit voordat deze waardevolle informatie echt weg is.


Frontier verkoopt ook: Neem Poeder

Wilde Yam | MSM capsules en poeder l Neem Poeder |

Neem is een Indiase boom, die over de hele wereld in hoog aanzien staat. Mahatma Gandhi was als een van de eersten overtuigd van de positieve effecten van Neem: hij leidde het gebed vanonder een Neem, en hij at dagelijks een chutney van de bladeren van de Neem. De ayurvedische traditie, toont het volgende aan : 1) Neem, dat het bloed zuivert en ontgift, wordt gebruikt om de huid gezond te houden. Het is geschikt voor de behandeling van allerlei soorten eczeem, candida albicans en acné. 2) het heeft een antibacteriële werking op de staphylococcus aureus, een veel voorkomende bron van voedselvergiftiging, urineweginfecties, en op salmonella. Een Neem-concentratie van 0,2% heeft het zelfde antibacteriële effect als penicilline G. 3) het heeft een antiviraal effect op de pokken, op hepatitis B en herpes. 4) de antiseptische werking helpt bij het voorkomen van tandvleesziekten. 5) de ontstekingsbestrijdende werking is te vergelijken met die van aspirine (door de remming van prostaglandinen). 6) het werkt als immunomodulator op de Th-1lymfocyten, en het heeft een krachtig stimulerende invloed op het immuunsysteem. 7) het heeft een sterk bloedsuikerverlagend effect, en het wordt zowel door diabetici van het type I (insulineafhankelijk), als van het type 2 (ouderdomssuiker) gebruikt. Voor dit bloedsuikerverlagende mechanisme is nog geen verklaring gevonden. 8) het heeft een aanzienlijk, dosisafhankelijk bloeddrukverlagend effect. Prijs: € 15,50 Code: NEPO

MSM capsules EN MSM Poeder Methylsulfonylmethaan (MSM) is een organisch gebonden vorm van zwavel, waarbij twee methylgroepen zijn gekoppeld aan een zwavelatoom. MSM is daarmee leverancier van zwavel én methylgroepen. Zwavel behoort met calcium, magnesium, kalium, natrium en fosfor tot de macromineralen: mineralen die het lichaam dagelijks in grote hoeveelheden nodig heeft. Desondanks is het één van de meest onderschatte mineralen. Zo bestaat er bijvoorbeeld nog steeds geen ADH (aanbevolen dagelijkse hoeveelheid) voor zwavel. Al in de oudheid was het baden in de zwavelrijke hete bronnen, vaak van vulkanische oorsprong, een geliefde bezigheid vanwege de vele gezondheidsbevorderende effecten. In veel hedendaagse kuuroorden blijkt het water ook rijk te zijn aan zwavelverbindingen. MSM heeft een zeer laag molecuulgewicht en wordt daarom zeer gemakkelijk via de huid opgenomen. Zwavel komt voor in voedsel, maar niet in significante hoeveelheden; daarbij gaat het veelal bij het kookproces verloren. Naarmate de leeftijd stijgt, wordt het belangrijker om de hoeveelheid zwavel in het lichaam goed aan te vullen. Zwavel uit MSM is bestanddeel van belangrijke aminozuren en vrijwel alle eiwitten. Zo is de collageensynthese sterk afhankelijk van voldoende zwavel. Zwavel verzorgt disulfidebruggen, die voor structuur en elasticiteit van het weefsel zorgen. Om deze reden is MSM ook goed voor het bindweefsel van de huid en beschermt het de huid bij veroudering. Zwavelbruggen bevorderen flexibele celmembranen waardoor transporteiwitten hun werk goed kunnen doen. MSM bevordert zo een juiste doorlaatbaarheid van het celmembraan. MSM is goed voor het behoud van soepele spieren en gewrichten. Het bevordert de stootkussenfunctie van kraakbeen. Extra zwavel uit MSM ondersteunt tevens de leverreiniging: zwavel is namelijk onderdeel van de daarvoor belangrijke peptiden cysteïne en glutathion. Een blik op de molecuulstructuur van MSM leert dat er twee methylgroepen aan het zwavelatoom vastzitten, waardoor MSM ook een goede methyldonor lijkt. Bij het vrijmaken van de zwavel uit MSM, komen tegelijkertijd twee methylgroepen beschikbaar. Methylering is een sleutelproces in de stofwisseling. Inname: Dagelijks 1 tot 4 maal 2 maatlepels, opgelost in water of vruchtensap innemen. Eén afgestreken maatlepel komt overeen met ongeveer 0,6 gram poeder wat gelijk staat aan 2 capsules per keer. Het is belangrijk de inname zo veel mogelijk over de dag te spreiden om een evenwichtige opname te krijgen. Prijs capsules: € 19,95 Code: NMSM | Poeder: € 8,90 code: MSMPWilde Yam

De Wilde Yam wordt sinds mensenheugenis traditioneel gebruikt in de tropische werelddelen. De Azteken en de Maya’s gebruikten de Wilde Yam als geneeskrachtige plant. Hij werd traditioneel gebruikt om ovariële pijn en menstruatiepijnen te verlichten. Anderzijds heeft men vastgesteld dat de symptomen in verband met de menopauze in de gebieden waar deze wortel werd gegeten, nauwelijks of zelfs niet ervaren werden. Dit verschijnsel werd verklaard door een bijzondere levensstijl, maar vooral door het plaatselijk dieet dat heel rijk was aan Wilde Yam of aan gelijkaardige knollen. Gebruik: Wilde Yam wordt traditioneel gebruikt om het vrouwelijk welzijn te bevorderen tijdens de menstruatie en tijdens de premenopauze. Opgelet: Het gebruik van Wilde Yam kan geassocieerd worden aan een hormonale medische behandeling, maar mag deze behandeling niet vervangen zonder medisch advies. Het gebruiken van Wilde Yam is niet aangeraden bij de zwangere vrouw of tijdens borstvoeding. Prijs: € 9,95 Code: WYAM 50     Frontier 17.7   september | oktober 2011

ayurvedisch zwavel leverancier

geneeskrachtig


Frontier verkoopt ook:

ogentroost

Eyebright   Heeft u last van uw ogen en wilt u verlichting brengen? Ogentroost ook wel bekend als eyebright is waarschijnlijk het meest bekende kruid bij rode en tranende ogen. Het ondersteunt de conditie van het oog en is goed voor het gezichtsvermogen. Te gebruiken bij oogbindvliesontsteking, ooglidontsteking en strontjes. Verder te gebruiken bij pas ontstane oogverwondingen die gepaard gaan met roodheid, zwellingen en gezichtsstoornissen. Klierachtige oogziekten bij kinderen, oververmoeide ogen, lichtschuwheid, tranende ogen, branderige ogen, ook bij tranende ogen als gevolg van een allergische aandoening. Verder ook een uitstekend kruid voor de slijmvliezen van de neus, bij sinusitis enz. Prijs: € 10,95 Code: EYEB

heerlijke vitamines anti veroudering

actief

Colostrum Capsules (anti aging)  Colostrum is de eerste melk van na de geboorte van een kalf. In de eerste 12 uur na het kalven bevat deze melk alle bestanddelen die zorgen voor de weerstand en de immuniteit van het kalf. Bij mensen werkt dit op dezelfde manier, na de geboorte van een kind maakt de moeder melk aan, ook bij mensen heet dit colostrum. Het bevat alle stoffen en “informatie” voor de weerstand en de immuniteit van de baby. Colostrum van koeien en mensen is nagenoeg identiek. Colostrum wordt vooral gebruikt door het hoge gehalte aan immunoglobulinen; 35-40%. Colostrum is goed om te nemen als uw immuunsysteem een opkikker nodig heeft, want het versterkt uw uithoudingsvermogen, zorgt voor (her)opname van serotonine in de hersenen, activeert de groeihormonen, vergroot alertheid en concentratie, bouwt uw darmflora weer op na een antibiotica kuur, bevordert de groei van een gezonde huid, botten, spieren, zenuwstelsel en kraakbeen. Geen overbodige luxe in deze tijden. Prijs: € 20,90 Code: COLO

Vitamin B12  Methylcobalamine is net als cyanocobalamine een vorm van vitamine B12. Het grote verschil is echter dat de methyl-vorm de actieve vorm is zoals die voor het lichaam nodig is. Het hoeft niet meer geactiveerd te worden en blijft langer in het lichaam aanwezig. Deze vorm kan ook beter door het lichaam worden opgeslagen. Orale toediening van deze vorm van vitamine B12 is de effectiefste manier voor een hoge vitamine B12 inname. Dit product is een spray, tevens zuigtabletten verkrijgbaar. Prijs: € 22,50 Code: PB12

september | oktober 2011   17.7 Frontier     51

| Eyebright | Goji, Incan & Mulberries | Colostrum Capsules | Vitamin B12

Goji, Incan & Mulberries  Drie heerlijk gedroogde vruchtensoorten gevuld met voedende nutriënten en vitamines! Goji’s zitten vol met polysachariden die het immuunsysteem versterken. Er zijn onderzoeken verricht die laten zien dat wanneer mensen dagelijks een portie Goji Bessen nemen, de eetlust wordt bevorderd, de levenslust en het optimisme aanzienlijk stijgt, functies van T cellen verdriedubbelen, u een betere nachtrust geniet, uw libido doet opleven, en u een algehele verbetering van de gezondheid ervaart. Inca bessen zitten vol met Vitamine P (biovlafonoiden), fosfor, pectine, vitamine A, C, B1, B2, B6 en B12, tevens erg rijk aan proteïne. Mulberries zitten vol met eiwit, vetzuren, appelzuur, vezels en calcium. Een heerlijke traktatie vanuit de natuur! Mulberries: € 8,95 Code MULB, Goji: € 6,95 Code: GOJIB, Incan Berries: € 10,50 Code: INBE


Frontier verkoopt ook: 

Quantum Balance Crystals

Heeft u wel eens ervaren hoe het is om in uw kracht te staan? Nee? Dat kan nu met de Quantum Balance Crystals. Gebaseerd op de chakra’s en gericht op het aanpakken van uitdagingen waar u tegenaan loopt in het leven. U kiest de kleur uit die op dit moment bij u past. De Crystals zijn met de hand vervaardigd en bestaan uit natuurlijke materialen. Het materiaal bestaat uit hele fijne nano deeltjes kristallen, verrijkt met meer dan 200 specifieke frequenties die de vitale energie velden van alle levende wezens normaliseren. Een van de frequenties is 528 hz, de liefdesfrequentie, tevens zijn alle Solfeggio frequenties eraan toegevoegd. Check de website van QBC voor meer info. De ketting beschermt u tegen elektrostress en bekrachtigt uw focus, stabiliteit, balans en verhoogt uw gevoel van welzijn. Prijs: € 69,95 Code: QBC

Raw cacao powder, Nibs & Beans | Melatonin | Quantum Balance Crystals |

krachtig

Melatonin 5 mg Melatonine is een hormoon dat bij mensen in de epifyse (pijnappelklier) geproduceerd wordt uit serotonine en in een met de tijd van de dag variërende hoeveelheid aan het bloed en het hersenvocht wordt afgegeven. Het is bij vele dieren van invloed op het slaap-waakritme en het voortplantingsritme. De hoeveelheid melatonine die wordt geproduceerd wordt minder bij het ouder worden. Waarschijnlijk is dit de reden dat oudere mensen minder snel in slaap vallen dan jongeren. Waarom Melatonine innemen? Melatonine heeft veel goede eigenschappen. Uit onderzoek is gebleken dat melatonine goed voor het humeur is, het immuunsysteem versterkt en vrije radicalen wegvangt. Melatonine is namelijk een van de krachtigste antioxidanten die er bestaan. De verschijnselen van jetlag worden ook minder als je melatonine op de juiste wijze inneemt. Prijs: € 8,95 code: MELA

slaap

Raw cacao powder, Nibs & Beans Cacao ondersteunt het hart in letterlijke, metafysische en spirituele zin. De Azteken noemden het vroeger ‘Bloed van het hart’ omdat cacao het cardiovasculaire systeem ondersteunt, het opent het hart en brengt ons terug naar onze natuurlijke staat van ‘zijn’ en verbindt ons weer met het mysterie van Moeder natuur’s kruiden apotheek. Cacao is een natuurlijke bron van magnesium en bezit een hoge concentratie van antioxidanten. Antioxidanten beschermen ons dan tegen vrije radicalen en tegen leeftijd gerelateerde gezondheidsproblemen. Tevens vind je in cacao ijzer, chroom, mangaan (Belangrijk bij het transport van zuurstof in het bloed en voor de aanmaak van hemoglobine), zink, koper, vitamine C, omega 6 vetzuren, phenylethylamine (PEA, ons liefdeschemie stofje, alleen aanwezig bij gebruik van rauwe cacao), anandamide (doet ons euforisch voelen), trypthofaan, serotonine, vezels en theobromine (een effectieve antibacteriële substantie) dat streptococci mutans doodt. Wetenschappers hebben recent ontdekt dat theobromine een groter effect tegen hoest heeft dan codeïne door het onderdrukken van de activiteit van de nervus vagus. Rauwe cacao poeder: € 7,90 code: RCAC | Bonen: € 8,90, code: CACAO | Nibs: € 6,95 code CACNB

Tevens verkrijgbaar: In ons assortiment hebben we verschillende adaptogenen en organic / raw superfoods: Purple Corn | Gojiberries | Maca | MSM poeder | Chlorella | Spirulina | Kelp | Chia zaden | Mulberries | Wheatgrass | Cacao beans, poeder, nibs & rauwe boter | Kokosolie | Apricot Kernels | Fo Ti poeder | Agave nectar | Gula Java | Yacon Syrup | Mesquite Poeder | Lucuma Poeder | Carobe poeder | Ierse Moss | Camu Camu berrie Poeder | Acai poeder | Bijenpollen | geschilde hennepzaden | Hennep olie & hennep proteïne poeder | Schisandra bessen & poeder | Catuaba | Psyllium husk Naast onze collectie superfoods verkopen we ook: Reishi | Cordyceps | Chaga | Colloidaal zilver & zeep, lotion en zonnebrand SPF 20 | MMS | Pro-biotica | Vitamine D3 | Enzymen | Dode zee zout | Keltisch zeezout | Stemenhance | natuurlijke creme’s van Yerba Vita | Aloeride | Silicium | Duo kruidenelixer | Vitamine B complex van New Chapter | Healthforce producten | Pure planet producten| Nanopod | Wormwood 52     Frontier 17.7   september | oktober 2011

‘bloed van het hart’

complex | Grapefruit seed extract | Aloë dent tandpasta | Zeoliet | Samento | Banderol | Cumanda | Magnesium Chloride | Noni sap | Black Krachai | Pearlcium | Pinhole Readers | Moldaviet stenen | Kristallen schedels | Adya Clarity water | Coca thee | Cayenne peper en nog veel meer! N.B: Volgens Europese wetgeving mogen in informatie over voedingssupplementen geen specifieke ziekten worden genoemd, waarvoor de middelen een genezende werking zouden hebben. Deze productenbeschrijvingen hebben geen intentie om een diagnose te stellen, te behandelen of wat voor ziekte dan ook wonderbaarlijk te genezen. We richten ons op preventie, voorkomen is namelijk ten alle tijden beter dan genezen. Raadpleeg bij ernstige aandoeningen altijd eerst uw arts of therapeut. Prijzen zijn vermeld in euro’s en kunnen in de loop van het jaar aangepast worden. Frontier Magazine 2011


Boeken

Tijdschriften literatuur Trilling als Medicijn

Richard Gerber Handboek energetische geneeskunde De Amerikaanse internist Richard Gerber geldt als pionier op het gebied van energetische geneeskunde. Veertien jaar geleden verscheen zijn overzichtswerk Handboek energetische geneeskunde. Dat dit baanbrekende boek nog altijd niet aan actualiteit heeft ingeboet, bewijzen de vele referenties in onder meer het recente, veelgeprezen boek Het subtiele lichaam van Cyndi Dale. Tijd dus voor een vierde druk, in een nieuw jasje en onder een nieuwe titel: Trilling als medicijn – maar met de ‘oude’ titel als ondertitel. 532 pagina’s | paperback | Uitg. AltamiraBecht | € 24,90 Code : TRAM

Stadsverlichting

FrontierPublishing

DVD

Nieuw

Verander de wereld vanuit je huiskamer Kris en Tijn Touber Zo vaak vragen mensen hoe ze kunnen bijdragen aan een betere wereld. Het antwoord is simpel. Ga regelmatig samen met vrienden en bekenden een uurtje mediteren. Hoe meer mensen op deze manier samen in een helder en coherent bewustzijn zijn, hoe groter het krachtveld zal worden. Het effect van gezamenlijke meditaties is onderzocht! Hoeveel mensen heb je nodig hebt om dit effect ook in je eigen omgeving te bereiken? Dat is ook onderzocht en blijkt ongeveer 1 procent van een samenleving te zijn. Als deze mensen echter geoefend zijn in meditatie, heb je aan de wortel uit 1 procent van een samenleving al genoeg.... 132 pagina’s + 75 min.| hardcover + cd| Bruna Uitgevers | € 16,95 Code : STAV

Regeren vanuit het Duister

De ware macht van vrijmetselarij, de Priorij van Sion, Illuminati, Skull and Bones onthuld Jim Marrs Dit boek beleeft alweer zijn vijfde druk! Geheime organisaties behoren niet tot een ver verleden, zij bestaan nog steeds. De echte vraag is hoe groot hun invloed is en hoe ze het verloop van de geschiedenis kunnen manipuleren. In Regeren vanuit het duister onderzoekt Jim Marrs een groot aantal geheime organisaties, zoals katharen, jakobijnen, fascisten, de Kennedy-clan en zelfs de CIA. Marrs ging terug tot de oorsprong van dit verschijnsel die vermoedebeschrijft de rol van geheime organisaties bij wereldschokkende gebeurtenissen, zoaschetst een verbijsterend beeld van de werkelijke macht achter de schermen. 460 pagina’s | paperback | Uitg. Kosmos-ZK | ISBN: 9789043907347 | € 12,50 |

Bedrijfsyoga

Op weg naar een hoger rendement W. Wegener Fysiek en mentaal gezond zijn én blijven is, naast een persoonlijke opgave, ook een streven om samen met collega’s aan te werken. Bedrijfsyoga is gebaseerd op de principes van hatha yoga, waaraan de auteur haar eigen bedrijfsvisie toevoegt, en is bijzonder geschikt om zowel in de werksfeer als privé te beoefenen. In vijf thematisch opgezette hoofdstukken die ieder bestaan uit zeven lessen, voorzien van achtergrondinformatie en voorbeeldfoto’s, vindt u een compleet en flexibel in te delen jaarprogramma. 210 pagina’s | paperback | uitg. AnkhHermes | ISBN 9789020204803 | € 24,90

Code : BEDYO

Code: RVHD

Frontier 17.7   september | oktober 2011     91


BOEKEN | DVD’s

Mindful eten

Een gezonde en vreugdevolle relatie met voedsel Jan Chozen Bays “Mindful eten” richt de aandacht op het hele proces - op alle smaken, geuren, gedachten en gevoelens die bovenkomen tijdens het eten. Of je nu simpelweg meer van het leven wilt maken, overgewicht of een eetstoornis hebt, dit boek biedt het gereedschap dat het opmerkelijke verschil kan maken. Het eigen lichaam wijst de weg als je wilt uitvinden wat, wanneer en hoeveel je nodig hebt. Jan Chozen Bays is arts en meditatielerares. Zij geeft al meer dan 20 jaar les in mindful eten.... 240 pagina’s | Paperback | uitg. Kosmos-ZK | ISBN 9789021548395 | € 19,95

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

Uit je burnout

Een 30 dagen-programma Carien Karsten Mensen die burned-out zijn of dit dreigen te raken, ervaren een gevoel van machteloosheid en zitten vast in hun eigen leven en werk. Uit je burn-out is een inspirerend programma dat stap voor stap helpt om hieruit te komen. Aan de hand van praktische oefeningen en heldere voorbeelden leert men de regie in eigen hand te nemen en weer vol plezier en met zelfvertrouwen aan de slag te gaan. Een effectief programma dat al veel mensen heeft geholpen. 176 pagina’s | paperback | uitg. Kosmos-ZK | ISBN 9789021550336| € 12,95

Code : UIJB

Licht op schaduw

Overwin je angsten en leef vrij Debbie Ford Iedereen heeft een schaduwkant, eigenschappen waar we niet trots op (mogen) zijn en die we daarom liever verbergen. Hoe kunnen we ons daarvan bevrijden? Het blijkt dat je vaak negatieve oordelen velt over jezelf en anderen op punten die je zelf verborgen wilt houden. Denk aan jaloezie, schuld, lust en woede. Als je dat inziet, kun je jezelf bevrijden van angsten en vooroordelen. Daarmee komt een grote energie vrij, waarmee je je leven rijker en mooier kunt maken. 224 pagina’s | Paperback | uitg. Kosmos-ZK | ISBN 9789021548463 | € 17,95

Code : LIOS

Code : MIET

Soul coaching

Ontdek je authentieke zelf in 28 dagen Denise Linn Het is tijd voor een grote schoonmaak van de ziel. Soul coaching biedt lezers een stappenplan waarmee ze innerlijke ballast kunnen opruimen. Vragen als ‘Wie ben je?’, ‘Waarom ben je hier?’, ‘Wat zijn je doelen?’ en ‘Wat is je missie?’ worden op een praktische manier uitgewerkt. De lezer wordt geïnspireerd om zijn innerlijke processen te doorgronden, zowel op het mentale, emotionele en spirituele als op het fysieke vlak. Het verwerken van innerlijke ballast is een doeltreffend middel om blokkades op te heffen en daarbij ruimte te bieden aan natuurlijke innerlijke wijsheid. Het authentieke zelf komt zodoende duidelijker naar voren – we laten zien wie we zijn en wat we willen. 232 pagina’s | Paperback | uitg. AltamiraBecht | ISBN 9789069639550 | € 16,90

Code : SOCO

Zin!

Lust in je leven door schrijven Geertje Couwenbergh ‘Laat ik eerlijk zijn. Ik ben niet de beste schrijver ter wereld. Ik maak nog steeds d- en t- fouten. Ik ben niet opgeleid als auteur. Ik breng niet al twintig jaar boeken uit. Er is één reden waarom ik dit boek heb gemaakt: ik ben hartstochtelijk en kansloos verliefd op schrijven. Ik geloof in schrijven om zin te krijgen in dit waanzinnige en soms onzinnige leven.’ – Geertje Couwenbergh “ZIN” is niet zomaar een boek over schrijven. Dit is een boek over zin krijgen in je leven. Een pen, papier, je huid en haar: je hele wezen. Meer niet? Nee, meer heb je niet nodig. Ik beloof je dat je niet teleurgesteld zal zijn. Wat je zoekt ligt letterlijk binnen handbereik. We gaan voor de jackpot! 140 pag. | paperback | uitg. AnkhHermes| ISBN 9789020205169 | € 14,90

Code : ZIN!

92     Frontier 17.7   september | oktober 2011

De hele Olifant in Beeld

inzicht in het bestaan en de werking van Universele Wetten en de Gulden SnedeMarja de Vries Dit boek is een synthese van enerzijds de gemeenschappelijke inzichten van vele verschillende wijsheidstradities in de werking van de Universele Wetten en de Gulden Snede en anderzijds de recente baanbrekende wetenschappelijke ontdekkingen die met deze eeuwenoude inzichten overeenstemmen. Hierdoor wordt in feite een geheel nieuw wereldbeeld zichtbaar en wordt het mogelijk om te begrijpen wat er nodig is om de balans te herstellen, zowel in onszelf als wereldwijd. Omdat deze wetmatigheden een universeel karakter hebben, zijn ze van toepassing op alle aspecten van ons individuele en maatschapplijke leven. 400 pagina’s | paperback | uitg. AnkhHermes | ISBN 9789020284607 | € 29,90

Code : OFIB

Maak je geen onnodige zorgen

Train je brein en verander stress in vertrouwen Martin Rossman Veel mensen (vooral vrouwen) blijven gebeurtenissen herkauwen waar ze niets meer aan kunnen doen. Dit boek biedt vijf basisvaardigheden die zorgen belichten, onderscheid maken tussen zorgen waar je wel en niet iets aan kunt doen, en (verborgen) wijsheid aanspreken die problemen creatief oplost. Hierbij wordt gebruikgemaakt van geleide visualisatie en mentale beeldvorming. Dit zijn ontspanningstechnieken die logische intelligentie toevoegen en intensiveren. Bij regelmatige toepassing zal het brein veranderen en zullen zorgen plaatsmaken voor kalmte en helderheid. 208 pagina’s | paperback | uitg. Kosmos-ZK | ISBN 9789021550473 | € 19,95

Code : MJOZ

Popol Vuh

Het heilige boek van de Maya’s Wolgang Cordan De Popol Vuh is een van de belangrijkste bronnen van de Maya-cultuur. In dit boek hebben de Maya’s hun scheppingsverhaal, sagen en daden opgetekend. Het voert ons de oude Indiaanse gedachtewereld binnen, een wereld die fascinerend en vreemd is en tegelijk toch verwant. De Popol Vuh werd door de Indio’s als heilig boek beschouwd; ten tijde van de onderdrukking door de Spanjaarden kenden zij het woord voor woord uit het hoofd. Voor wie zich tot deze wereld aangetrokken voelt, is dit heilige boek een basiswerk. 224 pagina’s | hardcover | uitg. AnkhHermes | ISBN 9020248562 | € 19,90

Code : PVUH


DVD’s | BOEKEN

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

Het Tibetaans Dodenboek

De grote bevrijding door horen in de bardo’s F. Fremantle, C. Trungpa Het Bardo Thödöl is een beroemd geschrift dat inzicht geeft in de stadia van de geest tijdens en na het stervensproces. Daarin legt het de nadruk op de geestelijke vermogens tot projectie, waardoor deze ‘levensfase’ bijvorbeeld angstaanjagend of juist vredig kan zijn. Vlak na de dood kunnen deze projecties sterke vormen aannemen, omdat het bewustzijn niet meer door middel van het lichaam geaard is. Dit geschrift leert ons deze vormen te onderkennen en geeft ook van de verschillende stadia de evenzovele wegen aan om tot verlichting te komen. Traditioneel werd deze eeuwenoude tekst voorgelezen aan de stervende om hem te helpen bevrijding te bereiken. 149 pagina’s | hardcover | uitg. AnkhHermes | ISBN 9789021535081 | € 17,95

Code : TIBD

Eckhart Tolle’s Findhorn retraite

Stilte middenin de wereld (inc. 2 dvd’s) Eckhart Tolle Eckhart Tolle leidde een bijzondere tweedaagse retraite in Findhorn, de beroemde spirituele gemeenschap in het noorden van Schotland. De vier uur durende sessie is in haar geheel opgenomen en vastgelegd op twee dvd’s. Rustig en met humor maakt Tolle ons deelgenoot van zijn diepe boodschap en eenvoudige methode van transformatie om de kracht van het nu en de heiligheid van het zijn te kunnen ervaren. We kunnen ons werkelijk laten raken door zijn woorden en er zo weer nieuwe dingen in beluisteren, telkens als we ze horen. Het fraai verzorgde boekje dat de dvd’s omlijst, bevat prachtige natuurfoto’s gemaakt door Eckhart zelf. 64 pagina’s+ 235 min. | paperback + 2 dvd’s| uitg. AnkhHermes | ISBN 9789020284768 | € 19,90

Code : FIND

Het Egyptische dodenboek

B. van der Meer, M.A. Geru Dit dodenboek is vele eeuwen ouder dan het Tibetaanse Dodenboek. In grote lijnen hebben beide de bedoeling een gids te zijn voor het leven na de dood. De spreuken uit Het Egyptische Dodenboek bevat een min of meer losse verzameling teksten, die een verdere ontwikkeling vormen van de zogenoemde ‘Piramideteksten’, die ca. 2500 v.Chr. op de wanden van gangen en kamers in de graven der farao’s werden aangebracht, en de zogenoemde ‘sarcofaagteksten’. De tekst is bijzonder heterogeen: naast louter magische spreuken vindt men duidelijk mystieke, esoterische gedeelten van de verlossing en de opstanding, die bij de mysteriën mondeling werden overgeleverd. 174 pagina’s | hardcover | uitg. AnkhHermes| ISBN 9789020248319 | € 19,90

Code : HEDO

Vegetarisch eten

Een praktische handleiding voor een gezonde vegetarische leefwijze Vesanto Melina & Brenda Davis Dit handboek bevat de theorie en praktijk van alle aspecten van vegetarisch eten: • redenen om vegetariër te worden; • gezondheidsvoordelen; • vooroordelen; • welke voedingsstoffen zijn noodzakelijk; • welke noodzakelijke voedingsstoffen zitten in zuivelprodukten, champignons, granen, groenten, peulvruchten, fruit, olie en vetten; • welk dieet is het beste voor welke leeftijdscategorie. Kortom, alles wat u wilt weten over vegetarisch eten vindt u in dit boek. Met talrijke praktische tips en bereidingswijzen van volwaardige vegetarische maaltijden. 340 pagina’s | paperback | uitg. PantaRhei | ISBN 9789088400551 | € 24,50

Code : VEGET

De Nag Hammadi-geschriften

Een integrale vertaling van alle teksten uit de Nag Hammadi-Codices en de Berlijnse Codex J. Slavenburg en W. Glaudemans In 1945 werd een kruik met 52 geschriften ontdekt uit de eerste eeuwen van onze jaartelling maar pas in 1994/1995 verscheen de Nederlandse vertaling (in twee delen) van de Nag Hammadigeschriften. Inmiddels zijn daar nu ruim 25.000 exemplaren van verkocht en de vraag neemt niet af. Het belang van deze unieke geschriften voor een completer inzicht in het vroege christendom en de gestalte van Jezus van Nazareth wordt steeds meer onderkend. De vertalers hebben met deze editie in één band de geschriften gerangschikt op volgorde van de codices. Vertalingen werden scherp tegen het licht gehouden en waar nodig herzien. 1240 pagina’s | hardcover | uitg. AnkhHermes | ISBN 9789020219647 | € 59,50

Code : DNHG

Geheimen van mensen die nooit ziek zijn

De feiten over 25 bijzondere gezondheidsgeheimen, en tips voor toepassingen in ons dagelijks leven Gene Stone Dit boek bevat de verhalen en beschrijvingen van 25 totaal verschillende mensen die allemaal een andere verklaring hebben voor het feit dat ze nooit ziek zijn. Het is informatief en onderhoudend geschreven en onthult originele en nooit eerder gehoorde gezondheidsgeheimen. Zo’n geheim komt soms voort uit de familietraditie, maar is ook vaak ‘toevallig’ ontdekt door de beschreven persoon die er zijn langdurige gezondheid aan toeschrijft. Dat kan iets eetbaars zijn, zoals kippensoep, biergist of knoflook, maar ook oefeningen zoals yoga, stretching, of een koude douche. Elk geheim is een vast ritueel in het dagelijks leven van de beschreven personen. 240 pagina’s | paperback | Uitg. PantaRhei | ISBN 9789088400568 | € 19,50

De Meesters van het Verre Oosten

Baird T. Spalding Eén van de meest spraakmakende spirituele boeken van de 20e eeuw. Tijdens een expeditie in de Himalaya, eind 19e eeuw, ontmoeten de schrijver en zijn metgezellen de ‘Meesters van het Himalaya-gebergte’. Dezen maken de expeditieleden deelgenoot van hun bijzondere ervaringen en vermogens, die door buitenstaanders als bovennatuurlijk en onmogelijk worden beschouwd. De lessen van de Meesters getuigen van een grote wijsheid en een diep religieus inzicht. De Meesters nemen aan dat Boeddha de weg naar het Licht wijst, maar ze stellen onomwonden dat Christus de weg naar het Licht is, ofwel een staat van bewustzijn waarnaar we allen op weg zijn: het Christus-bewustzijn. 584 pagina’s | hardcover | uitg. AnkhHermes | ISBN 9789020284041 | € 29,50

Code : MVVO

Ayurvedische voedingsleer in de praktijk

Anil Kumar Mehta Ayurveda is een gezondheidsleer, waarvan bekend is dat zij reeds 3000 jaar vóór Christus in India werd toegepast. Ayur betekent ‘leven’ en veda wil zeggen ‘kennis’. Ayurveda is dus de kennis over het leven in de ruimste zin van het woord, en de oudste gezondheidsleer ter wereld. Bekende onderdelen van deze gezondheidsleer zijn meditatie, yoga en massage. In dit boek wordt de ayurvedische voedingsleer uitgebreid behandeld, want in ayurveda wordt voedsel op de eerste plaats als een vorm van medicijn beschouwd, waarmee ziektes kunnen worden voorkomen. 300 pagina’s | paperback | uitg. Panta Rhei| ISBN 9789088400537 | € 22,50

Code : AYVP

Code : GVMZ

Frontier 17.7   september | oktober 2011     93


BOEKEN | DVD’s

Filosoferen met kinderen

Over verhalen uit de wereld Over grote waarden in het klein N. de Theije-Avontuur & L. Kaniok De verhalen in dit boek nodigen uit om over te filosoferen met kinderen van 6 – 12 jaar aan de hand van vragen. Elk verhaal is voorzien van een praatpapier waarin de kerngedachten en de onderliggende thema’s zijn uitgewerkt. De open vragen zijn zo gesteld dat ze altijd uitkomen bij de belevingswereld van het kind. Door de universele thema’s te koppelen aan de dagelijkse dingen wordt een onderwerp herkenbaarder in het eigen leven van de kinderen. Veel verhalen sluiten aan bij actuele thema’s zoals pesten, samenwerken, zelfvertrouwen, oordelen, hebberigheid en nog veel meer zaken die spelen op school. 128 pagina’s | paperback | Uitg. Panta Rhei | ISBN 9789088400575 | € 14,50

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

Quantum Healing

Het geheim van spontane genezing Frank Kinslow Quantum Healing werkt met zachte aanrakingen die het autonome zenuwstelsel eerst tot diepe rust brengen en vervolgens activeren om spontaan genezingsprocessen op gang te brengen. Alleen een tot rust gebracht zenuwstelsel kan weer contact krijgen met de eigen wijsheid van het lichaam om alles wat niet optimaal functioneert weer te herstellen. In een staat van zuiver bewustzijn heeft iedereen het vermogen om te genezen, zowel zichzelf als anderen. Het wonderbaarlijke hierbij is dat niet alleen de behandelde persoon maar ook de behandelaar een onmiddellijk en duurzaam gevoel van welzijn en euforie ervaart! 140 pagina’s | paperback | Uitg. Panta Rhei | ISBN 9789088400421 | € 14,50

Code: QUHL

Code : FILK

Genieten van je bevalling

Handleiding voor ontspannen en liefdevol bevallen E. Davis, D. Pascali-Bonaro Een kind baren is een unieke ervaring en voor de meeste vrouwen een bijzondere fysieke en emotionele prestatie. Te vaak wordt deze ervaring benaderd met zorgen of zelfs angst en laten we haar bepalen door externe factoren. In Genieten van je bevalling tonen bevallingsexperts Elizabeth Davis en Debra Pascali-Bonaro aan dat er een manier is om de kracht en intimiteit die het bevallingsproces eigen is, opnieuw te ontdekken. Zij geven in dit inspirerende en praktische handboek uitgebreide aanwijzingen om de bevalling zo ontspannen en liefdevol mogelijk te laten verlopen. 304 pagina’s | paperback | uitg. AltamiraBecht | ISBN 9789069639475 | € 24,90

Code : GVJB

Spelenderwijs spiritualiteit en creativiteit ontwikkelen bij jonge kinderen Bärbel Mohr Lichtkinderen zijn kinderen die hun natuurlijke spirituele gevoeligheid behouden hebben. Voor alle ouders die hun kinderen daarbij graag willen helpen en stimuleren geeft Bärbel Mohr, zelf moeder van twee jonge kinderen, in dit boek talrijke praktische tips. Bärbel Mohr vindt dat alle kinderen, of ze nu Indigo-kinderen, Nieuwetijds-kinderen of Sterrekinderen genoemd worden, kinderen van het licht zijn. Elk kind is een Licht-kind, en kan daaraan herinnerd worden voordat het dat vergeet. Spiritualiteit ontwikkelen, het gevoel verbonden te zijn met alles, is niet alleen iets voor kinderen met bijzondere gaven, maar kan een rol spelen in het dagelijks leven van elk kind. 134 pagina’s | paperback | Uitg. Panta Rhei | ISBN 9789076771946 | € 12,50

Code : LICH

De Zielsbestemming

Nieuwe casestudies over het bestaan tussen levens in Michael Newton Vorig jaar verscheen het eerste boek van Michael Newton, De zielenreis. Nu presenteren wij zijn boek dat hierop een sterk vervolg is: De zielsbestemming. In dit nieuwe boek doen 67 mensen verslag van hun leven tussen de levens in. Beide boeken werden in Amerika een bestseller en vonden een groot lezerspubliek. De genoemde ervaringen werden opgetekend nadat de betrokkenen in een diepe hypnose waren gebracht. Ze onthullen unieke informatie over o.a.: ons doel op aarde; spirituele plekken waar zielen heengaan na de dood; de verbinding tussen ziel en brein; soulmates; zielenreizen tussen de levens in; hoe zielen geleid worden, en hoe ze zich verbinden en verzoenen met de levenden; – waarom wij bepaalde lichamen kiezen. 432 pagina’s | paperback | uitg. AltamiraBecht | ISBN 9789069639666 | € 24,90

Code : DEZI 94     Frontier 17.7   september | oktober 2011

Lichtkinderen

De Zielenreis

Het bestaan tussen de levens Michael Newton In dit opmerkelijke boek presenteert Dr. Newton verslagen uit de eerste hand van 29 mensen over de reis die hun ziel heeft gemaakt. Met regressietherapie (‘Life Between Lives’) brengt hij mensen onder diepe hypnose terug naar de tijd die zij in de spirituele wereld doorbrachten, om vervolgens te vertellen hoe deze wereld waar we heengaan eruitziet, wat we doen als zielen en waarom we terugkeren in een bepaald lichaam. Deze casestudies geven dieper inzicht in: wat het is om dood te gaan; wat je ziet en voelt vlak na het sterven; wat er gebeurt met de ziel in afwachting van de wedergeboorte; waar en wanneer je leert zielsverwanten op aarde te herkennen; welke verschillende zielsniveaus er bestaan; wat er omgaat in ‘verwarde’ zielen. 200 pagina’s | Paperback | uitg. AltamiraBecht | ISBN 9789069639130 | € 22,90

Code : DZRE

Vitamine B12-tekort

Oorzaak van vele chronische klachtenHans Reijnen Vitamine B12-tekort heeft veel meer gezichten dan artsen tijdens hun opleiding wordt geleerd. Naast het klassieke beeld van ‘pernicieuze anemie’ en ‘gecombineerde strengziekte’ is B12-tekort een belangrijke onderliggende factor bij chronische vermoeidheid, MS, falende afweer, het optreden van allergieën en auto-immuunproblemen, slechte hersenfunctie, ADHD en autisme, depressie, psychose, verlaagde vruchtbaarheid, homocysteïnemie, dementie, en andere gezondheidsklachten. Er wordt veel te weinig gedacht aan de mogelijkheid van een B12-tekort, en áls er al aan gedacht wordt, dan worden bij het huidige bloedonderzoek onjuiste normaalwaarden gehanteerd. 128 pagina’s | paperback | Uitg. AnkhHermes | ISBN 9789020204773 | € 9,90

Code : VITB

Ontdek de Lichtreiziger in jou

Leer reizen tussen de dimensies LM. Meertens-Spada Als Lichtreiziger reis je gemakkelijk naar de spirituele dimensie met haar hoge trillingen en liefde. Je weet dat je meer bent dan alleen je lichaam en je verplaatst je energetisch van de ene plek naar de andere door die reis te visualiseren. Je brengt de schoonheid van deze dimensie op aarde.Iedereen kan reizen naar de oorspronkelijke spirituele dimensie, waar je ziel verbleef voordat zij naar de aarde kwam. Het reizen geeft vele ontwikkelingsmogelijkheden, zoals: je vibraties worden verhoogd; je laadt je energetisch op; als het niet zo goed met je gaat, kun je je moeilijkheden beter aan; je kunt andere mensen spiritueel ondersteunen; gestorvenen die de weg naar huis kwijt zijn, kun je naar het Licht begeleiden. 160 pagina’s | paperback | uitg. Akasha | ISBN 9789460150234 | € 18,90

Code : ONLR


DVD’s | BOEKEN

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

Spoedcursus verlichting

Een innerlijk avontuur Tijn Touber In dit boek neemt hij je mee op de spannendste reis die je ooit zult maken: de weg terug naar je eigen licht. Onderweg maak je kennis met de mensen die Tijn door de jaren heen interviewde voor bladen als Ode en Happinez en onthult hij de essentiële stappen en inzichten die nodig zijn om gelukkig en verlicht te leven. Wees gerust: je hoeft er niet veertien jaar over te doen en je hoeft niet celibatair te leven. Verlichting kan nu zoveel sneller en makkelijker – in spijkerbroek en driedelig pak, in de file, in de kroeg, op je werk. En met hippe schoenen. Verlichting is je oorspronkelijke natuur en het is zelfs moeilijker om niet verlicht te zijn dan het wel te zijn. 248 pagina’s | paperback | uitg. Bruna | ISBN 9789022997635 | € 10,- (tijdelijk!)

Code : SPOE

Leven vanuit je Akasha

Een workshop in boekvorm Thorsten Weiss Het geheim waarin Thorsten Weiss je wil inwijden is de Akashakroniek. De Akasha is een deel van je DNA – ze hoort dus bij je en is in je. Al je talenten en capaciteiten, alles wat je wilt zijn – bijvoorbeeld een leuke vader of schrijver, of vitaler en gezonder – vind je in je persoonlijke Akasha. Het zit er allemaal in, ook de talenten van kunstenaars en sporters, of het overtuigende optreden van mensen die met concentratie en discipline iets bereiken. Alleen jijzelf bepaalt wie jij bent. Door deze instelling geef je gevolg aan liefde en vreugde en zodoende aan het hogere doel van je bestaan. 144 pagina’s | paperback | Uitg. Akasha | € 16,50 Code : LEVA

De Grote Omwenteling naar de nieuwe tijd

Deel 2 in de Lanto-serie Essays door de meesters van de Witte Broederschap doorgegeven via Daan Akkerman Niemand kan nu nog zeggen dat de enorme veranderingen die gaande zijn in de politiek en het klimaat en die door de meesters van de Witte Broederschap zijn voorspeld geen feit zijn. Echter, dit is slechts het begin van een lange reeks van steeds sneller toenemende gebeurtenissen, die uiteindelijk zal leiden tot vrede, wereldbroederschap en gelijkheid van alle mensen. Direct contact met onze gidsen, telepathie, healing en uittredingen zullen heel normaal zijn. Alle oude energie die de aarde ooit heeft beheerst wil zich nu transformeren, zodat zij gereinigd het nieuwe tijdperk kan ingaan. 328 pagina’s | hardcover | uitg. Akasha | ISBN 9077247025 | € 22,50

Code : GONT

Inzicht in vijfdimensionaal bewustzijn

Informatie van Telos doorgegeven via Aurelia Louise Jones Aurelia Louise Jones ‘Wij, de Lichtmeesters, reiken je door middel van de eenvoudige lessen in dit boek alle sleutels aan die je nodig hebt om probleemloos en met een gevoel van verwondering de weg tot ascensie volledig te gaan. Het is belangrijk dat het je volkomen duidelijk wordt wat het betekent om geascendeerd te zijn en welke staat van bewustzijn en verantwoordelijkheden dit met zich meebrengt.’ ‘Voor de meesten van jullie is het ascenderen in een stoffelijk lichaam een geheel nieuwe ervaring, zoals dat ook voor de meesten van ons het geval was. Het is in deze tijd en ruimte dat deze planeet je de kans daartoe biedt. 275 pagina’s | paperback | uitg. Akasha | ISBN 9789077247785 | €22,50

Code : II5B

De Kunst om geen boek te schrijven

Leren Omgaan met Emoties

Code : KUGE

Code : LOME

(Voor beginners en gevorderden) Hal en Sidra Stone Een boek schrijven is iets wat enorm veel mensen graag willen. Volgens onderzoek door het dagblad Trouw zelfs een miljoen mensen. Maar stel nu dat dat boek waarover men droomt, niet wordt geschreven? Je krijgt er rust in je hoofd en vooral tijd voor terug. Tijd om andere dingen te doen. Of om niets te doen. Niets doen is vaak ook een kunst. Hal en Sidra Stone hebben een complete handleiding opgesteld voor hoe je een geslaagd niet-schrijver kunt worden. Het is een humoristisch boek waar veel mensen zich in zullen herkennen. 160 pagina’s | paperback | uitg. Lezerspoort | ISBN 9789077556320 | € 16,50

Een handzame gids Wim Kijne Dit handzame boek bevat korte, thematische hoofdstukken, samenvattingen, voorbeelden en plezierige oefeningen. Duidelijk wordt hoe emoties verbonden zijn met levensgeluk. Hoe diepgaande gevolgen van emotionele ervaringen verwerkt kunnen worden. Hoe je dag in, dag uit op een intelligente manier met je emoties kunt omgaan. Hoe je komt tot emotioneel welbevinden. En vooral ook hoe je beter contact kunt krijgen met wat je voelt, zodat de emoties niet meer met je op de loop gaan, maar een plaats krijgen in de volheid van het leven. Goed voelen is eenvoudig te leren. 176 pagina’s | paperback | uitg. Lezerspoort | ISBN 9789077556344 | € 15,00

Tachyonenergie

De weg naar totale gezondheid D. Wagner en Dr. Gabriel Cousens Tachyonen doen hun werk op de plaats waar een in onbalans geraakt systeem ze het meest nodig heeft. Ze vormen de schakel tussen het leven op aarde en de volmaakte oerenergie. Deze verbinding met de zuivere scheppingskracht zorgt voor harmonie en evenwicht op alle niveaus. Doordat ze de fijnstoffelijke velden van energie voorzien, hebben tachyonen invloed op het hele organisme. In dit boek wordt uiteengezet hoe tachyonen werken en welke effecten de praktische toepassing van tachyonenergie kan hebben op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel gebied. Na lezing zal het duidelijk zijn dat tachyonenergie de bron is van alle frequenties en daarmee de bron van alle genezing. 176 pagina’s | paperback | uitg. Akasha | ISBN 9789073798243 | €22,50

Code : TACY

De Rozekruizers onthullen hun geheim

De Opperste Raad van de Rozekruisers Orde AMORC Hoewel de Aloude Mystieke Orde van het Rozekruis (AMORC) veelal onbekend was bij het grote publiek en vaak beschouwd werd als een geheim genootschap, houdt ze een cultureel en spiritueel erfgoed in stand dat teruggaat tot de zeventiende eeuw. Zij is een niet-godsdienstige, niet-sektarische en a-politieke beweging die zonder enig onderscheid openstaat voor mannen en vrouwen. Om meer openheid over haar onderricht te bieden, heeft de Opperste Raad van de AMORC nu besloten fragmenten van haar leringen te publiceren. Voor het eerst kan men met de zeer diverse inhoud van het Rozekruisersonderricht kennismaken en lezen wat de Orde onderwijst. 251 pagina’s | paperback | uitg. Elikser | ISBN 9789089540706 | € 17,50

Codes : DROG

Frontier 17.7   september | oktober 2011     95


FRONTIER PUBLISHING

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

nu het Mexicaanse virus over de wereld raast, gevoelens van angst worden aangewakkerd, velen in verwarring zijn over wat er gaande is, informatie en desinformatie elkaar afwisselen, overheidskanalen niet over de werkelijke achtergronden vertellen en/of hiervan niet op de hoogte zijn, maar wel vaccinatie propageren, proefpersonen zich reeds aanmelden voor de eerste vaccintests en het tijdstip van al dan niet verplichte vaccinatie dichterbij komt, is het belangrijk stil te staan bij wat er aan de hand is. Dit boekwerkje wil een ondersteuning zijn in de meningsvorming bij de keuze van het al dan niet vaccineren tegen de ‘Mexicaanse griep’. De Werkgroep ‘WijWordenWakker’ hoopt met dit boekwerkje primair een brede discussie op gang te brengen in nederland en België. Het gaat om een buitengewoon ernstige kwestie, die ieders aandacht verdient. De werkgroep geeft geen adviezen inzake dit onderwerp, mede gezien het feit dat er geen arts deel van uitmaakt. er is geen tijd te verliezen.

Vaccineren of niet?

Bijdrage tot discussie voor het maken van een keuze

Deel 1 uit de Aztlan serie

Boek der Liefde

De zoektocht naar het verborgen evangelie van Maria Magdalena Ton van der Kroon In de elfde eeuw wordt de jonge monnik Antonius tijdens de bouw van een basiliek in Vézelay op het spoor gezet van de geheime kennis van Maria Magdalena. Dit zet zijn christelijke wereldbeeld volledig op zijn kop. Zijn zoektocht leidt hem naar het boek dat in de officiële kerkelijke leer ontbrak: het boek van de onvoorwaardelijke liefde tussen mensen. Dit is de weg van Maria Magdalena: het pad dat levensgevaarlijk is, omdat het ‘ketters’ is en door de katholieke kerk verguisd. De gnostische literatuur beschrijft Maria Magdalena als de ‘Apostel der Apostelen’ en de discipel die Jezus op zijn mond kuste. Zij is niet de bekeerde hoer, die de kerk telkens als boetvaardig kuis heeft afgebeeld. 216 pagina’s | Paperback | € 17.50

Het Urantia Boek

Het Urantia Boek is opgesteld door hemelse persoonlijkheden als een speciale openbaring aan onze planeet, Urantia. De boodschap van het Boek is dat alle mensen één familie zijn, zonen en dochters van één God, de Universele Vader. Het Boek geeft inzicht in het ontstaan, de geschiedenis en de bestemming van de mensheid en in onze relatie met God. Het geeft eveneens een uniek en fascinerend verslag van het leven en de leringen van Jezus, waarbij nieuwe inzichten in tijd en eeuwigheid worden geboden, en nieuwe concepten worden onthuld van het eeuwige opklimmings-avontuur waarbij de mens de Universele Vader vindt in ons vriendelijke en zorgvuldig bestuurde universum. 2100 pagina’s | Hardcover | € 29,95

Code: URBO

Code: BDL

Marcel Messing

Vaccineren of niet?

De Da Vinci Code Ontcijferd

Code: VONV

Code: DVCO

Bijdrage tot discussie voor het maken van een keuze Marcel Messing Nu het Mexicaanse virus over de wereld raast, gevoelens van angst worden aangewakkerd, velen in verwarring zijn over wat er gaande is, informatie en desinformatie elkaar afwisselen, is het belangrijk stil te staan bij wat er aan de hand is. Dit boekwerkje wil een ondersteuning zijn in de meningsvorming bij de keuze van het al dan niet vaccineren tegen de ‘Mexicaanse griep’.De Werkgroep ‘WijWordenWakker’ hoopt met dit boekwerkje primair een brede discussie op gang te brengen in Nederland en België. De werkgroep geeft geen adviezen inzake dit onderwerp, mede gezien het feit dat er geen arts deel van uitmaakt. Er is geen tijd te verliezen. 64 pagina’s | Kleine Paperback | € 4,90

Filip Coppens Dan Brown’s De Da Vinci Code is een internationale bestseller. Het boek stelt dat het gebaseerd is op feiten: een geheim genootschap (de Priorij van Sion), de katholieke organisatie Opus Dei, de schilderijen van Leonardo da Vinci en een ketterse code die daarin verwerkt werd… en het huwelijk tussen Jezus en Maria Magdalena. In dit boek gaat Filip Coppens in op de feiten en verzinsels van het boek, waarbij de beweringen van Brown in een historisch kader worden geplaatst, en pro en contra tegen elkaar afgewogen worden. Het toont aan dat Brown sterk beïnvloed werd door esoterisch denken dat in de afgelopen twintig jaar bekend raakte en dat door Brown in romanvorm wereldkundig is gemaakt. 160 pagina’s | Paperback | € 9.50

DE WERELDCATASTROFE IN

2012

De Maya aftelling naar het einde van onze wereld

PATRICK GERYL

Auteur van de bestseller De Orion Profetie

Graancirkels, Goden en hun Geheimen

De geschiedenis van de Mensheid beschreven in het Graan Robert Boerman In de meer dan twintig jaar dat de mensheid over de gehele wereld wordt ‘getrakteerd’ op duizenden graancirkels en pictogrammen, is er tot nu toe nog niemand echt in staat geweest om een sluitend bewijs voor dit fenomeen aan te voeren. In dit vlot geschreven boek kan men lezen dat, naast een wetenschappelijk en geschiedkundig gedeelte, de auteur een link heeft gelegd tussen twee afzonderlijke graancirkelformaties, beide nabij Alton Barnes, Wiltshire, Engeland. Het betreft een ‘oud-Hebreeuwse’ inscriptie en de zogenaamde DNA-spiraal. In die twee formaties staat de naam van de maker, zijn boodschap, belangrijke data, en de geschiedenis van de mensheid beschreven. Naar aanleiding van deze uitkomst is een begin gemaakt om de ‘graancirkelcode’ te kraken. 205 pagina’s | Paperback | € 15.95

Code: GGG

96     Frontier 17.7  september | oktober 2011

De Orion Profetie; De Wereldcatastrofe in 2012

Voorspellingen van de Maya ‘s en Oude Egyptenaren voor het jaar 2012 Patrick Geryl & Gino Ratinckx “Onvoorstelbare aardbevingen en gigantische vloedgolven zullen onze beschaving volledig vernietigen. Bijna de gehele wereldbevolking zal in deze apocalyptische gebeurtenissen omkomen.” Deze voorspellingen zijn afkomstig van de Maya’s en de Oude Egyptena-ren. Het zijn de Maya’s en Oude Egyptenaren die voor ons een boodschap achterlieten, waarin zij waarschuwen voor een allesvernietigende wereldcatastrofe in het jaar 2012. Want op 27 juli 9792 voor Christus, de dag dat Atlantis onder water zonk, namen Orion, Venus en enkele andere sterren en planeten bepaalde ‘codeposities’ in. In het jaar 2012 zullen dezelfde sterren en planeten op identieke posities staan! 172 pagina’s | Paperback | € 15.90

Code: DOP

De Stenen Puzzel van Rosslyn Chapel

De wereldcatastrofe in 2012

Code: SPRC

Code: DWC

De Esoterische Kennis van de Tempeliers en de Vrijmetselarij onthuld Filip Coppens Rosslyn Chapel is stof tot controverse geweest, recentelijk in een aantal wereldbestsellers alsmede in de afgelopen eeuwen. Vereerd door vrijmetselaars als een vitaal onderdeel van hun geschiedenis, volgens sommigen vermeend bewijsmateriaal bevattend van pré-Columbiaanse reizen naar Amerika, door anderen verondersteld belangrijke relieken te bevatten van de heilige graal tot het hoofd van Christus, is de Schotse kapel een plaats vol van mysterie. Dit boek zal u door de theorieën leiden, en zal laten zien en beschrijven waar en wat er besproken wordt: wat is onmogelijk, wat is aannemelijk en wat is feitelijk. De geschiedenis van de kapel, haar verhouding tot de vrijmetselarij en de familie achter de schermen, de Sinclairs, wordt met nieuw, vergeten en vaak onbekend bewijsmateriaal tot leven gebracht. 146 pagina’s | Paperback | € 14.90

De Maya aftelling naar het einde van onze wereld Patrick Geryl In zijn vorige boek De Orion Profetie kwam Patrick Geryl tot de wereldschokkende conclusie dat de aarde door een reusachtige ramp zal worden geteisterd. Er is meer dan voldoende bewijsmateriaal in de literatuur van oude beschavingen dat zulke superrampen in het verleden hebben plaatsgevonden. Zo gaat de Dresden-Codex van de Maya’s over de geheimen van de zonnevlekkencyclus, die de moderne astronomen nog altijd niet kennen. In De Wereldcatastrofe in 2012 zet Geryl zijn wetenschappelijke zoektocht verder naar de codes van de Maya’s en de Oude Egyptenaren die naar deze superramp verwijzen. Beide culturen blijken de omlooptijd van de aarde rond de zon ongelooflijk precies te hebben berekend. Totaal verbijsterd door zijn ontdekkingen kan de auteur niet anders dan deze oude gegevens als juist bestempelen... en daarmee ook het einde bevestigen van onze huidige beschaving! 344 pagina’s | Paperback | € 17,50


FRONTIER PUBLISHING

NIEUW

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop is verteld ...

en bijzondere ontmoeting vertelt. Het verhaal van de ly, die tijdens een vakantie met het fenomeen graanerkt en ongewild verstrikt iligheidsdienst van Engen de hoofdrol spelen. er vreemde zaken met en hij gek aan het worden is. ral angst slaan echter om schillende diensten en orchtergronddecor, ontrafelt mensheid ooit heeft bezigen wat we met die kennis te bezitten.

en inds arbij van het g hij rika aar-

het laatste verhaal dat nog nooit is verteld Ber t Janssen

en ongekend spannende der andere de psychologie e en esoterische inzichten samenvloeien. Het is het mene visie op de toekomst end en blijvend wijzigen.

t beschreven staat, waar.

Ber t Janssen

Sophia’s Ei

Het laatste verhaal dat nog nooit is verteld Bert Janssen Tijdens een van zijn vele reizen heeft Bert Janssen een bijzondere ontmoeting met een vrouw die hem een wonderbaarlijk verhaal vertelt. Het verhaal van de jonge, accountant Paul Stokely, die tijdens een vakantie in Wiltshire, Engeland, ongewild in aanraking komt met het fenomeen graancirkels. Ondanks zijn desinteresse, raakt Paul ongemerkt en ongewild verstrikt in een web van intriges waarbij de Binnenlandse Veiligheidsdienst van Engeland, het Britse leger, de Kerk en Paul zelf om beurten de hoofdrol spelen. Sophia’s Ei is het op gnostische kennis gebaseerde en ongekend spannende verhaal, waarbinnen wetenschappelijke feiten uit onder andere de psychologie en kwantum fysica met verschillende sjamanistische en esoterische inzichten samenvloeien. (2008) 368 Pagina’s | Paperback | € 22,-

De sleutel tot de formule van Roulette en de Mayakalender Yuri Romashev Als het witte balletje razendsnel rondspint in het roulettewiel, is het niet te voorspellen in welk genummerde vakje het uiteindelijk tot stilstand komt. Of toch wel? Yuri Romashev ontdekte een systeem achter het roulettespel. In dit boek zijn vier interessante ontdekkingen beschreven, waaronder‘het geheim van het Roulette Spel’, ‘de mystieke aantrekkingskracht tussen getallen’ en ‘de verborgen formule van de Maya-kalender (Tzolkin van 260 dagen)’. De betekenis van de WonderCode is daarom groter dan zijnde uitsluitend een middel voor vergroting van spelwinst in het casino. De aantrekkingskracht tussen de getallen ligt mogelijk aan de basis van de verdeling van energie in ruimte. 147 pagina’s | Hardcover | € 25.80

Daar ben ik weer / In Den Beginne

2-in-1 Maya Verjaardagskalender

Bram Vermeulen Twee televisieprogramma’s van Bram Vermeulen voor de RVU, live opgenomen op locatie met een klein select publiek. Bram Vermeulen vertelt over ervaringen die veroorzaakten dat hij anders over dingen ging denken. Twee programma’s over nieuwsgierigheid, want een ding staat vast: zonder verandering geen evolutie. Geschreven en verteld door Bram Vermeulen in nauwe samenwerking met Shireen Strooker. 100 Minuten | DVD | € 22.00 | ISBN: 9789081374620

Nicole E. Zonderhuis en Sylvia Carrilho De ideale verjaardags kalender. Je kunt hier zowel de Galactische als de gewone verjaardagen van je familie en vrienden bijhouden. Met een duidelijke Nederlandstalige uitleg over de 13 Manenkalender en een uitgebreide beschrijving van de 13 Tonen en 20 Zegels kom je meer te weten over de werking van de Mayakalender. Verder kun je met tabellen de Galactische Signatuur van jezelf, familie en vrienden uitrekenen. Het is een verjaardagskalender in 2 delen, die onafhankelijk van elkaar zijn om te slaan. Met de 2-in-1 verjaardagskalender hoef je geen verjaardag meer te vergeten en je kan je je familie en vrienden zelfs twee maal feliciteren; op hun Galactische verjaardag én “gewone” verjaardag. 16 Pagina’s | A4 | € 13,-

Code: BRAM

Code: WOCO

Code: 2IN1

Je hebt het zélf in de hand

TERUG NAAR JE OORSPRONKELIJKE SETTING

HANDBOEK HANDLIJNKUNDE Handlijnkunde is al bekend in de oudste tijden en waarschijnlijk al ver voor 2000 jaar v. Chr. bedreven. In het oude India en ook nu nog is het heel gebruikelijk en normaal om je handen geregeld te laten lezen. Vooral in India gaan handlijnkunde en astrologie hand in hand. Zelfs in de bijbel zijn verwijzingen te vinden naar de handlijnkunde in het boek Job: “De lengte van dagen is in haar rechterhand, in haar linkerhand rijkdom en eer”.

Derde editie

Dit complete handboek en naslagwerk over handlijnkunde is gebaseerd op het werk van Marja Inden. Zij had meer dan 25 jaar ervaring in de handlijnkunde en wilde haar opgedane kennis niet verloren laten gaan – temeer niet, omdat zij nieuwe dingen had ontdekt en ook uitgebreid met de medische kant van het handlezen bezig was. De auteur heeft na het overlijden van Marja Inden de beschikking over het complete en zeer uitgebreide archief van Marja gekregen, wat de basis heeft gevormd van dit boek.

Het

Het Handboek Handlijnkunde is een zeer compleet boek over handlijnkunde, niet alleen op psychologisch, maar ook op medisch vlak. Elk onderdeel van de hand wordt breed uit besproken, afgewisseld met oefeningen.

Christine Kaspers geeft al jarenlang lessen, heeft een eigen praktijk, schrijft artikelen en geeft lezingen en workshops over zowel handlijnkunde als de westerse en Vedische astrologische astrologie. Zij is erkend, praktiserend lid van de Astrologische Vakvereniging Nederland.

Christine Kaspers

Verzamelpunt

HANDBOEK HANDLIJNKUNDE

NIEUW

Code : SOEI

WonderCode

HANDBOEK

HANDLIJNKUNDE Je hebt het zélf in de hand

Christine Kaspers Gebaseerd op het werk van Marja Inden

Jon Whale THE CATALYST OF POWER

Het Verzamelpunt

Terug naar je oorspronkelijke setting Jon Whale Het verzamelpunt is een buitengewoon en uniek boek. Het daagt niet alleen conventionele medische praktijken uit, maar geeft ook elk individu de gelegenheid om de fysieke en psychische gezondheid in eigen hand te nemen. Dit boek betekent een nieuw begin en staat door zijn solide basis in zowel moderne wetenschap als traditionele kennis in schril contrast met alle alternatieve boeken over gezondheid die de afgelopen eeuw zijn geschreven. Ontdek hoe shock, stress, ziekte, trauma, intimidatie en geweld het verzamelpunt naar een ongunstige locatie verschuiven en ziekte veroorzaken en hoe u de locatie van het verzamelpunt kunt corrigeren om de effecten en uw afhankelijkheid van medicijnen, drugs en alcohol tot een minimum terug te brengen. 272 pagina's | Hardcover | € 22,50

Code: HVP

De twintig gezichten van de schepping

Mayasymboliek in het dagelijks leven Lucas Slager en Peter Toonen De mens is één van de vele wonderen van de schepping. Niet alleen dat hij geschapen is, maar hij kan zelf ook scheppen. De mens is een stukje van het grote geheel. Alles is eenheid. God, het universum, het Al, Hunab K’u, is in alles. De mens is een afspiegeling van de schepper en kan tot bewust Zijn en verlichting komen. We hebben alle bagage om ons erfdeel te ontvangen en vooral ook om die gaven te gebruiken. We hebben oneindig veel mogelijkheden, zoals de wereld, het universum, vele gezichten heeft om zich te ontvouwen. We hoeven ze alleen maar te herontdekken. Dit boek neemt je mee op een ontdekkingstocht in jezelf, om achter alle sluiers van beperking te ontdekken dat je zoveel meer bent dan de wereld je heeft geleerd. 200 pagina’s | Hardcover | € 17.50

Code: 20GS

Onbekende Aspecten van Nostradamus

Wim Zitman Is het werk van Nostradamus ooit volledig doorvorst? Het geheim van de Tijdsleutel is nooit opgelost. Onderzoekers hebben zich altijd alleen op het verklaren van de tekst van de Kwatrijnen gericht. Zodoende zijn de brieven die Nostradamus schreef nooit eerder onderzocht, daarin borg hij zijn tot nog toe geheim gebleven methode van de Tijdsleutel op. Dat geheim wordt in dit boek verklaard en is de basis van de ketting van opmerkelijke historische gebeurtenissen. De recente terroristische aanslag van 11 september 2001 is slechts één paukenslag in dat verborgen ritme van de Tijdsleutel. 160 pagina’s | Paperback | € 14.95

Code: OAVN

Handboek Handlijnkunde

Je hebt het zèlf in de hand Christine Kaspers Dit complete handboek en naslagwerk over handlijnkunde is gebaseerd op het werk van Marja Inden. Zij had meer dan 25 jaar ervaring en wilde haar opgedane kennis niet verloren laten gaan – temeer niet, omdat zij nieuwe dingen had ontdekt en ook uitgebreid met de medische kant van het handlezen bezig was. De auteur heeft na het overlijden van Marja Inden de beschikking over het complete en uitgebreide archief van Marja gekregen. Het Handboek voor Handlijnkunde is een zeer compleet boek over handlijnkunde, niet alleen op psychologisch, maar ook op medisch vlak. Elk onderdeel van de hand wordt breed uit besproken, afgewisseld met oefeningen. Christine Kaspers geeft al jarenlang lessen, heeft een eigen praktijk, schrijft artikelen en geeft lezingen en workshops over o.a. handlijnkunde. 520 Pagina’s | Hardcover | € 39.95

Code: HVH

september | oktober 2011   17.6 Frontier     97


FRONTIER PUBLISHING

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

13 Manen Werkboek

In de Ban van het Leven

Leer leven volgens de oude Maya kalender Nicole E. Zonderhuis en Sylvia Carrilho Geheel herziene versie met veel extra’s! Naast een uitgebreide beschrijving van de basiskennis, leer je met dit werkboek om de 13 Manen Kalender in de praktijk toe te passen. Je leert om een ‘Maya horoscoop’ van jezelf en je vrienden uit te rekenen en uit te leggen. Wat zegt het jou, wat is je Antipode en hoe moet je dit zien? Wat is de Dreamspell en wat is een Wavespell van Bestemming? Je ontdekt in welke fase van je 52-jaren pad je zit en welke levenslessen daarbij horen. Wederom kleurrijk en mooi geïllustreerd! 296 pagina’s | Hardcover | € 20,00

Symbolische inspiratie op je levenspad Lucas Slager In de ban van hat leven geeft je aan de hand van 52 prachtige citaten uit de boeken van Tolkien, 52 levenslessen aan, die elk op zich en samen, kunnen leiden tot inspiratie, inzicht en groei en zijn gekoppeld aan de wereld en het leven vandaag. De uitleg kan je helpen op je eigen weg, je eigen queeste, de queeste van jouw leven. Het boek laat zien hoe we ook in onze tijd, gewoon kunnen leren van de geschiedenis en symbolen die ons in allerlei vormen worden aangeboden. Zoals Frodo die door zijn rugzak leeg te maken, zichzelf en de wereld kon verlossen van de last van de ring. Zo kunnen ook wij zelf op weg gaan en onze levensopdracht vervullen. 168 pagina’s | Hardcover| € 14,90 | ISBN 9789078070115

Code: 13MW2

De Thuiskomende Aarde

Essays over de transformatie van onze planeet voorbij 2012 Peter Toonen Moeder Aarde wacht op ons. De natuur om ons heen wacht op ons. Voor alles wat we zowel lichamelijk of geestelijk mankeren, zijn er planten om ons heen die ons daarbij kunnen ondersteunen en helpen. Zij hebben op aarde de weg voor ons voorbereid, samen met de stenen en de dieren die hier allemaal al veel langer zijn dan wij. Onze moeder is klaar voor een nieuwe transformatie naar permanent bewustzijn. En zij wordt daarbij gesteund door Hunab K’ u, het hart van onze Melkweg. En jij mag meedoen. Niet je ratio, maar je gevoel is daarbij je leidraad. 182 pagina’s | Hardcover | € 14.90 | ISBN 9789078070269

Code: DTAA

De herontdekking van aether Reinout Guepin Dit boek bevat het ongelooflijke maar waargebeurde verhaal van een Oostenrijkse boswachter die in de jaren 1920 door geduldige observatie van de natuur een nieuwe energiebron ontdekt. Jaloerse wetenschappers verklaren hem voor gek en proberen hem opgesloten te krijgen. De industrie probeert hem zijn geheim te ontfutselen. Politici proberen hem voor hun karretje te spannen. Hij houdt de belangrijkste details van zijn vinding geheim, maar geeft wel aanwijzingen waarmee de moreel volgroeide mensheid van de toekomst deze nieuwe, natuurlijke ‘Implosietechniek’ bruikbaar zal kunnen maken. 432 pagina’s | Paperback | € 29,90 | ISBN 9789078070276

Code: EILB

NIEUW

NIEUW

Code: IBHL

Eenoog in het land van de blinden

SAM

€ 17,E9N5 Voorbij de Tijd

Leef je essentie Lucas Slager De tijd gaat voorbij en aan alles komt een eind. Met deze waarheid heeft de westerse wereld lang geleefd. Maar is Tijd wel datgene wat wij denken dat het is? Bestaat Tijd of is het een door mensen bedachte zekerheid zodat alles duidelijk, helder en meetbaar is? Een houvast waar we ons leven aan kunnen ophangen? Tijd zoals wij daar in leven en mee omgaan is rechtlijnig, slechts één kant op, het is het scenario van de dood: onontkoombaar en eindigend. 154 pagina’s | Hardcover | € 14.90 | ISBN 9789078070214

Code: VDT

Maya Scheurkalender 2010 t/m 2012

Lucas Slager Voortaan kun je leven en werken vanuit een volkomen natuurlijke kalender. De scheurkalender geeft een heldere inleiding en uitleg, de bekende westerse datum, de basisenergie van elke dag (4 kleuren), de Toon (13 fasen in elk proces), het Zonnezegel (20 kwaliteiten van de schepping) en de Maan (13 x 28 dagen). Verder heeft elk blad een affirmatie die aansluit bij de natuurlijke cycli. Daarmee kan je je weer verbinden met de energie van elke dag en leven in je eigen ritme. Zo helpt de kalender je om weer te leven naar je essentie en je droom op Aarde uit te voeren. (2010-2011) 760 Pagina’s | Paperback | € 17,95

Code : MSK56

98     Frontier 17.7  september | oktober 2011

13 Moon Diary of Natural Time 2011/2012

13 Manen Snelgids

Code : 13MD6

Code : 1 3MSN (Nederlands) 13MSG (Engels)

Agenda gebaseerd op oude Maya Kalenders (Engelstalig) Nicole E. Zonderhuis en Sylvia Carrilho De agenda combineert de ‘gewone’ Gregoriaanse kalender van 12 maanden met de 13 Manen kalender. Het is een makkelijk te gebruiken agenda waarin je in één oogopslag kunt zien wat voor dag het is in zowel de Gregoriaanse kalender als in de 13 Manen Kalender. Je ziet de verschillende dagenergieën en je kunt je activiteiten van de dag daarop afstemmen. Uiteraard heeft het ook alles wat een gewone agenda heeft zoals een maandplanner, jaaroverzicht, feestdagen etc. maar het heeft ook een menstruatie- of cyclus kalender. Deze 13 Moon Diary heeft een metgezel: een aparte 13 Manen Snelgids in het Nederlands (en andere talen). 160 Pagina’s | Hardcover | € 13,95

Metgezel van de 13-Moon Diary (zie hiernaast) Nicole E. Zonderhuis en Sylvia Carrilho Deze 13 Manen Snelgids legt de basisprincipes van de 13 Manen Kalender in heldere bewoording uit. Je leert de kalender toe te passen in de praktijk, je leert de ‘Maya horoscoop’ van jezelf en je vrienden uit te rekenen en hoe je dit moet uitleggen. Je leert de golven van het Wavespell te be’surf’en en ontdekt het geheim van tijd hebben! De Snelgids kan meerdere jaren gebruikt worden, waardoor je de komende jaren alleen de 13-Moon Diary hoeft aan te schaffen. Zo hoef je je Wie-is-Wie tabel en je adressen niet opnieuw in te vullen. Het boekje past in de achterpocket van de agenda. 102 Pagina’s | Paperback | € 7,samen met 13-Moon Diary € 20,-


advertenties

Door de snelle ontwikkelingen op het gebied van digitaal lezen en de groei van de aantallen verkochte e-readers wordt de behoefte steeds groter om Frontier Magazine digitaal beschikbaar te hebben.

FRONTIER MAGAZINE OP iPAD

Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's

100

GRENSVERLEGGEND D MAGAZINE | jaargang j g g 17.7 17 7 | nummer 100 10 0 0 | september t b - oktober kt b 2011 201 1 1 | )5,95 ) 5 95

NUMMER

P

Frontier Magazine is te downloaden voor de iPad gebruikers via de gratis applicatie Tablisto. Met deze applicatie is het eenvoudig om boeken, tijdschriften en kranten te lezen. Tablisto is volledig ingericht om het lezen van ‘traditionele’ media op de iPad aangenaam te maken; met lichte vinger-’taps’ wordt uitvergroot en wordt automatisch doorgegaan naar een volgende pagina. Om lezen op meer plaatsen te vergemakkelijken biedt de leesmodus van Tablisto een dynamische boekenlegger. De digitale Frontier Magazine is in hetzelfde formaat te bekijken als de papieren versie, aangevuld met extra’s zoals links naar websites, filmpjes en uitvergroten van foto’s. Bijkomend voordeel is dat de digitale versie 2 weken eerder beschikbaar is dan de papieren versie. In de toekomst zal Frontier Magazine ook beschikbaar zijn op andere tablets.

Bewijs gevonden van oude elektrische apparaten in de

Grote Piramide? Nieuw beeldmateriaal in de Grote Piramide schacht toont bewijs van elektrische polen, kabels en zelfs oude schakelschema’s!

D

TARIEVEN: De prijs per digitale editie is € 5,49. Binnenkort zal ook een digitale abonnementsvorm beschikbaar zijn. Tablisto is gratis te downloaden in de App Store.

Tarot consulten in Frontier Bookshop

Om de twee weken zal Anna Philipsen korte Tarot sessies verzorgen voor de klanten van Frontier Bookshop. De donaties voor de consulten komen ten behoeve van de gevluchte Tibetaanse vrouwen en kinderen in Noord-India. Data: 3 en 17 september en 1 oktober van 10.00 uur tot 18.00 uur. Website van Anna Philipsen: www.annaphilipsen.nl Frontier Bookshop, Leliegracht 42, Amsterdam tel: 020-3309151, website: www.frontierbookshop.nl


Breng je emoties in een natuurlijke balans met de originele Bach® Flower Remedies Sinds 70 jaar gebruikt in meer dan 66 landen Wanneer lichaam, ziel en geest in perfecte harmonie zijn, dan voel je je gezond. Dat ontdekte Edward Bach, een Engelse dokter gespecialiseerd in homeopathie, bacteriologie en immunologie. Zijn hele leven zocht hij naar natuurlijke remedies tegen negatieve emoties die aan de basis liggen van psychische en fysieke klachten en problemen. Daartoe ontwikkelde hij de 38 Bach Flower Remedies. Die kunnen puur of gemengd worden aangewend (max. 7 bloesems tegelijkertijd). Ze helpen de negatieve emoties te bestrijden en zo ons natuurlijk evenwicht terug te vinden. Naast deze 38 specifieke bloesemremedies ontwikkelde dokter Bach ook een soort algemene Eerste Hulpremedie bij plotse noodsituaties: Rescue®. Rescue is samengesteld uit vijf krachtige bloemenremedies: Rock Rose (Zonneroosje), Impatiens (Reuzenbalsemien), Clematis (Bosrank), Star of Bethlehem (Vogelmelk) en Cherry Plum (Kerspruim). Rescue bestaat in spray, druppels, pearls, pastilles, crème en gel.

Uw garantie Veel ondernemingen produceren bloemenremedies en verwijzen daarbij naar dokter Bach. Uitsluitend de flesjes die de handtekening van dokter Bach dragen, zijn samengesteld op basis van de originele tincturen van het Dr. Bach Centre op Mount Vernon in Engeland. Daarbij wordt streng gewaakt over de kwaliteit en naleving van de voorschriften van dokter Bach. De 38 originele Bach Flower Remedies en Rescue zijn verkrijgbaar bij drogisterij, apotheek en gezondheidswinkel. Vraag ernaar en laat u adviseren! Voor meer informatie TS Products Gelreweg 9, 3843 AN Harderwijk Tel: 0341 46 21 46 E-mail: info@tsproducts.nl Website: www.bachrescue.nl

Wereldwijd worden onder toezicht van de Dr Edward Bach-Foundation officieel gecertificeerde opleidingen verzorgd. Na deelname aan niveau 1 en 2 en na afronding van de consulenten-opleiding niveau 3 kunt u worden ingeschreven in het Internationale Register Van de Dr Edward Bach Foundation en werkt u volgens de gedragscode van het Dr. Bach Centre, die door Dr Edward Bach zelf opgericht is. Wederom een garantie voor echtheid, kwaliteit en professionaliteit.

TSR779-ADV.BACH.FRONTIER.180X250.indd 1

03-08-11 09:18

Frontier Magazine 17.7 september - oktober 2011  

Grensverleggend magazine over wetenschap, spiritualiteit, geschiedenis, mysterie, gezondheid, achtergrond, nieuwe boeken en DVD's.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you