Page 1

Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's

GRENSVERLEGGEND MAGAZINE | jaargang 17.4 | nummer 97 | mei - juni 2011 | o 5,95

Natuurgeneeskunde

in gevaar

Art of Living Wederkomst van de

Tweede Zon

Ruimte geheimen k j i l e k n a onafhdschrift tij

En verder in dit nummer: Het begin van de negende onderwereld in de Maya-Kalender | Verslag ‘Secret Space Program’ | Rennes-le-Château in Frankrijk en Glastonbury in Engeland – deel 2 | 2012: De terugkeer van de Goden | Het recept voor diep gevoeld geluk bestaat! | De vergeten jaren van Jezus in India en Tibet - deel 2 | George Adamksi: Eerherstel door Oude Wijsheid en recente getuigenissen | ‘Eindeloos Bewustzijn’ en ‘Leven na de dood’ | In de ban van het leven | Maya-astrologie | Gezonde producten | Boekenkatern en meer...


Het

VerzamelpuntJon Whale

THE CATALYST OF POWER – derde editie TERUG NAAR JE OORSPRONKELIJKE SETTING Derde editie

Het

Verzamelpunt Jon Whale THE CATALYST OF POWER

Het verzamelpunt is een buitengewoon en uniek boek. Het daagt niet alleen conventionele medische praktijken uit, maar geeft ook elk individu de gelegenheid om de fysieke en psychische gezondheid in eigen hand te nemen. Dit boek betekent een nieuw begin en staat door zijn solide basis in zowel moderne wetenschap als traditionele kennis in schril contrast met alle alternatieve boeken over gezondheid die de afgelopen eeuw zijn geschreven. Als dit soort werk het nieuwe millennium kenmerkt, kan de mensheid er in de toekomst enorm op vooruitgaan. • Ontdek hoe shock, stress, ziekte, trauma, intimidatie en geweld het verzamelpunt naar een ongunstige locatie verschuiven en ziekte veroorzaken. • Leer hoe de verschillende locaties van het verzamelpunt samenhangen met verschillende fysieke en psychische ziekten, en hoe het endocriene klierstelsel erdoor wordt beinvloed. • Ontdek hoe alcohol, medicijnen en drugs het verzamelpunt van de mens naar gevaarlijke locaties kunnen verschuiven, en hoe u de locatie van het verzamelpunt kunt corrigeren om de effecten en uw afhankelijkheid van medicijnen, drugs en alcohol tot een minimum terug te brengen. • Ontdek hoe zonder chemische medicatie, injecties of chirurgie pijn kan worden opgeheven, letsels en beschadigde zenuwen te behandelen zijn, spierklachten en skelettale problemen kunnen worden verbeterd, infecties en allergieen kunnen worden bestreden, huidproblemen kunnen worden behandeld, verlichting van uitputting en zenuwaandoeningen mogelijk is. • Ontdek de buitengewone geneeskracht van elektronische edelsteenlamptherapie®. 

272 pagina's | Hardcover | € 22,50 Een uitgave van Frontier Publishing. Verkrijgbaar in de reguliere boekhandel of bij Frontier Bookshop, Leliegracht 42, 1015 DH Amsterdamtel: 020-3309151 info@fsf.nl www.frontierpublishing.nl

W: NIEU E EDITI 2 01 2 / 2011

Voortaan kun je leven en werken vanuit een volkomen natuurlijke kalender. De scheurkalender geeft een heldere inleiding en uitleg, de bekende westerse datum, - de basisenergie van elke dag (4 kleuren), - de Toon (13 fasen in elk proces), - het Zonnezegel (20 kwaliteiten van de schepping) en - de Maan (13 x 28 dagen).

Maya Scheurkalender

2011 / 2012 – Lucas Slager

Verder heeft elk blad een affirmatie die aansluit bij de natuurlijke cycli. Daarmee kan je je weer verbinden met de energie van elke dag en leven in je eigen ritme. Zo helpt de kalender je om weer te leven naar je essentie en je droom op Aarde uit te voeren. (2011) 380 Pagina’s | € 16,95

Tarot consulten in Frontier Bookshop

Om de twee weken zal Anna Philipsen korte Tarot sessies verzorgen voor de klanten van Frontier Bookshop. De donaties voor de consulten komen ten behoeve van de gevluchte Tibetaanse vrouwen en kinderen in Noord-India. Data: 14 mei, 28 mei, 11 juni, 25 juni, 9 juli van 10.00 uur tot 18.00 uur. Website van Anna Philipsen: www.annaphilipsen.nl Frontier Bookshop, Leliegracht 42, Amsterdam tel: 020-3309151, website: www.frontierbookshop.nl


REDACTIONEEL

Kruiden COLOFON FRONTIER MAGAZINE Jaargang 17.4 

nummer 97

Hoofdredactie Herman Hegge Eindredactie Peter Tuip Redactiemedewerkers Leo Annyas, Agnes van de Beek, Katheau de Bie, Robert Boerman, Filip Coppens, Paul Harmans, David Hatcher Childress, Eleanora Hattencourt, Lisette Hennen, Aldo Hoff, Henk Jelgerhuis Swildens, Eric Jolms, Ronald Kleistra, Thea Kloppenburg, Jeroen Kumeling, Idde Lijnse, Hans Overbeek, Evert Poorterman, Klaas Singor, Frans Vermeulen, Marc Vredeveldt, Pauline Weerts, Hylke Welling, Frits Westra, Annemieke Witteveen Druk

BalMedia

Distributeur Betapress (Nederland) Imapress (België) Vormgeving Art direction & vormgeving: Buro Kunst en Drukwerk, Amsterdam, Sylvia Carrilho Opmaak boekenkatern: Aldo Hoff Coverbeeld: Richard Hoagland foto: Robert Dupper Abonnementen Nederland: Postbus 10681 1001 ER Amsterdam Tel: 020-3309151 | e-mail: info@fsf.nl Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd, tenzij het schriftelijk wordt opgezegd uiterlijk één maand voor het aflopen van het abonnement Advertenties Lisette Hennen | lisette@fsf.nl | 020-3309151 Redactie Frontier Magazine Frontier Sciences Foundation Postbus 10681, 1001 ER Amsterdam, Tel. 020-3309151 | Fax 020-3309150 www.frontiermagazine.nl | E-mail: info@fsf.nl Verantwoordelijke uitgever Frontier Publishing Leliegracht 42, NL-1015 DH Amsterdam, Tel. 020-3309151 | Fax 020-3309150 E-mail: info@fsf.nl Postbank: 7231599 | ABN-AMRO: 40.78.98.417 KBC: 413-9226371-79 (België) www.fsf.nl ISSN 1569 - 798 OPGERICHT IN 1995

De standpunten in de artikelen zijn niet altijd die van Frontier Magazine en/of Frontier Sciences Foundation, zodat die er ook geen verantwoordelijkheid voor kunnen nemen. Het copyright rust bij de auteurs zelf. Het copyright voor de overige inhoud ligt bij Frontier Sciences Foundation. © Frontier Sciences Foundation De uitgever heeft getracht alle auteursrechthebbenden van de in dit tijdschrift opgenomen illustraties te bereiken. Mochten er toch nog illustraties zonder voorkennis van de rechthebbenden zijn afgedrukt, dan worden zij verzocht contact met de redactie op te nemen.

In april stuurde Anneke Bleeker, auteur van het boek Wat je niet verteld wordt over vaccinaties een nieuwsbrief rond met de titel: “Vrijwilligers gezocht om alle kruiden in het wild uit te roeien”. Hierin schrijft ze o.a.: “Dat moet niet zo moeilijk zijn. Heerlijk buiten aan het werk en verzekerd van snelle resultaten. Spuit met ‘Roundup’ in de hand en de kruiden zullen als sneeuw voor de zon verdwijnen. Heerlijk besprenkelen met gif want dat is de enige manier om zichtbaar resultaat te krijgen. Met Roundup zie je het ‘onkruid’ verdwijnen, je hoort het uit elkaar spatten! Als we de planten alleen maar verwijderen door ze er met wortel en al uit te trekken, als dat al lukt, dan kan het zich inmiddels uitgezaaid hebben en zal het een jarenplan worden. Achtergebleven stukjes wortel kunnen ook hun eigen gang weer gaan. Elke keer weer zullen er nieuwe planten terug komen en voor we dan alles echt weg hebben, dat duurt veel te lang. Want de natuur is heel sterk! De natuur wil niet dood, het wil overleven net zoals ons lichaam. Alle weilanden, bossen, heidevelden, kortom de complete aardbol zal aangepakt moeten worden. Geen centimetertje mag overgeslagen worden. Want alles wat blijft staan zaait zich weer uit. Verboden, dat mag niet!” Anneke heeft in rake bewoording weergegeven waar onze politici op de achtergrond mee bezig zijn: namelijk het langzaam invoeren van de zogenaamde Codex Alimentarius. De Codex is opgericht met als doel richtlijnen en standaarden op te stellen ter waarborging van een eerlijke handel en bescherming van de consument op de voedselmarkt wereldwijd. Uiteindelijk blijkt het hele codex gebeuren niet de burger te beschermen maar de grote vijf: de chemie, de biotech sector, de farmacie, de agribiz sector en de medische sector. Vrij vertaald komt het er op neer dat het straks onwettig is om thuis voedsel te kweken, verkopen, verhandelen of delen. Het binnenkort verwachte verbod op de verkoop van geneeskrachtige kruiden en supplementen is hier een begin van. Hooggedoseerde vitaminen zullen dan niet meer verkrijgbaar zijn, maar wel vitamines in lage (niet werkzame) doseringen voorzien van een label “Placebo”. Het doel achter de Codex is om de wereldbevolking door wetgeving en controle te dwingen volledig afhankelijk te worden van de grote corporaties die de voedselketens in handen hebben. De grote corporaties produceren, verhandelen en verkopen genetisch gemanipuleerde gewassen en vlees van vee dat daarmee is gevoed. Tevens is het vee behandeld met hormonen om hun groei te bevorderen. Wat uiteindelijk op uw bord terechtkomt, is hoe dan ook afkomstig van genetisch gemanipuleerde gewassen. Het is aan ons of wij dit over ons heen laten komen, of dat we voor onze rechten gaan opkomen. Het wordt tijd voor de door de Russische sjamaan Anastasia gepropageerde eigen tuintjes van 1 hectare per gezin waarmee we in onze eigen behoeftes kunnen voorzien, en daarmee onafhankelijk in het leven kunnen staan. Kortom: tijd om in actie te komen. Meer informatie hierover treft u aan in het artikel over ‘Natuurgeneeskunde’ in dit nummer. Eric Jolms Redactie medewerker mei | juni 2011   17.4 Frontier     3


INHOUD

gezondheid

Is het voortbestaan van de natuurgeneeskunde in gevaar? Een prachtig artikel over onze toekomst en ons fundamentele recht om gezond te zijn en verantwoordelijkheid te nemen over ons eigen lichaam.

6

10

40

26 wetenschap

‘Eindeloos Bewustzijn’ en ‘Leven na de dood’

mysterie

Is er leven na de dood (of beter gezegd: na dit leven en misschien ook wel voor dit leven)? Keert de ziel terug naar zijn oorspronkelijke staat als puur bewustzijn? Wat gebeurt er als wij ‘de dood in de ogen kijken’? Is de dood het einde? Of eerder een nieuw begin? Of eerder een overgangsfase, een transformatie naar een nieuw wonder, een nieuwe geboorte?

2012: De terugkeer van de Goden Wat zal er gebeuren, op 21 december 2012? Het einde der tijden? Het einde der tijd? Een wereldramp? Helemaal niets? Sinds vele jaren worden alle scenario’s druk besproken. Ze zijn het onderwerp van televisieprogramma’s, een film, en worden regelmatig in de media naar voren gebracht. Onlangs is Filip Coppens zijn eerste ebook verschenen over dit onderwerp.

spiritualiteit

Art of Living: Het recept voor diep gevoeld geluk bestaat! We zijn er allemaal naar op zoek: geluk. En er bestaan veel workshops en therapieën, die beloven dat je het daar kunt vinden. Miljoenen mensen over de hele wereld hebben het al gevonden en geven het graag door aan de miljoenen die nog op zoek zijn. In dit artikel besteden we aandacht aan de visie van en werkwijze hierover van Sri Sri Ravi Shankar, de oprichter van Stichting Art of Living.

4     Frontier 17.4   mei | juni 2011


INHOUD

achtergrond

18 

achtergrond

Verslag ‘Secret Space Program’ De vijf sprekers verdienen al jarenlang hun sporen met onderzoek buiten de mainstream. Onderzoek derhalve, dat verder gaat dan de grenzen van die ‘grote stroom’.

Het begin van de negende onderwereld in de Maya-Kalender Zoals verwacht is de start van de nieuwe onderwereld, waarin het ontwikkelingstempo van het bewustzijn opnieuw een twintigvoudige versnelling onderging, niet ongemerkt voorbij gegaan. De wereld is in rep en roer op allerlei fronten en dit zal nog wel even doorgaan. Op zijn minst tot aan de einddatum van de Maya-kalender: 28 oktober 2011. Dit artikel volgt het verloop van de eerste weken van de negende onderwereld en blikt voorzichtig vooruit op de komende periode.

spiritualiteit

34 D e vergeten jaren van Jezus in India en Tibet – deel 2

70

Het evangelie van Issa is een biografie van Jezus die is opgetekend in Tibet enige jaren na de kruisiging van Jezus. Issa is de Indiase en Tibetaanse naam voor Jezus en is waarschijnlijk afgeleid van het Sanskriet woord Isha dat ‘Heer’ betekent. Het bijzondere van dit evangelie is dat het een heel andere kijk geeft op de persoon van Jezus dan datgene wat wij uit de teksten van het Nieuwe Testament weten.

mysterie

60 R ennes-le-Château in Frankrijk en Glastonbury in Engeland – deel 2

Sacred Twins. Wat een mooie aanduiding voor deze twee Heilige Tweelingen. Twee bijzondere plaatsen, heilige plaatsen. Een in Rennes-le-Château in Frankrijk, aan de voet van de Pyreneeën en een in Glastonbury in Engeland, in het district Somerset. Beide zijn magische, mysterieuze plekken. Over beide plaatsen zijn honderden boeken geschreven. En duizenden pelgrims trekken er elk jaar naar toe.

52

geschiedenis geschiedenis

De wederkomst van de tweede zon De wederkomst van de tweede zon gaat gepaard met grote veranderingen op het aardoppervlak, zoals het Bijbelboek Openbaringen tracht te openbaren. En al deze tekenen openbaren zich nu: grote overstromingen, massale dierensterfte en meer en heftigere aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. Het klimaat raakt hierdoor steeds verder van slag en de magnetische aardas verdraait steeds sneller.

76 George  Adamksi: Eerherstel door Oude Wijsheid en recente getuigenissen

Velen die in de ufologie actief zijn hebben een mening over Adamski. Onlangs heeft Gerard Aartsen een boek geschreven en uitgegeven over contactee Adamski, waarin hij in gaat op de ware betekenis van Adamski’s missie: de mensheid informeren over onze spirituele aard, onze interplanetaire broederschap en de noodzaak om verantwoordelijkheid te nemen voor ons thuis, planeet Aarde.

En verder... 3 Colofon 17 maya-astrologie 32 overzicht: vorige frontier nummers 47 verzamelcatalogus gezonde producten 67 column: De veranderende wereld 74 In de Ban van het leven (deel 12 van 52) 85 Boekenkatern 94 bestelformulier mei | juni 2011   17.4 Frontier     5


Frontier Magazine overzicht Frontier Magazine jaargang 12 no. 1, feb / mrt 2006 (Dit nummer is uitverkocht.)

Frontier Magazine jaargang 12 no. 2, apr / mei 2006 (Dit nummer is uitverkocht.)

Frontier Magazine jaargang 12 no. 3 - juni / juli 2006

 el of geen genetisch gemodificeerd maïs? • Komen UFO’s uit het water? W • Het crescendo van Jim Morrison: de dood • De lessen van Amerikaanse heerschappij • Lijkwade in een nieuw kleedje • ‘We’re ambitious Gods’ • Maria Magdalena en de Schijnheiligen • Dossier X: de Dorak affaire • Column: Graf van Nefertete ontdekt? • WO I: de allerlaatste oorlog • De wereld na 9/11 volgens de Maya’s • Keys of the Arcturians goes down under • De toekomst van ons voedsel • De natuurkunde van de geest • Josef Mengele en het Monarch-programma

Frontier Magazine jaargang 12 no. 4 - aug / sep 2006

Frontier Magazine jaargang 13 no. 4 - sep / okt 2007

Uri Geller: Een ruimer bewustzijn is de sleutel naar een andere wereld • Er komt geen nieuwe Zondvloed • Roswell jubileum • Dossier X: Vaas bevat wereldkaart van Atlantis • Kinder-exodus uit Tibet • De verborgen UFO-agenda van de schaduwregering • Reis naar de Holle Aarde afgelast • Oroloro – De wereld van de Quantum Wisdom Keeper • Ezechiël, Mozes en Ockham • Mensen zijn gemaakt voor het Aardse land • De logica van Iridium

Frontier Magazine jaargang 13 no. 5 - nov / dec 2007

Interview met de mannen achter Grenswetenschap.nl • De boodschap van rapper Lange Frans • De Engelse Graancirkels van 2007 • Jason, een indigokind • De gevolgen van mobiele telefonie voor de mensheid • Vaccinatie, Het failliet van een mythe • Actie tegen biometrisch paspoort • De verborgen UFO-agenda van de schaduwregering (deel 2) • Waarom we het tegenwoordig zo druk hebben • Sitchin’s Twaalfde Planeet (deel 2) • Gratis energie? Let’s do it!

Bewustzijn & DNA • Reïncarnatie • De mysterieuze dood van Slobodan Milosevic • Wie heeft de maan gebouwd? • De onpeilbare gaten van Wormer • “Vaccins zijn bijgeloof” • Geometrie festival • Ik geloof alles! • Wondercode • De Eonenhypothese • Dossier X: Geniale gek of Prins van de Horror • De Santilli-film • Het mysterie van Boreham Brown • Wat? Ik massamoordenaar? • Buitenaardsen, leugens en religies • Sound impulse

Frontier Magazine jaargang 14 no. 1 - jan / feb 2008

Frontier Magazine jaargang 12 no. 5 - okt / nov 2006

Frontier Magazine jaargang 14 no. 2 - mrt / apr 2008

De Zieke Planeet • Delftse studenten laten vragen over 9/11 onbeantwoord • Back in the USSR • Maria Magdalena en Leonardo da Vinci • Rosslyn Chapel: Graalkapel? • Ontsnapping uit de gevangenisplaneet • De sprekende schedels • Bewustzijn en DNA, deel 2 • Keylontische Wetenschap • Eco Lodge • The Secret: openbaring of herhaling? • Alles ontstaat uit het hart • Patser

Frontier Magazine jaargang 12 no. 6 - dec 2006 / jan 2007

P iet Smolders over buitenaards leven • 2012: Wereldcatastrofe! • De Nederlandse graancirkels van 2006 • Vitaal water • Muziek waar je beter van wordt • Kofferbommen • De Bijbelse plagen van Charles Fort • Het mysterie van de bevroren mammoeten • Kruiswoordpuzzelen met de Thora • De Kraken: tussen mythe en werkelijkheid • Ontsnapping uit de gevangenisplaneet (deel 2) • Gregory R. Smith: een naam te onthouden • Dossier X: Papegaaien die converseren • Keylonische wetenschap: geometrie van mens en kosmos (deel 2)

Frontier Magazine jaargang 13 no. 1 - mrt / apr 2007

De Boodschap van de Engelse Graancirkels in 2006 • Wonen we in een Magnetron? • Waterklankbeelden en kwantummechanica • Planetaire invloeden op de beschaving • Is geschiedenis fictie? • Canadese Minister bevestigt aanwezigheid Buitenaardsen • Dossier X: Springveren Jack • 9/11 - overheidsrapport WTC vals en misleidend • Controlestaat Nederland

Frontier Magazine jaargang 13 no. 2 - mei / jun 2007 (Dit nummer is uitverkocht.)

Frontier Magazine jaargang 13 no. 3 - jul / aug 2007

Wie heeft er baat bij een draadloze samenleving? • Grandma Chandra bundelt krachten met Chief Golden Eagle en Judith Moore • Robbert van den Broeke: Bewustzijn is kwetsbaar • Noord-Korea, Rumsfeld en Bommen • Het vingerlabyrint als gids op de levensweg • Ervaringen met Indiase Avatars • Hoe de Nederlandse overheid een fraude van 4,5 miljard euro geheim houdt. • Nieuws van de stichting Eco Lodge (ic) • Zelfgenezing van kanker • Bizarre hexagonale vorm op Saturnus

Agenda 21 van de Verenigde Naties • Een interview met Karl Hammer Kaatee • Bewustzijnmaker Ratelband roept op tot revolutie. • Het geheim van de Inca • De oplossing van de energiecrisis: SupermagneetStroomConverters • De bitterzoete (bij)smaak van suiker • Vaccinatie - deel 2 – Gevolgen op de lange duur • Eckhart Tolle • Mayasymboliek in het dagelijks leven • Een impressie van het Frontier Symposium 2007 Apollo 17: uitgelicht en ontmaskerd • Peter Toonen: Transformatie der materie • Ervin Laszlo: ‘U en ik zijn vlinders die de wereld kunnen veranderen’ • 2012 Openbaringen van de Vrijmetselarij • Holle ruimtes onder het Gizeh plateau • MMS, geen geheimen (deel 1) • Column: Wat mag de overheid van ons weten? • Het Vaticaan en de terugkeer van Planeet X • Nederlandse graancirkels 2007 • Op weg naar 2012, de laatste afslag?

Frontier Magazine jaargang 14 no. 3 - mei / jun 2008 (Dit nummer is uitverkocht.)

Frontier Magazine jaargang 14 no. 4 - jul / aug 2008

Project Camelot • Melk: niet zo goed voor elk • Codex Alimentarius • Afbraak van het onderwijs • Interview met Willem Middelkoop: Alles over de kredietcrisis • Supermagneetstroomconvertors • Het symbool voor eenheid: gevederde slang • Sitchin’s Twaalfde Planeet (deel 3) • De verborgen agenda van NASA, deel 2 • De (on)mogelijkheden van MMS

Frontier Magazine jaargang 14 no. 5 - sep / okt 2008

Gardasil vs Baarmoederhalskanker • Hemelse boodschapper Maudy Fowler: ‘Hoe meer harten ik bereik, hoe beter’ • De verborgen agenda van NASA, deel 3 • De UFO Hacker • Het mysterie van Gotische Kathedralen • Kristallen Schedels • Rotsvast bewijs voor prehistorisch Poollicht • De Aesculaap en de misleiding van de mensheid • Het geheim van Zionsburg • Barack Obama, de Brzezinski coup • Centre Lothlorien

Frontier Magazine jaargang 14 no. 6 - nov / dec 2008

Kosmologie van de drie werelden • Gardasil vs Baarmoederhalskanker deel 2 • Cayenne peper • Interview met Daan de Wit over de volgende oorlog • Nieuws van de stichting Eco Lodge(ic) • Interview met Paul Harmans over UFO’s • De verborgen agenda van NASA, deel 4 • De opkomst van het vierde rijk • POMPEII een stad in de Middeleeuwen • Roepende in de woestijn • En nu is het genoeg! • Elke Maya Zonnezegel is te ervaren in specifiek gedrag! • Symbool van ons leven • Kunst met een verhaal

Frontier Magazine jaargang 15 no. 1 - jan / feb 2009

(Dit nummer is uitverkocht. Kijk voor het complete nummer online: www.frontiermagazine.nl/fr15_1.html)

32     Frontier 17.4   mei | juni 2011
laatste 5 jaargangen + 3 Frontier Magazine jaargang 15 no. 2 - mrt / apr 2009

Frontier Magazine jaargang 16 no. 4 - jul /aug 2010

Frontier Magazine jaargang 15 no. 3 - mei / juni 2009

Frontier Magazine jaargang 16 no. 5 - sep /okt 2010

Anastasia, Zieneres van de Siberische Taiga (deel 2) • Atlantis herrijst • DNA activering • Over de relativiteit van vorm en inhoud (deel 2) • De helende handen van Eric Pearl • Wat doen we als we niet alleen zijn? • De Chinese I Tjing kalender • De mensheid, een komeet en Noach • En nu is het genoeg! (deel 2) • Crisis als herkansing (deel 2) • De vis is op • Excursie op grens van wetenschap en fantasie

Brandweerman Roswell: het was een vliegende schotel • Ontwaken met Rananda • Magnesiumchloride voor gezondheid & verjonging • Natuurmens Viktoror Schauberger • Kredietcrisis, de nieuwe religie • Mangosteen en Granaatappel • Over de relativiteit van theorie en de vorm van inhoud (deel 3) • De financiële Derde Wereldoorlog • Sitchin’s Twaalfde Planeet (deel 4) • Draadloos Groningen • Is het tijd voor een Obama in het Vaticaan? • Sophia’s ei

Frontier Magazine jaargang 15 no. 4 - jul / aug 2009

D raadloos Groningen (deel 2) • Bilderberg-ingewijde bevestigt dat elite 2/3 van mensheid wil ‘verwijderen’ • Breaking News: Paul Pantone is vrij! • Vrije Energie: Hoe staat het daar nu mee? • Nieuw boek van Lucas Slager: In de ban van het leven • Alles = Energie = Alles • Over de relativiteit van theorie en de vorm van inhoud (deel 4) • De 13 Manen Kalender • Stamcellen en de zilver connectie: een modern genezingswonder • Rawfood, geen one size fits all • Resonantie is de weg terug naar perfectie • De rol van Saturnus in de evoluatine van het heelal • Interview met: homeopathisch arts en waarheidszoeker Tinus Smits

P lant Spirits en hun geneeskracht • Wat straling doet met je bloed • Waarom er goede en slechte dagen zijn • Nederland: wieg van corporatie en Wereldbank • Als de pinautomaten leeg blijven • Het Einde van de tijd? • Graancirkel – ET-interventie? • Codependentie als spiegel voor jezelf • Tesla 144 jaar uitvinder • Ziekte van Lyme • Mysterie monolieten Paaseiland opgelost • De waterende Sfinx • Overlevingstechnieken voor natuurlijke nieuwsgierigheid  ilt u een groeiend bedrijf? Groei dan zelf. • Samen-werken is de enige W weg • De geboorte van een nieuwe mensheid (deel 1) • Het verband tussen het martelaarschap van Jezus, de Tweede Wereldoorlog en de War on Terror • Brandnetel, koning van mijn mostuin! • Zetmeelrijke voeding en ons Genoom • Hoe zult u zich de zomer van 2010 herinneren? • Oogst Nederlandse graancirkels 2010 • Vrije- of nulpuntenergie machines • Zwarte versus witte occultisten in het Duitsland rond WO-II • Cannabis doodt kanker • De pseudowetenschap van de anti-ufologie • De magische wereld van het oude Egypte

Frontier Magazine jaargang 16 no. 6 - nov /dec 2010

Fascinerend debuut van jonge auteur • De pseudowetenschap van de antiufologie • Boodschap van de Elders • Nederlandse graancirkels anders ‘zien’ • UFO charme offensief • Beproeving als inwijding • John Lennons grootste werk moet nog komen • De geboorte van een nieuwe mensheid deel 2 • Zwarte versus witte occultisten in het Duitsland rond WO-II • Duurzame energieopwekking • De Reconnectie onder de microscoop van de wetenschap • Grapefruit Seed Extract • Vermijd Genetisch Gemodificeerd voedsel

Frontier Magazine jaargang 15 no. 5 - sep / okt 2009

Frontier Magazine jaargang 17 no. 1 - jan /feb 2011

Frontier Magazine jaargang 15 no. 6 - nov / dec 2009

Frontier Magazine jaargang 17 no. 2 - feb /mrt 2011

Close Encounters in Brabant • Maya Mysterien ontwaken • De Nederlandsche Bank • De depressie-epidemie • De wederopstanding van het Nazipersoonsbewijs • Patricia Cori • Interview met Henk Trentelman • Asperge tegen kanker • Smudging: de kracht van heilige rook • Zeitgeist en de geinspireerde mens • Vaccineren of niet? • De rol van Saturnus in de evoluatine van het heelal

Pijn aan je knieen? • Akhaldan en de geneeskruiden • Talks about Mind over Matter • Op de Salomonseilanden leven nog steeds reuzen • Vaar, Laura, Vaar • Interview met Henk Trentelman - deel 2 • The Return of the ancestors gathering • De Maya van de eeuwige tijd • Atlantis Orb komt naar Amsterdam • 2012 hype • Oogst Nederlandse graancirkels 2009

Frontier Magazine jaargang 16 no. 1 - jan / feb 2010 (Dit nummer is uitverkocht.)

Frontier Magazine jaargang 16 no. 2 - mrt /apr 2010

A vatar; een boodschap uit de toekomst • De magische kracht van Avalon • Speciale boodschap voor President Obama • Het ware verhaal van de Kever • Illuminati gebruiken Magick tegen ons • Uiterst geheime Amerikaanse UFO onderzoeken • Energieweek op Lothlorien • Cordyceps, een wel heel bijzondere paddestoel met helende kwaliteiten • De Engelse Graancirkels 2009 (deel 2) • Vrede begint bij jezelf! • De verbazingwekkende afbeeldings technieken van Dr. Harry Oldfield • Free Energy wetenschapper sluit contract met Greer’s Orion project • Het wondermiddel DMSO

Frontier Magazine jaargang 16 no. 3 - mei /jun 2010

H et Hart en het Global Coherence Initiative • Plant Spirits en hun geneeskracht • Intriges rond grottenstelsel Gizeh Plateau • Boodschap van de Elders • De Orde der Illuminati • De Tijd vliegt • De Staat van Nederland • Wie bepalen het nieuws in Nederland? • De Power of Music • Het is tijd voor een nieuwe Wereld Tijdperk • Reptielen, psychopaten en oneindig bewustzijn

Grenzeloos actueel • Micha kat – een gedreven man • De WikiLeaks hutspot • Heilige Graancirkels • Een nieuwe ontdekking van een oude kristallen schedel • 2012: ontmaskering • De Boodschap van de Essenen • Hitlers vlucht uit Berlijn • Wereldleiders in de ban van de Ring • Entiteiten, exorcismen en de slimste methodes voor psycho-energetische zelfverdediging (deel 1) • Het effect van straling op de geest • Mediwietolie, het ideale volksmedicijn • Je bent wat je eet Entiteiten, exorcismen en de slimste methodes voor psycho-energetische zelfverdediging (deel 2) • Grenzeloos Actueel • De verovering van de wereld (deel 2) • Minder ademen maakt gezond • Waar de wereld om vraagt: Alertzijn • Graancirkels in een breder perspectief • Stonehenge en Silbury Hill • Wereldcontrole via persoonsnummers • Eenoog in het land van de blinden • Silicium als heilzame wering voor het menselijke lichaam • Internationaal en Multicultureel Vredesfestival • De zon in een ander daglicht

Frontier Magazine jaargang 17 no. 3 - mrt /apr 2011

Handleiding voor 2011 • De rijke man en de arme Lazarus • De digitale Apocalypse • De laatste twintigvoudige versnelling in de Maya-kalender • De omgeving van de Sfinx • De vergeten jaren van Jezus in India en Tibet • Smit geneest volksvijand nummer 1: kou • Parasieten en galstenen in je lijf • Geluiden vanuit de ruimte • Rennes-le-Château in Frankrijk en Glastonbury in Engeland • Het Verzamelpunt

• Prijs per exemplaar € 5,95 • 5 exemplaren € 20,• 10 exemplaren € 35,• Alle 25 beschikbare exemplaren € 60,Verzendkosten € 6,- (ongeacht het aantal) Verkrijgbaar bij: Frontier Bookshop, Leliegracht 42, 1015 DH Amsterdam, Tel: 020-3309151, e-mail: info@fsf.nl

mei | juni 2011   17.4 Frontier     33


advertenties

and more

Leliegracht 42 | 1015 DH Amsterdam | tel: 020-330 91 51 | www.frontierbookshop.nl | Open: ma t/m za 10.30 - 18.00 | zo 12.00 - 18.00

Frontier Bookshop heeft een uitgebreid assortiment boeken (ook tweedehands), tijdschriften, DVD’s, instrumenten, kristallen en ondersteunende producten voor deze tijd. Op het gebied van grensverleggende onderwerpen kunt u informatie vinden over o.a.: alternatieve geneeswijzen, alternatieve gezondheid, New Age, samenzweringen, UFO’s, graancirkels, verloren beschavingen, Tesla en vrije energie.

“14 juli 2012” Volgens velen eindigt de Lange-Telling-Kalender van de Maya’s op 21 december 2012. Anderen houden 28 oktober 2011 aan als de juiste einddatum. 20 legt Op woensdagavond 18 mei 2011 Dr. Johan Oldenkamp op eenvoudige wijze uit waarom 14 juli 2012 de enige juiste einddatum is. Hij verklaart de Mayakalenders op basis van samenspelende energieën en combineert deze met historische feiten. Johan Oldenkamp is psycholoog en auteur van 22 boeken. Na de lezing borrel met gelegenheid om met Johan zelf van gedachten te wisselen. Locatie: Galerie Beelden Bij Beljon te Oud-Beijerland Aanvang 19.30 uur Kosten: € 15,-- per persoon inclusief consumties Informatie en aanmelden: www.beeldenbijbeljon.nl/skyhigh.html of 06 54752559 mei | juni 2011   17.4 Frontier     51


Frontier verkoopt ook:

decalcificerend

Bewaar de uitleg goed, na 30 april zal ook deze waardevolle informatie steeds minder te vinden zijn bij producten of op websites wereldwijd. Dit komt door het geleidelijk invoeren van de Codex Alimentarius. Hierdoor mogen bepaalde producten niet meer ingevoerd of zelfs verkocht worden in bepaalde landen. Lees ook het artikel ‘Is de natuurgeneeskunde in gevaar?’ elders in dit blad. Wilt u de uitgebreide werking van bepaalde producten weten? Google dan op wetenschappelijke onderzoeken, zoals op Google Scholar en sla het op of print het uit voordat deze waardevolle informatie echt weg is.

Fulvinezuur/ Fulvic Acid van het merk Wu Jin San  Wu Jin San wordt ook wel “Black Gold Medicine”, genoemd in China. Fulvinezuur is cruciaal voor het behoud van een goede gezondheid. Humussen en fulvinezuur zijn de bouwstenen van onze aarde. Ze slaan een brug tussen levenloze mineralen en levende organismen. Helaas krijgen we via ons huidige dieet niet voldoende derivaten binnen voor een optimale balans. Om dit tekort aan te vullen kunt u fulvinezuur gebruiken. Fulvinezuur werkt decalcificerend. Lees het artikel van David Wolfe in Frontier Magazine 17.1 voor meer informatie over fulvinezuur en calcificatie. Wat doet fulvinezuur van Wu Jin San: 1. Versterkt het immuunsysteem en vermindert daardoor de kans op griep 2. Verhoogt het energie niveau 3. Versterkt de geest 4. Versterkt de celbalans 5. Versterkt de opname van voedingstoffen. 6. Helpt het lichaam tegen de strijd van verschillende bacteriën en schimmels 7. Verbetert de conditie van de huid Prijs: € 39,95 per liter Code: WUJI

Olive Leaf Extract   is een werkelijke virusremmer, het voorkomt namelijk verspreiding, hechting en binnendringen in de gastcel. Het werd als geneesmiddel voor het eerst in 1854 genoemd in het Pharmaceutical Journal door Daniel Hanbury. Onderzoekers van Upjohn Company in Michigan onderzochten van 1960 tot 1970 het blad en vonden dat het actieve bestanddeel van Oleuropein, ‘calcium elenolaat’ is. Deze stof heeft een sterke hechting aan eiwitten en kan in een korte tijd virussen onwerkzaam maken. Elenolaat is effectief tegen talrijke bacteriën en virussen, zoals: griep, meningitis, EpsteinBarr Virus (EBV), encephalitis, herpes en HIV etc. Meer info leest u in het boek: Olive Leaf Extract: A New/Old Healing Bonanza for Mankind van Privitera, James R., MD Covina. Prijs: € 28.95 Code: OLEX

virusremmer

Fulvinezuur voor dieren van het merk PrimeFulvic  

ontzurend

Bij gewrichtsproblemen voor dieren is er nu Prime Fulvic. Op basis van het bovengenoemde fulvinezuur. Helpt het lichaam te ontzuren en versterkt het immuunsysteem. Humusverbindingen waaronder Fulvine zuur, zijn cruciaal voor al het leven op aarde. Ze zijn onderdeel van een complex web in ons ecosysteem en slaan een bio-chemische verbinding tussen de mineralen en levende organismen. Kort gezegd helpen ze onze cellen vitamines en mineralen te absorberen en onderhouden ze de celbalans in ons lichaam. Humusverbindingen zijn ook natuurlijke lichaamsontgifters, antioxidanten en vangen vrije radicalen uit ons lichaam. Ze worden al 1200 jaar gebruikt in Chinese medicijnen en eindelijk worden ook hier de voordelen erkend door de medische wereld. Prijs: € 32.50 Code: PRFU

mei | juni 2011   17.4 Frontier     47

Voor bestellingen: zie pagina 94 | Fulvinezuur/ Fulvic Acid | Olive Leaf Extract | Fulvinezuur voor dieren

De genoemde producten zijn verkrijgbaar bij Frontier Bookshop aan de Leliegracht 42 te Amsterdam. U kunt ook mailen: info@fsf.nl of bellen 020-3309151 om uw bestelling door te geven. U kunt tevens gebruik maken van het bestelformulier achterin dit tijdschrift. Heeft u vragen over specifieke producten? Mail dan naar lisette@fsf.nl. Wilt u meer lezen over onze ‘grenzeloos gezond’ producten? Zie dan de middenpagina’s in onze vorige edities: Frontier Magazine 16.6, 17.1, 17.2 en 17.3.


Marine Phytoplankton | Blackseed olie en zeep | Chia zaden | Medicinale paddestoel Maitake | Voor bestellingen: zie pagina 94

Frontier verkoopt ook:

voedzaam

Medicinale paddestoel Maitake Maitake (Grifola frondosa), ook ‘eikhaas’ genoemd, is een uiterst voedzame paddestoel en van nature rijk aan wateroplosbare vezels, mineralen (zink, koper, kalium), vitamine D, B1, B2, B3, fosfolipiden (zijn bestanddelen voor elk celomhulsel) en tal van aminozuren. De Maitake paddestoel wordt vooral geprezen om zijn unieke bèta-1,3-glucanen en bèta-1,6-glucanen. Beide bèta-glucanen stimuleren het afweersysteem en bezitten krachtige antioxidatieve eigenschappen. Hoewel de molecuulstructuur van deze glucanen op die van suikers lijkt, wordt het niet als energiebron gebruikt. Tevens vermindert het de bijeffecten van chemotherapie, zoal haarverlies, pijn en misselijkheid, het verlicht ook de pijn bij terminale kanker. Prijs: € 27.90 Code: MAIT

Chia zaden Chia zaden zijn een uitstekend bron van eiwit, omega-3/6/9 vetzuren, essentiële aminozuren, antioxidanten en vezels. Chia behoort, evenals weegbree en lijnzaad, tot de slijmproducerende zaden. Chia is rijk aan mucopolysacchariden en is een uitstekende bron van oplosbare en onoplosbare voedingsvezels. De oplosbare mucopolysacchariden vormen in contact met water een slijmachtige kleurloze massa aan de oppervlakte van de zaadjes. Deze slijmstoffen hebben een gunstige invloed op het verteringsstelsel. Ze hebben een sterk waterbindend vermogen waardoor ze de kwaliteit en vastheid van de uitwerpselen verbeteren. Ze vormen ook een slijmlaag op de darm waardoor ziekteverwekkende bacteriën minder schade kunnen veroorzaken en het herstel van het darmvlies bevorderd wordt. De kleine, voornamelijk grijze zaadjes kunnen gemengd worden met water of vers sap of strooi het over je ontbijt. De nootachtige smaak is heerlijk. De zaden zijn glutenvrij en komen niet van oogsten die genetisch gemanipuleerd (GM) zijn. Prijs: € 6,90 Code: CHIASBlackseed olie en zeep

Een fles Blackseed olie werd in de tombe van Toetankhamon gevonden. In het Oude Testament (Isaiah 28:25-27) is Blackseed voor het eerst beschreven als Narduszaad. Narduszaad/ Blackseed is een eenjarig kruid (tot 0,4m) dat in de winter wordt geplant, in het voorjaar bloeit en in de vroege zomer wordt geoogst voor zijn zwarte zaden. Blackseed stond in Egypte symbool voor rijkdom en voorspoed. Hippocrates noemde het kruid Melanthion en gebruikte het voor huiduitslag en wondjes. Blackseedolie is belangrijk in de Arabische en Indiase volksgeneeskunde en van oudsher gebruikt voor maag, darmen, spasme, astma, hoofdpijn en parasieten. De zaden worden koudgeperst en meer dan 80% van de olie is onverzadigd (omega 3, 6 en 9). Black seed bevat meer dan 100 componenten die in perfecte synergie de balans herstellen. Het zaad geeft tot 40% olie en is een essentiële olie die rijk is aan thymoquinine, p-cymeen en thymol. Zaden bevatten a-hederin (triterpene saponin) en nigellone (polythymoquinine), samen met triglycosiden quercetin en kamferol, nigelline. Black Seed bevat calcium, ijzer, natrium, fosfor, zink en koper, vitamine B1, B2, B3, B6, B11. Bewijs van hypoglycemische, antioxidant, leverbeschermende, pijnstillende, antitrombose, antispasme, bronchiverwijdende en antibacteriële effecten is de laatste jaren gepubliceerd. Gebruik en dosering van deze olie wordt individueel bepaald. Black seed wordt gezien als een adaptogeen. Niet gebruiken tijdens zwangerschap en lactatie. Prijs: € 17,50 code: BLSOI, zeep: € 4,95 code: BLSO

Marine Phytoplankton UMAC (Unique Marine Algae Concentrate) –Core gebruikt 3CMP als de basis voor het product Marine fytoplankton. Alpha 3 CMP™ is een nutriëntrijke mix van marine fytoplankton wat is geoogst uit het noord westen van de Stille oceaan. Het staat geclassificeerd als bruine algen en is een mix van verschillende soorten fytoplankton. Umac Core is een ‘wholefood’ vol vitamines, nutriënten, mineralen, en aminozuren, dat betekent dat ons lichaam het als volwaardige voeding ziet en elk deeltje ervan kan gebruiken als voeding. Doordat fytoplankton zich op de bovenste laag van de oceaan bevindt, zit het vol met fotonen die ons lichaam vullen met ‘licht’energie en met elkaar communiceren. Helpt bij celvernieuwing en detoxificatie. Prijs: € 40,95 Code: PHYTO

48     Frontier 17.4   mei | juni 2011

vezels

meer dan 100 componeneten

wholefood


gezonde darmen

Frontier verkoopt ook:

Inca bessen 

goede bron

Ook wel gooseberry of golden berries genoemd. Inca bessen worden beschouwd als een goede bron van vitamine P (bioflavonoïden) en zijn rijk aan pectine. Inca bessen zijn een goede bron van bioflavonoïden, die anti-inflammatoire, anti-oxidante en antivirale eigenschappen bezitten. Ze hebben een hoog gehalte van fosfor, vitamine A, C, B1, B2, B6 en B12. Ze hebben een extreem hoog gehalte eiwit (16%) voor een vrucht. Eet Inca bessen direct uit de zak, of gebruik ze in smoothies of desserts. Ze hebben geen koeling nodig. Prijs: € 10.50 Code: INBE

5-HTP 

voorloper

sleutelrol

5-HTP, of voluit 5-hydroxytryptofaan, is de voorloper van de belangrijke neurotransmitter serotonine, die verschillende vitale processen in het lichaam reguleert zoals: diepe slaap, emotionele stabiliteit en pijngevoeligheid. Een gebrek aan deze neurotransmitter speelt een rol bij de volgende klachten: depressies, slapeloosheid, angsten, migraine, en overmatige eetlust. Bij stressvolle omstandigheden of wanneer onze gemoedstoestand niet in balans is, grijpen we instinctief naar ijs, chocola of andere zoetigheden. Dit doen we om meer van het aminozuur L-tryptofaan op te nemen en zo ons serotonine level te verhogen. Helaas kun je eten wat je wilt, je zal hele grote hoeveelheden van deze “luxe goederen” (inclusief hun suikers en calorieën) nodig hebben om iets te merken van een verhoogd serotonine niveau. Het is geen geneesmiddel maar een voedingssupplement, en moet gebruikt worden als aanvulling op een gebalanceerde levenswijze en nooit om zelf te “dokteren”. Heb je serieuze klachten van depressiviteit, overgewicht of slapeloosheid raadpleeg dan altijd je arts! Gebruik ook een vitamine B6 of een vitamine B-complex, en magnesium of mineralen complex, voor een goede omzetting van aminozuren (zoals L-tryptofaan), dit heeft het lichaam als toevoeging nodig. Prijzen: 5-http 100mg, € 16,95, code: 5HTP | L-Tryptophaan 500mg, € 20.95, code: LTR | Vitamine B complex, € 18.95 Code: VIBC | Magnesium, € 18.95 Code: MCAP100

Vitamine B12  Vitamine B12 is een in water oplosbare vitamine die een sleutelrol speelt bij verschillende belangrijke processen in ons lichaam. B12 is noodzakelijk voor een normale spijsvertering en opname van voedingsstoffen, voor een goed koolhydraat- en vetmetabolisme en voor de synthese van nieuwe eiwitten. B12 heeft een functie bij de voortplanting en de ontwikkeling van kinderen en kan een rol spelen in slaap- en eetstoornissen en verstoring van mentale functies, immuniteit of de emotionele balans. Bij een lage inname van B12 wordt er minder van uitgescheiden en wordt de absorptie ervan verhoogd. Hierdoor kan een tekort aan B12 soms voor 20 tot 30 jaar uitgesteld worden. Hierdoor kan het bij veganisten die geen supplementen nemen verschillende jaren duren voordat ze symptomen van een B12-tekort ontwikkelen. Personen met psychische stoornissen, eet- of slaapproblemen, alcoholici en ouderen lopen kans op een B12-tekort. Omdat B12 een rol speelt in veel enzymatische processen in ons lichaam is het moeilijk om alle mogelijke symptomen van lage B12 -waarden te noemen. Enkele voorbeelden zijn: uitzonderlijke vermoeidheid, verteringsproblemen, verminderde eetlust en misselijkheid. B12 functioneert in heel nauwe samenwerking met foliumzuur en het gebrek aan één van beide voedingsstoffen kan een aantal dezelfde symptomen veroorzaken. Een grote hoeveelheid foliumzuur in de voeding kan de symptomen van een B12 tekort verbergen. Prijs: € 9,90 Code: B12CLC mei | juni 2011   17.4 Frontier     49

Voor bestellingen: zie pagina 94 | Probiotica en enzymen voor goed werkende darmen | Inca bessen | 5-HTP | Vitamine B12

Probiotica en enzymen voor goed werkende darmen   Ons immuunsysteem is sterk afhankelijk van de gezondheid van onze darmen. Probiotica zijn goede bacteriën, die je darmflora versterken. Wanneer de goede bacteriën in de meerderheid zijn, heb je adequate bescherming tegen infecties. Winnen slechte bacteriën, dan is je lichaam niet of nauwelijks meer in staat om te vechten tegen ziektes. Wanneer je onlangs een antibiotica kuur hebt moeten innemen, is het zeker raadzaam om een kuur met probiotica te slikken om het verstoorde evenwicht in je darmen te herstellen. Wanneer je merkt dat je niet gezond bent en telkens last houdt van terugkerende infecties (blaasontsteking, verkoudheid, kaakholteontsteking, bronchitis, keelpijn enz.) is het zeker raadzaam om een supplement met probiotica aan te schaffen. Enzymen: Alle enzymen zijn proteïnen, en zijn samengesteld uit lange ketens van aminozuren. Enzymen zorgen dat de vertering sneller verloopt en kunnen alleen worden gevormd uit levend materiaal. Wanneer onze voeding niet voldoende enzymen bevat, door het te koken en bewerken, worden de metabolische enzymen weggehaald van hun gewone werkzaamheden en ingezet om het voedsel te verteren. Het risico is dus te weinig enzymen op de juiste plek. Een te laag enzymen gehalte zorgt voor onverteerd voedsel in de bloedbaan. De witte bloedcellen worden weggehaald van hun verdedigingswerk en ingezet tegen deze onverteerde stoffen. Dit geeft weer een drastische verlaging van ons immuunsysteem en een aanzet voor verlaging van de weerstand. Als je onvoldoende verse rauwe voeding gebruikt, heb je een extra enzymen preparaat nodig. Prijzen: Probiotica vanaf € 16,95 Code: PROS | Enzymen met grote dosis, € 23,- Code: DIEE | Probiotica met enzymen, € 19,95 Code: ENZL


Frontier verkoopt ook:

Medicinale paddestoelen mix van Fauna Mana | Adya Clarity water | 100% Noni sap | Voor bestellingen: zie pagina 94100% Noni sap

In Thailand wordt al eeuwen Noni gebruikt om ziektes te voorkomen. In de afgelopen jaren is er ook in het westen veel onderzoek gedaan naar de medicinale toepassingen van Noni. Noni sap heeft bewezen erg nuttig te zijn omdat het boordevol vitamines (C, A, B1, B2, B3 en B12), proxeronine en anti-oxidanten zit. Proxeronine is een bestandsdeel van melatonine en helpt bij het herstellen van beschadigde cellen, stimuleert een effectievere werking van witte bloedlichaampjes en heeft een heilzame werking bij allergische en astmatische klachten. De smaak is even wennen maar goed te verwerken in een smoothie of groentesap. Uit een onderzoek van Dr. R. Heinicke is gebleken dat de stof proxeronine direct door de ingewanden wordt omgezet in xeronine wat direct wordt opgenomen in het lichaam. Xeronine is een onmisbare stof die de chemische reactie in cellen verbetert, zelfs giftige stoffen elimineert, onze hormoonhuishouding en klierwerking verbetert en pijn verlichtend werkt. Prijzen: Noni 100% € 26,50 Code: NONI | Noni sap met 10% honing, € 23,95 Code: NONH

heilzaam

Adya Clarity water (voor puur & helder water)

zuivert

Hoe schoon is ons water? Je drinkt het misschien zo uit de kraan, maakt er koffie, thee of limonade van en kookt er in. Je gaat er vanuit dat het water dat je uit de kraan haalt goed voor je is. Uit onderzoeken is echter gebleken dat dat eigenlijk helemaal niet zo is. Het water filteren of zuiveren is geen overbodige luxe. Zuiver en schoon water, dat smaakt beter, lest je dorst beter, geeft meer energie, helpt je weerstand op te bouwen en reinigt jouw lichaam. Wij mensen bestaan voor circa 80% uit water. Dus werkelijk schoon, bacterievrij, zuurstof houdend en mineraalrijk water drinken is belangrijk voor ons. Adya Clarity is makkelijk en economisch in het gebruik en maakt het water schoon. Met 10 druppels maak je 1 liter water bacterievrij en vol zuurstof, zodat jouw cellen een boost krijgen en je meer energie ervaart. Tevens kun je Adya clarity shots nemen om ook je lichaam intern aan te pakken. Je krijgt er een druppelaar bij om de juiste dosis af te meten. Google Adya Clarity voor diepgaande informatie. Prijzen: 100 ml € 25,- Code: ADCL1 | 250 ml voor € 45,- Code: ADCL2

Medicinale paddestoelen mix van Fauna Mana Een supplement dat het immuunsysteem versterkt en rijk is aan anti-oxidanten. Fauna Mana bevat humussen, fulvinezuur, 8 belangrijke medicinale paddestoelen, ashwagandha en groene thee. Dit losse poeder is te gebruiken als voedingssupplement in thee, muesli of vruchtensap. Humussen zijn sterke anti-oxidanten die de vrije radicalen uit ons lichaam vangen, hierdoor wordt de celbalans hersteld. Wanneer vrije radicalen in ons lichaam verblijven, kunnen cellen ongecontroleerd gaan woekeren. Fulvinezuur normaliseert de celgroei en herstelt de celbalans. In onze dagelijks milieu en voeding worden we blootgesteld aan zware metalen en chemicaliën. Humussen zijn de enige stoffen die complexe radioactieve stoffen kunnen transformeren naar ongevaarlijke stoffen om ze zo uit onze voedselketen te houden en aantasting van de menselijke cellen te voorkomen. Fauna Mana helpt het lichaam goede voedingsstoffen op te nemen en zo zware metalen en vrije radicalen uit het lichaam te vangen. De losse componenten van Fauna Mana (zoals maitake, cordyceps, reishi, fulvinezuur enz.) zijn op zich zelf staand al krachtige elementen. Tezamen versterken ze elkaar en werken ze als een krachtig voedingssupplement en anti-oxidant. Prijs: € 34,95 Code: FAUN

Tevens verkrijgbaar: In ons assortiment hebben we verschillende adaptogenen en organic / raw superfoods: Purple Corn | Gojiberries | Maca | MSM poeder | Chlorella | Spirulina | Kelp | Chia zaden | Mulberries | Wheatgrass | Cacao beans, poeder, nibs & rauwe boter | Kokosolie | Apricot Kernels | Fo Ti poeder | Agave nectar | Gula Java | Yacon Syrup | Mesquite Poeder | Lucuma Poeder | Carobe poeder | Ierse Moss | Camu Camu berrie Poeder | Acai poeder | Bijenpollen | geschilde hennepzaden | Hennep olie & hennep proteïne poeder | Schisandra bessen & poeder | Catuaba | Psyllium husk Naast onze collectie superfoods verkopen we ook: Reishi | Cordyceps | Chaga | Colloidaal zilver & zeep, lotion en zonnebrand SPF 20 | MMS | Pro-biotica | Vitamine D3 | Enzymen | Dode zee zout | Keltisch zeezout | Stemenhance | natuurlijke creme’s van Yerba Vita | Aloeride | Silicium | Duo kruidenelixer | Vitamine B complex van New Chapter | Healthforce producten | Pure planet producten| Nanopod | Wormwood 50     Frontier 17.4   mei | juni 2011

versterkt

complex | Grapefruit seed extract | Aloë dent tandpasta | Zeoliet | Samento | Banderol |Cumanda | Magnesium Chloride | Noni sap | Black Krachai | Pearlcium | Pinhole Readers | Moldaviet stenen | Kristallen schedels | Adya Clarity water | Coca thee | Cayenne peper en nog veel meer! N.B: Volgens Europese wetgeving mogen in informatie over voedingssupplementen geen specifieke ziekten worden genoemd, waarvoor de middelen een genezende werking zouden hebben. Deze productenbeschrijvingen hebben geen intentie om een diagnose te stellen, te behandelen of wat voor ziekte dan ook wonderbaarlijk te genezen. We richten ons op preventie, voorkomen is namelijk ten allen tijden beter dan genezen. Raadpleeg bij ernstige aandoeningen altijd eerst uw arts of therapeut. Prijzen zijn vermeld in euro’s en kunnen in de loop van het jaar aangepast worden. Frontier Magazine 2011


Tijdschriften FrontierPublishing

DVD

literatuur Sungazing Zonnestaren

Ron van Dijen In Sungazing oftewel ‘zonnestaren’ komt Ron van Dijen met een opzienbarende herontdekking van een oeroude genezingsmethode. Sungazing helpt om vele ziekteprocessen te keren, leidt tot persoonlijke ontwikkeling en tot groei van het bewustzijn. De methode biedt een hogere mate van welzijn en tevens oplossingen op economisch en sociaal vlak. Sungazing zou wel eens de snelste en goedkoopste weg kunnen zijn naar gezondheid, innerlijke vrede en geluk! 150 pagina’s | paperback | Uitg. Free Musketeers | € 15,95

Code : AMOR

Godenkind

Nieuw

Olette Luitwieler Daan is anders dan andere jongens. Al jaren zwijgt hij en dit drijft zijn moeder tot wanhoop. Wat is er toch met haar kind aan de hand? Is hij doofstom geworden, autistisch, gek? Artsen en hulpverleners proberen hem te diagnosticeren en tot praten aan te zetten. Daan ervaart deze goedbedoelde bemoeienissen als zeer beklemmend en trekt zich terug in zijn eigen wereld. Als hij bij een psychiater komt die hem niet wil normaliseren maar hem ‘ziet’ en serieus neemt, opent hij zich langzaam en komen zijn bijzondere kwaliteiten naar buiten. Zijn zwakte wordt zijn kracht. ‘Godenkind’ werpt nieuw licht op hooggevoeligheid, hoogbegaafdheid, en nieuwetijdskinderen! 190 pagina’s | paperback | Uitg. Ten Have | ISBN: 9789025961091 | € 16,90 |

Code: GODE

Zie ook bestelformulier pagina 94

Leven vanuit je Akasha

Een workshop in boekvorm Thorsten Weiss Het geheim waarin Thorsten Weiss je wil inwijden is de Akashakroniek. De Akasha is een deel van je DNA – ze hoort dus bij je en is in je. Al je talenten en capaciteiten, alles wat je wilt zijn – bijvoorbeeld een leuke vader of schrijver, of vitaler en gezonder – vind je in je persoonlijke Akasha. Het zit er allemaal in, ook de talenten van kunstenaars en sporters, of het overtuigende optreden van mensen die met concentratie en discipline iets bereiken. Alleen jijzelf bepaalt wie jij bent. Door deze instelling geef je gevolg aan liefde en vreugde en zodoende aan het hogere doel van je bestaan. 144 Pagina’s | Paperback | uitg. Akasha | ISBN 9789460150432 | € 16.50

Code : LEVA

Diamant Licht Bewustzijn

De volgende stap in de menselijke evolutie Iris Barkhuysen Dit boek brengt een hele verfrissende blik op het bereiken van de realiteit voorbij de dualiteit naar de drie-eenheid van onze diepere essentie. De Diamant geometrie van het licht activeert je volledige DNA en versneld het pad naar verlichting. Het biedt specifieke oefeningen die je helpen om de gereedschappen te gebruiken om nieuw Licht in het bewustzijn van je leven te blazen. De vrouwelijke Merkaba is een belangrijk component naar het Diamant Licht. Het is een boodschap voor iedereen en specifiek heel interessant voor die mensen die klaar zijn om de volgende stap in hun eigen persoonlijke evolutie. Het openen van je bewustzijn is de sleutel. 256 pagina’s | Paperback | uitg. Solarus | ISBN 9789078947622 | € 16,95

Code : DLBE

Frontier 17.4   mei | juni 2011     85


BOEKEN | DVD’s

Ethiek, schoonheid en eonen

De evolutie als ethisch kompas voor een verwarde wereld Gerrit Teule Onze beschaving kent een aantal problemen. Er dreigt een tekort aan grondstoffen en drinkwater. Een miljard mensen heeft honger en de wereldbevolking groeit exponentieel. Deze problemen zijn in wezen ethische problemen, want het gaat om vragen over eerlijke verdeling en rechtvaardige wereldplanning. Is ethiek een achterhaald woord? Waar vinden we mondiale ethische richtlijnen? In religieuze boeken van openbaring, waarin steeds minder mensen geloven? Of in het materialistische survival of the fittest? 220 pagina’s | Paperback | uitg. AnkhHermes | ISBN 9789020204247 | € 19,90

Code : ESCE

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

Hallo Zon!

Yogaboek voor kids Femmy Brug Yoga bestaat al heel lang. Het komt oorspronkelijk uit India. De yogi’s uit het oude India keken heel goed naar de natuur. Zo leerden ze over de wilde dieren, kleine insecten, over de zon, de maan en over mensen. Daar zijn alle yogahoudingen vandaan gekomen. Yoga is heel populair en wordt over de hele wereld beoefend. Iedereen kan het, het gaat erom dat je je best doet. In dit boek staan een heleboel yogahoudingen en andere yogaoefeningen beschreven. Je kunt zien en lezen waarom een oefening goed voor je is. Je leert je te ontspannen en te concentreren, en je wordt sterker en leniger. Yoga helpt je om gezond in de wereld te staan. Met dit boek kun je zelf aan de slag! 140 Pagina’s | Hardcover | uitg. AnkhHermes | ISBN 9789020204698| € 19,90

Code : HAZO

Genees Jezelf

Bewust-zijn door ademhaling Jack Angelo In ‘Genees jezelf’ laat Jack Angelo zien hoe belangrijk het is dat je leert je eigen gezondheid in de gaten te houden en jezelf te genezen. Hij geeft aan hoe je je spiritueel welzijn kunt vergroten. Door te werken aan je ademhaling en je er bewust van te worden, groeit de innerlijke tevredenheid en verandert je houding naar anderen. Angelo legt uit dat genezing en therapie beginnen bij de ademhaling, aangezien dit de levenskracht met zich meedraagt. ‘Genees jezelf’ bestaat uit vele makkelijke oefeningen, meditaties, affirmaties en visualisaties. De oefeningen zorgen voor ontspanning, geven je meer energie en rust in je leven. 224 Pagina’s | Paperback | uitg. AnkhHermes | ISBN 9789020204506 | € 21,90

Code : GENJ

Paarden genezen

Energietherapie voor je paard Margrit Coates De auteur is een vooraanstaand genezer van dieren en staat bekend om haar empathie met paarden en haar vermogen ze van ziektes te verlossen. Ze laat zien hoe je de kunst van handoplegging kunt leren om zo zelf je paard te genezen en de gezondheid van het dier te verbeteren. Het boek bevat sprekende en waargebeurde verhalen en ervaringen uit de praktijk over paarden die geholpen zijn door handoplegging. Energietherapie helpt je paard, of het nu ziek, angstig of getraumatiseerd is of gedragsproblemen heeft. In dit boek vind je tips over hoe je het welzijn en het gedrag van je paard kunt bijsturen en krijg je adviezen over wanneer, waar en hoe je met handoplegging werkt. 176 pagina’s | Paperback | uitg. AnkhHermes | ISBN 9789020204476| € 17,90

Code : PAGE

Zie ook bestelformulier pagina 94

Chronisch moe?

Een praktische gids bij CVS en ME Sue Pemberton & Cath. Berry Iemand die het ‘chronische vermoeidheidssyndroom’ (CVS) of ‘myalgische encefalomyelitis’ (ME) heeft, ervaart een abnormale vermoeidheid die niet verdwijnt door slaap. Andere symptomen zijn onder andere spierpijn, hoofdpijn, en concentratieverlies. ME-patiënten hebben last van schommelende energieniveaus en voelen zich vaak gevangen in een neerwaartse spiraal. Dit boek zal je helpen om je gezondheid terug te krijgen. Het unieke aan dit boek is dat de specifieke oorzaak van CVS/ ME, de symptomen die bij deze ziekte horen en de controverse die rond deze ziekte bestaat, niet aan de orde komen. Het is puur een methode die je helpt je gezondheid en energieverbruik te verbeteren en vast te houden. 288 pagina’s | paperback| uitg. AnkhHermes| ISBN 9789020204636 | € 24,90

Code : CHROM

Doelgerichte evolutie

Verklaard vanuit de quantumtheorie en Maya-kosmologie Carl Johan Calleman Calleman beschrijft een revolutionair en volledig ontwikkeld alternatief voor Darwins’ evolutietheorie en maakt hierbij gebruik van recente vondsten binnen de kosmologie en zijn diepgaande kennis van de Mayakalender. Hij verbindt de recent ontdekte ‘centrale as’ van het universum met de levensboom van de Maya’s. Calleman’s onderzoek laat zien dat het leven niet toevallig op Aarde ontstond, maar dat onze planeet daar speciaal voor was bestemd. Het geeft een nieuwe verklaring voor het ontstaan en de evolutie van het leven en de ontwikkeling van bewustzijn. Calleman laat zien dat het doelgerichte universum werkelijkheid is en legt uit dat niet alleen DNA maar ook hele organismen opgenomen zijn in de blauwdruk van de levensboom. 296 pagina’s | paperback | uitg. AnkhHermes | ISBN 9789020203752 | € 29,90

Code : DOEL 86     Frontier 17.4   mei | juni 2011

Hoe wordt ik een medium?

Contact met gidsen, wat is het en hoe moet je het doen? Lita de Alberdi De auteur heeft honderden mensen geholpen contact te leggen met hun persoonlijke gidsen. In dit toegankelijke en praktische boek legt ze uit hoe het voor iedereen mogelijk is contact te maken en te communiceren met hun gids. ‘Hoe word ik een medium?’ staat vol met eenvoudig te volgen meditaties en oefeningen gebaseerd op haar succesvolle cursussen. Ze biedt hulp bij het verruimen van het bewustzijn en het werken met gidsen en engelen, het effectief gebruiken van psychische bescherming, het communiceren met gidsen om hulp te krijgen op gezondheids-gebied, het leggen van contact voor anderen en het realiseren van meer zelfvertrouwen. 160 pagina’s | paperback | uitg. Kosmos-ZK | ISBN 9789021547442 | € 17,95

Code : HOEW

Ontwerp je eigen visionboard

De weg van wens naar werkelijkheid Joyce Schwarz Het visionboard is een van de krachtigste hulpmiddelen om te bereiken wat je wilt: verzamel foto’s, teksten en alles wat maar te maken heeft met je dromen en verlangens op een visionboard. Zorg ervoor dat je hier elke dag weer mee in contact komt en de Wet van Aantrekking doet de rest. Ontwerp je eigen visionboard is niet alleen het eerste boek dat precies uitlegt hoe visionboards werken, maar geeft bovendien ook alle instructies om er zelf mee aan de slag te gaan en bevat prachtige afbeeldingen van visionboards van anderen ter inspiratie. Visualiseer wat je wilt bereiken, en je bent al halverwege! 240 pagina’s | paperback | uitg. Kosmos-ZK | ISBN 9789021546346 | € 22,50

Code : ONVS


DVD’s | BOEKEN

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

Het hart van de ziel

Word je bewust van je emoties Gary Zukav en Linda Francis Emoties leren ervaren is zo ongeveer de moeilijkste opgave die er is. Zo weten veel mensen niet dat ze kwaad zijn of verdrietig. Zolang de dagelijkse routine niet wordt verstoord en overlevingsstrategiën nog werken, dragen ze de emoties onbewust met zich mee. Maar alleen als je je bewust wordt van wat je voelt, sta je in verbinding met je ziel. Alleen maar nadenken over je emoties brengt je niet tot emotioneel bewustzijn. De bijzondere waarde van dit boek zit hem in de geboden oefeningen. 272 pagina’s | paperback | uitg. Kosmos-ZK | ISBN 9789021549200 | € 18,95

Code : HHVZ

Ademhalingstechnieken

Eenvoudige ademhalingstechnieken voor zelfgenezing, ontspanning en meer levensenergie Markus Schirner Een lange adem is de weg naar succes. De auteur beschrijft in dit boek een groot aantal ademhalingstechnieken die eenvoudig aan te leren en voor iedereen uitvoerbaar zijn. In de inleiding wordt uitgelegd waarom de ademhaling zo belangrijk voor ons welzijn is: de juiste ademhaling is de bron van onze levenskracht. Het oefenen van bepaalde ademhalingstechnieken kan ons zelfvertrouwen versterken, ons concentratievermogen verbeteren of onze levenskracht stimuleren. De oefeningen zijn verdeeld in drie delen. 112 pagina’s | paperback | uitg. Panta Rhei | ISBN 9789088400605 | € 12,50

De numerologie van het pentagram

Werkboek numerologie Jeannette van der Heijden en Anouk van Zoest Het pentagram is een eeuwenoud symbool dat in veel beschavingen werd gebruikt. Rond het pentagram kunnen de getallen van de geboortedatum worden ingevuld. Dit boek vertelt stap voor stap hoe dat in zijn werk gaat. Je krijgt inzicht in je talenten, je relaties, je werk, je manier van reageren in bepaalde situaties en je zwakke plekken en blokkades. Extra informatie wordt verworven uit de naam, die in getallen kan worden omgezet. 160 pagina’s | paperback | uitg. Akasha | ISBN 9789460150463 | € 17,50

Code : DNVP

Code : ADHT

Opstellen met kaarten

Belastende thema’s op gebied van familie, werk of gezondheid bewust worden en oplossen Stefanie Menzel Het opstellen van problematische situaties – bijvoorbeeld in de familie, op het werk of in de gezondheid – wordt steeds vaker toegepast. Dit boek biedt een unieke en eenvoudige toegang om voor jezelf deze opstellingen te doen. De bijgeleverde kaarten vertegenwoordigen de betreffende personen of emoties. Je maakt met de kaarten een opstelling. Door de ligging van de kaarten en door deze te veranderen, word je je bewust van oude, belastende thema’s en kunnen ze worden opgelost. Met deze vorm van opstellen krijg je gemakkelijk zicht op de structuren en blokkades in je energieveld. 96 pagina’s | paperback | uitg. Akasha | ISBN 9789460150401 | € 19,90

Code : OPMK

Zie ook bestelformulier pagina 94

Rouwkost

Een inspirerend rouwkadoboek Lisette Beentjes en Josefien Niesten Hoe ga je om met het verlies van iemand van wie je veel houdt? Werkt de pijn zo verlammend dat je niet meer verder kunt? Maakt het je op den duur sterker of helemaal niet? Het verdriet om verlies stop je niet weg, maar je kunt er wel zo mee leren omgaan dat je leven nieuwe betekenis krijgt. In dit boek staan verhalen van veerkrachtige mensen die verlies hebben meegemaakt, als vader, moeder, broer, zus, zoon, dochter of partner. Soms kan kracht worden geput uit ervaringen van mensen die hun leven op een andere manier weer inhoud hebben kunnen geven – ondanks de rouw of misschien zelfs dankzij de rouw. 144 pagina’s | Hardcover | uitg. Akasha | ISBN 9789460150456 | € 18,50

Code : ROKO

Keltische mandala’s kleuren

Keltisch kleurboek Jeannette van der Velden In de mandala’s in dit kleurboek zijn symbolen verwerkt uit de geschiedenis en de mythen van de Kelten. In de Keltische wereld was mythe en magie een onderdeel van het dagelijkse leven. Een leven zonder geesten, goden, elfen, bomen en godinnen bestond voor de Kelten niet. Door het kleuren en het kijken naar deze mandala’s kun je de betekenis van de magische symboliek ervaren. Het kleuren van mandala’s is een rustgevende en inspirerende bezigheid. 96 pagina’s | paperback | uitg. Akasha | ISBN 9789460150395 | € 15,90

Code : KEMK

Superwise Me

Law of the Heart Len Branson, dir. “Superwise ME!” is het verslag van een bijzondere reis van Nederland en Belgie naar La Cartuja, een oud klooster hoog in de bergen van Andalusie in Spanje. Len Branson, 9 wijzen en 9 getuigen buigen zich tijdens de 9-daagse trip over 9 Levensvragen die een kick- en/ of doorstart zijn voor zelfontwikkeling en persoonlijke groei. De antwoorden en bijdragen van vele bekende Nederlanders die met spiritualiteit en zelfontwikkeling bezig zijn laten zien dat geluk binnen ieders bereik komt als je, je innerlijke (eigen)wijsheid activeert en laat spreken. 110 minuten | DVD | Homescreen | ISBN 8717249479178 | € 19,90

Code : SUME

10WYS

De wijsheidsrevolutie G. Couwenbergh, L. Kreischer Ons leven is een mysterieuze ervaring. De wereld is een snel veranderende, geweldige, maar soms ook pijnlijke plek. Hoe gaan we hiermee om? Wat maakt liefde zo lastig? Hoe kunnen we mindblowing sex hebben en tegelijkertijd de wereld redden? Hoe gaan we om met ziekte, ouderdom en dood? Hoe kunnen we makkelijker keuzes maken? Wat is geluk en hoe houden we onze creatieve vlam brandend? Veel huidige twintigers en begin-dertigers (ook wel ‘generatie Y’ genoemd) kampen met verwarring: verwarring over wat hen gelukkig maakt, verwarring over wat waar is. De auteurs laten zien dat de enige manier om deze verwarring te lijf te gaan ligt in het trainen van onze wijsheidsspieren. 240 pagina’s | paperback | uitg. Lezerspoort| ISBN 9789069639192 | € 19,90

Code : 10WYS

Frontier 17.4   mei | juni 2011     87


BOEKEN | DVD’s

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

De wijsheid van emoties

Intieme relaties

Code : DEWI

Code: IREL

Taoïstische levenslessen Mantak Chia, Dena Saxer Twee ervaren taoïstische leraren presenteren hier een krachtig programma voor zelfgenezing; daardoor kun je pijnlijke emoties ombuigen naar vriendelijkheid, moed, vreugde en vreedzaamheid. Het boek gaat uit van drie heldere principes met bijbehorende oefeningen van elk 10 tot 20 minuten. De eerste twee principes, de Zes Helende Klanken en de Innerlijke Glimlach, worden al meer dan 2000 jaar in China toegepast. Het derde principe, het Loslaten van een Emotie, is een moderne toepassing van de eerste twee. Alle drie de vormen zijn gebaseerd op chi kung, de eeuwenoude Chinese leer die de levenskracht intensiveert. 240 pagina’s | paperback | Uitg.AltamiraBecht | ISBN 9789069639406| € 16,90

Ontdek de spirituele dimensie van seksualiteit David Deida – waarom verzetten zoveel mannen zich tegen het huwelijk, ook al hebben ze een bevredigende liefdesrelatie? – waarom is vrouwelijke energie buitengewoon aantrekkelijk en wordt ze niettemin gewantrouwd door mannen én vrouwen? – waarom is voor een man zijn ‘missie’ vaak belangrijker dan een intieme relatie? – welke risico’s moet je nemen om een diepe seksuele én emotionele band te ervaren? – wat zijn de spirituele voorwaarden voor de ultieme seksuele relatie? David Deida verkent in “Intieme relaties” nieuwe wegen die leiden tot een verdieping van intieme relaties. 272 pagina’s | paperback | Uitg. AltamiraBecht ISBN 9789069639529| € 17,90

Het Presence-proces

Stap voor stap naar het nu Michael Brown Dit is een programma om niet-verwerkte trauma’s uit het verleden en angstige projecties op te lossen, om te ervaren wat ons allen bindt: pure aanwezigheid , ofwel de diepe ervaring van bewust leven in het huidige moment. Dit werkboek leert hoe we ons in een bestek van tien weken (het proces) volledig kunnen verbinden met aanwezigheid. Dit proces is veilig, liefdevol en eenvoudig te volgen. Michael Brown is een ervaren gids op deze geleide reis, waarbij hij de lezer praktische technieken en hulpmiddelen aanreikt om de valkuilen te ontlopen die een leven in het hier en nu in de weg staan. 344 pagina’s | hardcover | Uitg. AltamiraBecht | ISBN 9789069639376 | € 24,90

Code : HEPP

De sterke, gevoelige jongen

Hoe wordt mijn zoon een zelfverzekerde man? Ted Zeff Veel kinderen zijn hoogsensitief, maar dit boek richt zich voornamelijk op jongens en jongemannen. Voor zachtaardige en hooggevoelige jongens is het niet altijd even makkelijk om op te groeien in een maatschappij waar de norm eerder stoer, agressief en ongevoelig is. De sterke, gevoelige jongen staat vol praktische tips over hoe je als ouder of docent deze jongens kunt helpen een gezond gevoel van eigenwaarde te ontwikkelen, zodat ze zich beter op hun gemak voelen op school, met vrienden en later in de maatschappij. 224 pagina’s | Paperback | Uitg. AltamiraBecht | ISBN 9789069639567 | € 17,90

Code : DSGJ

Zie ook bestelformulier pagina 94 9789048406005

Tarot wijsheid

De tarotkaarten ontcijferd Rachel Pollack Dit handboek over de tarot biedt een schat aan informatie over de tarotkaarten, gecombineerd met een levendig overzicht van hun geschiedenis. Het verschaft nieuwe manieren om de tarotkaarten te ontcijferen en te gebruiken; naast de vele klassieke spreads biedt het boek bovendien nieuwe spreads op het gebied van psychologie, magie en spiritualiteit. De 78 kaarten worden geanalyseerd vanuit verschillende perspectieven: de geschiedenis, de kunst, psychologie en een variëteit aan spirituele en occulte tradities. Het boek is rijk geïllustreerd met beeld en gebruikt zeven zeer verschillende sets, zodat er kan worden vergeleken. 480 pagina’s | Paperback | uitg. AltamiraBecht |ISBN 9789069639437 | € 32,50

Code : TAWI

Resonantiekaarten

Sharon Kersten, P. Franckh De resonantiekaarten zijn gebaseerd op het werken met de ‘Wet van Resonantie’, die ons laat zien dat we middels onze gedachten, gevoelens, overtuigingen, cellen en atomen altijd met de wereld om ons heen in verbinding staan en dat onze omgeving een weerspiegeling is van de gedachten, gevoelens en overtuigingen die we hebben. De wereld om ons heen resoneert met dat wat wij denken, voelen en anderszins ervaren. De resonantiekaarten dienen als spiegels die je laten zien wat er op dit moment in jou leeft. Ze kunnen je helpen tot inzichten te komen of zelfs ‘antwoorden’ te krijgen die op onbewust niveau al in je aanwezig zijn. 32 kaarten | Paperback | uitg. Andromeda | ISBN 9789055992737 | € 19,95

Code : REKA

Handboek voor gevoelige mensen

De gids voor meer plezier in je gevoelsleven Wim Kijne Je zult plezier van dit boek hebben als je interesse hebt in mensen en hun gevoelens en als je jezelf beter wilt leren kennen. Heb je deze interesse, dan ben je waarschijnlijk een gevoelig mens. Een gevoelig mens kun je vergelijken met een piano. Als je weet hoe je met een piano moet omgaan en goed hebt leren spelen, kun je er veel moois mee doen. Een piano die op de tocht staat, raakt ontstemd en heeft een pianostemmer nodig. Nu kunnen gevoelige mensen met een beetje kennis het meeste stemwerk zelf doen. Ze kunnen zelf zorgen dat ze goed gestemd blijven. Dit boek kan je hierbij helpen. 272 pagina’s | Paperback | uitg. Lezerspoort | ISBN 9789077556115 | € 17,95

Code : HVGM

Geheimen van mensen die nooit ziek zijn

De feiten over 25 bijzondere gezondheidsgeheimen, en tips voor toepassingen in ons dagelijks leven Gene Stone Dit boek bevat de verhalen en beschrijvingen van 25 totaal verschillende mensen die allemaal een andere verklaring hebben voor het feit dat ze nooit ziek zijn. Het is informatief en onderhoudend geschreven en onthult originele en nooit eerder gehoorde gezondheidsgeheimen. Die komen soms voort uit de familietraditie, maar zijn ook vaak ‘toevallig’ ontdekt door de beschreven persoon die er zijn langdurige gezondheid aan toeschrijft. Dat kan iets eetbaars zijn, zoals kippensoep, biergist of knoflook, maar ook oefeningen zoals yoga, stretching, of een koude douche. Elk geheim is een vast ritueel in het dagelijks leven van de beschreven personen. 240 pagina’s | paperback | uitg. Panta Rhei | ISBN 9789088400568 | € 19,50

Code : GVMZ 88     Frontier 17.4   mei | juni 2011


DVD’s | BOEKEN

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

Optimisme voor beginners

Rust en ontspanning dankzij een positieve levenshouding Birgit Kaltenthaler & Susanne Oswald Veel mensen hebben verleerd om zowel de kleine als de grote dingen in het leven van de positieve kant te bekijken. Op den duur hebben ze een pessimistische kijk op het leven ontwikkeld, wat zijn neerslag heeft op hun geestelijke en lichamelijke gezondheid. De laatste jaren is herhaaldelijk aangetoond dat mensen met een optimistische kijk op het leven gemiddeld minder vaak ziek zijn en langer leven dan pessimisten. Dit boek toont aan dat het helemaal niet moeilijk is om over te stappen op een optimistische levenshouding: we hoeven het alleen maar te willen! 120 pagina’s | Paperback | uitg. Panta Rhei | ISBN 9789088400544 | € 14,50

Code : OPVB

Supersense

Je gezonde kern

Code : SUPS

Code : JEGK

Waarom we in het bovennatuurlijke geloven Bruce M. Hood In dit boek laat deze Britse neurowetenschapper zien hoe bovennatuurlijke overtuigingen ontstaan, hoe hardnekkig ze zijn, en hoe belangrijk in ons dagelijks functioneren. Volgens hem is onze neiging om in het bovennatuurlijke te geloven – onze ‘supersense’ – aangeboren. Onze psyche is zo ingericht dat we vanaf zeer jonge leeftijd overal verborgen patronen, krachten en essenties zien. Pogingen van auteurs zoals Richard Dawkins ons te bevrijden van bovennatuurlijke overtuigingen, hebben dus weinig kans van slagen. Sterker nog, we hebben het geloof in bovennatuurlijke waarden nodig om te kunnen samenleven... 303 pagina’s | paperback | uitg. Ten Have | ISBN 9789079001149 | € 22,90

Een boedhhistische benadering van psychologie Chögyam Trungpa Volgens de boeddhistische psychologie is ieder mens geboren met een geestelijk gezonde kern. Chögyam Trungpa laat zien hoe we onszelf en anderen kunnen helpen weer in contact te komen met die kern.‘Boeddhisme zal naar het Westen komen als een psychologie,’ zo voorspelde de boeddhistische leraar Ghögyam Trungpa ooit aan zijn leerling en bestsellerauteur Daniel Goleman. Dat hij gelijk gekregen heeft, blijkt onder meer uit de populaire mindfulnesscursussen, die op boeddhistische leest geschoeid zijn. Dit boek bundelt lezingen die Trungpa aan westerse psychologen en therapeuten gaf. 254 pagina’s | Paperback | uitg. Ten Have | ISBN 9789025961398 | €17,90

2012 : Zin en onzin

Annemarieke Nagel en Helene Ribbeling Vormt het jaar 2012 het einde der tijden zoals in verschillende scenario’s is voorspeld? Is het allemaal grote onzin, of is het wellicht de start van een geheel nieuwe tijd waarin verbinding en spiritualiteit centraal staan? Een fris, toegankelijk geschreven en inspirerend boek om goed beslagen ten ijs te komen in de discussie over de (on)zin van 2012. Annemarieke Nagel en Helene Ribbeling geven vele uiteenlopende perspectieven weer op het magische jaar ‘2012’. Vaak wordt beweerd dat de wereld dan op zijn kop gaat staan. De auteurs beschrijven de (mogelijke) effecten van 2012 op een groot aantal terreinen van het dagelijks leven. 173pagina’s | Paperback | uitg. Ten Have | ISBN 9789025960100 | €16,90

Code : ZNZN

Zie ook bestelformulier pagina 94

Open je hart-kaarten

Willem-Jan van de Wetering en Katelijne Ferenschild Wie met een open hart in het leven staat, ontmoet liefde en schoonheid. Met een open hart in het leven staan betekent dat je verbonden bent met je gevoel en je hart-energie, dat je niet meer alleen vanuit je hoofd leeft en dat je je openstelt voor de liefde en de schoonheid van dat wat er is. De kaarten die je in deze set aantreft kunnen je ondersteunen in het proces van het openen van jouw hart, zodat ook jij met een open hart in het leven kunt staan. In het boek dat je bij deze set aantreft worden vier manieren beschreven waarop je met de kaarten kunt werken, allemaal gericht op het meer en meer openen van jouw hart. 32 kaarten | Hardcover| Uitg. Andromeda | € 19,95 Code : OJHK

Innerlijke Vrijheid

Vervul je hoogste potentieel Rev. Michael Beckwith In dit boek beschrijft Beckwith vanuit vele spirituele invalshoeken hoe je je afhankelijkheid van de uiterlijke dingen in het leven om kunt buigen naar vertrouwen op je eigen innerlijke autoriteit, zodat je in je volledige kracht komt te staan. Op authentieke wijze reikt hij kennis aan waardoor een transformatie tot stand komt naar het eigen Zelf, naar een autonoom en authentiek leven, naar zelf-scheppendheid, naar innerlijke vrijheid. Steeds weer benadrukt Beckwith hoe kostbaar iedereen is, en hoe je kunt leren je unieke zielskwaliteiten uit te drukken en daarmee zelf je leven en de wereld vorm te geven. Soevereiniteit, vrijheid, voluit leven - dat is onze hoogste bestemming. Hij doet dit door middel van een prachtige synthese van oude en moderne leringen. 255 pagina’s | Paperback | uitg. Heart Media | ISBN 9789089840059 | € 19,95

Code : INNV

Intuïtief leven

Alan Seale De auteur neemt ons mee op een reis om zo opnieuw contact te krijgen met de Universele Bron. Hij laat ons zien dat wij de Bron onze gids in het leven kunnen laten zijn, door naar de aanwijzingen van onze innerlijke stem te luisteren. Een stem die veel mensen ten onrechte wantrouwen of zelfs negeren. Dit is een reis die ons naar onze onvoorwaardelijke liefde en onze persoonlijke waarheid brengt. Intuïtief Leven is een moderne spirituele gids met meditaties, aanwijzingen voor ons dagelijks leven en oefeningen. Alan Seale is een bekroond auteur, inspirerend spreker en veelgevraagd coach op het gebied van leiderschap en transformatie. Hij is tevens oprichter en directeur van het Center for Transformational Presence. 302 pagina’s | Paperback | uitg. Heart Media | ISBN 9789089840080 | € 18,95

Code : INTU

De hersengarage van Zapruder Inc.

Patrick Savalle en Aziz Lamrani In Alaska staat een militaire machine die, om de ionosfeer te verhitten, evenveel vermogen gebruikt als tientallen kerncentrales opleveren. Waarom? Was de aarde altijd even groot? Hoe logisch is het dat olie ooit een keer door Moeder Natuur is aangemaakt en daarna nooit meer? Waarom verpoederden westerse legers miljoenen kilo’s kernafval boven Kosovo, Afghanistan en Irak? Waarom praat iedereen over global warming terwijl er een ijstijd aankomt? Is AIDS wel besmettelijk? Zijn banken wel nodig en dragen ze bij aan welvaart? Wie zaten er achter de aanslagen in Madrid, Londen, NY? Is God niet gewoon Satan? Zijn we niet allemaal onbewust onderdeel van een groter geheel dat ons misbruikt voor doelen die we individueel niet zouden nastreven? 256 pagina’s | Paperback | uitg. Free Musketeers | ISBN 9789048406005 | € 25,25

Codes : HZAP

Frontier 17.4   mei | juni 2011     89


FRONTIER PUBLISHING

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

nu het Mexicaanse virus over de wereld raast, gevoelens van angst worden aangewakkerd, velen in verwarring zijn over wat er gaande is, informatie en desinformatie elkaar afwisselen, overheidskanalen niet over de werkelijke achtergronden vertellen en/of hiervan niet op de hoogte zijn, maar wel vaccinatie propageren, proefpersonen zich reeds aanmelden voor de eerste vaccintests en het tijdstip van al dan niet verplichte vaccinatie dichterbij komt, is het belangrijk stil te staan bij wat er aan de hand is. Dit boekwerkje wil een ondersteuning zijn in de meningsvorming bij de keuze van het al dan niet vaccineren tegen de ‘Mexicaanse griep’. De Werkgroep ‘WijWordenWakker’ hoopt met dit boekwerkje primair een brede discussie op gang te brengen in nederland en België. Het gaat om een buitengewoon ernstige kwestie, die ieders aandacht verdient. De werkgroep geeft geen adviezen inzake dit onderwerp, mede gezien het feit dat er geen arts deel van uitmaakt. er is geen tijd te verliezen.

Vaccineren of niet?

Bijdrage tot discussie voor het maken van een keuze

Deel 1 uit de Aztlan serie

Boek der Liefde

De zoektocht naar het verborgen evangelie van Maria Magdalena Ton van der Kroon In de elfde eeuw wordt de jonge monnik Antonius tijdens de bouw van een basiliek in Vézelay op het spoor gezet van de geheime kennis van Maria Magdalena. Dit zet zijn christelijke wereldbeeld volledig op zijn kop. Zijn zoektocht leidt hem naar het boek dat in de officiële kerkelijke leer ontbrak: het boek van de onvoorwaardelijke liefde tussen mensen. Dit is de weg van Maria Magdalena: het pad dat levensgevaarlijk is, omdat het ‘ketters’ is en door de katholieke kerk verguisd. De gnostische literatuur beschrijft Maria Magdalena als de ‘Apostel der Apostelen’ en de discipel die Jezus op zijn mond kuste. Zij is niet de bekeerde hoer, die de kerk telkens als boetvaardig kuis heeft afgebeeld. 216 pagina’s | Paperback | € 17.50

Het Urantia Boek

Het Urantia Boek is opgesteld door hemelse persoonlijkheden als een speciale openbaring aan onze planeet, Urantia. De boodschap van het Boek is dat alle mensen één familie zijn, zonen en dochters van één God, de Universele Vader. Het Boek geeft inzicht in het ontstaan, de geschiedenis en de bestemming van de mensheid en in onze relatie met God. Het geeft eveneens een uniek en fascinerend verslag van het leven en de leringen van Jezus, waarbij nieuwe inzichten in tijd en eeuwigheid worden geboden, en nieuwe concepten worden onthuld van het eeuwige opklimmings-avontuur waarbij de mens de Universele Vader vindt in ons vriendelijke en zorgvuldig bestuurde universum. 2100 pagina’s | Hardcover | € 29,95

Code: URBO

Code: BDL

Marcel Messing

Vaccineren of niet?

De Da Vinci Code Ontcijferd

Code: VONV

Code: DVCO

Bijdrage tot discussie voor het maken van een keuze Marcel Messing Nu het Mexicaanse virus over de wereld raast, gevoelens van angst worden aangewakkerd, velen in verwarring zijn over wat er gaande is, informatie en desinformatie elkaar afwisselen, is het belangrijk stil te staan bij wat er aan de hand is. Dit boekwerkje wil een ondersteuning zijn in de meningsvorming bij de keuze van het al dan niet vaccineren tegen de ‘Mexicaanse griep’.De Werkgroep ‘WijWordenWakker’ hoopt met dit boekwerkje primair een brede discussie op gang te brengen in Nederland en België. De werkgroep geeft geen adviezen inzake dit onderwerp, mede gezien het feit dat er geen arts deel van uitmaakt. Er is geen tijd te verliezen. 64 pagina’s | Kleine Paperback | € 4,90

Filip Coppens Dan Brown’s De Da Vinci Code is een internationale bestseller. Het boek stelt dat het gebaseerd is op feiten: een geheim genootschap (de Priorij van Sion), de katholieke organisatie Opus Dei, de schilderijen van Leonardo da Vinci en een ketterse code die daarin verwerkt werd… en het huwelijk tussen Jezus en Maria Magdalena. In dit boek gaat Filip Coppens in op de feiten en verzinsels van het boek, waarbij de beweringen van Brown in een historisch kader worden geplaatst, en pro en contra tegen elkaar afgewogen worden. Het toont aan dat Brown sterk beïnvloed werd door esoterisch denken dat in de afgelopen twintig jaar bekend raakte en dat door Brown in romanvorm wereldkundig is gemaakt. 160 pagina’s | Paperback | € 9.50

Zie ook bestelformulier pagina 94 DE WERELDCATASTROFE IN

2012

De Maya aftelling naar het einde van onze wereld

PATRICK GERYL

Auteur van de bestseller De Orion Profetie

Graancirkels, Goden en hun Geheimen

De geschiedenis van de Mensheid beschreven in het Graan Robert Boerman In de meer dan twintig jaar dat de mensheid over de gehele wereld wordt ‘getrakteerd’ op duizenden graancirkels en pictogrammen, is er tot nu toe nog niemand echt in staat geweest om een sluitend bewijs voor dit fenomeen aan te voeren. In dit vlot geschreven boek kan men lezen dat, naast een wetenschappelijk en geschiedkundig gedeelte, de auteur een link heeft gelegd tussen twee afzonderlijke graancirkelformaties, beide nabij Alton Barnes, Wiltshire, Engeland. Het betreft een ‘oud-Hebreeuwse’ inscriptie en de zogenaamde DNA-spiraal. In die twee formaties staat de naam van de maker, zijn boodschap, belangrijke data, en de geschiedenis van de mensheid beschreven. Naar aanleiding van deze uitkomst is een begin gemaakt om de ‘graancirkelcode’ te kraken. 205 pagina’s | Paperback | € 15.95

Code: GGG

92     Frontier 17.4  mei | juni 2011

De Orion Profetie; De Wereldcatastrofe in 2012

Voorspellingen van de Maya ‘s en Oude Egyptenaren voor het jaar 2012 Patrick Geryl & Gino Ratinckx “Onvoorstelbare aardbevingen en gigantische vloedgolven zullen onze beschaving volledig vernietigen. Bijna de gehele wereldbevolking zal in deze apocalyptische gebeurtenissen omkomen.” Deze voorspellingen zijn afkomstig van de Maya’s en de Oude Egyptena-ren. Het zijn de Maya’s en Oude Egyptenaren die voor ons een boodschap achterlieten, waarin zij waarschuwen voor een allesvernietigende wereldcatastrofe in het jaar 2012. Want op 27 juli 9792 voor Christus, de dag dat Atlantis onder water zonk, namen Orion, Venus en enkele andere sterren en planeten bepaalde ‘codeposities’ in. In het jaar 2012 zullen dezelfde sterren en planeten op identieke posities staan! 172 pagina’s | Paperback | € 15.90

Code: DOP

De Stenen Puzzel van Rosslyn Chapel

De wereldcatastrofe in 2012

Code: SPRC

Code: DWC

De Esoterische Kennis van de Tempeliers en de Vrijmetselarij onthuld Filip Coppens Rosslyn Chapel is stof tot controverse geweest, recentelijk in een aantal wereldbestsellers alsmede in de afgelopen eeuwen. Vereerd door vrijmetselaars als een vitaal onderdeel van hun geschiedenis, volgens sommigen vermeend bewijsmateriaal bevattend van pré-Columbiaanse reizen naar Amerika, door anderen verondersteld belangrijke relieken te bevatten van de heilige graal tot het hoofd van Christus, is de Schotse kapel een plaats vol van mysterie. Dit boek zal u door de theorieën leiden, en zal laten zien en beschrijven waar en wat er besproken wordt: wat is onmogelijk, wat is aannemelijk en wat is feitelijk. De geschiedenis van de kapel, haar verhouding tot de vrijmetselarij en de familie achter de schermen, de Sinclairs, wordt met nieuw, vergeten en vaak onbekend bewijsmateriaal tot leven gebracht. 146 pagina’s | Paperback | € 14.90

De Maya aftelling naar het einde van onze wereld Patrick Geryl In zijn vorige boek De Orion Profetie kwam Patrick Geryl tot de wereldschokkende conclusie dat de aarde door een reusachtige ramp zal worden geteisterd. Er is meer dan voldoende bewijsmateriaal in de literatuur van oude beschavingen dat zulke superrampen in het verleden hebben plaatsgevonden. Zo gaat de Dresden-Codex van de Maya’s over de geheimen van de zonnevlekkencyclus, die de moderne astronomen nog altijd niet kennen. In De Wereldcatastrofe in 2012 zet Geryl zijn wetenschappelijke zoektocht verder naar de codes van de Maya’s en de Oude Egyptenaren die naar deze superramp verwijzen. Beide culturen blijken de omlooptijd van de aarde rond de zon ongelooflijk precies te hebben berekend. Totaal verbijsterd door zijn ontdekkingen kan de auteur niet anders dan deze oude gegevens als juist bestempelen... en daarmee ook het einde bevestigen van onze huidige beschaving! 344 pagina’s | Paperback | € 17,50


FRONTIER PUBLISHING

NIEUW

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop is verteld ...

en bijzondere ontmoeting vertelt. Het verhaal van de ly, die tijdens een vakantie met het fenomeen graanerkt en ongewild verstrikt iligheidsdienst van Engen de hoofdrol spelen. er vreemde zaken met en hij gek aan het worden is. ral angst slaan echter om schillende diensten en orchtergronddecor, ontrafelt mensheid ooit heeft bezigen wat we met die kennis te bezitten.

en inds arbij van het g hij rika aar-

het laatste verhaal dat nog nooit is verteld Ber t Janssen

en ongekend spannende der andere de psychologie e en esoterische inzichten samenvloeien. Het is het mene visie op de toekomst end en blijvend wijzigen.

t beschreven staat, waar.

Het laatste verhaal dat nog nooit is verteld Bert Janssen Tijdens een van zijn vele reizen heeft Bert Janssen een bijzondere ontmoeting met een vrouw die hem een wonderbaarlijk verhaal vertelt. Het verhaal van de jonge, accountant Paul Stokely, die tijdens een vakantie in Wiltshire, Engeland, ongewild in aanraking komt met het fenomeen graancirkels. Ondanks zijn desinteresse, raakt Paul ongemerkt en ongewild verstrikt in een web van intriges waarbij de Binnenlandse Veiligheidsdienst van Engeland, het Britse leger, de Kerk en Paul zelf om beurten de hoofdrol spelen. Sophia’s Ei is het op gnostische kennis gebaseerde en ongekend spannende verhaal, waarbinnen wetenschappelijke feiten uit onder andere de psychologie en kwantum fysica met verschillende sjamanistische en esoterische inzichten samenvloeien. (2008) 368 Pagina’s | Paperback | € 22,-

Code : SOEI

WonderCode

De sleutel tot de formule van Roulette en de Mayakalender Yuri Romashev Als het witte balletje razendsnel rondspint in het roulettewiel, is het niet te voorspellen in welk genummerde vakje het uiteindelijk tot stilstand komt. Of toch wel? Yuri Romashev ontdekte een systeem achter het roulettespel. In dit boek zijn vier interessante ontdekkingen beschreven, waaronder‘het geheim van het Roulette Spel’, ‘de mystieke aantrekkingskracht tussen getallen’ en ‘de verborgen formule van de Maya-kalender (Tzolkin van 260 dagen)’. De betekenis van de WonderCode is daarom groter dan zijnde uitsluitend een middel voor vergroting van spelwinst in het casino. De aantrekkingskracht tussen de getallen ligt mogelijk aan de basis van de verdeling van energie in ruimte. 147 pagina’s | Hardcover | € 25.80

Daar ben ik weer / In Den Beginne

2-in-1 Maya Verjaardagskalender

Bram Vermeulen Twee televisieprogramma’s van Bram Vermeulen voor de RVU, live opgenomen op locatie met een klein select publiek. Bram Vermeulen vertelt over ervaringen die veroorzaakten dat hij anders over dingen ging denken. Twee programma’s over nieuwsgierigheid, want een ding staat vast: zonder verandering geen evolutie. Geschreven en verteld door Bram Vermeulen in nauwe samenwerking met Shireen Strooker. 100 Minuten | DVD | € 22.00 | ISBN: 9789081374620

Nicole E. Zonderhuis en Sylvia Carrilho De ideale verjaardags kalender. Je kunt hier zowel de Galactische als de gewone verjaardagen van je familie en vrienden bijhouden. Met een duidelijke Nederlandstalige uitleg over de 13 Manenkalender en een uitgebreide beschrijving van de 13 Tonen en 20 Zegels kom je meer te weten over de werking van de Mayakalender. Verder kun je met tabellen de Galactische Signatuur van jezelf, familie en vrienden uitrekenen. Het is een verjaardagskalender in 2 delen, die onafhankelijk van elkaar zijn om te slaan. Met de 2-in-1 verjaardagskalender hoef je geen verjaardag meer te vergeten en je kan je je familie en vrienden zelfs twee maal feliciteren; op hun Galactische verjaardag én “gewone” verjaardag. 16 Pagina’s | A4 | € 13,-

Code: BRAM

Code: WOCO

Code: 2IN1

Zie ook bestelformulier pagina 94 Je hebt het zélf in de hand

DVD

Symposium ‘07

HANDBOEK HANDLIJNKUNDE Handlijnkunde is al bekend in de oudste tijden en waarschijnlijk al ver voor 2000 jaar v. Chr. bedreven. In het oude India en ook nu nog is het heel gebruikelijk en normaal om je handen geregeld te laten lezen. Vooral in India gaan handlijnkunde en astrologie hand in hand. Zelfs in de bijbel zijn verwijzingen te vinden naar de handlijnkunde in het boek Job: “De lengte van dagen is in haar rechterhand, in haar linkerhand rijkdom en eer”.

GRAND HOTEL KRASNAPOLSKY, AMSTERDAM

Dit complete handboek en naslagwerk over handlijnkunde is gebaseerd op het werk van Marja Inden. Zij had meer dan 25 jaar ervaring in de handlijnkunde en wilde haar opgedane kennis niet verloren laten gaan – temeer niet, omdat zij nieuwe dingen had ontdekt en ook uitgebreid met de medische kant van het handlezen bezig was. De auteur heeft na het overlijden van Marja Inden de beschikking over het complete en zeer uitgebreide archief van Marja gekregen, wat de basis heeft gevormd van dit boek. Het Handboek Handlijnkunde is een zeer compleet boek over handlijnkunde, niet alleen op psychologisch, maar ook op medisch vlak. Elk onderdeel van de hand wordt breed uit besproken, afgewisseld met oefeningen.

Christine Kaspers

Christine Kaspers geeft al jarenlang lessen, heeft een eigen praktijk, schrijft artikelen en geeft lezingen en workshops over zowel handlijnkunde als de westerse en Vedische astrologische astrologie. Zij is erkend, praktiserend lid van de Astrologische Vakvereniging Nederland.

HANDBOEK HANDLIJNKUNDE

eproductions.nl

Sophia’s Ei

Symposium ‘07

met o.a. Messing, Toonen, elband.

Ber t Janssen

HANDBOEK

HANDLIJNKUNDE Je hebt het zélf in de hand

Christine Kaspers Gebaseerd op het werk van Marja Inden

Marcel Messing

Little Brother is Watching You! (DVD)

Lezing Frontier Symposium 2007 Marcel Messing Big Brother is zo groot geworden omdat wij het toestonden. Lange tijd kenden we zijn plannen niet. Maar we zijn wakker geworden! We weten nu dat Big Brother een nieuwe wereldorde voorbereidt, waarin de mens via de chip slaaf zal zijn in een fascistisch systeem. Echter, het aantal mensen dat wakker is geworden of wakker begint te worden, groeit dagelijks en ook het besef dat er achter het wereldtoneel krachten opereren die (via een eventuele derde wereldoorlog) een greep naar de planeet (en zelfs het zonnestelsel) doen. Deze krachten zijn niet van deze aarde. En nu, op het meest beslissende kruispunt van de planetaire evolutie, trachten ze via talloze Big Brothertechnieken de mens klein te houden om zo de sprong naar een nieuwe dimensie te belemmeren. Little Brother moet vooral onwetend blijven. DVD | € 24.90

Code: F7MM

De twintig gezichten van de schepping

Mayasymboliek in het dagelijks leven Lucas Slager en Peter Toonen De mens is één van de vele wonderen van de schepping. Niet alleen dat hij geschapen is, maar hij kan zelf ook scheppen. De mens is een stukje van het grote geheel. Alles is eenheid. God, het universum, het Al, Hunab K’u, is in alles. De mens is een afspiegeling van de schepper en kan tot bewust Zijn en verlichting komen. We hebben alle bagage om ons erfdeel te ontvangen en vooral ook om die gaven te gebruiken. We hebben oneindig veel mogelijkheden, zoals de wereld, het universum, vele gezichten heeft om zich te ontvouwen. We hoeven ze alleen maar te herontdekken. Dit boek neemt je mee op een ontdekkingstocht in jezelf, om achter alle sluiers van beperking te ontdekken dat je zoveel meer bent dan de wereld je heeft geleerd. 200 pagina’s | Hardcover | € 17.50

Code: 20GS

Onbekende Aspecten van Nostradamus

Wim Zitman Is het werk van Nostradamus ooit volledig doorvorst? Het geheim van de Tijdsleutel is nooit opgelost. Onderzoekers hebben zich altijd alleen op het verklaren van de tekst van de Kwatrijnen gericht. Zodoende zijn de brieven die Nostradamus schreef nooit eerder onderzocht, daarin borg hij zijn tot nog toe geheim gebleven methode van de Tijdsleutel op. Dat geheim wordt in dit boek verklaard en is de basis van de ketting van opmerkelijke historische gebeurtenissen. De recente terroristische aanslag van 11 september 2001 is slechts één paukenslag in dat verborgen ritme van de Tijdsleutel. 160 pagina’s | Paperback | € 14.95

Code: OAVN

Handboek Handlijnkunde

Je hebt het zèlf in de hand Christine Kaspers Dit complete handboek en naslagwerk over handlijnkunde is gebaseerd op het werk van Marja Inden. Zij had meer dan 25 jaar ervaring en wilde haar opgedane kennis niet verloren laten gaan – temeer niet, omdat zij nieuwe dingen had ontdekt en ook uitgebreid met de medische kant van het handlezen bezig was. De auteur heeft na het overlijden van Marja Inden de beschikking over het complete en uitgebreide archief van Marja gekregen. Het Handboek voor Handlijnkunde is een zeer compleet boek over handlijnkunde, niet alleen op psychologisch, maar ook op medisch vlak. Elk onderdeel van de hand wordt breed uit besproken, afgewisseld met oefeningen. Christine Kaspers geeft al jarenlang lessen, heeft een eigen praktijk, schrijft artikelen en geeft lezingen en workshops over o.a. handlijnkunde. 520 Pagina’s | Hardcover | € 39.95

Code: HVH

mei | juni 2011   17.4 Frontier     93


FRONTIER PUBLISHING

13 Manen Werkboek

Leer leven volgens de oude Maya kalender Nicole E. Zonderhuis en Sylvia Carrilho Geheel herziene versie met veel extra’s! Naast een uitgebreide beschrijving van de basiskennis, leer je met dit werkboek om de 13 Manen Kalender in de praktijk toe te passen. Je leert om een ‘Maya horoscoop’ van jezelf en je vrienden uit te rekenen en uit te leggen. Wat zegt het jou, wat is je Antipode en hoe moet je dit zien? Wat is de Dreamspell en wat is een Wavespell van Bestemming? Je ontdekt in welke fase van je 52-jaren pad je zit en welke levenslessen daarbij horen. Wederom kleurrijk en mooi geïllustreerd! 296 pagina’s | Hardcover | € 20,00

Code: 13MW2

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

In de Ban van het Leven

Symbolische inspiratie op je levenspad Lucas Slager In de ban van hat leven geeft je aan de hand van 52 prachtige citaten uit de boeken van Tolkien, 52 levenslessen aan, die elk op zich en samen, kunnen leiden tot inspiratie, inzicht en groei en zijn gekoppeld aan de wereld en het leven vandaag. De uitleg kan je helpen op je eigen weg, je eigen queeste, de queeste van jouw leven. Het boek laat zien hoe we ook in onze tijd, gewoon kunnen leren van de geschiedenis en symbolen die ons in allerlei vormen worden aangeboden. Zoals Frodo die door zijn rugzak leeg te maken, zichzelf en de wereld kon verlossen van de last van de ring. Zo kunnen ook wij zelf op weg gaan en onze levensopdracht vervullen. 168 pagina’s | Hardcover| € 14,90 | ISBN 9789078070115

De Thuiskomende Aarde

Essays over de transformatie van onze planeet voorbij 2012 Peter Toonen Moeder Aarde wacht op ons. De natuur om ons heen wacht op ons. Voor alles wat we zowel lichamelijk of geestelijk mankeren, zijn er planten om ons heen die ons daarbij kunnen ondersteunen en helpen. Zij hebben op aarde de weg voor ons voorbereid, samen met de stenen en de dieren die hier allemaal al veel langer zijn dan wij. Onze moeder is klaar voor een nieuwe transformatie naar permanent bewustzijn. En zij wordt daarbij gesteund door Hunab K’ u, het hart van onze Melkweg. En jij mag meedoen. Niet je ratio, maar je gevoel is daarbij je leidraad. 182 pagina’s | Hardcover | € 14.90 | ISBN 9789078070269

Code: DTAA

Code: IBHL

Eenoog in het land van de blinden

De herontdekking van aether Reinout Guepin Dit boek bevat het ongelooflijke maar waargebeurde verhaal van een Oostenrijkse boswachter die in de jaren 1920 door geduldige observatie van de natuur een nieuwe energiebron ontdekt. Jaloerse wetenschappers verklaren hem voor gek en proberen hem opgesloten te krijgen. De industrie probeert hem zijn geheim te ontfutselen. Politici proberen hem voor hun karretje te spannen. Hij houdt de belangrijkste details van zijn vinding geheim, maar geeft wel aanwijzingen waarmee de moreel volgroeide mensheid van de toekomst deze nieuwe, natuurlijke ‘Implosietechniek’ bruikbaar zal kunnen maken. 432 pagina’s | Paperback | € 29,90 | ISBN 9789078070276

Code: EILB

NIEUW

NIEUW

Zie ook bestelformulier pagina 94

SAM

€ 17,E9N5 Voorbij de Tijd

Leef je essentie Lucas Slager De tijd gaat voorbij en aan alles komt een eind. Met deze waarheid heeft de westerse wereld lang geleefd. Maar is Tijd wel datgene wat wij denken dat het is? Bestaat Tijd of is het een door mensen bedachte zekerheid zodat alles duidelijk, helder en meetbaar is? Een houvast waar we ons leven aan kunnen ophangen? Tijd zoals wij daar in leven en mee omgaan is rechtlijnig, slechts één kant op, het is het scenario van de dood: onontkoombaar en eindigend. 154 pagina’s | Hardcover | € 14.90 | ISBN 9789078070214

Code: VDT

Maya Scheurkalender 2010 t/m 2012

Lucas Slager Voortaan kun je leven en werken vanuit een volkomen natuurlijke kalender. De scheurkalender geeft een heldere inleiding en uitleg, de bekende westerse datum, de basisenergie van elke dag (4 kleuren), de Toon (13 fasen in elk proces), het Zonnezegel (20 kwaliteiten van de schepping) en de Maan (13 x 28 dagen). Verder heeft elk blad een affirmatie die aansluit bij de natuurlijke cycli. Daarmee kan je je weer verbinden met de energie van elke dag en leven in je eigen ritme. Zo helpt de kalender je om weer te leven naar je essentie en je droom op Aarde uit te voeren. (2010-2011) 760 Pagina’s | Paperback | € 17,95

Code : MSK56

94     Frontier 17.4  mei | juni 2011

13 Moon Diary of Natural Time 2011/2012

13 Manen Snelgids

Code : 13MD6

Code : 1 3MSN (Nederlands) 13MSG (Engels)

Agenda gebaseerd op oude Maya Kalenders (Engelstalig) Nicole E. Zonderhuis en Sylvia Carrilho De agenda combineert de ‘gewone’ Gregoriaanse kalender van 12 maanden met de 13 Manen kalender. Het is een makkelijk te gebruiken agenda waarin je in één oogopslag kunt zien wat voor dag het is in zowel de Gregoriaanse kalender als in de 13 Manen Kalender. Je ziet de verschillende dagenergieën en je kunt je activiteiten van de dag daarop afstemmen. Uiteraard heeft het ook alles wat een gewone agenda heeft zoals een maandplanner, jaaroverzicht, feestdagen etc. maar het heeft ook een menstruatie- of cyclus kalender. Deze 13 Moon Diary heeft een metgezel: een aparte 13 Manen Snelgids in het Nederlands (en andere talen). 160 Pagina’s | Hardcover | € 13,95

Metgezel van de 13-Moon Diary (zie hiernaast) Nicole E. Zonderhuis en Sylvia Carrilho Deze 13 Manen Snelgids legt de basisprincipes van de 13 Manen Kalender in heldere bewoording uit. Je leert de kalender toe te passen in de praktijk, je leert de ‘Maya horoscoop’ van jezelf en je vrienden uit te rekenen en hoe je dit moet uitleggen. Je leert de golven van het Wavespell te be’surf’en en ontdekt het geheim van tijd hebben! De Snelgids kan meerdere jaren gebruikt worden, waardoor je de komende jaren alleen de 13-Moon Diary hoeft aan te schaffen. Zo hoef je je Wie-is-Wie tabel en je adressen niet opnieuw in te vullen. Het boekje past in de achterpocket van de agenda. 102 Pagina’s | Paperback | € 7,samen met 13-Moon Diary € 20,-


advertenties

NIEUWE EDITIE O

H

E OPL PE NE

13-MOON DIARY OF NATURAL TIME

ONE EA RT

WITTE RITMISCHE TOVENAAR JAAR (26 JULI, 2011 - 24 JULI, 2012)

AGENDA GEBASEERD OP OUDE MAYA KALENDERS

O N E TI M E

13-Moon Diary Het is nu het 6de jaar dat deze 13-Moon Diary uitkomt. De agenda combineert de ‘gewone’ Gregoriaanse kalender van 12 maanden met de 13 Manen kalender. José Argüelles heeft een vertaalslag gemaakt van de heilige 260-daagse Maya kalender naar de 13 Manen Kalender om wereldwijd te kunnen gebruiken. Het is een makkelijk te gebruiken agenda waarin je in één oogopslag kunt zien wat voor dag het is in zowel de Gregoriaanse kalender als in de 13 Manen kalender. Je ziet de verschillende dagenergieën en je kunt je activiteiten van de dag daarop afstemmen. Uiteraard heeft het ook alles wat een gewone agenda heeft zoals een maandplanner, jaaroverzicht, feestdagen etc. maar het heeft ook een menstruatie- of cyclus kalender. Deze 13-Moon Diary bestaat uit twee delen: 1. De 13-Moon Diary in het Engels, € 13,95 2. Een aparte 13 Manen Snelgids in het Nederlands (en Engels), € 7,(Prijzen zijn ex. verzendkosten.) 13 Manen Snelgids Deze 13 Manen Snelgids legt de basisprincipes van de 13 Manen Kalender in heldere bewoording uit. Je leert de kalender toe te passen in de praktijk, je leert de ‘Maya horoscoop’ van jezelf en je vrienden uit te rekenen en hoe je dit moet uitleggen. Wat zegt het je over je levensdoel, wie is je antipode and hoe moet je daar mee om gaan? Je leert de golven van het Wavespell te be’surf’en en ontdekt het geheim van tijd hebben! Ook kan de Snelgids meerdere jaren gebruikt worden, waardoor je de komende jaren alleen de 13-Moon Diary hoeft aan te schaffen. Zo hoef je je Wie-is-Wie tabel en je adressen niet opnieuw in te vullen. Het boekje past in de achterpocket van de agenda. Kijk op www.mayatzolkin.com voor voorbeelden en meer informatie.

MAAK GEBRUIK VAN DE DAGELIJKSE ENERGIE 13-Moon Diary | 176 pagina’s | paperback 13 Manen Snelgids | 102 pagina’s | paperback Een uitgave van Frontier Publishing

e-mail: info@fsf.nl

} samen € 20,-

ex. verzendkosten

www.frontierpublishing.nl

FRONTIER MAGAZINE abonnementen informatie Nederland: 4 nrs. voor € 22,- of 9 nrs. (1 jaar) voor € 44,- 18 nrs. (2 jaren) voor € 80,Europa: 9 nrs. (1 jaar) € 58,-

Z E RO C E L S TR E S S

met de Memon COMBITransformer! Uw hele huis volledig vrij van schadelijke straling incl. straling van WiFi, GSM/UMTS zendmasten, hoogspanningsleidingen, radarinstallaties en geopathische verstoringen. Gewoon in een willekeurige wandcontactdoos prikken en u bent beschermd, vanaf slechts € 0,119 per dag!

De COMBITransformer neutraliseert:

● Elektrosmog (intern & externe straling!) ● Geopathische verstoringen (o.a. aardstralen, breuklijnen)

De COMBITransformer hersteld: ● Luchtkwaliteit ● Ionenstroming

Welkomstgeschenken (alleen voor Nederland): • bij een 1 jaar abonnement: 5 vorige nummers kado of 13 Manen Snelgids •b  ij een 2 jarig abonnement: 12 vorige nummers kado of DVD met interview Patrick Geryl over de Wereldcatastrofe in 2012 Frontier Magazine Postbus 10681, 1001 ER Amsterdam Tel: 020-3309151 e-mail: info@fsf.nl  www.frontiermagazine.nl abonnementsprijs Nederland: 4 nrs voor € 22, of 9 nrs (1 jaar) voor € 44, 18 nrs (2 jaren) voor € 80 Europa: 9 nrs (1 jaar) € 58 cadeau-abonnement Cadeau-abonnementen lopen automatisch af. De gever van een cadeau-abonnement ontvangt zelf het welkomstgeschenk. De ontvanger krijgt een brief waarin staat dat het abonnement van u afkomstig is. ingangsdatum abonnement Uw abonnement gaat in met het eerstvolgende nummer (Frontier 17.5), indien wij uw aanmelding en betaling voor 10 juni 2011 hebben ontvangen.

HeelBewust is een eigen-wijze webshop voor natuurgeneeskundige oplossingen en bijzondere lifestyle gadgets. www.heelbewust.com

abonnementsvoorwaarden • Aanbiedingen in dit nummer zijn geldig tot en met 10 juni 2011.

• Het abonnementsgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan d.m.v. een automatische incasso. Betaling via een toegestuurde factuur is ook mogelijk. • Welkomstgeschenken worden verstuurd na ontvangst van het abonnementsgeld. • Uw adreswijziging graag minimaal 3 weken voor verhuizing opgeven. • Alle abonnementen gelden tot wederopzegging en worden zonder opzegging automatisch met een jaar verlengd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. • Het opzeggen van uw abonnement dient, schriftelijk of per email, minimaal 4 weken voor afloop van de abonnementsperiode te geschieden. • De abonnementsaanbiedingen gelden alleen voor nieuwe abonnees die de afgelopen 2 jaar geen abonnement op Frontier Magazine hadden. • Woont u of de ontvanger niet in Nederland, neem dan telefonisch of per email contact op met Frontier. • Prijswijzigingen voorbehouden.


FRONTIER MAGAZINE is al sinds 1995 hèt tijdschrift voor mensen met een grensverleggend bewustzijn.

grensverleggend bewust zijn ?

NEEM of GEEF een jaar- of tweejarig abonnement en kies grensverleggende Welkomstgeschenken

kijk op www.frontiermagazine.nl voor meer informatie of bel 020 - 3309151

Nederland: 4 nrs. voor € 22,- of 9 nrs. (1 jaar) voor € 44,18 nrs. (2 jaren) voor € 80,- Europa: 9 nrs. (1 jaar) € 58,-

BP

Frontier Magazine 17.4 mei / juni 2011  
Frontier Magazine 17.4 mei / juni 2011  

Grensverleggend magazine over wetenschap, spiritualiteit, geschiedenis, mysterie, gezondheid, achtergrond, nieuwe boeken en DVD's.

Advertisement