Page 1

Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's

GRENSVERLEGGEND MAGAZINE | jaargang 17.3 | nummer 96 | maart - april 2011 | o 5,95

Digitale

Apocalypse

Datering van de

Sfinx

Aanpak volksvijand nummer 1:

kou

Jezus in Tibet En verder in dit nummer: De laatste twintigvoudige versnelling in de Maya-kalender | De rijke man en de arme Lazarus | Rennesle-Ch창teau in Frankrijk en Glastonbury in Engeland | Geluiden vanuit de ruimte | Handleiding voor 2011 | Het verzamelpunt | Parasieten en galstenen in je lijf | In de ban van het leven | Maya-astrologie | Gezonde producten | Boekenkatern en meer...


advertenties

Eric Pearl terug in Amsterdam!

Programma Amsterdam 2011: Reconnective Healing® seminar - 10-12 juni 2011 The Reconnection® seminar - 13-14 juni 2011 Zie onze site voor overige (en GRATIS!) programma’s (kids, yoga en animals).

»Uniek healingwerk! »Hoog trillingsniveau!

Korting tot 12 april! Info & reserveringen: www.blizevents.com info@blizevents.com +31 (0)35 888 4628

www.niburu.nl Niburu presenteert i.s.m. Bliz Events:

Landelijke NIBURU Gezondheidsdag

De Nieuwe Gezondheid Activatie zelfherstellend vermogen Demonstratie revolutionaire watertechnologie Lezing ontdekker Astrum Stargate

De beste sprekers vind je bij Bliz Events!

25 april 2011 2e paasdag in Maarssen


REDACTIONEEL

Pole Shift COLOFON FRONTIER MAGAZINE Jaargang 17.3 

nummer 96

Hoofdredactie Herman Hegge Eindredactie Peter Tuip Redactiemedewerkers Leo Annyas, Agnes van de Beek, Katheau de Bie, Robert Boerman, Filip Coppens, Paul Harmans, David Hatcher Childress, Eleanora Hattencourt, Lisette Hennen, Aldo Hoff, Henk Jelgerhuis Swildens, Eric Jolms, Ronald Kleistra, Thea Kloppenburg, Jeroen Kumeling, Idde Lijnse, Hans Overbeek, Evert Poorterman, Klaas Singor, Frans Vermeulen, Marc Vredeveldt, Pauline Weerts, Hylke Welling, Frits Westra, Annemieke Witteveen Druk

BalMedia

Distributeur Betapress (Nederland) Imapress (België) Vormgeving Art direction & vormgeving: Buro Kunst en Drukwerk, Amsterdam, Sylvia Carrilho Opmaak boekenkatern: Aldo Hoff Coverbeeld: Jezus in Tibet © Bruce Harman, www.harmanvisions.com Abonnementen Nederland: Postbus 10681 1001 ER Amsterdam Tel: 020-3309151 | e-mail: info@fsf.nl Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd, tenzij het schriftelijk wordt opgezegd uiterlijk één maand voor het aflopen van het abonnement Advertenties Lisette Hennen | lisette@fsf.nl | 020-3309151 Redactie Frontier Magazine Frontier Sciences Foundation Postbus 10681, 1001 ER Amsterdam, Tel. 020-3309151 | Fax 020-3309150 www.frontiermagazine.nl | E-mail: info@fsf.nl Verantwoordelijke uitgever Frontier Publishing Leliegracht 42, NL-1015 DH Amsterdam, Tel. 020-3309151 | Fax 020-3309150 E-mail: info@fsf.nl Postbank: 7231599 | ABN-AMRO: 40.78.98.417 KBC: 413-9226371-79 (België) www.fsf.nl ISSN 1569 - 798 OPGERICHT IN 1995

De standpunten in de artikelen zijn niet altijd die van Frontier Magazine en/of Frontier Sciences Foundation, zodat die er ook geen verantwoordelijkheid voor kunnen nemen. Het copyright rust bij de auteurs zelf. Het copyright voor de overige inhoud ligt bij Frontier Sciences Foundation. © Frontier Sciences Foundation De uitgever heeft getracht alle auteursrechthebbenden van de in dit tijdschrift opgenomen illustraties te bereiken. Mochten er toch nog illustraties zonder voorkennis van de rechthebbenden zijn afgedrukt, dan worden zij verzocht contact met de redactie op te nemen.

De zon heeft een cyclus van 11 jaar waarin zijn activiteit toe- en afneemt. De laatste keer dat de zon zijn hoogtepunt had, wat betreft zonnestormen, was in 2000. Op dit moment zou de zon alweer heel actief moeten zijn, maar dat is nog niet het geval. Wetenschappers verwachten nu dat de zon de komende twee jaren langzaam aan steeds actiever gaat worden met een hoogtepunt van de zonnestormen in 2013. Zonnestormen, die gepaard gaan met plasma-uitbarstingen aan de oppervlakte van de zon, zorgen voor een elektronenstorm richting de aarde. Het elektronenbombardement verstoort het communicatieverkeer tussen satellieten en de aarde, en kan zelfs leiden tot permanente schade aan de satellieten. Zonnestormen veroorzaken ook storingen in het communicatieverkeer tussen vliegtuigen en kunnen zelfs leiden tot stroomstoringen, omdat ze het elektriciteitsnetwerk kunnen beschadigen, aldus de wetenschappers. Recente zonne-uitbarstingen in februari en maart zouden invloed hebben gehad op de enorme aardbeving, en de vervolgens ontstane tsunami, van Japan op 11 maart. Patrick Geryl, auteur schreef in zijn boek De Orionprofetie (1998) al dat hij in 2012 eveneens een zonnestorm verwachtte met nog veel grotere consequenties. De climax van de zonnestorm zou de Aarde door elkaar schudden, wat zelfs een poleshift op onze planeet tot gevolg zou kunnen hebben. Drunvalo ondersteunt dit verhaal en zegt dat dit gepaard gaat met een periode van 36 uren donkerte, waarin het magnetisch veld tijdelijk uit zal vallen. Hierdoor zal het geheugen van de mensheid gewist worden. Nadat het licht “weer aan gaat” zullen wij als mensen verbaasd om ons heen kijken en ons afvragen waar we zijn, wie we zijn, waar we ons bevinden, en ons helemaal niets meer kunnen herinneren. En is dat misschien eerder gebeurd, ongeveer 12.000 jaar geleden, bij de vorige pole shift, oftewel het einde van Atlantis? De mensen in die tijd hebben waarschijnlijk met de vraag geworsteld, wat moeten we doen om onszelf te herinneren wie we zijn nadat we ons geheugen na de pole shift kwijt zijn. Zij hebben vervolgens de sfinx en de piramides gebouwd in Egypte en volgestopt met allemaal informatie. In de 12.000 jaren die we nu verder zijn, hebben we de geheimen van Egypte nog steeds niet kunnen ontrafelen, mede dankzij de tegenwerking van Zahi Hawass, het hoofd archeologie in Egypte. Gelukkig is hij tijdens de recente “Arabische lente” ontslagen, en zal zijn opvolger hopelijk wel toestaan dat er intensief onderzoek aan de Sfinx en de piramides gaat plaats vinden. De Franse onderzoekster Gigal maakt in een uitgebreid artikel in deze editie van Frontier Magazine duidelijk dat de archeologische kunstwerken in Egypte veel ouder zijn dan men officieel wil toegeven. Meer onderzoek zal dit moeten ondersteunen. Dan zal blijken dat de Egyptische geschiedenisboeken herschreven moeten worden, en de verbintenis met Atlantis steeds duidelijker wordt. Hopelijk gebeurt het onderzoek snel, zodat we deze waardevolle informatie kunnen gebruiken, voordat we de volgende, in dit geval, spirituele pole shift gaan meemaken.

Herman Hegge Hoofdredacteur Frontier Magazine maart | april 2011   17.3 Frontier     3


INHOUD

wetenschap

Het Verzamelpunt Het is belangrijk dat er een gezonde balans is tussen lichaam en geest. Hoe beter de balans, hoe beter men zich voelt. Door een toenemend aantal invloeden van buitenaf - stress, straling, voedingsmiddelen, luchtvervuiling enzovoort - raakt het lichaam uit balans. Met een verzamelpuntcorrectie behandeling worden vaak goede en soms verbluffende resultaten geboekt. Vele mensen komen op deze wijze van hun chronische, geestelijke en lichamelijke klachten af.

6

12

52

26 geschiedenis

De omgeving van de Sfinx Er is een goede kans dat alles wat je weet over de ligging van het terrein tussen de Sfinx, de toegangsweg naar de piramide van Chefren en zijn omgeving volledig herzien zal moeten worden. Een groot aantal nieuwe factoren komt in dit artikel aan het licht en op een dag kan een levendig debat tussen de experts leiden tot een conclusie die de huidige, opgelegde ‘politiek correcte’ hypothesen doen wankelen.

achtergrond

De laatste twintigvoudige versnelling in de Maya-kalender De Maya-kalender geeft een tijdsplan voor de evolutie van het bewustzijn. De negende en laatste twintigvoudige versnelling in deze kalender is gedateerd op 9 maart 2011. Deze datum markeert de start van de Universele Onderwereld. Een korte tijdscyclus van slechts 234 dagen die eindigt op 28 oktober 2011. Hierin zou ons bewustzijn in 13 ‘dagen’ en ‘nachten’ van 18 etmalen in stormachtig tempo de laatste stappen moeten zetten naar een hogere vorm waarin wij meer in eenheid zullen gaan leven. Op welke feiten is deze verwachting gebaseerd? En welke mogelijkhe den biedt deze ‘eindfase’ van de Maya-kalender ons?

4     Frontier 17.3   maart | april 2011

spiritualiteit

De vergeten jaren van Jezus in India en Tibet Het evangelie van Issa is een biografie van Jezus die is opgetekend in Tibet enige jaren na de kruisiging van Jezus. Issa is de Indiase en Tibetaanse naam voor Jezus en is waarschijnlijk afgeleid van het Sanskriet woord Isha dat ‘Heer’ betekent. Het bijzondere van dit evangelie is dat het een heel andere kijk geeft op de persoon van Jezus dan datgene wat wij uit de teksten van het Nieuwe Testament weten.


INHOUD

gezondheid

20 

mysterie

Parasieten en galstenen in je lijf Een parasiet is een levensvorm die zich ten koste van een ander organisme (de gastheer) in stand houdt en vermenigvuldigt. Er bestaan verschillende soorten parasieten maar we richten ons in dit stuk op de protozoa die darmklachten veroorzaken.

Rennes-le-Château in Frankrijk en Glastonbury in Engeland Sacred twins. Wat een mooie aanduiding voor deze twee Heilige Tweelingen. Twee bijzondere plaatsen, heilige plaatsen. Een in Rennes-le-Château in Frankrijk, aan de voet de Pyreneeën en een in Glastonbury in Engeland, in het district Somerset. Beide zijn magische, mysterieuze plekken. Over beide plaatsen zijn honderden boeken geschreven. En duizenden pelgrims trekken er elk jaar naar toe.

achtergrond

34 D e rijke man en de arme Lazarus

De wereld waar wij momenteel in leven toont grote overeenstemmingen met die van Jezus Christus. In dit artikel toont Messing met cijfers aan hoe onze wereld in elkaar zit en waar wij aan moeten timmeren.

70

wetenschap

38 D e digitale Apocalypse

De EU wil dat we door de bomen het bos niet meer zien van wat de Europese Commissie zelf als de toekomst van het Internet ziet. Die lol mogen we die Bilderbergers niet gunnen, want ze plannen een monster tjokvol Enduring Freedom-DNA.

mysterie

78 Geluiden  vanuit de ruimte

60

Een toenemende instroom van kosmische hoogfrequente energie op Aarde vormt een bedreiging voor onze van technologie afhankelijke wereld, maar fungeert tevens als update van ons DNA.

spiritualiteit gezondheid

Smit geneest volksvijand nummer 1: kou Zwart van binnen, van buiten wit geverfd door God. Dat is zoals vloekendokter Olof Smit wordt omschreven. Hij is in staat vloeken te kantelen, maar hij wordt boos als je hem sjamaan noemt. Voor het eerst treedt Smit in de publiciteit als kruidengenezer met twee drankjes die, zoals hij dat noemt, volksziekte nummer 1 kunnen genezen: kou. “Kou is de boosdoener van 80 procent van alle ziektes, waaronder kanker.”

84 H andleiding voor 2011

Volgens Boudewijn Zweerts is het tijd. De deuren staan open: onze collectieve stap die individueel mag worden ingezet en beleefd, kan nu eindelijk beginnen. We zijn bezig met een gigantische individuele en collectieve Missie. 2011voelt voor velen aan als het jaar dat we de hoek om zijn en bij de kern uitkomen.

En verder... 3 Colofon 25 column: het Middelpunt 37 In de Ban van het leven (deel 11 van 52) 47 verzamelcatalogus gezonde producten 59 maya-astrologie 77 column: buitenaardse zielen? 87 Boekenkatern

maart | april 2011   17.3 Frontier     5


advertenties

Tarot consulten in Frontier Bookshop

Om de twee weken zal Anna Philipsen korte Tarot sessies verzorgen voor de klanten van Frontier Bookshop. De donaties voor de consulten komen ten behoeve van de gevluchte Tibetaanse vrouwen en kinderen in Noord-India. Data: 2 april, 16 april, 1 mei, 14 mei, 28 mei van 10.00 uur tot 18.00 uur. Website van Anna Philipsen: www.annaphilipsen.nl Frontier Bookshop, Leliegracht 42, Amsterdam tel: 020-3309151, website: www.frontierbookshop.nl

Bruce Harman is a visionary artist living in Santa Cruz, California. His paintings are inspired by visions seen in meditations and other quiet moments. His techniques range from use of airbrush and hand brush with acrylics to digital manipulation and enhancement. Fine prints are available of all his paintings, made by the artist in his studio and sent all over the world. Please visit www.harmanvisions.com for more paintings and information about prints. maart | april 2011   17.3 Frontier     19


Frontier verkoopt ook: Shazzie rawfood delights  

Grapefruitseed extract by Nutribiotic   Grapefruit seed extract (GSE) is effectief in lage concentraties. In honderden laboratorium testen laat GSE zien dat het bacteriën, schimmels, virussen en parasieten kapot maakt of de groei ervan belemmert. Grapefruitseed extract bevat minimaal 95% OPC (oligomere proanthocyanidinen), dit zijn krachtige anti-oxidanten die met name vaatwanden beschermen tegen oxidatieve processen en haarvaten helpen herstellen. Gebruik GSE ook ter voorkoming van hart- en vaataandoeningen, couperose, aambeien en spataderen. Als u Candida wilt aanpakken met GSE, dan kunt u het volgende protocol volgen: dag 1-3 2x per dag 10 druppels, dag 4-10 2x per dag 15 druppels, dag 1128 3x per dag 15 druppels. N.B: in tablet vorm geldt 12 druppels per tablet of capsule. Voel zelf aan wat uw lichaam kan verdragen. Bij allergie voor citrus vruchten niet gebruiken. GSE mag absoluut niet met specifieke medicijnen gebruikt worden. Meer kunt u vinden via google of lees het artikel in Frontier magazine 16.6. Prijs: € 29,95 voor liquid GSE Code: GSEL, Prijs capsules: € 24.95 Code GFSC, tevens ook het merk Higher nature te koop, zie grenzeloos gezond van Frontier Magazine 17.1.

Cumanda en Banderol krachtige opruimers  Cumanda wordt al meer dan honderd jaar gebruikt door inheemse volkeren in de Amazone. Cumanda kan o.a. ingezet worden samen met Samento (€29.95 code SACA) als ondersteunende behandeling bij ongewenste verschijnselen na tekenbeten. Een van de belangrijkste eigenschappen van Cumanda is zijn immuunsysteem ondersteunende werking in geval van ongewenste schimmels. -Banderol is zeer effectief tegen Borrelia burgdorferi en overeenkomende co-infecties bij de ziekte van Lyme. Banderol doodt ook schimmels die niet reageren op Cumanda. Microben die behandeld kunnen worden met Banderol: Anaerobe en Aerobe staafjes en cocci (diverse) als hoofd antimicrobiëel spectrum; verder: Aspergilus (sommige), Babesia, Bartonella, Borrelia, Candida, Chlamydia, Cytomegalo virus, Encephalitis virussen (sommige), Hepatitis virussen (sommige), acute- en chronische sinusitis, Human papilloma virussen (sommige), Mycoplasma, Protozoa parasieten, Rickettsia (inclusief Coxiella en Erlichia), schimmels en gisten (diverse). Prijs Cumanda: € 34,95 Code: CUMA en Banderol: € 38,95 Code: BAND

S.P.G Duo kruidenelixir voor soepele spieren en gewrichten   Duo Kruiden Elixer (SPG) voor soepele spieren, pezen en gewrichten is een nieuw, zuiver natuurlijk middel met 100% plantaardige kruidenextracten. Dit elixer bevat heilzame planten- extracten die de gewrichten soepel en het kraakbeen gezond houden. Een sterke combinatie dus. Daarnaast bevat het plantenextracten die een goed zuur-base evenwicht bevorderen wat een positieve werking heeft voor de verzorging van zwaar belaste spieren en het behoud van soepele gewrichten. Met magnesium uit de Zechseinzee en jodium voor een goede stofwisseling. Inhoud 500 ml, dosering is 15 ml per keer, toevoegen aan een halve liter water en gedurende de gehele dag drinken. Ook verkrijgbaar in normale kruiden elixer met 120 verschillende kruiden. Bekend van het programma Hart van Nederland. Prijs: € 19.95 Code KRELS of KREL voor normale uitvoering.

maart | april 2011   17.3 Frontier     47

Psyllium Husk vezels | Gula Java Brut, Fin, Blocs en Gula Java Cacao | Salie | Nanopod

Mooie driedelige dvd waarin allerlei prachtige rawfood gerechten voor uw ogen gemaakt worden. Hoe maakt je nou bepaalde gerechten en waarom is rawfood nu zo gezond? Shazzie legt het uit en neemt je mee in haar wereld van raw en superfoods. De drie dvd’s bestaan uit: ontbijtdelights-, lunchdelights- en avond delights-recepten. Deze recepten kun je gebruiken tijdens een detox plan, als nieuwe tips voor in je receptenboek of als je graag wilt afvallen of juist een gezondere levensstijl wilt creëren. In ieder geval is het eten van rawfood heel gezond en verbazingwekkend makkelijk te maken en lekker! Kijk ook naar onze Nederlandse rawfoodchef Jeramaya van de Sterren en Petra van Vliet in de youtube rage ‘Rauw op je dak’. Prijs: € 59,90 code: SHAD


Frontier verkoopt ook:

Hennepzaad gepeld en hennepzeep | Kokosolie en 100% vers Kokoswater | Basentabs en pH strips | Silicium

Elixir Of the Lake van Healthforce  is een bijzonder blauw groene alg, een superfood dat groeit in Klamath Lake te Oregon. Het is een voedingsrijke superfood met hoge levels van chlorophyl, vitamine B, Betacaroteen, Macro mineralen, sporenelementen, Phycocyaninen en phenylethylamine (oftewel de liefdesstofjes PEA!). Tevens vind je sporen van omega 3 vetzuren DHA en EPA. Een echte energiebooster voor als je langdurig mentaal helder en sterk moet zijn! Blauw groen alg zoals deze Elixir of the lake en spirulina hebben het hoogste aantal hoogwaardig en complete plant proteïne en actieve enzymen in zich, namelijk 50 tot 60%. Het eten van elixir of the lake bekrachtigt ons immuunsysteem en het hart, onze bloedvaten, het zorgt voor mentale kracht en helderheid in ons brein, ontspanning in het zenuwstelsel, een goede verwerking van voedsel in onze darmen en is de beste voeding voor onze spieren tijdens het sporten. 3 theelepeltjes per dag in wat water of een sapje roeren en drinken. Prijs: € 29,95 Code: ELLA

Neem Capsules Neem zuivert het bloed, ontgift en wordt gebruikt om de huid gezond te houden. Het is met name geschikt voor de behandeling van allerlei soorten eczeem, candida albicans en acné. Het heeft een anti-bacteriële werking op de staphylococcus aureus, een veel voorkomende bron van voedselvergiftiging, urineweginfecties en op salmonella. Een Neem-concentratie van 0,2% heeft hetzelfde anti-bacteriële effect als penicilline G. Het heeft een antiviraal effect op de pokken, op hepatitis B en herpes. De antiseptische werking helpt bij het voorkomen van tandvleesziekten. De ontstekingsbestrijdende werking is te vergelijken met die van aspirine (door de remming van prostaglandinen). Het werkt als immunomodulator op de Th-1lymfocyten (De Th1-lymfocyten produceren moleculen, cytokinen genaamd, die een ontstekingsbevorderende werking hebben), en het heeft een krachtig stimulerende invloed op het immuunsysteem. Het heeft een sterk bloedsuikerverlagend effect, en het wordt zowel door diabetici van het type I, als van het type 2 gebruikt. Voor dit bloedsuikerverlagende mechanisme is nog geen verklaring gevonden. Het heeft een aanzienlijk, dosisafhankelijk bloeddrukverlagend effect bij dieren, zoals in studies bij cavia’s en konijnen is aangetoond. Prijs: € 12,50 Code NWNE

Maca poeder en capsules De actieve biochemische bestanddelen in de maca wortel zijn: essentiële aminozuren, vitamines, sterolen (spiermassa opbouwend), mineralen, alkaloïden en isothiocyanaten. Maca is een adaptogeen dat het lichaam via de hypothalamus-hypofyse-as aanzet tot verbetering, balans en stabilisering van de eigen productie van de benodigde (hormonale) stoffen. Voor vrouwen blijkt het de meest natuurlijke, veilige en effectieve versie van HRT (hormone replacement therapy). Maca ondersteunt het libido van mannen en vrouwen en helpt bij lusteloze gevoelens. Maca wordt al eeuwen gebruikt door Peruanen als energieversterker en potentieverhoger. De Peruaanse regering heeft veel geïnvesteerd in wetenschappelijk onderzoek naar maca. Uit deze onderzoeken blijkt dat bij regelmatige consumptie van maca het libido toeneemt waardoor het seksleven verbetert. Dit zou voort kunnen komen uit het feit dat de wortel een hoge concentratie proteïne en vitale voedingsstoffen bezit. Er zou zelfs een toename waarneembaar zijn in zowel de hoeveelheid als de activiteit van spermacellen. Prijs poeder: € 7,90, code: OMACA Capsules: €18,95 Code: MAWAChaparral

Het chaparral kruid komt voor in Amerika en Mexico. De indianen gebruiken Chaparral bij het verlichten van arthritis-achtige pijnen. Tevens is chaparral een krachtige antioxidant, wat goed inzetbaar is bij het regenereren van je cellen om zo veroudering tegen te gaan. Recent hebben onderzoekers van de Arizona State University ontdekt dat chaparral een sterk antivirale activiteit blijkt te hebben. Vooral op de herpes familie van virussen. Goed inzetbaar bij een detoxkuur en om je bloed te zuiveren. Deze chaparral is samengesteld met Yucca, vitamine C, zink en alfalfa voor een synergetische werking. Lees ook het artikel ‘Je bent wat je eet’ in Frontier Magazine 17.1. Prijs: € 17,00 Code: CHAPR

48     Frontier 17.3   maart | april 2011


Frontier verkoopt ook: Chlorella poeder en tabletten 

Cayennepeper  Cayennepeper is een stimulerend middel. Het heeft een licht verwarmend effect op het lichaam waardoor meer vetten worden verbrand. Het heeft een opwekkend, samentrekkend, bloedzuiverend en bacteriëndodende werking. Het is vochtafdrijvend en goed voor de bloedsomloop, stimuleert het hart, heeft een positieve werking op de elasticiteit van de aderen en slagaderen, het helpt de bloeddruk te reguleren en verstoppingen in de slijmvliezen te verhelpen. Cayenne heeft een positieve uitwerking op de spieren en de gewrichten. Het is bijzonder geschikt bij stijve en gevoelige spieren. Verse Cayenne peper heeft een zeer sterke anti virale, anti bacteriële en anti schimmel werking. Hetgeen ten eerste grote voordelen heeft voor uw algemene gevoel van welbevinden en zekerheid tijdens griepepidemieën, Q koorts aanvallen, varkenspest etc. U heeft uw afweersysteem immers dankzij de Cayenne Peper zodanig versterkt dat uw eigen lichaam de meeste van deze aanvallen gewoon zelf kan neutraliseren en oplossen ofwel genezen. Lees ook het artikel in Frontier Magazine 14.6 Prijs: € 15,90 Code: CAPC

Colloïdaal zilver en goud (tevens ook verkrijgbaar: platina, Zinc, Silica, paladium, iridium en koper)  Colloïdaal Zilver bestaat uit elektrisch geladen zilverdeeltjes die extreem klein zijn en zweven in gedistilleerd water. Met hun nano afmetingen zijn ze kleiner dan virussen en hebben ze het vermogen om te penetreren. In medische vakbladen uit de gehele wereld is het therapeutische effect beschreven. Het werkt als een krachtig antibioticum met breed spectrum. Alle enkelcellige bacteriën, schimmels en virussen gebruiken een bepaald enzym voor hun metabolisme. Colloïdaal Zilver laat dit enzym verstikken in minder dan zes minuten na het contact. Dit is kort geleden getest in de UCLA Medical Labs. Ook meercellige vormen laten het vaak afweten wanneer zij in contact zijn gekomen met Colloïdaal Zilver. Het British Medical Journal meldde dat sporen van Colloïdaal Zilver snel ontstekingen stoppen en genezing bewerkstellingen. Colloïdaal goud kan worden gebruikt als middel bij mentale en psychische problemen, en als afweersysteem en immuunsysteem versterker. Colloïdaal Goud: Uit wetenschappelijk onderzoek en literatuur blijkt dat goud een bijzonder positief effect heeft op allerlei gewricht klachten en of aandoeningen. En ook op het hart en de bloedstuwing, IQ stimulerend, eetlust opwekkend, gewichtsproblemen en vitaliteit, spijsvertering, vermindert behoefte aan opiaten (narcotica), harmoniserend effect op het emotionele lichaam, hartziekten, melancholie, depressies, angsten, zelfmoordneigingen, verdriet, degeneratieve processen, onverschilligheid, rug klachten en zucht naar alcohol houdende dranken. Lees ook het artikel in Frontier Magazine 15.4 Prijs: € 33,90 voor 200 ml zilver, code CS200 en € 34,90 voor 100 ml goud, Code: CG100

Handcrème van schapenwol  Schapenwol handcrème (met 10% wolvet) maakt uw droge schrale handen heerlijk zacht. Het laat kloven verdwijnen en brengt uw huid in prima conditie. Schapenwol Handcrème trekt snel in en voelt niet vet aan. Prijs: € 8,50, Code HANDC

maart | april 2011   17.3 Frontier     49

Zeoliet | Pearlcium | Natuurlijk vitamine C | Biologische Deo en Bodyspray | Biologische Creme, Bodybutter en Olie

100% Pure Chlorella is de meest rijke en complete voedselbron van chlorofyl die er in de natuur is te vinden. Chlorofyl is een krachtige reiniger en ontgifter van het lichaam. Het is een eencellige alg en extreem rijk aan vitamines (A t/m Z), mineralen, aminozuren, essentiële vetzuren en polysachariden. Chlorella ondersteunt de functie van het brein en lever, verbetert de spijsvertering, versterkt het immuunsysteem zodat het beter bestand is tegen virale ziektes en helpt het lichaam te regenereren. Tevens heeft Chlorella zijn unieke groeifactor wat ervoor zorgt dat ons weefsel sneller heelt of wordt vernieuwd, het verdubbelt de groei van lactobacillus (pro-biotica) en vecht tegen vrije radicalen. Pure Planet’s “gebroken cel” chlorella zorgt voor een hoge absorptie en opname van de anti-oxidanten, carotenoïde, RNA en DNA, nucleïc zuren, proteïne, vitamine, mineralen en andere bevorderende nutriënten in chlorella. Te verkrijgen in poeder of tablet vorm. Prijs: € 24,95 bij 250 gram poeder code: CHOP of € 15,50 voor tabletten Code: CHOT


Frontier verkoopt ook: Spirulina

Spirulina Alg is een van de oudste levensvormen op aarde. Het is een micro-organisme dat wordt gebruikt als voedingssupplement, een natuurlijke energiebron die veel belangrijke voedingsstoffen bevat waaronder anti-oxidanten, omega 6 vetzuren, vitaminen, mineralen en alle essentiële aminozuren die ons lichaam nodig heeft. Vrije radicalen in het lichaam kunnen heel schadelijk worden als er een oxidatie-reactie optreedt (zoals bij transvetten). Zo kunnen eiwitten, nuttige vetten en zelfs DNA worden aangetast. Anti-oxidanten binden deze vrije radicalen en maken ze onschadelijk. Spirulina is een rijke bron aan anti oxidanten en bèta-caroteen. Deze stof heeft een beschermde werking tegen mutaties in het DNA, die kanker kunnen veroorzaken. De vele aminozuren in Spirulina zijn van groot belang voor de vorming van anti-oxidanten in de vorm van enzymen. Anti-oxidanten bieden ook een beschermende werking tegen vorming van cholesterol aan de aderwanden en voorkomen dat bloedplaatjes samenklonteren in het lichaam. Ze vertragen de oxidatie stimulerende werking van stress-hormonen (catecholamines). Ze kunnen een beschermende werking leveren tegen beschadigingen door Diabetes type II, tegen Arthritis en tegen degeneratieve processen in de hersenen die leiden tot Parkinson of Alzheimer. Prijs: € 13,90 voor 250 gram poeder Code: SPIRU, of 100 capsules €13,90, code: SPTA

Aloeride Aloeride bevat het volledige spectrum aan inhoudsstoffen uit het gehele blad van de Aloë Vera plant. Aloeride is 100% zuiver, puur en biologisch en is koud geproduceerd, waardoor de enzymen intact blijven. 1 capsule staat als het ware gelijk aan 1 liter aloë sap. Aloë Vera beschermt de darmwand en ondersteunt maag- en darmslijmvliezen, bevordert en ondersteunt het immuunsysteem en het herstellend vermogen van de huid. Goed ter ondersteuning bij de aanpak van leaky gut syndrome. Het heelt de darmwand en helpt bij doorstuwing van plaque op de darmwand. • ondersteunt de maagfunctie en darmwerking • voedt, beschermt en zuivert de huid • voor in- én uitwendige huidverzorging • bij een zongevoelige huid • bevordert de natuurlijke afweer • verhoogt de weerstand Prijs: 16,90 Code: ALOER

Vitamine D3 druppels 2000 IU en  natuurlijke D3 uit de tremella paddestoel Heeft u last van een winterdepressie, grieperig of komt u niet vaak buiten? Dan is het essentieel om vitamine D3 tot u te nemen. Het is nodig om calcium op te nemen uit voedingsmiddelen en in te bouwen in onze botten. Ook stimuleert het de productie van bepaalde cellen in ons afweersysteem, namelijk T-cellen. Mensen met een donkere huid of gesluierde vrouwen lopen extra risico op een D3 vitamine tekort. De tremella paddestoel draagt een rijke vorm van natuurlijke vitamine D3 in zich. Vitamine D verhoogt de opname van calcium vanuit de darmen en zorgt voor de juiste balans in calcium levels en de sterkte van de botten. 4 capsules Tremella per dag zorgt voor 270 natuurlijke IU, een gezonde dosis om dagelijks te nemen. Of neem 2000 IU cholecalciferol per dag van NSI. Prijs: € 20,50 voor 2000 IU capsules/druppels, Code: NSID, Tremella € 26,90, Code: TREM

Earth, sacred healing food van Healthforce Ooit gehoord van Essiac of Flor essence, Hét kruidenextract naar een oeroud, Indiaans recept? Dan is er nu Earth van Healthforce. Een bijzonder product wat helpt bij het ‘gronden’ in onze ‘derde’ dimensie. Het helpt bij detoxificeren, de darmen gezond te houden, het immuunsysteem te reguleren, en onze bloedsuikerspiegel in balans te houden. Earth werkt synergetisch het beste als het samen wordt gebruikt met het in de vorige editie genoemde Vitamineral green. Zo brengt u de beide werelden van planten en aarde samen en schenkt u uw lichaam het beste. Earth bestaat uit: essiac kruiden, Astralagus wortel, Burdock wortel, brandnetel, marshmellow, yacon, paardenbloem, wortelen, rabarber, rode klaver, slippery elm, waterkers, kelp, chia, lijnzaad, Milk Thistle, Miso, Chili, lactobacillus, Chromium, Selenium, Molybdenum, Manganese, B-Vitamins, Beta-Glucans en nog veel meer. Prijs: : €27,00 Code EARHF

50     Frontier 17.3   maart | april 2011

Volgens Europese wetgeving mogen in informatie over voedingssupplementen geen specifieke ziekten worden genoemd, waarvoor de middelen een genezende werking zouden hebben. Raadpleeg bij ernstige aandoeningen altijd eerst uw arts of therapeut. Prijzen zijn vermeld in euro’s en kunnen in de loop van het jaar aangepast worden.

Vitamineral Green | Abrikozen pitten | Kelp tabletten en poeder | Parasietenkuur, Wormwood, Cloves en Black Walnut
Tijdschriften FrontierPublishing

DVD

literatuur Amorphae

A Journey Into SOUND Daniel Schotsborg Amorphae combineert 4 unieke elementen; “Binaural beating” frequenties, een van te voren gekozen grondfrequentie, een Kosmische zuivere stemming van de instrumenten en een bijzondere techniek genaamd “Holophonics”, om een diepgaande en unieke krachtige meditatieve beleving te creëren. De ‘Holo sounds’. Door het luisteren naar deze muziek ervaart u een eenheid met uzelf. De zuivere tonen en diepgaande frequenties resoneren met uw natuurlijke frequentie en verbinden u, snel en bewust, met uw oorspronkelijke zuivere natuur. Amorphae nodigt u uit om dit zelf te ervaren op zaterdag 12 Maart in de Frontier Bookshop te Amsterdam. Voor een voorproefje en meer info: www.amorphae.com. 72 minuten | 7 Tracks | Uitg. Amorphae | € 25,00

Code : AMOR

George Adamski

Nieuw

Gezant van de ruimtebroeders Gerard Aartsen Dit nieuwe boek over de wereldberoemde ‘contactee’ George Adamski onthult de ware betekenis van zijn missie als voorbereiding op een totale herstructurering van onze wereld, en plaatst de discussie over de relevantie van zijn werk in een geheel nieuw licht. De auteur put rijkelijk uit Adamski’s onbekende publicaties en toont het onmiskenbare verband aan tussen de leringen van de Ruimtebroeders en die van de Oudere Broeders van de mensheid -- de Meesters van Wijsheid bij wie Adamski als tiener studeerde. Het bevat tevens twee zeldzame teksten van Adamski, waarvan één nooit eerder gepubliceerd, plus het tot nu toe compleetste overzicht van zijn werk. 159 pagina’s | Paperback | uitg. BGA Publications/Boekenbent | ISBN 9789085706830 | € 15,00

Code : GEAR

Activeer je DNA

Uitleg over en complete activering van het DNA Peter Ruppel We benutten slechts een klein deel van ons DNA, daarover zijn wetenschappers en spirituele mensen het eens. In dit boek neemt de deskundige auteur Peter Ruppel de lezer mee op een fascinerende ontdekkingsreis naar het spirituele deel van onze erfelijke aanleg. Het geeft een heel nieuw licht op de mensheid en haar potentieel. Iedereen heeft de mogelijkheid om zijn DNA te activeren. - Uitleg over en complete activering van het DNA. - Het ontstaan van de mens. - Transformatie van bewustzijn. - Een omvangrijk onderwerp kort en helder uitgelegd. 100 Pagina’s | Paperback | uitg. Akasha | ISBN 9789460150449 | € 14.90

Code : ADNA

Wandelen door het wetende veld

Rituelen en ceremonieen in systeemopstellingen In dit boek geeft Francesca Mason Boring haar visie op het werken met systeemopstellingen, rituelen en ceremoniën. Haar werk is beïnvloed door inheemse, oorspronkelijke denkwijzen en tradities. Het ‘wetende veld’ is een plek van heling en kennis die door inheemse healers en leraren al duizenden jaren wordt betreden – als een gewoon onderdeel van het leven. Het luisteren naar de wijsheid van het Veld is in het westerse denken niet sterk ontwikkeld. De verbinding met de schepping, de schepper en de voorouders is met nagenoeg chirurgische precisie verwijderd uit de westerse geneeswijzen. Dit boek reikt de lezer handvatten aan om die band te herstellen. 168 pagina’s | Paperback | uitg. AltamiraBecht | ISBN 9789069639383 | € 15,90

Code : WAND

Frontier 17.3   maart | april 2011     87


BOEKEN | DVD’s

Hekserij zonder geheimen

Werkboek voor wicca´s Raymond Buckland Wicca ofwel hekserij wordt over de hele wereld gepraktiseerd, maar wicca kent geen vast omschreven vorm en geen centraal gezag; bovendien bestaat het onder velerlei noemers en in verschillende ‘tradities’. Raymond Buckland zet in Hekserij zonder geheimen de feiten helder op een rij. Met dit werkboek – een klassieker in zijn soort – kan iedereen direct aan de slag. In vijftien lessen kom je alles te weten over magische krachten, rituelen, kruidenkunde, helende technieken, enzovoort. Instructieve tekeningen en foto’s vergezellen de tekst van deze unieke cursus. 352 pagina’s | Paperback | uitg. AltamiraBecht | ISBN 9789069639536 | € 19,90

Code : HEKZ

Gaia’s Kracht

Op reis naar magische plaatsen Roelien de Lange Al tientallen jaren bezoekt de auteur heilige plekken en krachtplaatsen op onze wereld. Zij legt nu de laatste hand aan dit boek dat je meeneemt langs deze bijzondere plekken. Een web van liefde weeft dit boek voor het magische van Moeder Aarde! Je zintuigen gaan mee op deze bijzondere reis langs inspirerende plaatsen, waar lichaam, hart èn ziel gevoed worden. Een reisboek waarbij je van plek naar plek zou willen bladeren en vol kunt stromen met oud geluk en nieuwe energie... De vernieuwende kracht die op dit moment versneld het energieveld van de aarde binnenkomt wordt opgevangen door oude en nieuwe krachtplaatsen, groepen van mensen en individuen die zich inzetten, ik nodig je uit om mee te doen! 192pagina’s | Hardcover| uitg. A3-boeken| ISBN 9789077408759 | € 29,50

Code : GAIK

88     Frontier 17.3   maart | april 2011

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

Kleding als Taal

Tao te King voor hardlopers

Kentering en keerpunt

Code : KLAT

Code : DTTK

Code : KENK

Eva Hollander Image consultant Eva Hollander maakt ons ervan bewust dat we dmv onze kleding uitdragen wie we zijn. Daarom is het goed te weten wat je kleding over jou vertelt. Het door de auteur ontwikkelde ‘stijlkwadrantenspel’ geeft technieken, handvatten, voorbeelden en inspirerende oefeningen om te ontdekken wie je bent en welke kleding bij jou past. Ben je van nature ingetogen of extravert, neig je meer naar yin of naar yang, kies je voor een formele of een informele kledingstijl? Een belangrijk instrument om te bepalen welke kleding jouw uitstraling versterkt, is het innerlijk kompas. Wie op dat kompas vaart, brengt innerlijk en uiterlijk in balans, kan speels omgaan met vaste kledingcodes, maar is toch in verbinding met de wereld om zich heen. 240 Pagina’s | Paperback | uitg. AltamiraBecht | ISBN 9789069638607 | € 29,90

Quantum Healing

Het geheim van spontane genezing Frank Kinslow Quantum Healing werkt met zachte aanrakingen die het autonome zenuwstelsel eerst tot diepe rust brengen en vervolgens activeren om spontaan genezingsprocessen op gang te brengen. Alleen een tot rust gebracht zenuwstelsel kan weer contact krijgen met de eigen wijsheid van het lichaam om alles wat niet optimaal functioneert weer te herstellen. In een staat van zuiver bewustzijn heeft iedereen het vermogen om te genezen, zowel zichzelf als anderen. Het wonderbaarlijke hierbij is dat niet alleen de behandelde persoon maar ook de behandelaar een onmiddellijk en duurzaam gevoel van welzijn en euforie ervaart! Probeer het gewoon uit - u zult verbaasd staan over de resultaten! 140 Pagina’s | Paperback | uitg. Panta Rhei | ISBN 9789088400421 | € 14,90

Code : QUHL

George Hulskramer Lopen in de geest van Lao-Tse Nu er een ware hardloopgolf door het land gaat – nooit eerder waren zo veel mensen in de ban van het hardlopen –, is het goed om stil te staan bij de geestelijke gesteldheid van de hardloper. Lopen we niet te hard van stapel, over- of onderschatten we onze loopvermogens niet, is plezier dan wel prestatie onze diepste drijfveer? Auteur/vertaler/sportman George Hulskramer ging te rade bij de taoïstische levenswijsheid van Lao Tse. De Tao te King voor hardlopers bestaat uit 81 pakkende teksten – even veel hoofdstukken als de Tao te King telt. Een voorbeeld: ‘Pas als falen en succes geen vat meer op je hebben, kun je elke dag, zo niet een leven lang, in vrede van je sport genieten.’ 176 Pagina’s | Paperback | uitg. AltamiraBecht | ISBN 9789077556139 | € 14,90

Advaita of directe werkelijkheid?

Hoe we leven in non-dualiteit Daan Goedhart In deze bundel essays beschrijft socioloog en RET-therapeut Daan Goedhart zijn zoektocht naar een helder inzicht in de non-duale werkelijkheid. Dit brengt hem voorbij de gangbare visie op advaita en de standaard concepten van het boeddhisme, zelfs voorbij de ultieme illusie van een ‘geabstraheerd bewustzijn’ . De sociale structuur van de ‘harde’ realiteit blijkt te bestaan uit interpretaties en acties van mensen die daarin geloven. Maar wat krijg je als je mensen leert om door hun interpretaties heen te kijken? Dan blijkt dat er niets anders is dan de werkelijkheid. Het is voorbij goed en slecht, volkomen moeiteloos en er kan nooit iets mee misgaan. 110 Pagina’s | Paperback | uitg. Panta Rhei | ISBN 9789088400506 | € 13,50

Code : ADDW

Kunst als inspiratiebron voor zelfinzicht Peter Idenburg Ben ik wel op de goede weg?’ ‘Is dit alles wat het leven te bieden heeft?’ ‘Indien niet nu, wanneer dan wel?’ Klinken deze vragen u bekend in de oren? Dan is dit een boek voor u. In Kentering en keerpunt gaan kunst, mythologie en psychologie een verrassende verbintenis aan. Vroeg of laat dwingen de omgeving of eigen ervaringen ons tot confrontatie en keuzes. Op zo’n kruispunt in het leven is iedereen kwetsbaar en eenzaam. Met dit boek schreef de auteur een leidraad voor mensen die de dialoog met zichzelf wensen aan te gaan en nieuwe wegen willen inslaan. Kortom, een inspirerend boek voor mensen in het spitsuur van het leven, die toch de tijd willen en durven nemen voor bespiegeling. 128 Pagina’s | Paperback | uitg. AltamiraBecht | ISBN 9789069639413 | € 24,90

Hormoonyoga

Een natuurlijke balans voor vrouwen in de overgang Dinah Rodrigues Wie zou niet in elke levensperiode over zijn/haar volle vermogens willen beschikken, en gezond, fit en energiek willen blijven? Dat kan met behulp van dit standaardwerk, dat vooral voor vrouwen bedoeld is die met enige zorg de overgangsjaren zien naderen, of er reeds in beland zijn, en die zich daar wat onzeker over voelen. De Braziliaanse yoga-docente Dinah Rodrigues is 83 jaar oud en zelf het levende bewijs dat de door haar ontwikkelde Hormoonyoga werkt. Ruim 20 jaar lang doceert zij over de hele wereld haar methode, met spectaculaire resultaten. De eenvoudige oefeningen werken in op het klierstelsel en bevorderen de aanmaak van oestrogeen, het ‘vrouwelijk hormoon’. 280 Pagina’s | Paperback | uitg. Panta Rhei | ISBN 9789088400476 | € 22,50

Code : HOYO


DVD’s | BOEKEN

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

Eindelijk vrij van angst en depressie

Optimisme voor beginners

Paniekaanvallen en depressies begrijpen en overwinnen Shirley Trickett Achter de façade van onze welvaartsmaatschappij lijdt een schrikbarend aantal mensen aan allerlei psychologische problemen: met name depressiviteit, paniekaanvallen en angsten. Mensen raken in paniek als ze aan de toekomst denken; angst voor ontslag en inkomensverlies, voor het ouder worden, voor veranderingen, voor eenzaamheid en ziekte. Het lijkt wel of we in een depressieve en angstige samenleving leven, wat voor veel mensen een normaal en gelukkig leven onmogelijk maakt. Shirley Trickett wil deze mensen met raad en daad bijstaan in dit zelfhulpboek. 124 Pagina’s | Paperback | uitg. Panta Rhei | ISBN 9789088400483 | € 14,50

Code : EVAD

Rust en ontspanning dankzij een positieve levenshouding B. Kaltenthaler & Susanne Oswald Veel mensen hebben verleerd om zowel de kleine als de grote dingen in het leven van de positieve kant te bekijken. Ze hebben een pessimistische kijk op het leven ontwikkeld, wat zijn neerslag heeft op hun geestelijke en lichamelijke gezondheid. De laatste jaren is herhaaldelijk aangetoond dat mensen met een optimistische kijk op het leven gemiddeld minder vaak ziek zijn en langer leven dan pessimisten! Dit boek toont aan dat het helemaal niet moeilijk is om over te stappen op een optimistische levenshouding: we hoeven het alleen maar te willen! De auteurs geven praktische tips om optimisme te ontwikkelen op elk gebied van het leven. 192 Pagina’s | Hardcover | uitg. AnkhHermes | ISBN 9789020204377 | € 20,50 Code : OPVB

Directe hulp bij stress en burn-out

Inleiding tot ‘Een cursus in wonderen’

Nieuwe energie in enkele dagen, coaching met neuro-imaginatie en preventieve strategieën Horst Kraemer ‘Er is geen enkele reden waarom iemand vanwege een burn-out langer dan vijf dagen zijn kracht kwijt is.’ Horst Kraemer maakt zijn provocerende uitspraak waar. Zijn unieke neuroimaginatie heeft al heel veel mensen snel en efficiënt van hun burn-out afgeholpen. Met deze methode, die slechts enkele dagen in beslag neemt, kan iemand met een burn-out zich snel weer gezond voelen. De auteur is de ontwikkelaar van de methode van neuro-imaginatie, waarvan wetenschappelijk is bewezen dat ze zeer effectief is bij stress en het herstellen van de gevolgschade ervan. 220 Pagina’s | Paperback | uitg. Akasha | ISBN 9789460150418 | € 19,50

Code : DIRH

Kenneth Wapnick Dit boek, “Inleiding tot Een cursus in wonderen”, betreft een geheel nieuw geredigeerde uitgave van het in 1998 onder deze titel uitgekomen boek van Kenneth Wapnick. De vorige uitgave dateerde van vóór de Nederlandse Cursusvertaling, waardoor de vertaling van citaten en begrippen niet altijd dezelfde was als in de Nederlandse editie van de Cursus. Deze nieuwe uitgave is consistent gemaakt aan de laatste Engelstalige uitgave, en aan de laatste (8ste) editie van Een cursus in wonderen. Hij is voorzien van een nieuw voorwoord en heeft een geheel nieuw uiterlijk. 112 Pagina’s | Paperback | uitg. Inner Peace Publications | ISBN9789020204285|€ 14,95

Code : ITEC

Kosmisch plan voor de Nieuwe Tijd

De teloorgang van de godsdienst – het begin van de echte spiritualiteit W. Gijsen, J. Dewael en H. v. Erum De kerken lopen leeg en de tijd is rijp voor een nieuwe spiritualiteit. De godsdiensten hebben ons eeuwenlang gegijzeld in een keurslijf van dogma’s, geboden en verboden. Nu kunnen we ons eindelijk bezighouden met de ware ontwikkeling van de ziel. Niemand had ooit kunnen verwachten dat de teloorgang van het christendom de start zou inluiden van het Kosmische Plan, dat de basis vormt voor het langverwachte tijdperk van vrede en liefde. Voor het eerst wordt de spirituele evolutie van de ziel verbonden met de dagelijkse vaardigheden van de mens op aarde. 240 Pagina’s | Paperback | uitg. Akasha | ISBN 9789460150319 | € 22,50

Relax!

H. Sandhövel – C. van der Graaf Eenvoudige spieroefeningen voor een totale ontspanning De drukte van het leven levert stress en spanning op. Je hebt vaak geen tijd voor jezelf en je vergeet je lichaam. Dat veroorzaakt verkramping in je spieren. Dit boek reikt eenvoudige oefeningen aan om tussen alle bedrijven door zo veel mogelijk te kunnen ontspannen. Ook wanneer je geen rust voelt om je hier eerst uitgebreid in te verdiepen, is dit boek heel goed toe te passen. Wat het oefenen extra leuk maakt, is dat de (voorbeeld)illustraties zo humoristisch zijn! 64 Pagina’s | Paperback | uitg. Akasha | ISBN 9789460150333 | € 14,90

Code : RELX

Code : KOPL

Gentle Running

Lichter lopen, beter ademen, mooier leven Wim Luijpers & Rudolf Nagiller “Gentle Running” zet de nieuwste trend voor hardlopers. Gebaseerd op de Feldenkrais-methode gaat het uit van het lopen, de beweging en het gevoel dat daarbij ontstaat en niet van trainingsschema’s, stopwatches en hartslagmeters. Bijkomende prettige gevolgen zijn een fit gevoel, gewichtsverlies en stressvermindering. De kracht van de methode zit hem in het feit dat het lichamelijk en geestelijk welbevinden zich realiseert vanuit een ontspannende en natuurlijke looptechniek. Een techniek die we na onze kindertijd hebben verloren omdat we chronisch niet bewegen. Niet de schema’s, maar de beweging en de beleving sturen de loper. 160 Pagina’s | Paperback |uitg. Lezerspoort | ISBN 9789088230097 | € 19,90

Ga voluit voor je dromen

De dans van je leven Antoine Filissiadis Antoine Filissiadis gaf al twintig jaar workshops over thema’s als ‘Hoe maak je de juiste keuzes in je leven?’ en ‘Hoe realiseer je je dromen?’ Op een dag confronteert iemand uit het publiek hem met de vraag of hij zelf eigenlijk zijn dromen wel waarmaakt? De vraag wordt hem gesteld door een excentrieke dansleraar. Deze blijft hem op een magnifieke manier achtervolgen en confronteren. Lees alles over Antoine’s weerstand, ontdekkingen, wanhoop en bevrijding. En ontdek tegelijk hoe je bij de vervulling van je eigen dromen voluit tot het uiterste kunt gaan! En hoe je leven eigenlijk een dans is... 160 Pagina’s | Paperback | uitg. Lezerspoort| ISBN 9789077556221 | € 16,50

Code : GVDV

Code : GERU

Frontier 17.3   maart | april 2011     89


BOEKEN | DVD’s

Rioja voor de Ziel

Doelen in de jaren zeventig David Grabijn Rico lift in 1974 naar Spanje. Hij ontmoet wonderlijke mensen en raakt verstrikt in een zoektocht naar een modern levenselixer: Rioja voor de Ziel. Rico houdt eerst afstand, maar het leven dringt zich onstuitbaar aan hem op. Compleet met mogelijke antwoorden op zijn vragen. Ingebed in een fascinerend verhaal over een bijzondere wijn. En in het decor van een Spanje waar dictator Franco op zijn laatste benen loopt en waar in zekere zin de wereld zijn adem inhoudt. Waar allerlei verlangens strijden. Waar sommigen thuiskomen. 208 pagina’s | Paperback | Uitg. Lezerspoort | ISBN 9789077556054 | € 9,90

Code : RIOJA

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

Sterren van zeven spiegels

Vladimir Dimitriev In ‘Sterren van Zeven Spiegels’ lopen twee verhaallijnen die het samenvallen van kunst en wetenschap als het ware symboliseren. Enerzijds is er het poëtisch verwoord levensverhaal van ‘de jongen’, dat deels fictie en deels autobiografisch is. Deze jongen wordt geboren in de Oeral, op de grens van Azië en Europa, en ervaart de grote uitdagingen van het leven in allerlei gebeurtenissen. Uiteindelijk ontdekt de jongen de acupunctuur als instrument om zichzelf en de wereld te begrijpen. Daarnaast deelt Vladimir Dmitriev zijn grote, medische kennis over de waarde en betekenis van de acupunctuur. 156 pagina’s | Paperback | Uitg. KunstMag ISBN 9789080865518| € 19,95

Code : STER7

Poorten naar verborgen schoonheid

Vladimir Dimitriev In dit boek beschrijft Vladimir Dmitriev op caleidoscopische wijze zijn professionele en persoonlijke ontdekkingstocht in een nieuw, onontgonnen gebied van de acupunctuur; een nieuwe dimensie in benadering en toepassing: de cosmetische acupunctuur. In zijn meer dan 20-jarige praktijk als acupunctuurarts constateerde hij gaandeweg dat de werking van de behandelingen zich niet slechts uitdrukt in genezing van fysieke klachten, maar vaak ook leidt tot heling in diepere emotionele en psychische lagen. Deze heling komt tot uitdrukking in het gezicht: het innerlijk licht dat elk mens zijn schoonheid verleent wordt opnieuw waarneembaar. 147 pagina’s | Paperback | Uitg. KunstMag | ISBN 9789075979459 | € 19,95

Het Electrische Heelal

De moderne astronomie uitgedaagd Dr. Donald E. Scott In dit boek legt Scott eerst bloot wat er in de academische sterrenkunde is ‘misgegaan’, en schetst vervolgens hoe de kosmos elektrisch reilt en zeilt en welke rol elektrische krachten spelen in het leven van zonne- en sterrenstelsels, kometen en planeten. Ook een nieuwe opvatting over de rol van roodverschuiving komt aan bod. Het verhaal spreekt voor zichzelf, en al helemaal voor mensen met enige kennis van elektromagnetisme en kosmologie. Paradigma-doorbrekend revolutionair! 320 pagina’s | Paperback | Uitg. Symbolon | ISBN 9789074899741 | € 25,00

Code : HEEE

Code : PNVS

Het open-focus brein

De kracht van aandacht om lichaam en geest te helen Les Fehmi, PhD en Jim Robbins Dit baanbrekende werk leert ons op onthutsend eenvoudige wijze hoe de manier waarop we met aandacht omgaan in het dagelijks leven van doorslaggevend belang is voor onze gezondheid en welzijn. Les Fehmi, klinisch psycholoog en onderzoeker, ontdekte dat heel veel mensen in een soort overlevingsmodus zitten en door de daarbij horende vernauwd gefocusseerde aandacht in een chronische stress blijven hangen. Dat is een toestand die gepaard gaat met allerlei klachten, inclusief angsten, depressie, aan stress gerelateerde migraines, enz. 176 pagina’s + CD | Paperback | uitg. Symbolon |ISBN 9789074899642 | € 24,50

Code : HOFB

Verbeter de wereld, begin om half elf

Idealisme voor realisten Remko van Broekhoven Kan dat: de wereld nemen zoals ze is en haar toch verbeteren? Vechten voor een ideaal en dat niettemin blijven relativeren? Wat is de magie van hoop, die ongehoord krachtige emotie die gewone mensen tot grootse prestaties kan brengen? En waarom is cynisme soms net zo verleidelijk als hoop? Dat zijn vragen die Remko van Broekhoven in dit boek wil beantwoorden. Met dank aan grote denkers als Nietzsche, Theo Maassen en Monty Python. Niets met rotsvaste zekerheden, maar wel met de overtuiging die voortkomt uit eigen ervaring. En met de hoop dat mijn antwoorden jou inspireren. Want zoals weer een andere denker zei: ‘Er is maar één ding erger dan iets doen, en dat is niets doen’. 200 pagina’s | Paperback | uitg. Paradigma | ISBN 9789049960445 | € 16,95

Code : VDWB 90     Frontier 17.3   maart | april 2011

Rouw van jou

Verlieservaringen van bekende en minder bekende Nederlanders Margreet Eriks Rouw. We krijgen er vroeg of laat allemaal mee te maken. We verliezen onze ouders, een partner, kind of misschien wel ons eigen leven. Iedereen heeft zo zijn eigen verhaal en zijn eigen manier van rouwen. Maar hoe doen we dat nu eigenlijk, rouwen? Bekende en minder bekende Nederlanders vertellen openhartig over hun persoonlijke ervaringen. ‘Vroeger dacht ik altijd dat ik gek zou worden van verdriet als een van mijn ouders zou komen te overlijden’, bekent Loretta Schrijver. De moeder van de in 2000 vermoorde Nienke Kleiss zegt: ‘Ondanks het immense verdriet probeer ik van de dood iets moois te maken.’ Een verlies raakt ons allemaal. En misschien weten we ons zo getroost, want we zijn niet alleen in ons rouwproces. 160 pagina’s | Paperback | uitg. AnkhHermes | ISBN 9789020204704 | € 14,90

Code : ROVJ

Inwijding tot succesvol mens

De frequentie van de heilige graal in jezelf activeren (inc. dvd!) Janosh Heb jij er ooit wel eens bij stilgestaan dat je een heel groot geheim met je meedraagt? Door de kosmische invloed van het Watermantijdperk neemt de vrouwelijke energie op aarde in hoog tempo toe. De intuïtieve, creatieve, verzorgende en gevoelige energie die al lange tijd als ondergeschikt gezien werd. Net als de vrouw. Want wat weet je bijvoorbeeld over de Bijbelse fi guur Maria Magdalena? Wat heeft zij met de Heilige Graal te maken? Janosh legt uit waarom zijn graalcodes, gebaseerd op Heilige Geometrie, op zielsniveau communiceren met ons onderbewustzijn en zo helpen de deur naar de Heilige Graal in onszelf te openen. 160 pagina’s | Hardcover | uitg. AnkhHermes | ISBN 9789020204711 | € 24,90

Code : ITSM


DVD’s | BOEKEN

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

Paarden Genezen

Energietherapie voor je paard Margrit Coates Margrit Coates is genezer van dieren en staat bekend om haar empathie met paarden en haar vermogen ze van gezondheidsklachten te verlossen. Ze laat zien hoe je de kunst van handoplegging kunt leren om zo zelf je paard te genezen en de gezondheid van het dier te verbeteren. Dit boek bevat sprekende en waargebeurde verhalen en ervaringen uit de praktijk over paarden die geholpen zijn door handoplegging. Energietherapie helpt je paard, of het nu ziek, angstig of getraumatiseerd is of gedragsproblemen heeft. In dit boek vind je tips over hoe je het welzijn en het gedrag van je paard kunt bijsturen en krijg je adviezen over wanneer, waar en hoe je met handoplegging werkt. 176 pagina’s | Paperback | uitg. AnkhHermes | ISBN 9789020204476 | € 17,90

Code : PAGE

Het Placebo Effect

De verborgen geneeskracht in jezelf activeren Paul Liekens Het placebo-effect: een groep patiënten krijgt een nieuw geneesmiddel toegediend, een controlegroep krijgt, zonder dat zij dat weet, een onschuldig nepmiddel. Als bij deze laatste groep onverwacht mensen genezen, heet dat het placebo-effect. Als mensen echter de bijverschijnselen van het nieuwe geneesmiddel gaan vertonen noemt men dat een nocebo. Zowel bij placebo- als nocebo-effecten hebben de patiënten spontaan een proces in gang gezet, zonder oorzaak van buitenaf. Hoe doen ze dat? En waarom doen ze dit niet eerder? Paul Liekens, die meer dan 35 jaar ervaring heeft op dit gebied, reikt eenvoudige NLPtechnieken aan om zelf spontaan het placebo-effect te activeren en zo gezond te blijven! 96 pagina’s | Paperback | uitg. AnkhHermes ISBN9789020204735 |€ 9,90 |

Code:HPEF

De zon komt op in het Oosten Succesvol zijn met oosterse wijsheid Bjorn Aris Aan de hand van oosterse fi losofi eën en gevechtskunsten biedt dit boek een aantal basisregels voor succes op het werk. Kern is een juiste balans tussen rationaliteit en intuïtie. Begrippen als effi ciëntie, overzicht, proactiviteit, ademhaling, het hier-en-nu, rust, loslaten van wat hindert en zuiver waarnemen liggen ten grondslag aan de klassieke oosterse gevechtskunsten, maar zijn ook direct toepasbaar in het moderne (bedrijfs)leven. De basisregels uit dit boek zijn voldoende om vanuit eigen kracht in iedere situatie het juiste antwoord te geven op een wereld in beweging en te functioneren met meer plezier en minder (in)spanning. 160 Pagina’s | Hardcover | uitg. AnkhHermes | ISBN 9789020204810 | € 17,90

Code : ZOKO

Handboek voor het bouwen van je eigen luchtkasteel

Architectuur voor je gedachten Barbara Tammes Het Luchtkasteel bestaat uit 25 kamers die elk een andere functie hebben: een suite voor schaamte, een kamer voor geluk, een traanzaal voor verdriet. Elke kamer wordt omschreven en biedt de lezer een aantal keuzes. Want niets werkt zo stimulerend op de verbeeldingskracht als keuzes. Waar heb ik werkelijk verdriet om, waar ben ik trots op, wat zou ik graag anders willen? Als je deze vragen stelt bij het inrichten van je Luchtkasteel, dan zijn ze niet vervelend diepgravend maar juist hoopvol opbouwend. Dan is het entertainment! 144 pagina’s | Paperback | uitg. Kosmos-ZK | ISBN 9789021549415 | € 19,95

Code : HVBL

Global Vision

Update je wereldbeeld Mark Gerzon Iedereen op de wereld staat met elkaar in verbinding. Dagelijks hebben we te maken met beslissingen en acties van onbekenden. De grootste uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd spelen zich niet langer af op lokaal niveau, maar zijn wereldomvattend. Volgens Gerzon moeten we anders leren denken. We staan niet langer alleen en moeten elkaar niet zien als inwoners van aparte landen, leden van verschillende rassen of volgelingen van diverse religies. Samen staan we sterk! Zie jezelf als een wereldburger. Global Vision leert ons op een uitdagende en praktische wijze hoe met deze problematiek om te gaan en ze anders te bekijken. 288 pagina’s | Paperback | uitg. AnkhHermes | ISBN 9789020204490 | €24,90

Vitamine B12-tekort

Oorzaak van vele chronische klachten Hans Reijnen Vitamine B12-tekort heeft veel meer gezichten dan artsen tijdens hun opleiding wordt geleerd. Naast het klassieke beeld van ‘pernicieuze anemie’ en ‘gecombineerde strengziekte’ is B12tekort een belangrijke onderliggende factor bij chronische vermoeidheid, MS, falende afweer, het optreden van allergieën en auto-immuunproblemen, slechte hersenfunctie, ADHD en autisme, depressie, psychose, verlaagde vruchtbaarheid, homocysteïnemie, dementie, en andere gezondheidsklachten. Er wordt veel te weinig gedacht aan de mogelijkheid van een B12-tekort. 128 pagina’s | Paperback | uitg. AnkhHermes | ISBN9789020204773 | €9,90

Code : VITB

Code : GLOV

De macht van Google

Werkt Google voor jou of werk jij voor Google? Peter Olsthoorn “Ik kan me geen leven meer voorstellen zonder Google’.” Wie kent deze uitspraak niet? Er ligt een blind vertrouwen aan ten grondslag, waarin een gevaar schuilt. Want weten we eigenlijk wel wat Google met onze dagelijkse aanwezigheid op het net doet? De zoekresultaten worden steeds persoonlijker en zijn niet voor iedereen hetzelfde. Met informatie over ons surfgedrag worden zogenaamd ‘gratis diensten’ betaald. We werken voor Google. Waar gaat dit heen? Peter Olsthoorn was in 1995 een van de eerste Europese internetjournalisten voor onder meer Planet Internet. Hij volgt Google vanaf het prille begin en produceert uitgaven als Netkwesties.nl en Leugens.nl. 160 pagina’s | Paperback | uitg. Kosmos-ZK | ISBN 9789021548999 | € 12,95

Het Secret Dankbaarheidsboek

Rhonda Byrne “Altijd weer als mensen aan mij vragen wat de gemakkelijkste manier is om The Secret te gebruiken, is mijn antwoord hetzelfde: Dankbaarheid! Het is een van de krachtigste emoties die je kunt gebruiken om overvloedige hoeveelheden van al het goede in je leven te brengen. Het maakt niet uit wie je bent, waar je bent of in welke vorm de problemen zich bij je aandienen, dankbaarheid kan alle negativiteit in je leven oplossen. Laat mij je uitleggen hoe iets wat zo simpel is als dankbaarheid je leven compleet kan veranderen…” – Rhonda Byrne 192 pagina’s | Paperback | uitg. Kosmos-ZK | ISBN 9789021529851 | € 14,95

Codes : HSDA

Code : GOOG

Frontier 17.3   maart | april 2011     91


FRONTIER PUBLISHING

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

nu het Mexicaanse virus over de wereld raast, gevoelens van angst worden aangewakkerd, velen in verwarring zijn over wat er gaande is, informatie en desinformatie elkaar afwisselen, overheidskanalen niet over de werkelijke achtergronden vertellen en/of hiervan niet op de hoogte zijn, maar wel vaccinatie propageren, proefpersonen zich reeds aanmelden voor de eerste vaccintests en het tijdstip van al dan niet verplichte vaccinatie dichterbij komt, is het belangrijk stil te staan bij wat er aan de hand is. Dit boekwerkje wil een ondersteuning zijn in de meningsvorming bij de keuze van het al dan niet vaccineren tegen de ‘Mexicaanse griep’. De Werkgroep ‘WijWordenWakker’ hoopt met dit boekwerkje primair een brede discussie op gang te brengen in nederland en België. Het gaat om een buitengewoon ernstige kwestie, die ieders aandacht verdient. De werkgroep geeft geen adviezen inzake dit onderwerp, mede gezien het feit dat er geen arts deel van uitmaakt. er is geen tijd te verliezen.

Vaccineren of niet?

Bijdrage tot discussie voor het maken van een keuze

Deel 1 uit de Aztlan serie

Boek der Liefde

De zoektocht naar het verborgen evangelie van Maria Magdalena Ton van der Kroon In de elfde eeuw wordt de jonge monnik Antonius tijdens de bouw van een basiliek in Vézelay op het spoor gezet van de geheime kennis van Maria Magdalena. Dit zet zijn christelijke wereldbeeld volledig op zijn kop. Zijn zoektocht leidt hem naar het boek dat in de officiële kerkelijke leer ontbrak: het boek van de onvoorwaardelijke liefde tussen mensen. Dit is de weg van Maria Magdalena: het pad dat levensgevaarlijk is, omdat het ‘ketters’ is en door de katholieke kerk verguisd. De gnostische literatuur beschrijft Maria Magdalena als de ‘Apostel der Apostelen’ en de discipel die Jezus op zijn mond kuste. Zij is niet de bekeerde hoer, die de kerk telkens als boetvaardig kuis heeft afgebeeld. 216 pagina’s | Paperback | € 17.50

Het Urantia Boek

Het Urantia Boek is opgesteld door hemelse persoonlijkheden als een speciale openbaring aan onze planeet, Urantia. De boodschap van het Boek is dat alle mensen één familie zijn, zonen en dochters van één God, de Universele Vader. Het Boek geeft inzicht in het ontstaan, de geschiedenis en de bestemming van de mensheid en in onze relatie met God. Het geeft eveneens een uniek en fascinerend verslag van het leven en de leringen van Jezus, waarbij nieuwe inzichten in tijd en eeuwigheid worden geboden, en nieuwe concepten worden onthuld van het eeuwige opklimmings-avontuur waarbij de mens de Universele Vader vindt in ons vriendelijke en zorgvuldig bestuurde universum. 2100 pagina’s | Hardcover | € 29,95

Code: URBO

Code: BDL

Marcel Messing

Vaccineren of niet?

De Da Vinci Code Ontcijferd

Code: VONV

Code: DVCO

Bijdrage tot discussie voor het maken van een keuze Marcel Messing Nu het Mexicaanse virus over de wereld raast, gevoelens van angst worden aangewakkerd, velen in verwarring zijn over wat er gaande is, informatie en desinformatie elkaar afwisselen, is het belangrijk stil te staan bij wat er aan de hand is. Dit boekwerkje wil een ondersteuning zijn in de meningsvorming bij de keuze van het al dan niet vaccineren tegen de ‘Mexicaanse griep’.De Werkgroep ‘WijWordenWakker’ hoopt met dit boekwerkje primair een brede discussie op gang te brengen in Nederland en België. De werkgroep geeft geen adviezen inzake dit onderwerp, mede gezien het feit dat er geen arts deel van uitmaakt. Er is geen tijd te verliezen. 64 pagina’s | Kleine Paperback | € 4,90

Filip Coppens Dan Brown’s De Da Vinci Code is een internationale bestseller. Het boek stelt dat het gebaseerd is op feiten: een geheim genootschap (de Priorij van Sion), de katholieke organisatie Opus Dei, de schilderijen van Leonardo da Vinci en een ketterse code die daarin verwerkt werd… en het huwelijk tussen Jezus en Maria Magdalena. In dit boek gaat Filip Coppens in op de feiten en verzinsels van het boek, waarbij de beweringen van Brown in een historisch kader worden geplaatst, en pro en contra tegen elkaar afgewogen worden. Het toont aan dat Brown sterk beïnvloed werd door esoterisch denken dat in de afgelopen twintig jaar bekend raakte en dat door Brown in romanvorm wereldkundig is gemaakt. 160 pagina’s | Paperback | € 9.50

DE WERELDCATASTROFE IN

2012

De Maya aftelling naar het einde van onze wereld

PATRICK GERYL

Auteur van de bestseller De Orion Profetie

Graancirkels, Goden en hun Geheimen

De geschiedenis van de Mensheid beschreven in het Graan Robert Boerman In de meer dan twintig jaar dat de mensheid over de gehele wereld wordt ‘getrakteerd’ op duizenden graancirkels en pictogrammen, is er tot nu toe nog niemand echt in staat geweest om een sluitend bewijs voor dit fenomeen aan te voeren. In dit vlot geschreven boek kan men lezen dat, naast een wetenschappelijk en geschiedkundig gedeelte, de auteur een link heeft gelegd tussen twee afzonderlijke graancirkelformaties, beide nabij Alton Barnes, Wiltshire, Engeland. Het betreft een ‘oud-Hebreeuwse’ inscriptie en de zogenaamde DNA-spiraal. In die twee formaties staat de naam van de maker, zijn boodschap, belangrijke data, en de geschiedenis van de mensheid beschreven. Naar aanleiding van deze uitkomst is een begin gemaakt om de ‘graancirkelcode’ te kraken. 205 pagina’s | Paperback | € 15.95

Code: GGG

92     Frontier 17.3  maart | april 2011

De Orion Profetie; De Wereldcatastrofe in 2012

Voorspellingen van de Maya ‘s en Oude Egyptenaren voor het jaar 2012 Patrick Geryl & Gino Ratinckx “Onvoorstelbare aardbevingen en gigantische vloedgolven zullen onze beschaving volledig vernietigen. Bijna de gehele wereldbevolking zal in deze apocalyptische gebeurtenissen omkomen.” Deze voorspellingen zijn afkomstig van de Maya’s en de Oude Egyptena-ren. Het zijn de Maya’s en Oude Egyptenaren die voor ons een boodschap achterlieten, waarin zij waarschuwen voor een allesvernietigende wereldcatastrofe in het jaar 2012. Want op 27 juli 9792 voor Christus, de dag dat Atlantis onder water zonk, namen Orion, Venus en enkele andere sterren en planeten bepaalde ‘codeposities’ in. In het jaar 2012 zullen dezelfde sterren en planeten op identieke posities staan! 172 pagina’s | Paperback | € 15.90

Code: DOP

De Stenen Puzzel van Rosslyn Chapel

De wereldcatastrofe in 2012

Code: SPRC

Code: DWC

De Esoterische Kennis van de Tempeliers en de Vrijmetselarij onthuld Filip Coppens Rosslyn Chapel is stof tot controverse geweest, recentelijk in een aantal wereldbestsellers alsmede in de afgelopen eeuwen. Vereerd door vrijmetselaars als een vitaal onderdeel van hun geschiedenis, volgens sommigen vermeend bewijsmateriaal bevattend van pré-Columbiaanse reizen naar Amerika, door anderen verondersteld belangrijke relieken te bevatten van de heilige graal tot het hoofd van Christus, is de Schotse kapel een plaats vol van mysterie. Dit boek zal u door de theorieën leiden, en zal laten zien en beschrijven waar en wat er besproken wordt: wat is onmogelijk, wat is aannemelijk en wat is feitelijk. De geschiedenis van de kapel, haar verhouding tot de vrijmetselarij en de familie achter de schermen, de Sinclairs, wordt met nieuw, vergeten en vaak onbekend bewijsmateriaal tot leven gebracht. 146 pagina’s | Paperback | € 14.90

De Maya aftelling naar het einde van onze wereld Patrick Geryl In zijn vorige boek De Orion Profetie kwam Patrick Geryl tot de wereldschokkende conclusie dat de aarde door een reusachtige ramp zal worden geteisterd. Er is meer dan voldoende bewijsmateriaal in de literatuur van oude beschavingen dat zulke superrampen in het verleden hebben plaatsgevonden. Zo gaat de Dresden-Codex van de Maya’s over de geheimen van de zonnevlekkencyclus, die de moderne astronomen nog altijd niet kennen. In De Wereldcatastrofe in 2012 zet Geryl zijn wetenschappelijke zoektocht verder naar de codes van de Maya’s en de Oude Egyptenaren die naar deze superramp verwijzen. Beide culturen blijken de omlooptijd van de aarde rond de zon ongelooflijk precies te hebben berekend. Totaal verbijsterd door zijn ontdekkingen kan de auteur niet anders dan deze oude gegevens als juist bestempelen... en daarmee ook het einde bevestigen van onze huidige beschaving! 344 pagina’s | Paperback | € 17,50


FRONTIER PUBLISHING

NIEUW

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop is verteld ...

en bijzondere ontmoeting vertelt. Het verhaal van de ly, die tijdens een vakantie met het fenomeen graanerkt en ongewild verstrikt iligheidsdienst van Engen de hoofdrol spelen. er vreemde zaken met en hij gek aan het worden is. ral angst slaan echter om schillende diensten en orchtergronddecor, ontrafelt mensheid ooit heeft bezigen wat we met die kennis te bezitten.

en inds arbij van het g hij rika aar-

het laatste verhaal dat nog nooit is verteld Ber t Janssen

en ongekend spannende der andere de psychologie e en esoterische inzichten samenvloeien. Het is het mene visie op de toekomst end en blijvend wijzigen.

t beschreven staat, waar.

Het laatste verhaal dat nog nooit is verteld Bert Janssen Tijdens een van zijn vele reizen heeft Bert Janssen een bijzondere ontmoeting met een vrouw die hem een wonderbaarlijk verhaal vertelt. Het verhaal van de jonge, accountant Paul Stokely, die tijdens een vakantie in Wiltshire, Engeland, ongewild in aanraking komt met het fenomeen graancirkels. Ondanks zijn desinteresse, raakt Paul ongemerkt en ongewild verstrikt in een web van intriges waarbij de Binnenlandse Veiligheidsdienst van Engeland, het Britse leger, de Kerk en Paul zelf om beurten de hoofdrol spelen. Sophia’s Ei is het op gnostische kennis gebaseerde en ongekend spannende verhaal, waarbinnen wetenschappelijke feiten uit onder andere de psychologie en kwantum fysica met verschillende sjamanistische en esoterische inzichten samenvloeien. (2008) 368 Pagina’s | Paperback | € 22,-

Code : SOEI

WonderCode

De sleutel tot de formule van Roulette en de Mayakalender Yuri Romashev Als het witte balletje razendsnel rondspint in het roulettewiel, is het niet te voorspellen in welk genummerde vakje het uiteindelijk tot stilstand komt. Of toch wel? Yuri Romashev ontdekte een systeem achter het roulettespel. In dit boek zijn vier interessante ontdekkingen beschreven, waaronder‘het geheim van het Roulette Spel’, ‘de mystieke aantrekkingskracht tussen getallen’ en ‘de verborgen formule van de Maya-kalender (Tzolkin van 260 dagen)’. De betekenis van de WonderCode is daarom groter dan zijnde uitsluitend een middel voor vergroting van spelwinst in het casino. De aantrekkingskracht tussen de getallen ligt mogelijk aan de basis van de verdeling van energie in ruimte. 147 pagina’s | Hardcover | € 25.80

Daar ben ik weer / In Den Beginne

2-in-1 Maya Verjaardagskalender

Bram Vermeulen Twee televisieprogramma’s van Bram Vermeulen voor de RVU, live opgenomen op locatie met een klein select publiek. Bram Vermeulen vertelt over ervaringen die veroorzaakten dat hij anders over dingen ging denken. Twee programma’s over nieuwsgierigheid, want een ding staat vast: zonder verandering geen evolutie. Geschreven en verteld door Bram Vermeulen in nauwe samenwerking met Shireen Strooker. 100 Minuten | DVD | € 22.00 | ISBN: 9789081374620

Nicole E. Zonderhuis en Sylvia Carrilho De ideale verjaardags kalender. Je kunt hier zowel de Galactische als de gewone verjaardagen van je familie en vrienden bijhouden. Met een duidelijke Nederlandstalige uitleg over de 13 Manenkalender en een uitgebreide beschrijving van de 13 Tonen en 20 Zegels kom je meer te weten over de werking van de Mayakalender. Verder kun je met tabellen de Galactische Signatuur van jezelf, familie en vrienden uitrekenen. Het is een verjaardagskalender in 2 delen, die onafhankelijk van elkaar zijn om te slaan. Met de 2-in-1 verjaardagskalender hoef je geen verjaardag meer te vergeten en je kan je je familie en vrienden zelfs twee maal feliciteren; op hun Galactische verjaardag én “gewone” verjaardag. 16 Pagina’s | A4 | € 13,-

Code: BRAM

Code: WOCO

Code: 2IN1

Je hebt het zélf in de hand

DVD

Symposium ‘07

HANDBOEK HANDLIJNKUNDE Handlijnkunde is al bekend in de oudste tijden en waarschijnlijk al ver voor 2000 jaar v. Chr. bedreven. In het oude India en ook nu nog is het heel gebruikelijk en normaal om je handen geregeld te laten lezen. Vooral in India gaan handlijnkunde en astrologie hand in hand. Zelfs in de bijbel zijn verwijzingen te vinden naar de handlijnkunde in het boek Job: “De lengte van dagen is in haar rechterhand, in haar linkerhand rijkdom en eer”.

GRAND HOTEL KRASNAPOLSKY, AMSTERDAM

Dit complete handboek en naslagwerk over handlijnkunde is gebaseerd op het werk van Marja Inden. Zij had meer dan 25 jaar ervaring in de handlijnkunde en wilde haar opgedane kennis niet verloren laten gaan – temeer niet, omdat zij nieuwe dingen had ontdekt en ook uitgebreid met de medische kant van het handlezen bezig was. De auteur heeft na het overlijden van Marja Inden de beschikking over het complete en zeer uitgebreide archief van Marja gekregen, wat de basis heeft gevormd van dit boek. Het Handboek Handlijnkunde is een zeer compleet boek over handlijnkunde, niet alleen op psychologisch, maar ook op medisch vlak. Elk onderdeel van de hand wordt breed uit besproken, afgewisseld met oefeningen.

Christine Kaspers

Christine Kaspers geeft al jarenlang lessen, heeft een eigen praktijk, schrijft artikelen en geeft lezingen en workshops over zowel handlijnkunde als de westerse en Vedische astrologische astrologie. Zij is erkend, praktiserend lid van de Astrologische Vakvereniging Nederland.

HANDBOEK HANDLIJNKUNDE

eproductions.nl

Sophia’s Ei

Symposium ‘07

met o.a. Messing, Toonen, elband.

Ber t Janssen

HANDBOEK

HANDLIJNKUNDE Je hebt het zélf in de hand

Christine Kaspers Gebaseerd op het werk van Marja Inden

Marcel Messing

Little Brother is Watching You! (DVD)

Lezing Frontier Symposium 2007 Marcel Messing Big Brother is zo groot geworden omdat wij het toestonden. Lange tijd kenden we zijn plannen niet. Maar we zijn wakker geworden! We weten nu dat Big Brother een nieuwe wereldorde voorbereidt, waarin de mens via de chip slaaf zal zijn in een fascistisch systeem. Echter, het aantal mensen dat wakker is geworden of wakker begint te worden, groeit dagelijks en ook het besef dat er achter het wereldtoneel krachten opereren die (via een eventuele derde wereldoorlog) een greep naar de planeet (en zelfs het zonnestelsel) doen. Deze krachten zijn niet van deze aarde. En nu, op het meest beslissende kruispunt van de planetaire evolutie, trachten ze via talloze Big Brothertechnieken de mens klein te houden om zo de sprong naar een nieuwe dimensie te belemmeren. Little Brother moet vooral onwetend blijven. DVD | € 24.90

Code: F7MM

De twintig gezichten van de schepping

Mayasymboliek in het dagelijks leven Lucas Slager en Peter Toonen De mens is één van de vele wonderen van de schepping. Niet alleen dat hij geschapen is, maar hij kan zelf ook scheppen. De mens is een stukje van het grote geheel. Alles is eenheid. God, het universum, het Al, Hunab K’u, is in alles. De mens is een afspiegeling van de schepper en kan tot bewust Zijn en verlichting komen. We hebben alle bagage om ons erfdeel te ontvangen en vooral ook om die gaven te gebruiken. We hebben oneindig veel mogelijkheden, zoals de wereld, het universum, vele gezichten heeft om zich te ontvouwen. We hoeven ze alleen maar te herontdekken. Dit boek neemt je mee op een ontdekkingstocht in jezelf, om achter alle sluiers van beperking te ontdekken dat je zoveel meer bent dan de wereld je heeft geleerd. 200 pagina’s | Hardcover | € 17.50

Code: 20GS

Onbekende Aspecten van Nostradamus

Wim Zitman Is het werk van Nostradamus ooit volledig doorvorst? Het geheim van de Tijdsleutel is nooit opgelost. Onderzoekers hebben zich altijd alleen op het verklaren van de tekst van de Kwatrijnen gericht. Zodoende zijn de brieven die Nostradamus schreef nooit eerder onderzocht, daarin borg hij zijn tot nog toe geheim gebleven methode van de Tijdsleutel op. Dat geheim wordt in dit boek verklaard en is de basis van de ketting van opmerkelijke historische gebeurtenissen. De recente terroristische aanslag van 11 september 2001 is slechts één paukenslag in dat verborgen ritme van de Tijdsleutel. 160 pagina’s | Paperback | € 14.95

Code: OAVN

Handboek Handlijnkunde

Je hebt het zèlf in de hand Christine Kaspers Dit complete handboek en naslagwerk over handlijnkunde is gebaseerd op het werk van Marja Inden. Zij had meer dan 25 jaar ervaring en wilde haar opgedane kennis niet verloren laten gaan – temeer niet, omdat zij nieuwe dingen had ontdekt en ook uitgebreid met de medische kant van het handlezen bezig was. De auteur heeft na het overlijden van Marja Inden de beschikking over het complete en uitgebreide archief van Marja gekregen. Het Handboek voor Handlijnkunde is een zeer compleet boek over handlijnkunde, niet alleen op psychologisch, maar ook op medisch vlak. Elk onderdeel van de hand wordt breed uit besproken, afgewisseld met oefeningen. Christine Kaspers geeft al jarenlang lessen, heeft een eigen praktijk, schrijft artikelen en geeft lezingen en workshops over o.a. handlijnkunde. 520 Pagina’s | Hardcover | € 39.95

Code: HVH

maart | april 2011   17.3 Frontier     93


FRONTIER PUBLISHING NIEUW

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

13 Manen Werkboek

Leer leven volgens de oude Maya kalender Nicole E. Zonderhuis en Sylvia Carrilho Geheel herziene versie met veel extra’s! Naast een uitgebreide beschrijving van de basiskennis, leer je met dit werkboek om de 13 Manen Kalender in de praktijk toe te passen. Je leert om een ‘Maya horoscoop’ van jezelf en je vrienden uit te rekenen en uit te leggen. Wat zegt het jou, wat is je Antipode en hoe moet je dit zien? Wat is de Dreamspell en wat is een Wavespell van Bestemming? Je ontdekt in welke fase van je 52-jaren pad je zit en welke levenslessen daarbij horen. Wederom kleurrijk en mooi geïllustreerd! 296 pagina’s | Hardcover | € 20,00

Code: 13MW2

In de Ban van het Leven

De Thuiskomende Aarde

Symbolische inspiratie op je levenspad Lucas Slager In de ban van hat leven geeft je aan de hand van 52 prachtige citaten uit de boeken van Tolkien, 52 levenslessen aan, die elk op zich en samen, kunnen leiden tot inspiratie, inzicht en groei en zijn gekoppeld aan de wereld en het leven vandaag. De uitleg kan je helpen op je eigen weg, je eigen queeste, de queeste van jouw leven. Het boek laat zien hoe we ook in onze tijd, gewoon kunnen leren van de geschiedenis en symbolen die ons in allerlei vormen worden aangeboden. Zoals Frodo die door zijn rugzak leeg te maken, zichzelf en de wereld kon verlossen van de last van de ring. Zo kunnen ook wij zelf op weg gaan en onze levensopdracht vervullen. 168 pagina’s | Hardcover| € 14,90 | ISBN 9789078070115

Essays over de transformatie van onze planeet voorbij 2012 Peter Toonen Moeder Aarde wacht op ons. De natuur om ons heen wacht op ons. Voor alles wat we zowel lichamelijk of geestelijk mankeren, zijn er planten om ons heen die ons daarbij kunnen ondersteunen en helpen. Zij hebben op aarde de weg voor ons voorbereid, samen met de stenen en de dieren die hier allemaal al veel langer zijn dan wij. Onze moeder is klaar voor een nieuwe transformatie naar permanent bewustzijn. En zij wordt daarbij gesteund door Hunab K’ u, het hart van onze Melkweg. En jij mag meedoen. Niet je ratio, maar je gevoel is daarbij je leidraad. 182 pagina’s | Hardcover | € 14.90 | ISBN 9789078070269

Code: DTAA

NIEUW

13-Moon Calendar

The 13-Moon Calendar is a calendar based on the sacred Mayan Tzolkin calendar of 260 days. In this Tzolkin calendar each of these 260 days has a specific energy attached to it. Each day has its own ‘face’, its identity or character, which influences its events, a person’s luck at the moment, or even his fate. For example a Dragon day is a good day to initiate projects and start things. A Mirrors day tempts you to see through the illusions and seek the truth. Also each Moon/month has its own energy, function and totem animal. Visionary José Argëlles translated this calendar to a worldwide usable 13-Moon, or Dreamspell Calendar. This calendar helps us to align ourselves again with the natural cycles of nature and time. In these hectic and stressful times this ancient calendar can be a useful tool in guiding our day to day living in a fun and productive way. Even more, the 13-Moon Calendar enables one to heal the past and positively influence the future.

13-Moon ‘horoscope’

The 13-Moon Calendar can be consulted to make a ‘Maya horoscope’. It renders insight into yourself and what you as a soul are doing here. The Oracle - your Solar Seal and Tone, combined with the four supporting energies that surround it - gives deep insight into your challenges, shadow side, traps, qualities and power. This knowledge helps one understand why people around you are as they are and helps one accept oneself for being what one is. This self-acceptance has the effect of increasing personal power. One learns which talents one has and the best way to develop them. You realize that you are a unique gift to life itself, just as we all are.

Diary/day planner

It's an easy-to-use day planner in which you can see at a glance what day it is according to the Gregorian calendar, as well as the 13-Moon Calendar. You can learn about the day-energies and plan your activities accordingly. All 13-Moon tables are included. Naturally, it has all the features of a contemporary diary, including a moon planner, when-is-when calendar and menstrual cycle calendar. It's an attractive publication; the first diary produced with loving care, in full color, with beautiful illustrations and lots of space for making notes.

Short-Guide

This Short Guide gives a clear explanation of the 13-Moon Calendar, you will learn to apply the 13-Moon Calendar in practice. You will learn to calculate your - and your friends’- Maya ‘horoscope’, and be in a position to explain it: what it reveals to you, who your Antipode is, and how you should react. You will learn to surf the Wavespell and discover the secret of having time! This little booklet fits nicely in the pocket in the back of this 13-Moon Diary. (If it is not in this Diary, please check www.mayatzolkin.com for sales information)

SAM

€ 17,E9N5

De herontdekking van aether Reinout Guepin Dit boek bevat het ongelooflijke maar waargebeurde verhaal van een Oostenrijkse boswachter die in de jaren 1920 door geduldige observatie van de natuur een nieuwe energiebron ontdekt. Jaloerse wetenschappers verklaren hem voor gek en proberen hem opgesloten te krijgen. De industrie probeert hem zijn geheim te ontfutselen. Politici proberen hem voor hun karretje te spannen. Hij houdt de belangrijkste details van zijn vinding geheim, maar geeft wel aanwijzingen waarmee de moreel volgroeide mensheid van de toekomst deze nieuwe, natuurlijke ‘Implosietechniek’ bruikbaar zal kunnen maken. 432 pagina’s | Paperback | € 29,90 | ISBN 9789078070276

Code: EILB

13-MOON DIARY of Natural Time

NIEUW

Code: IBHL

Eenoog in het land van de blinden

13-MOON DIARY of Natural Time

2010 2011

ISBN 978-90-78070-29-0

Red Overtone Moon Year

2010 - 2011

Voorbij de Tijd

Leef je essentie Lucas Slager De tijd gaat voorbij en aan alles komt een eind. Met deze waarheid heeft de westerse wereld lang geleefd. Maar is Tijd wel datgene wat wij denken dat het is? Bestaat Tijd of is het een door mensen bedachte zekerheid zodat alles duidelijk, helder en meetbaar is? Een houvast waar we ons leven aan kunnen ophangen? Tijd zoals wij daar in leven en mee omgaan is rechtlijnig, slechts één kant op, het is het scenario van de dood: onontkoombaar en eindigend. 154 pagina’s | Hardcover | € 14.90 | ISBN 9789078070214

Code: VDT

Maya Scheurkalender 2010 t/m 2012

Lucas Slager Voortaan kun je leven en werken vanuit een volkomen natuurlijke kalender. De scheurkalender geeft een heldere inleiding en uitleg, de bekende westerse datum, de basisenergie van elke dag (4 kleuren), de Toon (13 fasen in elk proces), het Zonnezegel (20 kwaliteiten van de schepping) en de Maan (13 x 28 dagen). Verder heeft elk blad een affirmatie die aansluit bij de natuurlijke cycli. Daarmee kan je je weer verbinden met de energie van elke dag en leven in je eigen ritme. Zo helpt de kalender je om weer te leven naar je essentie en je droom op Aarde uit te voeren. (2010-2011) 760 Pagina’s | Paperback | € 17,95

Code : MSK56

94     Frontier 17.3  maart | april 2011

13 Moon Diary of Natural Time 2010/2011

13 Manen Snelgids

Code : 13MD5

Code : 1 3MSN (Nederlands) 13MSG (Engels)

Agenda gebaseerd op oude Maya Kalenders (Engelstalig) Nicole E. Zonderhuis en Sylvia Carrilho De agenda combineert de ‘gewone’ Gregoriaanse kalender van 12 maanden met de 13 Manen kalender. Het is een makkelijk te gebruiken agenda waarin je in één oogopslag kunt zien wat voor dag het is in zowel de Gregoriaanse kalender als in de 13 Manen Kalender. Je ziet de verschillende dagenergieën en je kunt je activiteiten van de dag daarop afstemmen. Uiteraard heeft het ook alles wat een gewone agenda heeft zoals een maandplanner, jaaroverzicht, feestdagen etc. maar het heeft ook een menstruatie- of cyclus kalender. Deze 13 Moon Diary heeft een metgezel: een aparte 13 Manen Snelgids in het Nederlands (en andere talen). 160 Pagina’s | Hardcover | € 13,-

Metgezel van de 13-Moon Diary (zie hiernaast) Nicole E. Zonderhuis en Sylvia Carrilho Deze 13 Manen Snelgids legt de basisprincipes van de 13 Manen Kalender in heldere bewoording uit. Je leert de kalender toe te passen in de praktijk, je leert de ‘Maya horoscoop’ van jezelf en je vrienden uit te rekenen en hoe je dit moet uitleggen. Je leert de golven van het Wavespell te be’surf’en en ontdekt het geheim van tijd hebben! De Snelgids kan meerdere jaren gebruikt worden, waardoor je de komende jaren alleen de 13-Moon Diary hoeft aan te schaffen. Zo hoef je je Wie-is-Wie tabel en je adressen niet opnieuw in te vullen. Het boekje past in de achterpocket van de agenda. 102 Pagina’s | Paperback | € 7,samen met 13-Moon Diary € 20,-


advertenties

Eigentijds Festival

ECOlonie

het 18e bruisende lentefeest van 26 t/m 29 mei te Vierhouten thema's: spiritualiteit, kunst en natuur

sinds  toonaangevend in betaalbare, creatieve en duurzame vakanties in de Franse Vogezen

www.eigentijdsfestival.nl

www.ecolonie.eu

KIJK EN WORD GEZIEN IN DÉ ETALAGE voor cursussen, therapeuten, boeken, coaches, opleidingen, accommodaties e.a.

VAN H O L I S T I S C H NEDERLAND

www.e ige ntijdsne twe r k. n l FRONTIER MAGAZINE abonnementen informatie Nederland: 4 nrs. voor € 22,- of 9 nrs. (1 jaar) voor € 44,- 18 nrs. (2 jaren) voor € 80,Europa: 9 nrs. (1 jaar) € 58,-

Lothlorien Peace Festival

21 - 25 september 2011 DOE MEE !!

Welkomstgeschenken (alleen voor Nederland): • bij een 1 jaar abonnement: 5 vorige nummers kado of 13 Manen Snelgids • bij een 2 jarig abonnement: 12 vorige nummers kado of DVD met interview Patrick Geryl over de Wereldcatastrofe in 2012 Frontier Magazine Postbus 10681, 1001 ER Amsterdam Tel: 020-3309151 e-mail: info@fsf.nl  www.frontiermagazine.nl abonnementsprijs Nederland: 4 nrs voor € 22, of 9 nrs (1 jaar) voor € 44, 18 nrs (2 jaren) voor € 80 Europa: 9 nrs (1 jaar) € 58 cadeau-abonnement Cadeau-abonnementen lopen automatisch af. De gever van een cadeau-abonnement ontvangt zelf het welkomstgeschenk. De ontvanger krijgt een brief waarin staat dat het abonnement van u afkomstig is. ingangsdatum abonnement Uw abonnement gaat in met het eerstvolgende nummer (Frontier 17.4), indien wij uw aanmelding en betaling voor 26 april 2011 hebben ontvangen.

www. lothlorienfestival.com

abonnementsvoorwaarden • Aanbiedingen in dit nummer zijn geldig tot en met 26 april 2011.

• Het abonnementsgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan d.m.v. een automatische incasso. Betaling via een toegestuurde factuur is ook mogelijk. • Welkomstgeschenken worden verstuurd na ontvangst van het abonnementsgeld. • Uw adreswijziging graag minimaal 3 weken voor verhuizing opgeven. • Alle abonnementen gelden tot wederopzegging en worden zonder opzegging automatisch met een jaar verlengd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. • Het opzeggen van uw abonnement dient, schriftelijk of per email, minimaal 4 weken voor afloop van de abonnementsperiode te geschieden. • De abonnementsaanbiedingen gelden alleen voor nieuwe abonnees die de afgelopen 2 jaar geen abonnement op Frontier Magazine hadden. • Woont u of de ontvanger niet in Nederland, neem dan telefonisch of per email contact op met Frontier. • Prijswijzigingen voorbehouden.


FRONTIER MAGAZINE is al sinds 1995 hèt tijdschrift voor mensen met een grensverleggend bewustzijn.

grensverleggend bewust zijn ?

NEEM of GEEF een jaar- of tweejarig abonnement en kies grensverleggende Welkomstgeschenken

kijk op www.frontiermagazine.nl voor meer informatie of bel 020 - 3309151

Nederland: 4 nrs. voor € 22,- of 9 nrs. (1 jaar) voor € 44,18 nrs. (2 jaren) voor € 80,- Europa: 9 nrs. (1 jaar) € 58,-

BP

Frontier Magazine 17.3 maart / april 2011  
Frontier Magazine 17.3 maart / april 2011  

Tweemaandelijks grensverleggend magazine over wetenschap, spiritualiteit, geschiedenis, mysterie, gezondheid, achtergrond, nieuwe boeken en...

Advertisement