Page 1

Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's

GRENSVERLEGGEND MAGAZINE | jaargang 16.6 | nummer 93 | november | december 2010 | o 5,95

Vermijd genetisch gemodificeerd voedsel

John Lennons grootste werk moet nog komen

charme  UFOoffensief

Boodschap van de Elders et nu m oze el z n e gr mel a z r ve us g o l cata

En verder in dit nummer: Fascinerend debuut van jonge auteur | Nederlandse graancirkels anders ‘zien’ | De pseudowetenschap van de anti-ufologie | Beproeving als inwijding | Zwarte versus witte occultisten in het Duitsland rond WO-II | Duurzame energieopwekking | Lucas Slager: In de ban van het leven | Maya-astrologie | De geboorte van een nieuwe mensheid | De Reconnectie onder de microscoop van de wetenschap | Grapefruit Seed Extract | Gezonde producten | Boekenkatern en meer...


Ook verkrijgbaar bij: Frontier Bookshop Leliegracht 42 1015 DH Amsterdam Sint Odgerusstraat T 020-330 91 51 3 6045 ET Roermond E info@fsf.nl Twww.frontierbookshop.nl +31 (0)475 375 170 M +31 (0)6 54 725 863

E info@crystal-colloidaal.nl www.helderinkwaliteit.nl

colloïdaal zilver colloïdaal goud colloïdaal koper colloïdaal platina colloïdaal palladium colloïdaal iridium colloïdaal silica colloïdaal zink

helder in kwaliteit


REDACTIONEEL

Heksenjacht COLOFON FRONTIER MAGAZINE Jaargang 16.6 

nummer 93

Hoofdredactie Herman Hegge Eindredactie Peter Tuip Redactiemedewerkers Leo Annyas, Agnes van de Beek, Katheau de Bie, Robert Boerman, Filip Coppens, Paul Harmans, David Hatcher Childress, Eleanora Hattencourt, Lisette Hennen, Henk Jelgerhuis Swildens, Eric Jolms, Ronald Kleistra, Thea Kloppenburg, Jeroen Kumeling, Idde Lijnse, Hans Overbeek, Evert Poorterman, Klaas Singor, Frans Vermeulen, Ruud Vlak, Marc Vredeveldt, Pauline Weerts, Hylke Welling, Frits Westra, Annemieke Witteveen Druk

BalMedia

Distributeur Betapress (Nederland) Imapress (België) Vormgeving Art direction & vormgeving: Buro Kunst en Drukwerk, Amsterdam, Sylvia Carrilho Opmaak boekenkatern: Jeroen Kumeling Coverbeeld: Jordan Saufki, foto © Jan-Frank Gerards Abonnementen Nederland: Postbus 10681 1001 ER Amsterdam Tel: 020-3309151 | e-mail: info@fsf.nl Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd, tenzij het schriftelijk wordt opgezegd uiterlijk één maand voor het aflopen van het abonnement Advertenties Lisette Hennen | lisette@fsf.nl | 020-3309151 Redactie Frontier Magazine Frontier Sciences Foundation Postbus 10681, 1001 ER Amsterdam, Tel. 020-3309151 | Fax 020-3309150 www.frontiermagazine.nl | E-mail: info@fsf.nl Verantwoordelijke uitgever Frontier Publishing Leliegracht 42, NL-1015 DH Amsterdam, Tel. 020-3309151 | Fax 020-3309150 E-mail: info@fsf.nl Postbank: 7231599 | ABN-AMRO: 40.78.98.417 KBC: 413-9226371-79 (België) www.fsf.nl ISSN 1569 - 798 OPGERICHT IN 1995

De standpunten in de artikelen zijn niet altijd die van Frontier Magazine en/of Frontier Sciences Foundation, zodat die er ook geen verantwoordelijkheid voor kunnen nemen. Het copyright rust bij de auteurs zelf. Het copyright voor de overige inhoud ligt bij Frontier Sciences Foundation. © Frontier Sciences Foundation De uitgever heeft getracht alle auteursrechthebbenden van de in dit tijdschrift opgenomen illustraties te bereiken. Mochten er toch nog illustraties zonder voorkennis van de rechthebbenden zijn afgedrukt, dan worden zij verzocht contact met de redactie op te nemen.

UFO’s komen ineens weer in het nieuws, ook al heeft u dat mogelijk niet opgemerkt. In september kwamen zes Amerikaanse oud-officieren voor de televisiecamera op een persconferentie in Washington en vertelden dat buitenaardse wezens in de afgelopen decennia verschillende keren daadwerkelijk ingegrepen hadden. Zes ex-miltairen die dat verklaren! Vrijwel geen zender besteedde er aandacht aan. CNN zond het uit via internet en Fox besteedde er een beetje zendtijd aan. Een aantal Nederlandse kranten berichtten over het gebeuren, maar hechtten niet veel waarde aan de inhoud en lieten naar oude vertrouwde – maar niet goede – gewoonte veel ruimte aan de sceptici, die stelden dat ze er niet “in geloofden”. We leerden altijd dat wetenschap en geloof niet echt samengingen, maar goed! De Telegraaf besteedt aandacht aan Niburu.nl en dan zie je op de Nederlandse televisie (PowNed) ineens een korte reportage van een Niburu bijeenkomst waarbij een aantal aanwezigen geïnterviewd wordt omtrent buitenaardse wezens. Twee mannen spreken over Sirius B, een dame over Venus, en daar blijft het dan bij. Er was dan wel geen negatieve conclusie, maar het was duidelijk dat het fenomeen door de reporters in het belachelijke getrokken werd. Dan is er de Amerikaanse wetenschapper Harold Lewis die zich terugtrekt uit een wetenschappelijke organisatie, omdat hij heeft moeten concluderen dat de hetze omtrent de globale opwarming de grootste fraude is die de wetenschap ooit op poten heeft gezet en er maar gewoon mee doorgaat, alsof hun neus bloedt. Dit allemaal ondanks de grote openbaringen die zich eind 2009 voordeden, toen bleek dat de leidinggevende wetenschappers in het veld het allemaal verzonnen hadden. De nieuwe wetenschap of tegenstrijdige wetenschappers komen zelden in het nieuws, tenzij ze belachelijk gemaakt kunnen worden. En dat is dan ook weer heel sterk te zien geweest toen de media (TV consumenten programma Radar) aandacht besteedden aan MMS (Miracle Mineral Supplement) van Jim Humble. In de Frontier Bookshop was MMS ook verkrijgbaar, waardoor wij meteen rechtstreeks betrokken werden bij dit schouwspel: Een team met verborgen camera liep de winkel binnen. MMS wordt duidelijk het nieuwe voedingssupplement dat door de autoriteiten achtervolgd zal worden. Waarom? Er is maar één echte reden: omdat MMS niet de traditionele kanalen heeft gevolgd (en kan volgen) van de “grote farmaceutische industrie” (lees: macht en geld) maar door gewone mensen en via eenvoudige distributiemiddelen verdeeld wordt. En omdat MMS te populair dreigt te worden, moet men dus paniek creëren, veroordelen, en belachelijk maken. Want in de 21e eeuw gooien we mensen niet langer in de kerker, we verbranden niemand op de brandstapel… we maken ze gewoon belachelijk, en dat lijkt voldoende te zijn. Is dat niet bijzonder spijtig? Dit jaar zal er geen Frontier Symposium georganiseerd worden. Vast onderdeel daarbij is de uitreiking van de Frontier Award. De stemming en de uitreiking heeft ondertussen plaats gevonden. Onderzoeksjournalist Micha Kat van de website klokkenluideronline.nl is de winnaar van de Frontier Award 2010 geworden. Meer hierover in het volgende nummer van Frontier Magazine. Eric Jolms Redactie medewerker Frontier Magazine november | december 2010   16.6 Frontier     3


INHOUD

spiritualiteit

John Lennons grootste werk moet nog komen Op 9 oktober 2010 had John Lennon 70 jaar kunnen worden als hij niet op zijn veertigste was vermoord. In Liverpool werd op die dag door zijn zoon Julian het John Lennon Peace Monument onthuld. Wat valt er nog over deze opmerkelijke popmuzikant te zeggen?

10

18

38

22 mysterie

Nederlandse graancirkels anders ‘zien’

mysterie

Richard van Rijswijk, bekend vanwege de creatie van zandcirkels stort zich dit keer op graancirkels. Tijdens zijn ontdekkingstocht heeft hij alle Nederlandse formaties en de bij ons bekende en ontdekte sterke leylijnen in de buurt van Zevenbergen in Google Earth gezet, om te kijken of er enigszins een structuur in te vinden was. Laat u zich verbazen over zijn ontdekkingen.

Boodschap van de Elders (deel 2) Het bezoek van de Elders aan Nederland en België zit er op en terugkijkend was dit een bijzonder waardevolle week. Door hun hebben we een kijkje mogen nemen in de Nieuwe Tijd die er aan staat te komen. Tot nog toe was dit een vrij abstract gegeven maar door hetgeen de Elders wisten te vertellen weten we dat er een prachtige tijd gaat komen die zeer hoopvol is en vol liefde zal zijn.

gezondheid

Vermijd Genetisch Gemodificeerd voedsel Er zijn acht Genetisch Gemodificeerde voedingsgewassen: soja, maïs, katoen, canola, suikerbieten, Hawaiian papaja, en een klein beetje courgette en gele pompoen (yellow squash). De twee belangrijkste redenen waarom planten zijn gemodificeerd, zijn om hen in staat te stellen, hetzij vergif te drinken of om gif te produceren. Maar zijn ze wel gezond voor de mens?

4     Frontier 16.6   november | december 2010


INHOUD

wetenschap

6 Duurzame energieopwekking

geschiedenis

Van 19 - 25 september jl. vond in het Centre Lothlorien van Lucas Slager alweer de tweede energieweek plaats. In een open sfeer werd informatie uitgewisseld over vrije of “alternatieve” energie.

De geboorte van een nieuwe mensheid (deel 2) Drunvalo vertelt in deel 2 van dit artikel over de menselijke bewustzijnsverandering waar we allemaal door heen zullen gaan. Hij gaat in op een uitgevoerde ceremonie waarbij Moeder Aarde op dat moment geboorte gaf aan een nieuw bewustzijnsraster, waarmee de geboorte van de nieuwe tijd geboren was.

spiritualiteit

32 B eproeving als inwijding

Oude mysteriescholen forceerden iemands inzicht met soms bizarre of griezelige inwijdingstesten. In de moderne tijd kan astma of een relatieprobleem je hetzelfde gevoel geven.

achtergrond

42 D e pseudowetenschap van de anti-ufologie

78

UFOlogen neigen ernaar kritisch te zijn. De pseudowetenschappelijke antiufologen lijken nooit kritiek te hebben op een andere debunker, ongeacht hoe onjuist diens beweringen ook zijn.

66 Fascinnerend debuut van jonge auteur

Of hij een rijke fantasie heeft? Het is maar wat je rijke fantasie noemt. Die van Jurre Kielen (24) kan in elk geval behoorlijk op hol slaan. En dan ziet hij het ook allemaal echt voor zich.

geschiedenis

52 Z warte versus witte occultisten in het

68

Duitsland rond WO-II deel 2

We gaan bij onze oosterburen enkele van de meest duistere krochten betreden die de occulte wereld rijk is. Alles wederom gebaseerd op authentiek bronmateriaal. wetenschap

De Reconnectie onder de microscoop van de wetenschap Doug De Vito, na Eric Pearl de tweede man achter reconnectieve heling, geeft met zijn marketing- en wetenschappelijke achtergrond een nieuwe impuls aan deze nieuwe en unieke manier van heling. Hij maakt zich de laatste jaren vooral sterk voor het opvoeren van wetenschappelijk bewijs.

t ook:

mysterie

62 UFO  charme offensief

Er zijn maanden dat er geen noemenswaardige informatie over het UFO fenomeen te melden is. De afgelopen maanden lijkt het tij echter te keren en komt het nieuws over buitenaards leven in een stroomversnelling.

gezondheid

76 G rapefruit Seed Extract

Een bijzondere vrucht, de grapefruit. Niet alleen smaakt zij lekker, de zaden zijn op het gebied van alternatieve geneeskunde een belangrijk onderdeel voor de gezondheid van de mens.

oop r verk

Frontie

Kris talle nise erde | Geta chyo

po uit Alep lie zeep

| Sjam anen Sel Gris

iero Olijf laur flesj e |

l is, maar

ook een

krachtige . Bevat

pakken en antibacteriee ten aan te DroPPEr r & mSm e mix die niet alleen eën en parasie en wacht 30 second al SilvE n, allergi potent de tong colloïDaDropper is een g om virusse el het onder

n

chill rbeeld bol in vErSorganisme, bijvoo ngeie. Tachyo KriStallEnvan elk levend n met entie niSEErDE tachyonenerg bron van in contact te brengewaarna gEtachyoverbinden de intellig de zuivere n was alen en geest etc, met erde materi om lichaam de kracht van Tachyoolie, water, kaeen dier glas, producten een plant, Getachyonise zien wat alen als scellen, prachtige liet in 1967 waarbij materi uw lichaam materialen zijn lijke Feinberg elden van natuur structureerde potentie. Dr. Gerald ek doorontwikk antenne. structuur erde energie n ale maire techni optim tachyo deze subato zijn tot een ngestructure ging en wordt de geleerden transformeren) durend proces antenne van tachyoorde, heling, verjon een aantal e.a. zich tot een toen, silica 14 dagen (of langer het materiaal altijd leidt dat peld. (omeen waardoor een proces Tijdens tropie” bestem veranderd tachyonen start nen als “negen materialen met contact van de tachyo wordt. Bij ie. eigenschap wordt deze een hogere orde). juiste maat.) hogere evolut umfysica de naar (Bel om In de kwant evolutie tot Krb4. chaos code: (4 cm) | keer van € 26,00 Prijs: vanaf

verzamel

vanaf nu de binnenpagina 's van elke Frontier magazine met uitgebreide informatie over de

genoe Drupp en neus. Silver MSM Tevens krachtig druppel. ogen, oren MSM per antioxidant. en 300 mcg ken voor te gebrui zilver ikt. Ook 10 mcg u het doorsl SmDr voordat | code: Prijs: € 14,95

36 In de Ban van het leven (deel 8 van 52) 47 nieuw: verzamelcatalogus gezonde producten

Drop per r & MSM al Silve

zilverc ig genoe Silver MSM actie. De huid. Tevens krachtMSM per pomp of op de oxidant. en 38 mcg de mond mcg zilver . Gebruik het in 0.002 micron | code: SmSP Prijs: € 14,95

en huid. de olijfoli d de huid zacht in Syrië cteerde beken Aleppo of geïnfe in de stad product, staat erom beschadigde . jaar wordt natuur gevoelige, meegeleverd sis, eczeem, droge dan 1000 een zuiver gebruikt bij een Al meer atiefolder acne, bij: psoria inale zeep, vooral de inform g heeft luiereczeem, Deze medic De zeep wordt olie wordt ge werkin es bij diabetes, n. met laurier zeep een gunsti te houde e wondj e toevoe deze olijfoliezeep slecht helend Bij elk blok kers vertellen dat en /of dierlijk contagiosa), en haaruitval. chemische Onze gebrui ratjes (mollusa vrij van vet haar totaal roos, , en huid, waterwsel, jeuk, kloven plantaardig littekenweef uit Aleppo is 100% Olijfoliezeep gingen. | code: zanS Prijs: € 4,95

EnDE matE

ige antieen kracht Bevat 1.25

. l is, SPray aan te pakken s zijn 0.001antibacteriee r & mSm die niet alleen eën en parasieten de deeltje al zilvE e mix allergi is 10 ppm, colloïDaspray is een potent g om virussen, oncentratie

alEPPo zEEP uit iEroliE vervaardigd. laurierolie olijf laur veerkrachtig ezeep met

en end e mat

3 Colofon

Coll oïda spra y | r & MSM al zilve

maar ook

Frontier verzamelca talogus met ondersteun ende producten voor deze tijd

E anEn flESj

| Coll oïda MSM soap

k. het gebrui misch in ecteren ml Soap is econon en te desinf kt voor MSM liquid SoaP 100 r, mSm colloïdaal zilver & goed schoon te houde erd en geschi n arfume al zilvE colloïDa centreerde electro nde om de handeDeze zeep is ongep gecon ken. is al voldoe De hoog n gebrui els zeep parabenen! te hoeve 2 tot 3 drupp sche middelen tisch. Bevat geen antisep zonder chemi en is tevens veganisten | code: SimS Prijs: € 10,95

Sjam en Bolivia en in Peru planten, de indian van wortels wordt door halige flesje bevat inhoud van kleinsc . kleurrijke n. Het geluks n is afkomstig te geven n met erg oed te brenge talisma om cadeau nele talisma en voorsp amuletten. Deze Ook leuk Deze traditioritueel om geluk en ontvangen. als materialen product gebruikt natuurlijke prijs voor hun zaden, anderedie een goede producenten| code: Sjfl Prijs: € 4,95

En verder...

r, al zilve

vers chill n bol in

SEl griS

| Coll oïda

t ook:

verkoop

r t. Vol Grijs zeezou gemalen de Zon. lijk grof ig natuur nnen door pels tot lijke zoutpa van de aardap ijk, een pracht ste uit Frankr pt in natuur het koken nen uit de boven orteerd wijze verdamre kunsten. Van gewon de zoutvoor u geïmpop natuurlijke en wordt zinkt van Speciaal uw culinai bodem ffineerd Zeewater voor al g naar de t is ongera mineralen! t is te gebruiken zoals het Grijs zeezou de bovenste toplaa methodes het zout van zoutkorst. Grof zeezou lijke klei. van een Keltische er het zout van natuur met de maken st Wanne smaak met het de zout. interactie met de hand geoog en waardoor van het toplaag een korte zout wordt van metalen schepp gd. heeft het bedden, kleur. Het in plaats zon gedroo de grijze het in de scheppen Batz-sur-mer. Vandaar met houten Na de oogst wordt ique, Guérande, oprapen Atlant aangetast. ijk, Loire Frankr niet wordt st: Sgzo herkom Land van voor 1 kilo | code: Prijs: € 7,90

Frontie

100 ml

n ma lotio Dry Ecze

grenzeloos gezond

en eczeem omen van worden n met sympt pakt moet ranen ef aange voor mense memb ontwikkeld Als eczeem effecti hebben in hun olie bevat speciaal llen huid. en. De Dry EczElijk huidproduct, ne voedt de Onze huidce deze vetzur t jeuk en lijke vitami den wordt. Een natuur g. Het verlich lotion biedt zuur), natuur kt voor soepel gehou Dry Eczema a Linol en geschi huidontstekinrijk dat de huid nodig. GLA (Gamm getest op dieren vitamines 3&6&9, is het belang en (EFA)en erd, niet omega vetzur MSM ook Ongeparfume de juiste nen! zilver en aal parabe naast colloïdne E. Bevat geen A en vitami veganisten. | code: DrEz Prijs: € 14,95

n ma lotio

85 maya-astrologie 87 Boekenkatern

3

grenzeloos gezonde producten die te koop zijn bij Frontier

Bookshop.

2

november | december 2010   16.6 Frontier     5


Nieuw!!

DUTCH SPIRIT LONGKRUIDEN THEE Dutch Spirit Longkruiden zijn vanaf nu ook als theezakjes verkrijgbaar. De 5 kruiden zitten in een theezakje van 2 gram, verpakt in een doosje met 20 zakjes.

De kracht van de Dutch Spirit longkruiden bestaat uit een magische heilzame mengsel van 5 kruiden: longkruid, weegbree, pepermunt, rode klaver en salie. De longkruiden staan voor de 5e chakra (de keel) en zijn een weldaad voor de longen. Dutch Spirit Longkruiden thee heeft een licht zoet aroma met een hint van Pepermunt en Salie.

Wat doen deze kruiden voor de longen? Longkruid bevat kiezelzuur wat de elasticiteit van de longen herstelt en slijmvliesontsteking vermindert. Weegbree bezit het krachtige silica wat heilzaam is tegen longbeschadigingen. Pepermunt helpt door het natuurlijk aanwezige azuleen de longen te helen door het aanpakken van bacteriën en ontstekingen. Tevens geeft het een fijn aroma aan de thee. Salie is sterk antibacterieel en antiseptisch, heel goed om te drinken als er last wordt ondervonden bij verkoudheid. En als laatste kruid, rode klaver, een magisch kruid dat effectief helpt bij kinkhoest, astma en gewone hoest.

Je kunt er een heerlijk kopje thee van zetten (2-10 minuten laten trekken).

Heilzaam Over de therapeutische waarde van het product Dutch Spirit Longkruiden vertellen de gebruikers, dat het bij de volgende gevallen gunstig werkt: Astma, bronchitis, longemfyseem, hoest, verwijdering van fijnstof en teer uit de longen, kortademigheid, vermoeidheid, gebrek aan concentratie, vergroting van de ‘Svasocchvasãbalã’ (het eigen vermogen om adem te halen) en hooikoorts. Envelop verpakking met een inhoud van 30 gr: prijs € 5,95 Nieuw: N  u ook verkrijgbaar als theezakjes van 2 gr. (doosje bevat 20 zakjes). Prijs per doosje is € 3,50 Verkrijgbaar bij: Frontier Bookshop, Leliegracht 42, 1015 DH Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl

Dutch Spirit — de kosmische kracht van planten www.dutchspirit.eu november | december 2010   16.6 Frontier     51


verzamel

vanaf nu de binnenpagina's van elke Frontier Magazine met uitgebreide informatie over de

grenzeloos gezonde producten die

te koop zijn bij Frontier Bookshop.

Frontier verzamelcatalogus met ondersteunende producten voor deze tijd

grenzeloos gezond


Frontier verkoopt ook:

Sel Gris | Sjamanen flesje | Olijf laurierolie zeep uit Aleppo | Getachyoniseerde Kristallen bol in verschillende matenSel gris 

Speciaal voor u geïmporteerd uit Frankrijk, een prachtig natuurlijk grof gemalen Grijs zeezout. Vol mineralen! Zeewater op natuurlijke wijze verdampt in natuurlijke zoutpannen door de Zon. Grof zeezout is te gebruiken voor al uw culinaire kunsten. Van het koken van de aardappels tot het maken van een zoutkorst. Grijs zeezout is ongeraffineerd en wordt gewonnen uit de bovenste toplaag van het zout. Wanneer het zout van de bovenste toplaag naar de bodem zinkt van de zoutbedden, heeft het een korte interactie met de natuurlijke klei. Vandaar de grijze kleur. Het zout wordt met de hand geoogst met Keltische methodes zoals het oprapen met houten scheppen in plaats van metalen scheppen waardoor de smaak van het zout niet wordt aangetast. Na de oogst wordt het in de zon gedroogd. Land van herkomst: Frankrijk, Loire Atlantique, Guérande, Batz-sur-mer. Prijs: € 7,90 voor 1 kilo | Code: SGZOSjamanen flesje 

Deze traditionele talisman met erg kleurrijke inhoud wordt door de indianen in Peru en Bolivia gebruikt als ritueel om geluk en voorspoed te brengen. Het geluksflesje bevat wortels van planten, zaden, andere natuurlijke materialen en amuletten. Deze talisman is afkomstig van kleinschalige producenten die een goede prijs voor hun product ontvangen. Ook leuk om cadeau te geven. Prijs: € 4,95 | Code: SJFLOlijf laurierolie zeep uit Aleppo 

Al meer dan 1000 jaar wordt in de stad Aleppo in Syrië de olijfoliezeep met laurierolie vervaardigd. Deze medicinale zeep, een zuiver natuurproduct, staat erom bekend de huid zacht en veerkrachtig te houden. De zeep wordt vooral gebruikt bij een gevoelige, beschadigde of geïnfecteerde huid. Bij elk blok olijfoliezeep met laurierolie wordt de informatiefolder meegeleverd. Onze gebruikers vertellen dat deze zeep een gunstige werking heeft bij: psoriasis, eczeem, droge huid, waterwratjes (mollusa contagiosa), slecht helende wondjes bij diabetes, luiereczeem, acne, littekenweefsel, jeuk, kloven, roos, vet haar en haaruitval. Olijfoliezeep uit Aleppo is 100% plantaardig en totaal vrij van chemische en /of dierlijke toevoegingen. Prijs: € 4,95 | Code: ZANS

Getachyoniseerde Kristallen bol in verschillende maten Getachyoniseerde materialen verbinden de intelligentie van elk levend organisme, bijvoorbeeld uw lichaamscellen, een plant, een dier etc, met de zuivere bron van tachyonenergie. Tachyongestructureerde materialen zijn prachtige producten om lichaam en geest in contact te brengen met zijn optimale potentie. Dr. Gerald Feinberg liet in 1967 zien wat de kracht van Tachyon was waarna een aantal geleerden deze techniek doorontwikkelden waarbij materialen als glas, olie, water, katoen, silica e.a. zich transformeren tot een tachyon antenne. Tijdens een 14 dagen (of langer) durend proces wordt de subatomaire structuur van natuurlijke materialen veranderd waardoor het materiaal een antenne van tachyongestructureerde energie wordt. Bij contact met tachyonen start een proces dat altijd leidt tot orde, heling, verjonging en hogere evolutie. In de kwantumfysica wordt deze eigenschap van de tachyonen als “negentropie” bestempeld. (omkeer van chaos tot evolutie naar een hogere orde). Prijs: vanaf € 26,00 (4 cm) | Code: KRB4. (Bel om de juiste maat.) 48     Frontier 16.6   november | december 2010


Frontier verkoopt ook:

Colloïdaal zilver, MSM soap 100 ml  De hoog geconcentreerde electro colloïdaal zilver & MSM liquid Soap is economisch in het gebruik. 2 tot 3 druppels zeep is al voldoende om de handen goed schoon te houden en te desinfecteren zonder chemische middelen te hoeven gebruiken. Deze zeep is ongeparfumeerd en geschikt voor veganisten en is tevens antiseptisch. Bevat geen parabenen! Prijs: € 10,95 | Code: SIMS

Colloïdaal zilver & MSM spray  Silver MSM spray is een potente mix die niet alleen antibacterieel is, maar ook een krachtige antioxidant. Tevens krachtig genoeg om virussen, allergieën en parasieten aan te pakken. Bevat 1.25 mcg zilver en 38 mcg MSM per pomp actie. De zilverconcentratie is 10 ppm, de deeltjes zijn 0.0010.002 micron. Gebruik het in de mond of op de huid. Prijs: € 14,95 | Code: SMSP

Colloïdaal Silver & MSM Dropper  Silver MSM Dropper is een potente mix die niet alleen antibacterieel is, maar ook een krachtige antioxidant. Tevens krachtig genoeg om virussen, allergieën en parasieten aan te pakken. Bevat 10 mcg zilver en 300 mcg MSM per druppel. Druppel het onder de tong en wacht 30 seconden voordat u het doorslikt. Ook te gebruiken voor ogen, oren en neus. Prijs: € 14,95 | Code: SMDR

november | december 2010   16.6 Frontier     49

Dry Eczema lotion | Colloïdaal zilver, MSM soap | Colloïdaal zilver & MSM spray | Colloïdaal Silver & MSM Dropper

Dry Eczema lotion 100 ml  Een natuurlijk huidproduct, speciaal ontwikkeld voor mensen met symptomen van eczeem en huidontsteking. Het verlicht jeuk en voedt de huid. Als eczeem effectief aangepakt moet worden is het belangrijk dat de huid soepel gehouden wordt. Onze huidcellen hebben in hun membranen de juiste vetzuren (EFA)en vitamines nodig. Dry Eczema lotion biedt deze vetzuren. De olie bevat naast colloïdaal zilver en MSM ook omega 3&6&9, GLA (Gamma Linol zuur), natuurlijke vitamine A en vitamine E. Bevat geen parabenen! Ongeparfumeerd, niet getest op dieren en geschikt voor veganisten. Prijs: € 14,95 | Code: DREZ


Shower Gel 2 in 1 for Hair and Body Argentum plus met Silver-MSM | Palo Santo | Hennepolie | Organic Hemp Biscuits

Frontier verkoopt ook:Shower Gel 2 in 1 for Hair and Body Argentum plus & Silver-MSM

Voor ons haar en lichaam is dit een prima allround product voor dagelijks gebruik, economisch en effectief. Het is bruikbaar voor alle huid en haartypes. Het is gemaakt van Neem olie uit India, wat al jaren gebruikt wordt voor verschillende doeleinden, zoals antischimmel werking en antiseptisch. In samenwerking met Colloïdaal zilver en MSM een extra opruimer. Tevens werkt de toegevoegde Neem in combinatie met citronella olie als insecten afweermiddel. Aan dit middel zijn geen parabenen toegevoegd. Prijs: € 9,50 | Code: MSMGPalo Santo los

Palo Santo betekent ‘heilig hout’, en het is de Spaanse naam voor Bursera graveolens. Deze boom groeit in de Zuid-Amerikaanse Gran Chaco regio (noord-Argentinië, Paraguay, Bolivia en de Braziliaanse Mato Grosso). Palo Santo wordt gebruikt door medicijnmannen en sjamanen bij Ayahuasca ceremoniën, rituelen, genezings- en zuiveringssessies. Het heeft een verrassend sterke en zoete geur wanneer het verbrandt. Het hout wordt verbrand en men verspreidt de rook om de omgeving schoon te maken en te zuiveren van slechte geesten, negatieve energieën en andere boze krachten. Palo Santo heeft een erg plezierige en rustgevende geur. Een klein beetje hout verbranden geeft een vredige, warme atmosfeer en geeft u een fijne en rustige stemming. Prijs: € 3,95 per stuk | Code: PALO

Hennepolie Hennepolie wordt beschouwd als een van de beste voedingsoliën voor de gezondheid. De olie, bij de eerste persing geëxtraheerd, bezit een aangename en typische hazelnootsmaak. Het is een hoogwaardige olie met proteïnen (hoofdzakelijk het eiwit Edestin) en belangrijke mineralen/sporenelementen, vitamines, chlorofyl. In de vorige eeuw hadden extracten van Hennep een belangrijke plaats in de Nederlandse apotheken. Ze werden onder andere toegepast bij krampen, toevallen, astma, slaapstoornissen en migraine. In Hennepolie komen meer dan 400 verschillende stoffen voor, waarvan ongeveer 60 uniek zijn en in geen enkele andere plant voorkomen. Hennepolie is de meest onverzadigde olie afkomstig uit plantaardige bron. Daarnaast is het een buitengewoon rijke bron van 2 essentiële vetzuren: linoleic acid (een omega-6), en alfa-linolenic acid (een omega-3). In tegenstelling tot andere oliën die omega-rijk zijn (o.a. visolie en lijnzaadolie) heeft hennepolie een prettige, enigszins nootachtige smaak. Dit verbetert de consumentenwaarde en maakt het verwerkbaar in een grote variatie aan voedingsproducten. Helaas wordt hennepolie nauwelijks gebruikt in de voedingsindustrie. De reden hiervoor ligt waarschijnlijk in het feit dat hennep ook bekend is onder de naam Cannabis (Cannabis sativa L). Prijs: € 10,95 voor 250 ml | Code: HOILOrganic Hemp Biscuits

Verwen uzelf met een gezonde snack. De hemp biscuits worden gebakken met hennep bloem, hennepzaad en spelt bloem. Deze koekjes zijn licht verteerbaar, gezond en hebben een bijzondere rijke smaak. De combinatie van spelt en hennep is rijk aan vitale nutriënten, vitamines, aminozuren en mineralen. Tevens is het laag in verzadigd vet. Zie het bovenstaande product voor meer informatie over hennep. Prijs: € 3,50 voor 75 gram | Code: HEBI

50     Frontier 16.6   november | december 2010


Tijdschriften FrontierPublishing

DVD

literatuur Magnesium

De oplossing Marianne Mousain-Bosc Welke punten hebben depressie, hyperactiviteit, epilepsie,autisme en de ziekte van Alzheimer gemeen? Volgens dokter Mousain-Bosc: een abnormaal hoog magnesiumtekort. Deze kinderarts, tevens magnesiumspecialiste, vertelt hoe zij op een spectaculaire manier het dagelijks leven van hyperactieve, autistische, epileptische en spasmofiele kinderen heeft verbeterd met een behandeling op basis van magnesium, een “vergeten” mineraal, maar desondanks doeltreffender en veiliger in gebruik dan vele andere medicijnen. In haar boek Magnesium, dé oplossing verklaart zij hoe het tekort aan magnesium zich ontwikkelt en waarom het zo vaak voorkomt, wie het aangaat en waarom het dramatische gevolgen voor onze gezondheid kan hebben. (2010) 160 Pagina’s | Paperback | Uitg. Succesboeken | ISBN 9789079872183 | € 14,90

Code : MGOP

Nieuw

De helende kracht van Familie relaties

De vier fasen van de Bloedcyclus - Geopenbaard door Maria en Jozef, Maria Magdalena en Jezus. Gabriela en Reint Gaastra Wat is je incarnatievraag? Hoe ziet het pad van je Ziel eruit? Waarom ben je geïnteresseerd in de familie waarin je geboren wenste te worden? Welke familiethema’s trokken jou aan? Wat hadden je vader en je moeder aan jou te bieden? Hoe krijgen de fasen van de Bloedcyclus vorm in jouw leven? Hoe ga je met je Innerlijke Kind, Vader en Moeder om? Allemaal vragen die aan de orde komen in ‘De Helende Kracht van Familierelaties’ waarin Maria en Jozef, Maria Magdalena en Jezus hun hedendaagse leringen aan de mensheid aanbieden. (2010) 312 Pagina’s | Paperback | uitg. Follow Your Heart | ISBN 9789080747807 | € 18,50

Code : HKFR

De Nieuwe Psychologie

Inzichten uit hedendaags bewustzijnsonderzoek. Stanislav Grof Dit boek is een rijkelijk geïllustreerde introductie op het fascinerende werk van psychiater en bewustzijnsonderzoeker Stanislav Grof. De auteur schetst op basis van zijn ervaring met psychedelische therapie en holotroop ademwerk een uitgebreide kaart van de menselijke psyche. In Grof’s benadering speelt de geboorte-ervaring een zeer belangrijke rol in de ontwikkeling van de persoonlijkheid en eventuele psychische stoornissen. Een pijnlijke of beangstigende geboorte kan zich later uiten in allerlei psychosomatische en emotionele klachten, zoals depressie, fobieën en agressie. Aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden beschrijft Grof het proces van spirituele dood en wedergeboorte. (2010) 336 Pagina’s | Paperback | uitg.Caduceus Mercurius | ISBN 9789090254869 | € 27,50

Code : DNP

Licht op Bewustzijn

Eric Huysmans Na ‘Stairway to Heaven’ geeft Eric Huysmans in dit unieke boek een helder inzicht in de zingeving en betekenis van ons leven. Hij openbaart een andere, veel ruimere, ‘werkelijkheid’ dan die we kennen. Een werkelijkheid die zich uitstrekt over meerdere werelden of dimensies. In iedere wereld is alles exact wat het lijkt, maar daarbuiten strekt zich een veel grotere realiteit uit waarin het bewustzijn zich ontwikkelt in talloze materiële vormen. Wij mensen zijn slechts één van deze vormen en wij evolueren naar een steeds hoger bewustzijn. Onze evolutietocht is volgens de oude esoterie veel langer dan wetenschappers veronderstellen en dit boek geeft daar een adembenemende beschrijving van. Er wordt een geschiedkundige onderbouwing gegeven van het tijdschema die de Mayakalender van de evolutie geeft. (2010) 304 Pagina’s | Paperback | uitg. Tattwa | ISBN 9789076407326 | € 22,50

Code : LTBN

Frontier 16.1   januari | februari 2010     87


BOEKEN | DVD’s

Biofotonen

Bron van energie en levenslicht Yvonne Sangen en Karin Tazelaar Ben je op zoek naar meer vitaliteit en bezieling, dan kan dit Ankertje jou veel bieden. De auteurs gaan op zoek naar antwoorden in de wereld van biofotonen, lichttherapie en bioresonantie, waar wetenschap en spiritualiteit samenkomen. De hoeveelheid biofotonen die een levensmiddel uitstraalt is een maat voor de innerlijke kwaliteit. Een plant, dier of mens bevat meer biofotonen wanneer deze gezond is, en dat is met apparaten meetbaar. Wanneer we dus de kwaliteit en de kwantiteit van de biofotonen in ons lijf kunnen verhogen zal ons leven er gezonder, vitaler en stralender uit zien. (2010) 128 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020204216 | € 9,90

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

Bronnen van inspiratie

De Diamant in jezelf

Code : BFTN

Omgaan met mediamieke gaven en hooggevoeligheid Jaap Hiddinga Waar komt inspiratie vandaan? Is zij altijd gewenst? Hoe gaan we daar als mens mee om? In dit boek worden alle aspecten van inspiratie, mediamieke gaven en hooggevoeligheid besproken. We zijn vaak kritisch over wat anderen zeggen, maar informatie uit de geesteswereld nemen we klakkeloos aan. Er zijn ook kwaadwillende bronnen en daarom is het belangrijk om een goed onderscheidingsvermogen te ontwikkelen. De schrijver geeft door middel van zijn uittredingen inzicht in de interactie van de verschillende bronnen met de mens en hoe we op een goede manier hiernaar kunnen leren luisteren. (2010) 160 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes| ISBN 9789020204100 | € 14,90

Ethiek, schoonheid en eonen

Eén ziel, één liefde, één hart

Geraakt door engelen

Code : EZLH

Code : GRDE

De evolutie als ethisch kompas voor een verwarde wereld Gerrit Teule Onze beschaving kent een aantal problemen. Er dreigt een tekort aan grondstoffen en drinkwater. Een miljard mensen heeft honger en de wereldbevolking groeit exponentieel. Deze problemen zijn in wezen ethische problemen, want het gaat om vragen over eerlijke verdeling en rechtvaardige wereldplanning. Is ethiek een achterhaald woord? Waar vinden we mondiale ethische richtlijnen? In religieuze boeken van openbaring, waarin steeds minder mensen geloven? Of in het materialistische survival of the fittest? (2010) 220 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020204247 | € 19,90

Code : ESCE

Straal je Ware Licht uit Gangaji Gangaji, spiritueel leraar van Amerikaanse origine, heeft met haar workshops en lezingen het leven van velen blijvend veranderd. Ze helpt ons antwoorden te vinden op de vragen die op het spirituele pad op ons afkomen. Haarscherp als een kostbare diamant scheidt dit boek het ware van de illusie en zet de waarheid van het leven in een helder licht.De diamant in jezelf bevat een rijkdom aan beschouwingen en inzichten die je dierbaar worden en die telkens weer opnieuw kunnen boeien en verrijken. (2006) 216 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020284423 | € 19.50

Code : DIAJ

Code : BRIN

Verbonden zijn met alles en iedereen John E. Welshons Hoe kunnen we ervoor zorgen dat moeizame relaties tussen mensen weer sterker worden en dat gezonde relaties blijven groeien? Hoe belangrijk zijn onderlinge relaties voor ons spirituele leven? John Welshons beantwoordt deze en nog vele andere vragen. We kunnen het geluk vinden door bewust in het leven te staan en ons te realiseren dat we allen één zijn. Moeizame relaties krijgen weer een kans door deze met andere ogen te bekijken en ze te zien als een grote spirituele les. Je kunt iemand vergeven en weer van iemand leren houden. Eén ziel, één liefde, één hart leert ons psychologische en emotionele obstakels herkennen die ons van geluk en liefde afhouden. (2010) 240 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020204094 | € 24,90

De Keerzijde

Leer de andere kant van de medaille te zien. Adam J. Jackson Ieder probleem in ons leven heeft een keerzijde, namelijk een positieve kant, of biedt juist nieuwe mogelijkheden. Zo werd Adam Jackson als kind geconfronteerd met een huidziekte. Toen kon hij deze kwaal maar van één kant bekijken. De keerzijde ervan ontdekte hij pas dertig jaar later toen hij als natuurarts een succesvolle behandeling voor psoriasis zonder corticosteroïden ontwikkelde. Zijn eigen ervaringen waren voor hem aanleiding om dit boek te schrijven, waarin hij in een groot aantal voorbeelden laat zien hoe bekende en minder bekende mensen erin slaagden iets wat aanvankelijk als ‘verlies’ verscheen in ‘winst’ om te zetten. (2010) 256 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020204056 | € 24,90

Code : DKRZ

Jenny Smedley Door een perfecte balans tussen ziel, geest en lichaam te creëren, kun je je eigen energetische trilling zo verhogen dat je in aanraking komt met andere dimensies. Op dat moment kom je in contact met hogere engelen en kun je met ze communiceren. In dit boek leert Jenny Smedley je hoe je deze energetische trilling kunt oproepen. Zij laat zien hoe je dichterbij je eigen engel kunt komen, leert je meditatietechnieken en hoe je engelenkaarten kunt lezen. De persoonlijke ervaringen in dit boek maken duidelijk dat je een engel ook echt om hulp kan vragen en dat ze je een bezoek kunnen brengen. Geraakt door engelen beschrijft op een fascinerende manier de invloed die deze engelen hebben op je levensloop. (2010) 200 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020204339 | € 19,90

Mood Mapping

Je routeplanner naar geluk Dr. Liz Miller Of je je nu prettig voelt of niet, goedgemutst bent of depressief, energiek of lui, kalm of angstig, de stemming waarin je verkeert, beïnvloedt je geestelijk en lichamelijk functioneren en je kijk op het leven. Je humeur heeft meer invloed op je dagelijkse leven dan je denkt. Mood Mapping biedt oplossingen voor iedereen die last heeft van een gering gevoel van eigenwaarde, weinig energie, sterke stemmingswisselingen, depressie, bipolaire stoornis, PMS, of stress. Mood Mapping is een door en door praktisch boek dat je zal helpen gelukkiger en kalmer in het leven te staan. Ook je zelfvertrouwen en zekerheid zullen groter worden en de mensen om je heen zullen de veranderingen die je ondergaat zeker opmerken. (2010) 260 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020204117 | € 24,90

Code : MOMP 88     Frontier 16.1   januari | februari 2010


DVD’s | BOEKEN

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

Op weg naar zuiverheid

Inzicht in dualiteit Fonz Delnooz en Patricia Mertinot Soms ontmoet de mens een glimp van god in zichzelf. Hij weet dan: ik ben Liefde. Hij heeft zijn ware aard en bestemming gevonden. Soms is deze vonk zo sterk, dat zij voor altijd in de mens blijft branden. Meestal dooft het vuur. Maar blijft er niet altijd een verlangen naar deze vonk? Deze bonk wil aangewakkerd worden, maar hoe? Daarover gaat dit boek.We zijn allen op weg naar het Licht, maar maken daarbij grote omwegen. Een van de omwegen is het zich verliezen in de prikkels van alledag. Willen we diep in contact komen met onze Bron, dan is daar ruimte voor nodig. die ruimte is stilte, rust en aandacht. Maar we laten ons bombarderen met prikkels, en deze prikkels zijn energieën waar we ons mee verbinden. 136 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020282641 | € 14,90

Code : DNAZ

Resonantie

Als universeel en verbindend principe Marie D. Jones en Larry Flaxman Zou resonantie de basis kunnen zijn van een alomvattende theorie die de kloof tussen de wetenschap en het paranormale zou kunnen overbruggen? Dan zouden ook paranormale verschijnselen van UFO’s en geestverschijningen tot helderziendheid, remote viewing, en teleportatie wetenschappelijk verklaard kunnen worden. Resonantie gaat in op de meest recente theorieën en onderzoeken die een verband leggen tussen trilling, geest en materie. Vragen die in dit boek aan de orde komen, zijn: - Wat wisten oude culturen over resonantie en hoe pasten ze die kennis toe in de kunst, de natuur, de wetenschap en in hun megalitische bouwwerken, tempels en kerken? (2010) 260 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020203837 | € 29,90

Code : RESO

Primaire reflexen

Reageren of ageren? Margaret Mulder Leer- en gedragstoornissen, ADD, ADHD, M.E., burn-out, depressiviteit, zwangerschapsproblemen of paniekaanvallen kunnen veroorzaakt worden door ongeremde Primaire Reflexen. Zij verstoren vanuit de hersenstam het functioneren van ons brein en lichaam en veroorzaken chronische stress. Wanneer een baby zijn Primaire Reflexen niet onder controle krijgt, kampt hij zijn verdere leven met een ontregeld, dikwijls op hol geslagen zenuwstelsel dat constant energievretende impulsen aan zijn lichaam geeft. Dit verschijnsel komt vaak voor. Omdat het volautomatisch gebeurt en bijna onbekend is, zoekt men tevergeefs heil bij medicijnen of extra oefeningen. (2010) 120 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 979020204254 | € 12,90

Code : PRRF

The Meta Secret

Inclusief dvd Mel Gill The Secret leert ons dat we door middel van positief denken kunnen manifesteren wat we voor onszelf wensen. Echter, de focus op deze wet alleen is net zoiets als het eten van alleen een toetje. Over een toetje zeggen we: ‘Goh, dat was lekker, maar ik zit nog niet vol!’ We willen het volledige menu zien om een passende keuze te maken, en zo onze honger te stillen. The Meta Secret biedt een onthullende blik in de keuken van het universum. Mel Gill leert ons onze bestelling in het juiste perspectief te plaatsen. De wet van de aantrekkingskracht is maar één van de zeven aloude principes; The Meta Secret onthult de andere zes en biedt een praktische methode om meer liefde, geluk, humor en rijkdom aan te trekken. (2010) 200 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020204278 | € 24,90

Code : TMSE

De psychologie van acupunctuur

Relax!

Code : PSAC

Code : RELM

De alchemie in jezelf Arno Roelofs In De psychologie van acupunctuur leidt de schrijver u de wereld van de alchemie binnen en dringt daarmee door tot het mysterie van de geest. De interactie van yin en yang en de vijf elementen van de acupunctuur zijn alchemistische processen die u actief kunt beïnvloeden. Met behulp van westerse en Chinese teksten uit onder andere de I Tjing en de Tao teh tjing, laat hij u de alchemie van de psyche beleven. Hierdoor leert u zelf de energie van lichaam en geest te reguleren. Een intrigerend boek dat acupunctuur en psychologie op originele wijze bij elkaar brengt. Geschikt voor een ieder die nog weinig van acupunctuur weet. (2010) 240 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020204186 | € 29,90

Transformatie door Quantum Touch

Een nieuwe methode van heling vanuit de kern Alain en Jody Herriot Alain en Jody Herriott introduceren in Transformatie door Quantum Touch een nieuwe benadering van energetisch helen, meditatie, en het veranderen van de werkelijkheid: core transformation. Ontdek door middel van dit boek hoe energie door jou en je cliënten stroomt, om zo bij de kern van het probleem te komen. De auteurs laten ook zien hoe je een stille staat van vreugde kunt bereiken waardoor je lichaam genoeg kracht heeft om bijvoorbeeld botten recht te zetten en stress te verminderen. Alain en Jody zijn al jaren bezig met de ontwikkeling van deze healing-technieken. (2010) 240 Pagina’s | Paperback |uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020203806 | € 27,90

Code :TRQT

Meditatie, ontspanning en concentratie voor jongeren Susanne Huhn De puberteit is een levensfase met enorme veranderingen, zowel geestelijk als lichamelijk. Het is ook de periode waarin de hersenen rijpen en zich ontplooien. De meditaties in dit boek dragen ertoe bij dat de belangrijkste delen van de hersenen op volle sterkte komen, vooral die gebieden die de basis vormen van zelfvertrouwen, verantwoordelijkheid nemen en ook van spirituele ontwikkeling. Jongeren moeten immers in zichzelf de ruimte vinden om te kunnen ‘dromen’, om contact te leggen met hun innerlijk en zo op het spoor van hun eigen ‘ik’ te komen – in plaats van alleen maar ‘cool’ te moeten zijn. . (2010) 148 Pagina’s | Paperback| uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020204308 | € 14,90

Woord zoekt woord

Joden, christenen en moslims in gesprek over tekst en traditie Francien van Overbeeke-Rippen/ Ruth Rozeboom/Karen Ghonem Drie vrouwen uit de christelijke, islamitische en joodse religie wisselden informatie uit over de teksten en tradities van hun geloof. Zij spraken over hun geloofsbeleving en over de verschillen en overeenkomsten die zij in hun bronnen tegenkwamen. Dit leverde interessante inzichten en visies op, die ook van belang kunnen zijn voor de gehele multiculturele samenleving in Nederland. In Woord zoekt Woord hebben zij teksten uit de Bijbel, de Koran en de Tanach over dezelfde onderwerpen en personen integraal opgenomen en het geloofsleven in elke religie beschreven. In dialoog en trialoog wagen zij zich tenslotte ook aan actuele en netelige vragen. (2010) 300 Pagina’s | paperback| uitg. Ankh Hermes| ISBN 9789020204179 | € 22,90

Code : WZW

Frontier 16.1   januari | februari 2010     89


BOEKEN | DVD’s

Bewegen in kracht

Diergedrag als wegwijzer naar persoonlijke groei. Or Bagim Bewegen in kracht is een uniek hedendaags-holistisch model waarin zelfhulp, coaching en therapie samengaan. De kern van dit boek is te ervaren hoe diergedrag ons lichaamsbewustzijn kan vergroten om zo de weg vrij te maken voor zelfhelende kracht en gezondheid. Het boek bestaat uit twee delen: een theoretisch kader waarin de grondprincipes van wat Or Bagim PsychoMotion noemt wordt uiteengezet, en een praktisch deel waarin twaalf dieren model staan voor even zovele bewegingsoefeningen, dansimprovisaties, stemoefeningen en visualisaties. Ieder dier leidt ons naar een specifieke krachtbron en staat symbool voor een aspect in ons. (2010) 264 Pagina’s | Paperback | Uitg. Altamira Becht | ISBN 9789069639215 | € 29,90

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

Cellen van licht

Genees het lichaam met lichtenergie. Barbara Wren In Cellen van licht presenteert de Engelse voedingsdeskundige Barbara Wren een geheel nieuwe visie op het menselijk lichaam. Ieder van ons is geboren met een innerlijk besef van wie we zijn en wat ons doel is, maar velen zijn het vergeten en belanden op een zijspoor. Ziekten en gezondheidsklachten zijn hiervan vaak het gevolg. Door middel van praktische oefeningen en vragenlijsten verschaft Wren de lezer meer inzicht in zijn eigen lichaamsverhaal. Ze gaat hierbij uit van de stelling dat we licht in en rond elke lichaamscel vast kunnen houden met behulp van biofotonentherapie. (2010) 220 Pagina’s | Paperback | Uitg. Altamira Becht ISBN 9789069639000| € 22,90

Code : CLVL

Code : BWGK

Midlife Yoga

In balans tijdens de overgang. Mieke de Bock Veel vrouwen hebben tijdens de overgang last van allerlei klachten, zoals stemmingswisselingen, slapeloosheid, gewrichtspijn en opvliegers. In dit boek laat Mieke de Bock zien hoe je deze klachten zelf kunt behandelen. Om vrouwen inzicht te geven in wat er nu precies in het lichaam gebeurt tijdens de overgang, legt ze helder en tot in details uit hoe de productie van hormonen samenhangt met chakra’s en met het algeheel welzijn. De eierstokken behoren tot het domein van het tweede chakra, dat tijdens de overgang een nieuwe balans moet vinden. De vrouw zal met behulp van Midlife Yoga deze overgangsperiode als een vruchtbaar transformatieproces gaan zien. (2010) 300 Pagina’s | Paperback | uitg. Altamira Becht |ISBN 9789069639154 | € 24,90

Code : MIDY

90     Frontier 16.1   januari | februari 2010

Smelt het ijs in je hart!

Pleidooi voor een spirituele klimaatverandering. Angaangaq De boodschap van Angaangaq, de sjamaan uit Groenland, is glashelder: ‘Zolang we niet leren hoe je het ijs in je hart kunt laten smelten, zal de wereld niet veranderen. En als de wereld niet verandert, zijn we overgeleverd aan het smelten van de ijskappen.’ Met het oog op de ecologische crisis en de klimatologische veranderingen door het smelten van de ijskap in zijn geboorteland, kreeg Angaangaq al heel vroeg de opdracht van zijn stamoudsten om de spirituele boodschap van de Eskimo’s uit te dragen. Deze missie voerde hem naar veertig landen en vijf continenten. Angaangaq inspireert ons om liefdevoller om te gaan met onszelf en anderen en meer in harmonie te leven met de natuur. (2010) 240 Pagina’s | Paperback | uitg. Altamira Becht | ISBN 9789069639369 | € 22,90

Code : SMLT

Het geheim van loslaten

Het huis op een rots gebouwd

Code : HGVL

Code : HSRT

Je hebt een hele wereld te winnen als je durft los te laten. Guy Finley Guy Finley begint zijn boek met een autobiografische anekdote. Als jongetje verdronk hij bijna achter de speedboat van zijn vader, omdat hij het touw niet durfde loslaten toen hij kopjeonder ging bij het waterskiën. In Het geheim van loslaten draait alles om vertrouwen, de durf om barrières te overwinnen die het levensgeluk in de weg staan. Finley biedt in zijn boek praktische stap-voorstap-instructies en inspirerende, waargebeurde verhalen. ‘Niets in het universum weerhoudt ons ervan om los te laten en opnieuw te beginnen’ is zijn motto. Guy Finley begon zijn loopbaan als zanger/ songwriter voor Motown. Hij verruilde de wereld van de muziek voor die van de spiritualiteit. (2010) 304 Pagina’s | Paperback | Uitg. Altamira Becht | ISBN 9789069638218 | € 16,90

De warmte van het hart voorkomt roest.

Oud worden zonder je oud te voelen. Marie de Hennezel ‘Niets maakt zo oud als het willen tegengaan van het verouderingsproces,’ schrijft Marie de Hennezel (zelf 60+) in haar boek, dat in Frankrijk een bestseller werd. Veel mensen zijn bang om op een vervelende manier te verouderen, alleen over te blijven, onbemind te zijn, afhankelijk te worden van de zorg van anderen. In plaats van dat we die angst het hoofd bieden, bezweren we hem door ons vast te klampen aan onze jeugd. De rode draad in dit boek is het hart – niet ons kloppend orgaan, dat uiteraard ook veroudert, maar het hart dat symbool staat voor ons vermogen om lief te hebben en te verlangen en dat ons kan steunen als de zwaarste beproevingen van de ouderdom ons treffen. .. (2010) 208 Pagina’s | Paperback | uitg. Altamira Becht | ISBN 9789069638775 | € 18,90

Code : WHVR

Over de parabels van Jezus. Marcel Messing In de eerste twee delen over de parabels van Jezus besprak Marcel Messing respectievelijk elf en negen parabels uit canonieke, gnostische en apocriefe teksten, die hij naast inzichten uit andere spirituele en religieuze tradities plaatste. Met dit laatste deel wordt de trilogie voltooid. Tien jaar na publicatie van deel een leven we midden in een grote overgangstijd, waar ook de Maya’s, Hopi-indianen, Aborigines en andere oude bevolkingsgroepen over spraken en waar diverse voorspellingen over bestaan. De parabels van Jezus die op deze overgangstijd betrekking hebben, worden besproken tegen de achtergrond van de huidige crises op het gebied van onder meer klimaat, natuur en economie. (2010) 300 Pagina’s | Paperback | Uitg. Altamira Becht | ISBN 9789069639185 | € 22,90

Diana’s Boom

Elfenwoud deel 1 (hernieuwde uitgave). Ewout Storm van Leeuwen Het magische woud in het Dal van Bran voert strijd om te overleven in een vergiftigde wereld. De Dryade van het Woud probeert de hulp van mensen te krijgen. Daarbij raakt ze verstrikt in de geest van een klein meisje: Diana. Als haar boom dreigt te sterven weet de dryade Diana naar het woud te lokken. Maar daar wordt het kind ernstig ziek. In deze noodsituatie ontdekt Diana’s broer Michaël dat in hem een ander bewustzijn huist dat hen helpt. Met een oud busje onderneemt hij een hachelijke tocht door de nachtelijke bergen om zijn zieke zusje naar een ziekenhuis te brengen. Een arts en een helderziende komen te hulp om het woud te redden. En daarmee Diana’s leven... (2006 - 2009) 223 Pagina’s | Paperback | uitg. Magister | ISBN 9789081117067| € 12,50

Code : ELF


DVD’s | BOEKEN

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

Dierentuindieren aan het woord

In mijn hart brand ik een kaarsje voor jou

Code : DTDW

Code : HBRK

Ontdek je talenten en passies door te werken met het Keltisch jaarwiel. Femke Bloem Het Keltisch jaarwiel heeft een natuurlijk ritme. In een even natuurlijk ritme wordt in dit boek aan de hand van de Keltische jaarfeesten naar ons eigen leven en onze eigen levensfasen gekeken. Hiertoe worden er onder andere visualisaties (ook op de cd te beluisteren) en vragen en oefeningen gegeven. Daarna kan op een kunstzinnige wijze de ervaring worden uitgewerkt. Ook het biografisch schrijven krijgt een belangrijke plaats om steeds terugkerende patronen in het leven te ontdekken en hier verandering in te brengen. Zo kan het eigen levenswiel steeds in beweging worden gezet. Femke Bloem studeerde af als kunstzinnig therapeute. (2010) 200 Pagina’s | Paperback | uitg. Akasha | ISBN9789460150364 | € 21,90

2012

Het Parijs van Isis

Stap in de belevingswereld van wilde dieren in gevangenschap.. Karina de Jong-Kamstra Dit eerste boek over de belevingswereld van dierentuindieren is een echte aanrader voor dierenliefhebbers! Op boeiende wijze vertelt dierentolk Karina de Jong-Kamstra over haar contact met deze dieren. Zij ‘interviewde’ onder andere olifanten, ijsberen en leeuwen over wat er in hen omgaat, hoe zij hun gevangenschap ervaren en hoe zij naar ons mensen kijken, en ook gorilla Bokito komt aan het woord. Ook geeft Karina praktische tips om zelf met je eigen dier van gedachten te wisselen. Handig om ongewenst gedrag te verklaren. Karina de Jong-Kamstra is werkzaam als dierentolk, -coach en -trainer. .(2010) 130 Pagina’s | Paperback | uitg. Akasha | ISBN 9789460150289 | € 14,90

Het elfje Dia

Elfenwoud deel 2 (hernieuwde uitgave). Ewout Storm van Leeuwen De Dryade van het Woud van Bran zit gevangen in het mensenkind Diana. De dryade heeft Diana met broer en zusjes naar haar boom geleid. Deze dreigde te sterven door giflozingen uit een fabriek. Milieuactivisten bezetten de fabriek. De vergiftiging van het woud is net op tijd gestopt. Ook Diana’s leven is daarmee gered. Voorlopig.. De eigenaren van de fabriek proberen de macht over het dal te heroveren, daarbij geholpen door duistere krachten. (2006-2009) 240 Pagina’s | Paperback | uitg. Magister | ISBN 9789081117074 | € 12,50

Code : ELF2

Heidi Woweries Toen haar moeder, die tevens haar beste vriendin was, onverwachts stierf, stortte de wereld van de schrijfster in… Stap voor stap ‘werkt’ zij zich door haar verdriet heen, beschrijft zij hoe zij haar weg naar het dagelijks leven terugvindt en hoe het haar uiteindelijk zelfs weer lukt vreugde in het leven te ervaren en weer te lachen… Al lezende worden verdriet en wanhoop geleidelijk omgezet in nieuwe levensmoed. Het boek reikt troostend de hand wanneer het verdriet nog vers is, maar zal diegenen die reeds langer treuren om het verlies van een geliefde eveneens tot grote hulp zijn. Het bevat vele raadgevingen die direct in het dagelijks leven kunnen worden toegepast.. (2010) 280 Pagina’s | Paperback | uitg. Akasha | ISBN 9789460150326 | € 17,90

Speurtocht naar het ware verhaal . Fred Butter Wat er in 2012 gaat veranderen, is nog niet duidelijk, maar dat er iets gaat veranderen, is bijna zeker. Daarvoor zijn er te veel aanwijzingen. En die veranderingen zouden wel eens heel groot kunnen zijn.In begrijpelijke taal en op meeslepende wijze geeft de schrijver een gefundeerde uitleg over het tijdperk dat ten einde loopt en probeert inzicht te geven in de veranderingen die gaan komen. In zijn speurtocht door de wereld van mystiek, religie en wetenschap zoekt hij naar de betekenis van het einde van de Mayakalender, graancirkels, uitzonderlijke archeologische vondsten en officiële eindtijdvoorspellingen. Wie waren de oude goden eigenlijk en wat hadden ze ons te zeggen? De wetenschap en religie komen steeds dichter bij elkaar, maar wat is daarvan de consequentie? 200 Pagina’s | Paperback | uitg. Akasha | ISBN 9789460150074 | € 19,50

Je levenswiel in beweging

Symbiose en autonomie

Een weg uit symbiosetrauma en destructieve afhankelijkheid. Franz Ruppert Mensen kennen zowel het verlangen naar nabijheid als het verlangen naar afgrenzing. Deze vitale symbiotische behoeften worden in de vroegste kindertijd door ouders vaak niet bevredigd. De hechting aan de moeder kan dan tot een symbiosetrauma bij het kind leiden. De verstrikkingen die daaruit op zielsniveau ontstaan, ziet Franz Ruppert als bron van de meeste relatieproblemen, als begin van verslavingsgedrag, angsten, depressies en zelfs van schizofrenie. Aan de hand van talrijke voorbeelden uit de praktijk laat hij zien hoe symbiosetrauma herkend en behandeld kan worden. (2010) 380 Pagina’s | Paperback | uitg. Akasha | ISBN 9789460150302 | € 27,50

Code : SAUT

Code : LVWB

Met foto’s van o.a. Bernd Haanappel Karin Haanappel Parijs zou haar naam te danken hebben aan de Egyptische godin Isis. Maar wat doet Isis in Frankrijk en waarom weten wij niet meer dat Isis zo belangrijk was, dat zelfs Parijs naar haar is vernoemd? Met een 18e eeuwse kaart als uitgangspunt gingen kunsthistorica Karin Haanappel en fotograaf Bernd Haanappel op zoek naar de sporen van Isis in Parijs. Op de kaart staat heel duidelijk de tempel van Isis aangegeven en dat blijkt exact de plek van de kerk Saint Sulpice te zijn, precies op de oude nulmeridiaan. Zou de huidige Saint Sulpice de Saint-surIsis zijn? De kerk zelf wil er in ieder geval na Dan Brown’s ‘Da Vinci Code’ niets meer van weten. De stad Parijs zwijgt ook als het graf. (2010) 96 Pagina’s | Paperback | uitg. A3 | ISBN 9789077408803 | € 19,50

Code : HPVI

Luister naar je Ziel

50 troost- en krachtkaarten. Janet Werner Als de ziel tot je spreekt, dan spreekt jouw gevoel – de tegenhanger van je verstand. De woorden van je ziel brengen veranderingen met zich mee, hebben consequenties voor je leven. Je verstand zal altijd proberen te sussen, waardoor je in kringetjes blijft ronddraaien. Luister naar je ziel, want die spreekt de woorden die jou laten groeien in bewustzijn. Deze 50 krachten troostkaarten helpen je naar je ziel te luisteren in tijden van verdriet en eenzaamheid. Zo verkrijg je inzicht, kun je de vinger op de zere plek leggen, jezelf een steuntje in de rug geven, weer blij zijn, een verandering in gang zetten en/of jezelf wakker schudden. Ze dagen je uit tot daadkracht en een oplossing. (2010) 50 kaarten | uitg. A3 | ISBN 9789077408841 | € 9,95

Code : LNZJ

Code : SPWV

Frontier 16.1   januari | februari 2010     91


FRONTIER PUBLISHING

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

nu het Mexicaanse virus over de wereld raast, gevoelens van angst worden aangewakkerd, velen in verwarring zijn over wat er gaande is, informatie en desinformatie elkaar afwisselen, overheidskanalen niet over de werkelijke achtergronden vertellen en/of hiervan niet op de hoogte zijn, maar wel vaccinatie propageren, proefpersonen zich reeds aanmelden voor de eerste vaccintests en het tijdstip van al dan niet verplichte vaccinatie dichterbij komt, is het belangrijk stil te staan bij wat er aan de hand is. Dit boekwerkje wil een ondersteuning zijn in de meningsvorming bij de keuze van het al dan niet vaccineren tegen de ‘Mexicaanse griep’. De Werkgroep ‘WijWordenWakker’ hoopt met dit boekwerkje primair een brede discussie op gang te brengen in nederland en België. Het gaat om een buitengewoon ernstige kwestie, die ieders aandacht verdient. De werkgroep geeft geen adviezen inzake dit onderwerp, mede gezien het feit dat er geen arts deel van uitmaakt. er is geen tijd te verliezen.

Vaccineren of niet?

Bijdrage tot discussie voor het maken van een keuze

Deel 1 uit de Aztlan serie

Boek der Liefde

De zoektocht naar het verborgen evangelie van Maria Magdalena Ton van der Kroon In de elfde eeuw wordt de jonge monnik Antonius tijdens de bouw van een basiliek in Vézelay op het spoor gezet van de geheime kennis van Maria Magdalena. Dit zet zijn christelijke wereldbeeld volledig op zijn kop. Zijn zoektocht leidt hem naar het boek dat in de officiële kerkelijke leer ontbrak: het boek van de onvoorwaardelijke liefde tussen mensen. Dit is de weg van Maria Magdalena: het pad dat levensgevaarlijk is, omdat het ‘ketters’ is en door de katholieke kerk verguisd. De gnostische literatuur beschrijft Maria Magdalena als de ‘Apostel der Apostelen’ en de discipel die Jezus op zijn mond kuste. Zij is niet de bekeerde hoer, die de kerk telkens als boetvaardig kuis heeft afgebeeld. 216 pagina’s | Paperback | € 17.50

Het Urantia Boek

Het Urantia Boek is opgesteld door hemelse persoonlijkheden als een speciale openbaring aan onze planeet, Urantia. De boodschap van het Boek is dat alle mensen één familie zijn, zonen en dochters van één God, de Universele Vader. Het Boek geeft inzicht in het ontstaan, de geschiedenis en de bestemming van de mensheid en in onze relatie met God. Het geeft eveneens een uniek en fascinerend verslag van het leven en de leringen van Jezus, waarbij nieuwe inzichten in tijd en eeuwigheid worden geboden, en nieuwe concepten worden onthuld van het eeuwige opklimmings-avontuur waarbij de mens de Universele Vader vindt in ons vriendelijke en zorgvuldig bestuurde universum. 2100 pagina’s | Hardcover | € 29,95

Code: URBO

Code: BDL

Marcel Messing

Vaccineren of niet?

De Da Vinci Code Ontcijferd

Code: VONV

Code: DVCO

Bijdrage tot discussie voor het maken van een keuze Marcel Messing Nu het Mexicaanse virus over de wereld raast, gevoelens van angst worden aangewakkerd, velen in verwarring zijn over wat er gaande is, informatie en desinformatie elkaar afwisselen, is het belangrijk stil te staan bij wat er aan de hand is. Dit boekwerkje wil een ondersteuning zijn in de meningsvorming bij de keuze van het al dan niet vaccineren tegen de ‘Mexicaanse griep’.De Werkgroep ‘WijWordenWakker’ hoopt met dit boekwerkje primair een brede discussie op gang te brengen in Nederland en België. De werkgroep geeft geen adviezen inzake dit onderwerp, mede gezien het feit dat er geen arts deel van uitmaakt. Er is geen tijd te verliezen. 64 pagina’s | Kleine Paperback | € 4,90

Filip Coppens Dan Brown’s De Da Vinci Code is een internationale bestseller. Het boek stelt dat het gebaseerd is op feiten: een geheim genootschap (de Priorij van Sion), de katholieke organisatie Opus Dei, de schilderijen van Leonardo da Vinci en een ketterse code die daarin verwerkt werd… en het huwelijk tussen Jezus en Maria Magdalena. In dit boek gaat Filip Coppens in op de feiten en verzinsels van het boek, waarbij de beweringen van Brown in een historisch kader worden geplaatst, en pro en contra tegen elkaar afgewogen worden. Het toont aan dat Brown sterk beïnvloed werd door esoterisch denken dat in de afgelopen twintig jaar bekend raakte en dat door Brown in romanvorm wereldkundig is gemaakt. 160 pagina’s | Paperback | € 9.50

DE WERELDCATASTROFE IN

2012

De Maya aftelling naar het einde van onze wereld

PATRICK GERYL

Auteur van de bestseller De Orion Profetie

Graancirkels, Goden en hun Geheimen

De geschiedenis van de Mensheid beschreven in het Graan Robert Boerman In de meer dan twintig jaar dat de mensheid over de gehele wereld wordt ‘getrakteerd’ op duizenden graancirkels en pictogrammen, is er tot nu toe nog niemand echt in staat geweest om een sluitend bewijs voor dit fenomeen aan te voeren. In dit vlot geschreven boek kan men lezen dat, naast een wetenschappelijk en geschiedkundig gedeelte, de auteur een link heeft gelegd tussen twee afzonderlijke graancirkelformaties, beide nabij Alton Barnes, Wiltshire, Engeland. Het betreft een ‘oud-Hebreeuwse’ inscriptie en de zogenaamde DNA-spiraal. In die twee formaties staat de naam van de maker, zijn boodschap, belangrijke data, en de geschiedenis van de mensheid beschreven. Naar aanleiding van deze uitkomst is een begin gemaakt om de ‘graancirkelcode’ te kraken. 205 pagina’s | Paperback | € 15.95

Code: GGG

92     Frontier 16.6  november | december 2010

De Orion Profetie; De Wereldcatastrofe in 2012

Voorspellingen van de Maya ‘s en Oude Egyptenaren voor het jaar 2012 Patrick Geryl & Gino Ratinckx “Onvoorstelbare aardbevingen en gigantische vloedgolven zullen onze beschaving volledig vernietigen. Bijna de gehele wereldbevolking zal in deze apocalyptische gebeurtenissen omkomen.” Deze voorspellingen zijn afkomstig van de Maya’s en de Oude Egyptena-ren. Het zijn de Maya’s en Oude Egyptenaren die voor ons een boodschap achterlieten, waarin zij waarschuwen voor een allesvernietigende wereldcatastrofe in het jaar 2012. Want op 27 juli 9792 voor Christus, de dag dat Atlantis onder water zonk, namen Orion, Venus en enkele andere sterren en planeten bepaalde ‘codeposities’ in. In het jaar 2012 zullen dezelfde sterren en planeten op identieke posities staan! 172 pagina’s | Paperback | € 15.90

Code: DOP

De Stenen Puzzel van Rosslyn Chapel

De wereldcatastrofe in 2012

Code: SPRC

Code: DWC

De Esoterische Kennis van de Tempeliers en de Vrijmetselarij onthuld Filip Coppens Rosslyn Chapel is stof tot controverse geweest, recentelijk in een aantal wereldbestsellers alsmede in de afgelopen eeuwen. Vereerd door vrijmetselaars als een vitaal onderdeel van hun geschiedenis, volgens sommigen vermeend bewijsmateriaal bevattend van pré-Columbiaanse reizen naar Amerika, door anderen verondersteld belangrijke relieken te bevatten van de heilige graal tot het hoofd van Christus, is de Schotse kapel een plaats vol van mysterie. Dit boek zal u door de theorieën leiden, en zal laten zien en beschrijven waar en wat er besproken wordt: wat is onmogelijk, wat is aannemelijk en wat is feitelijk. De geschiedenis van de kapel, haar verhouding tot de vrijmetselarij en de familie achter de schermen, de Sinclairs, wordt met nieuw, vergeten en vaak onbekend bewijsmateriaal tot leven gebracht. 146 pagina’s | Paperback | € 14.90

De Maya aftelling naar het einde van onze wereld Patrick Geryl In zijn vorige boek De Orion Profetie kwam Patrick Geryl tot de wereldschokkende conclusie dat de aarde door een reusachtige ramp zal worden geteisterd. Er is meer dan voldoende bewijsmateriaal in de literatuur van oude beschavingen dat zulke superrampen in het verleden hebben plaatsgevonden. Zo gaat de Dresden-Codex van de Maya’s over de geheimen van de zonnevlekkencyclus, die de moderne astronomen nog altijd niet kennen. In De Wereldcatastrofe in 2012 zet Geryl zijn wetenschappelijke zoektocht verder naar de codes van de Maya’s en de Oude Egyptenaren die naar deze superramp verwijzen. Beide culturen blijken de omlooptijd van de aarde rond de zon ongelooflijk precies te hebben berekend. Totaal verbijsterd door zijn ontdekkingen kan de auteur niet anders dan deze oude gegevens als juist bestempelen... en daarmee ook het einde bevestigen van onze huidige beschaving! 344 pagina’s | Paperback | € 17,50


FRONTIER PUBLISHING

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop is verteld ...

en bijzondere ontmoeting vertelt. Het verhaal van de ly, die tijdens een vakantie met het fenomeen graanerkt en ongewild verstrikt iligheidsdienst van Engen de hoofdrol spelen. er vreemde zaken met en hij gek aan het worden is. ral angst slaan echter om schillende diensten en orchtergronddecor, ontrafelt mensheid ooit heeft bezigen wat we met die kennis te bezitten.

en inds arbij van het g hij rika aar-

het laatste verhaal dat nog nooit is verteld Ber t Janssen

en ongekend spannende der andere de psychologie e en esoterische inzichten samenvloeien. Het is het mene visie op de toekomst end en blijvend wijzigen.

t beschreven staat, waar.

Het laatste verhaal dat nog nooit is verteld Bert Janssen Tijdens een van zijn vele reizen heeft Bert Janssen een bijzondere ontmoeting met een vrouw die hem een wonderbaarlijk verhaal vertelt. Het verhaal van de jonge, accountant Paul Stokely, die tijdens een vakantie in Wiltshire, Engeland, ongewild in aanraking komt met het fenomeen graancirkels. Ondanks zijn desinteresse, raakt Paul ongemerkt en ongewild verstrikt in een web van intriges waarbij de Binnenlandse Veiligheidsdienst van Engeland, het Britse leger, de Kerk en Paul zelf om beurten de hoofdrol spelen. Sophia’s Ei is het op gnostische kennis gebaseerde en ongekend spannende verhaal, waarbinnen wetenschappelijke feiten uit onder andere de psychologie en kwantum fysica met verschillende sjamanistische en esoterische inzichten samenvloeien. (2008) 368 Pagina’s | Paperback | € 22,-

Code : SOEI

WonderCode

De sleutel tot de formule van Roulette en de Mayakalender Yuri Romashev Als het witte balletje razendsnel rondspint in het roulettewiel, is het niet te voorspellen in welk genummerde vakje het uiteindelijk tot stilstand komt. Of toch wel? Yuri Romashev ontdekte een systeem achter het roulettespel. In dit boek zijn vier interessante ontdekkingen beschreven, waaronder‘het geheim van het Roulette Spel’, ‘de mystieke aantrekkingskracht tussen getallen’ en ‘de verborgen formule van de Maya-kalender (Tzolkin van 260 dagen)’. De betekenis van de WonderCode is daarom groter dan zijnde uitsluitend een middel voor vergroting van spelwinst in het casino. De aantrekkingskracht tussen de getallen ligt mogelijk aan de basis van de verdeling van energie in ruimte. 147 pagina’s | Hardcover | € 25.80

Maya Scheurkalender 2010/2011

2-in-1 Maya Verjaardagskalender

Lucas Slager Voortaan kun je leven en werken vanuit een volkomen natuurlijke kalender. De scheurkalender geeft een heldere inleiding en uitleg, de bekende westerse datum, de basisenergie van elke dag (4 kleuren), de Toon (13 fasen in elk proces), het Zonnezegel (20 kwaliteiten van de schepping) en de Maan (13 x 28 dagen). Verder heeft elk blad een affirmatie die aansluit bij de natuurlijke cycli. Daarmee kan je je weer verbinden met de energie van elke dag en leven in je eigen ritme. Zo helpt de kalender je om weer te leven naar je essentie en je droom op Aarde uit te voeren. (2010) 380 Pagina’s | Paperback | € 16,95

Nicole E. Zonderhuis en Sylvia Carrilho De ideale verjaardags kalender. Je kunt hier zowel de Galactische als de gewone verjaardagen van je familie en vrienden bijhouden. Met een duidelijke Nederlandstalige uitleg over de 13 Manenkalender en een uitgebreide beschrijving van de 13 Tonen en 20 Zegels kom je meer te weten over de werking van de Mayakalender. Verder kun je met tabellen de Galactische Signatuur van jezelf, familie en vrienden uitrekenen. Het is een verjaardagskalender in 2 delen, die onafhankelijk van elkaar zijn om te slaan. Met de 2-in-1 verjaardagskalender hoef je geen verjaardag meer te vergeten en je kan je je familie en vrienden zelfs twee maal feliciteren; op hun Galactische verjaardag én “gewone” verjaardag. 16 Pagina’s | A4 | € 13,-

Code : MSK5

Code: WOCO

Code: 2IN1

Je hebt het zélf in de hand

DVD

Symposium ‘07

HANDBOEK HANDLIJNKUNDE

HANDBOEK HANDLIJNKUNDE Handlijnkunde is al bekend in de oudste tijden en waarschijnlijk al ver voor 2000 jaar v. Chr. bedreven. In het oude India en ook nu nog is het heel gebruikelijk en normaal om je handen geregeld te laten lezen. Vooral in India gaan handlijnkunde en astrologie hand in hand. Zelfs in de bijbel zijn verwijzingen te vinden naar de handlijnkunde in het boek Job: “De lengte van dagen is in haar rechterhand, in haar linkerhand rijkdom en eer”.

GRAND HOTEL KRASNAPOLSKY, AMSTERDAM

Dit complete handboek en naslagwerk over handlijnkunde is gebaseerd op het werk van Marja Inden. Zij had meer dan 25 jaar ervaring in de handlijnkunde en wilde haar opgedane kennis niet verloren laten gaan – temeer niet, omdat zij nieuwe dingen had ontdekt en ook uitgebreid met de medische kant van het handlezen bezig was. De auteur heeft na het overlijden van Marja Inden de beschikking over het complete en zeer uitgebreide archief van Marja gekregen, wat de basis heeft gevormd van dit boek. Het Handboek Handlijnkunde is een zeer compleet boek over handlijnkunde, niet alleen op psychologisch, maar ook op medisch vlak. Elk onderdeel van de hand wordt breed uit besproken, afgewisseld met oefeningen.

Christine Kaspers

eproductions.nl

Sophia’s Ei

Symposium ‘07

met o.a. Messing, Toonen, elband.

Ber t Janssen

Christine Kaspers geeft al jarenlang lessen, heeft een eigen praktijk, schrijft artikelen en geeft lezingen en workshops over zowel handlijnkunde als de westerse en Vedische astrologische astrologie. Zij is erkend, praktiserend lid van de Astrologische Vakvereniging Nederland.

HANDBOEK

HANDLIJNKUNDE Je hebt het zélf in de hand

Christine Kaspers Gebaseerd op het werk van Marja Inden

Marcel Messing

Little Brother is Watching You! (DVD)

Lezing Frontier Symposium 2007 Marcel Messing Big Brother is zo groot geworden omdat wij het toestonden. Lange tijd kenden we zijn plannen niet. Maar we zijn wakker geworden! We weten nu dat Big Brother een nieuwe wereldorde voorbereidt, waarin de mens via de chip slaaf zal zijn in een fascistisch systeem. Echter, het aantal mensen dat wakker is geworden of wakker begint te worden, groeit dagelijks en ook het besef dat er achter het wereldtoneel krachten opereren die (via een eventuele derde wereldoorlog) een greep naar de planeet (en zelfs het zonnestelsel) doen. Deze krachten zijn niet van deze aarde. En nu, op het meest beslissende kruispunt van de planetaire evolutie, trachten ze via talloze Big Brothertechnieken de mens klein te houden om zo de sprong naar een nieuwe dimensie te belemmeren. Little Brother moet vooral onwetend blijven. DVD | € 24.90

Code: F7MM

De twintig gezichten van de schepping

Mayasymboliek in het dagelijks leven Lucas Slager en Peter Toonen De mens is één van de vele wonderen van de schepping. Niet alleen dat hij geschapen is, maar hij kan zelf ook scheppen. De mens is een stukje van het grote geheel. Alles is eenheid. God, het universum, het Al, Hunab K’u, is in alles. De mens is een afspiegeling van de schepper en kan tot bewust Zijn en verlichting komen. We hebben alle bagage om ons erfdeel te ontvangen en vooral ook om die gaven te gebruiken. We hebben oneindig veel mogelijkheden, zoals de wereld, het universum, vele gezichten heeft om zich te ontvouwen. We hoeven ze alleen maar te herontdekken. Dit boek neemt je mee op een ontdekkingstocht in jezelf, om achter alle sluiers van beperking te ontdekken dat je zoveel meer bent dan de wereld je heeft geleerd. 200 pagina’s | Hardcover | € 17.50

Code: 20GS

Onbekende Aspecten van Nostradamus

Handboek Handlijnkunde

Wim Zitman Is het werk van Nostradamus ooit volledig doorvorst? Het geheim van de Tijdsleutel is nooit opgelost. Onderzoekers hebben zich altijd alleen op het verklaren van de tekst van de Kwatrijnen gericht. Zodoende zijn de brieven die Nostradamus schreef nooit eerder onderzocht, daarin borg hij zijn tot nog toe geheim gebleven methode van de Tijdsleutel op. Dat geheim wordt in dit boek verklaard en is de basis van de ketting van opmerkelijke historische gebeurtenissen. De recente terroristische aanslag van 11 september 2001 is slechts één paukenslag in dat verborgen ritme van de Tijdsleutel. 160 pagina’s | Paperback | € 14.95

Code: OAVN

Je hebt het zèlf in de hand Christine Kaspers Dit complete handboek en naslagwerk over handlijnkunde is gebaseerd op het werk van Marja Inden. Zij had meer dan 25 jaar ervaring en wilde haar opgedane kennis niet verloren laten gaan – temeer niet, omdat zij nieuwe dingen had ontdekt en ook uitgebreid met de medische kant van het handlezen bezig was. De auteur heeft na het overlijden van Marja Inden de beschikking over het complete en uitgebreide archief van Marja gekregen. Het Handboek voor Handlijnkunde is een zeer compleet boek over handlijnkunde, niet alleen op psychologisch, maar ook op medisch vlak. Elk onderdeel van de hand wordt breed uit besproken, afgewisseld met oefeningen. Christine Kaspers geeft al jarenlang lessen, heeft een eigen praktijk, schrijft artikelen en geeft lezingen en workshops over o.a. handlijnkunde. 520 Pagina’s | Hardcover | € 39.95

Code: HVH

november | december 2010   16.6 Frontier     93


FRONTIER PUBLISHING

In de Ban van het Leven

Leer leven volgens de oude Maya kalender Nicole E. Zonderhuis en Sylvia Carrilho Geheel herziene versie met veel extra’s! Naast een uitgebreide beschrijving van de basiskennis, leer je met dit werkboek om de 13 Manen Kalender in de praktijk toe te passen. Je leert om een ‘Maya horoscoop’ van jezelf en je vrienden uit te rekenen en uit te leggen. Wat zegt het jou, wat is je Antipode en hoe moet je dit zien? Wat is de Dreamspell en wat is een Wavespell van Bestemming? Je ontdekt in welke fase van je 52-jaren pad je zit en welke levenslessen daarbij horen. Wederom kleurrijk en mooi geïllustreerd! 296 pagina’s | Hardcover | € 20,00

De Thuiskomende Aarde

Symbolische inspiratie op je levenspad Lucas Slager In de ban van hat leven geeft je aan de hand van 52 prachtige citaten uit de boeken van Tolkien, 52 levenslessen aan, die elk op zich en samen, kunnen leiden tot inspiratie, inzicht en groei en zijn gekoppeld aan de wereld en het leven vandaag. De uitleg kan je helpen op je eigen weg, je eigen queeste, de queeste van jouw leven. Het boek laat zien hoe we ook in onze tijd, gewoon kunnen leren van de geschiedenis en symbolen die ons in allerlei vormen worden aangeboden. Zoals Frodo die door zijn rugzak leeg te maken, zichzelf en de wereld kon verlossen van de last van de ring. Zo kunnen ook wij zelf op weg gaan en onze levensopdracht vervullen. 168 pagina’s | Hardcover| € 14,90 | ISBN 9789078070115

Code: 13MW2

Essays over de transformatie van onze planeet voorbij 2012 Peter Toonen Moeder Aarde wacht op ons. De natuur om ons heen wacht op ons. Voor alles wat we zowel lichamelijk of geestelijk mankeren, zijn er planten om ons heen die ons daarbij kunnen ondersteunen en helpen. Zij hebben op aarde de weg voor ons voorbereid, samen met de stenen en de dieren die hier allemaal al veel langer zijn dan wij. Onze moeder is klaar voor een nieuwe transformatie naar permanent bewustzijn. En zij wordt daarbij gesteund door Hunab K’ u, het hart van onze Melkweg. En jij mag meedoen. Niet je ratio, maar je gevoel is daarbij je leidraad. 182 pagina’s | Hardcover | € 14.90 | ISBN 9789078070269

Code: DTAA

The 13-Moon Calendar is a calendar based on the sacred Mayan Tzolkin calendar of 260 days. In this Tzolkin calendar each of these 260 days has a specific energy attached to it. Each day has its own ‘face’, its identity or character, which influences its events, a person’s luck at the moment, or even his fate. For example a Dragon day is a good day to initiate projects and start things. A Mirrors day tempts you to see through the illusions and seek the truth. Also each Moon/month has its own energy, function and totem animal. Visionary José Argëlles translated this calendar to a worldwide usable 13-Moon, or Dreamspell Calendar. This calendar helps us to align ourselves again with the natural cycles of nature and time. In these hectic and stressful times this ancient calendar can be a useful tool in guiding our day to day living in a fun and productive way. Even more, the 13-Moon Calendar enables one to heal the past and positively influence the future.

13-Moon ‘horoscope’

The 13-Moon Calendar can be consulted to make a ‘Maya horoscope’. It renders insight into yourself and what you as a soul are doing here. The Oracle - your Solar Seal and Tone, combined with the four supporting energies that surround it - gives deep insight into your challenges, shadow side, traps, qualities and power. This knowledge helps one understand why people around you are as they are and helps one accept oneself for being what one is. This self-acceptance has the effect of increasing personal power. One learns which talents one has and the best way to develop them. You realize that you are a unique gift to life itself, just as we all are.

Diary/day planner

It's an easy-to-use day planner in which you can see at a glance what day it is according to the Gregorian calendar, as well as the 13-Moon Calendar. You can learn about the day-energies and plan your activities accordingly. All 13-Moon tables are included. Naturally, it has all the features of a contemporary diary, including a moon planner, when-is-when calendar and menstrual cycle calendar. It's an attractive publication; the first diary produced with loving care, in full color, with beautiful illustrations and lots of space for making notes.

NIEUW

NIEUW

13-Moon Calendar

De herontdekking van aether Reinout Guepin Dit boek bevat het ongelooflijke maar waargebeurde verhaal van een Oostenrijkse boswachter die in de jaren 1920 door geduldige observatie van de natuur een nieuwe energiebron ontdekt. Jaloerse wetenschappers verklaren hem voor gek en proberen hem opgesloten te krijgen. De industrie probeert hem zijn geheim te ontfutselen. Politici proberen hem voor hun karretje te spannen. Hij houdt de belangrijkste details van zijn vinding geheim, maar geeft wel aanwijzingen waarmee de moreel volgroeide mensheid van de toekomst deze nieuwe, natuurlijke ‘Implosietechniek’ bruikbaar zal kunnen maken. 432 pagina’s | Paperback | € 29,90 | ISBN 9789078070276

Code: EILB

13-MOON DIARY of Natural Time

NIEUW

Code: IBHL

Eenoog in het land van de blinden

13-MOON DIARY of Natural Time

NIEUW

13 Manen Werkboek

NIEUW

NIEUW

NIEUW

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

Short-Guide

This Short Guide gives a clear explanation of the 13-Moon Calendar, you will learn to apply the 13-Moon Calendar in practice. You will learn to calculate your - and your friends’- Maya ‘horoscope’, and be in a position to explain it: what it reveals to you, who your Antipode is, and how you should react. You will learn to surf the Wavespell and discover the secret of having time! This little booklet fits nicely in the pocket in the back of this 13-Moon Diary. (If it is not in this Diary, please check www.mayatzolkin.com for sales information)

2010 2011

ISBN 978-90-78070-29-0

Red Overtone Moon Year

2010 - 2011

Voorbij de Tijd

Leef je essentie Lucas Slager De tijd gaat voorbij en aan alles komt een eind. Met deze waarheid heeft de westerse wereld lang geleefd. Maar is Tijd wel datgene wat wij denken dat het is? Bestaat Tijd of is het een door mensen bedachte zekerheid zodat alles duidelijk, helder en meetbaar is? Een houvast waar we ons leven aan kunnen ophangen? Tijd zoals wij daar in leven en mee omgaan is rechtlijnig, slechts één kant op, het is het scenario van de dood: onontkoombaar en eindigend. 154 pagina’s | Hardcover | € 14.90 | ISBN 9789078070214

Code: VDT

94     Frontier 16.6  november | december 2010

Daar ben ik weer / In Den Beginne

Bram Vermeulen Twee televisieprogramma’s van Bram Vermeulen voor de RVU, live opgenomen op locatie met een klein select publiek. Bram Vermeulen vertelt over ervaringen die veroorzaakten dat hij anders over dingen ging denken. Twee programma’s over nieuwsgierigheid, want een ding staat vast: zonder verandering geen evolutie. Geschreven en verteld door Bram Vermeulen in nauwe samenwerking met Shireen Strooker. 100 Minuten | DVD | € 22.00 | ISBN: 9789081374620

Code: BRAM

13 Moon Diary of Natural Time 2010/2011

13 Manen Snelgids

Code : 13MD5

Code : 1 3MSN (Nederlands) 13MSG (Engels)

Agenda gebaseerd op oude Maya Kalenders (Engelstalig) Nicole E. Zonderhuis en Sylvia Carrilho De agenda combineert de ‘gewone’ Gregoriaanse kalender van 12 maanden met de 13 Manen kalender. Het is een makkelijk te gebruiken agenda waarin je in één oogopslag kunt zien wat voor dag het is in zowel de Gregoriaanse kalender als in de 13 Manen Kalender. Je ziet de verschillende dagenergieën en je kunt je activiteiten van de dag daarop afstemmen. Uiteraard heeft het ook alles wat een gewone agenda heeft zoals een maandplanner, jaaroverzicht, feestdagen etc. maar het heeft ook een menstruatie- of cyclus kalender. Deze 13 Moon Diary heeft een metgezel: een aparte 13 Manen Snelgids in het Nederlands (en andere talen). 160 Pagina’s | Hardcover | € 13,-

Metgezel van de 13-Moon Diary (zie hiernaast) Nicole E. Zonderhuis en Sylvia Carrilho Deze 13 Manen Snelgids legt de basisprincipes van de 13 Manen Kalender in heldere bewoording uit. Je leert de kalender toe te passen in de praktijk, je leert de ‘Maya horoscoop’ van jezelf en je vrienden uit te rekenen en hoe je dit moet uitleggen. Je leert de golven van het Wavespell te be’surf’en en ontdekt het geheim van tijd hebben! De Snelgids kan meerdere jaren gebruikt worden, waardoor je de komende jaren alleen de 13-Moon Diary hoeft aan te schaffen. Zo hoef je je Wie-is-Wie tabel en je adressen niet opnieuw in te vullen. Het boekje past in de achterpocket van de agenda. 102 Pagina’s | Paperback | € 7,samen met 13-Moon Diary € 20,-


Grenzen verleggen?

SPIRITUALITEIT | WETENSCHAP | MYSTERIE | ACHTERGROND | GESCHIEDENIS | GEZONDHEID Weten

schap

ualite | Spirit

it | Gesch

ieden is

| Myste

rie | Gezon

dheid

Go

schap

ualite | Spirit

it | Gesch

ieden is

| Myste

Al CriSiS

rie | Gezon

d | Nieuw

e Boeke

n & DVD's

Weten

ïDA N Collo MSt VA De opko eN ZilVer uD Weten

rgron | Achte

rgron | Achte

d | Nieuw

e Boeke

| Myste

rie | Gezon

dheid

| Achte rgron

d | Nieuw

e Boeke

Noachen

Atlan tis herr ijst

08 n 20 kels va aancir De gr ma

Weten

schap

| Spirit ualite

it | Gesch

ieden is

| Myste

rie | Gezon relativiteit dheid | Over de | | Achte kalender etenschap.nl rgron d ctie I Tjing | Nieuw | Grensw pressie e Boeke En verder zing | Introdu n & DVD's in dit de draadlo sium 2008 foto-im Frontie t | Stop r Festiva nummer: r Sympo en meer... Drs. P spreek | Frontie l | Colloïd maand er: katern deel 3 | Rick Devente en aal zilver ie | Boeken n in dit numm lskanker, Wat dóen april | Over de en relativiteit goud | Anasta en verder baarmoederha inhoud | Columh | Maya-astrolog Boeken we als we niet van sia, deel il vs van Adama katern Gardas 2 | Peter en de vorm n Benjamin en meer... alleen zijn? | theorie en de Toonen De vis is vorm van theorie | Colum | En nu op | Grensw van inhoud r Saloon is het genoeg etenschap.nl | Excursie Frontie | Frontie op grens van ! deel 3 | I Tjing wetens r Saloon chap en kalender | Kristall fantasi en schede ef een op ls | Maya-a e | of ge ment krijg strolog ne en ie | e Neem on

in

uM agnesi d

TIE: AK

ondhei voor gez ging & verjon

g ab gazin Diary 2-jari er Ma oon -M nti Fro een 13 DO

KA

de e Der anciël De fin

ualite | Spirit

it | Gesch

ieden is

| Myste

rie | Gezon

dheid

rgron | Achte

g doorlo Werel

d | Nieuw

e Boeke

Stamcelle onheil

n en de Opkoms zilver con dankzij t rawfood nectie BilDe

rBerGe

rS

n & DVD's

a| t | Ranand e Planee de vorm | 's Twaalfd theorie en Blei van l | sitchin ie | Jan strolog relativiteit de schote er: vliegen | Over de schedels | Maya-a in dit nummll: het was een er mei en juni en | Kristall En verder Roswe r saloon eerman i Tjing kalend Frontie Brandw groningen | hap.nl | en meer... katern Draadloos | grenswetensc en | Boeken van inhoud heidsproduct gezond

nt Braba nters in Encou Close

De 13 Man en Kal ender en verder Paul Pantonin dit numm er: e is vrij resona | de rol ntie in de ban is de weg terug van Saturnus in de evoluti van het leven | naar perfectie e van Maya-a strolog | i Tjing kalend het heelal | Homeo ie | Gezond er juli heidsproducten augustus patisch arts en | Boeken | vrij energie en waarheidszoek | frontie katern r Sympo er Tinus Smits en meer... sium | lucas | Slager:

Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's

iuS E Cori & Sir Patricia tEriAliSM

het MA Einde van wie is DNB Van

en | ontwak Mysteriën ban van het | Maya in de ine ren of niet?Lucas Slager: evoluat Vaccine s in de sium | emie | r Sympo rol van Saturnu depressie-epid man | Frontie rook | De ewijs | De Trentel heilige er: rsoonsb met Henk de kracht van in dit numm het Nazi-pe interview ing: En verder pstanding van en oktober | | Smudg kanker ber en meer... De wedero er septem e tegen katern | Asperg i Tjing kalend strologie 2009 | Boeken Maya-a r Award leven | Frontie heelal | van het

WelkomstgeschenkEN (alleen voor Nederland): • bij een 1 jaar abonnement 5 oude nummers kado of 13 Manen Snelgids • bij een 2 jarig abonnement 12 oude nummers kado of DVD met interview Patrick Geryl over de Wereldcatastrofe in 2012 t kRAN yA thE MA tiMES iS GRAt

interview

DAViD ickE

AtlAntis orb

in Amsterdam

ooGSt Nederlandse graancirkels

2012: verlicht of verloren? En verder in dit nummer: Reuzen op de Salomonseilanden | Hoe Nederland ten onder ging | De Maya van de eeuwige tijd | Akhaldan en geneeskruiden | Talks about Mind over Matter | Interview met Henk Trentelman | Frontier Symposium | Return of the ancestors gathering | Lucas Slager: In de ban van het leven | Maya-astrologie | Pure Planet | Gezonde weerstand | Frontier Crystal Academy | Organische voeding | Boekenkatern en meer...

abonnementen informatie Postbus 10681 1001 ER Amsterdam Tel: 020-3309151 e-mail: info@fsf.nl  www.frontiermagazine.nl abonnementsprijs Een jaar abonnement op Frontier Magazine (6 nummers) kost in Nederland € 29,95 en in Europa € 39,95 Een 2-jarig abonnement (12 nummers) kost in Nederland € 54,- in Europa € 72,cadeau-abonnement Cadeau-abonnementen lopen automatisch af. De gever van een cadeau-abonnement ontvangt zelf

het welkomstgeschenk. De ontvanger krijgt een brief waarin staat dat het abonnement van u afkomstig is. ingangsdatum abonnement Uw abonnement gaat in met het eerstvolgende nummer (Frontier 17.1), indien wij uw aanmelding en betaling voor 31 december 2010 hebben ontvangen. abonnementsvoorwaarden • Aanbiedingen in dit nummer zijn geldig tot en met 31 december 2010. • Het abonnementsgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan d.m.v. een automatische incasso. Betaling via een toegestuurde factuur is ook mogelijk. • Welkomstgeschenken worden verstuurd na ont-

n & DVD's

DNA act ivering

Obaticaan Een he t Va

schap

ieden is

De helend e handen Eric PEA van rl

vrije

Weten

| Gesch

De mensh eid, een kom eet

n & DVD's

G!

erger; Schaub energie

M

| Spirit ualite it

Al

dheid

ANSiN S herk

, che Taiga Siberis nastvanasdeia A Zieneres

is al sinds 1995 hèt tijdschrift voor mensen met interesse in grensverleggende onderwerpen. Ontdek het zelf! Neem of geef een jaar of twee-jarig abonnement op FRONTIER MAGAZINE Nederland: 6 nrs voor € 29,95 of 12 nrs voor € 54,Europa: 6 nrs voor € 39,95 of 12 nrs voor € 72,-

schap

vangst van het abonnementsgeld. • Uw adreswijziging graag minimaal 3 weken voor verhuizing opgeven. • Alle abonnementen gelden tot wederopzegging en worden zonder opzegging automatisch met een jaar verlengd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. • Het opzeggen van uw abonnement dient, schriftelijk of per email, minimaal 6 weken voor afloop van de abonnementsperiode te geschieden. • De abonnementsaanbiedingen gelden alleen voor nieuwe abonnees die de afgelopen 2 jaar geen abonnement op Frontier Magazine hadden. • Woont u of de ontvanger niet in Nederland, neem dan telefonisch of per email contact op met Frontier. • Prijswijzigingen voorbehouden.


Leliegracht 42 | 1015 DH Amsterdam | tel: 020-330 91 51 | www.frontierbookshop.nl | Open: ma t/m za 10.30 - 18.00 | zo 12.00 - 18.00

BP

Frontier Bookshop heeft een uitgebreid assortiment boeken (ook tweedehands), tijdschriften, DVD’s, video’s, instrumenten en kristallen. Op het gebied van grensverleggende onderwerpen kunt u informatie vinden over o.a.: alternatieve geneeswijzen, alternatieve gezondheid, New Age, samenzweringen, UFO’s, graancirkels, verloren beschavingen, Tesla en vrije energie.

Frontier Magazine 16.6 november / december 2010  

Tweemaandelijks grensverleggend magazine over wetenschap, spiritualiteit, geschiedenis, mysterie, gezondheid, achtergrond, nieuwe boeken en...

Frontier Magazine 16.6 november / december 2010  

Tweemaandelijks grensverleggend magazine over wetenschap, spiritualiteit, geschiedenis, mysterie, gezondheid, achtergrond, nieuwe boeken en...

Advertisement