Page 1

Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's

GRENSVERLEGGEND MAGAZINE | jaargang 16.2 | nummer 89 | maart | april 2010 NL o 4,95 | BelgiĂŤ o 5,95

UFO's,

Obama

& Vrije Energie Bio-energieveld

van de mens vastgelegd Het ware verhaal van de

kever

Avatar; een boodschap uit de toekomst En verder in dit nummer: NEXUS Conferentie | Free Energy wetenschapper sluit contract met Greer’s Orion project | De Engelse Graancirkels 2009 (deel 2) | De magische kracht van Avalon | Illuminati gebruiken Magick tegen ons | Maya-astrologie | Cordyceps, een wel heel bijzondere paddestoel met helende kwaliteiten | Het wondermiddel DMSO | Uiterst geheime Amerikaanse UFO onderzoeken | Lucas Slager: In de ban van het leven | Vrede begint bij jezelf! | Energieweek op Lothlorien | Columns | Producten gezond en lekker | Boekenkatern en meer...


NEXUS organiseert:

CONFERENCE 2010 ZATERDAG 1 MEI 2010: 10 - 22 u, Geert Groote college, Amsterdam • • • • • • Sprekers • • • • • •

• Marcus Allen (GB) 

The Apollo Moon Landings - Fact or Fiction? In Engeland is Marcus Allen uitgever van NEXUS Magazine, dat hij in 1994 in Europa introduceerde. Marcus zal over de maanlandingen spreken, die onderdeel zijn van een aantal onderwerpen waar een “taboe” op rust, die hij heeft onderzocht en waarover nieuwe vragen rijzen, die nog steeds afdoend beantwoord moeten worden.

• Laura Knight-Jadczyk (F) 

The Cassiopaean Experiment & Disclosure: A Deeper Perspective Een geschiedenis over het probleem van onthullingen; waarom het waarschijnlijk geen ECHTE onthulling zal zijn; waarom het Cassiopeia Experiment als gevaarlijk werd beschouwd door het PTB en wat betekent dat voor de toekomst van de mensheid: Uitroeiing of Evolutie? Laura Knight-Jadczyk, historica en schrijfster van meer dan 13 boeken, is de vrouw van de bekende theoretische natuurkundige Arkadisuz Jadczyk, een van ’s werelds weinige experts op het gebied van hyperdimensionale natuurkunde. Laura’s geschiedkundige en wetenschappelijke benadering van het paranormale leidde tot het Cassiopeia Experiment beschreven als bewuste, kritische superluminerende communicatie.

• Nick Pope (GB)

The Rendlesham Forest Incident Nick Pope leidde het UFO project van de Britse Regering bij het Ministerie van Defensie. Hoewel in eerste instantie sceptisch, overtuigden zijn onderzoeken betreffende het UFO fenomeen en toegang tot geheime overheidsdossiers hem er van, dat de voorvallen enorme nationale veiligheid en defensie kwesties naar voren bracht, speciaal waar de getuigen militaire piloten waren of waarbij UFO’s op radar werden gevolgd. Nick besteedde ook aandacht aan andere raadsels, zoals buitenaardse ontvoeringen, graancirkels en geesten. Hij zet zijn research nu als gewoon burger voort en wordt erkend als een toonaangevende autoriteit op het gebied van UFO’s, het onverklaarbare en samenzweringstheorieën. Hij publiceert veel in de media, geeft over de gehele wereld lezingen en trad op als raadgever en medewerker aan vele televisie documentaires.

• Harry Oldfield (GB)

Harry Oldfield’s Invisible Universe Harry Oldfield is een wetenschapper en uitvinder wiens terreinen van geslaagde ontwikkelingen het zichtbaar maken van energievelden met computers beslaan via verhoging van de beeldvorming van microscopen tot instrumenten, die de speciale eigenschappen van kristallen toepassen. Een van de voornaamste ontwikkelingen van Harry betrof het foto-beeldvormingssysteem, dat het menselijke energieveld (aura) zichtbaar maakt. Dit werd bekend als PIP, een afkorting van Polycontrast Interference Photography (Veel Contrast Interferentie Fotografie).

• Bert Janssen (NL) 

2012: Welcome to the Hall of Mirrors Bert Janssen is een prijswinnende schrijver, onderzoeker en een motiverende presentator. Zijn belangstelling voor de kracht van vormen, gedaanten, harmonie en geometrie hebben hem in de geheimzinnige wereld gebracht van de kwantum wetenschappen, graancirkels en geheime plaatsen. Hij reist over de gehele wereld om deze onderwerpen te bestuderen, te fotograferen en om er lezingen over te geven. Hij heeft drie prijswinnende documentaires gemaakt en drie boeken geschreven, waarvan er twee over het graancirkel raadsel gaan.

• Andy Thomas (GB)

Hidden Agenda Andy Thomas is een van Engelands meest producerende schrijvers en sprekers over onverklaarde mysteries. Andy is de schrijver van zeven boeken, waarin het onverklaarbare wordt onderzocht met inbegrip van ‘The Hidden Agenda” dat in de zomer van 2009 werd uitgegeven. Als druk bezet spreker staat Andy bekend om zijn sensationele lezingen over het onverklaarde en wereldwijde doofpot praktijken.

Verder: Workshops, informatiestands, Frontier Boekenstand en presentaties .

De lezingen worden gepresenteerd in het Engels zonder vertaling Toegangskaarten zijn tot 15 April 2010 voor € 50,- te bestellen. Voor aanmelding of voor meer informatie, telefoneer, schrijf of email naar Frontier Bookshop / NEXUS Magazine, Leliegracht 42 • 1015 DH Amsterdam • tel: 020 330 9151 • fax: 020 330 9150 • email:info@nexusconference.com • website:www.nexusconference.com


REDACTIONEEL

Nexus COLOFON FRONTIER MAGAZINE Jaargang 16.2 

nummer 89

Hoofdredactie Herman Hegge Eindredactie Jeroen Kumeling Redactiemedewerkers Leo Annyas, Agnes van de Beek, Katheau de Bie, Robert Boerman, Filip Coppens, Paul Harmans, David Hatcher Childress, Lisette Hennen, Henk Jelgerhuis Swildens, Ronald Kleistra, Thea Kloppenburg, Idde Lijnse, Hans Overbeek, Evert Poorterman, Klaas Singor, Peter Tuip, Frans Vermeulen, Ruud Vlak, Marc Vredeveldt, Pauline Weerts, Hylke Welling, Frits Westra, Annemieke Witteveen Druk

BalMedia

Distributeur Betapress (Nederland) Imapress (België) Vormgeving Art direction & vormgeving: Buro Kunst en Drukwerk, Amsterdam, Sylvia Carrilho Opmaak boekenkatern: Jeroen Kumeling Coverfoto: A  vatar © 20th Century Fox Abonnementen Nederland: Postbus 10681 1001 ER Amsterdam Tel: 020-3309151 | e-mail: info@fsf.nl Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd, tenzij het schriftelijk wordt opgezegd uiterlijk één maand voor het aflopen van het abonnement Advertenties Lisette Hennen | lisette@fsf.nl 020-3309151 Redactie Frontier Magazine Frontier Sciences Foundation Postbus 10681, 1001 ER Amsterdam, Tel. 020-3309151 | Fax 020-3309150 www.frontiermagazine.nl | E-mail: info@fsf.nl Verantwoordelijke uitgever Frontier Publishing Leliegracht 42, NL-1015 DH Amsterdam, Tel. 020-3309151 | Fax 020-3309150 E-mail: info@fsf.nl Postbank: 7231599 | ABN-AMRO: 40.78.98.417 KBC: 413-9226371-79 (België) www.fsf.nl ISSN 1569 - 798 OPGERICHT IN 1995

De standpunten in de artikelen zijn niet altijd die van Frontier Magazine en/of Frontier Sciences Foundation, zodat die er ook geen verantwoordelijkheid voor kunnen nemen. Het copyright rust bij de auteurs zelf. Het copyright voor de overige inhoud ligt bij Frontier Sciences Foundation. © Frontier Sciences Foundation De uitgever heeft getracht alle auteursrechthebbenden van de in dit tijdschrift opgenomen illustraties te bereiken. Mochten er toch nog illustraties zonder voorkennis van de rechthebbenden zijn afgedrukt, dan worden zij verzocht contact met de redactie op te nemen.

Het Australische tijdschrift NEXUS Magazine, dat al bestaat sinds 1987, wordt uitgegeven door Duncan Roads. In NEXUS Magazine worden veel gelijksoortige onderwerpen als in Frontier Magazine gepubliceerd, alhoewel er wat meer de nadruk ligt op gezondheid en achtergronden van de politiek. Oorspronkelijk als klein Engelstalig tijdschrift opgestart in Australië kreeg het snel een Engelse (Europese) en een Amerikaanse versie. Ondertussen wordt het in vele talen vertaald en uitgebracht, waaronder Kroatisch, Frans, Duits, Grieks, Italiaans, Japans, Pools, Roemeens, Russisch en Servisch. Door deze verschillende edities heeft NEXUS Magazine wereldwijd een enorm bereik opgebouwd. De totale oplage ligt nu ruim boven de 200.000 exemplaren. NEXUS Magazine organiseert op regelmatige basis conferenties in Australië, en zo nu en dan ook in Nederland. We zijn blij dat op 1 mei a.s. de volgende NEXUS Conferentie in Amsterdam is gepland en mede georganiseerd wordt door Frontier. Alhoewel deze conferentie slechts één dag beslaat, belooft het weer een interessante dag te worden met zes Engelstalige sprekers: Marcus Allen, Bert Janssen, Laura Knight-Jadczyk, Harry Oldfield, Nick Pope en Andy Thomas. Laura Knight-Jadczyk is bekend van haar reeks boeken met de titel Wave. Zij heeft contact met zogenaamde lichtwezens (geen aliens) uit de zesde dimensie, die zichzelf “wijzelf in de toekomst” noemen. Vanuit hun perspectief ontvangt Laura veel informatie over onze tijd en over de geschiedenis, wat een heel ander licht laat schijnen over de gebeurtenissen. Laura waarschuwt onder andere voor een aanstaande invasie door buitenaardse wezens, geënsceneerd door de wereldregering. Ze hopen hiermee angst te creëren zodat de wereldbevolking totale controle en overheersing aanvaardt. Dat zal echter niet lukken daar de aarde en haar bewoners dermate bewust zijn geworden en dat niet meer zullen accepteren. De leiders zullen er uiteindelijk achter komen dat hebzucht een ziekte is. Een van de andere sprekers, de Engelse Dr. Harry Oldfield, zocht naar een methode om het energieveld van de mens te hervormen en terug te brengen tot de normale toestand. Want het lichaam van een persoon dat dichterbij een toestand van een gezond evenwicht gebracht kan worden, is beter in staat om aan een proces van zelfgenezing te beginnen. Zijn onderzoek van de energieën, die door zijn proefpersonen werden uitgestraald, bracht hem ertoe te onderzoeken of het uitwendig toedienen van dergelijke energieën veranderingen zouden brengen in de natuurlijke energievelden. Hij ontdekte dat dit inderdaad mogelijk was. Harry heeft eerder een presentatie gegeven tijdens een NEXUS Conferentie in Australië, en heeft bij de aanwezigen een onuitwisbare indruk achtergelaten. De andere sprekers zullen er eveneens voor zorgen dat u veel inspiratie zult opdoen tijdens de komende NEXUS Conferentie op 1 mei a.s. in het Geert Groote College in Amsterdam.

Herman Hegge Hoofdredacteur Frontier Magazine maart | april 2010   16.2 Frontier     3


INHOUD

achtergrond

Speciale boodschap voor President Obama Steven Greer, van het Disclosure Project, heeft begin 2009 een openbare brief opgesteld, gericht aan President Obama van Amerika, waarin hij de noodzaak aangeeft om geavanceerde technologieën in te gaan zetten om over onbeperkte hoeveelheden schone energie te kunnen gaan beschikken. Daarnaast pleit Greer voor het beëindigen van de geheimhouding van het bestaan van buitenaards leven, zodat wij als mensheid van deze planeet echte kosmische burgers kunnen gaan worden.

8

12

22

20 gezondheid

Cordyceps, een bijzondere paddestoel met helende kwaliteiten

achtergrond

Cordyceps is een van de meest exotische en krachtige middelen, die de traditionele Chinese Geneeskunde heeft voortgebracht. Al heeft het wel een heel aparte manier om te groeien.

Avatar; een boodschap uit de toekomst James Cameron kwam met een boodschap die het gros van de wereldbevolking recht in het hart raakt. In zijn peperdure Avatar (kosten: € 175 miljoen) schetst hij een beeld van de toekomst: de aarde is een dode planeet geworden, en voor onze grondstoffen reizen we lichtjaren ver om in een verre uithoek van het heelal – op de planeet Pandora – het uiterst kostbare Unobtanium te delven. Maar James Cameron zou James Cameron niet zijn als hij zijn film niet voorzag van een aantal diepere lagen, die het bestuderen meer dan waard zijn.

4     Frontier 16.2   maart | april 2010

geschiedenis

Het ware verhaal van de Kever

De Volkswagen Kever is de meest populaire auto ooit. Volgens de legende ontwikkelde Ferdinand Porsche het model voor Adolf Hitler. Nagenoeg onbekend is dat het Volkswagen-idee afstamt van de joodse ingenieur Josef Ganz. In zijn nieuwe boek Het ware verhaal van de Kever reconstrueert techniekjournalist Paul Schilperoord het meeslepende levensverhaal dat Josef Ganz zelf kort voor zijn dood omschreef als ‘a crime story even Hitchcock could not invent’.


INHOUD

wetenschap

6 E nergieweek op Lothlorien

gezondheid

Een kort verslag van een zeer inspirerende, boeiende en geslaagde Energieweek op Centre Lothlorien in Frankrijk.

De verbazingwekkende afbeeldingstechnieken van Dr. Harry Oldfield

54 Illuminati gebruiken Magick tegen ons

De revolutionaire afbeeldingstechnieken, zoals ontwikkeld door Dr. Harry Oldfield, bieden geneesheren een mogelijkheid om het bioenergieveld van een patiënt te onderzoeken alvorens een diagnose te stellen en aan behandeling te beginnen.

De Illuminati beschikken niet alleen over de kennis dat de spirituele wereld bestaat, maar weten ook hoe ze elementen uit deze spirituele dimensies kunnen manipuleren.

mysterie

48 D e Engelse Graancirkels 2009 (deel 2)

2009 voldeed wederom aan alle graancirkelverwachtingen: het overtrof alle voorgaande jaren. Janet Ossebaard maakte het ook dit jaar weer van dichtbij mee en vertelt…

40

spiritualiteit

56 D e magische kracht van Avalon

Men zegt dat door de komst van het Christendom, Avalon achter sluiers van de nevelen is gehuld. Alleen diegenen die het vermogen hebben door de sluiers heen te kijken, kunnen toegang krijgen tot Avalon.

70 V rede begint bij jezelf!

Tijdens het Frontier Symposium op 7 november 2009 werd door Lucas Slager een lezing gegeven over het onderwerp: Vrede begint bij Jezelf. Dit artikel is een samenvatting hiervan.

30

gezondheid

60 H et wondermiddel DMSO

mysterie

Uiterst geheime Amerikaanse UFO onderzoeken Een voormalig luitenant uit het Amerikaanse leger, die eind jaren vijftig samenwerkte met de CIA, heeft uitzonderlijke openbaringen omtrent vroege Duitse UFO ontwikkelingen naar buiten gebracht en tevens informatie over wat de Amerikaanse regering en de krijgsmacht in werkelijkheid wisten over UFO’s.

De stof Dimethylsulfoxide, of gewoonweg DMSO, toont goede werkzaamheid bij pijn, ontsteking en reumatische ziekten. De acceptatie van DMSO ging echter niet over rozen.

achtergrond

66 F ree Energy wetenschapper sluit

contract met Greer’s Orion project

Op Eerste Kerstdag 2009 kondigde Steven Greer aan dat de ‘Top Secret’ wetenschapper waarover zij spraken, eerder ontheffing van militaire gebondenheid heeft gekregen en een contract met hem is aangegaan om de wereld Teslagerelateerde Free Energy technologie te bieden.

En verder... 2 nexus conferentie 3 Colofon 19 column: usophia 28 u zoekt een spreker 38 In de Ban van het leven (deel 4 van 52) 47 column: het grote ontkennen 65 maya-astrologie 75 Boekenkatern 83 producten: gezond en lekker maart | april 2010   16.2 Frontier     5


advertenties

Aqua OPTIMIZER® voor gevitaliseerd kraanwater

Aqua OPTIMIZER® verwijdert de belastende informatie uit het geheugen van kraanwater. De Aqua OPTIMIZER® resoneert met de grondtoon van de Nieuwe Tijd en meet een boviswaarde van meer dan 2 miljoen eenheden. Hierdoor gaan we ook van binnenuit anders om met de invloed van electrosmog, geopathische en electrochemische belastingen. Het zorgt voor meer harmonie in de leef- en werkomgeving. Compacte vormgeving, eenvoudige montage, onderhoudsvrije werking. 30 dagen niet tevreden - geld terug garantie. Vitaliteit Service, 020-4720397 vitaliteit-service@zonnet.nl

Salon Wekelijks interviews met bekende en minder bekende gasten over het nieuwe bewustzijn, ascensie, alternatieve gezondheid, religie, cultuur, politiek en wetenschap. Daarnaast is er iedere uitzending een live-artiest en aandacht voor festivals, beurzen, boek- en dvd-besprekingen, symposia en persoonlijke verhalen.

Iedere woensdagavond 21.00 - 23.00 u live vanuit Frontier Bookshop. Iedere week kun je Frontier Radio live meemaken in de Frontier Bookshop (Leliegracht 42, Amsterdam). Je bent van harte welkom om de radio-uitzending bij te wonen. Koffie en thee staat klaar. Vanaf 20.30 uur ben je welkom. Kijk en luister op

www.frontierradio.nl 64     Frontier 16.2   maart | april 2010


Grenzen verleggen?

SPIRITUALITEIT | WETENSCHAP | MYSTERIE | ACHTERGROND | GESCHIEDENIS | GEZONDHEID

Wete nsch

is al sinds 1995 hèt tijdschrift voor mensen met interesse in grensverleggende onderwerpen. Ontdek het zelf! Neem of geef een jaar of twee-jarig abonnement op FRONTIER MAGAZINE Nederland: 6 nrs voor € 28,95 of 12 nrs voor € 50,Europa: 6 nrs voor € 36,- of 12 nrs voor € 72,-

Wete nsch

tuali ap | Spiri

GRENSVER

LEGGE

hied teit | Gesc

ND MAGA

jaarga ZINE |

Myst erie enis |

| ng 15.1

ndhe | Gezo

ergro id | Acht

we nd | Nieu

Boek en

's & DVD

GRENSVER

ri 82 | janua nummer

| februa

ri 2009

| België NL o 4,95

ap | Spiri tuali

LEGGE

ND MAGA

teit | Gesc hied enis

ZINE | jaarga

o 5,95

| Myst erie

| Gezo ndhe

Wete nsch ng 15.2 | numm er

83 | maart

GRENSVER

N Collo MSt VA De opko eN ZilVer uD

CriSiS

AlS he

rk ANSiN

we nd | Nieu

Boek en

NL o 4,95 | België

LEGGE

ND MAGA

o 5,95

jaarga ZINE |

| ng 15.3

| juni 2009 84 | mei nummer

| België NL o 4,95

o 5,95

ap | Spiri tuali

LEGGE

ND MAGA

teit | Gesc hied

ZINE | jaarga

enis | Myst erie

Stamcell

ng 15.4 | numm er

| Gezo ndhe

85 | juli | augus tus

id | Acht ergro nd

2009

NL o 4,95 | België

| Nieu we

Boek en

& DVD 's

en en de zilver Op onheil komst rawf connectie dankzij BilD ood

erBerG

o 5,95

erS

ma

Obaticaan Een he t Va in

De helen de ha Eric PE Arl nden van

Atlan tis her rijst

tadesiSiba,erische Taiga nasvan A Zieneres

Wete nsch

's & DVD

vrije

DNA activ ering

G!

ergro id | Acht

erger; Schaub energie

Noach

Go

ndhe nd | Nieu | Gezo we | Myst erie enis Boek en & DVD 's

hied teit | Gesc

GRENSVER

| april 2009

De me een konsheid, meet en

ïDAAl

id | Acht ergro

tuali ap | Spiri

iuM Maggenzoes ndheid

TIE: een op AKof geefme nt ijg ne en kr e Neemabon y ig gazin Diar 2-jar ier Ma oon -M nt Fro een 13 DO

voor nging & verjo

08 n 20 els va aancirk De gr

KA

orlog ereldo D e 13 de W le Der nancië De fi

Man en Ka lender

En verde r Frontier in dit numm er: Festival maand | Colloï s daal zilver en Wete nsch en & DVD' Wat dóen april | Over de en goud ap | Spiri relativ en verdeda | we Boek | Anastasia, tuali teit Boekenkatewe als we niet iteit iteit van | Nieu | Ranan r in dit numm deel theori etPaul alleen zijn? | Gesc 2 nd ergro rn en de relativ er: fde Plane e enPanto de vorm hied enis de vorm | Peter Toone ne is vrij| | De vis eiden| Acht er | Over meer....nl | resonantie n | En nu n's Twaal van inhou ndhe is op | Grens theori | Myst | Jan Blei | de rol I Tjing kalend wetenschap erie el | sitchirelativiteit van astrol wetenschap d | Excursie is het genoe erie | Gezo in ogie is de weg terug van Saturnus nde schot| Gezo de g! deel Introductie pressie | Grens enis | Myst er: op grens | Maya- de ban van het in de evolu .nl | Fronti lozing | een vliege en juni | Over ndhe numm idels| Acht van weten 3 | I Tjing kalend leven | naar perfectie er Saloo 2008 foto-im llen sched r in dit de draad Gesc hied ll: het was Maya-astrol er mei | i Tjing tie van het heela ergro nd schap n | Krista er n | Krista En verde kt | Stop er Symposium meer... tuali teit | an Roswe i Tjing kalend l | Home ogie | Gezon kalender llen sched en fantasie | Nieu er saloo en| Spiri | Drs. P spree te | Fronti rnap | opatis we Boek | | Fronti 3 er: .. Brandweerm els | Mayankate dheidsprodjuli en augus deel groningen Deven numm schap.nl Boeke nsch en meer. en & DVD tus | vrij ch arts en waarh astrologie ucten | r in dit halskanker,d | Column Rick astrologie | Wete Draadloos d | grensweten nkatern eidszo 's Boekenkate energie | fronti | en verde baarmoeder | Boeke vs van inhou Adamah | MayaGRENSVER van inhou sproducten rn en meer. er Symp eker Tinus Smits Gardasil e en de vorm min o 5,95 osium | dheid LEGGE .. Benja n | België lucas Slage| NDgezon MAGA van theori | Colum NL o 4,95 ZINE | r: Saloon jaarga er 2009 Frontier

nt Braba nters in Encou Close

GRENSVERL

EGGEN

D MAGA

jaarga ZINE |

er | numm ng 15.5

86 | septem

ng 15.6 | numm er

ber | oktob

87 | novem

ber | decem

ber 2009

NL o 4,95 | België

o 5,95

interview DAVi D ic kE

WelkomstgeschenkEN (alleen voor Nederland): • bij een 1 jaar abonnement 5 oude nummers kado • bij een 2 jarig abonnement 12 oude nummers kado

abonnementen informatie Postbus 10681 1001 ER Amsterdam Tel: 020-3309151 e-mail: info@fsf.nl  www.frontiermagazine.nl abonnementsprijs Een jaar abonnement op Frontier Magazine (6 nummers) kost in Nederland € 28,95 en in Europa € 36,Een 2-jarig abonnement (12 nummers) kost in Nederland € 50,- in Europa € 72,cadeau-abonnement Cadeau-abonnementen lopen automatisch af. De gever van een cadeau-abonnement ontvangt zelf

AtlAnt

S

& Siriu cia Cori liSME

Patri

Einde va

AtEriA

n het M B is DN Van wie

kRANt thE MAyA tiMES GRAtiS

ingangsdatum abonnement Uw abonnement gaat in met het eerstvolgende nummer (Frontier 16.3), indien wij uw aanmelding en betaling voor 30 april 2010 hebben ontvangen. abonnementsvoorwaarden • Aanbiedingen in dit nummer zijn geldig tot en met 30 april 2010. • Het abonnementsgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan d.m.v. een automatische incasso. Betaling via een toegestuurde factuur is ook mogelijk. • Welkomstgeschenken worden verstuurd na ont-

ooGSt Ned graanc erlandse irkels

2012 : verl icht of verlor en?

| ontwaken Mysteriën ban van het niet? | Maya : in de eren of | Lucas Slager de evoluatine ie | Vaccin us in sium ssie-epidem| Frontier SympoDe rol van Saturn | | De depre Trentelmanvan heilige rook sbewijs er: ersoon iew met Henk numm kracht het Nazi-p r in dit interv ging: de En verde opstanding van en oktober | | Smud . kanker ber en meer.. De weder er septem | Asperge tegen nkatern i Tjing kalend astrologie 2009 | Boeke Award Mayaleven | Frontier heelal | van het

het welkomstgeschenk. De ontvanger krijgt een brief waarin staat dat het abonnement van u afkomstig is.

is

in Amste orb rdam

En verde r in dit Reuzen numm er: op geneeskruidde Salomonseil anden | Hoe Neder of the ancesten | Talks about weerstand ors gathering Mind over Matte land ten onder ging | De | Lucas | Frontier Slager: r | Interview met Maya van Crystal In de Henk Academy de | Organ ban van het leven Trentelman | eeuwige tijd | Akhald ische voedin Fronti | g | Boeke Maya-astrologie er Symposium an en | Return nkatern | en meer.. Pure Planet | Gezonde .

vangst van het abonnementsgeld. • Uw adreswijziging graag minimaal 3 weken voor verhuizing opgeven. • Alle abonnementen gelden tot wederopzegging en worden zonder opzegging automatisch met een jaar verlengd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. • Het opzeggen van uw abonnement dient, schriftelijk of per email, minimaal 6 weken voor afloop van de abonnementsperiode te geschieden. • De abonnementsaanbiedingen gelden alleen voor nieuwe abonnees die de afgelopen 2 jaar geen abonnement op Frontier Magazine hadden. • Woont u of de ontvanger niet in Nederland, neem dan telefonisch of per email contact op met Frontier. • Prijswijzigingen voorbehouden.

maart | april 2010   16.2 Frontier     69


U zoekt een spreker… Overzicht van een aantal auteurs en sprekers van boeken en artikelen van Frontier Magazine en Publishing. Voor meer informatie, en de organisatie van lezingen, workshops, seminars, bijeenkomsten of trainingen m.m.v. onderstaande auteurs kunt u contact opnemen met Frontier.

Reinout Guépin onderwerpen:

Schauberger auteur van:

• Eenoog in het land van de blinden website:

www.implosie.nl

Robert J. Boerman onderwerpen:

Graancirkels, vrije energie, Waterklankbeelden

Lisette Hennen onderwerpen: 

auteur van:

• Graancirkels, Goden en hun Geheimen • Waterklankbeelden

Vaktherapeut beeldend, Workshops intuïtief beeldend werken met klei, verf en steen. Groepen tot 10 personen.

websites:

website:

www.waterklankbeelden.nl  ww.dcca.nl; w www.geet.nl;

Filip Coppens onderwerpen:

Rennes-le-Château, Egypte, Rosslyn Chapel auteur van o.a.:

• De Da Vinci Code Ontcijferd • De Stenen Puzzel van Rosslyn Chapel • The New Pyramid Age

www.artkeyology.nl

Bert Janssen

onderwerpen: Graancirkels, Heilige Geometrie auteur van o.a.: • The Hypnotic Power of Crop Circles • Sophia’s ei website: www.bertjanssen.nl

website:

www.philipcoppens.com

Patrick Geryl

Christine Kaspers

onderwerpen:

onderwerpen:

2012, Egypte, Maya’s auteur van o.a.:

• De Orion Profetie • De wereldcatastrofe in het jaar 2012 • Hoe overleven we 2012? website:

www.howtosurvive2012.com

28     Frontier 16.2   maart | april 2010

Handlijnkunde, Westerse en Vedische astrologie auteur van:

• Handboek Handlijnkunde website:

www.christinekaspers.nl


Presentaties door grensverleggende auteurs van Frontier Publishing

Bel ons gerust, mocht u op zoek zijn naar een auteur/ spreker die niet in deze lijst opgenomen is. Voor iedere gelegenheid kunnen wij met ons netwerk voor u cq. uw bijeenkomst iedere gewenste spreker leveren op het gebied van de grensverleggende onderwerpen.

Ton van der Kroon onderwerpen: 

Mannenworkshops, Spirituele reizen, Maria Magdalena, Catharen auteur van o.a.:

• De Terugkeer van de Koning • De Zevende Poort • Boek der Liefde

Frontier, Leliegracht 42, 1015 DH Amsterdam, tel: 020-3309151, email: info@fsf.nl, website: www.fsf.nl Lucas Slager

website:

onderwerpen: 

Jeroen Kumeling

auteur van o.a:

www.tonvanderkroon.nl

onderwerpen:

No Nonsense bewustzijn website:

www.connectitradio.com

De Maya Kalender, Persoonlijke begeleiding, Tijd, Economie van het genoeg, vrede • De twintig gezichten van de schepping • Voorbij de Tijd • In de Ban van het Leven • de Maya Scheurkalender website:

www.centrelothlorien.com

Peter Toonen onderwerpen:

Evert Jan Poorterman

Maya kalenders, 2012, bewustzijnsverruiming auteur van o.a.: 

onderwerpen: 

De Twaalfde Planeet, Kwando de oertaal, De herkomst van de Friezen, Genezen met taalkracht

• Wat wisten de Maya’s • De Natuurlijke Tijd • Ik zie het • De thuiskomende Aarde

website:

websites:

www.stichtingtekens.nl

 ww.natuurlijketijd.nl; w www.mayatijd.nl

Nicole E. Zonderhuis onderwerpen:

Yuri Romashev onderwerpen:

Kalenders, Aantrekkingskracht tussen getallen auteur van:

• De WonderCode

Maya Kalender, sjamanistische workshops, smudgekruiden, krachtplekken, vrouw & spiritualiteit, kunst auteur van:

• 13 Manen Werkboek van de Natuurlijke Tijd • 2-in-1 Maya Verjaardagskalender • 13-Moon Diary of Natural Time websites:

www.mayatzolkin.com; www.mooncraft.nl; www.webcraft.nl maart | april 2010   16.2 Frontier     29


advertenties

Healing Garden 28 - 30 mei 2010 Erkemeder strand, Zeewolde www.spiritueelfestivalaanhetwater.nl

Designed by Roxanna Knaap – Pictures by thehospages.com en PDDP.nl

maart | april 2010   16.2 Frontier     59


Boeken

Tijdschriften literatuur De Akasha-ervaring

Wetenschap en het kosmisch geheugenveld Ervin Laszlo en andere auteurs Het gevoel dat we onderling en met het universum verbonden zijn is niet nieuw. Traditionele volkeren waren zich bewust van immateriële connecties en ze maakten deel uit van hun dagelijks leven. De moderne wetenschap ontkent deze connecties en gelooft alleen in dat wat zichtbaar is of wetenschappelijk bewezen. Twintig vooraanstaande deskundigen op het terrein van psychiatrie, natuurkunde, filosofie, antropologie, bijna-doodervaring en spiritualiteit vertellen over hun ervaring en interactie met het kosmisch geheugenveld. Hun ervaringen worden nu ondersteund en bewezen door nieuw wetenschappelijk onderzoek, waaruit blijkt dat er een kosmisch geheugenveld is dat alle informatie bevat uit verleden, heden en toekomst. (2010) 300 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020203851 | € 29,90

Code : DAER

DVD

Nieuw

2012 : zin en onzin

Annemarieke Nagel en Helene Ribbeling Vormt het jaar 2012 het einde der tijden zoals in verschillende scenario’s is voorspeld? Is het allemaal grote onzin, of is het wellicht de start van een geheel nieuwe tijd waarin verbinding en spiritualiteit centraal staan? Een fris, toegankelijk geschreven en inspirerend boek om goed beslagen ten ijs te komen in de discussie over de (on)zin van 2012.Annemarieke Nagel en Helene Ribbeling geven vele uiteenlopende perspectieven weer op het magische jaar ‘2012’. Vaak wordt beweerd dat de wereld dan op zijn kop gaat staan. De auteurs beschrijven de (mogelijke) effecten van 2012 op een groot aantal terreinen van het dagelijks leven: gezondheid, geluk, milieu en duurzaamheid, kinderen, werk, geld, politiek, leiderschap, geloof en zingeving, liefde en seks. (2009) 173 Pagina’s | Paperback | uitg. Ten Have | ISBN 9789025960100 | € 16,90

Code : ZNZN

FrontierPublishing

Ritalin is de oplossing niet

Hyperactieve kinderen écht helpen! Barbara Simonsohn Veel hyperactieve kinderen worden met ritalin behandeld, een omstreden medicijn dat kan leiden tot blijvende schade aan de gezondheid. In dit boek schetst Barbara Simonsohn de verontrustende resultaten van kritische onderzoeken naar ritalin, waaruit blijkt dat de groei van met name de hersenen wordt belemmerd en dat het risico op blijvende stoornissen in de hersenen groot is. Ritalin is een sterk verslavend middel dat bij gebruik op lange termijn onder andere prikkelbaarheid en hyperactiviteit veroorzaakt, ironisch genoeg juist de problemen die dit medicijn zou moeten genezen. Als alternatief wordt een holistische behandelwijze aangeboden om de kwaliteit van leven van hyperactieve kinderen en hun gezin op natuurlijke wijze te verbeteren. (2010) 256 Pagina’s | Paperback | uitg. Akasha | ISBN 9789460150081 | € 19,90

Code : RITA

De schaduwzijde van draadloze communicatie.

Peter Gabriël Visser Vijftien jaar geleden is de mensheid begonnen aan een nieuw avontuur ‘draadloze communicatie’. GSM, UMTS, WiFi, PDA, DECT of WLAN waren toen onbekende begrippen. Inmiddels zijn er 4 miljard GSM’s en navenante hoeveelheden DECT’s en WLAN’s. Huisartsen worden steeds vaker geconfronteerd met moeilijk te duiden klachten die mogelijk verband houden met elektrostress als gevolg van straling van draadloze apparatuur. De elektrostresspandemie die op ons afkomt en de gevolgen daarvan voor de economie, zal kredietcrisis en griepgolven doen verbleken. Van griep ben je kortstondig ziek en als je zwak bent ga je dood, maar van EMSS (Elektro Magnetisch Stress Syndroom) heb je blijvend last. Eenmaal gevoelig altijd gevoelig! (2010) 200 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020204032 | € 19,90

Code : SCHA

Frontier 16.2   maart | april 2010     75


BOEKEN | DVD’s

Colloïdaal zilver – Een natuurlijk antibioticum

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

Colloïdaal Zilver

Werkzaamheid, toepassingen en ervaringen . Josef Pies Colloïdaal zilver (zeer fijne zilverdeeltjes) is een effectief middel tegen bacteriën, virussen en schimmels en wordt wel een natuurlijk antibioticum genoemd. Het kan ingezet worden voor de behandeling van ziektes en aandoeningen bij mensen, dieren en planten. Naast inwendig en uitwendig gebruik vindt het bijvoorbeeld ook toepassing als schoonmaakmiddel of om groentes langer vers te houden. Colloïdaal zilver is zo veelzijdig inzetbaar dat het in geen enkel huis zou mogen ontbreken. Natuurwetenschapper dr. Josef Pies studeerde biologie en promoveerde in de cytologie. Na zijn studie werkte hij in de farmaceutische industrie. (2010) 130 Pagina’s | Paperback | uitg. Akasha | ISBN 9789460150241 | € 14,90

Een wonderbaarlijk middel. Marvin Lee Robey Colloïdaal zilver (CZ) of zilverwater was ooit een veel gebruikt antibioticum. Het is in de loop van de twintigste eeuw bijna totaal verdrongen door farmaceutisch geproduceerde antibiotica. Met behulp van verfijnde technieken is Marvin Robey erin geslaagd een nog zuiverder en beter opneembare variant van CZ te ontwikkelen. Robey richt zich daarbij vooral op herstel van een gezonde darmflora die vaak verziekt is door verkeerde eet- en leefgewoonten. Onze darmen zitten dan vol met verkeerde bacteriën, die in een zure en anaerobe omgeving toxische stoffen aanmaken uit onze voeding. Daardoor ontstaan bijvoorbeeld candida in de darmen en in een later stadium darmkanker. (2010) 129 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020203967 | € 9,90

Verlichting door Orbs

Vaccinaties doorgeprikt

Code : COLZ

Lichtbollen op foto’s, wat komen ze ons vertellen? Diana Cooper en Kathy Crosswell Orbs, ook lichtbollen genoemd, verschijnen geregeld op foto’s die worden gemaakt met een digitale camera. Diana Cooper, wereldwijd bekend schrijfster, en Kathy Crosswell, spiritueel leraar, hebben duizenden foto’s onderzocht waarop orbs een hoofdrol spelen. Uit die vele foto’s hebben ze er voor dit boek 44 geselecteerd om uit te leggen wat orbs nu precies zijn, wat hun doel is en hoe ze je kunnen helpen. Dit boek geeft antwoord op technische vragen en biedt praktische hulp. Door beschouwend naar de foto’s met orbs in dit boek te kijken ontvang je specifieke energieën om je te verlichten en je leven te transformeren, een verbinding met engelen, aartsengelen, elfjes, handreikingen voor vertrouwen, liefde, kracht en spirituele groei. (2010) 200 Pagina’s | Paperback | uitg. Akasha | ISBN 9789460150111 | € 19,90

Code : VORB

76     Frontier 16.2   maart | april 2010

Handboek Energetische Geneeskunde

Code : HEG

Zin en betekenis van infectie, allergie, reuma, pijn, hyperactiviteit Rüdiger Dahlke We leven in een gewelddadige wereld. Oorlog, terrorisme en geweld zijn aan de orde van de dag. Maar niet alleen buiten ons is de agressie aanwezig, ook in ons, hoewel we dat vaak liever niet willen weten. Ziekten die onze onderdrukte agressie weerspiegelen, zoals infectie, reuma, allergie en hyperactiviteit, bieden ons net als ieder ander symptoom de mogelijkheid stappen in onze ontwikkeling te zetten en werkelijk iets voor onze gezondheid te doen. Nieuwe manieren om de confrontatie aan te gaan met het oerprincipe van de agressie, worden zichtbaar, zodra we deze energie weer op de plaats zetten waar zij thuishoort. (2004) 359 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020243765 | € 24,90

Verhoog je trillingsfrequentie

Gaia’s kracht

De helende kracht van subtiele energie Richard Gerber Tien jaar geleden verscheen het overzichtswerk Handboek energetische geneeskunde van de Amerikaanse internist Richard Gerber (1954). Energetische geneeskunde is een methode van healing die zich richt op de hele persoon - lichaam en geest - door toedoening van afgepaste hoeveelheden energie. Bekende vormen van toepassingen van energie zijn licht, geluid, elektriciteit, magnetisme, elektromagnetische velden en bestraling; deze worden onder meer aangewend bij de bestrijding van pijn, kanker, beenbreuken, aantasting van bloedvaten, nierstenen, oogkwalen, enzovoort. (2007) 532 Pagina’s | Paperback | uitg. Altamira Becht | ISBN 9789023009283 | € 24.90

Code : COLB

Informeer je en kies dan het beste voor jouw kind Cisca Buis, Noor Prent en Tineke Schaper Met het boek Vaccinaties doorgeprikt willen de auteurs afrekenen met het idee dat een kind alleen maar veilig kan opgroeien als het voor 100% meedoet aan de vaccinaties, zoals die worden aangeboden in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Vanuit de overheid wordt de illusie in stand gehouden dat het hier om een verplichting gaat. Toch is deelname aan dit collectief aangeboden programma een individuele beslissing en de verantwoordelijkheid van de ouders zelf. Om hierover een weloverwogen beslissing te kunnen nemen dienen ouders wel goed te worden voorgelicht, hetgeen de overheid nalaat.. (2010) 160 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020203738 | € 17,90

Code : VADO

Agressie als uitdaging

Ontwikkel je persoonlijke kracht en intuïtie Penny Peirce Iedereen heeft een persoonlijke trillingsfrequentie die onthult wie hij of zij is. De energiewereld van onze geest, onze gedachten en emoties worden vaak over het hoofd gezien, terwijl werkelijk alles in het leven doordrongen is van vibrerende energie. In dit opmerkelijke boek laat Penney Peirce niet alleen zien hoe je je persoonlijke trillingsfrequentie kunt vaststellen, maar ook hoe je die kunt verhogen. Door het vinden van je ‘kernfrequentie’ – de hoogst haalbare, meest natuurlijke persoonlijke vibratie – ben je in staat een helder bewustzijn te bewaren, weerstanden te verminderen en nieuwe talenten te ontplooien. (2010) 334 Pagina’s | Hardcover | uitg. Altamira Becht | ISBN 9789069638836 | € 24,90

Code : VTRI

Code : AGRU

Op reis naar haar magische plaatsen Roelien de Lange Roelien heeft de laatste maanden hard gewerkt aan de voltooiing van haar nieuwe boek. Al tientallen jaren bezoekt zij heilige plekken en krachtplaatsen op onze wereld. Zij legt nu de laatste hand aan dit boek dat je meeneemt langs deze bijzondere plekken. Een web van liefde weeft dit boek voor het magische van Moeder Aarde. Je zintuigen gaan mee op deze bijzondere reis langs inspirerende plaatsen, waar lichaam, hart en ziel gevoed worden. Een reisboek waarbij je van plek naar plek zou willen bladeren en vol kunt stromen met oud geluk en nieuwe energie. De vernieuwende kracht die op dit moment versneld het energieveld van de aarde binnenkomt wordt opgevangen door oude en nieuwe krachtplaatsen, groepen van mensen en individuen die zich inzetten. (2010) 191 Pagina’s | Hardcover | uitg. A3 | ISBN 9789077408759 | € 29,50

Code : GAIK


DVD’s | BOEKEN

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

Vrouwenpower

Hoe ik op zoek ging naar de geheimen van vrouwelijke kracht, mezelf verloor en weer terugvond en in 13 dagen een bestseller schreef Christine Pannebakker Als Christine het contract krijgt voor een boek over Vrouwenpower weet ze nog niet wat haar te wachten staat. Op haar zoektocht naar de bronnen van vrouwelijke kracht komt ze terecht in een nachtmerrie waarin ze zichzelf dreigt te verliezen. Tot ze haar eigen vrouwenpower vindt. Maar dan belt de Ultieme Uitgever. Vrouwenpower moet over dertien dagen af zijn, want anders. Ondertussen gaat het leven door. Met Geert die inspirerende bestsellers schrijft en met hun dochter Zonneke. (2010) 318 Pagina’s | Paperback | uitg. Paradigma | ISBN 9789049960124 | € 17,95

Code : VRPO

Vrij reizen in andere dimensies

Over buitenlichamelijke ervaringen Ute Kretzschmar De auteur vertelt haar ervaringen met buitenlichamelijke contacten met haar aan kanker overleden levenspartner, Berti. Na zijn dood heeft ze regelmatig contact met hem en andere boodschappers ‘van gene zijde’. Onder hypnose krijgt ze via meester Confucius en Meester Kuthumi de verklaring van wat tot haar komt en wat de geesteswereld haar en via haar de mensheid wil leren; deze tekst is in een andere letter gedrukt. Hierbij beleeft ze avonturen alsof ze in het aardse leven plaatsvinden. Het boek leest gemakkelijk; degene die zich voor deze zienswijze openstelt en zich in deze materie wil verdiepen, kan er informatie in vinden die hem kan inspireren.(2007) 235 Pagina’s | Paperback | uitg. Akasha | ISBN 9789077247631 | € 17,90

Mahatma Gandhi IMahatma Gandhi (1869-1948) werd wereldberoemd als leider van de Indiase onafhankelijkheidsbeweging, maar noemde zichzelf een ‘man van God, vermomd als een politicus’. De weg naar God toont zijn blijvende invloed als spiritueel leider van wie de ideeën inzicht en troost bieden aan zoekers uit elke geloofsstroming. Dit boekje is samengesteld uit zijn belangrijkste geschriften en legt de religieuze wortels van Gandhi’s denken bloot. Het onthult – in zijn eigen woorden – zijn intellectuele, morele en spirituele toenaderingen tot het onsterfelijk heilige. De weg naar God is gebaseerd op Gandhi’s levenslange zoektocht naar de waarheid en bevat de kern van zijn leer. Gandhi’s kleinzoon Arun schreef een voorwoord. (2010) 132 Pagina’s | Paperback | uitg. Altamira Becht | ISBN 9789069638829 | € 12,50

Afstemmen op de kosmos

Werken met het veld

Code : VRRA

Koken met kleurenergie

De helende kracht van voedsel Anneke Coopman ‘Koken met kleurenergie’ is een grensverleggend spiritueel kleurenkookboek, dat de relatie beschrijft tussen de kleur van voeding en de energie ervan. Anneke Coopman ontwikkelde een systeem om de energie van voedingsmiddelen te coderen met de kleuren van de regenboog. Deze codering levert tal van verrassingen op – bijvoorbeeld dat spinazie vanwege het hoge ijzergehalte energetisch hoort bij rood (staat voor ‘gronden’, ‘levensenergie’, het basischakra) en niet bij groen. Het boek bevat basisrecepten en tips, zoals een kleurentest, waarmee de lezer zelf aan de slag kan. Uitgangspunt is: verbeter je welzijn door bewust met kleuren te werken tijdens het samenstellen, bereiden en nuttigen van de maaltijd. (2010) 208 Pagina’s | Paperback | uitg. Altamira Becht | ISBN 9789069638591 | € 19,90

Code : KMKE

De weg naar God

Elektromagnetisme en spirituele evolutie Susan Joy Rennison Er is een grote transformatie op komst in de evolutie van de mens. Evolutionaire verandering wordt aangedreven door energie. Deze ‘nieuwe energie’ is kosmische energie. De aarde wordt op dit moment bestookt met zonne-, kosmische en galactische elektromagnetische energie. Wij leven in een ‘elektromagnetisch universum’ en volgens wetenschappers is het elektromagnetische veld van de aarde veranderd. Daardoor vinden er ontwikkelingen plaats in het menselijke elektromagnetische veld. De volgende stap op de evolutionaire ladder is dat wij de balans en harmonie leren vinden in ons leven, onze relaties en met de aarde. Om dit te bereiken moeten we de ‘nieuwe energie’ op aarde gebruiken en onze energievelden versterken. (2010) 400 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020203561 | € 37,50

Code : AFKO

Het innerlijke medicijn

Een geneeskunde voor lichaam én geest Thierry Janssen In Het innerlijke medicijn legt Janssen uit waarom diverse alternatieve geneeswijzen – van acupunctuur tot reiki – kunnen werken. Onderzoeken laten zien dat yoga, tai chi en chi kung ons herstellend vermogen versterken. En immunologen hebben inmiddels aangetoond hoe stress ons auto-immuunsysteem aantast. Dit soort bevindingen vormen het uitgangspunt voor Janssens eigen onderzoek en psychotherapeutische praktijk. De effecten van alternatieve geneeswijzen vormen voor hem een krachtig bewijs dat wij over een enorm zelfhelend vermogen beschikken.(2009) 352 Pagina’s | Paperback | uitg. Ten Have | ISBN 9789020252590 | € 27,50

Code : INNM

Code : DWNG

Verander je leven door het maken van andere keuzen Brenda Anderson Zeven jaar geleden introduceerde onderzoeksjournaliste Lynne McTaggart het begrip Veld, dat voor velen een eye-opener was. In het Veld is iedereen en alles in het universum met elkaar verbonden. Dat verklaart onder meer waarom op sommige dagen alles meezit en op andere alles tegen. Brenda Anderson demonstreert in haar toegankelijk geschreven boek hoe je de theorie van het Veld in praktijk kunt brengen. Zij ontwikkelde een praktisch model waarmee iedereen kan werken om vanuit een zone van lage energie te komen naar een zone van hoge energie. Met behulp van herkenbare voorbeelden, eenvoudige oefeningen en een heldere uitleg laat Werken met het Veld zien hoe je spelenderwijs je keuze bepaalt in het Veld. .(2010) 228 Pagina’s | Paperback | uitg. Altamira Becht | ISBN 9789069638850 | € 12,50

Code : WMHV

Artsen uit de wereld van het licht

Over wonderbaarlijke genezingen Harm Wagenmakers Mensen vertellen over een groot wonder dat hen is overkomen. Ze werden op onverklaarbare wijze geheeld van een ziekte, waarvoor door artsen en therapeuten geen enkele hoop op genezing meer werd gegeven. Op een openhartige en indringende wijze geven zij woorden aan een emotie die eigenlijk, wanneer het je overkomt, met geen pen te beschrijven is: het wonder van genezing vanuit de geestelijke wereld. Niet logisch voor ons denken en onmogelijk te begrijpen. Maar deze getuigenissen spreken voor zich. Ze zijn een realiteit. Verbaas je over de verhalen van ´gewone´ mensen, die op wonderbaarlijke en onverklaarbare wijze genezen zijn door artsen uit de wereld van het licht. (2007) 152 Pagina’s | Hardcover | uitg. Ankh Hermes | ISBN9789020284614| € 14,50

Code : AUWL

Frontier 16.2   maart | april 2010     77


BOEKEN | DVD’s

Ontmoetingen met Saint Germain

Godfré Ray King Vele oude beschavingen, worden door Saint Germain opnieuw tot leven gewekt, en aan de hoofdpersoon Godfré Ray King - zijn vroegere zoon en vriend - weergegeven. Deze tonen hem dat deze aarde in het verleden verschillende gouden tijdperken gekend heeft. Stap voor stap ontvouwt de Meester het beeld van het nu naderende gouden tijdperk, waarin wij opnieuw de mogelijkheid krijgen om een dergelijk meesterschap over het leven te verkrijgen, en in een volmaakte samenleving tot uitdrukking te brengen. In dit boek vind je vele verhalen, instructies en oefeningen die Godfré en de lezer de weg wijzen naar het doel van iedere ziel op aarde: goddelijk meesterschap. (2009) 280 Pagina’s | Paperback | Summit Lighthouse | ISBN 9789071219016 | € 15,95

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

De helende kracht van het medicijnwiel

Barbara Driessen In dit boek wordt het medicijnwiel gebruikt als inspiratiebron voor allerlei persoonlijke rituelen, groepsvieringen en creatieve uitingen. Op deze wijze kan ook nu de harmonie in een mens en met zijn omgeving worden bevorderd. Er worden daarbij veel relaties gelegd met rituelen en ceremonies uit andere oude culturen en met eigentijdse ontwikkelingen. De oefeningen in dit boek zijn zo omschreven dat ze direct in praktijk kunnen worden gebracht. Het boek bevat talrijke illustraties die voornamelijk zijn gemaakt door mensen die de heilzame werking van het medicijnwiel zelf hebben ervaren. (2001) 302 Pagina’s | Paperback | uitg. Akasha | ISBN 9073798612 | € 22,50

Code : DHKM

Code : ONSG

Seidr, het Noordse pad

Werken met magische en sjamanistische sporen in Noordwest-Europa Linda Wormhoudt Het oude Noordwest-Europa. Vanaf het continent druppelden doorlopend immigranten Scandinavië binnen. Ze brachten hun religieuze gewoonten, priesteressen en priesters met zich mee. Vrouwen en mannen die werden geroemd om hun kennis van verleden, heden en toekomst, hun band met het land en hun magische capaciteiten. Hun religieuze beelden worden in de loop der tijd aangeraakt door die van de al aanwezige Scandinavische volkeren: de Finnen en de nomadische Sami. In oude wetsbepalingen, de IJslandse saga’s, de Edda’s en de Noordse mythen lezen we over mysterieuze mensen, die afhankelijk van hun specialiteit onder meer vala, völva, seidkona of seidhmadr werden genoemd. (2010) 408 Pagina’s | Paperback | uitg. A3 | ISBN 9789077408742 | € 39,50

Code : SEID

78     Frontier 16.2   maart | april 2010

Leven in verbinding

Prinses Irene in gesprek met Prof.Dr. Matthijs Schouten over mens-zijn Irene van Lippe-Biesterfeld In haar boeken en lezingen brengt Prinses Irene een heel eigen mens- en wereldbeeld naar voren. In haar sterk op ervaring gebaseerde levensfilosofie staat het thema verbinding centraal: verbinding met de medemens, met de aarde en de natuur, alsmede de verbinding tussen ons optreden in de wereld en ons innerlijk, onze eigen natuur. Aan de hand van een aantal geselecteerde lezingen voerde zij met de ecoloog en filosoof Matthijs Schouten gesprekken waarin haar uitgangspunten verder uitgediept en in een bredere filosofische context geplaatst worden. Hierbij komen ook actuele thema’s als duurzaamheid en de economische crisis aan de orde. (2010) 200 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020203882 | € 19,90

Code : LVBN

In The Precense Of A Great Mystery

3 CD’s Eckhart Tolle We zijn onderdeel van een groot mysterieus geheel. Ons kleine ‘ik’ zit ons in de weg. Laat je gedachtestroom los. “In simple language and with quiet humor, Eckhart Tolle explores the profound mystery of who we are. Eckhart begins this talk by presenting the problem we face as human beings: Almost all of us have created a rigid sense of identity based on our history, our mental interpretations, and our memories of the past. It is who we think we are, “our story,” and we constantly support it with endless thoughts in habitual patterns.” (2009) 180 Minuten | CD-Box | uitg. Ankh Hermes |ISBN 9789020200331 | € 34,50

Code : PRCD

De Daemon

Ontdek je geheime zelf Anthony Peake In De daemon gaat Peake dieper in op een van de moeilijkere onderwerpen uit zijn vorige boek, Leven na leven na leven. De stelling die de auteur inneemt is dat mensen niet uit één bewustzijn bestaan maar uit twee – het dagelijkse bewustzijn en dat van de daemon, een hoger wezen dat gebeurtenissen in de toekomst kan voorspellen. De auteur laat zien dat jouw beslissingen, ook al neem je die zelf, gestuurd worden door een hogere intelligentie die je gedachten, dromen en de goede en slechte tijden die je doormaakt kent. Een belangrijk onderdeel van dit boek zijn de verhalen van vele beroemde artiesten, dichters, politici, musici en wetenschappers die ‘een kracht buiten zichzelf’hebben gevoeld, zoals Winston Churchill, Byron, Goethe, Jean Cocteau en vele anderen. (2010) 356 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN9789020203554 | € 37,50

Code : DDAE

De levensopdracht van nieuwetijdskinderen

Wie ze zijn en wat ze ons leren Hans Stolp Nieuwetijdskinderen staan bekend als druk en chaotisch. Ook zijn ze gevoeliger dan kinderen uit vroegere generaties. De gevoeligheid van nieuwetijdskinderen moeten we liever niet bestrijden met ritalin, we moeten integendeel de samenleving zo omvormen dat nieuwetijdskinderen zich hier welkom voelen en hier kunnen leven, zonder als ziekelijk, afwijkend of wat dan ook bestempeld te worden. Wanneer we voor deze weg kiezen, zullen de nieuwetijdskinderen zelf onze samenleving gaan omvormen tot een wereld zonder scheidsmuren, zonder dogma’s en met mensen die denken met hun hart en niet alleen met hun hoofd. (2010) 140 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020204018 | € 14,90

Code : LVOP

Dierenmandala’s kleuren

Dieren beleven en kleur geven Trudy Dijkstra De vele dieren in de mandala’s in dit boek vragen erom om ingekleurd te worden. Sommige dieren staan heel dicht bij je of zijn heel aaibaar, met andere kom je niet zomaar in contact. Allemaal zullen ze iets bij je oproepen. Misschien wordt de olifant dan wel geel of de poes groen. Of misschien kleur jij heel natuurgetrouw. Geef kleur aan je gevoel en verras jezelf.Trudy Dijkstra heeft een grote liefde voor en veel kennis over dieren en de natuur. Zij houdt zich al jaren bezig met mandalatekenen. Eerder maakte zij het boek Dieren in de mandala. (2010) 96 Pagina’s | Paperback | uitg. Akasha | ISBN 9789460150203 | € 15,90

Code : DMKR


DVD’s | BOEKEN

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

Een nieuwe aarde Kaarten

52 inspiratiekaarten Eckhart Tolle Met deze kaarten geeft Eckhart Tolle ons opnieuw een kostbaar geschenk. Tolles glasheldere teksten en waarachtige woorden hebben inmiddels het leven van duizenden mensen veranderd. Sprekende teksten uit Een nieuwe aarde sieren deze set prachtige kaarten. Het egogerichte bewustzijn heeft aarde en mensheid aan de rand van de totale catastrofe gebracht. Het is dan ook hoog tijd voor een collectieve bewustzijnstransformatie, waardoor we onze zwaarte en dichtheid verliezen, zodat we transparant worden voor het licht van bewustzijn. Elke kaart biedt spirituele leiding en je kunt de doos als standaard gebruiken voor gerichte contemplatie. (2010) Kaarten | Hardcover | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020204025 | € 19,90

Code : NAARK

Fractale Tijd

2012 en de nieuwe wereld Gregg Braden Oude voorspellingen en tijdberekeningen, historische kalenders en moderne wetenschappers zijn eensgezind: in 2012 komenj alle bekende cycli tot een eindpunt en het is ongewis wat de gevolgen kunnen zijn. Omwentelingen, oorlogen, het einde van onze wereld? De overgang naar een nieuwe? Velen zien in de huidige crisis al een voorbode van wat ons te wachten staat. In dit boek geeft Gregg Baden zijn eigen visie op de kwestie 2012 en het wezen van tijd. Tijdsverloop, geschiedenis en het persoonlijke leven zijn met elkaar verweven. Patronen zijn voorspelbaar en dat biedt de mogelijkheid om in een cyclus in te grijpen: er is een keuzepunt. (2010) 288 Pagina’s | Paperback | uitg. Paradigma | ISBN 9789049960315 | € 19,95

Code : FRACT

Graancirkelkalender 2010 De enige graancirkelkalender met de nieuwste graancirkel foto’s

MMS De Doorbraak

Jim Humble MMS – De Doorbraak, is het succesvolle verhaal van Jim Humble en zijn ontdekking van een mineraalpreparaat dat de wereld lijkt te gaan veranderen. Het was toevallig dat Jim Humble achter de werking van het mineraalpreparaat kwam, toen tijdens een verblijf in de jungle twee van zijn dragers ziek werden door Malaria. MMS (Miracle Mineral Supplement) is geen medicijn maar een mineraaloplossing die niet alleen alle ziektekiemen zoals bacteriën, virussen en parasieten in het lichaam doodt, maar ook alle zieke cellen, zware metalen en andere gifstoffen uit het lichaam verwijdert. Dit proces kan zich binnen enkele uren voltrekken. Meer dan tien jaar heeft het geduurd tot Jim Humble zijn ontdekking openbaar kon maken. (2009) 184 Pagina’s | paperback | uitg. Het Nieuwe Licht | € 27,50

Code : MMSB

Planeet X - Survival Gids voor 2012 en daarna

Jacco van der Worp, Marshall Masters & Janice Manning Planeet X zou een komeet kunnen zijn, of een zwervende planeet, of zoals we in dit boek aannemen, een bijna gedoofde bruine dwerg. In de komende jaren zal zijn elliptische baan hem naar het binnenste deel van ons Zonnestelsel brengen, waarbij hij de Zon zal activeren. Wanneer dat gebeurt, zullen er grote problemen voor de aarde komen, wanneer het lot ons in het vizier van een perfecte Zonnestorm plaatst. Het doel is om diegenen te helpen die het ermee eens zijn dat tijd een factor van belang is, het helpt door een praktische verzameling te bieden van hoe-overleef-ik-2012 survival kennis, voor diegenen die zichzelf moeten te redden. (2009) 304 Pagina’s | Paperback | uitg. Jumla | ISBN 9789081419918 | € 27,50

Code : PXSG

2012 Conferentie in Fort Bronsbergen aan de IJssel in Zutphen 26 en 27 maart 2010 EEN REIS DOOR DE TIJD VAN 12.000 BC TOT 2012 TEGEN DE ACHTERGRONDEN VAN VEDISCHE, EGYPTISCHE EN ALCHEMISTISCHE OVERGELEVERDE KENNIS. Georganiseerd door De Lezing te Heemstede, in samenwerking met Frontier en Niburu Gastsprekers

Te bestellen bij: Frontier Sciences Foundation, Postbus 10681 1001 ER Amsterdam tel: 020-3309151 fax: 020-3309150 e-mail: info@fsf.nl www.graancirkel.nl

internationaal: Jay Weidner Sharron Rose Robert Bauval

verder: Hein Braat Hans De Back Bert Janssen

€ 20,50 (inclusief verzendkosten) 10% korting bij bestelling van 3 of meer exemplaren Eveneens verkrijgbaar in de Frontier Bookshop, Leliegracht 42, Amsterdam voor € 17,50 per stuk.

Verdere informatie op de websites van www.delezing.nl www.zutphen2012.com Frontier 16.2   maart | april 2010     79


FRONTIER PUBLISHING

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

nu het Mexicaanse virus over de wereld raast, gevoelens van angst worden aangewakkerd, velen in verwarring zijn over wat er gaande is, informatie en desinformatie elkaar afwisselen, overheidskanalen niet over de werkelijke achtergronden vertellen en/of hiervan niet op de hoogte zijn, maar wel vaccinatie propageren, proefpersonen zich reeds aanmelden voor de eerste vaccintests en het tijdstip van al dan niet verplichte vaccinatie dichterbij komt, is het belangrijk stil te staan bij wat er aan de hand is. Dit boekwerkje wil een ondersteuning zijn in de meningsvorming bij de keuze van het al dan niet vaccineren tegen de ‘Mexicaanse griep’. De Werkgroep ‘WijWordenWakker’ hoopt met dit boekwerkje primair een brede discussie op gang te brengen in nederland en België. Het gaat om een buitengewoon ernstige kwestie, die ieders aandacht verdient. De werkgroep geeft geen adviezen inzake dit onderwerp, mede gezien het feit dat er geen arts deel van uitmaakt. er is geen tijd te verliezen.

Vaccineren of niet?

Bijdrage tot discussie voor het maken van een keuze

Deel 1 uit de Aztlan serie

Boek der Liefde

De zoektocht naar het verborgen evangelie van Maria Magdalena Ton van der Kroon In de elfde eeuw wordt de jonge monnik Antonius tijdens de bouw van een basiliek in Vézelay op het spoor gezet van de geheime kennis van Maria Magdalena. Dit zet zijn christelijke wereldbeeld volledig op zijn kop. Zijn zoektocht leidt hem naar het boek dat in de officiële kerkelijke leer ontbrak: het boek van de onvoorwaardelijke liefde tussen mensen. Dit is de weg van Maria Magdalena: het pad dat levensgevaarlijk is, omdat het ‘ketters’ is en door de katholieke kerk verguisd. De gnostische literatuur beschrijft Maria Magdalena als de ‘Apostel der Apostelen’ en de discipel die Jezus op zijn mond kuste. Zij is niet de bekeerde hoer, die de kerk telkens als boetvaardig kuis heeft afgebeeld. 216 pagina’s | Paperback | € 17.50

Het Urantia Boek

Het Urantia Boek is opgesteld door hemelse persoonlijkheden als een speciale openbaring aan onze planeet, Urantia. De boodschap van het Boek is dat alle mensen één familie zijn, zonen en dochters van één God, de Universele Vader. Het Boek geeft inzicht in het ontstaan, de geschiedenis en de bestemming van de mensheid en in onze relatie met God. Het geeft eveneens een uniek en fascinerend verslag van het leven en de leringen van Jezus, waarbij nieuwe inzichten in tijd en eeuwigheid worden geboden, en nieuwe concepten worden onthuld van het eeuwige opklimmings-avontuur waarbij de mens de Universele Vader vindt in ons vriendelijke en zorgvuldig bestuurde universum. 2100 pagina’s | Hardcover | € 29,95

Code: URBO

Code: BDL

Marcel Messing

Vaccineren of niet?

De Da Vinci Code Ontcijferd

Code: VONV

Code: DVCO

Bijdrage tot discussie voor het maken van een keuze Marcel Messing Nu het Mexicaanse virus over de wereld raast, gevoelens van angst worden aangewakkerd, velen in verwarring zijn over wat er gaande is, informatie en desinformatie elkaar afwisselen, is het belangrijk stil te staan bij wat er aan de hand is. Dit boekwerkje wil een ondersteuning zijn in de meningsvorming bij de keuze van het al dan niet vaccineren tegen de ‘Mexicaanse griep’.De Werkgroep ‘WijWordenWakker’ hoopt met dit boekwerkje primair een brede discussie op gang te brengen in Nederland en België. De werkgroep geeft geen adviezen inzake dit onderwerp, mede gezien het feit dat er geen arts deel van uitmaakt. Er is geen tijd te verliezen. 64 pagina’s | Kleine Paperback | € 4,90

Filip Coppens Dan Brown’s De Da Vinci Code is een internationale bestseller. Het boek stelt dat het gebaseerd is op feiten: een geheim genootschap (de Priorij van Sion), de katholieke organisatie Opus Dei, de schilderijen van Leonardo da Vinci en een ketterse code die daarin verwerkt werd… en het huwelijk tussen Jezus en Maria Magdalena. In dit boek gaat Filip Coppens in op de feiten en verzinsels van het boek, waarbij de beweringen van Brown in een historisch kader worden geplaatst, en pro en contra tegen elkaar afgewogen worden. Het toont aan dat Brown sterk beïnvloed werd door esoterisch denken dat in de afgelopen twintig jaar bekend raakte en dat door Brown in romanvorm wereldkundig is gemaakt. 160 pagina’s | Paperback | € 9.50

DE WERELDCATASTROFE IN

2012

De Maya aftelling naar het einde van onze wereld

PATRICK GERYL

Auteur van de bestseller De Orion Profetie

Graancirkels, Goden en hun Geheimen

De geschiedenis van de Mensheid beschreven in het Graan Robert Boerman In de meer dan twintig jaar dat de mensheid over de gehele wereld wordt ‘getrakteerd’ op duizenden graancirkels en pictogrammen, is er tot nu toe nog niemand echt in staat geweest om een sluitend bewijs voor dit fenomeen aan te voeren. In dit vlot geschreven boek kan men lezen dat, naast een wetenschappelijk en geschiedkundig gedeelte, de auteur een link heeft gelegd tussen twee afzonderlijke graancirkelformaties, beide nabij Alton Barnes, Wiltshire, Engeland. Het betreft een ‘oud-Hebreeuwse’ inscriptie en de zogenaamde DNA-spiraal. In die twee formaties staat de naam van de maker, zijn boodschap, belangrijke data, en de geschiedenis van de mensheid beschreven. Naar aanleiding van deze uitkomst is een begin gemaakt om de ‘graancirkelcode’ te kraken. 205 pagina’s | Paperback | € 15.95

Code: GGG

80     Frontier 16.2  maart | april 2010

De Orion Profetie; De Wereldcatastrofe in 2012

Voorspellingen van de Maya ‘s en Oude Egyptenaren voor het jaar 2012 Patrick Geryl & Gino Ratinckx “Onvoorstelbare aardbevingen en gigantische vloedgolven zullen onze beschaving volledig vernietigen. Bijna de gehele wereldbevolking zal in deze apocalyptische gebeurtenissen omkomen.” Deze voorspellingen zijn afkomstig van de Maya’s en de Oude Egyptena-ren. Het zijn de Maya’s en Oude Egyptenaren die voor ons een boodschap achterlieten, waarin zij waarschuwen voor een allesvernietigende wereldcatastrofe in het jaar 2012. Want op 27 juli 9792 voor Christus, de dag dat Atlantis onder water zonk, namen Orion, Venus en enkele andere sterren en planeten bepaalde ‘codeposities’ in. In het jaar 2012 zullen dezelfde sterren en planeten op identieke posities staan! 172 pagina’s | Paperback | € 15.90

Code: DOP

De Stenen Puzzel van Rosslyn Chapel

De wereldcatastrofe in 2012

Code: SPRC

Code: DWC

De Esoterische Kennis van de Tempeliers en de Vrijmetselarij onthuld Filip Coppens Rosslyn Chapel is stof tot controverse geweest, recentelijk in een aantal wereldbestsellers alsmede in de afgelopen eeuwen. Vereerd door vrijmetselaars als een vitaal onderdeel van hun geschiedenis, volgens sommigen vermeend bewijsmateriaal bevattend van pré-Columbiaanse reizen naar Amerika, door anderen verondersteld belangrijke relieken te bevatten van de heilige graal tot het hoofd van Christus, is de Schotse kapel een plaats vol van mysterie. Dit boek zal u door de theorieën leiden, en zal laten zien en beschrijven waar en wat er besproken wordt: wat is onmogelijk, wat is aannemelijk en wat is feitelijk. De geschiedenis van de kapel, haar verhouding tot de vrijmetselarij en de familie achter de schermen, de Sinclairs, wordt met nieuw, vergeten en vaak onbekend bewijsmateriaal tot leven gebracht. 146 pagina’s | Paperback | € 14.90

De Maya aftelling naar het einde van onze wereld Patrick Geryl In zijn vorige boek De Orion Profetie kwam Patrick Geryl tot de wereldschokkende conclusie dat de aarde door een reusachtige ramp zal worden geteisterd. Er is meer dan voldoende bewijsmateriaal in de literatuur van oude beschavingen dat zulke superrampen in het verleden hebben plaatsgevonden. Zo gaat de Dresden-Codex van de Maya’s over de geheimen van de zonnevlekkencyclus, die de moderne astronomen nog altijd niet kennen. In De Wereldcatastrofe in 2012 zet Geryl zijn wetenschappelijke zoektocht verder naar de codes van de Maya’s en de Oude Egyptenaren die naar deze superramp verwijzen. Beide culturen blijken de omlooptijd van de aarde rond de zon ongelooflijk precies te hebben berekend. Totaal verbijsterd door zijn ontdekkingen kan de auteur niet anders dan deze oude gegevens als juist bestempelen... en daarmee ook het einde bevestigen van onze huidige beschaving! 344 pagina’s | Paperback | € 17,50


FRONTIER PUBLISHING

NIEUW

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop is verteld ...

en bijzondere ontmoeting vertelt. Het verhaal van de ly, die tijdens een vakantie met het fenomeen graanerkt en ongewild verstrikt iligheidsdienst van Engen de hoofdrol spelen. er vreemde zaken met en hij gek aan het worden is. ral angst slaan echter om schillende diensten en orchtergronddecor, ontrafelt mensheid ooit heeft bezigen wat we met die kennis te bezitten.

en inds arbij van het g hij rika aar-

het laatste verhaal dat nog nooit is verteld Ber t Janssen

en ongekend spannende der andere de psychologie e en esoterische inzichten samenvloeien. Het is het mene visie op de toekomst end en blijvend wijzigen.

t beschreven staat, waar.

Ber t Janssen

Sophia’s Ei

Het laatste verhaal dat nog nooit is verteld Bert Janssen Tijdens een van zijn vele reizen heeft Bert Janssen een bijzondere ontmoeting met een vrouw die hem een wonderbaarlijk verhaal vertelt. Het verhaal van de jonge, accountant Paul Stokely, die tijdens een vakantie in Wiltshire, Engeland, ongewild in aanraking komt met het fenomeen graancirkels. Ondanks zijn desinteresse, raakt Paul ongemerkt en ongewild verstrikt in een web van intriges waarbij de Binnenlandse Veiligheidsdienst van Engeland, het Britse leger, de Kerk en Paul zelf om beurten de hoofdrol spelen. Sophia’s Ei is het op gnostische kennis gebaseerde en ongekend spannende verhaal, waarbinnen wetenschappelijke feiten uit onder andere de psychologie en kwantum fysica met verschillende sjamanistische en esoterische inzichten samenvloeien. (2008) 368 Pagina’s | Paperback | € 22,-

Code : SOEI

13 Moon Diary of Natural Time 2009/2010

DE WERELDCATASTROFE IN 2012 Patrick Geryl legde de kennis van de Maya en de Egyptenaren naast elkaar en ontdekte dat er bijzonder grote gelijkenissen in de culturen waren. Doordat de Maya en de Egyptenaren beiden een sterrenreligie hadden besloot Geryl om ook de gebouwen van de volkeren naast elkaar te leggen, waaronder de piramides. Volgens hem zijn de piramides verzamelingen van astronomische en wiskundige kennis. Hij vergeleek de maten van de Mexicaanse tempels met de Egyptische en kwam tot de conclusie dat de grote piramide dienst doet als een soort klok met als einddatum 20 december 2012. De datum waarop, volgens Geryl, de wereldcatastrofe aanvangt.

GRAND HOTEL KRASNAPOLSKY, AMSTERDAM

Tijdens het interview op deze DVD vertelt Geryl wat er, volgens hem, ons allemaal staat te wachten in het rampjaar 2012.

Marcel Messing

info@mateproductions.nl

dvd2012def.indd 1

Little Brother is Watching You! (DVD)

De twintig gezichten van de schepping

Code: F7MM

Code: 20GS

Mayasymboliek in het dagelijks leven Lucas Slager en Peter Toonen De mens is één van de vele wonderen van de schepping. Niet alleen dat hij geschapen is, maar hij kan zelf ook scheppen. De mens is een stukje van het grote geheel. Alles is eenheid. God, het universum, het Al, Hunab K’u, is in alles. De mens is een afspiegeling van de schepper en kan tot bewust Zijn en verlichting komen. We hebben alle bagage om ons erfdeel te ontvangen en vooral ook om die gaven te gebruiken. We hebben oneindig veel mogelijkheden, zoals de wereld, het universum, vele gezichten heeft om zich te ontvouwen. We hoeven ze alleen maar te herontdekken. Dit boek neemt je mee op een ontdekkingstocht in jezelf, om achter alle sluiers van beperking te ontdekken dat je zoveel meer bent dan de wereld je heeft geleerd. 200 pagina’s | Hardcover | € 17.50

Code : MSK5

Code: 2IN1

PATRICK GERYL over zijn boek

DVD

DVD interview met

DE WERELDCATASTROFE IN

2012

HANDBOEK HANDLIJNKUNDE Handlijnkunde is al bekend in de oudste tijden en waarschijnlijk al ver voor 2000 jaar v. Chr. bedreven. In het oude India en ook nu nog is het heel gebruikelijk en normaal om je handen geregeld te laten lezen. Vooral in India gaan handlijnkunde en astrologie hand in hand. Zelfs in de bijbel zijn

De Maya aftelling naar het einde van onze wereld verwijzingen te vinden naar de handlijnkunde in het boek Job: “De lengte van dagen is in haar rechterhand, in haar linkerhand rijkdom en eer”.

Dit complete handboek en naslagwerk over handlijnkunde is gebaseerd op het werk van Marja Inden. Zij had meer dan 25 jaar ervaring in de handlijnkunde en wilde haar opgedane kennis niet verloren laten gaan – temeer niet, omdat zij nieuwe dingen had ontdekt en ook uitgebreid met de medische kant van het handlezen bezig was. De auteur heeft na het overlijden van Marja Inden de beschikking over het complete en zeer uitgebreide archief van Marja gekregen, wat de basis heeft gevormd van dit boek. Het Handboek Handlijnkunde is een zeer compleet boek over handlijnkunde, niet alleen op psychologisch, maar ook op medisch vlak. Elk onderdeel van de hand wordt breed uit besproken, afgewisseld met oefeningen.

Christine Kaspers geeft al jarenlang lessen, heeft een eigen praktijk, schrijft artikelen en geeft lezingen en workshops over zowel handlijnkunde als de westerse en Vedische astrologische astrologie. Zij is erkend, praktiserend lid van de Astrologische Vakvereniging Nederland.

Je hebt het zélf in de hand

Christine Kaspers

Speelduur: 45 minuten Samenstelling en regie: Paul Vrieling m.m.v. www.frontierbookshop.nl © MATEPRODUCTIONS AMSTERDAM

Nicole E. Zonderhuis en Sylvia Carrilho De ideale verjaardags kalender. Je kunt hier zowel de Galactische als de gewone verjaardagen van je familie en vrienden bijhouden. Met een duidelijke Nederlandstalige uitleg over de 13 Manenkalender en een uitgebreide beschrijving van de 13 Tonen en 20 Zegels kom je meer te weten over de werking van de Mayakalender. Verder kun je met tabellen de Galactische Signatuur van jezelf, familie en vrienden uitrekenen. Het is een verjaardagskalender in 2 delen, die onafhankelijk van elkaar zijn om te slaan. Met de 2-in-1 verjaardagskalender hoef je geen verjaardag meer te vergeten en je kan je je familie en vrienden zelfs twee maal feliciteren; op hun Galactische verjaardag én “gewone” verjaardag. 16 Pagina’s | A4 | € 13,-

HANDBOEK HANDLIJNKUNDE

Symposium ‘07

2-in-1 Maya Verjaardagskalender

Lucas Slager Voortaan kun je leven en werken vanuit een volkomen natuurlijke kalender. De scheurkalender geeft een heldere inleiding en uitleg, de bekende westerse datum, de basisenergie van elke dag (4 kleuren), de Toon (13 fasen in elk proces), het Zonnezegel (20 kwaliteiten van de schepping) en de Maan (13 x 28 dagen). Verder heeft elk blad een affirmatie die aansluit bij de natuurlijke cycli. Daarmee kan je je weer verbinden met de energie van elke dag en leven in je eigen ritme. Zo helpt de kalender je om weer te leven naar je essentie en je droom op Aarde uit te voeren. (2010) 380 Pagina’s | Paperback | € 16,95 samen met kalender 2009/2009 € 17,95

Agenda gebaseerd op oude Maya Kalenders (Engelstalig) Nicole E. Zonderhuis en Sylvia Carrilho Met deze Engelstalige agenda kan je in één oogopslag zien welke dag het is, zowel in de (gewone) Gregoriaanse kalender als in de 13 Manen Kalender. Je kunt opzoeken wat de dag betekent en je activiteiten daarop afstemmen. Of achteraf kijken of het verhaal van de Maya’s ook voor jou opgaat. En je leert de ‘13 Manen Horoscoop’ van jezelf en je vrienden uitrekenen en uitleggen. De kleurrijke, mooi geïllustreerde en gebonden agenda biedt alles wat een gewone agenda biedt en nog veel meer. Te gebruiken tot 24 juli 2009. Kijk op www.mayatzolkin.com voor previews en meer informatie. (2009) 264 Pagina’s | Hardcover | € 20,13 | NU: € 10,Code : 13MD4

DVD

Lezing Frontier Symposium 2007 Marcel Messing Big Brother is zo groot geworden omdat wij het toestonden. Lange tijd kenden we zijn plannen niet. Maar we zijn wakker geworden! We weten nu dat Big Brother een nieuwe wereldorde voorbereidt, waarin de mens via de chip slaaf zal zijn in een fascistisch systeem. Echter, het aantal mensen dat wakker is geworden of wakker begint te worden, groeit dagelijks en ook het besef dat er achter het wereldtoneel krachten opereren die (via een eventuele derde wereldoorlog) een greep naar de planeet (en zelfs het zonnestelsel) doen. Deze krachten zijn niet van deze aarde. En nu, op het meest beslissende kruispunt van de planetaire evolutie, trachten ze via talloze Big Brothertechnieken de mens klein te houden om zo de sprong naar een nieuwe dimensie te belemmeren. Little Brother moet vooral onwetend blijven. DVD | € 24.90

Maya Scheurkalender 2010/2011

interview met PATRICK GERYL over DE WERELDCATASTROFE IN 2012

eproductions.nl

SAM

€ 17,E9N5

Symposium ‘07

met o.a. Messing, Toonen, elband.

NU VOOR€ 10,

HANDBOEK

HANDLIJNKUNDE Je hebt het zélf in de hand

Christine Kaspers Gebaseerd op het werk van Marja Inden

PATRICK GERYL

Auteur van de bestseller De Orion Profetie 02-04-2007 11:14:17

De wereldcatastrofe in het jaar 2012 (DVD)

Interview met Patrick Geryl Patrick Geryl legde de kennis van de Maya en de Egyptenaren naast elkaar en ontdekte dat er bijzonder grote gelijkenissen in de culturen waren. Doordat de Maya en de Egyptenaren beiden een sterrenreligie hadden besloot Geryl om ook de gebouwen van de volkeren naast elkaar te leggen, waaronder de piramides. Volgens hem zijn de piramides verzamelingen van astronomische en wiskundige kennis. Hij vergeleek de maten van de Mexicaanse tempels met de Egyptische en kwam tot de conclusie dat de grote piramide dienst doet als een soort klok met als einddatum 20 december 2012. De datum waarop, volgens Geryl, de wereldcatastrofe aanvangt. Tijdens het interview op deze DVD vertelt Geryl wat er, volgens hem, ons allemaal staat te wachten in het rampjaar 2012. 45 Minuten | DVD | € 17.50

Code: DWCD

Handboek Handlijnkunde

Je hebt het zèlf in de hand Christine Kaspers Dit complete handboek en naslagwerk over handlijnkunde is gebaseerd op het werk van Marja Inden. Zij had meer dan 25 jaar ervaring en wilde haar opgedane kennis niet verloren laten gaan – temeer niet, omdat zij nieuwe dingen had ontdekt en ook uitgebreid met de medische kant van het handlezen bezig was. De auteur heeft na het overlijden van Marja Inden de beschikking over het complete en uitgebreide archief van Marja gekregen. Het Handboek voor Handlijnkunde is een zeer compleet boek over handlijnkunde, niet alleen op psychologisch, maar ook op medisch vlak. Elk onderdeel van de hand wordt breed uit besproken, afgewisseld met oefeningen. Christine Kaspers geeft al jarenlang lessen, heeft een eigen praktijk, schrijft artikelen en geeft lezingen en workshops over o.a. handlijnkunde. 520 Pagina’s | Hardcover | € 39.95

Code: HVH

maart | april 2010   16.2 Frontier     81


FRONTIER PUBLISHING

13 Manen Werkboek

Leer leven volgens de oude Maya kalender Nicole E. Zonderhuis en Sylvia Carrilho Geheel herziene versie met veel extra’s! Naast een uitgebreide beschrijving van de basiskennis, leer je met dit werkboek om de 13 Manen Kalender in de praktijk toe te passen. Je leert om een ‘Maya horoscoop’ van jezelf en je vrienden uit te rekenen en uit te leggen. Wat zegt het jou, wat is je Antipode en hoe moet je dit zien? Wat is de Dreamspell en wat is een Wavespell van Bestemming? Je ontdekt in welke fase van je 52-jaren pad je zit en welke levenslessen daarbij horen. Wederom kleurrijk en mooi geïllustreerd! 296 pagina’s | Hardcover | € 20,00

Code: 13MW2

In de Ban van het Leven

Symbolische inspiratie op je levenspad Lucas Slager In de ban van hat leven geeft je aan de hand van 52 prachtige citaten uit de boeken van Tolkien, 52 levenslessen aan, die elk op zich en samen, kunnen leiden tot inspiratie, inzicht en groei en zijn gekoppeld aan de wereld en het leven vandaag. De uitleg kan je helpen op je eigen weg, je eigen queeste, de queeste van jouw leven. Het boek laat zien hoe we ook in onze tijd, gewoon kunnen leren van de geschiedenis en symbolen die ons in allerlei vormen worden aangeboden. Zoals Frodo die door zijn rugzak leeg te maken, zichzelf en de wereld kon verlossen van de last van de ring. Zo kunnen ook wij zelf op weg gaan en onze levensopdracht vervullen. 168 pagina’s | Hardcover| € 14,90 | ISBN 9789078070115

De Thuiskomende Aarde

Essays over de transformatie van onze planeet voorbij 2012 Peter Toonen Moeder Aarde wacht op ons. De natuur om ons heen wacht op ons. Voor alles wat we zowel lichamelijk of geestelijk mankeren, zijn er planten om ons heen die ons daarbij kunnen ondersteunen en helpen. Zij hebben op aarde de weg voor ons voorbereid, samen met de stenen en de dieren die hier allemaal al veel langer zijn dan wij. Onze moeder is klaar voor een nieuwe transformatie naar permanent bewustzijn. En zij wordt daarbij gesteund door Hunab K’ u, het hart van onze Melkweg. En jij mag meedoen. Niet je ratio, maar je gevoel is daarbij je leidraad. 182 pagina’s | Hardcover | € 14.90 | ISBN 9789078070269

Code: DTAA

Voorbij de Tijd

Leef je essentie Lucas Slager De tijd gaat voorbij en aan alles komt een eind. Met deze waarheid heeft de westerse wereld lang geleefd. Maar is Tijd wel datgene wat wij denken dat het is? Bestaat Tijd of is het een door mensen bedachte zekerheid zodat alles duidelijk, helder en meetbaar is? Een houvast waar we ons leven aan kunnen ophangen? Tijd zoals wij daar in leven en mee omgaan is rechtlijnig, slechts één kant op, het is het scenario van de dood: onontkoombaar en eindigend. 154 pagina’s | Hardcover | € 14.90 | ISBN 9789078070214

Code: VDT

De herontdekking van aether Reinout Guepin Dit boek bevat het ongelooflijke maar waargebeurde verhaal van een Oostenrijkse boswachter die in de jaren 1920 door geduldige observatie van de natuur een nieuwe energiebron ontdekt. Jaloerse wetenschappers verklaren hem voor gek en proberen hem opgesloten te krijgen. De industrie probeert hem zijn geheim te ontfutselen. Politici proberen hem voor hun karretje te spannen. Hij houdt de belangrijkste details van zijn vinding geheim, maar geeft wel aanwijzingen waarmee de moreel volgroeide mensheid van de toekomst deze nieuwe, natuurlijke ‘Implosietechniek’ bruikbaar zal kunnen maken. 432 pagina’s | Paperback | € 29,90 | ISBN 9789078070276

Code: EILB

Daar ben ik weer / In Den Beginne

Bram Vermeulen Twee televisieprogramma’s van Bram Vermeulen voor de RVU, live opgenomen op locatie met een klein select publiek. Bram Vermeulen vertelt over ervaringen die veroorzaakten dat hij anders over dingen ging denken. Twee programma’s over nieuwsgierigheid, want een ding staat vast: zonder verandering geen evolutie. Geschreven en verteld door Bram Vermeulen in nauwe samenwerking met Shireen Strooker. 100 Minuten | DVD | € 22.00 | ISBN: 9789081374620

Code: BRAM

WonderCode

De sleutel tot de formule van Roulette en de Mayakalender Yuri Romashev Als het witte balletje razendsnel rondspint in het roulettewiel, is het niet te voorspellen in welk genummerde vakje het uiteindelijk tot stilstand komt. Of toch wel? Yuri Romashev ontdekte een systeem achter het roulettespel. In dit boek zijn vier interessante ontdekkingen beschreven, waaronder‘het geheim van het Roulette Spel’, ‘de mystieke aantrekkingskracht tussen getallen’ en ‘de verborgen formule van de Maya-kalender (Tzolkin van 260 dagen)’. De betekenis van de WonderCode is daarom groter dan zijnde uitsluitend een middel voor vergroting van spelwinst in het casino. De aantrekkingskracht tussen de getallen ligt mogelijk aan de basis van de verdeling van energie in ruimte. 147 pagina’s | Hardcover | € 25.80

Code: WOCO

82     Frontier 16.2  maart | april 2010

Eenoog in het land van de blinden

NIEUW

NIEUW

Code: IBHL

NIEUW

NIEUW

NIEUW

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

Onbekende Aspecten van Nostradamus

Wim Zitman Is het werk van Nostradamus ooit volledig doorvorst? Het geheim van de Tijdsleutel is nooit opgelost. Onderzoekers hebben zich altijd alleen op het verklaren van de tekst van de Kwatrijnen gericht. Zodoende zijn de brieven die Nostradamus schreef nooit eerder onderzocht, daarin borg hij zijn tot nog toe geheim gebleven methode van de Tijdsleutel op. Dat geheim wordt in dit boek verklaard en is de basis van de ketting van opmerkelijke historische gebeurtenissen. De recente terroristische aanslag van 11 september 2001 is slechts één paukenslag in dat verborgen ritme van de Tijdsleutel. 160 pagina’s | Paperback | € 14.95

Code: OAVN


Gezond en lekker

Frontier verkoopt ook...

2

3

1 4

5 1. Jiaogulan Capsules (90 Capsules) Jiaogulan is sterker dan Ginseng en brengt het lichaam in balans. Jiaogulan bevat Flavonoïden, polysachariden, saponinen, aminozuren, vitaminen en mineralen waaronder vele belangrijke sporenelementen. Kortom vol energie komt u uw dag weer door! Dosering is drie maal daags 1 capsule. Prijs: € 24,95 2. Jiaogulan kruidenthee (Zonder theïne) 40 zakjes Jiaogulan thee is een smakelijke en krachtige kruidenthee met een licht zoete smaak welke afkomstig is van de natuurlijke suikers van de plant. Jiaogulan brengt het lichaam in balans en zorgt ervoor dat het algemeen welbevinden toeneemt. Een theezakje a 2 gram of eenzelfde hoeveelheid losse thee is voldoende voor een liter thee. Nadat u het theewater aan de kook heeft gebracht verdient het aanbeveling het even iets af te laten koelen. Vervolgens dient de thee na het opgieten ca. 5-10 minuten te trekken. Jiaogulan kan ook heel goed koud worden gedronken. Prijs: € 9,95 3. Jiaogulan (biologische wildpluk) losse thee Jiaogulan thee is een smakelijke en krachtige kruidenthee met een licht zoete smaak welke afkomstig is van de natuurlijke suikers van de plant. Jiaogulan brengt het lichaam in balans en zorgt ervoor dat het algemeen welbevinden en energie level toeneemt. Een theezakje a 2 gram of eenzelfde hoeveelheid losse thee is voldoende voor een liter thee. Nadat u het theewater aan de kook heeft gebracht verdient het aanbeveling het even iets af te laten koelen. Vervolgens dient de thee na het opgieten ca. 5-10 minuten te trekken. Jiaogulan

kan ook heel goed koud worden gedronken. Er zit geen theïne in dit product. De wildpluk Jiaogulan komt overwegend uit Shennongjia (Provincie Hubei in China). Prijs 80 gram: € 8,90 of 100 gram gewone thee: € 8,90 4. MMS Is het succesvolle product van Jim Humble en zijn ontdekking van een mineraalpreparaat dat de wereld lijkt te gaan veranderen. Het was toevallig dat Jim Humble achter de werking van het mineraalpreparaat kwam, toen tijdens een verblijf in de jungle twee van zijn dragers ziek werden door Malaria. MMS (Miracle Mineral Supplement) is geen medicijn maar een mineraaloplossing die niet alleen alle ziektekiemen zoals bacteriën, virussen en parasieten in het lichaam doodt, maar ook alle zieke cellen, zware metalen en andere gifstoffen uit het lichaam verwijdert. Dit proces kan zich binnen enkele uren voltrekken. Prijs MMS: € 25 of MMS2: € 35 5. Lovechock Lovechock is met liefde handgemaakt van de beste cacao uit Ecuador. Door de koude maling zit Lovechock supervol met anti-oxidanten en ‘lovechemicals’, stofjes waar u zich vrolijk en liefdevol door voelt. Lovechock is 100% biologisch. Vrij van melk, suiker, soja, kan sporen van noten bevatten. Frontier verkoopt Lovechock in de volgende smaken: Pure/nibs : Robuuste pure reep met krokante stukjes cacaoboon. Goji/Orange : Verfijnde sensuele combinatie van cacao met zwoele fruitsoorten. Almond/Fig: Rijke, volle chocolade met noten en zoete vruchten. Prijs per reep: € 3,50

(Genoemde prijzen zijn zonder verzendkosten. Prijzen onder voorbehoud.)


Leliegracht 42 | 1015 DH Amsterdam | tel: 020-330 91 51 | www.frontierbookshop.nl | Open: ma t/m za 10.30 - 18.00 | zo 12.00 - 18.00

Frontier Bookshop heeft een uitgebreid assortiment boeken (ook tweedehands), tijdschriften, DVD’s, video’s, instrumenten en kristallen. Op het gebied van grensverleggende onderwerpen kunt u informatie vinden over o.a.: alternatieve geneeswijzen, alternatieve gezondheid, New Age, samenzweringen, UFO’s, graancirkels, verloren beschavingen, Tesla en vrije energie.

Frontier Magazine 16.2 maart/april 2010  

Tweemaandelijks grensverleggend magazine over wetenschap, spiritualiteit, geschiedenis, mysterie, gezondheid, achtergrond, nieuwe boeken en...