Plants Magazine

Page 1

P L AN TS M AGA Z I N E


IN EVERY HOUSE


a BUNNIK

PLANT


INTRODUCTION IN IE DE R HU I S E E N BU N N I K PL A N T NL - Een huis is nog geen ‘thuis’, want ‘thuis’ is de plek waar je tot rust komt in een fijne omgeving. Planten leveren een grote bijdrage aan het verbeteren van die omgeving. Naast hun vaak bijzondere vormen, zuiveren ze de lucht en verhogen ze de luchtvochtigheid. De kleur groen geeft rust en maakt je relaxed. Daarnaast staat de kleur groen voor groei en ontwikkeling. Kortom: van planten word je blij! Al generaties lang kweekt de familie Bunnik planten. Ze begonnen met het kweken van komkommers en later pionierde ze op het gebied van sierplanten, waarin ze zich specialiseerde in de Bromelia soorten. Kenmerkend van de familie Bunnik is dat de planten altijd met veel passie en gedrevenheid gekweekt worden. Dit zorgt er voor dat producten van Bunnik altijd voldoen aan de hoogst mogelijke kwaliteit. “De mens in het midden”, een filosofie van Leonardo Da Vinci, welke ook van toepassing is op de huidige denkwijze van Bunnik Plants. Zo komen de planten, in de meeste gevallen, naar de mensen toe in plaats van andersom. Daarnaast werkt iedereen in een heerlijk klimaat en op de ideale werkhoogte. Elk bedrijf is voorzien van een prachtig ontworpen kantine in een bepaald thema, zoals een Skihut of Amsterdams plein. Op alle Bunnik bedrijven wordt meerdere keren per week vers fruit bezorgd en is er een padelbaan voor de dagelijkse portie beweging.

EN - A house is not yet a ‘home’, because ‘home’ is the place where you can relax in a nice environment. Plants make a major contribution to improving that environment. In addition to their often special shapes, they purify the air and increase humidity. The colour green gives you peace and makes you relaxed. In addition, the colour green stands for growth and development. In short: plants make you happy! The Bunnik family has been growing plants for generations. They started growing cucumbers and later pioneered ornamental plants, specialising in the Bromelia varieties. Characteristic of the Bunnik family is that the plants are always grown with a lot of passion and drive. This ensures that Bunnik products always meet the highest possible quality. “Man in the middle”, a philosophy of Leonardo Da Vinci, also applies to the current way of thinking of Bunnik Plants. In this way the plants, in most cases, come to the people instead of the other way around. In addition, everyone works in a nice climate and at the ideal working height. Each company has a beautifully designed canteen in a certain theme, such as a Après-ski bar or Amsterdam square. At all Bunnik companies fresh fruit is delivered several times a week and there is a padel court for daily exercise.6


Z UIN IG O P O NZ E M OOI E W E R E L D NL - Naast de passie en gedrevenheid voor het zo efficiënt mogelijk kweken van planten, proberen we dit ook op een zo milieuvriendelijk mogelijke manier te doen. Zo voldoen onze kwekerijen aan de hoogste standaard op het gebied van duurzaamheid, energie besparing en CO 2 uitstoot. Een aantal voorbeelden hiervan zijn de aanvoer van CO 2 en warm water uit de Botlek. CO 2 afkomstig van de vuilverbranding AVR zetten onze planten middels assimilatie of fotosynthese om in zuurstof. Het warme water (80˚C) dat we aangeleverd krijgen, is afkomstig van een elektriciteitscentrale, waar het werd gebruikt als koelwater. Hierdoor kunnen we een groot deel van onze kwekerijen verwarmen met een aanzienlijk mindere hoeveelheid aardgas. Naast deze externe bronnen zijn onze kwekerijen zelf ook gebouwd om zo duurzaam mogelijk te kweken. Zo wordt het gietwater grotendeels hergebruikt, maken we gebruik van biologische bestrijding, zetten we voor de bevruchting van onze vruchtdragende plantsoorten hommels in en sorteren we afval. Hiernaast zijn we constant op zoek naar duurzame alternatieven voor bijvoorbeeld eenmalig plastic, zoals papieren hoezen, kartonnen tray’s en onze vooruitstrevende display doos die het retour halen van de traditionele euro- en\of deense karren voorkomt. We zijn het meest trots op de meer dan 7500 zonnepanelen die verspreid liggen over 3 vestigingen. Bijna vanzelfsprekend is het feit dat ons vrachtwagenpark uitgerust is met een vloot die voldoet aan de strengste norm op het gebied van brandstofverbruik, stikstof en CO 2 uitstoot.

EN - Besides the passion and drive for growing plants as efficiently as possible, we also try to do this in the most eco-friendly way possible. In this way, our nurseries meet the highest standards in terms of sustainability, energy savings and CO 2 emissions. A few examples of this are the supply of CO 2 and hot water from the Botlek. Our plants convert CO 2 from the AVR incineration process into oxygen by means of assimilation or photosynthesis. The hot water (80˚C) that we receive, comes from a power station, where it was used as cooling water. This enables us to heat a large part of our nurseries with a considerably lower amount of natural gas. In addition to these external sources, our nurseries have also been built to grow as sustainably as possible. For example, most of the water is reused, we sort waste, we use biological control and we have bumblebees to fertilise our fruit-bearing plant species. In addition, we are constantly looking for sustainable alternatives to, for example, disposable plastic, such as paper sleeves, cardboard trays and our advanced display box that prevents the return of traditional euro- and Danish carts. We are most proud of the more than 7500 solar panels that are spread over three locations. Almost self-evident is the fact that our truck meets the strictest standards in terms of fuel consumption, nitrogen and CO 2 emissions.

7


PLANT C ONT EN T NEW PLANTS OVERVIEW

page. 10

COMPACT RANGE

page. 12

Callisia Repens

P. 15

Peperomia Green Gold

P. 17

Echeveria Pelusida

P. 19

Muehlenbeckia complexa Mao’ri P. 15

Peperomia Pixie P. 17

Echeveria Agavoides P. 19

Tradescantia Quadricolour

P. 15

Aloe Vera 2 cuttings P. 17

Echeveria Echoc

Tradescantia Violet Hill

P. 15

Senecia Mount Everest

Echeveria Perle von Nurnberg

P. 19

P. 17

P. 19

Begonia Red Ruby P. 17

Echeveria Tolimanensis Haagai P. 19

Crassula Money Tree

P. 19

Peperomia Variegata P. 17

Echeveria Subsessilis

Crassula Hobbit

P. 19

P. 19

CLASSIC RANGE Coffea Arabica

page. 18

Asparagus Plumosus

P. 25

Dracaena Compacta 9 cm

P. 29

Radermachera Sinica P. 23

Fatsia Japonica

P. 25

Dracaena Compacta 12 cm

P. 29

Juncus Liebeslocken

P. 23

Adianthum Fritz-Luthi

P. 27

Dracaena Warnecki P. 29

Chlorophytum Variegatum

P. 23

Asplenium Antiquum

P. 27

Dracaena Lemon Lime

P. 29

Asparagus Sprengeri

P. 23

Polystichum Biaristatum P. 27

Callisia Repens

P. 31

Nephrolepis Vitale

Chlorophytum Variegatum

P. 31

Cyperus Zumula

P. 31

Cyperus Zumula Banana Musa 8

P. 23

P. 25

P. 25

P. 27

Platycerium Netherlands P. 27


ROYAL RANGE

page. 30

Strelitzia Reginae

P. 35

Sansevieria Futura Superba

P. 35

Tillandsia Curly Slim

P. 35

Ficus Lyrata Bambino

P. 35

Monstera Deliciosa

P. 35

Ficus Babilatos

P. 35

BONSAI RANGE

page. 34

Ficus Retusa Ginseng 12 cm

P. 39

Ficus Retusa Ginseng 18 cm

P. 39

Ficus Retusa Ginseng 14 cm

P. 39

Ficus Retusa Ginseng 22 cm

P. 39

Ficus Retusa Ginseng 42 cm

P. 39

Tillandsia cyanea Anita

FLOWERING RANGE

P. 13

page. 38

Kalanchoe Twinkly 7 cm

P. 43

Tillandsia cyanea Anita

P. 43

Kalanchoe Twinkly 9 cm

P. 43

Kalanchoe Twinkly 12 cm

P. 45

Kalanchoe Twinkly 23 cm

SEASONAL RANGE

P. 47

page. 48

Lycopersicon Ponchi Re

P. 51

Heliantus Funshine Multiflower P. 51

Cyperus Percamentus

P. 51

Fragaria Beltran

P. 51

Banana Musa

Pelargonium Citrosa

P. 51

Coffea Arabica

P. 51

P. 51

9


NEW PLANTS OVERVIEW

Description Pot size Height FX Code

10

Philodendron White Wave 12 cm 24 - 26 cm PHWW12

Alocasie Wentii 12 cm 32 - 37 cm ALW12

Philodendron Black Cardinal 12 cm 30 - 35 cm PHBC12


Description Pot size Height FX Code

Kalanchoe Aurora 12 cm 18 - 22 cm KAA12

Begonia Silverspot 12 cm 25 - 35 cm BEMA12

Heliconia Viridi 12 cm 38 - 45 cm HEL12

11


COMPACT RANGE OVE RVIEW

12


AB O UT T HE CO M PA C T R A N G E N L - Dez e mi x bes t a a t u i t e e n a s s o r t i m e n t kamerpl an t en i n o ve r w e ge n d 7 e n 12 c m kwe ek pot t en , di e w e i n i g v e rz o rg i n g n o d i g h e bben . Naas t de t re n d y v o r m e n v a n p l a n t e n u it de C o mpact s er i e i s o o k d e k l e u r v a ri a t i e u itzon der l i j k. EN - Th i s r an g e con s i s t s o f a n a s s o r t m e n t o f h ou sepl an t s i n mos t l y 7 a n d 12 c m g ro w i n g pots, w h i ch r equi r e l i t t l e c a re . I n a d d i t i o n t o t h e tren dy s h apes of pl a n t s f ro m t h e Co m p a c t ra n g e , th e co l or var i et y i s a l s o e x c e p t i o n a l .

13


14


Description Pot size Height FX Code

Description Pot size Height FX Code

COMPACT RANGE

Description Pot size Height FX Code

Callisia Repens 12 cm 16 - 20 cm CAT12

Muehlenbeckia complexa Mao’ri 12 cm 14 - 20 cm MUCM12

Tradescantia Quadricolour 12 cm 14 - 16 cm TRQ12

Tradescantia Violet Hill 12 cm 20 - 22 cm TRVH12

15


16


Peperomia Variegata 12 cm 22 - 25 cm PEOV12

Description Pot size Height FX Code

Aloe Vera 2 cuttings 12 cm 33 - 35 cm ALVS12/890

Peperomia Green Gold 12 cm 22 - 25 cm PEGG12

Senecio Mount Everest 12 cm 24 - 27 cm SEME12

COMPACT RANGE

Description Pot size Height FX Code

Peperomia Pixie 12 cm 19 - 21 cm PEP12

Begonia Red Ruby 12 cm 18 - 22 cm BERR12

17


18


Echeveria Tolimanensis Haagai

Echeveria Subsessilis

Pot size

7 cm

7 cm

Height

7 - 8 cm

7 - 8 cm

FX Code

-

-

Description Pot size Height FX Code

Echeveria Pelusida 7 cm 7 - 8 cm -

Description Pot size Height FX Code

Echeveria Echoc 7 cm 7 - 8 cm -

Description Pot size Height FX Code

Crassula Money tree 7 cm 12 - 14 cm CRM7

COMPACT RANGE

Description

Echeveria Agavoides 7 cm 7 - 8 cm -

Echeveria Perle von Nurnberg 7 cm 7 - 8 cm -

Crassula Hobbit 7 cm 12 - 14 cm CRHT7

19


CLASSIC RANGE OVE RVIEW

20


AB O UT T H E C L A S S I C R A N G E NL - Dit is de grootste groep binnen het Bunnik Plants assor timent. Om deze reden hebben we de classic serie onder verdeeld in een aantal subcategorieën. EN - This is the largest group within the Bunnik Plants assor tment. For this reason we have divided the classic series into a number of subcategories.

21


22


Description Pot size Height FX Code

Coffea Arabica 12 cm 24 - 28 cm COA12

Juncus Liebeslocken 12 cm 35 - 40 cm JUL12

CLASSIC RA N G E

Description Pot size Height FX Code

Radermachera Sinica 12 cm 22 - 26 cm RAS12

Chlorophytum Variegatum 12 cm 25 - 30 cm CHV12

Asparagus Sprengeri 12 cm 28 - 35 cm ASS12

23


24


Description Pot size Height FX Code

Cyperus Zumula 12 cm 25 - 35 cm CYZ12

Banana Musa 12 cm 27 - 42 cm MUT12

CLASSIC RA N G E

Description Pot size Height FX Code

Fatsia Japonica 12 cm 22 - 26 cm FAJ12

Asparagus Plumosus 12 cm 30 - 35 cm ASP12

25


26


Adianthum Fritz-Luthi 12 cm 23 - 26 cm ADFL12

Description Pot size Height FX Code

Polystichum Biaristatum 12 cm 20 - 25 cm POB12

Phlebodium Blue star 12 cm 32 - 35 cm PHBS12

Nephrolepis Vitale 12 cm 23 - 27 cm NEV12

CLASSIC N G E - FERN MIX CLASSIC RA RANGE

Description Pot size Height FX Code

Asplenium Antiquum 12 cm 19 - 22 cm ASA12

Platycerium Netherlands 12 cm 23 - 28 cm PLN12

27


28


Description Pot size Height FX Code

Dracaena Compacta 9 cm 15 - 20 cm DRC9/130

Dracaena Warnecki 12 cm 30 - 35 cm DRAWA12/185

CLASSIC N G E - FERN MIX CLASSIC RA RANGE

Description Pot size Height FX Code

Dracaena Compacta 12 cm 20 - 25 cm DRC12

Dracaena Lemon Lime 12 cm 30 - 35 cm DRLL12/168

29


30


Description Pot size Height FX Code

CLASSIC RA N G E - PET CANDY MIX

Description Pot size Height FX Code

Callisia Repens 12 cm 16 - 20 cm CAT12

Chlorophytum Variegatum 12 cm 25 - 30 cm CHV12

Cyperus Zumula 12 cm 25 - 35 cm CYZ12

31


ROYAL RANGE OVE RVIEW

32


A B O U T T H E R O YA L R A NG E NL - De ter m ‘Royal’ geeft aan dat het hier om een exclusiever assor timent kamerplanten gaat. Deze serie wordt, net als het overige assor timent, door vakmensen met liefde en passie gekweekt. Dit vakmanschap komt met name bij de Royal serie het best tot zijn recht.

EN - The ter m ‘Royal’ indicates that this is a more exclusive range of houseplants. This range, just like the rest of the assor tment, is grown by professionals with love and passion. This craftsmanship is shown to its best advantage in the Royal range in par ticular. 33


34


ROYAL RANGE

Description Pot size Height FX Code

Strelitzia Reginae 12 cm 40 - 45 cm STR12

Description Pot size Height FX Code

Monstera Deliciosa 12 cm 35 - 45 cm MODTS12

Ficus Lyrata Bambino 12 cm 33 - 37 cm FIB12

Tillandsia Curly Slim 12 cm 25 - 30 cm TICS12

Sansevieria Futura Superba 12 cm 30 - 35 cm SAFS12

Ficus Babilatos 12 cm 35 - 38 cm FIBA12

35


BONSAI RANGE OVE RVIEW

36


ABOUT THE BONSAI RANGE NL - De Bonsai serie bestaat voor het grootste deel uit Ficus Restusa geënt op een S-model of een Ginseng model onderstam. De basis van deze planten wordt in China gekweekt door een selecte groep kwekers. Eenmaal aangekomen in Nederland wordt het kweekproces in onze speciaal ingerichte Bonsai kwekerij afgerond.

EN - The Bonsai range consists for the most par t of Ficus Restusa grafted on an S-model or Ginseng model rootstock. The base of these plants is grown in China by a select group of growers. Once arrived in the Netherlands, the growing proc ess is completed in our specially equipped Bonsai nurser y. 37


38


Ficus Retusa Ginseng 12 cm 30 - 35 cm FIG12

Description Pot size Height FX Code

Description Pot size Height FX Code

Ficus Retusa Ginseng 22 cm 35 - 40 cm FIG22

FICUS BONSAI

Description Pot size Height FX Code

Ficus Retusa Ginseng 14 cm 32 - 36 cm FIG14

Ficus Retusa Ginseng 18 cm 35 - 40 cm FIG18

Description Pot size Height FX Code

Ficus Microcarpa 42 cm 100 - 110 cm FIM39 39


FLOWERING RANGE OVE RVIEW

40


AB O UT T HE F L O W E R I N G R A N G E NL - De Flowering range bestaat uit maar 2 plantsoorten, de Kalanchoe en de Tillandsia. Ondanks het beperkte assortiment is de Flowering range zeker een groep die we graag willen laten zien. De Tillandsia Cyanea kunnen we met recht de “Padre familias” van Bunnik Plants noemen. Het is de langst geteelde plantsoort van Bunnik Plants. Van de Kalanchoe heeft Bunnik Plants meerdere potmaten in het assortiment, van de schattige 7cm tot de robuuste 23cm schaal. Geschikt voor zowel binnen als, wanneer het weer het toelaat, buiten.

EN - The Flowering range consists of only 2 plant species, the Kalanchoe and the Tillandsia. Despite the limited assortment, the Flowering range is certainly a group we would like to show. The Tillandsia Cyanea we can rightly call the “Padre familias” of Bunnik Plants. It is the longest cultivated plant species of Bunnik Plants. From the Kalanchoe, Bunnik Plants has several pot sizes in its assortment, from the cute 7cm to the robust 23cm bowl. Suitable for both indoor and outdoor when the weather allows this.

41


42


Kalanchoe Twinkly Purple 7 cm 12 - 18 cm -

Kalanchoe Twinkly Red 7 cm 12 - 18 cm -

Description Color Pot size Height FX Code

Kalanchoe Twinkly Orange 7 cm 12 - 18 cm -

Kalanchoe Twinkly Yellow 7 cm 12 - 18 cm -

Description Color Pot size Height FX Code

Kalanchoe Twinkly Purple 9 cm 15 - 20 cm -

Kalanchoe Twinkly Red 9 cm 15 - 20 cm -

Description Color Pot size Height FX Code

Kalanchoe Twinkly Orange 9 cm 15 - 20 cm -

Kalanchoe Twinkly Yellow 9 cm 15 - 20 cm -

Description Color Pot size Height FX Code

Kalanchoe Twinkly Pink 9 cm 15 - 20 cm -

Kalanchoe Twinkly White 9 cm 15 - 20 cm -

Description Pot size Height FX Code

FLOWERING RANGE

Description Color Pot size Height FX Code

Kalanchoe Twinkly Pink 7 cm 12 - 18 cm -

Kalanchoe Twinkly White 7 cm 12 - 18 cm -

Tillandsia Cyanea 9 cm 26 - 30 cm TIC9

43


44


Description Color Pot size Height FX Code

Kalanchoe Twinkly Red 12 cm 25 - 30 cm KAPR12

Kalanchoe Twinkly Purple 12 cm 25 - 30 cm KAPP12

Kalanchoe Twinkly Orange 12 cm 25 - 30 cm KAPO12

Kalanchoe Twinkly Pink 12 cm 25 - 30 cm KAPPI12

Kalanchoe Twinkly Yellow 12 cm 25 - 30 cm KAPY12

Kalanchoe Twinkly Pink 12 cm 25 - 30 cm KAPPI12

Kalanchoe Twinkly White 12 cm 25 - 30 cm KAPW12

Kalanchoe Twinkly Weaver 12 cm 25 - 30 cm -

45

FLOWERING RANGE

Description Color Pot size Height FX Code


46


Kalanchoe Twinkly Pink 23 cm 30 - 35 cm KAPPI23

Kalanchoe Twinkly Purple 23 cm 30 - 35 cm KAPP23

Description Color Pot size Height FX Code

Kalanchoe Twinkly White 23 cm 30 - 35 cm KAPW23

Kalanchoe Twinkly Yellow 23 cm 30 - 35 cm KAPY23

Description Color Pot size Height FX Code

Kalanchoe Twinkly Orange 23 cm 30 - 35 cm KAPO23

FLOWERING RANGE

Description Color Pot size Height FX Code

Kalanchoe Twinkly Red 23 cm 30 - 35 cm KAPR23

47


SEASONAL RANGE OVE RVIEW

48


A B O U T T H E S E AS O NAL R ANG E NL - Anders dan de eerder genoemde plantenseries worden de planten uit de Seasonal serie niet jaarrond gekweekt. EN - Contrar y to the previously mentioned plant ranges, the plants in the Seasonal range are not grown all year round.

49


50


Description Pot size Height FX Code Available from

Banana Musa 12 cm 27 - 42 cm MUT12 week 8

Fragaria Beltran 12 cm 20 - 23 cm FRB12 week 13

Pelargonium Citrosa 12 cm 18 - 21 cm PEC12 week 12

Cyperus Percamentus 15 cm 40 - 50 cm CYP15 week 15

SEASONAL RANGE

Description Lycopersicon Ponchi Re Pot size 12 cm Height 24 - 30 cm FX Code LYP12 Available from week 12

Coffea Arabica 12 cm 24 - 28 cm COA12 week 12

Heliantus Funshine Multiflower 15 cm 35 - 45 cm HEFM15 week 16

51


VERPAKKINGSOPTIES Hier staan enkele voorbeelden van onze toegevoegde waarde / verpakkingen. Ons eigen ontwerpteam staat klaar om u te helpen bij het maken van een ontwerp volgens uw wensen. Neem gerust contact op met uw accountmanager voor meer informatie.

DISPLAY DOZEN • Hoge kwaliteit • Vlot & veilig transport • Drukwerk op maat • Direct presenteerbaar • Duurzaam • Volledig naar eigen wens • Variabele hoogtes • Recyclebaar 52


PACKAGING OPTIONS Here are some examples of our added value / packaging. Our in-house design team is ready to assist you to make a design according to your wishes. Please feel free to contact your account manager for more information.

DISPLAY BOX

53


SAMENWERKING MET

BUNNIK CREATIONS

A L LE S OND E R É É N D AK Z O N D E R P L A F O ND

w w w. bu n n i k cr e at i on s . n l

Creations’ is in het Green Event Centre werkelijk alles te vinden op het gebied van kamerplanten en de daarvoor bedoelde toegevoegde waarde.

Er bestaat voor een klant niets beters dan ontzorgd worden. “Ontzorgen”

Bunnik Creations is een sterke speler op het gebied van deze toegevoegde

lijkt het nieuwe toverwoord te zijn, dat veel gebruikt wordt, terwijl het niet

waarde zoals sierpotten in de vorm van keramiek, hout, zink, plastic, riet en

eens een bestaand woord is. Bij Bunnik Plants is het echter geen loze kreet,

glas. Ook voor bijstekers, sierhoezen en diverse soorten verpakkingsmaterialen

maar wordt de daad bij het woord gevoegd in ons unieke Green Event

kun je bij hen terecht. Bunnik Creations heeft een wereldwijd netwerk van

Centre. Klanten voor diverse afzetmarkten kunnen hier terecht om

klanten en leveranciers en beschikt over diverse toonaangevende certificaten

geïnspireerd te worden aan de hand van diverse trends en thema’s.

waaronder het prestigieuze FSC certificaat. Kortom, “ontzorgen” bij Bunnik

De sfeerhoeken zijn samengesteld door een eigen team van creatieve en

Plants is geen stap in een warm bad maar een dag in een wellnessresort, die

ervaren mensen. Door de samenwerking met zusteronderneming ‘Bunnik

u fris en voldaan verlaat na een dag genieten.

54


C O - O P E R AT I O N W I T H

BUNNIK CREATIONS

w w w. bu n n i k cr e at i on s . n l / e n

A L L UNDE R ON E R O O F W I T H N O L IM IT For a customer there is nothing better than to be taken care of. “Taken

everything in the field of houseplants and added value. Bunnik Creations is a

care of” seems to be the new magic word, which is used a lot. At Bunnik

strong player in the field of this added value such as ornamental pots in the

Plants, however, it’s not an empty slogan, but action is putting into words

form of ceramics, wood, zinc, plastic, reed and glass. They also offer sticks,

in our unique Green Event Centre. Customers of various markets can come

sleeves and various types of packaging materials. Bunnik Creations has a

here to be inspired by various trends and themes. The different spaces,

worldwide network of clients and suppliers and has various certificates,

each with their own feel, are composed by our own team of creative and

including the prestigious FSC certificate. In short, “taken care of” at Bunnik

experienced people. Thanks to the collaboration with our sister company

Plants is not a warm blanket, but a day in a wellness resort, which you leave

‘Bunnik Creations’, the Green Event Centre is the place where you can find

fresh and satisfied after a day of enjoyment.

55


SAMENWERKING MET

BUNNIK LOGISTICS

GEEN BE RG TE H O O G , G E E N D AL T E DIE P Naast de al eerder genoemde samenwerking met zusteronderneming ‘Bunnik Creations’ werkt Bunnik Plants ook nauw samen met andere zusteronderneming ‘Bunnik Logistics’.

56

w w w. bu n n i k l og i s t i cs . n l

Deze professionele transportonderneming is met name gespecialiseerd in planten- en containervervoer door bijna heel Europa. Het bedrijf beschikt over een hyper moderne vloot vrachtwagens die voldoen aan de hoogste milieu-eisen.


C O - O P E R AT I O N W I T H

BUNNIK LOGISTICS

N O MOUNTA I N T O O H I G H , N O VA L L E Y T O O DE E P In addition to the earlier mentioned cooperation with sister company ‘Bunnik Creations’, Bunnik Plants also works closely with their other

w w w. bu n n i k l og i s t i cs . n l / e n

sister company ‘Bunnik Logistics’. This professional transport company specialises in plant and container transport throughout Europe. The company has a hyper modern fleet of trucks that meet the highest environmental requirements.

57


YOU ARE WELCOME IN OUR GREEN EVENT CENTRE Get inspired in our creative playground, the Green Event Centre.

We have a fine selection of our pots and themes in our Green Event Centre for you to see and mix with your favorite plants. This is the perfect place to visit and get informed about the latest trends and to physically see our special concepts. We are your partner in creating new ideas and will give you fitting advice. A perfect end product starts with a good idea, but our service also includes; the best fitting quality, most efficient loading, desired delivery time and a favorable price. We think along with you from the first concept to a distinctive end product. You are, of course, welcome to come and visit. We’ve taken COVID-19 safety measures to make sure you can visit as safe as possible. Please contact us to make an appointment via: verkoop@bunnikplants.nl

58


VIRTUAL TOUR Did you know it is also possible to schedule a virtual tour in our Green Event Centre? Our sales people will guide and help you if you have any questions. We hope to see you soon!

www.greeneventcentre.com/vr/

59


Hyacintenweg 37 2665 NC Bleiswijk The Netherlands T +31 (0)10 52 140 55 info@bunnikplants.nl www.bunnikplants.nl


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.