Page 1

Pris: kr 150,-

Grafisk produksjon: Treehouse – Foto mynter: Georg Klammt – Trykk: Otto Stenersens Boktrykkeri AS

OSLO MY NTHANDEL AS Auksjon nr. 65

Oslo Mynthandel AS . Inkognitogaten 33, 0256 Oslo, Norway . Postboks 2745 Solli, 0204 Oslo Tlf 23 10 00 00 . Fax 23 10 00 01 . kontakt@oslomynthandel.no . www.oslomynthandel.no

Oslo Mynthandel

Auksjon nr. 65

Lørdag 20. og søndag 21. november 2010 Grand Hotel, Oslo


auksjon

Oslo Mynthandel

nr. 65

Rococosalen, Grand Hotel

Karl Johans gate 31, 0159 Oslo Lørdag 20. og søndag 21. november 2010

Visning / Preview Onsdag 17. november Torsdag 18. november Fredag 19. november

kl. 10.00-16.00 kl. 10.00-16.00 kl. 10.00-20.00

Oslo Mynthandel AS, Inkognitogt. 33, Oslo (2. etg.)

Auksjon / Auction Lørdag 20. november Søndag 21. november

kl. 09.00 : 0001-0508 kl. 13.00 : 0509-0791 kl. 11.00 : 0792-1247 kl. 14.30 : 1248-1666

Oslo Mynthandel AS . Inkognitogaten 33, 0256 Oslo, Norway . Postboks 2745 Solli, 0204 Oslo Tlf 23 10 00 00 . Fax 23 10 00 01 . kontakt@oslomynthandel.no . www.oslomynthandel.no


Innledning

“Hans uavhængighetstrang” ”Hans uavhængighetstrang, som kunde bli til strihet, hadde hindret ham i at faa den indflydelse som en partifører kunde ha, og hadde stillet ham litt paa siden av utviklingen. Men hans frisind og hans nationale sindelag, hans gløgge vurdering av de reale forhold, tyngden i hans tale og hele hans væsen hadde hat stor værdi for fremgangsarbeidet.” Slik omtales politikeren Ludvig Daae, (1829-1893), i Norsk Biografisk Leksikons utgave fra 1926. Hele fire siders omtale fikk han i boken, denne mangslungne mannen fra Solnør gård i Skodje på Sunnmøre. En ting mangler imidlertid helt i artikkelen; – kanskje holdt han det hemmelig for samtiden: Ludvig Daae var en av Norges første store myntsamlere, lenge før det fantes noe etablert numismatisk miljø i Norge. I katalogen du nå holder i hånden finner du hele hans samling av mynter og medaljer, sedler og ordener. Den har ligget urørt på Solnør siden hans død i 1893, og har først vært kjent utenfor familien i vel et tiår. Nå kan du sikre deg en flik av denne historien. Her finner du et gullavslag av en 2 royaliner fra Trankebar i 1756 kjent i fem eksemplarer, en 5 riksbankdalerseddel fra 1815 – bare en kjent fra før – og sjeldne gullmedaljer fra Carl XV og Oscar II. Samlet av en mann som hadde stor innflytelse på norsk historie på 1800-tallet, stående skulder ved skulder med Joh. Sverdrup i viktige avgjørelser i en modningstid for det frie Norge. Samlingen var stor og mangefasettert, slik at det skulle være mulig for mange av dagens samlere å sikre seg et Solnør-objekt. Historiens sus feier over flere av utbudene på vinterens storauksjon. Objekter fra samlingene til to nestorer i norsk numismatikk presenteres: Annen del av Sigurd Chr. Aamodts myntsamling, og Rolf Falck Muus` enestående samling norske poletter. Aaamodts specieog krone/øremynter fra 1814 og fremover hører til det kvalitetsmessig ypperste innen området, og Falck Muus` banebrytende polettsamling som ble bygget opp på 1930-tallet toppes av polettene fra Drammen Hestesporvei i 1874 og Oslo Sporveiers fra 1929, kjent i kun ett eksemplar. Det er mer numismatisk historie å finne i denne omfangsrike november-katalogen. Mange av dagens samlere husker godt tyveriet av den legendariske Helge Reffs samling, førstesidestoff i avisene i sin tid, både når Gunnar Thesen

2

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

den ble stjålet og når den ble funnet. I samlingen inngikk bl.a. en Gimsøy-mark fra 1543, en av 3 kjente i privat eie. Den kan nå bli din. Det kan også en rekke 1600-talls specier med en dobbeltspecie fra 1660 i spissen, en uhyre sjelden Oslo-penning fra ca 1285, et meget omfangsrikt utbud sedler fra 1600-tallet og fremover, inklusive en specieseddel fra 1822 hvor bare ett eksemplar er kjent fra tidligere, og unike sedler fra Svalbard. Faller blikket på katalogens utbud av medaljer, er det spesielt første del av Tore Trosdahls utsøkte samling som fanger interessen. Det er de 120 første av hans medaljer fra 1920 til 1995 som nå kommer under hammeren. Her gjelder det å sikre seg sjeldenheter som knapt har vært fremme på mange tiår. Går vi til utlandet, kan vi igjen merke et historisk numismatisk sus. Vi tenker spesielt på den store Russland-avdelingen med objekter som i stor grad er hentet fra den avdøde revyforfatteren Alfred Næss`samling, med en rubel fra 1720 i perfekt kvalitet og en rekke uhyre sjeldne kobbermynter fra 1700-tallet som spissobjekter. Fra Sverige har vi hentet frem mange riksdalere pluss flere vakre dukater i gull, og mynter preget i dette edle metallet finner du også blant objektene fra antikken. 1666 objekter skal vi gjennom disse numismatiske festdagene på Grand Hotell i hovedstaden, med et utrop på nærmere 5 millioner. Sannsynligvis setter vi en rekord eller to også i løpet av dagen - fremst i rekken til det ligger kanskje en 50-øre i 0-kvalitet fra 1885. En vakrere norsk 50-øring fra det årstallet har vi aldri sett. ”I 1852 vandt han Kronprinsens guldmedalje for sin besvarelse av Universitetets prisopgave: ”Om Aarsagerne til og Følgerne af de indvortes Krige i Norge i det 12. og 13. Aarhundrede”. I 1855 vandt han atter Kronsprinsens guldmedalje, denne gang paa en retshistorisk avhandling ”Om bevismidlerne i Misg jerningssager efter Magnus Lagabøters og Christian den 4.s Love”. Det er Ludvig Daaes gullmedaljer det handler om. Disse gullmedaljene kan du innlemme i din samling den 21. november. Solnørsamlerens objekter skal finne nye eiere. Sammen med 1664 andre numismatiske gleder. Vel møtt til auksjon! Ronny Hatletvedt


Innhold / Contents Slik får du størst glede av vår offentlige auksjon

4

Auksjonsbetingelser / Terms of the auction

5

Sedler / Banknotes

9

Norske mynter / Norwegian coins før 1873 / before 1873 etter 1873 / after 1873

41 68

Ludvig Daae’s samling / The Ludvig Daae collection

85

Medaljer / Medals

119

Poletter / Tokens

135

Antikke mynter / Ancient coins

145

Utenlandske mynter / Foreign coins

155

Temaartikkel: Eit blikk – estetikk og kunst innan antikk numismatikk

192

Litteraturliste / Bibliography

198

Oppnådde priser auksjon 64 / Prices realized Auction 64

199

Fra og med 1. juli 1983 er mynter og sedler som er eller har vært gyldig betalingsmiddel fritatt for m.v.a. Fra 1. september 1997 gjelder dette også for myntsett. For andre objekter, for eksempel medaljer, tilkommer 25% m.v.a. på salæret ved levering i Norge. Avgiftspliktige objekter er merket med *.

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

3


Kvalitetsbetegnelser / Grades of preservation 0 01 1+ 1 12 VK

Usirkulert mynt Meget pent eksemplar Pent eksemplar Fullgodt eksemplar Ikke fullgodt eksemplar Dårlig eksemplar Varierende kvaliteter

Unc EF VF F VG G VK

Uncirculated Extremely Fine Very Fine Fine Very Good Good Various Grades

1+/01 Betyr at hele mynten er mellom 1+ og 01 / Means that the coin is between VF and EF 1+)(01 Betyr at mynten er 1+ på adversen og 01 på reversen / Means that the coin is VF on the obverse and EF on the reverse

Slik får du størst glede av vår offentlige auksjon En offentlig myntauksjon er en opplevelse du absolutt bør få med deg. Opplev stemningen, møt andre samlere, få en spennende dag. Å delta på auksjonen er helt uproblematisk: - du kommer - du byr så lenge du vil - du betaler og henter ut dine objekter - du går lykkelig hjem Hvis du likevel lurer på enkelte ting og vil være topp forberedt, kan det lønne seg å bruke noen minutter på å lese gjennom noen enkle regler for at du skal få mest mulig ut av å være til stede. FØR AUKSJONEN: 1: Katalogen du nå holder i hånden er det viktigste verktøyet du har før auksjonen. Jo mer tid du bruker på å lese gjennom den, jo større mulighet har du til å gå fornøyd hjem fra auksjonen. Forbered deg godt, merk av de objektene du er spesielt interessert i, og gjør deg opp en mening om hvor langt du vil gå i budgivningen. 2: Det er visning av alle auksjonsobjektene på bestemte tider som du finner et annet sted i dagens katalog. Benytt deg av visningen hvis du har mulighet, det er alltid positivt å se et objekt med egne øyne før du byr. 3: Hvis du ikke har mulighet til å overvære auksjonen, kan du sende inn dine bud pr. post eller på fax. Jo tidligere du sender inn ditt bud, jo større sjanse har du til å få dine objekter. Ved to like skriftlige bud gjelder det første som blir levert som vinner. Fristen for disse budene finner du i katalogen. 4: Når du kommer til auksjonslokalet på auksjonsdagen, skal du først registrere deg som budgiver med navn og adresse. Stedet der du skal gjøre dette finner du i et rom like ved auksjonssalen. Etter at du har registrert deg, får du utlevert en auksjonsspake med et nummer. UNDER AUKSJONEN: 5: Denne spaken skal du bruke når du byr på et objekt.

4

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

Hold den godt synlig. Auksjonarius har en stor sal å holde oversikt over, derfor nytter det ikke å gjemme spaken bak en rygg og tro du er med på budgivningen. Hold spaken oppe helt til du ikke vil være med lenger, eller til du har fått tilslaget. Auksjonarius sier hvilket nummer som har fått tilslag på objektet. (På vitsetegninger og i gamle filmer og omtaler fra auksjoner er det budgivere som byr ved å hoste, bøye en finger eller nikke på hodet. Det hjelper deg garantert ikke på vår auksjon!) 6: Auksjonarius starter budgivningen på hvert enkelt objekt. Noen ganger til utropspris, andre ganger til en høyere pris. Det sistnevnte skjer hvis det er kommet inn flere skriftlige bud som ligger over utropsprisen. Budgivningen deretter følger faste intervaller. Hvis et skriftlig bud og budet i salen er likt, har det skriftlige budet fortrinnsrett. For å få objektet da må du derfor gå et hakk videre opp. På våre auksjoner bruker auksjonarius som regel å selge ca. 150 objekter i timen. Men det er ingen garanti – det kan gå raskere eller saktere. Følg derfor godt med, og vær inne i auksjonssalen i god tid før ditt/ dine objekter skal selges. ETTER AUKSJONEN: 7: Etter at du har fått tilslaget, kan du løse inn og hente objektene dine utenfor auksjonssalen. Objektet er i auksjonshusets eie inntil full betaling er foretatt. Husk at du i tillegg til tilslagsprisen betaler en provisjon som skal dekke alle omkostninger ved auksjonen, fra katalogproduksjon til leie av lokaler, kontorleie osv. * * * 8: Husk at en auksjonskatalog ikke er noen prisliste. For at det skal bli en auksjon må utropsprisene settes lavere enn katalogprisene, og billigere objekter vil vanligvis få lavere utropspriser i forhold til katalogprisen enn dyre og sjeldnere objekter. Du kan med andre ord ikke lese noen prisvurderinger ut av en auksjonskatalog, bare auksjonhusets vurdering av hva som vil gi hvert enkelt objekt størst mulig budpotensiale. Vel møtt på auksjonen, det vil du ha stor glede av!


Auksjonsbetingelser • Auksjonen er offentlig og frivillig. Hvis ikke annet er opplyst, vil det være flere innleverere til auksjonen. • Auksjonens gjenstander selges i den stand som de er beskrevet og fremvist før auksjonen begynner. Kjøperne har selv anledning til å besiktige og bedømme gjenstandene før auksjonen, og reklamasjoner etter klubbeslag er falt vil derfor ikke bli godtatt. Auksjonærens ansvar overfor dem som inngir skriftlig forhåndsbud er begrenset på samme måte. • Auksjonæren vil utvise aktsomhet ved alle beskrivelser av objekter. Hvert objekt garanteres å være ekte og autentisk dersom noe annet ikke er angitt. • Forhåndsbud til auksjonen må være skriftlig og være mottatt av auksjonæren før auksjonen begynner for å komme i betraktning. • Auksjonær kan etter forhåndsavtale, dersom det praktisk lar seg organisere, legge til rette for å motta bud pr. telefon. Selv om det er gjort forhåndsavtale kan tekniske problemer, kapasitetsbrist eller andre uforutsette hendelser føre til at telefonbudgivningen ikke kan gjennomføres eller blir avbrutt. • Ethvert bud som blir avgitt er bindende, uavhengig av om bud mottas i auksjonslokalet, som skriftlig forhåndsbud eller pr. telefon. Budgivere må være myndige, 18 år eller eldre. • Auksjonsoppdrag behandles omsorgsfullt. Dog er auksjonæren ikke ansvarlig for mulige feil eller misforståelser i kjøpsoppdraget. • Bud fra kjøpere som er ukjente for auksjonæren, og/ eller ikke er avgitt med referanser til andre kjente personer, kan avvises av auksjonæren, som alene tar avgjørelser i dette spørsmålet. • Auksjonæren kan alene avgjøre om personer får delta i auksjonen. Videre kan han alene avvise bud. Auksjonæren kan også trekke tilbake, omgruppere eller dele objekter. Han vil ved uenighet under auksjonen utlyse ny budgivning, eller bestemme hvilken av budgiverne som skal få tilslaget. • Budgiver som byr på andres regning er solidarisk ansvarlig for betaling av kjøpet, således at auksjonæren kan holde seg til budgiver og tredjemann for oppfyllelse. • Alle bud avgis i norske kroner. Et objekt betraktes som solgt til den som byr høyest. Ved flere like, skriftlige bud gjelder det auksjonæren først registrerte. Skriftlige bud reduseres ned maksimalt til 10 % prosent over nest høyest bud. Eksempel: utrop 500,- og tre skriftelige bud, kr 600,- kr 700,- og kroner 1200,-. Budgivningen vil da starte på kr

750,- og dette vil få tilslaget om (salen) tilstedeværelse ikke byr. (bud pålydende kr 1200,- blir i dette tilfelle redusert til kr 750,- som er ca 7% over nest høyeste bud.) • I tillegg til salgssummen kommer 18 % i salær. • Ved forsendelse betaler kjøperen portoutlegg, spedisjon, samt kr 50,- i ekspedisjonsgebyr. Alle forsendelser skjer for mottagerens regning og risiko. • Salg skjer mot kontant betaling, senest 10 dager etter auksjonen eller faktura er avsendt. Ved senere betaling påløper 2 % rente pr. påbegynt måned. Hvis betalingen ikke er skjedd senest 30 dager etter auksjonen er avholdt, uansett om faktura er mottatt, kan auksjonsobjektet selges for kjøperens regning og ansvar. Auksjonæren bestemmer alene på hvilken måte slikt salg gjennomføres og uten videre meddelelse til den opprinnelige kjøper, som holdes ansvarlig for ethvert økonomisk tap, herunder tapt provisjon og redusert salgspris. Eventuelle omkostninger i forbindelse med inkasso og videresalg blir også belastet den opprinnelige kjøper. • Risikoen for objektet går over til kjøper ved tilslaget, dog går eiendomsretten til objektet ikke over til kjøper til kjøpesummen i sin helhet er betalt. • Hvis det til tross for dette reglementet skulle reises innsigelser mot auksjonær eller innleverer, må slikt gjøres innen 10 dager etter at objektet er utlevert eller avsendt. Innsigelser kan ikke gjøres gjeldende hvis objekter ikke er betalt innen 30 dager fra auksjonens avholdelse. Det samme gjelder innsigelser gjeldende objekters ekthet. Innsigelser vedrørende objekters kvalitetsangivelse aksepteres ikke, da kvalitetsbedømmelsen er gitt under utøvelse av det beste skjønn og hver budgiver selv har anledning til å gjøre seg opp mening om kvaliteten før auksjonen. • Det er ikke tillat å fotografere eller gjøre film- eller lydopptak i auksjonslokalet under auksjonen uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra auksjonær. • Oslo vedtas som verneting for alle tvister som måtte utspringe fra auksjonen eller dette reglement. • Reglementet er inntatt i våre kataloger, og ved avgivelse av bud – skriftlig, per telefon eller i auksjonslokalet - ansees budgiveren å ha gjort seg kjent med og akseptert dette reglementet. • I henhold til norsk lov er kjøp og salg av nåværende eller tidligere gyldig valuta ikke momspliktig. I de tilfeller en lot er momspliktig, er denne markert med stjerne i auksjonskatalogen. I våre auksjoner gjelder dette blant annet Medaljer. Moms er beregnet kun fra salæret, ikke fra salgsprisen.

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

5


Terms of the auction • The auction is open to the public and participation is voluntary. Unless otherwise stated, consignments from more than one consigner will be auctioned. • The auctioned items are sold in the condition described and shown prior to the auction. Bidders have the opportunity to appraise and investigate the items before the auction. Consequently, complaints about the items following acceptance of a bid will not be acknowledged. This restriction on complaints also applies to advance written bids. • The duty of the auctioneer is to show reasonable care in describing the objects. Each item may be assumed to be genuine and authentic unless otherwise stated. • To be accepted, prebids must be delivered in writing to the auctioneer before the auction. • The auctioneer can accept bids by telephone if this is arranged beforehand. However, technical problems, capacity or force majeure may force the auctioneer to cancel or abort telephone bidding at the auction. • All bids are binding regardless of physical presence in the auction room. Bidders must be of legal capacity, i.e. at least 18 years old. • While the auction is to be conducted carefully, the auctioneer is not responsible for possible mistakes or misunderstandings on the part of the buyer. • The auctioneer, at his discretion, may refuse to accept bids if they are from a person unknown to the auctioneer and/or the bids are given without reference to someone known to the auctioneer. The auctioneer alone shall have authority to settle these issues. • The auctioneer alone has the authority to decide if persons may participate in the auction. He may reject bids at his own discretion. The auctioneer may also withdraw, rearrange or divide items. In the case of disagreement during the auction, the auctioneer may restart bidding or may decide which of the bids should be accepted. • Agents bidding for principals are completely responsible for payment of a bid. Therefore, the auctioneer can hold both the bidder and third party principals responsible for payment. • All bids are given in Norwegian kroner. An item being auctioned is sold to the highest bidder. In the case of identical bids, a written bid takes priority. A written bid is reduced to a maximum of 10 % over the next highest bid. For example, where there is an oral bid of kroner 500 and three written bids of kr 600, kr 700, and kr 1200, the written bid of kr 1200 might be reduced to kr 750 (in this case about 7 % over the second highest bid). Kr 750 will then be accepted as the offer unless higher oral bids are made.

6

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

• A fee of 18 % is added to the hammer price of each item. • If the item is to be sent, the buyer must pay the postage, insurance, customs declaration and a handling fee of kr 50. All items are sent at the buyer’s expense and risk. • The sale is completed by the payment of cash, at the latest 10 days after the auction or, in the case of advance bids, after an invoice is sent. In the case of later payment, 2 % interest is charged per month or fraction thereof. If payment has not taken place at the latest 30 days after the auction, whether or not an invoice is received, the item may be sold at the original buyer’s cost and responsibility. The auctioneer may alone decide how such a sale is to be carried out. The sale may take place without further notice to the original buyer who is held responsible for any economic loss due to lost commission or reduced sales prices. • The risk of damage to the item passes to the buyer on acceptance of the bid. However, property rights do not pass to the buyer until the bid is paid in its entirety. • If, in spite of these regulations, objections are raised about the auctioneer or the consignments, these objections must be raised within 10 days of the object being delivered or sent. Objections cannot be maintained if the items are not paid for within 30 days of the auction. These restrictions also apply to complaints regarding the authenticity of items. However, complaints about specifications of quality of items will not be accepted when the appraisal of quality is based on the exercise of best judgment and when each bidder has had the opportunity to make up their own mind about the quality before the auction. • Photography, video recording and/or audio recording within the auction room is forbidden without prior written approval from the auctioneer. • Oslo is accepted as the venue for settlement of all disputes that may arise from the auction or these regulations. • These regulations are incorporated into our catalogues. When a bid is offered – written or oral – it is assumed that the bidder is aware of and has accepted these regulations. • In accordance with Norwegian law, any current or past legal tender is not subject to VAT. Any lot that is subject to VAT will be marked with a star in the catalogue.. In our auctions this applies primarily to Medals. VAT is calculated from the comission only, not the sales price.


MEDALJER / MEDALS

Lørdag 20. november 2010 kl. 09.00

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

7


SEDLER/BANKNOTES

Sedler Banknotes

Sedlene er vist i 50% størrelse


1-2

SEDLER/BANKNOTES

SEDLER/BANKNOTES

NORGE/NORWAY

1

25 rixdaler/kroner 1695. Jørgen thor Møhlen. No.423b. Med original talong/with original coupon

NPS.1

RS.3

01

25 000

2

10 rixdaler/kroner 1695. Jørgen thor Møhlen. No.44d. Hull/hole

NPS.4

RS.5

1

8 000

10

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

Sedlene er vist i 50% størrelse


SEDLER/BANKNOTES

3-6

DANMARK-NORGE/DENMARK-NORWAY 1713-SEDLER 3.UTGAVE

3

1 mark. No.181198. Oppklebet og hull/mounted and hole

NPS.19

RS.22

DOP.15 2

900

DOP.28 1

1 500

RIGSDALER COURANT 2. utgave

4

1 rigsdaler courant 1782. No.55224. Rift, skitten, blekkskrift på revers/tear, dirty, inkwriting on reverse

5

1 rigsdaler courant 1789. No.96689. Rifter og tapet/tears and taped NPS.29c RS.32c

NPS.29c RS.32c

DOP.28 1-2

700

DOP.31 1-

400

3. utgave

6

5 rigsdaler courant 1797. No.?5973. Rifter og hull/tears and holes

Sedlene er vist i 50% størrelse

NPS.35a RS.37a

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

11


7-16

SEDLER/BANKNOTES

7

5 rigsdaler courant 1799. No.15766. Liten rift/minor tear

NPS.35a RS.37a

DOP.31 1/1-

8

5 rigsdaler courant 1799. No.29371. Rifter/tears

NPS.35a RS.37a

DOP.31 1-

900

9

1 rigsdaler courant 1793. No.384291. Øvre høyre hjørne defekt/ upper right corner defect

NPS.34a RS.38a

DOP.30 1/1-

300

10

1 rigsdaler courant 1793. No.454501

NPS.34a RS.38a

DOP.30 1

400

11

1 rigsdaler courant 1799. No.961290. Rifter/tears

NPS.34a RS.38a

DOP.30 1-

250

12

1 rigsdaler courant 1799. No.36812. Rifter og hull/tears and holes

NPS.34a RS.38a

DOP.30 1-

200

13

1 rigsdaler courant 1800. No.663116

NPS.34a RS.38a

DOP.30 01

1 200

14

1 rigsdaler courant 1800. No.981976 (?). Rifter og skitten, blekkskrift på revers/tears and dirty, inkwriting on reverse

NPS.34a RS.38a

DOP.30 1-

250

15

1 rigsdaler courant 1802. No.100941. Små flekker/minor spots

NPS.34a RS.38a

DOP.30 1/1-

350

16

1 rigsdaler courant 1802. No.226969

NPS.34a RS.38a

DOP.30 1

750

12

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

1 200

Sedlene er vist i 50% størrelse


SEDLER/BANKNOTES

17-22

17

1 rigsdaler courant 1802. No.356425

NPS.34a RS.38a

DOP.30 1

750

18

1 rigsdaler courant 1804. No.49368. Tapet og flekker/taped and spots

NPS.34a RS.38a

DOP.30 1-

250

19

1 rigsdaler courant 1804. No.306282. Rifter og hull/tears and holes

NPS.34a RS.38a

DOP.30 1-2

150

SKILLEMYNTSEDLER

20

12 skilling 1809. No.320550. Små rifter og hull/minor tears and hole NPS.40a RS.39

DOP.48 1

500

21

8 skilling 1809. No.592527. Små hull/minor holes

NPS.39a RS.40

DOP.47 1-

400

NPS.48c RS.47

DOP.46 1-

900

SKATTKAMMERBEVISER

22

20 rigsdaler courant 1808. No.BB58397. Rifter og tapet/tears and taped

Sedlene er vist i 50% størrelse

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

13


23-27

SEDLER/BANKNOTES

NORGE/NORWAY RIGSDALER COURANT

23

50 rigsdaler courant 1807. No.?. RR. Oppklebet, flekker/mounted, spots NPS.52 Denne seddelen er kun kjent i fire eksemplarer, alle i privat eie 1. Norsk privatsamling, avbildet på side 66 i Karl Sæthres bok ”Norges Pengesedler” 2006 utgaven 2. Oslo Mynthandel a/s nr.59 17/11-2007 nr.295 fra Peder S. Madsens samling 3. Oslo Mynthandel a/s nr.61 29/11-2008 nr.799d 4. Dette eksemplaret

1-

10 000

SKILLEMYNTSEDLER 24

12 skilling 1810. No.733201. Hull og rifter/holes and tears

NPS.54a

1-2

300

25

12 skilling 1810. No.655575. Rifter og hull/tears and holes

NPS.54a

1-2

300

26

12 skilling 1810. No.882260. Hull i blindsegl/hole in blind seal Denne seddelen er forsynt med to blindsegl.

NPS.54a

1/1+

900

27

12 skilling 1810. No.4494441(?). Skitten/dirty

NPS.54

2

100

14

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

Sedlene er vist i 50% størrelse


SEDLER/BANKNOTES

28-33

RIGSBANKDALER

28

5 rigsbankdaler 12.jan.1814. No.368896a. Tapet, små hull i blindsegl, liten flekk/tapet, minor holes in blindseal, minor spot NPS.56c

1

4 000

29

5 rigsbankdaler 12.jan.1814. No.766917a. Liten rift, hull i blindsegl/ minor tear, hole in blind seal NPS.56c

1-

3 000

30

5 rigsbankdaler 12.jan.1814. No.986192a. Rifter, flekker, hull/tears, spots, holes NPS.56c

1-2

1 000

31

32

31

1 rigsbankdaler 17.okt.1813 (?). No.?. Rifter, flekker, hull/tears, spots, holes

NPS.55b(?)

2

500

32

1 rigsbankdaler 6.jan.1814. No.176222a. Hull,noe blekkskrift på revers/holes, some inkwriting on reverse

NPS.55c

1

2 000

33

1 rigsbankdaler 7.jan.1814. No.366851A. Hull i blindsegl, noe skitten/hole in blindseal, some dirt

NPS.55e

1

2 500

Sedlene er vist i 50% størrelse

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

15


34-39

34

SEDLER/BANKNOTES

1 rigsbankdaler 7.jan 1819. No.326535a. UNIK/UNIQUE. Vign.24 Samtidig forfalskning/Contemporary counterfeit Som NPS.55c, d, e Ex. Johan Chr. Holm og Peder S. Madsen, Oslo Mynthandel a/s nr.59 17/11-2007 nr.311

1/1+

8 000

1-

8 000

PRINSESEDLER

35

1 rigsbankdaler Navneverdi 1815 (”Prinseseddel”). No.422678 (?). Lite hull, skitten/minor hole, dirty

NPS.59

RIGSBANKSKILLING

36

39

36

16 rigsbankskilling 1814. No.805898. Blekkskrift, flekker og hull/inkwriting, spots and holes

NPS.67

1-

400

37

16 rigsbankskilling 1814. No.585967. Faksimile. Feilskåret

NPS.67

01

150

38

16 rigsbankskilling 1814. No.709953. Oppklebet, hull, rifter/mounted, holes, tears

NPS.67

1-2

200

39

8 rigsbankskilling 1814. No.219927. Rifter og hull/tears and holes

NPS.66

1-2

400

16

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

Sedlene er vist i 50% størrelse


SEDLER/BANKNOTES

40-44

PRIVATSEDLER

40

41

40

Rollag, C.O.Bjørge, 12 skilling 1811. No.16. RRR. Rifter og blekkskrift på revers/tears and inkwriting on reverse

Falck-Muus 79

1-2

15 000

41

Alby gård, A.J.Hielm, 1 mark 1824. No.91. RRR.

Falck-Muus 158Bb

1

12 000

SPECIEDALER

43

42

42

5 speciedaler 1828. No.313666. R. Rifter og hull/tears and holes

NPS.91

1-

6 000

43

1 speciedaler 1822. No.3120190. RRR. Oppklebet, rifter og hull/ mounted, tears and holes

NPS.84

1-2

12 000

44

1 speciedaler 1868. No.2151999

NPS.89

1-

5 000

Sedlene er vist i 50% størrelse

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

17


45-48

SEDLER/BANKNOTES

KRONESEDLER 1. utgave

45

10 kroner 1899. C7090029. Strøm. Brettrift/fold tear

46

1-2

5 000

47

46

10 kroner 18--. Nåleustanset tekst ”SPECIMEN/ B.W&Co/ LONDON”. RRR.

47

5 kroner 18--. Nåleutstanset tekst ”SPECIMEN/ B.W&Co/ LONDON”. RRR. 0 40 000 Disse tidligere ukjente prøvetrykkene er produsert for Norges Bank av det engelske firmaet Bradbury & Wilkinson (etablert i 1856). Sedlene ble trykket i England og så signert for hånd og påført de to siste tallene i årstallet med håndskrift i Norge. I 1986 ble Bradbury & Wilkinson kjøpt opp av det velkjente firmaet De La Rue.

0

50 000

2. utgave

48

18

1000 kroner 1916. A0097612. Små rifter og hull/minor tears and holes

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

1-2

10 000

Sedlene er vist i 50% størrelse


SEDLER/BANKNOTES

49-52

49

1000 kroner 1921. A0271132. R. Små rifter og hull/minor tears and holes

1-2

4 000

50

500 kroner 1942. A0399432. Små rifter/minor tears

1-

10 000

51

52

51

100 kroner 1921. A4657379

1-

800

52

100 kroner 1932. A9397340. Liten flekk/minor spot

1

1 200

Sedlene er vist i 50% størrelse

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

19


53-60

SEDLER/BANKNOTES

53

55

53

100 kroner 1933. A9608678

1

1 200

54

100 kroner 1938. B2186370

1-

300

55

100 kroner 1938. B2552989

1/1+

800

56

100 kroner 1940. B5926782

1-

350

57

100 kroner 1943. C2478382

1-

350

58

100 kroner 1943. C3379318. Flekker/spots

1-

250

59

60

59

100 kroner 1943. C3492779

1+

900

60

100 kroner 1944. C4804679

1

600

20

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

Sedlene er vist i 50% størrelse


SEDLER/BANKNOTES

61

61-67

62

61

50 kroner 1922. A5726116. Rifter og hull i midten/tears and midhole

1-2

600

62

50 kroner 1923. A6501693. Lite midthull/minor midhole

1-2

700

900

63

64

63

50 kroner 1932. B2280990

1/1-

64

50 kroner 1939. B6926489

1+

65

50 kroner 1940. C0560580

1/1-

66

50 kroner 1941. C1151641

1+

67

50 kroner 1942. C4788138

1/1-

Sedlene er vist i 50% størrelse

1 500 900

1 200

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

500

21


68-82

SEDLER/BANKNOTES

68

50 kroner 1942. C6339876

1

750

69

50 kroner 1943. C7143089

1/1-

500

70

50 kroner 1944. C9256745

1-

400

1 500

71

72

71

50 kroner 1944. D0943199

01

72

10 kroner 1924. K7331766

1/1-

700

73

74

73

10 kroner 1932. S4553618

1

350

74

10 kroner 1935. T9286398

1

600

75

10 kroner 1939. Z4430995

0

500

76

10 kroner 1940. Ø1729266

01

200

77

10 kroner 1941. Å6086885

1+

175

78

10 kroner 1942. B2688927

0/01

300

79

10 kroner 1943. E0248691

01

250

80

10 kroner 1944. E6436156

01

225

81

10 kroner 1944. F3616676

0/01

275

82

Lot 4 stk. 10 kroner 1939 Z, 1942 B, 1942 C og 1944 E

1 til 1-2

300

22

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

Sedlene er vist i 50% størrelse


SEDLER/BANKNOTES

83

83-94

84

83

5 kroner 1912. D2698756. (Antikva seddelnummer). RR. SmĂĽ rifter/minor tears

1-

5 000

84

5 kroner 1921. G8923218

01

1 800

85

88

85

5 kroner 1931. M1848988

1-

1 500

86

5 kroner 1932. M5784697

1-

400

87

5 kroner 1935. N9577384

1-

300

88

5 kroner 1938. P8889304

0/01

600

89

Lot 4 stk. 5 kroner 1938 P (2), 1940 S og 1943 V

1 til 2

350

90

5 kroner 1938. R0360915

0/01

700

91

5 kroner 1942. U5609668

0/01

450

92

5 kroner 1942. U5609675

0

600

93

Lot 3 stk. 5 kroner 1943 V. Skitne/dirty

1

200

0

5 000

2. utgave specimen

94

1000 kroner 1943. A0994667

Sedlene er vist i 50% størrelse

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

23


95-99

95

SEDLER/BANKNOTES

500 kroner 1944. A0524149

96

0/01

4 000

97

96

100 kroner 1945. C6440661

0

1 500

97

50 kroner 1945. D1506170

0

1 500

98

99

98

10 kroner 1944. F4403112

0

900

99

5 kroner 1944. W3162641

0

900

24

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

Sedlene er vist i 50% størrelse


SEDLER/BANKNOTES

100-106

3. utgave

100

1000 kroner 1946. A0368458

1+/01

16 000

101

1000 kroner 1946. A0382434

1+/01

16 000

102

100 kroner 1945. A7451536

01

1 300

103

50 kroner 1945. A1319514

0

2 800

104

10 kroner 1945. B0282158

0/01

250

105

10 kroner 1945. B6498632

01

150

106

10 kroner 1946. E0427696 (Meldahl-Nielsen)

0/01

700

Sedlene er vist i 50% størrelse

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

25


107-120 SEDLER/BANKNOTES

107

10 kroner 1947. E8218863

0

108

10 kroner 1948. H9711114

0/01

250

109

10 kroner 1949. K7214579

0/01

250

110

10 kroner 1951. R8154530

0

450

111

10 kroner 1951. U2543169

0

450

112

1 200

114

112

5 kroner 1949. E3721071

0

900

113

5 kroner 1950. F3654025

0/01

600

114

5 kroner 1950. F3654033

0

900

115

5 kroner 1951. G4790030

0

850

116

5 kroner 1951. G6185543

0/01

600

117

5 kroner 1952. I2201023

0

800

118

5 kroner 1953. J8385013

0

800

119

5 kroner 1953. K3331355

0

800

120

5 kroner 1954. K9043285

0

1 700

26

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

Sedlene er vist i 50% størrelse


SEDLER/BANKNOTES

121-127

4. utgave

121

1000 kroner 1949. A0183155

1

2 800

122

1000 kroner 1951. A0695846

1-

2 000

123

1000 kroner 1958. A1401702

1-

1 800

124

1000 kroner 1971. A4137781

1+

2 200

125

1000 kroner 1972. A4576257

1+

2 200

126

500 kroner 1966. A2562755

1-2

500

127

500 kroner 1974. A5105515

01

1 600

Sedlene er vist i 50% størrelse

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

27


128-136 SEDLER/BANKNOTES

128

500 kroner 1976. A6382986

1+

1 100

129

500 kroner 1976. G2011119. Erstatningsseddel/replacement note

1+

1 800

130

100 kroner 1949. A1512257

1-

200

131

100 kroner 1949. A1850186

0/01

700

132

100 kroner 1949. A1992986

1

300

133

100 kroner 1950. B2032245

1

300

134

100 kroner 1951. B3064228. Rift/tear

1/1-

200

135

100 kroner 1952. B9772480

1

300

136

100 kroner 1959. G2866629

0/01

550

28

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

Sedlene er vist i 50% størrelse


SEDLER/BANKNOTES

137

137-150

143

137

50 kroner 1952. B0147803

1/1+

1 300

138

50 kroner 1954. B1729908. ( Jahn/Thorp)

1-

200

139

50 kroner 1960. D6024221

1

300

140

50 kroner 1961. E0742838

1/1+

350

141

5 kroner 1955. B3756346

0/01

200

142

5 kroner 1959. F8847798

0

250

143

5 kroner 1960. Z0185455. Erstatningsseddel/replacement note. RR.

1-

2 000

5. utgave

144

146

144

1000 kroner 1975. A1481859

0

1 900

145

1000 kroner 1975. A3947309

0/01

1 600

146

100 kroner 1968. Z8033501. Erstatningsseddel/replacement note

0

800

147

100 kroner 1977. Z1000289. Erstatningsseddel/replacement note

1

150

148

50 kroner 1977. Z0238451. Erstatningsseddel/replacement note

0

400

149

50 kroner 1977. Z0238454. Erstatningsseddel/replacement note

0

400

150

50 kroner 1977. Z0238455. Erstatningsseddel/replacement note

0

400

Sedlene er vist i 50% størrelse

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

29


151-169 SEDLER/BANKNOTES

151

156

151

10 kroner 1972. QI0068958. Erstatningsseddel/replacement note

0

200

152

10 kroner 1972. QP0068554. Erstatningsseddel/replacement note

1+

250

153

10 kroner 1973. QV0262858. Erstatningsseddel/replacement note

1+

100

154

10 kroner 1974. QD0350233. Erstatningsseddel/replacement note

1/1+

200

155

10 kroner 1975. QS0452895. Erstatningsseddel/replacement note

1/1+

150

156

10 kroner 1975. QX0402774. Erstatningsseddel/replacement note

0/01

300

157

10 kroner 1975. QX0420015. Erstatningsseddel/replacement note

1+

200

158

10 kroner 1976. QR0570933. Erstatningsseddel/replacement note

01

125

159

10 kroner 1976. QX0519749. Erstatningsseddel/replacement note

1+

100

160

10 kroner 1977. QH0727511. Erstatningsseddel/replacement note

0

100

161

10 kroner 1977. QH0727512. Erstatningsseddel/replacement note

0

100

162

10 kroner 1977. QØ0759319. Erstatningsseddel/replacement note

0

100

163

10 kroner 1977. QØ0759320. Erstatningsseddel/replacement note

0

100

164

10 kroner 1978. HD0081146. Erstatningsseddel/replacement note

0

300

165

10 kroner 1978. HN0085960. Erstatningsseddel/replacement note

0

300

166

Komplett serie 10 kroner 1973 ialt 28 stk. Alle bokstavkombinasjoner fra AA til AÅ

01 til 0

2 500

167

Komplett serie 10 kroner 1984 ialt 28 stk. Alle med serienummer 5206047 og alle bokstavkombinasjoner fra CA til CÅ

0

3 500

6. utgave

168

1000 kroner 1990. 4103387195

0

1 200

169

100 kroner 1988. 6165279146. Vannmerke opp ned/the watermark upside down

0

500

30

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

Sedlene er vist i 50% størrelse


SEDLER/BANKNOTES

170-185

SKILLEMYNTSEDLER Type 1

170

174

170

2 kroner 1918. 0137829

0/01

700

171

2 kroner 1918. 5072796

01

500

172

2 kroner 1918. 8716893

1+

350

173

2 kroner 1922. 2273699

1+

600

174

2 kroner 1922. 3645227

1+/01

700

175

2 kroner 1922. 4592973

1

350

176

178

176

1 krone 1917. A2791322. Små flekker/minor spots

0/01

400

177

1 krone 1917. B8237842

01

400

178

1 krone 1917. C2583449. Små flekker/minor spots

0/01

400

179

1 krone 1917. D9575553

1+/01

350

180

1 krone 1917. E5169225

1+

300

181

1 krone 1917. E5958057

1+

300

182

1 krone 1917. E7957196

1+/01

350

Type 2

183

2 kroner 1941. B2624821

0

600

184

2 kroner 1943. C1132021

0/01

450

185

2 kroner 1943. C5467151

1+

275

Sedlene er vist i 50% størrelse

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

31


186-200

SEDLER/BANKNOTES

186

2 kroner 1944. C9893459

0/01

475

187

2 kroner 1944. D4044761

01

350

188

2 kroner 1945. D7350411

01

450

189

Lot 2 stk. 2 kroner 1948 F og 1 krone 1941 B

1-2 og 1

150

190

1 krone 1942. C8100478

1

150

191

1 krone 1942. D2766344

0

350

192

1 krone 1942. D3544372

0

350

193

1 krone 1942. D9202855. Liten flekk og stifthull/minor spot and pin hole

1+

125

194

1 krone 1942. E0704006

0

500

195

1 krone 1944. G2635630

0

300

196

1 krone 1944. G4610566

0

300

197

1 krone 1944. G7968108

0/01

250

198

1 krone 1948. L1180909

01

175

199

1 krone 1950. M9794400. Små flekker/minor spots

1-

175

0

1 500

PRØVETRYKK

200

32

Norges Banks familiedag 13.11.1995. Portrett av Edvard Grieg/Troldhaugen Disse sedlene ble trykket av Seddeltrykkeriet og delt ut til alle som deltok på familiedagen. Da direksjonen i Norges Bank oppdaget dette ble sedlene forsøkt inndratt.

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

Sedlene er vist i 50% størrelse


SEDLER/BANKNOTES

201

201-210

202

201

Ensidig prøvetrykk med ekstra marger. Trykket på lyst blått papir med mørk lilla farge. Portretter av Edvard Grieg og Peter Dass

0/01

800

202

Ensidig prøvetrykk med portrett av Edvard Grieg

0/01

400

NØDSEDLER 203

Oslo Staniol- & Metalkapselfabrik, 50-, 10-, 5-, 2- og 1 øre

RN.4

1+

500

204

Oslo Staniol- & Metalkapselfabrik, 50-, 5-, 2- og 1 øre

RN.4

1+

400

205

Moster Kommune, 10-, 5-, 2- og 1 krone 1940

RN.34-37

01

800

206

208

206

Narvik Sparebank, 5 kroner 15.mai 1940. No.00172

RN.39

01

500

207

Narvik Sparebank, 5 kroner 15.mai 1940. No.03193

RN.39

01

500

208

Romsdals Fellesbank, 50 kroner 11.april 1940. No.104

RN.57a

0

1 000

209

Stord Herad, 10-, 5-, 2- og 1 krone 1940

RN.70-73

1-

800

210

Stord Herad, 10-, 5-, 2- og 1 krone 1940

RN.70-73

1-

800

Sedlene er vist i 50% størrelse

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

33


211-221

211

SEDLER/BANKNOTES

General Steffens, 10 kroner, Voss, 14.april 1940. Litr.B No.7598. Rifter og flekker/tears and spots

RN.80

1

2 500

KREDITTMERKER 212

Halvor J. Aasland, Skien, 10- og 1 øre

RK.12

0

300

213

P.B.Carlsens Eftf., Kragerø. 5 øre. No.192

RK.13

0

300

214

219

214

Kragerø Kafe, 50 øre. No.207

RK.13

0

300

215

Rønning Landhandel, Vafoss, 50 øre no.226, 2 øre no.132 og 1 øre no.381

RK.13

0

600

216

Holla Sparebank, Ulefoss, 5 øre 1941

RK.16

1

400

217

Arne O. Eide, Heskestad, 50-, 25-, 10-, 5-, 2- og 1 øre

RK.25

0

500

218

Arne O. Eide, Heskestad, 50-, 25-, 10-, 5-, 2- og 1 øre

RK.25

0

500

219

Hot Dogs, Stavanger Fornøyelsespark, 2 øre

RK.38

0

300

220

Ytre Snillfjord Samvirkelag, Vollen, 25-, 10-, 5- og 2 øre

RK.59

01

500

221

Steinkjer Kjøpmannsforening, 50-, 25-, 10-, 5-, 2- og 1 øre

RK.73

0

500

34

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

Sedlene er vist i 50% størrelse


SEDLER/BANKNOTES

222-231

REKLAMESEDLER

222

223

222

Fabritius, 1 krone ”Egen mynt”. Nr.00745

0

300

223

Juveler Julius Petterssen, Kristiania. ”For Jubilæumsaaret”. På baksiden 50 rigsbankdaler Navneverdi 1815 (”Prinseseddel”) 1815 No.11532

01

200

0/01

300

300

ANVISNINGER 224

Bøndernes Salgslag, tilgode - øre. No.738. Blankett. Stifthull/pin holes

225

226

225

Eidsberg Provianteringsraad, 5 kroner. Blankett

0

226

Mikelsens Møbelfabrik, Sandnes, 5 kroner 11/5-1940. Nr.288

1+

227

Polaris Fabrikker, Sandnes, 25 kroner blankett. Nr.793

0/01

300

228

Polaris Fabrikker, Sandnes, 10 kroner 8.mai 1940. Nr.476

1+

400

229

Polaris Fabrikker, Sandnes, 5 kroner 1o.mai 1940. Nr.43. Blyantskrift på revers/pencilwriting on reverse

1

300

230

Jonas Øglænd, 25 kroner 15/4-1940. Nr.2416 Ex. Rolf Falck-Muus, Peder S. Madsen og Oslo Mynthandel a/s nr.57 6/5-2006 nr.362

0

1 200

231

A/S Østfold Privatbank for A/S Askim Gummivarefabrikk, anvisning kr.-. No.99006. Hullmakulert blankett

0

300

230

Sedlene er vist i 50% størrelse

1 500

231

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

35


232-233 SEDLER/BANKNOTES

REISESJEKKER

232

Specimen av reisesjekk 50 kroner utgitt av A/S Forretningsbanken, Trondheim 0 Gammel utgave av reisesjekk, antagelig fra 1950-tallet. Muligens noe tidligere da skrivemåten påtrykket er: Reisecheck. Påtrykket at sjekken var innløsbar i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island og Færøyene

2 000

233

Samling med tre forskjellige typer av Nordisk reisesjekk pålydende 50-, 100- og 300 kroner Sjekkene er overstemplet ANNULERT og gjennomhullet med hhv to, tre og ett stansehull. Alle sjekkene er nummerert. Benyttet som prøver/specimen. Utgitt av A/S Forretningsbanken, Trondheim antagelig på 1960-tallet

2 000

36

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

0

Sedlene er vist i 50% størrelse


SEDLER/BANKNOTES

234-235

234

Specimen av 500- og 200 kroner Norsk reisesjekk Disse reisesjekkene var en fellesutgivelse av norske forretningsbanker og norske sparebanker på 1970-tallet

0

1 500

235

Specimen av Norges siste reisesjekk 500 kroner VISA 0 Utgitt av Union Bank of Norway som var det engelske navnet for Fellesbanken. Montert på brevark fra banken slik specimen av reisesjekker ble sendt til utenlandske banker på 1980-tallet

500

Sedlene er vist i 50% størrelse

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

37


236-244

SEDLER/BANKNOTES

REICHSKREDITKASSENSCHEINE 236

Komplett serie 50 reichsmark til 50 pfennig (Ialt 6 stk.) Disse sedlene ble brukt av den tyske okkupasjonsmakten i Norge våren og forsommeren 1940

0

500

800

LONDONSEDLER

237

238

237

10 kroner 1944. X414552

1

238

5 kroner 1944. X288505

01

2 500

239

5 kroner 1944. Y169928

01

2 500

240

2 kroner 1942. A206290

1+/01

1 200

241

1 krone 1942. A000219

0

2 000

242

1 krone 1942. A343088

1

500

240

241

STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI A/S

243

243

50 kroner 1941/42. Serie Æ. Nr. - . Blankett. RR. Liten flekk på advers, limrester på revers/minor spot on obverse, traces of glue on reverse Denne seddelen er tidligere ikke kjent som blankett

244

1 krone 1929/30. Serie O. Nr.468. UNIK/UNIQUE. Rifter, limrester på revers/tears, traces of glue on reverse

38

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

244

01

9 000

1-

2 000

Sedlene er vist i 50% størrelse


SEDLER/BANKNOTES

245

245-251

246

245

50 øre 1952/53. Serie Ff. Nr.3733. Limrester på revers/traces of glue on reverse

1+

600

246

25 øre 1941/42. Serie Æ. Nr. - . Blankett. R. Limrester på revers/traces of glue on reverse

01

4 000

01

4 000

247

248

247

25 øre 1941/42. Serie Æ. Nr. - . Blankett. R. Limrester på revers/traces of glue on reverse Ingen 25 ører er tidligere kjent som blanketter

248

10 øre 1933/34. Serie S. Nr.2877. R. Skrevet med blekk på advers/ written with ink on obverse ”Svalbard Juli 1934”

1+

700

249

10 øre 1936/37. Serie V. Nr.2294. R.

1-

800

KINGS BAY KULL COMPANI A/S

250

251

250

100 kroner 1948/49. Serie B. Nr.-. Blankett. UNIK/UNIQUE. Blyantskrift i nedre venstre hjørne/pencil writing in lower left corner

1+

15 000

251

100 kroner 1956/57. Serie H. Nr.-. Blankett med to underskrifter. RR.

0/01

12 000

Sedlene er vist i 50% størrelse

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

39


252-261 SEDLER/BANKNOTES

252

253

252

10 kroner 1961/62. Serie L. Nr.071. UNIK/UNIQUE Denne seddelen ble sammen med de tre andre fra samme årstall funnet som bokmerke i et bibliotek

1/1+

253

1 krone 1961/62. Serie L. Nr.1610. UNIK/UNIQUE. Rifter/tears

1-

8 000

254

1 krone 1963/64. Serie N. Nr.0430. R.

1-

5 000

10 000

255

18 000

257

255

50 øre 1961/62. Serie L. Nr.001. UNIK/UNIQUE Dette er seddel nr.1, det vil si den første av de 1.500 som ble trykket

1+

256

10 øre 1948/49. Serie B. Nr.015864. R.

0

3 000

257

10 øre 1961/62. Serie L. Nr.0043. RR. Liten rift og små flekker/minor tear and minor spots

1

5 000

SVENSKA STENKOLSAKTIEBOLAGET SPETSBERGEN – SERIE III 1923/24 - 1924/25 258

10 kronor Serie C. Nr.4125. Blankett

0/01

500

259

5 kronor Serie D. Nr.2612. Blankett

0

500

260

1 krona Serie E. Nr.4989. Blankett

0

500

0

400

ARKTIK UGOL 261

40

Sett 6 stk. 20-, 10-, 5-, 3-, 2- og 1 kopek 1961

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

Sedlene er vist i 50% størrelse


NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS

Norske mynter Norwegian coins


262-266

NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS

NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS OLAV KYRRE 1066-1093

262

Penning (1,05 g). Kantskade/edge crack

Schive III:19

1+

6 000

263

Penning (0,64 g). Korrodert/corroded Gresli R13-140 1+ Denne mynten er en av tre norske mynter som ble funnet ved et funn gjort på stranden utenfor Heemskerk nord for Amsterdam i 1993. Se: B.J.van der Veen: ”Vikinger på stranden i Heemskerk, Holland” (NNUM nr.3-4 2003 s.49-54) og Christian J. Simensen: ”Et myntfunn i Holland” (NNF-nytt nr.2 2009 s.13-17): Mynten er avbildet som fig.2

5 000

SVERRE SIGURDSSON 1177-1202

200% størrelse

264

Brakteat med bokstaven T (0,05 g). Kantskade/edge crack

Schive VII:52

1+

4 000

Schive VII:123

01

4 000

Skaare 35

1

10 000

200% størrelse

265

Brakteat med patriarkalkors (0,07 g)

HÅKON HÅKONSSON 1217-1263

266

42

Brakteat (0,11 g). RR. Kantskader/edge cracks

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65


NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS

267-271

HERTUG HÅKON (V) MAGNUSSON 1280-1299

267

Penning ca.1285-1290 (1,38 g). RR.

NM.1

1/1-

15 000

HÅKON VI MAGNUSSON 1355-1380

200% størrelse

268

Penning (0,32 g). Liten kantskade/minor edge crack

Schive XI:18

1

2 000

HANS 1483-1513

269

Hvid (0,71 g)

NM.8

1-

1 500

270

Hvid (0,74 g). RR. Oslo Mynthandel a/s nr.37 2/3-1996 nr.546

NM.10

1/1-

2 000

NM.4

1

5 000

FREDERIK I 1524-1533

271

Skilling 1528, Oslo (1,35 g). Har vært bøyd/has been bent Bruun Rasmussen nr.791 17/6-2008 nr.5235

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

43


272

NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS

CHRISTIAN III 1536-1559

272

1 mark 1543, Gimsøy. RRR. Liten ripe/minor scratch. S.1 NM.3A H.2 1+ 1 marker ble preget på Gimsøy Nonnekloster i alle fire årene 1543-1546. Totalt er det kjent 22 mynter; 15 på museer og 7 i privat eie. av 1543 kjenner vi 5 stk. i tillegg til et piefort eksemplar, hvorav 3 er i privat eie.

200 000

Norsk 1 mark 1543 – Norges tidligste afbildede mønt Den her i dag på auktionen udbudte markmønt blev lavet i Norge senere end år 1543 i bygningen fra det dengang tidligere nedlagte nonnekloster på Gimsøy ved Skien. Gimsøy-møntværkstedet blev først oprettet 1544, så møntstemplet er antedateret 1543. Metallet, som blev anvendt, var norsk sølv udvundet ved Gullnes kobberverk i Selfjord. Marken 1543 er den norske mønt, som har den tidligste kendte afbildning, nemlig på et træsnit lavet kun 8 år senere i 1552 i Belgien ! Det tjener Gard Eirik Emsøy til ære, at han april 2009 har fremdraget denne ældste registrering af mønten, idet han meddeler den afbildet allerede i ”Le Billon d’avr et d’argent de plusieurs royaumes, duces, contes, seigneuries, pais, & villes”, Gand 1552, hvilket igen er den ældst kendte afbildning af en norsk mønt. Herfra vandrer afbildningen videre i et antal kommende valvationer, eksempelvis fra 1580 og 1627. Et originaleksemplar af 1552-bogen findes på Bibliothèque Nationale i Paris. En på museet i Wien værende piedfort af 1543 mønten er meddelt at veje 129/32 østrigske lod eller 33,15 gram. Det bør antages, at mønten hidrører fra en auktion i Hamburg 9. februar 1784, lot nr. 235, tilhørende C. J. Berenberg. Det er ikke undersøgt, om eksemplaret måtte være en støbning, som praktisk taget samtlige øvrige piedforter eller klumpmønter fra samme tid er befundet at være. Vores eksemplar af mark 1543 er første gang noteret solgt i 1955 for en hammerslagspris på DKK 1.150. Det var en vældig høj pris, ja, faktisk var prisen i 1955 nr. 26 på listen over de indtil da højeste betalte auktionspriser for dansk-norske mønter. Til sammenligning var den hidtil højeste auktionspris for en Gimsøy-daler 1546 dengang i 1955 endnu kun nået op på DKK 1.100 (WilckeIII i 1946). Og en vis 4-dobbelt speciedaler fra 1678 havde Gullik Kirkevoll i 1953 betalt DKK 3.000 for i en privathandel med mønthandler Holm. De to andre eksemplarene i privat eie stammer henholdsvis fra: Oslo Mynthandel a/s nr.32 29/10-1993 nr.311 og Zinck I 26/4-2001 nr.287. Mark 1543 (Hede 2; Schou 1; NM 3A) var af H. H. Schou kendt i 2 eksemplarer. I dag er man nået op på 5 kendte ekspl., hvoraf de 3 er i privat eje. 1. Den kgl. Mønt- og Medaillesamling, København, Beskrivelsen av 1791 nr. 132. 2. Universitetets Myntkabinett, Oslo 3. Privateje 4. Privateje 5. Dette eksemplar, som stammer fra havnearbejder Børge Jørgensen, Århus, der tirsdag 26.09.1950 var medstifter af og derefter 1950-1964 formand for ”Aarhus Mønt- og Medaillesamlerforening” (ændret i 1954 til MMAS, † 2007) og samlede især på de første oldenborreres mønter. Imidlertid havde han ikke råd til at beholde en sådan dyr mønt, så han sendte den til storbyen til privat auktion på julemødet i ”Numismatisk Forening i København” den 14. december 1955, lot 162, kval. 1, min. 1.000 kroner, beskrevet som ”3. kendte eks. af typen”. Solgt for DKK 1.150 til skibsmægler Helge Reff (1912-1995), Oslo, expl. i samling stjålet 9. juni 1971 af tre indbrudstyve Andreas Borre Gisvold, Sverre ’Baronen’ Hellerud samt Simon Bristow, som ved privat handel senere samme år sælger til hæleren Per Gustav ’P.G.’ Alexander, der ved ny underhåndsforretning 1971 sælger til den norske forretningsmand Knuth Jahr (1926-tidligt på 1990’erne). Juni 1986 arresterer kriminalpolitiet i Oslo Jahr, finder mønten gjemt under ett takmøne på Jahr’s villa og tilbageleverer mønten til Helge Reff. Reff sælger senere hos Oslo Mynthandel 28, 30. november 1991, lot 88, kval. 1+, lille ridse, min. NOK 50.000. I auktionskataloget er anført, at mønten hidrørte fra Martin Petersen, hvilken proveniens ikke er korrekt. MP lykkedes faktisk aldrig at få mark 1543 i sin samling! Til en hammerpris på NOK 75.000 blev mønten i 1991 købt af den nuværende ejer. Sælges igen på Oslo Mynthandels auktion 65, 20.11.2010. MEM Sjeldenhetsundersøkelsen og proveniensanalysen © Morten Eske Mortensen / © Gunnar Thesen

44

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65


NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS

273-279

CHRISTIAN IV 1588-1648

273

274

273

Speciedaler 1629. S.11

NM.28B

H.5A

1/1+

12 000

274

Speciedaler 1634. S.5

NM.33

H.5A

1+

18 000

275

276

275

Speciedaler 1643. S.4

NM.44B

H.5B

1+

20 000

276

Speciedaler 1647. S.16

NM.48

H.5B

01

35 000

277

1/2 speciedaler 1643. UNIK/UNIQUE. S.8 NM.66A Denne mynten er kjent i følgende 4 eksemplarer hvorav dette er det eneste i privat eie: 1. Den Kongelige Mønt- og Medaillesamling, København (innkjøpt etter 1794) 2. Universitetets Myntkabinett, Oslo (ex. Mohr 1847 nr.1110) 3. Eremitagen, St.Petersburg 4. Dette eksemplaret som stammer fra en fransk samling

H.10A

1/1+

278

100 000

279

278

1/4 speciedaler 1638. S.5

NM.83

H.12A

1

279

1/8 speciedaler 1639. Meget svakt monteringsspor/ very weak trace of mounting. S.7

NM.105

H.13A

1+

9 000 10 000

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

45


280-291

NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS

280

2 mark 1644. Har vĂŚrt anhengt/has been mounted. S.48

NM.113B H.19

1

900

281

1 mark 1644. S.81

NM.117

1

2 000

282

H.20

283

284

282

8 skilling 1643. Svakt buklet/slightly creased. S.24 var.

NM.123

H.14B

1

2 500

283

8 skilling 1643. Kantskade/edge crack. S.29

NM.123

H.14B

1

2 000

284

8 skilling 1644. Svakt buklet/slightly creased. S.92

NM.124C H.14B

1/1+

2 000

285

287

288

285

2 skilling 1644. Kantskade/edge crack. S.138

NM.131

H.17

1+

286

2 skilling 1647. S.38-42

NM.133

H.17

1/1-

287

2 skilling 1648. S.42

NM.134

H.17

1+/01

3 000

288

2 skilling 1648. S.42

NM.134

H.17

1/1+

1 100

289

2 skilling 1648. S.42

NM.134

H.17

1

700

290

2 skilling 1648. Plugget/plugged. S.42-44

NM.134

H.17

1

200

291

2 skilling 1648. S.47

NM.134

H.14

1

700

289

46

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

1 500 400

291


NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS

292-294

FREDERIK III 1648-1670

292

2 speciedaler 1660. Har vært reparert/has been repaired. RRR. S.9 NM.44 H.34 1+ 250 000 Selv om denne mynten er kjent i fire forskjellige Schou nummere er den kun kjent i 9 eksemplarer hvorav kun 2 er i privat eie. S.9 1. Den Kongelige Mønt- og Medaillesamling, København (MK nr.427) 2. L.E.Bruun nr.9824, Frederiksborg Slott 3. Dette eksemplaret som skal ha tilhørt Bruun og Schou. Mynten stammer fra Lerche 1992 nr.1328 og har senere blitt reparert S.10 4. Devegge 1867 nr.2320 - Den Kongelige Mønt- og Medaillesamling, København (MK nr.429A) 5. Universitetets Myntkabinett, Oslo 6. Schubart 1831 nr.1059 - Bille Brahe - L.E.Bruun nr.9825, Frederiksborg Slott 7. Holst & Nærum auktionshus 9/2-1999 - dansk samler - Oslo Mynthandel a/s nr.43 17/4-1999 nr.578 i en norsk privatsamling S.11 8. Kreber 1841 nr.1960 - Reichel - Eremitagen, St.Petersburg S.12 9. Kungliga Myntkabinettet, Stockholm Schou angir i sine notater at Universitetets Myntkabinett skal ha et eksemplar av S.9, men det befinner ikke seg der idag.

293

Speciedaler 1655. S.10

NM.71

H.17

1+/01

35 000

294

Speciedaler 1656. S.14

NM.74

H.21

1+

35 000

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

47


295-298

NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS

295

Speciedaler 1659. R. S.17

NM.82

H.32B

1+

50 000

296

Avstøpning av Akershusspecien u.år/n.d. (1661). S.18 Bruun Rasmussen 752 1/12-2005 nr. 4222

NM.86

H.39

1+

2 500

297

Speciedaler 1663. R. S.20

NM.93

H.43

1+/01

75 000

298

Speciedaler 1667. S.26

NM.107

H.62

01

75 000

48

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65


NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS

299

299-308

300

299

2 mark 1649. S.30

NM.144

H.67A

1

2 000

300

2 mark 1649. S.30

NM.144

H.67A

1

2 000

301

302

301

2 mark 1650. Sm책 riper/minor scratches. S.24

NM.145

H.67A

1

2 000

302

2 mark 1654. S.35

NM.149

H.67B

1+

3 000

303

304

303

2 mark 1656. S.26

NM.151

H.67B

1+

3 000

304

2 mark 1657. S.42

NM.152

H.67B

1

2 000

1+

3 000

1/1-

1 500

305

306

305

2 mark 1658. S.44

NM.153

306

2 mark 1661. S.32

NM.156D H.67G

307

H.67B

308

307

2 mark 1662. S.45

NM.157B H.67G

1+

3 200

308

2 mark 1662. Sm책 riper/minor scratches. S.45

NM.157B H.67G

1

2 000

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

49


309-318

NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS

310

309

309

2 mark 1663. S.31

NM.158B H.67G

1+

3 000

310

2 mark 1665. S.49

NM.160

H.67G

1+

3 000

311

2 mark 1666. Brosjespor/traces of mounting. S.104

NM.161

H.67G

1+

800

313

312

312

2 mark 1669. S.40

NM.164

H.67G

1/1+

3 000

313

1 mark 1649. S.31

NM.166

H.68B

1

1 800

314

315

314

1 mark 1649. S.31

NM.166

H.68B

1

1 800

315

1 mark 1653. S.72

NM.170

H.68C

1/1+

2 000

316

8 skilling 1661. S.51

NM.199

H.69F

1/1+

5 000

4 000

CHRISTIAN V 1670-1699 Christiania

317

318

317

Sølvavslag av Gyldenløves dukat u.år/n.d.(1,79 g). S.4a

NM.152B H.19

1/1+

318

Sølvavslag u.år/n.d. (7,24 g). Prakteksemplar/choice. S.5a

NM.154B H.20B

0

50

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

12 000


NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS

319

319-326

320

319

4 mark 1670. S.17

NM.65A

H.41A

1+

4 000

320

4 mark 1671. S.33

NM.66A

H.41A

1+

4 000

321

322

321

4 mark 1679. Brosjespor/traces of mounting. S.27

NM.73

H.41C

1+

2 000

322

4 mark 1680. S.29

NM.74

H.41C

1

2 000

4 500

323

324

323

4 mark 1683. S.6

NM.77

H.55

1+

324

4 mark 1687. S.29

NM.82

H.55

1+/01

325

10 000

326

325

4 mark 1690. Pregesprekk/striking crack. S.15

NM.85

H.55

1+

4 500

326

4 mark 1693. S.48

NM.88

H.55

1+

4 500

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

51


327-342

NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS

328

327

327

1 mark 1682. S.31 Kjøpt hos Hornung i 1978

NM.109

H.57B

1

328

1 mark 1684. S.1c

NM.111

H.18

1+

329

1 mark 1684. Årstall uleselig/date unreadable. S.1c

NM.111

H.18

1-

331

330

9 000 12 000 500

332

330

16 skilling Winterschydtz 1689. S.18

NM.114

H.62

1+

18 000

331

12 skilling Sommerschydtz 1689. S.19

NM.116

H.63

1+

16 000

332

8 skilling 1672. Pregesprekk/striking crack. S.66

NM.118

H.45

1+

12 000

333

334

335

333

8 skilling 1681. S.39

NM.120

H.58A

1

6 000

334

8 skilling 1682. S.32

NM.121

H.58B

1

6 000

335

8 skilling 1685. S.17

NM.124

H.61

1/1+

6 000

336

4 skilling 1677. S.28

NM.126

H.53

1

800

337

4 skilling 1677. S.28

NM.126

H.53

1/1-

500

338

2 skilling 1670. S.31

NM.127

H.46

1/1-

500

800

339

340

342

339

2 skilling 1670. S.33

NM.127

H.46

1

340

2 skilling 1671. S.51

NM.128

H.46

1/1+

341

2 skilling 1673. S.39

NM.131

H.49

1-

400

342

2 skilling 1673. S.40

NM.131

H.49

1

600

52

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

1 200


NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS

343

344

343-352

346

343

2 skilling 1673. S.41

NM.131

H.49

1+

1 200

344

2 skilling 1675. S.21

NM.133

H.48C

01

1 500

345

2 skilling 1681. S.55

NM.140

H.48C

1

350

346

2 skilling 1682. S.36

NM.141B H.48D

1+

600

347

348

347

1 skilling 1675. S.24

NM.148

H.51A

1+

1 500

348

1 skilling 1682. S.39

NM.149

H.51B

1/1+

9 000

0/01

40 000

KONGSBERG

349

350

349

Speciedaler 1693. ”Hæc boreas...”

350

Speciedaler 1693. ”Hæc boreas...” NM.169A H.37C 01 Ex. Ahlström nr.9 27/4-1975 nr.931 og Hornung`s Møntauktioner nr.7 17/10-1975 nr.361, her gradert som 0

351

NM.169A H.37C

38 000

352

351

Speciedaler 1693. ”Det klipperne...”

NM.169B H.37D

1+

20 000

352

Speciedaler 1694. ”Hæc boreas...”

NM.173A H.39A

1+/01

25 000

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

53


353-362

NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS

353

354

353

Speciedaler 1695. ”Saadan nordens...”. Liten blankettfeil/minor planchet defect

NM.174G H.39G

1+/01

25 000

354

Speciedaler 1696. ”Danner kongis...”

NM.176C H.39C

1+

20 000

355

356

355

4 mark 1688. Har vært anhengt, kantskade/has been mounted, edge crack

NM.181B H.67B

1+

12 000

356

2 mark 1687

NM.196D H.68C

1+

30 000

357

358

359

357

2 mark 1699 Thomas Høiland 106 20/11-2006 nr. 3348

NM.210

358

1 mark 1686

359

1 mark 1686 (”186”). S.-

360

1+

8 000

NM.211A H.69A

1+

10 000

NM.211A H.69A

1+

18 000

361

H.79

362

360

1 mark 1687

NM.212

H.69B

1

8 000

361

1 mark 1697. Riper på revers/scratches on reverse

NM.222

H.75

1/1+

5 000

362

1 skilling 1699

NM.257

H.77

1

2 500

54

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65


NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS

363-369

FREDERIK IV 1699-1730

363

Reisedaler 1704

NM.91C

364

H.38

1+

22 000

365

364

4 mark 1699. Ripe fjernet/scratch removed Oslo Mynthandel a/s nr.55 16/4-2005 nr.273

NM.1

H.1A

1/1+

20 000

365

4 mark 1700

NM.2B

H.1B

1+/01

20 000

366

367

366

4 mark 1700. Brosjespor/traces of mounting Thomas Høiland 106 20/11-2006 nr.3360

NM.2B

H.1B

1/1+

2 000

367

4 mark 1723

NM.3

H.3

01

7 000

368

369

368

4 mark 1723

NM.3

H.3

1+

4 000

369

4 mark 1723. Hull i randen/holes on the edge

NM.3

H.3

1+

1 200

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

55


370-384

NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS

370

371

370

4 mark 1725

NM.4

H.4

01

7 000

371

4 mark 1725

NM.4

H.4

1+

3 000

372

373

372

4 mark 1725

NM.4

H.4

1/1+

2 200

373

4 mark 1726

NM.5

H.4

1

1 500

374

377

378

374

1 mark 1715

NM.9

H.14

1/1+

900

375

1 mark 1716

NM.10

H.14

1

800

376

1 mark 1716

NM.10

H.14

1/1-

500

377

1 mark 1717

NM.11

H.14

1+

378

12 skilling 1724. Har vĂŚrt anhengt/has been mounted

NM.19

H.15

1

100

379

8 skilling 1710

NM.31A

H.6B

1

300

380

2 skilling 1710

NM.52

H.7A

1

250

381

382

383

1 500

384

381

2 skilling 1712

NM.54

H.7A

1+

382

2 skilling 1716

NM.59

H.7B

1/1+

1 500

383

1 skilling 1712

NM.80

H.8A

1/1-

3 000

384

1 skilling 1719

NM.81

H.8B

1-

5 000

56

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

400


NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS

385-395

CHRISTIAN VI 1730-1746

385

Reisedaler 1733

NM.26

386

H.5

01

387

30 000

388

386

24 skilling 1735 Ex. Helge Reff og Oslo Mynthandel a/s nr.20 12/3-1988 nr. 444

NM.3A

H.3A

1/1-

1 500

387

24 skilling 1737

NM.6

H.4C

1+

600

388

8 skilling 1730

NM.16

H.2

1+

2 500

389

8 skilling 1734

NM.20

H.2

1

400

FREDERIK V 1746-1766

390

Reisedaler 1749

NM.34B

H.33B

1/1+

10 000

391

24 skilling 1753

NM.9

H.2A

1/1+

500

392

24 skilling 1755

NM.11

H.2A

1/1+

500

393

24 skilling 1758

NM.14

H.2A

1/1+

500

394

395

394

24 skilling 1759

NM.15

H.2A

1+

700

395

24 skilling 1765

NM.22

H.2B

01

2 000

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

57


396-404

NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS

CHRISTIAN VII 1766-1808

396

397

396

Speciedaler 1776

NM.3

H.2

1+

3 000

397

Speciedaler 1777

NM.4

H.2

1+

3 500

398

Speciedaler 1777

NM.4

H.2

1

1 800

4 500

399

400

399

Speciedaler 1778

NM.5

H.2

1+/01

400

Speciedaler 1793

NM.12

H.4E

1+

14 000

401

402

401

Speciedaler 1794. Perforert/pierced

NM.13

H.4E

1+

4 000

402

2/3 speciedaler 1796. Lite filemerke/small trace of filing

NM.16A

H.5

1+

6 000

403

404

403

1/2 speciedaler 1776

NM.17

H.3

1+

1 200

404

1/2 speciedaler 1777

NM.18

H.3

1+

1 300

58

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65


NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS

405

405-418

406

405

24 skilling 1783 Oslo Mynthandel a/s nr.52 29/11-2003 nr.381

NM.35

H.12B

1/1+

3 500

406

24 skilling 1788 Oslo Mynthandel a/s nr.26 13/4-1991 nr. 322

NM.36

H.12B

1/1+

2 500

407

1/5 speciedaler 1797

NM.38

H.7B

1

400

408

8 skilling 1779

NM.48

H.14

1/1+

300

409

8 skilling 1785

NM.54

H.14

1+

400

410

4 skilling 1788

NM.74

H.15B

1+

250

411

413

414

411

2 skilling 1778

NM.75

H.16

1+

500

412

2 skilling 1780

NM.77

H.16

1+

100

413

2 skilling 1800

NM.86

H.18A

0/01

800

414

2 skilling 1803

NM.89

H.18A

0

415

2 skilling 1803. Samtidig forfalskning preget i kobber/ contemporary counterfeit struck in copper

NM.89

H.18A

1+

200

416

2 skilling 1802

NM.92

H.18B

1+

200

417

2 skilling 1807

NM.92

H.18B

1+

200

418

1 skilling 1780

NM.97

H.17

1+

250

1 500

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

59


419-431

NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS

FREDERIK VI 1808-1814

419

420

421

419

8 skilling 1809

NM.1

H.1

1+

250

420

8 skilling 1809. Samtidig forfalskning/contemporary counterfeit

NM.1

H.1

1+

300

421

4 skilling 1809

NM.2

H.2

1+

200

422

428

422

2 skilling 1810

NM.5

H.5

01

200

423

2 skilling 1810

NM.5

H.5

01

200

424

2 skilling 1810

NM.5

H.5

01

200

425

2 skilling 1810

NM.5

H.5

01

200

426

2 skilling 1810

NM.5

H.5

1+/01

150

427

2 skilling 1810

NM.5

H.5

1+

100

428

2 skilling 1811

NM.6

H.5

0/01

800

429

12 skilling rigsbanktegn 1813

NM.9

H.19

1+/01

200

CARL XIII 1814-1818

430

8 skilling 1817. Liten blankettfeil p책 advers/minor planchet defect on obverse

NM.1B

1+

900

431

1 skilling 1816

NM.2

1+

450

60

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65


NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS

432-439

CARL XIV JOHAN 1818-1844

432

433

432

Speciedaler 1821

NM.2

0/01

18 000

433

Speciedaler 1821 Ex. Sigurd Chr. Aamodt

NM.2

01

12 000

7 000

434

435

434

Speciedaler 1824 Ex. Sigurd Chr. Aamodt

NM.4B

1+

435

Speciedaler 1832 Ex. Sigurd Chr. Aamodt

NM.10

1+/01

436

14 000

437

436

Speciedaler 1834 Ex. Sigurd Chr. Aamodt

NM.12

01

8 000

437

Speciedaler 1835

NM.13A

01

8 000

438

439

438

Speciedaler 1836 Ex. Sigurd Chr. Aamodt

NM.14

1+/01

9 000

439

Speciedaler 1844 Ex. Sigurd Chr. Aamodt

NM.15

01

8 000

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

61


440-447

NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS

440

441

440

1/2 speciedaler 1821

NM.17

1+

3 500

441

1/2 speciedaler 1821 Ex. Sigurd Chr. Aamodt

NM.17

1/1+

2 500

442

443

442

1/2 speciedaler 1823/1. Liten pregesprekk/minor striking crack Ex. Sigurd Chr. Aamodt

NM.18

1+

9 000

443

1/2 speciedaler 1824/1 Ex. Sigurd Chr. Aamodt

NM.19A

1+

4 000

444

445

444

1/2 speciedaler 1824

NM.19B

0

445

1/2 speciedaler 1827 Ex. Sigurd Chr. Aamodt

NM.20A

1+/01

6 000

446

15 000

447

446

1/2 speciedaler 1834

NM.26B

1+

7 000

447

1/2 speciedaler 1835 Ex. Sigurd Chr. Aamodt

NM.27A

1/1+

6 000

62

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65


NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS

448

448-463

449

448

1/2 speciedaler 1836

NM.28

1+

10 000

449

1/2 speciedaler 1844

NM.29

01

6 000

450

451

450

1/2 speciedaler 1844

NM.29

01

6 000

451

1/2 speciedaler 1844 Ex. Sigurd Chr. Aamodt

NM.29

1/1+

2 500

452

454

452

24 skilling 1819

NM.30A

1+

900

453

24 skilling 1819. Ripe p책 advers/scratch on obverse

NM.30A

1+

800

454

24 skilling 1825 Oslo Mynthandel a/s nr.61 29/11-2008 nr. 276

NM.33

1+/01

455

456

6 000

458

455

8 skilling 1819

NM.41A

01

3 000

456

8 skilling 1819

NM.41A

1/1+

1 000

457

8 skilling 1825

NM.42

1

800

458

4 skilling 1825

NM.44A

0

1 200

459

4 skilling 1825

NM.44A

0

1 200

460

4 skilling 1825

NM.44A

0/01

700

461

4 skilling 1825

NM.44A

0/01

700

462

4 skilling 1842

NM.45

1+

300

463

2 skilling 1822

NM.49

1+

500

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

63


464-473

NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS

464

465

464

2 skilling 1824. Blankettfeil/planchet defect

NM.50

01

900

465

2 skilling 1833

NM.56

1+/01

800

466

2 skilling 1825

NM.44A

1+

450

467

2 skilling 1843

NM.48

01

500

468

1/2 skilling 1841

NM.70A

0

469

1/2 skilling 1841

NM.70A

01

350

11 000

1 200

OSCAR I 1844-1859

470

471

470

Speciedaler 1846. Sm책 riper/minor scratches

NM.1

01

471

Speciedaler 1846. Liten ripe/minor scratch

NM.1

1+/01

9 000

6 000

472

473

472

Speciedaler 1847 Ex. Sigurd Chr. Aamodt

NM.2

1+

473

Speciedaler 1848

NM.3

0/01

64

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

18 000


NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS

474

474-481

475

474

Speciedaler 1849

NM.4

01

9 000

475

Speciedaler 1850. Ripe p책 advers/scratch on obverse Ex. Sigurd Chr. Aamodt

NM.5

1+

5 000

476

477

476

Speciedaler 1855

NM.6

1+

6 000

477

Speciedaler 1856. Ripe p책 advers/scratch on obverse Ex. Sigurd Chr. Aamodt

NM.7

0/01

9 000

478

479

478

Speciedaler 1857

NM.8

1+/01

8 000

479

Speciedaler 1857

NM.8

1-

2 000

480

481

480

1/2 speciedaler 1849

NM.12

01

6 000

481

1/2 speciedaler 1849. Liten ripe p책 revers/minor scratch on reverse Ex. Sigurd Chr. Aamodt

NM.12

1+

3 000

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

65


482-490

NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS

482

485

482

1/2 speciedaler 1855 Ex. Sigurd Chr. Aamodt

NM.14

1+

11 000

483

24 skilling 1845

NM.15

1

350

484

24 skilling 1853

NM.21

1+

600

485

12 skilling 1847

NM.26

0/01

1 000

CARL XV 1859-1872

486

487

486

Speciedaler 1861 Ex. Sigurd Chr. Aamodt

NM.1B

01

18 000

487

Speciedaler 1862

NM.2

01

15 000

488

489

488

Speciedaler 1864

NM.3

01

16 000

489

Speciedaler 1865 Ex. Sigurd Chr. Aamodt

NM.4

1+

9 000

490

Speciedaler 1869. Sm책 riper/minor scratches

NM.7

1+

9 000

66

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65


NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS

491

491-503

492

491

1/2 speciedaler 1862 Ex. Sigurd Chr. Aamodt

NM.9

492

1/2 speciedaler 1865. R. Anhengt, inngravert i midtre felt på baksiden ”Fader”/ mounted, engraved on the middle of the reverse ”Fader” NM.10 Denne mynten er kjent i 7 eksemplarer i privat eie foruten dette

493

496

01

7 000

1

5 000

498

499

493

24 skilling 1865. Små riper på advers/minor scratches on obverse

NM.13

1/1+

1 100

494

4 skilling 1871

NM.17

1+

200

495

3 skilling 1868

NM.18

1+

175

496

3 skilling 1869, med rosetter

NM.19A

1+

350

497

3 skilling 1869, med stjerner

NM.19B

0/01

300

498

2 skilling 1871, med stjerner

NM.21B

0

500

499

1/2 skilling 1867

NM.24

0/01

250

500

Kastepenning til kroningen 1860

Kvist 33

01

1 200

OSCAR II 1872-1905

501

502

501

12 skilling 1873

NM.14

0

2 000

502

12 skilling 1873

NM.14

0

2 000

503

12 skilling 1873

NM.14

01

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

800

67


504-524

NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS

LOTTER MED NORSKE SKILLINGSMYNTER 504

Lot 5 stk. 2 skilling 1784, 1871 m/s, 1 skilling 1819 og 1/2 skilling 1867 (2)

1 til 1+

300

505

Lot 4 stk. 8 skilling 1809 (2) og 4 skilling 1809, sølv (2). Alle forskjellige varianter

1 til 1+

1 000

506

Lot 7 stk. 2- og 1/2 skillinger Christian VII til Carl XV

VK

500

507

Lot 17 stk. 24- til 2 skillinger Carl Johan til Oscar II

VK

1 500

508

Lot 12 stk. 1- og 1/2 skillinger Carl Johan og Carl XV

VK

300

NORGE ETTER 1873/NORWAY AFTER 1873

509

512

515

509

20 kroner/5 species 1874

NM.1

0/01

4 000

510

20 kroner/5 species 1875

NM.2

0/01

4 000

511

20 kroner/5 species 1875

NM.2

0/01

4 000

512

20 kroner 1876

NM.3

0/01

3 000

513

20 kroner 1876. Blankettfeil på revers/planchet defect on reverse

NM.3

1+/01

2 000

514

20 kroner 1876

NM.3

1+

2 000

515

20 kroner 1878

NM.5

0/01

3 000

516

20 kroner 1878

NM.5

0/01

3 000

517

20 kroner 1879

NM.6

0/01

3 000

518

520

521

518

20 kroner 1879

NM.6

0/01

3 000

519

20 kroner 1879

NM.6

0/01

3 000

520

20 kroner 1886

NM.8

0/01

3 000

521

20 kroner 1902

NM.9

0/01

3 000

522

20 kroner 1902

NM.9

0/01

3 000

523

20 kroner 1902

NM.9

0/01

3 000

524

20 kroner 1902

NM.9

0/01

3 000

68

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65


NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS

525

528

525-545

532

525

20 kroner 1910

NM.1

01

4 500

526

20 kroner 1910

NM.1

01

4 500

527

20 kroner 1910

NM.1

01

4 500

528

10 kroner 1910

NM.2

01

6 000

529

10 kroner 1910

NM.2

01

6 000

530

10 kroner 1910

NM.2

01

6 000

531

10 kroner 1910. Liten ripe/minor scratch

NM.2

01

5 000

532

5 kroner 2002. Skjevt hull/hole off center

0

2 000

533

2 kroner 1878

NM.17

534

1+

800

536

534

2 kroner 1887. Kantskade/edge nick

NM.19

1

535

2 kroner 1897

NM.25

1/1+

536

2 kroner 1902

NM.28

01

537

2 kroner 1902

NM.28

1+/01

538

3 000 700 1 200 800

545

538

2 kroner 1904

NM.29

01

1 400

539

2 kroner 1906

NM.3

0

1 000

540

2 kroner 1906

NM.3

0/01

600

541

2 kroner 1906

NM.3

0/01

600

542

2 kroner 1906

NM.3

0/01

600

543

2 kroner 1906

NM.3

01

400

544

2 kroner 1906

NM.3

01

400

545

2 kroner 1907

NM.4

0

1 500

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

69


546-562

NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS

546

2 kroner 1907

NM.4

0/01

547

2 kroner 1907

NM.4

01

600

548

2 kroner 1907. Kantskade/edge nick

NM.4

1+

300

549

Lot 2 stk. 2 kroner 1907 og 1907, med geværer. Anhengt/has been mounted

NM.4 og 5

1+

600

550

1 100

551

550

2 kroner 1907, med geværer

NM.5

01

3 000

551

2 kroner 1907, med geværer

NM.5

01

3 000

552

2 kroner 1907, med geværer

NM.5

01

3 000

553

2 kroner 1907, med geværer. Liten kantskade/minor edge nick

NM.5

01

2 500

1 500

554

555

554

2 kroner 1908

NM.6

0

555

2 kroner 1908

NM.6

0/01

700

556

562

556

2 kroner 1913

NM.9

0

900

557

2 kroner 1913

NM.9

1+/01

300

558

Lot 2 stk. 2 kroner 1914, jubileum

NM.11

01 og 1+

500

559

2 kroner 1914, jubileum

NM.11

01

300

560

2 kroner 1914, jubileum

NM.11

01

300

561

2 kroner 1914, jubileum

NM.11

01

300

562

2 kroner 1917

NM.14

0/01

450

70

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65


NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS

563

567

563-579

568

563

1 krone/30 skilling 1875

NM.30

0

564

1 krone/30 skilling 1875

NM.30

1+

3 000

565

1 krone/30 skilling 1875

NM.30

1

1 200

566

1 krone/30 skilling 1875

NM.30

1

1 200

567

1 krone 1877

NM.31

01

2 200

568

1 krone 1878

NM.32

1/1-

3 500

569

571

18 000

572

569

1 krone 1885 Oslo Mynthandel a/s nr.62 9/5-2009 nr.810

NM.36

0

11 000

570

1 krone 1887. Sm책 kantskader/minor edge nicks

NM.37

1

400

571

1 krone 1889

NM.39

0

4 500

572

1 krone 1890 Oslo Mynthandel a/s nr.62 9/5-2009 nr.812

NM.40

0

4 500

573

574

577

573

1 krone 1892

NM.41

0/01

3 000

574

1 krone 1897

NM.45

0

4 000

575

1 krone 1897

NM.45

1+/01

600

576

1 krone 1897. Ripe/scratch

NM.45

1

250

577

1 krone 1900 Oslo Mynthandel a/s nr.61 29/11-2008 nr.545

NM.47

0

3 000

578

579

578

1 krone 1900

NM.47

0/01

1 600

579

1 krone 1904 Oslo Mynthandel a/s nr.62 9/5-2009 nr. 818

NM.49

0

4 500

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

71


580-597

NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS

580

581

582

580

1 krone 1908, myntmerke p책 plate. Riper/scratches Oslo Mynthandel a/s nr.59 17/11-2007 nr. 963

NM.15A

0

1 300

581

1 krone 1908, myntmerke p책 plate

NM.15A

0/01

1 000

582

1 krone 1908, myntmerke p책 plate

NM.15A

0/01

1 000

2 000

583

586

583

1 krone 1912

NM.17

0

584

1 krone 1912

NM.17

01

900

585

1 krone 1912

NM.17

1

250

586

1 krone 1913

NM.18

0

1 800

587

1 krone 1916

NM.21

01

600

588

1 krone 1917

NM.22

0/01

400

589

590

591

589

1 krone 1938

NM.28

0

1 200

590

1 krone 1940

NM.30

0

600

591

1 krone 1946. Prakteksemplar/choice

NM.31

0

400

592

1 krone 1946

NM.31

0

150

593

1 krone 1949

NM.33

0

125

594

1 krone 1949

NM.33

0

125

595

1 krone 1951. Liten blankettfeil p책 advers/minor planchet flaw on obverse

NM.35

0

100

596

1 krone 1951

NM.36

0

175

597

1 krone 1951

NM.36

0

175

72

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65


NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS

598-614

598

1 krone 1955

NM.39

0

600

599

1 krone 1956

NM.40

0

400

600

50 øre/15 skilling 1874

NM.50

1/1+

601

602

1 200

604

601

50 øre/15 skilling 1874

NM.50

1/1+

602

50 øre/15 skilling 1875

NM.51

1

900

603

50 øre/15 skilling 1875

NM.51

1

900

604

50 øre 1877

NM.52

0/01

605

607

1 200

3 500

609

605

50 øre 1880 Ex. Sigurd Chr. Aamodt

NM.53

0

7 000

606

50 øre 1880

NM.53

1-

300

607

50 øre 1885 Ex. Sigurd Chr. Aamodt

NM.54

0

10 000

608

50 øre 1887

NM.55

1/1+

609

50 øre 1889

NM.57

0

610

611

300 1 800

612

610

50 øre 1893

NM.59

0

900

611

50 øre 1895

NM.60

0

1 200

612

50 øre 1897

NM.62

0

2 000

613

50 øre 1904

NM.68

1/1-

300

614

50 øre 1904

NM.68

1/1-

300

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

73


615-638

NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS

615

618

619

615

50 øre 1909

NM.42

0

800

616

50 øre 1912

NM.44

1

250

617

50 øre 1912. Ripe på advers/scratch on obverse

NM.44

1/1-

150

618

50 øre 1914

NM.46

0/01

350

619

50 øre 1914

NM.46

0/01

350

620

50 øre 1914

NM.46

0/01

350

621

50 øre 1914

NM.46

0/01

350

622

50 øre 1916

NM.48

01

200

623

50 øre 1922, uten hull. Liten blankettfeil/minor planchet defect

NM.55

0/01

150

624

625

626

624

50 øre 1923, med hull

NM.58

0

2 500

625

50 øre 1923, med hull. Blankettfeil/planchet flaws

NM.58

0

900

626

50 øre 1941. Prakteksemplar/choice

NM.65

0

300

627

Londonsett 1942

NM.266-268

0/01

5 000

628

Londonsett 1942

NM.266-268

0/01

5 000

629

Londonsett 1942

NM.266-268

0/01

5 000

630

50 øre 1942

NM.270

0

300

631

50 øre 1942

NM.270

0

300

632

50 øre 1944

NM.272

0

400

633

50 øre 1944

NM.272

0

400

634

635

637

634

50 øre 1945. Prakteksemplar/choice

NM.66

0

300

635

50 øre 1948. Prakteksemplar/choice

NM.69

0

250

636

50 øre 1953

NM.71

0

250

637

50 øre 1954

NM.72

0

3 000

638

50 øre 1954

NM.72

0/01

1 300

74

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65


NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS

639-659

639

50 øre 1956. Prakteksemplar/choice

NM.74

0

400

640

50 øre 1957

NM.75

0

300

641

50 øre 1961

0

100

642

643

646

642

25 øre 1876

NM.69

0

1 600

643

25 øre 1876

NM.69

0

1 600

644

25 øre 1876

NM.69

0

1 600

645

25 øre 1876

NM.69

01

400

646

25 øre 1900. Små flekker/minor spots

NM.73

0

700

647

650

651

647

25 øre 1901

NM.74

01

350

648

25 øre 1901

NM.74

01

350

649

25 øre 1902

NM.75

1+

175

650

25 øre 1904

NM.76

0

800

651

25 øre 1909

NM.76

0/01

300

652

25 øre 1909

NM.76

1+

150

653

654

659

653

25 øre 1911. Prakteksemplar/choice

NM.77

0

1 500

654

25 øre 1912

NM.78

0

4 000

655

25 øre 1912

NM.78

1

450

656

25 øre 1912

NM.78

1

450

657

25 øre 1912

NM.78

1

450

658

25 øre 1912

NM.78

1

450

659

25 øre 1913

NM.79

0/01

500

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

75


660-684

NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS

660

666

668

660

25 øre 1914

NM.80

0

661

25 øre 1918

NM.84

0/01

400

662

25 øre 1922, uten hull

NM.88

01

150

663

25 øre 1922, med hull

NM.89

01

450

664

25 øre 1923, uten hull

NM.90

01

250

665

25 øre 1923, uten hull

NM.90

1+/01

175

666

25 øre 1923, med hull

NM.91

01

250

667

25 øre 1924

NM.92

0

400

668

25 øre 1939. Prakteksemplar/choice

NM.95

0

750

669

25 øre 1939

NM.95

0

450

670

672

1 200

673

670

25 øre 1946. Prakteksemplar/choice

NM.97

0

200

671

25 øre 1953

NM.102

0

300

672

25 øre 1955

NM.104

0

450

673

25 øre 1956

NM.105

0

250

674

10 øre/3 skilling 1874

NM.77

0

1 500

675

10 øre/3 skilling 1874

NM.77

01

676

679

400

680

676

10 øre/3 skilling 1875

NM.78

0

677

10 øre/3 skilling 1875

NM.78

1+

350

678

10 øre 1877

NM.81

1-

200

679

10 øre 1883

NM.85

0

450

680

10 øre 1883

NM.85

0

450

681

10 øre 1888

NM.86

0

900

682

10 øre 1888

NM.86

0

900

683

10 øre 1888

NM.86

0

900

684

10 øre 1888

NM.86

1+

300

76

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

681

682

2 500


NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS

685

690

685-710

694

685

10 øre 1892

NM.89

0/01

250

686

Lot 2 stk. 10 øre 1892 og 1901

NM.89 og 94

1+

250

687

10 øre 1894

NM.90

0/01

250

688

10 øre 1897

NM.91

0/01

250

689

10 øre 1898

NM.92

0

300

690

10 øre 1899

NM.93

0

300

691

10 øre 1899

NM.93

0

300

692

10 øre 1901

NM.94

0

300

693

10 øre 1903

NM.95

0

350

694

10 øre 1911

NM.108

0/01

500

695

10 øre 1911

NM.108

01

250

696

10 øre 1915

NM.112

0/01

300

697

699

697

10 øre 1917

NM.114

0

200

698

10 øre 1917

NM.114

0

200

699

10 øre 1920

NM.117

0

400

700

10 øre 1922

NM.119

0/01

200

701

705

707

701

10 øre 1924. Prakteksemplar/choice

NM.121

0

400

702

10 øre 1925

NM.122

0

350

703

10 øre 1926

NM.123

0

250

704

10 øre 1926

NM.123

0

250

705

10 øre 1937. Prakteksemplar/choice

NM.125

0

400

706

10 øre 1938

NM.126

0

250

707

10 øre 1940. Prakteksemplar/choice

NM.128

0

300

708

10 øre 1946. Prakteksemplar/choice

NM.131

0

100

709

10 øre 1951

NM.136

0

450

710

10 øre 1952

NM.137

0

150

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

77


711-731

NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS

711

712

711

5 øre 1878

NM.98

0/01

2 000

712

5 øre 1896. Prakteksemplar/choice

NM.99

0

2 000

713

716

720

713

5 øre 1908

NM.144

0

714

5 øre 1917

NM.151

0/01

500

715

5 øre 1917

NM.151

01

400

716

5 øre 1919

NM.153

0

2 500

717

5 øre 1919

NM.153

0

2 500

718

5 øre 1919

NM.153

0/01

900

719

5 øre 1920

NM.154

0/01

2 500

720

5 øre 1938

NM.167

0

400

721

5 øre 1939

NM.168

0

350

722

5 øre 1941

NM.170

0

250

723

5 øre 1941, jern

NM.282

0

250

724

5 øre 1951

NM.171

0

150

725

5 øre 1952

NM.173

0

200

726

5 øre 1955

NM.176

0

150

727

729

4 000

731

727

2 øre 1877

NM.103

0/01

500

728

2 øre 1884

NM.104

0/01

500

729

2 øre 1902

NM.110

0

900

730

2 øre 1902

NM.110

01

100

731

2 øre 1906

NM.179

0

78

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

1 800


NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS

732

733

732-755

734

732

2 øre 1907

NM.180

0

733

2 øre 1919

NM.190

0/01

1 200

734

2 øre 1919

NM.190

0/01

1 200

735

2 øre 1938

NM.204

0

150

736

2 øre 1957

NM.219B

0

50

737

2 øre 1960

0

250

738

1 øre 1885

1

600

NM.115

739

740

900

742

739

1 øre 1891

NM.117

0

300

740

1 øre 1902

NM.121

0

300

741

1 øre 1906

NM.220

0

150

742

1 øre 1908

NM.222

0

900

743

747

748

743

1 øre 1908

NM.222

0

900

744

1 øre 1915

KM.228

01

500

745

1 øre 1918

NM.229

0

400

746

1 øre 1918

NM.229

0

400

747

1 øre 1922

NM.234

0

300

748

1 øre 1925

NM.236

0

300

MYNTSETT/COINSETS 749

Komplett serie 1960. 1 krone - 1 øre (7 stk.)

0

800

750

Komplett serie 1960. 1 krone - 1 øre (7 stk.)

0

800

751

Komplett serie 1960. 1 krone - 1 øre (7 stk.)

0

800

752

Komplett serie 1960. 1 krone - 1 øre (7 stk.)

0

800

753

Komplett serie 1961. 1 krone - 1 øre (7 stk.)

0

500

754

Komplett serie 1961. 1 krone - 1 øre (7 stk.)

0

500

755

Komplett serie 1961. 1 krone - 1 øre (7 stk.)

0

500

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

79


756-781

NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS

756

Komplett serie 1967. 5 kroner - 1 øre (8 stk.). Prakteksemplarer/choice

0

1 000

757

Myntsett 1967 (ikke originalt). Sandhill

0

400

758

Myntsett 1968. Sandhill

0

10 000

759

Myntsett 1969 (ikke originalt). Sandhill

0

200

0

2 000

PRØVEMYNTER/PATTERNS 760

10 øre 1954. Preget i kobbernikkelbelagt jern. R.

MODERNE NORSKE MINNEMYNTER/ MODERN NORWEGIAN COMMEMORATIVE COINS 761

Sølvpar Sykkel VM 1993 (2 stk. 100 kroner 1993)

Proof

2 000

762

100 kroner 1999. Millennium

Proof

800

ORIGINALRULLER/ORIGINAL ROLLS 763

Lot 1967; 1 rull av hver, 1 krone, 50-, 25-, 10-, 5-, 2- og 1 øre

0

900

764

Lot 4 stk. Ruller 1 øre 1968

0

1 000

600

SAMLINGER/LOTS 765

Lot 3 stk. 5 kroner 1967

0

766

Lot 6 stk. 2 kroner 1878, 1906 (anhengt/mounted), 1912, 1913, 1914 jub og 1915

1- til 01

1 200

767

Lot 10 stk. 2 kroner, flere med defekter/several with defects, 1900, 1906, 1907, 1907 m/g (2), 1914 jub.(2) og 1917 (3)

VK

1 500

768

Lot 2 stk. 2 kroner 1906 og 1914 jub.

0/01 og 1+

800

769

Lot 4 stk. 2 kroner 1908, 1915, 1916 og 1917

1 til 1+

800

770

Lot 5 stk. 2 kroner 1910, 1915 (2), 1916 og 1917, (kantskader/edge nicks)

1 til 1+

800

771

Lot 4 stk. 2 kroner 1914, 1914 jub.(2) og 1917

1 til 1+/01

700

772

Lot 10 stk. 1 krone 1877, 1887, 50 øre 1877, 1891, 1918 (2), 1919, 25 øre 1901, 1921 u/h og 5 øre 1917

VK

400

773

Lot 3 stk. 1 krone 1893, 1894 og 1900

1

900

774

Lot 8 stk. 1 krone 1908 plate, 1908, 1913, 1914, 1915 (2), 1916 og 1917

1 til 1+

1 000

775

Lot 8 stk. 1 krone 1908, 1913, 1915 (2), 1916 (2) og 1917 (2)

1 til 1+

900

776

Lot 5 stk. 1 krone 1913, 1914, 1915, 1916 (riper/scratches) og 1917

1 og 1/1+

500

777

Lot 8 stk. 50 øre 1877, 1887, 1889, 1891, 1893, 1895, 1897 og 1901

1 til 1-

700

778

Lot 7 stk. 50 øre 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901 og 1902

1 til 1-

500

779

Lot 7 stk. 50 ører 1911, 1913, 1914, 1915, 1916, 1918 og 1919

1 til 1+

500

780

Lot 7 stk. 50 ører 1911, 1913, 1914, 1915, 1916, 1918 og 1919

1 til 1+

500

781

Lot 11 stk. 50 ører 1913 (2), 1914 (3), 1915, 1916, 1918 (2) og 1919 (2)

1/1- til 1+

600

80

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65


NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS

782-791

782

Lot 4 stk. 50 ører 1914

01

600

783

Lot 4 stk. 50 ører 1940, 1941 (med hull), 1947 og 1948

0

500

784

Lot 8 stk. 25 ører 1911, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918 og 1919

1 til 1+

750

785

Lot 7 stk. 25 ører 1911, 1913, 1915, 1916, 1917, 1918 og 1919

1/1- til 1+

600

786

Lot 11 stk. 25 ører 1913 (2), 1916 (2), 1918 (2) og 1919 (5)

1 til 1+

900

787

Lot 7 stk. 10 øre 1892, 2 øre 1913, 1914, 1920 og 1 øre 1913, 1915 og 1952 (I)

1 til 1+/01

400

788

Lot 3 stk. 10 øre 1958

0

500

789

Samling 5 ører 1875-1970, komplett med unntak av 1918 (59 stk.)

VK

1 000

790

Samling 2 ører 1876-1972, komplett med unntak av 1968 (67 stk.)

VK

700

791

Komplett samling 1 ører 1876-1972 (77 stk.)

VK

900

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

81


MEDALJER / MEDALS

Søndag 21. november 2010 kl. 11.00

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

83


LUDVIG DAAE’S SAMLING / THE LUDVIG DAAE COLLECTION

Ludvig Daae’s samling The Ludvig Daae collection

Sedlene er vist i 50% størrelse


LUDVIG DAAE’S SAMLING / THE LUDVIG DAAE COLLECTION

LUDVIG DAAE Det finnes tre kjente personer på 1800-tallet ved navn Ludvig Daae (eller Daa). Det var Ludvig Kristensen Daa som var politiker, stortingsmann og historiker, Ludvig Ludvigsen Daae som var professor i historie ved Universitetet i Kristiania og endelig han som er avbildet ovenfor: Ludvig Daae fra Skodje i Møre og Romsdal. Han levde fra 1829 til 1893 og var stortingsmann i til sammen mer enn tyve år. Han var sunnmøringenes leder og ble av og til kalt for mørejarlenes etterfølger. Daae vokste opp på storgården Solnør i Skodje i en gammel embetsmannsfamilie. Han gikk på Heltbergs studentfabrikk i Kristiania og studerte jus etter å ha tatt artium. Samtidig var han meget historieinteressert og to ganger vant han Kronprinsens gullmedalje for besvarelser av Universitetets prisoppgaver. Han fikk derfor tilnavn Medalje-Daae for å skille ham fra hans navnebrødre. Ludvig Daae hadde trolig tenkt seg en akademisk karriere som historiker, men etter at han var blitt autorisert som overrettssakfører i 1856, flyttet han hjem til Solnør og overtok gården. Han fikk mange verv og ble både fogd og sorenskriver. Straks han nådde valgbar alder som var 30 år, ble han valgt til stortingsmann. Han hørte til den nasjonale opposisjon og var med i det såkalte sakførerpartiet sammen med blant andre Johan Sverdrup. Da Sverdrup dannet regjering i 1884, ble Daae statsråd og sjef for Armédepartementet. Men han gikk av etter et snaut år på grunn av uenighet med Sverdrup. Senere ble han igjen stortingsmann et par år, men denne gang for Høyre. Slektsgården drev han godt, han fortsatte med å skrive mindre historiske arbeider og han samlet åpenbart på mynter. Dessuten bygget han ut biblioteket på Solnør som hans far hadde grunnlagt. Da Ludvig Daae døde, omfattet biblioteket 10 000 bind og var en av de største private boksamlinger i landet. Ludvig Daaes memoarer og dagbøker er utgitt og er en viktig kilde til politisk historie på annen halvdel av 1800-tallet. Kilde: Artikkel av Terje Bratberg i Norsk Biografisk leksikon, bd 2. Finn Erhard Johannessen

86

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

Sedlene er vist i 50% størrelse


LUDVIG DAAE’S SAMLING / THE LUDVIG DAAE COLLECTION

792-794

SEDLER/BANKNOTES NORGE/NORWAY

792

25 rixdaler/kroner 1695. Jørgen thor Møhlen. No.604b. Rifter og noe beklippet/tears and cut

NPS.1

RS.3

1

9 000

DANMARK-NORGE/DENMARK-NORWAY RIGSDALER COURANT 2. utgave

793

794

793

1 rigsdaler courant 1788. No.4696??. Noe skitten/some dirt

NPS.29c RS.32c

DOP.28 1-

900

794

1 rigsdaler courant 1788. No.476422. Små rifter og noe skitten/ minor tears and some dirt

NPS.29c RS.32c

DOP.28 1-

900

Sedlene er vist i 50% størrelse

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

87


795-802

LUDVIG DAAE’S SAMLING / THE LUDVIG DAAE COLLECTION

3. utgave

795

10 rigsdaler courant 1798. No.195135. Liten flekk/minor spot

NPS.36

796

5 rigsdaler courant 1795. No.142465. R.

797

RS.36

DOP.32 1

5 000

NPS.35a RS.37a

DOP.31 1+

5 000

1 rigsdaler courant 1797. No.139972. Flekk/spot

NPS.34a RS.38a

DOP.30 1/1+

1 200

798

1 rigsdaler courant 1797. No.202837. Hull i blindsegl, små rifter/ hole in blindseal, minor tears

NPS.34a RS.38a

DOP.30 1-

400

799

1 rigsdaler courant 1798. No.85895

NPS.34a RS.38a

DOP.30 1

900

800

1 rigsdaler courant 1799. No.251006

NPS.34a RS.38a

DOP.30 1/1+

801

1 rigsdaler courant 1803. No.179046. Små rifter og flekker/ minor tears and spots

NPS.34a RS.38a

DOP.30 1-

300

3

200

1 200

NORGE/NORWAY RIGSDALER COURANT 802

88

Lot 3 stk. 5- og 1 rigsdaler courant 1807 (2). Alle tre er meget slitt og fillete/all three are very worn

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

NPS.50 og 49

Sedlene er vist i 50% størrelse


LUDVIG DAAE’S SAMLING / THE LUDVIG DAAE COLLECTION

803-810

SKILLEMYNTSEDLER TYPE 1

803

12 skilling 1810. 3296640. Vannmerke V. Små flekker/minor spots

NPS.54a

1+

1 200

804

12 skilling 1810. 118119. Vannmerke X. Små flekker/minor spots

NPS.54a

1-

300

805

12 skilling 1810. 904079A. Vannmerke ?. Små flekker/minor spots

NPS.54b

1-

300

PRINSESEDLER

806

5 rigsbankdaler navneværdi 1815. No.33526. RRR. Rifter og flekker/tears and spots

NPS.60

1-2

10 000

SKILLEMYNTSEDLER TYPE 2 807

16 rigsbankskilling 1814. No.415859. Blekkskrift på revers/inkwriting on reverse

NPS.67

1-

500

808

6 rigsbankskilling 1814. No.65813. Rifter, skitten/tears, dirty

NPS.65

2

200

809

6 rigsbankskilling 1814. No.196042. Noe skitten/some dirt

NPS.65

1-

400

810

6 rigsbankskilling 1814. No.736208. Rifter, lite hull, skitten/tears, minor hole, dirty

NPS.65

1-2

200

Sedlene er vist i 50% størrelse

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

89


811-814

LUDVIG DAAE’S SAMLING / THE LUDVIG DAAE COLLECTION

SPECIEDALER

811

812

811

Speciedaler 1852. No.1.745.933. (4.utgave). RR. Stort hull, rifter og blekkskrift/large hole, tears and inkwriting

NPS.87

2

812

1/2 speciedaler 1826. 712.068. RRR. Små hull/minor holes

NPS.82b

1/1-

*813 Frederik III, Hyllingen på Akershus 1648. Parise. 62 mm. Avstøpning/cast

Galster 82

01

800

*814 Hilmar Meincke Krogh 1841. Christensen. Bronse. 38 mm. R.

Kvist 18

01

900

1 000 10 000

MEDALJER/MEDALS NORGE/NORWAY ELDRE NORSKE MEDALJER/OLDER NORWEGIAN MEDALS

90

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

Sedlene er vist i 50% størrelse


LUDVIG DAAE’S SAMLING / THE LUDVIG DAAE COLLECTION

815-819

*815 Carl XIV Johan, Kongens 25 års regjering 1843. Lundgren. Sølv. 60 mm. Små riper/minor scratches

Kvist 19

01

6 000

*816 Carl XIV Johan, Kongens 25 års regjering 1843. Lundgren. Bronse. 60 mm

Kvist 19

01

800

817

818

*817 Oscar I, Kronprinsens gullmedalje 1849 (kronprins Carl (XV)). Lundgren. Gull. 34,7 g. 30 mm. I originalt etui/in original box

Kvist 24

0

20 000

*818 Oscar I, Kronprinsens gullmedalje 1849 (kronprins Carl (XV)). Lundgren. Gull. 34,7 g. 30 mm. I originalt etui/in original box

Kvist 24

0

20 000

*819 Oscar I, Kronprinsens gullmedalje 1849 (kronprins Carl (XV)). Lundgren. Bronse. 30 mm. I originalt etui/in original box

Kvist 24

0/01

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

500

91


820-826

LUDVIG DAAE’S SAMLING / THE LUDVIG DAAE COLLECTION

*820 Christopher Hansteen`s erindringsmedalje 1856. Bergslien. Bronse. 38 mm. Liten kantskade/minor edge nick

Kvist 32

821

01

150

823

*821 Carl XV, Kroningen 1860. Universitetets minnemedalje. Schnitzpahn. Bronse. 41 mm

Kvist 35

01

200

*822 Carl XV, Kroningen 1860. Universitetets minnemedalje. Schnitzpahn. Bronse. 41 mm. Små flekker/minor spots

Kvist 35

01

150

*823 Universitetet 50 år 1861. Kullrich. Bronse. 42 mm. Flekker/spots

Kvist 38

01

100

*824 Carl XV, Industriutstillingen i Tromsø 1870. Weckwerth. Tambak. 41 mm

Kvist 45

0/01

400

*825 Carl XV, Norge 1000 år 1872. Middelthun. Bronse. 52 mm. Små flekker/minor spots

Kvist 50

01

300

*826 Oscar II, Erindringsmedalje fra kroningen 1873. Kullrich/Weigand. Bronse. 42 mm. I originalt etui/in original box. Små flekker/minor spots

Kvist 54

01

200

92

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65


LUDVIG DAAE’S SAMLING / THE LUDVIG DAAE COLLECTION

827-832

*827 Oscar II, Kroningsmedaljen 1873. Kullrich. Gull (28 g). Med hempe og bånd i original/with loop and ribbon in original box. 39 mm

Kvist 55

0

*828 Avdukningen av Rytterstatuen av Carl Johan 1875. Weigand. Bronse. 30 mm

Kvist 62

01

200

*829 Avdukningen av Rytterstatuen av Carl Johan 1875. Weigand. Bronse. 30 mm. Små flekker/minor spots

Kvist 62

01

150

830

30 000

831

*830 Dronning Josephines minnemedalje 1876. Weigand. Bronse. 27 mm

Kvist 67

0/01

250

*831 Dronning Josephines minnemedalje 1876. Weigand. Bronse. 27 mm. I original eske/in original box. Små flekker/minor spots

Kvist 67

0

250

*832 Oscar II, Landbruksutstillingen 1877. Bronse. 41 mm

Kvist 68

0/01

200

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

93


833-838

LUDVIG DAAE’S SAMLING / THE LUDVIG DAAE COLLECTION

*833 Oscar II, Kongens belønningsmedalje for det norske landbruk. Sølv. 32 mm. Med bånd i original eske/with ribbon in original box

Kvist 69

0

5 000

*834 Johan Sverdrup 1880. Bruun. Sølv. 34 mm. I original eske/in original box. Små flekker/minor spots

Kvist 77

0

300

MEDALJER UTFØRT AV/MEDALS MADE BY IVAR THRONDSEN

835

836

*835 Ludvig Holberg 1684-1884 (Død i Sorø). Tinn. 50 mm

S.& H.7

01

200

*836 Kristiansand 250 år 1891. Sølv. 22 mm med hempe

S.& H.71

0

150

*837 Lot 4 stk. 17.mai medaljer 1885, 1886, 1887 og 1888

1+ til 01

400

*838 Lot 4 stk. Hårfagrestøtten 1872 (2) og Fridtjof Nansen 1888 (2)

1+ til 01

300

LOTTER/LOTS

94

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65


LUDVIG DAAE’S SAMLING / THE LUDVIG DAAE COLLECTION

839-843

UTENLANDSKE MEDALJER/FOREIGN MEDALS DANMARK/DENMARK

839

840

*839 Christian V, Gullands erobring 1676. Schneider. Sølv. 45 mm. Små kantskader/minor edge nicks

Galster 121

1+

900

*840 Christian V, Helsingborgs erobring 1676. Schneider. Sølv. 39 mm. Oppgravert/tooled

Galster 123

1+

300

841

842

*841 Christian V, portrettmedalje. Ukjent medaljør. Sølv. 30 mm

Galster 217 advers

1+/01

1 000

*842 Frederik IV, Reformasjonsfesten 1717. Berg. Sølv. 42 mm

Galster 309

1+

500

*843 Frederik IV, Reformasjonsfesten 1717. Berg. Sølv. 43 mm

Galster 310

1+

800

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

95


844-847

LUDVIG DAAE’S SAMLING / THE LUDVIG DAAE COLLECTION

*844 Frederik V, Christian VI`s død 1746. Arbien. Sølv. 45 mm

Galster 430

1+

500

*845 Frederik V, Dronning Louises død 1751. Arbien/Winsløw. Sølv. 50 mm. Små riper/minor scratches

Galster 406

1+

500

*846 Frederik V. Den store sølvmedalje 1756. Arbien. Sølv. 56 mm. Små riper/minor scratches

Galster 447

1+

1 200

*847 Christian VII, A.P.Bernstorff 1793. Adzer. Sølv. 56 mm. Oppgravert og riper/tooled and scratches

Galster 499

1+

400

96

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65


LUDVIG DAAE’S SAMLING / THE LUDVIG DAAE COLLECTION

*848 Christian VII, Slaget på Rheden 1801. Loos. Sølv. 39 mm

Bergsøe 32

848-854

1+

200

*849 Christian VII, Minnemedalje for de falne sjøsoldatene 1801. Loos. Sølv. 37 mm Bergsøe 40

01

300

*850 Frederik VI, Martin Luther, Reformasjonen 300 år 1817. Loos. Sølv. 37 mm

0/01

200

1

300

849

850

Bergsøe 83

NEDERLAND/NETHERLANDS

*851 Leiden, 80 års krigen, medalje 1574. Støpt/cast. 46 mm

SVERIGE/SWEDEN

852

853

*852 Carl XIV Johan, Kongelige Landbruksakademiet. Grandel. Sølv. 33 mm

Hild.76

1+

100

*853 Oscar II, kastepenning til kroningen 1873. Ahlborn. Sølv. 31 mm

Hild.8

0/01

250

*854 Robert Fredrik von Kræmer, for 25 års virksomhet 1855. Ahlborn. Bronse. 51 mm. I original eske/in original box

Hild.s.360

01

200

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

97


855-859

LUDVIG DAAE’S SAMLING / THE LUDVIG DAAE COLLECTION

TYSKLAND/GERMANY

*855 Fredsviljen 1636. Sølv. 53 mm

1+

900

*856 Dødsmedalje sent 1600-tallet. Sølv. 41 mm. Riper/scratches

1/1+

400

DIVERSE LAND/VARIOUS COUNTRIES *857 Lot 20 stk.utenlandske medaljer

VK

1 000

500

MYNTER/ COINS NORGE / NORWAY ERIK MAGNUSSON 1280-1299

858

200% størrelse

859

858

Penning (0,82 g). Stor del av mynten brukket av/ large part of the coin broken off

NM.10

1+

859

Svartkrone (0,58 g)

NM.2

1/1-

98

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

1 000


LUDVIG DAAE’S SAMLING / THE LUDVIG DAAE COLLECTION

860-871

HANS 1483-1513

200% størrelse

860

Hvid, Bergen (0,40 g)

NM.4

1/1-

4 000

NM.5

1

15 000

FREDERIK I 1524-1533

861

Skilling 1530, Oslo (1,87 g) R.

OLAV ENGELBREKTSSON 1523-1537

862

863

862

Skilling u.år/n.d., Nidaros (1,74 g)

NM.2

1

5 000

863

Skilling u.år/n.d., Nidaros (1,67 g)

NM.2

1

5 000

CHRISTIAN IV 1588-1648

864

865

866

868

864

8 skilling 1643. S.28

NM.123

865

8 skilling 1644. Svakt bøyd/slightly bent. S.92

866

H.14B

1+

2 500

NM.124C H.14B

1

1 500

2 skilling 1642. S.48

NM.129

H.16

1

900

867

2 skilling 1648. S.42

NM.134

H.17

1

500

868

1 skilling 1644. S.155

NM.136

H.18

1+

1 800

869

1 skilling 1644. S.155

NM.136

H.18

1+

1 800

870

1 skilling 1644. S.155

NM.136

H.18

1

900

871

1 skilling 1648. S.57

NM.140

H.18

1/1-

500

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

99


872-880

LUDVIG DAAE’S SAMLING / THE LUDVIG DAAE COLLECTION

FREDERIK III 1648-1670

872

Speciedaler 1651. S.7

NM.65C

873

H.8D

1+/01

25 000

874

873

2 mark 1655. Små riper/minor scratches. S.35

NM.150

H.65B

1/1+

1 500

874

2 mark 1664. S.39

NM.159

H.67G

1

3 000

875

876

877

875

1 mark 1651. Riper på advers/scratches on obverse. S.42

NM.168B H.68C

1

1 200

876

1 mark 1654. S.36

NM.171

H.68C

1

1 500

877

8 skilling 1661. Svakt bøyd og små riper/slightly bent and minor scratches. S.50 NM.199

H.69F

1

5 000

CHRISTIAN V 1670-1699 Christiania

878

879

880

878

Sølvavslag av Gyldenløves dukat. (1,79 g). S.4a

NM.152B H.19

1

1 500

879

Sølvavslag (7,24 g). S.5a

NM.154B H.20B

1+

1 800

880

Sølvavslag (7,17 g). S.5a

NM.154B H.20B

1+

1 800

100

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65


LUDVIG DAAE’S SAMLING / THE LUDVIG DAAE COLLECTION

881

884

881-891

885

881

4 mark 1673. Korrodert og eiermerke/corroded and owners mark. S.34

NM.68

H.41A

1+

2 000

882

4 skilling 1677. 28

NM.126

H.53

1

900

883

2 skilling 1670. S.28

NM.127

H.46

1

500

884

2 skilling 1677. S.29

NM.136

H.54

1-

900

885

1/2 skilling 1682. S.40

NM.151

H.52

1

5 000

Kongsberg

886

887

886

Speciedaler 1695. “Hæc boreas...”. Lite spor av eiermerke/ weak trace of owners mark

NM.174A H.39A

1+/01

887

4 mark 1694. Blankettfeil/planchet defect

NM.188

H.73

1+

5 000

888

20 000

889

888

2 mark 1699

NM.210

H.79

1+

7 000

889

1 mark 1698

NM.223

H.75

1

5 000

890

2 skilling 1688

NM.230

H.71A

1

500

891

1 skilling 1692

NM.250

H.77

1

4 000

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

101


892-904

LUDVIG DAAE’S SAMLING / THE LUDVIG DAAE COLLECTION

FREDERIK IV 1699-1730

892

894

898

892

4 mark 1700

NM.2B

H.1B

1+/01

893

12 skilling 1719

NM.14

H.15

1

600

894

8 skilling 1705

NM.26

H.6B

1+

500

895

8 skilling 1708

NM.29

H.6B

1+

500

896

8 skilling 1711

NM.32

H.6B

1+

500

897

8 skilling 1728

NM.39

H.17B

1

400

898

8 skilling 1729

NM.40

H.17C

1

400

899

900

901

15 000

902

899

1 skilling 1706

NM.75

H.8A

1

4 000

900

1 skilling 1710

NM.78

H.8A

1/1-

3 000

901

1 skilling 1711

NM.79

H.8A

1-

2 000

902

1 skilling 1712

NM.80

H.8A

1

4 000

NM.12

H.4C

1+

NM.34B

H.33B

1

CHRISTIAN VI 1730-1746

903

24 skilling 1743

500

FREDERIK V 1746-1766

904

Reisedaler 1749

102

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

6 000


LUDVIG DAAE’S SAMLING / THE LUDVIG DAAE COLLECTION

905

905-916

906

905

24 skilling 1747

NM.3

H.2A

1+

500

906

24 skilling 1748

NM.4

H.2A

1+

500

907

24 skilling 1758

NM.14

H.2A

1+

500

908

24 skilling 1760

NM.16

H.2A

1+

500

909

24 skilling 1761

NM.17

H.2A

1+

500

CHRISTIAN VII 1766-1808

910

911

910

8 skilling 1774

NM.45

H.13

1/1+

300

911

8 skilling 1780 (Bauerts stempler)

NM.49

H.14

1/1+

1 200

912

2 skilling 1807

NM.92

H.18B

01

200

NM.1

H.1

1+

300

1

400

FREDERIK VI 1808-1814

913

8 skilling 1809. Samtidig forfalskning/contemporary counterfeit

CARL XIII 1814-1818 914

8 skilling 1817

NM.1B

CARL XIV JOHAN 1818-1844

915

916

915

Speciedaler 1824

NM.4B

1+

8 000

916

Speciedaler 1844

NM.15

1+

6 000

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

103


917-926

LUDVIG DAAE’S SAMLING / THE LUDVIG DAAE COLLECTION

917

918

917

1/2 speciedaler 1824

NM.4B

1+

4 000

918

1/2 speciedaler 1844

NM.29

1+

3 000

919

24 skilling 1819

NM.30A

1/1+

600

920

8 skilling 1819

NM.41A

1/1+

900

921

8 skilling 1825

NM.42

1

800

900

922

923

922

2 skilling 1834

NM.57

1/1-

923

Kastepenning til kroningen 1818

Kvist 9

01

1 500

NM.4

1+/01

8 000

OSCAR I 1844-1859

924

Speciedaler 1849

925

926

925

1/2 speciedaler 1850

NM.13

1/1+

2 500

926

12 skilling 1856

NM.33B

0/01

700

104

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65


LUDVIG DAAE’S SAMLING / THE LUDVIG DAAE COLLECTION

927-941

CARL XV 1859-1872

927

Speciedaler 1862

NM.2

928

1+/01

10 000

929

928

1/2 speciedaler 1862

NM.9

1+/01

5 000

929

Kastepenning til kroningen 1860

Kvist 33

1+/01

1 200

NM.14

1/1+

OSCAR II 1872-1905

930

12 skilling 1873

300

LOTTER MED NORSKE SKILLINGSMYNTER 931

Lot 8 stk. 4 skilling 1642 (perforert/pierced), 2 skilling 1779, 1780, 1783 (2), 1787 og 1 skilling 1650 og 1656

VK

1 500

932

Lot 5 stk. 2 skilling 1650, 1652, 1655, 1657 og 1659

1 og 1/1-

1 500

933

Lot 5 stk. 2 skilling 1652, 1655, 1659, 1664 og 1668

1 til 1-

1 200

934

Lot 7 stk. 2 skillinger 1678, 1679, 1681, 1682, 1683 (Hull/hole), 1686 (Kongsberg) og 1698

VK

1 200

935

Lot 12 stk. mynter fra Frederik IV 8- og 2 skillinger 1700-1727

VK

1 500

936

Lot 5 stk. 24 skilling 1738, 1741, 8 skilling 1731 og 1732 (2)

VK

1 200

937

Lot 3 stk. 24 skillinger 1747, 1751 og 1754

VK

900

938

Lot 8 stk. 24 skilling 1749, 1760, 2 skilling 1761 (2), 1762 (3) og 1 skilling 1764

VK

1 200

939

Lot 9 stk. 8 skilling 1778, 1779 (2), 1782, 1784 (2, en anhengt/one mounted), 4 skilling 1788 (2) og 1/15 speciedaler 1795

VK

1 800

940

Lot 8 stk. 8- 1 skilling Frederik VI

VK

600

941

Lot 26 stk. småskillinger 1816-1871, innklusiv falsk 1/2 speciedaler 1834

VK

1 200

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

105


942-949

LUDVIG DAAE’S SAMLING / THE LUDVIG DAAE COLLECTION

UTENLANDSKE MYNTER/FOREIGN COINS BOLIVIA

942

Carl III, 8 reales 1788

KM.55

1+

400

Galster 22

1

300

Galster 23

1/1- og 1-

300

Galster 31

1 og 1/1-

400

DANMARK/DENMARK RIGSRÅDET 1448

943

Hvid, Malmø

CHRISTIAN I 1448-1481 944

Hvid, Malmø (3 stk.)

HANS 1481-1513 945

Hvid, Malmø (3 stk.)

FREDERIK I 1523-1533

946

Søsling 1524, København

Galster 57A

1/1+

400

947

Søsling 1524, København

Galster 57A

1-

150

948

Søsling 1524, Aalborg

Galster 76

1/1-

200

949

Lot 3 stk. Søslinger

VK

200

106

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65


LUDVIG DAAE’S SAMLING / THE LUDVIG DAAE COLLECTION

950-962

CHRISTIAN III 1534-1559 950

2 skilling 1536, København

951

G.105

1

952

300

953

951

Skilling 1536, København

G.106

1+

800

952

Skilling 1549

H.6B

1+

500

953

Hvid etter 1541

H.7

1

600

FREDERIK II 1559-1588

954

956

954

1 mark 1559. Små riper/minor scratches

H.9

1

1 200

955

1 mark 1563. Korrodert/corroded

H.9

1

300

956

1 mark 1563. Riper/scratches

H.14A

1/1-

200

957

961

957

8 skilling 1583

H.26

1+

600

958

8 skilling 1584

H.26

1

400

959

1 skilling 1563

H.12

1+

400

960

1 skilling 1582

H.28

1

400

961

1 skilling 1583

H.28

01

1 500

H.59B

1+

20 000

CHRISTIAN IV 1588-1648

962

1/2 speciedaler 1634. RR.

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

107


963-972

LUDVIG DAAE’S SAMLING / THE LUDVIG DAAE COLLECTION

963

964

963

Krone 1619. Lite hakk/minor peck

H.106A

1

900

964

1/2 krone 1624

H.128

1+

900

965

967

965

2 mark 1644

H.148

1

400

966

2 mark 1644. Blankettfeil/planchet flaws

H.148

1

300

967

1 mark 1606

H.77C

1/1+

968

12 skilling 1622

H.121

1

250

1 200

FREDERIK III 1648-1670

969

970

969

1/4 speciedaler 1648

H.47

1)(1-

900

970

4 mark 1658

H.95A

1+

700

971

972

971

4 mark 1666. Ripe på advers/scratch on obverse

H.105A

1+

1 500

972

4 mark 1668

H.116

01

3 000

108

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65


LUDVIG DAAE’S SAMLING / THE LUDVIG DAAE COLLECTION

973

973-980

974

973

4 mark 1669

H.113A

1/1-

300

974

2 mark 1666

H.107A

1+

900

975

976

975

2 mark 1666

H.107A

1+

900

976

2 mark 1666

H.107A

1/1+

700

977

978

977

1 mark 1666

H.111

1

900

978

1 skilling 1648

H.123

1

400

CHRISTIAN V 1670-1699

979

980

979

2 krone 1675

H.72

1+

2 000

980

4 mark 1680. Glückstadt

H.121

1+

700

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

109


981-987

LUDVIG DAAE’S SAMLING / THE LUDVIG DAAE COLLECTION

981

982

983

981

4 mark 1693, Glückstadt

H.125B

1/1+

600

982

Hvid 1686

H.87

1+

400

983

Hvid 1686

H.87

1+

400

H.2

1+/01

700

H.6A

1

600

H.22C

1+

H.39A

1/1+

FREDERIK IV 1699-1730

984

Sølvavslag av tronskiftedukat (1699)

CHRISTIAN VI 1730-1746

985

24 skilling 1731

FREDERIK V 1746-1766

986

Kurantdukat 1761

1 500

CHRISTIAN VII 1766-1808

987

Speciedaler 1795. Schleswig-Holstein. Riper på revers/scratches on reverse

110

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

500


LUDVIG DAAE’S SAMLING / THE LUDVIG DAAE COLLECTION

988-996

FREDERIK VII 1848-1863

988

989

988

Tronskiftespeciedaler 1848. Ripe på revers/scratch on reverse

H.3

1/1+

500

989

Rigsbankdaler 1849

H.5

1+

900

990

Lot 2 stk. 1 rigsdaler 1855 og 1/2 rigsdaler 1854

H.8B og 9

1+ og 1/1+

400

H.11

0/01

100

CHRISTIAN IX 1872-1906 991

2 kroner 1892, jubileum

LOTTER MED DANSKE SKILLINGSMYNTER/ LOTS WITH DANISH SKILLING COINS 992

Lot 13 stk. småmynter 14- og 1500 tallet

VK

200

993

Lot 25 stk. småmynter fra Christian IV

VK

1 000

994

Lot 19 stk. småmynter fra Christian IV og Frederik III, Glückstadt og Bremen-Verden

VK

2 500

995

Lot 62 stk. småskillinger 16-, 17- og 1800 tallet

VK

2 000

DANSK VESTINDIEN/DANISH WEST INDIES 996

Lot 2 stk. 12 skilling 1740 (eiermerke/owners mark) og 1757

H.1 og 5B

1- og 1

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

500

111


997-1001

LUDVIG DAAE’S SAMLING / THE LUDVIG DAAE COLLECTION

TRANKEBAR

200% størrelse

997

Frederik V, 2 royalin 1756. Gull (0,93 g). RR. Svakt bøyd/slightly bent Sieg 75.4 01 20 000 Prøveafslag i guld præget i København for den danske koloni Trankebar, Indien, under kong Frederik V. Guldafslag af 2 royalin 1756, Trankebar (UBJ 249; Gray mgl.; Funck-R. 250a; Bergsøe 103; Schou 115a; Jørg. 57a) var af H.H. Schou kendt i 5 eksemplarer. I dag er man nået op på 9 kendte eksemplarer, hvoraf de 5 er i privat eje: 1. Den kgl. Mønt- og Medaillesamling, København, B nr. ej, men noteres i det håndførte arbejdseksemplar af Beskrivelsen som no. B. 66A 2. Universitetets Myntkabinett, Oslo 3. Kungliga Myntkabinettet, Stockholm 4. L.E. Bruun, hovedsamling på Frederiksborg Slot, katalognr. 8646 5. Usikkert privateje 6. Privateje 7. Privateje 8. Privateje 9. Dette eksemplar, som stammer fra cand.jur., overretssagfører, foged, sorenskriver, stortingsmedlem, lagtingspræsident, forsvarsminister, ridder av 1. klasse av St. Olavs ordenen, Ludvig Daae (24. april 1829 – 1. maj 1893), Solnør i Skodje. Han fik i samtiden tilnavnet “Medalje-Daae”, fordi han vandt mange akademiske prismedailler. Siden hans død i 1893 har guldmønten været i familiens eje. MEM Sjeldenhetsundersøkelsen og proveniensanalysen © Morten Eske Mortensen

ENGLAND

998

999

998

Aethelred II 978-1016, penny, long cross type, London. Svakt buklet og små testmerker/slightly creased and minor test marks

S.1151

1+

900

999

Edward Confessor 1042-1066, penny Pacx type, London

S.1171

1+

1 500

1000

1001

1000 George III, 3 shilling Bank Token 1813

S.3770

1/1+

200

1001 George III, 1/2 crown 1817

S.3789

1+

250

112

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65


LUDVIG DAAE’S SAMLING / THE LUDVIG DAAE COLLECTION 1002-1008

FRANKRIKE/FRANCE

1002

1003

1002 Ludvig XVI, ecu de 6 livres 1792 A. Riper/scratches

KM.615.1

1+

250

1003 1.republikk, 5 francs år 11 A (=1802-1803). Små riper på advers/ minor scratches on obverse

KM.639.1

1+

500

1004 Metz, Henri av Verneuil, taler 1634. Riper på revers/scratches on reverse

Dav.5580

1+

900

F.37

1+

100

GUATEMALA

1005 4 reales 1860. Riper/scratches

NEDERLAND/NETHERLANDS

1006

1007

1008

1006 Holland, dukat 1743

F.250

1+

800

1007 Holland, dukat 1747

F.250

1+

800

1008 Kampen, dukat 1652

F.161

1/1+

900

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

113


1009-1013 LUDVIG DAAE’S SAMLING / THE LUDVIG DAAE COLLECTION

RUSSLAND/RUSSIA 1009 Elizabeth, lot 2 stk. 5 kopek 1757 og 1758

C.15.2

1

150

1010 Alexander I, 5 kopek 1814

C.126

0/01

150

S.5164

1/1+

300

1012 Albert & Elizabeth 1598-1621, patagon u.år/n.d., Tournai

Dav.4438

1+

700

1013 Philip IV, dukaton 1651, Brabant

Dav.4454

1/1+

400

SKOTLAND/SCOTLAND

1011 Robert III 1390-1406, groat, Edinburgh. Stor kantskade/large edge crack

SPANSK NEDERLAND/SPANISH NETHERLANDS

114

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

Sedlene er vist i 50% størrelse


LUDVIG DAAE’S SAMLING / THE LUDVIG DAAE COLLECTION 1014-1017

SVEITS/SWITZERLAND

1014 Geneve, taler 1628

Dav.4621

1/1+

1 200

1015 Braunschweig-Lüneburg-Calenberg-Hannover, George I, taler 1727. Inngravering/engraving

Dav.2082

1+

300

1016 Braunschweig-Lüneburg-Calenberg-Hannover, George III, 24 marien groschen 1798

KM.341

1+

150

TYSKLAND/GERMANY

1017 Braunschweig-Wolfenbüttel, Friedrich Ulrich, 1/2 dødstaler 1626 (Elizabeth`s død). Små riper/minor scratches

1/1+

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

1 500

115


1018-1022 LUDVIG DAAE’S SAMLING / THE LUDVIG DAAE COLLECTION

1018 Hamburg, bryllupstaler ca.1650. Riper/scratches

1019 Sachsen-Altenburg, Johann Philipp I, taler 1624

1/1+

Dav.7369

1 200

1+

700

1 til 01

200

U.S.A. 1020 Lot 3 stk. 10 cent 1875, 5 cent 1862 og 1 cent 1863

ØSTERRIKE/AUSTRIA

1021

1022

1021 Ferdinand I, taler 1558, Joachimstal

Dav.8046

1+

1022 Rudolf II, taler 1607, Hall

Dav.3006A

1/1+

116

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

1 200 500


LUDVIG DAAE’S SAMLING / THE LUDVIG DAAE COLLECTION 1023-1024

1023 Ferdinand III, taler 1645, Kremnitz

Dav.3198

1+

1 200

VK

5 000

DIVERSE LAND/VARIOUS COUNTRIES 1024 Lot 152 stk. Mynter vesentlig 1700- og 1800-tallet

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

117


1025

LUDVIG DAAE’S SAMLING / THE LUDVIG DAAE COLLECTION

MYNTSKAP/COIN CABINET

Nærbilde av familievåpenet

1025 Ludvig Daae`s myntskap. Bredde 73 cm. Høyde 45 cm. Dybde 29 cm. 1 stor og 12 mindre skuffer. Familievåpenet i fronten

118

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

5 000


MEDALJER / MEDALS

Medaljer Medals

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

119


1026-1029 MEDALJER / MEDALS

MEDALJER/MEDALS NORGE/NORWAY

*1026 Frederik IV, Karl XII`s død 1718. Peter Berg. Sølv. 50 mm. Små riper/minor scratches

Galster 312

1+

15 000

Medaljer utført av/ Medals made by Ivar Throndsen

1027

1028

*1027 Fridtjof Nansen på ski over Grønland 1888. Forsølvet bronse. 23,5 mm. Med hempe

S.& H.46

01

100

*1028 Romsdal Amts Landhusholdningsselskap. Sølv. 43 mm. I original eske/in original box

S. & H.124

0

900

20% størrelse

*1029 Utkast i papp av for- og bakside til Michelsen og Berner medaljen 1905. 205 mm. Innrammet

120

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

S.& H.280

0

2 000


MEDALJER / MEDALS 1030-1035

*1030 Europauken 1914. I original KNS eske. Sølv. 50 mm

S.& H.317 fotnote

0

800

*1031 Fiskeri og Landutstillingen i Bergen 1898. Olsen. Aluminium. 43 mm

Kvist 112

0/01

200

*1032 Harald og Sonja´s bryllup 1968. Hansen. Sølv. 70 mm

TZT.208d

0

400

*1033 Stavanger by 850 år 1975. Sølv. 25 mm

TZT.264a

0

100

*1034 Grenland Myntklubb 1974-1989. (Kopi av Gimsøydaleren 1546). Hansen. Sølv. 35 mm

TZT.360a

0

300

JA.89

01

Moderne medaljer/ Modern medals

17. mai medaljer/ 17th. May medals *1035 1992. 70 mm bronse. Medaljen er et prøvepreg utført i et eksemplar Oslo Mynthandel a/s nr.53 17/4-2004 nr.569

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

1 000

121


1036-1040 MEDALJER / MEDALS

Bærbare medaljer

1036

*1036 Haakon VII, Kongens fortjenestemedalje i sølv med diplom og bilde fra sermonien. 28 mm *1037 Olav V, Kongens fortjenestemedalje i gull. 28 mm. Med bånd. Diplom medfølger Tildelt P. Chr. Andersen i 1960

1038

S.& H.321

01

1 000

TZT.145a

0

3 000

*1038 Rekke med miniatyrer. Kongens fortjenestemedalje, Danebrogsordenen og Olympiaordenen 1952. Diplom for Danebrogsordenen datert 1950 medfølger Tildelt P. Chr. Andersen

1039

122

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

800

0

500

01

500

1040

*1039 Morgenbladets gullmedalje. Sølv. 31 mm. Med bånd Tildelt P. Chr. Andersen 5.-4. 1962 *1040 Deltagermedaljen 1940-1945. Diplom medfølger

01

TZT.110a


MEDALJER / MEDALS 1041-1048

1041

1042

*1041 Koreamedaljen

0

800

*1042 Røde Kors fortjenestemedalje

01

400

01 og 1+

100

MEDALJER FRA TORE TROSDAHL´S SAMLING DEL 1 Tore Trosdahl (f.1/1-1940) har samlet mynter og medaljer siden han var liten. Tore ble medlem av Norsk Numismatisk Forening i 1958 og har fungert som viseformann i over 25 år. Tores numismatiske interesser har vært mange. Hans første interesse var antikken hvor han utviklet en forkjærlighet for Seleukiderne og de tidlig romerske keiserportrettene, men han har også samlert norske, engelske og franske mynter. I den senere tiden også U.S.A. Tidlig på 1990-tallet ble Tore opptatt av norske medaljer og da særlig fra den nyere tid. Siden det ikke eksisterte noen katalog over norske medaljer etter Throndsens produksjon bestemte Tore seg for å lage en katalog over dette emnet. Resultatet kom i 2001 med hans katalog ”Norges Medaljer 1920-1995” en katalog han mottok Norsk Numismatisk Forenings Schive-medalje for. Det er Tores samling av de første ca.170 medaljene fra denne katalogen vi har gleden av å presentere her. *1043 17.mai 1920 (2 stk.). Throndsen. Forgylt bronse og aluminium. 31 mm

TZT.1c og 1f

1044

1046

*1044 17.mai 1920. Throndsen. Sølv uten hempe. 31 mm

TZT.1a

0

150

*1045 Nord-Trøndelag Distriktslag for idrett. Throndsen. Bronse med hempe. 31 mm

TZT.5b

01

100

*1046 Kong Olav og Dalegudbrand 1021-1921. Throndsen. Sølv. 31 mm

TZT.6a

0

150

*1047 Husflidsutstillingi Hallingdals-Fylkeslag 1921. Throndsen. Bronse. 36 mm

TZT.7b

01

100

*1048 Fylkesutstillingen Notodden 1922. Rui. Bronse. 40 mm

TZT.8b

01

150

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

123


1049-1061 MEDALJER / MEDALS

1049

1051

*1049 General- Admiral Curt Sivertsøn Adeler 1622-1922. Rui. Sølv. 25 mm

TZT.10a

0

100

*1050 General- Admiral Curt Sivertsøn Adeler 1622-1922. Rui. Sølv med hempe. 25 mm

TZT.10b

0/01

100

*1051 Landsskytterstevnet i Kristiansand 1923. Throndsen. Sølv. 31 mm

TZT.11a

0

150

1052

1055

*1052 Kongsberg Sølvverk 1623-1923. Throndsen. Sølv. 31 mm

TZT.12a

0/01

100

*1053 Kristiania 1624-1924. Simonsen. Bronse. 33 mm

TZT.13a

0/01

50

*1054 Kongsberg by 1624-1924. (3 stk.). Throndsen. 31 mm. Sølv og bronse (2)

TZT.14a, 14b og 14d 0/01

150

*1055 Kyrkjeting Moster 998-1024-1624. Sølv. 25 mm

TZT.17a

0/01

75

*1056 Christian Michelsen 1857-1925. Forgylt bronse med hempe. 25 mm

TZT.20a

01

50

*1057 Norse American Centennial 1825-1925. (Tykk type). Sølv. 8-kantet. 30 mm

TZT.21a

01

150

1058

1059

*1058 Solør-Vinger og Odalens Havebruksforening 1914. Throndsen. Bronse. 40 mm

TZT.22b

01

150

*1059 Østfold Havebruksforenings utstilling Fredrikstad 1925. T hrondsen. Bronse. 50 mm

TZT.23c

01

200

*1060 Landssangerstevnet Bergen 1926. Bronse med hempe og bånd. 31 mm

TZT.24a

01

200

*1061 Nordland Fylkesutstilling Bodø juli 1926. Rui. Bronse. 38 mm

TZT.25c

01

250

124

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65


MEDALJER / MEDALS 1062-1069

*1062 Vestfold Fylkesutstilling Tønsberg 1925. Bronse. 47 mm. Riper/scratches

TZT.26b

01

300

*1063 Garmo kirke, Maihaugen Lillehammer 1827-1927. (2 stk.). Sølv og forgylt bronse med hempe. 25 mm

TZT.28a og 28b

01

100

*1064 Det Kgl.Norske Videnskabers Selskab, J. E. Gunnerus 1927. Rui. Tambak. 27 mm

TZT.29a

01

100

1065

1067

*1065 17.mai 1929. Wergeland. Rui. Aluminium med hempe. 25 mm

TZT.31c

01

150

*1066 17.mai 1929. Wergeland. Rui. Aluminium med hempe. 25 mm

TZT.31c

01

150

*1067 Landsutstillingen i Bergen 1928. Olsen. Aluminium. 35 mm

TZT.33a

01

200

*1068 Roald Amundsen 1928. Kubiena. Bronse. 60 mm

TZT.34a

01

300

*1069 Märtha og Olav, bryllupet 21.mars 1929. Rui. Sølv. 29 mm

TZT.36a

01

300

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

125


1070-1079 MEDALJER / MEDALS

*1070 Jubileumsutstillingen i Kongsvinger 1929. Rui. Forgylt bronse. 40 mm

TZT.37a

01

200

*1071 Olav og Märtha, bryllupet 21.mars 1929. Nilsson. Bronse. 55 mm

TZT.38a

01

250

*1072 Olav og Märtha, minne om Friggs 25 års jubileum 17.mai 1929. Nilsson. Bronse. 55 mm

TZT.39a

01

400

*1073 Ole Jacob Broch, Norske Aktuarforenings 25 års jubileum 1929. Rui. Bronse. 45 mm

TZT.41b

01

250

*1074 Haakon VII, 25 års regjering 1930. (2 stk.). Rui. Sølv og bronse. 35 mm

TZT.43a og 43b

0/01

150

*1075 Olavsminne 1030-1930 (2 stk med og uten opphøyet kant). Eriksen. Sølv. 28 mm

TZT.44a og 44b

01

100

1076

1079

*1076 Trøndelagsutstillingen 1930. Eriksen. Forgylt bronse. 45 mm

TZT.45b

01

250

*1077 Trøndelagsutstillingen 1930. Eriksen. Forgylt bronse. 45 mm

TZT.45b

01

250

*1078 Trøndelagsutstillingen 1930. Eriksen. Bronse. 45 mm

TZT.45c

01

250

*1079 Stiklestad 1030-1930. David Andersen. Sølv med hempe. 25 mm

TZT.46a

1+

150

126

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65


MEDALJER / MEDALS 1080-1089

1080

1083

*1080 Østfoldutstillingen Sarpsborg 1930. Rui. Sølv. 45 mm

TZT.47a

01

600

*1081 Østfoldutstillingen Sarpsborg 1930. Rui. Forgylt bronse. 45 mm

TZT.47b

01

300

*1082 Østfoldutstillingen Sarpsborg 1930. Rui. Bronse. 45 mm

TZT.47c

01

250

*1083 The New Vikings of America 1930. Rui. Nikkel. 42x34 mm

TZT.-

01

300

*1084 Norska Veckan i Stockholm 3.-8.februar 1930. Nilsson. Bronse. 45 mm

TZT.49a

01

100

1085

1086

*1085 Jubileumsutstillingen Drammen 1930. Rui. Bronse. 45 mm

TZT.50c

01

300

*1086 Østfold Landbruksselskap 1830-1930. Throndsen/Rui. Sølv. 43 mm

TZT.51a

01

300

*1087 Norsk Sangerforbund, 7.stevne 1930. Messing med hempe og bånd. 25x30 mm

TZT.53a

01

50

*1088 11. Landssangerstevne Trondheim 1930. Bronse med hempe og bånd. 31 mm

TZT.54a

01

100

*1089 Fridtjof Nansen 1861-1930. Rui. Bronse. 60 mm

TZT.56a

01

400

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

127


1090-1099 MEDALJER / MEDALS

1090

1091

*1090 17.mai 1931. Märtha og Olav. Rui. Sølv uten hempe. 25 mm

TZT.58a

01

150

*1091 Møre Landbruksselskap 1831-1931. Rui. Forgylt bronse. 45 mm

TZT.59a

01

400

*1092 Carnegies Heltefond. Rui. Bronse. 40 mm

TZT.60d

01

150

1093

1095

*1093 Det Kgl.Norske Videnskabers Selskab, Johan Daniel Berlin 1932. Rui. Sølv. 27 mm

TZT.61a

1+

500

*1094 Det Kgl.Norske Videnskapers Selskab, Johan Daniel Berlin 1932. Rui. Bronse. 27 mm

TZT.61c

1+/01

150

*1095 17.mai 1932. Bjørnstjerne Bjørnson. Eriksen. Sølv uten hempe. 31 mm

TZT.62a

01

100

*1096 17.mai 1932. Bjørnstjerne Bjørnson. Eriksen. (3 stk.). Forgylt bronse og bronse med hempe. 31 mm

TZT.62c og 62e

1+ til 01

300

1097

1099

*1097 Bjørnstjerne Bjørnson 1832-1932. Rui. Sølv nr.12. 40 mm

TZT.63a

01

300

*1098 Bjørnstjerne Bjørnson 1832-1932. Rui. Bronse. 40 mm

TZT.63c

01

75

*1099 Bjørnstjerne Bjørnson 1832-1932. Eriksen. Sølv. 39 mm

TZT.64a

01

250

128

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65


MEDALJER / MEDALS 1100-1113

*1100 Bjørnstjerne Bjørnson 1832-1932. Eriksen. Sølv. 39 mm

TZT.64a

01

250

*1101 Nord-Norges Sangerforbund, 7.stevne Tromsø 1933. Messing med hempe. 31 mm

TZT.65a

01

75

*1102 Norsk Sangerforbund 1908-1933. Messing med hempe og bånd. 25 mm

TZT.66a

01

50

1103

1104

*1103 Oslo og omegns Kaninavlsforening, jubileumsutstillingen 1933. Rui. Sølv. 29 mm

TZT.68a

01

100

*1104 KNS jubileumsregatta Hankø 1933. Sølv. 50 mm

TZT.69a

0

800

*1105 Ludvig Holberg 1684-1934. Throndsen/Eriksen. Tinn. 50 mm. Riper/scratches TZT.71b

01

100

*1106 Det 12.landssangerstevne Oslo 1935. Eriksen. Forgylt bronse med hempe og bånd. 31 mm

TZT.74c

01

200

*1107 Norges Bondelag, Bondetoget 11.juni 1938. Eriksen. Messing med hempe. 27 mm

TZT.78a

01

200

1108

1109

*1108 Norges Sangerforbund, 9.landsstevne Bergen 1938. Sølv med hempe. 33 mm

TZT.79a

1+

500

*1109 Asbjørn Kloster 1823-1876. Eriksen. Sølv med hempe. 28 mm

TZT.81a

0/01

150

*1110 Asbjørn Kloster 1823-1876. Eriksen. Sølv. 28 mm

TZT.81b

01

125

1111

1113

*1111 Røros Kobberverk 1644-1944. Hansen. Sølv. 31 mm

TZT.103a

01

300

*1112 Røros Kobberverk 1644-1944. Hansen. Sølv. 31 mm

TZT.103a

1+

200

*1113 Kongefamilien samlet igjen på Slottet 7.juni 1945. Rui. Sølv. 27 mm

TZT.106

0

150

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

129


1114-1118 MEDALJER / MEDALS

*1114 Frihetsmedaljen 1940-1945. Tostrup. Bronse med hempe og bånd. 32 mm

TZT.107a

01

300

*1115 Lueemblem til milorg

TZT.108

01

300

*1116 Deltagermedaljen 1940-1945. Tostrup. Bronse med hempe og bånd. 33 mm

TZT.110a

01

100

*1117 Haakon VII´s 70 års medalje 1942. Tostrup. Bronse med krone og hempe og bånd. 33mm

TZT.111a

01

300

*1118 Norges Friidrettsforbund, Europamesterskapet i fiidrett Oslo 1946. Bronse. 56 mm

TZT.114c

01

150

130

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65


MEDALJER / MEDALS 1119-1129

1119

1120

*1119 Minnemedalje over Ivar Aasen. Bronse. 43 mm

TZT.115a

01

400

*1120 Schivemedaljen fra Norsk Numismatisk Forening. Rui. Sølv. 36 mm

TZT.116c

0

400

*1121 Norges Sangerforbund, jubileumsstevne Trondheim 1948. Sølv med hempe og bånd. 32 mm

TZT.118a

01

75

*1122 17.mai 1948. Rui. Sølv uten hempe. 27 mm

TZT.119a

0

150

*1123 17.mai 1948. Rui. Sølv uten hempe. 27 mm

TZT.119a

0

150

1124

1127

*1124 Gerhard Munthe 100 årsminne 1849-1949. Hansen. Bronse. 47 mm

TZT.123b

01

150

*1125 Til minne om krigens ofre i Tønsberg. Martinsen. Messing med hempe. 22 mm

TZT.125b

01

50

*1126 Nordisk Numismatisk Unions styremøte i Oslo 22-23.septbr.1951. Rui. Bronse. 25 mm

TZT.127a

01

200

*1127 13.landssangerstevne Tromsø 1952. Jensen. Messing med hempe. 34 mm

TZT.129a

01

150

*1128 13.landssangerstevne Lillehammer 1952. Forgylt bronse med hempe. 32 mm

TZT.130a

01

75

*1129 Roald Amundsen 1872-1928, 80 årsjubileum 1952. Evensen. Bronse. 53 mm

TZT.132a

01

350

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

131


1130-1137 MEDALJER / MEDALS

1130

1132

*1130 Petter Dass medaljen, Nordlendingenes forening. Throndsen/Hansen. Sølv med hempe. 31 mm

TZT.133a

01

200

*1131 Haakon VII, 50 års regjering 1955 (2 stk.). Rui. Sølv og bronse. 40 mm

TZT.139b og 139d

01

150

*1132 Norwex, Internasjonal frimerkeutstilling 1955. Rui. Sølv. 40 mm

TZT.140a

01

300

*1133 Bergseminaret Kongsberg 1957. Hansen. Sølv. 57 mm

TZT.143a

0/01

500

*1134 Sparebankuken 1959 (Henrik Wergeland). Hansen. Sølv. 32 mm

TZT.154a

01

100

*1135 Det Kgl.Norske Videnskabers Selskab, Arthur Schopenhauer 1960. Rui. Sølv. 27 mm

TZT.155a

0

500

*1136 Sparebankuken 1960 (Bjørnstjerne Bjørnson). Hansen. Sølv. 32 mm

TZT.156a

01

100

*1137 Kongsberg kirke 1761-1961. Hansen. Sølv. 56 mm

TZT.157a

0

200

132

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65


MEDALJER / MEDALS 1138-1148

*1138 Skyttersaka i Norge 1861-1961. Meum. Forsølvet bronse uten hempe. 55 mm

TZT.158c

1+

200

*1139 Frederiksberg Sparekasse 1961 (Fridtjof Nansen). Hansen. Sølv. 32 mm

TZT.160a

01

200

1140

1141

*1140 Olav V 60 år 1963. Rui. Sølv. 40 mm

TZT.165b

01

100

*1141 Nordisk Numismatisk Unions styremøte i Oslo 12-13.september 1964. Rui. Sølv. 31 mm

TZT.167a

01

400

*1142 Det frivillige skyttervesen, Minneskyting 1814-1964. Skjelbred. Patinert bronse. 55 mm

TZT.168c

0

100

SAMLINGER/LOTS *1143 Det Kgl.Norske Videnskabers Selskab; lot 36 medaljer i tambak. 1928, 1929, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1940, 1941, 1942(2), 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950(2), 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958(2), 1959, 1961, 1962 og 1963

01

*1144 Lot 10 stk. 17.mai medaljer 1945-1958

1+ til 01

300

*1145 Lot 7 stk. medaljer

01

200

1 000

UTENLANDSKE MEDALJER/FOREIGN MEDALS DANMARK/DENMARK *1146 Christian V, Frederik III`s død 1670. Ukjent medaljør. Galvano. 35 mm x 35 mm

Galster 198

1+

300

*1147 Christian VII, Kongefamilien 1782. Kronprinsen og arveprinsen (2 stk.). Enhörning. Sølv. 18 mm

Galster 537 og 538

1+

200

Kaiser 511

01

1 200

TYSKLAND/GERMANY

*1148 Zeppelin, første verdensreise 1929. Gull (6,56 g)

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

133


1149-1151 MEDALJER / MEDALS

ØSTERRIKE/AUSTRIA

*1149 Leopold I, Wiens beleiring 1683. Sølv. 27 mm

1+

400

*1150 Falkeordenen (etter 1944). Kommandørtegn. Noen sprekker i emaljen/some cracks in the enamel

1+

2 500

*1151 Falkeordenen (etter 1944). Riddertegn

01

1 200

ORDNER OG DEKORASJONER/ORDERS AND DECORATIONS ISLAND/ICELAND

134

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65


POLETTER / TOKENS

Poletter Tokens

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

135


1152-1166 POLETTER / TOKENS

POLETTER/TOKENS NORGE/NORWAY Ankerpoletter fra ca.1810

1152

1154

1153

1152 Middels med K

NP.56.2

1+

1 200

1153 Liten med K

NP.56.3

1+

1 200

1154 Stor med M

NP.56.4

1+

600

1155

1156

1157

1155 Middels med M

NP.56.5

1+

1 200

1156 Stor med V

NP.56.7

1+

800

1157 Liten med V NP.56.9 1+ Dette er en komplett samling med alle kjente Anker poletter, som opprinnelig stammer fra general Christies samling

2 000

Transportpoletter 1158 Lot 2 stk. Aktieselskapet Kolbjørn, Arendal, voksen- og barnepolett (motvendte)

NP.2.1 og 2.2

1+

150

1159 Lot 8 stk. Aktieselskapet Kolbjørn, Arendal, voksenpoletter

NP.2.1

VK

200

1160 Lot 2 stk. Aktieselskapet Kolbjørn, Arendal, voksen- og barnepolett (rettvendte) NP.2.3 og 2.4

01 og 1+/01

150

1161 Lot 3 stk. Kolbjørn og Skilsø, Arendal og Bergens Sporveier

1 til 1+

100

1162

NP.2.4, 3.5 og 5.2

1164

1166

1162 Skilsøfergen, Arendal, voksenpolett i messing

NP.3.2

1+

250

1163 Skilsøfergen, Arendal, barnepolett i nikkel

NP.3.3

1

100

1164 Skilsøfergen, Arendal, barnepolett i messing Ex. Rolf Falck-Muus

NP.3.4

01

400

1165 Bergen Sporveier

NP.5.2

01

100

1166 Drammen Omnibus, polett fra 1874 eller kort etter. R. Ex. Rolf Falck-Muus

NP.7.1

1+

10 000

136

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65


POLETTER / TOKENS

1167

1168

1167-1181

1169

1167 Christiansunds Dampbaadsamlag, 5 øre revers med inkus 5 øre på advers Ex. Rolf Falck-Muus

NP.13.14

1+

500

1168 Sundbaatene, Kristiansund Ex. Rolf Falck-Muus

NP.14.2

0/01

500

1169 Sundbaatene, Kristiansund. Variant med Sundbaaterne

NP.14.3

1

700

1170 Christiansunds Dampbaadsamlag og Sundbaatene, lot 12 stk.

VK

300

1171 Christiansunds Dampbaadsamlag og Sundbaatene, lot 6 stk.

VK

150

1172 Gomalandets Aktie Dampbaadsamlag, 5 øre

NP.15.2

1+

200

1173 Gomalandets Aktie Dampbaadsamlag, 5 øre

NP.15.2

1+

200

1174 Gomalandets Aktie Dampbaadsamlag, 5 øre preget på tykk blankett merket David Andersen. RRR. NP.15.3 01 Ex. Rolf Falck-Muus Denne poletten skal være preget i kun 3 eksemplarer, se Geir A. Sæther:”Kredittmerker, Sundbåtpoletter og andre Numismatiske objekter i Møre og Romsdal” s.10 nr.2b Vi har kun registrert to omsetninger av denne poletten: 1. Norsk Numismatisk Forening Finlandsauksjonen 10.april 1940 nr.163 (sannsynligvis en gave fra David Andersen) 2. Oslo Mynthandel a/s nr.38 4/10-1996 nr.155 fra Harald Wischmanns samling nå i en annen norsk samling

2 000

1175 Laksevåg Dampfergeselskap. 5- og 3 øre

NP.16.1 og 16.6

1

200

1176 Kristiania Kommunale Sporveier, betalingsmerke

NP.18.1

1+

100

1177 Kristiania Elektriske Sporveier, polett i nikkel

NP.19.1

1+/01

100

1178 Kristiania Elektriske Sporveier, polett i nikkel og aluminium

NP.19.1 og 19.2

1+ og 1

100

VK

300

1179 Kristiania Sporveier og Oslo Sporveier lot 20 stk.

1180

1181

1180 Oslo Sporveier, polett 1928

NP.21.1

01

100

1181 Oslo Sporveier, polett 1929. UNIK/UNIQUE Ex. Rolf Falck-Muus

NP.21.3

1+

5 000

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

137


1182-1192 POLETTER / TOKENS

1182 Oslo Sporveier, tjenestemerke fra 2.verdenskrig

NP.21.14

1183

1+

400

1184

1183 Framnæsfergen, Oslo, 5 øre (oval)

NP.22.1

1-

1184 Skarpsno Dampskibsselskab, Oslo

NP.24.1

1+

500

1185

1 000

1188

1185 Porsgrunn Fergevesen, brobrikke for voksne

NP.25.1

1+

150

1186 Porsgrunn Fergevesen, brobrikke for voksne

NP.25.1

1+

150

1187 Porsgrunn Fergevesen, brobrikke for voksne

NP.25.1

1+

150

1188 Framnes Mekaniske Verksted, Sandefjord, polett uten hull

NP.26.1

1+

200

1189 Framnes Mekaniske Verksted, Sandefjord, polett med hull. Riper/scratches

NP.26.2

1+

200

1190 Trondheim Sporveier, lot 3.stk.

NP.28.1, 28.2 og 28.3 1+

200

1191

1192

1191 Hessøyfergen, Ålesund, polett med Hesøyfærgen

NP.29.1

1

300

1192 Hessøyfergen, Ålesund, polett i aluminium

NP.29.2

1

400

138

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65


POLETTER / TOKENS

1193-1209

Andre poletter 1193 Bazarhallen, Oslo, ølpolett

NP.61.1

1+

100

1194 Bazarhallen, Oslo, ølpolett

NP.61.1

1+

100

1195 Bazarhallen, Oslo, 40 øre

NP.61.4

1

100

1196

1197

1196 Bazarhallen, Oslo, 1 krone

NP.61.6

1+

400

1197 Bazarhallen, Oslo, 2 kroner

NP.61.7

1+

500

1198 Christiania Dampkjøkken, 5 kroner, 1 krone, 40- og 20 øre. Rund, forniklet zink NP.71.1, 71.2, 71.5 og 71.7

1+

200

1199 Christiania Dampkjøkken, 5 kroner, 1 krone, 50- og 25 øre. Firkantet, forniklet zink

01

200

1200

NP.71.17, 71.18, 71.19 og 71.20

1203

1204

1200 Christiania Dampkjøkken, tilleggspolett. Forniklet zink

NP.71.32

1+

150

1201 Christiania Dampkjøkken, tilleggspolett. Forniklet zink

NP.71.32

1+

150

VK

300

1

800

1202 Christiania Dampkjøkken, lot 12 stk. Forskjellige poletter 1203 Compagnie Pesca de Argentina, 50 øre

NP.75.3

1204 Compagnie Pesca de Argentina, 10 øre NP.75.4 1+ Disse polettene var i bruk i Grytviken på Syd-Georgia ca.1900-1910 for å kontrollere alkoholforbruket blant hvalfangerne

1205

500

1208

1205 Cordial Automatbar, Oslo, spesialrett

NP.76.1

1

300

1206 Cordial Automatbar, Oslo, smørbrød

NP.76.2

01

400

1207 Cordial Automatbar, Oslo, 1 glass øl

NP.76.3

1+

300

1208 Cordial Automatbar, Oslo, 1 glass saft

NP.76.4

1+/01

300

1209 Dikemark Sykehus, lot 66 stk. Poletter

NP.79

1

700

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

139


1210-1226 POLETTER / TOKENS

1210

1211

1210 Aktieselskapet Grand Hotel, Christiania, 300 øre Caféen

NP.95.7

1+

500

1211 Aktieselskapet Grand Hotel, Christiania, 500 øre Rococosalen

NP.95.15

1

500

VK

500

1+

200

1212 Lot 13 stk. Poletter fra Aktieselskapet Grand Hotel, Christiania 1213 Akersgatens ølautomat, Oslo

1214

NP.54.1

1216

1214 Grünerløkkens ølautomat, Oslo. UNIK/UNIQUE Ex. Rolf Falck-Muus

NP.96.1

1+

2 000

1215 Stortingsgatens ølautomat, Oslo

NP.180.1

1+

200

1216 Torvgatens ølautomat, Oslo

NP.188.1

1+

300

1217 Vestbanens ølautomat, Oslo

NP.194.1

1+

200

1218 Youngstorvets ølautomat, Oslo

NP.202.1

1+

200

1219 A/S Løwener Mohn, Oslo

NP.130.1

01

100

1220 Kristiania Melkeforsyning, 5 liter spand. RR.

NP.118.1

1+

800

1221 Kristiania Melkeforsyning, 3- og 2 liter spand. Flekker/spots

NP.118.2 og 118.4

01

150

1222 Kristiania Melkeforsyning, lot 7 stk. 1-, 1/2- og 1/3 liter flaske, 1- og 1/3 liter fløte, 1/2- og 1/3 liter kefir

NP.118.6, 7, 8, 9, 11, 13 og 14

1 til 01

300

1223 Odeon Koncertsal, Kristiania

NP.143.1

1+

150

1224 Kristiania Offentlige Toalett og Oslo Offentlige Toalett

NP.149.1 og 149.2

01 og 1

200

1225 Quick Automatbar, Oslo

NP.152.6

1+

150

1226 Ritz, Oslo. Flekker/spots

NP.158.1

1+

100

140

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65


POLETTER / TOKENS

1227 Ritz, Oslo

NP.158.2

1227-1238

1+

175

1229

1228

1228 Skansen Restaurant, Oslo (Sigurd Paulsen), 1 krone

NP.172.1

1+

200

1229 Skansen Restaurant, Oslo (Sigurd Paulsen), 2 kroner

NP.172.2

1+

250

1230 Wåhlins Tivoli, spillemerke

NP.198.1

1+

50

1231 A/S Hansa bryggeri, Bergen, 1 flaske. Innløses kun av A/S A. Jensen, Vetrlidsalm.17

NP.98.3 var.

1+

300

1232 G.Hartmann, Kristiania, 10 øre frimerkepolett

NP.99.1

01

150

1233 Moss Kommunale Suppekjøkken, aluminium

NP.135.4

1+

75

1234 Alf Chr. Nielsen, Kristiania, 1 øre frimerkepolett

NP.137.1

1+

150

1235 Norsk Spisevognselskap

NP.140.2

1+

150

1236

1237

1238

1236 Skiens Meieribolag, returmerke 25 øre

NP.173.1

1+

300

1237 Skoger Meieribolag, returmerke 30 øre

NP.174.1

1+

300

1238 Tønsberg Andelsmeieri, returmerke 30 øre

NP.192.1

1+

300

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

141


1239-1246 POLETTER / TOKENS

1239 Trondhjems Dampkjøkken, spisebillet

NP.189.1

1

400

1240 Zenith, 20 øre frimerkepolett

NP.204.2

01

150

1+

300

1242 David Andersen, Christiania

1+

300

1243 Carl Heffermehl´s vognfabrik, Christiania

1+

300

VK

600

1245 E.B.Lexow Isenkramforretning, Kirkegaden 30

1+

300

1246 H.T.Moe, Kongsberg, blikkenslager

0

300

Akkordmerker 1241 Oslo Vinmonopol, lot 5 stk.

Reklamemerker

1242

1244 Conrad Langaard og Petterøes, reklamepoletter, lot 20 stk.

1245

142

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

1243

NP.124

1246


LITTERATUR / BOOKS

1247

LITTERATUR/BOOKS

1247 Beskrivelsen av 1791. Uten tavler. Løs rygg. Slitt.

1 000

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

143


Antikke mynter Ancient coins

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

145


1248-1258

ANTIKKE MYNTER / ANCIENT COINS

GRESKE MYNTER/GREEK COINS

1248

1249

1250

1248 BELGICA, 60-50 f.Kr., stater (5,14 g). Primitiv hest mot høyre/Blank

D/T 242

1+

3 500

1249 NORICUM, 3.-2.årh.f.Kr., stater (10,50 g). Imitasjon av Patraos av Paeonia. Barbarisk hode av Apollo mot venstre/Barbarisk hest og rytter mot venstre

S.198

1+

4 000

1250 CALABRIA, Taras, 315-302 f.Kr., didrachme (7,86 g). Naken rytter mot høyre/Taras sittende på delfin mot venstre

S.349

1+/01

4 000

1251

200% størrelse

1252

1253

1251 CAMPANIA, Phistelia, 380-350 f.Kr., obol (0,55 g). Hode av ung mann tre-kvart mot venstre/Løve gående mot venstre

SNG Cop.577

1+

400

1252 BRUTTIUM, Kroton, 480-430 f.Kr., stater (7,59 g). Tripod/Tripod inkus

S.466

1+

4 000

1253 SICILIA, Akragas, 510-472 f.Kr., didrachme (8,56 g). Ørn med lukkede vinger stående mot venstre/Krabbe

S.708

1+

2 800

1254

1255

200% størrelse

1257

1254 SICILIA; Akragas, 471-430 f.Kr., tetradrachme (17,37 g). Ørn med lukkede vinger stående mot venstre/Krabbe

S.741

1+

8 000

1255 SICILIA, Gela, 420-405 f.Kr., Æ12. Okse stående mot venstre/ Hode av elvegud mot høyre

SNG Cop.283

1+

200

1256 SICILIA, Syracuse, Hieron II 275-215 f.Kr., Æ22. Hode av Poseidon mot venstre/Trefork

S.1223

1+

150

1257 SKYTHIA, Koson, 50-25 f.Kr., stater, Olbia (8,48 g). Tre togakledte personer gående mot høyre/Ørn stående mot venstre

S.1733

01

5 000

1258 THRAKIA; Lysimachos 323-281 f.Kr., tetradrachme (16,24 g). Hode av Alexander den store mot høyre/Athene sittende mot venstre. Korrodert og kantdefekter/corrode and edge defects

S.6814ff

1+

800

146

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65


ANTIKKE MYNTER / ANCIENT COINS

1259

1261

1259-1269

1262

1259 MAKEDONIA, Philip II 359-336 f.Kr., stater (8,61 g). Hode av Apollo mot høyre/Galloperende tospann

S.6663ff

1+/01

1260 MAKEDONIA, Alexander III 336-323 f.Kr., tetradrachme (16,85 g). Hode av Herakles mot høyre i løveskinn/Zeus sittende mot venstre

S.6713ff

1

500

1261 MAKEDONIA, Alexander III 336-323 f.Kr., tetradrachme (17,21 g). Hode av Herakles mot høyre i løveskinn/Zeus sittende mot venstre. Testkutt på advers og flekker på revers/test cut on obverse and some spots on reverse

S.6713ff

1+

900

1262 ATTICA, Athen, 166-57 f.Kr., tetradrachme (16,86 g). Hode av Athene i Athensk hjelm mot høyre/Ugle på amfora mot høyre

S.2553ff

1+

1 000

200% størrelse

1263

200% størrelse

9 000

1264

1263 KRETA, Gortyna, 2.-1.årh.f.Kr., Æ15. Hode av Apollo mot høyre/Okse stangende mot høyre

S.3194

1+

150

1264 CARIA, Rhodos, 304-167 f.Kr., drachme (2,73 g). Hode av Helios tre-kvart mot venstre/Rose

S.5051

1+

400

1265

1266

1265 PAMPHYLIA; Aspendos, 385-370 f.Kr., stater (10,99 g). To brytere/Slyngekaster mot høyre

S.5390

01

4 000

1266 SYRIA, Seleukos I 312-280 f.Kr., tetradrachme (16,96 g). Hode av Zeus mot høyre/Athene i vogn dratt av to elefanter mot høyre

S.6832

1+

3 000

1+/01

7 000

1267

1267 BAKTRIA, Eukratides 171-135 f.Kr., tetradrachme, Bactra (16,92 g). Hans hode med hjelm mot høyre/Dioscurene mot høyre

1268

S.7570

1268 PARTHIA, Gotarzes II 40-51 e.Kr., drachme (3,46 g): Hans hode mot venstre/Bueskytter mot høyre

1+

200

1269 PARTHIA; Vologases II 105-147 e.Kr., drachme (3,58 g). Hans node mot venstre/Bueskytter mot høyre

1/1+

150

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

147


1270-1280

ANTIKKE MYNTER / ANCIENT COINS

GRESKE KEISERTIDSMYNTER/GREEK IMPERIALS

1270

1272

1273

1270 THRAKIA, Hadrianopolis, Septimius Severus 193-211, Æ29. R: Gallei 1271 MAKEDONIA, Philip II 359-336 f.Kr., tetradrachme, Amphipolis 314-294 f.Kr. Hode av Zeus mot høyre/Rytter mot høyre

Le Rider 48,1

1272 SELEUCIS & PIERIA, Antiokia, Nero og Divus Claudius 54-68, tetradrachme (14,80 g). Hode av Nero mot høyre/Hode av Claudius mot høyre 1273 SELEUCIS & PIERIA, Antiokia, Macrinus 217-218, tetradrachme (14,18 g). Hode av Macrinus mot høyre/Ørn stående

S.2948 var.

1/1+

300

1/1+

2.500

1+

1 200

1+

400

ROMERSKE MYNTER/ROMAN COINS

1274

200% størrelse

1275

1276

1274 TIDLIG REPUBLIKK, 235-230 f.Kr., Æ halv litra. Hode av Roma mot høyre/Hund mot høyre

S.598

1+

400

1275 TIDLIG REPUBLIKK, 157-155 f.Kr., denarius. Hode av Roma mot høyre/Victoria i tospann mot høyre

S.76

1+

200

1276 M.SERGIUS SILUS, 116-115 f.Kr., denarius. Hode av Roma mot høyre/Rytter galloperende mot venstre

S.163

1+

200

1277

1278

1279

1277 P.LICINIUS NERVA, 113-112 f.Kr., denarius. Byste av Roma mot venstre/Scene fra et stemmelokale

S.169

1+

700

1278 JULIUS CAESAR d.44 f.Kr., aureus (8,20 g), Roma 46 f.Kr. Hode av Vesta mot høyre/Offerredskaper

S.1395

1+

28 000

1279 JULIUS CAESAR d.44 f.Kr., Æ dupondius, Roma 45 f.Kr. Byste av Victory med vinger mot høyre/Minerva gående mot venstre

S.1417

1

800

1280 MARCUS ANTONIUS d.30 f.Kr., denarius, 32-31 f.Kr. Gallei mot høyre/Tre militærfaner, hver med en liten skipsstavn

S.1484

1

700

148

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65


ANTIKKE MYNTER / ANCIENT COINS

1281

1281-1293

1283

1282

1281 AUGUSTUS 27 f.Kr.-14 e.Kr., denarius, Roma 17 f.Kr. Herold stående mot venstre/Hode av Genius Saeculari Novi med Augustus`ansiktstrekk

S.1622

1+

3 000

1282 AUGUSTUS 27 f.Kr.-14 e.Kr., denarius, Colonia Patricia 19 f.Kr. R: Innskrift innenfor eikekrans. Liten ripe/minor scratch

S.1625

01

6 000

1283 AUGUSTUS & AGRIPPA, Æ dupondius, Nemausus 16-15 f.Kr. Deres hoder rygg mot rygg/Krokodille mot høyre, bundet til palme

S.1729

1/1+

1284

1285

700

1286

1284 NERO 54-68, Æ as, Roma 65 e.Kr. R: Victoria flygende mot venstre

S.1976

1+/01

3 500

1285 VESPASIAN, TITUS & DOMITIAN, denarius, Roma 69-70 e.Kr. R: Hoder av Titus og Domitian mot hverandre

S.2399

0

9 000

1286 DOMITIAN 81-96, denarius preget som Caesar, Roma 80-81 e.Kr. R: Geit stående mot venstre i laurbærkrans

RIC.267

1/1+

200

1287 DOMITIAN 81-96, denarius, Roma 92 e.Kr. R: Minerva gående mot høyre. Ripe på revers/scratch on reverse

RIC.728

1+

250

1288

1292

1293

1288 TRAJAN 98-117, Æ dupondius, Roma 107 e.Kr. R: Annona stående mot venstre

S.3221

01

3 000

1289 TRAJAN 98-117, Æ dupondius, Roma 101 e.Kr. R: Justitia sittende mot venstre

S.3225

1+

600

1290 COMMODUS 177-192, denarius, Roma 185 e.Kr. R: Felicitas stående mot venstre

RIC.129

1+

200

1291 COMMODUS 177-192, denarius, Roma 188-189 e.Kr. R: Fortuna stående mot venstre

RIC.172

1+

200

1292 COMMODUS 177-192, denarius, Roma 192 e.Kr. R: Pietas sittende mot venstre

S.5686

1+

200

1293 COMMODUS 177-192, Æ sestertius, Roma 190 e.Kr. R: Libertas stående mot venstre

RIC.562

1+

1 200

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

149


1294-1307

ANTIKKE MYNTER / ANCIENT COINS

1294

1296

1297

1294 SEPTIMIUS SEVERUS 193-211, denarius, Roma 205 e.Kr. R: Jupiter stående mot venstre

S.6336

1+

200

1295 JULIA DOMNA d.217 e.Kr., denarius, Roma 201 e.Kr. R: Isis stående mot høyre

S.6606

1+

200

1296 CARACALLA 198-217, denarius preget som Caesar, Roma 196 e.Kr. R: Spes gående mot venstre

S.6680

1+/01

300

1297 PLAUTILLA d.211 e.Kr., denarius, Roma 202 e.Kr. R: Concordia stående mot venstre

S.7065

1+

300

1298

1299

1300

1298 GETA 209-212, denarius preget som Caesar, Roma 202 e.Kr. R: Securitas sittende mot venstre

S.7200

1+

200

1299 MACRINUS 217-218, denarius, Roma 218 e.Kr. R: Aequitas stående

S.7329

01

2 000

1300 ELAGABAL 218-222, denarius, Antiokia 218-219 e.Kr. R: To faner mellom to legionørner

S.7505

01

400

1301

1302

1303

1301 ELAGABAL 218-222, denarius, Roma 219 e.Kr. R: Salus stående mot høyre

S.7543 var.

01

400

1302 JULIA SOAEMIAS d.222 e.Kr., denarius, Roma 220 e.Kr. R: Venus stående mot venstre

S.7720 var.

1+

300

1303 JULIA MAESA d.225 e.Kr., denarius, Roma 220-222 e.Kr. R: Felicitas ofrende ved alter

S.7757

1+/01

250

1304

1305

1304 SEVERUS ALEXANDER 222-235, denarius, Roma 226 e.Kr. R: Annona stående mot venstre

S.7857

01

400

1305 SEVERUS ALEXANDER 222-235, denarius, Roma 222 e.Kr. R: Jupiter stående mot venstre

S.7891

01

400

1306 SEVERUS ALEXANDER 222-235, denarius, Roma 230 e.Kr. R: Victoria stående mot høyre

S.7932

1+/01

300

1307 GORDIAN III 238-244, antoninian, Roma 242-243 e.Kr. R: Apollo sittende mot venstre

S.8648

01

200

150

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65


ANTIKKE MYNTER / ANCIENT COINS

1308

1310

1308-1317

1312

1308 PHILIP I 244-249, antoninian, Roma 245-247 e.Kr. R: Annona stående mot venstre

S.8922

01

200

1309 OTACILIA SEVERA, Philip I`s gemalinne, antoninian, Roma 245-247 e.Kr. R: Concordia sittende mot venstre

S.9147

1+

150

1310 PHILIP II 247-249, antoninian preget som Caesar, Roma 245-246 e.Kr. R: Philip stående mot venstre

S.9240

01

250

1311 PHILIP II 247-249, antoninian preget som Caesar, Roma 245-246 e.Kr. R: Philip stående mot venstre

S.9240

1+

150

1312 PHILIP II 247-249, antoninian, Roma 247 e.Kr. R: Pax stående mot venstre

S.9266

1+/01

200

1313

1315

1316

1313 HERENNIUS ETRUSCUS 251 e.Kr., antoninian preget som Caesar 250-251 e.Kr. R: Offerredskaper

S.9521

01

400

1314 GALLIENUS 253-268, antoninian, Antiokia 264 e.Kr. R: Hercules stående mot høyre. Originalt sølvbelegg/original silver core

S.10415

01

150

1315 SEVERINA, Aurelians gemalinne, antoninian, Serdica 274-275 e.Kr. R: Severina hilser på togakledd person. Pregesprekk/striking crack

S.11703

01

250

1316 PROBUS 276-282, antoninian, Roma 278-280 e.Kr. * R: Probus til hest mot venstre. Originalt sølvbelegg/original silver core

S.11953

0

200

1+ og 1+/01

400

1317 Lot 6 stk. Diverse mynter fra Septimius Severus, Severus Alexander, Salonina, Maximianus, Maximinus II og Constantin I

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

151


1318-1330

ANTIKKE MYNTER / ANCIENT COINS

BYSANTINSKE MYNTER/BYZANTINIAN COINS

1318

1319

1320

1318 JUSTINIAN I 527-565, solidus, Constantinople (4,30 g). Noe dobbeltpreget/ somewhat double struck R: Engel stående S.137

01

2 000

1319 JUSTINIAN I 527-565, solidus, Constantinople (4,49 g). R: Engel stående

S.140

01

2 500

1320 JUSTINIAN I 527-565, solidus, Constantinople (4,46 g). Liten pregesprekk/minor striking crack. R: Engel stående

S.140

1+/01

1 800

1321

1323

1324

1321 JUSTIN II 565-578, solidus, Constantinople (4,49 g). R: Constantinopolis sittende

S.345

01

2 200

1322 MAURICE TIBERIUS 582-602, solidus, Constantinople (4,43 g). R: Engel stående

S.476

1+/01

2 000

1323 MAURICE TIBERIUS 582-602, solidus, Constantinople (4,50 g). R: Engel stående

S.478

1+/01

1 500

1324 MAURICE TIBERIUS 582-602, semissis, Constantinople (2,19 g). R: Victoria gående mot høyre

S.485

1+/01

900

1325

1326

1327

1325 MAURICE TIBERIUS 582-602, tremissis, Constantinople (1,40 g). R: Kors

S.488

1+

1326 FOCAS 602-610, solidus, Constantinople (4,42 g). R: Engel stående

S.620

1+/01

1 800

1327 HERACLIUS 610-641, solidus, Constantinople (4,44 g). R: Kors på tre trinn

S.731

01

2 000

1328

1329

600

1330

1328 HERACLIUS 610-641, solidus, Constantinople (4,44 g). R: Kors på tre trinn

S.731

1+/01

1 500

1329 HERACLIUS 610-641, solidus, Constantinople (4,32 g). R: Kors på tre trinn

S.734

1+

1 200

1330 HERACLIUS 610-641, solidus, Constantinople (4,48 g). R: Kors på tre trinn

S.743

1+/01

1 500

152

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65


ANTIKKE MYNTER / ANCIENT COINS

1331

1332

1331-1342

1333

1331 CONSTANS II 641-668, solidus, Constantinople (4,44 g). Kors på tre trinn. Riper på revers/scratches on reverse

1+

1 200

1332 CONSTANS II 641-668, solidus, Constantinople (4,37 g). R: Kors på tre trinn S.959

1+/01

1 800

1333 CONSTANS II 641-668, solidus, Constantinople (4,26 g). R: Kors på tre trinn. Små riper /minor scratches

1+

1 200

1334

1335

S.956

S.959

1336

1337

1334 CONSTANS II 641-668, solidus, Constantinople (4,43 g). R: Kors på tre trinn mellom Heraclius og Tiberius

S.964

01

2 500

1335 CONSTANS II 641-668, semissis, Constantinople (2,12 g): R: Kors på globus

S.983

1+

700

1336 JUSTINIAN II første regjering 685-695, solidus (4,46 g). Byste av Kristus en face/Justinian stående

S.1248

1+/01

1337 CONSTANTIN VII 913-959, solidus, Constantinople (4,34 g). Byste av Kristus en face/Byster av Constantin VII og Romanus II en face

S.1751

1/1+

16 000 900

1338

1339

1338 CONSTANTIN VIII 1025-1028, histamenon nomisma (4,41 g). Hode av Kristus en face/Byste av Constantin en face

S.1815

01

3 500

1339 CONSTANTIN X Ducas 1059-1067, histamenon nomisma (4,23 g). Kristus sittende en face/Jomfruen kronende Constantin

S.1847

01

1 800

1340

1341

1340 ROMANUS IV Diogenes 1068-1071, histamenon nomisma (4,37 g). Kristus, Romanus og Eudocia stående/Michael, Constantius og Andronicus stående

S.1861

01

1 800

1341 ROMANUS IV Diogenes 1068-1071, histamenon nomisma (4,38 g). Kristus, Romanus og Eudocia stående/Michael, Constantius og Andronicus stående

S.1861

01

1 800

1342 MICHAEL VII Ducas 1071-1078, histamenon nomisma (4,24 g). Byste av Kristus en face/Byste av Michael en face

S.1868

01

1 800

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

153


1343-1347

ANTIKKE MYNTER / ANCIENT COINS

SAMLINGER/LOTS 1343 Lot 38 stk. Greske sølv-(15) og bronsemynter(23). De fleste bestemt

VK

3 000

1344 Lot 25 stk denarer, republikken (6) og keisertid (19). De fleste bestemt

VK

1 200

1345 Lot 112 stk. bronsemynter, republikken til ca. 250 e.Kr. De fleste bestemt

VK

3 000

1346 Lot 79 stk. Vesentlig antoninianer og småbronser Elagabal til Arcadius. De fleste bestemt

VK

1 500

1347 Lot 43 stk. Byzantinske og nyere mynter. De fleste bestemt. Bl.a. Solidus fra Heraclius

VK

1 500

154

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65


UTENLANDSKE MYNTER / FOREIGN COINS

Utenlandske mynter Foreign coins


1349-1356 UTENLANDSKE MYNTER / FOREIGN COINS

UTENLANDSKE MYNTER/FOREIGN COINS ARGENTINA 1349 50 centavos 1882

KM.28

1+

200

KM.Tn244

1

200

AUSTRALIA 1350 W. J. Taylor, Melbourne, Victoria, 1/2 penny 1851

BELGIA/BELGIUM

1351

1352

1351 Brabant, Maria Theresia, 2 souverain d`or 1749. Antwerpen

F.130

1+

3 000

1352 Leopold I, 10 centimes 1832

KM.2.1

01

1 200

1353 Leopold I, 5 centimes 1856

KM.5.1

01

175

CANADA

1354

1355

1356

1354 Victoria, 25 cents 1885

KM.5

1/1+

1 300

1355 George V, 10 dollar 1912

F.3

01

3 000

1356 George V, 5 dollar 1912

F.4

01

1 500

156

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65


UTENLANDSKE MYNTER / FOREIGN COINS

1357-1364

CHINA

1357 Yuan 1961

Y.A537

0

1 200

DANMARK/DENMARK FREDERIK V 1746-1766

1358

1359

1360

1358 Kurantdukat 1758

H.22C

1/1+

2 000

1359 Kurantdukat 1761

H.22E

1+

2 000

1360 Kurantdukat 1761

H.22E

1+

2 000

2 000

CHRISTIAN VII 1766-1808

1361

1362

1361 24 skilling 1783 Jens Dahl Knudsen IV 9/5-2007 nr.284

H.28B

01

1362 1 skilling 1771 (SKILLIING MK) Hornungs Møntauktioner nr.24 4/5-1984 nr.187

H.37e

1

1363 Lot 49 stk. 1 skillinger 1771

H.37

VK

2 500

H.1

1+

1 500

600

FREDERIK VI 1808-1839

1364 2/3 taler 1830, Lauenborg

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

157


1365-1379 UTENLANDSKE MYNTER / FOREIGN COINS

FREDERIK VII 1848-1863

1365 1 rigsdaler 1855

H.8B

0

1 200

H.8

01

CHRISTIAN IX 1863-1906 1366 1 skilling 1872

100

DANMARK ETTER 1872/DENMARK AFTER 1872

1367

1371

1376

1367 20 kroner 1873

H.8A

01

1 100

1368 20 kroner 1912

H.1

01

1 000

1369 20 kroner 1912

H.1

01

1 000

1370 20 kroner 1914

H.1A

01

1 000

1371 10 kroner 1900

H.9B

0/01

700

1372 10 kroner 1908

H.2

01

500

1373 10 kroner 1913

H.2

1+/01

500

1374 2 kroner 1916

H.8

0

200

1375 2 kroner 1937, jubileum

H.6

0

100

1376 25 øre 1914

H.10A

1+

800

1377 10 øre 1904

H.16B

0

500

1378 10 øre 1911

H.5

1/1+

150

H.7

1

900

DANSK VESTINDIEN/DANISH WEST INDIES

1379 Christian VII, 24 skilling 1766

158

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65


UTENLANDSKE MYNTER / FOREIGN COINS

1380

1381

1380-1389

1382

1380 Christian IX, 20 francs/4 daler 1904

F.2

0/01

3 000

1381 Christian IX, 20 francs/4 daler 1904

F.2

01

2 500

1382 Christian IX, 20 francs/4 daler 1905

F.2

0/01

3 000

1383 Aethelred II 978-1016, penny, long cross type, Canterbury. Testmerker/test cuts S.1151

1+

1 500

1384 Anne, 6 pence 1711

S.3619

1+

400

1385 George II, 1/2 crown 1745

S.3695

1/1+

400

ENGLAND

1383

1386

1384

1387

1386 George III, 18 pence Bank Token 1811

S.3771

01

600

1387 George III, shilling 1816

S.3790

01

200

1388

1389

1388 William IV, 1/2 crown 1834

S.3834

1+

300

1389 Victoria, 1/2 crown 1874

S.3889

01

700

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

159


1390-1400 UTENLANDSKE MYNTER / FOREIGN COINS

1390

1391

1390 Edward VII, crown 1902. Sm책 kantskader/minor edge nicks

S.3978

1+

400

1391 Edward VII, 1/2 crown 1907

S.3980

01

800

1392 George V, crown 1932

S.4036

01

2 500

1393 Lot 2 stk. George V, crown 1935 og George VI, crown 1937

S.4048 og 4078

1+ og 01

100

1394 Alexander II, 1 penni 1865 (Liten kantskade/minor edge nick) og 1875

KM.1.1 og 1.2

1+

250

1395 Alexander III, 10 penni 1889

KM.12

1+

300

FINLAND

FRANKRIKE/FRANCE

1396

1397

1396 Ludvig IX 1226-1270, gros tournois

C.180

1/1+

500

1397 Philip IV 1285-1314, gros tournois

C.206

1+

600

1398

1400

1398 Charles VI 1380-1422, ecu

F.291

01

4 000

1399 Charles VI 1380-1422, blanc

C.506

1+

200

1400 Henrik VI 1422-1453, salut d`or

F.301

01

14 000

160

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65


UTENLANDSKE MYNTER / FOREIGN COINS

1401

1402

1401-1413

1403

1401 Frans I 1515-1547, teston

C.1113

1/1-

400

1402 Henrik II, teston 1561 M

C.1271

1/1+

700

1403 Charles IX, teston 1562 L

C.1359

1/1+

500

1404

1408

1409

1404 Henrik III, 1/2 franc 1588 C. Pregesprekk/striking crack

1/1+

500

1405 Charles X, 1/4 ecu 1592

C.1487

1

400

1406 Henrik IV, 1/2 franc 1598

C.1538

1/1+

500

1407 Henrik IV, 1/4 ecu 1608

C.1517

1

400

1408 Ludvig XIII, 1/4 ecu 1642

KM.142.1

1

600

1409 Ludvig XIV, Louis d`or 1701 D

F.435

1+/01

1410

9 000

1411

1410 Ludvig XIV, ecu 1701 A

KM.329.1

1+

700

1411 Ludvig XV, ecu 1774 L. Justeringsmerker/adjustment marks

KM.551.9

1

200

1412

1413

1412 Ludvig XVI, ecu 1785 I

KM.564.7

1

200

1413 Ludvig XVI, ecu (6 livres) 1792 A. Justeringsmerker/adjustment marks

KM.615.1

1/1+

250

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

161


1414-1421 UTENLANDSKE MYNTER / FOREIGN COINS

1414

1415

1414 Ludvig XVI, ecu (6 livres) 1792 I

KM.615.6

1/1+

300

1415 1.republikk, 5 francs år 5 A (=1796-97). Liten kantskade/minor edge nick

KM.639.1

1+

300

1416 Napoleon I, 5 francs år XI A (=1803). Ripe på revers/scratch on reverse

KM.650.1

1/1+

400

1417 Napoleon II, 5 centimes 1816

KM.E8

0

500

1418

1419

1418 Napoleon III, 100 francs 1869 A

F.580

01

7 500

1419 Napoleon III, 50 francs 1867 BB

F.583

1+

2 000

1420 Napoleon III, 10 francs 1857 A

F.576a

1

300

H.4

01

400

GRØNLAND/GREENLAND 1421 5 kroner 1944

162

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65


UTENLANDSKE MYNTER / FOREIGN COINS

1422-1430

ITALIA/ITALY 1422 Napoli & Sicilia, Francesco II, 2 tornesi 1859

1423

C.158

1424

01

200

1425

1423 Parma, Maria Luigia, 40 lire 1815

F.933

1

2 500

1424 Venezia, Michael Steno 1400-1413, dukat

F.1230

1+

1 800

1425 Vittorio Emanuele III, 50 lire 1932

F.34

01

3 000

F.17

01

1 200

3 000

LIECHTENSTEIN

1426 Franz Joseph II, 20 franken 1946

NEDERLAND/NETHERLANDS

1427

1428

1427 Utrecht, 14 gulden 1763

F.288

1+/01

1428 Willem III, 10 gulden 1875

F.342

01

800

KM.196.3

01

100

C.132

1

100

PERU 1429 Sol 1874

POLEN/POLAND 1430 Nikolai I, 2 zlotych/30 kopek 1835

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

163


1431-1439 UTENLANDSKE MYNTER / FOREIGN COINS

PORTUGAL 1431 Ludvig I, 5 reis 1874

KM.513

0

200

RUSSLAND/RUSSIA PETER I 1689-1725

1432

1433

1432 Rubel 1720. Kadashevsky Mint

Bitkin 426

1/1+

1433 Rubel 1720. Kadashevsky Mint

Bitkin 427

01

1434

4 500 15 000

1435

1434 10 kopek 1705

Bitkin 1099

1

600

1435 10 kopek 1718

Bitkin 1118

1/1+

900

1436 5 kopek 1723

Brekke 286

1

300

1437

1439

1437 5 kopek 1724

Brekke 289

1/1+

400

1438 3 kopek 1704

Bitkin 1156

1/1+

400

1439 Kopek 1707

Brekke 175

1+

300

164

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65


UTENLANDSKE MYNTER / FOREIGN COINS

1440

1440-1450

1442

1441

1440 Kopek 1713

Bitkin 1253

1+

3 000

1441 Kopek 1718

Bitkin 1278

1+

900

1442 Polushka 1703

Brekke 14

1+

300

Brekke 14

1+

250

Brekke 22

1

200

CATHARINA I 1726-1727

1443 5 kopek 1726

PETER II 1727-1729 1444 5 kopek 1729

1445

1446

1445 Kopek 1728

Brekke 3

1+

300

1446 Kopek 1729

Brekke 16

1+

400

ANNA 1730-1740

1447

1448

1449

1447 10 kopek 1733

Bitkin 186

1+/01

1448 5 kopek 1730

Brekke 40

1+

200

1449 Denga 1731. Overpreget p책/overstruck on kopek, Peter I

Brekke 22

1+

150

1450 Polushka 1734. Overpreget p책/overstruck on kopek, Peter II

Brekke 7

1+/01

150

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

1 500

165


1451-1459 UTENLANDSKE MYNTER / FOREIGN COINS

IVAN III 1740-1741

1451

1452

1451 Denga 1741

Brekke 2

1

300

1452 Polushka 1741

Brekke 1

1/1+

1 500

1453 5 kopek 1756

Bitkin 341

1/1+

200

1454 5 kopek 1757

Bitkin 342

01

800

1455 5 kopek 1760 MM

Brekke 127

1

500

ELIZABETH 1741-1761

1456

1457

1456 2 kopek 1757

Brekke 87

1+

250

1457 2 kopek 1758

Brekke 97

1+

300

1458

1459

1458 2 kopek 1761

Brekke 107

1+/01

300

1459 Kopek 1755

Brekke 48

1+

400

166

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65


UTENLANDSKE MYNTER / FOREIGN COINS

1460

1460-1468

1463

1460 Kopek 1758

Brekke 82

1+

400

1461 Denga 1749

Brekke 27

1+

100

1462 Polushka 1748

Brekke 9

1+

100

1463 Polushka 1759

Brekke 63

1+/01

500

Brekke 15

1+

900

PETER III 1762

1464 10 kopek 1762

1465

1466

1465 4 kopek 1762

Brekke 10

1+

400

1466 2 kopek 1762

Brekke 8

1+

700

1467 5 kopek 1783 KM

Brekke 250

1+

200

1468 5 kopek 1784 KM

Brekke 253

1+/01

250

CATHARINA II 1762-1796

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

167


1469-1482 UTENLANDSKE MYNTER / FOREIGN COINS

1469 5 kopek 1789 AM

Brekke 282

1+

200

1470 5 kopek 1790 KM

Brekke 284

1+

200

1471 5 kopek 1791 KM

Brekke 289

1+/01

300

1472 5 kopek 1791 AM

Brekke 291

1+

200

1473 5 kopek 1792 AM

Brekke 295

1+

200

1474 5 kopek 1793 AM

Brekke 299

1/1+

150

1475 5 kopek 1795 AM

Brekke 307

1/1+

150

1476

1477

1476 2 kopek 1789 EM

Brekke 179

01

300

1477 2 kopek 1790 EM

Brekke 182

01

300

1478 Kopek 1795 EM

Brekke 131

1+

150

1 500

1479

1480

1479 Denga 1794. Uten myntmerke/no mintmark (AM). RR.

Brekke 99

1+

1480 Denga 1795 KM

Brekke 101

1+/01

300

1481

1482

1481 Polushka 1793. Uten myntnerke/no mintmark (AM). R.

Brekke 42

1+

900

1482 Polushka 1795 EM. Blekkskrift “50” på advers/inkwriting “50” on obverse

Brekke 46

1+

300

168

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65


UTENLANDSKE MYNTER / FOREIGN COINS

1483-1489

SIBIR/SIBERIA 1483 10 kopek 1774. Sm책 riper/minor scratches

Brekke 515

1+

500

1484 10 kopek 1778

Brekke 525

1+/01

700

1485 10 kopek 1779

Brekke 527

1+/01

700

1486

1487

1486 5 kopek 1767

Brekke 459

1+

500

1487 5 kopek 1770

Brekke 466

1+

300

1488

1489

1488 5 kopek 1779

Brekke 484

1+

300

1489 2 kopek 1771

Brekke 430

1+/01

250

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

169


1491-1501 UTENLANDSKE MYNTER / FOREIGN COINS

MOLDAVA WALAKIA

1491 2 para 1773

Brekke 18

1+

500

PAUL I 1796-1801

1492

1493

1492 5 kopek 1801

Bitkin 94

1

400

1493 2 kopek 1797

Brekke 68

1+

900

1494 2 kopek 1798 EM

Brekke 70

1+/01

150

1495

1497

1495 2 kopek 1798 KM

Brekke 72

1+

300

1496 2 kopek 1799 EM

Brekke 75

1+/01

150

1497 2 kopek 1799 KM

Brekke 76

1+/01

300

1498 2 kopek 1800 EM

Brekke 79

1+/01

150

1499

1501

1499 Kopek 1799 EM

Brekke 52

1+

200

1500 Kopek 1800 EM

Brekke 56

1+

150

1501 Denga 1797 EM

Brekke 18

1+

150

170

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65


UTENLANDSKE MYNTER / FOREIGN COINS

1502

1504

1502-1513

1505

1502 Polushka 1797 EM

Brekke 1

1+

250

1503 Polushka 1798 EM

Brekke 7

01

300

1504 Polushka 1798 KM. Svakt korrodert/slightly corroded

Brekke 8

1+

300

1505 Polushka 1798 AM

Brekke 10

1+/01

250

1506 5 kopek 1802 EM

Brekke 102

1+

200

1507 5 kopek 1803 EM

Brekke 109

1+

200

1508 5 kopek 1804 EM

Brekke 116

1+/01

300

1509 5 kopek 1806 KM

Brekke 124

1+

600

ALEXANDER I 1801-1825

1510

1511

1510 5 kopek 1808 EM

Brekke 131

01

500

1511 5 kopek 1809 EM

Brekke 134

1+/01

400

1512

1513

1512 2 kopek 1802 EM

Brekke 74

1+/01

700

1513 2 kopek 1810 CPB

Brekke 249

01

400

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

171


1514-1524 UTENLANDSKE MYNTER / FOREIGN COINS

1514 2 kopek 1811 EM

Brekke 258

1+/01

200

1515 2 kopek 1811 CPB

Brekke 265

1+/01

100

1516 2 kopek 1812 EM

Brekke 267

01

200

1517 Kopek 1819 EM

Brekke 217

1+/01

200

1518 Denga 1811 NM

Brekke 155

1+

150

1519 Denga 1819 EM

Brekke 175

1+

150

1520 Rubel 1841. Bryllupet til Alexander (II)

Bitkin 898

01

25 000

1521 5 kopek 1834 EM

Brekke 248

01

400

NIKOLAI I 1825-1855

1522

1523

1522 5 kopek 1844

Bitkin 397

0

500

1523 3 kopek 1840 CPM

Brekke 205

01

500

Bitkin 957

1+

400

GEORGIA

1524 2 abazi 1828

172

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65


UTENLANDSKE MYNTER / FOREIGN COINS

1525-1538

ALEXANDER II 1855-1881

1525

1526

1525 Rubel 1861. Har vært anhengt/has been mounted. R.

Bitkin 72

1+

1 200

1526 Rubel 1873

Bitkin 86

01

900

1527

1529

1530

1527 Poltina 1860

Bitkin 99

0/01

700

1528 25 kopek 1857

Bitkin 55

01

200

1529 25 kopek 1880

Bitkin 158

01

500

1530 20 kopek 1860. R.

Bitkin 170

0

1531 5 kopek 1859 EM

Brekke 220

1+/01

200

1532 5 rubel 1898

F.180

1+/01

600

1533 Rubel 1912

Bitkin 66

01

500

1534 5 kopek 1902

Y.19a.1

0

100

VK

200

3 000

NIKOLAI II 1894-1917

SAMLINGER/LOTS 1535 Lot 8 stk. Sølvmynter 1820-1913 samt dråpekopek Alexei Michailovitch 1536 Lot 4 stk. 5 kopek 1771, 1776, 1779 og 1785. Alle EM

Brekke 229, 234, 239 og 255

1+ og 1+/01

200

1537 Lot 5 stk. 5 kopek 1790, 1791, 1792, 1795 og 1796. Alle EM

Brekke 283, 288, 292, 304 og 309

1+ og 1+/01

250

1538 Lot 8 stk. 2 kopeker 1812-1821

Brekke 271, 274, 276, 277, 281, 284, 286 og 303

1 til 1+

400

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

173


1539-1546 UTENLANDSKE MYNTER / FOREIGN COINS

1539 Lot 7 stk. Sibir, 5 kopek 1772, 2 kopek 1770, 1773, 1774,

Brekke 470, 428, 1775, 1776 og 1778 434, 36, 438, 440 og 444

1 til 1+

700

Brekke 392, 400, 408, 366, 370 og 374

1 til 1+

900

1541 Lot 5 stk. 10 kopek 1833, 1837, 5 kopek 1831, 1833 og 1835

Brekke 280, 290, 241, 246 og 250

1/1+ og 1+

400

1542 Lot 4 stk. 3 kopek 1842, 1843, 2 kopek 1841 og 1/4 kopek 1841

Brekke 211, 216, 171 og 8

1+

300

1543 Lot 3 stk. 5 kopek 1865, 1869 og 1/4 kopek 1896

Brekke 226, 234 og 3

VK

50

*1544 Peter I, Riga`s erobring 1710. Ivanov. Bronse. 47 mm

Diakov 32.7

01

500

*1545 Peter I, dødsmedalje 1725. Dassier. Bronse. 38 mm

Diakov 63.12

01

300

*1546 Elizabeth, Irina Trubetskaya. Dødsmedalje 1749. Roettiers jr. Bronse. 46 mm

Diakov 90.1

1+

600

1540 Lot 6 stk. Sibir, kopek 1769, 1773, 1777 og denga 1773, 1775 og 1777

MEDALJER/MEDALS

174

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65


UTENLANDSKE MYNTER / FOREIGN COINS

1547-1551

*1547 Catharina II, Kunstakademiets medalje 1765. Wæchter. Bronse. 52 mm

Diakov 129.4

01

400

*1548 Catharina II, seieren over Tyrkia ved Chesme 1770. Ivanov/Yudin. Bronse. 40 mm

Diakov 147.2

01

500

1549

1550

*1549 Alexander I, slaget ved Austerlitz 1805. Andrieu. Bronse. 41 mm

Diakov 301.1

0

300

*1550 Alexander I, besøket i Paris 1814. Andrieu. Bronse. 40 mm

Diakov 378.1

0

300

*1551 Nikolai I, Ground breaking of Alexander column in St.Petersburg 1830. Sølv. 71 mm (161 g)

Diakov 490

1+

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

5 000

175


1552-1556 UTENLANDSKE MYNTER / FOREIGN COINS

*1552 Nikolai I, 25 årsjubileet for Moskva`s landbruksselskap 1845. Utkin. Bronse. 64 mm

Diakov 582.1

01

300

*1553 Alexander III, Maria Feodorovna, fortjenestemedalje for vitenskap. Vazhenin. Sølv. 42 mm

Diakov 909.6

01

300

*1554 Alexander III, avdukningen Av Alexander II monumentet i Helsinki 1894. Griliches. Bronse. 69 mm

Diakov 1096.1

01

500

*1555 Igor 913-945, medalje tidlig 1800-tall. Tinn. 38 mm

01

400

*1556 Jaropolk 973-977, medalje tidlig 1800-tall. Bronse. 38 mm

01

400

REGENTSERIEN

1555

176

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

1556


UTENLANDSKE MYNTER / FOREIGN COINS

1557

1557-1563

1558

*1557 Isjaslaw I 1054-1073, medalje tidlig 1800-tall. Tinn. 38 mm

01

400

*1558 Vladimir Monomachus 1113-1125, medalje tidlig 1800-tall. Tinn. 38 mm

01

400

*1559 Jaroslaw von Twer 1264-1272, medalje tidlig 1800-tall. Tinn. 38 mm

01

400

*1560 Ivan III 1462-1505, medalje tidlig 1800-tall. Tinn. 38 mm

01

400

*1561 Basil III 1505-1533, medalje tidlig 1800-tall. Tinn. 38 mm

01

400

*1562 Alexei Michailowitch 1645-1676, medalje tidlig 1800-tall. Bronse. 38 mm

01

400

*1563 Peter II 1727-1730, bronsemedalje ca.1780. Gass. Bronse. 36 mm. Sm책 flekker/minor spots

01

400

1559

1560

1562

1563

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

177


1564-1569 UTENLANDSKE MYNTER / FOREIGN COINS

1564

1565

*1564 Peter III 1762, medalje tidlig 1800-tall. Bronse. 39 mm

0/01

400

*1565 Paul I 1796-1801, medalje tidlig 1800-tall. Meisner. Bronse. 38 mm

01

400

KM.37

1+

150

Malmer 225.1435

1+/01

SVEITS/SWITZERLAND 1566 5 francs 1922

SVERIGE/SWEDEN OLAV SKテ傍KONUNG 995-1033

1567 Penning, Sigtuna (1,45 g). Pregesprekk/striking crack

15 000

MAGNUS ERIKSSON 1319-1363

200% stテクrrelse

1568 Brakteat med krone (0,37 g)

LL.XXVIII:B:4a

1+

700

SM.44a

1+

2 500

ERIK XIV 1560-1568

1569 16 テカre klipping 1563

178

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65


UTENLANDSKE MYNTER / FOREIGN COINS

1570-1579

KARL IX 1604-1611

1570 1 mark 1606

SM.52

1+

1 200

SM.117a

1

SM.121b

01

1 200

SM.6

01

5 000

GUSTAV II ADOLF 1611-1632

1571 1/2 öre 1626

200

KARL XI 1660-1697

1572 2 mark 1670

ULRIKA ELEONORA 1719-1720

1573 2 mark 1719 Thomas Høiland 125 2274-2008 nr.2381

FREDRIK I 1720-1751 Følgende plåtmynter stammer alle fra vraket av “Schimmelmann” som sank i 1781. Alle myntene stammer fra auksjonen arrangert av Thomas Høiland auktioner 12/6-2004 1574 4 daler SM 1739 (lot 1079)

SM.202

1

1 500

1575 2 daler SM 1727 (lot 1106). Kraftig korrodert/heavely corroded

SM.217

1-

500

1576 2 daler SM 1743 (lot 1121)

SM.233

1

1 200

1577 1 daler SM 1722 (lot 1132). Kraftig korrodert/heavely corroded

SM.243

1-

500

1578 1 daler SM 1728 (lot 1137)

SM.249

1

1 000

1579 1 daler SM 1737 (lot 1145)

SM.258

1

1 000

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

179


1580-1587 UTENLANDSKE MYNTER / FOREIGN COINS

GUSTAV III 1771-1792

1580

1581

1580 Riksdaler 1774. Ripe p책 advers/scratch on obverse

SM.40

1+

700

1581 Riksdaler 1775

SM.42

1+

800

1582

1583

1582 Riksdaler 1776

SM.43

1+

800

1583 Riksdaler 1776

SM.43

1+

800

1584

1585

1584 Riksdaler 1776

SM.43

1/1+

600

1585 Riksdaler 1776

SM.43

1

500

1586

1587

1586 Riksdaler 1781

SM.47a

1+

800

1587 Riksdaler 1782

SM.48

1+

800

180

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65


UTENLANDSKE MYNTER / FOREIGN COINS

1588

1588-1595

1589

1588 Riksdaler 1782. Riper/scratches

SM.48

1+

700

1589 Riksdaler 1782. Riper/scratches

SM.48

1+

700

800

1590

1591

1590 Riksdaler 1787

SM.50

1+

1591 Riksdaler 1788

SM.51

1+/01

1592

1 000

1593

1592 Riksdaler 1790. Justermerker/adjustment marks

SM.52

1+

800

1593 2/3 riksdaler 1779

SM.58

1+/01

800

1594 1/3 riksdaler 1783

SM.67

01

600

1595 1/3 riksdaler 1785

SM.69

01

600

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

181


1596-1605 UTENLANDSKE MYNTER / FOREIGN COINS

1596

1597

1596 1/6 riksdaler 1790

SM.88

0/01

600

1597 1/24 riksdaler. Liten ripe p책 revers/minor scratch on reverse

SM.93

01

300

GUSTAV IV ADOLF 1792-1809

1598

1599

1598 Dukat 1808

SM.19

01

7 000

1599 Dukat 1809

SM.20

01

7 000

1600

1601

1600 Riksdaler 1797

SM.26

1+

1 400

1601 Riksdaler 1801

SM.27

1+

1 500

1602 1/3 riksdaler 1800

SM.33

0/01

4 000

1603

1604

1605

1603 1/6 riksdaler 1801

SM.36

0/01

900

1604 1/6 riksdaler 1802

SM.37

0/01

600

1605 1/6 riksdaler 1804

SM.39

0/01

600

182

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65


UTENLANDSKE MYNTER / FOREIGN COINS

1606

1607

1606-1612

1608

1606 1/6 riksdaler 1806

SM.41

01

400

1607 1/6 riksdaler 1808

SM.43

01

400

1608 1/6 riksdaler 1809

SM.44

0/01

700

1609 Dukat 1839

SM.34

0/01

8 000

1610 Riksdaler 1825

SM.47

1/1+

1 800

1611 Riksdaler species 1842

SM.71

1/1+

1 000

1612 Riksdaler species 1842. Liten kantskade/minor edge nick

SM.71

1/1+

900

KARL XIV JOHAN 1818-1844

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

183


1613-1626 UTENLANDSKE MYNTER / FOREIGN COINS

OSKAR I 1844-1859

1613 Dukat 1846/4

SM.10

1614

01

5 000

1 000

1615

1614 Riksdaler species 1853

SM.33a

1+

1615 Riksdaler species 1853

SM.33a

1/1+

800

1616 2 skilling banco 1847

SM.80

01

400

SM.33

1/1+

250

KARL XV 1859-1872 1617 Riksdaler riksmynt 1867. Ripe p책 advers/scratch on obverse

SVERIGE ETTER 1872/SWEDEN AFTER 1872

1618

1620

1618 20 kronor 1874

SM.2

0/01

1 500

1619 20 kronor 1889

SM.16

0/01

1 500

1620 20 kronor 1900

SM.21

0/01

1 500

1621 10 kronor 1874/3

SM.25b

0/01

800

1622

1624

1626

1622 10 kronor 1895

SM.32

1+/01

700

1623 10 kronor 1901

SM.33

0/01

700

1624 5 kronor 1899

SM.39

01

500

1625 5 kronor 1901. Sm책 kantskader/minor edge nicks

SM.40

1+

300

1626 5 kronor 1920

SM.2

0/01

400

184

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65


UTENLANDSKE MYNTER / FOREIGN COINS

1627-1632

TYSKLAND/GERMANY

1627

1628

1627 Bamberg, Christoph Franz von Buseck, taler 1800

Dav.1941

1+/01

1628 Brandenburg-Preussen, Friedrich III, 2/3 taler 1689

KM.556

1/1+

1629 Braunschweig-Wolfenb端ttel, August den yngre, taler 1641

Dav.6347

1+/01

3 000

1630 Braunschweig-Wolfenb端ttel, August den yngre, taler 1659

Dav.6353

1+

4 000

1 200

1631

2 000 250

1632

1631 Braunschweig-Wolfenb端ttel, Karl Wilhelm Ferdinand, taler 1795

Dav.2173

1+/01

1632 Frankfurt, 2 taler 1841

Dav.641

1+

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

500

185


1633-1643 UTENLANDSKE MYNTER / FOREIGN COINS

1633

1636

1633 Frankfurt, 2 taler 1861

Dav.651

0/01

1634 Frankfurt, 2 taler 1861

Dav.651

01

500

1635 Hannover, Georg V, taler 1855 B

KM.220

01

200

1636 N端rnberg, taler 1768

Dav.2494

1

350

350

1637

1 100

1638

1637 Preussen, Friedrich II, taler 1750 B

Dav.2583

1

1638 Preussen, Friedrich Wilhelm III, taler 1812 A

Dav.756

01

1 500

1639 Preussen, Friedrich Wilhelm III, taler 1820 A

KM.396

1+

200

1640 Preussen, Friedrich Wilhelm IV, taler 1856 A

KM.465

1/1+

150

150

1641

1642

1641 Preussen, Wilhelm I, taler 1865 A

KM.494

1+/01

1642 Sachsen, August, taler 1581

Dav.9798

1+

1 500

1643 Sachsen, Johann Georg I, taler 1628

Dav.7601

1+

800

186

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65


UTENLANDSKE MYNTER / FOREIGN COINS

1644-1647

1644 Sachsen, Friedrich August I, taler 1813. Liten kantskade/minor edge nick

KM.1071

1+

1645 Sachsen, Friedrich August I, taler 1827 S

KM.1111.1

1+/01

1646 Sachsen, Johann, 2 taler 1872

KM.1231.1

01

400

1647 Sachsen-Altenburg, Johann Philipp og hans tre brødre, taler 1612

Dav.7361

1+

1 500

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

400

1 500

187


1648-1658 UTENLANDSKE MYNTER / FOREIGN COINS

TYSKLAND ETTER 1871/GERMANY AFTER 1871

1648 Preussen, Friedrich III, 2 mark 1888 A

KM.510

0/01

200

1649 Sachsen, Friedrich August III, 5 mark 1914 E

KM.1266

01

250

1650 Württemberg, Wilhelm II, 10 mark 1898 F

F.3877

1+

600

1651 5 reichsmark 1927 F. Eichbaum

KM.56

1+

300

1652 5 reichsmark 1928 A. Eichbaum

KM.56

1+

300

1653 3 reichsmark 1925 A. Rheinland

KM.46

1+

150

1654 3 reichsmark 1925 E. Rheinland

KM.46

1+

175

1655 Wilhelm II, 1 rupie 1890

KM.2

01

200

1656 Wilhelm II, 1 pesa 1891

KM.1

0

100

WEIMAR REPUBLIKKEN/WEIMAR REPUBLIC

TYSK ØSTAFRIKA/GERMAN EAST AFRICA

UNGARN/HUNGARY

1657

1658

1657 Ferdinand V, dukat 1841

F.222

01

900

1658 Ferdinand V, dukat 1848

F.227

01

900

188

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65


UTENLANDSKE MYNTER / FOREIGN COINS

1659-1665

U.S.A.

1659 “Potty”dollar 1875 S

1+

1660

800

1663

1660 1896 Spaulding & Co. Bryan dollar

HK.786

01

600

1661 Dollar 1922

KM.150

0

150

01

100

1662 1/2 dollar 1892. Columbian 1663 5 cent 1886

KM.112

1

1 200

1664 Schlick, Stefan I, joachimstaler u.år/n.d. (1519)

Dav.8138

1+

9 000

1665 Frans I, dukat 1830 A

F.464

0

1 200

ØSTERRIKE/AUSTRIA

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

189


1666

UTENLANDSKE MYNTER / FOREIGN COINS

DIVERSE LAND/VARIOUS COUNTRIES 1666 To album med mynter vesentlig Skandinavia

190

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

VK

300


Eit blikk – estetikk og kunst innan antikk numismatikk Av Jan Terje Rafdal


Eit blikk – estetikk og kunst Av Jan Terje Rafdal

Kva er det som gjer nokon av oss så iherdig opptatt av numismatikk? Kva er den individuelle kjernen i ein samlar si interesse? Kanskje det finnes ein del fellesnemnarar her, men eg trur nok at alle har sin personlege innfallsvinkel på denne populære hobbyen. For enkelte eit fag, men for dei fleste av oss ein fantastisk fritidsaktivitet som byr på spaning, historisk innsikt og ikkje minst, noko å drauma om, og strekkja seg etter. Sjølv enda eg opp med å samla antikke myntar, eit område som både utfordrar og inspirerer. For meg starta det heile ein gong på 1980-talet. Eg var rundt 10-11 år gamal og var eg på eit av dei mange besøka borte hjå mine besteforeldre som budde eit lite steinkast frå barndomsheimen min, ein liten vestlandsgård i Etne, Sunnhordland. Denne regntunge haustdagen, fann ”Besto” fram det kjente og kjære syltetøyglasset med fargeblyantane. Ho visste at eg var over gjennomsnittleg interessert i å teikna. Eg tømte glaset for å få ut alle fargeblyantane, og oppdaga noko eg ikkje hadde lagt merke til før. Det kom nemleg ein stor, og heilt svart mynt trillande ut! Triumferande vart funnet vist fram til Besto, som straks tok fram stålull og tålmodig pussa fram sølvfargen. Du verden, så flott den vart! Eg var no, utan å vera klar over det, fanga av ein fascinasjon som har fulgt meg opp gjennom heile livet. Heldigvis, får ein sei, var det kun ein Eidsvoll ti-kronar som fekk smaka stålullet til besto, og ikkje ein verdi-

192

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

full mynt. Men for meg der og då var denne både sjeldan og verdifull. Onkelen min var myntsamlar, og han passa på å alltid ha med seg ein ny minnemynt til meg kvar gong han var på besøk. Såleis hjalp han til å halda interessa oppe. Dei klassiske raude myntpermane vart anskaffa, og stadig fleire hol vart tetta. Vel ti år seinare var interessa framleis tilstade, men langt frå så sterk som i mine tidlegare år. Eg hadde no tatt valget om å studera kunst, og fokuset var meir i retning av ”fargeblyantane” enn på sjeldne sølvmyntar. Kanskje hadde dette med å fylla luker i ei rekke av årstal byrja å kjeda den unge kunststudenten? Uansett vart det ein tur innom Bergen Mynt & Seddel, og der blant mengder av skillingsmynt og tokronanar, dukka det opp ei openbaring. Ein gresk- hellenistisk mynt med portrett av Antiochos VII datert til 138-129 f.Kr .

Eg hadde på den tida ei fantastisk kunsthistorielærarinne, som med ekte entusiasme hadde tatt oss med på ei historisk reise i dei ulike epokane innan gresk kunst og dei seinare romerske og bysantinske periodane. Eg såg raskt at uttrykk og symbolikk, samt det kunstnariske nivået på myntane korresponderte elegant

med det me hadde lært. Her var det fleire faktorar som gjorde meg heilt oppslukt. Sjølvsagt det faktum at myntane var så ufattelig gamle og måten eg fekk ein nærleik til historien, men også det at dei var utruleg flott prega, med eit handverksmessig preg som gav kvar mynt ein individuell utsjånad. Og ikkje minst, korleis myntane framsto som små vindauga inn i fortida, og alle dei historiane ein kunne spinna rundt kvar enkelt mynt. Eit engelsk uttrykk kjem naturleg inn i bildet her: ”Conversation piece”. Eit lite stykke miniatyrkunst, som så vel samlarar, som dei utan særleg interesse for numismatikk kan la seg bli betatt av. Det fine er at om ein ikkje har råd til mynten du draumer om, kan ei bok med gode illustrasjonar gjera nytte som referanse. Samlarar av årgangsmynt har i den siste tida hatt eit stadig aukande fokus på den tekniske kvaliteten. Dette har til dels også skjedd innan marknaden for antikke myntar, men då særleg blant dei som er mest opptekne av investeringsverdien på objekta. Sjølv om ein godt bevart antikk mynt naturlegvis vil ha mange viktige detaljer, er det i tillegg mange andre faktorar enn den tekniske tilstanden, altså graden av slitasje på objektet, som spelar inn. Her kjem litt av det som kanskje både skremmer enkelte vekk, samtidig som det lokkar andre inn: I første rekke møter svært varierande tilstand på korleis objekta framstår utifrå parameter som: sentrering, dobbelpreging, slitasje på stempel osv. Folk


innan antikk numismatikk som samlar mynt frå dansketida er nok godt kjent med desse begrepa, men det er nok slik at desse variasjonane er progressivt meir tilstades dess eldre numismatikk ein driv med. Det er då altså særleg innan antikk mynt at dei store utslaga kjem. Ein mynt i teknisk kvalitet 01, kan gjerne sjå lite tiltalande ut for mange, samstundes som ein svak kvalitet 1 kan ha ein nydelig patina/overflate og vakkert graverte element. Av og til kan ein litt skeivt sentrert mynt på ein stor blankett gi ein interessant komposisjon, sett utifrå eit moderne designmessig synspunkt. Men, ei anna stor utfordring er spørsmålet om kunstnarisk nivå. Den same myntutgåva kan ha svært sprikande grad av kvalitet når det gjeld nivået til stempelgravøren (Celatoren) som skar stempla. Oppi dette er det sjølvsagt svært mange personlege preferansar som spelar inn. Ein person elskar kanskje dei litt klønete proporsjonane ein finn på tidlege arkaiske myntar, medan andre helst vil ha den klassiske perioden sin idealiserande framstilling av mennesket, eventuelt den helenistiske perioden sin meir korrekte anatomi. Det bør også nemnast at patina kan variera stort i fargespenn, særleg på bronsemyntar. Nokre myntar har ein tjukk kompleks patina som kan gi svært ulikt inntrykk alt etter kva lys og vinkel ein ser mynten frå, medan andre har eit lett lag med patina. Enkelte går faktisk så langt at dei strippar myntane for patina. Spørsmålet om patina er sjølvsagt eit element som splittar mange når det gjeld smak og behag. Her må ein

altså stola på sin eigen smak, og gå for dei myntane som ein sjølv føler seg tiltrekt av. Er det i heile tatt mulig å sei at ein stil er betre enn ein annan? Det kan kanskje hevdast at begrepet stil ikkje kan reknas ut ifrå subjektivitet, altså at ein til dømes ikkje kan sei ”god stil” eller ”best stil”? Ein mynt kan såleis kun seiast å vera god eller mindre god innanfor ein bestemt stilart. Som nemnt er eg utdanna kunstnar og arbeider med biletkunst på heiltid. Gjer dette meg betre skikka til å sei kva som er bra handverk innan ein bestemt stil på ein mynt? Kanskje eg ser ein del aspekt på ein annan måte enn andre, men eg trur også at me menneske har ein del ”innebygde” fellespreferansar når det gjeld kva me vil framheva som vakkert og visuelt tiltalande. Blant fleire faktorar kjem det gylne snitt og forholdet mellom positive og negative flater inn. Eit godt komponert motiv vil ofte ha ein del element som er felles. Dette har med plassering og kontrastar i form og tyngde å gjera. Kanskje det er noko her me kan einas om? Det gylne snitt byggjer på prinsippet om harmonisk inndeling av ei linje eller ei form/flate. Om ein skal dela ei linje etter det gylne snitt, skal forholdet mellom den lengste og den kortaste vera like stort som forholdet mellom heile linjestykket og den lengste delen. Den kjente kunstnaren Leonardo da Vinci forska mykje på dette, og kom fram til at eit menneske har mange forhold som svarer til det gylne snitt.

F. Eks. Kan ein sei at avstanden frå bakken og opp til navlen tilsvarer det gylne snitt i forhold til heile kroppslengda. Prøv gjerne sjølv ved å måla høgda di, og del på 1,618033989. Du får då omtrent avstanden opp til navlen. Sjølv om det gylne snitt kan utreknast matematisk, trur eg me har ei innebygd forståing av dette utan at me legg merke til det bevisst. Enkelte element harmonerer betre enn andre. Kanskje du, utan å vera klar over det, plasserer ein gjenstand i forhold til det gylne snitt i kvardagslege situasjonar? Eksempler på dette kan til dømes vera når du set ein blomstervase i vindauga, eller skal hengja eit foto opp på veggen. La oss ta ein kikk på eit par svært ulike antikke myntar og sjå på korleis dei fungerer visuelt utifrå dette med komposisjon og visuell kommunikasjon, samt korleis dei utnyttar potensiale visuelle virkemiddel som positive og negative flater, og det gylne snitt.

Mange meiner at dei cistoforiske terdradrakmene som har motiv av slangen som kjem opp av ei kurv, er blant dei minst tiltalande antikke myntane som finnes. Sjølvsagt er ikkje alle einige i dette, men dette er ei subjektiv oppfatning ein av og til høyrer blant samlarkollegaer. Er det mulig å analysera den mynten, OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

193


og kanskje finna ut kvifor denne påstanden har dukka opp? Ser ein på motivet, er det ganske mykje som skjer på ei lita overflate. Elementa i komposisjonen kjempar om merksemda. Dei dekorative elementa sloss med dei figurative elementa, slik at dei nærast annulerer kvarandre, og såleis mistar krafta. Kjem bodskapen om den mystiske korga som inneheld ein slang fram? Kanskje det gjorde det i antikken, men spørsmålet er om den gjer det med same kraft i dag. Ein kan sjølvsagt berre undra seg over om folk også i samtida klaga over designet. Sett frå ei formmessig ståstad, handlar desse visuelle problema mykje om det me kallar positive og negative rom eller flater. Eit element som nok også har vore i fokus blant kunstnarar i antikken. Dette kan ein i dag hevda utifrå at dei beste kunstverka frå denne tida leverer på eit særs høgt nivå i forhold til slike preferansar. Kort forklart, går dette ut på at det ikkje berre er sjølve massen elementa består av, men også romma imellom som er med på å gjera ein komposisjon vellykka eller ikkje. Eksempelvis vil det ikkje vera tilstrekkelig å utforma fingrane på ein hand riktig, men mellomrommet mellom kvar enkelt finger må også sjå riktig ut. På Pergamon-mynten ser ein ofte at det er lite fokus på denne problemstillinga. Formene breier seg utover og dannar negative flater som ikkje har særleg flott form. Det heile ser kanskje litt tilfeldig ut. Problemet med denne mynten handlar nok ikkje kun

194

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

om formspråk. Kan det ha noko med at det ikkje finnes nokon element i komposisjonen som me personleg klarer å relatera oss til i dag? Ein litt fjern religiøs attributt?

La oss ta eit eksempel frå ein serie som blir sett på som svært populær blant samlarar i dag, og som var ein av dei første antikke myntane eg skaffa meg, nemleg dei athenske tetradrakmene, eller uglemyntane, som dei ofte blir kalla. Etter ei utstilling i London, brukte eg alt eg hadde tent på ein slik mynt hjå Robert Johnson, ein forhandlar som tidlegare var lokalisert i nærleiken av British Museum. På adversen finn me eit portrett av Athene i hjelm. På den mest omfattande utgåva som i dag blir plassert til ca 454-404 f.Kr kan ein, som ein kuriositet, nevna at sjølv om utgåva er plassert tidsmessig godt inne i den klassiske æraen (479- 323 f.Kr), ser ein at eit element som er typisk frå den arkaiske tidsepoka (I numismatikken plassert i perioden 650-479 f.kr) har blitt hengande igjen: ”Det arkaiske auga”, som er framstilt som om ein ser det frå framsida, sjølv om portrettet er i profil. Men sjølv om Athene regjerer på adversen, så er det den vesle sjarmøren på reversen som stel showet når desse myntane blir omtala. Sjølv i samtida veit ein at desse myntane gjekk under kallenamnet ”Uglene”.

Kva gjer dette designet så treffande så vel i dagens samfunn, som i det miljøet der det oppsto? Kan det ha noko med at ugla er perfekt plassert, litt i halvprofil og med ansiktet vendt rett mot oss med dei store forenkla, men likevel lett gjenkjennelege augene? Her er alle reglar innanfor det gylne snitt og tyngde mellom dei ulike elementa overholdt til punkt og prikke. Dei negative flatene har fin harmoni saman med designelementa. Me får umiddelbart kontakt med den vesle fuglen. AOE (A-th-e) er perfekt plassert i tråd me god grafisk design, og ein liten olivenkvast og halvmåne til venstre for å gi komposisjonen perfekt balanse. Bra i antikken, like bra i dag. Me som samlar myntar, likar jo gjerne å visa fram samlingane våre til så vel andre samlarar, som folk med meir ”normale” fritidsinteresser. Uglemynten frå Athen appellerer gjerne til folk som aldri har satt seg inn i numismatikk . Kanskje fordi den er så lett å lika med sitt kvikke, oppløftande og imøtekommande blikk? Eg har høyrt psykologar forklara at årsaka til at me synes uglene ser koke ut, er at dei har augene likt plassert som oss menneske. Mykje tyder på at det finnes mange fuglar som er klokare enn ugla. Men, me reagerer på visuelle referansar, og dermed blir ugla liksom ”ein av oss”, den kloke ugla. Men kor opptatt av kunst og designen var grekarane sjølve? Kom desse fantastiske miniatyrkunstverka som eit biprodukt av det generelle fokuset på estetikk på denne tida? Mange vil


nok hevda at myntane vart sett på som ei svært viktig brikke i kommunikasjonen dei greske statane hadde, såvel internt, som med utanomverda. Kunstnarane som graverte stempla fekk i mange tilfelle signera myntane dei designa, særleg dei viktigaste utgåvene frå Sicilia. Dette fortel oss om kor sentral posisjon numismatikken hadde i den visuelle kommunikasjonen som flaggberarar for dei ulike bystatane sine kunstnariske meritter. Ein meiner i dag at det vart konkurrert om å ha dei vakraste myntane, og ser ein på det som vart produsert i den klassiske perioden, blir ein som kunstnar i dag svært audmjuk ovanfor det høge nivået. Ikkje berre er handverket fabelaktig utført, men også motiva ber preg av å vera nøye planlagt med symbol som skulle visa omverda kven dei var.

teristiske havskilpaddene sit som tredimensjonale relieff på dei tjukke små blankettane. Reint semiotisk er det rimelig god konsensus iblant dei lærde at dette skulle symbolisera den sentrale posisjonen Aigina hadde fått som maritimt senter etter at dei var uavhengige i det sjette århundre f.Kr. Går me litt fram i tid, dukkar eit enigma opp som har forundra mange. På dei seinare utgåvene av skilpaddestateren er havskilpaddene blitt erstatta av ein lang serie landskilpaddemotiv. Knapt eit maritimt motiv skulle ein tru?

Eit artig eksempel på dette finn me i øystaten Aigina, der dei karak-

Eg sit her no med Eidsvoll-tiaren i eine handa, og ugla i den andre og

Ein litt tvilsom teori går ut på at dette kom som ein konsekvens av at Aigina mista sin viktige posisjon som maritim makt som eit resultat av dei Peleponnesiske krigane. Ingen veit sikkert, og dette er ei av mange gåter innan antikk numismatikk.

tenkjer på kor mykje tid, utvikling og rasjonalisering som ligg imellom desse to myntane. Frå ein handprega mynt, der ikkje to eksemplar frå samme utmynting er identiske, sjølv om dei er prega like etter kvarandre, til ei tid med masseproduksjon, der eit lite snev av teikn til sirkulasjon gjer den totalt uinteressant for dei fleste samlarar. I dette tilfellet har begge myntane ei historie å fortelja, om heller til dels på eit personleg plan, og begge har vore viktige for meg som samlar. Vegen mellom dei er lang, men i det ein opnar døra inn til antikken sine numismatiske skattar, er det nærast umogleg å snu. Til slutt vil eg anbefala eit kvalitetsvurderingssystem som eg lærte av ein samlarkompis. Det skal ifølge han, ha opphav hjå den Kanadiske numsimatikkaren Robert Kokotailo. Uansett kven som kom på systemet, er det like genialt, som det er enkelt. Kvalitet 1 = ”Eg likar mynten” og kvalitet 2 = ”Eg likar ikkje mynten”. Om du kjøper den, er avhengig av kva kvalitet den ligg nærast. Stol på din eigen smak, kjøp myntane DU liker, og bygg samlinga etter DINE preferanser. God reise!

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

195


1079-1092

Tillegg Appendix

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65

197


TILLEGG/APPENDIX

LITTERATURLISTE/BIBLIOGRAPHY Bergsøe: Boudeau: C: C: Ciani: CNI: Dav: Eimer: F: Falck Muus: FN Th.F: G: Galster: GP Göbl: H: Hbg: Hild:

Vilhelm Bergsøe: “Danske Medailler og Jetons 1789-1892” (København 1893) E.Boudeau: “Monnaies Francaises Provinciales” (Barcelona 1970) H.Cohen: “Description Historique des Monnaies frappèes sous L`Empire Romain” (Paris 1880-1892) W.D.Craig: “Coins of the World 1750-1850” (Wisconsin 1976) Louis Ciani: “Les Monnaies Royales Francaises de Hugues Capet a Louis XVI” (Paris 1926) Corpus Nummorum Italicorum (Roma 1910-1943) John S: Davenport: “European Crowns”, “German Talers” & “Silver Guldens” C. Eimer: “British Commemorative Medals & their values” (London 1987) Robert Friedberg: “Gold Coins of the World” (6th.ed. New Jersey 1992) Rolf Falck-Muus: “Privatsedlene fra 1804-1824” (Oslo 1939) Jack Antonsen: “Fridtjof Nansens minnespregninger, personlige ordner, prismedaljer og hederstegn. (Oslo 2003) Thorolf Frogn: “Fortegnelse over 17.mai medaljer” (Småskrift for myntsamlere nr.10) Georg Galster: “Unionstidens udmøntninger” (København 1972) Georg Galster: “Danske og norske Medailler og Jetons ca.1533-ca.1788” (København 1936) Gert Posselt: “Danske Prøvemønter preget på Den Kongelige Mønt 1983-1989“ (København 1989) Robert Göbl: “Sasanian Numismatics” (Braunschweig 1971) Holger Hede: “Danmarks og Norges Mønter 1541-1814-1970” (København 1971) P.Hauberg: “Myntforhold og Udmyntninger i Danmark indtil 1146” (København 1900) Bror Emil Hildebrand: “Sveriges och Svenska Konungahusets Minnespenningar, Praktmynt och Beløningsmedaljer” (Stockholm 1874-1875) KF: C.Holst: “Kortfattet fortegnelse over Norske Medailler siden 1814” (Christiania 1879) KM: Krause & Mishler: “Standard Catalogue of World Coins” J: Kurt Jaeger: “Die Deutschen Münzen seit 1871“ JA: Jack Antonsen:“Norges Grunnlovsdag i Metall“ (Oslo 2000) UBJ: Uno Barner Jensen: „Trankebarmønter 1620-1845“ (Brovst 1996) Kvist: Martin Kvist og Kjetil Kvist Kvist: “Medaljekatalogen 1804-1905” (Oslo 2002) LL: Lars O.Lagerqvist: “Svenska Mynt under Vikingatid och Medeltid samt Gotländska Mynt” (Stockholm 1970) Malmer: Brita Malmer, The Anglo-Scandinavian Coinage c. 995-1020, Commentationes de Nummis Saeculorum IX-XI in Suecia repertis. Nova series 9, Stockholm 1997 Muntoni: F.Muntoni: “Le Monete Dei Papi e Degli Stati Pontifici Da Adriano I a Paolo VI” (Reprint 1996) NM: Bjarne Ahlström, B.F.Brekke & Bengt Hemmingsson: “Norges Mynter“ (Stockholm 1976) NP: Magnar Øverland: “Norske Poletter og Akkordmerker” (Molde 2003) RIC: Mattingly & Sydenham m.f.: “Roman Imperial Coinage” (London 1923-1994) RK, RN og RP: Bjørn R. Rønning: “Norges Mynter og Pengesedler etter 1874” (Oslo 1972) RPC: Burnett, Amandry & Ripollès: “Roman Provincial Coinage” (Paris 1992) RS: Bjørn R.Rønning: “Norges Pengesedler og Seddelbankvesen inntil 1874” (Oslo 1980) S: H.H.Schou: “Beskrivelse av Danske og Norske mønter etc.” (København 1926) S: David R.Sear: “Byzantine coins & their values” (London 1987) S: David R.Sear: “Greek coins & their values I-III” (London 1978-1982) S: David R.Sear: “Roman coins & their values” (London 1988) S: “Standard Catalogue of British Coins” (London 1998) SB: Ahlström, Almer & Jonsson: “Sveriges Besittningsmynt” (Stockholm 1980) S.& H: R.Støren og H.Holst: “Myntgravør Ivar Throndsens medaljer, jetonger og merker” (Oslo 1937) Schive: C.I.Schive: “Norges Mynter i Middelalderen” (Christiania 1865) Sev: H. M.Severin: “The Silver Coinage of Imperial Russia 1682-1917” (Basel 1965) Sieg: “Sieg`s Seddelkatalog Norden” (3.utg.Skals 1984) Skaare: Kolbjørn Skaare: “The Coinage of Viking age Norway” (Oslo 1976) SM: B.Ahlström, Y.Almer & B.Hemmingsson: “Sveriges Mynt 1521-1977” (Stockholm 1976) Syd: Edward A.Sydenham: “The Coinage of the Roman Republic” (Reprint 1976) TZT: Tore Z. Trosdahl: “Norges Medaljer 1920-1995” (Oslo 2002) Y: R.S.Yeoman: “A catalog of Modern World Coins” (Wisconsin 1974)

198

OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 65


Auksjon nr. 66

Lørdag 21. og søndag 22. mai 2011 Grand Hotel, Rococosalen, Oslo Vi mottar nå bedre enkeltobjekter og hele samlinger av mynter, medaljer og sedler til vårens store begivenhet. Spennende objekter er alt mottatt. Kontakt landets ledende ekspertise for en vurdering.

Oslo Mynthandel AS . Inkognitogaten 33, 0256 Oslo, Norway . Postboks 2745 Solli, 0204 Oslo Tlf 23 10 00 00 . Fax 23 10 00 01 . kontakt@oslomynthandel.no . www.oslomynthandel.no


Norge, Christian III., 1 mark 1543, Gimsøy – Lot 272

Norge, Christian IV., ½ Speciedaler 1643 – Lot 277

Norge, Frederik III., 2 Speciedaler 1660 – Lot 292

Norge, Frederik III., Speciedaler 1667 – Lot 298

Norge, Oscar II., 50 øre 1885 – Lot 607

Norge, Oscar I., Kronprinsens gullmedalje 1849 – Lot 817

Danmark, Christian IV., ½ Speciedaler 1634 – Lot 962

Trankebar, Frederik V., 2 Royalin 1756 – Lot 997 (Foto 1 : 2)

Russland, Peter I., Rubel 1720 – Lot 1433

Russland, Nikolai I., Rubel 1841 – Lot 1520

Ludvig Daaes håndskrevne samlingsfortegnelser


Lot # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

Hammer Lot # 25 000,00 64 65 3 000,00 66 3 800,00 67 1 200,00 68 1 250,00 69 1 200,00 70 1 100,00 71 1 000,00 72 1 000,00 73 450,00 74 800,00 75 1 400,00 76 700,00 77 500,00 78 850,00 79 800,00 80 800,00 81 400,00 82 500,00 83 450,00 84 3 000,00 85 29 000,00 86 600,00 87 500,00 88 1 650,00 89 275,00 90 91 92 1 400,00 93 1 400,00 94 2 600,00 95 2 900,00 96 8 200,00 97 12 500,00 98 800,00 99 150,00 100 400,00 101 425,00 102 16 500,00 103 14 000,00 104 16 500,00 105 16 500,00 106 10 500,00 107 8 200,00 108 109 110 10 000,00 111 7 000,00 112 14 000,00 113 1 850,00 114 2 100,00 115 2 100,00 116 800,00 117 1 150,00 118 750,00 119 700,00 120 650,00 121 1 950,00 122 900,00 123 1 300,00 124 1 900,00 125 2 100,00 126

Hammer Lot # 3 200,00 127 1 250,00 128 2 500,00 129 650,00 130 850,00 131 700,00 132 1 100,00 133 3 800,00 134 1 250,00 135 425,00 136 900,00 137 1 750,00 138 325,00 139 250,00 140 1 550,00 141 500,00 142 425,00 143 1 200,00 144 400,00 145 6 600,00 146 3 400,00 147 2 800,00 148 400,00 149 600,00 150 2 100,00 151 850,00 152 1 650,00 153 900,00 154 2 200,00 155 450,00 156 5 000,00 157 7 400,00 158 3 000,00 159 3 200,00 160 2 200,00 161 2 100,00 162 18 000,00 163 18 000,00 164 2 100,00 165 5 000,00 166 400,00 167 350,00 168 1 750,00 169 1 300,00 170 450,00 171 600,00 172 700,00 173 600,00 174 900,00 175 850,00 176 950,00 177 1 050,00 178 800,00 179 1 000,00 180 1 100,00 181 1 000,00 182 4 000,00 183 3 200,00 184 2 800,00 185 2 400,00 186 2 500,00 187 2 600,00 188 700,00 189

Hammer Lot # 2 100,00 190 1 950,00 191 3 200,00 192 600,00 193 1 050,00 194 650,00 195 600,00 196 425,00 197 650,00 198 1 000,00 199 5 800,00 200 650,00 201 700,00 202 750,00 203 400,00 204 400,00 205 4 200,00 206 3 000,00 207 1 600,00 208 1 300,00 209 325,00 210 750,00 211 750,00 212 800,00 213 200,00 214 550,00 215 200,00 216 200,00 217 250,00 218 550,00 219 275,00 220 125,00 221 125,00 222 250,00 223 250,00 224 300,00 225 300,00 226 800,00 227 425,00 228 229 230 1 200,00 231 750,00 232 800,00 233 550,00 234 500,00 235 700,00 236 750,00 237 350,00 238 450,00 239 850,00 240 900,00 241 475,00 242 425,00 243 400,00 244 450,00 245 1 800,00 246 700,00 247 300,00 248 550,00 249 400,00 250 600,00 251 225,00 252

Hammer Lot # 150,00 253 700,00 254 400,00 255 175,00 256 1 250,00 257 375,00 258 375,00 259 250,00 260 250,00 261 275,00 262 263 800,00 264 650,00 265 500,00 266 400,00 267 1 250,00 268 500,00 269 500,00 270 1 200,00 271 272 273 2 500,00 274 275 276 400,00 277 700,00 278 279 280 500,00 281 300,00 282 650,00 283 750,00 284 285 500,00 286 300,00 287 350,00 288 289 300,00 290 291 292 293 500,00 294 295 296 297 298 1 150,00 299 1 800,00 300 3 600,00 301 3 600,00 302 1 350,00 303 3 000,00 304 650,00 305 10 000,00 306 13 000,00 307 1 250,00 308 12 000,00 309 6 200,00 310 2 500,00 311 9 000,00 312 15 000,00 313 12 000,00 314 21 000,00 315

Hammer 8 000,00 6 000,00 10 000,00 6 000,00 700,00 700,00 700,00 400,00 6 200,00 5 000,00 6 000,00 7 500,00 28 000,00 4 000,00 2 100,00 2 200,00 7 000,00 260 000,00 20 000,00 26 000,00 38 000,00 44 000,00 240 000,00 13 000,00 18 000,00 1 950,00 2 700,00 3 600,00 3 200,00 3 200,00 1 500,00 1 100,00 4 600,00 2 000,00 1 200,00 200,00 900,00 300 000,00 56 000,00 44 000,00 75 000,00 3 800,00 130 000,00 75 000,00 2 700,00 2 600,00 2 500,00 4 600,00 4 200,00 2 400,00 4 600,00 2 200,00 3 800,00 3 600,00 5 600,00 800,00 4 200,00 2 700,00 3 400,00 3 000,00


Lot # 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378

Hammer Lot # 13 500,00 379 4 000,00 380 12 000,00 381 7 000,00 382 6 000,00 383 3 000,00 384 3 400,00 385 5 800,00 386 18 000,00 387 4 800,00 388 7 600,00 389 9 000,00 390 22 000,00 391 2 500,00 392 24 000,00 393 18 000,00 394 395 6 200,00 396 8 600,00 397 9 400,00 398 1 500,00 399 500,00 400 850,00 401 1 700,00 402 2 800,00 403 800,00 404 1 800,00 405 1 800,00 406 2 100,00 407 1 050,00 408 2 000,00 409 3 400,00 410 411 40 000,00 412 38 000,00 413 23 000,00 414 30 000,00 415 30 000,00 416 23 000,00 417 12 000,00 418 30 000,00 419 11 000,00 420 18 500,00 421 18 000,00 422 9 200,00 423 6 800,00 424 3 400,00 425 24 000,00 426 24 000,00 427 20 000,00 428 4 400,00 429 8 200,00 430 4 600,00 431 2 300,00 432 8 800,00 433 3 000,00 434 2 500,00 435 1 950,00 436 1 400,00 437 1 300,00 438 500,00 439 1 500,00 440 250,00 441

Hammer Lot # 350,00 442 1 050,00 443 1 050,00 444 1 550,00 445 4 600,00 446 5 000,00 447 34 000,00 448 2 600,00 449 2 300,00 450 9 200,00 451 400,00 452 10 000,00 453 1 050,00 454 1 100,00 455 1 000,00 456 2 000,00 457 6 600,00 458 3 200,00 459 4 000,00 460 2 500,00 461 462 21 000,00 463 5 200,00 464 6 000,00 465 2 100,00 466 2 400,00 467 10 000,00 468 4 200,00 469 650,00 470 950,00 471 500,00 472 550,00 473 500,00 474 225,00 475 1 050,00 476 5 000,00 477 750,00 478 200,00 479 200,00 480 800,00 481 400,00 482 900,00 483 1 200,00 484 650,00 485 475,00 486 250,00 487 400,00 488 250,00 489 200,00 490 1 250,00 491 1 000,00 492 1 350,00 493 600,00 494 21 000,00 495 19 500,00 496 11 500,00 497 34 000,00 498 13 500,00 499 13 500,00 500 15 000,00 501 12 500,00 502 4 600,00 503 3 200,00 504

Hammer Lot # 14 500,00 505 5 400,00 506 36 000,00 507 11 000,00 508 11 000,00 509 11 500,00 510 15 500,00 511 7 200,00 512 6 000,00 513 3 200,00 514 900,00 515 900,00 516 15 500,00 517 5 000,00 518 1 000,00 519 1 600,00 520 4 000,00 521 1 750,00 522 1 350,00 523 1 150,00 524 500,00 525 500,00 526 527 800,00 528 1 100,00 529 500,00 530 3 300,00 531 375,00 532 13 000,00 533 534 13 500,00 535 18 000,00 536 10 000,00 537 5 600,00 538 6 000,00 539 17 500,00 540 8 000,00 541 2 500,00 542 9 600,00 543 4 600,00 544 21 000,00 545 500,00 546 1 000,00 547 3 000,00 548 32 000,00 549 17 500,00 550 21 000,00 551 15 000,00 552 14 000,00 553 7 200,00 554 13 500,00 555 1 200,00 556 200,00 557 225,00 558 1 850,00 559 700,00 560 600,00 561 550,00 562 2 200,00 563 4 000,00 564 4 400,00 565 800,00 566 425,00 567

Hammer Lot # 2 200,00 568 1 000,00 569 2 400,00 570 550,00 571 7 000,00 572 5 200,00 573 4 000,00 574 5 000,00 575 2 000,00 576 3 200,00 577 5 000,00 578 4 800,00 579 4 400,00 580 5 200,00 581 3 000,00 582 4 800,00 583 3 200,00 584 4 600,00 585 4 600,00 586 3 600,00 587 5 400,00 588 7 200,00 589 7 600,00 590 8 800,00 591 9 200,00 592 9 200,00 593 8 800,00 594 2 000,00 595 1 200,00 596 5 800,00 597 1 900,00 598 2 900,00 599 1 100,00 600 4 000,00 601 1 200,00 602 700,00 603 700,00 604 800,00 605 900,00 606 700,00 607 1 600,00 608 1 400,00 609 1 100,00 610 300,00 611 600,00 612 4 600,00 613 4 400,00 614 4 600,00 615 2 500,00 616 2 600,00 617 1 400,00 618 4 400,00 619 400,00 620 650,00 621 400,00 622 400,00 623 400,00 624 1 000,00 625 27 000,00 626 3 000,00 627 1 200,00 628 1 200,00 629 2 400,00 630

Hammer 7 800,00 13 000,00 850,00 13 500,00 9 000,00 8 200,00 9 200,00 1 050,00 450,00 8 000,00 5 000,00 9 200,00 1 700,00 1 600,00 1 500,00 3 800,00 1 400,00 350,00 6 200,00 1 100,00 1 150,00 6 000,00 1 100,00 2 100,00 150,00 125,00 125,00 100,00 400,00 175,00 600,00 1 000,00 2 000,00 2 000,00 1 350,00 1 700,00 7 400,00 13 500,00 700,00 27 000,00 425,00 4 800,00 3 400,00 4 200,00 5 800,00 450,00 500,00 2 700,00 325,00 250,00 750,00 750,00 700,00 650,00 700,00 150,00 2 500,00 900,00 2 000,00 6 600,00 6 000,00 6 800,00 650,00


Lot # Hammer Lot # Hammer Lot # Hammer Lot # Hammer Lot # Hammer 631 700,00 694 800,00 757 750,00 820 150,00 883 1 050,00 632 750,00 695 400,00 758 12 500,00 821 325,00 884 2 600,00 633 800,00 696 500,00 759 550,00 822 250,00 885 6 200,00 634 3 200,00 697 450,00 760 2 000,00 823 250,00 886 30 000,00 635 550,00 698 400,00 761 2 000,00 824 550,00 887 5 800,00 636 450,00 699 7 000,00 762 800,00 825 300,00 888 14 500,00 637 6 000,00 700 300,00 763 6 400,00 826 275,00 889 8 600,00 638 1 950,00 701 750,00 764 3 600,00 827 30 000,00 890 1 150,00 639 1 750,00 702 550,00 765 750,00 828 891 7 200,00 640 600,00 703 250,00 766 1 450,00 829 892 17 500,00 641 225,00 704 250,00 767 1 800,00 830 300,00 893 600,00 642 2 800,00 705 1 150,00 768 900,00 831 275,00 894 1 050,00 643 2 100,00 706 425,00 769 1 150,00 832 600,00 895 700,00 644 2 400,00 707 650,00 770 1 150,00 833 14 000,00 896 750,00 645 700,00 708 450,00 771 1 050,00 834 3 000,00 897 500,00 646 1 250,00 709 1 050,00 772 1 150,00 835 300,00 898 950,00 647 700,00 710 250,00 773 1 900,00 836 500,00 899 8 200,00 648 350,00 711 2 000,00 774 1 600,00 837 950,00 900 6 600,00 649 175,00 712 9 200,00 775 1 400,00 838 300,00 901 5 200,00 650 1 600,00 713 6 800,00 776 1 100,00 839 3 500,00 902 6 200,00 651 500,00 714 600,00 777 1 150,00 840 2 200,00 903 2 100,00 652 150,00 715 400,00 778 900,00 841 5 400,00 904 9 200,00 653 4 950,00 716 8 600,00 779 950,00 842 900,00 905 1 150,00 654 4 000,00 717 4 600,00 780 900,00 843 800,00 906 1 650,00 655 700,00 718 900,00 781 1 000,00 844 1 400,00 907 1 150,00 656 700,00 719 5 200,00 782 650,00 845 1 050,00 908 1 100,00 657 750,00 720 1 050,00 783 600,00 846 2 100,00 909 1 100,00 658 700,00 721 800,00 784 1 000,00 847 650,00 910 1 250,00 659 900,00 722 250,00 785 850,00 848 500,00 911 1 600,00 660 3 200,00 723 275,00 786 900,00 849 1 000,00 912 475,00 661 900,00 724 500,00 787 400,00 850 700,00 913 2 000,00 662 300,00 725 325,00 788 851 650,00 914 400,00 663 700,00 726 250,00 789 1 800,00 852 225,00 915 12 000,00 664 500,00 727 500,00 790 1 200,00 853 1 300,00 916 7 000,00 665 250,00 728 791 1 300,00 854 917 5 200,00 666 500,00 729 3 200,00 792 9 200,00 855 1 650,00 918 3 000,00 667 700,00 730 375,00 793 1 550,00 856 1 250,00 919 600,00 668 2 800,00 731 6 500,00 794 1 600,00 857 1 000,00 920 1 300,00 669 800,00 732 1 850,00 795 5 000,00 858 14 000,00 921 1 800,00 670 800,00 733 1 550,00 796 5 000,00 859 3 600,00 922 2 800,00 671 400,00 734 2 500,00 797 1 250,00 860 5 600,00 923 2 600,00 672 1 150,00 735 375,00 798 800,00 861 16 500,00 924 8 400,00 673 425,00 736 50,00 799 1 300,00 862 16 500,00 925 3 200,00 674 3 400,00 737 250,00 800 1 250,00 863 6 200,00 926 3 200,00 675 400,00 738 1 300,00 801 800,00 864 4 400,00 927 14 000,00 676 4 400,00 739 500,00 802 2 200,00 865 3 600,00 928 7 000,00 677 600,00 740 900,00 803 2 000,00 866 1 850,00 929 1 850,00 678 400,00 741 300,00 804 800,00 867 1 550,00 930 425,00 679 700,00 742 1 850,00 805 700,00 868 5 400,00 931 2 200,00 680 2 900,00 743 1 800,00 806 34 000,00 869 2 600,00 932 3 400,00 681 1 400,00 744 900,00 807 650,00 870 1 550,00 933 3 800,00 682 1 400,00 745 1 000,00 808 425,00 871 850,00 934 3 400,00 683 1 700,00 746 750,00 809 1 150,00 872 44 000,00 935 2 900,00 684 700,00 747 750,00 810 550,00 873 3 500,00 936 1 750,00 685 250,00 748 850,00 811 12 500,00 874 4 800,00 937 1 650,00 686 250,00 749 800,00 812 18 500,00 875 3 600,00 938 3 400,00 687 600,00 750 1 300,00 813 2 700,00 876 3 000,00 939 2 600,00 688 350,00 751 1 300,00 814 900,00 877 10 500,00 940 2 100,00 689 650,00 752 800,00 815 8 000,00 878 2 100,00 941 4 400,00 690 650,00 753 650,00 816 850,00 879 2 300,00 942 450,00 691 800,00 754 500,00 817 20 000,00 880 2 500,00 943 500,00 692 425,00 755 750,00 818 21 000,00 881 2 000,00 944 650,00 693 650,00 756 1 250,00 819 1 500,00 882 900,00 945 550,00


Lot # Hammer Lot # Hammer Lot # Hammer Lot # Hammer Lot # Hammer 946 850,00 1009 375,00 1072 400,00 1135 850,00 1198 1 000,00 947 150,00 1010 375,00 1073 250,00 1136 100,00 1199 325,00 948 200,00 1011 800,00 1074 350,00 1137 800,00 1200 150,00 949 375,00 1012 1 400,00 1075 200,00 1138 200,00 1201 150,00 950 650,00 1013 600,00 1076 375,00 1139 325,00 1202 300,00 951 800,00 1014 2 800,00 1077 275,00 1140 300,00 1203 952 1 450,00 1015 1 100,00 1078 250,00 1141 700,00 1204 700,00 953 600,00 1016 475,00 1079 400,00 1142 100,00 1205 300,00 954 1 800,00 1017 2 600,00 1080 800,00 1143 1 300,00 1206 400,00 955 325,00 1018 1 600,00 1081 300,00 1144 600,00 1207 300,00 956 850,00 1019 1 800,00 1082 250,00 1145 250,00 1208 300,00 957 1 850,00 1020 400,00 1083 750,00 1146 350,00 1209 700,00 958 750,00 1021 3 600,00 1084 1147 250,00 1210 3 200,00 959 600,00 1022 1 000,00 1085 850,00 1148 1 350,00 1211 3 200,00 960 1023 1 450,00 1086 350,00 1149 475,00 1212 750,00 961 1 800,00 1024 14 000,00 1087 50,00 1150 2 500,00 1213 250,00 962 42 000,00 1025 1088 100,00 1151 1 850,00 1214 11 000,00 963 1 250,00 1026 1089 500,00 1152 1 550,00 1215 275,00 964 2 200,00 1027 150,00 1090 225,00 1153 1 550,00 1216 1 050,00 965 1 050,00 1028 3 800,00 1091 900,00 1154 600,00 1217 325,00 966 300,00 1029 2 600,00 1092 275,00 1155 1 550,00 1218 1 200,00 967 2 300,00 1030 1 400,00 1093 1 050,00 1156 800,00 1219 100,00 968 350,00 1031 400,00 1094 200,00 1157 4 600,00 1220 2 000,00 969 1 400,00 1032 400,00 1095 275,00 1158 150,00 1221 300,00 970 1 850,00 1033 100,00 1096 350,00 1159 350,00 1222 550,00 971 2 900,00 1034 500,00 1097 375,00 1160 250,00 1223 150,00 972 4 400,00 1035 1 100,00 1098 125,00 1161 100,00 1224 200,00 973 650,00 1036 1 000,00 1099 250,00 1162 1 000,00 1225 974 950,00 1037 3 000,00 1100 1163 100,00 1226 100,00 975 900,00 1038 1 850,00 1101 75,00 1164 3 800,00 1227 175,00 976 700,00 1039 500,00 1102 50,00 1165 150,00 1228 225,00 977 900,00 1040 500,00 1103 200,00 1166 21 000,00 1229 250,00 978 400,00 1041 1 450,00 1104 1 100,00 1167 1 800,00 1230 150,00 979 2 600,00 1042 1 100,00 1105 150,00 1168 700,00 1231 5 000,00 980 1 750,00 1043 325,00 1106 1169 2 600,00 1232 500,00 981 900,00 1044 150,00 1107 200,00 1170 800,00 1233 150,00 982 750,00 1045 100,00 1108 500,00 1171 150,00 1234 150,00 983 550,00 1046 300,00 1109 150,00 1172 200,00 1235 700,00 984 1 500,00 1047 1 050,00 1110 225,00 1173 200,00 1236 325,00 985 900,00 1048 200,00 1111 300,00 1174 6 600,00 1237 300,00 986 2 900,00 1049 275,00 1112 200,00 1175 600,00 1238 300,00 987 500,00 1050 550,00 1113 225,00 1176 200,00 1239 988 600,00 1051 200,00 1114 300,00 1177 1240 400,00 989 1 050,00 1052 600,00 1115 300,00 1178 1241 800,00 990 550,00 1053 50,00 1116 100,00 1179 300,00 1242 600,00 991 475,00 1054 250,00 1117 300,00 1180 550,00 1243 1 400,00 992 2 200,00 1055 175,00 1118 425,00 1181 5 200,00 1244 1 100,00 993 3 600,00 1056 150,00 1119 400,00 1182 1 400,00 1245 800,00 994 3 600,00 1057 550,00 1120 950,00 1183 1 000,00 1246 800,00 995 5 200,00 1058 1 400,00 1121 150,00 1184 750,00 1247 1 000,00 996 1 050,00 1059 475,00 1122 1185 300,00 1248 997 65 000,00 1060 225,00 1123 1186 175,00 1249 998 1 450,00 1061 250,00 1124 225,00 1187 150,00 1250 4 000,00 999 5 400,00 1062 375,00 1125 50,00 1188 200,00 1251 700,00 1000 500,00 1063 125,00 1126 350,00 1189 1252 4 200,00 1001 500,00 1064 100,00 1127 150,00 1190 400,00 1253 3 600,00 1002 700,00 1065 150,00 1128 75,00 1191 300,00 1254 8 800,00 1003 800,00 1066 150,00 1129 550,00 1192 400,00 1255 325,00 1004 1 400,00 1067 650,00 1130 325,00 1193 150,00 1256 350,00 1005 400,00 1068 550,00 1131 350,00 1194 125,00 1257 5 200,00 1006 1 500,00 1069 300,00 1132 400,00 1195 1258 1 300,00 1007 1 500,00 1070 1 400,00 1133 500,00 1196 1259 11 000,00 1008 2 600,00 1071 450,00 1134 175,00 1197 1260 800,00


Lot # Hammer Lot # Hammer Lot # Hammer Lot # Hammer Lot # Hammer 1261 1 100,00 1324 1 600,00 1388 375,00 1451 300,00 1515 100,00 1262 2 300,00 1325 1 200,00 1389 800,00 1452 1516 200,00 1263 375,00 1326 2 400,00 1390 700,00 1453 200,00 1517 400,00 1264 600,00 1327 4 400,00 1391 800,00 1454 1518 200,00 1265 4 800,00 1328 1 850,00 1392 1455 1519 150,00 1266 5 000,00 1329 1 600,00 1393 100,00 1456 500,00 1520 65 000,00 1267 7 000,00 1330 2 400,00 1394 250,00 1457 1 200,00 1521 450,00 1268 1 000,00 1331 2 100,00 1395 375,00 1458 500,00 1522 1 500,00 1269 1 300,00 1332 2 300,00 1396 700,00 1459 800,00 1523 2 400,00 1270 450,00 1333 1 300,00 1397 1 100,00 1460 500,00 1524 900,00 1271 1334 3 200,00 1398 1461 100,00 1525 15 000,00 1272 1 450,00 1335 1 150,00 1399 400,00 1462 100,00 1526 5 500,00 1273 700,00 1336 16 000,00 1400 18 000,00 1463 800,00 1527 2 600,00 1274 600,00 1337 1 850,00 1401 950,00 1464 3 000,00 1528 400,00 1275 800,00 1338 5 200,00 1402 1 000,00 1465 1 300,00 1529 1 400,00 1276 500,00 1339 2 300,00 1403 500,00 1466 2 600,00 1530 1277 1 750,00 1340 1 800,00 1404 700,00 1467 1531 600,00 1278 1341 1 850,00 1405 750,00 1468 350,00 1532 950,00 1279 1 000,00 1342 3 200,00 1406 700,00 1469 1533 1 400,00 1280 800,00 1343 3 600,00 1407 400,00 1470 200,00 1534 1281 3 000,00 1344 2 800,00 1408 1 200,00 1471 300,00 1535 550,00 1282 1345 3 000,00 1409 1472 200,00 1536 450,00 1283 1 200,00 1346 1 800,00 1410 1 500,00 1473 200,00 1537 550,00 1284 1347 2 800,00 1411 400,00 1474 300,00 1538 800,00 1285 1349 1412 475,00 1475 150,00 1539 1 400,00 1286 500,00 1350 1413 475,00 1476 800,00 1540 2 200,00 1287 325,00 1351 4 000,00 1414 700,00 1477 800,00 1541 900,00 1288 1352 1 200,00 1415 500,00 1478 700,00 1542 400,00 1289 1353 300,00 1416 450,00 1479 1 600,00 1543 150,00 1290 375,00 1354 1 300,00 1417 550,00 1480 600,00 1544 2 400,00 1291 400,00 1355 3 400,00 1418 8 500,00 1481 1 200,00 1545 800,00 1292 475,00 1356 1 700,00 1419 3 800,00 1482 700,00 1546 800,00 1293 1 200,00 1357 3 500,00 1420 425,00 1483 1 000,00 1547 1 200,00 1294 375,00 1358 2 800,00 1421 400,00 1484 900,00 1548 2 200,00 1295 475,00 1359 2 800,00 1422 225,00 1485 1 200,00 1549 600,00 1296 550,00 1360 2 800,00 1423 3 400,00 1486 900,00 1550 600,00 1297 550,00 1361 4 600,00 1424 2 200,00 1487 700,00 1551 7 500,00 1298 425,00 1362 1 900,00 1425 3 000,00 1488 800,00 1552 3 000,00 1299 1363 2 500,00 1426 1 800,00 1489 500,00 1553 2 000,00 1300 700,00 1364 1 800,00 1427 4 000,00 1491 800,00 1554 500,00 1301 700,00 1365 1 200,00 1428 1 400,00 1492 1 400,00 1555 400,00 1302 750,00 1366 100,00 1429 100,00 1493 1 100,00 1556 500,00 1303 325,00 1367 1 800,00 1430 175,00 1494 1557 400,00 1304 550,00 1368 1 650,00 1431 250,00 1495 1558 400,00 1305 500,00 1369 1 650,00 1432 8 800,00 1496 150,00 1559 400,00 1306 400,00 1370 1 600,00 1433 23 000,00 1497 1560 400,00 1307 325,00 1371 950,00 1434 1 650,00 1498 300,00 1561 400,00 1308 500,00 1372 500,00 1435 2 000,00 1499 200,00 1562 500,00 1309 550,00 1373 500,00 1436 500,00 1500 150,00 1563 500,00 1310 600,00 1374 325,00 1437 750,00 1501 400,00 1564 400,00 1311 400,00 1375 100,00 1438 850,00 1502 400,00 1565 600,00 1312 350,00 1376 1439 750,00 1503 400,00 1566 250,00 1313 550,00 1377 500,00 1440 80 000,00 1504 800,00 1567 1314 375,00 1378 1441 4 800,00 1505 450,00 1568 1 600,00 1315 650,00 1379 1 100,00 1442 600,00 1506 1569 4 400,00 1316 550,00 1380 4 000,00 1443 300,00 1507 200,00 1570 2 400,00 1317 600,00 1381 2 500,00 1444 250,00 1508 300,00 1571 800,00 1318 2 000,00 1382 4 400,00 1445 2 200,00 1509 600,00 1572 2 000,00 1319 5 000,00 1383 3 000,00 1446 3 000,00 1510 800,00 1573 8 800,00 1320 2 900,00 1384 425,00 1447 8 000,00 1511 700,00 1574 2 600,00 1321 2 700,00 1385 450,00 1448 750,00 1512 1 200,00 1575 500,00 1322 2 000,00 1386 600,00 1449 400,00 1513 1 000,00 1576 2 300,00 1323 3 200,00 1387 275,00 1450 350,00 1514 200,00 1577 900,00


Lot # Hammer Lot # Hammer 1578 2 300,00 1641 150,00 1579 2 300,00 1642 1 500,00 1580 2 600,00 1643 1 350,00 1581 1 150,00 1644 500,00 1582 1 000,00 1645 1583 1 000,00 1646 1 000,00 1584 1 100,00 1647 1585 950,00 1648 275,00 1586 1 900,00 1649 300,00 1587 1 300,00 1650 1 100,00 1588 1 100,00 1651 450,00 1589 1 300,00 1652 450,00 1590 1 750,00 1653 225,00 1591 2 100,00 1654 250,00 1592 1 450,00 1655 400,00 1593 2 400,00 1656 100,00 1594 1 850,00 1657 1 950,00 1595 1 950,00 1658 1 800,00 1596 2 000,00 1659 2 200,00 1597 600,00 1660 1 000,00 1598 14 500,00 1661 150,00 1599 14 500,00 1662 100,00 1600 2 700,00 1663 1 600,00 1601 2 800,00 1664 1602 8 800,00 1665 1 550,00 1603 2 400,00 1666 800,00 1604 1 750,00 1605 1 600,00 1606 1 600,00 1607 1 650,00 1608 1 700,00 1609 10 500,00 1610 2 900,00 1611 1 850,00 1612 1 600,00 1613 5 200,00 1614 1 600,00 1615 1 400,00 1616 400,00 1617 275,00 1618 2 600,00 1619 2 600,00 1620 2 600,00 1621 1 550,00 1622 1 100,00 1623 1 100,00 1624 1 300,00 1625 800,00 1626 1 100,00 1627 4 000,00 1628 550,00 1629 3 600,00 1630 4 000,00 1631 1632 900,00 1633 1634 700,00 1635 350,00 1636 550,00 1637 450,00 1638 1 700,00 1639 1 100,00 1640 200,00

Oslo mynthandel no 65 2010 11  

Norwegian Coin Auction Catalogue

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you