Page 1

MYNTAUKTIONER I SVERIGE AB

MYNTAUKTION

Auktion 6 LÖRDAGEN 10 MARS 2012

Banérgatan 17

115 22 STOCKHOLM

e-mail: info@myntauktioner.se Tel: 08 – 410 465 65


MYNTAUKTIONER

i Sverige AB

Auktion 6 LÖRDAG 10 MARS 2012

MYNTAUKTION Tid och plats Auktionen äger rum på Restaurang Garnisonen, Karlavägen 100 (T-bana Karlaplan, GPS-koordinaterna är latitud 56,2629480 och longitud 14,5299078), och börjar kl. 09:00 på lördagen. Uppehåll för lunch görs mellan kl. 12:30-13:30. MAT Till lunch erbjuder Restaurang Garnisonen: Färsbiff med skogssvampsås och potatisgratäng, sallad och kaffe. Pris inklusive en starköl eller ett glas vin 120 kr, med Loka 95 kr. VISNING Visning av auktionsobjekten sker i Svenska Numismatiska Föreningens lokaler på Banérgatan 17 i Stockholm. De ordinarie visningstiderna är: Onsdag 7 mars

kl. 16-19

Torsdag 8 mars

kl. 16-19

Fredag 9 mars

kl. 10-19

Efter individuell överenskommelse träffad i god tid kan visning arrangeras även på andra än de ordinarie tiderna. KATALOGEN författad AV Dan Carlberg FOTO & Layout Magnus Wijk AVBILDNING AV OBJEKT De flesta auktionsobjekt är avbildade i katalogen. Förstoringar samt bilder på de flesta poster kan ses på www.myntauktioner.se. Där finns även auktionskatalogen tillgänglig för nedladdning.

1


Förord Föreliggande auktionskatalog är vår sjätte i ordningen. Med denna är vi också inne på vårt tredje verksamhetsår som bolag. Vi fortsätter Svenska Numismatiska Föreningens långa tradition av auktioner, vilket vi tror är en del av vår framgång. Vår viktigaste framgångsfaktor är emellertid våra kunder – tack till er alla! Auktion 6 bjuder på flera toppobjekt. Vi har gjort en liten satsning på polskt område, där vi från Elbing, som har såväl svenskt som polskt intresse, erbjuder ett antal rara mynt. La pièce de résistance är förstås Gustav II Adolf:s tvåtaler från 1628, oss veterligen den enda i privat ägo och inte utbjuden på 114 år! För polskt vidkommande finns även några riktigt bra objekt från Polen, men även från Sverige, med en fin avdelning Sigismund. Sigismund var som bekant kung över det geografiskt vidsträckta polsk-litauiska samväldet och Sverige-Finland samtidigt. Sigismunds farbror, Karl IX, hade en omfattande mynthistoria, som inleddes med 1568 års upprorsmynt, slagna av honom som hertig i förening med brodern Johan, och avslutades vid hans död som kung 1611. Det är glädjande att kunna erbjuda en så fin, omfattande och historiskt representativ avdelning av denne intressante regents mynt som vi nu gör. Det är länge sedan ett sådant utbud presenterades på en och samma auktion. Från den antika världen har vi ett vackert urval av främst grekiska mynt, många i hög kvalitet. Dessa mynt, som har så mycket historiskt och mytologiskt att berätta, ledsagas av korta bildande notiser av Curt Ekström, välkänd antiksamlare och ordförande i Numismatiska klubben i Uppsala. På sedvanligt MISAB-manér erbjuder vi även för övrigt ett varierat utbud, där vi lyfter och bereder plats för objekt som t. ex. polletter och litteratur. Vår ambition är att göra så bra och varierade kataloger som möjligt med en hög andel kunskapsspridande notiser och samtidigt hålla en hög klass på objekten. Med början på denna auktion inleder vi även försäljning av material ur Sven Svenssons samlingar. Svenssons objekt har traditionellt sålts via SNF:s egna auktioner, vilket i viss mån kommer att fortsätta. Två stora försäljningar ägde också rum genom auktion arrangerad av Hirsch mynthandel 1966 och 1970, så kommersiell aktör har anlitats tidigare. Försäljningarna genom oss kommer att ske sporadiskt och förhoppningen är att vår stora spridning även internatio-

2

nellt kommer att bidra till ett för Sven Svenssons stiftelse positivt resultat. Som inledningsvis påpekades, är vi traditionsbärande som auktionist. Vi har under senare tid noterat en gradvis förskjutning/inflation i kvalitetssättningen i riktning mot en mindre strikt och mindre noggrann klassning vad gäller såväl själva förslitningsgraden som anmärkningar om diverse defekter. Vi har valt att tills vidare bibehålla den klassiska svenska, ganska strikta klassningstraditionen. Detta kan vara bra att ha i minnet när man jämför beskrivningen för olika objekt mellan auktionshusen, framför allt utländska. Många är mina medhjälpare inom de olika numismatiska områdena. Inom nästan alla verkar Kurt Hallström, f. d. mynthandlare och ett fint bollplank. Mitt varma tack till honom, men även till Jan-Olof Björk, Bo Gunnarsson, Bengt Hemmingsson och Sonny Serrestam för fördjupande texter och en del av de kompletterande beskrivningarna. Jag vill också framhålla Magnus Wijks lysande insats med katalogens layout och hans förtjänstfulla arbete med fotograferingen. Avslutningsvis mitt stora och varma tack till min familj, som stöttar och bidrar och har förståelse för utövandet av den speciella tjänst som jag har glädjen att inneha! Stockholm i januari 2012 Dan Carlberg


INNEHÅLL ANTIKA MYNT/ANCIENT COINS........................... 1-54 UTLÄNDSKA MYNT, SEDLAR OCH MEDALJER/ COINS, BANKNOTES AND MEDALS OF THE WORLD - Danmark....................................................................55-66 - Danska Västindien................................................... 67-68 - Danzig............................................................................69 - Dominikanska republiken............................................. 70 - England......................................................................71-74 - Frankrike................................................................... 75-83 - Italien..............................................................................84 - Norge......................................................................... 85-91 - Polen med biområden............................................ 92-104 - Ryssland...................................................................105-118 - Tyska stater.............................................................. 119-125 - USA......................................................................... 126-130 - Venedig.....................................................................131-132 - Österrike..................................................................133-134 - Poster/lots............................................................... 135-137 SVERIGE/SWEDEN - MEDELTID............................................................. 138-160 - GUSTAV VASA (1521-1560)..................................... 161-200 - ERIK XIV (1560-1568)............................................. 201-221 - HERTIGARNA JOHAN OCH KARL (1568)......... 222-224 - JOHAN III (1568-1592).......................................... 225-262

- SIGISMUND (1592-1598)...................................... 263-270 - KARL, HERTIG (1560-1604).................................. 271-277 - KARL, RIKSFÖRESTÅNDARE (1598-1604)...........278-294 - KARL IX (1604-1611).............................................. 295-333 - JOHAN, HERTIG AV ÖSTERGÖTLAND............. 334-339 - GUSTAV II ADOLF (1611-1632)............................ 340-444 - KRISTINA (1632-1654).......................................... 445-481 - KARL X GUSTAV (1654-1660).............................. 482-496 - KARL XI (1660-1697).............................................497-582 - KARL XII (1697-1718)............................................ 583-637 - ULRIKA ELEONORA (1718-1720).........................638-643 - FREDRIK I (1720-1751).......................................... 644-695 - ADOLF FREDRIK (1751-1771)................................696-737 - GUSTAV III (1771-1792).........................................738-786 - GUSTAV IV ADOLF (1792-1809)...........................787-813 - KARL XIII (1809-1818)............................................814-833 - KARL XIV JOHAN (1818-1844).............................834-878 - OSKAR I (1844-1859)............................................879-927 - KARL XV (1859-1872)........................................... 928-954 - OSKAR II (1872-1907)...........................................955-995 - GUSTAV V (1907-1950)....................................... 996-1020 - GUSTAV VI ADOLF (1950-1973)........................ 1021-1026 - POSTER/LOTS.................................................... 1027-1051 SVENSKA SEDLAR/SWEDISH BANKNOTES... 1052-1069 LITTERATUR/LITERATURE..............................1070-1117

Att tänka på / TO CONSIDER utlandsförsändelser För försändelser till utlandet svarar inte Myntauktioner i Sverige AB för högre försäkringsbelopp än vad som i varje fall kan avtalas med Posten. Alla andra försäkringslösningar/ transporter måste tecknas/ordnas av kunden själv. I det fall värdet av det försända överstiger det maximala ersättningsbeloppet, påtar sig kunden själv hela risken om denne ändå begär försändelse. Myntauktioner i Sverige AB ansvarar inte heller för att försålda objekt verkligen är tillåtna för export.

INTERNATIONAL DELIVERIES For dispatches shipped to addresses outside Sweden, Myntauktioner i Sverige AB do not take responsibility for higher insurance values than what can be agreed with Posten, [www.posten.se]. Other logistic/insurance setups may be arranged by the customer. In case that the value of the shipped goods exceeds the maximum insurance cover, the customer is solely responsible if he requires such shipment. Myntauktioner i Sverige AB do not response that sold coins are allowed for export.

Om emballaget Myntauktioner i Sverige AB garanterar inte, att det emballage vari auktionsobjekten är emballerade vid försäljningstillfället är fritt från mjukgörare eller på andra sätt lämpligt för långtidsförvaring.

PACKAGING Myntauktioner i Sverige AB does not guarantee that the material in which the auction lots are packed in at the point of sale is free from softening chemicals or that it in any way is suitable for longtime storage.

3


CONDITIONS OF SALES This is an English translation of the Swedish version of Condition of Sales. In case of dispute only the Swedish version of the present Conditions of Sales of Myntauktioner i Sverige AB is valid. By participating in the auction, bidders and buyers are obliged to follow terms of sales as specified below. BIDDING All bidders must register before the auction starts. A bidder who has not already got a number paddle when receiving the auction catalogue will receive a number paddle in connection with the registration on the auction day. Placed bids are binding. Myntauktioner i Sverige AB is entitled to disregard bids for any reason considered to be unreliable. Bidders unknown to the auctioneer are kindly asked to give references prior to the commencement of the auction. The auctioneer has the sole right in all decisions regarding performance of the auction. In case of identical bids or any conflicts the auctioneer has the sole right to decide if the bids shall be taken up or not. Bids by telephone can only be accepted after separate agreement. ESTIMATED PRICES The estimates indicated in the catalogue are given in Swedish crowns (SEK) and are to be regarded as minimum prices. Thus no lots can be sold below the prices indicated. WRITTEN BIDS Absent bidders can place written bids by letter. Myntauktioner i Sverige AB will monitor these bids for the bidder. Written bids shall be received by the Auctioneer latest Wednesday September 7th 2011. Written bids should be sent to the address below: Myntauktioner i Sverige AB Banérgatan 17, nb 115 22 STOCKHOLM SWEDEN It is also possible to send written bids by e-mail to: anbud@myntauktioner.se Bids by letter or e-mail will be monitored and bid steps specified below will be followed. In the event of several bids for the same amount preferences will be given to the first bid received. Unlimited bids are not accepted. Written bids must be received by 2012-03-07. PREMIUM A buyers premium of 18,75% (15%+VAT) on the hammer price will be added to each object. PAYMENT Objects purchased shall be paid in cash or bank card at Banérgatan 17 immediately in connection to the auction. Commissioned purchases have to be paid within 10 days from the purchaser have received a payment

4

specification. Cost for freight will be added and paid by the purchaser. Ownership to won objects will be changed over from Myntauktioner i Sverige AB to the purchaser after full payment. In case of due payment the auctioneer is entitled to rescind the purchase or demand payment through a debt collecting agency. Until such time as the purchase is rescind or paid, a charge of penalty interest of 1 percent per month on the amount overdue is applied. DELIVERY Purchased objects shall after payment be collected immediately in connection to the auction at Banérgatan 17. Objects purchased by written bids will be sent by Myntauktioner i Sverige AB to the buyer after full payment is received. Cost for freight and insurance will be charged to the buyer. Any other cost like customs charge will also be paid by the buyer. Myntauktioner i Sverige AB disclaims all such responsibilities in these matters. LIABILITY FOR DEFECTS All objects are sold in present condition just as they are. It is incumbent on the buyer prior to the auction and by means of the buyers own examination of condition and authenticity. Lots including more than one object could have defects not remarked in the auction catalogue. Information given in this catalogue serves only as a guide for the buyer in connection with examination of the objects. The Auctioneer is not liable for incorrect information was provided as a result of gross negligence. Notification of defects must be given immediately latest 10 days after the purchase. DISPUTES Disputes in connection to the auction shall be settled in accordance with Swedish law and the District Court of Stockholm shall be the court of first instance. RISING OF BIDS During the auction the bids will rise regarding the table specified below. Written bids will also be adjusted to these intervals.

BIDSTEPS -> 1000 SEK

50 SEK

1000-3000 SEK

100 SEK

3000-10000 SEK

200 SEK

10000-20000 SEK

500 SEK

20000-50000 SEK

1000 SEK

50000 SEK ->

2000 SEK


AUKTIONSVILLKOR Genom sitt deltagande i auktionen, förbinder sig budgivare och köpare att följa nedanstående auktionsvillkor. Budgivning Budgivare skall registrera sig före auktionen och erhåller då en budspade. Det finns även möjlighet till förhandsregistrering via vår hemsida. Lagda bud är bindande. Myntauktioner i Sverige AB har rätt att bortse från bud som av någon anledning anses oseriösa eller osäkra. För Myntauktioner i Sverige AB okända budgivare ombeds uppge referenser före auktionen. Auktionsförrättaren har ensidig rätt i samtliga frågor rörande auktionens genomförande. Detta innefattar bl. a. rätt att slå samman, utesluta och ändra ordningsföljden mellan objekten i förhållande till auktionskatalogen samt att avgöra tvister som kan uppstå under budgivningen, exempelvis vem som vinner objektet vid lika bud. Telefonbud kan tas emot efter överenskommelse. Utropspriser Utropspriserna, som är angivna i svenska kronor (SEK), är minimipriser, under vilken nivå objektet inte kommer att säljas. Skriftliga anbud De köpare som inte har möjlighet att personligen närvara vid auktionen, kan lägga skriftligt anbud per brev. Myntauktioner i Sverige AB kommer att bevaka dessa bud för budgivarens räkning. Brevbud skall skickas till följande adress: Myntauktioner i Sverige AB Banérgatan 17, nb 115 22 STOCKHOLM Det är också möjligt att lämna anbud via hemsidan och per e-post: www.myntauktioner.se anbud@myntauktioner.se Inkomna bud bevakas med minsta möjliga höjningar intill att objektet är vunnet eller att budgivarens maxbud är uppnått. Vid lika bud får det först inkomna förtur. Olimiterade bud godtas ej.

Betalning Inköpta objekt skall betalas kontant eller med bankkort på Banérgatan 17 i omedelbar anslutning till auktionen. Vid inköp till följd av lämnat skriftligt bud, skall betalning erläggas inom tio dagar från det att köparen mottagit betalningsanvisningar med uppgifter om totalsumma och fraktkostnader. Äganderätten till vunna objekt övergår till köparen först efter att denne erlagt full betalning. I händelse av dröjsmål med betalning, äger Myntauktioner i Sverige AB rätt att endera häva köpet eller överlämna ärendet till inkasso. Intill hävning eller betalning har skett, utgår dröjsmålsränta med en månatlig räntesats om en (1) procent på det vid var tid aktuella beloppet. Leverans Inköpta objekt skall, efter betalning, utkvitteras i omedelbar anslutning till auktionen, vilket sker på Banérgatan 17. Objekt som inropats genom skriftligt anbud, skickas av Myntauktioner i Sverige AB till köparen, sedan full betalning erhållits. Kostnad för frakt och försäkring betalas av köparen. Kostnader som uppstår i samband med försändelse av objekt utrikes, vilka de än må vara, skall i sin helhet belasta köparen. Myntauktioner i Sverige frånsäger sig allt ansvar i detta avseende. Felansvar Objekten säljs i befintligt skick. Köparen har undersökningsplikt. Det åligger därför köparen att före auktionen, under angiven visningstid, undersöka objekten för bedömning av dess skick, äkthet och egenskaper. Utrop med fler än ett objekt kan ha defekter som inte är anmärkta. De uppgifter som lämnas i denna katalog tjänar endast som vägledning för köparen vid dennes undersökning av objekten. Myntauktioner i Sverige AB ansvarar inte för felaktiga uppgifter i katalogen eller på Internet som inte kan sägas bero på grov oaktsamhet. Eventuella fel skall reklameras omedelbart, dock senast inom tio dagar från auktionsdagen. Tvister Eventuella tvister i anslutning till auktionen skall avgöras enligt svensk lag och vid Stockholms tingsrätt. HÖJNING AV BUD Under auktionen kommer buden att höjas enligt nedan. Skriftliga bud skall också anpassas till dessa intervall.

Anbud skall vara inkomna senast 2012-03-07.

BUDSTEG

OBS! Vi har ingen möjlighet att hantera alternativa anbud eller att bevaka maximala köpesummor. Anbud som ej anpassats till de i katalogen angivna budstegen, kommer att justeras ner till närmast lägre budsteg.

-> 1000 SEK

10000-20000 SEK

500 SEK

Inropsavgift Köparprovision tillkommer med 18,75% (15% + moms).

20000-50000 SEK

1000 SEK

50000 SEK ->

2000 SEK

50 SEK

1000-3000 SEK

100 SEK

3000-10000 SEK

200 SEK

5


Sven Svensson 1 maj 1855 – 12 maj 1928

Sven Svensson tillhörde bonden Sven Fredrikssons och hans hustru Sissa Svensdotters sexhövdade barnaskara i Asarums församling i Blekinge. Fadern avled redan 1863 då Sven endast var åtta år gammal. Vid 16 års ålder gick Sven Svensson till sjöss och år 1876 avlade han styrmansexamen vid Stockholms navigationsskola. Ganska snart gick han dock i land och blev kompanjon med sin bror som bedrev affärsrörelse inom tobak, lädervaror och reseeffekter. Vid broderns frånfälle 1897 renodlade han verksamheten till handel med tobaksvaror i en butik i Gamla Stan med adress Slussplan 1 – 3. Sven Svensson valdes in i Svenska Numismatiska Föreningen år 1907 och blev dess suppleant 1921 samt ordinarie ledamot året därpå. I detta sammanhang kan nämnas att han i styrelsen lade fram ett förslag att föreningen skulle hålla myntauktioner. Förslaget bifölls som bekant inte under Svenssons livstid utan det skulle dröja till mitten av 1930-talet innan föreningen arrangerade sin första regelrätta auktion. Svensson var naturligtvis mycket intresserad och kunnig inom svensk numismatik och författade, förutom långa beskrivande förteckningar över delar av sina samlingar, också artikeln ”Olof Skötkonungs mynt” som publicerades i föreningens Numismatiska Meddelanden (NM) XXIII, Stockholm 1923. Ett vackert särtryck framställdes med separat sidnumrering och halvhårda pärmar samt med ett inledande porträtt av ”S. Svensson”. Sven Svensson var och är fortfarande på många sätt en gigant inom svensk numismatik. En av de enskilt absolut viktigaste händelserna i Svenska Numismatiska Föreningens historia var då storsamlaren Sven Svensson, strax före sin död 1928, beslöt sig för att donera sina samlingar till föreningen. Genom denna synnerligen frikostiga testamentariska gåva fick föreningen ägaransvaret inte bara över de rika samlingarna av mynt, sedlar, polletter, medaljer, böcker mm. Ett kontant belopp av drygt 90 000 kronor ställdes också till föreningens förfogande i syfte att utgöra grundplåt till inköp av en fastighet i Stockholm för bland annat de så kallade ”Sven Svenssons samlingar” men naturligtvis också för föreningen och dess verksamhet. Fastigheten på Kungstensgatan 27, vilken föreningen förvärvade för 410 000 kronor i december 1931 och på grund av 1930-talskrisen tvingades frånträda tre år senare, finns ironiskt nog fortfarande kvar. Att i ett tidsskede då alla moderna finanskrisers urmoder härjade fritt, bildligen bli utkastade på gatan utan tak över huvudet tvingades föreningens styrelse till radikala grepp. År 1935 ingicks därför avtal med Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, KVHAA, under vilken myndighet Kungl. Myntkabinettet fram till 1975 sorterade. Genom ”överenskommelsen” övertog Vitterhetsakademien ansvaret för samlingens förvarande under 25 år samtidigt som föreningen fick tillgång till lokaler för sin verksamhet. Efter initiativ av Svenska Numismatiska Föreningen beviljade Kungl. Maj:t i skrivel-

6

se den 11 juli 1963 permutation av bestämmelserna i Sven Svenssons testamente. Dessa sägs ”icke utgöra hinder mot att föreningen såsom gåva till myntkabinettet överlämnar dels de mynt, medaljer, polletter, böcker och charta sigillata, vilka myntkabinettet önskar förvärva …”. Vidare sägs att föreningen får sälja de återstående föremålen och att de influtna medlen skall tillföras en stiftelse ”benämnd Sven Svenssons stiftelse, med ändamål att inköpa föremål, som saknas i myntkabinettets samlingar, bidra till utgivandet av publikationer som kunna betjäna svensk numismatisk forskning, eller stödja forskare på detta område.” Den första historiska försäljningen av numismatiska föremål ur Sven Svenssons samlingar ägde rum på Svenska Numismatiska Föreningens auktion den 25 och 26 november 1963. Av föreningens styrelse utsedd auktionsförrättare var den namnkunnige före detta storsamlaren Georg de Laval. Auktionen blev lyckad och följdes av fler i föreningens regi innan AB Hirsch Myntauktioner kontrakterades för en större auktion år 1966. Vid detta tillfälle såldes några av samlingarnas största klenoder, t. ex. Västerås-dalern 1540, ungersk gyllen 1568 och drottning Kristinas så kallade ”Rose Royal” präglad i Riga ca 1650. Hirsch myntauktioner fick förtroendet att arrangera en andra och sista ”storauktion” år 1970. Allt sedan dess har föreningen då och då sålt föremål ur Sven Svenssons rika samlingar och fortfarande efter snart 50 år återstår en hel del att sälja. Föreningen bildade år 2009 det helägda Myntauktioner i Sverige AB, i vilket bolag den fortsatta försäljningen av numismatiska föremål ur Sven Svenssons samlingar huvudsakligen kommer att ske. Minnet av vår store donator och en av svensk numismatiks allra största kommer att leva länge genom föremålen och genom Sven Svenssons stiftelse! Jan-Olof Björk Svenska Numismatiska Föreningen

För att markera proveniensen Sven Svensson, har vi valt att framför varje objekt, som har tillhört honom och som nu utbjuds för första gången efter hans död, placera ovanstående plommonstop. Inspirationen till denna visualisering av proveniensen är Annie Winblad Jakubowskis medalj över den store samlaren, utgiven av Svenska Numismatiska Föreningen 2005. The bowler hat above indicates coins with the provenance Sven Svensson and which are sold to the benifit of the foundation for numismatic research in his name. Sven Svensson (1855-1928) is one of Sweden’s most famous coin collectors ever, and coins from his collection are considered to be of the finest provenience.


LITTERATURFÖRTECKNING Abel

Abel, U: Carl Milles: form, idé, medaljkonst. (1980)

Comm NS

Commentationes de nummis saeculorum IX-XI in Suecia repertis. Nova series. - Malmer, B: The Sigtuna Coinage c. 995-1005. Nova series 4. (1989) - Malmer, B: The Anglo-Scandinavian Coinage c. 995-1020. Nova Series 9. (1997) - Malmer, B: Serpents and Crosses. Nova series 14. Manuskript. - Gunnarsson, B: Connections. Nova series 18. Manuskript.

Felder

Felder, P: Medailleur Johann Carl Hedlinger, 1691-1771. (1978)

GH

Haljak, G (samt Ivar Leimus, Hannu Sarkkinen och Igo Zilbers): Livonian Coins. XII-XVIII Century. Part 1: Federal states. (2010), Part 2: Kingdoms. (2011)

HA

Hildebrand, B. E: Anglosachsiska mynt i Svenska Kongl. Myntkabinettet, funna i Sveriges jord. (1881)

Hbg

Hauberg, P: Myntforhold og Udmyntninger i Danmark indtil 1146. (1900) Hauberg, P: Danmarks Myntvæsen i Tidsrummet 1146-1241. (1906)

Hede

Hede, H: Danmarks og Norges Mønter 1541-1814-1970. (1971)

HK

Hildebrand, B. E: Sveriges och svenska konungahusets minnespenningar praktmynt och belöningsmedaljer. I-II. (1874-1875)

Holst

Holst, G: Spelpenningar avsedda för kortspel. (1977)

Hy I-II

Hyckert, B. E. och Lilienberg, V. E: Minnespenningar öfver enskilda svenska män och kvinnor. I-II. NM XVII. (19051915)

KM/C

Krause publications: - Standard Catalog of World Coins 1601-1700. - Standard Catalog of World Coins 1701-1800. - Standard Catalog of World Coins 1801-1900. - Standard Catalog of World Coins 1901-2000. - Standard Catalog of World Paper Money 1368-1960.

Kop

Kopicki, E: Ilustrowany skorowidz pieniędzy polskich i z Polską związanych. (1995)

LL

Lagerqvist, L. O: Sveriges mynt under vikingatid och medeltid samt gotländska mynt. (1970)

Malmer

Malmer, B: Den senmedeltida penningen i Sverige. Late medieval pennies in Sweden. (1980)

NM

Ahlström, B, Brekke, B. F. och Hemmingsson, B: Norges mynter. (1976)

Ossbahr

Ossbahr, C. A: Mynt och medaljer slagna för främmande makter i anledning av krig mot Sverige. (1927)

O

Ottosson, U: Gustav II Adolfs koppar-klippingar. Artikel i Antikören auktionskatalog 16.

P

Pick m. fl., A: Standard catalog of world paper money.

Plat

Platbarzdis, A: Sveriges sedlar. Del III. (1965)

Roberts

Roberts, J. N: The Silver Coins of Medieval France (476-1610 AD). (1996)

7


Rundberg

Rundberg, J: Hertig Johans av Östergötland myntning 1612-1618. D-uppsats i arkeologi. Stockholms universitet. (2001)

SB

Ahlström, B, Almer, Y. och Jonsson, K: Sveriges besittningsmynt 1561-1878. (1980)

Sear

Sear, D. R: - Greek coins and their values I-II. (1978-1979) - Roman coins and their values I-III. (2000-2005) - Roman coins and their values. (1988) (För perioden Diocletian - Leo I). - Byzantine coins and their values. (1987)

SF

Rosenqvist, M: Sveriges färgsedlar utgivna av Riksbanken 1835-2008. (2009)

SM

Ahlström, B, Almer, Y. och Hemmingsson, B: Sveriges mynt 1521-1977. (1976)

SMF

Hamrin, C. och Hyllegren, J. L: Svensk myntförteckning. D. 1, Bernadotte-dynastin 1818-1988 med värderingspriser. (1988)

SMH

Den Svenska Mynthistorien - Vikingatiden ca 995-1030. (2010) - Frihetstiden och den gustavianska perioden 1719-1818. (2007)

SS

Sven Svensson

Törngren, S: Kristinas ettöringar av koppar. ( 1995)

Kvalitetsgrader / GRADING Spegelglans

Proof

Polierte platte

0

Unc (Uncirculated)

Stempelglanz

01

EF (Extremely fine)

Vorzüglich

1+

VF (Very fine)

Sehr schön

1

F (Fine)

Schön

1?

VG (Very good)

Sehr gut erhalten

2

Poor

Gering erhalten

Vänligen notera att svensk kvalitetsbedömning i ett internationellt perspektiv är att betrakta som mycket strikt. Please note that Swedish grading is considered as very strict.

RARITETSBETECKNINGAR Vi har valt att gå ifrån det ganska stela och osäkra systemet med ett eller flera ”R”. Skälet till detta är, att det för många objekt är förenat med mycket stora svårigheter att bedöma detta med rimlig säkerhet. Vi har istället valt att använda uttrycken: Sällsynt [S] Rar [R] Extremt Rar [XR]

- Ett S-klassat mynt finns typiskt till salu vart eller vartannat år. - Ett R-klassat mynt bjuds normalt inte ut oftare än en till två gånger per decennium. - Ett XR-klassat mynt ännu mera sällan.

Dessa uttryck skall tolkas som en indikation på hur ofta likartade objekt bjuds ut till försäljning på den öppna marknaden. Betydelsen är inte absolut utan i högsta grad subjektiv och kopplas till en bedömning av hur ofta ett sådant objekt finns att förvärva i mynthandeln eller på offentlig auktion. Som kompletterande information till denna klassning anger vi, för vissa objekt, av oss kända privatägda exemplar eller kända offentliga försäljningar. Dessa uppgifter skall inte betraktas som någon komplett och uttömmande förteckning, utan i båda fallen som en lägsta siffra, och därmed en undre gräns för antalet mynt i privatsamlingar eller försäljningar.

8


ANTIKEN

1 GREEK COINS 1

LUCANIA. METAPONTION (530-510 B.C.). AR stater. Ear of corn, in high relief, META to left)(Same as obverse, but with incuse and without legend. Sear 235. 8,18 g. Vacker patina. Beautiful patina. Ex CNG 1997-05-29, nr 54.

1+/01

3 000

1+

3 000

01/0)(01

10 000

1+/01

3 000

2 2

ETRURIA. POPULONIA (4th century B.C.). AR didrachm. Head of Gorgon facing, x : x beneath)(Plain. Sear 274 var. 7,89 g. Åverkan på randen och en del av baksidan. Damages on edge and reverse.

3 3

SICILY. LEONTINI (466-425 B.C.). AR tetradrachm. Laureate head of Apollo left, hair rolled behind and bound with wreath)(Lion’s head right, with open jaws; around, four corngrains. Sear 833. 17,15 g. Mycket vackert exemplar med fin patina och någon präglingslyster bevarad. Very beautiful specimen with lustrous patina. Ex CNG Triton II 1998-12-01, nr 184; Ex Phoenix Art Museum; Ex Orme Lewis Sr. Collection. Leontini was founded in 730 B.C. by Chalcidian colonists from Naxos. The obverse shows the principal god of Chalcis, Apollo, and the reverse a lion, symbol of Apollo and reference to the name of the city. The corn grains refer to the city’s fertile fields.

4 4

SICILY. MESSANA (450-425 B.C.). AR tetradrachm. Biga of mules driven by charioteer; above, Nike flying right, crowning mules)(MESSANION. Hare bounding right; beneath, dolphin right. Sear 850 var. 16,99 g. Lätt korrosion. Light corrosion. Ex CNG Triton III 1999-11-30, nr 225; Ex Glendining´s 1987-10-05, nr 24 (this coin illustrated on the front and back cover).

9


5 5

SICILY. SELINUS (466-415 B.C.). AR tetradrachm. Slow quadriga driven right by Apollo and Artemis)(SELINONTION. River-god Selinos stands facing, head to left, holding phiale over altar; behind, bull. Sear 907. 17,00 g. Vacker patina. Beautiful patina. Ex CNG Triton III 1999-11-30, nr 250.

01

15 000

1+/01

5 000

Selinus was founded from Megara Hyblaea in the late 7th century B.C. and was the westernmost Greek colony of Sicily. The obverse of this rare coin symbolizes the cult of Apollo, while the reverse shows the local river god Selinos with examples of his worship. The selinos leaf is a badge of the city.

6 6

SICILY. SYRACUSE (275-215 B.C.). AR 16 litrai. Diademed and veiled head left of Philistis, wife of Hieron)(Galloping quadriga driven right by Nike; above, BASILISSAS; beneath horses, E; in exergue, FILISTIDOS. Sear 988. 13,54 g. Rengjord. Cleaned. Ex CNG 1998-03-18, nr 135. Hieron II promoted his constitutional power by issuing coins showing his wife, the queen Philistis. Queenly coinage had previously existed only in the Ptolemaic Egypt, a model which is closely followed here.

7

8

7

SICILY. SYRACUSE. Timoleon (344-336 B.C.). AE hemilitron. Laureate head of Zeus Eleutherios right, hair short)(Vertical thunderbolt; eagle standing right in field to right. Sear 1192. 14,08 g.

1/1+

300

8

SICILY. SYRACUSE. Hieron II (275-215 B.C.). AE 27. Diademed head left of Hieron)(Horseman prancing right, holding spear couched; beneath, E; in exergue, IEPWNOS. Sear 1221. 18,29 g.

1+

800

9

THE MACEDONIAN KINGDOM. Philip II (Heracleum, 359-336 B.C.). AR tetradrachm. Laureate head of Zeus right)(Naked youth on horse pacing right, holding long palm-branch; FILIPPOY behind and before; G dot beneath horse’s raised foreleg. Sear 6680 var. 14,38 g. Ex Ahlström auktion 52, nr 1326.

9

10

1+/01

3 000


10

12 11

10

THE MACEDONIAN KINGDOM. Philip II (359-336 B.C.). AE 18. Head of Apollo right, hair bound with tainia)(Naked youth on horse pacing right, holding long palm-branch; FILIPPOY above; race-torch beneath. Sear 6697. 5,11 g.

1/1+

300

11

THE MACEDONIAN KINGDOM. Alexander III (the Great) (Thessalonica, 336-323 B.C.). AR tetradrachm. Head of young Heracles right, clad in lion’s skin)(Zeus seated left on backless throne, holding eagle and sceptre; on right, ALEXANDPOY; in field to left, moon. Sear 6713 var. 17,19 g. Vackert exemplar, särskilt frånsidan. Beautiful specimen. Ex CNG 2000-03-15, nr 191.

01

3 000

12

THE MACEDONIAN KINGDOM. Alexander III (the Great) (336-323 B.C.). AR drachm. Head of young Heracles right, clad in lion’s skin)(Zeus seated left on backless throne, holding eagle and sceptre; on right, ALEXANDPOY. Sear 6730 var. 4,27 g.

01

800

13

KINGDOM OF PAEONIA. Lykkeios (359-340 B.C.). AR tetradrachm. Laureate head of Zeus right)(LYKKEIOY. Herakles, naked standing left, fighting with lion, upright right, which he is about to club; in field to right, bow and quiver. Sear 1518. 12,94 g. Vackert exemplar. Beautiful specimen.

01

5 000

13

When Philip II seized the power in Macedonia in 359 B.C., the northern part, Paeonia, asserted its independence under king Lykkeios, a freedom kept until 286 B.C.

14

15

16

14

THRACE. APOLLONICA PONTICA (400-300 B.C.). AR drachm. Head of Gorgon facing) (Anchor; in left field, crayfish; in right field, A. Sear 1655. 3,37 g.

1+/01

1 000

15

THRACE. ISTROS (400-350 B.C.). AR stater. Two young male heads facing, side by side, one upright, the other inverted)(Sea-eagle standing left on dolphin. Above ISTPIH. Sear 1669. 5,82 g.

1+

800

16

THRACE. ISTROS (400-350 B.C.). AR stater. Two young male heads facing, side by side, one upright, the other inverted)(Sea-eagle standing left on dolphin. Above ISTPIH. Sear 1669. 5,77 g.

1+

800

01

5 000

17 17

THRACE. KOSON (mid 1st century B.C.). AV stater. Three togate figures advancing left; KOSON in exergue)(Eagle standing left. Sear 1733. 8,37 g.

11


18

19

19

18

THRACE. THASOS (411-350 B.C.). AR trihemiobol. Satyr kneeling right, holding kantharos)(QAS/IWN on either side of amphora. Sear 1755. 0,96 g.

1+

500

19

THRACE. THASOS (after 148 B.C.). AR tetradrachm. Head of young Dionysos right) (Heracles, naked, standing left, holding club, lion’s skin over left arm. Sear 1759. 16,03 g. Repor. Scratches.

1/1+

800

01/0

3 000

1/1+

1 500

20 20

21

ATTICA. ATHENS (449-413 B.C.). AR tetradrachm. Head of Athena right)(Owl standing right, head facing. AQE to the right. Sear 2526. 16,67 g. Lätt korrosion. Små plantsfel. Light corrosion. Minor planchet defects. The famous Athenian owl coinage circulated in the 5th century as the favorite international currency of the eastern Mediterranean and financed the Athenian prosecution of the first half of the Peloponnesian War. It also financed the immortal artistic treasures of the Acropolis.

21

ATTICA. ATHENS (449-413 B.C.). AR tetradrachm. Head of Athena right)(Owl standing right, head facing. AQE to the right. Sear 2526. 17,05 g. Testmärke. Test mark.

22 22

23

ATTICA. ATHENS (119-118 B.C.). AR new style tetradrachm. Helmeted head of Athena right)(Owl standing right on amphora. Helios facing. All within olive-wreath. Sear 2555 var. 16,15 g. Repa. Scratch.

24 1?/1

500

The obverse of the New Style coinage of Athens is thought to show the head of Pheidias’ colossal statue of Athena in the Parthenon at Acropolis.

12

23

AEGINA. AEGINA (510-490 B.C.). AR stater. Smooth-shelled sea turtle)(Incuse square, divided by broad bars into five compartments. Sear 2594. 11,93 g. Bankers mark.

1

800

24

CORINTHIA. CORINTH (350-306 B.C.). AR stater. Pegasos, with pointed wings, flying left; koppa beneath)(Head of Athena left, wearing Corinthian helmet; behind, Nike flying left. Sear 2630. 8,57 g. Vackert exemplar med präglingslystern delvis bevarad. Beautiful, lustrous specimen. Ex CNG 1998-03-18, nr 372.

01

1 500


25

26

26

25

MYSIA. PARION (350-300 B.C.). AR hemidrachm. PA/PI above and below bull standing left, looking right)(Gorgoneion. Sear 3919. 2,40 g. Kanthack. Edge nick.

1+

300

26

MYSIA. PERGAMON (190-133 B.C.). AR cistophoric tetradrachm. Cista mystica containing serpents, all withing ivy-wreath)(Bow in case between two coiled serpents. Sear 3945. 12,65 g.

1)(1+

800

1+/01

3 000

1+)(1+/01

3 000

1+

5 000

28 27 27

AILOIS. MYRINA (2nd century B.C.). AR tetradrachm. Laureate head of Apollo of Grynion right)(MYPINAIWN behind Apollo standing right, holding phiale and laurelbranch; omphalos and amphora at feet, monogram behind; all within laurel-wreath. Sear 4216. 16,67 g. Några smärre rispor, för övrigt ett tilltalande exemplar med fin ton. Minor scratches, although a nice specimen with patina. This coin of Myrina is honouring the oracular Apollo of the neighbouring city of Grynion. Note the omphalos on the reverse, representing the naval of the world, also a symbol of the oracle of Delphi.

28

IONIA. EPHESOS (390-330 B.C.). AR tetradrachm. Bee, with straight wings, dividing E - F)(Forepart of kneeling stag right, looking back, palm tree behind, magistrate’s name before. Sear 4373 var. 15,19 g. Vacker patina. Beautiful patina. Ex CNG 1997-03-19, nr 544.

29 29

30

LYDIA. KINGDOM OF LYDIA (before Kroisos 650-561 B.C.). Electrum third. Lion’s head right, with radiate globule on forehead)(Oblong punch, divided into two squares. Sear 3398. 4,71 g.

31

The invention of coinage is attributed to the Lydians who struck electrum, an alloy of silver and gold, coins in the middle of the 7th century B.C. This coin is truly historical. 30

LYDIA. KINGDOM OF LYDIA (time of Kroisos 560-546 B.C.). AR stater. Foreparts of lion right and bull left, face to face)(Oblong punch, divided into two squares. Sear 3419. 10,71 g.

1+

5 000

31

LYDIA. PERSIAN RULE (510-486 B.C.). AR siglos. Archer kneeling right, shooting with bow)(Oblong punch. Sear 3428. 5,42 g. Ex CNG 2002-05-22, nr 987.

1+

1 500

13


32

33

34

32

LYDIA. PERSIAN RULE (510-486 B.C.). AR siglos. Archer kneeling right, shooting with bow)(Oblong punch. Sear 3428. 5,51 g.

1/1+

1 000

33

LYDIA. PERSIAN RULE (486-450 B.C.). AV daric. Bearded archer kneeling right, holding spear and bow)(Oblong punch. Sear 4677. 8,31 g. Ex CNG 1997-05-29, nr 598.

1+/01

5 000

34

LYDIA. PERSIAN RULE (486-450 B.C.). AV daric. Bearded archer kneeling right, holding spear and bow)(Oblong punch. Sear 4677. 8,32 g.

1/1+

3 000

1+/01

5 000

35 35

36

37

CARIA. SATRAPS OF CARIA, Maussollos (377-353 B.C.). AR tetradrachm. Laureate head of Apollo facing)(Zeus Labraundos standing right, holding labrys and spear; to right, MAYSSWLLO. Sear 4954. 15,14 g. Ex CNG 1998-03-18, nr 446. The mausoleum of Mausollos at Halikarnassos is one of the Seven Wonders of the Ancient world. Remains of the mausoleum are still to be seen at present-day Bodrum in Turkey. Mausollos has given the name to this kind of funeral buildings.

36

PAMPHYLIA. ASPENDOS (370-333 B.C.). AR stater. Two naked athletes, wrestling) (Slinger advancing right; triskeles before. Sear 5398. 10,94 g.

1+

1 000

37

CILICIA. TARSOS (361-334 B.C.). AR stater. Baal of Tarsos enthroned left)(Lion left on the back of bull kneeling left. Sear 5650. 10,90 g.

01

3 000

1+/01

5 000

01

1 500

38

38

39

PHOENICIA. BYBLOS (before c. 333 B.C.). AR dishekel. Galley left, containing three hoplites with round shields; beneath, hippocamp)(Bull kneeling left, attacked by lion left on his back. Sear 6013. 13,25 g. Rengjord. Cleaned. Byblos, which is said to be the oldest continuously-inhabitated city of the world, got its Greek name Byblos (Egyptian papyrus) through the import of papyrus to Greece. Byblos is the origin of the English word “Bible”, derived from “the (papyrus) book”.

39

14

THE PTOLEMAIC KINGDOM OF EGYPT. Ptolemy I (305-283 B.C.). AR tetradrachm. Diademed head of Ptolemy I, wearing aegis)(PTOLEMAIOY BASILEWS. Eagle standing left on thunderbolt; P / AP monogram in field to left. Sear 7762. 14,24 g. Vacker patina. Beautiful patina.


40 ROMAN REPUBLIC 40

P. Servilius M. f. Rullus (100 B.C.). AR denarius. Bust of Minerva left, wearing crested Corinthian helmet and aegis, RVLLI behind)(Victory in biga right, holding palm-branch, P below, P SERVILI M F in exergue. Sear 207. 3,87 g.

1/1+)(1+

800

500

42 41 ROMAN EMPIRE 41

CLAUDIUS (A.D. 42). AE as. Bare head of Claudius left)(Libertas standing facing, holding pileus, left hand extended. Sear 1860. 10,17 g.

1/1+

42

NERO (A.D. 54-68). AV aureus. Laureate head of Nero righ)(Salus enthroned left, holding patera. Sear 1932. 6,52 g.

1

5 000

44

43 43

NERO (A.D. 54-68). AE as. Laureate head of Nero right)(Victory advancing left, holding shield inscribed SPQR; S/C on either side of Victory. Sear 1976 var. 10,56 g. ร„rggrรถn. Verdigris.

1+

800

44

OTHO (A.D. 69). AR denarius. Bare head of Otho right)(Pax standing left. Sear 2156. 2,86 g.

1)(1?

800

45

46

47

45

TITUS (A.D. 79-81). AV aureus. Laureate head of Titus right)(Venus standing right holding helmet and transverse spear and resting on column. Sear 2489. 6,76 g.

1

5 000

46

TRAJAN (A.D. 98-117). AR denarius. Laureate head of Trajan right)(Concordia seated left. Sear 3153 var. 3,30 g.

1/1+

300

47

GETA (A.D. 199). AR denarius. Bareheaded, draped and cuirassed bust of Geta right)(Spes advancing left, holding flower and lifting skirt. Sear 7203. 3,36 g. Vackert exemplar med tonad patina. Beautiful specimen with patina.

01

500

15


48

49

48

SEVERUS ALEXANDER (A.D. 222). AR denarius. Laureate, draped and cuirassed bust of Severus Alexander right)(Mars standing left, holding olive-branch and spear. Sear 7884. 3,15 g. Korroderad. Corroded.

01)(1+

300

49

SEVERUS ALEXANDER (A.D. 230). AR denarius. Laureate head of Severus Alexander right)(Alexander in military attire standing left, foot on helmet, holding globe and spear. Sear 7938. 2,86 g. Plantsspricka. Planchet crack.

1+/01)(01

300

50

FAUSTINA JUNIOR (A.D. 161). AR denarius. Faustina right)(Two boys on throne. SEPTIMIUS SEVERUS (A.D. 197). AR denarius. Septimius right)(Pax seated left. POSTUMUS (A.D. 262-265). Billon antoninianus. Postumus right)(Moneta standing left. CONSTANTIUS I (A.D. 300-301). Billon follis. Laureate head of Constantius right)(Moneta standing left, holding scales and cornucopiae. Sear 5260, 6329, 10962, 14087. Totalt 4 ex.

1?-1+

500

51

CALIGULA (A.D. 37-41). AE as. Bare head of Caligula left)(Vesta seated left, holding 1?/1-1+/01 patera and sceptre. VESTA above; S/C on either side of Vesta. PHILIP I (A.D. 244-249). AR antoninianus. Radiate bust of Philip I right)(Felicitas standing left, holding long caduceus and cornucopiae. Sear 1803, 8944. Totalt 2 ex.

52

53

300

54

BYZANTINE COINS 52

ANASTASIUS (A.D. 491-518). AV solidus. Helmeted and cuirassed bust of Anastasius I three-quarter face to right, holding spear and shield)(Victoria standing left, holding long voided cross. Sear 3. 4,40 g. Repa. Kanthack. Scratch. Edge damage.

53

JUSTINIAN I (A.D. 527-565). AV solidus. Helmeted and cuirassed facing bust of Justinian I)(Angel standing facing, holding long cross. Sear 139. 4,14 g. Svagt utpräglad i centrum. Weakly struck in centre.

54

HERACLIUS (A.D. 631-641). AV solidus. Heraclius, Heraclius Constantine, and Heraclonas standing facing, each holding globus cruciger)(Cross potent on three steps. Sear 761. 4,31 g.

1/1+)(1+

1 500

1+

1 000

1/1+

1 000

UTLÄNDSKA MYNT, SEDLAR OCH MEDALJER

55

56

DANMARK

16

55

Magnus den gode (1042-1047). LUND. Penning. Myntmästare ĐVRSTEN. Hbg 5. 1,15 g. Obetydligt bucklig. Slightly creased.

1+/01

2 000

56

Svend Estridsen (1047-1075). LUND. Penning. Med halvmånar i två av frånsidans fält. Hbg 6. 1,08 g. Probérmärken. Test marks.

1+

1 000


57

58

58

57

Knut VI (1182-1202). RIBE. Penning. Hbg 22. 0,49 g. Delvis svagt utpräglad. Plantsfel. Partly weakly struck. Planchet defects.

58

Christian II (1513-1523). Minnesmedalj med ursprung från 1600-talet. Galvano (alla kända exemplar är gjutna eller galvano). Originalmedaljen/förlagan lär vara försvunnen. Holländskt arbete. Sømod 104. 19,68 g. Ifyllt hål. Filled hole.

1+

500

1+/01

500

59 200 % 59

Christian III (1534-1559). KÖPENHAMN. Penning 1546. Hede 8. 0,52 g. S. Vackert exemplar. Beautiful specimen. Ex Källå (MISAB auktion 1, avdelning 2, nr 45).

01

5 000

60 60

Christian IV (1588-1648). Mark 1617. Hede 99D. 8,03 g. Litet plantsfel. Minor planchet defect.

1/1+

500

61 61

Frederik III (1648-1670). GLÜCKSTADT. Krone 1659. Hede 153A. 21,37 g. Repor. Scratches.

1+

1 000

17


62 62

Christian V (1670-1699). 2 krone 1675. Hede 72. 38,46 g. Spår av infattning på randen? Has been mounted?

1/1+

1 500

1

300

63 63

Christian V (1670-1699). Kungen och drottning Charlotte Amalie. Av J. Linck 1672. Silver. Sømod 323. 55,92 g. Delvis uppgraverad. Randen bearbetad. Spår av förgyllning. Partly tooled. Edge filed. Has been guilt.

64 64

Frederik V (1746-1766). Kurantdukat 1761. Hede 22C. 3,11 g. Rispor. Minor scratches.

1/1+

1 000

65

Christian VII (1766-1808). Skilling 1771 omgjord till smädesmynt hänsyftande på drottning Caroline Mathildes förhållande med kabinettsminister Struensee. Se F. Pedersen: 1 skilling 1771 (1991), s. 47. 12,02 g.

1/1+

300

1/1+

800

66

18

65

66 1 rigsbankdaler 1819. P A53. Flera små bristningar i det mycket tunna pappret. Bläckskrift. Several small tears. Writing in ink.

50 %


67 DANSKA VÄSTINDIEN 67

Christian VI (1730-1746). Skilling 1740. Hede 3. 4,51 g. Eftertraktat typmynt. Korroderad. Lätt stukning. Scarce type. Corrosion. Slightly bent.

1+

3 000

01

300

50 % 68 68

Blankett 2 dalere/dollars 1898. Nr 9293. P 8.

69 DANZIG 69

25 gulden 1930. KM 150. 7,99 g.

01/0

5 000

50 % 70 DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 70

Puerto Plata. Blankett för peso 1880-tal. Tryckt av American Bank Note Co, New York. Nålstick. Needlestick.

1+

300

71 ENGLAND 71

Æthelred II (978-1016). LINCOLN. Penny. Myntmästare Grim. HA 1788 var. 1,73 g.

1+/01

1 000

19


72

73

72

Knut (1016-1035). LONDON. Penny. Myntmästare Brihtred. HA 2046. 1,10 g. Något bucklig. Slightly bent.

73

Edward I (1272-1307). NEWCASTLE-UPON-TYNE. Penny. Seaby 1428. 1,35 g.

74

UTGÅR.

1+)(1/1+

1 000

1

300

1+

500

1/1+

500

76

75 FRANKRIKE 75

METZ (biskopsdöme). Gros. 13-1500-tal. Roberts 8932. 2,93 g. Vackert exemplar. Beautiful specimen.

76

Ludvig den helige (1226-1270). Gros tournois. Roberts 2451. 3,27 g.

77 77

Ludvig XVI (1774-1790). 2 louis d´or 1786. KM 592.1. 15,31 g. Plantsrispor. Planchet defects.

78

20

79

1+

80

3 000

81

78

Napoleon (förste konsul, 1799-1804). 40 francs An 12. KM 652. 12,84 g.

1

2 000

79

Napoleon (kejsare, 1804-1814). 40 francs 1806. KM 675.1. 12,86 g.

1

2 000

80

Napoleon (kejsare, 1804-1814). 40 francs 1811. KM 696.1. 12,87 g.

1

2 000

81

Ludvig XVIII (1815-1824). 40 francs 1816. KM 713.1. 12,83 g.

1/1+

2 000


82

83

82

Karl X (1824-1830). 40 francs 1828. KM 721.1. 12,88 g. Plantsfel. Planchet defects.

83

Ludvig Filip (1830-1848). 40 francs 1832. KM 747.1. 12,81 g.

1/1+)(1+

2 000

1/1+

2 000

01

1 000

1+

15 000

1+

1 000

1+/01

8 000

84 ITALIEN 84

Umberto I (1878-1900). 20 lire 1882. KM 21. 6,45 g. Hanteringsm채rken. Minor pecks.

85 NORGE 85

Christian IV (1588-1648). Speciedaler 1647. NM 48. 28,59 g.

86 86

Christian VII (1766-1808). Speciedaler 1776. NM 3. 28,88 g. Plantsfel. Planchet defect.

87 87

Karl XIV Johan (1818-1844). Speciedaler 1835. NM 13A. 28,85 g. Obetydliga hack. Minor pecks.

21


1/1+-1+/01

500

Haakon VII (1905-1958). 2 öre 1910. NM 182. I kassett. NGC-graderad MS 61.

1+/01

500

Haakon VII (1905-1958). 50 öre 1922, 25 öre 1909, 1923. NM 55, 76, 90. Totalt 3 ex.

1+-01

500

88

Oskar II (1872-1905). Öre 1876 (2 ex), 1877. NM 111 (2 ex), 112. Totalt 3 ex.

89 90

50 % 91 91

10 kroner 1899. P 2. Hål. Riss. Hole. Tears.

1

5 000

01)(01/0

20 000

01

10 000

1/1+

2 000

92 POLEN (här tillsammans med polska biområden) Se även under Sverige, nr 263-270, 423-433 och 490-495. 92

Sigismund III (1587-1632). DANZIG. Dukat 1632. KM 5.6. Kop 7544. 3,51 g. Delvis obetydligt svagpräglad, ändock ett utmärkt exemplar med fin guldlyster. Somewhat weakly struck. Choice with gold lustre.

93 93

Sigismund III (1587-1632). Taler 1629. KM 48.1. Kop 1379. 28,45 g. Vacker patina. Beautiful patina.

94 94

22

Sigismund III (1587-1632). Taler 1631. KM 48.5. Kop 1385. 27,97 g. Korroderad. Kanthack. Randen bearbetad. Corroded. Edge nicks.


95 95

Sigismund III (1587-1632). THORN. Taler, s. k. Brandtaler, 1629. SS 23632. Ossbahr 6. Kop 8242. 28,17 g. Slag/filmärken på randen. Attraktiv patina. Edge nicks. Beautiful patina.

1+

30 000

01

30 000

Mellan 1600 och 1629 pågick det s. k. andra polska kriget mellan Sverige och Polen. I september 1629 slöts det sexåriga stilleståndsavtalet i Altmark. I slutet av kriget belägrade svenska trupper under en kort tid (februari 1629) staden Thorn, beläget i mellersta Polen. Efter att ha intagit utanverken, hindrades den vidare svenska forceringen av befästningsverken av en våldsam brand som utbröt. Då erforderliga medel för att genomföra en belägring saknades hos svenskarna, beslöt befälhavaren Wrangel att avblåsa belägringen. Innan de svenska trupperna avtågade, brände de delar av staden som hade intagits. Till det ettåriga minnet av belägringens upphörande, lät staden prägla föreliggande mynttyp med stadsmotiv, som finns i ett flertal variationer. Över staden syns uppstigande rökmoln. I förgrunden syns floden Weichsel med båtar och en bro. Alldeles i förgrunden kan även skymtas några människor. Denna polska prägling gör sig, genom sin starkt svenska anknytning, mycket väl i en svensk myntsamling med historiska ambitioner.

96 96

Sigismund III (1587-1632). ½ taler 1628. SS 23621. KM 38. Kop 1290. 14,42 g. S. Mycket vackert exemplar med fantastisk patina av detta sällsynta mynt. Very beautiful specimen with attractive patina. Scarce.

97

98

97

Sigismund III (1587-1632). Ort 1623. KM 37. Kop 1279a. 7,20 g.

1+

300

98

Sigismund III (1587-1632). Ort 1623. KM 37. Kop 1279a. 6,68 g.

1/1+

300

23


99 99

Johan II Casimir (1648-1668). Taler 1649. With reverse legend P.M.SA.SE.CZ.N.N. KM 70. Kop 1816. 28,03 g. R. Något ojämnt ämne. Mycket sällsynt. Somewhat uneven planchet. Very rare.

1/1+

20 000

1+/01

5 000

1+

5 000

1+

3 000

100 100

SCHLESIEN. Georg III, Ludvig IV och Christian. Taler 1656. KM 407.1. Kop 5350. 28,40 g. Lätt korrosion och hack, ändock ett tilltalande exemplar. Light corrosion and insignificant peck, although a nice specimen.

101 101

SACHSEN. August II (1697-1733). Taler 1702. KM 832. Kop 2017. 27,68 g. Varit infattad? Rengjord. Has been mounted? Cleaned.

102

24

102

SAHSEN. August III (1733-1763). Taler 1750. KM 880. Kop 11455. 28,99 g.

103

Sigismund III (1587-1632). Ort 1624. Sigismund II (1548-1572). Litauen ½ groschen 1562. Totalt 2 ex.

104

Silvermynt från Polen och angränsande områden 1508-1545. Totalt 6 ex.

1-1+/01

300

1?/1-1/1+

500


105 RYSSLAND 105

Peter I (1682-1725). Rubel 1724. KM 162.4. 27,58 g.

1+

106

3 000

107

106

Peter I (1682-1725). ½ rubel 1705. KM 106.1. 12,92 g. Repor. Scratches.

107

Peter II (1727-1730). Rubel 1727. KM 182.1. 27,87 g. Plantsfel. Planchet defect.

1?)(1?/1

800

1/1+

2 000

109 108 108

Elisabeth (1741-1761). Rubel 1742. C 19b.3. 25,50 g. Obetydlig inristning. Insignificant scratches.

1+

2 000

109

Elisabeth (1741-1761). 2 kopek 1757. Överpräglad på kopek 1755, som i sin tur präglats på 5 kopek 1723-1730. C 8. 21,58 g. Scarce.

1

500

01)(1+/01

300

110 110

Katarina II (1762-1796). 5 kopek 1785 EM. C 59.3. 54,66 g. Delvis något svagt utpräglad. Somewhat weakly struck.

25


112

111 111

Katarina II (1762-1796). Sibirien. 5 kopek 1773. C 5. 31,97 g. Åtsidan obetydligt snedcentrerad. Obverse somewhat stuck off-centre.

112

Alexander II (1855-1881). Rubel 1859. Nikolaj I:s minne. Y 28. 20,74 g. Mycket vackert exemplar. Very beautiful specimen.

1+

500

01/0

5 000

01

1 000

113 113

Alexander II (1855-1881). Tronföljaren Nikolajs (1843-1865) begravning. Av Kozin. Brons. Diakov 732.1. 27,70 g. Scarce.

114

115

114

Nikolaj II (1894-1917). 15 rubel 1897. Y 65.2. 12,87 g.

1+

2 000

115

Nikolaj II (1894-1917). 7 rubel 50 kopek 1897. Y 63. 6,46 g.

1+

1 000

116

Nikolaj II (1894-1917). 5 rubel 1904. Y 62. I kassett. ICG-graderad MS 65.

1+/01)(01

800

117

Nikolaj II (1894-1917). 10 rubel 1899, 5 rubel 1903. Y 64, 62. Totalt 2 ex.

1/1+-1+/01

1 500

118

5 kopek 1787, 1788, 1793, 1803, 1805. C 59.4, KM 59.3, C 59.5, C 115.2 (2 ex). Br 265 (eller 266), 268, 297, 113, 121. Totalt 5 ex.

1?-1/1+

1 000

01

800

01/0

1 500

119

120

TYSKA STATER

26

119

AUGSBURG (biskopsdöme). Hartmann II (1250-1286). Brakteat. Berger 2647. 0,78 g. Ex Nordqvist.

120

BADEN. Friedrich II (1907-1918). 5 mark 1913. KM 281. 27,80 g. Hårfin rispa. Proof. Hairline scratch. Proof.


121

122

123

121

KÖLN. Friedrich von Saarwerden (1371-1414). Weisspfennig. Saurma 1412. 2,52 g. Tilltalande exemplar. Nice specimen.

1+

500

122

KÖLN. Dietrich II (1414-1463). Goldgulden u. å. Noss 274. 3,47 g. Varit hängd. Has been mounted.

1)(1/1+

1 500

123

PREUSSEN. Fredrik II (1740-1786). 1/6 taler 1764. KM 269. 5,13 g. Rispor. Minor scratches.

1/1+

300

124

125

124

PREUSSEN. Wilhelm II (1888-1918). 20 mark 1905. KM 521. 7,89 g. Litet hack. Minor peck.

01/0

1 500

125

SACHSEN. Johann Georg III (1680-1691). 2 groschen 1691. Johann Georg II:s död. KM 609. 3,55 g.

1+)(1/1+

300

126 USA 126

Dollar 1889 CC. KM 110. 26,44 g. Små hack. Small pecks.

1/1+

5 000

01

2 000

1-1+

3 000

127 127

Dollar 1915. Panama-Pacific exposition. KM 136. 1,67 g.

128

5 dollars 1914, 2½ dollars 1861, 1928, dollar 1855, 1862. KM 129, 72, 128, 83, 86. Totalt 5 ex.

129

50 dollars 1986, 20 dollars 1900, 1908. KM 219, 74.3, 127. Totalt 3 ex.

1/1+-0

15 000

130

Dollar 1900 (Lafayette), ½ dollar 1892 (Columbus), 1/4 dollar 1893 (Isabella). KM 118, 117, 115. Totalt 3 ex.

1/1+-1+

2 000

131

132

VENEDIG 131

Giovanni Dandolo (1280-1289). Grosso. Paolucci 27.2. 1,99 g.

1/1+

300

132

Alvise Contarini (1676-1684). Sekin u. å. Friedberg 1338. 3,49 g.

1/1+

800

27


133

134

ÖSTERRIKE 133

100 schilling 1927. KM 2842. 23,51 g.

134

100 schilling 1936. Magna mater. KM 2857. 23,51 g. Fin lyster. Obetydlig rispa. Nice lustre. Hairline scratch.

01

3 000

01/0

5 000

POSTER 135

RIGA. Schilling 1534. STRALSUND. Witten u. å. Totalt 2 ex.

1-1+

300

136

Silvermynt, bl. a. 12 skilling 1856, 1873 (Norge). Totalt 4 ex.

1-1/1+

500

137

Smärre silvermynt från främst diverse tyska stater. Totalt 14 ex.

1?-1+

800

1/1+

10 000

1+

8 000

1+

8 000

SVENSKA MYNT, POLLETTER OCH MEDALJER

138 OLOF SKÖTKONUNG (ca 995-1022) 138

SIGTUNA. Penning. +OLAFA REX ANCOL)(+LENAN MO TANC. Comm NS 4.17.67, SMH 33. Kedja 1. LL 16c. 2,17 g.

139 139

140

SIGTUNA. Penning. Period II. Long cross. Vänstervänd bild. Förvirrade E-stilen. + EDEDON. Comm NS 9.221.1278, SMH 213. Kedja 141. 1,47 g. Rispor. Ett intressant mynt i den konstnärligt väl utförda E-stilen där stampskäraren i Sigtuna utvecklat porträttbilden med pärllinjer i två av mantelvecken samt stjärnor i korsarmarnas avslutningar. Drygt tjugo exemplar kända, varav tre i privat ägo.

140

SIGTUNA. Förvirrad)(Förvirrad. Comm NS 9.367.1502.5. Kedja 117. SMH 236. 1,93 g. Testmärken. Av denna kombination känner vi till fem exemplar, varav detta är det enda i privat ägo.

28

— Alla vikingatida mynt på denna sida är avbildade i 150 % av naturlig storlek —


141

142

SKANDINAVISKA IMITATIONER 141

SIGTUNA (osäker myntort). Förvirrad)(Förvirrad. Comm NS 9.469.1223.10. Kedja 4 link. SMH A24. 1,55 g. Testmärken.

1+/01

5 000

1/1+)(1+

8 000

Av detta mynt finns 13 exemplar registrerade, varav tre i privat ägo. Ett mycket välpräglat och vackert exemplar från en mycket intressant stilmässigt utvecklad grupp av skandinaviska Long Cross. 142

SKANDINAVISK IMITATION. +ÆDELRÉDREXANGLOX)(+BYRHTRIC… Comm NS 9.8.1006.3. Kedja 101. 2,01 g. Något bucklig. Detta exemplar är det enda i privat ägo av de tre kända. De anonyma CRUX-imitationerna som beskrivs i The Anglo-Scandinavian Coinage (Malmer, 1997) är mycket sällsynta. I privat ägo finns ca 30 exemplar registrerade vilket kan jämföras med ca 90 privata exemplar av Olof Skötkonungs CRUX-mynt. (Gunnarsson, kommande). I Hikuin 11, Festskrift till Brita Malmer 60 år, beskriver Mark Blackburn den stampkedja som senare av Malmer utvecklades till kedja 101 och där det utbjudna myntet ingår. Kedjan innehåller allt från läsbara mynt med Æthelred som myntherre och myntorterna York och Southwark till alltmer förvirrade inskriptioner med de läsbara som förebilder. Blackburn hävdar att kedjan består av mynt slagna i England med stampar som senare transporterats till och använts i Skandinavien. De har därefter också blivit förebilder för de lokalt tillverkade stampar som ingår i kedjan. Kedjan är attribuerad till Lund och bör placeras tidsmässigt strax före eller runt år 1000, d. v. s. under Sven Tveskäggs regering. Den höga vikten hos det utbjudna myntet visar att det är en skandinavisk prägling. Se vidare: Hikuin 11, Jensen J. S: Festskrift till Brita Malmer 60 år (1995).

143 143

SKANDINAVISK IMITATION. +CNUT REX ANGLORU)(+IB LNL ORE NOS. Comm NS 9.712.9803.5. Kedja 133. 1,50 g.

1/1+

8 000

1+

15 000

Av denna kombination känner vi till fem exemplar, varav detta är det enda i privat ägo.

144 KNUT ERIKSSON (1167-1196) 144

SVEALAND. SIGTUNA? Penning med framåtvänd, krönt kungabild. LL I:A:1a. 0,31 g. R. Ex Christer Nordqvist; Ex Aurum auktion 1, nr 63; Ex privat samling. Detta är ett av de bäst bevarade exemplaren av denna intressanta mynttyp med den omtvistade inskriften med bokstäverna V, I och A.

— Alla mynt på denna sida är avbildade i 150 % av naturlig storlek —

29


145 JOHAN SVERKERSSON (1216-1222) 145

UPPSALA? Penning med rovfågelshuvud. LL III:4. 0,30 g. XR. Ex Nordqvist; Ex Frösell (MISAB auktion 1, nr 26), Ex privat 1990-02-23; Ex Ahlström auktion 5, nr 6; Ex Hede; Ex Elias Brenner?

01

100 000

Detta är ett av svensk medeltids intressantaste mynt och dessutom en möjlighet att komplettera en numismatisk regentlängd som sällan återkommer. Om detta och Johan Sverkerssons andra sällsynta mynt, se vår auktionskatalog 1, s 17.

146

147

148

149

150

VALDEMAR BIRGERSSON (1250-1275) 146

ÖREBRO (m. fl. myntorter?). Penning med krönt kungahuvud. LL XVII:A1c. 0,26 g.

1+

1 000

147

ÖREBRO (m. fl. myntorter?). Penning med krönt kungahuvud. LL XVII:A1c. 0,16 g. Liten kantspricka.

1

500

148

LÖDÖSE (m. fl. myntorter?). Penning med krönt, vänstervänt lejonhuvud. LL XVII:B:5b. 0,19 g.

1/1+

500

149

LÖDÖSE (m. fl. myntorter?). Penning med krönt, vänstervänt lejonhuvud. LL XVII:B:7. 0,12 g. Plantsspricka, eljest ett mycket välbevarat exemplar på vilket även lejonets öga och öra kan skönjas. Ex Nordqvist.

01

150

LÖDÖSE (m. fl. myntorter?). Penning med krönt, vänstervänt lejonhuvud. LL XVII:B:7. 0,13 g.

1/1+

500

1

800

1/1+

300

1 000

152

151 MAGNUS LADULÅS (1275-1290) 151

SÖDERKÖPING? Penning med versalt M inom ring. LL XVII:C:6b. 0,15 g.

152

SKÄNNINGE? Penning med versalt M samt två punkter. LL XVIII:C:4d. 0,09 g. Kantförluster.

153 BIRGER MAGNUSSON (1290-1318) 153

30

OKÄND MYNTORT. Penning med krona)(L. Slagen med stampar avsedda för prägling av oboler. LL XXIII:4 var. 0,41 g. XR.

— Alla mynt på denna sida är avbildade i 150 % av naturlig storlek —

1+

8 000


154 MAGNUS ERIKSSON (1319-1364) 154

OKÄND MYNTORT. Penning med bokstaven O mellan två kronor. LL XXIX:6a. 0,32 g. Troligen norsk prägling. Kantskada.

1/1+

800

1

500

1+

1 500

155 ALBREKT AV MECKLENBURG (1364-1389) 155

STOCKHOLM. Örtug. Rbg typ 9. LL 4b. 1,26 g.

156 STEN STURE d. ä. (1470-1497, 1501-1503) 156

VÄSTERÅS. Örtug. LL 5b. 1,43 g.

157

158

157

VÄSTERÅS. Halvörtug. LL 16e. 0,88 g. Lätt stukning.

1+

500

158

VÄSTERÅS. Halvörtug. LL 16i. 0,77 g. Rengjord. Lätt korrosion.

1+

500

159 HANS (1497-1501) 159

STOCKHOLM. Halvörtug. LL 5. 0,79 g. S. Obetydliga ärgfläckar. Ex Aurum auktion 5, nr 80; Ex H. Glück 1940.

— Alla mynt på denna sida är avbildade i 150 % av naturlig storlek —

1+/01

5 000

31


160

150 %

STEN STURE d. y. (1512-1520) 160

STOCKHOLM. Halvörtug. LL 9a. 0,98 g.

1/1+

500

161

200 % GUSTAV VASA (1521-1560) 161

HEDEMORA & SÖDERKÖPING. 18 penningar u. å. SM 3. 1,57 g. R. Kraftigt korroderad.

162

163

1?

10 000

164

162

DANSK PRÄGLING. Skilling / 18 penningar u. å. SM 243. 2,41 g. Väl utpräglat exemplar.

1/1+)(1+

1 500

163

DANSK PRÄGLING. Skilling / 18 penningar u. å. SM 243. 1,83 g. Korroderad.

1/1+)(1

1 000

164

HEDEMORA & SÖDERKÖPING. Skilling / 18 penningar u. å. SM 243. 1,58 g. Ovanligt silverhaltigt exemplar.

1?/1

800

165

166

167

165

VÄSTERÅS. Örtug 1530. SM 21. 1,52 g. Plantsspricka.

1/1+

800

166

VÄSTERÅS. Fyrk 1529. SM 29a. 0,89 g. Rengjord. Ex Nordqvist; Ex Svensson (SNF auktion 154, nr 11).

1+/01

2 000

1/1+

1 500

1?/2

500

Detta välpräglade exemplar ur Sven Svenssons samling har varit utställt i Kungliga Myntkabinettets permanenta utställning. 167

VÄSTERÅS. Fyrk u. å. (1529-1530). SM 31. 0,75 g. Ex Nordqvist; Ex Svensson (SNF auktion 138, nr 20).

168 168

32

STOCKHOLM. Öre 1528. SM 44. 3,00 g. S.


169

170

171

169

STOCKHOLM. Örtug u. å. (1524-1527). Med GOSTAVS. SM 56. 1,16 g. Korroderad. S.

1

1 000

170

STOCKHOLM. Örtug u. å. (1524-1527). SM 57. 0,95 g. Korroderad.

1

300

171

STOCKHOLM. Örtug u. å. (1528). Sköldarna med rak överkant samt stavning STOEK. SM 58. 1,48 g. Lätt korrosion. Ex Nordqvist; Ex Svensson (SNF auktion 151, nr 1).

172

173

1+/01

3 000

174

172

STOCKHOLM. Fyrk 1528. SM 77. 0,86 g. Rengjord, ändock ett ovanligt bra exemplar. Ex Nordqvist.

1+/01

2 000

173

STOCKHOLM. Fyrk 1528. SM 78. 0,99 g. Delvis svagt utpräglad.

1/1+

800

174

STOCKHOLM. Fyrk 1530. SM 88. 0,95 g.

1

500

175 175

STOCKHOLM. Daler 1534. SM 99. 28,90 g. S. Trots spår av uppgravering ett trevligt exemplar av denna klassiska mynttyp.

1/1+

100 000

1+/01

5 000

176 176

STOCKHOLM. Mark 1557. SM 117. 11,68 g. S. Ex Nordqvist; Ex Ahlström auktion 54, nr 270. Detta årtal förekommer såväl med som utan barrer i frånsidans vasasköld. Det här utbjudna exemplaret tillhör den förra varianten.

33


177

178

177

STOCKHOLM. Mark 1560. SM 121. 11,90 g. Delvis något svagt utpräglad, för övrigt ett vackert exemplar med patina och delvis bevarad stämpelglans.

01/0

8 000

178

STOCKHOLM. ½ mark 1537. SM 125. 6,10 g. S. Ex Ekström (Ahlström auktion 12, nr 6); Ex Berghman; Ex Burmester.

1?/1

2 000

01

10 000

1537 års halvmark finns med såväl större som mindre porträttbild. Föreliggande exemplar har den större bilden.

179 179

STOCKHOLM. ½ mark 1559. SM 131. 5,88 g. S. Ett mycket vackert exemplar med utmärkt patina, möjligen det bästa som finns att förvärva. Ex MISAB auktion 3, nr 1009; Ex Ahlström auktion 56, nr 326; Ex Algård (Österlund Myntauktioner 1977, nr 8); Ex Hirsch lagerlista 53, nr 114.

180

181

180

STOCKHOLM. ½ mark 1560. SM 132. 4,61 g. S. Kantförluster.

181

VÄSTERÅS. Mark 1540. Med ett av 1539 års porträtt. SM 146. 11,30 g. Välpräglat exemplar med fin patina. Ex Carlsson (Ahlström auktion 1995-10-22, nr 1590); Ex Hirsch auktion 5, nr 28.

182

VÄSTERÅS. 2 öre 1540. SM 154a. 2,59 g. Ex Sjöberg (Ahlström auktion 40, nr 166); Ex Svea auktion 5, nr 36.

1?/2

800

1+

5 000

0

10 000

182

34


183 183

SVARTSJÖ. Daler 1542. SM 155. 28,43 g. Obetydliga hack på randen. Rispor.

1+

8 000

1+

10 000

1+

8 000

184 184

SVARTSJÖ. Daler 1543. SM 156. 28,82 g. Obetydliga märken på randen. Åren 1543-1544 skrivs kungens namn antingen GOSTAVS eller GVSTAVS. Även andra stavningsvariationer förekommer. Så har t. ex. på den här utbjudna sällsynta varianten bokstaven A utelämnats i WAN i åtsidans omskrift. Denna stavningsvariant är oss bekant bara detta år och den förekommer slagen på såväl större som mindre ämne.

185 185

SVARTSJÖ. Daler 1543. Sista årtalssiffran omgraverad från en 2:a. SM 156. 28,68 g. Obetydliga rispor på randen. Ex Ahlström auktion 52, nr 239.

35


186 186

SVARTSJÖ. Daler 1543. Sista årtalssiffran omgraverad från en 2:a. SM 156. 28,77 g. Varit hängd. Repa. Rengjord.

1+

5 000

1/1+)(1+

8 000

1+)(1/1+

5 000

1

3 000

Ovanstående exemplar har ett ovanligt utförande där åtsidans bladkrets, som också är ovanligt glest utformad, löper moturs. Åtsidans interpunktion består av ringar. Dessutom förekommer en sådan ring mellan VA och N i åtsidans omskrift, vilken avslutas med ett ekollon. Frånsidans omskrift har sexuddiga stjärnor som interpunktion.

187 187

SVARTSJÖ. Daler 1544. Med helt årtal. SM 157a. 28,52 g. S.

188 188

SVARTSJÖ. Daler 1545. SM 158. 29,02 g. Kanthack. Varit förgylld.

189 189

36

SVARTSJÖ. Daler 1545. SM 158. 28,63 g. Varit hängd. Gniden.


190 190

SVARTSJÖ. ½ daler 1545. SM 165. 14,18 g. S. Varit hängd. Frånsidans fält lätt uppgraverade. Ex Schmitz (Kristianstadsortens Numismatiska Förening 1990-11-16, nr 35).

1/1+

5 000

01

10 000

1

2 000

1+

3 000

1+/01

5 000

1+

3 000

191 191

SVARTSJÖ. Mark 1543. Med bakvänt N i DOMINUM. SM 179. 11,86 g. Ett ovanligt välkonserverat exemplar. Ex Svensson (SNF auktion 154, nr 12).

192 192

193

SVARTSJÖ. Mark 1544. Med ”dalerporträtt”. SM 181. 7,93 g. S. Varit infattad. Ex Ahlström auktion 43, nr 83. Till detta mynt har en porträttpuns från ett dalermynt använts. För att efterlikna övriga porträtt på Svartsjö-markmynten har kungen emellertid försetts med höftharnesk.

193

SVARTSJÖ. ½ mark 1541. SM 188. 5,83 g. Ex Ahlström auktion 17, nr 56.

194

195

194

SVARTSJÖ. ½ mark 1543. SM 190. 5,50 g. Ett av de bättre bevarade exemplaren som finns på marknaden. Ex Nordqvist; Ex Ahlström auktion 61, nr 264; Ex Bo Forsell (Ahlström auktion 54, nr 316).

195

SVARTSJÖ. ½ mark 1544. SM 192. 5,67 g. Hack. Delvis svagt utpräglad.

37


196

197

196

SVARTSJÖ. 2 öre 1541. SM 197. 2,56 g. Korroderad.

1/1+

1 500

197

SVARTSJÖ. 2 öre 1541. Utan A i GOSTAVS i åtsidans omskrift. SM 197. 2,60 g. S. Kraftigt korroderad.

1?/1

500

200 % 198

198

SVARTSJÖ. 4 penningar 1547. SM 208. 0,94 g. Obetydligt hack, ändock ett av de vackraste och mest välpräglade exemplar av detta mynt som finns att förvärva. Ex Nordqvist; Ex Ekström (Ahlström auktion 35, nr 50); Ex Berghman 1950; Ex Bruun 1914, nr 422.

01

3 000

1

500

01

20 000

1+/01

20 000

199 199

SVARTSJÖ. 4 penningar 1547. SM 208. 0,62 g. Kraftig korrosion.

200 200

ÅBO. Mark 1556. SM 221. 11,37 g. S. Plantsfel i kanten. Högst obetydliga rispor. Detta exemplar är bland de bästa bevarade markmynten från Åbo som finns att förvärva.

201 ERIK XIV (1560-1568) 201

38

STOCKHOLM. Daler 1561. SM 5. 28,85 g. Ex Ahlström auktion 64, nr 211.


202 202

STOCKHOLM. Daler 1568. Sista årtalssiffran omgraverad från en 7:a. Stor krona över riksvapnet. SM 11. 28,37 g. S. Ex Schmitz (Swiss Bank Corporation 1989, nr 212); Ex Svensson (SNF auktion 118, nr 775).

1

8 000

1+

15 000

203 203

STOCKHOLM. 3 mark 1562. SM 15. 29,46 g. Korroderad, eljest ett välpräglat och tydligt exemplar. S. Ex Antikören auktion 10, nr 139. För mera läsning om detta intressanta mynt kan vi rekommendera Ulf Ottossons notis i anslutning till ovan nämnda auktionsförsäljning.

204

205

204

STOCKHOLM. 2 mark 1562. SM 16. 23,45 g. Obetydlig korrosion, eljest välpräglad.

1+/01

5 000

205

STOCKHOLM. Mark 1562. SM 22. 11,85 g. XR. Några små rispor, för övrigt ett mycket vackert exemplar med fin patina och lyster. Ex Nordqvist; Ex Ahlström auktion 62, nr 376.

1+/01

10 000

Denna mycket rara årgång av Erik XIV:s enmark har saknats i de flesta större samlingar, även sådana som är kända för att vara rikligt företrädda beträffande olika årtal, såsom Bonde (2007-2010), Schmitz (1989-1990), Bruun (1914), Riksbanken (1889), Oldenburg (1883) och Antell. Vi har kännedom om två exemplar i privat ägo. Förutom det här utbjudna såldes ett exemplar på Ahlström auktion 41 (nr 155, 1/1+, små repor). På Frimärkshusets auktion 1991-02-23 utbjöds som nr 30 ett exemplar med årtalet 1562. Av bl. a. stilen på den sista årtalssiffran att döma, misstänker vi dock att det rör sig om en mark från något av årtalen 1561 eller 1563, av typen med det helsvenska riksvapnet, där årtalets sista siffra omgraverats i efterhand.

39


206 206

STOCKHOLM. Mark 1564. SM 24. 11,92 g. Delvis något svagt utpräglad.

207

01

5 000

1

3 000

208

207

STOCKHOLM. Öre 1564. Ettårs-typmynt. SM 35. 2,63 g. S. Några obetydliga märken på randen, annars ett hyggligt korrosionsfritt exemplar. Ex Ahlström auktion 43, nr 90.

208

STOCKHOLM. ½ öre 1564. SM 38. 1,55 g. Något såriga kanter.

209

1/1+

500

1/1+

1 500

1)(1/1+

800

1/1+

1 500

1

800

1?/1

500

210

209

STOCKHOLM. 16 öre 1563. SM 44a. 23,68 g.

210

STOCKHOLM. 16 öre 1564. SM 45. 22,28 g. Repor. Korroderad.

211 211

STOCKHOLM. 16 öre 1566. SM 47. 23,84 g.

212

40

212

STOCKHOLM. 16 öre 1566. SM 47. 23,14 g. Repor.

213

STOCKHOLM. 16 öre 1567. SM 48. 21,60 g. Korroderad.

213


214

STOCKHOLM. 16 öre 1567 (sista årtalssiffran möjligen eftergraverad i senare tid), 1568. SM 48, 49. Totalt 2 ex.

215

2-1

800

216

215

STOCKHOLM. 8 öre 1564. SM 52. 11,31 g. Liten repa, eljest ett trevligt exemplar av denna valör. Ex Ahlström lagerlista 62, nr 80.

1/1+

1 500

216

STOCKHOLM. 8 öre 1564. SM 52. 11,74 g. Korroderad. Rispor.

1/1+

1 000

217 217

STOCKHOLM. 4 öre 1564. SM 59b. 3,34 g. S. Skador.

2

500

1+/01

1 500

1?)(1?/1

300

1+

300

1+/01

300

218 218

REVAL. Ferding 1567. Ordningstalet med arabiska siffror. SB 18b. GH 1158. 3,14 g. S. Rengjord. Obetydligt hack på randen, för övrigt ett ovanligt välpräglat exemplar. Ex Nordqvist; Ex Westfälische Auktionsgesellschaft auktion 29, nr 2619.

220

219 219

REVAL. Ferding 1568. SB 19. GH 1159. 2,99 g. Slagen på stort ämne.

220

REVAL. Solidus 1561. Åtsidans omskrift: ERIC•14•D•G•R•SWE. SB 24a. Jfr. GH 1166b. 0,96 g.

221 221

REVAL. Solidus 1562. Frånsidans omskrift delad av två punkter istället för riksäpple. SB 25. GH 1173b. 1,03 g. Ovanligt bra exemplar.

41


Historien bakom de så kallade blodsklippingarna eller unionsklippingarna är både väl dokumenterad och ofta publicerad i auktionskataloger m. m. Fattas bara - det vore tjänstefel av den auktionist som utelämnar den bloddrypande och därmed också säljande historien om hur Erik XIV i sinnesförvirring lät mörda de för högförräderi redan fängslade adelsmännen. Det berättas att kungen i sällskap av sina drabanter den 24 maj 1568 anlände till Uppsala slott och när de lämnade slottet var följande medlemmar av högadeln inte längre i livet; Svante, Erik och Nils Sture samt Abraham Stenbock och Ivar Liljeörn. Efter att kungen någorlunda kommit tillbaka till sans drabbades han av ånger och sade sig vilja kompensera, eller erlägga en ”blodsbot” till, den efterlevande Märta Lejonhufvud, änka efter Svante Sture. Så blev det också. Men det Erik förmodligen inte tänkt sig var att Märta överlämnade det ”bergfina” silvret till hertigarna Johan (III) och Karl (IX). Dessa närde nämligen en tanke på att störta sin halvbror kung Erik XIV och silvret var naturligtvis en viktig bricka i detta intrikata maktspel. Silvret myntades i Vadstena under överinseende av myntmästaren Mickel Hansson. Det skedde i all hast, därav klippingformen och den enkla men vackra layouten. Upproret kröntes med framgång och samma år tillträdde som bekant Johan tronen. Att nämnda år var politiskt turbulent märks rent numismatiskt i det att såväl Erik XIV och hertigarna Johan (III) och Karl (IX) samt Johan III gav ut mynt med årtalet 1568. Endast vid ytterligare ett tillfälle har det inträffat att tre myntherrar daterat sina respektive mynt med ett och samma årtal nämligen 1598. Vid denna tid var kung Sigismund och hertig Karl (IX) inblandade i en bitter politisk och religiös kamp. Samma år gavs dessutom ut mynt utan en regents bild och/eller titel men med det svenska riksvapnet och omskriften ”REGNI SVECIÆ”. Man brukar säga att dylika mynt är präglade under interregnum. Men turerna kring dessa senare mynt är som det brukar heta en helt annan historia. Låt oss i stället återvända till de historiskt högintressanta blodsklippingarna, som så många samlare i alla tider har varit stolta ägare av. Bernhard Olofsson (1875–1967), storsamlare i Göteborg, lät sig t. ex. enligt tidens anda intervjuas i Familjejournalen 1932. Resultatet blev en än idag läsvärd artikel med den fyndiga rubriken ”Kriminalkonstapelns blodsklippingar”! De så kallade blodsklippingarna har också varit föremål för forskning ur ett mindre väntat perspektiv. Således författade kalmariten C. G. Weydling (resp.) avhandlingen ”Specimen academicum, de corona civica romanorum” med professor P. Ekerman som preses. Avhandlingen försvarades i Uppsala den 18 oktober 1760. Vi citerar ur förordet: ”Då de gamle Romare skulle betyga sin ärkänsla mot den, som friat en hemfödd Borgares lif, och ryckt honom ur fiendens armar, hedrades han med en af EKEBLAD flätad krans, hvilken högre värderades, än kronor innefattade i ädla stenar, guld eller silver; och det är just det ämne, som jag här sökt till sin vidd afhandla”. En 8 mark blodsklippings båda sidor avbildas mycket skickligt och naturtroget genom kopparstick på avhandlingens enda plansch. Som bekant är det endast seriens högsta valör som har en bård utefter kanterna. Den anses vara uppbyggd av eklöv – stiliserad och med ett stort mått av konstnärlig frihet. Utöver klippingen omfattar planschen även en handfull antika mynt/medaljer – alla med traditionella eklövskransar.

Titelsida och kopparstick ur den akademiska avhandlingen ”Specimen academicum, de corona civica romanorum” från år 1760. Avhandlingen försvarades av kalmariten C. G. Weydling och berör bland annat bildmotivet på 8 mark blodsklipping 1568.

42


222 HERTIGARNA JOHAN & KARL (1568) 222

VADSTENA. 8 mark 1568. SM 1. 26,00 g. S. Ex Algård (Ahlström auktion 5, nr 108).

1+/01

40 000

1+/01

10 000

1+/01

50 000

223 223

VADSTENA. 4 mark 1568. SM 2. 12,88 g. Blodsklippingen av valören fyra mark förekommer med olika höga kronor på frånsidan. Ovanstående exemplar är försett med kronor av den högre modellen.

224 224

VADSTENA. 2 mark 1568. SM 3a. 6,51 g. Rengjord. XR. Ex Svensson (SNF auktion 138, nr 29). Tvåmarksklippingen 1568 är efter fyraöret och enmarken upprorsmyntningens sällsyntaste mynt, i modern tid endast utbjuden en handfull gånger. Så betydande samlingar som Oldenburgs och nyligen försålda Bondes saknade t. ex. denna valör. Föreliggande exemplar, som alltså har tillhört Sven Svensson, har tidigare varit utställt i KMK:s permanenta lokaler på Narvavägen.

43


225 JOHAN III (1568-1592) 225

STOCKHOLM. 2 daler u. å. SM 20. 57,71 g. Hack. Märken på randen. Tilltalande patina.

1+)(1+/01

15 000

1+

5 000

1/1+

5 000

1

3 000

226 226

STOCKHOLM. Daler 1573. SM 24. 28,33 g. Obetydliga rispor på randen och en på fältet, ändock tilltalande. Ex Ahlström auktion 64, nr 219.

227 227

STOCKHOLM. Daler 1573. Årtalet omgraverat från 1569. SM 24. 28,83 g. Rengjord.

228 228

44

STOCKHOLM. Daler 1573. SM 24. 28,50 g. Uppgraverad. Varit infattad? Plantsfel.


229 229

STOCKHOLM. Daler 1576. SM 26. 28,75 g. Varit hängd. Rispa.

1+

5 000

1?/1

2 000

1

1 000

1/1+

15 000

230 230

STOCKHOLM. Daler 1576. SM 26. 28,63 g. Varit hängd? Rengjord. Små plantsfel.

231 231

STOCKHOLM. Daler 1576. SM 26. 27,81 g. Varit infattad/hängd. Randen kraftigt bearbetad. Uppgraverad. Polerad.

232 232

STOCKHOLM. 3 mark 1590. SM 44 (Detta ex!). 17,80 g. R. Små repor. Ex Ekström (Ahlström auktion 11, nr 26), Ex Ljunggren 1925, nr 61.

45


233

234

233

STOCKHOLM. 2 mark 1592. SM 48. 11,57 g. R. Reparerat hål. Delvis svagpräglad. Ex Noréns mynthandel 1984.

234

STOCKHOLM. Mark 1590. Vasens barrer nedåtgående åt vänster. SM 52b. 7,10 g. R. Ex Ekström (Ahlström auktion 26, nr 25); Ex Berghman 1950; Ex Bruun 1914, nr 527.

1?/1)(1

5 000

1+

5 000

1 000

Ett ovanligt vackert och felfritt exemplar av en mark från Johan III med fin proveniens. Detta är det bästa exemplar av 1590 års mark med barrerna nedåtgående åt vänster som vi har kännedom om.

235

236

235

STOCKHOLM. Mark 1592. SM 54b. 7,27 g. Obetydlig rispa.

1/1+

236

STOCKHOLM. Mark 1592. SM 54b. 6,58 g. Randen åverkad.

1?/1)(1

500

1+/01

5 000

1

2 000

01/0

3 000

237

238

237

STOCKHOLM. 4 öre 1575. SM 55. 4,58 g. Några mindre plantsfel. Fin patina.

238

STOCKHOLM. 4 öre 1581. Med STOKHOLM i frånsidans omskrift. SM 58. 4,34 g. R. Delvis svagt utpräglad. Ex Pripp (Ahlström auktion 29, nr 171); Ex J. Hamburger 1898.

239 239

STOCKHOLM. 2 öre 1570. SM 62. 3,20 g. Ett mycket vackert exemplar med fin lyster.

240

46

241

240

STOCKHOLM. 2 öre 1571. SM 63. 3,18 g. Djup vacker patina. Ex Färnström i Fågelmara 1953.

01

2 000

241

STOCKHOLM. 2 öre 1571. SM 63. 3,35 g. Obetydlig, lätt korrosion. Sårigt ämne.

01

1 500


242

243

244

245

246

242

STOCKHOLM. 2 öre 1573. Med valören Z OR. SM 65c. 2,86 g.

1+

500

243

STOCKHOLM eller VÄSTERÅS. 2 öre 1574. Valsverkspräglad. Intressant exemplar där O i STOKHOLM graverats på ett N. SM 66. 2,81 g. Kantexemplar.

1+

2 000

244

STOCKHOLM eller VÄSTERÅS. 2 öre 1574. Valsverkspräglad. SM 66. 2,65 g.

1

800

245

STOCKHOLM. 2 öre 1591. Med stavning IOHANNE (åtsidan) samt SVECIE (frånsidan). Bakvänt D i åtsidans omskrift samt bakvänd 1:a i årtalet. SM 68. 2,95 g. Lätt korrosion.

1/1+

300

246

STOCKHOLM. 2 öre 1591. Med stavning IOHANNES (åtsidan) samt SVEC (frånsidan). Årtalet med rättvänd 1:a. SM 68. 2,55 g.

1/1+)(1

300

247

STOCKHOLM. 2 öre 1591. Tre något varierande exemplar med bl. a. större respektive mindre vase. SM 68. Totalt 3 ex.

1?/1-1/1+

500

1/1+)(1

1 500

1+

300

1-1+

500

248

249

248

STOCKHOLM. Öre 1575. Med bröstbild. SM 70. 2,46 g. S. Kraftigt korroderad.

249

STOCKHOLM. ½ öre 1581. SM 90. 1,43 g.

250

STOCKHOLM. ½ öre 1578, 1580, 1583. SM 87, 89, 92. Totalt 3 ex.

251

252

253

251

STOCKHOLM. Örtug 1589. SM 101b. 1,17 g. Obetydligt snedcentrerad.

01

1 000

252

STOCKHOLM. Örtug 1590. SM 102b. 0,90 g. Korroderad.

1/1+

500

253

STOCKHOLM. Fyrk 1582. SM 110. 0,95 g. Lätt korroderad och rengjord, för övrigt ett bra exemplar av denna mynttyp. S. Ex Nordqvist.

1+/01

800

Med IOHANNES i åtsidans omskrift och SVECI i frånsidans. I Levins ”Beskrifning af Johan III:s mynt” (NM XI, Stockholm 1887) är denna variant endast känd i ett exemplar (Kungliga Myntkabinettet).

47


254 254

STOCKHOLM. Fyrk 1584. SM 111. 0,89 g. Något ojämna kanter, för övrigt ett ovanligt välkonserverat exemplar med präglingslyster i bottenytan.

255

01

1 000

256

255

STOCKHOLM. 2 penningar u. å. (1575). Med omskrift STOKH. SM 120. 0,55 g. Korroderad.

1)(1?/1

300

256

STOCKHOLM. 2 penningar u. å. (1576). Med omskrift REG SVECI. SM 121. 0,74 g. Ett ovanligt välbevarat och korrosionsfritt exemplar. S. Ex Nordqvist.

1+/01

1 500

01

5 000

257

258

257

STOCKHOLM. 2 mark 1571. SM 131. 6,31 g. Lätt korrosion.

258

STOCKHOLM. 2 mark 1571. SM 131. 6,08 g. Delvis svagpräglad.

259

260

1?/1

500

261

259

STOCKHOLM. 8 öre 1591. SM 137. 5,58 g. Korroderad.

1/1+

500

260

STOCKHOLM. 8 öre 1591. SM 137. 6,23 g. Korroderad.

1)(1/1+

500

261

STOCKHOLM. 4 öre 1591. SM 144. 3,25 g. Ett vackert exemplar med ursprunglig silveryta/ patina bevarad. Ex Nordqvist. Ex Myntgalleriet auktion 1, nr 95.

01

3 000

Under perioden 13 december 1586 – 21 maj 1587 var rikets huvudmyntverk inte förlagt till Stockholm, utan tillfälligtvis i Vadstena. Skälet till detta var att Johan III sedan oktober 1586 befann sig på Vadstena slott, dit också en riksdag inkallats. Det har spekulerats i att kungen på grund av de spända förhållandena mellan honom och hertig Karl ville ha myntverket i sin närhet, men det kan helt enkelt förhålla sig så, att han omlokaliserade det av praktiska skäl. Johan hade redan tidigare – t. ex. 1577-1578, då myntningen var förlagd till Uppsala – uttryckt sin önskan om att myntningen skulle ske där han befann sig. Myntverket var troligen inte inhyst på Vadstena slott, utan verksamheten bedrevs i en byggnad som låg i närheten av klosterkomplexet. Totalt slogs där 193 st dubbla, 4229 enkla och 428 halva dalrar samt 7738 daler i halvören; allt enligt myntskrivaren Mats Anderssons räkenskap som finns bevarad. Den sista dalerposten, 193 dubbla och 536 enkla, levererades till räntekammaren i Stockholm. Den allra största delen av dessa gick i sin tur till reskassa åt de svenska sändebuden – Erik Brahe och Erik Sparre – som skulle närvara vid kungavalet i Polen. A.W. Stiernstedt (NM I, s 54) attribuerade den vackra dalerserien med Johans porträtt omgivet av provinsvapnen till Vadstena. Möjligen kan också 1587 års salvatorsdaler vara präglad där. Enligt en anteckning i de nämnda räkenskaperna ”avskickades” myntredskapen till Stockholm den 15 juni 1587, men vi saknar belägg för att någon myntning bedrevs där under resten av året.

48


262 262

VADSTENA. 2 daler u. å. (1586-1587). SS 1299. SM 150. 58,71 g. XR. Rengjord.

1+/01

200 000

1+

150 000

1+/01

20 000

1+/01

20 000

263 SIGISMUND (1592-1599) Se även under Polen, nr 92-98 263

STOCKHOLM. Daler 1594. SM 1. 28,10 g. S. Tilltalande exemplar. Ex Svensson (Hirsch auktion 1, nr 203).

264 264

STOCKHOLM. 4 öre 1598. SM 11. 4,60 g. R. Trots kantförlust slitagemässigt ett av marknadens bäst bevarade exemplar, tillika med vacker patina.

265 265

STOCKHOLM. 2 öre 1594. SM 12. 2,63 g. R. Ett av de bästa bevarade exemplaren av detta eftertraktade typmynt. Ex Svensson (SNF auktion 145, nr 43). Sigismunds tvåöre förekommer med såväl REG som REGIS i frånsidans omskrift. Den förra varianten, den som utbjuds till försäljning här, är den avgjort sällsyntare och har utbjudits till försäljning mycket sällan de senaste hundra åren. Denna variant förtjänar XR för sin sällsynthet.

49


266

267

266

STOCKHOLM. Öre 1596. Med valörbeteckning Ö I istället för I Ö i frånsidans fält. SM 16b. 2,85 g. XR. Välpräglat, trevligt exemplar. Ex Ahlström auktion 60, nr 347.

267

1+

8 000

STOCKHOLM. Öre 1597. SM 17. 2,60 g. Åtsidan med något ojämn patina, trots detta ett mycket bra exemplar. Ex Antikören auktion 21, nr 403.

1+/01

3 000

268

268 269 STOCKHOLM. ½ öre 1597. SM 22a. 1,46 g. Lätt korrosion.

270 1/1+

300

269

STOCKHOLM. ½ öre 1599. SM 24. 1,60 g. S. Korroderad.

1?/1

300

270

STOCKHOLM. Fyrk 1597. SM 28. 0,84 g. Korroderad.

1)(1/1+

500

KARL IX Karl IX:s myntserie tillhör den svenska numismatikens mest varierande och intressanta präglingar. Den speglar väl det politiska skeendet under den tid han verkade; först som hertig, därefter riksföreståndare och slutligen som Sveriges kung. För Karl var nämligen mynten i allra högsta grad ett politiskt propagandainstrument och ett medium för att framhäva bilden av sig själv. Hans myntning inleddes i Vadstena 1568, då han tillsammans med brodern Johan gjorde uppror mot halvbrodern Erik XIV. Under 1570-talet var Karl hänvisad till det kungliga myntverket i Stockholm, där han fick lämna in silver för prägling. Han nöjde sig dock inte med detta, utan åren 1586-1587 lät han prägla egna mynt i Nyköping. Dessa var utmanande till sitt utseende; kung Johan III nämns ingenstans i inskrifterna, utan Karl och hans hertigdöme framhävs. Han tonade dock strax ner sina självständighetssträvanden. 1587 blev nämligen Johans äldste son Sigismund vald till kung av Polen, och Karl räknade följaktligen med att få utökad makt i Sverige vid Johans frånfälle. Så skedde också, och hertigen återupptog sin provocerande myntning 1593. Sigismund noterade detta till sin stora irritation, men kunde inte göra så mycket åt det. År 1598 kom det till en avgörande konfrontation dem emellan; kungen blev besegrad i slaget vid Stångebro, och Karl grep makten. Fortfarande var dock Sigismund kung av Sverige till namnet, och farbrodern manövrerade försiktigt innan han lät utropa sig till regent. Därför är mynten under åren 15981600 anonyma; för de initierade rådde dock knappast någon tvekan om vem som var den verklige myntherren. Det strålande Jahvetecknet var nämligen Karls personliga symbol. År 1599 avsattes Sigismund formellt, och från 1601 är Karls titel på mynten ”Sveriges arvfurste”. 1604 kallas han ”utkorad konung” i myntinskrifterna, och tre år senare kommer den slutliga bekräftelsen på att han uppnått den högsta världsliga makten, i och med att han låter kröna sig till Sveriges kung.

50


271 KARL, HERTIG AV SÖDERMANLAND (1560-1604) 271

NYKÖPING. 2 mark 1587. SM 6 (Detta ex!). 12,61 g. R. Mycket vackert exemplar av detta konstnärliga och historiskt intressanta mynt med fin proveniens och avbildad som referensexemplar i SM-boken. Ex Ekström (Ahlström auktion 11, nr 39); Ex Berghman; Ex Bruun 1914, nr 652.

01

30 000

1+

30 000

1+/01

8 000

Hertig Karl stödde aktivt bergsbruket i sitt hertigdöme, och silvret till de mynt som han lät prägla i Nyköping 1586-1587 kom från de egna gruvorna i Värmland. En erfaren yrkesman, Sebastian Schoras från Stettin, rekryterades såsom myntmästare. Han graverade även stamparna till dalermyntet, medan en lokal kraft – ”stensnidaren” Urban Falkenhagen – tog sig an tillverkningen av stamparna till de lägre nominalerna. 2-marken präglades i 932 exemplar, varav endast 25 har överlevt till våra dagar (enligt Hans Menzinsky, En studie i Karl IX:s mynthistoria, del I, 2007). Ett tiotal av dessa befinner sig i privat ägo.

272

272 STOCKHOLM. Daler 1597. SM 14. 28,26 g. S. Tilltalande exemplar av denna vackra mynttyp. Ex Nordlind auktion 1, nr 168; Ex Ahlström auktion 53, nr 142. Vid riksdagen i Söderköping stärkte hertig Karl sin makt på kung Sigismunds bekostnad. Detta återspeglas – medvetet eller omedvetet – i dalerporträttens utseende. Hertigen hade sedan 1593 låtit prägla dalrar med egen bild och i eget namn vid myntverket i Stockholm. Porträttet, som troligen graverats efter en förlaga av kopparstickaren Hieronymus Nützel, visar under åren 1593-1594 hertigen i harnesk, med hjälmen i vänster hand och den högra handen tryckt mot höften. Från 1595 har han dock fått en betydligt självsäkrare pose, med högra handen nonchalant – nästan arrogant – stödd mot höften.

273

273 GRIPSHOLM. Mark 1598. SM 16a. 5,33 g. S. Ex Sjöberg (Ahlström auktion 40, nr 209); Ex Hirsch mynthandel 1969. När hertig Karl i augusti 1598 fick underrättelse om att Sigismund landstigit i Kalmar, vidtog han genast åtgärder för att säkerställa myntningen. En myntverkstad inrättades i Gripsholms slott, vilket visade sig klokt. I slutet av samma månad intogs nämligen Stockholm vid en överraskningsattack av Sigismunds anhängare. På Gripsholm präglades under perioden 21 september – 30 oktober 1598 endast silverklippingar i valören 1 mark, varefter myntningen upphörde. Slottet är således den myntort i Sverige som har den kortaste kända aktivitetsperioden.

51


274 274

GRIPSHOLM. Mark 1598. Med årtal 98. SM 16b. 6,49 g. R. Obetydligt slag på randen/kanten, för övrigt ett mycket bra exemplar av detta sällsynta mynt. Ex Nordqvist; Ex Bonde (Nordlind auktion Bonde 1, nr 237).

1+/01

8 000

1/1+

15 000

1

8 000

1+/01

10 000

1598 års enmarksklippingar förekommer i tre olika utföranden; valören angiven I M med hel respektive förkortad datering samt med valören utskriven som I S M. Den senare typen är extremt sällsynt. Allmännast förekommande är typen med datering 1598. Typen med förkortat årtal, 98, utbjuds sällan till försäljning. På denna modell förekommer åtsidans valör såväl utan som med en punkt på vardera sidan om valörangivelsen. Det här utbjudna exemplaret, som för övrigt är ett av de mera välbevarade med kort årtalsangivelse, är varianten utan punkter.

275 275

KALMAR. 4 mark 1603. SM 17. 20,19 g. S. Ex Bonde (Nordlind auktion Bonde 3, nr 179). På hösten 1603 vistades Karl i Kalmar, där han förberedde ett fälttåg i Livland på andra sidan Östersjön. Han behövde antagligen få fram kontanter i all hast, och valde därför att låta prägla klippingar i guld och silver på ort och ställe. Såsom myntmästare engagerades två guldsmeder, Nils Ingevalsson och Jöns Larsson. De hade tidigare utfört medaljer för Karls räkning, men myntmästarsysslan var ny för dem båda. Det är märkligt att klippingarna är försedda med initialerna C D S, vilket syftar på Karl såsom hertig av Södermanland. Han hade ju redan antagit titeln designatus rex – utkorad konung. Det kan dock tänkas att Karl såg klippingpräglingen som en privat aktivitet, skild från den övriga myntningen, och som sådan redovisad separat.

276

277

276

KALMAR. 4 mark 1604. SM 18. 18,15 g. R. Delvis svagt utpräglad. Litet plantsfel. Ex Kurt Hallström; Ex Paul Levin; Ex Jan-Olof Björk; Ex Schmitz (Swiss Bank Corporation 1989, nr 419); Ex Algård (Per Österlund auktion 1977-03-12, nr 64); Ex Manne Jacobsson 1968; Ex Bernhard Olofsson 1946, nr 207.

277

KALMAR. 2 mark 1604. SM 20. 9,29 g. S. Ett mycket bra exemplar. Ex Hirsch auktion 33, nr 120. Detta är ett av de absolut bästa bevarade exemplaren av detta intressanta och ovanliga mynt.

52


278 KARL (IX), RIKSFÖRESTÅNDARE (1598-1604) 278

STOCKHOLM. Daler 1599. SM 7. 29,17 g. S. Trevlig trots ett instämplat ägarmärke och ett obetydligt plantsfel på frånsidan. Ex Nordlind auktion 1, nr 172; Ex Magnus Bernström (Schulman auktion 1928, nr 457).

1+

15 000

1+

15 000

1/1+

3 000

1+

5 000

279 279

STOCKHOLM. Daler 1603. SM 18. 28,13 g. S. Obetydligt plantsfel. Ex Törngren (The Karl Gustaf Collection, nr 361); Ex Mynthusets brevauktion 7, nr 27.

280

281

280

STOCKHOLM. 4 öre 1602. Med stjärna efter SVE. SM 18. 5,04 g. S. Obetydliga rispor. Delvis svagt utpräglad. Ex Ahlström auktion 21, nr 129.

281

STOCKHOLM. 2 öre 1602. SM 20. 2,64 g. S. Kantförlust.

282

282 283 STOCKHOLM. Öre 1600. SM 22. 2,46 g. Korroderad. Delvis svagt utpräglad.

1/1+

1 000

283

STOCKHOLM. Öre 1600. SM 22. 2,60 g. Korroderad. Rengjord.

1/1+

800

53


284 284

STOCKHOLM. Öre 1602. SM 24. 2,73 g. S. Ett ovanligt bra exemplar. Ex Bonde (Nordlind auktion Bonde 3, nr 184); Berghman (Appelgren auktion 39, nr 79).

285

286

288

289

5 000

290

285

STOCKHOLM. ½ öre 1599. SM 26. 1,43 g.

1/1+

500

286

STOCKHOLM. ½ öre 1600. Med punkt efter SVECIÆ. SM 28. 1,45 g. Obetydlig plansspricka, ändock ett orört och välpräglat exemplar. Ex Ahlström auktion 59, nr 283; Ex Ahlström auktion 42, nr 101.

1+/01

800

287

STOCKHOLM. ½ öre 1600. Utan punkt efter SVECIÆ. SM 28. 1,54 g. Rengjord.

1+/01

500

288

STOCKHOLM. ½ öre 1600. Nollorna i årtalet tätt placerade. SM 28. 1,73 g. Ex Ahlström auktion 40, nr 663.

1+

500

289

STOCKHOLM. ½ öre 1601. SM 29. 1,59 g. Vackert, orört exemplar med bra bottenyta på något ojämnt ämne.

01

1 000

290

STOCKHOLM. ½ öre 1601. SM 29. 1,84 g. Ex Aurum auktion 5, nr 219; Ex Svensson (SNF auktion 141, nr 53).

01

1 000

291

54

287

1+/01)(01

292

293

294

291

STOCKHOLM. ½ öre 1602. SM 30. 1,69 g. Plantssprickor. Ex Myntgalleriet auktion 3, nr 161.

1+

800

292

STOCKHOLM. Fyrk 1601. Stora kronor. SM 31a. 0,99 g. Lätt korrosion. Små ärgfläckar.

01

1 000

293

STOCKHOLM. Fyrk 1601. Stora kronor. SM 31a. 0,83 g. Svagt utpräglad mot kanterna.

1/1+

294

STOCKHOLM. Fyrk 1601. Små kronor. SM 31b. 0,96 g. Plantsspricka.

1+/01)(1+

300 1 000


295 KARL IX (1604-1611) 295

STOCKHOLM. 6 mark 1609. SM 10. 1,85 g. S. Repor. Bucklig.

1?/1)(1?

5 000

01

20 000

1+/01

10 000

1/1+

3 000

Under Karl IX slogs guldmynt både i den inhemska valören mark, men även som internationellt gångbara dukater. Dukaterna, verkliga praktmynt, var de som slogs i den högsta valören, 6 dukater, medan markmynten återfinns i valörerna 5, 6, 10 och 16 mark. Föreliggande sexmark är, tillsammans med ett ytterst rart mynt av samma valör präglat i Göteborg, det minsta guldmyntet av rund form, som myntades under Karls tid. Trots att myntet utbjuds ganska sällan, är sexmarken ändå en av få möjligheter för en samlare att förvärva ett guldmynt av markvalör. 1609 slogs även 6 mark i silver, se nr 300 på denna auktion.

296 296

STOCKHOLM. Riksdaler 1610. Med stavning MEVM. SM 23a. 28,00 g. Frånsett ett par obetydliga kanthack ett enastående vackert och välpräglat exemplar med patina av denna mynttyp som är svår att återfinna i hög kvalitet, just för typen ett praktexemplar. Detta är ett av de bästa exemplaren som finns att förvärva. Ex Moneta (Håkan Kinnmark).

297 297

STOCKHOLM. Riksdaler 1610. Med stavning MEVM. SM 23a. 28,85 g. Liten kantskada, dock tilltalande.

298 298

STOCKHOLM. Riksdaler 1610. Med stavning MVEM. SM 23b. 28,92 g. Rispa.

55


299 299

STOCKHOLM. 8 mark 1608. SM 32. 39,23 g. S. Trots att randen är något åverkad, är detta mynt som helhet tilltalande med en jämn och fin patina.

1+/01)(1+

15 000

Den rara 6 marken 1609 präglad i silver är ett typmynt alla kategorier. Det är bara Karl IX av alla svenska regenter som lät prägla silvermynt i denna valör och det skedde alltså år 1609. Vår 6 mark ingår, tillsammans med bland annat en snarlik 8 mark (se objekt 299 ovan) och några ytterst sällsynta guldmynt som också präglats med samma stampar, i en serie mynt som sannolikt präglades och delades ut i samband med Karls eriksgata samma år. Frånsidans motiv är unikt för denna serie praktmynt, i det att det består av det uppresta folkungalejonet i en sköld omgiven av Sveriges tre kronor. Omskriften talar om för oss att detta var Sveriges vapen under Magnus Ladulås tid. Möjligen kan motivvalet ses som ett inlägg i den då och då uppblossande debatten mellan Sverige och arvfienden Danmark om rätten till trekronorsvapnet. Åtsidans inre omskrift förekommer med två avstavningsvarianter – SO)(LATIUM respektive SOL)(ATIUM. Den förra förefaller vara mest sällsynt. 6 markens rätta vikt är teoretiskt 29,62 gram medan finvikten är 25,30 gram. Dalern, som präglades 1607 (utan angivet årtal), 1608, 1610 och 1611, skulle enligt 1570 års myntordning ha finvikten 25,60 gram – alltså snubblande nära 6 markens. Av denna anledning har samlare i alla tider lagt in 6 marken i sina riksdalerserier. I sammanhanget kan också nämnas att från 1604 kallades dalern för riksdaler. Summan 4 mark kallades samtidigt för 1 svensk daler. Valören på t. ex. 4-marksmynten angavs dock fortfarande i just mark.

300 300

STOCKHOLM. 6 mark 1609. SM 33. 29,87 g. R. Ex Millennia collection, nr 841 (2008); Ex Irving Goodman collection, nr 1015 (2002); Ex John Jay Pittman collection, nr 4534 (1999); Ex Anders Bengtsson collection, nr 480 (1962). Detta mynt har alltså ingått i John Jay Pittman Collection. John Pittman föddes i North Carolina, USA, 1913. Han kom att bli en av USA:s mera namnkunniga myntsamlare. Trots att han hade tämligen begränsade resurer och sammanlagt sägs ha spenderat enbart ungefär $ 100 000, lyckades det honom att bygga upp en stor och högkvalitativ samling. Bakom hans framgång låg de omfattande studier som föregick varje köp. Investeringen i samlingen var god - när den såldes efter hans död 1996 inbringade den omkring $ 30 000 000!

56

1+/01)(1+

20 000


301 301

STOCKHOLM. 4 mark 1604. SM 34a. 19,40 g. Små rispor. Litet plantsfel.

1+/01

5 000

Karl IX:s 4 mark med felvänt riksvapen är en ur flera synvinklar intressant variant och som sådan dessutom extremt sällsynt. Att riksvapnet är felvänt innebär egentligen att de fyra kvadranterna är spegelvända sinsemellan. Men detta är ingalunda den enda avvikelsen. Jämfört med och till skillnad från 4 mark med rättvänt riksvapen har kungen på dessa mynt en väl tilltagen så kallad pipkrage. Utformningen ansluter till porträtten på dalermynten som han lät prägla under sin tid som hertig men även till den då regerande kung Sigismunds dalrar samt 4- och 2-öresmynt. Vi lägger också märke till att mynten med felvänt vapen har betydligt större diameter – ca 44 mm jämfört med 41 mm, kuriöst nog samma förhållande som gäller för Gustav II Adolfs kopparören präglade i Arboga år 1627 (jfr. SM 161a och b). Dessa fakta kring 4 mark 1604 med felvänt vapen talar för att just dessa mynt var de första som präglades av denna typ. Möjligen kan de betraktas som ett slags provpräglingar. I och med dessa introducerades också en ny myntvalör i det svenska myntsystemet – den runda fyramarken! Klippingar om 4 mark hade som bekant redan sett dagens ljus. Vi har glädjen att erbjuda ett numismatiskt högintressant objekt som dessutom endast är känt i några få exemplar på privat hand av vilka vi har kännedom om följande: 1. 2.

Detta exemplar som stammar ur Bondes samling del 3. Vår egen auktion 4, nr 834. Exemplaret har tillhört numismatikern och mynthandlaren T. G. Appelgren, som genom en testamentarisk gåva överlät klenoden till vännen Efraim Lundmark. Slutligen kom så Carl-Axel Lindblom över myntet som också var inlämnare på auktionen 2011. Jämför SNT 2002:7, s 148ff. 3. NASCA New York, auktion december 1981, nr 4001. Auktionsobjekten såldes under benämningen ”The Stockholm collection of world coins and currency”. 4. Hirsch auktion 2, nr 316. Många objekt på denna auktion avser mynt ur Sven Svenssons samlingar, så också denna 4 mark. Det kan kanske vara av intresse att nämna att Svensson förvärvade myntet då Edward Cederlunds myntsamling såldes på Stockholms Bokauktionskammare den 17 februari 1928. Just detta mynt sägs vara det allra sista mynt han köpte, ty efter en tids sjukdom avled Svensson den 12 maj samma år.

302 302

STOCKHOLM. 4 mark 1604. Med felvänt riksvapen. SM 34b. 19,22 g. XR. Rispor, för övrigt ett välpräglat exemplar med tonad patina. Ex Bonde (Nordlind auktion Bonde 3, nr 192).

01)(1+/01

15 000

57


303 303

STOCKHOLM. 4 mark 1605. SM 35. 19,81 g.

01)(1+/01

5 000

01

5 000

304 304

STOCKHOLM. 4 mark 1606. SM 36. 19,40 g. Rengjord. Ex Bruun-Rasmussen auktion 764, nr 5585; Ex Svensson (Hirsch auktion 2, nr 318).

305

306

305

STOCKHOLM. 4 mark 1607. SM 37. 19,60 g. Några obetydliga rispor, utan vilka detta exemplar med sin goda utprägling och vackra bottenlyster skulle kunna benämnas prakt. Ex Törngren (The Karl Gustaf Collection, nr 404); Ex Ahlström auktion 21, nr 140; Ex Ekström (Ahlström auktion 14, nr 53); Ex Hirsch 1947.

01)(01/0

5 000

306

STOCKHOLM. 4 mark 1608. Med stavning SOLATIM. SM 38. 18,87 g. XR (för varianten). Plantssprickor. Ex Törngren (The Karl Gustaf Collection, nr 418); Ex Schmitz (Swiss Bank Corporation 1989, nr 466); Ex Svensson (SNF auktion 118, nr 789).

01

8 000

Felstavningen med utelämnat V i SOLATIVM är mycket ovanlig. Enligt katalogförfattarna till SNF:s auktion 118, vilken avhölls 1987, är det i denna auktionslista som varianten beskrivs för första gången. Vi har kännedom om åtminstone ytterligare ett exemplar på privat hand. Hela texten i den inre ringen, IEHOVAH SOLATI[V]M MEVM, är Karl IX:s valspråk, översatt Herren är min beskyddare.

58


307 307

STOCKHOLM. 4 mark 1609. SM 39. 20,34 g. Obetydliga plantsfel, ändock ett mycket vackert och väl utpräglat exemplar med fin lyster. Ex Nordén auktion 1999, nr 255; Ex Antikören auktion 7, nr 206; Ex Mynthuset brevauktion 1987, nr 38; Ex Svensson (SNF auktion 118, nr 790).

01/0

5 000

1+

3 000

1+

800

1/1+

1 000

1+/01

1 500

1

500

1+/01

1 500

308 308

STOCKHOLM. 2 mark 1605. SM 43. 9,59 g. S. Obetydlig plantsspricka.

309

310

309

STOCKHOLM. Mark 1605. SM 51. 4,21 g. R. Stora kantförluster. Repor.

310

STOCKHOLM. Mark 1606. SM 52. 4,60 g.

311

STOCKHOLM. Mark 1607. SM 53. 4,68 g. Plantsfel i kanten. Rispor.

312

STOCKHOLM. Mark 1607. SM 53. 4,58 g. Repor. Plantssprickor.

311

312

313 313

STOCKHOLM. Mark 1608. SM 54. 4,56 g. Repor.

59


315

314 314

STOCKHOLM. Mark 1608. SM 54. 4,91 g. Rispor. Bristning i kanten.

315

STOCKHOLM. Mark 1608. SM 54. 4,57 g. Pluggad. Hack. Ex Mynthuset auktion 1988, nr 67.

316

1+

800

1+/01

500

317

316

STOCKHOLM. Mark 1609. SM 55. 4,97 g. Välpräglat och felfritt exemplar. Ex Svensson (SNF auktion 147, nr 27).

1+

1 500

317

STOCKHOLM. Mark 1611. Sista årtalssiffran omgraverad från en nolla. SM 57. 5,08 g. S. Ex Nordqvist.

1+

2 000

1+/01

3 000

318 318

STOCKHOLM. 4 öre (½ mark) 1606. SM 59. 2,41 g. Ex Nordlind auktion 1, nr 190; Ex Ahlström auktion 62, nr 482.

319 319

STOCKHOLM. ½ mark 1607. SM 60. 2,46 g. Ex Nordlind auktion 1, nr 191; Ex Svensson (Hirsch auktion 1, nr 222).

1+/01

3 000

320

STOCKHOLM. ½ mark 1607. SM 60. 2,21 g. Varit böjd. Plantsfel i kanten.

1/1+

800

321

60

320

322

321

STOCKHOLM. 2 öre 1608. SM 64. 1,93 g. Mycket tilltalande och välpräglat exemplar.

322 323

323 01)(1+/01

1 500

STOCKHOLM. 2 öre 1608. SM 64. 1,84 g.

1/1+

500

STOCKHOLM. 2 öre 1609. Åtsidans sköld rundad nedtill. Höga kronor i frånsidans nedtill rundade sköld. SM 65a. 1,91 g.

1+/01

1 500


324

325

324

STOCKHOLM. 2 öre 1609. Åtsidans sköld med spetsig avslutning. Låga kronor i frånsidans sköld som nedtill är spetsig. SM 65a. 1,34 g. Kantförlust.

325

STOCKHOLM. 2 öre 1610. SM 66. 1,50 g. Plantsspricka. Dåligt präglad i centrum.

326

327

328

329

330

STOCKHOLM. Öre 1609. Variant med R i ÖRE vänt upp och ned. SM 68. 1,85 g. Dubbelpräglad.

327

STOCKHOLM. Öre 1609. SM 68. 1,48 g. Svagt utpräglad, som oftast.

328

STOCKHOLM. Öre 1610. Stjärnor i omskrifterna. SM 69. 1,41 g.

329

STOCKHOLM. Öre 1610. Utan punkter i Ö. Punkter och bladornament i omskrifterna, som omges av pärlkrets. SM 69. 1,41 g. Plantsspricka. Ex Aurum auktion 3, nr 259.

330

STOCKHOLM. Öre 1610. Stjärnor i omskrifterna. SM 69. 1,71 g. Sårigt ämne. Korroderad.

331 332

1/1+

500

332

01

800

1+/01

300

1+/01)(01

500

1+/01

500

1+

300

STOCKHOLM. Öre 1611. Vasen med rak överdel. Stjärnor i omskriften. SM 70. 1,57 g. Åtsidan mycket väl utpräglad, frånsidan med korrosion.

01)(1+

500

STOCKHOLM. Öre 1611. Vasen med buktig överdel. Stjärnor i omskriften. SM 70. 1,49 g. Ojämnt ämne.

1+/01

500

1/1+)(1

1 500

1+/01

1 500

333 STOCKHOLM. 1/8 riksdaler 1607. Kastmynt till kungens kröning. SM 77. 3,37 g. S. Rispa.

JOHAN, HERTIG AV ÖSTERGÖTLAND 334

800

331

326

333

1+

334

SÖDERKÖPING. Öre u. å. (1611-1617). SM -. Rundberg III:2. 1,49 g. XR. Rengjord. Delvis något svagt utpräglad. Av denna Söderköpings-prägling utan år och med valör under lejonet, noterar Rundberg bara två kända exemplar, båda i Kungliga myntkabinettet.

61


335

336

337

338

339

335

VADSTENA. Öre u. å. (1611-1617). SM 4a. Rundberg II:2. 1,25 g.

1

500

336

VADSTENA. Öre u. å. (1611-1617). SM 4a. Rundberg II:2. 1,22 g. Korroderad.

1

500

337

SÖDERKÖPING. Öre 1617. Med helt årtal och valör. SM 7a. Rundberg VI:2. 1,50 g. Delvis svagt utpräglad. Beläggning.

1+

500

338

SÖDERKÖPING. Öre 1617. Med årtal 17 och utan valör. SM 7c. Rundberg VII:2. 1,48 g. Rengjord. Något ojämnt ämne.

1+

500

339

SÖDERKÖPING. Öre 1617. Med årtal 1671. SM 7d. Rundberg VI:1c. 1,44 g. XR. Ojämn plants. Obetydlig plantsspricka.

1+/01

5 000

1+

5 000

1/1+

3 000

Av denna roliga och mycket sällsynta felpunsning av årtalet har vi kännedom om fyra exemplar: 1. Kungliga Myntkabinettet. 2. Sven Svensson (SS 1806, SNF auktion 145, nr 48, nu i privat samling på västkusten). 3. Privat samling på västkusten. 4. Det här utbjudna exemplaret. Åtsidan på föreliggande exemplar är stampidentisk med SM-bokens exemplar, medan frånsidan emellertid är kraftigt avvikande.

340 GUSTAV II ADOLF (1611-1632) Se även under Polen, nr 95 340

STOCKHOLM. Riksdaler 1615. Stora sköldar. SM 23b. 29,01 g. Små plantsfel.

341 341

62

STOCKHOLM. Riksdaler 1615. Stora sköldar. SM 23b. 28,93 g. Putsad.


342 342

STOCKHOLM. Riksdaler 1617. SM 25. 31,37 g. Plantsspricka.

1)(1/1+

3 000

1/1+)(1

5 000

1+

5 000

1)(1/1+

5 000

343 343

STOCKHOLM. Riksdaler 1618. SM 27. 31,15 g. Rengjord.

344 344

STOCKHOLM. Riksdaler 1619. SM 28. 30,84 g. S. Kanthack. Plantsfel.

345 345

STOCKHOLM. Riksdaler 1631. Med årtal 1631. SM 30a. 29,01 g. R. Åtsidan dubbelpräglad. Svagt utpräglad i centrum.

63


346 346

STOCKHOLM. Riksdaler 1632. SM 32b. 28,92 g.

1/1+

5 000

1+

30 000

347 347

STOCKHOLM. ½ riksdaler 1631. SM 35b. 14,38 g. R. Vacker, djup patina. Detta är sammantaget ett av de vackraste exemplaren av detta sällsynta mynt som går att förvärva. Ex Clifford Söderberg; Ex Algård privat.

348

64

349

350

348

STOCKHOLM. 8 mark 1617. SM 41. 38,30 g. Rispor, eljest ett tilltalande exemplar.

1+

10 000

349

STOCKHOLM. 4 mark 1617. Sista årtalssiffran omgraverad från en 6:a. SM 48. 19,56 g. Vackert exemplar. Ex Algård (Österlund auktion 1977, nr 96); Ex Hirsch lagerlista 49, nr 137; Ex Bruun 1914, nr 751.

01

8 000

350

STOCKHOLM. 4 mark 1617? (sista årtalssiffran svårtydd). SM 48? 19,39 g. Ex Ahlström auktion 58, nr 330.

1/1+

3 000


351 351

STOCKHOLM. 2 mark 1618. SM 55. 9,80 g. R. Repor. Rengjord.

352

353

354

1+

10 000

1+

500

1+)(1+/01

300

355

352

STOCKHOLM. Öre 1613. SM 67. 1,32 g. Kantskador.

353

STOCKHOLM. Öre 1620. SM 73. 1,55 g. Delvis svagt utpräglad.

354

STOCKHOLM. Öre 1622. SM 75c. 1,54 g.

355

STOCKHOLM. ½ öre 1615. Bokstaven I saknas i SVECIÆ i frånsidans omskrift. SM 80. 1,37 g. Smärre ärgfläckar. Åtsidan tilltalande.

1+/01)(1/1+

800

356

STOCKHOLM. Öre 1613, 1615, 1620, ½ öre 1615 (2 ex). SM 67, 68, 73, 80 (2 ex). Totalt 5 ex.

1?/2-1/1+

500

357

358

01/0

359

1 000

360

357

KALMAR. 2 öre 1624. SM 92. 1,39 g. R. Delvis svagt utpräglad. Ex Ahlström auktion 48, nr 224.

1/1+

3 000

358

KALMAR. Öre 1624. Mm nedtill. SM 96b var. 1,77 g. Rengjort, men annars perfekt utpräglat och i stort sett ocirkulerat exemplar på ett runt, felfritt myntämne.

01/0

3 000

Till Ö i ÖR har använts en puns för en 6:a eller 9:a. Detta är ett av de bästa bevarade exemplaren som vi känner till. 359

KALMAR. Öre 1625. Mm nedtill. SM 98b. 1,54 g.

1+

800

360

KALMAR. Öre 1625. Mm nedtill. SM 98b. 1,51 g.

1/1+

500

65


200% 361

361

NORRKÖPING. Öre 1626. SM 104b. 1,40 g. S. Något ojämn plants. Fin patina. Ett av de vackraste exemplar vi känner till.

01

10 000

1/1+

2 000

Gustav II Adolfs Norrköpings-präglingar utbjuds betydligt mera sällan än mynt präglade i Kalmar. Det finns dessutom mycket få riktigt välkonserverade exemplar bevarade. Som jämförelse kan nämnas, att Gunnar Ekströms båda exemplar av öresmynt från Norrköping inte höll högre kvalitet än 1/1+.

362 362

STOCKHOLM. 1/4 riksdaler 1632. Kastmynt till kungens begravning 1634. SM -. HK 180a. 6,87 g. Plantsspricka.

363

364

363

SÄTER. ½ öre 1624. SM 105. O 8. 12,26 g. S. Hela åtsidan så hårt anfrätt att motivet knappt går att skönja längre.

364

SÄTER. Fyrk 1624. SM 106 (Detta exemplar!). O 4. 7,63 g. Tilltalande exemplar. Ex Ekström (Ahlström auktion 8, nr 97); Ex Berghman 1950; Ex Bruun 1914, nr 828.

365 2)(1/1+

2 000

1/1+

2 000

1/1+

500

Ett ovanligt exemplar, så tillvida att båda sidornas myntbilder är till alla delar fullt synliga. 365

366

SÄTER. Fyrk 1624. Slagen på litet ämne. Mindre än halva åtsidans myntbild är synlig. SM 106. O Typ 1A. 6,02 g. Ärgfläck.

367 366 SÄTER. Fyrk 1624. Med årtalet på båda sidorna. SM 106. O Typ 1B. 8,73 g. Obetydlig korrosion. Ex Steimer 1960.

1

1 000

1

500

Präglingstekniskt intressant exemplar, eftersom myntet, efter att först ha präglats en gång, sedan har vänts och prägligen anbringats ännu en gång, varigenom den effekten uppkommit att årtalet framträder tydligt på båda sidorna. 367

66

SÄTER. Fyrk 1624. SM 106. O Typ 1C. 6,58 g. Korroderad.


368 368

SÄTER. 2 öre 1625. SM 107. O 19. 56,87 g. S. Lätt korrosion.

1+)(1?

8 000

1)(1/1+

3 000

370

369 369

SÄTER. 2 öre 1626. SM 108. O 39. 58,10 g. Delvis något svagt utpräglad. Vassa, fina kanter.

370

SÄTER. Öre 1625. SM 110. O Typ 4B. 27,90 g.

1?/1

500

1?/1

800

1

1 000

371 371

SÄTER. Öre 1625-1627. SM 111-113. O Typ 12B. 20,56 g. Detta exemplar har en ovanlig, hopträngd myntbild. På åtsidan har G placerats så lågt att det hamnat på samma rad som årtalet. 6:an återfinns under den nedersta kronan, där de nästan sammansmälter. Den högra av de övre kronorna är inpunad avsevärt högre än den vänstra. Frånsidans krona återfinns rejält nedsjunken i den övre pilvinkeln. Ett kuriöst exemplar som visar på variantrikedomen hos Gustav II Adolfs kopparklippingar.

372 372

SÄTER. Öre 1625. SM 110. O 14. 28,87 g.

67


373

374

373

SÄTER. Öre 1625. SM 110. O 15. 21,28 g. Ett hörn bortklippt.

374

SÄTER. Öre 1626. SM 112. O 35, med punkter över Ö. 27,91 g. Delvis ojämnt präglad.

375 375

SÄTER. ½ öre 1625. SM 114. O 10. 12,53 g.

376

SÄTER. ½ öre 1625. SM 114. O 10? 15,20 g. Repor.

377

1?/1)(1?

500

1/1+

1 000

1+)(1

800

1

800

1)(1?/1

800

1/1+

800

1/1+

2 000

1+

5 000

376

378

377

SÄTER. ½ öre 1626. SM 117a. O 24. 13,95 g.

378

SÄTER. ½ öre 1626 (årtalet svårtytt). SM 117a. O 24 , med stort G punsat på litet G i stampen. 10,51 g. Korroderad.

379

379 380

68

380 SÄTER. ½ öre u. å. (1626-1627). SM 119. O 32 , men med valören ½, utan bråkstreck? 11,98 g. S. Kraftigt snedcentrerad. NYKÖPING. 2 öre 1626. SM 121. O 64. 49,62 g. Trots valssprickor ett tilltalande exemplar. Ex Ahlström auktion 30, nr 247.


381 381

NYKÖPING. 2 öre 1626. SM 121. O 64. 53,46 g. Åtsidans myntbild förskjuten. Ärg.

1/1+

3 000

1+)(1/1+

3 000

1/1+

1 500

1

3 000

382 382

NYKÖPING. 2 öre 1626. SM 121. O 64. 68,40 g. Hörnen något tillplattade. Hack. Gustav II Adolf kopparklippingar är bland de svenska mynt som kan variera mest i vikt. Detta faktum illustreras väl av föreliggande fyra exemplar (auktionsnummer 380-383) av tvåören 1626, vilka varierar i vikt mellan 41,24 - 68,40 gram. Det tyngsta exemplaret (nr 382) är alltså mera än 65% tyngre än det lättaste (nr 383). En del sådana avvikelser kan, till en mindre del, förklaras av att mynten åsamkats viktreduktion p. g. a. t. ex. korrosion eller liknande, men den huvudsakliga orsaken är att de från början präglats med olika vikt.

383 383

NYKÖPING. 2 öre 1626. SM 121. O 64. 41,24 g. Korroderad.

384

SÄTER. 2 öre 1627. SM 122. O 51. 49,20 g.

384

69


385 385

SÄTER. 2 öre 1627. SM 122. O 51. 42,70 g. Delvis korroderad.

386 386

NYKÖPING. Öre 1625. SM 123. O 61. 26,13 g. Delvis något svagt utpräglad.

387

NYKÖPING. Öre 1625. SM 123. O 61. 26,89 g. Ärg. Ex Aurum auktion 4, nr 282.

388 388

NYKÖPING. Öre 1625. SM 123. O 61. 23,86 g.

389

NYKÖPING. Öre 1625. SM 123. O 61. 24,87 g. Korroderad.

390

70

1?/2)(1/1+

2 000

1+

1 500

1/1+

1 500

1/1+

800

1/1+)(1+

800

1/1+)(1

300

387

389

391

390

NYKÖPING. Öre 1625. SM 123. O 61. 25,09 g. Korroderad. Hack.

391

NYKÖPING. Öre 1626. SM 125. O 62. 31,71 g. Bra exemplar med fin, nötbrun patina. Ex Aurum auktion 4, nr 283.

1+

3 000


392

393

392

NYKÖPING. Öre 1626. SM 125. O 62. 28,45 g. Randen något bearbetad och åtsidan med rispor, eljest tilltalande.

393

NYKÖPING. Öre 1626. SM 125. O 62. 29,78 g. Delvis svagt utpräglad. Någon ärg.

1+/01)(1+

2 000

1/1+

1 500

1

1 000

Ett egentligen obetydligt cirkulerat exemplar med rejält ”skägg” på de båda klippta sidorna och därför präglingstekniskt signifikant.

394

395

394

NYKÖPING. Öre 1626. Den ena pilen ompunsad. SM 125. O 62. 22,53 g. Delvis svagt utpräglad. Repa.

395

NYKÖPING. Öre 1626. SM 125. O 62. 30,55 g. Kraftigt korroderad.

396

1/1+

300

1

500

397

396

SÄTER. Öre 1626. SM 126. O 46, G med nedåtriktad flik. 30,22 g.

397

NYKÖPING. ½ öre 1625. SM 128. O 59. 10,70 g. Tilltalande exemplar.

1/1+

3 000

1?)(1

300

398 398

SÄTER. Öre 1627. Årtalet i nedre pilvinkeln. SM 131. 28,27 g. Plantssläpp.

71


399 399

SÄTER. Öre 1627. SM 132. 25,37 g. Åtsidan med stampklumpar.

1)(1+

300

1?

300

1+/01

1 500

01)(1+/01

1 500

400 400

SÄTER. Öre med svårtytt årtal (1628?). 25,47 g. Kuriös felprägling, som mycket väl illustrerar valsverkspräglingstekniken, där åtsidans bild blivit så förskjuten att två halva myntbilder syns. Mynt med så här kraftiga felpräglingar har normalt kasserats, varför företeelsen är relativt ovanlig.

401 401

SÄTER. Öre 1629. Buktig sköld med sidotofsar. SM 135. 26,84 g. Ett ovanligt bra exemplar, trots ett litet ärggrönt stråk. De bevarade mynten från Säter är flera än de från Nyköping. I högre kvaliteter är det dock öresmynten från Säter som är ovanligare, medan mynten från Nyköping är relativt sett vanligare i högre konserveringsgrader.

402 402

72

SÄTER. Öre 1629. Rak sköld. SM 137. 28,74 g. Åtsidan mycket välpräglad. Frånsidan med stampklumpar.


403 403

SÄTER. Öre 1630 (årtalet svårläst). Utan Mm. SM 138. 25,24 g.

404

404

406

SÄTER. Öre 1631. Dalavapnets krona med slät botten. SM 139. 27,72 g. S. Korrosion. Obetydlig bläckskrift.

1

300

407

1/1+)(1?

500

På 1631 års Säter-öre förekommer, mycket sällsynt, dalavapnets krona med slät botten. I sin ”Utkast till beskrifning öfver Gustaf II Adolfs och Christinas kopparmynt” (NM VIII, 1883) redovisar Olof Hallborg och Robert Hartmann endast två kända exemplar, dock med variation i texten. Föreliggande exemplar motsvarar nr 134 i deras sammanställning. Det exemplar som var känt 1883 ägdes av stationsskrivare Lorentz Andersson i Göteborg. 405

SÄTER. Öre 1628 (2 ex), 1629, 1630 (2 ex), ½ öre 1628, 1629. SM 134a (2 ex), 137, 138 (2 ex), 141, 144. Totalt 7 ex.

1?-1

800

406

NYKÖPING. Öre 1627. Åtsidans krona med rak botten. SM 149. 27,84 g. R. Korrosion. Obetydligt kanthack. Ex Ahlström auktion 39, nr 281.

1/1+

2 000

1+/01)(01

2 000

Jfr. MISAB auktion 5, nr 735, där vi sålde ytterligare ett (stampidentiskt) exemplar med samma ovanliga krontyp. 407

NYKÖPING. Öre 1628. SM 152a. 29,30 g. Mycket vacker frånsida. Ex Ahlström auktion 30, nr 272. Myntet är något kupat, vilket är ett tecken på att exemplaret är orört och en fin illustration av valsverkspräglingen.

73


408 408

NYKÖPING. Öre 1628. SM 152a. 26,14 g. Något korroderad i ena kanten, för övrigt ett bra exemplar.

1+/01

1 000

1/1+

500

1?)(1?/2

300

409 409

NYKÖPING. Öre 1628. SM 152a. 35,89 g. Delvis något svagt utpräglad. Mycket tungt exemplar av denna relativt ovanliga variant med nio ädelstenar i åtsidans kronring.

411

410 410

NYKÖPING. ½ öre 1627. SM 154. 8,05 g.

411

NYKÖPING. Fyrk 1629. SM 159. 5,40 g. Plantsspricka. Någon korrosion. Åtsidan med gripmotivet mycket välpräglad.

1)(1+

800

412

SÄTER och NYKÖPING. Öre 1627, 1629. SM 131, 153b. Totalt 2 ex.

1?/1

300

1?/1

1 000

413 413

74

ARBOGA. Öre 1627. Diameter 44 mm. SM 161a. 28,95 g. S. Rengjord. Repor.


414 414

ARBOGA. Öre 1627. SM 161b. 28,84 g. Ställvis ärg.

1+/01

2 000

1/1+

800

1?

300

1/1+

1 500

415 415

ARBOGA. Öre 1627. SM 161b. 25,44 g. Korrosion. Delvis svagt utpräglad. Detta exemplar av det vackra Arboga-öret är något underviktigt. Som anmärks, är myntet delvis svagt utpräglat. På detta exemplar är det tydligt att myntämnet är särskilt tunt på ett avsnitt, där präglingen inte heller har tagit.

416 416

ARBOGA. Öre 1628. SM 163. 25,64 g. Kantexemplar. Korroderad.

417 417

ARBOGA. ½ öre 1627. SM 164. 11,04 g. Plantsfel i kanten. Rester av lack och bläckskrift.

75


418

419

418

ARBOGA. Fyrk 1627. SM 167. 7,29 g.

419

ARBOGA. Fyrk 1627. SM 167. 7,04 g. Korroderad. Kantex.

1/1+

500

1+

500

1

500

421

420 420

SÄTER. Kreuzer 1632. SM 168b. 18,46 g. Kantex. Kraftigt snedcentrerad. Ändten - tekniskt intressant. Ex Mynthuset auktion 10, nr 45.

421

SÄTER. Kreuzer 1632. Valörsiffran i övre pilvinkeln. SM 168c. 20,15 g. S.

1/1+

3 000

1?)(1

300

422 RIGA. 1 ½ schilling 1623. SB 13. GH 1464. 0,71 g. R. Korroderad.

Källa: Krigsarkivet

422

76


Elbing (numera ElblĄg i Polen), en stad invid kusten i Ostpreussen, gav sig under svenskarna år 1626. Efter stilleståndet i Stuhmsdorf 1635 mellan Sverige och Polen, återlämnades den, men när Karl X Gustav tjugo år senare gick till angrepp föll staden återigen i svenska händer. Ockupationen varade denna gång till i slutet av 1660. Under båda dessa perioder präglades mynt i de svenska regenternas namn. Myntmästare under åren 1628-1635 var Marsilius Philipson, bördig från Nederländerna och en av svenskarnas trognaste medhjälpare ifråga om myntning. Som sådan hjälpte han till att prägla och prångla ut mängder av underhaltiga småmynt från de myntverk han förestod i såväl Elbing som Riga, till grannländernas stora förtret. Den 12 april 1627 utfärdade Gustav II Adolf ett öppet brev, vari staden Elbing fick tillstånd att slå alla sorters guld- och silvermynt, så länge de försågs med den svenske kungens bild eller vapen. Ett myntverk inrättades genast i en kvarn, som hörde till stadens gamla hospital. Marsilius Philipson fick följande år i uppdrag att prägla en serie praktfulla guld- och silvermynt i olika nominaler, däribland multiplar av talern. De är försedda med ett av de myntmästarmärken som Philipson begagnade, en glödghake på ett hjärta. När han sex år senare lät bygga ett praktfullt stenhus åt sig själv i Elbing – det står fortfarande kvar – försåg han den rikt utsirade portalen med sitt vapen, vilket innehåller det andra märket, kardinalshatten. När Karl X Gustav intog Elbing i december 1655 bekräftade han stadens mynträtt. Denna gång lät svenskarna inrätta ett helt nytt mynthus vid Mynthusgatan (ulica Mennicza). Återigen var det staden som stod för präglingen av dukater och riksdalrar – alla ytterst sällsynt förekommande idag - medan svenska kronan lät prägla underhaltiga småvalörer. Myntmästare i staden vid svenskarnas intåg var Nikolaus Henning (Mm NH), och han fick behålla sitt ämbete under hela ockupationstiden. Ytterligare mynt från Elbing återfinns under Karl X Gustav (nr 490-495). Lots 490-495 contains additional coins from Elbing.

423 423

ELBING (staden). 2 taler 1628. SS 7610. SB 10. Antell 762. H-Cz 10549. 58,54 g. XR. Rengjord. Cleaned.

1+

250 000

Detta praktfulla mynt är endast känt i fem exemplar, varav det föreliggande är det enda i privat ägo. De övriga förvaras i följande offentliga samlingar: Kungliga Myntkabinettet i Stockholm, Antellska samlingarna i Helsingfors, Staatliche Münzsammlung i München samt Muzeum Narodowego i Krakow. Som nämnts i vårt förord, har vi inte kunnat finna någon försäljning av dubbeltalern 1628 sedan 1898. Då såldes ett sådant mynt (tidigare från Kungliga Myntkabinettets dubblettsamling, Bukowski auktion 85) ur J. F. H. Oldenburgs samling, vilket köptes av den tyske mynthandlaren Dr. J. Merzbacher. Det är möjligt att det nu utbjudna exemplaret är identiskt med detta och i så fall alltså har förvärvats av Svensson vid ett senare tillfälle. Det är i alla fall av intresse, att av Oldenburgs alla sällsynta och praktfulla mynt var det just detta mynt som betingade det högsta priset - och det för den tiden enorma beloppet - av 1650 kr! Som en ytterligare indikation på hur högt dubbeltalern 1628 skattades, kan nämnas att Oldenburgs Sigismund-daler 1598 såldes för 426 kronor. Några år tidigare såldes dessutom Cavallis 10-dalersplåtmynt för bara några hundralappar mera än vad Merzbacher betalade för sin Elbing-prägling. Föreliggande Svensson-exemplar är ovarsamt rengjort. På förekommen anledning – många samlare tror att Svensson rengjorde sina mynt – kan ett påpekande kring detta vara av intresse. De mynt ur Svenssons samling som är rengjorda på samma, typiska sätt som detta exemplar har inte rengjorts av den store samlaren. Mynten har frånhänts sin patina av en äldre generation personal på Kungliga Myntkabinettet i samband med att de ställts ut i museets dåvarande lokaliteter på Narvavägen. Det är nu upp till tiden att återskänka dessa mynt så mycket som möjligt av den för konnässörer så attraktiva patinan. Litteratur: J. Dutkowski & A. Suchanek: Corpus nummorum Civitatis Elbingensis (2003), nr 645. This excessively rare coin is by us known only in five examples, of which the coin offered here is the only one privately owned. The other four specimens are found in the following public collections: Kungliga Myntkabinettet in Stockholm, Antellska samlingarna in Helsinki, Staatliche Münzsammlung in Munich and Muzeum Narodowego in Krakow. According to our investigations, the 1628 double taler from Elbing has not been offered for sale since 1898, when the specimen of the great collector Oldenburg was sold. It was acquired by the German coin dealer Dr. J. Merzbacher at the enormous price of 1650 Swedish crowns – the most expensive coin of the auction sale.

77


424

425

426

424

ELBING (staden). 3 groschen 1631. SS 7618. SB 20a. 1,96 g. S. Rengjord. Cleaned.

1+/01

800

425

ELBING (staden). 1/24 taler (dreipölcher) 1628. SS 7628. SB 22. 0,88 g. R.

1/1+

800

426

ELBING (staden). 1/24 taler (dreipölcher) 1629. SS 7635. 1,18 g.

1)(1+

300

427

428

429

427

ELBING (staden). 1/24 taler (dreipölcher) 1631. SS 7650. 1,09 g.

428

ELBING (staden). Groschen 1628. SS 7677. SB 28. 0,85 g. XR. Rengjord. Cleaned.

1/1+

5 000

429

ELBING (staden). Groschen 1629. SS 7679. SB 29b. 0,82 g. S.

1?/1

300

01

1 500

430

431

1+

300

433

430

ELBING (staden). Groschen 1630. SS 7685. SB 30. 0,90 g. S. Ett mycket vackert mynt med härlig patina, för typen ett praktexemplar. Very beautiful coin with lustre. Choice.

431

ELBING (staden). Groschen 1632. SS 7623. SB 31. 1,87 g. R.

1/1+

1 500

432

ELBING (staden). 3 groschen 1631 (3 varierande exemplar), 1/24 taler 1630, 1632, solidus 1631, 1633, 1634. SS 7615, 7616, 7617, 7641, 7665, 7694, 7715, 7721. SB 20a (3 ex), 24, 26, 34, 36, 37. Totalt 8 ex.

1?-1

800

433

ELBING (kronan). Solidus 1632. SS 7698. SB 8a. 0,59 g. S.

1

300

434 434

AUGSBURG. Dukat 1632. SB 3a. 3,46 g. S. Varit böjd.

1/1+

5 000

1+

3 000

435 435

78

AUGSBURG. Taler 1632. SB 8. 29,02 g. Plantsfel i kanten.


436

437

437

436

ERFURT. Dukat 1634. SB 16. 3,44 g. Troligen varit hängd. Rispa.

437

ERFURT. Taler 1632. SB 23b. 29,04 g. Varit infattad.

1+/01

3 000

1+

2 000

1+

5 000

1+

3 000

1/1+

2 000

438 438

ERFURT. 1/4 taler 1633. SB 29. 7,22 g. R. Ex Rosenlund (MISAB auktion 2 nr 84); Ex Leipziger Münzhandlung auktion 47, nr 1971.

439 439

MAINZ. Taler 1631. Segertaler efter slaget vid Breitenfeld. SB 21b (Erfurt). 29,06 g. S. Spår (av hängning?) på randen.

440 440

MAINZ. Taler 1631. Segertaler efter slaget vid Breitenfeld. SB 21c (Erfurt). 28,63 g. Varit infattad?

79


441 441

NÜRNBERG. Taler 1632. SB 5. 28,78 g. Plantsspricka. Rengjord.

1/1+

3 000

1+

2 000

442 442

WÜRZBURG. Taler 1632. Kronan delar årtalet nedtill (jfr. SB, vars årtal är väsentligt mindre). SB 9c. 28,54 g. Varit hängd.

444

443 443

Kungens död i slaget vid Lützen 1632. Av Rull. Silver. HK 178. 18,00 g. Spår av hängning. Delvis uppgraverad.

1/1+

1 000

444

Gustav II Adolf och Maria Eleonora. Silver. HK 304. 8,38 g. Varit hängd. Uppgraverad.

1/1+

800

1/1+

2 000

445 KRISTINA (1632-1654) 445

80

SALA. Riksdaler 1640. SM 11. 27,86 g. Repor. Kanthack.


446 446

SALA. Riksdaler 1641. SM 12. 28,35 g. Repor. Rengjord.

1+

3 000

1/1+

15 000

1

2 000

1+)(1/1+

2 000

447 447

STOCKHOLM. Riksdaler 1642. Gravörsignerad M mellan frälsarens fötter. SM 14a. 28,08 g. R. Ex Antikören auktion 10, nr 194. Mellan fötterna på detta sällsynta mynt återfinns initialen för myntgravörens namn, M, vilket anger Petter Michelsson. I Antikörens auktionskatalog 10, där detta exemplar säljs, har Ottosson en bra beskrivning av detta numismatiskt mycket intressanta mynt.

448 448

STOCKHOLM. Riksdaler 1643. SM 15. 28,31 g.

449 449

STOCKHOLM. Riksdaler 1645. Med stavning MUNDI. SM 17. 28,67 g. Obetydliga skrapmärken på randen.

81


450 450

STOCKHOLM. Riksdaler 1645. Med stavning MVNDI. SM 17. 27,84 g.

1)(1/1+

2 000

1?/1

1 500

451 451

STOCKHOLM. Riksdaler 1645. Med stavning MVNDI. SM 17. 27,88 g.

452 452

STOCKHOLM. ½ riksdaler 1640. SM 24b. 14,20 g. S. Ett mycket vackert exemplar med underbar patina.

01

8 000

453

STOCKHOLM. ½ riksdaler 1641. SM 26. 13,92 g. S. Tilltalande exemplar. Ex Nordqvist; Ex Ekström (Ahlström auktion 12, nr 79); Ex Berghman 1950.

1+

5 000

01

3 000

1+/01

5 000

454

82

453

455

454

STOCKHOLM. 1/4 riksdaler 1643. Mm nedtill. SM 38b. 7,14 g. S. Bra exemplar. Ex Nordqvist; Ex Ekström (Ahlström auktion 11, nr 82); Ex Berghman 1950.

455

STOCKHOLM. 2 mark 1641. SM 54. 10,87 g. S. Obetydligt plantsfel.


456

457

456

STOCKHOLM. 2 mark u. å. SM 63b. 10,70 g. Små plantsfel.

1/1+

800

457

STOCKHOLM. Mark 1651. SM 78. 5,06 g. S. Litet plantsfel och obetydliga rispor, eljest tilltalande exemplar med utsökt patina. Ex Nordqvist; Ex Törngren (The Karl Gustaf Collection, nr 795); Ex Svensson.

1+/01

2 000

458

459

458

STOCKHOLM. Öre 1634. SM 81. 1,12 g. Plantsspricka, men ovanligt välpräglad.

1+

300

459

GÖTEBORG. Öre 1636. SM 87. 1,24 g.

1+

1 000

1?

8 000

460 460

50%

AVESTA. Daler SM 1649. Tingström noterar 13 exemplar i privat och offentlig ägo. SM 100. 1804 g. R. Kraftig korrosion, särskilt på hörnstämplarna. Under främst 1800-talet var det vanligt att myntsamlarna gjorde anteckningar med bläck på sina mynt. Oftast var det ett nummer som refererade till ett valt numismatiskt referensverk som anbringades. Ett av de vanligare områdena för sådana påskrifter är Gustav II Adolfs och Kristinas kopparmynt, där referensen inte sällan är Hallborg-Hartman. Den här utbjudna endalersplåten bär på baksidan följande bläckskrift: ”Vigt i Kilogram 1.798. Mått från hörn till hörn i centimeter 26 x 36.” Det finns även spår av vit färg, möjligen utgörande siffran 2.

83


461 461

SÄTER. Öre 1638. Skölden utan voluter. Med stavning WANDA samt utan smårosor i fälten. SM 105a. Tö 38:A3. 53,30 g. S. Frånsidan med en del plantsfel.

1

2 000

1+/01

1 500

1/1+)(1

300

1+

500

På vår auktion 5 (utropsnummer 778) sålde vi ännu ett öre 1638 utan voluter. Den då utbjudna varianten, med stavning WAND, är den ”vanligaste” av de tre varianter som finns av typen utan voluter.

462 462

SÄTER. Öre 1638. SM 105b. Tö 38:E3. 43,98 g. Åtsidan snedcentrerad.

463 463

SÄTER. Öre 1639. SM 106. Tö 39:G1. 42,98 g. Frånsidan med stampklumpar.

464 464

84

SÄTER. Öre 1639. SM 106. Tö 39:C7. 51,03 g. Kanthack. Repor.


465 465

AVESTA. Öre 1645. SM 110. Tö 45:C2. 52,60 g. Någon ärg.

01)(1+

1 000

01

1 000

1+/01

800

1+

500

466 466

AVESTA. Öre 1646. SM 111. Tö 46:F2. 49,60 g. Kantexemplar. Lätt snedcentrerad. Delvis korroderad.

467 467

AVESTA. Öre 1646. SM 111. Tö 46:F6. 54,62 g. Kantexemplar, litet plantsfel och lätt ärg, trots detta ett ovanligt välpräglat och vackert exemplar.

468 468

AVESTA. Öre 1647. Motvända sidor. SM 112. Tö 47:E8. 45,32 g. Plantsfel. Ärg.

85


469 469

AVESTA. Öre 1649. SM 114. Tö 49:D2. 49,75 g. Korrosion och ärg.

1)(1+

300

1+/01

800

1+

500

1?

500

470 470

AVESTA. Öre 1651. SM 116. Tö 51:A2. 48,05 g. Plantsfel i randen. Skrapmärken. Frånsidan något snedcentrerad.

471 471

AVESTA. Öre 1652. SM 117. Tö 52:C4. 47,82 g. Korroderad. Kanthack.

472 472

AVESTA. Öre 1653. Dalavapnet med liten krona. SM 118b. Tö 53:D1. 50,88 g. Plantssläpp. Frånsidan snedcentrerad. På drottning Kristinas sista årgång av kopparettörena introducerades en väsentligen avvikande, mycket mindre, krontyp för dalavapnet.

86


473

SÄTER och AVESTA. Öre 1638, 1639, 1640 (2 ex), 1644, 1645, 1646, 1647, 1649, 1651, 1652. SM 105b, 106, 107 (2 ex), 109a, 110, 111, 112, 114, 116, 117. Totalt 11 ex.

474

SÄTER och AVESTA. Öre 1638, 1640 (2 ex), 1644, 1645, 1646 (2 ex), 1647 (2 ex), 1650, 1651. SM 105b, 107 (2 ex), 109a, 110, 111 (2 ex), 112 (2 ex), 115, 116. Totalt 11 ex.

2-1/1+

2 000

2-1

1 500

01/0

2 000

1+/01

500

1+)(1+/01

800

1+)(1+/01

15 000

475 475

AVESTA. 1/4 öre 1644. SM 131. 10,26 g. Praktexemplar. Ex Nordqvist; Ex Myntgalleriet lagerkatalog 10, nr 68; Ex Ahlström auktion 42, nr 196.

476 476

STRALSUND. 1/16 taler 1647. SB 24a. 1,65 g. S. Lätt stukad.

477 477

STRALSUND. 1/192 taler (witten) 1646. SB 31. 0,47 g. XR. Korroderad. Plantsen något ojämn. Ex Nordqvist; Ex Bonde (Nordlind auktion Bonde 1, nr 410); Ex Appelgren lagerlista 4, nr 548.

478 478

Drottningens kröning i Stockholms storkyrka 1650. Sannolikt av J. Rethe. Silver. HK 48a. 66,40 g. XR. Kanthack. Ex Antikören auktion 13, nr 1054. Denna pampiga medalj förekommer med två åtsidor (HK 48 och 48a). Hildebrand ansåg att stampen med den åtsida som finns på det här utbjudna exemplaret präglades först, men att stampen på ett tidigt stadium kasserats. Hildebrand betecknar medaljen med denna tidigare åtsida med RRR. Hildebrand hade bara känndom om KMK:s exemplar. Båda medaljerna är till yttermera visso sällsynta. Som exempel kan nämnas att ingen av dem fanns i den nyligen sålda samling Bonde, annars känd för sin omfattande medaljavdelning.

87


479 479

Drottningens politiska betraktelser. Av G. B. Guglielmada. Brons. HK 94. 93,57 g. Kanthack.

1+

500

01

1 000

1/1+

3 000

480 480

Drottningens självständighetsbegär. Av G. B. Guglielmada. Brons. HK 107. 81,78 g. Ytan något porig.

481 481

Banér, Johan (1596-1641). Generalguvernör, fältmarskalk. Av J. Blum. Silver. Hy I:23. 35,18 g. S. Johan Banér var en av Gustav II Adolfs mest framstående krigare. 1634 fick han befälet över den svenska hären i Tyskland, som han effektivt organiserade och ledde i ett antal framgångsrika fältslag. Medaljen över honom, där hans porträtt är till förväxling likt Gustav II Adolfs, är en för svenskt vidkommande tidig personmedalj. Porträttlikheten med den nyss avlidne kungen var säkert ingen tillfällighet. Det var i kretsen av framgångsrika befälhavare och ämbetsmän vid tiden för trettioåriga kriget som det uppstod ett ökat behov av personmedaljer.

88


482 KARL X GUSTAV (1654-1660) 482

STOCKHOLM. Riksdaler 1654. Mm utan stjärnor. SM 14a. 29,13 g. Mycket tilltalande exemplar med attraktiv patina och delvis bevarad stämpelglans.

483

1+/01)(01

30 000

1+/01

3 000

1+

2 000

484

483

STOCKHOLM. 2 mark u. å. SM 16. 9,54 g. Vackert exemplar. Ex Nordqvist.

484

STOCKHOLM. 2 mark 1658. SM 19. 9,71 g. Rengjord. Obetydliga spår av korrosion. Ex Reutersköld 1963.

486

485 485

STOCKHOLM. 2 mark 1660. SM 21. 9,89 g. S. Fin patina.

486

STOCKHOLM. Öre 1655. SM 28. 0,76 g. Korrosion. Genomgående plantsfel.

487

STOCKHOLM. Öre 1656. SM 29. 1,28 g. Bra bottenyta. Ex Nordqvist.

488

STOCKHOLM. 2 mark 1654. Kastmynt till kungens kröning. SM -. 10,49 g. XR. Praktexemlar med härlig lyster.

487 1+/01

3 000

1

500

1+/01

1 500

01/0

20 000

488

Kastmyntet av valören 2 mark till Karl X Gustavs kröning i Uppsala domkyrka den 6 juni 1654 förekommer med åtminstone tre olika åtsidor och lika många frånsidor (jämför ”Svenska kast- och minnesmynt 1607–1818” av B. Hemmingsson och L. Jansson, Stockholm u. å.). Vårt exemplar är av typ II med det något mindre porträttet och kungens namn stavat CAROLUS GUSTAVUS i stället för CAROLVS GVSTAVUS. Denna typ, som för övrigt saknas i SM-boken, förefaller vara betydligt mera sällsynt än typ I. Kastmyntets alldeles enastående skick i förening med sällsyntheten gör att vi dristar oss till att säga att vi härmed utbjuder en numismatisk klenod av rang till försäljning.

89


489 489

STOCKHOLM. 1/3 riksdaler 1660. Kastmynt till kungens begravning. Texten på sex rader. SM 41. 8,76 g. Fint tonad.

1+

3 000

Flera mynt från Elbing (nr 423-433) och beskrivande text om myntningen därstädes finns i anslutning till dessa utrop. Lots 423-433 contains additional coins from Elbing.

490 490

ELBING (staden). Dukat 1657. SS 7744. SB 46. 3,46 g. XR.

1+

150 000

Elbing-dukaten 1657 är ytterst sällsynt. Vi har kännedom om två eller högst tre exemplar i privat ägo. I närtid såldes Julius Haganders exemplar genom Nordlind/Künker, Hagander del 2, nr 5064 (€ 55 000).

491 491

ELBING (staden). 18 groschen (ort) 1656. SS 7746. SB 52. 6,10 g. R. Lackad. Varnished.

1)(1/1+

3 000

492

ELBING (staden). 18 groschen (ort) 1657. SS 7748. SB 56a. 5,52 g. S.

1)(1/1+

1 500

493

90

492

494

493

ELBING (staden). 6 groschen 1659. SS 7764. SB 61. 4,11 g. S. Rispor. Rengjord. Minor scratches. Cleaned.

1+

2 000

494

ELBING (kronan). 18 groschen u. å. Mm NH. SS 7754. SB 15. 5,72 g. R. Åtsidan dåligt utpräglad. Tilltalande patina. Obverse weakly stuck. Nice patina.

1)(1+

3 000


495 495

THORN. Ort (18 groschen) u. å. (1656). Med stavning CAROL9. SS 7759. SB 1. 5,36 g. S. Repor. Scratches.

1?/1

500

1+/01

800

Se J. Dutkowsi & A. Suchanek, Corpvs Nvmmorvm Civitatis Thorvnensis (2010), där denna typ har nummer 1731.

496 496

Karl X Gustav och Hedvig Eleonora )(Karl XI. Av A. Karlsteen. Brons. HK 62. 48,86 g. Små hack.

497 KARL XI (1660-1697) 497

STOCKHOLM. Dukat 1675. SM 22. 3,46 g. S. Varit böjd. Ex Ekström (Ahlström auktion 11, nr 110); Ex Berghman 1950; Ex Bruun 1914, nr 1229.

1+

15 000

1/1+

2 000

Dukaten 1675 finns med två olika porträttyper, båda sällsynta. I praktverket över Julius Hagander samling 1996, ”Sveriges och dess forna besittningars guldmynt och riksdaler från Gustav I till Carl XVI Gustaf” (ref. JH), motsvarar den här utbjudna dukaten JH 241. När föreliggande exemplar såldes efter Ekström 1976 betingade det hela 35 000 kr.

498 498

STOCKHOLM. 8 mark 1692. SM 61. 31,35 g. Små hack.

91


499 499

STOCKHOLM. 8 mark 1693. SM 62. 31,41 g. Repor. Plantsfel.

1/1+

1 500

01

8 000

01

15 000

01

1 500

01/0

3 000

500 500

STOCKHOLM. 8 mark 1695. SM 64. 31,30 g. Obetydligt plantsfel i randen, annars ett mycket vackert exemplar med gyllene lyster i omskriften. Ex Nordqvist; Ex Ekström (Ahlström auktion 11, nr 113); Ex Appelgren 1923.

501 501

STOCKHOLM. 4 mark 1664. Mm IAK. SM 66b. 20,75 g. S. Tilltalande exemplar trots en hårfin rispa. Ex Algård (Österlund auktion 1977, nr 130); Ex Ahlströms mynthandel 1966.

502

92

503

502

STOCKHOLM. 4 mark 1684. SM 75. 20,12 g. Plantsfel. Vacker patina. Ex Nordqvist.

503

STOCKHOLM. 4 mark 1690. SM 81. 21,23 g. Ett par obetydliga rispor, eljest ett mycket vackert exemplar med fin lyster. Ex Nordqvist.


504

505

504

STOCKHOLM. 4 mark 1693. Sista årtalssiffran omgraverad från en 2:a. 20,70 g.

505

STOCKHOLM. 4 mark 1696. SM 87. 20,81 g.

506

1/1+

800

1+

800

507

506

STOCKHOLM. 2 mark 1662. SM 90. 9,77 g. Obetydliga rispor. Ex Svensson (SNF auktion 155, nr 13).

507

STOCKHOLM. 2 mark 1664. SM 99. 10,14 g. Tilltalande exemplar. Ex Nordqvist.

1/1+

3 000

1+

1 500

1/1+

500

1+

800

1/1+

500

1+/01

1 500

508 508

STOCKHOLM. 2 mark 1664. SM 99. 10,32 g. Sprickor. Mörk. Ex Rosenlund (MISAB auktion 2, nr 130).

509 509

STOCKHOLM. 2 mark 1667. SM 115. 10,48 g.

510

STOCKHOLM. 2 mark 1669. SM 120d. 10,57 g.

510

511 511

STOCKHOLM. 2 mark 1670. SM 121b. 10,13 g. Kantskador. Ex Nordqvist.

93


512

513

512

STOCKHOLM. 2 mark 1671. SM 122a. 10,19 g. Rispa. Vacker lyster. Ex Nordqvist.

01

2 000

513

STOCKHOLM. 2 mark 1680. SM 136. 9,97 g. Åtsidan med plantsfel.

1+

1 000

514

515

514

STOCKHOLM. 2 mark 1682. SM 138. 10,37 g. Rengjord. Ex Nordqvist.

1+/01

1 000

515

STOCKHOLM. 2 mark 1683. SM 139. 10,32 g. Rispor.

1/1+

300

516 516

STOCKHOLM. 2 mark 1693. SM 149. 10,36 g. Lätta plantsfel.

1/1+

300

517

STOCKHOLM. 2 mark 1694. SM 150. 10,13 g. Ex Nordqvist.

1+/01

1 000

1/1+

1 500

1)(1/1+

1 500

518

519

518

STOCKHOLM. Mark 1664. SM 156a. 4,80 g. S.

519

STOCKHOLM. Mark 1665. Mm IK. Med SVECIÆ i åtsidans omskrift. SM 158a. 4,86 g. S.

520

94

517

521

520

STOCKHOLM. Mark 1687. SM 172. 5,07 g. Fin patina.

1+/01

1 500

521

STOCKHOLM. Mark 1688. SM 173. 5,34 g. Något fläckig patina.

1+/01

1 000


523

522 522

STOCKHOLM. Mark 1693. SM 178. 4,98 g. Rengjord.

1+/01

1 000

523

STOCKHOLM. Mark 1697. SM 182. 4,86 g. Hack.

1/1+

800

524

STOCKHOLM. Öre 1667. SM 224. 1,16 g. Obetydligt kanthack eller plantsfel i kanten, eljest välpräglad.

1+/01

300

525

STOCKHOLM. Öre 1671. SM 228. 1,08 g. Ex Nordqvist.

1+/01

500

1+/01

5 000

1+/01

2 000

1+

1 000

524

525

526 526

STOCKHOLM. 2 mark 1697. Kastmynt till kungens begravning. SM 251. 10,29 g. S. Kantexemplar/filning på randen, för övrigt ett ovanligt välkonserverat exemplar.

527 527

LANDSKRONA. 2 öre 1675. Mm glödghakar. SM 254a. 1,50 g. Delvis svagt utpräglad. Mycket attraktiv patina.

528 528

AVESTA. 2 öre KM 1664. SM 333. 34,13 g. Vackert exemplar med tilltalande patina. Ex Hesselblad 1962.

529

AVESTA. 2 öre KM 1662, 1663. SM 331, 332. Totalt 2 ex.

1?/1-1

500

95


530

531

530

AVESTA. Öre KM 1661. Ruta i övre pilvinkeln. SM 335. 15,28 g. Välpräglat exemplar.

531

AVESTA. Öre KM 1662. SM 337. 17,53 g. Åtsidan med plantssläpp.

1+

800

1+/01

800

532 532

AVESTA. ½ öre KM 1664. SM 343. 8,39 g. Ovanligt vackert exemplar. Ex Nordqvist; Ex Ekström (Ahlström auktion 8, nr 210); Ex Berghman 1950.

01

2 000

533 533

AVESTA. Öre SM 1669. SM 344. 51,40 g. Plantssläpp, främst på åtsidan.

1/1+)(1+/01

800

1/1+)(1

500

534 534

96

AVESTA. Öre SM 1673. Med lilja och krona B enligt SM-boken. SM 345e. 50,05 g. Kraftigt korroderad. Kantex.


535 535

AVESTA. Öre SM 1678. SM 349. 42,16 g. Frånsidan något snedcentrerad och med smärre plantssläpp.

1+

800

1+

500

536 536

AVESTA. Öre SM 1680. SM 351. 40,38 g. Hack och repor.

537 537

AVESTA. Öre SM 1683. SM 352. 34,50 g. Frånsidan med plantssläpp.

1/1+)(1

300

538

AVESTA. 2 öre KM 1664, öre SM 1675, 1684, 1685 (2 ex). SM 333, 346, 353, 354 (2 ex). Hyggliga exemplar. Totalt 5 ex.

1-1/1+

1 000

1+/01

300

01

800

539

540

539

AVESTA. 1/6 öre SM 1666. 6:an i valören förefaller vara punsad med en skadad sifferpuns, vars nedre del saknas. SM 356b. 6,43 g. Lackerad.

540

AVESTA. 1/6 öre SM 1672. SM 362. 6,52 g. Ex Nordqvist; Ex Ekström (Ahlström auktion 12, nr 125); Ex Berghman 1950.

97


541 542 541

REVAL. Öre (rundstück) 1673. SB 137. GH 1380. 1,28 g. Tilltalande exemplar. Ex Nordqvist.

542

POMMERN. STETTIN. 2/3 taler 1682. SB 97. 18,55 g. R. Lätt rengjord. Ex Nordqvist.

1+/01

500

1+

5 000

1+/01

1 500

01

2 000

Denna mycket sällsynta årgång saknades t. ex. i såväl Riksbankens som Oldenburgs samlingar. I den friherrliga Bondeska samlingen ingick ett, något sämre, exemplar av årgången, dock präglat med väsentligt avvikande stampar (jfr. Nordlind samling Bonde 1, nr 495). Vi har kännedom om fyra exemplar i privat ägo.

543 543

POMMERN. STETTIN. 2/3 taler 1686. SB 106. 19,14 g. S. Fläck. Obetydligt skrapmärke. Ex Nordqvist.

544 544

POMMERN. STETTIN. 2/3 taler 1690. SB 114b. 16,86 g. Vackert och välpräglat exemplar. Ex Nordqvist.

545 545

98

POMMERN. STETTIN. 2/3 taler 1690. SB 114b. 17,15 g. Kanthack.

1/1+)(1+

500


546

547

546

POMMERN. STETTIN. 1/3 taler 1674. SB 127. 9,84 g. Hängspår.

547

POMMERN. STETTIN. 1/3 taler 1674. SB 129. 9,43 g. Tilltalande exemplar.

548

1+

300

1+/01

800

549

548

POMMERN. STETTIN. 1/24 taler 1669. SB 165a. 1,38 g. Vacker patina. Ex Nordqvist.

01

500

549

POMMERN. STETTIN. 1/24 taler 1670. SB 166a. 1,58 g. Lackerad.

1+

300

550

551

550

STRALSUND. 2/3 taler 1677. SB 51. 19,34 g. Små plantsfel och obetydligt hack på randen. Ex Nordqvist; Ex Bonde (Nordlind auktion Bonde 1, nr 530).

1+/01

3 000

551

STRALSUND. 2/3 taler 1680. SB 55. 19,24 g. Litet kanthack och inristning. Ex Nordqvist; Ex Svensson (SNF auktion 143, nr 66).

1+/01

3 000

552

553

552

STRALSUND. 2/3 taler 1683. Mm HIH på frånsidans fält. Årtalet på frånsidan. SB 59d. 18,59 g. Litet plantsfel, ändock ett vackert exemplar.

1+/01

3 000

553

STRALSUND. 2/3 taler 1683. Kors med klöverblad. Årtalet på frånsidan. SB 60b. 18,51 g. Obetydliga plantsfel och liten rispa. Fin patina.

1+

1 500

99


554 554

STRALSUND. 2/3 taler 1687. Mm HIH i slutet av frånsidans omskrift. SB 61a. 18,33 g.

1+

1 500

01

3 000

555 555

STRALSUND. 2/3 taler 1688. SB 62. 18,36 g. Rispor. Rengjord. Ex Nordqvist; Ex Bonde (Nordlind auktion Bonde 3, nr 484); Ex Walter (Appelgren auktion 38, nr 205).

556

557

556

STRALSUND. 1/3 taler 1677. SB 64. 9,38 g.

1+/01

1 500

557

STRALSUND. 1/3 taler 1677. SB 65. 9,54 g. Plantsspricka.

1+/01

1 000

0

3 000

558

200% 200% 558

STRALSUND. 1/24 taler 1667. Mm HIH samt hake. SB 71. 1,93 g. R. Praktexemplar. Ex Nordqvist. Enligt SB är 1667 års 1/24 taler försedd med myntmästarmärke angivet som antingen HIH eller med en hake. Korrekt är att det av detta årtal förekommer mynt med endast en hake eller såväl hake som HIH, av vilken senare typ föreliggande exemplar är.

100


559

559

STRALSUND. 1/24 taler 1674. Med HIH i omskriften. Överpräglad på 2 schilling från Hamburg. SB -. 1,98 g. Unik.

1+/01)(01

3 000

Enligt SB finns 1674 års 1/24 taler med myntmästarmärket HIH under valören i två varianter, olika beroende på var omskriften börjar. Det här utbjudna exemplaret har myntmästarmärket i omskriften. Föreliggande exemplar är dessutom slagen på en 2 schilling från Hamburg (KM 59) präglad mellan åren 1624-1672. Såväl typen med HIH i omskriften (1674) som företeelsen av denna valör överpräglad på annat mynt saknas enligt uppgift i Kungliga myntkabinettet. En genomgång av namnkunniga samlingar ger följande: Bonnier -, Bratring -, Bruun -, Ekström -, Oldenburg -, Pogge -, Pripp -, Riksbanken -, Snoilsky -, Stiernstedt -, Svensson -. Vi har sålunda inte känndom om något ytterligare exemplar.

560

561

562

563

564

560

STRALSUND. 1/48 taler 1663. SB 81b. 1,24 g. Fin bottenyta med mycket lyster, men präglingen något ”orolig”. Ex Nordqvist: Ex Bonde (Nordlind auktion Bonde 1, exemplar ut lot nr 535).

01/0

800

561

STRALSUND. 1/48 taler 1681. SB 86. 0,97 g. Små plantsfel. Ex Nordqvist: Ex Bonde (Nordlind auktion Bonde 1, exemplar ut lot nr 535).

01/0

800

562

STRALSUND. 1/96 taler 1674. SB 94. 0,69 g. Vackert exemplar. Ex Nordqvist: Ex Bonde (Nordlind auktion Bonde 1, nr 536), inköpt 1917-01-03.

01/0

800

563

STRALSUND. 1/96 taler 1674. SB 94. 0,70 g. Frånsidan fläckig.

01/0

500

564

STRALSUND. 1/96 taler 1682. SB 95. 0,68 g. Fin lyster. Ex Nordqvist.

01/0

800

565 565

WISMAR. Taler 1673. SB 24. 28,90 g. R. Plantsfel. Delvis svagt utpräglad.

1+

15 000

101


566

567

566

WISMAR. 16 schilling 1672. SB 30. 10,78 g. Varit hängd. Små plantsfel.

1+

500

567

BREMEN-VERDEN. STADE. 4 mark 1668. SB 16. 21,50 g. S. Fin patina.

1+

3 000

568 568

BREMEN-VERDEN. STADE. 1/12 taler 1697. SB 32. 3,02 g. S.

1

300

569

BREMEN-VERDEN. STADE. 1/24 taler (doppelschilling) 1671. SB 48. 1,85 g. S. Frånsidan något fläckig. Ex Nordqvist; Ex Fritz Rudolf Künker GmbH & Co auktion 80, nr 2052.

01

1 500

570

BREMEN-VERDEN. STADE. 1/96 taler (sechsling) 1675. SB 72. 0,60 g. S. Ett mycket vackert exemplar. Ex Nordqvist.

01/0

800

571

BREMEN-VERDEN. STADE. 1/96 taler (sechsling) 1674, 1680, 1697. SB 71, 74, 82. Totalt 3 ex.

1/1+1+/01

1 000

572

STOCKHOLM och AVESTA. 2 mark 1694, öre KM 1664. SM 150, 339. Totalt 2 ex.

1?/1

300

573

574

573

SALA SILVERVERK OCH BERGSLAG. Stig kol. Före 1674. Sti 122:2. 5,05 g.

1

300

574

SALA SILVERVERK OCH BERGSLAG. Stig kol. Troligen tillverkad mellan 1674-1681. Sti 123:3. 5,41 g.

1+

500

575

102

570

569

576

575

STORA KOPPARBERGS GRUVA OCH BERGSLAG. Kolryss 1674. För Friderich Hansen d. y. Sti 172:12. 10,93 g.

1+)(1/1+

800

576

STORA KOPPARBERGS GRUVA OCH BERGSLAG. Kolryss 1682. För Friderich Hansen d. y. Sti 172:12a. 8,63 g.

1/1+

800


577 577

WATTHOLMA JÄRNVERK. Läst kol. Tillverkad i näver under 1600-talets senare del. Sti 190:1. 0,83 g. Spricka.

1+

500

Wattholma bruk i Uppland lär vara grundat redan på 1400-talet, men flyttades till sin nuvarande plats 1638. I slutet av 1600-talet var produktionen så omfattande att man beslöt att utge polletter för att underlätta tillförseln av kol till brukets behov. På denna pollett visas holmen som en del i namnet Wattholma, omflutet av Fyrisåns brusande vatten. Ännu idag finns delar av bruksmiljön kvar även om den på polletten avbildade holmen har sprängts bort.

578 578

Slaget vid Lund 1676. Av J. G. Breuer. Silver. HK 52. 56,34 g. S. Smårepor. Hack.

1+)(1/1+

5 000

01

15 000

01

1 500

579 579

Kungens besök i Sala silvergruva 1687. Av A. Karlsteen. Silver. Utan randskrift. HK 103a. 57,09 g. S. Kanthack.

580

Landshövdingen Nils Gripenhjelms upptäckt av guld i Östra Silvbergsgruvan 1695. Brons. HK 126. Jfr. SM 51 (Gripenhjelms dukat). 2,33 g. S.

580

103


581

582

581

Karl XI och Ulrika Eleonora. Av A. Meybusch. Silver. HK 153. 16,34 g.

1/1+

500

582

Hjärne, Urban (1641-1724). Läkare, livmedikus hos Karl XI. Vice president i Bergskollegium. Av A. Karlsteen. Brons. Hy II:134:4. 20,73 g. S.

1/1+

500

01/0

15 000

1+/01

15 000

1+/01)(01

15 000

200%

583

KARL XII (1697-1718) 583

STOCKHOLM. 1/4 dukat 1700. SM 24. 0,86 g. R. Mycket vackert exemplar, möjligen det bästa som finns att förvärva. Ex Nordqvist; Ex Ekström (Ahlström auktion 11, nr 134); Ex Berghman 1950.

584 584

STOCKHOLM. Riksdaler 1707. Eget hår. SM 27. 29,02 g. Obetydligt slag på randen. Tilltalande exemplar. Ex Ahlström auktion 57, nr 541.

585 585

104

STOCKHOLM. Riksdaler 1713. Bredare lejon och krona. SM 28a. 29,09 g.


586 586

STOCKHOLM. Riksdaler 1713. Bredare lejon och krona. SM 28a. 28,06 g.

1/1+

8 000

1

2 000

01/0

20 000

587 587

STOCKHOLM. Riksdaler 1718. SM 29a. 28,64 g. Varit hängd?

588 588

STOCKHOLM. 8 mark 1701. SM 35. 31,65 g. S. Praktexemplar. Detta är ett av de bästa bevarade exemplaren av Karl XII:s åttamarksmynt som finns att förvärva och dessutom med en bra provenienskedja. Ex Nordqvist; Ex Ekström (Ahlström auktion 22, nr 177); Ex Berghman 1950; Ex Bruun 1914, nr 1686.

589

590

589

STOCKHOLM. 4 mark 1698. Bild med mantel. Med mindre myntmästarmärke AS. SM 39. 20,90 g. S. Tilltalande exemplar med fin patina. Ex Nordqvist.

1+/01)(01

5 000

590

STOCKHOLM. 4 mark 1698. Sista årtalssiffran omgraverad från en 7:a. Med större myntmästarmärke AS. SM 39. 21,06 g. S. Möjligen varit monterad.

1/1+)(1+

1 500

105


591

592

591

STOCKHOLM. 4 mark 1701. SM 43. 21,32 g.

592

STOCKHOLM. 4 mark 1708. Sista årtalssiffran omgraverad från en 7:a. SM 48. 20,67 g.

593 593

1/1+

1 000

1+

1 500

1+

3 000

1/1+)(1+

5 000

1/1+

1 000

1/1+

800

594

STOCKHOLM. 4 mark 1711. SM 51. 20,86 g. S. Fyramarken 1711 är bland de ovanligare årgångarna av denna valör hos Karl XII. Vi har kännedom om färre än tio exemplar på privat hand.

594

STOCKHOLM. 4 mark 1714. SM 53. 20,21 g. S. Fläckar. Rispa. Ex Nordqvist; Ex Ekström (Ahlström auktion 11, nr 139); Ex Berghman 1950. 1714 års fyramark tillhör de sällsyntaste årgångarna av denna valör från Karl XII. Upplagesiffran är mindre en tiondel mot den för ett vanligt förekommande år som 1716. 1950 förvärvade Ekström genom Adolph Hess i Luzern Berghmans återstående svenska mynt. Det här utbjudna exemplaret av fyramarken 1714 överläts till Ekström för 60 kronor. Som jämförelse kan noteras, att en ettöring från Kristina på plants (Ahlström auktion 11, nr 97) då räknades i 20 kronor, dukat 1713 i kvalitet 01 (Ahlström auktion 18, nr 167) i 40 kronor, riksdaler 1818 i kvalitet 01 (Ahlström auktion 26, nr 239) i 20 kronor. Notera att det alltså dröjde till 1950 innan Ekström förvärvade detta mynt.

595 595

596

STOCKHOLM. 4 mark 1716. Sista årtalssiffran omgraverad från en 5:a. SM 55. 21,26 g. Fyramarken 1716 finns med ganska avvikande porträttbilder. Detta exemplar har ett porträtt där huvudet upplevs som större än på myntet på det efterföljande auktionsnumret. Även håret är mera välkammat än på nästa nummer och antalet nitar i harnesket varierar.

596

STOCKHOLM. 4 mark 1716. SM 55. 20,93 g. Kanthack. Se anmärkningen för objekt 595.

106


597

598

597

STOCKHOLM. 2 mark 1699. SM 60. 10,57 g. Obetydlig rispa.

598

STOCKHOLM. 2 mark 1699. SM 60. 10,49 g.

599

1+

1 000

1/1+

800

600

599

STOCKHOLM. 2 mark 1700. SM 61. 10,80 g. Fina rispor och små kanthack. Tilltalande patina.

1+/01

1 500

600

STOCKHOLM. 2 mark 1704. SM 65. 10,65 g. Litet plantsfel. Obetydlig rispa. Tilltalande exemplar. Ex Nordqvist.

1+/01

2 000

601

602

601

STOCKHOLM. 2 mark 1708. Sista årtalssiffran omgraverad från 1707. SM 69. 10,52 g.

1/1+

1 000

602

STOCKHOLM. 2 mark 1714. SM 75. 10,36 g. Något fläckig patina.

1+/01

2 000

603

604

605

603

STOCKHOLM. Mark 1702. SM 84. 4,93 g. Gniden.

1+/01

2 000

604

STOCKHOLM. Mark 1703. SM 85. 5,06 g. Små plantsfel. Fin bottenyta. Ex Nordqvist.

1+/01

2 000

605

STOCKHOLM. Mark 1712. SM 94. 5,07 g. Något rengjord.

01)(01/0

3 000

107


606

607

606

STOCKHOLM. Mark 1713. Sista årtalssiffran omgraverad från en 2:a. SM 95. 5,23 g.

1)(1/1+

800

607

STOCKHOLM. Mark 1717. SM 99. 5,02 g. Fin patina.

1+/01

2 000

608

STOCKHOLM. Mark 1717. SM 99. 5,33 g.

1/1+

1 000

609

610

611

609

STOCKHOLM. 5 öre 1713. SM 113. 3,50 g. Åverkan på randen.

1+/01

300

610

STOCKHOLM. 5 öre 1714. SM 114. 3,38 g. Kantslag.

1/1+

300

611

STOCKHOLM. 4 öre 1718. SM 118. 2,83 g. Plantsfel.

1+

300

01/0

800

01)(01/0

800

01

800

612

613

612

STOCKHOLM. Öre 1713. SM 137. 1,27 g. Vackert exemplar med härlig patina. Ex Nordqvist.

613

STOCKHOLM. Öre 1714. SM 138. 1,31 g. Bra exemplar med fin lyster. Ex Nordqvist.

614

108

608

615

614

STOCKHOLM. Öre 1717. Stort årtal. SM 141. 1,15 g. Guldtonad patina. Ex Nordqvist.

615

STOCKHOLM. Öre 1717. Litet årtal. SM 141. 1,18 g.

1+/01

300

616

STOCKHOLM. Öre 1697-1717. Samtliga årtal. SM 121-141. Totalt 21 ex.

1?-1+

1 500

617

STOCKHOLM. Öre 1697-1717. Samtliga årtal utom 1707. SM 121-130, 132-141. Totalt 20 ex.

1?-1+

1 500


618 618

STOCKHOLM. 2 caroliner 1718. SM 143. 13,18 g.

619

1/1+

2 000

620

619

AVESTA. Daler SM 1715. Motstämplad med Götalands vapen. SM 180. 749 g. Något blank yta.

1/1+

3 000

620

AVESTA. Daler SM 1716. Motstämplad med Götalands vapen. SM 181. 758 g. Obetydliga rispor på baksidan.

1/1+

3 000

622 621

621 AVESTA. ½ daler SM 1715. SM 194. 338 g. Kraftigt anfrätt. Ex Nicobar.

1

800

1

2 000

På baksidan av detta mynt finns fastklistrad en maskinskriven lapp med angivelse av två provenienser: ”S/S Nicobar. Förlist utanför Sydafrika den 11 juli 1783, med ca 3000 plåtmynt ombord. Vraket återfanns den 4/1 1987. Gåva av Sten Törngren den 21/10 [oläsligt årtal].” 622

AVESTA. ½ daler SM 1716. SM 195. 397 g.

— Alla plåtmynt på denna sida är avbildade i 50 % av naturlig storlek —

109


50% 623 623

STOCKHOLM. 2 daler SM 1716. Kanonmetall. Tingström noterar 18 exemplar i privat och offentlig ägo. SM 201. 2287 g. R. Ett hörn avbrutet. Repor. Mörk patina.

1+

8 000

Åren 1714-1716 tillverkades plåtmynt i Stockholm av gamla kanoner från Stockholm och Karlskrona som smälts ner. Till skillnad från alla andra plåtmynt, som är smidda av koppar, är plåtarna av kanonmetall gjutna, vilket framgår bl. a. vid studium av kanterna samt den ofta poriga ytan med större eller smärre hål. Föreliggande exemplar är i detta avseende signifikant eftersom det saknar ett hörn. Plåtarna av gjutgods är, till skillnad från de smidda plåtarna, känsliga för hårda slag. Genom ett kraftigt slag har plåten tillfogats en hörnförlust, vars brottyta tydligt visar att myntet är gjutet. Många av de nedsmälta kanonerna var tillverkade i mässig, varför kanonmetallplåtarna har en mot de smidda kopparplåtarna avvikande, gulaktig färg. Mässing som får åldras på ett naturligt sätt under lång tid får en mörkgrön-svart patina, vilket denna plåt uppvisar.

624

625

624

STOCKHOLM. Daler SM 1717. Wett och Wapen. SM 215. 4,20 g.

625

STOCKHOLM. Daler SM 1718. Flink och Färdig. SM 216. 5,05 g. Vackert exemplar med lyster. Ex Nordqvist; Ex Rosenlund (MISAB auktion 2, nr 200); Ex Nordlinds mynthandel.

01)(01/0

800

01/0

1 000

626 626

110

STOCKHOLM. Daler SM 1718. Ivpiter. SM 217 a. 4,84 g.

01

500


627

628

627

STOCKHOLM. Daler SM 1718. Phoebus. SM 219. 4,73 g. Praktexemplar med nära full röd lyster.

628

STOCKHOLM. Daler SM 1719. Hoppet. SM 222. 4,53 g. Litet plantsfel.

629 630

01/0

2 000

01

800

STOCKHOLM. Komplett serie nödmynt 1715-1719. SM 213-222 (ej 217b). Totalt 10 ex.

1-1+

1 500

STOCKHOLM. Komplett serie nödmynt 1715-1719. SM 213-222 (ej 217b). Totalt 10 ex.

1?-1+

1 000

1?/1

800

1+/01

1 500

631 632 631

RIGA. 5 öre 1703. Kontramarkerad med Karl XII:s monogram under kunglig krona. SB 118. GH 1591. 3,44 g. Nyåret 1705-1706 var det då svenska Riga belägrat av fientliga trupper. Bristen på kontanter var stor. Genom anbringande av en stämpel med Karl XII:s monogram värdehöjdes de rikssvenska fyra-, två- och enmarksmynten liksom femöringar till dubbla åsatta värdet. Detta var den sista numismatiska händelsen i staden under svensk överhöghet, som hade inletts med myntning av solidus 1621.

632

POMMERN. STETTIN. 2/3 taler 1709. SB 233. 17,13 g. Trots plantsfel ett tilltalande exemplar med fördelaktig patina. Myntningen i Pommern som svensk besittning inleddes 1640 med prägling av taler och halvtaler detta år. All myntning skedde då i Stettin. 1709 myntades provinsens mynt för sista gången under svensk överhöghet i Stettin. Från och med 1715 och under resten av svensktiden präglades istället mynten i Stralsund.

633

634

633

POMMERN. STRALSUND. 16 schilling 1715. SB 236. 2,28 g. Delvis svagt utpräglad. Fin patina.

1+/01

800

634

STRALSUND. 2/3 taler 1707. Stor text. SB 108b. 17,44 g. S. Obetydligt plantsfel. Praktfull patina. Ex Nordqvist.

1+/01

3 000

111


635 635

NISSHYTTE JÄRNVERK. Lass malm. Sti 99:1. 4,35 g. S.

1?/1

500

01/0

8 000

01/0

800

1+/01

15 000

1+

10 000

Nisshytte järnverk är beläget i södra Dalarna. Vid bruket utgavs omkring 1700 polletter för, som den här utbjudna, ett lass malm, men även en stig kol samt ett stavrum ved. Förutom att polletterna var betalningsmedel vid bruket, finns det även två andra numismatiska anknytningar. 1638 blev myntmästaren Markus Kock ensam ägare av bruket. På Nisshytte bruk gjöts också fyra medaljer i järn över Gustav III:s sjösegrar under ryska kriget 1788-1790 (HK 69-71, 84).

637 636 636

Freden i Traventhal 1700. Av J. R. Engelhardt. Silver. HK 36. 21,94 g. S. Obetydlig stampklump. Obetydlig rispa, för övrigt ett vackert exemplar med patina. Ex Bonde (Nordlind auktion Bonde 2, nr 7335). Hos Hildebrand finns detta exemplar omnämnt.

637

En blommande aloe på Nils Gyldenstolpes Noor i Uppland 1708. Av B. Westman. Silver. HK 138. 8,06 g. Präglad med rostig åtsidesstamp. Vacker patina.

638 ULRIKA ELEONORA (1718-1720) 638

STOCKHOLM. Riksdaler 1719. SM 4. SMH 3. 29,27 g. Obetydligt kantslag. Vacker patina. Ex Ahlström auktion 64, nr 407.

639 639

112

STOCKHOLM. 4 mark 1720. SM 5. SMH 4. 20,74 g. Repa. Fin patina.


640 640

STOCKHOLM. 2 mark 1719. SM 6. SMH 5. 10,44 g. Något fläckig.

641

5 000

1+)(1+/01

3 000

642

641

STOCKHOLM. Mark 1720. Sista årtalssiffrorna omgraverade från 19. SM 8. SMH 7:2. 5,17 g. Ex Nordqvist.

642

STOCKHOLM. 5 öre 1719. SM 9. SMH 8. 3,57 g. Bläckskrift.

643 643

1+/01

AVESTA. ½ daler SM 1720. SM 23. SMH 17:2. 384 g. S.

1/1+

500

50% 1+

3 000

1+/01

10 000

644 FREDRIK I (1720-1751) 644

STOCKHOLM. Dukat 1746. SM 34. SMH 13. 3,47 g. S. Rispa.

200% 645

645

STOCKHOLM. 1/4 dukat 1733. SM 51a. SMH 21:2. 0,84 g.

1/1+)(1+

1 500

113


646 646

STOCKHOLM. Riksdaler 1721. 200-årsminnet av Gustav Vasas befrielsekrig. SM 58b. SMH 24. 29,02 g.

1/1+

2 000

1+

2 000

1/1+

2 000

1+

5 000

647 647

STOCKHOLM. Riksdaler 1721. 200-årsminnet av Gustav Vasas befrielsekrig. SM 58b. SMH 24. 28,99 g. Lätt uppgraverad/rispad till vänster om porträttet.

648 648

STOCKHOLM. Riksdaler 1725. SM 62. SMH 26:3. 29,27 g. Rengjord. Ex Ahlström auktion 52, nr 111.

649 649

114

STOCKHOLM. Riksdaler 1727. Dubbelporträtt. SM 65. SMH 27. 28,95 g. Rengjord. Ex Ahlström auktion 58, nr 758.


650 650

STOCKHOLM. Riksdaler 1731. Dubbelporträtt. SM 69. SMH 28. 29,59 g. Vackert exemplar.

1+/01

8 000

651 651

STOCKHOLM. Riksdaler 1731. Dubbelporträtt. Avslag i bly. Jfr. SM 69. Jfr. SMH 28. 31,96 g. Rispor.

1+

500

1+

2 000

1?/1

1 000

652 652

STOCKHOLM. Riksdaler 1738. SM 79. SMH 32:1. 29,23 g. Kanthack (spår av hängning?). Rengjord. Åtsidan med ojämn patina.

653 653

STOCKHOLM. Riksdaler 1744. SM 85. SMH 32:7. 29,37 g.

115


Serafimerriksdalern är en udda fågel på den svenska numismatiska himlen. Typen är en av få som bär ett datum – nämligen D. 17 APR. 1748. Det är emellertid inte datumet då serafimerorden instiftades, vilket ibland felaktigt har angetts. Detta skedde nämligen efter regeringens initiativ av Fredrik I den 23 februari samma år. Vad avser man då att celebrera med serafimerriksdalern den 17 april? Låt oss först slå fast att Fredrik I föddes den 28 april 1676 i Hessen-Kassel. Förmodligen antog man i Sverige att den gregorianska tideräkningen (den nya stilen) då redan var införd i Hessen-Kassel. Skillnaden mellan den gregorianska och den julianska tideräkningen, vilken senare gällde i Sverige till år 1753,var ungefär 11 dagar år 1748. Detta innebär att det står D. 17 APR. 1748 på mynten och datumet avser följaktligen konungens födelsedag enligt den svenska tideräkningen, vilket till yttermera visso skulle vara dagen då den första dubbningen till serafimerriddare ägde rum. Men så blev det nu inte. På grund av kungens vacklande hälsa ägde den historiska första dubbningen rum dagen efter i som det kallades ”konungens rum”. De första att bli dubbade var riksråden, presidenten i Kommerskollegium och två generaler, inalles 24 personer. Därtill skall läggas kungen själv, arvfursten Adolf Fredrik samt slutligen den blott tvåårige prins Gustav (III). Enligt Kungahuset, www.kungahuset.se, är serafimerorden ”Sveriges förnämsta orden”. Orden har endast en grad, riddare, respektive ledamot för damer, och utdelas numera bara till personer inom det svenska kungahuset och till utländska statschefer eller personer med motsvarande ställning. Ordens insignier eller symboler är bland annat ett ordenskors som kan bäras antingen i ett ljusblått band eller i en kedja. I ”Stadgar för Kungl. serafimer-orden … gifna Stockholms slott i Ordenskapitlet den 24 november 1902” heter det i 41§ att ”… kedjan är sammansatt af elfva gyllene serafhufvuden skiftesvis genom guldlänkar sammanhäftade med elfva blå, emaljerade patriarkalkors”. Vi noterar att serafimerriksdalerns ordenskedja endast har nio serafhuvuden och tio patriarkalkors. Mitt på kedjan finns alltså ordenskorset monterat. Enligt stadgarna består detta av ”ett hvitt, i guld infattadt, emaljeradt kors med åtta uddar, försedda med gyllene knoppar. Midt i korset, på en blå emaljerad glob, synas Sveriges tre kronor, samt mellan dem, i hvit emalj, omgifna af en smal guldkant, ordens härskris initialbokstäfver I. H. S. (Iesus Hominum Salvator [eller på svenska; Jesus människornas frälsare, förf. anm.]) under ett hvitt emaljeradt kors. … På baksidan af globen synas i guld bokstäfverna F. R. S. (Fredericus Rex Sueciæ [eller översatt; Fredrik Sveriges konung, förf. anm.]). På riktigt välkonserverade serafimerriksdaler, likt den vi nu har glädjen att salubjuda, kan man i lupp studera flera av de ovan nämnda detaljerna. Serafimerriksdalern sägs vara präglad i en mycket blygsam upplaga om 209 exemplar. Relativt många av dessa finns bevarade och inte sällan i hög kvalitet. Möjligen delades några ut i samband med den första dubbningen och sparades sedan som minne av den historiska händelsen. I sammanhanget kan noteras att storsamlaren Gunnar Ekström saknade mynttypen.

654

654

116

STOCKHOLM. Riksdaler 1748. S. k. serafimerriksdaler. SM 89. SMH 33. 28,97 g. S. Vackert exemplar med fin lyster.

01/0

30 000


655 655

STOCKHOLM. Riksdaler 1750. SM 90. SMH 34:1. 28,80 g.

656

1/1+

2 000

1+/01

5 000

1+

1 000

1+

2 000

01/0

15 000

01

8 000

657

656

STOCKHOLM. 1/4 riksdaler 1726. SM 103. SMH 40:3. 7,25 g. Vackert exemplar med fin patina.

657

STOCKHOLM. 1/4 riksdaler 1726. SM 103. SMH 40:3. 7,20 g. Monteringsspår på randen.

658 658

STOCKHOLM. 1/4 riksdaler 1736. Litet myntmästarmärke GZ. SM 104. SMH 41. 7,23 g.

659 659

STOCKHOLM. 4 mark 1737. SM 109. SMH 46:1. 21,03 g. R. Obetydligt slag på randen, för övrigt ett mycket välbevarat exemplar med orörd patina av detta mycket sällsynta mynt.

660 660

STOCKHOLM. 2 mark 1720. Sista årtalssiffrorna omgraverade från 19. SM 111b. SMH 47:1. 10,44 g. S. Porträttet något svagt, ändock ett av de bästa bevarade exemplaren av denna ovanliga årgång.

117


661 661

STOCKHOLM. 2 mark 1722. SM 113. SMH 47:3. 10,95 g. S. Ex Nordqvist.

662

1+/01

5 000

01/0

8 000

663

662

STOCKHOLM. Mark 1721. Sista årtalssiffrorna omgraverade från 19. SM 120. SMH 54:2. 5,34 g. Obetydligt fläckig frånsida.

663

STOCKHOLM. 10 öre 1740. SM 122. SMH 55:2. 7,12 g.

664

01)(1+/01

800

1+/01)(1+

1 000

1/1+)(1

800

665

664

STOCKHOLM. 10 öre 1744. SM 126. SMH 55:6. 7,19 g. Kantex. Ex Nordqvist.

665

STOCKHOLM. 10 öre 1744. Avslag i koppar. Jfr. SM 126. Jfr. SMH 55:6. 6,47 g. Repor. Ex Antikören auktion 9, nr 500. I Antikörens auktionskatalog 9 återfinns på sidan 75 en liten notis om avslag i oädel metall.

666

118

667

666

STOCKHOLM. 5 öre 1730. Utan myntmästarmärke. Sista årtalssiffrorna omgraverade från 29. SM 133a. SMH 58:2. 3,61 g. Ex Nordqvist.

667

STOCKHOLM. 5 öre 1730. Mm GZ. Sista årtalssiffrorna omgraverade från 29. SM 133b. SMH 58:2. 3,71 g.

668

STOCKHOLM. 5 öre 1742. SM 144. SMH 58:13. 3,55 g. Delvis svagt utpräglad.

669

669 STOCKHOLM. Öre 1722. Mm LC. SM 157a. SMH 59:3. 1,10 g. Obetydligt kantex.

668 01/0

800

1+

300

1+/01)(1+

300

01/0

300


670

671

670

STOCKHOLM. Öre 1733. SM 168. SMH 59:14. 1,14 g. Lätt dubbelpräglad. Kantex.

671

STOCKHOLM. Öre 1743. SM 175. SMH 59:21. 1,26 g.

01)(1+/01

300

1+/01

300

1/1+

1 500

672 672

STOCKHOLM. 2 mark 1742. Kastmynt till drottningens begravning. SM 181. SMH 52. 10,28 g.

50% 673 673

AVESTA. 4 daler SM 1724. SM 187. SMH 60:5. 3113 g. Grafiterad.

1/1+

3 000

119


674

120

674

AVESTA. 4 daler SM 1725. SM 188. SMH 60:6. 3003 g. Kraftig korrosion, ändock en bättre plåt än genomsnittligt för de från Nicobar. Etikett på baksidan. Ex Nicobar.

1/1+

2 000

675

AVESTA. 4 daler SM 1731. SM 194. SMH 60:12. 3004 g. Borrat hål. Blank yta.

1/1+

1 000

676

AVESTA. 4 daler SM 1739. SM 202. SMH 60:20. 3078 g. Liten upphängningsanordning på baksidan. Korroderad.

1

1 500

— Plåtmyntet på denna sida är avbildade i 50 % av naturlig storlek —


675

676

— Alla plåtmynt på denna sida är avbildade i 50 % av naturlig storlek —

121


677 677

AVESTA. 2 daler SM 1729. SM 219. SMH 61:10. 1398 g. Kraftigt anfrätt, så att det av en stämpel endast återstår halva.

1/1+

1 000

1+

3 000

678 678

122

AVESTA. 2 daler SM 1732. SM 222. SMH 61:13. 1534 g. Obetydlig spricka. Fina hörnstämplar.

— Alla plåtmynt på denna sida är avbildade i 50 % av naturlig storlek —


679

680

679

AVESTA. Daler SM 1730. SM 251. SMH 63:11. 737 g. Kraftigt anfrätt, men ändå en hygglig Nicobar-plåt. Med stor klisteretikett på baksidan. Ex Nicobar.

1/1+

1 500

680

AVESTA. Daler SM 1741. SM 262. SMH 63:22. 728 g. Korroderad. Stämplarna med beläggningar.

1?/1

1 000

1

1 500

1/1+

2 000

682 681 681

AVESTA. Daler SM 1747. SM 268. SMH 63:28. 751 g. Många hack.

682

AVESTA. ½ daler SM 1728. SM 280. SMH 66:9. 378 g.

— Alla plåtmynt på denna sida är avbildade i 50 % av naturlig storlek —

123


684

683 683

AVESTA. ½ daler SM 1736. SM 288. SMH 66:17. 374 g. Del av myntet utklippt.

684

AVESTA. ½ daler SM 1741. SM 293. SMH 66:22. 358 g. Lätt korrosion.

1/1+

800

1+

2 000

1/1+

1 500

1

800

686

685 685

AVESTA. ½ daler SM 1741. SM 293. SMH 66:22. 406 g.

686

AVESTA. ½ daler SM 1746. SM 298. SMH 66:27. 373 g. Kraftigt korroderad.

688 687

689

687

AVESTA. Öre SM 1747. SM 335. SMH 70:18. 13,46 g. Obetydligt svagpräglad, ändå ett ovanligt bra exemplar. Ex Nordqvist; Ex Ahlström auktion 62, nr 785.

01

500

688

AVESTA. Öre KM 1749. SM 340. SMH 76. 4,84 g. Plantsfel. Ex Nordqvist; Ex Ahlström auktion 62, nr 788.

01

300

689

STOCKHOLM. Öre SM 1737. SM 341. SMH 71. 13,15 g. Liten repa, ändock ett mycket bra exemplar. Ex Myntgalleriets lagerkatalog 10, nr 205. Myntgalleriets trevliga lagerkatalog citeras fortfarande ofta och brukar kallas ”Kopparlistan”.

124

— Alla plåtmynt på denna sida är avbildade i 50 % av naturlig storlek —

1+/01

5 000


690

691

690

STOCKHOLM. Öre SM 1737. SM 341. SMH 71. 12,96 g. Repa.

1

1 500

691

STOCKHOLM. Öre KM 1750. SM 349. SMH 77. 4,71 g.

01

300

01

500

01

500

01/0

800

692 692

Hedlinger, J. C. (1691-1771). Medaljgravör. Självporträtt 1733. Tenn. Hy I:231:11. Felder 134. 13,25 g. Obetydliga hack.

693 693

Karlsteen, A.)(Keder, N. Av J. C. Hedlinger 1726. Bly. Hy I:121:4 och I:155:9. Felder 55 och 56. 28,75 g. Obetydliga fläckar. Denna hybrid-medalj kan väl kallas för mycket numismatisk i det den avporträtterar såväl Karlsteen som Keder, medaljgravör respektive numismatisk forskare. De båda bilderna är dessutom graverade av den tidens störste mynt- och medaljgravör – Hedlinger.

694 694

Lewenhaupt, C. E. (1691-1743). Greve, arméofficer, politiker. Av J. C. Hedlinger. Brons. Hy I:169. Felder 147. 100,04 g. Vackert exemplar.

125


695 695

Tessin d. y., N. (1654-1728). Slottsarkitekt. Av J. C. Hedlinger. Silver. Hy I:145:6. Felder 73. 92,78 g. Putsad.

200%

1+

1 000

01/0)(01

5 000

1+

3 000

1+/01

3 000

696

ADOLF FREDRIK (1751-1771) 696

STOCKHOLM. 1/4 dukat 1754. Sista årtalssiffran omgraverad från en 3:a. SM 39. SMH 5:1. 0,87 g. S. Obetydlig rispa. Ex Nordqvist.

697 697

STOCKHOLM. Riksdaler 1752. SM 42. SMH 6:2. 28,91 g.

698 698

126

STOCKHOLM. Riksdaler 1754. Gravörsignaturen F på halsavskärningen. SM 44b. SMH 6:4. 29,10 g. Ex Ahlström auktion 52, nr 131.


699

700

699

STOCKHOLM. Riksdaler 1762. SM 51. SMH 6:11. 29,42 g. Patina.

700 701

701

1+

3 000

STOCKHOLM. Riksdaler 1764. SM 53. SMH 6:13. 29,32 g.

1/1+

2 000

STOCKHOLM. Riksdaler 1770. SM 59. SMH 8:1. 29,19 g.

1+)(1+/01

3 000

702

703

702

STOCKHOLM. Riksdaler 1770. SM 59. SMH 8:1. 29,37 g. Rengjord.

703

STOCKHOLM. Riksdaler 1770. SM 59. SMH 8:1. 29,18 g. Litet h채ngsp책r.

704

STOCKHOLM. Riksdaler 1770. SM 59. SMH 8:1. 29,17 g. Polerad.

704

1+/01)(1+

1 500

1+

1 000

1/1+)(1+

1 000

127


706

705 705

STOCKHOLM. 2 daler SM 1770. Diameter 35 mm. SM 61b. SMH 9. 19,45 g. Obetydligt kanthack. Mycket vackert, fint tonat exemplar.

01/0

8 000

706

STOCKHOLM. Daler SM 1770. Diameter 31 mm. SM 68a. SMH 12. 9,76 g.

1+/01

2 000

708

707 707

STOCKHOLM. ½ riksdaler 1767. SM 66. SMH 11:1. 14,53 g. S. Repa och plantsrispor. Vacker 1+/01)(1+ patina.

3 000

708

STOCKHOLM. 1/4 riksdaler 1768. SM 75. SMH 14:2. 7,38 g. Vacker patina.

01

3 000

709

710

709

STOCKHOLM. 1/8 riksdaler 1768. SM 78. SMH 16:2. 3,66 g.

1+

500

710

STOCKHOLM. 4 öre SM 1771. SM 80. SMH 18. 2,76 g.

1+

500

711 711

712

STOCKHOLM. 4 mark 1754. SM 83. SMH 19:3. 20,87 g. R. Plantsfel.

1/1+

5 000

01)(1+/01

2 000

I beskrivningen över J. F. H. Oldenburgs samling 1883 anges att enbart två exemplar var kända av denna sällsynta årgång. Vid katalogiseringen av den oldenburgska samlingen genomgicks såväl museisamlingar som större privata samlingar. Årgången saknades t. ex. i såväl Riksbankens som Stiernstedts samlingar. Vi har kännedom om en handfull exemplar på privat hand. 712

128

STOCKHOLM. 10 öre 1752. SM 88. SMH 23:2. 6,88 g. Något ojämn patina. Snedcentrerad. Ex Nordqvist; Ex Ahlström auktion 57, nr 676.


713

714

715

713

STOCKHOLM. 10 öre 1763. SM 95. SMH 23:9. 6,89 g.

714

STOCKHOLM. 5 öre 1760. SM 106. SMH 24:10. 3,62 g. Rengjord. Kantex. Rispor.

715

STOCKHOLM. 5 öre 1766. SM 112. SMH 24:16. 3,38 g. Fina rispor.

716

1

800

01/0

1 000

01

500

800

717

716

STOCKHOLM. Öre 1754. Sista årtalssiffran omgraverad från en 3:a. SM 115. SMH 25:2. 1,08 g. Ex Nordqvist; Ahlström auktion 61, nr 486.

01)(1+/01

717

STOCKHOLM. 2 mark 1771. Kastmynt till kungens begravning. Gravörsignerad FEHRMAN. SM 121a. SMH 22. 9,80 g. Obetydliga plantsrispor. Fin lyster.

01

718

718 AVESTA. 4 daler SM 1754. Tingström noterar 18 exemplar i privata och offentliga samlingar. SM 123. SMH 26:2. 3156 g. R. En mycket vacker plåt.

3 000

50% 01

15 000

129


719

130

719

AVESTA. 4 daler SM 1758. Tingström noterar endast tio exemplar i privata och offentliga samlingar. SM 127. SMH 26:6. 2821 g. R. Rengjord med blank yta.

1?/1

3 000

720

AVESTA. 2 daler SM 1756. SM 134. SMH 27:6. 1556 g. Något ljus, bl. a. på topparna på baksidan. Lätt korrosion.

1/1+

3 000

721

AVESTA. ½ daler SM 1751. SM 148. SMH 32:1. 349 g. Lätt korrosion.

1+

3 000

722

AVESTA. ½ daler SM 1752. SM 149. SMH 32:2. 337 g. Lätt korrosion. Obetydliga inristningar.

1/1+

3 000

— Plåtmyntet på denna sida är avbildade i 50 % av naturlig storlek —


720

721

722

— Alla plåtmynt på denna sida är avbildade i 50 % av naturlig storlek —

131


723

724

723

AVESTA. 2 öre SM 1760. SM 169. SMH 36:6. 28,07 g. Obetydlig kantskada, för övrigt ett ovanligt välpräglat exemplar. Ex Nordqvist; Ex Ekström (Ahlström auktion 18, nr 224); Ex Boberg 1925.

724

AVESTA. 2 öre SM 1765. SM 174. SMH 36:11. 28,13 g. Ovanligt välpräglat exemplar med bl. a. ett tydligt lejon och krona samt röd lyster bevarad. Ex Nordqvist.

725

800

01

1 000

726

725

AVESTA. 2 öre SM 1766. SM 175. SMH 36:12. 28,02 g. Kuriöst kantex. Partiellt svagt utpräglad, men med delvis bevarad röd lyster.

726

AVESTA. 2 öre SM 1768. SM 177. SMH 36:14. 28,47 g. Någon röd lyster bevarad i detaljerna.

727

01)(1+/01

1+/01

300

1+/01)(1+

300

728

727

AVESTA. Öre SM 1758. SM 179. SMH 37:2. 13,78 g. Ex Nordqvist (MISAB auktion 2, nr 826).

01

728

AVESTA. Öre SM 1759. SM 180. SMH 37:3. 13,90 g.

1+)(1+/01

300

01)(1/1+

300

729 729

1 000

730

AVESTA. Öre SM 1763. SM 183. SMH 37:6. 14,52 g. Delvis med röd lyster bevarad. Detta exemplar är mycket ojämnt präglat. Åtsidan har fått en bra utprägling, medan frånsidan har blivit ordentligt svagpräglad. Den originalröda lystern lyser därför på åtsidan i myntbildens skarpa detaljer. På frånsidan syns samma lyster runt detaljerna i myntbilden, som dock ger ett så slitet intryck, att någon röd lyster inte skulle ha kunnat bestå. Åtsidans och lettringens röda detaljer avslöjar emellertid att det rör sig om spår av röd originallyster på hela myntet.

730

132

AVESTA. Ämne (plants), troligen avsett för prägling av öre SM 1730-1778, ett typiskt kantexemplar. 14,15 g.

300


732

731 731

POMMERN. STRALSUND. 1/3 taler (8 groschen) 1758. SB 241b. SMH 44:1. 8,23 g. Litet kanthack.

732

POMMERN. STRALSUND. 1/3 taler (8 groschen) 1760. SB 246. SMH 47:1. 6,47 g. Exemplar 1+)(1+/01 med vassa kanter som indikerar hög kvalitet, men som vanligt svagt utpräglad. Ex Nordqvist.

733

1+/01

500 500

734

733

POMMERN. STRALSUND. 1/12 taler (doppelgroschen) 1763. Mm IDL. SB 255a. SMH 53:1. 3,55 g. Kantex. Ex Nordqvist.

01

500

734

Tronföljaren anländer till Stockholm 1743. Av D. Fehrman. Silver. HK 6. 17,17 g. S.

01

800

1+/01

800

1+

300

01/0

800

735

735

735

Kungens tacksamhet för mottagandet i Stockholm 1769. Av D. Fehrman. Silver. HK 47. 16,28 g. S.

736

737

736

Hårleman, C. (1700-1753). Arkitekt. Av D. Fehrman. Silver. Hy I:185:10. 14,32 g. S.

737

Klinckowström, C. (1703-1757). Spelpenning. Silver. Senare prägling? Hy I:189. Holst 121. 14,55 g.

133


738

739

740

GUSTAV III (1771-1792) 738

STOCKHOLM. Riksdaler 1774. SM 40. SMH 3:4. 29,27 g. Plantsfel.

739

STOCKHOLM. Riksdaler 1775. SM 42. SMH 4:1. 29,53 g. Hanteringsm채rken, trots detta ett i princip ocirkulerat exemplar med knivskarpa kanter och mycket lyster.

740

STOCKHOLM. Riksdaler 1775. SM 42. SMH 4:1. 29,32 g. Tilltalande exemplar.

741

134

742

741

STOCKHOLM. Riksdaler 1775. SM 42. SMH 4:1. 29,31 g. Kanthack. Putsad. Rispor.

742

STOCKHOLM. Riksdaler 1776. Med p채rlkors. SM 43. SMH 4:2. 29,04 g. Putsad.

743

STOCKHOLM. Riksdaler 1776. SM 43. SMH 4:2. 29,17 g.

1)(1/1+

800

01/0

3 000

1+/01)(01

2 000

743

1+

500

1/1+)(1+

500

1/1+

500


744

745

744

STOCKHOLM. Riksdaler 1777. SM 44. SMH 4:3. 29,09 g. Putsad.

745

STOCKHOLM. Riksdaler 1781. SM 47a. SMH 5:3. 29,10 g.

746

STOCKHOLM. Riksdaler 1782. SM 48. SMH 5:4. 29,08 g. Obetydliga slag på randen. Ex Ahlström auktion 53, nr 415.

747

748

747

STOCKHOLM. Riksdaler 1782. SM 48. SMH 5:4. 29,38 g. Hårfina rispor.

748

STOCKHOLM. Riksdaler 1783. SM 49. SMH 5:5. 29,15 g. Plantsrepor.

749

STOCKHOLM. Riksdaler 1787. Sista årtalssiffran omgraverad från en 3:a. SM 50. SMH 5:6. 28,99 g. Ett par små hanteringsmärken, ändock ett tilltalande exemplar med attraktiv ton.

746

1+

800

1/1+

800

01)(1+/01

1 500

749

1+/01)(01

1 500

1+

500

1+/01

1 500

135


750

751

752

750

STOCKHOLM. Riksdaler 1787. Sista 책rtalssiffran omgraverad fr책n en 3:a. SM 50. SMH 5:6. 29,16 g. Svaga plantsrispor.

1+

800

751

STOCKHOLM. Riksdaler 1788. SM 51. SMH 5:7. 29,28 g. Obetydliga hack. Fin patina.

01

1 500

752

STOCKHOLM. Riksdaler 1788. SM 51. SMH 5:7. 29,27 g. Sm책 plantsrispor. Fina repor.

1+/01

800

753 753

STOCKHOLM. Riksdaler 1792. SM 54. SMH 5:10. 28,82 g. Plantsfel. Litet randfel.

1/1+)(1+

500

754

STOCKHOLM. Riksdaler 1774, 1776, 1782. SM 40, 43, 48. SMH 3:4, 4:2, 5:4. Totalt 3 ex.

1/1+-1+

1 000

755

STOCKHOLM. Riksdaler 1775 (2 ex), 1777, 1782, 1791, 1792. SM 41, 42, 44, 48, 53, 54. SMH 3:5, 4:1, 4:3, 5:4, 5:9, 5:10. Totalt 6 ex.

1?/1-1/1+

2 000

756

136

756

STOCKHOLM. 2/3 riksdaler 1776. SM 55. SMH 6:1. 19,38 g.

757

STOCKHOLM. 2/3 riksdaler 1776. SM 55. SMH 6:1. 19,42 g. Hack.

757 1/1+

800

1)(1/1+

500


759

758 758

STOCKHOLM. 2/3 riksdaler 1777. SM 56. SMH 6:2. 19,51 g. Något rengjord.

1+

800

759

STOCKHOLM. 2/3 riksdaler 1779. SM 58. SMH 7:2. 19,51 g.

1+

800

761

760 760

STOCKHOLM. 2/3 riksdaler 1779. SM 58. SMH 7:2. 19,52 g. Litet kantslag.

1+

500

761

STOCKHOLM. 1/3 riksdaler 1787. SM 71. SMH 10:10. 9,77 g. Fläckig patina.

1+/01

500

01

800

01

500

762 762

STOCKHOLM. 1/3 riksdaler 1789. SM 73. SMH 10:12. 9,84 g. Något svagpräglad. Vacker lyster.

763

STOCKHOLM. 1/6 riksdaler 1783. SM 81a. SMH 17:4. 6,16 g. Bra exemplar.

764

STOCKHOLM. 1/12 riksdaler 1779. SM 91. SMH 19:2. 4,21 g.

01/0

500

765

STOCKHOLM. 1/3 riksdaler 1777 (2 ex), 1/6 riksdaler 1773. SM 61 (2 ex), 74b. SMH 8:2 (2 ex), 15:1. Totalt 3 ex.

1-1/1+

500

766

STOCKHOLM. 1/3 riksdaler 1792. Kastmynt till kungens begravning. SM 101. SMH 13. 9,77 g. Ett par obetydliga hack, eljest tilltalande.

01

1 500

763

764

766

137


767 767

STOCKHOLM. 1/3 riksdaler 1792. Kastmynt till kungens begravning. SM 101. SMH 13. 9,82 g. Vackert exemplar.

768

769

01

2 000

770

768

AVESTA. 2 öre SM 1777. Stort årtal. Med bokstaven G graverad på R på åtsidan? SM 102a. SMH 22. 28,84 g.

769

AVESTA. 2 öre SM 1777. Litet årtal. SM 102b. SMH 22. 28,42 g. Något svagt utpräglad.

1+/01)(01

1 000

770

AVESTA. 2 öre SM 1777. Litet årtal. SM 102b. SMH 22. 28,22 g. Plantsfel. Svagpräglad. Något rödskimrande exemplar.

01

800

1+/01

1 000

01

2 000

771

1?/1

300

772

771

AVESTA. Öre SM 1778. Kronan vilar på G. SM 103b. SMH 23. 15,58 g.

772

AVESTA. Öre SM 1778. Mellanrum mellan kronan och G. SM 103b. SMH 23. 13,75 g. Delvis något svagt utpräglad mot kanterna, för övrigt ett bra exemplar med fin bottenyta och någon röd lyster bevarad.

773 773

138

AVESTA. Öre KM 1772. SM 104a. SMH 24:1. 4,98 g. Rödaktig ton.

1+/01

300


774 774

AVESTA. Öre KM 1772. SM 104a. SMH 24:1. 4,74 g. Delvis något svagpräglad. Fläck. Till stora delar med röd glans i detaljerna. Ex MISAB auktion 3, nr 1492.

01

500

1 öre KM på irreguljärt myntämne har tidigare uppmärksammats i artikel av J-O. Björk i Samlad glädje 2009, utgiven av Numismatiska klubben i Uppsala. 1 öre KM 1772 präglad på 1/12 riksdaler utgör typ 8a och det på denna auktion salubjudna exemplaret är nr 3 i artikelns bilaga 1. Vi ber att få citera följande ur sammanfattningen; ”När det gäller användningen kan vi inte utesluta att mer än ett syfte finns bakom dessa udda präglingar. … Det är troligt, man kan kanske till och med drista sig till att säga att det ligger i sakens natur, att typerna 7, 8 och 9 präglats på mynt medhavda av besökare. I detta fallet kan vi med andra ord ha att göra med en form av numismatiska souvenirer.” Vi har noteringar om totalt fem exemplar: 1. Kungliga myntkabinettet, Stockholm. Präglad på 1/12 riksdaler 1777. Gåva från Svenska Numismatiska Föreningen och ursprungligen från Sven Svenssons samling, SS 4894. 2. Ahlström auktion 51, nr 448. Präglad på 1/12 riksdaler 1778. 3. Nordlind auktion 26-27 november 2011, nr 588. Präglad på 1/12 riksdaler 1778. 4. Privat ägo. Präglad på 1/12 riksdaler 1779. 5. Detta exemplar, som såldes på SNF auktion 150, nr 91. Präglad på 1/12 riksdaler 1779. Myntet kommer från Sven Svenssons samling, SS 4897, samt Gustaf Cavallis samling (Boberg auktion 8:255b). Cavalli köpte exemplaret på Appelgren auktion 16, nr 1424, då J. O. Wedbergs samling gick under klubban.

775

776

777

775

AVESTA. Öre KM 1772 präglad på 1/12 riksdaler. Jfr. SM 104a. Jfr. SMH 24:1. 4,30 g.

1+

8 000

776

AVESTA. Öre KM 1778. Bredare sköld och krona. SM 105. SMH 24:2. 4,74 g. Obetydliga fläckar. Röd lyster.

01

500

777

AVESTA. Öre KM 1778. Smalare sköld och krona. SM 105. SMH 24:2. 4,37 g. Lätt snedcentrerad. Fläck.

01

300

1+

10 000

778 778

AVESTA. 5 kopek 1787. SM 108a. SMH 26:3. 51,95 g. Kantskador. Ex Bernt Steimer; Ex Martin Petersen (ordförande i Dansk Numismatisk Forening 1935-1955).

139


779 779

Kröningen i Stockholm 1772. Av G. Ljungberger. Silver. HK 15. 78,15 g. Hack.

1+/01

2 000

780 780

Tornerspel på Adolf Fredriks torg i Stockholm 1777. Av G. Ljungberger. Silver. HK 39. 9,96 g. S.

1+

500

1+/01

500

1+

800

781 781

Kronprins Gustav (IV) Adolfs dop 1778. Av G. Ljungberger. Brons. HK 50. 38,70 g. Kantslag.

782 782

140

Belöningsmedalj för okända riddare som deltog i kungens karusell/tornering på Drottningholm 1785. Av C. G. Fehrman. Silver. HK 64. 30,21 g. S. Rengjord.


Lönnmordet på Gustav III är väl dokumenterat och historien om hur han omgärdades av fem svartklädda män på maskeraden på Operan i Stockholm är något som svenska barn får höra berättas redan i småskolan. En av konspirationsmännen sa ”Bonjour, beau masque!” [Goddag, vackra mask] varpå kungamördaren Jakob Johan Anckarström avlossade en pistol mot kungens ryggslut. Skottet som bland annat bestod av två blykulor, tre oregelbundna blybitar samt en tapetnubb träffade strax ovanför vänstra höften och ledde till svåra inre blödningar. Kungen överlevde dock illdådet i nästan två veckor men avled senare på Stockholms slott av sviterna genom blodförgiftning och lunginflammation. Kungen hade tidigare under mordkvällen mottagit ett varningsbrev men beslutade att ändå gå på festligheterna. Han tvekade inför klädvalet och valde en, i kamouflagehänseende, i stort sett värdelös dräkt. På huvudet bar han en hög trekantig hatt av bäverskin och strutsfjädrar och över ansiktet hade han en mask av vaxduk som lämnade nedre delen av ansiktet synligt. Över sina axlar hade han en slängkappa i siden. Slängkappan gav gott om utrymme för att visa bröstets Serafimerkraschan och Svärdsordenstecken i sin fulla prakt. Gustav III var genom detta lika lätt att känna igen som om han hade varit omaskerad. Tack vare rådigt ingripande av polismakten kunde den svekfulla sammansvärjning avslöjas tämligen omgående. En grupp adelsmän hade gått samman för att mörda kungen för att avskaffa dennes envälde och för att återta den makt som de ansåg Gustav III hade minskat för dem. Flera personer dömdes till döden men alla utom Anckarström benådades och landsförvisades istället. Genom hovrättens dom den 16 april 1792 dömdes Anckarström: ”förlustig ära och gods, att mista högra handen, halshuggas och steglas, sedan han likväl till straffets skärpande tre dagar å rad på olika torg stått två timmar i halsjärn och därpå af bödelsknekten med fem par spö blifvit hudstruken.” Inledningsvis fick Anckarström alltså under tre dagar i följd utstå så kallad spöslitning, d. v. s piskning, som skamstraff på tre av Stockholms torg. Hatet mot Anckarström lär ha varit så stort att allmänheten tog upp kollekt till förmån för piskaren, så att denne skulle utföra sin plikt med största hängivenhet. Jakob Johan Anckarström avrättades den 27 april 1792, då knappt 30 år gammal. Hans släkting Carl Christopher Gjörwell var en i folkmassan som bevittnade avrättningen och han skrev om sin före detta skyddsling: ”Han lade sig lugnt ner med huvudet mot stupstocken och högerhanden mot ett annat block. Folksamlingen som naturligtvis var väldig bevittnade moltyst bödelns stora skicklighet med bilan, som raskt skilde huvudet och handen från kroppen, vilken därpå fick ligga där den låg en stund och sedan vändes på rygg så att blodet skulle rinna av. I väntan på detta styrkte sig bödeln och hans drängar med bröd och brännvin. De ristade sedan upp liket från halsen och nedåt, tog ut hjärtat och inälvorna och stoppade dessa tillsammans med könsdelarna i en påse som grävdes ner under galgen. Kroppen styckades därefter med bila i fyra delar som lades på hjul. En lång spik slogs genom huvudet, och en av bödelsdrängarna klättrade upp på en stege med detta och spikade fast det vid galgen med många hammarslag. Handen spikades upp därunder, och därmed var skådespelet över.”

783 783

783

Kungens död genom lönnmord 1792. Av J. G. Stierle. Silver. HK 97. 7,38 g. S. Vackert exemplar med skimrande frånsida.

784

01/0

2 000

785

784

Kungens minne. Av C. Enhörning 1792. Silver. HK 99a. 7,16 g. Fin patina.

01

300

785

Sophia Albertina (Gustav III:s syster, abbedissa av Quedlinburg), utgiven av frimurare 1784. Av C. G. Fehrman. Silver. HK 3. 20,82 g. S. Vackert exemplar.

01

800

141


786 786

Björnståhl, J. J. (1731-1779). Språkman, orientalist. Av C. G. Fehrman. Silver. Hy I:273. 17,01 g. Detta exemplar är mycket ojämnt präglat.

01

500

Jakob Jonas Björnståhl var en framstående språkman - bl. a. professor i orientaliska och grekiska språken. Han var en flitig resenär i Europa och hans reseberättelser finns utgivna postumt. Björnståhls skildringar av Istanbul har på ett roande och lärt sätt skildrats som ett antal brev där den nutida Istanbul-resenären Lars Holm, med utgångspunkt i dessa reseberättelser, skriver till Björnståhl om sin upplevelse av staden tvåhundra år senare; ”Brev till Jacob Jonas Björnståhl om ett besök i Konstantinopel/Istanbul” (1984)

787 GUSTAV IV ADOLF (1792-1809) 787

STOCKHOLM. Riksdaler 1792. SM 21. SMH 7:1. 29,15 g. Ex Ahlström auktion 7, nr 461.

1+/01

2 000

1/1+)(1+

1 500

1+

1 500

788 788

STOCKHOLM. Riksdaler 1792. SM 21. SMH 7:1. 28,93 g. Kanthack. Liten repa.

789 789

142

STOCKHOLM. Riksdaler 1795. SM 24. SMH 7:4. 29,26 g. Plantsrispor.


790

791

790

STOCKHOLM. Riksdaler 1795. SM 24. SMH 7:4. 29,21 g. Plantsrispor. Svagpräglad.

791

STOCKHOLM. Riksdaler 1796. SM 25. SMH 8:1. 29,16 g. Små plantsfel.

792

STOCKHOLM. Riksdaler 1801. SM 27. SMH 9:1. 29,01 g. Små plantsrispor och svagprägling.

793

794

793

STOCKHOLM. Riksdaler 1801. SM 27. SMH 9:1. 29,33 g. Oxiderad.

794

STOCKHOLM. Riksdaler 1806. SM 29. SMH 9:3. 29,26 g. Plantsfel i kanten. Svaga plantsrispor. Något svagt utpräglad mot mitten. Lyster.

795

STOCKHOLM. Riksdaler 1806. SM 29. SMH 9:3. 29,13 g.

792

1)(1/1+

800

1/1+

1 000

01

2 000

795

01

2 000

01/0)(01

2 000

1/1+

1 000

143


796

797

796

STOCKHOLM. 1/3 riksdaler 1798. SM 31. SMH 10. 9,66 g. Varit monterad.

797

STOCKHOLM. 1/3 riksdaler 1800. SM 33. SMH 11:2. 9,73 g.

798

799

800

798

STOCKHOLM. 1/6 riksdaler 1803. SM 38. SMH 14:4. 6,17 g. Plantsrispor.

799

STOCKHOLM. 1/6 riksdaler 1804. SM 39. SMH 14:5. 6,23 g.

800

STOCKHOLM. 1/6 riksdaler 1804. SM 39. SMH 14:5. 6,21 g. Rengjord. Plantsrispor.

801

STOCKHOLM. 1/6 riksdaler 1806. SM 41. SMH 7:41. 6,23 g.

1+

1 500

1+/01

3 000

801

01 01/0)(01

500 1 000

01

500

1+/01

500

1+/01

500

1+/01

500

802 802

STOCKHOLM. Skilling 1805. Tydligt överpräglad på 2 öre SM 1747. SM 48. SMH 15:3. 26,53 g. Fläck.

803 803

144

STOCKHOLM. Skilling 1805. Överpräglad på 2 öre SM Fredrik I. SM 48. SMH 15:3. 28,35 g. Välpräglat och trevligt exemplar.


804 804

AVESTA. ½ skilling 1794. Med räfflad rand. SM 52b. SMH 16. 12,58 g. Ex Hjalmar Wennerth.

1+/01

2 000

1+)(1/1+

1 000

Detta mynt präglades till Gustav IV Adolfs besök i Avesta 1794. Kungliga besök i Bergslagen var vanliga under 1600- och 1700-talen, då regionen var mycket betydelsefull för landets ekonomi. Minnet av ett sådant besök hugfästes inte sällan med utgivandet av någon medalj och som synes även med ett mynt den 9 juli 1794.

805 805

AVESTA. ½ skilling 1794. Med räfflad rand. SM 52b. SMH 16. 13,05 g. Plantsfel.

806

807

806

AVESTA. ½ skilling 1803. SM 54a. SMH 18:2. 14,38 g. Trevligt exemplar med röd lyster bevarad.

01

300

807

AVESTA. ½ skilling 1804. SM 55. SMH 18:3. 13,94 g.

1

1 500

01/0

300

1+/01-01/0

500

808 808

AVESTA. 1/4 skilling 1803. SM 59. SMH 19:2. 7,38 g. Obetydligt kantex, men med full röd lyster. Ex Nordqvist; Ex Ahlström auktion 62, nr 868.

809

AVESTA. 1/4 skilling 1803, 1805, 1806, 1807, 1/12 skilling 1803. SM 59, 60, -, 61, 64. SMH 19:2, 19:3, 19:4, 19:5, 20:2. Vackra exemplar, de flesta med någon röd lyster. Totalt 5 ex.

145


Samlare av svenska kopparskiljemynt vet att det är mycket svårt att förvärva vackra exemplar från 1700-talets regenter jämfört med det tidiga 1800-talets, detta trots att de aktuella mynten emitterades i stora upplagor. Orsaken är naturligtvis att mynten cirkulerat länge och gjort verklig nytta för sig, inte minst på grund av att det mellan åren 1778 och 1799 inte gavs ut ett enda reguljärt kopparskiljemynt! Kring slutet av 1700-talet blev bristen på kopparskiljemynt därför bekymmersamt stor. Det var mot denna bakgrund kung Gustav IV Adolf i kungörelse daterad Stockholms Slott den 22 oktober 1799 gjorde ”weterligt att som fullmäktige i Riksens Ständers Riksgälds-Contoir … widtagit den anstalt, att till afhielpande af den brist på skiljemynt, som warit allmänt tryckande och i synnerhet för den fattigare delen af Wåre käre undersåtare kännbar, prägla och utgifwa kopparPolletter till wigt och wärde i närmaste likhet med Stora kopparbergs-Bergslags …” Det sägs vidare att ”1:o Polletterne utgifwas under Riksens Ständers Riksgälds-Contoirs answar, dels på ½ , dels på ¼ skilling. 2:o Å ena sidan af dessa polletter är präglad en glob med tre kronor och omskrift: Riksens Ständers Riksgälds: Contoirs Pollet, och å den andra, wärdet af ½ eller ¼ skilling med stora ziffror, och årtalet. 3:o Polletterne warda af Riksgälds-Contoiret emot des Credit-sedlar ut- och inwexlade. 4:o Som polletterne äro att anse lika med Credit-Sedlar, och endast komma att nyttjas såsom ett skiljeteckn, så böra nämnde polletter emottagas både uti Wår och Kronans uppbörd samt att enskildte, dock icke till högre belopp, än ellofwa skilling nio runstycken hwarje gång.” Dessa så kallade riksgäldspolletter är synnerligen vanliga på samlarmarknaden men att finna dem i utsökt skick med ursprunglig stämpelglans är inte någon enkel uppgift! De polletter vi utbjuder till försäljning är faktiskt avsevärt vackrare än dem man vanligen finner.

810

811

812

146

813

810

AVESTA. ½ skilling riksgälds 1801. SM 69. SMH 21:3. 6,45 g.

1+/01

300

811

AVESTA. ½ skilling riksgälds 1802. SM 70. SMH 21:4. 5,91 g. Plantsfel och snedcentrerad, men med mycket röd lyster bevarad. Ex Nordqvist.

01/0

500

812

AVESTA. 1/4 skilling riksgälds 1799. Slagen på tunt ämne. SM 71. SMH 22:1. 2,02 g.

1

300

813

AVESTA. 1/4 skilling riksgälds 1800. SM 72. SMH 22:2. 3,28 g. Ex Nordqvist; Ex Rosenlund (MISAB auktion 2, nr 303).

01

500


814

200%

KARL XIII (1809-1818) 814

STOCKHOLM. Dukat 1810. Dalarnas vapen. SM 2. SMH 2. 3,45 g. S. Obetydligt plantsfel, 채ndock ett praktexemplar.

01/0

20 000

01

8 000

01)(01/0

10 000

1/1+

2 000

815 815

STOCKHOLM. Riksdaler 1815. SM 13. SMH 5:2. 29,39 g. Sm책 hack.

816 816

STOCKHOLM. Riksdaler 1816. SM 14. SMH 5:3. 29,30 g. Obetydliga plantsrispor. Ovanligt v채lpr채glat och vackert exemplar med fin lyster.

817 817

STOCKHOLM. Riksdaler 1816. SM 14. SMH 5:3. 29,18 g. Plantsrispor.

147


818 818

STOCKHOLM. Riksdaler 1817. SM 15. SMH 5:4. 29,30 g. Åtsidan med plantsfel (delvis försilvrade). Delvis svagt utpräglad.

1+

2 000

01/0

8 000

819 819

STOCKHOLM. Riksdaler 1818. SM 16. SMH 5:5. 28,59 g. S. Åtsidan med något ojämn patina och små hanteringsmärken. Som vanligt något svagt utpräglad, för övrigt ett mycket bra exemplar med knivskarpa kanter av denna sällsynta årgång.

820

STOCKHOLM. 1/3 riksdaler 1813. SM 17. SMH 8:1. 9,57 g.

821

STOCKHOLM. 1/6 riksdaler 1814. SM 21. SMH 11:3. 6,22 g. Repor. Porträttet som alltid svagt utpräglat.

822

STOCKHOLM. 1/24 riksdaler 1812. SM 27. SMH 14:3. 2,80 g. Vackert, välpräglat exemplar. Ex Nordqvist.

823

148

822

821

820

01

5 000

1/1+

500

01

300

824

823

STOCKHOLM. 1/3 riksdaler 1818. Kastmynt till kungens begravning. SM 34a. SMH 10. 9,76 g. Plantsrispor. Rengjord.

01/0

824

STOCKHOLM. 1/3 riksdaler 1818. Kastmynt till kungens begravning. SM 34b. SMH 10. 9,75 g. Hack. Plantsrispor.

1+

1 000 500


825

826

825

AVESTA. Skilling 1814. SM 36. SMH 15:2. 28,29 g. Kantexemplar. Röd lyster delvis bevarad.

826

AVESTA. Skilling 1816. SM 38. SMH 15:4. 26,53 g. Obetydliga plantsfel och liten fläck, för övrigt ett mycket bra exemplar med mycket röd lyster återstående.

827

1+/01

300

01/0)(01

1 000

01

800

01/0

1 500

828

827

AVESTA. ½ skilling 1816. SM 41. SMH 16:2. 14,29 g. Välpräglat exemplar med delvis röd lyster och orörd, attraktiv patina.

828

AVESTA. 1/4 skilling 1817. SM 43. SMH 17. 6,62 g. Utmärkt exemplar med vacker röd-brun lyster.

829 829

AVESTA. 1/12 skilling 1812. Utan prickar i Ä och Ö i valspråket. SM 44. SMH 18. 1,96 g. Obetydligt kantex.

1+/01

500

830

AVESTA. Skilling 1812, 1815, 1816, 1817, ½ skilling 1815, 1816, 1/4 skilling 1817. SM 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43. SMH 15:1, 15:3, 15:4, 15:5, 16:1, 16:2, 17. Totalt 7 ex.

1-1+

500

831

832 831

Hertig Karl blir riksföreståndare under Gustav IV Adolf 1792. Av C. Enhörning. Förgylld brons. HK 5. 11,75 g.

01

300

832

Hertig Karl antager den av Rikets Ständer framlagda nya regeringsformen 1809. Av C. Enhörning. Silver. HK 8. 65,92 g. S.

1+

2 000

149


833 833

Rosén von Rosenstein, N. (1752-1824). Vältalare, filosof. Av C. Enhörning 1814 på uppdrag av finska församlingen i Stockholm. Silver. Hy II:64:2. 24,85 g. Obetydliga hack och fläckar.

01

500

834 KARL XIV JOHAN (1818-1844) 834

STOCKHOLM. Dukat 1837. SM 32. 3,49 g. Obetydliga rispor.

835

150

835

STOCKHOLM. Riksdaler 1818. SM 39. 29,11 g.

836 837

836

01/0

5 000

837

1+/01)(1+

3 000

STOCKHOLM. Riksdaler 1821. 300-årsminnet av Gustav Vasas befrielsekrig. SM 43. 29,20 g. Obetydliga rispor.

1+/01

2 000

STOCKHOLM. Riksdaler 1821. 300-årsminnet av Gustav Vasas befrielsekrig. SM 43. 29,24 g. Små plantsfel.

1+/01

2 000


838 838

STOCKHOLM. Riksdaler 1824. SM 46. 29,50 g. Stampspricka.

1+

2 000

01

3 000

839 839

STOCKHOLM. Riksdaler 1827. SM 49. 29,50 g. Obetydlig rispa. Något rengjord. Ex Ahlström auktion 53, nr 522.

840

841

840

STOCKHOLM. 1/3 riksdaler 1828. SM 53a. 9,66 g.

1+/01

1 500

841

STOCKHOLM. 1/3 riksdaler 1829. SM 54a. 9,72 g. Praktexemplar med skimrande patina. Ex Ekström (Ahlström auktion 22, nr 267); Ex Berghman 1948.

01/0

5 000

1/1+

500

842 842

STOCKHOLM. 1/6 riksdaler 1819. SM 55. 6,22 g. Frånsidan med plantsrispor.

843

844

843

STOCKHOLM. 1/6 riksdaler 1829. SM 58. 6,04 g. Kantexemplar. Smårepor.

844

STOCKHOLM. 1/6 riksdaler 1829. SM 58. 6,19 g. Rispor.

01 1/1+

1 000 500

151


845

846

845

STOCKHOLM. Riksdaler specie 1831. SM 59. 34,07 g. Små hack och rispor.

01

2 000

846

STOCKHOLM. Riksdaler specie 1833. SM 61b. 33,98 g. Rispor. Rengjord.

1+

1 500

847

STOCKHOLM. Riksdaler specie 1835. SM 63. 33,99 g. Små rispor. Obetydliga fläckar.

01

1 500

1+

1 000

1+/01

1 500

848

152

847

848

STOCKHOLM. Riksdaler specie 1835. SM 63. 34,01 g. Små randfel. Fläck.

849

STOCKHOLM. Riksdaler specie 1842. SM 71. 34,04 g. Svagpräglad.

849


850

851

850

STOCKHOLM. ½ riksdaler specie 1831. SM 73a. 16,88 g. Småfläckig patina, men fin lyster. Obetydliga hanteringsmärken.

01/0

3 000

851

STOCKHOLM. ½ riksdaler specie 1833. Sista årtalssiffran omgraverad från en 1:a. SM 75b. 17,12 g. Kanthack.

1+

500

1/1+)(1+

1 500

1+)(1+/01

500

1+

300

01

300

852 852

STOCKHOLM. ½ riksdaler specie 1836. Sista årtalssiffran omgraverad från en 1:a. SM 76b. 16,98 g. S. Putsad.

854

853 853

STOCKHOLM. 1/4 riksdaler specie 1834. SM 82a. 8,39 g. Litet plantsfel.

854

STOCKHOLM. 1/4 riksdaler specie 1834. SM 82a. 8,46 g.

855

856

855

STOCKHOLM. 1/8 riksdaler specie 1832. SM 86. 4,27 g.

856

STOCKHOLM. 1/8 riksdaler specie 1836. Upplaga enbart 2026 exemplar. SM 90. 4,34 g. S. Svagpräglad. Präglad med korroderad åtsidesstamp.

1)(1/1+

1 000

857 857

STOCKHOLM. 1/3 riksdaler 1818. Kastmynt till kungens kröning. SM 97. 9,46 g. Repor. Fläckig.

1+

500

153


858 858

AVESTA. Skilling 1822 med Karl XIV Johans bild (kuriöst framställd med en gigantisk näsa) i oval stämpel inslagen två gånger. Jfr. SM 102. 16,60 g.

859

1+

800

860

859

AVESTA. Skilling 1825. SM 103a. 18,23 g. Delvis något svagt utpräglad, men med röd lyster bevarad.

01

500

860

AVESTA. Skilling 1827. SM 104. 15,76 g. Obetydliga plantsfel. Fin, röd lyster. Ex Nordqvist.

01

800

861

862

861

AVESTA. ½ skilling 1822. Åtsidan med mindre krona. SM 111a. 9,26 g. Delvis svagt utpräglad. Fläckig åtsida. Röd lyster.

01)(01/0

300

862

AVESTA. ½ skilling 1829. SM 116. 8,74 g. Mycket röd lyster bevarad.

01/0)(01

500

863

AVESTA. 1/4 skilling 1819. SM 118. 4,52 g. Mycket röd lyster bevarad. Välpräglat exemplar. Ex MISAB auktion 3, nr 1584.

01/0

800

01/0

800

863

864 864

154

AVESTA. 1/6 skilling 1831. SM 128. 2,34 g. Delvis svagpräglad, dock ett av de bästa bevarade exemplaren av denna årgång som vi känner till med full röd lyster.


865

866

865

STOCKHOLM. Skilling 1832. SM 130. 16,46 g.

1+

1 000

866

STOCKHOLM. Skilling 1832. SM 130. 16,48 g. Obetydligt plantsfel.

1+

800

01/0

800

1

300

1+/01

500

01/0

800

01/0

800

868

867 867

STOCKHOLM. ½ skilling 1832. SM 131. 8,72 g. Utmärkt vackert exemplar med orörd patina. Ex Nordqvist.

868

STOCKHOLM. ½ skilling 1832. SM 131. 8,22 g. Kantexemplar. Det är ovanligt med kantexemplar på kopparmynten sedan präglingen i ring introducerades.

869 869

STOCKHOLM. 2 skilling banco 1835. SM 137. 19,16 g. Små plantsfel.

870 870

STOCKHOLM. Skilling banco 1836. Sista årtalssiffran omgraverad från en 5:a. SM 148b. 11,17 g. Exemplar med fin lyster. Ex Nordqvist.

871 871

STOCKHOLM. Skilling banco 1839. SM 151. 11,58 g.

155


872

873

872

STOCKHOLM. Minnespenning till kungens begravning 1844. SM 177. 12,66 g. Vacker patina.

01

1 000

873

STOCKHOLM. Minnespenning till kungens begravning 1844. SM 177. 12,60 g. Rispa.

1+/01)(01

500

1+/01)(01

1 000

874 874

STOCKHOLM. Minnespenning till kungens begravning 1844. Präglad i brons. Jfr. SM 177. 12,45 g. S. Rispor.

875

876

875

STOCKHOLM. Provmynt för prägling av 1/6 skilling banco 1831. SM 213. 2,90 g. S. Ex Bernt Steimer.

876

Erövringen av Leipzig 1813. Av C. Enhörning. Silver. HK 15. 4,65 g. Vacker patina. Små repor.

877

Kungen tillträder tronen 1818. Av C. Enhörning. Silver. HK 24. 3,35 g.

877 1+/01)(1+

800

1+/01

500

1+

300

01

500

878 878

156

Kungliga Vetenskapsakademien 100 år 1839. Av L. P. Lundgren och M. Frumerie. Brons. HK 35. 77,78 g.


879 OSKAR I (1844-1859) 879

STOCKHOLM. 4 dukater 1850. SM 2. 13,85 g. S. Rispor. Rengjord.

880

881

1/1+

15 000

882

880

STOCKHOLM. Dukat 1846. SM 10. 3,48 g.

1+)(1+/01

2 000

881

STOCKHOLM. Dukat 1852. SM 16. 3,48 g.

01

3 000

882

STOCKHOLM. Dukat 1859. SM 23. 3,47 g.

1+/01

3 000

01

2 000

1+/01

2 000

1+

1 000

883 883

STOCKHOLM. Riksdaler specie 1848. SM 29. 34,00 g. Obetydliga hanteringsm채rken.

884

884 STOCKHOLM. Riksdaler specie 1852. SM 32. 33,79 g. Kanthack.

885

STOCKHOLM. Riksdaler specie 1853. SM 33a. 34,18 g. Putsad.

885

157


886 886

STOCKHOLM. Riksdaler specie 1854. SM 34. 33,96 g. Hack. Rengjord.

1+

800

1+

800

887 887

STOCKHOLM. Riksdaler specie 1855. SM 35. 33,91 g. Hack.

889

888 888

STOCKHOLM. ½ riksdaler specie 1845. SM 36. 17,08 g.

01

3 000

889

STOCKHOLM. 1/4 riksdaler specie 1848. Sista årtalssiffran omgraverad från en 4:a. SM 41b. 8,36 g.

01

2 000

890

891

892

890

STOCKHOLM. 1/16 riksdaler specie 1845. SM 44. 2,13 g. Stämpelglans. Ex Rosenlund (MISAB auktion 2, nr 371).

01/0

3 000

891

STOCKHOLM. 1/16 riksdaler specie 1848. SM 46. 2,14 g. Präglad med något ”trötta” stampar.

01/0

300

892

STOCKHOLM. 1/16 riksdaler specie 1850. 5:an i årtalet omgraverad från en 4:a. SM 48. SMF -. 2,32 g. S.

01/0

800

1+

800

893 893

158

STOCKHOLM. 4 riksdaler riksmynt 1856. SM 56b. 34,04 g. Hack.


894 894

STOCKHOLM. 4 riksdaler riksmynt 1856. SM 56b. 33,93 g. Fläckig patina.

1+

800

1/1+

800

1+/01

1 500

1+

500

895 895

STOCKHOLM. 4 riksdaler riksmynt 1859. SM 58. 33,82 g.

897

896 896

STOCKHOLM. 2 riksdaler riksmynt 1857. SM 59. 16,86 g. Rengjord.

897

STOCKHOLM. Riksdaler riksmynt 1857. Längre pipskägg. SM 60a. 8,48 g. Små kanthack.

898

899

900

898

STOCKHOLM. 50 öre 1857. SM 61. 4,22 g. Obetydliga smårispor, annars ett i princip ocirkulerat mynt.

01/0

1 000

899

STOCKHOLM. 50 öre 1857. SM 61. 4,26 g.

01

800

900

STOCKHOLM. 50 öre 1857. SM 61. 4,34 g. Fläckar.

01

500

901

901 STOCKHOLM. 25 öre 1856. SM 63. 2,16 g. Fin patina.

01

300

902

STOCKHOLM. 25 öre 1859. Sista årtalssiffran omgraverad från en 7:a. SM 66a. 2,05 g.

01)(01/0

300

902

159


903 903

STOCKHOLM. 4 skilling banco 1849. Kraftigt snedcentrerad, vilket är ovanligt för denna stora mynttyp. SM 71. 25,30 g. Kantskador.

1?/1

500

01/0

1 500

01

1 000

01/0

1 500

904 904

STOCKHOLM. 4 skilling banco 1852. SM 74. 25,30 g. Ett mycket vackert exemplar, trots ett litet plantsfel.

905 905

STOCKHOLM. 2 skilling banco 1844. SM 76. 19,16 g. Obetydlig fläck.

906

STOCKHOLM. 2 skilling banco 1852. SM 84. 19,09 g. Några små hack, annars ett spegelskimrande exemplar med mycket röd glans. Ex MISAB auktion 3, nr 1636.

907

160

906

908

909

907

STOCKHOLM. Skilling banco 1849. SM 91. 11,06 g. Full röd lyster.

01

500

908

STOCKHOLM. Skilling banco 1851. SM 93. 11,42 g. Full röd lyster.

01

500

909

STOCKHOLM. Skilling banco 1852. SM 94. 11,37 g. Nära full röd lyster.

01)(01/0

500


910

911

910

STOCKHOLM. 2/3 skilling banco 1849. SM 103. 7,66 g. Full röd lyster.

01/0

300

911

STOCKHOLM. 2/3 skilling banco 1850. SM 104. 7,57 g. Full röd lyster.

01/0

300

01)(01/0

300

01/0

300

1+/01

800

1?-1

500

01

500

912 912

STOCKHOLM. 2/3 skilling banco 1851. SM 105. 7,70 g. Obetydliga småfläckar. Mycket röd lyster.

913 913

STOCKHOLM. 1/3 skilling banco 1851. Streck över Ä i RÄTT. SM 116. 4,67 g. Full röd lyster. Ex Nordqvist. Istället för prickar över Ä i RÄTT återfinns ett vägrätt streck. Det förefaller inte som om upphovet till strecket skulle vara en stampklump, utan det verkar vara inpunsat i stampen.

914 914

STOCKHOLM. ½ öre 1856. SM 140. 1,25 g.

915

STOCKHOLM. 2, 1, ½ öre 1856. SM 134, 137, 140. Totalt 3 ex.

916 916

STOCKHOLM. Minnespenning till kungens begravning 1859. SM 143. 12,77 g. Rengjord.

161


Sveriges moderna mynthistoria från Gustav I:s regering innehåller generellt sett få provmynt eller jämförbara präglingar. Denna tes gäller fram till slutet av 1820-talet under Karl XIV Johans regering. Då hade man uppenbarligen fått nog av det dittills komplicerade myntsystemet. Även om man genom den så kallade myntrealisationen som trädde i kraft år 1777 försökte förenkla mynträkningen genom att lösa in det äldre silvermyntet av bl. a. mark- och öresvalör och istället återinföra silvermyntfoten med 1 rdr = 48 skillingar och 1 skilling = 12 runstycken återstod mycket att förenkla. De äldre mynten med valör i öre SM respektive KM fortsatte att cirkulera och behövde inte växlas in förrän 1876. De så kallade slantarna av 2 öre SM:s valör räknades som 1 skilling medan 1 öre KM motsvarade 1/6 skilling. Under 1844–1845 års riksdag inkom flera motioner om införande av en ny myntenhet – bland annat Johan Peter Lefréns att kalla myntenheten för krona. Förmodligen lät man först prägla provmynt av koppar med valören 4 skilling banco med årtalet 1844. Två typer existerar; den ena med Oskar I:s bild (SM 148) på åtsidan den andra med kungens monogram (SM 149). Vi har på denna auktion nöjet att erbjuda ett exemplar av den sistnämnda typen.

917 917

STOCKHOLM. Provmynt för 4 skilling banco 1844. Slät rand. SM 149a. 25,03 g. Åtsidan med plantsfel. S. Ex K-E. Schmitz (Swiss Bank Corporation 1990-05-15, nr 1843).

01/0)(01

3 000

Vi ber att få citera noten under nr 396 i vår auktionskatalog 2: ”Av denna provmyntstyp existerar ett antal försåtliga galvanokopior. Som vanligt är det myntens rand man skall studera. Falsarierna avslöjas bl. a. genom en tunn längsgående skarv på randen efter två sammanfogade halvor. Vidare saknas de inre ekollonen i eklövskransen. Det tycks som om K-E. Schmitz exemplar som såldes i Zürich 1990, nr 1843, har utgjort original för kopiorna. På detta mynt lägger vi märke till ett kännetecknande plantsfel i åtsidans fält klockan 16 som också finns på samtliga galvanokopior. Jfr. t.ex. B. Ahlström auktion 64, nr 694, vilket undandrogs försäljning. … ”. Det exemplar vi utbjuder till försäljning är just det sällsynta original som beskrivs ovan! Bankoutskottet föreslog emellertid i sitt betänkande den 19 september 1844 att myntenheten fastställdes till värdet av 1 riksdaler riksgälds att kallas riksdaler i handel och vandel. Förslaget förutsatte också att decimalsystemet infördes så att 1 riksdaler = 100 cent. Ordet ”cent” kommer av latinets ”centum” och står passande nog för just 1/100. Enligt utskottets förmenande borde 4, 2 och 1 riksdaler samt 50 och 25 cent präglas i silver. Av kopparmynt ansågs vara lämpligt att prägla 10, 5, 2, 1 och ½ cent. Kopparmynten motsvarade inte något jämnt belopp i riksgäldsräkningen men var ungefär halva värdet, alltså 10 cent = 5 skilling riksgälds. Några provmynt av silver präglades inte, utan man nöjde sig med några få serier av kopparmynten. Härvid stipulerades att 1 skeppund koppar skulle myntas till 600 riksdaler i 10-centmynt. Detta innebär att ett 10-centmynt teoretiskt skall väga 136 kg / 600 / 10 = 0,02267 kg = 22,67 gram. Ett sådant högintressant mynt som minner om den långvariga debatten som föregick införandet av decimalsystemet i Sverige kan vi nu med stolthet erbjuda våra kunder.

162

Den mycket intressanta förordningen om Rikets Mynt, daterad Stockholms Slott den 3 februari 1855, vilken berör decimalsystemets införande i det svenska myntsystemet.


918 918

STOCKHOLM. Provmynt för 10 cent u. å. (1844). SM 153. 22,22 g. R.

01/0

5 000

De enskilda provmynten ur cent-serien är alla ytterst sällsynta och endast kända i några få exemplar på privat hand. Av 10-centmyntet känner vi till följande exemplar: 1.

Detta exemplar ingick i C-O. Algårds samling som såldes på Y. Almers klassiska kopparmyntslista 10, nr 769. Algård behöll dock ett antal typmynt från listan, varibland detta, som han senare sålde till K-E. Schmitz. Myntet gick under klubban i Zürich 1989 som nr 1841. 2. S. Svenssons exemplar såldes tillsammans med övriga mynt i cent-serien på Hirsch auktion 2, nr 1144. Detta exemplar och nr 1 ovan är de i särklass kvalitetsmässigt bästa exemplaren – 01/0, utan skador. 3. S. Svenssons dubblettexemplar, SS 5450, som såldes på SNF auktion 140, nr 124. Klassad 1+, kraftigt korroderad, hack. 4. G. Ekströms exemplar som såldes på Ahlström auktion 26, nr 297. Klassad 1+, med ett flertal hack. Bankoutskottets betänkande gillades dock inte av ständernas ledamöter. Flertalet emotsatte sig att man införde decimalsystemet i mynträkningen med motiveringen att den svenska allmogen var van vid det uråldriga 12-systemet eller det så kallade storhundrade talet. Bankoutskottet fann därför för gott att överge decimalsystemet och föreslog i ett nytt betänkande daterat den 5 november 1844 att ”räkne-enheten må bestämmas till ett värde, som motsvarar en Riksdaler Riksgäld. … Den nya räkne-enheten må benämnas endast Riksdaler”. Riksdalern avsågs att indelas i 48 skillingar riksgäld och varje skilling i 4 styver ”samt att skillingens indelning i runstycken i följd deraf måtte upphöra”. Enligt utskottets förslag borde 4, 2 och 1 riksdaler samt 24 och 12 skillingar präglas i silver. Kopparmynt som föreslogs var 4, 2 och 1 skilling jämte 2 och 1 styver. Av dessa tio valörer präglades endast två, nämligen provmynt om 4 respektive 2 skilling (riksgäld) med årtalet 1845. Inga reguljära mynt präglades enligt detta förslag. Vid riksdagen 1847–1848 skrev Kongl. Maj:t i en proposition till Rikets Ständer att ”Kongl Maj:t ansett det vara lämpligare, att förändringen af systemet för rikets mynt verkställdes efter decimalsystemet”. Man föreslog vidare att räkneenheten liksom tidigare kallades Riksdaler kurant, motsvarande ¼ riksdaler silver, och indelades i 100 penningar. Endast två provmynt med valör 10 respektive 5 penningar i koppar påminner oss om de långa diskussionerna som slutade i att förslaget avslogs. Under 1853–1854 års riksdag tog diskussionerna kring myntsystemet verkligen fart. Även denna gång avsåg man att införa decimalsystemet genom att 1 Riksdaler Riksmynt (motsvarande 1 riksdaler riksgäld eller ¼ riksdaler silver) indelades i 100 ören. År 1855 infördes verkligen [sic!] decimalsystemet i det svenska myntsystemet. Men det skulle dröja till året efter innan några kopparskiljemynt präglades för allmän cirkulation. Vi har här nöjet att erbjuda sex stycken provmynt i koppar, alla typmynt, från denna spännande och omvälvande tid i den svenska mynthistorien. Lästips: ”Ur tjugofem års riksdagsdebatter kring den svenska myntenheten 1829 – 1854”, av T. Lindgren i Nordisk Numismatisk Årsskrift 1964.

919 919

STOCKHOLM. Provmynt för 10 öre u. å. (1853/54). SM 160. 21,44 g. R. Obetydliga smårispor.

01

3 000

Präglad enligt den av Kungl. Maj:t den 6 december 1853 föreslagna utmyntningsgrunden. Notera dock att den föreslagna kopparen ersatts med brons, kallad ”myntmetall af samtiden”, vilkens sammansättning till yttermera visso framgår av frånsidans omskrift.

163


921

920 920

STOCKHOLM. Provmynt för 5 öre u. å. (1853/54). SM 162. 10,64 g. S. Delvis svagt utpräglad. Vacker lyster.

01/0

2 000

01

2 000

Detta exemplar är slaget på tunt ämne med låg vikt som följd. Jfr. MISAB auktion 2, nr 398, där ett exemplar med vikten 17,99 gram utbjöds. Som även anmärktes för detta objekt, är denna mynttyp ofta gravt svagpräglad. Se i övrigt notis under objekt 919 ovan. 921

STOCKHOLM. Provmynt för prägling av 2 öre u. å. (1853/54). SM 165a. 5,50 g. Detta liksom de två efterföljande provmynten (922 - 923) är präglade enligt förslag av Rikets ständers ledamot, tillika generallöjtnant, J. P. Lefrén i december 1853. Se i övrigt notis under objekt 919 ovan.

923

922 922

STOCKHOLM. Provmynt för prägling av öre 1853. SM 168. 3,38 g. S.

01

800

923

STOCKHOLM. Provmynt för prägling av öre u. å. SM 169. 3,01 g.

01

1 500

01

500

01

500

924 924

STOCKHOLM. Provmynt för ½ öre u. å. SM 173. 1,68 g. S.Vid undersökning av randen på detta mynt, finner man en spricka som är ett förstadium till en skiktning av myntämnet. Rispa. Präglad enligt den av Kungl. Maj:t den 6 december 1853 föreslagna utmyntningsgrunden. Notera dock att den föreslagna kopparen ersattes med brons, kallad ”myntmetall af samtiden”.

925 925

164

Kungens och drottningens kröning i Stockholms storkyrka 1844. Av P. H. Lundgren. Brons. HK 10. 92,71 g. Små hack.


926 926

Karl XIV Johans staty i Norrköping 1846. Av P. H. Lundgren. Silver. Med randskrift ÅT GENERAL ADJUTANTEN M. M. C. L. VON HOHENHAUSEN. HK 14. 84,96 g. S.

1+

800

01/0

500

927 927

Geijer, E. G. (1783-1847). Historieskrivare, skald. Av P. H. Lundgren 1850. Brons. Hy II:121:2. 71,92 g. Fläckar, annars vacker lyster.

928

929

930

KARL XV (1859-1872) 928

STOCKHOLM. Dukat 1860. SM 1. 3,48 g.

1

1 000

929

STOCKHOLM. Dukat 1865. SM 6. 3,44 g.

01

3 000

930

STOCKHOLM. Dukat 1866. SM 7b. 3,50 g.

1+/01

3 000

931

932

931

STOCKHOLM. Carolin 1868. SM 10. 3,21 g. Hårfin rispa.

932 933

933 01)(01/0

1 500

STOCKHOLM. Carolin 1869. SM 11. 3,23 g.

1+/01

800

STOCKHOLM. Carolin 1872. SM 13a. 3,22 g. Hårfina rispor, eljest ett vackert exemplar.

01/0

3 000

165


934

936

934

STOCKHOLM. 4 riksdaler riksmynt 1862. Bredare randskrift. SM 15. 34,05 g. Små rispor.

1+/01)(1+

1 000

935

STOCKHOLM. 4 riksdaler riksmynt 1862. Bredare randskrift. SM 15. 33,79 g. Rispor. Rengjord. Kantslag.

1+

800

936

STOCKHOLM. 4 riksdaler riksmynt 1862. Utan gravörsignatur LA. SM 15d. 33,85 g.

1+

1 500

937

166

935

938

937

STOCKHOLM. 4 riksdaler riksmynt 1863. SM 16. 33,97 g.

938 939

939

1+)(1+/01

1 000

STOCKHOLM. 4 riksdaler riksmynt 1866. SM 19a. 34,05 g. Fläckig patina.

1+/01

1 500

STOCKHOLM. 4 riksdaler riksmynt 1868. SM 21. 34,01 g. Skimrande bottenyta.

01/0

3 000


940 940

STOCKHOLM. 4 riksdaler riksmynt 1869. SM 22. 33,97 g.

01

1 500

Kuriös prägling. Troligen har åtsidesstampen av misstag kommit att vidröra frånsidesstampen, varvid riksvapnets strierade botten har lämnat märken i kungens öra i form av ränder.

941

942

943

941

STOCKHOLM. 4 riksdaler riksmynt 1869. SM 22. 33,94 g. Putsad.

1+

800

942

STOCKHOLM. 4 riksdaler riksmynt 1871. SM 24. 34,03 g. Åtsidan med något ojämn patina.

1+

1 000

943

STOCKHOLM. 4 riksdaler riksmynt 1871. SM 24. 33,94 g.

1/1+

800

944

STOCKHOLM. 4 riksdaler riksmynt 1862, 1864, 1868, 1869 (2 ex). SM 15a, 17, 21, 22 (2 ex). Skador. Totalt 5 ex.

1-1+

2 000

1+)(1+/01

2 000

945

946

945

STOCKHOLM. 2 riksdaler riksmynt 1871. Mindre årtal. SM 27a. 16,91 g. Litet plantsfel.

946

STOCKHOLM. Riksdaler riksmynt 1871. Tredje årtalssiffran omgraverad från en 6:a. SM 34a. 8,49 g. Rengjord. Små hack.

1+/01

500

167


947

949

948

947

STOCKHOLM. 25 öre 1866. SM 39. 2,12 g. Fin patina.

01

300

948

STOCKHOLM. 25 öre 1871. SM 41a. 2,14 g.

01/0

300

949

STOCKHOLM. 10 öre 1865. SM 46. 0,86 g.

01)(01/0

300

01

500

01/0

300

01)(01/0

800

01

300

01/0

500

951

950 950

STOCKHOLM. 5 öre 1860. Sista årtalssiffrorna omgraverade från 57. SM 51b. 8,52 g.

951

STOCKHOLM. 2 öre 1864. SM 64. 5,89 g. Full röd lyster.

953

952 952

STOCKHOLM. Minnespenning till kungens kröning 1860. SM 82. 12,76 g. Skimrande patina.

953

STOCKHOLM. Minnespenning till kungens kröning 1860. SM 82. 12,73 g. Hack. Putsad.

954 954

168

Kungens och drottningens kröning i Stockholms storkyrka 1860. Av J. E. Ericsson. Brons. HK 5. 81,45 g. Mycket vacker lyster.


955

956

957

958

OSKAR II (1872-1907) 955

STOCKHOLM. 20 kronor 1876. Utan hjärtsköld. SM 4. 8,95 g. Små hanteringsmärken.

01)(1+/01

5 000

956

STOCKHOLM. 20 kronor 1877. Dubbelpräglad. SM 7. 8,97 g. Detta 20-kronorsmynt är dubbelpräglat, vilket syns särskilt tydligt på porträttets profil.

1+

3 000

Felpräglade kronguldmynt är extremt ovanliga, eftersom de genomgick en individuell kontroll innan de släpptes ut i cirkulation. Företeelsen kan betecknas med XR. 957

STOCKHOLM. 20 kronor 1884. SM 12. 8,96 g. Litet kanthack, för övrigt ett bra exemplar med lyster.

01/0

2 000

958

STOCKHOLM. 20 kronor 1885. SM 13. 8,97 g. Små hanteringsmärken, ändock ett mycket bra exemplar med fin glans av denna eftertraktade årgång.

01/0

8 000

959

STOCKHOLM. 20 kronor 1889. SM 16. Ovanligt vackert exemplar med fin lyster. I kassett graderad MS65.

01/0

2 000

960

961

960

STOCKHOLM. 10 kronor 1883. SM 30. 4,48 g.

01/0

1 000

961

STOCKHOLM. 5 kronor 1899. SM 39. 2,24 g.

1+/01

500

962

963

962

STOCKHOLM. Riksdaler riksmynt 1873. SM 41. 8,58 g.

1/1+

3 000

963

STOCKHOLM. Riksdaler riksmynt 1873. SM 41. 8,48 g.

1/1+

3 000

964 200% 964

STOCKHOLM. 10 öre 1872. SM 42. 0,84 g.

1+

500

169


965

966

965

STOCKHOLM. 2 kronor 1892. SM 51. 14,99 g. Obetydliga hanteringsmärken. Vackert exemplar med spegellyster.

01/0

5 000

966

STOCKHOLM. 2 kronor 1897. SM 54. 15,01 g. Repor.

1+/01

300

01/0

1 500

01

1 500

01

800

01/0

1 000

967

968

967

STOCKHOLM. 2 kronor 1900. SM 56. 15,01 g. Små hanteringsmärken.

968

STOCKHOLM. 2 kronor 1904. SM 58. 15,02 g. Ett vackert, orört exemplar med fin patina.

969

970

969

STOCKHOLM. 2 kronor 1904. SM 58. 15,02 g. Åtsidan med smärre hanteringsmärken.

970

STOCKHOLM. 2 kronor 1907. SM 61. 15,01 g. Obetydligt hack.

971 971

STOCKHOLM. Krona 1875. SM 62. 7,47 g. Något matt patina.

972

STOCKHOLM. Krona 1876. Sista årtalssiffran omgraverad från en 5:a. SM 63b. 7,48 g.

973

170

972 01)(1+/01

500

1/1+

300

974

973

STOCKHOLM. Krona 1877. Första 7:an i årtalet ompunsad. SM 64. 7,45 g. Rengjord.

1

300

974

STOCKHOLM. Krona 1889. SM 72. 7,52 g.

01

1 000


975

976

975

STOCKHOLM. Krona 1889. SM 72. 7,49 g.

1+)(1+/01

500

976

STOCKHOLM. Krona 1890. SM 73. 7,49 g. Fläck.

01)(01/0

500

977

978

977

STOCKHOLM. Krona 1897. SM 74. 7,49 g. Fint exemplar med lätt patina.

01/0

1 000

978

STOCKHOLM. Krona 1907. SM 80. 7,52 g.

01/0

500

979

980

981

979

STOCKHOLM. 50 öre 1883. SM 86. 4,98 g.

01/0)(01

800

980

STOCKHOLM. 50 öre 1898. SM 87. 4,98 g.

01

500

981

STOCKHOLM. 50 öre 1899. SM 88. 5,02 g.

01/0

800

982

983

984

982

STOCKHOLM. 25 öre 1877. SM 94. 2,39 g.

1+/01

300

983

STOCKHOLM. 25 öre 1880. SM 96. 2,43 g.

01/0

500

984

STOCKHOLM. 25 öre 1883. SM 98. 2,45 g.

01)(01/0

300

1?

500

01/0

300

985

986

985

STOCKHOLM. 5 öre 1882. Tredje årtalssiffran omgraverad från en 7:a. Jfr. SM 143a. 7,84 g. S.

986

STOCKHOLM. 5 öre 1895. SM 154. 8,02 g.

171


987 987

STOCKHOLM. Minnespenning till kungens kröning 1873. SM 232. 12,78 g.

1+/01

500

988

STOCKHOLM. Krona - 1 öre 1873-1907. Flera vackra exemplar. Totalt 76 ex.

1-01/0

1 500

01/0

1 000

1+/01

300

01

500

989 989

Svenska Fornminnesföreningens årsmöte i Strängnäs 1877. Silver. S. Praktexemplar med fantastisk patina.

990 990

Sveriges Fredsförening stiftad 1883. Aluminium. 1,77 g. S. Delvis svagt utpräglad. 2011 utgav Tomas Gustafsson en liten, rikt illustrerad skrift betitlad ”Svenska medaljer präglade i aluminium”, utgiven på eget initiativ i blott 200 numrerade exemplar. På 59 sidor listas de 35 av författaren kända svenska medaljerna av aluminium mellan åren 1887-1934. Föreliggande medalj, med årtalet 1883, finns således inte med i Gustafssons förteckning, ehuru den är svensk, men möjligen ej av svensk tillverkning.

991 991

172

Industriutställningen i Göteborg 1891. Av A. Lindberg. Silver. 84,57 g.


992 992

Regeringsjubileet 1872-1897. Vitmetall. 71,72 g. Kantslag.

993

01

300

01/0

500

01

500

01

1 000

994

993

Snoilsky, C. (1841-1903). Greve, skald, numismatiker. Slagen till begravningsdagen. Silver. Hy II:262:4. 13,11 g. Obetydligt kanthack, eljest ett mycket vackert exemplar med guldskimrande patina.

994

Stiernstedt, A. W. (1812-1880). Friherre, riksheraldiker, numismatiker. Spelpenning. Av H. Veyrat. Silver. Hy II:179:1. 15,23 g. Obetydligt hack eller plantsfel.

995 995

Stiernstedt, A. W. (1812-1880). Friherre, riksheraldiker, numismatiker. Av A. Ohlson. Utgiven av mynthandlare Berta Holmberg. 10 exemplar präglades i silver, varav detta är nummer 7. W II:115:5. 70,34 g. R.

173


996

997

GUSTAV V (1907-1950) 996

STOCKHOLM. 20 kronor 1925. SM 1. 8,97 g. Små hanteringsmärken.

01

3 000

997

STOCKHOLM. 20 kronor 1925. SM 1. 8,97 g. Liten rispa.

01

3 000

998

999

998

STOCKHOLM. 2 kronor 1910. SM 4b. 15,01 g.

01)(01/0

500

999

STOCKHOLM. 2 kronor 1910. SM 4b. 15,01 g.

01

500

1000

1001

1000

STOCKHOLM. 2 kronor 1914. SM 7. 14,99 g. Obetydliga fläckar.

01/0

500

1001

STOCKHOLM. 2 kronor 1924. SM 11. 15,00 g.

01/0

300

01/0

500

01

300

01)(01/0

500

1002 1002

STOCKHOLM. Krona 1914. SM 38. 7,49 g. Spegelglans.

1003

174

1003

STOCKHOLM. Krona 1915. SM 39. 7,51 g.

1004

STOCKHOLM. Krona 1942. Årtalet under bilden. SM 61. 7,50 g.

1004


1005

1006

1007

1005

STOCKHOLM. 25 öre 1914. SM 103. 2,43 g. Spegelglans.

01/0

300

1006

STOCKHOLM. 10 öre 1913. SM 137. 1,40 g. Spegelglans.

01/0

300

1007

STOCKHOLM. 10 öre 1920. SM 144a. 1,50 g. Spegelglans.

01/0

300

1008

1009

1008

STOCKHOLM. 5 öre 1918. SM 186. 6,86 g. Stampsprickor.

01/0

300

1009

STOCKHOLM. 5 öre 1940. Myntet är vridet omkring 45°. SM 209a. 8,02 g.

01/0

300

1010

1011

1012

1010

STOCKHOLM. 2 öre 1912. SM 224. 4,03 g.

01/0

300

1011

STOCKHOLM. Öre 1909. Litet kors. SM 266a. 1,91 g.

1+/01

300

1012

STOCKHOLM. Öre 1914. Öppen 4:a. SM 271b. 2,03 g.

1/1+

300

1013

STOCKHOLM. 2 kronor 1913, 1914, 1922, krona 1910, 1916, 1923, 1927, 50 öre 1928, 10 öre 1909, 1911, 1917. SM 6, 7, 10, 35, 40, 42, 46, 80, 136, 137, 141. Totalt 11 ex.

1+-01

500

1014

STOCKHOLM. 2 kronor - 1 öre 1909-1942, bl. a. 5 öre 1910, 1927, krona 1942 (å. u. b.). Flera vackra exemplar av tidiga årgångar. Totalt 67 ex.

1-01/0

1 500

1015

STOCKHOLM. ”Årsset” 1936. Innehåller samtliga år 1936 präglade svenska valörer från 2 kronor - öre. Totalt 8 ex.

01-01/0

300

1016

STOCKHOLM. Provmynt för 50 öre 1949 i aluminium. SMF P7. 1,37 g.

01)(01/0

300

1+/01-01

8 000

1016

1017 1017

STOCKHOLM. Provmynt för 5, 2, 1 öre 1949 i brons, slagna med ordinarie stampar. SMF P18, P24, P28. 7,98 g. Totalt 3 ex. XR. Av dessa ytterst sällsynta provmynt har vi bara kännedom om föreliggande serie.

175


1018 1018

50-årsminnet av Gävle-Dala järnvägar 1909. Av S. Kulle. Silver. 45,54 g.

1+

300

300

1019 1019

Schnittger, B. (1882-1924). Arkeolog, chef för Kungliga Myntkabinettet. Av A. Wallenberg 1945. Detta är nr 45 i Svenska Numismatiska Föreningens förteckning (SNF Smärre skrifter nr 8, 1998) över sin medaljproduktion. 28,24 g.

01

1020

Medaljer av Carl Milles: Gustav Vasa, Norstedt & söner, Göteborgsutställningen (alla 1923 i brons) samt Bergslagernas järnvägar 1929 i silver. Abel 4, 6, 7, 9. 50-61 g. Totalt 4 ex.

1+/01-01/0

GUSTAV VI ADOLF (1950-1973)

1 000

1021

1021

STOCKHOLM. Öre 1970. Signifikant dubbelpräglad. SM 176. 2,04 g.

1022

STOCKHOLM. Silver- och nickelmynt i valörerna 10 kronor - 10 öre 1952-1973 inklusive jubileumsmynt. Många fina exemplar. Totalt 118 ex.

1+ 1+/01-01/0

300 1 000

Det förekommer ett antal provmynt eller likvärdiga präglingar för myntning av valören 1 krona med Gustav VI Adolfs bild. SM-boken tar upp de säregna typerna från 1951 (SM 181 och 182) samt provpräglingen av det slutligt godkända förslaget 1952 med två porträttvarianter (SM 188 och 189). SMF tar förutom dessa upp en år 1967 utförd ”Provprägling med ordinarie stampar i kromnickel.” Vi har dessutom kännedom om 1 krona 1952 med 23 mm diameter och 1 krona 1967 präglad i rostfritt stål, jämför SNT 1994:8, s. 211ff. Till dessa skall läggas en 1 krona 1966 av kopparnickel märkt PROV) (CuNi som såldes på Ahlströms auktion 56, nr 1373. Och så slutligen 1 kronan 1964 som vi på denna auktion har glädjen att erbjuda våra provmyntsamlande kunder. Denna krona är intressant så till vida att den präglades vid myntverket i Birmingham, England. Svenska myntverket var vid tiden intresserat av att öka präglingskapaciteten och vår krona präglades vid en demonstration av präglingsmaskinen som var av typen excenterpress med kapacitet för 70 mynt per minut. Myntplattar och stampar hade tidigare skickats från Stockholm (källa: Hirsch auktion 39, nr 522). Det kan i sammanhanget nämnas att 5-ören präglades vid samma tillfälle också med ordinarie myntplattar och med frånsidestampen märkt PROV.

1023 1023

176

BIRMINGHAM. Krona 1964. Provmynt. SMF -. 7,01 g. R.

1+/01

2 000


1024 1024

1025

STOCKHOLM. 10 öre 1952. Provmynt i kopparnickel. SMF 20b. 1,41 g. S. Bucklig. Åverkan.

1026 01

1 000

01

1 000

Detta provmynt, kallat ”skog och sjö”, är präglat den 29 november 1951 i ett mycket litet antal. 1025

STOCKHOLM. 10 öre 1962. Provmynt nickel. SMF P25a. 1,36 g. S. Åverkan.

1026

STOCKHOLM. Öre 1969. Provmynt i rödeloxerad aluminium. SMF 40. 0,51 g.

01/0

300

1 000

POSTER POSTER

1027

Gotländsk penning, ½ öre 1564, 2 öre 1573, ½ öre 1580, fyrk 1601, 2 öre 1608, öre 1609, 1610, u. å. (1617, 2 ex). LL XXA:1a, SM 38, 65a, 89, 31a, 64, 68, 69, 4a (2 ex). Totalt 10 ex.

1?-1+

1028

Öre 1609, 1610 (svårtytt årtal), 1611 (2 ex), 1634, 1635 (2 ex), 1636, 1637, 1653. SM 68, 69 (?), 70 (2 ex), 81, 82 (2 ex), 82, 83a, 85. Totalt 10 ex.

1?-1/1+

500

1029

Silvermynt 1558-1873, bl. a. mark 1558, 16 öre 1564, öre Kalmar 1625, riksdaler 1645, 4 mark 1693, minnespenning begravningen 1844 (2 ex). Totalt 20 ex.

1?-1+/01

3 000

1030

Silvermynt 1568-1871. bl. a. ½ öre 1568, 4 öre 1669, kastmynt 1818 till kröningen. Totalt 19 ex.

1-1+/01

1 500

1031

Kopparmynt 1629-1830, bl. a. öre SM 1778, 2 öre SM 1777, 1/4 skilling 1817 (2 ex). Ett flertal vackra exemplar, en del med röd lyster. Totalt 40 ex.

1?-01

2 000

1032

Kopparmynt 1636-1852. Totalt 10 ex.

1/1+-1+/01

800

1033

1/4 öre 1657, 1660, ½ öre KM 1664. SM 60, 64, 343. Totalt 3 ex.

1?/2-1?/1

300

1034

5 öre 1690-1712. Totalt 12 ex.

1?/1-1/1+

1 500

1035

5 öre 1690 (större myntämne), 10 öre 1740, öre 1723, 1/6 riksdaler 1805. SM 183, 122, 158a, 40. Totalt 4 ex.

1-1+/01

500

1036

2 öre SM 1746 (rak 7:a), öre SM 1730, ½ öre KM 1721, öre SM 1759, öre KM 1772. SM 314, 318, 345a, 180, 104a. Totalt 5 ex.

1-1+

500

1037

Öre 1740, 1/32 riksdaler specie 1852, 25 öre 1855. SM 173, 53, 62. Totalt 3 ex.

1/1+-1+

300

1038

½ skilling 1799, 1/4 skilling 1800, ½ skilling 1817, skilling 1819, ½ skilling 1828, 1/4 skilling 1828, 4 skilling 1852, skilling 1855, 2 öre 1872. SM 67, 72, 42, 99, 115, 124, 74, 97, 69. Trevlig post. Totalt 9 ex.

1/1+-01

1 000

1039

½ skilling 1802, 1820, 1822 (bakvända L och S i valspråket), 2 öre 1872. SM 53, 109, 111b, 69. Totalt 4 ex.

1-01

500

1040

Silvermynt 1829-1871, bl. a. 4 riksdaler riksmynt 1856, riksdaler riksmynt (6 ex), 50 öre 1857. Många fina exemplar. Totalt 22 ex.

1?-01

3 000

1041

4 - 1/6 skilling banco 1832-1855. Många vackra exemplar, många med röd lyster. Totalt 42 ex.

1-01

2 000

1042

5 öre - ½ öre 1856-1872, bl. a. öre, ½ öre 1856. Flera vackra exemplar, en del med röd lyster. Totalt 19 ex.

1?-01

1 500

1043

20 kronor 1875, 1899, 5 kronor 1886, 1901, 1925 (2 ex). Totalt 6 ex.

1+-01

5 000

1044

Samling enkronor 1915-1973. Många välkonserverade exemplar. Totalt 58 ex.

1+/01-01/0

1 500

1045

Polletter från Sala silververk. Tre exemplar från 1600-talet, tre från början av 1800-talet. Sti 126:22, 126:23, 126:24, 126:28 (3 något varierande ex). Totalt 6 ex.

1?-1+/01

1 000

177


1046

Diverse brukspolletter från bl. a. Stora Kopparberg och Höganäs samt en voteringspollett från riksdagen. Totalt 10 ex.

1-01

500

1047

Polletter från Borrums mejeri i valörerna 2 respektive 1 liter. Totalt drygt 300 ex.

1-01

500

1048

Polletter från bryggeriet Gambrinus i Arboga i valörerna 100, 50 samt 25. Totalt drygt 100 ex.

1-01

500

1049

Hundskattemärken från Malmö 1873-1930, de flesta från omkring 1920-1930 samt ett från Västra Skräflinge 1903. Totalt 19 ex.

1-1+

500

1050

Hedlingers regentlängd: Anund Jakob, Kristian II, Gustav Vasa och Johan III. Silver. HK II: s. 549 nr 8, 558 nr 43, 558 nr 44, 559 nr 46. Totalt 4 ex.

01

800

1051

Enhörnings regentlängd. Samtliga regenter från Gustav Vasa till Adolf Fredrik. Silver. Totalt 13 ex.

1/1+-01

3 000

SVENSKA SEDLAR

1052

1053

1055

1052

32 skilling banco 1856. B 36559. SF 9. Små riss.

1+

300

1053

Krona 1914. A, 121484. Med blått tryck.

1+

300

1-01

500

Makulerad (?) 14/9 1914 genom svårläslig påskkrift. Grön färg får man genom att blanda grundfärgerna gult och blått. Här har man således missat att blanda i den gula färgen före tryckningen. Ytterligare exemplar är kända. 1054

Krona 1914. A, 000103, 000105, 000128, 000129. SF 1. Totalt 4 ex.

1055

Krona 1924. B, 295518. SF -.

0

5 000

1+

500

01

300

Beredskapssedel som aldrig kom ut i den allmänna penningrörelsen. Se B. Ahlström auktioner 37 och 38. Totalt finns ca 20 exemplar i privat ägo.

178

1056

1056 5 kronor 1889. Q, 45194. SF 2. Missfärgad.

1057

10 kronor 1928. Qq, 082119. SF 11.

1057

— Alla sedlar på denna sida är avbildade i 40 % av naturlig storlek —


1058 1058

10 kronor 1968. Riksbanken 300 år. SF 2. Två sedlar samt ett vattenmärke. Totalt 3 ex.

01-01/0

800

I samband med festligheterna fick de inbjudna gästerna var sitt exemplar av den utivna jubileumssedeln. De har alla låga serienummer. Sedel nr 0000531 insatt i festprogram med blågult snöre, som avslutas med en knuten tofs. Detta festprogram avsåg banketten i Stockholm med uppgifter om talare, bl. a. Kjell-Olof Feldt och musikunderhållning med Birgit Nilsson. Omslaget med hörnveck. Sedel nr 0003086 i festprogram med häftklammer. För någon av banketterna i landsorten. Omslagets framsida smutsig. Blågrått handgjort papper, 19 x 27 cm, som i vattenmärke avbildar de fyra stånden med texten ”Riksens Ständers Bank 1668 Sveriges Riksbank 1968”.

1059

1061

1062 1059

50 kronor 1935. V, 25195h. SF 18.

1/1+

300

1060

50 kronor 1960. U 094338, U 094339. SF 3. Totalt 2 ex.

01/0

500

1061

100 kronor 1943. C, 78448v. SF 26.

01/0

700

1062

100 kronor 1957. S, 050503. SF 12.

01/0

300

— Alla sedlar på denna sida är avbildade i 40 % av naturlig storlek —

179


1063

100 kronor 1963. D 301765, G 353399. SF 8. Totalt 2 ex.

01/0

500

01/0

500

1/1+

3 000

1064 1064

500 kronor 1985. 5020142286. SF 1.

1065 PRIVATBANKSEDLAR 1065

Norrköpings Enskilda Bank. 5 riksdaler riksmynt 1857. F 4283. Plat 5. R. Nålstick.

1066 1066

180

Värmlands Provincial Bank. Obligation med 3% ränta. Provtryck utan vattenmärke. Valör i riksdaler banco. 1830-40-tal. Uppsatt på tjockt papper i samband med tryckningen.

— Alla sedlar på denna sida är avbildade i 40 % av naturlig storlek —

01

300


1067 1067

Privatbanken i Örebro. 10 riksdaler banco 1837. B 7581. Plat 1. R. Stora pappersförluster.

1?

800

1?

300

Av denna sällsynta sedel trycktes 154 000 stycken, varav endast 556 stycken ej var inlösta vid utgången av 1902, då banken avstod från sedelutgivningsrätten. Resterande exemplar hade bränts under åren 1838-1902. Sedeltypen har C. A. Broling som upphovsman och är tryckt på papper från Tumba. 1068

Privatbanken i Örebro. 2 riksdaler banco 1837, 3 1/3 riksdaler banco 1847 (3 ex). Plat 3, 5 (3 ex). Stora pappersförluster. Totalt 4 ex. Två av sedlarna har på baksidan påskrifter från 1850 respektive 1851 att de ”Protesteras till inlösen såsom varande av falsk beskaffenhet”. Sedlarna synes emellertid vara äkta, då både papper, tryck och vattenmärke överensstämmer med en äkta sedel.

50% 1069 1069

Sidenplånbok från omkring 1800. Broderade motiv på såväl ut- som insidor av två blomsterstilleben, ett träd samt ägarmonogram PF inom blomsterkrans.

— Sedeln på denna sida är avbildad i 40 % av naturlig storlek —

800

181


LITTERATUR 1070

Ahlström, B., Brekke, B. F. och Hemmingsson, B. Norges mynter. Stockholm 1976. 165 s. Förlagsklotband.

300

1071

Ahlström, B., Almer, Y och Hemmingsson, B. Sveriges mynt. Stockholm 1976. 325 s. Något nött förlagsklotband.

500

1072

Appelgren, T. G., och Tudeer, T. Förteckning öfver Antellska myntsamlingens i Helsingfors svenska mynt, del I-III. Helsingfors 1906-1936. 57 + 84 + 138 s. + 6 + 10 + 20 pl. Tre häftade volymer och tre planschdelar. En del av planscherna lite solkiga och med lite riss i kanterna.

800

Detta ännu idag eftertraktade och använda referensverk har under 2009 begåvats med en fjärde del, vilken omfattar Kristinas och Karl X Gustavs regeringsprioder, författad av Tuukka Talvio.

182

1073

Appelgren, T. G., och Tudeer, T. Förteckning öfver Antellska myntsamlingens i Helsingfors svenska mynt, del II. Gustaf I:s och Erik XIV:s samt hertigarne Johan och Carls mynt. Helsingfors 1906. 84 s. + 10 pl. Häftad textdel med planscherna i originalkonvulut (något risigt).

300

1074

Banti, A. & Simonetti, L. Corpus nummorum romanorum, del I-II. Florens 1972-1973. Två förlagsklotband. + Jenkins, G. K: Ancient Greek coins. 1972. Förlagsklotband med skyddsomslag. + Sutherland, C. H. V: Roman coins. 1974. Förlagsklotband med skyddsomslag. Totalt fyra volymer.

300

1075

Berch, C. R. Namnkunniga svenska herrars och fruers skåde-penningar afritade och i koppar stuckne; med bifogade lefvernes-beskrifningar, I-III flockarne. Stockholm 1777-1781. 320 + 218 s. + 10 + 10 pl. Samtida hårt nött halvfranskt band med fem upphöjda bind. Övre kapitälet nednött. Exemplar med breda marginaler med utvikbara planscher.

1 500

1076

Brenner, E. Thesaurus nummorum sveo-gothicorum vetustus studio indefesso Eliae Brenneri L. annorum spatio collectus, secundum seriem temporum dispositus et e tenebris in lucem protactus. Stockholm 1731. 270 s. + 63 pl. sammanbunden med Wramholtz, C. G: Catalogus variorum usque ad hoc tempus editorum operum circa rem nummariam in Suecia. Stockholm 1780. 16 s. Prydligt, men nött halvfranskt band från omkring 1900.

3 000

1077

Crawford, M. H. Roman republican coinage. I-II. 1974. Två förlagsklotband med skyddsomslag.

300

1078

Davenport, J. S. European crowns 1600-1700 (1974), European crowns and talers since 1800 (1964), German talers 1500-1600 (1979), 1600-1700 (1976), 1700-1800 (1979), Large size silver coins of the World (1972). Totalt 6 volymer.

300

1079

Forrer, L. Biographical dictionary of medallists, I-VIII. Nytryck (Belgien) av upplagan från 1904-1930. Åtta blå förlagsband.

1080

Forrer, L. Descriptive catalogue of the collection of Greek coins formed by Sir Hermann Weber 18231918, I-III. New York 1975. Tre uniforma förlagsklotband.

1081

Giustiniano, P. Rerum venetarum ab urbe condita historia. Venedig 1560. 480 s + register. Enkelt, slitet halvpergamentband.

1 500

1082

[Hagander, J]. Sveriges och dess forna besittningars guldmynt och riksdaler från Gustav I till Carl XVI Gustaf. Samling Julius Hagander. Bern 1996. 574 s. Förlagsband med skyddsomslag.

300

1083

Hallberg, M. Några anteckningar om Åbo mynten. Helsingfors 1919. 99 s. + 2 pl. Häftad.

300

1084

Hildebrand, B. E. Sveriges och svenska konungahusets minnespenningar praktmynt och belöningsmedaljer. Stockholm 1874-1875. 624 + 624 s. + 2 pl. Två mycket vackra, halvfranska band som förefaller vara omkring samtida. Exlibris R. Frylöf.

1085

Hildebrand, B. E. Minnespenningar öfver enskilda svenska män och qvinnor. Stockholm 1860. 454 s. Ex Säfstaholm. Nött, men trevligt halvfranskt band från nära tiden.

1 500 300

1 000

300


1086

Kubitschek, W. Ausgewählte Römische Medaillons der kaiserlichen Münzensammlung in Wien. Wien 1909. 50 s. + 23 pl. Samtida pappband med senare ryggförstärkning. Inlagan delvis oskuren.

300

1087

Lagerqvist, L. O. Svenska mynt under vikingatid och medeltid samt gotländska mynt. Stockholm 1970. 211 s. Välbevarat exemplar med skyddsomslag.

500

1088

Mattingly, H. Coins of the roman empire in the British museum, I-IV. London 1965-1968. Fyra uniforma förlagsklotband.

300

1089

Mattingly, H & Sydenham, E. A. The roman imperial coinage, I-IX. 1972-1981. Tolv gröna klotband.

500

1090

Modéer, A. Inledning til närmare Kunskap om swenske mynt och skådepenningar. Lund 1796. 328 s. Samtida halvfranskt band med fem upphöjda bind. Första försättsbladet klippt. Rester av bortskrapad biblioteksetikett. Stämpel med Egil Lönnbergs exlibris.

800

1091

Peringskiöld, J. Wilkina Saga Eller Historian Om Konung Thiderich af Bern Och hans Kämpar. Stockholm 1715. 522 s + ”Slächt-Linier” + register. Samtida, lagat skinnband.

2 000

1092

Peringskiöld, J. Monumenta uplandica / Then Första Boken Af Swea och Götha Minnings-Merken Uthi Uplandz Första Del Thiundaland… Stockholm 1710. 306 s. Senare, skadat halvfranskt band.

2 000

1093

Steenstrup, J. J. S. Yak-Lungta-Bracteaterne. Köpenhamn 1893. 140 s + 7 pl. Vackert, samtida förlagsklotband.

500

1094

Stenberger, M. Die schatzfunde Gotlands, I-II. Uppsala 1958 (del I) och Lund 1947 (del II). 383 + 271 s + planscher och tabeller. Två oskurna, häftade volymer, varav del I ej är sprättad.

300

1095

Stiernstedt, A. W. Beskrifning öfver svenska kopparmynt och polletter. Stockholm 1871-1872. 150 + 263 s. Ren och fin inlaga i ett samtida, trevligt halvfranskt band.

800

1096

Stiernstedt, A. W. Kopparmyntningen i Sverige och dess utländska besittningar, I-II. Stockholm 18631864. 453 + 59 s. + 1 pl. Bra inlaga i ett habilt, halvfranskt band.

500

1097

Tingström, B. Plate money. Stockholm 1984. 344 s. + The plate money treasure of Nicobar. Norge 1999. 160 s. Två volymer i förlagsband.

500

1098

Wilcke, J. Kurantmønten 1726-1788. Köpenhamn 1927. 400 s + register. + Møntvæsendet under Christian IV og Frederik III i Tidsrummet 1625-70 (Numismatisk Forenings medlemsblad). Köpenhamn 1924. 341 s. + Specie-, kurant- og rigsbankdaler 1788-1845. Köpenhamn 1929. 506 s. + Sølv- og guldmøntfod 1845-1914. Köpenhamn 1930. 322 s. Fyra uniforma klotband.

300

1099

Bancoförordningar i samlingsband avseende åren 1668-1797 + register. Förordningarna är huvudsakligen nytryck från början av 1800-talet. + Förordningar Rörande Banko-Werket. Stockholm 1817. 332 s. + register (av C. G. Silverstolpe), dessvärre ej komplett. Halvfranskt band från omkring 1810 respektive ett något senare, hårt nött, halvfranskt band. Totalt två volymer.

800

1100

Bancoförordningar i samlingsband avseende åren 1668-1782. Förordningarna är huvudsakligen nytryck från slutet av 1700-talet. Mycket hårt nött och skadat skinnband.

300

AUKTIONS- OCH LAGERKATALOGER. 1101

Ahlströms auktionskataloger 1-71. Inkluderar även onumrerade ”16” samt Lilla höstauktionen 1990 och Hede I, III. Häftade. Genomgående bra skick. OBS! Måste avhämtas i Stockholm.

1102

Ahlströms mynthandels lagerlistor nr 11-57. Stockholm 1963-1978. Två trevliga, ljusröda uniforma klotband.

300

1103

Bernth Ahlströms lagerlistor 1-10. Stockholm 1954-1958. Tio exemplar, varav fyra hålslagna och ett skadad.

500

2 000

183


1104

Bobergs auktionskataloger 1-22. Stockholm 1926-1931. + Bobergs lagerkataloger 1-5. Stockholm 19251929. Två rejäla, uniforma klotband.

1105

[Bruun]. Sammlung des Herrn L. E. Bruun in Kopenhagen. Schwedische Münzen, II (von Christine bis zur Gegenwart). Frankfurt am Main 1914. Omfattande s. 75-168 + 45 pl. Grönt halvklotband.

300

1106

Hirsch mynthandels lagerlistor 1-92. Stockholm 1955-1978. Fyra gröna klotband.

300

1107

Holmbergs auktionskataloger 48-160. Stockholm 1900-1940. Tre rejäla klotband.

800

1108

Holmbergs lagerkataloger 1-70. Stockholm 1886-1942. Häftade. Revor. Smärre markeringar.

1109

Moneta lagerkataloger 1-10. Göteborg 1950-1964. Omslagen medbundna. Rejält klotband.

300

1110

Pedersen lagerlistor 1937-1943 samt nr 1-23 (1944-1967). Tre rejäla klotband.

500

1111

[Schulze] Gustav Adolph, König von Schweden. Münzen und Medaillen. Frankfurt am Main 1896. 50 s. + 3 pl. Med tryckt prislista. Första planschen så hårt skuren att en liten bildförlust har uppstått. Senare klotband med katalogens främre omslag klistrat på framsidan.

500

1 000

1 500

PERIODISKA PUBLIKATIONER 1112

Nordisk Numismatisk Unions Årsskrift 1936-1968 (komplett). Bra svit i elva uniforma, gröna klotband.

1113

Sylloge nummorum graecorum. Staatliche Münzsammlung München. Häfte 1 (1-432), 2 (1-551), 3 (5521237), 4 (1238-1766). Berlin 1968, 1970, 1973, 1974. The collection of The American Numismatic Society, Part 1-2. New York 1969-1972. Fitzwilliam museum I-II. London 1972. The collection of his late majesty king Gustaf VI Adolf - The Fred Forbat collection. Stockholm 1974. The collection of the royal coin cabinet national museum of monetary history Stockholm, Part 2, 3. Stockholm 1980, 1991. Ashmolean museum Oxford, Part III. London 1976. Fem inbundna volymer och sju häftade.

1114

Numismatiska meddelanden I-XXX. Stockholm 1874-1965. I-XVII i samtida, röda halvfranska band, XVIII-XXX i stilmässigt med den föregående följden hyggligt överensstämmande röda klotband.

1115

Appelgren 1933, Chevalier 1867, Hildebrand 1860, Riksbanken 1889, bergslagshandlingar (1800-tal). Totalt 5 inbundna volymer.

1116

Auktionskataloger: Bruun 1914. Del II (2 ex), Bruuns doubletsamling 1925, Kieler 1937, Boberg 5-9 (Cavallis kopparmynt), Schulman 19/1 1931, Wedberg 1912 (Appelgren 15-17), Olofsson 1946-1947, Münzen & Medaillen XII. Totalt 9 volymer, varav sex inbundna.

1 000

1117

Ej kompletta verk: Hildebrand 1874 (del I), Stiernstedt 1863 (del I), Berch 1777 (del I-II fragmentariskt). Totalt 3 inbundna volymer.

500

2 000 500

3 000

POSTER

184

500

Mynt auktion 06 2012 03  

Swedish Coin Auction Catalogue - Swedish Numismatic Society

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you