West Pride 2023 - Programtidning

Page 1

2023 5–11 JUNI
OFFICIELL PROGRAMTIDNING
I FOKUS: NILLA FISCHER

Sverigepremiär för den fantastiska musikalen om häxorna i Oz.

Musik och sångtexter

Premiär 16 september

Spelas t.o.m. 24 april 2024

Den största uppsättningen någonsin av succémusikalen som tagit världen med storm.

Wicked berättar historien om vad som hände i landet Oz innan Dorothy kom dit (i klassiska Trollkarlen från Oz). Hur vännerna Elphaba och Galinda fann varandra, blev till den onda respektive goda häxan och besegrade den elake trollkarlens tyranni. Det är en historia om utanförskap, mod och kärlek, berättad med magi och fantastisk musik. Originaluppsättningen hade världspremiär på Broadway 2003 där den hittills spelat 7 000 föreställningar. Nu är det Sverigepremiär med en helt ny uppsättning!

Köp biljett på opera.se

Wicked presenteras i överenskommelse med Music Theatre International Baserad på Gregory Maguires roman. Spelas på svenska i ny översättning av Calle Norlén. Stephen Schwartz Manus Winnie Holzman GöteborgsOperans huvudpartner: Göteborgs Hamn

Vi brukar skoja om att vi egentligen strävar efter att avskaff a oss själva. För vilken relevans har en Pridefestival i Sverige idag? Under många år har vi kunnat fira alla lagreformer och vinster i den kamp vi drivit, för lika rättigheter. Men det senaste årets utveckling har dessvärre bevisat motsatsen. Och då syft ar jag inte i första hand på Pridefestivalernas existens, utan på de angrepp som riktats mot oss som grupp, HBTQI+gruppen. Samtidigt som våra ivrigaste hatare ifrågasätter varför en Pridefestival behövs, ger de själva svaret genom att i nästa andetag visa sitt hat och sin intolerans mot till exempel regnbågsfl aggan, mot ickebinära transpersoner som använder pronomen hen och mot Dragqueens som läser sagor för barn.

Argumentationen påminner om den i Ryssland, Ungern, Polen och de stater i USA som förbjuder barn och unga att få lära sig om HBTQI. Argumenten om sexualisering vittnar också om den totala okunskapen. Men värst är nog hur samhällsklimatet förändras på kort tid. Samma sak har vi märkt även här i Sverige och i Göteborg, under det senaste året. Det finns de som på allvar tror att Sverige skrotat diskrimineringslagen, att värdegrundsarbetet och grundlagens skrivningar om allas lika värde och att motverka kränkningar och diskriminering har tagits bort. Den off entliga debatten präglas av ständiga angrepp och ifrågasättanden.

Att högerextrema nättroll bombarderar oss med hat och angriper vår existens är föga förvånande. Det som smärtar mest är när vi ser skolbarn som vägrar lyssna eller prata med oss med hänvisning till vad deras föräldrar lärt dem. Eller vuxna i skolan som tror att lika rättigheter och behoven hos barn med transidentitet, är propaganda. Skolan är barnens enda möjlighet att tillsammans få lära sig om demokratiska värderingar, respekt för varandra och hur vi kan

motverka kränkningar och diskriminering. West Pride arbetar på skolor året runt och läroplanen har fantastiskt tydliga skrivningar. Men när skolans och barnens största fiender är enskilda eller grupper av hatande föräldrar, så når vi nya höjder i den utsatthet som skapats. Få vågar säga emot, plötsligt uppstår en osäkerhet om vad som gäller. Det är inte enbart hedersförtryck vi behöver adressera utan också det kunskapsmotstånd som vuxit sig starkt ur den hatpropaganda som dagligen riktas mot oss HBTQI-personer, som enskilda och som grupp. Hatpropaganda som ekar genom traditionella medier och sociala medier, oft ast helt okritiserad.

I Uganda röstade parlamentet igenom en ny lag för att återinföra dödsstraff et, nu saknas enbart presidentens underskrift för att lagen ska bli giltig. Att se det lidande som HBTQI-personer i Uganda och i alla andra länder som kriminaliserar homosexualitet eller där transpersoner är helt rättslösa, är djupt smärtsamt. För många är det helt omöjligt att ens föreställa sig det, samtidigt som utvecklingen i det off entliga samtalet i Sverige går åt helt fel håll. Det är nu vi behöver modiga makthavare som står upp för svensk lagstift ning och stark tar avstånd från den hatretorik som vi fått vänja oss vid att höra dagligen. Hatretoriken gör något med oss människor, den eliminerar kärlek och värme och gör oss mindre mänskliga.

West Pride fortsätter sprida kunskap, vi vägra låta oss tystas och vi tar den plats vi har rätt till. Den 10 juni går Prideparaden i Göteborg och det är då vi tillsammans visar vår kamp men kämpar också för dem som själva inte kan gå i paraden. Vi går även för alla som lever i förtryck och kämpar för sina liv och sin värdighet, här i Sverige och i världen.

Tasso Stafilidis, verksamhetschef för West Pride

STOLTA SILVERPARTNERS:

STOLTA BRONSPARTNERS:

STOLT SUPPORTER:

STOLTA BIDRAGSGIVARE:

PRODUKTION:
GRAFISK
Bulldog Media Group AB
Vasagatan 35, 411 37 Göteborg • www.bulldogmedia.se // REDAKTÖR: Agnes Rudbo
agnes@bulldogmedia.se
FORMGIVNING: Fredrik Strömberg • fredrik@bulldogmedia.se // ANNONSER: Pinscher Media AB // ANSVARIG UTGIVARE: WEST PRIDE
Tasso Stafilidis
tasso@westpride.se
LEDARE // SPONSORER // PRODUKTION
Tasso Stafi lidis.
WEST PRIDE 2023•5–11 JUNI 3

”Ärdethärförstraight när man är gay?”

BEAUTY PLAYGROUND – YOUR BEAUTY PLAYGROUND – YOUR BEAUTY

WEST PRIDE HAR UNDER DE GÅNGNA ÅREN GENOMFÖRT

KAMPANJER OCH LYFT ETT TEMA. I ÅR ÄR TEMAT IDROTT UR ETT HBTQI-PERSPEKTIV, MED FOKUS PÅ TRANSIDROTT, ELITIDROTT, FOLKHÄLSA OCH E-SPORT.

Även om idrotten haft strålkastarljuset riktat på sig flera gånger tidigare, finns utmaningarna fortfarande där och förebilderna är få, inom främst herridrotten på elitnivå. Nu vill West Pride göra en temperaturmätning för att se hur långt idrottsrörelsen kommit, efter flera år av satsningar, insatser och fina tal om strukturförändring.

En grupp som är särskilt utsatt för kränkningar och diskriminering är transpersoner. Många transungdomar tvingas dessutom sluta idrotta och idrotten som ska främja folkhälsan blir i stället en orsak till ohälsa.

När West Pride nu bjuder in idrottsrörelsen i Göteborg och Västra Sverige till att delta i festivalen och presentera sitt arbete för att inkludera HBTQIpersoner och motverka kränkningar och diskriminering, finns så klart en förväntan. HBTQI-frågorna ska tas på allvar, strukturer behöver förändras, nolltolerans mot kränkningar och övergrepp ska leda till konsekvenser när gränsen överskrids.

RF-SISU som samlar idrottsrörelsen arrangerar fl era seminarier under West Pride och lyfter de viktiga frågorna med klubbar, tränare och utövare. Flera idrottsföreningar bjuder in till prova-på-aktiviteter, en chans för HBTQIpersoner som kanske aldrig känt sig välkomna eller vågat delta, att få testa i tryggare former.

PROGRAMPUNKTER

PANELSAMTAL: TRANSPERSONERS VARA ELLER ICKE VARA INOM ELITIDROTTEN

Arrangör: RF-SISU VGR

Ett panelsamtal om transpersoners inkludering inom elitidrotten. Ämnet har debatterats flitigt under senare tid. Programpunkten kommer att livestreamas.

Datum & Tid: 5/6 kl. 12:30–14:00

VAD HAR EGENTLIGEN HÄNT INOM IDROTTEN DE SENASTE 10 ÅREN?

Arrangör: RF-SISU

Vi bjuder in till ett panelsamtal där vi sammanfattar det senaste decenniet. Vad har gjorts och vad har inte gjorts? Programpunkten kommer att livestreamas.

Datum & Tid: 7/6 kl. 15:15–16:45

Plats: Göteborgs Stadsbibliotek–Trappscenen

MACHOKULTUREN I OMKLÄDNINGSRUMMET, FINNS DEN?

Arrangör: RF-SISU

Vad gör att så få väljer att komma ut inom idrotten? Och påverkar machokultur hbtqi-personers deltagande i idrotten? Programpunkten kommer att livestreamas.

Datum & Tid: 8/6 kl. 18:15–19:30

Plats: Göteborgs Stadsbibliotek – Hörsalen

QUEER ONSDAG: ROLLER DERBY – EN SPORT FÖR ALLA

Arrangör: Göteborgs Stadsmuseum

Datum & Tid: 7/6 kl. 18:00–19:00

Plats: Göteborgs stadsmuseum, Foajén, Norra Hamngatan 12, Göteborg

Pride Parade blir den kanske synligaste delen av festivalen då de fl esta elitlagen och många idrottsklubbar kommer att delta. Även här samlar RFSISU klubbarna under gemensam fl agg. West Prides förhoppning är att årets festivaltema kan få i gång de idrottsföreningar som ännu inte påbörjat sitt inkluderingsarbete och uppmuntra det arbete som redan pågår. Det är hög tid att synliggöra problemen inom idrott och hitta lösningar som inkluderar alla människor. Idrottsrörelsen får åter en chans att vässa sitt arbete och bli bättre.

FOLKHÄLSA

Förutom rättighetsperspektivet ser West Pride att idrott/sport är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv. Då HBTQI-personer är överrepresenterade i statistiken för psykisk ohälsa är det extra alarmerande att så många som 20% av HBTQIpersoner i Europa* avstår från att delta i en sport på grund av HBTQI-fobi. I samma kvantitativa studie framgår det att 90% anser att homofobi och särskilt transfobi inom sport är ett aktuellt problem. 82% har inom den senaste 12-månadersperioden upplevt ett homo- och/eller transfobiskt språkbruk. Dessutom är det vanligt att detta språkbruk inte väcker reaktioner eller leder till anmälningar utan det får fortgå obehindrat. De som blir mest utsatta inom HBTQI-gruppen är transkvinnor, icke-binära och transmän i den nämnda ordningen. Tyvärr är det vanligast att andra inom sporten såsom lagkamrater och tränarna är förövarna.

*The relevance of sexual orientation and gender identity in sport in Europe. (år 2019, enkätsvar från 5500 HBTQI-personer, varav 132 från Sverige)

IDROTTENS TRÄNARUTBILDNING: GRUNDUTBILDNING FÖR TRÄNARE

Arrangör: RF-SISU

Tränarutbildningen inom idrottsrörelsen lyfter ledarskapet från många perspektiv. Lär dig forma en inkluderande miljö.

Plats: RF-SISU, Mejerigatan 1, Kallebäck, Föranmälan krävs via hemsidan.

IDROTTSKLUBBAR SOM DRIVER & PRISAS FÖR SITT ARBETE MED HBTQI

Arrangör: Folkspel, Riksidrottsförbundet, RF-SISU

Årets Idrottsförening tema hbtqi – inspireras av idrottsföreningar som jobbar för en inkluderande miljö.

Datum & Tid: Göteborgs Stadsbibliotek – Trappscenen

Plats: 8/6 kl. 13:15–4:00

IDROTTENS ORGANISATIONSLEDARUTBILDNING, GRUNDUTBILDNING FÖR FÖRENINGSLEDARE

Arrangör: RF-SISU

Idrottens organisationsledarutbildning ger dig kunskap för att leda en demokratisk och inkluderande ideell förening.

Datum & Tid: 7/6 kl. 17:30–21:00

Plats: RF-SISU, Mejerigatan 1, Kallebäck, Föranmälan krävs via hemsidan.

SPONTANIDROTT

Arrangör: RF-SISU

RF-SISU arrangerar sportaktiviteter i Pride Park.

Datum & Tid: 8/6 kl. 16:00–21:00 och 9/6 kl. 12:00–21:00

Plats: Pride Park – Bältespännarparken

WEST PRIDE 2023•5–11 JUNI 5

Namn: Nilla Fischer.

Ålder: 38 år.

Familj: De två sönerna Neo och Eli och

frun Mika Fischer.

Klubbkarriär: Kristianstad DFF

2000–2003, FC Malmö (nuvarande FC Rosengård) 2003–2011, Linköping FC

2012–2013, VfL Wolfsburg 2013–2019, Linköping FC 2019–2022.

Landslagskarriär: Har mellan 2001 och

2022 spelat 189 landskamper.

Position: Mittback.

Nuvarande sysselsättning: Student på Polishögskolan.

NILLA FISCHER OM ATT KOMMA UT, PRESSEN AV ATT VARA EN FÖREBILD OCH LIVET EFTER FOTBOLLEN TEXT: LISA KARLBERG BILD: ELISABETH OHLSON WALLIN

NILLA FISCHER HAR UNDER SIN 20 ÅR LÅNGA FOTBOLLSKARRIÄR BÅDE SPELAT OCH SNACKAT SIG RAKT

IN I SVENSKA FOLKETS HJÄRTAN. HON HAR ALLTID VARIT EN STARK RÖST I DAMFOTBOLLENS KAMP FÖR LIKA VILLKOR OCH NÄR HON DESSUTOM KOM UT SOM HOMOSEXUELL BLEV HON EN FÖREBILD FÖR MÅNGA FLER.

Med en lång karriär, stora framgångar i både Damallsvenskan och tyska ligan samt 189 landskamper i bagaget har Nilla Fischer nu lagt landslagströjan och fotbollsskorna på hyllan. Förutom att ha varit en av Sveriges främsta fotbollsspelare har Nilla genom karriären även berört många hjärtan genom att öppet, ärligt och envist tagit samtal om både jämställdhet och HBTQIpersoners rättigheter.

DET ÄR ETT KLIMAT SOM ÄR VÄLDIGT INKLUDERANDE, TILLÅTANDE OCH ÖPPET.

– Jag tycker att det har varit väldigt skönt att vara gay inom damfotbollen för det är ett klimat som är väldigt inkluderande, tillåtande och öppet. Så sedan ett år efter att jag kom ut har det inte funnits några tveksamheter om att jag ska göra det jag kan för att ha en åsikt i HBTQI-frågor, säger Nilla.

MED LAGET I RYGGEN

Fotbollen kom in i Nillas liv när hon var fem år gammal och hennes mamma tog med henne till fotbollsplanen för första gången. Hon insåg tidigt att hon var och skulle bli väldigt duktig och i många år var det laserfokus på fotbollen. Det var först 10 år in i landslagskarriären som hon träffade sin nuvarande fru Mika och för första gången i livet föll pladask för en tjej.

Min första tjej är också min fru, henne träffade jag 2011 och innan dess var jag bara tillsammans med killar och hade

inte haft en tanke på att jag var intresserad av tjejer. Men plötsligt hände det och det var först när jag var 26 år gammal, skrattar Nilla.

Mitt i en spikrak karriär var Nilla då tvungen att påbörja en personlig resa och komma till insikter om sig själv med offentlighetens ögon i ryggen. Men hon förstod snabbt att damfotbollen är ett inkluderande klimat och att hon kunde luta sig mot laget.

Jag var jättenervös. Nu fattar jag inte varför jag var det men jag var jättenervös över att berätta det både för laget och mina kompisar utanför fotbollen. Men det var aldrig några konstigheter utan jag fick nästan bara positiva reaktioner, några blev förvånade men det var mest positivt.

ATT BEKRÄFTA EN STEREOTYP

Trots stöttning och hejarop från både lagkamrater och vänner var den första tiden efter att Nilla kommit ut tuff. Att lesbiska kvinnor håller på med idrott, speciellt en idrott som fotboll, är en stereotyp som kvinnor i idrotten behövt dras med sedan länge, och Nilla berättar att det värsta med den här tiden var att helt plötsligt passa in i en fördom hon själv hatar.

– Det var tufft i början, speciellt eftersom det fanns och kanske fortfarande finns en fördom att om du spelar fotboll och inte ser typiskt feminin ut så är du gay. Jag är dessutom storväxt och även om jag inte var androgyn i min klädstil på den tiden så var det väldigt jobbigt att passa in i det facket, säger hon. Efter att hon kommit ut och själv hunnit landa i och acceptera att det nu var tjejer som gällde tog det inte lång tid innan hon började ge sig in i samtalet och ta kampen för HBTQI-personer.

Hon blev snabbt en förebild för många och fortsatte att briljera både på och utanför fotbollsplanen trots att hon samtidigt fick tackla den mörka baksidan av att våga vara normbrytande.

HADE JAG VARIT HETERO OCH MER FEMININ TROR JAG INTE ATT JAG HADE FÅTT ALLS LIKA MYCKET KOMMENTARER.

Det kunde vara lite svårt när jag förväntades svara på frågor i vissa sammanhang, för ibland är det en utmaning att ha hundraprocentig kunskap om de olika frågor som kommer, säger Nilla och fortsätter:

– Men det är mest påhoppen på sociala medier som blir slitsamt. Ju större sociala medier blir desto mer skit får du och är du en person som uttalar dig i frågor som vissa tycker är obekväma blir du påhoppad på ett annat sätt. Hade jag varit hetero och mer feminin tror jag inte att jag hade fått alls lika mycket kommentarer.

LIVET EFTER FOTBOLLEN

Efter en tid där kroppen inte riktigt orkat med och motivationen dalat meddelade Nilla i december förra året att hon valt att avsluta sin fotbollskarriär. Idag är hon i slutspurten av första terminen på Polishögskolan och ser fram emot att komma ut och kunna göra skillnad i uniform. Men hon kan också se en framtid där hon fortsätter jobba med HBTQI- och jämställdhetsfrågor.

Frågan är om det ska vara inom idrotten eller något annat område, men det som ligger närmast är inom idrotten för där har jag egna erfarenheter och vet hur det är. Så det är absolut något som jag tycker skulle vara intressant, kul och viktigt. Jag ska bara klara min utbildning först, skrattar Nilla avslutningsvis.

WEST PRIDE 2023•5–11 JUNI 7
Welcome to Strawberry. More to explore at strawberry.se Make love, not war.
09 JUNE - 08 SEPTEMBER GÖTEBORG I Eriksbergshallen WWW.MYSTERY-BANKSY.SE
STOLT PARTNER TILL WEST PRIDE & STOCKHOLM PRIDE
KOM OCH HÄNG MED OSS I PRIDE PARK! Pinchos tält hittar du vid scenen i bältespännarparken Speedintervjuer | Glitterstation | Musik & lounge | Limbo | Gästspel från klubb ROAR b
Läs mer om Pinchos engagemang i Pride

Årets låt

6 SNABBA MED ARTISTEN

TEEO

Vem är a isten TEEO?

– Jag heter TEEO, är 19 år gammal och bor för närvarande i Tingsryd, utanför Växjö. Jag växte upp i Tranås och flyttade därifrån för ungefär tre år sedan för att fokusera på studier och utveckla mitt musicerande. Jag är artist och låtskrivare och har på senare år även börjat involvera mig i produktionen av mina låtar. Jag identifierar mig som homosexuell, men jag stänger aldrig några dörrar när det kommer till kärlek.

Berä a om ”I Adore Me”– West Prides Pridelåt 2023!

– För cirka två år sedan skrev jag en låt där jag sjöng om att jag befinner mig på en fantastisk plats i livet, där jag älskar mig själv och ingenting kan stoppa mig. I själva verket befann jag mig på en väldigt mörk plats, men jag skrev den låten för att intala mig själv och manifestera att jag redan är där jag vill vara. Det blir en slags kollektiv manifestation där vi som HBTQIA+-gemenskap intalar oss tillsammans att vi befinner oss i en värld där vi alla är oslagbara och älskade för vilka vi är. Tyvärr lever vi inte riktigt i den världen ännu, men med kärlek och utbildning kan vi skapa den. Låten heter ”I Adore Me” och jag är otroligt stolt över att få representera vår gemenskap genom den här låten, det värmer mitt hjärta.

Va ör tror du a juryn valde din låt ”I Adore Me”?

– Jag tror att låten sticker ut och den har nyanser, både i energi och innehåll. Den belyser fl era problem som HBTQIA+personer ställs inför i livet, men tar oss sedan vidare och

ingenting kan längre stoppa oss. Jag tror att allvaret kring ämnet, utan att glömma det positiva, är extremt viktigt för att behålla kämpaglöden. Dessutom tror jag att låten har fl era fängslande melodier som publiken lätt kan sjunga med i och som fastnar.

Var kommer publiken a kunna se dig under West Pride?

– Låten kommer att framföras i Pride Park, Bältespännarparken den 8 juni och den 10 juni vid två tillfällen. Där kommer du också få höra flera tidigare släppta låtar och vem vet, kanske ger jag en liten försmak av något osläppt material?!

Har du deltagit i West Pride tidigare?

– Ja, jag har deltagit som artist på West Pride 2021 och 2022, så detta blir mitt tredje år i rad. Jag älskar verkligen stämningen under West Pride, den är väldigt speciell och man känner verkligen en samhörighet. Du känner dig verkligen en med publiken, då många av oss delar på liknande historier.

Vad hoppas du ska hända under West Pride?

– Under West Pride-veckan hoppas jag på att möta fantastiska människor och att min låt ”I Adore Me” kommer att uppskattas av publiken. Jag önskar att budskapet når fram och att det skapas en magisk stämning då jag framträder med låten. Det är mitt första år på West Pride med utomhuskonserter, så jag hoppas såklart på soligt väder.

PRIDE SENIOR

Till West Pride Ungs tält i parken är du alltid välkommen för att hänga, spela spel, pyssla eller måla naglarna i Pride-färger. Varje timme har vi också olika happenings som du kan delta i, t ex klädbytarevent, queert musikquiz, speedfriending, olika konstnärsworkshopar, sexquiz och mycket mer.

West Pride Senior är helt gratis och riktar sig främst till HBTQI-personer som är 60+. Vi bjuder på en lugnare och tystare oas. Kom och träff a såväl nya som gamla bekantskaper att prata och utbyt erfarenheter med, lyssna på olika programpunkter som kommer att äga rum där, få information eller bara ta igen dig.

I år delas tältet med HBTQQ-seniorer från RFSL, allt för att det ska vara så bekvämt som möjligt och för att öka chanserna att träff a fler personer.

WEST
WEST PRIDE UNG ÄR WEST PRIDES VERKSAMHET SOM RIKTAR SIG TILL HBTQI-PERSONER 13-25 ÅR
PRIDE SENIOR ÄR WEST PRIDES SATSNING FÖR HBTQI-SENIORER
West pride ung
WEST
WEST PRIDE 2023•5–11 JUNI 11

”Göteborg ska vara en stad för alla”

Göteborgs Stad har kommit långt när det kommer till hbtqi-personers rättigheter och vi har sett stora resultat, men än är vi absolut inte framme. Det säger Safaa Daoud, som är projektledare för Göteborgs Stads medverkan i West Pride.

Sedan 2007 har Göteborgs Stad ett nära samarbete med West Pride och stöttar föreningen bakom festivalen på olika sätt, bland annat med Pride House på Stadsbiblioteket.

– Samtidigt får Göteborgs Stad en fantastisk möjlighet att träffa massor av människor för att diskutera och få synpunkter hur vi på allvar ska vara en stad för alla. Samarbetet har varit, och är, väldigt viktigt för oss, berättar Safaa.

– Engagemanget jag möter är det roligaste med mitt jobb. Så många hör av sig och vill framför allt ha utbildning och stöd i hur det går att prata om mänskliga rättigheter i sin verksamhet, säger Safaa, och lägger till:

– I år arrangerar vi därför flera utbildningar för stadens anställda men som är öppet även för allmänheten.

”Jag är stolt över det arbete vi gör, men är inte nöjd. Många upplever sig fortfarande diskriminerade.”

GöteborGS Stad medverkar i West Pride på flera olika sätt. Anställda och allmänheten uppmuntras att gå i Göteborgs Stads del i Pride Parade, flera av stadens verksamheter finns på plats i Pride Park men ordnar även egna programpunkter under festivalen.

Safaa menar att Göteborgs Stad har gjort en lång resa och och ligger på flera sätt i framkant vad gäller arbete för hbtqi-personers rättigheter.

– Jag är stolt över det arbete vi gör, men är ännu inte nöjd. Många upplever sig fortfarande diskriminerade och vi måste hela tiden fortsätta kämpa för att Göteborg ska vara en stad för alla, avslutar Safaa. n

Göteborgs Stad  hbtqi

 Regnbågsflaggor över hela staden.

 Sveriges första HBTQI-råd.

 Landets första hbtqi+monument.

 Regnbågshuset – en mötesplats för alla inom hbtqi-communityt.

 Mötesplatser för unga hbtqi-personer.

 Plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor.

Göteborgs Stad  West Pride

 Stadens olika verksamheter bidrar med programpunkter under festivalen.

 Staden finns också representerad i Bältespännarparken i Pride Park.

 Är du anställd i staden? Besök festivalen under arbetstid, i samråd med chef.

 Den 10 juni kommer olika verksamheter från Göteborgs Stad att delta samlat i Pride Parade bakom budskapet Göteborg

– en stad för alla.

– Vi måste hela tiden fortsätta kämpa för att Göteborg ska vara en stad för alla, säger Safaa Daoud, som är projektledare för Göteborgs Stads medverkan i West Pride. Annons från Göteborgs Stad

Hbtqi-historia i marmor och betong

 Dansgolv, kuddar och en marsch som aldrig tar slut – i november invigs Sveriges första hbtqi+monument ”Gläntan” på Esperantoplatsen i Göteborg.

 Konstnären Conny Karlsson Lundgren har återskapat tre rum från några utvalda betydelsefulla platser i Göteborgs hbtqi+historia, skulpterat marmorversioner av hbtqi-göteborgares huvudkuddar och ritat en linje i mässing som speglar stadens första frigörelsemarsch 1981

Håll utkik på hbtqi.goteborgkonst.se för mer info om invigningen!

Göteborgs Stads HBTQI-råd

 Sedan 2013 träffas representanter för hbtqi-Göteborg och politiker regelbundet för att genom dialog och samråd förbättra hbtqi-personers livsvillkor i Göteborg. Genom åren har rådet bland annat drivit igenom en kommunal hbtqplan och tagit initiativ till mötesplatsen Regnbågshuset.

Vill du veta mer?

Läs mer via QR-koden eller besök oss den 8 juni kl. 18:00 - 19:30 i Göteborgs Stads tält i Pride Park.

Ung och queer?

 I Göteborg finns flera mötesplatser för dig som identifierar dig som hbtqia+ och är 13–25 år. På Gays in Angered, House of Colors och Norma.gbg kan du bland annat kolla på film, laga mat, dansa, åka på läger, bara prata – eller komma med egna förslag.

 Var och när vi ses är hemligt för utomstående, så att du kan vara dig själv och känna dig trygg. Följ oss på Instagram för mer info om aktiviteter och öppettider!

Ett levande hus i regnbågens färger

 Identifierar du dig som hbtqi? Eller har du funderingar kring din sexualitet och könsidentitet? Kom till Regnbågshuset!

 Här möts personer i alla åldrar för att prata, träna, fika och skapa. Det finns 600 bokningsbara kvadratmeter med allt från ateljé och utställningsyta, till konferensrum och bibliotek. Regnbågshuset är öppet varje tisdag, onsdag och torsdag samt första helgen varje månad. Varmt välkommen! goteborg.se/regnbagshuset

_house_of_colors_ gays_in_angered norma.gbg

Visionsbild: New Order arkitektur/Conny Karlsson Lundgren

031-788 25 10 goteborg.rfsl.se

Oro och rädsla hör inte hemma i en relation. Behöver du prata med någon?

Stödlinjen för transpersoner är en nationell stödlinje för dig som utsatts för hot och våld i en nära relation eller sexuella övergrepp.

Stödlinjen är öppen varje dag 11–19. Ring 020-55 00 00.

Göteborg Sexualpolitik Prevention Stöd Arrangemang Information
PERSONERS LIVSVILLKOR
Gör skillnad – bli medlem du också! TILLSAMMANS STÄRKER VI HBTQI
www.stödlinjenförtranspersoner.se
Stödlinjen för transpersoner drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset på uppdrag av regeringen.
WEST PRIDE 2023•5–11 JUNI 14

EDWIN SIKOT KOM SOM KVOTFLYKTING TILL SVERIGE FRÅN UGANDA, LANDET VARS PARLAMENT DRIVER DEN KONTROVERSIELLA ANTIHOMOSEXUALITETSLAGEN FRAMÅT. NU ÄR DET UPP TILL PRESIDENT MUSEVENI ATT ANTINGEN LÄMNA SIN SIGNATUR ELLER SITT VETO.

Det råder en fientlig situation i dagens Uganda, berättar kyrkoförvaltaren Edwin Sikot. Och det är en fientlighet som inte bara drabbar hbtq-personer.

– Situationen i Uganda blir värre för varje dag som går. Numera är det inte bara hbtq-personer som är måltavlor, utan även medborgare med någon anknytning till hbtqrörelsen, berättar han.

Den föreslagna anti-homosexualitetslagen har blivit hårt kritiserad av internationella organisationer. Straff en sträcker sig från dryga böter till hårda fängelsestraff – och i vissa fall dödsstraff.

– Det är extrema påföljder för något som i stora delar av världen ses som en mänsklig rättighet. Att man nu även vill lagföra stöd till hbtq-personer är mycket allvarligt.

Det finns sätt att stötta upp från svenskt håll, menar Edwin, framför allt genom att möjliggöra och synliggöra.

– Hbtq-personer med ett jobb och en bostad lever i en betydligt stabilare situation. V i måste också sprida kunskapen om att detta är en mänsklig rättighet och inget någon ska kunna straff as för, säger Edwin Sikot.

GIA (GAYS IN ANGERED) ÄR EN SEPARATISTISK FRITIDSGÅRD –ETT ALTERNATIV FRITT FRÅN FÖRDOMAR, DISKRIMINERING OCH RASISM. ANDREA MATTSSON ÄR VERKSAMHETSANSVARIG SEDAN TVÅ ÅR TILLBAKA.

De flesta kommunala fritidsgårdar i Göteborg är statiska, inordnade i en och samma lokal. Men inte GIA, som ses på hemliga platser.

– Det är en fråga om trygghet. Ungdomarna ska känna sig säkra hos oss även om de inte kommit ut med sin könsidentitet och/eller sexuella läggning, förklarar Andrea.

GIA har betytt mycket för Andrea personligen. Redan 2016 började hon hänga på fritidsgården.

– Det var första gången jag kom till ett rum med HBTQ-ungdomar och där majoriteten var POC. Det blir ett sätt att relatera till andra som är i samma situation och ålder som en själv, berättar hon.

Idag är Andrea verksamhetsansvarig och ser hur GIA fortsätter vara en trygg mötesplats för stadens ungdomar.

– Alla som arbetar med GIA är själva HBTQ-personer, vilket gör att ungdomarna kan få förebilder och se att det går att vara HBTQ-person och leva ett lyckligt liv, säger Andrea Mattsson.

Vilka är ni?

– RFSL Göteborg är en självständig avdelning till RFSL, med över 50 år på nacken, för hbtqi-personer i Göteborg, med omnejd.

Vad är erat uppdrag?

– Att bedriva Sexualpolitik Prevention Stöd Arrangemang och Information om och för hbtqi-communityt och våra medlemmar.

Vad är er vision?

– En värld där alla hbtqi-personers mänskliga rättigheter respekteras och ingen lämnas utanför.

Vad gör ni för insatser till HBTQI communityt?

– Hiv-testning och säkrare-sex information, stödsamtal hos kurator, caféträff ar, gruppverksamhet, samtalsgrupper, stöd till asylsökande hbtqipersoner, påverkansarbete mot politiker, deltagande i olika forum och samråd, arrangemang för medlemmar

BILD: ROBIN ARON Edwin Sikot.
WEST PRIDE 2023•5–11 JUNI 15
Andrea Mattsson.

GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR

SÄTTER GÖTEBORG I RÖRELSE

GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR HAR VARIT EN BETYDANDE DEL FÖR STADEN I ÖVER 140 ÅR. UPPDRAGET ÄR ATT KÖRA GÖTEBORGARE TILL OCH FRÅN JOBB, SKOLA OCH FRITIDSAKTIVITETER SAMT ATT GÖRA KOLLEKTIVTRAFIKEN TILLGÄNGLIG FÖR ALLA. ATT VARA EN INKLUDERANDE OCH VÄLKOMNANDE ARBETSGIVARE ÄR ETT MÅSTE FÖR BOLAGET.

TEXT & BILD: JONAS BERGSTEDT

När Göteborgs Spårvägar grundades 1879 drogs spårvagnarna av hästar genom staden. 23 år senare gick spårvagnarna över till elektricitet. Göteborg har 133 spårvagnshållplatser utspridda över hela staden och spårvagnarna är viktiga för att staden ska fungera berättar Frida Bastos som är rekryterare på Göteborgs Spårvägar. Utan Göteborgs Spårvägar stannar Göteborg. Vi sätter staden i rörelse och vill kunna erbjuda resenären en hållbar spårvägsresa i världsklass. Det är oft ast mer hållbart bara att resa tillsammans än att resa ensam. Våra spårvagnar drivs dessutom på förnybar el från vindkraft . Vi engagerar oss i samhället bland annat genom ett samarbete med Stadsmissionen och projektet Människan bakom uniformen. En balanserad ekonomi är en förutsättning för att kunna fortsätta utveckla bolaget. Det här med världsklass är något vi strävar mot när vi jobbar för att utveckla till exempel linjesträckning, punktlighet och städning av vagnar. Vi hjälper göteborgarna att få ihop sitt livspussel och det är extra roligt att våra förare och vagnar är en så stark del av vardagen att vi inspirerat till både bra låttexter och vackra konstverk, säger Frida.

GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR ARBETAR MED FYRA KÄRNVÄRDEN:

• Vi sätter säkerhet främst – Ingen medarbetare, resenär eller vår miljö ska skadas av vår verksamhet, så det förebyggande säkerhetstänket är viktigt.

• Vi har resenärsfokus – vilket innebär att jag som medarbetare ska vara nyfiken på våra resenärers behov och ta ansvar för vårt varumärke och hur det uppfattas.

• Vi samarbetar och är engagerade – Vi som medarbetare samarbetar med våra arbetskamrater, är engagerade i dialogen kring vår verksamhets kvalitet och är proaktiva när vi arbetar med samarbetspartners. Vi förbättrar ständigt vårt arbetssätt och bidrar till utveckling både av oss själva och varandra, berättar Frida.

Till vänster: Viktor Eriksson, spårvagnsförare. Till höger: Frida Bastos, rekryterare. Både Viktor och Frida har ett stort engagemang i West Pride och HBTQAI-frågor. De är stolta över att deras arbetsgivare tar sitt ansvar i samhället och välkomnar alla att söka sig Göteborgs Spårvägar – som hjälpt göteborgarna komma ut sedan 1879.

VIKTIGT VARA INKLUDERANDE

Viktor Eriksson arbetar som spårvagnsförare och berättar: – Både Frida och jag har ett stort engagemang i Pride och HBTQAI-frågor. Det är ett statement att ett så stort bolag som Göteborgs Spårvägar visar att vi är öppna och att alla är välkomna att söka sig hit. Även om jag är anställd för att köra spårvagn kan jag också arbeta med viktiga frågor som inkludering och  mångfald. Många tycker kanske att det är självklart att man ska kunna älska den man vill och ser inte vikten av att gå i Pride-paraden. Men ser man sig runt om i världen går utvecklingen i många länder åt fel håll. Även om utvecklingen i Sverige är positiv är det viktigt att aldrig sluta

kämpa för våra rättigheter. På Göteborgs Spårvägar nätverkar vi med andra företag, vi är representerade i Pride Park och vi ska gå i paraden. Det är verkligen kul att så många av våra medarbetare ska vara med i år, säger Viktor.

ARBETAR AKTIVT MED ATT VARA EN ATTRAKTIV ARBETSPLATS Göteborgs Spårvägar söker kontinuerligt efter nya medarbetare. Vi är 1300 medarbetare på Göteborgs Spårvägar och ca hälften av alla anställda kör spårvagn. Andra tjänster vi har är t ex mekaniker, tekniker, trafikledare, underhållsarbetare, ingenjörer, kommunikatörer, chefer och andra administrativa tjänster.

JAG KÄNNER EN STOLTHET ATT FÅ VARA MED OCH REPRESENTERA DET.

Dock förknippas vi såklart med våra spårvagnsförare och är man intresserad av att bli det kan man söka en 8 veckors betald utbildning som avslutas med en examination som ger dig behörighet. Att arbeta som spårvagnsförare innebär ett varierande arbete där man möter människor i deras färd på väg till jobb, skola eller hem till en vän. Man får även se Göteborg byta skepnad från tidig morgon till sen kväll, genom alla årstider från första parkett, berättar Frida.

– Jag har varit anställd i tio år och för mig är det ett kvitto på att jag trivs. Man ser sin stad i soluppgång och solnedgång och man ser hur olika platser förändras. De bästa dagarna är ibland när det är dåligt väder, då kan man njuta lite extra av att sitta i sin förarhytt och mysa, skrattar Viktor.

– För mig är spårvagnar synonymt med Göteborg. Jag känner en stolthet att få vara med och representera det. Att få arbeta med HBTQAI-frågor står mig varmt om hjärtat. Jag är en riktig GS:are. Vi välkomnar alla att söka till oss, säger Frida.

WEST PRIDE 2023•5–11 JUNI 16

Kom och upplev West Pride konstsalong – ett samskapande projekt där 20 konstnärer skapar konst för West Pride. På bryggan i Världskulturmuseet får du ta del av tankeväckande frikonst som anknyter till HBTQI. Utställningen i sig är även den ett konstverk då den ses som en installation av West Pride.

KONSERT OCH VISNING AV WEST PRIDES KONSTSALONG:

West Pride bjuder på konsert med Agnes Hustler och visning av konstsalongen. Kom och träff a 20 konstnärer som berättar om sig själva, sin process och sina verk.  31 maj, 17.00

UTSTÄLLARE:

Viona Thillenius, Gearge Ganno, Nikolas Nilsson, Karin Bergendahl, Frida Karlholm, Elin Lundberg, Alva Nilsson, Karin Odby, Pyotir Carlstedt, Mathilda Boström, Amanda Holm, Kully Gramming, Rolf Petersson, Hild K. & Maria Sekora, Mamdouh Elmchad, August Kroon Andersson, Ebba Wiesner, Hrafn Karlsson, Iduna Pertoft Sundarp, Tove Brodin.

Fredagen den 2 juni till och med söndagen den 11 Juni håller West Pride en fotoutställning tillsammans med fyra fantastiska fotokonstnärer.

FOTOGRAFER:

Camilla Lohman, Eliano Nasr, Alf Kjeller-Sellin, Göran Kjeller-Sellin

VERNISSAGE FREDAGEN 2 JUNI 16.00–19.45

MEDVERKANDE FOTOGRAFER:

Eliano Nasr, Alf Kjeller-Sellin & Camilla Lohman

WEST PRIDE 2023•5–11 JUNI 17

3

dagar med Streetfoodsmaker från hela världen, kärlek, grym musik, god dryck från Streetbaren, bra häng, uppträdanden och mycket mera. Ett 10-tal mattruckar, mängder med artister på scenen, drycker från baren skapar en magisk stämning i Bältesspännarparken. Inte minst på lördagen då galet fantastiska Pride Parade landar i parken som man absolut inte får missa. Kom och njut, skratta, lev, supporta, mingla, dansa eller bara chilla med sköna typer!

HÄR HITTAR DU BLAND ANNAT:

Jamaica Soul Food Wagon – Här hittar du smakerna från soliga Karibien

Neals – Söta churros och färgsprakande munkar

Eco Fer Streetfood – Succérätten arepas från Venezuela

Eri Etho taste foodtruck – Prova det etiopiska och eritreanska köket

Babemba – Heta smaker från Västafrika

A taste of Britain – Britternas favoriträtt Fish ’n’ Chips

Butchered Burger – Prova de godaste högrevsburgarna

Enskede Foodtruck – Smaskiga bao buns

Langos GBG – Göteborgarnas festivalfavorit langos

JallaTruck – Falafel, veganskt, kebab och halloumi

Santa Gilda Events – De mexicanska favoriterna

Tunnlandet – Kolgrillade satayspett

Mr. Cake – Roy Fares bjuder på Sveriges godaste bakverk

SVALKA ER MED ÖL, VIN, BUBBEL, SVENSKTILLVERKAD GIN & TONIC OCH SVALKANDE SKNY BTCH FRÅN STREETFOODFESTIVALENS BAR.

När: 8 juni 16–23, 9–10 juni 12–23 • Var: Pride Park, Bältespännarparken

du är Livsviktig!

WEST PRIDE 2023•5–11 JUNI 18

Kom till Pride Park i Bältespännarparken för att uppleva det fullspäckade scenprogrammet, besök våra utställare, och njut av mat och dryck.

West Prides ambition är att skapa en park med möjlighet till skönt häng, god mat och spännande scenshower. Vi vill skapa en trygg mötesplats för HBTQI-personer, samt ytterligare inkludera barnfamiljer, unga HBTQI-personer och äldre. Parken ska vara levande genom planerade aktiviteter som sker på öppna ytor i Pride Park.

UTSTÄLLARLISTA:

1. Kommunalarbetarförbundet Avdelning Väst

2. LO/ABF/Socialdemokraterna

3. Regionhälsan Ungdomsmottagningen

Göteborg

4. Noaks Ark Göteborg & Västra Götaland

5. Akademikerförbundet SSR

6. EKHO Göteborg

7. Transföreningen FPES

8. Tilva Stålsmycken AB

Nytt för i år är ett samarbete med Streetfoodfestivalen som bjuder in ett tiotal foodtrucks som bjuder på mat från hela världen. Vi kommer dessutom ha en aktivitetsyta med spel, prova-på-idrott och lite skönt häng med möjlighet till t ex picknick.

Utställarna har även de fyllt sina platser med aktiviteter som quiz, spel, tipspromenader och mycket mer!

Vi ses där!

9. SRHR-bussen Västra Götalandsregionen

10. Djurens Rätt

11. Nordic IVF Sverige AB

12. HappyPride

13. Liberalerna Göteborg

14. Sacorådet Göteborgs stad

15. Feministiskt Initiativ Västra Götaland

16. Miljöpartiet de Gröna

17. Göteborgs Stad

18. Göteborg Stad Ung

19. RFSL Göteborg + WP Senior

20. Renova

21. Öppna Moderater Väst

22. Vänsterpartiet Göteborg

23. Pincho Nation AB

24. Polismyndigheten Region Väst

25.WPU

26.

ÖPPETTIDER PARKEN:

Torsdag: 16:00–22:00 • Fredag: 12:00–23:00

Lördag: 12:00–23:00

PRELIMINÄRA TIDER UTSTÄLLARE

Torsdag: 16:00–21:00 • Fredag: 12:00–21:00

Lördag: 12:00–21:00

27. FoH

28. Volontärtält • 29. QX

30. Föreningstält

a. TransSport Göteborg

b. Homan I Göteborg

c. Transammans Väst

d. Stolta Föräldrar

e.

f. Lex Femme

INFO-C
Gothenburg dodgeball Association
WEST PRIDE 2023•5–11 JUNI 19

Ett minne som fortfarande finns kvar hos många levande.

Vi har kommit så långt sedan dess men ännu är vi inte där. Vi behöver komma längre och det är därför som Pride Parade är så viktigt, inte bara för HBTQI+ rörelsen – men även för jämställdhet i sin allmänhet. Att få vara den du är, älska den du vill och att det skall vara en grundläggande mänsklighet för alla individer i samhället, det är en av de mest grundläggande anledningar till att vi går paraden.

Men för att också lyft a festen är det ett färgsprakande event och festivalens största programpunkt. Den involverar samtliga volontärer den 10 juni och är även till för att fira vår kamp i en trygg miljö där alla är välkomna. För oss på West Pride är det extremt viktigt att vi samlas i gemenskap för den kamp vi dagligen driver i vanliga fall – för jämställdhet, trygghet

och kärlek. Marcus Gustavsson kommer att vara årets paradutropare som kommer att befinna sig på Stadsbibliotekets balkong vid Götaplatsen. Det är även där du som åskådare hänvisas till i första hand att stå om du vill veta vilka som deltar i årets parad. Övriga platser vi rekommenderar är längs Avenyn – ner mot Bältesspännarparken.

VART KOMMER PRIDE PARADE ATT GÅ?

Pride Parade 2023 avgår från Gibraltarvallen samma startplats som Chalmerskortegen och förra årets Pride Parade. Vi fortsätter sedan gå längs Gibraltargatan, Viktor Rydbergsgatan, förbi Götaplatsen, in på Kungsportsavenyn för att slutligen landa i Pride Park vid Bältesspännarparken.

TEXT: AGNES RUDBO BILD: HAMPUS HAARA
Götaplatsen Avenyn Gibraltargatan START Gibraltarvallen (Chalmers) MÅL Bältesspännarparken (Pride Park) Vi stöder PRIDE true yourself good happy beebar.goteborg beebargbg Stora Saluhallen Göteborg 031-13 38 39 Boka bord på beebar.se ROCK SHOP OFFER 50% DISCOUNT ON SELECTED ITEMS kungsportsavenyn 10 - 031-102330 - www.hardrock.se WEST PRIDE 2023•5–11 JUNI 20
DET ÄR ETT MINNE BLOTT FÖR MÅNGA OM VARFÖR PARADEN STARTADES SOM EN MOTREAKTION OCH MINNESSTUND FÖR STONEWALL UPPRORET 1969 I NEW YORK.

KÄRA VÄNNER!

Det är dags för ett stort firande & en stor glittrig öppningsgala. West Pride & Gunn Lundemo har i år satt ihop en större fest än någonsin. En lokal som rymmer upp till 2500 personer, ikoniska världsberömda discostjärnor & vinnaren av Dragrace Sweden 2023. I år har vi bjudit in de ikoniska grammy-nominerade världsstjärnorna The Weather Girls, som är kända för en av historiens största HBTQIA+ Anthems ”It’s raining men”. De utlovar en show med POWER. ”Hon är här nu” kommer att sjunga ut i högtalarna när vår just nu största dragstjärna Admira Thunderpussy äntrar scenen. Blizz Bugaddi & Gunn,

den stegrande DJ-duon som levererar hit efter hit, kommer att bjuda in er på ett dansant DJ-set.

Ooooooch, Göteborgs egen stolthet Bebulah Leigh är självklart med, en DJ som vi vet kommer att få oss att dansa hela natten. West Prides egen chef Tasso är värd för kvällen och kommer att ge ditt varmaste välkomnande vid ankomst. Bjud in alla du känner och sprid ordet!

LINE-UP

• Live: The Weather Girls

• Show av: Admira Thunderpussy

• DJ Blizz Bugaddi & Gunn

• DJ Bebulah Leigh

• Programledare: Tasso

INFO

Datum och Tid: Måndag 5/6, 21:00–03:00

Plats: Världskulturmuseet, Södra Vägen 54

Biljettpris med festivalarmband: 140 kr

Biljettpris utan festivalarmband: 280 kr

Ålder: 18+

ALLA ÄR VÄLKOMNA!

GUNN LUNDEMO & WEST PRIDE PRESENTERAR: Den Lesbiska & Queera West Pride-efterfesten 2023. Officiell West Pride-efterfest 9 juni. Gunn tar med konceptet The Lesbian & Queer Party till West Pride igen. Vi går all in för en stor dansfest och hoppas att ni alla vill komma. Sprid ordet. I år har vi ett speciellt internationellt gäst-dj set av fantastiska skådespelaren Daniel Sea. Som de flesta känner igen från rollen Max i tv-programmet L Word & L Word Generation Q.

FANTASTISKT DJ-SET AV: • DANIEL SEA (US)

• LEBB ZEPPELIN

• GUNN

• NIKI SMITH

• Fler överraskningar släpps längre fram!

INFO

Datum och Tid: Fredag 9/6, 23:00–03:00

Plats: Världskulturmuseet, Södra Vägen 54

Biljettpris med festivalarmband: 140 kr

Biljettpris utan festivalarmband: 280 kr

Ålder: 18+

Clandestino Festival arrangerar West Prides officiella efterfest! På Gothenburg Film Studios nya scen vid Lindholmen dansar vi till den legendariska partymaskinen BCUC (Soweto), streetpunkrumba med Kin’gongolo Kiniata (Kinshasa), footworkpionjären Jana Rush (Chicago), och bailebrega-dj:n King Kami (Lissabon) samt visuals av ingen mindre än Göteborgs egen art star Eric Magassa.

Datum och tid: Lördag 10/6, 23:00–03:00

Plats: Gothenburg Film Studios

Ta partybussen direkt från Pride Park till efterfesten på Lindholmen kl 22:30 – Resan är gratis och gäller i mån av plats.

FESTER HIGHLIGHTS
WEST PRIDE 2023•5–11 JUNI 21

AGNES HUSTLER ÄR HÖGAKTUELL MED DEBUTALBUMET AGNES DEI SOM SLÄPPS 2:A JUNI IHOP MED EN

TURNÉ I SVERIGE OCH ENGLAND. MED SIN GODESS POP HAR HON SKAPAT SITT EGNA UNIVERSUM SOM ARTIST, LÅTSKRIVARE OCH CONTENT CREATOR PÅ INSTAGRAM, TIKTOK & SPOTIFY @AGNESHUSTLER

Hennes musik har kallats ett ”mästerverk” och Agnes ”på väg att bli ett kraftpaket inom svensk pop” i internationella musiktidningar som Wonderland Magazine och Bands of Tomorrow. Hon regisserar sina filmiska musikvideor själv, driver sitt egna bolag och är en innovatör inom musik, NFT’s och musik- och teknikutveckling.

Agnes nämner artister som Rihanna, Billie Eilish och Sia som stora inspirationskällor, och kombinerar

själv rock och soul-influenser sömlöst i sina stora popmelodier för att forma sitt distinkta sound. För Agnes

är musik = makt och hon ämnar att göra allt hon kan för att sprida meningsfulla budskap med sin musik.

ARTIST HIGHLIGHT: AGNES HUSTLER WEST PRIDE 2023•5–11 JUNI 22

HIGHLIGHT: CLANDESTINO

Clandestino Festival arrangerar West Prides officiella efterfest! På Gothenburg Film Studios nya scen vid Lindholmen dansar vi till den legendariska partymaskinen

BCUC (Soweto), streetpunkrumba med Kin’gongolo Kiniata (Kinshasa), footworkpionjären Jana Rush (Chicago), bailebregadj:n King Kami (Lissabon) samt visuals av ingen mindre än

PERFORMERS AT GOTHENBURG FILM STUDIOS, LÖRDAG 10/6, 23:00–03:00:

BCUC

Gothenburg Film Studios (West Pride Afterpart /Clandestino Festival)

De som deltog i Clandestinos festivalutflykt till Bottnaviken i somras kan vittna om den explosiva kraft som denna sydafrikanska partymaskin släppte lös i den bohusländska natten. Sedan dess har de släppt en frän EP, BCUC Elektronikalizer 10”Dubplate, och enligt ryktet kommer det efterlängtade albumet Millions Of Us droppa vilken dag som helst. Vi har därmed en giltig ursäkt att bjuda in sjumannabandet igen.

BCUC står för Bantu Continua Uhuru Consciousness. Med funkig bas, visselpipor, en uppsjö av trummor samt sång och rap på zulu, sotho och engelska skapar de en hedonistisk dansfest som samtidigt är ett vapen i en politisk kamp för jämlikhet. Själva kallar de det emo-indigenous Afro psychedelic fire from the hood. Med imponerande känsla för dynamik låter de trycket byggas upp för att strax därpå hålla tillbaka och börja om på nytt i en annan riktning.

Göteborgs egen art star Eric Magassa. Ta partybussen direkt från Pride Park till efterfesten på Lindholmen kl 22:30 – resan är gratis och gäller i mån av plats!

JANA RUSH

Gothenburg Film Studios (West Pride Afterparty)/(Clandestino Festival)

En av pionjärerna inom Footwork – och sannolikt den yngsta – var Jana Rush, som började sin karriär bakom skivspelarna vid 10 års ålder. Influerad av housestorheter som Robert Armani, Lester Fitzpatrick, Cajmere och Paul Johnson satte hon igång och producerade en handfull råa danshits bara tre år senare. Efter ett långt uppehåll från musiken – återvände Jana Rush till musiken i början av 2010-talet. Men nu var den råa housen oft a mixad med en jazzig form av footwork. Dags att snöra på dansskorna och göra sig redo för Jana Rush!

KIN’GONGOLO KINATA

Gothenburg Film Studios (West Pride Afterparty)/(Clandestino Festival)

Bandet uppstod ur ett av de många elavbrott som hör till vardagen i Kongos megastad Kinshasa. När högtalarna tystnar under dessa blackouts, skapar gatuförsäljare egen musik för att fånga in kunder. Den här gången hördes en man trumma fram rytmer på tomma burkar och plastfl askor. ”Kin’gongolo-kin’gongolo” lät det – därav bandnamnet på detta band. De kallar det för street punk rumba, en gatans dansmusik med rötterna i 50-talet och grupper som OK Jazz; men samtidigt verkar den hämtad från en postkatastrofisk skrotsamlarvärld i valfri science fictionfranchise. Instrumenten har medlemmarna själva byggt. Lebrino spelar på konservburkar och porslin. Mille Baguettes sköter trummor och metallskrot. Ducaps slagverk består av mer metallskrot och ett gäng petfl askor. Och medan Juno Bass lägger grunden med en tresträngad elbas, sköter Bébé Mingé en futuristisk plåtburksgitarr.

KING KAMI

Gothenburg Film Studios (West Pride Afterparty)/(Clandestino Festival)

King Kamis DJ-set är resor genom nordöstra brasilianska rytmer, influerade av romantiska synthvibbar och brega-beats, blandat med en hel del funk. På senare tid har hon också börjat spela mer brasiliansk funk. Influenser kommer från hela det gigantiska landet, men särskilt från det nordöstra hörnet, närmare bestämt från staden João Pessoa-Paraíba. Bakom artistnamnet döljer sig den brasilianska dj:n Kamila Medeiros, baserad i Lissabon. Hennes karriär började redan 2015 med duon Caravagyo och ”Noites Medusa”, fester som tjänade som en katalysator för nya hbtqi-artister på musikscenen i Lissabon. King Kami är för närvarande resident DJ på Radio Quantica. Hon spelar också runt om i Europa och sprider sin spännande blandning av tung bas, höga bpm och acapella putaria, blandat med aggressiva syntar – och sätter igång dansgolvet med funkiga bailerytmer. Redo för en högenergisk resa genom King Kamis ljuduniversum?

CLANDESTINO FESTIVAL PRESENTERAR HEMLIG ARTIST (KONSERT)

I år samarbetar West Pride med den internationella musikfestivalen Clandestino Festival, som överraskar med en hemlig artist som lär sätta fart på dansfötterna! Kom och lyssna till förförisk discofunk med mikrotonala synthslingor, ibland som en levantinsk släkting till Daft Punks ”Random Access Memories”. Titeln på albumet Migrant Birds antyder att frihet är ett återkommande tema: Drömmen om att röra sig fritt över fysiska gränser och murar, men också över de osynliga barriärer som begränsar hur man kan leva och vem man får älska.

ARTIST TALK: BLANCO TETA

Oceanen 8 juni

Vit tutte – eller bröst om man så vill: Så kallar sig detta transfeministiska cellopunkband från Buenos Aires. Gruppen ser sig också som en del av en stor queer- och demokratirörelse i Latinamerikas kulturkretsar, vilket kommer till uttryck i låtar som Córdoba Police Department, en sorts katharsis mot förtryck och myndighetsvåld.

ARTIST TALK: TOOTARD

Pustervik, 9 juni

Rami och Hasan Nakhleh växte upp i Golanhöjderna. Som många andra i det av Israel ockuperade området har de aldrig ägt pass, istället använder bröderna ett dokument som kallas Laissez Passer för att resa. Laissez Passer är också namnet på ett album de släppte 2017, influerat av såväl ökenblues som reggae. Sedan dess har de flyttat fokus i sin musik, tillbaka till 80-talets elektroniska disco från Libanon och Egypten.

ARTIST TALK:
WEST PRIDE 2023•5–11 JUNI 23
Trollhättan SE 58.271982, 12.276781 innovatumsciencecenter.se INNOVATUM SCIENCE CENTER TROLLHÄTTAN WEST PRIDE 2023•5–11 JUNI 24

20% PÅ LÖSGODIS

KLIPP UT OCH TA MED MIG!

20 % på lösgodis vid inlösen av kupong.

Gäller 1/6 – 31/7 och max 3 kg.

Gäller endast hos Hemmakväll Göteborg

Odinsplatsen, Frölunda Torg och Kongahälla.

Kod: 89119

Mazda CX-60 är en ny, elegant och kraftfull laddhybrid med 63 km räckvidd och en dragvikt på 2 500 kg Precis som alla

Mazda är den byggd runt föraren: japanska hantverkstradit ioner ligger bakom de noggrant utvalda materialvalen och med hjälp av ny teknik som ansiktsigenkänning kan bilen automat iskt justera en lång rad förarinställningar såsom körställning , ljud och klimat - allt för bästa möjliga körupplevelse

Vid blandad körning (WLTP): bränsleförbrukning 1,5 l/100km, CO2-utsläpp 33 g /km, elektrisk räckvidd 63 km (fakt isk räckvidd påverkas bland annat av körst il, hast ighet och utetemperatur) Bilen på bilden kan vara extrautrustad Tioårsgarant in innefattar: 3 års fabriksgarant i samt 7 års förlängd garant i Se fullständiga villkor på mazda se

Kareby Bil

Stenunge väg 11

44431 Stenungsund www karebybil se

K A M PA N J E N G Ä L L E R H O S K A R E B Y B I L
L A D D H Y B R I D F R Å N 5 1 7 5 0 0 K R
M A Z D A C X - 6 0
WEST PRIDE 2023•5–11 JUNI 25
VI BJUDER PÅ VINTERHJUL VÄRDE 19 995 KR

VI ÄR STOLTA ÖVER ATT PRESENTERA KAJ HEINO-PRISET, ETT ERKÄNNANDE TILL MINNET AV EN EXCEPTIONELL INDIVID. KAJ HEINO, SOM FÖDDES I FINLAND, BLEV EN INSPIRERANDE AKTIVIST REDAN UNDER SINA TONÅR.

Iöver 30 år arbetade han outtröttligt för att främja minoriteters och individers rättigheter. Hans engagemang sträckte sig över ett brett spektrum av frågor, inklusive medlemskap i Göteborgs stads HBTQ-råd, initiativtagande till antidiskrimineringsbyrån Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering (GRC) och en hängiven medlem inom West Pride, där han även tjänstgjorde i styrelsen och valberedningen.

För att hylla Kaj Heinos minne och uppmärksamma de som följer i hans fotspår, har West Pride instift at Kaj Heino-priset. Detta pris är en ärevördig utmärkelse som delas ut i samband med festivalen. Det är ett erkännande av enastående prestationer inom flykting-, mänskliga rättighets- och/eller antidiskrimineringsfrågor. Det är viktigt att notera att priset inte innebär en penningbelöning, utan är en symbolisk gest för att uppmärksamma och hedra de som följer Kaj Heinos anda.

Kaj Heino-priset kan ges till enskilda individer eller till organisationer som gjort betydande bidrag inom dessa viktiga områden. Vi välkomnar och uppmuntrar alla att nominera personer eller grupper som genom sina insatser har främjat jämlikhet, rättvisa och respekt för alla. Tillsammans kan vi fortsätta att bygga en inkluderande och välvillig värld, precis som Kaj Heino gjorde under sin tid som aktivist.

TIDIGARE PRISTAGARE

2017: Pia Emanuelsson samt Ardeshir Bibakabadi och föreningen HOMAN.

2018: Gunnar Bäckström, Adam Alian, RFSL Newcomers Göteborg och HBTQ-rådet Göteborgs Stad.

2019: Richard Magito Brun.

2020: Lars Gårdfeldt, Nasrin Pakkho, Kristoff er Pilmalm och Qviding FIF.

2021: Tanya Charif.

2022: Eva Borgström, Kateryna Blagodyr och Khaled Alesmael.

V Ä L K O M N A T I L L E N N Y S Ä S O N G I H Ö S T !
WEST PRIDE 2023•5–11 JUNI 26

Den lesbiska sångskatten var en av fjolårets succéer under West Pride. Årets upplaga innehåller nya spännande akter varvat med några av favoriterna från förra året. Det kommer att bjudas på sånger av oss, om oss, för oss och för er. Sånger från då och nu, om vardag och fest, om snåriga relationer, om resor, öppenhet och öppenhetens pris. Men mest om kärlek.

HÖJDPUNKTER PÅ PRIDE PARK STAGE:

MEDVERKANDE:

Therese Nestor, Cat Hernandez Bolander, Eva Borgström, Elin Callmer, Martine Biong, Astrid Nyström, Jonna Rander, Silas Lilo, Clara Holmström, Eva Warberg, Christina Kjellsson

Arrangör: West Pride med stöd av Göteborgs Stad i samverkan med Stora Teatern och Kvinnofolkhögskolan.

ISAK DANIELSON

Tid: Torsdag 8 juni, kl. 18.30–20.30

Plats: Pride Park Stage

FAITH KAKEMBO

Tid: Torsdag 8 juni, kl. 18.30–20.30

Plats: Pride Park Stage

ADMIRA THUNDERPUSSY

Tid: Fredag 9 juni, kl. 21.00

Plats: Pride Park Stage

TONE SEKELIUS

Tid: Lördag 10 juni, kl. 15.30–19.00

Plats: Pride Park Stage

ANDREAS WIJK

Tid: Lördag 10 juni, kl. 15.30–19.00

Plats: Pride Park Stage

JESSICA ANDERSSON

Tid: Lördag 10 juni, kl. 15.30–17.00

Plats: Pride Park Stage

PROGRAMPUNKTER
HIGHLIGHT:
WEST PRIDE 2023•5–11 JUNI 27

FÖR ALLAS LIKA VÄRDE

Har din partner gått över gränsen? Du kan prata om det med oss.

Stödlinjen för män är en nationell stödlinje för dig som utsatts för hot och våld i en nära relation eller sexuella övergrepp.

Stödlinjen är öppen varje dag 7–21. Ring 020-80 80 80.

TRÄFFA OSS I PRIDE PARK 8-10 JUNI!
Jonas Attenius (S), kommunstyrelsens ordförande
www.stödlinjenförmän.se
Stödlinjen för män drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset på uppdrag av regeringen.
WEST PRIDE 2023•5–11 JUNI 28

BIOGRAF GÖTA

18:00–20:00

CARAVAGGIO AV DEREK JARMAN

Derek Jarmans klassiska kostym- och triangeldrama Caravaggio från 1986 queerar historien om den store konstnären.

GÖTEBORGS STADSBIBLIOTEK

12:00 (5/5 – 11/5)

UTSTÄLLNING – BOKTIPS FRÅN QUEERLIT

GÖTEBORGS STADSBIBLIOTEK – TRAPPSCENEN

12:30–14:00

PANELSAMTAL: TRANSPERSONERS VARA ELLER ICKE VARA INOM ELITIDROTTEN

Ett panelsamtal om transpersoners inkludering inom elitidrotten. Ämnet har debatterats flitigt under senare tid. Programpunkten kommer att livestreamas.

15:15–16:00 ENG WPU

TO BE AN LGBTQ/GSRM STUDENT IN ANOTHER COUNTRY

Moving to another country to study opens new oppertunities and dangers, especially for students who are LGBTQ/GSRM.

16:45–17:30

HUR GÖR VI QUEERA RÖSTER HÖRDA?

Ett samtal mellan tre personer som driver tre olika plattformar som på olika sätt lyfter queera röster.

18:00–19:00

LITTERÄR SALONG – OVER THE RAINBOW

Biskop Tuulikki Koivunen Bylund samtalar med Lars Gårdfeldt om sin självbiografi: Äta livet med stor sked. I samarbete med Carl Johans församling.

PÅ STAN/CITY EVENTS

08:30–19:00

DÄR FÖTTER STÅR OCH BRUTNA MOTSTÅND FINNS: QUEERA PORTRÄTT

Kulturhuset Kåken, Kålltorpsgatan 2, Göteborg

15:00–18:00 WPU

HBTQI+ ÖPPET HUS PÅ UNGDOMSMOTTAGNINGEN OLSKROKEN

Olskroksgatan 3, Göteborg. Vi som kommer att ta emot dig/ er, jobbar på ungdomsmottagningen.

17:00–19:00 ENG

PRIDE MINGLE AT THE JEWISH COMMUNITY

Jewish Community in Gothenburg, Östra Larmgatan 12, Göteborg.

Registration is required via email: shahar@jfgbg.se

18:00–23:00 WPU

JA! QUEER!

Gays in Angered, Högaffelsgatan 12, Angered, Pridefest på Kultur Atom i Angered

18:00–20:00

GÖTEBORGS STADSBIBLIOTEK – HÖRSALEN

12:00–12:45

KÖNSNEUTRAL FÖRÄLDRABALK LOCKAR OCH UPPRÖR

Kan könsneutral föräldrabalk stärka både kvinnor och hbtqi-personer? Föreläsning och samtal.

13:00–13:45

ETT HBTQ-VÄNLIGT ARBETSLIV

Vad gör fackförbund, arbetsplatser och politiker?

14:00–14:45 ENG

LGBT MONUMENTS IN THE NORDIC ZONE Rainbow monuments – Important for lgbt visibility & identity. How can LGBT culture help focus on the campaign?

15:00–15:45

TRANSPERSONERS TRYGGHET OCH OTRYGGHET – ENKÄTRESULTAT

Enkäter som belyser transpersoners egen bild och allmänhetens inställning till transpersoner. Skillnaderna diskuteras.

16:00–16:45

ARBETA MED HBTQI I SKOLAN – UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

Två grundskolor i Gbg berättar hur de utvecklat sitt arbete kring HBTQI.

17:00–17:45

HUR BYGGER EN TRANSPERSON EN RELATION?

Samtal mellan oss två om hur en relation kan överleva trots en transition. Hon funktionshindrad, jag könsdysforisk.

IDROTTENS TRÄNARUTBILDNING: GRUNDUTBILDNING FÖR TRÄNARE

RF-SISU, Mejerigatan 1, Kallebäck, Föranmälan krävs via hemsidan.

19:15–20:30 ENG

FÖRFATTARBESÖK/AUTHOR VISIT: LAURA KATE

DALE – ”GENDER EUPHORIA”

The English Bookshop, Kungsgatan 19, Göteborg.

VÄRLDSKULTURMUSEET

21:00–03:00

OPENING GALA!

Det är dags för ett stort firande & en stor glittrig öppningsgala/It is time for a big celebration & a big sparkling opening gala!

PROGRAM/SCHEMA MÅNDAG 5 JUNI
Könsneutral Föräldrabalk lockar och upprör. Pridemingel at the Jewish Community. Ett HBTQ-Vänligt Arbetsliv.
WEST PRIDE 2023•5–11 JUNI 29
OBS! Ändringar i programmet kan förekomma.

Vi utför professionell städning till restauranger, butiker och villor. Vi utför även städning efter stora evenemang som bröllop och kalas.

Välkomna att kontakta oss!

En 9-håls golfbana som ger dig tid Golfkurser Pay and play Flera olika medlemskap bl.a Vardagsmedlemskap, 2.350:Du hittar oss i Kungsbacka, 3 mil söder om Göteborg info@myragolf.se • www.myragolf.se www.agnesstad.se Tel. 076 242 19 86 HEMSTÄDNING • FLYTTSTÄDNING • KONTORSSTÄDNING • FÖRETAGSSTÄDNING
WEST PRIDE 2023•5–11 JUNI 30
Välkomna till Agnes Städ i Göteborg!

PROGRAM/SCHEMA TISDAG 6 JUNI

PÅ STAN/CITY EVENTS

08:30–19:00

DÄR FÖTTER STÅR OCH BRUTNA MOTSTÅND FINNS: QUEERA PORTRÄTT

Kulturhuset Kåken, Kålltorpsgatan 2, Göteborg

13:00–14:30

GYMNASTIKUPPVISNING

GF Göteborgsgymnasterna, Lundenhallen, Kärralundsgatan 3, Göteborg

15:00–18:00

ÖPPET HUS I REGNBÅGSHUSET

Regnbågshuset, Regnbågshuset

medlemskap Vardagsmedlemskap,
OBS!
WEST PRIDE 2023•5–11 JUNI 31
Kulturhuset Kåken – Queera Porträtt.
Ändringar i programmet kan förekomma.

Ge ditt liv konsertmagi!

Göteborgs Symfoniker – en del av
Välj ett abonnemang i Göteborgs Konserthus på gso.se HUVUDPARTNERS VOLVO, GÖTEBORGS-POSTEN OCH STENASTIFTELSEN. Göteborgs Konserthus, Götaplatsen. Boka biljetter på gso.se, 031-726 53 00. 50% per konsert Spara upp till

BIOGRAF GÖTA

16:30–18:00

FILMVISNING: HIV 40 ÅR I SVERIGE

RFSL Göteborg bjuder in till en filmvisning av dokumentären ”Stockholm, 1982” och ett efterföljande samtal.

18:30–20:00

CINEMAFRICA FILMVISNING MED SAMTAL Call me kuchu.

GÖTEBORGS STADSBIBLIOTEK – TRAPPSCENEN

12:15–13:15

PROGRAMSLÄPP MED FRAMTIDSSPANINGAR

Är samhället på väg åt rätt håll? Går framtiden att påverka? Träffa framtidsspanare på Frihamnsdagarnas programsläpp!

13:30–14:15

UTVISAS HBTQI-FLYKTINGAR FORTFARANDE TROTS RÄTT TILL SKYDD?

Hur ser rättsläget ut idag för HBTQI -asylsökande? Ny rapport om migrationsmyndigheternas hantering av hbtqi-asylärenden.

15:15–16:45

VAD HAR EGENTLIGEN HÄNT INOM IDROTTEN DE SENASTE 10 ÅREN?

Vi bjuder in till ett panelsamtal där vi sammanfattar det senaste decenniet. Vad har gjorts och vad har inte gjorts? Programpunkten kommer att livestreamas.

17:00–18:00

LITTERÄR SALONG – OVER THE RAINBOW MED MIAN LODALEN

I samarbete med Carl Johans församling.

18:15–19:30

PANELSAMTAL MED TNKVRT

Om hbtq+, antirasism och intersektionalitet

PÅ STAN/CITY EVENTS

08:30–19:00

DÄR FÖTTER STÅR OCH BRUTNA MOTSTÅND FINNS: QUEERA PORTRÄTT

Kulturhuset Kåken, Kålltorpsgatan 2, Göteborg.

13:00–14:00

”SÅNNA” PÅ AMERIKABÅTARNA

Lilla Stampgatan 1A, Mötesplats Verket.

15:00–18:00

ÖPPET HUS I REGNBÅGSHUSET

Regnbågshuset, Regnbågshuset.

15:00–15:45

SE MER, SE QUEER!

Göteborgs Konstmuseum, Götaplatsen. Samling i entrén till Konstmuseet, guidad visning.

15:00–19:00

ADAMAH: QUEERA KROPPARS GESTALTNING

AV TRONS TEXTER

Kyrkan på West Pride, EKHO Göteborg, St Jakobs kyrka, Kapellet, Parkgatan 4.

16:00–18:00 KIDS

PARADFIX OCH -PYSSEL MED MÖTESPLATS FÖR

REGNBÅGSFAMILJER

GÖTEBORGS STADSBIBLIOTEK – HÖRSALEN

11:00–12:30

RÄTT TILL STÖD OCH SKYDD PÅ LIKA VILLKOR?

Socialförvaltningen i Nordost vill lyfta alla människors rätt till stöd och skydd vid våldsutsatthet i nära relationer.

13:00–13:45 WPU

TRANSINKLUDERANDE KROPPSUNDERSÖKNING

En presentation om kroppsundersökning på ungdomsmottagningen på alla personer oavsett könsidentitet.

14:00–14:45

TRÄFFA PATIENTNÄMNDEN

När, vad och hur kan en anmäla till Patientnämnden? Välkommen att lyssna på och ställa frågor till Patientnämndens ordförande.

15:00–15:45

”ÄR AMINA EN KILLE NU?”

Hur kan vi samtala med barn om normer och normkritik?

16:00–16:45 ENG

FOCUS ON LGBT HISTORY – PASSPORT TO THE FUTURE LGBT History – A waste of time looking back or a passport to the future? A powerful weapon against the homophobes?

17:30–19:30

ASEXUELLA KONVERSATIONER

Ett samtal om hur livet blir med låg eller ingen sexuell/ romantisk attraktion.

ONLINE

12:00–12:45

SKAPA EN GOD ARBETSMILJÖ FÖR HBTQ-PERSONER

Vad kännetecknar en inkluderande arbetsplats?

Stockholms universitet och KTH berättar om forskning, råd och exempel.

RFSL Göteborg & Kulturhuset Kåken, Kulturhuset Kåken, Kålltorpsgatan 2, Göteborg.

16:00–16:45 SIGN

SE MER, SE QUEER – SYNTOLKAD

Göteborgs Konstmuseum, Götaplatsen. Samling i entrén, guidad visning.

17:00–18:30

HBTQI+ & FUNKIS: HUR GÅR VI VIDARE?

RFSL, Regnbågshuset.

17:00–21:00 WPU

KVÄLLSHÄNG FÖR UNGA TRANSPERSONER

Ungdomsmottagningen Göteborg, GiA & House of Colors, Ungdomsmottagningen Centrum, Aschebergsgatan 46, Göteborg.

17:30–19:30 ENG

QUEER ZINE WORKSHOP

Queer Zine Collective & Verket, Lilla Stampgatan 1A, Göteborg.

17:30–21:00

IDROTTENS ORGANISATIONSLEDARUTBILDNING, GRUNDUTBILDNING FÖR FÖRENINGSLEDARE

RF-SISU, Mejerigatan 1, Kallebäck, Föranmälan krävs via hemsidan.

18:00–19:00

QUEER ONSDAG: ROLLER DERBY – EN SPORT FÖR ALLA Göteborgs stadsmuseum, Foajén, Norra Hamngatan 12, Göteborg.

18:15–19:00

FAUNA PERFORMATIVE AND VISUAL LABORATORY DanceRemainings, Konstepidemin, Hus 8, Konstepidemins väg 6, Göteborg.

19:00

ATT SE PÅ OCH VARA ANHÖRIG TILL EN HBTQI-UNGDOM

Lerums kommun, Kultur och Bibliotek, Alingsåsvägen 9, Lerum.

STADSTEATERN FOAJÉSCENEN

20:00–22:00

STAND UP YOURS

Queer standup comedy på West Pride! Anmälan görs här: https://tinyurl.com/standupyours

Filmvisning – HIV 40 – år i Sverige.
PROGRAM/SCHEMA ONSDAG 7 JUNI
Panelsamtal TNKVRT. Träffa Patientnämnden.
WEST PRIDE 2023•5–11 JUNI 33
OBS! Ändringar i programmet kan förekomma.

PROGRAM/SCHEMA TORSDAG 8 JUNI

BIOGRAF GÖTA

17:00–17:15

BAD LESBIAN

Göteborgsbaserad queer-film om kärlek, vänskap och uppbrott.

18:00–20:00

LITTLE RICHARD: I AM EVERYTHING

Likt en supernova exploderade rockmusiken när Little Richard äntrade scenen. Här är dokumentären om hans liv!

PRIDE PARK – BÄLTESPÄNNARPARKEN

16:00–21:00

NORDIC IVF SVERIGE AB

Nordic IVF Sverige AB – En IVF verksamhet som hjälper ofrivilligt barnlösa med en längtan till att skaffa familj/barn.

16:00–21:00

FEMINISTISKT INITIATIV VÄSTRA GÖTALAND

Gött häng med Feministiskt Initiativ.

16:00–21:00

HAPPYPRIDE

Sätter färg på festivalen!

16:00–21:00

SACORÅDET GÖTEBORGS STAD

Delta i quiz om hur HBTQI frågor tas om hand/eller icke tas om hand på arbetsplatser tillsammans med Sacorådet!

16:00–21:00

LIBERALERNA GÖTEBORG

Kom och se politiska diskussioner hos Liberalerna!

16:00–21:00

WEST PRIDE SENIORER

Välkommen till en lugn oas med West Prides seniorer!

16:00–21:00 WPU

GÖTEBORG STAD UNG

Kom och pyssla, quiza och häng med Göteborgs Stad Ung!

16:00–21:00

GÖTEBORGS STAD

Kom och ta del av Göteborgs stad gedigna program under festivalen!

16:00–21:00

VÄNSTERPARTIET GÖTEBORG

Skapa din egen ”pin” och käka popcorn från vår popcornmaskin.

16:00–21:00

RENOVA

Kom och delta i frågesport med Renova!

16:00–21:00

GÖTEBORGS STADSBIBLIOTEK – HÖRSALEN

12:30–14:15

PSYKISK LIVRÄDDNING (PLR)- LÄR DIG RÄDDA LIV! En workshop i Psykisk livräddning.

14:30–15:30

STRATEGIER FÖR ATT HANTERA HAT OCH HOT – FILM OCH SAMTAL Hur kan hbtqi-rörelsen hantera hat och hot?

16:00–16:45

HBTQIA+ I ARBETARRÖRELSEN

ABF samlar arbetarrörelsen för ett samtal om HBTQIA+ frågor inom rörelsen.

17:00–17:45

HUR SER DET UT FÖR UNGA BIPOC PERSONER I HBTQI COMMUNITYT?

Ett samtal om vikten av trygga mötesplatser och sammanhang för unga hbtqi ungdomar som utsätts för olika former avrasism

18:15–19:30

MACHOKULTUREN I OMKLÄDNINGSRUMMET, FINNS DEN?

Vad gör att så få väljer att komma ut inom idrotten? Och påverkar machokultur hbtqi-personers deltagande i idrotten? Programpunkten kommer att livestreamas.

GÖTEBORGS STADSBIBLIOTEK – TRAPPSCENEN

13:15–14:00

IDROTTSKLUBBAR SOM DRIVER & PRISAS FÖR SITT ARBETE MED HBTQI

Årets Idrottsförening tema hbtqi – inspireras av idrottsföreningar som jobbar för en inkluderande miljö.

14:15–15:00 WPU

HUR ARBETAR GÖTEBORG STAD MED VERKSAMHET

MOT UNGA HBTQI-PERSONER

Hör ledare från stadens hbtq-verksamheter berätta om sitt arbete samt målgruppen unga om hur de upplever utbudet.

16:15–17:45 KIDS

KOM OCH DELTA I ÖPPNA FÖRSKOLAN DRAKENS

FAMILJEAKTIVITET!

Träffa drakarna från öppna förskolans regnbågstider. Följ med på dans, sång och pysseläventyr.

18:15–19:15

LITTERÄR SALONG OVER THE RAINBOW

Joel Mauricio Isabel Ortiz samtalar om sin bok Tillbedjan.

16:00–21:00

KOMMUNALARBETARFÖRBUNDET AVDELNING VÄST

Delta i aktiviteter arrangerade av fackföreningen Kommunal!

PINCHO NATION AB

Kom och njut av festivalupplevelsen tillsammans med Pincho Nation AB.

16:00–21:00

QX

16:00–21:00

FÖRENINGSTÄLT – LEX FEMME

16:00–21:00

FÖRENINGSTÄLT – STOLTA FÖRÄLDRAR

16:00–21:00

INFOCENTRUM – WEST PRIDE

Infocentrum är festivalens informationskälla för alla besökare både innan och under festivalen.

16:00–21:00 WPU

WEST PRIDE UNG I PRIDE PARK

16:00–21:00

DJURENS RÄTT

Trekamp med djurtema, gnuggistatueringar och samtal om vår kampanjfråga: kycklingarnas situation, hos Djurens rätt!

16:00–21:00

MILJÖPARTIET DE GRÖNA

Vi erbjuder prat om politik och glitter!

16:00–21:00

RFSL GÖTEBORG

Kom och snacka säkert sex med RFSL!

16:00–21:00

POLISMYNDIGHETEN REGION VÄST

Kom och hälsa på polismyndigheten Region Väst!

16:00–21:00

LO/ABF/SOCIALDEMOKRATERNA

Delta i aktiviteter för barn, unga och vuxna hos LO/ABF/ Socialdemokraterna!

16:00–21:00

ÖPPNA MODERATER VÄST

Kom och besök Öppna Moderaterna!

Kom och häng, spela spel, pyssla och träffa andra likasinnade i West Pride Ungs tält i Pride Park.

16:00–21:00

FÖRENINGSTÄLT – HOMAN I GÖTEBORG

Ungdomsmottagningen Göteborg, GiA & House of Colors, Ungdomsmottagningen Centrum, Aschebergsgatan 46, Göteborg.

16:00–21:00 WPU

REGIONHÄLSAN UNGDOMSMOTTAGNINGEN GÖTEBORG

Pyssla och umgås tillsammans med engagerade människor hos Regionhälsan Ungdomsmottagningen!

PRIDE PARK – BÄLTESPÄNNARPARKEN HBTQI+ Öppethus på Ungdomsmottagningen Väst. Moe Sand. Filmvisning – Bad Lesbian.
WEST PRIDE 2023•5–11 JUNI 34
OBS! Ändringar i programmet kan förekomma.

PRIDE PARK – BÄLTESPÄNNARPARKEN

16:00–21:00

FÖRENINGSTÄLT – TRANSAMMANS VÄST

16:00–21:00

FÖRENINGSTÄLT – TRANSSPORT

16:00–21:00

FÖRENINGSTÄLT – GOTHENBURG DODGEBALL ASSOCIATION

v16:00–21:00

AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR

Vad kan du om arbetsmiljöfrågor?

Gör quizet hos Akademikerförbundet SSR!

16:00–21:00

TRANSFÖRENINGEN FPES

Testa dina kunskaper om trans hos Transföreningen FPES.

16:00–21:00

SRHR-BUSSEN VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

SRHR-bussen erbjuder möjlighet till samtal om SRHR, testning för könssjukdomar, gynekologisk cellprovtagning, preventivmedelsrådgivning.

16:00–21:00

NOAKS ARK GÖTEBORG & VÄSTRA GÖTALAND

Kom till Noaks Ark Göteborg & Västra Götaland och delta i quiz och lyckohjul med mera!

16:00–21:00

TILVA STÅLSMYCKEN AB

Köp regnbågssmycken med mera hos Tilva Stålsmycken

16:00–21:00

EKHO GÖTEBORG

Tänd ett ljus, dela din historia eller ta del av en vänskapscermoni tillsammans med en vän hos EKHO Göteborg!

16:00–21:00

VOLONTÄRVERKSAMHET FÖR SENIORER Vill du göra en volontärinsats eller själv få hjälp av en volontär?

16:00–21:00

SPONTANIDROTT

RF-SISU arrangerar sportaktiviteter i Pride Park

PRIDE PARK STAGE

15:00–15:45

DÖDSSTRAFF I UGANDA

Ett samtal med Edwin Sikot.

16:00–16:45

BÄTTRE SEXUALUNDERVISNING ÄR PÅ VÄG!

Samtal med Inti & Tanya.

17:00–17:45 / 18:30–20:30 / 19:00–20:30 ENG

ACCENTURE

Allyship in the workplace and being able to be your authentic self at work.

19:00–20:30 / 20:30–23:00

MELANIE WEHBE

PÅ STAN/CITY EVENTS

17:00–18:45

EMBODIED – ETT FILMPROGRAM OM QUEER CRAFT PÅ RÖHSSKA MUSEET

Ett samarbete mellan Röhsska museet, SAQMI och Steneby Konsthall, Röhsska museet, Vasagatan 37-39, Göteborg.

22:00–02:00

SCHLAGERPARTY!

Bee Bar, Stora Saluhallen, Kungstorget 13-15, Göteborg.

PÅ STAN/CITY EVENTS

08:30–19:00

DÄR FÖTTER STÅR OCH BRUTNA MOTSTÅND FINNS: QUEERA PORTRÄTT Kulturhuset Kåken, Kålltorpsgatan 2, Göteborg.

13:00–16:00

VÄLKOMMEN TILL EN UTBILDNING I GRUNDLÄGGANDE NORMMEDVETENHET MED FOKUS PÅ HBTQI! Göteborgs Stad, Stora Teatern, Kungsparken 1, Göteborg. Anmälan: https://tinyurl.com/storateatern

13:00–16:00

EN (SÖN)DAG – MED ESTER OCH SION Kyrkan på West Pride, EKHO Göteborg, St Jakobs kyrka, Kapellet, Parkgatan 4, Göteborg.

15:00–18:00

ÖPPET HUS I REGNBÅGSHUSET Regnbågshuset, Regnbågshuset.

15:00–18:00 ENG WPU

HBTQI+ ÖPPET HUS PÅ UNGDOMSMOTTAGNINGEN VÄST Kaverös Äng 5, Västra Frölunda. Vi som kommer att ta emot dig/er, jobbar på ungdomsmottagningen.

STADSTEATERN FOAJÉSCENEN

18:15–19:30

HBTQ+ SPEEDDATING

Träffa någon att hänga med, en ny vän eller kanske en framtida partner på vårt speeddating-event för HBTQI+ personer!

20:15–21:00

HEN, EN KONSERT OM ATT KÄNNA OCH FINNAS MOE är en ickebinär musiker som i sitt debutalbum HEN bjuder in till en känslosam resa om att hitta hem till sig själv.

PROGRAM/SCHEMA TORSDAG 8 JUNI
Cherri Wilder. Dafne Andas. Psykisk Livräddning.
WEST PRIDE 2023•5–11 JUNI 35
OBS! Ändringar i programmet kan förekomma.

BIOGRAF GÖTA

17:00–19:00

BLUE JEAN

Göteborgsbaserad queer-film om kärlek, vänskap Thatcher-regimens England, 1988. Gymnastikläraren Jean springer på en av sina elever på den lokala gaybaren. Richard äntrade scenen. Här är dokumentären om hans liv!

GÖTEBORGS STADSBIBLIOTEK – TRAPPSCENEN

10:30–12:00

ATT VÄXA UPP SOM HBTQ+ I EN HEDERSKONTEXT

En inblick i hur det är att växa upp i en familj med hedersnormer, och det våld och förtyck en utsätts för.

12:45–13:45

VÄGAR TILL ATT STÖTTA OCH STÄRKA UNGA TRANSPERSONER

Om må bra-faktorer, närståendestöd och förebilder för transpersoner i åldern 12-25 år.

14:00–14:45 BOKSLÄPP!

Lärare gör: Sexualitet, samtycke och relationer – Inti Chavez Perez

15:00–15:45 SIGN

ATT ARBETA KOMPETENSHÖJANDE MED HBTQI-FRÅGOR I GBG REGIONEN

Att arbeta kompetenshöjande med hbtqi-frågor i Gbg Regionen.

16:00–16:45 ENG

ARTIST TALK: BLANCO TETA West Pride i samarbete med Clandestino Festival

PRIDE PARK – BÄLTESPÄNNARPARKEN

12:00–21:00

SACORÅDET GÖTEBORGS STAD

Delta i quiz om hur HBTQI frågor tas om hand/eller icke tas om hand på arbetsplatser tillsammans med Sacorådet!

12:00–21:00

LIBERALERNA GÖTEBORG

Kom och se politiska diskussioner hos Liberalerna!

12:00–21:00

KOMMUNALARBETARFÖRBUNDET AVDELNING VÄST

Delta i aktiviteter arrangerade av fackföreningen Kommunal!

12:00–21:00

DJURENS RÄTT

Trekamp med djurtema, gnuggistatueringar och samtal om vår kampanjfråga: kycklingarnas situation, hos Djurens rätt!

GÖTEBORGS STADSBIBLIOTEK – HÖRSALEN

10:45–11:30

DAGSAKTUELLT I HBTQ-POLITIKEN

Politiker frågas ut om aktuella HBTQ-frågor.

12:00–12:45

VÄLKOMMEN TILL ETT DÖBRA SAMTAL! ETT LHBTQI+ PERSPEKTIV PÅ ÅLDRANDE, DÖENDE, DÖD OCH SORG

Teman som berör oss alla men kanske LHBTQI+ på annorlunda sätt?

13:00–14:00 WPU

VARFÖR ÄR GRUPPVERKSAMHET FÖR TRANSPERSONER SÅ VIKTIGT?

Panelsamtal om riktad verksamhet för transpersoner.

14:45–16:15 ENG

LGBTQI+ STRUGGLE IN SWEDEN AND EUROPE

A conversation with Malin Björk (EU parliamentarian Vänsterpartiet) and activists/politicians from Hungary and Spain.

16:30–17:15

VAD HATAR DE MIG MEST FÖR? UNG, HBTQ+ OCH UTSATT

FÖR RASISM

Om situationen i skolan och vardagen för hbtq+ skolungdomar med utländsk bakgrund. Sett ur ett forskningsperspektiv.

17:30–19:30 ENG

RAINBOW CULTURE VS. ANTI-REFUGEE POLICY

Using rainbow culture to combate the growing anti-LGBT refugee policies in Sweden.

17:15–18:00

ARTIST TALK: TOOTARD ENG West Pride i samarbete med Clandestino Festival.

12:00–21:00

MILJÖPARTIET DE GRÖNA

Vi erbjuder prat om politik och glitter!

12:00–21:00

RFSL GÖTEBORG

Kom och snacka säkert sex med RFSL!

12:00–21:00

POLISMYNDIGHETEN REGION VÄST

Kom och hälsa på polismyndigheten Region Väst!

12:00–21:00

LO/ABF/SOCIALDEMOKRATERNA

Delta i aktiviteter för barn, unga och vuxna hos LO/ABF/ Socialdemokraterna!

12:00–21:00

ÖPPNA MODERATER VÄST

Kom och besök Öppna Moderaterna!

12:00–21:00

WEST PRIDE SENIORER

Välkommen till en lugn oas med West Prides seniorer!

12:00–21:00 WPU

GÖTEBORG STAD UNG

Kom och pyssla, quiza och häng med Göteborgs Stad Ung!

12:00–21:00

NORDIC IVF SVERIGE AB

Nordic IVF Sverige AB – En IVF-verksamhet som hjälper ofrivilligt barnlösa med en längtan till att skaffa familj/barn.

12:00–21:00

FEMINISTISKT INITIATIV VÄSTRA GÖTALAND Gött häng med Feministiskt Initiativ.

12:00–21:00

HAPPYPRIDE

Sätter färg på festivalen!

12:00–21:00

GÖTEBORGS STAD

Kom och ta del av Göteborgs stad gedigna program under festivalen!

12:00–21:00

VÄNSTERPARTIET GÖTEBORG

Skapa din egen ”pin” och käka popcorn från vår popcornmaskin.

12:00–21:00

RENOVA

Kom och delta i frågesport med Renova!

PRIDE PARK – BÄLTESPÄNNARPARKEN
PROGRAM/SCHEMA FREDAG 9 JUNI
Artist Talk: Tootard. Boksläpp – Inti Chavez Perez. Föreställning Ickebinära folkdräkten – Bäckadräkten.
WEST PRIDE 2023•5–11 JUNI 36
OBS! Ändringar i programmet kan förekomma.

PROGRAM/SCHEMA FREDAG 9 JUNI

PRIDE PARK – BÄLTESPÄNNARPARKEN

12:00–21:00

PINCHO NATION AB

Kom och njut av festivalupplevelsen tillsammans med Pincho Nation AB.

12:00–21:00

QX

12:00–21:00

FÖRENINGSTÄLT – LEX FEMME

12:00–21:00

FÖRENINGSTÄLT – STOLTA FÖRÄLDRAR

12:00–21:00

INFOCENTRUM – WEST PRIDE

Infocentrum är festivalens informationskälla

för alla besökare både innan och under festivalen.

12:00–21:00 WPU

WEST PRIDE UNG I PRIDE PARK

Kom och häng, spela spel, pyssla och träffa andra likasinnade i West Pride Ungs tält i Pride Park.

12:00–21:00

FÖRENINGSTÄLT – HOMAN I GÖTEBORG

12:00–21:00 WPU

REGIONHÄLSAN UNGDOMSMOTTAGNINGEN GÖTEBORG

Pyssla och umgås tillsammans med engagerade människor hos Regionhälsan Ungdomsmottagningen!

12:00–21:00

FÖRENINGSTÄLT – TRANSAMMANS VÄST

12:00–21:00

FÖRENINGSTÄLT – TRANSSPORT

12:00–21:00

FÖRENINGSTÄLT – GOTHENBURG DODGEBALL ASSOCIATION

12:00–21:00

AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR

Vad kan du om arbetsmiljöfrågor? Gör quizet hos Akademikerförbundet SSR!

12:00–21:00

TRANSFÖRENINGEN FPES

Testa dina kunskaper om trans hos Transföreningen FPES.

12:00–21:00

SRHR-BUSSEN VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

SRHR-bussen erbjuder möjlighet till samtal om SRHR, testning för könssjukdomar, gynekologisk cellprovtagning, preventivmedelsrådgivning

12:00–21:00

NOAKS ARK GÖTEBORG & VÄSTRA GÖTALAND

Kom till Noaks Ark Göteborg & Västra Götaland och delta i quiz och lyckohjul med mera!

12:00–21:00

TILVA STÅLSMYCKEN AB

Köp regnbågssmycken med mera hos Tilva Stålsmycken.

12:00–21:00

EKHO GÖTEBORG

Tänd ett ljus, dela din historia eller ta del av en vänskapscermoni tillsammans med en vän hos EKHO Göteborg!

12:00–21:00

SPONTANIDROTT

RF-SISU arrangerar sportaktiviteter i Pride Park.

PRIDE PARK STAGE

19:00–20:30 / 21:00–22:30

DRAG- & BURLESQUEGALA 2023

Glittrande gala fylld av extravagant artisteri, kamp, glamour och queerness.

PÅ STAN/CITY EVENTS

18:00–21:00 WPU

UNG ARENA

Socialförvaltning Centrum, Fritid väst, Burgårdsparken 1, Göteborg.

17:30–19:30 ENG

QUEER ZINE WORKSHOP

Queer Zine Collective & Verket, Lilla Stampgatan 1A, Göteborg.

18:00–19:30

REGNBÅGSMÄSSA I DOMKYRKAN

Kyrkan på West Pride, EKHO Göteborg, Domkyrkan i Göteborg, Kyrkogatan 28, Göteborg.

18:00–21:00

SNUSKBINGO

RFSL Göteborg, Andra långgatan 30, Göteborg, Först till kvarn gäller.

22:00–03:00

DISCO NIGHT!

Bee Bar, Stora Saluhallen, Kungstorget 13–15, Göteborg.

PÅ STAN/CITY EVENTS

08:30–19:00

DÄR FÖTTER STÅR OCH BRUTNA MOTSTÅND FINNS: QUEERA PORTRÄTT Kulturhuset Kåken, Kålltorpsgatan 2, Göteborg.

09:00–12:00

VÄLKOMMEN TILL EN UTBILDNING I GRUNDLÄGGANDE NORMMEDVETENHET MED FOKUS PÅ HBTQI! Göteborgs Stad, Stora Teatern, Kungsparken 1, Göteborg. Anmälan: https://tinyurl.com/storateatern

10:00–12:00 ENG

PICNIC AND CHILL WITH NEWCOMERS GÖTEBORG RFSL Göteborg, Trädgårdsföreningen.

14:00–14:45 SIGN

SE MER, SE QUEER – TECKENSPRÅKSTOLKAD

Göteborgs Konstmuseum, Götaplatsen, Samling i entrén, Guidad visning.

14:00–17:00

EN (SÖN)DAG – MED ESTER OCH SION

Kyrkan på West Pride, EKHO Göteborg, St Jakobs kyrka, Kapellet, Parkgatan 4, Göteborg.

15:00–15:45 ENG

SE MER, SE QUEER

Göteborgs Konstmuseum, Götaplatsen, Samling i entrén, Guidad visning.

14:00–17:00 WPU

BERÄTTELSER UR GARDEROBEN; ETT LAJV OM ATT KOMMA UT

GALF, Verket, Lilla Stampgatan 1A, Göteborg, Max 12 personer, föranmäl: info@galf.se

17:30–19:30 ENG

SING SINGS KLASSISKA SINGALONG KARAOKE GOES SPÅRVAGNS KARAOKE!

Sing Sing Karaoke, Kungsgatan 25, påstigning vid Domkyrkans hållplats.

18:00–19:30

HBTQI+ & FUNKIS: HUR GÅR VI VIDARE? RFSL, Regnbågshuset.

23:00–03:00

JANA RUSH

Gothenburg Film Studios (West Pride Afterparty)/ (Clandestino Festival).

OBS! Ändringar i programmet kan förekomma.

STORA TEATERN

19:00–21:00

DEN LESBISKA SÅNGSKATTEN Mellan mörker och ljus

VÄRLDSKULTURMUSEET

22:00–03:00

OFFICIELL WEST PRIDE EFTERFEST/ OFFICIAL WEST PRIDE AFTERPARTY DEN LESBISKA & QUEERA WEST PRIDE EFTERFESTEN 2023/ THE LESBIAN & QUEER PARTY WEST PRIDE 2023.

VÄRLDSKULTURMUSEET – KONFERENSRUM

12:15–13:00

QUEER ÄLDREOMSORG?

Anna Siverskog utgår från sin forskning och berättar om de resultat hon kommit fram till inom temat äldre och Hbtq.

VÄRLDSKULTURMUSEET – STUDION

15:30–16:15

BÄCKADRÄKTEN – ATT ANVÄNDA FOLKKULTUR FÖR ATT HANTERA QUEERA

Välkommen till en berättande föreställning om Bäckadräkten – Sveriges första ickebinära folkdräkt.

Picknick & Chill With Newcomers. Välkommen till ett döbra samtal.
WEST PRIDE 2023•5–11 JUNI 37

GÖTEBORGS STADSBIBLIOTEK

10:00–12:30 KIDS WPU

GÖR DIN EGEN REGNBÅGSFLAGGA

För barn mellan 4–12 år.

11:00–12:30

PLAKATVERKSTAD

För barn och vuxna mellan 13–25 år.

PRIDE PARADE

13:00–16:00

PRIDE PARADE

Starten avgår från Gibraltarvallen!

12:00–21:00

RFSL GÖTEBORG

Kom och snacka säkert sex med RFSL!

12:00–21:00

POLISMYNDIGHETEN REGION VÄST

Kom och hälsa på polismyndigheten Region Väst!

12:00–21:00

LO/ABF/SOCIALDEMOKRATERNA

Delta i aktiviteter för barn, unga och vuxna hos LO/ABF/ Socialdemokraterna!

12:00–21:00

ÖPPNA MODERATER VÄST

Kom och besök Öppna Moderaterna!

12:00–21:00

WEST PRIDE SENIORER

Välkommen till en lugn oas med West Prides seniorer!

12:00–21:00 WPU

GÖTEBORG STAD UNG

Kom och pyssla, quiza och häng med Göteborgs Stad Ung!

12:00–21:00

GÖTEBORGS STAD

Kom och ta del av Göteborgs stad gedigna program under festivalen!

12:00–21:00

VÄNSTERPARTIET GÖTEBORG

Skapa din egen ”pin” och käka popcorn från vår popcornmaskin.

12:00–21:00

PRIDE PARK – BÄLTESPÄNNARPARKEN

12:00–21:00

NORDIC IVF SVERIGE AB

Nordic IVF Sverige AB – En IVF-verksamhet som hjälper ofrivilligt barnlösa med en längtan till att skaffa familj/barn.

12:00–21:00

FEMINISTISKT INITIATIV VÄSTRA GÖTALAND

Gött häng med Feministiskt Initiativ.

12:00–21:00

HAPPYPRIDE

Sätter färg på festivalen!

12:00–21:00

SACORÅDET GÖTEBORGS STAD

Delta i quiz om hur HBTQI frågor tas om hand/eller icke tas om hand på arbetsplatser tillsammans med Sacorådet!

12:00–21:00

LIBERALERNA GÖTEBORG

Kom och se politiska diskussioner hos Liberalerna!

12:00–21:00

KOMMUNALARBETARFÖRBUNDET AVDELNING VÄST

Delta i aktiviteter arrangerade av fackföreningen Kommunal!

12:00–21:00

DJURENS RÄTT

Trekamp med djurtema, gnuggistatueringar och samtal om vår kampanjfråga: kycklingarnas situation, hos Djurens rätt!

12:00–21:00

MILJÖPARTIET DE GRÖNA

Vi erbjuder prat om politik och glitter!

RENOVA

Kom och delta i frågesport med Renova!

12:00–21:00

PINCHO NATION AB

Kom och njut av festivalupplevelsen tillsammans med Pincho Nation AB.

12:00–21:00

QX

12:00–21:00

FÖRENINGSTÄLT – LEX FEMME

12:00–21:00 WPU

REGIONHÄLSAN UNGDOMSMOTTAGNINGEN GÖTEBORG

Pyssla och umgås tillsammans med engagerade människor hos Regionhälsan Ungdomsmottagningen!

12:00–21:00

FÖRENINGSTÄLT – TRANSAMMANS VÄST

12:00–21:00

FÖRENINGSTÄLT – TRANSSPORT

12:00–21:00

FÖRENINGSTÄLT – GOTHENBURG DODGEBALL ASSOCIATION

12:00–21:00

AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR

Vad kan du om arbetsmiljöfrågor? Gör quizet hos Akademikerförbundet SSR!

12:00–21:00

TRANSFÖRENINGEN FPES

Testa dina kunskaper om trans hos Transföreningen FPES.

12:00–21:00

FÖRENINGSTÄLT – STOLTA FÖRÄLDRAR

12:00–21:00

INFOCENTRUM – WEST PRIDE

Infocentrum är festivalens informationskälla för alla besökare både innan och under festivalen.

12:00–21:00

FÖRENINGSTÄLT – HOMAN I GÖTEBORG

12:00–21:00

SRHR-BUSSEN VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

SRHR-bussen erbjuder möjlighet till samtal om SRHR, testning för könssjukdomar, gynekologisk cellprovtagning, preventivmedelsrådgivning

12:00–21:00

NOAKS ARK GÖTEBORG & VÄSTRA GÖTALAND

Kom till Noaks Ark Göteborg & Västra Götaland och delta i quiz och lyckohjul med mera!

12:00–21:00

TILVA STÅLSMYCKEN AB

Köp regnbågssmycken med mera hos Tilva Stålsmycken.

12:00–21:00

EKHO GÖTEBORG

Tänd ett ljus, dela din historia eller ta del av en vänskapscermoni tillsammans med en vän hos EKHO Göteborg!

16:00–21:00 WPU

WEST PRIDE UNG I PRIDE PARK

Kom och häng, spela spel, pyssla och träffa andra likasinnade i West Pride Ungs tält i Pride Park.

22.30

MISSA INTE BUSSEN TILL

WEST PRIDES EFTERFEST PÅ CLANDESTINO FESTIVAL!

Avgång: Busshållplatsen utanför Stora Teatern.

PRIDE PARK – BÄLTESPÄNNARPARKEN
PROGRAM/SCHEMA LÖRDAG 10 JUNI
PRIDE PARK – BÄLTESPÄNNARPARKEN Plakatverkstad. Sing Sing klassiska singalong. Amskøld.
WEST PRIDE 2023•5–11 JUNI 38
OBS! Ändringar i programmet kan förekomma.

PROGRAM/SCHEMA LÖRDAG 10 JUNI

PRIDE PARK STAGE

15:30–17:00

CLANDESTINO FESTIVAL PRESENTERAR HEMLIG ARTIST

15:30–19:00

TONE SEKELIUS

PÅ STAN/CITY EVENTS

10:00–12:00

EN (SÖN)DAG – MED ESTER OCH SION

Kyrkan på West Pride, EKHO Göteborg, St Jakobs kyrka, Kapellet, Parkgatan 4, Göteborg.

11:00–16:00 KIDS

KLIV IN I BOKBUSSENS MAGISKA VÄRLD Bokbussen Göteborg, Bältesspännarparken.

11:00–16:00

DÄR FÖTTER STÅR OCH BRUTNA MOTSTÅND FINNS: QUEERA PORTRÄTT

Kulturhuset Kåken, Kålltorpsgatan 2, Göteborg.

12:00–15:00 KIDS

PYNTA DIN KASSE, PIFFA DIN TISHA Lerums kommun, Kultur och Bibliotek, Alingsåsvägen 9, Lerum.

16:00–03:00

AFTER PARADE PARTY!

PROGRAM/SCHEMA SONDAG 11 JUNI

GÖTEBORGS STADSBIBLIOTEK

13:00–13:30 / 14:00–14:30 KIDS

DRAG STORY HOUR, 3–9 ÅR

För barn mellan 4–12 år.

GÖTEBORGS STADSBIBLIOTEK – TRAPPSCENEN

12:15–13:00

ATT VARA TRANS I SVERIGE IDAG

Catarina berättar från erfarenhet hur det är att vara trans i Sverige idag.

13:15–14:00

SAMTYCKLIGT VS PREDATORISKT /CONSENSUAL VS PREDATORY

Samhällets sexualmoral bör bygga på en samtyckesnorm snarare än en heteronorm: Koda inte övergrepp som hetero eller HBTQ.

14:15–14:40

BELYSNING AV MISSFÖRSTÅDDA EXISTENSER

DEN DÖMANDE FORSKNINGEN

Hur har forskningen bidragit till en nedsättande syn på homosexualitet?

15:15–16:00

MEDICAL TECHNOLOGIES

A Barrier or Opportunity in Healthcare for Transgender People?

PÅ STAN/CITY EVENTS

Bee Bar, Stora Saluhallen, Kungstorget 13-15, Göteborg.

16:00–21:00 ENG

SING SINGS KLASSISKA SINGALONG KARAOKE GOES SPÅRVAGNS KARAOKE!

Sing Sing Karaoke, Kungsgatan 25, påstigning vid Domkyrkans hållplats.

23:00–03:00

BCUC

Gothenburg Film Studios (West Pride Afterparty/Clandestino Festival).

23:00–03:00

KING KAMI

Gothenburg Film Studios (West Pride Afterparty/Clandestino Festival).

23:00–03:00

CLANDESTINO PRESENTS: WEST PRIDE AFTER PARTY Gothenburg Film Studios.

PÅ STAN/CITY EVENTS

09:00–17:00

IDROTTENS TRÄNARUTBILDNING: GRUNDUTBILDNING FÖR TRÄNARE RF-SISU, Mejerigatan 1, Kallebäck, Föranmälan krävs via hemsidan.

11:00–11:30 KIDS

SAGOSTUND FÖR BARN CA 2–6 ÅR Kulturhuset Kåken, Kålltorpsgatan 2, Göteborg.

11:00–16:00

DÄR FÖTTER STÅR OCH BRUTNA MOTSTÅND FINNS: QUEERA PORTRÄTT

Kulturhuset Kåken, Kålltorpsgatan 2, Göteborg.

14:00–15:00

SAMTAL OM STONE BUTCH BLUES

Kulturhuset Kåken, Stora salen, Kålltorpsgatan 2. Boka plats på: www.goteborg.se/kaken

GÖTEBORGS STADSBIBLIOTEK – GÖTAVERKSTAN

15:00–16:00

VI ÄR STOLTA FÖRÄLDRAR!

Möt oss i föreningen Stolta föräldrar! Vi samtalar kring hur vi stöttar HBTQI-ungdomar på bästa sätt.

GÖTEBORGS STADSBIBLIOTEK – HÖRSALEN

15:00–15:45 WPU

UNG OCH UTE – ATT VARA BISEXUELL TONÅRSKILLE

I den här föreläsning pratar Albin Löf, 17 om hur det var att komma ut.

16:00–17:00

INKLUDERING AV TRANSKVINNOR I DEN FEMINISTISKA RÖRELSEN

Ska transkvinnor ges plats i den feministiska rörelsen?

Olika ståndpunkter redovisas. Utrymme för diskussion.

17:15–18:00

VOLONTÄRAVTACKNING/THANKS TO THE VOLUNTEERS

West Pride tackar volontärerna för deras insats under festivalen!/West Pride gives their thanks to the volunteers and for their work during the festival!

VÄRLDSKULTURMUSEET – BRYGGAN

14:00–15:00

FINISSAGE

Sista utställningsdagen av West Prides konstsalong!

Arantxa Álvarez.
Att
BCUC-Afterparty (Clandestino).
vara trans i Sverige idag.
Dragstoryhour.
WEST PRIDE 2023•5–11 JUNI 39
OBS! Ändringar i programmet kan förekomma.
Solus Amor / Recirquel / Foto: Bálint Hirling Höstens program ute nu! STORATEATERN.SE
Schaubüne/Berlin gästar Göteborgs Stadsteater 1-2/9 Orlando Baserad
Virginia
Woolfs banbrytande roman
Av
VIRGINIA
WOOLF Bearbetning ALICE BIRCH Regi KATIE MITCHELL Spelas på tyska, textas på engelska
WEST PRIDE 2023•5–11 JUNI 42

UPPLEV EN JÄMSTÄLLD IDROTT – PÅ RIKTIGT!

Lika villkor och ersättningar för dam- och herrlandslaget, lika antal utövare och 50 procent kvinnliga åskådare på mästerskap. Handbollen är jämställd på riktigt! Den 1–11 december 2023 spelas VM i handboll i Göteborg. Säkra din plats på läktaren och skapa minnen för livet tillsammans med spelarna. Läs mer om VM på aimtoexcite.com

AIM TO UNITE VM I HANDBOLL • 1-11 DECEMBER
STYRSÖBOLAGET
PRIDE TOWARDS DIVERSITY www.styrsobolaget.se
SAILING WITH