Page 1

Microsoft

Masteri Koleksi Soalan Esei Klon SPM — 2005 1 a) Ciri Piramid Penduduk dan ciri demografi penduduk di negara kurang penduduk Lelaki

2 a) Kepentingan pengangkutan sungai -Membawa penumpang. -Membawa barangan pukal seperti hasil pertanian. -Menghanyutkan kayu balak. -Menghubungi kawasan pedalaman. -Memajukan sektor pelancongan kapal dan bot. -Kemudahan penduduk di lembah sungai. -Penting untuk golongan nelayan.

Perempuan

Rajah: Piramid Stabil

2 b) Kepentingan pengangkutan persisiran pantai -Membawa penumpang seperti dengan feri. -Membawa barangan pukal. -Memajukan sektor pelancongan kapal dan bot. -Kemudahan penduduk di pinggir laut -Penting untuk golongan nelayan. -Penting untuk mengawal keselamatan persisiran pantai.

-Piramid penduduk yang stabil. -Pertumbuhan penduduk hampir 0%. -Kadar kelahiran dan kadar kematian hampir sama. -Bilangan penduduk muda sedikit. -Bilangan penduduk tua ramai. -Jangkat hayat penduduk panjang. -Kadar kelahiran rendah. -Kadar kematian rendah.

2 c) Kegiatan ekonomi yang menyebabkan pencemaran sungai

1 b) Masalah negara kurang penduduk seperti Kanada dan Australia

-Kegiatan perindustrian. Pembuangan toksik oleh kilang. -Kegiatan penternakan. Pembuangan najis haiwan ternakan. -Kegiatan pelancongan. Pembuangan sampah oleh pelancong. -Kegiatan perlombongan. Keasidan air meningkat. -Kegiatan pertanian. Penggunaan racun rumpai. -Tumpahan minyak oleh kapal nelayan. -Kegiatan pembalakan menyebabkan hakisan tanih berlaku.

-Masalah kekurangan tenaga buruh. -Golongan tua yang kurang produktif bertambah. -Kadar upah menjadi tinggi. -Pasaran tempatan menjadi kecil. -Kerajaan terpaksa membayar pencen yang tinggi. -Kerajaan terpaksa menyediakan banyak kemudahan sosial kepada golongan tua.

2 d) Langkah/ usaha untuk mengurangkan pencemaran sungai

1 c) Cadangan dan langkah mengatasi masalah negara kurang penduduk

-Menguatkuasakan undang-undang. -Memberi pendidikan alam oleh Jabatan Alam Sekitar. -Mengadakan kempen kesedaran cintai sungai. -Mengadakan loji penapisan air sisa oleh kilang. -Meningkatkan teknologi merawat air sisa. -Mengadakan gotong-royong membersihkan sungai.

-Kerajaan mengalakkan kemasukan buruh asing. -Meningkatkan tahap teknologi seperti guna mesin untuk ganti tenaga buruh. -Melanjutkan umur bersara. -Mengalakkan golongan wanita bekerja. -Dasar kerajaan meningkatkan kadar kelahiran. -Kerajaan memberi insentif kepada keluarga melahirkan ramai anak. -Mengadakan kempen kesedaran meningkatkan kelahiran.

1


3 a) Kaedah pertanian moden yang menjejaskan kesuburan tanih

4 a) Faktor yang mempengaruhi sektor perikanan di Jepun

-Pertanian intensif. -Pertaniah secara giat. -Penggunaan baja kimia. -Penggunaan racun serangga. -Penanaman sejenis tanaman. -Pertanian pindah.

-Faktor bentuk muka bumi, Jepun dikelilingi oleh laut. -Faktor permintaan penduduk yang tinggi. Penduduk Jepun suka makan ikan. -Faktor teknologi, teknologi penangakapan ikan yang tinggi. -Faktor buruh mahir, nelayan merupakan pekerjaan tradisi. -Faktor pasaran, hasil ikan boleh dieksport. -Faktor kemudahan. Jepun mempunyai pelabuhan perikanan yang lengkap.

3 b) Kaedah pertanian dan usaha mengekalkan kesuburan tanih

4 b) Usaha memajukan kegiatan akuakultur

-Penggunaan baja organik. -Penggunaan sisa tanaman. -Pengunaan racun serangga organik. -Penanaman secara bergilir. -Penanaman secara berjalur. -Pembajakan mengikut kontur. -Menggunakan kapur untuk mengurangkan keasidan tanih.

3 c) Usaha memajukan sektor pertanian. -Dasar kerajaan. Kerajaan menyediakan bantuan pinjaman. -Memberi latihan dan kursus kepada penternak ikan. -Mengadakan penyelidikan baka ikan. -Mengadakan pemindahan teknologi dari negara maju. -Mengadakan promosi tentang kebaikan akuakultur.

-Penggunaan baja organik. -Mengadakan promosi untuk meluaskan pasaran. -Mengadakan penyedilikan tentang benih yang bermutu. -Dasar kerajaan memberi bantuan pinjaman kepada petani. -Memperkenalkan teknik penanaman moden. -Mengadakan kursus dan latihan kepada petani. -Mengadakan penanaman hidroponik.

4 c) Faktor yang mempengaruhi sektor perikanan di Malaysia Faktor Fizikal:

-Faktor bentuk muka bumi, Malaysia dikelilingi oleh laut. -Malaysia terletak di Pentas Sunda kaya dengan plankton. -Faktor iklim Khatulistiwa yang panas dan lembap sepanjang tahun, tiada iklim yang melampau. -Pinggir laut yang terlindung oleh tiupan angin monsun di pantai barat Semenanjung Malaysia.

3 d) Cadangkan kaedah pertanian moden yang dapat meningkatkan hasil pertanian

Faktor Kemanusiaan:

-Dasar kerajaan, kerajaan memberikan bantuan pinjaman kepada golongan nelayan. -Faktor permintaan, hasil laut Malaysia mendapat permintaan yang tinggi. -Faktor pasaran, hasil ikan dieksport ke luar negara. -Faktor buruh mahir, nelayan merupakan pekerjaan tradisi.

Rajah: Hidroponik

-Mengadakan penanaman hidroponik -Mengadakan pertanian rumah kaca. -Menggunakan baja organik daripada sisa pertanian. -Menggunakan kaedah biologi untuk mengawal makhluk perosak dapat mengurangkan pencemaran alam. -Menggunakan jentera moden dapat mempercepatkan kerja. -Penanaman di rumah kaca mengelakkan gangguan cuaca. -Penanaman secara bergilir.

4 d) Kesan perikanan terhadap Alam Sekitar -Menjejaskan pembiakan terumbu karang. -Pencemaran air kerana tumpahan minyak kapal nelayan. -Menjejaskan rantaian makanan hidupan laut. -Menjejaskan ekosistem laut. -Kepupusan hidupan akuatik. -Pantai terhakis kerana membina pelabuhan perikanan. 2


Microsoft

Latihan Menulis Soalan Esei Klon SPM — 2005 1 a) Berdasarkan piramid penduduk di bawah, huraikan ciri piramid penduduk dan ciri demografi di Negara X.

Lelaki

Perempuan

Rajah: Piramid Penduduk Negara X

_____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________

1 b) Jelaskan masalah kependudukan yang timbul di Negara X.

_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 1 c) Cadangkan langkah-langkah bagi mengatasi masalah kependudukan di Negara X.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 3


Microsoft

2 a) Huraikan kepentingan pengangkutan sungai kepada pembangunan negara Malaysia.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2 b) Huraikan kepentingan pengangkutan persisiran pantai kepada pembangunan sesebuah negara.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2 c) Jelaskan bagaimana kegiatan ekonomi yang boleh menyebabkan pencemaran air (sungai/ laut).

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2 d) Terangkan langkah dan usaha untuk mengurangkan pencemaran sungai.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 4


Microsoft

3 a) Terangkan kaedah dan teknik pertanian moden yang boleh meningkatkan hasil pertanian.

_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 3 b) Jelaskan kaedah kegiatan pertanian boleh yang menjejaskan kesuburan tanih.

_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 3 c) Cadangkan kaedah pertanian dan langkah untuk mengekalkan kesuburan tanih.

_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 3 d) Cadangkan usaha yang dapat memajukan sektor pertanian di negara Malaysia.

_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 5


4 a) Huraikan faktor yang mempengaruhi perkembangan sektor perikanan di Jepun.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 4 b) Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan sektor perikanan di Malaysia.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 4 c) Jelaskan kesan perikanan terhadap Alam Sekitar.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 4 d) Terangkan usaha dan peranan kerajaan untuk memajukan kegiatan akuakultur.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 6


Latihan Menulis Esei Klon SPM 2006 1 a) Faktor Fizikal yang mempengaruhi 1 a) Faktor Fizikal yang mempengaruhi sektor pelancongan di Malaysia sektor pelancongan di Malaysia -Faktor iklim Khatulistiwa -Iklim yang panas dan lembap sepanjang tahun. -Tanah tinggi mempunyai suhu sederhana. -Faktor bentuk muka bumi. -Malaysia mempunyai pelbagai tanah tinggi, tanah pamah, sungai, tasik, pantai yang indah. -Malaysia mempunyai hutan hujan tropika yang luas. -Malaysia mempunyai flora dan fauna yang unik. -Malaysia mempunyai pantai yang indah dan bersih.

1 b) Faktor Manusia yang mempengaruhi sektor pelancongan di Malaysia

1 b) Faktor Manusia yang mempengaruhi sektor pelancongan di Malaysia

-Kerajaan mengadakan Tahun Melawat Malaysia. -Mengadakan latihan dan kursus untuk meningkatkan mutu perkhidmatan kakitangan sektor pelancongan. -Mengadakan promosi pelancongan. -Memajukan kemudahan dan infrastuktur seperti lapangan terbang. -Mencantikan pusat pelancongan

1 c) Kepentingan Sektor Pelancongan

1 c) Kepentingan Sektor Pelancongan

-Menyediakan peluang pekerjaan. -Memajukan infrstruktur negara. -Menambah pendapatan negara. -Memajukan industri kraftangan. -Memajukan ekonomi negara. -Meningkatkan taraf hidup penduduk.

1 d) Jenis Pelancongan

1 d) Jenis Pelancongan

-Ekopelancongan, ke tempat semula jadi. -Agropelancongan, ke tempat pertanian. -Pelancongan sukan dan rekreasi. -Pelancongan MICE, berasaskan konvesyen, pameran dan persidangan. -Pelancongan warisan dan budaya, ke tempat bersejarah. -Pelancongan kapal. -Pelancongan kesihatan.

7


2 a) Fungsi dan Peranan Bandar Baru di Malaysia

2 a) Fungsi dan Peranan Bandar Baru di Malaysia

-Bandar pendidikan menyediakan peluang pendidikan pengajian tinggi. Contohnya Bandar Baru Bangi dan Sintok. -Bandar perindustrian menyediakan banyak peluang pekerjaan dan memajukan ekonomi negara. Contohnya, Bayan Lepas, Shah Alam dan Petaling Jaya. -Bandar pentadbiran seperti Putrajaya. -Bandar pembangunan wilayah untuk memajukan kawasan luar bandar, seperti Bandar Jengka.

2 b) Fungsi dan Peranan Bandar Satelit di Malaysia

2 b) Fungsi dan Peranan Bandar Satelit di Malaysia

-Mengatasi kesesakan penduduk di bandar. -Menyediakan kawasan petempatan yang terancang. -Contohnya, Petaling Jaya, Senawang dan Tampoi. -Bandar satelit disediakan kemudahan yang lengkap. -Menyediakan pusat pendidikan peringkat tinggi seperti Bandar Sunway. -Mewujudkan kawasan industri seperti Petaling Jaya.

2 c) Faktor mempengaruhi perkembangan bandar

2 c) Faktor mempengaruhi perkembangan bandar

-Faktor dasar kerajaan. -Contohnya, kerajaan mengadakan bandar baru. -Faktor sumber mineral. Contohnya, Kerteh berkembang pesat kerana perlombongan petroleum. -Faktor sejarah. Contohnya, Pulau Pinang dijajah oleh British. -Faktor bentuk muka bumi. Permukaan rata memudahkan pembinaan bangunan. -Faktor peluang pekerjaan. Contohnya, sektor perindustrian menyediakan peluang pekerjaan yang banyak

8


2 e) Masalah/ Kesan Pembandaran

2 e) Masalah/ Kesan Pembandaran

-Kesesakan lalu lintas. -Pencemaran udara. -Pencemaran air. -Peningkatan suhu. -Berlaku pulau haba. -Berlaku banjir kilat. -Berlaku hujan asid. -Berlaku jerebu. -Berlaku masalah setinggan.

2 f) Langkah/ Usaha mengatasi masalah pembandaran

2 f) Langkah/ Usaha mengatasi masalah pembandaran

-Menguatkuasakan undang-undang. -Mengadakan kempen cintai alam sekitar. -Memperbaiki sistem perparitan. -Menambahkan kawasan hijau. -Memajukan sistem pengangkutan awam. -Menggalakkan berkongsi kereta. -Mewujudkan bandar satelit.

2 g) Punca/ Sebab banjir kilat di bandar.

2 g) Punca/ Sebab banjir kilat di bandar.

-Pembuangan sampah sarap ke parit dan longkang. -Parit dan longkang tersumbat oleh sampah sarap. -Jalan berturap bertambah. -Kegiatan pembalakan menyebabkan hakisan tanih. -Sungai menjadi cetek.

2 h) Langkah/ Usaha mengatasi masalah banjir kilat di bandar

2 h) Langkah/ Usaha mengatasi masalah banjir kilat di bandar

-Memperbaiki sistem perparitan. -Melebar dan memperdalam parit. -Menguatkuasa undang-undang. -Mengadakan kempen kesedaran tidak membuang sampah ke parit. -Membina sistem parit bawah jalan.

9


3 a) Proses pembentukan hujan

3 a) Proses pembentukan hujan

-Melalui proses penyejatan. -Air di permukaan bumi disejat oleh cahaya matahari. -Wap air naik ke udara. -Proses pemeluwapan berlaku. -Titisan air membentuk awan.

3 b) Cara data hujan diperoleh menggunakan tolok hujan

3 b) Cara data hujan diperoleh menggunakan tolok hujan

-Menyukat air hujan yang dikumpul dalam tolok hujan setiap hari waktu yang sama. -Silinder penyukat digunakan untuk menyukat jumlah hujan.

4 a) Kepentingan sumber petroleum

4 a) Kepentingan sumber petroleum

-Menyediakan peluang pekerjaan. -Menambahkan eksport negara. -Menambahkan pendapatan negara. -Menyediakan sumber bahan mentah kepada industri. -Memajukan industri petrokimia. -Memajukan infrastruktur negara seperti membina pelabuhan. -Membangunkan petempatan luar bandar. -Menggalakkan perkembangan bandar baru seperti Kerteh.

4 b) Kesan kegiatan perlombangan pertoleum

4 d) Kesan perikanan terhadap Alam Sekitar

-Tumpahan minyak berlaku. -Pencemaran air laut berlaku. -Mengancam hidupan akuatik. -Menjejas ekosistem lautan. -Menyebabkan kepupusan hidupan akuatik. -Mengancam terumbu karang.

4 c) Langkah/ Usaha mengurangkan kesan penerokaan petroleum -Menguatkuasakan undang-undang. -Jabatan Alam Sekitar perlu mengawasi kegiatan perlombongan. -Mengadakan kempen kesedaran tentang kesan penerokaan petroleum. -Meningkatkan kemahiran kerja penerokaan. -Mengadakan penyelidikan dan pembangunan.

10


Latihan Menulis Esei Klon SPM 2007 1 a) Ciri-Ciri Hutan Pokok Tirus/ Hutan Taiga

1 a) Ciri-Ciri Hutan Pokok Tirus/ Hutan Konifer Hutan Taiga

-Malar hijau. -Dirian tulen. -Batang lurus. -Berbentuk kon. -Berkayu lembut. -Daun harus bersalut lilin.

1 b) Ciri–Ciri Hutan Hujan Tropika

1 b) Ciri–Ciri Hutan Hujan Tropika

-Malar hijau. -Berakar banir. -Terdiri daripada empat lapisan tumbuhan. -Banyak pokok besar dan tinggi. -Banyak pokok berkayu keras. -Pokok-pokok padat. -Lapisan kanopi yang berdaun lebat.

1 c) Ciri-Ciri Hutan Monsun Tropika

1 c) Ciri-Ciri Hutan Monsun Tropika

-Daun gugur pada musim kemarau. -Kebanyakan pokok berakar tunjang. -Terdapat hutan buluh. -Pokok kurang padat berbanding dengan hutan hujan tropika. -Terdiri daripada tiga lapisan tumbuhan.

1 d) Ciri-Ciri Padang Rumput Sederhana/ Steppe

1 d) Ciri-Ciri Padang Rumput Sederhana/ Steppe

-Padang rumput tidak ada pokok kerana kurang hujan. -Padang rumput kelihatan hijau pada musim panas dan musim bunga. -Padang rumput kelihatan kekuningan pada musim luruh kerana berlaku kemarau.

11


2 a) Kepentingan Tumbuh-Tumbuhan Semula Jadi Terhadap Alam Sekitar

1 e) Kepentingan Tumbuh-Tumbuhan Semula Jadi Terhadap Alam Sekitar

-Sebagai kawasan tadahan air. -Sebagai habitat hidupan liar. -Membebaskan gas oksigen. -Mengurangkan hakisan tanih. -Mengekalkan kelembapan udara. -Menyederhanakan suhu. -Mengekalkan nutrien tanih.

2 b) Kepentingan Tumbuhan Semula Jadi Terhadap Negara/ Ekonomi

2 b) Kepentingan Tumbuhan Semula Jadi Terhadap Negara/ Ekonomi

-Membekalkan kayu balak. -Membekalkan hasil hutan seperti rotan. -Meningkatkan eksport negara. -Menambahkan pendapatan negara. -Menggalakkan sektor pelancongan, iaitu ekopelancongan. -Menyediakan peluang pekerjaan, seperti pembalakan. -Membekalkan pokok herba, seperti tongkat ali.

2 c) Langkah/ Usaha Pemeliharaan & Pemulihan Tumbuhan & Hutan

2 c) Langkah/ Usaha Pemeliharaan & Pemulihan Tumbuhan & Hutan

-Mewartakan taman negara dan hutan simpan. -Menguatkuasakan undang-undang. -Mengenakan hukuman berat terhadap pembalakan haram. -Mengadakan kempen kesedaran cintai alam sekitar. -Mengadakan program menanam pokok. -Menjalankan penyelidikan untuk menghasilkan baka pokok tahan penyakit.

12


3 a) Faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk di kawasan berlorek

3 a) Faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk di kawasan berlorek (Kuala Lumpur)

-Faktor peluang pekerjaan yang banyak. -Faktor peluang pendidikan yang banyak. -Faktor kadar upah yang tinggi. -Faktor kemudahan sosial yang baik. -Faktor dasar kerajaan. -Faktor sumber mineral. -Faktor sejarah. -Faktor sistem pengangkutan yang baik.

3 b) Faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk di kawasan berlorek Dataran Kelantan

3 a) Faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk di kawasan berlorek (Dataran Kelantan/ Dataran Kedah-Perlis)

-Faktor bentuk muka bumi yang rata. -Faktor tanih aluvium yang subur. -Faktor kegiatan penanaman padi. -Faktor saliran dan sumber air. -Faktor peluang pekerjaan yang banyak. -Faktor sistem pengangkutan yang baik. -Faktor dasar kerajaan.

3 c) Faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk di kawasan berlorek

3 c) Faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk di kawasan berlorek (Kerteh, Lembah Kinta, Kuala Lumpur)

-Faktor sumber mineral. -Kegiatan perlombongan dijalankan. -Faktor peluang pekerjaan yang banyak. -Faktor kegiatan perindustrian. -Faktor dasar kerajaan. -Faktor infrastruktur yang lengkap.

3 d) Faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk di kawasan berlorek -Faktor peluang pekerjaan banyak. -Sektor perindustrian yang pesat. -Faktor dasar kerajaan. -Faktor kadar upah yang tinggi. -Faktor sejarah. Pulau Pinang dijajah oleh British. -Faktor kemudahan sosial yang lengkap.

13

3 d) Faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk di kawasan berlorek (Bayan Lepas & Petaling Jaya, Shah Alam)


4 a) Ciri-Ciri Piramid Penduduk Negara Penduduk Berlebihan

4 a) Ciri-Ciri Piramid Penduduk Negara Penduduk Berlebihan

-Kadar kelahiran tinggi. -Kadar kematian tinggi. -Jangka hayat penduduk pendek. -Golongan muda ramai. -Golongan tua sedikit.

4 b) Kesan/ Masalah Negara Penduduk Berlebihan

4 b) Kesan/ Masalah Negara Penduduk Berlebihan -Kadar pengangguran tinggi. -Masalah tempat tinggal. -Kadar buta huruf tinggi. -Kadar kelahiran tinggi. -Bekalan makanan tidak mencukupi. -Tahap kesihatan rendah. -Tahap teknologi rendah. -Taraf hidup rendah.

4 c) Langkah/ Usaha mengatasi masalah negara penduduk berlebihan

4 c) Langkah/ Usaha mengatasi masalah negara penduduk berlebihan -Mengadakan kempen kesedaran kurang kelahiran. -Mengadakan dasar kerajaan mengawal kelahiran. -Mengadakan dasar membasmi buta huruf. -Menggalakkan pelaburan asing. -Memperkenalkan teknik pertanian moden untuk menambahkan bekalan makanan. -Menjalankan program kesedaran kebersihan.

14


5 a) Kepentingan penerokaan sumber mineral (petroleum / bijih timah)

5 a) Kepentingan penerokaan sumber mineral (petroleum / bijih timah) -Menyediakan peluang pekerjaan. -Menambahkan eksport negara. -Menambahkan pendapatan negara. -Menyediakan bahan mentah kepada kilang. -Memajukan infrastruktur negara. -Menggalakkan perkembangan bandar. -Membangunkan kawasan luar bandar.

5 b) Kesan penerokaan sumber mineral (petroleum dan bijih timah)

5 b) Kesan penerokaan sumber mineral (petroleum dan bijih timah) -Berlaku pencemaran air. -Mengancam hidupan akuatik. -Menjejaskan ekosistem sungai dan laut. -Menjejaskan kesihatan manusia. -Perubahan landskap.

5 c) Langkah/ Usaha Mengurangkan Kesan penerokaan sumber mineral (petroleum dan bijih timah)

5 c) Langkah/ Usaha Mengurangkan Kesan penerokaan sumber mineral (petroleum dan bijih timah)

-Menguatkuasakan undang-undang. -Mengadakan kempen kesedaran alam sekitar. -Mencari sumber gantian. -Meluaskan penggunaan sumber tenaga mesra alam. -Memperbaiki pengurusan kegiatan perlombongan. -Memperkenalkan teknik melombong yang mesra alam.

5 d) Langkah/ Usaha memajukan bekas lombong bijih timah

5 d) Langkah/ Usaha memajukan bekas lombong bijih timah

-Dibangunkan sebagai tapak perumahan. -Dibangunkan sebagai taman rekreasi. -Dibangunkan sebagai tapak perkilangan. -Dibangunkan sebagai tapak perikanan. -Dibangunkan sebagai tapak pertanian.

15


Latihan Menulis Esei Klon SPM 2008 1 a) Faktor yang mempengaruhi penduduk 1 a) Faktor yang mempengaruhi penduduk padat di Lembangan St. Lawrence, Kanada padat di Lembangan St. Lawrence, Kanada

-Faktor bentuk muka bumi yang rata. -Faktor sejarah, diterokai oleh pendatang Eropah. -Faktor tanih aluvium yang subur. -Faktor perindustrian yang pesat. -Faktor peluang pekerjaan yang banyak. -Faktor kemudahan sosial yang lengkap.

1 b) Faktor yang mempengaruhi migrasi

antarabangsa

1 b) Faktor yang mempengaruhi migrasi

antarabangsa

-Faktor peluang pekerjaan yang banayk. -Faktor kadar gaji yang lumayan. -Faktor politik yang stabil. -Faktor dasar kerajaan yang mengalakkan buruh asing. -Faktor penolak seperti bencana alam, pengangguran dan kemiskinan di negara asal.

1 c) Kesan migrasi antarabangsa

1 c) Kesan migrasi antarabangsa terhadap

terhadap negara yang dituju

negara yang dituju

-Pemindahan teknologi. -Masalah sosial bertambah. -Pengangguran bertambah. -Masalah setinggan. -Pasaran barangan meluas. -Pertambahan jumlah penduduk. -Kesesakan bandar. -Kemasukan modal.

1 d) Kadar pertumbuhan penduduk semula jadi =

1 d) Kirakan kadar pertumbuhan penduduk negara X pada tahun 2002 dan 2003

Kadar kelahiran — Kadar kematian

16

Tahun

2002

2003

Kadar kelahiran (%)

2.70

2.90

Kadar kematian (%)

0.49

0.45


2 a) Kebaikan/ kepentingan pengangkutan awam

2 a) Kebaikan/ kepentingan pengangkutan awam

-Mengurangkan pencemaran udara. -Mengurangkan kesesakan lalu lintas. -Meningkatkan darjah ketersampaian -Meningkatkan mobiliti penduduk. -Perkhidmatan yang selesa. -Tepat pada masa. -Tambang yang berpatutuan.

2 b) Kebaikan/ kepentingan pengangkutan udara

2 b) Kebaikan/ kepentingan pengangkutan udara

-Memajukan sektor pelancongan. -Meningkatkan darjah ketersampaian. -Meningkatkan mobiliti penduduk. -Menjimatkan masa perjalanan. -Pengangkutan yang pantas. -Perkhidmatan yang selesa.

2 c) Kebaikan/ kepentingan pengangkutan air / kapal kargo

2 c) Kebaikan/ kepentingan pengangkutan air / kapal kargo

-Membawa barangan pukal. -Kos pengangkutan yang rendah. -Meningkatkan eksport negara. -Memajukan perdagangan antarabangsa.

2 d) Kebaikan/ kepentingan pengangkutan udara (helikopter)

2 d) Kebaikan/ kepentingan pengangkutan udara (helikopter)

-Meningkatkan mobiliti penduduk. -Meningkatkan darjah ketersampaian. -Mengawal alam sekitar. -Mengawasi hutan terbakar. -Mengawasi pembalakan haram.

2 e) Faktor yang mempengaruhi perkembangan pengangkutan udara di Malaysia.

2 e) Faktor yang mempengaruhi perkembangan pengangkutan udara di Malaysia.

-Faktor bentuk muka bumi di Sabah dan Sarawak yang bergunung-ganang. -Faktor bentuk muka bumi yang rata untuk membina lapangan terbang. -Faktor dasar kerajaan. -Perkembangan sektor pelancongan. -Permintaan yang semakin meningkat. -Kemasukan modal asing. -Faktor tahap teknologi yang tinggi.

17


3 a) Kepentingan perkembangan teknologi maklumat (IT) dan komunikasi.

3 a) Kepentingan perkembangan teknologi maklumat (IT) dan komunikasi.

-Memudahkan perhubungan. -Memperluaskan pasaran. -Menyebar maklumat dengan pantas. -Memperoleh maklumat dengan pantas. -Meningkatkan perniagaan. -Melicinkan pentadbiran. -Meningkatkan pendidikan. -Wujud e-pendidikan, e-dagang, e-kerajaan, tele-perubatan.

3 b) Faktor yang mempengaruhi perkembangan 3 b) Faktor yang mempengaruhi perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi. teknologi maklumat dan komunikasi. -Faktor dasar kerajaan, galakan kerajaan seperti MSC. -Faktor penyelidikan dan pembangunan. -Faktor buruh mahir yang ramai. -Faktor tahap teknologi yang tinggi. -Faktor perkembangan ekonomi. -Faktor modal yang mencukupi.

3 c) Kesan negatif perkembangan teknologi maklumat dan telekomunikasi. (IT)

3 c) Kesan negatif perkembangan teknologi maklumat dan telekomunikasi.

-Penyebaran maklumat palsu. -Penyebaran kebudayaan yang tidak sihat. -Pencerobohan sistem komputer. -Penyebaran virus. -Menimbulkan jenayah siber. -Menyebabkan cetak rompakan seperti video dan lagu.

3 d) Langkah/ Usaha/ Cadangan mengatasi kesan negatif perkembangan IT

3 d) Langkah/ Usaha/ Cadangan mengatasi kesan negatif perkembangan IT

-Menguatkuasakan undang-undang. -Akta siber digubalkan. -Mengadakan kempen kesedaran IT. -Menjalankan penyelidikan dan pembangunan. -Memperbaiki sistem anti-virus. -Mengadakan kursus menggunakan alat IT. -Mewujudkan mata pelajaran ICT di sekolah.

18


4 a) Jenis tanih dengan tanaman yang sesuai

4 a) Jenis tanih dengan tanaman yang sesuai

-Tanih aluvium menanam padi. -Tanih laterit menanam kelapa sawit dan getah. -Tanih gambut menanam nanas.

4 b) Langkah pengurusan sumber tanih. 4 b) Langkah pengurusan sumber tanih. (mengekalkan kesuburan dan mengelakkan hakisan tanih) -Menjalankan tanaman bergilir. -Menanam tumbuhan tutup bumi. -Membina teres. -Penanaman secara berjalur. -Menggunakan baja organik. -Mengamalkan kaedah biologi. -Mengadakan kempen kesedaran pengurusan sumber tanih. -Menguatkuasakan undang-undang.

4 c) Usaha pengurusan sumber air di Arab Saudi.

4 c) Usaha pengurusan sumber air di Arab Saudi.

-Membina empangan. -Menggunakan air telaga. -Merawat semula air kumbahan. -Menadah air hujan. -Menguatkuasakan undang-undang. -Mengadakan kempen kesedaran. -Penyahgaraman air laut.

19


5 a) Ciri-ciri perikanan laut dalam di Malaysia

5 a) Ciri-ciri perikanan laut dalam di Malaysia

-Di kawasan melebihi 30 km dari pantai. -Melebihi 4 hari di laut. -Menggunakan peralatan moden. -Memerlukan modal yang besar. -Memerlukan tenaga buruh yang ramai. -Memerlukan tenaga buruh yang mahir. -Hasil tangkapan yang banyak.

5 b) Ciri-ciri perikanan pinggir laut

5 b) Ciri-ciri perikanan pinggir laut

-Di kawasan tidak melebihi 30 km dari pantai. -Menggunakan pukat tarik dan pukat hanyut. -Hasil tangkapan sederhana. -Tidak melebihi 4 hari di laut. -Di kawasan seperti Laut Melaka.

5 c) Ciri-ciri perikanan air tawar

5 c) Ciri-ciri perikanan air tawar

-Menangkap ikan di sungai, tasik, kolam, sawah padi. -Kawasan tangkapan seperti di Tasik Chini dan Tasek Bera. -Peralatan yang tradisional. -Tidak memerlukan teknologi tinggi.

5 d) Faktor yang mempengaruhi kegiatan perikanan laut di Malaysia

5 d) Faktor yang mempengaruhi kegiatan perikanan laut di Malaysia

-Mempunyai pinggir laut yang panjang. -Mempunyai pentas benua. -Kedalaman laut kurang 180 meter. -Bentuk muka bumi rata untuk membina jeti dan pelabuhan. -Faktor dasar kerajaan. -Kerajaan memberi bantuan seperti subsidi. -Faktor pasaran yang luas. -Faktor permintaan yang tinggi. -Faktor tenaga buruh yang ramai.

20


Nama: ________________________________________________

Tingkatan: _______________

Latihan Menulis Esei Klon SPM 2009 1 a) Ciri kependudukan negara di bawah.

1 a) Ciri kependudukan negara piramid peralihan.

Piramid Peralihan

-Kadar kelahiran yang rendah. -Kadar kematian yang tinggi. -Bilangan golongan muda kurang. -Bilangan golongan tua kurang. -Bilangan golongan dewasa paling ramai. -Kadar pertumbuhan penduduk rendah.

1 b) Ciri kependudukan negara di bawah. Lelaki

1 b) Ciri kependudukan negara piramid terganggu.

Perempuan

Piramid Terganggu

-Kadar kelahiran yang rendah. -Kadar kematian yang tinggi. -Bilangan golongan muda kurang. -Bilangan golongan tua kurang. -Bilangan golongan dewasa paling ramai. -Jumlah penduduk perempuan lebih ramai daripada penduduk lelaki.

1 c) Faktor yang mempengaruhi kadar 1 c) Faktor yang mempengaruhi kadar kelahiran rendah. kelahiran rendah. -Taraf pendidikan yang tinggi. -Mengamalkan perancangan keluarga. -Umur berkahwin lewat. -Wanita mengutamakan kerjaya. -Kos hidup tinggi. -Mengutamakan taraf hidup yang tinggi. -Taraf perubatan yang tinggi.

21


2 a) Fenomenan cuaca di bandar.

2 a) Fenomenan cuaca di bandar.

-Pulau haba. -Hujan asid. -Jerebu. -Kesan rumah hijau. -Banjir kilat

2 b) Terangkan faktor yang menyebabkan kejadian 2 b) Terangkan faktor yang menyebabkan kejadian fenomena cuaca di bandar.

fenomena cuaca di bandar.

-Bangunan konkrit dibina rapat-rapat menghalang peredaran udara. -Jalan raya berturap menyerap haba. -Kekurangan pokok di bandar menyebabkan proses perpeluhan kurang. -Pertambahan kenderaan mengeluarkan asap ke udara. -Kilang mengeluarkan asap ke udara. -Bahan pencemaran di udara memerangkap haba. -Kenderaan dan kilang membebaskan haba.

2 c) Kesan fenomena cuaca di bandar terhadap alam sekitar dan penduduk.

2 c) Kesan fenomena cuaca di bandar terhadap alam sekitar dan penduduk.

-Menjejeskan kesihatan penduduk. -Mendatangkan penyakit. -Menjejaskan keselesaan penduduk. -Menganggu kegiatan ekonomi. -Merosakkan kenderaan seperti kereta berkarat. -Merosakkan bangunan, melunturkan cat.

2 d) Langkah Mengurangkan kesan fenomena cuaca di bandar.

2 d) Langkah Mengurangkan kesan fenomena cuaca di bandar.

-Menguatkusasakan undang-undang. -Mengadakan kempen kesedaran cintai alam. -Mewujudkan kawasan hijau. -Memajukan pengangkutan awam seperti LRT. -Menggunakan minyak petrol tanpa plumbum. -Menggunakan alat penapis asap di kenderaan.

22


3 a) Kepentingan sumber marin (laut) dan pantai kepada penduduk sesebuah negara

3 a) Kepentingan sumber marin (laut) dan pantai kepada penduduk sesebuah negara

-Membekalkan sumber protein seperti ikan. -Membekalkan bahan mentah kepada industri. -Membekalkan pokok bakau untuk membuat arang kayu. -Menyediakan peluang pekerjaan seperti nelayan. -Menjadi pusat pelancongan. -Menjadi tapak pelabuhan. -Menjadi tapak perikanan. -Menambahkan pendapatan penduduk dan negara. -Meningkatkan taraf hidup penduduk.

3 b) Kesan penerokaan sumber marin dan pantai kepada alam sekitar

3 b) Kesan penerokaan sumber marin dan pantai kepada alam sekitar

-Menjejaskan ekosistem marin dan pantai. -Mengancam kehidupan akuatik. -Menjejaskan rantai makanan lautan. -Menyebabkan kepupusan sumber marin dan hidupan akuatik. -Pencemaran air menjejaskan kesihatan manusia. -Pantai terhakis. -Peningkatan suhu.

3 c) Kesan penerokaan sumber hutan kepada alam sekitar/ ekosistem

3 c) Kesan penerokaan sumber hutan kepada alam sekitar/ ekosistem

-Menjejaskan ekosistem hutan. -Memusnahkan habitat hidupan liar. -Menjejaskan rantai makanan. -Menyebabkan kepupusan flora dan fauna. -Peningkatan suhu. -Hakisan tanih. -Tanih menjadi tandus. -Kehilangan nutrien tanih, tanih menjadi tidak subur.

3 d) Langkah/ Usaha/ Cadangan mengatasi kesan penerokaan hutan dan marin (laut)

3 d) Langkah/ Usaha/ Cadangan mengatasi kesan penerokaan hutan dan marin (laut)

-Menguatkuasakan undang-undang. -Mengadakan kempen kesedaran cintai alam. -Mewartakan taman negara. -Mewartakan taman marin (laut). -Mengadakan penghutanan semula. -Mengadakan projek penanaman pokok bakau. -Menjalankan penyelidikan menghasilkan benih bermutu. -Mengadakan pusat pelindungan hidupan liar dan akuatik.

23


4 a) Faktor fizikal yang mempengaruhi kegiatan 4 a) Faktor fizikal yang mempengaruhi kegiatan pertanian di Malaysia pertanian di Malaysia -Faktor bentuk muka bumi yang rata memudahkan kegiatan dijalankan. -Faktor iklim Khatulistiwa yang panas dan lembap sepanjang tahun. -Min suhu tahunan yang tinggi 27째 C. -Jumlah hujan tahunan melebihi 2000 mm. -Tanih yang subur. -Tanih aluvium menanam padi. -Tanih laterit menanam kelapa sawit dan getah. -Tanih gambut menanam nanas.

4 b) Terangkan Kepentingan pertanian ladang

4 b) Terangkan Kepentingan pertanian ladang -Menyediakan peluang pekerjaan yang banyak. -Menambahkan pendapatan penduduk dan negara. -Memajukan infrastruktur seperti pembinaan jalan raya. -Memajukan petempatan luar bandar. -Menyediakan bahan mentah seperti kelapa sawit kepada industri. -Meningkatkan eksport negara. -Meningkatkan taraf hidup penduduk.

4 c) Usaha/ Cadangan Memajukan Sektor pertanian di Malaysia

4 c) Usaha/ Cadangan Memajukan Sektor pertanian di Malaysia -Menjalankan penyelidikan untuk menghasilkan benih bermutu. -Pemindahan teknologi moden dari negara maju. -Mengadakan kursus untuk meningkatkan kemahiran petani. -Menggunakan baja organik. -Memperkenalkan kaedah pertanian moden seperti hidroponik. -Mengalakkan kemasukan modal asing. -Kerajaan memberi bantuan seperti pinjaman modal.

4 d) Kesan kegiatan pertanian terhadap alam sekitar

4 d) Kesan kegiatan pertanian terhadap alam sekitar -Penggunaan racun serangga dan baja kimia menyebabkan keasidan tanih, pencemaran air dan mengancam hidupan akuatik. -Kegiatan pertanian pindah menyebabkan kemusnahan sumber hutan, menjejaskan ekosistem hutan, hakisan tanih.

4 e) Langkah mengurangkan kesan pertanian

4 e) Langkah mengurangkan kesan pertanian -Menguatkuasakan undang-undang. -Mengadakan kempen kesedaran cintai alam. -Menggunakan baja organik. -Menggunakan kaedah biologi. 24


Latihan Menulis Esei Klon SPM 2010 1 a) Faktor yang mempengaruhi perkembangan 1 a) Faktor yang mempengaruhi perkembangan sektor pembuatan (perkilangan/ perindustrian) sektor pembuatan (perkilangan/ perindustrian) -Faktor bentuk muka bumi yang rata memudahkan kegiatan dijalankan. -Faktor dasar kerajaan memberi insentif pelaburan. -Faktor tenaga buruh yang mencukupi. -Faktor tenaga buruh yang mahir. -Faktor sistem pengangkutan yang baik untuk menghantar produk. -Faktor bahan mentah yang mencukupi. -Faktor saiz pasaran yang luas. -Faktor tahap teknologi tinggi.

1 b) Kepentingan industri automotif

1 b) Kepentingan industri automotif

-Menyediakan peluang pekerjaan yang banyak. -Menambahkan pendapatan negara. -Meningkatkan eksport negara. -Meningkatkan taraf hidup penduduk. -Perkembangan bandar baru, seperti Pekan dan Kulim. -Menggalakkan pemindahan teknologi dari negara maju. -Menggalakkan kemasukan buruh mahir.

1 c) Kepentingan industri petrokimia

1 c) Kepentingan industri petrokimia

-Menyediakan peluang pekerjaan yang banyak. -Menambahkan pendapatan negara. -Meningkatkan eksport negara. -Meningkatkan taraf hidup penduduk. -Perkembangan bandar baru, seperti Miri dan Bintulu. -Menggalakkan pemindahan teknologi dari negara maju. -Menggalakkan kemasukan buruh mahir.

1 d) Usaha/ Cadangan Memajukan sektor ekonomi 1 d) Usaha/ Cadangan Memajukan sektor ekonomi (pembuatan/ industri automatif/ petrokimia) (pembuatan/ industri automatif/ petrokimia) -Menggalakkan kemasukan modal asing. -Menggalakkan pemindahan teknologi moden. -Menjalankan penyelidikan. -Menggalakkan projek inovatif. -Mengadakan kursus untuk meningkatkan kemahiran pekerja. -Dasar kerajaan memberi bantuan pinjaman.

25


2 a) Kepentingan sumber tanih untuk kegiatan pertanian

2 a) Kepentingan sumber tanih untuk kegiatan pertanian

-Tanih aluvium penting untuk menanam padi. -Tanih laterit penting untuk menanam kelapa sawit dan getah. -Tanih gambut penting untuk menanam nanas. -Tanih pasir penting untuk menanam kelapa. -Tanih beris penting untuk menanam tembakau. -Tanih merupakan sumber yang boleh diperbaharui. -Tanih mudah diperolehi.

2 b) Kegiatan manusia yang menjejaskan kesuburan tanih

2 b) Kegiatan manusia yang menjejaskan kesuburan tanih

-Penggunaan baja kimia meningkatkan keasidan tanih. -Penggunaan racun serangga meningkatkan keasidan tanih. -Pertanian pindah menyebabkan hakisan tanih. -Pertanian pindah menyebabkan tanih kehilangan nutrien. -Pertanian secara giat akan menjejas nutrien tanih. -Pembalakan menyebabkan hakisan tanih dan kehilangan nutrien.

2 c) Kaedah pertanian meningkatkan kesuburan tanih

2 c) Kaedah pertanian meningkatkan kesuburan tanih

-Mengguna baja organik. -Mengguna kaedah biologi untuk mengawal makhluk perosak. -Menjalankan tanaman bergilir. -Menjalankan pertanian campuran. -Penanaman tanaman tutup bumi seperti kekacang. -Penanaman secara berjalur.

2 d) Usaha/ Cadangan Pengurusan Sumber Hutan

2 d) Usaha/ Cadangan Pengurusan Sumber Hutan

-Mewartakan taman negara dan hutan simpan. -Mengadakan kempen kesedaran cintai alam. -Menguatkuasakan undang-undang. -Penghutanan semula. -Mengadakan rawatan silvikultur. -Menjalankan penyelidikan dan pembangunan oleh FRIM.

26


3 a) Faktor mempengaruhi pembinaan sistem pengangkutan awam seperti berikut:

3 a) Faktor mempengaruhi perletakan petempatan Luar Bandar

-Faktor bentuk muka bumi yang rata memudahkan kerja pembinaan. -Faktor dasar kerajaan untuk membangunkan infrastruktur. -Faktor teknologi yang tinggi. -Faktor tenaga buruh yang mahir. -Faktor tenaga buruh yang mencukupi. -Faktor permintaan yang tinggi. -Untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas.

3 b) Kesan Perkembangan Jaringan jalan raya dan lebuh raya terhadap alam sekitar

3 b) Kesan Perkembangan Jaringan jalan raya dan lebuh raya terhadap alam sekitar

-Pembinaan jalan di kawasan tanah tinggi menyebabkan hakisan tanih dan tanah runtuh. -Membersihkan kawasan hutan untuk membina jalan akan memusnahkan habitat haiwan, menjejaskan keseimbangan ekosistem. -Pertambahan kenderaan mengeluarkan asap menyebabkan jerebu, pencemaran udara, hujan asid.

3 c) Langkah/ Cadangan mengatasi kesan perkembangan jaringan pengangkutan

3 c) Langkah/ Cadangan mengatasi kesan perkembangan jaringan pengangkutan

-Menguatkuasakan undang-undang. -Mengadakan kempen kesedaran cintai alam. -Membina teres. -Membina tembok. -Menanam tumbuhan tutup bumi. -Memajukan pengangkutan awam. -Mengadakan kempen berkongsi kereta.

3 d) Faktor yang mempengaruhi perkembangan pembinaan lebuh raya.

3 d) Faktor yang mempengaruhi perkembangan pembinaan lebuh raya.

-Faktor bentuk muka bumi yang rata memudahkan kerja pembinaan. -Faktor dasar kerajaan untuk membangunkan infrastruktur. -Faktor teknologi yang tinggi. -Faktor tenaga buruh yang mahir. -Faktor tenaga buruh yang mencukupi. -Faktor permintaan yang tinggi.

3 e) Sebab/ Faktor pantai barat Semenanjung Malaysia mempunyai jaringan pengangkutan yang lebih padat dan pesat.

3 e) Sebab/ Faktor pantai barat Semenanjung Malaysia mempunyai jaringan pengangkutan yang lebih padat dan pesat.

-Bentuk muka bumi yang rata dan luas. -Terdapat banyak bandar besar. -Kegiatan ekonomi lebih pesat. -Jumlah penduduk lebih ramai. 27


4 a) Faktor mempengaruhi perletakan petempatan 3 a) Faktor mempengaruhi perletakan petempatan Luar Bandar Luar Bandar -Faktor bentuk muka bumi yang rata memudahkan kegiatan dijalankan. -Faktor dasar kerajaan, seperti pembukaan ladang baru. -Faktor tanih yang subur, seperti tanih aluvium untuk penanaman padi. -Faktor keselamatan. Contohnya petempatan di kawasan tinggi menggelakkan banjir. -Faktor darjah ketersampaian yang tinggi. Contohnya di sepanjang sungai dan jalan raya.

4 b) Fungsi Luar Bandar

3 a) Fungsi Luar Bandar

-Pusat pengeluaran, pengumpulan, pemprosesan hasil perikanan, penternakan. -Mengeluarkan bahan mentah kepada industri seperti getah. -Pusat pengumpulan hasil pertanian. -Pusat pemprosesan hasil pertanian. -Industri desa seperti batik. -Pusat kesihatan seperti ada klinik desa. -Pusat pentadbiran seperti ada jabatan pertanian.

4 c) Sumbangan bandar kepada luar bandar

3 b) Sumbangan bandar kepada luar bandar

-Menyediakan peluang pekerjaan. -Menyediakan peluang pendidikan tinggi. -Menyediakan pusat hiburan. -Menyediakan pelbagai pekhidmatan. -Menyediakan pasaran untuk produk dari luar bandar. -Menyediakan kemudahan perubatan yang baik. -Menyediakan kemudahan pengangkutan yang baik.

4 d) Sumbangan luar bandar kepada bandar

2 c) Sumbangan luar bandar kepada bandar

-Menyediakan bahan mentah kepada industri bandar. -Menyediakan bahan makanan seperti padi. -Menyediakan tenaga buruh kepada bandar. -Memasarkan produk luar bandar ke bandar. -Menyediakan tempat rekreasi kepada penduduk bandar.

4 e) Sumbangan bandar kepada bandar

2 d) Sumbangan bandar kepada bandar

-Meluaskan pasaran barangan. -Membekalkan barangan komponen industri. -Bandar kecil menyediakan tenaga buruh kepada bandar besar. -Bandar satelit mengurangkan kesesakan di bandar besar. -Bandar besar menyediakan banyak peluang pekerjaan. -Bandar besar menyediakan banyak peluang pendidikan.

28


Latihan Menulis Esei Klon SPM 2011 1 a) Faktor yang mempengaruhi Kadar Kelahiran menurun/ merosot

1 a) Faktor yang mempengaruhi Kadar Kelahiran menurun/ merosot

-Taraf pendidikan yang tinggi. -Mengamalkan perancangan keluarga. -Umur berkahwin lewat. -Wanita mengutamakan kerjaya. -Kos hidup tinggi. -Mengutamakan taraf hidup yang tinggi. -Taraf perubatan yang tinggi.

1 b) Faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk di kawasan berlorek di bawah. Dataran Kelantan

1 b) Faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk di Dataran Kelantan/ Dataran Kedah-Perlis

-Faktor bentuk muka bumi yang rata. -Faktor tanih aluvium yang subur. -Faktor kegiatan penanaman padi. -Faktor saliran dan sumber air. -Faktor peluang pekerjaan yang banyak. -Faktor sistem pengangkutan yang baik. -Faktor dasar kerajaan.

Dataran KedahPerlis

1 c) Faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk di kawasan berlorek di bawah.

1 c) Faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk di kawasan pedalaman.

Peta: Kawasan Pedalaman 3 1

2 4

-Faktor bentuk muka bumi yang bergunung-ganang. -Hutan yang tebal. -Tahap ketersampaian yang rendah. -Kawasan tidak membangun. -Kurang peluang pekerjaan.

1 d) Faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk di kawasan berlorek di bawah.

1 d) Faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk di kawasan kegiatan perlombongan

Peta: Kawasan Perlombongan

1

3

4 5

2

-Faktor bentuk muka bumi yang rata. -Faktor kaya dengan sumber mineral. -Faktor kegiatan perlombongan yang pesat. -Faktor peluang pekerjaan yang banyak. -Faktor kadar upar yang lumayan.

29


2 a) Faktor tarikan yang mempengaruhi migrasi antarabangsa

2 a) Faktor tarikan yang mempengaruhi migrasi antarabangsa

-Faktor keadaan politik yang stabil. -Faktor kadar upah yang lumayan. -Faktor peluang pekerjaan yang banyak. -Faktor taraf hidup yang tinggi. -Faktor peluang pendidikan tinggi yang banyak. -Faktor dasar kerajaan. -Faktor kemudahan sosial yang baik.

2 b) Faktor tolakan yang mempengaruhi migrasi antarabangsa

2 b) Faktor tolakan yang mempengaruhi migrasi antarabangsa

-Keadaan politik yang tidak stabil di negara asal. -Bencana alam di negara asal. -Kadar pengangguran yang tinggi di negara asal. -Peluang pekerjaan yang terhad di negara asal. -Kadar upah yang rendah di negara asal. -Peluang pendidikan yang terhad di negara asal. -Taraf hidup yang rendah di negara asal.

2 c) Kesan migrasi antarabangsa terhadap Malaysia

2 c) Kesan migrasi antarabangsa terhadap Malaysia

Kesan negatif seperti: -Kesesakan di bandar. -Pertambahan jumlah penduduk. -Masalah setinggan. -Masalah sosial dan jenayah meningkat. -Pengangguran pekerja tempatan. Kesan positif seperti: -Pemindahan teknologi. -Kemasukan buruh mahir. -Pasaran tempatan meluas. -Tenaga buruh bertambah.

2 d) Jenis/ pola migrasi dalaman

2 d) Jenis/ pola migrasi dalaman

-Bandar ke bandar. -Bandar ke luar bandar. -Luar bandar ke luar bandar. -Luar bandar ke bandar

2 d) Faktor mempengaruhi migrasi dalaman ke kawasan berlorek.

2 d) Faktor mempengaruhi migrasi dalaman ke kawasan berlorek. (Tanah rancagan FELDA)

Faktor tarikan seperti: -Faktor dasar kerajaan (governan). -Faktor pembukaan ladang baru. -Faktor peluang pekerjaan kegiatan pertanian. -Faktor kemudahan asas yang lengkap.

Faktor tolakan seperti: -Petani tidak memiliki tanah sendiri. -Pengangguran di petempatan luar bandar. -Kadar upah yang rendah di petempatan asal. 30


3 a) Faktor menyebabkan pulau di Malaysia menjadi destinasi pelancongan:

3 a) Faktor menyebabkan pulau di Malaysia menjadi destinasi pelancongan:

-Pantai yang bersih. -Air laut yang jernih. -Mempunyai terumbu karang yang indah. -Mempunyai banyak pulau menjadi taman laut. -Hidupan akuatik yang cantik. -Iklim panas dan lembap sepanjang tahun. -Dasar kerajaan mengadakan zon bebas cukai seperti di Pulau Langkawi dan Pulau Labuan.

3 b) Faktor menyebabkan hutan di Malaysia menjadi destinasi pelancongan:

3 b) Faktor menyebabkan hutan di Malaysia menjadi destinasi pelancongan:

-Mempunyai kawasan hutan hujan tropika yang luas. -Mempunyai banyak tumbuhan (flora) yang unik, seperti periuk kera dan paku-pakis. -Mempunyai banyak haiwan (fauna) yang unik, seperti orang utan. -Faktor iklim Khatulistiwa panas dan lembap sepanjang tahun. -Dasar kerajaan mewartakan banyak taman negara dan hutan simpan.

3 c) Langkah/ Cadangan/ Usaha memajukan sektor pelancongan.

3 c) Langkah/ Cadangan/ Usaha memajukan sektor pelancongan.

-Dasar kerajaan mengadakan tahun melawat. -Meningkatkan taraf sistem pengangkutan. -Mengadakan promosi di tempatan dan luar negara. -Mengadakan program seperti “Cuti-cuti Malaysia�. -Mencantikan kawasan pelancongan. -Menambahkan pusat pelancongan yang baru. -Meningkatkan taraf tempat penginapan.

3 d) Kepentingan sektor pelancongan.

3 d) Kepentingan sektor pelancongan.

-Menyediakan peluang pekerjaan yang banyak. -Menambahkan pendapatan negara. -Meningkatkan taraf hidup penduduk. -Memajukan infrastruktur seperti lapangan terbang. -Membangunkan industri seperti industri kraftangan. -Meluaskan pasaran tempatan.

3 e) Kesan sektor pelancongan terhadap alam sekitar

3 e) Kesan sektor pelancongan terhadap alam sekitar

-Pencemaran daratan, kerana pembuangan sampah oleh pelancong. -Pencemaran air, seperti tumpahan minyak kapal. -Hakisan pantai, akibat pokok bakau ditebang untuk membina tapak pelancongan. -Menjejaskan ekosistem hutan, pantai dan laut. -Mengangcam hidupan di hutan, sungai dan laut.

31


4 a) Kesan penerokan sumber pantai dan marin terhadap alam sekitar.

4 a) Kesan penerokan sumber pantai dan marin terhadap alam sekitar.

-Menjejaskan ekosistem marin dan pantai. -Mengancam kehidupan akuatik. -Menjejaskan rantai makanan lautan. -Kepupusan sumber marin dan hidupan akuatik. -Pencemaran air menjejaskan kesihatan manusia. -Pantai terhakis kerana pokok bakau diterbang. -Peningkatan suhu.

4 d) Langkah/ Usaha/ Cadangan mengatasi kesan penerokaan marin (laut)

4 d) Langkah/ Usaha/ Cadangan mengatasi kesan penerokaan hutan dan marin (laut)

Langkah pengurusan sumber marin dan pantai: -Menguatkuasakan undang-undang. -Mengadakan kempen kesedaran cintai alam. -Mewartakan taman marin (laut). -Membina tukun tiruan. -Mengadakan projek penanaman pokok bakau. -Mengadakan pusat pelindungan hidupan akuatik.

4 c) Faktor yang menggalakkan pembalakan di Malaysia

4 c) Faktor yang menggalakkan pembalakan di Malaysia

-Faktor iklim khatulistiwa, panas dan lembap sepanjang tahun. -Mempunyai hutan hujan tropika yang luas. -Permintaan yang tinggi. -Pasaran yang luas. -Faktor tenaga buruh yang mencukupi. -Dasar kerajaan. -Penyedilikan dijalankan oleh FRIM untuk menghasilkan baka pokok bermutu.

4 d) Kepentingan sektor pembalakan di Malaysia 4 d) Kepentingan sektor pembalakan di Malaysia -Menyediakan peluang pekerjaan. -Menambahkan pendapatan negara. -Meningkatkan eksport negara. -Menyediakan bahan mentah kepada industri seperti kilang papan. -Membangunkan petempatan luar bandar. -Memajukan infrastruktur seperti bina jalan raya.

4 e) Kesan pembalakan terhadap alam sekitar

2 d) Sumbangan bandar kepada bandar

-Menjejaskan kawasan tadahan. -Memusnakan habitat haiwan. -Menjejaskan ekosistem hutan. -Menyebabkan kepupusan sumber hutan. -Hakisan tanih. -Peningkatan suhu. 32


5 a) Ciri-ciri tumbuhan Hutan Hujan Tropika. 5 a) Ciri-ciri tumbuhan Hutan Hujan Tropika.

-Malar hijau. -Berakar banir. -Mempunyai empat lapisan. -Pokok tinggi dan lurus. -Berkayu keras. -Tumbuhan lantai hutan kurang padat.

5 b) Kepentingan Tumbuhan Semula Jadi dalam 5 b) Kepentingan Tumbuhan Semula Jadi dalam ekosistem hutan ekosistem hutan -Menyederhanakan suhu. -Habitat hidupan liar. -Mencegah hakisan tanih. -Mengekalkan nutrien tanih. -Membekalkan makanan kepada hidupan liar. -Mengekalkan kelembapan udara. -Membekalkan gas oksigen. -Sebagai kawasan tadahan air.

5 c) Kesan kegiatan manusia terhadap tumbuhan dan hidupan liar

5 c) Kesan kegiatan manusia terhadap tumbuhan dan hidupan liar

-Kegiatan manusia yang terhadap tumbuhan dan hidupan liar seperti pembalakan, pertanian pindah, membina empangan dan sebagainya telah menyebabkan kesan negatif seperti: -Kemusnahan habitat flora dan fauna. -Kehilangan tempat pembiakan. -Kehilangan tempat perlindungan. -Kehilangan sumber makanan. -Kepupusan sumber hutan. -Kepupusan flora dan fauna. -Peningkatan suhu. -Hakisan taniih. -Kawasan tadahan terjejas.

4 d) Usaha/ Langkah pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuhan dan hidupan liar

4 d) Kepentingan sektor pembalakan di Malaysia

-Mewartakan hutan simpan dan taman negara. -Menguatkuasakan undang-undang. -Mengadakan kempen kesedaran cintai alam. -Mengadakan ladang hutan. -Mengadakan penghutanan semula. -Mengadakan pusat perlindungan hidupan liar. -Menjalankan penyelidikan 33


Latihan Menulis Esei Klon SPM 2012 1 a) Kepentingan satelit

1 a) Kepentingan satelit

-Mengadakan siaran langsung televisyen dan radio. -Mengadakan ramalan cuaca. -Meningkatkan sistem perhubungan. -Mengawal alam sekitar seperti kebakaran hutan. -Mengesan tumpahan minyak di laut. -Memajukan sistem pengangkutan. -Membolehkan GPS digunakan. -Memajukan internet.

1 b) Faktor yang mempengaruhi perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT)

1 b) Faktor yang mempengaruhi perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT)

-Faktor dasar kerajaan (governan) memberi galakan. -Dasar kerajaan mengadakan projek MSC, -Faktor modal yang benyak. -Faktor tahap teknologi yang tinggi. -Faktor buruh mahir yang ramai. -Faktor penyelidikan dan pembangunan (R & D) dijalankan. -Faktor permintaan yang tinggi oleh rakyat.

1 c) Kepentingan MSC (Koridor Raya Multimedia) dan Menara KL

1 c) Faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk di kawasan pedalaman.

-Meningkatkan penggunaan ICT. -Memajukan sistem perhubungan negara. -Meningkatkan mutu siaran langsung. -Meningkatkan hiburan rakyat. -Meluaskan pasaran. -Meningkatkan pelancongan negara.

1 d) Usaha/ Cadangan/ Langkah memajukan ICT (teknologi maklumat dan komunikasi)

1 d) Usaha/ Cadangan/ Langkah memajukan ICT (teknologi maklumat dan komunikasi)

-Mengadakan kempen kesedaran celik ICT. -Mengadakan pemindahan teknologi dari negara maju. -Mengalakkan kemasukan buruh mahir. -Menjalankan penyelidikan dan pembangunan (R & D). -Mengadakan projek kerjasama dengan negara maju.

34


2 a) Kepentingan perkembangan jalan air

2 a) Kepentingan perkembangan jalan air

-Mengadakan siaran langsung televisyen dan radio. -Mengadakan ramalan cuaca. -Meningkatkan sistem perhubungan. -Mengawal alam sekitar seperti kebakaran hutan. -Mengesan tumpahan minyak di laut. -Memajukan sistem pengangkutan. -Membolehkan GPS digunakan. -Memajukan internet.

2 b) Faktor yang mempengaruhi perkembangan pengangkutan air

2 b) Faktor yang mempengaruhi perkembangan pengangkutan air

-Faktor dasar kerajaan. -Faktor bentuk muka bumi bergunung-ganang seperti di Sabah dan Sarawak memerlukan pengangkutan air. -Malaysia mempunyai banyak sungai. -Malaysia mempunyai pantai yang luas. -Faktor permintaan yang tinggi. -Faktor industri membina kapal yang maju. -Faktor bentuk muka bumi yang rata membina pelabuhan.

2 c) Usaha/ Cadangan/ Langkah memajukan pengangkutan air

2 c) Usaha/ Cadangan/ Langkah memajukan pengangkutan air

-Faktor dasar kerajaan. -Faktor bentuk muka bumi bergunung-ganang seperti di Sabah dan Sarawak memerlukan pengangkutan air. -Malaysia mempunyai banyak sungai. -Malaysia mempunyai pantai yang luas. -Faktor permintaan yang tinggi. -Faktor industri membina kapal yang maju. -Faktor bentuk muka bumi yang rata membina pelabuhan.

2 d) Kesan pengangkutan air terhadap alam

2 d) Kesan pengangkutan air terhadap alam

-Berlaku tumpahan minyak. -Berlaku pembuangan sampah sarap. -Penebangan pokok bakau untuk membina pelabuhan. -Menyebabkan pencemaran air. -Menjejaskan ekosistem sungai dan laut. -Mengancam hidupan akuatik. -Menyebabkan kepupusan hidupan akuatik.

2 e) Langkah/ Cadangan/ Usaha mengurangkan kesan negatif pengangkutan air

2 e) Langkah/ Cadangan/ Usaha mengurangkan kesan negatif pengangkutan air

-Menguatkuasakan undang-undang. -Mengadakan kempen kesedaran cintai alam. -Mengadakan program gotong-royong membersihkan air laut. -Meningkatkan kawalan tangki minyak kapal. -Menambahkan kapal pembersihan sampah sarap.

35


3 a) Kepentingan sektor pelancongan

3 a) Kepentingan sektor pelancongan

-Aliran masuk wang asing menambahkan pendapatan negara. -Menyediakan banyak peluang pekerjaan seperti di agensi pelancongan. -Membangunkan sektor pembinaan seperti membina hotel. -Memajukan sistem pengangkutan seperti membina LRT. -Memajukan industri desa seperti industri batik. -Memajukan industri kraftangan. -Meluaskan pasaran tempatan kerana pertambahan pelancong.

3 b) Usaha/ Langkah memajukan pelancongan

3 b) Usaha/ Langkah memajukan pelancongan

-Mengadakan promosi menerusi media massa. -Memajukan infrastruktur seperti lapangan terbang. -Memajukan sistem pengangkutan seperti LRT. -Mencantikkan tempat pelancongan. -Mengadakan “Tahun Melawat Malaysia” -Mengadakan program “Cuti-Cuti Malaysia”. -Menambahkan pusat pelancongan yang baharu. -Meningkatkan mutu perkhidmatan di hotel.

3 c) Langkah/ Cadangan/ Usaha memajukan sektor pelancongan.

3 c) Langkah/ Cadangan/ Usaha memajukan sektor pelancongan.

-Dasar kerajaan mengadakan tahun melawat. -Meningkatkan taraf sistem pengangkutan. -Mengadakan promosi di tempatan dan luar negara. -Mengadakan program seperti “Cuti-cuti Malaysia”. -Mencantikan kawasan pelancongan. -Menambahkan pusat pelancongan yang baru. -Meningkatkan taraf tempat penginapan.

3 d) Jenis pelancongan.

3 d) Kepentingan sektor pelancongan.

-Ekopelancongan, melancong ke tempat semula jadi. -Agorpelancongan, pelancongan berasaskan pertanian. -Pelancongan kapal. -Pelancongan budaya dan warisan, melancong ke tempat bersejarah. -Pelancongan sukan dan rekreasi. -Pelancongan kesihatan. -Pelancongan MICE, mengadakan konvensyen dan pameran.

36


4 a) Faktor mempengaruhi kadar kematian menurun

4 a) Faktor mempengaruhi kadar kematian menurun

-Cara pemakanan yang sihat dan seimbang. -Gaya hidup yang sihat seperti tidur awal. -Kemudahan perubatan yang baik. -Tahap kebersihan yang tinggi. -Tahap pendidikan kesihatan yang tinggi.

4 a) Langkah/ Usaha menurunkan kadar kematian

4 a) Langkah/ Usaha menurunkan kadar kematian

-Mengadakan kempen kesedaran pemakanan sihat. -Menguatkuasakan undang-undang. -Mengadakan ceramah tentang kesihatan. -Mengadakan pendidikan kesihatan di sekolah. -Mengadakan kempen anti dadah, anti merokok. -Menyebarkan maklumat kesihatan menerusi media massa.

4 c) Faktor mempengaruhi kadar kematian meningkat

4 c) Faktor mempengaruhi kadar kematian meningkat

-Cara pemakanan yang tidak seimbang. -Gaya hidup tidak sihat seperti merokok. -Tahap kebersihan yang rendah. -Kemudahan perubatan yang tidak lengkap. -Tahap pendidikan yang rendah.

4 d) Kesan negara kurang penduduk

4 d) Kesan negara kurang penduduk

kesan positif: -Tahap pendidikan yang tinggi. -Tahap teknologi yang tinggi. -Kadar kenal huruf tinggi. -Kadar pengangguran yang rendah. Kesan negatif: -Kekurangan tenaga buruh. -Pasaran tempatan menjadi terhad. -Kerajaan terpaksa membayar pencen yang tinggi. -Kerajaan terpaksa menyediakan kemudahan sosial kepada orang tua.

4 e) Langkah mengatasi kesan kependudukan negara kurang penduduk

4 e) Langkah mengatasi kesan kependudukan negara kurang penduduk

-Mengadakan kempen kesedaran meningkatkan kelahiran. -Mengalakkan kemasukan buruh asing. -Melanjutkan umur bersara. -Mengalakkan wanita bekerja. -Meningkatkan penggunaan mesin dan jentera. -Dasar kerajaan memberi insentif untuk meningkatkan kadar kelahiran.

4 f) Faktor mempengaruhi kepadatan penduduk di Lembah Klang

4 f) Faktor mempengaruhi kepadatan penduduk di Lembah Klang

-Peluang pekerjaan yang banyak. -Kadar upah yang lumayan. -Peluang pendidikan tinggi yang banyak. -Kemudahan asas yang baik. -Sistem pengangkutan yang baik -Faktor sumber mineral, seperti perlombongan bijih timah. 37


5 a) Faktor/ Sebab kebanyakan bandar besar 5 a) Faktor/ Sebab kebanyakan bandar besar terdapat di pantai barat Semenanjung Malaysia. terdapat di pantai barat Semenanjung Malaysia. Pantai Timur Semenanjung Malaysia

Pantai Barat Semenanjung Malaysia

-Faktor bentuk muka bumi yang rata. -Dasar kerajaan. -Faktor sejarah, seperti penjajahan British di Pulau Pinang. -Faktor sumber mineral, seperti kegiatan perlombongan bijih timah di Lembah Kinta dan Lembah Klang. -Penduduk yang ramai. -Peluang pekerjaan yang banyak daripada sektor perlombongan, perindustrian.

5 b) Faktor yang mempengaruhi pembandaran

5 b) Faktor yang mempengaruhi pembandaran

-Dasar kerajaan seperti mengadakan bandar satelit. -Dasar kerajaan dalam pembangunan wilayah. -Faktor bentuk muka bumi yang rata memudahkan pembinaan. -Faktor sejarah, seperti penjajahan British di Pulau Pinang. -Faktor sumber mineral, contohnya Lembah Kinta berkembang kerana perlombongan bijih timah. -Peluang pekerjaan yang banyak menggalakkan pertambahan penduduk. -Faktor kemudahan asas yang lengkap.

5 c) Kesan pembandaran terhadap alam sekitar

5 c) Kesan pembandaran terhadap alam sekitar

-Pencemaran udara daripada asap kenderaan dan kilang. -Banjir kilat akibat pembinaan jalan raya. -Jerebu akibat asap daripada kenderaan. -Pencemaran air. -Hujan asid akibat pertambahan kenderaan dan kilang. -Peningkatan suhu. -Pulau haba. -Hakisan tanih.

5 d) Langkah mengatasi masalah pembandaran

5 d) Langkah mengatasi masalah pembandaran

-Mewujudkan kawasan hijau. -Mengadakan kempen berkongsi kereta. -Menguatkuasakan undang-undang. -Mengadakan kempen kesedaran cintai alam. -Memajukan pengangkutan awam berkuasa elektrik. -Menggunakan petro tanpa plumbum. -Mengadakan kempen kitar semula. -Memperbaiki sistem peparitan.

38

Modul esei 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you