Issuu on Google+


BUKOWSKIS KL ASSISK A 2013 VISNING: 26 NOVEMBER – 2 DECEMBER AUK TION: 3 – 6 DECEMBER VISNING: BERZELII PARK 1, STOCKHOLM. ÖPPET ALLA DAGAR 11 – 18 AUKTION: WAHRENDORFFSGATAN 8, STOCKHOLM TELEFON: + 46 8 - 614 08 00. FAX: + 46 8 - 611 46 74. WWW.BUKOWSKIS.COM


STILB I LDAR E Varje tid tolkas av sina filosofer, konstnärer författare och vanliga medborgare. Efter sig lämnar de uttryck, värderingar och ideal. Det som framträder för oss idag med sin lyskraft är de mästerliga verken. De verk av begåvade konstnärer och konsthantverkare som tagit ett snedsprång, sett något nytt, rest, tagit intryck, mött människor och vågat. Helt enkelt skapat eller varit delaktiga i något nytt. Välkommen till Bukowskis Klassiska! MICHAEL STORÅKERS, VD


W

THE SALE WILL BE CONDUCTED IN THE FOLLOWING ORDER

TUESDAY DECEMBER 3, FROM 1 PM SWEDISH ART

1 – 101

PRINTS

102 – 134

SCULPTURES

135 – 168

INTERNATIONAL ART

169 – 189

OLD MASTER PAINTINGS, DRAWINGS, PRINTS, BOOKS

190 – 352

WEDNESDAY DECEMBER 4, FROM 1 PM FURNITURE

353 – 460

MISCELLANEOUS & DECORATIVE ARTS AND THE MEDAL COLLECTION OF ERIK MONTELL

461 – 675

GLASS

676 – 685

EUROPEAN CERAMICS

686 – 713

THURSDAY DECEMBER 5, FROM 10 AM RUSSIAN WORKS OF ART

714 – 744

SILVER, OBJECTS OF VERTU

745 – 833

JEWELLERY

834 – 1140

WATCHES

1141 – 1172

CARPETS AND TEXTILES

1173 – 1260

FRIDAY DECEMBER 6, FROM 10 AM* ORIENTAL CERAMICS AND WORKS OF ART

1261 – 1751

* SEPARATE CATALOGUE, CAN BE ORDERED AT +46 8 614 08 00. YOU CAN ALSO SEE ALL THE OBJECTS AND DETAILS AT BUKOWSKIS.COM

The estimates are stated in the catalogue in Swedish Kronor (SEK) and are, as a guide to prospective buyers, converted to Euro (EUR) at the following rate, SEK 1 = € 0,11, based on the conversion rate at the time of printing the catalogue. The estimates in Euro may have been rounded. By the date of the sale the above conversion rate may have changed. Please note: Bidding as well as payments are to be made in Swedish Kronor (SEK). For further details, please refer to Conditions of Business.


FÖRSÄLJNINGEN SKER I FÖLJANDE ORDNING

TISDAG 3 DECEMBER, FRÅN KL 13.00 SVENSKA KONSTNÄRER

1 – 101

GRAFIK

102 – 134

SKULPTUR

135 – 168

UTLÄNDSKA KONSTNÄRER

169 – 189

ÄLDRE MÅLERI, TECKNINGAR, GRAVYRER, BÖCKER

190 – 352

ONSDAG 4 DECEMBER, FRÅN KL 13.00 MÖBLER

353 – 460

DIVERSE OCH ERIK MONTELLS MEDALJSAMLING

461 – 675

GLAS

676 – 685

EUROPEISK KERAMIK

686 – 713

TORSDAG 5 DECEMBER, FRÅN KL 10.00 RYSKT KONSTHANTVERK

714 – 744

SILVER OCH PRECIOSA

745 – 833

SMYCKEN

834 – 1140

KLOCKOR

1141 – 1172

MATTOR OCH TEXTILIER

1173 – 1260

FREDAG 6 DECEMBER, FRÅN KL 10.00* ORIENTALISK KERAMIK OCH KONSTHANTVERK

1261 – 1751

* SEPARAT KATALOG, BESTÄLL VIA TELEFON 08 - 614 08 00. DU KAN ÄVEN SE ALLA OBJEKT OCH DETALJER PÅ BUKOWSKIS.COM

Katalogens utropspriser är angivna i svenska kronor (SEK) men även i euro (EUR) mot omräkningskursen SEK 1 = € 0,11, med erforderlig avrundning. Observera att omräkningskursen kan ha ändrats vid auktionstillfället. Budgivningen samt betalning för inropade objekt skall ske i svenska kronor. Se i övrigt Auktionsvillkoren.


PLEASE NOTE THAT ORIENTAL CERAMICS AND WORKS OF ART ARE PRESENTED IN A SEPARATE CATALOGUE. PLEASE CONTACT CHARLOTTE.PATAKY@BUKOWSKIS.COM OR CALL (+46) 8 614 08 00 TO ORDER YOUR COPY.


12


SVENSKA KONSTNÄRER GRAFIK SKULPTUR UTLÄNDSKA KONSTNÄRER

ANNA-KARIN PUSIC PEDRO WESTERDAHL LISA GARTZ ANDERS WELANDER

+46 +46 +46 +46

-

8 8 8 8

-

614 614 614 614

08 08 08 08

32 05 59 27

ANNA-KARIN.PUSIC@BUKOWSKIS.COM PEDRO.WESTERDAHL@BUKOWSKIS.COM LISA.GARTZ@BUKOWSKIS.COM ANDERS.WELANDER@BUKOWSKIS.COM

13


1

NILS KREUGER 1858-1930 ”UTANFÖR BARRIÄREN”, MOTIV FRÅN PARIS Signerad N. Kreuger och daterad Paris 1885. Pannå 31 x 40 cm. Proveniens: Skådespelare Olle Hilding, Stockholm. Rigmor Lindwall (genom arv). Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”Christian Eriksson och Nils Kreuger”, 7 - 25 mars 1928, kat nr 88. Litteratur: Kjell Boström, ”Nils Kreuger”, 1948, omnämnd sid 56, avbildad halvsida, sid 57 samt upptagen i katalogen sid 229 som nr 94. Kännaren av Nils Kreugers konst Kjell Boström omnämner katalognumret enligt följande i sin bok från 1948: ”Det blev en arbetsam vår. Medan snön ännu låg kvar, strövade Kreuger ute på gatorna och förde med sig hem små studier: Paris vallar i blånande snödräkt, snökörare som vända hemåt med sina kampar. En sådan skiss förstorades under våren upp till Snö i Paris, som representerade Kreuger på vårsalongen. Kanske var det också nu som Utanför barriären tillkom. Cazins bleka vemod har nu efterträtts av en rikare stämning. Det lilla romantiska skjulet som sänder en orangeröd ljusstråle ut i skymningen, skall senare återkomma som ett typiskt drömskt nittiotalsmotiv”.

€ 3.450–4.000 / SEK 30.000–35.000

15


2

JULIA BECK 1853-1935 ”FIN D’OCTOBRE, VAUCRESSON” Signerad Julia Beck och daterad Vaucresson -90. Duk 65 x 49 cm. I september 1888 flyttade Julia Beck till Frankrike för gott. Kåa Wennberg skriver: ”I den lilla staden Vaucresson två mil väster om Paris fann hon den perfekta platsen för att måla och här bestämde hon sig för att slå sig ned - hon blev kvar här i resten av sitt liv. [...] Vackert belägen i en dal och omgiven av grönskande kullar var Vaucresson en tacksam plats om man som Julia Beck sökte natursköna motiv” (”Julia Beck”, 2012). Rent geografiskt kunde Vaucresson inte vara bättre beläget för Becks vidkommande. Hon hade promenadavstånd till tågstatio-

16

nen, varifrån det var enkelt att ta sig till Paris. Med tåget var det även lätt att ta sig ut till kusten där Normandie och Bretagne lockade med sina disigt stämda landskapsmotiv. Katalognumret avbildar ett intimt utsnitt av ett lokalt skogsparti. För ovanlighetens skull finns en gammal påskrift a tergo som anger verkets titel. Möjligtvis är det av Becks egen hand. Utifrån titeln vet vi att motivet är taget i slutet av oktober. Den koloristiskt finstämda kompositionen präglas av stillhet, ro samt ett skimrande ljus. Möjligen rör det sig om gryningstimman när dagen gryr och naturen vaknar till liv. Beck har, på tal om motiven från Vaucresson, själv i brev berättat: ”hur hon klev upp tidigt på morgonen, klädd med skogsstövlar, staffli, målarlåda och paraply för att ge sig ut i naturen”.

€ 6.850–9.150 / SEK 60.000–80.000


3

JULIA BECK 1853-1935 FLODLANDSKAP, GREZ-SUR-LOING Signerad Julia Beck och daterad Grèz -82. Duk 97,5 x 62,5 cm. Proveniens: Bukowski Auktioner, Stockholm, auktion 516, ”Internationella vårauktionen”, 29-31 maj 2000, kat nr 36. Privatsamling (förvärvad på ovanstående auktion). Utställd: Sven-Harrys (Konstmuseum), Stockholm, ”Julia Beck”, 25 maj - 1 september 2013. Bosjökloster slott i Skåne önskar låna in konstverket till en utställning under perioden 17 maj - 18 augusti 2014. För utförligare katalogisering se nätkatalog: www.bukowskis.com

€ 9.150–11.400 / SEK 80.000–100.000

17


Interiörfoto från hallen i Blewegården, Gävle. Från vänster ”Sommaren” och ”Våren”, i fonden ”Vintern” och till höger ovanför hatthyllan ”Hösten”.

Till de absoluta mästerverken inom Helmer Osslunds produktion hör de s.k. ”Årstidsmålningarna” vilka konstnären år 1907 utförde på beställning av konsul Emil A. Matton i Gävle.

4

KALLSJÖN, JÄMTLAND Signerad Helmer Osslund. Utförd 1907. Papp-pannå 15,5 x 32 cm. Målningen har en svag rundning upptill.

Lena Holger skriver i ”Helmer Osslund”, 2008: ”Våren 1906 ställde Osslund ut i Stadshusets festsal i Gävle. Han fick en nära kontakt med läderfabrikanten och sedermera konsuln Emil A. Matton. Matton köpte tre av hans tavlor. På våren 1907 ställde Osslund ut i Gävle igen och i samband därmed beställde konsuln en svit om fyra målningar av honom. Han kallade dem ’Årstiderna’. De fyra stora målningarna ’Hösten’, ’Vintern’, ’Våren’ och ’Sommaren’ spikades upp i hallen, ovanför träpanelen i den så kallade Blewegården i Gävle villastad. Huset hade byggts 1903 av Carl Askel och hade köpts av Matton 1904. Gården revs 1979, men målningarna räddades. ’Hösten’ ägs av Nationalmuseum och de övriga tre finns i privat ägo”. Emil Matton blev en kär vän för Osslund och skötte som privat bankman konstnärens inkomster både från Gävle och andra håll under en följd av år. Osslund fick dessutom en ”skön ränta” på innestående tillgångar. Dessa transaktioner varade till 1915 och var ett tryggt och bekvämt arrangemang.

HELMER OSSLUND 1866-1938

Proveniens: Godsägare Erik Weinberg, Stockholm. Privatsamling. Utställd: Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm, ”Helmer Osslund”, 20 sept 2008 - 8 feb 2009, kat nr 25. Norrköpings Konstmuseum, ”Helmer Osslund”, 28 feb - 3 maj 2009. Litteratur: Lena Holger, ”Helmer Osslund”, 2008, avbildad i färg sid 124, jfr ”Hösten” (olja på duk 110 x 200 cm, 1907, NM 6371), avbildad i färg, sid 53.

€ 5.700–6.850 / SEK 50.000–60.000

5

De stora årstids-målningarna utfördes i ateljén och kom att kräva all Osslunds tid under ett drygt halvår. Liksom många andra av Osslunds målningar vid sekelskiftet har de en svängd övre kant, vilket av Lena Holger tolkats som en eftergift åt jugendtidens ornamentala formspråk där raka linjer ogillades.

HELMER OSSLUND 1866-1938 ”VÅRVINTERDAG MED NYSNÖ, FORSMO” Signerad Helmer Osslund och daterad -05. Akvarell och kol på papper 43 x 77 cm.

Osslunds monumentala ”Hösten” (olja på duk 110 x 200 cm, NM 6371) är numer en av Nationalmuseums mest älskade målningar och står som en symbol för det genuint svenska landskapet. En närmare analys av motivet ger emellertid på handen att det rör sig om Osslunds personliga syntes av två norrländska landskap, ett jämtländskt och ett lappländskt.

Proveniens: Tidigare i tandläkare Erik samt fru Svea Hellströms samling, Sollefteå.

Katalognummer 4, som utgör Osslunds förlaga till ”Hösten”, utfördes 1907 i trakten kring Ånn vid Kallsjön i Jämtland och det är här som Osslund spelar sina beställare och alla som förgäves söker granskog kring Torneträsk ett stort spratt.

Litteratur: Nils Palmgren och Herje Granberg, ”Helmer Osslund”, 1937, jfr ”Vårdag vid Ångermanälven, Forsmo” (oljemålning 1905-06) avbildad halvsida, sid 37.

Därefter i arv. Utställd: Nationalmuseum, Stockholm, ”Helmer Osslund -Norrlands målare”, 1971, kat nr 103 (under titeln ”Solig vinterdag vid Indalsälven”).

”Konst i svenska hem”, vol. II, band 6, upptagen samt avbildad sid 315 under samling 491: ”Tandläkare Erik Hellström, Storgatan 50, Sollefteå”.

I ett brev från hösten 1907 avslöjar Osslund sin hemlighet: ”Skall bli roligt höra hvad fröken Matton tycker om den efter att ni nu sett Abisko. Detta här fjällpartiet är dock närmast fr. Klocka i Jämtland. Men träd o. detaljer äro friluftmålade här”. Kravet på storslagen dekorativ verkan slog alltså ut naturtrogenheten. Familjen Matton teg och det dröjde länge innan sanningen kom i dagen. På en kvalitetsauktion 1981 såldes en liten akvarell, ”Fjällandskap med insjö”, en klar förstudie till ”Hösten”. 1998 dök ännu en förlaga upp, akvarellen ”Utsikt från Klocka”, som förvärvades av Nationalmuseum (NM 2476). 1999 dök den sista länken i beviskedjan upp: föreliggande oljestudie Kallsjön, Jämtland. Intressant nog kan höstens Klassiska auktion även presentera ett verk med, minst sagt, starka kopplingar till Blewegårdens monumentala utsmyckningar. Katalognummer 5 bör nämligen med största sannolikhet ha utgjort förlaga till Osslunds ”Vintern”.

Lena Holger, ”Helmer Osslund”, 2008, jfr ”Vintern” avbildad halvsida i färg samt i interfoto från Blewegården, Gävle villastad, sid 58.

€ 4.600–5.700 / SEK 40.000–50.000

6

HELMER OSSLUND 1866-1938 VÅRLANDSKAP Signerad Osslund. Papp-pannå 17 x 16,5 cm. Målningen har en svag rundning upptill. Proveniens: Ursprungligen i professor Axel L. Romdahls samlingar, Göteborg. Därefter i arv. Privatsamling.

€ 2.300–2.850 / SEK 20.000–25.000

18


4

5

6

19


7

7

ANTON GENBERG 1862-1939 ”BODSJÖEDET”

8

Signerad A Genberg och daterad Bodsjöedet 1890. Duk 69,5 x 92,5 cm. Proveniens: Privatsamling. Bodsjöedet ligger i Åre kommun, Jämtland. Motivet avbildar den jaktvilla, ”Engelska villan”, som grosshandlare Conrad Hammarström lät bygga mellan 1888 och 1893.

€ 3.450–4.000 / SEK 30.000–35.000

8

CARL JOHANSSON 1863-1944 SOMMARLANDSKAP FRÅN ÅRE Signerad Carl Johansson och daterad Åre 1890. Duk 46 x 59,5 cm. Proveniens: Privatsamling. (d)

€ 3.450–4.000 / SEK 30.000–35.000

9

9

CARL JOHANSSON 1863-1944 HAMNMOTIV FRÅN HÄRNÖSAND Signerad Carl Johansson och daterad Hernösand -86. Duk 51 x 74 cm. Proveniens: Privatsamling. (d)

€ 2.300–2.850 / SEK 20.000–25.000

10

HELMER OSSLUND 1866-1938 HÖSTDAG I FJÄLLEN Signerad Helmer Osslund. Papp-pannå 25 x 34 cm. Proveniens: Privatsamling. Motivet möjligen från Kallsjön, Jämtland.

10

20

€ 9.150–11.400 / SEK 80.000–100.000


11

HELMER OSSLUND 1866-1938 ”HÖSTDAG, FRÄNSTA” Signerad Helm. Osslund. Utförd 1898-99. Duk 62,5 x 82,5 cm. Proveniens: Bankdirektör Emil Snellman, Stockholm. Arkitekt Ulf Snellman, Stockholm. Kirsten Snellman. Privatsamling. Utställd: Nationalmuseum, Stockholm, ”Helmer Osslund - Norrlands målare”, 1971, kat nr 78. Art Gallery of Ontario, ”The Mystic North. Symbolist landscape painting in northern Europe and north America 1890-1940”, 13 januari - 11 mars 1984, kat nr 98. Cincinnati Art Museum, ”The Mystic North. Symbolist landscape painting in northern Europe and north America 1890-1940”, 31 mars - 13 maj 1984, kat nr 98.

Nationalmuseum, Stockholm, ”Impressionismen och Norden. Det sena 1800-talets franska avantgardekonst och konsten i norden 1870-1920”, 25 september 2002 - 19 januari 2003, kat nr 168. Statens Museum for Kunst, Köpenhamn, ”Impressionismen og Norden”, 21 februari - 25 maj 2003, kat nr 136 (under titeln ”Efterårsdag, Fränsta, det nordlige Sverige”). Litteratur: Nils Palmgren och Herje Granberg, ”Helmer Osslund”, 1937, avbildad helsida i färg, mot sida 8. Sven Alfons och Bo Lindwall (redaktör Ragnar Josephson), ”Svensk konstkrönika under 100 år”, 1952, avbildad halvsida. Per Hedström, ’Det svenska mottagandet av det sena 1800-talets franska avantgardekonst’, artikel i ”Impressionismen och Norden” (utställningskatalog, Nationalmuseum, Stockholm, 2002), avbildad i färg sid 82. För utförligare katalogisering se nätkatalog: www.bukowskis.com

€ 28.500–31.350 / SEK 250.000–275.000

21


12

HELMER OSSLUND 1866-1938 ÄLVLANDSKAP, ÅNGERMANLAND Signerad Helmer Osslund. Akvarell, gouache och kol på papper 42 x 56,5 cm. € 4.600–5.700 / SEK 40.000–50.000

13

ROBERT THEGERSTRÖM 1857-1919 REFLEXER I DAMMEN Signerad R. Thegerström med dedikation: ”Till fröken Elsa von Schmalensée”. Duk på papp-pannå 29 x 45,5 cm. Proveniens: Ursprungligen i Elsa von Schmalensées samling (i gåva direkt från konstnären). Privat ägo. För utförligare katalogisering se nätkatalog: www.bukowskis.com

12

€ 1.750–2.100 / SEK 15.000–18.000

14

KARL NORDSTRÖM 1855-1923 ”BORREBERGET, TJÖRN” Signerad Karl Nordström, Bohuslän a tergo. Duk 50,5 x 61 cm. Proveniens: Kommerserådinnan Dillner. Bukowski Auktioner, Stockholm, auktion 327, ”Höstauktionen”, 7-8 okt 1942, kat nr 21 b. Direktör Henrik Nordmarks samling, Djursholm, Stockholm (inköpt på ovanstående auktion). Privat ägo. Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”Minnesutställning Utställning av Carl Eldh och Karl Nordström”, 21 okt - 20 nov 1955, kat nr. 445.

13

Litteratur: ”Konst i Svenska hem”, band 10, upptagen samt avbildad sid 531 under samling 927: ”Direktör Henrik Nordmark, Belevägen 5, Djursholm”.

€ 2.850–3.450 / SEK 25.000–30.000

15

BRUNO LILJEFORS 1860-1939 GUSTAF KOLTHOFF PÅ JAKT Signerad och daterad med dedikation: ” Till G. Kolthoff från vännen Bruno Liljefors 1888”. Pannå 32 x 41 cm. Proveniens: Fil. dr Gustaf Kolthoff (i gåva direkt från konstnären). Privatsamling.

14

Vem är det som går på jakt? Gustaf Kolthoff (1845 – 1913) kom att genom sitt stora naturintresse och engagemang göra stora insatser för zoologin som akademisk disciplin och institution i Sverige kring sekelskiftet. Ämnet i sig var en relativt ny disciplin och kom i fotspåren av intresset för människan och naturen där Charles Darwins bok ”Om arternas uppkomst” (1859) självklart spelade en avgörande roll. Kolthoff följde i egenskap av konservator med på flera forskningsresor, bland annat till Island, Grönland och Svalbard där han skaffade sig mycket god kännedom om djurens naturliga levnadsmiljö i de nordliga breddgraderna. Han skrev sedan mycket uppskattade reseskildringar från dessa resor som gavs ut under hans levnad. Under slutet av 1880-talet påbörjade Kolthoff ett projekt i Uppsala där han i anslutning till anatomiska teatern i Gustavianum skapade ett nordiskt diorama där den unge Bruno Liljefors kom att stå för de konstnärliga utsmyckningarna. 1893 fortsatte Kolthoff att sprida det zoologiska dioramat till huvudstaden där han genom donationer från bl.a. C. F. Liljevalch kom att grundlägga Biologiska museet på Djurgården. Återigen kom de goda vännerna att samarbeta då Liljefors stod för fonderna i museet. Konstnären och Kolthoff delade passionen för natur och jakt vilket framgår i katalognumrets dedikation där de båda vännerna bildar ett kärt jaktlag.

€ 5.700–6.850 / SEK 50.000–60.000 15

22


16

FANNY BRATE 1861-1940 RETSTICKOR Signerad Fanny Ekbom och daterad 1885. Duk 76 x 98 cm. Förgylld och bronserad originalram. Proveniens: Tidigare i landshövding Robert Dicksons samling, Stockholm. Privat ägo. Litteratur: Carl Gernandt, ’F. Öfverståthållaren Dicksons hem. Stockholm, Birger Jarlsgatan 20’, artikel i (red. Albin Roosval) ”Svenska hem i ord och bilder”, 1917, omnämnd sid 92 samt avbildad i interiörfoto från salongen, halvsida sid 93. A tergo påskrift: ”fröken Fanny Ekbom, Drottningholm”. 1879 antogs den unga Fanny Ekbom, som hon hette innan hon 1887 gifte sig med Erik Brate, till Konstakademin i Stockholm. Där

undervisades hon bl. a. av August Malmström vars påverkan och stil kan förnimmas i hennes produktion långt senare. Katalognumret visar ett arbete från hennes sista akademiår 1885 under vilket hon också mottog den Kungliga medaljen för arbetet ”Konstvänner”. I och med utmärkelsen möjliggjorde detta för Brate att kunna studera vid Colarossis ateljé i Paris och även företa andra studieresor runt om i Europa. Brates konstnärliga grund ligger den unga realismen och det tidiga naturmåleriet nära. Dock är de allra tidigaste verken av henne inte lika insmickrande som de som hon kommer att bli allra mest känd för. I dessa tidiga verk, vilket katalognumret är ett utmärkt exempel på, driver konstnären en vidareutveckling av genremåleriet. Brate låter inte barnen förbli staffage och sedelärande utan besjälar dem på ett sätt som gör att hennes måleri känns inkännande och äkta.

€ 11.400–14.250 / SEK 100.000–125.000

23


Fotografisk förlaga till ”Det klarnar” tagen av Prins Eugen under sin vistelse på Tyresö, 1904. Foto: Prins Eugens Waldemarsudde.

PRINS EUGENS STÄMNINGAR OCH KÄNSLOR Under åren 1894 till 1912 hyrde prins Eugen Lilla Tyresö, även kallad Prinsvillan, som sommarbostad av markis Claes Lagergren. I katalogen till Prins Eugens Waldemarsuddes utställning ”Konstnärskolonin på Tyresö” 2013 skriver överintendent Karin Sidén: ”Här i den omväxlande Tyresönaturen kom prins Eugen att måla flera av sina mest betydelsefulla verk, däribland ’Molnet’, ’Det klarnar efter regn’ och ’Det stilla vattnet’. […] här tillkom många framstående verk med inspiration hämtad från traktens intagande natur. Det handlar inte i första hand om exakta topografiska studier, utan om skildringar som förmedlar olika stämningar och känslor i och inför Tyresönaturen. Här i Norden måste landskapsmålaren vara skald, menade Richard Bergh, något som i hög grad kom att utmärka många av de motiv som tillkom i Tyresö”. Som Sidén även skriver kan man på sin höjd ana människans närvaro i prins Eugens folktomma landskap: ”Människan och hennes känslor, konstnärens egna känslor framförallt uttrycks i uppfattningen av naturens skilda stämningslägen som i sin tur får sin genklang hos betraktaren”. Prins Eugen uttryckte det själv enligt följande: ”Mina landskap vill jag ju själv befolka, och jag vill att min person ska vara allenarådande där”. Sidén tar i sin text upp tråden efter prins Eugens citat: ”Kommentaren är på många sätt en nyckel till förståelse av prins Eugens stämningsmättade landskapsskildringar från 1890-talet och det tidiga 1900-talet. Till de verk som tillkom då hör bland annat målningen ’Det klarnar efter regn’. Det är inget egentligt panorama men minner om ett sådant genom det liggande formatet, luftperspektivet och den vidsträckta skildringen av en insjö sedd från en höjd med mörka tallar. Stämningen är elegisk med ljusa, milda nyanser på vattenspegeln och i himlen med dess silhuettliknande grå molnformationer i kontrast mot mörka partier med träd och vegetation”. Den elegiska stämningen i motivet har av expertis även tillskrivits rent personliga orsaker. Inga Zachau, som beskrev motivet som ”Denna vackra målning, i mitt tycke den mest musikaliska i hela prins Eugens produktion” (”När jag ser ’Det klarnar [efter regn]’ klingar Johann Sebastian Bachs Fantasie i G-dur i mina öron”), skriver: ”Den allvarliga lungsäcksinflammation som prins Eugen fick 1900 var av tuberkulös karaktär, även om man inte kunde fastställa att prisen verkligen hade tuberkulos. Han återhämtade sig långsamt men fick strax före julen 1902 plötsligt en varböld, en svulst i ryggen. I januari 1903 blev han opererad; man avlägsnade svulsten och fann denna gång att det verkligen var tuberkulos. Först fram emot sommaren 1904 var prins Eugen så gott som återställd. Han påbörjade då målningen ’Det klarnar (efter regn)’, som avslutades under hösten” (”Prins Eugen – nationalromantikern”, 1989).

24

Karin Sidén betonar även hon hur prinsen själv beskriver målningens känslostämning i relation till såväl personliga upplevelser som den egna livssituationen, i två brev vilka citeras i utställningskatalogen från 2013. Den 22 december 1904 skriver prins Eugen till den danske konstnären Viggo Johansens hustru Martha: ”Jag är också glad att åtminstone en av mina saker från i sommar tycktes bli till något gott. Jag har känt mycket för den det vet jag. Det är mina vanliga svarta tallar men emot ljusare, nästan vitlysande eter. Det har liksom klarnat upp efter en regnig dag o. stora grå molnmassor torna upp sig vid horisonten o. draga iväg åt ena sidan”. Katalognumret torde vara prins Eugens första, ursprungliga, version av den hyllade målningen ”Det klarnar efter regn”, vilken ingår i samlingarna på Prins Eugens Waldemarsudde (olja på duk, 100 x 160 cm, WE 200). Vi känner idag genom expertisen till att prins Eugen ursprungligen baserade motivet på en av honom tagen fotografisk förlaga. Vi känner även till, genom prins Eugens korrespondens, att motivet övergick från fotografi till kolteckning innan det sista stadiets oljemålningar färdigställdes. Vid en jämförelse med versionen i Waldemarsuddes samlingar finns påtagliga överensstämmelser. Såväl medium som format och mått överensstämmer, vilket även gäller för kompositionen i sin helhet. Katalognumret däremot kännetecknas av ett överlag kallare stämningsläge där den ljusa nordiska sommarnatten sveper in nejden i ett silverskimrande ljus. Mycket talar därför för att detta är den första versionen vilken senare under hösten samma år omarbetades till Waldemarsuddes målning där ett icke obefintligt hopp kan skönjas i det varma ljus som den uppgående solen tillhandahåller. I brev till den gode vännen samt museimannen Carl Anton Ossbahr, vilken för tillfället befann sig i Rom, skriver prins Eugen den 20 december 1904: ”Så har jag målat igenom mina saker från i sommar, särskilt den där med regnmolnet som driver bort över det mörka landet o. den har nu blivit riktigt bra, i alla fall avgjort starkare som intryck än den ursprungliga kolteckningen o. den tyckte du ju bra om. Själv tror jag på denna sak då den verkligen mer än mycket annat jag gjort, är uttryck för en känd själsstämning, om jag får uttrycka mig grovt. Jag tycker det i denna tavla kommit in något af den optimistiska tro som jag har ganska livligt, o. som du kanske har märkt?! Det oväder eller det töcken som legat över landet har liksom samlat sig i de moln som draga bort o. som nog kunna se skimrande, fantastiska, innehållsrika ut på avstånd men som i alla fall är moln i jämförelse med den klara etern”.


17

PRINS EUGEN 1865-1947 ”DET KLARNAR”, MOTIV FRÅN TYRESÖ Signerad Eugen. A tergo daterad Tyresö 1904 samt påskrift med dedikation: ”Gåfva till Stockholms Högskolas Studentförening från Eugen”. Duk 100 x 160 cm. Proveniens: Stockholms Studentkår. Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”Prins Eugen. Målningar, akvareller, teckningar”, 10 januari - 8 februari 1925, kat nr 52 (under titeln ”Det klarnar, Tyresö”). Litteratur: Georg Pauli, ”Eugen. Målningar. Akvareller. Teckningar”, 1925, avbildad sid 41. Inga Zachau, ”Prins Eugen -nationalromantikern”, 1989, omnämnd sid 189. Katalognumret är troligtvis den första versionen av ”Det klarnar efter regn” från samma år, nu i samlingarna på Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm (WE 200). (d)

€ 22.800–25.650 / SEK 200.000–225.000

25


18

20A

18

OLLE HJORTZBERG 1872-1959 STILLEBEN MED GULA ROSOR SAMT BLÅ-VITT PORSLIN Signerad Olle Hjortzberg och daterad -49. Pannå 73 x 60 cm. Proveniens: Fritzes Kungl. Hovbokhandel, Stockholm. Privat ägo. (d)

€ 6.850–9.150 / SEK 60.000–80.000

19

OLLE HJORTZBERG 1872-1959 ÄNGSBLOMSTER I SILVERBÄGARE Signerad Olle Hjortzberg och daterad -56. Pannå 55 x 46 cm.

19

Proveniens: Fritzes Kungl. Hovbokhandel, Stockholm. Privatsamling. (d)

€ 5.700–6.850 / SEK 50.000–60.000

20

OLLE HJORTZBERG 1872-1959 ROSOR I SILVERVAS Signerad Olle Hjortzberg och daterad 1950. Duk 65 x 54 cm. Proveniens: Fritzes Kungl. Hovbokhandel, Stockholm. Privat ägo. (d)

€ 5.700–6.850 / SEK 50.000–60.000

20A

PRINS EUGEN 1865-1947 ”BÅTHAMNEN, WALDEMARSUDDE” Signerad Eugen. A tergo signerad Eugen och daterad ”omkr. 1930”. Papp-pannå 24 x 34,5 cm. (d)

20

26

€ 3.450–4.600 / SEK 30.000–40.000


21

BRUNO LILJEFORS 1860-1939 HAVSÖRNAR JAGANDE EN EJDER Signerad Bruno Liljefors och daterad 1924. Duk 125 x 160 cm. Proveniens: Amiralitetsråd Henrik Wolff, Stockholm. Professor Erik Wolff, Stockholm. Bukowski Auktioner, Stockholm, auktion 522, ”Internationella höstauktionen”, 4 – 6 december 2001, kat nr 134. Privat ägo (inköpt på auktionen ovan). Utställd: Esposizione Internazionale d’Arte della Citta di Venezia, Venedig, 1926, kat nr 1244. Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”Bruno Liljefors minnesutställning”, 30 sept - 30 okt 1960, kat nr 202 (under titeln ”Havsörnar”). Litteratur: ”Konst i svenska hem”, band 8, upptagen samt avbildad sid 417 under samling 712: ”Amiralitetsråd Henrik Wolff, Erik Dahlbergsgatan 11, Stockholm”.

€ 56.950–68.350 / SEK 500.000–600.000

27


22

23

22

BRUNO LILJEFORS 1860-1939 JÄGARE MED JAKTHUNDAR OCH RÄV Signerad Bruno Liljefors och daterad 1924. Duk 65 x 80 cm. € 28.500–31.350 / SEK 250.000–275.000

23

BRUNO LILJEFORS 1860-1939 VINTERHARE VID GÄRDSGÅRD Signerad Bruno Liljefors och daterad 1927. Duk 52 x 75 cm.

24

Proveniens: Nordén Auktioner, Stockholm, auktion 1, 11 maj 1992, kat nr 26. Privatsamling.

€ 11.400–17.100 / SEK 100.000–150.000

24

BRUNO LILJEFORS 1860-1939 RÄV I VINTERLANDSKAP Signerad Bruno Liljefors. Duk 35 x 50 cm. € 9.150–11.400 / SEK 80.000–100.000

25

BRUNO LILJEFORS 1860-1939 VINTERLANDSKAP MED RÄV OCH ORRE Signerad Bruno Liljefors. Duk 35 x 50 cm.

25

28

€ 6.850–9.150 / SEK 60.000–80.000


26

BRUNO LILJEFORS 1860-1939 VINTERLANDSKAP MED JÄGARE OCH HUNDAR. Signerad Bruno Liljefors och daterad -92. Duk 70,5 x 51,5 cm. För utförligare katalogisering se nätkatalog: www.bukowskis.com

€ 34.200–39.900 / SEK 300.000–350.000

29


30

27

27

AUGUST HAGBORG 1852-1921 HENNES INNERSTA TANKAR. Signerad August Hagborg och daterad Paris 1877. Pannå 61 x 49,5 cm. € 4.600–5.700 / SEK 40.000–50.000

28

HENRIK NORDENBERG 1857-1928 ATELJÉINTERIÖR Signerad Henrik Nordenberg och daterad Dorf. -91. Duk 56 x 39,5 cm. € 2.300–2.850 / SEK 20.000–25.000

29

ERIK WEDELIN 1850-1881 SEGELBÅT VID STRANDEN. Signerad E Wedelin och daterad Ddf 1875. Uppfodrad duk 69,5 x 57,5 cm. Erik Wedelins (1850 – 1881) tidiga bortgång gjorde att hans genombrott lät vänta. Det är först nu när vi skriver om det tidiga friluftsmåleriets historia som hans namn dyker upp. Wedelin föddes i Göteborg och efter studier vid både Valand och Konstakademien kom han att söka vidareutbildning utanför Sverige. Wilhelm von Gegerfelt som då var lärare och professor vid Konstakademien rådde honom att resa till Düsseldorf. På grund av konstnärens korta liv vet vi det mesta från samtida brev till mecenater och vänner och i ett brev daterat från Düsseldorf 1874 får vi veta att ”fem taflor i verket. En med de der fiskebåtarna från hamnkanalen. En med de stora Engelska kanalbåtarna…”, det tidigare motivet förefaller påvisa viss likhet med det aktuella katalognumret.

28

Denna tid präglas av en brytpunkt i konsthistorien så väl som i Wedelins måleri. Det brunstämda mer ateljébetonade måleriet med sitt centrum just i Tyskland och Düsseldorf får ge vika för det franska en plein air-måleriet och Wedelin reser mot Paris 1875. Väl där blir han snabbt inspirerad av Corot och ställer ut ett landskapsmotiv i fransk stil på Salongen 1878. Året innan Wedelin avlider skriver han om den resa till Italien som kom att bli hans sista. Under sin vistelse på Sicilien avlider konstnären i sviterna av lungtuberkulos endast 31 år gammal.

€ 2.300–3.450 / SEK 20.000–30.000

30

WILHELM VON GEGERFELT 1844-1920 BÅTAR TILL HAVS I SKYMNING Signerad W v Gegerfelt. Pannå 55 x 45 cm.

29

30

€ 1.750–2.100 / SEK 15.000–18.000


Det var i Barbizon, Fontainebleau, Grez och trakterna runtomkring som den första generationen franska friluftsmålare arbetade under 1840- och 1850-talen. Några decennier senare skulle dessa platser befolkas av en yngre generation svenska konstnärer, av vilka flertalet skulle komma att bli tongivande inom det nya franskorienterade svenska landskapsmåleriet. Hugo Salmson lär ha varit den förste svenske konstnär som besökte byn Grez, strax söder om Fontainebleauskogen, vilket skedde år 1874. Två år senare följde Oscar Törnå i hans fotspår men han uppskattade inte ljuset, utan sökte istället sina motiv i skogarnas svala ljusdunkel. I april 1882 anlände emellertid Karl Nordström i sällskap med de norska konstnärerna Christian Krogh och Christian Skredsvig. Till skillnad från Törnå fann Nordström trakten kring Grez ”förtjusande vacker, vädret fullkomligt sommarlikt, milda regnskogar, grönska och fullt av blommande fruktträd”. Strax därefter lockade Nordström med sig den i Paris varandes Carl Larsson till Grez, vilket beskrivits av Larsson själv: ”Han sade: ’Du skall ut till landet, ut till fåglarna! Följ med till Grez-par-Nemours’ ”. Sagt och gjort, Carl Larsson ”packade löskragen och följde”. I början av sommaren 1882 skriver Larsson i ett brev till August Strindberg: ”Du kan ej föreställa Dig vilken poesi som kan ligga i en sådan här petit village; en vacker trädgarnerad river, en lummig och nästan ogenomtränglig bois på ena sidan och mulliga sädesfält på den andra [...] Solen som strålar över och förgyller detta är en oändlig kredit”. I Georg Paulis memoarer ”Pariserpojkarne”, författade på Utö 1926, beskriver konstnären landskapet kring Grez: ”Flodens stränder voro kantade av pilträd, popplar och eleganta lövträd” för att sedan fortsätta: ”Att uppräkna alla de svenskar som under åttiotalets första hälft studerat i Grez vore nästan detsamma som en katalog över hela generationen av målande landsmän i Frankrike. [...] Utom Carl Larsson och undertecknad: Hugo Birger samt Richard Bergh, Nils Kreuger, Karl Nordström, Bob Thegerström, Georg Arsenius, Ivar Nyberg, Carl Trägårdh; fröknarna Julia Beck, Gerda Rydberg (gift Tirén), Tekla Lindeström (gift Nordström), Karin Bergöö (gift Larsson), Emma Löwstedt (gift Chadwick). Många andra ej att förglömma. Även

August Strindberg med familj var i flera månader sommaren 1883 gäst i pension Laurent”. Kåa Wennberg citerar också Pauli, i sin bok ”Strindberg i Grez”, 2007 och lägger till: ”Och listan över konstnärer som verkat i Grez kan göras längre – Elias Erdtman, Oscar Björk, Eva Bonnier, Ernst Lundström, Anshelm Schultzberg, Eva Åström, Carl Waldemar Olsson, Alf Wallander, Gottfrid Kallstenius och Bruno Liljefors – en mäktig skara konstnärer!”. Såväl Pauli som Wennberg undlåter emellertid att omnämna Valdemar Nyström. Detta bör rimligtvis bero på att Nyström är en av de mindre kända målarna i kretsen kring de ovan nämnda, även om viss rehabilitering skett genom Prins Eugens Waldemarsuddes utställning ”Skagen. En skandinavisk konstnärskoloni” år 2013. Nyström påbörjade sin konstnärliga bana under 1880-talet som lärling i Oscar Törnås ateljé och fortsatte utbilda sig vid Konstakademin. Efter sin utbildning begav sig Nyström ut i Europa och uppehöll sig i både Italien och Frankrike där han verkade under inspiration av såväl friluftsrealismen som impressionismen. Konstnären förekommer sällan på konstmarknaden och hans verk får anses som riktiga rariteter. ”Sommarlandskap med vallmo, motiv från Grez” är daterad 1892 och har tidigare tillhört konstsamlingen på Swedish Match där den utgjort ett blickfång i lokalerna med sin imponerande storlek och fantastiska motiv.

31

VALDEMAR NYSTRÖM 1864-1924 SOMMARLANDSKAP MED VALLMO, MOTIV FRÅN GREZ Signerad Vald. Nyström och daterad Grez -92. Duk 178 x 236 cm. Proveniens: Swedish Match, Stockholm.

€ 34.200–45.600 / SEK 300.000–400.000

31


Anders och Emma Zorn på Dalarö. Henriette Lamm syns i dörröppningen.

ZORNS SENSUELLA LYCKOBERUSNING ”Dalaröklippor II” (”I skärgården”) tillhör en handfull mästerverk vilka utfördes under den betydelsefulla vistelsen på Dalarö sommaren 1887. Emmas mor, Henriette Lamm, hyrde sedan 1879 sommarnöje på Dalarö och makarna Zorn hade även tillbringat föregående sommar, 1886, på platsen. Den första vistelsen mindes Zorn enligt följande i sina självbiografiska anteckningar: ”Hemkomna till Sverige bodde vi hos min svärmor på Dalarö och började jag genast gå lös på naturen, att lösa nya problem. Vad som nu tycks ha lockat mig särskilt var vattnets lek och reflexer, att riktigt få det att röra sig, sätta vågorna och allt i perspektiv och vetenskapligt förklara allt med minutiös skärpa. Också invecklade snår i granskog och törnbuskar, alltid med några figurer som med sin färg avbröt enformigheten i tavlan”. Vattenskildringarna från Dalarö, sommaren 1886, präglas av Zorns oerhörda skicklighet som akvarellist och motivkretsarna baserades ofta på skildringar av sommargästernas bekymmerslösa tillvaro i båtar och på bryggor. När Anders och Emma återvände följande sommar önskade Zorn emellertid utveckla sitt måleri ytterligare: ”Hemkommen bodde vi åter hos svärmor på Dalarö där jag målade vågskvalp. Återigen vattnets lek lockade nere vid bryggan. Hur jag just denna sommar kom att försöka vad som ännu är mitt älsklingstema, den nakna kvinnokroppen ute, minns jag ej. […] Jag fick en av Akademien förskjuten modell (för tjock) karamellarbeterska, seglades av en gubbe på Dalarö ut till en närliggande ö och målade där några badande kvinnor efter denna frodiga flicka. En kombination av gråa klippor, tall, naket och vatten”. Zorns produktion från Dalarö sommaren 1887 har av konstvetenskapen setts som den egentliga utgångspunkten för vad som kommit att betraktas som konstnärens kanske viktigaste motivkrets: ”naket i det fria”. Redan år 1923 skrev Tor Hedberg: ”Sommaren 1887, som tillbragtes hos svärmodern på Da-

32

larö, betecknar som sagt en avgörande vändpunkt i Zorns konstnärsbana. Det var nu han kom in på studiet av naket i fria luften, av badande kvinnor, det som sedan blev hans älsklingstema och som han aldrig tröttnade att i skiftande former upprepa. […] Det var det befolkade landskapet han älskade, icke den ödsliga vildmarken. […] Redan i hans första vattenbilder, de från föregående år härstammande Dalaröstudierna, ingå figurerna som en integrerande del: roende fiskare eller barn, sommarklädda damer på bryggorna. Men samhörigheten med vattnet, som ännu i främsta rummet tjusade honom, blev icke nog intim och så kom helt naturligt badmotivet som den sökta lösningen. Han fick så även ensamhet och ostördhet för sitt arbete, kunde söka sig längre ut i skären, till friskare och mera oberörda motiv, och så fick han till slut stoff för den hedniska, ungdomligt sensuella lyckoberusning som fyllde honom och var ett med hans skaparglädje” (”Anders Zorn. Ungdomstiden 1860-1893”). Som Hedberg mycket riktigt påpekar spelar modellerna en avgörande roll för kompositionens helhet. Katalognumret är utfört i mycket nära anslutning till akvarellen ”Sommar” vilken såldes på Bukowskis Klassiska vårauktion 2011 för nära tolv miljoner kronor! I ”Sommar” återger Zorn modellerna i en mer dämpad dager där det reflekterande ljuset fått en reducerande effekt. I ”Dalaröklippor II” (”I skärgården”) utgår konstnären emellertid från en starkare dager där vattnet, klipporna, vegetationen och de nakna kvinnokropparna reflekterar solljuset i en klarare kolorit. Hans Henrik Brummer uttrycker det enligt: ”I sina första försök att låta den nakna kvinnokroppen förenas med den omgivande naturen var han emellertid inte oförberedd; han var på väg att finna en penselskrift som gav honom ökade möjligheter att fånga ljusets avmaterialiserande inverkan på landskapet, dess förmåga att upplösa konturer och kroppslighet” (”ZORNMCMLXXXIX”, 1989).


”Sommar”, akvarell, Dalarö 1887.

Auktionens akvarell är ett utsökt exempel på Zorns mästerliga handlag som akvarellist vid den här tiden. Kompositionen är ett genomfört prov på hur han översätter den japanska konstens plan, volymer och accessoarer till realistisk natur och understryker rörelse och spänning med ett fåtal figurer. En hög klippa till höger, tallar med japanskt mjuka barriga grenar, en utblick över vatten, vars yta bryts av en badande, medan en annan flicka står vid stranden med ryggen mot åskådaren. Sol och ljus leker över vattnet, stranden delvis mörk och valörerna i tallarnas grönska, klippor och sand är iakttagna på ett raffinerat sätt. Hans Henrik Brummer har beskrivit dessa motiv på följande sätt: ”Genom tallvegetationen uppstod beskuggade zoner, där ljuset återstrålades i mörkare klanger. Dessa ljusförhållanden förekommer på en serie bilder av ett strandparti i japanskt perspektiv och här lyckades Zorn ganska väl smälta samman ’gråa klippor, tall, naket och vatten’ till ett enhetligt valörmåleri”. Enligt ovan anförda resonemang präglas kompositionen av inspiration från den japanska träsnittskonsten, vid denna tid högsta mode i konstnärskretsar, vilket även påtalats av Gerda Boëthius: ”Man kan ofta peka på att direkta motsvarigheter finnas till kompositioner i denna sommars arbeten och japanska träsnitt. Han förvärvade också en ganska stor samling dylika” (”ZORN. Tecknaren. Målaren. Etsaren. Skulptören”, 1949). Sättet att beskära motivets olika delar har sitt ursprung i denna typ av grafik men kan även härledas till, den då ganska nya, fotokonsten. Birgitta Sandström berör detta faktum i sin analys av en annan av Zorns skärgårdsakvareller (”Kyrkviken vid Lidingö”, 1883, Zornsamlingarna Mora): ”Kameratekniken hade utvecklats och blev mer tillgänglig för gemene man, som kanske inte brydde sig om att komponera sin bild utan tog ’snapshots’, bilder som tog ett avsnitt av det man hade för ögonen för tillfället. Det var linsen som

”Naken på strand”, olja, Dalarö 1887.

begränsade bildens ytterkanter, inte fotografen, och resultatet kunde bli avskärningar liknande dem på denna akvarell. Den höga horisonten, ett arv från impressionisternas sätt att komponera, bidrar till att ge bilden djup och koncentration” (”Zorn. Mästerverk”, 2010). Även om Sandströms initierade analys handlar om ett annat verk äger påpekandet giltighet vid betraktandet av katalognumret. Auktionens akvarell rönte tidigt publik framgång då den ställdes ut som ett av över 2700 ”samtida” konstverk på ”III. Internationale Kunstausstellung” i München år 1888. I Sverige synes den endast ha ställts ut publikt vid ett enda tillfälle då Nationalmuseum i Stockholm år 1945 arrangerade ”Opponenterna av 1885. Utställning till sextioårsminnet av det första moderna genombrottet i svensk konst”. Utställningen omnämndes i katalogen som ”det helt säkert största utställningsföretaget i Nationalmusei historia”! Akvarellen ingick då som en naturlig del av ett sammanhang där övriga mästerverk av konstnären utgjordes av bl. a. ”Törnsnåret”, ”Kapprodd”, ”Från Algers hamn”, ”Le Tub”, ”Une première” samt ”Ute”. I början av 1900-talet ingick akvarellen i direktör Axel Jacobsens omtalade konstsamling. Förutom katalognumret inkluderade denna samling andra enastående målningar av Zorn till vilka hör bl. a. ”Utsikt från Skeppsholmskajen”, ”Une première”, ”Midnatt” och ”Brödbakning”. Därefter ingick akvarellen under en lång rad år i ytterligare en betydande privatsamling innan den övergick i privat ägo och nu bjuds ut till försäljning.

33


32

ANDERS ZORN 1860-1920 ”DALARÖKLIPPOR II” (”I SKÄRGÅRDEN”) Signerad Zorn och daterad Dalarö -87. Akvarell 61 x 33 cm. Proveniens: Direktör Axel Jacobsens samling, Djursholm. Privatsamling. Utställd: Glaspalast, München, ”III. Internationale Kunstausstellung”, 1 juni - 28 oktober 1888, kat nr 2001. Nationalmuseum, Stockholm, ”Opponenterna av 1885. Utställning till sextioårsminnet av det första moderna genombrottet i svensk konst”, 16 mars - 16 maj 1945, kat nr 554 under titeln ”Badande kvinnor” (enligt utställningsetikett a tergo: ”Badtavla med två modeller i solsken, Dalarö”). Litteratur: Nils Lago-Lengquist, ’En konstälskares hem i Djursholm’, artikel i ”Svenska hem i ord och bilder”, 1930, möjligen identisk med ”Från Dalarö” (”en mindre tavla, med samma motiv, som mästaren behandlat på större dukar”), omnämnd sid 50. Gerda Boëthius, ”ZORN. Tecknaren. Målaren. Etsaren. Skulptören”, 1949, omnämnd sid 238 samt upptagen i katalogdelen under år 1887, sid 543 (under titeln ”Studie till ’Sommar’ ”). Gerda Boëthius, ”ZORN. Människan och konstnären”, 1960, jfr ”Naken på strand” (olja, 1887), avbildad helsida i färg, Pl. 17.

€ 911.200–1.139.000 / SEK 8.000.000–10.000.000

34


35


33

36

34

33

ERNST JOSEPHSON 1851-1906 ”MAN MED DÖDSKALLEBROSCH” Signerad Ernst Josephson. Tusch på papper 34 x 21 cm. Proveniens: Galerie Pierre, Stockholm. Förste Taxeringsinspektör Curt Sandin (inköpt från ovanstående). Därefter i arv inom familjen. Utställd: Galerie Pierre, Stockholm, ”En målning och femtio teckningar av Ernst Josephson”, jan-feb 1960, kat nr 5.

€ 1.750–2.300 / SEK 15.000–20.000

34

ERNST JOSEPHSON 1851-1906 OSCAR II Signerad Ernst Josephson. Tusch på papper 33,5 x 19,5 cm. € 1.750–2.100 / SEK 15.000–18.000

35

ERNST JOSEPHSON 1851-1906 RIDDARE I LANDSKAP Signerad Ernst Josephson. Tusch på papper 32 x 21 cm. € 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

36

NILS KREUGER 1858-1930 JAPANISERANDE FANTASISCEN Signerad N.K. ”a la japonaise” och daterad 1882. Troligen utförd i Frankrike. Tusch på papper 24 x 14,5 cm. Proveniens: Ursprungligen i skulptören Christian Erikssons samling (troligtvis i gåva direkt av konstnären). Därefter i arv inom familjen.

35

36

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000


37

KARL NORDSTRÖM 1855-1923 ”SOLNEDGÅNG, BOHUSLÄN” Monogramsignerad KN. Utförd 1893. Duk 64 x 34,5 cm. Proveniens: Tidigare i professor Nils Svedelius samling, Uppsala. Privatsamling. Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”Minnesutställning Utställning av Carl Eldh och Karl Nordström”, 21 okt - 20 nov 1955, kat nr. 73. Litteratur: ”Konst i svenska hem”, vol. II, band 11, upptagen sid 602 under samling 1041: ”Professor och fru Nils och Lisa Svedelius, Kyrkogårdsgatan 5 A, Uppsala”. A tergo landskapsstudie av konstnären. Prins Eugens Waldemarsudde i Stockholm önskar låna in konstverket till en utställning av Karl Nordström under perioden 15 februari - slutet av maj 2014.

€ 19.950–22.800 / SEK 175.000–200.000

37


38

38

BRUNO LILJEFORS 1860-1939 RÄV UNDER BARRTRÄD Signerad Bruno Liljefors och daterad 1926. Duk 52 x 75 cm. Proveniens: Privatsamling.

€ 11.400–14.250 / SEK 100.000–125.000

39

BRUNO LILJEFORS 1860-1939 HUND SOM STÄLLER ÄLG Signerad med dedikation: ”Till Bengt Lindroth från vännen Bruno Liljefors”. Duk 56 x 67 cm. € 6.850–9.150 / SEK 60.000–80.000

40

BRUNO LILJEFORS 1860-1939 RÄVUNGE Signerad B. Liljefors. Duk 30 x 44,5 cm. Utförd på 1880-talet.

39

Proveniens: Fritzes Kungl. Hovbokhandel, Stockholm. Privat ägo.

€ 9.150–11.400 / SEK 80.000–100.000

41

BRUNO LILJEFORS 1860-1939 STRÄCKANDE SVANAR Signerad Bruno Liljefors och daterad 1925. Duk 104 x 165 cm. Proveniens: Fritzes Kungl. Hovbokhandel, Stockholm. Åmells konsthandel, Stockholm. Privatsamling.

€ 45.600–56.950 / SEK 400.000–500.000

42

BRUNO LILJEFORS 1860-1939 FÄLLANDE GÄSS Signerad Bruno Liljefors och daterad 1923. Duk 70 x 100 cm.

40

38

€ 22.800–34.200 / SEK 200.000–300.000


41

42

39


Stranden, Villerville.

ÖGONBLICK AV LJUS OCH GLÄDJE Hugo Birger kom, sin alltför korta levnad till trots, att lämna bestående avtryck i det sena 1800-talets svenska konsthistoria. Än idag torde få besökare på Göteborgs Konstmuseum kunna lämna denna kulturinstitution utan att ha stannat till inför Birgers mästerverk ”Skandinaviska konstnärernas frukost i Café Ledoyen, Paris, fernissningsdagen 1886” (olja på duk, 184 x 262 cm). Den monumentala målningen bekostades av den oerhört betydelsefulle mecenaten Pontus Fürstenberg genom vars försorg den senare kom att ingå i muséets samlingar. Det ovan anförda mästerverket i fråga tillkom samma år som konstnären övergav motivets Paris för den obetydliga lilla fiskarbyn Villerville i Normandie. Villerville kom att spela en viktig roll för 1800-talets skandinaviska friluftsmålare. Som ofta är fallet, när det gäller 1800-talets konstnärskolonier, gick dessa konstnärer i de franska målarnas fotspår. På parissalongerna 1864, 1870, 1873 och 1878 visades ex. vis målningar från Villerville utförda av Charles Francois Daubigny och dennes son Karl Daubigny. Även lokala konstnärer som Eugène Boudin arbetade med förkärlek i den lilla byn vid kusten. Det är lätt att föreställa sig hur de skandinaviska målarna lät sig inspireras av dessa vyer när de vandrade fram genom expositionspalatsets salar i den intensiva metropolen Paris och gjorde upp planerna för sommarens studieresor. Normannen Frits Thaulow deltog i 1877 års salong i Paris med två målningar: ”Marée basse” och ”Sur la plage de Villerville”, vilket rimligen innebär att han bör ha varit på platsen året innan. Den svenske konstnären Wilhelm von Gegerfelt besökte Haute Normandies kust och Villerville 1877-1878 varvid hans måleri genomgick en viss frigörelse, inte olik Carl Fredrik Hills utveckling, i ett antal kustvyer vars asfaltbetonade kolorit imponerar på dagens betraktare. Gegerfelts måleri från Villerville koncentreras i stor utsträckning kring motiv som avbildar lokalbefolkningen i deras dagliga arbete. Ett bra exempel utgörs av ”Musselplockerskor i Villerville” (olja på duk, 40 x 65 cm, utförd ca 1877,

40

Nationalmuseum). Gegerfelts generationskamrat Axel Lindman reste till Paris 1875. Till en början arbetade han gärna i Barbizon, men under åren 1878-79 företog han längre exkursioner till bl. a. Normandie där somrarna tillbringades i just Villerville där delar av konstnärens produktion anslöt till Gegerfelts. Till de som kom att anlända i Lindmans efterföljd hör Richard Bergh. Denne hade år 1881 gått ut Konstakademien i Stockholm varefter han lämnade Stockholm för Paris. Den första franska sommaren tillbringades vid kusten där den mesta tiden ägnades åt havsbad och friluftsstudier. Berghs måleri från dessa trakter är av en annan karaktär än ex. vis Gegerfelts eller Lindmans. Bo Wingren kommenterar detta enligt följande: ”Hans ljusa och luftiga målningar från Honfleur och Villerville har karaktären av anspråkslösa sommarlovsbilder ur ett borgerligt familjealbum” (”Tillbaka till Normandie. Nordiska konstnärer i Normandie 1850-1900”, 1992). Detta märks i Berghs målning ”Plagen i Villerville” (olja på duk, 28 x 45 cm, 1881, Sven-Harrys Konstmuseum, Stockholm). Även om kompositionen inkluderar en musselplockerska har konstnären valt att fokusera på de borgerliga badgästernas obesvärade tillvaro där barnen exempelvis spelar krocket på stranden. Några år efter Bergh ankomer Hugo Birger Villerville den 17 juni 1886. I sällskap med sin spanska hustru Mathilda, kamraten Ultima Munthe (den inte helt obekante doktor Axel Munthes första hustru) och sin far (litografen Sven Peterson) hade han lämnat Paris för en välbehövlig rekreationsvistelse vid kusten. Birger hade en bräcklig hälsa (med svår ledgångsreumatism samt smygande lungtuberkulos) och var dessutom helt slutkörd efter det senaste årets dryga arbete med sin stora salongsmålning. Samma månad skrev Birger till Fürstenberg: ”Sedan en vecka befinner jag mig i Villerville som ligger en half mil från Trouville och mittemot Havre. Här är gudomligt vackert och härlig luft, nästan att jämföra med Lysekil. Jag har en del studier i full gång och hoppas åtminstone få en tafla färdig innan jag reser härifrån. Få se vad man ska tycka om Birger a la Hagborg!”.


Villerville.

Enligt Birgers levnadstecknare Sixten Strömbom kände sig konstnären väl till mods i Villerville: ”Arbetet ute i naturen tillförde honom snabbt nya krafter. Han fyllde sitt inre med havsljuset och målade i en lycklig sinnesstämning” (”Hugo Birger”, 1947). Strömbom stödde sig nog mot Birgers egna ord: ”Här i Villerville är ett gudaväder, och gör baden och den härliga havsluften mirakulösa verkningar på både kropp och själ”. Konstnären var dock i behov av pengar, vilket framgår av ytterligare ett brev denna sommar: ”Jag har en tavla ’Badande damer, scen fr. en fransk badort’, blå luft, en solig brygga och skummande böljor – stor 61 x 46 centimeter – som min ekonomiska ställning bjuder mig att avstå från à tout prix – och jag får väl tillgripa vännen H. Heymans lilla beställning sen fjolåret å 500 frcs, varpå redan uppburits 150 kr. i förskott”. Den ovan beskrivna målningen, vilken är identisk med auktionens konstverk, såldes också omedelbart tack vare Fürstenbergs förmedling och snart därefter, den 2 augusti, avreste Birger från le Havre med ångfartyget Ägir till Göteborg. Den stolte ägaren till konstverket lånade generöst ut detsamma till den viktiga utställningen med Konstnärsförbundet på Blanchs Konstsalong i Stockholm under hösten samma år. Ett närmare studium av utställningskatalogen ger på handen att målningen därigenom hängde i samma salar som, inte bara Birgers egna ”Frukost hos Ledoyen” utan även, Anders Zorns ”Kapprodd”, Carl Larssons ”Friluftsmålaren” och andra mästerverk. När Nationalmuseum år 1945 uppmärksammade Konstnärsförbundets föregångare, de s.k. ”opponenterna” inkluderades katalognumret som en naturlig del av det betydelsefulla sammanhanget. Målningen har också under en lång rad år ingått i framstående samlingar där man kan nämna ex. vis bankdirektörerna Browaldh samt föreståndaren för Svensk-Franska Konstgalleriet i Stockholm Harry Runnqvist. Vad är det då som, genom alla dessa år, tjusat betraktarna? Förutom det tekniskt drivna måleriet och det konstnärliga utförandet, synes målningen

överbrygga geografiska avstånd samt tidsmässiga avgränsningar. Birger har i sin komposition avbildat något högst konkret samt personligt samtidigt som han gjort det till något allmängiltigt samt tidlöst. I kompositionen märks inget av Gegerfelts och Lindmans smått socialrealistiskt anstrukna motiv med musselplockande kvinnor. Han har heller inte, likt Richard Bergh, framställt ett måleri präglat av en nyutexaminerad konstnärs sökande efter uttryck. Birger har istället, på höjden av sitt konstnärsskaps förmåga, gett uttryck för sitt innersta väsens absoluta bejakande av stillhet, ro och skönhet. Med döden i hasorna avbildar Birger en solrik sommardag med ovanligt klar sikt (var väderleken sådan eller valde konstnären att tolka den på detta sätt?) över Seinebukten mot le Havre och Cap de la Hève. Den älskade hustrun Mathilda i sällskap av vännen Ultima Munthe står på bryggan och betraktar förstrött en kvinna som, klädd i tidstypisk baddräkt och bahytt, står i begrepp att ”trotsa” den engelska kanalens vatten. Kompositionen är utförd med skärpa i vissa detaljer samtidigt som valörmåleriet är subtilt finstämt. Ingenting lämnas åt slumpen, till och med konstnärens signatur är en typografisk ”tour de force” denna sista sommar. Eller som Bo Wingren uttrycker det: ”Detta blev den sista lyckliga sommaren i Birgers liv och en med hänsyn till omständigheterna förvånantsvärt produktiv tid. På Konstnärsförbundets höstutställning 1886 förekom nio målningar från Villerville och dessutom ’Konstnärsfrukosten’. I detta måleri från sitt näst sista levnadsår nådde Birger en höjdpunkt som skildrare av korta, flyende ögonblick av ljus och glädje”. Påföljande år återvände Birger från Frankrike för vad som skulle komma att bli sista gången. Eskorterad av doktor Munthe avled, den då dödssjuke, Birger (Munthe var tvungen att bära Birger iland när båten anlände Helsingborg) strax efter hemkomsten till Sverige.

41


43

HUGO BIRGER 1854-1887 ”BADBRYGGA VID STRANDEN AV ENGELSKA KANALEN” Signerad Hugo Birger och daterad Villerville 1886. Duk 47 x 62 cm. Proveniens: Ursprungligen i H. Heymans samling (beställd direkt av konstnären för 500 frcs). Svenska Handelsbanken. Bankdirektör Ernfrid Browaldh, Stockholm. Bankdirektör Tore Browaldh, Stockholm. Fil. lic Harry Runnqvist, Stockholm. Bukowski Auktioner, Stockholm, auktion 434, ”Höstauktionen”, 28-31 oktober 1985, kat nr 60 (under titeln ”Badbrygga”, avbildad helsida i katalogen, Pl. 48). Privatsamling (inköpt på ovanstående auktion). Bruun Rasmussen Kunstauktioner, Stockholm, ”Premiärauktion. Skandinavisk konst före och efter sekelskiftet”, 7 maj 1992, kat nr 26 (under titeln ”Badbryggan”, avbildad i färg i katalogen sid 33). Privatsamling (inköpt på ovanstående auktion). Utställd: Theodor Blanchs Konstsalong, Stockholm, ”Konstnärsförbundets utställning”, okt-nov 1886, kat nr 16 (under titeln ”Vid en fransk badort”). Nationalmuseum, Stockholm, ”Opponenterna av 1885. Utställning till sextioårsminnet av det första moderna genombrottet i svensk konst”, 16 mars-16 maj 1945, kat nr 72 (under titeln ”Badbrygga vid stranden”). Stiftelsen Modums Blaafarvevaerk, ”Somrene i Normandie -fra Monet til Strindberg og Thaulow”, 30 april-2 okt 1994, kat nr 17 (under titeln ”Badbrygga, Villerville”, avbildad helsida i färg i katalogen sid 32). Litteratur: Sixten Strömbom, ”Hugo Birger. En levnadsteckning”, 1947, omnämnd sid 249-251, avbildad helsida i färg, Pl. IV samt upptagen i katalogen sid 340 som nr 231. Bo Wingren, ”Tillbaka till Normandie. Nordiska konstnärer i Normandie 1850-1900”, 1992, avbildad sid 178 (under titeln ”Badbrygga, Villerville”).

€ 56.950–68.350 / SEK 500.000–600.000

42


43


44

45

44

JOHAN KROUTHÉN 1858-1932 LANDSKAP MED BLOMMANDE ÄPPELTRÄD OCH LEKANDE BARN Signerad Johan Krouthén och daterad 1920. Duk 78 x 108 cm. € 8.000–10.300 / SEK 70.000–90.000

45

JOHAN ERICSON 1849-1925 VY ÖVER MARSTRAND Signerad Joh. Ericson och daterad 1913. Duk 65,5 x 100 cm. € 2.850–3.450 / SEK 25.000–30.000

46

OSKAR BERGMAN 1879-1963 ”FRÅN MARSTRAND”

46

Signerad Oskar Bergman och daterad Marstrand juli 1942. Akvarell med täckvitt 34,5 x 49,5 cm. Proveniens: Tidigare i Lars Olof Bergmans (konstnärens son) samling, Saltsjöbaden. Privatsamling. Utställd: Riksutställningar, utställning 112, ”Oskar Bergman”, kat nr 22. (d)

€ 4.600–5.700 / SEK 40.000–50.000

47

OSKAR BERGMAN 1879-1963 ”RÖNNE Å” Signerad Oskar Bergman och daterad Ängelholm 1 maj 1923. Akvarell 35,5 x 50 cm. (d)

47

44

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000


48

48

HELMER OSSLUND 1866-1938 ”HÖSTSTÄMNING, TORNE TRÄSK”

49

Signerad Helmer Osslund. Smörpapper uppklistrat på papp-pannå 34 x 45 cm. Proveniens: Privatsamling.

€ 5.700–6.850 / SEK 50.000–60.000

49

HELMER OSSLUND 1866-1938 ”TORNE TRÄSK OM VÅREN” Signerad Osslund. Smörpapper uppklistrat på papp-pannå 36 x 58 cm. Proveniens: Privatsamling.

€ 4.600–5.700 / SEK 40.000–50.000

50

HELMER OSSLUND 1866-1938 OVÄDER I ANTÅGANDE Signerad Osslund. Smörpapper uppklistrat på papp-pannå 21,5 x 30 cm.

50

€ 2.300–2.850 / SEK 20.000–25.000

51

HELMER OSSLUND 1866-1938 ”SKISS FR. NÄSÅKER” Signerad Helmer Osslund. Smörpapper uppklistrat på pannå 39 x 67 cm. Proveniens: Privatsamling.

€ 3.450–4.000 / SEK 30.000–35.000

51

45


Hôtel Chevillon med trädgården där Carl Larsson fann ett flertal av sina motiv från Grez.

FRISKHET OCH MÅLARGLÄDJE 1884 kom att bli ett år av framgång och lycka för Carl Larsson. I mars månad flyttade Carl och Karin ut från Paris till den lantliga idyllen i Grez-sur-Loing. Carl skriver i brev till August Strindberg: ”Nu bo vi i Grèz, där jag har hyrt ett litet hus (atelier, sov- och matrum) för ett helt år hos gumman Chevillon. Här är glödande sommar. Vi äro mycket lyckliga”. Detta år var de skandinaviska konstnärerna i Grez fler än någonsin förr. Bo Lindwall skriver: ”Som vanligt inföll den stora invasionen i maj, sedan konstnärerna efter en hetsig slutspurt lämnat in sina verk till Parissalongen. Svenskarna hade även detta år ’en god salon’ ” (”Konstnärskolonin i Grèz”, 1993). Larssons salongstavlor utgjordes av ”Bönskörd” (vilken klubbades för 4.900 000 kronor på Bukowskis Internationella höstauktion 2004) samt ”Dammen” (”L’Etang à Grez-sur-Loing”). Vernissagen firades med besked: frukost hos Ledoyen på Champs Elysées (”Glädjen stod högt i tak”, berättar Ernst Josephson i brev till sina systrar) med efterföljande ”tumultuarisk” middag på Hörnan. För egen del kunde Carl Larsson snart rapportera om en ny framgång: ”Jag har på salongen sålt min ena akvarell till franska staten. Styffft!!! Och jag har talat med le directeur général des beaux-arts, och han förklarade att jag enstämmigt blivit antagen, så att nu kan jag anta att efter min död hänga på Louvren bland annat fint folk”. Akvarellen i fråga var den ovan omnämnda ”Dammen” (Louvren, Paris [Inv.nr F 8517]. Deponerad i Musée de Cholet, Maine-et-Loire utanför Nantes).

46

Kort härpå köptes den andra av de utställda akvarellerna (”Bönskörd”) av den framstående skådespelaren samt konstsamlaren Constant Coquelin, dit l’Aîné. Constant Coquelin fick tillägget ”aîné” (d.ä.) för att särskiljas från sin sju år yngre bror Ernest Coquelin som även han kom att bli en hyllad skådespelare. Ernest kallades följaktligen för ”cadet” (d.y.). Även Cadet var en stor konstsamlare och innehade flera målningar av Carl Larsson. Ett av hans egna porträtt målades av Anders Zorn och ingår sedan 1983 i samlingarna på Nationalmuseum (NM 6766). Bröderna såväl köpte som sålde betydande konst och antikviteter på auktion. I samband med salongen passade Coquelin på att bjuda hem Larsson. Resultatet av detta besök blev beställning på ytterligare tre akvareller samt kort därefter en fjärde! De fyra akvareller, för vilka Larsson betalades 1000 franc styck, var ”Pumporna” (”Le potager”), auktionens målning ”Vallmor” (”Les coquelicots”), ”Georginer” och ”Bikupor”. Signaturen ”Spada” (J.K. Janzon) skrev i Stockholms Dagblad i december 1884: ”CL har på senare tiden målat jag vet inte huru många akvareller, ensamt fem för Coquelin d.ä”. Under rubriken ’Grez 1885-1886’ skrev Dagbladet: ”Familjen Larsson tycktes nu helt acklimatiserad i sin franska miljö, även Carl Larssons franska gynnare som den berömde skådespelaren Coquelin Ainé betraktade honom som fransk konstnär”. Konstnären själv uttryckte det enligt följande i sin självbiografi: ”Så fransosierad som jag då var, föll det Coquelin inte annat in än att jag tillhörde Frankrike”.


Vy över Grez-sur-Loing med de omgivande åkrarna och ängarna.

”Pumporna” och ”Vallmor” såldes efter brödernas bortgång av Galerie George Petit på Hôtel Drouot i Paris 1909. Var ”Pumporna” idag befinner sig är okänt. ”Vallmor” såldes på Bukowskis vårauktion 1979, har därefter funnits i en svensk privatsamling och bjuds nu åter ut till försäljning. Förutom de yrkesmässiga framgångarna firade även Larsson triumfer på det personliga planet under år 1884. Den 11 augusti ”fick Karin en flickunge […] under namnet Suzanne. […] Nu är jag världens lyckligaste människa!”. Succén vid Parissalongen, försäljningarna till franska staten, svenska staten samt privatsamlare i såväl Sverige som Frankrike förändrade också familjens ekonomiska situation till det bättre. Det var således lätt för Carl Larsson, efter att ha firat jul i Grez, på nyårsafton slå fast: ”det flydda året har varit det lyckligaste i mitt liv”. Grez spelade en viktig roll för Carl Larssons konstnärliga utveckling. Det var här hans måleri genomgick en förvandling från akademiskt ateljémåleri i olja till friluftsrealism i akvarell. Larsson påverkades av det samtida franska friluftsmåleriet där fokus kom att ligga på samklangen mellan människa och natur samt ljusets spel och brytningar. Starka intryck gjorde också folklivsmotiven från den s.k. ”l’école rustique” där konstnärer som Millet och Bastien-Lepage var stilbildare.

berättat i ett brev om hur Carl kunde sitta i sin stol på pensionatet i Madame Chevillons trädgård och bara vända sig om när han ville ta sig an ett nytt motiv. Redan år 1883 behärskade Carl Larsson friluftsrealismen samt akvarelltekniken till fullo vilket ”Vallmor” är ett gott exempel på. ”Vallmor” ger uttryck för det mästerliga måleri som Larsson ägnade sig åt på fransk mark vid den här tiden. Georg Nordensvans beskrivning får ännu i våra dagar anses vara en av de bästa: ”Med skärpa och kärlek, friskhet och målarglädje äro dessa akvareller studerade. Tekniken genomföres följdriktigt i varje motiv utan ansträngning och osäkerhet, utan urtvättning eller övermålning. Konstnären har från första penseldraget haft klart för sig vad han velat och hur han velat. Färg och teckning sammansmälta till en enhet, färgskalan är smekande, diskret och melodisk – inför dessa målningar skall ingen bestrida hans egenskap av kolorist. […] Det väsentliga i hans målningar från denna tid är att söka i den måleriska känslan, i den friska, okonstlade, omedelbara och innerliga glädjen över den skönhet naturen och livet slösa på den lycklige, som fått gåvan att se och att tillägna sig det sedda” (”Carl Larsson. I. 1853-1890”, 1920).

Larsson följde sina förebilders exempel i akvarellerna från Grez och målade enkla motiv, det som fanns närmast till hands: pumpor i köksträdgården, arbetande lantbrukare eller barn i terrängen. Konstnärens hustru Karin har

47


52

CARL LARSSON 1853-1919 ”VALLMOR” / ”LES COQUELICOTS” Signerad Carl Larsson och daterad 1884. Utförd i Grez-sur-Loing. Akvarell 63,5 x 44 cm. Proveniens: Ursprungligen i skådespelaren samt konstsamlaren Constant Coquelins (Coquelin Aîné) samlingar, Paris (beställd direkt av konstnären i samband med Salongen i Paris år 1884). Galerie George Petit, Hôtel Drouot, Paris, 1909 (auktionsförsäljning av Coquelins betydande konstsamling). Edvard Bergs samling, Paris (inköpt på ovanstående auktion). Madame Edvard Berg, Paris. Privatsamling. Bukowski Auktioner, Stockholm, auktion 410, ”Vårauktionen”, 25 - 28 april 1979, kat nr 291. Privatsamling (inköpt på ovanstående auktion). Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”Carl Larsson-BrunoLiljefors-Anders Zorn”, 9 juli - 17 augusti 1930, kat nr 33. Litteratur: ”Carl Larsson. Skildrad av honom själv i text och bilder. En krönika sammanställd av Harriet och Sven Alfons”, 1952, avbildad sid 93. Ulwa Neergaard, ”Carl Larsson. Signerat med pensel och penna”, 1999, upptagen i katalogdelen, sid 23 som nr 154. Per I. Gedin, ”Jag Carl Larsson. En biografi av Per I. Gedin”, 2011, omnämnd sid 99.

€ 455.600–569.500 / SEK 4.000.000–5.000.000

48


49


53

53

OLLE HJORTZBERG 1872-1959 INDIANKRASSE I BOJAN Signerad Olle Hjortzberg och daterad 1943. Pannå 50 x 61 cm.

54

Proveniens: Privatsamling. (d)

€ 6.850–9.150 / SEK 60.000–80.000

54

PRINS EUGEN 1865-1947 ”HÖSTFÄRGER” Signerad Eugen. A tergo signerad Eugen och daterad W.udden 1938. Pannå 39 x 49 cm. Proveniens: Privatsamling. (d)

€ 4.600–5.700 / SEK 40.000–50.000

55

KARL NORDSTRÖM 1855-1923 ”HÖSTLANDSKAP VID BRUNNSVIKEN”

55

Signerad KN och daterad 1917. Duk 53 x 75 cm. Proveniens: Tidigare i direktör Nils Troedssons samling, Göteborg. Privatsamling. Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”Utställning av Carl Eldh och Karl Nordström”, anordnad i samarbete med Nationalmuseum, 21 oktober - 20 november 1955. Litteratur: ”Konst i svenska hem”, band 2, upptagen sid 66 under samling 19: ”Direktör Nils Troëdsson, Carlbergsgatan 6, Göteborg”.

€ 3.450–4.600 / SEK 30.000–40.000

56

WILHELM VON GEGERFELT 1844-1920 VENETIANSKT KANALMOTIV Signerad W v Gegerfelt. Duk 45 x 65 cm.

56

50

€ 4.600–6.850 / SEK 40.000–60.000


57

JENNY NYSTRÖM 1854-1946 DET RÖDA PARASOLLET Signerad Jenny Nyström och daterad 1917. Duk 136 x 90,5 cm. Proveniens: Privatsamling. Litteratur: Stig Lindholm, ”Jenny Nyströms samlade verk. Med penseln som trollspö. Del I - Årssignerad konst, böcker, kalendrar och tidningar”, 2004, upptagen sid 22 (”Porträtt. Dagmar Assarsson. Knäbild”) samt avbildad i färg sid 37 (Bild 60). Vid sidan om sina älskade illustrationer för vykort och tidningsomslag i samband med jul, påsk och andra högtider verkade Jenny Nyström även inom en rad andra konstnärliga genrer. Redan år 1881 erhöll Nyström Kungl. Medalj vid Konstakademien i Stockholm för sitt prisämne ”Gustaw Wasa som barn inför Kung Hans” (olja 126 x 151 cm, Kalmar läns museum). Från studietiden i Paris samt Academie Julian finns bevarade de förtjusande akvarellerna ”Från min atelier i Paris” (privat ägo respektive Kalmar konst-

museum) vilka utfördes 1884. Till detta kan även läggas ”Ateljéinteriör med modell på björnskinnsfäll” (Stockholms stadsmuseum) från 1887. Från omkring år 1916 avbildar Nyström en förtjusande ung flicka i en handfull motiv. Modellen, vars namn var Dagmar Assarsson, var förlovad med Jennys son Curt Nyström och tjänade under en lång rad år som Jennys favoritmodell, bl. a. till flera tidningsomslag. Det kanske tidigaste arbetet som avbildar Dagmar var ”I sol” (olja, 153 x 95, 1916, privat ägo). Året efter att auktionens målning utfördes avled Dagmar tragiskt i Spanska sjukan, blott 23 år gammal. Jenny Nyström bevarade Dagmar i ljust minne och utförde ännu några år efter hennes bortgång flera porträtt av henne baserade på fotografier. Ett av dessa var en rumsinteriör där Dagmar sitter och läser vid ett runt bord (akvarell, 46 x 64 cm, 1924, privat ägo). (d)

€ 45.600–56.950 / SEK 400.000–500.000

51


58

62

58

JOHAN KROUTHÉN 1858-1932 KLIPPOR VID HAVET, MARSTRAND

59

Signerad Johan Krouthén och daterad 1902. Uppfodrad duk 94 x 138 cm. € 14.250–17.100 / SEK 125.000–150.000

59

GUSTAF RYDBERG 1835-1933 RÅÅ FISKELÄGE Signerad G. Rydberg och daterad 1892. Duk 66 x 102 cm. Utställd: ”VI Internationale Kunstausstellung”, München, 1 juni - slutet av oktober 1892, kat nr 3145.

€ 4.600–5.150 / SEK 40.000–45.000

60

60

PER EKSTRÖM 1844-1935 SOLNEDGÅNG Signerad P. Ekström och daterad 1904. Duk 60 x 101 cm. € 3.450–4.000 / SEK 30.000–35.000

61

AXEL LINDMAN 1848-1930 BONDGÅRD I NORMANDIE, MOTIV FRÅN VILLERVILLE Signerad A. Lindman och daterad Villerville -78. Duk 38,5 x 55 cm. € 2.300–2.850 / SEK 20.000–25.000

62

WILHELM VON GEGERFELT 1844-1920 GRYNINGSLANDSKAP MED FIGUR OCH KÄRRA Signerad W de Gegerfelt. Duk 28 x 38,5 cm. Förgylld och ornamenterad originalram. För utförligare katalogisering se nätkatalog: www.bukowskis.com

61

52

€ 3.450–4.600 / SEK 30.000–40.000


Från och med år 1896 tillbringade Nils Kreuger vintrarna i ”riksens hufvudstad, småstaden Stockholm”, där han slog sig ned på Söder och hyrde en lägenhet på Bellmansgatan 24. Samma adress utgjorde även under tio års tid Kreugers ateljé. Tidigare hade Kreuger skytt Stockholm och endast uppehållit sig där kortast möjliga tid, men då allt fler kamrater från Konstnärsförbundets tongivande kretsar slog sig ned för gott i konstpolitikens och kulturlivets centrum föll även Kreuger till föga. Medelpunkten i Kreugers tillvaro i Stockholm blev Konstnärsförbundets lokal, gamla Valhalla, Mäster Samuelsgatan 59 över gården. En av kamraterna i Konstnärsförbundet var Eugène Jansson som vid tiden var mitt uppe i skapandet av sina djupblå visioner. Kjell Boström skriver i sin biografi över Kreuger: ”Under de första åren sällskapade Kreuger gärna med enstöringen Eugène Jansson. Tillsammans vandrade de båda kamraterna ut på motivjakt kring Mälarfjärden och tillbragte långa stunder under tystlåtet samförstånd. Men plötsligt kunde den lede fara i Nisse Kreuger, som på sitt smått spydiga sätt gjorde kamratens små egenheter till föremål för drift. […] Men Nils Kreuger värderade den tyste och purkne ’Fotogén’ högt både som människa och konstnär, och under de första stockholmsåren är det Janssons erfarenhet, som Kreuger litar till, när det gäller att komma till rätta med den nya motivvärlden” (”Nils Kreuger”, 1948). Ett antal av Kreugers målningar från 1890-talets andra hälft bär tydliga kopplingar till Janssons konst. Jansson är den konstnär som av eftervärlden mest kommit att förknippas med ”blåmåleriet” men Kreuger var den som var tidigast ute och hans första ”blåmålningar” tillkom redan under tiden i Paris. Hemkomsten till Sverige ställde emellertid helt nya krav på Kreuger vad gällde anpassning till de svenska ljusförhållandena med skarpare kontraster. Åren kring sekelskiftet utgör det sista stadiet i konstnärens ”blåmåleri”. Från brunlila och gråblått under åttiotalet till silvrigt blått vid nittiotalets början – från sotigt

blåsvart vid decenniets mitt till kraftigt ultramarin och karmin vid dess slut. Omkring 1900 excellerar Kreuger inom disciplinen med ett antal stämningsfulla målningar med motiv från Stockholm. Målningarna vilka skildrar huvudstadens gator och huskroppar karakteriseras ofta av diffusa konturer där konstnären medvetet markerar ljuskällornas sken med snabbt isatta pastosa punkter av gul eller brandgul färg. Motiven kan ses som utflöden ur den dåtida konstnärsvärldens allmänna fin de siècle-melankoli även om Kreuger, mer än andra svenska konstnärer, lyckas balansera den inneboende melankolin med ett väl avvägt valörmåleri vilket fångar det undflyende ljusets spel över omgivningen. I katalognumret har Kreuger skildrat Katarina kyrkobacke 7 på Södermalm. Skymningen faller, det undflyende dagsljuset viker undan, skuggorna växer och en ensam flanör trotsar kylan och det annalkande mörkret på väg hem efter en lång dag.

63

NILS KREUGER 1858-1930 ”GAMMALT HUS I KATARINA” Signerad N. Kreuger och daterad 1899. Duk 190 x 136 cm. Proveniens: Fritzes Kungl. Hovbokhandel, Stockholm. Privatsamling. Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”Christian Eriksson och Nils Kreuger”, 7 - 25 mars 1928, kat nr 180. Litteratur: Kjell Boström, ”Nils Kreuger”, 1948, upptagen i katalogen sid 252 som kat nr 303.

€ 34.200–39.900 / SEK 300.000–350.000

53


64

64

ANNA PALM DE ROSA 1859-1924 VY ÖVER KUNGLIGA SLOTTET, STOCKHOLM Signerad Anna Palm och daterad Stockholm 1893. Akvarell 25 x 85 cm. Rikt skuren ram från tiden. € 5.150–5.700 / SEK 45.000–50.000

65

ANNA PALM DE ROSA 1859-1924 ”STOCKHOLM FRÅN SKEPPSHOLMEN” Signerad Anna Palm. Akvarell 16 x 33 cm.

65

€ 2.300–2.850 / SEK 20.000–25.000

66

ANNA PALM DE ROSA 1859-1924 ”STOCKHOLM FRÅN PALMSKA HUSET” Signerad Anna Palm Stockholm. Akvarell med täckvitt 35 x 57 cm. Proveniens: Privatsamling.

€ 4.600–5.700 / SEK 40.000–50.000

67

ANNA PALM DE ROSA 1859-1924 ”KASTELLHOLMEN, STOCKHOLM” Signerad Anna Palm. Kastellholmen, Stockholm. Akvarell med täckvitt 13 x 21,5 cm. Proveniens: Privatsamling.

€ 1.750–2.100 / SEK 15.000–18.000

66

68

JOHAN KROUTHÉN 1858-1932 ”TOTALVY ÖVER LINKÖPING FRÅN TANNEFORS 1884” Signerad J. Krouthén. Duk 59 x 118 cm. Proveniens: Tidigare i redaktör Eric Hägges samling, Halmstad. Privatsamling. Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”Friluftsmåleriets genombrott i svensk konst 1860-1885”, utställning anordnad av Sveriges Allmänna Konstförening, november 1944, kat 292. Litteratur: Viggo Loos, ”Friluftsmåleriets genombrott i svensk konst 1860-1885”, SAK, 1945, omnämnd sid 306 samt upptagen i katalogen sid 352. Gunnar Lindqvist, ”Johan Krouthén. Den ljusa idyllens målare”, 1994, jfr ”Utsikt över Linköping från Tannefors”, ca 1885-86 (Linköpings kommun), avbildad uppslag i färg sid 44-45. En replik av denna målning finns i Linköpings kommuns ägo.

67

54

€ 17.100–22.800 / SEK 150.000–200.000


68 55


”Fångad räv”, olja, 1881.

VERKLIGHETENS DETALJER Räven dyker upp som motivkrets i Bruno Liljefors produktion på ett mycket tidigt stadium. Liksom katten, ett annat av konstnärens favoritdjur, var räven ett graciöst och smidigt rovdjur ständigt på jakt efter byte.

ha uppskattat P.D. Holm - lärare i landskapsmålning - vilket kanske föll sig naturligt med tanke på att Holm tidigare funderat på att bli djurmålare och även utbildat sig till djurkonservator.

En viktig inspirationskälla i unga år var Carl Friedrich Deiker vilken tjänstgjorde som Liljefors handledare i djurmåleri när denne studerade i Düsseldorf. År 1882 omnämner Liljefors sin lärare i ett brev: ”Jag har blifvit presenterad för en urstyf djurmålare prof. Deyker, en gemytlig gubbe, väldig jägare för resten, med en mängd vildsvinständer o.d. dinglande vid klockkedjan förmodligen som troféer efter någon dråplig bragd i skogen. På väggarna har han bortåt 20-30 gevär, knifvar, horn, väskor och allt möjligt, uppstoppade duvhökar som slåss, elg och hjorthorn och lassvis med pelsverk. Han målar utmärkta saker. Jag var rigtigt förtjust öfver hans tavlor och jag har funderat på att måla för honom en tid”. Liljefors hade anlänt Düsseldorf strax efter sitt avhopp från Konstakademien i Stockholm. Avhoppet var helt i tidens anda; elevrevolt mot akademierna kännetecknade konstundervisningen runt om i Europa mot slutet av 1800-talet. Akademierna lade ett alltför stort tvång på eleverna genom sin utformning av undervisningen, hävdade de blivande konstnärerna.

Senare uttalade emellertid Liljefors att han lärt sig mer av studiekamraten Zorn än av akademiens professorer. K.E. Russow återberättar i ”Bruno Liljefors. En studie”, 1929, följande minnesbild: ”Liljefors erkänner gärna, att han har mycket att tacka kamraterna för, i synnerhet Anders Zorn, med vilken han ofta utbytte tankar om målarkonsten. Zorn var den förste bland kamraterna, som fullt vågade lita på satsen: Äro valörerna riktiga, så tror man sig se verklighetens detaljer. Mycket humoristiskt berättade Liljefors en gång, att han med stor omsorg hade målat en räv; även Zorn såg denna målning och avgav omdömet: ’Han ser ut som om håren vore klistrade på honom’. Han tog ett block ritpapper och målade någonting på det med mycket akvarellfärg och ymnigt med vatten. Under samtalet balanserade han skenbart ovarsamt hit och dit med blocket, så att Liljefors trodde, att han hade något skämt för sig, men då bladet var torrt, såg man ett mästerligt målat rävskinn. Liljefors tillstår, att denna demonstration, som klart visade ’hur man måste se en sak’, gjorde ett djupt intryck på honom”.

Liljefors hade påbörjat studierna vid Konstakademien 1879 och fick då som kamrat Anders Zorn, jämnårig men redan med ett par års elevtid på nacken. Zorn ville bort från akademien och Liljefors instämde snart med honom. Ingen av dem kunde se att de hade något att lära av att teckna efter gipskopior från antiken. Vidare var nakna gardister dåliga modeller, i synnerhet om man ville måla rävar, vilket Zorn påpekade för Liljefors. Liljefors tycks dock

Det imponerande utvecklingssprång som Liljefors gjorde som konstnär under dessa år framgår också vid en jämförelse mellan två målningar från 1880-talet. Ett tidigt motiv med en räv (”Fångad räv”, olja på duk, 40 x 52 cm, daterad ”Upsala -81”, privat ägo) visar hur den unge konstnären alltjämt söker efter ett eget uttryck. Målningen uppvisar även anekdotiskt genrebetonade drag som binder den till 1800-talets akademiska måleri. Blott tre år se-

56


”Räv som lurar på änder”, olja, 1884.

nare, förmodligen med Zorns lärdomar i bagaget, excellerar Liljefors i ”Räv som lurar på änder” (olja på duk, 30 x 45 cm, 1884, privat ägo). Här finns inte längre något kvardröjande akademimåleri eller Düsseldorf-betonat dito. Liljefors har redan nu, som 24-åring, funnit sin formel för ett dynamiskt, frilufts-inspirerat måleri där motiven avbildar de vilda djurens livsbetingelser i sitt naturliga habitat. Kännaren av Liljefors måleri, professorn i konstvetenskap, Allan Ellenius uttryckte det som att Liljefors avbildade ”naturen som livsrum”. Just den ovan anförda ”Räv som lurar på änder” spelar en inte oväsentlig roll för förståelsen av auktionens katalognummer. Ellenius skriver apropå den målningen: ”Liljefors assimilerade snabbt det nya friluftsmåleriet och anpassade lärdomarna till sina egna bildidéer. En teckning med räv och änder från 1881 anger utgångsläget, en stämning av latent hot. I motsats till Larsson, Kreuger och Nordström var han ointresserad av den franska motivvärlden med dess pittoreska detaljer” (”Bruno Liljefors. Naturen som livsrum”, 1996). Räven som smyger sig på sitt byte fanns i de zoologiska bildverk som den blivande djurmålaren uppmärksamt studerade under skolåren. Ett tidigt exempel utgörs av ”Räv och hare” (blyerts, 1878, privat ägo). Redan i denna tidiga teckning kan man ana den psykologiska laddningen mellan jägare och byte.

Det tar mycket riktigt en stund för de flesta betraktare att uppmärksamma den smygande räven som till fullo utnyttjar det naturliga kamouflaget i den delikat avmålade skogens skiftande färger och valörer. Det är egentligen bara rovdjurets huvud som markerats medan pälsen i övrigt hållits ganska suddig. Det är därefter, främst efter att ha följt den anspända rävens blick, som man uppmärksammar de mycket skickligt inplacerade trastarna. Liljefors raffinerade återgivningar av den svenska naturen under 1880-talet var, som sagt, starkt påverkade av det samtida friluftsmåleriet med dess influenser från Frankrike. Liljefors skilde sig däremot åt från sina generationskamrater genom den intensiva spänning han tillförde kompositionerna med sitt djurstaffage. Vid en hastig blick kan Liljefors små impressioner från 1880-talet te sig som en idyllisk motsvarighet ute i det fria till trivsamheterna inne i vännen Carl Larssons ”Ett hem”. Men vi vet alla, att när man ser litet närmare efter är det inga söndagsskoleberättelser konstnären har att delge betraktaren. Räven och katten jagar fåglar, fåglarna fångar fjärilar, maskar och sländor. Överallt pågår oförtrutet den ”kamp för tillvaron” som, inte minst, på 1880-talet var samtalsämnet för dagen efter Darwins epokgörande forskningar.

År 1887 utför Liljefors auktionens katalognummer vilket torde stå som det absoluta paradnumret inom denna motivkrets. Allan Ellenius beskriver ”Räf som lurar på trastar” på följande sätt: ”Ett ljusfyllt landskapsmåleri där djuren tenderar att försvinna i den luckert målade grönskan. Det är betraktarens sak att upptäcka och begrunda inslagen som plötsligt ger bilden spänning”.

57


69

BRUNO LILJEFORS 1860-1939 ”RÄF SOM LURAR PÅ TRASTAR” Signerad Bruno Liljefors och daterad -87. Duk 61,5 x 46 cm. Proveniens: Bukowski Auktioner, Stockholm, auktion 466, ”Internationella vårauktionen”, 25-28 april 1989, kat nr 119 (avbildad helsida i färg i katalogen, sid 41). Privatsamling (förvärvad på ovanstående auktion). Bukowski Auktioner, Stockholm, auktion 520, ”Internationella vårauktionen”, 29-31 maj 2001, kat nr 122 (avbildad helsida i färg i katalogen, sid 57). Privatsamling (förvärvad på ovanstående auktion). Utställd: ARKEN Museum for Moderne Kunst, Köpenhamn, ”Johannes Larsen & Bruno Liljefors. Livet i naturen”, 2005 (avbildad helsida i färg i katalogen under titeln ”Raev som lurer på drosler”). Litteratur: Allan Ellenius, ”Bruno Liljefors -Naturen som livsrum”, 1996, avbildad helsida i färg sid 60.

€ 398.650–455.600 / SEK 3.500.000–4.000.000

58


59


70

BRUNO LILJEFORS 1860-1939 ÄNDER MOT RODNANDE HIMMEL Signerad Bruno Liljefors och daterad 1924. Duk 65 x 100 cm. Proveniens: Beijers Auktioner, Stockholm, ”Klassiska vårauktionen”, 25-27 april 1990, kat nr 160. Privatsamling (inköpt på ovanstående auktion).

€ 14.250–17.100 / SEK 125.000–150.000 70

71

BRUNO LILJEFORS 1860-1939 JÄGARE OCH GRÄSÄNDER A tergo intygad med Uplands Enskilda Banks sterbhusstämpel. Uppfodrad duk 70 x 100 cm. € 11.400–14.250 / SEK 100.000–125.000

72

BRUNO LILJEFORS 1860-1939 SVANAR Signerad Bruno Liljefors och daterad 1938. Duk 35 x 50 cm. € 6.850–9.150 / SEK 60.000–80.000

73

BRUNO LILJEFORS 1860-1939 SÅNGSVANAR Signerad Bruno Liljefors. Duk 35 x 50 cm.

71

€ 6.850–9.150 / SEK 60.000–80.000

74

HELMER OSSLUND 1866-1938 HÖSTMOTIV FRÅN TORNETRÄSK MED LAPPORTEN Signerad Helmer Osslund. Smörpapper uppklistrat på pannå 44,5 x 118 cm. Proveniens: Privatsamling. I samband med sin första resa till Lappland år 1905 gjorde Helmer Osslund trakterna kring Torneträsk och Abisko till sitt egna konstnärliga revir. Det var också nu som konstnären upptäckte det motiv vilket skulle komma att bli föremål för några av hans absolut främsta målningar från landskapet. Någon mil sydost om Abisko bildar, ett av Norrlands mest kända landmärken, Lapporten (eller Lapp-porten som det också ibland stavas) ett mäktigt blickfång med sin majestätiska resning samt karakteristiska utformning.

72

På ömse sidor omgärdad av Tjuonatjåkka och Nissuntjårros branta fjällvägar har inlandsisen skapat en två kilometer lång, U-formad öppning till dalen mellan topparna. För samerna, som kallar öppningen för Cuonavaggi (vilket betyder Gåsdalen), var dalöppningen ett viktigt landmärke när de följde renarna på deras vandringar över den vidsträckta fjällterrängen. För Osslund kom det att bli en konstnärlig uppenbarelse! Osslund återkom under årens lopp till detta säregna uttryck för naturens väldiga krafter. Förutom landmärket i sig intresserade sig Osslund även för hur det tedde sig under skiftande årstider samt växlande väderförhållanden. I ”Höstmotiv från Torneträsk med Lapporten” har konstnären skapat ett majestätiskt panorama över den karga samt storslagna norrländska naturen i dess vackraste höstfärger. Men man ser även hur Osslund, på sedvanligt sätt, intresserat sig för de snabba väderväxlingarna i det föränderliga landskapet. Ett vackert ljus vilar ännu över förgrundens knotiga fjällbjörkar vilka bidrar till förhöjd djupverkan i bilden. I bakgrunden kan vi emellertid skönja hur mörka molnmassor olycksbådande tornar upp sig över Lapportens urgamla silhuett.

73

60

€ 39.900–42.750 / SEK 350.000–375.000


74 61


75

75

CARL FREDRIK HILL 1849-1911 ”KATEDRAL OCH TEMPEL STIGER UPP UR DJUPEN” Svartkrita på papper 17 x 20,5 cm. Proveniens: Civilingenjör Carl Axel Nilsson, Malmö. Därefter i arv. Utställd: Malmö Konsthall, ”Carl Fredrik Hill. Utställning av målningar och teckningar”, 10 april - 7 juni 1976, kat nr 142. Litteratur: Nils Lindhagen, ”Carl Fredrik Hill. Sjukdomsårens konst”, 1976, avbildad halvsida under nummer 88:4.

76

Sten Åke Nilsson, ’Bildflödet. Om sjukdomstidens teckningar’, artikel i ”Carl Fredrik Hill”, utställningskatalog, Nationalmuseum, Stockholm, 1999, omnämnd sid 162 samt avbildad halvsida sid 163 (under titeln ”Katedral och vattenfall”). Sten Åke Nilsson, ”Carl Fredrik Hill -Maximus pictor”, 2011, omnämnd sid 58 samt avbildad helsida, sid 242 (under titeln ”Vattenfall med katedral som stiger ur djupet”).

€ 2.300–2.850 / SEK 20.000–25.000

76

GERHARD HENNING 1880-1967 PRINSESSA MOT BLÅ FOND Akvarell och gouache på papper 21 x 22 cm.

77

(d)

€ 1.750–2.300 / SEK 15.000–20.000

77

AXEL FRIDELL 1894-1935 ”VID BAREN” Signerad A. Fridell. Utförd omkring 1923-24. Pennteckning i svart 15 x 22,5 cm. Litteratur: Karl Haskel, ”Axel Fridell. Bilder 2. Oljemålningar, teckningar, fotografier och brev”, 1989, avbildad sid 242.

€ 950–1.150 / SEK 8.000–10.000

78

OSKAR BERGMAN 1879-1963 SOLNEDGÅNG ÖVER HAVET Signerad Oskar Bergman. Duk uppklistrad på papp-pannå 32 x 33 cm. (d)

78

62

€ 1.150–1.400 / SEK 10.000–12.000


79

NILS KREUGER 1858-1930 ”NORRBRO EN HÖSTAFTON” Signerad N Kreuger och daterad 1908. Duk 90 x 149 cm. Proveniens: Stockholms Auktionsverk, ”Stora Kvalitén”, 28-30 november 2007, kat nr 2255. Privatsamling.

gånger. Redan 1898 utförde Kreuger en studie av motivet och i en av Kreugers skissböcker återfinns en teckning av bron från 1899, där det bläcksvarta vattnet strömmar fram under ett av brons valv i kallt skymningsljus som låter ana stadens mörka siluett. Året därpå, 1900, utförde han den stora oljemålningen ”Marsafton” (110 x 100 cm) som inköptes av Nationalmuseum samma år och än idag finns i museets samling (NM 1555).

Litteratur: Kjell Boström, ”Nils Kreuger”, 1948, upptagen i katalogen sid 272 som nummer 436.

Liksom katalognumret ”Norrbro en höstafton” skildrar ”Marsafton” Norrbro och Strömmen i dämpat aftonljus, svagt upplysta av gaslyktornas sken. Den aktuella målningen, utförd 1908, är sannolikt exakt densamma som ställdes ut på Liljevalchs Konsthall 1928 på utställningen ”Christian Eriksson och Nils Kreuger” (kat nr 249), och som finns upptagen i Kjell Boströms verkförteckning över Nils Kreugers måleri från 1948 (kat nr 436).

Hösten 1896 flyttade Nils Kreuger med familj till Stockholm för gott. De bosatte sig på Bellmansgatan med stadens vida vatten och Söders branta berg utanför bostaden – naturens karga ursprunglighet mitt i den växande huvudstadens bebyggelse. På malmarna reste sig omkring denna tid nya bostadskvarter och gatorna lystes kvällstid upp av gaslyktor.

Kreuger tycks ha fascinerats mycket av den förändring som huvudstaden genomgick omkring slutet av 1800-talet och början av 1900-talet; dock tycks han inte enbart ha betraktat den nya bebyggelsen med blida ögon och han ifrågasatte den hårdhänthet med vilken förändringarna genomdrevs på bekostnad av stadens ursprungliga gestaltning.

Fram till sin död kom Kreuger att skapa ett stort antal utsökta Stockholmsmotiv och just Norrbro återkom han till upprepade

€ 22.800–28.500 / SEK 200.000–250.000

Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”Stockholm i bild”, maj-juni 1919, kat nr 506 (under titeln ”Höstkväll, Norrbro”). Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”Christian Eriksson och Nils Kreuger”, 7-25 mars 1928, kat nr 249.

63


Interiörfoto från Konstföreningen, Stockholm, våren 1918. ”På den blågrå skinnsoffan” t.h.

VÄLDIG MÅLARKRAFT 1913 övergav Zorn sin gamla ateljé vid Bryggaregatan och flyttade till Södermalmstorg 4, där han personligen inredde ateljévåningen vars nya och fascinerande belysningsförhållanden stimulerade Zorn till olika experiment, enligt Gerda Boëthius, vilken fortsätter sin beskrivning: ”Det blev nu lätt för honom att variera kompositionerna både då det gällde porträtt och genremålningar. Modellerna ställdes än mot tapeternas rika harmoni, än mot den ljusgrå väggen, vars färg han växlade från varmt till kallt. ’På den gråblåa skinnsoffan’ – som i verkligheten var grön – heter en av hans dukar. Denna komposition har han varierat på olika sätt. Hans fantasi har aldrig slappnat, då han gjorde dessa arrangemang och han var ständigt redo för nya färgexperiment” (”ZORN. Tecknaren. Målaren. Etsaren. Skulptören”, 1949). Hans Henrik Brummer har beskrivit målningens öden och äventyr enligt följande: ”Den Zornutställning som ägde rum 1918 till förmån för Röda Stjärnan i Konstföreningens lokaler blev en egenartad manifestation. Den innehöll visserligen några flärdfria folklivsskildringar men i övrigt var den besynnerligt provokativ. Societetsporträtt hade grupperats tillsammans med aktstudier. På en vägg hade porträttet av Clarence von Rosen placerats mellan ’På vargen’ och ’På lädersoffan’. Denna sammanställning av pornokitsch och en bild av en galant greve iförd ett dyrbart pälsverk förefaller att vara tydlig nog. Gycklade Zorn? […] Att Zorn inte uppträdde med krökt rygg inför sina kunder, att han med ålderns rätt och i förvissningen om att han hade lyckats i sin karriär kunde kosta på sig att vara okynnig kan inte betvivlas. Men har dessa omständigheter någon relevans vid tolkningen av hans måleri? Här finns en förenklad och förråad stil. Den breda penselföringen och den glänsande behandlingen av stofferna har renodlats; hans polerade realism finns i viss mån kvar, men den äger en egendomligt summarisk form” (”ZORNMCMLXXXIX”, 1989). Hur reagerade då de dåtida konstkritikerna? August Brunius konstaterade i Svenska Dagbladet (19/2): ”Hans måleri har med tiden fått en allt fastare form och undviker nu ljusdunkel och impressionistisk skissering för att i stället klart avgränsa figurerna, särskilt de nakna, emot bakgrunden”. I Dagens Nyheter var Karl Asplund imponerad av mästarens ”Väldiga målarkraft”, dock med viss reservation för målningar där ”det rent biologiska intresset gjort ett visst intrång på det måleriska”. Asplund var dessutom något störd av att ”de båda Zornska huvudkategorierna, porträtt och naket, hängde om varandra, såsom där Clarence von Rosen fått plats mellan de två mest utmanande modellmålningarna”.

64

Hans Henrik Brummer, avslutningsvis, konstaterar i vår tid: ”Betraktar vi hans sena måleri i sitt tidssammanhang uppenbarar sig ett mönster där Zorns uppsåt snarare var att ärligt följa sitt eget konstnärliga program än att ägna sig åt att utmana etablissemanget; att en och annan plutokrat råkade illa ut ingick i riskkontot. […] Man kan naturligtvis inte värja sig från misstanken att kritikerna varit särskilt hövliga mot mästaren. Men under alla förhållanden vittnade deras reaktioner om en förståelse för att han i all sin egenmäktighet sökte förnya sin konst i viss samklang med den samtida konstens utveckling […] Den första publikens reaktioner är lärorika. Man bör därför gå varsamt fram vid tolkningarna av Zorns sena måleri”. ”På den blågrå skinnsoffan” är utförd i den s.k. ”yttre ateljén” vid Södermalmstorg. Målningen ingår i ovan anförda svit av nakenstudier och modellakter inspirerade av Ester-Blenda Nordström. Dock är den slutgiltiga kompositionen, enligt Gerda Boëthius anteckningar, ett resultat av flera olika modellers poserande.

80

ANDERS ZORN 1860-1920 ”PÅ DEN BLÅGRÅ SKINNSOFFAN” Signerad Zorn och daterad 1916. Duk 64 x 100 cm. Proveniens: Fritzes Kungl. Hovbokhandel, Stockholm, 1944. Privat ägo. Utställd: Konstföreningen, Stockholm, Zorns utställning till förmån för ”Röda stjärnan”, 18 februari - 10 mars 1918, kat nr 23 (under titeln ”Skinnsoffan”). Litteratur: Gerda Boëthius, ”ZORN. Tecknaren. Målaren. Etsaren. Skulptören”, 1949, omnämnd sid 502 och 523 samt upptagen i katalogdelen (felaktigt) under år 1914, sid 554. Hans Henrik Brummer, ZORNMCMLXXXIX, 1989, omnämnd sid 282 (under titeln ”På lädersoffan”). Hans Henrik Brummer, ”Till ögats fröjd och nationens förgyllning- Anders Zorn”, 1994, omnämnd samt avbildad i interiörfoto från utställningen Röda Stjärnan år 1918, sid 272 (under titeln ”På lädersoffan”).

€ 113.900–170.850 / SEK 1.000.000–1.500.000


65


81

82

83

66


84

81

JOHAN KROUTHÉN 1858-1932

83

CHRISTIAN FREDRIK SWENSSON 1834-1909

BERGTORPSGÅRDEN I SOMMARLANDSKAP.

MARIN MED SEGELFARTYG - MOTIV FRÅN ÖRESUND

Signerad Johan Krouthén och daterad 1929. Duk 80 x 160 cm.

Signerad C.F. Swensson och daterad 1893. Uppfodrad duk 84,5 x 147 cm.

Proveniens: Ursprungligen i godsägare Levi Carlssons samlingar, Norrköping (beställd direkt av konstnären).

Proveniens: Nordén Auktioner, Stockholm, maj 1996, kat nr 174. Privatsamling (inköpt på auktionen ovan).

Därefter i arv inom familjen.

€ 5.700–6.850 / SEK 50.000–60.000

€ 4.600–5.700 / SEK 40.000–50.000

84 82

HERMAN AF SILLÉN 1857-1908

JOHAN KROUTHÉN 1858-1932

”FÅNGSTEN BÄRGAS”

FLICKA I SOMMARLANDSKAP.

Signerad H. af Sillén och daterad 1891. Duk 100 x 81,5 cm.

Signerad Johan Krouthén och daterad 1913. Duk 72 x 127 cm.

€ 6.850–9.150 / SEK 60.000–80.000

€ 4.600–5.700 / SEK 40.000–50.000

67


FÖRMAKET I LILLA HYTTNÄS DET MEST FULLÖDIGT SVENSKA AV ALLA RUM Flera hyllmeter har skrivits om familjen Larssons Sundborn och internationellt har den Arts and Crafts-inspirerade interiören på Lilla Hyttnäs, skapad av Carl och Karin Larsson, kommit att bli synonym med ett skandinaviskt inredningsideal där makarna Larsson ofta omnämns som ”creators of the Swedish style”. Genom Carl Larssons målningar har varenda vrå i Lilla Hyttnäs målats av och därmed spreds de ideal av funktion, form och skönhet som styrde utsmyckningen av hemmet. Ett av de rum på Lilla Hyttnäs som kanske mest av allt påverkat människors bild av detta heminredningsideal torde vara förmaket. Detta rum var husets egentliga hjärta och är också det rum som förekommer oftast i konstnärens interiörbilder från det egna hemmet. I ”Carl och Karin Larsson. Skapare av ett svenskt ideal”, 1998 konstaterar Michael Snodin att förmaket på Lilla Hyttnäs i Sundborn ”sedan det publicerades i ’Ett hem’ 1899 har betraktats som det mest fullödigt svenska av alla rum”. Snodin fortsätter sedan: ”Det första överväldigande intrycket utgörs av ljus, som strömmar in genom det breda, sydvända fönstret över de rosa, gröna och vita ytorna och det glittrande vattnet som reflekteras i taket. Det andra intrycket är vila, som framförallt skapas av det stora fönstrets horisontella tyngd, vilket inte bara gör att rummet verkar bredare utan också högre, genom att fönstret går ända upp till taket”. Familjen Larsson trivdes utomordentligt i förmaket och umgicks gärna där i vardagslag. Trots att Larsson själv uppenbarligen arbetade en hel del i förmaket refererade han själv till rummet som ”lättjans tempel”. Inredningen var i sig ett mästarprov i konsten att kombinera högt och lågt samt anspråkslöst och elegant. Snodin skriver i sin artikel: ”Möblerna är alla från sent 1700-tal eller tidigt 1800-tal och vitmålade. Stolarna och soffan har blåvitrandiga överdrag. De flesta möblerna följde med huset och var säkert orsaken till den första idén att inreda rummet på sent 1700-talsmanér”. Snodin refererar till faktumet att familjen Larsson år 1888 fick stugan Lilla Hyttnäs av Karin Larssons far köpmannen Adolf Bergöö. Till en början spenderade familjen somrarna där medan de bodde kvar i Stockholm. 1901 lämnade de emellertid huvudstaden för att bosätta sig i Sundborn för gott. Makarna Larsson anpassade då den eleganta inredningen till en något mer

68

anspråkslös samt hemtrevlig dito. Den stil som valdes var inte i guldskimrande ny-Louis XVI utan i den enklare gustavianska stil som man påträffar i mindre herrgårdar och prästgårdar. Det var för sådana miljöer förmaksmöbeln ursprungligen tillverkats och det var den stilen Carl Larsson prisar i dikten ”Gammalstämning”, vilken publicerades första gången 1890, och som bygger på minnen av hans mormor: ”möbler i en gammal snitt och – som all ’empire’ – i vitt”. Det slutgiltiga resultatet är minst sagt imponerande. I förmaket förnimmer man som besökare än i dag en känsla av obesvärad vardaglig elegans där så pass skilda influenser som lantligt 1700-tal, högreståndsmiljöer och engelska inredningsideal smälter samman. Framförallt känner man att det är ett hem som är ämnat för familjeliv och umgänge. I ”Brita i förmaket” är det makarna Larssons femte barn som agerar modell och huvudperson. Brita föddes på Marstrand 1893 och har vid målningens tillblivelse hunnit bli 17 år gammal. Trots att titeln avslöjar modellens roll i målningen är den även ett exempel på vilken stor roll interiören spelade i Carl Larssons måleri, identitet och bildvärld. Målningen har även den alternativa titeln ”Brita och liljan” vilket får betraktarens blick att utforska interiören för att slutligen upptäcka den blomma som pryder sekretären. Med en nästan dokumentärisk avbildning får vi en inblick i hemmet där vi även skymtar Per Hasselbergs ”Näckrosen” och de vita möblerna med sina karaktäristiska blåvita överdrag. Värt att notera är hur konstnären skickligt låter dagsljuset reflekteras i de inramade akvarellerna och fönsterrutorna. Det är nästan som om konstnären i kompositionen inte bara vill rikta betraktarens uppmärksamhet mot dottern och inredningen utan även mot sig själv som välbärgad konstsamlare. Enligt Klas Boman, vars farfar Gustaf Boman var den förste ägaren av ”Brita i förmaket”, var Carl Larsson själv mycket förtjust i målningen och ville helst behålla den för sig själv. Först efter mycket tjat gick han med på att sälja den ”för att få tyst på den där envise gubben”. De båda herrarna var egentligen goda vänner och umgicks en hel del i Sundborn om somrarna. Gustafs egen dotter Karin, jämnårig med Brita, var också mycket lik henne till utseendet. Karin ärvde målningen efter sin far och den hängde sedan i många år i hennes hem på Sturegatan i Stockholm.


Vy mot söder, förmaket, Lilla Hyttnäs, Sundborn.

69


85

CARL LARSSON 1853-1919 ”BRITA I FÖRMAKET” / ”BRITA OCH LILJAN” Signerad C.L. och daterad 1910. Akvarell på papper uppfäst på duk 51 x 75 cm. Proveniens: Såld till Konstföreningen, maj 1913, enligt anteckningar i Carl Larssons kassabok. Inköpt av fabrikör och senator Gustaf Boman, därefter i familjens ägo. Utställd: Galerie Ernst Arnold, Breslau, mars 1910 (under titeln ”Brita und die Lilie”). Konstföreningen för södra Sverige, ”Carl Larsson-utställning i Malmö”, juni-juli 1910, kat nr 47. ”Sezession Zeichnende Künste”, Berlin, 1910/11 (under titeln ”Brita im Vorgemach”). ”Exhibition of the work of modern Swedish artists at Public Art Galleries”, Brighton, april-juli 1911, kat nr 102. Litteratur: Cecilia Lengefeld, ”Der Maler des glücklichen Heims. Zur Rezeption Carl Larssons im wilhelminischen Deutschland”, 1993, upptagen i utställningsförteckning sid 126. Ulwa Neergaard, ”Carl Larsson. Signerat med pensel och penna”, 1999, upptagen i katalogdelen under år 1910, sid 128 som nr 1377.

€ 182.250–205.050 / SEK 1.600.000–1.800.000

70


71


86

89

90

86

ELISABETH WARLING 1858-1915 BÄRPLOCKANDE BARN Signerad E. Warling och daterad -88. Duk 67 x 49 cm. Säljs till förmån för Sjöräddningssällskapet. € 2.300–3.450 / SEK 20.000–30.000

87

87

WILHELM SMITH 1867-1949 METANDE FLICKA. Signerad W. Smith och daterad -93. Duk 85 x 63 cm. (d)

€ 2.300–2.850 / SEK 20.000–25.000

88

VALDEMAR NYSTRÖM 1864-1924 MÅNSKENSPROMENAD PÅ SKAGEN. Signerad V. Nyström och daterad Skagen -97. Duk 46 x 27 cm. Proveniens: Tidigare i redaktör E. Rydbergs samling, Stockholm.

€ 1.150–1.400 / SEK 10.000–12.000

89

ELISABETH WARLING 1858-1915 PORTRÄTT AV KONSTNÄRINNAN EVA BONNIER Signerad Elisabeth Warling och daterad -88. Pastell på papper 57 x 42,5 cm. Utställd: (Möjligtvis) ”Den nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling i Köbenhavn”, 1888, kat nr 667 (”Dameportraet”). För utförligare katalogisering se nätkatalog: www.bukowskis.com

€ 2.300–2.850 / SEK 20.000–25.000 88

72


91 (3)

90

OSCAR BJÖRCK 1860-1929 LÄSANDE BARN Signerad Oscar Björck. Duk 46 x 32,5 cm. Proveniens: Privatsamling.

€ 3.450–4.600 / SEK 30.000–40.000

91

ELISABETH WARLING 1858-1915 MOTIV FRÅN KUNGSTRÄDGÅRDEN, 3 ST Molins fontän, S:t Jacobs kyrka och Kungl. Operan. Signerade E. Warling. Grisaille på papp-pannå, vardera 35 x 27 cm.

92

€ 2.300–2.850 / SEK 20.000–25.000

92

AXEL JUNGSTEDT 1859-1933 MANSPORTRÄTT Signerad Axel Jungstedt och daterad -90. Pannå 23,5 x 15 cm. Katalognumret är möjligtvis konstnärens självporträtt.

€ 950–1.150 / SEK 8.000–10.000

93

HANNA HIRSCH PAULI 1864-1940 ”OLGA” Signerad HP och daterad Särö -96. Blandteknik 18 x 11 cm. Proveniens: Svensk-Franska Konstgalleriet, Stockholm, ”Hanna och Georg Paulis samling”, auktion II, 5-6 november 1942, kat nr 107. Advokat Kjell Sjöstedt (inköpt på ovanstående auktion). Privatsamling.

€ 700–950 / SEK 6.000–8.000

93

73


”Esbjörn i nattrock”, akvarell, 1917.

FLICKA MED SKRIDSKOR CARL LARSSONS OKÄNDA MODELL Katalognumret omgärdas av ett inte obetydligt mått av mystik. När akvarellen visades på Carl Larssons stora minnesutställning på Liljevalchs Konsthall i Stockholm 1953, ställdes den ut under katalognummer 363. Ett närmare studium av utställningskatalogen ger följande på hand: ”363 Porträtt av konstnärens dotter. Sign. C.L. 1917. A. 70 x 90”. Även om signering, datering, teknik och (ev.) motiv tycks stämma överens med föreliggande akvarell, gör Liljevalchs kataloguppgifter gällande att utställningens akvarell var av avvikande såväl mått som format? Mystiken tätnar ytterligare när Liljevalchs katalog listar totalt fyra stycken akvareller av konstnären vilka inte bara samtliga är utförda år 1917 utan dessutom avbildar konstnärens barn. Förutom ovan anförda kat nr 363 rör det sig om kat nr 364 (”Suzanne vid bordet”), 365 (”Lisbeth”) och 366 (”Esbjörn i nattrock”). Konstnärens barnbarn Ulwa Neergaard skriver nämligen i sin omfattande levnadsskildring över Carl Larsson (”Carl Larsson. Signerat med pensel och penna”, 1999): ”Från 1917 finns det endast tre kända målningar, där Carl Larsson använt sina egna barn som modeller. En av orsakerna är att de nu vuxna barnen, det vill säga alla utom Esbjörn, inte längre bor hemma”. Äldsta dottern Suzanne var sedan 1911 gift med läkaren Pontus Ranström och bodde med honom och deras tre barn i Älvkarleö. Lisbeth hade utbildat sig till sjukgymnast och var år 1917 verksam som detta i Hamburg i Tyskland. Den två år yngre Brita utexaminerades även hon som legitimerad sjukgymnast på våren 1916 och var, också hon, sedan dess anställd i Hamburg. Yngsta dottern Kersti utbildade sig på Lantmannaskolan i Mora och var i samband med det under långa tider inneboende hos Anders och Emma Zorn. Vem är det då som Carl Larsson avbildat i samband med en förestående eller nyss avslutad skridskotur? Vissa ledtrådar står att finna i kompositionens enskilda detaljer. Vi vet att Carl Larsson samma år avbildade sonen Esbjörn, vid tillfället konvalescent efter en svår lunginflammation. I den akvarellen, ”Esbjörn i nattrock” / ”Esbjörn som konvalescent” återfinns enskilda inslag vilka återkommer i auktionens komposition. Vi känner ex. vis igen det vitmålade barockskåpet samt den vita rokokostolen. Då akvarellen med Esbjörn

74

dokumenterat utfördes i familjens s.k. skolhushåll på Blindgatan i Falun borde det samma gälla för auktionens akvarell. Även den svarta basalt-kannan, möjligen tillverkad av Wedgwood, finns med i bägge akvarellerna. Carl Larssons typiska blomsterarrangemang utgörs i föreliggande katalognummer av påskliljor och tulpaner, vilket bör peka på att målningen är utförd under våren. Eventuellt, med tanke på skridskorna, rör det sig om tidig vår när isarna fortfarande bär trots att vårblommorna sakta tittar fram i solvarma skyddade lägen. Men, som sagt, vem är då modellen? Möjligtvis rör det sig om en ung flicka knuten till hushållet i Falun eller någon annan ung dam som fanns tillhands som modell.

94

CARL LARSSON 1853-1919 FLICKA MED SKRIDSKOR, INTERIÖR FRÅN SKOLHUSHÅLLET I FALUN Signerad C.L. och daterad 1917. Akvarell 74 x 52,5 cm. Proveniens: Bukowski Auktioner, Stockholm, auktion 526, ”Internationella höstauktionen”, 3-6 december 2002, kat nr 280. Svensk privatsamling (inköpt på auktionen ovan). Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, utställning anordnad i samarbete med Nationalmuseum, ”Carl Larsson. Minnesutställning”, sept-okt 1953, kat nr 363. Litteratur: Ulwa Neergaard, ”Carl Larsson. Signerat med pensel och penna”, 1999, upptagen i katalogdelen under år 1917, sid 165 som nr 1702.

€ 227.800–284.750 / SEK 2.000.000–2.500.000


75


95

95

ELSA BESKOW 1874-1953

98

NILS KREUGER 1858-1930

”DAGS VISOR”

”BÄCKEN PÅ ALVARET”

Visillustrationer, fem stycken. Signerade EB. Akvarell. 22 x 23,5; 21,5 x 11; 20,5 x 14,5; 13,5 x 17 samt 11 x 17 cm.

Signerad N. Kreuger och daterad Aug. 1909. Akvarell och blyerts på papper 30,5 x 46 cm.

Litteratur: Jenna Oterdahl, ”Dags visor och teckningar av Elsa Beskow. Musik av Alice Tegnér”, 1911, omslag samt sid 12, 14, 27 och 29.

Proveniens: Tidigare i chefredaktör Lars Saxons samling, Stockholm. Stockholms Auktionsverk, ”Stora Kvalitén”, 30 maj - 1 juni 2007, kat nr 2326.

Visorna är: ”Körsbär” (sid 14), ”Lilla syster” (sid 12), ”Äta middag” (sid 29) samt ”Vinden” (sid 27). Pojken som ligger i gräset är omslagsbild.

Privatsamling. Litteratur: ”Konst i svenska hem”, band 6, upptagen sid 310 under samling 502: ”Chefredaktör Lars Saxon, Valhallavägen 112, Stockholm”.

(d)

€ 4.600–5.700 / SEK 40.000–50.000

Kjell Boström, ”Nils Kreuger”, 1948, upptagen i katalogen sid 275.

96

Katalognumret är en förstudie till Kreugers oljemålning med samma namn (kat nr 447 i Boströms bok från 1948) vilken vid den tiden hängde i Församlingshemmet, Kalmar.

BRUNO LILJEFORS 1860-1939 DUVHÖK SLÅENDE HARE Tuschlavering med täckvitt 50,5 x 32,5 cm.

€ 2.850–3.450 / SEK 25.000–30.000

Intygad av konstnärens son Lindorm 1945.

€ 3.450–4.600 / SEK 30.000–40.000

97

JULIA BECK 1853-1935 FRANSK BONDGÅRD

BRUNO LILJEFORS 1860-1939 VINTERMOTIV MED JÄGARE OCH RÄV VID GÄRDESGÅRD

Signerad Julia Beck och daterad 1885. Akvarell 38 x 55 cm.

Signerad Bruno Liljefors och daterad 1898. Tusch och täckvitt på papper 36,5 x 57 cm.

Utställd: Sven-Harrys (Konstmuseum), Stockholm, ”Julia Beck”, 25 maj - 1 september 2013.

Proveniens: Tidigare i fru Gunhild Tolls samlingar, Villagatan 10, Stockholm.

Bosjökloster slott i Skåne önskar låna in konstverket till en utställning under perioden 17 maj - 18 augusti 2014.

Därefter i arv inom familjen.

€ 4.600–5.700 / SEK 40.000–50.000

76

99

€ 4.600–5.700 / SEK 40.000–50.000


99

97

96

98

77


Interiörfoto från Konstföreningen, Stockholm, våren 1918. ”Landskap från Gopsmor”, i mitten.

SKYHÖGA FUROR OCH GRANAR Anders Zorn kom efter sekelskiftet att i allt större utsträckning framstå som en förfäktare av hembygdens kultur vars yttersta mål var att göra dalsk lokalkultur till en nationell angelägenhet. Zorns vurm för hembygden kunde ta sig direkta uttryck i form av fastighetsförvärv samt ut- och tillbyggnader av det befintliga fastighetsbeståndet. Ateljén i Mora, ursprungligen ett uråldrigt eldhus från Fåsås kom snart att kompletteras med en annan timmerbyggnad, det s.k. Risaloftet, vilket i anslutning till ateljén uppfördes invid Zorngårdens huvudingång. Yttermera sporrad av sina byggnadsantikvariska projekt med dess tillhörande påverkan på hans konstnärskap började Zorn längta efter en egen fiskarstuga. Zorn hade redan funnit en lämplig plats: ”mitt emot Gobsberget och Gopelåns mynning där berget speglade hela sitt majestät i vattnet”. Zorn införskaffade en komplett bibehållen stuga från 1766, ”en av de enda som fanns kvar med ryggåstak i Mora”, köpte tomtmarken ifråga och lät sedan uppföra stugan med hjälp av sina morbröder Lars och Per. Platsen kunde inte ha varit bättre vald enligt Zorn: ”skyhöga furor och granar och vid dess fot en härlig källbäck, så på andra sidan stugan den rinnande Dalälven och bortom denna det ståtliga Gopsberget. Det var idealiskt och jag började redan följande sommar på att stanna där så snart stugan blivit färdig”. Zorn återkommer ofta till ”Gopsmorsstugan, denna så fridfulla och för min konst och hälsa så viktiga vrå bland skyhöga granar och med Dalälven porlande därutanför sin väg till havet”. Ofta tog han även emot besök, akademiledamoten Karlfeldt övernattade i stugan och Bruno Liljefors reste dit för att få sitt porträtt målat i den vintervita granskogen. Vanligtvis arbetade Zorn i Gopsmor åtminstone två perioder per år. Vintertid oftast i januari och sommartid strax före midsommar. Framförallt rörde det sig om modeller avbildade i stugans eldsken eller i färd med någon akti-

78

vitet utomhus. Desto mer sällsynta är de regelrätta landskapsmålningar vilka Zorn utförde från området. ”Landskap från Gopsmor” utfördes 1917 och ställdes påföljande år ut i Konstföreningens lokaler i Stockholm. Utställningen var anordnad till förmån för Röda stjärnan (vars verksamhet var ägnad åt bistånd till djur på slagfälten). Utställningen uppfattades av samtiden som, minst sagt, provokativ – förutom de mer konventionella motiven med kullor och landskap ställde Zorn även ut societetsporträtt, vilka hängde sida vid sida med de mest utmanande modellstudierna!

100

ANDERS ZORN 1860-1920 ”LANDSKAP FRÅN GOPSMOR” Signerad Zorn och daterad 1917. Duk 120 x 91 cm. Proveniens: Ursprungligen i häradshövding Edward Fries samling, Stockholm (förvärvad direkt av konstnären den 12 april 1918). Privatsamling. Utställd: Konstföreningen, Stockholm, Zorns utställning till förmån för ”Röda stjärnan”, 18 februari - 10 mars 1918, kat nr 21. Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”Anders Zorn Minnesutställning”, 1 mars - 6 april 1924, kat nr 188 a (under titeln ”Sommarlandskap, Gopsmor”). Litteratur: Gerda Boëthius, ”ZORN. Tecknaren. Målaren. Etsaren. Skulptören”, 1949, upptagen i katalogdelen under år 1917, sid 554555 (under titeln ”Sommarlandskap i Gopsmor”).

€ 68.350–91.150 / SEK 600.000–800.000


79


101

NILS KREUGER 1858-1930 ”SKIZZBOK” Franskt skissblock stämpelmärkt ”P. Aprin. Couleurs & Toiles” på pärmens insida. Pärmens fram och baksida dekorerade ”à la japonaise” samt signerade med Nils Kreugers japaniserande monogramsignatur. Titelsida/försättsblad, med teckning i rött bläck (”Japaneseri”), signerad och daterad N Kreuger fecit -84. Första resp andra sidan utgörs av flodlandskap (Loing?) i blyerts signerat och daterat C.W. Jaensson -83 samt mansporträtt i blyerts signerat och daterat Oscar Björck à Grez 25 oct 1883. Övriga sidor ömsom tomma samt ömsom fyllda med porträttstudier, landsskapsstudier m.m. Bl. a. vy över gamla bron i Grez samt kvinnostudie (”Mere Morot”?). Blockets totala yttermått ca 23,5 x 30,5 cm. Proveniens: Tidigare i konsul Carl Erik Schlyters samling, Stocksund. Privatsamling. Litteratur: Kjell Boström, ”Nils Kreuger”, 1948, omnämnd sid 46 (”År 1884 behärskar Kreuger den japanska teckningsstilen till fulländning”) samt upptagen i katalogen sid 227 (”skissbok som i övrigt innehåller teckningar av Kreugers konstnärskamrater”). Titelsida/försättsblad, ”Japaneseri”, avbildad sid 47.

€ 1.150–1.400 / SEK 10.000–12.000

80


81


102

102

103 (22)

JOHN BAUER 1882-1918

104

HELENE SCHJERFBECK Finland 1862-1946

POJKE OCH TVÅ TROLL.

”KONVALESCENTEN”

Litografi, signerad. 31 x 34 cm.

Färglitografi, 1938-39, signerad med blyerts II 21/30, ca 37 x 55 cm, bladstorlek 49,8 x 61,4 cm. Gulnad.

Lithoraph, signed. L. 31 x 34 cm.

Lithograph in colours, 1938-39, signed in pencil and numbered II 21/30. L. ca 37 x 55 cm. S. 49,8 x 61,4 cm.

€ 1.750–2.300 / SEK 15.000–20.000

103

105

(d)

AXEL FRIDELL 1894-1935

€ 6.850–9.150 / SEK 60.000–80.000

SAMLING OM 22 TORRNÅLAR. ”Storkyrkan sedd från Rödbotorget”, 1925, blindstämpel, (H.224 II état); ”Albert Embankment”, 1926, signerad med blyerts ’I état 15/16’, (H.241 I état)”Cheyne walk”, 1927, signerad med blyerts I state 5/11, (H.247 III état); ”Warehouses Thames”, 1927, signerad med blyerts, (H.248 III état); ”Battersea Park II”, 1927, signerad med blyerts ’I state 15/16’, (H.250); ”Maureen”, 1927, blindstämpel, (H.252 VI état); ”Chelsea Wharf”, 1927, signerad med blyerts, (H.255, IV état); ”Gobelängen”, 1927-28, signerad med blyerts ’1 proof’, (H.260 II état); ”Galärvarvet”, 1928-29, signerad med blyerts, (H.273 III état); ”Sussex kust”, 1929, signerad med blyerts, (H.282 II état); ”Lapporten”, 1929, signerad med blyerts, (H.296 II état); ”Flickan i fönstret I”, 1930, signerad med blyerts, (H. 307 II état); ”Gammalt hus i Amsterdam II”, 1930, signerad med blyerts, (H.311 III état) ”Monnikendam I”, 1930, blindstämpel, (H.313 II état); ”Holländskt kanallandskap”, 1930, signerad med blyerts II state I Proof, (H.317 okänt état med tillägg i blyerts); ”Vedskutor II”, 1930-32, blindstämpel (H.321 IV état); ”Tak i Stockholm II”, 1932, signerad med blyerts, (H.339 I état); ”Den gamla antikvitetshandeln”, 1932-33, blindstämpel, (H. 344 I état, ej beskrivet i Haskel); ”Den gamla antikvitetshandeln”, 1932-33, signerad med blyerts, (H. 344 II état); ”Tiggaren”, 1933, signerad med blyerts, (H.363 IV état); ”Glebe Place”, 1933, blindstämpel, provtryck med tilllägg i blyerts, (H.364 II état); ”Albert and William”, 1934, signerad med blyerts samt dedikation, (H.367 III état). Några blad gulnade, missfärgade efter passepartout. Litteratur: Haskel 224, 241, 247, 248, 250, 252, 255, 260, 273, 282, 296, 307, 311, 313, 317, 321, 339, 344 (I état), 344 (II état), 363, 364, 367.

105

AKSELI GALLEN-KALLELA Finland 1865-1931 (Efter) ”KULLERVO FÖRBANNANDE” (KULLERVON KIROUS) Heliogravyr, signerad med blyerts, efter oljemålning från 1899. 33,8 x 20 cm, bladstorlek 40 x 30,5 cm. Obetydligt gulnad. Helioengraving, signed in pencil, after a painting by Kallela (1899). P. 33,8 x 20 cm. S. 40 x 30,5 cm.

€ 700–950 / SEK 6.000–8.000

105A

ANDERS ZORN 1860-1920 ”SJÄLVPORTRÄTT 1904 I” Etsning (III état av III), 1904, signerad med blyerts. 17,7 x 12,7 cm, bladstorlek 32 x 25 cm (Van Gelder Zonen). Litteratur: Asplund 180. Delteil 180. Hjert & Hjert 119. Lidbeck 180. Etching (III state of III), 1904, on Van Gelder Zonen paper, signed in pencil. P. 17,7 x 12,7 cm. S. 32 x 25 cm.

€ 2.100–2.300 / SEK 18.000–20.000

106

ANDERS ZORN 1860-1920 ”EN PREMIÄR” Etsning (III état av IV) 1890, signerad med blyerts och daterad ’89. 23,3 x 15,3 cm, bladstorlek 39,4 x 30,4 cm. Smärre fläckar samt en liten reva i nedre vänster kant. Litteratur: Asplund 39. Delteil 35. Hjert & Hjert 217. Lidbeck 39. Etching (III state of IV) 1890, signed in pencil and dated ’89. P. 23,3 x 15,3 cm. S. 39,4 x 30,4 cm.

€ 4.000–4.600 / SEK 35.000–40.000 € 3.450–4.000 / SEK 30.000–35.000

82


104

105A

106

83


107

110

107

ANDERS ZORN 1860-1920 ”SOVANDE ODALISK” Etsning, 1886, signerad med blyerts. 8 x 12,5 cm, bladstorlek 15,5 x 20 cm. Svag missfärgning efter passepartout, genomtryck längst övre plåtkant, smärre defekter längst bladets kanter. Litteratur: Asplund 28. Delteil 27. Hjert & Hjert 171. Lidbeck 28. Etching, 1886, signed in pencil. P. 8 x 12,5 cm. S. 15,5 x 20 cm.

€ 2.300–2.850 / SEK 20.000–25.000

108

ANDERS ZORN 1860-1920 ”SJÄLVPORTRÄTT 1911”

108

Etsning, 1911, signerad med blyerts. 15,5 x 11,8 cm, bladstorlek 30 x 23,8 cm. Missfärgad efter passepartout. Litteratur: Asplund 241, Hjert & Hjert 150. Lidbeck 241. Etching, 1911, signed in pencil. P. 15,5 x 11,8 cm. S. 30 x 23,8 cm.

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

109

ANDERS ZORN 1860-1920 ”THE NEW MAID” Etsning (VI état av VI), 1909, signerad med blyerts. 29,7 x 19,8 cm, bladstorlek 45,8 x 30,6 cm. Gulnad och missfärgad efter passepartout. Litteratur: Asplund 227. Hjert & Hjert 208. Lidbeck 227. Etching (VI state of VI), 1909, signed in pencil. P. 29,7 x 19,7 cm. S. 45,8 x 30,6 cm.

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

110

ANDERS ZORN 1860-1920 ”OMNIBUS” Etsning (III état av III) , 1892, signerad med blyerts. 27,5 x 19,7 cm, bladstorlek 35 x 26,5 cm. Gulnad, missfärgad efter passepartout. Litteratur: Asplund 72. Delteil 71. Hjert & Hjert 183. Lidbeck 72. Etching (III state of III), 1892, signed in pencil. P. 27,5 x 19,7 cm. S. 35 x 26,5 cm.

109

84

€ 4.000–4.600 / SEK 35.000–40.000


111

ANDERS ZORN 1860-1920 ”MODERSGLÄDJE III” Etsning (III état av III, med gosshuvud i nedre vänstra hörnet), 1883, signerad med blyerts, troligen unikt exemplar och just detta exemplar avbildat i Delteil som illustration till état II. 40,8 x 27,8 cm, bladstorlek 50 x 33,5 cm (Van Gelder Zonen). Tre skrapmärken i bildens vänstra del. Litteratur: Asplund 6. Delteil. 5. Hjert & Hjert 6. Lidbeck 6. Etching (III state of III, with a small head in lower left corner), 1883, on Van Gelder Zonen paper, signed in pencil, presumably a unique etching and this very copy illustrated in Delteil, as II state. P. 40,8 x 27,8 cm. S. 50 x 33,5 cm.

€ 11.400–14.250 / SEK 100.000–125.000

85


112

112

114

ANDERS ZORN 1860-1920 ”KRÅKBERGS ANNA” Etsning (III état av IV), 1903, signerad med blyerts. 15,8 x 11,8 cm, bladstorlek 31,7 x 20 cm. Smärre fläckar, svag missfärgning efter passepartout, fuktfläckar längs bladets övre och nedre kanter. Litteratur: Asplund 170. Delteil 170. Hjert & Hjert 114. Lidbeck 170. Etching (III state of IV), 1903, signed in pencil. P. 15,8 x 11,8 cm. S. 31,7 x 20 cm.

113

€ 700–950 / SEK 6.000–8.000

113

ANDERS ZORN 1860-1920 ”DUNKELT HÖRN” Etsning (II état av II), 1903, signerad med blyerts. 20 x 15,2 cm, bladstorlek 33 x 25,5 cm. Kraftigt missfärgad. Litteratur: Asplund 175. Hjert & Hjert 239. Lidbeck 175. Etching (II state of II), 1903, signed in pencil. P. 20 x 15,2 cm. S. 33 x 25,5 cm.

€ 1.750–2.300 / SEK 15.000–20.000

114

ANDERS ZORN 1860-1920 ”IDA” Etsning (III état av III), 1905, signerad med blyerts. 23,9 x 16 cm. Bladstorlek 32,2 x 25,5 cm (Van Gelder Zonen). Kraftigt gulnad. Litteratur: Asplund 194. Delteil 195. Hjert & Hjert 203. Lidbeck 194. Etching (III state of III), 1905, on Van Gelder Zonen paper, signed in pencil. P. 23,9 x 16 cm. S. 32,2 x 25,5 cm.

€ 700–950 / SEK 6.000–8.000

115

ANDERS ZORN 1860-1920 ”AUGUST STRINDBERG” Etsning (II état av II), 1910, signerad med blyerts. 29,4 x 19,8 cm, bladstorlek 40,4 x 28,5 cm (Van Gelder Zonen). Gulnad, mindre hanteringsveck, liten reva på bladets högra kant. Litteratur: Asplund 231. Hjert & Hjert 149. Lidbeck 231. Etching (II state of II), 1910, on Van Gelder Zonen paper, signed in pencil. P. 29,4 x 19,8 cm. S. 40,4 x 28,5 cm.

€ 3.450–4.000 / SEK 30.000–35.000 115

86


118

116A

116

ANDERS ZORN 1860-1920 ”PÅ THEMSEN” Etsning (III état av IV, upplagan 25 exemplar), 1883, signerad med blyerts samt med titel ”On the Thames”. 29,5 x 20 cm, bladstorlek 40 x 30,2 cm (Van Gelder Zonen). Svagt gulnad. Litteratur: Asplund 11. Delteil 11. Hjert & Hjert 11. Lidbeck 11. Etching (III state of IV, edition 25), 1883, on Van Gelder Zonen paper signed in pencil and with title ”On the Thames”. P. 29,5 x 20 cm. S. 40 x 30,2 cm.

€ 4.000–4.600 / SEK 35.000–40.000 116

116A

ANDERS ZORN 1860-1920 ”VADSTÄLLET” Etsning (II état av II), 1912, signerad med blyerts. 19,9 x 14,8 cm, bladstorlek 32,3 x 24,6 cm (Van Gelder Zonen). Litteratur: Asplund 249. Hjert & Hjert 262. Lidbeck 249. Etching (II state of II), 1912, on Van Gelder Zonen paper, signed in pencil. P. 19,9 x 14,8 cm. S. 32,3 x 24,6 cm.

€ 950–1.150 / SEK 8.000–10.000

117

ANDERS ZORN 1860-1920 ”FISKARE I SAINT IVES” Etsning (I état av II), 1891, signerad med blyerts ’Z’. 27,6 x 19,7 cm, bladstorlek 50,5 x 31 cm (Arches). Svagt gulnad och svagt missfärgad efter passepartout. Vågrätt vikveck i bladets nedre del. Smärre lagning på bladets vänstra plåtkant. Litteratur: Asplund 53. Delteil 53. Hjert & Hjert 177. Lidbeck 53. Etchnig (I state of II), 1891, on Arches paper, signed in pencil with ’Z’. P. 27,6 x 19,7 cm. S. 50,5 x 31 cm.

€ 4.600–5.700 / SEK 40.000–50.000

118

ANDERS ZORN 1860-1920 ”STENIG BOTTEN” Etsning, 1910, signerad med blyerts. 16 x 12 cm, bladstorlek 32,3 x 25,3 cm (Van Gelder Zonen). Litteratur: Asplund 237. Hjert & Hjert 258. Lidbeck 237. Etching 1910, on Van Gelder Zonen paper, signed in pencil. P. 16 x 12 cm. S. 32,3 x 25,3 cm.

€ 950–1.150 / SEK 8.000–10.000

117

87


118A

119

118A

ANDERS ZORN 1860-1920 ”AUGUST SAINT GAUDENS II” Etsning, 1897, signerad med blyerts. 13,8 x 20 cm, 24,7 x 31,2 cm (Van Gelder Zonen). Litteratur: Asplund 114. Delteil 111. Hjert & Hjert 74. Lidbeck 114. Etching, 1897, on Van Gelder Zonen paper, signed in pencil. 13,8 x 20 cm. S. 24,7 x 31,2 cm.

€ 1.750–2.300 / SEK 15.000–20.000

119

ANDERS ZORN 1860-1920 ”OSCAR II” Etsning (II état av II), 1898, signerad med blyerts. 24,5 x 17,7 cm, bladstorlek 39 x 30,5 cm (Van Gelder Zonen). Kraftigt missfärgad. Defekter längs bladets kanter.

120

Litteratur: Asplund 131. Delteil 129. Hjert & Hjert 87. Lidbeck 131. Etching (II state of II), 1898, on Van Gelder Zonen paper, signed in pencil. P. 24,5 x 17,7 cm. S. 39 x 31,5 cm.

€ 1.750–2.300 / SEK 15.000–20.000

120

ANDERS ZORN 1860-1920 ”SYSTRARNA” Etsning (II état av II), 1882, osignerat provtryck (?). 10 x 15,1 cm, bladstorlek 25,7 x 31,5 cm. Gulnad, missfärgd efter passepartout. Litteratur: Asplund 3. Deltei 3. Hjert & Hjert 3. Lidbeck 3. Etching (II state of II), 1882, unsigned proof (?). P. 10 x 15,1 cm. S. 25,7 x 31,5 cm.

€ 2.300–2.850 / SEK 20.000–25.000

121

ANDERS ZORN 1860-1920 ”KAJUTA” Etsning (III état av III), 1917, signerad med blyerts. 29,6 x 19,5 cm, bladstorlek 46,8 x 35,5 cm. Svag missfärgning i högra marginalen. Litteratur: Asplund 279. Hjert & Hjert 284. Lidbeck 279. Etching (III state of III), 1917, signed in pencil. P. 29,6 x 19,5 cm. S. 46,8 x 35,5 cm.

121

88

€ 2.300–2.850 / SEK 20.000–25.000


122

ANDERS ZORN 1860-1920 ”KUSINERNA” Etsning (III état av III), 1883, signerad med blyerts. 44,3 x 27,9 cm, bladstorlek 66,5 x 49,4 cm. Litteratur: Asplund 7. Delteil 6. Hjert & Hjert 7. Lidbeck 7. Tryck med stark kontrast på ovanligt stort pappersark. Etching (III state of III), 1883, signed in pencil. P. 44,3 x 27,9 cm. S. 66,5 x 49,4 cm.

€ 11.400–14.250 / SEK 100.000–125.000

89


”Ferieläsning” av Carl Larsson. Auktionens byrå till höger i bilden.

PROVENIENS: CARL OCH KARIN LARSSON Höstens Klassiska auktion inkluderar en specialavdelning vars föremål har ursprunglig proveniens: Carl och Karin Larsson. Specialavdelningen får sägas ligga rätt i tiden då Nationalmuseums utställning Carl Larsson – vänner och ovänner dragit stora skaror besökare under året. En av originalakvarellerna på Nationalmuseums utställning är Ferieläsning vilken utfördes omkring 1900. Scenen avbildar ett av rummen på Spadarvet där konstnärens son Pontus sitter med sina läxböcker och längtansfullt blickar ut mot det vackra sommarvädret. Akvarellen präglas av konstnärens skärpa och man förnimmer känslan av sommar i det subtilt återgivna ljuset. Den mest påtagliga effekten uppnås dock av det grönmålade rokokomöblemanget som tydligt avtecknar sig mot de varmt röda väggarna. Ättlingar till makarna Larsson har nu bestämt sig för att avyttra den gröna rokokobyrån som skymtar fram till höger i motivet. Förutom byrån utgörs samlingen av fyra stycken färglagda teckningar samt sex stycken etsningar, samtliga utförda av Carl Larsson. Det sista föremålet i samlingen utgörs av Carl Larssons cigarettetui. Etuiet är utfört i silver samt kontrollstämplat C.G. Hallberg i Stockholm, 1901. Det mest intressanta med etuiet torde vara dess ingraverade dekor. Ena sidan pryds nämligen av Carl Larssons namnteckning medan den andra sidan uppvisar Zorns dito! Etuiet är en pendang till det etui som tidigare tillhörde Zorn och numer finns i Zornsamlingarna, Mora. Enligt expertis är etuierna ett manifesterat uttryck för vänskapen de emellan. Samtliga föremål i denna samling har ärvts inom familjen och har aldrig tidigare bjudits ut till försäljning.

90


123

123

BYRÅ. Sverige, 1700-talet andra hälft. Rokoko. Grönmålad. Beslag av förgylld mässing. Tre lådor. Längd 89, bredd 40, höjd 75 cm. Nyckel medföljer. Proveniens: Karin och Carl Larsson. Byrån återfinns i målningen Ferieläsning av Carl Larsson. Litteratur: ”Signerat med pensel och penna”, 1999, sid. 271, Ferieläsning avbildad i färg på halvsida. Konsterverket är även upptaget i konstnärens verkförteckning som nummer 945. Length 89, width 40, height 75 cm.

€ 2.300–3.450 / SEK 20.000–30.000

124

CIGARETTETUI, av C.G. Hallberg, Stockholm 1901. Med gravyren: Carl Larsson/Zorn. Invändigt förgyllt, heltäckande

124 (framsida)

räfflad dekor samt minnesgravyr. Längd 11,5 cm, vikt 150 gram. Proveniens: Carl och Karin Larssons hem. Litteratur: Birgitta Sandström, ”Breven mellan Anders Zorn och Carl Larsson och deras familjer”, 1998, omnämnt samt avbildat i färg, sid 91. Birgitta Sandström, ”Skulptören Anders Zorn”, 1999, omnämnt sid 114. Etuiet är en pendang till det etui som tillhörde Zorn och som numera ingår i Zornsamlingarna i Mora. Enligt tradition anses det att etuierna var ett manifesterat uttryck för vänskapen konstnärerna emellan. Engravings: Carl Larsson/Zorn. Length 11,5 cm, weight 150 g.

€ 250–350 / SEK 2.000–3.000

124 (baksida)

91


125

129

125

CARL LARSSON 1853-1919 ”ESBJÖRN” Signerad C.L. Blyerts och krita 14,5 x 15 cm. Proveniens: Konstnärens familj. Signed C.L. Pencil and crayon 14.5 x 15 cm.

€ 4.600–5.700 / SEK 40.000–50.000

126

CARL LARSSON 1853-1919 ”ESBJÖRN” Signerad C.L. Blyerts 16 x 17 cm.

126

Proveniens: Konstnärens familj. Signed C.L. Pencil 16 x 17 cm.

€ 2.100–2.300 / SEK 18.000–20.000

127

CARL LARSSON 1853-1919 GRISAR Signerad C.L. Blyerts och krita 12 x 17,5 cm. Proveniens: Konstnärens familj. Signed C.L. Pencil and crayon 12 x 17.5 cm.

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

127

128

CARL LARSSON 1853-1919 ”BRUNTE” Signerad C.L. Blyerts och krita 12 x 14,5 cm. Proveniens: Konstnärens familj. Signed C.L. Pencil and crayon 12 x 14.5 cm.

€ 950–1.150 / SEK 8.000–10.000

129

CARL LARSSON 1853-1919 ”ESBJÖRN VID SITT ÄGANDE ÄPPELTRÄD” Etsning, 1908, signerad med blyerts. 16 x 11,7 cm, bladstorlek 32,7 x 11,7 cm. Svagt missfärgad efter passepartout. Proveniens: Konstnärens familj. Litteratur: Romdahl 58. Hjert & Hjert 63. Etching, 1908, signed in pencil. P. 16 x 11,7 cm. S. 32,7 x 11,7 cm.

128

92

€ 1.150–1.400 / SEK 10.000–12.000


130

CARL LARSSON 1853-1919 ”LISBETH OCH KALVEN” Etsning (II état av II), 1909, signerad med blyerts. 54 x 43 cm, bladstorlek 29,5 x 23 cm (Van Gelder Zonen). Kraftigt gulnad. Proveniens: Konstnärens familj. Litteratur: Romdahl 61. Hjert & Hjert 66. Etching (II state of II), 1909, on Van Gelder Zonen paper, signed in pencil. P. 54 x 43 cm. S. 29,5 x 23 cm.

€ 700–950 / SEK 6.000–8.000

131

CARL LARSSON 1853-1919 ”LEKTYR” Etsning (II état av III), 1916, signerad med dedikation i blyerts, samt daterad 1916. 19,7 x 15 cm, bladstorlek 49,5 x 39,5 cm. Mjuka hanteringsveck. Proveniens: Konstnärens familj. Litteratur: Hjert & Hjert 106. Etching (II state of III), 1916, signed in pencil, and with dedication, dated 1916. P. 19,7 x 15 cm. S. 49,5 x 39,5 cm.

131

€ 1.150–1.400 / SEK 10.000–12.000

132

CARL LARSSON 1853-1919 ”DEN UNDERLIGA DOCKAN” Etsning, 1917, signerad med blyerts. 27,5 x 22,5 cm, bladstorlek 48 x 40 cm. Gulnad, missfärgad efter passepartout. Proveniens: Konstnärens familj. Litteratur: Hjert & Hjert 108. Etching, 1917, signed in pencil, P. 27,5 x 22,5 cm. S. 48 x 40 cm.

€ 600–700 / SEK 5.000–6.000

133

CARL LARSSON 1853-1919 ”ROUGE ET NOIR” Etsning, 1909, signerad med blyerts. 21 x 14,4 cm, bladstorlek 35 x 23,5 cm. Gulnad, svagt missfärgad efter passepartout.

130

132

Proveniens: Konstnärens familj. Litteratur: Romdahl 65. Hjert & Hjert 70. Etching, 1909, signed in pencil. P. 21 x 14,4 cm. S. 35 x 23,5 cm.

€ 600–700 / SEK 5.000–6.000

134

CARL LARSSON 1853-1919 ”FLICKA PÅ HUK” Etsning (III état av III), 1911, signerad med blyerts. 24,5 x 19,7 cm, bladstorlek 49,5 x 39,5 cm. Svagt gulnad, missfärgad efter passepartout. Proveniens: Konstnärens familj. Litteratur: Romdahl 78. Hjert & Hjert 83. Etching (III state of III), 1911, signed in pencil. P. 24,5 x 19,7 cm. S. 49,5 x 39,5 cm.

€ 950–700 / SEK 8.000–6.000

133

134

93


135

ARVID KNÖPPEL 1892-1970 RÅDJUR Signerad Knöppel. Gjutarstämpel H. Bergman fud. Brunpatinerad brons, höjd 61,5 cm. Längd 57 cm. Lös träsockel höjd 51 cm. DEER. Signed Knöppel. Foundry mark H. Bergman fud. Bronze, brown patina. Height 61.5 cm, length 57 cm. Wood base, height 51 cm. (d)

€ 8.000–10.300 / SEK 70.000–90.000

95


136

136

AXEL PETERSSON DÖDERHULTARN 1868-1925 ”BEVÄRINGSMÖNSTRING”, (7) Grupp bestående av sex figurer samt måttstock. Varav två figurer stämpelsignerade ”Axel Petersson”. Snidat och delvis bemålat trä. Höjd 26-40 cm. Utställd: Nationalmuseum, ”Döderhultarn, Axel Petersson, 18681925”, 1951, motivet omnämnt sid 3 samt som katalog nr 52, sid. 16. Litteratur: Hjalmar Svensson red., ” Minnesalbum över Döderhultarn och hans konst”, 1928. Motivet (hela gruppen) avbildat sid. 24-25 samt beskriven s. 26-27. Albert Engström m.fl, ”Döderhultarn”, 1965. Motivet beskrivet sid 16-18 samt avbildat sid. 17. ”BEVÄRINGSMÖNSTRING” (THE ENROLLMENT ACT), 7 PIECES. Group comprising of six figures and a rule. Stamp signature ”Axel Petersson” on two figures. Carved and partly painted wood. Height 26-40 cm.

€ 2.850–3.450 / SEK 25.000–30.000

137

AXEL PETERSSON DÖDERHULTARN 1868-1925 BRUDPAR OCH PRÄST (3) Par ur ”Bröllopsgruppen” samt präst. Prästen stämpelsignerad Axel Petersson, Döderhultarn, Oskarshamn. Snidat och delvis bemålat trä. Höjd 26-30 cm. Litteratur: Hjalmar Svensson red., ” Minnesalbum över Döderhultarn och hans konst”, 1928. Motivet (hela gruppen) avbildat sid. 8-9.

137

Albert Engström m.fl, ”Döderhultarn”, 1965. Motivet (hela gruppen) avbildat sid. 11. Säljs till förmån för Sjöräddningssällskapet. BRIDAL COUPLE AND A PRIEST (3). Couple from ”Bröllopsgruppen” (The wedding group) and a priest. The priest with an signature with a rubber stamp Axel Petersson, Döderhultarn, Oskarshamn. Carved and partly painted wood. Height 26-30 cm.

€ 2.300–2.850 / SEK 20.000–25.000

138

AXEL PETERSSON DÖDERHULTARN 1868-1925 VALLPOJKE MED KALV (2) Otydligt stämpelsignerad Axel Petersson, Döderhultarn, Oskarshamn. Snidat och delvis bemålat trä. Höjd 17 cm och 9 cm. Proveniens: Gåva av konstnären till familjen Bohman i Oskarshamn. Litteratur: Hjalmar Svensson red., ” Minnesalbum över Döderhultarn och hans konst”, 1928. Motivet (hela gruppen) avbildat sid. 8-9. SHEPARD BOY WITH A CALF. Unclear signature with a rubber stamp Axel Petersson, Döderhultarn, Oskarshamn. Carved and partly painted wood. Height 17 cm and 9 cm. Provenance: A gift from the artist to the Bohman Family in Oskarshamn, Sweden.

138

96

€ 2.100–2.300 / SEK 18.000–20.000


139

STEN ERICSON 1909-2001 ”GYCKLAREN” Signerad Sten Ericson och daterad -58. Gjutarstämpel Herman Bergman Fud. Grönpatinerad brons, höjd 259 cm. Konstnären Sten Ericson arbetade ofta med det stora formatet. Hans skulpturer finns idag på offentliga platser runt om i Sverige och även i utlandet. Konstkritikern och forskaren Nils Palmgren skrev om Ericsons verk ”...en tung, fast grundform och en öm inlevelse i det mänskliga”. Ericson arbetade emellanåt i marmor men framförallt i brons och de flesta monumentalskulpturerna vi möter i våra parker är från 40- och 50-talen. Bland de mer kända konstverken kan nämnas ”Bianca” från 1947. ”GYCKLAREN” (=THE JESTER). Signed Sten Ericson and dated -58. Foundry mark Herman Bergman Fud. Bronze, green patina. Height 259 cm. (d)

€ 8.000–10.300 / SEK 70.000–90.000

97


141

140

JOHN BAUER 1882-1918 ”HUMPA” Signerad JB. Brunpatinerad brons, höjd 10 cm. Litteratur: Harald Schiller, ”John Bauer. Sagotecknaren”, SAK, 1935, jfr avbildning av motivet halvsida sid 187 (”Troll. Skulptur”). Harald Schiller, ”John Bauer. Sagotecknaren”, 1942, jfr avbildning av motivet halvsida sid 193 (”Troll. Skulptur”). Skulpturen har tidigare benämnts ”Stornäsa”. ”HUMPA”. Signed JB. Bronze, brown patina. Height 10 cm.

€ 2.850–3.450 / SEK 25.000–30.000 140

141

CHRISTIAN ERIKSSON 1858-1935 ”SITTANDE LAPP” Signerad Chr. Eriksson och daterad Kiirunavaara 1902. Gjutarstämpel Herman Bergman Fud. Brunpatinerad brons. Höjd 21 cm. Litteratur: ”Katalog öfver bronser från Herman Bergmans Konstgjuteri A.B. Stockholm”, modellen upptagen samt avbildad som nr 49 (21 cm). Helge Kjellin, ”Christian Eriksson 1858-1935”, SAK, 1953, motivet omnämnt samt avbildat sid 177-179. ”SITTANDE LAPP” (= SITTING LAPLANDER). Signed Chr. Eriksson and dated Kiirunavaara 1902. Foundry mark Herman Bergman Fud. Bronze, brown patina. Height 21 cm.

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

142

HERMAN ANDERSEN Danmark 1881-1958 STÅENDE KVINNA MED FAT Signerad Herman Andersen och daterad 1920. Gjutarstämpel Aug. E. Jensen, bronzestöber, Køpenhavn. Brunpatinerad brons, höjd 43 cm. WOMAN WITH A PLATE. Signed Herman Andersen and dated 1920. Foundry mark Aug. E. Jensen, bronzestöber, Køpenhavn. Bronze, brown patina. Height 43 cm. (d)

€ 1.150–1.400 / SEK 10.000–12.000

143

CARIN NILSON 1884-1973 SIMMERSKA Signerad Carin Nilsson och daterad 1930. Gjutarstämpel Otto Meyer Eftr. fud. Mörkpatinerad brons, höjd 28 cm. SWIMMER. Signed Carin Nilsson and dated 1930. Foundry mark Otto Meyer Eftr. fud. Bronze, dark patina. Height 28 cm.

142

143

(d)

€ 700–950 / SEK 6.000–8.000

98


145

144

144

CARL ELDH 1873-1955

146

CARL MILLES 1875-1955

KVINNA MED SOLFJÄDER

VATTENHÄMTERSKA

Signerad C.J. Eldh. Gjutarstämpel H. Bergman fud. Guldpatinerad brons, höjd 23,5 cm.

Signerad Carl Milles. Koncipierad 1904. Gjutarstämplar H Bergman fud. Mörkpatinerad brons. Höjd 11,5 cm, lös basplatta i trä 0,5 cm.

WOMAN WITH A FAN. Signed C.J. Eldh. Foundry mark H. Bergman fud. Bronze, gold patina. Height 23.5 cm. (d)

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

145

146

RUTH MILLES 1873-1941 ”BELLMAN” Signerad Ruth Milles och daterad 1909. Gjutarstämpel Herman Bergman Fud. Märkt SHT, Carl Michaelspriset 1920 till Rix. Brunpatinerad brons, höjd 31 cm, längd 26 cm. ”BELLMAN”. Signed Ruth Milles and dated 1909. Foundry mark Herman Bergman Fud. Marked SHT, Carl Michaelspriset 1920 till Rix. Bronze, brown patina. Height 31 cm, length 26 cm.

Litteratur: ”Katalog öfver bronser från Herman Bergmans Konstgjuteri A.B. Stockholm”, modellen upptagen samt avbildad som nr 90, där kallad ”Holländsk skiss”. Erik Näslund, ”Carl Milles - en biografi”, 1991, sid 51. Ingår i en serie om nio salt- och pepparkar som Carl Milles utförde 1904. WOMAN CARRYING WATER. Signed Carl Milles. Conceived in 1904. Foundry mark H Bergman Fud. Bronze, dark patina. Height 11.5 cm, woodbase 0.5 cm. (d)

€ 950–1.150 / SEK 8.000–10.000

€ 1.750–2.300 / SEK 15.000–20.000

99


147

147

CHRISTIAN ERIKSSON 1858-1935

GUSTAF LINDBERG 1852-1932 ”VÅGEN”

Signerad Chr. Eriksson. Gjutarstämpel H. Bergman fud. Brun- och rödpatinerad brons, höjd 17 cm.

Signerad Gust Lindberg och daterad 1901. Gjutarstämpel Otto Meyers eftr. fud. Grönpatinerad brons, längd 27 cm, bredd 11 cm.

€ 950–1.150 / SEK 8.000–10.000

CARL MILLES 1875-1955 ”LILLA EUROPAHUVUDET” Signerad Carl Milles. Gjutarstämpel L. Rasmussen, Køpenhavn. Höjd 13 cm, inklusive stensockel 23,5 cm. ”LILLA EUROPAHUVUDET”. Signed Carl Milles. Foundry mark L. Rasmussen, Køpenhavn. Bronze, green patina. Height 13 cm, including stonebase 23.5 cm. (d)

€ 1.150–1.400 / SEK 10.000–12.000

100

149

BONDKVINNA

WORKING AT THE FIELD. Signed Chr. Eriksson. Foundry mark H. Bergman fud. Bronze, brown and red patina. Height 17 cm.

148

148

”VÅGEN” (= THE WAVE). Signed Gust Lindberg and dated 1901. Foundry mark Otto Meyers eftr. fud. Bronze, green patina. Length 27 cm, depth 11 cm.

€ 950–1.150 / SEK 8.000–10.000


149

150

150

AXEL EBBE 1868-1941

151

151

NILS MÖLLERBERG 1892-1954

”HARMONI I HUSHÅLED”

”SALOME”

Signerad A. Ebbe. Grönpatinerad brons. Höjd 43 cm.

Signerad N. Möllerberg och daterad Paris 1925. Gjutarstämpel A. Pettersson fud. samt numrerad nr 3. Guldpatinerad brons, höjd 45,5 cm.

Litteratur: Algot Hägg, ”Axel Ebbe och hans konstverk”, 1936, sid. 34. Om skulpturen har Axel Ebbe skrivit några versrader på Hököpingemål. (Han föddes 1862 i Hököpinge, som ligger mellan Malmö och Trelleborg): Arij far kom him från kruenI sänj me’ stövlene å huen. Mor hom lå i jämmer -får hvär natt ble de’ sämmer. Så hopp hon upp: ’Ack, ja min tosse; ja’ vill jaguv suppe osse! Jamen ble de’ slut me trätter, allt rangscherade sij bätter, Bäjje supp di, bäjje skåledharmeni kom i hushåled.

Utställd: Salon d’Automne, Paris, 1 nov - 16 dec 1923, kat nr 1425, ett exemplar i gips (en skiss) ställdes då ut. Litteratur: Leo Swane, ”Nils Möllerberg”, SAK, 1959, jfr bild sid 45 och 47 samt se förteckning över arbeten sid 206, nr 45. År 1923-1924 arbetade Möllerberg med motivet Salome med Johannes döpares huvud. Den var ursprungligen tänkt att bli en två meter hög monumentalfigur men kom senare, i kolossalformatet, att förändras till statyn benämnd ”Ymnighet”. ”Salome” finns endast utförd i denna version där en gipsförlaga ställes ut på Salon d’Automne i Paris 1923. ”SALOME”. Signed N. Möllerberg and dated Paris 1925. Foundry mark A Pettersson fud. and numbered no 3. Bronze, gold patina. Height 45.5 cm. (d)

€ 2.100–2.300 / SEK 18.000–20.000

Tack till antikvarie Liselott Hylén, Trelleborgs Museum, för hjälp att katalogisera objektet. ”HARMONI I HUSHÅLED” (= HARMONY IN THE HOUSEHOLD). Signed A. Ebbe. Bronze, green patina. Height 43 cm.

€ 1.150–1.400 / SEK 10.000–12.000

101


152

152

153

GUSTAF LINDBERG 1852-1932

153

154

CARL MILLES 1875-1955

”MORGON”

POSEIDON

Signerad Gust. Lindberg och daterad 1915. Gjutarstämpel O. Meyer, Stockholm. Brunpatinerad brons, höjd 52 cm.

Signerad/märkt: Carl Milles. Posth. Ex. och daterad 1959. Gjutarstämplar LR 20 Cire Perdue. Grönpatinerad brons. Höjd 110 (inkl. sockel 115) cm.

”MORGON” (= MORNING). Signed Gust. Lindberg and dated 1915. Foundry mark O. Meyer, Stockholm. Bronze, brown patina. Height 52 cm.

Litteratur: Henrik Cornell, ”Carl Milles. Hans verk”, SAK, 1963, motivet omnämnt sid 76 samt avbildat halvsida sid 78 (under titeln ”Skiss till Poseidon”).

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

Erik Näslund, ”Carl Milles -en biografi”, 1991, motivet avbildat sid 210 (under titeln ”En första skiss till Poseidonfiguren”), jfr ”Poseidonbrunnen”, omnämnd sid 209-212.

GERHARD HENNING 1880-1967 EFTER BADET Signerad G. Henning och numrerad, Nr III. Gjutarstämpel L. Rasmussen, Køpenhavn. Mörkpatinerad brons, höjd 27 cm (inkl. träbas 2,5 cm). AFTER THE BATH. Signed G. Henning and numbered, No III. Foundry mark L. Rasmussen, Køpenhavn. Bronze, dark patina. Height 27 cm (including woodbase 2.5 cm). (d)

€ 4.600–5.700 / SEK 40.000–50.000

Katalognumret är tillkommet i samband med arbetet inför ”Poseidonbrunnen” på Götaplatsen i Göteborg. Milles påbörjade arbetet omkring 1925 och själva brunnen stod klar 1927. Det dröjde emellertid ytterligare tre år innan ”Poseidon”, år 1930, själv kom på plats och då i omarbetat utförande. Katalognumret är upptaget i litteraturen som ”en första skiss till Poseidionfiguren” och uppvisar Milles ursprungliga första idé till gestaltens utformning. POSEIDON. Signed/marked: Carl Milles. Posth. Ex. and dated 1959. Foundry marks LR 20 Cire Perdue. Bronze, green patina. Height 110 (incl. base 115) cm. (d)

€ 19.950–22.800 / SEK 175.000–200.000

102


154

103


155

157

156

155

JUSSI MÄNTYNEN Finland 1887-1978

158

157

SITTANDE BJÖRN

Signerad Jussi Mäntynen och daterad 1941. Gjutarstämpel A. Petterssons konstgj. Brun/grön patinerad brons. Höjd 28,5 cm (inkl träbas 4,5 cm).

Signerad C. Fagerberg. Gjutarstämpel Herman Bergman Fud. Brunpatinerad brons, höjd 21,5 cm. Proveniens: Bukowskis internationella vårauktion 2001, auktion nr 520, kat nr 331.

Proveniens: Bukowskis vårauktion 2002, auktion nr 524, nr 310.

Litteratur: ”Katalog öfver bronser från Herman Bergmans Konstgjuteri A.B. Stockholm”, modellen upptagen samt avbildad som nr 131.

Litteratur: Ensio Rislakki (red.), ”Djurskulpturer av Jussi Mäntynen”, 1949. Omnämnd samt jfr bild helsida, sid 64. ”GAMMELHUSBOND” (= OLD MASTER). Signed Jussi Mäntynen and dated 1941. Foundry mark A. Petterssons konstgj. Brown/ green patina. Height 28.5 cm (includig woodbase 4.5 cm).

156

SEATED BEAR. Signed C. Fegerberg. Foundry mark Herman Bergman Fud. Bronze, brown patina. Height 21.5 cm.

Provenance: Bukowskis Spring Auction 2002, auction no 524, no 310.

Provenance: Bukowskis International Spring Auction 2001, auction no 520, lot no 331.

(d)

(d)

€ 1.750–2.100 / SEK 15.000–18.000

€ 800–1.050 / SEK 7.000–9.000

ARVID KNÖPPEL 1892-1970

158

AUGUSTE CAIN Frankrike 1821-1894

SMYGANDE LODJUR

”FAISAN ET SES PETITS”

Signerad Knöppel. Gjutarstämplar H. Bergman cire perdue. Brunpatinerad brons, höjd 20,5 cm, inklusive lös träbas 26,5 cm.

Signerad A. Cain. Guldpatinerad brons. Höjd 28 cm, längd 53 cm.

Text på plakett på basen. SNEAKING LYNX. Signed Knöppel. Foundry mark H. Bergman cire perdue. Bronze, brown patina. Height 20.5 cm, including wood base 26.5 cm.

104

CARL FAGERBERG 1878-1948

”GAMMELHUSBOND”

Proveniens: Inköpt på Bukowskis Internationella Höstauktionen 2003, katalognummer 247. ”FAISAN ET SES PETITS” (= A PHEASANT AND HER CHICKS). Signed A. Cain. Bronze, gold patina. Height 28 cm, length 53 cm.

(d)

Provenance: Bought at Bukowskis Autumn Sale 2003, catalogue no 247.

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

€ 1.150–1.400 / SEK 10.000–12.000


161

159

JEAN ANTONIN MARIUS MERCIÉ Frankrike 1845-1916 ”DAVID VAINQUEUR” Signerad A. Mercié. Gjutarstämpel Reduction Mecanique. A Collas Preveté. Mörkpatinerad brons, höjd 73,5 cm. Proveniens: Inköpt på Lilla Bukowskis 1989 för 18200 kr S11/720 Litteratur: Pierre Kjellberg, ”Les bronzes du XIXe siècle - dictionnaire des sculpturs”, 1989. Kompositionen omnämnd sid. 488 och 491 samt avbildad sid 490.

159

Harold Berman, ”Bronzes: Sculptors and Founders, 1800-1930”, 1980. Kompositionen beskriven i volym 1 sid 157 som kat nr 679 samt avbildad sid 159. Benämnd ”David vainqueur”. ”DAVID VAINQUEUR” (= THE WINNER DAVID). Signed A. Mercié. Foundry mark Reduction Mecanique. A Collas Preveté. Bronze, dark patina. Height 73.5 cm. Provenance: Bought at Bukowskis, 1989, auction S11, catalogue no 720.

€ 2.300–2.850 / SEK 20.000–25.000

160

LOUIS ERNEST BARRIAS Frankrike 1841-1905 NAKENMODELL PÅ KLIPPA MED ANKARE Signerad E. Barrias. Gjutarstämpel Susse Freres Editeurs Paris. Brun- samt guldpatinerad brons. Höjd 47 cm (inkl. sockel av marmor samt mässing 52 cm) . NUDE ON CLIFF WITH ANCHOR. Signed E. Barrias. Foundry mark Susse Freres Editeurs Paris. Bronze, brown and gold patina. Height 47 cm (including marble base 52 cm).

€ 2.300–2.850 / SEK 20.000–25.000

161

ALFRED JOSEPH CHARRON Frankrike 1863-1955 YNGLING Signerad A. Charron och märkt 173. Gjutarstämpel Bronze garanti au titre, L.V. Déposée. Motivet koncipierat 1895. Grönpatinerd brons, höjd 26,5 cm (inkl. röd marmorbas 2 cm). Litteratur: Harold Berman, ”Bronzes: Sculptors and Founders, 1800-1930”, 1980. Kompositionen avbildad kat nr 555 samt omnämnd sid 128 i volym 1 . Där benämnd ”Nature boy”. YOUTH. Signed A. Charron and with mark 173. Foundry mark Bronze garanti au titre, L.V. Déposée. The motif conceived in 1895. Bronze, green patina. Height 26.5 cm (including red marble base 2 cm).

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

160

105


162

162

164

163

Utställd: Samma komposition utställd på Liljevalchs Konsthall, Stockholm,”Skulpturutställningen”, 12 mars - 3 april 1921, jfr kat nr 163 i gips.

GUSTAF ALFRED NYSTRÖM 1844-1897 UNG FLICKA Signerad Alfr. Nyström och daterad Rom 1876. Marmor, höjd 51 cm. Skulptören Gustaf Alfred Nyström började sin konstnärliga bana med att teckna i tonåren. Vid 22 års ålder ansökte han och blev antagen via Konstakademien i Stockholm med Johan Peter Molin som sin huvudlärare. Redan som elev, fick han på Molins förord, uppdrag att modellera en sittande Bellmansstaty och denna avtäcktes på Hasselbacken på Djurgården i Stockholm år 1872. Det var hans debutverk och den blev mycket uppskattad och omtalad efter uppförandet. Efter flertalet år av studier i München, Rom och Danmark återvända han slutligen hem i mitten av 1880-talet. Nyströms vackra marmorskulpturer pryder idag flera av våra parker. YOUNG GIRL. Signed Alfr. Nyström and dated Rom 1876. Marble, hight 51 cm.

€ 2.100–2.300 / SEK 18.000–20.000

163

ANDERS JÖNSSON 1883-1963 ”KYSSEN” Signerad Anders Jönsson och daterad Paris -09. Marmor, höjd 90 cm. Totalhöjd inklusive marmorerad träsockel 170 cm. Proveniens: From the home of the antique dealers Maj och Carl-Axel Persson, Malmö.

106

”KYSSEN” (=THE KISS). Signed Anders Jönsson and dated Paris -09. Marble. Height 90 cm, total height including wood base 170 cm. Provenance: From the home of the antique dealers Maj och Carl-Axel Persson, Malmö. (d)

€ 2.300–2.850 / SEK 20.000–25.000

164

GIOVANNI BOLOGNA Italien 1529-1608 Efter ”SABINSKORNAS BORTRÖVANDE” Alabaster. Höjd 108,5 cm. Monterad på sockel i alabaster och sten med infälld relief, höjd 88 cm. Total höjd 196,5 cm. Proveniens: From the home of the antique dealers Maj och Carl-Axel Persson, Malmö. Efter Giovanni da Bolognas (Giambolognas) berömda skulptur i Florens som skapades 1574-1582. ”THE RAPE OF THE SABINES”. After Alabaster. Height 108.5 cm. Mounted on a alabaser and stone base, height 88 cm. Total height 196.5 cm. Provenance: From the home of the antique dealers Maj och Carl-Axel Persson, Malmö.

€ 2.300–3.450 / SEK 20.000–30.000


165

Proveniens: Wicander, Harpsund

Katalognumret som vi har förmånen att presentera här har samma komposition som en utav dessa fem världsdelar och som skulptören här har huggit i marmor. Konstnären Tore Strindbergs vackra verk pryder flera av våra stadsparker, förutom Järntorgsbrunnen hör Crokus i Stadshusparken i Stockholm till en av hans mer omtyckta.

Litteratur: ”Skulptur i natur”, SAK, 1939. Jmf bild över Järntorgsbrunnen i brons i kapitel ”Torgbrunnar”.

”EUROPA”. Signed Tore Strindberg. Sculp. and dated 1932. Marble, height 76.5 cm, wood base 132.5 cm.

Den berömda Järntorgsbrunnen även kallad De fem världsdelarna är en skulptur av Tore Strindberg som uppfördes 1927 på Järntorget i Göteborg. Skulpturen består av en fontän i granit med tillhörande brunnskar i gjutjärn. Runt brunnen sitter fem nakna kvinnor i brons som symboliserar de fem världsdelarna.

Provenance: Wicander Family, Harpsund

TORE STRINDBERG 1882-1968 ”EUROPA” Signerad Tore Strindberg. Sculp. och daterad 1932. Marmor, höjd 76,5 cm, träbas 132,5 cm.

(d)

€ 11.400–17.100 / SEK 100.000–150.000

107


166

166

OTTO PILZ Tyskland 1876-1934 VARGAR I KAMP Signerad O. Pilz. Delvis bemålad marmor, höjd 24 cm inkl. sockel 4 cm. Proveniens: Inköpt direkt från konstnären på Parisutställningen 1925 av Fru Betty Berg. Därefter i arv till brorsonen Karl Olof Berg och sedermera i arv inom familjen. WOLVES IN A BATTLE. Signed O. Pilz. Partly painted marble, hight 24 cm including base 4 cm. Provenance: Bought from the artist at the Paris exhibition in 1925 by Mrs Betty Berg. Thereafter inherited by her nephev Mr Karl Olof Berg and later inherited within the family.

€ 2.100–2.300 / SEK 18.000–20.000

167

ARVID KNÖPPEL 1892-1970 SKUTTANDE KALV Signerad A. Knöppel. Gjutarstämpel Herman Bergman Fud. Brunpatinerad brons, höjd 33,5 cm.

167

RUNNING CALF. Signed A. Knöppel. Foundry mark Herman Bergman Fud. Bronze, brown patina. Height 33.5 cm. (d)

€ 1.150–1.400 / SEK 10.000–12.000

168

CARL MILLES 1875-1955 VILDSVIN Signerad C. Milles samt stämpelsignerad Carl Milles. Gjutarstämpel Rasmussen, Køpenhavn. Grönpatinerad brons. Höjd 25,5 cm. Litteratur: Henrik Cornell, ”Carl Milles -Hans verk”, SAK, 1963, jfr större version av motivet på Tändstickspalatsets gård, Stockholm, avbildat sid 76. Erik Näslund, ”Carl Milles -en biografi”, jfr större version av motivet på Tändstickspalatsets gård, Stockholm, avbildat sid 225. Motivet går ursprungligen tillbaka på det fristående vildsvin i brons vilket ackompanjerar ”Dianafontänen” på Tändstickspalatsets gård i Stockholm vilken utfördes 1927-28. 1929 utförde Milles för lord Melchett i England ”Två vildsvin” i brons som numera återfinns på Ulriksdals slott utanför Stockholm. WILD BOAR. Signed C. Milles. and signed with a stamp Carl Milles. Foundry mark Rasmussen, Køpenhavn. Bronze, green patina. Height 25.5 cm. (d)

168

108

€ 4.600–5.700 / SEK 40.000–50.000


169

PEDER SEVERIN KRÖYER Danmark 1851-1909 SPANSK TRÄDGÅRD, MOTIV FRÅN GRANADA Signerad SK. Duk uppklistrad på pannå 35 x 32 cm. SPANISH GARDEN, SCENE FROM GRANADA. Signed SK. Canvas laid down on panel 35 x 32 cm.

€ 9.150–11.400 / SEK 80.000–100.000

109


Marie och P.S Kröyer på Skagen.

MÅLARGLÄDJE I DET FRIA Peder Severin Kröyer är en av de konstnärer vars produktion är näst intill synonym med Skagen och stämningsmåleriet från det danska fiskläget. Dock var han en av de sista konstnärerna att 1882 ansluta sig till Skagenkolonin, då som en världsvan och rosad konstnär. Trots hans sena entré på scenen i Skagen kom han snabbt att bli en nyckelperson såväl konstnärligt som socialt. 1883 bildade han ”Aftonakademien” till vilken han bjöd in konstnärsvänner och författare för samkväm. Kolonin kom att arbeta och umgås med varandra dag som natt vilket också målningarna vittnar om: flera målningar avbildar frukostar, middagar och ett väldigt känt födelsedagskalas där konstnärer och familjer ständigt är närvarande. Konstnärskolonin på Skagen var typisk för sin tid då konstnärer runt om i Europa slöt sig samman på geografiska platser utanför staden. För det var just stadens larm och industrialismens framfart de ville undfly – en längtan till landet som skapade relationer, nätverk och stilistisk utveckling. Kröyer visade tidigt anlag för teckning efter att ha illustrerat sin styvfaders zoologiska skrifter och antogs redan som 13-åring till Konstakademin i Köpenhamn. Efter sin utbildning kom han att bli en hyllad porträttmålare och 1877 anlände han till Paris för en långvarig studieresa där han blev inspirerad av bl.a. Bastien-Lepages realistiska måleri. Väl åter i Köpenhamn undervisade han i dessa nya läror på Konstakademin med såväl Carl Holsoe som Wilhelm Hammershøi som elever. I katalognumret möter vi Kröyer på höjden av sin karriär och samma år, 1888, träffar han sin blivande hustru Marie. Det är nu som han målar sina mest tongivande verk bl.a. ”Hipp, hipp, hurra” som utförs samma år. Precis innan sin bortgång 1909 uttalade sig Kröyer om ljuset på Skagen vilket han skattade allra högst från sin tid där. Och det är just ljuset som befolkar katalognumret och ger det dess särart. I självporträttet skymtar vi havet i bakgrunden och konstnären sitter med sitt staffli på stranden, förmodligen skyddad under ett parasoll som ger arbetsro.

110

170

PEDER SEVERIN KRÖYER Danmark 1851-1909 SJÄLVPORTRÄTT Signerad SK och daterad -88. Duk 35 x 29,5 cm. Proveniens: Landskapsmålaren Georg Oeder, Düsseldorf. Därefter i arv inom familjen. Dorotheum, Wien, ”Gemälde des 19. jahrhunderts”, 16 april 2013, kat nr 71 (”Selbstbildnis”). Svensk privatsamling. A tergo etikett från konstnären Georg Oeder, nr 44. Ett liknande porträtt från samma år finns i Uffiziernas porträttsamling, Florens. SELF PORTRAIT. Signed SK and dated -88. Canvas 35 x 29.5 cm. Provenance: The landscape painter Georg Oeder, Düsseldorf. Thence by descent. Dorotheum, Vienna, ”Gemälde des 19. jahrhunderts”, 16 April 2013, lot 71 (”Selbstbildnis”). Swedish Private Collection. On verso label from the artist Georg Oeder, nr 44. A similar version of this portrait, executed the same year, is a part of the portrait collection in the Galleria degli Uffizi, Florence.

€ 34.200–39.900 / SEK 300.000–350.000


111


171

171

PEDER MORK MÖNSTED Danmark 1859-1941 SKYMNINGSLANDSKAP Signerad P Mönsted och daterad 1893. Duk 57 x 88 cm. LANDSCAPE WITH SETTING SUN. Signed P Mönsted and dated 1893. Canvas 57 x 88 cm.

€ 9.150–11.400 / SEK 80.000–100.000

172

PAUL FISCHER Danmark 1860-1934 FLICKOR PÅ STRANDEN Signerad Paul Fischer. Duk 39,5 x 55,5 cm. GIRLS ON THE BEACH. Signed Paul Fischer. Canvas 39.5 x 55.5 cm.

€ 9.150–11.400 / SEK 80.000–100.000 172

173

ANTON MELBYE Danmark 1818-1875 FYR I STORA BÄLT Signerad Anton Melbye och daterad 1846. Duk 112 x 158 cm. Proveniens: Bukowski Auktioner, Stockholm, auktion 512, ”Internationella vårauktionen”, 26-28 maj 1999, kat nr 449. Svensk privatsamling (förvärvad på ovanstående auktion). LIGHTHOUSE AT STORA BÄLT. Signed Anton Melbye and dated 1846. Canvas 112 x 158 cm. Provenance: Bukowski Auktioner, Stockholm, Sale 512, ”Internationella vårauktionen”, 26-28 May 1999, lot 449. Swedish private collection (acquired at the above Sale).

€ 5.700–8.550 / SEK 50.000–75.000

173

112


174

177

174

PEDER MORK MÖNSTED Danmark 1859-1941 VÅRMOTIV Signerad P Mönsted och daterad 1902. Duk 68 x 49 cm. Proveniens: Svensk privatsamling. SPRING LANDSCAPE. Signed P Mönsted and dated 1902. Canvas 68 x 49 cm. Provenance: Swedish private collection.

€ 6.850–9.150 / SEK 60.000–80.000

175

PEDER MORK MÖNSTED Danmark 1859-1941

175

LANDSKAP MED Å Signerad P. Mönsted och daterad Füghvad 1929. Duk 52,5 x 38,5 cm. LANDSCAPE WITH STREAM. Signed P. Mönsted and dated Füghvad 1929. Canvas 52.5 x 38.5 cm.

€ 6.850–9.150 / SEK 60.000–80.000

176

PEDER MORK MÖNSTED Danmark 1859-1941 VÅRLANDSKAP Signerad PM och daterad 1904. Duk 32 x 26 cm. SPRING LANDSCAPE. Signed PM and dated 1904. Canvas 32 x 26 cm.

€ 4.600–5.700 / SEK 40.000–50.000

177

CARL HOLSOE Danmark 1863-1935 KVINNA I INTERIÖR Signerad C. Holsoe. Duk 49 x 40 cm. INTERIOR WITH WOMAN. Signed C. Holsoe. Canvas 49 x 40 cm.

€ 14.250–17.100 / SEK 125.000–150.000 176

113


178

178

AXEL ENDER Norge 1853-1920 SLÄDFÄRD Signerad Axel Ender. Uppfodrad duk 74 x 116,5 cm. Axel Ender (1872-1920) är en av de främsta företrädarna för det norska nationalromantiska måleriet. Han studerade i Oslo på Tegneskolen och fortsatte sina studier i Stockholm på Konstakademien under åren 1872-74 där han kom i kontakt med flera svenska konstnärer. Under denna period kom Ender även under Karl XV:s beskydd – en kung som aktivt deltog i konstlivet. Ender föredrog dock den norska naturen och de norska folksagorna som kom att bli en viktig del i nationsbyggandet under slutet av 1800-talet när en upplösning av unionen med Sverige kom allt närmare. Ender finns representerad på Nasjonalmuseet och hans staty över Torstenskiold, den norske militärhjälten, pryder Rådhusplatsen i Olso. För denna staty utnämndes konstnären till Riddare av Sankt Olavs orden. SLEIGH RIDE. Signed Axel Ender. Relined canvas 74 x 116.5 cm. Axel Ender (1872-1920) is one of the painters that best represent the Norwegian National Romantic Movement. He studied at the Academy of fine Arts (Tegneskolen) in Oslo, then named Kristiania, and continued his education in Stockholm between the years 187274. In Sweden he connected with the Swedish National Romantic and en plein air inspired painters. In Stockholm he also came under the protection of King Karl XV.

179

Ender preferred the Norwegian nature and the Norwegian folk tales that became an important part of the nationalistic movement in Norway during the last part of the 20th century when the dissolution of the Swedish-Norwegian Union became an important issue. The motifs that Ender earned great success with were those that showed the history of Norway as a country in its own right. Ender is represented in Nasjonalmuseet in Oslo and his monumental statue of Torstenskiold, the Norwegian war general, adorns Rådhusplatsen in the Norwegian capital.

€ 22.800–28.500 / SEK 200.000–250.000

179

HANS ANDREAS DAHL Norge 1881-1919 FLICKA I FJORDLANDSKAP Signerad Hans Andreas Dahl. Duk 66 x 99,5 cm. YOUNG GIRL IN A FJORDLANDSCAPE. Signed Hans Andreas Dahl. Canvas 66 x 99.5 cm.

€ 5.700–6.850 / SEK 50.000–60.000

180

THOROLF HOLMBOE Norge 1866-1935 ”MIDNATTSOL LOFOTEN” Signerad Th. Holmboe och daterad -07. Duk 91 x 120 cm. ”MIDNATTSOL LOFOTEN” (MIDNIGHT SUN IN LOFOTEN). Signed Th. Holmboe and dated -07. Canvas 91 x 120 cm.

180

114

€ 2.300–2.850 / SEK 20.000–25.000


181

ADELSTEEN NORMANN Norge 1848-1918 ”SOMMERNATT I LOFOTEN” Signerad A. Normann och daterad 1882. Duk 104 x 157 cm. Eilert Adelsteen Normann (1848-1918) tillhör en av de främsta naturskildrarna under 1800-talet i Norge. Trots att hans produktion näst intill uteslutande avbildade norsk natur kom han att under större delen av sitt liv bo i Tyskland där han 1869 påbörjade sina studier i Düsseldorf under ledning av Eugène Dücker. Han stannade kvar i staden fram tills 1877 då han flyttade till Berlin där han snabbt etablerade sig i den borgerliga eliten och kejsare Wilhelm II kom att bli en av de återkommande kunderna. Normann var en av initiativtagarna till Edvard Munchs skandalomsusade utställning i Berlin 1892 då han uppskattade sin landsmans konst vilket gav upphov till en delning i Berlins konstliv: de som var för eller emot den moderna konsten. Samma år som katalognumret är utfört, 1882 kom Normann att göra sin debut på Parissalongen. Detta följdes ett par år senare av ett mention honorable och hans genombrott i södra Europa var ett faktum. För Normann kom Frankrike att bli det sista land han erövrade då han redan ställt ut på världsutställningar runt om i Europa men även i Nordamerika och hans konstnärliga produktion tros även ha gett upphov till att de Norska fjordarna blev exotifierade och en turistdestination. Under 1882, som var ett framgångsår för konstnären, ställde Normann även ut på den internationella konstutställningen i Wien där

han deltog med ett fjordlandskap under titeln ”Sommernatt i Lofoten”. En av de andra utställarna, konstnären Anders Askevold, har noterat att det blev sålt till en ärkehertig av okänd härkomst och det är med största sannolikhet det verk som finns dokumenterat i samlingarna på Österrikes Nationalbibliotek i Wien. Vi kan genom denna dokumentation se att det påvisar uppenbara likheter med katalognumret. Kompositionen i konstverket är storslaget och det norska flodlandskapet breder ut sig för betraktaren, delvis i skugga och delvis belyst av midnattssolen. Normanns bakgrund inom akademimåleriet kommer fram i de skarpa detaljerna i fiskläget medan naturen bär influenser av det nya friluftsmåleriet vilket märks i himlens stoffmåleri. Trots att det är natt sjuder bilden av aktivitet i de många båtar som befolkar havet. Något som visar vilken giltighet som Normann fäste vid detta motiv är när han ett år senare deltog i tävlingen om ”Folkegaven” återvände till samma komposition som katalognumret. Under våren 1883 utlystes en tävling om silverbröllopsgåvan till kung Oscar II och drottning Sofia om det norska folkets gåva. Denna gåva skulle avspegla det norska folkets lynne och kultur där de olika uttrycksformerna bland de norska konstnärerna skulle framgå. 55 arbeten tävlade om äran och endast 17 stycken blev utvalda däribland Normanns ”Sommernatt i Lofoten” som idag hänger på Det Kongelige slott i Olso. ”SOMMERNATT I LOFOTEN” (SUMMER NIGHT IN LOFOTEN). Signed A. Normann and dated 1882. Canvas 104 x 157 cm.

€ 17.100–22.800 / SEK 150.000–200.000

115


182

FRITS THAULOW Norge 1847-1906 FLODLANDSKAP, ARQUES, DIEPPE Signerad Frits Thaulow och daterad Dieppe -98. Kantförstärkt duk 55 x 66 cm. Proveniens: Svensk privatsamling. RIVER LANDSCAPE, ARQUES, DIEPPE. Signed Frits Thaulow and dated Dieppe -98. Canvas with reinforced edges 55 x 66 cm. Provenance: Swedish private collection.

€ 14.250–17.100 / SEK 125.000–150.000

116


183

LÉON FRANCOIS COMERRE Frankrike 1850-1916 KVINNA A LA JAPONAISE Signerad Leon Comerre samt i japoniserande stil: L.Comerre. Duk 60,5 x 42,5 cm. WOMAN A LA JAPONAISE. Signed Leon Comerre. Also signed ”a la japonaise”: L.Comerre. Canvas 60.5 x 42.5 cm.

€ 11.400–14.250 / SEK 100.000–125.000

117


183A

ANNA ANCHER Danmark 1859-1935 STRANDBILD, SKAGEN Signerad A. A. Skagen. Duk uppklistrad på papp-pannå 18 x 32,5 cm. BEACH SCENE, SKAGEN. Signed A. A. Skagen. Canvas laid down on paper-panel 18 x 32.5 cm.

€ 6.850–9.150 / SEK 60.000–80.000

118


184

WILHELM KUHNERT Tyskland 1865-1926 ”TIGER AM DSCHUNGELBACH” Signerad Wilh. Kuhnert. A tergo signerad Wilh. Kuhnert - Berlin. Duk 63,5 x 112 cm. ”TIGER AM DSCHUNGELBACH”. Signed Wilh. Kuhnert. On verso signed Wilh. Kuhnert - Berlin. Canvas 63.5 x 112 cm.

€ 11.400–17.100 / SEK 100.000–150.000

119


186

185

PETER HAAXMAN Storbritannien 1854-1937 DAGDRÖMMERI Signerad P. Haaxman. Pannå 37 x 73 cm. DAYDREAMS. Signed P. Haaxman. Panel 37 x 73 cm.

€ 9.150–11.400 / SEK 80.000–100.000

186

JACOB STEINHARDT Israel 1887-1968 JERUSALEM Signerad J Steinhardt och daterad 1947. Duk 70 x 94 cm.

185

Proveniens: Inköpt av konstnären i dennes ateljé i Jerusalem 1953 av nuvarande ägarens föräldrar; därefter i arv. JERUSALEM. Signed J Steinhardt and dated 1947. Canvas 70 x 94 cm. Provenance: Acquired directly from the artist in his atelier in Jerusalem, 1953 by the current owners parents; thence by descent.

€ 5.700–6.850 / SEK 50.000–60.000

120


187

CHARLES ÉDOUARD ARMAND-DUMARESQ Frankrike 1826-1895

”KALABALIKEN I BENDER” Signerad Armand-Dumaresq och daterad 1877. Duk 172 x 231 cm. Proveniens: Tidigare i redaktör Thure Janssons samling, Helsingborg. Den franske konstnären Charles Édouard Armand-Dumaresq (1826-1895) kom att bli en konstnär med vars konstnärskap vi förknippar storslagna historiska scener i lika storslagna format. Armand- Dumaresq rönte stor framgång med sina militära och historiska motiv vilka fungerade väl i det politiska klimatet som rådde i Frankrike under det andra kejsardömet. 1867 mottog konstnären av kejsare Napoleon III hederslegionen för sitt verk ”Cambronne vid Waterloo”, vilket skildrade krigshjälten som yttrade de kända orden: ”Gardet dör men ger sig icke”. 1870 skickades Armand-Dumaresq på uppdrag av den franska staten till USA där han skulle studera industri och konst i den allt mer politiskt viktiga staten i väst. Främst uppehöll han sig på militärakademin West Point och kom där att inspireras till flera verk med

motiv ur den amerikanska historien och självständighetskriget som han utförde tillbaka i Paris. Idag hänger hans målning ”Självständighetsförklaringen skrivs på, 4 juli 1776” i ett av kabinettrummen i Vita huset. Auktionens målning stämmer väl överens med Armand-Dumaresqs förkärlek till hjältemod i slag. Målningen som i sitt majestätiska format skildrar Karl XII och kalabaliken i Bender 1713 då en starkt desarmerad svensk arme ledd av kungen blev överraskade av turkarna. Målningen visar prov på konstnärens skicklighet för stoffmåleri och den förvirring som slagets namn har kommit att bli synonymt med. Ordet kalabalik använder vi i svenskan som ett ord för oreda medan turkarna använder det för folksamling vilket båda stämmer i målningens motiv. I sitt intrikat utförda motiv sammanvävs turkar och svenskar men mitt i stridens hetta ser vi Karl XII:s välkända ansikte vilket fungerar som målningens blickpunkt. THE BATTLE OF BENDER. Signed Armand-Dumaresq and dated 1877. Canvas 172 x 231 cm. Provenance: Earlier in the collection of Editor Thure Jansson, Helsingborg, Sweden.

€ 22.800–28.500 / SEK 200.000–250.000

121


188

ALFRED SISLEY Frankrike 1839-1899 ”PAYSANNE SOUS LES ARBRES FRUITIERS” Signerad A. Sisley. Duk 46,5 x 56 cm. Proveniens: Svensk-Franska Konstgalleriet, Stockholm, ”Konstauktion”, 2-4 december 1936, kat nr 114 (under titeln ”Blommande fruktträd”, avbildad halvsida i planschdelen). Svensk privatsamling (inköpt på auktionen ovan). Därefter i privat ägo. Utställd: Nationalmuseum, Stockholm, utställning anordnad av Föreningen Fransk Konst, ”Frankrike genom konstnärsögon”, 9 maj - 2 juni 1941, kat nr 390 (under titeln ”Landskap med blommande fruktträd”). Liljevalchs Konsthall, Stockholm, utställning anordnad av Moderna Museets Vänner, ”Cézanne till Picasso. Fransk konst i svensk ägo”, september 1954, kat nr 342 (under titeln ”Arbres fruitiers Blommande fruktträd”). Litteratur: Målningen kommer, enligt äkthetsintyg från Comité Alfred Sisley daterat 26 januari 2012, inkluderas i den nya utgåvan av ”Catalogue Raisonné de l’oeuvre d’Alfred Sisley” under sammanställning av Francois Daulte/Comité Alfred Sisley på Galerie Brame & Lorenceau, Paris. ”PAYSANNE SOUS LES ARBRES FRUITIERS”. Signed A. Sisley. Canvas 46.5 x 56 cm. Provenance: Svensk-Franska Konstgalleriet, Stockholm, ”Konstauktion”, 2-4 December 1936, lot 114 (under the title ”Blommande fruktträd”, illustrated half page in the catalogue). Private collection. Exhibition: Nationalmuseum, Stockholm, exhibition organised by Föreningen Fransk Konst, ”Frankrike genom konstnärsögon”, 9 May - 2 June 1941, no. 390 (under the title ”Landskap med blommande fruktträd”). Liljevalchs Konsthall, Stockholm, exhibition organised by Moderna Museets Vänner, ”Cézanne till Picasso. Fransk konst i svensk ägo”, September 1954, no. 342 (under the title ”Arbres fruitiers Blommande fruktträd”). Literature: The painting will, according to certificate of authenticity from Comité Alfred Sisley dated 26 January 2012, be included in the new edition of the ”Catalogue Raisonné de l’oeuvre d’Alfred Sisley” by Francois Daulte, now in preparation at the Galerie Brame & Lorenceau by the Comité Alfred Sisley.

€ 91.150–136.700 / SEK 800.000–1.200.000

122


123


Le Viaduc d’Auteuil, Paris.

MAXIMILIEN LUCE STAD I LJUS Den utställning som i efterhand har kommit att kallas den första impressionistutställningen hölls i den kände Parisfotografen Félix Nadars ateljé 1874. De konstnärer som anslöt sig utställningen sökte ett alternativ till den officiella Salongen – en utveckling som även Sverige kom att uppleva med Opponentrörelsen 1885. Det är svårt att inte se utställningen i Paris 1874 som ett avgörande skede i konsthistorien då ett nytt sätt att måla lanserades på bred front. Mottagandet hos den franska allmänheten och kritikerna var blandat då den franska konstens förändring märktes tydligare än i andra delar av Europa. Där styrdes fortfarande det officiella konstlivet av krafter fast förankrade i en idealistisk tro på konstens högre syfte. En av de konstnärer som längst kom att bära impressionisternas flagga var Maximilien Luce. Förändringen i konsten under det sena 1800-talet återspeglade omdaningar av samhället och begreppet modernitet rymmer tankar om tid som är flyende där nästa framsteg väntar runt hörnet. Därför var samhällets utveckling en ständigt närvarande tanke för de konstnärer som levde i urbana stadsmiljöer och, i synnerhet, i Paris kom denna förändring att gå hand i hand med impressionismen under dess tidiga historia. För det var just urbanitet och föränderlighet som utgjorde en fond för konstnärer som Renoir, Cailebotte, Manet och inte minst Luce. Huvudstaden Paris undergick, under kejsare Napoleon III, omfattande renoveringar mellan 1853 och 1870. Baron Haussmann, efter vem stadsplanen har uppkallats, upprättade planerna att riva gamla byggnader för att skapa mer öppen plats för en renare, ljusare och tryggare stad. En annan bidragande faktor var att staden fortfarande

124

uppvisade skador efter belägringen under det fransk-tyska kriget (18701871). Efter kriget ökade invånarantalet explosionsartat i staden vilket gav konstnärerna en enorm mängd material för sina scener ur stadslivet där breda boulevarder, offentliga trädgårdar, teatrar och storslagna byggnader var bärare av tanken om framtid och modernitet. Bland impressionisterna kom vissa att speciellt ägna sig åt olika delar av staden: Degas och Caillebotte fokuserade på arbetare, sångare och dansare medan deras kvinnliga kollegor, som saknade friheten att röra sig fritt i offentligheten, kom att skildra det borgerliga hemmet. Gemensamt för impressionisternas målningar från staden Paris är blandningen av sociala klasser – på gatan, i parken och i affärerna. I denna sjudande gryta av framsteg, folk och framtidstro som Paris var vid denna tid kom politiken att spela en allt större roll. Detta var något helt nytt då medelklassen som begrepp och företeelse kom att växa fram. Under sina unga år arbetade Luce som tryckare, och inför hans ögon växte det moderna Paris fram och en av kulturhistoriens mest omvälvande tidevarv tog sin början. Helt plötsligt flyttades fokus från ”vad” till ”hur” och det var denna fråga som Luce utforskade i sitt konstnärskap. Från att ha varit tryckare kom Luce omkring 1880 att helhjärtat satsa på måleri, ivrigt påhejad av sin gode vän Camille Pissarro – en förgrundsfigur inom impressionisterna. De båda vännerna ville utveckla måleriet och hade en stark framtidstro till måleriet men även på det samhälle de arbetade för. Båda var starkt engagerade i den anarkistiska rörelsen och Luces motiv visar ofta


Paris vid sekelskiftet, en metropol i snabb förändring.

solidaritet med stadens mindre bemedlade. Med sin bakgrund som tryckare och illustratör kom Luce att utföra flera illustrationsarbeten för de många politiska tidskrifter som cirkulerade i Paris omkring sekelskiftet. Med undantag för ett par år kom Luce att ställa ut på Les Indépendants 1887-1941 vilket visar att hans konstnärskap är en del av den konsthistoria som skrivs omkring sekelskiftet. Till skillnad från pointillisterna med sin klart avgränsade färgpåläggning kom Luce och neoimpressionisterna att på ett mer integrerat sätt teoretisera färgen så att motiven i större utsträckning uppfattades som en helhet. Luces ständiga önskan att utveckla och teoretisera måleriet gjorde att han tidigt anslöt sig till fauvisterna där han återigen betonade färgens särstatus och på så vis hittade tillbaka till sin ursprungliga stil. I katalognumret ”Le viaduc d’Auteuil” ser vi prov på ett riktigt toppnummer av konstnären. I samband med den stora retrospektiva utställningen av Luce på Musée d’Orsay i Paris, 2011 kom konstnärens måleri att uppleva en renässans och hans betydande roll inom impressionisterna kom att lyftas fram. I förordet till utställningskatalogen beskrivs hans användande av ljus som en våldsam effekt vilket belyser konstsyn, stad och ljus – allt det som konstnären kom att hålla högt. Tekniken som Luce använder sig av är korta, avbrutna penseldrag som förmedlar formens essens tillsammans med rena och oblandade färger. Förutom denna radikala penselteknik måste även färgens särställning kommenteras. Inom akademimåleriet förespråkades skuggning med vitt, grått och svart medan impressionisterna valde att skapa skuggeffekter i färg. Idag ter sig de ljusa färgerna knappast som något radikalt men

på 1870-talet var publikens ögon vana vid mer sobra färger vilka var vanliga inom det akademiska måleriet. En annan teknisk aspekt av impressionismen var att flera konstnärer valde bort att fernissa sina verk och därmed ett sätt att tona ned färgsättningen. Under mitten av 1800-talet utvecklades det syntetiska pigmentet vilket gjorde färgerna mer intensiva vilket gav mer livfulla nyanser av blått, grönt och gult som målare hade aldrig använt tidigare. Paletten i katalognumret är färgsprakande utan att avskräcka eller uppröra ögat, och istället för en lugn blå genomgående palett leker Luce med det turkosa uppblandat med en varm lila ton vilket ger kompositionen ett vilsamt intryck. Den avbildade bron, akvedukten vid Auteuil, upprätthöll trafik till och från staden som inte varit möjligt innan byggandet 1863 och bygget kom att spela en viktig roll för järnvägens alltmer växande betydelse. På bron rusar ett tåg fram vilket kan läsas som en allegori över moderniteten och det föränderliga samhälle som konstnären levde i. ”Le viaduc d’Auteuil” köptes genom Svensk-Franska Konstgalleriet i Stockholm och ingick tidigare under en lång rad år i en betydande svensk privatsamling. Verket har vid flera tillfällen ställts ut som ett utmärkt exempel på den franska neoimpressionismen, bland annat 1941 på Nationalmuseums ”Frankrike genom konstnärsögon” samt 1954 på Liljevalchs ”Cézanne till Picasso. Fransk konst i svensk ägo”.

125


189

MAXIMILIEN LUCE Frankrike 1858-1941 ”LE VIADUC D’AUTEUIL (LE PONT)” Signerad Luce och daterad -90(?). Duk 49,5 x 65,5 cm. Proveniens: Svensk-Franska Konstgalleriet, Stockholm, ”Konstauktion”, 20 maj 1943, kat nr 203 (under titeln ”Le Pont”, avbildad halvsida i planschdelen). Svensk privatsamling (inköpt på auktionen ovan). Därefter i privat ägo. Utställd: Nationalmuseum, Stockholm, utställning anordnad av Föreningen Fransk Konst, ”Frankrike genom konstnärsögon”, 9 maj – 2 juni 1941, kat nr 357 (under titeln ”Bron”, då tillhörande Svensk-Franska Konstgalleriet, Stockholm). Liljevalchs Konsthall, Stockholm, utställning anordnad av Moderna Museets Vänner, ”Cézanne till Picasso. Fransk konst i svensk ägo”, september 1954, kat nr 216 (under titeln ”Le pont – Bron”). Litteratur: Jean Bonin-Luce och Denise Bazetoux, ”Maximilien Luce. Catalogue de l’oeuvre peint - tome I”, 1986, upptagen i katalog över utställningar, ”Expositions-posthumes (1941-1985)”, sid 219: ”1941. Stockholm. Musée National, ’Frankrike Genom Konstnärs, Ögon’ 9 mai - 2 juin n:o 357 Bron” samt sid 224: ”1954. Stockholm. Liljevalchs Konsthall, ’Cezanne till Picasso’ Septembre n:o 216 Le Pont”. Målningen kommer, enligt utlåtande daterat 11 oktober 2011, inkluderas i Tome 4 av ”Catalogue raisonné de l’Oeuvre de Maximilien Luce” under sammanställning av Denise Bazetoux (” ’Le viaduc d’Auteuil’ [Le pont] vers 1899-1900”).

126

”LE VIADUC D’AUTEUIL (LE PONT)”. Indistinctly signed Luce and dated -90(?). Canvas 49.5 x 65.5 cm. Provenance: Svensk-Franska Konstgalleriet, Stockholm, ”Konstauktion”, 20 May 1943, lot 203 (under the title ”Le Pont”, illustrated half page in the catalogue). Swedish private collection. Exhibition: Nationalmuseum, Stockholm, exhibition organised by Föreningen Fransk Konst, ”Frankrike genom konstnärsögon”, 9 May – 2 June 1941, no 357 (under the title ”Bron”, then belonging to Svensk-Franska Konstgalleriet, Stockholm). Liljevalchs Konsthall, Stockholm, exhibition organised by Moderna Museets Vänner, ”Cézanne till Picasso. Fransk konst i svensk ägo”, September 1954, no 216 (under the title ”Le pont – Bron”). Literature: Jean Bonin-Luce and Denise Bazetoux, ”Maximilien Luce. Catalogue de l’oeuvre peint - tome I”, 1986, listed in catalogue over exhibitions, ”Expositions-posthumes (1941-1985)”, page 219: ”1941. Stockholm. Musée National, ’Frankrike Genom Konstnärs, Ögon’ 9 mai - 2 juin n:o 357 Bron” and page 224: ”1954. Stockholm. Liljevalchs Konsthall, ’Cezanne till Picasso’ Septembre n:o 216 Le Pont”. The painting will, according to certificate of authenticity dated 11 October 2011, be included in Tome 4 of ”Catalogue raisonné de l’Oeuvre de Maximilien Luce” under preparation by Denise Bazetoux (” ’Le viaduc d’Auteuil’ [Le pont] vers 1899-1900”). (d)

€ 455.600–683.400 / SEK 4.000.000–6.000.000


127


ÄLDRE MÅLERI, TECKNINGAR GRAVYRER, BÖCKER

JOHAN JINNEROT +46 - 8 - 614 08 58 JOHAN.JINNEROT@BUKOWSKIS.COM LISA GARTZ +46 - 8 - 614 08 59 LISA.GARTZ@BUKOWSKIS.COM

129


190

SVENSK KONSTNÄR 1700-TAL KUNGALÄNGD, ”KARL XI” (1655-1697), ”KARL XII” (1682-1718), ”ULRIKA ELEONORA DY” (1688-1741) & ”FREDRIK I” (1676-1751) Duk uppklistrad på pannå 54 x 41 cm. Samtida krönt, förgylld och bronserad ram. LIST OF SWEDISH MONARCHS, ”KARL XI” (1655-1697), ”KARL XII” (1682-1718), ”ULRIKA ELEONORA DY” (1688-1741) & ”FREDRIK I”. Canvas laid down on panel 54 x 41 cm. Period gilded and bronzed frame.

€ 2.300–2.850 / SEK 20.000–25.000

131


191

192

191

OKÄND KONSTNÄR 1600-TAL MANSPORTRÄTT MED VÄRJA, MIDJEBILD. Signerad Hans Schutte fecit? och daterad 1650. Uppfodrad duk 104 x 78,5 cm. Äldre svärtad ram. Proveniens: Tidigare i de Hamiltonska samlingarna på Hedensberg, Västmanland. Enligt posrträttarkivet (SPA) kan mannen föreställa Hans Skytte. PORTRAIT OF A GENTLEMAN WITH SWORD. Signed Hans Schutte fecit (?) and dated 1650. Relined canvas 104 x 78.5 cm.

€ 1.750–2.300 / SEK 15.000–20.000

192

LUCAS VON BREDA DÄ 1676-1752 Tillskriven ”ANNA CHRISTINA CREUTZ” FÖDD WELLINGK (1651-1727) Uppfodrad duk 83 x 65 cm. Samtida svärtad och bronserad ram. Proveniens: Tidigare i hovrättsrådet G Swalanders samling, Jönköping. Litteratur: Sixten Strömbom (red), ”Index över svenska porträtt 1500-1850”, 1935/43, band II, sid 911. (SPA 1919:147) Anna Christina var gift med friherre Gustaf Otto Creutz (16861717). Hon var dotter till greve Otto Wellingk och friherrinnan Johanna Margareta von Tiesenhausen.

194

”ANNA CHRISTINA CREUTZ” BORN WELLINGK (1651-1727). Attributed to. Relined canvas 83 x 65 cm. Period frame.

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

193

MARTIN MIJTENS D.Y (VAN MEYTENS) 1695-1770 ”THURE GABRIEL BIELKE” (1684-1763) Duk 80 x 63,5 cm. Äldre förgylld och bronserad ram. Enligt påskrift a tergo skulle porträttet föreställa en von Mardefeld men på stilistiska grunder föreställer porträttet snarare Thure Gabriel Bielke. Se snarlikt porträtt försålt på Bukowskis, auktion 571, kat nr 401. ”THURE GABRIEL BIELKE” (1684-1763). Canvas 80 x 63.5 cm. Gilded and bronzed older frame.

€ 2.850–3.450 / SEK 25.000–30.000

194

PER KRAFFT D.Ä. 1724-1793 ”GUSTAF ANTON GYLDENSTOLPE” (1744-1827) Signerad P: Krafft och daterad 1777. Duk, oval 66 x 52 cm. Samtida rikt snidad, skulpterad, förgylld och bronserad ram. Greve Gustaf Anton Gyldenstolpe var löjtnant i fransk tjänst 1762, livdrabant i svensk tjänst från 1764. Dog barnlös 1827. ”GUSTAF ANTON GYLDENSTOLPE” (1744-1827). Signed P: Krafft and dated 1777. Canvas, oval 66 x 52 cm. Period rich cut, gilded and bronzed frame.

193

132

€ 3.450–4.600 / SEK 30.000–40.000


195

SVENSK KONSTNÄR 1700-TAL REGENTLÄNGD (10) Tio stycken. Gustaf Vasa, Erik XIV, Johan III, Sigismund, Karl IX, Gustaf II Adolf, Christina, Karl XI, Karl XII och Ulrika Eleonora. Duk, vardera 67,5 x 59 cm. Samtida förgyllda krönta ramar. MONARCHS AND REGENTS OF SWEDEN (10). Ten paintings, Gustaf Vasa, Erik XIV, Johan III, Sigismund, Karl IX, Gustaf II Adolf, Christina, Karl XI, Karl XII and Ulrika Eleonora. Canvas, each 67.5 x 59 cm. Period gilded frames.

€ 11.400–14.250 / SEK 100.000–125.000

133


196

PER KRAFFT D.Ä. 1724-1793 PORTRÄTT AV MAN I SVENSKA DRÄKTEN & DENNES MAKA I SVENSKA DRÄKTEN Mansporträttet signerat P Krafft p. och daterad 1784. Uppfodrad duk, vardera 73 x 60 cm. Samtida förgyllda och bronserad ramar krönt med bandrosett. Proveniens: Kabinettssekreterare och ambassadör Sverker Åström. Registrerade och fotograferade på Svenska portträttarkivet SPA. (SPA 1982:218), (SPA 1982:219). PORTRAIT OF A MAN & HIS WIFE IN SWEDISH COURT DRESS. The man signed P Krafft p and dated 1784. Relined canvas, each 76 x 60 cm. Period gilded frames.

€ 4.600–5.700 / SEK 40.000–50.000

197

PER KRAFFT D.Ä. 1724-1793 Tillskrivna ”PAUL PIJHLGARDT” (1713-1775) OCH HANS MAKA ”REGINA REIMERS” (1721-1773) Uppfodrad duk, vardera 80 x 64 cm. Proveniens: Kommersrådet och borgmästaren Paul Philgard g.m. Regina Reimers deras son ryttmästare Georg Ernst Philgard g.m. Fredrika Carolina Ankarsvärd deras dotter Eva Carolina Philgard g.m. greve Pehr Georg Sparre af Söfdeborg deras son greve Lars Eric Georg Sparre af Söfderborg g.m. Hanna Jakobina Schubert deras dotter Ebba Ulrika Wilhelmina Sparre af Söfdeborg g.m. konsul Oscar Lorentz Kreuger deras son riksbanksdirektör Per Erik Kreuger g.m. Edit Helmfrid Ingegerd Ericson deras son civilingengör Olof Lorentz Kreuger g.m Ingrid Westerholm därefter i nuvarnade ägares samlingar

198

Litteratur: Sixten Strömbom (red), ”Index över svenska porträtt 1500-1850”, 1935/43, band II, sid 626 (SPA 923:144), sid 662 (SPA 1923:143) Paul Pihlgard var borgmästare i Karlskrona. Registrerade i Svenska Porträttarkivet, SPA 1923:44 respektive 1923:143. ”PAUL PIJHLGARDT” (1713-1775) AND HIS WIFE ”REGINA REIMERS” (1721-1773). Attributed to Relined canvas, each 80 x 64 cm.

€ 4.600–5.700 / SEK 40.000–50.000

198

PER KRAFFT D.Ä. 1724-1793 UNG DAM TORKANDES EN TÅR Signerad Krafft och daterad 1768. Uppfordrad duk 44,5 x 34,5 cm. Samtida förgylld, bronserad och rikt snidad ram. Proveniens: Bukowskis Auktioner, auktion nr 502, 1996, kat nr 93. Litteratur: Liljevalchs konsthall, ”Namnlösa porträtt”, 1938. YOUNG LADY WHO WIPES A TEAR. Signed Krafft and dated 1768. Relined canvas 44.5 x 34.5 cm. Period rich cut, gilded frame.

€ 6.850–9.150 / SEK 60.000–80.000

199

ULRICA FREDRICA PASCH 1735-1796 Tillskriven FLICKA MED ROS Uppfordrad duk 51,5 x 41,5 cm. YOUNG GIRL WITH A ROSE. Attributed to. Relined canvas 51.5 x 41.5 cm.

199

134

€ 4.600–5.700 / SEK 40.000–50.000


196

197

135


201

200

200

GEORG ENGELHARD SCHRÖDER 1684-1750

202

202

LORENS PASCH D Y 1733-1805 Tillskriven

”ULRIKA ELEONORA D.Y.” (1688-1741)

KUNG GUSTAV III

Duk 143 x 111 cm. Samtida förgylld och bronserad ram.

Uppfodrad duk 64,5 x 43 cm.

”ULRIKA ELEONORA THE YOUNGER” (1688-1741). Canvas 143 x 111 cm. Period gilded and bronzed frame.

Efter Lorens Pasch d.y:s helfigursporträtt föreställande kung Gustaf III daterad år 1777.

€ 4.600–6.850 / SEK 40.000–60.000

Etikett a tergo: Gustav Knauer, Berlin, 5040, kunst-abteilung. KING GUSTAF III. Attributed to. Relined canvas 64.5 x 43 cm.

201

LORENS PASCH D Y 1733-1805 Tillskrivna HERRE IKLÄDD BLÅ JUSTACORPE OCH DAM IKLÄDD VIT KLÄNNING Ett par. Duk, vardera 69 x 57 cm. Samtida förgyllda och bronserade ramar. Enligt uppgift ”Johan Adolf von Meijerhelm” (1729-1770) & hans maka ”Ulrica Eleonora von Meijerhelm” (1741-1810) född Örnfelt. A GENTLEMAN IN A BLUE COAT AND A LADY IN A WHITE DRESS. Attributed to. A pair. Canvas, each 69 x 57 cm. Period gilded and bronzed frame.

€ 4.600–5.700 / SEK 40.000–50.000

136

€ 4.600–5.700 / SEK 40.000–50.000


203

DAVID VON KRAFFT Tyskland/Sverige 1655-1724 Hans krets

”KARL XII TILL HÄST” (1682-1718) Uppfodrad duk 253 x 242 cm. Proveniens: Polsk privatsamling ”KARL XII TILL HÄST”. Circle of Canvas 253 x 242 cm.

€ 11.400–14.250 / SEK 100.000–125.000

137


204

204

SVENSK KONSTNÄR 1700-TAL STILLEBEN MED HÖNSFÅGLAR Uppfodrad duk 78 x 93,5 cm. Samtida förgylld och bronserad ram. Proveniens: Genom arv inom familjen Swedenborg. STILL LIFE WITH HENS. Relined canvas 78 x 93.5 cm. Period gilded and bronzed frame.

€ 2.850–3.450 / SEK 25.000–30.000

205

LARS HENNING BOMAN 1720-1790 STILLEBEN MED HÖNA, KORV, GRÖNSAKER OCH KÖKSREDSKAP Signerad LHB. Uppfodrad duk 40 x 50 cm.

205

STILL LIFE WITH A HEN, SAUSAGE, VEGETABLES AND UTENSILS. Signed LHB. Relined canvas 40 x 50 cm.

€ 1.750–2.100 / SEK 15.000–18.000

206

GOVERT DIRCKSZ CAMPHUYSEN Holland 1624-1672 Tillskriven

JAKTSTILLEBEN MED ÄNDER OCH HJULLÅSGEVÄR Uppfodrad duk 76 x 102 cm. Holländaren Govert Camphuysen var verksam i Sverige 1652circa 1663, där han arbetade för det svenska hovet och drottning Hedvig Eleonora. Näst Allart van Everdingen var han den första konstnär som målade landskap i Sverige, och, jämte David Klöcker Ehrenstrahl, dess tidigaste djur- och genremålare. Endast ett tiotal verk av Camphuysen utförda i Sverige är idag kända. Hans idag mest kända målning är ”Slottet Tre Kronor från Slottsbacken ”, från 1661. En målning av Camphuysen med ett gevär placerat i förgrunden på liknande vis som i den aktuella målningen och liknande detaljrika skidring av gevärets lås, ” Rastande jägare och hundar”, finns i Nationalmuseum (B. Rapp, ”Djur och stilleben i karolinskt måleri”, 1951, pl. 10). STILL LIFE WITH DUCKS AND A RIFLE. Relined canvas 76 x 102 cm.

206

138

€ 2.300–2.850 / SEK 20.000–25.000


206A JOHAN GUSTAF SANDBERG 1782-1854 PORTRÄTT AV GENERALLÖJTNANT GUSTAF OLOF LAGERBRING (1769-1847) Signerad J. G. Sandberg pinxit och daterad 1836. Duk 143,5 x 112 cm. Samtida förgylld ram. Proveniens: Gåva 1836 av Uplands Regementes Officers Corps till Gustaf Olof Lagerbring (1769-1847); Friherre Carl Gustaf Lagerbring (Uppsala 1817-1883 Uppsala), Alingsås Friherre Gustaf Otto Robert Lagerbring (1847-1921 Alingsås) Kammarrättsrådet Friherre Edvard Valdemar Lagerbring (18641930), Stockholm; hans dotter Louise Mathilda Charlotta (1895-1978), gift med kanslirådet Adolf Carl Filip von Krusenstierna (1891-1971); därefter i arv till 2013 Litteratur: E. E:son Uggla, Per Krafft d. y. och samtida svenskt porträttmåleri, 1928, ss. 174-5, avb, fig. 144 M. Beijerstein, Johan Gustaf Sandberg 1782-1854, 1928, s. 126, 159 not 9, s. 195, nr. 136 S. Strömbom, Index över svenska porträtt 1500-1750 i svenska porträttarkivets samlingar, Vol. II, 1939, s. 459. (SPA 1920:708) Svenskt biografiskt lexikon, Vol. 106, 1977, s. 82 avbildad Denna målning, till formatet en av Sandbergs största, beställdes av Uplands Regementes Officers Corps. i avsikt att överlämnas som gåva till den avporträtterade. Enligt Beijerstein, op. cit., skall det i Nationalmuseum finnas en mindre replik av målningen (70 x 54 cm. ). Denna finns emellertid inte registrerad i Nationalmuseums samlingar. Målningen utfördes under Sandbergs vistelse i Uppsala 1835-36 då han i Vasakoret i Uppsala domkyrka utförde sin kända fresk ”Gustav Vasas intåg i Stockholm 1523”. Gustaf Olof Lagerbring var son till krigsrådet Per Bring, adlad Lagerbring, och hans hustru friherrinnan Kristina Eleonora Hastfehr.

1785 utnämndes han till löjtnant vid Upplands regemente. 1788 kommenderades han med sitt regemente till Finland i samband med utbrottet av Gustaf III:s ryska krig, och deltog där i slaget vid Fredrikshamn, slaget vid Abborfors, slaget vid Suttala, samt båda slagen vid Svenskund. Befordrad till kapten 1789, kallades han 1792 till överadjutant hos kungen. 1799 utnämndes Lagerbring till överstelöjtnant, och 1801 blev han generaladjutant av flygeln. Under Finska fälttåget 1808 erhöll han order att avgå till Åland och följa generalmajor Albrekt von Lantinghausen som överadjutant vid Landstigningen vid Helsinge och sedan överta befälet över den så kallade andra fördelningen av södra finska armén. Han efterträddes dock där snart av överste Gustaf Boije, som han påtalat för kungen att det var omöjligt att med tre tusen man verkställa landstigningen. Strax efter revolutionen i mars 1809 utnämndes han till överste, och avsändes till S:t Petersburg, under vilken resa han på eget bevåg slöt en konvention med ryske befälhavaren von Knorring, och därigenom avböjde en av ryssarna tillämnad marsch över havet till Stockholm. Lagerbring deltog även under sommaren 1809 i den s. k. Västerbottensexpeditionen att tvinga ryssarna att retirera från Västerbotten inför de stundande fredsförhandlingarna. 1810-16 var han chef för Upplands regemente. Efter att ha utnämnts till generalmajor 1813 följde han den svenska armén till Tyskland, först i egenskap av generaladjutant och sedan som chef för andra brigaden. Han upphöjdes 1815 till friherrligt stånd. 1826 befordrades han till generallöjtnant och blev 1843 serafimerrriddare. Han var hedersledamot av Krigsvetenskapsakademin. Han avled i Uppsala 1847. Lagerbring gifte sig första gången 1794 med Margareta Ulrika Hård af Segerstad, och andra gången 1816 med Maria Antonietta Ingelotz. PORTRAIT OF GENERALLÖJTNANT GUSTAF OLOF LAGERBRING (1769-1847). Signed J.G. Sandberg pinxit and dated 1836. Canvas 143.5 x 112 cm. Period gilded frame.

€ 8.000–10.300 / SEK 70.000–90.000

139


Konstnären Elias Martin

207

ELIAS MARTIN 1739-1818 PASTORALT FLODLANDSKAP MED FISKARE VID ETT TRÄD, I BAKGRUNDEN EN STAD Signerad E. Martin. Duk 81 x 107 cm. Denna nyupptäckta målning ansluter sig stilistiskt till en grupp landskapsmålningar vilka Martin utförde under sin första vistelse i England (1768-1780). Kompositionsmässigt visar den likhet med en målning av Martin daterad 1778 (M. Ahlund, Landskapets röster. Studier i Elias Martins bildvärld, ss. 90-91, färgbild 43). Den kända Martinforskaren Ragnar Hoppe skrev följande om dessa målningar (Målaren Elias Martin, 1953, ss.136-7): ´Högstammiga träd med lummiga kronor, enstaka eller i vackert sammanhållna grupper, resa sig i förgrunden och nå ofta ända upp till tavlans övre kant. De sluta sig gärna samman, så att de endast lämna en ljusöppning i mitten och bilda ofta i tavlans centrum en nästan circelrund form, där himlen strålar fram, varmt gyllene i aftonstämningarna, genomskinligt, svalt blå i skildringarna av morgonens och middagens timmar. Elias Martin målar sällan ett sådant landskap utan ett vatten, i vilket himlen, träden och den omgivande grönskan spegla sig, och detta vatten är alltid djupt och stilla. Vid dessa stränder röra sig i arkadisk ro herdar och herdinnor, fiskare med sina metspön, betande boskap, och ute mot horisonten avtecknar sig i dunstig silhuett ett fartyg med svällande segel. / Elias Martin har alltid prisats som en mästare i skildringen av ljus- och atmosfärseffekter, och så framstår han även i dessa romantiska landskap. Man sugs bokstavligen in i dessa målningars ljusdunkel, vilket rymmer så mycket av stilla skönhet och poesi, man känner den fuktiga aftondävna svalkan svepa om sina tinningar och andas med välbehag doften från markens daggiga grönska. Sällan har väl en målare efter den store Claude förmått att som Martin gripa den sällsamma stillhet, den ljuva evighetskänsla, som fyller ett människohjärta vid åsynen av skogen och havet i morgonens och aftonens timmar, och man tvekar aldrig ett ögonblick att erkänna äktheten i hans inspiration. Att denna inte uteslutande har fötts av hans egna naturupplevelse, utan även har rötter i mästarnes verk, i Claude Lorrains, Wilsons, Gainsboroughs och kanske Zuccarellis landskapsdikter är en annan sak.´ Och vidare (op. cit., ss. 142-4): ´De romantiska landskapen från Englandstiden äro fantasier över ett Arkadien, som endast finns till i konstnärens drömmar. Dessa svala, halvdunkla skogsgläntor, i vilket ljuset smyger sig in bland markens mossor och stenar och glimmar till med ett mystiskt sken, dessa stilla, speglande vatten, över vilka rankiga träbroar slå sina spann, dessa högstammiga träd, vilkas kronor susa så sakta för kvällsbrisen, och först och främst dessa evighetshimlar – allt detta har konstnären drömt fram i lyckliga stunder, då han känt sig nära sin hjälte Claude. Men Elias Martin är inte endast en benådad drömmare, han har också förmågan att levandegöra sin vision och att omsätta den i måleri. Genom sin känsla för ljuset och färgen och sin ovanliga gåva att med valörer och toner gestalta rumsbilden står han högt över de flesta av sina samtida, vilka ofta

aldrig nådde längre än till opersonliga pastischer, då de försökte att vandra samma vägar som Claude Lorrain, Gainsborough och Wilson, Martins tillbedda mästare.´ Ahlund (op. cit., s. 85) har delat upp Martins landskapsmålningar från denna period i fyra huvudgrupper som utgår från olika bildtraditioner och kompositionsprinciper, men där motivtyper och stildrag ibland också delvis flyter samman: Landskap med antika ruiner och byggnader, Landskap i Claude Lorrains tradition, Skogslandskap med kreatur och Bergslandskap och Vildmarksvisioner. I den första kategorin inkluderar han en svit av sex nyupptäckta landskapsmålningar med antika byggnader och skulpturer i matsalen på Sunbury Court, i närheten av Hampton Court, vilka Martin utförde omkring 1768-71 för ägaren George Fermor, Earl of Pomfret, i samband med en omfattande renovering av slottet (op. cit. ss. 85-6). Stilistiskt visar dessa inflytande från G. P. Pannini, G. B. Piranesi och H. Robert. Den andra kategorin av komponerade landskap, Landskap i Claude Lorrains tradition, vilka dyker upp i Martins produktion runt 1775 anknyter till den tradition från Claude som under 1700-talet vitaliserades i såväl Frankrike som England. I dessa bilder flankerar träd och klippor utblickar över stilla vattendrag eller rofyllda landskap i varmt kvällsljus. I den tredje kategorin av komponerade landskap, Skogslandskap med kreatur, står boskapen i centrum. I dessa anslöt sig Martin till en holländskflamländsk tradition från det föregående århundradet vilka var var rikt representerade i engelska samlingar under 1700-talet. Under 1700-talet hade denna bildtradition aktualiserats i England av framförallt Thomas Gainsborough (1727-1788) som utförde en lång rad variationer på temat boskap i lövrika skogslandskap. Hans mest uppmärksammade målning i genren The Watering Place ställdes ut på Royal Academy i London 1777 och mottogs med översvallande entusiasm. Horace Walpole noterade till exempel att målningen var ” det överlägset finaste landskap som någonsin målats i England”. Den uppmärksamhet som målningen fick skapade nya marknadsmässiga förutsättningar för genren och lockade flera konstnärer till ämnet, däribland Martin. Enligt Ahlund (op. cit., s. 90), har Martin i sina landskapsmålningar med kor utvecklat den claudeska kompositionen genom ytterligare skiftningar av bildrummet och genom ett än mer intrikat ljusspel. Martins komponerade landskap med kreatur präglas således av både arvet från Claude Lorrain och från det holländska och flamländska 1600-talet. Med dessa traditioner framträder också spännvidden i hans bildvärld – från öppna kompositioner där vegetation och bergsformationer leder blicken vidare mot solbelysta vattendrag till slutna bildrum där ögat fångas upp av det horisontlösa skogslandskapet och leds rakt in i vegetationens hjärta. Dessa två grundläggande kompositionsprinciper kom att existera vid sidan av varandra långt fram i Martins konstnärsskap. En spänning mellan det öppna och det slutna återfinns också inom fjärde och sista kategorin av hans komponerade landskap, Bergslandskap och vildmarksvisioner (op. cit., s. 96). RIVER LANDSCAPE WITH FISHERMEN NEAR A TREE. Signed E. Martin. Canvas 81 x 107 cm.

€ 9.150–11.400 / SEK 80.000–100.000

140


141


Konstnären Pehr Hilleström

SAMTIDSSKILDRAREN PEHR HILLESTRÖM (1732-1816) Pehr Hilleströms konstnärliga livsverk är imponerande stort i antal och har en enorm bredd i motivval. Alla samhällsklasser avbildades i hans genremåleri. Konstnären var från början tapetvävare och började måla i olja först i 40-års ålder, men den sena debuten som målare tog han igen genom en enorm produktivitet upp till sen ålder. Hilleströms rika produktion omfattar såväl stadsbilder, stilleben, historiemåleri som porträtt, bruksmiljöer eller kungliga karusellspel. Han återgav den gustavianska tidens människor i både sitt dagliga värv och vid festligheter, från pigornas arbete i köken till högläsning i societetssalongerna. Ögonblicksbilder som dramatiska eldsvådor i huvudstaden till teateraktigt väl redigerade historiska motiv berättar om den tid där Hilleström verkade och de ideal som då rådde. Vår syn på det sena 1700-talets Sverige är i mångt och mycket präglat av Hilleströms skildringar och närmast verkligheten kommer man kanske i hans många borgerliga interiörer. Hilleström avbildade i första hand kvinnor och modellerna var ofta personer ur hans egen familj och hushåll. Det är stillsamma scener som en ensam dam vid toalettbordet, någon som sitter och spinner eller ett litet sällskap i ett romantiskt parklandskap. I vardagsscenerna kan man se likheter med den franske konstnären JeanBaptiste-Siméon Chardins genrebilder, vars målningar han hade kommit i kontakt med vid sina studier i Paris på 1750-talet. I likhet med Chardin representerar Hilleström, alla hovscener till trots, tidens ökade intresse för den borgerliga samhällsgruppens tillvaro. Vanligt förekommande föremål på dessa målningar är glas, kopparkärl, tenntallrikar eller bröd och köttstycken. Hilleström återgav vardagsföremålen med en utomordentlig skärpa vilket kan föra tankarna till äldre holländskt stillebenmåleri. I slottsgemakens mer tillrättalagda scener kan vi studera tidens förlustelser, det är nöjen i form av sällskap som ägnar sig åt kortspel, musicerar, eller som studerar konstföremål men här ser vi också tidstypiska inredningar och moderiktiga klädedräkter. I ett antal målningar får vi inblick i det gustavianska hovets teatermani, där såväl nyckelscener ur dramerna visas men även repetitioner och kostymprovningar, ofta med kungen själv i centrum. Hilleström var en mästare på att återge eldskenseffekter och fladdrande ljus och suggestiva skuggor återfinns i såväl många av hans rumsmotiv liksom gruv- och järnbruksbilder eller vid stadsvyernas våldsamma eldsvådor utomhus. Som allmogeskildrare var konstnären en pionjär som återgav midsommarlekar och skördefester långt före det sena 1800-talets nyvaknade intresse för folklore. På sina resor genom Sverige avbildade han allmogen i sina socken-

142

dräkter och la ner stor tid på att återge alla detaljer korrekt. Han målade av varvsmiljöer, landskap och smedjor vilka ger oss en stor historisk kunskap om denna tid. Bland hans beställare hörde till stor del det mer förmögna borgerskapet och bruksherrar som tjusades av hans vardagsbilder men även hovet, inte minst den kungliga familjen tillhörde beställarskaran. År 1776 blev han utsedd till kunglig hovmålare. Som professor vid konstakademien från år 1794 och sedermera som akademiens direktör skulle han komma att utbilda och påverka mängder med framtida konstnärer. Med sina eleganta bilder föreställande de gustavianska ceremonierna och festligheterna som exempelvis den välkända tavlan ”Gustaf III:s publika spisning på Stockholms slott” skrev han för alltid in sig i den svenska konsthistorien. Men det är i Pehr Hilleströms mer genuina och vardagliga kompositioner som man tycks komma konstnären själv och det svenska 1700-talet riktigt nära.

208

PEHR HILLESTRÖM 1733-1816 ”EN SOM PLÅCKAR FÅGEL” Otydligt signerad Hilleström på kistan. Utförd omkring 1776. Duk 52 x 40,5 cm. Samtida förgylld och bronserad ram. Proveniens: Tidigare i fröken E Stenbergs samling, Stockholm. Nordén Auktioner, Stockholm, auktion nr 12, 23:e mars 1994, kat nr 1. Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”Gustavianskt skildrat av Pehr Hilleström”, 28 mars - 21 april 1929, kat nr 55. (”Fågelplockerska”) Litteratur: Osvald Sirén, ”Pehr Hilleström dä”, 1900, Upptagen i förteckningen, kat nr 60, sid 212. (”Fågelplockerska”). Gerda Cederblom, ”Pehr Hilleström som kulturskildrare”, del I, 1927, avbildad helsida i färg, bild 25. Upptagen i konstnärens egenhändiga förteckning, kat nr 155 (”En som plåckar fågel”). ”EN SOM PLÅCKAR FÅGEL” (= ONE WHO PICKS OFF A BIRD). Indistinct signature Hilleström on the chest. Conceived about 1776. Canvas 52 x 40.5 cm. Period frame.

€ 22.800–34.200 / SEK 200.000–300.000


143


209

209

Litteratur: Gerda Cederblom, ”Pehr Hilleström som kulturskildrare”, I, 1927. Beskriven och avbildad i svartvitt i planschdelen, bild 56, där kallad ”Spåscen i park”.

PEHR HILLESTRÖM 1733-1816 ”I RITSKOLAN” Signerad H på mappen mot väggen. Pannå 33 x 39,5 cm. Samtida förgylld och bronserad ram.

Upptagen i konstnärens egenhändiga förteckning, kat nr 553, ”3ne fruent: i en skog som låter spå sig i händerna”

Proveniens: Tidigare i dir Gustaf Fredrikssons samling, försåld på dennes auktion.

”3NE FRUENT: I EN SKOG SOM LÅTER SPÅ SIG I HÄNDERNA”. Probably executed in 1787. Panel 39 x 33 cm. Period gilded frame.

Bukowski Auktioner AB, auktion 391, 8-11 nov 1972, kat nr 46, avbildad plansch 14. Utställd: Kungl Akademien för de fria konsterna, Konstnärens retrospektiva utställning, 1898.

PEHR HILLESTRÖM 1733-1816 ”2NE FRUENT: DER SÖKER ATT FASTAGA EN F(J)ERIL PÅ EN BLOMMA”

Gerda Cederblom, ”Pehr Hilleström som kulturskildrare”, 1927, del I, upptagen i den kronologiska förteckningen, kat 31.

Sannolikt utförd 1787. Pannå 40 x 33 cm. Samtida förgylld ram.

Enligt uppgift är den avbildade pojken konstnärens son Carl Petter Hilleström.

Proveniens: Tidigare i häradshövding H. Sederholms samling, Stockholm.

”I RITSKOLAN” (= IN DRAWING SCHOOL). Signed H at the folder against the wall. Panel 33 x 39.5 cm. Period frame.

Därefter i arv inom familjen.

PEHR HILLESTRÖM 1733-1816

Litteratur: Gerda Cederblom, ”Pehr Hilleström som kulturskildrare”, I, 1927. Beskriven och avbildad i svartvitt i planschdelen, bild 57. Upptagen i konstnärens egenhändiga förteckning, kat nr 563, ”2ne fruent: der söker att fastaga en f(j)eril på en blomma”.

”3NE FRUENT: I EN SKOG SOM LÅTER SPÅ SIG I HÄNDERNA”

”2NE FRUENT: DER SÖKER ATT FASTAGA EN F(J)ERIL PÅ EN BLOMMA” (= TWO LADIES TRYING TO CATCH A BUTTERFLY). Probably executed 1787. Panel 40 x 33 cm. Period gilded frame.

Sannolikt utförd 1787. Pannå 39 x 33 cm. Samtida förgylld ram.

€ 17.100–19.950 / SEK 150.000–175.000

Proveniens: Tidigare i häradshövding H. Sederholms samling, Stockholm. Därefter i arv inom familjen.

144

211

Litteratur: Osvald Sirén, ”Pehr Hilleström dä”, 1900, Upptagen i förteckningen, kat nr 25, sid 206. (”I ritskolan”).

€ 5.700–8.000 / SEK 50.000–70.000

210

€ 17.100–19.950 / SEK 150.000–175.000


145

210

211


212

PEHR HILLESTRÖM 1733-1816 ”EN QVINNA SOM RÄNSAR FISK” Signerad Hilleström. Utförd omkring 1775. Uppfodrad duk 119 x 102 cm. Samtida förgylld och bronserad ram. Proveniens: Tidigare i brukspatron, häradshövding C Alexanderssons samling, Stockholm. Beijers Auktioner, 19-21 nov 1986, kat nr 65, avbildad färgplansch 44. Bukowski Auktioner, auktion 472, 24-27 april 1990, kat nr 78. Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”Gustavianskt skildrat av Pehr Hilleström”, 28 mars - 21 april 1929, kat nr 24. (”Fiskrenserska”) Litteratur: Osvald Siren, ”Pehr Hilleström dä”, 1900, Upptagen i förteckningen, kat nr 55, sid 211. (”Fiskrenserska”). Gerda Cederblom ”Pehr Hilleström som kulturskildrare”, del I, 1927, plansch 16. Upptagen i konstnärens egenhändiga förteckning under kat nr 120. (”Stor tafla - En Qvinna som ränsar fisk”) ”EN QVINNA SOM RÄNSAR FISK” (= A WOMAN WHO CLEANS THE FISH). Signed Hilleström. Executed about 1775. Relined canvas 119 x 102 cm. Period gilded and bronzed frame.

€ 22.800–25.650 / SEK 200.000–225.000

146


213

DAVID VON KRAFFT Tyskland/Sverige 1655-1724 Hans krets KARL XII VID SLAGET VID NARVA Duk 75 x 116 cm. Slaget vid Narva var ett av de första slagen under det Stora nordiska kriget, som utkämpades vid den nordestländska staden Narva den 20 november 1700 mellan den drygt 10.000 man starka svenska armén under den 18-årige Karl XII:s personliga ledning och den mer än trefaldigt överlägsna ryska armén, under Charles Eugène de Croys befäl. Slaget betraktas som en av den svenska militärhistoriens största segrar, då den svenska armén lyckades krossa alla ryska belägringsstyrkor som hotade Narva och Ingermanland. Den avgörande faktorn för den oväntade svenska segern blev väderleken, då yrsnö blåste svenskarna i ryggen. Omkring 12 000 ryssar stupade, att jämföra med den svenska sidans 667. KING CHARLES XII AT THE BATTLE OF NARVA. Circle of. Canvas 75 x 116 cm.

€ 5.700–6.850 / SEK 50.000–60.000

147


EN GÅVA KONSTNÄRER EMELLAN När Alexander Roslin, en av den franska huvudstadens ledande porträttmålare under l’ancien régime, avbildade sin minst lika berömda kollega Anne Vallayer-Coster år 1783 stod han på höjdpunkten av sitt yrkesliv. Roslin som vid tiden främst porträtterade Parissocietetens ledande representanter har här med sin sedvanliga skicklighet målat en för eftervärlden mest intressanta personer. Motivet på tavlan, porträttet av Vallayer-Coster, var en av sin generations mest begåvade stillebenkonstnärer. Hon var en av de första kvinnorna att väljas in som ledamot i Académie Royale de Peinture et de Sculpture i Paris. Det var en bragd för en kvinna vid denna tid då akademien var en mansdominerad värld och få kvinnor hade plats i det offentliga konstlivet. Antalet kvinnliga ledamöter fick inte överstiga fyra vilket beslutades strax efter hennes inval. Paret Roslin och hans hustru samt Vallayer-Coster och hennes man bodde båda i Louvren, där kungen av tradition upplät bostäder för särskilt gynnade konstnärer och andra hovfunktionärer. Anne Vallayer-Coster skulle komma att uppleva framgångsrika år under l’ancien régime men också överleva de turbulenta åren kring franska revolutionen och senare kejsartiden i Frankrike. Anne Vallayer-Coster kom från en konstnärlig parisisk familj. Hennes far var guldsmed och modern målade miniatyrer. Med sin tidigt uppvisade konstnärliga begåvning fick hon teckningsundervisning av hovminiatyristen Madeleine Bassaporte. Detta ledde så småningom till att hon blev så till den grad uppmärksammad att hon blev agrée vid konstakademien där hon specialiserade sig på blomstermålningar, stilleben och trompe l’oeil. Hon blev vid tjugofem års ålder, år 1770, upptagen som ledamot och ställde första gången ut sina verk 1771 och i större omfattning år 1775. Hon blev ofta jämförd med sina samtida kvinnliga konstnärkollegor Elisabeth Vigée-Lebrun och Adélaide Labille-Guiard, ofta kallad de tre gracerna, även om deras oevre skiljde sig åt i viss mån. Hennes berömmelse under sin livstid blev stor inte minst när drottning Marie Antoinette uppmärksammade Vallayer-Costers talang och tog henne under sitt beskydd. På Salongen i Paris år 1783 ställde Roslin ut två tavlor, den ena ett självporträtt och det andra var denna tavla föreställande konstnärskollegan, vilket var första gången den visades för en större publik. Roslins popularitet hos såväl den utländska som den svenska publiken under hans livstid men även idag är oomtvistad. Han skriver in sig i historien som en av de främsta porträttörerna från sin tid och vida känd var hans mästerliga förmåga att återge sidentyger, spetsar och guldbroderier i dåtidens moderiktiga klädedräkter. Men även Roslins förmåga att fånga personligheten hos de människor han avbildade gjorde honom populär bland beställarna och gör att vi än idag, ett par hundra år senare, ändå känner att vi kommer nära de personer han målade av. Smickrande förskönade många gånger, enligt tidens ideal, men ofta med en vaken blick som följer betraktaren blir de närvarande genom tid och rum. Det säreget vackra porträttet föreställande Mme Anne Vallayer-Coster är mer än ett officiellt konstnärsporträtt, det är antagligen en vänskaplig gengåva för en tavla av henne som han hade i sin ägo. Många av Roslins porträtt från samma tid föreställer idag okända skönheter, dåtidens parisiska societet men här har han lyckats återge damens personlighet såväl som skönhet och tavlan blev mycket omskriven redan efter Salongen som exempelvis i Le Véridique au Salon där den beskrevs som att den ”hörde till konstnärens bästa”. Bland den stora ström av tavlor utförda av Roslin i Frankrike under 1780-talet, då han stod på höjdpunkten av sin karriär, är detta ett exempel på relationen konstnärer emellan. Anne Vallayer-Coster var känd för sin stora talang som målare men också för sin skönhet. I sitt konstnärskap var hon tidlös med sina säreget vackra stilleben. Tavlan är till sin eleganta komposition och utförande typisk för Roslin. I den milda svala färgskalan har han återgett sin modell i grönt, vitt och blått. Med konstnärsattributen, hennes redskap palett och penslar, och med vänster axel vänd mot betraktaren har tavlan jämförts med den samtida konstnä-

148

ren Elisabeth Vigée-Lebruns berömda självporträtt och länge misstolkades denna tavla av konsthistorikerna som ett självporträtt. Anne Vallayer-Coster, som är känd i första hand som stillebenkonstnär, fick själv ett antal porträttuppdrag. Bland annat avbildade hon prinssessorna Sophie, Adelaide och Victoire. Drottningen hade uppmärksammat hennes måleri och inhandlade flera av hennes verk. Senast flera av Vallayer-Costers verk ställdes ut tillsammans var på en första restrospektiv utställning anordnad för National Gallery of Art i Washington år 2002 och hon finns bland annat representerad på Louvren med ett par av sina mest berömda stilleben, två allegorier över Konsten och Musiken. Porträttet på höstens auktion ställdes senast ut på Nationalmuseums stora utställning Stolthet och fördom. Kvinna och konstnär i Frankrike och Sverige 1750-1860 år 2012-2013.

214

ALEXANDER ROSLIN 1718-1793 ”ANNE VALLAYER-COSTER” (1744-1818) Uppfodrad duk 72 x 59 cm. Proveniens: Mme Jules Porgès, född Ephurussi. Konsthandlaren Paul Cailleux, Paris; inköpt från denne till Sverige genom förmedling av direktör Carl Trygger, därefter i privat ägo. Utställd: Salon du Paris, 1783, kat nr 39 (”Portrait de Madame Vallayer-Coster, Académicienne”) Paris, Hôtel des négociants en objets d’art, tableaux et curiosités, rue de la Ville-l’Evêque,”Exposition des femmes paintres du XVIIIème siècle”, 1926,kat nr 92. Châteu de Versailles, ”Deux siècles de l’histoire de France (15891789), 1937, kat nr 302 Malmö Museum, ”Alexander Roslin 1719-1793. Verk ur offentliga och privata samlingar”, 1962, kat nr 69. Musée des Beaux-Arts, Bordeaux, ”La pienture francaise en Suède. Hommaga à Alexander Roslin et à Adolf Ulrik Wertmüller”, 1967, kat nr 180. Washington-Dallas-New York-Marseilles, ”Anne Vallayer-Coster, Painter to the Court of Marie-Antoinette/Anne Vallayer-Coster, peintre à la courde Marie-Antoinette”, 2002-03, kat nr H. Nationalmuseum, Stockholm, ”Alexander Roslin”, 27 sep 2007 - 13 jan 2008, kat nr 32. Nationalmuseum, Stockholm, ”Stolthet och fördom - kvinna och konstnär i Frankrike och Sverige 1750-1860”, 27 Sep 2012 - 20 jan 2013, kat nr 20. Litteratur: (I urval) Collection des Livrets, des anciennes expositions depuis 1673 jusqsu’en 1800, ”Exposition de 1783”, 1870, XXXII, sid 22, nr 39. Gunnar W Lundberg, ”Roslin - Liv och verk”, 1957, II, pl. 164, III, sid 98, nr 552 (bibliografi). Patricia Lemonnier, ”Alexandre Roslin. Un portraitiste au siècle des lumières”, L’estampille - L’objet d’art, årg 2, nr 234, mars 1990, sid 82f. Per Bjurström, ”Roslin”, 1993, sid 56, 163, 168-169, 208, 233. Khang-Roland Michel, ”Anne Vallayer-Coster, Painter to the Court of Marie-Antoinette/Anne Vallayer-Coster, peintre à la courde Marie-Antoinette”, utställningskatalog, 2002-03, avbildad i färg, kat nr F., s. 231, nr F samt avbildad och omnämnd sid 225. Magnus Olausson m.fl, ”Alexander Roslin”, Nationalmuseum, utställningskatalog, kat nr 32, avbildad helsida i färg, sid 207 samt omnämnd s.89. Nationalmuseum, utställningskatalog, ”Stolthet och fördom - kvinna och konstnär i Frankrike och Sverige 1750-1860”, Stockholm, 2012, katalog nr 20, sid 151. ”ANNE VALLAYER-COSTER” (1744-1818). Relined canvas 72 x 59 cm.

€ 113.900–136.700 / SEK 1.000.000–1.200.000


149


215

215

CARL JOHAN FAHLCRANTZ 1774-1861 ÖSTERBYBRUKS HERRGÅRD FRÅN SÖDER Signerad C. Fahlcrantz och daterad 1842. Duk 38,5 x 47 cm. Samtida förgylld och bronserad ram. VIEW OF ÖSTERBYBRUK, UPPLAND. Signed C. Fahlctantz and dated 1842. Canvas 38.5 x 47 cm. Period bronzed and gilded frame.

€ 2.850–3.450 / SEK 25.000–30.000

216

GUSTAF WILHELM PALM 1810-1890 ”VUE AF SUBIACO-DALEN MED DE ANTIKA AQUEDUKTERNA OCH KLOSTRET S:T BENDETTO I FONDEN” Signerad G.W samt en palm och daterad 1868. Duk 76 x 63 cm. Utställd: Konstakademien, Stockholm, 1868, kat nr 143. (Till salu för 500 Rdr)

216

Litteratur: Gustaf Lindgren, ”Gustaf Wilhelm Palm”, SAK, 1934, upptagen i verkförteckningen under år 1868, kat nr 402, sid 314. ITALIAN LANDSCAPE. Signed G.W and picture of a palm-tree and indistinct dated 1868. Canvas 76 x 63 cm.

€ 3.450–4.600 / SEK 30.000–40.000

217

JOSEPH MAGNUS STÄCK 1812-1868 ”KLOSTER VID TERRACINA” Signerad JM Stäck och daterad 1863. Duk 38,5 x 55 cm. Samtida förgylld och bronserad ram. Litteratur: Gertrud Serner, ”Joseph Magnus Stäck”, 1934, Upptagen i förteckningen över av J.M. Stäck utförda oljemålningar, upptagen under år 1863, kat nr 451, sid 157. ”KLOSTER VID TERRACINA” (= MONASTERY AT TERRACINA). Signed JM Stäck and dated 1863. Canvas 38.5 x 55 cm. Period gilded and bronzed frame.

217

150

€ 2.850–3.450 / SEK 25.000–30.000


218

218

JOSEPH MAGNUS STÄCK 1812-1868 ”UTSIKT ÖVER STOCKHOLM FRÅN MÄLAREN” Signerad J M Stäck och daterad 1837. Duk uppklistrad på pannå 50 x 72 cm. Samtida förgylld och bronserad ram. Proveniens: Bukowski Auktioner, 1983, auktion 423, kat nr 264. Litteratur: Gertrud Serner, ”Joseph Magnus Stäck”, 1934, upptagen i förteckningen över av J.M. Stäck utförda oljemålningar under år 1837, kat nr 107, sid 137. VIEW OF STOCKHOLM. Signed J M Stäck and dated 1837. Canvas laid down on panel 50 x 72 cm. Period gilded and bronzed frame.

€ 2.850–3.450 / SEK 25.000–30.000

219

MARCUS LARSON 1825-1864

219

FJORDMOTIV FRÅN CHRISTIANIA Signerad Larsson och daterad Christiania fjord 1850?. Duk 33 x 50 cm Rester av äldre etikett a tergo. MARIN MOTIF FROM CHRISTIANIA. Signed Larsson Christiania fjord and dated 1854, canvas, 33 x 50 cm.

€ 2.300–2.850 / SEK 20.000–25.000

220

CARL ABRAHAM ROTHSTÉN 1826-1877 VIGGBYHOLM Signerad CAR P. Duk 62 x 106 cm. Titel a tergo. VIGGBYHOLM. Signed CAR P. Canvas 62 x 106 cm.

€ 2.300–2.850 / SEK 20.000–25.000

220

151


Sannolikt samma konstnär. Original på Stockholms Rådhus.

VINTERBILD FRÅN STOCKHOLM OMKRING ÅR 1700 En ytterst märkvärdig tavla som vi har förmånen att presentera är denna ovanliga Stockholmsbild från tidigt 1700-tal. Det är en av de tidigast kända vinterbilderna av huvudstaden och visar nedre Slottsbacken från väster några år efter gamla slottet Tre Kronors dramatiska brand år 1697. Slottet brann i princip ner till grunden bara en månad efter att kung Karl XI hade avlidit och efterträdaren Karl XII var då endast femton år. I detta vedutamåleri har konstnären fångat staden en bister vinterdag med snöhöljda tak och backar. På den isbelagda strömmen i bilden ser man enstaka figurer och i bakgrunden ses Jacobs kyrka med sin gamla spira till vänster, De la Gardies berömda palats ”Makalös”, vilket vid den här tiden utgjorde arsenal, och rakt för över syns bland annat det Bååtska palatset på Blasieholmen, ännu bevarat men sedan länge dolt av Grand Hotel. Bodarna nere vid kajen var de så kallade stenhuggarbodarna belägna på platsen där Sergels Gustav III-staty sedermera restes. Till vänster och inhägnad med plank är platsen för Logården, här ännu använd som byggnadshytta och materielupplag för det pågående nya slottsbygget. Den avbildade platsen, med sitt centrala läge i Stockholm, sprudlade annars av aktivitet. På vattnet la ofta de många handelsfartygen till och i gamla stans ringlande gränder och på torg pågick den dagliga handeln för fullt.

decennierna skulle byggandet av det nya slottet dominera framför det privata byggandet. I Erik Dahlbergs berömda gravyrverk Suecia antiqua et hodierna kan man beskåda många av dessa byggnader, där den under stormaktstiden så mäktiga adeln markerade sin närvaro och maktställning i stadsbilden. Byggnader på malmarna hade börjat bre ut sig men på tavlan kan man ännu skönja väderkvarnar i fjärran och skogen i bakgrunden, ett Stockholm vilket idag ännu är igenkännbart men ändå en liten stad där så mycket skulle förändras under de kommande århundradena. Det har spekulerats i om vem som skulle kunna vara målningens upphovsman. Holländaren Cornelis van der Meulen var verksam i Stockholm från slutet av 1670-talet och utförde vid sidan av porträtt och stilleben även landskap. En utsikt från Kungsklippan mot Stockholm (1691) finns i Stadsmuseets samlingar. Att van der Meulen skulle vara upphovsman till auktionens målning är dock omöjligt eftersom han dog 1691 eller 1692 och auktionens målning är utförd efter den förödande slottsbranden år 1697. Denna tavla har tillhört Hasselbacken och var bland annat utställd på Liljevalchs konsthall på utställningen ”Stockholm i bild” år 1919.

221 Det finns en snarlik syskontavla, säkerligen av samma konstnär, som hänger på Stockholms Rådhus, där konstnären har vinklat vyn något så att man kan skönja det sydöstra hörnet av den nyuppförda italienskinspirerade slottsfasaden skapad av arkitekten Nicodemus Tessin d y. Det finns en rad teckningar och kopparstick men mycket få oljemålningar med Stockholmsmotiv från den karolinska tiden vilket gör tavlan historiskt mycket intressant. Den okände konstnärens detaljrika skildring ger betraktaren en känsla av hur huvudstadens centrala parti måste ha tett sig en kall vinterdag under 1700-talets första år. Det var då en stad med drygt 40.000 invånare, nyligen drabbad av missväxt och epidemier, samt snart också följderna av det stora krig som utbröt år 1700, vilket skulle leda till stormaktsväldets slut. Många av stormaktstidens palats, som tillkommit under drottning Kristinas tid och senare under den Pfalziska kungaätten, hade ändrat den lilla medeltida stadens utseende dramatiskt, men under de kommande

152

OKÄND KONSTNÄR 1600/1700-TAL UTSIKT FRÅN SLOTTSBACKEN, VINTERBILD Duk 81,5 x 146,5 cm. Äldre förgylld och bronserad ram. Proveniens: Tidigare i samlingarna på Hasselbacken, Stockholm. Försåld på auktion på 1970-talet, inköpt av nuvarande ägare. Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”Stockholm i bild”, maj - juni 1919, kat nr 267. (Tillhör AB Hasselbacken) Litteratur: Gustaf Upmark (red), ”Stockholmsbilder från fem århundraden 1523-1923”, 1923, jfr snarlik version bild 133, sid 114. (Tillhörande Stockholms rådhus) Lennart Seth, ”Eric Hallström”, 1988, avbildad halvsida sid 39. VUE OF STOCKHOLM AT WINTER. Canvas 81.5 x 146.5 cm.

€ 45.600–56.950 / SEK 400.000–500.000


153


222

JOSEPH MAGNUS STÄCK 1812-1868 ”FONTANA DEI CAVALLI I VILLA BORGHESE” Signerad J. M. Stäck och daterad 1857. Duk uppklistrad på pannå 51 x 68,5 cm. Proveniens: Tidigare i grosshandlare Godenius samling. Bukowski Auktioner, auktion 174, 19-20 sep 1907, kat nr 62. Litteratur: Gertrud Serner, ”Joseph Magnus Stäck”, 1934, Upptagen i förteckningen över av J.M. Stäck utförda oljemålningar, upptagen under år 1857, kat nr 377, sid 153.

222

”FONTANA DEI CAVALLI I VILLA BORGHESE”. Signed J.M. Stäck och daterad 1857. Duk uppklistrad på pannå 51 x 68.5 cm.

€ 2.850–3.450 / SEK 25.000–30.000

223

GUSTAF BRUSEWITZ 1812-1899 UGOLINO MED SINA BARN OCH BARNBARN I HUNGERTORNET Signerad Brusewitz och daterad Paris 1843. Duk 46 x 38 cm. Samtida förgylld och bronserad ram. Proveniens: Inköpt ifrån konstnären av Stockholms Konstförening 1843 för 200 rdr; Utlottad till Jakob Vilhelm August Tersmeden (1798-1868): Hans son Erik Tersmeden (1826-1901) Utställd: Konstföreningen, Stockholm, ”Förteckning på de Konstarbeten som bortlottades i Konstföreningen den 21 December 1844”, kat nr 9. Litteratur: Georg Nordensvan, Sveriges Allmänna Konstförening 1832-1932, 1932, sid 5. Brusewitz studerade vid Konstakademien 1829-36 och fortsatte sin utbildning vid Franska Akademien i Rom 1839-40 och för L. Coignet i Paris 1842-45 varefter han bosatte sig i sin hemstad Göteborg.

223

Ugolino della Gherardesca (1220- 1289), greve av Donoratico, var en pisansk adelsman härstammande från en toskansk familj, som i början av 1200-talet trätt i ghibellinernas tjänst och slagit sig ned i Pisa. Efter sjöslaget vid Maloria 1284, där pisanerna led nederlag mot genueserna, kom det guelfiska partiet till makten i Pisa. Greven tillfångatogs 1288 tillsammans med två söner och två sonsöner efter inre strider mellan ghibellinerna och fängslades i ett torn. Följande år kastades nyckeln till fängelset i floden och de fångna lämnades att svälta ihjäl. Dante Alighieri har i sin Divina commedia skildrat Ugolino della Gherardescas öde. Motivet blev mycket populärt under andra hälften av 1700-talet och första hälften av 1800-talet och behandlas av en rad kända konstnärer; Johann Heinrich Füssli, Yoshua Reynolds, William Blake, Gustav Doré och i skulptur av Jean-Baptiste Carpeaux och Auguste Rodin. UGOLINO WITH HIS CHILDREN AND GRANDCHILDREN IN HUNGER TOWER. Signed Brusewitz and dated Paris 1843. Canvas 46 x 38 cm. Period gilded and bronzed frame.

224

€ 1.150–1.750 / SEK 10.000–15.000

224

EDVARD BERGH 1828-1880 ITALIENSKT LANDSKAP Signerad E. Bergh. Duk 57 x 71,5 cm. ITALIAN LANDSCAPE. Signed E. Bergh. Canvas 57 x 71.5 cm.

€ 3.450–4.000 / SEK 30.000–35.000

225

GUSTAF WILHELM PALM 1810-1890 ITALIENSK STADSBILD MED FIGURER Signerad G.W. och en palm och daterad 1861. Uppfodrad duk 30,5 x 26 cm. Samtida förgylld och bronserad ram. Proveniens: Bukowski Auktioner, auktion 419, 26-29 april 1982, kat nr 223. ILALIAN TOWN WITH FIGURES. Signed G.W. and a palm tree and dated 1861. Relined canvas 30,5 x 26 cm. Period gilded frame.

225

154

€ 1.750–2.300 / SEK 15.000–20.000


226

FREDRIK WESTIN 1782-1862 ”VÅRBLOMMORNA OCH LÄRKAN” Signerad Westin pinx och daterad 1840 a tergo. Duk 51 x 66,5 cm. Samtida förgylld och ornamenterad ram. Utställd: Kungl. Akademien för de fria konsterna, Stockholm, 1840, nr. 3 benämnd ”Vårblommorna och lärkan”. Litteratur: Emil Hultmark, ”Kungl. Akademien för de fria konsterna”, 1935, sid 302 under 1840, nr. 3. Denna målning är den tidigaste kända sinnebilden i svensk konst och litteratur av lärkan som symbol för våren. Lärkan är sedan antiken en emblematisk fågel. Enligt en föreställning i antiken föddes hon innan jorden själv blev till. Lärkan är också en av de fåglar som ska ha fört ned elden till jorden och människorna. På skilda håll i europeisk folktro berättas att lärkan skapades genom att Jesus slungade en jordklump upp i luften, som förvandlades till en sjungande lärka. Att lärkan stiger så högt med sin sång har tolkats både som en belöning för kristlig trofasthet och som ett straff för att hon besvärat den betryckta gudsmodern med sin glada sång. Hos William Shakespeare är lärkan morgonväktens fågel, som bebådar dagen. Berömd är raden: ”Hark! hark! the lark at heaven’s gate sings”. När lärksången på allvar trängde in i artonhundratalets svenska idylldiktning var det med lycka – ett klingande jubel till skapelsens, och emellanåt även skaparens, lov. Utrycket ”glad som en lärka”, uppstod under denna tid.

226

Under 1800-talets första hälft kom lärkan att bli en symbol för våren; första gången i Johan Ludvig Runebergs, den finländske nationalskalden, kända dikt ”Lärkan” från 1830. I svensk poesi förekommer lärkan som vårens sinnebild första 1852 i Carl Wilhelm Böttigers dikt ”Lärkan”: ”Du ser ej den jublande fröjden, Du hör den ur blånande höjden, Där ovan de översta skyar Min sång varje år sig förnyar. Jag sjunger min skapares ära, Vars ljus och vars värme är nära Det minsta så väl som det största, Det sista så väl som det första. Jag sjunger hans kärlek till jorden, Och fattar du än icke orden, Gack ut i den vaknande våren, Du kommer hans kärlek på spåren!” Lärkan som symbol för våren lever kvar ännu i vår tid. Två av vår tids stora svenska poeter har behandlat lärkan i samband med denna årstid; Tomas Tranströmer, ”Preludium” i hans första diktbok, ”17 dikter” från 1954, och Werner Aspenström, ”Lärkorna” ur ”Tidigt en morgon sent på jorden”, från 1980. Fredrik Westin var framförallt verksam som porträttkonstnär. Genremålningar av honom är mycket ovanliga. ”VÅRBLOMMORNA OCH LÄRKAN” (= SPRING FLOWERS AND THE LARK). Signed Westin pinx and dated 1840 on verso. Canvas 51 x 66.5 cm. Period rich cut frame.

€ 4.600–5.700 / SEK 40.000–50.000

227

GUILLAUME THOMAS RAPHAEL TARAVAL 17011750 Hans krets

”SALVATOR MUNDI” OCH ”TREFALDIGHETEN” Ett par. Pannå, vardera 17 x 12 cm. Samtida förgyllda ramar. ”SALVATOR MUNDI” AND ”THE TRINITY”. Circle of. A pair. Panel, each 17 x 12 cm. Period gilded frames.

€ 950–1.150 / SEK 8.000–10.000

227

155


228

EDVARD BERGH 1828-1880 LANDSKAP FRÅN DALARNA MED FORS, KVARN OCH VANDRARE Signerad E. Bergh och daterad 1859. Duk 67 x 95,5 cm. Samtida förgylld och bronserad ram. Proveniens: Journalisten Isidor Bonnier (1848-1925), Stockholm; hans dödsbo, auktion, Bukowskis, Stockholm, 25 september 1935, kat nr 11 (1500 sek till Hammarström)

228

Fritzes Hovbokhandel, Stockholm Utställd: Konstföreningen, Förteckning på oljemålningar, aquareller, handteckningar m.m. af Edward Bergh utställda i Konstföreningens lokal från den 29 januari 1881, kat. nr. 15 ´Landskap. Motiv från Dalarne.´ (utlånad av Bokförläggare Isidor Bonnier) Isidor Bonnier, kusin till konstnärinnan Eva Bonnier, ägde ytterligare en målning av Edvard Bergh, Landskap i solnedgång, från 1860, 65 x 04 cm., (utst. kat., op. cit., nr. 18). Efter avslutade studier vid Konstakademien 1854, erhöll Bergh resestipendium för studier utomlands. Fram till 1857 vistades han i Düsseldorf, Schweiz och Italien där han tog starka intryck av A. Calames och A. Aschenbachs dramatiskt komponerade alpskildringar med skummande forsar, stormdrivna träd och klippig vildmark. Efter sin återkomst till Sverige 1857 hämtade han sina motiv från den svenska ödemarken och den norska fjordvärlden. Hans kanske mest kända målning inom denna motivkrets är hans monumentala målning Småländskt klipplandskap med vattenfall och en kvarn, från 1862, 169 x 247 cm., vilken samma år inköptes av Kungl. Museum (Nationalmuseum, inv. nr. NM 938). Bergh kom att ha stor betydelse för landskapsmåleriets framtida utveckling i Sverige genom sitt initiativ att 1858 som nybliven ledamot vid Konstakademien där inrätta en särskild landskapsskola, vilken han från 1861 förestod.

229

LANDSCAPE FROM DALARNA, SWEDEN. Signerad E. Bergh and dated 1859. Canvas 67 x 95.5 cm. Period gilded and bronzed frame.

€ 4.000–4.600 / SEK 35.000–40.000

229

AXEL NORDGREN 1828-1888 KUSTLANDSKAP FRÅN BOHUSLÄN Signerad A. Nordgren och daterad 1861. Duk 42,5 x 72,5 cm. Samtida förgylld och bronserad ram. Proveniens: Grosshandlare W H Sharp, Stockholm. Utställd: Stockholms Konstförening, dec 1861, nr 50 ”Utsigt af Bohuslänska skärgården” (utlånad av Grosshandlare W. H. Sharp) AT THE COAST OUTSIDE BOHUSLÄN. Signed A. Nordgren and dated 1861. Canvas 42.5 x 72.5 cm. Period gilded and bronzed frame.

€ 1.750–2.300 / SEK 15.000–20.000

230

PER DANIEL HOLM 1835-1903 STUGOR I HAGE VID ÅRESJÖN; ÅRESKUTAN I BAKGRUNDEN Signerad P. Holm och daterad 1860. Duk 37,5 x 50 cm. Samtida förgylld och bronserad ram. CABINS BY THE ÅRE LAKE, SWEDEN. Signed P. Holm and dated 1860. Canvas 37.5 x 50 cm. Period gilded and bronzed frame.

230

156

€ 1.150–1.750 / SEK 10.000–15.000


231

231

233

232

234

FERDINAND FAGERLIN 1825-1907

233

BENGT NORDENBERG 1822-1902

”DEN FÖRHÅNADE UNGKARLEN”

JÄGARENS HEMKOMST

Signerad Ferd. Fagerlin. Duk 83 x 70 cm.

Signerad B. Nordenberg och daterad 1855. Uppfodrad duk 68 x 59 cm.

Litteratur: Axel Gauffin, ”Ferdinand Fagerlin 1825-1907”, SAK, 1910, jfr bild sid 75.

THE RETURN OF THE HUNTER. Signed B. Nordenberg and dated 1855. Relined canvas 68 x 59 cm.

”DEN FÖRHÅNADE UNGKARLEN” (=THE RIDICULED BACHELOR). Signed Ferd. Fagerlin. Canvas 83 x 70 cm.

€ 2.850–3.450 / SEK 25.000–30.000

€ 2.300–2.850 / SEK 20.000–25.000

234 232

KILIAN ZOLL 1818-1860

FERDINAND FAGERLIN 1825-1907

POJKAR SOM VATTNAR HÄSTAR

”HUSLIG ANDAKT”

Duk uppklistrad på pannå 26,5 x 34,5 cm. Samtida förgylld och bronserad ram.

Uppfodrad duk 47 x 59 cm. Signerad Ferd. Fagerlin och daterad Df 88. Litteratur: Axel Gauffin, ”Ferdinand Fagerlin, 1825-1907”, 1910, listad i konstnärens egenhändiga verkförteckning under Jan 12-88 med titeln ”Hausandacht”, s. 149. Jmfr snarlik version med titeln Huslig andakt (efter tillfrisknandet) från 1887, avbildad i svartvitt på s. 103.

Utställd: Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm, ”Kilian Zoll”, 25 oktober-25 november 1973, kat nr 40. Studie till Zolls målning ”Gosse, vattnande hästar”, från 1857 (41 x 57 cm.) i familjen Ramels ägo på Övedskloster (P. Humbla, Kilian Zoll 1818-1860, 1932 s. 242, nr. 111). En teckning med samma motiv finns i Malmö Museum.

”HUSLIG ANDAKT”. Relined canvas 47 x 59 cm. Signed Ferd. Fagerlin and dated Df 88.

WATER TO THE HORSES. Canvas laid down on panel 26.5 x 34.5 cm. Period gilded and bronzed frame.

€ 4.600–5.700 / SEK 40.000–50.000

€ 2.300–2.850 / SEK 20.000–25.000

157


237

235

CARL STEPHAN BENNET 1800-1878 SJÄLVPORTRÄTT Papp-pannå ovalt målad 30 x 26 cm. Proveniens: Konstnärens bror Friherre Fredrik Bennet (1796-1882)

235

hans son Friherre Carl Herman Bennet (1828-1892): hans son Friherre Carl Fredrik Bennet (1863-1940); därefter i arv inom familjen till 2013 Utställd: Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm, ”Carl Stephen Bennet 1800-1878”, oktober-december 1978, kat nr 3. Inskriberad ” Kammarherren hos H. K. H. Sofia Albertina Kungl. Hofmålaren Friherre Carl Stephan Bennet f. 26.5 1800.” och i en senare hand ”†” (ett kors), på baksidan. SELF PORTRAIT. Paper panel 30 x 26 cm.

€ 2.850–3.450 / SEK 25.000–30.000

236

OKÄND KONSTNÄR 1700-TAL HERDINNA MED HUND Uppfodrad duk 161 x 76,5 cm. Proveniens: Rapps Konsthandel, Stockholm. A SHEPHERDESS WITH A DOG. Relined canvas 161 x 76.5 cm.

€ 3.450–4.600 / SEK 30.000–40.000

237

MELKER FREDRIK SJÖSTEEN (SJÖSTEN) 1821-1853 ”INTERIÖR AV EN KÄLLARE I STOCKHOLM” (MÖJLIGEN ROSENGRENS KÄLLARE) Signerad Sjösten och daterad 1851. Duk 40 x 52 cm. Samtida förgylld och bronserad ram. Föga är känt om konstnären. I Svenskt konstnärslexikon kan man läsa följande: Melker Fredrik Sjösteen föddes 1821 som son till överstelöjtnanten Fredrik Sjösteen och Christina Charlotta Reuterswärd. Han nämns som elev vid Konstakademien 1846 och 1849-50. Av hans föga kända produktion kan nämnas en år 1851 målad ”Interiör av en källare i Stockholm”, möjligen Rosengrens källare som 1923 förekom på en auktion i Stockholm. Det är denna omnämnda målning som nu försäljs på auktionen. Rosengrens källare var en restaurang och hotell som låg på Salvigränd 1-3 i Gamla stan, Stockholm. Tidigare hade rörelsen hetat Hotell Östergötland. Det startades av vinskänken Axel Rosengren. I huset bedrevs det restaurangrörelse långt in på 1900-talet. Idag är huset mest känt för de sk ”Masreliezvåningen” som ligger en trappa upp i byggnaden. ”INTERIÖR AV EN KÄLLARE I STOCKHOLM” (=INTERIOR FROM A BASEMENT IN STOCKHOLM). Signed Sjösten and dated 1851. Canvas 40 x 52 cm. Period gilded and bronzed frame.

236

158

€ 2.300–2.850 / SEK 20.000–25.000


ÄLDRE UTLÄNDSKT MÅLERI

238

FRANS FLORIS DÄ Flandern 1517-1570 Hans efterföljd JESUS TRÄFFAR DEN SAMARISKA KVINNAN VID BRUNNEN Förstärkt pannå 46,5 x 53 cm. CHRIST MEETS THE SAMARITAN WOMAN AT THE WELL. Follower of. Reinforced panel 46.5 x 53 cm.

€ 6.850–9.150 / SEK 60.000–80.000

159


240

239

ITALIENSK SKOLA 1600/1700

PETER PAUL RUBENS Flandern 1577-1640 Hans efterföljd ROMERSKA KEJSARE (11)

5 st samramade pannåer vardera 83 x 50 cm. Total längd 102 x 330 cm.

Pannå, vardera 64 x 51 cm.

BIBLICAL SCENES. 5 panels framed together, each 83 x 50 cm. Total length 102 x 330 cm.

€ 11.400–14.250 / SEK 100.000–125.000

160

240

RELIGIÖSA SCENER

ROMAN EMPERORS (11). Follower of. Panel, each 64 x 51 cm.

€ 22.800–28.500 / SEK 200.000–250.000


239

161


241

NICOLAS DE LARGILLIERE Frankrike 1654-1746 Hans krets MAN I ALLONGEPERUK OCH RÖD MANTEL Uppfodrad duk 80 x 63 cm. Samtida förgylld och bronserad ram. Proveniens: Tidigare i samling Mersch, Paris Tidigare i Carl Robert Lamms samlingar, Näsby, Uppland, försåld genom Bukowski Auktioner, auktion 242, 24-25 sep 1923, kat nr 200. (som ett verk tillskrivet Louis Tocqué) Tidigare i advokat Birger Svenonius samling, Resarö. Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”Fransk konst i svensk ägo”, 16-31 jan 1926, kat nr 332. (Advokat Birger Svenonius) Lund 1927

241

Konstakademien, Stockholm, ”Birger Svenonius samling äldre mästares tavlor”, 1929, kat nr 30. Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”Namnlösa porträtt”, 15-30 januari 1938, kat nr 540. (Advokat Birger Svenonius, Resarö) Värmlands Museum, Karlstad, ”Äldre mästares tavlor”, 6 nov 1941 - 6 jan 1942, kat nr 34, avbildad pl 34. PORTRAIT OF A GENTLEMAN. Circle of. Relined canvas 80 x 63 cm. Period gilded and bronzed frame.

€ 4.600–5.700 / SEK 40.000–50.000

242

JENS JUEL Danmark 1745-1802 Hans krets PORTRÄTT FÖRESTÄLLANDE FRU INGEBORG DE AKELEIJE Uppfodrad duk 62,5 x 53 cm. Text a tergo: Frue Ingeborg de Akeleije. Född a: 1743 d. 13 maij. Pinxit A: 1770 af J. Juel. PORTRAIT DEPICTING MRS INGEBORG DE AKELEIJE. Circle of. Relined canvas 62.5 x 53 cm. Text on verso: Frue Ingeborg de Akeleije. Född a: 1743 d. 13 maij. Pinxit A: 1770 af J. Juel. (= Mrs Ingeborg de Akeleije, born 13 May 1743. Pinxit 1770 by Jens Juel).

242

€ 2.850–3.450 / SEK 25.000–30.000

243

JEAN-BAPTISTE PERRONEAU Frankrike 1715-1783 Hans art

PORTRÄTT AV DAM I BLÅ KLÄNNING. Pastell 54 x 45 cm. Samtida förgylld och bronserad ram. PORTRAIT OF A LADY IN A BLUE DRESS. In the manner of the artist. Pastel 54 x 45 cm. Period gilded and bronzed frame.

€ 2.300–2.850 / SEK 20.000–25.000

244

JEAN VALADE Frankrike 1709-1787 Tillskriven PORTRÄTT AV YNGLING Papp-pannå 20,5 x 16,5 cm. Samtida förgylld och bronserad ram.

243

PORTRAIT OF A YOUNG GENTLEMAN. Attributed to .Paper-panel 20.5 x 16.5 cm. Period gilded and bronzed frame.

€ 1.150–1.400 / SEK 10.000–12.000

245

ABRAHAM STORCK Holland 1644-1708 Hans krets HAMNBILD MED BÅTAR PÅ REDDEN OCH KÖPMÄN PÅ KAJ Uppfordrad duk 98,5 x 146,5 cm. Äldre förgylld och bronserad ram. HARBOUR WITH BOATS AT ANCHOR AND MERCHANTS ON THE QUAYSIDE. Circle of. Relined canvas 98.5 x 146.5 cm. Period gilded and bronzed frame.

244

162

€ 11.400–14.250 / SEK 100.000–125.000


245 163


246

249

164

248

250


247

246

247

PIETER FREDERIK DE LA CROIX Frankrike/Holland

248

JACOB ADRIAENSZ. DE BACKER Holland 1608-1651

1709-1782 Hans krets

ÄLDRE HERRE MED SKÄGG

”FREDRIK DEN STORE AV PREUSSEN”

Förstärkt pannå 60 x 46,5 cm. Samtida ram i barock.

Duk 51 x 39 cm. ”FREDRIK THE GREAT OF PREUSSIA”. Circle of. Canvas 51 x 39 cm.

OLDER MAN WITH BEARD. Reinforced panel 60 x 46.5 cm. Period frame.

€ 1.750–2.300 / SEK 15.000–20.000

€ 9.150–11.400 / SEK 80.000–100.000

WOLFGANG HEIMBACH Tyskland ca 1613-1678

249

MICHIEL VAN MIEREVELT Holland 1567-1641 Tillskriven

FREDRIK III VID SLAGET VID NYBORG PÅ FYN 1659

DAMPORTRÄTT

Signerad WH och daterad 1659. Pannå 26 x 20,5 cm.

Pannå 75,5 x 56,5 cm

FREDRIK III AT THE BATTLE OF NYBORG 1659. Signed WH and dated 1659. Panel 26 x 20.5 cm.

PORTRAIT OF A LADY. Attributed to. Panel 75.5 x 56.5 cm.

€ 3.450–4.000 / SEK 30.000–35.000

€ 9.150–11.400 / SEK 80.000–100.000

250

SALOMON MESDACH Holland ca 1600 - efter 1632 Tillskriven DAMPORTRÄTT Pannå oktagonal 21 x 18 cm. Äldre målat inventarienummer ”30” a tergo. Proveniens: G. Gluck, Wien PORTRÄTT OF A LADY. Attributed to. Octagonal panel 21 x 18 cm. On verso inventory no 30.

€ 4.600–5.700 / SEK 40.000–50.000

165


251

252

251

JAN VONCK Holland 1631-1663/64 Hans krets STILLEBEN MED KRAMSFÅGLAR OCH FRUKTER Papp-pannå 28,5 x 34,5 cm. Samtida svärtad ram i barock. STILL LIFE WITH BIRDS AND FRUITS. Circle of. Paper-panel 28.5 x 34.5 cm. Black period frame.

€ 2.850–3.450 / SEK 25.000–30.000

252

PHILIP ANGEL Holland 1616 - ca 1683 Hans krets STILLEBEN MED DÖDA FÅGLAR PÅ STENSKIVA Pannå 35,5 x 56,5 cm. Äldre svartmålad ram. Proveniens: Tidigare i Arsene van Hoordes samling.

253

Målningen har tidigare tillskrivits Hendrik Maertensz. Sorgh (ca 1611-1670). STILL LIFE WITH BIRDS ON A STONEBOARD. Circle of. Panel 35.5 x 56.5 cm. Probably period frame.

€ 1.750–2.300 / SEK 15.000–20.000

253

FRANSK KONSTNÄR 1700-TAL BLOMSTERSTILLEBEN Pannå 38,5 x 46 cm. Proveniens: Antique dealers Maj och Carl-Axel Persson, Malmö. A12826. STILL LIFE WITH FLOWERS. Panel 38,5 x 46 cm.

€ 1.750–2.100 / SEK 15.000–18.000

254

FRANSESCO LAVAGNA Italien 16/1700-tal Hans krets STILLEBEN MED BLOMSTER OCH FONTÄN Duk 71 x 51 cm. STILL LIFE WITH FLOWERS AND A FOUNTAIN. Circle of. Canvas 71 x 51 cm. (d)

€ 2.850–3.450 / SEK 25.000–30.000

255

SEBASTIEN VRANCX 1573-1647 KAVALLERIBATALJ Signerad med monogram SV. Pannå 41 x 63 cm. BATTLE SCENE. Signed with monogram SV. Panel 51 x 63 cm.

254 166

€ 14.250–17.100 / SEK 125.000–150.000


255 167


257

256

256

ABRAHAM JANSSENS Flandern 1575-1632 Hans efterföljd

POMONA, TRÄDGÅRDENS GUDINNA Uppfodrad duk 96 x 103 cm. POMONA. Follower of. Relined canvas 96 x 103 cm.

€ 6.850–9.150 / SEK 60.000–80.000

257

FRANCESCO ALBANI Italien 1578-1660 Hans efterföljd JAKTGUDINNAN DIANA Uppfodrad duk 75 x 94 cm. THE GODDESS DIANA. Follofwer of. Relined canvas 75 x 94 cm.

€ 3.450–4.000 / SEK 30.000–35.000

258

258

PHILIPS DE MARLIER Flandern ca 1600 - ca 1668 Hans efterföljd

KARTUSCH MED BLOMSTERGIRLAND OCH KVINNA, MÖJLIGEN STA URSULA Uppfodrad duk 61 x 49 cm. CARTOUCHE OF FLOWERS WITH A LADY, POSSIBLY SAINT URSULA. Follower of. Relined canvas 61 x 49 cm.

€ 2.300–2.850 / SEK 20.000–25.000

259

PHILIPS WOUWERMAN Holland 1619-1668 Hans krets FIGURER OCH HÄSTAR VID BYGATA Uppfodrad duk 59 x 74 cm. Proveniens: Tidigare i hovrättsrådet Oscar Montelius samling, Stockholm. FIGURES AND HORSES ON A VILLAGE STREET. Circle of. Relined canvas 59 x 74 cm.

259

168

€ 4.000–4.600 / SEK 35.000–40.000


260

PIETER CASTEELS III Flandern 1684-1749 Tillskriven BLOMSTERSTILLEBEN I URNA Uppfodrad duk 81 x 66 cm. STILL LIFE WITH FLOWERS. Attributed to. Relined canvas 81 x 66 cm.

€ 11.400–14.250 / SEK 100.000–125.000

169


PORTRAIT OF A YOUNG LADY WITH A FAN With an exceptional brilliance, the artist Isaack Luttichuys has immortalized the young lady in the portrait. The painting is a good example of the idealized portrait around the middle of the seventeenth century. In this half-length portrait the woman is standing before a column in which there are pink roses growing and she looks calmly out of the picture towards the viewer. The young beauty is wearing an extravagant silk dress in shimmering bright pink and the twisted pose is recurrent in paintings at this time. She is fashionably dressed in satin and holding a richly decorated fan in her hand. From the wide short sleeves with white cuffs and at the low horizontal decolletage, which are typical of women’s fashion around the 1650´s, the edge reveals the top of the chemise. Her hair is worn in a cluster of tight curls framing the face, some falling on her bare shoulders. She wears sparkling diamond earrings and a pearl necklace and even the hair is decorated with precious jewelry. This graceful young lady is dressed to impress and her posture and the extravagant gown suggest that this represents a young lady from the highest nobility, but unfortunately today we do not now her name. The portrait is undoubtedly commissioned and the artist has masterly captured the reflections of light on the skin and fabrics. The painter Isaack Luttichuys was the son of Dutch parents and born in London in 1616 but moved at a young age to Amsterdam. He began his career as a still life painter working in the studio of his elder brother Simon Luttichuys but soon turned to portraiture, developing a style influenced by Van Dyck and, after 1638 on settling in Amsterdam, by the portraits of Bartholomeus van der Helst. We have some knowledge about Isaack Luttichuys life and background. This is in no small measure due to the extensive research done by Bernd Ebert. His monographie of Simon and Isaack Luttichuys was published in 2009 and gives us a greater understanding of the time in which Luttichuys lived and worked and even sheds light onto those who purchased his paintings. Isaack Luttichuys married and had three children and eventually died in Amsterdam in 1673. The so-called Dutch Golden Age is well documented and the demand for art increased enormously during this era of prosperity for the rich merchants. Now it was not only the nobility or the church that were amongst the prospective clients but more and more wealthy merchants in the cities fuelled the demand for still lives, genre pictures , landscapes and portraits. It was a time and place where artists such as Rembrandt, Hals and Vermeer were

170

active and created countless masterpieces for posterity. The art in 1600`s in Holland came about, because of the convergence of rising a flourishing economy, an artistically rich period and the fact that several workshops were supported by wealthy patrons. Many Dutch and Flemish painters also moved to England; Van Dyck, Mytens, Gheeraerts amongst others and it was not uncommon for artists to travel around the courts of Europe. Isaack Luttichuys paintings are very representative of the time and he depicted very influential people. Among his rich portrait gallery are wealthy merchants, doctors, scientists and members of the nobility.

261

ISAAC (ISAACK) LUTTICHUYS England/Holland 1616-1673 UNG DAM MED SOLFJÄDER, KNÄBILD. Utförd omkring 1658-1663. Uppfodrad duk 110,5 x 87,5 cm. Proveniens: Coll Brook Hunt, Spilsby, Lincolnshire, 1914 (åtminstone sedan 1837, enligt anteckningar, sid 163-164 , nr 159, m FIG. Okänd konstnär). - Ksth. Cortland, New York, 1937. - Justera.W.F van Heukelom (Amsterdam) bl.a. (Anon. delen), Amsterdam (Mensing, Muller) 15. -1937/06/17, s. 4, 53, m. Figur. - Ksth . Anthony Reyre, London, 1938. - Ksth . Schaeffer gallerier, New York, 1944 . - Robert E. Coll Dunt, San Francisco, Kalifornien, USA (Drouot) 15.11.2002, nr 29: Ksth före Maxwell.). - Ksth. Maxwell, San Francisco, slutet av 1950 (efter briefl. Utgiven av Lisbeth de Belie, Koninklijke Musea Schone Kunsten van België, Brussel, 14.11.2002). - Justera. Paris (Drouot auktionsförrättaren J. P. Couturier, R. de Nicolay) 26,31984, OS, nr 25, m. Figur: som ” Ecole Hollandaise XVIIe milieu de siècle ”, ” Traces de droite en signatur vers le milieu, Toile, Restaurations. Litteratur: Notes Queries 1914, sid 163-164, nr 159. (Unidentified paintings) Wilhelm Reinhold Valentiner, ”Isaac Luttichuys - A little known dutch portrait painter” in: The Art Quarterly I Nr 3, 1938, sid 178, nr 33. Bernd Ebele, ”Simon und Isaack Luttichuys”, 2009, upptagen i katalogen, VIII, Is. A87, sid 580. Avbildad helsida i färg, pl 194. YOUNG LADY WITH A FAN. Conceived around 1658-1663. Relined canvas 110.5 x 87.5 cm.

€ 28.500–34.200 / SEK 250.000–300.000


171


263

262

262

ITALIENSK KONSTNÄR 1600-TAL KRISTI GRAVLÄGGNING Uppfodrad duk 64 x 74 cm. Äldre svartmålad och bronserad ram. ENTOMBMENT OF CHRIST. Attributed to. Relined canvas 64 x 74 cm. Black and bronzed frame.

€ 1.750–2.100 / SEK 15.000–18.000

263

FLAMLÄNDSK SKOLA 16/1700-TAL JESUS GISSLAS Uppfodrad duk 109 x 94 cm. THE SCOURGING OF JESUS. Relined canvas 109 x 94 cm.

€ 2.300–2.850 / SEK 20.000–25.000

264

264

JOHANN HEINRICH SCHÖNFELD Tyskland 1609-1682 S:TA KATARINA AV ALEXANDRIAS MARTYRIUM Uppfodrad duk 99 x 135 cm. Förgylld och bronserad empireram. THE MARTYRDOM OF SAINT CATHERINE. Relined canvas 99 x 135 cm. Gilt and bronze empire frame.

€ 2.300–2.850 / SEK 20.000–25.000

265

LEANDRO BASSANO Italien 1567-1622 Hans efterföljd HERDARNAS TILLBEDJAN Förstärkt pannå 55 x 79,5 cm. Proveniens: From the home of the antique dealers Maj och Carl-Axel Persson, Malmö. THE ADORATION OF THE SHEPARDS. Follower of. Panel 55 x 79,5 cm.

€ 1.750–2.300 / SEK 15.000–20.000

266

NICOLA MALINCONICO Italien ca 1653 - 1721 Hans krets STILLEBEN MED BLOMMOR, FRUKTER OCH KANINER Ett par. Uppfodrad duk, vardera 76 x 63,5 cm. Proveniens: Christie’s, London, 14 nov 1958. STILL LIFE WITH FLOWERS, FRUITS AND RABBITS. Circle of. A pair. Relined canvas, each 76 x 63.5 cm.

265

172

€ 11.400–14.250 / SEK 100.000–125.000


266

173


268

267

MELCHIOR DE HONDECOETER Holland 1636-1695 Hans krets

HÖNSGÅRDEN Uppfodrad duk 62 x 54 cm. Proveniens: From the home of the antique dealers Maj och CarlAxel Persson, Malmö. HENS IN A GARDEN. Circle of. Relined canvas 62 x 54 cm.

€ 6.850–9.150 / SEK 60.000–80.000

268

JOHANNES HANNOT Holland 1663-1685 Tillskriven STILLEBEN MED FRUKTER, FJÄRIL OCH KRAAKFAT Otydligt signerad. Pannå 56 x 41 cm. STILL LIFE WITH FRUITS AND A BUTTERFLY. Attributed to. Undistinct signature. Panel 56 x 41 cm.

267

174

€ 17.100–22.800 / SEK 150.000–200.000


269

269

JACOBUS STORCK Holland 1641-ca 1692 Tillskriven HOLLÄNDSKA FARTYG PÅ REDDEN UTANFÖR MUROMGÄRDAD STAD Uppfodrad duk 50 x 58 cm. DUTCH SHIPS OUTSIDE A CITY WITH WALL. Attributed to Relined canvas 50 x 58 cm.

€ 4.000–4.600 / SEK 35.000–40.000

270

SIMON DE VOS Flandern 1603-1676 Hans efterföljd FIGURER I LANDSKAP, MÖJLIGEN ALLEGORI ÖVER MÅNADEN JULI Koppar 38,5 x 47,5 cm. Märkt VII. FIGURES IN A LANDSCAPE, POSSIBLY AN ALLEGORY OF JULY. Follower of. Copper panel 38.5 x 47.5 cm. Marked VII.

€ 2.850–3.450 / SEK 25.000–30.000

270

175


271

GYSBRECHTS LEYTENS Flandern 1586-1643/56 Hans efterföljd

JESU DOP Pannå 23,5 x 37,5 cm. 271

THE BAPTISM OF CHRIST. Follower of. Panel 23.5 x 37.5 cm.

€ 1.750–2.300 / SEK 15.000–20.000

272

DENIS (DENYS) CALAVERTS (IL FIAMMINGO) Flandern/Italien 1540-1619 Hans efterföljd

RELIGIÖS SCEN Uppfodrad duk 61 x 42,5 cm. Äldre förgylld och bronserad ram. BIBLICAL SCENE. Follower of. Relined canvas 61 x 42.5 cm. Gilded and bronzed frame.

€ 2.850–3.450 / SEK 25.000–30.000

273

MARTEN DE VOS Flandern 1532-1603 Hans efterföljd ALLEGORI ÖVER TRO, HOPP OCH KÄRLEK Förstärkt pannå 49,5 x 64 cm. ALLEGORY OF CHARITY. Follower of. Reinforced panel 49.5 x 64 cm.

€ 2.850–3.450 / SEK 25.000–30.000

274

OKÄND KONSTNÄR 1600/1700-TAL BERGIGT VINTERLANDSKAP MED FIGURER Monogramsignerad ”MJD”. Pannå 21 x 29 cm. Målade inventarienummer ”58”, ”96” och ”145” a tergo. Förgylld och bronserad gustaviansk ram.

272

A MONTAINOUS LANDSCAPE WITH FIGURES. Signed with monogram MJD. Panel 21 x 29 cm. Inventory no ”58”, ”96” and ”145” on verso. Gilded and bronzed gustavian frame.

€ 1.150–1.400 / SEK 10.000–12.000

275

PAOLO DE MATTEIS Italien 1662-1728 Hans krets ZIGENARE, POJKE MED FLÖJT OCH BOSKAP Uppfodrad duk 101 x 121 cm. GYPSY WITH CATTLE. Circle of. Relined canvas 101 x 121 cm.

€ 9.150–11.400 / SEK 80.000–100.000

276

ABRAHAM JANSZ BEGEYN Nederländerna 1637-1697 PASTORALT LANDSKAP MED VILANDE HERDINNA

273

Signerad A. Begyn:f. Duk 86,5 x 65,5 cm. LANDSCAPE WITH RESTING SHEPHERDESS. Signed A. Begyn:f. Canvas 86.5 x 65.5 cm.

€ 2.300–2.850 / SEK 20.000–25.000

277

SIMON VAN DER DOES Holland 1653-1717 Hans krets PASTORALT LANDSKAP MED HERDE, HUND, FÅR OCH GETTER Uppfodrad duk 107,5 x 88,5 cm. Proveniens: Rapps Konsthandel, Stockholm. LANDSCAPE WITH A SHEPARD, DOG AND CATTLES. Circle of. Relined canvas 107.5 x 88.5 cm.

37

176

€ 5.700–8.550 / SEK 50.000–75.000


275

277

276

177


278

PIETER CORNELISZ. VAN SOEST Holland 1640-1667 Tillskriven

DET ANDRA ENGELSK-HOLLÄNDSKA KRIGET, ATTACKEN PÅ MEDWAY Otydligt signerad och daterad 166?. Förstärkt pannå 53,5 x 75 cm. THE SECOND ANGLO-DUTCH WAR, ATTACK ON THE MEDWAY. Attributed to. Indistinct signature and dated 166?. Reinforced panel 53.5 x 75 cm.

€ 11.400–17.100 / SEK 100.000–150.000

178


279

PHILIPS WOUWERMAN Holland 1619-1668 RASTANDE FIGURER OCH HÄSTAR UTANFÖR ÄRDSHUS Signerad PHLS:W. Uppfodrad duk 57 x 75 cm. Proveniens: A tergo stämpel med JF under krona. Svensk privatsamling RESTING PEOPLE AND HORSES OUTSIDE AN INN. Signed PHLS:W. Relined canvas 57 x 75 cm.

€ 45.600–56.950 / SEK 400.000–500.000

179


280

MATTHIJS VOET Flandern Född 0 Tillskriven MÖTET MELLAN KUNG DAVID OCH ABIGAIL. Pannå 126 x 212 cm. Proveniens: Enligt familjetraditionen skulle målningen ha ingått i prinsessan Ulrika Eleonoras av Danmark hemgift vid giftermålet med kung Karl XI av Sverige 1680 som en allegori över denna händelse. I bouppteckningen efter drottning Ulrika Eleonora d.y.s frånfälle, vilken upprättades under åren 1742-45 omnämns ett ”Historiskt stycke om David och Abigail”, vilket möjligen kan ha utgjort ett arv från modern, då Ulrika Eleonora dy inte gjort sig känd som konstsamlare. Under 1800-talet innehas målningen av riddarhussekreteraren Oscar Silfversparre (1832-1910) för att sedan gå i arv till dennes ättlingar. Motivet skildrar mötet mellan kung David och Abigail, hustrun till den rike Nabal, när hon mot makens vilja kommer till kungen med mat och dryck för att stilla dennes vrede över makens girighet och ovilja att hjälpa. Efter Nabals plötsliga död tog kung David henne till sin hustru (I Sam. 25) Endast två konstverk av konstnären är kända, utförda för St Paulskyrkan i Antwerpen. Dessa två verk kan dateras till 1617/18 efter ett dokument i kyrkans arkiv. Uppgifterna om Matthijs Voet är i stort sett obefintliga. Troligen var han från en stor konstnärsfamilj från Antwerpen där bl a gravören Alexander och porträttkonstnären Jacob Ferdinand var medlemmar. We are grateful to Drs Jan Kosten and Mrs Suzanne Laemers of the Rikjsbureau voor Kunsthistorische Documentatie, the Hague for proposing the attribution to Matthijs Voet in the basis of photographs. KING DAVID AND ABIGAIL. Attributed to. Panel 126 x 212 cm. (d)

€ 56.950–79.750 / SEK 500.000–700.000

180


181


281

282

284

281

ANTON RAFAEL MENGS Tyskland 1728-1779 Hans krets MYTOLOGISK FIGURSCEN MED DROTTNING DIDO OCH IRIS Pannå 68 x 46,5 cm. Proveniens: Bukowskis auktioner, 2005, auktion 538, kat nr 715. MYTHOLOGICAL SCEEN WITH QUEEN DIDO AND IRIS. Circle of. Panel 68 x 46.5 cm.

€ 2.300–2.850 / SEK 20.000–25.000

282

ADAM COLONIA Holland/England 1634-1685 FLYKTEN FRÅN EGYPTEN Signerad A. Colonia och daterad 1665? Pannå 49 x 37 cm. THE ESCAPE FROM EGYPT. Signed A. Colonia and dated 1665?. Panel 49 x 37 cm.

€ 1.750–2.100 / SEK 15.000–18.000

283

NATALE SCHIAVONI Italien 1777-1858 Hans krets MAN MED GUL MANTEL Uppfodrad duk 62 x 49 cm. Proveniens: Rapps Konsthandel, Stockholm. MAN WITH YELLOW CLOAK. Circle of. Relined canvas 62 x 49 cm.

€ 4.000–4.600 / SEK 35.000–40.000

284

BARTOLOMEO SCHEDONI Italien 1578-1614 Hans efterföljd DEN HELIGA FAMILJEN Uppfodrad duk 51 x 41 cm.

283

THE HOLY FAMILY. Follower of. Relined canvas 51 x 41 cm.

€ 2.850–3.450 / SEK 25.000–30.000

182


285

286

285

JAN DIRCKZ. BOTH Holland 1618-1652 Hans efterföljd

286

WILLEM VAN DRIELENBURGH Holland 1635-1677

ITALIENSKT LANDSKAP MED FIGURER OCH KREATUR

Hans efterföljd

Bär påskrift J Both. Uppfodrad duk 91 x 116 cm.

VYER MOT DORTRECHT

Proveniens: From the home of the antique dealers Maj och CarlAxel Persson, Malmö.

Ett par. Pannå, vardera 26 x 19,5 cm.

ITALIEN LANDSCAPE WITH FIGURES AND ANIMALS. Follower of. Wears signature J Both. Relined canvas 91 x 116 cm.

VIEWS AT DORTRECHT. Follower of. A pair. Panel, each 26 x 19.5 cm.

€ 2.850–3.450 / SEK 25.000–30.000

€ 4.600–5.700 / SEK 40.000–50.000

183


287

287

JEAN BAPTIST VAN DER MEIREN 1664- ca 1708 Hans krets

KAVALLERIBATALJ Pannå 20,5 x 27 cm. CAVALRY BATTLE. Circle of. Panel 20.5 x 27 cm.

€ 1.750–2.300 / SEK 15.000–20.000

288

JAN JACOBSZ. VAN DER CROOS Holland ca 1635 - ca 1700 Hans krets

LANDSKAP MED RASTANDE FIGURER Pannå 25,5 x 35 cm. Proveniens: From the home of the antique dealers Maj och Carl-Axel Persson, Malmö. LANDSCAPE WITH RESTING PEOPLE. Circle of. Panel 25,5 x 35 cm.

€ 1.750–2.300 / SEK 15.000–20.000 288

289

GABRIEL PERELLE Frankrike 1603-1677 LANDSKAP MED JOHANNES DÖPAREN Otydligt signerad. Inristat ” [-] a [-][-] / Un [9?] arr. 52 livres de Maistre g. Perelle á Paris”, a tergo. Koppar 16 x 22 cm. Förgylld och bronserad fransk ram från 1700-talet. Proveniens: Grosshandlare Jacobsson, Stockholm, hans försäljning; Bukowski Auktioner, 19-21 april 1950, kat nr 130. LANDSCAPE WITH ST. JOHN. Undistingly signed. Incised ” [-] a [-][-] / Un [9?] arr. 52 livres de Maistre g. Perelle á Paris”, on the reverse. In a carved and regilt early eighteenth century French frame

€ 1.750–2.300 / SEK 15.000–20.000

290

CARL FREDRIK SÖRENSEN Danmark 1818-1879 MOTIV FRÅN DEN GRÅ FYR, DANMARK Signerad C. Frederik Sörensen och daterad Copenhague 1862. Duk 163 x 235 cm. LIGHTHOUSE OFF DENMARK’S COAST. Signed C. Frederik Sörensen and dated Copenhague 1862. Canvas 163 x 235 cm.

289

184

€ 14.250–17.100 / SEK 125.000–150.000


290 185


291

295

291

JAN VICTORS Holland 1619-1676 Hans efterföljd FRUKT OCH GRÖNSAKSHANDEL Uppfodrad duk 56 x 73,5 cm. Äldre förgylld och bronserad ram. Proveniens: Rapps konsthandel, Stockholm. MARKET SCENE. Follower of. Relined canvas 56 x 73.5 cm. Gilded frame, early nintheenth century.

€ 2.300–2.850 / SEK 20.000–25.000

292

292

EGBERT VAN HEEMSKERK Holland 1634-1704 INTERIÖR FRÅN VÄRDSHUS Duk 40 x 48,5 cm. INTERIOR FROM A TAVERN. Canvas 40 x 48.5 cm.

€ 1.750–2.100 / SEK 15.000–18.000

293

CLEMENTE SPERA Italien ca 1661- ca 1730 Tillskriven RUINLANDSKAP MED PELEUS SOM ÖVERLÄMNAR AKILLES TILL KENTAUREN KEIRON. Uppfodrad duk 86 x 130 cm. PELEUS CONSIGNING ACHILLES TO CHIIRON. Attributead to. Relined canvas 86 x 130 cm.

293

€ 2.850–3.450 / SEK 25.000–30.000

294

PETRUS VAN SCHENDEL Belgien 1806-1870 FISKFÖRSÄLJERSKA Signerad P.V.S. Pannå 28,5 x 34 cm. SELLING THE FISH. Signed P.V.S. Panel 28.5 x 34 cm.

€ 9.150–11.400 / SEK 80.000–100.000

295

JOHN WILSON CARMICHAEL England 1800-1868 Hans krets

HJULÅNGARE, RODDBÅT OCH SEGELSKUTOR PÅ UPPRÖRT HAV Signerad Carmichael (möjligen senare). Duk 70 x 96 cm. PADDLE-STEAMER, ROWING BOAT AND SAILBOATS. Circle of. Signerad Carmichael (probably later). Canvas 70 x 96 cm.

294

186

€ 3.450–4.600 / SEK 30.000–40.000


ÄLDRE TECKNINGAR, GRAVYRER, BÖCKER, MINIATYRER MM

296

ELIAS MARTIN 1739-1818 ”GUSTAF III” (1746-1792) Signerad E.M fect. och daterad 1779. Punktgravyr 13 x 10 cm. Samtida förgylld och bronserad ram krönt av Vasakärven. Litteratur: Hans Frölich, ”Bröderna Elias och Johan Fredrik Martins gravyrer”, 1939, kat nr 1, avbildad pl 26, sid 40-41. Gravyren utförd efter Alexander Roslins porträtt från år 1775 i Nationalmuseums samlingar, Stockholm. (NM 1012) ”GUSTAF III” (1746-1792). Signed E.M fect and dated 1779. Stipple engraving 13 x 10 cm. Period gilded and bronzed frame.

€ 2.100–2.300 / SEK 18.000–20.000

187


297

297

PEHR NORDQVIST 1771-1805 NORSHOLMS GAMLA HERRGÅRD OCH BORGRUIN, ÖSTERGÖTLAND. Akvarell 36,5 x 51,5 cm. Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”Elias Martin och hans krets”, 31 mars - 11 juni 1950, kat nr 1313. NORSHOLMS GAMLA HERRGÅRD BORGRUIN, ÖSTERGÖTLAND. Watercolour 36.5 x 51.5 cm.

298

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

298

LOUIS JEAN DESPREZ 1743-1804 Hans krets BRUNN VID MUR Tuschlavering 19 x 24 cm. Samtida förgylld och bronserad ram. WALL AT A WALL. Circle of. Ink wash 19 x 24 cm. Period gilded and bronzed frame.

€ 1.750–2.100 / SEK 15.000–18.000

299

CARL AUGUST EHRENSVÄRD 1745-1800 Tillskriven FIGURSTUDIER Även figurstudier a tergo. Med påskrift ”C. August Ehrensvärd från Svanehoolm”. Tuschlavering och färgkrita, 15 x 23,5 cm.

299

STUDIES OF FACES. Attributed to. On verson more studies of figures. Written: ”C. August Ehrensvärd från Svanehoolm”. Ink wash and colour crayon, 15 x 23.5 cm.

€ 600–700 / SEK 5.000–6.000

300

CARL JOHAN HJELM 1771-1827 SLAGET VID ÖLANDS NORRA UDDE 1564 Signerad Carl Joh. Hjelm och daterad 1820 a tergo. Tusch och akvarell 27,5 x 46 cm. A BATTLE NORTH OF ÖLAND IN 1564. Signed Carl Joh. Hjelm and dated 1820 on verso. Ink and watercolour 27.5 x 46 cm.

300

188

€ 1.150–1.400 / SEK 10.000–12.000


301

301

AXEL FREDRIK CEDERHOLM 1780-1828 Tillskriven FLANÖRER VID GUSTAF III:S PAVILJONG PÅ HAGA Gouache och akvarell 59 x 44 cm. Samtida förgylld och bronserad ram. Proveniens: Tidigare i samlingarna på Frösunda, Uppland, därefter i samlingarna på Margrethelund, Uppland, därefter i arv. AT THE PAVILION IN HAGA PARK, STOCKHOLM. Attributed to. Gouache and watercolour 59 x 44 cm. Period gilded and brosed frame.

€ 2.300–2.850 / SEK 20.000–25.000

302

PEHR HÖRBERG 1746-1816 KORSFÄSTELSEN Akvarell 25,5 x 22 cm. THE CRUCIFIXION. Watercolour 25.5 x 22 cm.

€ 600–800 / SEK 5.000–7.000

303

CARL AUGUST EHRENSVÄRD 1745-1800

302

GRAVMONUMENT MED TROFEER & ANTIK MÅLAD VAS SAMT GROTTSCEN Två samramade akvareller. 8,5 x 18 respektive 7,5 x 15 cm. Proveniens: Tidigare i samlingarna på Tosterup, Skåne Gravmonumentet med sin antikiserande hjälm leder tankarna till faderns, Augustin Ehrensvärds grav på Sveaborg. MEMORIAL MONUMENT WITH TROPHIES AND AN ANTIQUE VASE AND A PICTURE FROM A CAVE. Two watercolour paintings in one frame. 8.5 x 18 cm and 7.5 x 15 cm.

€ 950–1.150 / SEK 8.000–10.000 303

304

CARL AUGUST EHRENSVÄRD 1745-1800 STRIDANDE AMASON & SÖRJANDE KVINNOGESTALT VID SOLDATGRAV Tre samramade teckningar och akvareller. 12 x 8, 6,5 x 10 respektive 4 x 8,5 cm. Proveniens: Tidigare i samlingarna på Tosterup, Skåne Gravbilden med sin antikiserande hjälm leder tankarna till faderns, Augustin Ehrensvärds grav på Sveaborf. AMAZON AT BATTLE, MOURNING WOMAN AND A SOLDIERS GRAVE. Three drawings and watercoloures framed together. 12 x 8, 6.5 x 10 and 4 x 8.5 cm.

€ 950–1.150 / SEK 8.000–10.000

304

189


305

JOHAN TOBIAS SERGEL 1740-1814 Tillskriven KUNG GUSTAV IV ADOLF I FÄLTTÅG Tuschlavering 19 x 33 cm. Märkt 12. KING GUSTAV IV ADOLF IN BATTLE. Attributed to. Indian ink 19 x 33 cm. Marked 12.

€ 2.300–2.850 / SEK 20.000–25.000

306

OKÄND KONSTNÄR 1700-TAL BATALJ MELLAN TURKAR OCH KRISTNA Signerad P.H. och daterad 1776. Tuschlavering 14 x 20 cm.

305

BATTLE BETWEEN TURKS AND CHRISTIANS. Signed P.H. and dated 1776. Indian ink 14 x 20 cm.

€ 950–1.150 / SEK 8.000–10.000

307

ELIAS MARTIN 1739-1818 Tillskriven ANTIKA FIGURSTUDIER 3 st samramade. Laveringar 22 x 8 cm. Proveniens: Tidigare i Charles Emil Hagdahls (1809-1897) samling. Tidigare i Gösta Stenmans samling. STUDIES OF ANTIQUE FIGURES. Attributed to. Three drawing in the same frame. Ink wash 22 x 8 cm.

€ 600–700 / SEK 5.000–6.000

308

CARL AUGUST EHRENSVÄRD 1745-1800 GRACER Tuschlavering 20,5 x 33 cm.

306

Proveniens: Tidigare i Einar Permans samling, Stockholm. THREE GRACES. Ink wash 20.5. x 33 cm.

€ 1.150–1.400 / SEK 10.000–12.000

309

INGEMAR SUNESSON omkr 1780 ”STADEN ALEXANDRIAS GRUNDLÄGGNING” Akvarellerad konturetsning 57 x 92 cm. Utställd: Kungl Akademiens för de fria konsterna, Stockholm, 1806, kat nr 97. (”Staden Alexandrias anläggning”)

307

Litteratur: Emil Hultmark, ”Kungl Akademiens för de fria konsterna utställningar 1794-1887”, 1935, upptagen i förteckningen över konstnärens utställda arbeten, sid 273. Nils G Wollin, ”Desprez i Sverige”, SAK, 1936, jfr bild 212, sid 247, not 60, sid 254. Ulf Cederlöf (red), ”Louis Jean Desprez - Tecknare, Teaterkonstnär, Arkitekt”, 1992, jfr bilder sid 39, kat nr 23. (Desprez akvarell NMH 51/1874:87) Den akvarellerade konturetsningen är en kopia efter Louis Jean Desprez akvarellerade pennteckning ”Staden Alexandrias grundläggning”som ställdes ut på Akademien 1804. Ingemar Sunesson (född omkr 1780) studerade flera år vid Konstakademien där han gynnades av Louis Jean Desprez. 1801 och 1803-1806 deltog han i akademiutställningarna med sammanlagt 12 historiekompositioner. ”Staden Alexandrias anläggning” ställdes ut 1806 och var en kopia efter Desprez år 1804 utställda teckning med samma motiv. ”STADEN ALEXANDRIAS GRUNDLÄGGNING” (= THE FOUNDATION OF THE CITY ALEXANDRIA). After. Line engraving with handcolouring 57 x 92 cm.

308

190

€ 11.400–14.250 / SEK 100.000–125.000


309 191


310

311

310

LOUIS JEAN DESPREZ 1743-1804 AMFITEATER SOM TEATERKULISS Tuschlavering 21 x 34,5 cm. Proveniens: Tidigare i Einar Permans samling, Stockholm. THEATER COULISSE DEPICTING AN AMPHITHEATER. Inkwash 21 x 34.5 cm.

€ 2.300–2.850 / SEK 20.000–25.000

311

PEHR HILLESTRÖM 1733-1816 SAMEFAMILJ UTANFÖR LAPPKÅTA & INTERIÖR FRÅN MORA Två stycken. Tuschlaveringar, 13 x 16 cm respektive 14 x 17 cm. Proveniens: Tidigare i Gösta Stenmans samling. SAMI FAMILY OUTSIDE THERE HOME AND AN INTERIOR FROM MORA. Two drawings. Ink wash, 13 x 16 cm and 14 x 17 cm.

€ 950–1.150 / SEK 8.000–10.000

192


312

ALEXANDER CLEMENS WETTERLING & CARL ANDREAS DAHLSTRÖM 1796-1858 1806-1869 Efter ”SLAGET VID FEININGEN DEN 22 AUG 1796”,”REHNS ÖFVERGÅNG OCH BENDORFFS INTAGANDE AF GENERAL BERNADOTTE DEN 4 JULII 1796”. ”Förenade Norra Tyska arméens bivak innan slaget vid Gross-Beeren den 23 Augusti 1832, ”Slaget vid Lybeck och Stadens intagande den 6 November 1806”. 4 stycken. Litografier, vardera 58 x 80 cm. Samtida svärtade ramar med samtida glas och bakstycken. Tryckta av Gjöthström & Magnusson, Johan Cardon & Spong & Cardon. ”SLAGET VID FEININGEN DEN 22 AUG 1796” (THE BATTLE FEININGEN ON THE 22TH AUGUST 1796). After. 4 litographs, each 58 x 80 cm. Period frames.

€ 2.850–3.450 / SEK 25.000–30.000

193


313

314

313

CARL AUGUST EHRENSVÄRD 1745-1800 TRE PROFILPORTRÄTT, ”F”, ”Å”, ”P” Tuschteckning 20,5 x 33 cm. THREE PORTRAITS IN PROFILE, ”F”, ”Å”, ”P”. Ink drawing 20.5 x 33 cm.

€ 950–1.150 / SEK 8.000–10.000

314

CARL AUGUST EHRENSVÄRD 1745-1800 MARIN Tuschteckning 20,5 x 33 cm. MARINE. Inkdrawing 20.5 x 33 cm.

€ 950–1.150 / SEK 8.000–10.000

315

ADOLF ULRIK WERTMÜLLER 1751-1811 AMMANDE KVINNA Signerad Wertmüller och daterad á Paris 1785. Blyerts 31 x 23,5 cm. Proveniens: Tidigare i Einar Permans samling, Stockholm. Med fyrradig strof på franska i två rektangulära kartuscher under bilden: ”Belle nourice achêve ton ouvrage, / A la vertu commence a le former; / Du tendre amour que ce précieux gage, /Entre tes bras, croisse pour nous aimer.” WOMAN GIVING MILK. Signed Wertmüller and dated á Paris 1785. Crayon 31 x 23.5 cm.

315

194

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000


316

316

OKÄND KONSTNÄR 1800-TALETS FÖRSTA HÄLFT KULLENS FABRIK Utförd 1831. Gouache och akvarell 35,5 x 48 cm. Samtida förgylld och bronserad ram. Text a tergo: Kullens fabrik vid Lerum do Barnhem med understöd af Fru Harriet Kjellberg. Taflan hängde i Kjellbergs barnkammare 1869.

317

Denna tavla hänhde på Körsö till okt 1969 då den förvärvades av sonen till Carl Kjellberg, Bengt Anders C:son Kjellberg f. 1919. FACTORY AT KULLEN. Executed 1831. Gouache and watercolour 35.5 x 48 cm. Period gilded and bronzed frame.

€ 2.850–3.450 / SEK 25.000–30.000

317

JOHAN FREDRIK MARTIN 1755-1816 ”UTSIGT AF STOCKHOLM TAGEN FRÅN KUNGSHOLMEN”, UR: ”SVENSKA VYER” Signerad J.F Martin. Akvarellerad konturetsning 35 x 51,5 cm. Litteratur: Hans Frölich, ”Bröderna Elias och Johan Fredrik Martins gravyrer”, 1939, upptagen i den beskrivande förteckningen, kat nr 167, sid 227. ”UTSIGT AF STOCKHOLM TAGEN FRÅN KUNGSHOLMEN” (VUE OF STOCKHOLM FROM KUNGSHOLMEN). Signed J.F Martin. Line engraving with hand colouring 35 x 51.5 cm.

318

€ 2.300–2.850 / SEK 20.000–25.000

318

JOHAN FREDRIK MARTIN 1755-1816 ”UTSIGT AF STOCKHOLM TAGEN IFRÅN INGÅNGEN TILL BLASIIHOLMEN”, UR: ”SVENSKA VUER”. Signerad J.F Martin. Akvarellerad konturestning 42 x 56,2 cm. Litteratur: Hans Frölich, ”Bröderna Elias och Johan Fredrik Martins gravyrer”, 1939, upptagen i den beskrivande förteckningen, kat nr 169, sid 227-228. ”UTSIGT AF STOCKHOLM TAGEN IFRÅN INGÅNGEN TILL BLASIIHOLMEN”(VUE OF STOCKHOLM FROM BLASIEHOLMEN). Signed J.F Martin. Line engraving with hand colouring 42 x 56.2 cm.

€ 2.300–2.850 / SEK 20.000–25.000

319

195


322

JOHAN FREDRIK MARTIN 1755-1816 ”VUE AF STOCKHOLM IFRÅN GL. ARSENALEN” Signerad EM. Akvarellerad konturetsning 15 x 20,5 cm. Litteratur: Hans Frölich, ”Bröderna Elias och Johan Fredrik Martins gravyrer”, 1939, upptagen i den beskrivande förteckningen, kat nr 159, sid 223. ”VUE AF STOCKHOLM IFRÅN GL. ARSENALEN” (VUE OF STOCKHOLM). Signed EM: Line engraving with hand colour 15 x 20.5 cm.

€ 1.750–2.100 / SEK 15.000–18.000

323

JOHAN FREDRIK MARTIN 1755-1816 ”KONGL. LUST SLOTTET DROTTNINGHOLM”, UR: ”SVENSKA VUER” Akvarellerad konturetsning, (I état av IV), tidigt 1800-tal, signerad med bläck. Bladstorlek 45,2 x 62,8 cm. Litteratur: Hans Frölich, ”Bröderna Elias och Johan Fredrik Martins gravyrer”, 1939, upptagen i den beskrivande förteckningen, kat nr 170, sid 228.

325

”KONGL. LUST SLOTTET DROTTNINGHOLM”, FROM: ”SVENSKA VUER”. Line engraving with handcolouring, (I state of IV), early 19th century, signed in ink. S. 45,2 x 62,8 cm.

€ 2.300–2.850 / SEK 20.000–25.000

319

JOHAN FREDRIK MARTIN 1755-1816 ”UTSIGT AF STOCKHOLM, TAGEN FRÅN MOSE BACKE (EN HÖJD Å SÖDERMALM)”

324

JOHAN FREDRIK MARTIN 1755-1816 ”UTSIGT AF STOCKHOLM TAGEN FRÅN BLASIIHOLMEN” OCH ”KONGL. LUST-SLOTTET DROTTNINGHOLM”

Signerad J. Fred. Martin del. Akvarellerad konturetsning 46,5 x 72,5 cm. Samtida förgylld och bronserad ram.

Två konturetsningar med akvatint, utgivna 1805. 54 x 36,5 cm samt 53 x 36,7 cm.

Litteratur: Hans Frölich, ”Bröderna Elias och Johan Fredrik Martins gravyrer”, 1939, upptagen i den beskrivande förteckningen, kat nr 163, sid 225.

Litteratur: Frölich 169, 170. ”UTSIGT AF STOCKHOLM TAGEN FRÅN BLASIIHOLMEN” AND ”KONGL. LUST-SLOTTET DROTTNINGHOLM”. Two line engravings with aquatint, published 1805. P. 54 x 36,5 cm, and P. 53 x 36,7 cm.

”UTSIGT AF STOCKHOLM, TAGEN FRÅN MOSE BACKE (EN HÖJD Å SÖDERMALM)” (= VUE OF STOCKHOLM FROM MOSEBACKE). Signed J. Fred. Martin del. Line engraving with hand colouring 46.5 x 72.5 cm. Period gilded and bronzed frame.

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

€ 4.600–5.700 / SEK 40.000–50.000

325 320

JOHAN FREDRIK MARTIN 1755-1816 ”LUND FRÅN LILLA TORGET TILL NORR” (LUNDS DOMKYRKA OCH STAD).

JOHAN FREDRIK MARTIN 1755-1816 ”UTSIGT AF STOCKHOLM TAGEN IFRÅN INGÅNGEN TILL BLASIIHOLMEN”

Etsning, 1782. 21,5 x 24,2 cm. Det mycket sällsynta omslaget med tryckt titel och J. F. Martins adress på baksidan samt det beskrivande textbladet över Lund medföljer.

Akvarellerad konturetsning 36 x 54 cm. Samtida förgylld och bronserad ram. Litteratur: Hans Frölich, ”Bröderna Elias och Johan Fredrik Martins gravyrer”, 1939, upptagen i den beskrivande förteckningen, kat nr 169, sid 227.

Litteratur: Frölich 210. ”LUND FRÅN LILLA TORGET TILL NORR” (LUNDS DOMKYRKA OCH STAD).. Etching, 1782. P. 21,5 x 24,2 cm. The rare cover with printed title, and address of the artist to the back, also with description of Lund.

”UTSIGT AF STOCKHOLM TAGEN IFRÅN INGÅNGEN TILL BLASIIHOLMEN” (=VUE OF STOCKHOLM FROM BLASIEHOLMEN). Line engraving with hand colouring 36 x 54 cm. Period gilded and bronzed frame.

€ 700–950 / SEK 6.000–8.000

€ 2.300–2.850 / SEK 20.000–25.000

326 321

MANSPORTRÄTT, BRÖSTBILD

”SLOTTET MED DOMKJORCKAN I UPSALA”

Blyerts, kol och färgkrita 39,5 x 27,5 cm. Äldre förgylld och bronserad ram.

Signerad EM. Akvarellerad konturetsning 13 x 18 cm. Litteratur: Hans Frölich, ”Bröderna Elias och Johan Fredrik Martins gravyrer”, 1939, upptagen i bilaga VIII, kat nr 22, sid 276. (”Upsala Slott ifrån Tullen”) Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”Elias Martin och hans krets”, 31 mars - 11 juni 1950, jfr kat nr 1152.

196

ROBERT NANTEUIL Frankrike 1623-1678 Hans krets

MARTIN RUDOLF HELAND 1765-1814

Proveniens: Inköpt på Hôtel Drouot, Paris 1946, därefter i arv. Utställd: Nationalmuseum, Stockholm, ”Fem sekler fransk konst”, 15 augusti - 9 november 1958, kat. nr 205, sid 147-148. Där upptagen som ”okänd konstnär”, 1600-talets första hälft. Utlånad av intendent Bo Lindwall.

”SLOTTET MED DOMKJORCKAN I UPSALA” (= THE CATHEDRAL AND PALACE OF UPPSALA). Signed EM. Line engraving with watercolour 13 x 18 cm.

Sannolikt tillhört samling Chaillon-Potrelle, jfr 619 i Luct, sid 109.

€ 1.750–2.100 / SEK 15.000–18.000

€ 2.850–3.450 / SEK 25.000–30.000

PORTRAIT OF A GENTLEMAN. Circle of Crayon and chalk 39.5 x 27.5 cm. Gilt and bronzed period frame.


324

321

323

320

322

326

197


327

331

327

CARLE VAN LOO Frankrike 1705-1765 Hans krets LEOPARD OCH LEJON Rödkrita 15,5 x 26,5 cm. LEOPARD AND LION. Circle of Red chalk 15.5 x 26.5 cm.

€ 1.150–1.400 / SEK 10.000–12.000

328

GIAMBATTISTA TIEPOLO Italien 1696-1770 Tillskriven JUPITER Laverad pennteckning 21,5 x 28 cm.

329

Proveniens: Tidigare i sir Joshua Reynolds samling (Lugt 2364). Ägarstämpel SRIR. JUPITER. Attributed to. Indian ink on paper 21.5 x 28 cm.

€ 2.300–2.850 / SEK 20.000–25.000

329

OKÄND KONSTNÄR 1600-TAL BERGSLANDSKAP Inskriberad ”Roland Savery De Cour Tray [Kortrijk]” a tergo. Krit- och tuschteckning 26 x 33,5 cm. A MONTAINOUS LANDSCAPE. Inscribed ”Roland Savery De Cour Tray [Kortrijk]”, on the reverse. Black and red chalk, red ink and red wash on paper 26 x 33.5 cm.

€ 1.150–1.400 / SEK 10.000–12.000 330

330

VENETIANSK SKOLA 1500-TALETS SLUT BERGSLANDSKAP MED BYGGNADER VID EN FLOD. VÄXTSTUDIE A TERGO. Brunt bläck på papper förhöjt med täckvitt 26 x 40,5 cm. AN EXTENSIVE MOUNTAINOUS LANDSCAPE WITH BUILDINGS BY A RIVER; VERSO STUDY OF A PLANT. Brown ink on paper; verso brown ink and brown wash heigtened with white 26 x 40.5 cm.

€ 1.750–2.300 / SEK 15.000–20.000

331

HUBERT ROBERT Frankrike 1733-1808 Tillskriven LANDSKAP MED BYGGNAD Rödkrita 29 x 43 cm. Rikt skuren Régenceram. LANDSCAPE WITH A BUILDING. Attributed to. Red crayon 29 x 43 cm. Rich cut, period frame in régence style.

€ 2.850–3.450 / SEK 25.000–30.000

328

198

332

Utgår


333

MARIA SYBILLA MERIAN 1647-1717 Tillskriven BLOMSTERSTILLEBEN Gouache och akvarell på pergament 40 x 31 cm. STILL LIFE WITH FLOWERS. Attraibuted to Gouache and watercolour on vellum 40 x 31 cm.

€ 9.150–11.400 / SEK 80.000–100.000

199


334

336

334

335

336

335

337

PETER ADOLF HALL 1739-1793

337

SVENSK KONSTNÄR OMKRING ÅR 1800

MAN IFÖRD BLÅ FRACK

DAMPORTRÄTT, BRÖSTBILD

Miniatyr. Signerad Hall. Gouache på ben 3,5 x 3,5 cm. Innefattad i mässingsram.

Miniatyr. Gouache på ben 7 x 6,5 cm. Samtida svärtad ram med bronsinramning.

MAN WEARING BLUE JACKET. Miniature. Signed Hall. Gouache on bone 3.5 x 3.5 cm. Mounted in a brass frame.

PORTRAIT OF A LADY IN WHITE. Miniature. Gouache on bone 7 x 6.5 cm. Period frame in black with bronze details.

€ 950–1.150 / SEK 8.000–10.000

€ 350–500 / SEK 3.000–4.000

OKÄND KONSTNÄR 1600-TAL

338

JEAN LAURENT MOSNIER Frankrike 1744-1808

”GUSTAF II ADOLF” (1594-1632)

Hans krets

Miniatyr. Koppar 7 x 5 cm.

”CHARLOTTE MARIE DE BUISSER”

”GUSTAF II ADOLF” (1594-1632). Miniature. Copper 7 x 5 cm.

Miniatyr. Bär monogramsignatur. Gouache på ben 9 x 7 cm.

€ 350–500 / SEK 3.000–4.000

”CHARLOTTE MARIE DE BUISSER”. Circle of. Miniature. With monogramsignature. Gouache on bone 9 x 7 cm.

SVENSK KONSTNÄR OMKRING ÅR 1800 MANSPORTRÄTT, BRÖSTBILD Miniatyr. Gouache på ben 7 x 6 cm. Samtida svärtad ram med bronsinramning. PORTRAIT OF A GENTLEMAN IN A BLUE COAT. Miniature. Gouache on bone 7 x 6 cm. Period frame in black with bronze details.

€ 500–600 / SEK 4.000–5.000

200

338

€ 600–700 / SEK 5.000–6.000


339

339

KARL XII:S BIBEL, ”BIBLIA, THET ÄR ALL THEN HELIGA SKRIFT PÅ SWENSKO....”, STOCKHOLM 1702-1703. Biblia, thet är all then heliga skrift på swensko; efter konung Carl then tolftes befalning medh förriga editioner jämnförd; summarier, och marginalier å nyo öfwersedde; concordantier, och anmärckningar förökade; nya register, och biblisk tideräkning inrättade; medh mera, som företalet närmare vthwisar. Medh kongl. maj:tz allernådigsta frihet. Stockholm, tryckt vthi sal. Henrich Keysers tryckerij, åhr 1703. [96] , 192 s., s. 195-381, 384-962; [1] rättelsebl., 2 illustrerade titelblad, 8 dubbelsidiga planscher. Samtida helfranskt skinnband över träpärmar, Karl XII:s präglade och förgyllda monogram under kunglig krona. Två bokspännen med konungens monogram. Folio. Bokkasett medföljer. Skyddsask medföljer. KARL. XII:s BIBEL, ”Biblia, thet är all then heliga skrift på swensko....”, Stockholm 1702-1703. Biblia, thet är all then heliga skrift på swensko; efter konung Carl then tolftes befalning medh förriga editioner jämnförd; summarier, och marginalier å nyo öfwersedde; concordantier, och anmärckningar förökade; nya register, och biblisk tideräkning inrättade; medh mera, som företalet närmare vthwisar. Medh kongl. maj:tz allernådigsta frihet. Stockholm, tryckt vthi sal. Henrich Keysers tryckerij, åhr 1703.

340

340

DROTTNING LOVISA ULRIKA AV SVERIGE (1720-1782), Personliga bokband med pärmexlibris. (2). Helband av skinn med upphöjda ryggbind och präglad dekor varav en med förgyllning. Förgyllt pärmexlibris med Drottningens namnschiffer under kunglig krona. La Communion devote ou la maniere de participer faintement & utilement à l´Eucaristie, av Jean la Placette, Amsterdam 1722. 267+206 sid. La Communion sainte ou traité sur la necessité & les moiens de communier dignement, av Monsieur Basnage, Rotterdam 1716. 578 sid. QUEEN LOVISA ULRIKA OF SWEDEN (1720-1782),. bookbinding with royal monogram. (2). Ful leather binding, gilded exlibris with monogram of The Queen under royal crown. La Communion devote ou la maniere de participer faintement & utilement à l´Eucaristie, av Jean la Placette, Amsterdam 1722. 267+206 p. La Communion sainte ou traité sur la necessité & les moiens de communier dignement, av Monsieur Basnage, Rotterdam 1716. 578 p.

€ 600–700 / SEK 5.000–6.000

[96] , 192 p., p. 195-381, 384-962; [1] errata leaf., 2 ill titelpages, 8 ill. Contemporary binding in full calf over wooden boards. Brass clasps. Folio.

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

201


341

NILS GUSTAV WERMING (1769-1820), Atlas med kartor över Sveriges städer, 1808-15. Tvärfolio med 43 graverade och delvis handkolorerade kartor över svenska och finska städer samt över gränstrakter i Danmark, Norge och Ryssland och svenska besittningen i Pommern.

341

Special öfver Sigtuna 1813, Kanalen vid Södertelge 1806, Nyköping 1810, Mariefred 1810, Askersund 1810, Nora 1812, Linde 1812, Christinehamn 1810, Filipstad 1810, Hedemora 1815, Säter 1811, Landswägarne emellan städerna uti Stockholms-Upsala-Nyköpings-Örebro- och Falu Höfdingdömen 1814, Linköping 1811 samt Göta Canal mellan Wettern och Roxen, Wadstena 1815, Grenna med Wisingsö 1813, En projecterad stad i Skaraborgs län 1811, Mariestad 1813, Lidköping 1812, Kungelf 1811 med separat textsida, Marstrand 1811, Carlstad 1810, Strömstad 1814, Falkenberg 1813, Warberg 1812, Ängelholm 1815, Syd westra delen af Östersjön 1812, Gefle 1812, Hudiksvall 1811, Söderhamn 1811, Umeå 1812, Carl Johans stad 1812, Piteå 1814, Syd östra delen af Norrige 1813, Bergen och Stavanger 1814, Svenska Pommern med Rügen 1810, Själand 1808, 1809 års Riksgräns emellan Sverige och Ryssland, Del af Ryssland... Petersburg och Moskau 1812, Åbo 1808, Helsingfors och Sveaborg 1808, Wasa 1808, Torneå 1809, Slaget vid Enzersdorf 1809. Samtida marmorerat helband, röd pärmetikett med texten Johannis Fri-schola. Slitage, fläckar.

342

Proveniens: Exlibris: Harry Litzén. Johannis Fri-schola är sannolikt identisk med den skola som tillkom 1812 genom en donation av grosshandlaren Carl Adolph Grevesmühl för bildande av en skola för fattiga barn i Jakobs och Johannes församling. Den 1 oktober 1814 invigdes skolan vid Malmskillnadsgatan 58 där den förblev till år 1900.

€ 2.850–3.450 / SEK 25.000–30.000

342

HENRI MICHELOT & LAURENT BRÉMOND, Recüeil de Plusieurs Plans des Ports et Rades de la mer Mediterranée, 1727-32. 37 graverade planscher av P. Starckman med sjökort över Medelhavets hamnar. Troligen samtida helband av skinn. HENRI MICHELOT & LAURENT BRÉMOND,. Recüeil de Plusieurs Plans des Ports et Rades de la mer Mediterranée, 1727-32. 37 engraved plates after P. Starckman with plans over ports at the Mediterranean sea. Probably contemporary full leatherbinding.

€ 950–1.150 / SEK 8.000–10.000

343

ALBRECHT DÜRER Tyskland 1471-1528 ”DIE GEBURT CHRISTI”, UR: ”DAS MARIENLEBEN” Träsnitt, 1503. 30 x 21 cm. Tryck före text, Meder-a. Vattenmärke hög krona (Wz 20). Reva, pappersförlust, smärre defekter. Litteratur: Bartsch 85. Meder 197. ”THE ADORATION OF THE SHEPHERDS (THE NATIVITY)”, FROM: ”THE LIFE OF THE VIRGIN”. Woodcut, 1503. 30 x 21 cm. Meder-a, before text, watermark High crown (Wz 20).

343

202

€ 1.750–2.300 / SEK 15.000–20.000


344 (5) 346

345

344

347

ALBRECHT DÜRER Tyskland 1471-1528

LUCAS JANSZOON WAGHENAER Nederländerna 1533-1606

Träsnitt. ”Mariens Tempelgang”, 1504/05, 29,5 x 21 cm, Meder 193-g (Wz 246); ”Maria Verkündigung”, 1503, 29,5 x 21,1 cm, Meder 195 (Wz 127); ”Aufenhalt in Ägypten”, 1504, 30 x 20,8 cm, Meder 202-g (Wz 122); ”Christi Abschied von seiner Mutter”, efter 1507, 29,9 x 21 cm (bladstorlek 31,8 x 23,2 cm), Meder 204-e (Wz 309); ”Mariä Himmelfahrt und Krönung”, 1510, 29,3 x 21 cm, Meder 206-c (Wz 245). Defekter, retuscher.

”ZEE CUSTE VAN SWEDEN, OTRENT DE WESTERWŸCK EN TGATT VANN STOCKHOLM...”

Proveniens: Meder 195; Lugt 1982, Nationalmuseum, Stockholm. Litteratur: Bartsch 81, 83, 90, 92, 94. Meder 193, 195, 202, 204, 206. FIVE PRINTS FROM: ”THE LIFE OF THE VIRGIN”. Woodcuts.

€ 1.750–2.300 / SEK 15.000–20.000

345

346

FEM MOTIV UR: ”DAS MARIENLEBEN”

ALBRECHT DÜRER Tyskland 1471-1528 ”DIE GEBURT MARIENS”, UR: ”DAS MARIENLEBEN” Träsnitt, 1503. 28,7 x 20,8 cm (bladstorlek 30 x 21,1 cm). Latinska bokutgåvan 1511, vattenmärke: ’Blume auf Dreieck’ (Wz 127). Smärre fläckar. Proveniens: Lugt 345, Cabinet Brentano-Birckenstock. Lugt 887, E. F. Oppermann. Litteratur: Bartsch 80. Meder 192. ”THE BIRTH OF MARY”, FROM ”THE LIFE OF THE VIRGIN”. Woodcut, 1503. 28.7 x 20.8 cm (Sheet: 30 x 21.1 cm. The latin book edition of 1511. watermark/Wz 127.

€ 700–950 / SEK 6.000–8.000

Handkolorerat sjökort, 1583. 33 x 51 cm. Ej examinerad ur ram. Hand-coloured nautical chart, 1583. P. 33 x 51 cm.

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

347

WOLFFGANG HARTMANN 1600-1663 ”THEN KONUNGZLIGE RESIDENS OCH HUFWUDSTADEN STOCKHOLM” Kopparstick, 1650, tryckt från två plåtar på sammanfogade blad. 44,7 x 72 cm (beskuret innanför plåtkanten). Bladstorlek 47,7 x 74,7 cm (pålimmade marginaler, sannolikt från tiden). Defekter, fläckar, veck och gamla lagningar och mindre retuscher. Litteratur: Hultmark/Moselius ”Svenska kopparstickare och etsare 1500-1944”, sid 139. Samfundet S:t Eriks Årsbok 1914, Östman, ”Förteckning öfver Stockholmsbilder II. Sextonhundratalets Stockholmsbilder till och med 1660 och deras efterbildningar”, sid 99-103. ”Svenskt Konstnärslexikon”, Del III, sid 58-59. Ohlmark, ”Boken om Gamla Stan”, detaljbilder sid 116, 117. Ett ovanligt tydligt tryck med stark kontrast av denna sällsynta Stockholmsskildring utförd till minne av Drottning Christinas kröning Copperplate engraving, 1650, printed from two plates on two sheets. P. 44,7 x 72 cm (trimmed inside plate mark). S. 47,7 x 74,7 cm.

€ 2.850–3.450 / SEK 25.000–30.000

203


349

204


348

OTTO AUGUST MALMBORG 1795-1864 ALBUM MED VYER FRÅN TURKIET, RYSSLAND, POLEN OCH SVERIGE 34 teckningar, vardera 18 x 26 cm. Inbundna i samtida helskinns band. Otto August Malmborg (1795-1864) föddes på Sveaborg och dog på Våxnäs i Värmland. Han var son till Per Adolf Malmborg & Lovisa Fredrika Toll. 1810 gifte han sig med konstnärinnan Sara Augusta von Gerdten.

348

Otto August tjänstgjorde bl a som topograf och ingengör vid Göta kanal, blev ordonnansofficer och 1823 adjutant hos kronprins Oscar. 1840 blev han chef för Värmlands regemente, 1856 generalbefälhavare och 1862 generallöjtnant. 1824-1826 var han attaché vid den svenska beskickningen i Konstantinopel. ALBUM WITH VIEWS FROM TURKEY, RUSSIA, POLAND AND SWEDEN. 34 drawings, each 18 x 26 cm. Contemporary full leather binding.

€ 1.750–2.100 / SEK 15.000–18.000

349

JOAN BLAEU Nederländerna 1565-1673 UR: ATLAS MAIOR (7). 7 kolorerade kartor över Sverige/Skandinavien. Utgivna i Amsterdam 1662-1672. Magnus Ducatus Finlandiae (43,8 x 53,1 cm); Scania Vulgo Schoonen (49,2 x 51,2 cm); Suecia Regnum (43,4 x 49,8 cm); Gothia (41,8 x 53,2 cm); Suenonia Proprie sic dicta (41,5 x 48,5 cm); Nordlandiae et quibies Gestricia et Helsingicae Regiones (41,1 x 48 cm); Ducatus Uplandia (38,2 x 49,8 cm). FROM: ATLAS MAIOR (7).. 7 coloured maps over Sweden/Skandinavia. Published in Amsterdam 1662-1672.

€ 8.000–10.300 / SEK 70.000–90.000

350

ROBERT NANTEUIL Frankrike 1623-1678 SAMLING OM 33 GRAVYRER. PORTRÄTT. 1600-tal. Varierande format. Smärre defekter, enstaka revor, några uppfodrade på papper. A COLLECTION OF 33 ENGRAVINGS. PORTRAITS.. 17th Century. Varying size.

€ 950–1.150 / SEK 8.000–10.000 352 (20)

351

ROBERT NANTEUIL Frankrike 1623-1678 SAMLING OM 14 GRAVYRER. PORTRÄTT 1600-tal. Varierande format. Smärre defekter, några uppfodrade på papper. A COLLECTION OF 14 ENGRAVINGS. PORTRAITS.. 17th Century. Varying size.

€ 500–600 / SEK 4.000–5.000

352

ROBERT NANTEUIL Frankrike 1623-1678 SAMLING OM 20 GRAVYRER. PORTRÄTT. 1600-tal. Varierande format. Smärre defekter, några med revor. A COLLECTION OF 20 ENGRAVINGS. PORTRAITS.. 17th Century. Varying size.

€ 600–800 / SEK 5.000–7.000

350 (33)

351 (14)

205


MÖBLER

HENRIK ÅBERG +46 - 8 - 614 08 37 HENRIK.ABERG@BUKOWSKIS.COM BJÖRN EXTERGREN +46 - 8 - 32 63 29 BJORN.EXTERGREN@BUKOWSKIS.COM


353

BYRÅ, av Christian Linning 1762 (mästare i Stockholm 1744-1779). Rokoko. Fanerad med valnöt, amarant och fruktträ. Rikt ornerad med förgyllda beslag av mässing. Skiva av grön kolmårdsmarmor. Svängd dubbelsvept form samt inläggningar i parkettmönster. Tre lådor. Skivan märkt med rödkrita ”Linning”. Signerad på ryggen ”CLN” samt i översta lådan med bläck ”af Linning 1762”. Längd 124, bredd 61,5, höjd 86 cm. Nyckel medföljer. Lambrekäng saknas. A Swedish Rococo commode dated 1762 by C. Linning, master 1744.

353 detalj.

208

€ 17.100–19.950 / SEK 150.000–175.000


354

355

356

354

357

BYRÅ. Fredrik I:s tid. Senbarock. Fanerad med valnöt.

356

Beslag av förgylld mässing. Skrivskiva och tre lådor. Längd 131, bredd 68, höjd 86 cm. Nyckel medföljer. A Swedish late Baroque 18th century commode.

kompletterade lådor i uppsats.

€ 3.450–4.600 / SEK 30.000–40.000

355

BYRÅ MED UPPSATS. Fredrik I:s tid. Senbarock. Fanerad med valnöt. Beslag av förgylld mässing. Uppsats med tre lådor. Nedtill tre lådor. Mässingskodda fotavslutningar. Längd 110, bredd 59, höjd 104 cm. Nycklel medföljer. Maskstungen, A Swedish late Baroque 18th century commode.

€ 2.300–2.850 / SEK 20.000–25.000

BYRÅ. Fredrik I:s tid. Senbarock. Fanerad med apel och plommon. Beslag av förgylld mässing. Tre lådor. Längd 130, bredd 63, höjd 80 cm. Nyckel medföljer. Maskstungen. A Swedish late Baroque 18th century commode.

€ 2.850–3.450 / SEK 25.000–30.000

357

BYRÅ, av Johan Hugo Fürloh (mästare i Stockholm 1724-1745). Senbarock. Fanerad med valnöt och jakaranda. Beslag av mässing. Tre lådor. Signerad på ryggen med brännstämpel JHF. Längd 130, bredd 66, höjd 86 cm. Nyckel medföljer. A Swedish late Baroque 18th century commode by J. H. Fürloh, master 1724.

€ 4.600–5.700 / SEK 40.000–50.000

209


358

359

360

359

BYRÅ. Senbarock, 1700-talets mitt. Bonad. Beslag av mässing. Tre lådor. Ryggen med Lovisa Ulrikas ägarmärke samt Kronan Drottningholm. Längd 88,5, bredd 51, höjd 76 cm. Nyckel medföljer. Kraftigt kompletterad/omarbetad, skador. Spår av tidigare bemålning. Proveniens: Lovisa Ulrika, drottning av Sverige 1751-71, Drottningholm. A Royal late Baroque mid 18th century commode with the monogram of Queen Lovisa Ulrika.

€ 2.850–3.450 / SEK 25.000–30.000

359 detalj.

358

BYRÅ. Mellaneuropa, 1700-talets mitt. Rak med rundade hörn, svängda ben med avslutande bockfötter, två lådor med mässingshandtag. Intarsiadekor av apor, papegojor, musslor och växter. Läderklädd skiva. Längd 130, bredd 62,5, höjd 86 cm. Möjligen ursprungligen med skåpöverdel.

210

360

BYRÅ. Stockholmsarbete, 1700-talets andra hälft. Rokoko. Christian Linnings art. Fanerad med valnöt. Skiva av kolmårdsmarmor. Beslag av förgylld mässing. Tre lådor samt skrivskiva. Längd 101, bredd 55, höjd 79 cm. Maskstungen.

A mid 18th century commode, probably Germany.

A Swedish Rococo 18th century commode in the manner of C. Linning.

€ 3.450–4.600 / SEK 30.000–40.000

€ 4.600–5.700 / SEK 40.000–50.000


361

BYRÅ, av Lars Nordin (mästare i Stockholm 1743-1773). Rokoko. Fanerad med jakaranda, amarant och buxbom. Beslag av förgylld mässing. Skiva av kolmårdsmarmor. Tre lådor. Skivan märkt med r ödkrita ”No 10 Nordin”. Byråns ovansida märkt med blyerts ”Nordin No 10”. Längd 95, bredd 53, höjd 84 cm. Nyckel medföljer. A Swedish Rococo 18th century commode by L. Nordin, master 1743.

€ 22.800–28.500 / SEK 200.000–250.000

211


362

362

363

BYRÅ. Stockholmsarbete, 1700-talets andra hälft. Rokoko.

364

BYRÅ. Stockholmsarbete, 1700-talets andra hälft. Rokoko.

Fanerad med amarant, plommon och lönn. Beslag av förgylld mässing. Skiva av kolmårdsmarmor. Tre lådor. Längd 120,

Fanerad med valnöt och fruktträ. Beslag av förgylld mässing. Skiva av kolmårdsmarmor. Tre lådor. Längd 118, bredd 61,

bredd 56, höjd 80,5 cm. Nyckel medföljer.

höjd 83 cm. Skiva med lagning.

A Swedish Rococo 18th century commode.

A Swedish Rococo 18th century commode.

€ 11.400–13.700 / SEK 100.000–120.000

€ 4.600–6.850 / SEK 40.000–60.000

BYRÅ. Stockholmsarbete, 1700-talets andra hälft. Rokoko. Fanerad med bl. a jakaranda och lönn. Beslag av förgylld mässing. Skiva av röd kalksten. Tre lådor. Längd 110, bredd 60, höjd 87 cm.

365

BYRÅ. Stockholmsarbete, 1700-talets andra hälft. Rokoko.

Nyckel medföljer.

Fanerad med amarant, jakaranda och rosenträ. Skiva av röd kalksten. Beslag av förgylld mässing. Tre lådor. Märkt på översta lådkanten med Stockholms snickareämbetes runda stämpel.

A Swedish Rococo 18th century commode.

Längd 89, bredd 45, höjd 84 cm. Nyckel medföljer. Skivan lagad.

€ 4.600–5.700 / SEK 40.000–50.000

A Swedish Rococo 18th century commode.

€ 2.850–3.450 / SEK 25.000–30.000

212


364

363

365

213


366

BYRÅ, av Georg Haupt (mästare i Stockholm 1770-1784), ej signerad. Gustaviansk. Fanerad med björk, buxbom, lönn, rosenträ, och amarant. Beslag och listverk av förgylld mässing. Skiva av kolmårdsmarmor. Rak form med rundade hörn. Lätt svängda ben. Samkomponerad fasad med tre lådor. Den översta med kannelyrer. De två nedre med urna och lagergirlander. Sidor med klassicerande urnor på konsoler. Längd 89, bredd 47, höjd 81,5 cm. Nyckel medföljer. Litteratur: Lagerquist, Marshall, Georg Haupt Ebeniste du Roi, Nordiska museets handlingar 92, 1979, jfr: byrå nr 40 (såld på Bukowskis höstauktion 2008, auktion 550, katnr 1481, byrå nr 41 (såld på Bukowskis höstauktion 2006, auktion 542, katnr 1095), samt byråar nr 43 och 57. Sylvén, Torsten, Mästarnas möbler, Värnamo 1996, jfr båda urnmodellerna på byråar avbildade sid. 164 (samma som Lagerquist nr 43) resp. sid. 165 (parbyråar sålda på Bukowskis vårauktion 2003, auktion 528, katnr 712). Det hörde inte till ovanligheterna att 1700-talets möbelmästare inte signerade sina arbeten. Ofta gjorde slutkunden en beställning direkt från mästaren varför en signering var överflödig. Detta gällde även Georg Haupts arbeten. Hans oslagbara skicklighet i jämförelse med sina skråbröder röjer dock upphovsmannen bakom de osignerade möblerna. Auktionens byrå vittnar om Haupts unika känsla för harmoniska proportioner, stilsäkra inläggningar och konsekventa inlagda skuggningar. Frontens klassicerande urna är i det närmaste identisk med urnor på två byråar som Haupt signerade och daterade 1777 (se M. Lagerquist, byrå nr 41 och 43). Auktionens byråsidor pryds även av en annan högre urnmodell som återfinns på tre andra byråar av Haupt, varav en signerad och daterad 1777 (Lagerquist byrå nr 40), en signerad byrå (Lagerquist byrå nr 57), samt parbyråar avbildad i Sylvén sid. 165. De samstämmiga dekorelementen med snarlika byråar från 1777 tyder på att Georg Haupt har tillverkat auktionens byrå under 1770-talets slut. A Gustavian 18th century commode by Georg Haupt (not signed), master 1770.

366 detalj.

214

€ 227.800–250.600 / SEK 2.000.000–2.200.000


215


367

370

368

367

369

BYRÅ. Tillskriven Jonas Hultsten (mästare i Stockholm 1773-1794).

369

Gustaviansk. Fanerad med jakaranda, lönn och björk. Beslag av förgylld mässing. Skiva av grå kalksten. Inläggningar av rutor med

BYRÅ. Jonas Hultstens art (mästare i Stockholm 1773-94).

rosenkvistar. Längd 117, bredd 56, höjd 85 cm. Nyckel medföljer.

Gustaviansk. Fanerad med björk, jakaranda, amarant och lönn. Beslag av förgylld mässing. Skiva av grå kalksten. Förkroppad front. Tre lådor. Inläggningar av urnor, festonger. Längd 119,

A Gustavian commode attributed to J. Hultsten, master 1773.

bredd 58, höjd 86 cm. Fanerlagningar. A Gustavian 18th century commode in the manner of J. Hultsten.

€ 11.400–14.250 / SEK 100.000–125.000

€ 6.850–9.150 / SEK 60.000–80.000

368

BYRÅ. Tillskriven Jonas Hultsten (mästare i Stockholm 1773-1794). Gustaviansk. Fanerad björk, jakaranda, och rosenträ. Beslag av förgylld mässing. Skiva av grå kalksten. Tre lådor. Inläggningar av medaljonger, blommor och lagergirlander. På översta lådkanten fragment av Stockholms snickareämbetes runda stämpel. Längd 112, bredd 54, höjd 87 cm. Nyckel medföljer. Senare skiva, fanerlagningar, retuscher. A Gustavian late 18th century commode attributed to J. Hultsten, master 1773.

€ 6.850–8.000 / SEK 60.000–70.000

370

BYRÅ. Jonas Hultstens art (mästare i Stockholm 1773-1794). Gustaviansk, 1700-talets slut. Fanerad med jakaranda, amarant och färgat lövträ. Beslag och listverk av förgylld mässing. Skiva av grå kalksten. Tre lådor. Inläggningar av rosettupphängda medaljonger med blommor. I översta lådan Stockholms snickareämbetes runda stämpel. Längd 69, bredd 44, höjd 82 cm. Nyckel medföljer. Lagad skiva. A Gustavian late 18th century commode in the manner of J Hultsten, master 1773.

€ 9.150–11.400 / SEK 80.000–100.000

216


371

372

371

BYRÅ, av Nils Petter Stenström (mästare i Stockholm 1781-1790),

373

BYRÅ. Gustaviansk, 1700-talets slut. Möjligen av Westring i

ej signerad. Gustaviansk. Fanerad med björk, jakaranda, rosenträ och färgat lövträ. Beslag av förgylld mässing. Skiva av kolmårdsmarmor. Två lådor. Inläggningar av portättmedaljong upphängd i bandrosett, draperingar, romber och pärlor. Längd 78,5, bredd

Gränna. Fanerad med rot, björk, plommon, lönn och färgat lövträ. Beslag av mässing. Skrivskiva, tre mindre lådor samt två större lådor. Inläggningar av lagerupphängd figurmedaljong flankerad

48,5, höjd 84,5 cm. Nyckel medföljer. Fanerlagningar.

52, höjd 79 cm. Ej ursprunglig skiva.

Auktionens byrå liknar en grupp osignerade byråar som har alrotsfanerad skiva, halvmånformade ringhandtag och inläggningar som är starkt inspirerade av de stora gustavianska mästarna i Stockholm. Mästaren bakom auktionens byrå tycks närmast ha hämtat dekorschema från Fredrich Iwersson (jämför byrå i Nordiska museets möbler från svenska herremanshem, Sigurd Wallin 1979, del II, nr 490, sid. 81). Tyvärr saknar vi fortfarande mycket kunskap om möbelsnickarnas produktion i Sverige utanför Stockholm. Jämför byrå såld på Bukowskis nov. 1996, auktion 502, katnr 374, som enligt uppg. var gjord av Westring i Gränna. Jämför även byrå såld på Bukowskis våren 2009, auktion 552, katnr 813.

A Gustavian commode by N. P. Stenström (not signed), master 1781.

A Gustavian late 18th century commode, presumably by Westring.

€ 9.150–11.400 / SEK 80.000–100.000

€ 1.750–2.300 / SEK 15.000–20.000

A Gustavian 18th century commode by N. P. Stenström, master 1781.

€ 28.500–39.900 / SEK 250.000–350.000

372

373

BYRÅ, av Nils Petter Stenström (mästare i Stockholm 17811790), ej signerad. Gustaviansk. Fanerad med mahogny, björk, lönn och jakaranda. Inläggningar av färgat vax. Beslag av mässsing. Skiva av grå kalksten. Tre lådor. Fronten med inlagd kärve, pilkoger, pilbåge och fackla. Sidor med urnor. Längd 114, bredd

av grillageverk med blomrosetter. Längd 92, bredd 48, höjd 76 cm.

217


374

377

374

BYRÅ, av Anders Scherling (mästare i Stockholm 1771-1809). Sengustaviansk. Fanerad med mahogny. Beslag av mässing. Skiva av vit marmor. Tre lådor. I den översta lådan tre smålådor, varav en signerad ASL samt med Stockholms hallstämpel 1785. Längd 73, bredd 48, höjd 84 cm. Nyckel medföljer.

375

A late Gustavian commode dated 1785 by A. Scherling, master 1771.

€ 4.600–5.700 / SEK 40.000–50.000

375

BYRÅ. Sengustavianskt stockholmsarbete, 1700-talets slut. Skivan signerad Haupt. Fanerad med mahogny. Beslag och lister av mässing. Skiva av kolmårdsmarmor märkt med rödkrita ”Haupt No 3” (Georg Haupt, mästare i Stockholm 1770-84). Tre lådor. Längd 120, bredd 59,5, höjd 84 cm. Nyckel medföljer. Skivan ej ursprungligen tillhörande byrån. A late Gustavian late 18th century commode, the marble top signed ”Haupt No 3”. The top not original to commode.

€ 3.450–4.000 / SEK 30.000–35.000

376

BYRÅ. Sengustaviansk, 1700-talets slut. Fanerad med mahogny. Beslag och lister av mässing. Skiva av kalksten.

376

Tre lådor. Längd 107, bredd 55, höjd 85 cm. Maskstungen. A late Gustavian 18th century commode.

€ 2.300–3.450 / SEK 20.000–30.000

377

BYRÅ. Sengustaviansk, 1700-talets slut. Mahognyfanerad. Beslag av mässing. Skiva av grå kalksten. Tre lådor. Längd 116, bredd 57,5, höjd 89,5 cm. A late Gustavian late 18th century commode.

€ 2.300–2.850 / SEK 20.000–25.000

378

SKRIVBYRÅ. Sengustavianskt stockholmsarbete, 1700-talets slut. Fanerad med mahogny. Tre lådor. Översta lådan med nedfällbar front. Beslag av mässing. Skiva av vit marmor. Längd 115, bredd 57, höjd 87 cm. A late Gustavian late 18th century writing commode.

378

218

€ 2.300–3.450 / SEK 20.000–30.000


379

SEKRETÄR, av Gottlieb Iwersson (mästare i Stockholm 1778-1813). Gustaviansk. Fanerad med björk, lönn, amarant och jakaranda. Beslag av förgylld mässing. Skiva av röd kalksten. Upptill låda. Bakom klaff fack- och lådinredning. Nedtill fack bakom dörrpar. Inläggningar av kvinna i profil i medaljong upphängd i bandrosett och flankerad av lagerkvistar. Nedtill pilbåge, pilkoger och fackla. Märkt med etikett i översta lådan ”GOTTLIEB IVERSSON Kongl Slotts Snickare och Schatullmakare I STOCKHOLM”. Längd 91, bredd 45, höjd 126,5 cm. Nycklar medföljer. Stenskiva med kantskador. A Gustavian 18th century secretaire by Gottlieb Iwersson, master 1778.

€ 34.200–56.950 / SEK 300.000–500.000

219


381

380

381

383

SEKRETÄR, av Niklas Korp, ej signerad (mästare i Stockholm

384

383

SKRIVSKÅP, av Johan Christian Linning d.y (mästare i Stockholm

1763-1800). Gustaviansk. Fanerad med mahogny, jakaranda, plommon och lönn. Beslag av förgylld mässing. Bakom klaff fack samt 24 lådor. Undertill tre lådor. Inläggningar av lagerkvistar och rosettupphängda medaljonger med vasakärve. Längd 106, bredd 63, höjd 111 cm. Nyckel medföljer.

1779-1801). Sengustavianskt. Mahogny och mahognyfaner. Tredelat. Beslag av mässing. Överdel med dörrpar framför hyllplan och två lådor. Underdel med fem lådor samt skrivklaff och inredning med 14 lådor. Etikettsignerat ”Kongl. Hof-Schatulmakaren och HofSnickaren JOH. CHRIST. LINNING Uti Stockholm N:o 172 Köpman-

Litteratur: Sylvén, Torsten, Mästarnas möbler, jfr möbel sid. 217.

gatan” Höjd 238, längd 119, bredd 60 cm. Nycklar medföljer.

A Gustvian late 18th century commode by N. Korp (not signed), master 1763.

A late Gustavian 18th century writing cabinet by J. C. Linning, master 1779.

€ 8.550–11.400 / SEK 75.000–100.000

€ 5.700–8.550 / SEK 50.000–75.000

SEKRETÄR, tillskriven Lorentz Nordin (mästare i Stockholm

384

CHIFFONJÉ , av Johan Öman (mästare i Stockholm 1815-1833).

1743-1773). Rokoko. Fanerad med jakaranda och plommon. Beslag av mässing. Bakom klaff fyra små lådor samt fack. Nedtill en låda. Längd 80, bredd 45, höjd 98 cm. Nyckel medföljer. Skador, mask-

Empire. Fanerad med pyramidmahogny. Pylonformad. Fyra lådor samt skrivklaff. Invändigt 16 lådor och lucka. I översta lådan märkt med Johan Ömans etikett. Längd 93, bredd 55, höjd 151 cm.

stungen.

Nyckel medföljer. Delvis senare beslag.

Litteratur: Ernst Fischer, Svenska möbler i bild, Stockholm 1931, jfr plansch sid. 112.

Johan Öman lärde hos Gottlieb Iwersson. Öman utförde möbler av hög kvalitet, bl.a. till Rosendals slott på Djurgården.

Det signerade exemplaret såldes på Nordéns 1994, auktion 14, nr 385.

A Swedish Empire secretaire by J. Öman, master 1815.

€ 2.850–3.450 / SEK 25.000–30.000

A Swedish Rococo secretaire attributed to L. Nordin, master 1743.

€ 3.450–5.700 / SEK 30.000–50.000

382

SEKRETÄR, av Nils Petter Stenström (mästare i Stockholm 1781-1790), ej signerad. Gustaviansk. Fanerad med björk, lönn, jakaranda och färgat lövträ. Beslag av förgylld mässing. Skiva av grå kalksten. Upptill låda. Bakom klaff fack och sju lådor. Nedtill låda. Inläggningar av pilkoger, pilbåge och fackla i lagerkrans. Sidor med musiktrofé. Längd 103,5, bredd 48,5, höjd 119 cm. Nyckel medföljer. Skivan med lagning och skadade kanter. Säljs till förmån för Sjöräddningssällskapet. A Gustavian late 18th century secretaire by N. P. Stenström, master 1781.

€ 17.100–22.800 / SEK 150.000–200.000

220

385

SKRIVPULPET. Ryssland, 1800-tal. Fanerad med mahogny. Beslag och lister av mässing. Upptill fyra dörrar. Fyra smålådor bakom uppfällbar filtklädd skrivskiva. Undertill utdragbar skrivskiva samt fem lådor. Längd 98, bredd 73, höjd 149 cm. Nycklar medföljer. Lösa lister. Proveniens: Enligt familjetradition Prinsessan Augusta af Hessen-Kassel (1823-1889), gift 1854 med Carl von Blixen-Finecke (1822-1873). Vid bröllopet fick hon flertal fina gåvor av sin bror lantgreve Friedrich Wilhelm, änkeman till tsar Nikolaus I:s dotter storfurstinnan Alexandra Nikolaevna (1825-1844). A Russian 19th century mahogany writing-desk.

€ 6.850–9.150 / SEK 60.000–80.000


382

380

385

221


388

387

386

SKRIVBORD MED UPPSATS. Sengustavianskt stockholmsarbete, 1700-talets slut. Fanerat med mahogny. Beslag och lister av mässing. Uppsats med 6 lådor och fack bakom rulljalusi. I kort-

389

KABINETTSKÅP. Italien, 1800-tal. Barockstil. Fanerat med ebenholts. Inläggningar av ben med religiösa scener. Sju lådor samt lönnlådor. Skåpets längd 71,5, bredd 36, höjd 58,5 cm.

sargen låda. Längd 104, bredd 66, höjd 78,5, höjd inkl uppsats 113 cm.

Höjd inkl underrede 138,5 cm Nyckel medföljer.

A late Gustavian late 18th century writing table.

Proveniens: På baksidan etikett: 64 Reichenau N. v. R. Nr 101. From the home of the antique dealers Maj och Carl-Axel Persson, Malmö.

€ 2.300–2.850 / SEK 20.000–25.000

An Italien Baroque-style 19th century cabinet on stand.

387

SKÅP. Jämtland, 1800-tal. Blåmålat. Dörren med dekor av € 3.450–4.600 / SEK 30.000–40.000

blomsterkvist. Brutet marmorerat krön. Profilerad nederdel med låda. Märkt BLD. Längd 111, bredd 38, höjd 197 cm. Nyckel medföljer.

390

A Swedish 19th century cupboard marked BLD.

KABINETTSKÅP. Senbarock, 1700-tal. Svartmålat med kinesiserande dekor. Bakom dörrar 13 lådor. Krönet med låda. Längd 46, bredd 26, höjd 52 cm. Dekor saknas delvis.

€ 4.600–5.700 / SEK 40.000–50.000

A late Baroque 18th century cabinet.

388

€ 1.750–2.100 / SEK 15.000–18.000

STOLPSKÄNK. England, 1600-tal. Bonad ek. Rikt skuren dekor med bandfläta och blommor samt intarsia med växtmotiv. Underdel med två skåp samt överdel med ett skåp. Skänkhylla

391

med rikt skurna balustrar. Längd 152, bredd 55, höjd 160 cm.

POTTSKÅP. Tillskrivet Jonas Hultsten (mästare i Stockholm

Proveniens: From the home of the antique dealers Maj och Carl-Axel Persson, Malmö.

1773-1794). Gustavianskt. Fanerat med mahogny, lönn och amarant. Beslag av förgylld mässing. Skiva av grå kalksten. Inläggningar av rosettupphängda medaljonger. Längd 51,5, bredd 35,

An English 17th century Food Cupboard.

höjd 77 cm. Nyckel medföljer.

€ 2.850–3.450 / SEK 25.000–30.000

A Gustavian late 18th century chamber pot cupboard, attributed to J. Hultsten.

€ 3.450–4.600 / SEK 30.000–40.000

392

POTTSKÅP, ett par. Sengustavianska, 1700-talet slut. Fanerade med mahogny. Lister och beslag av mässing. Skiva av vitrödspäcklig marmor. Dörrpar samt låda. Längd 53, bredd 36, höjd 76 cm. Nycklar medföljer. Renoverade, kompletterade, gamla men troligen ej ursprungliga skivor. A pair of late Gustavian late 18th century chamber pot cupboards.

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

222


386 391

390

389

392

223


393 detalj Husgerådskammarräkningar, 1772, nr 245, avskrift.

393 detalj.

GEORG HAUPT – ÄVEN ROKOKONS MÄSTARE Att Sveriges främste möbelsnickare genom tiderna, Georg Haupt, fulländade den gustavianska möbelkonsten har länge varit känt, men att han också utförde möbler i ren rokoko har hittills varit okänt. På höstens Klassiska auktion kan dock Bukowskis presentera ett spelbord i rokoko som Georg Haupt levererade till Gustav III 1772. Med detta bord skrivs ny svensk möbelhistoria som belyser Haupts tidiga karriär som tillverkare av rokokomöbler. Att spela kort var ett stort nöje på 1700-talet och otaliga spelbord tillverkades av många snickare. Utan det aktuella spelbordets märkning på skivans undersida ”an: 1772 n: 245” hade det gått till historien som ett av alla dessa anonyma spelbord, men istället har det gett oss ny information om Haupts tidiga produktion. Märkningen går tillbaka på Husgerådskammarens räkenskaper nr 245 för år 1772 då Haupt levererade sex spelbord till Kungliga slottet enligt hans faktura som lyder ”Till de för hans Kongl. Maijtt inredda rummen förfärdigat 6 stycken Spelbord af walnöt med fyra fötter som äro nedan omkring beslagna med mässing och skifworne med fint grönt kläde klädde, beräknas à 140 dr. - 840 dr. Kopparmt. Stockholm den 18 Februarij 1772 Georg Haupt.” Beskrivningen stämmer väl överens med det nyupptäckta bordet som är fanerat med valnöt och har mässingsskodda fötter. Dock har skivans ursprungliga gröna kläde byts ut mot läder under senare tid. Haupts mästerstycke från 1770, Lovisa Ulrikas skrivbord på Drottningholm, ses som inledningen på den gustavianska stilen i svensk möbelkonst. Den gustavianska stilen har sitt ursprung i nyklassicismen och dess intresse för antiken vilket började påverka möbelkonstens utveckling internationellt på 1760-talet. De svängda rokokolinjerna byttes successivt ut mot strängare raka linjer. Haupt hade redan under sina gesällår i Frankrike och England anammat den nya stilen och tillverkat möbler i nyklassisk stil, men vad han tillverkade efter att ha färdigställt sitt mästerstycke 1770, nyss hemkommen från sina utlandsår, är mer okänt. Vid denna tid var rokokon fortfarande efterfrågad i Stockholm och det vore märkligt om han inte fick beställningar på möbler i rokoko.

224

På senare tid har en sekretär som står på Gripsholms slott gett föraningar om hans tidiga möbelproduktion. Sekretären, som är signerad av Haupt, har rokokoform men är dekorerad i gustaviansk stil med inläggningar av blommor i rutmönster och med en medaljong på fronten. Den har även gustavianska förgyllda beslag. Blandformer mellan två stilar, som internationellt kallas transition, är inte ovanligt, men inga sådana möbler var kända av Haupt förrän sekretären på Gripsholm upptäcktes. Den presenterades 2010 av Lars Ljungström i The Furniture History Societys nummer 178. I och med höstens spelbord på Bukowskis kan för första gången en ren rokokomöbel läggas till Haupts produktion.

393

SPELBORD, av Georg Haupt 1772 (mästare i Stockholm 1770-1784). Rokoko. Fanerat med valnöt. Mässingsskodda fötter. Märkt undertill ”an: 1772 n:245.” Längd 88, bredd 44, höjd 76,5 cm. Skivan med senare läderklädsel. Litteratur: Slottsarkivet: Husgerådskammaren, Husgerådskammarräkningar GIb volymnr 52 år 1772, nr 245 (sid 184, avskrift sid. 461). Böttiger, John, Kungl. Hofschatullmakaren och Ebenisten Georg Haupt, Stockholm 1901, sid 122, bilaga K, Husgerådskammarens räkenskap 1772 Fol. 461: 1772 Kongel. nya Slåttsbygnaden Debet. A Royal Swedish Rococo card table by Georg Haupt dated 1772.

€ 9.150–11.400 / SEK 80.000–100.000


393 detalj.

225


394

397

398

394

399

BORD, av Lars Qvarnberg (mästare i Stockholm 1801-1813). Sengustavianskt. Fanerat med mahogny och lönn. I sargen låda med fackinredning. Fotkryss. Bladhölstrade ben med fottrissor. Lådan med etikettsignering. Längd 59, bredd 40, höjd 74 cm. Nyckel medföljer. Säljs till förmån för Sjöräddningssällskapet. A late Gustavian early 19th century table by L. Qvarnberg, master 1801.

€ 2.300–3.450 / SEK 20.000–30.000

395

BORD, av Anders Scherling (mästare i Stockholm 1771-1809). Sengustavianskt. Fanerat med mahogny. Gallerkant och lister av mässing. I sargen låda. Signerad på lådkant ASL. Längd 55,5, bredd 41, höjd 76 cm. Nyckel medföljer. Fottrissor saknas. A late Gustavian late 18th century table by A. Scherling, master 1771.

€ 2.300–3.450 / SEK 20.000–30.000

396

BORD, av Johan Christian Linning d.y. (mästare i Stockholm 1779-1801). Sengustavianskt. Mahognyfanerat. Oval form med gallerkant av mässing, på lätt svängda kopplade ben. Etikettmärkt ”Kongl. Hof-Schatullmakaren och Hof-Snickaren JOH. CHRIST. LINNING Uti Stockholm N:o 172 Köpmangatan”. Längd 64,5,

395

bredd 50, höjd 79 cm. A late Gustavian table by J. C. Linning, master 1779.

€ 2.850–3.450 / SEK 25.000–30.000

397

BORD, av Anders Lundelius (mästare i Stockholm 1778-1823). Sengustavianskt. Fanerat med mahogny. Runt på raka nedåt avsmalnande ben med fotkryss. I sargen låda. Listverk och beslag av mässing. I lådan påskrift med bläck: ” Anders Lundelius Stockholm”. Diameter 40,5, höjd 67 cm Senare skiva. A late Gustavian table by A. Lundelius, master 1778.

€ 2.850–3.450 / SEK 25.000–30.000

398

BRICKBORD. Sengustavianskt, 1800-talets början. Fanerat med mahogny. Skuren dekor. Plåtbricka med genombruten dekor och pärlstav samt figurscen. Längd 53, bredd 41, höjd 77 cm. Senare fotkryss. A late Gustavian early 19th century tray table.

€ 700–950 / SEK 6.000–8.000

399

BORD. Frankrike, 1700-talets andra hälft. Louis XV. Fanerat med rosenträ, lönn och färgat lövträ. Beslag av förgylld brons. I sargen låda. Inläggingar av hus och bro. Längd 32,5, bredd 26, höjd 69 cm.

396

A Louis XV 18th century table.

€ 2.300–2.850 / SEK 20.000–25.000

226


400

DAMARBETSBORD, av Georg Haupt, (mästare i Stockholm 1770-1784), ej signerat. Gustavianskt. Fanerat med mahogny, rosenträ, ebenholts, buxbom och citronträ. Beslag och listverk av förgylld mässing. Rak form med låda i vardera kortsida. Inläggningar av skuggade fält och ränder samt kannelyrer och bladrosetter. Längd 59, bredd 40, höjd 74 cm. Proveniens: Sålt på Bukowskis Höstauktion 1937, A309, nr 225. Litteratur: Lagerquist, Marshall : Georg Haupt - Ebeniste du Roi, Uddevalla 1979, Nordiska Museets handlingar 92. Jämför signerat bord sid 208, bild 71 (sålt på Bukowskis hösten 2010, auktion 559, katalognr 468). Auktionens bord är ett utmärkt exempel på Georg Haupts mästerliga intarsiaarbete och känsla för proportioner. Raffinerat låter han dekoren domineras av olika fält och ränder som konsekvent fått skuggningar så att en tredimensionell trompe l´oeil-effekt uppnås. Ingen kunde som Haupt frambringa denna effekt. A Gustavian table by Georg Haupt, not signed.

€ 56.950–79.750 / SEK 500.000–700.000

227


401

401

BORD. Barock, omkring år 1700. Ek samt valnötfaner. Baluster-

405

TEBORD. Rörstrand 1765. Rokoko. Bricka av fajans med

formade kopplade ben. Sargen med skuren delvis genombruten dekor med akantus och lejonnos. Massiv skiva med hollänska utdrag. Längd 172+72+72, bredd 93, höjd 78 cm. Renoverat,

blåvit dekor i form av kartusch samt blomstergirlander. Bonat underrede med beslag av förgylld mässing. Skivan märkt undertill ”Rörs 1765 42 RK”, samt med målarsignatur B.

kompletterat, senare sniderier. Maskstunget.

Längd 71, bredd 55, höjd 74 cm.

Proveniens: From the home of the antique dealers Maj och Carl-Axel Persson, Malmö.

A Swedish Rococo Rörstrand faience tea table dated 1765.

€ 8.550–11.400 / SEK 75.000–100.000

BORD. Barock, omkring år 1700.

€ 2.300–3.450 / SEK 20.000–30.000

402

406

GUERIDON. Barock, 1700- talets första hälft. Förgylld och bronserad. Rikt skulpterad och delvis genombruten dekor av rocaille samt akantusblad och voluter. Höjd 108, diam 33 cm. A Baroque 18th century gueridon.

SIDEBOARD, s.k. Console desserte, av Fidelys Schey (mästare i Paris 1777). Louis XVI. Fanerat med mahogny. Rak form med rundade hörn. Raka kannelerade ben. I sargen tre lådor. Beslag och gallerkant av förgylld brons. Skivor av marmor. Signerad med stämpel på ryggen två ggr ”F SCHEY” och ”JME” (Jurés-Menuisiers-Ebénistes). Längd 114, bredd 47, höjd 90 cm. Nyckel medföljer.

€ 2.850–3.450 / SEK 25.000–30.000

403

A Louis XVI late 18th century console desserte by F. Schey, master in Paris 1777.

BORD, ett par. Sverige, omkring år 1800. Alrot och björk.

€ 5.700–6.850 / SEK 50.000–60.000

Inläggningar i geometriskt mönster. Svarvat pelarben med tredelad fot. Längd 29,5, bredd 29, höjd 67,5 cm. Slitage, sprickor. Proveniens: Enligt handskriven etikett undertill urspungligen tillhörande släkten Gyllenborg. A pair of Swedish circa 1800 alder root tables.

407

KONSOLBORD. Stockholmsarbete, 1700-talets slut. Gustavianskt. Förgyllt och bronserat. Skiva av grå kalksten. Fyra kannelerade kopplade ben med urna, sarg med dekor av lagerkransar, pärlstav samt festonger. Längd 101, bredd 46,

€ 1.150–1.750 / SEK 10.000–15.000

höjd 83,5 cm.

SEKRETÄR. Tillskriven Niclas Korp (mästare i Stockholm

€ 3.450–4.600 / SEK 30.000–40.000

A Gustavian late 18th century console table.

404

1763-1800). Rokoko. Fanerad. Beslag av mässing. Lådor bakom rullklaff. Längd 95,5 , bredd 46, höjd 101 cm. Nyckel medföljer. A Swedish Rococo 18th century secretaire attributed to N. Korp, master 1763.

€ 4.000–4.600 / SEK 35.000–40.000

228


405 405 detalj bricka.

403 402

404

406

407

229


408

KONSOLBORD, av Pehr Ljung (1743-1819), bildhuggare i Stockhom. Gustavianskt. Förgyllt och bronserat. Skiva av vit carraramarmor. Snidad dekor av lagerkvistar och räfflad medaljong. Signerat ”P: LJUNG”. Längd 90, bredd 39,5, höjd 79 cm. Förminskat, senare skiva. Proveniens: Skådespelaren Svante Hedin (1822-1896), dessförinnan hans föräldrar och därefter justitierådet Carl Rutger Teodor Wijkander (1850-1925) som 1896 beställde en ny marmorskiva. Med transportetikett: professor Lamm Göteborg. A Swedish Gustavian console table signed by P. Ljung.

€ 3.450–4.600 / SEK 30.000–40.000

409

KONSOLBORD. Gustavianskt stockholmsarbete, 1700-talets slut. Förgyllt och bronserat. Skiva av grå kalksten. Sarg med porträttmedaljong. Kannelerade ben, fotkryss med urna. Längd 79, bredd 43,5, höjd 81 cm. A Gustavian late 18th century console table.

€ 2.300–2.850 / SEK 20.000–25.000

408

410

KONSOLBORD. Sengustavianskt, omkring år 1800. Förgyllt och bronserat. Skiva av vit marmor. Spiralvridna ben. Dekor av pastellage. Längd 97, bredd 50, höjd 81,5 cm. Slitage. A late Gustavian circa 1800 console table.

€ 1.750–2.300 / SEK 15.000–20.000

411

KONSOLBORD. Sengustavianskt stockholmsarbete, 1700-talets slut. Bronserat. Skiva av grå marmor. Dekor med porfyrimitation och pärlstav. Längd 96, bredd 47, höjd 85 cm. Skada på glas, senare skiva. A late Gustavian late 18th century console table.

€ 2.100–2.300 / SEK 18.000–20.000

412

KONSOLBORD. Stockholmsarbete, 1700-talets slut. Gustavianskt. Förgyllt och bronserat, fyra kannelerade kopplade ben med urna. Skiva av vit marmor. Längd 81, bredd 43, höjd 81,5 cm. A Gustavian late 18th century console table.

€ 2.850–3.450 / SEK 25.000–30.000

413

KONSOLBORD. Sengustavianskt stockholmsarbete, tidigt 1800-tal. Bronserat. Skiva av vit carraramarmor. Halvrunt. Snidade ben med lejonhuvuden och tassfötter. Längd 79,5

409

bredd 39, höjd 87 cm. A late Gustavian early 19th century console table.

€ 4.600–5.700 / SEK 40.000–50.000

414

KONSOLBORD. Sengustavianskt stockholmsarbete, tidigt 1800-tal. Förgyllt och grönpatinerat. Skiva av trä målad i porfyrimitation. Halvrunt. Snidade ben med lejonhuvuden och tassfötter. Längd 86,5, bredd 43,5, höjd 89 cm. Senare skiva. A late Gustavian early 19th century console table.

€ 6.850–9.150 / SEK 60.000–80.000

415

SPEGEL OCH KONSOLBORD. Sverige, 1800-talets början. Sengustavianskt. Förgyllda och bronserade. Spegel med krönande motiv med antikiserade gudinnor med festong samt fyrfat. Bordet med grå marmorskiva uppburen av spiralvridna ben på profilerad sockel. Spegelns höjd 195, bredd 93,5 cm. Bordets längd 83, bredd 43, höjd 78 cm. Total höjd 273 cm. Troligen senare fotplatta. A late Gustavian early 19th century mirror and console table.

410

230

€ 2.850–3.450 / SEK 25.000–30.000


413

414

411

412 415

231


416

417

416

417

BANKETTSOFFA. Sengustavianskt stockholmsarbete, 1700-talets slut. Mahogny. Gavlar med kolonner och tandsnitt,

420

Bonad bok. Stoppad rygg. Snidad dekor av blommor och blad

raka kannelerade ben. Längd 181, bredd 67 cm. Troligen avkortad.

samt rocaille. Maskstungna.

A late Gustavian late 18th century sofa.

A pair of Louis XV 18th century armchairs.

€ 3.450–4.600 / SEK 30.000–40.000

€ 3.450–4.600 / SEK 30.000–40.000

SOFFA. Gustavianskt stockholmsarbete, 1700-talets slut. Vitmålad. Rak stoppad rygg, kannelerade ben. Längd 210,

421

höjd 94,5 cm. A Gustavian late 18th century sofa.

KARMSTOL. Frankrike, 1700-talets andra hälft. Louis XV. Bronserad. Uppsvängd konturerad stoppad rygg. Svängda ben. Krön och framsarg med snidade blommor. Signerad med stämpel på baksargens insida ”C.L.BURGAT” (Claude-Louis Burgat, mästare i Paris 1744-81). Maskstungen.

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

418

FÅTÖLJER, ett par. Frankrike, 1700-talets mitt. Louis XV.

A Louis XV 18th century armchair, stamped by C.-L. Burgat, master in Paris 1744.

SOFFA. Sengustaviansk, 1800-talets början. Vitmålad och bronserad. Dekor av bladsnitt, gavlar med lejonmaskaroner

€ 1.750–2.300 / SEK 15.000–20.000

och tassfötter. Längd 153, höjd 89,5 cm. Omarbetad, lagningar. A late Gustavian early 19th century sofa.

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

419

BERGERE. Gustavianskt stockholmsarbete, 1700-talets slut. Bonad. Skuren dekor med rosor, kannelyrer samt fleuroner. A Gustavian late 18th century bergere.

€ 3.450–4.600 / SEK 30.000–40.000

422

KARMSTOL. Stockholmsarbete, 1700-tal. Rokoko. Med kronprins Gustavs (III) ägarmärkning. Förgylld. Med bladhölstrade fotavslutningar. Ägarmärkning på ryggens ram. Maskstungen. Proveniens: Den eleganta armlänstolen är brännstämplad med ett G under en öppen krona, vilket innebär att den ingått i kronprins Gustavs (sedermera Gustav III) enskilda egendom. A Swedish Royal Rococo armchair, once the possession of crown prince Gustav III.

€ 4.600–6.850 / SEK 40.000–60.000

232


418

419

421

420

422

233


423

423

424

KARMSTOLAR, ett par. Rokoko, 1700-talets andra hälft.

426

KARMSTOLAR, ett par. Stockholmsarbeten, 1700-talets

Vitmålade och bronserade. Lös stoppad rygg och sits. Rikt

andra hälft. Rokoko. Vitmålade. Genombruten rygg med baluster-

snidad dekor av musselformationer, rocailler och akantusblad.

bricka. Lös stoppad sits. Snidad dekor av musselformationer.

Proveniens: Inköpta Morris Antik, Stockholm, 1960-talet. Från herresäte i Västergötland.

Proveniens: Sofie Treschow, född Gripenstedt (1849-1907), Bysta, Tidö därefter Målhammar. Därefter i arv.

A pair of Rococo 18th century armchairs.

A pair of Swedish Rococo 18th century armchairs.

€ 14.250–17.100 / SEK 125.000–150.000

€ 2.850–3.450 / SEK 25.000–30.000

KARMSTOL. Tillskriven Carl Magnus Sandberg (mästare i Stockholm 1759-1789). Rokoko. Vitmålad och bronserad. Lös stoppad sits samt rygg. Rikt snidad dekor av rocailler och

427

KARMSTOLAR, ett par. Stockholmsarbeten, 1700-talets andra hälft. Rokoko. Vitmålade. Genombruten rygg med balusterbricka. Lös stoppad sits. Snidad dekor av rocailler och blad.

akantusblad. Maskstungen, lagningar, ställvis ersatta delar.

Proveniens: Sofie Treschow, född Gripenstedt (1849-1907), Bysta, Tidö därefter Målhammar. Därefter i arv.

A Swedish Rococo 18th century armchair.

A pair of Swedish Rococo 18th century armchairs.

€ 3.450–4.000 / SEK 30.000–35.000

€ 4.600–5.700 / SEK 40.000–50.000

425

KARMSTOL. Stockholmsarbete, 1700-talets mitt. Rokoko. Förgylld och bronserad. Lös stoppad rygg och sits. Snidad

428

KARMSTOLAR, ett par. Sverige, 1700-talets andra hälft. Rokoko.

dekor av musselformationer och akantusblad. Senare baksarg.

Gulmålade. Genombruten rygg med balusterbricka. Lös stoppad sits.

A Swedish Rococo 18th century armchair.

Snidad dekor av stiliserade musselformationer och blad.

€ 3.450–4.600 / SEK 30.000–40.000

A pair of Swedish Rococo 18th century armchairs.

€ 2.850–3.450 / SEK 25.000–30.000

429

KARMSTOLAR, två snarlika. Stockholmsarbeten, 1700-talets andra hälft. Rokoko. Bonade. Genombruten rygg med balusterbricka. Lös stoppad sits. Snidad dekor av musselformationer och blad. Two matched Swedish Rococo 18th century armchairs.

€ 3.450–4.600 / SEK 30.000–40.000

234


424

426

428

425

427

429

235


433

430

KARMSTOL. Fredrik I:s tid. Senbarock. Bonat lövträ. Rygg med balusterbicka. Lös stoppad sits. Svängda ben med klo-

435

KARMSTOLAR, ett par, av Melchior Lundberg d.ä. (mästare

och klotfot.

i Stockholm 1775-1812). Gustavianska. Gråmålade. Stoppad rygg och sits. Snidad dekor av bladstav. Överkragade kannelerade

A Swedish late Baroque 18th century armchair.

ben. Signerade MLB. A pair of Gustavian armchairs by M. Lundberg, master 1775.

€ 700–950 / SEK 6.000–8.000

€ 3.450–4.000 / SEK 30.000–35.000

431

KARMSTOL. Frankrike, 1700-talets mitt. Louis XV. Bonad. Stoppad rygg. Snidad dekor av blommor och blad. Maskstungen.

436

KARMSTOLAR, tre stycken. Sengustavianska stockholmsarbeten, omkring år 1800. Vitmålade och bronserade. Rak stoppad

A Louis XV 18th century armchair.

rygg. Skuren dekor, samt dekor av pastellage.

€ 950–1.150 / SEK 8.000–10.000

Proveniens: Tolvfors Herrgård, Gävle. Släkten Söderhielm. A set of three late Gustavian circa 1800 armchairs.

432

KARMSTOLAR, par. Frankrike, 1700-talets mitt. Louis XV. Förgyllda. Konturerad stoppad rygg. Svängda ben. Snidade blommor och blad. En otydligt signerad, möjligen E MICHARD (Claude-Etienne Michard 1757-94, stolmakare i Paris.). Ställvis

€ 2.850–3.450 / SEK 25.000–30.000

437

KARMSTOL. Gustavianskt stockholmsarbete, 1700-talets slut.

krederigsbortfall.

Vitmålad. Rundad stoppad rygg krönt med skuren ros.

A pair of Louis XV 18th century armchairs, possibly by Claude-Etienne Michard.

A Gustavian late 18th century armchair.

€ 1.150–1.400 / SEK 10.000–12.000 € 3.450–4.600 / SEK 30.000–40.000

433

KARMSTOLAR, ett par, av Melchior Lundberg d.ä. (mästare i Stockholm 1775-1812). Gustavianska. Grålmålade. Rak stoppad rygg med uppsvängd överdel ”à chapeau”. Signerade på ryggens tvärslå ”MLB”. Båda med Stockholms stolmakareämbetes sigill.

438

KARMSTOLAR, ett par. Gustavianska stockholmsarbeten, 1700-talets slut. Vitmålade samt bronserade. Rak stoppad rygg. Sarg med bladsnitt. Kragade och kannelerade ben. En med Stockholms stolmakareämbetes sigill. A pair of Gustavian late 18th century armchairs.

A pair of Gustavian armchairs by M. Lundberg, master 1775.

€ 2.850–3.450 / SEK 25.000–30.000 € 4.600–5.700 / SEK 40.000–50.000

434

KARMSTOLAR, ett par, av Johan Erik Höglander (mästare i Stockholm från 1777-1813). Gustavianska. Vitmålade och bronserade. Rektangulär nedåt avsmalnande stoppad rygg. Med Stockholms stolmakareämbetes sigill samt otydligt signerade IEH. A pair of Gustavian armchairs by J. E. Höglander, master 1777.

€ 2.850–3.450 / SEK 25.000–30.000

236


430

431

432

435

437

434

438

436

237


443

446

441

439

KARMSTOLAR, ett par. Gustavianska, 1700-talets slut.

447

443

Förgyllda och bronserade. Oval stoppad rygg krönt med

KARMSTOLAR, ett par. Sengustavianska stockholmsarbeten,

snidad ros. Förstärkningar.

omkring år 1800. Svängd stoppad rygg. Dekor av pastellage i form av lagerstav och lejonhuvuden. Svarvade kannelerade framben,

A pair of Gustavian 18th century armchairs.

sabelformade bakben.

€ 3.450–4.600 / SEK 30.000–40.000

A pair of late Gustavian circa 1800 armchairs.

€ 2.850–4.000 / SEK 25.000–35.000

440

441

KARMSTOLAR, ett par. Sengustavianska stockholmsarbeten, 1800-talets början. Vitmålade och bronserade. Stoppad bakåtsvängd rygg. Dekor av egyptiserande karyatider och sfinxer.

444

KARMSTOL. Sengustavianskt stockholmsarbete, omkring år 1800. Vitmålad med bronserade detaljer. Svängd stoppad rygg.

Ställvis dekorbortfall, lagningar.

Dekor av lagerstav samt lejonmaskaroner.

A pair of late Gustavian early 19th century armchairs.

A late Gustavian circa 1800 armchair.

€ 6.850–9.150 / SEK 60.000–80.000

€ 1.150–1.400 / SEK 10.000–12.000

KARMSTOLAR, ett par, s. k. Sullastolar. Sengustavianska

445

KARMSTOL, s. k. Sullastol. Sengustavianskt stockholmsarbete,

stockholmsarbeten, omkring år 1800. Vitmålade och bronserade. Svängd stoppad rygg. Sabelben. Dekor av pastellage i form av

omkring år 1800. Gråmålad. Snidad bandfläta. Otydligt signerad

lagerstav.

A late Gustavian circa 1800 klismos armchair.

på baksarg.

A pair of late Gustavian circa 1800 klismos armchairs.

€ 1.750–2.300 / SEK 15.000–20.000

€ 3.450–4.600 / SEK 30.000–40.000

446 442

KARMSTOLAR, ett par, sk Sullastolar. Sengustavianska.

STOLAR, ett par. Stockholmsarbeten, 1700-talets andra hälft. Rokoko. Gulmålade. Lös stoppad rygg och sits. Rikt snidad dekor av musselformationer, rocailler, akantusblad och voluter. En sidosarg

Bronserade och svartmålade. Svängd stoppad rygg. Svarvade framben. Skuren dekor i form av ”löpande hund”. En bakre

senare.

sarg senare. Maskstungna.

A pair of Swedish Rococo 18th century chairs.

A pair of late Gustavian armchairs.

€ 4.600–5.150 / SEK 40.000–45.000

€ 1.750–2.300 / SEK 15.000–20.000

447

STOLAR, ett par. Sverige, 1700-talets andra hälft. Rokoko. Gulmålade. Genombruten rygg med balusterbricka. Lös stoppad sits. Snidad dekor av musselformationer och blad. A pair of Swedish Rococo 18th century chairs.

€ 1.150–1.400 / SEK 10.000–12.000

238


440

439

442

445

444

239


450

451

452

448

STOLAR, 12 stycken snarlika. Gustavianska stockholmsarbeten,

450

STOLAR, sex stycken, av Lars Söderholm (mästare i Stockholm

1700-talets slut. Gråmålade. Svenska modellen. Genombruten rygg krönt med sköld. Lös stoppad sits. Raka kannelerade ben med rosettanfanger. En signerad ”EÖM” (Eric Öhrmark). Mask-

1785-94). Gustavianska. Gråmålade. Genombruten rygg med skuren axdekor. Kopplade ben. Fem signerade LSH samt med Stockholms

stungna.

Six Gustavian chairs by L. Söderholm, master 1785.

stolmakareämbetes sigill.

Twelve matched Gustavian late 18th century chairs.

€ 2.850–3.450 / SEK 25.000–30.000

€ 11.400–13.700 / SEK 100.000–120.000

451 449

STOLAR, sex stycken. Gustavianska stockholmsarbeten,

STOLAR, tio stycken. Sverige, 1700-talets andra hälft. Transi-

1700-talets slut. Vitmålade. Rak stoppad rygg. Skuren dekor

tion rokoko/gustavianska. Gulmålade. Genombruten rygg med balusterbricka. Raka ben. Lös stoppad sits. H-kryss. Två stycken signerade ILG (Johan Lindgren (mästare i Stockholm 1770-1800)

med bandfläta. Förstärkningar med skruvar. Six Gustavian late 18th century chairs.

€ 3.450–4.600 / SEK 30.000–40.000

samt med Stockholms stolmakareämbetes sigill. Ten matched Swedish Transition 18th century chairs.

€ 13.700–15.950 / SEK 120.000–140.000

452

STOLAR, åtta stycken, av Lars Söderholm (mästare i Stockholm 1785-1794). Gustavianska. Vitmålade. Kannelerade kopplade ben, sarg med hörnfleuroner. Rak genombruten ryggbricka. Lös stoppad sits. Alla signerade LSH och sex med Stockholms stolmakareämbetes sigill. Proveniens: Enligt uppgift inköpta på auktion på Rådan gård i Sollentuna 1933. Eight Gustavian chairs by L. Söderholm, master 1785.

€ 3.450–4.000 / SEK 30.000–35.000

240


448

449

241


453

454

453

STOLAR, 15 stycken (+ 1 kopia). Gustavianska stockholmsarbeten, 1700-talets slut. Gråmålade. Rak stoppad rygg. Kannelerade ben samt hörnfleuroner. En sign IHS (Johan Hammarström), fem sign

454

STOLAR, sex stycken, av Melchior Lundberg (mästare i

ILG (Johan Lindgren), en sign MLB (Melchior Lundberg).

Stockholm 1775-1812). Gustavianska. Vitmålade. Krön med snidad vinranka. Fyrsidiga kannelerade ben. Fyra sign MLB. En med Stockholms stolmakareämbetes sigill. Tre moderna

A matched set of 15 (+1 later) Gustavian late 18th century chairs.

stolar med runda ben medföljer.

€ 21.650–22.800 / SEK 190.000–200.000

Six Gustavian late 18th century chairs by M. Lundberg, master 1775.

€ 4.600–5.700 / SEK 40.000–50.000

242


456

455

455

457

STOLAR, åtta stycken. Sengustavianska stockholmsarbeten, omkring år 1800. Vitmålade. Dekor av egyptiserande maskaroner, lagerstav, fleuroner, kragade och kannelerade ben. Två baksarger senare. Eight late Gustavian circa 1800 chairs.

€ 2.850–3.450 / SEK 25.000–30.000

456

STOLAR, ett par. Gustavianska stockholmsarbeten, 1700-talets slut. Bronserade. Oval stoppad rygg. Snidad dekor med kannelyrer, fleuroner samt krönande ros. A pair of Gustavian late 18th century chairs.

458

€ 1.150–1.400 / SEK 10.000–12.000

457

STOLAR, ett par. Gustavianska, 1700-talets slut. Förgyllda och bronserade. Oval stoppad rygg krönt med snidad ros. A pair of Gustavian 18th century chairs.

€ 1.150–1.400 / SEK 10.000–12.000

458

BANKETTER, fyra stycken. Empire, 1800-talets första hälft. Fanerade med mahogny. Sabelben. Four Empire 19th century stools.

459 € 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

459

TABURETTER, ett par, av Melchior Lundberg (mästare i Stockholm 1775-1812). Gustavianska. Svartmålade med bronserade detaljer. Sargen med dekor av pärlstav. Båda signerade MLB. A pair of Gustavian stools by M Lundberg, master 1775.

€ 1.150–1.400 / SEK 10.000–12.000

460

TABURETT, av Erik Öhrmark (mästare i Stockholm 1777-1813). Gustaviansk. Bronserad. Skuren dekor med bladsnitt och fleuroner. Kragade och kannelerade ben. Signerad EÖM. A Gustavian stool by E Öhrmark, master 1777.

€ 700–950 / SEK 6.000–8.000

460

243


DIVERSE

HENRIK ÅBERG +46 - 8 - 614 08 37 HENRIK.ABERG@BUKOWSKIS.COM BJÖRN EXTERGREN +46 - 8 - 32 63 29 BJORN.EXTERGREN@BUKOWSKIS.COM


461

SPEGLAR, ett par, av Ehrhart Göbel 1760 (spegelmakare i Stockholm 1744-64). Rokoko. Snidade, förgyllda och bronserade. I ramen infällt blått spegelglas. Krönande musselformation. Båda signerade med pappersetikett ”Tilwärkadt i Stockholm af Ehrhart Göbel Ao 1760”. Höjd 155, bredd 67 cm. Proveniens: Ebba Malmborg, Svenska Hem 1931, se bild sid. 149. Litteratur: Sylvén, Torsten, Speglar, Spegelmakare och Fabrikörer i Sverige, 1650-1850, en av auktionens speglar pryder bokens omslag, samt avbildas på helsida sid. 141. Ehrhart Göbel, född ca 1690, härstammade från en glasarbetarsläkt från Böhmen, som invandrade till Sverige och var verksamma vid Limmareds glasbruk. Ehrhart var mellan åren 1736-44 verksam vid Björknäs glasbruk. 1744 fick han tillstånd av Hallrätten i Stockholm att inrätta ett glassliperi för att kunna slipa dekor och avfasade kanter på spegelglas. 1751 blev han kompanjon med Petter Johansson Helin och hade tillsammans med honom spegeltillverkning och handelsbod i sitt hus vid Storkyrkobrinken nr 10. Den framstående spegeltillverkaren Niclas Meunier var lärling hos Ehrhart ca 1744-50. Efter Ehrharts död 1764 drev hans änka Anna Catharina f. Hjort verkstaden vidare till 1770-talets början med hjälp av deras son Christian. A pair of Swedish Rococo mirrors by E. Göbel dated 1760.

€ 22.800–34.200 / SEK 200.000–300.000

246


247


464

462

465

RAM/SPEGEL. Stockholmsarbete, 1700-talets andra hälft.

466

468

Rokoko. Skulpterad, förgylld och bronserad ram. Dekor av rocail-

467

SPEGEL. Gustavianskt stockholmsarbete, 1700-talets slut.

ler, blommor och blad. Höjd 108, bredd 78 cm.

Skulpterad, förgylld och bronserad. Rik dekor av rosengirlander, räfflad medaljong, spiralband. Höjd 241, bredd 81 cm. Senare glas

A Swedish Rococo 18th century frame/mirror.

med folieringsskador, senare bakstycke. A Gustavian 18th century mirror.

€ 2.850–3.450 / SEK 25.000–30.000

€ 3.450–4.600 / SEK 30.000–40.000

463

SPEGEL, av Nils Meunier (spegelmakare i Stockholm 1754-97). Rokoko. Förgylld och bronserad. Genombrutet krön med blomsterkorg och musselformation. I ramen fasetterat glas. Signerad

469

SPEGEL, av Nils Meunier (mästare i Stockholm 1754-97).

NM samt spår av Stockholms hallstämpel. Höjd 107, bredd 46 cm.

Gustaviansk. Förgylld och bronserad. Dekor med sköld, kärve, festong samt pärlstav. Signerad ”NM” samt Stockholms Hallstäm-

A Swedish Rococo mirror by N. Meunier, master 1754-97.

pel 17??. Höjd 145, bredd 54,5 cm. Kompletterad. A Gustavian mirror by N. Meunier, master 1754.

€ 2.300–2.850 / SEK 20.000–25.000

€ 1.750–2.100 / SEK 15.000–18.000

464

SPEGEL, av Samuel Bomansson (mästare i Stockholm 1756-71, änkan drev verkstaden till 1780-talet). Transition. Förgylld och bronserad. Rak form med uppsvängt genombrutet krön med akantusblad krönt av ros. Signerad SB samt hallstämpel 1772.

465

466

Gustaviansk. Förgylld och bronserad. Rikt skuren dekor med pärlstav, kärve och räfflad medaljong. Signerad IÅ, med Stockholms hallstämpel 17??. Höjd 138 cm, bredd 53 cm.

A Swedish Transition 1772 mirror by S. Bomansson, master 1756.

A Gustavian mirror by J. Åkerblad, master 1758.

€ 1.750–2.300 / SEK 15.000–20.000

€ 2.300–2.850 / SEK 20.000–25.000

SPEGEL. Stockholmsarbete, 1700-talets andra hälft. Rokoko.

471

SPEGEL. Gustavianskt stockholmsarbete 1777. Förgylld och

Förgylld och bronserad. Dekor av rocailler och akantusblad. Höjd

bronserad. Dekor av räfflad medaljong och lagergirlander. Med

107, bredd 46 cm.

Stockholms hallstämpel 1777. Höjd 132, bredd 56 cm. Slitage.

A Swedish Rococo 18th century mirror.

A Gustavian mirror dated 1777.

€ 1.750–2.100 / SEK 15.000–18.000

€ 2.850–3.450 / SEK 25.000–30.000

SPEGEL. Stockholmsarbete, 1700-talets mitt. Rokoko. Förgylld musselformationer. Höjd 127, bredd 56 cm. Senare glas. A Swedish Rococo 18th century mirror.

€ 1.750–2.300 / SEK 15.000–20.000

SPEGEL. Stockholmsarbete 1774, transition rokoko/gustaviansk. Förgylld och bronserad. Dekor med lagergirlander och rocailler. Med Stockholms hallstämpel 1774. Höjd 115, bredd 50 cm. Skador, bakstycke saknas. A Swedish Transition mirror, Stockholm 1774.

€ 1.750–2.300 / SEK 15.000–20.000

248

SPEGEL, av Johan Åkerblad (mästare i Stockholm 1758-1799).

Höjd 149, bredd 69 cm.

och bronserad. I ramen infällt spegelglas. Dekor av rocailler och

467

470

472

SPEGEL, av Pehr Ljung (1743-1819), bildhuggare i Stockholm. Sengustaviansk. Förgylld och bronserad. Snidad dekor av växtrankor, lagerstav och fruktkorg över antikiserande medaljong. Signerad på baksidan ”P: L: LJUNG I STOCKHOLM”. Höjd 187,5, bredd 81,5 cm. Avkortad. A late Gustavian mirror by Pehr Ljung (1743-1819).

€ 2.300–2.850 / SEK 20.000–25.000


462

471

469

463

468

470

472

249


473

SPEGEL. Sengustavianskt stockholmsarbete, omkring år 1800. Förgylld, bronserad och vitmålad. Med antikiserande figurscener. Höjd 148, bredd 62 cm. A late Gustavian circa 1800 mirror.

€ 1.750–2.300 / SEK 15.000–20.000

474

SPEGEL. Sengustaviansk, omkring år 1800. Förgylld och bronserad. Polykroma gouacher med antikiserande figurscener. Ramlist med porfyrimitation. Höjd 126, bredd 62,5 cm. Glaset något anlupet. A late Gustavian circa 1800 mirror.

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

475

SPEGELLAMPETTER, för två ljus, ett par snarlika, av Johan Åkerblad (mästare i Stockholm 1758-1799). Gustavianska. Förgyllda och bronserade. Oval form. Krön med bandrosett och ekblad. Kopplade svängda ljusarmar av mässing. Signerade IÅ och båda med Stockholms hallstämpel 1780-tal. Höjd ca 58, bredd ca 37 cm. Two matched Gustavian two-light girandole mirrors by J. Åkerblad.

€ 5.700–6.850 / SEK 50.000–60.000

476

SPEGELLAMPETTER, för två ljus, ett par, av Johan Åkerblad (mästare i Stockholm 1758-1799). Gustavianska. Förgyllda och bronserade. Snidat krön med bandrosett och vasakärve. Ljusarmar av mässing. Signerade IÅ samt båda med Stockholms hallstämpel 1780-tal. Höjd 64, bredd 41 cm. A pair of Gustavian 1780’s two-light wall-lights by J. Åkerblad, master 1758.

€ 4.600–6.850 / SEK 40.000–60.000

477

SPEGELLAMPETTER, för ett ljus, ett par. Gustavianska, 1700-talets slut. Förgyllda och bronserade. Oval form. Skuren dekor med bandrosett samt lagerkvistar. Höjd 54, bredd 33 cm.

473

A pair of Gustavian late 18th century one-light girandole mirrors.

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

478

SPEGELLAMPETTER, för två ljus, ett par. Sverige, 1800-talets första hälft. Karl Johan. Förgyllda och bronserade. Krön med parställda delfiner och fruktskål. Höjd 68, bredd 60 cm. Fyra lösa ljusarmar. Senare glas. Proveniens: Direktör Arne Nilsson, Sandviken. A pair of Swedish Empire first half 19th century two-light girandole mirrors.

€ 2.100–2.300 / SEK 18.000–20.000

479

SPEGELLAMPETT, för två ljus, av Carl Gustaf Fyrwald (mästare i Stockholm 1776-1825). Gustaviansk. Förgylld och bronserad. Delvis genombruten dekor med festonger samt urnor. Signerad CGF. Höjd 111, bredd 55 cm. A Gustavian two-light girandole mirror by C. G. Fyrwald, master 1776.

€ 2.850–3.450 / SEK 25.000–30.000

480

SPEGELLAMPETT, för två ljus. England, 1700-talets andra fjärdedel. Senbarock. Fanerad med valnöt med bronserade detaljer. Ljusarmar av mässing. Höjd 132, bredd 60 cm. Gammalt men ej ursprungligt glas. Proveniens: From the home of the antique dealers Maj och Carl-Axel Persson, Malmö. An English late Baroque 18th century two-light girandole mirror.

€ 3.450–4.600 / SEK 30.000–40.000

481

LJUSPLÅTAR, för ett ljus, ett par. Sverige, 1700-tal. Oval form. Driven dekor av stiliserade blommor och kulor. En ljuspipa med genombruten dekor av hjärta. Höjd 31,5 cm. Skador. En ljuspipa gammal men sannolikt ej ursprunglig. Proveniens: From the home of the antique dealers Maj och Carl-Axel Persson, Malmö. A pair of Swedish 18th century brass one-light wall sconces.

474

250

€ 700–950 / SEK 6.000–8.000


475

476

477

479

478

481

480

251


482

APPLIQUER, för två ljus, ett par. Rokoko, 1700-talets andra hälft. Möjligen Sverige. Bemålad plåt samt porslin och förgylld brons. I form av kvistar och blad samt porslinsblommor. Höjd 32 cm Litteratur: Kina slott. Huvudredaktör Göran Alm, Byggförlaget Kultur 2002. sidan 256. A pair of Rococo 18th century gilt bronze, painted metal and porcelain two-light wall-lights, possibly Swedish.

€ 4.600–5.700 / SEK 40.000–50.000

482

483

APPLIQUER, för tre ljus, ett par. Empire, 1800-talets början. Förgylld och patinerad brons. Dekor av bevingad figur samt palmetter. Höjd 37 cm. Dekorskada. Liknande modell fanns i palatset Ostankino, norr om Moskva. A pair of Empire early 19th century three-light wall-lights.

€ 2.300–2.850 / SEK 20.000–25.000

484

APPLIQUER, för tre ljus, ett par. Empire, 1800-talets början. Förgylld och patinerad brons. Dekor med bevingad figur samt palmetter. Höjd 32 cm. Borrade, manschetter saknas. Liknande modell fanns i palatset Ostankino, norr om Moskva. A pair of Empire early 19th century three-light wall-lights.

€ 2.100–2.300 / SEK 18.000–20.000

485

LJUSKRONA, för sex ljus. Frankrike, 1700-talets andra hälft/1800-talets första hälft. Louis XV. Förgylld mässingsstomme. Burformad, behängd med löv, margueriter och flaskor. Höjd 112, diam 70 cm. Elborrad, kompletterad med senare prismor och klot. A Louis XV 18th/19th century century six-light chandelier.

€ 6.850–9.150 / SEK 60.000–80.000

486 483

LJUSKRONA, för åtta ljus. Nordeuropa, omkring år 1800. Stomme av förgylld mässing behängd med prismor. Spiralformade ljusarmar. Höjd 114, diam 74 cm. Omarbetad, kompletterad. A North European circa 1800 eight-light chandelier.

€ 6.850–9.150 / SEK 60.000–80.000

487

LJUSKRONA, för sju ljus, av Carl Henrik Brolin (1765-1832, burskap i Stockholm 1801). Sengustaviansk. Stomme och beslag av förgylld mässing. Dekor av spröt, plym och obelisker. Ljusring med gjutna beslag. Signerad på krönplatta CHB. Höjd 130, diam 97 cm. Ursprungligen med glasskål nertill, kompletterad, lagningar. A late Gustavian seven-light chandelier by C. H. Brolin (1765-1832).

€ 14.250–17.100 / SEK 125.000–150.000

488

LJUSKRONA, för elva ljus. Sverige, 1820/30-tal. Karl Johan. Stomme av mässing behängd med prismor. Korgbotten. Höjd 117, diam 91 cm. Avkortad, kompletterad. A Swedish Empire 1820/30’s eleven-light chandelier.

€ 4.600–6.850 / SEK 40.000–60.000

484

489

LJUSKRONA, för fem ljus. Karl Johan, 1820/30-tal. Mässingsstomme behängd med prismor. Korgbotten. Höjd 80, diam 67 cm. A Swedish Empire 1820/30’s five-light chandelier.

€ 1.750–2.300 / SEK 15.000–20.000

252


486

485

488

489

487

253


490

AMPEL. Nordeuropa, omkring år 1800. Förgylld brons och alabaster. Dekor av figurmaskaroner och vinrankor. Höjd 107 cm. Ljuspipa saknas. A North European circa 1800 hanging lamp.

€ 1.750–2.300 / SEK 15.000–20.000

491

AMPEL, för tre ljus. Sverige, 1800-talets början. Empire. Förgylld och patinerad brons. Ljusarmar i form av örnhuvuden. Höjd 130 cm. Rester och hål i ljusmanschetter efter elmontering. Proveniens: Bellinga slott, Skåne. A Swedish Empire early 19th century three-light hanging-lamp.

€ 1.750–2.300 / SEK 15.000–20.000

492

AMPEL, för sex ljus. Sverige, 1800-talets första hälft. Empire. Förgylld och patinerad brons och mässing. Ljusarmar i form av örnhuvuden. Höjd 52, diam 39 cm. Ljuspipor och krönplatta borrade för el. A Swedish Empire 19th century six-light hanging-lamp.

€ 1.750–2.300 / SEK 15.000–20.000

493

AMPEL, för tre ljus. Empire, 1800-talets början. Förgylld och patinerad brons. Dekor av figurmaskaroner och lagerkransar.

490

491

Höjd 58 cm. Smärre skador. An Empire early 19th century three-light hanging lamp.

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

494

AMPEL, för sex ljus. Empire, 1800-talets början. Snidat förgyllt trä. Höjd 78, diam 95 cm. An Empire early 19th century six-light hanging lamp.

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

495

KANDELABRAR, för tre ljus, ett par. Parisarbete i Louis XVI, omkring 1780. Förgylld brons och blågrå marmor s.k. bleu turquin. Kolonnformad sockel med blomgirlander. Stående bacchantinna uppbärande ymnighetshorn med tre svängda ljusarmar. Höjd 63 cm. A pair of Louis XVI circa 1780 three-light gilt bronze and bleu turquin marble candelabra.

€ 11.400–12.550 / SEK 100.000–110.000

496

KANDELABRAR, för två ljus, ett par. Sengustavianska, omkring år 1800. Förgylld och patinerad brons samt vit marmor. Karyatid på sockel. Höjd 44 cm.

492

A pair of late Gustavian circa 1800 gilt and patinated bronze two-light candelabra.

493

€ 9.150–11.400 / SEK 80.000–100.000

497

KANDELABRAR, för tre ljus, ett par. Empire, 1800-talets början. Förgylld och patinerad brons. Skaft i form av antikiserande kvinnofigur på kolonnformat postament med parställda kattdjur. Höjd 56 cm. A pair of Empire early 19th century three-light candelabra.

€ 6.850–9.150 / SEK 60.000–80.000

498

KANDELABRAR, för fyra ljus, ett par. Frankrike, 1800-talets början. Empire. Förgylld och patinerad brons. Rektangulärt postament med vapentrofé. Stående Mars resp. Minerva vid bladhölstrade skaft med lagerkrans. Svängda bladornerade ljusarmar. Höjd 52,5 cm. A pair of French Empire early 19th century gilt and patinated bronze four-light candelabra.

€ 6.850–9.150 / SEK 60.000–80.000 494

254


495

497

496

498

255


500

499

501

499

KANDELABRAR, för tre ljus, ett par. Empire, 1800-talets

502

501

början. Förgylld och patinerad brons. Dekor med karyatider upp-

KANDELABRAR, för två ljus, ett par. Sengustavianska,

bärandes ljusarmar krönt med eldsflamma. Höjd 51 cm.

omkring år 1800. Förgylld och patinerad brons samt vit marmor. Jason och Medea uppbärande kopplade ljusarmar. Höjd 46 cm.

A pair of Empire early 19th century three-light candelabra.

Kompletterade. A pair of late Gustavian circa 1800 two-light candelabra.

€ 5.700–6.850 / SEK 50.000–60.000

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

500

KANDELABRAR, för tre ljus, ett par. Louis XVI, omkring år 1800. Förgylld och patinerad brons. Antikiserande mans- resp. kvinnofigur uppbärande ljusarmar i form av blomkvistar. Höjd 47

502

KANDELABRAR, för fem ljus, ett par. Frankrike, 1800-talets

cm.

början. Empire. Förgylld och patinerad brons. Dekor med klassicerande gudinnor uppbärande ljusarmar. Höjd 72 cm. En ljusarm

A pair of Louis XVI circa 1800 three-light candelabra.

saknas.

€ 2.850–3.450 / SEK 25.000–30.000

A pair of French Empire early 19th century five-light candelabra.

€ 5.700–6.850 / SEK 50.000–60.000

256


503

506

503

KANDELABRAR, för två ljus, ett par. Empire, 1800-talets

504

507

505

508

506

uppbärande ljusarmar. Höjd 44,5 cm.

BORDSLAMPA. Frankrike, 1800-talets första hälft. Senempire. Förgylld och patinerad brons. Kolonnformad med korintiskt kapitäl samt figurscener. Höjd 60 cm exkl. elmontage. Omarbetad

A pair of Empire early 19th century two-light candelabra.

rovoljelampa.

början. Förgylld och mörkpatinerad brons. Mans- resp. kvinnofigur

A French late Empire 19th century table lamp.

€ 1.150–1.750 / SEK 10.000–15.000

€ 2.300–2.850 / SEK 20.000–25.000

504

BORDSLAMPA. Älvdalen, 1800-talets första hälft. Empire. 507

Skador, omarbetad.

BORDSLAMPA, Frankrike 1800-talets början. Empire. Förgylld brons. Kannelerat skaft på rund fot med lagerkransar.

A Swedish 19th century porphyry table lamp.

Höjd 26,5 cm. Omarbetad ljusstake.

Blyberg och Rännås. Montering av förgylld brons. Höjd 72,5 cm.

A French Empire early 19th century table lamp.

€ 2.300–2.850 / SEK 20.000–25.000

€ 700–950 / SEK 6.000–8.000

505

BORDSLAMPA. Frankrike, 1800-talets andra hälft. Louis XVIstil. Förgylld brons och marmor. Dekor med bockfötter, satyrer

508

LAMPFOT. Frankrike, 1800-talets början. Empire. Förgylld

och blomsterfestonger. Höjd 48 cm. Lagning, omarbetad.

brons. Trepassformad sockel med tassfötter. Bladhölstrat räfflat

Proveniens: From the home of the antique dealers Maj och Carl-Axel Persson, Malmö.

skaft. Höjd 47 cm. Omarbetad kandelaber.

A French Louis XVI-style late 19th century table lamp.

€ 1.150–1.400 / SEK 10.000–12.000

A French Empire early 19th century table lamp.

€ 500–700 / SEK 4.000–6.000

257


511

509

509

BORDSLAMPOR, ett par. Frankrike, 1800-talets slut.

512

510

513

511

LJUSSTAKAR, ett par. Frankrike, 1700-talets mitt. Rokoko.

Empirestil. Förgylld och patinerad brons. Urnformade. Höjd 51 cm.

Förgylld brons. Rund profilerad fot. Balusterformat skaft. Dekor

Proveniens: From the home of the antique dealers Maj och Carl-Axel Persson, Malmö.

av musselformationer och festoner. Höjd 27 cm.

A pair of French late 19th century Empire-style table lamps.

€ 4.600–5.700 / SEK 40.000–50.000

A pair of Louis XV 18th century gilt bronze candlesticks.

€ 700–950 / SEK 6.000–8.000

512 510

LJUSSTAKAR, ett par. Empire, 1800-talets början. Förgylld

LÄSLAMPA, för två ljus. Sengustaviansk, 1800-talets början.

och patinerad brons. Skaft i form av stående karyatid. Höjd 30

Förgylld brons, grönlackerad plåt och vit marmor. Höj- och sänkbar skärm. Dekor av sittande hund. Höjd 34,5 cm. Skärm med

cm. Liten del av blomsterfestong saknas. A pair of Empire early 19th century candlesticks.

senare bemålning.

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

A late Gustavian early 19th century two-light table lamp.

€ 950–1.150 / SEK 8.000–10.000

513

LJUSSTAKAR, ett par. England, 1700-talets andra hälft. George III. Mahogny och mässing. Rund fot, kannelerade skaft med urnformad ljuspipa. Höjd 34 cm. Ej ursprungliga ljusmanschetter. A pair of George III 18th century mahogany candlesticks.

€ 700–950 / SEK 6.000–8.000

258


514

514

515

517

518

LJUSSTAKAR, ett par. Älvdalen, omkring år 1800. Sengust-

516

519

517

LJUSSTAKAR, ett par. Frankrike, 1800-talets början. Empire.

avianska. Förgylld brons och blybergsporfyr. Skaft i form av stående antikiserande kvinnofigurer på rund sockel. Höjd 30,5 cm.

Förgylld brons. Kolonnskaft med löpande vindruvsranka. Rund

Nagg.

A pair of French Empire early 19th century candlesticks.

välvd fotplatta med reliefdekor av palmetter. Höjd 24,5 cm.

A pair of late Gustavian circa 1800 porphyry candlesticks.

€ 1.150–1.400 / SEK 10.000–12.000

€ 2.850–3.450 / SEK 25.000–30.000

518 515

LJUSSTAKAR, ett par. Frankrike, 1800-talets början. Empire

LJUSSTAKAR, ett par. Frankrike, 1800-talets början. Empire.

Förgylld brons. Räfflade kolonnskaft på rund välvd fotplatta.

Förgylld brons. Kolonnskaft med löpande blomsterranka. Rund välvd fotplatta med reliefdekor av vindruvsklasar och blommor.

Reliefdekor av palmetter. Höjd 30,5 cm. Borrrade för el. A pair of French Empire early 19th century candlesticks.

Höjd 30,5 cm.

€ 2.100–2.300 / SEK 18.000–20.000

A pair of French Empire early 19th century candlesticks.

€ 1.750–2.100 / SEK 15.000–18.000

519

LJUSSTAKAR, ett par. Sengustavianska, omkring år 1800. Förgylld brons. Rund fot. Dekor av fjädrar och blad. Höjd 20 cm.

516

LJUSSTAKAR, ett par. Frankrike, 1800-talets början. Empire.

A pair of late Gustavian circa 1800 gilt bronze candlesticks.

Förgylld brons. Släta kolonnskaft med bladhölstrad bas. Rund välvd fotplatta med reliefdekor av blad. Höjd 25,5 cm. Spricka i

€ 950–1.150 / SEK 8.000–10.000

manschett. A pair of French Empire early 19th century candlesticks.

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

259


520

521

522

520

LJUSSTAKAR, ett par. Troligen flamländska 1600-talets mitt.

523

522

524

LJUSSTAKAR, ett par. Troligen från Holländska asiatiska

Mässing. På tre klo- och klotfötter. Märkta ”M S 1647” samt med

kolonierna. Mässing. Gjuten och svarvad mässing, rund profilerad

otydlig mästarstämpel. Höjd 60 cm. Skador, lagningar.

fot, cylindriskt skaft med en serie noder och vulster. Höjd 28 cm

Proveniens: From the home of the antique dealers Maj och Carl-Axel Persson, Malmö.

Proveniens: From the home of the antique dealers Maj och Carl-Axel Persson, Malmö.

Jämför snarlika ljusstakar i kyrkan i Dinant, Belgien.

Denna typ av ljusstakar tillverkades mellan 1600-1800-talet i samma anda.

A pair of probably Flemish 17th century brass pricket candlesticks.

A pair of presumably Dutch colonial candlesticks.

€ 1.750–2.300 / SEK 15.000–20.000

€ 1.750–2.300 / SEK 15.000–20.000

521

LJUSSTAKAR, ett par. Barock, 1600-tal. Mässing. Balusterformat skaft. Graverad dekor med kors och passionsredskap. Höjd 46 cm. Lagningar. Proveniens: From the home of the antique dealers Maj och CarlAxel Persson, Malmö. A pair of Baroque 17th century brass pricket candlesticks.

€ 2.300–3.450 / SEK 20.000–30.000

523

LJUSSTAKE, för två ljus. Sverige, 1700-tal. Smidesjärn. Svängda spiralvridna ben och ljusarmar. Höjd 34,5 cm. Slitage, hängen saknas. Proveniens: From the home of the antique dealers Maj och Carl-Axel Persson, Malmö. A Swedish 18th century wrought-iron two-light candlestick.

€ 1.750–2.300 / SEK 15.000–20.000

260


525

527

524

LJUSSTAKE, för två ljus. Sverige, 17/1800-tal. Smidesjärn.

526

528

527

529

LJUSSTAKAR, ett par, av Carl Wessman 1764 (mästare

Svängda spiralvridna ben och ljusarmar. Höjd 27 cm. Smärre

i Stockholm 1757-72). Rokoko. Tenn. Balusterformat skaft på

skador. Ytbehandlad.

klockad fot. Dekor av vridna åsar. Höjd 23 cm. A pair of Rococo pewter candlesticks by Carl Wessman 1764.

Proveniens: From the home of the antique dealers Maj och Carl-Axel Persson, Malmö.

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

A Swedish 18th/19th century wrought-iron two-light candlestick.

€ 950–1.150 / SEK 8.000–10.000

528

SPELSTAKAR, ett par. Gustavianska, stämplade 1785. Tenn. Rund klockad fot med kannelyrer och pärlstav. Höjd 15 cm.

525

Bristningar, mindre hål.

LJUSSTAKAR, ett par, av Johan Gustav Ryman 1794 (mäs-

A pair of Gustavian pewter candlesticks dated 1785.

tare i Stockholm 1761-97). Rokoko. Tenn. Balusterformat skaft på klockad fot. Dekor av vridna åsar. Höjd 24 cm. Bristning.

€ 700–950 / SEK 6.000–8.000

A pair of Rococo pewter candlesticks by J. G. Ryman 1794.

€ 2.100–2.300 / SEK 18.000–20.000

529

LJUSSTAKAR, ett par, av Peter Gillman Stockholm 1789. Gustavianska. Tenn. Kolonnskaft på rund klockad fot och fyrkantig

526

LJUSSTAKAR, ett par, av Olof Roos (mästare i Östhammar

bas. Dekor av kannelyrer och pärlstav. Höjd 25 cm.

1782-1808). Rokoko. Tenn. Balusterformat skaft på klockad fot.

A pair of Gustavian pewter candlesticks by P. Gillman, Stockholm 1789.

Dekor av vridna åsar. Höjd 23,5 cm. Bristning. A pair of Rococo pewter candlesticks by Olof Roos, master in Östhammar 1782.

€ 1.150–1.400 / SEK 10.000–12.000

€ 1.750–2.100 / SEK 15.000–18.000

261


531

532

530

530

LJUSSTAKAR, ett par, av Martin Artedius 1792 (mästare i

533

532

534

Linköping 1791-96). Sengustavianska. Tenn. Bladornerade urnformade ljushållare på rund klockad fot. Dekor av kannelyrer och

TERRIN MED LOCK, av Lars Lundwall (mästare i Jönköping 1761-1780/82). Rokoko. Tenn. Oval form. Dekor med rocailler. Hänklar på sidorna. Balusterformad lockknopp. Svängda fötter.

pärlstav. Höjd 17,5 cm.

Längd 33 cm.

A pair of late Gustavian pewter candlesticks by M Artedius 1792.

A Rococo pewter tureen with cover by L. Lundwall, master in Jönköping 1761.

€ 1.150–1.400 / SEK 10.000–12.000

€ 1.150–1.400 / SEK 10.000–12.000

531

LJUSSTAKAR, sex stycken, av Eric Pettersson Krietz (mästare i Stockholm 1753-95/1805). Gustavianska. Tenn. Vriden kolonn på

533

klockformad fot med pärlstav. Höjd 22,5 cm.

SENAPSKANNA, av Petter Åberg (mästare i Stockholm 1748-1766). Tenn. Bukig på rund fot och fällbart lock. Godronnerad.

A set of six Gustavian pewter candlesticks by E. P. Krietz, master 1753.

Höjd 10 cm.

€ 2.100–2.300 / SEK 18.000–20.000

€ 950–1.150 / SEK 8.000–10.000

A Swedish pewter mustard-jug by P. Åberg, master 1748.

534

POTTA S.K. BOURDALOU, av Carl Sauer (mästare i Stockholm 1737-1779). Tenn. Märkt undertill ”Kr. DH 1777” (Kronan Drottningholm). Längd 28,5 cm. A Swedish pewter bourdalou, by C. Sauer, Stockholm 1777.

€ 1.150–1.400 / SEK 10.000–12.000

262


535

AUTOMATUR. Augsburg, omkring 1630. Förgylld mässing i form av lejon, med rörliga ögon och mun, sittande på oktagonal sockel av förgylld mässing och svärtat trä på fyra mässingsfötter. Tre urtavlor. Gångverk märkt med romerska siffror I-XII, samt minuter med arabiska siffror. Slagverk för heltimmar märkt med arabiska siffror 2-12. Kvartsslag märkt med arabiska siffror 1-4. Längd 28,5, bredd 16,5, höjd 24 cm. Nyckel och pendel medföljer. Omarbetat, kompletterat. Litteratur: Maurice, Klaus, Die deutsche Räderuhr, band II, München 1976, jfr fig. 324-329. AUTOMATUREN SOM SYMBOL FÖR DEN VÄSTERLÄNDSKA VÄRLDSBILDEN OCH DEN MEKANISERADE SKAPELSEN Auktionens automatur tillhör sällsyntheterna på marknaden. Uppskattningsvis finns det bara ett hundratal betydande automatur bevarade i form av olika djur såsom elefanter, lejon, hästar, hundar och fåglar. De flesta av dem finns på museum idag. Då de framställdes under 1500- och 1600-talen, i framförallt Augsburg och Nürnberg var de hett eftertraktade statusföremål bland kungar, furstar och en förmögen borgerlig elit. Automatur var även eftertraktade i den lärdes bibliotek eller ”kunstkammer”, där kabinettskåp fyllda med exotiska samlingar av mineraler, koraller och matematiska instrument tävlade med uppmärksamheten från konstfärdiga automatur och självspelande musikinstrument. De mekaniska uren som började växa fram under medeltiden fick en speciell utformning i södra Tyskland i form av avancerade rörliga figurer, som härmade Guds skapelse och fick sin samtid att häpna. Uret med dess visare, slag och rörelser blev en symbol för Guds ordning av universum, jorden och människan. Kungar och furstar

avbildad sig gärna med ett ur vid sin sida som symbol för en oföränderlig, lagbunden hierarkisk samhällsordning. Samtidigt var det början på en vetenskapsutveckling där automaturen kan ses som fröet till dagens robotar. Även på det filosofiska vetenskapliga planet kom automaturen med tiden att väcka tankarna om djuren och människorna som maskiner. Descartes teorier på 1600-talet om djurens mekaniska fysionomi ledde fram till LaMettries manifest ”L’homme machine” (Maskinen människan, 1747) där han likställde människan med djuren som lagbundna maskiner. FRÅN SMED TILL URMAKARE Framtill 1500-talets mitt var urtillverkningen begränsad och ingick bland hantverksskråna för smeder, vapen- och låstillverkare. Under 1500-talets andra hälft kom dock urmakarna att skapa en egen yrkesidentitet. Uret var fram till uppfinningen av pendeln på 1650-talet en dålig tidmätare. Till en början förknippades de mer med modeller för astronomiska observationer än vardaglig tidmätning. AUTOMATUR I SVENSKA SAMLINGAR Kända automatur i svenska samlingar finns närmast i Konseljsalen på Kungliga slottet i Stockholm och på Skokloster slott. Det kungliga automaturet mäter 46 cm i höjd och utgörs av ett lejon som leds av en morian. Verket får lejonets käkar och ögon att röra sig samt morianens huvud och arm. Skoklosters automatur har fått skepnad av två lejon. A rare gilt brass on ebonised base Lion Automaton figure clock, Augsburg circa 1630.

€ 34.200–45.600 / SEK 300.000–400.000

263


536

536

264

GOLVUR, av Johan Nyberg d.ä. (urmakare i Stockholm 1748-1768). Rokoko. Skuren förgylld, samt målad dekor. Motiv med landskap. Fot med meanderbård. Vitlackerad urtavla märkt Johan Nyberg Stockholm. Höjd 247 cm. Två lod samt pendel medföljer. Delar av

537

537

GOLVUR. Holland, 1700-talets mitt. Fanerat med mahogny och lönn. Inläggningar av fåglar, blommor och urnor. Urtavla märkt Dirk Van Der Winden (Schiedam)?. Visar timmar, minuter, sekunder och datum. Höjd 240 cm. Pendel och två lod medföljer.

glas saknas.

Kompletteringar, inläggningar med kompletteringar. Torksprickor.

A Swedish Rococo 18th century long-case clock by J. Nyberg, master in Stockholm 1748-68.

A Dutch 18th century long-case clock, dial signed Dirk Van Der Winden (Schiedam)?.

€ 5.700–6.850 / SEK 50.000–60.000

€ 4.600–5.700 / SEK 40.000–50.000


538

538

539

540

KONSOLUR, av Johan Christoffer Plesse (urmakare i Stockholm, 1700-talets mitt). Rokoko. Grönmålat och bronserat. Snidad dekor. Vitlackerad urtavla märkt ”Joh Christ Plesse” (f. 1743, gesäll i Stockholm 1775, från 1794 urmakare i Eskilstuna). Höjd inkl konsol 111, bredd 34 cm. Pendel och nyckel medföljer. Senare konsol. A Swedish Rococo 18th century bracket clock by J. Ch. Plesse.

€ 2.300–2.850 / SEK 20.000–25.000

539

KONSOLUR. Frankrike, 1700-talets mitt. Sköldpaddsimitation och förgylld brons. Urtavla med emaljerade siffror. Dekor med fågel, rocailler samt krönande putto. Urverk märkt ”Jolin a Orléans” (fransk urmakare på 1700-talet). Total höjd 91 cm, bredd 34 cm. Pendel och nyckel medföljer. A French mid 18th century bracket clock, marked ”Jolin a Orléans”.

€ 2.300–2.850 / SEK 20.000–25.000

540

VÄGGPENDYL, av George Causard, urmakare i Paris 177089. Louis XVI. Förgylld brons. Vitemaljerad urtavla märkt ”G.e Causard A PARIS”. Dekor av urna med eldslåga, akantusblad, festonger och kvinnoansikte. Höjd 76, bredd 37 cm. A Louis XVI 18th century gilt bronze wall clock by George Causard, Paris 1770-89.

€ 2.100–2.300 / SEK 18.000–20.000

541

VÄGGPENDYL, av Cellier i Paris. Louis XVI, 1700-talets slut. Förgylld brons. Vitemaljerad urtavla märkt ”CELLIER A PARIS” (urmakare i Paris, nämnd 1806). Dekor av urna med eldslåga, akantusblad, festonger och kvinnoansikte. Höjd 76, bredd 37 cm. Nycklar och pendel medföljer. A Louis XVI 18th century gilt bronze wall clock by Cellier.

€ 1.750–2.300 / SEK 15.000–20.000

541

265


542

543

545

542

VÄGGPENDYL, av Jacob Kock (verksam i Stockholm från 1762, död 1805). Sengustaviansk. Förgylld och bronserad. Dekor med pärlstav, kolonner, urnor samt medaljong. Vitlackerad urtavla märkt ”Jakob Kock STOCKHOLM”. Höjd 86, bredd 45 cm. Pendel och nyckel medföljer. A late Gustavian wall clock by J. Kock, master in Stockholm 1762.

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

543

VÄGGPENDYL, av Jonas Cederlund, Stockholm. Empire, 1800-talets början. Snidat, förgyllt och bronserat foder. Vitlackerad urtavla märkt ”Jon Cederlund Stockholm” (urmakare i Stockholm 1799-1825). Örn uppbärande urhus på sina vingar. Krönande Zeus-figur. Höjd 86 cm, bredd 45 cm. Nyckel och pendel medföljer. A Swedish Empire early 19th century wall clock by J. Cederlund, master 1799-1825.

€ 1.150–1.400 / SEK 10.000–12.000

544

VÄGGPENDYL. Frankrike, 1800-tal. Louis XV-stil. Förgylld brons. Dekor med blommor, ekrankor samt kinesiserande figur. Urtavla och urverk märkt ”W M BLAKEY A PARIS” (Blakey, mästare i Paris 1755-74). Höjd 61 cm. Nyckel medföljer. Urverk äldre än fodral. A Louis XV-style 19th century gilt bronze wall clock. Clockwork by W. M. Blakey, master in Paris 1755-74.

€ 2.300–2.850 / SEK 20.000–25.000

545

BAROMETER. Frankrike, 1700-talets andra hälft. Louis XVI. Förgylld och bronserad. Snidad ram med blomkvist, jordglob, ekblad och bandrosett. Vitlackerad urtavla. Överdel med termometer. Höjd 105, bredd 53 cm. Senare glas samt bemålning på urtavlan. Maskstungen. A Louis XVI barometer.

544

266

€ 1.750–2.300 / SEK 15.000–20.000


546

546

547

549

BORDSPENDYL, av Hans Wessman (urmakare i Stockholm 1787-1805). Rokoko. Vitmålad och bronserad. Snidad dekor av musselformation. Vitlackerad urtavla märkt ”Hans Wessman Stockholm” Uret märkt ”No 15”. Höjd 58, bredd 28,5 cm. Pendel och nyckel medföljer. A Swedish 18th century Rococo bracket clock by H. Wessman, master 1787.

€ 1.750–2.300 / SEK 15.000–20.000

547

BORDSPENDYL. Parisarbete, 1770/80-tal. Louis XVI. Förgylld brons. Urhus krönt med moln- och strålformationer samt stjärna, uppburet av häst flankerad av Amor och tupp. Sockel med lagergirlander och porträttmedaljong, troligen föreställande Ludvig XVI. Vitemaljerad urtavla märkt ”LE NEPVEU A PARIS” (flera urmakare med detta namn i Paris vid 1700-talets slut). Höjd 41, längd 25 cm. Pendel och nyckel medföljer. Lösa visare. A French late 18th century gilt bronze mantel clock.

€ 3.450–4.600 / SEK 30.000–40.000

548

BORDSPENDYL. Frankrike, 1800-talets början. Empire. Förgylld och patinerad brons. Jaktgudinnan Diana sittande på klippformation. Sockel med vapentrofé. Urtavla märkt ”VIEL- ROBIN H.r du J.din du Roi” (horloger du Jardin du Roi, nämnd 1830). Längd 49, höjd 65 cm. Pendel och nyckel medföljer. A French Empire early 19th century mantel clock.

€ 3.450–4.600 / SEK 30.000–40.000

549

BORDSPENDYL. Frankrike, 1800-talets början. Empire. Förgylld brons. Oval sockel med blomstergirlander. Urhus i form av bokhylla flankerat av sittande läsande barn. Vitemaljerad urtavla märkt ”Faizan à Paris” (mästare i Paris -1812). Höjd 38 cm. Pendel och nyckel medföljer. Emalj med nagg. A French Empire early 19th century mantel clock.

€ 2.300–3.450 / SEK 20.000–30.000

548

267


550

550

BORDSPENDYL. Frankrike, 1800-talets början. Empire.

551

552

555

BORDSPENDYL. Frankrike, 1800-talets början. Empire.

Förgylld brons. Sittande kvinnofigur med blomsterkrans och fjäril. Vitemaljerad urtavla. Höjd 43, längd 35 cm. Pendel och nyckel

Förgylld brons. Sittande kvinna med läsande amoriner. Emaljerad urtavla märkt ”Chiery à Paris”. Höjd 49, längd 35 cm. Nyckel och

medföljer. Urtavla med sprickor och nagg.

pendel medföljer. Nagg på urtavlan.

A French Empire early 19th century gilt bronze mantel clock.

A French Empire early 19th century mantel clock, marked Chiery à Paris.

€ 1.750–2.300 / SEK 15.000–20.000

€ 2.300–2.850 / SEK 20.000–25.000

551

BORDSPENDYL. Frankrike, 1800-talets början. Empire. Förgylld brons och marmor. Kvinna läsande bok vid oljelampa. Vitemaljerad urtavla märkt ”VAILLANT A PARIS” (Louis Jacques Vaillant, verksam 1787-1821.) Längd 29, höjd 34 cm. Pendel och

556

Förgylld brons. Gudinna samt ankare och åra vid urhus krönt med rhyton och lagerkrans. Vitemaljerad urtavla. Höjd 40, längd 29 cm. Nyckel och pendel medföljer.

nyckel medföljer. Urtavla med nagg.

552

A French Empire early 19th century mantel clock.

A French Empire early 19th century mantel clock.

€ 1.750–2.300 / SEK 15.000–20.000

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

BORDSPENDYL, av Per Henrik Beurling (urmakare i Stock-

557

BORDSUR, mästerstycke av Nils Kullberg 1822. Empire. För-

holm 1783 -1806 (1830). Empire. Förgylld och patinerad brons. Antikiserande oljelampsform med kvinnofigur och eldslåga. Emaljerad urtavla märkt ”Beurling Stockholm”. Längd 30,

gylld brons och alabaster. Rektangulär sockel. Pojkfigur sittande i vagn dragen av ett lamm. Vitemaljerad urtavla och urverk märkt ”Wilh: Pauli Stockholm” (urmakare i Stockholm 1795-1810). Längd

höjd 41 cm. Pendel medföljer. Urtavla med nagg.

18,5, höjd 19 cm. Skadad glashuv medföljer.

An Empire mantel clock by P. H. Beurling, master 1783.

Proveniens: Enligt dokumet förstördes vid rengöring en papperslapp under sockeln med texten ”Stället förfärdigat af mig såsom mästareprof 1822. Uret sålt till Major Fåhreus”. En mindre lapp med texten ”Återköpt af mig på auktion 1869 N. Kullberg”.

€ 3.450–4.000 / SEK 30.000–35.000

553

BORDSPENDYL. Frankrike, 1800-talets början. Empire.

BORDSPENDYL, av Hans Wessman (urmakare i Stocholm

A late Gustavian circa 1800 porphyry mantel clock by H. Wessman, master 1765-1805.

Kända mästerstycken av bronsmakare är ytterst ovanligt, eftersom de inte signerade sina arbeten. Bronsmakarnas mästerstyckeritningar saknas, till skillnad från Stockholm snickarämbetes mästerstyckeritningar som finns bevarade från 1751-1846. Kullbergs mästerstycke är därför ett ovanligt och intressant exempel på nivån på bronsmakarnas yrkesskicklighet i Sverige under empiretiden.

€ 8.000–9.150 / SEK 70.000–80.000

A Swedish Empire bronze case masterpiece by N. Kullberg 1822.

1765-1805). Sengustaviansk. Förgylld brons och blybergsporfyr. Obelisker uppbärande urhus med krönande antikiserande kvinnogestalt. Vitlackerad urtavla märkt ”Hans Wessman Stockholm”. Längd 30,5, bredd 10,5, höjd 45 cm. Nyckel och pendel medföljer.

€ 700–950 / SEK 6.000–8.000

554

BORDSPENDYL, av Per Henrik Beurling (urmakare i Stockholm 1783-1806). Sengustaviansk. Förgylld brons, vit marmor, rännåsporfyr och porfyrimitation. Runt urhus upphängt mellan urnor och växtrankor. Krön med örnhuvuden. Vitemaljerad urtavla märkt ”Beurling STOCKHOLM”. Längd 25,5, höjd 45 cm. Pendel

558

SKEPPSKRONOMETER. Parkinson & Frodsham, London, 1800-talets mitt. Två dagars (48 timmar). Fodral av mahogny. Urtavlan märkt ”Parkinson & Frodsham Change Alley London 3489”. Försilvrad urtavla, diam 10 cm. Lådans höjd 13,5 cm.

och nyckel medföljer. Senare marmorsockel.

Nycklar medföljer.

A late Gustavian circa 1800 mantel clock.

A Victorian mid 19th century mahogany and brass-mounted Parkinson & Frodsham two days Marine Chronometer.

€ 4.600–5.700 / SEK 40.000–50.000

€ 1.150–1.400 / SEK 10.000–12.000

268


555

556

553

557

558 554

269


559

560

559

URNOR MED LOCK, ett par. Älvdalen, 1800-talets början.

561

562

561

Sengustavianska. Blybergsporfyr och förgylld brons. Halvsfärisk korpus på insvängd låg fot på kvadratisk sockel. Uppsvängd

URNA. Älvdalen, 1800-talets första hälft. Empire. Blybergsporfyr. Mediciform. Höjd 42, diameter 31,5 cm. Nagg. Proveniens: Esbjörn Kronbergs samling.

överdel med välvt lock. Höjd 34, diameter 26,5, Lagning, nagg.

A Swedish Empire 19th century porphyry urn.

Proveniens: Esbjörn Kronbergs samling.

€ 3.450–4.600 / SEK 30.000–40.000

A pair of late Gustavian early 19th century porphyry urns with cover.

€ 9.150–11.400 / SEK 80.000–100.000

562

URNA. Älvdalen, 1800-talets första hälft. Empire. Blybergsporfyr. Mediciform. Höjd 41, diameter 31 cm. Obetydlig nagg.

560

URNA. Älvdalen, 1800-talets första hälft. Empire. Blybergsporfyr. Mediciform. Höjd 40, diameter 30,5 cm. Proveniens: Esbjörn Kronbergs samling.

Proveniens: Esbjörn Kronbergs samling. Utställd: Bukowskis Porfyrutställning 1985/86. Nr 25. A Swedish Empire 19th century porphyry urn.

Utställd: Bukowskis Porfyrutställning 1985/86, Nr 25. A Swedish Empire 19th century porphyry urn.

€ 4.000–4.600 / SEK 35.000–40.000

270

€ 3.450–4.000 / SEK 30.000–35.000


563

564

565

563

URNA. Älvdalen, 1800-talets första hälft. Empire.

566

565

SKÅL PÅ FOT. Älvdalen, 1800-talets början. Empire.

Blybergsporfyr. Höjd 37, diam 28 cm. Obetydlig nagg.

Gammalklitt och Orrloksporfyr. Fyrkantig sockel, skål med

Proveniens: Esbjörn Kronbergs samling.

utsvängt bräm. Diameter 39, höjd 27 cm.

A Swedish Empire 19th Century porphyry urn.

Proveniens: Esbjörn Kronberg Collection. A Swedish Empire 19th century porphyry bowl.

€ 2.850–3.450 / SEK 25.000–30.000

€ 2.850–3.450 / SEK 25.000–30.000

564

URNOR, ett par. Älvdalen, 1800-talets första hälft. Rännåsporfyr. Mediciform. Höjd 18, diameter 16 cm.

566

SKÅL PÅ FOT. Älvdalen, 1800-talets början. Empire.

Skador, lagningar.

Blybergs- och Rännåsporfyr. Höjd 21, diameter 27 cm. Spricka,

Proveniens: Esbjörn Kronbergs samling.

nagg.

A pair of Swedish Empire 19th century porphyry urns.

Proveniens: Esbjörn Kronbergs samling.

€ 2.300–2.850 / SEK 20.000–25.000

A Swedish Empire 19th century porphyry bowl.

€ 2.100–2.300 / SEK 18.000–20.000

271


572

567

573

SKÅL på FOT. Älvdalen, 1800-talets första hälft. Empire. Blybergsporfyr. Rund sockel. Utsvängd mynning. Diameter 26,5,

574

574

575

SMÖRASK MED LOCK. Älvdalen, 1800-talets början. Empire. Blybergsporfyr. Fasetterad. Lockknopp i form av

höjd 17 cm. Nagg.

pinjekotte av förgylld mässing. Diameter 12,5 cm.

Proveniens: Esbjörn Kronbergs samling.

Proveniens: Grevinnan Amalia De la Gardie, gift 1846 med greve Arvid Posse.

A Swedish Empire 19th century porphyry bowl.

A Swedish Empire 19th century porphyry butter box.

€ 2.100–2.300 / SEK 18.000–20.000

€ 1.150–1.400 / SEK 10.000–12.000

568

SKÅL på FOT. Älvdalen, 1800-talets första hälft. Empire. Rännåsporfyr. Kvadratisk sockel. Sfärisk skål med utsvängd

575

mynning. Diameter 30, höjd 21 cm. Spricka, nagg. Proveniens: Esbjörn Kronbergs samling.

SMÖRASK MED LOCK. Älvdalen, 1800-talets början. Empire. Blybergsporfyr. Fasetterad. Lockknopp av silver i form av delfin, stämplar av Johan Henrik Lampa, Stockholm 1806-20. Diameter 12,5 cm. Nagg.

A Swedish Empire 19th century porphyry bowl.

A Swedish Empire 19th century porphyry butter box.

€ 2.100–2.300 / SEK 18.000–20.000 € 1.750–2.300 / SEK 15.000–20.000

569

SMÖRASK MED LOCK. Älvdalen, 1800-talets början. Empire. Blybergsporfyr. Fasetterad. Lockknopp av förgylld

576

Diameter 57,3 cm.

Proveniens: Esbjörn Kronbergs samling.

A French Directoire late 18th Century dinner table plateau.

A Swedish Empire 19th century porphyry butter box.

€ 2.300–2.850 / SEK 20.000–25.000

€ 1.750–2.100 / SEK 15.000–18.000

570

SMÖRASK MED LOCK. Älvdalen, 1800-talets början. Empire. Blybergsporfyr. Fasetterad. Kulformad lockknopp.

577

bredd 25 cm. Troligen förminskad.

Proveniens: Esbjörn Kronbergs samling. A Swedish Empire 19th century porphyry butter box.

An Italian Empire early 19th century dinner table plateau. Possibly after Giuseppe Valadier (1762-1839).

€ 1.750–2.100 / SEK 15.000–18.000

€ 2.850–3.450 / SEK 25.000–30.000

SMÖRASK MED LOCK. Empire, 1800-talets början. Aglomeratsten. Fasetterad. Lockknopp av förgylld mässing.

578

URNOR, ett par. 1800-tal. Alabaster. Dekor med detaljer i förgylld mässing. Skuren dekor med ekrankor och meanderbård.

Diameter 12,5 cm. Kantnagg.

Höjd 64 cm. Monterade till lampor, nagg, en med lagningar.

Proveniens: Esbjörn Kronbergs samling.

Proveniens: Katalog över värdefull inre lösegendom å auktion vid Skottorps säteri, Skottorp slott, 26-29 oktober 1978, katalognr 839: 1 par alabasterurnor på postament c:a 1830. Antique dealers Maj och Carl-Axel Persson, Malmö.

A Swedish Empire 19th century aglomerat stone butter box.

€ 950–1.150 / SEK 8.000–10.000

572

BORDSPLATEAU. Italien, 1800-talets första hälft. Empire. Möjligen design efter Giuseppe Valadier (1762-1839). Förgylld brons. Dekor med liggande sfinxer samt festonger. Längd 34,5,

Diameter 12 cm. Nagg och kantnagg.

571

BORDSPLATEAU. Frankrike, 1700-talets slut. Directoire. Förgylld brons. Sargen med dekor av romber och blommor.

mässing. Diameter 12,5 cm. Nagg och kantnagg.

Litteratur: Slott och herresäten i Sverige, Halland, Skottorp. Allhems förlag, 1968, se bild sid. 127.

SMÖRASK MED LOCK. Empire, 1800-talets början. Svart sten. Fasetterad. Knopp av förgylld mässing. Diameter 12,5 cm.

A pair of 19th century alabaster urns.

Sprickor, senare knopp.

€ 1.400–2.100 / SEK 12.000–18.000

Proveniens: Esbjörn Kronbergs samling. A Swedish Empire black stone butter box.

€ 950–1.150 / SEK 8.000–10.000

579

TAZZA. Troligen Italien, 1800-tal. Svart marmor. Tvådelad. Diameter 51, höjd 30 cm. Nagg.

573

A 19th century marble tazza, probably Italy.

SMÖRASK MED LOCK. Älvdalen, 1800-talets början.

€ 3.450–4.000 / SEK 30.000–35.000

Empire. Orrloksporfyr. Fasetterad. Lockknopp av förgylld mässing. Diameter 12 cm. Kantnagg. Proveniens: Esbjörn Kronbergs samling. A Swedish Empire 19th century porphyry butter box.

€ 1.750–2.100 / SEK 15.000–18.000

580

URNA med LOCK. Sengustaviansk, omkring år 1800. Vit marmor. Dekor av godronner. Höjd 54 cm. Lagningar, nagg, senare bronsknopp. Proveniens: Herrborum säteri, Östergötland. A late Gustavian circa 1800 white marble urn with cover.

€ 4.000–4.600 / SEK 35.000–40.000

272


567

569

568

570

571

580

576

577

579

578

273


A MAGNIFICENT FRENCH EMPIRE GILT BRONZE RHYTON VASE The auction’s rare and large gilt bronze rhyton vase is of finest quality and is made by a skilled Parisian bronze manufacturer such as Pierre-Philippe Thomire (1751–1843) in the beginning of the 19th century. The rhyton vase has also several similarities with the porcelain rhytons in the Empire Olympic Service; ending with a boar’s head; decorated with garland that wraps around the belly and falls down at the back; the upper part frieze relief of putti (for exampel sacrificing a goat). In the Louvre museum and in the Armory Museum in Moscow rhytons from the Olympic service can be found. The ”antique” horn-shaped vases in the Olympic service were designed by Alexandre-Théodore Brongniart (1739–1813) after the form of ancient Roman rhytons. The painted and gilt porcelain imitated lapis lazuli and gilt bronze demonstrated that porcelain could be a match for precious stones and metals. Based on antique forms, he was most likely inspired by an engraving by Piranesi (1720–1778), but also perhaps from original pieces such as one of the two cornucopia of the Borghese Collection that entered the Louvre in 1808. There are several known pairs of ’antique’ horn-shaped vases. The first, completed in 1806, was intended as a centerpiece for the Olympic Service, but presented by Napoleon I to Tsar Alexander I after the signing of the Tilsit Treaty 1807. It is now in the Armory Museum in Moscow. The second pair, finished in 1807 and shipped to Russia, is today part of France’s National Furniture Repository. The Louvre porcelain vases are a third version of this model but conceived this time as a set of independent ornamental objects. The pieces were delivered to the Palais des Tuileries in 1813 to be presented

274

as gifts to two of the Empress’s dames du palais, the Duchess of Rovigo and the Countess of Montalivet. The English word rhyton originates in the ancient Greek word υτόν (rhŭtón). The conical drinking vessel was known in the Aegean region since the Bronze Age, perhaps originating from the drinking horn widespread over Persia and Eurasia since prehistoric times.

581

A RARE AND LARGE RHYTON VASE. French Empire, early 19th century. Gilt bronze. Horn/cornucopia shaped ending with a boar’s head, decorated with garland that wraps around the belly and falls down at the back, the upper part frieze relief depicting putti and animals representing the four seasons: putti with doves and flowers (spring), boar hunting and grain harvest (summer), wine harvest and sacrificing a goat (autumn), putti by the fire (winter). On the top latticed rim around disc with holes for artificial flowers. Length 64, width 29, height 57,5 cm. Bronze flowers missing partly, the latticed rim with repairs. Provenance: Swedish engineer working in Russia in the early 1900s. Thence by inheritance to present owner. RHYTONVAS. Frankrike, 1800-talets början. Empire.

€ 56.950–68.350 / SEK 500.000–600.000


275


587

FAT. Flamländskt/Nederländskt, möjligen Mechelen, 1600/1700tal. Mässing. Driven och punsad dekor. Adam och Eva vid Kunskapens träd. Brämet med spetsovala bucklor. Diam 57,5 cm. Proveniens: Katalog över värdefull inre lösegendom å auktion vid Skottorps säteri, Skottorp slott, 26-29 oktober 1978, troligen del av katalognr 70. From the home of the antique dealers Maj och Carl-Axel Persson, Malmö. Litteratur: Onno ter Kuile/Rijksmuseum (Amsterdam), Catalogi van de verzameling kunstnijverheid van het Rijksmuseum te Amsterdam. 1, Koper & brons, Staatsuitgeverij, ’s-Gravenhage, 1986. s. 178, nr 246-247.

592

582

Kunstwerken uit de eeuw van Rubens in Antwerpse kerken en kloosters, Tentoonstelling 29 april – 18 september 1977, Stad Antwerpen/Sint-Jacobskerk, jmf. s. 152f, nr 165-166.

SKÅL. Sydtyskland, troligen Nürnberg, 1500-tal. Mässing.

A brass alms dish, Flemish/Dutch, possibly möjligen Mechelen, 17/18th century.

Reliefmotiv av Marie Bebådelse. Diam 27,5 cm. Lagningar, slitage, senare upphängning. Proveniens: Katalog över värdefull inre lösegendom å auktion vid Skottorps säteri, Skottorp slott, 26-29 oktober 1978, troligen del av katalognr 18: 2 mässingsskålar, varav en för sakralt bruk. Möjligen avbildad sid 5. Antique dealers Maj och Carl-Axel Persson, Malmö.

€ 950–1.150 / SEK 8.000–10.000

588

Skaftet lagat.

A brass alms bowl, Southern Germany, probably Nuremberg, 16th century.

Proveniens: Funnen i jorden sydväst om Garpenberg på 1930-talet. Möjligen har skeden koppling till Gudsberga kloster, som ligger norr om fyndplatsen vid Garpenberg. Gudsberga, ett cisterciensiskt munkkloster, grundades 1486 genom en gåva från häradshövdingen över Dalarna, riddaren Ingel Jönsson Hjorthorn, och hans hustru Birgitta Sonedotter. Det kom att bli Sveriges sista munkkloster av cisterciensorden samt Dalarnas enda kloster.

€ 700–950 / SEK 6.000–8.000

583

SKÅL. Sydtyskland, troligen Nürnberg, 1500-tal. Mässing. Reliefmotiv av spejarna från Kanaan. Diam 27 cm. Bristningar, bucklor. Proveniens: Katalog över värdefull inre lösegendom å auktion vid Skottorps säteri, Skottorp slott, 26-29 oktober 1978, troligen del av katalognr 18: 2 mässingsskålar, varav en för sakralt bruk. From the home of the antique dealers Maj och Carl-Axel Persson, Malmö.

SKED. Europa, 1400-talets slut/1500-talets början. Kopparlegering. Bladet med inskription ”help o maria”. Längd 12,5 cm.

A late 15th century/early 16 century European copper alloy spoon.

€ 3.450–4.000 / SEK 30.000–35.000

589

A brass alms bowl, Southern Germany, probably Nuremberg, 16th century.

ASK med lock. Barock, daterad 1730. Pergament. Pressad och delvis förgylld dekor med obelisk, växter och djur. Invändigt med dubbelmonogram AM DB 1730. Diameter 13,5 cm.

€ 700–950 / SEK 6.000–8.000

A Baroque parchment box dated 1730.

€ 500–700 / SEK 4.000–6.000

584

FAT. Sydtyskland, möjligen Nürnberg, 1500-tal. Mässing. Upphöjd mitt med en krans av gotiska fiskblåsor. Inskriftsband med minuskler. Diam 45,5 cm. Hål i bräm, slitage.

590

Proveniens: From the home of the antique dealers Maj och Carl-Axel Persson, Malmö.

585

ASK med lock. Sverige, 1700-talets andra hälft. Halmarbete. Oktagonal form. Locket med drottning Lovisa Ulrikas monogram under krona (drottning av Sverige 1751-71). Diameter 11 cm. Skador.

A brass alms dish, Southern Germany, 16th century.

A Swedish 18th century straw-work box with cover, with the monogram of Queen Lovisa Ulrika.

€ 950–1.150 / SEK 8.000–10.000

€ 950–1.150 / SEK 8.000–10.000

FAT. Sydtyskland, möjligen Nürnberg, 1500-tal. Mässing. Motiv av Adam och Eva vid Kunskapens träd. Runt om två inskiftsband med gotiska minuskler resp. majuskler. Diam 41,5 cm. Lagningar,

591

hål, slitage. Proveniens: From the home of the antique dealers Maj och Carl-Axel Persson, Malmö.

ASK med lock, daterad 1782. Svarvat och snidat elfenben samt sköldpadd. Rund profilerad form med reliefframställning av Peter den store till häst (efter Étienne Maurice Falconets staty). Locket med relief av medaljong med S under adlig krona buret av lejon. Diameter 7,5 cm. Spricka, slitage. An ivory box with cover, dated 1782.

A brass alms dish, Southern Germany, 16th century.

€ 700–950 / SEK 6.000–8.000

€ 950–1.150 / SEK 8.000–10.000

592 586

FAT. Nordeuropa/Tyskland, 1700-talets första hälft. Koppar. Motiv med hjort. Diam 52,5 cm. Proveniens: From the home of the antique dealers Maj och Carl-Axel Persson, Malmö.

276

EMALJPLAKETT. Sannolikt Holland, 1700-talets andra hälft. Motiv från kolonierna, troligtvis Batavia (dagens Jakarta). Scenen visar ostindiefarare för ankar utanför stad under ovädershimmel. Baksidan med otydligt inventarienummer. Längd 15,5, höjd 11,5 cm. Krackelerad samt nagg.

A Northern Europe/Germany first half 18th century copper alms dish.

Dessa motiv hämtades ofta från kända gravyrer.

€ 1.750–2.100 / SEK 15.000–18.000

€ 700–950 / SEK 6.000–8.000

A presumably Dutch 18th century enamel.


582

585

583

584

586

587

588

589

590

591

277


593

593

URNA med HÄNKLAR, keramik, från Attika eller södra Italien. ca 300 f Kr. Dekor i rött mot svart med blanka svarta och vita högdagrar. Motiv från palestra-idrottsstadium. Höjd 49 cm. Skador, lagningar. TL test från Oxford finns och medföljer. Utfört 25 april 2013. An red figure column krater vase circa 300 B.C.

€ 4.600–6.850 / SEK 40.000–60.000

594

REGENTLÄNGD, 22 stycken. Sverige, 1800-tal. Vaxposeringar av svenska regenter, Gustav Vasa - Oskar I. Svärtade ramar med medaljonger i mässing och glas. 14,5 X 15, diameter 9 cm. Skador. A set of 22 in wax Swedish regents, 19th century.

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

595 595

MEKANISK LEKSAKSSYMASKIN ”PRINCESS”, STEINFELDT & BLASBERG, TYSKLAND, CA 1893. PATENTERAD AV MAX SANDT, 1892. Gjutjärn. I form av syende kvinna. Bemålad i svart, rosarött, vitt och beige. Bronserade detaljer. Vev av porslin. Patent Nr: 5011. Längd 17,5, bredd 8, höjd 18,5 cm. Slitage, färgbortfall. Skiva med smärre bucklor. Nål saknas. Funktion ej provad. Proveniens: Polarforskaren och geologen Otto Nordenskjöld, därefter i arv inom familjen. Otto Nordenskjöld ledde bla den första Svenska polarexpeditionen till Antarktis 1901. Två varianter av denna symaskin är kända. En version med sittande clown, och en med en kvinna som denna. Produktionen pågick endast under ett fåtal år, och antalet bevarade symaskiner är ytterst begränsat. Enligt uppgift är färre än tio exemplar av denna modell kända i världen. Detta exemplar har ärvts inom familjen, och har aldrig tidigare varit ute till försäljning. Mechanical toy sewing machine ”Princess”, Stein Feldt & Blasberg, Germany, ca 1893. patented by Max Sandt, 1892.

594 (22)

278

€ 4.600–6.850 / SEK 40.000–60.000


599

596

596

ÖLGÅS. Hordaland, Norge. Daterad 1847. Märkt Johannes Tobiassen, Hamre 1847. Snidat trä. Polykromt bemålad. Kanten med dryckesvers. Hänkel i form av stiliserad drake. Längd 51, höjd 30 cm. Smärre slitage. Proveniens: From the home of the antique dealers Maj och Carl-Axel Persson, Malmö. A Norwegian bowl dated 1847.

€ 4.600–6.850 / SEK 40.000–60.000

597

ÖLGÅS. Norge. Daterad 1845. Snidat trä. Polykromt bemålad. Kanten med dryckesvers. Hänklar i form av stiliserade hästhuvuden. Längd 35, höjd 18,5 cm. Smärre slitage och maskhål.

597

Proveniens: From the home of the antique dealers Maj och Carl-Axel Persson, Malmö. ÖLGÅS. Norge. Daterad 1845.

€ 1.750–2.300 / SEK 15.000–20.000

598

ÖLGÅS. Norge, daterad 1832. Snidat trä. Polykromt bemålad. Kanten med dryckesvers. Hänklar i form av stiliserade hästhuvuden. Längd 41, höjd 20 cm. Lagning, maskstungen, botten med hål. Proveniens: From the home of the antique dealers Maj och Carl-Axel Persson, Malmö. A Norwegian bowl dated 1832.

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

599

ÖLGÅS. Norge, daterad 1776. Snidat trä. Polykromt bemålad.

600

Kanten med dryckesvers. Längd 24, höjd 14,5 cm. Smärre slitage. Spricka, smärre lagning. Proveniens: From the home of the antique dealers Maj och Carl-Axel Persson, Malmö. A Norwegian bowl dated 1776.

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

600

ÖLGÅS. Norge, daterad 1838. Snidat trä. Polykromt bemålad. Hänklar i form av stiliserade hästhuvuden. Längd 32, höjd 17,5 cm. Smärre slitage. Proveniens: From the home of the antique dealers Maj och Carl-Axel Persson, Malmö. A Norwegian bowl dated 1838.

€ 1.150–1.750 / SEK 10.000–15.000

598

279


603

601

BONADSMÅLNING, av Anders Eriksson i Ås. Märkt Anno

604

603

1802 AES. Strof ur Psalmen ”Huru gudh i begynnelsen Himmel och jord”, ”Suph en suph min goda wän och war wälkommen”, ”Om Christi inridande åt Jerusalem” samt ”Wälsignat ware han som kommer i herrans namn”. Väv, ca 100 x 211 cm. Skador,

SKULPTUR. Tysk mästare, omkring 1500. Madonnan på månskäran, den apokalyptiska madonnan. Förgyllt och bemålat trä. Höjd 141 cm. Jesusbarnet saknas. Skador. Proveniens: Bukowskis vårauktion 1992, auktion 484, katnr 127. A German sculpture circa 1500.

färgbortfall, veck.

€ 6.850–9.150 / SEK 60.000–80.000

Swedish Folk Art painting on canvas, by Anders Eriksson in Ås, signed AES and dated 1802.

€ 2.300–2.850 / SEK 20.000–25.000

604

GALJONSFIGUR, 1800-tal. Bronserad. Skulpterad kvinnofigur. Höjd 135 cm.

602

RUMSINREDNING. Hälsingland, 1800-talets mitt. Bemålat trä. Bestående av sju väggfältssektioner med motiv av fantasilandskap med hus och träd. Vidare medföljer överstycken, gardinbrädor, foder till två dörrar, foder till tre fönster, delar av ursprunglig nedre panel samt delar av ursprunglig taklist, schablonmålad med stiliserad rosbård. Bildmått ca 163,5 x 172,5, 165 x 62, 164 x 85,5, 162 x 76, 164 x 183,5, 162,5 x 91,5, 37-165 x 133, 32-79 x 163, 35-163 x 142, 35 x 122 samt 34 x 111 cm. Skador, slitage, fläckar. Proveniens: Söräng, Hälsingland. A set of Swedish mid 19th century wooden painted panels.

€ 5.700–8.550 / SEK 50.000–75.000

280

A 19th century figure-head.

€ 3.450–4.600 / SEK 30.000–40.000


602 (urval)

601

281


ÖVERDIREKTÖR ERIK MONTELLS SAMLING AV MÄSTERMEDALJKONSTNÄREN JOHANN CARL HEDLINGER

672

Som seriös samlare hade Erik Montell en klar inställning till sitt område: ”Till skillnad från de flesta myntsamlare anser jag att medaljen är eller vill vara ett konstverk medan myntet är ett omsättningsmedel”. Montells samlande omfattade tiden både före och efter 1700-talet men kom till största delen omfatta medaljer av J C Hedlinger och den samlingen blev en av de större uppbyggda under 1900-talet . Det är den delen som nu auktioneras ut. Samlingen ställdes ut på Historiska Museet i samband med Svenska Numismatiska Föreningens 100-årsjubileum 1973 där den vann första pris

Den schweiziskfödde Johann Carl Hedlinger (1691-1771) kom att bli kanske 1700-talets främste medaljkonstnär. Efter att ha lärt i hemlandet och en kort sejour i Paris kom Hedlinger 1718 till Sverige där han med vissa avbrott var verksam till 1746. Han skulle nu gravera myntstampar och undervisa elever. Medaljstampar skulle betalas extra. Trots att han var från ett annat land och troende katolik kom Hedlinger att åtnjuta kunglig gunst tack vare de magnifika porträtt av Fredrik I som prydde mynten och medaljer så som den i samlingen ingående Riddarhusets stora medalj. Frånsidan på denna är som en genremålning och ett utmärkt exempel på Hedlingers konstnärskap Han fick också inflytelserika svenska vänner som till exempel far och son Tessin, Carl Hårleman, Nicolaus Keder och Carl Reinhold Berch med flera över vilka Hedlinger gjorde utmärkta porträtt. Genom sitt stora internationella anseende kom Hedlinger under sina utlandsresor att utföra arbeten såväl för det danska hovet som porträtt av Fredrik I, påven Benedikt XIII och ryska kejsarinnan Anna. Att en medaljgravör var en konstnär och ett mått på Hedlingers berömdhet och storhet som sådan är de höga, ja nästan astronomiska, arvoden som betalades för hans arbete. Betalningen för gravering av en medalj kunde vara 600 dukater vilket motsvarar mer än två kilo rent guld i dagens vikt. Hedlinger arbetade ständigt och hade en lysande produktion. Efter internationella förebilder tog han initiativ till den svenska regentlängden som kom att fullbordas av hans efterträdare Daniel Fehrman och dennes son och som också finns representerad i samlingen.

605

HEDLINGERS REGENTLÄNGD, om 58 medaljer, varav 57 i silver och dedikationsmedaljen nr 56 i brons. För närmare beskrivningar se Hildebrand II sid 548-561 och Felder sid 123 (1734-1745). Komplett. Efter en titel- och förklaringsmedalj följer regentlängden, som börjar med Björn på Håga och slutar med Fredrik I och en dedikationsmedalj. Nummer 36, Christopher av Bayern finns med sammanpräglad frånsida till nr 41 och Svante Sture nr 41 med frånsida till nr 36. Medaljerna i silver väger ca 12 g/st och är av rent silver. Ett vackert schatull från 1866 som serien förvarats i ingår. Mycket vackra exemplar, sällsynt Proveniens: Överdirektör Erik Montell (1911-1999) Utställd: Historiska Museet, Svenska Numismatiska Föreningens 100-årsjubileum, 1973 Regentlängden är slagen mellan 1734 och slutet av 1790-talet med en komplettering 1842 (nummer 9 Emund gammal). Serien tillkom på initiativ av C.R. Berch, som hemma hos Hedlinger hade sett en fransk regentserie och vi borde, säger Berch, också ha en sådan Historia Metallica, i synnerhet som den store konstnären förklarat, ”det han gärna wille taga ett dylikt wärk under händer…” Det framgår tydligt, att Berch författat frånsidornas inskriptioner. Förslaget granskades också av den åldrige Nils Keder och Eric Benzelius d y, samlare och biskop, var också tillfrågad. Hedlinger gjorde utkast till samtliga men fram till sin pensionering 1745 hade han inte hunnit med alla. Färdiga var titel- och dedikationsmedaljerna och samtliga från Magnus Eriksson till Fredrik I. Lärjungen och efterträdaren D. Fehrman gjorde de flesta medeltidsregenterna och det som inte var klart när han 1764 drabbades av ett slaganfall graverades av sonen C.G. Fehrman. Nummer 4 (Björn Eriksson och Ring Olofsson) blev aldrig gjord och nummer 9 av L.P. Lundgren 1842. HEDLINGERS REGENTLÄNGD, om 58 medaljer, Extremely fine and rare.

€ 1.750 Bukowskis ber att få tacka Ulf Nordlind för genomgång och katalogisering.

282

/ SEK 15.000


KARL XII 1697-1718

621

KUNGENS DÖD 1718 OCH BEGRAVNING I RIDDARHOLMSKYRKAN 1719. € 350 / SEK 3.000

KUNGEN ÅTERKOMMER FRÅN HESSEN TILL SVERIGE 1731. € 200 / SEK 1.500

622

KUNGENS DÖD 1718 OCH BEGRAVNING I RIDDARHOLMSKYRKAN 1719. € 300 / SEK 2.500

KUNGEN ÅTERKOMMER FRÅN HESSEN TILL SVERIGE 1731. € 600 / SEK 5.000

623

KUNGENS DÖD 1718 OCH BEGRAVNING I RIDDARHOLMSKYRKAN 1719. € 150 / SEK 1.000

GRUNDSTENEN LAGD TILL STOCKHOLMS SLOTTS FLYGLAR 1734. € 1.750 / SEK 15.000

624

GRUNDSTENEN LAGD TILL STOCKHOLMS SLOTTS FLYGLAR 1734. € 150 / SEK 1.000

625

GRUNDSTENEN LAGD TILL STOCKHOLMS SLOTTS FLYGLAR 1734. € 150 / SEK 1.000

DROTTNINGENS KRÖNING I UPPSALA 1719. / SEK 1.500

626

FALU KOPPARGRUVA 1735. € 250 / SEK 2.000

DROTTNINGENS KRÖNING I UPPSALA 1719. / SEK 1.000

627

SVERIGES VÄLSTÅND 1733. € 200 / SEK 1.500

612

DROTTNINGENS FÖDELSEDAG 1732. € 100 / SEK 800

628

SVERIGES VÄLSTÅND 1733. € 100 / SEK 700

613

DROTTNINGEN FÖRESTÅR REGERINGEN UNDER KUNG FREDRIKS RESA TILL HESSEN 1731. € 250 / SEK 2.000

629

MYNTFÖRBÄTTRINGEN GENOMFÖRD 1733. € 250 / SEK 2.000

614

DROTTNINGENS DÖD 1741 OCH BEGRAVNING I RIDDARHOLMSKYRKAN 1742. € 600 / SEK 5.000

630

STÄNDERNAS LYCKLIGA ENIGHET 1739. € 1.150 / SEK 10.000

631

KUNGL VETENSKAPSAKADEMIENS PRISMEDALJ 1763. € 150 / SEK 1.000

606

607

608

ULRIKA ELEONORA 1719-1720 609

610

DROTTNINGENS KRÖNING I UPPSALA 1719. € 350 / SEK 3.000

€ 200

611

€ 150

FREDRIK I 1720-1751 615

616

KUNGENS KRÖNING I STOCKHOLMS STORKYRKA 1720. € 600 / SEK 5.000

ADOLF FREDRIK 1751-1771 632

KONUNGAHUSETS ÄRA OCH LYCKA 1723. / SEK 5.000

TRONFÖLJAREN ADOLF FREDRIKS OCH LOVISA ULRIKAS FÖRMÄLNING 1744. € 150 / SEK 1.000

€ 600

LOVISA ULRIKA 1720-1782 617

618

619

620

KONUNGAHUSETS ÄRA OCH LYCKA 1723. € 1.150 / SEK 10.000

633

GEDIGET SILVER HITTAT I NORDMARK I VÄRMLAND 1726. € 250 / SEK 2.000

KRONPRINSESSANS ANKOMST TILL SVERIGE 1744. € 150 / SEK 1.000

634

KRONPRINSESSANS SPELPENNING 1745. € 250 / SEK 2.000

635

UPPSALA UNIVERSITET 1624; ÅBO UNIVERSITET 1640 SAMT LUNDS UNIVERSITET 1668. ALLA UTFÖRDA 1733. (3) € 150 / SEK 1.000

JUBELFESTEN TILL MINNE AV AUGSBURGSKA TROSBEKÄNNELSEN 1530 UTFÖRD TILL JUBELDAGEN I SVERIGE 1730. € 300 / SEK 2.500 RIDDARHUSET I STOCKHOLM 1731. / SEK 15.000

€ 1.750

283


636

637

PERSONMEDALJER

651

BENZELIUS D Y, ERIC (1675-1743), UTNÄMND ÄRKEBISKOP, NUMISMATIKER. € 200 / SEK 1.500

KARLSTEEN, ARVID (1647-1718), KUNGLIG MEDALJGRAVÖR. € 250 / SEK 2.000

652

KEDER, NILS (1659-1735), NUMISMATIKER. € 150 / SEK 1.000

BERCH, CARL REINHOLD (1706-1777), KANSLIRÅD, NUMISMATIKER. € 200 / SEK 1.500

638

CRONHIELM, GUSTAF (1664-1737), GREVE, LAGSTIFTARE. € 500 / SEK 4.000

639

HEDLINGER, JOHANN CARL (1691-1771), MEDALJKONSTNÄR. € 150 / SEK 1.000

640

641

HEDLINGER, JOHANN CARL (1691-1771), MEDALJKONSTNÄR. € 150 / SEK 1.000 HEDLINGER, JOHANN CARL (1691-1771), MEDALJKONSTNÄR. € 250 / SEK 2.000

653

KEDER, NILS (1659-1735), NUMISMATIKER. / SEK 1.500

€ 200

654

KEDER, NILS (1659-1735), NUMISMATIKER. € 200 / SEK 1.500

655

KEDER, NILS (1659-1735), NUMISMATIKER. € 350 / SEK 3.000

656

KEDER, NILS (1659-1735), NUMISMATIKER. € 150 / SEK 1.000

657

KEDER, NILS (1659-1735), NUMISMATIKER. € 200 / SEK 1.500

658

LEWENHAUPT, CHARLES EMIL (1691-1743), GREVE, MILITÄR, POLITIKER. € 200 / SEK 1.500

659

STIERNCRONA, GABRIEL (1669-1723), JK, HOVRÄTTSPRESIDENT. € 300 / SEK 2.500

660

TESSIN f STENBOCK, HEDVIG ELEONORA (1655-1714). € 350 / SEK 3.000

661

TESSIN D Y, NICODEMUS (1654-1728), GREVE, SLOTTSARKITEKT. € 200 / SEK 1.500

642

HEDLINGER, JOHANN CARL (1691-1771), MEDALJKONSTNÄR. € 150 / SEK 1.000

643

HEDLINGER, JOHANN CARL (1691-1771), MEDALJKONSTNÄR. € 100 / SEK 800

644

HEDLINGER, JOHANN CARL (1691-1771), 1745 SAMT 1823 (2 ST) MEDALJKONSTNÄR. € 150 / SEK 1.000

645

HEDLINGER F SCHORNO, MARIA ROSA FRANCISCA (1705-1755), KONSTNÄRENS MAKA. € 200 / SEK 1.500

662

TESSIN, D Y, NICODEMUS (1654-1728), GREVE, SLOTTSARKITEKT. € 300 / SEK 2.500

646

HEDLINGER, JOHANN JOSEPH VIKTOR LORENZ (1733-1793), KUSIN OCH SVÄRSON TILL KONSTNÄREN. € 150 / SEK 1.000

663

TESSIN, CARL GUSTAF (1695-1770), GREVE, KANSLIPRESIDENT, KONSTSAMLARE. € 250 / SEK 2.000

664 647

HORN, ARVID BERNHARD (1664-1742), GREVE, KANSLIPRESIDENT. € 200 / SEK 1.500

TESSIN, CARL GUSTAF (1695-1770), GREVE, KANSLIPRESIDENT, KONSTSAMLARE. € 200 / SEK 1.500

665 648

HORN, ARVID BERNHARD (1664-1742), GREVE, KANSLIPRESIDENT. € 150 / SEK 1.000

WATTRANG, CARL HENRIK (1674-1733), KAMMARRÅD. € 350 / SEK 3.000

666 649

HÅRLEMAN, CARL (1700-1753), ARKITEKT. € 200 / SEK 1.500

FRANKRIKE. LUDVIG XV 1715-1774. KRONPRINSENS (DAUPHINS) FÖDELSE 4 SEPTEMBER 1729. € 350 / SEK 3.000

650

HÅRLEMAN F BARSSEN, EVA JOHANNA (1679-1744). € 100 / SEK 750

667

HESSEN-KASSEL. KARL (1654-1730). € 400 / SEK 3.500

284


668

KYRKOSTATEN. BENEDIKT XIII, PÅVE 1724-1730. / SEK 1.000

€ 150

669

670

SCHWEIZ. TILL MINNE AV SLAGET VID MORGARTEN 1315. € 600 / SEK 5.000 STORBRITANNIEN. GEORG II 1727-1760. / SEK 1.000

€ 150

671

LOT OM FYRA MEDALJER: HEDLINGERS SJÄLVPORTRÄTT, C M KRELL, N VON FLÜE SAMT PH VON STOSCH. € 150 / SEK 1.000

672

GRAVYRER, 2 ST, JOHANN CARL HEDLINGER, 1700-TAL. Porträtt föreställande kungliga medaljgravören Johann Carl Hedlinger(1691-1771). Plåtstorlek 25,5 x 18 samt 21 x 15 cm. Gulnade. Fuktfläckar och fläckar.

€ 250

673

/ SEK 2.000

672

BOK, ”OEUVRE DU CHEVALIER HEDLINGER PRÉCÉDÉE DE L’ÉLOGE HISTORIQUE DE CE CÉLÉBRE ARTISTE....”, CHRISTIAN VON MECHEL 1778. Innehållande graverat planschverk med förteckning över Johann Carl Hedlingers historiska personmedaljer. Plansch I-XL. Rött skinnband med förgylld kant. Fläckar och viss missfärgning. Slitage. Ej fullständigt genomgången.

€ 700

674

/ SEK 6.000

BOK, ”OEUVRE DU CHEVALIER HEDLINGER PRÉCÉDÉE DE L’ÉLOGE HISTORIQUE DE CE CÉLÉBRE ARTISTE....”, CHRISTIAN VON MECHEL 1778. Innehållande graverat planschverk med förteckning över Johann Carl Hedlingers historiska personmedaljer. Plansch I-XL. Brunt linneband. Bok ”Medailleur Johann Carl Hedlinger”, Peter Felder, 1978 medföljer. Bägge med exlibris. Senare band. Smärre fläckar och missfärgning. Ej fullständigt genomgången.

€ 500

675

/ SEK 4.000

MEDALJ, POLENS SEGER ÖVER RYSSLAND VID SMOLENSK 1634 OCH STILLESTÅNDET MED TURKIET OCH SVERIGE FÖRLÄNGT VID STUMSDORF 1635. Polska kungen Wladislaw IV och Herman Christoph Radziwill, båda till häst, tar emot den ryska kapitulationen DEI…=Under Guds den allsmäktiges ledning och med hjälp av den obesegrade Wladislav IV:s, konung över Polen och Sverige, vapen befriades Smolensk från belägring, ryssarna underkuvades och härförare släpades i stoftet. Signerad S D)(Den polske kungen till häst mottar olivkvistar från tre turkar och tre svenskar framför sin armé och bekransas av en ängel i skyn. Nederst på marken 1636. Graverad av Sebastian Dadler 1636. Silver 7,9 cm 148 g. Ett tilltalande exemplar, fälten upptill på åt- och frånsida uppgraverade. Ett av Dadlers mest framstående arbete både stil- och detaljmässigt A pleasant piece, the fields at the top on obverse and reverse tooled. Proveniens: Sten Röings samlingar Litteratur: Hildebrand 6. Maué 38.

€ 2.850–3.450 / SEK 25.000–30.000

675

285


286


GLAS EUROPEISK KERAMIK

CECILIA NORDSTRÖM +46 - 8 - 614 08 08 CECILIA.NORDSTROM@BUKOWSKIS.COM SOPHIE MOSELIUS +46 - 8 - 30 75 04 SOPHIE.MOSELIUS@BUKOWSKIS.COM

287


676

678

677

679

676

680 (55)

POKAL MED LOCK, glas. 1700-tal. Rik graverad och slipad

679

dekor, centralt med Fredrik IV spegelmonogram. Blomsterdekor på kuppa och lock. Skaft med innesluten, spiralvriden röd dekor.

med lagning. (6)

Höjd 29,8 cm. Mista.

Proveniens: The Swedish Noble family Lagerhjelm.

Proveniens: From the Francke family, previously in the collection Wrede and Lewenhaupt.

A set of six cut and engraved glasses, 18th Century.

€ 950–1.150 / SEK 8.000–10.000

An engraved armorial goblet with cover, 18th Century.

€ 700–950 / SEK 6.000–8.000

677

678

680

GLASSERVIS, 55 delar. 1800-talets första hälft. Bestående

POKAL, glas, 1700-tal. Slipad och graverad dekor. Höjd 19 cm.

av 27 vittvinsglas, 12 rödvinsglas samt 8 höga rödvinsglas, 8 champagneglas. Rutslipad dekor, kvadratisk fot. Nagg. Fåtal med

Repor, slitage.

spricka. (55)

A cut and engraved goblet, 18th Century.

A checkerd cut, early 19th century glas service

€ 350–600 / SEK 3.000–5.000

€ 2.300–2.850 / SEK 20.000–25.000

POKAL med LOCK, glas. Tyskland, 1700-tal. Konande cuppa, balusterben, omvikt fot, slipad dekor. Höjd 30 cm. Nedslipad lockknopp. A German cut glass wine goblet with cover, 18th Century.

€ 700–800 / SEK 6.000–7.000

288

VINGLAS, sex stycken. 1700-tal. Graverad dekor av bokstaven L under adlig krona. Äldre ask medföljer. Höjd 15,5 cm. Ett ben

681

SELTERSGLAS, nio stycken. 1800-talets första hälft. Rutslipad dekor. Höjd 9,5-9,9 cm. Fotringsnagg. (9) A set of nine glasses, first half 19th century.

€ 500–700 / SEK 4.000–6.000


681 (9)

682 (12)

684

685 (104)

682

VINGLAS, 12 stycken. 1800-talets första hälft. Höjd 14,2-14,5 cm. Rutslipad dekor. Nagg. En lagad. (12) A set of 12 wine glasses, 19th century first half.

€ 950–1.150 / SEK 8.000–10.000

683 (7)

685

GLASSERVIS, 104 delar. Kosta, 1900-tal. Etsad dekor. Bestående av 20 rödvinsglas (14 cm), 24 vitvinsglas (höjd 13 cm), 20 champagneskålar (13 cm), 13 likörglas, 23 starkvinsglas (höjd 9,5 cm), fyra karaffer (höjd 24,5 -30 cm). Nagg. Karafferna ngt glassjuka. A Swedish glass service, Kosta, 20th Century.

683

GLASSKÖLJARE, sju stycken. 1800-tal. Slipad dekor. Diameter ca 11 cm. (7)

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

A set of seven monteiths, 19th century.

€ 700–950 / SEK 6.000–8.000

684

BORDSLYSTRAR, ett par, England/Irland, 1800-tal. Slipad dekor, behängda med prismor. Höjd 30 cm. Nagg. (2) Proveniens: Purchased at Bukowskis Malmö, 2000. The Collection of Björn Thulin. A pair of cut glass candlesticks, England/Irland, 19th Century.

€ 700–950 / SEK 6.000–8.000

289


688

687

686 290

689


690 (78)

686

GALLERSKÅL samt FAT, fajans. Strassbourg, Joseph

689

Hannong, 1700-tal. Genombrutna sidor. Längd 35 cm. Sprickor, delarna samtida men ursprungligen ej sammanhörande.

”immortelle pattern”. Diameter 38 cm. Nagg.

A Strassbourg faience chesnut basket and stand, period of Joseph Hannong, 18th Century.

APOTEKSKRUS, fajans. Rörstrand, 1764. Målarsignatur G. Märkt ”Rob. Sambuc”.(Robar sambuc trans fläder).

The Immortelle Pattern, molded with the ‘Gebrochener Stab’ (broken rod) pattern and decorated in underglaze blue with ‘Strawflowers’ (Strohblumenmuster), was developed about 1740 by the Meissen factory. It has been copied by many other porcelain manufacturers, but the Royal Danish factory in Copenhagen, Denmark, made it famous.

Höjd 13,5 cm. Bränningssprickor. Sprickor. Nagg.

A Meissen serving dish, circa 1740.

€ 500–700 / SEK 4.000–6.000

687

FAT, porslin. Meissen, cirka 1740. Underglasyrblått fabriksmärke i form av korsade svärd, bokstaven K under, fler märken på insidan av fotringen. Dekor i underglasyrblått av växter i det så kallade

A Swedish faience jar, Rörstrand 1764.

€ 700–950 / SEK 6.000–8.000

€ 500–700 / SEK 4.000–6.000

690 688

GALLERSKÅL med FAT, fajans. Rörstrand, daterad 20/10 (17)73. Dekor i manganviolett av ströblommor. Längd 34 cm. Fatet med kantlagning.

SERVIS, 78 delar, porslin. Meissen, främst 1700-tal. Bestående av 25 mattallrikar, 24 djupa tallrikar, 20 assietter, fyra såsbåtar, två ovala uppläggningsfat samt tre runda uppläggningsfat. Bemålade med polykrom blomsterdekor med insekter. Nagg. Några med

A large Swedish Rörstrand faience chesnut basket with stand, dated 20/10 (17)73.

sprickor och lagningar. (78)

€ 2.100–2.300 / SEK 18.000–20.000

€ 9.150–11.400 / SEK 80.000–100.000

An extensive dinner service, Meissen, mainly 18th century.

291


691

691

FIGURGRUPPER, fyra stycken, porslin. Meissen, 1700-tal varav tre från Marcolinis period (1774-1814). Allegori över de fyra årstiderna, vår, sommar, höst och vinter. Höjd ca 17,5 cm, längd ca 19 cm. Skador, lagningar. (4) A set of four Meissen allegorical figure groups, 18th Century, three of them with the Marcolini mark (1774-1814).

€ 8.000–11.400 / SEK 70.000–100.000

692

KOPP med LOCK, porslin. Meissen, Marcolini (1774-1814). Målad polykrom och förgylld dekor av blommor mot lila fond. Höjd 15 cm. Lockknoppen med nagg. A Meissen cup with cover, period of Marcolini (1774-1814).

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

693

KOPP med FAT, porslin. Meissen, Empire. Målad polykrom och förgylld dekor av blommor och draperier mot blå fond. Höjd 9 cm. Förgyllningen med slitage. A Meissen Empire cup with stand.

694

BURK med LOCK och FAT, porslin. Berlin, 1800-tal. Målad polykrom och förgylld dekor föreställande olika militära scener från 1811, 1813, 1815 och 1841. Centralt den Preussiska familjen von Seyfferlitz vapensköld. Fatet med namnen på männen som gav pjäsen i gåva till Friherre von Seyfferlitz vid hans avsked från det militära. Locket med inskriptionen ”’Dem Major Baron von Seyfferlitz von seinen Regiments Kameraden”. Höjd 21 cm. Diameter fat 25,5 cm. Locket lagat, slitage. Proveniens: A letter from Louise Müller accompanies the piece that reads; Diese dose hat meine Mutter geb. Grevin von Seyfferlitz, tochter des Hauptmann Hans Anton Friedrich Gottlob Freiherr von Seyferlitz von ihren onkel dem Major Baron Carl von Seyferlitz geerbt. Das waffen is das von Seyferlitzsche waffen... Bild 1: 1811 Der Onkel Meiner Mutter ist damals mit seinem bettern von Minkvitz und von Schönermark auf des cadettenschule in Dresden gevesen...... Bild 2: 1813 von da ist er unter die Russen gegangen und nimmt einen fransösichen General gefangen.

€ 950–1.150 / SEK 8.000–10.000

Bild 3: 1815 Dan ist er in preussische Dienste getreten und ist abebiltdet, vi er senem kameraden etwas erzählt. er hat bei des garde in Spandau gestanden.

SERVIS, 98 delar, porslin. Meissen sekelskifte 1900. Bestående

Bild 4: 1844 Er nimmt Absheid von Regiment. diese dose haben ihm sener kamerader von Abscheid geschenkt.

av 48 tallrikar, 12 sopptallrikar, 12 assietter, 12 brödassietter, ett fiskfat, fem ovala uppläggningsfat, en saladière, ett kvadratiskt fat, två runda serveringsfat, en terrin, en såssnipa, en sked, ett saltkar, ett senapskar med lock. Målad polykrom dekor av blommor. En brödassiett med skada. (98) An extensive Meissen dinner service, circa 1900.

€ 2.850–3.450 / SEK 25.000–30.000

292

695

A large Berlin jar with cover and stand, 19th Century.

€ 500–700 / SEK 4.000–6.000


694 (98)

693

692

695 293


696

696

MÅLNING, porslin. Okänd konstnär, efter Jacob van Ruisdael. Singerad Bauer. Omärkt porslinsplakett. Mått 39x34 cm. Proveniens: Purchased in 1920 at an estate auction in Denmark by W. Meyer. A porcelain placque by anonymous artist, after Jacob van Ruisdael. Signed Bauer.

€ 2.300–3.450 / SEK 20.000–30.000 697

697

MÅLNING, porslin. ”Rastande Sällskap”. Okänd konstnär, bär signatur i nedre vänstra hörnet. Omärkt porslinsplatta, motiv efter Philips Wouverman. Mått 38x30 cm. Proveniens: Purchased in 1920 at an estate auction in Denmark by W. Meyer. A porcelain placque by anonymous artist after Philip Wouverman, signed in lower left corner.

€ 2.300–3.450 / SEK 20.000–30.000

698

PLAKETT, porslin. Tyskland, 1800-talets första del. Märke. Vy över ”München”. Otydligt fabriksmärke. Inpressade bokstäver sNE. Mått 9x13 cm. Bronserad ram i empire. Proveniens: From the collection of King Oscar I of Sweden and Norway (1799-1859), inventory No 166, 1847. By descent to Dowager Queen Josefina (1807-1876). inventory No 402, 1860. Litteratur: Compare with similar view of Munich; Samuel Wittwer: ”Refinement & Elegance. Early Nineteenth-Century Royal Porcelain from the Twinight Collection, New York”. No 137 (Vase with a view of Munich and the bridal gate for the Prussian Crown Princess Elisabeth in Berlin. KPM 1824), p. 404-405. A finely painted porcelain plaque, Germany, first half of 19th Century. A view over München from the Oberföhring side.

698

294

€ 2.850–3.450 / SEK 25.000–30.000


702

699

699

VAS med INSATS på SOCKEL, porslin. Fürstenberg, 1800-tal. Målad och förgylld dekor centralt motiv av helgon. Underglasyrblå fabriksmärkning, samt nummer 10. Inpressade bokstäver L B och T. Höjd 26 cm. Obet slitage. Proveniens: According to family tradition this was a gift to Fredrich Wilhelm Beves from his godfather the Duke of Bramschwieg (Friedrich Wilhelm) who died in the Napoleonic wars in 1815. A Fürstenberg vase with liner and stand, 19th Century.

€ 700–950 / SEK 6.000–8.000

700

FAT, porslin. Frankrike, 1700-tal. Lövformat med målad polykrom och förgylld dekor. Längd 24 cm. Förgyllningen med slitage. A French leaf shaped dish, Paris, 18th Century.

€ 350–500 / SEK 3.000–4.000

701

700

TALLRIK, porslin. Frankrike, omkring 1800. Målad polykrom och förgylld dekor av färgglad fågel. Diameter 23 cm. Nagg, slitage. A French dinner plate, circa 1800.

€ 500–700 / SEK 4.000–6.000

702

TERRIN med LOCK och FAT, porslin. ”Flora Danica”, Royal Copenhagen, Danmark, 1900-tal. Dekor efter planchverk över danska floran. Modellnummer 3559 and the stand 3561. A Royal Copenhagen ’Flora Danica’ soup tureen with cover and stand, Denmark, 20th Century.

€ 3.450–4.600 / SEK 30.000–40.000

701

295


703 (10)

704 (11)

705 (12)

706 (12)

703

704

296

MATTALLRIKAR, tio stycken, porslin. ”Flora Danica”, Kungl Dansk, Danmark, 1900-tal. Dekor som föregående. Modellnummer

705

ASSIETTER, 12 stycken, porslin. ”Flora Danica”, Kunglig Dansk, 1900-tal. Genombrukten kant, dekor som föregående.

3549. Diameter 25,5 cm. Obet slitage. (10)

Modellnummer 3554. Diameter 22,5 cm. En lagning, små nagg. (12)

A set of 10 Royal Copenhagen ’Flora Danica’ dinner plates, Denmark, 20th Century.

A set of 12 Royal Copenhagen ’Flora Danica’ dishes, Denmark, 20th Century.

€ 1.750–2.300 / SEK 15.000–20.000

€ 2.300–2.850 / SEK 20.000–25.000

TALLRIKAR, 11 stycken, porslin. ”Flora Danica”, Kungl. Dansk, tidigt 1900-tal. Dekor som föregående. Diameter 24,5 cm. Nagg.

706

SOPPTALLRIKAR, 12 stycken, porslin. ”Flora Danica”, Kungl Dansk, Danmark, tidigt 1900-tal. Dekor som föregående,

(11)

modellnummer 3547. Diameter 24 cm. Två med ifyllda nagg. (12)

A set of 11 Royal Copenhagen ’Flora Danica’ dinner plates, Denmark, early 20th Century.

A set of 12 Royal Copenhagen ’Flora Danica’ soup dishes, Denmark, early 20th Century.

€ 2.300–2.850 / SEK 20.000–25.000

€ 2.850–3.450 / SEK 25.000–30.000


707

707

SERVERINGSFAT, tre stycken samt SÅSSNIPA, porslin. ”Flora Danica”, Kunglig Dansk, 1900-tal. Dekor som föregående. Modell nummer 3556, längd 24 cm, modellnummer 3525, längd 46 cm, modellnummer 3574, diameter 29,5 cm, respektive runt fat diameter 35 cm. Större fatet med ifyllda nagg, såssnipan med lagad hänkel. (4) A set of three Royal Copenhagen ’Flora Danica’ serving dishes and a sauce boat, Denmark, 20th Century.

708

€ 1.750–2.300 / SEK 15.000–20.000

708

UPPLÄGGNINGFAT, fyra stycken, porslin. ”Flora Danica”, Kungl Dansk, Danmark, 1900-tal. Triangulära, dekor som föregående, modellnummer 3509. Mått 25,5x28 cm. Obet slitage. (4) A set of four Royal Copenhagen ’Flora Danica’ serving dishes, Denmark, 20th Century.

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

709

SERVERINGSFAT, två stycken, porslin. ”Flora Danica”, Kungl. Dansk, Danmark, 1900-tal. Dekor som föregående, modellnummer 3535, diameter 26 cm. Modellnummer 3528, diameter 33,5 cm. Obet slitage. (2) Two Royal Copenhagen ’Flora Danica’ serving dishes, Denmark, 20th Century.

€ 700–950 / SEK 6.000–8.000

709

297


710

711 (8)

710

TAZZA, FAT samt GELÉSKÅL, porslin, Flora Danica,

712

Kunglig dansk, 1900-tal. Dekor som föregående. Modell nr 3588, 3564 och 5544. Skål på fot. Diameter 21 cm, höjd 14 cm. Kuddformat fat. 24 x 24 cm. Gelefat. Längd 21 cm. Geléskål med

Kungl Dansk, Danmark, 1900-tal. Oval, dekor som föregående. Modellnummer 3582. Längd 15,5 cm. Obet slitage. A Royal Copenhagen ’Flora Danica’ bonboniere with cover, Denmark, 20th Century.

lagad hänkel. (3) A set of Royal Copenhagen ”Flora Danica” dishes, tazza, cake dish and jelly dish, 20-th century.

€ 700–950 / SEK 6.000–8.000

711

CREMEKOPPAR med LOCK och FAT, åtta stycken (6+2), porslin. ”Flora Danica”, Kunglig Dansk, 1900-tal. Dekor som föregående: Modellnummer 3514 med fat 3515 samt de triangulära modellnummer 3575 med fat 3576. Höjd ca 8,5 cm. Obet slitage. (8) A set of eight (6+2) Royal Copenhagen ’Flora Danica’ custard cups with stands, Denmark, 20th Century.

€ 950–1.150 / SEK 8.000–10.000

298

BONBONIERE med LOCK, porslin. ”Flora Danica”,

€ 600–800 / SEK 5.000–7.000

713

KAFFESERVIS, 14 delar, porslin. ”Flora Danica”, Kungl. Dansk, 1900-tal. Bestående av; fat, modellnummer 3573, diameter 19,5 cm. Sex kaffekoppar med fat, modellnummer 3513, höjd 6,5 cm. Sex assietter, modellnummer 3551, diameter 17 cm. Sockerskål med lock, modellnummer 3502. Obet slitage. (14) A Royal Copenhagen ’Flora Danica’ coffee service, Denmark, 20th Century. (14 pieces)

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000


713 (14)

712

299


300


RYSKT KONSTHANTVERK

CARL BARKMAN ANNA WEHTJE CECILIA NORDSTRÖM JOHAN JINNEROT

+46 - 8 - 614 08 35 +46 - 8 - 614 08 22 +46 - 8 - 614 08 08 +46 - 8 - 614 08 58

CARL.BARKMAN@BUKOWSKIS.COM ANNA.WEHTJE@BUKOWSKIS.COM CECILIA.NORDSTROM@BUKOWSKIS.COM JOHAN.JONNEROT@BUKOWSKIS.COM

301


716

715

714

714

IKON med förgylld silverinfattning, Bebådelsen, S:t Petersburg 1794. Höjd 18,5 cm. A Russian late 18th century silver-gilt icon, St. Petersburg 1794.

€ 1.150–1.750 / SEK 10.000–15.000

715

IKON, Ryssland, daterad 1814. Sankt Nicolaus till häst. Olja på pannå, apliserade mässingsdetalier. Mått 50 x 36,5 cm. A Russian 19th century icon, dated 1814. St. Nicolaus.

€ 950–1.150 / SEK 8.000–10.000

716

IKON, med silverinfattning, av icke identifierad mästare, S:t Petersburg 1864. Förgylld. Mått 27 x 23,5 cm. A Russian 19th century silver-gilt icon, marked St. Petersburg 1864.

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

717

IKON, Ryssland, 1800-tal. St Makarius av Unzha Tempera på guldgrund. Pannå 31 x 26 cm. A Russian 19th century icon, St. Macarius of Unzha.

717

302

€ 950–1.150 / SEK 8.000–10.000


718

719

720

721

718

IKON, med silverinfattning av Pavel Ovchinnikov, S:t Petersburg

720

1899-1908. Kristus Allhärskaren. Förgylld. Baktill graverade namn

andra hälft. Två delvis förgyllda. Ovala, konturerade med dekor av knäckar och rocailler. En med minnesmedalj från Katarina

samt datering 1907. Höjd 11,5 cm. Slitage.

719

VODKAKOPPAR, 4 st, tre omärkta, Ryssland 1700-talets

A Russian early 20th century parcel-gilt icon, marks of Pavel Ovchinnikov, St. Petersburg 1899-1908.

den storas kröning 1762. Höjd 3-3,5 cm, total vikt 133 gram. (4)

€ 1.150–1.400 / SEK 10.000–12.000

€ 1.150–1.400 / SEK 10.000–12.000

TUMLARE, 2 st samt VODKAKOPPAR, 2 st, Moskva 1700-talets andra hälft. Delvis förgyllda, graverad dekor av rocailler och en med nävermönster. Höjd 3,5-4 cm, total vikt 158 gram. (4) Four Russian 18th century parcel-gilt vodka-cups, unidentified makers marks, Moscow.

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

Four Russian 18th century parcel-gilt vodka-cups, three unmarked.

721

FLASKOR, ett par, blått glas med silvermontering av Johan Henrik Blom, S:t Petersburg 1766-1805. Glaset från S:t Petersburgs glasfabrik ca 1790. Spår av rokokodekor i guld. Propparna med blomma. Höjd 17 cm. (2) Glasen med nagg. A pair of Russian blue glass and silver cruet, silver marked Johan Henrik Blom, S:t Petersburg 1766-1805.

€ 1.150–1.400 / SEK 10.000–12.000

303


724

725

304


722

722

SOCKERSKRIN, av Jakow Semenow Maslennikow, Moskva 1757. Ovalt, bukigt, på fyra svängda fötter, driven och ciselerad dekor av blommor och rocailler. Längd 18 cm, vikt 418 gram. A Russian mid 18th century silver sugar-box, marks of Jakow Semenow Maslennikow, Moscow 1757.

€ 1.150–1.750 / SEK 10.000–15.000

723

SKÅLAR, 2 st, en av Carl Ekqvist, S:t Petersburg och en av en icke identifierad mästare, Moskva 1800-talets mitt. Invändigt förgyllda. I form av äpple med naturalistiskt grengrepp samt bladformad fot, den andra i form av pumpa med bladknopp och naturalistiskt grengrepp. Längd 9,5 resp 15 cm, vikt 90 och 115 gram. (2). Gamla lagningar under äppelformen. Two Russian mid 19th century parcel-gilt dishes, marked Carl Ekqvist, S:t Petersburg and unidentified maker, Moscow.

€ 1.150–1.400 / SEK 10.000–12.000

724

TESERVIS, 3 delar, av Sasikow, Moskva 1839. Invändigt förgylld. Ovala, med veckad, bladornerad kant samt stora drivna godroner. På locken blomsterkvist. Kannans höjd 18,5 cm, total

723

vikt 1 788 gram. (3) A Russian 19th century parcel-gilt three piece tea-set, marks of Sasikow, Moscow 1839.

€ 2.300–2.850 / SEK 20.000–25.000

725

TE- OCH KAFFESERVIS MED BRÖDKORG, 5 delar, av Carl Adolf Seipel, S:t Petersburg 1870. Invändig förgyllning. Släta, bukiga med uppsvängda handtag och på locket liggande kvist med pumpa. Graverade monogram under adlig krona. Troligen för adliga ätten Coyet. Kaffekannans höjd 21 cm, total vikt 2 830 gram. (5) Kaffekannan med två bucklor. A Russian 19th century parcel-gilt five piece tea- and coffee-set, marks of Carl Adolf Seipel, St. Petersburg 1870.

€ 2.850–3.450 / SEK 25.000–30.000

726

DRYCKESKANNA, av icke identifierad mästare, Moskva 1884. Delvis förgylld, med graverade geometriska mönster samt på livet knekt med två vapensköldar. Locket med dansande kosack. Höjd 25 cm, vikt 680 gram. Locket löst. A Russian 19th century parcel-gilt tankard, unidentified makers mark, Moscow 1884.

€ 1.150–1.400 / SEK 10.000–12.000 726

305


727

727

KORG, av FABERGÉ, Moskva 1894. Hovleverantörsmärke och ristat inventarienr. 4969. Invändigt förgylld. Rektangulär med fällbar hänkel, pålagd dekor av lagerfästoder. Längd 23 cm, vikt 1 283 gram. A FABERGÉ parcel-gilt basket, Moscow 1894. Imperial Warrant and invntory no. 4969.

€ 4.000–4.600 / SEK 35.000–40.000

728

BLÄCKHORN, förgyllt silver, emalj och glas. Ryssland 1800-talets slut. Senare norska kontrollstämplar på innre mynningskanten. Kvadratiskt glas med sneda godroner från S:t Petersburgs glasfabrik. Höjd 10 cm. A Russian late 19th century silver-gilt, enamel and glass ink-stand.

€ 1.150–1.400 / SEK 10.000–12.000 728

306


729

KOVSH, av FABERGÉ, Moskva 1899-1908. Hovleverantörsmärke och ristat inventarienr. 22012. Invändigt förgylld, oval, slät, på fyra kulfötter. Runt mynningen band med pålagd geometrisk dekor mot mattpunsad fond. Rakt handtag med dekor av brett band med cirkelmönster. Längd 34 cm, bredd 17 cm, vikt 873 gram. A FABERGÉ parcel-gilt kovsh, Moscow 1899-1908. Imperial Warrant and scratched inventory no. 22012.

€ 22.800–28.500 / SEK 200.000–250.000

307


730

731

730

PENNSKAFT, märkt FABERGÉ, verkmästare Julius Rappoport, S:t Petersburg 1899-1908. Hovleverantörstämpel. Kannelerat skaft, med kotteknopp och bladgirlager. Längd 22 cm, vikt 40 gram. Slitage. A FABERGÉ silver penn, workmaster Julius Rappoprt, St. Petersburg 1899-1908.

€ 700–950 / SEK 6.000–8.000

731

JARDINIERE, liten, av Chlebnikov, Moskva 1908-1917. Invändigt förgylld. Oval, med konturerad kant, dekor av bladslingor i relief. Uppsvängda hänklar. Längd 25,5 cm, vikt 410 g. Saknar glasinsats. Slitage. A Russian 20th century parcel-gilt jardiniere, marks of Chlebnikov, Moscow 1908-1917.

€ 500–700 / SEK 4.000–6.000

732

KORG, av Elias Modig, S:t Petersburg 1827. Invändigt förgylld. Oval, på fot. Driven dekor av stora godroner och pålagda brodyrer, fällbar hänkel. Längd 19,5 cm, vikt 340 gram. A Russian 19th century parcel-gilt basket, marks of Elias Modig, St. Petersburg 1827.

€ 600–700 / SEK 5.000–6.000 732

308


733

KOVSH, av Ivan Chlebnikov, Moskva 1899-1908. Invändigt förgylld. Oval, med rakt, gjutet handtag. Heltäckande dekor i rik relief av stiliserade bladslingor och blommor. Längd 36 cm, bredd 17,5 cm, vikt 869 gram. A Russian early 20th century parcel-gilt kovsh, marks of Ivan Chlebnikov, Moscow 1899-1908.

€ 17.100–22.800 / SEK 150.000–200.000

309


734

736

734

737 (4)

GLAS, fem stycken (4+1). Ryssland, 1800-tal. Slipad dekor. Höjd 13,5 cm. Nagg. (5) Five (4+1) Russian cut wine glasses, 19th Century.

€ 500–700 / SEK 4.000–6.000

735

VASER, ett par, opalglas. Attribuerade till Kejserliga glas och porslinsmanufakturen, St Petersburg, 1800-tal. Balusterform med målad polykrom och förgylld dekor inom reserver mot en svagt lila bakgrund. Höjd 55 cm. En med lagad hals. (2) Litteratur: An expert examination letter by Tamara Nikolaevna Nosovich, Head curator at the porcelain collection of Peterhof Museum, Russia, accompanies this piece. The flower and ornamental painting of the Imperial Porcelain manufactory during the mid-19th Century was of the highest quality. Specialist flower and fruit artists from France such as Pierre Boudet (1800-1883) and Vivant Beaucé (1818-1876), were employed during this period, toghether with native artists such as Feodor and Konstantin Krasovskii. N. Woolf, Imperial Porcelain Factory 1744-1904, St Petersburg, 2003 edition, pp. 167, 198 and 235, pl 256). A pair of Russian vases, Attibuted to the Imperial glas & porcelain manufactory, St Petersburg, 19th Century.

€ 22.800–28.500 / SEK 200.000–250.000

310


735

736

TALLRIKAR, två stycken, porslin. Ryssland, kejserliga porslinsmanufakturen, St Petersburg. Tsar Alexander III period 1888 and Nicholas II 1897. Målad polykrom och förgylld dekor av Alexandrias vapensköld, skapat av poeten Vasily Zhukowsky, med ett gyllensvärd genom en krans av rosor omgivet av mottot ”För tron, Tsaren och Faderlandet”. Daterade 1901. Diameter 23,7 cm. Obet slitage. (2) Proveniens: The service was designed for the Cottage built in the Alexandria Park near Peterhof and was produced 1827-29. These are additions made for the service during the reign of Tsar Alexander III and Tsar Nicholas II.

737

TALLRIKAR, fyra stycken, porslin. Ryssland, kejserliga porslinsmanufakturen, St Petersburg, Nikolaj II period. Daterade 1896, 1899, 1910. Målad polykrom dekor av det kejserliga vapnet. Diameter 23,5 cm. Förgyllningen ngt nött. (4) Proveniens: Additions to the Ordinary service of the Winter Palace commissioned in 1838, with the arms of the old type. A set of four Russian dinner plates, Imperial porcelain manufactory, St Petersburg, period of Tsar Nicholas II.

€ 1.750–2.100 / SEK 15.000–18.000

Two dishes from the Service for the Cottage Palace, Imperial Porcelain Manufactory Alexander III 1888, Nicholas II 1897.

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

311


742

741

739

312

738

740 (6)


743

738

744

TALLRIK, porslin. Ryssland, Gardner, 1800-tal. Målad polykrom och förgylld dekor av blommor. Diameter 23,2 cm. Förgyllningen

742

Louis XV-stil. Förgylld brons. Delvis genombruten dekor av balustrad och blomstergirlander. Stämplad med kyrilliska bokstäver ”K BERTO” (Karl Berto, Charles Auguste Bertault, gjuteri i

med ngt slitage. A Russian Gardner dinner plate, 19th Century.

St Petersburg 1890-1903). Total längd 127 (27+73+27), bredd 43 cm.

€ 350–600 / SEK 3.000–5.000

739

BORDSPLATEAU, tre delar. St Petersburg omkring år 1900,

A Louis XV-style mirror plateau, Charles Auguste Bertault Foundry, Saint Petersburg circa 1900. Stamped ”K BERTO”.

FIGURINER, två stycken, porslin. Ryssland, Popov,

€ 1.750–2.300 / SEK 15.000–20.000

1800-tal. Ur serien föreställande ryska folkslag. Målad polykrom och förgylld dekor. Höjd 23 cm. Obet slitage. (2) Two Russian figures of peasants, Popov, 19th Century.

743

LJUSSTAKAR, ett par. Ryssland, 1830-tal. Empire. Förgylld brons och slipat glas. Kolonnformat skaft på rund fot. Reliefdekor

€ 1.750–2.300 / SEK 15.000–20.000

av blommor, palmetter och pärlstav. Höjd 33,5 cm. Nagg. A pair of Russian Empire 1830’s candlesticks.

740

KOPPAR med FAT, sex stycken, porslin. Popov, Ryssland,

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

1800-talets mitt. Målad polykrom och förgyllddekor blommor. Märkta No 3. Kopparnas diameter 8 cm. En kopp lagad. Ett fat med nagg. (6) A set of six Russian cups with stands, Popov, mid 19th Century.

741

744

LÄSLAMPA, för två ljus. Ryssland, 1820/30-tal. Förgylld brons. Höj- och sänkbar ljushållare och skärm. Skärm med akvarell föreställande pastoralt landskap. Höjd 54 cm.

€ 1.850–2.300 / SEK 16.000–20.000

Borrad för el.

BREVPRESS. Frankrike, 1800-talets första hälft. Glas. Framsida

Litteratur: Sychev, Igor, The Russian chandeliers 1760-1830, P.V.B.R. 2003, sid 150, jämför snarlik modell sid. 147, nr 700.

med sulfidporträtt av Nikolaus I av Ryssland (1796-1855). Otydligt

A Russian Empire 1820/30’s gilt bronze table lamp.

signerad. Frånsidan med rutslipad dekor. 9,7x8,3 cm. Små nagg. Litteratur: Jokelson, Paul, Sulphides, The art of cameo incrustation, 1968, jfr brevpress sid 56.

€ 2.850–3.450 / SEK 25.000–30.000

A French 19th century glass paperweight with profile portrait of Tsar Nicholas I of Russia.

€ 600–700 / SEK 5.000–6.000

313


314


SILVER OCH PRECIOSA

ANNA WEHTJE +46 - 8 - 614 08 22 ANNA.WEHTJE@BUKOWSKIS.COM

315


745

745

hustru Anna Jönsdotter, förvarat i landsarkivet i Göteborg, framgår bl.a att Thorbiönsson fått flera bevis för kungafamiljens välvilja, förutom auktionens dryckeskanna; nämligen elva ytterligare dryckeskärl! (fyra kannor och sju bägare) samt en chokladkanna och mjölkkanna från 1778 och 1779, bägge sålda på Bukowskis A530:498.

DRYCKESKANNA, av Jacob Garnier, Stockholm (verksam 1657-1659). Barock. Delvis förgylld, cylindrisk på tre fruktornerade kulfötter med bladanfanger, plant lock med driven och ciselerad lockplatta med motiv av Maria bebådelse. På livet graverad minnesinskription från 1700-talet, undertill graverad numrering och lodangivelse N2 95 1/2 l samt stämplat monogram under krona. Höjd 19 cm, vikt 1 265 gram. Livet med spår efter ilödd snås.

Makarna Thorbiönsson efterlämnade tre barn: Anders (bonde på Ingetorp), Johan(häradshövding och lagman i Halland) och Anna (gift Rhodin, mor till sexton barn). Silverpjäserna har ärvts inom dessa släktgrenar och ända in i sen tid. Andra silverföremål ur Thorbiönssons ägo finns bl. a i Gustaf V:s samling(kanna) och tidigare i Falk Simons samling (bägare av L E Stabaeus, Stockholm 1756, avbildad i Svenskt Silversmide 1520-1850, del II, Stockholm 1942-43, plansch 554).

Proveniens: Carl Robert Lamm, Näsby, Uppland no 197. A Swedish mid 17th century parcel-gilt tankard, marks of Jacob Garnier, Stockholm (1657-1659).

€ 5.700–6.850 / SEK 50.000–60.000

746

DRYCKESKANNA, av Didrik Hansson Hysing, Stockholm 1699. Barock. Delvis förgylld, på ornerade kulfötter med bladanfanger. Locket med infattad medalj med Drottning Kristinas bild omgiven av graverade barockblommor. Svängd hänkel med fruktornerad rygg. På livet gravyr: ”Konung ADOLPH FREDRIC Gifwer Detta Kiärl åt Lars Thorbiönsson Då Warande Bondeståndets Taleman Till Wedermäle Af Konungens Nåd och en salig redlig Undersåtes trohet. Den 31 Januari Åhr 1770”. Höjd 19,5 cm, vikt 1 368 gram. Liten buckla på locket. Proveniens: Riksdagsman Lars Thorbiönsson ägare till Ingetorp i Solberga sn, Bohuslän. Bondeståndets talman (1769) och fadder vid kronprinsens Gustaf (IV:s) dop 1778 m.m. Riksdagsman vid samtliga riksdagar från 1755 till 1778 års riksdag såsom fullmäktig för Inlands nedre härad. Thorbiönsson tillträdde hattpartiet och räknades som en av dess oräddaste talare i bondeståndet. I den mycket omfångsrika boupptäckningen efter talmannens

316

A Swedish late 17th century parcel-gilt tankard, marks of Didrik Hansson Hysing, Stockholm 1699.

€ 8.000–10.300 / SEK 70.000–90.000

747

DRYCKESKANNA, av Lorenz Westman, Stockholm (v. 1656-1682), daterad i gravyren 1678. Barock. Delvis förgylld, tre kulfötter och tumgrepp i form av frökapslar, locket med graverade barockblommor, infälld minnesmedalj samt inskription: CHRISTINA HANS DOTER ANNO 1678. I botten minnesmedalj. Höjd 15,5 cm, vikt 758 gram. Liten lagning vid tumgreppet. A Swedish 17th century parcel-gilt tankard, marks of Lorenz Wessman, Stockholm, inscribed dating 1678.

€ 5.700–8.000 / SEK 50.000–70.000


746

747

317


748

KONFEKTFAT, av Petter Bernegau, Stockholm 1707. Barock. Ovalt med veckad kant. Driven dekor runt brättet av fåglar och frukter, i spegeln av Juno med påfågeln. Längd 33,5 cm, vikt 308 gram. Påfågeln är symbolen för Juno, de antika gudarnas drottning och kvinnornas beskyddarinna. Den symboliserar kvinnans sensuella kraft, men kunde också tolkas moraliserande som varning för högmod, kvinnlig fåfänga och lyx. A Swedish early 18th century silver dish, marks of Petter Bernegau, Stockholm 1707.

€ 2.300–2.850 / SEK 20.000–25.000

749

KALK, ostämplad, troligen Spanien 1600-talets förra hälft. Delvis förgylld. Balusterskaft på rund fot, cuppa med pålagd genombruten dekor. Undertill graverad minnesinskription och ristat nummer. Höjd 23 cm, vikt 510 gram. Possibly a Spanish 17th century parcel-gilt charlice, unmarked

€ 1.750–2.300 / SEK 15.000–20.000

750 748

DOSA, ostämplad c:a 1700. Barock. Delvis förgylld, oval, sargen med rikt driven dekor av keruber. Locket med dekor av bebådelsen i hög relief, frånsidan med graverat spegelmonogram under kunglig krona. Längd 9,5 cm, vikt 130 gram. Proveniens: Enligt tradition sägs dosan vara en gåva från Fredrik I till hans mätress Hedvig Ulrika Taube i samband med deras gemensamma barn, Fredrik Wilhelm, Greve von Hessensteins födelse 1735. Esbjörn Kronbergs samling. A German 17th century parcel-gilt box, unmarked.

€ 2.100–2.300 / SEK 18.000–20.000

751

BÄGARE med lock, av Carl Wilhelm Hartman, Breslau 1710-1712. Driven och ciselerad dekor av godroner, bladslingor och snäckor, på locket kulknopp. Stämplar även på locket. Höjd 23 cm, vikt 338 gram. Lagning. Proveniens: Sten Röings samling. A Polish early 18th century silver beaker and cover, marks of Carl Wilhelm Hartman, Breslau 1710-1712.

€ 1.750–2.300 / SEK 15.000–20.000

752

FILIGRANBÄGARE med LOCK, av Johan Friedrich Straub, Karlstad (verksam -1674-1713). Barock. Delvis förgylld. På kulfötter. Lock och liv med mantel av filigran. På locket kulknopp. Höjd 11 cm, vikt 179 gram. Liten buckla på lockknoppen. A Swedish 18th century parcel-gilt filigree beaker and cover, marks of Johan Friedrich Straub, Karlstad (-1674-1713).

€ 2.300–2.850 / SEK 20.000–25.000

749

753

DRYCKESKANNA, sannolikt av Franz Johann Dreyer, Reval (v. 1664-1714). Senbarock. Delvis förgylld, cylindrisk på tre fötter i form av granatäpple med bladanfanger, handtag med granatäpple som tumgrepp, på locket graverad vapenkartusch samt blomma. Höjd 20,5 cm, vikt 1 410 gram. Två fötter något intryckta, liten bristning vid tumgreppet. Proveniens: Sten Röings samling. A Baltic early 18th century parcel-gilt tankard, marks possibly of Franz Johann Dreyer, Reval (1664-1714).

€ 6.850–9.150 / SEK 60.000–80.000

754

KONFEKTSKÅL, icke identifierad mästarstäpel, Nürnberg (1645-1651). Rester av förgyllning, oval med utvikt, vågig kant och gjutna hänklar. Driven och ciselerad dekor av blommor, i botten punsad tulpan. Längd 13 cm, vikt 73 gram. En hänkel skadad, lagning, bristning. Litteratur: För stpl se Nürnberger Goldschmiedekunst, teil I, stpl nr MZ1074. A German 17th century silver sweet meat-dish, unidentified makers mark, Nürnberg (1645-1651).

750

318

€ 700–950 / SEK 6.000–8.000


753

751

752

754

319


755

BÄGARE, av Johan Seutter, Augsburg 1670-1680. Spår av förgyllning. Fotlös med heltäckande ormskinnsdekor. Vid mynningen punsat alliansvapen med initialer. Höjd 9 cm, vikt 150 gram. A German 17th century parcel-gilt beaker, marks of Johan Seutter, Augsburg 1670-1680.

€ 1.750–2.100 / SEK 15.000–18.000

756

BÄGARE, icke identifierad mästare, Augsburg 1670-80-tal. Förgylld, fotlös med heltäckande ormskinnsdekor.

755

Höjd 9 cm, vikt 119 gram. A German 17th century silver-gilt beaker, unidentified makers mark, Augsburg 1670-80s.

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

757

DRYCKESKANNA, av Marx II Schaller, Augsburg 1600talets andra hälft. Delvis förgylld, på helslagen fot, dekor av drivna bucklor med ciselarade blad, balusterformad lockknopp. Höjd 18,5 cm, vikt 940 gram. A German 17th century parcel-gilt tankard, marks of Marx II Schaller, Augsburg c. 1670.

€ 4.600–6.850 / SEK 40.000–60.000

758

BÄGARE med kulfötter, av Tobias Lange d.ä. Dresden (v. 1676-1695). Barock. Delvis förgylld. Heltäckande dekor av rikt drivna och ciselerade barockblommor. Höjd 11 cm, vikt 192 gram.

756

En kulfot med buckla. A German 17th century parcel-gilt beaker, marks of Tobias Lange d.ä., Dresden (1676-1695).

€ 1.150–1.400 / SEK 10.000–12.000

759

BRÄNNVINSSKÅL, icke identifierad mästarstämpel HP, Nederländerna. Daterad 1716. Oval, på helslagen fot, parställda gjutna hänklar med arabeskmotiv. På livet graverat vapen och initialer samt datering i bladkartusher under krona. Längd 24 cm, vikt 238 gram. A Dutch 18th century silver bowl, unidentified makers mark HP.

€ 950–1.150 / SEK 8.000–10.000

760

DRYCKESKANNA, av Herman Hermansson, Göteborg 1725. Senbarock. Delvis förgylld. Cylindrisk, på tre bladornerade kul-fötter, lock och hänkel med driven och ciselerad beraindekor mot mattpunsad fond. I locket minnesmedalj slagen för Karl XII, i botten för Ulrika Eleonora. Höjd 18, 5 cm, vikt 1 112 gram.

758

A Swedish 18th century parcel-gilt tankard, marks of Herman Hermansson, Göteborg 1725.

€ 4.600–5.700 / SEK 40.000–50.000

761

DRYCKESKANNA, av Magnus Söderberg, Visby 1810. Delvis förgylld, slät med vågband. Locket med graverade blad- och druvslingor, vinkelrätt handtag. Undertill ristad minnesmärkning, CJ Hoff. Höjd 22 cm, vikt 1 255 gram. A Swedish early 19th century parcel-gilt tankard, marks of Magnus Söderberg, Visby 1810.

€ 3.450–4.000 / SEK 30.000–35.000 759

320


757

760

761

321


762

762

TEKANNA med dubbla pipar, av Gustaf Stafhell d.ä., Stockholm 1740. Senbarock. Oval, med dekor av raka knäckar. På livet pålagda ansiktsmaskaroner, senare. Fällbart handtag. Längd 21 cm, vikt 570 gram. A Swedish 18th century silver tea-pot with two spouts, marks of Gustaf Stafhell d.ä., Stockholm 1740.

€ 8.550–11.400 / SEK 75.000–100.000

763

KAFFEKANNA, av Gottfried Johan Boden, Braunschweig 1700-talets förra hälft. Päronformad, på rund fot, dekor av raka knäckar, fällbart lock, svärtat trähandtag och lockknopp. Höjd 24 cm, vikt 716 gram. A German 18th century silver coffee-pot, marks of Gottfried Johan Boden, Braunschweig, first half of 18th century.

€ 1.150–1.400 / SEK 10.000–12.000

764

KAFFEKANNA, av Zacharias Ekfelt, Arboga 1771. Rokoko. Päronformad, på tre bladfötter med bladanfanger, livet med driven och ciselerad rosenkvist, rikt bladornerad pip, på locket blomma, svängt trähandtag. Höjd 25 cm, vikt 700 gram. Proveniens: Direktör Martin Waldenström, Stockholm. Inköpt 1975 på auktion på Nådhammars Gård, där kannan är avbildad i katalogen.

763

Litteratur: Se Svenskt Silversmide II, nr. 474. A Swedish 18th century silver coffee-pot, makers mark of Zacharias Ekfelt, Arboga 1771.

€ 17.100–19.950 / SEK 150.000–175.000

322


764

323


765

SOCKERRUSKA, icke identifierad mästarstämpel, Tyskland c:a 1770. Rokoko. Balusterformad på helslagen fot. Locket med delvis genombruten dekor samt graverade bladslingor och blommor. På locket blomma. Höjd 19 cm, vikt 230 gram. A Blatic 18th century silver suggar-caster, unidentified makers mark.

€ 1.750–2.300 / SEK 15.000–20.000

766

GRÄDDSNÄCKA, av Petter Norlin, Malmö 1784. Rokoko. Invändigt förgylld. Oval, på tre bladfötter med blomma. Genombrutet tumgrepp med roccaille och blommor, pärlstav runt mynningskanten. Undertill graverad minnesinskription för Daniel Kiellander och Christina Berzelius daterad 1768. Längd 20 cm, vikt 265 gram. Daniel Kiellander och Christina Berzelius gifter sig 1768. Deras son Jens Daniel Kiellander var under en tid borgmästare i Malmö. A Swedish 18th century parcel-gilt cream-jug, marks of Petter Norlin, Malmö 1784.

€ 1.750–2.300 / SEK 15.000–20.000

767

TEKANNA, av Johannes Nordgren, Jönköping 1788. Rokoko. Oval, bukig på oval fot. På livet driven och ciselerad dekor av blommande kvist. Pip och handtagsfästen med dekor av rocailler. På locket blommande kvist. Uppsvängd skulpterad hänkel av trä. Undertill lodangivelse 44 lod. Höjd 16 cm,

765

vikt 590 gram. Hänkel lagad. Proveniens: Schedewi, Östergötland. A Swedish 18th century silver tea-pot, marks of Johannes Nordgren, Jönköping 1788.

€ 8.000–10.300 / SEK 70.000–90.000

768

SOCKERSKRIN, av Fredrik Petersson Ström, Stockholm 1774. Rokoko. Ovalt, svängd form, på genombrutna bladfötter. Runt livet driven och ciselerad dekor av blommande kvistar. Svagt kupigt lock med liggande rosenkvist i ciselerat rocailleornament. Undertill graverad lodangivelse 35 1/2 lod. Längd 16 cm, vikt 472 gram. Proveniens: Falk Simons samling. F.S. 313 VILLKORAD FÖRSÄLJNING/CONDITIONED SALE: kaffeservisen, katalognummer 768-770 försäljes genom en så kallad villkorad försäljning, vilket innebär att de tre föremålen först klubbas var för sig som, enskilda nummer, för att sedan erbjudas som en helhet, 770A, om någon vill bjuda mer än vad de enskilda numren klubbats för.

766

A Swedish 18th century silver sugar-box, marks of Fredrik Petersson Ström, Stockholm 1774.

€ 5.700–8.550 / SEK 50.000–75.000

769

GRÄDDSNÄCKA, av Fredrik Petersson Ström, Stockholm 1774. Rokoko. Invändigt förgylld. Oval, på tre genombrutna bladfötter. Runt livet rikt driven och ciselerad dekor av rocailler, blad och blommor. Konturerad mynningskant. Hänkel och hänkelfäste med blommor och blad. Längd 20 cm, vikt 330 gram. A Swedish 18th century parcel-gilt cream-jug, marks of Fredrik Petersson Ström, Stockholm 1774.

€ 3.450–4.000 / SEK 30.000–35.000

770

KAFFEKANNA, av Fredrik Petersson Ström, Stockholm 1775. Rokoko. Päronformad på tre svängda bladfötter. På livet drivna och ciselerade buketter. Runt lockkanten bandstav. Drivet lock med bukett och hög ståndare. Svängt skulpterat trähandtag. Höjd 29 cm, vikt 867 gram. Handtaget lagat. Jmf. Snarlik kanna av samme mästare i Bukowskis/100 år, 1970, sid. 177. A Swedish 18th century silver coffee-pot, Fredrik Petersson Ström, Stockholm 1775.

767

€ 17.100–22.800 / SEK 150.000–200.000

770A VILLKORAD FÖRSÄLJNING /CONDITIONED SALE Kaffeservisen, katalognummer 768-770 försäljes genom en så kallad vill-korad försäljning, vilket innebär att de tre föremålen först klubbas var för sig som, enskilda nummer, för att sedan erbjudas som en helhet, 770A, om någon vill bjuda mer än vad de enskilda numren klubbats för.

324


770

769

768

325


771

772

771

TEDOSA, av Henrik Petman, Wiborg (verksam 1776-1799). Rektangulär, slät. Undertill graverade initialer. Höjd 9,5 cm, vikt 219 gram. A Finish 18th century silver tea-box, marks of Henrik Petman, Wiborg (1776-1799).

€ 1.750–2.300 / SEK 15.000–20.000

772

CHOKLADKANNA, av Arvid Castman, Eksjö 1787. Gustaviansk. Cylinderformad, på tre clow-on-ball fötter, hög och rak pip, lock med fällbart handtag, rakt trähandtag. Höjd 18 cm, vikt 495 gram. A Swedish 18th century silver chocolate-pot, marks of Arvid Castman, Eksjö 1787.

€ 2.300–2.850 / SEK 20.000–25.000

773

TEKÖK, av Pehr Zethelius, Stockholm 1798. Gustavianskt. Urnformat, på tre svängda ben med klo-och klotfötter samt kvinnohermer vid anfangerna. På locket stor kotteknopp i bladrosett. Tappkran med odjurshuvud. Trepassformad fotplatta med nollgaller och brännare. Höjd 56 cm, vikt 3 735 gram.

773

Tappkranens trähandtag saknas. Proveniens: Dr. Carl Kempe, Ekolsund. A Swedish 18th century silver tea-urn, Pehr Zethelius, Stockholm 1798.

€ 3.450–4.000 / SEK 30.000–35.000

774

GRÄDDKANNA, av Adolf Zethelius, Stockholm 1813. Empire. Invändigt förgylld. Halvklotformad, uppburen av tupp på godronnerad fot. På livet Medusahuvuden. Bladhölstrat, tvådelat handtag. Höjd 13 cm, vikt 267 gram. A Swedish 19th century parcel-gilt cream-jug, marks of Adolf Zethelius, Stockholm 1813.

€ 500–700 / SEK 4.000–6.000 774

326


776

775

775

777

TEKANNA, av Gustaf Möllenborg, Stockholm 1828.

778

777

TEKITTEL, av Martin-Guillaume Biennais, Paris 1809-1819.

Empire. Rund på fot, i form av romersk oljelampa. Lockknopp och uppsvängt hantag av svärtat trä. Även locket med stämplar.

Empire. Kittelformad, slät, svängd pip med avslutande svanhuvud, fällbar hänkel. Grepp och knopp av svärtat trä. Ursprungligen på

Längd 28,5 cm, vikt 1 011 gram.

ställ. Höjd 15 cm, vikt 1 162.

A Swedish 19th century silver tea-pot, marks of Gustaf Möllenborg, Stockholm 1828.

Martin-Guillaume Biennais var Napoleons hovguldsmed. A French 19th century silver tea-pot, marked Martin-Guillaume Biennais, Paris.

€ 1.150–1.750 / SEK 10.000–15.000

€ 1.150–1.400 / SEK 10.000–12.000

776

SERVIS, 4 delar, av Gustaf Möllenborg, Stockholm 1849. Nyrokoko. Bestående av bricka, kanna, sockerskål och gräddkanna. Sockerskål och gräddkanna invändigt förgyllda. Dekor av naturalistiska grenhandtag samt heltäckande bladverk. Brickan med grenhandtag och rik kantdekor av blad och blommor, i spegeln gravyr av akantusblad och vilda djur. Kannans höjd

778

TOILETTEASKAR, ett par, av Mikael Nyberg, Stockholm 1790. Gustavianska. Runda, släta med dekor av pärlstav. Stämplar även på locken. Diameter 11,5 cm, höjd 6,5 cm. Vikt 313 resp 305 gram.

20 cm, brickans längd 60 cm, vikt totalt 4 060 gram. (4)

A pair of Swedish late 18th century silver boxes, marks of Mikael Nyberg, Stockholm 1790.

A Swedish 19th century parcel-gilt four piece coffée-set, makers mark of Gustaf Möllenborg, Stockholm 1849.

€ 2.300–2.850 / SEK 20.000–25.000

€ 3.450–4.000 / SEK 30.000–35.000

327


781

780

782

785

328

783

786

784


779

779

BORDSURTOUT för sex flaskor/bössor, av Johan Lorenz Starin, Stockholm 1750. Senbarock. Sexpassformat ställ på musselformade fötter. Två slipade glasflaskor. Två sockerbössor samt två kryddbössor, släta med graverade och perforerade lock. Stämplat vapen. Höjd 20,5 cm, total vikt (utan glasen)

783

Nyrokoko. Livet med genombrutna blomsterlingor, rund, konturerad fot med bladfötter. Höjd 39,5 cm, vikt 1 290 gram. A Swedish mid 19th century silver urn, marks of Christian Hammer, Stockholm 1854.

1 430 gram. En kryddbössa med liten lagning i strölocket.

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

Proveniens: Stämplat vapen för adliga ätten Lorichs nr. 2172. F.L trol. Fredrik Otto 1752-1824. A Swedish mid 18th century silver cruet-stand, marks of Johan Lorenz Starin, Stockholm 1750.

780

PRAKTURNA, av Christian Hammer, Stockholm 1854.

784

TALLRIKAR, 6 st, av John Parker I & Edward Wakelin, London 1765. Runda med konturerad, godronnerad kant. Graverad crest. Undertill lodangivelse samt numrering. Diameter 24 cm, vikt

€ 8.550–11.400 / SEK 75.000–100.000

2 520 gram. (6) Senare ögla för upphängning. Slitage.

BORDSSURTOUT för fyra flaskor, av Petter Eneroth,

A set of six English 18th century silver plates, marks of John Parker I & Edward Wakelin, London 1765.

Stockholm 1787. Gustaviansk. Oval, på fyra tassfötter. Uppsvängda handtag med pärlstav. På livet antikiserande medaljong. Längd 36 cm, total höjd 26 cm, vikt 1 190 gram. En flaska lätt glassjuk, små glasskador.

€ 2.850–3.450 / SEK 25.000–30.000

785

A Swedish 18th century silver cruet-stand, marks of Petter Eneroth 1787.

POKAL med hänklar, s.k. ”lovingcup”, sannolikt av Thomas Bolton, Dublin 1714-1715. Slät, klockformad på rund fot. Runt livet pålagt band och graverad vapenkartusch. Höjd 15,5 cm, vikt 652 gram. Små lagningar.

€ 1.150–1.400 / SEK 10.000–12.000

781

An Irish 18th century silver ”Loving cup”, marks possibly of Thomas Bolton, Dublin 1714-1715.

BRÖDKORG, av John Laughlin jr., Dublin 1780-tal. Oval, konturerad med genombrutet brätte. Dekor av fjärillar, fåglar, frukter och bladslingor. Fällbar hänkel. Längd 38 cm, vikt 958 gram. Små bristningar. An Irish 18th century silver basket, marks of John Laughlin jr., Dublin 1780’s.

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

786

SÅSTERRINER, ett par, troligen av John Robins, London 1784. Ovala, på fot, med pålagd dekor av bockhuvuden med ringhängen samt antikiserande medaljonger och lagergirlanger. Locken med balusterformad knopp i bladrosett. Två såsskedar medföljer, av William Sumner I, London 1799. Graverad crest. Längd 18 cm, total vikt 1 063 gram. (4)

782

BRÖDKORG, av Anders Lundqvist, Stockholm 1826. Empire. Oval, på genombruten fot med gripar. Fällbar hänkel. Längd 32 cm, vikt 1 120 gram.

A pair of English 18th century sauce-tureens, possibly of John Robins, London 1784.

€ 2.300–3.450 / SEK 20.000–30.000

A Swedish 19th century silver basket, marks of Anders Lundqvist, Stockholm 1826.

€ 1.150–1.400 / SEK 10.000–12.000

329


787

VINKANNOR, ett par, Frankrike 1800-talets slut. Silvermonteringar med dekor i rokokostil, glasen med vridna godroner. Graverat monogram. Undertill minnesgravyr. Höjd 27 cm. (2) Ett glas med spricka. A pair of French late 19th century silver and glass wine-flagons.

€ 1.750–2.300 / SEK 15.000–20.000

788

VINKARAFF, glas och silver, av W.A. Bolin, Stockholm sannolikt 1918 (otydlig årsbokstav). Silvermontering med dekor av blad och kartuscher. Svängt handtag. Invändigt förgylld mynning och lock. Rutslipat glas med stjärnor. Höjd 31 cm. A Swedish 20th century parcel-gilt and cut glass decanter, marks of W.A. Bolin, Stockholm possibly 1918.

€ 1.150–1.750 / SEK 10.000–15.000

789

787

TESERVIS, 5 delar, icke identifierad mästarstämpel, ÖsterrikeUngern 1800-talets slut. Bestående av vattenkanna på ställ med brännare, tekanna, mjölkkanna, sockerskål och bricka. Graverad stiliserad banddekor, snäckor samt blommor i svart emalj, handtagen med detaljer i ben. Mjölkkanna och sockerskål med invändig förgyllning. Brickan på träställning. Vattenkannans höjd (på stället m handtaget uppfällt) 38 cm, brickans längd 80 cm. Total vikt (utan bricka) 3 360 gram, brickan c:a 3 100 gram. Små emaljskador. Proveniens: Enligt tradition sägs servisen vara tillverkad för familjen Youssoupov. An Austrian late 19th century five piece silver and enamel tea-set. Unidentified makers mark.

€ 3.450–4.000 / SEK 30.000–35.000

790

JARDINIERE, av Wilkens (Wilkens & söhne, Bremen), 1800-talets slut. I form av en svan, på en oval bottenplatta. Längd 69 cm, höjd 44 cm. A German late 19th century silver jardiniere, marked Wilkens.

€ 8.550–10.300 / SEK 75.000–90.000

791

FAT/BRICKA, av Johan Petter Grönvall, Stockholm 1823. Empire. Oval, med pålagd kantdekor av äggstav. Längd 45 cm, vikt 1 495 gram. Bruksslitage. A Swedish 19th century silver dish/tray, marks of Johan Petter Grönvall, Stockholm 1823.

€ 950–1.150 / SEK 8.000–10.000 788

792

FAT, av Jonas Thomasson Ronander, Stockholm 1761. Rokoko. Runt, med konturerad bandstavskant. Undertill graverad lodangivelse 69 1/2. Diameter 32 cm, vikt 862 gram. Bruksslitage. A Swedish 18th century silver dish, marks of Jonas Thomasson Ronander, Stockholm 1761.

€ 3.450–4.600 / SEK 30.000–40.000

791

330


790

789

792

331


793

LJUSSTAKAR, ett par, av Mikael Åström, Stockholm 1765. Rokoko. Vridna balusterskaft på rund, profilerad fot med driven och ciselerad dekor av rocailler och svängda knäckar. Urnformade, bladornerade ljuspipor. Även manschetterna med stämplar. Fotens kant med graverade initialer. Höjd 24 cm, total vikt 1 070 gram (522+548). (2) Litteratur: Jfr. Svenskt Silversmide del II, pl. 649 och 652, text sid. 236. Intressant att reflektera över då det gäller Mikael Åström är att han och Christian Precht delade verkstad i Stockholm då Precht återvänt från Paris på 1700-talets mitt. Precht sägs då ha ansett sig vara fullärd och etablerade sig snabbt som en av hovets främsta leverantörer. Den långa svenska guldsmedsutbildningen, som var vägen till mästarvärdighet måste förefallit honom

332

onödig. Men då hans vän Åström blev mästare, kunde Precht på ett enkelt sätt verka under hans stämpel. Ett scenario som diskuterats då det gäller Åströms kända mästerstycke, en kaffekanna som anses vara det främsta exemplaret på en svensk rokokokaffekanna och där man funnit en ritning som med största sannolikhet gjorts av Precht. Hans skicklighet som hantverkare och det faktum att de delade verkstad styrker antagandet att Precht även kan ha hjälpt Åström med själva arbetet. Mikael Åströms mästerstyckekanna såldes på Bukowskis i maj år 2000 för 1,8 miljoner. A pair of Swedish 18th century silver canlesticks, marks of Mikael Åström, Stockholm 1765.

€ 22.800–28.500 / SEK 200.000–250.000


333


795

794

334

796


797

794

795

LJUSSTAKAR, ett par, av John Cafe, London 1753. Gjutna,

796

LJUSSTAKAR, ett par, av John Schofield, London 1778.

balusterskaft på sexpassformad fot. Dekor av knäckar och bladformationer. Sexpassformade ljushattar. Graverad crest.

Nedåt avsmalnande, kanellerade skaft på rund fot med pärlstav och blad i relief. Stämplar även på manschetterna. Höjd 29 cm,

Höjd 24 cm, vikt 1 280 gram. (2)

vikt 1 270 gram. (2)

A pair of English mid 18th century silver candlesticks, marks of John Cafe, London 1753.

A pair of English 18th century silver candlesticks, marks of John Schofield, London 1778.

€ 2.850–3.450 / SEK 25.000–30.000

€ 3.450–4.000 / SEK 30.000–35.000

LJUSSTAKAR, 4 st, av William Holmes, London 1772.

797

LJUSSTAKAR, ett par, av Simson Ryberg, Stockholm 1789.

George III. Skaft i form av knippepelare med bladhölstrad ljuspipa. Kvadratisk fot med reliefdekor av girlanger. Graverad crest. Även ljushattarna med stämplar. Fyllda. Höjd 31 cm. (4).

Gustavianska. Kannelerade kolonnskaft på rund fot med pärlstav, urnformad, bladhälstrad ljuspipa. Foten med graverat monogram CJ. Även ljusmanschetterna med stämplar. Höjd 27 cm,

Fotplattor och ljushattar med bucklor. Något sneda.

vikt 940 gram. (2)

A set of four English silver candlesticks, marks of William Holmes, London 1772.

A pair of Swedish 18th century silver candlesticks, marks of Simson Ryberg, Stockholm 1789.

€ 4.600–5.700 / SEK 40.000–50.000

€ 14.250–17.100 / SEK 125.000–150.000

335


798

799

336


798

LJUSSTAKAR, ett par, av Mikael Nyberg, Stockholm 1795. Gustavianska. Kannelerade kolonnskaft på kvadratisk fot med nollgaller. Urnformad, godronnerad ljuspipa. Även ljushattarna med stämplar. Undertill lodangivelse 31 1/4 resp 32 1/8 samt initialer och datering 1796. Höjd 28,5 cm, vikt 407 resp 420 gram.

800

(2). A pair of Swedish 18th century silver candlesticks, marks of Mikael Nyberg, Stockholm 1795.

€ 11.400–14.250 / SEK 100.000–125.000

799

LJUSSTAKAR, ett par, av Petter Eneroth, Stockholm 1796. Gustavianska. Kannelerade kolonnskaft på kvadratisk fotplatta med nollgaller och kulfötter. Urnfrormade ljuspipor. Höjd 25 cm, vikt 800 gram. A pair of Swedish late 18th century silver candlesticks, marks of Petter Eneroth 1796.

€ 9.150–11.400 / SEK 80.000–100.000

800

LJUSSTAKAR, ett par snarlika, av Johan Wilhelm Zimmerman, Stockholm 1799. Gustavianska. Kannelerade, kolonnskaft, på kvadratisk fotplatta med nollgaller och kulfötter. Även manschetterna med stämplar. En ljusmanschett stämplad Adolf Zethelius, Stockholm 1820. Höjd 20,5 cm, vikt 570 gram. Ett skaft med liten bristning. A matched pair of Swedish late 18th century silver candlesticks, marks of Johan Wilhelm Zimmerman, Stockholm 1799.

€ 5.700–8.550 / SEK 50.000–75.000

801

801

LJUSSTAKAR, ett par, av Pehr Zethelius, Stockholm 1809. Sengustavianska. Obeliskskaft på kvadratiskt postament med avfasade hörn och kulfötter. Pålödd dekor av Medusa-huvuden. Urnformad ljuspipa. Även ljushattarna med stämplar. På foten graverad lodangivelse 40 resp 40 1/2. Höjd 33 cm. (2) A pair of Swedish early 19th century silver canlesticks, marks of Pehr Zethelius, Stockholm 1809.

€ 5.700–8.550 / SEK 50.000–75.000

802

KANDELABRAR för fyra ljus, ett par, av Gustaf Möllenborg, Stockholm 1838. Senempire. Rik reliefdekor av akantus, voluter, blommor och palmetter. Uppsvängda bladhölstrade ljusarmar. Höjd 58 cm, vikt 1 635 + 1 665 gram. Något tiltade ljusarmar. Undertill personnummer. Proveniens: Adliga ätten Wattrangs fideikomiss, Jacobsberg Södermanland. A pair of Swedish 19th century silver candelabras, marks of Gustaf Möllenborg, Stockholm 1838.

€ 4.600–6.850 / SEK 40.000–60.000 802

337


803

I början av 1600-talet fanns ett tjugotal tunnbindarverkstäder i Stockholm. Tunnbindarna tillverkade tunnor, fat, såar och allehanda kar av trä för allt gods som skulle förvaras och distribueras. Tunnbindarna fyllde en viktig funktion då deras produkter behövdes för allt fraktande av varor inom handel och sjöfart. Ända in på 1900-talet har de allra flesta varor packats i trä. I vin- och spritproducerande länder lagras ännu vin på ekfat. Trätunnor lämpade sig förutom till drycker också till förvaring av tjära, beck, fotogen, olja, gips och färg samt mat som smör, sirap, mjöl, salt, fisk (särskilt sill och strömming) och kött då trä bättre motstod frätande syror än metall.

LJUSSTAKAR, 4 st snarlika, Altenburg 1800-talets förra hälft. Empire. Kolonnskaft med dekor av blad i relief, på kvadratisk fotplatta. Höjd 37 cm, total vikt c:a 1 940 gram. (4) A matched set of four German 19th century silver candlesticks, marks of Altenburg.

€ 5.700–8.000 / SEK 50.000–70.000

804

SKRÅBÄGARE, av Sven Örn, Stockholm 1759. Delvis förgylld, på räfflad fot, livet med gravyren: DETA ER TUNBINDARE GESELLERNAS BÄGARE samt gesellernas namn innom i bladkransade kartuscher. Livet och botten med infattade mynt. Höjd 20,5 cm, vikt 575 gram.

A Swedish 18th century parcel-gilt guild-beaker, marks of Sven Örn, Stockholm 1759.

Proveniens: Familjen Wicander, Harpsund säteri i Södermanland.

€ 3.450–4.600 / SEK 30.000–40.000

Tunnbindargesällernas sällskap var liksom andra gesällskap en kamratförening, en facklig och social instans med en ekonomisk och rättslig funktion. Mästarna i ämbetet utövade tillsyn och bestämde gesällskapens stadgar.

805

gylld, på godronnerad fot, vågband och stansad lambrequin samt graverad banddekor mot mattpunsad fond. Livet med graverade initialer, undertill ristad lodangivelse 40 lod. Höjd 20 cm,

De två bisittarna i gesällskapets styrelse var utsedda av mästarna. Den äldste av dem var lådmästare och hade hand om kassan som förvarades i lådan, skråkistan, dit mästarna betalat sina gesällers avgifter. Bisittarna i tunnbindarnas gesällskap 1759 hette Anders Benick och Carl Nyman. Åltgesällerna satt också i gesällskapets styrelse men valdes av gesällerna. Den äldre av dem utsågs till ordförande, jämte honom fanns den yngre åltgesällen och skaffarna som var ledamöter i gesällskapets styrelse. Tunnbindarnas åltgesäller var 1759 Olof Lindborg samt yngsta åltgesällen Johan Hybinette. Skaffare var Petter Tengqvist, Petter Gottberg och Johan Södergren.

vikt 503 gram. A Swedish 18th century parcel-gilt beaker, marks of Anders Lundman, Stockholm 1749.

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

806

Vandringsgesällerna var ute och praktiserade i verkstäder belägna i hemlandet eller utomlands. Gesällvandringen pågick i cirka 3 år och skulle ge erfarenhet och kontakter inför framtiden. Gesällvandringen företogs när gesällen var färdig med sin treåriga gesälltid. Praktiken förberedde gesällen inför hans mästarprov. Inte alla gesäller valde att bli mästare. Mästaren tillhörde mästarämbetet och fick tillstånd att öppna egen verkstad. Nils Grönlund, Johan Folin, Petter Silker, Laurentz Roos, Olof G. Lindbom, Petter Wessman, Johan Fredrik Wagner, Carl Hogben, Daniel Hogben, Olof Åkerbeck, Christopher Klintberg, Tomas Westberg, Micael Broman, Johan Görgen Grub, Johan Gottlieb, Miltman är alla på vandring när bägaren utförs. Unggesällerna Johan Lundgren, Carl Martin Dömert, Stephan Wibom, Johan Gottlieb Grundel, Petter Biörck, Andreas Bergholm Hans Bolin, Jonas Asplund, Erick Husberg, Petter Kulberg, Erick Nordgren, Johan Polin, Johan Jarnstedt, Olof Salqvist, Jacob Sandström, Carl Kaus, Israel Ström och Peter Ström hade alla gått som lärlingar i cirka fyra år och klarat gesällprovet men var ännu inte färdigutbildade för mästarprovet.

338

BÄGARE, av Johan Pettersson Berg, Norrköping före 1759 (verksam 1727-1762 (-68)). Delvis förgylld. På räfflad fot, vågband, stansad lambrequin och graverad rokokodekor. Höjd 15 cm, vikt 265 gram.

Lådan eller skråkistan innehöll sällskapets handlingar, kassa och pokaler. Tre nycklar behövdes för att öppna lådan och dessa var anförtrodda de två främsta åltgesällerna och lådmästaren. Vid gesällupptagningsceremonierna kom bägare, pokaler och välkommorna till användning. Man skålade in gesällen i öl och graverade hans namn på bägaren eller på en silverskylt som hängdes på pokalens cuppa. Härbärget, som var gesällernas samlingslokal, förestods av en krogfader, ofta en äldre icke verksam mästare. Där kunde vandrande gesäller få tak över huvudet och ibland fanns i anslutning till härbärget också en sjukstuga och en krogrörelse.

BÄGARE, av Anders Lundman, Stockholm 1749. Delvis för-

A Swedish 18th century parcel-gilt beaker, marks of Johan Pettersson Berg, Norrköping before 1759 (1727-1762 (-68).

€ 700–950 / SEK 6.000–8.000

807

BÄGARE, av Samuel Cavander, Björneborg 1767. Delvis förgylld. Vågband och graverad banddekor mot mattpunsad fond. Foten med rocailler. Formblåst glasinsats (sprucken) medföljer. Höjd 21,5 cm, vikt 528 gram. A Finnish 18th century parcel-gilt beaker, marks of Samuel Cavander, Björneborg 1767.

€ 2.550–2.850 / SEK 22.000–25.000

808

BÄGARE, av Jakob Lampa, Stockholm 1769. Rokoko. Delvis förgylld, på kälad fot med svängda knäckar. Vågband och rikt svisselarad dekor av rocailler. Höjd 22 cm, vikt 577 gram. A Swedish 18th century parcel-gilt beaker, marks of Jakob Lampa, Stockholm 1769.

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

809

BÄGARE, av Petter Eneroth, Stockholm 1778. Rokoko. Delvis förgylld, på fot med svängda knäckar, dekor av vågband, stämplad lambrequin samt svisselerade rocailler, undertill graverad lodangivelse 26 1/4. Höjd 18 cm, vikt 348 gram. A Swedish 18th century parcel-gilt beaker, marks of Petter Eneroth, Stockholm 1778.

€ 1.150–1.400 / SEK 10.000–12.000


805

803 806

807

808

809

804

339


810

BEGRAVNINGSSKED, av Petter Julin, Köping 1744. Delvis förgylld, slät med mittås, skaftets frånsida med minnesgravyr: Elisabet Wricht född den 11 jan 1671 död den 13 jan 1744.

815

Längd 24 cm, vikt 80 gram. A Swedish 18th century pacel-gilt spoon, marks of Petter Julin, Köping 1744.

811

PRESENTATIONSSKRIN, av C.G. Hallberg, Stockholm 1917. Förgyllt, rektangulärt, arkitektonisk form med krönande moder Svea (som återfinns på Riksdagshuset) samt vid de avfasade hörnen figurer som representerar de fyra stånden. På locket minnesinskription i bladkartusch: Till justitierådet Ernst Trygger från nuvarande och forna kamrater i riksdagens första kammare på sextioårsdagen den 27 oktober 1917. Träinredning.

€ 350–500 / SEK 3.000–4.000

Längd 42 cm, höjd 28 cm.

DESSERTBESTICK, 72 delar, av Fredrik och Wilhelm

A Swedish 20th century silver-gilt cigarr-box, marks of C.G. Hallberg, Stockholm 1917.

Zethelius, Stockholm 1846. Förgyllda. Modell Olga, med graverat monogram. Bestående av 18 skedar, 18 gafflar, 18 knivar samt

€ 3.450–4.000 / SEK 30.000–35.000

18 teskedar. Total vikt 4 520 gram. A Swedish 19th century silver-gilt 72 piece dessert cutlery, marks of Fredrik and Wilhelm Zethelius, Stockholm 1846.

812

816

1783. Oval med pålagd och ciselerad dekor, locket med motiv av en blomsterurna. Botten och runt sidan med ciselerade blommor

€ 3.450–4.000 / SEK 30.000–35.000

och musikinstrument. Mått 4,3 x 3,5 x 1,8 cm, vikt 30 gram.

BESTICKUPPSÄTTNING, 148 delar, av Gustaf Möllenborg

A Swedish 18th century gold snuff-box, marks of Christian Maas, Stockholm 1783.

Stockholm 1874. Fransk modell. Monogram ALW. Bestående av: 24 matskedar, 48 matgafflar, 24 dessertskedar, 24 dessertgafflar, 24 teskedar och 4 raguskedar. En tesked kompletterad. I orginalschatull.

€ 3.450–4.600 / SEK 30.000–40.000

817

blommor och musikinstrument. Mått 6 x 3,5 cm, vikt 62 gram.

€ 6.850–9.150 / SEK 60.000–80.000

BESTICKUPPSÄTTNING, 257 delar, av W.A BOLIN, Stockholm 1926-1936. Modell F, graverat spegelmonogram L. Bestående av: 24 matskedar, 24 matgafflar, 24 matknivar, 24 förrättsgafflar, 24 förrättsknivar, 24 smörgåsknivar, 24 smörgåsgafflar, 24 fiskgafflar, 24 fiskknivar, 24 dessertskedar, 11 kaffeskedar, 6 tårtsked/gaffel.

DOSA, guld en quatre couleurs, otydlig mästarstämpel, Stockholm 1786. Oval, med pålagd och ciselerad dekor, locket med motiv av blommor, hatt och målarpenslar. Botten med motiv av

A Swedish 19th century 148 piece silver table-service, marks of Gustaf Möllenborg, Stockholm 1874.

813

DOSA, guld en quatre couleurs, av Christian Maas, Stockholm

A Swedish 18th century gold snuff-box, unidentified makers mark, Stockholm 1786.

€ 4.600–6.850 / SEK 40.000–60.000

818

DOSA, ben och guld, 1700-tal. Rund, med skuren dekor av jaktscener. Diameter 6 cm. Underdelens mynningskant saknas. An 18th century bone and gold snuff-box.

Vikt 20 244 gram + mat- och förättsknivar 3 400 gram. Slitage.

€ 1.150–1.400 / SEK 10.000–12.000

A Swedish 20th century 257 piece silver table-service, marks of W.A Bolin, Stockholm 1926-1936.

€ 10.300–11.400 / SEK 90.000–100.000

819

DOSA, agat och guld, 1700-talets andra hälft. Oval, rutslipad agat i form av en korg, i locket marmor samt flerfärgade stenar i låset. Höjd 3,5 cm, längd 5,5 cm. Hårspricka, liten nagg.

814

DOSA, av Christian Hammer, Stockholm 1857. Nyrokoko.

An 18th century agath and gold, snuff-box.

Invändigt förgylld. Rektangulär med konturerad kant, på locket gravyr med ”Byströms villa/Prins Carls Palats”. Undertill Carl XV:s monogram och gåvoinskription till A.H. Möller. Längd 9 cm, vikt 195 gram. Villan uppfördes 1839-1844 för Johan Niclas Byström, bildhuggare och professor vid konstakademien. Ursprungligen beställdes villan av Karl XIV Johan (d. 1844). År 1848 dog Byström, hans samlingar såldes på auktion 1853. Efter Byström ägdes villan av guldsmeden och konstsamlaren Christian Hammer. Efter Hammers död såldes huset 1905 till Prins Carl, bror till Gustav V. 1928 köptes villan av Spaniens kung som oficiellt residens för den spanske ambassadören. I dag är villan Spaniens ambassad. A mid 19th century parcel-gilt box, marks of Christian Hammer, Stockholm 1857.

€ 500–700 / SEK 4.000–6.000

340

€ 1.750–2.100 / SEK 15.000–18.000

820

SNUSDOSA, guld 18K, av Ernst Emanuel Willkommen, Stockholm 1806. Empire. Slät, rektangulär med avfasade hörn, graverat monogram EsT och årtal 1836-1846. Längd 9 cm, vikt 112 gram. Proveniens: Esaias Tegnér, därefter i arv innom familjen. A Swedish early 19th century gold-box, marks of Ernst Emanuel Willkommen, Stockholm 1806.

€ 3.450–4.000 / SEK 30.000–35.000


812

810

813

811

815

814

816

817

818

819

820

341


831

821

DOSA, guld 18K, av Nils Carlén, Stockholm 1809. Rektangulär med avfasade hörn, graverad dekor av blommor och på locket

828

Nyrokoko. Rektangulär, med konturerad kant. Graverade och emaljerade bladslingor i blått och svart. Längd 8,5 cm,

oval med ”tre kronor”. Längd 6,7 cm, vikt 49 gram.

822

DOSA, guld 14K och emalj, Schweiz 1800-talets andra hälft.

A Swedish early 19th century gold snuff-box, marks of Nils Carlén, Stockholm 1809.

vikt 90 gram.

€ 2.100–2.300 / SEK 18.000–20.000

€ 2.300–2.850 / SEK 20.000–25.000

VINAIGRETTE, guld 18K och emalj, av Nymansson och

A Swiss mid 19th century gold and enamel snuff-box.

829

DOSA, guld 18K och emalj, ostämplad 1800-talets senare del.

Cimmerdahl, Stockholm 1812. Oval med ciselerad dekor av akantusblad och på locket oval i emalj med kvinnoprofil.

Rektangulär, graverade kvinnofigurer med fiskstjärt och vingar samt utsparad kartusch med muciserande par i emalj. Lockets

Mått 3x2,5x1 cm, vikt 20 gram.

insida med minnesgravyr, Anjol Balesh. Längd 7,5 cm.

A Swedish 19th century gold and enamel snuff-box, marks of Nymansson & Cimmerdahl, Stockholm 1812.

A 19th century gold and enameled snuff-box, unmarked.

€ 1.750–2.300 / SEK 15.000–20.000

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

830 823

DOSA, guld 18K, av Erik Ytterbom, Stockholm 1812. Empire. Rektangulär med avfasade hörn. Guillocherat rutmönster och bordyrer. Insidan av locket med gravyr: Erkänsla. Längd: 9 cm.

824

BRUDKRONA, av Anders Gottlieb Herkepeus, Norrtälje 1851. Förgylld, med färgade glasstenar, genombruten dekor med hängande löv. Diameter 8,5 resp 13 cm, höjd 7,5 cm, vikt 167 gram. Två löv saknas

Vikt 140 gram.

Proveniens: Antique dealers Maj och Carl-Axel Persson, Malmö.

A Swedish 19th century gold snuff-box, marks of Erik Ytterbom, Stockholm 1812.

A Swedish mid 19th century silver-gilt wedding-crown, marked Anders Gottlieb Herkepeus, Norrtälje 1851.

€ 3.450–4.000 / SEK 30.000–35.000

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

DOSA, guld 18K, av Erik Ytterbom, Stockholm 1813. Empire. Rektangulär med avfasade hörn, heltäckande graverad och ciselerad dekor av arabesker och mönstarade fält. Längd 7 cm,

831

PENNSKAFT, guld, emalj, pärla och rosenstenar, omärkt, 1800-talets andra hälft. Ristat invtarie nr. 8222. Med avslutning i form av en sjöjungfru, längre ner på skaftet en insekt.

vikt 60 gram.

I orginalask. Bristning. Asken sliten.

A Swedish 19th century gold snuff-box, marks of Erik Ytterbom, Stockholm 1813.

A 19th century penn, unmarked. Inventory no. 8222.

€ 350–500 / SEK 3.000–4.000 € 2.850–3.450 / SEK 25.000–30.000

825

SNUSDOSA, guld 14K, ostämplad, 1800-tal. Rektangulär,

832

JAKTHORN, guld 15K, av Henry Potter & Co., London 1878. Dekor i relief av jaktscen samt ekollon. Graverad inskription: Presented to Montagn Hultion-Harrop Esq. Master of the Shrewsbury Hounds Upon the Occation of His Marriage By the Tenant Farmers Residing Within the Limits of the Hunt Riding to the

med heltäckande guillocherad dekor, fällbart lock. Längd 8,3 cm. Vikt 77 gram. I orginalask. A 19th century gold snuff-box, unmarked.

Hounds February 14th 1878. Längd 25 cm, vikt 205 gram.

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

An English 19th century gold hunting-horn, marked Henry Potter & Co., London 1878.

826

DOSA, guld 14K, Wien 1840. Rektangulär, pålagd dekor av € 4.600–5.150 / SEK 40.000–45.000

hjortar i landskap. Länd 8,5 cm, vikt 80 gram. An Austrian 19th century gold snuff-box, marked 1840.

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

833

ASK med micromosaik, av purpurine, montering med bladverk av guld, Italien ca 1820-tal. Motiv av Plinius duvor. Längd 8 cm, bredd 6 cm. Skador.

827

DOSA, guld 18K, av Gustaf Möllenborg, Stockholm 1841.

An Italian 19th century micro mosaic and gold box.

Rektangulär, locket med reliefdekor av Slaget vid Stuhm 1629, med ryttmästare Silverlod som räddar Gustaf II Adolf undan en av Wallensteins män, efter målning av J.G. Sandberg.

€ 1.750–2.300 / SEK 15.000–20.000

Längd 7,5 cm, vikt 129 gram. A Swedish 19th century gold snuff-box, marks of Gustaf Möllenborg, Stockholm 1841.

€ 4.600–5.700 / SEK 40.000–50.000

342


821

822

823

824

825

826

828

827

830

832

829

833

343


344


SMYCKEN KLOCKOR

SOPHIA ÅKERLUND +46 - 8 - 31 13 28 SOPHIA.AKERLUND@BUKOWSKIS.COM TOWE NORLÉN +46 - 8 - 31 13 29 TOWE.NORLEN@BUKOWSKIS.COM GUNNAR DUBBE +46 - 8 - 614 08 55 GUNNAR.DUBBE@BUKOWSKIS.COM

345


834

839

835

837

840

836

838

841

834

COLLIER med onyx, gammal- och rosenslipade diamanter totalt ca 1.50 ct. Tillverkad av Eugen Marcus, Hovjuvelerare, Berlin ca 1915.

838

COLLIER med vit emalj samt gammalslipade diamanter totalt ca 0.50 ct, på sammetsband. Troligtvis England 1920-tal. Hängets längd

Orginal etui. Kedjans längd 62 cm. Hängets höjd 50 mm. Platina.

ca 30 mm. 18K guld samt platina. Slitage på emalj samt sammet.

Säljs till förmån för Sjöräddningssällskapet.

Säljs till förmån för Sjöräddningssällskapet.

An Edwardian onyx and 1.50 cts old-cut diamond necklace.

A white enamel and old-cut diamond choker. On a velvet band. Total carat weight of diamonds circa 0.50 ct.

€ 2.850–3.450 / SEK 25.000–30.000

€ 950–1.150 / SEK 8.000–10.000

835

ÖRHÄNGEN med troligen orientaliska droppformade pärlor samt briljantslipade diamanter ca 0.60 ct. 18K vitguld. Längd ca 4 cm.

839

A pair of possibly natural dropshaped pearls and brilliant-cut diamonds circa 0.60 ct.

Storlek 18.75/58. Odlad halvpärla, Ø ca 10 mm. A cultured blister pearl, brilliant-cut and single-cut diamond ring. Diamonds total carat weight circa 1.50 cts.

€ 1.400–1.750

836

RING med grå odlad halvpärla samt 64 st briljant-, åttkantsamt baguetteslipade diamanter totalt ca 1.50 ct. 18K vitguld.

€ 2.300–2.850 / SEK 20.000–25.000

BROSCH med gammal- samt rosenslipade diamanter totalt ca 0.65 ct. Ca 1915. 18K guld och platina. Längd ca 35 mm. Säljs till förmån för Sjöräddningssällskapet.

840

HÄNGE med onyx samt gammal- och rosenslipade diamanter totalt ca 1.50 ct. Platina. Längd ca 50 mm.

An old- and rose cut diamond brooch.

Säljs till förmån för Sjöräddningssällskapet.

€ 950–1.150 / SEK 8.000–10.000

837

An onyx and old-cut diamond pendant. Total carat weight circa 1.50 cts.

€ 1.750–2.300 / SEK 15.000–20.000

BROSCH med gammal- samt rosenslipade diamanter totalt ca 6.00 ct. Ca 1910. Platina Ø ca 55 mm. Säljs till förmån för Sjöräddningssällskapet. An Edwardian old-cut diamond brooch. Total carat weight of diamonds circa 6.00 cts.

€ 5.700–6.850 / SEK 50.000–60.000

841

RING, Tiffany & Co, med diamant 1.04 ct. Kvalitet E/VVS2, very good cut. Serienr: NO16157 Enligt cert från Tiffany & Co. Platina 950. Storlek 15.75/49.5. Slitage på skena. A Tiffany & co 1.04 cts diamond ring. Quality E/VVS2, very good cut according to certificate from Tiffany & co. NO16157.

€ 8.000–9.150 / SEK 70.000–80.000 346


842

847

843

845

848

844

846

849

842

BROSCH med gammal- samt briljantslipade diamanter totalt

846

RING med gammalslipade diamanter totalt ca 4.00 ct,

ca 1.80 ct. Ostämplad. Platina. Längd ca 4.5 cm.

graverad Tiffany & Co. 18K vitguld. Storlek 17/53.5.

An old- and brilliant-cut diamond brooch.

An old-cut diamond, total carat weight circa 4.00 cts, ring. Engraved Tiffany & Co.

€ 1.150–1.400 / SEK 10.000–12.000

€ 13.700–17.100 / SEK 120.000–150.000

843

RING med briljantslipad diamant ca 1.75 ct. Kvalitet ca H/VS2. Platina. Storlek 16.5/52. Gravyr.

847

ÖRHÄNGEN med briljantslipade diamanter totalt 3.14 ct. 18K vitguld. Längd ca 50 mm. Vikt 10 g.

A brilliant-cut diamond, circa 1.75 cts ring. Quality circa H/VS2.

A pair of diamond earrings. Total carat weight 3.14 cts.

€ 10.300–11.400 / SEK 90.000–100.000

€ 4.000–4.600 / SEK 35.000–40.000

844

ÖRHÄNGEN med briljantslipade diamanter mittsten 1.09 resp 1.01 ct, krans totalt 1.80 ct. Totalt ca 3.90 ct 18K vitguld.

848

RING med gammalslipade diamanter totalt ca 1.70 ct.

1.09 = I/VVS2, 1.01= I/VS2 Cert. Stift.

18K vitguld. Storlek 16.75/52.5. Nagg på de större diamanterna.

A pair of brilliant-cut earrings, total carat weight circa 3.90 cts.

A Edwardian old-cut diamond ring. Total carat weight circa 1.70 cts.

€ 10.300–11.400 / SEK 90.000–100.000

€ 4.000–4.600 / SEK 35.000–40.000

845

SAUTOIR med tillhörande ARMBAND. Bestående av koraller, rubiner samt diamanter totalt ca 3.00 ct. Troligen England ca 1920. Platina. Lås i armband 18K guld. Längd 40 cm. Armband längd 18 cm. A coral, ruby and circa 3.00 cts old-cut diamond sautoir. Bracelet included.

849

ÖRHÄNGEN med odlade söderhavspärlor Ø 15 mm och diamanter 0.87 ct. Kvalitet H/SI. 18K guld. Höjd 20 mm. A pair of cultivated South Sea pearl Ø 15 mm, and diamond, 0.87 ct, earrings. Quality H/SI.

€ 2.100–2.300 / SEK 18.000–20.000

€ 6.850–9.150 / SEK 60.000–80.000

347


850

855

851

853

856

852

854

857

850

ÖRHÄNGEN, Tiffany & Co, med briljantslipade diamanter

854

totalt ca 0.75 ct. Platina. Längd ca 15 mm. Original etui.

RING med Fancy Deep Brownish Purple Pink diamant 0.86 ct omgärdad av färglösa diamanter totalt ca 0.30 ct. 18K vitguld. Storlek 17.75/55.

A pair of Tiffany & Co brilliant-cut diamond earrings. Total carat weight circa 0.75 ct.

A Fancy Deep Brownish Purple-Pink diamond, 0.86 ct, and colourless diamond ring.

€ 2.850–3.200 / SEK 25.000–28.000

€ 25.100–28.500 / SEK 220.000–250.000

851

RING med rosa topas 4.64 ct samt baguettslipade diamanter totalt 0.32 ct. 18K vitguld. Storlek 16.75/52.5

855

COLLIER ”Teardrop” Elsa Peretti för Tiffany & Co med pavéinfattade diamanter totalt ca 0.50 ct. Platina 950. Längd ca 40 cm.

A pink topaz, 4.64 cts and baguette-cut diamond, total carat weight 0.32 ct, ring.

A ”Teardrop” by Elsa Peretti for Tiffany & Co diamond necklace. Total carat weight circa 0.50 ct.

€ 5.700–6.850 / SEK 50.000–60.000

€ 2.850–3.450 / SEK 25.000–30.000

852

RING med odlad Söderhavspärla (South Sea) Ø 16.4 mm, samt briljantslipade diamanter totalt ca 0.50 ct. 18K vitguld. Storlek 19/59.

856

HÄNGE med äkta conchpärlor samt gammalslipade diamanter totalt ca 2.50 ct. Silver och 18K guld. Höjd ca 60 mm.

A cultured South sea pearl Ø 16.4 mm and diamond ring. Total carat weight of diamonds circa 0.50 ct.

A natural conchpearl and old-cut diamond pendant. Total carat weight of diamonds circa 2.50 cts.

€ 2.300–2.850 / SEK 20.000–25.000

€ 6.850–9.150 / SEK 60.000–80.000

853

ÖRHÄNGEN med Fancy diamanter totalt 1.59 ct, samt färglösa diamanter totalt ca 1.40 ct. Fancy diamanter med GIA Colored

857

BROSCH med briljant- och baguetteslipade diamanter

Report Certifikat. 18K vitguld. 4 st Certifikat medföljer. Längd 32 mm.

totalt ca 3.50 ct. Platina. Längd 53 mm.

A pair of Fancy coloured diamond, total carat weight circa 1.59 cts and colourless diamond earrings.

Säljs till förmån för Sjöräddningssällskapet.

€ 15.950–18.250 / SEK 140.000–160.000

A brilliant- and baguette-cut diamond brooch. Total carat weight circa 3.50 cts.

€ 2.850–3.450 / SEK 25.000–30.000

348


858

863

859

861

860

858

864

862

RING med briljantslipad diamant 1.52 ct. Kvalitet J/VVS2. 18K

865

862

RING med gammalslipad diamant ca 1.94 ct samt 70 st mindre

vitguld. Cert från GIA. Storlek 17.5/54.5.

diamanter med olika slipningar. Ca 1915. Platina. Storlek 17/53.

A solitaire diamond, 1.52 cts, ring. Quality J/VVS2.

An old-cut diamond ring. Center stone circa 1.94 cts, surrounded by 70 smaller diamonds with different cuts.

€ 8.000–9.150 / SEK 70.000–80.000

€ 11.400–13.700 / SEK 100.000–120.000

859

ARMRING i snidad nefrit. Ø 6.5 cm i innermått. A carved nefrite bracelet.

863

€ 250–500 / SEK 2.000–4.000

ÖRHÄNGEN med obehandlad jade och diamanter totalt ca 0.30 ct. Certifikat på jade. 18K guld och Platina. (Stift 14K guld) Längd ca 45 mm. The gem and pearl laboratory certifikat.

860

ARMBAND, Cartier, med briljantslipade diamanter totalt ca

A pair of untreated jadeite, and diamond circa 0.30 ct, earrings. Certificate on jade.

1.00 ct. Serienummer: 88187A 18K vitguld. Längd 18 cm. A circa 1.00 cts brilliant-cut diamond bracelet by Cartier. No. 88187A.

€ 6.850–9.150 / SEK 60.000–80.000

€ 9.150–11.400 / SEK 80.000–100.000

864

ÖRHÄNGEN, Bulgari, med briljantslipade diamanter totalt ca 1.20 ct. 18K vitguld. Stift. Längd 20 mm.

861

BROSCH med snidad obehandlad jade i form av en drakhund

A pair of Bulgari diamond, total carat weight circa 1.20 cts, earrings.

omgärdad av carréslipade safirer och briljantslipade diamanter. Diamanter totalt ca 1.40 ct. 18K vitguld. Cert på jade. Höjd 7 cm.

€ 4.600–5.700 / SEK 40.000–50.000

Del avtagbar och går att bäras som hänge. A carved untreated jadeite, sapphire and diamond brooch.

€ 11.400–13.700 / SEK 100.000–120.000

865

ÖRHÄNGEN med snidad obehandlad jade, pärlor och gammalslipade diamanter totalt ca 0.40 ct. Silver och 18K guld. Längd ca 40 mm. Certifikat på Jade. A pair of carved untreated jadeite, pearl and diamond earrings. Total carat weight of diamonds circa 0.40 ct.

€ 2.100–2.300 / SEK 18.000–20.000

349


866

871

867

869

872

868

870

873

866

RING med gul safir ca 9.40 ct samt gammalslipade diamanter.

870

ARMBAND med briljant- och gammalslipade diamanter totalt

Platina. Storlek 18/56.5.

ca 18.00 ct. Art Déco. Franska stämplar, samt svenska import-

A ring with a yellow sapphire circa 9.40 cts surrounded by old-cut diamonds.

stämplar. Platina. Längd 19 cm. An Art Déco bracelet with old-cut and brilliant-cut diamonds total carat weight circa 18.00 cts.

€ 2.850–3.200 / SEK 25.000–28.000

€ 17.100–19.950 / SEK 150.000–175.000

867

RING med briljantslipad diamant 1.74 ct enligt gravyr. Kvalitet ca H/VVS2. Platina. Storlek 17/53.

868

869

RING med Assherslipad diamant, ca 1.75 ct, kvalitet ca H/SI. Platina. Storlek 17.5/55.

€ 10.300–11.400 / SEK 90.000–100.000

€ 6.850–9.150 / SEK 60.000–80.000

ÖRHÄNGEN, Binder, 4 st Fancy Yellow diamanter totalt 1.80

An Assher-cut diamond, 1.75 cts, ring. Quality circa H/SI.

872

ct samt 48 baguetteslipade diamanter totalt ca 2.00 ct.

RING med kuddslipad Fancy Yellow diamant, 1.73 ct, VVS2 enligt certifikat. Mittstenen omgärdad av mindre vita diamanter

18K vitguld. Clips. Längd 20 mm.

totalt ca 0.80 ct. Cert från GIA. Platina 950. Storlek 17/53.

A pair of Paul Binder Fancy Yellow diamond earrings. Total carat weight of fancy diamonds circa 1.80 cts,

A 1.73 cts Fancy Yellow/VVS2 cushion-cut diamond ring, surrounded by colourless diamonds circa 0.80 cts in total.

€ 9.150–11.400 / SEK 80.000–100.000

€ 13.700–17.100 / SEK 120.000–150.000

COLLIER med trilliantslipad diamant, Fancy Yellow/ IF,

873

BROSCH med gammalslipade diamanter och orientaliska

2.04 ct samt baguettslipade diamanter totalt 1.03 ct.

pärlor. 1900-talets början. Platina och guld. Längd 4 cm.

Cert från GIA. 18K vitguld. Längd 37 cm.

An old cut diamond brooch with oriental pearls. Early twentieth century.

A 2.04 cts Fancy Yellow/ IF trilliant-cut diamond flanked by baguette-cut colourless diamonds circa 1.03 cts in total.

€ 34.200–39.900 / SEK 300.000–350.000

350

871

A brilliant-cut diamond, circa 1.74 cts, solitaire ring. Quality H/VVS2.

€ 1.150–1.750 / SEK 10.000–15.000


874

879

875

877

880

876

878

881

874

875

ÖRHÄNGEN med turkoser och gammalslipade diamanter

878

Kvalitet ca G-H/VS. 18K vitguld.

A pair of old-cut diamond and turqoise earrings. Total carat weight of diamonds circa 0.50 ct.

A pair of old-cut diamond studs. Total carat weight circa 3.26 cts. Quality circa G-H/VS.

€ 1.750–2.300 / SEK 15.000–20.000

€ 18.250–20.550 / SEK 160.000–180.000

RING med antikslipad diamant ca 4.50 ct. Kvalitet ca L-M/ SI. 18K vitguld. Tillverkad i Stockholm, troligen av Anna Braeses efterträdare (otydliga stämplar) Storlek 17.25/53.5.

879

A pair of natural saltwater pearl and diamond earrings. Total carat weight of diamonds circa 2.10 cts.

An old-cut diamond circa 4.50 cts solitaire ring. Quality circa L-M/SI

€ 13.700–17.100 / SEK 120.000–150.000

ÖRHÄNGEN med naturliga saltvattenspärlor samt diamanter totalt ca 2.10 ct. 18K vitguld. Cert. Höjd ca 15 mm.

Sten lös i fattning, flera klor skadade.

876

ÖRHÄNGEN med gammalslipade diamanter totalt ca 3.26 ct.

totalt ca 0.50 ct. Silver och 18K guld. Längd 3 cm.

€ 11.400–13.700 / SEK 100.000–120.000

880

RING med obehandlad Burmesisk rubin 1.03 ct samt diamanter totalt ca 0.80 ct. 18K guld. Storlek 16.75/52.5. Certifikat från

COLLIER med ljusgrå Tahiti pärlor, Ø 13.5 - 14.5.

The Gem and Pearl laboratory.

Lås med topaser. 18K vitguld. Längd ca 46 cm.

A untreated Burmese ruby, 1.03 ct and diamonds, total carat weight circa, 0.80 ct, ring.

A cultured light gray Tahitian pearl necklace. Ø 13.5 - 14.5 mm. Clasp set with blue topaz.

€ 4.000–4.600 / SEK 35.000–40.000

€ 4.600–5.700 / SEK 40.000–50.000

881 877

RING med gammalslipad diamant 2.65 ct enligt gravyr.

RING med safir ca 11.25 ct samt gammalslipade diamanter,

Kvalitet ca I/VS. Platina. Storlek 17/53.5.

totalt circa 1.00 ct. Platina. Storlek 19.25/60.5.

A 2.65 cts old-cut diamond ring. Quality circa I/VS.

A sapphire, circa 11.25 cts, and old-cut diamond, total carat weight circa 1.00 ct, ring.

€ 11.400–13.700 / SEK 100.000–120.000

€ 22.800–28.500 / SEK 200.000–250.000

351


882

887

885

883

889

884

882

886

ÖRH��NGEN i form av sjöstjärnor med fasettslipade rubiner samt briljantslipade diamanter. Rubiner totalt ca 4.80 ct och briljantslipade diamanter totalt ca 1.30 ct. Stift/clips. 18K vitguld.

888

886

RING, Georg Jensen, med cabochonslipad obehandlad rubin med droppslipade diamanter totalt ca 1.30 ct. 18K vitguld. Storlek 18/56. Stämplad GJ&W (Georg Jensen & Wendel). Original ask.

Diameter ca 24 mm.

A Georg Jensen untreated ruby and diamond ring. Total carat weight of diamonds ca 1.30 cts.

A pair of ruby and brilliant-cut diamond earrings in the shape of star fishes.

€ 3.450–4.000 / SEK 30.000–35.000

€ 3.450–3.650 / SEK 30.000–32.000

887 883

BROSCH med

gammal- och åttkantslipade diamanter, totalt

ÖRHÄNGEN odlade Söderhavspärlor (South Sea) Ø 14.7 -

ca 2.40 ct, ca 1915. Platina och guld. Längd 3.2 cm.

15 mm. Diamanter totalt ca 0.90 ct. 18K vitguld. Längd ca 3 cm.

A diamond brooch, total carat weight circa 2.40 cts. Circa 1915.

A pair of cultured South sea pearl and diamond earrings. Ø 14.7 - 15 mm. Total carat weight of diamonds circa 0.90.

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

€ 2.850–3.450 / SEK 25.000–30.000

888

RING med cabochonslipad jade samt olikslipade diamanter totalt ca 1.00 ct. Oval ca 2 cm lång. 14K vitguld. Storlek 17/52.5.

884

RING med 2 Assherslipade diamanter, vardera ca 1.00 ct samt cabochonslipad rubin. 18K vitguld. Kvalitet ca K-L/VVS-VS.

A Jadeite and diamond ring. Diamond total carat weight circa 1.00 ct.

Storlek 18/57.

€ 2.100–2.300 / SEK 18.000–20.000

A cabochon-cut ruby and Assher-cut diamond ring, each circa 1.00 ct.

€ 5.150–5.700 / SEK 45.000–50.000

889

ÖRHÄNGEN med briljantslipade diamanter totalt ca 1.00 ct. 18K vitguld. Stift. Höjd ca 10 mm.

885

ARMBAND med diamanter. Briljantslipad diamant i mitten

A pair of brilliant-cut diamond earrings.

cirka 3.00 ct, kvalitet ca H/VVS. 18K vitguld. Innerdiameter ca 5 x 6 cm. Totalt ca 1.30 ct i mindre briljantslipade diamanter. A totally circa 4.30 cts brilliant-cut diamond bracelet. Center stone circa 3.00 cts, quality circa H/VVS.

€ 28.500–34.200 / SEK 250.000–300.000

352

€ 950–1.150 / SEK 8.000–10.000


890

895

891

893

896

892

894

897

890

HALSBAND med hänge i form av spetsoval med diamanter

894

ARMBAND med 36 st Fancy Yellow diamanter samt 24 st

totalt ca 1.80 ct. Tidigt 1900-tal. Omarbetad. Platina och 18K guld. Kedja Silver. Hängets höjd 6.5 cm. Vikt 8 g. Enstaka lödningar har

färglösa diamanter i olika slipningar, totalt 23.16 ct. 18K guld.

släppt.

A Fancy Yellow and colourless diamond, total carat weight 23.16 cts, bracelet.

Längd 17.5 cm.

An Edwardian diamond necklace in the shape of an oval. Total carat weight circa 1.80 cts.

€ 52.400–54.700 / SEK 460.000–480.000

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

895 891

RING med briljantslipade diamanter totalt 2.18 ct. G/VS-SI.

ÖRHÄNGEN med briljantslipade diamanter 1.00 ct samt

18K vitguld. Storlek 16.25/51.

1.00 ct. G/VS2 18K vitguld. GIA certifikat.

A brilliant-cut, total carat weight circa 2.18 cts G/VS-SI, ring.

A pair of diamond, 1.00 ct and 1.00 ct G/VS2, earrings.

€ 2.850–3.450 / SEK 25.000–30.000

€ 11.400–13.700 / SEK 100.000–120.000

896 892

ÖRHÄNGEN med briljantslipade diamanter totalt ca 1.85 ct.

RING med Etiopisk eldopal 4.26 ct samt 2 tsavoritgranater

18K vitguld. Längd ca 70 mm.

totalt 0.40 ct. Signerad Max Prus. 18K vitguld. Storlek 18/56.5.

A pair of brilliant cut diamond, total carat weight circa 1.85 cts, earrings.

Vikt 6 g. A 4.26 cts Ethiopian fire opal and 0.40 ct tsavorite garnet ring.

€ 3.450–4.000 / SEK 30.000–35.000

€ 950–1.150 / SEK 8.000–10.000

897 893

COLLIER med smaragder, obehandlad rubin 4.65 ct, onyx samt diamanter totalt ca 0.30 ct. Fransk importstämpel för platina. Låsögla 14K. Längd ca 40 cm. Cert på rubin och stora smaragden. An onyx, emerald, 0.30 ct diamond and 4.65 ct untreated ruby necklace.

BROSCH samt ÖRHÄNGEN i skuren bergkristall, pärlor samt rosenslipade diamanter. 18K vitguld. Clips. Små delar av bergkristall saknas på örhängena. A set of earrings and brooch in carved rockcrystal, pearls and rose-cut diamonds.

€ 1.150–1.400 / SEK 10.000–12.000

€ 15.950–18.250 / SEK 140.000–160.000

353


998

354

1126


1085

877

355


898

903

899

901

904

900

902

905

898

899

RING med briljantslipade diamanter totalt ca 2.52 ct. 14K guld.

902

ÖRHÄNGEN, Georg Jensen, med navett- samt briljantslipade

Storlek 16.5/51.5.

diamanter totalt ca 5.66 ct. Platina. Diamantvikter enligt certifi-

A brilliant-cut diamond ring, total carat weight 2.52 cts.

kat. Originalkvitto. Originaletui.

€ 2.300–2.550 / SEK 20.000–22.000

A pair of Georg Jensen navette and brilliant-cut diamond, circa 5.66 cts, earrings.

€ 11.400–13.700 / SEK 100.000–120.000

RING med gammalslipad diamant 2.83 ct. Kvalitet ca H/SI1. Tillverkad av Boodles, England. Platina. Storlek 17.5/54.5. A Boodles 2.83 cts old-cut diamond ring. Quality circa H/SI1.

903

BROSCH med briljant- samt åttkantslipade diamanter totalt ca 1.30 ct. W.A Bolin Stockholm 1948. Platina. Ø ca 28 mm.

€ 13.700–17.100 / SEK 120.000–150.000

Original etui. Säljs till förmån för Sjöräddningssällskapet.

900

BROSCH/HÄNGE i form av en fluga med briljantslipade diamanter tot ca 0.96 ct samt ametister. 14K vitguld. Längd 35 mm.

A brilliant- and single-cut diamond brooch, total carat weight circa 1.30 cts.

A brooch/pendant with amethysts and diamonds in the shape of a fly.

€ 1.150–1.400 / SEK 10.000–12.000

€ 2.100–2.300 / SEK 18.000–20.000

901

904

ÖRHÄNGEN med odlade Söderhavspärlor (South Sea), diamanter totalt ca 0.16 ct samt tanzaniter totalt ca 4.00 ct.

RING, Georg Jensen, obehandlad safir 1.75 ct samt navettsli-

18K vitguld. Längd ca 25 mm. Stift.

pade diamanter totalt 4.10 ct. De yttre diamanterna totalt 3.25 ct kvalitet D/FL, de inre diamanterna totalt ca 0.85 ct med kvalitet F-G/VVS. Platina. Ateljétillverkade av Georg Jensen. 1967. Kvalitet

A pair of cultured South sea pearl, tanzanite and diamond earrings.

€ 2.100–2.300 / SEK 18.000–20.000

och vikter enligt orginalintyg från Georg Jensen. Storlek 15.5/49. A untreated sapphire, 1.75 cts, and navette-cut diamond, 4.10 cts ring.

€ 9.150–11.400 / SEK 80.000–100.000

905

RING med briljantslipad diamant ca 2.40 ct. Platina. Stämplat BAT. Storlek 17/53. A circa 2.40 cts brilliant-cut diamond ring.

€ 9.150–11.400 / SEK 80.000–100.000

356


906

911

907

909

912

908

910

913

906

907

908

909

ARMBAND med åttkantsslipade diamanter totalt ca 1.25 ct.

910

ÖRHÄNGEN med briljantslipade diamanter 1.67 samt 1.71 ct.

Platina. Längd 18 cm.

18K vitguld.

A circa 1.25 cts single-cut diamond bracelet.

A pair of diamond earrings. Total carat weight 3.38 cts.

€ 4.600–6.850 / SEK 40.000–60.000

€ 20.550–22.800 / SEK 180.000–200.000

ÖRHÄNGEN med naturliga saltvattenspärlor och gammalslipade diamanter totalt ca 0.80 ct. 14K guld. Längd ca 35 mm.

911

PÄRLOR, äkta orientaliska, inköpta i Kina på 1920-talet. Ej trädda. 81 st + 48 st. 3 st är odlade pärlor, märkta med röd

Cert från The Gem and Pearl lab.

tusch Inköpta av Inge Oxholm (se Proveniens)

A pair of natural saltwater pearl and old-cut diamond earrings. Total carat weight of diamonds circa 0.80 ct.

Proveniens: The Collection of Oscar and Inge Oxholm.

€ 10.300–11.400 / SEK 90.000–100.000

€ 1.150–1.400 / SEK 10.000–12.000

RING i carmosémodell med briljantslipade diamanter totalt

PEARLS, natural, bought in China in 1920. Not strung.

912

BROSCH med gammal- och åttkantslipade diamanter totalt

ca 1.50 ct. Kvalitet ca G-H/VS. 18K vitguld. Storlek 18/57.

ca 2.20 ct. Platina. Längd 55 mm.

A diamond ring. Total carat weight circa 1.50 cts. Quality circa G-H/VS.

An old- and single-cut diamond brooch. Total carat weight circa 2.20 cts.

€ 5.700–6.850 / SEK 50.000–60.000

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

COLLIER med olikslipade diamanter totalt 50.50 ct,

913

BROSCH i form av en fjäril, med diamanter totalt ca 4.00 ct,

kvalitet ca F-H/VS-SI. Platina. Längd ca 40 cm

rubiner och smaragder. 18K guld. Höjd 45 mm, bredd 57 mm.

A diamond necklace, total carat weight 50.50 cts. Quality circa F-H/VS-SI.

An emerald, ruby and diamond butterfly brooch.

€ 9.150–11.400 / SEK 80.000–100.000 € 102.550–113.900 / SEK 900.000–1.000.000

357


914

919

915

917

920

916

918

921

914

ÖRHÄNGEN med odlade Söderhavspärlor (South Sea) Ø 16 mm,

918

ARMBAND med varannan safir och varannan briljantslipad

och tanzaniter totalt ca 2.50 ct samt diamanter totalt 0.63 ct Sign-

diamant. Diamanter totalt ca 1.35 ct. Signerad Gübelin.

erade Max Prus. Pärlorna är avtagbara. 18K vitguld. Längd 25 mm.

18K vitguld. Längd ca 17 cm. Original etui.

A pair of South Sea pearls, Ø 16 mm, and tanzanites, tot. circa 2.50 cts, and diamonds, tot. 0.63 ct, earrings.

A sapphire and circa 1.35 ct diamond bracelet. Signed Gübelin.

€ 2.300–2.850 / SEK 20.000–25.000

€ 2.100–2.300 / SEK 18.000–20.000

919 915

HÄNGE med obehandlad safir ca 24.00 ct, samt briljantslipade

RING med obehandlad tanzanit 3.74 ct samt briljantslipade

diamanter totalt ca 1.50 ct. 18K vituld. Vikter enligt gravyr.

diamanter totalt ca 1.75 ct. Signerad Max Prus. Cert från GRS.

Längd ca 40 mm.

18K vitguld. Storlek 18/56.

An untreated sapphire, circa 24.00 cts and brilliant cut diamonds, total carat weight circa 1.50 cts, pendant.

An untreated tanzanite, 3.74 cts, and brilliant cut diamonds, total carat weight circa 1.75 cts, ring.

€ 20.550–22.800 / SEK 180.000–200.000

€ 3.450–4.000 / SEK 30.000–35.000

920 916

917

358

BRILJANTSLIPAD DIAMANT, oinfattad, 3.00 ct, i

RING med obehandlad Ceylon safir 8.14 ct samt droppformade diamanter. Platina. Storlek 18.50/58. Certifikat från The gem and

försluten HRD certifikat ask. M/VS1 enligt cert.

pearl laboratory.

A loose brilliant-cut diamond, 3.00 cts, M/VS1 according to HRD certificate.

An untreated Ceylon sapphire, 8.14 cts, flanked by two pear shaped diamonds, ring.

€ 26.200–28.500 / SEK 230.000–250.000

€ 10.300–11.400 / SEK 90.000–100.000

RING med obehandlad ceylon safir 11.84 ct samt briljantslipade diamanter totalt ca 0.70 ct. 18K vitguld. Storlek 17.75/55.5.

921

COLLIER/DAMUR med safirer samt gammalslipade och rosenslipade diamanter. Troligen Ryskt. 18K guld samt platina.

Cert GIA. Storlek 17.75/55.5.

Kedjans längd 60 cm Safirer saknas. Ur går ej. Graverad bakboett.

A 11.84 cts untreated ceylon sapphire and brilliant-cut diamonds, total carat weight 0.70 ct, ring.

A sapphre and rose-cut diamond necklace with a watch pendant. Probably Russian.

€ 39.900–45.600 / SEK 350.000–400.000

€ 2.300–3.450 / SEK 20.000–30.000


922

927

923

925

928

924

926

929

922

923

BROSCH, Art Déco, med diamanter, ca 5.00 ct.

926

ca 13.00 ct. Platina. Längd 19 cm. Bredd 22 mm.

A Art Déco diamond, ca 5.00 cts, brooch.

An Art Déco diamond bracelet. Total carat weight circa 13.00 cts.

€ 4.000–4.600 / SEK 35.000–40.000

€ 11.400–13.700 / SEK 100.000–120.000

MANSCHETTKNAPPAR, med ryska kronan, emalj,

927

rubiner och diamanter. 14K guld och silver.

924

925

ARMBAND, Art Déco, med gammalslipade diamanter totalt

Platina och guld. Storlek 2 x 5.5 cm.

RING med obehandlad safir, 8.04 ct samt diamanter totalt ca 1.00 ct. Certifikat från Laboratoire Francaise de Gemmologie.

A pair of blue enamel, ruby and diamond cufflinks with the Russian state crown.

18K vitguld. Storlek 16/50.

€ 1.750–2.100 / SEK 15.000–18.000

€ 17.100–18.250 / SEK 150.000–160.000

HÄNGE, ”hjärta” med 22 st briljantslipade diamanter,

A untreated sapphire, 8.04 cts and diamond ring.

928

HÄNGSMYCKE med briljantslipade diamanter totalt ca

totalt 2.20 ct. 14K vitguld. Längd 30 mm.

1.47 ct. Mittsten 1.05 ct. Hänge 18K vitguld. Kedja 14K.

A diamond pendant in the shape of a heart. Total carat weight circa 2.20 cts.

A brilliant-cut diamond pendant and chain. Total carat weight circa 1.47 ct.

€ 2.550–2.850 / SEK 22.000–25.000

€ 3.200–3.450 / SEK 28.000–30.000

BROSCH/HÄNGE, circa 1950-tal, safirer samt

929

RING med safir, 5.71 ct samt briljantslipade diamanter

diamanter totalt ca 3.00 ct. Platina. Längd 55 mm.

totalt ca 0.45 ct. 18K vitguld. Storlek 17.5/54.5.

A sapphire and diamond brooch, circa 1950. Can also be worn as a pendant.

A sapphire, 5.71 cts and diamond ring.

€ 3.650–3.900 / SEK 32.000–34.000

€ 4.600–5.700 / SEK 40.000–50.000

359


930

935

931

933

936

932

934

937

930

ÖRHÄNGEN med diamanter totalt ca 2.50 ct samt odlade pärlor i carmoséform, tidigt 1900-tal. En sten fattas, ligger lös.

934

ÖRHÄNGEN med briljantslipade diamanter 1.01 ct och 1.01 ct. H/VS1 18K vitguld. GIA certifikat.

Silver samt 18K guld. Vikt 9 g. Längd 4 cm.

A pair of diamond, 1.01 cts and 1.01 cts. H/VS1, earrings.

A pair of cultured pearl and diamond earrings. Total carat weight circa 2.50 cts. Circa 1900.

€ 11.400–13.700 / SEK 100.000–120.000

€ 1.750–2.100 / SEK 15.000–18.000

935

ÖRHÄNGE med prinsesslipad diamant 2.03 ct. Kvalitet F/ VVS2. Tillverkad av Graff, serienummer: 13558. Platina 950.

931

HALSBAND, med 80 stycken diamanter, totalt 11.22 ct.

A Graff princess-cut diamond earring, 2.03 cts. Quality F/VVS2. Serial No 13558.

18K vitguld. Längd 160 cm. A diamond, 11.22 cts, necklace.

€ 11.400–13.700 / SEK 100.000–120.000

€ 8.000–10.300 / SEK 70.000–90.000

936 932

ÖRHÄNGEN med gammalslipade diamanter totalt ca 7.00 ct.

HALSBAND med diamanter samt odlade pärlor i carmosé

Silver och 18K guld. Längd 55 mm.

form. Tidigt 1900-tal. Totalt ca 2.00 ct gammalslipade diamanter

A pair of old-cut diamond earrings. Total carat weight circa 7.00 cts.

totalt. Troligen tillverkad av K. Andersson. Längd 50 cm. A cultured pearl and diamond necklace. Circa 1900.

€ 9.150–11.400 / SEK 80.000–100.000

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

937 933

samt två troligen orientaliska pärlor, Art Déco. Platina. Längd 60 mm.

Samt två triangulära diamanter ca 1.00 ct/st. 18K vitguld.

A pearl, sapphire and diamond total circa 4.00 cts, Art Déco brooch.

Storlek 16.25/51. A baguette-cut diamond, 9.30 cts, ring. Quality I/VVS2. Flanked by two triangular diamonds approximately 1.00 ct each.

€ 205.050–227.800 / SEK 1.800.000–2.000.000

360

BROSCH med diamanter totalt ca 4.00 ct, carréslipade safirer

RING med baguetteslipad diamant, 9.30 ct. Kvalitet I/VVS2.

€ 4.600–5.700 / SEK 40.000–50.000


938

943

939

941

944

940

942

945

938

BROSCH med gammalslipade diamanter, totalt ca 1.60 ct,

942

RING med diamanter totalt ca 2.50 ct. Platina. Storlek 18/56.

ca 1920. Platina. Längd 5.5 cm.

A diamond, total carat weight circa 2.50 cts, ring.

An old cut diamond brooch, total carat weight circa 1.60 cts, circa 1920’s.

€ 20.550–22.800 / SEK 180.000–200.000

€ 950–1.150 / SEK 8.000–10.000

943

COLLIER med diamanter samt naturliga pärlor. Ca 1910. Kedja i silver, hänge i platina. Längd kedja 42 cm. Höjd på hänge ca 7 cm.

939

ÖRHÄNGEN med bruna Söderhavspärlor (South Sea),

A natural pearl and diamond necklace. Ca 1910.

diamanter totalt ca 0.20 ct samt facetterad rökkvarts. 18K guld.

€ 1.750–2.300 / SEK 15.000–20.000

Längd 25 mm. A pair of smoky quartz, brown cultured South sea pearl and diamond earrings. Diamond total carat weight circa 0.20 ct.

944

€ 1.750–2.100 / SEK 15.000–18.000

940

Cert på pärlor. A pair of natural saltwater pearl and diamond earrings. Total carat weight on diamonds circa 2.30 cts.

RING med gammalslipad diamant ca 3.10 ct, Kvalitet ca I-J/SI. samt mindre briljantslipade diamanter. Platina. Storlek 17.75/55.5.

€ 6.850–9.150 / SEK 60.000–80.000

An old-cut diamond ring. Center stone circa 3.10 cts, quality ca I-J/SI.

€ 20.550–22.800 / SEK 180.000–200.000

ÖRHÄNGEN med naturliga saltvattenspärlor samt briljantslipade diamanter totalt ca 2.30 ct. 18K vitguld. Längd 62 mm.

945

ARMBAND med diamanter totalt ca 0.20 ct. Tidigt 1900-tal. 18K guld samt vitguld. Längd ca 16 cm.

941

HALSBAND med två kläppar med ovala gammalslipade dia-

A diamond bracelet. Early 20th century.

manter, totalt ca 4.00 ct, hängandes från rosett. Tidigt 1900-tal. Platina. Ovalslipade diamanter ca 1.80 ct styck. Kvalitet ca LtY/

€ 700–950 / SEK 6.000–8.000

SI2. Vikt 8 gr A old-cut diamond necklace. Circa 1900. Total carat weight circa 4.00 cts.

€ 9.150–11.400 / SEK 80.000–100.000

361


946

951

947

949

952

948

950

953

946

947

BROSCH med pärlor och gammalslipade diamanter.

950

Platina. Vikt 10.8 gr. En sten saknas.

RING med snidad obehandlad Burmesisk rubin 6.02 ct samt olikslipade diamanter totalt ca 0.30 ct. Inventarienummer 14422 3827.

A pearl and old-cut diamond brooch.

Platina. Storlek 17/54. Cert på rubin från The Gem and Pearl lab.

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

A carved untreated Burmese ruby 6.02 cts and diamond ring. Total carat weight of diamonds circa 0.30 ct.

€ 11.400–13.700 / SEK 100.000–120.000

BROSCH med cabochonslipad smaragd samt briljantslipade diamanter totalt ca 3.80 ct. Omarbetad. Platina. Längd 8 cm. A cabochon-cut emerald and diamond brooch. Total carat weight of diamonds circa 3.80 cts.

951

RING, Art Déco, med diamanter totalt ca 1.00 ct samt carréslipade smaragder. Platina. Storlek 16.75/52. A Art Déco emerald and diamond, circa 1.00 ct, ring

€ 6.850–9.150 / SEK 60.000–80.000

€ 5.700–6.850 / SEK 50.000–60.000

948

RING med gammalslipad diamant circa 3.89 ct. Platina. Storlek 16/50. En klo saknas.

949

952

RING med briljantslipad diamant 3.08ct. Kvalitet ca J-K/SI2.

An old cut diamond, circa 3.89 cts, ring.

18K vitguld. Storlek 17.5/ 55.

€ 27.350–28.500 / SEK 240.000–250.000

A 3.08 cts brilliant-cut diamond solitaire ring. Quality circa J-K/ SI2.

€ 13.700–17.100 / SEK 120.000–150.000

KLÄDCLIPS, Van Cleef & Arpels, med briljant- och baguetteslipade diamanter totalt ca 6.00 ct. Snr: 40562 Platina. Längd ca 30 mm. A pair of Van Cleef & Arpels diamond clips. Total carat weight of diamonds circa 6.00 cts. Serial no: 40562

€ 11.400–13.700 / SEK 100.000–120.000

953

RING, Van Cleef & Arpels, Art Déco, nummer 28431, med briljantslipade diamanter samt smaragder. Diamanter totalt 0.60 ct. Platina. Storlek 18.5/57.5. A Van Cleef & Arpels Art Déco emerald and diamond ring. No. 28431

€ 5.500–5.700 / SEK 48.000–50.000

362


954

959

955

957

960

956

958

961

954

955

BROSCH med olikslipade diamanter totalt ca 1.75 ct. 1800-tal.

958

ARMBAND med cabochonslipade smaragder samt gammal-

18K guld samt silver. Längd 70 mm.

slipade diamanter totalt ca 7.00 ct. 1800-tal. Silver och 14K guld.

A Victorian old-cut diamond brooch. Circa 1.75 cts in total.

Längd ca 19 cm.

€ 1.750–2.100 / SEK 15.000–18.000

An emerald and old-cut diamond bracelet. Total carat weight of diamonds circa 7.00 cts. 19th century.

€ 31.900–34.200 / SEK 280.000–300.000

ÖRHÄNGEN, odlade Söderhavspärlor (South Sea) samt diamanter totalt ca 1.90 ct. 18K vitguld. Längd 40 mm. A pair of cultured South sea pearl and circa 1.90 cts diamond earrings.

959

totalt ca 1.69 ct. Platina. Längd 45 cm. A natural pearl and old-cut diamond necklace. Total carat weight of diamonds circa 1.69 cts.

€ 3.200–3.450 / SEK 28.000–30.000

956

COLLIER med äkta pärlor samt gammalslipade diamanter

€ 18.250–20.550 / SEK 160.000–180.000

RING med briljantslipad diamant, 2.08 ct. Platina. Kvalitet enligt cert, K/VVS2. Storlek 17.5/55 Kulor för förminskning i skenan. A brilliant cut diamond ring, 2.08 cts.

960

€ 9.150–10.300 / SEK 80.000–90.000

957

RING med baguetteslipade diamanter totalt ca 3.25 ct. ca I/ VVS. 18K vitguld. Storlek 16/50. A baguette cut diamond, total carat weight circa 3.25 cts I/VVS, ring.

€ 22.800–28.500 / SEK 200.000–250.000

RING med smaragdslipad smaragd 5.50 ct (Zambia). Sidostenar totalt 2.35 ct. Platina. Storlek 17/53.5. A emerald, 5.50 cts, ring. Flanked by circa 2.35 cts of diamonds.

€ 28.500–30.800 / SEK 250.000–270.000

961

BROSCH med gammal- och rosenslipade diamanter, totalt ca 1.25 ct. Silver, förgylld baksida. Längd 7 cm. An old- and rose cut diamond brooch, total carat weight circa 1.25 ct.

€ 1.750–2.300 / SEK 15.000–20.000

363


967

962

965

963

968

966

964

962

ÖRHÄNGEN, Tiffany & Co. 18K guld. Originalask.

969

966

Längd 30 mm. A pair of Tiffany & Co earrings.

€ 1.750–2.100 / SEK 15.000–18.000

ETT KLÄDCLIP samt ett par ÖRHÄNGEN,

rubiner och diamanter. ÖRHÄNGEN, clipssystem, 80 briljantslipade diamanter 2.45 ct, samt 6 baguetteslipade rubiner totalt ca 0.85 ct, 18K guld. ETT KLÄDCLIP med 40 st briljantslipade diamanter totalt ca 1.30 ct samt 3 st baguetteslipade rubiner, totalt ca 0.65 ct, 18K guld. A clip and a pair of clip-on earrings with rubies and diamonds.

963

RING, Cartier 1997, Serienummer H70740. 18K guld.

€ 4.600–5.700 / SEK 40.000–50.000

Storlek 17.25/54. A Cartier ring. Made in 1997. No. H70740.

967

964

ÖRHÄNGEN, Cartier, med diamanter totalt ca 1.25 ct.

€ 1.750–2.300 / SEK 15.000–20.000

Serienummer: 617280 18K guld. Längd 20 mm.

COLLIER med korall och briljantslipade diamanter totalt

A pair of Cartier diamond earrings. Total carat weight circa 1.25 cts. No. 617280

ca 2.00 ct. 18K guld. Längd 65 cm.

€ 6.850–9.150 / SEK 60.000–80.000

A coral and brilliant-cut diamond necklace. Total carat weight of diamonds circa 2.00 cts.

968 € 5.700–6.850 / SEK 50.000–60.000

965

RING, Cartier, med briljantslipade diamanter totalt ca 0.75 ct. Serienummer: 14408A 18K guld. Storlek 16.75/52. Slitage/mindre repor. A Cartier diamond ring. Total carat weight circa 0.75 ct. No. 14408A

ÖRHÄNGEN, Cartier, med briljant- och baguetteslipade diamanter totalt ca 5.00 ct. Serienummer: 220804 30208 18K

€ 4.000–4.600 / SEK 35.000–40.000

guld. Längd ca 22 mm. Clips. A pair of Cartier diamond earrings. Total carat weigh circa 5.00 cts.

969 € 15.950–17.100 / SEK 140.000–150.000

ÖRHÄNGEN, Boucheron, med diamanter totalt ca 0.50 ct. Serienummer: 39197. 18K guld. Längd 23 mm. A pair of Boucheron diamond earrings. Total carat weight circa 0.50 ct. Mo. 39197

€ 3.450–4.600 / SEK 30.000–40.000

364


970

975

973

971

976

972

970

974

RING, Cartier, Serieniummer: BS8042 18K vitguld.

977

974

ÖRHÄNGEN med Asscher-slipade diamanter totalt 11.97 ct.

Storlek 15.75/49.

G-H/VVS. 18K vitguld. Längd 35 mm.

A Cartier ring. No. BS8042

A pair of assher cut diamond, total carat weight 11.97 cts G-H/ VVS, earrings.

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

€ 39.900–45.600 / SEK 350.000–400.000

971

RING med obehandlad safir 2.65 ct. med briljantslipade diamanter totalt ca 1.20 ct. Platina. Cert. Storlek 17.25/54.

972

975

COLLIER, Tiffany & Co, med briljantslipade diamanter totalt

An untreated sapphire ring 2.65 cts framed by brilliant cut diamonds, total carat weight circa 1.20 ct.

ca 7.40 ct. Platina 950. Längd 41 cm.

€ 3.650–4.000 / SEK 32.000–35.000

€ 15.950–18.250 / SEK 140.000–160.000

ARMBAND, Cartier, med tillhörande skruvmejsel. Serie-

A Tiffany & Co circa 7.40 cts brilliant-cut diamond necklace.

976

RING med fasettslipad blå safir med briljantslipade diamanter,

nummer: BK5732. 18K vitguld. Storlek 02, Ø ca 15.5 cm.

totalt ca 1.40 ct. 18K vitguld. Storlek 17.25/54.

A Cartier bracelet with additional screwdriver. No. BK5732.

A blue sapphire and brilliant-cut diamond ring, total carat weight circa 1.40 cts.

€ 4.000–4.600 / SEK 35.000–40.000

€ 950–1.150 / SEK 8.000–10.000

973

RING med kuddslipad diamant 5.50 ct, kvalitet G/VVS2 enligt cert. Sidostenar totalt 1.13 ct. Cert från HRD. Platina. Storlek 17/53. A diamond ring. Cushion cut 5.50 cts, quality G/VVS2 according to certificate. Side stones total carat weight 1.13 cts.

€ 159.500–170.850 / SEK 1.400.000–1.500.000

977

RING, Cartier, med prinsesslipad diamant 1.07 ct. Kvalitet H/ VVS1 enligt bifogat certifikat. No. 91242A Platina 950. Certifikat från GIA, certifikat från Cartier, kvitto, original etui samt ytterkartong . Storlek 17/53. A Cartier solitaire princess-cut 1.07 cts diamond ring. Quality H/VVS1 according to GIA certificate. No. 91242A.

€ 6.850–9.150 / SEK 60.000–80.000

365


978

983

979

981

984

980

982

985

978

RING, Cartier 1999, serienummer: I14105. 18K vitguld.

982

RING med obehandlad safir 4.31 ct, omgärdad av diamanter

Storlek 17.25/54.

totalt ca 1.30 ct. 18K vitguld. Certifikat från GRS. Storlek 17.5/55.

A Cartier ring. Made in 1999. No. I14105.

An untreated sapphire, 4.31 cts, surrounded by diamonds, total carat weight circa 1.30 cts.

€ 2.100–2.300 / SEK 18.000–20.000

€ 5.700–6.850 / SEK 50.000–60.000

979

RING med obehandlad cabochonslipad safir, 12.88 ct, samt diamanter totalt ca 0.30 ct. Färgzonerad i blått och gult.

983

RING med stjärnsafir 6.81 ct, briljantslipade diamanter totalt

Platina. Storlek 16.25/51.

1.05 ct. 18K vitguld. Storlek 17.25/54. Vikt 9.5 g.

A untreated cabochon-cut sapphire, 12.88 cts, and diamond ring.

A 6.81 cts star sapphire and brilliant-cut diamond ring. Total carat weight of diamonds 1.05 cts.

€ 9.150–11.400 / SEK 80.000–100.000

€ 3.200–3.450 / SEK 28.000–30.000

980

RING med diamant ca 4.03 ct. Kvalitet I/VS1. Platina. Storlek 17/53. Certifikat från DPL.

984

ARMBAND, cabochonslipad blå safir och åttkantslipade diamanter, totalt ca 1.20 ct. 18K vitguld. Längd 18 cm.

A solitaire diamond 4.03 cts ring. Quality according certificate I/VS1.

A cabochon cut blue sapphire and diamond bracelet, total carat weight circa 1.20 cts.

€ 51.300–56.950 / SEK 450.000–500.000