Page 1

Disediakan oleh: Imam Aslam Al-Hafiz mediamaklumat.com


Puasa Ramadhan hukumnya Wajib, berdasarkan; Firman Allah Ta' ala : (Q.S. Al Baqarah : 183)

‫ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ‬ ‫ﭯﭰﭱﭼ‬ Maksudnya: “Wahai orang beriman! Diwajibkan ke atas kamu berpuasa (Ramadhan) sebagaimana diwajibkan ke atas orang yang terdahulu daripada kamu, semoga kamu bertaqwa.”


 Puasa dari segi bahasa: “śaum” (menahan diri dari segala sesuatu)  Puasa menurut istilah: “menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat tertentu.”


Qadha

Kafarah

Ramadhan

Puasa Wajib

Puasa Nazar


Bulanan Tahunan

Mingguan

Puasa Sunat


1.

2. 3.

4. 5. 6. 7.

Puasa Hari Putih (13, 14, dan 15 bulan Islam) Puasa Isnin & Khamis Puasa Hari Arafah (9 Zulhijah) Puasa bulan Syaaban, Muharram, dan Bulan Haram (Zulkaedah, Zulhijah, Muharram & Rajab) Puasa 6 hari bulan Syawal Puasa ‘Asyura’/ Tasu’a (9 & 10 Muharram) Puasa Nabi Daud (sehari berpuasa sehari berbuka)


Jumaat Sahaja

Sabtu Sahaja Puasa Makruh Ahad Sahaja

Puasa Setahun


Hamba puasa tanpa izin tuannya

Isteri puasa tanpa izin suami

Puasa Haram & Sah


Puasa hari raya puasa & haji

Puasa Haram & Tak Sah

Puasa Hari Tasyrik Puasa separuh akhir Syaaban

Puasa hari syak


Puasa Wajib

ďƒ˜Puasa Ramadhan => Puasa yang dilaksanakan di bulan Ramadan yang merupakan rukun Islam yang keempat.

ďƒ˜Puasa Qada => Puasa qada adalah puasa yang diniatkan untuk mengganti kewajiban sesudah terlepas waktunya.

ďƒ˜Puasa kifarat => Puasa kifarat adalah puasa yang wajib dikerjakan kerana melanggar suatu aturan yang telah ditentukan.


Islam

Muqim

Mukallaf

SYARAT WAJIB PUASA

Sihat

Mampu berpuasa segi syarak


Islam

Yakin Waktu boleh puasa

Berakal

SYARAT SAH PUASA

Suci dari Haid & Nifas

Mumayyiz


RUKUN-RUKUN PUASA Orang yang berpuasa

Niat Tinggalkan perkara membatalkan puasa Back

Next


‫)‪Niat puasa sebulan (Maliki‬‬ ‫ِ‬ ‫َن َو ْي ُت َص ْو َم َش ْه ِر َر َم َض َ‬ ‫ان ُك ِّله هلل َت َعاىل‬


‫)‪Niat puasa setiap hari (Syaf’ie‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫السنَة هلل َت َعاىل‬ ‫َن َو ْي ُت َص ْو َم َغد َع ْن أ َداء ف ْرض َر َم َضان ل َـهذه َّ‬


PERKARA YANG MEMBATALKAN

PUASA

(TIDAK WAJIB QADHA)

Umpat

Mengadu domba / Batu api

Dusta

Tengok perkara haram

Sumpah palsu

Cakap kotor


Perkara Yang Membatalkan Puasa:1. Makan Dan Minum Dengan Sengaja 2. Memasukkan Dengan Sengaja Benda Ke Dalam Rongga Yang Terbuka 3. Muntah Dengan Sengaja 4. Keluar Haid & Nifas 5. Gila 6. Murtad 7. Keluar Mani Dengan Sengaja 8. Bersetubuh Di Siang Hari


SUNAT-SUNAT PUASA Bersahur

Lewatkan Sahur

Banyakkan Baca Al-Quran

Mandi Junub sebelum subuh


SUNAT-SUNAT PUASA Banyakkan Perkara Sunat

Banyakkan Amal Soleh

Dengan Kurma

Segera Berbuka


SUNAT-SUNAT PUASA Baca Doa Berbuka

Mandi Sebelum Terawih

Solat Witir

Jaga Solat Terawih


SUNAT-SUNAT PUASA Banyakkan Amal Soleh

Jauhi perkara sia-sia

Cari Lailatul Qadr

Iftar Yang Halal

Jauhkan cacimaki

Pemurah dengan keluarga


KITA DALAM GOLONGAN MANA???


Baca Kuat Qunut Bahagian Akhir

Berjemaah

Witir Ramadhan


1) 2) 3) 4)

Bersuntik Berbekam Berkumur-kumur Memasukkan air ke dalam rongga hidung secara berlebihan 5) Mandi yang berlebihan 6) Rasa makanan di hujung lidah


GOLONGAN YANG WAJIB QADHA PUASA 1. Orang Sakit Yang Ada Harapan Untuk Sembuh 2. Orang Yang Musafir (Bukan Kerana Maksiat) 3. Orang Yang Kedatangan Haid Dan Nifas 4. Orang Yang Meninggalkan Niat Puasa 5. Orang Yang Sengaja Melakukan Perkara Yang Membatalkan Puasa 6. Orang Yang Pitam/ Mabuk 7. Orang Yang Sangat Lapar Dan Dahaga


TINGKATAN PUASA 1) Puasa umum - sekadar menahan makan, minum dan keinginan berjimak

2) Puasa khusus - memelihara mata, telinga, lidah, tangan dan kaki daripada melakukan dosa selain menahan diri daripada perkara di atas

3) Puasa khusus al-khusus - merangkumi puasa di atas dan di sempurnakan pula dengan puasa hati daripada semua keinginan zahir dan batin


UZUR YANG DIBENARKAN UNTUK MENINGGALKAN PUASA 1. Orang yang hilang daya upaya seperti sakit yang apabila puasa bertambah keuzuran. 2. Musafir. 3. Orang yang terlalu tua dan amat lemah.

4. Orang yang tersangat lapar dan dahaga. 5. Perempuan hamil / menyusukan anaknya yang apabila berpuasa boleh memudaratkan diri / anak yang disusui itu.


SAYA BERMUSAFIR… MANA LEBIH AFDHAL? PUASA @ BERBUKA?


‫الفِقْهُ اإلسالميُّ وأدلَّتُ ُه‬

‫والصوم عند احلنفية واملالكية والشافعية أفضل للمسافر إن مل يتضرر‪ ،‬أو مل تكن عند احلنفية عامة‬ ‫رفقته مفطرين‪ ،‬وال مشرتكني يف النفقة‪ ،‬فإن كانوا مشرتكني يف النفقة أو مفطرين‪ ،‬فاألفضل فطره‬ ‫موافقة للجماعة‪ ،‬وجيب الفطر وحيرم الصوم يف حال الضرر‪ .‬ودليلهم عموم قوله تعاىل دون تقييده‬ ‫حبال الكبري الذي ال يطيق الصوم‪{ :‬وأن تصوموا خري لكم} [البقرة‪ ]184/2:‬والتضرر‪ :‬هو‬ ‫اخلوف من التلف أو تلف عضو منه أو تعطيل منفعة‪.‬‬ ‫وقال احلنابلة‪ :‬يسن الفطر ويكره الصوم يف حالة سفر القصر‪ ،‬ولو بال مشقة؛ ألن النيب صلّى هللا‬ ‫عليه وسلم قال عن الصائمني عام الفتح‪« :‬أولئك العصاة» ولقوله صلّى هللا عليه وسلم يف‬ ‫الصحيحني‪« :‬ليس من الرب الصوم يف السفر»‪.‬‬ ‫والرأي األول هو املعقول عمالً بظاهر اآلية‪{ :‬وأن تصوموا خري لكم} [البقرة‪ ]184/2:‬وألن‬ ‫الفطر عام الفتح من أجل القتال‪.‬‬


MUSAFIR… Puasa @ Berbuka

AFDHAL BERPUASA jika tidak mudhorat. WAJIB BERBUKA & HARAM BERPUASA jika menyusahkan.


Syarat Safar Boleh Berbuka:  Perjalanan 89 km.  Mesti mulakan SAFAR SEBELUM SUBUH

 MELEPASI KAWASAN kampungnya sebelum subuh


MUSAFIR… Puasa @ Berbuka

AFDHAL BERBUKA & makruh berpuasa.

WALAUPUN TIADA KESUSAHAN


HORMATI BULAN RAMADHAN WALAUPUN KITA MEMPUNYAI KELONGGORAN UNTUK TIDAK BERPUASA


SOLAT TARAWIH


Masuk Waktu: Selepas selesai tunaikan solat Isyak’

Habis Waktu: Terbit fajar Shodiq (Masuk waktu subuh) DALAM BULAN RAMADHAN


Sekurang-kurangnya: Dua (2) rakaat Paling banyak: 20 rakaat Mesti beri salam setiap dua rakaat kerana takut menyerupai solat fardhu Jadual Waktu Berbuka Puasa

Persoalan Tentang Puasa  

Pengertian dan persoalan tentang apa itu PUASA yang sering ditanya oleh ramai orang. Semoga maklumat ini akan dapat membantu semua umat Isla...

Persoalan Tentang Puasa  

Pengertian dan persoalan tentang apa itu PUASA yang sering ditanya oleh ramai orang. Semoga maklumat ini akan dapat membantu semua umat Isla...

Advertisement