Page 1

QuickScan Service Met de Vertex handterminal uw orders binnen 24 uur geleverd

Premium Denture Solutions


Hoe werkt het?

Met deze bestelcatalogus en bijbehorende Vertex dienstverlening en kunnen wij uw bestellingen binnen 24 uur leveren. In deze quickscan catalogus staan QR codes die gescand kunnen worden met de handterminal.

De producten staan handig per productgroep ingedeeld, zodat u snel en eenvoudig het door u gewenste product kan bestellen. Bij het plaatsen van uw bestelling (scannen of handmatig) ontvangt u automatisch een orderbevestiging. Orders welke voor 14.00 uur geplaatst zijn zullen de volgende dag bij u bezorgd worden. Zo eenvoudig werkt de Vertex Dental QuickScan Service!

Inhoud

Pagina

Vertex Quint Tanden

6

Vertex ThermoSens

26

Vertex Teeth Coloured Acrylic

32

Heet polymeriserende kunststoffen

32

Koud polymeriserende kunststoffen

35

Gietsysteem

42

Siliconen

42

Separatie vloeistof

42

Basisplaten, lepelplaten & wassen

42

Roterende instrumenten

43

Polijst assortiment

43

Bonding & Staining

44

Accessoires

44

Apple, iPhone, iPad, iPod touch en App Store zijn geregistreerde handelsmerken van Apple.

3


Bestellen met de Vertex-Dental Handterminal Voor het gebruiken van de handterminal kunt u ook de instructievideo op vertex-dental.com bekijken Voor gebruik dient u eerst drivers voor de handterminal te installeren. U kunt deze downloaden van: http://bestelsysteem.vertex-dental.com

Overzicht Handterminal Hieronder vindt u een overzicht van de knoppen en indicatoren op de handterminal.

Hoe de handterminal in de cradle te plaatsen Hieronder ziet u hoe de handterminal in de cradle geplaatst dient te worden. Plaats de handterminal op zijn kop in de cradle. Naast dat u nu de bestelling kunt verzenden zal ook gelijk de batterij worden (bij)geladen.

Bediening Hoofdmenu Het hoofdmenu van de handterminal ziet er als volgt uit: • selecteer met de UP en/of de DOWN toets en druk op [ENT] . • U kunt direct het nummer van uw keuze intoetsen. ! Indien achter menuoptie 2 Zenden een sterretje staat betekent dit dat er nog een bestelling aanwezig is.

Scannen

LED INDICATOR In cradle ROOD: batterij wordt geladen In cradle GROEN: batterij is volledig opgeladen

UP / DOWN Hiermee gaat u in het menu omhoog en naar beneden om naar de juiste menuoptie te navigeren.

ON/SCAN De handterminal zal ontwaken uit de slaapstand wanneer u op de ON/SCAN toets drukt, of zal de scanner activeren

BACKSPACE (BS) Maakt u een typefout, dan kunt u met de BS toets weer wissen.

CLEAR (CLR) Hiermee springt u één niveau terug.

NUMERIEK PAD Invoer aantal stuks na het scannen.

ENTER (ENT) Bevestigen menuoptie of het ingevoerde aantal. Bevestigen van een JA / NEE keuze.

Overzicht Cradle

• Wanneer u de ON/SCAN toets indrukt activeert u de scanner. Richt de rode ount op een code in het scanboek om het product te scannen. • In de scanfunctie wordt het laatst gescande artikel getoond. U kunt het aantal wijzigen of verder scannen. • U kunt na een scan direct weer een ander artikel kunt scannen, het vorige artikel is automatisch opgeslagen met het aantal 1. • Scant u een artikel dat u al heeft gescand dan hoort u 4 piepjes om dit te signaleren. Het artikel en het aantal wordt getoond. U heeft nu 3 keuzes: 1. verder scannen 2. het aantal wijzigen: typ het aantal in en sluit af met [ENT] 3. wissen: typ het aantal 0 in en bevestig met de [ENT] toets. Indien de bestelling compleet is drukt u op de [CLR] om terug te keren naar het Hoofdmenu.

Zenden het zendmenu dan ziet er als volgt uit: • Zorg dat het scherm van het Vertex-Dental bestelsysteem klaarstaat met de cursor in het invoervak (zie volgend hoofdstuk). • Zet dan pas de handterminal op de juiste wijze in de cradle. De bestelling verschijnt automatisch op uw scherm Tijdens het verzenden knippert de linker LED op de cradle groen en ziet u op het handterminalscherm ...BEZIG. Na het zenden ziet u de melding: COMMUNICATIE GEREED. Druk hierna op de [ENT] toets. U kunt u nu alle scangegevens wissen door NEE een JA te maken met de UP toets en [ENT] te drukken. Indien er iets is foutgegaan selecteert u NEE zodat de gegevens bewaard blijven.

Wissen Met het menu ‘Wissen’ kunt u alle scangegevens van de handterminal wissen, door NEE een JA te maken met de UP toets en [ENT] te drukken. Ook kunt u direct op de 5-toets hiervoor gebruiken.

4


Bestellen met de Vertex-Dental Handterminal Het Vertex-Dental bestelsysteem Dubbelklik op uw bureaublad op het Vertex-Dental Bestelsysteem icoon, het onderstaande scherm verschijnt.

Aanmaken nieuwe bestelling Zorg dat de cursor op het scherm in het vak bij de 1 staat. Druk op de handterminal op de 2 (=menuoptie verzenden) en zet de scanner in de cradle. Alle gescande gegevens worden naar het bestelsysteem verzonden en uw bestelling verschijnt automatisch op het scherm.

6. Dit is een normale artikelregel en geeft het artikelnummer, het aantal en de omschrijving weer. In de laatste kolom kunt u artikelen aanvinken om ze vervolgens te wissen van deze bestelling. 7. Als er artikelen zijn gescand die niet besteld kunnen worden dan worden deze na het inlezen van de order automatisch aangevinkt om te worden verwijderd. Zo heeft u in ieder geval een indicatie dat er een niet bestelbaar artikel is gescand. 8. Hier kunt u eventueel handmatig een artikel toevoegen. Geef hier het exacte artikelnummer in. 9. Geef hier het gewenste aantal in. 10. Druk op ‘Bijwerken’ indien u een nieuw artikel heeft ingevoerd (bij 8 & 9) en/of wanneer er artikelen ter verwijdering aangevinkt staan. 11. Druk hierop en de open bestelling wordt definitief gemaakt, uw bestelling is nu verzonden en nu terug te vinden bij “Verzonden bestellingen” (punt 2). U kunt een order alléén inzenden wanneer alle artikelen die op de bestelling staan te bestellen zijn. 12. Druk hierop om de gehele geselecteerde bestelling te verwijderen. Dit kan alleen bij open bestellingen.

Historische bestellingen bekijken Open bestelling wijzigen/annuleren De bestelling is nu aan het bestelsysteem doorgegeven maar is nu nog niet definitief (dit noemen we een ‘open bestelling’). U kunt nog wijzigingen aanbrengen, of zelfs de gehele bestelling annuleren.

1. Hier staan de 10 laatste open bestellingen. De eerste open bestelling is geselecteerd, de details verschijnen rechts. De vermelde datum is de dag dat de bestelling is ingelezen van de scanner naar het bestelsysteem. Deze bestellingen zijn nog niet definitief bevestigd door u. U kunt met meerdere open bestellingen tegelijk werken indien u dit wenst. 2. Hier staan de laatste 10 door u bevestigde bestellingen. U kunt ze selecteren en de details ervan in het rechtergedeelte van het scherm bekijken. U kunt hier niets meer wijzigen aan ingezonden bestellingen. De datum is de dag waarop een ‘open bestelling’ werd verzonden als definitieve bestelling. Het is dus mogelijk om vandaag een open bestelling te plaatsen en deze een aantal dagen later pas definitief te verzenden. De datum zal dan veranderen naar de datum waarop de bestelling definitief verzonden is! 3. In de lijst met open- en verzonden bestellingen verschijnen er van ieder automatisch de laatste 10. Wilt u de gehele historie zien (tot maximaal 30 dagen terug), dan klikt u op ‘toon alles’. Beide lijsten worden dan volledig zichtbaar. Wilt u daarna weer terug naar de gewone weergave dan kunt u op ‘laatste 10’ drukken. 4. Hier staat uw bedrijfsnaam. 5. Bij deze bestelling staat het bestelnummer en er staat aangegeven dat deze bestelling nog niet ingezonden is. Het bestelnummer is opgebouwd uit uw debiteurnummer, het jaartal en een volgnummer dat automatisch bij iedere bestelling opgehoogd wordt.

Een bestelling die definitief is gemaakt verschijnt in de onderste lijst. Op het moment dat u een open bestelling definitief maakt wordt de datum van de open bestelling overschreven door de huidige datum. Vanaf dat moment kunt u géén wijzigingen meer aanbrengen en kunt u de bestelling ook niet meer annuleren.

Foutmeldingen Het Vertex-Dental Bestelsysteem is op diverse manieren beveiligd tegen fouten en misbruik. Wanneer zich een fout voordoet zult u hiervan een melding krijgen in het scherm.

Voorkomende foutcodes 1077

Er is een probleem met uw aanmelding.

Probeer uzelf nogmaals aan te melden, lukt het dan nog niet neem dan contact met ons op.

2026

Incorrecte bestelling of uw scanner is nog niet geactiveerd.

Probeer nogmaals de bestelling vanuit de scanner te sturen. Krijgt u dan weer dezelfde melding dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

3013

Er is een fout met uw bestelling.

Probeer nogmaals de bestelling vanuit de scanner te sturen. Zorg dat u tijdens het overzenden vanuit de scanner géén toetsen op het toetsenbord indrukt. Krijgt u dan weer dezelfde melding dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

3037

Er is een fout met uw debiteurnummer.

Neem contact met ons op.

3052

U bent automatisch afgemeld van het systeem omdat het scherm te lang inactief is geweest.

Meld u zich opnieuw aan.

Staat de oplossing hier (nog) niet bij dan kunt een email sturen aan info@vertex-dental.com of ons bellen op 030 - 697 6751.

5


Vertex Quint Tanden

Vertex Quint Anteriors Onder AL1

Vertex Quint Anteriors Onder AL2

Shade A1

F AL AL1 A1

Shade A1

F AL AL2 A1

Shade A2

F AL AL1 A2

Shade A2

F AL AL2 A2

Shade A3

F AL AL1 A3

Shade A3

F AL AL2 A3

Shade A3.5

F AL AL1 A3.5

Shade A3.5

F AL AL2 A3.5

Shade A4

F AL AL1 A4

Shade A4

F AL AL2 A4

Shade B1

F AL AL1 B1

Shade B1

F AL AL2 B1

Shade B2

F AL AL1 B2

Shade B2

F AL AL2 B2

Shade B3

F AL AL1 B3

Shade B3

F AL AL2 B3

Shade B4

F AL AL1 B4

Shade B4

F AL AL2 B4

Shade C1

F AL AL1 C1

Shade C1

F AL AL2 C1

Shade C2

F AL AL1 C2

Shade C2

F AL AL2 C2

Shade C3

F AL AL1 C3

Shade C3

F AL AL2 C3

Shade C4

F AL AL1 C4

Shade C4

F AL AL2 C4

Shade D2

F AL AL1 D2

Shade D2

F AL AL2 D2

Shade D3

F AL AL1 D3

Shade D3

F AL AL2 D3

Shade D4

F AL AL1 D4

Shade D4

F AL AL2 D4

6


Vertex Quint Anteriors Onder AL4

Shade A1

F AL AL3 A1

Shade A1

F AL AL4 A1

Shade A2

F AL AL3 A2

Shade A2

F AL AL4 A2

Shade A3

F AL AL3 A3

Shade A3

F AL AL4 A3

Shade A3.5

F AL AL3 A3.5

Shade A3.5

F AL AL4 A3.5

Shade A4

F AL AL3 A4

Shade A4

F AL AL4 A4

Shade B1

F AL AL3 B1

Shade B1

F AL AL4 B1

Shade B2

F AL AL3 B2

Shade B2

F AL AL4 B2

Shade B3

F AL AL3 B3

Shade B3

F AL AL4 B3

Shade B4

F AL AL3 B4

Shade B4

F AL AL4 B4

Shade C1

F AL AL3 C1

Shade C1

F AL AL4 C1

Shade C2

F AL AL3 C2

Shade C2

F AL AL4 C2

Shade C3

F AL AL3 C3

Shade C3

F AL AL4 C3

Shade C4

F AL AL3 C4

Shade C4

F AL AL4 C4

Shade D2

F AL AL3 D2

Shade D2

F AL AL4 D2

Shade D3

F AL AL3 D3

Shade D3

F AL AL4 D3

Shade D4

F AL AL3 D4

Shade D4

F AL AL4 D4

Vertex Quint Tanden

Vertex Quint Anteriors Onder AL3

7


Vertex Quint Tanden

Vertex Quint Anteriors Onder AL5

Vertex Quint Anteriors Onder AL6

Shade A1

F AL AL5 A1

Shade A1

F AL AL6 A1

Shade A2

F AL AL5 A2

Shade A2

F AL AL6 A2

Shade A3

F AL AL5 A3

Shade A3

F AL AL6 A3

Shade A3.5

F AL AL5 A3.5

Shade A3.5

F AL AL6 A3.5

Shade A4

F AL AL5 A4

Shade A4

F AL AL6 A4

Shade B1

F AL AL5 B1

Shade B1

F AL AL6 B1

Shade B2

F AL AL5 B2

Shade B2

F AL AL6 B2

Shade B3

F AL AL5 B3

Shade B3

F AL AL6 B3

Shade B4

F AL AL5 B4

Shade B4

F AL AL6 B4

Shade C1

F AL AL5 C1

Shade C1

F AL AL6 C1

Shade C2

F AL AL5 C2

Shade C2

F AL AL6 C2

Shade C3

F AL AL5 C3

Shade C3

F AL AL6 C3

Shade C4

F AL AL5 C4

Shade C4

F AL AL6 C4

Shade D2

F AL AL5 D2

Shade D2

F AL AL6 D2

Shade D3

F AL AL5 D3

Shade D3

F AL AL6 D3

Shade D4

F AL AL5 D4

Shade D4

F AL AL6 D4

8


Vertex Quint Anteriors Onder AL8

Shade A1

F AL AL7 A1

Shade A1

F AL AL8 A1

Shade A2

F AL AL7 A2

Shade A2

F AL AL8 A2

Shade A3

F AL AL7 A3

Shade A3

F AL AL8 A3

Shade A3.5

F AL AL7 A3.5

Shade A3.5

F AL AL8 A3.5

Shade A4

F AL AL7 A4

Shade A4

F AL AL8 A4

Shade B1

F AL AL7 B1

Shade B1

F AL AL8 B1

Shade B2

F AL AL7 B2

Shade B2

F AL AL8 B2

Shade B3

F AL AL7 B3

Shade B3

F AL AL8 B3

Shade B4

F AL AL7 B4

Shade B4

F AL AL8 B4

Shade C1

F AL AL7 C1

Shade C1

F AL AL8 C1

Shade C2

F AL AL7 C2

Shade C2

F AL AL8 C2

Shade C3

F AL AL7 C3

Shade C3

F AL AL8 C3

Shade C4

F AL AL7 C4

Shade C4

F AL AL8 C4

Shade D2

F AL AL7 D2

Shade D2

F AL AL8 D2

Shade D3

F AL AL7 D3

Shade D3

F AL AL8 D3

Shade D4

F AL AL7 D4

Shade D4

F AL AL8 D4

Vertex Quint Tanden

Vertex Quint Anteriors Onder AL7

9


Vertex Quint Tanden

Vertex Quint Anteriors Boven Ovoid J1

Vertex Quint Anteriors Boven Ovoid J2

Shade A1

F AU J1 A1

Shade A1

F AU J2 A1

Shade A2

F AU J1 A2

Shade A2

F AU J2 A2

Shade A3

F AU J1 A3

Shade A3

F AU J2 A3

Shade A3.5

F AU J1 A3.5

Shade A3.5

F AU J2 A3.5

Shade A4

F AU J1 A4

Shade A4

F AU J2 A4

Shade B1

F AU J1 B1

Shade B1

F AU J2 B1

Shade B2

F AU J1 B2

Shade B2

F AU J2 B2

Shade B3

F AU J1 B3

Shade B3

F AU J2 B3

Shade B4

F AU J1 B4

Shade B4

F AU J2 B4

Shade C1

F AU J1 C1

Shade C1

F AU J2 C1

Shade C2

F AU J1 C2

Shade C2

F AU J2 C2

Shade C3

F AU J1 C3

Shade C3

F AU J2 C3

Shade C4

F AU J1 C4

Shade C4

F AU J2 C4

Shade D2

F AU J1 D2

Shade D2

F AU J2 D2

Shade D3

F AU J1 D3

Shade D3

F AU J2 D3

Shade D4

F AU J1 D4

Shade D4

F AU J2 D4

10


Vertex Quint Anteriors Boven Ovoid J4

Shade A1

F AU J3 A1

Shade A1

F AU J4 A1

Shade A2

F AU J3 A2

Shade A2

F AU J4 A2

Shade A3

F AU J3 A3

Shade A3

F AU J4 A3

Shade A3.5

F AU J3 A3.5

Shade A3.5

F AU J4 A3.5

Shade A4

F AU J3 A4

Shade A4

F AU J4 A4

Shade B1

F AU J3 B1

Shade B1

F AU J4 B1

Shade B2

F AU J3 B2

Shade B2

F AU J4 B2

Shade B3

F AU J3 B3

Shade B3

F AU J4 B3

Shade B4

F AU J3 B4

Shade B4

F AU J4 B4

Shade C1

F AU J3 C1

Shade C1

F AU J4 C1

Shade C2

F AU J3 C2

Shade C2

F AU J4 C2

Shade C3

F AU J3 C3

Shade C3

F AU J4 C3

Shade C4

F AU J3 C4

Shade C4

F AU J4 C4

Shade D2

F AU J3 D2

Shade D2

F AU J4 D2

Shade D3

F AU J3 D3

Shade D3

F AU J4 D3

Shade D4

F AU J3 D4

Shade D4

F AU J4 D4

Vertex Quint Tanden

Vertex Quint Anteriors Boven Ovoid J3

11


Vertex Quint Tanden

Vertex Quint Anteriors Boven Ovoid J5

Vertex Quint Anteriors Boven Square M1

Shade A1

F AU J5 A1

Shade A1

F AU M1 A1

Shade A2

F AU J5 A2

Shade A2

F AU M1 A2

Shade A3

F AU J5 A3

Shade A3

F AU M1 A3

Shade A3.5

F AU J5 A3.5

Shade A3.5

F AU M1 A3.5

Shade A4

F AU J5 A4

Shade A4

F AU M1 A4

Shade B1

F AU J5 B1

Shade B1

F AU M1 B1

Shade B2

F AU J5 B2

Shade B2

F AU M1 B2

Shade B3

F AU J5 B3

Shade B3

F AU M1 B3

Shade B4

F AU J5 B4

Shade B4

F AU M1 B4

Shade C1

F AU J5 C1

Shade C1

F AU M1 C1

Shade C2

F AU J5 C2

Shade C2

F AU M1 C2

Shade C3

F AU J5 C3

Shade C3

F AU M1 C3

Shade C4

F AU J5 C4

Shade C4

F AU M1 C4

Shade D2

F AU J5 D2

Shade D2

F AU M1 D2

Shade D3

F AU J5 D3

Shade D3

F AU M1 D3

Shade D4

F AU J5 D4

Shade D4

F AU M1 D4

12


Vertex Quint Anteriors Boven Square M3

Shade A1

F AU M2 A1

Shade A1

F AU M3 A1

Shade A2

F AU M2 A2

Shade A2

F AU M3 A2

Shade A3

F AU M2 A3

Shade A3

F AU M3 A3

Shade A3.5

F AU M2 A3.5

Shade A3.5

F AU M3 A3.5

Shade A4

F AU M2 A4

Shade A4

F AU M3 A4

Shade B1

F AU M2 B1

Shade B1

F AU M3 B1

Shade B2

F AU M2 B2

Shade B2

F AU M3 B2

Shade B3

F AU M2 B3

Shade B3

F AU M3 B3

Shade B4

F AU M2 B4

Shade B4

F AU M3 B4

Shade C1

F AU M2 C1

Shade C1

F AU M3 C1

Shade C2

F AU M2 C2

Shade C2

F AU M3 C2

Shade C3

F AU M2 C3

Shade C3

F AU M3 C3

Shade C4

F AU M2 C4

Shade C4

F AU M3 C4

Shade D2

F AU M2 D2

Shade D2

F AU M3 D2

Shade D3

F AU M2 D3

Shade D3

F AU M3 D3

Shade D4

F AU M2 D4

Shade D4

F AU M3 D4

Vertex Quint Tanden

Vertex Quint Anteriors Boven Square M2

13


Vertex Quint Tanden

Vertex Quint Anteriors Boven Square M4

Vertex Quint Anteriors Boven Tapering R1

Shade A1

F AU M4 A1

Shade A1

F AU R1 A1

Shade A2

F AU M4 A2

Shade A2

F AU R1 A2

Shade A3

F AU M4 A3

Shade A3

F AU R1 A3

Shade A3.5

F AU M4 A3.5

Shade A3.5

F AU R1 A3.5

Shade A4

F AU M4 A4

Shade A4

F AU R1 A4

Shade B1

F AU M4 B1

Shade B1

F AU R1 B1

Shade B2

F AU M4 B2

Shade B2

F AU R1 B2

Shade B3

F AU M4 B3

Shade B3

F AU R1 B3

Shade B4

F AU M4 B4

Shade B4

F AU R1 B4

Shade C1

F AU M4 C1

Shade C1

F AU R1 C1

Shade C2

F AU M4 C2

Shade C2

F AU R1 C2

Shade C3

F AU M4 C3

Shade C3

F AU R1 C3

Shade C4

F AU M4 C4

Shade C4

F AU R1 C4

Shade D2

F AU M4 D2

Shade D2

F AU R1 D2

Shade D3

F AU M4 D3

Shade D3

F AU R1 D3

Shade D4

F AU M4 D4

Shade D4

F AU R1 D4

14


Vertex Quint Anteriors Boven Tapering R3

Shade A1

F AU R2 A1

Shade A1

F AU R3 A1

Shade A2

F AU R2 A2

Shade A2

F AU R3 A2

Shade A3

F AU R2 A3

Shade A3

F AU R3 A3

Shade A3.5

F AU R2 A3.5

Shade A3.5

F AU R3 A3.5

Shade A4

F AU R2 A4

Shade A4

F AU R3 A4

Shade B1

F AU R2 B1

Shade B1

F AU R3 B1

Shade B2

F AU R2 B2

Shade B2

F AU R3 B2

Shade B3

F AU R2 B3

Shade B3

F AU R3 B3

Shade B4

F AU R2 B4

Shade B4

F AU R3 B4

Shade C1

F AU R2 C1

Shade C1

F AU R3 C1

Shade C2

F AU R2 C2

Shade C2

F AU R3 C2

Shade C3

F AU R2 C3

Shade C3

F AU R3 C3

Shade C4

F AU R2 C4

Shade C4

F AU R3 C4

Shade D2

F AU R2 D2

Shade D2

F AU R3 D2

Shade D3

F AU R2 D3

Shade D3

F AU R3 D3

Shade D4

F AU R2 D4

Shade D4

F AU R3 D4

Vertex Quint Tanden

Vertex Quint Anteriors Boven Tapering R2

15


Vertex Quint Tanden

Vertex Quint Anteriors Boven Tapering R4

Vertex Quint Anteriors Boven Tapering R5

Shade A1

F AU R4 A1

Shade A1

F AU R5 A1

Shade A2

F AU R4 A2

Shade A2

F AU R5 A2

Shade A3

F AU R4 A3

Shade A3

F AU R5 A3

Shade A3.5

F AU R4 A3.5

Shade A3.5

F AU R5 A3.5

Shade A4

F AU R4 A4

Shade A4

F AU R5 A4

Shade B1

F AU R4 B1

Shade B1

F AU R5 B1

Shade B2

F AU R4 B2

Shade B2

F AU R5 B2

Shade B3

F AU R4 B3

Shade B3

F AU R5 B3

Shade B4

F AU R4 B4

Shade B4

F AU R5 B4

Shade C1

F AU R4 C1

Shade C1

F AU R5 C1

Shade C2

F AU R4 C2

Shade C2

F AU R5 C2

Shade C3

F AU R4 C3

Shade C3

F AU R5 C3

Shade C4

F AU R4 C4

Shade C4

F AU R5 C4

Shade D2

F AU R4 D2

Shade D2

F AU R5 D2

Shade D3

F AU R4 D3

Shade D3

F AU R5 D3

Shade D4

F AU R4 D4

Shade D4

F AU R5 D4

16


Vertex Quint Posteriors Boven 07

Shade A1

F POS L 07 A1

Shade A1

F POS U 07 A1

Shade A2

F POS L 07 A2

Shade A2

F POS U 07 A2

Shade A3

F POS L 07 A3

Shade A3

F POS U 07 A3

Shade A3.5

F POS L 07 A3.5

Shade A3.5

F POS U 07 A3.5

Shade A4

F POS L 07 A4

Shade A4

F POS U 07 A4

Shade B1

F POS L 07 B1

Shade B1

F POS U 07 B1

Shade B2

F POS L 07 B2

Shade B2

F POS U 07 B2

Shade B3

F POS L 07 B3

Shade B3

F POS U 07 B3

Shade B4

F POS L 07 B4

Shade B4

F POS U 07 B4

Shade C1

F POS L 07 C1

Shade C1

F POS U 07 C1

Shade C2

F POS L 07 C2

Shade C2

F POS U 07 C2

Shade C3

F POS L 07 C3

Shade C3

F POS U 07 C3

Shade C4

F POS L 07 C4

Shade C4

F POS U 07 C4

Shade D2

F POS L 07 D2

Shade D2

F POS U 07 D2

Shade D3

F POS L 07 D3

Shade D3

F POS U 07 D3

Shade D4

F POS L 07 D4

Shade D4

F POS U 07 D4

Vertex Quint Tanden

Vertex Quint Posteriors Onder 07

17


Vertex Quint Tanden

Vertex Quint Posteriors Onder 08

Vertex Quint Posteriors Boven 08

Shade A1

F POS L 08 A1

Shade A1

F POS U 08 A1

Shade A2

F POS L 08 A2

Shade A2

F POS U 08 A2

Shade A3

F POS L 08 A3

Shade A3

F POS U 08 A3

Shade A3.5

F POS L 08 A3.5

Shade A3.5

F POS U 08 A3.5

Shade A4

F POS L 08 A4

Shade A4

F POS U 08 A4

Shade B1

F POS L 08 B1

Shade B1

F POS U 08 B1

Shade B2

F POS L 08 B2

Shade B2

F POS U 08 B2

Shade B3

F POS L 08 B3

Shade B3

F POS U 08 B3

Shade B4

F POS L 08 B4

Shade B4

F POS U 08 B4

Shade C1

F POS L 08 C1

Shade C1

F POS U 08 C1

Shade C2

F POS L 08 C2

Shade C2

F POS U 08 C2

Shade C3

F POS L 08 C3

Shade C3

F POS U 08 C3

Shade C4

F POS L 08 C4

Shade C4

F POS U 08 C4

Shade D2

F POS L 08 D2

Shade D2

F POS U 08 D2

Shade D3

F POS L 08 D3

Shade D3

F POS U 08 D3

Shade D4

F POS L 08 D4

Shade D4

F POS U 08 D4

18


Vertex Quint Posteriors Boven 09

Shade A1

F POS L 09 A1

Shade A1

F POS U 09 A1

Shade A2

F POS L 09 A2

Shade A2

F POS U 09 A2

Shade A3

F POS L 09 A3

Shade A3

F POS U 09 A3

Shade A3.5

F POS L 09 A3.5

Shade A3.5

F POS U 09 A3.5

Shade A4

F POS L 09 A4

Shade A4

F POS U 09 A4

Shade B1

F POS L 09 B1

Shade B1

F POS U 09 B1

Shade B2

F POS L 09 B2

Shade B2

F POS U 09 B2

Shade B3

F POS L 09 B3

Shade B3

F POS U 09 B3

Shade B4

F POS L 09 B4

Shade B4

F POS U 09 B4

Shade C1

F POS L 09 C1

Shade C1

F POS U 09 C1

Shade C2

F POS L 09 C2

Shade C2

F POS U 09 C2

Shade C3

F POS L 09 C3

Shade C3

F POS U 09 C3

Shade C4

F POS L 09 C4

Shade C4

F POS U 09 C4

Shade D2

F POS L 09 D2

Shade D2

F POS U 09 D2

Shade D3

F POS L 09 D3

Shade D3

F POS U 09 D3

Shade D4

F POS L 09 D4

Shade D4

F POS U 09 D4

Vertex Quint Tanden

Vertex Quint Posteriors Onder 09

19


Vertex Quint Tanden

Vertex Quint Posteriors Onder 10

Vertex Quint Posteriors Boven 10

Shade A1

F POS L 10 A1

Shade A1

F POS U 10 A1

Shade A2

F POS L 10 A2

Shade A2

F POS U 10 A2

Shade A3

F POS L 10 A3

Shade A3

F POS U 10 A3

Shade A3.5

F POS L 10 A3.5

Shade A3.5

F POS U 10 A3.5

Shade A4

F POS L 10 A4

Shade A4

F POS U 10 A4

Shade B1

F POS L 10 B1

Shade B1

F POS U 10 B1

Shade B2

F POS L 10 B2

Shade B2

F POS U 10 B2

Shade B3

F POS L 10 B3

Shade B3

F POS U 10 B3

Shade B4

F POS L 10 B4

Shade B4

F POS U 10 B4

Shade C1

F POS L 10 C1

Shade C1

F POS U 10 C1

Shade C2

F POS L 10 C2

Shade C2

F POS U 10 C2

Shade C3

F POS L 10 C3

Shade C3

F POS U 10 C3

Shade C4

F POS L 10 C4

Shade C4

F POS U 10 C4

Shade D2

F POS L 10 D2

Shade D2

F POS U 10 D2

Shade D3

F POS L 10 D3

Shade D3

F POS U 10 D3

Shade D4

F POS L 10 D4

Shade D4

F POS U 10 D4

20


Vertex Quint Posteriors Boven 11

Shade A1

F POS L 11 A1

Shade A1

F POS U 11 A1

Shade A2

F POS L 11 A2

Shade A2

F POS U 11 A2

Shade A3

F POS L 11 A3

Shade A3

F POS U 11 A3

Shade A3.5

F POS L 11 A3.5

Shade A3.5

F POS U 11 A3.5

Shade A4

F POS L 11 A4

Shade A4

F POS U 11 A4

Shade B1

F POS L 11 B1

Shade B1

F POS U 11 B1

Shade B2

F POS L 11 B2

Shade B2

F POS U 11 B2

Shade B3

F POS L 11 B3

Shade B3

F POS U 11 B3

Shade B4

F POS L 11 B4

Shade B4

F POS U 11 B4

Shade C1

F POS L 11 C1

Shade C1

F POS U 11 C1

Shade C2

F POS L 11 C2

Shade C2

F POS U 11 C2

Shade C3

F POS L 11 C3

Shade C3

F POS U 11 C3

Shade C4

F POS L 11 C4

Shade C4

F POS U 11 C4

Shade D2

F POS L 11 D2

Shade D2

F POS U 11 D2

Shade D3

F POS L 11 D3

Shade D3

F POS U 11 D3

Shade D4

F POS L 11 D4

Shade D4

F POS U 11 D4

Vertex Quint Tanden

Vertex Quint Posteriors Onder 11

21


Vertex Quint Tanden

Vertex Quint Posteriors Onder 12

Vertex Quint Posteriors Boven 12

Shade A1

F POS L 12 A1

Shade A1

F POS U 12 A1

Shade A2

F POS L 12 A2

Shade A2

F POS U 12 A2

Shade A3

F POS L 12 A3

Shade A3

F POS U 12 A3

Shade A3.5

F POS L 12 A3.5

Shade A3.5

F POS U 12 A3.5

Shade A4

F POS L 12 A4

Shade A4

F POS U 12 A4

Shade B1

F POS L 12 B1

Shade B1

F POS U 12 B1

Shade B2

F POS L 12 B2

Shade B2

F POS U 12 B2

Shade B3

F POS L 12 B3

Shade B3

F POS U 12 B3

Shade B4

F POS L 12 B4

Shade B4

F POS U 12 B4

Shade C1

F POS L 12 C1

Shade C1

F POS U 12 C1

Shade C2

F POS L 12 C2

Shade C2

F POS U 12 C2

Shade C3

F POS L 12 C3

Shade C3

F POS U 12 C3

Shade C4

F POS L 12 C4

Shade C4

F POS U 12 C4

Shade D2

F POS L 12 D2

Shade D2

F POS U 12 D2

Shade D3

F POS L 12 D3

Shade D3

F POS U 12 D3

Shade D4

F POS L 12 D4

Shade D4

F POS U 12 D4

22


Vertex Quint Posteriors Boven 13

Shade A1

F POS L 13 A1

Shade A1

F POS U 13 A1

Shade A2

F POS L 13 A2

Shade A2

F POS U 13 A2

Shade A3

F POS L 13 A3

Shade A3

F POS U 13 A3

Shade A3.5

F POS L 13 A3.5

Shade A3.5

F POS U 13 A3.5

Shade A4

F POS L 13 A4

Shade A4

F POS U 13 A4

Shade B1

F POS L 13 B1

Shade B1

F POS U 13 B1

Shade B2

F POS L 13 B2

Shade B2

F POS U 13 B2

Shade B3

F POS L 13 B3

Shade B3

F POS U 13 B3

Shade B4

F POS L 13 B4

Shade B4

F POS U 13 B4

Shade C1

F POS L 13 C1

Shade C1

F POS U 13 C1

Shade C2

F POS L 13 C2

Shade C2

F POS U 13 C2

Shade C3

F POS L 13 C3

Shade C3

F POS U 13 C3

Shade C4

F POS L 13 C4

Shade C4

F POS U 13 C4

Shade D2

F POS L 13 D2

Shade D2

F POS U 13 D2

Shade D3

F POS L 13 D3

Shade D3

F POS U 13 D3

Shade D4

F POS L 13 D4

Shade D4

F POS U 13 D4

Vertex Quint Tanden

Vertex Quint Posteriors Onder 13

23


Vertex Quint Tanden

Vertex Quint Posteriors Onder 14

Vertex Quint Posteriors Boven 14

Shade A1

F POS L 14 A1

Shade A1

F POS U 14 A1

Shade A2

F POS L 14 A2

Shade A2

F POS U 14 A2

Shade A3

F POS L 14 A3

Shade A3

F POS U 14 A3

Shade A3.5

F POS L 14 A3.5

Shade A3.5

F POS U 14 A3.5

Shade A4

F POS L 14 A4

Shade A4

F POS U 14 A4

Shade B1

F POS L 14 B1

Shade B1

F POS U 14 B1

Shade B2

F POS L 14 B2

Shade B2

F POS U 14 B2

Shade B3

F POS L 14 B3

Shade B3

F POS U 14 B3

Shade B4

F POS L 14 B4

Shade B4

F POS U 14 B4

Shade C1

F POS L 14 C1

Shade C1

F POS U 14 C1

Shade C2

F POS L 14 C2

Shade C2

F POS U 14 C2

Shade C3

F POS L 14 C3

Shade C3

F POS U 14 C3

Shade C4

F POS L 14 C4

Shade C4

F POS U 14 C4

Shade D2

F POS L 14 D2

Shade D2

F POS U 14 D2

Shade D3

F POS L 14 D3

Shade D3

F POS U 14 D3

Shade D4

F POS L 14 D4

Shade D4

F POS U 14 D4

24


Vertex Quint Posteriors Boven 15

Shade A1

F POS L 15 A1

Shade A1

F POS U 15 A1

Shade A2

F POS L 15 A2

Shade A2

F POS U 15 A2

Shade A3

F POS L 15 A3

Shade A3

F POS U 15 A3

Shade A3.5

F POS L 15 A3.5

Shade A3.5

F POS U 15 A3.5

Shade A4

F POS L 15 A4

Shade A4

F POS U 15 A4

Shade B1

F POS L 15 B1

Shade B1

F POS U 15 B1

Shade B2

F POS L 15 B2

Shade B2

F POS U 15 B2

Shade B3

F POS L 15 B3

Shade B3

F POS U 15 B3

Shade B4

F POS L 15 B4

Shade B4

F POS U 15 B4

Shade C1

F POS L 15 C1

Shade C1

F POS U 15 C1

Shade C2

F POS L 15 C2

Shade C2

F POS U 15 C2

Shade C3

F POS L 15 C3

Shade C3

F POS U 15 C3

Shade C4

F POS L 15 C4

Shade C4

F POS U 15 C4

Shade D2

F POS L 15 D2

Shade D2

F POS U 15 D2

Shade D3

F POS L 15 D3

Shade D3

F POS U 15 D3

Shade D4

F POS L 15 D4

Shade D4

F POS U 15 D4

Vertex Quint Tanden

Vertex Quint Posteriors Onder 15

25


Vertex ThermoSens ™

Monomer-free, rigid, C & B, full and partial dentures


Vertex™ ThermoSens 200 g TTR TVTSR00200TTR

Vertex™ ThermoSens 400 g T10 TVTSR00400T10

Vertex™ ThermoSens 200 g TTRV TVTSR00200TTRV

Vertex™ ThermoSens 400 g TA2 TVTSR00400TA2

Vertex™ ThermoSens 200 g TS TVTSR00200TS

Vertex™ ThermoSens 400 g TA3 TVTSR00400TA3

Vertex™ ThermoSens 200 g T03 TVTSR00200T03

Vertex™ ThermoSens 400 g TCL TVTSR00400TCL

Vertex™ ThermoSens 200 g T05 TVTSR00200T05

Vertex™ ThermoSens 1.000 g TTR TVTSR01000TTR

Vertex™ ThermoSens 200 g T07 TVTSR00200T07

Vertex™ ThermoSens 1.000 g TTRV TVTSR01000TTRV

Vertex™ ThermoSens 200 g T10 TVTSR00200T10

Vertex™ ThermoSens 1.000 g TS TVTSR01000TS

Vertex™ ThermoSens 200 g TA2 TVTSR00200TA2

Vertex™ ThermoSens 1.000 g T03 TVTSR01000T03

Vertex™ ThermoSens 200 g TA3 TVTSR00200TA3

Vertex™ ThermoSens 1.000 g T05 TVTSR01000T05

Vertex™ ThermoSens 200 g TCL TVTSR00200TCL

Vertex™ ThermoSens 1.000 g T07 TVTSR01000T07

Vertex™ ThermoSens 400 g TTR TVTSR00400TTR

Vertex™ ThermoSens 1.000 g T10 TVTSR01000T10

Vertex™ ThermoSens 400 g TTRV TVTSR00400TTRV

Vertex™ ThermoSens 1.000 g TA2 TVTSR01000TA2

Vertex™ ThermoSens 400 g TS TVTSR00400TS

Vertex™ ThermoSens 1.000 g TA3 TVTSR01000TA3

Vertex™ ThermoSens 400 g T03 TVTSR00400T03

Vertex™ ThermoSens 1.000 g TCL TVTSR01000TCL

Vertex™ ThermoSens 400 g T05 TVTSR00400T05

Vertex™ ThermoSens 4.000 g TTR TVTSR04000TTR

ThermoSens bulk granulate

ThermoSens bulk granulate

Vertex™ ThermoSens 400 g T07 TVTSR00400T07

27


Vertex™ ThermoSens 4.000 g TTRV TVTSR04000TTRV

Vertex™ ThermoSens 20.000 g TA2 TVTSR20000TA2

Vertex™ ThermoSens 4.000 g TS TVTSR04000TS

Vertex™ ThermoSens 20.000 g TA3 TVTSR20000TA3

Vertex™ ThermoSens 4.000 g T03 TVTSR04000T03

Vertex™ ThermoSens 20.000 g TCL TVTSR20000TCL

ThermoSens cartridges 22 mm

Vertex™ ThermoSens 4.000 g T05 TVTSR04000T05

28

ThermoSens cartridges 22 mm

Vertex™ ThermoSens 4.000 g T07 TVTSR04000T07

Vertex™ ThermoSens 22 medium / TTR 12 stuks TVTSR22MTTR

Vertex™ ThermoSens 4.000 g T10 TVTSR04000T10

Vertex™ ThermoSens 22 medium / TTRV 12 stuks TVTSR22MTTRV

Vertex™ ThermoSens 4.000 g TA2 TVTSR04000TA2

Vertex™ ThermoSens 22 medium / TS 12 stuks TVTSR22MTS

Vertex™ ThermoSens 4.000 g TA3 TVTSR04000TA3

Vertex™ ThermoSens 22 medium / T03 12 stuks TVTSR22MT03

Vertex™ ThermoSens 4.000 g TCL TVTSR04000TCL

Vertex™ ThermoSens 22 medium / T05 12 stuks TVTSR22MT05

Vertex™ ThermoSens 20.000 g TTR TVTSR20000TTR

Vertex™ ThermoSens 22 medium / T07 12 stuks TVTSR22MT07

Vertex™ ThermoSens 20.000 g TTRV TVTSR20000TTRV

Vertex™ ThermoSens 22 medium / T10 12 stuks TVTSR22MT10

Vertex™ ThermoSens 20.000 g TS TVTSR20000TS

Vertex™ ThermoSens 22 medium / TA2 12 stuks TVTSR22MTA2

Vertex™ ThermoSens 20.000 g T03 TVTSR20000T03

Vertex™ ThermoSens 22 medium / TA3 12 stuks TVTSR22MTA3

Vertex™ ThermoSens 20.000 g T05 TVTSR20000T05

Vertex™ ThermoSens 22 medium / TCL 12 stuks TVTSR22MTCL

Vertex™ ThermoSens 20.000 g T07 TVTSR20000T07

Vertex™ ThermoSens 22 large / TTR 12 stuks TVTSR22LTTR

Vertex™ ThermoSens 20.000 g T10 TVTSR20000T10

Vertex™ ThermoSens 22 large / TTRV 12 stuks TVTSR22LTTRV


Vertex™ ThermoSens 22 extra large / TA3 12 stuks TVTSR22XLTA3

Vertex™ ThermoSens 22 large / T03 12 stuks TVTSR22LT03

Vertex™ ThermoSens 22 extra large / TCL 12 stuks TVTSR22XLTCL

Vertex™ ThermoSens 22 large / T05 12 stuks TVTSR22LT05

ThermoSens cartridges 25 mm

Vertex™ ThermoSens 22 large / TS 12 stuks TVTSR22LTS

ThermoSens cartridges 25 mm

Vertex™ ThermoSens 22 large / T07 12 stuks TVTSR22LT07

Vertex™ ThermoSens 25 medium / TTR 12 stuks TVTSR25MTTR

Vertex™ ThermoSens 22 large / T10 12 stuks TVTSR22LT10

Vertex™ ThermoSens 25 medium / TTRV 12 stuks TVTSR25MTTRV

Vertex™ ThermoSens 22 large / TA2 12 stuks TVTSR22LTA2

Vertex™ ThermoSens 25 medium / TS 12 stuks TVTSR25MTS

Vertex™ ThermoSens 22 large / TA3 12 stuks TVTSR22LTA3

Vertex™ ThermoSens 25 medium / T03 12 stuks TVTSR25MT03

Vertex™ ThermoSens 22 large / TCL 12 stuks TVTSR22LTCL

Vertex™ ThermoSens 25 medium / T05 12 stuks TVTSR25MT05

Vertex™ ThermoSens 22 extra large / TTR 12 stuks TVTSR22XLTTR

Vertex™ ThermoSens 25 medium / T07 12 stuks TVTSR25MT07

Vertex™ ThermoSens 22 extra large / TTRV 12 stuks TVTSR22XLTTRV

Vertex™ ThermoSens 25 medium / T10 12 stuks TVTSR25MT10

Vertex™ ThermoSens 22 extra large / TS 12 stuks TVTSR22XLTS

Vertex™ ThermoSens 25 medium / TA2 12 stuks TVTSR25MTA2

Vertex™ ThermoSens 22 extra large / T03 12 stuks TVTSR22XLT03

Vertex™ ThermoSens 25 medium / TA3 12 stuks TVTSR25MTA3

Vertex™ ThermoSens 22 extra large / T05 12 stuks TVTSR22XLT05

Vertex™ ThermoSens 25 medium / TCL 12 stuks TVTSR25MTCL

Vertex™ ThermoSens 22 extra large / T07 12 stuks TVTSR22XLT07

Vertex™ ThermoSens 25 large / TTR 12 stuks TVTSR25LTTR

Vertex™ ThermoSens 22 extra large / T10 12 stuks TVTSR22XLT10

Vertex™ ThermoSens 25 large / TTRV 12 stuks TVTSR25LTTRV

Vertex™ ThermoSens 22 extra large / TA2 12 stuks TVTSR22XLTA2

Vertex™ ThermoSens 25 large / TS 12 stuks TVTSR25LTS

29


Vertex™ ThermoSens 25 large / T03 12 stuks TVTSR25LT03

ThermoSens lege 22 mm cartridges

Vertex™ ThermoSens 25 large / T05 12 stuks TVTSR25LT05

Vertex™ ThermoSens cartridge cap 22 mm 12 stuks TVTS22CAP

Vertex™ ThermoSens 25 large / T10 12 stuks TVTSR25LT10

Vertex™ ThermoSens cartridge 22 mm medium leeg 12 stuks TVTS22VMEM

Vertex™ ThermoSens 25 large / TA2 12 stuks TVTSR25LTA2

Vertex™ ThermoSens cartridge 22 mm large leeg 12 stuks TVTS22VLEM

Vertex™ ThermoSens 25 large / TA3 12 stuks TVTSR25LTA3

Vertex™ ThermoSens cartridge 22 mm extra large leeg 12 stuks TVTS22VXLEM

ThermoSens lege 25 mm cartridges

ThermoSens lege 25 mm cartridges

Vertex™ ThermoSens 25 extra large / TTR 12 stuks TVTSR25XLTTR

Vertex™ ThermoSens cartridge cap 25 mm 12 stuks TVTS25CAP

Vertex™ ThermoSens 25 extra large / TTRV 12 stuks TVTSR25XLTTRV

Vertex™ ThermoSens cartridge 25 mm medium leeg 12 stuks TVTS25VMEM

Vertex™ ThermoSens 25 extra large / TS 12 stuks TVTSR25XLTS

Vertex™ ThermoSens cartridge 25 mm large leeg 12 stuks TVTS25VLEM

Vertex™ ThermoSens 25 extra large / T03 12 stuks TVTSR25XLT03

Vertex™ ThermoSens cartridge 25 mm extra large leeg 12 stuks TVTS25VXLEM

Vertex™ ThermoSens 25 extra large / T05 12 stuks TVTSR25XLT05

ThermoSens materialen en toebehoren

ThermoSens lege 22 mm cartridges

Vertex™ ThermoSens 25 large / T07 12 stuks TVTSR25LT07

Vertex™ ThermoSens 25 large / TCL 12 stuks TVTSR25LTCL

30

Vertex™ ThermoSens 25 extra large / TCL 12 stuks TVTSR25XLTCL

ThermoSens materialen en toebehoren

Vertex™ ThermoSens 25 extra large / T07 12 stuks TVTSR25XLT07

Vertex™ Twisted Drill 0.9 mm 6 stuks TVACDRI 0.9 MM

Vertex™ ThermoSens 25 extra large / T10 12 stuks TVTSR25XLT10

Vertex™ Twisted Drill 1.3 mm 2 stuks TVACDRI 1.3 MM

Vertex™ ThermoSens 25 extra large / TA2 12 stuks TVTSR25XLTA2

Vertex™ ThermoFlow 500 ml TVACFLO00500

Vertex™ ThermoSens 25 extra large / TA3 12 stuks TVTSR25XLTA3

Vertex™ Thermo Fusing liquid 30 ml TVACFUS00030


Vertex™ ThermoGloss Paste Per stuk TVACGLOPA Vertex™ ThermoGloss Emulsion 50 ml TVACGLOEM Vertex™ Thermo Silicone Polisher Per stuk TVACPOL Vertex™ Thermo Sprue Wax Soft 4.5 500 g TVACWAX 4.5 Vertex™ Thermo Sprue Wax Soft 9.5 500 g TVACWAX 9.5 Vertex™ ThermoFlask (key included) Per stuk TVTIFLA Vertex™ ThermoJect 22 Per stuk TVTIMAC22

31


Vertex Teeth Coloured Acrylic Heet polymeriserende kunststoffen

Vertex Teeth Coloured Acrylic Vertex Teeth Coloured Acrylic / A2 40 g AVTCAPA200040

Vertex Rapid Simplified / 3 500 g AVRSP0300500

Vertex Teeth Coloured Acrylic / A3 40 g AVTCAPA300040

Vertex Rapid Simplified / 3 1.000 g AVRSP0301000

Vertex Teeth Coloured Acrylic / A3.5 40 g AVTCAPA3500040

Vertex Rapid Simplified / 3 2.000 g AVRSP0302000

Vertex Teeth Coloured Acrylic / B2 40 g AVTCAPB200040

Vertex Rapid Simplified / 3 4.000 g AVRSP0304000

Vertex Teeth Coloured Acrylic / B3 40 g AVTCAPB300040

Vertex Rapid Simplified / 3 10.000 g AVRSP0310000

Vertex Teeth Coloured Acrylic / C2 40 g AVTCAPC200040

Vertex Rapid Simplified / 3 25.000 g AVRSP0325000

Vertex Teeth Coloured Acrylic / C3 40 g AVTCAPC300040

Vertex Rapid Simplified / 4 150 g AVRSP0400150

Vertex Teeth Coloured Acrylic / D2 40 g AVTCAPD200040

Vertex Rapid Simplified / 4 500 g AVRSP0400500

Vertex Teeth Coloured Acrylic / D3 40 g AVTCAPD300040

Vertex Rapid Simplified / 4 1.000 g AVRSP0401000

Vertex Teeth Coulored Acrylic 60 ml AVTCAV00060

Vertex Rapid Simplified / 4 2.000 g AVRSP0402000

Heet polymeriserende kunststoffen

32

Vertex Rapid Simplified / 3 150 g AVRSP0300150

Vertex Rapid Simplified / 4 4.000 g AVRSP0404000

Vertex Rapid Simplified / 2 150 g AVRSP0200150

Vertex Rapid Simplified / 4 10.000 g AVRSP0410000

Vertex Rapid Simplified / 2 500 g AVRSP0200500

Vertex Rapid Simplified / 4 25.000 g AVRSP0425000

Vertex Rapid Simplified / 2 1.000 g AVRSP0201000

Vertex Rapid Simplified / 5 150 g AVRSP0500150

Vertex Rapid Simplified / 2 4.000 g AVRSP0204000

Vertex Rapid Simplified / 5 500 g AVRSP0500500


Vertex Rapid Simplified / 5 1.000 g AVRSP0501000

Vertex Rapid Simplified / 7 4.000 g AVRSP0704000

Vertex Rapid Simplified / 5 2.000 g AVRSP0502000

Vertex Rapid Simplified / 7 10.000 g AVRSP0710000

Vertex Rapid Simplified / 5 4.000 g AVRSP0504000

Vertex Rapid Simplified / 7 25.000 g AVRSP0725000

Vertex Rapid Simplified / 5 10.000 g AVRSP0510000

Vertex Rapid Simplified / 8 150 g AVRSP0800150

Vertex Rapid Simplified / 5 25.000 g AVRSP0525000

Vertex Rapid Simplified / 8 500 g AVRSP0800500

Vertex Rapid Simplified / 6 150 g AVRSP0600150

Vertex Rapid Simplified / 8 1.000 g AVRSP0801000

Vertex Rapid Simplified / 6 500 g AVRSP0600500

Vertex Rapid Simplified / 8 2.000 g AVRSP0802000

Vertex Rapid Simplified / 6 1.000 g AVRSP0601000

Vertex Rapid Simplified / 8 4.000 g AVRSP0804000

Vertex Rapid Simplified / 6 2.000 g AVRSP0602000

Vertex Rapid Simplified / 8 10.000 g AVRSP0810000

Vertex Rapid Simplified / 6 4.000 g AVRSP0604000

Vertex Rapid Simplified / 8 25.000 g AVRSP0825000

Vertex Rapid Simplified / 6 10.000 g AVRSP0610000

Vertex Rapid Simplified / 10 150 g AVRSP1000150

Vertex Rapid Simplified / 6 25.000 g AVRSP0625000

Vertex Rapid Simplified / 10 500 g AVRSP1000500

Vertex Rapid Simplified / 7 150 g AVRSP0700150

Vertex Rapid Simplified / 10 1.000 g AVRSP1001000

Vertex Rapid Simplified / 7 500 g AVRSP0700500

Vertex Rapid Simplified / 10 2.000 g AVRSP1002000

Vertex Rapid Simplified / 7 1.000 g AVRSP0701000

Vertex Rapid Simplified / 10 4.000 g AVRSP1004000

Vertex Rapid Simplified / 7 2.000 g AVRSP0702000

Vertex Rapid Simplified / 10 10.000 g AVRSP1010000

33


34

Vertex Rapid Simplified / 10 25.000 g AVRSP1025000

Vertex Implacryl / 5 10.000 g AVIMP0510000

Vertex Rapid Simplified / 14 1.000 g AVRSP1401000

Vertex Implacryl / 7 1.000 g AVIMP0701000

Vertex Rapid Simplified / 14 4.000 g AVRSP1404000

Vertex Implacryl / 8 150 g AVIMP0800150

Vertex Rapid Simplified 75 ml AVRSV00075

Vertex Implacryl / 8 500 g AVIMP0800500

Vertex Rapid Simplified 250 ml AVRSV00250

Vertex Implacryl / 8 1.000 g AVIMP0801000

Vertex Rapid Simplified 500 ml AVRSV00500

Vertex Implacryl / 10 150 g AVIMP1000150

Vertex Rapid Simplified 1.000 ml AVRSV01000

Vertex Implacryl / 10 500 g AVIMP1000500

Vertex Rapid Simplified 2.000 ml AVRSV02000

Vertex Implacryl / 10 1.000 g AVIMP1001000

Vertex Rapid Simplified 5.000 ml AVRSV05000

Vertex Implacryl 75 ml AVIMV00075

Vertex Rapid Simplified 12.500 ml AVRSV12500

Vertex Implacryl 250 ml AVIMV00250

Vertex Implacryl / 3 150 g AVIMP0300150

Vertex Implacryl 500 ml AVIMV00500

Vertex Implacryl / 3 500 g AVIMP0300500

Vertex Implacryl 5.000 ml AVIMV05000

Vertex Implacryl / 3 1.000 g AVIMP0301000

Vertex Soft / CL (Clear) 150 g AVSNPCL00150

Vertex Implacryl / 5 150 g AVIMP0500150

Vertex Soft / CL (Clear) 500 g AVSNPCL00500

Vertex Implacryl / 5 500 g AVIMP0500500

Vertex Soft / CL (Clear) 1.000 g AVSNPCL01000

Vertex Implacryl / 5 1.000 g AVIMP0501000

Vertex Soft / PI (Pink) 150 g AVSNPPI00150


Vertex Castavaria / 6 150 g AVCVP0600150

Vertex Soft / PI (Pink) 1.000 g AVSNPPI01000

Vertex Castavaria / 6 1.000 g AVCVP0601000

Vertex Soft 75 ml AVSNV00075

Vertex Castavaria / 6 4.000 g AVCVP0604000

Vertex Soft 250 ml AVSNV00250

Vertex Castavaria / 7 150 g AVCVP0700150

Vertex Soft 500 ml AVSNV00500

Vertex Castavaria / 7 1.000 g AVCVP0701000

Koud polymeriserende kunststoffen

Vertex Castavaria / 7 4.000 g AVCVP0704000

Vertex Castavaria / 3 150 g AVCVP0300150

Vertex Castavaria / 7 25.000 g AVCVP0725000

Vertex Castavaria / 3 1.000 g AVCVP0301000

Vertex Castavaria /10 150 g AVCVP1000150

Vertex Castavaria / 3 4.000 g AVCVP0304000

Vertex Castavaria /10 1.000 g AVCVP1001000

Vertex Castavaria / 4 150 g AVCVP0400150

Vertex Castavaria /10 4.000 g AVCVP1004000

Vertex Castavaria / 4 1.000 g AVCVP0401000

Vertex Castavaria / 14 150 g AVCVP1400150

Vertex Castavaria / 4 4.000 g AVCVP0404000

Vertex Castavaria / 14 25.000 g AVCVP1425000

Vertex Castavaria / 5 150 g AVCVP0500150

Vertex Castavaria 75 ml AVCVV00075

Vertex Castavaria / 5 1.000 g AVCVP0501000

Vertex Castavaria 500 ml AVCVV00500

Vertex Castavaria / 5 4.000 g AVCVP0504000

Vertex Castavaria 1.000 ml AVCVV01000

Vertex Castavaria / 5 25.000 g AVCVP0525000

Vertex Castavaria 2.000 ml AVCVV02000

Koud polymeriserende kunststoffen

Vertex Soft / PI (Pink) 500 g AVSNPPI00500

35


36

Vertex Castavaria 5.000 ml AVCVV05000

Vertex Castapress / 4 4.000 g AVCPP0404000

Vertex Castavaria 12.500 ml AVCVV12500

Vertex Castapress / 4 10.000 g AVCPP0410000

Vertex Castavaria crystal clear 1.000 ml AVCVVCC01000

Vertex Castapress / 4 25.000 g AVCPP0425000

Vertex Castapress / 2 150 g AVCPP0200150

Vertex Castapress / 5 150 g AVCPP0500150

Vertex Castapress / 2 1.000 g AVCPP0201000

Vertex Castapress / 5 500 g AVCPP0500500

Vertex Castapress / 3 150 g AVCPP0300150

Vertex Castapress / 5 1.000 g AVCPP0501000

Vertex Castapress / 3 500 g AVCPP0300500

Vertex Castapress / 5 2.000 g AVCPP0502000

Vertex Castapress / 3 1.000 g AVCPP0301000

Vertex Castapress / 5 4.000 g AVCPP0504000

Vertex Castapress / 3 2.000 g AVCPP0302000

Vertex Castapress / 5 10.000 g AVCPP0510000

Vertex Castapress / 3 4.000 g AVCPP0304000

Vertex Castapress / 5 25.000 g AVCPP0525000

Vertex Castapress / 3 10.000 g AVCPP0310000

Vertex Castapress / 6 150 g AVCPP0600150

Vertex Castapress / 3 25.000 g AVCPP0325000

Vertex Castapress / 6 500 g AVCPP0600500

Vertex Castapress / 4 150 g AVCPP0400150

Vertex Castapress / 6 1.000 g AVCPP0601000

Vertex Castapress / 4 500 g AVCPP0400500

Vertex Castapress / 6 2.000 g AVCPP0602000

Vertex Castapress / 4 1.000 g AVCPP0401000

Vertex Castapress / 6 4.000 g AVCPP0604000

Vertex Castapress / 4 2.000 g AVCPP0402000

Vertex Castapress / 6 10.000 g AVCPP0610000


Vertex Castapress / 6 25.000 g AVCPP0625000

Vertex Castapress / 10 500 g AVCPP1000500

Vertex Castapress / 7 150 g AVCPP0700150

Vertex Castapress / 10 1.000 g AVCPP1001000

Vertex Castapress / 7 500 g AVCPP0700500

Vertex Castapress / 10 2.000 g AVCPP1002000

Vertex Castapress / 7 1.000 g AVCPP0701000

Vertex Castapress / 10 4.000 g AVCPP1004000

Vertex Castapress / 7 2.000 g AVCPP0702000

Vertex Castapress / 10 10.000 g AVCPP1010000

Vertex Castapress / 7 4.000 g AVCPP0704000

Vertex Castapress / 10 25.000 g AVCPP1025000

Vertex Castapress / 7 1.0000 g AVCPP0710000

Vertex Castapress / 14 500 g AVCPP1400500

Vertex Castapress / 7 25.000 g AVCPP0725000

Vertex Castapress / 14 2.000 g AVCPP1402000

Vertex Castapress / 8 150 g AVCPP0800150

Vertex Castapress 75 ml AVCPV00075

Vertex Castapress / 8 500 g AVCPP0800500

Vertex Castapress 250 ml AVCPV00250

Vertex Castapress / 8 1.000 g AVCPP0801000

Vertex Castapress 500 ml AVCPV00500

Vertex Castapress / 8 2.000 g AVCPP0802000

Vertex Castapress 1.000 ml AVCPV01000

Vertex Castapress / 8 4.000 g AVCPP0804000

Vertex Castapress 2.000 ml AVCPV02000

Vertex Castapress / 8 10.000 g AVCPP0810000

Vertex Castapress 5.000 ml AVCPV05000

Vertex Castapress / 8 25.000 g AVCPP0825000

Vertex Castapress 12.500 ml AVCPV12500

Vertex Castapress / 10 150 g AVCPP1000150

Vertex Castapress Crystal Clear 1.000 ml AVCPVCC01000

37


38

Vertex Castaquick / 3 1.000 g AVCQP0301000

Vertex Self-Curing / 4 150 g AVSCP0400150

Vertex Castaquick / 5 150 g AVCQP0500150

Vertex Self-Curing / 4 500 g AVSCP0400500

Vertex Castaquick / 5 1.000 g AVCQP0501000

Vertex Self-Curing / 4 1.000 g AVSCP0401000

Vertex Castaquick / 5 4.000 g AVCQP0504000

Vertex Self-Curing / 4 2.000 g AVSCP0402000

Vertex Castaquick / 5 25.000 g AVCQP0525000

Vertex Self-Curing / 4 4.000 g AVSCP0404000

Vertex Castaquick / 6 1.000 g AVCQP0601000

Vertex Self-Curing / 4 10.000 g AVSCP0410000

Vertex Castaquick / 10 1.000 g AVCQP1001000

Vertex Self-Curing / 4 25.000 g AVSCP0425000

Vertex Self-Curing / 2 150 g AVSCP0200150

Vertex Self-Curing / 5 150 g AVSCP0500150

Vertex Self-Curing / 2 1.000 g AVSCP0201000

Vertex Self-Curing / 5 500 g AVSCP0500500

Vertex Self-Curing / 3 150 g AVSCP0300150

Vertex Self-Curing / 5 1.000 g AVSCP0501000

Vertex Self-Curing / 3 500 g AVSCP0300500

Vertex Self-Curing / 5 2.000 g AVSCP0502000

Vertex Self-Curing / 3 1.000 g AVSCP0301000

Vertex Self-Curing / 5 4.000 g AVSCP0504000

Vertex Self-Curing / 3 2.000 g AVSCP0302000

Vertex Self-Curing / 5 10.000 g AVSCP0510000

Vertex Self-Curing / 3 4.000 g AVSCP0304000

Vertex Self-Curing / 5 25.000 g AVSCP0525000

Vertex Self-Curing / 3 10.000 g AVSCP0310000

Vertex Self-Curing / 6 150 g AVSCP0600150

Vertex Self-Curing / 3 25.000 g AVSCP0325000

Vertex Self-Curing / 6 500 g AVSCP0600500


Vertex Self-Curing / 6 1.000 g AVSCP0601000

Vertex Self-Curing / 8 4.000 g AVSCP0804000

Vertex Self-Curing / 6 2.000 g AVSCP0602000

Vertex Self-Curing / 8 10.000 g AVSCP0810000

Vertex Self-Curing / 6 4.000 g AVSCP0604000

Vertex Self-Curing / 8 25.000 g AVSCP0825000

Vertex Self-Curing / 6 10.000 g AVSCP0610000

Vertex Self-Curing / 10 150 g AVSCP1000150

Vertex Self-Curing / 6 25.000 g AVSCP0625000

Vertex Self-Curing / 10 500 g AVSCP1000500

Vertex Self-Curing / 7 150 g AVSCP0700150

Vertex Self-Curing / 10 1.000 g AVSCP1001000

Vertex Self-Curing / 7 500 g AVSCP0700500

Vertex Self-Curing / 10 2.000 g AVSCP1002000

Vertex Self-Curing / 7 1.000 g AVSCP0701000

Vertex Self-Curing / 10 4.000 g AVSCP1004000

Vertex Self-Curing / 7 2.000 g AVSCP0702000

Vertex Self-Curing / 10 10.000 g AVSCP1010000

Vertex Self-Curing / 7 4.000 g AVSCP0704000

Vertex Self-Curing / 10 25.000 g AVSCP1025000

Vertex Self-Curing / 7 10.000 g AVSCP0710000

Vertex Self-Curing / 14 500 g AVSCP1400500

Vertex Self-Curing / 7 25.000 g AVSCP0725000

Vertex Self-Curing / 14 2.000 g AVSCP1402000

Vertex Self-Curing / 8 150 g AVSCP0800150

Vertex Self-Curing 75 ml AVSCV00075

Vertex Self-Curing / 8 500 g AVSCP0800500

Vertex Self-Curing 250 ml AVSCV00250

Vertex Self-Curing / 8 1.000 g AVSCP0801000

Vertex Self-Curing 500 ml AVSCV00500

Vertex Self-Curing / 8 2.000 g AVSCP0802000

Vertex Self-Curing 1.000 ml AVSCV01000

39


40

Vertex Self-Curing 2.000 ml AVSCV02000

Vertex Self-Curing Quick-Set /5 25.000 g AVSQP0525000

Vertex Self-Curing 5.000 ml AVSCV05000

Vertex Self-Curing Quick-Set / 10 150 g AVSQP1000150

Vertex Self-Curing 12.500 ml AVSCV12500

Vertex Self-Curing Quick-Set / 10 500 g AVSQP1000500

Vertex Self-Curing Quick-Set /3 150 g AVSQP0300150

Vertex Self-Curing Quick-Set / 10 1.000 g AVSQP1001000

Vertex Self-Curing Quick-Set /3 500 g AVSQP0300500

Vertex Self-Curing Quick-Set / 10 2.000 g AVSQP1002000

Vertex Self-Curing Quick-Set /3 1.000 g AVSQP0301000

Vertex Self-Curing Quick-Set / 10 4.000 g AVSQP1004000

Vertex Self-Curing Quick-Set /3 2.000 g AVSQP0302000

Vertex Self-Curing Quick-Set / 10 10.000 g AVSQP1010000

Vertex Self-Curing Quick-Set /3 4.000 g AVSQP0304000

Vertex Implacryl Cold / 5 150 g AVICP0500150

Vertex Self-Curing Quick-Set /3 10.000 g AVSQP0310000

Vertex Implacryl Cold / 5 1.000 g AVICP0501000

Vertex Self-Curing Quick-Set /3 25.000 g AVSQP0325000

Vertex Implacryl Cold 75 ml AVICV00075

Vertex Self-Curing Quick-Set /5 150 g AVSQP0500150

Vertex Implacryl Cold 500 ml AVICV00500

Vertex Self-Curing Quick-Set /5 500 g AVSQP0500500

Vertex Orthoplast /22 150 g AVOPP2200150

Vertex Self-Curing Quick-Set /5 1.000 g AVSQP0501000

Vertex Orthoplast /22 500 g AVOPP2200500

Vertex Self-Curing Quick-Set /5 2.000 g AVSQP0502000

Vertex Orthoplast /22 1.000 g AVOPP2201000

Vertex Self-Curing Quick-Set /5 4.000 g AVSQP0504000

Vertex Orthoplast /22 2.000 g AVOPP2202000

Vertex Self-Curing Quick-Set /5 10.000 g AVSQP0510000

Vertex Orthoplast /22 4.000 g AVOPP2204000


Vertex Orthoplast /22 10.000 g AVOPP2210000

Vertex Orthoplast /901 250 ml AVOPV90100250

Vertex Orthoplast /22 25.000 g AVOPP2225000

Vertex Orthoplast /902 250 ml AVOPV90200250

Vertex Orthoplast /922 75 ml AVOPV92200075

Vertex Orthoplast /903 250 ml AVOPV90300250

Vertex Orthoplast /922 250 ml AVOPV92200250

Vertex Orthoplast /904 250 ml AVOPV90400250

Vertex Orthoplast /922 500 ml AVOPV92200500

Vertex Orthoplast /907 250 ml AVOPV90700250

Vertex Orthoplast /922 1.000 ml AVOPV92201000

Vertex Orthoplast /908 250 ml AVOPV90800250

Vertex Orthoplast /922 2.000 ml AVOPV92202000

Vertex Orthoplast /909 250 ml AVOPV90900250

Vertex Orthoplast /922 5.000 ml AVOPV92205000

Vertex Orthoplast /910 250 ml AVOPV91000250

Vertex Orthoplast /922 12.500 ml AVOPV92212500

Vertex Orthoplast /912 250 ml AVOPV91200250

Vertex Orthoplast /923 75 ml AVOPV92300075

Vertex Orthoplast /913 250 ml AVOPV91300250

Vertex Orthoplast /923 250 ml AVOPV92300250

Vertex Orthoplast /914 250 ml AVOPV91400250

Vertex Orthoplast /923 500 ml AVOPV92300500

Vertex Orthoplast /915 250 ml AVOPV91500250

Vertex Orthoplast /923 1.000 ml AVOPV92301000

Vertex Orthoplast /916 250 ml AVOPV91600250

Vertex Orthoplast /923 2.000 ml AVOPV92302000

Vertex Orthoplast /917 250 ml AVOPV91700250

Vertex Orthoplast /923 5.000 ml AVOPV92305000

Vertex Orthoplast /921 250 ml AVOPV92100250

Vertex Orthoplast /923 12.500 ml AVOPV92312500

Vertex Orthoplast /924 250 ml AVOPV92400250

41


Vertex Teethholder Metal Per stuk FVPOU0001

Separatie vloeistof

Gietsysteem

Gietsysteem

Basisplaten, lepelplaten & wassen Siliconen

Vertex Castasil 21 (2 x 10.000 g) Set FVSIL0021

Vertex Teethholder Plastic Per stuk FVPOU0001A

Vertex Divosep Blue 1.000 ml AVDSBL01000

Vertex Canalcutter Set FVPOU0002

Vertex Divosep Blue 5.000 ml AVDSBL05000

Vertex Castagel Blue 6.000 g FVPOU0004

Basisplaten, lepelplaten & wassen

Vertex Silicone Stop Per stuk FVPOU0007

Vertex Wax Knife Per stuk FVMOD0001

Vertex Flask Clamp Per stuk FVPOU0008

Vertex Modelling Wax Regular 1.000 g FVMOD0003

Vertex Castagel Clear 6.000 g FVPOU0009

Vertex Modelling Wax Hard 1.000 g FVMOD0004

Vertex Castaflask Clear Per stuk FVPOU0010

Vertex Preformed Wax Rim Red Hard 100 stuks FVMOD0007

Vertex Gelknife Per stuk FVPOU0014

Vertex Preformed Wax Rim Pink Medium 100 stuks FVMOD0009 Vertex Straight Wax Rim Red Hard 100 stuks FVMOD0011

Siliconen

42

Separatie vloeistof

Vertex Putty 85 1:1 (2 x 1.000 g) Set FVSIL0015

Vertex Baseplates Upper 100 stuks FVMOD0012

Vertex Putty 85 1:1 (2 x 5.000 g) Set FVSIL0016

Vertex Baseplates Lower 100 stuks FVMOD0013

Vertex Putty 85 1:1 (2 x 25.000 g) Set FVSIL0017

Vertex LC Trayplates Blue 50 stuks FVACC0020

Vertex Castasil 21 (2 x 1.000 g) Set FVSIL0019

Vertex LC Trayplates Clear 50 stuks FVACC0021

Vertex Castasil 21 (2 x 5.000 g) Set FVSIL0020

Vertex LC Trayplates Pink 50 stuks FVACC0022


Vertex Brush-Disc 45 mm Scotch Brite Per stuk FVPOL0006

Vertex Acrylic polisher Per stuk FVROT0002

Vertex Polish-Paste Beige approx. 100 g Per stuk FVPOL0009

Vertex Acrylic polisher Per stuk FVROT0003

Vertex Pumice Plus Per stuk FVPOL0010

Vertex Carbide bur Per stuk FVROT0004

Vertex 100 mm Polishing Cloth Microfiber 15 Plys Per stuk FVPOL0011

Vertex Carbide bur Per stuk FVROT0005

Vertex 100 mm Felt Cloth 6 Plys Per stuk FVPOL0013

Vertex Carbide bur Per stuk FVROT0007

Vertex Felt Point 50 x 25 Per stuk FVPOL0014

Vertex Stippling Instrument Per stuk FVROT0008

Vertex Scotch-Brite Grinding Brush Rough (Grey) Per stuk FVPOL0015

Vertex Acrylic Grinder Per stuk FVROT0009

Vertex Scotch-Brite Grinding Brush Medium (Purple) Per stuk FVPOL0016

Vertex Grinder Plastic Teeth Per stuk FVROT0010

Vertex Scotch-Brite Grinding Brush Fine (Gold) Per stuk FVPOL0017

Vertex Soft/Softsil 25 Scotch Coarse Per stuk FVSIL0005

Vertex Toothed Brush Per stuk FVPOL0018

Polijst assortiment

Roterende instrumenten

Vertex Acrylic polisher Per stuk FVROT0001

Vertex Brush-Disc 80 mm Scotch Brite with Zeta Per stuk FVPOL0019

Vertex Polish-Brush 80 mm Straight 4 rows Per stuk FVPOL0001

Vertex Polish-Brush 80 mm with Zeta Per stuk FVPOL0020

Vertex Polish-Brush 80 mm Chunking Per stuk FVPOL0002

Vertex LC Gloss 30 ml FVACC0023

Polijst assortiment

Roterende instrumenten

Vertex Brush-Disc 55 mm Scotch Brite Per stuk FVPOL0005

Vertex Polish-Brush 44 mm 1 Row Per stuk FVPOL0003 Vertex Brush-Disc 80 mm Scotch Brite Per stuk FVPOL0004

43


Bonding & Staining Accessoires

Bonding & Staining Vertex Acry Bond 75 ml AVABV00075

Vertex ALU-Plug For PEBottle Per stuk FVACC0013

Vertex Acrylic Stain Set Set AVASCOMPLEET

Vertex OP Liquid Needle 0.7 x 10 Per stuk FVACC0014

Vertex Acrylic Stain / 210 100 g AVASP21000100

Vertex AS Powder Needle 0.9 x 25 Per stuk FVACC0015

Vertex Acrylic Stain / 220 100 g AVASP22000100

Vertex AS Liquid Needle 0.4 x 25 Per stuk FVACC0016

Vertex Acrylic Stain / 230 100 g AVASP23000100

Vertex PE-Plug For PE-Bottle OP & AS Per stuk FVACC0017

Vertex Acrylic Stain / 240 100 g AVASP24000100

Vertex PE-Bottle Per stuk FVACC0018

Vertex Acrylic Stain / 250 100 g AVASP25000100

Vertex Divosheets 1.000 stuks FVACC0019 Vertex Thermometer and Cover Per stuk FVACC0028

Accessoires

44

Vertex Powder Spout Per stuk FVACC0008

Vertex Spatel Per stuk FVACC0003

Vertex Mixing/Pouring Cup 100 ml Per stuk FVACC0029

Vertex Silicon Cup 5 ml Per stuk FVACC0004 A

Vertex Mixing/Pouring Cup 250 ml Per stuk FVACC0030

Vertex Silicon Cup 25 ml Per stuk FVACC0004 B

Vertex Mixing/Pouring Cup 500 ml Per stuk FVACC0031

Vertex Silicon Cup 75 ml Per stuk FVACC0004 C

Vertex Liquid Cylinder 50 ml Per stuk FVACC0032

Vertex Measuring Cup Liquid Per stuk FVACC0005

Vertex Liquid Cylinder 100 ml Per stuk FVACC0033

Vertex Measuring Cup Powder Per stuk FVACC0006

Vertex Pipette 3 ml 25 stuks FVACC0034

Vertex Powder Spoon Per stuk FVACC0007

Vertex Flask Upper Per stuk FVACC0035


Vertex Flask Lower Per stuk FVACC0036 Vertex Vise for Two Flask Per stuk FVACC0037 Vertex Rebase instrument Per stuk FVACC0038 Vertex Denture Bags 1.000 stuks FVHYG0001 Vertex ProClean 100 ml 100 ml FVHYG0004

45


Vertex-Dental B.V. Johan van Oldenbarneveltlaan 62 | 3705 HJ Zeist Postbus 10 | 3700 AA Zeist | The Netherlands Telefoon 030 - 69 76 749 | Fax 030 - 69 55 188 info@vertex-dental.com | www.vertex-dental.com

Premium Denture Solutions

Product catelogue 2013  
Product catelogue 2013  

Vertex Scanbook