Page 1

buia

20

Auzoaren Berripapera Boletín del barrio

Iradokizun Posta/Buzón de Sugerencias: Buia Informatzen - Buia Auzoa, 140. 48003-Bilbo. Posta-E/E-mail: buiainformatzen@gmail.com

urte años

Zorionak 2. 8. 2. 8.

gure txanda 3/4. gure txokoa 5. gure historia 6/7. egitasmoak kultura eta gizartea 9. auzoko gauzak 10. osasuna eta aisialdia 11/12. berbetan nuestro espacio 3/4. rincón del barrio 5. nuestra historia 6/7. proyectos cultura y sociedad 9. cosas del barrio 10. ocio y salud 11/12. vecin@s del barrio


gure txanda • nuestro espacio

maiatza/mayo 2009 Núm. 4 Zkia

ediltoriala

20 URTE F  20 URTE 20 URTE 20 URTE E  20 URTE 20 URTE 2020 URTE L  URTE 20 URTE 20 URTE 20 URTE 20 URTE  I  2020 URTE URTE URTE 20 URTE C  2020URTE 20 URTE 20 URTE  I  Z 

elicitamos a todas y todos por nuestro boletín y por los veinte años de la AAVV Buia. n este año 2009 se cumplen veinte años de la asociación.

os vecinos y vecinas de Buia lo hemos hecho posible.

ntentaremos cumplir con el nuevo reto de hacer un boletín de doce páginas, antes tenía ocho.

on una mayor presencia del euskara, queremos llegar a la pa­ ridad con el castellano.

orionak Auzokideen Elkarteari, ozen eta gogor!

O rain arte pasatutako hogei urteak lehenengoak izan daitezela. R onaz edo xanpainaz, topa egin dezagun gu guztion osasune­ rako.

D aremos una mayor amplitud a las entrevistas. A brimos nuestras puertas para una mayor colaboración de to­ das y todos: críticas, artículos de opinión, colaboraciones.

 I rekia kritika, elkarlan eta iritzi artikuluei. O ndo etorria laguntzeko prest dagoen oro. N ola edo hala ez, baina lau orrialde berri erantsi diogu berri­ paperari.

que la Convivencia y el Respeto sean básicos en D eseamos nuestras relaciones.

auzokideontzat egina. A uzokideok K aixo!! Esaten diegu atal berriei: osasuna, elikadura, landaretza...

Hjakiteko.  istoria, auzokoa, lantzen jarraituko dugu nondik gatozen Begirunea eta Elkarbizitza auzoan ardatz izan O ndokoarekiko daitezela.

G ustuko ditugun gauzak zaindu eta ezatseginak AUZOtik urrundu. darabilten borrokekin bat egiten dugu. E makumeek laket baduzu, lau hilean behin hemen izango gaituzu.  I rakurtzea G ure hiriko beste auzoekin elkarlanean jarraituko dugu, hiria auzotarrena izan behar baita. A uzoan antolatutako jardueretan parte hartzeko gonbitea luza­ tzen dizuegu: gimnasia, ludoteka, eskulanak, hitzaldiak, ... R obotak ez garenez, auzoan, auzokideok daukagu azken hitza. R hizkia ez dago “autobusa”n baina bai “ordu erdiro”n. erakargarriagoak izango dira luzeran irabaziko E lkarrizketak dutelako. N  E uskarari dagokion tartea ematea dugu helburu. Z orionak, zorionak, zorionak, zorionak, zorionak, zorionak.

oizbait, zerura begiratu eta kablerik ez ikustea nahi dugu.

2

remos abriendo nuevas secciones: salud, flora..

*Gure azkenengo sariketan, Idoia Garin suertatu da irabazle, berak jakin bait zuen manian ez ginela 5000 izan.

el concurso de erratas por haber cumplido ya con su E iminamos función, anunciando que la última ganadora ha sido Idoia Garin, descubriendo que en la mani no eramos 5000 de Buia. ¿Se os ocurre alguna idea para su sustitución? con la lucha de la Mujer por su emancipación, Sopormossussolidarios luchas por la igualdad y consecución de sus derechos.

V amos a ir recorriendo nuestra historia, para que sepamos de donde venimos y así, demos nuestro agradecimiento a nues­ tros antepasados. continuar trabajando con los demás barrios de Bil­ E speramos bao para lograr un Ayuntamiento que se abra a la participación de sus habitantes. en que tengamos una buena accesibilidad; una ma­  I nsistiremos yor frecuencia en el 50 y unos buenos itinerarios para pasear por nuestro BARRIO.

N opermitiremos que nadie decida sin tenernos en cuenta. T udecides en tu BARRIO. que conseguiremos erradicar los puntos ne­ E stamos gros delseguros BARRIO. A nimaros a tomar parte en las actividades que se organicen en el BARRIO: ludoteca, gimnasia, manualidades, charlas… N oqueremos cables de alta tensión. O sdeseamos que disfrutéis al leer este boletín. S obra esta letra porque es la 21. L@s que no sobramos, somos cada un@ de nosotr@s; tod@s somos necesari@s y nadie imprescindible. *Nuestra ganadora en el último concurso ha sido Idoia Garin, ya que en la manifestación estuvimos muchas pero no tantas como 5000.


gure txokoa • rincón del barrio

maiatza/mayo 2009 Núm. 4 Zkia

bolintxu - Amaaaa! Hamarrak dira!! Banoa AUZOko lagunekin Bolintxura. Jateko orduan buel­ tan izango gara, baina bokata daramat. - Badaramatzazu ahoko estalkia eta belarrietako tapoiak? Ez zaitez gero etorri belarrietan “Piiiiiii” eta eztarrian kitzikapena daukazula, badakizu eta zelan dagoen hura. - Bai, badaramatzat. Gero arte! - Gero arte! Ondo pasa! Amatxo leihotik begira geratzen da, eta hortik ikusten ditu AUZOko guztiak igande goiz honetan Bolintxura bidean, oraindik ere Pagasarri mendiaren gune babestua­ ren barruan dena. Gogora etorri zaio Metropoli Hegoaldeko Saihesbidea (Super-Sur) AUZO gainetik iga­ ro behar zenean: dena itzalpean utziz eta, ustez, erabili beharko zuten milaka ibilgai­ luek sortutako CO2 eta bestelako partikula kutsagarriz inguratuta. Lehenengo kexuak aurkeztu zituzten. Aurreko mendeetan ze­ har Bilboko birikiak eta ortuak izan zirenak, hormigoiez gehiago betetzeaz arduradun zirenekin lehenengo bilerak izan ziren.

Lanak, eta kalteak, hasi ziren. Jasan behar omen ez zituzten kalteak. Lanak, zaratak eta kalteak guztiz saihestu behar zituzten teknika berezi eta berriez egin behar bait ziren. AUZOkideak Udalaren, Aldundiaren, Jaurlaritzaren..., aurrealdean batzen eta elkartzen hasi ziren, konponbide eskean. Arduradunek, etxe eta jolastoki aurretik, baso eta erre­ ketatik igarotzen ziren kamioiak, erabili behar ziren makina erraldoiak, dinamita ..., hori guzti horiek hogeigarren mendekoak zirela eta orduko kutsadura akustiko, atmosferiko eta ikusizko bera eragiten zutela esatea ahaztu zuten. Gogora ekarri du etxerako bideak aldatu eta itxi zituztenean. Nola ez zieten usten ez irteten ez sartzen ordu zehatz batzuetan. Nola ezin zuten Bolintxura ibiltzera joan bideak guztiz desagertuak zirelako, Bolintxu ibaia suntsitua, ur-jauzia birrindua, partzuergoaren hodi azpiko zelaigune ederra Seberetxeko meatokia zaborrez bete zuten kamioiengatik triskatua. Egun, ez azeririk, ez orkatzik, ez basurderik ez inolako txoririk ikusten ez zen meatokia. Nola alkatea eta bilbotarrak, Done Roke baselizara bi urtez joan gabe geratu ziren gogoratu du. Denbora luzea zen lanok bukatuak zirela, eta balioespenetatik urrun zen bidearen era­ bilpena. Arrazoi ugari adituen ustetan, hala nola, bide labur hori erabiltzeagatik ordaindu beharreko ordainsari garestiarengatik. Kamioiek, autobusek eta ibilgailuek eragindako harrabotsa; ihes-hodiek isuritako gasak; farolek, autoek eta ordainlekuek sortutako argitasuna. Hauek guzti hauek, Super-Sur in­ guru osoa, Seberetxetik Larraskitura Buia eta Bolintxu barnean sartuta, bizitzeko gune ezegokia bihurtzen dute. Pertsonentzako eta animalientzako ere.

Buia gainetik ez igarotzea lortu zen. Bai­ na AUZOtik, Bolintxutik eta Pagasarritik eramatea ez zuten lortu. Bilera gehiago egin ziren, eta Super-Sur delakoaren kontrako koordinakunde ba­ ten hartu zuten parte. Bilera, ahalegin, diru eta denbora gehiago behar izan zen. Bolintxu, gainetik zeharkatu beharrean tunel bidez bakarrik zauritzen saiatu ziren, eta hauek Beteluriko Ur Araztegitik harata­ go irtetea; ordainlekua Beteluri Bideko etxe bakarraren azpitik kentzea nahi izan zuten; Seberitxa Jauregi edo Dorre-etxetik hurbil sortzen zen lurpebide faltsua luza zezaten ahalegindu ziren; Europar Parlamentura jo zuten ordainlekuan gelditu eta azkartzen ziren ibilgailuek sortutako gasen pilaketa ekiditeko. Inguru gaineko eraginaren az­ terlanek izango ez zirela esaten zuten gas kutsatzaile berak. Lanen arduradun zen erakundearengana (Interbiak) jo zuten, bide berria erabili behar zuten balioetsitako ibilgailuen zenbakia gehiegizkoa zelakoan, eta beraz ez zela beharrezkoa bide berria eraikitzea, honekin elkartu behar ziren bi errepideen erabilpen datuak kontutan izanda. Ezerk ez zuen ezertarako balio izan. Politikoen alde, herriaren zerbitzariak omen, zeuden etorkizunaren argudioak, eta entzungor ziren orainaren garrasiei.

Bolintxu

3


gure txokoa • rincón del barrio

maiatza/mayo 2009 Núm. 4 Zkia

bolintxu - ¡Amaaaa! ¡Son las diez! Me voy con los del BARRIO al Bolintxu. Volvemos a comer, pero me llevo un bocata. - ¿Ya llevas la mascarilla y los tapones de oídos? Luego no me vengas diciendo que te pica la garganta o te duelen los oídos, que ya sabes cómo está aquello. - Sí, los he cogido. Gero arte! - Gero arte! Ondo pasa! Y amatxu mira por la ventana cómo se van tod@s l@s del BARRIO en esta mañana de domingo a pasear a Bolintxu, enclava­ do todavía dentro del área protegida del monte Pagasarri. Recuerda cuando se enteraron de cómo iba a sobrevolar la Variante Sur Metropo­ litana (Súper Sur) el BARRIO: sumiéndolo en la sombra y rodeándolo de CO2 y partí­ culas generadas por los, previsiblemente, miles de vehíulos que iban a usar la nue­ va vía. Presentaron sus primeras quejas. Tuvieron sus primeras reuniones con los responsables de llenar más de hormigón lo que en siglos anteriores había sido las huertas y pulmones de Bilbo.

Se consiguió que no pasara por encima de Buia. No consiguieron llevársela ni del BARRIO, ni del Bolintxu ni del Pagasarri. Siguieron las reuniones e ingresaron en una coordinadora contra la Súper Sur. Más re­ uniones, esfuerzo y gasto de dinero y tiempo. Intentaron que en vez de pasar por encima del Bolintxu lo hiciera solo con túneles, y que estos salieran más allá de la estación depuradora de Beteluri; que se llevaran los peajes colocados debajo de la única casa de Beteluri Bidea más lejos; que se alargara el falso túnel que salía cerca de la Casa-Torre o Palacio de Seberitxa; apelaron al Parlamento Europeo para evitar la acumulación de gases generada por los vehículos que paraban y aceleraban en los peajes. Gases que según el estudio de impacto medio-ambiental no existían en tal cantidad. Alegaron ante la institución encargada de las obras (Interbiak), que la cantidad de vehículos estimada para la nueva vía era excesiva teniendo en cuenta los datos de uso de las otras dos con las que enlazaría una vez terminadas las obras. Nada de todo ello sirvió para nada. Los políticos, servidores del pueblo, tenían la razón encadenada por el mango y no la soltaban. Empezaron las obras y las molestias. Aquellas molestias que les dijeron que no iban a tener, ya que las obras se iban a realizar mediante técnicas completamente nuevas que evitaban en su totalidad los ruidos y las molestias. La gente del BARRIO empezó a concentrarse delante del Ayuntamiento, de la Diputación, del Gobierno Vasco..., para pedir soluciones. A los responsables se les había olvidado comentar que los camiones que pasaban por delante de las casas, de las zonas de juego y por los bosques y ríos, que la maquinaria necesaria, que la dinamita... que todo ello seguía siendo del siglo XX y generaba la misma polución acústica, atmosférica y visual que entonces. Recordó cuando modificaron los caminos y tuvieron limitado el acceso al hogar. No les de­ jaron ni salir ni entrar a ciertas horas durante mucho tiempo. Recordó cuando no podían ir a pasear a Bolintxu porque habían destrozado los caminos, destrozado el río Bolintxu, destrozada la cascada, destrozada la ensenada bajo la tubería del Consorcio con los camiones que rellenaron la antigua mina de Seberetxe. La mina donde ya no se veían ni corzos, ni zorros, ni jabalíes, ni pájaros de ningún tipo. Recordó cómo el alcalde y l@s bilbaín@s se quedaron sin poder ir a la ermita de Done Roke durante dos años. Hacía tiempo que las obras habían terminado, y el uso que se le daba al vial era una ínfima parte de lo previsto en los estudios. Entre otras muchas razones, por tener que pagar un precio elevado por recorrer esos pocos kilómetros.

Bolintxu

Los ruidos de los camiones, autobuses y coches, los gases de escape, la luminosidad generada por farolas, peajes y vehículos. Todo esto provocaba que el entorno de la Súper Sur, desde Seberetxe a Larraskitu pasando por Buia y Bolintxu, fuera una zona poco apta para vivir. Ni personas ni animales.

beteleriko eserlekuua Hau idazterakoan ez nuen susmatzen hain interesgarri egingo zitzaidala, hainbatetan ikusitako armarria baizik ez baitzen. Baina ezustekoa izan nuen argazkia ateratzera joan nintzaionean eta bere xehetasunetan eta denboraren iraganak eragindako zaurietan barneratu ahal izan nintzenean. Orduantxe, eta modu magiko batez, eserleku itxura zuen harri zahar horren garrantzi historikoaz hasi nintzen ohartzen. Erkoreka Enparantzan ia ordubetez egon nintzen zutik eserlekuari begira, eta bidazti batzuk niri arraro moduan begira geratzen baitzi­ renez, ondoko taberna batetako terraza txiki batera mugitu nintzen. Eserlekuari buruzko artikuluak eta datu historikoak irakurtzen nituen bitartean, harri hark (konta zitzakeenak) kontatu ahal zituenak otu zitzaizkidan: Eserleku auditorea nauzue, hau da, bertan labakietako “piel”ak urtero egiten zuen zin. Labakiak Bujana (Buia), Zeberitxa (Seberetxe), Or­ zekauko (Ortxikoko) eta Beteluri (Beteluri) ziren, baina noizbait Buiagoiti izan zen baita ere. Labakiak Arrigorriagako lurzoruak ziren, baina bertako biztanleak Bilbon zeuden inskribaturik eta Bilboko pribilegioetaz gozatzen zuten. Beraz Bilborenak ziren labaki hauen eskubideak.

4

Nire egilea “Don Juan de Uriguen” maisu ezaguna izan zen, zeinari Bilboko udalak eta 1742ko azaroaren 13an “Los Caños” lantegia eta urodia eraikitzea esleitu baitzion, Bilbora ur edangarria eramateko asmoz. Honekin batera eta hogei egunetan, hiriko armarria egin behar zuen, luzeran hamabi oin zituena eta hamar oin zabaleran, bere harmaila eta guzti. Ez nuen gain-preziorik eragin, Don Juanek dohainik egin baininduen “Los Caños” lanagatik jaso behar zituen 40.000 errealen truke (garai haietan, udal-esleipenak kaleetan zehar oihukatzen zituen aldarrikari batek).


gure historia • nuestra historia

maiatza/mayo 2009 Núm. 4 Zkia

Maisuaren lantegian lehenengo hogei egunetan izan ondoren, inguru zoragarri eta liluragarri batera eraman ninduten, Malmasin eta Paga­ sarri artean, Beteluri izenekoa eta Goiri-rako (Goribisko) bidearen ondoan, non pagoen zilarrak zeruaren urdinarekin bat egiten duen. Bertako biztanleek bi eratan erabiltzen ninduten: batetik, urtean behin nire magalean piela eser zedin eta nire besartean (besoen artean) eroso entzun zitzan auzokideek ekartzen zituzten kontuak; eta bigarrenik, hiria eta ondoko herrien arteko mugak zehazteko mugarri bezala. Nire inguruan gertatzen zirenetatik, nik banituen batzuk gustukoen, honela, jendea kanpotik zetorrenean, gaztelar lautadatik batez ere. Hauek Orduñatik zetorren errepidetik (=errege-bidea=camino real), antzinako Pancorbo-Bilbo galtzada, agertzen ziren, eta Betelurin zegoen, nigandik oso hurbil, ostatu baten egiten zuten azkenengo geldialdia. Mugarriak erabiltzeari utzi zitzaienean eta ni nengoen tokitik autobidea iragan arazi nahi izan zutenean, ni jubilatu ninduten. Ahantzirik ez uzteko menditik hiri barrura jaitsi ninduten, Seberetxen 1818an jaiotzen ikusi nuen “Casilda De Iturrizar”-en omeneko parke batera. Bertan urteak eta urteak eman nituen zuhaitz baten gerizpean, aitona bainitzan, umeek nire besartean jolasten zuten bitartean. Nire bizileku azkeneko aldaketa 2003garren urtean heldu zen. Udalak erabakita, parketik kamioi baten igota aterata, baina ez nire Bete­ luri maitera eramateko. Udaletxearen ondoan utzi ninduten, ingurune guztiz kutsatu eta zaratatsuan, ezaguna den Erkoreka enparantzan. Hemen, inork ekiditen ez badu, zahartu eta guztiz hondatu egingo naiz. Nori ez litzaioke gustatuko jaio zen ingurunean hiltzea? Neretako, zuzentasun ametsa. Poza bat badut orain: hau irakurri ostean, nire auzokideek nor naizen eta ingurune haietako zaintzailea nautela jakingo dute.

el banco de beteluri tiempo fueron cinco cuando se le otorgaba el rango de artiga a Buiagoiti. Las artigas eran terrenos de Arrigorriaga, pero sólo Bilbao tenía jurisdicción privativa sobre ellas ya que sus habitantes estaban inscritos en la Villa, y así gozaban de sus privilegios. Mi creador fue el conocido maestro D. Juan de Urigüen, al que el 13 de Noviembre de 1742 le adjudicó el Ayuntamiento de Bilbao la construcción de la fabrica y el acueducto de Los Caños (que iba a suministrar agua a la Villa) con el compromiso de que el maestro en un plazo de veinte días hiciese lo que podéis ver ahora, un magnífico escudo de la Villa de doce pies de largo por diez de ancho con mi correspondiente escalera. Mi coste, cero, ya que D. Juan me hizo gratis a cambio de los 40000 reales que costaba la obra de Los Caños (por aquellos tiempos las adjudicaciones municipales se anunciaban por las calles con un pregonero). Beteluriko eserlekua / Banco de Beteluri

Cuando me dispuse a escribir este artí­ culo nunca sospeché lo apasionante que podría ser, ya que en un principio no deja­ ba de ser un escudo de piedra que había visto en innumerables ocasiones. Pero mi sorpresa llegó en el momento que fui a fotografiarlo y pude adentrarme en los detalles y en las heridas que el tiempo le habían hecho. Fue entonces cuando de un modo casi mágico empecé a percibir la gran importancia histórica que aquella piedra tallada en forma de asiento tenía. Allí en la Plaza Ercoreca estuve frente al banco casi una hora de pie observándolo y como algún que otro viandante me mi­ raba con cierta extrañeza, me trasladé a una pequeña terraza de un bar cercano, y mientras leía datos históricos y artículos referentes al banco me puse a imaginar lo que aquella piedra nos podría contar: Soy un asiento auditorio en el que juraba su cargo cada año el “fiel”, que era el representante del alcalde en las “arti­ gas” que eran: Bujana (Buia), Zeberitxa (Seberetxe), Orzekauko (Ortxikoko) y Beteluri (Venta Alta), aunque en algún

Después de esa pequeña estancia de veinte días en el taller del maestro, me trasladaron a un paraje precioso, entre Malmasín y el Pagasarri, “Beteluri”, donde el plateado de las hayas parecía fundirse con el azul del cielo, muy cerca del antiguo camino de subida a Goiri (Goribisco). Sus vecinos me utilizaban de dos maneras: una, como un componente más del grupo de piedras que había por toda la villa, para marcar los límites con otros municipios y dos, para que se sentase una vez al año el fiel y de esa manera entre mis brazos escuchase cómodamente a los vecinos de la zona, que venían a exponer sus quejas y problemas acaecidos durante ese año. Pero de todo lo que sucedía a mi alrededor lo que más me gustaba era el trasiego de gentes de otros lugares, sobre todo de la meseta castellana, que venían por el camino real de Orduña y antigua calzada de Pancorbo a Bilbao y que hacían su última parada en la puerta de la villa, “Beteluri”, para aliviarse de la andadura en una fonda que había cerca de mi. Cuando los límites de los municipios dejaron de marcarse con mojones, las leyes se aplicaron en otro lugar, y mi ubicación lo quiso ocupar la autopista, a mi me jubilaron, y para protegerme del olvido me descendieron de la montaña a la ciudad y como si de un anciano se tratara, me dejaron a la sombra de un frondoso árbol en el parque de Doña Casilda de Iturrizar (a la cual vi nacer en 1818 en Seberetxe), y allí vi pasar unas cuantas generaciones de niños que de vez en cuando me acariciaban y me utilizaban de improvi­ sado tobogán. Pero en el 2003 el Ayuntamiento me despertó de mí letargo, para subirme a un camión y trasladarme, pero no para devolverme a mí querido Beteluri, fue para de­ jarme en un lugar muy ruidoso y contaminado junto al ayuntamiento, en la conocida plaza Ercoreca, donde terminaré por deteriorarme por completo si nadie lo remedia. ¿A quién no le gustaría acabar sus días allí donde nació? Para mí un sueño de justicia. Ahora bien, a partir de este momento, se que los vecinos de mi BARRIO que hayan leído este artículo, cuando pasen por mi lado, me reconocerán y sabrán que yo fui el guardián de aquellos lugares.

5


egitasmoak • proyectos

maiatza/mayo 2009 Núm. 4 Zkia

20 urte, hamaika ekintza 89 urte urrunean, Buiako Auzokideen Elkartea sortu zen. AUZOAk zeuzkan ara­ zoei aurre egin nahi zitzaien, eta modu berean, era askotako jarduerak egiteko leku aproposa izatea (Eskola zaharrak). Elkartasuna indarra dela jakinda, berro­ gei pertsona batu ziren orduko bilera eratzaile hartan. Hogei urte iragan dira, Elkartea bizirik eta energiaz gainezka dirau (gaur egun laurogeita hamasei dira bazkideak); gure oroipena gurekin ez diren baina izan zi­ renentzako.

Horiek, AUZOko berritzeak kontutan izan gabe: saneamendua, autobusa, errepideak, aparkalekuak, garbiketa, Auzo Etxeko konponketak, kirol zelaia, eta abar. Hogei urtetan gauza asko egin dira, eta hainbatek gogoratuko dute zenbatetan elkartu behar izan garen AUZOA aurrera atera ahal izateko. Egun, Auzo Etxe zoragarria daukagu, Elkartearen bihotza da, eta Udalarena izanda ere, gutxi eman digu lehendik borrokatu gabe, askotan urteetan zehar. “Gaur zurea dena kentzen dizute, hau da, jarduerak burutzeko dirua beharrezkoa da, eta hau erakundeen eskuetan denen ez dakizu noiz arte”. Honengatik eta beste hainbesterengatik, zoriondu nahi, eta behar, dugu Elkartea, hogei urtetan, etorkizuna, iraganari esker, gaur izatea lortu baitu. URTE ASKOTARAKO!!!

Hainbeste dira eskerronak, Elkar teak egindako lanari, zeinak ez diren errazak zenbatzeko: gimnasia, liburutegia, ludo­ teka, eskulanak, taberna, Buia larunba­ tak, ir teerak (berrogeita lau egin ziren), kultura astea, nagusientzako hitzaldiak, kur tsoak, Emakumearen eguna, San Isidroko jaiak, Inauteriak, Gabonetako dantzaldia, auzokideen ar teko arazoak konpontzea, hiri antolamenduaren pla­ na, eta abar. Txangoa / Excursión

Auzolan (garbiketa) '92 / Auzolan (limpieza) '92

Aste kulturala '89 / Semana cultural '89

6

1995ko ihauteriak / Carnavales de 1995

Aste kulturala '87 / Semana cultural '87

Arraten 1997an / Excursión a Arrate, 1997

Gabonetako dantzaldia / Baile de Navidad


egitasmoak • proyectos

maiatza/mayo 2009 Núm. 4 Zkia

20 anos, infinitas acciones Allá por el año 89, se creó la Asociación de Vecinos de Buia. Se quería hacer frente a los problemas específicos del BARRIO, además de la necesidad de tener un lugar (antigua Escuela) donde desarrollar todo tipo de actividades. Sabiendo que la unión hace la fuerza, hubo cuarenta personas que decidieron asociarse en aquella asamblea consti­ tuyente.

Han pasado veinte años desde entonces, y la Asociación sigue viva y llena de energía (hoy en día tiene noventa y seis socios); nuestro recuerdo para aquellas personas que un día pertenecieron a la Asociación, y no están hoy entre nosotros. Son tantos los agradecimientos, a la labor de la Asociación, que no es sencillo enumerarlos: la gimnasia, la biblioteca, la ludoteca, las manualidades, el bar, los sábados de Buia, las excursiones (se hicieron cuarenta y cuatro), la semana cultural, las charlas para nuestros mayores, los cursos, el Día de la Mujer, las fiestas de San Isidro, los bailes de Carnaval y Navidad, intervención en los problemas vecinales, el plan de ordenación, etc... Amén de la transformación física en las mejoras del BARRIO: saneamiento, autobús, viales, aparcamiento, limpieza, reformas del Centro Cívico, el campo deportivo, etc... Veinte años dan para mucho, y muchos recordarán cuantos palos se han tenido que quitar del carro de la Asociación, en cuantas ocasiones ha habido que empujar con tesón e ilusión, para solucionar los problemas que impedían el paso hacia un BARRIO mejor. Al día de hoy tenemos un Centro Cívico digno de envidia, es el corazón de la Asociación, y siendo como es un bien del Ayuntamiento, poco se nos ha concedido sin antes pelearlo, a menudo durante años. “Lo que hoy tenías mañana te lo quitan, es decir, realizar actividades cuesta dinero, y cuando éste está en manos de las instituciones, uno nunca sabe hasta cuando”. Por todo esto y por mucho más, queremos y debemos, felicitar a la Asociación, porque en veinte años ha logrado, que el futuro, sea hoy presente, gracias a su pasado. ¡¡Y POR MUCHOS AÑOS!!

Aste kulturala / Semana cultural

Udal Zentroaren Horma-irudia '91/Mural exterior del Centro Cívico '91

Saskigintza tailerra / Taller de cestería

Pasabidea desmuntatzen '93 / Desmontando la pasarela '93

Garajeak 2003 / Garajes 2003

7


kultura eta gizartea • cultura y sociedad

maiatza/mayo 2009 Núm. 4 Zkia

barrearen tailerra Bai, ez da “Barre-terapia” hasieran uste genuen moduan. Tailerra da, gure giharrak lantzen ikasten baitugu, gure soinari barre­ rako garaia eta tokia eman diezaiogun. Virginia Imazek irakasten digu. Ogibidez pailazoa eta komunikatzaile aparta. Hainbat gauzari buruz hitz egin dugu, eguneroko bizitzaren inguruko egoera ezberdinekin identifikatu dugu gure burua, elkarrekin egin dugu barre, arne­ gua kanporatu dugu, erlaxatu gara. Bai tailer ona hau, barrearena! Etxeko lanak ere izan ditugu, horrela umore onarekin konektatuta ibili gara denbora luzean.

Virginia Imaz tailerrean. Virginia Imaz impartiendo el taller.

•B arre egitea: askatasun ariketa. • Gorputz osoarekin barre egitea zer den gogoratzea. • Usina, barre-algara eta orgasmoa. • Osasunerako rol kaltegarriak: biktima, jarraitzailea, laguntzailea.

• A uto-garrantzia indargabetu. • Nor bere buruaz barre egin... eta ha­ maika gauza gehiago. Ariketak: Behar bezainbeste gure soina luzatu, na­ gia bost minutuz landu altxatu baino lehe­ nago, aurpegi itsusiak ispiluaren aurrean, besarkadak, auto-garrantziaren esaldiak, txisteak esaten ikasi edo esaten prestatu, dardaratu, energia guneak askatu, irri egin, barneko paradisuari zuzendutako erlaxazioa, egunean bost alditan harri­ tzea, jostatu... Barrearen olatua hartu. “Umorearen esentzia sentikortasunean datza: izaera guztienganako adeitasun samurra eta beroa”. Gure sentikortasuna gal ez dezagun, gure umorea gara deza­ gun. Mundua unki dezagun, benetan unki­ tzen gaituenak eragiten baitigu barrea.

taller de la risa

8

Y sí, decimos bien, no es “Risoterapia” como creíamos al principio, se llama Taller porque aprendemos a ejercitar nuestros propios músculos para dar a todo nuestro cuerpo un espacio y un tiempo para la risa.

• Reír: un ejercicio de libertad.

Virginia Imaz imparte el curso, gran co­ municadora. Payasa de profesión.

•R oles insanos: víctima, perseguidora, salvadora.

Hemos hablado de muchas cosas, hemos llegado a identificarnos con diferentes situaciones cotidianas de la vida, hemos reído juntos, hemos descargado la rabia, nos hemos relajado. ¡Sí, un gran taller éste de la risa! En el que además nos ponen deberes para hacer nosotros, y así estar conectados con el buen humor.

• Desactivar la autoimportancia.

• Recordar como es reírse con todo el cuerpo. • Estornudo, carcajada y orgasmo.

• C omo reírse de sí mismo... y así un mon­ tón de cosas más. Ejercicios: Estirarnos siempre que lo necesitemos, ejercitar cinco minutos de pereza antes de levantarnos, caras feas ante el espe­

jo, los abrazos, frases de autoimpor­ tancia, aprender o entrenarse a contar chistes, vibrar, desatascar los centros energéticos, sonreír, relajación dirigida al paraíso interno, sorprendernos cinco veces al día, jugar... Aprovechar la ola de la risa. “La esencia del humor es la sensibilidad: la cálida y tierna simpatía por todos los ti­ pos de existencia”. No perdamos nuestra sensibilidad, desarrollemos nuestro sen­ tido del humor. Conmovamos al mundo, pues sólo nos hace verdaderamente reír lo que nos conmueve.

Denok puxikak eskuetan hurrengo ariketan barrez egiteko gogoekin / Todas y todos preparados para echarnos unas risas con los globos


auzoko gauzak • cosas del barrio

maiatza/mayo 2009 Núm. 4 Zkia

coordinadora de asociaciones Las vecinas y vecinos de Buia no queremos ser unos meros observadores de lo que los gestores municipales quieren hacer en nuestro BARRIO. Somos conscientes de la labor que a lo largo de estos veinte años ha realizado la Asociación de Vecinas y Vecinos Buia para mejorar las condiciones de vida de los buiatarrok. En las páginas centrales de este boletín hemos elegido como ejemplo, varias de estas actuaciones. Es cierto que en todos estos años, hemos ido consiguiendo cosas, pero el camino no ha sido fácil. No podemos decir que el Ayuntamiento haya estado muy receptivo ante las necesidades del barrio. Hemos tenido que pelear cada pequeño o gran avance. Cantidad de solicitudes, de llamadas, de entrevistas, de idas y venidas..., y todavía tenemos muchas cosas pendientes. En todos los barrios ha ido sucediendo lo mismo, y debido a este problema de comunicación con los responsables del Ayuntamiento nació la necesidad de juntarnos y hacer un frente común. Desde junio 2008 formamos parte de la Coordinadora de Asociaciones Vecinales de Bilbao. Esta Coordinadora, entre otras cosas, pretende hacer frente a la gestión en el Ayuntamiento bilbaíno por parte del equipo PNV-IU, en la línea de exigir una participación ciudadana en aquellos aspectos que incumben a nuestra cotidiana vida: transporte público, sanidad, equipamientos culturales y deportivos, planes urbanísticos etc En este sentido, transcribimos unos párrafos recogidos del Boletín vecinal de Basurto. “El movimiento vecinal, siempre presente en los barrios de Bilbao, está proponiendo otras pautas y mecanismos para fomentar la participación colectiva, la información y la transparencia en los procesos de decisión. Denuncia el anquilosamiento de los Consejos de Distrito, su falta de recursos y competencias. Exige tener voz y capacidad de intervención real desde el inicio de cualquier proyecto, normativa o reglamento municipal”. Como resultado de esta colaboración interbarrios y, sobre todo, debido a la extraordinaria labor llevada acabo

arrios por una representación de nuestro BARRIO, se ha paralizado el PERI previsto para Buiabarri, en el Distrito 5, IBAIONDO, por dos razones fundamentales. 1. La enormidad de deficiencias técnicas que poseía este proyecto. Nuestros representantes, lo han hecho constatar adecuada y profusamente. 2. La no participación de los vecinos y vecinas de Buia en su elaboración, debate y decisión. Desde aquí os adelantamos que en su momento se abrirá un amplio proceso de participación para decidir qué es lo queremos para nuestro BARRIO. Estad al loro. Así mismo, tenemos que ser conscientes que el equipo de gobierno del Ayuntamiento bilbaíno ha reducido a la mitad el presupuesto destinado a los barrios: ha descendido de 44 a 27 millones de euros la inversión en los barrios, un 38,63% menos que en el año 2008 (fuente: periódico Branka) No es mera casualidad que donde ha habido un mayor recorte ha sido en las partidas destinadas al Euskara, a la Mujer, y a las inversiones en los barrios y en sus fiestas; en sentido contrario, en cambio, se han incrementado en lo que implica seguridad y control, y en privatización de servicios municipales (mismas fuentes). ¿Cómo justifica el Ayuntamiento este descenso en los presupuestos municipales? Lo justifican diciendo que este descenso en las partidas destinadas a los barrios, tiene relación con el descenso de la recaudación de los impuestos debido a la crisis. Este discurso lo vamos a oír durante muchos años, al menos los de “ésta crisis” y para contrarrestarlo, necesitamos rearmarnos ideológicamente y conjuntamente con el resto de barrios, nos hemos de movilizar para conseguir una mayor participación ciudadana en la gestión de nuestros intereses y por un cambio de orientación en la política municipal. Que la crisis la paguen la banca y el capital, no los barrios. También hemos de decir, que ciertamente en Buia, y debido a que la asociación lleva veinte años gestionando el Centro Municipal de este BARRIO, tenemos abiertos unos canales con Participación Ciudadana y Alcaldía que esperamos lleguen a buen puerto. Se trataría de alcanzar un compromiso mutuo: la asociación continuaría con su labor de gestión en cuanto al Centro Municipal, y el Ayuntamiento, por su parte, se comprometería a una financiación “estable” de las actividades que organizamos. En sus manos y en nuestro quehacer, está la cuestión.

9


osasuna eta aisialdia • ocio y salud

maiatza/mayo 2009 Núm. 4 Zkia

errezeta eta landaretza Estreinaldiak ditugu gure berripaper ho­ netan, eta soinekorik onenak jantzi nahi ditugu. Horrela, atal berria aurkezten dizuegu, inguruko landareei eta elikadu­ rari eskainitakoa. Batez ere gure artean sukaldari aparta dugunean, gurekin ko­ laboratzera hurbildu dena, eta sukaldean hobeto pasatzen irakatsiko diguna. ONGI ETORRIA FRAN!

Como estamos de estrenos y el boletín de nuestro BARRIO se está poniendo sus mejores galas, os presentamos una nueva sección dedicada a las plantas de nuestro entorno y a la gastronomía. So­ bre todo cuando entre nuestros vecinos se encuentra un prestigioso cocinero, que ha venido a colaborar con este equipo, y que nos enseñará a disfrutar un poco más de los fogones. ¡¡BIENVENIDO FRAN!!

Ensalada templada de verduras con crema suave de Cabrales y crocante de jamón. Elaboración con un tenedor, pinchar por varios sitios el calabacín, la berenjena (ambos con piel) y puerros y partirlos por la mitad, al igual que las zanahorias pero éstas, tam­ bién partidas a lo largo En una bandeja de horno, colocar todas las verduras, echar sal y un chorrito de aceite, meter­ las al horno calentado a 180º. Voltear de vez en cuando y sacarlas según se vayan haciendo. No hay un tiempo fijo, pero el calabacín y la cebolla son las más lentas, aprox. 30-35 min. Los pimientos se pelan y se cortan a tiras, la cebolla en curtas y el calabacín y la beren­ jena en rodajas. En parte del caldo y las verduras echar la nata, hervir y dejar reducir un poco, añadir el queso, no hervir más, el queso se irá deshaciendo por el calor. El jamón se extiende en una bandeja y se mete al horno después de sacar las verduras. Se apaga y el mismo calor residual terminará secando el jamón. Esta ensalada se presenta directamente en el plato, alternando verduras y colores; se riega con un poco de salsa de queso y se rompe con las manos el jamón encima. (Las lonchas del jamón se endurecen en el horno, pero se pueden freír aunque habría que escurrirlas luego muy bien).

Ingredientes para 4 pers. • 1 calabacín pequeño • 1 berenjena pequeña • 1-2 pimientos rojos • 2 pimientos verdes • 1 cebolla, 2 puerros • 2 zanahorias • 1 brick de nata liquida de 250cl • 100 gr. de queso Cabrales (también tresviso, azul o roquefort) • 4 lonchas de jamón • Sal, pimienta, aceite

SAMBUCO NIGRA: Intsusak bere garrantzia gorde du herri medikuntzan antzinatik. Erabilgarritasunagatik omen, agure batzuk men egiten diote aurretik igarotzean eta ez dute euren eskuz mozten. Deskribapena: Zuhaixka edo arbola txikia, berde distiragabeko hostoak, bost hostoxka eliptikotan azpibanatuta, lore zuriak –uda erdialdean agertzen direnak– globo-itxurako purpura koloreko fruitu jangarritan bihurtzen direnak. Erabilpenak: Gau osoa limoi-uran utzitako loreek oso edangarri berezia ematen dute; menta piperita eta milorriarekin batera, hotzerian, sudur-katarroan eta eztarri-infekziotan oso eraginkorra. Fruitua kontserba, tarta, marmelada eta ardoetan erabiltzen da.

SAMBUCO NIGRA :El saúco ha conservado su importancia en la medicina popular desde antiguo. Debido probablemente a su gran utilidad, en algunos lugares los ancianos inclinan aún la cabeza ante el saúco, y se niegan a cortarlo. Descripción: Arbusto o pequeño árbol, hojas de color verde mate, subdivididas en cinco folíolos elípticos, flores blancas, que aparecen a mediados de verano, seguidas por unos frutos comestibles globosos de color púrpura.

10

Aplicaciones: Las flores dejadas en remojo durante toda la noche en zumo de limón, pro­ porcionan una estupenda bebida; en combinación con la menta piperita, y la milenrama, en el tratamiento de los resfriados, el catarro nasal, y las infecciones de garganta. El fruto se emplea en conservas, tartas, mermeladas y vino.


berbetan • vecin@s del barrio

maiatza/mayo 2009 Núm. 4 Zkia

cristina y jose E- Hola, ¿Donde habéis nacido? J- Yo en Azuaga (Badajoz) en 1933 y mi mujer en Fuenteovejuna en el 1934. E- ¿Por que vinisteis a Bilbao? J- Trabajaba en una mina de plomo por 400 Pts. Aquello se puso mal y me tuve que venir en busca de trabajo. Vine a Bilbao porque había un cuñado viviendo aquí, que me busco trabajo. Esto fue hace unos 49 años aproximadamente. Y durante el primer año estuvimos viviendo en Otxarkoaga y seguidamente nos vini­ mos aquí y desde entonces no nos hemos movido de nuestro BARRIO. E- ¿Fue ésta vuestra primera vivienda? J- No, primero estuvimos en el sótano de Isabel María (la ciega) la del n. º 23, y luego ya sí nos trasladamos a esta casa. Al principio de alquiler, y más tarde habla­ mos con los dueños (Manoli y Juan Álva­ rez) y llegamos a un acuerdo (100.000 Pts.) y se la compramos .

Jose Garcia eta Cristina Risco Buia­ barriren 9. zenbakian bizi dira. Cristina, Fuenteovejunan jaio zen 1934. urtean eta Jose, Azuagan (Badajozen) 1933an.

Cristina Rico eta José García / Cristina Rico y José García

Corrían los años 50. Bilbao sufría una gran transformación debido a una irre­ frenable revolución industrial. Esto atrajo a todo tipo de gentes procedentes de distintos lugares del Estado, que escapa­ ban de la pobreza y las necesidades de los pueblos, con la esperanza de que la ciudad les diese a ellos y a sus familias la oportunidad de prosperar. La mayor parte vino en tren, con sus colchones de lana enroscados y atados con una cuerda y a cuestas. Con la in­ certidumbre y el miedo de no haber dado un buen paso o de no ser capaces de sobrevivir en un sitio desconocido para ellos como Bilbao. Lo primero en lo que pensaban era en buscar un lugar donde establecerse, y nuestro BARRIO fue elegido por algunas de esas personas. Y es aquí donde comienza una nueva etapa de nuestras entrevistas, recogiendo algunos de esos testimonios de personas que vivieron esas épocas y que afortunadamente aún están entre nosotros.

Los primeros serán José García y su mujer, Cristina Risco que residen en el n. º 9 de Buiabarri.

50eko hamarkada aurrera zihoan, eta Bilboindustriaren eraginez al­ datzen ari da. Leku guztietatik da­ tor jendea, gabeziatik urrunduz. Gehienak trenez heldu ziren, kol­ txoia sorbaldan, eta zer aurkituko zuten esperantzaz eta beldurrez, ez baitzuten Bilbo ezagutzen. Egin beharreko lehenengo gauza bizitzeko lekua topatzea zen. Ba­ tzuk gura auzoa aukeratu zuten bizitzeko eta guk, haiek aukeratu ditugu hurrengo aldizkarietako elkarrizketen protagonistak iza­ teko. Oraingo honetan Cristina Risco eta Jose Garciaren txanda da.

Urrunetik etorriak beraz, beste askoren modura, orain bizi diren etxea ez zuten izan Bilbon euren lehenengoa. Ez eta Buian izan zuten lehenengoa. Hasieran beste batenean alokairuan egon ziren, eta ondoren berea izango zenean.

E- ¿Como era el BARRIO cuando lo cono­ cisteis? J- No había ninguna parcela vacía, todas estaban edificadas, a pesar de las au­ toridades, que intentaron por todos los medios que no se hicieran, (porque casi todas fueron tiradas al menos una vez). En el n. º 26, donde ahora viven Patxi y M.ª José, vivía la familia Ruzo, y se libraron de que la policía les tirara la casa porque, a la mujer de esa familia, una vecina le puso un bebe recién nacido entre los brazos, e increparon a la autoridad por la poca humanidad que tenían. El río pasaba por lo que es ahora la plaza y para cruzar de un lado a otro del BARRIO

11


berbetan • vecin@s del barrio

maiatza/mayo 2009 Núm. 4 Zkia

cristina y jose había que hacerlo cruzando un puentecillo de madera. También había un lavadero hermoso (las chapas que tiene el difunto Pepe ahí eran del lavadero), y las mujeres bajaban a lavar y cantar. Entre las parcelas se tenía que dejar 1,5 m de servidumbre para el Ayuntamiento o lo que fuera necesario, las escaleras que hay entre las casas las hizo el BARRIO. El que llevaba un poco lo del BARRIO por aquel entonces era Leonardo Zacarías, nos decía cuando nos tocaba y qué era lo que había que hacer.

AUZOA hagitz ezberdina zen, ez baitzen lekurik etxe berriak egiteko. AUZOko etxe ia guztiak, behintzat behin, bota izan dira. 26. zenbakian, orain Patxi eta M.ª José bizi diren etxean, Ruzo familia bizi zen. Erreka orain autobus geltokia dagoen tokiaren aurretik igarotzen zen eta alde batetik bestera igarotzeko zubia zegoen. Arropa garbitzeko tokia ere bazegoen erreka horretan eta emakumeak garbitzera eta abestera jaisten ziren. E- ¿De cuantos años estamos hablando? J- Mas de veinticinco años, porque todavía no estaba hecha la plaza ni la carretera. E- ¿Y entonces donde se hacían las reuniones y fiestas? J- El rió pasaba por lo que es ahora la primera calle al borde de las casas, que estaban un poco más metidas de donde están ahora, luego hacía un quiebro en la esquina de Avelino y seguía carretera abajo, entonces la primera calle transitable del barrio era la siguiente, y allí era donde hacíamos las fiestas. Enfrente de Dolores también nos reuníamos en las fiestas. Duela hogeita bost urte, AUZOko jaiak kale artean egiten ziren, erdiko kalea litzatekeen horretan, hori baitzen ondo zegoena. Jaietan Doloresen etxearen aurrean ere biltzen guinen.

E- ¿Cual fue el mayor o mejor cambio para tí en el BARRIO? J- El agua. Aquí había 4 fuentes, una de ellas estaba entre las casas de Toño y de mi hija, otra, al lado de la puerta de Santos y otras dos más, y ahí bajábamos a coger el agua. Esta casa fue la primera que tuvo agua, puse un deposito arriba e hice la ins­ talación, que es todavía la que hay ahora. También fue la primera casa que tuvo saneamiento y lavadora.

Joserentzat ura etxeetera heldu zenean AUZOan izandako aldaketarik garrantzitsuenetariko bat bezala gogoratzen du. Lehenago ura, zeuden lau iturrietan hartu behar baitzen. Lau iturrietako bat Toñoren eta Joseren alabaren etxeen artean zegoen eta beste bat Santosen atearen ondoan. Josek ur-biltegi bat jarri zuen eta uraren instalazio osoa egin zuen. Bere etxea ura izaten lehena izan zen. Geroago garbigailua eta saneamendua izaten ere lehena izan zen.

P- Vamos que te lo has trabajado ¿eh? J- No lo sabes bien. Casi todo el material que necesitaba me lo subía a cuestas desde la obra hasta aquí (tubos, puertas), de locos, pero no había otra salida. E- ¿Qué tal os fue con la autopista en la época de construcción? J- Bueno, hubo muchas molestias de ruido, tiraron algunas casas y partió el BARRIO, pero también trajeron cosas buenas, los obre­ ros se dejaron mucho dinero, no había ni un sótano o habitación vacía, el que tenia un hueco lo alquilaba. E- ¿El Ayuntamiento hacia cosas para mejorar el BARRIO? J- ¿El Ayuntamiento? Hasta que no empezó a organizarse un poco la gente, aquí no se hizo nada. Creo que la primera obra que hizo fue la plaza.

Udalak ez du inoiz ezer berez egin, dena eskatu behar izan diogu. Autobidea egin zenean zarata itzela izan zen, etxeak desagertu ziren, baina langileak hemen bizi ziren eta nahikotxo diru utzi zuten bertan. E- ¿Que le pediríais ahora para vivir un poco mejor? J- Que hubiese autobús cada menos tiempo (actualmente es cada hora) y que pudiésemos ir hasta La Peña paseando por una acera. Sin más preguntas les di la mano y me fui con la sensación de querer y entender un poco más a todas esas personas que no han podido tener una vida tan fácil como la que ellos hubieran deseado. Gracias.

` Edita: Asociacion de Vecinas y Vecinos Buia Subvenciona: Ayuntamiento de Bilbao

12

Argitaratzailea: Buia Auzokideen Elkartea Dirulaguntza: Bilboko Udala

AUZOA gero eta hobeto dago, eta hobetu daitezkeen ar­ tean autobusaren maiztasuna legoke.

Buia Informatzen 4, Mayo 2009eko Maiatza  

Buia Informatzen berripaperaren 4garren alea, 2009ko maiatzekoa. Numero 4 del boletin Buia Informatzen, de mayo de 2010

Buia Informatzen 4, Mayo 2009eko Maiatza  

Buia Informatzen berripaperaren 4garren alea, 2009ko maiatzekoa. Numero 4 del boletin Buia Informatzen, de mayo de 2010

Advertisement