Page 1

ÁPRILIS 20–21. 2018

MOZART HAYDN TOKAR TAKÁCSNAGY


MŰSOR ÁPRILIS 20–21. ZENEAKADÉMIA

MOZART

1. (Esz-dúr) szimfónia, K. 16 (12' ) (I. Molto allegro, II. Andante, III. Presto)

MOZART

Ch’io mi scordi di te?, K. 505 (10' ) Bella mia fiamma, addio!, K. 528 (9' ) Un moto di gioia, K. 579 (3' )

..... szünet

HAYDN

Holdbéli világ, Hob. XXVIII:7 – nyitány (4' )

HAYDN

C-dúr („Il Distratto”) szimfónia, Hob. I:60 (30' ) (I. Adagio – Allegro di molto, II. Andante, III. Menuetto – Trio – Menuetto, IV. Presto, V. Adagio, VI. Finale: Prestissimo) Olena Tokar szoprán Báll Dávid zongora Vezényel Takács-Nagy Gábor


WOLFGANG AMADEUS MOZART


A MŰVEKRŐL WOLFGANG AMADEUS MOZART 1. (ESZ-DÚR) SZIMFÓNIA, K. 16 VONÓSOK, 2 OBOA, 2 KÜRT „Mr. Mozart, az ünnepelt ifjú zenészcsalád feje – akik oly méltán vívták ki Európa legnagyobb muzsikusainak elismerését – Angliát hamarosan elhagyni szándékozván, még elutazása előtt, e hónap végén alkalmat kíván adni a nagyközönségnek e fiatal csodák nyilvános és privát előadásainak meghallgatására egy koncert megrendezésével. Amelyet főképp fia, egy nyolcesztendős fiú fog vezényelni, minthogy az összes szimfónia a saját szerzeménye.” Ez a londoni Public Advertiser hasábjain 1765. április 9-én megjelent hirdetmény talán éppen azt a hangversenyt harangozza be, amelyen Wolfgang Esz-dúr szimfóniája is elhangzott – jóllehet a részletes programról nem számolnak be a források. Ha a bemutató időpontját nem is tudjuk pontosan megállapítani, annyi bizonyos, hogy a Ludwig von Köchel műjegyzékébe utóbb a zeneszerző első szimfóniájaként felvett Esz-dúr kompozíció a Mozart család angliai látogatása idején keletkezett. Kifejezetten az ottani közönség számára íródott – nem meglepő tehát, hogy formája és stílusa a Londonban ekkortájt rendkívül népszerű Karl Friedrich Abel és Johann Christian Bach szimfóniáinak modelljét követi. Azt a háromtételes itáliai típust tehát, amelyben egy nagyszabású zenekari gesztusokban bővelkedő nyitótétel és egy robusztus lendületű finálé közé többnyire súlytalan lassú tétel ékelődik. A gyermek Mozart imponáló könnyedséggel teszi magáévá az idősebb kollégáktól kölcsönzött típuselemeket, a moll hangnem használatával ugyanakkor a szokásosnál némileg nagyobb dramaturgiai súlyt ad a középső tételnek.

5


A MŰVEKRŐL WOLFGANG AMADEUS MOZART CH’IO MI SCORDI DI TE?, K. 505 ZONGORA, VONÓSOK, 2 KLARINÉT, 2 FAGOTT, 2 KÜRT

6

A Bécsbe költözését követően operaszerzőként különösen sikeressé lett Mozart számos önálló áriát is komponált, a vokális szólamot gondosan az éppen fellépő énekes hangjára szabva. A Ch’io mi scordi di te? Nancy Storace szopránénekesnő számára íródott, egyszersmind azonban virtuóz billentyűsszólamot is tartalmaz, amelyet bizonyára maga a komponista adott elő – erre utal Mozart saját műjegyzékében a mű címe mellett a „Für Mselle Storace und mich” megjegyzés. Az ária autográf kéziratában a komponálás dátuma is szerepel (li 26 di decbre 1786). Ugyanitt Mozart önmagát mint az énekesnő szolgáját és barátját (suo servo ed amico) emlegeti, ami arra utal, hogy az ugyanazon esztendő májusában bemutatott Figaro házassága előkészületei idején a komponista és a premieren Susanna szerepét alakító Storace különösen szoros kapcsolatba kerülhetett. Alfred Einstein egyenesen úgy véli, a bécsi sikerek idején Mozart környezetében felbukkanó hölgyek közül éppen Storace lehetett az, akinek közelsége joggal válthatott ki féltékenységet Constanze Mozartból. A zeneszerzőnél kilenc esztendővel fiatalabb, egy Londonban élő olasz muzsikuscsaládból származó Nancy a beszámolók szerint nem csupán rendkívüli tehetségű énekes, hanem rendkívül vonzó nő is volt, aki immár külön élt nála több mint húsz évvel idősebb angol zeneszerző férjétől. A Mozart és Storace közötti bensőséges viszonnyal kapcsolatos hipotézis mindazonáltal nem annyira az életrajzi adatokon, hanem a Ch’io mi scordi di te? zenei elemzésén alapul, hiszen Einstein értelmezése szerint „kíséretes duett ez énekhangra és zongorára; szerelmi vallomás zenében; egy olyan kapcsolat transzfigurációja, amely csupán az ideák szférájában valósulhatott meg. Szerencsére Constanzénak nem volt füle az ilyen dolgokra.”


A MŰVEKRŐL WOLFGANG AMADEUS MOZART BELLA MIA FIAMMA, ADDIO!, K. 528 VONÓSOK, FUVOLA, 2 OBOA, 2 FAGOTT, 2 KÜRT Ha a Ch’io mi scordi di te? kezdetű áriában az ének- és a zongoraszólam bensőséges összefonódása csábíthat a komponista magánéletével kapcsolatos találgatásokra, a Bella mia fiamma, addio! esetében a vokális rész rendkívüli nehézsége az a feltűnő vonás, amely magyarázatért kiált. Az értelmezés során pedig ezúttal még csak nem is egy 20. századi zenetörténész önkényes hipotézisére támaszkodhatunk, hanem a zeneszerző fia által a Berliner Musik-Zeitung Echo című folyóiratban 1856ban közreadott anekdotára, amelyet Karl Thomas Mozart közvetlenül a történetben főszerepet játszó Josepha Duschek énekesnőtől hallott. „Bertramka az a jól ismert villa, amelyben Mozart kiélvezte prágai tartózkodását muzikális barátainál, Duschekéknél, s ahol Don Juanjának egy sor számát komponálta. A villa közelében fekvő dombon áll egy pavilon, amelybe Duschek asszony a nagy Mozartot egy nap egyszerűen bezárta, miután előbb tollról, tintáról és kottapapírról gondoskodott. Tudtára adta, hogy csak akkor nyerheti vissza a szabadságát, miután meg­komponálta a Bella mia fiamma, addio! kezdetű áriát, amelyet már régóta megígért neki. Mozart úgy tett, amint parancsolták, de bosszút állt a Duschek által ellene elkövetett gonoszságért, amennyiben egy sor nehezen énekelhető passzázst tett az áriába. Ráadásul megfenyegette zsarnokoskodó barátnéját, hogy az éppen csak befejezett áriát haladéktalanul meg is semmisíti, ha annak nem sikerül prima vista hibátlanul előadnia.” Igaz-e, vagy sem a történet, a Bella mia fiamma, addio! valóban bővelkedik nehezen énekelhető dallamugrásokban, amelyeket ráadásul nemritkán szokatlan akkordfordulatok is kísérnek, további kihívást jelentve az előadónak. Mindezt azonban korántsem feltétlenül Mozart

7


A MŰVEKRŐL „bosszújaként” kell értelmeznünk, hiszen a szélsőséges ugrások és harmóniai váltások egyszersmind a szerelmesétől búcsúzva a halálba indu­ ló hősnő érzelmeit is tökéletesen ábrázolják.

WOLFGANG AMADEUS MOZART UN MOTO DI GIOIA, K. 579 VONÓSOK, FUVOLA, OBOA, FAGOTT, 2 KÜRT

8

A mai esten elhangzó harmadik áriához ugyan nem kapcsolódik sem korabeli anekdota, sem az Alfred Einsteinéhez hasonló, modern pszichologizáló értelmezés, a mű keletkezésében azonban ezúttal is fontos szerepet játszottak Mozart személyes kapcsolatai. Ezt az áriát ugyanis (hasonlóan az Al desióhoz, K. 577) a zeneszerző az itáliai szülővárosa a­lap­ján „Ferrareseként” is emlegetett Adriana del Bene számára írta, amikor az énekesnő az 1789. augusztus 29-én Bécsben színpadra állított új Figaro házassága-produkcióban átvette Susanna szerepét. A második felvonásbeli Venite, inginocchiatevi és a negyedik felvonásban elhangzó Deh vieni helyére beillesztett két új szám megírását nyilvánvalóan az indokolta, hogy Adriana minél előnyösebb oldaláról csillogtathassa meg vokális képességeit, s így egyenrangú partnere lehessen a grófnő szerepét alakító rivális primadonnának. Ez különösen az opera (és alighanem a két új betétszám) szövegét is író Lorenzo da Ponte számára lehetett fontos, aki ez idő tájt köztudottan a Ferrarese szeretője volt. Da Ponte végül sokat veszített ezen a kapcsolaton, a Bécs színházi köreiben közutálatnak örvendő szeretője által generált konfliktusok miatt ugyanis utóbb fel kellett adnia az operánál betöltött állását. A modern hallgató azonban végső soron hálás lehet Adrianának két újabb Mozart-ária megszületéséért, amelyek közül az Un moto di gioia voltaképpen táncos léptű, kétstrófás dalocska, amelyben Susanna a rá váró boldogságról énekel.


A MŰVEKRŐL JOSEPH HAYDN HOLDBÉLI VILÁG, HOB. XXVIII:7 – NYITÁNY VONÓSOK, 2 OBOA, 2 FAGOTT, 2 KÜRT, 2 TROMBITA, TIMPANI Haydn Il mondo della luna című háromfelvonásos vígoperáját 1777 augusztusában mutatták be Eszterházán. Carlo Goldoni szövegkönyve szerint a ravasz Ecclitico cselvetéssel éri el, hogy az asztrológia iránt rajongó Buonafede hozzáadja egyik leányát. Buonafedének bebeszélik, hogy egy varázsital segítségével a holdra utazhat, s miután a hiszékeny öregúr a (valójában erős altatót tartalmazó) cseppek elfogyasztása után felébred, egy köré felépített „holdbéli világban” találja magát, ahol a Hold Császárának beöltözött szolgáló kicsikarja belőle az atyai beleegyezést. Minthogy az opera a komponista életében sosem hangzott el Eszterházán kívül, néhány részletét Haydn utóbb más kompozícióiban hasznosította újra. Egy áriát az ún. mariazelli mise Benedictusává formált, hat darabot fuvolatrióként adott közre, a nyitányt pedig ma 63-as sorszámmal ismert C-dúr szimfóniája nyitótételévé alakította.

JOSEPH HAYDN C-DÚR („IL DISTRATTO”) SZIMFÓNIA, HOB. I:60 VONÓSOK, 2 OBOA, FAGOTT, 2 KÜRT, 2 TROMBITA, TIMPANI Haydn az 1770-es években egyre gyakoribbá váló „újrahasznosításainak” legizgalmasabb példája az a hattételes C-dúr kompozíció, amelyet a modern zenetörténeti kutatás ugyan szimfóniaként tart számon, de amely eredetileg voltaképpen kísérőzenének készült Jean-François Reg­nard Le distrait („A szórakozott”) című vígjátékának egy Eszterházán is előadott német fordításához. Amint a korabeli beszámolókból egyértelműen kiderül, a Haydn-kompozíció tételeit és a Regnard-komé-

9


A MŰVEKRŐL

10

dia felvonásait felváltva adták elő (így összesen hat zenei tétel ölelte kö­ rül az öt felvonást), s Haydn természetesen megragadta az alkalmat, hogy a nyitány, a közjátékok és a finálé zenéjében maga is érzékeltesse a címszereplő szórakozottságát, illetve néhány egyedi esetben a színpadi cselekmény egyik-másik emlékezetes fordulatát is. Próbálkozása fényesen sikerült, amint arról egy 1776-os salzburgi előadásról ránk ma­ radt recenzió is tudósít, amelynek szerzője lelkesen sorolja a zenekar „legszórakozottabb” effektusait: „A bevezetés [1. tétel] egy Adagióval kezdődik, ezt egy Allegro követi, amelyben a körülbelül tizenkét taktusnyi piano, amely egyre halkul, kitűnő. Az embert egészen természetesen készíti fel arra, amit várnia kell. Az első felvonás után egy Adagio [2. tétel] következik, amely nagyon szépen kezdődik, és további jó szórakozást ígér; csakhogy lengyel, francia, sőt némileg török dallamok jelennek meg benne. Nem tűnik vajon ez az elkalandozás ennyire különböző nemzetek dallamaira egyetlen darabon belül túlságosan zsúfoltnak, s ez a zenei szórakozottság túlságosan természetellenesnek? Nem emlékeztet egy a nációk ízléséről készült paródiára? […] A második felvonás után két menüett következik [3. tétel]. Az első dúr, a második moll hangnemben. Mindkettő heves szórakozottságában ábrázolja a muzsikust. A harmadik felvonás után egy Presto következik [4. tétel], amely oly­an vadul kezdődik, mintha legnagyobb haragjában ábrázolná a Szórakozottat. A darab moll hangnemben kezdődik, a végén pedig egy dúr hangnemű, német tánc vidám dallamába torkollik. A végén tehát a Lovag táncát ábrázolja Mme Grognackal, amely ezt megelőzte. A negyedik felvonást egy egészen kitűnő Adagio követi [5. tétel]. Az abban előforduló szórakozottságok sem lengyelek, sem franciák, sem törökök, hanem részben kellemesek, vidámak, részben szomorú-


J O S E P H H AY D N


A MŰVEKRŐL ak, részben ízléstelenek – de mindvégig jó, odaillő, szellemes gondolatok, amint azok a Szórakozott fejében összekuszálódhatnak. A vígjáték befejezése után még egy záró zene [6. tétel] következik, amely ugyancsak nagyon jó. A darab közepén hat ütemen keresztül a hegedűket hangoló zenekar szórakozottsága meglepő, kellemes, szívbéli jó hatást kelt. Az ember nem állhatja meg, hogy hangosan nevessen az ötleten.” MIKUSI BALÁZS

ÉRDEKESSÉGEK KELETKEZÉS Mozart Esz-dúr szimfóniáját 1765. február 21-én mutatták be Londonban; a három ária 1786-ban, 1787-ben és 1789-ben keletkezett. Haydn vígoperáját, a Holdbéli világot 1777. augusztus 3-án mutatták be Eszterházán; a C-dúr szimfóniát 1774-ben komponálta a zeneszerző.

UTOLSÓ BFZ-ELŐADÁS Mozart: Esz-dúr szimfónia – 2008. április 14., Székesfehérvár, Mark Wigglesworth (karmester); Mozart: Bella mia fiamma, addio! – 1996. május 18., Budapest, Szüts Péter (koncertmester), Verebics Ibolya (szoprán); a többi művet először játssza a zenekar.

12


A MŰVEKRŐL MI TÖRTÉNT A MŰVEK KELETKEZÉSE IDEJÉN? IRODALOM 1777-ben, Pesten megjelenik Bessenyei György vígjátéka, A filozófus. KÉPZŐMŰVÉSZET Thomas Gainsborough angol portréfestő 1774-ben megfesti Sir William Blackstone arcképét.

ZENE Joseph Haydn 1787-ben befejezi egyik legnépszerűbb művét, a 88. (G-dúr) szimfóniát. TÖRTÉNELEM 1789. augusztus 26-án – a júliusi a francia forradalmat követően – megjelenik az Emberi és polgári jogok nyilatkozata.

TÁRSADALOM Denis Diderot francia filozófus 1765 júliusában befejezi az Enciklopédia szerkesztését.

13


LIBRETTO CH’IO MI SCORDI DI TE? Ch’io mi scordi di te? Che a lui mi doni puoi consigliarmi? E puoi voler che in vita? Ah no! Sarebbe il viver mio di morte assai peggior. Venga la morte, intrepida l’attendo. Ma, ch’io possa struggermi ad altra face, ad altr’oggetto donar gl’affetti miei, come tentarlo? Ah, di dolor morrei! Non temer, amato bene, per te sempre il cor sarà. Più non reggo a tante pene, l’alma mia mancando va. Tu sospiri? O duol funesto! Pensa almen, che istante è questo! Non mi posso, oh Dio! spiegar. Stelle barbare, stelle spietate, perchè mai tanto rigor? Alma belle, che vedete le mie pene in tal momento, dite voi, s’egual tormento può soffrir un fido cor?

14


LIBRETTÓ HOGY TÉGED ELFELEJTSELEK? Hogy téged elfelejtselek? Azt tanácsolod, adjam neki magam? Élve legyek másé? Jaj, nem! Életem így rosszabb lenne a halálnál is. Jöjjön a vég, bátran várom. De hogy más fáklya tüze olvasszon meg, hogy érzelmeimet másnak adjam, hogy is próbálhatnám meg? Jaj, belehalok a fájdalomba! Ne félj, szerelmem, szívem örökké tiéd marad. Ekkora fájdalmat már nem viselek el, lelkem meggyengül. Sóhajtasz? Ó, végzetes kín! Csak gondolj arra, milyen ez a pillanat! Ó, istenem, már nem találok szavakat. Lelketlen csillagok, kegyetlen csillagok, miért vagytok olyan szigorúak? Szép lelkek, kik látjátok e percben fájdalmamat, mondjátok meg, elviselhet-e ilyen gyötrelmet egy hűséges szív?

15


LIBRETTO BELLA MIA FIAMMA, ADDIO!

16

Bella mia fiamma, addio! Non piacque al cielo di renderci felici. Ecco reciso, prima d’esser compito, quel purissimo nodo, che strinsero fra lor gli animi nostri con il solo voler. Vivi! Cedi al destin, cedi al dovere! Dalla giurata fede la mia morte t’assolve. A più degno consorte… oh pene! unita vivi più lieta e più felice vita. Ricordati di me; ma non mai turbi d’un infelice sposo la rara rimembranza il tuo riposo. Regina, io vado ad ubbidirti; ah tutto finisca il mio furor col morir mio. Cerere, Alfeo, diletta sposa, addio. (a Proserpina) Resta, o cara; acerba morte mi separa, oh Dio, da te. (a Cerere) Prendi cura di sua sorte, consolarla almen procura. (ad Alfeo) Vado… ahi lasso! addio per sempre… Quest’ affanno, questo passo è terribile per me. Ah! Dov’è il tempio, dov’è l’ara? (a Cerere) Vieni, affretta la vendetta!


LIBRETTÓ SZERELMEM CSODÁS LÁNGJA, ISTEN VELED! Szerelmem csodás lángja, isten veled! Nem tetszett az égnek, hogy minket boldoggá tegyen. Íme, elvágták, mielőtt még létrejöhetett volna, ezt a tiszta köteléket, amely összekötötte kettőnk lelkét egyetlen akarattá. Élj! Engedj a sorsnak, engedj a kötelességnek! Hűségesküd alól felment a halálom. Méltóbb hitveseddel együtt… ó, fájdalom! élj örömtelibb és boldogabb életet. Emlékezz rám; de soha ne zaklassa fel egy boldogtalan hitves ritka emléke a nyugalmadat. Királynő, engedelmeskedem neked; jaj, minden dühöm szűnjön meg halálommal. Cerere, Alfeo, drága hitvesem, isten veletek. (Proserpinához) Maradj, drága, elszakít tőled, ó, istenem, a keserű halál. (Cereréhez) Vigyázz sorsára, legalább vigaszt nyújts neki. (Alfeóhoz) Elmegyek… jaj, én boldogtalan! Isten veled örökre… Ez a bánat, ez a lépés rémisztő nekem. Ó! Hol a templom, hol az oltár? (Cereréhez) Jöjj, legyen gyors a bosszú!

17


LIBRETTO Questa vita così amara più soffribile non è. (a Proserpina) Oh cara, addio per sempre!

UN MOTO DI GIOIA Un moto di gioia Mi sento nel petto, Che annunzia diletto In mezzo il timor! Speriam che in contento Finisca l’affanno, Non sempre è tiranno Il fato ed amor. Di pianti, di pene Ognor non si pasce, Talvolta poi nasce Il ben dal dolor: E quando si crede Più grave il periglio, Brillare si vede La calma maggior.

18


LIBRETTÓ E keserű életet nem tudom elviselni többé. (Proserpinához) Isten veled, kedvesem, mindörökre!

FICÁNKOLÓ ÖRÖM Ficánkoló öröm járja át a szívem, mely boldogságot jelez a félelmek között! Reméljük, hogy a bánat vidámságra fordul, nem mindig zsarnok a szerelem s a sors. Nem lehet mindig könnyeken, fájdalmon élni, olykor születik még a bánatból boldogság: S amikor azt hisszük, a veszély még súlyosabb, megcsillanni látszik egy még nagyobb nyugalom. (nyersfordítás)

19


ZENEKAR BUDAPESTI FESZTIVÁLZENEKAR Fischer Iván saját álmát váltotta valóra, amikor több mint harminc évvel ezelőtt megalapította a Budapesti Fesztiválzenekart. Az együttes filozófiájának magva az átélt, igényes muzsikálás és az új utak keresése. A zenekar munkája a kockázatvállalásról, a kezdeményezésről, az eredeti ötletek megvalósításáról szól, amit a közönség vele együtt élhet át. Minden hangverseny élvezetes felfedezőút új horizontok felé, ahol a felcsendülő művek a meglepetés erejével hatnak, mintha először szólalnának meg. Az együttest az új és ismeretlen iránti nyitottság, a kíváncsiság és a részletekre történő odafigyelés igénye vezérli. A zenéhez való innovatív hozzáállás, a zenészek elhivatottsága, a megalkuvás nélküli igényesség eredményeképpen a BFZ – legfiatalabbként – bekerült a világ tíz legjobb szimfonikus zenekara közé. Kiváló hangversenyeiket, egyedi hangjukat számos elismeréssel ju­ talmazták. A zenekar két Gramophone-díjat nyert, és Grammy-díjra is jelölték. A világ legjelentősebb hangversenytermeiben elért sikerei mellett fő küldetése, hogy hazai közönségét szezononként több mint hetven koncerttel szolgálja ki. Mindezen túl a BFZ egyre többször lép fel alternatív helyszíneken – idősotthonokban, elhagyott zsinagógákban, kórházakban, nevelőotthonokban, börtönökben és iskolákban –, ahol közvetlen kapcsolatot teremthet közönségével.

21


KARMESTER TAKÁCS-NAGY GÁBOR A Liszt Ferenc Zeneakadémián Rados Ferenc, Mihály András, Székely Zoltán, Végh Sándor és Kurtág György tanítványa volt. 1979-ben, még zeneakadémistaként megnyerte a Hubay Jenő Hegedűversenyt, ezután Nathan Milsteinnél tanult tovább. 1975-ben megalapította saját vonósnégyesét, a máig a nevét viselő, világhírű Takács Vonósnégyest, amelynek élén olyan legendás művészekkel lépett fel, mint Yehudi Menuhin, Solti György, Gidon Kremer, Isaac Stern, Msztyiszlav Rosztropovics és Schiff András. Takács-Nagy Gábort külföldön is a magyar zene, főként Bartók leghitelesebb előadójaként tartják számon: az 1996-ban alapított Takács Zongoratrióval Liszt, Lajtha, Veress műveit, az 1998-ban alapított Mikrokosmos Vonósnégyessel Bartók hat vonósnégyesét vette lemezre. 1993-tól tíz éven át koncertmesterként rendszeres résztvevője volt a BFZ hazai és külföldi koncertjeinek. Karmesteri működését 2002-ben kezdte meg. 2005-ben Genfben megalapította a Camerata Bellerive vonószenekart, 2006-ban a Weinberger Kammerorchester, 2007ben a Verbier-i Fesztivál Kamarazenekarának művészeti vezetője lett. 2010 és 2012 között a MÁV Szimfonikusok vezető karmestere volt, 2011 óta ő irányítja a Manchester Cameratát. 2012-ben a BFZ első vendégkarmestere, 2013-ban az Ír Kamarazenekar zeneigazgatója lett, és beválasztották a brit Királyi Zeneakadémia tiszteletbeli tagjai közé. 2017ben Bartók–Pásztory-díjjal tüntették ki.

22


SZÓLISTA OLENA TOKAR Az ukrán szopránénekesnő a luhanszki zenei főiskolán és a kijevi Csajkovszkij Nemzeti Zeneakadémián tanult. Több jelentős díjat nyert: a 2008-as kijevi Nemzetközi Borisz Hmirja Verseny fődíját, valamint a lipcsei Lortzing Verseny és a müncheni ARD Zenei Verseny első díját. 2013ban bekerült a rangos BBC Cardiff Singer of the World énekverseny döntősei közé, a 2013–14-es és 2014–15-ös évadban pedig beválogatták a BBC New Generation Artist programjának művészei közé. Részt vett a 2011-es Salzburgi Ünnepi Játékok Ifjú Énekesek Projektjében, a 2009– 10-es évad óta pedig a Lipcsei Operaház társulatának tagja. Lipcsei alakításai közé tartozik a Csipkerózsika címszerepe, a sólyom hangja (Az árnyék nélküli asszony), Pamina (A varázsfuvola), az ötödik szolgálólány (Elektra), Antigoné (Admétosz, Tesszália királya), Anna (Nabucco), Margit (Faust), Mimi (Bohémélet) és Norina (Don Pasquale). Hangversenyfellépései közül kiemelkedik a Jancsi és Juliska a Philharmonia Orchestrával, a Wigmore Hallban adott koncertjei (2015–2018), a Carmina Burana a BBC Proms fesztiválon, Mozart Exsultate, jubilatéja az Ulster Zenekarral, Mahler 2. szimfóniája az Orchestre National de Lille-lel és a BBC Filharmonikus Zenekarral. Az idei évadban Violettát énekli a Traviatában, valamint először lép fel a Grange Park Operával Gounod Rómeó és Júliájának Júliájaként.

24


25


ZENÉSZEK I. HEGEDŰ Kádár István (koncertmester), Czenke Csaba, Eckhardt Violetta, Gulyás Emese, Hrib Radu, Illési Erika, Kostyál Péter, Lesták Bedő Eszter, Oláh Gyöngyvér, Sipos Gábor

I. HEGEDŰ Iván Tímea, Bodó Antónia, Czirók Györgyi, Gátay Tibor, Haják Krisztina, Lezsák Zsófia, Molnár Noémi, Szabó Levente

BRÁCSA Csoma Ágnes, Bodolai Cecília, Fekete Zoltán, Juhász Barna, Reinhardt Nikoletta, Yamamoto Nao

CSELLÓ Szabó Péter, Dvorák Lajos, Eckhardt Éva, Mód Orsolya

NAGYBŐGŐ Fejérvári Zsolt, Kaszás Károly, Lévai László, Martos Attila

FUVOLA Jóföldi Anett

OBOA Johannes Grosso, Eva Neuszerova

KLARINÉT Ács Ákos, Szitka Rudolf

26


ZENÉSZEK FAGOTT Tallián Dániel, Patkós Sándor

KÜRT Bereczky Dávid, Nagy Zsombor

TROMBITA Czeglédi Zsolt, Póti Tamás

TIMPANI Dénes Roland

27


INTERJÚ MAHDI KOUSAY CSELLÓMŰVÉSZ válaszol kérdéseinkre, aki 2008 óta tagja a Budapesti Fesztiválzenekarnak. Bagdadban született, zenészcsaládban, zenei tanulmányait szülőhazájában kezdte, majd 1985-től Budapesten folytatta. A Liszt Ferenc Ze­ neművészeti Főiskolán tanárai Mező László és Rados Ferenc voltak. Az 1992-ben megrendezett David Popper Csellóversenyen 2. helyezést ért el, a Hungaroton gondozásában több szólófelvétele jelent meg. Aktívan koncertezik Magyarországon és külföldön egyaránt. A zenetörténet mely alakjával beszélgetne egy üveg bor mellett? ... Ha erre bármikor is sor kerülhetne, akkor a választottam J. S. Bach lenne. Ha tehetném, szívesen beszélgetnék Mozarttal és Csajkovszkijjal is, nagyon szívesen hallgatnám Liszt, Paganini, Piatti és Popper muzsikálását. A sajátján kívül melyik hangszert tanulná meg szívesen? ... Szívesen gitároznék. Melyik zeneszerző bőrébe bújna, és miért? ... Legszívesebben Robert Schumann és Franz Schubert bőrébe bújnék, hogy átérezzem, milyen lelki csaták eredményeképp születhettek hihetetlen erejű, mély érzelmeket tükröző dalaik.

28

Mi volt a legnagyobb csalódása? ... A legnagyobb csalódással kapcsolatos kérdésre nehéz válaszolni. Ha azonban egy kicsit visszagondolok a Zeneakadémián töltött éveimre, akkoriban többször is előfordult velem, hogy bármennyire is szívvel-lélekkel készültem tanáraim, Rados Ferenc, Kurtág György és Mező László óráira, többször is azzal kellett szembesülnöm, hogy még mindig csak a tanulmányaim elején járok. Sok mindennel kellett megis-


INTERJÚ merkednem, több dolognak utánanéznem, ugyanakkor ez az akkoriban elsajátított szemléletmód határozza meg mind a mai napig a zenéhez fűződő viszonyomat. Folytassa! Életfilozófiája szerint… ... A zene számomra olyan, mint a tenger: végeláthatatlan. A 16. századtól kezdve ugyan rengeteg stílusváltás történt, de én minden zeneműben igyekszem megtalálni és értelmezni a formát, dallamvilágot, karaktert és nem utolsósorban a sajátos harmóniákat. A kottában ugyan csak leírt hangok találhatók, számomra azonban a hangok mögötti világ sokkal érdekesebb. Nem elég a hangokat lejátszani, a darabot kell megpróbálni életre kelteni. Nem szeretem a rutint és a monotóniát. Egy muzsikusnak állandóan tükröt kell tartania maga elé, mert a zenészpálya folyamatos tanulással és kontrollal jár. Lehet, hogy ami egyik nap még jól ment, a másik nap valamiért már nem jön össze. Harmadnap kiderül­ het, hogy a darabnak csak egy része kelt életre, azonban továbbra sincs garancia arra, hogy a későbbiekben majd mindig minden jól megy… és innét kezdve újra indul az egész. Boldoggá tesz ugyanakkor ez az egész folyamat, amivel a művek értelmezése, gyakorlása és közönség előtti előa­dása jár. Jól érzem magam a színpadon, ez éltet igazán.

29


BFZ-HÍREK AZ ÁPRILIS ROMANTIKÁJA „Bruckner zenéje romantikus katedrális” – mondja Fischer Iván, a zeneszerző lélegzetelállító építményei közül pedig közönségünk egy igazán monumentálisat járhat be április 28-án, 29-én vagy 30-án a Müpában. Az osztrák romantikus, Bruckner megújította a szimfónia műfaját, az estek karmestere, Jukka-Pekka Saraste pedig minden zsigerében érzi ezt a világot. Közös utazásunk váratlan helyekre visz, tartsanak velünk egy hét múlva is! www.bfz.hu

ISMÉT LESZ TÉRTÁNCKONCERT! Érdemes bevésni a naptárakba, hogy június 17-én újabb ingyenes TérTáncKoncerttel készül Fischer Iván és a Fesztiválzenekar. Annyit már most elárulhatunk, hogy Brahms Magyar táncainak kulcsszerepe lesz a koncerten, és idén is több mint 500 hátrányos helyzetű és szerencsésebb sorsú térségben élő gyerek készül a nagy eseményre. Ezúttal új helyszínre várjuk önöket Budapest szívében, hamarosan azt is leleplezzük, hol találkozunk. Éljük át a toleranciát!

30


AJÁNLJUK MÉG ÁPRILIS 28–29–30.

Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem Bruckner 8. (c-moll) szimfónia, WAB 108 Vezényel: Jukka-Pekka Saraste .....

MÁJUS 11–12 –13.

Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem + Midnight Music, május 12., Várkert Bazár Mahler 2. (c-moll, „Feltámadás”) szimfónia Christiane Karg (szoprán) Elisabeth Kulman (alt) a Cseh Filharmónia Énekkara (Brno) Vezényel: Fischer Iván .....

JÚNIUS 1.

Budapest Music Center Widmann Ikarosz panaszai Három árnyéktánc szólóklarinétra A szirének szigete Mozart c-moll adagio és fúga, K. 545 Widmann Fúgatanulmány szoprán hangra, oboára és kamarazenekarra Claron McFadden (szoprán) Vezényel és klarinéton közreműködik: Jörg Widmann

31


A BFZ BUDAPESTI FESZTIVÁLZENEKAR Művészeti vezetés: Zeneigazgató Fischer Iván A zeneigazgató személyi titkára Juliane Stansch* Művészeti tervezési tanácsadó Jennifer Spencer* Ügyvezetés: Ügyvezető igazgató Stefan Englert Ügyve­zetőigazgatóhelyettes Erdődy Orsolya Az ügyvezető igazgató személyi asszisztense Kóczán Zsófia Produkció­menedzsment: Operatív menedzser Magyarszéky Dóra Operatív munkatárs, közösségiprogramkoordinátor Szani Szolongo Ifjúságiprogramkoordinátor Juszt Anita Turnémenedzser Pócs Bence Turnéasszisztens Wolf Ivett Technikai vezető Zentai Róbert

32

*külsős tanácsadó

Technikai munkatárs Kathi Sándor, Siba István Zene­kari titkár Kelemen Éva Marketing/ Kommu­nikáció/ Közönség­kapcsolatok: Art director Andreas Schimert* Marketingigazgató Kolesár Krisztián Marketingmenedzser Tihanyi Kinga Marketingmunkatárs Tiszolczi-Bertalan Anna PR-menedzser Tossenberger Adél PR, kommunikáció Váradi Júlia* Közönségkapcsolatok Molnár Adél Máthé Kiss Simona Egyéni támo­gatás/ Támogatói Klub Deák Zsuzsanna* Pénzügy: Főkönyvelő Maglódi Györgyné Könyvelés Szalai Lászlóné Titkárság: Titkársági asszisztens Aranyosné Boros Angyalka

BUDAPESTI FESZTIVÁLZENEKAR ALAPÍTVÁNY Elnök Simor András Kurátorok Boros Ist ­ván Heal Edina Marschall Miklós Konstantin​​ Schimert Stroh­mayer János Szecskay András Sylvia Toth Varga Zoltán Hubertus ​von Wulffen Zwack Izabella A felügyelő bizottság tagjai László Csaba (elnök) Jalsovszky Pál Juvancz Beáta Terták Ádám A Budapesti Fesztiválzenekar Egye­­sület elnöke Bánffy Eszter A BFZ Alapítvány a külföldről támogatott szervezetek átlátható­ ságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvény alapján külföldről támogatott szervezetnek minősül.


1 = 1000 élmény A Fesztiválzenekar minden évben 500, hátrányos helyzetű térségben élő fiatalt ajándékoz meg a lehetőséggel, hogy valódi közösséget alkotva, együtt táncoljon a BFZ játékára. A gyerekek hónapokon át készülnek, hogy aztán ezrek előtt megmutassák, mire is képesek: a semmiből is várat építenek. Kérjük, adója 1 százalékának felajánlásával támogassa TérTáncKoncertünket! A Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány adószáma: 18005488-2-41

33


TÁMOGATÓI KLUB A KARMESTER KÖRE – ARANY FOKOZAT Walter Katalin és Cornelius

A KARMESTER KÖRE – EZÜST FOKOZAT John és Caroline Flüh Isolde Schröder Simor András Sylvia Toth Jutta von Falkenhausen

A KARMESTER KÖRE – BRONZ FOKOZAT Stephen és Radka Benko Bojár Gábor és Zanker Zsuzsanna dr. Élő Nóra Bernhard Hulla Hubertus von Wulffen

ARANY MECÉNÁSAINK Bottka Erzsébet dr. és Feldmájer Péter dr.

‫אליעזר יצחק בן אברהמ‬

34

Juhász Zoltán hangszerészmester Nicholas Kabcenell és Gudor Orsolya Meinczinger-Krug Zsuzsanna és Armin Krug Mosonyi György és Mosonyi Ágnes Rosta Ildikó dr. és Ferjentsik Miklós dr. Szecskay Ügyvédi Iroda Szelényi Iván Varga Júlia Zsámboki Gabriella dr.

EZÜST MECÉNÁSAINK

BRONZ MECÉNÁSAINK

Besenyi Péter és Besenyi-Pesti Petronella Bíró Ágnes Bognár Péter – Vaya Travel Kft. Bródy Péter dr. és Ildikó Richard Brasher Csépe Valéria dr. és Molnár Imre Csík Gabriella dr. és Hudecz Ferenc dr. Győri Zsuzsanna dr. és Garai Ferenc John Farago és Jeanne Martin Jalsovszky Ügyvédi Iroda Kertész Gabriella dr., közjegyző Kohlrusz Milán és Szabó Dária Marschall Miklós dr. Mártonfi Attila Mécs Endre és Andrea Mészáros János Nyitrai István Richard és Michelle Pelly Reichardt Ibolya és Lengyel Péter Rényi Andrea és Straub Elek SBGK Ügyvédi Iroda, Szamosi Katalin dr. Steiner László és Zsuzsa Thompson, David és Petra Varga Ildikó dr. és Nagy Péter dr. Vámos György dr. Vihar Judit dr. Zoltán István és Ágnes

Arriba Taqueria Bakró-Nagy Marianne Balázs Árpád és Dénes Andrea Beghetto Oreste Paolóné Berger Györgyné Loreta Bernabei-Reynolds Boros István Bőcs Ferenc és Sárdy Ágnes Cseszkó Magda Csillag György dr. és Keszthelyi Alexandra dr. Dornbach Alajos dr. és Zachár Zsófia Egervári Gábor dr. és Mezei Ilona Nancy és Stephen Fuzesi Göncz Kinga és Benedek László Gyarmati György dr. és Kuti Katalin György Pál dr. és Simon Ágnes Hanák Gábor és Tatai Ágnes Havass Miklós és neje Horváth Ágnes dr. Charles és Suzanne Huebner Jankovich József Béla Kalmár György Kelemenné dr. Visky Katalin Király Júlia Kozula Zsuzsa és Mészáros Balázs David Kirkby


2017-18 Ruth Kirkby Komáromy Péter és Pollák Katalin dr. Kökény Mihály dr. és Stiller Mária Lantos István dr. és Misius Magdolna Markovich György dr. és Sátai Anikó dr. Mester Éva és Hancz László Molnár Gábor dr. Németvölgyi Ágnes Pre-Tax Kft. Professional Orvosi Kft. Salgó Judit Sarkadi Ágnes és Gergely Pál dr., Fortuna Galéria Sólyom Éva dr. Somfai Éva dr. – Somfai és Társai Iparjogi Kft. Surányi Sándor és Sándorné Szántó Csaba és Szántó-Kapornay Emőke Szauer Péter Székely Zoltán és Leposa Csilla Geoffrey Thomas Tóth Gábor és felesége Varsányi Pál és Katalin

ARANY PÁRTOLÓ TAGJAINK Anonim támogató Bálint Andrásné dr. Bánáti Mária

Baráth Barna és Szemerédy Viktória dr. Bársony Farkas dr. Bittner Péterné Burger Balogh Ingeborg és Balogh Tibor Dögei Anna Drexler Miklós és Lengyel Gabriella Eisler Péter dr. Fekete István és Horváth Jánosné dr. Felkai Tamás és Felkai Judit Garics Zoltánné Gálné Győrfi Gabriella Anna és Gál György Gyergyák György és Haiman Ágnes Karl Philip Hall Holéci József Kertész Viktor és Terézia Király Éva Kocsány János Richard és Julia Lock Madar Gyula és Batta Mária Nagy Károly dr. Nyárádiné dr. Szabady Judit Pálfia Judit dr. Palotai János és Soltész Anikó dr. Sáfár László dr. Sápi Hedvig Sápi Lajosné Seres Béla Soltész + Soltész Kft. Somogyi Éva és Horváth László

Szabó Gábor dr. Szabóné dr. Szomor Erika Szegvári Mária dr. Szever Zsuzsanna dr. és Dalos Mihály Szilágyi Béláné, Szilágyi Éva és Horváth Péter Tanos Zsuzsa Tárnok Gyöngyi Theatrum Mundi Színházi és Irodalmi Ügynökség Torma Kálmán és Halász Anna Varga Péter

EZÜST PÁRTOLÓ TAGJAINK Albáné Feldmájer Lívia dr. és Alba Mesulam Alföldi István Ambrus Ágnes dr. Anonim támogató Apáthy István B. Nagy András Bacher Gusztáv Bánki Katalin dr. Barna Judit Barta Andrásné Barta Éva Barta Pál Bende Zoltán Benedek Andor Benedek János és Molnár Magdolna Berecz József Bereczki Éva Bérczi Gábor

35


TÁMOGATÓI KLUB

36

Berényi Gábor és Pető Katalin dr. Bertalan Éva dr. Bokor László dr. Böszörményi Katalin dr. Csanádi Judit és Gyabronka József Csernay László dr. Farkas Zoltán Feldmájer Lea és Kocsis Tamás Feuer István Feuer Mária Fogarasi Norbert Futó Judit Füredi Gábor Gabriel Szilvia dr. és Kalmár Lajos dr. Gadzsokova Kraszimira Galambos Éva dr. Gálosi György és Júlianna Garai Péterné Géta Center Kft. Gordon Pál Gosztákné Plank Mária és Madaras Olga Görgényi Judit és Dénes Miklós Greiner Ákos Gyulai András Halász Gábor dr. Hargitai Tibor és Ilona Hegyes Erzsébet dr. és Szolnoki Gábor Hollay György Hornung Hajnalka és János Horváth Anna Horváth László

Horváthné Szakonyi Mirella Hőnig Gábor Ihász Márta és Spollár József Jáger Gyula Jáger Zsuzsanna Kabódi Erzsébet Kabódi Ferenc Kabódi Mátyás Kádi Anna és Sziráczky Zoltán Keviczky László Kiss Attila Kiss Erzsébet Klauber András dr. és Szigeti Éva dr. Komlósi Júlia és Zsolt Krausz András Lastofka Péter és Patkós Katalin Lázár József és Belényi Zsuzsanna Lebhardt Imre és Zsuzsa Lövenberg Gábor és Radó Júlianna dr. Madách Zsuzsánna Makai Katalin dr. és Ungár János Malatinszky István és dr. Lovas Irén Márton János Mitsányi Zoltán és Juvancz Beáta Mosonyi Anna Mária dr. Nagy István Nagy Margit és Lantos György Nagy Mária Éva Németh György

Ottó Mária Paksy László dr. Pappné Radics Edit dr. Patyánik Mihály dr. Pártos Oszkár dr. Pelle Gáborné Petrucz György Péley Bernadette Révai Péter dr. és Maya Rimanóczy Zoltán és Csala Éva Rónai Márton és Bereczki Éva Rónai Tiborné Schagrin Tamás Sitkei Éva dr. Sívó Róbert Spohn Ferenc Szabó Klári Szegedi András Szent-Martoni Mária Szűcs András Tihanyi Ferenc Tokaji Nagy Erzsébet Tóth Katalin Tóth Mihály és felesége Valis Éva Márta Vámos Tibor és Stenczer Noémi Varga Péter Váradi János Váradi Mónika dr. és Varjú Gabriella Varsányi Gyula Végh Józsefné Vígh János Vörös Imre Rolf Wessel


2017-18 BRONZ PÁRTOLÓ TAGJAINK Abonyi Iván dr. és felesége Ábrahám Zoltán és Ábrahámné Hovancsák Éva Alföldy Zoltán és Szász Erika Almási József dr. Almási Józsefné Árpási Krisztina és Somfai Gábor Márk dr. Árvay Jánosné Balázs Gabriella Balázsné Szücs Judit Bálint Ferencné Balogh Edit Baltay Mária Banász Andrásné Bánki Ervinné Baranyi Éva dr. Barczikay László Barkóczi Jolán Barsi Gusztáv dr. Bencsik Katalin Benedek Zsolt Benkő Judit dr. Béres Károlyné Biksz Péter Birman Erzsébet és Tóti Magda Boda Zsuzsanna és Kohut Tibor Bodor Aranka és Liliom Károly Bodor József Bogdán Istvánné Bogdány Éva Bognár Béla dr.

Bolyó Ilona Aranka dr. Borissza József és felesége Boryné Laczkó Ágnes Bölöni Eszter és Felsmann Balázs Bumberák József dr. Búzás Józsefné Buzás Viktória Csillag Beáta Csurgó Ottóné dr. Dalmy Dénes Danziger György dr. Deák János Dévai Tibor és felesége Doleschall György és Szabó Katalin Dorogi Gabriella Dósai Tamara Duba Andrea Duba Jenő dr. Egri István Erdős Erzsébet dr. Erdős Gáborné Fadgyas Ildikó dr. és Magyar Iván dr. Fahidi Éva és Andrási Andor Fáberné Fejes Katalin Fábián András Falus András dr. Faragóné Ható Katalin Farkas Gábor Fazekas László Fehéregyházi Zsuzsa Feldmájer Ágnes és Sándor Feldmájer Benjámin

‫בנימין פלדמיר‬

Feldmájer Györgyi és Benedek Zsolt Feldmájer Máté és Bán Petra Félegyházi Pál Félix László Földényi Éva és Korda Péter Földes Iván dr. és Zsuzsa Francsicsné Czinege Erzsébet dr. Frank Péter Furmann Gergely Fülöp László dr. Gál Mátyásné Gál Nóra dr. Galambos Imréné Gallasz József és Edit Gecse Jolán Gecsey Dezsőné Genti György dr. Gerő Judit és Reich Tamás Gerő Zsolt dr. és neje Gervai Judit dr. Gidáli Júlia dr. Glatt Gábor Görög Tamásné Gurubi Imre és Jónás Katalin Guti Péter Gyulai József Hajdu András dr. Halász Péterné Halbrohr Pál Halmos Judit és Magyar Mihály Hámori Ferenc és Ács Éva Hámori Rudolf dr.

37


TÁMOGATÓI KLUB

38

Harkányi Mária Havas Ágnes Havas István dr. Havas Katalin és Élő Sándor dr. Hegedűs Andrásné Hetényi Ágnes és Bender Györgyné dr. Hollós Sándor dr. és Marosi Judit dr. Horváth István dr. Horváth László Horváth Sándor Horváth Vilmos és Kőszegi Anna Horváth-Lindberg Judit Inkei Péter Jáki János és Jáki Marika Jakob Károly Jankó Katalin és Béla Jeney Sarolta Jórend Judit dr. és Herczeg Ferenc Kakas Mihály Bálint Kappelné Haraszty Noémi és Kozmer Margit Kardos István Karikás Dávid Katonáné Halasi Ágnes Kádár Lászlóné Kádár Zsuzsanna dr. Káldor Mária Kalivoda Imre Kálmán Istvánné dr. Kárpáti András és Fehér Márta Kelemen Antal Kelemen Zsolt

Kerékgyártó Kálmán Kerényi Gyula Kertész Zsuzsanna Keve Károly és Urbán István Kirsch Bertalanné Kis Ádám dr. Kiss Andrea Kiss Lászlóné Kiss Mariann dr. Kiss Róbert Gábor Klinga Ágnes Kocsis György és Hídvégi Gizella Komlósné Hlatky Katalin Kondor András Kónya Albert Kónya Katalin dr. Korda János Korodi Mihály és Magyar Zsuzsanna Kósa Jánosné Kovács Katalin Kovács Zsuzsanna dr. Kőszegi László Kriston József dr. Kutas Magdolna Láner Judit Láng Béla Lantos Bálint dr. Lantos Gáborné dr. Lantos Zsolt dr. László Júlia Lázár József és Belényi Zsuzsanna Lehel Erzsébet Katalin Lellei György dr. Lendvayné dr. Győrik Gabriella Lévai Judit dr.

Liptay-Wagner Sándor Lovas Jánosné dr. Maár Judit dr. és Krokovay Zsolt dr. Major György dr. Máté András Matos Lászlóné dr. Matskási István dr. Meitner Tamás Meleghegyi Józsefné Mélykuti Ilona Merényi Gábor Mészáros Sándorné Mezei Katalin és Csécsi Eszter Mituszova Ludmilla dr. Mohácsi Endréné Molnár Gáborné Monoki Klára Muth János Müller György és Bárd Anna Nagy Ákos és Papp Izabella Nagy Anna Nagy Boldizsár Nagy Ervinné dr. Nagy Gábor Nagy Gyuláné Nagy Judit dr. Nagy Károly Nagy László Nagy Pál Németh Zsófia Németujvári Lászlóné Novák József György Paksy Zoltán Pallag Tibor és Karner Anikó


2017-18 Pálné Kutasi Éva és Banász Andrásné Palotai Valéria Pankotai Csaba Pankotainé Lux Margit Pap Ágnes Papp Adrienn dr. és Hámori Rudolf dr. Papp Szabolcs Pál József és Székely Anna Pável Iván dr. és Pável Ivánné Pernesz Péterné Pethő Anna dr. Petur Márta Piller Tibor Pongó Judit Potzmann János Prágai Éva Rácz Zsuzsanna Radnóti István dr. Radó Andrásné Radó János dr. Réti Péter Rimanóczy Kálmán és Szomor Márta Rónai Ivánné dr. Rózsa Gyula Rudas Jánosné Ruttkai Ágnes Sáfár Judit és Kocsis Sándor Sárdi Gyula Schaffler György Segesváry Gábor és felesége Sellyei Anna Mária Sikóné dr. Horváth Ágnes Simonné Madary Éva

Soltész András Solti-bérletesek baráti köre (B. Nagy Anikó, Barna István dr., Csanádi Mária, Hárs Ágnes, Inzelt Annamária, Klaniczay Gábor, Kövendy Mária, Laki Mihály, Lőrincz András, Lőrincz Andrea, Papp Tamás, Sántha Vera, Sáska Géza, Sáska Vera, Szalai Juli, Turi Ágnes, Vági Eszter, Wollák Katalin) Süveges Márta dr. Szabó Daniella Szabó László Szabó Márta Szabó Piroska dr. és Oláh Ruben dr. Szabóné Farkas Anikó és Vértesné Bachler Ottilia Szekeres Sándorné Székely József dr. Szemenyei Klára dr. Szepesi András Sziráki Edit Szörcsei Zsuzsa Szőke András és Helga Szőke Marianna Szőnyi Péterné dr. Sztrinkai László dr. Tábor István dr. Tardos Julianna Tarján András Thuróczy Györgyné dr. Török Ilona Törő Andrásné dr.

Ujvári Tibor és Erika Ungár Péter Vágó Júlia dr. Vajda János dr. és Radnai Mónika Vajda Julianna dr. Varga Pál Varga Veronika Várkonyi Vera Várnai Györgyi dr. Várnai Magdolna és Kajtár István dr. Vass Gabriella Végh Anna Vidák Jánosné Vince Ferencné Volenszky Paula Wéber László és Arányi Zsuzsanna dr. Wirth András Zahorán Pál és Komáromi Éva Zeidler Gerdné Zelczerné Déri Erzsébet Zlatniczky Tamás dr. Zoltai Józsefné dr.


PROGRAMME APRIL 20–21 LISZT ACADEMY

MOZART

Symphony No. 1 in E flat major, K. 16 (12' ) (I. Molto allegro, II. Andante, III. Presto)

MOZART

Ch’io mi scordi di te?, K. 505 (10' ) Bella mia fiamma, addio!, K. 528 (9' ) Un moto di gioia, K. 579 (3' )

..... interval

HAYDN

Il mondo della luna, Hob. XXVIII:7 – overture (4' )

HAYDN

Symphony No. 60 in C major “Il distratto”, Hob. I:60 (30' ) (I. Adagio – Allegro di molto, II. Andante, III. Menuetto – Trio – Menuetto, IV. Presto, V. Adagio, VI. Finale: Prestissimo)

40

Olena Tokar soprano Dávid Báll piano Gábor Takács-Nagy conductor


ABOUT THE MUSIC WOLFGANG AMADEUS MOZART Mozart apparently composed his first symphony (K. 16) at the age of eight (1764–65), during his first visit to England. His work understandably reflects the influence of two of the most popular London symphonists of the time, Karl Friedrich Abel and Johann Christian Bach, but speaks their musical language with impressive ease and expression. Each of Mozart’s three concert arias that appear on tonight’s programme has an interesting story of its own. Ch’io mi scordi di te? (K. 505) was written on 26 December 1786 for the London-born soprano Nancy Storace, but also includes a virtuoso keyboard part for the composer himself. Alfred Einstein went so far as to suggest that this work was in effect ‘an accompanied duet for voice and clavier’ and thus represented ‘a declaration of love in music, the transfiguration of a relation that could not be realized except in this ideal sphere.’ Bella mia fiamma, addio! (K. 528) seems to have been written for Josepha Duschek, who supposedly locked Mozart up in her tiny garden house in Bertramka in order to force him to complete the aria he had long promised her. As the composer’s son related, Mozart responded by writing an extremely difficult aria which he even expected Duschek to sightread from the manuscript. Nonetheless, the virtuosic vocal line and the complicated harmonies also make perfect sense as sensitive portrayal of the singer’s emotions, who takes farewell from her lover before her death. The third aria, Un moto di gioia (K. 579), is in fact rather song-like in its simplicity and strophic structure, and was written to replace Venite, inginocchiatevi in the second act of Le nozze di Figaro when Adriana del Bene (also called ‘la Ferrarese’) took over Susanna’s role in August 1789. Adriana’s success (which the two new numbers sought to foster) seemed particularly important to her new lover, the librettist Lorenzo da Ponte, thus Mozart arguably tried to please him at least as much as the singer.

41


ABOUT THE MUSIC JOSEPH HAYDN Haydn’s three-act comic opera entitled Il mondo della luna (Hob. XXVIII:7) was premiered at Eszterháza on 3 August 1777, but remained unperformed elsewhere in the composer’s lifetime. Haydn therefore felt free to recycle some of its music in other works, using the opera’s overture as the opening movement of his Symphony No. 63. Symphony No. 60 represents an even more extensive recycling on Haydn’s part: the six movements of this composition were originally written as overture, four interludes and finale for an Eszterháza performance of Jean-François Regnard’s comedy Le distrait (‘The distracted one’). While modern commentators tended to interpret the work as reflecting concrete actions of Regnard’s play, it seems clear that the 18thcentury audience viewed Haydn’s music as a general illustration of the play’s overarching topic: absent-mindedness. The brilliant diminuendo in the first movement, by the end of which the ‘main hero’ seems to forget where he was before, as well as the brilliant gag in the finale – when the musicians start to tune their instruments in the middle of the movement, as if they forgot about it – are just two of the most memorable examples of Haydn’s ingenuous musical portrayal of Le distrait.

42


ORCHESTRA BUDAPEST FESTIVAL ORCHESTRA When Iván Fischer founded the Budapest Festival Orchestra more than 30 years ago, he made a personal dream come true. The core of the orchestra’s philosophy is the total absence of daily routine. It is about risk-taking, initiative, and freedom to do things differently. Every concert is a joyful discovery, a journey to new horizons. It feels unexpected as if it were played for the very first time. BFO is driven by an openness towards the unknown, by curiosity and attention to details. It is the innovative approach to music, the musicians’ dedication, and their permanent striving for excellence that have made the Festival Orchestra the youngest of the top 10 ranked ensembles in the world. The orchestra’s outstanding performances, its inventiveness and its distinct ensemble tone have led to numerous accolades. It has won two Gramophone Awards and has been nominated for a Grammy. Even while attaining such honors and performing at some of the world's most important venues, the orchestra lives by its driving mission of serving its home audience in over seventy concerts a year. What is more, BFO is making ever more frequent appearances at unusual venues – in nursing homes, abandoned synagogues, hospitals, child care institutions, prisons and schools – where it can create an intimate connection with the audience.

43


CONDUCTOR GÁBOR TAKÁCS-NAGY Gábor Takács-Nagy was a pupil of Ferenc Rados, András Mihály, Sándor Végh and György Kurtág at the Liszt Academy. He was still a student when he won the Jenő Hubay Violin Competition in 1979, after which he studied under Nathan Milstein. He founded his own string quartet in 1975, the world-famous Takács Quartet, which still bears his name. With the quartet, he performed with legendary musicians such as Yehudi Menuhin, György Solti, Gidon Kremer, Isaac Stern, Mstislav Rostropovich and András Schiff. Internationally, Gábor Takács-Nagy is considered to be one of the most authentic interpreters of Hungarian, mainly Bartók’s, music: he recorded works from Liszt, Lajtha and Ve­ress with the Takács Piano Trio, founded in 1996, and Bartók’s six string quartets with the Mikrokosmos String Quartet, founded in 1998. From 1993 on, he regularly joined the BFO as leader, both at home and on foreign tours. Gábor Takács-Nagy began his conducting career in 2002. In 2005, he founded the Camerata Bellerive string orchestra in Geneva, and became the artistic director of the Weinberger Kammerorchestra in 2006, and of the Verbier Festival Chamber Orchestra in 2007. He was Artistic Director of the MÁV Symphony Orchestra between 2010 and 2012, and since 2011 he is Music Director of the Manchester Camerata. He is also the Principal Guest Conductor of the Festival Orchestra since 2012. In 2013 he was appointed Principal Artistic Partner of the Irish Chamber Orchestra and received honorary membership of the Royal Aca­ demy of Music, London. In 2017 he was awarded the prestigious Béla Bartók–Ditta Pásztory Prize.

44


SOLOIST OLENA TOKAR Olena Tokar is a Ukrainian soprano, who trained at the Music College in Luhansk and Tchaikovsky National Music Academy in Kiev. She has won many significant awards including the Grand Prize at the International Borys Hmyria Competition in Kiev (2008) and first prize at both the Lortzing Competition in Leipzig and the ARD International Music Competition in Munich. She placed in the prestigious BBC Cardiff Singer of the World competition (2013), where she became a finalist and was selected as a BBC New Generation Artist for the 2013–14 and 2014–15 seasons. Olena was also a participant of the Young Singers Project at the Salzburg Festival (2011) and has been singing as a member of Leipzig Opera since the 2009–10 season. Roles at Leipzig Opera have included Röschen (Sleeping Beauty), Die Stimme des Falken (Die Frau ohne Schatten), Pamina (Die Zauberflöte), Fünfte Magd (Elektra), Antigona (Admetus, King of Thessaly), Anna (Nabucco), Marguerite (Faust), Mimi (La Bohème), and Norina (Don Pasquale). Her concert repertoire has in­ cluded Hansel und Gretel with the Philharmonia Orchestra, recitals at Wigmore Hall (2015–2018), Carmina Burana at the BBC Proms, Mozart’s Exsultate, jubilate with the Ulster Orchestra, Mahler Symphony No. 2 with the Orchestre National de Lille and BBC Philharmonic Orchestra. This season sees her perform as Violetta in La Traviata, and her first appearance with the Grange Park Opera where she will perform as Juliette in Gounod’s Roméo et Juliette.

45


TÁMOGATÓK KÖSZÖNJÜK AZ EDDIGI TÁMOGATÁST PARTNEREINKNEK! Platina fokozatú partner

Gyémánt fokozatú partnerek

Ezüst fokozatú partnerek

Támogató partnerek

P

Állami partnerek

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Stratégiai partnerek

Médiapartnerek

I

N

C

E


A BFZ ELÉRHETŐSÉGE

Titkárság: 1033 Budapest, Polgár utca 8–10/B Telefon: +36 1 489 43 30 E-mail: info@bfz.hu Jegyrendelés: rendeles@bfz.hu Próbaterem: 1034 Budapest, Selmeci utca 14–16. Honlap és online jegyvásárlás: www.bfz.hu Kiadja a Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány Felelős kiadó a BFZ igazgatója, Stefan Englert


BUDAPESTI FESZTIVÁLZENEKAR

2017-18

WWW.BFZ.HU

BFZ koncertfüzet - Mozart, Haydn  
BFZ koncertfüzet - Mozart, Haydn