__MAIN_TEXT__

Page 1

Premis Un primer premi de 500 €. Un segon premi de 300 €. Un tercer premi de 200 €. El lliurament dels premis se celebrarà el 25 d’abril del 2014 a la Biblioteca. En aquest acte es llegiran les obres premiades.

Activitat cultural inclosa dins dels actes del Tricenterani 1714

2014

Més informació Biblioteca Casa de Cultura Joan Ruiz i Calonja Adreça Carrer del Mestre Joan Batlle, 6 08187 Santa Eulàlia de Ronçana Tel. 938.448.188

Organitza

Horari Matins Dimarts, dijous i dissabtes, de 10 a 13:30 h. Tardes De dilluns a divendres, de 15:30 a 20 h.

5

è

Certamen literari

de relat breu

Ajuntament

de Santa Eulàlia de Ronçana Àrea de Cultura

El Tricentenari

Santa Eulàlia de Ronç ana

i 2014 Sant Jord

1714

2014


Bases del Certamen Literari La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana convoca el 5è Certamen Literari de Relat Breu. Optaran a premi tots els treballs presentats que compleixin les següents bases.

4 1 17

Participació

Termini

Hi pot participar qualsevol persona a partir de 16 anys que no hagi guanyat el primer premi els dos darrers anys.

Els treballs es podran presentar fins a les 20h. del 14 de març del 2014, als punts següents de Santa Eulàlia de Ronçana:

Tema Enguany el dediquem a la commemoració del Tricentenari de 1714. Es pot tractar qualsevol tema relacionat amb aquesta celebració (País, llengua, 1714, 11 de setembre, tres-cents...)

Presentació dels treballs Els treballs han de ser originals i inèdits. Escrits en prosa íntegrament en català, processats amb ordinador, a una sola cara, doble espai, i cos de lletra Arial 12. L’extensió dels treballs no podrà sobrepassar les 3 pàgines Din-A4. Cada participant només pot presentar un treball. El treball anirà presentat per un quart full on hi constarà el títol i un pseudònim que permetrà la seva identificació. Tots els fulls aniran grapats. Es presentaran 1 original i 7 còpies del treball. A cada còpia es faran constar les mateixes dades que a l’original. No s’acceptaran còpies signades o bé que no compleixin aquest requisit.

4 1 20

Aquestes còpies i l’original es presentaran en un sobre de format gran tancat, adreçat a l’Ajuntament de Santa Eulàlia - Regidoria de Cultura, i indicant el títol del treball i el pseudònim. A l’interior del sobre s’hi inclourà un altre sobre petit i tancat identificat amb el pseudònim, que ha de contenir la informació següent: nom i cognoms, adreça, telèfon de contacte, correu electrònic i fotocòpia del DNI de l'autor del treball.

Biblioteca Casa de Cultura Joan Ruiz i Calonja Centre Cívic La Fàbrica

Jurat El jurat del V Certamen literari de relat breu serà format per: Marta Areñas Rusiñol Alba Colomé Fernández Jaume Dantí Riu Montserrat Galobart Argemí Arnau Queralt Bassa Isabel Valls Bassa Andrea Weirather Valentí

Altres consideracions El veredicte del jurat és inapel·lable i es reserva el dret a declarar els premis o alguna categoria deserta si així ho creu convenient. El primer premi es publicarà a la Revista Ronçana, per la qual cosa se sol·licitarà als premiats el lliurament del treball en format digital. Els originals de les obres guanyadores quedaran a disposició de l’organització. La resta d’obres podran ser recollides pels autors durant un termini màxim de dos mesos a partir de la data de lliurament dels premis. Qualsevol imprevist, el resoldrà l’organització. El fet de concursar implica l’acceptació total d’aquestes bases.

Profile for Biblioteca de Santa Eulàlia de Ronçana

5è Certamen literari de relat breu  

2014

5è Certamen literari de relat breu  

2014

Advertisement