Page 1

LUMINA ASTRULUI Îndreptând privirea tristă Înspre cerul înstelat, Mă gândesc la această vârstă Ce nu am realizat. Orizontu-n depărtare Parcă este, parcă nu-i, Sensul vieţii trecătoare Pare a fi a nimănui. Iarna vine şi greu trece, Tera zboară-n Univers. Ori şi ce nu s-ar petrece, Totu-n lume are sens. Se nasc stele lucitoare, Altele demult s-au stins. Legile de conservare Au un sens de necuprins. Lumina, astrului distrus De veacurile trecătoare Se vede noaptea în cer sus Şi ne arată jos cărarea. Aştept cu-n gând tremurător Sosirea ei din depărtare Şi mă pornesc adeseori În a ei întâmpinare. 8 noiembrie 2012

SCURTĂ PREZENTARE A VOLUMULUI Volumul Repere pe axa timpului conţine aprecieri ale activităţii ştiinţifice, didactice, organizatorice şi activităţii în sportul aeronautic al autorului, născut la 8 decembrie 1937 într-o familie de ţărani gospodari. Sunt prezentate amintiri din copilărie, anii de studii în şcoală şi anii de studenţie, precum şi unele rezultate ştiinţifice considerate importante. Prin exemple din perioada anilor 1944-1959 s-a demonstrat rolul creării condiţiilor necesare pentru instruirea continuă a elevilor şi studenţilor în procesul de pregătire a cadrelor de calificare înaltă.

ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ CENTRALĂ “ANDREI LUPAN”

Lansare de carte - Repere pe axa timpului: Volum omagial 75

Joi, 27 iunie ora 15:00 PROGRAM-INVITAŢIE

Volum editat în amintirea părinţilor şi a surorii Olga.

De-aş fi nemuritor şi rece În necuprinsul Univers, Axa timpului ce trece, Aş întoarce-o în sens invers. Autor: Ion Geru Adresa noastră: str. Academiei 5a tel. 022 73-89-39 www.bsclupan.asm.md

Chişinău 2013


REPERE DIN ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICO-DIDACTICĂ

Omul îndrăgostit de spini

Stimate (ă) –––––––––––––––––––––––––––––

Gheorghe DUCA, Preşedintele AŞM, academician, Profesor universitar, dr. hab. în chimie

Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” a AŞM Vă invită la lansarea cărţii Repere pe axa timpului: volum omagial 75 autor: Ion Geru

Invitaţi de onoare: Gheorghe Duca, Valeriu Canţer, Leonid Culuic, Sveatoslav Moscalenco, Teodor Furdui, Ion Guceac, Tudor Lupaşcu, Constantin Turtă, Anatoli Sidorenco, Nicolae Dabija, Valerian Dorogan, Anatol Casian, Florentin Paladi, Valerii Luca, Anatolii Sîrghi.

APRECIERI ALE ACTIVITĂŢII AUTORULUI

8 decembrie 1937 S-a născut în s. Cotiujenii Mari, azi r. Şoldăneşti. 1959 absolveşte Facultatea de fizică şi matematică, secţia de fizică, a Universităţii de Stat din Moldova. 1962-1965 şi-a făcut studiile doctorale în cadrul Institutului de Fizică a Semiconductorilor al Academiei Naţionale de Ştiinţe a Ucrainei (or. Kiev). După susţinerea tezei de doctor (1967) activează în funcţie de cercetător ştiinţific superior în sectorul „Teoria Semiconductorilor şi Electronica Cuantică” al IFA AŞM (1969-1977), unde au fost puse bazele tezei de doctor habilitat „Investigarea excitonilor în semiconductori prin metodele radiospectroscopiei”, susţinute la Universitatea Kazani (1983). 1977-2005 Conferenţiar şi profesor universitar (din 1986) la Facultatea de Fizică a USM. 2005-2008 Director al Centrului de Metrologie şi Metode Analitice de Cercetare al AŞM. Din 2008 este şef al laboratorului „Rezonanţă Magnetică şi Spectroscopie Laser” în cadrul Institutului de Chimie al AŞM. Membru corespondent al AŞM Este autor a peste 300 de publicaţii ştiinţifice.

Tudor LUPAŞCU, Directorul Institutului de Chimie al AŞM, membru corespondent Ion Geru la 75 de ani: Elan tineresc pentru continuarea cercetărilor Ion TIGHINEANU, Prim-vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, academician Savantul Ion Geru - un captiv pe viaţă a lumii miraculoase a materiei condensate Valeriu CANŢER, Preşedintele Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare, academician Specialist recunoscut în domeniul fizicii corpului solid, rezonanţei electronice de spin, rezonanţei magnetice nucleare Constantin TURTĂ, Şef al laboratorului Chimie bioanorganică şi Nanocompozite al Institutului de Chimie al AŞM, academician, profesor universitar

Invitatie geru ion  

Lansare de carte

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you