BOp magazine mei - juni 2022

Page 1

BOp magazine mei - juni 2022

jaargang 41 l nr. 319 l tweemaandelijks

TOOTS WORDT 100 OUDEREN EN GENDERGELIJKHEID HET ENGAGEMENT VAN POL ARNAUTS

België-Belgique P.B. 1000 Brussel 1 1/1757 P 006265

afgiftekantoor BRUSSEL 1


tentoonStellingen in het bop Het BOp en FedOS ondersteunen de creativiteit van 50-plussers. Zo kunnen zij gratis gebruik maken van onze ruimtes om tentoon te stellen. Tot 13 mei is het Artistiek Huis (FedOS) te gast, met werk van Arlette Brus, Fons Vandergraesen en Jean Dekeyzer. Interpretaties loopt van 20 mei tot 15 juni: een fototentoonstelling van Philippe Barbé. Philippe (59 jaar) woont in Schepdaal (Pajottenland), maar trekt er vaak op uit naar Brussel met zijn fototoestel. Fotograferen doet hij al van zijn tienertijd, maar zo’n drie jaar geleden heeft hij een goed toestel aangeschaft en sindsdien gaat er bijna geen dag voorbij zonder fotograferen. Mensen en silhouetten zijn geliefde onderwerpen, bij voorkeur in zwart-wit.

‘Interpretaties’ gaat over Brussel: mensen, situaties, ernstig of gekruid met humor, al dan niet experimenteel … Alle foto’s dateren van de periode van 20 november 2021 tot maart 2022. Gratis te bezoeken tijdens de kantooruren op werkdagen. Vernissage ‘Interpretaties’ op vrijdag 20 mei om 16 uur. Laat ons weten of je komt: 02 210 04 60, info@bop.brussels.

op naar 120 !!

‘Op naar 120!!’ is een toneelstuk van het gezelschap BOcanton met een verleden, want toen corona uitbrak zat het in de laatste rechte lijn om opgevoerd te worden. Nu, twee jaar later, vissen we de draad weer op, want we vinden het de moeite waard om er je mee te vermaken. De spelers, allen gepensioneerd, hebben de tekst samen geschreven en brengen die nu op de planken. Het stuk speelt zich af bij twee hedendaagse oudere koppels, één dat er warm inzit en één dat de eindjes aaneen moet knopen. Ze zijn buren tegen wil en dank. Dat de ene man vroeger als directeur de andere de bons gegeven heeft, zorgt voor de nodige wrijvingen. En dat ze een oogje op elkaars wederhelft hebben is des mensens maar het helpt niet om de gemoederen te bedaren ... Er wordt gefeest, gelachen en getreurd en herinneringen worden opgehaald, een milde terugblik op hun lange levensloop. Nu eens teder, soms scherp en dan weer hilarisch, de kwinkslagen zijn niet uit de lucht. En niet te vergeten de ‘onderbroekenhumor’ zoals iemand het uitdrukte, een etiket waar we fier op zijn want het theater dat we brengen is pretentieloos, maar we gunnen het je met een warm hart. Vermaak is belangrijk in tijden dat het schip in zwaar weer slingert, zoals we de dag van vandaag helaas moeten meemaken. Een productie van het BOp, met als intendant Bart Braeckevelt. Spelers: Claudine Dewettinck, Jeamy Lauwet, Hein van den Brempt, Frans Vervliet. Speelplaats: de grote zaal in BOp, Zaterdagplein 6, 1000 Brussel. Speeldata: 24 mei om 17 uur en 25 mei om 14 uur. Speelduur: ongeveer anderhalf uur. Toegang: 9/8/2 euro. Reserveren: zie kalender.


l

l l

vOOrwOOrD

OUDEREN ZIJN CREATIEF I

n het vorig magazine had ik de lente aangekondigd en nu zitten we er volop in. En daar genieten we van, in allerlei opzichten. Corona is nog niet weg, maar is – voorlopig? – verdrongen naar de achtergrond. In die zin dat er geen maatregelen meer nodig zijn om het BOp te bezoeken en deel te nemen aan activiteiten. Het basisprincipe is en blijft wel dat je dat doet op eigen verantwoordelijkheid. En dat je bij enige twijfel over je gezondheid thuisblijft en je huisarts contacteert.

Ook in 2019 beslisten enkele van onze deelnemers en vrijwilligers om een toneelstuk in mekaar te boksen en dat het daaropvolgend jaar op te voeren, maar toen dook er een virus op … Maar uitgesteld is niet verloren, eind mei kan je het resultaat van hun creativiteit komen bewonderen in het vermakelijke stuk ‘Op naar de 120!!’.

Meer dan ooit zijn we een open huis: voor activiteiten, maar ook voor een informatief gesprek of een gezellige babbel. We hebben zelfs onze onthaalruimte wat heringericht, zodat het wat huiselijker en warmer oogt. Tijdens de zomer zetten we zelfs onze deuren open voor gezelschapsspelen en denksporten: lees er meer over in onze oproep in dit magazine.

Ook lezen is een heel creatieve activiteit. Je wordt er wijzer van, het prikkelt je fantasie en vergroot je empathie. En je kan erover van gedachten wisselen in een van onze leesclubs. Ook mensen met een leesbeperking kunnen dit plezier beleven, dankzij de luisterboeken van Luisterpunt of de luisterversies van kranten en tijdschriften van Kamelego en Transkript. Onder het motto ‘Iederéén kan lezen!’.

Nu het virus niet meer zo manifest aanwezig is, geeft ons dat volop de gelegenheid om creatief uit te pakken. Dat kan in een schrijfatelier, een aquarelworkshop, een foto- en filmclub … Of misschien kan je je met je schilderijen/foto’s/beeldhouwwerken kandidaat stellen voor een tentoonstelling in het BOp? Of voel je je geroepen om mee te werken aan de Seniorenslam: jongeren en ouderen gaan aan de slag met slam, rap en podiumpoëzie. Dit doen ze in Antwerpen, Leuven en Brussel. Ook het BOp maakt actief deel uit van dit verbindend project. We organiseren workshops en eind november staan we op de planken in de KVS, samen met andere organisaties. Net zoals in 2019 en daar hebben we meer dan goede herinneringen aan.

Colofon Uitgever: Brussels Ouderenplatform vzw Zaterdagplein 6 1000 Brussel Tel. 02 210 04 60 info@bop.brussels www.bop.brussels

Het onthaal is open op werkdagen van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Het BOp is gesloten op 26 en 27 mei en op 6 juni. Hoofdredacteur: Bart Braeckevelt Medewerkers: Claudine Dewettinck, Machteld De Schrijver, Luc De Munck, Leo-Jo Estercam, Ida Hendrickx, Inge Janssens, Claudine Pauwels, Marie-Henriette Struyf Lay-out: Johan Van Nieuwenborgh

Een heel creatief Brussels ketje was Toots Thielemans. Dit jaar zou hij honderd geworden zijn. In levenden lijve is hij er niet meer, maar het jubileumjaar Toots 100 brengt hem tot leven in concerten, hommages, lezingen … en een grootse ‘soundexpo’ in de Koninklijke Bibliotheek. Laat zijn muziek een inspiratie zijn voor creatieve jongeren en ouderen. En zoals aangekondigd in vorig magazine, is iedereen welkom op onze lentereceptie van maandag 2 mei. Maar misschien is die net achter de rug als je dit magazine in handen krijgt. Alvast bedankt voor je komst en geniet verder van de lente.  Bart Braeckevelt

Dit magazine wordt gedrukt bij EPO in Berchem, Antwerpen. Abonnementen en verzending: Brussels Ouderenplatform vzw, Zaterdagplein 6, 1000 Brussel Prijs jaarabonnement (6 nummers): 12,50 euro.

Prijs abonnement Nederland en Luxemburg: 20 euro. Buiten Benelux: 25 euro. Steunabonnement: vanaf 30 euro. Per los nummer: 2,50 euro. Verantwoordelijke uitgever: Piet Coenen Ondertekende artikels vallen onder de verantwoordelijkheid van de auteur.

Abonnement kan op ieder tijdstip ingaan. Bedrag over te schrijven op IBAN nr. BE67 4300 3759 7187 van het Brussels Ouderenplatform, met vermelding van ‘abonnement BOp Magazine’

mei - juni 2022

BOp magazine

l l l

3


inHOUD

l l l

inhoud 3

Voorwoord

Ouderen zijn creatief

28 Diversiteit De Rainbow Ambassadors zetten zich in voor de LGBTQI+ ouderen

5 │ HET ENGAGEMENT VAN POL ARNAUTS

5

Het Interview

Pol Aernouts toont ons de menselijke rijkdom van Brussel

8

8 │ GEEF JE OREN DE KOST !

30 Sport Brussel Beweegt en Staskriebels@canal

In de kijker

Dankzij Luisterpunt kan iedereen lezen

Op de cover

10 Kalender Het aanbod van gekende en nieuwe

25 │ RINUS VAN DE VELDE IN BOZAR

activiteiten in en buiten het BOp Met dagkalender, omruilvoordelen Paspartoe en inschrijvingsvoorwaarden

25 Tentoonstelling 26 │ EEN LEGENDARISCH BRUSSELS KETJE

De innerlijke wereld van Rinus Van de Velde

26 Toots 100 De honderdste verjaardag van een legendarisch Brussels ketje

28 │ EEN KLEURRIJKE REGENBOOG VAN BRUSSELSE OUDEREN

4

l l l

BOp magazine

Toots Thielemans, jazzlegende en Brussels ketje . Hij zou dit jaar honderd geworden zijn. Het jubileumja ar Toots 100 brengt hem tot leven op diverse plaat sen in Brussel en de rest van het land. Met het BOp breng en we een bezoek aan de ‘soundexpo’ in de Koninklijke Bibliotheek. Meer hierover verder in het magazine. foto © KBR

mei - juni 2022


l

l l

Het

interview

‘CARDIJN BLIJFT ME INSPIREREN’ EEN GESPREK MET KWB’ER POL ARNAUTS

L

akenaar Pol Arnauts mag op zijn minst een bezige bij genoemd worden: afdelingsondersteuner bij kwb regio Brussel, voorzitter van Tochten van Hoop, mederedacteur van een pas verschenen boek over Brussel … Die publicatie was de aanleiding voor een gesprek met Pol. Daarin blikken we terug op zijn levenslang engagement voor de christelijke arbeidersbeweging, zijn band met Brussel, zijn inzet voor Tochten van Hoop. Aan het einde van het gesprek komen ook zijn toekomstdromen aan bod. Ben jij een echte ‘Brusseleir’? Ik ben inderdaad in 1959 geboren in Molenbeek, waar mijn ouders een drogisterij hadden. Zij waren afkomstig uit Grimbergen en Strombeek-Bever, en zo kwam het dat ik met mijn broer en zus vaak bij mijn beide grootouders in de rand van Brussel verbleef. Ik herinner me vooral dat de huidige Grote Ring ons toenmalig speelterrein was. Ik ging naar school in het Heilig-Hartcollege in Ganshoren, waar ik zowel lager als middelbaar onderwijs volgde. Wat en waar ging je nadien studeren? Ik kwam na mijn humaniora in Leuven

terecht om er godsdienstwetenschappen te studeren. Dat was een polyvalente opleiding, met veel interessante sociale vakken. Omdat ik na die studies nog meer wilde weten over het politieke bedrijf, begon ik aansluitend met de kandidaturen politieke wetenschappen. Die studie heb ik echter niet beëindigd, omdat ik vlugger dan voorzien als gewetensbezwaarde aan de slag kon bij de KAJ, de Kajotters. Ik zou er uiteindelijk zes jaar blijven. Wie kajotters zegt, denkt automatisch aan kardinaal Cardijn. In welke mate ben je door hem beïnvloed? Ik heb Cardijn niet persoonlijk gekend, want hij overleed toen ik acht jaar was, maar zijn invloed op de kajottersbeweging was zeer groot. We kunnen het ons nu niet meer voorstellen, maar in de jaren vijftig had de beweging 50.000 leden

en was het veruit de grootste jeugdbeweging in ons land. Cardijn heeft jongeren een eigen aanzien gegeven. Vroeger gingen ze van de lagere school onmiddellijk 

mei - juni 2022

BOp magazine

l l l

5


Het

interview

l l l

 naar de fabriek. Ze werden daar als volwassenen behandeld, met alle misbruiken van dien. Door de jongeren als groep te benaderen, vestigde Cardijn er de aandacht op dat jonge mensen zich nog extra konden ontplooien en engageren. De toenmalige tijdsgeest zorgde ervoor dat het ‘zien, oordelen, handelen’ van Cardijn direct doorsijpelde bij de leden. Toen ik in de eerste helft van de jaren tachtig bij de KAJ begon te werken, lag zijn gedachtengoed nog steeds aan de basis van onze activiteiten. Ik deed veel huisbezoeken, waarbij we peilden naar de noden en behoeften, deze bespraken en dan indien nodig tot actie overgingen. In hoeverre is Cardijn voor jou vandaag nog een inspiratiebron? Cardijn blijft me nog steeds inspireren. Dat situeert zich op drie niveaus. In de eerste plaats op persoonlijk vlak: net zoals Cardijn, vind ik het zeer belangrijk dat jonge mensen nadenken over hun levensvooruitzichten: relaties, vrienden, thuis, werk, engagement, geloof, toekomst. Het tweede niveau is dat van de vereniging, die jonge mensen helpt om hun schoolomgeving, werkplek, buurt en ruimere omgeving positief te beïnvloeden. Ook op het derde niveau – dat van de samenleving – wilde Cardijn met zijn kajotters wegen. Hij vond dat het beleid ervoor moest zorgen dat iedereen een waardig leven zou kunnen leiden. Denk in dat verband maar aan de armoede die grote bevolkingsgroepen treft.

6

l l l

BOp magazine

mei - juni 2022

Waar ben je na die zes jaar KAJ aan de slag gegaan? Ik ben altijd blijven werken in de schoot van de christelijke arbeidersbeweging en ben na mijn KAJ-periode voor kwb gaan werken. Aansluitend daarop werd ik dan zingevingscoördinator bij het ACW, nu beweging.net. Toen ik drie jaar geleden 60 werd, ben ik opnieuw naar kwb gegaan, als afdelingsondersteuner voor de regio Brussel. Het succes van kwb is lang te danken geweest aan het feit dat mensen er levenslang lid van bleven. Dat is de laatste jaren veranderd. Veel Brusselse gezinnen verhuizen na enkele jaren en gaan daardoor geen lange termijnengagementen meer aan. Anderzijds komen veel jonge gezinnen, vaak gemengd samengesteld, Brussel opzoeken. Zij bruisen van ideeën en zorgen voor vernieuwende impulsen. Ik vind het fijn dat ik hen hierbij kan begeleiden en ondersteunen. Maar je hebt blijkbaar ook nog altijd een band met de KAJ? In 2005 zijn we in het centrum van Brussel met KAJ De Mug (Multiculturele Urgentie Groep, red.) begonnen. Onze doelgroep waren toen niet-begeleide minderjarige asielzoekers. We komen samen in Voyaach, ons lokaal dicht bij het Klein Kasteeltje, en bereiken nu een 50-tal jongeren tussen 16 en 25 jaar. De meesten hebben hier geen familie, geen vrienden, geen netwerk. Dankzij onze KAJ-groep slagen zij erin hun vrienden-

kring uit te breiden. Ook hier laat ik me inspireren door Cardijn, die benadrukte dat we geen enkele jongere aan zijn lot mogen overlaten. De kwb van Brussel lag ook aan de basis van Tochten van Hoop. Hoe is dat ontstaan? 30 jaar geleden organiseerden we met kwb een kerststallentocht in de Marollen, die we koppelden aan de thematiek van de adventsactie Welzijnszorg. We begonnen met 30 deelnemers, maar dat werden er al vlug 80. Als gidsen konden we daarbij rekenen op de medewerking van geëngageerde priesters als Johnny De Mot, Daniël Alliet en Tjeu Peeters. Daaruit ontstond Tochten van Hoop, waarmee onze gidsen geïnteresseerden uit Brussel en de Rand willen laten kennis maken met de menselijke rijkdom van de hoofdstad. Tegelijkertijd vragen we aandacht voor de bestaande problemen en voor de inzet van vrijwilligers en organisaties. Hoe is de werking van Tochten van Hoop ondertussen geëvolueerd? We zitten nu aan onze derde generatie gidsen: na de priesters in de beginperiode, konden we een beroep doen op ervaringsdeskundigen en medewerkers van projecten. Momenteel zitten we in een volgende fase, met een 15-tal vrijwillige gidsen, waarvoor we regelmatig opleidingen voorzien. Voor corona hadden we op jaarbasis een 200-tal gidsbeurten, door 


l  corona viel dat terug tot minder dan de helft. We hopen snel opnieuw de draad te kunnen opnemen. We bieden een 15-tal verschillende gidsbeurten aan: nog altijd in de Marollen, maar ook in Kuregem, in Matongé, in Molenbeek … Er is blijkbaar sprake van een mogelijke samenwerking tussen Tochten van Hoop en het BOp-project Brussel Briljant. Hoe staat het daarmee? Naar aanleiding van dit interview heeft jullie hoofdredacteur inderdaad gevraagd of we gidsbeurten zouden kunnen verzorgen voor dit project. Dat willen we uiteraard graag doen, want we vinden het belangrijk dat de doelgroep van Brussel Briljant in contact komt met de initiatieven en projecten die we tijdens onze wandelingen aan bod laten komen. Ik hoop dan ook dat we in het najaar met een dergelijke samenwerking van start kunnen laten gaan (we plannen alvast een wandeling in Sint-Gilles op vrijdag 15 juli, red.). Uit Tochten van Hoop, waarvan jij voorzitter bent, is ook het boek Brussel. 75 inspirerende plaatsen gegroeid. Hoe is dat ontstaan? We wilden verbinding maken tussen Brussel, de stad waar de zes redacteurs wonen, en de notie ‘inspiratie’. Inspiratie drijft en motiveert mensen. Ook Brussel inspireert ons, en daarom hebben we 75 mensen – allen sociaal bewogen Brusselaars – gevraagd om een voor hem of haar inspirerende plaats in Brussel te beschrijven. Doorheen elk van die 75 bijdragen loopt een rode draad: op welke manier inspireert een plek in Brussel de auteur? Welke plaatsen komen er in het boek zoal aan bod? Verwacht niet meteen de klassieke toeristische plekken als de Grote Markt, Manneke Pis of het Atomium. We hebben er wel voor gezorgd dat alle Brusselse gemeenten minstens een keer aan bod komen. Daarbij is er veel aandacht voor plekken aan de rafelrand van de maatschappij. Ik denk dan aan TADA (ToekomstAtelierDel’Avenir), dat de opbrengst van het boek ontvangt, Allee du Kaai, D’Broej-Centrum West en Dar el Amal. Het zijn echter niet alleen dergelijke geëngageerde initiatieven die in het boek aan bod komen. Zo mocht de Erasmustuin in Anderlecht niet ontbreken, maar ook het vlakbij gelegen Pozeleinestrotje krijgt aandacht. Cafés ‘met een

verhaal’ zoals het Goudblommeke van Papier in de Cellebroersstraat of La Rose Blanche in Molenbeek passeren eveneens de revue. Via deze 75 inspirerende plaatsen willen de auteurs het vibrerende hart van Brussel laten kloppen. ‘Een stad ontdekken is haar hart horen kloppen, haar aderen voelen kloppen,’ zoals een van de auteurs het verwoordt.

Daar zijn jullie alvast in geslaagd, want ik vind het een zeer lezenswaardig en inspirerend boek. Maar wie of wat, naast de al vermelde kardinaal Cardijn, inspireert jou? Het geloof is een belangrijke inspiratiebron in mijn leven. Ik ben ook sterk geïnspireerd door een in de vergetelheid geraakte figuur als de Molenbeekse priester Luc Eelens, die in de jaren zeventig en tachtig als een moderne Franciscus met zijn fiets doorheen Molenbeek sjeesde. Hij had oog had voor álle Molenbekenaars, en lag onder meer aan de basis van het Buurthuis Bonnevie, dat onlangs zijn 30ste verjaardag vierde. Recenter werkte ik ook graag samen met priesters als Daniël Alliet van de Begijnhofkerk en Marcel Cloet, die nog nationaal proost

l l

Het

interview

bij kwb is geweest. De figuur van Jezus heeft van jongs af aan een grote aantrekkingskracht op mij uitgeoefend. Zo is er het verhaal van de verloren zoon, waarin ik een pleidooi lees om aandacht te besteden aan wie langs de kant staat. Mijn geloofsbeeld wordt het best samengevat in het Indische woord ‘Wanakam’: de God die in mij aanwezig is wil in contact komen met de God die in u aanwezig is. Er is ook de ‘sportieve’ Pol. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ik was al vroeg geboeid door atletiek, en sloot me aan bij Atletiekclub Excelsior aan de Heizel. Ik liep – en loop – vooral lange afstanden. In 1981 heb ik de studentenmarathon van Antwerpen naar Leuven gewonnen. Ik loop ook al vele jaren mee in de 20 km van Brussel, waar ik in mijn jonge jaren rond de 100ste plaats eindigde. Die 20 km loop ik nog steeds elk jaar, ten voordele van WSM (het vroegere Wereldsolidariteit), de ngo van de christelijke arbeidersbeweging. Daarnaast initieer ik in Laken – waar ik sinds 1986 met mijn vrouw Myriam woon – al 15 jaar cursussen start-to-run en startto-walk. We hebben er ook een fietsbieb, waarbij kinderen tot 12 jaar een jaar een fiets kunnen lenen. Met kwb start-tobike hebben we al zo’n 500 mensen leren fietsen. Dat zijn indrukwekkende resultaten. Tot slot: heb je nog dromen voor de toekomst? Ik droom ervan om op mijn vijfenzestigste nog eens een marathon te kunnen lopen. Daarnaast hoop ik ook nog een tijdje te kunnen voortdoen met kwb, KAJ en Tochten van Hoop. En last but not least: gelukkig ouder worden met mijn vrouw, opa worden en met de kleinkinderen kunnen voetballen!  Tekst: Luc De Munck Foto’s: Claudine Dewettinck en Pol Arnauts Het boek Brussel. 75 inspirerende plaatsen is uitgegeven door Halewijn en Tochten van Hoop, telt 359 pagina’s en kost 23,95 euro. Op vrijdag 15 juli gaan we met Tochten van Hoop op stap in Sint-Gillis, raadpleeg hiervoor de kalender.

mei - juni 2022

BOp magazine

l l l

7


in

De KiJKer

l l l

GEEF JE OREN DE KOST !

Ontdek de gratis luisterboeken van Luisterpunt G

aat lezen moeilijk, maar wil je toch úren leesplezier beleven? Denk dan aan de Daisy-luisterboeken van Luisterpuntbibliotheek, de Vlaamse openbare bibliotheek voor mensen met een leesbeperking (blind, slechtziend, fysieke beperking, afasie, dyslexie …). Iedereen die geen of moeilijk gewone, gedrukte boeken kan lezen, kan bij Luisterpunt terecht voor gratis luisterboeken en brailleboeken. Want iederéén kan lezen!

DANKZIJ LUISTERPUNTBIBLIOTHEEK EN DE DAISY-LUISTERBOEKEN IS MIJN WERELD OPENGEGAAN. IK KAN OPNIEUW LEZEN WAT IK WIL! (CAROLINE D.) Een twintigtal jaar geleden werd ik slechtziend en kreeg ik de diagnose Retinitis Pigmentosa. Ik kon eerst nog grootletterboeken lezen, maar mijn ogen gingen steeds meer achteruit. Mijn broer leerde me Luisterpuntbibliotheek kennen en ik schreef me in om luisterboeken te lezen op mijn smartphone. In het begin had ik twijfels: zal dat wel lukken, naar een boek luisteren? Maar ik moet zeggen: ik was meteen verkocht. Ik houd ervan om elke dag op mijn vaste momenten in de zetel te lezen met de Anderslezen-app. Met de app kan ik bovendien de snelheid aanpassen, en lees ik soms aan 130 of 140% van de normale snelheid. Het aanbod luisterboeken van Luisterpunt is enorm, ik ga in mijn leven nooit alle boeken kunnen lezen die ik wil lezen. Luisterpunt heeft mijn wereld opnieuw geopend. - Caroline D.

Verzend- en onlinebibliotheek Luisterpunt is een verzend- en onlinebibliotheek. Dat betekent dat je alles van thuis uit kan regelen. Wil je luisterboeken op cd ontvangen, dan stuurt Luisterpunt ze gratis op met de post. Terugsturen is

8

l l l

BOp magazine

mei - juni 2022

ook volledig gratis. Heb je een tablet of smartphone? Dan kan je de boeken beluisteren met de gratis Anderslezen-app. Je kan boeken aanvragen in de online catalogus op de computer of in de app maar Luisterpunt heeft ook een uitleendienst die je elke werkdag telefonisch of via e-mail kan contacteren om nieuwe

boeken aan te vragen of om andere vragen te stellen. Luisterpunt staat voor je klaar.

Aanbod Bij Luisterpuntbibliotheek kan je kiezen uit meer dan 50.000 luisterboeken. Het aanbod kan je vergelijken met dat van de gewone bibliotheek: fictie, nonfictie, poëzie, jeugdboeken, kookboeken enzovoort. Voor elk wat wils! Wil je de razend populaire reeks ‘De zeven zussen’ van Lucinda Riley ontdekken of je verdiepen in de geschiedenis van de Bourgondiërs met Bart Van Loo? Genieten van een hoorspel met de stemmen van de vroegere BRT of van een Vlaamse klassieker zoals ‘De vlaschaard’ van Stijn Streuvels? Heerlijk wegdromen met het nieuwste romantische boek van Danielle Steel of meespeuren naar de dader in spannende detectives van Pieter Aspe? Het kan allemaal, en nog veel meer. 


l

TIP: LEES JE OOK GRAAG

De meeste luisterboeken worden ingelezen door vrijwilligers, die geslaagd zijn voor een stemproef. Meer dan 300 mensen kruipen elke week enkele uren in de studio om boeken in te lezen. Daarnaast lezen jaarlijks een 40-tal auteurs hun eigen boek in. De auteur kent zijn boek natuurlijk als de beste. Recent lazen bijvoorbeeld Diane Broeckhoven, Geert van Istendael, Annelies Verbeke, Jean-Paul Van Bendegem, Mia Doornaert, Harry De Paepe, Naima Charkaoui en Ingrid Vander Veken hun nieuwste boek in. En dat is nog maar een kleine greep uit dit mooie aanbod. Zo’n persoonlijke band met de auteur heb je enkel met een luisterboek. Je vindt ongetwijfeld boeken naar jouw smaak. Grasduin in onze cataloog op daisybraille.bibliotheek.be.

 Bij Transkript vind je luisterversies van 10 Vlaamse tijdschriften, zoals Plus Magazine, Humo, Knack en Dag Allemaal.  Bij Kamelego kan je terecht voor de audioversie van 7 Vlaamse kranten: De Standaard, Het Nieuwsblad, Het Laatste Nieuws enz.

Lid worden Wil je graag lid worden van Luisterpunt? Schrijf je in op www.luisterpuntbibliotheek.be of bel naar 02 423 04 11. Lid worden en boeken lenen is volledig gratis. Zodra je inschrijving voltooid is, kan je meteen boeken aanvragen. Ook in de meeste gewone bibliotheken kan je trouwens terecht voor Daisy-boeken, vraag ernaar aan de balie.

De luisterboeken van Luisterpuntbibliotheek zijn Daisy-luisterboeken. Daisy (Digital Accessible Information System) is een wereldwijde standaard voor

We wensen je véél leesplezier! Foto’s: Luisterpunt

IK VIND HET ERG MAKKELIJK DAT IK

ter met dyslexie heeft. Ik besloot luisterlezen een tweede kans te geven. En dat kan ik alleen maar samenvatten als: “wat een luxe”.

ALLES VAN THUIS UIT KAN REGELEN

foto © Monique De Jaeger

(CAROLINE V.M.)

Na enkele jaren in Zweden bleek ik een bindweefselziekte te hebben, waardoor ik in een rolstoel terechtkwam. Ik moest overstappen op een e-reader, want boe-

De KiJKer

Daisy-boeken kan je beluisteren op je tablet of smartphone met de gratis Anderslezen-app. Er bestaan ook speciaal ontworpen Daisy-spelers met grote, duidelijke knoppen, waarbij iedere knop slechts één functie heeft. De app en de Daisy-speler onthouden voor elk boek waar je gebleven bent. Meer info over Daisy en Daisy-spelers vind je op www. luisterpuntbibliotheek.be.

Daisy ?

Boeken: van kleins af aan waren ze in mijn leven, eerst las mama voor, toen leerde ik zelf lezen. Wat een fantastisch gevoel om helemaal zelf van de letters woorden en zinnen te kunnen maken. De hele lagere school snelden mijn broer en ik tussen de middag naar huis, want mama las dan voor. Daarna werd het verschil tussen lezen op school en thuis lezen steeds groter. Ik had moeite om namen van personages of begrippen te onthouden en zag ze slechts als een woordbeeld. Later werd dan ook dyslexie bij mij vastgesteld. Met allerlei trucjes kon ik mijn opleiding gewoon afmaken en zelfs een academische carrière beginnen, waardoor ik het Limburgse platteland voor Stockholm verruilde.

in

toegankelijke luisterboeken. Je kan de voorleessnelheid vertragen of versnellen zonder dat de stem vervormt en je kan door het luisterboek ‘bladeren’, net zoals in een gewoon boek: van pagina naar pagina, van hoofdstuk naar hoofdstuk.

TIJDSCHRIFTEN EN KRANTEN ?

l l

ken vasthouden werd steeds lastiger met hypermobiele gewrichten. Ik probeerde ook luisterboeken, toen nog op cassette, maar dat ging naar mijn smaak te traag. In mei 2020, toen we ook in Zweden door Covid-19 moesten thuisblijven, leerde ik Luisterpuntbibliotheek kennen dankzij een enthousiaste vriendin die een doch-

Ik vind het erg makkelijk dat ik alles van thuis uit kan regelen: als al mijn boeken uitgelezen zijn, dan hoef ik niet naar buiten, hoef ik me niet aan de openingsuren van de bibliotheek te houden. Ik kan gewoon nog een kop thee inschenken en een nieuw boek aanvragen in de Anderslezen-app of via de website. Handig vind ik dat ik de voorleessnelheid kan aanpassen zonder dat de stem vervormt. Zo kies ik zelf mijn snelheid. Bij vragen staan de medewerkers van Luisterpunt klaar via e-mail of telefoon. Ook mensen die iets minder digitaal vaardig zijn, zullen zeker hun weg vinden in de wondere wereld van de luisterboeken. Intussen zijn we heel wat maanden en boeken verder, en geniet ik nog steeds elke dag van prachtige verhalen dankzij Luisterpunt. Iederéén kan lezen! - Caroline V.M.

mei - juni 2022

BOp magazine

l l l

9


DAGKALenDer 1

Mei tOt

15

JULi

Maandag 2 mei l Aquagym l Lentereceptie in het BOp l Qigong l Seniorengym l Tai Chi 24 vormen l Topics & Practice l Turnen 50+ l Zwemmen Dinsdag 3 mei l Badminton l Eksteroog l Nordic walking l Parla Italiano 4 l Speels boksen l Tai Chi Gold Woensdag 4 mei l Badminton l Jazz binnenstebuiten l Speels boksen l Tai Chi Gold

Vrijdag 6 mei l Expo Rinus Van de Velde l Schrijfatelier Ukkel l Sport je fit Maandag 9 mei l Aquagym l Basiscursus acteren l Hablemos avanzado l Qigong l Seniorengym l Tai Chi 24 vormen l Topics & Practice l Turnen 50+ l Zwemmen

l l

BOp magazine

Woensdag 11 mei l Badminton l Digitaal Vragenuurtje l Speels boksen l Tai Chi Gold Donderdag 12 mei l Conditiegym l Creatieve Tai Chi l Dance fitness l Expo ‘Art with a view’ l Fietsclub l Fotoclub l Pilates l Practical English l Qigong l Yoga 1

Maandag 16 mei l Aquagym l Basiscursus acteren l Hablemos avanzado l Qigong l Schrijfatelier l Seniorengym l Tai Chi 24 vormen l Turnen 50+ l Zwemmen Dinsdag 17 mei l Badminton l Hablemos debutantes l Mediacafé l Ontmoetingsfestival BruZEL l Parla Italiano 4 l Speels boksen l Tai Chi Gold Woensdag 18 mei l Conditiegym l Mindful stretchen l Poëziecafé l Senioretics l Turnen 50+

Dinsdag 10 mei l Badminton l Digitaal Vragenuurtje l Hablemos debutantes l Hoe gaat het? En met jou? l Leeslamp l Parla Italiano 4 l Seniorenslam workshop l Speels boksen l Stoeldans l Tai Chi Gold l

l l l

Vrijdag 13 mei l Infosessie Helpper l Sport je fit

Donderdag 5 mei l Conditiegym l Creatieve Tai Chi l Dance fitness l Een dagje goed gevoel l Fietsclub l Fotoclub l Pilates l Practical English l Qigong l Wandeling Roodkloosterbeek l Yoga 1

10

2 022

mei - juni 2022

Donderdag 19 mei l Conditiegym l Creatieve Tai Chi l Dance fitness l Fit en fel l Fotoclub l Pilates l Practical English l Qigong l Yoga Vrijdag 20 mei l Aquarelatelier l Optreden 1 BOcantus l Sport je fit

Maandag 23 mei l Aquagym l Basiscursus acteren l Een kleurrijke regenboog l Hablemos avanzado l Qigong l Seniorengym l Tai Chi 24 vormen l Topics & Practice l Turnen 50+ l Zwemmen Dinsdag 24 mei l Badminton l Eksteroog l Hablemos debutantes l Parla Italiano 4 l Seniorenslam workshop l Speels boksen l Stoeldans l Tai Chi Gold l Theater – ‘Op naar de 120!!’ l Treinuitstap Kortrijk Woensdag 25 mei l Conditiegym l Mindful stretchen l Senioretics l Theater – ‘Op naar de 120!!’ l Turnen 50+ Maandag 30 mei l Aquagym l Basiscursus acteren l Brussel Beweegt l Hablemos avanzado l Qigong l Seniorengym l Tai Chi 24 vormen l Topics & Practice l Turnen 50+ l Zwemmen Dinsdag 31 mei l Badminton l Hablemos debutantes l Parla Italiano 4 l Speels boksen l Tai Chi Gold Woensdag 1 juni l Conditiegym l Mindful stretchen l Senioretics l Turnen 50+ Donderdag 2 juni l Conditiegym l Creatieve Tai Chi l Dance fitness l Fietsclub l Fit en fel l Fotoclub l Pilates


l l Practical English l Qigong l Wandeling Tuinwijk Cité Moderne l Yoga Vrijdag 3 juni l Optreden 2 BOcantus l Schrijfatelier Ukkel l Sport je fit Dinsdag 7 juni l Badminton l Eksteroog l Hablemos debutantes l Parla Italiano 4 l Speels boksen l Stoeldans l Tai Chi Gold Woensdag 8 juni l Conditiegym l Expo Toots 100 l Mindful stretchen l Senioretics l Turnen 50+ Donderdag 9 juni l Conditiegym l Creatieve Tai Chi l Dance fitness l Fietsclub l Fit en fel l Fotoclub l Pilates l Practical English l Qigong l Yoga Vrijdag 10 juni l Aquarelatelier l Concertini – De Munt l Sport je fit Maandag 13 juni l Aquagym l Basiscursus acteren l Hablemos Avanzado l Qigong l Schrijfatelier l Seniorengym l Tai Chi 24 vormen l Topics & Practice l Turnen 50+ l Zwemmen Dinsdag 14 juni l Badminton l Digitaal Vragenuurtje l Expo Toots 100 l Hoe gaat het? En met jou? l Seniorenslam workshop l Speels boksen l Tai Chi Gold

l l

DAGKALenDer 1

Woensdag 15 juni l Conditiegym l Digitaal Vragenuurtje l Mindful stretchen l Senioretics l Turnen 50+ Donderdag 16 juni l Conditiegym l Creatieve Tai Chi l Dance fitness l Fietsclub l Fit en fel l Fotoclub l Pilates l Practical English l Qigong l Yoga Vrijdag 17 juni l Sport je fit Zondag 19 juni l Danstheater Vlaemsch Maandag 20 juni l Aquagym l Basiscursus acteren l Hablemos avanzado l Qigong l Seniorengym l Tai Chi 24 vormen l Topics & Practice l Turnen 50+ l Zwemmen Dinsdag 21 juni l Badminton l Eksteroog l Infosessie Zorgvolmacht l Speels boksen l Stoeldans l Tai Chi Gold Woensdag 22 juni l Conditiegym l Lezing Opgravingen Parking 58 l Mindful stretchen l Senioretics l Turnen 50+ Donderdag 23 juni l Conditiegym l Creatieve Tai Chi l Dag van de Mantelzorg l Dance fitness l Expo Christian Dotremont l Fietsclub l Filmclub l Fit en fel l Pilates l Praatcafé Dementie l Practical English l Qigong

Mei tOt

15

JULi

2022

l Yoga Vrijdag 24 juni l Sport je fit Maandag 27 juni l Aquagym l Hablemos avanzado l Qigong l Seniorengym l Tai Chi 24 vormen l Topics & Practice l Turnen 50+ l Zwemmen Dinsdag 28 juni l Badminton l Seniorenslam toonmoment l Speels boksen l Tai Chi Gold Woensdag 29 juni l Busuitstap Saeftinghe Zilt l Conditiegym l Mediacafé l Mindful stretchen l Senioretics l Turnen 50+ Donderdag 30 juni l Conditiegym l Creatieve Tai Chi l Dance fitness l Fietsclub l Fit en fel l Pilates l Practical English l Qigong l Yoga Maandag 4 juli l Brussel Beweegt: rustige wandeling l Hablemos avanzado Dinsdag 5 juli l Brussel Beweegt: rustige wandeling l Eksteroog Woensdag 6 juli l Wandeling in Matongé met Kuumba Donderdag 7 juli l Fietsclub Dinsdag 12 juli l Hoe gaat het? En met jou? Donderdag 14 juli l Fietsclub Vrijdag 15 juli l Tocht van Hoop Sint-Gillis mei - juni 2022

BOp magazine

l l l

11


KALenDer 1

Mei tOt

15

JULi

2022

l l l

INSCHRIJVEN VIA DE WEBSITE ? ZO EENVOUDIG ! 1. Surf naar www.bop.brussels. 2. Ga naar ACTIVITEITEN en klik op de gewenste rubriek: concerten, tentoonstellingen …

1.

3. Bv. Tentoonstellingen: je krijgt een overzicht van de verschillende lezingen die we bezoeken of organiseren (afb. 1). 4. Klik op de gewenste tentoonstelling: bv. TENTOONSTELLING 08/06/2022: TOOTS 100. THE SOUND OF A BELGIAN LEGEND. Nu krijg je een omschrijving en alle praktische informatie te zien. 5. Klik op de groene knop INSCHRIJVEN (afb. 2). 6. Vul minstens je naam, voornaam en e-mail in. Geef het juiste aantal personen tegen het correcte tarief in en vink het vakje ‘ik ben geen robot’ aan. Soms krijg je dan enkele foto’s te zien, waarbij je gevraagd wordt alle etalages of verkeersborden of andere items aan te vinken. Dit is een test die bewijst dat je geen (spam)robot bent. Als je dit goed doorlopen hebt, kan je daaronder op de knop INSCHRIJVEN klikken (afb. 3).

2.

7. Nu krijg je op je scherm alle details van je inschrijving te zien. In je mailbox ontvang je een inschrijvingsbevestiging: als je die niet ontvangen hebt, dan ben je NIET ingeschreven! Neem dan zeker contact op met het onthaal. 8. Er is een extra voordeel om in te schrijven via onze website. Twee dagen voor aanvang van de activiteit waarvoor je ingeschreven bent, ontvang je een herinneringsmail. Handig om je afspraak niet te vergeten!

3.

9. Inschrijven kan ook door te klikken op een gewenste dag in de maand-agenda of door te klikken op een ‘activiteit in de kijker’. Daarna verloopt het zoals hierboven beschreven. En bovendien zal het onthaal je dankbaar zijn. Het is voor hen een administratieve last minder en zo hebben ze meer tijd om je te ontvangen en verder te helpen!

CURSUS AQUARELATELIER In deze cursus leer je de nodige vaardigheden van het aquarelleren aan. Zowel beginners als gevorderden zijn welkom. Je kan je enkel inschrijven voor de hele reeks van het voorjaar. Begeleiding Lucienne Nijsters. Volgende workshops op 20 mei en 10 juni. Telkens op vrijdagvoormiddag van 9.30 tot 12 uur in het BOp. Bijdrage voor een reeks van 5 lessen: 75 euro, met BOp-kaart 55 euro, koffie of frisdrank inbegrepen. Code 43050. BASISCURSUS ACTEREN Wil je graag je eerste stappen zetten op de scène? Zin om de verschillende vaardigheden van het acteren te verkennen? Of heb je al enige ervaring en wil je je skills verder uitdiepen? Iedereen is welkom. We werken aan ruimtegebruik, lichaamstaal, personageopbouw, rolanalyse, tekst en beweging op een scène, samenspel, stemgebruik en spontaniteit. We experimenteren met improvisatie, maar gaan ook aan de slag met tekst. In samenwerking met Opendoek. 6 sessies telkens op maandag van 14 tot 16.30 uur in het BOp.

12

l

l l

BOp magazine

mei - juni 2022

Op 9, 16, 23, 30 mei, 13 en 20 juni. Deelname voor de hele reeks: 60 euro, met BOp-kaart of Opendoek-lidkaart 45 euro. Paspartoe-kansentarief 12 euro. Inschrijven via het BOp. Code: 43058. DIGITAAL De digitale wereld gaat razendsnel vooruit. Sommigen kunnen goed volgen, anderen stuiten op problemen. Het BOp wil een handje toesteken door digitale ondersteuning te organiseren. Deze ondersteuning gebeurt zowel in groep tijdens het Mediacafé (onder begeleiding van Vief ) als persoonlijk tijdens het Digitaal Vragenuurtje (met een van onze vrijwilligers).


l l Digitaal Vragenuurtje. Heb je een specifieke vraag over je smartphone, tablet of computer? Onze vrijwilligers helpen je graag persoonlijk op weg via deze digitale ‘consultaties’. We voorzien 15 à 20 minuten per persoon. Om je zo goed mogelijk verder te kunnen helpen, vragen we je jouw vraag op voorhand te mailen naar lynn.decabooter@bop. brussels. Telkens van 14 tot 16 uur in het BOp: op dinsdag 10 mei en 14 juni en op woensdag 11 mei en 15 juni. Deelname: 2 euro. Code: 48012. l Mediacafé. Het BOp en Vief (een sociaal-culturele vereniging van en voor 65-plussers) slaan de handen in elkaar en organiseren samen een Mediacafé. Zit je met vragen of problemen over het gebruik van de smartphone, tablet of computer? Dan is dit mediacafé de ideale manier om tijdens een babbel en een kop koffie een antwoord te krijgen op je multimediavragen. Neem je eigen tablet of smartphone mee en stel naar hartenlust je vragen aan de andere ‘cafégangers’. Samen zoeken we naar oplossingen. In geval van nood staat de medewerker van Vief je met raad en daad bij. Telkens op dinsdag van 14 tot 16 uur in het BOp: op 17 mei en 29 juni. Deelname: 5 euro, met BOp-kaart 3 euro met BOp kaart, Paspartoe-kansentarief 2 euro. Code: 48011. FOTOCLUB EN FILMCLUB Zowel de fotoclub als de filmclub van het BOp, geleid door Leo Jo Estercam, zijn geschikt voor beginners én gevorderden. Bijeenkomsten van de Fotoclub op 5 mei, 12 mei, 19 mei, 2 juni, 9 juni en 16 juni. Bijeenkomst van de Filmclub op 23 juni.

Telkens op donderdagnamiddag van 14 tot 16 uur in het BOp. Bijdrage per workshop: 4 euro, met BOp-kaart of Paspartoe-kansentarief 2 euro, tegen omruiling van 15 Paspartoepunten gratis (syllabus (indien nodig), koffie of frisdrank inbegrepen). Code Fotoclub: 43051 + datum. Code Filmclub: 42202 + datum. JAZZ BINNENSTEBUITEN Jazz is een fascinerende muziekvorm van de zwarte mensen uit de Verenigde Staten, ontstaan eind 19de eeuw en wereldwijd bekend vanaf de jaren dertig van de 20ste eeuw. Voordrachtgever is professor Piet Van de Craen, lid van de Antwerpse jazzclub. In dit voorjaar vertrekt hij vanuit beroemde duo’s en wat ze voor elkaar en de jazzgeschiedenis betekenen. Telkens van 14 tot 16 uur in het BOp. Bijdrage voordracht: 6 euro, met BOp-kaart 5 euro, Paspartoe-kansentarief 2 euro, mits omruiling van 25 Paspartoepunten gratis. Inclusief een syllabus en koffie. Code 41725 + datum.

l l

KALenDer 1

Mei tOt

15

JULi

2022

l Woensdag 4 mei: Wynton Marsalis en trombonist Wycliffe Gordon. Trompettist, orkestleider en componist Wynton Marsalis is ook een meester in het ontdekken van talent. Trombonist en multi-instrumentalist Wycliffe Gordon is ervan in het begin bij en ontwikkelt zich als een van de steunpilaren van het Jazz At Lincoln Center Orchestra (JLCO). Hij vult met zijn muzikale persoonlijkheid Marsalis wonderwel aan. Als hij besluit eigen paden te bewandelen, wordt hij herhaaldelijk teruggevraagd tot hij in de persoon van zijn eigen discipel Chris Crenshaw, een vaste vervanger voor zichzelf in het orkest vindt. Het klinkt als een hedendaags muzikaal sprookje. LEESLAMP In Muntpunt Maandelijks komen we bijeen om samen een boek te bespreken. In een ongedwongen sfeer kan je met je medelezers van gedachten wisselen over het betreffende boek. Leeslamp is een leesclub voor iedereen die overdag tijd heeft. Je hoeft niet de hele reeks bij te wonen. Ken je iemand die geïnteresseerd is om mee te praten over een van de boeken? Breng haar of hem gerust mee. Probeer bij voorkeur het boek te ontlenen bij je plaatselijke bibliotheek. Zo niet, kan je nog steeds terecht in Muntpunt. Op dinsdag van 14 tot 15.30 uur, eenmaal per maand. Plaats: Muntpunt, zaal Zinneke 1, op de tweede verdieping boven het café. Volgende bijeenkomsten op 10 mei en 14 juni. De boeken van Leeslamp vind je online, met cover en korte inhoud op www.muntpunt.be/bezoeken/agenda/leeslamp. Gratis deelname. Info: Bart Braeckevelt, tel. 02 210 04 75, bart.braeckevelt@bop.brussels. l Dinsdag 10 mei: De vrouw met het rode haar - Orhan Pamuk (287 pagina’s). Een puttengraver en zijn jonge leerling hebben de opdracht gekregen om water te vinden op een droge vlakte in de buurt van Istanbul. Terwijl ze afzien in de zomerse hitte, ontstaat er een hechte band tussen de oudere man en de jongen, wiens vader verdween nadat hij gearresteerd werd voor politiek-subversieve activiteiten. De twee leren op elkaar te vertrouwen en vertellen verhalen om de tijd te doden. Maar dan stuit de jongen op een avond in een nabijgelegen dorpje waar ze proviand kopen op een afleiding die hij niet kan weerstaan: een roodharige vrouw, lid van een rondreizend theatergezelschap. De fascinatie lijkt wederzijds en zijn wildste dromen worden bewaarheid; maar tijdens zijn afwezigheid wordt de oude puttengraver getroffen door een tragische gebeurtenis. De vrouw met het rode haar is een verleidelijke roman over familie en romantiek, over het Oosten en het Westen, en over traditie en de moderne wereld, geschreven door een van de grootste vertellers van onze tijd. l Dinsdag 14 juni: Ik ben een eiland - Tamsin Calidas (328 pagina’s). Tamsin Calidas is een dertiger met een baan in de media, die in de hippe Londense wijk Notting Hill woont.

mei - juni 2022

BOp magazine

l l l

13


KALenDer 1

Mei tOt

15

JULi

2022

l l l stempel gedrukt op de literaire 20ste eeuw. De generatie van ’27 met Lorca dus, maar ook met de Nobelprijswinnaar Aleixandre, Alberti, Cernuda … zorgde voor een haast ongekende vernieuwing en variëteit. Tijdgenoten en vrienden als de filmmaker Luis Buñuel en de schilder Salvador Dali gaven mee kleur aan de leden van deze dichtersbent. Het leven en het werk van Lorca evenwel, die omwille van de Spaanse Burgeroorlog dramatisch aan zijn einde kwam, zal niemand onberoerd laten. Met de poëzie van Koenraad Goudeseune openen we de lezing. In Muntpunt.

Niks bijzonders. Tot zij en haar man besluiten hun leventje in de stad te verruilen voor het ruige en onbekende van een klein Schots eiland in de Hebriden. Ze gaan er schapen fokken. Landelijk, rustig en idyllisch, is het beeld dat ze voor ogen hebben. Weg van het eeuwige jachtige. Maar wanneer de eerste betovering is verbroken, blijkt het allerminst idyllisch. De gesloten eilanders zitten helemaal niet te wachten op de komst van zo’n stel stedelingen, het kind waarnaar ze verlangden komt maar niet, het weer is onstuimig en het leven zwaar. Hun huwelijk overleeft de storm niet en loopt op de klippen. En dat is nog maar het begin van de pure, bittere ellende die Calidas zal moeten doormaken. Armoede, een traumatisch verlies en ziekte stellen haar op de proef en het onherbergzame land brengt zijn eigen uitdagingen met zich mee. Naarmate de tijd verstrijkt verliest Calidas zich meer en meer in het landschap om haar heen, en het is precies die natuur die verlossing brengt. Een magnifiek boek over eenzaamheid, veerkracht en zelfontdekking. In Oudergem en Watermaal-Bosvoorde Samen met de bibliotheken van Watermaal-Bosvoorde (WB) en Oudergem (O) hebben we een tweede leesclub opgericht. Het opzet is hetzelfde als Leeslamp in Muntpunt (zie hierboven). De tweede woensdag van de maand, om de twee maanden. Afwisselend in de bibliotheek van Oudergem (O) en die van Watermaal-Bosvoorde (W-B). Telkens van 10 tot 12 uur. Volgende bijeenkomsten op 8 juni (W-B) en 10 augustus (O). Gratis deelname. Info: Bart Braeckevelt, tel. 02 210 04 75, bart.braeckevelt@bop.brussels. POËZIECAFÉ Het BOp organiseert samen met De Markten en Muntpunt dit voorjaar een reeks van 5 poëziemiddagen. Opnieuw bieden we je een uitgelezen programma aan met de crème de la crème van de internationale poëzie. De ‘ambassadeur van de poëzie’ Ivo van Strijtem (dichter, poëzievertaler, essayist, bloemlezer en leraar literaire creatie) zocht dit keer inderdaad enkele van de grootste tenoren van de wereldpoëzie voor jou uit. Ook de Nederlandstalige poëzie komt ruimschoots aan bod. Met de steun van Literatuur Vlaanderen. Telkens op woensdagnamiddag van 14 tot 15.45 uur, op wisselende locaties. Bijdrage per voordracht: 6 euro, met BOpkaart 5 euro, Paspartoe-kansentarief 2 euro, mits omruiling van 25 Paspartoepunten gratis. Inclusief syllabus en koffie. Code 44050. l Woensdag 18 mei: Federico García Lorca en vrienden. Ongetwijfeld heeft de Spaanse poëzie een onuitwisbare

14

l

l l

BOp magazine

mei - juni 2022

SCHRIJFATELIER In het BOp Er wordt veel geschreven en er zijn veel schrijfcursussen. Dit atelier onderscheidt zich door een platform aan te bieden, waar men zich kan uiten en zich op zijn gemak kan voelen. Het heeft niet de structuur van een cursus en er is geen druk. Het atelier wil je stimuleren om te schrijven en daarmee naar buiten te komen, in een veilige en gemoedelijke omgeving. Je kan er ervaren hoe anderen zich uitdrukken en zo van elkaar leren. Begeleider: Frans Vervliet. Als je een idee wil hebben van de teksten van het Schrijfatelier, kan je altijd een tekst lezen op onze website: klik op Projecten en vervolgens op Schrijfatelier. Telkens op maandag om 14 uur, zowat om de drie weken in het BOp of in Muntpunt (zaal Zinneke 1, op de tweede verdieping boven het café). Volgende bijeenkomsten op 16 mei en 13 juni. Gratis deelname. Informatie en inschrijven: Bart Braeckevelt, tel. 02 210 04 75, bart.braeckevelt@bop.brussels. In de bibliotheek van Ukkel Samen met de bibliotheek van Ukkel hebben we een schrijfatelier opgericht. De filosofie is dezelfde als van het hierboven beschreven schrijfatelier. Begeleider: Frans Vervliet. Telkens op vrijdag van 14 tot 16 uur, eenmaal per maand. Volgende bijeenkomsten op 6 mei en 3 juni. In de Bibliotheek Ukkel, De Broyerstraat 27, 1180 Brussel. Gratis deelname. Info en inschrijven: Bart Braeckevelt, tel. 02 210 04 75, bart.braeckevelt@bop.brussels. SENIORENSLAM Na twee coronajaren gaan we dit jaar voor een volwaardig slam-jaar. En dit willen we net zoals in 2019 afsluiten met een volwaardige voorstelling in de KVS. We starten alvast met zes workshops in het voorjaar in het BOp.

Telkens op dinsdagnamiddag om 14 uur: Nog op 10 en 24 mei, 14 en 28 juni (toonmoment voor familie en vrienden). Gratis deelname. Info en inschrijven: Bart Braeckevelt, tel. 02 210 04 75.


l TAALLEERGANGEN l Topics & Practice (conversatie Engels). Lerares: Veronique Steens. Elke maandag om 9.30 uur. Module eindigt op 27 juni. Code: 43001. l Practical English (conversatie Engels). Lerares: Michelle Mildiner. Elke donderdag om 10 uur. Module eindigt op 30 juni. Code: 43010. l Hablemos español avanzado (conversatie Spaans - gevorderden). Lerares: Blanca Prieto. Elke maandag om 10 uur. Module eindigt op 4 juli. Code: 43020. l Hablemos español debutantes (beginners). Lerares: Blanca Prieto. Elke dinsdag om 10 uur. Module eindigt op 7 juni. Code 43021. l Parla Italiano 4. Lerares: Deborah Bandini. Elke dinsdag om 14 uur. Module eindigt op 14 juni. Code: 43013. Prijs per module van 15 lessen: 78 euro, met BOp-kaart 58 euro. Geen lessen tijdens schoolvakanties. Info: Rony Verhasselt, tel. 02 210 04 62, rony.verhasselt@bop.brussels.

CULTUUR CONCERTEN l Vrijdag 10 juni: Concertini in de Munt. Werken van Johannes Brahms en andere. Kamermuziekensemble van de Munt. Concert van ongeveer 1 uur. Het beste van de kamermuziek, elke vrijdagmiddag in De Munt. De muzikanten van het Symfonieorkest van De Munt brengen met diverse ensembles en in wisselende formaties kamermuziek van zowel bekende als minder bekende componisten. In het feestgedruis rondom de 250ste verjaardag van het Symfonieorkest van de Munt laten de Concertini zich niet onbetuigd. Op geregelde tijden brengen de musici van het orkest kamermuziek van grote Belgische componisten als César Franck of Joseph Jongen, maar ook iets minder bekende namen passeren de revue, zoals Georges Antoine of Joseph Ryelandt. De samenhang met de operaprogrammering blijft daarnaast een rode draad in deze middagconcerten. In het kielzog van Lulu volgt Bergs Kammerkonzert onder leiding van Alai Altinoglu, maar ook Norma, Carmen en Requiem geven aanleiding tot diepgravende, virtuoze of luchtige programma’s. Nieuw dit seizoen is de formule van Wildcards, waarbij jonge zangers van de MM Academy uitgenodigd worden om zelf creatieve voorstellen op maat van een lunchconcert uit te werken. En met enkele onvergankelijke klassiekers uit het Duitse kamermuziekrepertoire bieden de Concertini ook puur speel- én luisterplezier.

l l

KALenDer 1

Mei tOt

15

JULi

2022

l Vrijdag 20 mei en vrijdag 3 juni: Café Chantant ‘Eurovisie’ met BOcantus. Na een lange periode van ‘dan weer wel, dan weer niet’ mogen repeteren, is ons huiskoor BOcantus opnieuw aan de slag gegaan met de vrijdagse repetities. Het optreden dat oorspronkelijk in mei 2020 was voorzien, kan twee jaar later plaatsvinden in het BOp. Het thema deze keer is Eurovisie. Op 24 mei 1956 vond het allereerste Eurovisiesongfestival plaats, met (slechts) 7 deelnemende landen die elk 2 liedjes brachten. Over de jaren heen is het festival enorm gegroeid en is het niet meer te vergelijken met de eerste edities. De koorleider en de zangeressen van BOcantus doken in de archieven en kozen hun favoriete Eurosongnummers uit de rijke geschiedenis van het festival. Zoals steeds wordt opgetreden met de formule Café Chantant, waarbij het publiek actief meezingt. Maak je keuze uit een van de twee datums! In het BOp. Op vrijdag 20 mei in de namiddag om 14 uur en/ of vrijdag 3 juni matinée om 11 uur. Na de optredens nodigen we je uit voor een drankje. Toegang 4 euro, met BOp kaart 3 euro, Paspartoe-kansentarief 2 euro. Code: 30005. LEZINGEN l Woensdag 22 juni: Down in the River. Van februari tot juli 2019 vonden er archeologische opgravingen plaats op de site van de vroegere Parking 58. Nadien (van 17 september 2021 tot 20 maart 2022) liep hierover een tentoonstelling in de Sint-Gorikshallen. Het onderzoek heeft een deel van de vroegste geschiedenis (7de tot 10de eeuw) van Brussel aan het licht gebracht rondom de Zenne, onlosmakelijk verbonden met de oorsprong van de stad. Vanaf de 12de eeuw worden haar oevers geleidelijk aangelegd, terwijl in de 14de eeuw een kade wordt opgetrokken langs de uitgegraven en gekanaliseerde rivier. De Zenne is een belangrijke vector van de sociale en economische geschiedenis van de stad. In de rivierbedding en op de voormalige oostelijke oever zijn talrijke voorwerpen van verschillende ambachten en materialen gevonden die ons een inzicht geven in het dagelijks leven van de Brusselaars. Voordrachtgever: Machteld De Schrijver.

Afspraak om 14 uur in het BOp. Bijdrage: 6 euro, met BOpkaart 5 euro, Paspartoe-kansentarief 2 euro, mits omruilen 25 Paspartoepunten gratis. Code: 41216. Afspraak om 12.15 uur ingang De Munt – Muntplein 5, 1000 Brussel. Prijs: 10 euro, met BOp-kaart 7 euro, Paspartoe-kansentarief 2 euro. Code: 41717.

OP STAP Met de bus l Woensdag 29 juni: Saeftinghe Zilt. Vlak bij het Verdronken Land van Saeftinghe, in het Oosten van Zeeuws-Vlaan-

mei - juni 2022

BOp magazine

l l l

15


KALenDer 1

Mei tOt

15

JULi

2022

l l l

deren, ligt De Mariahoeve. De hoeve is de thuisbasis van Saeftinghe Zilt, waar binnendijkse teelt van diverse zeegroenten zoals zeekraal, zeekool, lamsoren en zilte aardappelen plaatsvindt. De nog jonge Koningin Emmapolder ligt vlak achter het brakwaterschorrengebied Saeftinghe. Een pomp zorgt voor bevloeiing van de akker met zoet én zout water. Op deze wijze wordt als het ware de werking van eb en vloed, zoals deze in het natuurgebied plaatsvindt, nagebootst. Na de koffie en appeltaart krijgen we wat uitleg over de boerderij en bewandelen we het Plankierpad. Dit is een wandeling van een uurtje over een onverhard pad met bruggetjes over de geulen. BBQ op de boerderij vergezeld uiteraard van zeegroenten. In de namiddag een rondrit met de bus. De gids laat ons kennismaken met de polders in de omgeving en een stukje haven van Antwerpen. Afsluiten in IJshoeve De Boey (facultatief ), waar onze ‘boer’gondische uitstap eindigt. Afspraak om 8 uur in de Loksumstraat (recht tegenover de kathedraal), 1000 Brussel. Busmaatschappij Van Eyken Tours, bus met groene tinten. Prijs: 60 euro, met BOp-kaart 58 euro (exclusief drank middagmaal & IJshoeve). Code: 41506. Met de trein l Dinsdag 24 mei: Kortrijk, metamorfose van een stad. Na de koffie en thee in het Parkhotel, flaneren we met de gids door het historische centrum van de stad. Bezienswaardigheden zoals het stadhuis, het belfort, de Broeltorens, de Onze-Lieve-Vrouwekerk en het begijnhof liggen op ons pad. We hebben oog voor de metamorfose die de stad recentelijk onderging. De Leiewerken met zeven nieuwe bruggen, de aanleg van openbaar groen, de verlaging van de Leieboorden rond de Broeltorens en het winkelcentrum K-in-Kortrijk grijpen in op het belevingsgevoel van de stad.

Afspraak rond 9 uur in de lokettenhal van het Centraal Station Brussel. Trein om 9.27 uur. Prijs: 12 euro, met BOp-kaart 10 euro, Paspartoe-kansentarief 2 euro, voor koffie en gids. Exclusief treinticket en vrij middagmaal. Code:41605. Te voet l Donderdag 5 mei: De vallei van de Roodkloosterbeek. Deze wandeling combineert natuur met geschiedenis: we volgen de Roodkloosterbeek, een van de Brusselse beken waarvan de loop en de bronnen nog goed zichtbaar zijn. We bekijken ook de historische site van de Priorij van het Roodklooster, waarvan het hoofdgebouw onlangs gerestaureerd werd. De wandeling is ongeveer 5 km lang, sommige paden

16

l

l l

BOp magazine

mei - juni 2022

kunnen modderig zijn. Voor deze wandeling van 2 uur raden we stevige wandelschoenen aan. Gids: Johan Burgers. Afspraak om 14 uur aan de uitgang van het metrostation Hermann-Debroux (kant Delhaize). Bijdrage 5 euro, met BOp-kaart 3 euro, Paspartoe-kansentarief 2 euro, mits omruilen 20 Paspartoepunten gratis. Code: 41402. l Donderdag 2 juni: La Cité Moderne. Door haar modernistische vormgeving en avant-garde uitstraling is de Cité Moderne in Sint-Agatha-Berchem wellicht een van de bekendste tuinwijken in Brussel. Het was ook het eerste project van architect Victor Bourgeois. Met dit project won hij de hoofdprijs op de ‘Exposition des Arts Décoratifs’ in Parijs en kreeg hij ook veel internationale erkenning. La Cité Moderne was een letterlijke vertaling van de vernieuwende visie van de huurderscoöperatie op architectuur, stedenbouw en samenleving. Samen met Kapelleveld in Sint-LambrechtsWoluwe en Klein Rusland in Zelzate, is dit één van de zeldzame tuinwijken in België met een modernistische kubistische architectuur. Gids: Paul Grard. Afspraak om 14 uur aan halte Valida (Tram 19). Bijdrage 5 euro, met BOp-kaart 3 euro, Paspartoe-kansentarief 2 euro, mits omruilen 20 Paspartoepunten gratis. Code: 41403. l Woensdag 6 juli: Op stap met Kuumba in Matongé. Mensen en culturen leven vaak gewoon naast elkaar. Het Vlaams-Afrikaans Huis Kuumba wil een vrijplaats creëren waar mensen en culturen elkaar echt kunnen ontmoeten. We starten ons programma met een exotisch buffet: kip à la moambe, vis en vlees, bakbananen, rijst, maniokbladeren en bonen. Koffie, thee en water zijn inbegrepen. Vervolgens maken we met gidsen van Kuumba een wandeling doorheen de Matongéwijk. De gids vertelt je over het ontstaan en de geschiedenis van de wijk. Ze laten je het unieke karakter van deze kleurrijke buurt ontdekken.

Afspraak om 12.30 uur aan/in Kuumba, Waversesteenweg 78, 1050 Brussel (Elsene). Nabij metrostation Naamse Poort. Prijs: 29 euro, met BOp-kaart 27 euro. Code: 41404. l Vrijdag 15 juli: Tocht van Hoop – Sint-Gillis, smeltkroes van culturen. Mooie art-nouveau huizen wijzen erop dat Sint-Gillis ooit een rijke gemeente was. Een paar decennia geleden was het een van de armste gemeenten van het land, vooral gekend om zijn gevangenis. Nu is er een proces van gentrificatie aan de gang. De gemeente is op zoek naar nieuwe evenwichten. Minderheden zijn er in de meerderheid, met een opvallende Portugese aanwezigheid. De dagelijkse markt op het Sint-Gillisvoorplein (Parvis), zorgt voor een kleurig spektakel. Als antwoord op de sociale problema-


l tiek zijn er heel wat plaatsen van sociaal engagement, leert deze wandeling van Tochten van Hoop. Afspraak om 10 uur aan de ingang van de Hallepoort. Bijdrage: 6 euro, met BOp-kaart 5 euro, Paspartoe-kansentarief 2 euro. Code: 41405. TENTOONSTELLINGEN & MUSEA l Vrijdag 6 mei: Rinus Van de Velde – Inner Travels. Via diverse media die variëren van tekening tot sculptuur, installatie en film, creëert Rinus Van de Velde een parallel universum waar elementen uit de realiteit en de verbeelding samensmelten tot een unieke vorm van visuele storytelling. Als zelfverklaarde sofareiziger vertelt hij vaak verhalen over semi-heroïsche queesten en avonturen die zijn opgebouwd rond imaginaire reizen en fictieve ontmoetingen met figuren uit de recente kunstgeschiedenis. De tentoonstelling focust op een circulair verhaal van vertrekken en terugkeren naar huis, met de trein als metafoor voor de reis en toont in première Van de Velde’s nieuwe film, samen met een overzicht van hoofdzakelijk recente werken. Het geheel wordt geconfronteerd met een selectie werken van moderne hedendaagse kunstenaars. De tentoonstelling is een open uitnodiging om de kunstenaar te vergezellen op zijn innerlijke reizen en een visuele ontdekkingsreis.

Afspraak om 10.30 of 14 uur in de inkomhal van Bozar, Ravensteinstraat 23 in 1000 Brussel. Keuze maken bij inschrijving uit 1 van de 2 rondleidingen. Prijs: 16 euro, met BOpkaart 14 euro, Paspartoe-kansentarief 2 euro, voor toegang en gids. Code: 41303. l Donderdag 12 mei: Art with a view: 25 years Proximus Art Collection. Dit jaar bestaat de collectie 25 jaar. Een hedendaagse kunstcollectie met Belgische en internationaal gerenommeerde kunstenaars. De kunstwerken werden al die tijd in de kantoren van het bedrijf tentoongesteld, als inspiratiebron en als kijk op de wereld. Deze tentoonstelling bestaat uit een selectie van meer dan 200 werken, die samen een boeiend verhaal vertellen: een reis doorheen de kunstgeschiedenis vanaf einde 20ste eeuw tot vandaag. Te zien op de gelijkvloerse verdieping en op de twee plateaus die verbonden worden door de passerelle. Het gaat zowel om fotografie als om schilderkunst, video en ander beeldend werk. Geleid bezoek met een gids van Korei. Afspraak om 14 uur aan de Proximus Towers, Koning Albert II-laan 27 in 1030 Brussel. Station Brussel Noord, uitgang Bolivar. Prijs: 14 euro, met BOp-kaart 12 euro, Paspartoekansentarief 2 euro. Code: 41304. l Woensdag 8 of dinsdag 14 juni: Toots 100. The Sound of a Belgian Legend. Op 29 april 2022 zou Toots Thielemans

l l

KALenDer 1

Mei tOt

15

JULi

2022

100 jaar zijn geworden. Dit ketje uit de Marollen was een uitmuntend gitarist en een van de beste mondharmonicaspelers ter wereld. Hij speelde op podia over heel de wereld. Internationale sterren als Quincy Jones, Peggy Lee en Sting stonden in de rij om met hem samen te werken. Maar hoe ver zijn internationale faam ook reikte, Toots bleef een Belg in hart en nieren. Deze expo is een eerbetoon in zijn thuisstad Brussel. Het gebouw en het tentoonstellingsparcours zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Meer informatie over deze tentoonstelling en het feestjaar Toots 100 op pagina’s 28-29.

Afspraak telkens om 10.30 uur in de KBR – Kunstberg 28, 1000 Brussel. Keuze maken uit 1 van de 2 rondleidingen. Prijs: 16 euro, met BOp-kaart 15 euro, Paspartoe-kansentarief 2 euro, voor toegang en gids. Code: 41305. l Donderdag 23 juni: Christian Dotremont, schilderschrijver. Christian Dotremont (1922-1979), een vooraanstaande naoorlogse Belgische kunstenaar en medeoprichter van de CoBrA-beweging, is een van de eersten die met schriftuur plastische kunst maakt. Zijn ‘logogrammen’, of visuele gedichten ontstaan spontaan uit het meanderende penseel en vormen iets nieuws in de kunst. De woorden die hij impulsief op papier zet, zoeken een eigenzinnig tracé dat resulteert in expressieve composities. Schrijven en schilderen vloeien in elkaar over en openen de weg naar eindeloze experimenten. De tentoonstelling belicht de grote verscheidenheid van Dotremonts logogrammen aan de hand van meer dan 120 werken op papier, foto’s, films en archiefstukken die het publiek voor de eerste keer te zien krijgen. Afspraak om 14.30 uur in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Regentschapsstraat 3, 1000 Brussel. Prijs: 12 euro, met BOp-kaart 10 euro, Paspartoe-kansentarief 2 euro voor toegang en gids. Code: 41306. TENTOONSTELLINGEN IN HET BOp Het BOp en FedOS willen samen de creativiteit van 50-plussers ondersteunen. Zo kunnen zij gratis de ruimtes van het BOp gebruiken om tentoon te stellen. Tot 13 mei is er werk te zien van het Artistiek Huis (FedOS). Van 20 mei tot 15 juni loopt ‘Interpretaties’, met foto’s van Philippe Barbé. Lees meer hierover op pagina 2. Gratis te bezoeken op werkdagen en tijdens de kantooruren in het BOp. Vernissage van ‘Interpretaties’ op 18 maart om 15 uur, inschrijven via het onthaal. THEATER & DANS l Dinsdag 24 en woensdag 25 mei: Bocanton - Op naar de

mei - juni 2022

BOp magazine

l l l

17


KALenDer 1

Mei tOt

15

JULi

2022

l l l

120!! Opgehouden door corona, mag dit theaterstuk ons eindelijk vermaken. Pretentieloos theater, geschreven en gebracht door gepensioneerden. Een productie van het BOp. Meer lees je hierover op pagina 2. Op dinsdag 24 mei om 17 uur en woensdag 25 mei om 14 uur in het BOp. Zowat anderhalf uur. Toegang: 9 euro, met BOp-kaart 8 euro, Paspartoe-kansentarief 2 euro. Code: 41915. l Zondag 19 juni: Danstheater Vlaemsch. Choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui en beeldend kunstenaar Hans Op de Beeck slaan in deze voorstelling een brug naar het economisch en cultureel welvarende Vlaanderen van de 15de eeuw; toen de reputatie van de regio werd uitgedragen door zijn kunstenaars. Deze bereisde Fiamminghi met internationale connecties stonden bekend als innovatieve geesten die zich niet binnen grenzen lieten vangen. Omwille van de frappante parallellen tussen het kunstenaarschap toen en vandaag en met dezelfde zin voor experiment als hun voorgangers, gaan Cherkaoui en Op de Beeck op zoek naar die pluralistische identiteit, ontstaan uit een smeltkroes van invloeden, en zetten ze in op een nieuwe renaissance. Een esthetisch en filosofisch manifest van twee hedendaagse ‘Vlaamse meesters’, gebracht door de Munt en KVS in het kader van Troika (samenwerking tussen KVS, De Munt en Théâtre National). Danstheater met als thema ‘wat het betekent om als kunstenaar Vlaming te zijn, wanneer kunst niet stopt bij grenzen’. Info: Rony Verhasselt, tel. 02 210 04 62, rony.verhasselt@bop.brussels.

Afspraak om 14.30 uur (voorstelling 15 uur) ingang KVSBOL, Lakensestraat 146 in 1000 Brussel. Een vrijwilliger van het BOp is ter plaatse met de tickets. Prijs: 11 euro, met BOpkaart 10 euro, Paspartoe-kansentarief 2 euro. Plaatsen in categorie 4 (bovenste balkon). Code: 41913.

SPORT l Nordic Walking. Wandeltochten van ongeveer 8 km. Van 10 tot 12-12.30 uur. Tweewekelijks op dinsdag. Vraag de uitgebreide folder aan bij FedOS, info@fedos.be, 02 218 27 19. 3 mei: Kesterbeekwandeling. Info: 0476 68 41 21. l Wandelen met Eksteroog. Tweemaal per maand op dinsdag een wandeling van een halve dag. Van 10.30 tot 13 uur. Maximum afstand 7 km. Gedetailleerde folder te verkrijgen op de Sportdienst, tel. 02 210 04 64. Contacteer de tochtleider, om op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen. 3 mei: Merchtem. Info: 0479 35 97 41 en 0474 92 16 15. 24 mei: Wivinawandeling. Info: 0468 46 99 02. 7 juni: wandeling in Ternat. Info: 0474 78 45 78. 21 juni: Dagje Zee. Info: 0485 43

18

l

l l

BOp magazine

mei - juni 2022

19 79. 5 juli: Natuurwandeling. Info: 0468 46 99 02 l Fietsclub 50+. Wekelijkse fietstochten op donderdag van ongeveer 55 km. Verschillende startplaatsen in de buurt van Brussel. Start om 10 uur, terugkomst rond 16 uur. Onderweg picknick in een plaatselijk café. 5 mei : Oostrandroute (LH). Info : 0494 33 87 33. 12 mei: Lambik-Zuunroute (H). Info: 02 356 36 04. 2 juni: Pajottenlandroute (LH). Info:0497 51 65 81. 9 juni: Op en af Pajottenland (LH). Info: 0495 26 45 17. 16 juni: Asseroute (H). Info: 0486 15 76 75. 23 juni: Hamertjesroute (H). Info: 0497 51 65 81. 30 juni: Abdijroute (LH). Info: 0497 43 58 62. 7 juli: Jubileumroute (V). Info: 0795 26 45 17. 14 juli: Rond de luchthaven (LH): Info: 0494 33 87 33 Bijdrage 1 euro per fietstocht. Inschrijven is niet noodzakelijk. Vraag de folder met alle fietstochten aan bij ingrid.peeters@ bop.brussels of 02 210 04 65. WEKELIJKS SPORTAANBOD van het BOp, VGC, FedOS, GC De Kroon, GC Essegem, LDC ADO Icarus en LDC De Kaai. l Aquagym. Bewegen in het water is een van de beste remedies om gewrichten te smeren en reuma & artrose op afstand te houden. Bepaalde oefeningen maken gewrichten en spiergroepen soepel. Met de weerstand in het water worden deze spieren ook steviger. Het water draagt het lichaamsgewicht, zodat er weinig risico is op spierbeschadiging. Lesgever: Guy Van Aken Wekelijks op maandag van 15 tot 15.50 uur in het zwembad van Neder-Over-Heembeek, Lombardsijdestraat 120. l Badmintonclub 50+. Een partijtje badmintonnen in een gezellige en ontspannen sfeer? Dat kan bij Badmintonclub 50+, een club die al meer dan 30 jaar bestaat. Ervaring is niet vereist.

Wekelijks op dinsdag van 14 tot 16 uur. Plaats: Sporthal De Maalbeek, Oudergemlaan 126, 1040 Etterbeek. Info: Jeannine Neukermans, 02 305 39 87. l Conditiegym. In beweging blijven is belangrijk. Gym is goed voor de bloedsomloop, kracht en lenigheid. Het maakt je spieren en gewrichten soepeler. Er worden geen prestaties verwacht, de gezelligheid staat centraal. Lesgever: Kamal Abed. Wekelijks op woensdag van 11 tot 12 uur in de polyvalente zaal van Campus Comenius, Dapperenstraat 20, 1081 Brussel. Op 25 mei in het Elisabethpark, verzamelen op Campus Comenius. Wekelijks op donderdag van 10 tot 11 uur in GC De Kroon, Jean Baptiste Vandendrieschstraat 19, 1082 Sint-Agatha-Berchem. l Dance fitness. Een mix van techniek en verschillende dansstijlen, aangevuld met spierversterkende oefeningen.


l Dit alles op leuke en dansbare muziek. Lesgever: Guy Van Aken. Wekelijks op donderdag van 14 tot 15 uur in het BOp. l Fit en fel. Speelse, gevarieerde oefeningen met en zonder materiaal waarbij we aan de algemene conditie werken. Dit seizoen staat het evenwicht in de kijker. Lesgever: Karin De Wachter. Wekelijks op donderdag van 14.45 tot 15.45 uur in Campus Comenius, Dapperenstraat 20, 1081 Koekelberg. l Mindful stretchen. Je neemt de tijd om in het ‘nu’ het lichaam te voelen met zachte stretchoefeningen, op een rustige manier. Dit alles zorgt voor een lichamelijk, mentaal en emotioneel vrij gevoel. Lesgever: Guy Van Aken. Wekelijks op woensdag van 11 tot 12 uur in het BOp. l Pilates is een bewegingsmethode, geschikt voor alle leeftijden, ongeacht je conditie. Je leert je lichaam kennen met zijn mogelijkheden en beperkingen. De eenvoudige en effectieve bewegingen doen spanningen verdwijnen, helpen de ademhaling verbeteren, verstevigen de spiertonus en bevorderen de soepelheid. Stabiliteit van de romp is de uitdaging. Tijdens de lessen gebruiken we allerlei materialen, zoals flexabanden, kleine en grote ballen.

Wekelijks op donderdag van 9.30 tot 10.30 uur in het BOp, zowel voor starters als semi-gevorderden. l Qigong bestaat uit trage bewegingen die je rustig en vloeiend uitvoert, met een rustige, diepe buikademhaling. Bedoeling is om de doorstroming van bloed en energie in het lichaam te verbeteren. De gewrichten worden losgemaakt en ‘opengezet’, door te werken aan een goede houding, zowel zittend, staand als stappend. Lesgever: François Deschamps. Wekelijks op donderdag van 10.30 tot 11.30 uur in De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel. Wekelijks op maandag van 13.30 tot 14.30 uur in LDC Ado Icarus, Peter Benoitplein 22, 1150 Neder-Over-Heembeek. l Senioretics. Deze vorm van ‘callanetics’ onderhoudt je figuur. Het doel is je lichaam sterker te maken door rustig uitgevoerde, spierversterkende oefeningen. De oefeningen richten zich vooral op buik-, bil-, been- en rugspieren. Lesgever: Guy Van Aken. Wekelijks op woensdag van 9.45 tot 10.45 uur in het BOp. l Seniorengym. Blijf fit en gezond met gymnastiek. Je verbetert je kracht, lenigheid en uithouding door gevarieerde lessen. Heb je het moeilijk met bepaalde bewegingen, dan kunnen we die aanpassen. Tweewekelijks op maandag van 13.30 tot 14.30 uur in LDC De Kaai, Adolphe Willemynstraat 113, 1080 Anderlecht. Lesgever: Sportwerk Vlaanderen.

l l

KALenDer 1

Mei tOt

15

JULi

2022

l Speels boksen. Laagdrempelige boksles waar je fit en blij van wordt. Opbouw: gewrichten soepel maken, lichte cardio, basistechnieken aanleren, rondjes boksen met enkel contact op de handschoenen (niet naar gezicht) en spierversterkende oefeningen. Afsluiten met zachte stretch. Lesgever: Abdelhay El Ouarroudi. Wekelijks op dinsdag van 14 tot 15 uur (starters) en van 15.15 tot 16.15 uur (semi-gevorderden) In de Campus Comenius, Dapperenstraat 20, 1081 Koekelberg. l Sport je fit. Een intensieve les waarbij we alle spiergroepen trainen. Een pittige en uitdagende workout op eigen niveau. Lesgever: Kamal Abed. Wekelijks op vrijdag van 10 tot 11uur in GC De Kroon, J.B. Vandendrieschstraat 19, 1082 Sint-Agatha-Berchem. l Stoeldans – fysiek en online. Deze les heeft niet enkel fysiek plaats. Ook online kan je meedoen. Gezeten op een stoel en met muzikale ondersteuning van ‘golden oldies’ en klassiekers, zetten we onze spieren aan het werk. We trainen ook ons geheugen en coördinatievermogen. Lesgevers: Rudy Blauwbloeme en Lise Leonard. Tweewekelijks op dinsdag van 10 tot 11 uur in het BOp. Voor het online aanbod: www.fedos.be en klikken op het weekprogramma van Studio Bubble2bubble. l Tai Chi 24 vormen. Op zoek naar een sport om je lichaam soepel, sterk en gezond te houden, op een eenvoudige en rustige manier? Probeer eens Tai Chi: een opeenvolging van zachte en vloeiende bewegingen die je rustig uitvoert. Lesgever: Vinciane Cappelle.

Wekelijks op maandag van 10 tot 11 uur (starters) en van 11.15 tot 12.15 uur (semi-gevorderden). Tot 13 juni in de expozaal van de VGC, Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel. Op 20 en 27 juni in het BOp. l Tai Chi Gold. We starten met een gevarieerde opwarming waarna we overschakelen naar de basisbewegingen van de Tai Chi. De bedoeling is om spanningen weg te werken en lichaamsklachten die het gevolg kunnen zijn van stress, verkeerde houding, seizoenen enz. aan te pakken. Lesgever: Karin De Wachter. Wekelijks op dinsdag van 10 tot 11 uur (semi-gevorderden) en van 11.15 tot 12.15 uur (starters) op Campus Comenius, Dapperenstraat 20, 1081 Koekelberg. l Creatieve Tai Chi. Tijdens deze bewegingsles doorweven met Tai Chi-oefeningen maken we gebruik van stokken, waaiers, ballen … en durven we al eens een danspasje uitvoeren. Kortom, een les waarbij je je zorgen even kan wegwuiven. Lesgever: Karin De Wachter. Wekelijks op donderdag in Campus Comenius, Dapperenstraat 20, 1081 Koekelberg van 13.30 tot 14.30 uur.

mei - juni 2022

BOp magazine

l l l

19


KALenDer 1

Mei tOt

15

JULi

2022

l l l

l Turnen 50+. Een gezellige turnles om je conditie te verbeteren en fit en soepel te blijven. Lesgever: Jonathan De Souter. Wekelijks op maandag van 10.30 tot 11.30 uur en op woensdag van 10 tot 11 uur in GC Essegem, Leopold I-straat 329, 1090 Jette. l Yoga 1. Hier krijg je een reeks van verschillende yogastijlen aangeboden. De bewegingen zijn goed voor lichaam en geest. Lesgever: Guy Van Aken. Wekelijks op donderdag van 15.15 tot 16.15 uur in het BOp. l Zwemles en watergewenning. Leren zwemmen op latere leeftijd? Het kan tijdens deze zwemlessen. Watergewenning, technieken aanleren, verbeteren of opfrissen: allemaal op je eigen tempo en in een veilige, rustige omgeving. Tijdens de eerste les is er een test om na te gaan in welke groep je kan starten. Naargelang de gemaakte vorderingen kan je doorschuiven naar een andere groep. Lesgevers: Sportwerk Vlaanderen.

Agatha Berchem. Op het programma staan een wandeltocht (3 en 8 km), fietstocht (25 km), initiatie e-bike, infosessie ‘veilig en economisch fietsen’, fietsen met de quadrocycle, een wandeling door de geschiedenis van Sint Agatha Berchem, memoride en petanque. l Maandag 4 en dinsdag 5 juli: Rustige wandeling voor rusthuisbewoners en mensen met een beperking in Schaarbeek. Met zijn 20 hectare grasperken, bossen en vijvers en geasfalteerde wandelpaden is het Josaphatpark, de groene long van Schaarbeek, de favoriete wandelplek van veel Brusselaars en een plek om zich te ontspannen. Het is rijk aan geschiedenis en cultuur en zeer toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Vraag uitgebreide folder aan of meer info bij Claudine Pauwels, tel. 02 210 04 67. Stadskriebels op zondag 8 mei. Een sportieve dag in de kanaalbuurt van Brussel voor jong en oud, meer. Een sportief familiefeest met 3 sporteilanden: Tour & Taxis, Ninoofsepoort en Biestebroek. Lees meer hierover op pagina 30. Vanaf 11 uur. Gratis. Wil je mee sporten? Schrijf je dan in via www.stadskriebels.be.

WELZIJN

Wekelijks op maandag van 16 tot 16.45 uur in het zwembad van Neder-Over-Heembeek, Lombardsijdestraat 120, 1120 Neder-Over-Heembeek. De sportfolder 2021-2022 kan je aanvragen bij ann.derkinderen@bop.brussels, tel. 02 210 04 64 of ingrid.peeters@bop. brussels, tel. 02 210 04 65. Prijs: 30 euro voor een tienbeurtenkaart (Gold-sportkaart). Met deze kaart kan je deelnemen aan alle bovenstaande activiteiten. Twijfel je nog welke sport je graag wil beoefenen? Kom dan gerust langs en volg een gratis kennismakingsles (enkel voor nieuwe deelnemers en/of nieuwe lessenreeksen). Na ontvangst van betaling krijg je de Gold-sportkaart toegestuurd. In ruil voor een volle sportkaart ontvang je 10 Paspartoepunten. BOp-kaarthouders krijgen 3 extra beurten. Recht op een verhoogde tegemoetkoming? Dan is de Paspartoe gratis en een jaar geldig. Je ontvangt 13 beurten in plaats van 10 op je Gold-sportkaart. Code: 35010. Brussel Beweegt Vier bewegings(namid)dagen in het Brussels Gewest, georganiseerd door het BOp, VGC, Sport Vlaanderen, FedOS, OKRA sport en S- Plus in samenwerking met lokale dienstencentra en gemeenschapscentra. Hou volgende dagen vrij in je agenda. Zie ook pagina 30. Code: 36000 + datum. l Maandag 30 mei: Fiets- en wandeldag in Sint-AgathaBerchem. Een fijne bewegingsdag in de natuur van Sint

20

l

l l

BOp magazine

mei - juni 2022

l Donderdag 5 mei: Een dagje goed gevoel/Journée bienêtre. Vijf organisaties slaan de handen in elkaar om jou een verwendag aan te bieden. We starten met een gezond en voedzaam ontbijt. Wil je dit graag met ons klaarmaken? Dan ben je welkom om 8.30 uur. Wil je gewoon mee aanschuiven om te eten? Dan start de dag voor jou om 9.30 uur. Maak nadien ter plaatse je keuze uit het aanbod van rustgevende en inspirerende workshops rond relaxatie, kruiden, zelfzorg en craftfulness. Op de middag serveren we je een lekkere vegetarische soep en is er een miniconcert. Je sluit de dag af met een workshop die je gegarandeerd een goed gevoel zal geven! Deze dag wordt in samenwerking georganiseerd door Avansa Citizenne, BOp, GC Everna, GC Nekkersdal en GC De Kriekelaar.

Van 8.30 uur of 9.30 uur – zie hoger – tot 15:00 uur in Gemeenschapscentrum De Kriekelaar, Gallaitstraat 86 in Schaarbeek. Deelnameprijs voor de hele dag: 8 euro. Met Paspartoe-kansentarief: 2 euro. Op inschrijving. Voor deelnemers van het BOp zijn 20 plaatsen voorzien. Betaling gebeurt ter plaatse.


l l Dinsdag 10 mei, dinsdag 14 juni, dinsdag 12 juli: ‘Hoe gaat het? En met jou?’ Elkaar ontmoeten, een praatje met elkaar. Mensen zijn sociale wezens. We hebben allen nood aan betekenisvol contact met anderen. Tijdens maandelijkse bijeenkomsten in het BOp praten we over wat ons bezighoudt op het moment en over wat we willen delen met anderen. Vertel jij graag hoe het met je gaat en hoor je dat ook graag van anderen? De praatgroep ‘Hoe gaat het? En met jou?’ is een open initiatief. Kom je iedere keer, kom je wanneer het je past of enkel wanneer je daar zin in hebt? Dat bepaal je zelf. Sowieso ben je van harte welkom! Van 14 uur tot 15.30 uur in het BOp. Gratis, op inschrijving. l Vrijdag 13 mei: Infosessie Thuishulp, voor buren, door buren. Een kennismaking met Helpper. Iedereen kan wel eens hulp gebruiken. Velen hebben vaardigheden die ze graag inzetten voor anderen. Helpper is een online thuishulpplatform. Het principe is eenvoudig: Helpper verbindt buurtbewoners die gezelschap en/of hulp of ondersteuning nodig hebben voor dagelijkse taken met mensen uit de buurt die graag hulp bieden. Of het nu gaat om eenmalige hulp of terugkerende taken, de juiste hulp wordt gevonden op een boogscheut van huis. Wil je graag kennismaken het systeem en met de mensen achter dit online thuishulpplatform? Dat kan tijdens deze infosessie, waarbij je zeker ook vragen kan stellen.

Om 14 uur in het BOp. Gratis, op inschrijving. l Dinsdag 17 mei: Ontmoetings FESTIVAL de rencontre: ‘Zelf keuzes maken: jouw gezondheid en jouw welzijn’. Brusano en BruZEL zijn twee centrale actoren in de Brusselse eerstelijnszorg. Deze bicommunautaire en Vlaams-Brusselse organisaties zorgen voor verbinding tussen burgers en actoren in de eerste lijn en tussen de eerstelijnsorganisaties onderling. Met een werkgroep, waar ook het BOp actief deel van uitmaakt, wordt een tweetalig ontmoetingsfestival georganiseerd in Muntpunt waar burgers, zorgverleners en beleidsmakers met elkaar in contact kunnen komen. Deze ontmoetingsdag heeft het stimuleren van de persoonlijke autonomie als belangrijkste doel. Personen met een zorgen ondersteuningsnood, hun mantelzorgers en vrijwilligers krijgen een forum om hun ervaringen te delen. Via infostands, conversatietafels en andere activiteiten komen burgers, zorg en beleid dichter bij elkaar. Kom gerust langs en neem deel! Meer informatie over het verloop van het ontmoetingsfestival vind je op www.huisvoorgezondheid. be/bruzel/ontmoetingsfestival. Van 10 uur tot 16 uur in Muntpunt. Gratis, zonder inschrijving. l Maandag 23 mei: Een kleurrijke regenboog van Brusselse ouderen. De aandacht voor gender- en oriëntatiegelijkheid groeit sterk de laatste jaren. Ook in Brussel. Deze positieve evolutie in de beeldvorming is echter een proces van lange adem en kent een geschiedenis van hindernissen. Tij-

l l

KALenDer 1

Mei tOt

15

JULi

2022

dens de Belgian Pride week organiseert het BOp samen met de RainbowAmbassadors een wandeling in het Brusselse stadscentrum. De deelnemers worden doorheen het ontstaan en de historiek van de Brusselse LGBTQI+ beweging(en) gegidst. Daarbij ontdekken we gebouwen en locaties waar zich belangrijke ontwikkelingen hebben voorgedaan. De wandeling van maximaal anderhalf uur, met regelmatige stopplaatsen, eindigt in het RainbowHouse op de Kolenmarkt. Daar genieten we van een drankje en wat gezellig napraten. Vijf leden van het huiskoor BOcantus brengen op dat moment de sfeer erin met enkele gezongen nummers. Lees meer over de RainbowAmbassadors op pagina’s 26-27. Vertrek van de wandeling aan het onthaal van het BOp om 13.30 uur tot 15 uur à 15.30 uur. Einde van de namiddag voorzien omstreeks 17 uur. Op inschrijving. Deelname 4 euro, met BOp-kaart 3 euro, met Paspartoe-kansentarief 2 euro. Code: 48013. l Dinsdag 21 juni: Infosessie De Zorgvolmacht. Het kan ons allemaal en op elk moment overkomen: een ongeval, ziekte, dementie … Zulke levensgebeurtenissen zijn dikwijls niet te voorspellen en kunnen voor problemen zorgen. In bepaalde gevallen kunnen we in een situatie terechtkomen waardoor we niet meer bekwaam zijn om zelf beslissingen te nemen en/of handelingen te stellen. Tijdens deze infosessie stellen wij je de zorgvolmacht of ‘lastgeving’ voor. Een middel om buiten de gerechtelijke weg je belangrijke handelingen verder te laten uitvoeren wanneer je het zelf, tijdelijk of permanent, niet (meer) kan. Spreker is Notaris De Ruyver. Om 14 uur in het BOp. Gratis, op inschrijving. l Donderdag 23 juni: Praatcafé Dementie: de Dag van de Mantelzorg. Naar schatting 1 op 5 mensen zorgt voor een naaste, voor een persoon met een ondersteunings- of zorgbehoefte of iemand met een handicap. Mantelzorgers doen dit onbezoldigd en vanuit een persoonlijke betrokkenheid. De zorg die op deze manier wordt verleend aan de persoon die hier nood aan heeft is van onschatbare waarde. Toch is persoonlijke inzet, met alles wat hierbij komt kijken, dikwijls onzichtbaar. Mensen die zorgen voor mensen met dementie zijn vaak onmisbaar. Hoe voelt het aan om deze zorg en ondersteuning op te nemen? Is dit voor iedereen hetzelfde? Waar liggen de behoeften en de noden van deze mantelzorgers? We gaan in gesprek met Joris Van Puyenbroeck, doctor in de orthopedagogie, docent in de opleiding psychosociale gerontologie en medeauteur van het handboek ‘Zorg voor mantelzorg’. Om 19 uur in het BOp. Gratis, op inschrijving via broes@dementie.be of 02 778 01 70.

GRATIS IN BRUSSEL Samen Lezen Geniet samen van verhalen en gedichten uit de hele wereld. Samen Lezen is een vaste afspraak in Muntpunt. Elke donderdag buigen we ons over enkele fragmenten uit de wereldliteratuur. We houden het gezellig en laagdrempelig.

mei - juni 2022

BOp magazine

l l l

21


KALenDer 1

Mei tOt

15

JULi

2022

l l l

Iedereen is welkom, je hoeft niets voor te bereiden. We lezen samen en gaan in gesprek over wat de tekst met ons doet. In samenwerking met De Dagen. Samen Lezen is een van de vier leesclubs van Muntpunt. De andere zijn Leeslamp (in samenwerking met het BOp, zie hierboven in de kalender), Boekbabbel en – voor mensen die hun Nederlands willen oefenen – Samen Lezen NL. Behalve tijdens de schoolvakanties wekelijks op donderdag van 11 tot 12 uur in Zaal Zinneke S2 van Muntpunt, Munt 6, 1000 Brussel. Info: tel. 02 278 11 11, www.muntpunt.be. Johan Muyle, A Bocca Chiusa, tot 28 mei Een soloshow van nieuwe beeldhouwinstallaties van de Belgische kunstenaar Johan Muyle, die het publiek nog nooit eerder te zien kreeg. De gemeenschappelijke noemer van deze installaties is het gebruik van een historisch beeldhouwwerk als uitgangspunt voor het werk. Onder curatorschap van Philippe van Cauteren, directeur van het SMAK. Op donderdag van 11 tot 18 uur, vrijdag en zaterdag van 14 tot 18 uur in the Belgian Gallery Brussels, Florencestraat 39, 1050 Brussel. Info: www.belgiangallery.com. New Horizons in painting, tot 28 mei De tentoonstelling New Horizons in Painting stelt een verkenningstocht voor van de nieuwste schildergeneratie in België. De tentoonstelling verzamelt werken van jonge kunstenaars met bijzondere beeldende praktijken en stelt een gevoelig overzicht voor van de verschillende mogelijkheden en uitdagingen, zowel esthetisch als formeel, van dit eeuwenoude medium. New Horizons in Painting brengt de resoluut hedendaagse expressie van 9 jonge Belgische kunstenaars samen. Ze volgden allemaal een opleiding aan prestigieuze scholen in Brussel, Antwerpen, Gent, Luik, Bergen en Doornik. Hun onderzoek is figuratief, abstract of meer conceptueel, en bevraagt het picturale medium door middel van zijn technieken, dragers, onderwerpen, maar ook door zijn “buiten-kader”, met praktijken die de schilderkunst openstellen voor performance, beeldhouwkunst, gravure of tekenkunst. Van dinsdag tot zaterdag van 11 tot 18 uur in Iselp, Waterloolaan 31, 1000 Brussel. Ingang via de Milaandoorgang, die langs het gebouw naar het Egmontpark leidt. Info: www.iselp.be. Ykpaïha/Ukraine, tot 29 mei

Een fototentoonstelling over de actuele situatie en recente geschiedenis van Oekraïne. De eerste fotoreportage is van de hand van Guillaume Herbaut, die een duik neemt in de recente geschiedenis van het land, waar hij al sinds begin 2000 werkt als fotograaf. De tweede reportage is van Laurent Van der Stockt, die het huidige conflict in al zijn gruwelijkheid documenteert. Normaliter zouden er ook werk te zien zijn van de Oekraïense fotograaf Maks Levin. Hij was echter

22

l

l l

BOp magazine

mei - juni 2022

vermist sinds 13 maart en werd later dood teruggevonden. Van dinsdag tot zondag van 13 tot 17.30 uur in Géopolis, Huidevettersstraat 58-60, 1000 Brussel. Info: tel. 0485 63 13 89, www.geopolis.brussels. Infosessie Wilsverklaringen, tot 7 juni Informatie over de wettelijke mogelijkheden en praktische ondersteuning bij het invullen van de wilsverklaringen, in het huisvandeMens Brussel. ‘Fysiek’ kan dit nog op dinsdag 3 mei van 10 tot 12 uur in het huisvandeMens Brussel, Sainctelettesquare 17 (ingang via Akenkaai 1). Online, telkens op dinsdag van 19 tot 20.30 uur: 3 mei en 7 juni. Maximum 8 personen per infosessie. Info en inschrijven via levenseinde@vrijzinnigbrussel.be, 02 242 36 02. In het huisvandeMens kan je ook terecht voor een individueel gesprek en hulp bij het invullen van je wilsverklaringen, ook gratis en op afspraak. Nocturnes: elke donderdag een nieuwe kijk op de Brusselse musea, tot 9 juni Tijdens deze 21ste editie van de Nocturnes openen elke donderdagavond tussen 17 en 22 uur vijf tot tien Brusselse musea hun deuren. Naast het ontdekken van de tijdelijke en vaste tentoonstellingen staan op het behoorlijk gevuld programma bezoeken aan de depots, workshops, begeleide rondleidingen, extra-muros wandelingen enz. Normaliter betaal je het speciaal tarief van 5 euro, maar sommige musea zijn gratis toegankelijk. Info: www.nocturnes.brussels. Expo: Le Logis-Floréal – een coöperatief project, tot 26 juni Exact 100 jaar geleden duiken in België de eerste tuinwijken op. Een eeuw later rijst de vraag of hun filosofie van collectief en coöperatief wonnen oplossingen kan aanreiken voor de huidige huisvestingscrisis. Met deze tentoonstelling, die focust op de tuinwijk Le Logis-Floréal, plaatst CIVA de coöperatieve tuinwijken niet enkel in een historisch perspectief. Het onderzoekt ook de relevantie van het model voor de huidige uitdagingen op het vlak van architectuur, stadsplanning en landschap en of het kan inspireren als socioeconomisch en cultureel project. Behalve maandag dagelijks van 10.30 tot 18 uur in CIVA, Kluisstraat 55, 1050 Brussel, 02 642 24 50, www.civa.brussels. Van kabas tot rugzak, tot 30 juni Heimwee naar de tijd toen je nog op de schoolbanken zat? Dan is de tentoonstelling over 200 jaar Nederlandstalig onderwijs in Brussel iets voor jou. Omdat corona de tentoonstelling dwarsboomde, volgt er nu een herkansing. Bovendien neemt het AMVB de gelegenheid te baat om voor het Brusselse hoofdstuk sinds 1963 te focussen op hun eigen archief. Op weekdagen van 9 tot 17 uur in het Archief en Museum voor het Vlaams Leven te Brussel (AMVB), Arduinkaai 28, 1000 Brussel. Info: www.amvb.be.


l Als muren spreken!, tot 13 november Posters-Reclame, propaganda en protest. Het Huis van de Europese Geschiedenis nodigt je uit voor een wandeling door de Europese Openbare ruimte van de afgelopen 100 jaar, waarbij onderzocht wordt hoe posters het alledaags bewustzijn gevormd hebben. Het parcours over twee verdiepingen volgt de ideeën, opvattingen en percepties van Europa aan de hand een selectie van 150 posters, afkomstig uit de collectie van het museum van meer dan 7000 posters. Van de propaganda van de twee wereldoorlogen en de Koude Oorlog tot de opmars van culturele uitwisseling, toerisme en sociale bewegingen na de Tweede Wereldoorlog, worden complexe lagen van Europese verdeeldheid en eenheid onthuld. Dagelijks van 9 tot 18 uur, op zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur, op maandag van 13 tot 18 uur in het Huis van de Europese Geschiedenis, Belliardstraat 135, 1000 Brussel. Info: historia-europa.ep.eu. Parcours d’Artistes Sint-Gillis, van 6 tot15 mei Dit tweejaarlijks parcours biedt je de kans om professionals en amateurs uit de kunstwereld te ontmoeten in zowel een feestelijke als intieme context. Thema dit jaar is de overdracht, maar dat is geen verplichting. Ruim 200 creatievelingen stellen hun werk tentoon. Daarnaast zijn er nog heel wat projecten in de polen en in de openbare ruimte van Sint-Gillis. Al die projecten zijn opgenomen op de overzichtskaart met de ateliers en gedetailleerd in de presentatiebrochure. Openingsavond en nocturne van de kunstenaarsateliers op vrijdag 6 mei van 18 uur tot middernacht. De ateliers zijn open tijdens de weekends van 7 & 8 en 14 & 15 mei. Nacht van de Galeries op woensdag 11 mei van 18 tot 21 uur. In het volkshuis hangt ‘Cobra de transmission’, een schilderij van Pierre Alechinsky, die eigenlijk geboren is in Sint-Gillis (in 1927). In datzelfde volkshuis loopt ook de tentoonstelling ‘Aimer manger’, met foto’s van Laura Lafon over wat ons allen verbindt in verschillen en beproevingen: liefhebben en eten. Info: www.parcoursdartistes.be, tel. 02 534 56 05 (Dienst Cultuur van de gemeente).

l l

KALenDer 1

Mei tOt

15

2022

JULi

Irisfeest, van 7 tot 8 mei Na een onderbreking van twee jaar is de Brusselse feestdag terug. Nieuw dit jaar is het evenement ‘100 jaar tuinwijken van het Brussels gewest’: op zaterdag kan je deelnemen aan gratis rondleidingen om dit erfgoed in 16 gemeenten van het gewest te ontdekken. Wel een traditie is de Dag van Europa. Daarbij zetten de Europese instellingen op zaterdag hun deuren open. Op zondag is er nog een nieuwigheid, met name de Iris Food Corner: een foodtruckfestival met een 40tal deelnemende foodtrucks. Die dag vindt ook het traditionele feest in het Warandepark plaats, met vier themadorpen en acrobatische en circusachtige straatacts in de omgeving. Met een tramparade in de Koningsstraat stelt de MIVB haar geschiedenis tentoon. Op zaterdag vanaf 19 uur, op zondag van 12 tot 18 uur. Info: www.irisfeest.be. Zinneke Parade, zaterdag 14 mei Thema dit jaar is Trompe l’oeil/Gezichtsbedrog. De Parade heeft plaats in het centrum van Brussel: de stad wordt dan een openluchtbühne. Naar aanloop hiervan lopen er overal in het gewest workshops: iedereen is er welkom om creatief mee te werken in het kader van het thema.

De parade gaat van start om 15 uur. Op de Grote Markt beschikken rolstoelgebruikers en slechtzienden over een ‘kijkplaats’. Info: www.zinneke.org. Brussels Jazz Weekend, van 27 tot 29 mei De toegankelijkheid en de lage drempel van dit gratis stadsfestival sluiten naadloos aan bij de (muzikale) nalatenschap van Toots Thielemans. De programmatie op de Grote Markt zal volledig gewijd zijn aan Toots. In het totaal kan je meer dan 200 gratis concerten bijwonen op vier Brusselse pleinen en tal van indoorlocaties. Alle info op www.brusselsjazzweekend.be.

OMRUILVOORDELEN PASPARTOE IN HET bop l 15 punten: gratis deelname aan een workshop van de Fotoclub l 15 punten: gratis deelname aan een workshop van de Filmclub l 20 punten: gratis deelname aan de wandeling Roodkloosterbeek op 5 mei l 20 punten: gratis deelname aan de wandeling Cité Moderne op 2 juni l 20 punten: gratis deelname aan Brussel beweegt Wandelen fietsdag op 30 mei l 25 punten: gratis bijwonen van de lezing Down the River op 22 juni

l 25 punten: gratis bijwonen van een poëziecafé op 18 mei l 25 punten: gratis bijwonen van de lezing Jazz op 4 mei Voor meer informatie: raadpleeg de kalender in dit magazine of op www. bop.brussels. Plaatsen volgens beschikbaarheid. Reserveren via het onthaal is noodzakelijk. Nog geen Paspartoepas? Kom langs in het BOp, wij maken je er graag een aan. mei - juni 2022

BOp magazine

l l l

23


BO p - I n f o

l l l

inschrijvingsvoorwaarden l Tenzij anders vermeld moet je voor elke activiteit inschrijven, met vermelding van naam, adres, telefoonnummer, e-mail. Dat kan per post, telefoon of e-mail. Je kan ook inschrijven via het onthaal, elke werkdag van 9 tot 12.30 u. en van 13.30 tot 16.30 u. l Na bevestiging schrijf je het juiste bedrag over op onze rekening, ten laatste zeven dagen voor de activiteit. Vermeld enkel de juiste code en datum, andere informatie is overbodig, tenzij anders vermeld. Voor gratis activiteiten is er geen code. Inschrijven tijdens de laatste week voor de activiteit kan enkel via het onthaal, cash of met bancontact. Wens je in te schrijven voor meerdere activiteiten, gelieve per activiteit een aparte overschrijving te maken. l Kan je niet aanwezig zijn op een activiteit waarvoor je ingeschreven hebt? Verwittig tijdig het Brussels Ouderenplatform (BOp). Bij een voldoende aantal deelnemers of bij aflevering van een medisch attest kan je een gedeeltelijke terugbetaling krijgen. Zonder verwittiging is geen terugbetaling mogelijk. l Brussels Ouderenplatform vzw, Zaterdagplein 6, 1000 Brussel, tel. 02 210 04 60, info@bop.brussels, www.bop.brussels. Rekening: BE67 4300 3759 7187.

Je voordeel met de BOp-kaart (25 euro) Met de BOp-kaart (voorheen de Actiefkaart) geniet je van aanzienlijke kortingen op de deelnameprijs voor onze activiteiten. Je krijgt er bovendien een jaarabonnement op het BOp Magazine (waarde 12,50 euro) bij en 10 euro korting per reis georganiseerd door het Brussels Ouderenplatform. Interesse? Neem contact op met het BOp (zie hierboven).

Steunabonnement 30 euro Het Brussels Ouderenplatform (BOp) is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw). Met onze beperkte middelen doen wij er alles aan om het naar uw zin te maken. Koken kost echter geld. Je kan ons helpen met een ‘steunabonnement’ van 30 euro voor een jaar (BOp Magazine + BOp-kaart). In ruil hiervoor vermelden wij jouw naam, zo weet iedereen dat jij het BOp een warm hart toedraagt!

Steunabonnees: hartelijk dank voor jullie bijdrage ! Baarslag Mariennet, Etterbeek Baeté Irene, Laken Baeten Marie-Rose, Ukkel Bamberg Marie Therese, Anderlecht Belaen Willy, Oudergem Beuckelaers Paul, Tervuren Biesemans Herman, Merchtem Bosman Marie-Claire, Anderlecht Bracke Clara, Ganshoren Bracke Emmanuel, Brussel Bresseleers Robert, SintUlriks-Kapelle Broben Manou, SintLambrechts-Woluwe Brouwers Rik, Molenbeek Brynaert Paula, Sint-AgathaBerchem Burgers Johan, Jette Buyens Mariette, Evere Callaerts Godelieve, Jette Callahan-Moerman David & Marjoleine, WatermaalBosvoorde Ceulemans François, Schaarbeek Coene Florentine, Anderlecht Cools Joseph, Elsene Coppens Luc, Jette Corne Françine, Hoeilaart Crommelynck Martine, SintJans-Molenbeek Cuypers Hugo, Sint-GenesiusRode De Block Christiane, Lebbeke De Boeck Frida, Brussel De Boever Mariette, Overijse De Cleen Roger, Zaventem De Cock Marie-Louise,

24

l

l l

BOp magazine

Schaarbeek De Groote Linda, Neder-overHeembeek De Keyzer Bertha, Etterbeek De Koninck Marie-Josée, SintAgatha-Berchem De Maeyer Helena, Londerzeel De Mesmaeker Paula, Vorst De Raadt Anne, Laken Debackere Raoul, Jette Decoutere Nicole, Elsene Dejonghe Micheline, SintLambrechts-Woluwe Dekens-Wellemans, Dilbeek Deklerck Marie-Louise, Dilbeek Delcourt Romain, Kobbegem Deraeck Andrea, SintLambrechts-Woluwe Deschepper Marie, Wambeek Devolder Elsy, Brussel Dondeyne Marguerite, Oudergem Dries Martha, Haren Dugernier Arlette, SintAgatha-Berchem Duytschaever Maurice, Brussel Geboors Henriette, Molenbeek Ghekiere Guido, Brussel Gens Emiel, Anderlecht Geryl Christiane, Sint-PietersWoluwe Gevaert Paul, Sint-PietersWoluwe Gillet Marius, Molenbeek Goedgezelschap Victoire, Asse Gysen Louis, Molenbeek Hanssens Germaine, Evere mei - juni 2022

Hermans Germaine, SintLambrechts-Woluwe Hermans Yolande, Jette Hermans Odette, Ternat Kempeneers Jeannine, Watermaal-Bosvoorde Louwet Jeamy, WatermaalBosvoorde Luëger Doris, Hoeilaart Mels-De Potter, SintLambrechts-Woluwe Mertens Antoon, Dilbeek Mestdagh Maria, 3000 Leuven Michiels Joanna, Anderlecht Mosselmans Gilberte, Evere Neirinckx Hugo, Grimbergen Neukermans Jeannine, Beersel Paemen Lieven, Schaarbeek Parasie Rene, Oudergem Pauwels Guido, Sint-Niklaas Pireyn Francine, StrombeekBever Rage Paula, Sint-MartensLennik Rega Louise, Sint-JansMolenbeek Roegies Lieve, Evere Rogner Margriet, Londerzeel Sablon Frieda, Merchtem Segers Josée, Kraainem Stallaert Jean, Meise Steenhout Karine, Oudergem Sterckx Joske, Overijse Stijfhals Greet, Elsene Struijlaert-Van Nechel Willy & Marie-Josée, Vlezenbeek Van Bastelaere Mia, Etterbeek Van Caesbroeck Godelieve, Merchtem Van Den Abbeel Victoire,

Jette Vanden Bavière Cecile, Jette Vanden Borre Hennie, Molenbeek Vandervondelen Jacqueline, Jette Vandeweyer René, Overijse Van Dijck Rita, WatermaalBosvoorde Van Driessche Viviane, Evere Van Helden Wilma, Hoeilaart Van Hemelryck Aleidis, Watermaal-Bosvoorde Van Londerseele Hilda, Jette Van Nechel Celine, Vlezenbeek Van Rijn – van Hezewijk Thomas & Marlies, SintPieters-Woluwe Van Rijsselberge Gilberte, Zingem Vanhee Godelieve, SintPieters-Woluwe Vanseggelen Lucie, Schaarbeek Vansteenkiste Marc, Brussel Vanswygenhoven Clémence, Dilbeek Vanthoor Jessica, Leuven Venstock Giselle, Sint-PietersLeeuw Verlee Francine, Overijse Vermaesen Paula, Sint-PietersWoluwe Vertongen Frans, Edegem Vervliet Raymond, Halle Vits – Van Assche Dora, SintJoost-ten-Node Wieers Reinhilde, Molenbeek Wyverkens Magda, Halle Ysebaert Gabriël, Merchtem


l

l l

tentOOnSteLLinG

REIZEN IN JE HOOFD

R

inus Van de Velde werd vanaf 2009 bekend door hyperrealistische en zeer schilderachtige houtskooltekeningen op doek, die almaar monumentaler werden. Zijn dagelijks bezig zijn, razendsnel werken en virtuoze techniek maken van deze tekeningen, vergezeld door lange teksten, verhalende kaders met Engelstalige zinnen of kunsthistorische citaten, een verbluffend autonoom medium.

Rinus van de Velde in Bozar Dit is heel merkwaardig: figuratieve schilderkunst en tekenen werden door de impact van de conceptuele kunst als minderwaardige disciplines bekeken. Zijn eerste inspiratiebronnen waren foto’s uit tijdschriften of andere media en werken van schilders. Vervolgens maakte hij zelf foto’s van zelfgebouwde taferelen, decorrekwisieten of installaties, vervaardigd in karton, papier maché, hout en metaal, waarin hij zelf - al dan niet vergezeld van vrienden - de acteur is.

Film Nu is hij bezig met oliepasteltekeningen, kleurpotloodtekeningen, sculpturen, keramiek, maquettes en film. Het is niet verwonderlijk dat hij met filmen bezig is. De landschappen of scènes in zijn tekeningen doen wat betreft sfeer, opbouw en belichting immers vaak aan films en toneel denken. Zijn werken hebben een zeer persoonlijke taal: een mengeling van verbluffende verbeelding en realiteit, mythen, dagdromen, angsten, verlangens, ironie en kritiek. Het zijn alternatieve werelden, verweven met zijn eigen leefomgeving. Of verzonnen autobiografieën, waarvan Rinus zowel regisseur als hoofdrolspeler is en zijn ontwikkeling van kunstenaar kritisch bekijkt. Alles wordt in het atelier gemaakt. Rinus plooit er zich op zichzelf terug en dompelt er zich onder in een oneindig beeldenuniversum met vele ensceneringen. Daarbij simuleert hij een andere persoon, reist hij mee als vriend of ontdubbelt hij zijn persoonlijkheid tot ‘alter ego’s’.

Reizen Rinus reist helemaal niet graag en is de antipode van de nomadische, hedendaagse kunstenaar. Hij noemt zichzelf een sofareiziger en een ‘outsider’. Hij wandelt wel elke avond in de buurt van zijn atelier,

waardoor hij inspiratie vindt, zich de wereld kan toe-eigenen en een ‘mentale map’ kan creëren. Hij maakt vooral reizen in zijn hoofd (inner travels) en door de tijd, met een voorkeur voor wat zich elders afspeelt. De expo in Bozar, georganiseerd door Europalia, is geen retrospectieve maar is opgevat als een reis, als een verhaal van vertrekken en terugkeren, met de trein als reissymbool. Het is ook een reis door Rinus’ oeuvre van de voorbije elf jaar. Daarnaast is het een dialoog met Rinus’ grote voorbeelden (muzikanten, sporters, wetenschappers) of beeldende kunstenaars als Bruegel, Monet, Bonnard, Rousseau, Munch, Kirchner, Rothko en Hockney.

Totaalkunst Om deze expo uit te werken heeft de artiest eerst een ideeenboek van 150 pagina’s gemaakt, waaruit hij samen met de twee curatoren een selectie maakte. Zo zijn er confrontaties te zien met werken van grote meesters uit het einde van de 19de en de beginjaren van de 20ste eeuw. Maar ook confrontaties met werken van fotografen, filmmakers, maquettes en machines bouwende artiesten zoals Joseph Cornell, het duo Fischli en Weiss, Thomas Schütte, Joan Mitchell, The picture generation (leerlingen van John Bladassari), Laure Prouvost, Josephine Troller en Jean Tinguely. Het oeuvre van van de Velde in Bozar is een mooi samenhangend geheel en is als een cirkel tentoongesteld, met zijn tweede film La Ruta Natural als sluitstuk.  Machteld de Schrijver Inner Travels loopt tot 15 mei in Bozar. Het BOp organiseert twee rondleidingen op vrijdag 6 mei, maar daar is maar één plaats meer beschikbaar. Je kan je wel op de wachtlijst plaatsen. Inschrijven: zie de kalender. Info: www.bozar.be. mei - juni 2022

BOp magazine

l l l

25


tOOtS 100

l l l

TOOTS

100

D

Een ‘Soundexpo’ over de Belgische jazzlegende Het is zeker niet toevallig dat deze tentoonstelling een coproductie is tussen beide instellingen. Uitgangspunt is immers de uitgebreide verzameling van meer dan 5000 documenten (foto’s, krantenknipsels, oefenboekjes, objecten…) die Huguette Tuytschaevers, de weduwe van Toots, na diens overlijden in 2016 aan de KBR en het MIM schonk. Honderd jaar nadat Toots in Brussel het levenslicht zag, is dit het geschikte moment om voor het eerst deze schatten uit zijn archief aan het grote publiek te presenteren.

Veel meer dan Bluesette “Deze tentoonstelling is – zoals de ondertitel The Sound of a Belgian Legend illustreert – vooral een soundexpo”, zegt Vanessa Braekeveld, musicologe, hoofd publiekswerking van de KBR en samen met twee collega’s van de KBR en het MIM curator van de tentoonstelling. “Doorheen de hele tentoonstelling worden de bezoekers via talrijke geluidsfragmenten ondergedompeld in de muziek van Toots, en brengen we nooit eerder getoond muziek- en beeldmateriaal. Daarbij ligt de nadruk op de sound, de klankkleur en de techniek. Hoe kwam zijn sound tot stand, hoe speelde hij, hoe kwamen zijn meer dan honderd composities tot stand? Op die manier willen we de betekenis van Toots voor de jazz illustreren. Daarbij mag men zeker niet uit het oog verliezen dat hij veel meer was dan de mondhar-

26

l

l l

BOp magazine

monicaspeler en fluiter, die de meeste mensen vooral kennen via Bluesette. Hij is begonnen als accordeonist en speelde ook virtuoos gitaar.” aldus Vanessa.

Tussen een glimlach en een traan De tentoonstelling bestaat uit vier grote delen. “Eerst wordt de biografie van het Brussels ketje geschetst. Die begint in 1922 in de Hoogstraat in de Marollen, waar zijn ouders het volkse café ’t Trapken Af uitbaten. Vijf jaar later verhuist de familie naar Molenbeek, waar ze een textielwinkel openen. Wanneer Toots tijdens de oorlog ziek te bed ligt, daagt een vriend hem uit om gitaar te leren spelen. In de expo tonen we zijn eerste accordeon, een harmonica uit de jaren dertig en zijn allereerste gitaar. In het tweede hoofdstuk staan we uitgebreid stil bij de sound van Toots. Die klinkt heel naturel

mei - juni 2022

it jaar zou jazzlegende Jean Baptiste ‘Toots’ Thielemans zijn honderdste verjaardag gevierd hebben. Een uitstekende aanleiding voor de Koninklijke Bibliotheek (KBR) en het Muziekinstrumentenmuseum (MIM) om een expo aan Toots te wijden.

en spontaan, maar er gaat veel studie en oefening aan vooraf, op zowel technisch als theoretisch vlak. Hij beschrijft zijn klankkleur als ‘iets tussen een glimlach en een traan.’ Het weerspiegelt zijn persoonlijkheid en onderscheidt hem van andere harmonicaspelers. Zijn klankuniversum is tweeledig. Hij creëert enerzijds een unieke sound door twee klankkleuren te combineren: gitaar spelen en fluiten. Anderzijds vertrekt hij van de eenvoudige klankkleur van de harmonica, die hij verrijkt door zijn originele manier van spelen. Ter illustratie tonen we zijn mondharmonica’s, maar evengoed de voorlopers ervan, zoals een harmonium en een Chinese sheng.”

Toots valt niet in een vakje onder te brengen Het derde deel gaat over de werelden van Toots. Vanessa: “Hij valt niet in een vakje onder te brengen. Zijn rijke muzikale carrière overspant verschillende stijlen, genres, werelden en culturen. Zijn nieuwsgierigheid naar alle soorten muziek houdt nooit op. Overal laat hij zijn sporen na. Toots is de lijm die al deze werelden met elkaar verbindt door zijn muziek en zijn specifieke klankkleur. Die lijm bestaat uit twee componenten: de muzikale, waarin Toots telkens zoekt naar het samensmelten van zijn Europese wortels en de Afro-Amerikaanse muziek, en de menselijke, met zijn zoektocht naar de juiste klank en zelfexpressie, het 


l  play who you are. Op de tentoonstelling kunnen bezoekers deze componenten in de werelden van Toots ontdekken: zijn eigen composities, de jazzstijlen die hij speelt, de Latijns-Amerikaanse muziek, de film- en reclamewereld en de sociale Toots. Daarbij tonen we een aantal originele manuscripten van Toots.”

Ook vandaag nog een inspiratiebron Het laatste deel van de expo focust op Toots als inspiratiebron. “Hij is nog al-

tijd een voorbeeldfiguur voor jonge muzikanten. Niet enkel zijn muziek maakt van hem een icoon: hij wordt graag beluisterd én gezien. Zijn podiumpresence, silhouet en karakterkop werken inspirerend voor schilders, tekenaars en karikaturisten. Amateurs, fans, professionelen, allemaal brengen ze maar al te graag zijn kenmerkende glimlach, bril en snor in beeld. Kunstenaars als de bekende Brusselse illustrator Pieter Fannes brengen in het kader van deze tentoonstelling nieuw werk. Of hoe een Belgische legende op verschillende manieren aanzet tot

EEN ARTIEST MET GENIALE TREKJES

O

ver Toots valt nog veel meer te vertellen. We vroegen aan jazzkenner en voormalig Klaraproducer Marc Van den Hoof om de essentie van Toots’ blijvende betekenis voor de jazz te omschrijven. De wonderlijke levensloop van Toots Thielemans is intussen genoegzaam bekend. Over zijn ontwapenende en vaak ontroerende bonhomie is ook al veel gezegd. Waarover nog altijd veel te weinig is gezegd, is over zijn uitzonderlijke ‘musicianship’, over de artiest met geniale trekjes, de jazzman die thuishoort in de rij van de heel groten. Via Toots belanden we in een oogwenk bij hen: hij heeft met alle jazzgroten gespeeld of ze tenminste ‘bejegend’, om het met een wat ouderwets woord te zeggen. Er is een Frans woord dat het misschien beter uitdrukt: hij heeft ze allemaal ‘gecôtoyeerd’. In omgekeerde chronologische volgorde: Jaco Pastorius, Quincy Jones, Herbie Hancock, Bill Evans, Clifford Brown, Charlie Parker en Dizzy Gillespie, Lester Young, Billie Holiday, Louis Armstrong... En die man, die Toots Thielemans, was bij wijze van spreken gewoon onze buurman.

UITVINDER VAN DE MONDHARMONICA Maar er is veel meer. Niet alleen is Toots onze rechtstreekse connectie met al die uitvinders van de jazz in zijn vele uiteenlopende gedaanten, hij is zelf één van de groten van de jazz geworden. Zoals alle grote jazzspelers heeft hij eigenlijk ook zelf zijn eigen instrument uitgevonden. Vanaf het begin was er de mondharmonicavirtuoos, maar in de toenmalige jazz-

l l

t O O t S 100

nieuw werk,’ besluit Vanessa. Voor een volledig beeld van Toots’ leven, werk en nalatenschap dus één adres in de komende maanden: de expo Toots 100 in het prachtige kader van het Paleis van Karel van Lotharingen.  Tekst: Luc De Munck Tot 31 augustus. Het BOp brengt twee keer een bezoek aan de tentoonstelling, op 8 en 14 juni. Raadpleeg hiervoor onze kalender. Info over de expo: www.kbr.be, over het gehele feestjaar: www.toots100.be.

kringen was het eerst de gitarist die ernstig werd genomen. In de handen van Toots had die gitaar een onmiskenbare eigen, wat donkere, sensuele klank en aan de melodische lijnen die hij erop improviseerde voegde hij een aparte kleur toe door ze mee te fluiten, mee te ‘schuifelen’. Niemand was ooit eerder op dat idee gekomen, het combineren van de elektrische gitaarklank met ‘whistling’: het was Toots’ hoogsteigen, onvervreemdbare sound. Later werd de chromatische mondharmonica toch onvermijdelijk zijn hoofdinstrument. Een instrument dat in de jazz zo zeldzaam was – ‘miscellaneous’ heette het wat neerbuigend in de populariteitspolls van de jazzbladen – dat hij wel verplicht was het zelf uit te vinden. Een zo geslaagde uitvinding dat trompettist Clifford Brown ooit de bedenking maakte: ‘zoals jij de mondharmonica bespeelt, Toots, it shouldn’t be called a miscellaneous instrument.’

MEESTER VAN DE IMPROVISATIE Zoals alle grote jazzspelers was Toots Thielemans bovendien een meester van de improvisatie. Wat er precies gebeurt wanneer grote jazzspelers op het moment zelf, rekening houdend met een aantal beperkende spelregels en toch volkomen vrij iets totaal nieuws en in de letterlijke betekenis van het woord iets ongehoords bedenken, zal wellicht niemand ooit helemaal begrijpen. Maar de evidentie is er: het gebeurt! En wat je hoort is de vanzelfsprekendheid zelve, de enig mogelijke kant die de schoonheid op kan en de enig mogelijke verbeelding die dat mogelijk maakt: de duizelingwekkende muzikaliteit van Toots Thielemans.  Tekst: Marc Van den Hoof mei - juni 2022

BOp magazine

l l l

27


DiverSiteit

l l l

EEN KLEURRIJKE REGENBOOG VAN BRUSSELSE OUDEREN D

e aandacht voor gender- en oriëntatiegelijkheid in de wereld, en dus ook in Brussel, is laatste jaren sterk gegroeid. Dit is te merken aan de veelheid aan acties en in de beeldvorming die positief evolueert in de media. De focus wordt echter in hoofdzaak gelegd op jongeren en jongvolwassenen. Ouderen die deel uitmaken van de LGBTQI+ gemeenschap komen zelden in beeld en ervaren dat deze realiteit veeleer in de taboesfeer blijft hangen. Daar proberen de RainbowAmbassadors verandering in te brengen. Wij ontmoetten Hilde en Chille, twee geëngageerde vrijwilligers die ons heel wat te vertellen hebben.

oriëntaties en identiteiten een plaats te geven. Eenmaal op pensioen wou ik mij gaan inzetten voor ouderen. Zo ont-

Hilde en Chille, wie zijn jullie? Hilde: Ik hou van vrouwen en van boeken. Eind jaren ’90 kwam ik in Brussel aan, op zoek naar een plek waar ik graag heen wou gaan en startte als vrijwilliger bij de lesbische boekenwinkel Artemys. Vandaar is alles begonnen met mijn engagement in het verenigingsleven in Brussel. Het begon met het oprichten van een lesbische groep Fuchsia, die zich vooral richt op culturele activiteiten. Nadien, in 2021, stond ik mee aan de wieg van de opstart van het RainbowHouse (de thuisbasis voor LGBTQI+ verenigingen in centrum Brussel, n.v.d.r.). In het begin werkten we daar vooral met homo’s, lesbiennes en cisgenders. Nu is het echt LGBTQI+, met veel diversere profielen in alle opzichten. LGBTQI+ betekent lesbisch, gay, biseksueel, trans, queer, interseks, en met een plus om alle mogelijke

28

l

l l

BOp magazine

mei - juni 2022

stonden de RainbowAmbassadors, een vereniging die zich inzet voor LGBTQI+ ouderen, om hen een stem en vertegenwoordiging te bieden. Tot dan toe werden zij eerder vergeten in de LGBTQI+ beweging. En mijn leuze is altijd geweest: als je vindt dat er iets ontbreekt, doe er dan zelf iets aan! Chille: Ik heb heel lang tegen mijn geaardheid gevochten. Na twee huwelijken, op mijn 32ste, heb ik mezelf eindelijk aanvaard en ben ik gaan samenleven met een man. Dat was een bevrijding! Heel vlug was ik actief in wat toen nog de homobeweging heette. We waren in de jaren ’80 en het was niet echt makkelijk om homo te zijn. Je had de hele AIDS-epidemie en de homo-stigmatisering die hiermee gepaard ging. In 1990 kwam de beweging terug naar buiten met een Roze Zaterdag ofte Gay Pride in Antwerpen. Ikzelf heb eerst in Tels Quels gemiliteerd en heb van daaruit de Belgian Lesbian and Gay Pride georganiseerd in 1996. Ik heb jaren in deze vereniging geïnvesteerd. Ondertussen werd ik actief in het Regenbooghuis en evolueerde de homobeweging 


l  tot wat het nu is: de LGBTQI+ beweging. Het gros van de eisen van de Pride is werkelijkheid geworden: de antidiscriminatiewet, het huwelijk, de adoptie, de wet voor de transgenders. Er blijft echter meer dan werk genoeg om de beeldvorming blijvend te veranderen. Andere, jongere mensen ontfermen zich nu over de Pride, die geëvolueerd is van een betoging naar een feest van de diversiteit. Ikzelf ben ondertussen vooral actief bij de RainbowAmbassadors. Wie zijn de RainbowAmbassadors en wat doen zij zoal? Wij zijn een groep geëngageerde vrijwilligers die zich inzetten om een LGBTQI+ beleid in de professionele ouderenzorg en mantelzorg te bevorderen. Wij ondersteunen zorgorganisaties, zorgteams en ouderen die opkomen voor een regenboogvriendelijk beleid in de ouderenzorg. Zo willen wij meehelpen aan het realiseren van een veilige woonplek voor de ouderen. Op dit ogenblik zoeken wij contact met woonzorgcentra en lokale dienstencentra en geven we infosessies voor het personeel. Later zullen wij de contacten uitbreiden naar de bewoners en de cliënten en thematische gezelschapsspellen voorstellen of bijvoorbeeld samen een film bekijken en bespreken. We werken ook aan een fototentoonstelling die de hele variëteit van de LGBTQI+ gemeenschap voorstelt. Verder ligt het in de bedoeling nog breder te gaan werken naar bijvoorbeeld serviceflats, ouderenverenigingen en artsen en studenten in de zorg- en verpleegkunde. Hoe zien jullie de beeldvorming tegenover de LGBTQI+ gemeenschap evolueren in Brussel en in het algemeen? Hilde: Over het algemeen gesproken is er een enorme vooruitgang waar te nemen. 60 jaar geleden bestond voor de enen homoseksualiteit niet en anderen beschouwden het als een geestesziekte. Pas in 1990 schrapte de Wereld Gezondheidsorganisatie (WGO) homoseksualiteit uit de lijst van ziekten. Voor de transgenders moesten we nog meer dan tien jaar wachten. Sindsdien is er veel gebeurd. De oorspronkelijk homobeweging is gaandeweg geëvolueerd naar een LGBTQI+ beweging, de wetten werden aangepast - de antidiscriminatiewet, het huwelijk, de adoptie, de transwet ... Maar aan de mentaliteit is nog enorm veel werk te doen. Twee mannen en twee vrouwen die hand in hand lopen blijven

de uitzondering en soms wordt er nog geweld gebruikt tegen zij die niet ‘volgens de norm’ zijn. Dit is het werk van enkelingen, maar het bestaat. Brussel is een kosmopolitische stad. De diversiteit wordt door het stadsbestuur en door het gewest gepromoot, en dat werkt. Dat is niet altijd zo geweest. In de beginjaren werd de Belgian Lesbian and Gay Pride getolereerd, maar mochten we de centrale lanen niet betreden. Het heeft tot 2001 geduurd voor er daar verandering in is gekomen. Toen was de Pride meer dan welkom en ondertussen is die uitgegroeid tot een viering van de diversiteit met meer dan 100 000 deelnemers.

Maar de dag dat je onbevreesd in elke wijk van de stad met je vriendje of vriendinnetje hand in hand kan lopen is nog veraf. Als je echter ziet wat we in 60 jaar gerealiseerd hebben, heb ik er toch goede hoop op. Hoe zien jullie de situatie van LGBTQI+ ouderen? Oudere LGBTQI+ers zijn weinig zichtbaar in onze maatschappij; toch vormen zij in België een ruime groep mensen. Er zijn naar schatting 200.000 à 250.000 LGBTQI+ ouderen in ons land. Een deel van hen woont in woonzorgcentra of in assistentiewoningen. Anderen wonen thuis en komen in dienstencentra of dagcentra, nog anderen zijn actief in seniorenverenigingen. Jammer genoeg rust er vaak nog een taboe op seksualiteit en intimiteit bij ouderen in het algemeen en al helemaal op LGBTQI+ ers. In een woonzorgcentrum of in een vereniging moeten mensen kunnen thuiskomen.

l l

DiverSiteit

Het is voor vele mensen hun (enige) sociaal netwerk. Het is de plaats waar ieder mens ten volle zichzelf moet kunnen zijn. LGBTQI+ ouderen komen meestal uit een periode waarin hun geaardheid onbespreekbaar was, waar ze een deel van zichzelf moesten verstoppen. Sommigen deden toch hun coming-out of leefden een bescheiden leven met hun partner. Ouderen vinden vaker de kracht niet meer om opnieuw te vertellen wie ze zijn. Ze zijn bang dat ze niet aanvaard zullen worden door het centrum of vereniging waarvan ze deel uitmaken. Ze willen zich thuis voelen en niet uitgesloten worden door zorgverleners, andere bewoners of leden van hun vereniging en daarom kruipen ze dikwijls weer ‘in de kast’. Dat betekent dat ze niet voor hun geaardheid of identiteit uitkomen. Wij merken wel duidelijk een verschil in openheid van de woonzorgcentra en lokale dienstencentra in het Brussels Gewest tegenover Vlaanderen. Je merkt dat de centra de diversiteit van Brussel kennen en deze willen ontvangen binnen hun setting. Wat kunnen mensen hierin voor elkaar betekenen? Verschillende generaties en groepen kunnen van elkaar leren. De RainbowAmbassadors zijn er om deze groepen bij elkaar te brengen en deze een stem te geven. Het is belangrijk dat ook de mensen die een lange strijd geleverd hebben, zich niet genoodzaakt voelen weer te zwijgen over hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Zij moeten in alle aspecten van hun identiteit zichzelf kunnen zijn.  Inge Janssens Het BOp draagt diversiteit hoog in het vaandel. Op maandag 23 mei, tijdens de Belgian Pride week, organiseren we samen met de RainbowAmbassadors een wandeling in het Brusselse stadscentrum, waarbij we de deelnemers doorheen het ontstaan en de historiek van de Brusselse LGBTQI+ beweging(en) gidsen. De wandeling eindigt in het Rainbow House met een receptie en een meet and greet tussen de deelnemers van het BOp en leden van de LGBTQI+ gemeenschap. Deze bijeenkomst wordt opgeluisterd door een groepje zangeressen van ons huiskoor BOcantus. Info en inschrijven: raadpleeg de kalender.

mei - juni 2022

BOp magazine

l l l

29


SPOrt

l l l

BRUSSEL BEWEEGT 30 MEI: FIETS- EN WANDELDAG IN SINT-AGATHA-BERCHEM Je kan kiezen voor een korte of lange wandeltocht, een wandeltocht met interessante weetjes, een fietstocht … Heb je al lang niet meer gefietst, dan kan je mee met de quadrocycle. Wens je virtueel door een buurt van vroeger te fietsen dan kan je de memoride eens uitproberen. Of ben je geïnteresseerd in één van onze workshops, sluit dan aan bij de ‘initiatie elektrisch fietsen’ of ‘veilig en economisch fietsen’. Feestelijke afsluiting met een hapje en een drankje, opgeluisterd door een optreden van het duo Daniël Robbrecht en Peter Decabooter, boordevol humor en leuke meezingers in het sappig Brussels. Van 10 tot 17 uur in GC De Kroon. Deelname: 7 euro, 2 euro kansentarief, gratis mits inruilen van 20 Paspartoepunten. Inbegrepen: professionele lesgevers, verzekering, gratis busvervoer, drankje en versnapering. Gratis busvervoer mogelijk vanaf 5 personen, vanaf een opstapplaats naar keuze in het Brussels gewest. Reserveer je opstapplaats ten laatste op 20 mei bij Ingrid Peeters 02 210 04 65 of ingrid.peeters@bop.brussels.

4 OF 5 JULI: RUSTIGE WANDELING VOOR RUSTHUISBEWONERS EN MENSEN MET EEN FYSIEKE BEPERKING

Voor deze namiddaguitstap kiezen we voor een wandeling in het Josaphatpark, de groene long van Schaarbeek. Vrijwilligers helpen bij het duwen van rolstoelen of ondersteunen mensen die het wat moeilijker hebben. In La Laiterie wacht een fijne afsluiter.

S

tadskriebels is terug en hoe! Een extra feestelijke editie, op drie locaties met heel wat Brusselse (sport)partners. Op, naast of langs het Brussels kanaal. Vier met ons mee en ontdek een mix van sport, animatie, performance, dans en muziek.

SPORT VOOR IEDEREEN Stadskriebels daagt jong en oud uit om heel wat actieve sportstanden te verkennen. Bekende, maar ook totaal onbekende sporten staan op het programma. Doe je het graag wat rustig aan, dan kan je aan de stand van BOp, FedOS en OKRA meedoen aan volgende activiteiten: l Vrolijke, begeleide Cultuurvuurwandeling. Alessio, een rasechte Brusselaar met Italiaanse roots en vurige spraakwaterval, neemt ons mee op wandeling langsheen de boeiendste plekjes in en rond Tour & Taxis, het majestueuze

30

l

l l

BOp magazine

mei - juni 2022

Op maandag 4 of dinsdag 5 juli, telkens van 14 tot 16.30 uur. Deelname: 6 euro, kansentarief 2 euro of groepspaspartoe met kansentarief. Gelieve bij inschrijving het nummer van de groepspas mee te delen. Gratis busvervoer met liftcar. Info: claudine. pauwels@bop.brussels. Inschrijven via de website www.bop.brussels of via overschrijving op rekening BE67 4300 3759 7187 met vermelding ‘naam+BB+datum(s)+code 36000’.

voormalige Koninklijk Pakhuis. We leren de nieuwe gebouwen en de verschillende verenigingen kennen, vergapen ons aan de prachtige Gare Maritime (architecturaal pronkstuk!) en wandelen verder naar een stukje Brusselse jungle! Om 11 en 13 uur. l Initiatie e-bike + kleine fietstocht. Om 11 en 14 uur. l Fietstocht langs de Brusselse parken en de andere Stadskriebels-locaties. Van 13.30 tot 17 uur (25 km). l Optreden Tai Chi groep. Om 13.45 uur. l Rita neemt ons mee voor een wandeling doorheen Tour en Taxis, de parken van Laken en de tuinen van de bloemist. Om 14.45 uur (6 km). Naast sport en beweging is er ook tijd om te genieten van de vele demonstraties, van een hapje of een drankje, van een fanfare, een gek kapsalon … je wordt gegarandeerd verrast. Stadskriebels@Canal heeft 3 sport-eilanden en een paar uitlopers langs het kanaal: het park van Tour & Taxis, de Ninoofsepoort en aan Biestebroek. Toegang en deelname zijn gratis. Het hele programma vind je op www.stadskriebels.be.


VAKANTIEWEEK IN BLANKENBERGE Van 16 tot 23 september

Het vakantiecentrum Duinse Polders staat borg voor ruimte, comfort, lekker eten en een prima accommodatie. Ideaal voor een aangenaam verblijf, met een brede waaier aan activiteiten van het BOp. Het gezellige centrum van Blankenberge ligt op wandelafstand. De tramhalte is vlakbij, voor wie niet meer zo goed ter been is.

PRIJS PER PERSOON IN VOLPENSION  EENPERSOONSKAMER 880 OF 845 EURO/ 685 OF 660 EURO*  TWEEPERSOONSKAMER 775 OF 740 EURO/580 OF 555 EURO BUSVERVOER HEEN EN TERUG VANUIT BRUSSEL: 30 EURO (* omnio-statuut)

VRAAG DE GEDETAILLEERDE FOLDER AAN BIJ HET ONTHAAL VAN HET BOp.

KOM SPELEN IN HET BOp

Tijdens de zomervakantie zet het Brussels Ouderenplatform zijn deuren open en maken we plaats voor gezelschapsspelen en denksporten. Zowel jong én oud zijn welkom.

Wij denken aan bridge, kleurenwies, rummikub, schaken, scrabble … Wat zouden jullie graag spelen deze zomer? Laat het weten via lynn.decabooter@bop.brussels.

Op het einde van de vakantie organiseren we een toernooi voor elke gespeelde discipline.

De meest aangevraagde spelen nemen we op in ons zomerprogramma.Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook

Articles inside

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.