Page 1

BOp magazine maart - april 2018

jaargang 37 l nr. 296 l tweemaandelijks

KIEZEN VOOR

ERFGOED

MET RIET NAESSENS OP DE FIETS

België-Belgique P.B. 1000 Brussel 1 1/1757 P 006265

afgiftekantoor BRUSSEL 1


FLORALIA BRUSSELS

VAN 06|04 TOT 06|05 2018

VIER DE LENTE IN EEN PARK VOL VOORJAARSBLOEMEN�! Het kasteel van Groot-Bijgaarden opent zijn deuren voor de 15de editie van Floralia Brussels. Speciaal voor de nieuwe bloeiperiode zijn meer dan één miljoen bloembollen geplant. Bezoekers kunnen genieten van 500 soorten tulpen, hyacinten, narcissen en andere variëteiten. Tapijten van wilde bloemen onder de eeuwenoude bomen, originele bloemperken, het hart van rode tulpen, het labyrint in alle kleuren van de regenboog en een bloemenpauw van 6 meter breed weten de bezoekers elk jaar te imponeren. In de serre van 1.000 m2 kan u bloemstukken en creaties van sierplanten bewonderen. De donjon uit de 14dee eeuw is bereikbaar tot het terras, van waar je een prachtig zicht hebt op Brussel en het Atomium. Op zaterdag 14 april en zondag 15 april tonen een veertigtal Venetianen hun nieuwste en indrukwekkende kostuums. Het park is dagelijks geopend van 10 tot 18 uur.

KASTEEL VAN GROOT-�BIJGAARDEN CHÂTEAU DE GRAND-BIGARD WWW.FLORALIA-BRUSSELS.BE

FLO_ADVERT 192X125.indd 1

Wij mogen 5 duokaarten wegschenken! Hoeveel mensen zullen reageren op dit aanbod�? Bezorg voor 20 maart uw antwoord aan Bart Braeckevelt, BOp, Zaterdagplein 6, 1000 Brussel, bart.braeckevelt@bop.brussels.

22/01/18 11:20


l

l l

VO O r w O O r D

HIPPE EN MINDER HIPPE OUDEREN W

eg uit Vlaanderen - Hippe senioren verhuizen naar bruisend Brussel - Meer en meer actieve ouderen zoeken na hun carrière de grootstad op. Dat lees ik in Bruzz (14/2/2018). Zoals Louis Gysen en Claire Vanderhallen, een koppel dat maar al te graag over de vloer van het BOp komt om deel te nemen aan verscheidene activiteiten, binnenshuis en buitenshuis. In het bewuste artikel zingen ze trouwens de lof over het ‘fantastische’ aanbod van het BOp. Waarvoor dank. Louis en Claire maken deel uit van de babyboomgeneratie. Ze werden volwassen in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. Ze trokken naar de stad, in casu naar Brussel, om actief te blijven en nieuwe dingen te beleven. Ze hebben nu niet enkel de tijd om dit te doen, maar ook de middelen. De babyboomers waren vaak tweeverdieners en beschikken nu over een besteedbaar inkomen dat heel wat groter is dan dat van de vorige generatie, geboren voor de Tweede Wereldoorlog. Ze zijn opgegroeid met de massaconsumptie. Het platteland confronteert ze met de eindigheid van het leven. Daarom verhuizen ze naar de stad, die zoveel te bieden heeft op het vlak van cultuur, horeca enz. Ze genieten van de meertaligheid en de diversiteit van de stad. Uiteraard zijn er ook minpunten aan het wonen in Brussel. Een veel voorkomende klacht is die over het zwerfvuil. Sommige ouderen wonen in een gouden kooi. Ze leven in een mooi appartement, maar ze komen nauwelijks naar buiten, omwille van de slechte staat van de voetpaden en de straatcriminaliteit. Ook dit is een Brusselse realiteit.

Colofon Uitgever: Brussels Ouderenplatform vzw Zaterdagplein 6 1000 Brussel Tel. 02 210 04 60 fax 02 210 04 70 info@bop.brussels www.bop.brussels

Het onthaal is open op werkdagen van 9 tot 12.30u en van 13.30 tot 16.30u. Het BOp is gesloten op 2 en 30 april, 1/10/11 mei. Hoofdredacteur: Bart Braeckevelt Medewerkers: Machteld De Schrijver, Leo Jo Estercam, Edit Fenyves, Fons Jacobs, Hans Vossen, Ida Hendrickx, Hilde Sabbe, MarieHenriette Struyf Lay-out: Johan Van Nieuwenborgh

Bovendien beschikken niet álle ouderen over een ruim inkomen en hebben ze niet de middelen om een mooi appartement te huren of te kopen. Huisvesting is trouwens een groot probleem in Brussel. Dat mochten we noteren in ons interview met Dominique Verté, professor in de sociale gerontologie aan de VUB (verschenen in Actueel, het informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad, januari 2018). Vooral de aanpassing van de woning is een knelpunt. Men wil de mensen zo lang mogelijk thuis laten blijven, maar de woning is niet aangepast aan de zorg- of mobiliteitsproblemen. Men denkt op voorhand niet genoeg na over waar men oud wil worden, in welke woning en omgeving. Een ander fenomeen is de sterke toename van de alleenstaanden, in Vlaanderen én in Brussel. De meest kwetsbare groep is die van de echtgescheidenen en die zijn talrijker in Brussel dan in Vlaanderen (12,7 % tegenover 4 %). Anderzijds kan Brussel een troostplek zijn voor ouderen die gescheiden zijn of hun partner verloren. Om je terug te trekken in de anonimiteit en/ of om afleiding te zoeken, er is immers altijd en overal wat te doen. Dan mag je wel niet in je zetel blijven zitten, zoals Louis en Claire stellen: “We trekken eropuit en leggen contact.” Dat kan ook via het Brussels Ouderenplatform, door deel te nemen aan de activiteiten en in contact te komen met andere deelnemers. Welkom! n Bart Braeckevelt

Dit magazine wordt gedrukt bij EPO in Berchem, Antwerpen. Abonnementen en verzending: Brussels Ouderenplatform vzw, Zaterdagplein 6, 1000 Brussel Prijs jaarabonnement (6 nummers): 12,50 euro.

Prijs abonnement Nederland en Luxemburg: 20 euro. Buiten Benelux: 25 euro. Steunabonnement: vanaf 30 euro. Per los nummer: 2,50 euro. Verantwoordelijke uitgever: Piet Coenen Ondertekende artikels vallen onder de verantwoordelijkheid van de auteur.

Abonnement kan op ieder tijdstip ingaan. Bedrag over te schrijven op IBAN nr. BE67 4300 3759 7187 van het Brussels Ouderenplatform, met vermelding van ‘abonnement BOp Magazine’

maart - april 2018

BOp magazine

l l l

3


inHOUD

l l l

inhoud 3

Voorwoord

Hippe en minder hippe ouderen

5

8 │ HET ELZENHOF KIEST VOOR VRIJWILLIGERS

Vrijwilliger

Riet Naessens doet het met de fiets

8

Gemeenschapscentrum in de kijker

10 │ DE GASTVRIJHEID VAN HOSPITALITY BRUSSELS

29 Lezing Joris Sleebus brengt hulde aan verdwenen muurschilderingen

30 Erfgoed Kiezen voor Elsschot en erfgoed op Erfgoeddag

32 Boeken

Het Elzenhof kiest voor vrijwilligers

Literatuur over Brussel en bomen

10 Festivals

34 Sport

Lentefeesten en de gastvrijheid

Brussel Beweegt

van Hospitality Brussels

en de Zoniënmars

11 Diversiteit Kennismaking met de Turkse Unie

28 │ HET RARITEITENKABINET VAN MUSÉE L

Op de cover

12 Kalender Een ruim aanbod van activiteiten in en buiten het BOp Met dagkalender, omruilvoordelen Paspartoe

29 │ JORIS SLEEBUS BRENG HULDE AAN VERDWENEN MUURSCHILDERINGEN

en inschrijvingsvoorwaarden

27 Tentoonstelling Stillevens op zijn Spaans

28 Museum 30 │ KIEZEN VOOR ELSSCHOT EN ERFGOED OP ERFGOEDDAG

Het rariteitenkabinet van Musée L

Wandelen en luisteren naar muziek op de Zoniënmars © Boris Vermeersch

4

l

l l

BOp magazine

maart - april 2018


l

l l

Vrijwilliger

RIET NAESSENS

wil mEEr damEs oP dE FiETs

E

en groot gedeelte van de haar beschikbare vrije tijd klimt Riet Naessens op de fiets. Uiteraard zit zij in de lente en ’s zomers meer in het zadel dan dit de rest van het jaar het geval is. Hoewel… enkele weken geleden startte Riet binnen het project Centre Comunautaire Maritime en Le Maritime à vélo/Atelier d’initiation au vélo in Molenbeek een initiatiesessie fietsen voor jonge en minder jonge dames die nog nooit op zo’n tweewieler zaten. Na tien weken worden die verondersteld fietsvaardig te zijn. Een eerste reeks van die fietscursus ligt inmiddels achter de rug. Riet kon haar acht allereerste cursisten ieder een ‘fietsdiploma’ overhandigen. Ze bereidt nu een vervolgreeks voor. “De resultaten zijn meer dan bemoedigend”, zegt Riet. Zij is minder noch meer de haast onvervangbare vrijwilligster die de praktijk van het fietsen een achttal deelneemsters tussen de 18 en 40 jaar eigen maakt. Het gaat overwegend om dames van vreemde herkomst. “Hun echtgenoot en kinderen vinden het de meest doodgewone zaak dat ze op de fiets klauteren. Maar zelf hebben deze dames nooit de kans gehad om een tweewieler te besturen. Voor hen is fietsen bijgevolg een vorm van emanciperen.”

Fietscursus Om hen voldoende praktijk en techniek

bij te brengen om zich veilig met de fiets te verplaatsen – fietsen in het hectische Brusselse verkeer is er in de aanvangsfase niet bij – dokterde Riet een eigen systeem uit. Zelf is ze een meer dan ervaren en zelfs fervente fietsgebruikster. Ze reeg een aantal evenwichtsoefeningen, bewegingsmanoeuvres, veiligheidsingrepen en aanverwante aaneen, waarmee ze een volwaardige fietscursus voor volstrekte volwassen beginnelingen samenstelde. Met succes want al na vier weken fietsen de deelnemende dames zich veilig een eigen weg. Nadat ze de vereiste routine hebben verworven, laat Riet ze hun vaardigheid op de openbare weg uitproberen. Het fietsinitiatieproject stelt voor de duur van de opleidingssessie gratis fietsen ter beschikking. In de lijn van wat nog andere fietsinitiatieven zoals die van KWB, Pro Velo, Start to Bike en anderen aanbieden, wil

Riet Naessens met deze actie het fietsen promoten en vooral dames bij wie het fietsen niet tot hun cultuur behoort, toch op de wielen zetten. “Onze bedoeling is bovendien te ijveren voor een betere fietsinfrastructuur in de hoofdstad”, licht ze toe.

Molembike Haar enthousiasme voor het fietsen haalt Riet voor een belangrijk deel uit haar inzet voor ‘Molembike’, het jaarlijk- 

maart - april 2018

BOp magazine

l l l

5


Vrijwilliger

l l l

 se fietsevenement in Molenbeek dat gepaard gaat met een toeristische fietsrit. Dit jaar op zaterdag 26 mei. “Er zitten nog steeds te weinig dames op de fiets” is de mening van Riet die ook kan teruggrijpen op een rijke ervaring als fietsgids voor toeristen en bezoekers in Brussel. Ze doet dat onder meer onder de vlag van Pro Velo, een organisatie die in Brussel, van maart tot december, begeleide fietstochten aanbiedt. Het gaat daarbij langs onvermoed mooie wegen met wonderlijke ontdekkingen, plezier en ontspanning. We kijken er dus niet van op als Riet ons vertelt dat ze jaarlijks de vijfdaagse buitenlandse BOp-fietsvakantie (helaas niet in 2018, n.v.d.r.) begeleidt, ongeacht de bestemming die daarvoor geselecteerd wordt. “Ik ga dan iedere keer enkele dagen vooraf ter plaatse om deze reis tot in detail voor te bereiden.”

oudere zijn gading in kan vinden”, zegt onze gesprekspartner. Ze laat zich ontvallen dat ze zelf nooit op georganiseerde reis gaat, om de eenvoudige reden dat ze liever ‘zelf organiseert.’ Dat neemt niet weg dat ze met lof spreekt over de reisprogramma’s die BOp op zijn kalender zet en onder andere via het BOp-Magazine onder de aandacht brengt. Het magazine op zich krijgt van Riet een hoog cijfer en dat stemt niet alleen de redactie blij.

Kamperen Riet Naessens kreeg de reismicrobe al op jonge leeftijd te pakken. Riet was

Pro Velo Via ‘Pro Velo’ kwam Riet een achttal jaar geleden in contact met het BOp, toen nog het Seniorencentrum. Die ontmoeting heeft ze zich tot op vandaag nog geen ogenblik beklaagd. “BOp biedt een gevarieerd en aangepast programma aan, waarin iedere Brusselse

6

l

l l

BOp magazine

maart - april 2018

amper elf jaar toen haar vader overleed. Zij is de oudste van zes kinderen en moeder had een winkel in het West-Vlaamse Avelgem. “Ik was in die tijd verzot op de reisverhalen van sommige klanten die bij ons in de zaak kwamen”, herinnert Riet zich. “We bleven zo lang zeuren tot ons moeke een grote tent kocht met zes luchtmatrassen. Onze eerste reisbestemming was Frankrijk en later volgden Italië, Spanje en verder.” Tot op vandaag blijft Riet avontuurlijk aangelegd en die ingesteldheid wil ze graag met anderen delen. En ook al voelt ze zich ’s avonds door haar engagement 


l

l l

Vrijwilliger

 soms wel wat ‘moe’, ze is het nog nooit ‘beu’ geworden. “Ik ben dankbaar voor de vele kansen die ik in mijn leven heb gekregen en wil graag wat teruggeven”, verklaart ze haar inzet. Overigens vindt Riet het kamperen nog steeds even leuk als in die in een ver verleden liggende beginperiode. Een tent opzetten doet ze niet meer, maar met de motorhome trekt ze er nog geregeld op uit. Ze is al verscheidene jaren voorzitster-vrijwilligster van motorhomeclub ‘Zwervers Vlaamse Rand’ in de schoot van de vrijetijdsvereniging Pasar, waarmee ze gans Europa doorkruist.

Brukselbinnenstebuiten Al even onverminderd enthousiast laat Riet Naessens zich uit over haar medewerking aan de vzw Brukselbinnenstebuiten, waarbij ze in het Nederlands, Frans, Engels en of Portugees gasten op sleeptouw neemt in en rond de Brusselse kanaalzone. Dit gebied strekt zich uit over Anderlecht, Kuregem, Molenbeek, Sint-Joost-ten-Node en Schaarbeek. Riet wijst haar gezelschap bij die ontmoetingen op de evoluties in een verpauperde zone die in de negentiende eeuw van zo groot industrieel belang was. Veel gebouwen kregen inmiddels een herbestemming en Riet heeft tientallen boeiende,

VRIJWILLIGERS ZIJN ONMISBAAR Om eraan te herinneren dat de inzet van die vele vrijwilligers niet zo vanzelfsprekend is, is er de Week van de Vrijwilliger, van 3 tot 8 maart.

historische verantwoorde, verhalen achter de hand die sociaal geëngageerde en geïnteresseerde bezoekers blijven boeien. Riet wijst haar gehoor tijdens die wandelingen ook op de voorname rol die het Europees fonds voor regionale ontwikkeling hier speelt.

Naar Tombeek Een en ander maakt duidelijk dat Riet Naessens haar ‘draai’ gevonden heeft toen ze bijna een halve eeuw geleden uit het West-Vlaamse Avelgem – de geboortestad van Stijn Streuvels – naar het Brusselse verhuisde: “Ook al omdat ik daar veel interessante mensen heb leren kennen, voel ik me in mijn sas in Brussel.” Sinds 1980 woont Riet in Tombeek (Overijse). Het duurde nochtans even vooraleer ze

zich in de schaduw van onze hoofdstad kwam nestelen. Daar ging een vierjarig verblijf in het Braziliaanse San Paolo aan vooraf, waar Riet op het Belgische consulaat bedrijvig was. Haar talenkennis is niet vreemd aan die belangrijke positie. “In die tijd noemde men mij ‘Doña Rita’. Mooi toch?”, mijmert ze. Na een korte tussenstop bouwde Rita een vruchtbare loopbaan uit als regentes Frans, geschiedenis en Engels in het Sint-Jozefcollege in Sint-Pieters-Woluwe. In die tijd al gidste ze haar studenten op een eigenwijze en onverminderd boeiende manier door Brussel en verder gelegen bestemmingen. Om dat tot op vandaag, en wat haar betreft nog vele jaren, op die succesrijke manier verder te blijven doen. n Tekst: Fons Jacobs

Ook het BOp wil tijdens die week zijn vrijwilligers bedanken: dat doen we met een verwendag op maandag 5 maart.

maart - april 2018

BOp magazine

l l l

7


geMeenSCHAPSCenTrUM

in De KijKer

l l l

VRIJWILLIGERS AAN HET ROER

in hET ElZEnhoF

O

oit woonde er een baron en notaris, nu is het een plek waar jong en oud, en mensen met de meest diverse achtergrond elkaar ontmoeten om samen hun vrije tijd door te brengen. Het Elzenhof is één van de 22 Brusselse gemeenschapscentra. Ontstaan midden jaren zeventig van de vorige eeuw, werd het snel dé plek voor het Elsense Nederlandstalige verenigingsleven. Heel veel inzet heeft door de jaren heen het pand weer in zijn statige oorsprong gebracht. Maar door de jaren heen groeide het gemeenschapscentrum steeds meer van verenigingshuis naar een bruisende ontmoetingsplaats voor elke buurtbewoner. Het gemeenschapscentrum groeit in de wijk, en opent de deuren steeds verder voor de nieuwe initiatieven die in het bruisende Elsene ontstaan. Doelstellingen als sociale cohesie, transversale samenwerking, medeeigenaarschap en experiment liggen aan de basis van de werking. Elzenhof is de perfecte voedingsbodem voor frisse ideeën, inspirerende kruisbestuivingen, levendige discussies en creatieve manoeuvres. Als lokaal ankerpunt verenigt en dynamiseert Elzenhof organisaties, collectieven, scholen, burgers en vrijwilligers

bassadeurs is hun echte titel. Zij dragen uit waar het Elzenhof wil voor staan. Samen met gedreven medewerkers geven ze een gezicht aan wat er in het gemeenschapscentrum gebeurt. Je vindt hen in een bestuursfunctie, achter de bar, in

Ambassadeurs Alles is echter terug te brengen tot het werk van vrijwilligers, am-

8

l

l l

BOp magazine

maart - april 2018

de redactieraad, of ze werken in de tuin, dragen flyers rond, helpen bij een nieuwjaarsfeest of een zomerfeest, of kleden het huis aan bij een speciale activiteit. Vrijwilligers worden mede-eigenaars van Elzenhof. Vrijwilligers zijn niet enkel uitvoerders, ze kunnen zelf aan het roer komen staan. Het wordt steeds meer zoeken naar een match tussen de verwachtingen van een vrijwilliger en deze van het centrum. Door gesprekken worden interesses van vrijwilligers verbonden met deze van anderen en leiden ze naar nieuwe initiatieven. Veronica geeft nu tekenles, Florence geeft naailes, Clara wil bakken, Mark wil barman spelen, Kris wil decoreren, Ilke wil planten verzorgen, Hadi wil de serre verzorgen… Maar vrijwilligers verbinden zich in aparte groepen, in de voorbije jaren zijn er verschillende werkin- 


l

l l

geMeenSCHAPSCenTrUM

in De KijKer

DE BRUSSELSE GEMEENSCHAPSCENTRA Het Brussels gewest telt 22 gemeenschapscentra. Zij bieden een waaier van artistieke, sociaal-culturele en educatieve activiteiten. Van theater- en muziekvoorstellingen, over cursussen en speelweken tot sociaal-culturele projecten in de wijk. Inrichtende overheid is de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Elk gemeenschapscentrum legt zijn eigen accenten. Wat bij de één niet kan, vind je eventueel bij de buren. Het centrum behartigt de Nederlandstalige belangen in de gemeente,

werkt mee aan de maatschappelijke participatie van de bevolking en aan de verbetering van de lokale samenleving. Het volledig aanbod van alle gemeenschapscentrum vind je op www.cultuurcentrumbrussel.be. Cultuurcentrum Brussel is het netwerk van de 22 gemeenschapscentra en wil de samenwerkingsverbanden versterken. Een voorbeeld hiervan zijn de filmvertoningen (zie hiernaast). In dit magazine stellen we graag een centrum in de kijker. Het Elzenhof in Elsene bijt de spits af.

BRUSSELS BIER , VROEGER EN NU Op dinsdag 15 mei gaan we met het BOp op bezoek in het Elzenhof. Samen met de bierclub Malt & Mout kijken we terug op de rijke brouwerijgeschiedenis van Elsene en Brussel. We ontdekken en proeven diverse soorten Brussels bier. In de kelder toont de club ons haar brouwinstallatie. Nadien krijgen we nog een rondleiding doorheen het gemeenschapscentrum.  gen terecht gekomen in Elzenhof. Het maandelijks Repair Café is door een 15tal vrijwilligers getrokken die gebroken spulletjes herstellen. Malt & Mout is een bierclubje geworden dat gestart is met een mini-brouwerij in de kelder. Een groep buren beheert een buurtcompostbak en heeft in een hoekje van de tuin een tiental mini-groente percelen ingericht. Ze wacht ook op de eerste kippen in het nieuwe kippenhok. Andere buurtbewoners zetten zich om de leefkwaliteit van de stad te verbeteren, een groep Clean Air vergadert er en bereidt er acties voor. Anderen spannen zich in voor Zero Waste, een groep die zich wil inzetten tegen de verspilling en verkwisting.

Nieuwe verbindingen Elzenhof wil de katalysator zijn, het platform, mensen samenbrengen en verbinden, hen een plek geven om hun wensen en dromen gestalte te laten geven, zolang ze zelf er werk van maken. Dat is het rijke aan Elsene. Er wonen veel mensen met nieuwe frisse ideetjes. Deze ideetjes oppikken en laten groeien, dat is ook de taak van Elzenhof. En soms schuiven vrijwilligers door naar andere organisaties: de conversatietafels van Babbelut

animeren, de consultaties van Kind en Gezin begeleiden, de voorleesateliers van de lokale bibliotheek Sans Souci… Elzenhof wil de weg naar een instituut zijnde weer ombuigen naar een werking in een huis waar vrijwilligers mee aan het roer staan. Dit is een uitdaging die veel tijd en ruimte zal vergen. Daarom zijn de evenementen waarbij we vrijwilligers samenbrengen zo belangrijk: een namiddag samen koken, een kerstfeest, een daguitstap naar een andere stad, projecten bezoeken, een vrijwilligerscafé ... Het klinkt mooi, maar het blijft een uitdaging. Belangrijk is dat het Elzenhof een open huis is, waar iedereen met een idee terecht kan en zich welkom voelt. Als gemeenschapscentra zich op dit pad begeven in hun wijk, hun deel van Brussel, dan hebben ze meer dan een mooie toekomst en kan het verminderde verenigingsweefsel stilaan versterkt worden met nieuwe vormen van samenwerken. Zoek naar het gemeenschapscentrum in je eigen buurt, je bent er welkom. In Elzenhof staat de koffie klaar! n Rik Fobelets Centrumverantwoordelijke GC Elzenhof, Kroonlaan 12, 1050 Elsene, tel. 02 648 20 30, www.gcelzenhof.be.

Hoe inschrijven en alle andere praktische informatie vind je in onze kalender (rubriek cultuur/voordrachten).

MET DE BOP-KAART VOORDELIG NAAR DE FILM In je lokaal gemeenschapscentrum worden regelmatig goede films vertoond. Soms gaat de film gepaard met een bespreking, workshop. ‘Filmlokaal’ brengt fictie en docufilms. Zo kan je bijvoorbeeld op donderdag 8 maart in het Elzenhof kijken naar de documentaire ‘The Islands and the Whales’. Een overzicht van alle vertoonde films vind je op www.cultuurcentrumbrussel.be/ filmlokaal. Of neem je liever de (klein)kinderen mee naar een familiefilm? Alle informatie hierover op www.cultuurcentrumbrussel.be/ filmloket. Op vertoon van je BOp-kaart kan je extra voordelig naar de film. In plaats van 5 betaal je slechts 2 euro!

maart - april 2018

BOp magazine

l l l

9


fe S T i V A l S

l l l

in hET TEkEn van solidariTEiT En gasTvrijhEid

HOSPITALITY BRUSSELS

D

e ramadan is een periode van ontmoeting en solidariteit, van open deuren en feestvieren, van geven en delen. Voor de tweede keer op rij grijpen de Brusselse organisatie Citizenne en haar partners deze unieke gelegenheid aan om mensen samen te brengen rond deze gemeenschappelijke waarden. Het startschot wordt gegeven op 4 & 5 mei 2018 met het Hospitality Festival. Dan toveren we de Vismarkt (kaaien) om in een feestelijke en culturele markt, geïnspireerd op het Djemaa El Fna plein in Marrakech. Al eeuwenlang zijn marktplaatsen een ontmoetingsplek voor diverse gemeenschappen. Laat je overweldigen door de geuren en kleuren van culinaire en artisanale specialiteiten uit het Midden-Oosten, de maghreb, Latijns-Amerika, Oost-Europa… Laat je verrassen door fanfares, volksdansen en circusacts die onverwachts opduiken in de soek. Laat je meeslepen door verhalen, muziek en performances. En vergeet je (klein)kinderen niet, want ook voor hen zijn er workshops en performances.

Bovendien kan je gedurende het hele weekend op verschillende plaatsen in de stad terecht voor workshops, films, theatervoorstellingen, concertjes en gesprekken. Deze evenementen vieren het samenleven in diversiteit, maar durven het ook op de korrel nemen. De hele maand van de ramadan vinden er hospitality dinners en iftars plaats en stellen moslims hun huizen open. Je bent er welkom om samen met hen de maaltijd te delen, net na zonsondergang. Om Hospitality Brussels in stijl af te sluiten, vieren we nog een laatste keer feest in het eerste weekend na de vastenmaand.

HET FESTIVAL VAN DE LENTE Na iedere winter komt de lente. Rond 21 maart voor het noordelijk halfrond en 22 september in het zuidelijke halfrond gaat de zon door het lentepunt en zijn dag en nacht precies even lang. Het woord ‘lente’ is afgeleid van het Germaanse ‘lang’, wat ‘lengen’ betekent. De lente wordt gezien als het eerste van de vier seizoenen. De natuur herleeft na de winter. Het land wordt klaargemaakt om te zaaien, bloemen bloeien, bomen krijgen bladeren en vogels leggen eieren. Veel culturen feesten in de lente. Telkens wordt een nieuw begin gevierd. Dat kan letterlijk het begin zijn van een nieuw kalenderjaar. Maar het feest kan ook een figuurlijke of religieuze invulling krijgen. Het kan gaan om vruchtbaar-

10

l

l l

BOp magazine

maart - april 2018

Kom langs. Laat je verrassen. Want bijzonder wordt het zeker. Het BOp is ook van de partij op het festival en organiseert een Salon ’68, waar migranten en 50-plussers van gedachten wisselen over hun beleving van mei ’68. Het is immers 50 jaar geleden dat deze revolutie de wereld op zijn kop zette. Kom gerust langs op vrijdag 4 en zaterdag 5 mei, telkens tussen 16 en 19 uur. Meer informatie over het festival en het hele hospitality-gebeuren: www.hospitality-brussels.be.

zondag 22 april heid voor mens, dier of land. Soms wordt een bevrijding of een verrijzenis herdacht. In sommige culturen vallen lente- en nieuwjaarsfeest samen.

Op Erfgoeddag organiseren het Internationaal Comité, het Centrum Agrarische Geschiedenis en Erfgoed Brussel een heus Lentefestival in Museum BelVue. Deze tentoonstelling doet de herkomst en betekenis van diverse lentefeesten over de hele wereld uit de doeken. Diverse verenigingen stellen hun lenteritueel voor en ook het BOp en Okra zijn van de partij: zij tonen hoe ouderen de lente vroeger ervoeren. Zondag 22 april van 12 tot 18 uur in het Museum BelVue, Paleizenplein 7, 1000 Brussel. Gratis toegang.


l

l l

DiVerSiTeiT

TURKSE UNIE VAN BELGIË

O

p vrijdag 9 maart willen we je met het BOp kennis laten maken met de Turkse cultuur. Daarom stellen we je graag de Turkse Unie voor.

De Turkse Unie van België is een netwerk dat 14 verschillende culturele gemeenschappen vertegenwoordigt en 180 lid-organisaties verenigt. Oorspronkelijk werd zij door mensen uit de Turkse gemeenschap opgericht. Intussen hebben ook Afghaanse, Iraanse, Pakistaanse, Bosnische, Mongoolse en andere gemeenschappen zich bij haar aangesloten. De Turkse Unie biedt hen de nodige administratieve en inhoudelijke ondersteuning om hun organisatie(s) op te starten, verder te laten groeien, hun netwerk te versterken en uit te breiden of hen de weg naar de bevoegde instanties te wijzen. De Turkse Unie heeft jaren ervaring in de socio-culturele sector. Zij heeft doorheen de jaren een vaste waarde in de Vlaamse en Belgische samenleving verworven. Nu fungeert het netwerk als een onmisbare schakel in allerlei processen in onze maatschappij: van migratie, integratie, radicalisering, emancipatie, armoedebestrijding, ouder worden, gezondheid, sport, media, godsdienstbeleving tot onderwijs enz. De Turkse Unie is voor al deze zaken een door de Belgische staat erkende organisatie. Zij vervult dan ook een uiterst belangrijke brugfunctie tussen overheden, bedrijven, organisaties en de bevolking. Het is de doelstelling en ambitie van de Turkse Unie om blijvend werk te

maken van deze vertrouwensfunctie en ze te blijven respecteren.

Ouderenwerking De voorbije jaren heeft Turkse Unie werk gemaakt van de uitbreiding en verdere professionalisering van haar werking specifiek gericht op ouderen. Ze wil ook hen betrekken bij de verschillende activiteiten die we voor hen en met hen organiseren, aangepast aan hun no-

den, vragen en mogelijkheden en vaak met begeleiding van experten. Via mondaan-mond reclame en geslaagde activiteiten tracht ze hen vaak met enig succes warm te maken om hun geliefde bezigheid of nieuwe passie te ontdekken en er nog lang van te genieten. Tegelijk geven we deze actieve ouderen ook het gevoel dat ze deel uitmaken van een hechte en warme samenleving. n Tekst: Hatice Karakaya

KENNISMAKING MET DE TURKSE CULTUUR VRIJDAG 9 MAART: DE TURKSE UNIE VAN BELGIË De Brusselwerking van de Turkse Unie van België bevindt zich in Schaarbeek. Zij heeft daar heel wat in haar mars en willen heel graag verenigingen samenbrengen en gezamenlijke activiteiten opzetten. Zij is fier op haar Turkse cultuur, met respect voor alle andere culturen. De Turkse Unie overkoepelt hierdoor niet enkel verenigingen van Turkse achtergrond, maar van zeer verschillende etnische groepen en culturen over heel Vlaanderen en Brussel. De Turkse Unie wil graag uitwisseling tussen culturen en mensen bevorderen. Vandaar dat we uitgenodigd zijn om kennis te maken met hun werking. We starten met een

bezoek aan de moskee. Nadien krijgen we toelichting over de werking van de Turkse Unie en schuiven we mee aan tafel. We bekijken verder hoe een optimale samenwerking kan verlopen. In het lokaal van de Unie krijgen we ook de ‘draaiende derwisjen’ te zien, een demonstratie van The Konya Derwish Group. Afspraak om 9 uur aan de Turkse Unie, Haachtsesteenweg 173 te Schaarbeek. Deelname: gratis. Inschrijven via het BOp.

maart - april 2018

BOp magazine

l l l

11


DAgKAlenDer 1

MAAr T TOT

Donderdag 1 maart l Pilates l Practical English l Qigong l Tai Chi

Maandag 5 maart l Aquagym l Dansmix l Hablemos español l Hablemos intermedio l Tai Chi Bang l Tai Chi met waaiers l Topics & Practice l Verwendag vrijwilligers l Zwemmen

Woensdag 7 maart l Conditiegym l Poëziecafé l Senioretics

Vrijdag 9 maart l Kennismaking Turkse unie l Literaire lunch met Elvis Peeters l Repetitie Bocantus l Schrijfatelier Ukkel l Swing dansproject l Tai Chi

BOp magazine

Donderdag 15 maart l Object storytelling l Pilates l Practical English l Qigong l Tai Chi l Treinuitstap Doornik Vrijdag 16 maart l Middagconcert Pitou ‘deBuren’ l Repetitie BOcantus l Tai Chi Maandag 19 maart l Brussel Beweegt l Café digital l Dansmix l Hablemos español l Hablemos intermedio l Lezing ‘Dokter, mag ik wat vragen?’ l Schrijfatelier l Topics & Practice

Donderdag 8 maart l Eindelijk Oud: afgelast ! l Café Chantant l Fotoatelier Metaforo l Pilates l Practical English l Qigong l Stadswandeling l Tai Chi

l l

l l l

Woensdag 14 maart l Conditiegym l Jazz binnenstebuiten l Senioretics

Dinsdag 6 maart l Badminton l Conditietraining met speelse boks l Hedendaagse dans l Parla Italiano 1 l Tai Chi l Theater op de middag l Yoga

l

2018

Dinsdag 13 maart l Badminton l Conditietraining met speelse boks l Eksteroog l Heb je er al AAN-ge-DACHT? l Leeslamp l Nordic Walking l Parla Italiano 1 l Ritmisch bewegen l Tai Chi l Yoga

Zondag 4 maart l Concert Bozar

12

Mei

l Hablemos español l Hablemos intermedio l Tai Chi Bang l Tai Chi met waaiers l Topics & Practice l Zwemmen

Vrijdag 2 maart l Opening tentoonstelling Djamila Gassoian l Reisreportage Iran l Repetitie BOcantus l Tai Chi

Maandag 12 maart l Aquagym l Dansmix

15

Dinsdag 20 maart l Badminton l Conditietraining met Speelse Boks l Hedendaagse dans l Parla Italiano 1 l Tai Chi l Yoga Woensdag 21 maart l Conditiegym l Genealogie l Jazz binnenstebuiten l Senioretics

maart - april 2018

Donderdag 22 maart l Fotoclub Metaforo l Huis van de Europese Geschiedenis l Practical English l Pilates l Qigong l Tai Chi Vrijdag 23 maart l Ken je rechten als patiënt l Proeven van klassieke muziek l Tai Chi Maandag 26 maart l Aquagym l Dansmix l Hablemos español l Hablemos Intermedio l Kruidenworkshop l Tai Chi Bang l Tai Chi met waaiers l Topics & Practice l Zwemmen Dinsdag 27 maart l Badminton l Conditietraining met speelse boks l Eksteroog l Parla Italiano 1 l Ritmisch bewegen l Tai Chi l Yoga Woensdag 28 maart l Conditiegym l Senioretics l Wandeling ‘Twee (t)huizen, één gids’ Donderdag 29 maart l Pilates l Practical English l Qigong l Tai Chi l Theater Oorlog en Terpentijn Vrijdag 30 maart l Aquarelatelier l Ne Meneut vè Brussel l Repetitie BOcantus l Tai Chi Maandag 2 april l BOp gesloten Dinsdag 3 april l Hedendaagse dans Donderdag 5 april l Fotoclub Metaforo Dinsdag 10 april l Ritmisch bewegen


l l Eksteroog Woensdag 11 april l Poëziecafé Donderdag 12 april l Lezing ‘Spanish Still Life’ Vrijdag 13 april l Voordracht Lichtpunt in duistere tijden l Repetitie BOcantus Maandag 16 april l Aquagym l Brussel Beweegt l Hablemos español l Hablemos Intermedio l Topics & Practice l Zwemmen

l l

DAgKAlenDer 1

Dinsdag 24 april l Badminton l Busuitstap l Conditietraining met speelse boks l Eksteroog l Parla Italiano 1 l Ritmisch bewegen l Tai Chi l Yoga Woensdag 25 april l Conditiegym l Senioretics Donderdag 26 april l Broodje Brussel: wandelvoordracht Elsschot l Dansfeest l Pilates l Practical English l Qigong l Tai Chi l Wandeling Thurn & Taxis

Woensdag 18 april l Buitenspeeldag l Conditiegym l Genealogie l Jazz binnenstebuiten l Senioretics

Vrijdag 27 april l Aquarelatelier l Avondvoordracht ‘Biechten van een heiden, credo van een Moslima’ l Ne Meneut vè Brussel l Tai Chi

Donderdag 19 april l Fotoclub Metaforo l Pilates l Practical English l Qigong l Tai Chi l TT ‘Spanish Still Life’

Zaterdag 28 april l De krokodil van Scheutbos

Vrijdag 20 april l Opening tentoonstelling Het Brussel van Elsschot l Repetitie BOcantus l Proeven van klassieke muziek l Tai Chi Zondag 22 april l Erfgoeddag l Lentefestival Maandag 23 april l Aquagym l Dansmix l Hablemos español l Hablemos Intermedio

Woensdag 2 mei l BOENK! l Conditiegym l Senioretics Donderdag 3 mei l Fotoclub Metaforo l Museum Van Buuren l Pilates l Practical English l Qigong l Tai Chi l Wandelvoordracht Het Brussel van Elsschot

Mei

2018

Zaterdag 5 mei l Hospitality Festival Zondag 6 mei l Stadskriebels Maandag 7 mei l Aquagym l Dansmix l Hablemos español l Hablemos Intermedio l Topics & Practice l Zwemmen Dinsdag 8 mei l Badminton l Conditietraining met Speelse Boks l Eksteroog l Parla Italiano 1 l Ritmisch bewegen l Tai Chi l TT Hugo Claus l Yoga

Dinsdag 17 april l Badminton l Conditietraining met speelse boks l Hedendaagse dans l Parla Italiano 1 l Tai Chi l Treinuitstap Louvain-la-Neuve l Yoga

Dinsdag 1 mei l BOp gesloten

15

Vrijdag 4 mei l Hospitality Festival l Tai Chi

l Kruidenworkshop l Tai Chi Bang l Tai Chi met waaiers l Topics & Practice l Zwemmen

Maandag 30 april l BOp gesloten

MAAr T TOT

Woensdag 9 mei l Conditiegym l Poëzie l Senioretics Donderdag 10 mei l BOp gesloten Vrijdag 11 mei l BOp gesloten Maandag 14 mei l Aquagym l Broodje Brussel: voordracht Lichtpunt in duistere tijden l Dansmix l Hablemos español l Hablemos Intermedio l Tai Chi Bang l Tai Chi met waaiers l Topics & Practice l Zwemmen Dinsdag 15 mei l Badminton l Conditietraining met Speelse Boks l Hedendaagse dans l Lezing ‘Brussels bier, toen en nu’ l Parla Italiano 1 l Tai Chi l Yoga

maart - april 2018

BOp magazine

l l l

13


KAlenDer 1

MAAr T TOT

15

Mei

2 0 18

l l l

CURSUSSEN ATELIER AQUAREL In deze cursus leert u de nodige vaardigheden van aquarelleren aan, zowel beginners als gevorderden zijn welkom. Het betreft hier de lessenreeks van het voorjaar (6 bijeenkomsten). Begeleiding: Lucienne Nijsters. Telkens op vrijdagvoormiddag van 9.30 tot 12.30 uur. Volgende data: 30 maart, 27 april, 25 mei en 29 juni. Volzet (wachtlijst). Code: 43050. CAFÉ DIGITAL Hier kan je in groep jouw kennis over tablet en smartphone verruimen. We maken een aantal kleine opdrachten rond het thema ‘online kopen’. Nieuw bij Café Digital is dat elke deelnemer maximum 15 min de tijd krijgt om zijn/haar vragen te stellen aan een begeleider, dit gebeurt in alle rust buiten de groep. Deze vragen hoeven niet over ‘online kopen’ te gaan, maar over alles en nog wat in verband met tablet en smartphone. Het is handig om je vragen op voorhand door te sturen. Zo kunnen de begeleiders zich ook al goed voorbereiden. In samenwerking met FedOS.

Op maandag 19 maart van 10 tot 12 uur in het BOp. Deelname 3 euro (koffie/thee/water inbegrepen). Inschrijven via het BOp. Code: 43038. FOTOCLUB METAFORO De fotoclub, geleid door Leo Jo Estercam, is bedoeld voor zowel hen die hun fototoestel al goed kennen als voor beginnelingen. Iedereen krijgt raad en advies naargelang zijn of haar kennis. Voor elke bijeenkomst wordt een thema voorzien. De deelnemers brengen hun eigen foto’s mee (op een stick). Deze worden dan in groep besproken, zowel op technisch als op artistiek vlak. De deelnemers leren ook gaandeweg hun foto’s bewerken via het programma DXO en PS. Telkens op donderdag van 13.30 tot 16.30 uur in het BOp. Op 8 en 22 maart, 5 en 19 april, 3 -17-31 mei en 14 juni. Deelname per bijeenkomst: 4 euro, met BOp-kaart 3 euro, Paspartoe-kansentarief of mits omruiling van 10 Paspartoepunten 2 euro. Inbegrepen: begeleiding, koffie/thee of water. Code: 43051. GENEALOGIE Klim in je stamboom! In deze workshop krijg je de mogelijkheid om door te dringen tot in het verre verleden van je voorouders. Dit kan onder andere met behulp van de gigantische databank van 4 miljard personen op de Geneanet-website. Je hoeft geen computerexpert te zijn. In eenvoudige stappen leer je een stamboom opbouwen, een geschikt computerprogramma uit te kiezen, te beheren en

14

l

l l

BOp magazine

maart - april 2018

gegevens over je voorouders van het internet te plukken. Opgepast! Eenmaal je door het beestje bent gebeten, is de verslaving niet ver weg… Lesgever: Hein van den Brempt. Afspraak elke 3de woensdag van de maand, om 9 uur in het BOp. Prijs: 4 euro, met BOp-kaart 3 euro, Paspartoe-kansentarief 2 euro. Volgende lessen 21 maart, 18 april, 16 mei en 20 juni. Code: 43060. JAZZ BINNENSTEBUITEN In 2018 gaan we door met onze voordrachten over jazz, maar de reeks is nu gewijd aan de studie van instrumenten en hun uitvoerders. Piet van de Craen, lid van de Antwerpse Jazzclub, gaat met ons op stap in deze muzikale wereld. Elke causerie wordt uitvoerig geïllustreerd met beeldfragmenten en voorzien van verhalen en anekdotes. Oudere en nieuwe namen, verrassende klankkleuren en structuren, originele en bizarre kunstenaarsfiguren en vooral veel steengoede muziek, worden met humor en kennis van zaken voorgesteld. Telkens op woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur in de grote zaal van het BOp. Vraag de gratis detailfolder met programma aan. Bijdrage per voordracht (koffie en syllabus inbegrepen) 6 euro, met BOp-kaart 5 euro, mits omruiling van 15 Paspartoepunten 4 euro, Paspartoe-kansentarief 2 euro. Code: 41725. l Woensdag 14 maart: De viool in alle staten. Een minder gebruikt instrument in de jazz is de viool. Het instrument heeft geen plaats in de reguliere jazzorkesten maar doorheen de geschiedenis zien we toch heel wat bands die een violist in hun rangen telt. Weliswaar dubbelde hij vaak op een ander instrument. Twee namen domineren vanaf de jaren dertig: Eddie South en Stuff Smith. Edgar Sampson en Darnell Howard spelen naast viool respectievelijk altsax en klarinet. Ray Nance is trompettist en violist bij Elington. Clarence ‘Gatemouth’ Brown dubbelt op gitaar en kan als een bluesviolist worden beschouwd. Anderen zijn meer klassiek georiënteerd, zoals Joe Kennedy of de jonge Regina Carter. De Fransman Stéphane Grappelli heeft zich het zigeuneridioom eigen gemaakt. l Woensdag 21 maart: Van Benny Carter over Charlie Parker naar James Carter, de altsaxofoon. De altsaxofoon wordt populair dank zij Benny Carter en Johnny Hodges die aan de wieg stonden van wat we de noordelijke altsaxofoontraditie zouden kunnen noemen. De zuiderse traditie wordt vertegenwoordigd door, bijvoorbeeld, Louis Jordan en vooral Earl Bostic. Noord en zuid verschillen door de aanpak: noord is veeleer melodieus en charmant terwijl zuid zich kenmerkt door een grotere toon en meer aandacht voor de blues. Met Charlie Parker komt een derde richting naar voren en komt het aspect virtuositeit op het voorplan. In zijn spoor treden Sonny Stitt en Sonny Chris. Eddie ‘Cleanhead’ Vinson combineert de zuiderse alt met de Parkerstijl. Vandaag treffen we bij muzikanten als Sherman Irby en multi-instrumentist James Carter sporen aan van deze diverse richtingen. l Woensdag 18 april: De trompet, symbool van de jazz. Lange tijd was de trompet het symbool van de jazzmuziek.


l Dit komt door de allesoverheersende invloed van Louis Armstrong die niet alleen trompettisten, maar zowat alle andere instrumentisten beïnvloedde. Roy Eldridge en Dizzy Gillespie ontworstelen zich aan Armstrongs invloed, maar een grote open toon, een luchtige frasé en virtuositeit zijn nog steeds kenmerkend voor een goede jazztrompettist. De growltraditie van ‘King’ Oliver, voortgezet door ‘Bubber’ Miley en Cootie Williams, vinden we terug in het Ellingtonorkest, net zoals de speciale techniek van Rex Stewart. Vandaag bloeit de trompet nog steeds van New Orleans tot New York door muzikanten als Kermit Ruffins, Jon Faddis, Marcus Printup en uiteraard Wynton Marsalis. LEESLAMP In Muntpunt Maandelijks komen we bijeen om samen een boek te bespreken. In een ongedwongen sfeer kan je met je medelezers van gedachten wisselen over het betreffende boek. Leeslamp is een leesclub voor iedereen die overdag tijd heeft. Je hoeft niet de hele reeks bij te wonen. Ken je iemand die geïnteresseerd is om mee te praten over één van de boeken? Breng haar of hem gerust mee. Probeer bij voorkeur het boek te ontlenen bij je plaatselijke bibliotheek. Zo niet, kan je nog steeds terecht in Muntpunt. Dit zijn de volgende titels: Kolja van Arthur Japin (13 maart), Dagen zonder honger van Delphine de Vigan (17 april), Mazzeltov van Margot Vanderstraeten (15 mei) en De bekeerlinge van Stefan Hertmans (12 juni). Begeleiding door Juliette Vrancken. In samenwerking met Muntpunt.

Op dinsdag van 14 tot 15.30 uur, eenmaal per maand. Data: 13 maart, 17 april, 15 mei en 12 juni. Plaats: Muntpunt, 5de verdieping, op het Muntplein. De boeken van Leeslamp vind je online, met cover en korte inhoud op www.muntpunt.be/bezoeken/ agenda/leeslamp. Gratis deelname. Info: Bart Braeckevelt, tel. 02 210 04 75, bart.braeckevelt@bop.brussels. In Oudergem en Watermaal-Bosvoorde Samen met de bibliotheken van Watermaal-Bosvoorde (W) en Oudergem (O) hebben we een tweede leesclub opgericht. Het opzet is hetzelfde als Leeslamp in Muntpunt (zie hierboven). De tweede woensdag van de maand, om de twee maanden. Afwisselend in de bibliotheek van Oudergem en die van Watermaal-Bosvoorde. Telkens van 10 tot 12 uur. De volgende bijeenkomsten zijn op 11 april (Oudergem) en 13 juni. Gratis deelname. Info: Bart Braeckevelt, tel. 02 210 04 75, bart.braeckevelt@bop.brussels. POËZIECAFÉ De begeleider is Ivo Van Strijtem, zelf dichter en vertaler van wereldpoëzie. In deze poëzienamiddagen vertrekt hij vanuit een thema en brengt ons zo in de ban van wereldpoëzie.

l l

KAlenDer 1

MAAr T TOT

15

Mei

2018

“Poëzie moet uit haar boeken treden“ is de leuze. Een samenwerking met het gemeenschapscentrum De Markten, met de steun van het Vlaams Fonds voor de Letteren. Telkens op woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur in het BOp. Vraag de gratis detailfolder op. Bijdrage per voordracht (koffie of thee inbegrepen) 6 euro, met BOp-kaart 5 euro, Paspartoe-kansentarief 2 euro, met 15 omruilpunten Paspartoe 2 euro. Code: 44050. l Woensdag 7 maart: Twee op duizend. Twee op duizend houden van poëzie, beweert Wisława Szymborska. Wij allen proberen dit gemiddelde de hoogte in te jagen. De Poolse poëzie is onmiskenbaar van het beste dat de 20ste eeuw heeft voortgebracht. Poolse dichters van wereldformaat Zbigniew Herbert, Tadeusz Różewicz, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska en Anna Świrszczyńska hebben een hoogst originele stem die ons zeker zal boeien. Zij verruimen onze kijk op de wereld, want hun poëzie heeft lak aan navelstaarderij. Gedichten van Toon Tellegen en Willem Jan Otten leiden deze lezing in. l Woensdag 11 april: De vermoorde onschuld. We maken een eerste uitstap naar Vondel en het Vondelpark. Daar proberen we al een stevige teug lente in te ademen. Vervolgens zullen we het hebben over enkele Duitstalige dichters: Nelly Sachs, Rose Ausländer, Ingeborg Bachmann en Paul Celan. Evenals de vrienden Else Lasker-Schüler, Georg Trakl en Godfried Benn. De drang naar zuiverheid die zoveel poëzie kenmerkt, kreeg het hard te verduren. Deze dichters getuigen hiervan. Ook Lucebert, Leo Vroman en Hanny Michaelis spreken een woordje mee. l Woensdag 9 mei: Lezen is reizen. Poëzie lezen is stapvoets reizen. We laten ons niet opjagen. Integendeel, we zoeken het zonnige Italië op. Via Dante en Petrarca, spilfiguren in de geschiedenis van de Europese poëzie, komen we bij enkele merkwaardige Italiaanse dichters van de 20ste eeuw: de Nobelprijswinnaars Giuseppe Ungaretti, Salvatore Quasimodo en Eugenio Montale. Ook Cesare Pavese en anderen zullen ons bekoren. Hoog tijd ook om Eva Gerlach voor te stellen. SCHRIJFATELIER: SCHRIJVEN ALS DIALOOG Er wordt veel geschreven en er zijn veel schrijfcursussen. Dit atelier onderscheidt zich door een platform aan te bieden, waar men zich kan uiten en zich op zijn gemak kan voelen. Het heeft niet de structuur van een cursus en er is geen druk. Het atelier wil je stimuleren om te schrijven en daarmee naar buiten te komen, in een veilige en gemoedelijke omgeving. Je kan er ervaren hoe anderen zich uitdrukken en zo van elkaar leren. Begeleider: Frans Vervliet. Telkens op maandag van 14 tot 16 uur, zowat om de drie weken in de lokalen van het BOp. Volgende bijeenkomsten op 19 maart, 9 april, 7 en 28 mei, 18 juni. Gratis deelname. Informatie en inschrijven: Bart Braeckevelt, tel. 02 210 04 75, bart.braeckevelt@bop.brussels. SCHRIJFATELIER UKKEL Samen met de bibliotheek van Ukkel hebben we een Schrijfatelier opgericht. De filosofie is dezelfde als van het hierboven beschreven Schrijfatelier. Begeleider: Frans Vervliet. Telkens op vrijdag van 14 tot 16 uur, eenmaal per maand. Vol-

maart - april 2018

BOp magazine

l l l

15


KAlenDer 1

MAAr T TOT

15

Mei

2 0 18

l l l

gende bijeenkomsten op 9 maart, 20 april, 25 mei en 22 juni. Plaats: Bibliotheek Ukkel, De Broyerstraat 27 in 1180 Brussel. Gratis deelname. Informatie en inschrijven: Bart Braeckevelt, tel. 02 210 04 75, bart.braeckevelt@bop.brussels. TAALLEERGANGEN IN HET BOp l Topics & Practice (conversatie Engels). Lerares: Veronique Steens. Elke maandag van 9.30 tot 11.30 uur. Tot 25 juni. Code: 43001. l Practical English (conversatie Engels). Lerares: Fiona Shotter. Elke donderdag van 10 tot 12 uur. Tot 14 juni. Code: 43010. l Hablemos español (conversatie Spaans-gevorderden). Lerares: Blanca Prieto. Elke maandag van 10 tot 12 uur. Tot 11 juni. Code: 43020. l Hablemos español intermedio (conversatie Spaans). Lerares: Blanca Prieto. Elke maandag van 14 tot 16 uur. Tot 11 juni. Code: 43019. l Parla Italiano 1 (Italiaans-beginners). Lerares: Deborah Bandini. Elke dinsdag van 14.30 tot 16.30 uur. Tot 12 juni. Code: 43013. Prijs per module (15 lessen) 77 euro, met BOp-kaart 57 euro, fotokopieën inbegrepen. Niet tijdens de schoolvakanties. Info: Rony Verhasselt, tel. 02 210 04 62, rony.verhasselt@bop.brussels.

CULTUUR l Vrijdag 9 maart: De Turkse Unie van België. Meer informatie over deze kennismaking met de Turkse cultuur op pagina 11. Afspraak om 9 uur aan de Turkse Unie, Haachtsesteenweg 173 te Schaarbeek. Deelname: gratis. Inschrijven via het BOp. l Zaterdag 22 april: Lentefestival. Een festival ter gelegenheid van de Erfgoeddag. Het begin van de lente wordt op heel veel manieren gevierd. Op dit festival krijgt iedereen de kans om hun ‘lente’ voor te stellen. Het BOp en Okra zijn er ook en tonen er hoe onze ouderen de lente vroeger ervoeren. Meer informatie op pagina 10. Van 12u tot 18u doorlopend in het museum BelVue – Paleizenstraat 7, Brussel. Deelname: gratis. l Vrijdag 4 en zaterdag 5 mei: Hospitality Brussels. Feest van openheid en solidariteit, aan de vooravond van de ramadan. Het BOp is ook van de partij. Meer informatie op pagina 10. VOORDRACHTEN l Donderdag 15 maart: De krankzinnige koningin Johanna van Castilië. Lezing door Jean Stallaert. Om 14 uur in het BOp. Deelname 6 euro, met BOp-kaart 5 euro. Info en inschrijven: hugonbxl@gmail.com, tel. 02 269 54 02. l Donderdag 29 maart: De joden in Brussel. Vertelwandeling van de FedOS-club Cultuur en Toerisme. Afspraak om 13.50 uur aan de ingang van de Ravensteingalerij. Deelname 6 euro, met BOp-kaart 5 euro. Info en inschrijven: hugonbxl@gmail.com, tel. 02 269 54 02. l Vrijdag 30 maart: Vertelnamiddag ‘Et veroêl van Filoe en Luppe’. De namen van de vos (Reinardus) en de wolf (Isengrimus) worden voor het eerst vermeld in een Latijns dierenepos (6574 verzen), omstreeks 1148 geschreven door een anonieme geleerde clericus of monnik. Louis Paul Boon heeft in zijn boek “Wapenbroeders” het oorspronkelijke dierenepos herwerkt in een eigentijdse hertaling. Wij hebben

16

l

l l

BOp magazine

maart - april 2018

uit dat prachtig werk vier vertellingen in het Brussels kunnen samenstellen. In deze Brusselse vertellingen zijn Filoe, een sluwe vos die het systeem te snel af is, en Luppe, een wat domme lompe wolf die altijd weer het deksel op de neus krijgt, de hoofdpersonages. Vier Brusselse rasvertellers zullen de verhalen tot leven brengen tijdens deze Brusselwaais, de Brusselse vertelnamiddag. De vertellers zijn Marc Bober, Luc Desmet, Vanessa Daniels en Claude Lammens. “Allemoê Brusseleirs dee uile mooiertoêl spreike as de beste.” Voor de muzikale omlijsting zorgen enkele leden van de Brusselse folkgroep Emballage Kado. Deze voordracht kadert in ‘Ne meneut vè Brussel’, een aantal activiteiten in het Brussels dialect in samenwerking met be.brusseleir. Een uitgelezen moment voor wie graag nog eens Brussels hoort spreken. Uiteraard wordt het interactief en zullen deze die graag Brussels spreken ook hun zegje kunnen doen. De’ Brusselse zwans’ is steeds aanwezig en er zal veel gelachen worden. In de grote zaal van Et Oeis van ’t Brussels (ingang via Café ‘Het Goudblommeke in Papier’). Deelname: 14 euro, met BOp-kaart 12 euro, mits omruiling van 15 Paspartoepunten 10 euro, Paspartoe-kansentarief 2 euro. Code: 43054. l Donderdag 12 april: Spanish Still Life. Inleidende lezing op de tentoonstelling in Bozar. Voordracht door Machteld De Schrijver. Meer informatie op pagina 27. Afspraak om 14 uur in het BOp. Deelname: 6 euro, met BOpkaart 4 euro, Paspartoe-kansentarief 2 euro. Code: 41211. l Vrijdag 13 april: Lichtpunt in duistere tijden. Voordracht van Joris Sleebus over 22 verdwenen muurschilderingen in de Brusselse Noordwijk. Een kleurrijk protest tegen de kaalslag van deze wijk. Meer informatie op pagina 29.

Afspraak om 14 uur in het BOp. Deelname (koffie inbegrepen): 4 euro, met BOp kaart 3 euro, Paspartoe-kansentarief of mits omruiling 10 Paspartoepunten 2 euro. Een verkorte versie op 14 mei (zie verder). Code: 44011. l Donderdag 19 april: De waanzin van keizerin Charlotte in Meise. Voordracht door Hugo Neirinckx. Om 14 uur in het BOp. Deelname 6 euro, met BOp-kaart 5 euro. Info en inschrijven: hugonbxl@gmail.com, tel. 02 269 54 02. l Dinsdag 24 april: Gedichtennamiddag. Georganiseerd door FedOS-club Cultuur en Toerisme. Om 14 uur in Café Het Goudblommeke in Papier, Cellebroersstraat 55, 1000 Brussel. Deelname 6 euro, met BOp-kaart 5 euro. Info en inschrijven: hugonbxl@gmail.com, tel. 02 269 54 02. l Donderdag 26 april: Wandelvoordracht Het Brussel van


l Elsschot – Broodje Brussel. Zie hieronder de wandelvoordracht op 3 mei. Van 12.30 tot 13.30 uur. Vertrek aan het BOp. Deelname: 4 euro, met BOp-kaart 3 euro, Paspartoe-kansentarief 2 euro. Code: 44001. l Donderdag 3 mei: Wandelvoordracht Het Brussel van Elsschot. Auteur en historicus Lucas Catherine leidt ons rond in de fototentoonstelling in het BOp en neemt ons mee op sleeptouw in de nabije omgeving. Leidraad zijn de plaatsen die hij beschrijft in de romans Lijmen en Het Been. Bij slecht weer heeft de activiteit plaats in het BOp. Meer informatie over Elsschot en Erfgoed op pagina 30. Voor wie niet kan komen op 3 mei, organiseren we deze wandelvoordracht nog eens – in verkorte versie – op donderdag 26 april, in het kader van Broodje Brussel (zie hierboven). Afspraak om 14 uur in het BOp. Deelname: 5 euro, met BOpkaart 3 euro, Paspartoe-kansentarief 2 euro. Code:44002. l Maandag 14 mei: Middagvoordracht ‘Lichtpunt in duistere tijden’. Heb je de lezing van 13 april (zie hierboven) gemist of kon je die dag niet komen? Geen probleem. Je kan ook nog inschrijven voor deze voordracht op maandag 14 mei. Het is dan wel een verkorte versie, op de middag, in het kader van Broodje Brussel. In samenwerking met de Erfgoedcel Brussel. Meer informatie hierover op pagina 29. Van 12.15 tot 13.30 uur in het BOp. Deelname (koffie inbegrepen): 4 euro, met BOp kaart 3 euro, Paspartoe-kansentarief of mits omruiling 10 Paspartoepunten 2 euro. Code: 44011. l Dinsdag 15 mei: Brussels bier, vroeger en nu. We kijken terug op een rijke brouwerij-geschiedenis in Elsene en Brussel. We ontdekken en proeven verschillende soorten Brussels bier. In de kelder van het Elzenhof maken we kennis met de brouwinstallatie van de Elsense bierclub Malt & Mout! Bovendien krijgen we een rondleiding in het gemeenschapscentrum Elzenhof. Meer informatie op pagina 8. Afspraak om 14 uur in GC Elzenhof, Kroonlaan 12 te 1050 Elsene. Bereikbaar met bus 38 of 95 (halte Blyckaerts), tram 81 (halte Mouterij) of metrohalte Troon (10 minuten wandelen). Prijs: 10 euro, met BOp-kaart 9 euro, Paspartoe-kansentarief 2 euro. Code: 41212. Op bezoek bij deBuren ‘deBuren’ wil de culturele en maatschappelijke samenwerking bevorderen tussen Vlaanderen, Nederlandstalig Brussel en Nederland. Het aanbod is zeer uitgebreid en staat borg voor kwaliteit. Het Brussels Ouderenplatform zal in het najaar samen met hen een aantal activiteiten op het getouw zetten, voor ons doelpubliek. In het voorjaar hebben we als proef van samenwerking, enkele lezingen en middagconcerten (zie verder bij ‘muziek’) uitgekozen, waaraan je met je BOp-kaart aan een gunstig tarief kan deelnemen. Wil je van dit verminderd tarief genieten, dan moet je je wel op voorhand inschrijven via het BOp. De dag zelf betaal je immers 10 euro (enkel cash). l Vrijdag 9 maart: Literaire lunch met Elvis Peeters. De ge-

l l

KAlenDer 1

MAAr T TOT

15

Mei

2018

vierde auteur Elvis Peeters komt vertellen over zijn nieuwe roman Brood, een aangrijpende poëtische vertelling waarin we een vluchteling volgen vanuit zijn land in oorlog tot in de verwarrende straten van West-Europa. In de prijs is een broodje begrepen. Van 12.30 tot 13.30 uur bij deBuren, Leopoldstraat 6, 1000 Brussel. Deelname 6 euro, met BOp-kaart 4 euro, Paspartoekansentarief 2 euro. Code: 41801. l Vrijdag 27 april: Biecht van een heiden, credo van een moslima (ik geloof/ik geloof niet meer). Nawal Mustafa (Vrije Universiteit Amsterdam) en Stephan Sanders (De Groene Amsterdammer, Vrij Nederland) formuleren elk hun geloof en antwoord. Ze gaan in gesprek met elkaar en het publiek. Judith Van der Wel (theoloog, psycholoog en auteur) leidt dit boeiend gesprek. Voordracht in het kader van ‘Religie in de 21ste eeuw’. Van 19.30 tot 21.30 uur bij De Filosofenfontein, Waversebaan 352, 3001 Heverlee. Gratis toegang. Bij voldoende belangstelling zorgen deBuren en het BOp voor gratis vervoer heen en terug vanuit Brussel. Reserveren bij het BOp vóór 20 april! MUZIEK Amusementsmuziek, Ontmoeting l Donderdag 8 maart: De marktzanger in ere hersteld. Samen liedjes zingen uit de oude doos onder begeleiding van accordeon, gitaar en contrabas. Het trio Wreed en Plezant verzamelden teksten en muziek van oude marktzangers over liefde, moord, soldaten, plezier en brengen ze opnieuw tot leven met het publiek. Van 14 tot 17 uur in Gemeenschapscentrum De Zeyp vzw, Van Overbekelaan 164,1083 Ganshoren Prijs: 8 euro, Paspartoe-kansentarief 2 euro. Inschrijven via De Zeyp, www. dezeyp.be, tel. 02 422 00 11. Belgian National Orchestra l Zondag 4 maart: Michael Schonwandt leiding, Ray Chen viool. Programma: Concerto voor viool en orkest, op.35 Pjotr Tsjaikovsky. Symfonie nr.1, op.68 Johannes Brahms. De Taiwanees-Australische virtuoos Ray Chen, die al op jonge leeftijd de Yehudi Menuhin- en de Koningin Elisabethwedstrijd op zijn naam schreef, schittert in Tsjaikovski’s aartsmoeilijk Vioolconcerto. Daarna volgt Brahms’ Eerste, waarin hij diverse invloeden verzoent met een beethoveniaanse structuur.

Afspraak om 14.30 uur in de hal van het Paleis voor Schone Kunsten (Bozar), Ravensteinstraat 23 te 1000 Brussel. Concert om 15 uur. Prijs: 16 euro, BOp-kaart 15 euro, Paspartoekansentarief 2 euro. Goede plaatsen 1ste balkon, voorste rijen (categorie 1). Code: 41703.

maart - april 2018

BOp magazine

l l l

17


KAlenDer 1

MAAr T TOT

15

Mei

2 0 18

l l l

Middagconcerten ‘De Buren hebben oren’ In het kader van ‘op bezoek bij deBuren’ (zie hierboven bij ‘lezingen’). Je kan een uur genieten van een concert én een kom soep met lekker brood. Telkens van 12.30 tot 13.30 uur. 6 euro, met BOp- kaart 4 euro, Paspartoe-kansentarief 2 euro. Op voorhand inschrijven. Aan de kassa de dag zelf: 10 euro (cash). Code: 41802. l Vrijdag 16 maart: Pitou. Deze jonge zangeres brengt intrigerende composities en dit met een onverbiddelijk heerlijk stemgeluid. Je kan ze gerust vergelijken met grootheden zoals Joni Mitchell, Vashti Bunyan, Alela Diana of Devendra Banhart. Volgende concerten: Maurits Pauwels (18 mei) en Reinier Baas en Ben van Gelder (10 juni). Proeven van klassieke muziek Samen met het gemeenschapscentrum De Markten en het Koninklijk Conservatorium Brussel organiseert het BOp voordrachten rond klassieke muziek door de eeuwen heen. Uniek is dat deze voordrachten plaatsvinden in de mooie spiegelzaal van De Markten of de grote zaal van het Conservatorium. Voordrachtgever is Geert Boxstael, specialist van westerse klassieke muziek en bouwkunst. Na de voordracht volgt een optreden van talentvolle studenten van het Koninklijk Conservatorium met werk van de besproken componist of periode. Wie wenst kan nadien deelnemen aan een lunch. Afspraak stipt om 9 uur op de plaats van afspraak. De voordracht start om 9.30 uur, na de koffie. Het concert heeft plaats om 11.45 uur. Deelname: 12 euro, met BOp-kaart 10 euro, Paspartoe-kansentarief 2 euro. Wil je ook mee lunchen, dan betaal je bijkomend 20 euro: dan wordt het respectievelijk 32, 30 en 22 euro. Code 41715 + datum + klassieke muziek (+ lunch). l Vrijdag 23 maart: Claude Debussy. Een van de drie componisten die rond 1900 de westerse kunstmuziek door elkaar schudden was Debussy. Waar Igor Stravinsky het belang van het ritme terug op de planken zette, waar Arnold Schoenberg de melodie overhoop haalde nam Claude Debussy de harmonie onder handen. Daarmee was de heilige drievuldigheid van de muziek ‘melodie, ritme en harmonie’ radicaal en revolutionair ‘gemoderniseerd’: de Moderniteit deed zijn intrede. De oude structuren met hun hiërarchische opbouw werden omvergeworpen. Hetzelfde gebeurde in de plastische kunsten en de bouwkunst. Het lijkt vreemd maar des te interessanter Debussy ’s muziek vanuit de schilderkunst te benaderen. Daarom zal deze lezing gestut, doorweven en geciseleerd worden met beeldmateriaal die het ons gemakkelijk zal maken Debussy ‘s muziek te begrijpen. In de Spiegelzaal van De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel. l Vrijdag 20 april: Muziek uit het Duits-Oostenrijkse gebied. Vanuit helikopterperspectief laten we onze blik vandaag historisch geografisch dwalen over de muziek van wat nu Duitsland en Oostenrijk heten. We beschouwen de schit-

18

l

l l

BOp magazine

maart - april 2018

terend besneeuwde toppen van deze gebieden die een cultuurhistoricus ooit ‘het land van de muziek’ noemde. Iedereen kent Bach, Händel, Glüch, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Wagner, Brahms Strauss en Mahler. Ze hebben het westerse continent met hun composities in een muzikaal firmament verheven. Elk zorgde voor een vernieuwende mogelijke schakel voor wat de noodzakelijkheid van hun componeerstijl: de tonale schrijfwijze, te bieden had. Zo vormen ze een logische evolutie, startend bij de ‘gelijkzwevende stemming’ bij Bach ‘over de kwadratuur van de cirkel’ in de late opera’s van Mozart ‘ voorbij de tonale sneeuwlawine van Wagner tot het ‘fatale’ eindpunt in de muziek van Richard Strauss’ Elektra en Mahler’s negende symfonie. In de Spiegelzaal van De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel. REISREPORTAGES l Vrijdag 2 maart: Iran, op zoek naar de verfijnde Perzische traditie. Afspraak om 14 uur in het BOp, film van Edgard Jespers. Prijs per vertoning: 6 euro, met BOp-kaart 5 euro, Paspartoe-kansentarief 2 euro. Drankje inbegrepen. Code: 42003. STADSWANDELING l Donderdag 8 maart: Europese wijk. Uit de naam kan je al afleiden dat in deze Brusselse wijk Europa een dominante rol inneemt. Niet in het minst door het aantal gebouwen waarmee de Europese Unie in de loop der jaren meer en meer ruimte inpalmde. Toch zijn er ook nog groene plekken zoals het Leopoldspark waar in de 19de eeuw de Zoo van Brussel gevestigd was. We wandelen langs het Eastmangebouw, een Brusselse erfgoedparel, dat nu onderdak verleent aan het Huis van de Europese geschiedenis (zie 22 maart). Eindigen doen we in het Grieks restaurant Kafenio, in de schaduw van Berlaymont, waar we ons te goed doen aan een verzorgde mezze (kleine Griekse gerechten).

Afspraak om 10.30 uur aan het metrostation Schuman, uitgang (bovengronds) Justus Lipsiusgebouw. Prijs voor gids en maaltijd (exclusief dranken): 23 euro, met BOp-kaart 21 euro. Code: 41406. l Woensdag 28 maart: ‘Twee (t)huizen, één gids’. Bashar houdt niet van het beeld van een door oorlog verscheurd Syrië en brengt daarom tijdens zijn wandeling een eerbetoon aan zijn land van herkomst. Een land vol diversiteit, archeologische rijkdommen en heerlijke patisserie. Met veel


l liefde spreekt hij over boeken, film en muziek. Activiteit in samenwerking met FMDO vzw (Federatie van Marokkaanse en Mondiale Democratische Organisaties). Afspraak om 14 uur voor Muntpunt, Muntplein te 1000 Brussel. Prijs: 8 euro, met BOp-kaart 7 euro, Paspartoe-kansentarief 2 euro. Drankje en koekjes achteraf inbegrepen. Code: 41407. l Donderdag 26 april: De landschapsvisie van het park in Thurn & Taxis. Op de site van Thurn & Taxis werd een nieuw park ingehuldigd, het grootste van het gewest sinds de periode van koning Leopold II. Het park van zowat 10 ha doorkruist de site van noord naar zuid en volgt de spoorlijn 28 tot aan de oevers van het kanaal. Naast het grote park komen nog een aantal kleinere parkjes. Het park is een verweven onderdeel van de landschapsvisie van het groot gewestpark. De kunstmatige spoorwegvallei is overkapt met drie prachtige industriële bruggen, waarop men een schitterend zich heeft op de Noordwijk. In en rond het kloppend hart van het volksparkje Parckfarm is er ruimte en recreatie voor studenten, moestuiniers, stadsimkers, kunstenaars en buurtbewoners. De wandeling eindigt aan het kunstwerk ‘Het Groot Orgel’ van Philippe Van Snick. Gids: Korei. Afspraak om 14 uur aan de uitgang van het metrostation Pannenhuis. Wandeling duurt ongeveer 2.30 uur. Prijs: 8 euro, met BOp-kaart 7 euro, Paspartoe-kansentarief 2 euro. Code: 41408. TENTOONSTELLINGEN & MUSEA l Donderdag 22 maart: Huis van de Europese geschiedenis. Het Huis van de Europese geschiedenis bevindt zich in het prachtig gerenoveerde Eastmangebouw in het schaduwrijke Leopoldpark. Het museum neemt je mee op reis doorheen de Europese geschiedenis, langs mythen en ontdekkingen tot aan de chaos en het ‘samenhorigheidsgevoel’ van de 20ste eeuw, om je te laten nadenken over de toekomst van Europa. Afspraak om 14 uur aan het Huis van de Europese geschiedenis, Belliardstraat 135 te 1000 Brussel. Dichtbij station Brussel-Luxemburg. Dichtstbijzijnde metrohaltes zijn Schuman en Maalbeek. Het bezoek is gratis, maar vooraf inschrijven is noodzakelijk. Fotograferen of filmen niet toegestaan. l Donderdag 19 april: Expo ‘Spanish Still Life’. Het is bijna 20 jaar geleden dat er nog een tentoonstelling gewijd werd aan het Spaanse stilleven (Bilbao Fine Arts Museum, 1999). Deze retrospectieve brengt voor de eerste keer de vierhonderdjarige evolutie in beeld van de fraaiste Spaanse stillevens en is opgebouwd rond 4 thematisch-chronologische clusters per eeuw. Meer informatie op pagina 27. Afspraak om 14 uur in BOZAR, Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23 te 1000 Brussel. Prijs voor toegang en gids: 16 euro, met BOp-kaart 15 euro, Paspartoe-kansentarief 2 euro. Code: 41326. l Donderdag 3 mei: van Buuren Museum. Bankier-mecenas David van Buuren kocht in 1928 de villa aan. Aan de buitenkant is het huis architecturaal gebouwd in Amsterdamse stijl. De binnenhuisdecoratie vormt een uniek art deco geheel. Het echtpaar van Buuren heeft de villa omgebouwd tot een levend museum. Zeldzaam meubilair, tapijten, glasramen, beeldhouwwerken en schilderijen van internationale meesters bevinden zich nog steeds op hun originele plaats. In overeenstemming met de laatste wilsbeschikking

l l

KAlenDer 1

MAAr T TOT

15

Mei

2018

van Alice van Buuren werd in 1975 dit huis een museum. In de tuin van 1,50 ha kan je nog wat wegdromen in het ‘Labyrint’ en de ‘Tuin van het Hart’. Afspraak om 14 uur aan de Avenue Léo Errera 41 te 1180 Ukkel. Bereikbaar met tram 3-4-7 halte Churchill of bus 38-60 halte Cavell. Prijs voor toegang en gids: 14 euro, met BOpkaart 12 euro, Paspartoe-kansentarief 2 euro. Code: 41327. l Dinsdag 8 mei: Expo ‘Hugo Claus, con amore’. 10 jaar na zijn dood en 50 jaar na mei ’68 wijdt Bozar een museale tentoonstelling aan Vlaanderens meest bekroonde auteur. De multidisciplinaire expo toont Hugo Claus in al zijn facetten: schrijver, schilder, theatermaker, filmregisseur. Toch wordt het geen traditioneel overzicht van een leven en een oeuvre. Curator Marc Didden maakte met liefde – con amore – een hoogst persoonlijke tentoonstelling, niet óver Claus, maar vóór Claus. Een eigenzinnig portret, samengesteld uit nauwkeurig geselecteerde archiefbeelden, foto’s, tekstfragmenten en kunstwerken van onder andere Appel, Raveel en Ensor, maar ook hedendaagse kunstenaars als Borremans, De Cordier, Dillemans en Vanriet. En er is de nauwe band tussen Claus en het Paleis voor Schone Kunsten, waar hij eerst tentoonstelde in 1959, deelnam aan het legendarische Poëzie in het Paleis in 1966 en een protestavond tegen censuur leidde in mei ’68. Afspraak om 14 uur in BOZAR. Prijs voor toegang en gids: 12 euro, met BOp-kaart 11 euro, Paspartoe-kansentarief 2 euro. Code: 41328. TENTOONSTELLINGEN IN HET BOp Het BOp en FedOS willen de creativiteit van 50-plussers ondersteunen. Zo kunnen zij gratis de ruimtes van het BOp gebruiken om ten toon te stellen. Meer informatie op pagina 35. Van 2 maart tot 13 april is het de beurt aan de schilderijen van Djamila Gassoian, een van oorsprong Armeense kunstenares. Van 20 april tot 25 mei tonen we met foto’s het Brussel van Willem Elsschot. Op werkdagen tijdens de kantooruren in het BOp. Welkom op de vernissages, maar gelieve te reserveren via het onthaal. THEATER l Dinsdag 6 maart: Salut Copain. Gedachten buitelen over elkaar heen in deze intieme solo van theatermaakster Dounia Mahammed. Haar afstudeervoorstelling ‘Salut Copain’

maart - april 2018

BOp magazine

l l l

19


KAlenDer 1

MAAr T TOT

15

Mei

2 0 18

l l l

(2015) is een vurige poging om via het absurde iets reëels te raken. Dounia gebruikt taal als medium om op de scène te filosoferen, dromen, tekenen, wankelen, bevragen. Geinspireerd door het werk van de Russische absurdist Daniil Charms en de Amerikaanse postmodernist Paula Auster, creëert ze een virtuoos spel rond identiteit en verschil. Het is een vertelling over het kleine alledaagse dat overgaat in een bijna apocalyptische beschrijving van een afbrokkelende wereld. Een monoloog die eigenlijk een dialoog wil zijn. Dounia staat alleen op het podium, een jong meisje in het zwart, maar weet met haar eigen twijfels, observaties en ideeën de hele ruimte te vullen. Afspraak om 12.15 uur in de inkomhal van Bozar, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel. Voorstelling om 12.40 uur in zaal M. Deelname: 8 euro, met BOp-kaart 6 euro, Paspartoekansentarief 2 euro. Code: 41903. l Donderdag 29 maart: Oorlog en terpentijn (Jan Lauwers & Needcompany). Vlak voor zijn dood gaf de grootvader van auteur Stefan Hertmans hem een paar volgeschreven oude schriften. Jarenlang durfde Hertmans ze niet te openen, tot hij dat wel deed en onvermoede geheimen vond. Hij stootte op armoedige kinderjaren in Gent, gruwelijke ervaringen als frontsoldaat tijdens WO I en een jonggestorven grote liefde. De jarenlange fascinatie voor zijn grootvaders leven bracht Hertmans uiteindelijk tot het schrijven van Oorlog en terpentijn. Het boek werd in tien talen vertaald. Jan Lauwers maakte een theaterbewerking van het aangrijpende epos. Om 20.30 uur in het Kaaitheater, Sainctelettesquare 20 te 1000 Brussel. Metrohalte IJzer. Prijs: 16 euro, met BOp-kaart 15 euro, Paspartoe-kansentarief 2 euro. Tickets afhalen bij BOp. Plaatsen Parterre. Code: 41904. SWING – DANSPROJECT ZOEKT 55-PLUSSERS Goesting om te (leren) dansen, te bewegen, samen te spelen, nieuwe mensen te ontmoeten én mee te werken aan een echte voorstelling? Theatermaakster Caroline Rottier en choreografe Birgit Kersbergen zoeken voor de dans/theatervoorstelling SWING (opvoering mei 2019) 55-plussers die graag willen bewegen en dansen. Vanaf mei starten de repetities in GC De Zeyp te Ganshoren. Maar om alvast kennis te maken met dit project én met dans en beweging hebben er twee bewegingsworkshops plaats in het BOp. De eerste was op 16 februari. Er zijn geen speciale fysieke vereisten om te kunnen deelnemen, behalve zin hebben om het te proberen. Het gaat om persoonsgerichte dans- en bewegingsworkshops met professionele begeleiding. Doel is de deelnemers in contact te laten komen met hun lichaam en de mogelijkheden te ontdekken. De workshop dient ook natuurlijk om mensen te sensibiliseren om deel te nemen aan SWING. Twee dansers met een psychische kwetsbaarheid van de inclusieve kunstenwerkplaats ZET6 zullen ook deelnemen aan het project. Tijdens de workshops krijg je meer uitleg over het hele project. Op vrijdag 9 maart van 15 tot 16 uur in het BOP. Deelnemen is gratis, wel inschrijven via het BOp.

20

l

l l BOp magazine

maart - april 2018

BUSUITSTAPPEN l Dinsdag 24 april: Lier & Wintertuin in Onze-LieveVrouw-Waver. Na de koffie en Liers Vlaaike, nemen we de tijd voor UNESCO werelderfgoed in Lier, meer bepaald het begijnhof. Het is een typisch 13de-eeuws stratenbegijnhof met 11 straten en 162 huisjes. In 1994 stierf zuster Agnes, het laatste Liers begijntje. In het begijnhof bezoeken we ook de Sint-Margaritakerk met zijn barokinterieur en klokkentoren met rococo-invloeden. Ten slotte varen we nog met een palingschuit op de Binnennete. Lunchen in restaurant Elzenhof op de Grote Markt. Op het menu: verse dagsoep, kalkoenfilet met archiducsaus, seizoensgroenten en kroketten, inclusief een glas wijn of pils of frisdrank, dame blanche en een koffie of thee. In de namiddag bezoeken we het indrukwekkende school- en kloostercomplex van de zusters Ursulinen, ooit een ‘pensionnat de demoiselles’ met internationale uitstraling, wat prachtig tot uiting komt in de schitterende architectuur. Het pronkstuk is de wintertuin, volledig in art nouveau-stijl.

Vertrek om 8 uur aan de Loksumstraat te 1000 Brussel, nabij de kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele. Busvervoer Van Eyken Tours, bus met groene tinten. Prijs: 60 euro en 57,50 euro met BOp-kaart. Code: 41504. TREINUITSTAPPEN l Donderdag 15 maart: Doornik. Doornik, de op één na oudste stad van het land, bezit een rijk cultuurhistorisch erfgoed zoals de indrukwekkende kathedraal. De gids neemt ons onder andere mee op sleeptouw van de romaanse SaintBrice naar de gotische Saint-Jacques, langs stille straten met veel charme. In de namiddag gaat onze aandacht naar het Musée des Beaux-Arts. Het gebouw zelf werd begin 20ste eeuw ontworpen door niemand minder dan Victor Horta en is zo een prachtvoorbeeld van de Belgische art nouveau. Met de gids ontdekken we de uitgebreide collectie van het museum. Afspraak om 8.45 uur in de hal van het Centraal Station Brussel. Prijs voor toegang, gids, koffie en koek: 26 euro, met BOpkaart 24 euro. Exclusief treinticket en vrij middagmaal. Code: 41607. l Dinsdag 17 april: Louvain-la-Neuve. Louvain-la-Neuve is een van de weinig ‘geplande’ steden in België, het dankt zijn oprichting aan de taalstrijd die België in de jaren ’60 opschudde. In de voormiddag maken we een onvergetelijke reis doorheen het oeuvre van één der grootste kunstenaars van de 20ste eeuw; een indringende kijk op duizenden documenten uit het archief van Hergé. Hij staat niet alleen sym-


l

l l

KAlenDer 1

MAAr T TOT

15

Mei

2018

middag palmen ze het podium van Cultureghem op Ketmet in. Ketmet is het grootste overdekte speelplein van Brussel. Met een programma van 45 minuten, opgevat als een compilatie van collectief gekende stukken uit het symfonische repertoire, wordt het jeugdorkest Boenk! gelanceerd. Gratis toegang. Dit is trouwens ook de locatie waar het pop-up restaurant Barattoir elke woensdag een gezonde en goedkope lunch serveert. Met het BOp reserveren we op de middag van bovenvermeld concert een tafel.

bool voor Kuifje. Hij was ook succesvol als illustrator, letterontwerper, karikaturist en verteller. Ook op het gebied van scenografie slaat het Hergé Museum totaal nieuwe wegen in. Het grote publiek kan er immers niet enkel kennismaken met een man en diens oeuvre, maar wordt tegelijk meegezogen in de geschiedenis van de 20ste eeuw. ’s Morgens nemen we onze koffie en koek in ‘Le Petit Vingtième’, verwijzend naar de wekelijkse jeugdbijlage waarin sinds 1929 de avonturen van Kuifje werden gepubliceerd. In de namiddag staat het bezoek aan het nieuwe Musée L op het programma. Hierover meer op pagina 28. Afspraak om 9 uur in de hal van het Centraal Station Brussel. Prijs voor toegangen, audiogids, gids, koffie en koek: 26 euro, met BOp-kaart 24 euro. Exclusief treinticket en vrij middagmaal. Code: 41608.

INTERGENERATIONEEL l Woensdag 18 april: Buitenspeeldag. De eerste woensdag na de paasvakantie heeft de 11e editie van buitenspeeldag plaats. De Buitenspeeldag zet kinderen en jongeren aan om buiten te sporten en te spelen in hun onmiddellijke woonomgeving. Dit hoogtepunt is een blijvende oproep om het buiten spelen en sporten aan te moedigen en op een positieve manier aandacht te vragen voor de specifieke noden van jong en oud in de publieke ruimte. Met z’n allen naar buiten en genieten van ‘Spelende kinderen’ en het kind in ons wordt wakker. Ook het BOp zal buiten komen die dag! Vanaf 14 uur spelen we met gezelschapsspellen aan de grote tafel aan de Zwart Toren op het naburige Sint-Katelijneplein. Meer informatie: vraag de flyer aan. l Zaterdag 28 april: Theatrale wandeling ‘De krokodil van Scheutbos’. Een intergenerationele opvoering in het kader van het ‘buitengewoon festival dat het Scheutbos “tot leven brengt”. Hier is hard aan gewerkt! De opvoering wordt een coproductie met kinderen van de Sint-Martinusschool en de Toverfluit, bewoners van het WZC Paloke en enkele ouderen van het BOp. Bronks is de grote trekker van het project. Meer informatie: vraag de flyer aan. l Woensdag 2 mei: BOENK! Boenk! is een nieuw symfonisch jeugdorkest in Brussel, van en voor jongeren tussen 15 en 25 jaar oud. Het biedt jongeren de kans om onder professionele begeleiding, orkestervaring op te bouwen in symfonische bezetting. Onder leiding van dirigent Rik Ghesquière staat Boenk! voor de eerste keer op het podium tijdens de jaarlijkse Week van de Amateurkunsten (WAK). In 2018 is het jaarthema: Kunst Buiten! Op woensdag 2 mei in de na-

Afspraak om 12 uur aan de Abattoir, Ropsy Chaudronstraat 24 te 1070 Anderlecht. Prijs: 7 euro voor een driegangenlunch. Meer info: Rony Verhasselt, tel. 02 210 04 62 of rony.verhasselt@ bop.brussels. Code: 30010.

SPORT l Nordic Walking. Wandeltochten van circa 8 km, aanvang om 10 uur en einde tussen 12 en 12.30 uur. Tweewekelijks op dinsdag. 13 maart: Zevensterrenwandeling. Info: tel. 0476 26 77 62. 23 maart: Vliegenierswandeling. Info: 02 675 25 02. 10 april: Rondenboswandeling. Info: 02 380 15 74. 24 april: Vijvers van Bosvoorde. Info: 0476 26 77 62. Vraag de uitgebreide folder aan op de sportdienst: tel. 02 210 04 65. Code: 35006. l Wandelen met Eksteroog. Tweemaal per maand op dinsdag een wandeling, telkens vertrek om 11 uur, terugkeer rond 15.30 uur, met mogelijkheid om op de middag af te haken. Van maart tot november. 13 maart: Breugelwandeling. Vertrek kerk St-Anna-Pede. Info: Camille van Wesemael, 0477 04 72 65. 27 maart: Meise-Ossel. Vertrek en aankomst: kerk Meise. Info: Linda De Groote, 0471 38 67 86. 10 april: D’Hoogvorst Meise. Vertrek Martinuskerk Meise. Info: Cécilia Plaizier, 0485/43 19 79 of 02/241 91 37. 24 april: Hallerbos. Vertrek parking Achtdreef in het Hallerbos. Info: Camille van Wesemael, 0477 04 72 65. 8 mei: Brussegem-Ossel-Mollem. Vertrek Parking Brussegemkerkstraat. Info: Nettie Rijkers, 0479 35 97 41 of 02 460 01 62. Gedetailleerd programma te verkrijgen op de sportdienst, tel. 02 210 04 65. WEKELIJKS SPORTAANBOD VAN HET BOp, VGC EN FedOS en GC DE KROON l Aquagym. Bewegen in het water is één van de beste remedies om gewrichten te smeren en reuma & artrose op afstand te houden. Dankzij bepaalde oefeningen - aangepast aan ouderen - worden gewrichten en spiergroepen soepel gemaakt. Met de weerstand in het water worden deze spieren ook steviger. Het lichaamsgewicht wordt gedragen door

maart - april 2018

BOp magazine

l l l

21


KAlenDer 1

MAAr T TOT

15

Mei

2 0 18

l l l

het water, zodat er weinig risico is voor spierbeschadiging. Wekelijks op maandag van 15.40 tot 16.40 uur in het zwembad van Neder-Over-Heembeek, Lombardsijdestraat 120. Eerstvolgende data:5-12-26 maart, 16-23 april, 7-14 mei. l Badmintonclub 50+. Wekelijks op dinsdag van 14 tot 16 uur. Plaats: Sporthal De Maalbeek, Oudergemlaan 126, 1040 Etterbeek. Info: Jeannine Neukermans, tel. 02 305 39 87, www. badminton50.be. Eerstvolgende data: 6-13-20-27 maart, 1724 april, 8-15 mei.

l Conditiegym. Conditieles zonder muziek. Kracht, lenigheid en uithouding worden verbeterd aan de hand van gevarieerde oefeningen met en zonder materiaal. Wekelijks op woensdag van 11 tot 12 uur in GC De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel. Eerstvolgende data: 7-1421-28 maart, 18-25 april, 2-9 mei. l Conditietraining met speelse boks. Deze les start met een conditietraining aangepast aan ouderen. Op het einde van de les volgt een klassieke bokstraining volgens de Cubaanse school, in verschillende etappes: veilig, speels en aangepast aan de doelgroep van 50+. Een leuke manier om aan de algemene conditie en het zelfvertrouwen te werken. Wekelijks op dinsdag van 15 tot 16 uur. Volgende data: 6-1320-27 maart, 17-24 april, 8-15 mei. l Dansmix. Tijdens deze lessen dans je individueel, maar toch samen in groep op hedendaagse en populaire muziek. Een combinatie van ritmische bewegingsvormen, een mix van seniorobics, jazz en zumba. Wekelijks op maandag van 10.30 tot 12.30 uur in het Zuidpaleis, Rogier Vander Weydenstraat 3, 1000 Brussel. Eerstvolgende data: 5-12-19-26 maart, 23 april, 7-14 mei. l Hedendaagse dans. Tijdens deze lessen vertrekken we vanuit moderne danstechnieken. Naast een aantal technische aspecten is er ook veel ruimte voor improvisatie, zelfexploratie en het zoeken naar eigen lichaamstaal. Hedendaagse dans is een heel persoonlijke, afwisselende, vrije en organische dansstijl. Krachtige emoties uitdrukken in sterk theatrale vertoning, dat is hedendaagse dans op zijn best. Tweewekelijks op dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur in het BOp. Eerstvolgende data: 6-20 maart, 3-17 april, 15 mei. l Pilates. Deze bewegingsmethode is gericht op het verstevigen van rug- en buikspieren. Het is een samenspel van bewegen, ademen en concentratie waarbij je snel resultaat boekt. We maken gebruik van een matje, grote en kleine ballen. Wekelijks op donderdag van 9 tot 10 uur (beginners) en van 10 tot 11 uur (gevorderden) in het BOp. Eerstvolgende data: 1-815-22-29 maart, 19-26 april, 3 mei. l Qigong. Qigong (t’sjie-Koeng uitgesproken) bestaat

22

l

l l

BOp magazine

maart - april 2018

uit trage, rustige, vloeiende bewegingen en ademhaling in harmonie. Deze zorgen voor een goede doorstroming van bloed en energie. De gewrichten worden losgemaakt en opengezet, precies door te werken aan een goede houding, zowel zittend, staand en lopend. Qigong speelt een actieve rol bij het weren van ziektes, het bevorderen van de gezondheid en het verlengen van het leven. Wekelijks op donderdag van 11.15 tot 12.15 uur in het BOp. Eerstvolgende data: 1-8-15-22-29 maart, 19-26 april, 3 mei. l Ritmisch bewegen. FedOS ontwikkelde een eigen, succesvol fitnessprogramma. De lichaamsoefeningen (conditietraining) worden zittend uitgevoerd op een stoel op de tonen van licht klassieke muziek. ‘Ritmisch bewegen’ is een uitgelezen gymnastisch programma waarbij zowel de spieren als het hart worden verwend, want het zijn keer op keer fijne lessen om van te genieten met lichaam en geest. Tweewekelijks op dinsdag van 10 tot 11 uur in het BOp. Eerstvolgende data: 13-27 maart, 10-24 april, 8 mei. l Senioretics. Deze vorm van ‘callanetics’ onderhoudt je figuur. Het doel is je lichaam sterker te maken door rustig uitgevoerde, spierversterkende oefeningen. De oefeningen richten zich vooral op buik-, bil-, been- en rugspieren. Wekelijks op woensdag van 10.30 tot 11.30 uur in het BOp. Eerstvolgende data: 7-14-21-28 maart, 18-25 april, 2-9 mei. l Tai Chi. Tai Chi bestaat uit een opeenvolging van zachte en vloeiende bewegingen, die rustig worden uitgevoerd. Deze bewegingen houden het lichaam soepel en gezond, je stressniveau daalt. Eenvoud en bewegen, eenvoud en rust. Ook toegankelijk voor beginners. Wekelijks op dinsdag van 9.45 tot 10.45 uur in De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel. Eerstvolgende data: 6-13-20-27 maart, 17-24 april, 8-15 mei. Wekelijks op donderdag van 13.30 tot 14.45 uur in de VGC (zaal Vossenplein). Eerstvolgende data: 1-8-1522-29 maart, 19-26 april, 3 mei. Wekelijks op vrijdag van 10.30 tot 11.30 uur in GC De Kroon. Eerstvolgende data: 2-9-16-23-30 maart, 2027 april, 4 mei. l Tai Chi Bang. Oefeningen met stokjes gebaseerd op de Tai Chi-bewegingen. Versterkt pezen, gewrichten en spieren. Helpt overbelasting en letsels voorkomen. Geschikt voor iedereen, gemakkelijk en leuk om doen. Wekelijks op maandag van 13 tot 14 uur in GC De Markten (Zwevende zaal), Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel. Eerstvolgende data: 5-12-26 maart, 16-23 april, 14 mei. l Tai Chi met waaiers. Wekelijks op maandag van 10.30 tot 11.30 uur in GC De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel. Eerstvolgende data: 5-12-19-26 maart, 23 april, 14 mei. l Yoga. Tijdens deze lessen kom je lichamelijk en geestelijk volledig tot rust. De lessen zijn aangepast aan kunnen en noden van de deelnemers. Wekelijks op dinsdag van 13.30 tot 14.45 uur in het BOp. Eerstvolgende data: 6-13-20-27 maart, 17-24 april, 8-15 mei. l Zwemmen. In een rustige, afgebakende omgeving kan je leren zwemmen. Watergewenning, drijven, technieken aan-


l leren, verbeteren of opfrissen en dit alles op eigen tempo en in een veilige omgeving. Tijdens de eerste les wordt een test afgenomen om te bepalen in welke groep je kan starten. Naargelang de vorderingen kan je doorschuiven. l Zwemmen beginners. Op maandag van 15.40 tot 17 uur in het zwembad van Neder-Over-Heembeek, Lombardsijdestraat 131, 1120 Neder-Over-Heembeek. Eerstvolgende data: 5-12-26 maart, 16-23 april, 7-14 mei. l Zwemmen gevorderden. Op maandag van 15.40 tot 17 uur in het zwembad van Neder-Over-Heembeek, Lombardsijdestraat 120, 1120 Neder-Over-Heembeek. Eerstvolgende data: 5-12-26 maart, 16-23 april, 7-14 mei. De folder 2017-2018 kan je aanvragen bij ingrid.peeters@ bop.brussels, tel. 02 210 04 65 of ann.derkinderen@bop. brussels, tel. 02 210 04 64. Prijs: 30 euro voor een tienbeurtenkaart (sportkaart). Met deze kaart kan je deelnemen aan alle bovenstaande activiteiten. De kennismakingsles is gratis, vanaf de tweede les moet je inschrijven en betalen. Na ontvangst van betaling krijg je de kaart toegestuurd. Bij inruiling van een volle sportkaart krijg je 10 Paspartoepunten toegekend. Personen in het bezit van een BOp-kaart krijgen 3 extra beurten. Code: 35010. BRUSSEL BEWEEGT

‘Brussel beweegt’ zijn 5 bewegingsnamiddagen voor ouderen met 5 verschillende thema’s op verschillende plaatsen in het Brussels Gewest. Meer informatie op pagina 34. l Maandag 19 maart: aquamove en beweegfun. Keuze uit activiteiten zoals: aqua-zumba, aquabike, aqua jogging, baantjes zwemmen, watergewenning en aquagym. In de sporthal kan je kiezen tussen oriëntaalse dans, drums alive of Qigong. Zwembad en sporthal, Lombardsijdestraat 120, 1120 NederOver-Heembeek. l Maandag 16 april: allround beweegnamiddag. Een gevarieerd programma met onder andere yoga, dansgym, tabata, hoepelen, dansmix, handmassage en sportstapelen. Zinnema, Veeweydestraat 24-26, 1070 Anderlecht. Deelname: 4 euro, mits inruilen van 10 Paspartoepunten gratis. Inbegrepen: flesje water, professionele lesgevers, verzekering, drankje en versnapering. Gratis busvervoer vanaf 5 personen, bepaal zelf je opstapplaats en de bus komt jullie daar ophalen. Info: ingrid.peeters@bop.brussels of ann.derkinderen@bop. brussels. 02 210.04.65 of 02 210.04.64. Code: 36000. DANSFEEST Tijdens de week van de valpreventie kan je onder het motto ‘dans je leven lang’ deelnemen aan een heus dansfeest georganiseerd door Logo Brussel in samenwerking met het BOp. Afspraak op donderdag 26 april om 14 u. in Gemeenschapscentrum De Maalbeek, Hoornstraat 97 te Etterbeek. Deelname: 2 euro. Code: 34003.

l l

KAlenDer 1

MAAr T TOT

15

Mei

2018

STADSKRIEBELS Op zondag 6 mei opent het BOp de deuren tijdens Stadskriebels. Tal van initiaties op maat van ouderen staan op het programma. Ook kan je bij ons terecht voor een drankje en een hapje. Meer informatie in volgend nummer en op www. stadskriebels.be.

WELZIJN l Donderdag 8 maart: Eindelijk oud. Deze lezing door prof. Mark Nelissen (zie artikel in de vorige editie van het BOp Magazine) is afgelast wegens dringende medische redenen. l Donderdag 15 maart: Object storytelling. Objecten zijn uitermate geschikt om mensen hun verhaal te laten vertellen. Ze kunnen verhalen spannender maken en verrijken. Ze kunnen mensen iets leren en fungeren als intermediair voor mensen die hun stem zoeken. Tijdens deze workshop krijg je een introductie in het inzetten van erfgoedcollecties voor gezondheid en welzijn. Je krijgt enkele technieken om verhalen met een object te vertellen en je wordt ‘ondergedompeld’ in enkele verhalen en erfgoedobjecten. Uit deze inspiratiebronnen kan je dan putten om zelf een verhaal te maken. Je wordt stapsgewijs geholpen om een verhaal te ontwikkelen en voor een groep te brengen. Aan het eind van de dag is het de bedoeling dat, aan de hand van een erfgoedobject, verhalen worden verteld. Van 10 tot 15 uur in woonzorgcentrum Warlandis, Odon Warlandlaan 209, 1090 Jette. Lesgever: Bart De Nil. Deelname 25 euro (broodjeslunch inbegrepen). Maximum 20 deelnemers. Inschrijven via het BOp. Code: 47022. l Maandag 19 maart: Goed gebruik van geneesmiddelen op oudere leeftijd. Met zijn allen worden we ouder en soms ook zieker. Bijna onvermijdelijk nemen we veel en soms veel te veel geneesmiddelen. Maar zijn die lange lijsten van medicatie wel verantwoord? Zijn er kwalijke gevolgen van veel geneesmiddelen te nemen, te veel geneesmiddelen te nemen, te weinig geneesmiddelen te nemen? Wat kan er fout gaan als de voorgeschreven geneesmiddelen wel of niet worden ingenomen? Wie heeft goed overzicht op de voorgeschreven geneesmiddelen van één patiënt? Welke moderne hulpmiddelen kan een huisarts, maar ook de patiënt aanwenden om de kwaliteit van het voorschrijven na te gaan en op te volgen? Voordracht door prof. dr. Robert Vander Stichele (Farmaceutische Wetenschappen, UGent). In het kader van ‘Dokter, mag ik u wat vragen?’, een reeks voordrachten rond gezondheid en welzijn, in samenwerking met UPV (Uitstraling Permanente Vorming vzw). Van 14 tot 16 uur in de grote zaal van het BOp. Deelname: 4 euro, met BOp-kaart 3 euro, Paspartoe-kansentarief of mits 10 omruilpunten Paspartoe 2 euro (koffie/thee of water inbegrepen). Code 32003 + datum. l Vrijdag 23 maart: Ken je rechten als patiënt. Als patiënt heb je rechten. Maar wat houden die rechten precies in? Mag ik alle informatie opvragen over mijn dossier bij de dokter?

maart - april 2018

BOp magazine

l l l

23


KAlenDer 1

MAAr T TOT

15

Mei

2 0 18

l l l

Geeft de specialist mijn medische informatie altijd door aan mijn huisarts? Wat met euthanasie? Deze interactieve vorming biedt een antwoord op deze en vele andere vragen. Als deelnemer kan je tijdens de infosessie ook je eigen vragen kwijt. In samenwerking met het regionaal Dienstencentrum van de Socialistische mutualiteiten van Brabant en het Steunpunt Mantelzorg. Van 14 uur tot 16 uur in het BOp. Gratis, op inschrijving. KRUIDENWORKSHOPS Van kruid tot bij Dit is een cursusreeks van zes kruidenworkshops, voorbereid en gebracht door Eliane Vanhoovels, herborist en kruidenverwerker. Deze nieuwe reeks bestaat uit 3 luiken van telkens twee workshops. Tijdens elke workshop is er een theoretisch en een praktijkgedeelte. Elke deelnemer gaat ook steeds naar huis met een zelfgemaakt preparaat. Na het volgen van deze kruidenworkshops heb je kennis opgedaan van kruiden, plantaardige oliën en bijenproducten. Daarbij heb je dan een kennis van 7 preparaten: een kruidenmengeling, een badzakje, siroop, handzeep/afwasmiddel, shampoo, insektenroller en een lippenbalsem. Deze reeks is opbouwend, zodat élke workshop volgen een pluspunt is. Eventueel kan je ook maar één of enkele workshops volgen. Telkens op maandag van 10 tot 12 uur in de grote zaal van het BOp. Deelname per workshop: 14 euro, met BOp-kaart 12 euro, Paspartoe-kansentarief 2 euro (vergoeding lesgeefster, kruidenthee, syllabus, gebruikte kruiden en materialen inbegrepen). Code 30020. l Maandag 26 maart: Vloeibare kruidenzepen – 2 in 1. De Saponaria officinalis is één van die kruiden die natuurlijke zeepkracht bezit. We gebruiken dit kruid niet inwendig, maar wél als natuurlijk wasmiddel. Tijdens deze workshop krijg je de uitleg en maak je een 2 in 1 product: een handzeep die tevens prima als afwasmiddel werkt. De gebruikte ingrediënten worden toegelicht en nadien maakt elke deelnemer het 2 in 1 preparaat. Meebrengen: een flesje of potje van min. 50 ml. l Maandag 23 april: Wilde kruidenshampoo. Tijdens deze workshop worden wilde kruiden, die gebruikt kunnen worden voor het maken van shampoo, in overzicht besproken. En de andere ingrediënten worden met het hoe en waarom overlopen. Als resultaat van de opgedane kennis maakt elke deelnemer een shampoo volgens een zelfgekozen samenstelling. Meebrengen: een flesje of potje van min. 80 ml. Volgende data: maandag 28 mei (plantaardige oliën en bezige bijen) en maandag 25 juni (balsemende bijproducten). SAMEN MET DE LOKALE DIENSTENCENTRA l Dinsdag 13 maart: Heb je er al AAN-ge-DACHT? - een inleiding tot geheugentraining. Iedereen vergeet wel eens iets. Hoe komt dit? En hoe ga je ermee om? Heeft ouder worden een invloed op ons geheugen? Deze infoses-

24

l

l l

BOp magazine

maart - april 2018

sie geeft je een beknopt inzicht in de verschillende geheugenprocessen en de factoren die het onthouden kunnen stimuleren of belemmeren. De theorie wordt afgewisseld met interactieve inbreng van de groep. Lesgeefster is Inge Janssens van het BOp. Om 14 uur in LDC Lotus, Brugmannlaan 433, 1180 Ukkel. Inschrijven via LDC Lotus op 02 343 46 58 of ldclotus@vgc.be VERENIGING VOOR WEDUWEN EN WEDUWNAARS (WW) WW is een zelfhulpgroep. De activiteiten van deze vereniging zijn in de eerste plaats bedoeld voor weduwen en weduwnaars, maar wie alleen is en/of zich eenzaam voelt is ook van harte welkom. Info en flyer via het onthaal.

GRATIS IN BRUSSEL Staat van Misleiding: de kracht van Nazipropaganda, tot 13 mei Tentoonstelling van het United States Holocaust Memorial Museum. “Propaganda is een geducht wapen in de hand van wie het weet te hanteren” (Hitler, 1924). De tentoonstelling onderzoekt hoe de nazi’s dit wapen hebben gebruikt om miljoenen mensen te overtuigen bij hun opkomst in Duitsland na de Eerste Wereldoorlog. Dagelijks van 9 tot 18 uur, op maandag vanaf 13 uur, op zaterdag en zondag vanaf 10 uur, in het Parlamentarium, Wiertzstraat, 1000 Brussel. Het Parlamentarium is sowieso altijd gratis toegankelijk. Info: tel. 02 283 22 22, www.europarl. europa.eu/visiting/nl/brussel/parlamentarium. Concerten ‘Binnenskamers’, tot 24 mei Het Koninklijk Conservatorium wil jonge ensembles een podium geven. Het publiek kan zo kennismaken met aanstormend talent van morgen. Telkens op donderdag stipt om 12.30 uur in het Muziekinstrumentenmuseum, Hofberg 2, 1000 Brussel. Reserveren hoeft niet. Meld aan het onthaal dat je voor ‘Binnenskamers’ komt en je krijgt een ticket. Nog op volgende data: 22 maart 2018, 26 april 2018 en 24 mei 2018. Info: tel. 02 213 41 26, suzanne. van.duuren@ehb.be. Infosessie Internetbankieren, maandag 12 maart

Facturen betalen, geld overschrijven, onze bankrekeningen beheren, verzekeringen opvolgen… Het kan allemaal online. In deze infosessie demonstreren we de mogelijkheden van internetbankieren en leggen we stap voor stap uit hoe je via je pc of laptop de stand van je rekeningen bekijkt en overschrijvingen uitvoert. We tonen ook enkele handige tools –zoals Doccle en Zoomit – om je facturen digitaal te


l ontvangen en te betalen. Daarnaast gaan we dieper in op de werkwijze van bankapps voor smartphone en tablet, en leer je mobiel te betalen via de Bancontact-app. Je krijgt ook heel wat tips over de veiligheid van al deze onlinediensten. Van 14 tot 16 uur in zaal De Wolken +5, Muntpunt, Munt 6, 1000 Brussel. Info en inschrijven: www.muntpunt.be, tel. 02 278 11 11. Infosessie Digitale trends, maandag 16 april De laatste tien jaar zijn we met zijn allen in een technologische stroomversnelling terechtgekomen, in een wereld vol digitale gadgets, apps en sociale netwerken. We hebben eindelijk Facebook onder de knie en daar staan alweer andere leuke tools klaar, zoals Pinterest. We hebben nog maar net een eerste app op onze gloednieuwe smartphone geïnstalleerd en de kleindochter spreekt over niets anders meer dan Snapchat. En we dachten helemaal mee te zijn met de laatste nieuwe tablet, maar Apple lanceert een smartwatch. Deze infosessie geeft een overzicht van de nieuwste trens op digitaal vlak: van Windows 10 tot de meest gedownloade apps, van de nieuwste Google-tools tot trending applicaties zoals Tinder. Van 14 tot 16 uur in zaal De Wolken +5, Muntpunt, Munt 6, 1000 Brussel. Info en inschrijven: www.muntpunt.be, tel. 02 278 11 11. Artiestenparcours in Jette, van 21 tot 22 april Op vrijdag 20 april is er de vernissage in Essegem, waarbij je het volledig aanbod ontdekt. ‘You are here’ is een work in progress van Maya Wilsens en Ellen Janssens. De kunstenaars onderzoeken en bevragen identiteit en ruimte: wie is ‘You’ en wat is ‘Here’? Ze brengen dit in beelden, woorden en zinnen. ‘Plastic-Fantastic’ is een fantastische onderwereld, gemaakt met PET-flessen, gekleurde doppen en plastic wegwerpmateriaal. We zien magische vissen en planten. Een project van de scholenwerking van Essegem met 630 kinderen van Jetse scholen. Het ‘Atelier Beeldende Kunsten’

l l

KAlenDer 1

MAAr T TOT

15

Mei

2018

krijgt ook een ruimte toegewezen. Info: Gemeenschapscentrum Essegem, Leopold I-straat 329, 1090 Jette, tel. 02 427 80 39, www.essegem.be. De Pensioenhervorming, donderdag 26 april Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervorming voor de burgers? Hoe gebruik je de website mypension.be? Kan je werken terwijl je met pensioen bent? Je studiejaren regulariseren, een goed idee? Deskundigen van Fedi-Plus zullen deze en andere vragen beantwoorden, terwijl ze de balans opmaken van de huidige situatie en de toekomstperspectieven.

Om 19 uur in de Militiezaal van het Stadhuis, Grote Markt, Brussel. Inschrijven gewenst: dienst Senioren stad Brussel, tel. 02 274 13 00, seniors@brucity.be. Dag van de Dans in Sint-Joost, zondag 28 april Leer elkaar en mekaars cultuur kennen via de dans. Elke cultuur laat zich zien in dans en toont een diversiteit van mogelijkheden. Dansen is praten zonder woorden over de essentie van het leven. Dansen brengt mensen samen. Op 5 plaatsen worden dansstukken getoond en dansinitiaties gegeven. Een ketting van mensen die zich al dansend verplaatsen, verbindt deze 5 plekken. Info: Gemeenschapscentrum Ten Noey, Gemeentestraat 25, 1210 Sint-Joost-ten-Node, tel. 02 217 08 82, www.tennoey.be, www.dagvandedans.be.

OMRUILVOORDELEN PASPARTOE IN HET bop l 5 punten: gratis drankbon l 10 punten: 2 euro korting op de basisprijs voor een workshop fotografie op 8 of 22 maart, 5 of 19 april, 3 mei l 10 punten: 2 euro korting op een lezing Dokter, mag ik wat vragen? op 19 maart l 10 punten: 2 euro korting op de lezing ‘Lichtpunt in duistere tijden’ op 13 april l 10 punten: 2 euro korting op de middaglezing ‘Lichtpunt in duistere tijden’ op 14 mei l 10 punten: gratis deelname aan een sessie van de cursus Genealogie (stamboomkunde) op 21 maart, 18 april of 16 mei l 10 punten: gratis deelname aan Brussel beweegt op 19 maart of 16 april l 15 punten: 2 euro korting op de basisprijs voor een jazzcafé op 14 of 21 maart, 28 april l 15 punten: 4 euro korting op de basisprijs voor een poëziecafé op 7 maart, 11 april of 9 mei l 15 punten: 4 euro korting op de basisprijs voor de vertelnamiddag ‘Et Veroêl van Filoe en Luppe’ op 30 maart l 15 punten: gratis deelname aan de reisreportage Iran op

2 maart l 15 punten: gratis deelname aan de inleidende lezing ’Spanish Still Life’ op 12 april l 25 punten: gratis deelname aan de theatervoorstelling Salut Copain op 6 maart l 25 punten: gratis deelname aan de stadswandeling Twee (t)huizen, één gids op 28 maart l 25 punten: gratis deelname aan de stadswandeling Het park in Thurn & Taxis op 26 april l 25 punten: gratis deelname aan de lunch in het pop-up restaurant Barattoir na Boenk! op 2 mei l 30 punten: gratis deelname aan de tentoonstelling Hugo Claus, con amore op 8 mei Voor meer informatie: raadpleeg de kalender in dit magazine of op www.bop.brussels. Plaatsen volgens beschikbaarheid. Reserveren via het onthaal is noodzakelijk. Nog geen Paspartoepas? Kom langs in het BOp, wij maken je graag een pas aan. maart - april 2018

BOp magazine

l l l

25


BO p - I n f o

l l l

inschrijvingsvoorwaarden l Tenzij anders vermeld moet u voor elke activiteit inschrijven, met vermelding van naam, adres, telefoonnummer, e-mail. Dat kan per post, telefoon of e-mail. U kan ook inschrijven via het onthaal, elke werkdag van 9 tot 12.30 u. en van 13.30 tot 16.30 u. l Na bevestiging schrijft u het juiste bedrag over op onze rekening, ten laatste zeven dagen voor de activiteit. Vermeld enkel de juiste code en datum, andere informatie is overbodig. Voor gratis activiteiten is er geen code. Inschrijven tijdens de laatste week voor de activiteit kan enkel via het onthaal, cash of met bancontact. Wenst u in te schrijven voor meerdere activiteiten, gelieve per activiteit een aparte overschrijving te maken. l Kan u niet aanwezig zijn op een activiteit waarvoor u ingeschreven hebt? Verwittig tijdig het Brussels Ouderenplatform (BOp). Bij een voldoende aantal deelnemers of bij aflevering van een medisch attest kan u een gedeeltelijke terugbetaling krijgen. Zonder verwittiging is geen terugbetaling mogelijk. l Brussels Ouderenplatform vzw, Zaterdagplein 6, 1000 Brussel, tel. 02 210 04 60, info@bop.brussels, www.bop.brussels. Rekening: BE67 4300 3759 7187.

Uw voordeel met de BOp-kaart ( 25 euro) Met de BOp-kaart (voorheen de Actiefkaart) geniet u van aanzienlijke kortingen op de deelnameprijs voor onze activiteiten. U krijgt er bovendien een jaarabonnement op het BOp Magazine (waarde 12,50 euro) bij en 6,20 euro korting per reis georganiseerd door het Brussels Ouderenplatform. Interesse? Neem contact op met het BOp (zie hierboven).

Steunabonnement 30 euro Het Brussels Ouderenplatform (BOp) is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw). Met onze beperkte middelen doen wij er alles aan om het naar uw zin te maken. Koken kost echter geld. U kan ons helpen met een ‘steunabonnement’ van 30 euro voor een jaar (BOp Magazine + BOp-kaart). In ruil hiervoor vermelden wij uw naam, zo weet iedereen dat u het BOp een warm hart toedraagt!

Steunabonnees: hartelijk dank voor uw bijdrage ! Arku Jeanne, St-Jans-Molenbeek Baarslag Mariennet, Brussel Baeté Irene, Laken Baeten Marie-Rose, Ukkel Belaen Willy, Oudergem Berghmans Frieda, Brussel Berghmans Ivonne, Schaarbeek Biesemans Herman, Merchtem Billens Lucette, Anderlecht Blevi Janine, Dilbeek Bogaert Maria, Grimbergen Bogaert Myriam, Sint-LambrechtsWoluwe Bormans – Adams Mia, Ukkel Bracke Emmanuel, Brussel Bracke Clara, Ganshoren Brams Anna, Zaventem Brijs Arthur, Hoboken Brouwers Rik, Sint-Jans-Molenbeek Brouwers Simone, Ukkel Brynaert Paula, St-AgathaBerchem Callahan – Moerman David & Marjoleine, Watermaal-Bosvoorde Christiaens Paul, WezembeekOppem Coene Florentine, Anderlecht Costa Pierre, Brussel Cuypers Hugo, St-Genesius-Rode De Backer Odette, Kraainem De Block Christiane, Lebbeke De Boever Mariette, Overijse De Cock Marie-Louise, Schaarbeek De Decker Denise, Sint-JansMolenbeek De Donder Nicole, Sint-JansMolenbeek De Greef Felix, Brussel De Greef Jeannine, Schaarbeek De Groote Linda, Brussel De Keyzer Bertha, Etterbeek

26

l

l l

BOp magazine

de Sévaux Emile, Elsene De Smul Georges, SintLambrechts-Woluwe De Vos Marie-Louise, Jette De Wandeler Ida, Schaarbeek De Wit Hendrika, Jette De Wulf Lucien, St-AgathaBerchem Debackere Raoul, Jette Deboudt Jan, St-Pieters-Woluwe Deceuninck Herman, Halle Decleyn Herman, Brussel Decoutere Nicole, Elsene Dejonghe Micheline, StLambrechts-Woluwe Dekens-Wellemans, Dilbeek Deraeck Andrea, St-LambrechtsWoluwe Dero Leona, Elsene Devry Simonne, Lennik Dewettinck Claudine, Brussel Engelen Georgine, Brussel Ferdinande Agnes, Evere Geboors Henriette, St-JansMolenbeek Geryl Christiane, St-PietersWoluwe Gielen Jean, St-LambrechtsWoluwe Gillet Marius, St-Jans-Molenbeek Gils Jozef, Antwerpen Ginis Robert, St-Jans-Molenbeek Goedgezelschap Victoire, Asse Goossens Jeannine, Antwerpen Gysen Louis, St-Jans-Molenbeek Hautman Rogine, Anderlecht Herbots Nicole, Zaventem Hermans Germaine, StLambrechts-Woluwe Jacobs Jeanne, Brussel Jagodic Liselotte, Overijse

maart - april 2018

Jespers Edgard, Erps-Kwerps Kempeneers Jeannine, Watermaal-Bosvoorde Lemmens – Dirkx Mia, Ukkel Louwet Jeamy, WatermaalBosvoorde Luëger Doris, Hoeilaart Maarse Willy, Grimbergen Maenhaut Simone, St-JansMolenbeek Meert Simone, Groot-Bijgaarden Mels-De Potter, St-LambrechtsWoluwe Meys Mimi, St-LambrechtsWoluwe Michiels Joanna, Anderlecht Mosselmans Gilberte, Evere Naegels Walter, Tervuren Neukermans Jeannine, Beersel Olbrechts Suzanne, Haren Ophalvens Willy, Hoeilaart Parasie Rene, Oudergem Pauwels Guido, Sint-Niklaas Pauwels Maria, Strombeek-Bever Peeters Josseline, Heverlee Raes Yvonna, St-LambrechtsWoluwe Roegies Lieve, Evere Roegies Hubert, Assenede Rombaut Magda, Zaventem Sablon Frieda, Merchtem Schrevens Nan, Kessel-lo Segers Josée, Kraainem Smets Frans, Zaventem Stallaert Jean, Meise Steegen Thomas, Jette Stijfhals Greet, Elsene Stoefs Theresia, Vilvoorde Struijlaert – Van Nechel Willy & Marie-Josée, Vlezenbeek Uyttenhoven Viviane, Elsene

Van Caesbroeck–Clijmans Godelieve, Merchtem Van Campenhout Mariette, Machelen Van Dam Anna, Steenokkerzeel Van Den Abbeel Vicky, Jette Van Den Breen Annie, Ukkel Van Dijck Rita, WatermaalBosvoorde Van Driessche Viviane, Evere van Helden Wilma, Hoeilaart Van Londerseele Hilda, Jette Van Nechel Celine, St-PietersLeeuw Van Rijn – Van Hezewijk Marlies, St-Pieters-Woluwe Van Rijsselberge Gilberte, Zingem Vanden Auweele Germaine, Anderlecht Vanden Bavière Cecile, Jette Vanden Borre Hennie, St-JansMolenbeek Vandepoel Marie-Elise, Evere Vandeput François, Haren Vanderlinden Marcel, Oudergem Vandervondelen Jacqueline, Jette Vandeweyer René, Overijse Vanswygenhoven Clémence, Dilbeek Vanthoor Jessica, Leuven Venstock Giselle, St-Pieters-Leeuw Verlee Francine, Overijse Verlinde Honore, Anderlecht Vermaesen Paula, St-PietersWoluwe Verstuyft Marcel, Wemmel Vertongen – Goossens Frans & Valentina, Edegem Wenes Georgette, Anderlecht Witte Paula, Hoeilaart Wyn Maria, Etterbeek


l

l l

Te n T O O n S T e l l i n g

SPAANSE STILLEVENS

S

panish Still Life is de grote lentetentoonstelling in Bozar. Voor de eerste keer krijgen we de vierhonderdjarige evolutie van de Spaanse stillevens te zien.

Vanaf de tweede helft van de 16de eeuw ontstonden er nieuwe genres in de westerse schilderkunst. Eerst waren er keuken- en markttaferelen en vervolgens stillevens. Deze werken met ‘dode dingen’ waren aanvankelijk moraliserend, maar werden nadien een eerbetoon aan de schoonheid van Gods schepping en de natuur. Het onderwerp werd zelfstandig en niet meer als een visuele ondersteuning of een ‘academische oefening’ bekeken: het stilleven was geboren.

Van bodegones tot Picasso In Spanje worden deze werken ‘bodegones’ genoemd. We zien in het begin van de tentoonstelling schilderijen met fruitschotels, gedroogd fruit, etenswaren en pronkbekers of wijnglazen en bloemenvazen. Het genre kent een groot succes vanaf de barok. Waar vroeger de schilder alles alleen uitbeeldde, gaan kunstenaars zich nu specialiseren. Zelfs vrouwen kunnen zich tot opmerkelijke bloemenschilders profileren. Er wordt zowel met lichtdonkercontrasten als met kleuren gespeeld en de composities worden complex. Vaak vult het bloemstuk het hele schilderij. Ook religieuze taferelen worden omgeven door indrukwekkende bloemenguirlandes. De schedel als belangrijk vanitassymbool en engelen – al dan niet vergezeld van boeken – verschijnen in de werken. Ook wild en vissen worden belangrijke blikvangers, op een tafel. Op de tentoonstelling zijn werken te zien

van anonieme meesters, maar ook van een bekende schilder als Velazquez. Vanaf de 19de eeuw wordt het genre vrijer. Camarasa en Sorella behandelen het bloemenstuk op een originele manier en worden beïnvloed door de evolutie van de Franse moderne schilderkunst. In de 20ste eeuw worden de experimenten verder gezet door grote Spaanse meesters.

Eigenheid Er waren uiteraard beïnvloedingen vanuit Vlaanderen en Italië. Gaandeweg gaan artiesten dingen persoonlijk interpreteren en krijgen de Spaanse ‘bodegones’ ook een eigen beeldtaal. De eerste stillevenschilder is Sanchez Cotan. Later volgen Alejandro de Loarte, Juan van der Hamen y Léon en Luis Melendez. Zurbaran is zowel een religieus als een historie- en stilleven-schilder. Bozar bracht in 2014 een grote overzichtstentoonstelling van deze barokschilder. Andere bekende namen zijn Antonio Ponce, Antonio de Pereda, Pedro de Pe-

relta Juan de Valdes Leal, Francisco Barrera, Pedro de Camprobin, Tomas Hiepes, Bartolomé Perez, Juan de Arrelano, Mateo Cerezo, Jeronimo de Espinosa, Jose Ferrer en Juan Fernandez alias El Labrador of de Rustieke. Ook Goya wordt niet vergeten. In de 20ste eeuw zijn tal van Spaanse kunstenaars verder gegaan met vormexperimenten, zoals Pablo Picasso, Juan Gris, Salvador Dali en Juan Miro.

Lezing Voorafgaand aan het bezoek aan de tentoonstelling houden we in het BOp een voordracht. Deze lezing staat stil bij de evolutie, de beïnvloedingen, de eigenheid en de symboliek. We gaan ook dieper in op Vlaamse schilders, die belangrijke ‘trendsetters’ zijn in de 17de eeuw en opmerkelijke vernieuwingen hebben ingevoerd in de schilderkunst, en op de specialisatie van vrouwelijke artiesten als bloemenschilders. n Machteld de Schrijver vzw Culturama Het BOp organiseert een bezoek aan de tentoonstelling op donderdag 19 april. De inleideinde lezing – ook voor zij die niet deelnemen aan het gezamenlijk bezoek – kan je bijwonen op donderdag 12 april. Hoe inschrijven en alle andere praktische informatie vind je in onze kalender (rubriek cultuur/ voordracht en tentoonstellingen).

maart - april 2018

BOp magazine

l l l

27


l l l

MUSeUM

musÉE l in louvain-la-nEuvE OP ONTDEKKING IN HET RARITEITENKABINET

1500

– van de in het totaal 32.000 – voorwerpen op 3830 m², verspreid over 6 verdiepingen. Afkomstig uit de 5 werelddelen, van de prehistorie tot de 20ste eeuw. Kunstwerken naast wetenschappelijke collecties, zonder ogenschijnlijk verband. Het is een bewuste keuze van het Musée L, het eerste universitair museum van dergelijke omvang in ons land. Mei’ 68 is 50 jaar geleden. Een goed moment om naar Louvain-la-Neuve te trekken, de ‘studenten’stad ontstaan door de opsplitsing van de Katholieke Universiteit Leuven. Of dit een goede zaak was, laat ik hier buiten beschouwing. Louvainla-Neuve is een van de weinige ‘geplande’ steden van ons land. Je kan in de stad de architectuur en de ruimtelijke ordening rustig bekijken. Je wordt er niet gestoord door autoverkeer, want er rijden nauwelijks wagens.

Dialoog In 2009 pakte de stad al uit met een meer dan aardig museum gewijd aan Hergé en nu is er dit merkwaardig museum. “De drijvende kracht achter het museum is de geest van dialoog: tussen de culturen, tussen de tijdperken, tussen de voorwerpen, om de complexiteit en de schoonheid van de wereld te ervaren en te breken met een bekrompen kijk op de werkelijkheid. Wanneer je door de deuren van het toekomstige museum binnenstapt, maak je een reis langsheen alles wat de mensen bezielt, haar ertoe aanzet om uit te vinden en te scheppen.”

28

l

l l

BOp magazine

Privé Hoogdravende woorden? Misschien, maar je kan het beschouwen als een kleurrijke bazaar, een curiositeitenkabinet waarin het heerlijk verdwalen is. Misschien kan je je bezoek aanvatten op de zesde verdieping, vanwaar je een mooi overzicht hebt op de andere zalen en de scenografie in dit voormalig bibliotheekgebouw van de UCL. Op deze verdieping huist de collectie van dr. Charles Delsemme: een ‘tout voulu’ met zowel 20-eeuwse schilderijen als antieke beeldhouwwerken, Japanse kalligrafie en Afrikaanse maskers. Typerend voor de hele opstelling van het museum. Delsemme was ook een van de belangrijkste donors. Het hele museum is opgebouwd uit collecties afkomstig van de UCL-professoren en onderzoekers, die voorwerpen verzamelden ten behoeve van onderwijs en onderzoek in het pre-internet tijdperk, en uit privé schenkingen.

Wirwar Je daalt af in dit betonnen complex, waar de renovatie gezorgd heeft voor

maart - april 2018

binnenstromend daglicht. Langs oude en hedendaagse kunstwerken, natuurhistorische objecten, archeologische en etnografische voorwerpen, machines en uitvindingen voor wetenschappelijke doeleinden. Geef je ogen de kost of laat je leiden door de mediagids, met video’s waarbij museummedewerkers of specialisten van de UCL je laten kennismaken met een selectie van de tentoongestelde stukken. Er zijn laboratoria om te experimenteren, zithoeken om een boek ter hand te nemen of te bezinnen, er is een gezinsruimte om te picknicken… En ja, alle informatie is beschikbaar in het Nederlands. n Bart Braeckevelt Op dinsdag 17 april kan je mee met het BOp naar Louvain-la-Neuve, met een bezoek aan het Hergé Museum en het Musée L. Hoe inschrijven en andere praktische informatie vind je in de kalender. Beide musea zijn – naar goede, Waalse gewoonte – gratis toegankelijk de eerste zondag van de maand. Meer informatie: www.museeherge.com en www.museel.be.


l

l l

Lezing

Een bewogen verhaal over 22 enorme muurschilderingen in de Brusselse Noordwijk

LICHTPUNT IN DUISTERE TIJDEN

T

ussen 1977 en 1980 werden 22 monumentale muurschilderingen aangebracht in de Brusselse Noordwijk, op de plek waar zich nu de Koning Albert II-laan bevindt. De tekeningen waren een duidelijk protest van buurtbewoners en zijn ondertussen al lang verdwenen. De Brusselse Noordwijk heeft de laatste vijftig jaar een bewogen geschiedenis achter de rug. Het Manhattan-plan heeft de buurt bij het Noordstation ingrijpend en definitief veranderd. In 1967 beslissen de gemeentebesturen van de Stad Brussel, Schaarbeek en Sint-Joost-ten-Node om een streep te trekken onder de wijk en alles te slopen voor de realisatie van een World Trade Centre. De afbraak start in 1969. 12.000 bewoners worden uit hun huizen gezet. Vervangbouw is pas 6 jaar later beschikbaar en is bovendien veel te beperkt. De gevolgen zijn rampzalig en tot op vandaag nog steeds zichtbaar. In 1971 staan er hooguit 3 kantoortorens, middenin een kaalgeschoren vlakte. Na de eerste oliecrisis in 1973 vallen alle grote bouwwerven uit het plan stil. Vijftien jaar lang verandert er niets aan de kaalslag, verkrotting en ontvolking. In 1977 kan een groep bewoners uit de Noordwijk het niet meer aanzien. Een plaatselijk bedrijfje start een campagne en op het einde van dat jaar wordt een eerste muurschildering ingehuldigd. Die komt op een zijmuur naast een pas aangelegde weg, de ‘Verlengde Emile Jacqmain-

laan’. De reacties zijn overweldigend. Dit is de allereerste keer in 15 jaar dat er in de buurt iets positiefs tot stand komt.

Van succes tot sloop De volgende drie jaar worden niet minder dan 21 muurschilderingen gerealiseerd. Het project groeit uit tot het grootste in Europa. Hun inhoud wordt steeds strijdvaardiger en de campagne zou uiteindelijk ook stedenbouwkundige resultaten opleveren. Vanaf 1987 herstelt de economie zich deels. Meteen worden de sloopwerken hervat. Tussen 1987 en 1995 worden alle muurschilderingen, samen met de huizen en bedrijfsgebouwen waarop ze geschilderd waren, gesloopt. n Tekst: Joris Sleebus Foto’s: Verzameling Joris Sleebus Joris Sleebus is al ruim veertig jaar gids in Brussel. Hij dook in de geschiedenis van de wijk en spitte het hele verhaal van de enorme muurschilderingen uit. Hij nam contact op met de meeste betrokkenen en mocht alle beeldmateriaal gebruiken. Hij brengt een rijk geïllustreerd en boeiend verhaal met duidelijke boodschappen voor de situatie van de Noordwijk vandaag. Op 13 april geeft Joris Sleebus deze lezing in het BOp. Voor wie er die dag niet kan bij zijn, is er nog een middagvoordracht op maandag 14 mei. Deze laatste in het kader van Broodje Brussel. Hoe inschrijven en andere praktische informatie vind je in de kalender (rubriek cultuur/voordrachten). In samenwerking met de Erfgoedcel Brussel. maart - april 2018

BOp magazine

l l l

29


er fgOeD

l l l

Zondag 22 aPril

KIES VOOR ERFGOED TIJDENS ERFGOEDDAG D

it jaar is ‘Kiezen’ het thema van de Erfgoeddag. In het jaar van de lokale verkiezingen roept Erfgoeddag op om te kiezen voor erfgoed. Hoe werden lokale verkiezingen vroeger georganiseerd? Hoe bepalen erfgoedinstellingen wat bijgehouden wordt? Welke beslissingen brengt het digitale tijdperk? Welke keuzes maken jongeren? Je leest het: Erfgoeddag stemt zoals steeds graag tot nadenken.

Willem Elsschot (Alfons De Ridder) met zijn vrouw Fine en kinderen Anna en Willem op stap in Brussel, najaar 1912. Foto collectie Letterenhuis, Antwerpen Tal van organisaties gaan op een originele manier aan de slag met het thema Kiezen tijdens Erfgoeddag en bieden een waaier van diverse activiteiten aan. Want Erfgoeddag blijft een mooi moment om het publiek te tonen hoe rijk ons cultureel erfgoed is. Soms is cultureel erfgoed zichtbaar én tastbaar, soms vind je het in verhalen en tradities. Het aanbod in Brussel is ruim: kiezen voor tradities op een lentefestival (zie ook pagina 10), de begankenis (een parcours langs verrassende locaties) kiest voor Molenbeek, het AMVB kiest voor erfgoed op de fiets, kiezen voor de verrassing tijdens mystery tours, de Centrale en Argos helpen de leerlingen van het Imelda - instituut met hun ‘kies’pijn… Dit jaar kiest Brussel ook voor Elsschot – of Elsschot voor Brussel zo u wil. Auteur Lucas Catherine geeft een woordje uitleg.

30

l

l l

BOp magazine

Toen Elsschot nog in Brussel woonde Willem Elsschot heeft tussen 1911 en 1914 in Brussel op verschillende adressen gewoond in Sint-Gillis, Oudergem en Laken. Je mag ook niet vergeten dat het tijdschrift dat model stond voor het Algemeen Wereldtijdschrift voor Handel en Financiën - La Revue Continentale Illustrée - waarmee hij zoveel firma’s kon lijmen, hier in Brussel op meerdere adressen gevestigd was, onder andere op de Koolmijnenkaai in Molenbeek en de Brandhoutkaai - de Vismet - waar nu Citadines gevestigd is. Wat ook nogal eens vergeten wordt, is dat hij een reclamebureau bezat, La Propagande Commerciale, met een kantoor in Antwerpen, maar ook in de Pippelingstraat 11 (bij de Naamse Poort) en later in de Koningstraat 83.

maart - april 2018

Het pseudoniem dat Alfons De Ridder koos, Willem Elsschot, verwijst eigenlijk naar een dorp in Limburg van waar zijn moeder afkomstig was, maar hij heeft het wel in Brussel gelanceerd. Ook zijn eerste roman, Villa des Roses, heeft hij hier uitgegeven. Het contract met de uitgever schreef hij neer op briefpapier van La Revue Continentale/ Het Algemeen Wereldtijdschrift. Vooral Lijmen/Het Been is voor Brusselaars een speciaal boek. Niet alleen omdat het zich grotendeels afspeelt op de Vlaamse Steenweg en in de oude havenwijk, de huidige ‘Vismet’, maar ook omdat het een inkijk geeft in het Brussel van de Belle Epoque. Elsschot zei zelf: “Niet alleen walg ik van de reclame, maar ook van de commercie in het algemeen. En ik heb Lijmen geschreven omdat ik er op een of andere manier van af moest 


l

l l

er fgOeD

 komen. De gebeurtenissen in de boeken hebben zich ook in de werkelijkheid voorgedaan. Ik heb feitelijk niets anders dan een dagboek bijgehouden.” Wat we op Erfgoeddag willen doen is met Elsschots tekst in de hand het Brussel van toen bekijken. Gezien al die Brusselse adressen heeft Elsschot nogal wat rondgehangen in onze stad en zich verplaatsen was toen geen probleem. Brussel had net de paardentrams vervangen door elektrische exemplaren en het centrum was prima verbonden met voorsteden als Ukkel, Sint-Gillis, Oudergem, Elsene of Laken. Maar wij blijven hier rond de Vlaamse Steenweg, want schreef Elsschot niet: “Kent gij de Rue de Flandre? Bezoekt haar en lezer, ook al had gij haar bestaan niet vermoed, en gij zijt ons dankbaar, niet? Want geen gids ter wereld, ook niet het reisbureau Orient, dat anders van aardige hoekjes wel wat afweet, had u er ooit heengebracht… “ Dankzij het boek kom je te weten waarom bananen toen het fruit van het welstellende volk waren en hoe gekken werden behandeld in het Brugmann Ziekenhuis. Maar ook over de opkomst van de vakbonden en hoe de oude havenwijk na de demping van de dokken evolueerde. Zelfs Leopold II en zijn Kongo duikt op in Boormans museum, dat had hij afgekeken van Delhaize. In dat museum vind je ook de eerste conserven. De ‘founding father’ van de Belgische keuken Gaston Clément (1879-1973), die als kok voor Leopold II en Albert I werkte, was er toen de grote promotor van. Van hem zijn de legendarische woorden: ‘de beste asperges zijn de asperges uit blik’. In 2018 zal het tachtig jaar geleden zijn dat Lijmen/Het Been als één boek uitkwam. Dat moet gevierd worden. Met een tentoonstelling, maar ook met festiviteiten in en rond de Vlaamse Steenweg. Dit Elsschotfeest is een samenwerking tussen Erfgoedcel Brussel, Passa Porta, De Markten, het BOp en Lucas Catherine. Alle activiteiten op Erfgoeddag zijn gratis. Je kunt het programma vinden op www. erfgoedbrussel.be, www.erfgoeddag.be. De brochure is vanaf 1 april beschikbaar bij de Erfgoedcel Brussel en bij de deelnemende organisaties. n Tekst: Chantal Brems en Lucas Catherine

foto © Maurice Blanc - coll. Plaizier

HET BOP KIEST VOOR ‘HET BRUSSEL VAN ELSSCHOT’

april (Broodje Brussel) en op donderdag 3 mei. Met telkens een wandeling zoals hierboven beschreven. Bij barslecht weer blijven we in het BOp.

Op Erfgoeddag kan je in het BOp terecht voor de tentoonstelling ‘Het Brussel van Elsschot’ met foto’s van uitgever Wijnand Plaizier. Maar niet alleen op Erfgoeddag, de foto’s blijven hier immers hangen van 20 april tot 25 mei. Auteur en historicus Lucas Catherine zal de tentoonstelling openen op vrijdag 20 april om 15 uur. Bovendien zal hij een korte wandeling in de nabije omgeving begeleiden. Een wandeling langs plaatsen die Elsschot beschrijft in het boek Lijmen/Het Been. Iedereen welkom, maar gelieve in te schrijven via het onthaal. Lucas Catherine zal bovendien twee wandelvoordrachten over Elsschot en Brussel houden, op donderdag 26

PASSA PORTA KIEST VOOR ‘ELSSCHOT IN BRUSSEL’ Het literatuurhuis Passa Porta organiseert een tentoonstelling met foto’s, boeken en manuscripten uit de Brusselse jaren van Elsschot en gaat op zoek naar de mysterieuze ‘gang’ ter hoogte van ‘Rue de Flandre 62’, het adres dat centraal staat in Lijmen/Het been. Alleen al deze bijzondere locatie naast de boekhandel van Passa Porta is een bezoek waard: het recent gerestaureerd, charmant torengebouwtje achter in de tuin van het voormalig woonhuis van Julius Hoste (1848-

Hoe inschrijven en alle andere praktische informatie vind je in de kalender (rubriek cultuur/voordrachten). Op Erfgoeddag is de tentoonstelling in het BOp open van 14 tot 18 uur.

1933), onder andere stichter van Het Laatste Nieuws. Van 22 april tot 13 mei. Ingang via Passa Porta, Dansaertstraat 46, 1000 Brussel. Op zaterdag en zondag van 11 tot 18 uur, donderdag van 16 tot 20 uur. Gratis toegang. Op Erfgoeddag is er een feestelijke voorstelling van de nieuwe uitgave van Lijmen/Het been om 11 uur, gevolgd door de opening van de tentoonstelling. Info: www.passaporta. be. Nog op het programma: een wandeling, een voorstelling in Au Daringman en een lezing in De Markten. Info: www. erfgoedbrussel.be.

maart - april 2018

BOp magazine

l l l

31


BOeKen

l l l geloven, zoals wanneer ik lees dat de leeftijd van de Zweedse sparren in Dalarna meer dan 8000 jaar is. In het rijtje mens fauna en flora zetten de meeste van ons de mens op de eerste plaats. Alleen fanatieke dierenliefhebbers die lid zijn van GAIA of de Nederlandse Partij voor de dieren, weigeren soms een keuze te maken. Na de dieren komt dan op de laatste plaats bomen en planten. Heel begrijpelijk natuurlijk, de aaibaarheidsfactor van de cactus is niet bovenmatig groot. De schrijver maakt duidelijk dat voor het evenwicht op onze aardkloot zowel mens als dier en plant met elkaar verbonden en van elkaar afhankelijk zijn. Na de verhoogde aandacht voor het dier sinds de tweede helft van de vorige eeuw, lijkt nu een beweging op gang te komen die het ecologisch belang van de plant onderstreept. Dit boek levert een belangrijke bijdrage daartoe. Dat Peter Wohlleben na het grote succes van dit boek door de bomen het bos toch nog wel ziet, bewijst hij met zijn volgend boek ‘Het bos’, met als ondertitel ‘Het handboek voor elke boswandeling’.

H A

ls het boek ‘Het verborgen leven van de ex-burgemeester’ had geheten, was je er misschien als de kippen bij geweest om een graantje van dit leesvoer mee te pikken. Maar het verborgen leven van bomen? “Laat maar zitten, dat is niet echt iets voor mij” is wellicht je reactie. Toch gaat het om een fascinerend boek dat al meer dan 500.000 keer is verkocht, een echte bestseller dus. De schrijver is een Duitse houtvester die zijn ogen goed de kost heeft gegeven en die op een leuke manier zijn verhaal brengt. Zoals mensen die veel van hun hond of kat houden, het beest allerlei menselijke eigenschappen toedichten, zo spreekt de schrijver, Peter Wohlleben over bomen. Die bomen hebben kinderen en ouders en kunnen onverstandig of bedaard zijn, ik noem maar wat. De schrijver heeft in het district waar hij boswachter is, enkele beuken die op honderdjarige leeftijd bedekt zijn met ruwe schors. Normaal is dat pas 150 jaar later, maar - zegt de schrijver - of dat nu genetisch bepaald is of komt door “een buitensporige levenswandel” moet nog worden onderzocht. Als je nu gaat denken dat de schrijver zo’n geitenwollensokkentype is dat bomen letterlijk omarmt, dan heb je het mis. Hij blijft met beide voeten op de grond en wordt nooit zweverig. Bomen communiceren met elkaar, waarschuwen elkaar voor gevaar en hebben hun eigen netwerk, het wordt allemaal in telkens korte hoofdstukken uitgelegd, met zo nu en dan een verwijzing naar een wetenschappelijke publicatie. Dat levert dan leuke weetjes op, bijvoorbeeld dat de bloeddruk van bosbezoekers onder naaldbomen stijgt terwijl die juist in eikenbossen ontspannend daalt. En soms kan ik mijn ogen bijna niet

32

l

l l

BOp magazine

maart - april 2018

et betekent dat je vanaf de eerste bladzijden al tips krijgt van het genre “hoe spring ik over een beek” en “hoe kan ik de sporen van de wolf van die van de hond onderscheiden”. Allemaal reuze praktisch dus voor de lezers van ons lijfblad, maar misschien onderschat ik jullie en beklimmen jullie nog geregeld de Kilimanjaro.

In Nederland en Vlaanderen valt er niet veel te wandelen buiten de gebaande paden, het is meestal gewoon verboden. Het boek is vooral geschreven voor het Duitse taalgebied, voor wandelen “bij ons” is het een beetje te veel van het goede. Wel heeft de uitgever zo nu en dan in een voetnoot aangegeven hoe de situatie in Nederland is. Voor Vlaanderen, laat staan voor België staat er niets specifieks in het boek, wat natuurlijk goed te begrijpen valt. Ik heb er geen studie van gemaakt, maar durf wel te wedden dat de regels voor bossen in Vlaanderen anders zijn dan in Brussel of Wallonië. Uitzondering is het Zoniënwoud dat zowel in het Vlaamse als het Brusselse én Waalse Gewest ligt: in 2008 is men daar tot een gezamenlijk beleid gekomen. Dit neemt niet weg dat er in dit boek interessante kwesties worden aangesneden. Wat gebeurt er als jagers hun potentiële slachtoffers eerst bijvoederen? Is het wel een goed idee om vogels in de winter zaadbollen en zo aan te bieden? Het boek staat ook vol met praktisch tips: welke kleren moet je aantrekken, hoe hou je mieren en muggen van je lijf, hoe kan je met kinderen boskauwgom maken… Je zou ook met je kinderen en kleinkinderen een soort trektocht in het bos kunnen maken, zoals de schrijver met moeilijk opvoedbare jongeren deed. Hij schrijft “ Ik had een aantal survivalelementen in het program- 


l  ma opgenomen en uiteindelijk deden de meisjes en jongens een wedstrijdje wie de meeste boktorlarven op kon”. n Hans Vossen

Het verborgen leven van bomen en Het Bos. Auteur van beide boeken: Peter Wohlleben. Uitgeverij Lev., 2016 en 2017. Respectievelijk 224 en 256 bladzijden. ‘Het verborgen leven van bomen’ kost 19,99

l l

BOeKen

euro, ‘Het bos’ 18,99 euro. Over bomen en bos gesproken: op zondag 22 april kan je deelnemen aan de Zoniënmars. Meer hierover op pagina 34.

SINT-GILLIS IN HET GROEN

I

nsiders weten het al langer: SintGillis is hip en bruisend. Met zijn vele trendy cafés, cocktailbars en restaurants, galerijen en winkeltjes is de gemeente behoorlijk populair bij het hippe volkje.

Groene ruimte echter is niet meteen waar je het eerst aan denkt. Daar wil de groene stadswandeling Natuurlijk SintGillis, een initiatief van de gemeente in samenwerking met stadsgidsenorganisatie Brukselbinnestebuiten, verandering in brengen. Want groen is er wel degelijk: nog niet zo héél lang geleden werd er een ree gesignaleerd op het Voorplein, waarschijnlijk uit het Zoniënwoud. Ooit was Sint- Gillis trouwens heel landelijk, met weilanden, windmolens, bronnen, beken en boerderijen. Veel blijft er van dat agrarisch verleden niet over, maar toch genoeg om naar op zoek te gaan. In een stedelijke omgeving groene ruimten met kleine ingrepen op een heldere manier met elkaar verbinden, dat is

de bedoeling van de groene wandeling. En dus kun je van de Hallepoort langs de platanen van het Dillenspleintje naar het verborgen groen van de karmelietessen. De prachtige art nouveau huizen vertonen bijzondere bloembakken en op het kruispunt van de Merodestraat vervangen bomen verkeerslichten. Een groene wandeling vol verrassingen dus, mét handige kaart. En handig is natuurlijk ook dat je, na het wandelen, kan uitblazen in één van die vele restaurantjes die Sint-Gillis rijk is. Natuurlijk Sint- Gillis, Groene stadwandeling. Gemeente Sint-Gillis, 2017. Dit boekje kan je gratis afhalen bij het Ecohuis, Fortstraat 33, Sint-Gillis, tel. 02 533 95 90, www.maisonecohuis.be.

GEK VAN BRUSSEL

‘D

on’t judge a book by its cover’ mag dan een bekend speekwoord zijn, in sommige gevallen vertelt het omslag wel degelijk iets over het boek. ‘Stadschap Brussel’ heeft op de cover een foto van de omstreden voetgangerszone en dan weet je meteen: dit is geen klassieke stadgids. Dit boek over Brussel gaat de polemiek niet uit de weg. Auteur Marcel Rijdams is behalve architect – stedenbouwkundige ook stadsactivist en dat merk je. Daarom beperkt dit boek zich niet tot historische weetjes, hoe boeiend ook, over bijvoorbeeld de Grote Markt, de Marollen, het Koningsplein enz. Altijd gaan ze vergezeld van bespiegelingen en kritische reflecties, bv. over de verwarring en desoriëntatie die de reiziger in het Centraal Station wacht.

Rijdams spaart de roede niet: de Zavel wordt omschreven als ‘één grote parking’, of ‘het lelijkste plein van Brussel’. Toch is afbreken zeker niet wat hij doet: het boek staat vol suggesties voor heraanleg en herwaardering, bijvoorbeeld van de Kunstberg. De laatste vijftien bladzijden zijn helemaal gewijd aan de problemen in verband met de voetgangerszone. Stadschap Brussel is stof tot nadenken voor iedereen die onze hoofdstad een warm hart toedraagt, maar er ook af en toe gek van wordt. Stadschap Brussel, Kritische bespiegelingen over het stedelijk landschap. Auteur: Marcel Rijdams. Uitgeverij Garant, 2017. 200 pagina’s. Prijs: 27 euro. n Hilde Sabbe maart - april 2018

BOp magazine

l l l

33


SPOrT

l l l

BRUSSEL BEWEEGT

n Aqua cardio-gainage: cardio-oefeningen in het diepe deel van het zwembad, een gordel houdt je recht en drijvende n Vrij zwemmen ACTIVITEITEN IN DE SPORTHAL n Oriëntaalse dans: ervaren van bewegingen op oriëntaalse muziek n Qigong: trage bewegingen die rustig en vloeiend worden uitgevoerd n Drums alive: iedereen staat achter een grote bal en met 2 drumsticks in de hand, om leuke dansoefeningen uit te voeren n Sauna en hammam zijn open In het zwembad en de sporthal van Neder-Over-Heembeek. Openbaar vervoer: bus 53 (halte Kruipweg), bus 47 en trams 3 (beiden halte Heembeek). Meebrengen: badmuts, zwemgerief, sportschoenen voor de sportzaal.

allround bEwEEgnamiddag maandag 16 april

aQuamovE En bEwEEgFun maandag 19 maart

Aqua en zwemparadijs voor ouderen Je kan kiezen uit volgende activiteiten: IN HET ONDIEPE WATER n Aquateaser: watergewenning en aquagym n Aqua loopband: oefeningen op een loopband in het water n Aqua Zumba: dans in het water n Aquabike: oefeningen op muziek op een vaststaande fiets in het water IN HET DIEPE WATER n Aquajogging: lopen in het water, een gordel houdt je recht en drijvende

Het vernieuwde Zinnema is onze locatie voor een rasechte allround beweegnamiddag, met een gevarieerd aanbod: n Tabata: een korte intervalworkout waarbij je zelf je intensiteit kan bepalen, de gehele workout duurt 4 minuten en bestaat uit 8 intervallen n Hoepelen: wist je dat dit ook een sport is? n Sportstapelen: zo snel mogelijk een reeks bekertjes in een bepaalde formatie gezet krijgen, een uitdagende manier om hoofd en handen te laten samenwerken n Dansgym, dansmix en yoga. In het spiksplinternieuwe gebouw van Zinnema in Anderlecht. Openbaar vervoer: metrolijn 5, halte Sint-Guido. Hoe inschrijven, gratis busvervoer en andere praktische informatie: zie de sportrubriek van de kalender. Een initiatief van het BOp, Sport Vlaanderen, de Sportdienst van de VGC, FedOS, Okra Sport en S-Plus, in samenwerking met Zinnema.

ZONIËNMARS - ZONIËNKLANKEN

zondag 22 april

WANDELINGEN EN MUZIKALE INTERMEZZO’S IN HET BOS Zoniënmars-Zoniënklanken is een organisatie van GC WaBo in samenwerking met Den Dam, Kontakt en Op Weule, en Sportdienst VGC, Wandelsport Vlaanderen vzw, Cultuurcentrum Brussel en Muziekpublique.

De Zoniënmars wil voor de 36ste maal alle Brusselaars en natuurliefhebbers het uitgestrekte Zoniënwoud laten ontdekken. Met vier goed gekozen wandelroutes (5, 10, 15 en 20 km) bereikt de Zoniënmars elk jaar meer dan duizend enthousiaste bezoekers. Sinds 2013 gaat de Zoniënmars muzikaal met Zoniënklanken. Langs de wandeltrajecten trakteren we jou op livemuziek. Laat je verrassen door de natuur en ontdek muzikale pareltjes.

34

l

l l

BOp magazine

Vertrek tussen 8 en 15 uur aan GC WaBo, Delleurlaan 39-43, 1170 Watermaal-Bosvoorde. Muziek tussen 13 en 17 uur. Deelname: 1,50 euro, wandelclubs 1 euro, gezinnen 3 euro. Meer informatie: tel. 02 675 40 10, www.wabo.be. maart - april 2018


hotel SandeShoved IN NIEUWPOORT

VAN 27 APRIL TOT 4 MEI

Hotel Sandeshoved is gelegen op de verkeersvrije zeedijk van Nieuwpoort-Bad. Een ideale ligging vlakbij de zee én de vele winkels die deze badstad typeren. Je kan er lekker eten, genieten van de gezonde zeelucht en van het uitgebreide animatieprogramma van het BOp. De hele dag door is er wel iets te beleven: voordrachten, wandelingen, optredens enz.

PRIJS PER PERSOON IN VOLPENSION: EENPERSOONSKAMER: 635 EURO PER 2 IN EEN STUDIO: 575 EURO IN MEER DAN 2 EEN APPARTEMENT: 530 EURO G: 25 EURO BUSVERVOER VANUIT BRUSSEL HEEN EN TERU BOP-KAART: 10 EURO KORTING PASPARTOE-KANSENTARIEF: 25 EURO KORTING

INTERESSE? VRAAG SNEL DE DETAILFOLDER AAN vergunning A 1425

tentoonStellingen in het bop p Het BOp en FedOS ondersteunen de creativiteit van 50-plussers. Zij kunnen gratis gebruik maken van de ruimtes in het BOp om tentoon te stellen. Van 2 maart tot 13 april kan je de schilderijen van Djamila Gassoian bewonderen. Deze kunstenares van Koerdische herkomst werkt graag met verschillende materialen. Ze creëert diepzinnige werken zowel wat kleur als contrast betreft. Vrouwen zijn vaak het onderwerp van haar schilderijen: de kracht en de energie van een vrouw, maar ook de mishandeling en onderdrukking gedurende millennia. Vernissage op vrijdag 2 maart om 17 uur. Op vrijdag 23 maart om 12 uur organiseert FedOS een Koerdische gastentafel, waarbij de kunstenares aanwezig zal zijn. Je krijgt een typisch Koerdisch gerecht voorgeschoteld en aanvullend krijg je historische en actuele informatie over het Koerdisch volk. Deelname: 10 euro, inschrijven voor 10 maart via info@fedos.be. Van 20 april tot 25 mei vertoeven in het Brussel van Elsschot. Meer informatie over deze tentoonstelling op pagina 30. Vernissage en wandelvoordracht op vrijdag 20 april om 15 uur, door auteur en historicus Lucas Catherine. De tentoonstellingen zijn toegankelijk tijdens de kantooruren, gesloten tijdens de weekends en op vakantiedagen, behalve op zondag 22 april (Erfgoeddag). Welkom op de vernissages, maar gelieve in te schrijven via het onthaal.


BOp magazine maart - april 2018  
BOp magazine maart - april 2018  
Advertisement