Page 1

14.10

2012 HONDERD JAAR BELGISCHE KUNST IN MUSEUM VAN ELSENE En ook: Francoiz Breut, Tim Parks en Paolo & Vittorio Taviani. AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X P303153

18 10 12

DE 19 GEMEENTEN: 4-13 DE VOORKEURSTEMMEN: 14-31

Een tijdperk is voorbij © BART DEWAELE

BRUSSEL – Nooit eerder draaiden Brusselse verkiezingen uit op zoveel chantage, verraad en wraak.

I

n Brussel wordt een tijdperk afgesloten. Philippe Moureaux (PS), burgemeester van SintJans-Molenbeek, is aan de kant gezet. Françoise Schepmans (MR) volgt hem op. Moureaux sloot nochtans zondagavond een mondeling akkoord met CDH en Ecolo-Groen voor het vormen van een olijfboomcoalitie. Maar een woord is blijkbaar geen woord. De christendemocraten en groenen, zo bleek maandag bij nacht en ontij, lieten Moureaux vallen als een baksteen: Françoise Schepmans bood beter. In de achtergrond speelt de coalitiewissel in de Stad Brussel. De PS heeft er het CDH van Joëlle Milquet naar de oppositie verwezen. De CDH kan dat niet verteren. Er worden ook rekeningen gepre-

senteerd in Sint-Pieters-Woluwe (MR) en Watermaal-Bosvoorde (FDF). In beide gemeenten wordt

De coupplegers willen geen verraders genoemd worden. Zij zien in de machtsgreep een unieke kans om de vernieuwing vorm te geven en de neergang te stoppen. In Molenbeek is Moureaux twintig jaar aan de macht, in Watermaal-Bosvoor-

Emir Kir wordt burgemeester van Sint-Joost de grootste partij genadeloos naar de oppositie verbannen. In Ganshoren was het ook bijna zo ver. Gewestelijk PS-voorzitter Rudi Vervoort kon de meubelen redden. De PS blijft er weliswaar in de meerderheid, maar moet haar burgemeesterssjerp afstaan aan de onbekende Hervé Gillard (MR).

de zwaait de Payfa-dynastie maar liefst 35 jaar de plak. De vraag is of de politieke afrekeningen hun weerslag zullen hebben op het Brusselse regeringswerk. PS, Ecolo en CDH regeren vandaag samen in een olijfboomcoalitie. Bij dezen is de geest van de olijfboom volledig uit de fles.

De PS heeft nog andere kopzorgen. In Sint-Joost woedde de afgelopen dagen een bikkelharde strijd om het burgemeesterschap tussen de partijgenoten Emir Kir en Jean Demannez. Bij het ter perse gaan vernemen we dat Kir op 1 december burgemeester wordt.

Veto tegen Vlaming Andere opmerkelijke tendenzen: Ecolo gaat er in veel gemeenten op vooruit en heeft voor het eerst een burgemeester, in Watermaal-Bosvoorde. Franstalig extreem rechts verdwijnt volledig van de kaart. Het Vlaams Belang houdt van zijn zestien zetels nog één over. Extreem links breekt door. De PVDA haalt in twee gemeenten een zetel. De N-VA haalt zes zetels in vijf gemeenten. Dat is een primeur. De komende zes jaar moet blijken of dat volstaat voor een verankering van het democratisch Vlaams-nationa-

lisme in Brussel. Dat is belangrijk in het verhaal over Brussel dat de N-VA in Vlaanderen wil schrijven. Nederlandstalige kandidaten hebben in hoofdzaak gekozen om op Franstalige lijsten te kandideren. Dat levert 78 Nederlandstalige raadsleden op: een status-quo. Nog meer dan in 2006 hebben de Vlamingen het moeilijk om te concurreren met allochtone kandidaten op PS- en CDH-lijsten. Een serieus communautair incident deed zich voor in Sint-LambrechtsWoluwe. Daar stelt burgemeester Olivier Maingain (FDF) een veto tegen een alombekend CD&V-gekozene. CDH laat hem zonder pardon vallen. En tot slot is er nog de doorbraak van de politieke islam. De partij Islam raakt in twee gemeenten, Anderlecht en Molenbeek, verkozen. De redactie

N° 1349 VAN 18 TOT 25 OKTOBER 2012 ¦ WEEK 42: WEEKBLAD, EEN UITGAVE VAN VZW BRUSSEL DEZE WEEK, FLAGEYPLEIN 18, 1050 ELSENE, REDACTIE: 02-226.45.40, ABONNEMENTEN: 02-226.45.45, E-MAIL: INFO@BDW.BE, WWW.BDW.BE


Promotie! We staan op pagina 2, en niet op 6, plompverloren tussen de gewone propaganda die altijd daar terechtkomt. Dat moet gevierd, daarom deze extra lange P-Praat met vers politiek nieuws. Laten we het allereerst hebben over het hoofd van ontslagnemend toekomstig burgemeester Freddy Thielemans (PS) van Brussel. Dat hoofd, daar is iets mee. Voor de camera’s van tvbrussel zondagochtend zag het er al niet te best uit, maar wanneer wij in ons archief spieden en onze correspondentBrussel bij zijn kraag grijpen om uitleg, dan weten we dat het hoofd al langer in slechte staat is. Onze correspondent is stellig: niet alleen na, maar ook voor elke gemeenteraad ziet het hoofd van Thielemans rood. Rood zag het dan wel niet zondagochtend voor de camera’s – dat zal de frisse lucht geweest zijn –, maar ongezond alleszins wel. Er zal tot diep in de nacht van alles bekokstoofd zijn geweest met de blauwen. Vandaar misschien dat het hoofd niet donkerrood als vanouds leek. Ja, de blauwen. Alain Courtois wordt waarschijnlijk eerste schepen in Brussel. Een uitspraak van hem om hem te feliciteren: “De centrale lanen lijken op Moskou in de jaren 1970.” Zo, Alain, succes met je schepenambt! Wacht eens even... De blauwen krijgen naar verluidt niet de bevoegdheid Openbare Wachtzaamheden, pardon, Werkzaamheden, of jawel, dat krijgt Els Ampe, maar alleszins niet de bevoegdheid over de heraanleg van de centrale lanen. Dat komt de socialisten op miraculeuze wijze toe. Want Alains Moskou zal misschien verdwijnen als hij het wil, maar zijn Tirana daarom niet. Dus zullen de socialisten de komende zes jaar werk maken van voetgangers- en fietsersvriendelijke hoofdaders van het Brusselse stadscentrum. En een parkeergarage eronder om de auto’s van de blauwen te stallen. En een tunnel voor al het overige verkeer. En een metro om al het volk van buiten Brussel tevreden te stellen. En een helikopterplatform om de handelaars te bevoorraden. En een roeivijver zodat de inwoners van het centrum in afwachting wat rondjes kunnen dobberen. Bezuiden Elsene staart een groene besnorde dit allemaal met lede ogen aan. Olivier Deleuze, de eerste groene burgemeester van het gewest en andere Bosvoordes, denkt na. “Bon, burgemeester, hoe gaat dat in zijn werk? Mmm, een stoel en zo, en wat toespraken, en ook la cohésion sociale niet vergeten, en ondertussen quads verbieden... en... Toch even Martine bellen.”

© IVAN PUT

P-PRAAT

BDW 1349 PAGINA 2 - DONDERDAG 18 OKTOBER 2012

Uitgelicht > Aantal stabiel door tweetalige lijsten

Nederlandstaligen houden stand BRUSSEL – Over het hele Brusselse gewest zijn zondag 78 Nederlandstalige kandidaten rechtstreeks verkozen. Dat is er welgeteld eentje minder dan zes jaar geleden. Volgens kopstukken en waarnemers is dit een goed resultaat, dat te danken is aan de tweetalige lijsten. “De internationalisering dwingt Franstaligen en Nederlandstaligen tot samenwerking. De communautaire spanning ebt weg in Brussel.”

B 

ij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 werden 79 Nederlandstaligen rechtstreeks verkozen, deze keer 78, berekende analist Guy Devroede. Door de bevolkingsgroei kwamen er wel 22 zitjes bij in de gemeenteraden. Het totale aantal zetels bedraagt nu 685. Procentueel is de Nederlandstalige vertegenwoordiging dan ook achteruitgegaan, van 11,9 naar 11,4 procent. Toch zijn de partijkopstukken en waarnemers bijna unaniem tevreden over het resultaat. De tweetalige lijsten hebben gewerkt, klonk het bij CD&V, Open VLD, SP.A en

Groen. Die laatste is de best scorende Vlaamse partij met 19 gekozenen (+8). “De vorige keer waren er ook nogal wat kandidaten die op tweetalige lijsten stonden, en die hebben het toen niet slecht gedaan. Daardoor hebben ze deze keer vaak betere plaatsen gekregen, waardoor er ook meer mensen verkozen zijn. Dat is vooral het geval voor Ecolo-Groen,” zegt Devroede. Open VLD gaat ook vooruit. De liberalen hebben nu zeventien gekozenen (+4), onder wie een tweede in Brussel en Ukkel. SP.A komt eveneens uit op zeventien gekozenen

(+1) en kan Groen nog voorbijsteken, omdat de partij enkele eerste opvolgers heeft. CD&V moet wat terrein prijsgeven en heeft nog twaalf gekozenen (-7). In Sint-Agatha-Berchem en Ganshoren gingen telkens twee zetels verloren voor de christen­ democraten.

Vlaams Belang stort in Ook opvallend is dat het Vlaams Belang, dat ook heel wat Franstalige kiezers had, bijna helemaal van het toneel verdwijnt. De partij haalde zes jaar geleden zestien zetels en valt nu terug op één. Enkel in Anderlecht is er met Louis Bogemans nog iemand verkozen. Jets boegbeeld Dominiek Lootens-Stael raakte niet meer verkozen. Nieuwkomer N-VA profiteert slechts gedeeltelijk van de instorting van het Vlaams Belang. De nationalisten halen zes zetels: twee in Anderlecht en telkens eentje in Brussel, Jette, Sint-Agatha-Berchem en Sint-JansMolenbeek. Senator Karl Vanlouwe raakte niet verkozen in Ganshoren.

Volgens waarnemer Guido Fonteyn blijft de doorbraak van N-VA al met al bescheiden.

Minder tribaal “Het succes van de tweetalige lijsten wijst erop dat de communautaire scherpte wegebt,” vervolgt Fonteyn. “Er is steeds meer toenadering omdat de Franstaligen hoe langer, hoe meer beseffen dat samenwerken de enige optie is. Ook zij voelen nu dat ze door de internationalisering een

DE WEEK IN BEELD DOOR BART DEWAELE

Komt u om te stemmen of om te trouwen? Praat in beide gevallen niet met al te luide stem in het gemeentehuis van Schaarbeek.

© BART DEWAELE


BDW 1349 PAGINA 3 - DONDERDAG 18 OKTOBER 2012

Het Vlaams Belang is in één klap weggevaagd. Frédéric Erens, niet herkozen in Brussel-Stad, ziet het met lede ogen aan.

minderheid worden. De stem van de nieuwe Brusselaars zal alleen maar belangrijker worden. Zelfs FDF-burgemeesters kiezen steeds meer voor een Vlaamse schepen. Dit is het einde van het apartheidsdenken.” Ook professor Eric Corijn (VUB) ziet de communautaire spanning naar de achtergrond verdwijnen. “Lijsten worden meer samengesteld op basis van ideologische profielen dan van communautaire standpunten. Het gaat steeds meer over de stedelijke

politiek, ook aan Franstalige kant. De tribale reflex neemt af. We zien ook steeds minder Nederlandstalige kandidaten die zich profileren als Vlamingen in Brussel en meer die zich vereenzelvigen met de complexe, multiculturele realiteit van de grootstad.”

Verschuivingen Terug naar het aantal gekozenen. Hoewel dat aantal ongeveer stabiel blijft, zijn er wel wat verschuivingen

tussen de gemeenten. Zo boeken de Nederlandstaligen vooruitgang in verschillende belangrijke gemeenten. In Brussel zijn tien van de 49 gekozenen Nederlandstalig (+4). Ook in Anderlecht zijn er tien (+3). In Molenbeek zijn er zes (+1) Nederlandstaligen verkozen, in Schaarbeek drie (+1). Ook in Etterbeek, Sint-Gillis en Ukkel is er een extra Nederlandstalige gekozene. In Oudergem is er na jaren zonder Nederlandstalige vertegenwoordiging opnieuw een zetel voor Dirk Hoornaert, lijsttrekker van het kartel Samen. Daartegenover staat dat enkele traditioneel meer ‘Vlaamse’ gemeenten zoals Sint-Agatha-Berchem en Ganshoren opvallend minder Nederlandstalige gekozenen tellen, respectievelijk vijf (-3) en vier (-3). Ook in Jette, Koekelberg, Sint-Joostten-Node, Evere en Vorst is er een Nederlandstalige minder verkozen. Let wel: de uiteindelijke samenstelling van de gemeenteraden kan en zal in verschillende gemeenten nog veranderen door het spel van de opvolging. Behalve voor de bovenvermelde partijen en de Vlaamse kartellijst in Oudergem zijn ook vijf Nederlandstalige kandidaten verkozen op andere lijsten. Dirk De Block (PTB*PVDA+) in Molenbeek, Liesbet Temmerman (Ecolo) in Brussel, Camille Rongé (onafhankelijke socialist op de MR-lijst) in Vorst, Jan Verbeke (Gemeentebelangen) in Watermaal-Bosvoorde en Xavier Liénart (LB van Olivier Maingain) in Sint-Lambrechts-Woluwe. Die zijn – voor alle duidelijkheid – meegeteld bij de 78. Laurent Vermeersch / brusselnieuws.be

WEEKOVERZICHT WOENSDAG 10 OKTOBER ZEVENJARIGE STERFT OP TRAINING. Een voetballertje van zeven sterft tijdens zijn training in Jette. De hulpdiensten komen ter plaatse, maar kunnen hem niet meer redden. Mogelijke oorzaak is een hartfalen. De voorzitter van voetbalclub RSD Jette meent eerder geen fysieke problemen opgemerkt te hebben bij de jongen. JOBHUIS IN JETTE. In de Leon Theodorstraat 108 gaat een Jobhuis open. Verschillende tewerkstellingsorganisaties, zoals het Brusselse Actiris en de Vlaamse VDAB, zitten er onder één dak. Op termijn moeten er in alle negentien gemeenten van het Brussels Gewest dergelijke Jobhuizen komen. Dit is het zesde in de rij. ZEVEN TERREURVERDACHTEN OPGEPAKT. De federale politie pakt in verschillende Brusselse gemeenten zeven mannen op tijdens een actie tegen terrorisme. Het gaat om een groep die jonge moslims rekruteert om in Somalië te gaan strijden voor de islamistische terreurorganisatie Al-Shabaab. Het onderzoek loopt al sinds augustus 2011. De verdachten verschijnen vandaag nog voor de onderzoeksrechter. KAREN RENDERS OVERLIJDT. Karen Renders overlijdt op 54-jarige leeftijd. De directrice van de kunstbeurs Art Brussels verloor de strijd tegen kanker. Als medeoprichtster van Artexis gaf ze vorm aan verschillende beurzen. Iedereen kan zijn steun betuigen op het online rouwregister op inmemoriam.be.

DONDERDAG 11 OKTOBER BUS ZAKT DOOR WEGDEK. Op het Tombergplein in Sint-Lambrechts-Woluwe zakt ’s ochtends een bus met de achterwielen door het wegdek. De schoolkinderen die in het voertuig zitten, komen er met de schrik van af. De oorzaak is een waterlek dat de grondlaag had weggevreten. Het lek wordt onmiddellijk afgesloten door technici van Vivaqua.

VRIJDAG 12 OKTOBER MINI-EUROPA VERHUIST. Mini-Europa zoekt een overnemer. Omdat de Stad Brussel andere plannen heeft met de Heizel, moet het themapark in 2013 verhuizen. Kortrijk en Braine-l’Alleud (Eigenbrakel) zijn kandidaat. LAATSTE COLLEGE VOOR ELCHARDUS. VUB-hoogleraar Mark Elchardus geeft zijn allerlaatste college. De befaamde socioloog gaat, na dertig jaar doceren aan de Brusselse universiteit, met emeritaat.

ZATERDAG 13 OKTOBER SCHIETPARTIJ IN ANDERLECHT. Een onbekende opent ’s nachts het vuur op een groep van vier in de Denis Verdonckstraat. Niemand raakt gewond. De aanleiding voor de schietpartij is nog onduidelijk.

“ “ HET GETAL

ZONDAG 14 OKTOBER

Zoals ik in BDW al schreef: de verkiezingen in Brussel gaan over niets. Daardoor is ongeveer elke coalitie mogelijk.” VUB-professor Eric Corijn heeft zich nooit veel illusies gemaakt over het belang van deze verkiezingen (op Twitter).

Bij deze verkiezingen konden Nederlandstaligen enkel op Brusselnieuws terugvallen. Shame on all the rest.” ULB-socioloog Dirk Jacobs gebruikt scherpe taal om zijn ongenoegen te uiten over het feit dat alleen de Vlaams-Brusselse media aandacht hadden voor de verkiezingsuitslagen in de hoofdstad (op Twitter).

8.907

De Schaarbeekse burgemeester Bernard Clerfayt (FDF) is met 8.907 voorkeurstemmen de stemmenkampioen van Brussel – althans in absolute aantallen, want procentueel deed zijn partijgenoot Didier Gosuin het beter. Een derde van de kiesgerechtigden in Oudergem stemde voor de burgemeester. Ook Philippe Pivin (MR, Koe-

kelberg) en Olivier Maingain (FDF, Sint-LambrechtsWoluwe) haalden meer dan dertig procent. Charles Picqué (PS, Sint-Gillis) en Emir Kir (PS, Sint-Joost) sluiten de top vijf af. Clerfayt is in dit rijtje pas achtste, met goed zeventien procent. Op Emir Kir na (tweede plaats op de PS-lijst in Sint-Joost), zijn alle politici in de top tien ook lijsttrekker. Aan het andere eind van het spectrum zitten kandidaten met 23, achttien of zelfs iemand met maar zeven voorkeurstemmen.

VERKIEZINGEN IN BRUSSEL. In de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, net als in de rest van België, wordt er gestemd. De Brusselse kiezer heeft tot 16 uur de tijd om zijn stem uit te brengen, een uur langer dan in Vlaanderen en Wallonië. Toch komt één Brusselaar op de zes niet opdagen aan het stemlokaal. Hiermee ligt het absen­ teïsme even hoog als in het recordjaar 2000. Elsene en Brussel-Stad spannen de kroon: daar blijft twintig procent van de kiezers thuis. In Sint-Pieters-Woluwe daagt ‘slechts’ 12,7 procent niet op.

MAANDAG 15 OKTOBER CONSERVATORIUM MAAKT KABAAL. Zo’n honderdtwintig studenten, docenten en personeelsleden van het Koninklijk Conservatorium Brussel (KCB) protesteren tegen het verval van de gebouwen van de school. Ze roepen onder groot kabaal de overheid op om het aanslepende renovatiedossier van onder het stof te halen. De actievoerders vragen een concrete startdatum voor het begin van de renovatie.

DINSDAG 16 OKTOBER TUBERCULOSE BIJ MIVB. De openbaarvervoersmaatschappij MIVB test 189 personeelsleden preventief op tuberculose nadat een metrobestuurder zich ziek heeft gemeld met de longaandoening. Volgens de MIVB is de situatie onder controle. Er zou geen gevaar zijn voor de reizigers. In het Brusselse gewest worden elk jaar meer dan driehonderd gevallen van tbc vastgesteld. 

Samengesteld door Nick Vervaeck

MEER NIEUWS DE HELE WEEK ROND OP SURF NAAR BRUSSELNIEUWS.BE EN SCHRIJF JE IN OP DE NIEUWSBRIEF


BDW 1349 PAGINA 4 - DONDERDAG 18 OKTOBER 2012

14.10

2012

EEN BIKKELHARD

BRUSSEL – Hoe werd er in uw gemeente gestemd? Welke coalities zijn er zopas gevormd of zitten nog in de pijplijn? Wie mag u de komende jaren als uw burgemeester begroeten? In sommige gemeenten was de situatie al snel zonneklaar, in andere werd nog een tijdje gebakkeleid over de coalitievorming en kwamen er verrassingen uit de bus. Voor alle duidelijkheid: de grafieken die we u presenteren, tonen niet de verkiezingspercentages van de partijen, maar het aantal gekozenen dat ze hebben.

Van Goidsenhoven staat sjerp af aan ANDERLECHT

werden ook nog Ann Brusseel (Open VLD) en Anne Mertens (CD&V) gekozen. Op de Ecolo-Groen-lijst is Susanne Müller-Hübsch gekozen. Louis Bogemans haalt voor het Vlaams Belang een zetel binnen. Tegenover 2006 verliest de extreem

Eric Tomas (PS) wordt de nieuwe burgemeester van Anderlecht. Hij troefde zondag met zijn PSSP.A-CDH-lijst zijn rechtstreekse opponent Gaëtan Van Goidsenhoven (LB) af. De twee zullen de komende zes jaar wel weer samenwerken.

4

1

17 (Vlnr.) Waut Es, Elke Roex, Eric Tomas en Léopold Lapage, allemaal verkozen.

socialisten in het gemeentehuis en hoopten op een uitnodiging van Eric Tomas. “Al vrij snel begrepen we dat die er niet zou komen,” zegt kopman Philippe Debry. “Vreemd, want we zouden het op heel wat punten heel goed met elkaar kunnen vinden. Eric Tomas kiest duidelijk voor een ruime meerderheid in plaats van voor een coherent project.”

Aan Nederlandstalige kant is het de vraag wie in het schepencollege zal zetelen. Bij LB heeft Walter Vandenbossche (CD&V) een goede score behaald, net als Elke Roex op de kartellijst. De Vlamingen hebben het ook voor de rest goed gedaan. Naast Roex zijn ook Léopold Lapage en nieuwkomer Waut Es verkozen. Op de LB-lijst

Vincent De Wolf.

3

4

4 6 5 6 6

2006

Twee zetels maken het verschil in Etterbeek. Sinds afgelopen zondag beschikt burgemeester Vincent De Wolf niet meer over een absolute meerderheid met zijn paars-groene coalitie. Het FDF vlijt zich naast CDH in de oppositiebanken.

tie van zeven zetels zal sterker zijn dan toen CDH nog moederziel alleen (met zes zetels) burgemeester De Wolf te lijf ging. Een pact tussen oppositieleiders Christophe Gasia (FDF) en André du Bus (CDH) lijkt dan ook in de maak. Misschien zal Du Bus De Wolf hierdoor iets minder persoonlijk aanvallen nu hij niet meer alleen de oppositie hoeft te leiden. Hoewel, ook het FDF stelde zich in Etterbeek bits op na de nationaal aangestuurde breuk met MR. Goed nieuws voor de Vlamingen in Etterbeek is dat Ecolo-Groen twee schepenen mag leveren (één meer dan nu) omdat de burgemeesterslijst achteruitgaat. Naast huidig schepen Marie-Rose Geuten staat

2006: n LB (MR-FDF) n PS-SP.A-CDH n ECOLO n VLAAMS BELANG n ANDERL’2007 (CD&V) n FN

INFOGRAFIEK © BDW

© FLICKR

ETTERBEEK

18

19

2006: n LB (MR-ONAFH-CD&V-FDF) n ECOLO n CDH n PS

de Nederlander Rik Jellema klaar om dit tweede ambt te bekleden.

2012

Er zijn wel een paar hete hangijzers. Zoals de rol van de gecontesteerde gekozene Jean-Jacques Boelpaepe, in het verleden beschuldigd van het inbrengen van torenhoge onkos­tennota’s. Bij Ecolo worden alvast hardop vragen gesteld bij de keuze van de coalitiepartner. De ecologisten zaten op de verkiezingsavond een kamer naast de

© BART DEWAELE

De Wolf krijgt kleur

CDH en FDF zijn communicerende vaten, zo blijkt. Het ziet ernaar uit dat de Franstalige christendemocraten twee zetels verloren hebben aan het FDF. In onze verkiezingsbijlage schreven we al dat beide partijen de francofone kiezer kunnen aantrekken. Hun gezamenlijke opposi-

2

3

2006

PS-SP.A-CDH haalt 21 van de 47 zetels binnen, tegenover veertien voor de lijst van de burgemeester. Het linkse kartel met aanvoerder Eric Tomas had de keuze: ofwel verder met de huidige ploeg, ofwel met Ecolo-Groen, dat de coalitie kan aanvullen met vijf zetels, wat een – krappe – meerderheid zou opleveren. De PS koos er zondag, na een korte bedenktijd, voor om eerst met de huidige kartelpartner MR te spreken. Die gesprekken gingen de dagen daarop in alle stilte verder. Uit verschillende bronnen vernamen we dat er een bestuursakkoord is. De samenwerking heeft alvast het voordeel dat er met 35 zetels een heel ruime meerderheid behaald wordt.

17 n LB (MR-ONAFH-CD&V) n ECOLO-GROEN n PS n CDH n FDF

Jellema wil daar evenwel nog niets over kwijt “omdat daarover bij onze


BDW 1349 PAGINA 5 - DONDERDAG 18 OKTOBER 2012

EINDSPEL

rechtse partij twee zetels, maar Bogemans is wel de enige VB-gekozene in het hele gewest. Opvallend is ook de goede score van de N-VA, die twee zetels haalt voor Nadine Van Lysebetten en Dirk Lichtert. Bruno Schols 

2

Stilstand?

INFOGRAFIEK © BDW

1

© SANDER DE WILDE

Paars is terug van weg geweest

Tomas

1

langenvermenging. Maar er zijn nog redenen. CDH heeft er met Milquet als minister van Werk (in de vorige federale regering), Benoît Cerexhe als Brussels minister van Werk en Hamza Fassi-Fihri als schepen van Werk niets van gebakken, zegt OCMW-voorzitter Yvan Mayeur. De werkloosheid blijft torenhoog. De druppel die de emmer zou hebben doen overlopen, is een interview van Milquet op Maghreb TV waarin ze pleitte voor gescheiden zwemmen voor mannen en vrouwen. Niet te slikken voor (een deel van) de PS.

3 5

2012

14

Freddy Thielemans blijft aan het roer in Brussel-Stad. Alain Courtois (links) wordt eerste schepen.

2012: n PS-SP.A-CDH n LB (MR-FDF-CD&V) n ECOLO-GROEN n FDF n N-VA n VLAAMS BELANG n ISLAM

MR-Open VLD stijgt van zes zetels naar tien, waarvan twee voor Open VLD’ers; CDH (plus CD&V) zakt van elf naar tien. Ecolo-Groen heeft uitstekend gescoord. De huidige meerderheid heeft het niet echt slecht gedaan, maar ook niet bijster goed. In zetelaantal trappelt PS-SP.A met achttien zetels ter plaatse. De PS verliest zelfs een zetel omdat naast Ans Persoons ook Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet van op de lijstduwersplaats verkozen is. CD&V’ster Bianca Debaets, die een paar maanden voor de verkiezingen in allerijl moest verhuizen van Elsene naar Brussel, zette een niet-onaardige score neer, maar is de enige Nederlandstalige op de CDH-lijst. Milquet heeft de fout gemaakt federaal minister van

4

2

2

gemaakt hebben, dat het CDH in Schaarbeek nog vóór de verkiezingen voor het FDF (en dus tegen de PS) koos, zal de switch vast en zeker vergemakkelijkt hebben. Zelfs met een toekomstige eerste schepen (Alain Courtois) tegen wie een onderzoek loopt naar be-

1

1

3

INFOGRAFIEK © BDW

Burgemeester Freddy Thielemans (PS) ruilt het CDH van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet in voor de MR van voetbalbobo Alain Courtois. “De grootste partij moet in zee gaan met de winnaar, niet met de verliezer.” De Stad krijgt ook twee Vlaamse schepenen: Ans Persoons voor SP.A, Els Ampe voor Open VLD.

Financiën Vanackere en Brussels minister van Vervoer Grouwels van de lijst te ‘weren’. De lijst heet dan ook CDH, en niet CDH-CD&V. Thielemans mag dan wel zeggen dat de keuze voor MR een evidentie is omdat de liberalen een flinke sprong voorwaarts

7

10

10

2006

partij democratisch gestemd moet worden.” Maar dat Jellema geen schepen van Nederlandstalige Aangelegenheden wordt, staat al vast: dat blijft Frank Van Bockstal, die als CD&V’er op de burgemeesterslijst van op de vijfde plaats werd verkozen. Naast Van Bockstal werden ook de Vlamingen Rik Baeten (SP.A) en Ethel Savelkoul (Open VLD) verkozen. Dat brengt het aantal Nederlandstalige gekozenen in Etterbeek dus op vier, toch een meer dan vóór 14 oktober. De Vlaamse socialist Rik Baeten dreigt wel net naast een schepenambt te grijpen. De PS heeft net als Ecolo-Groen recht op een bijkomend ambt naast huidig schepen van Cultuur Rachid Madrane, maar nieuwelinge Colette Njomgang-Fonkeu heeft meer voorkeurstemmen. Baeten zelf gelooft alleszins niet dat hij schepen wordt. Christophe Degreef

BRUSSEL-STAD

11

17

2006: n PS n CDH-CD&V n RENOUVEAU BRUXELLOIS n ECOLO n SP.A-SPIRIT-GROEN n VLAAMS BELANG n VLD

2012

21

10

18 2012: n PS-SP.A n CDH n MR-OPEN VLD n ECOLO-GROEN n FDF n N-VA

Bij de PS blijft iedereen op post: Freddy Thielemans als burgemeester, Yvan Mayeur als OCMW-voorzitter en de schepenen Faouzia Hariche, Philippe Close, Karine Lalieux, Mohamed Ouriaghli en Ahmed El Ktibi. Ans Persoons krijgt Vlaamse Aangelegenheden en een nog nader te bepalen bevoegdheid. Bij MR-Open VLD wordt Alain Courtois eerste schepen; hij krijgt het gezelschap van oudgediende Marion Lemesre en van de twee neofieten Geoffroy Coomans de Brachène en Els Ampe, die beiden Thielemans de voorbije zes jaar flink aangepakt hebben. Het moet uittredend CDH-schepen Bertin Mampaka zeer doen dat hij zijn schepenambt kwijt is aan zijn aartsvijand Coomans. De bevoegdheden zijn al verdeeld tussen de partijen, maar nog niet toegewezen aan schepenen. Ampe liet al weten dat ze hoogstwaarschijnlijk Mobiliteit en Openbare Werken krijgt. Dat lokte bij Bart Dhondt van Groen de reactie uit dat “we wat mobiliteit betreft zes jaar zullen stilstaan.” Onmiddellijk kwam er reactie van Pascal Smet (SP.A): de coördinatie van de grote dossiers, waaronder de centrale lanen, blijft bij Thielemans. Of de coalitie van liberalen en socialisten tegennatuurlijk zou zijn, zoals Groen meent, zal de komende jaren moeten blijken. De sociologische samenstelling van de MR-, PS- en CDH-fracties is wel totaal verschillend. Terwijl er op de MR-Open VLD-lijst geen enkele allochtoon verkozen werd, zijn dat er bij CDH zes (op de tien), bij PS tien (op de negentien). Groen heeft het uitstekend gedaan in de Stad. Van de zeven groene gekozenen zijn er vier Nederlandstalig: drie van Groen en de Nederlandstalige Ecolo’ster Liesbet Temmerman. Met Johan Van den Driessche van N-VA erbij heeft de Stad tien Nederlandstalige gekozenen. Dat zijn er drie meer dan nu. Danny Vileyn


BDW 1349 PAGINA 6 - DONDERDAG 18 OKTOBER 2012

De bestaanscrisis dreigt

Met 23 van de 43 zetels behalen de liberalen en de socialistische burgemeesterslijst van Willy Decourty een wel heel erg nipte meerderheid. De MR gaat meer dan acht procent achteruit tegenover 2006, en de PS verliest vijf procent, waarmee de socialisten nu de derde partij zijn. De tweede grootste wordt EcoloGroen, al lost die partij in Elsene de verwachtingen niet in: ze groeit amper 0,4 procent tegenover zes jaar geleden. Een afknapper, want de groenen hoopten stiekem het spel in Elsene te verdelen. De opgang van de groenen is echter in heel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een gegeven, en dat is een goede zaak voor de Vlamingen, ook in Elsene. De Nederlandstalige Sabah Meschi geraakte van op de achtste plaats verkozen met 470 voorkeurstem-

5

9

8 10

2006

Er zijn geen winnaars in Elsene. De huidige MR-PS-meerderheid zet haar coalitie voort, zij het uiterst nipt. Decourty blijft drie jaar aan en geeft dan de sjerp door aan MR-boegbeeld Dominique Dufourny. Elsene dreigt daardoor de komende zes jaar politiek onstabiel te worden. De oppositie scherpt de messen al.

bert van op de zestiende plaats verkozen met meer voorkeurstemmen dan Maite Morren. Maar door eerder gesloten akkoorden gaat het Vlaamse schepenambt naar de socialisten. Libert zelf vindt het ‘spijtig’, maar ze gunt het haar coalitiepartner.

4

Schaduwmeerderheid Wie de verwachtingen ook niet kon inlossen, is ex-schepen van Financiën Olivier de Clippele, die met het FDF naar de kiezer trok. Hij behaalt dan wel uit het niets meer dan 12 procent van de stemmen en heeft het derde hoogste aantal voorkeurstemmen in de gemeente, maar daarmee kan hij geen alternatieve meerderheid forceren. Hij komt met zijn vijf zetels in de omvangrijke oppositie terecht, geflankeerd door de ervaren Ecolo-Groen-fractie (11 zetels) en het kleine CDH (4 zetels), dat de weg kwijt is na het vertrek van Bianca Debaets (CD&V) naar de Stad. Een troef voor deze grote oppositie is dat ze tezamen een ‘schaduwmeerderheid’ kunnen vormen in hun gemeenschappelijke aversie tegen het zielloze consensusbeleid van MR-PS. De Clippele is weliswaar een te duchten concurrent voor de groenen, maar als de drie oppositiepartijen samenspannen, dan zal het niet al te lang duren voor de kleine

Willy Decourty. men, het hoogste aantal van alle Nederlandstalige kandidaten in postcode 1050. Toch wordt SP.A-kandidate Maite Morren van op de 14de plaats schepen van Vlaamse Aangelegenheden. Dat is een merite voor de erg jonge Morren, en meteen ook een hele eer, want er is veel werk aan de winkel voor de Vlamingen in Elsene. Morren vertrekt echter in een achterstandspositie, want zij moet de weinig geslaagde legislatuur van voorganger Pascal Dufour doen vergeten. En dat dus in een erg nipte meerderheid, die ook nog eens grotendeels Nederlandsonkundig is. Voor Open VLD raakte Valérie Li-

2012

©EUROPEAN PARLIAMENT

ELSENE

15 2006: n MR-FDF n LB (PS) n ECOLO -GROEN n CDH-CD&V

coalitie van Willy Decourty in een eerste bestaanscrisis verzeilt, en het zal niet de laatste zijn. Daarom ook ligt er een burgemeesterswissel in het verschiet: Decourty bereidt zijn vertrek voor omdat hij weet dat zijn rijk ten einde loopt. Maar zijn schepen van Handel Dominique Dufourny, dé stemmenkampioene, is nog niet klaar voor het burgemeestersambt. En Decourty geeft te kennen dat hij de deur op een kier zet voor een extra partij in de meerderheid.

2

2

1

2012: n MR-FDF n ECOLO -GROEN n LB (PS) n LISTE DE CLIPPELE-FDF n CDH-CD&V

Waar meerderheid én oppositie zich samen over moeten buigen, is het prangende probleem dat heel wat inwoners van Elsene niet gestemd hebben. De toenemende internationalisering dwingt de oude Brusselse dorpspolitiek om over andere vormen van beleid na te denken en kosmopolitisme en lokaal bestuur met elkaar te verzoenen, en de democratie te vrijwaren.  Christophe Degreef

2

Burgemeester Vervoort moet op zoek naar een coalitiepartner. maar matig gescoord. Hij gaat van 39,7 naar 38,7 procent van de stemmen. Nochtans had hij voor versterking gezorgd door minister Guy Vanhengel (Open VLD) de lijstduwersplaats te geven. Die haalde in 2006 acht procent van de stemmen. 1 + 1 is in Evere dus minder dan 2. Vanhengel raakt wel met een uitstekende score verkozen. Dat is goed nieuws voor die andere verkozen Open VLD’er, Martine Raets. Zij wordt bijna zeker de nieuwe Vlaamse schepen. En als het van Vanhen-

4

6

15

2012

6

2006

Vervoort is de Brusselse voorzitter van de Parti Socialiste en het is alle hens aan dek. In Ganshoren en Molenbeek is de PS-burgemeester aan de kant gezet. In Sint-Joost dreigt een scheur tussen aanhangers van Emir Kir en burgemeester Jean Demannez. Vervoort heeft het te druk om een meerderheid te vormen in eigen gemeente. Nochtans ligt de coalitie in Evere voor de hand. Rudi Vervoort had gehoopt op een absolute meerderheid. Dat is voor de derde keer op rij niet gelukt. Hij heeft beloofd een coalitie te vormen met de sterkste andere partij. Dat is onmiskenbaar de MR. Schepen Alain Vander Elst had af te rekenen met dissidenties, moest het FDF zien vertrekken, maar slaagde er desalniettemin in het aantal zetels te behouden. Hij haalt ook de tweede hoogste score, na Vervoort. De winst van de MR is dé revelatie van deze verkiezingen in Evere. Daarmee vergeleken heeft Vervoort

INFOGRAFIEK © BDW

© DIETER TELEMANS

Burgemeester Rudi Vervoort heeft andere zorgen aan zijn hoofd dan een coalitie vormen.

3 4

5 gel afhangt, is dat met meer bevoegdheden dan de strikt Vlaamse. De SP.A, die de eigen schepen aan de kant schoof, haalt geen gekozene op de lijst van Vervoort. Maar PierrePaul Goberecht (SP.A) komt er wel in als opvolger. Hij hoopt nog op een gedeeld schepenambt met Ingrid Haelvoet (CD&V, verkozen op LB), maar die kans is erg klein. CDH trok met een vernieuwde lijst naar de kiezer, maar kon geen potten breken. De lijst zakt van vijf naar drie zetels. Bij de groenen is het feest. EcoloGroen haalt vier zetels. Dat is twee meer dan in 2006 (en evenveel als in 2000). De Nederlandstalige kandidate, Griet Hubrechts, raakte net niet verkozen, maar misschien kan ze toch nog zetelen als een Ecolokandidaat ontslag neemt. De groenen bereiden zich voor op zes jaar constructieve oppositie. Scoort ook goed: het FDF. De partij haalt in haar eentje vier zetels. Het FDF doet het traditioneel vrij goed in Evere, en op zich is dat vreemd, omdat de gemeente ver staat van elk communautair gekrakeel. Even hing in de lucht dat Vervoort het FDF aan boord zou nemen, in plaats van MR. Dat bericht werd

11

18

Burgemeester met muizenissen EVERE

INFOGRAFIEK © BDW

4

16

2006: n PS-SP.A+ n MR n CDH n ECOLO n LIBÉRAUX EVERE n VLAAMS BELANG

door Guy Vanhengel de wereld in gestuurd. Het was de revanche omdat de MR in Ganshoren de PS in de steek had gelaten. Intussen zijn in Ganshoren PS en MR opnieuw samen, en lijkt het idee van de coalitie met het FDF opgeborgen. “Wij hebben in ieder geval nog geen contact gehad met de burgemeester,” zegt Jeanine Joannès. Dat is wel het geval met de MR. “Zondagavond heeft Vervoort ons de hand gereikt,” zegt

2012: n LB RUDI VERVOORT n MR n ECOLO-GROEN n FDF n CDH

Alain Vander Elst. “Er is nog geen akkoord, maar we vergaderen tussen de regionale PS-onderhandelingen door en we zijn vol vertrouwen.” Zondagavond zag het er even naar uit dat het neonazistische Nation een zetel zou halen in Evere, maar dat lukte net niet. Nation haalt wel 4,5 procent van de stemmen, de hoogste extreem rechtse score in Brussel. Steven Van Garsse


©DIDIER LEBRUN / PHOTO NEWS

BDW 1349 PAGINA 7 - DONDERDAG 18 OKTOBER 2012

Mogelijk drie Vlaamse schepenen

1

1

1

2

3

4

3

12

13

2012: n LBJ (CDH-CD&V) n PS-SP.A n MR n ECOLO-GROEN n LES LIBÉRAUX n FDF n N-VA

© IVAN PUT

2006: n LBJ (CDH-CD&V) n PS n MR-VLD n ECOLO-GROEN n SP.A-SPIRIT n VLAAMS BELANG n FDF

1

2

3 6

13

2012

8

2006

ProGanshoren, de lijst waarmee exPS’er Pierre Kompany samen met CDH en CD&V burgemeester Michèle Carthé van de troon wilde stoten, behaalde niet de verwachte negen zetels, maar bleef steken op zeven. Met name CD&V, in het verleden altijd goed voor een drietal zitjes, deed het niet zo goed: alleen huidig schepen Marina Dehing werd verkozen. Haar verklaring: er zijn minder Vlamingen in Ganshoren, en sommige oudere kiezers waren niet klaar voor een zwarte burgemeester. Ook Ecolo-Groen, geleid door ervaren rot Alain Beeckmans, kon de verhoopte derde zetel niet op zak steken. De lijst van burgemeester Carthé (PS) daarentegen haalde tegen alle verwachtingen in elf zetels. Zondagavond zag het er dan ook naar uit dat de LB samen met de MR, die

1

INFOGRAFIEK © BDW

2

GANSHOREN

ster Christine Rouffin. Zij moeten het veld ruimen voor enkele allochtone kandidaten met een grotere achterban. PS-SP.A keert terug naar de oppositie. “We hebben het goed gedaan, maar ons probleem is dat we geen partners hebben om een meerderheid mee te vormen,” zeiden lijsttrekster Mireille Francq en haar man Merry Hermanus na afloop. Ahidar vindt het alvast geen probleem om zes jaar lang in de oppositie te zitten. “Daar kun je ook goede dingen doen. Ik ga met vlijt werken.” Les Libéraux, de door de MR verstoten liberalen, behaalden twee zetels. Jean Werrie, die ook al een eeuwig-

10

7

Nacht en dag van lange messen Na een avond en ochtend van slinkse, parallelle onderhandelingen is Hervé Gillard, die met zijn MR-lijst amper zes zetels haalde, de nieuwe burgemeester van Ganshoren geworden.

Hervé Doyen wil verder met Ecolo-Groen en MR-Open VLD.

5

6

2006

Doyen behaalde met zijn LBJ twaalf zetels, eentje minder dan in 2006. Zondagavond bevestigde hij dat hij de coalitie met Ecolo-Groen en MROpen VLD verderzet. Zo was voor de verkiezingen ook afgesproken. Ecolo-Groen scoorde goed en herwon de vierde zetel die de partij in 2006 was kwijtgespeeld. Het zitje gaat naar Nathalie De Swaef van Groen. Bij MR-Open VLD was de vreugde iets minder groot. De liberalen klokten af op vijf zetels, één minder dan vorige keer. Daarvan is er maar één zitje voor Open VLD, met name voor Brigitte Gooris. Sven Gatz, die de lijst alleen steunde, en Herman Mennekens werden niet herkozen.

2

nes De Geest en Fouad Ahidar van SP.A zijn allebei verkozen. Enkele bekende Franstalige namen zijn er niet meer bij, zoals ‘monument’ André Liefferinckx en PS-fractieleid-

INFOGRAFIEK © BDW

Ook al verloor zijn burgemeesterslijst lichtjes en raakte hij zelf een aantal voorkeurstemmen kwijt, toch was het zondag een heuglijke dag voor burgemeester Hervé Doyen (LBJ-CDH) van Jette: de PS van de familie Hermanus verslagen, het Vlaams Belang weggeveegd.

De PS-SP.A, die vooraf in een ongemeen harde verkiezingsstrijd met de LBJ was verwikkeld, deed het niet slecht: tien zetels, één meer dan PS en SP.A tot nu samen hadden. Han-

2012

JETTE

heid meegaat in de Jetse politiek, kon zijn mandaat echter niet verlengen. René Marchal van de N-VA komt wel in de gemeenteraad. Vlaams Belang dan. De partij, die traditioneel sterk stond in Jette, raakte in een klap zijn drie zetels kwijt. Dominiek Lootens-Stael wijt het aan het kannibalisme van de N-VA, het absenteïsme bij de verkiezingen en de demografische evolutie in Brussel. “Vele van onze kiezers zijn overleden of verhuisd. In hun huizen wonen nu allochtonen.” De verdeling van de schepenambten was nog niet rond bij het ter perse gaan van de krant. Wel staat vast dat Doyen burgemeester blijft en dat de twee coalitiepartners van de LBJ elk twee schepenambten krijgen. Eerste schepen wordt Geoffrey Lepers van MR. Het tweede liberale schepenambt zou naar Brigitte Gooris van Open VLD gaan. Voor de groenen belandt Bernard Van Nuffel (Ecolo) in het college. Annemie Maes (Groen) wil alleen schepen worden als de aangeboden portefeuille zwaar genoeg is. Anders geeft ze haar zitje in het Brussels parlement niet op. Cumuleren mag niet van haar partij. De twee CD&V’ers op de LBJ, Brigitte De Pauw en Joëlle Electeur, zijn allebei verkozen. De Pauw wordt waarschijnlijk ook weer schepen. Mogelijk krijgt het Jetse college aldus drie Vlaamse schepenen.  Bettina Hubo

7

11 2006: n LB (PS, VLD, CD&V, SP.A) n MR n CDH n ECOLO-GROEN n VLAAMS BELANG

zes zetels heeft, de gemeente zou besturen. Daarover bestond ook een soort van voorakkoord. Maar MR-aanvoerder Gillard, die besefte dat er zonder zijn partij moeilijk een meerderheid gevonden kon worden, besloot zijn huid duur te verkopen. In een coalitie met de LB zou de

2012: n LB (PS, OPEN VLD, CD&V, SP.A) n PROGANSHOREN n MR n ECOLO -GROEN n FDF

sjerp naar Carthé gaan. Dus ging de sluwe Gillard later op de avond shoppen bij ProGanshoren en Ecolo-Groen. Die boden hem meteen de burgemeestersstoel aan. De drie partijen ondertekenden zelfs de officiële voordracht van Gillard als burgemeester. Zo werd het zondag-

Bij Pierre Kompany en zijn ProGanshoren was de vreugde van korte duur.

avond toch nog feest voor ProGanshoren en Ecolo-Groen. Dehing en Beeckmans verheugden zich er al op dat zij de twee Vlaamse schepenen zouden worden. Gillard kwam na de eetpauze evenwel niet terug aan de onderhandelingstafel. Wat er daarna gebeurde, is niet helemaal duidelijk. Vast staat dat Carthé met alle middelen geprobeerd heeft om Gillard weer aan haar zijde te krijgen. Ze schakelde daarvoor ook de PS- en de MR-top in. Van zijn bazen kreeg Gillard het ‘advies’ om met Carthé in zee te gaan. Daar was hij ook wel toe bereid, maar alleen als hij burgemeester zou blijven. Carthé moest dus een stap terug zetten. Zij wordt

nu voorzitster van het OCMW. Het nieuwe college zal vier MR-leden tellen (behalve Gillard ook Sabrina Baraka, Magali Cornelissen en Robert Genard) en vier schepenen van de LB: Jean-Paul Van Laethem, Karima Souiss, Maurizio Petrini en René Coppens. Coppens (Open VLD) wordt dus opnieuw Vlaamse schepen. Hij vindt het akkoord ‘billijk’. “Wel spijtig natuurlijk dat we de burgemeester niet meer hebben.” ProGanshoren en Ecolo-Groen voelen zich bedrogen. “De nieuwe burgemeester is compleet ongeloofwaardig,” zegt Beeckmans. Hij betreurt ook dat de gemeente van twee naar één Vlaamse schepen gaat. Bettina Hubo


BDW 1349 PAGINA 8 - DONDERDAG 18 OKTOBER 2012

Pivin wint, maar oppositie ook

XXX.

Burgemeester Philippe Pivin: nog altijd een absolute meerderheid, maar ietsje minder riant.

man als Tinne Van der Straeten van Groen erbij is. In de aanloop naar de verkiezingen had lijstduwster

3

6

16 16 2006: n LB (MR, CDH, SP.A, VLD, CD&V) n PS n ECOLO-GROEN n VLAAMS BELANG

opnieuw Vlaamse schepen, maar niet voor de volle zes jaar. “Ik word volgend jaar zestig en eigenlijk wilde ik al helemaal niet meer opkomen. Maar men drong aan. Dus wil ik de weg nog wel voorbereiden. Het verheugt mij in elk geval dat er zoveel

MR slaapt veilig bij Riguelle © IVAN PUT

SINT-AGATHA-BERCHEM Zittend burgemeester Joël Riguelle (LBR) kan op 1 december weer aantreden, dankzij tien zetels voor zijn partij (CDH, CD&V en onafhankelijken).

Vlaamse schepen Vincent Riga (LBR), die van alle Vlamingen het beste scoort, is wel gelukkig. Het FDF daarentegen zit in zak en as, nu de partij naar de oppositiebanken verhuist. FDF-schepen Schoonbroodt: “We hebben onze twee zetels behouden, maar ik ben niet zeker dat ik als raadslid wil aanblijven.” Wie wel gelukkig is, is Katia Van

Burgemeester Joël Riguelle (r.) en schepen Vincent Riga (l.) vieren. hij bleef steken op tien zetels. Bij de minste scoreverbetering of -handhaving van MR werd die partij hét aanspreekpunt. Ecolo-Groen (drie gekozenen, één meer dan in 2006) en PS-SP.A (vier gekozenen, idem) zagen kort na de verkiezingsuitslag ongekende kansen. Een meerderheid met MR vormen, los van LBR, kon perfect. Daarmee zou de lange traditie van ‘christelijke’ burgemeesters gebroken kunnen worden. Maar Vander Mynsbrugge besliste er anders over. In de onderhandelingen met Riguelle kon hij drie schepenstoelen voor MR binnenrijven, een ongezien aan-

tal. En Vander Mynsbrugge speelde op veilig: nu kan hij rekenen op de burgemeester-parlementariër die voor Berchem veel kan binnenrijven door zijn connecties in het Gewest. Vander Mynsbrugge koos dus voor een veilige slaap. “We stonden heel kort bij een meerderheidsvorming, en dus kampverandering,” bekent Ecolo-lijsttrekker Christian Boucq al om halfnegen zondagavond. “Een deel van de MR stond achter die alternatieve meerderheidsvorming. Maar Vander Mynsbrugge zelf wou de verantwoordelijkheid niet nemen voor het alternatief.”

2012: n LB (MR, CDH, FDF, SP.A, VLD, CD&V) n PS n ECOLO-GROEN

jonge Vlaamse kandidaten klaarstaan, en niet alleen van mijn partij, om het over te nemen. Dan kan ik me gaan bezighouden met dialect en heemkunde in Koekelberg.”  Bettina Hubo

den Broucke (Groen), die erbij komt dankzij de drie zetels voor Ecolo-Groen. Triomferen doen ze ook bij de N-VA, die 7 procent van alle stemmen haalt, goed voor een zetel voor Luc Demullier. Vlaams Belang kreeg slaag en is alles kwijt. Verrassend is dat PS niet beter boert, en dat de enige SP.A’er op de lijst, Dirk Moors, niet verkozen is. En wiens hart bloedt het hardst? Dat van MR-stemmentrekker Dylan Vander Mynsbrugge, 19 jaar én verkozen – maar als ‘zoon van’ mag hij niet zetelen. 

Jean-Marie Binst

1

1

1

INFOGRAFIEK © BDW

2

2

2 3

4 4 7

2006

LBR krijgt vier schepenambten én het voorzitterschap van het OCMW én de burgemeesterssjerp. Riguelles coalitie was al kort na 21 uur op verkiezingsavond rond. De MR van schepen Michaël Vander Mynsbrugge rolde de rode loper uit voor Riguelle. MR (6 zetels) vormt samen met LBR (10) een meerderheid; er waren 27 zetels te verdelen. Gevolg: de twee FDF-schepenen, Benoît Schoonbroodt en Monique Dupont, die bij de vorige verkiezingen een kartel vormden met MR, worden bedankt. In feite heeft de nationale scheuring MR-FDF de FDF’ers de das omgedaan, want de lokale politici van MR en FDF konden het tot zaterdag met elkaar vinden in Berchem. Dit keer kwam de legendarische en traditionele coup de théâtre niet van Riguelle (in 2006 wipte hij zijn Ecolo/FDF-coalitie voor MR/FDF), maar van Vander Mynsbrugge. Riguelle zat nu in een zwakkere positie om zijn meerderheid te vormen,

2012

8

2006

In 2006 haalde Pivin met de LB, waarop behalve MR en CDH ook CD&V, Open VLD en SP.A stonden, 16 van de 25 zetels binnen. Deze keer trok hij met dezelfde partijen plus FDF naar de kiezer. Er waren nu 27 zetels te verdelen. Hoewel de LB er in stemmenaandeel iets op vooruitging en Pivin zelf een puike persoonlijke score neerzette, klokte de teller opnieuw af op 16 zetels, van de 27 dus. Nog steeds een absolute meerderheid, maar iets minder luxueus. De extra zetels en het vroegere zitje van het Vlaams Belang gaan naar PS en Ecolo-Groen, die een nieuwe oppositiekuur te wachten staat. PS stijgt, dankzij een harde campagne van lijsttrekker Ahmed Laaouej, van zes naar acht zitjes. Zeven van de acht gekozenen zijn van allochtone oorsprong. Ecolo-Groen gaat van twee naar drie. Verrassing is dat zowel nieuwkomer Bram Moer-

1

2

11 2006: n LB (CDH, CD&V, ONAFH) n MR-FDF n SP.A n ECOLO-GROEN n VLAAMS BELANG n BERCH’M

2012

Philippe Pivin (MR) behaalde met zijn burgermeesterslijst opnieuw de absolute meerderheid. Maar hij krijgt een sterkere oppositie tegenover zich.

Van der Straeten nochtans duidelijk gemaakt dat ze zich volledig wilde terugtrekken uit de politiek en de fakkel doorgeven aan Moerman. “Maar nu gebleken is dat de Koekelbergenaren zoveel vertrouwen hebben in mij, wil ik toch doorgaan en dit lokale mandaat opnemen. Ik kan de kiezer moeilijk negeren.” Ook het feit dat de oppositie versterkt uit de stembusslag komt, is voor haar een reden om ermee door te gaan. “De verhoudingen liggen toch wel iets anders. De meerderheid zal nu misschien wat minder arrogant zijn.” De Vlamingen op de Lijst van de Burgemeester hebben het iets minder goed gedaan. Hun aantal zakt van vier naar drie. Huidig schepen Robert Delathouwer en Dirk Lagast van SP.A zijn opnieuw verkozen, maar ze haalden minder voorkeurstemmen. CD&V verliest zijn zetel: de nieuwe jonge kandidate Marguerite-Marie André-Dumont raakte niet verkozen. Open VLD had twee kandidaten op de LB, maar alleen nieuwkomer Khadija Zamouri, de opvolgster van Sven Gatz in het Vlaams parlement, wist een zitje te bemachtigen. Olivier Cuvelier verdwijnt dus uit de gemeenteraad. Robert Delathouwer wordt wellicht

INFOGRAFIEK © BDW

KOEKELBERG

6

10 2012: n LB (CDH, CD&V, ONAFH) n MR n PS-SP.A n ECOLO-GROEN n FDF n BERCH’M n N-VA


BDW 1349 PAGINA 9 - DONDERDAG 18 OKTOBER 2012

Samen met triomferende Gosuin 1

2 4

2012

4

Lijsttrekker Dirk Hoornaert is dan ook een tevreden man. “We zijn zeer gelukkig met de uitslag,” zegt hij. “Dit is een heel mooi resultaat als je weet dat er ongeveer 1.100 Nederlandstalige kiesgerechtigden zijn. Maar we beseffen wel dat het succes heel relatief is. De zetels waren gelukkig wat goedkoper dan zes jaar terug omdat er twee zijn bijgekomen. Anders was het waarschijnlijk opnieuw heel nipt geworden.”

Hechte band

19

2006: n LB (FDF) n AUDERGHEM+AUDACIEUSE n PS n ECOLO n CDH

Ecolo, voor het eerst samen met zusterpartij Groen, wint een zetel en heeft er nu vier. PS (2) en CDH (1) trappelen ter plaatse. Belangrijk voor de Nederlandstaligen is dat er na zes jaar zonder vertegenwoordiging opnieuw een geko-

23

2012: n LB (FDF) n ECOLO-GROEN n PS n SAMEN n CDH

zene is. De kartellijst Samen haalde met 888 stemmen net genoeg voor een zetel. De neerwaartse tendens die de Vlaamse kandidaten sinds decennia lieten optekenen, is daarmee niet omgebogen, maar toch gestopt.

In 2006 kwam de lijst Samen slechts een handvol stemmen te kort. Het kartel, destijds zonder Open VLD, strandde toen op 874 stemmen en bleef met lege handen achter. Met enkele jonge kandidaten lukte het deze keer net wel. “We hebben heel goed als ploeg gewerkt,” zegt Hoornaert nog. “Naarmate de campagne vorderde, werd de band zelfs hechter. We staan dan ook klaar om iets te realiseren.” Hoornaert zal hoogstwaarschijnlijk Vlaamse schepen worden. Dat heeft Gosuin beloofd. De burgemeester

bij al niet slecht gedaan. De socialisten haalden een kwart van de stemmen, evenveel als in 2006. Gemeente­raadslid Bernadette Vriamont (SP.A) raakte niet herkozen. Ze wordt voorbijgestoken door (allochtone) kandidaten die op veel ongunstiger plaatsen een veel hogere score halen. Vriamont is eerste opvolger; ze kan opgevist worden als er een PS’er ontslag neemt, maar zeker is dat niet. De MR van lijsttrekker Georges Verzin scoort met vier zetels en minder dan tien procent van de stemmen een stuk onder de verwachtingen. Verzin gaf snel toe dat zijn lijst het niet goed heeft gedaan. Een uitstekende score op die lijst is er wel voor Quentin van den Hove (Open VLD), die voor het eerst deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezingen en meteen verkozen raakt. Ecolo-Groen blijft status-quo, maar

Burgemeester Bernard Clerfayt (FDF): gegokt en gewonnen.

SCHAARBEEK

Het was afwachten hoe de lijst van Clerfayt het zou doen bij deze verkiezingen. De burgemeester speelde een halfjaar geleden een rist liberalen kwijt aan de MR. Toch blijft de schade beperkt: de burgemeesterslijst verliest (slechts) vier zetels. Door het publieke voorakkoord met Ecolo-Groen en CDH kon Clerfayt zondagavond erg snel een coalitie

se schepen (Adelheid Byttebier). CDH mag twee schepenen leveren: zeker Denis Grimberghs, en waarschijnlijk ook Mohamed El Arnouki. De lijst van Clerfayt krijgt naast de burgemeester zes schepenen. Dat worden wellicht Cécile Jodogne, Bernard Guillaume, Etienne Noël, Sait Köse en Michel De Herde, die vandaag ook al deel uitmaken van het college; de zesde schepenpost kan gaan naar nieuwkomer Sadik Köksal. Die heeft een goede beurt gemaakt als fractieleider. Dit alles is slecht nieuws voor Laurette Onkelinx (PS), die opnieuw zes jaar lang in de oppositiebanken moet vertoeven. De PS heeft het al

1

1

4 4

6

7 13

2006

De lijst van burgemeester Bernard Clerfayt (FDF) wint de verkiezingen. Clerfayt mag meteen aan een derde ambtstermijn beginnen.

vormen, waarvan hij de burgemeester zal worden. De invulling van het bestuursakkoord zal wat op zich laten wachten. Terwijl in BrusselStad het hele schepencollege al voor de camera’s staat te pronken, dompelen de drie Schaarbeekse lijsten zich eerst onder in vier werkgroepen waarbij de begroting onder de loep wordt genomen en een inhoudelijk bestuursakkoord wordt opgemaakt. Dan volgt de verdeling van de bevoegdheden. Dit alles wordt pas volgende week verwacht. Wel staat vast dat Ecolo opnieuw het OCMWvoorzitterschap krijgt (wellicht voor Dominique Decoux), één schepen (Vincent Vanhalewyn) en de Vlaam-

5

door het spel van de zetelverdeling levert dat wel een extra zetel op. Op die lijst zijn twee Nederlandstaligen verkozen: Byttebier en Bram Gillis, kabinetschef van schepen Luc Denys. Die laatste is niet herverkozen. CDH verliest een zetel en strandt op vier. CD&V haalt op die lijst te weinig stemmen voor een zitje in de gemeenteraad. En dan is er nog outsider PTB*PVDA+. Die haalt, net als in Molenbeek, een zetel binnen. Axel Bernard wil elke maand interpelleren over de stand van zaken op het vlak van sociale huisvesting, banencreatie en tweetalig onderwijs. N-VA haalt 1.148 stemmen (2,24 procent). Te weinig voor een zetel, maar misschien wel een basis om verder op te bouwen. Vlaams Belang, dat ooit zes zetels haalde, verdwijnt uit de raad. Steven Van Garsse

INFOGRAFIEK © BDW

Derde termijn voor Clerfayt

Laurent Vermeersch / brusselnieuws.be

22

2006: n LB (FDF-MR) n PS n ECOLO-GROEN n CDH n DEMOL

13

2012

1

© BART DEWAELE

Ten opzichte van 2006 doet de lijst van Gosuin er goed negen procent bij, en zo komt ze uit op een indrukwekkende score van 64 procent, goed voor 23 zetels (plus vier). Met 5.427 voorkeurstemmen haalde Gosuin in verhouding tot het aantal kiezers ook de beste persoonlijke score van het hele gewest. Gosuin is er blijkbaar in geslaagd om bijna alle stemmen die vorige keer naar de liberale lijst van Alain Destexhe gingen, binnen te rijven. Destexhe is ondertussen verhuisd naar Elsene en de MR kwam helemaal niet meer op in Oudergem.

3

1

2006

In Oudergem heeft burgemeester Didier Gosuin (FDF) zijn absolute meerderheid nog versterkt. De Lijst van de Burgemeester bezet maar liefst 23 van de 31 zetels. In de schaduw van die monsterscore verovert de Vlaamse kartellijst Samen een zetel. Lijsttrekker Dirk Hoornaert wordt zo goed als zeker Vlaamse schepen.

2

INFOGRAFIEK © BDW

OUDERGEM

liet meteen na de publicatie van de resultaten weten ‘verheugd’ te zijn dat er een Vlaming verkozen is. “En ik heb er alle vertrouwen in dat hij woord houdt,” zegt Hoornaert. “Het zou wel nog even kunnen duren voor alles rond is. Gosuin heeft de gewoonte om rustig de tijd te nemen om zijn ploeg samen te stellen, vorige keer heeft dat zelfs enkele maanden geduurd.” Vraag is of Gosuin er behalve Samen nog een coalitiepartner bij neemt. Zes jaar geleden ging hij scheep met Ecolo hoewel dat mathematisch niet nodig was. De kans dat de groenen opnieuw mee in het bad mogen, lijkt echter flink geslonken door de gebeurtenissen in buurgemeente Watermaal-Bosvoorde. Daar grijpt Olivier Deleuze (Ecolo) de macht ten koste van aftredend burgemeester Martine Payfa (FDF), hoewel die laatste beduidend meer stemmen haalde. Gosuin sprak meteen zijn afkeer uit voor die demarche. “Dit is triest voor de democratie in Watermaal-Bosvoorde. De lijst met de beste score wordt buitenspel gezet door drie verliezende partijen omwille van de persoonlijke ambitie van een man.”

18

2012: n LB n PS n ECOLO-GROEN n MR n CDH n PTB*PVDA+


BDW 1349 PAGINA 10 - DONDERDAG 18 OKTOBER 2012

Kir eerste allochtone burgemeester

Als kleinste, jongste en wat het inkomen per inwoner betreft de armste gemeente van het gewest springt Sint-Joost sowieso al uit de band. Maar de politieke strijd die zich binnen de PS heeft afgespeeld, kun je als homerisch omschrijven. Nochtans zijn de cijfers duidelijk: de Lijst van de Burgemeester (Jean Demannez) behaalt met zestien

zetels (status-quo tegenover 2006) een absolute meerderheid, en dat is business as usual voor de PS sinds 1947. Kleine partner in de aftredende coalitie CDH haalt vijf zetels (status-quo). Dat zijn er evenveel als oppositiepartij Ecolo-Groen (+2). De Bleus de Saint-Josse, de lokale MR, blijft steken op drie zetels. Emir Kir, de nummer drie op de LB, haalt met 1.916 voorkeurstemmen een monsterscore. Hij laat grote concurrent en aftredend burgemeester Jean Demannez (1.215 stemmen) ruim achter zich. Bovendien behaalt Kir 281 stemmen meer dan in 2006, terwijl Demannez er 376 verliest.

Coalitie Om een ruime meerderheid te hebben gaat de PS opnieuw in zee met het CDH van eerste schepen

3

3

5

5 5

2006

Weinig woorden die zo misbruikt worden als ‘historisch’. Toch kan men de stembusgang in Sint-Joost wel zo omschrijven. Emir Kir wordt de eerste burgemeester van Turkse oorsprong in België.

3

2012

© BART DEWAELE

Emir Kir is de populairste in Sint-Joost.

Wat hield Kir dan aanvankelijk tegen om meteen volwaardig burgemeester te worden? Zijn voornemen om tot de gewestverkiezingen van juni 2014 staatssecretaris te blijven in de Brusselse regering. Kir vroeg op de verkiezingsavond aan de 63-jarige Demannez, sinds 1999 burgemeester, om zijn stoel achttien maanden warm te houden, als waarnemend burgemeester. Demannez weigerde prompt. Hij sprak zelfs van een ‘putsch’ door Kir: hij houdt vast aan het akkoord van ruim een jaar geleden dat hijzelf en Kir na bemiddeling door gewestelijk PS-voorzitter Rudi Vervoort hadden bereikt. Dat bepaalde dat Demannez tot juni 2014 volwaardig burgemees­ter zou blijven. Na de gewestverkie­ zingen zou hij dan de sjerp doorgeven. Bemiddelaar Vervoort heeft Kir onder druk gezet om onmiddellijk volwaardig burgemeester te worden en zijn staatssecretariaat te verzaken. Kir begrijpt niet waarom ministerpresident Charles Picqué (PS) in Sint-Gillis wel al jarenlang titelvoerend burgemeester is en blijft, en waarom hij dat niet zou mogen. Kir zou wel alle schepenen mogen aanduiden.

INFOGRAFIEK © BDW

SINT-JOOST-TEN-NODE

16

16 2006: n LB (PS-SP.A) n CDH n MR n ECOLO-GROEN

Eric Jassin. Vlaams schepen blijft Beatrice Meulemans (SP.A, vijfde op de LB-lijst). Voor de sterkste score aan Vlaamse kant zorgt Frederic Roekens (Ecolo-Groen), die van honderd stemmen in 2006 naar 279 stemmen klimt, maar die opnieuw tot een oppositierol is veroordeeld. Geoffroy Clerckx, andere sterkhouder in de oppositie, behaalt met 325 stemmen maar vijftien stemmen meer dan in 2006. Mogelijk hebben niet alle liberalen de naamsverandering van MR naar Bleus de Saint-

2006: n LB (PS-SP.A) n CDH n ECOLO-GROEN n BLEUS DE ST.-JOSSE

Josse geapprecieerd. Die naamsverandering was nodig om vermeend goudhaantje Canan Kir binnen te halen. Canan Kir, nicht van Emir, draagt immers een hoofddoek, en een hoofddoek dragen tijdens de uitoefening van een publiek mandaat kan niet volgens de MR-statuten. Het goudhaantje legde overigens enkel windeieren: ze behaalde amper 91 stemmen. Eric Vancoppenolle / brusselnieuws.be

Picqué doet het nog maar eens

Ecolo-Groen haalt een mooi resultaat – winst in percenten en in zetels – en hoopt op machtsdeelname. Ecolo-Groen heeft in de verkiezingsstrijd heel erg op de man gespeeld en niet op de bal, en dat zal eventuele gesprekken er niet makkelijker op maken. Maar een telefoontje van Picqué kunnen ze zeker verwachten; Picqué heeft nu eenmaal de gewoonte om met iedereen te praten. En hij neemt zijn tijd, in 2006 was Sint-Gillis een van de laatste gemeenten waar de schepenen bekend waren. Alain Maron van Ecolo is ongeduldig. In de krant La Capitale zegt hij: “Er is vandaag een progressief bestuur mogelijk.”

Voorkeur Charles Picqué neemt traditioneel de tijd om een equipe te vormen.

Grote verliezer is het CDH, dat het met twee gekozenen moet stellen. CD&V’ster Martine Motteux-Abeloos, kabinetschef van minister Brigitte Grouwels, raakte op de tweede plaats zelfs niet verkozen. Ook het FDF krijgt geen voet aan de grond. Twee zekerheden zijn er vandaag: Picqué wordt opnieuw burgemeester – dat heeft hij zijn kiezers

Ook wat de voorkeurstemmen betreft, is de uitslag merkwaardig te noemen. Picqué haalt meer voorkeurstemmen dan zes jaar geleden: 4.267 in plaats van 4.173. Ook merkwaardig: Carlo Luyckx haalt de tweede meeste voorkeurstemmen: 1.237, dat zijn er meer dan waarnemend burgemeester Cathy Marcus en ook meer dan OCMW-voorzitter Jean Spinette. Ter vergelijking: MRsterkhouder Patrick Debouverie haalt 836 voorkeurstemmen. Lijstduwer en voormalig staatssecretaris

2

4

6 6 8

2012

7

2006

Titelvoerend burgemeester Charles Picqué (PS) praat met de MR. Dat is niet verwonderlijk. De Lijst van de Burgemeester heeft er na 25 jaar besturen een zetel bij (van achttien naar negentien), huidig coalitiepartner MR heeft zijn zes zetels behouden. Bovendien verstaan Picqué en MR-kopman Patrick Debouverie elkaar goed.

beloofd –, en Willem Stevens wordt opnieuw schepen van Vlaamse Aangelegenheden. Welke bijkomende bevoegdheden hij kan verwachten, moet ten vroegste volgende week blijken. Stevens was als kabinetschef van PS-schepen Ahmed El Ktibi in de Stad Brussel aan de slag toen hij halverwege de legislatuur schepen in Sint-Gillis werd. Hij wordt niet de nieuwe kabinetschef van schepen van Vlaamse Aangelegenheden Ans Persoons in de Stad Brussel: de twee zijn goed bevriend, en misschien heeft hij wel zijn handen vol in Sint-Gillis.

INFOGRAFIEK © BDW

© SASKIA VANDERSTICHELE

SINT-GILLIS

19 18

2006: n LB (PS-SP.A) n ECOLO-GROEN n MR n CDH

Alain Hutchinson is als lijstduwer verkozen met (maar) 383 voorkeurstemmen. Met dank aan Groen telt de gemeenteraad van Sint-Gillis vier Vlamingen: een SP.A’er, twee groenen en een Open VLD’er. Klaas Lagrou van

2012: n LB (PS-SP.A) n ECOLO-GROEN n MR-OPEN VLD n CDH

Groen haalt 356 voorkeurstemmen, SP.A-schepen Willem Stevens 324, Eva Lauwers van Groen 318 en Mady Novalet-Van Vooren 172. Van Vooren duwde de MR-lijst en is negen jaar schepen geweest. Danny Vileyn


BDW 1349 PAGINA 11 - DONDERDAG 18 OKTOBER 2012

Einde van een tijdperk Het leek er tijdens verkiezingsnacht op dat Molenbeek een linkse coalitie zou krijgen: PS, Ecolo en CDH zouden samen in zee gaan. Tot op gezag van Joëlle Milquet (CDH) de gesprekken werden opgeschort. En zie: de PS van de 73-jarige Philippe Moureaux werd aan de kant geschoven voor de MR van Françoise Schepmans.

‘Voor de hele gemeente’ De campagne was in Molenbeek bits, en kent een opmerkelijke ont-

1

knoping. Meteen heeft de burgemeesterslijst een sterke drijfveer om oppositie te voeren. Volgens ontslagnemend schepen van Nederlandstalige Aangelegenheden Jef Van Damme (SP.A) moet Schepmans vooral goed besturen voor de hele gemeente, temeer omdat de campagne zo hard was. En misschien ook omdat Schepmans in de eerste plaats hoog-Molenbeek vertegenwoordigt. Wie Van Damme zelf zal vervangen, is een open vraag. Bij het ter perse gaan leek het zeker dat Jan Gypers van Open VLD kan aanblijven, wat ook logisch is gezien zijn hoge aantal voorkeurstemmen (810), meer dan Van Damme. En Annalisa Ga-

1

1

1

daleta, vierde op de Ecolo-Groenlijst, zou als Nederlandstalige ook aanspraak kunnen maken op een schepenzitje. Bij CDH-CD&V werden er geen Vlamingen verkozen, maar als eerste opvolger zou Laura Pinti – met wat geschuif – wel kans maken op een zitje. In de socialistische oppositie zal ook misschien één extra Nederlandstalig lid zetelen: Tania Dekens. En ook de Nederlandstalige lijsttrekker van PTB*PVDA+, Dirk De Block, is Nederlandstalig. De N-VA kon eveneens een zetel bemachtigen in de oppositie; met lijsttrekker Dirk Berckmans kleurt de oppositie niet uitsluitend rood, maar ook een beetje geel-zwart. De lijst Islam mag eveneens een vertegenwoordiger naar de gemeenteraad sturen: Lhoucine Ait Jeddig, die 1.102 voorkeurstemmen kreeg, meer dan de lijsttrekker van EcoloGroen. Kersvers burgemeester Schepmans staat voor de moeilijke, maar eervolle taak om het tijdperk-Moureaux te doen vergeten, als enige vrouwelijke burgemeester in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nota bene. In de campagne was het nog de vraag of er een alternatief was voor Moureaux: iedereen in de voormalige coalitie stond in zijn schaduw. De komende zes jaar is het van moeten. Het gejuich om het vertrek van de rode baron zal echter snel verstommen, want er zijn genoeg uitdagingen. De Molenbeekse samenleving mag misschien een heel klein beetje geschud hebben, voortrazen doet ze onverminderd.

INFOGRAFIEK © BDW

3

2

4 6

16

2006

De PS-SP.A-burgemeesterslijst van de alomtegenwoordige Moureaux verloor afgelopen zondag tien procent van de stemmen, maar bleef wel de grootste partij met zestien zetels in de gemeenteraad. Ook de MR deed het slecht en moest vijf procent inboeten. Ecolo en CDH deden het dan weer behoorlijk en slorpten vooral stemmen op van de burgemeesterslijst. Een olijfboomcoalitie met deze twee laatste winnaars en de nog altijd grote PS leek dan ook aangewezen. Meer zelfs: er bestond een akkoord over. Maar dan is er zoiets als politiek. Omdat het CDH in Brussel-Stad werd ingeruild voor de MR, vond ontslagnemend Brussels schepen Joëlle Milquet dat de PS onmogelijk een goede coalitiepartner kon zijn in de kanaalgemeente. De gesprekken werden opgeschort, en tijdens de avond en nacht die volgden, werd er duchtig onderhandeld met de MR van ontslagnemend eerste schepen Françoise Schepmans. Volgens de geruchten twijfelde Ecolo-Groen even om de PS in te ruilen voor de liberalen, maar de drang naar verandering (lees: een Moureauxloos

Molenbeek) was toch sterker. En dus werd bij het ochtendgloren duidelijk dat Sint-Jans-Molenbeek binnenkort zonder de PS-bons geregeerd zou worden. Moureaux noemde het ‘een onverwacht verraad’ van Ecoloboegbeeld Sarah Turine, maar het pleit was al beslecht. Ontgoocheld kondigde hij zijn vertrek uit de politiek aan. Samen beschikt de liberaal-roomsgroene meerderheid over 27 zetels op 45, één meer dan het geval zou zijn geweest in een olijfboomcoalitie.

2012

SINT-JANS-MOLENBEEK

15

19 2006: n LB (PS-SP.A-CDH) n MR-VLD-FDF n ECOLO-GROEN n VLAAMS BELANG n FN

16 2012: n LB (PS-SP.A) n MR n CDH-CD&V n ECOLO-GROEN n PTB*PVDA n ISLAM n N-VA n FDF

Kersvers burgemeester Françoise Schepmans.Christophe Degreef

Het verraad van CDH 3 6

16

2006

“Niets belet ons om dat te doen,” zegt CDH-lijsttrekker Jean-François Thayer, toekomstige schepen van Stedenbouw in Sint-Lambrechts-Woluwe. “We hadden met CD&V geen samen-uit-samen-thuisakkoord. We hebben CD&V de kans gegeven om aan de verkiezingen deel te nemen. Dat volstaat.” CD&V-gekozene Georges De Smul belandt dus in de oppositie. Hij is het slachtoffer van Maingains gewoonte om met veel plezier de natio-

nale politiek in de lokale politiek te betrekken. CD&V is voor Maingain de partij van het confederalisme, en daarmee wil hij niet in zee. Dat CDH CD&V laat vallen voor een schepenambt, valt bijzonder slecht bij de Vlaamse christendemocraten in Woluwe. “Thayer kiest eieren voor zijn geld,” zegt Johan Goossens, lokaal CD&V-voorzitter. Hij merkt op dat CDH het helemaal niet zo goed heeft gedaan. Ooit haalden de christendemocraten CDH en CD&V zeven zetels, nu zijn het er nog maar drie. Thayer haalt amper 620 stemmen. Maingain kan het ook hard spelen. Hij haalde een eclatante overwinning. Hij doet het zonder MR en

3

2012

FDF-burgemeester Olivier Maingain haalt een eclatante overwinning. Hij biedt het CDH een schepenambt, maar die partij moet dan wel CD&V defenestreren.

1

INFOGRAFIEK © BDW

1

SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

24 18 2006: n LB (FDF-MR) n CAP WOLUWE n GEMEENTEBELANGEN

2012: n LISTE DU BOURGMESTRE n MR n ECOLO-GROEN n CDH n PS

haalt toch nog zes zetels meer dan in 2006. Hij heeft de oppositie niet alleen verdeeld, hij heeft ze ook letterlijk klein gekregen. Hij zal zijn coalitie mogelijk verruimen met een derde partij. Dat alles is slecht nieuws voor Xavier Liénart. De ex-CD&V’er staat op de lijst van Maingain; hem was vooraf een schepenzitje beloofd. Hoe meer coalitiepartners, des te minder beschikbare zetels. Dat Liénart maar matig heeft gescoord (531 voorkeurstemmen), speelt in zijn nadeel. Valt hij uit de boot, dan is er opnieuw geen Nederlandstalige schepen in Sint-Lambrechts-Woluwe. De komende dagen moet hier meer duidelijkheid over komen. Maingain heeft alle touwtjes in handen. 

Steven Van Garsse


BDW 1349 PAGINA 12 - DONDERDAG 18 OKTOBER 2012

Cerexhe zet Draps aan de kant

Cerexhe, nu nog minister, morgen burgemeester.

Leefmilieu, Energie, Groene Ruimten en ook Huisvesting. Betaalbaar wonen was deels de inzet van de verkiezingen. Gestion Communale tot slot, de lijst van Dominique Harmel (ex-CDH), krijgt Financiën. Ecolo is de enige nieuwkomer in het college: Cerexhe, FDF en Harmel maakten al deel uit van de meerderheid onder burgemeester Draps. In die zin zal het nieuwe college geen al te grote schokken veroorzaken in de continuïteit van het bestuur. Draps heeft het deze verkiezingen niet slecht gedaan. Hij zakte welis-

4

8

2006

Een ruime coalitie om de liberale burgemeester Willem Draps van de troon te stoten zodat Benoît Cerexhe burgemeester kan worden: al maanden ging het erover in Sint-PietersWoluwe. Zondagnacht om vier uur is het ook waarheid geworden. Cerexhe heeft met FDF, Ecolo en Gestion Communale een stevig akkoord op zak. De lijst van Cerexhe, Woluwe+, mag de burgemeester, de OCMW-voorzitter en twee schepenen leveren. Die krijgen belangrijke bevoegdheden als Openbare Werken, Sport, Bevolking en Middenstand. Het FDF van Serge de Patoul mag ook twee schepenen leveren. De francofone partij krijgt bevoegdheden in de gemeenschapssfeer: Onderwijs en Cultuur. Ook voor Ecolo zijn er twee schepenen gereserveerd. De groene partij krijgt portefeuilles die nauw aansluiten bij de corebusiness van Ecolo:

3

9

2012

De lijst van burgemeester Willem Draps (MR) is haar absolute meerderheid kwijt. Brussels minister Benoît Cerexhe (CDH) ziet zijn kans schoon en kaapt de burgemeesterssjerp weg.

2

INFOGRAFIEK © BDW

© ARCHIEF BDW

SINT-PIETERS-WOLUWE

waar van 22 naar 14 zetels, maar zijn lijst blijft wel veruit de grootste. Bovendien is er een verklaring voor het zetelverlies: het FDF is van de lijst af, net als Dominique Harmel. En tot slot stond stemmenkampioen en voormalig burgemeester Jacques Vandenhaute nu op de lijst van Harmel. Draps heeft dus zeker de schade weten te beperken. Benoît Cerexhe heeft dan weer zeker niet uitzonderlijk goed gescoord. CDH gaat van 23,5 naar 25,6 procent van de stemmen. Dat is een magere vooruitgang voor een partij die met veel buzz naar de verkiezingen is getrokken. Cerexhe haalt van alle lijsten in Woluwe wel de meeste voorkeurstemmen: 3.171, tegenover 2.908 voor Draps. Cerexhe geeft, zoals beloofd, zijn ministerambt op om voltijds burgemeester te worden. Minder goed nieuws is er voor de Vlamingen. De kans dat er een Vlaamse schepen komt, is klein. Er is slechts één Nederlandstalig gemeenteraadslid verkozen: Carla Dejonghe (Open VLD), die schepen is sinds 2005. Zij is naar de oppositie verwezen. Ze haalde 1.085 stemmen, de derde beste score van haar lijst. Om haar toch nog schepen te maken, zou ze al de steun van de helft van haar lijst moeten krijgen.

1

1

2

22

14 2006: n LB (MR-FDF) n CDH n ECOLO n PS

Dat wordt bijzonder moeilijk, nu de lijst van burgemeester Draps in de oppositiebanken is beland. Om toch een Vlaming van de meerderheid in de gemeenteraad te hijsen, zouden een raadslid én vier opvolgers ontslag moeten nemen. De CD&V’er Helmut De Vos is pas vijfde opvolger op de lijst van Cerexhe. Dat zijn veel offers. CDH is blijkbaar niet bereid om die te maken. Bij Cerexhe

2012: n LISTE DU BOURGMESTRE n WOLUWE+CEREXHE n FDF n ECOLO-GROEN n GESTION COMMUNALE n PS

valt te horen dat hij “alles op alles zet om een Vlaming in het bestuur te krijgen”, bijvoorbeeld als OCMWvoorzitter. Die hoeft niet verkozen te zijn. Er is hoe dan ook afgesproken dat Nederlandstalig onderwijs en cultuur niet in handen komen van het FDF. Een CDH’er zal zich erom bekommeren. Wie dat is, is nog niet duidelijk. Steven Van Garsse

De Decker vult meerderheid aan met FDF en CDH 5

6

5 9

7

21

2006: n LB (MR-VLD) n UNION COMMUNALE (CDH) n ECOLO-GROEN n PS

Armand De Decker (l.): bij de MR in Ukkel populairder dan zijn federale MR-collega Didier Reynders.

2012

De Vlamingen in de gemeente mogen zich verheugen op de komst

3

5

© JEAN-POL SCHRAUWEN

MR haalt in Ukkel 47 procent van de stemmen: 21 zetels, een absolute meerderheid. Dat is overigens nog meer dan bij de vorige verkiezingen, toen de liberalen nog met het FDF opkwamen. De ex-kartelpartner doet het overigens ook heel goed: Joëlle Maison haalt met haar FDF-lijst vijf zetels. Andere winnaar van deze verkiezingen is de oppositiepartij EcoloGroen, die van zes naar zeven zetels gaat. Céline Frémault, de lijsttrekster van de Ukkelse humanisten van CDH, besloot zich deze verkiezingen zonder de gecontesteerde Stéphane de Lobkowicz aan de kiezer te presenteren om haar kansen op machtsdeelname niet te hypothekeren. De partij verliest maar liefst zes zetels tegenover vorige keer, toen nog als Union Communale. De electorale prijs die Frémault betaalt, levert wel coalitiedeelname op. Dat

Met z’n tweeën

van Stefan Cornelis (Open VLD), die zijn partijgenoot Jean-Luc Vanraes gezelschap komt houden. Cornelis mocht Vanraes eerder al opvolgen als OCMW-voorzitter (toen die laatste Brussels minister werd), maar hij was niet verkozen. Vanraes laat trots weten dat het veertig jaar geleden is dat er nog twee gekozenen waren in deze wel heel francofone gemeente.

2006

MR-burgemeester Armand De Decker mag rustig blijven zitten in Ukkel. Hij vormt een coalitie met ex-kartelpartner FDF en met CDH. Opmerkelijk: binnen die meerderheid zitten voor het eerst in meer dan veertig jaar twee Vlamingen.

CDH in Molenbeek de PS heeft laten vallen ten voordele van MR, zal er ook wel mee te maken hebben. PSlijsttrekster Claudine Verstraeten en Françoise Dupuis mogen nu dus samen met Ecolo de oppositiebanken delen.

INFOGRAFIEK © BDW

UKKEL

Dat brengt de Vlamingen in een betere onderhandelingspositie om een schepenambt in de wacht te slepen. Vanraes laat wel weten enkel een schepenambt te aanvaarden als de bevoegdheden die eraan verbonden zijn, interessant genoeg zijn. “Met bijvoorbeeld Financiën of Sport kun je wegen op het beleid, maar als we alleen Nederlandse Aangelegenheden toegewezen krijgen, dan behou-

21

2012: n MR n ECOLO-GROEN n FDF n PS n CDH

den we liever ons OCMW-voorzitterschap.” Binnen de MR was er ook een populariteitspoll tussen burgemeester Armand De Decker en federaal boegbeeld Didier Reynders. De Decker haalde het uiteindelijk van zijn lijstduwer, met 5.709 voorkeurstemmen tegenover 4.331. 

Bruno Schols


BDW 1349 PAGINA 13 - DONDERDAG 18 OKTOBER 2012

Rood-groen neemt het FDF erbij

De belangrijkste conclusies van de stembusslag: PS is de grootste partij met 14 zetels en levert dus de burgemeester. De socialisten winnen twee zetels tegenover 2006. Ecolo verliest er twee en gaat van 7 naar 5. De overige zestien zetels gaan naar MR (10), FDF (3) en CDH (3). Op papier is er in Vorst dus niet veel veranderd. De coalitie kan met een identieke meerderheid (20/37) verdergezet worden, waarbij de PS dan net iets zwaarder doorweegt. Het grote verschil is dat FDF en CDH apart naar de kiezer zijn gestapt en dus op gesprek konden over meerderheidsdeelname. En niet onbelangrijk: met Camille Rongé, onafhankelijke socialist op de MR-lijst, is er maar één Vlaamse gekozene. Uittredend schepen Jutta Buyse (SP.A) is er op een haar na niet in geslaagd haar zitje veilig te stellen.

Marc-Jean Ghyssels is de nieuwe burgemeester. Vergeleken bij de vorige verkiezingen zit de PS in een comfortabeler positie. Ze kan kiezen om de huidige coalitie met Ecolo voort te zetten, met dezelfde krappe meerderheid – maar dat wil de toekomstige burgemeester, met de turbulente voorgeschiedenis in het achterhoofd, koste wat het kost vermijden. Daarom kiest de PS ervoor om de coalitie uit te breiden met het FDF van Marc Loewenstein. Met 24 van de 37 zetels heeft Ghyssels nu een ruime meerderheid. De drie kwamen in de verkiezingsnacht al vrij snel tot een akkoord. Hoewel er geen sprake was van een

INFOGRAFIEK © BDW

3 7

12

2012

PS-lijsttrekker Marc-Jean Ghyssels gaat als burgemeester de komende zes jaar in zee met Ecolo en het FDF. Een meerderheid heeft hij zonder al te veel problemen gevonden. Iets moeilijker wordt de zoektocht naar een Vlaming: geen van de drie partijen heeft een verkozen Vlaming op de lijst.

3

7

2006

voorakkoord, geven ze bij Ecolo wel toe dat de partijen elkaar voor de verkiezingen al eens goed besnuffeld hadden. Onder de partijen die in 2006 op de burgemeesterslijst van De Permentier stonden (FDF en CDH), heeft het FDF zich de voorbije jaren de meest constructieve opposant getoond. Dat heeft er zeker toe bijgedragen dat zij de bevoorrechte gesprekspartner waren. In de loop van deze week zullen PS, Ecolo en FDF tot een akkoord moeten komen over de verdeling van de postjes. Veel willen de partijen er nu nog niet over kwijt. Maar over één ding zit zowel PS als Ecolo nu al met de handen in het haar. Ze zijn het er allebei over eens dat Vorst een Vlaamse schepen moet hebben. Bij PS hadden ze graag gezien dat uittredend schepen Jutta Buyse haar werk had kunnen verderzetten. Buyse kwam er in de vorige legislatuur bij als opvolgster van de verkozen Luckas Vander Taelen (Groen), die naar het Vlaams parlement verkaste. Buyse moest van op een zevende plaats op de PS-lijst verkozen zien te geraken, maar slaagde daar dus niet in. Ze haalt exact tien stemmen minder dan de veertiende gekozene van de lijst, Abdelmalek Talhi. Zowel bij PS als bij Ecolo wordt aangegeven dat er naar een oplossing gezocht wordt om de Vlaamse

VORST

10

16

14

2006: n LB (MR-FDF-ONAFH-CDH) n PS-SP.A n ECOLO-GROEN

vertegenwoordiging in het college te verzekeren. Coalitiepartner FDF heeft ook laten verstaan niet dwars te zullen liggen. De eerste Vlaming op de EcoloGroen-lijst is Kris Vanslambrouck, maar die is pas vijfde opvolger, waardoor een ware stoelendans onvermijdelijk zou zijn. Over de rest willen de partijen nog niet veel kwijt. Ecolo, dat aan politiek gewicht verliest tegenover de

2012: n PS n MR n ECOLO-GROEN n CDH n FDF

vorige periode, geeft al aan zich neer te leggen bij een herverdeling van de bevoegdheden en niet vast te houden aan de bevoegdheden Mobiliteit en Openbare Werken. Wel geeft de partij aan al een akkoord te hebben gevonden over het voorzitterschap van het OCMW, en ook de socialehuisvestingsmaatschappij Vorstse Haard zal ze blijven voorzitten.  Bruno Schols

Deleuze maakt einde aan Payfa-dynastie

Een groene revolutie, én een tweetalige revolutie. Watermaal-Bosvoorde is de verrassing van deze

verkiezingen. Lijstduwer Olivier Deleuze stoot FDF-coryfee Martine Payfa van de troon en beëindigt daarmee een dynastie die 35 jaar heeft geduurd. Watermaal-Bosvoorde krijgt er een burgemeester voor in de plaats die beide landstalen beheerst en oog heeft voor de Vlamingen. En dus komt er voor het eerst een schepen die de bevoegdheid Nederlandstalige Aangelegenheden mag uitoefenen: dat wordt Jan Verbeke van coalitiepartner

3

3

5

4

2006

De tweedorpengemeente is de eerste Brusselse gemeente met een groene burgemeester. Goed nieuws voor de Vlamingen, die voor het eerst een volwaardige Vlaamse schepen krijgen. Het FDF wordt naar de oppositiebanken verdreven, hoewel het de grootste partij blijft.

2

6

11 2006: n LB (FDF-MR) n ECOLO-GROEN n GM n CDH n PS

opposant, met maar liefst tien zetels. Het FDF zal er alles aan doen om binnen zes jaar opnieuw in de meerderheid te zetelen. De PS in Watermaal-Bosvoorde verliest één zetel en houdt er twee over, waarvan de laatste naar de Nederlandstalige Jos Bertrand gaat. Een bijzonder resultaat, want Bertrand werd verkozen van op de vijftiende plaats. Enerzijds zegt burgemeester Deleuze het sociale weefsel in WaBo te

2012

© BART DEWAELE

Olivier Deleuze wordt de allereerste groene burgemeester van Brussel.

3

INFOGRAFIEK © BDW

WATERMAAL-BOSVOORDE

GMH, een fusie tussen de lokale partij Gestion Municipale en CDHCD&V. Daarmee kiest het nieuwe bestuur voor een degelijke verankering van de Vlaamse gemeenschap in Watermaal-Bosvoorde. Verbeke wil alleszins werk maken van een goede samenwerking tussen beide cultuurgemeenschappen. Ook het OCMW-voorzitterschap zou binnen CD&V-handbereik liggen. Ontslagnemend schepen van Energie Annemie Vermeylen (Groen) is ook verkozen, maar bedankt voor de nieuwe post. “Jan Verbeke heeft meer voorkeurstemmen; aan hem dus de eer.” Ecolo-Groen is nochtans de tweede grootste partij in Watermaal-Bosvoorde. Tot 14 oktober hielden zij een haast natuurlijke coalitie mee in stand met het FDF en het kleine MR, en alles wees erop dat die coalitie (licht gewijzigd) zou worden voortgezet. Maar Ecolo-Groen koos voor het burgemeestersambt, en daarvoor moest het FDF eruit. De groenen onderhandelden direct met oppositiepartij GMH. Naar verluidt was Martine Payfa dan ook razend door dit ‘verraad’. Olivier Deleuze van zijn kant zegt: “Democratie betekent soms ook dat je voor verandering moet durven te kiezen.” Wel wordt het FDF een te duchten

7

10 2012: n LB (FDF-ONAFH) n ECOLOGROEN n GMH n MR n PS

willen beschermen tegen een te grote invloed van de stad, maar anderzijds wil hij ook meer samenwerken met het Brussels Gewest, meer dan zijn voorgangster alleszins. Payfa was duidelijker: Bosvoorde boven alles, en de stad op afstand. Deleuze zou het wel eens moeilijk kunnen krijgen als hij te veel morrelt aan dit heilige principe.  Christophe Degreef


BDW 1349 PAGINA 14 - DONDERDAG 18 OKTOBER 2012

De voorkeurstemmen

14.10

2012

ANDERLECHT 1 - N-VA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

VAN LYSEBETTEN Nadine LICHTERT Dirk DE DEKEN Hugo KESSEN Shanna BRAECKMAN Anaïs DE DEKEN Anne-Marie VAN LYSEBETTEN Maurice ROOSE Bruno PENNINCKX Cynthia VERMEULEN Judith RINDIGNEZ Jozef GOOSSENS Angèle DE NEEF Achille VEREST Juliana DE SAEDELEER Jean-Pierre 

700 240 176 126 135 132 110 115 114 105 85 93 99 100 142

2 - LB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

VAN GOIDSENHOVEN Gaëtan CASSART Monique BOELPAEPE Jean-Jacques VANDENBOSSCHE Walter CARLIER Françoise DIELIS Christophe ADINE Kamal DUBRU Oscar VANPÉVENAGE Anne-Marie BRUSSEEL Ann MICHIELS Patricia GARTI MOULKI Mohamed BAJAT Myriam MERTENS Anne VAN HEE Stefaan BERTRAND Didier PYPENS René ULUSOY Mustafa SOUSSI R’ BIHI Laeila LONGIN Erik T’SJOEN Jacqueline TUZOLANA Albert GRÉGOIRE Nicolas SMEESTERS Joëlle RAFAÊ M’RABET Farida VAN DE ZANDSCHULP Jacob BOUQUET Michaël FIERIN Carine DEDA Vera HAESEBROUCK Damienne ROY Léa Christine MAHIEU Nathalie POUPART Pascal BAYET Marianne TUSALAMO-BAYIZILA Mathieu MATTHEUS Pieter-Jan MOTTINT Yun Hee VANDYCK Achille-Junior ASIF Mohammad VANDERMEULEN Adeline PENNEWAERT Nada FLINT-VANHIXE Nadia CHRYSOSTOME Chantalia RIGO Dalida TAILDEMAN Laurent RAVERT Daniel VANDECASTEELE Guy 

5.003 1.786 903 1.067 1.045 829 401 537 393 467 317 176 333 574 298 426 577 422 212 370 202 150 193 268 110 156 220 237 136 225 270 346 237 299 118 308 331 801 108 232 139 246 82 307 166 312 324

3 - FDF 1 2 3 4 5

DEPRÉ Danielle KESTEMONT Alain EMPAIN Patricia BENMRAH Halina MOINY-BISTER Anne 

962 359 265 195 116

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

MBAYA KADIA Dominique BRACKE Nathalie GARFUNKEL Daniel LOOP Emmanuel MARQUEGNIES Simon FOULON Marie VANDERTRAPPEN Jan BOULAHYA Sofyan PENNINCKX Michel GUERTI Magda SYMONS Jean-Luc TAMBOUR Claude GODFROID Léon VAN DEN MEERSCHE Luc RAFIQ Shazia BOUHON Gustave STURBOIS-RIZZO Alessandra LUXEN Jean-Claude SERNEELS Jacqueline ARSLAN Ahmet CANTINEAU Marie DE VOS Hélène VERBRUGGEN Albert ABENA Edvige NIX Pascal WILCZEK Lucienne GENINAZZI Isabella HEYNEMAN Fabienne BRANCKAERT Thomas MASSAR Renée GÉRARD Marie-Thérèse MARLIÈRE Raymonde DEMEUR Flore MIANZUILA MAKUSA Joseph NATIS Magali VANWYMEERSCH Bernard VAN WIN Démétrie VEYT Jacques THIBAUT Germaine RANSY Claude DOSOGNE Eric RENIERS Pierre 

79 141 127 116 136 186 81 64 85 57 95 84 55 84 74 52 61 74 75 120 68 65 76 85 47 48 61 61 69 64 63 68 68 52 60 43 45 47 57 75 71 183

4 - ECOLO-GROEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

DEBRY Philippe DEVLOO Ann-Kristien DROUART Jérémie MÜLLER-HÜBSCH Susanne AYARI Aïcha RYGAERT François NEUZY Alan WARNOTTE Sylvie RIGGI Loredana SMOUTER Kim RANDISI Giuseppe NOEL Christine VAN LIERDE-VAN NUFFEL Julie KACPRZYCKI Wojciech MISHALLE Luc LURQUIN Christine VANDEN BOSCH Anne TAHIRI Abdelhak LUX Pierre-Yves HIERGENS Karen GUILLOT Coralie VOGLAIRE Philippe VANWELDE Luc CEYSENS Marie VAN DE VELDE Leen DEVILERS Robert COLARD Julien HONOREZ Nicole FRERET Fanny BOONE Marc DETAILLE Thierry MARCHAL Christine 

1.128 433 487 310 290 184 219 246 177 177 165 160 260 221 123 150 248 184 162 127 119 124 334 151 155 87 157 116 111 101 101 150

Op weg naar de raadszaal BRUSSEL – Op de volgende bladzijden geven we u de voorkeurstemmen van alle kandidaten, Franstalig of Nederlandstalig, die zijn opgekomen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Wie verkozen is, kreeg een rood kleurtje. Of deze mensen ook daadwerkelijk in de gemeenteraad zullen zetelen, is nog niet helemaal zeker. Het zou nog kunnen dat er onverenigbaarheden in de lijsten voorkomen (zoals familiebanden), zodat er uiteindelijk toch nog anderen in de raadszaal van het gemeentehuis belanden. Voor deze lijsten hebben we ons gebaseerd op de gegevens van de website brusselverkiezingen2012.irisnet.be. Let wel: op het ogenblik dat we deze lijsten invoerden, hadden de resultaten nog de status ‘officieus’. Het is dus niet helemaal uitgesloten dat er hier en daar nog kleine wijzigingen in de cijfers zijn. AB

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

FIERENS Catherine VERBRUGGEN Guy DEMOL Pierre LORANT Sarah DE CONINCK Isabelle LINARD Marc VAN WASSENHOVEN Robert LENAERTS Els MNASRI Sonia RANDISI Francesco CASSIERS Bernard MONZIBILA NYENYE Vanessa LINARD Sarah ELMANTI Mohamed LAMBERTS Philippe 

123 119 123 173 152 164 66 154 138 105 91 100 233 188 304

7 - VLAAMS BELANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

BOGEMANS Louis DE ROOVER Séra BRACKE Frank VAN DROOGENBROECK Maria CNUDDE Roger STAS Robert VANDEVELDE Tony SWIES Renata VANDE WALLE Andrée ASSYS Roland DE BECKER Daniel MISSAIR Madeleine VAN SNICK Virginie DOMAGALA Dorota VANBELLINGHEN Christophe SCHOTS Luc VERCRAEYE Maria GRIETEN Micheline VANDERMASSEN Raymond 

501 105 93 108 102 73 101 66 73 62 117 66 86 72 85 56 65 60 114

11 - PS-SP.A-CDH 1 2 3 4 5 6 7 8

TOMAS Eric ROEX Elke CUMPS Fabrice EL IKDIMI Fatiha MIROIR Fabienne EMMERY Isabelle WILMART Guy AKOUZ Mustapha 

4.541 1.008 1.122 1.720 920 998 881 1.322

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

DUROI Hilde MIGISHA Pierre GÄBELE Laurent TAYENNE Brigitte TAYENNE Véronique DEL MARMOL Julien GITTENAER Anke BOMELE Nicole Nketo HALLEMANS Patricia VAN GIJTE Laetitia DE GREEF Robert NIEUWINCKEL Henri ES Waut DE GUSSEM Anne-Marie VAN HERT BRUGGE Yvette YIGIT Hediye DE BRUYNE Robert HAQ Amin COMER Bieke AREND Martine LEGRAND Gabrielle BENNANI Sofia SALM Patrick MATHIEU Jean-Pierre KAYA Abdurrahman GHALLADA El-Houssien BOUSTANI Abdallah PEETERMANS Christiane HAERTEN Jean-Marie COJOCARU Melania JOLLY Fabian AHMIRI Latifa LUNETTA Bernardo DE GROODT Jacqueline MOSTEFA Lotfi COCKSHAW Sophie VERHULST Jean LAPAGE Léopold LAANAN Fadila 

353 840 626 393 362 303 284 754 452 207 370 276 942 188 255 571 356 547 264 275 239 732 289 267 1.252 1.003 766 231 434 216 324 605 241 186 659 217 544 597 2.251

12 - PTB*PVDA+ 1 2 3 4 5 6

FELLEMANS Olivier M’POLO Balemge DE KEUSTER Bob BORDONARO Giovanni PEETERMANS Marie-Jeanne BOUKILI Nabil 

215 79 59 58 53 92


BDW 1349 PAGINA 15 - DONDERDAG 18 OKTOBER 2012

7 8 9 10 11 12 13 14 15

VERDOOT Claude TZIAMBAZIS Christos DE VOLDER Alice DE NEEF Martine BORDONARO Milena BRIJON Willy BELAFQUIH Leila VANDERMEREN Joelle TAHON Pierre 

42 44 45 44 42 27 54 45 66

13 - GAUCHES COMMUNES 1 2 3 4

RUIZ Charles MENESES PAILLALEF Luisa RAMIREZ CARRASCO Emma KONATE Amidou 

94 40 52 36

14 - ISLAM 1

AHROUCH Redouane 

1.446

15 - ÉGALITÉ 1 2 3 4 5 6

SAIDI Nordine SAOUDI Najet KORAICHI Moussa BRABANT Soeli Luigia MATCHIKH Issam SAOUDI Nassera 

390 217 233 116 117 195

16 - BELG-UNIE 1 2

MOHAMMAD Sajid BAELEN Dominique 

138 183

1 - N-VA VAN DEN DRIESSCHE Johan DEBROUWER Magda GODFROID Olivier DE ROUCK Lieven MBUNGU-DINKUENO Linda LUYKX Johanna DE ROO Stefan CAMOGLU Müserref VANDER MOSEN Rachel VONCKEN Tom DE JONG Suzy VANDEVEN Karel THEYS Marcel MULLENDER Ursula DE RIDDER Paul 

727 298 249 260 200 179 164 117 149 165 148 122 125 136 281

2 - MR-VLD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

COURTOIS Alain LEMESRE Marion COOMANS DE BRACHENE Geoffroy AMPE Els WEYTSMAN David VIVIER Céline ARCHICH Youssef MALENGREAU Nicole DE BACKER Dominique NYS Laurent BANDALI Shafik FRELINX Florence BANGOURA Marie BARZIN Clémentine MOREAU Jacques BEN-NOURINE Mokhtaria RAEVA Bilyana POURTOIS Christophe CORBIAU Martine MEFALESSI Rose 

MEGANCK Julien OWANDJI OLENGA Nadine DE GEYTER Robert RAZZOUK Sarra MARCQ François RAIGLOT Paula GDALEWITCH Maxime KILICOGLU Sarah M’FARRAY Mohamed BENFATMA Farrah SNYERS Françoise AERTS Jacques DE SCHAETZEN Didrik OBERWOITS Jacques MOKA Gérard NIHOUL Edouard AUVRAY Olivier BAUDEWYNS Florent RUSSO-CHIOCCA Carmela INGELS Shanti GUILLAUME Virginie DUBOIS Claudine ENI Vitalie DE MEYER Coralie WAUCQUEZ Frédéric LEPOIVRE Ariane DE RONS Emmanuel de DONNEA François-Xavier RIES Frederique 

287 110 248 141 346 271 172 158 130 110 228 185 317 514 86 217 237 204 145 194 291 235 117 263 382 206 283 1.079 1.134

3 - FDF

BRUSSEL-STAD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

2.950 1.832 1.231 1.607 1.119 490 339 380 577 444 161 387 192 516 337 166 122 380 337 147

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

MAINGAIN Fabian DERBAKI SBAI Amina NIMEGEERS Alain HEIRBAUT Francis EL AACHOUCHE Hayate LEGERE-DEWEZ Chantal KAYOMO MIBIER Olivier GEETS Johanne MYAUX Georges DE SWERT Anne SELVI Sami DECLERCQ-DEWEZ Paulette HAMZA Karim NAS Tony VANCLEVE Olivier BOLAND Brice GLENISSON-TROCH Anne DE BROUWER Yannick BEYA NKUNA Simon-Pierre BOUJEMAOUI Houria COENYE André DELIE Anne PIFFET Laurence CORNE Baudouin LELOUTRE Paul DE HEMRICOURT DE GRUNNE Emmanuel ALLARD Marianne GARGILI Birgul RIGAUX Isabelle DEHALLEUX-LAMBRET Chantal BOMAL Nathalie HYVERNAT Paul CONCHA VALLEJOS Tamara BUCHET-ZAUWEN Micheline DERBAKI SBAI Tawfik DUMONT Daniel VAN DEN BROECK Jean-Paul DE MEES Sylvie BONTEMPS-KARAMAOUN Jeanine DERMINE Alexandre LAMBOT Albert DURAND Gilberte DILBECK Nadine VICTOIR Michèle ROLEN Eliane SEFTELIS Eleni 

1.903 156 536 487 123 231 174 173 201 182 124 171 119 159 125 192 158 125 125 70 123 112 117 138 134 111 126 53 222 115 145 94 84 146 63 108 95 116 67 96 101 111 108 108 112 69

ADVERTENTIE

Win je favoriete familieweekend! Vlieg wijst families met jonge kinderen de weg naar de strafste activiteiten. Combineer je favoriete UiTstapjes op UiTmetVlieg.be en win twee dagen Vliegplezier in je buurt. Elke week geeft Vlieg zo’n prijzenpakket weg. En dat nog tot 2 november.

ADVERTENTIE

Nederlandstalig Jezuïetenonderwijs in hartje Brussel

Sint-Jan Berchmanscollege

OPENDEURDAG Zaterdag 20 oktober 2012 • 13.30 uur - 18.00 uur Wil u weten welke mogelijkheden ons college te bieden heeft aan jongens en meisjes vanaf 12 jaar? Breng dan een bezoekje aan onze schoolgebouwen en maak o.a. rond 15.00 uur het optreden van ons jeugdkoor mee.

art@school

HEDENDAAGSE KUNST IN SCHOOL: EXPO IN DE FEESTZAAL Alle inlichtingen betreffende inschrijvingen kunnen op deze opendeurdag verkregen worden. Zie hiervoor ook onze website www.sint-jan-brussel.be Voor meer info: Sint-Jan-Berchmanscollege, Ursulinenstraat 4, 1000 Brussel tel 02/5120370 fax 02/5126475


BDW 1349 PAGINA 16 - DONDERDAG 18 OKTOBER 2012

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

LIMANI Cedric PAPADOPOULOS Anastasia JIMENEZ José Luis CEUSTER Louisette BRUMAGNE Dominic BONGIOVANNI Luisa DEMOL Philippe DUVIVIER Yolande PLASMAN Olivier MAATI Naïma BRISBOIS Philomène VAN DER LINDEN Christian UYTTENDAELE Charles CECI Antonietta BOUKANTAR Mohammed LAMAS SANCHEZ Patricia SPRINGAEL Léon ARTOIS Camille CLAES Félix WILMET-SAUVENIER Eliane WOOD Joséphine HUBER Sébastien HOUBA Delphine ITSCHERT Philippe HERMAN Ariane SIMONS Henri SMET Pascal 

243 366 355 298 249 334 249 238 290 550 338 295 204 190 577 221 171 222 254 204 309 216 242 250 252 354 715

12 - PTB*PVDA+

Daags na de verkiezingen stelde Brussels burgemeester Freddy Thielemans (PS) al zijn glunderende nieuwe equipe voor. Rechts van hem zijn nieuwe eerste schepen, voetbalbobo en ‘modale Brusselaar’ Alain Courtois (MR).

47 48 49

BOURDON Jean LENGELE Eric PETERS Jean-Louis 

117 148 331

4 - ECOLO-GROEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

NAGY Marie DHONDT Bart JELLAB Zoubida FRANCOIS Michaël LEMAITRE Catherine CHAIRI Mustapha TEMMERMAN Liesbet SUPIOT Frédéric DE RIDDER Cécile JOLIBOIS Jérôme ABBAD Malika WYNS Xavier CANTILLON Martine BALCAEN Patrick LAROY Viviane DEURWAARDER Ewout LOIJENS Michèle GIANOTTI Enrico GERIN Daniela CARTON Vincent TAILDEMAN Ilse DOEMPKE Burckhard YAYE BADIE Balkissou MOREAU Fabien SALEK Fatima VANDEN BOSCH Serge D’HEERE Noor GOOSSENS Thomas GRAMME Danielle CUSTERS Kurt MARECHAL Aurélie VAN RENTERGHEM Bram CALUWAERTS Sanne RENNAVILLE Benjamin WATILLON Valérie FERNANDEZ FERNANDEZ José GIRAUDEAU Céline VANKEIRSBILCK Patrick CHAVEZ BURGOS Victoria CALDARINI Carlo CROES Anne-Marie VOYNEAU Sébastien JADOT Christiane MARTENS Roland RIPET Anne 

1.476 1.200 639 301 496 487 502 179 361 261 491 306 248 196 278 274 217 170 203 168 355 122 128 149 281 120 295 206 172 174 261 299 280 130 193 200 194 210 186 127 291 121 193 132 204

46 47 48 49

RIJDAMS Marcel BRAECKMAN Dominique DE LILLE Bruno PINXTEREN Arnaud 

199 185 659 391

6 - CDH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

MILQUET Joëlle 5.040 MAMPAKA MANKAMBA Bertin 2.288 FASSI-FIHRI Hamza 1.788 JACOBS Kathrine 444 CEUX Christian 898 DEBAETS Bianca 698 OLDENHOVE DE GUERTECHIN Geneviève 586 WAUTERS Didier 770 RAZZOUK Souad 600 HALABI Emmanuelle 417 EL HAMMOUDI Said 847 MOUSSAOUI Fatima 708 CRICKX Frédéric 203 KIMBONDJA KALENGI Nestorine 512 ERGEN Yusuf Benhur 660 HARGOT-DELTENRE Véronique 472 KUBAT Gülabi 410 KENSIER Geoffroy 231 NYANGA-LUMBALA Mie-Jeanne 660 PETERS Véronique 326 LAURENT Marie-Françoise 208 DE LEEUW Christian 245 AZGHOUD Loubna 444 DE SCHIETERE DE LOPHEM Henry 151 AYNAOU Nayyha 196 EL HAMROUNI Mohamed 790 SIVIXAY Out 130 YUKSEL Ersin 262 COOLS Dries 287 NDOLIMANA Marius 416 GOUBERT Heleen 204 MOKTO SIGNE Annie 202 ARBAI Mohamed 621 HAJ MHAND Aziz 502 COOMANS Patricia 159 DE MEYER Laurent 217 PIEN Josée 129 LONCIN Albert 177 HUSSEINOVA Gulian 110 HENDBOEG Henri 177 CIKU Lirye 103 FILOT Olivier 141 BOONE Christianus 176 GORDILLO URIBE Rosa 136

45 46 47 48 49

VERGOUTS Gérard LINDEMANS Gertie BA Diéynaba REMY Jean BONGIORNO Salvatore 

© SANDER DE WILDE

167 218 259 208 303

7 - VLAAMS BELANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ERENS Frédéric FALLEIN Godelieve BOLEN Marc DE KERF Frieda BLOMMEN Claudine NYST Yolande DE PEVER Christina PARATE Nadia ROFFIAEN Fernande VAN HANDENHOVEN Jean-Louis DEBRUYNE Pierre PUTTAERT Danièle COUGE Heron SAUCEZ Jean GODAERT Marcel CRUCHON Claude WOLFF Michel MALDONADO-BUSTILLO Nice 58

475 106 89 95 90 70 91 75 66 82 70 65 50 50 59 54 66

11 - PS - SP.A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

THIELEMANS Freddy HARICHE Faouzia MAYEUR Yvan LALIEUX Karine CLOSE Philippe OURIAGHLI Mohamed EL KTIBI Ahmed PERSOONS Ans OVERLOOP Rebecca PERAITA Pascale AMAND Jean-Marie FISZMAN Julie TEMIZ Sevket ABID Fatima ZIAN Khalid MATHIAS Marie-Paule MEJBAR Mounia BARNSTIJN Yvon MFUNI LUKANDA Mado MUTYEBELE Lydia AMRANI Mustafa LHOEST Sonia 

6.391 2.882 2.662 2.169 1.998 1.929 2.013 978 1.270 478 534 528 1.790 765 1.068 386 721 245 437 514 652 466

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

DHONT Riet MILOUDI Abderrahmane JACOBS Yvie FADLI Abdelkader VANOBBERGHEN Rita DE BELDER Bert MINNON Isabelle LORAND Jean-François DE BELDER Mara RAMBOER Ruben FROMONT Anne-Marie MEEÚS Dominique HOLSBEEKS Christiana CALLEWAERT Louis BEHETS Christelle L’ALLALI Oussama BONGAERTS Gertrud DE SCHRYVER Marc-Antoon BUDHAN Aicha BUSSELEN Tony EL MOUSSAOUI Mohamed MICHAUX MAIMONE Côme VANDENBEMPT Nele 

261 172 75 88 129 87 80 56 91 64 74 73 73 53 68 70 47 53 68 63 82 44 118

13 - PP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

LEFEBVRE Jean VAN DORPE Eve LUYPAERT Alain JANSSENS Marie VERCAUTEREN Cédric BENARROSCH Magali LEFEBVRE Michael LAVENNE Carine FONSECA Martin LEFEBVRE Jessica DE HEYN Marc BARE Tatiana DELIGNE Carole 

135 40 49 34 29 35 33 35 31 38 35 35 59

14 - PIRATES-PIRATEN 1 2 3 4 5 6

CALLEBAUT Line BOUJRAF Abdelkrim CHEVALIER Delphine FRANSOO Gert LAGROU Leen BRUNET Maël 

238 98 155 78 88 118

15 - ISLAM 1 2

BAKKALI TAHIRI Abdelhay BAKKALI TAHIRI Zeynebe 

1.144 733

16 - ÉGALITÉ 1

BOUMAZZOUGHE Nadia 

319


BDW 1349 PAGINA 17 - DONDERDAG 18 OKTOBER 2012

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

VERVAET Luk OUAHMED Chaïma ANKOUDINOFF Nicolas LOUKILI Hanane VAN DEN DOOREN Pierre AMADEL Akim EL BATTOUTI Bilal ARBAI Mohamed FAKIRI Kaltoum ROSA-ROSSO Nadine 

146 128 91 125 91 102 117 129 102 127

17 - BELG-UNIE 1 2 3 4 5

RURITARIYE Emmy CLAERHOUT Luc DE VOGELAER Nicole LAWSON-BULINCKX Magali MARLIERE Michel 

94 54 54 67 95

ELSENE 1 - N-VA 1 2 3 4

DHOEST Rik SOARES Katia DHOEST Ellen SADONES André 

215 112 90 83

2 - MR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

DUFOURNY Dominique de JONGHE d’ARDOYE Yves GILSON Nathalie DE CLOEDT Marinette TEITELBAUM Viviane CALOMNE Gautier PITROIPA Solange BREYDEL Michel MARCQ Axel LAPORTE Caroline KEMPENEERS Isabelle QISSY Abdel GUEBEL Marc de SPIRLET Beatrice VANDERLINDEN Pierre LIBERT Valérie MOULIA Julie VAN BIENST Julien BACHIR Asma NEERINCK Stanley KANKO Assita VERSTAPPEN William FOVEL Natacha WARNIER Xavier POORTMANS Laurine WODON Dan CABRERA SANGUINO Carmina HENNIQUIAU Laurence LAMBERTY Frederik RENDERS Sophie FRANCK Pierre DE ROOSE Alexandra Lexy GOFFIN Henri TRAN Thuc-Nhi ROYEMANS Geert BENKOSKI Elisha WILLOCQ Pascale DELVAL William de HEMMER GUDME Karin 

2.279 1.345 961 871 746 558 290 355 265 302 284 148 169 206 211 325 322 205 156 93 355 219 229 100 234 54 86 172 162 213 127 317 196 248 133 182 150
 91 87

40 41 42 43

TOLSTOI Grégoire AZZOUZ Abdelkader DESTEXHE Alain BOURGEOIS Delphine 

246 116 1.088 849

3 - LISTE DE CLIPPELE - FDF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

de CLIPPELE Olivier WILMET-DELBART Anne-Rosine BACK Alain D’HAESE-LEAL Raquel AUCON Marc HÉLIN Martine HARMEL Nicolas GRANDCHAMP des RAUX Fabienne DE MERODE Charles-Louis DI DISCORDIA Paola NIZETTE Laurent SAOULI Haider ROCHET Thomas DJEMBI Eve DANKELMAN Alain DELPEREE Jean-Francis d’URSEL-de LOBKOWICZ Nathalie AMEUIL Damien FIELZ Richard VANDERLINDEN Sophie FOBE Dorothée OPPITZ Fabrice MUZI Patrick van der VENNET Sabine DUONG Tung Lam OBANDO CORTES Esneda DRUWEZ Nancy JEANDEL Nicole HIERNAUX Yves CARLIER Michel SEBBAGH Bousselham BREL Gaëtane VAN ROIE Mary-Lou BEHAGHEL Marie-Astrid ANDREATTA Jean-Charles van der VENNET Marianne EVANGHELESCU Ecaterina TOUIJAR Ravel HELAERTS Michèle DAVAUX Hélène BOSSCHAERT DE BOUWEL Caroline MIONI Gaëtan GUICHAUX Albert 

1.844 375 528 330 179 225 238 151 252 153 115 94 132 89 111 236 256 75 102 148 83 106 72 149 97 68 88 119 100 140 80 139 83 163 106 115 88 56 103 125 236 184 101

4 - ECOLO-GROEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

PESZTAT Yaron KHATTABI Zakia ROUYET Yves RODRIGUEZ Ana DE BACKER Mathieu LHOEST Audrey REMACLE Eric MESCHI Sabah WERT Bertrand THIEFFRY Iseut ROUCOURT Geoffrey PAULUS Monique VANDEN BURRE Gilles BEX Marie-Carmen EL BERHOUMI Mathias LAINE Marie-Rose LE MAYEUR Guillaume 

1.159 877 538 502 369 444 428 470 232 282 243 333 276 278 296 250 231

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

ROUSSEAU Catherine BUTAYE Michaël TRAORE Aïssata MULLER Jens LE CARDINAL Anne-Laure SANTINI Nicola VANLATHEM Isabelle SELLIER Guillaume POTEAU Vanessa TIHON François FRASSONI Monica DENIS Robert de WYKERSLOOTH Béatrice BONESIRE Eddie LEENAERTS Danielle VLAMINCK Ognev WATTIER Isabelle VAES Jean-François CHAPELLE Lucette GONZALEZ GALVEZ Miguel KAATEE Ria ADRIAENS Alain DELFORGE Céline NDIAYE Ken HERSCOVICI Anne DOULKERIDIS Christos 

353 155 301 189 255 179 247 164 253 300 330 162 193 127 234 190 205 183 198 166 272 179 357 331 710 494

6 - CDH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ADVERTENTIE

de GROOTE Julie DEGRYSE Olivier DELAPIERRE Jacqueline MILQUET Julien JANSSENS Amélie HASSANI Ilyas KINDERMANS Jan JOCELYN Nicole BRAMS Stéphane BOUDERBAT Reda SOBOLEWSKA Izabela JOURQUIN Hervé DU FOUR Bernard DROSSART Ann Gaël SUSANT Florence NYEMBWE Pierre ANTOINE Jocelyne WATHELET Dominique DE LA BOULAYE Pauline RIME Michaël VELDEKENS Jean-Cyril VANDERPLANCKE Hilde SALL Malick NOURI Yasmina GRILO Marie-Jo THYSEN Arnaud KOULOUFI Josette MICHEL Dora CHOWDHURY Motaher de FOESTRAETS Serge KANYEBA Anne-Marie MAHLUF Vito de HARLEZ Solange CLERBAUX Paul MOREL de WESTGAVER Evelyne NAJED Zouhaïr van OLDENEEL Christine DOKENS Renée BRODZKI Philippe PELAEZ Gloria DURANT Philippe 

853 334 193 334 217 376 262 142 116 154 249 110 150 79 109 198 109 115 145 98 89 88 163 194 84 95 97 106 321 109 124 84 111 84 104 132 94 73 79 82 123

42 43

SEGGOUR Malika VAN YPERSELE DE STRIHOU Patrick 

171 186

11 - LB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34. 35 36 37 38 39 40 41 42 43

DECOURTY Willy DESIR Caroline LARDOT Pierre DELVAUX Anne CHEGDANI Hassan BRUNELLI Philippe DEREGNONCOURT Catherine PIQUET Yannick UNAL Nevruz GOGER Estelle COLLIGNON Simon ORTIGOSA Carmen DE REUSME Romain MORREN Maite LUTJEHARMS Madeline LAAFOURA Hassan BARBE Martine SCHETGEN Sébastien REZZOUKI Amal DA CONCEICAO BARRADAS Francisco ROCHET Adeline GHALI Mohamed NIANG Ibou VERDONCK Dimitri BOGDANSKA Jolanta GHYSSENS Grégory PIMENTA Maria Isabel ZAOULI Ahmed LEFEBVRE Véronique DE METSER Daniel RODRIGUES MORAIS Yasmine MOUSSET Serge VAN LEEUW Karin NGANGUE André DARDENNE Emmanuelle GHEYSENS Nathanaël LAM My Yen KANE Oumar KEMBIAMWAMBA Joëlle DESPRECHINS Anne MASSAER Luc DELWICHE Emma DIALLO Bea 

1.937 755 400 449 492 289 195 285 266 135 224 135 347 303 122 251 121 157 176 125 104 189 161 136 135 119 131 198 142 83 182 143 117 242 209 71 100 130 172 108 100 212 954

12- PTB*PVDA+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

MICHAUX MAIMONE Danaé PALMA QUISPE Juan CHOUNANI Asma FAUSSILLON Ludovic MESSAOUDI Yasmina PLETINCKX Claude HAAGILOEE Ahmad BEGEREM Alice LEFEVRE Jonathan BOLLU Nicole DECOENE Michel 

151 58 79 41 84 41 38 52 37 46 43

13 - GAUCHES COMMUNES 1 2 3 4 5

BRIKCI-NIGASSA Karim MIEGE Laure MERVEILLEUX Pierre CHAUVAUX Paule JOOSEN Tim 

100 78 52 51 51


BDW 1349 PAGINA 18 - DONDERDAG 18 OKTOBER 2012

14 - PIRATES-PIRATEN 1 2 3.

BEURIOT David BOLSSENS Aurore LEFEBVRE Michel 

34 35 244 214 133

15 - ÉGALITÉ 1 2

REGHIF Mouhad AHARRAR Hajar 

142 141

ETTERBEEK 2 - LB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

DE WOLF Vincent BERTIEAUX Françoise ROBERT Jean-Luc LENAERS Patrick VAN BOCKSTAL Frank PAULISSEN Eliane VLEMINCX Laurent LAURENT Jean DEBECO Christian PARDONGE Josianne VANDYSTAAT Odette VAN PRAET Arnaud ES Aziz MRABET Ahmed MERZGUIOUI Zohra SAVELKOUL Ethel PRICK Catherine KOMBOR Beata ZANAGLIO Andrea MALJEAN Jean-François COOMANS Pascal MATIN FAR Maryam NARAHUVYE Annick VAN VAERENBERGH Stéphane TAITINGER Virginie DELAIR Sophie CANTERS Véronique BELLAKHDAR Fatima PIERRE-DEFECHE Micheline MUKULUMANI Albert PONCELET Hubert PENDEVILLE Florence KARKAN Christina VAN EYLL Didier DE MARCKEN DE MERKEN Bernard

3.512 1.191 452 819 514 632 398 509 289 386 172 282 574 181 186 341 189 117 202 131 107 132 105 269 303 135 146 115 108 193 216 241 371 273 854

3 - FDF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

GASIA Christophe MANDAILA Gisèle MENDOLA Carlo MOMMER Thierry JACQUES Christian HOSKENS Monique NEUVILLE Cédric LAMBERT Véronique SPERLING Serge MENSCHAERT Véronique BILLIET Freddy DESPEY Jacques VANDENBERGHE Eric HOUARI FAH Aicha DURIEUX Stéphane IMPENS Nathalie KERCKX Benjamin FREDIANI Camilla VAN HOUTTE Gabriel DE JODE Béatrice KAFUA-KENEMO Romain DEBO Christiane TOUILLAUX Kim DEMEY Mireille DE WINNE Frédérique ILOLO-ISUNGU Julienne ANSIAUX Jeanne FLIOU Smail BASILA BANGALA Germaine WUYTS Stéphane BORKOWSKA Ewa DE BECKER Jonathan THIBAUT Pascale

445 228 223 198 161 90 97 97 79 59 48 83 126 60 60 71 45 37 48 58 39 49 39 91 96 68 71 39 44 42 73 73 63

ERRAHMOUNI Yasmina CARTON de WIART Françoise

55 271

4 - ECOLO-GROEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

GEUTEN Marie-Rose JELLEMA Rik SERVAIS Marillou PEIGNEUR Quentin JEN Sandra DEBROUCKX Jean-Luc TATOU Farida LEMAIRE Marc DUVOSQUEL Françoise TIMMERMANS Philippe BEUCK Ulrike SEYE Alassane MINET Pascale MICHEL Stéphane BETRAL Andrée REYNAERT Robby DELPEUCH Mariff JASTRZEBIEC-PISZYNSKI Maciek COLINET Marie DERIEMAEKER Peter DE HALLEUX Françoise BESOZZI Tommaso HOGGENMÛLLER Corinna VANDERBECK Davide de CAMPOS PALERMO Barbara DARYANAVARDE Talheh GAMARRA Raul LEFRANCQ Caroline LEBRUN Antoine JACQUEMIN Nathalie MUKHOPADHYAY Sanjay DAUSIMONT Marc SCHICKEL Caroline TIHON Matthieu HOORNAERT Chantal

649 395 228 131 194 100 165 212 114 116 170 104 175 104 89 106 95 103 208 119 142 107 148 91 122 67 84 161 125 106 69 80 137 154 280

6 - CDH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

DU BUS André MOTTET Kathy GERARD Damien SCHOLLIERS Viviane FIERENS Didier JOOS de ter BEERST Manoëlle CHARLIER Albert AUDICHOU Ninna ABU-RAHAL Alberto JACQUES Monique AYARI Amor LOUWERS Felipe DE HENNEAU-MIKOLAJCZAK Corinne POPLAWSKA Katarzyna TRAVERSA Edoardo APOSTOL Marian KABATU Laurence MONJOIE Anne BAGHDADI Youssef WYNANTS Albert CRAPEZ-NISOT Arlette FIERENS Francis RAVTOVITCH Evguenia BAH Ismael MILCAMPS Olivier DE MEYERE Patricia SCHARPÉ Christophe GOURDINNE Paul GAMMAR Essia GIANFREDA Beatrice CLEREMANS Anne de BERGEYCK Charles-Emmanuel van ZUYLEN-d’OULTREMONT Charlotte de KERCHOVE Hadrien PLAETENS Huguette

960 285 339 164 173 197 181 162 85 137 143 249 313 86 301 78 122 92 114 105 76 120 53 178 176 97 129 93 70 57 57 169 190 308 178

11 - PS 1 2 3 4 5 6

MADRANE Rachid NJOMGANG-FONKEU Colette BAETEN Rik MARTIN-CORDERY Florence PRICK Jean-Claude JORDAN Chantal

805 317 207 122 115 124

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

BOURCE Frédéric EHSANI Tayebeh BUYANI ILUNGU John GISTELINCK Miriam VAN DER HOEVEN Roland DIDINIR Neriman ANDRÉ Marcel VERSTRAETEN Francine KOURDOUSSI Mourad ANTONA Claudia OLMOS MARCITLLACH Alejandro GONDARD Cécilia AGBOBLI AYAO Georges MOURADOGLOU Cécilia LEFERE Jacques KAMALI Ronâk BENARAFA Imad MOLNAR-NAGY Klara FADEUR Christophe O’KEEFFE June BARDIO VAQUERO Nicolas JABLONSKA Elizabeth MORENO MOORE Thomas EFTHYMIO Marie-Elena DEMESMAEKER Marc SANCHEZ-PRIETO Irène VANTOMME Jacques TIRMARCHE Caroline COUVREUR Jonathan

101 115 185 138 73 76 89 76 156 75 88 84 64 68 57 69 180 72 44 70 156 57 52 56 34 78 64 96 105

12 - ETTERBEEK MON VILLAGE 1 2 3 4

TASIAUX Jacques THIRION Anne MATERNE Maurice JANSSENS Jeannine

92 77 48 95

13 - GAUCHE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SAMYN Séphian BURNY Isabelle LAURITZEN Henrik EKANZE MAONAO Régine FERRETTI Alessandro DE LA PARRA Aura COPPENS d’EECKENBRUGGE Xavier NOBELS Laurence BERRO Ammar HASAN MOHAMED Amira CALLER i SALAS José

87 60 23 48 31 36 29 45 28 47 40

EVERE 3 - FDF 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

JOANNÈS Jeanine 389 FRESON Pascal 150 CORNU Sabrina 150 MORISSET Anne-Marie 125 HERICKX Berthold 46 VAN CRAENENDONCK-DUQUENNOIS Véronique89 MALA NGOMBE Edouard 93 DUQUENNOIS Muriel 92 COLLAER Stéphane 70 KAPLAN Firyan 216 LÉONARD Jean-Marie 64 HERINCKX Didier 45 KUCHARCZYK France 33 BORLON Gregory 35 VAN CALCK Janine 40 CHRISTIAENS Richard 52 GORLLER Marcel 32 COOMANS Annie 42 GOEMANS Serge 30 TAHMASEBI Saman 27 VAN WASSENHOVEN Sylvie 53 VANUXEM Francesca 57 VAN VLAENDEREN Paul 42 FRESON Sylviane 51 VAN CRAENENDONCK Aurore 50 VERLAINE Myriam 43 DE JAEGHER Robert 27 HELAERS François 40 LAURENT Louis 39 FENSIE Marguerite 40 DUQUENNOIS Georges 39

32 33

NATUS Cornelia MAERTENS Jean-Luc

45 112

4 - ECOLO-GROEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

PARMENTIER Ingrid MOMMART Jean-Philippe HUBRECHTS Griet GARCIA MARTIN José FINNÉ Claire CHAÏRI Housini KUPPER Claire SMETS Pierre BONTINCK Francine TALHI Hicham CUKAS Angie VINCK Matthieu OLISAH Joy OCTAVE Jean-Sébastien VAN CUTSEM Violaine HANSSENS Bart COLLARD Claire HEUREUX Dominique VANNIEUWENHUYZE Elodie VERHAEGEN Jacques LION Martine DAIBES Awni EL GHORFI Sarah BRIBOSIA Olivier CREMERS Nathalie BAUDOT Philippe WÉRY Marie-Dominique GODIN Axel TORBEYNS Marleen DUJARDIN Bruno VANSTEENWINCKEL Danielle COLLIN Christine WERTZ Vincent

446 147 184 136 221 195 94 68 85 267 73 66 94 52 100 66 84 64 73 71 85 64 129 51 63 71 45 52 65 64 61 83 108

5 - MR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27. 28 29 30 31 32 33

VANDER ELST Alain TEK Belma HENDRICKX Fernand DEROME Fabienne BONDU Marc CHAFTAR Laurent VERBOOMEN Christelle CESAR Luc FOQUET Sabine MELO FERREIRA Leandro EMPAIN Martine EVRAERT Guy MERTENS Chantal DE KLEERMAEKER Frank DEBEL Martine CHAFTAR Samy DEHEYN Ghislaine COSENTINO Paola SPAENS Isabelle GEETS Muriel KESTELOOT Dominique RODRIGUES Carine DJONI Peter RAUSENS Nadia DJONI Egzon CHRISTIAENS Chloë DELLA FIORA Marc LAUWERS Sabine HEYMBEECK Pieter LOOZE Valérie DOUMONT Serge WATERLOT Claudine TROUSSON Philippe

885 295 179 162 252 117 103 76 94 47 94 67 64 47 61 62 57 39 64 51 42 51 35 41 30 65 29 52 36 49 35 51 142

6 - CDH 1 2 3. 4 5 6 7 8 9 10.

FRANÇOIS-MBOMBO TSHIDIMBA Sylvie 289 LIBERT Yves 169 CHIKHI Rachid 259 CRISPIN Morgane 90 QUINET Fabrice 73 KHEDDOUMI Mohamed 218 LAURENT Nathalie 118 BOUGARD Michaël 111 SIGALAS Ekaterini 65 SRIHI Jihad 142


BDW 1349 PAGINA 19 - DONDERDAG 18 OKTOBER 2012

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

AMAND Nadine MUKANYA MWINJI-BABADI MUREZ Jacqueline EVRARD Olivier LOLINGA Ayika GILLE Marc AQUINO PEREZ Iris CLAES Georges DESCAMPS Patricia ZUCCA Simonne DASSY René PERSKA Urszula UYTTENDAELE Stéphane GIGOVA Desislava DE PAUW Roger STUKKENS Anne-Marie SPIRLET Jean-Marie RUGOVAJ Ardita PLISSART Emmanuel RENARD Jeannine FRANÇOIS Alain SCHERRENS Christiane AISSA Saïda

71 142 60 60 122 48 40 54 65 49 61 51 49 36 39 50 44 73 48 51 57 38 153

11 - LB RUDI VERVOORT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

VERVOORT Rudi LEPOIVRE-DAELS Eliane MUYLLE Pierre SAÏDI Fatiha CORTEN Jef CLAJOT Dominique BEOZIERE Christian LEVIEUX Véronique GOBERECHT Pierre-Paul RAETS Martine POLLET Georges BOUKO Karin CORDONNIER David CHRISTOFFEL DE VOS Renée VANCLAIRE Laurent DELAET Jacqueline INCE Ali Ihsar MEERT Nadine SMETS Maurice DEBEUCKELAERE Katrien VAN BRUSSEL Robert HAELVOET Ingrid VAN DE VELDE Michel CLIQUET Pauline MUYLAERT Yvan DE GREEF Julie LEPOIVRE Sébastien BENALLAL Latifa CHAHID Ridouane DELHAYE Louise VERVOORT Mathieu LEPAGE Nicole VANHENGEL Guy

2.744 470 411 656 504 345 322 287 164 328 339 165 222 152 206 202 430 178 251 126 258 386 153 153 222 156 327 266 286 320 302 229 805

12 - LIENS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

LIENS Jean-Luc DEFAWEUX-BANCKAERT Martine SANCHEZ-GARCIA Enrique CUYT Monique TIMMERMANS Jean-Pierre LAMBERT Jacqueline SAMI Boubker LANHOVE Micheline JANSSENS Paul

293 55 62 56 39 35 24 43 74

13 - NATION 1 2 3 4 5 6

DE SMEDT Eddy DEMEUNIER Astrid MISSAIR Michel VANDERKELEN Brigitte VANDERCAM Alain VANHAMME Marie

MEER VERKIEZINGSNIEUWS OP

WWW.BRUSSELKIEST.BE

260 48 41 37 37 43

7 8 9 10 11 12

CHOUARD Simon VAN DEN DRIESSCHE Marlène SCHUYTEN Walter MOREELS Nicole HANSON Jean-Claude BAUSIERE Christiane

30 34 23 36 29 38

14 - PIRATES 1

VAN DE VELDE Philippe

283

GANSHOREN 1 - N-VA 1 2 3 4 5 6

VANLOUWE Karl WOSTYN Annelies DEHANDSCHUTTER Marcel SWINNEN Mariette VAN POPPEL Michelle FABRY Bob 

238 97 66 64 64 67

3 - FDF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

PIETTE Geneviève DEMOLDER Dany VAN EMDEN Line FRÈRE Sheila RASE Grégory VAN KERK Philippe RENARD Fabienne NICOLAY Axel PIRET Véronique DEROUICH Zouheir SERVRANCKX Pierre DE LUYCK Michel VANDER BRUGGHEN Jacqueline GERNEZ Chantal FAVEYST Claude CRANSQUIN Jean-Luc DUPONT Paule DEJARDIN Guy CARÊME Michel DELAVIGNE Marie BERNARDUS Christophe CLÉMEUR Patricia COPPENS Martine VISART Karel DEKEGEL Christiane LAROCK Florette HUYSECOM Denis

216 81 98 71 56 46 45 44 48 38 64 37 35 54 31 31 31 31 23 30 27 41 40 33 32 36 33

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

GENARD Robert DE BAST Huguette VAN DAMME Lionel CORNELISSEN Magali COPPENS Joseph VOUEZ Paula OBEID Stephane HIGHAM Wendy VOUCHE José PINNOY Jenny VAN NIEUWENHUYSEN Henri NIEUWENHUIS Frieda BESSEM Luc VANDERSTRAETEN Imelda BLAVIER Eric VANHEUVERZWIJN Julie TOUSSAINT Denis ORLANS Evelyne VANDER VOORDE Jean-Marc EGGERMONT Yannick LÉONARD Serge JACOBS Marianne VAN GERREWEY Mariette JEANMOTTE Edmond VAN MULDERS-GENARD Eliane

236 133 232 289 121 61 232 67 50 44 52 56 199 45 55 65 50 43 49 44 47 48 34 40 132

12 - PROGANSHOREN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

KOMPANY Pierre DE SAEGER Chantal DEHING-VAN DEN BROECK Marina BERGERS Laetitia DELWIT Carine VAN GUCHT Frederik VANHOVE Roger HANNAOUI Selloi MARIETTE Louis VARRETTA Laura DE GREEF-DE NEEF Diana BORMANS Kristine

1.326 671 582 567 250 202 189 162 165 139 166 144

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

PARMENTIER Benoît DELVAUX Marc MOREAU-EYGENRAAM Veerle DESTREBECQ John GODART Corinne NOIRFALISE Claude LEBLOIS-RENS Ghislaine MUNUNGA-KASONGO Hugo MOERKERKE Gino HUART-QUINTIN Huguette LAROCK Lambert DEREUMAUX Marie-Thérèse BORA Abdullah MANSOUR Lola PAELINCK Quentin

13 - LB-LISTE BOURGMESTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

CARTHÉ Michèle VAN LAETHEM Jean Paul COPPENS René SOUISS Karima PETRINI Maurizio DEWAELS Martial VAN DAM Marco PETIT Joëlle COPPENS Jean THOMMES Lara BARACCHI Leila BAJART Lionel LEDUC Renée CHRYPANKOWSKA Ewa ZID Nacima AKIN Emir CRAHAIJ Mimi DURWAEL Joseph VAN DAM Janni MESSINA Lenny BEHEYDT Eliane SCOTTI-DEGRAEVE Chantal

ADVERTENTIE

4 - ECOLO-GROEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

BEECKMANS Alain ROY Christine GRÉGOIRE Philippe DUBETZ Jean-Marie BRICHAUX Anne DE MUNCK Caroline EL HASNAOUI Julien VAN DE CRAEN Sammy BRACKE Jeannie FRANSOLET-DOM Marie-Fr. VANDER PUTTEN Paul DE BRUCKER Chris PHIBBS Patricia LEONARD Yolande KESTEMONT Bruno DASKAYEANIS Eftatio KASPAROWICZ Marika BUNDERVOET Diana BABAR Majid GRÉGOIRE Michael DEHOU Camille ROOSE Michel GAILLIEZ Thibault MEULEMAN Nicole GOORDEN Bernard SONCK Michèle VAN DEN BRANDT Elke

305 162 124 70 75 104 74 58 58 42 46 49 42 51 82 31 59 42 71 32 53 27 24 37 31 47 126

5 - MR 1 2

GILLARD Hervé BARAKA Sabrina

1.188 345

Het klopt in mijn hoofd

Kom eens bij ons kloppen: www.noknok.be Ben je tussen 12 en 16 jaar? Dan is NokNok iets voor jou. Je vindt er informatie om je goed in je vel te voelen en om positief om te gaan met je dip. Maak jezelf sterk! Surfen maar!

186 399 203 98 91 153 135 186 129 73 97 97 166 137 242

1.751 1.273 828 402 515 490 254 141 198 300 209 205 174 291 238 265 203 118 180 87 148 175


BDW 1349 PAGINA 20 - DONDERDAG 18 OKTOBER 2012

MACHICHI Ahmed GANDOSSI-VAN VRECKEM Marleen BOUFFIOUX Jacques CREMERS Lucienne SCHEEPMANS Roger

213 175 109 203 243

© BART DEWAELE

23 24 25 26 27

JETTE 1 - N-VA 1 2 3 4 5 6 7 8

MARCHAL René RAMPELBERG Sara KHAN Jan CRESENS Margareta STEFFEN Anna MARCHAL Daniel JANSEGERS Valerie RUYTJENS Willem

235 143 74 72 67 59 73 52

2 - MR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

LEPERS Geoffrey DE KOCK Josiane GOBBE Nathalie HENDRICK Steve MENNEKENS Herman GOORIS Brigitte CORHAY Olivier DE POTTER Micheline VANDEN BROECK Laurent DE HAECK Maxime JACKSON Areni AMISI Joseph LIEBENGUTH Pascal SCHROEDER Marie-Vanessa MARTIN Alain POIRIER Jessica AQUILINO DI MARIA Philippe DE WILDE Liliane REYNDERS Ingrid AERTSENS Anne GOBRON Cécile DIDDEN Jan GUSTIN Nadine DEMUTH Jano DEMARBAIX Eric CONEM Anne-Claire PASCUCCI Vanessa COUSIN Patrick VANDEN AVONT Marie FRAEYS Aurore VANDEN DRIESSCHE Liliane VICCA Luc HENKIN Odette DEGROODT Léon GATZ Sven

688 180 336 391 270 281 243 123 98 133 63 129 108 89 73 74 52 116 123 59 62 90 74 42 102 73 101 61 121 87 75 81 45 63 250

3 - FDF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

VANDERZIPPE Myriam DE MUELENAERE Patrick VAN NOPPEN Nicole CARDOLLE Didier COLLIGNON Pierre-Raphaël GOURMET Louise-Marie DE BONDT Chantal DOMS Frédéric DE BLAESER Brigitte LEPERS Philippe DE GERNIER Alain EVERBECQ Nathalie CARDOLLE Nadine NORR Céleste DE STAERCKE Olivier FLORENCE Michèle CLOSJANS Laurent BLONDEEL Betty DE BONDT François VANDERSTRAETEN Nicole LAMY Christiane DE BLAESER Augustin COLSAUX Liliane DEDRY Danielle RENIERE Marc MALBURNY Marilyn MARET Michel

304 125 105 89 97 79 81 53 66 66 50 63 62 59 44 47 26 51 29 45 51 33 42 34 39 44 25

In Schaarbeek had zittend FDF-burgemeester Bernard Clerfayt een voorakkoord op zak met groenen en humanisten.

28 29 30 31 32 33 34 35

PAGE Jeanne LOEWENSTEIN Joseph MEGANCK Richard MATI Albert LOEWENSTEIN Alexandre MORTELMANS Danielle TONNELIER Claudine NEIRINCK Claude

30 31 29 25 34 34 39 107

4 - ECOLO-GROEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

VAN NUFFEL Bernard MAES Annemie DEMOL Christophe GALLEZ Christine MARTENS Yves HERREMANS Camille BOUHY Marc ROSSION Dominique MOLS Eric DE SWAEF Nathalie SAUTOIS Michel BARRIS Salima VAN ROOSBROECK Marc BLAN Myriam VAN ROY Simon ODEVART Laurence SULEJMANI Hasim ANDRE Claire VANDEWATTYNE Jean BOSSEREZ Erika ROELANDT Eric COURCELLES Dominique LARDENNOIS Miguel GARCIA ZAPICO Emerita DEMEY Daan DE WINTER Jessica DAO Hieu Liem FRAIZZOLI Yolande HOLEF Julien DEMUYNCK Katlijn GHYS Arnaud VAN VLIET Lisette FEREMANS Steph KESTELOOT Thierry GAVILAN Michèle

521 517 167 222 101 151 108 111 72 202 66 179 71 132 138 96 86 92 65 122 110 66 53 94 117 111 86 79 41 129 57 73 78 81 195

6 - LBJ 1 2

DOYEN Hervé VANDEVIVERE Claire

2.811 1.104

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

GOSSELIN Benoît LACROIX Bernard DE PAUW Brigitte LEROY Paul PIROTTIN Jean-Louis VAN DER BORST Elise PATERNOTTE Didier LAARISSI Mounir MOLHANT Valérie GODET Marie-Hélène DEWAELS Pierre NSIKUNGU AKHIET Mauricette MATERNE Christian OPDEBEECK Guy ELECTEUR Joëlle HENIQUI Elisabeth SCHUERMANS Eric ADAM-HASTRAIS Marie-Paule CAMBEUR Julie AYDIN Orhan VANDERSMISSEN-WILLEMS Louise SINANI Behar GOEDERS Benjamin MARIN Gianni BREUER-ROELANTS Melissa RAKITINE-AUSTENNE Jacqueline NGUYEN Dang Vy PUTZEYS Yves BYAA Assia RADZAJEWSKA Dorota KASPAR Kirkor DEKEYSER Marina VANDENHEEDE Louis

1.685 645 691 756 556 240 246 490 381 216 333 253 251 256 422 89 222 171 132 341 120 175 299 184 146 99 87 134 125 111 199 210 321

7 - VLAAMS BELANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

LOOTENS-STAEL Dominiek DE BERLANGEER-LICHTERT Maria MOREAU Viviane VAN BRANTEGHEM Bruno VRANKEN Christel ALGOET Serge ROUSSEL Quentin WINNEPENNINCKX Patrick KEMPENEERS Louis VONCK-PUT Diana DE RIDDER Emmy MERTENS Jean-Pierre DE PEVER Michaël DUBOIS Monique DEROULEZ Jacky

375 107 83 72 65 47 56 34 43 43 65 65 32 39 38

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

AERTS Micheline WOUTERS Hubertus POELMANS Dieudonné POINCELOT Emile VERBIST Andrée DESCHUYTTER Josée DIELIS Jeannine CELS Renée VAN der BORGHT Irène MONTEYNE Richard VUYLSTEKE Jacques CRUDENAIRE Lucien FRANCX Françoise VASTESAEGER Paulina LAMON Marcel MOREELS Pierre VAN DUYNSLAEGER Helga VAN OPDENBOSCH Jean VAN de PERRE Theresia VAN MOL Carine

40 30 31 32 25 31 31 27 47 44 31 28 35 29 28 27 28 27 34 54

11 - PS - SP.A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

HERMANUS-FRANCQ Mireille DE GEEST Hannes ERRAZI Mohammed QUARESMINI Clara LIEFFERINCKX André TAHER Mustapha DRAOUI Hafida ROUFFIN Christine AMRANI Halima EL KTIBI Sellam RODRIGUES da COSTA Patricia AHIDAR Fouad KAMUANGA TUJIBIKILE Jacob BIWA MPIA Jeannette CHERIFI Ghezala SERRAF Azzeddine MYLLE Lieve RAFAELIAN Gayane SOURI Soâd SERVRANCKX Ghislain DEROY Didier EL HAMRAOUI Youssef AUMAY Monique RENGUET Didier CASIMIR Julien SEVER Ulkü ZAHNOUN Karima BUSSCHOT Monique

1.671 569 1.426 301 278 430 443 293 355 312 343 1.257 616 390 311 288 165 184 306 124 177 420 143 160 303 245 248 172


BDW 1349 PAGINA 21 - DONDERDAG 18 OKTOBER 2012

29 30 31 32 33 34 35

LE MAIRE Yvette ANNHARI Yassine DE CONINCK July DUMOULIN Thierry THOMAS Jean-Michel SEGERS Cyrille LEFÉBURE David

153 413 135 163 237 225 268

12 - LES LIBÉRAUX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

DALLEMAGNE Charles Henri KWIAT Fabienne WERRIE Jean STANDAERT Marc MELIKIAN Melik DELANGE Nathalie GUILIZ Amina VAN DER BORGHT Christophe WINERLAK Alain SCULIER François THOMAS Marie D’HEERE Viviane RENQUIN Michel GEENS Guillaume DELHAYE Martine MOORTGAT Marcel DE PAUW Patricia PALM Véronique DURIEUX Daniele VAN MELKEBEKE Viviane MAREGHNI Tony VELDEKENS Nicole WALSCHAP Fabrice WALSCHAP Michaël LE JEUNE Anne DE BONDT Jennifer PARIDAENS Xavier KEPPENS André BEAURAIN Sylvie JONET Magali DEJAEGER Véronique CLAESSENS Brigitte HERMANS Michel VAN HEMELRYCK Martine de NORONHA Patrick

528 323 208 171 133 80 42 53 106 70 66 59 60 36 41 32 40 43 59 36 49 38 25 32 62 50 30 42 40 54 30 42 45 64 106

13 - GAUCHES COMMUNES 1 2 3 4 5 6 7

SMEDTS Gilles PONCE VICENCIO Célia LARI Navid SMEDTS Gaëlle EL TAGHADOUINI Ibrahim SMEDTS Céline VAN VINCKENROY Greta

80 31 30 32 50 34 38

KOEKELBERG 2 - LB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

PIVIN Philippe VAN HOEYMISSEN Arlette ANDRY Sylvie DE KEYN Jean Pierre MGHARI Abdel WILLEMS Jean-Louis CAPELLE Véronique LAGAST Dirk ZAMOURI Khadija DEHEYN Marc HUYGE Steve WELLEKENS Josiane RAETS Christiane LINI Stéphane LEFRANCQ Véronique BOUKOURNA Mohammed COURTOY Marie ANDRÉ-DUMONT Marguerite-Marie

2.819
 531 346 542 210 272 274 216 255 218 286 217 145 188 335 142 132 163

MEER VERKIEZINGSNIEUWS OP

WWW.BRUSSELKIEST.BE

19 20 21 22 23 24 25 26 27

BEGAUX Julie VAN KERK Michel HAINA Hamida CUVELIER Olivier DELALUNE Chantal BONTE Nathalie DEBODT Claude DELATHOUWER Robert CORNELISSEN Jean-Pierre

130 143 207 205 109 112 212 289 631

4 - ECOLO-GROEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

TYSSAEN Anne MOERMAN Bram HULSTAERT Arnaud MEIRE Brigitte CADAVID Patricia EL AMRANI Said DEMETS Erik DOHMEN Andrée BERTRAND Chloé CASTIAU Thierry COELLO Robinson ROELS Pascaline HILGERS Myriam HESSELS Wouter EPPE Stefan DE CLIMMER Valérie BASCOUR Michèle BERTRAND Julien JOLLING Peter VIGNIER Marianne RAHIER Jacqueline GHISLAIN Joffrey BOUJIDA Larbi PAQUET Christine VAN PETEGHEM Andrea SIMILLION Jacques VAN der STRAETEN Tinne

280 193 69 76 52 71 55 36 53 38 29 60 69 86 35 48 30 39 40 48 34 20 46 40 44 99 194

11 - PS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

LAAOUEJ Ahmed LAMOTE Jeanine BOOTH Brian NASRI Mohamed LIMANI Fatmir MORAGA MUÑOZ Alejandro AOUASTI Khalil MOREAU Joëlle EMILI Pietro BEYNE Jean-Jacques PRIFTI Ornela LOPES Danielle ELBAJ Fatima BODY André DE JONGH Marc NDJALI YA LONGO Nathalie USIC Cedomir BADRI Nadia SCHEPENS Michèle CAMBIER Marie BUTROS Chadi CHRISTIAENS Kim LEPAGE Yvan AZMANI Zineb DELNOOZ Sylvia BOUDA Ahmed DISCALCIUS Monique

1.290 203 142 412 325 134 319 178 134 117 138 125 280 170 113 140 82 311 86 131 129 88 113 196 80 295 139

12 - EGALITE 1 2

DEROUICH Khalid DAHNIN Sarah

96 82

OUDERGEM 3 - LISTE DU BOURGMESTRE 1 2 3 4 5 6 7

GOSUIN Didier DESPINETO Pascale COLLARD Bruno LEFEBVRE Alain COOPMANS Suzanne COPPENS Christian ARTUS Véronique

5.427 664 942 1.055 441 575 423

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

DESIR Isabelle MAGDALIJNS Christophe DE VOS Sophie KURAOGLU Suat DEFOSSET Eloïse MOLDERS Didier COPS Valérie VANDAME Marc FRAVEZZI - LOCATELLI Jacqueline VITOUX Jean-Claude SOMMER Annick HARDY Christophe LENOIR Carinne PERILLEUX Arnaud MASSET Nathalie LAMBIN Fred VENIER Ingrid TOLLET Marc GOELFF Catherine AMADOU MOUMOUNI Iliassou COULDREY Florence COLOT Michel NOEL Bernard CRUCIFIX Jeannine

424 447 649 263 986 269 523 292 321 419 267 408 266 192 426 288 471 585 212 186 462 742 542 902

4 - ECOLO-GROEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

MOLENBERG Vincent WILLAME Elise GRÉTRY Christian BAUWENS Marie-Pierre DECOURRIÈRE André VANDENBRANDE Kristel ZWIJSEN Michel BAKOUNINE Anastasia FRANS Bernard LLANOS Fiorella DUBOIS Guy DURANT Nicole LEBOVY François GOEMAERE Martine STROOBANTS Marc CALATAYUD CALAMPA Lidia GROSJEAN Paul DE SMET Marijntje DAWANCE Thomas GOFFARD Julie BALMET Robert POCHET Elisabeth GEERTS Bernard THIELEN Ghislaine MEYFROIDT Yves HANEGREEFS Noëlle DEFAWE Pau ADAMS Isabelle CHANVILLARD Etienne DEMUTH Josiane HERZL Pierre-Yves

318 341 235 210 103 181 78 143 103 129 79 126 77 113 80 152 67 89 81 139 55 96 56 90 57 77 71 110 50 114 132

6 - CDH+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

KOCH Muriel DUBOIS Bernard BERNARD Marie PONJEE Jacques JUNG Oliver HERALY Natacha GEORGES Marc LAGHEZZA Angela SOGUS Pierre TAINE DEMBO Odile PENNINCKX Jonathan DE CARTIER D’YVES Myriame BERGHE Pascal SCHAROVSKY Paulina WITHOECK Bruno BISSOT Christine VERDONCK Francine LEBEDELLE Anne DELVAUX Patrick GRUDZIEN Karolina GUEORGUIEV Ilian STERCKX-REUNIS Georgette YASSE Thierry SIKORSKA Ewa NOWAK Jan CNAPELINCKX Sandrine

324 144 256 110 143 68 86 64 46 53 56 84 62 45 62 63 131 76 92 60 47 38 58 44 50 42

27 28 29 30 31

INONGA BOYENGI BAGYARY Csilla MERTES Philippe BISTIAUX Claude MARCUS-HELMONS Anne

51 44 60 65 115

11 - PS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

JAMOULLE Véronique WAUTERS Michel RIGODANZO Vanessa JAMAR Jimmy JONES Isabelle FASTENAKEL Pierre SEMPELS Elisabeth te KOLSTÉ Georges Eric SCHNEIDER Valérie HENRION Philippe NANNAN Caroline SOCQUET Alain FRENNET-DE KEYSER Anne TÉPLOOUKHOFF Georges EVRARD Elisabeth CRAHAY Marc SIMON-CODACCIONI Marie-Claire MANTEA George-Daniel HOBUS-FRITS Liliane RIFFLET Fabien PIZZUTI Paola LANGE Bernard TENGELIDOU Gesthimani FRÈRE Jean-Luc VALENTOVA Veronika TORBEY Habib LEFÉBVRE Anne ROGGEMAN Yves BOURARACH Fatima RUMMENS Guy DEMEESTER Sylvie

396 200 156 131 106 113 71 72 85 61 86 62 112 67 77 81 65 47 68 44 57 62 61 71 56 58 76 58 127 91 99

12 - SAMEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

HOORNAERT Dirk LAHAYE Marie-Christine BOODTS Emmanuel VANOBBERGHEN Wim VAN de VOORDE Anne-Marie SONCK Stefaan LEYSEN Jozef PIJCKE Anne DE VLEESCHOUWER Sara VANDERSTAPPEN Peter VANDE VELDE Magda WILLEMS Anna DE GREEF Brigitte DE CEUSTER Jan HOVELYNCK Marie CARNIER André DE VLEESCHOUWER Patrick DE BECKER Gilbert VAN ASBROECK Anne

275 64 231 90 46 78 107 52 79 35 69 59 57 34 58 74 72 63 84

SCHAARBEEK 1 - N-VA 1 2 3

POLDERS Guido VRANCKX Lieve VANDEKERCKHOVE Simon

369 196 196

2 - MR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

VERZIN Georges 1.235 HEMAMOU Afaf 292 de BEAUFFORT Yvan 511 CHAN Angelina 505 van den HOVE Quentin 540 GUISSE Gisèle 276 GRISAY Dominique 157 LEJEUNE de SCHIERVEL Colienne 226 EL-ZEIN Imad 148 AÏT BAALA Latifa 146 ROUSSEAU Jean-Philippe 213 CHIADEKH Faouzia 187 de CROMBRUGGHE de LOORINGHE Gauthier 276 BENYACOUB Hafida 107


BDW 1349 PAGINA 22 - DONDERDAG 18 OKTOBER 2012

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 

BASILIADES Johan GERREBOS Anne-Marie SCHMIDT Philippe VERLEYSEN Eddy VANDERWILDT Jean-Pierre CARPENTIER Janine HOUTMANS François AZMI Fanane GILLAIN Sébastien DEVOS Véronique HAEGEMAN Annik VLAEMYNCK Alain DESMET-DONY Françoise DUMOULIN Sybille NOCERA Michel DURAKU Durak KAS Sefket VERBRUGGHE Dominique TOP Veyis KOSSAKOWSKA Katarzyna JOOSTEN Mia PISETTA Mattia KUSAMA Mireille DAKAKH Abdulkarim PIRET Anita SMAJIC Edita HANSENNE Anne-Marie SENGEZER Ipek PALANGE Françoise de POTTER Nicolas TANAHATOE Daniel DESTRAY Hubert MONSEU-DUCARME Anne

194 214 149 250 140 156 185 85 131 128 193 96 103 111 81 111 140 209 196 96 138 75 60 70 68 64 94 65 141 188 134 105 357

3 - LISTE BOURGMESTRE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

CLERFAYT Bernard JODOGNE Cécile GUILLAUME Bernard NOEL Etienne KÖSE Sait DE HERDE Michel KÖKSAL Sadik NIMAL Frédéric GÜLES Filiz ECHOUEL Mohamed EL KHATTABI Fatiha QUERTON Sophie MALAMBA KIFAYA Denise HELD Anke Charlotte REGHIF Mohamed GYSELBRECHT Muriel LORENZINO Debora HARRAR Jamal HACHIMI Tatiana de FIERLANT Lorraine KADDOUR Larbi DEMIRI Burim SAGLAM Berrin STUPAR Sacha HAEVEN Joëlle BEL KHATIR Adnan YIRTIK Resat LAZAAR Khadija D’HOIR Patricia LUKOMSKA Malgorzata PAUWELS Cédric BRUSTEN Patrick KANFAOUI Abdallah LOUCKX Thierry HINQUE Virginie DESMEDT Emilie LENGLEZ Alain ISMAIL-MANAJ Merlin SCHIFFELEERS Didier FIERENS Marianne RHLIOUCH Nadia TÜFEKCI Atilla EL HAMMOUD Latifa VANHEMELRYCK Jacqueline van ZUYLEN Joëlle de JAMBLINNE de MEUX Christobal VERREYDT Léon

8.907 2.150 2.030 1.841 1.648 1.334 1.739 1.011 747 468 426 731 365 247 481 404 702 443 283 592 463 696 484 321 352 321 378 169 435 174 275 406 589 304 408 439 321 118 262 395 291 317 334 283 564 449 440

4 - ECOLO-GROEN 1

DURANT Isabelle

2.212

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

VANHALEWYN Vincent DECOUX Dominique FETTOUH Redouan BYTTEBIER Adelheid GILLES Bram METTIOUI Asma ERALY Thomas WILLEMSE Laurence ABSLIMOU-OUADRASSI Yousef ELIAS Catherine VERSTRAETE Arnaud CAILLOUX Cécile GOULIOS Lazaros GERVAIS Marie LANSSENS Bernard DMAM Abderrahman STANDAERT Lucien COPPENS Mara COUILLIEN Daniel TAC Neriman CARDYN René MUNOZ Elena SOHET Quentin GAILLY Jenna COELHO Patricio TALBI Sarah MOREL Jacques BODART Maité LECHAT Benoit WAHL Donatienne DAMMANN Sven EL GAMMAL Jennifer VERCRUYSSE Thomas HANA Suzanne CONDON Richard GAILL Y Anne-Françoise VANTIGHEM Jean-Pierre MORCIAUX Hélène PLADET Bernard D’HONT Patricia GENIN Corentin ISIK Dilek WINKEL Xavier KEUKELEIRE Michèle DENYS Luc TRACHTE Barbara

564 591 526 773 470 350 253 374 438 255 416 333 196 290 230 306 231 281 148 161 101 212 151 275 182 275 150 245 223 223 237 286 181 272 116 208 124 172 183 187 167 171 192 254 466 532

6 - CDH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

GRIMBERGHS Denis OURIAGHLI Karima EL ARNOUKI Mohamed OZDEMIR Mahinur DAUBE Laurent NYSSENS Marie MAHIEU Cédric DAENENS Sabine SAG Seydi GODBILLE Alexandra PIRARD Jean-Philippe CARTON Marie NELEN Sarah CUSTINNE Maëva-Germaine MOREL Gauthier SAHIH Tewfik MAINGAIN Alain SCUVIE Gwénaëlle NAWASADIO Ange KAPAKLIKAYA Birgül LEON Emilio KESTEMAN Françoise GILBERT Alain ONDJEMBE Onya LANOTTE Olivier YUSEIN Mergyul BOUKHARI Hamza EVRARD Géraldine PEETERS Liesbeth BOLEMBA Patrice THONON Laurent DENDANE Abderrazzaq KARAGÖZ Aynur PIESSEVAUX Vincent SIMON Françoise HERMAN Bernardo BOGUSZEWSKA Agnieszka DEVRICIS Dimitri

855 540 609 1.135 226 309 268 241 636 135 193 203 235 121 148 510 195 90 110 334 71 115 84 186 112 92 338 99 196 146 129 181 365 169 130 92 78 69

39 40 41 42 43 44 45 46 47

JANSSENS de BISTHOVEN Louis MEURANT Gaëtane BOCCADIFUOCO Bettina BOUAYACHI Chadia BALKAN Hakan HAVRENNE Emmanuelle VANDENABEELE Geert HALLET Thierry NYSSENS Clotilde

146 111 96 181 271 119 202 200 412

11 - PS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

ONKELINX Laurette GOLDSTEIN Yves MOUREAUX Catherine ÖZKARA Emin VRIAMONT Bernadette VAN GORP Jean-Pierre SANHAYI Jamila BOUHJAR Abobakre ALIÇ Derya PLATTEAU Eric WERTS Catherine DÖNMEZ Ibrahim MOLAÏ Ghislaine AYAD Abdelkrim COLOMBO Anna DEGREZ Matthieu CHETIOUI Karim KÖKTEN Halis JOURDAIN Sigrid EL MASLOUHI Ahmed KILANI Sonia VAN WIJNENDAELE Matthias CATHERIN Christiane OUAMMOU Driss NALBANT Tülay JEANSON Michel SPEDICATO Maria KOYUNCU Hasan GRILLO Patricia CUVELIER Michel SÖNMEZ Döne MANALIS Georgy DUFRANNE-FIORI Claudette HYUSEINOVA Azize LUFUMA LUVUEZO Pathou CHEIKH Yasmine POLSPOEL Liesbet BAHKI Jamel NUNEZ Y CLEMENTE Maria KAJJAL Abdelkhalak MASSON Sophie VERMANDER Walter VANHAMME Marie BEN ADDI Taoufik GOURDIN Françoise COURTHÉOUX Eddy LAHLALI Mohamed

5.443 733 941 2.041 508 1.089 753 702 1.234 339 383 1.314 300 622 384 360 675 1.746 205 697 298 301 324 350 313 171 202 1.652 189 244 801 224 250 210 201 359 250 283 151 394 204 247 250 529 197 172 791

12 - PTB*PVDA+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

BERNARD Axel GERAETS Claire MUGEMANGANGO Gérard AHMITTACH Naima ÇAKIR Cetin BUSSELEN Jan MUKANGANGO Gloriose DEVOS Benjamin El BAKRI Mathilde OBOLENSKY Pierre BARRÈRE Emmylou ABU TRABEH Zahwa MOENS de HASE Antoine DUPRIEZ Philippe FRANSSEN Lieve GROPPI Elisa ZAïLACHI Rani LEBRUN Liza DA FONSECA Joaquim FRAJI Soufiane MERTENS Elisabeth LE PAIGE Lou GILLES Frédérique GUZZO Giovanni KATMERIDOU Maria

452 583 164 135 133 145 95 102 123 124 90 96 82 98 105 119 95 92 74 86 99 80 74 60 76

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

LACHKAR Hafsa LE PAIGE Charlie MEUNIER Aurélie LEMPEREUR Pierre MICHIELS Neal MBOBOKO Empongo MOCEVIC Bahrija MELLOUL Ben AHCINI Fatiha GEHENOT Nathan MOENS de HASE Fanny STREEL Jean MORIAU Linde VANBAELEN Quentin OFOGBA Jacqueline ZAILACHI Jawad ULAD ABDESLAM Hafida DE PRINS Jozefina KYANZA SHABANI FERMON Jan TOPAL Dudu BENKHELIFA Selma

89 94 79 78 76 77 63 64 93 56 70 58 78 69 69 74 79 74 61 92 75 127

13 - VLAAMS BELANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VAN GOETHEM Paul SMITS Danielle SESSLER Patrick MORTIER Ingrid VERTONGEN Alfons BRASSEUR Eric VANWINGHE Béatrice LEQUEUX Jean CARPENTIER Monique DEVASTER Christiane

257 72 62 58 45 45 42 39 58 69

14 - FGS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ENNAY Mohammed DEBOUNY Claire GOEDART Michel LARAKI Bouchra BELCE Salih DEVILLE Suzanne CIURARIU Maria-Laura LEURQUIN Didier RIFI Ibrahim

245 69 36 54 57 44 43 51 50

15 - PIRATES - PIRATEN 1 2 3 4 5

HAÏRI Wissam MOMMER Camille CENTNER Laureen NADE Jean-Charles EL MOUSSAOUI Marouan

144 195 154 125 108

16 - ÉGALITÉ 1 2 3 4 5 6 7

AMADEL Amina HASSANI Miloud FILALI Anissa SEVIK Meryem GHEZIEL FREICHI Youssef CORTEN Sandrine EL MALDI Younes

200 93 125 91 77 104 108

SINT-AGATHA-BERCHEM 1 - N-VA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DEMULLIER Luc VAN DAELE Joke WUYTENS Patrick SORGELOOS Marleen HEYMANS Berlinda COLPAERT Dimitri BEYENS Jeanne HEYMANS Daniel VAN DEN EEDE Maria LOMAX Eddy

280 94 83 71 66 46 46 53 44 57

2 - MR 1 2 3

VANDER MYNSBRUGGE Michaël DUBOCCAGE Chantal TEMPELHOF Pierre

649 236 231


BDW 1349 PAGINA 23 - DONDERDAG 18 OKTOBER 2012

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

DE BUCK Nadine LIMBORG Henri DESCHRYVERE Alain BOLELA Louise-Marie MESKY Abdellatif MIGEOTTE-FAUCONNIER Nathalie ROBE François MUKUTA Sylvie SAUVAGE Patrick LATINIE David BULTINCK Christel GOVAERT Evelyn LANDSHEERE Caroline DE WEVER Marc BOURGUIGNON Michelle PANTIDIS Nicolas PEZZOTTA Sandra VANDER MYNSBRUGGE Dylan RIGUELLE-VANDEKERKHOVEN Maryse WERY Philippe KOC Irena RUYMEN Monique MOLINEAUX Albert TELLIER Stéphane

118 146 113 121 78 152 122 106 102 77 95 79 82 197 108 128 79 202 100 107 72 84 96 346

3 - FDF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

DUPONT Monique STASSEN Nicolas DE LEENER Laure KAHOUACHE El Mostafa LEVY Sophie DILLENS André MORISSET Nadine MELCHIOR Jean DETRIXHE Suzanne RITS Jean-Marie ABDI Fatima STIENLET Roland LEROY-DESBANT Claire 

232 75 101 69 100 46 50 60 40 55 29 56 44

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

ELSON Larry DONNEZ Xavier RAMON Chantal JONET Paul RICHARD-WAROUX Gisèle DE MEYER Jean-Claude DEBOUTTE Monique EL GHOUDANI Mohamed JEAN Caroline MELCKMANS Thomas ANDRIES Jeannine DAINE Julien MAGERA Micheline SCHOONBROODT Benoît

32 54 38 54 33 41 46 23 35 41 37 36 50 215

24 25 26 27

BOUCQ Christian HENDRICX Christel VAN DEN BROUCKE Katia WAUTHIER Thibault JABENEAU Patrice VAN DEN BOSSCHE Anne HENDRICK Emilie PLAS Etienne BEL HADJ ALI Anas BRUNE Dominique MICHIELS Vicky VANHOEKE Benjamin LYS Guillaume DELLOYE Claude DENIS Vinciane CONSTANT François VERMEIR Walter MOORS Kim BEL HADJ ALI Hind VAN MULDERS Mathieu BEL-HOUSSEINE Ali VANDEVOORDE Ann TAHON Myriam

55 45 129 243

7 - VLAAMS BELANG 1 2 3 4 5 6 7

4 - ECOLO-GROEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

GALAND Benoit WATELET Raphaël WALRAVENS Julie LURQUIN Vincent

DE BRABANDERE Bob STROOBANTS Anne-Marie SCHOOLMEESTERS Marc VAN PESTEL Madeleine DECRU Lieve TOMASEVIC Zoran DE SMEDT Arie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

ADVERTENTIE

GHILBERT Marc VANDOOREN Régine POLET Yonnec LAMBOT Valérie MOORS Dirk M’BUZI M’BUZI Alphonsine ISSENGHE Patrick METIOUI-AMANZOU Fatiha CHIESI Giacomo YASAR Arzu PATTE Christian SCAILLET Sarah MULAS Salvatore MERTENS Nabintu ROORYCK Michel RAYMAEKERS Virginie DRAA Noreddin SWILLENS Marie-France DE NUL Louis WERNER Marie JANSSENS Robert JANSSENS Simonne FAGOT Réginald

MARTIN Yvette DE PRINS Olivier TRULLEMANS Nadine VANDERBEKE Paul

100 61 90 93

12 - BERCH’M 156 52 33 25 23 25 32

11 - PS-SP.A 260 131 156 148 65 94 77 62 89 71 68 81 64 69 83 73 39 55 86 41 79 56 79

24 25 26 27

351 145 219 125 107 103 134 252 63 164 60 76 43 56 47 54 126 45 41 44 51 53 36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

HERMANS Marc NOLLET Viviane BERCKMANS Alain JONET Martine HELSON Philippe VANHELLEPUTTE Sophie HERMANS Maud LEBRUN Martine GRIMONPONT Laurent LUC Jacqueline FUSSEN Chantal DEBACKERE Carla HERMANS Jules RIVEZ Michel HANSSENS Daniel DE CLERCQ Lucienne VANDERVEKEN Didier DOUILLEZ Carine MOORS Guy VANDER VELDE Sara GOCHET Michel QUADFLIEG Joëlle HUART Christophe TIMMERMANS Marie-Claire CHRISTIAN Kateline ROCHETTE Daniel HENDRIKX Robert

236 145 89 75 80 68 100 71 60 51 71 53 91 67 56 52 56 58 54 58 44 65 44 54 60 54 102

13 - LBR 1 2 3

RIGUELLE Joël KUNSCH Marie DECABOOTER Peter

1.655 246 479


ADVERTENTIE


BDW 1349 PAGINA 25 - DONDERDAG 18 OKTOBER 2012

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

BRUYNINCKX Véronique VANDE WEYER Marc CACKEBEKE Carine RIGA Vincent VAN EYCKEN Françoise DIOP Ndongo VAN GYSEGHEM Maude CHEVALIER Romain ELBERS Julie JOUGLAF Abdallah VANDEN BREMT Agnès CULOT Jean-François BOUGMAR Laïla BEECKMAN André BARDIO PEREIRA Yildiz CHIBANI Saïd DUMONT-HERPHELIN Sabine DÖNER Arif UWONKUNDA Antoinette AERNAUDTS Auguste VAN LIEMPT Cathy CHALMAGNE André CROON Paula COLOT Jean-Marie

176 362 207 587 126 256 250 139 151 231 301 251 230 134 86 515 135 91 149 109 97 226 121 404

SINT-GILLIS 2 - MR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

DEBOUVERIE Patrick DE VIGNERAL Victoria D’UDEKEM D’ACOZ Rodolphe MAGLIS Angelina UYLENBROECK Thierry ZOCCOLO-LEGAS Carmela BAUWENS Yvan TEMMERMAN Sofie ZEDZIAN Danuta CORBESIERS Stéphane CRISMER Lorena SALGADO RIBEIRO Duarte Manuel TOOLSEE Shamir DE BASTOS PINHO Maria EL AMOURI Ahmed BARBONE Silvia GOETYNCK Michaël VANDERMERGEL Michel SOUDANT Daniel NAETHER Marc HAMIET-ART Anne LAFAY Grégory WELLENS Véronique ALESSI Albino TUENI Helen RODRIGUEZ NAVES Celi RICHARD Julian OSMOLSKA Magdalena NDETTA Jérôme VAN BUYLAERE Julie TRUYOLS Berta HECQ Martine DEROUX Vincent VAN BELLINGEN Alain NOVALET-VAN VOOREN Mady

836 247 270 100 186 116 191 154 105 66 57 73 99 68 115 68 79 152 129 88 65 63 71 50 48 80 77 85 45 62 36 44 52 75 172

3 - FDF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SIDIBE Fatoumata STALAS Jean EL AYADI Mohamed SPOIDEN Anne MICHAUX Sylvain DELCOURTE Colette LOX Serge CHARLIER Jérémy LEBRUN-NÉLIS Anne THISSEN Jacqueline LALIEU Arnaud GOUX Isabelle CRISMER Robert CORTES ORTIZ Kerima HOFFMANN Michel REMACLE Anastasie MAVROS Georgios ULLENS DE SCHOOTEN Sonia SEVERINO Dominico 

162 101 82 59 53 51 36 77 39 51 44 33 31 25 35 27 24 34 30

20 21 22

BILLIET Denis BUI Thi BILLIET Isabelle

30 21 57

4 - ECOLO-GROEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

MARON Alain PAPAZOGLOU Julie ALBISHARI Aziz MORENVILLE Catherine LAGROU Klaas DE RADIGUÉS Barbara EL GHABRI Mohssin ALCINDOR Géralde YIM David LAUWERS Eva GONZALEZ GLEZ Anibal VERMEIREN Agnès CORBALÁN BOSCH Sergi HENDRICK Bénédicte ANTHONIS Timothy DE TERSCHUEREN Sylvie ULLMANN Urbain KOTARAKOS Christine OPDEBEECK Reza KNOPS Louise GOETHALS Jean-Guillaume MASSET Delphine GÉRARD Philippe GERBAUD Julie VANACHTER Frank 
 ZICOT Catherine TIETZ Alexander BAILLY Elsa PERRAU Vincent ESPEEL Nathalie CARRÉ Stany DE LA ROSA DUEÑAS Juan Carlos CZARNOCKI Olenka SEGERS Matteo GAILLY Véronique

673 567 270 395 356 359 271 144 148 318 133 203 175 192 146 178 114 149 162 181 160 174 218 207 160 172 86 272 118 205 100 125 196 197 239

6 - CDH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

HENDERICK Vincent MOTTEUX-ABELOOS Martine EL AYADI Brahim BELHALOUMI Abdelrhani ORBAN-WATERSCHOOT Marguerite VIJGHEN Thierry SALHI Mohammed JUSTAERT Arnout MABENGA Jean-Pierre AMATI Angelina PEREIRA David VANAELST Katja DJEDIDENE Abdelmajid JARAMILLO-ACHERMANN Pascal ADEN Hassan MESSAOUDI Samia JUDICE PINHEIRO Jacinto HENDERICK Judith MESSAOUDI Hossem HUPIN Marie-Christine ZUSHI NGENZI Leopoldine LAURENT Isabelle KAPINGA-TSHIMANGA Annie SIMAOZINHO PEREIRA Adalia OUIRINI El Hassan DE BRIEY Lionel MOERENHOUT Christine KAVARI Patricia DECONINCK Jeanne-Marie DELPLANQUE Marie-Lise STEVENS Francine DJEDIDENE Morad PEETERS Olivia QUINTIN Emmanuel VELOSO Jose

214 100 163 179 42 35 186 43 60 39 45 42 116 34 179 116 24 38 104 27 26 35 49 19 239 37 25 20 21 23 30 64 32 36 25

11 - LB (LISTE BOURGMESTRE) 1 2 3 4 5

PICQUÉ Charles MARCUS Cathy SPINETTE Jean LUYCKX Carlo MORIN Anne

4.267 1.168 939 1.237 211

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

AHRUIL Said FRANÇOIS Catherine NEKHOUL Yasmina STEVENS Willem AMRANI Myriem VAN CAMPENHOUT Thierry VIDEGAIN SANTIAGO Victoria RUPIO Pedro ASSILA Hassan GRACEFFA Carine PISTONE Yolande GUEU Touna Bernard RADELICKI Lesia LIBOUTON Michel DEBUNNE Sandrine SOIL Christophe FAGARD Vasantha SIKOROWSKA Magdalena PALAU GARCIA Isuka PANTSIOU Eleni LE DÉROFF Joël LAZZARONI Francesca THIRY Isabelle BOSCHLOOS Laurent MANSOURI Khalid LEMMENS Bart VIELLE Laurence YSABEAUX Willy ENGELS Yvette HUTCHINSON Alain

616 472 506 324 489 631 256 459 425 238 150 261 172 242 186 265 122 148 123 150 106 233 147 126 451 202 179 221 262 383

12 - GAUCHES COMMUNES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

DESCHOEMACKER Anja MENOUX Nicolas AGUILA FERNANDEZ Clara DEHON Christian CABAL CABEZA Maria ZIELINSKI Ludwig BÉLANGER Marie-Eve DOYEN Michel DELCROS Stéphane KELLY Finghin MANIOU Panagiota

175 59 76 43 56 52 48 41 44 42 56

13 - PTB*PVDA+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

PESTIEAU Benjamin DE SMEDT Françoise ZAMORA VARGAS Daniel MESSAOUD Mohamed CHIN Laurence GOETGHEBEUR Thierry SACCO Elisa DE BEER Simon DECOENE Aurélie PIRET Sheena HATZIGEORGIOU Stavros DEVROE Katia BAUDOIN Julia DE BEER Sophie COURTENS Laurent ROECK Robert HELLER Caroline BOUTSEN Hugo MOULAERT Colette CHIN Mailing DE RIJCKE Philippe NAJJAR Michel PESTIEAU David

150 93 65 80 43 35 48 57 40 45 40 44 54 43 32 27 32 50 37 35 27 32 58

14 - ÉGALITÉ 1

WILLEMS Paul

134

SINT-JANS-MOLENBEEK 1 - N-VA 1 2 3

BERCKMANS Dirk Théo CRYNS Ine VAN CANEGHEM Luc Desideer

WWW.BRUSSELKIEST.BE

484 153 124

4 5 6 7

BIJNENS Maarten BASTYNS Pieter-Jan MOERMAN Sigrid VASTENAEKEL Eliane

94 113 128 128

2 - MR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

SCHEPMANS Françoise MAHY Olivier VANDE MAELE Patricia GYPERS Jan BASTIN Dina CHAKIR Hicham MANZOOR Shazia EYLENBOSCH Michel EVRAUD Danielle MBULU Lazare LINDERS-DUBOCCAGE Nicole LÉONARD Luc EL ABBOUDI Mohamed PEREIRA Javier VAN LEECKWYCK Georges LAHLOU Hasnae MITROVIC Zlatija VAN der EEKEN Gert CAREME-PALANGA Laurie TONGLET Frédérique ATTALBI Samira VAN MULDERS Henri KIENDREBEOGO Micheline PAPADIZ Leonidas LASNIER Harmony VAN MERRIS Didier VANDERSTRAETEN Frédéric LEGRAND Joël BENBELKHEIR Naïma RTERO KHTIRA Nourreddin LIEKENDAEL Carine SOLLAMI Grazia DE BACKER Arlette SEBANYAMBO Christian HYCKOWSKA Ewa Katarzyna DE DOBBELEER Pascal SEIDOPOULOS Parys DEMARET Irène CARLÉ Ilse ELGOUILLE Moustafa MALEF Catherine DARBÉ Alain BOUFFIOUX-GOBBENS Angèle PRETLOT Jean-Claude VERMEULEN Pierre

5.358 547 834 810 510 270 352 446 368 191 301 303 283 242 309 197 129 200 284 177 191 235 134 306 171 208 198 199 144 207 268 139 212 117 109 154 237 172 159 160 145 192 236 246 463

3 - FDF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

VOSSAERT Michaël BOTTE Sandrine URBAIN Marvin Lee DIEPENDAEL Béatrice GHEMATI Oussama VAN EECKHOUDT Myriam NAVEAU François VAN CAUWENBERGH Christine TALLON John BOUZAMOUR Fadoua MOURAUX Benoit LUCHTENS Roger D’HEYGERE Cécile VAN AELEWYCK Thibaut FESTRÉ Jean-Marie SEVILEN Suhat DEDECKER Serge VERVAEREN Vincent FERNANDEZ LOPEZ Aurelia RÉSIBOIS Fabienne DEDRY Josiane SEDYN Jeannine PINALOVA Maria GILLARD Sue Allison KORALL Chantal DAMBLY Eliane JACXSENS Stacy MOULART Paul ROZENBERG Izaak WOLFCARIUS Edmond BEN SALAH Rachid DAMMANS Anny 

406 151 122 120 64 103 82 84 86 69 91 61 54 68 80 109 64 50 45 44 40 45 39 43 33 35 40 39 46 48 78 36


BDW 1349 PAGINA 26 - DONDERDAG 18 OKTOBER 2012

MEER VERKIEZINGSNIEUWS OP

WWW.BRUSSELKIEST.BE

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

DRABBE Nelly IDRISSI Mustapha DE VELDER Seraphine NIELS Nathalie AERTS Sylvie BENZIRAR Ihsane AZDAD Abderrachid VERVOORT Myriam METTEWIE Vittorio DE WOLF Michel

165 233 152 174 237 217 495 224 219 260

12 - PP 1 2 3 4 5 6 7 8 9

HOUTEVELT Claude DESCAMPS-HEYVAERT Monique PHILIPPART Guy HAULT Georgette MATTHYS Jacques WEINHAUSEN Eveline CLOQUET Alain DEKNOP Nathalie MUSANGA Nima

126 87 66 34 55 29 41 47 49

13 - ÉGALITÉ In Ganshoren moet Pierre Kompany (centraal) voorlopig zijn burgemeestersambities opbergen.

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

DUBOIS Lucette URBAIN Christian FRUCHT Augustine GOOSSENS Josiane MOREAU Danielle LIÉBIN Raymond GOEFFERS Solange DIEPENDAEL Francis DREESEN Dany MESNAOUI Adnane PRAET Suzanne GOBBE Paul GILLARD Marc

48 46 35 40 49 30 40 37 33 45 37 53 72

4 - ECOLO-GROEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

TURINE Sarah MAJOROS Karim COEURNELLE Didier GADALETA Annalisa TAMDITI Khadija VERSTRAETEN Serge SURDIACOURT Maarten MAOUANE Rajae BRUYERE Fée BARRO Ahmed VAN DEN BREMT Michel LEBON Françoise VAN GREMBERGEN Jase ABRAS Philippe REYLAND André LAFORGIA Natalia HELLEBAUT Lison LAZAROU Constantin NAYT TAIB Mohamed SAMBOU Aminata VERGAUWE Janine DESMET Koen NDENGE Daniel RAISON Anne-Marie MAINJOT Frédérique GUESSOUS Yassine HOGGE Jean Philippe VAN HOEF Mélanie VERRI Françoise MOEST Benjamin FADEL Lahoussine LAMBERT Sophie PEFFER Isabelle VAN OSTA Vincent MAIMUNI Mourad FAUCONNIER Hilde 

973 222 178 299 195 141 149 182 159 182 148 151 137 98 103 135 90 86 116 97 96 152 89 105 100 122 82 113 103 78 110 138 98 66 99 119

37 38 39 40 41 42 43 44 45

PIRONET Kim MARTIN Olivier GAILLARD Pierre ORTMANN Martine NDATY DONGANGA Marie VAN SANTVOORT Paul MECHBAL Mustapha MADIOT Jacqueline HILGERS Myriam

81 93 66 91 94 102 108 102 180

6 - CDH-CD&V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

EL KHANNOUSS Ahmed GILLES-GORIS Ann VANDENHOVE Roland PINTI Laura KITANTOU Jean-Yves DEGROOTE Johan MAHDAOUI Rachid DE FOTSO TCHIENEGNOM Nicolas EL HARIM Fatima BEN MALEK Jamil AHAMJIK Mohamed CICCIA Stéfania HAOUARI Abdelkarim EVRARD Sophie Isabelle KOUMI Nour LAKHLOUFI Youssef BIETHE KINOTH Marcellin MELLOULI Abed Azize LEMMENS Lieven VANBOSSUYT Didier EZZAIDI Tariq SPIJKER Laetitia SALJI Shukrije LAHCHIRI Jemilla EL BOUCHTILI Kamal AZZOUZ Mansour BENAMOR Laila STEFANOVIC Eliane ZOLJAMI Safuan UZAIR Imran OUASSARI Hassan TAGHLA Faiza DESMET Ria KOVACEVIC Sabira GONZALEZ SERRANO Manuel TCHENDO Ange MBUNGANI MOKELEBENZE John MPUTU KALUBI Monique PLANTAIN Yvette MOHAMADI ALAL Rihab 

1.690 527 295 179 207 198 395 161 194 211 192 91 281 146 156 265 83 85 152 135 183 67 59 171 104 126 144 43 186 105 236 98 104 58 43 67 136 139 54 73

41 42 43 44 45

© IVAN PUT

BOUHDIDE Nadia AMUNGA BINTI Sharufa BOYAZIS Jacqueline ROOSELEER Dominique TAYMANS André

82 77 60 67 117

7 - VLAAMS BELANG 1 2 3 4 5 6

CLAESSENS Joris VAN NIEUWENHOVEN Christiane VANDERBEKE Freddy ROOSE Raymonda CLAES Sonia SLOWACK Livin

296 126 87 65 92 67

MOUREAUX Philippe PIQUARD Paulette IKAZBAN Jamal OUBERRI Houria VAN DAMME Jef P’TITO Olivia AZAOUM Jamel EL HAJJAJI Khadija MAGÉRUS Christian DEKENS Tania ACHAOUI Abdellah BOMELE Sylvie EL BELGHITI Badia GJANAJ Amet CHAHID Mohammadi REKIK Nader WOLFS Jacqueline RAHALI Hassan KALIMBIRIRO Laetitia CAVENAILE François BULTOT Alain LLOPIS Nathalie METIOUI Mourad BENKADDOUR Hafida BOGAERT Wouter WITPAS Véronique JBARI Younes TAHAR Farida LIZO Razvan NOBEN Sandra AKATSHI Ursule EL BAKALI Mohammed VAN de WALLE Erik YACOUBI Kenza NISAR Zaheer Adil

5.952 754 1.490 641 695 579 1.141 582 573 345 715 362 499 1.009 528 619 225 558 298 177 236 188 256 322 152 221 455 601 137 259 239 450 151 570 304

AARRASS Farida BENTALEB Ismail BOULESSAIEN Amor DELVAUX Richard RIAN Mona VAN den BROEK Taoufiq Johan AZAHAF Toucha

353 125 70 97 74 82 98

14 - ISLAM 1

11 - LB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

1 2 3 4 5 6 7

AIT JEDDIG Lhoucine

1.102

15 - PTB*PVDA+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

DE BLOCK Dirk VERMEULEN Leen BOULAHYA Nasreddin SAISSI Malika CALA Dino ERRAMI Abd-Errahman BEN HAMMOU Yasmina EL BOUAZZATI Mohamed STÉVENART Jeanne-Marie BOUAZZAFEN Saïd RIAD Hind MELLAHI Abdelatef ` FEKAR Nargisse STAQUET Maxence CALLEWAERT Joke ABDELKHALEK Nordin VANDENBEMPT Joke TUTANES Inocencia SCHOLLAERT Marie Jeanne FLACHET Ivo VANCAUWENBERGE Maxime COTTENIER Jo CHELH Zhour NSIAH Mary D’EER Miriam BILGIN Günal PESTIEAU Jean MROUI Bochra DE TROCH Wies ROBLES Adriana BEGDOURI ACHKARI Rafiha MCGAVIGAN Maria BERTULOT Antoine PESTIEAU Patrick POLANCO PALACIO Patricia BURSAC Tomislav PINELLO Santina HANSSENS Georges TSHIBOLA KALOMBO Adolphine SOETE Stijn CHELH Myriam DEFIEUW Jolinde 

553 472 175 139 99 134 133 95 89 75 99 78 64 83 144 98 93 61 63 78 71 61 55 54 54 75 73 67 65 64 64 54 55 59 46 45 47 47 65 64 65 70


BDW 1349 PAGINA 27 - DONDERDAG 18 OKTOBER 2012

43 44 45

MORTIER Henri VANCAUWENBERGE Luc DEPREDOMME Chris

52 73 161

SINT-JOOST-TEN-NODE 1 - N-VA 1 2 3 4 5

TACK Lieven GABRIELS Christiane VAN LANGENHOF Arthur VAN DOORSSELAERE Kris GRAESCHEPE Yvette

142 54 41 41 39

3 - FDF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

LIMANI Djef LAMBILLION Patricia BOUGHABA Abdellah DE BRAEKELEER Lydia LAMBILLION Roger ROX Renée BIOT Patrick DELVAUX Michèle CREMER Jean-Louis TASDAGITICI Semsettin DEVAUX Sébastien ELÇI Fatma MOUHSSIN Hassan TASDAGITICI Tulay FATHI Samira OURIAGHLI Abdellah BIOT Sandrin FATHI Otman ARINSOY Nevbahar VANDIEST Daniel ELHACHMI Sarah LAABI Tarik LABYAD Khadija LAFÈRE Alain TASDAGITICI Nevriye BAHORI Boubker ESSAOUI Atika MOSTIN Virginie KANYANDEKWE Pamela

39 83 142 30 54 43 39 32 34 45 23 23 26 22 29 24 20 41 7 15 16 21 13 14 25 12 12 17 9

4 - ECOLO-GROEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

GENOT Zoé ROEKENS Frédéric DOGRU Nuray MOUHSSIN Ahmed WARNOTTE Pauline HAENECOUR François MOUCHART Philomène SIMONE Luigi CORVISIER Marie-Christine KFAITI Redouan VANDENABEELE Veerle ISHEMA Richard ALTINISIK Serap LAMBERMONT Jean-Michel DESPRET-DAYEZ Brigitte VERHAEGHE Benedikt TALEB Amina de NECK Didier KAYONGO Vicky Mwanasanzi KÖLLER Tom SOGUT Cigdem MARRAKCHI ASSILI Omar SCHOUTEN Emmanuelle APATEANU Ionel BEN ALLAL Fatin ALEXANDRE Rudolph LELOWSKI Catherine MAHER ALAOUI Mohammed COENEN Marie-Thérèse

621 279 143 241 159 122 102 77 112 273 138 135 81 135 110 142 109 96 84 78 88 73 134 70 83 69 84 88 109

6 - CDH 1 2 3 4 5 6 7

JASSIN Eric HOFMAN-FRANCKART Claire YILDIZ Cevdet FATAKI Christelle MOHAMMAD Abdullah AHIAN Hanane KESSAS Farid

545 167 257 111 223 75 133

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

MAZIBAS-URFALI Sabahat OZDEMIR Mustafa-Alperen GORTAIRE MOLINA Carolina DOMINGUEZ Fabian DAIL Medine PAFENSI NGAPNA Roger RADMAN-TATIC Edita JRIRI Tarik GARANDO Ilham MOLA Sait SUISSE Agathe SRIFIA Karim REMY Marie MURADYAN Serob POPESCU Paula SEYS Marc DE JESUS GOMES PRUCHA Ana-Maria DRÈZE Pascal ANCEL Henriette EL NAEB Mouhssen FERNANDES Margarida DRADIN Olivier

215 216 33 56 43 135 52 56 62 67 39 84 88 242 41 36 48 46 33 44 53 93

11 - LISTE BOURGMESTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

DEMANNEZ Jean MOUZON Anne KIR Emir JABOUR Mohammed MEULEMANS Beatrice ARDIÇLIK Hava van HOOREBEKE Bertrand AZZOUZI Mohamed DE PAUW Julie MEDHOUNE Ahmed ILUNGA KABULU Dorah LAARAJ Touria DAGYARAN Döne ÖZKONAKCI Kadir BOÏKETÉ Philippe NAMLI Nezahat BEN ABDELKADER Soâd FRÉMAL Luc DE RAET Anne BOMANS Thomas DISLI Halil MARA Gabriela INFANTINO Rosario OBRADOVIC JEZIC Mila MENESES URBANO Raul GUREVITCH Robin DE SMET Micheline SMAHI Abdesselam VAN DONINCK Karine

1.215 403 1.916 568 210 426 127 542 122 209 115 173 309 476 234 500 112 190 79 98 344 113 68 45 67 32 82 210 80

12 - BLEUS DE ST-JOSSE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CLERCKX Geoffroy BULDUK Derya KIR Canan MARSO Hicham BALSAT Thierry AMRANI Nouria CAMERLYNCK Shanah BRUYNINCKX Christian DOAT Christian MBOKO LIMBASA 

325 215 91 131 185 67 35 87 39 40

34 35 36 37

MEER VERKIEZINGSNIEUWS OP

WWW.BRUSSELKIEST.BE

GEILENKIRCHEN Sylvie FRANCHOMME Muriel de LAVELEYE Réginald CARON Danielle

92 96 114 813

3 - LISTE DU BOURGMESTRE 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

BESIRYAN Sevim ABDUL SATTAR Navid KOWALCZUK Andrzej MUND Sabine MARGUERITE Jeannine AGHEKIAN Raffi LOOZE Eric EGLEM Corry KLEINSTÜCK Valérie MESA GARCIA Zaida BELLEFROID André EL ALAOUI Othmane TASHEVA Iliyana KABEMBAYI Hervée ADJEI MENSAH Faustina THYS Jules MOERENHOUT Didier JUSTIN Sarah-Louise SARIGOZ Ramazan

57 58 26 47 57 44 56 38 52 21 63 29 22 16 15 46 45 44 40

13 - ÉGALITÉ 1

LAARISSI Wadie

135

SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE 2 - MR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

VAN GOIDSENHOVEN-BOLLE Julie VANDERWAEREN Pierre VERHAEGHE Laurence GEELHAND Philippe RIABICHEFF Nathalie de HARENNE Henry PANS Amélie HAUBEN Alexandre DE MEULENAERE Claudine DEROUBAIX Emmanuel GAUDISSART Claire PEETERS Christian de MEEUS d’ARGENTEUIL Chantal DUMONCEAU Geoffroy JACOB Manon POLI Marco SMIDTS Céline VANEBERG Mike SWYSEN Laura THEYS Alexandre KABAGABO Yves MARINO MEGANCK Melody WYNS Thierry de HEINZELIN Mahaut ANGELIS Dimitri MUNIER Jérôme MASSET Françoise HARTOG Eddy PETRILLI Nicole de LAME Antoine N’GBO-N’GBO Julie van den BERG Bénédicte VAN SNICK Paul ADVERTENTIE

869 257 211 321 145 285 190 95 128 327 184 140 198 175 125 89 107 160 121 116 121 195 101 96 116 138 113 180 117 143 98 122 84

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

MAINGAIN Olivier 7.800 LOUIS Monique 1.509 MOLENBERG Isabelle 1.876 HASQUIN-NAHUM Michèle 1.101 BOTT Eric 2.297 DESTRÉE-LAURENT Jacqueline 837 VELDEKENS Benoit 879 HENRY Fabienne 636 DUSEUWOIR-BORGHLEVENS Suzanne 312 MATGEN Gregory 498 LIÉNART Xavier 531 BETTE Francine 546 TSHOMBE Marie-Paule 677 DRION du CHAPOIS Anne 550 DE VALKENEER Delphine 747 CHARUE Françoise 638 DEVILLE Quentin 408 ALLAER Patrick 342 CALMEYN Ariane 484 JAQUEMYNS Philippe 448 MELARD Aurélie 704 SCHUERMANS Olivier 320 JACOB Christian 328 ARNOULD Alain 325 BEGYN Sonia 371 CHADELAS Frédéric 289 MITEVSKA Mila 187 NAFIL Houda 265 LADURON Yves 220 ESPOSITO-DEBEFVE Claudine 276 DECRE Philippe 173 DEREPPE Philippe 368 GEIRNAERT Olivia 305 VANDEVELDE Jean-Jacques 416 de MAERE d’AERTRYCKE Pierre-Alexandre 809 FRANKIGNOUL Daniel 938 DÉSIR Georges 958

4 - ECOLO-GROEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

VAN DER AUWERA Jean-Claude DRANSART Chantal VANDEMEULEBROUCKE Philippe MERCADO Kelly de SURGERES Samuel VERMOELEN Geneviève CONDE Fafode RATEAU Fanny JOUNIAUX Denis HERNALSTEEN Christine PITSEYS John ARNOULD Martine FINCOEUR Bernard ROSIERS Veronique VAN GRAMBEZEN Pierre SAASTAMOINEN Salla LESSIRE Frédéric MACDONALD-WILLIAMS Caroline DENDIEVEL Guillaume ADNET-BRANDERS Martine 

372 232 102 142 150 158 121 176 80 191 122 161 116 150 55 91 92 122 54 112


BDW 1349 PAGINA 28 - DONDERDAG 18 OKTOBER 2012

VERSTRAETEN Simon FELDER Valérie RENTEUX Jean-Louis GATERETSE Carole DE GRAAF Derk COPPIN Christine HAUZEUR Jean-Philippe BORDES CASTELLS Nuria GILLE Louis LIBOTTE-LEBLANC Viviane NYS TAYMANS d’EYPERNON Loïc CZARNOCKI Christina PAULUIS Quentin PAPEIANS Brigitte ADNET Jacques DIEU Anne-Marie IDE Bernard

© IVAN PUT

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

57 98 53 94 94 147 54 101 42 84 89 98 59 112 74 154 270

6 - CDH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

THAYER Jean-François VISART de BOCARMÉ Sophie VAN de CASTEELE Yves de JAMBLINNE-de CALLATAY Christine DE SMUL Georges CAREME Marcel BOURLARD-GOSSELIN Muriel WODON Marie-Pierre DE PLAEN Eric ERKAN Ibrahim LIPPENS Lieve JANSSEN-COLLAERTS Véronique KESTEMAN Benoit HARANGOZO Lorenzo MEIRE Xavier DEFOURNY Marie-Adélaïde MATTON Thibaut JAMEZ Elisabet NINOVE Axelle NOAH MENGUE Françoise TRIAA Abderrahmane NZEYIMANA Rosalie GEERAERTS Jean-Claude SPILMAN Nadine CASSALACO David BRUYAUX Michel BOSLY-VANHALEWYN Ghislaine SABOT Christian MEIRE Anne-Sophie CRUYSMANS-de BASSOMPIERRE Chantal LIEVENS Paul DI VINCENZO Giuseppa BERCKMANS-LEGRAND Régine CARBONNELLE Hubert MEURICE Arlette GASPAR Guy LEMAIRE Michel

620 271 209 194 435 147 131 194 141 161 334 100 125 217 265 121 170 99 119 72 72 95 47 61 60 73 113 63 185 115 74 57 82 87 68 116 403

11 - PS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

BROCHÉ Anne DELOOZ Fabrice JUBETE SALVADOR Katia UYTTENDAELE Julien ZLAIDI Najat HANNEPIN Isabelle TABBAKH MAHER Elaheh LAVIGNE Xavier DE MEUTER Mireille PAMBU-KITA-PHAMBU BROCHÉ-DE COCK Murielle GHODSI Alain HALLET Geneviève TOURE Mamadou PIRLOT Yvette JORDAN Daniel DE COSTER Isabelle PECIS Claude DELIEVER Fabienne THEYS Michel HAKIM Ghania GYSELINX Thierry ASSUMANI WAKILONGO François LAMBOIS Micheline VANDROOGENBROECK Danièle NTOWA Etienne PAUWELS Jacqueline 

In Brussel kon de Nieuw-Vlaamse Alliantie zes zitjes in vijf gemeenten binnenhalen. Zondag werd er gevierd in het Orts Café.

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

VAN BOCKSTAELE Maurice SUYS Odette PATRIE Freddy BEFF Eliane DONEUX Thomas LAGNAUX Rudy GENARD-RAYMOND Jeaninne LECLERCQ Jean DE LINGE Roland DE COSTER Jacques

24 33 39 35 31 32 27 32 28 163

12 - DÉMOCRATIE NATIONALE 1 2 3 4 5

VANDE MAELE René DEMAERSCHALK Anne Marie CIGNETTI Valerio LEMBOURG Micheline MARICQ Alfred

98 50 34 36 44

SINT-PIETERS-WOLUWE 2 - LISTE DU BOURGMESTRE

352 134 127 165 201 73 107 51 46 66 96 29 41 96 34 26 118 27 36 44 74 45 56 30 33 56 38

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

DRAPS Willem D’URSEL Anne-Charlotte LAES Jean-Claude DEJONGHE Carla VANHEE Claude JAMMAERS Vincent SALLE Christine BERTRAND Alexia CARELS Claude VAMVAKAS Marina RAMPELBERG Rudi LIEGEOIS Sophie DE PATOUL Dominique GODHAIRD STERCKX Muriel VAN DEN ABEELE Nicolas DE LE VIGNE Juliette VERHEYEN Tanguy DUJARDIN Etienne VAN ZUYLEN - DEL MARMOL Sybille COURTENS Philippe VAN HOEYMISSEN Jenny ZOLLIKOFFER Yaya DUPUIS Christine QUERTON - DE LAMOTTE Aymeric CALLEBAUT Odile DE BAUW Aurélien CARPET Françoise

2.908 2.124 947 1.085 405 818 579 866 683 329 672 395 337 299 189 232 463 293 359 128 251 102 217 520 394 455 233

28 29 30 31 32 33

PONCELET Jérôme OEYEN Celine DE FAUCONVAL Olivier LIEGEOIS Frédéric KESTELOOT Edgar DE SPIRLET Béatrice

144 213 271 307 337 560

3 - FDF+IC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

de PATOUL Serge PERSOONS Caroline KOLCHORY Carine D’HORAENE Aude TERMINE Gaetano STERN Roland GASTOUT Isabelle VERDIN Marie-Ange LEZZAR Hichem YERNAUX Benoît AJJI Nordine KONG Xiao Man LECOCQ-CUYPERS Marie DE SMEDT Benoît BRUNKO Julie NAETS Michel WEBER Marc RASKIN Joëlle DHEM Annick DE MÛELENAERE Marie MOREAU Stéphane DRUEZ Thomas MERGAM Eric NDONGALA Sandra ODLEN PERSSON Viveka VANDEPUTTE Pierre COLLARD Johan ORBAN Gaëtan VAN GORP Anne-Sophie NZUZI MUNAGANI alérie NGINDU BULUBULU Olivier MARTIN-JACOB Jacqueline VANDERCAM Michel

1.387 769 245 216 168 136 186 220 144 157 80 207 155 135 151 101 224 296 222 166 153 95 130 138 87 119 101 96 119 115 110 163 275

4 - ECOLO-GROEN 1 2 3 4 5

LEFÈVRE Pascal RENSON TIHON Claire DRUGMAND Serge LHOIR Caroline BERTRAND Antoine

315 235 113 331 246

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

WORMS ALOUI Cindy van CROMBRUGGHE Jean-Yves VON CAMPENHAUSEN Inga DENOZ Jacques POELMAN Joëlle RENSON Jean-François FRANS Océane SALAZAR Ivan SOKOLOWSKI Catherine WOUTERS Romain GALLEZ Chantal VANANDRUEL Marc PENDVILLE Françoise RONGÉ Kris RAEYEN Linda CHAPPEL Patrick CAUËT Julie VANDEVORST Bob WAUTERS MINDLIN Nicole BÁRDOS-FELTORONYI Nicolas ROSAR Françoise NIETO SILLERAS Sandro RENSON Anaïs TERSELEER LILLO Nathan JACQUINET Stéphanie LEBRUN Luc VAN CROMBRUGGHE GRULOOS Danièle GALAND Paul

141 114 126 92 109 83 128 71 114 89 98 89 100 113 97 78 127 69 92 72 82 85 111 108 122 67 110 144

6 - WOLUWE + CEREXHE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

CEREXHE Benoît CLAEYS-MATTHYS Anne-Marie DELPÉRÉE Francis DE KEYSER Damien WILLAME Magdeleine DE CALLATAY-HERBIET Françoise DE VOS Helmut de BERGEYCK Priscilla DE BEUKELAER Christophe BRUGGEMAN - VAN NAEMEN Catherine LIEGEOIS-CEYSSENS Cécile LEGROS Michel LUWANA Hatiana Martine LAMBLOT Joëlle

3.171 776 1.084 1.406 341 687 355 473 730 443 296 210 394 155

MEER VERKIEZINGSNIEUWS OP

WWW.BRUSSELKIEST.BE


BDW 1349 PAGINA 29 - DONDERDAG 18 OKTOBER 2012

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

DELVA Paul VAN DOOSSELAERE Guillaume PIRSON Alexandre DELVAUX Anne LARDENNOIS Charlene PARMENTIER Nadine BOUSLAMA Bill VANDENBULCKE Olivier de LHONEUX - de VIRON Christiane de JAMBLINNE de MEUX Philippe STEVENS Natalja PETIT Thomas MOREL DE WESTGAVER Hélène ROSSEELS Marie-Ange BONDUELLE Geneviève LECLERCQ Jean ANNEZ de TABOADA Philippe de CLIPPELE Myriam DALLEMAGNE Georges

328 320 609 437 126 189 196 228 272 307 216 259 327 220 187 249 259 322 672

11 - PS-SP.A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

DEGREZ Emmanuel VAINSEL Cécile ANDRIES Bjorn DEKEMEL Julie DEMARTIN Marc BECHHOFF Nicole TEMSAMANI Mohamed CHARLIER Dominique TUTUS Todor DERY Nicole WAUTERS Jean-Pierre DE WIT Marie-Rose SERVANTIE Alain PYKE Belinda PETRAKAKIS Ioanis SILLANPAA Anneli LEGROS Jérôme VANDERVORST Manon N’ZOUZI Henri VERSCHUEREN Joëlle CHAIDRON Roger GRETRY Patricia GOOSENS Reginald BOUYFOULLOUCEN Karima MORENO Olivier DEVOS Dominique DEGREZ Edouard JALLA Attika TASTET Wilfrid van DRIEL Kristien LANGLOIS Delphine DELEGHER Viviane ALALUF Mateo

319 222 94 108 77 68 106 66 80 49 67 65 40 53 79 48 68 68 45 47 41 57 38 79 71 54 63 58 43 70 58 67 151

12 - GESTION COMMUNALE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

HARMEL Dominique VILLALBA MARTINEZ Elizabeth VAN CRANEM Philippe VAN POUCKE Henri VANDENHAUTE Jacques MORNARD Anne GILLET-JORDENS Stéphanie TREKELS Bruno EYBEN Alexandra DU BOIS DE NEVELE Violaine LAINÉ Dominique LIÉNART Paul-Emmanuel ELSEN Gilles CHOFFRAY Martine HACHEZ Lionel BRASSINE Bénédicte JANSSENS DE VAREBEKE Marc KARIM Rémy RAHIER Hélène LENGELÉ Adrien D’HARVENG Cédric CAUSSIN Marie-Françoise MENSTER Eric VAN HOOREBEKE Claudine LACROIX Guy VÖGELIN Françoise DEVROEDE Luc WALLEYN Anne ADONIS VILLANON Constanza

666 207 432
 226 1.041 119 106 116 130 127 104 107 89 135 147 103 120 96 122 109 110 108 93 105 96 88 108 103 98

30 31 32 33

TIREUR Lucie MALONDA Bodi LAINÉ Lisa GIVRON Emmanuel

89 82 95 160

UKKEL 2 - MR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

DE DECKER Armand GOL-LESCOT Carine COOLS Marc DILLIES Boris DELWART Valentine SAX Eric GUSTOT Marianne VANRAES Jean-Luc FRANÇOIS Sophie BIERMANN Jonathan MARTROYE de JOLY Jacques DELVOYE Kathleen VAN OFFELEN Marion TOUSSAINT Jérôme CHARLES-DUPLAT Cécile CORNELIS Stefan GOVERS Pascale de HALLEUX Guy CZEKALSKI Aurélie BRUYLANT Michel NICAIS Sandy BOUTILLIER Jeremy HOUSNI Safia SCHMITZ Fernand CULER Diane BURNIAUX François RAVETS Julie COCHEZ Francis GRATZMULLER Virginia de GOU Floris POMA Charlotte UYGUN Melisa MUROUX René SOUPART Chloé HOEHN Yvan DE KEYSER-DE NEYER Françoise ROMPTEAU Serge ZYGAS Patrick de T’SERCLAES Nathalie ROUSSEAUX Jacqueline REYNDERS Didier

5.709 1.504 1.985 3.062 1.018 1.611 725 1.184 1.063 1.779 793 667 656 736 474 632 219 400 388 652 198 228 225 218 664 321 285 370 237 121 371 290 128 473 127 257 244 508 667 880 4.331

3 - FDF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

MAISON Joëlle DE BOCK Emmanuel FRAITEUR Béatrice WAGEMANS Marc BAUMERDER Lucile REGBUI Mustafa MARGAUX Odile BLAU-TURNER Georges PANDANZYLA Christelle BECKERS Lucien DEBAUCHE Anne-Catherine BELL Claudio GODART Aline DE MOT Jérôme WALRAVENS Corine CLAESSENS Yves BECQUAERT Anne BARENTON Jean BERETZÉ Corinne DE LIEVRE Jérôme ROOS Alexandra FLAMME Philippe MELKEBEKE Stéphanie COP Léon EL-KADI Patricia BEUCHER Frédéric VAN DEN BERGH Geneviève SCHLUSSELBERG Jean BOMBOKO-RODRIGUEZ Bijou CODDENS Michel SIMON Geneviève ANSELOT Patrick DELAHAYE Vinciane

1.550 863 767 554 426 180 289 220 196 150 252 111 172 235 168 139 119 148 123 128 128 158 133 88 104 77 106 78 148 61 113 95 98

34 35 36 37 38 39 40 41

ROLUS Patrick BOURGEOIS Nadine SLINGER Samuel ABDEL-ILAH Mehdi MORTIER Cécile VAN RYN Thomas DESMEDT Monique YAVA Vincent

59 110 103 93 148 124 157 278

4 - ECOLO-GROEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

WYNGAARD Thibaud FRANCKEN Ann-Mary MINET Serge ZAWADZKA Ania FRANCHIMONT Yannick LEDAN Perrine BECKER Björn VANNESTE Caroline DE WILDE Luc DE BROUWER Maëlle ROYER Stéphane VAN NEROM-WEEMAELS Dominique COLLIN Jean-Pierre VANDEPUTTE Laurence DUNHAM Grégory LAHAUT - VAN DEN EYNDE Yvette DE SCHAUWERS Jérôme HEENE Billie MOUHSSIN Abdeltife MASSLOVSKY Natacha DAYEZ Paul HIETARINTA-ZONNEKEIN Katharina MARENNE Henri PEETROONS Marie-Paule BELLEFOND Robert GHISTELINCK Barbara SNOY Thierry VANDERPOORTEN Annick RICHELLE Bernard VERTENEUIL-BAEKELMANS Thérèse NYS Bruno GAUTIER Bernadette TSCHIMANGA ILUNGA Jean BONNET Béatrice BORDET Cédric ZENS Andromaque VAN CANNUYT Simon RONSMANS Anne KIRKPATRICK Bill CHARLIER Béatrice DESMET Pierrot

1.497 481 259 339 328 346 192 292 187 382 191 194 157 280 124 178 154 145 211 199 179 175 174 158 204 191 133 217 177 222 184 154 175 184 113 159 97 177 210 268 439

6 - CDH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

FREMAULT Céline van OUTRYVE d’YDEWALLE Xavier ROBA-RABIER Catherine MORAINE Yves DEGRYSE Elisabeth MALHERBE Jacques VAN DER SMISSEN Lydia MAKABU Daniel SABRI Soumiya PAPEIANS de MORCHOVEN Ghislain CHEVALIER Bénédicte VALCKE Gaëlle LEYSEN Gaëtan STALPAERT Patricia BEYER-DE RYKE Luc VIENNE Isabelle NAQUET-RADIGUET Michel REMACLE Laurence STAPPAERTS Didier VAN DER VAEREN Anne NICOLAS Stéphane DE BRIEY Mathilde JANATI Ahmed LOUBIÈRES Marie-Lou van der STRATEN WAILLET Damien MOREAU Frank DELHEIXE Anne-Françoise ALAMI Fathiya de BIOLLEY Inès DEBUSSCHERE Antoine TEUSCHER Tobias IZOARD Sophie

1.006 428 501 432 225 122 147 143 179 168 391 262 174 122 209 125 118 112 87 102 149 131 136 148 105 76 107 187 156 181 167 160

33 34 35 36 37 38 39 40 41

MAVINGA Cathy PALATE Raymond MAUN Dominique COPPIETERS ‘t WALLANT Etienne MILLET Laurent LEGEIN-HANQUET Viviane CAMU Alain CHRISTIAENS Charlotte HUBLET Daniel

155 166 48 149 85 114 93 167 606

11 - PS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

VERSTRAETEN Claudine HAYETTE Bernard BAKKALI Anima DE HEUSCH Pierrot KAHN Aline ITSCHERT Patrick ROEFS Brigitte DOBBELAERE Dirk DA SILVA Leonor CADRANEL Benjamin JUBETE SALVADOR Isabel MERCENIER Eric KABACHI Leïla LIPPENS Michel LITS Severine MAGES Quentin NGALULA Gabrielle BENKANOUN Mouloud KESTEMONT Monique BRUNO Jean-Etienne ZOUNGRANA Odette LASTENOUSE Henri TRIMI Chrisoula CHABRILLAT Gilbert LADOUCEUR Chimène LOMBINO Marco CHRISTIANS Laurence ALAMI Zouhir LAMBERT Viviane DEBUSSCHERE Pierre DEVEEN Josiane DEBUNNE Marc BERGER Jacqueline LECLERCQ Michel OUTFERDINE Arachida BINDJI Lambert SIRTAINE Isabelle BOSMANS Guéric HERREMANS Jacqueline PROVOST Pierre DUPUIS Françoise

1.141 305 560 226 242 174 205 175 270 607 201 324 375 192 130 127 200 152 112 105 123 97 108 91 143 104 140 211 143 122 124 126 110 124 144 149 115 105 170 150 671

VORST 1 - N-VA 1 2 3 4

MUYLAERT Herman AJERRAD Maria BULENS Jan LUCKX Magdalena

167 56 48 59

2 - MR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

DE PERMENTIER Corinne BORCY Michel GELAS Isabelle BENTAHA Mostafa LANGBORD Monique RONGÉ Camille MOKHTARI Hassane DEFAYS Christiane CRIQUIELION Axel DE WINTER-CORTEVILLE Mireille VANROY Guy ALAOUI Amal LETIZIA Salvatore SPITZ Jean-Alexis LEBLICQ Jacqueline PAUWELS Alain MICHAUX Valérie LAMBEAU Gauthier KOVÁCS Véronique LIBERMAN David LEDERER Raphaël

2.622 695 377 201 304 279 193 292 263 164 317 145 129 187 128 179 225 246 110 231 260


BDW 1349 PAGINA 30 - DONDERDAG 18 OKTOBER 2012

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

COUQUELET Carine LEONARDO Luigia HOLLMICHEL Catherine DIALLO Abdoul LIEGOIS Christian ALVAREZ VAZQUEZ Anna-Maria DUPONT Marie DESIMPEL Emilie HOORENS Henri VINCK Nadia DUMONT Noël HIZETTE Pascale AMRAOUI Mourad ROLAND Yves BOSSU Dany MASSART Pol

148 86 89 117 161 92 138 98 108 95 85 260 163 268 109 243

3 - FDF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

LOEWENSTEIN Marc MAISON-VAZIRI Parvine NOCENT Christophe PAQUES Nadine VERLINDEN Dominique MARSILIO Grazia MARDASSI Sami MENU Caroline BRANCATO François DEMIRIZ-TOPCUOGLU Birsen VANDERHAEGHEN René GOLDBERG Dominique VAN VLASSELAER Michael DE SUTTER Céline CHEVALIER Olivier DIAZ SUAREZ Sonia FARIS Sammy IONESCU Carmen KALAMBAYI Max BASS Lenore PAQUES Vincent MIGEOT Claire DEBOT Robert PILLART Eliane BELALIA Francis-Karim GUIGUI Alain GAMAIN Nathalie JACOBS Samy LIMA DESGUALDO Mirian KRUWIALIS Edmond CANDALI UWANYIRIRA Marie DELHAYE Heidi REZKI Mustapha DEFOREIT Monique DRUEZ-GRAVET Arlette VEDRIN Jacques

623 201 253 213 208 75 99 211 72 50 94 159 200 142 87 83 113 61 49 61 95 77 45 78 52 106 101 69 66 51 55 49 83 55 70 155

37

CLAISSE Jean-Claude

139

4 - ECOLO-GROEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

HUYTEBROECK Evelyne ROBERTI Stéphane RICHARD Annie ENGLEBERT Jean-Claude PLOVIE Magali BERTHOLOMÉ Guy EL HAMIDINE Mariam DE HARVEN Pierre-Yves ANGELI Alitia DEVELAY Laurent LAARISSI Naoual VANSLAMBROUCK Kris MONSHE Victoria LUCY Thierry BOURGUET Michèle DAOUD Ismaël BEAUTHIER Catherine LONFILS Nicolas RENTEUX Sabine BRICH Joël BARONIAN Mélusine VAN DE WALLE Bart HONTOIR Claude OULD KHERROUBI Mehdi STANCZYK Christine FLEURY Yohann BURNIAT Agnès JOURDE François ERSTEGEN Christine OLIVIER Tanguy BEKAERT Rose DAPLINCOURT Daniel DELVILLE Myriam CREMER Daniel COURTOIS Marianne TEGHEM Jacques ANGELI Jose

882 639 252 286 285 190 282 159 277 100 238 215 156 160 103 150 207 125 138 118 147 164 97 142 161 116 135 99 113 81 92 94 112 106 216 147 267

6 - CDH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

VAN ZEELAND Catherine SEBBAHI Mohammed HACKEN Laurent LEBRUN Jean-Marie OOMS Ana TRUIJEN-DEVUYST Nicole TAHRI Ali VANROME-VAN CAUWENBERGH Marie AHROUCH Samir AMINE Fatima-Zahra VANDERSCHUEREN Louise

636 333 188 165 79 134 151 66 166 154 95

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

LO VERDE Patricia MECHBAL Lamia ROGGEMANS Frédéric DURY Adélie VAN MEERBEEK Jean FAUCON-BLANPAIN Claire GHILAIN Thierry RIFAI Ismaël SAADOUNI Farid CARUSO Christophe JANSEN Léopold VAN MAERCKE Alexis GOBRON Jeannine DE SAINT-GEORGES Valérie GROUTARS Pierre KOPACZ Aneta LEMAIRE Sonia LAYACH Fadoua YACHOU Semra ROUSSEAU Micheline ABDALI Assam KLOOSTERMEYER Martine EL BACHIRI Kenza DOUXCHAMPS Alain LEBRUN Grégory AMANI Ahmed

78 77 111 51 75 140 59 96 117 65 61 93 75 76 76 45 64 64 64 64 137 50 70 91 86 89

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

GHYSSELS Marc-Jean EL YOUSFI Nadia ARENA Maria RÉSIMONT Francis ERE Françoise OUARTASSI Ahmed BUYSE Jutta STOKKINK Denis GRIPPA Isabelle SPAPENS Charles DAVID Nathalie BARGHOUTI Rachid BATUGOWSKI Lise TAHRI Said DRAPS Martine PUTSEYS Jacques WAKNINE Bety ARTOIS Philippe DE CONINCK Lisette BAIROUK Ahmed INGELAERE Pascale SEGHERS Jean IBN EL HAJ Naima MBIKAY Clovis AHRAS Karima SLACHMUYLDER Paul

178 146 105 362 208 345 351 212 312 745 798

12 - FOREST PLUS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

11 - PS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

DE JONGE Alain DE JÉSUS GUEDES Anabela CANGA PÉREZ Marisol TALHI Abdelmalek DUPONT Caroline ZROURI Abdelkader TEIRLINCK Pierre FILÉE Béatrice GILLARD Henri CHAPELLE Grégor DE GALAN Magda

1.578 761 1.026 419 482 1.439 352 273 389 474 286 443 189 759 154 222 200 133 127 506 135 249 280 301 285 109

DENIS Patrick M’RABET Samira MARIE Dimitri DURET Fanny ELONGO-LOFEMBA Frédéric-Joël AJMI Barbara MILANTS Michel MIRANDA Ginette RAVEYTS Albert SELVON Kelly WÉRY Jean-Claude de OLIVEIRA BORGES Maria ROSSEEL Jozef UITTEBROEK Marie-Rose VEEREN Philippe BORGES QUEIROZ Monica MALOTRAS Jean de SOUSA QUEIROS JESUS Carla SIMONS Yves SCHOUTEN Febronia GONÇALVES SEQUEIRA Claudio DELATTE Daisy BOSCH Léopold BAUDOUR Withney DOCQUIR Dimitri HINNEBAUT Monique SELVON Kevin EGGERICKX Mireille SCIALOM Olivier VANDENBERGHE Fabienne GONÇALVES DOS SANTOS Agostinho GUTTINGER Suzanne DEFOSSE Claude MELCHIOR Mireille GIET Louis HINNEBAUT Nicole EL MHEYAOUI Abdelkader

249 101 97 54 83 31 51 51 24 33 29 33 25 50 23 37 31 40 31 23 34 29 32 23 27 23 31 21 18 26 18 20 18 22 21 29 48

13 - NATION

© IVAN PUT

1 2 3 4 5 6 7

DEMOL Jean-Pierre LEFRANCQ Jeanne NOEL Freddy DEJARDIN Sigrid KAEWROJ Thongkum WUILMART Gustave DOMINIQUE Marie

111 19 20 23 15 16 36

WATERMAAL-BOSVOORDE 3 - LISTE LA BOURGMESTRE

CDH/CD&V blies zondagavond verzamelen in Music Village.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PAYFA Martine DESPREZ Philippe RICHE-WYFFELS Véronique SPITAELS Martine CHARPENTIER Didier FERRETTI Sandra CARON Alain SPAAK-JEANMART Anne FONSNY Inès FERRETTI Stéphane M’BEKA MBUMBA Joëlle PONZI Philippe SALMON Didier BUYENS Dominique VAN STEENSEL Laurent CORNET Patricia DEVILLÉ Geoffrey LEFEBVRE Christine BULTE Bruno VANDENBRANDE-VAN MEERBEECK Nathalie

2.560 505 280 243 267 238 168 293 207 152 175 130 137 248 227 150 123 154 134 162


BDW 1349 PAGINA 31 - DONDERDAG 18 OKTOBER 2012

21 22 23 24 25 26 27

MATHISEN Marc CAUDRON Arlette DOCQUIER Vincent MOREAU Jeanne VERBRUGGHE Yves VERCAUTEREN Jean-Marie COLSON Michel

163 144 145 176 91 358 700

4 - ECOLO-GROEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

DEPUYDT Anne ROBERTI Tristan BURY Odile THIELEMANS Benoît CLERBAUX Cathy DE SCHUTTER Geoffroy MOUKHLISSE Rachida DELCHAMBRE Philippe SOMBSTHAY Alexandre DE BOE Alexis CRUNELLE Samantha PÉRILLEUX-SANCHEZ Hugo DERBAIX-BONAERT Babeth WALKER Karl-Heinz COUTURIER Sandrine LEJEUNE Charles MOUSSET Suzanne JANS Stéphane DEBERG Solange VERHULST François LIERNEUX Maryse VIDICK Nicolas van den BERG Joëlle LAHSSAINI Fouad LALOUX-VAN BELLINGHEN Claire VERMEYLEN Annemie DELEUZE Olivier

500 378 238 230 199 211 174 185 132 144 153 291 131 91 160 117 128 96 96 113 91 115 185 113 171 260 1.264

5 - MR 1

LEISTERH David 

511

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

TIEMBE Maddy CISEY Jean-Manuel BROZE Gauthier BAZAN Ana NOEL de BURLIN Brieuc PAGNOUL Christel DEWREE-DUFOUR Viviane HEYMANS Charles BLOYAERT Michel DE LEEUW Gabriella NOEL de BURLIN Géraldine van der BRUGGEN Cédric STEIN Ariane de MOT Bénédicte DEBLOMME Robin SUBTIL Nicolas GRISARD Anne PARISSIS Vincent BAKKALI Khadija TE KOLSTE Georges BOTTERMAN Débora VERULPEN Serge HORSTERMANS Viviane LEFEBVRE Guy VANDER SMISSEN Josiane STIENLET José

117 178 123 108 174 120 103 66 83 81 125 122 172 98 59 43 52 109 50 61 64 86 106 93 92 263

11 - PS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

KUTENDAKANA Michel MASURE Ariane DEVILLE Frédéric GUILLERME Michèle VANDENBERGHE Philippe DARWISH AL-SAABY Noëlle HAVELANGE Paul COOLEN Hilde DRAKIDIS Théo GOSSELIN Hélène GOSSELIN Louis DENYS-WIJSMULLER Karin

195 139 85 41 63 46 66 82 67 72 43 58

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

HANUS Raymond CARON Viviane BERTRAND Jos PEETERS Anne ROMMENS Pierre RABAU Muriel le GARROY Thomas POLET Mia VANDENBORRE Daniel AKOGUTETA Alphonsine BIESEMANS Sam DENIS Rolande MOUREAUX Jean HUBERT Pauline DELCARTE Pierre 

35 76 175 73 27 37 50 73 21 43 89 24 56 51 79

12 - GMH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

WIARD Alain van HECKE Cécile COBBAERT André de FAUCONVAL Guillebert HARIGA Jean-Claude HAYOIS Quentin TWIZERIMANA Eugénie BEDIN-KEMPENEERS Jeannine MORAUX Dominique VANDERNOOT Nicolas JAMOTTE Emilie MALHERBE Alexis de SAINT-MARCQ Alexandre DE TROCH – MOVIO Yvonne POSCHET Joris MAEKELBERGH Marianne HANNESSE Daphné DE BOEVER Michel RAES-LECOMTE Evelyne DEWANDELEER Daniel SOENS Hilde MOENS de HASE Carole de FAUCONVAL Marie 

824 474 272 328 327 174 143 189 67 109 190 114 165 183 213 208 101 102 78 94 136 112 215

24 25 26 27

de LE HOYE Jean-François PONCHON Christine MAEKELBERGH Roland VERBEKE Jan

130 130 230 542

13 - UNIBELGIUM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

DELEN Diane RAPETTI Jacques VANDENBOSSCHE Jacqueline BEVERNAGE Philippe VANHAMME Josiane VANDERZANDE Al PERRENOUD Monique SAUVAGE Thierry MATAGNE Florence VAN DYCKE Christian LYSSENS Marie-Claire HUYGENS JACQUES MICHAUX Rita HENNEBERT Claude SWAELENS Carine AN HAMME Cedric COLLIN Denise BOLLEYN Jozef VANHAMME Françoise ZIMMER Hugues COPS Marie Françoise SERLIPPENS Marcel HOTON Carmen DEBUCK Bernard DEFACQ Karin FALLIER Frédéric HENROTIN Jimmy

92 54 18 28 37 27 11 13 18 14 14 11 20 12 22 9 9 17 15 15 10 16 11 11 19 35 40

14 - CJV 1 2

LADEUZE Aurore MEURON Olivier

MEER NIEUWS OP

89 37

WWW.BRUSSELKIEST.BE

ADVERTENTIE

Tijdens een woontour verkennen we alle wijken van Brussel met een woonbril. U verneemt alles over huren en kopen in de hoofdstad. U krijgt er een heleboel praktische informatie over de buurten bovenop: de bereikbaarheid met het openbaar vervoer, de aanwezigheid van scholen en groen, de sfeer … Info en inschrijving via 0800 20 400 of www.woneninbrussel.be.


BDW 1349 PAGINA 32 - DONDERDAG 18 OKTOBER 2012

© IVAN PUT

Wij Brusselaars (foto: een van hun debatavonden, met commentator Joost Vandecasteele) hebben een boodschap voor de nieuw gekozen Brusselse politici: “Telkens opnieuw zes jaar nodig hebben om een mager beestje te baren, daarmee hou je de Brusselaars niet meer zoet.”

Draagvlak

Politiek > Wij Brusselaars, omdat het beleid beter moet

‘Democratie is meer dan verkiezingen’ BRUSSEL – De laatste tijd kwamen de Brusselaars vaak op straat: met picknick voor een autoluw centrum, met krijt tegen agressie op vrouwen, met een app tegen homohaat, met ballonnen voor een geweldloze wijk... Alsnog blijft het beleid Oost-Indisch doof voor die signalen. Tijd voor verandering, vinden Wij Brusselaars.

BDWOPINIE Picknickers op het Beursplein eisten meer openbare leefruimte in alle hoeken van de stad, te beginnen met de Vijfhoek. In Molenbeek marcheerde een kleurrijke massa door weer en wind voor een verdraagzame samenleving. In Jette kampeerden actiegroepen aan de Ring voor een doordachte mobiliteit in en om de stad. Brusselse Facebookers richtten een oproep aan alle Brusselse politici voor een doordachte aanpak van de netheid. Hollaback kalkte boodschappen op de stoep voor meer veiligheid voor vrouwen. Ontwikkelaars maakten een mobiele app tegen homohaat. Bewoners van de Sint-Gorikswijk hingen spandoeken op die horeca-uitbaters

vragen om respect voor bewoners... En dat is maar een greep uit de jongste Brusselse actualiteit. Brusselaars zetten burgerinitiatieven op uit engagement voor hun stad. Vanuit een positieve toekomstvisie op Brussel. Omdat ze vinden dat het beleid beter kan én moet. Tot op vandaag hebben de Brusselse politici nog nauwelijks geluisterd naar die breed gedragen eisen. Engagement en positieve toekomstvisie zijn ver te zoeken bij de Brusselse bestuurders.

Mager beestje Beste Brusselse politici, met de vers gekozen Brusselse bestuursploegen kunnen jullie nu tot actie overgaan. Democratie is meer dan verkiezingen. Telkens opnieuw zes jaar nodig hebben om een mager beestje te baren, daarmee kun je de

Brusselaars niet meer zoet houden. Burger­initiatieven geven de voorzetten, jullie hoeven enkel binnen te koppen om te scoren. Het is tijd om wakker te worden en met ambitie de stad te besturen. Dat is de enige weg om de 1,1 miljoen Brusselaars fier te maken op hun stad. Het is niet omdat burgers hun stem laten horen dat ze tegen het democratische bestuur zijn. De Brusselaars die actievoeren, zijn de manier waarop de stad nu bestuurd wordt, grondig beu. Met participatie die amper verder gaat dan window­ dressing. Zonder enthousiasme­rend pro­ject als gemeenschappelijke de­­ler voor de negentien Brusselse gemeenten. Deze mensen zijn niet per se voor of tegen negentien gemeenten. Maar negentien keer een ander beleid op domeinen die cruciaal zijn voor een leefbare stad, daar worden ze gek van. Oké, laat een stukje identiteit beginnen en eindigen aan een gemeentegrens. Maar een beleid voor stadsontwikkeling, veiligheid of netheid overschrijdt die grenzen. Vandaag is samenwerking nodig. Alsjeblieft niet ‘Wat we zelf doen, doen we be-

veel Brusselaars op af, vanuit alle hoeken van het gewest en met een waaier aan kleuren en gezindten. Citymarketing, veiligheid, ruimte en onderwijs waren de vier prangende thema’s die op de agenda werden gezet. Het werden vier debatten met als leidraad ‘Fier op Brussel’. Hier volgen de uitkomsten per thema. Citymarketing: Brussel moet geen voorwerp worden van marketing, maar de stad kan er alleen maar beter van worden als bewoners fier zijn op haar landmarks en haar diversiteit. Ook voor het imago naar buiten. Daartoe moet het beleid minder versnipperd worden georganiseerd. Veiligheid: De lichte chaos in Brussel is charmant, en we zouden niet in een kraaknette provinciestad vol camera’s willen leven. Maar de sluikstorten in vele hoeken, en vrouwen die constant nageroepen worden, zijn er te veel aan. Justitie moet deze inbreuken aankunnen. Ruimte: Niet alle open ruimte kan een warande zijn, maar de asfalt­oppervlakte die nu aan de automobilist wordt geschonken, dat is wel erg overdreven. Een gedurfd ruimtelijk beleid in elke wijk van de stad met duidelijke keuzes voor leefbaarheid is een must. Onderwijs: Een samenleving kan hierop geen toegevingen doen, het Brusselse onderwijs moet aangepakt worden. Iedereen moet samenwerken om het plaats- en leerkrachtentekort aan te pakken en kwaliteit op niveau te brengen.

“Beste Brusselse politici, jullie hoeven maar binnen te koppen om te scoren. De burgerinitiatieven geven de voorzetten al”

ter’, wel ‘Wat doen we beter samen?’

Trots Ook Wij Brusselaars engageren ons voor een beter Brussel. Fier, zonder taboes of complexen worden Brusselse uitdagingen in interactieve debatten gegoten. Daar kwamen

www.facebook.com/WijBrusselaars, wijbrusselaars@gmail.com

Wel, beste Brusselse politica/-us, begin er nu aan! Op dit moment worden er (hopelijk) beleidsplannen geschreven voor de komende zes jaar. Gebruik het draagvlak dat er is, voor een beleid met ambitie in onze stad! Verstop u niet meer achter het feit dat niet alle thema’s gemeentelijke bevoegdheid zijn. U zit op de eerste rij om bestuurders van andere niveaus tot actie aan te zetten, door samenwerking, niet door tegenwerking. En de negentien Brusselse gemeenten? Breng uw Brusselse collega’s samen om een plan te maken waarin de gemeente haar rol opneemt, maar waarin ook het Gewest een beleid kan uitzetten. De Brusselaars zullen niet stoppen met op straat te komen. Ze beseffen dat als ze dat niet doen, er weer een periode van zes jaar begint waarin ze geacht worden te zwijgen. Betrek die actieve burgers bij het beleid, op een constructieve manier. Ze zullen met plezier hun expertise als Brusselaar met u delen. Het kan toch niet dat ouders niet weten of er voor hun kind plaats is in de school in de buurt? Het kan toch niet dat mensen in Brussel moeten leven tussen stilstaand verkeer, of dat ze struikelen over sluikstorten? Het kan toch niet dat Brusselaars zich niet fier kunnen voelen op hun stad door een gebrek aan doortastend beleid? 

Ben, Pieter-Jan, Tomas en Wannes, Wij Brusselaars


BDW 1349 PAGINA 33 - DONDERDAG 18 OKTOBER 2012

BRIEVEN VAN LEZERS   lezersbrieven@bdw.be Parkeren Toen ze enkele jaren geleden een blauwe zone op Jets grondgebied invoerden, hadden wij het als bewoners van Laken – en zeker diegenen die, zoals wij, op de rand van de twee gemeentes wonen – zeer moeilijk om nog een parkeerplaats in onze buurt te vinden. Sinds deze blauwe zone bestaat, moet je soms drie keer rondtoeren om een parkeerplaats te vinden. Bij evenementen aan de Heizel spreken we af met buren of we uitzonderlijk voor hun garage mogen staan. We vragen niet om voor de deur te staan, maar in onze buurt. Wat toen tegen de borst stuitte, was dat veel Jetse bewoners met bewonerskaart zich op het Brusselse grondgebied parkeerden. De gemeente Jette vond daar geen graten in. Toen de Jetse sociale woningen erbij kwamen, ging het van kwaad naar erger. Er waren niet genoeg garages ingetekend. Bij de intrede van deze blauwe zone uitte ik bij de burgemeester van Brussel mijn ongenoegen. Als antwoord kreeg ik bijna identiek dezelfde brief als die die Jette nu aan zijn inwoners stuurt: “... is nooit gecontacteerd, ... heeft zelf contact moeten nemen...” Nu het slachtoffer spelen is wel een beetje vergezocht. Ook het Brugmannziekenhuis neemt zijn verantwoordelijkheid niet. De blauwe zone omringt het Brugmannziekenhuis bijna helemaal, op sommige plekken tot ver erbuiten. Indertijd werd er niets ondernomen, maar sindsdien staan personeel en bezoekers massaal in de omringende Lakense straten. Het wordt hoog tijd dat het ziekenhuis voor voldoende parkeerplaats, voor personeel én voor bezoekers, zorgt. Ik begrijp de bezwaren van de pendelaars, leerkrachten, verpleegsters, zelfstandigen... die plots moeten betalen voor een parkeerplaats. Maar ook in andere steden, zelfs toeristische, is het dikwijls betaald parkeren. Wordt het niet hoog tijd dat die langverwachte randparkings er komen, en een beter openbaar vervoer in het noorden van Brussel? Het plan heeft misschien mankementen (persoonlijk had ik liever een blauwe zone gezien), maar ik denk dat ik als buurtbewoner met één gezinswagen het recht heb om in mijn buurt te parkeren. 

Ariane D’Hoe, Laken

Mobiel Sint-Joost (Open brief aan de gewestelijke administratie Mobiel Brussel.) Zoals elke dag de laatste maanden ervaar ik als autobestuurder en bewoner van het Sint-Joostplein de resultaten van de beslissing die jullie, samen met andere instanties, namen om de mobiliteit in Sint-Joostten-Node te ‘verbeteren’. Deze miskleun lijkt op pestgedrag ten opzichte van de autobestuurders. Mobiliteit is er voor iedereen, dacht ik. (...) Ik daag jullie uit om de resultaten eens te komen bekijken nu de Scailquinstraat een tweerichtingsweg is (en waarschijnlijk blijft). Jullie zijn erin geslaagd om dagelijks één grote chaos te creëren. De Leuvensesteenweg is en blijft een in- en uitvalsweg voor Brussel. De wagen kan, hoe graag jullie dit ook willen, niet weggecijferd worden. Het mobiliteitsplan dient een evenwicht te zoeken tussen de verschillende partijen. Dit beleid wordt tevens (op papier) heel mooi uitgelegd. Ik wil aan de vijf doelstellingen van het mobiliteitsplan herinneren: (1) De bereikbaarheid vrijwaren (zich verplaatsen op een ‘redelijke’ manier mogelijk maken, zodat het aantal verliesuren beperkt wordt). Om de afstand Madou/ Sint-Joostplein te overbruggen verliezen autobestuurders en openbaar vervoer veel meer tijd dan voordien. Ik spreek nog niet van de omgekeerde richting. Missie niet geslaagd. (2) De toegankelijkheid (tot het vervoerssysteem) ga-

randeren. Aangezien het hier gaat over het openbaar vervoer, waarbij het aantal verliesuren ook oploopt, zijn jullie geslaagd. (3) De verkeersveiligheid verzekeren. Het is een wonder dat er niet meer ongevallen en gewonden zijn. Als voetganger riskeer ik elke keer mijn leven op de zebrapaden, die geblokkeerd worden door bussen en auto’s. Als voetganger moet je slalommen door de door jullie gecreëerde file. Fietsers mijden deze levensgevaarlijke omgeving. Geïrriteerde bestuurders zoeken toch een beetje mobiliteit door de voorbehouden busstrook en de verboden rijrichting te nemen. Politie is nergens te bespeuren. Gevolg: de file en de onveiligheid groeien aan. Missie niet geslaagd. (4) De verkeersleefbaarheid verbeteren (de verkeersdruk verminderen). De verkeersdruk, de verkeershinder, de geluidshinder door het concert van de claxons en de slechte luchtkwaliteit zijn sterk toegenomen. De aantrekkingskracht van wonen in de stad vermindert zienderogen. Missie niet geslaagd. 5. De schade aan natuur en milieu terugdringen. De verhoogde CO2-uitstoot door de ellenlange files draagt zeker niet bij tot het behalen van de Europese norm. Missie niet geslaagd. Ik kan dan ook niets anders besluiten dan dat jullie poging om de mobiliteit rond het Madouplein en de Leuvensesteenweg te verbeteren, een onvoldoende krijgt. Zoals de meeste inwoners en weggebruikers hoop ik dan ook dat jullie dringend de koppen met de andere organisaties samensteken en tot een voor iedereen aanvaardbare oplossing komen vooraleer de betrokkenen overgaan tot acties. (...) Jo Lootens, Sint-Joost-ten-Node

Autol(a)uw Ik lees een toch wel vrij groteske brief van Godfried Beelpreez (BDW 1347, p. 17), die me vaak opvalt met zijn nogal ‘speciale’ brieven, vaak (altijd) gepaard gaand met anti-Vlaamse uitspraken. Zo vond hij (uiteraard) de ‘splitsing’ (?) van B-H-V niet nodig, enzovoorts, enzovoorts. Doch nu lees ik iets vreemds op het einde van zijn betoog: meneer heeft het nu ook over de ‘Afrikaanse invasie’ in Brussel. Dus blijkbaar heeft hij niet alleen last van Vlamingen... Wat wil hij dan, een zuiver blank francofoon Brussel? (Dit is een retorische vraag.) Draai het eens om, en laat eens pakweg Luckas Vander Taelen zoiets zeggen? Hij was meteen een ‘racist, onverdraagzame, fascist’ en elke andere mogelijke tist denkbaar. Ik denk dat de heer Beelpreez zich een beetje in eigen voet schoot. Bruno Floré, Wetteren

Oud aan jong (Reactie op ‘Drie Brusselse jongeren, vijf vragen’ in BDW 1347 van 4 oktober, p. 4.) Een vraag aan die drie jonge Brusselaars: wat doen jullie voor de gemeenschap? Wij zijn een gezin van 76 en 74 jaar oud, van wie er één een handicap van 80 procent heeft. Wij zijn geen lid van een politieke partij, maar we doen toch wat voor onze mede­burgers. In 2000 richtten we de stichting Rinsdelle 2000 op met een bloemenjaarmarkt op Moederdag. In 2006 realiseerde de gemeente Etterbeek onze wens om taxicheques voor mindervaliden in omloop te brengen. In 2012 werden, op ons initiatief, tweeduizend alarmfluitjes uitgedeeld aan Etterbeekse senioren. In 2013 hopen we, in samenwerking met de gemeentelijke preventiedienst, een dienst te organiseren waarbij gezonde senioren hulp verlenen aan mensen met een beperking. (...) Renée Nutelet en Roger Thielemans, Etterbeek

SPELREGELS VOOR LEZERSBRIEVEN: Mail uw bijdrage naar lezersbrieven@bdw.be. Schrijven kan naar BDW-Brieven van Lezers, Flageyplein 18, 1050 Elsene; faxen naar 02-226.45.69. Vergeet niet uw adres te vermelden, ook in e-mails: zonder het adres van de afzender beschouwen we een brief als anoniem, en wordt hij niet gepubliceerd. De maximumlengte van een bijdrage is 2.500 tekens, inclusief spaties. Wilt u graag een langere, meer uitgewerkte opiniebijdrage schrijven (max. 5.000 tekens)? Neem dan eerst contact met ons op voor overleg via lezersbrieven@bdw.be. De redactie mag lezersbrieven redigeren of weigeren. Moties, manifesten of omzendbrieven worden niet (in deze rubriek) opgenomen.

BDWOPINIE Raid op Brussel door Anne Brumagne Machtsovername fase 1. De veroveraar van Vlaanderen. Het oorlogsplan van N-VA. Een turbo voor revolte. Raid op Brussel. Vlaamse media die géén oorlogstaal hanteerden om de verkiezingsoverwinning van N-VA te duiden, kozen dan wel voor nietsontziende termen uit de wereld van het natuurgeweld. Een tsunami. Een landslide. Een aardbeving op ongeziene schaal. En ergens had men het ook over de N-VA-olievlek. Dat was verrassend, want traditiegetrouw, en ook in deze verkiezingscampagne, wordt het woord olievlek gebruikt voor de zogenaamde negatieve invloed van Brussel op de Rand. Bart De Wever had het in zijn overwinningsspeech in Antwerpen zelf over ‘een keerpunt in de geschiedenis’. In één adem door bezwoer hij Elio Di Rupo om vanaf nu stappen te zetten in de richting van het confederalisme. Want daar wil N-VA uiteindelijk uitkomen. Als Bart De Wever het woord gebruikt, dan klinkt het simpel. Iedereen dopt vanaf dan zijn eigen boontjes, niemand hoeft nog gefrustreerd te zijn omdat hij te veel doet en te weinig terugkrijgt. En dus worden we goede buren, zoiets. Maar over wat dat heel concreet moet betekenen voor Brussel, waar Franstaligen en Vlamingen en zoveel gemengde koppels en anderstaligen samenwonen, dát blijft onduidelijk. Hoe werkbaar en realistisch zou het zijn dat twee gemeenschappen de hoofdstad samen besturen? Twijfels daarover zijn gegrond. Of moet Vlaanderen Brussel desnoods maar loslaten? Brussel is te klein om naast Vlaanderen en Wallonië een eigen koers te varen. Het Plan B van de Franstaligen dan maar, met een rest-België dat uit Brussel en Wallonië bestaat? Willen we dat dan? Nooit komt er een duidelijk antwoord op de vraag wat het confederalisme voor Brussel moet betekenen. Terwijl het niet bepaald een detail is. Hopelijk slaat op dat vlak geen enkele partij met bestuursmacht ooit aan het improviseren. Over het confederalistisch model en wat het voor Brussel dan moet betekenen, werd tijdens de Brusselse campagne van N-VA niet gesproken. Hier voerde N-VA campagne met stedelijker thema’s als efficiënt bestuur, veiligheid, tweetaligheid. Het levert de partij zes zitjes op in Brusselse gemeenteraden. Het is geen slechte score, maar ook geen ‘landslide’. De Brusselse N-VA’ers zijn eerder van de strekking ‘Vlaanderen laat Brussel niet los’. Maar in de rest van de partij zijn er ongetwijfeld velen die er al van dromen dat Vlaanderen Brussel laat vallen en Antwerpen de Vlaamse hoofdstad wordt. Bart De Wever die vanuit het Antwerpse stadhuis het confederalisme predikt: voor Vlaamse Brusselaars klonk het zondagavond niet echt geruststellend.

EVA HILHORST


BDW 1349 PAGINA 34 - DONDERDAG 18 OKTOBER 2012

Bibliotheekweek: Er was eens... een bib

VADROUILLE DE CULTUUR- EN VRIJETIJDSBIJLAGE VAN BRUSSEL DEZE WEEK

BRUSSEL – Brandt er over pakweg twintig jaar nog licht in de bibliotheek? Tijdens de Bibliotheekweek van 20 tot en met 28 oktober wil Locus, het Vlaams steunpunt voor bibliotheken, ons en de pas verkozen politici laten nadenken over de bib van de toekomst. Te beginnen met de bib in de komende zes jaar. Via de online ideeënbox bibstevanhetland.be kun je over je droombib mijmeren, en wie weet belandt je idee wel in een beleidsplan. Anno 2012 worden de bezoekers in de Bibliotheekweek alvast nog verwend. Voor de kinderen zijn er sprookjesfestijnen, zoektochten in de bib en kamishibaiverhalen. Een vertelkookshop in SintAgatha-Berchem gaat nog een stapje verder, en de vampierendisco in Evere is bijna over the top. Tijdens de Bibliotheekweek kunt u, met of zonder ontbijt erbij, weer heel wat lezingen meepikken. Vooral van journalisten die een boek schreven: Rudi Vranckx licht in Elsene en Jette tien jaar oorlogsverslaggeving toe; in Oudergem neemt Kris Clerckx je mee op roadtrip met Elvis en zet Leen Vervaeke vraagtekens bij de Jasmijnrevolutie. Catherine Vuylsteke leest in Ukkel uit Vroeger is een ander land, Rudi Rotthier in Molenbeek uit zijn reisverhalen, en Johan Lambrechts komt in Watermaal-Bosvoorde spreken over de rol van Antarctica als klimaatgeheugen. Jette biedt een Thaise voetmassage en kleur- en stijladvies aan, Anderlecht vertoont Brussel à la Julien van Julien Vrebos en Molenbeek The Twilight saga – Breaking dawn, part one. Terwijl in Oudergem de traditionele bibquiz standhoudt, lanceert Ukkel zijn scrabblecafé. Originele workshops zijn er in Vorst, waar jongeren graffiti leren spuiten, en in Jette, waar je creatief leert denken en de opgedane kennis meteen wordt toegepast om de ideale bib te verzinnen. AD www.bruno.be ADVERTENTIE

Handicap & informatie Deze dienst wil u de nodige informatie bezorgen om u wegwijs te maken in uw zoektocht naar mogelijkheden, voorzieningen voor personen met een handicap

✆ 0800-15045

alle werkdagen van 9 tot 12u30, maandag, dinsdag en donderdag van 13 tot 15u30

Bezoeken enkel op afspraak Informatie@handicap-ambulant.be

De Brusselse paleontologe Mietje Germonpré ontdekte dat de mens 32.000 jaar geleden (en niet 14.000, zoals tot nu aangenomen werd) de hond als huisdier begon te houden.

© SASKIA VANDERSTICHELE


BDW 1349 PAGINA 35 - DONDERDAG 18 OKTOBER 2012

De fossiele resten van de hond van Goyet werden in 1860 opgegraven door Edouard Dupont, de vroegere directeur van Natuurwetenschappen. Hij ging ervan uit dat het een wolf was.

© SASKIA VANDERSTICHELE

Wetenschap > Paleontologe Mietje Germonpré haalt internationale top 10 met ontdekking

Op zoek naar de oudste hond BRUSSEL – Op Prehistorie – Do it yourself, de nieuwe tentoonstelling van het Museum voor Natuurwetenschappen, wordt voor het eerst de hond van Goyet getoond, een fossiel van 32.000 jaar oud. De Brusselse paleontologe Mietje Germonpré achterhaalde dat het de oudste hondenschedel ter wereld is en kreeg voor haar onderzoek een plaatsje in de top tien van belangrijkste archeologische vondsten.

M 

ietje Germonpré is een van de honderdvijftig wetenschappers van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Als paleontologe bestudeert ze de fossiele overblijfselen van dieren die vroeger geleefd hebben. Haar specialiteit zijn de zoogdieren uit de laatste ijstijd (honderdtwintig- tot tienduizend jaar geleden), en dat is ook te zien aan haar werkkamer in het instituut. Tegen de muren en ook in het midden van de grote ruimte staan houten kasten met laatjes, volgestouwd met duizenden botten en tanden van prehistorische dieren uit die periode. De meeste werden in de loop van de negentiende eeuw opgegraven. Boven op de buffetkast staan de imposante onderkaken en schedels van een mammoet, een holenbeer, een bizon en een neushoorn. “Allemaal echt,” zegt Germonpré.

fossiel van nabij ging bestuderen. In het begin van haar loopbaan deed ze vooral onderzoek naar holenberen. Toen een Russische collega haar sprak over enkele interessante hondenschedels uit de collectie van Sint-Petersburg, haalde ze de wolvenschedels uit de Brusselse

Hypothese 2: de mens nam eigenhandig wilde wolvenjongen mee en doodde de agressiefste. Generatie na generatie was er een selectie op gedrag

Zichzelf temmen De kasten werden honderd jaar geleden op maat van de collectie gemaakt: voor elk botje is er een eigen, voorgevormd plekje in de lades. Een van de schuiven bevat alle fossiele overblijfselen van de hond van Goyet. De schedel werd in 1860 in een grot in het Waalse Goyet opgegraven door Edouard Dupont, de vroegere directeur van het Museum voor Natuurwetenschappen. Jarenlang stond de vondst geboekstaafd als een wolvenschedel. Tot Mietje Germonpré het

verzameling van onder het stof, en zo ook het fossiel van Goyet. Wat bleek na vergelijking? De schedel was niet van een wolf, maar van een hond. Germonpré: “Wolven hebben een lange, scherpe snuit, honden een korte, brede. Bij honden is de hersenpan ook breder. Die primitieve honden zagen er wel anders uit dan de moderne, ze leken een beetje op sledehonden en hadden veel langere tanden.”

Paleontologen doen al jaren onderzoek naar het ontstaan van de hond, het oudste huisdier van de mens. De wetenschappers zijn het er inmiddels over eens dat de hond afstamt van de grijze wolf. Op een gegeven moment werd de wilde wolf een huisdier. Hoe dat proces van domesticatie verliep, is nog niet helemaal duidelijk. “Er zijn twee hypothesen,” zegt Germonpré. “De eerste is dat wolvenroedels de cro-magnonmens, die als een nomade leefde, gingen volgen om het achtergelaten afval op te eten. De minst agressieve en minst bange dieren zouden aldus een soort van zelfdomesticatie hebben ondergaan.” Zelf hecht Germonpré meer geloof aan de tweede hypothese: de mens nam eigenhandig wilde wolvenjongen mee en doodde de agressiefste dieren. Generatie na generatie was er een selectie op gedrag. Alleen de minst agressieve dieren konden in de buurt van de mens overleven. Geleidelijk aan veranderde ook hun uiterlijk. Waarom de mensen de wilde dieren meenamen? “Dat kan om verschillende redenen geweest zijn. Omwille van hun vacht of hun vlees, om de dieren te gebruiken bij rituelen of om ze in te zetten bij de jacht of als lastdier. Mogelijk is het hebben van honden een factor geweest die ervoor zorgde dat de cro-magnonmens succesvoller werd dan zijn voorganger, de neanderthaler.” Lange tijd gingen wetenschappers ervan uit dat de eerste domesticatie van wilde wolven veertienduizend jaar geleden gebeurde. Ook het hondenfossiel van Goyet had die datering meegekregen. Germonpré liet een nieuw, moderner onderzoek naar de ouderdom van de schedel uitvoeren, een zogenaamde koolstof-14-datering. Tot haar grote verbazing bleek het fossiel 32.000 jaar oud. “Dat betekent dus dat de mensen al in die tijd, achttien-

duizend jaar eerder dan altijd gedacht, honden begonnen te houden.”

Vierduizend botten Eén enkele case bewijst in wetenschappelijke kringen maar weinig. Dus moest Germonpré op zoek naar andere oude vindplaatsen van hondenfossielen. Samen met enkele collega’s uit het Tsjechische Brno ging ze aan de slag met het materiaal van Predmosti, een prehistorische site van 26.000 jaar oud. Ze vonden er drie schedels van primitieve honden. En vorig jaar ontdekte een Russisch-Amerikaans onderzoeksteam in Siberië een hondenfossiel van 29.000 jaar oud. Germonpré mocht haar studieresultaten begin dit jaar publiceren in het gezaghebbende Amerikaanse Journal of archaeological science. En Archaeology magazine, een ander gerenommeerd blad, gaf het onderzoek een plaats in zijn top tien van belangrijkste ontdekkingen van 2011. Momenteel werkt Germonpré verder aan de analyse van het materiaal van de Tsjechische site. Daar liggen nog vierduizend beenderen en honderdtwintig onderkaken van wolven en honden te wachten op onderzoek. “De bedoeling is om een soort databank te maken. Maar het werk is bijzonder tijdrovend. Elk botje moet opgemeten en beschreven worden. Een monnikenwerk, maar nodig om tot conclusies te kunnen komen.”  Bettina Hubo Prehistorie – Do it yourself toont aan de hand van fossielen, filmpjes en ateliers hoe de prehistorische mens zich verwarmde, voedde en kleedde. De tentoonstelling loopt nog tot en met 26 mei in het Museum voor Natuurwetenschappen, Vautierstraat 29, 1000 Brussel, natuurwetenschappen.be


BDW 1349 PAGINA 36 - DONDERDAG 18 OKTOBER 2012

Maatschappij > Dag van de Dialoog, gezondheidsritueel voor stedelijk samenleven

‘Breek eens uit het eigen clubje’

D 

ialoog staat tegenover het retorische geweld van een debat, het cynisme van de media en de oppervlakkigheid van de televisie, stelt het Regionaal Integratiecentrum Foyer. Tijdens de Dag van de Dialoog treden mensen niet in discussie, maar in dialoog, en daarbij staat luisteren naar wat de ander te vertellen heeft, centraal. De leidraad van de gesprekken is ‘Brussel à volonté’, vrij in te vullen door de deelnemers. Het is niet de bedoeling om op zoek te gaan naar een conclusie, een meetbaar resultaat of een consensus; het gaat erom mensen die elkaar niet (goed) kennen, met elkaar te laten praten. “Mensen van heel diverse origine nemen plaats aan een tafel, in groepjes van tien. Mensen uit je buurt, die je misschien wel tegenkomt, maar met wie je nooit praat,” zegt Kris Kaerts van Foyer, dat voor de zesde editie een dertigtal organisaties over heel Brussel heeft kunnen overtuigen om een gesprekstafel op te zetten.

Verborgen verrassingen Kaerts vervolgt zijn verhaal met een voorbeeld van vorig jaar. “Ik heb

een man uitgenodigd die ik altijd op straat zag. Het leek een ‘typische Marokkaan’, maar toen haalde hij een kruisbeeld boven en legde hij uit dat hij geschoold was door de jezuïeten. Wat een verrassing!” Brussel zit vol van dat soort verrassingen, maar ze komen te weinig naar boven. “Het is waardevol als mensen dat even op tafel komen gooien, zonder druk van partij of gemeenschap, zonder een standpunt te hoeven verdedigen. Het is een soort collectief-maatschappelijk gezondheidsritueel. Zoek niet steeds je eigen club op. Praat eens met mensen die je niet kent, tegenover wie je misschien wel een bepaalde weerstand hebt.” “De pers mag dan wel klagen dat er op zo’n dialoogdag niets gebeurt, er is voor hen wellicht te weinig testosteron, maar toch is het bijzonder nuttig. De deelnemers zijn nadien laaiend enthousiast en vragen naar de volgende bijeenkomst,” vertelt Kaerts. “Nu is de uitdaging dat deelnemende organisaties en gesprekspartners zelf initiatieven op poten zetten.” Foyer wil mensen over culturen en talen heen in contact brengen. “In

© EMMANUEL VERJANS

SINT-JANS-MOLENBEEK – Terwijl de wereld steeds egocentrischer wordt, terwijl het in discussies en debatten draait om het eigen grote gelijk, zal op 20 oktober de ontmoeting centraal staan. Met de zesde editie van de Dag van de Dialoog wil Foyer de Brusselaars dichter bij elkaar brengen. “Dialoog begint met luisteren naar elkaar.”

Een picknickdekentje uitrollen, of met z’n allen rond de palaverboom kruipen en babbelen: heel heilzaam voor de mentale hygiëne.

feite zou die dialoog in elke straat moeten gebeuren: een straatfeest, een barbecue. Veel mensen kennen in het beste geval hun buurman, maar niet de buren van drie huizen verder. Brussel is anoniemer dan een dorp op het platteland,” zegt medeorganisator Francis Marissens. En toch, pikt Kaerts in, “hebben heel wat Brusselse wijken nog zo’n dorpsgehalte. Ik ken trouwens

mensen die naar Brussel zijn verhuisd omdat ze het beu waren in een idyllisch dorp te wonen waar niemand nog met elkaar praat.” Uit de dialoog die tussen beide heren ontstaat, blijkt dat zo’n dialoogdag niet alleen in Brussel, maar ook in Vlaanderen en Wallonië nuttig is. Ze nodigen ook pendelaars uit om niet meteen weg te vluchten na de werkuren: “Neem eens

de tijd om deze stad te omarmen.” De dialoogdagen ontstonden in Nederland na de aanslagen van 11 september 2001, om bruggen te bouwen tussen de gemeenschappen. “Er bestaat een existentiële huiver voor het vreemde. Mensen weten niet hoe ze met elkaar moeten beginnen praten,” vertelt Kaerts. “Je kreeg na 9/11 verhalen over vrijschutters die een sikh met tulband afknalden,

ADVERTENTIE

S OCIALE V ERHUURKANTOREN

Verhuur uw woning zorgeloos

Wedstrijd > Laureaten Anspachpark-ontwerp bekend

‘Stad van de toekomst heeft geen auto’s’

Gegarandeerde huur elke maand Verzekerd verhuurbeheer Onderhoud van uw woning Steun voor de renovatie Fiscale voordelen

www.fedsvk.be 02 412 72 44

M�� �� ����� ��� ��� B������� H������������� G�����

BRUSSEL – Afgelopen donderdag werden de laureaten bekendgemaakt van de Anspachpark-wedstrijd van Bral. Zowel de jury als het publiek vond het project 1V4M2A het beste ontwerp voor de heraanleg van een autovrij stuk Anspachlaan tussen De Brouckère en Fontainas. “De grote winnaar is Anspach.” Voor de Brusselse Raad voor het Leefmilieu (BRAL) is het welletjes geweest met het doorgaande verkeer op de ‘stadsautostrada’ tussen noord en zuid. De Anspachlaan is een barrière die de stad in twee deelt. Bral vindt het tijd om de stad terug te geven aan haar inwoners. Zestien ontwerpbureaus en individuele ontwerpers zijn ingegaan op de projectoproep van Bral, de ene al meer surrealistisch als de andere.

“Dankzij de inzet van Pic Nic the Streets zijn alle politieke partijen ondertussen te vinden voor een autovrij Beursplein,” zegt de Italiaanse stedenbouwkundige Bernardo Secchi van het bureau Secchi & Viganò, die de jury voorzat. “Maar wij zien het nog groter. De Vijfhoek heeft een nijpend tekort aan groene ruimtes, die zijn ontzettend belangrijk als ontspannings- en speelruimte voor een groeiende stadsbevolking.

Maar ook de groene corridors tussen parken moeten beter. We willen ook de Zenne opnieuw een plaats geven, al was het maar door middel van waterpartijen.” Secchi is voorstander van een auto­ loze metropool tegen 2040. “Dat mag utopisch klinken, maar dat is het heus niet. De stad van de toekomst is autovrij, en dat begint in Brussel bij de Anspachlaan.”

Mooie mix Het ontwerp 1V4M2A van vijf jonge architecten die samen aan de KUL studeerden en nu in Brussel leven en werken, won zowel de eerste prijs van de jury als de publieksprijs.


BDW 1349 PAGINA 37 - DONDERDAG 18 OKTOBER 2012

want tulband en Taliban, dat lijkt toch op elkaar, niet? Existentiële huiver kan leiden tot enorme excessen. Daarom de dialoog als gezondheidsritueel: wees niet bang om met

mensen te spreken, mensen die niet meteen passen in jouw comfortzone of aansluiten bij je vriendenkring.”

Palaverboom De Dag van de Dialoog verloopt vooral via partnerorganisaties zoals Zinnema in Anderlecht, het Klein Kasteeltje en Citizenne in Brussel, Kuumba en Elzenhof in Elsene, De Pianofabriek in Sint-Gillis of de Unie van de Turkse Verenigingen in Schaarbeek, maar in de toekomst

Nick Trachet BRUSSEL EN DE WERELD CULINAIR ONTDEKT

Wildpeper Enkele weken geleden logeerden we op een waddeneiland. In een restaurant vertoonde de kaart eilander wildpeper. Wild? Op een eiland van een schort groot?

Benjamin Tollet Graag vooraf inschrijven bij Foyer: www.dagvandedialoog.be of 02-609.55.72

© 1V4M2A

Filmpje kijken op de trappen van de Beurs: “Innovatief én haalbaar.”

De jury viel voor de grondige kijk op mobiliteit, met onder meer een doorgaande fietsas langs de Lakensestraat en Arteveldestraat. Ook het feit dat dit ontwerp de centrale lanen over de hele lengte aanpakt, kan bij de jury op bijval rekenen. “Daar waar sommige ontwerpen erg utopisch of juist te vanzelfsprekend zijn, is dit een mooie mix van de twee uitersten: innovatief én haalbaar,” voegt Piet Van Meerbeek van Bral eraan toe. “Heel origineel is ook de manier waarop het project verwezenlijkt kan worden: in verschillende fases.”

Het is niet meteen de bedoeling dat dit project ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt; Bral zal alle projecten wel indienen bij het volgende schepencollege als inspiratiebron bij de heraanleg. Maar als het van Pieter Maes van 1V4M2A afhangt, kunnen we binnen een jaar al naar een openluchtfilm zitten kijken op de trappen van de Beurs. “Met het Beursplein opnieuw als het ware centrum van Brussel.” BT www.bralvzw.be

© NICK TRACHET

“Wees niet bang om met mensen te praten, mensen die niet meteen passen in jouw comfortzone of jouw vriendenkring”

wil Foyer minder langs het middenveld passeren. Het initiatief zou meer van de burgers moeten komen. “Het zou alomvattend moeten zijn, iets als een autoloze zondag waarop mensen samenzitten rond de palaverboom om een klapke te doen,” zegt Kaerts. Foyer denkt eraan de dag een artistieke wending te geven door er muzikanten, kunstenaars, dansers en acteurs bij te betrekken, om in de openbare ruimte experimenten en activiteiten op te zetten. “Dit jaar is voor het eerst de deur in die richting opengegaan. Bij Ultima Vez in Molenbeek kun je deelnemen aan een dansworkshop. Ze gaan er niet dialogeren met woorden, maar met hun lichaam, via dans,” vertelt Marissens. “Dialogeren is niet alleen verbaal, het kan ook met beweging, met muziek.” Net als vorig jaar verwacht Foyer een driehonderdtal deelnemers. De dialogen beginnen om 14 uur. Achteraf zijn de deelnemers vanaf 17 uur welkom in La Tentation in de Lakensestraat om een glas te drinken bij livemuziek en zo de band die net is ontstaan, nog te versterken. Ook de muziek staat in het teken van de dialoog der culturen: er is zigeunermuziek, een Griekse accordeonist, een flamencogitarist...

“Huppelen hier dan everzwijnen of reeën rond?” vroeg ik de baas. “Nee, hoor,” zei hij vrolijk, “hier is het gans, eend en houtduif.” Dat leek me wel wat. Toen het bord verscheen, grijnsden tien eeuwen keukengeschiedenis mij toe. Tussen de moderne garnituur van appeltje en kroketje kabbelde een half vloeibare bereiding van vlees, volledig onherkenbaar gestoofd en op smaak gebracht met rode wijn en een aantal specerijen. Meer saus dan gerecht. De dieren waren tot vezels verkookt en onherkenbaar. Dit recept voor wildpeper, bewaard op een verafgelegen eiland in het noorden van Friesland, heeft revoluties en oorlogen overleefd, moderne trends doorstaan en zelfs kokswedstrijden op tv. Het is, zoals de historica Madeleine Ferrières dat noemde, een ‘nourriture canaille’, een bereiding van het grauw, het gepeupel. Dit seizoen is wild poepchic, en zo gaat dat al jaren, sinds de gewone burger zich wildschotels kan permitteren. Wij dromen dan van grootwild, maar sinds jaar en dag wordt dat niet meer gesmoord in sauzen, maar modern geroosterd of gebakken, net als goed rundsvlees of zwijn. Vroeger ging dat anders. Wild werd ‘gehangen’ om een typische wildsmaak te ontwikkelen. Dat had voornamelijk te maken met de lange transportketen van vangstgebied tot consumptieplek, van de verre bossen naar de grote stad van prinsen en prelaten. Daar sleet men eerst de barons en de gigues, de râbles en de filets. Maar natuurlijk zat er aan een stuk wild nog wat anders dan die uitgelezen stukjes voor de elite. Een geschoten wild kwam met vel en ingewanden, met nek en kop en pezen, die overbleven na de nobele slacht. Uiteraard werden die niet weggegooid. Daarenboven waren er tal van wilde dieren waar de adel, die nochtans het privilege had, niet geïnteresseerd in was. In de bossen liepen ook dassen, vossen, eekhoorns, kikkers en egels. Slakken uiteraard ook. U denkt toch niet dat konijnen voor de tafel der prelaten waren bedoeld? De hoge heren wilden wel het vel (bont) voor hun kleren, maar het vlees werd aan de armen gegeven. Op dezelfde manier gingen

kleine vogeltjes als mussen, merels of spreeuwen naar het volk. Snippen, reigers of korhanen, daar moest het klootjesvolk afblijven, maar kraaien, eksters en mussen, tja, wat maakte dat uit? Met trots zien we vandaag op de spijskaarten van de betere restaurants vermeldingen als poivrade, gibelotte of civet. Het klinkt elitair, maar oorspronkelijk waren dat armemensenbereidingen. Een gibelotte komt van gibelet, wat ‘klein wild’ betekent. De delen van gevogelte die men weghaalt voor het roosteren, heten in het Engels nog altijd giblets (vleugelpunten, nek, maag, hart en lever). Civet komt van een oud woord dat ‘ajuin’ betekent. Het waren de kleine stukjes die minder waard waren, gemarineerd in wijn en gekookt met ajuin en paddenstoelen. In de Larousse gastronomique van 1938 staat al dat men het met haarwild mag maken, maar evengoed met vogels of met gewoon slachtvlees: viandes de boucherie. En hier wordt het voor ons, culinaire ontdekkingsreizigers, pas interessant. Blijft de poivrade. In moderne kookboeken is dat een wijn- en pepersaus, met als het goed is enkele krokante stukjes vlees erin. Die saus wordt geserveerd met wild. Oorspronkelijk was het echter een middeleeuwse manier om goedkoop vlees voor grote gezelschappen te bereiden. Wat er van afsnijdsels en kleinwild voorhanden was, werd gemarineerd in wijn, met toevoeging van azijn, en met veel zwarte peper (in de middeleeuwen was dat laatste nog vrij exclusief ). Maar welke dieren ermee bereid werden? Madeleine Ferrières vermeldt expliciet dat stadsreglementen uit Piemonte verboden om kat in poivrade (‘cum piperata’) klaar te maken. Om maar te zeggen dat kat vroeger véél werd gegeten. De kop werd niet mee gekookt. Niet om, zoals men vandaag soms schrijft, te doen denken dat het konijn was, maar omdat in een kattenkop de duivel huisde. Poivrade is in feite een stedelijke oplossing voor een

In tal van wilde dieren was de adel, die nochtans het privilege had, niet geïnteresseerd: dassen, vossen, eekhoorns, kikkers, egels, slakken wildschotel. Wild is iets van het platteland. Stedelingen deden hetzelfde, maar met elk vlees dat ze konden krijgen. En dat is nu juist de poivrade: zo gekruid dat niemand nog weet wat de ingrediënten zijn. Koop om het even welk goedkoop mager vlees. Snij het in stukjes. Doe er schijfjes ajuin en wortel bij, muskaatnoot, kruidnagel, geplette jeneverbessen, dito peperkorrels en ruim zout. Overspoel alles met een goedkope rode wijn en een scheut azijn, een half bosje peterselie en enkele laurierbladeren. Laat alles in een kom 36 à 48 uur marineren, buiten de ijskast, maar ook niet boven de verwarming. Schep nu en dan om. Laat daarna de marinade uitlekken door een vergiet en verwijder de harde kruiden. Dat is nu ongeveer zwart en geurt naar dure wildschotels. Haal het drooggedepte vlees door de bloem, bak het even aan in een pot, doe er dan het gezeefde vocht weer bij en laat héél zachtjes sudderen tot alles eruitziet als spaghettisaus. Serveer met kroketjes of... met spaghetti. Smakelijk. nick.trachet@bdw.be De hele reeks nalezen? www.brusselnieuws.be/trachet


BDW 1349 PAGINA 38 - DONDERDAG 18 OKTOBER 2012

Peter Vandekerckhove spoelde als filmstudent aan in de Brabantstraat. “De onwennigheid heeft drie maanden geduurd. Toen was er de klik, het moment waarop ik deze fantastische habitat begreep.”

© MARC GYSENS

Peter Vandekerckhove: na Meneer Doktoor, nu Meneer de Burgemeester

‘Gaat gij dat wel kunnen, ventje?’ SINT-GILLIS – “Meneer de Burgemeester heeft me in een compleet andere wereld binnengeleid dan Meneer Doktoor. Die dokters woonden in poepchique huizen; nu werd ik ontvangen in arbeidershuisjes, flatjes, verkavelingsvilla’s. Veel van die burgemeesters hadden hun middelbare school niet afgemaakt. Neem nu Willy Verledens, oud-burgemeester van Izegem, een socialist. Toen hij voor het eerst schepen werd, vroeg de burgemeester hem: ‘Gaat gij dat wel kunnen, ventje?’” Brusselaar Peter Vandekerckhove dook opnieuw onze rijke sociale geschiedenis in, dit keer samen met zijn kompanen van De Raconteurs.

M

 eneer de Burgemeester begint waar Meneer Doktoor geëindigd was: in het jaar 1964. “Mijn geboortejaar, maar dat is louter toeval. Ik heb Meneer Doktoor in 1964 afgesloten omdat je toen de grote doktersstaking had, waardoor die tot dan onaantastbare kaste van haar voetstuk donderde. Dat de dokters toen massaal hebben gestaakt – onder andere omdat ze door de geplande regeringsmaatregelen niet meer in het zwart zouden kunnen werken –, maakte dat de mensen zich in de steek

gelaten voelden door ‘hun grote vriend’ de dokter.” “Tijdens die staking werd er alleen nog wat aan geneeskunde gedaan in kazernes en in legerhospitalen om de hoogste nood te lenigen. Die beelden kan een mens zich makkelijk voor de geest halen: moeders die hun zieke kindje moesten afgeven aan de poort van de kazerne... Boosheid alom, een kantelmoment voor ons land. De dokter was niet langer samen met de notaris, de pastoor en de hoofdonderwijzer dé man van het dorp. Mensen wier

gezag voorheen onvoorwaardelijk was, vielen van hun voetstuk. Later zouden er nog veel volgen.” “In die jaren 1960 begon ook in de gemeentepolitiek de democratisering zich door te zetten. Met enig talent en veel goesting kon ineens iedereen aan de bak komen. Gedaan met de ‘dictatuur’ van de gegoede klasse. En die generatie, die van de democratisering, belicht ik in mijn boek.” “Tegenwoordig is het weer de andere kant op aan het gaan: het ambt wordt zo technisch dat

je bijna gestudeerd moet hebben om burgemeester te kunnen worden en ook nog eens een goede burgemeester te zijn; volkse mensen komen weer meer en meer aan de zijlijn te staan. Je moet sowieso ook een beetje gearriveerd zijn om er genoeg tijd in te kunnen steken. Want dat is nog zoiets. De volksmond zegt: ‘Politici, dat zijn zakkenvullers.’ Wel, wat de burgemeesters betreft kan ik je met de hand op het hart zeggen: ‘Nee!’ Pas in 1999 zijn ze een treffelijk loon beginnen krijgen, vergelijkbaar met andere lonen in de ambtenarij. Treffelijk, niet meer en niet minder. Voorheen verdienden burgemeesters absoluut niet genoeg om de vele pinten te betalen die ze moesten trakteren op café en op pensenkermissen. Die staken daar allemaal, zonder uitzondering, geld aan toe. Ze kregen weliswaar naam en respect, plaatselijk, maar dat was het dan ook. Het loon bedroeg niet


BDW 1349 PAGINA 39 - DONDERDAG 18 OKTOBER 2012

Raconteurs Het is snel gegaan voor Peter Vandekerckhove de voorbije jaren. Heel snel. “Toen ik begon te schrijven aan Meneer Doktoor, zei Marc Didden: ‘Ik vind het fantastisch dat je dit doet, maar je beseft toch dat je misschien maar vijfhonderd exemplaren gaat verkopen?’ Maar kijk: het zijn er nu al 48.000, iets wat ik in mijn stoutste dromen niet had durven te hopen.” “Na het boek is er de tv-reeks gekomen, waarvoor ik bij Woestijnvis heb samengewerkt met verteller/monteur Lieven Billiet. Zo is het

“Allemaal kleine verhaaltjes, die burgemeesters. Maar als je die allemaal samen neemt, dan krijg je een heel groot verhaal”

idee gerijpt om samen een productiehuis op te richten. Maar programmamakers zijn nu eenmaal door de bank genomen niet de meest briljante zakenmensen – ik al helemaal niet –, en zonder sluitend businessplan is goede programma’s maken én overleven onmogelijk. Wij waren dan ook maar wat blij dat Dimitri Casteleyn ons pad kruiste. Hij heeft niet alleen verstand van zaken, maar ook nog eens een hart voor het verhaal: hij schrijft poëzie en werkt nu ook aan een roman. Een klik over de hele lijn was het: De Raconteurs waren geboren.” De Raconteurs is een verhalenhuis, dat niet alleen mikt op televisie, maar op het verhaal in de heel brede betekenis van het woord. Met Drie generaties, voor Canvas gemaakt, schoten ze al meteen knal in de roos. “Zo werken was totaal nieuw voor mij, maar vooral heel opwindend. Omdat elke dag echt anders is.”

© UITGEVERIJ MANTEAU

meer dan een veredelde dertiende maand.” “We hebben van in het begin het plan opgevat dat we een boek zouden schrijven en tegelijkertijd een tv-serie maken. In het geval van Meneer Doktoor was er eerst enkel een boek. Vergelijkbaar is dan weer dat er 44 getuigenissen werden opgetekend en dat we er vijftien voor de tv-reeks hebben uitgekozen, uitgaande van bepaalde parameters. Zo moest er bijvoorbeeld een vrouw in zitten. Niet evident, want het burgemeesterschap was tot diep in de jaren 1980 een mannenbastion: in 1976 was maar twee procent van de Belgische burgemeesters vrouw, zes jaar later was dat percentage amper gestegen tot 2,9 procent. Uiteraard moesten eveneens alle partijen aan bod komen, alle strekkingen, alle zuilen, alle provincies...” “We voeren bijna zonder uitzondering onbekende burgemeesters op. We wilden geen Tobback, geen Termont, geen De Croo, geen Janssens, geen Lippens. Absoluut niet omdat we iets tegen die mensen zouden hebben, wel omdat hun verhaal voldoende bekend is. Terwijl wij focussen op een verhaal van het verleden tot nu, zonder dat je afgeleid wordt van de kern van de zaak door de bekendheid van de mens. Net als met Meneer Doktoor: mijn uitgever indertijd wilde daar per se Herman Le Compte in, maar dat heb ik pertinent geweigerd. No way!”

FREDDI SMEKENS Lekses

V  Charles Vanheuverzwijn, oud-burgemeester van Nederbrakel, schopte het tot de cover van Vandekerckhoves boek.

“Onze insteek is heel atypisch voor deze tijd. Toen we, nu zowat twee jaar geleden, met het opzetten van De Raconteurs begonnen, werden we voor gek versleten: ‘In deze conjunctuur een nieuw productiehuis beginnen... En met wat voor concept dan nog!’ Maar wij hebben er altijd rotsvast in geloofd dat de nivellering zó hard gaat dat er voldoende mensen geïnteresseerd zijn in een programma met nog een beetje inhoud en een verhaal dat nog een verhaal mag zijn. Dat er genoeg mensen zijn die snakken naar een beetje inhoud en iets wat ergens over gaat, zonder dat het daarom highbrow hoeft te worden. Mensen die het beu zijn om voor dom versleten te worden en eenheidsworst voorgeschoteld te krijgen. En, meer: ons land hangt werkelijk aaneen van verhalen die het verdienen verteld te worden.”

Boucherie Populaire Een mooi avontuur. Alleen jammer voor Vandekerckhove dat het verhalenhuis niet in Brussel is gevestigd, wel in Gent. “Ik kom uit Tielt, West-Vlaanderen, maar ik woon al sinds mijn negentiende in Brussel. Ik voel me ook Brusselaar tot in de tippen van mijn tenen. Toch was de eerste kennismaking even slikken: komende van een klein, rustig stadje ging ik meteen in de Brabantstraat wonen, op kot boven de Boucherie Populaire. Ik studeerde film aan Sint-Lukas, ik kende Brussel helemaal niet en had voor de Brabantstraat gekozen voor de nabijheid. De onwennigheid heeft maar drie maanden geduurd; plots was er de klik, het moment dat ik deze fantastische habitat begreep. En dat warme gevoel is sedertdien nooit meer verdwenen.” “De mengelmoes van Brussel heeft ook stimulerend gewerkt op mijn zin voor verhalen vertellen. Ongetwijfeld. De verhalen die ik nu durf te vertellen. Het leuke is daarbij – en dat scherpt Brussel natuurlijk ook wel een beetje aan – dat je het nooit vooraf weet als je in zo’n verhaal stapt. Je moet lef hebben en een beetje maturiteit om eraan te beginnen, om dit soort mondelinge geschiedenis te durven brengen. Allemaal kleine verhaaltjes, zoals met die burgemeesters. Maar als je die allemaal samen neemt, dan krijg je een heel groot verhaal. Niet alleen een politieke geschiedenis, maar ook een zedenschets over dit land.” 

Karel Van der Auwera

www.brusselnieuws.be/ingesprekmet

Meneer de Burgemeester, acht afleveringen op Canvas vanaf dinsdag 30 oktober na Terzake. Het gelijknamige boek (424 p., 22,50 euro) is uit bij Manteau

erleide zondag woeren er lekses. Maar, waarde lezer, terwijl ik dit zit te schrijven, moeten die verkiezingen nog komen. Omdat ik mij niet met prognoses of met analyses ga inlaten, heeft het in feite geen belang of dit stukje nu vóór of net na de verkiezingen aan uw kritische blik wordt onderworpen. Voorspellingen en peilingen laat ik graag aan de statistici over. En wat de lessen dee de resultoete  zulle meibringe betreft, meen ik da we  allemoe gruut genoeg zaain vè dei zeulf te trekke. Mij gaat het eerder over het gebeuren zelf. Dat het een even interessant als dankbaar onderwerp is, hoeft naar mijn mening niet onderstreept te worden. De lekses krijgen dan ook van onze medeburgers het predicaat ‘interessant’ mee. En hoo we het oek drooje of kiere, in faaite es da hiel goo neus. In de loop der jaren heb ik minder en minder de opmerking horen formuleren “Het es toch bizaar da ons land ien van de waainige es woe da de meense verplicht zaain van te stemme.” Het feit van te mogen, te kunnen, en zelfs verplicht zijn van no de lekses te goen, is verreweg te verkiezen boven de situatie in die landen waar van stemrecht helemaal geen sprake is. Zo typisch voor die zondag waarop we met z’n allen onze stem gaan uitbrengen, is de verbondenheid onder de mensen die naar de stembus gaan. En het feit dat, anders dan anders, de mening en overtuiging van de ander gerespecteerd worden. Maar dat we daarbij onze kritische zin niet laten varen, sprekt vanzeulf. Toch ga ik het niet zo ver drijven de lekses als een Hoogdag, een collectieve roes of een communie te omschrijven. En dan is er ook nog de praktische kant van de lekses die voor verrassingen kan zorgen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een vriend, goede kennis of familielid voor of achter ons zijn beurt staat af te wachten om het stemhokje binnen te gaan. Op zo’n ogenblik past het uiteraard niet om naar de stem­intenties te informeren – temeer omdat we die meestal al kennen. En dat we ervan uitgaan dat alleman, gelaik as waaile,

vè de gooj heule stem goet ooitbringe. Maar het is zeker niet uit den boze om iemand, zelfs een ons volstrekt vreemde, met een schouderklopje de raadgeving “Vè de gooj, hé!” mee te geven. Dat we zelf beslissen en uitmaken wíé die gooj dan wel mogen zijn, hoeft hier verder geen betoog. Ik zou haast zeggen dat het hier om een typische uitspraak van onze stadsgenoten gaat. Maar aangezien ik mijn stem nog nooit buiten Brussel heb uitgebracht, ben ik van die laatste bewering niet helemaal zeker. Aan onze lezers van buiten de Brusselse contreien om daar een oordeel over te vellen. Wie mij hierover zijn of haar licht kan laten schijnen, zal ik uiteraard zeer erkentelijk zijn. Een andere opmerking die hier in Brussel heel gangbaar is, is “Ik was binne en booite.” Daarmee geeft men aan dat er weinig of zelfs geen file was voor het stembureau waar we ons moesten aanmelden, en dat we dus onmiddellijk tot onze plicht konden overgaan. Ik moet zeggen dat zo’n ervaring eerder uitzonderlijk is. En dat is misschien ook meteen de reden waarom haast elk van ons het met een zweem van een glimlach verkondigt. Maar ik wil er andermaal de nadruk op leggen da goen stemme vè de mieste van ons gien korvei es. En wat gedacht van het feit dat we onze identiteitskaart aan een bijzitter kunnen overhandigen met wie we af en toe een pint pakken? Ook hier krijgt de ernstige gebeurtenis die de lekses tenslotte toch zijn, een vrolijke noot mee. Bij alles wat voorafging, waarde lezer, moet mij toch een wat vreemde opmerking van het hart. Die heeft te maken met het feit dat men wel eens te horen krijgt: “Naa moot ik weiral baazitter zaain!” Of nog straffer: “Hooveul kiere ben ik na giene president van e keesbureau moote zaain!?” Wat merkwaardig mag heten, is dat achter zo’n klaagzin toch altijd een brokje fierheid en zelfs zelfvoldaanheid schuilt. En het feit dat diezelfde voorzitter wordt verondersteld zijn bijzitters eens flink te trakteren, doet daar geenszins afbreuk aan. Mogen we dus nog lang vè de gooj kunnen gaan stemmen.

REDACTIE BRUSSEL DEZE WEEK Flageyplein 18, 1050 Elsene, 02-226.45.40, fax 02-226.45.69, info@bdw.be, www.bdw.be. ABONNEMENTEN Josiane De Troyer (abo@bdw.be), 02-226.45.45, fax 02-226.45.69. Gratis binnen het Brussels hoofdstedelijk gewest. Rest van België 15 euro per jaar; IBAN: BE07424552982266, BIC: KREDBEBB van vzw Brussel Deze Week. Buiten België 25 euro per jaar. DISTRIBUTIE EN PROMOTIE Ute Otten (ute.otten@bdw.be), Paul De Weerdt. RECLAME IN BDW Rika Braeckman (rika.braeckman@bdw.be), 02-226.45.41, 0477-97.21.27, fax 02-226.45.69. OPLAGE 70.490 exemplaren. HOOFDREDACTIE Anne Brumagne (anne.brumagne@bdw.be). EINDREDACTIE Katrien Stroobants (katrien.stroobants@bdw.be). REDACTIE Jean-Marie Binst (jeanmarie.binst@bdw.be), Christophe Degreef (christophe.degreef@bdw.be), Bettina Hubo (bettina. hubo@bdw.be), Patrick Jordens (patrick.jordens@bdw.be), Steven Van Garsse (steven.vangarsse@bdw.be), Danny Vileyn (danny.vileyn@bdw.be). REDACTIE-SECRETARIAAT Isabelle De Vestele (isabelle. devestele@bdw.be), Gerd Hendrickx (gerd.hendrickx@bdw.be). MEDEWERKERS Michaël Bellon, Lieven Bulckaert, An Devroe, Eva Hilhorst, Ilah, Wauter Mannaert, Francis Marissens, Karolien Merchiers, Niels Ruëll, Bruno Schols, Tim Schoonjans, Freddi Smekens, David Steegen, Benjamin Tollet, Georges Tonla Briquet, Nick Trachet, Steven Vandenbergh, Karel Van der Auwera, Matthias Vanheerentals. FOTOGRAFEN Bart Dewaele, Sander de Wilde, Anja Galicia, Marc Gysens, Ivan Put, Herman Ricour, Dieter Telemans, Saskia Vanderstichele, Jo Voets. VORMGEVING Peter Dhondt (peter.dhondt@bdw.be). FINANCIËLE ADMINISTRATIE Manu De Hertogh (manu.dehertogh@bdw.be). VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Anne Brumagne, BDW, Flageyplein 18, 1050 Elsene. ALGEMENE DIRECTIE Marijke Vandebuerie (marijke.vandebuerie@bdw.be). Brussel Deze Week wordt gedrukt op de persen van de nv Roularta, Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare en wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. ONS MAILEN? Al onze mailadressen zijn volgens dezelfde structuur opgebouwd: voornaam.naam@bdw.be (losse bestanddelen van voornaam of naam aan elkaar, en zonder trema’s, verbindingsstrepen en andere tekens).


BDW 1349 PAGINA 40 - DONDERDAG 18 OKTOBER 2012

Tafeltennis > Anthony Maeck gaat met zijn Logis Oudergem voor de titel

‘Niet té ambitieus zijn’ OUDERGEM – “Logis Oudergem heeft de beste ploeg.” Anthony Maeck (29) schuwt de grote woorden niet. De promovendus heeft kwaliteit aangetrokken, en Brusselaar Maeck ziet het met plezier gebeuren. Na een carrière op het hoogste Belgische niveau is hij vierde speler bij zijn eeuwige liefde. Met ambitie, maar niet ten koste van alles.

‘A 

ls jeugdspeler was ik niet uitzonderlijk goed,” vertelt Anthony Maeck. “Van mijn achtste tot mijn 23ste ben ik stap per stap gegroeid bij Logis, elk jaar wat sterker. In mijn beginjaren was ik op Belgische kampioenschappen bijvoorbeeld niet in de top tien te vinden. Uiteindelijk heb ik die titel toch twee keer behaald bij de -21. Op mijn zestiende ben ik echt doorgebroken. Dat vraagt niet alleen talent, maar ook wilskracht en doorzettingsvermogen. Als ik iets doe, dan doe ik het graag goed.” Vijftien jaar lang was Logis de thuisbasis van Maeck. Hij begon op de jonge leeftijd van zestien bij hun eerste ploeg, toen ze nog in de tweede divisie speelden. De club staat bekend om haar jeugdwerking en geeft jong talent een kans. “Daarna speelden we zeven jaar lang in de superdivisie (hoogste klasse, red.) waarin ik vooruitgang ben blijven maken. We hebben toen ook de finale van de Beker gehaald, waarin we verloren tegen het oppermachtige La Villette. Dat was knap, hoor: vier amateurs tegen wereldtoppers. Op mijn 23ste heb ik een transfer naar het Franse Nancy afgedwongen, maar daar ben ik na één jaar opgestapt omdat ze hun beloften niet nakwamen.” “Als prille twintiger was ik topsportatleet en leefde ik van en voor het tafeltennis. Ik reisde naar China, Brazilië en Singapore om individueel toernooien te spelen. Ik was toen drie-

de  CLUB

Anthony Maeck: “De jaren als prof waren super, maar ook bij de politie heb ik het naar mijn zin. De druk is nu veel minder, en ook: het blijft tafeltennis, de salarissen liggen niet zo hoog.”

honderdste op de wereldranglijst. Mooie tijden waren het, maar ik wist dat er een einde aan zou komen. Ik ben altijd voluit gegaan, maar ik ben geen Jean-Michel Saive.” Toch werd

Poseidon, café-ijshockeyers zonder café

Zwanzen op het ijs SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE – De Belgische ijshockeycompetitie telt al ettelijke jaren geen Brusselse ploeg meer. Maar de sport leeft wel in de hoofdstad. Elke zondagavond traint een vriendengroep op de schaatsbaan van Poseidon. “Je kunt ons vergelijken met een cafévoetbalploeg, maar dan op het ijs,” legt spelerteammanager Sven De Greef (42) uit. “We zijn geen echte ploeg omdat we niet in een officiële competitie uitkomen. Af en toe spelen we wel een wedstrijd, meestal tegen een andere caféploeg. Dan noemen ze ons meestal Poseidon. Wij zijn geen Lions of Phantoms.” De vriendengroep besloot een twintigtal jaar geleden op zondag samen te komen voor een potje ijshockey, toen ze de kans kregen van de exploitant van Poseidon. Drie trainingen per week en lidgeld betalen zagen ze niet zitten. “Ondertussen zijn er al velen gekomen

en gegaan, maar één ding is altijd gebleven: een echte vriendengroep die in een supersfeer speelt. Ik ben een paar jaar weggeweest, maar bij mijn terugkeer was de sfeer niet veranderd. Er wordt altijd gezeverd en gelachen. We trekken het ons ook niet aan als we verliezen. Meestal kennen we tijdens de match de score zelfs niet.” IJshockey is een stevige sport waarin contact niet geschuwd wordt. “Toch is er bij ons nooit ruzie. Als er contact is, dan eerder uit onhandigheid dan wat anders. IJshockey is technisch moeilijk, want je moet schaatsen en ondertussen de puck én het spel in het oog houden. Als er iemand op je afkomt die ook lomp is, dan kan dat wel eens een botsing geven. Maar gewonden vallen er nooit echt.” De trainingen zijn begin oktober herbegonnen: afspraak elke zondagavond tussen halfacht en halftien. Op het ijs staan zowel vinnige schooljongens als iets tragere vijftigers.

© MARC GYSENS

de Brusselaar een negental keer geselecteerd voor de nationale ploeg. Zo mocht hij in 2006 naar het WK in Bremen, waar hij voor twaalfduizend mensen tegen Zuid-Korea speelde.

Het is nog altijd zijn mooiste herinnering. Op clubniveau zette Maeck na het Franse avontuur zijn carrière voort bij Sokah Hoboken, waar hij twee keer derde eindigde in de

Meestal speelt ook een vrouw mee. “Drie jaar geleden hebben we beslist om naast de wedstrijd toch ook wat training te geven. Zo kunnen beginnelingen de basis leren en anderen hun techniek bijschaven. Maar de afsluitende wedstrijdjes blijven het leukst.” “Om mee te spelen moet je bellen met de eigenaar van de ijsbaan (op 02-762.16.33): Luk bepaalt of je mag meespelen. Meestal is dat overigens wel het geval. We proberen om niet met veertig man op het ijs te staan. Twintig spelers is goed, dan kun je onderling een wedstrijd spelen. Anders moet je beginnen roteren.” Het niveau mag als redelijk bestempeld worden, maar wie echt wil doorgroeien, verkast na verloop van tijd meestal naar een andere ploeg. Een nieuwe Brusselse competitieve ploeg zit er volgens De Greef niet meteen in. “Daarvoor moet je eerst en vooral beschikbaar ijs hebben, en dat is er in Brussel niet. Daarnaast moet de schaatsbaan aan bepaalde veiligheidsvoorschriften voldoen. Ook dat is bij Poseidon niet het geval; er is bijvoorbeeld niet rond heel de piste boarding. Dus zolang er geen tweede schaatsbaan in Brussel komt, zal er wellicht ook geen nieuwe ploeg ontstaan. Wijzelf staan ook niet te springen: wij willen onze laagdrempelige sfeer behouden. Een trainer die langs de piste staat te roepen, hoeven we niet.” TS

“De afsluitende wedstrijdjes op zondagavond blijven het leukst.”


BDW 1349 PAGINA 41 - DONDERDAG 18 OKTOBER 2012

David Steegen De volgende generatie superdivisie. In die periode liet hij tafeltennis ook een beetje los, want hij zocht (en vond) werk. “Die jaren als prof waren super, maar ook bij de politie heb ik het naar mijn zin. De druk is nu ook veel minder. Als prof teken

had een voortrekkersrol omdat de competitie te zwak was voor mij. Ik won een tachtigtal wedstrijden en verloor er drie.” “Als we met die ploeg waren aangetreden in de superdivisie, dan waren we op het einde van dit seizoen gezakt, vast en zeker. Maar met Jean-Michel Saive hebben we een topper aangetrokken. Ik had hem eens gepolst en zijn eerste antwoord gaf me hoop.” De komst van Saive is een stap in de ontwikkeling van de club. Sponsors happen toe, net als de supporters. “Voor onze eerste thuismatch waren er vijfhonderd supporters. Als we doorgroeien naar de halve finale en de finale van de competitie, dan kunnen we duizend toeschouwers halen, daar ben ik zeker van. Zonder blessures hebben wij de beste ploeg.” “Wedstrijden worden met drie gespeeld; ik ben de vierde. Als er dus iemand geblesseerd uitvalt, val ik in. Vergeet niet dat er drie profs boven mij staan, hé. Mijn niveau is wat minder dan vroeger. Als prof trainde ik zeven uur per dag, nu is dat pakweg zeven uur per week.” Logis Oudergem is een ambitieuze club, die na de Belgische titel graag in Europa zou schitteren. Maeck tempert die ambities toch enigszins. “Alles is uiteraard mogelijk, maar laten we het toch maar stap per stap bekijken, en niet té ambitieus zijn. Anderhalf jaar geleden stonden we nog laatste in de tweede divisie. Ook financieel gaan we geen zotte dingen doen. Het belangrijkste is dat de club blijft leven en dat de jongeren hun kans krijgen. Er zijn al een tweetal gasten die aan de deur van de eerste ploeg staan te kloppen. Het is alvast goed begonnen.”

“Ik ben altijd voluit gegaan, maar een Jean-Michel Saive ben ik niet”

je telkens contracten voor één jaar. En het blijft tafeltennis, de salarissen liggen niet zo hoog.” “Ik heb die jaren voluit beleefd, ik heb nergens spijt van. Ik ben blij met wat ik uit mijn carrière heb gehaald. Verschillende jaren behoorde ik toch tot de Belgische top tien.”

Geen zotte dingen Twee seizoenen geleden belandde Maeck weer bij zijn ‘familie’, zoals hij Logis noemt. De club stond laatste in de tweede divisie en Maeck werd bij een vergadering geroepen. Hij geraakte opnieuw betrokken bij de club, die zich dat seizoen toch wist te handhaven. En toen kwam de vraag om terug te komen. “Ik vroeg me af waarom, ik speelde toch in de superdivisie? Uiteindelijk heb ik het toch gedaan. Vorig seizoen was moeilijk, maar we hebben toch de promotie afgedwongen. IkTim Schoonjans

© MARC GYSENS

De beloften van RSC Anderlecht nemen, als eerste Belgische club, deel aan de competitie ‘Next Gen’ (Next Generation). De beloften zijn jongens die net voor hun laatste stap naar het gegeerde profbestaan staan. Er zijn maar drie mogelijkheden. Het allerhoogste is beroepsvoetballer worden bij Anderlecht en vandaaruit misschien de Europese top veroveren. Zoals Vincent Kompany. De tweede is prof worden bij een andere club van de Jupiler League en vandaaruit verder evolueren. Wie weet zit er dan zelfs een terugkeer naar de top in België in: zie Denis Odoi. De derde, meest voorkomende lotsbestemming is afzakken naar de lagere reeksen, of zelfs stoppen om te studeren of te gaan werken. De top halen is keihard. Een enkeling haalt het. Davy Roef, Denis Praet en Massimo Bruno zijn vandaag, op hun achttiende, volwaardige profs geworden en maken deel uit van de A-kern van paars-wit. Wat meer is: de eerste twee hebben een diploma hoger secundair onderwijs behaald. De Next Gen is geënt op de Champions League van de Uefa. De competitie wordt oogluikend toegestaan door de Europese voetbalfederatie en is een echte waarde­ meter voor de jonge spelers, een spiegel voor aanstormend talent. Na een wedstrijd tegen de leeftijdsgenoten van topclubs als FC Barcelona of Tottenham Hotspur weet een speler waar hij staat. De ontnuchtering kan groot zijn. De leeftijdsgenoten van pakweg – en met alle respect – Waasland-Beveren wegspelen is makkelijker en is geen accurate weergave van de sportieve werkelijkheid. De jongeren van Royal Sporting Club Anderlecht slaan geen slecht figuur. Twee gelijke spelen tegen groepsleider FC Barcelona en een krappe thuisnederlaag (1-2) tegen VfL Wolfsburg bevestigen het goede werk van

de jeugdopleiders. De drie A-kernspeler (Roef, Bruno en Praet) zijn tuk op de Next Gen-matchen. Ook al omdat alle thuiswedstrijden in het Constant Vanden Stockstadion gespeeld worden. De nationale beloftecompetitie speelt zich gewoonlijk af in lege stadions of op jeugdvelden zonder tribunes. Alleen de topwedstrijden tegen Club Brugge, Standard, AA Gent en KRC Genk zorgen voor wat animo. De RSCA-jongeren werken hun thuiswedstrijden meestal af in een akelig leeg Koning Boudewijnstadion op vrijdag- of maandagavond. Dankzij de Next Gen leren ze met druk omgaan, met mediabelangstelling. De ideale vorming om met het randgebeuren – supporters, media –, zo bepalend voor het welslagen van een loopbaan, om te leren gaan. De Next Gen is een uitstalraam voor toekomstige wereldsterren. Sergi Samper van FC Barcelona, een kruising van Xavi en Pirlo. Als alles goed gaat, wordt hij een heel grote. De wedstrijden zijn ongedwongen, vol energie en van niveau. De wedstrijden genieten grote belangstelling. Maar liefst achtduizend toeschouwers zijn naar de wedstrijd tegen Barça afgezakt. De reputatie van Barça en oprechte voetballiefde voor aanvallend en ongedwongen voetbal zijn daar niet vreemd aan. Ze spelen zoals jonge kinderen in het park voetballen. Om te winnen. De laatste stap voordat geld, bekendheid, grote druk en extrasportieve zaken spelers dreigen te bezoedelen. Op 31 oktober spelen de Brusselse jongens thuis tegen Tottenham Hotspur. Iedereen is welkom.

naar een gediplomeerde trainer die de spelers van de -21 moet begeleiden in hun overgang naar de reserves en het eerste elftal. De vereisten voor de functie zijn: ervaring hebben (met diploma!), een teamspeler zijn

en communicatief vaardig zijn. Het Nederlands beheersen is uiteraard een must. Geïnteresseerden nemen per mail contact op met Chris Raemaekers: chris@ritterklub.be TS en chris.raemaekers@gmail.com.

’s morgens de loopschoenen versleten; in de namiddag is het de beurt aan de skiff-roeiboot. Mannelijke en vrouwelijke beginnelingen, junioren, senioren én masters kunnen deelnemen. De afstanden die ze afleggen, hangen af van de categorie waarin ze uitkomen. Dat gaat van vijfhonderd meter lopen

en vijfhonderd meter roeien tot 4,5 kilometer lopen en vijf kilometer roeien. Bij de head-wedstrijd in skiff vertrekken de deelnemers elk om de beurt. De tijden in de loop- en roeidisciplines worden achteraf opgeteld om te bepalen wie zich winnaar mag kronen. Let wel, bij extreem slechte weeromstandigheden bestaat de kans dat de  biatlon wordt geannuleerd. Meer informatie over inschrijvingen vindt u TS op www.aviron-crb.be.

www.brusselnieuws.be/steegen David Steegen is persverantwoordelijke van voetbalclub RSC Anderlecht

Voetbaltrainer gezocht JETTE – Ritterklub is op zoek naar een gemotiveerde trainer voor zijn -21-ploeg. De Nederlandstalige voetbalclub heeft 350 spelers in de regionale afdelingen. Na jaren van zwoegen heeft de club eindelijk de wind in de zeilen: ze kan uitpakken met twee nieuwe kunstgrasvelden en een nieuwe kantine. De voornaamste ambitie ligt nu op het veld, want de eerste ploeg aast op promotie. Om die hoofdmacht munitie te geven, wil Ritterklub zoveel mogelijk eigen jeugdspelers laten doorstromen. Daarom is de club op zoek

Alternatieve biatlon BRUSSEL – De jaarlijkse biatlon van de Cercle des Régates de Bruxelles (CRB) combineert lopen en roeien. De Internationale Biatlon van CRB is met de combinatie van loop- en roeiwerk een buitenbeentje. Op zondag 21 oktober worden


BDW 1349 PAGINA 42 - DONDERDAG 18 OKTOBER 2012

Oei, een probleem! Maar daar komt Kevin Bellemans al, om in de beste Pretman-traditie voor een ‘oplossing’ te zorgen...

WAT EEN JOB! Aflevering 8: acteur / cabaretier

DOOR PATRICK JORDENS

‘Tv maken is leuker dan tv kijken’ “Waar de pretnood het hoogst is, daar is de Pretman!” klonk het altijd op het eind van de geweldig grappige Pretshow op Ketnet. Pretman, die heet in het gewone leven ‘Kevin Bellemans’. Hij is een Brusselse acteur/cabaretier, die deze week zijn 32ste verjaardag viert. Hoog tijd voor een prettig gesprek, dachten wij zo. Eerst en vooral, hoe ben je Pretman geworden? Kevin (K): Ik heb de figuur van Pretman niet zelf bedacht, maar een vriend van mij, Damien Nieuborg. Hij is de regisseur van de Pretshow. Op een dag belde hij me om over zijn idee te vertellen, en toen ik dat hoorde, zei ik spontaan: “Super, ik doe mee, ik bén gewoon de Pretman!” Natuurlijk moest ik eerst wel auditie doen, samen met nog zeven andere acteurs. Maar ze hebben mij gekozen, en blij dat ik was! Dolle pret! (lacht) Waarom wilde je die rol zo graag? K: Omdat hij een compleet foute superheld is, een soort stripfiguur die véééél te druk doet, zichzelf heel belangrijk vindt en gedurig op zijn bek gaat. Daarin kan je je als acteur helemaal laten gaan. Ik

heb samen met Damien ook veel van de Pretshows bedacht. Urenlang samen brainstormen en allerlei toffe ideeën krijgen, keispannend! Voor elke Pretshow moest je een probleem van een kind op lossen. Met welk van die problemen heb je het meeste pret beleefd?? K: (denkt na) Oei, het waren er zoveel. Ah ja, ik weet het weer: toen dat meisje liet weten dat ze een broertje wilde omdat ze niet graag alleen speelde. Pretman stelde voor om zelf dat broertje te worden, maar ik deed zo vervelend dat ze liever geen broertje meer wou (lacht). Soms kregen we ook wel eens een echt probleem van een kind toegestuurd: iemand liet ons ooit weten dat hij/zij thuis geslagen werd, dat ze dus de Pretman nodig hadden. Dat was wel effe schrikken.

Wat hebben jullie toen gedaan? K: We konden daar natuurlijk geen grappige show van maken, dit was een serieus probleem. De ploeg van Ketnet stuurde de vraag van dat kind door naar andere organisaties, die naar een echte oplossing op zoek gingen. En geen mislukte Pretman-oplossing. Je doet nog andere dingen dan Pretman, je speelt vaak toneel of cabaret. (Cabaret is een reeks sketches waarbij je het publiek rechtstreeks betrekt.) Waarom ben je acteur geworden? K: Misschien vooral door mijn opa. Die was matroos geweest, een avontuurlijk type. Hij vertelde me dikwijls wilde verhalen, waar ik helemaal in meeging. Ik vind het nu zelf fantastisch om verhalen te brengen en te spelen, waar ik het publiek, jong of oud, helemaal in kan ‘meenemen’. En ook: ik merkte al snel dat ik mensen makkelijk aan het lachen kon brengen. Toen ik in de Chiro zat, deden we elk jaar een Bontering, een bonte avond waarbij iedereen iets mocht opvoeren. Ik herinner me dat alsof het gisteren was: je staat achter een rood gordijn, en in de zaal hoor je geroezemoes. Dan gaat het doek


© SASKIA VANDERSTICHELE

[ SORRY ] SNORRY ?

BDW 1349 PAGINA 43 - DONDERDAG 18 OKTOBER 2012

Zit je met een vraag, een probleem of wil je gewoon eens je verhaal kwijt? Als Pretman uit het hoofdartikel (hiernaast links) niet kan helpen, dan is er nog altijd AWEL. Awel, zo heet de vernieuwde Kinder- en Jongerentelefoon. Op het nummer 102 kan je je hart luchten. Maar je kan ook mailen (brievenbus@awel.be), chatten en surfen op het forum. Goed om te weten: Awel werkt helemaal anoniem. Dit betekent dat alleen jij en Awel weten als jij met hen contact opneemt. Niemand anders wordt op de hoogte gebracht (geen ouders, geen leerkrachten...). Bovendien is het helemaal gratis! www.awel.be

TOT

9 N A

DE

1

© ILAH

E

IE

VO OR I

za Z

W

AAR • B D J 3

ZAZIE NEEDS YOU

Een nieuwe Zazie in een nieuw kleedje

R EE N V

BELANGRIJKE MEDEDELING: ZAZIE WORDT EEN APART KRANTJE!! open en twee minuten later krijg je ongeveer iedereen in de zaal aan het lachen. Amper zeven was ik, maar het gaf een enorme kick... Sta je liever voor de camera of op een podium? K: Ik doe het allebei graag, maar ik hou toch iets meer van theater spelen. Je ziet en hoort het publiek meteen reageren, en ook: het moet van de eerste keer goed zijn, hé. Je kan het niet telkens opnieuw doen zoals bij tv. (denkt na) Eigenlijk hangt het vooral van het personage af. Pretman bijvoorbeeld heb ik altijd heel erg graag gespeeld. Kijk je dan nadien naar jezelf op televisie? K: Nee, ik zie mezelf niet zo graag bezig. Tot voor kort hád ik niet eens een tv in huis! Tijdens tv-programma’s verveel ik me meestal. In plaats van uren voor de buis te hangen ga ik liever gewoon de straat op. Zeker in Brussel, waar wel altijd iets te beleven valt. Televisie maken vind ik een pak leuker dan televisie kijken. Bedankt Kevin, en nog een PRETTIGE verjaardag!!

Vanaf 6 december vinden jullie ons één keer per maand in BDW, als een aparte en uitneembare bijlage van acht pagina’s. Speciaal voor jullie, maar graag ook samen met jullie... Dus vragen we jou om onze cover(s) te maken! Dat wil zeggen, stuur ons een bijzondere tekening/collage, een straffe foto, een grappige doedel... of wat je zelf nog zoal kan bedenken aan moois en geks. Er is maar één opdracht: zorg ervoor dat andere kinderen door jouw coverbeeld de nieuwe Zazie willen meegrissen en lezen!

Hoe ga je te werk? Maak een beeld op A3-formaat en in een resolutie van 300 dpi. Mail dat naar zazie@bdw.be. Op dit adres kan je ook met al je vragen terecht. Je kan jouw cover-kunstwerk ook per post bezorgen. Zorg er wel voor dat het niet geplooid wordt, zodat we je cover mooi kunnen laten drukken. Ons postadres: BDW-Zazie, Flageyplein 18, 1050 Brussel. Je ontwerp moet ten laatste op 16 november (!) bij ons geraken. Je mag ook in groep werken: samen met je scoutsvriendinnen, klasgenoten, of leden van je muziekbandje... het kan allemaal. Vergeet gewoon je naam (namen), adres, leeftijd én telefoonnummer niet.

WAT ER TE WINNEN VALT? Jouw cover op 75.000 exemplaren verspreid in Brussel! En kaartjes voor een film in de leuke bioscoop Galeries in de SintHubertusgalerijen, én een filmworkshop van Jekino... SPREAD THE NEWS!!

BDW - editie 1349  

Brussel Deze Week van 17 oktober 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you