Page 1

Schaapskooi

Oplage 28.500 exemplaren 33e jaargang, 29 november 2016

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD

Heerde •

Wa p e n v e l d •

Ve e s s e n •

Vo r c h t e n •

Hattem •

Epe •

Fundag jonge mantelzorgers

WAPENVELD- Bijna 40 jonge mantelzorgers tussen de 6 en 12 jaar konden zaterdag genieten van een speciaal voor hun georganiseerde Fundag. Even niet hoeven zorgen voor een ander maar zelf lol maken op het terrein van het Sprengen College in Wapenveld. Monique Scholten, namens Steunpuntmantelzorg Hattem, vertelt: “We hebben kinderen uit ons eigen bestand, de scholen en pers benaderd.” De mantelzorgers konden o.a. kennis maken met roof-

Oene •

Va a s s e n •

We l s u m

Online bestellen Even ophalen Klaar!

Download de Jumbo app of ga naar

Pick Up Point Jumbo Brinkman, Heerde, Stationsstraat 29

KOZIJNEN NODIG? NODIG?

Tweelingenlaan 68 - 7324 BN - Apeldoorn - 055-5380060

STAMPPOTBUFFET BASIC: vogels zoals uilen. Daarnaast was er de mogelijkheid voor een fotoshoot en konden ze een gezamenlijk mantelzorglied maken. “En daarin verwerken ze niet alleen de vreugde maar ook het verdriet dat ze meemaken”, aldus Fennie Tiemens van de Plu Heerde. Het lied is te zien op de website van de organisaties die deze dag mogelijk maken te weten de Steunpunten Mantelzorg uit Hattem, Heerde, Epe, Apeldoorn, Brummen en Voorst. De kinderen konden hun

vaardigheden op een klimwand uittesten en de scouting zorgde voor activiteiten. “Het is belangrijk dat ze vandaag iets doen waardoor ze even uit hun omgeving zijn en iets voor zichzelf hebben, even iets stoers doen”, aldus Fennie. Ze is blij dat het Sprengencollege hun medewerking heeft gegeven. “Ze hebben de ruimte beschikbaar gesteld en mee geholpen met organiseren.” En mede daardoor konden de jonge verzorgers een dagje zorgeloos genieten.

Benefietdiner voor hospice levert 7800 euro op

OENE- Afgeladen vol was het vrijdagavond bij Café restaurant Dorpszicht in Oene. Maar liefst 143 gasten hadden zich aangemeld voor het benefietdiner van het Hospice Casa Vera. De deelnemers legden per persoon 50 euro in om aan het diner deel te nemen. De opbrengst, in totaal 7800 euro, gaat naar de inrichting van het hospice aan de Eperweg 69 in Oene. De gasten werden in de watten gelegd door een twaalfkoppige bedie-

Emst •

ning, die bestond uit louter vrijwilligers. Ook de muzikale omlijsting werd verzorgd door vrijwilligers. Uitvaartorganisatie Yarden deed een gift van 500 euro wat de totale opbrengst van de avond deed uitkomen op 7800 euro. Bovendien meldden zich deze avond nog eens 25 personen spontaan aan als donateur. “In totaal hebben we 50.000 euro nodig voor de totale inrichting, maar met de opbrengst van vanavond erbij gerekend is ruim tweederde van het

totaalbedrag binnen”, zo vertelde Hospice-vrijwilligster Erna van Roekel aan het eind van avond. “Ons streven is om in januari de deuren te openen. We hebben dan plek voor drie bedden.” Het hospice is een instelling dat is gespecialiseerd in terminale zorg. Ongeneeslijk zieken worden in het hospice in een huiselijke sfeer tot aan hun dood verzorgd. Meer informatie over Hospice Casa Vera: www.kruimelschaar.nl.

Bestel de kit GRATIS op www.finstral.com

€ 9,95

3 soorten stamppot, rookworst, speklapjes, gehaktballen, jus, spekjes en zuren. p.p. (inclusief gratis gebruik borden en bestek). Voor meer buffetten: zie onze website. Zuppeldseweg 8, Heerde. Tel. 0578-691853.

Zwolseweg 80a Heerde Tel: 0578 - 691636

www.topslager-nooteboom.nl

APK

€ 25,- all-in www.van-bennekom.nl

Koninklijke Onderscheiding WAPENVELD- De heer D.J. (Dick) Boom ontving op zondag 27 november een Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Pijnenburg van Heerde. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit gebeurde tijdens de kerkdienst van de Protestantse gemeente in Wapenveld, waarin afscheid van hem werd genomen na 50 jaar als vrijwilliger. De heer Boom ontving de Koninklijke Onderscheiding als waardering voor zijn inzet als vrijwilliger bij de Protestantse gemeente in Wapenveld en bij piratenkoor ‘De zingende Padd’n’. Op 26-jarige leeftijd begon hij, naast zijn betaalde baan, als koster bij de Protestantse gemeente. In de loop der jaren is hij steeds meer werkzaamheden gaan verrichten. Hij is verantwoordelijk voor het beheer van de

Houtweg 49 8167 PJ Oene (0578) 64 12 94

Elektrotechniek Installatietechniek Cv-installatie/onderhoud Installatiekeuringen

www.aalbertsinstallaties.nl

gebouwen en terreinen, coördineert de keukendiensten en regelt bijzondere kerkdiensten. Daarnaast zet hij zich in voor De zingende Padd’n in verschillende functies, onder andere als voorzitter.


Informatie van de gemeente Gemeentehuis

Vrijwilligersavond in De Heerd

Bezoekadres

Eperweg 5, 8181 ET Heerde

Postadres

Postbus 175, 8180 AD Heerde

Telefoonnummer (0578) 699 494

Faxnummer

(0578) 695 288

E-mailadres

gemeente@heerde.nl

Internetsite

www.heerde.nl www.heerde.nl/afspraak

WhatsApp

(06) 148 701 42

Openingstijden

Maandag 08.30 - 19.00 uur (telefonisch bereikbaar tot 17.00 uur) Di. t/m do. 08.30 - 17.00 uur Vrijdag 08.30 - 16.00 uur De gemeente Heerde werkt op afspraak. Voor producten van balie Burgerzaken kunt u eenvoudig een afspraak inplannen. Voor overige producten is dit niet mogelijk.

Afvalinzameling

Klantenservice ROVA: (038) 4273777 klantenservice@rova.nl

Opvang zwerfdieren

Dierenbescherming Kampen: (038) 3319013, www.dockampen.dierenbescherming.nl. Amivedi: (088) 0064654, www.amivedi.nl.

Kavels en panden

Informatie over woningbouwkavels, bedrijfskavels, panden of herontwikkelingslocaties vindt u op www.heerde.nl/ kavelsenpanden of via het verkoopteam: (0578) 699494.

Gevonden en verloren voorwerpen www.heerde.nl/ gevondenenverloren.

Voor meer informatie Ga naar www.heerde.nl.

Bevlogenheid Als enthousiaste supporter zit ik eerste rang bij ons eigen project. Vanuit mijn werkkamer in het gemeentehuis heb ik direct uitzicht op de werkzaamheden aan de Dorpsstraat. Tijdens collegevergaderingen moeten we soms onze stemmen verheffen om boven de dreunende machines uit te komen. Maar wat wordt het mooi! En het mooiste vind ik nog het verhaal achter de herinrichting. Bevlogenheid kost niets, maar is een kostbaar goed. Heleboel parkeerruimte

Ik zie de contouren ontstaan van een prachtig pleintje, helemaal in de stijl van de oude villa. De rijen geparkeerde auto’s die tot voor kort voor de deur stonden, zijn verleden tijd. En tussen het gemeentehuis en de Marktstraat is straks een heleboel parkeerruimte. Stof happen zonder klagen

We hebben veelvuldig en goed overlegd met de ondernemers in de Dorpsstraat. Zij hebben stof moeten happen, maar we hebben ze niet veel horen klagen. Iedereen is blij dat de werkzaamheden volgens de planning zijn verlopen. Nu hopen we dat de weersomstandigheden ons niet in de weg zitten om deze laatste fase voor Kerst af te hebben en feestelijk te kunnen heropenen.

Woensdag 7 december is er de landelijke Vrijwilligersdag. In Heerde schenkt het vrijwilligersplatform Zorg en Welzijn hier samen met de gemeente Heerde aandacht aan door u als vrijwilliger in het zonnetje te zetten! Als vrijwilliger bent u belangrijk voor de gemeente Heerde. Uw inzet en enthousiasme zorgen ervoor dat het vele werk op de diverse terreinen van zorg, welzijn, en sport door kan gaan.

Het verhaal achter het ontwerp van de ‘voortuin’ van het gemeentehuis is eigenlijk simpel. Op mijn werkkamer hing aan het prikbord een tekening uit 1927, een ontwerp van het voorterrein. In die tijd schonk de familie Van Meurs Villa Nova om er een gemeentehuis van te maken. Onze medewerkers werden enthousiast en zijn bevlogen aan de slag gegaan om het ontwerp van 88 jaar geleden toe te passen in 2016. Zo zie je maar weer, we hoeven geen dure mensen van buiten in te schakelen om tot iets moois te komen. Bevlogenheid is een kostbaar goed. Wethouder Gerrit van Dijk

Publieksbalie in december extra geopend

Wilt u zich voor 1 december 2016 aanmelden bij uw eigen organisatie?

Meld u aan voor een gezellige avond

Wij willen u daarom hartelijk verwelkomen op woensdag-

Hogere waarde Wet geluidhinder Beeklandseweg ongenummerd

Het college van Heerde maakt, ingevolge het bepaalde in artikel 110c van de Wet geluidhinder, bekend dat zij het voornemen heeft een hogere grenswaarde vast te stellen van 53 dB voor de nieuwe woning op het perceel Beeklandseweg ongenummerd (HDE00A 2706) te Heerde. Uit de akoestische onderzoeken is gebleken dat de geluidsbelasting op de gevel van de nieuwe woning hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, vanwege het wegverkeerslawaai van de Kamperweg. Er is gekeken naar maatregelen om te kunnen voldoen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Deze maatregelen stuiten echter op bezwaren van stedenbouwkundige, landschappelijke en financiële aard. De enige regeling die niet op bezwaren stuit is het vaststellen van een hogere grenswaarde. Het college is In de maand december is de publieksbalie van de gemeente Heerde op de woensdagavonden tot 19.00 uur extra geopend voor het aanvra- daarom voornemens een hogere gen van paspoorten en identiteitskaarten. Hiervoor moet u wel een af- grenswaarde van 53 dB vast te spraak maken. Vijf jaar geleden is de Paspoortwet aangepast waardoor stellen. De maximale ontheffingswaarde van 53 dB kinderen een eigen identiteitskaart moesten hebben. Veel jongeren hebben daarom eind 2011 nog een identiteitskaart aangevraagd bij de wordt niet overschreden. gemeente. Deze kaarten verlopen vrijwel allemaal in december. Dit betekent dat de gemeente in december meer aanvragen voor nieuwe Inzagetermijn Het ontwerpbesluit en de bijbeidentiteitskaarten moet verwerken dan gewoonlijk. Met extra openhorende stukken liggen met instelling wordt de verwachte drukte ondervangen. Tekening van 88 jaar terug

avond 7 december vanaf 19.00 uur in de Mfa De Heerd, Griftstraat 8 te Heerde. Met een programma vol muzikale optredens, de uitreiking van de vrijwilligersprijs door wethouder Jan Berkhoff en een drankje achteraf, hopen wij er samen met u een gezellige avond van te maken!

gang van 30 november 2016 gedurende zes weken op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur voor een ieder analoog ter inzage op het gemeentehuis te Heerde, bij de balie van het Publiekscentrum. De stukken zijn ook digitaal in te zien via www.heerde.nl/ planneninvoorbereiding. Zienswijze

Gedurende de eerder genoemde termijn kan een belanghebbende schriftelijk zijn of haar zienswijze over het ontwerpbesluit vaststelling hogere waarde Wet geluidhinder kenbaar maken bij het college van Heerde, Postbus 175, 8180 AD Heerde. Ook bestaat de mogelijkheid voor een belanghebbende om gedurende genoemde termijn zijn of haar zienswijze mondeling naar voren te brengen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken dient u een afspraak te maken met de heer N. Haverkamp, beleidsadviseur ruimtelijke ontwikkeling van het team Ontwikkeling, telefoon (0578) 699494. 2


www.heerde.nl Inspraak subsidieregeling

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerde heeft het voornemen om de subsidieregeling voor subsidiejaar 2018 vast te stellen. Voor de definitieve vaststelling wordt deze voor inspraak vrijgegeven. De nieuwe regeling vervangt het oude subsidiebeleid en bijbehorende regels. Aanleiding In mei 2016 heeft de gemeenteraad de Algemene Subsidie Verordening 2017 (ASV) vastgesteld. In de ASV 2017 is bepaald dat het college door een nadere subsidieregeling vast kunnen stellen welke activiteiten in aanmerking komen voor subsidie en aan welke voorwaarden daarbij moet worden voldaan.

Aanleiding voor de herziening van het subsidiebeleid zijn diverse doelstellingen vanuit het collegeprogramma, de rekenkamercommissie en de commissie samenleving, waaronder: · Actualiseren van het subsidiebeleid; · Zorgen dat beleid transparant wordt; · Zorgen dat het subsidiebeleid aansluit bij overig beleid. Inspraak Het college vindt de mening van haar inwoners en belanghebbenden belangrijk. Daarom krijgt u gelegenheid om uw zienswijze op de subsidie-

regeling in te dienen. De nieuwe subsidieregeling en bijlagen liggen tot 9 januari 2017 ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentekantoor, Eperweg 5. U kunt de documenten ook vinden op www.heerde.nl/subsidieregeling. Schriftelijke reactie Inwoners en andere belanghebbenden kunnen reageren tot en met 8 januari 2017 door een brief te sturen naar gemeente Heerde, ter attentie van de afdeling Samenleving, de heer R. Bouw, Postbus 175, 8180 AD Heerde of een e-mail te sturen naar gemeente@heerde.nl onder vermelding van ‘Inspraak subsidieregeling’. Toelichtingsbijeenkomst Dinsdagavond 13 december wordt vanaf 19.30 uur een toelichting gegeven op de nieuwe subsidieregeling. Daarbij is er gelegenheid tot het stellen van vragen. De avond vindt plaats in het gemeentehuis aan de Dorpsstraat 1. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Evenementenkalender Evenement Lichtjestocht en Kerstmarkt in de bosrijke omgeving van ECR Groot Stokkert

Locatie Dr. Jan van Breemenlaan 2, Wapenveld

Syb van der Ploeg & Ge Reinders brengen een inspirerend liedjesprogramma

Mfa De Heerd, van Meurslaan 3, Heerde

Datum en tijdstip Kosten 14/12/2016 vanaf 18.30 uur € 3,50

16/12/2016 vanaf 20.00 uur

€ 20,00

Dit is een selectie uit de agenda op www.wijzijnheerde.nl. Kijk op www.wijzijnheerde.nl voor meer informatie en het meest actuele overzicht. Als u zelf een evenement organiseert kunt u dat aanmelden op www.wijzijnheerde.nl.

Contactinfo sociaal domein Zorgvraagheerde: informatie en advies over zorg in Heerde, (0578) 699499, info@zorgvraagheerde.nl. Team Jeugd/CJG: steunpunt voor hulp bij opvoeden, (0578) 720001, info@teamjeugdheerde.nl. De Plu Heerde: steunpunt voor vrijwilligers en mantelzorgers in Heerde, (0578) 699500, info@depluheerde.nl. Regionale info Wmo, jeugdhulp, beschermd wonen: www.zorgaanbiedersinfo.nl. Knelpuntencoördinator: tel. spreekuur vrijdag 09.00-11.00 uur, (06) 14515391, knelpuntencoordinator@heerde.nl. Spoedhulp buiten kantoortijd: bij dringend probleem buiten openingstijden: · Huisartsenpost bij medisch probleem: (0578) 698180. · Crisisdienst GGNet bij psychisch probleem: (088) 9334400. · Alarmnummer politie: 112. · Veilig thuis bij huiselijk geweld/kindermishandeling: 0800-2000.

3

Ontwerpbestemmingsplan Beeklandseweg ongenummerd Het college van Heerde maakt, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Beeklandseweg ongenummerd’ met de daarbij behorende stukken en het hierop betrekking hebbende ontwerpbesluit met ingang van 30 november 2016 ter inzage ligt. Doel van het plan Het ontwerpbestemmingsplan ‘Beeklandseweg ongenummerd’ voorziet in een juridisch-planologische regeling voor realisatie van een nieuwe woning op het perceel Beeklandseweg ong. (HDE00A 2706), het slopen van voormalige agrarische (bedrijfs)bebouwing en het uitvoeren van landschappelijke en cultuurhistorische maatregelen in het Hoornerveen te Heerde op basis van de gebiedsvisie zoekzone landschappelijke versterking Hoornerveen. Inzagetermijn De betreffende stukken liggen met ingang van 30 november 2016 gedurende zes weken op werkdagen tussen 08.30 uur en 12.30 uur voor een ieder analoog ter inzage in het gemeentekantoor, Eperweg 5 te Heerde, bij de ontvangstbalie. Het bestemmingsplan met het identificatienummer NL.IMRO.0246.609ONTBEEKLAND-ON01 is ook digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.heerde.nl/ planneninvoorbereiding. De bestanden van het bestemmingsplan kunt u digitaal verkrijgen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Zienswijze Gedurende de eerder genoemde termijn kan een ieder zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Heerde. Dit kan schriftelijk (Postbus 175, 8180 AD Heerde), digitaal (https://www.heerde.nl/Inwoners/Contact/Direct_regelen/Formulieren_digitaal/ Zienswijze_bestemmingsplan_wijzigings_of_uitwerkingsplan_indienen_digitaal) en mondeling. Indien u van deze laatstgenoemde mogelijkheid gebruik wilt maken dient u een afspraak te maken met de heer N. Haverkamp, beleidsadviseur ruimtelijke ontwikkeling van het team Ontwikkeling, telefoon (0578) 699494.

Werkzaamheden aanleg hoogwatergeul

Vergadering Adviesraad Sociaal

Voor informatie, vragen en klachten over de werkzaamheden zie www.ijsselweide.com, of bel (088) 1869450 (bij zeer dringende gevallen ook buiten kantoortijden) of (06) 47316403 (van maandag t/m vrijdag van 08.00-16.00 uur bereikbaar). Bezoekadres van de aannemer: Kerkdijk 24, Veessen. Militaire oefeningen en schietoefeningen

Donderdag 1 december zijn er schietoefeningen op het Artillerie Schietkamp. De Nieuwe Zuidweg is dan gewoon toegankelijk. Van 5 tot en met 9 december zijn er militaire oefeningen in Heerde en omgeving. Als er schade door de oefeningen is ontstaan, dan kunt u dit melden bij het Ministerie van Defensie, Sectie claims, postbus 90004, 3509 AB Utrecht. Telefoon: (030) 2180420.

Domein 7 december

Woensdag 7 december 2016 vanaf 19.30 uur komt de Adviesraad Sociaal Domein (in oprichting) bijeen. U bent daarbij van harte welkom. De bijeenkomst wordt gehouden in De Heerd, Griftstraat 8 in Heerde.


Bekendmakingen ∇ Tegen deze besluiten kunt u een zienswijze indienen. ♦ Tegen deze besluiten kunt u een bezwaar indienen. ∗ Tegen deze besluiten kunt u een beroep indienen.

Openbare welstandsvergadering

Maandag 5 december is de welstandsgedelegeerde in Heerde voor een openbare welstandsvergadering. De vergadering vindt plaats (als er bouwplannen zijn) in het gemeentekantoor aan de Eperweg 5, aanvang 08.45 uur. De agenda met bijlagen ligt Inzage vanaf donderdag 1 december ter inzage, op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur. De Voor het inzien van de betreffende stukken kunt u een afspraak maken via het Publieks- agenda wordt ook gepubliceerd op www.heerde.nl. centrum, telefoonnummer (0578) 699494 of e-mail gemeente@heerde.nl. De welstandsvergadering is openbaar. Als u aanwezig wilt zijn dan kunt u dit telefonisch doorgeven via telefoonnummer (0578) 699494. Ook voor vragen kunt u hier terecht.

Aanvragen omgevingsvergunning

In de periode van 15 november 2016 tot 22 november 2016: · Het plaatsen van een dakkapel op het perceel Eeuwlandseweg 11 in Heerde. · Het kappen van twee kerstdennen en drie elzen op het perceel Mussenkampseweg 36 in Heerde. · Het verbouwen van de woning op het perceel Plakkenweg 10 in Heerde. · Het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het tijdelijk plaatsen van een stacaravan op het perceel Plakkenweg 10 in Heerde. · Het bouwen van twee bedrijfsunits op het perceel Veldweg 8b in Heerde. · Het bouwen van een woonhuis op het perceel Wezeweg 41 in Heerde.

Zienswijze

Ñ

Een ontwerpbesluit wordt één dag na publicatie gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegd. Een ieder kan binnen deze termijn mondeling of schriftelijk een zienswijze over het besluit kenbaar maken bij het college van Heerde, Postbus 175, 8180 AD Heerde, telefoonnummer: (0578) 699494. Bezwaar

¨ en beroep *

In de periode van 15 november 2016 tot 22 november 2016: · Het gedeeltelijk slopen van het dakbeschot van een woonhuis op het perceel Eeuwlandseweg 11 in Heerde. · Het verwijderen van asbesthoudende materialen uit een bakoven op het perceel Zwolseweg 78 in Heerde. Deze meldingen liggen niet ter inzage. Voor meer informatie belt u (0578) 699494.

Wanneer een besluit over een vergunning of ontheffing u rechtstreeks in uw belang treft, kunt u binnen zes weken na dagtekening van het besluit hiertegen een bezwaar- of beroepsschrift indienen, afhankelijk van het type besluit. Wanneer u bezwaar wilt maken tegen een besluit, doet u dit bij het college van Heerde, Postbus 175, 8180 AD Heerde. Een beroep moet u sturen naar de afdeling Bestuursrecht van de Rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Een bezwaar- of beroepschrift moet duidelijk uw naam, adres en datum vermelden. Daarnaast moet u het besluit omschrijven waar u op reageert en waarom u daartegen bezwaar of beroep aantekent. Bij het indienen van een beroepschrift moet u griffierecht betalen.

¨ Kennisgeving verlengen beslistermijn omgevingsvergunning

Voorlopige Voorziening

Sloopmeldingen

Verlenging beslistermijn met een termijn van maximaal 6 weken voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het tijdelijk plaatsen van een woonunit op het perceel de Stege 14 in Veessen. Datum ontvangst aanvraag: 21 september 2016. Verzonden: 16 november 2016.

Een bezwaar- of beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. In spoedgevallen kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Dit doet u bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Ook hiervoor moet u griffierecht betalen.

Vergaderingen raadscommissies 6 en 12 december 2016 Aanvang 19.30 uur, raadzaal gemeentehuis (ingang Dorpsstraat). Met oog op de laatste raadsvergadering van het jaar en het aantal onderwerpen heeft de agendacommissie besloten twee commissieavonden te plannen. Agenda commissie Samenleving 6 december 2016

1. 2. 3. 4. 5.

Opening (19.30 uur) Melding van insprekers bij agendapunten en vaststelling agenda Verslag commissie 14 november 2016 Lijst met aandachtspunten, toezeggingenlijsten en bestuursagenda Spreekrecht publieke tribune over punten die niet op de agenda staan.

Hamerstukken

6. 7. 8. 9.

Verordening Forensenbelasting 2017 Verordening Marktgelden 2017 Verordening Precariobelasting 2017 Verordening Onroerende zaakbelasting 2017

Raadsvoorstellen

10. Actualisatie Inspraakverordening (19.45 uur)

De huidige verordening dateert van 1995. Er is inmiddels een groot aantal wetswijzigingen geweest welke vragen om het actualiseren van deze verordening, zodat deze voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. 11. Actualisatie Klachtenverordening en (her)benoeming klachtenfunctionaris (20.05 uur)

De Klachtenverordening is geactualiseerd en voorgesteld wordt dhr. Hoekstra te (her)benoemen als klachtenfunctionaris. 12. Aanpassing afsteektijdstippen carbid in de APV (20.25 uur)

In de huidige APV staat niet meer eenduidig vermeld wat de afsteektijdstippen van carbid zijn na wijziging van de landelijke afsteektijdstippen van legaal vuurwerk per december 2014. Voorgesteld wordt de APV hierop aan te passen. De volledige verordening APV zal in het voorjaar 2017 geactualiseerd worden. 13. Financiële verordening 2017 (20.45 uur)

De huidige Financiële verordening stamt uit 2012 en moet worden geactualiseerd gelet

4


op de nieuwe voorschriften (BBV) die met ingang van 2017 van kracht worden en gelet op de invoering van de Vennootschapsbelasting per 1 januari 2016. 14. Tarieven afvalstoffenheffing, exploitatie (21.05 uur) Elk jaar stelt de raad een verordening afvalstoffenheffing vast. In de Verordening afvalstoffen-heffing 2017 zijn tarieven opgenomen die op basis van de calculatie in dit voorstel zijn bepaald. 15. Verordening Afvalstoffenheffing (21.20 uur) De Verordening afvalstoffenheffing 2017 moet in lijn gebracht worden met de aanpassing op de begroting 2017 zoals voorgesteld onder punt 14. 16. Tarieven begrafenisrechten, exploitatie (21.25 uur) Jaarlijks moet een calculatie van de tarieven begrafenisrechten gemaakt worden met een goede onderbouwing van de tarieven. Met deze nieuwe calculatie worden de kosten van de begraafplaatsen voor het jaar 2017 zodanig gedekt dat de gemeentelijke exploitatie niet belast wordt. 17. Verordening Begrafenisrechten 2017 (21.40 uur) De belastingverordening moet in lijn gebracht worden met de aanpassing op de begroting 2017 zoals voorgesteld onder punt 16. 18. Rioolheffing 2017 (21.45 uur) In verband met de juridische kostenonderbouwing van rioolheffing wordt de raad voorgesteld de kostenonderbouwing voor het jaar 2017 vast te stellen. Als gevolg van een aantal financiële correcties wordt ook voorgesteld om een begrotingswijziging vast te stellen. 19. Verordening Rioolheffing 2017 (22.00 uur) De belastingverordening moet in lijn gebracht worden met de aanpassing op de begroting 2017 zoals voorgesteld onder punt 18. 20. Legesverordening 2017 en tarieventabel (22.05 uur) Een aantal wijzigingen in de legesverordening worden voorgesteld. Naast een aantal redactionele wijzigingen wordt voorgesteld tot een verhoging van de tarieven met het inflatiepercentage van 1,2% en het doorvoeren van de door het Rijk vastgestelde leges voor reisdocumenten en rijbewijzen.

Adviezen/bespreken

21. Memo ARI 2016-110 Aanbesteding algemene voorziening schoon en leefbaar huis en eigen bijdrage (22.20 uur) Bij de nieuwe aanbesteding heeft het college met deze memo de raad geïnformeerd over cliënt-uren, rijksinkomsten en eigen bijdrage. Op verzoek van de fractie PvdA is deze memo ter bespreking geagendeerd.

Slot

22. Rondvraag 23. Sluiting (22.45 uur)

Agenda commissie Ruimte 12 december 2016 1. 2. 3. 4.

Opening ( 19.30 uur) Melding van insprekers bij agendapunten en vaststelling agenda Lijst met aandachtspunten, toezeggingenlijsten en bestuursagenda Spreekrecht publieke tribune over punten die niet op de agenda staan.

Raadsvoorstellen

5. Vaststelling ‘Bestemmingsplan ontwikkelingsgebieden, 7e herziening (Hondenbergseweg ong. te Wapenveld)’ (19.45 uur) In april 2015 heeft de eigenaar van het perceel gevraagd om medewerking te verlenen aan het ter plaatse realiseren van een woningbouwkavel. In juni 2016 heeft het college besloten om onder voorwaarden medewerking te verlenen aan een herziening van het Bestemmingsplan ontwikkelingsgebieden ten behoeve van een vervangende woningbouwkavel ter compensatie van de gesloopte woning aan de Eeuwlandseweg 7 te Heerde. Vervolgens heeft het college in augustus 2016 met het ‘Ontwerpbestemmingsplan ontwikkelingsgebieden, 7e herziening (Hondenbergseweg ong. te Wapenveld)’. De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan vast te stellen, het voorstel ligt nu ter bespreking in de commissie voor.

Adviezen/bespreken

6. Notitie grondzaken 2016 (20.15 uur) De notitie betreft een samenvatting van alle reeds bestaande regelingen op het gebied van grondbeleid en/of grondzaken en de huidige werkwijze van de ambtelijke organisatie op dit gebied. De commissie wordt gevraagd positief advies te geven aan het college om in te stemmen met de Notitie grondzaken 2016. Dit agendapunt is doorgeschoven vanuit de commissie van november. 7. Memo actieve raadsinformatie 2016-95 Decentralisatie bodemtaken (21.00 uur) Op verzoek van de fractie PvdA is de memo, waarin uitleg wordt gegeven over het wettelijk kader dat met de inwerkingtreding van de Omgevingswet de bodemtaken van de provincie overgedragen zullen worden naar de gemeente, geagendeerd. De commissie wordt gevraagd kennis te nemen van de memo.

Slot

8. Rondvraag 9. Sluiting (21.25 uur) De volledige commissieagenda’s met bijlagen kunt u vinden op www.heerde.nl/gemeenteraad.

Inspreken

Inspreken kan over onderwerpen die in de commissie thuis horen. Het kan ook gaan over een onderwerp dat niet op de agenda staat. U kunt zich daarvoor aanmelden tot uiterlijk 15 minuten voor het begin van de vergadering bij de commissiegriffier. Uw bijdrage kunt u schriftelijk bij de griffier Bianca Espeldoorn inleveren of naar haar mailen (b.espeldoorn@heerde.nl).

MESSIAH George Frederic Handel www.rmusica.nl GROTE KERK EPE 9 DECEMBER 2016 19: 30 UUR Toegangsprijs €27,voorverkoop www.rmusica.nl en verkoop aan de zaal

5

BAROKENSEMBLE RIBATTUTA MUSICA O.L.V. DICK DUIJST


Themapagina veiligheid en ouderen

Veilig computeren

computerveiligheid. Afhankelijk van het onderwerp gaat het om thema’s als: Hoe kan ik een veilig wachtwoord aanmaken? Welke manieren zijn er om mijn data goed en veilig op te slaan? Wat is werken in de Cloud? Online gegevens delen, veilig e-mailen, privacy-instellingen op Facebook. Wat is een hoax?

Vragenuurtje

Binnenkort start Seniorweb met een vragenuurtje in Mfa De Heerd. Een soort computerspreekuur voor mensen die ergens tegen aanlopen en er zelf niet uit kunnen komen. Dit kunnen ook vragen zijn over veiligheid, zoals: Wat is phishing? Hoe bewaakt u de privacy bij Google en Windows10? Wat kunt u zelf doen om veilig online te winkelen? Wat is het risico van het gebruik van openbare Wifi? Wilt u veilig werken op de computer? Dan kunt u als senior terecht bij de leercentra van SeniorWeb in Heerde of Wapenveld. Een groep vrijwilligers maakt daar senioren wegwijs op de digitale snelweg. U leert hier meer over veilig computergebruik, internet en andere digitale ontwikkelingen. De cursussen zijn laagdrempelig, in tempo, taal, tijd en kosten. U werkt er met uw eigen laptop of tablet. U kunt het aanbod aan cursussen vinden op http:// heerde.seniorweb.nl/cursussen of http:// wapenveld.seniorweb.nl/cursussen.

Veilig computeren

Binnen deze cursussen wordt aandacht besteed aan

Locatie

SeniorWeb Heerde bevindt zich in De Heerd, Griftstraat 8 in Heerde. SeniorWeb Wapenveld zit in de Hof van Cramer, Putterweg 2D in Wapenveld.

Meer informatie

Meer informatie over SeniorWeb Heerde/Wapenveld kunt u krijgen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin, tel. (0578) 72 00 01 (van maandag- t/m donderdagochtend), via de websites http://wapenveld.seniorweb.nl of http:// heerde.seniorweb.nl of e-mail seniorwebheerde@gmail.com.

Veilig bankieren Er zijn vijf belangrijke uitgangspunten als u veilig wilt bankieren. Als u zich aan deze uitgangspunten houdt, loopt u minder kans om slachtoffer te worden van fraude. De uitgangspunten zijn: · Houd uw beveiligingscodes geheim (zoals de PIN-code of wachtwoorden). · Laat een ander nooit uw bankpas gebruiken. · Zorg voor goede beveiliging van uw computer/tablet/telefoon die u gebruikt voor uw bankzaken. · Controleer uw bankrekening. · Meld incidenten bij uw bank en volg de aanwijzingen op. Daarnaast is het verstandig om uw afschriften (papier of via internetbankieren) regelmatig en zorgvuldig te controleren.

Dit doen criminelen

Criminelen proberen op allerlei manieren in bezit te komen van uw bankpas of creditcard en/of de bijbehorende beveiligingscodes. Pinfraude komt veel voor en hierover vindt u een apart artikel. Maar er zijn meer methoden die criminelen gebruiken:

Babbeltruc Een oplichter probeert met een mooi verhaal uw beveiligingscodes te krijgen. Hij of zij belt u namens ‘de bank’ of probeert uw vertrouwen te winnen via chat, Skype of via social media. Een echte bankmedewerker zal nooit om uw PIN-code of wachtwoord vragen!

Phishing

Criminelen ‘vissen’ naar uw persoonlijke gegevens. U ontvangt bijvoorbeeld een mail die lijkt op die van uw bank. Zo’n phishing mail is soms bijna niet van een echte te onderscheiden. Als u uw persoonlijke gegevens achterlaat, wordt u daarna gebeld door ‘de bank’ met een babbeltruc. Als u een phishing mail ontvangt, waarschuw dan uw bank.

Zeker als u gegevens hebt achtergelaten of iets afwijkends ziet op uw computerscherm.

Aanpassing van een geld- of betaalautomaat

Criminelen plaatsen een kaartleesapparaatje op de pasinvoer van een geld- of betaalautomaat of plaatsen een afdekplaatje op de geldautomaat. Ziet de pasinvoer of het geldklepje van een geldautomaat er anders uit dan u gewend bent? Gebruik de automaat dan niet en neem contact op met uw bank.

Voorkom pinfraude Pinnen kan veilig. Maar het is dan wel belangrijk dat u goed omgaat met uw pinpas en -code, en oplet als u de pas gebruikt.

Uw pinpas

Bewaar uw pinpas altijd goed: de binnenzak van uw kleding/jas is veiliger dan uw handtas! Leen uw pinpas NOOIT uit, en controleer regelmatig u uw pas nog in bezit hebt. Ook uw pincode moet u nooit aan anderen geven: bankmedewerkers of politie zullen hier ook nooit om vragen. Verder is het belangrijk dat u uw bankpas en pincode altijd apart van elkaar bewaart.

Pinpastrucs

Als u gebruik maakt van uw pinpas, moet u oppassen voor pinpastrucs. Belangrijk is dat u altijd het toetsenbordje afschermt als u uw pincode intoetst! Criminelen kunnen over uw schouder meekijken. Vervolgens probeert een andere persoon uw bankpas te rollen of te stelen. Het is daarom ook belangrijk dat u zich nooit afleiden tijdens het pinnen! Uw bankpas stelen doen ze bijvoorbeeld als iemand u erop wijst dat er een bankbiljet is gevallen. Als u bukt om het op te rapen, wisselt een handlanger snel uw pas om. Of u zet na het boodschappen doen uw karretje weg en iemand vraagt of u een muntje kunt wisselen. Als u uw portemonnee opent, gooit iemand een muntstuk op de grond. U bukt en iemand pakt uw pas uit uw geopende portemonnee. Wees dus alert als iemand u vraagt om geld te wisselen. Als u onveilige omstandigheden tegenkomt, meldt het dan via (088) 38 56 555.

Blokkeer uw betaalpas tijdig

Als u uw pinpas bent verloren of die is gestolen, of u vermoedt misbruik, meld dit dan direct bij uw bank. Die kan uw pas dan blokkeren. Melden kan 24 uur per dag via het meldnummer van uw bank. Houd dit nummer daarom altijd bij u. De meldnummers zijn (vanuit Nederland): ABN AMRO    ING Bank  Rabobank    Andere banken

(0900) 0024 (020) 22 888 00 (088) 722 67 67 (0800) 03 13

Factuurfraude

Bij factuurfraude sturen criminelen u een valse rekening in de hoop dat u deze betaalt. Als u zo’n valse rekening betaalt, mag de bank dit niet naar u terugboeken. U heeft namelijk geen automatische incasso afgegeven, maar zelf een betalingsopdracht uitgevoerd. Controleer uw rekeningen daarom altijd goed.

Computervirussen en malware

Als uw computer besmet is met een virus of malware kunnen internetcriminelen op afstand dingen doen zonder dat u het merkt. Wees daarom altijd alert als de schermen van internetbankieren er anders uitzien dan u gewend bent.

Meer informatie

Meer informatie over veilig bankieren vindt u op www.veilig bankieren.nl, of vraag informatie bij uw eigen bank.

6


5 December boeket

voor ......................... 14.95

Pepernotenboeket

voor ............................ 9.95

Moscovische cake, Marsepein en Slagroom

De zak van Sinterklaas vaas vanaf ................. 9.95 Sfeerlantaarn

van 14.95 voor ............ 9.95

Voor een mooi cadeau groot of klein moet u bij “de Groot ” zijn.

Boek van Sinterklaastaart Moscovische cake met een heerlijke zachte vulling met een omslag van marsepein.

14,95

Voorproefje geldt t/m 5 december

op

Oud&Nieuw

Op vrijdag middagen van 14:00 tot 18:00 uur gaan we oliebollen bakken in de kraam bij onze Dorpsstraat 15 - Heerde - T. 0578-691562 • Sternpassage 1A - Epe - T. 0578-627374 winkel in Heerde.

www.banketbakkerijkamphorst.nl

w u o g d r o o N rvivalrun r Su e t n i w d i M i 2017 25 januar

groep

7&8 Inschrijving geopend! Midwinter Survivalrun 7

Doe mee, meld je aan via jouw school of op www.noordgouwsurvivalrun.nl Deelname is gratis dankzij onze sponsoren

PAARDENKLINIEK “DE VELUWE” voor al uw:

keuringen(Erkend keuringsdierenarts) kreupelheden operatieve ingrepen drachtigheids begeleiding internistische klachten gebitsbehandelingen Sprengenweg 4a 8181 NN Heerde Tel.: 0578-697117

www.paardenkliniekdeveluwe.nl


Echtpaar Bomhof 60 jaar getrouwd  

      

        Â?Â?                   Â? Â?Â? Â? Â?   Â?   Â? Â?­Â?€­ ‚  ƒ „    Â… Â?­ Â?ƒ    Â?     Â?

 

EPE- Gerrit-Jan Bomhof en Geertje Bomhof-Groeneveld uit Epe waren afgelopen woensdag 60 jaar getrouwd. Dat vierden ze met een etentje samen met hun dochter, schoonzoon en enkele familieleden en vrienden. “We hebben een kleinzoon, maar die kan ieder moment vader worden van zijn eerste kind, dus hij en zijn vriendin – we zeggen gewoon kleindochter – zijn er niet bij�. Gerrit-Jan en Geertje hebben bezoek gehad van de burgemeester en ze genoten van alle kaarten en bloemen die ze ontvingen. Het stel leerde elkaar ruim 65 jaar geleden kennen. “Op de dansvloer in Spoorzicht in Vaassen. Iedere zondagavond was daar dansavond met een bandje. Quickstep, wals, dat soort dansen�, vertelt de 85-jarige GerritJan. Na 5,5 jaar verkering trouwden ze in de gemeentewoning in

Epe. Gerrit-Jan was meubel- en woningstoffeerder en werkte bij een stoffeerder in Hattem. Daar konden ze wonen, maar heimwee zorgde ervoor dat het stel naar Epe verhuisde. Gerrit-Jan kon aan de slag bij V.d. Stouwe aan de Willem Tellstraat. Ze woonden bij zijn ouders, later in een zomerhuisje, waarna ze als eerste bewoners een woning konden betrekken aan de Kapelstraat in Epe. “We wonen hier al 58 jaar�. Gerrit-Jan is altijd aan het werk geweest als stoffeerder, onder andere bij Jansonius, V.d. Stouwe, Makaske, gebroeders Kasteel en in Apeldoorn. “Hij nam de maten op en ik maakte thuis de gordijnen, dat hebben we samen 11 jaar gedaan�, aldus Geertje (84). Ook hebben ze opgepast op hun kleinzoon. “Wat hebben we ervan genoten, ik kan het iedereen aanraden. Een dezer dagen wordt

onze achterkleinzoon geboren. We kunnen niet wachten tot hij er is. In mijn dromen zie ik een klein hummeltje!�, glundert Geertje vol trots. Twee dagen na het interview werd achterkleinzoon Lenny geboren. Geertje puzzelt dagelijks, handwerken zoals vroeger lukt niet meer. En beiden zijn druk met de iPad. “Jaja, we hebben allebei ons eigen iPad hoor. Ik zit ook op Facebook, dat wilde ik ook graag leren. Dat hebben we van onze dochter geleerd, stap voor stap�, laat Geertje weten. Gerrit-Jan gebruikt de iPad vooral om met zijn koptelefoon naar muziek te luisteren. Ze wonen nog steeds, met enige hulp, zelfstandig. “Van de zomer genoten we van het zonnetje in de tuin.� En ze prijzen zichzelf gelukkig met 60 jaar huwelijk. “We hebben een goed leven gehad�.

Heerde scoort goed op digitale bereikbaarheid HEERDE- Heerde scoort op alle punten goed qua digitale bereikbaarheid. Bovendien reageert ze op de juiste manier. Dit blijkt uit een landelijk mystery-onderzoek. Voor het mystery-onderzoek kregen de gemeenten in Nederland een e-mail of formulier een eenvoudige vraag voorgelegd over de regels voor het kappen van een boom. Volgens de regels moet deze vraag binnen twee werkdagen beantwoord worden. Hier voldeed de

gemeente Heerde keurig aan. De onderzoekers keken niet alleen naar de snelheid van antwoorden, maar ook hoe goed de gemeenten bereikbaar waren en de manier waarop de gemeenten reageerden. Ook daar scoorde Heerde goed. Zo is de gemeente nog gewoon via de e-mail te bereiken, wat in steeds minder gemeenten mogelijk is. Bij veel gemeenten moet een formulier worden ingevuld waarin vaak onnodige persoonsgegevens

moeten worden gegeven. Verder stelde de gemeente bij de beantwoording geen onnodige vragen, bijvoorbeeld naar persoonsgegevens. Tenslotte deed de gemeente Heerde ook de aanhef goed. In de mail werd de naam Charlie gebruikt, wat veel gemeenten als mannelijk interpreteerden, terwijl die voornaam in Nederland evenveel door vrouwen als door mannen wordt gebruikt. Heerde koos voor een sekseneutrale aanhef.

Pierre de Coubertinbeker

                       Â?     Wetsvoorstel affectieschade Â? Â?    Â?     ­      €                   Schadefonds Geweldsmisdrijven (www.schadefonds.nl) ‚ ƒ„…ƒ ‚ †          ‚ Â… ƒ„…‡        Â? ‡Â? ­ Wat is de hoogte van de vergoeding?   ‚ †      ˆ„„„   Â? €  ­ €                 Tot wanneer kunt u een aanvraag indienen?   ‚   …„    …„   ‚   ‰             …„ HEERDE- Tijdens de Najaars Leden Vergadering van Atletiekvereniging De Gemzen is de Pierre de Coubertinbeker, de vrijwilligersprijs van het jaar, uitgereikt. Die ging dit jaar naar Reinier van den Beld. “Meedoen is belangrijker dan winnen� hoort bij Pierre de Coubertin, grondlegger van de Olympische Spelen. Reinier is ook iemand die op vele vlakken meedoet bij De Gemzen. Al vele jaren is Reinier actief met kantinewerkzaamheden en is hij ook bij iedere wedstrijd als vrijwilliger actief. En als het nodig is treedt Reinier ook op als ehbo’er. Uit handen van voorzitter Berthram Mak ontving Reinier de wisselbeker en een mooie bos bloemen.

Š   ‹ÂŒ  Â?„ˆŽ‘­ ‡’„„‘„Â?  “ ”  

Bingo wijkvereniging Hoge Weerd

50-jarig jubileum Carpe Noctem HEERDE- SociĂŤteit Carpe Noctem bestaat 50 jaar. De soos werd in 1966 opgericht door een aantal mannen uit de gemeente Heerde met als doel, zo staat in de statuten vermeld: “het bevorderen van het maatschappelijk en gezellig verkeer van haar leden, en geprobeerd wordt dit doel te bereiken door het organiseren van culturele, sportieve en feestelijke bijeenkomstenâ€?. Deze bijeenkomsten waren geruime tijd op ‘Het Ennerveld’ in Wapenveld, maar zijn na de beĂŤindiging van de camping

Huidige stand van zaken                                   

verplaatst naar restaurant De Brug in Hoorn. De soosavonden vinden om de twee weken op vrijdagavond plaats. Er worden sprekers uitgenodigd, er worden bedrijfsbezoeken gedaan en leden houden van tijd tot tijd zelf zogenaamde vijfminutenpraatjes, waarin ze met een onderwerp naar eigen keuze de overige leden mogen boeien. Er zijn echter ook zogeheten ‘vrije avonden’, waar in een gezellige sfeer de toestand van de wereld wordt doorgenomen onder het genot van een drankje en een warme bitterbal.

Hoewel de soos een ‘mannenclub’ is, zijn er diverse gelegenheden, waarbij de dames ook uitgenodigd worden. Een greep uit het programma: bezoek Kogge Kampen, bezoek hoogwatergeul, bezoek opleiding Koninklijke Marechaussee Apeldoorn, lezing dierenarts, lezing cardioloog, lezing imker, kortom: voor een ieder wat wils. Carpe Noctem heeft nog plaats voor nieuwe leden. Interesse? Voor meer informatie kunt u tussen 19.00 en 20.00 uur contact opnemen met de secretaris, Jaap Vijge; tel. 06-23129481.

EPE - Doet u ook mee met de bingo op vrijdag 2 december bij Wijkvereniging Hoge Weerd? Het bingorad draait vanaf 19.30 uur.

Er zijn 22 rondjes inclusief jackpot rondes. De zaal is open vanaf 18.30 uur. De locatie is Kleurrijk Epe, Wachtelenbergweg 19.

Body Vive door Eikenaar WAPENVELD- Donderdagavond 1 december komt Ineke Eikenaar, Nationaal Trainer van LesMills, bij Fysio+ Fitness Noord Oost Veluwe de Body-Vive verzorgen van 19.45- 20.30 uur. “Dit hebben we gewonnen door een ‘like en deel’ actie op Facebook. De les is ĂŠĂŠn van de meest favoriet bezochte lessen in

onze sportschool en is voor iedereen te volgen. Een hoog ‘fun’ gehalte, uitdaging op elk niveau en een format waarbij je zowel je uithoudingsvermogen, lenigheid en spierversteviging traint.� Bent u nieuwsgierig geworden, wees van harte welkom op dit feestje om te komen kijken of zelf mee te doen.�

8


U vindt ons: EPE donderdagm VAASSEN donder

orgen

dagmiddag

HEERDE vrijdagm

GEN Onze AANBIEDIN

geldig op alle standp

Rookworst Verse worst Boerenworst € 2,00 p.st nu 3 stuks..............

€ 5,50

DIKBEVLEESDE RIBBEN

Voor Sinterklaasavond: 1 Grillworst naturel 1 Boerenleverworst 1 Droge worst Samen van € 13,- nu

€ 8,95

NIEUW!!

GRILLWORST BROODJES

€ 2,95

€ 1,85 p/st. 3 voor € 5,00

BALKENBRIJ, de lekkerste 500 gram.......................

lekken, deze week

€ 3,95

heel kilo ...........................

iddag

Heerlijk, met onze kaaskerrie grillworst!

Deze aanbiedingen gelden deze week ook op andere plekken op de Veluwe: Eerbeek dinsdagmiddag Vaassen marktplein donderdagmiddag Dieren woensdagmorgen Klarenbeek vrijdagmorgen Apeldoorn ’t Fort woensdagmiddag Heerde vrijdagmiddag Epe Gemeentehuis donderdagmorgen Apeldoorn Centrum zaterdag

Muziekpraktijk Piano - Dwarsfluit - Blokfluit Locatie: Steenderkamp 3, Epe Voor meer informatie: www.nootzaakepe.nl - i.heij@live.nl - Tel: 06-12590650

9


Kilimanjaro Ladies Challenge

Nooit uutepraot OENE- Van het boekje “Nooit uuteproat”, met ongebruikelijke interpretaties van woorden, gezegden en anekdotes uit de wijkverpleging in de jaren `80, is al een groot aantal verkocht. De netto opbrengst is bestemd voor de Hospice Noordoost Veluwe. De feestdagen staan voor de deur en

omdat ze het project de komende maanden willen afronden, hebben ze de prijs gehalveerd en kost het boekje vanaf heden 5 euro. Het boekje is te koop bij: Bruna Vaassen, Bruna Epe en Bruna Heerde, Museum Vaassen Historie, garage Klink Vaassen en de Witte Pimpernel Oene.

Voetspecialist bij Waaijenberg

WAPENVELD- Een groep van 8 dames uit de regio gaan op 3 januari de uitdaging aan om de Kilimanjaro, een berg van 5865 meter hoog in Tanzania, te beklimmen. Met deze ‘Kilimanjaro Ladies Challenge’ willen zij zoveel mogelijk geld inzamelen – het streven is 100.000 euro – voor Stichting Sampark om een nieuwe school te bouwen op het platteland in het Budaundistrict in India. Deze stichting helpt kinderen in India aan een betere toekomst door goed onderwijs aan te bieden. Met de bouw van een nieuwe school krijgen jaarlijks 500 kinderen goed onderwijs en daarmee een beter toekomstperspectief. De groep bestaat uit de dames Alice Berends, Bianca Boogerd, Karin van Dalfsen, Marja ten Hove, Hetty Schinkel, Hanneke Schoonhoven, Willy Visser en Jos Wolters. De uit Wapenveld afkomstige Alice Berends is enkele maanden geleden betrokken geraakt bij deze challenge. “Via een kennis die wist dat ik aan bergwandelen doe, kwam de vraag om hieraan deel te nemen. Het is zo uniek en ik heb altijd al zo’n grote tocht willen maken. Een

uitdaging, heel spannend maar ook een geweldige ervaring”, laat Alice enthousiast weten. Er zijn verschillende mogelijkheden om deze dames financieel te steunen. Er zijn reeds diverse acties gehouden. Alice organiseert op zaterdag 10 december een wandelclinic. Tjerk de Vries, een professioneel wandelsporttrainer, geeft dan les tijdens een tocht van 12-15 kilometer (ca 3 uur). Start 9.30 uur onderaan de Lemelerberg. De kosten bedragen 20 euro per persoon. Wilt u deelnemen aan deze clinic, geeft u zich op via a.berends@outlook.com. Een andere manier om de Ladies Challenge te steunen, is via sponsoring. Wilt u Alice sponsoren, dan kunt u een gift overmaken op IBAN rekeningnummer NL 10 ABNA 0440 631 416 t.n.v. Stichting Sampark, o.v.v. gift Kilimanjaro, Alice Berends. Vergeet vooral niet haar naam erbij te vermelden. “Uw gift komt geheel ten goede aan Stichting Sampark. Wij betalen zelf onze reis- en verblijfskosten”. Dan is er nog een derde mogelijkheid om de dames te steunen en dat is door een lot te kopen. Een lot is 5 euro, hiermee dingt u

mee naar grote prijzen zoals een reis naar Curaçao voor twee personen, een fiets t.w.v. 750 euro of een dinervoucher t.w.v. 250 euro. Wilt u een lot kopen, stuur dan een mail naar a.berends@outlook. com. Alice is volop in training. “De afgelopen maanden heb ik veel getraind, niet alleen wandelen maar ook sportfitness om een goede conditie op te bouwen. De berg is bijna 6 km hoog. We gaan, onder begeleiding van gidsen en dragers, in vijf dagen omhoog en in twee dagen de berg weer af. We hopen hiermee voldoende geld binnen te halen. De bouwplannen zijn klaar, de grond in India is er en als alle sponsorgelden binnen zijn, kan er gestart worden met de bouw.” Alice is enthousiast over haar deelname aan deze Kilimanjaro Ladies Challenge. U ook? Steun haar dan via sponsoring, deelname aan haar wandelclinic of koop een lot! Voor meer informatie over Stichting Sampark kijkt u op www.sampark.nl. Wilt u op de hoogte blijven van de challenge, like dan de Facebookpagina van Kilimanjaro Ladies Challenge.

Kledinginzameling voor Roemenië WAPENVELD- Op zaterdagmorgen 3 december vindt de maandelijkse kledinginzameling voor Roemenië plaats. Vanuit Wapenveld wordt al lange tijd hulp in Roemenië geboden. Heel veel gezinnen zijn geholpen met voedsel, kleding en andere broodnodige middelen. Om deze hulp ook dit jaar voort te zetten is er iedere 1e

zaterdag van de maand een kledinginzameling. Heeft u nog schone kleding dan kunt u die zaterdag 3 december afgeven tussen 09.30 en 11.00 uur, Kanaaldijk 57 (bij de oude school) in Wapenveld. De kleding die zij van u krijgen, wordt gesorteerd voor arme gezinnen waar zij in Galautas (Roemenië) die hulp nodig hebben. Dat wat

EPE- Een voetdeskundige brengt vrijdag 9 december een bezoek aan Waaijenberg Schoenmode aan de Hardenbrink 46 in Epe. Gedurende de hele dag zal deze specialist mensen met voetklachten te woord staan. Er wordt gratis een voetafdruk gemaakt en tekst en uitleg gegeven over de werking van de Vibrionveer, een nieuwe Zweedse uitvoering. De Vibrionveer is een vervangingsmiddel van de klassieke steunzool. In tegenstelling tot de rationele steunzooi, die vaak hard en statisch is, heeft de Vibrionveer een verende werking. Deze activeert de spieren en de bloedsomloop. Het dagelijks elastisch verend op natuurlijke wijze lopen zonder vermoeidheid of pijnlijke voeten wordt hierdoor bevorderd. Met name in Duitsland en Amerika heeft de Vibrionveer grote opgang gemaakt onder mensen met voetklachten en daaruit voortvloeiende

rugklachten. De veer verbetert op buigzame wijze de stand en de holling van de voet. De gevoelige voorvoet wordt extra door verende kupolen ondersteund en de voet kan weer natuurlijk afrollen. De pijn neemt door deze behandeling af en spieren en banden worden weer krachtiger. Ook wordt door het verende effect bij iedere stap de totale voetvlakte gemasseerd wat een goede doorbloeding bevordert. Bijkomend voordeel van de Fussgold Vibrionveer is het handzame formaat: de Zweedse vinding past in bijna alle modeschoenen. Mensen met voetklachten en uiteraard ook belangstellenden kunnen zich uitvoerig laten informeren over deze Zweedse uitvinding. Het advies van de specialist is kosteloos. Wel is het zaak van tevoren een afspraak te maken. Waaijenberg Schoenmode is telefonisch bereikbaar: tel. 0578-612392.

Schoenendoosactie samenwerkende kerken HATTEM- Onlangs hebben de kinderen van de Ontmoetingskerk, de Christelijk Gereformeerde kerk en de Gasthuiskerk in Hattem meer dan 130 schoenendozen gevuld. De schoenendozen zijn gevuld met speelgoed, schoolspullen, hygiëne spullen en worden getransporteerd naar Sierra Leon, Togo, Pakistan of Roemenië. De actie wordt landelijk gecoördineerd door www. actie4kids.nl en de doos wordt nog aangevuld met een boekje met Bijbelverhalen. De kinderen uit Hattem leren op die manier hun spullen te delen met kinderen die misschien nog nooit een cadeautje hebben gehad.

Kookfestijn op RSG overblijft wordt door een bedrijf dat hulptransporten verzorgd, gekocht en opgehaald waarna het een goede bestemming krijgt. Ook giften zijn altijd welkom via bankrekening NL06 RABO 0326531629. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karel Kroese, tel. 038-7507167 of email: karelkroese@hotmail.com.

Prestatiebekers Gemzen uitgereikt

HEERDE- Bij Atletiekvereniging De Gemzen is het een goede traditie om in het voorprogramma van de Najaarsledenvergadering de Prestatiebekers uit te reiken aan de winnaars. Vorige week was het zover. Bij de pupillen en junioren werden

de winnaars aangekondigd middels een mooie powerpoint, gemaakt door Erik van Houweling. Alle winnaars kregen een roos en een mok voorzien van hun naam. Dit zijn de winnaars van het afgelopen seizoen (van jong naar oud): Magali Ka-

nis, Mente Kommer, Thomas Wolf, Joëlle Augustinus, Kay Dijkstra, Isabel van Houweling, Maikel Potkamp, Evelien van Houweling, Albert Pierik, Iris Reurink, Steven Hanekamp, Floor Doornwaard, Léon Mak, Anne Meiberg en Thijs Doornwaard. Voor de loopgroepen van De Gemzen is er de lange-afstands-beker. Prestaties op de 3000 meter, 5000 meter, 10km, 15km, 10EM en 21,1 km tellen daarvoor mee. De winnaars zijn: Jojanneke Kers, Maureen Houtman, Janko van Arken, Klaas Draaijer, Annet Buitenhuis, Gertjan Keijl, Ria Jansen, Wim Krooshof, Janny Reezigt en Eildert Delger. Ook voor hen was er de mok en de roos. Verder werden op deze avond de diploma’s uitgereikt voor de afgelopen seizoen gevestigde clubrecords. De meeste diploma’s (ca. 15) waren voor voorzitter Berthram Mak. Op de foto alle aanwezige prestatiebekerwinnaars.

EPE- Onlangs vond het jaarlijkse kookfestijn plaats voor de Tweetalige brugklas van de RSG NoordOost Veluwe. Eén keer per jaar verzorgen de leerlingen van 1At en hun docenten een ‘full English Breakfast’ voor hun ouders, broers en zussen van de leerlingen in het kader van de Engelse cultuur en internationalisering. “Zelfs op zaterdag naar school gaan lijkt in eerste instantie niet zo leuk, maar eenmaal op school was het ontzettend leuk en gezellig om samen hard te werken aan een ontbijt voor een kleine 70 mensen”, aldus een leerling. Het klaarmaken van het ontbijt gebeurde in de grote professionele keuken in het praktijkgedeelte van de school. Terwijl een deel van de klas zorgde voor de aankleding van de

kantine, zorgde een ander deel in de aangrenzende keuken voor ‘scrambled eggs, toast, baked beans, tomatoes, mushrooms, sausages and bacon’, want ook dan is de doeltaal de voertaal en wordt er louter Engels gesproken. Alvorens de familie mocht aanschuiven aan het ontbijt, werd er eerst in het vestzak theatertje van school een grappig toneelstukje opgevoerd over ‘Noise on the farm’, welke was voorbereid in de lessen Native English. Daarna konden de leerlingen eindelijk hun kookkunsten delen met hun gezin. De ouders hebben genoten, niet alleen van een uitgebreid en gezellig ontbijt, maar ook van de gegroeide taalvaardigheid van hun kinderen na pas 3 maanden tweetalig Engels onderwijs op de RSG.

10


Wij gaan nogal eens over de tong… NIEUW

Ontwerp-verkeersbesluit N794; ontwerp-verkeersbesluit herinrichting Heerderweg en Eperweg in de gemeenten Epe en Heerde Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn van plan een verkeersbesluit te nemen voor de provinciale weg N794 (Heerderweg/Eperweg) in de gemeente Epe en de gemeente Heerde, voor het realiseren van diverse maatregelen om de verkeersveiligheid van het traject te verbeteren. Het ontwerp-verkeersbesluit betreft in hoofdzaak de volgende besluitpunten: • Het intrekken van het verkeersbesluit, met zaaknummer 2014006058 van 26 augustus 2015, betreffende diverse maatregelen op de provinciale weg N794 in de gemeenten Epe en Heerde. • De aanliggende fiets-/bromfietspaden op de N794 tussen kilometer 14,10 - kilometer 16,50 op te heffen en te verwijderen; • De te realiseren vrij liggende tracés aan weerszijden van de hoofdrijbaan van de N794 tussen kilometer 14,10 en kilometer 16,50 aan te duiden als fiets-/ bromfietspad; • Tussen kilometer 14,10 - kilometer 16,50 de status van voorrangsweg op te heffen en de voorrang per kruispunt te regelen, waarbij bestuurders vanaf zijwegen voorrang moet worden verleend aan bestuurders op de hoofdrijbaan van de Eperweg en Heerderweg en aan de bestuurders op de aan te leggen fiets-/bromfietspaden; • Op de kruispunten met het kruispunt Bijsterbosweg, Eekweg en de Adelaarsweg/Badweg, wordt bij de voorrangsweg het verkeer uit de zijwegen verplicht te stoppen en voorrang te verlenen aanVraagprijs: € 225.000,= k.k. 

Bentinckskamp 12, Wapenveld - Op een ruim bemeten perceel van 2.185m² staat deze sfeervolle helft van een dubbel - Vrij wonen aan de rand van het dorp. Een ideale locatie voor het houden van dieren - Woonkamer met schouw v.v. open haard - Keuken v.v. inbouwapparatuur, bijkeuken, badkamer met douche, toilet en cv-ruimte - 1e Verd.: overloop en twee slaapkamers. Riant en praktisch ingericht perceel met diverse bijgebouwen: o.a. schuur, garage, kapschuur en dierenverblijven

MOZA, afspraak = afspraak! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA

Makelaardij

Makelaardij & Hypotheken Stationsweg 7 Wapenveld (038) 447 99 55 www.moza.nl

bestuurders op de hoofdrijbaan. • Bij de te realiseren (brom-)fietsoversteken en (brom-)fietsdoorsteken ter hoogte van kilometer 14,32, 14,60, 14,85, 15,07, 16,315 en 16,40, overstekende fietsers en bromfietsers verplichten om voorrang te verlenen aan bestuurders op de hoofdrijbaan; • Een verplichte rijrichting rechts langs de (te realiseren) middengeleiders in te stellen. • Door het aanbrengen van een dubbele doorgetrokken asstreep op de hoofrijbaan van de N794, een inhaalverbod in te stellen op het traject tussen de Norelweg (kilometer 14,85) en de Vemderweg (kilometer 15,05); • Een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur in te stellen, op de N794 tussen kilometer 14,10 en kilometer 15,15 in beide richtingen en tussen kilometer 16,10 en kilometer 16,50 in beide richtingen; • Bij de zuidelijk uitrit van het terrein aan de westzijde van de N794 bij kilometer 16,40, het gebod aanduiden om vanaf dit terrein rechtsaf de N794 op te rijden; • De bushalte Dennenheuvel, ter hoogte van kilometer 14,55 op te heffen aan beide zijden van de weg. Ter inzage De volledige tekst van het verkeersbesluit is vanaf 29 november 2016 te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl -> actueel -> bekendmakingen -> verkeersbesluit) De tekst van het verkeersbesluit is ook te vinden op de website van de rijksoverheid (zoek.officielebekendmakingen.nl->Zoek in). U kunt ondergenoemd zaaknummer dan als zoekopdracht ingeven. Tevens ligt een kopie van het verkeersbesluit van 29 november 2016 tot en met 10 januari 2017 ter inzage in de bibliotheek van de provincie Gelderland, gebouw Marktstate, Eusebiusplein 1a, Arnhem, in het gemeentehuis van de gemeente Epe, Marktplein 1, Epe en in het gemeentehuis van de gemeente Heerde, Marktstraat 1, Heerde. Indienen zienswijze Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van de bekendmaking een mening in de vorm van een zienswijze bekend maken naar aanleiding van het ontwerp- verkeersbesluit. De zienswijze kan schriftelijk of mondeling worden ingebracht. De zienswijze dient te worden gezonden aan: Gedeputeerde Staten van Gelderland Afdeling Beheer en Onderhoud Wegen T.a.v. de heer W. Ousen Postbus 9090 6800 GX Arnhem Op de enveloppe dient duidelijk “zaaknummer 2016-012398, N794; Herinrichting Heerderweg/Eperweg” vermeld te worden. Voor het geven van een mondelinge reactie kunt u binnen vijf weken na de dag van bekendmaking een afspraak maken met de heer W. Ousen, tel 088-880 7206. Arnhem, 29 november 2016 – zaaknummer 2016-012398 Gedeputeerde Staten van Gelderland

11

- Administraties - Loonadministraties - Jaarrekeningen - Aangiftes voor een vrijblijvende prijsopgave: A Van Voorstweg 4, 8193 KP Vorchten T 0578 - 631791 vande.beek@tiscali.nl F 0578 - 631007 M 06-13419604 EE vandebeek@tiscali.nl


Sinterklaasfeest in Veessen VEESSEN- Gelukkig had het Kozakkenveer in Veessen een harde toeter aan boord anders konden de kinderen door de mist niet weten dat Sinterklaas er aan kwam varen. Met al de Pieten aan boord doemde de veerpont uit de mist op. De daar wachtende kinderen begonnen enthousiast te zwaaien en de Sint werd aan de wal ontvangen door burgemeester Pijnenburg. Sommige kinderen vonden het wel leuk maar toch ook wel erg spannend om zo dichtbij de Goedheiligman en zijn Pieten in de buurt te zijn. Maar vaak overwon de hand met aangeboden pepernoten het van de aanvankelijke schroom. Met een oude Triumph ging het gevolg naar de sporthal de Noord om daar met de kinderen een groot Sinterklaasfeest te vieren.

Gemeenschapshuis Wapenveld naar nieuwe fase

Handwerkcafé in De Heerd HEERDE- Het volgende Handwerkcafé is op vrijdagmiddag 2 december in de foyer van De Heerd in Heerde. Iedereen is van harte welkom met haar hand-

werk. Heb je niks onder handen? Zij nemen ook iets mee. Info: Carla van den Hoek, tel. 0622308340, Afke Wullink, tel.0651891954.

Publieksprijs Helfterkamp Vaassen VAASSEN- Recron heeft op de Algemene Ledenvergadering Camping De Helfterkamp uit Vaassen als winnaar van de publieksprijs ‘Recron Kampeer- en/of Bungalowbedrijf 2016’ bekend gemaakt. Camping De Helfterkamp heeft van de gasten die gestemd hebben gemiddeld de hoogste waardering gekregen. Bart en Kirsten Looijmans, eigenaren van Camping De Helfterkamp namen het beeldje en de bos bloemen in ontvangst uit handen van Monique Van der Sanden, directeur Recron. Naast de keuze voor het 

kampeer- en/of bungalowbedrijf van het jaar zelf, is aan de gasten die hebben gestemd gevraagd om een cijfer voor gastvrijheid, hygiëne, de omgeving/activiteiten en horeca toe te kennen. Ook hebben gasten daadwerkelijk hun eigen mening kunnen geven over het bedrijf. Bij het tellen van de stemmen is rekening gehouden met het aantal plaatsen en de waardering door de gasten. Camping De Helfterkamp kreeg van het publiek de cijfers: gastvrijheid 9,6, hygiëne 9,5, omgeving/activiteiten 9,3, horeca 8,3.

Lichtjestocht en kerstmarkt

WAPENVELD- Voor het onderzoek naar de haalbaarheid van een gemeenschapshuis in het centrum van Wapenveld is een nieuwe fase aangebroken. Door de projectgroep Hof van Cramer 2.0 is samen met de partners een Visiedocument, een Programma van Eisen en een schetsontwerp gemaakt. Het is nu zaak om een investeerder te vinden voor de plannen. Ook treedt men in overleg met de gemeente Heerde om onder andere te kijken welke provinciale subsidiemogelijkheden er zijn. Contacten met een eerste projectontwikkelaar leverden niet het gewenste resultaat op. De rendementseisen van deze partij waren dermate hoog dat de exploitatielasten voor de partners niet op te brengen zijn. “De huurprijzen die daar uit rolden zijn niet realistisch. Als we daar mee gaan werken krijgt het project meteen een molensteen mee. Dat kun je de partners en de gemeenschap niet aan doen”, zegt woordvoerder Henrik Augustinus. Hij meldt wel dat het enthousiasme bij de partners om samen tot een oplossing te komen, groot is. “Het stranden van dit overleg was even een domper, maar iedereen wil graag mee denken om een alternatief scenario te ontwikkelen”, zegt Augustinus. De partners bij het project komen uit de gezondheidszorg naast een aantal zakelijke en sociaal/maatschappelijke organisaties. De partijen kwamen bij elkaar na een door de Dorpsraad in 2012 uitgevoerde verkenning. Dat initiatief leidde er toe dat in het voorjaar van 2014 de pilot Hof van Cramer aan de Putterweg werd geopend. De Dorpsraad kreeg van het college daarbij de ruimte om de haalbaarheid van gemeenschapshuis in het centrum te onderzoeken. Dat onderzoek heeft nu tot overeenstemming met de betrokken partners. Nu is het zaak om tot een uitvoering met realistische exploitatie te komen.

Sinterklaasfeest in de Klaarbeek EPE- Het was een groot succes op het Sinterklaasfeest in het Praathuis in de Klaarbeek op vrijdagmiddag 25 november. Meer dan 75 gasten waren aanwezig om te genieten van de Klaarbeekse Sinterklaasgezelligheid. Men genoot zichtbaar op de accordeonmuziek van Jan van Leeuwen, de Sinterklaasliedjes en andere bekende meezingers zorgden voor een feestelijke sfeer. Het hoogtepunt van de Sinterklaasmiddag was natuurlijk de Pietenbingo, waar leuke prijsjes werden gewonnen onder het genot

van lekkere hapjes en drankjes. De komende maand staan er veel meer leuke en gezellige activiteiten op het programma zodat er in de feestelijke maand december genoeg te doen is voor u en u niet alleen thuis hoeft te zijn met deze gezellige dagen. Wist u trouwens dat u buiten de grote activiteiten om ook altijd welkom bent in het Praathuis in de Klaarbeek en overdag zo binnen kunt lopen voor een praatje, spelletje of kopje koffie? Het Praathuis in de Klaarbeek, Roggestraat 1 in Epe.

Maatregelenkaart Spoorbaantracé HEERDE- Het college van gemeente Heerde heeft een maatregelenkaart vastgesteld m.b.t. het voormalige spoorbaantracé. “We krijgen soms vragen over percelen die deel uitmaken van de vroegere spoorlijn, bijvoorbeeld om deze te kopen, huren of in gebruik te mogen nemen. Om niet steeds ad hoc beslissingen te hoeven nemen,

hebben we een maatregelenkaart vastgesteld. Daarin is bijvoorbeeld vastgelegd hoe het tracé er precies uitziet, wat we belangrijk vinden qua natuur, wat we zelf willen houden en wat open staat voor verkoop”, meldt wethouder Van Dijk. “Vragen kunnen nu aan dit beleidsdocument getoetst worden.”

High tea Zonnebloem Vaassen

VAASSEN- Zonnebloem Vaassen heeft op woensdagmiddag met 11 gasten een High tea gehouden bij Eekterzicht in Vaassen. De zoete en hartige lekkernijen werden op gezellige tableaus gepresenteerd

en iedereen kon zich er te goed aan doen. De thee werd zelf gezet. Ondersteuning hierbij kwam van de medewerkers zonnebloem. Alles bij elkaar een geslaagde bijeenkomst.

Wereldwinkel Heerde extra geopend HEERDE- Om iedereen in de gelegenheid te stellen een mooi cadeau voor de komende feestdagen te kopen, is de Wereldwinkel aan de Bonenburgerlaan op maandagmiddag 5 december extra geopend. Allerlei leuke, fairtrade cadeaus kun je daar

vinden. Nu ook al heel veel leuke kerstspulletjes. En heeft u op 16 november de Nepalese edelsmid Dambar gemist? Een ruim assortiment van zijn zilveren sieraden zijn ingekocht. Volop keus dus in de leukste fairtrade cadeauwinkel van Heerde.

Gezellige Nootzaakmiddag in Antenne

Korter knallen in Heerde WAPENVELD - In de bosrijke omgeving van ECR Groot Stokkert kan jong en oud op woensdag 14 december tussen 18.30 en 20.30 uur meelopen met de jaarlijkse tocht langs 1001 kleine lichtjes. U passeert een engelenkoor, de herders en een wensboom met de drie koningen. De route wordt afgesloten met een bezoekje aan Jozef en Maria en natuurlijk het kindje. Warm uw handen aan de vuurkorf en geniet van een warme consumptie op de kerstmarkt. Het terrein rondom ECR Groot Stokkert is voorzien

van verharde paden, die goed toegankelijk zijn voor rolstoelen, scootmobielen, kinderwagens en buggy’s. Deelname aan de tocht kost 3,50 euro p.p. Dit is inclusief een (warme) consumptie met lekkers. Voor kinderen is er een attentie. De opbrengst van de lichtjestocht gaat naar de reparatie van het dak van het dierenverblijf. De Lichtjestocht start tussen 18.30 en 20.30 uur bij de hoofdingang van ECR Groot Stokkert aan de Dr. Jan van Breemenlaan 2 in Wapenveld. Voor meer informatie kunt u bellen met tel.088-3280050.

HEERDE- Burgemeester Pijnenburg laat weten dat in gemeente Heerde geen vuurwerkvrije zone wordt ingesteld met Oud en Nieuw. Wel is besloten dat op Oudejaarsdag pas vanaf 18.00 uur vuurwerk mag worden afgestoken en niet zoals voorheen vanaf 10.00 uur. “Daar wordt ook op gehandhaafd”, waarschuwt ze. In de APV staat het carbid schieten op de zelfde tijdstippen mag als het afsteken van vuurwerk. Dit onderdeel wil Pijnenburg nog voorleggen aan de raad. “Zodat het carbid schieten overdag kan plaatsvinden.” Vuurwerk mag overigens tot 02.00 uur ’s nachts worden afgestoken.

EPE- Zaterdagmiddag 26 november gaven de leerlingen van muziekpraktijk Nootzaak hun halfjaarlijkse concert, in gebouw Antenne. In de weken ervoor hadden ze in hun individuele lessen en in twee speciale groepslessen flink geoefend, en dat was te horen. Verschillende leerlingen speelden stukken uit hun hoofd, Aniek Hollander begeleidde zichzelf opnieuw zingend achter de piano, Susanne Gruben en Loes van Bodegom traden weer samen op, en ook de zussen Noor en Rosa Abelskamp speelden duetten. Zij hadden zelfs hun eigen ‘Pannenkoekenlied’ geschreven, en na het zingen en spelen hiervan deelden

ze zelfgebakken stukken pannenkoeken uit aan het publiek. Aan het einde van het concert speelden de leerlingen twee groepsstukken, die beiden werden gecomponeerd door muziekdocente Inger Heij, met partijen aangepast aan ieders niveau. Het was te zien dat de leerlingen er veel plezier in hadden. U kunt bij Nootzaak terecht voor piano-, dwarsfluit-, en blokfluitlessen, maar ook voor workshops op scholen. Het volgende concert van Nootzaak zal in mei of juni plaatsvinden, maar als u nu al meer wilt weten, dan kunt u kijken op www. nootzaakepe.nl, of uw vraag stellen via i.heij@live.nl of 06-12590650.

12


…dat krijg je als je als aktieve… NIEUWVraagprijs: € 247.500,= k.k. 

Oranjeweg 12, Wapenveld - Op een prachtige en groene locatie staat deze charmante helft van een dubbel met houten garage op royaal perceel van 640m² - Sfeervolle woonkamer 21m² met parket - Keuken 5m² v.v. vaste kast en keukenblok - 1e Verd.: overloop, drie leuke slaapkamers, badkamer (bruin) met douche en wastafel - 2e Verd.: via vlizotrap naar bergzolder. Diepe achtertuin, grenzend aan weiland en bos, met veel privacy en grote garage v.v. zolder en smeerkelder

MOZA, net dat beetje anders ! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA

Makelaardij

Makelaardij & Hypotheken Stationsweg 7 Wapenveld (038) 447 99 55 www.moza.nlK ers E lektro R eparatie S ervice

Waar roken stopt en dampen begint! Voorlichting en verkoop van e-sigaret, navulling en toebehoren. Bij ons kunt u de e-sigaret testen en diverse smaken en sterktes uitproberen. Volg ons op Facebook: www.facebook.com/dampenkerselektro.

13

Voor een snel effect bij een defect! Reparatie van: x witgoed x inbouwapparatuur x huishoudelijke apparaten Verkoop van onderdelen U kunt uw storingen via internet 24 uur per dag doorgeven: www.kerselektro.nl U kunt uw storing overdag ook telefonisch doorgeven: 0578 ± 69 67 29

Kers Elektro Reparatie Service BV Veldweg 8b, 8181 LR Heerde Tel: 0578 ± 696729 E-mail: info@kerselektro.nl


Vergulden haan trekt veel belangstelling

Geslaagd Gastvrijheidspasbuffet HEERDE- De Keet van Heerde was afgelopen zaterdag dé plek om te zijn voor houders van een Hanzeheerd Gastvrijheidspas. Gastheer Bé van Ark en zijn medewerkers hadden een buffet samengesteld met als toetje een optreden van de Oranjeman, dat mede aangeboden werd door Hanzeheerd. Hij trakteerde de aanwezigen op een muzikale reis door de tijd met bekende liedjes van vroeger. De Hanzeheerd Gastvrijheidspas is een initiatief van zorgaanbieder Hanzeheerd, bekend van de zorgcentra De Bongerd in Hattem en Brinkhoven in Heerde. De Gastvrijheidspas biedt houders korting en voordeel bij bijna zeventig ondernemers in de

regio. Een van die ondernemers is Brasserie Eat & Meet / De Keet van Heerde die pashouders bij reservering op maandag tot en met donderdag 10% korting op de rekening geeft, en vrijdags en zaterdags 5% korting. Het Gastvrijheidspasbuffet bij de Keet was een eenmalig voordeel. De organisatie van de Gastvrijheidspas heeft echter al wel besloten, mede gezien de vele positieve reacties zaterdag, een dergelijk buffet in 2017 te herhalen. De locatie hiervoor wordt nog bepaald. Pashouders krijgen hiervan te zijner tijd persoonlijk bericht. Meer informatie over de Hanzeheerd Gastvrijheidspas is te vinden op www.gastvrijheidspas.nl.

Gezellige kerstmarkt in Oene

VAASSEN- Op zaterdag 26 november werd de haan van de Vaassense Dorpskerk in de kerkzaal verguld, dat trok veel belangstelling. Veel mensen kwamen even langs en keken hoe het vergulden van de appel en de haan in zijn werk ging. Gerrit Jan van Triest vertelt graag over het werk waar hij mee bezig is: “Het vergulden doen we met 24,75 karaat goud, maar de blaadjes zijn erg dun. Ze zijn slechts zeven duizendste van een millimeter dik en daardoor is het qua prijs nog

goed op te brengen”. De haan en de appel zijn al voorbewerkt, zodat het vergulden al snel kan beginnen. De blaadjes worden netjes op maat gesneden en daarna gelijmd. Op die manier ontstaat een fraai aaneengesloten geheel, waardoor de haan weer voor jaren boven op de kerktoren kan staan. Verschillende voorbijgangers hebben eenzelfde vraag: “Waarom wordt de haan niet gewoon geschilderd?”. Die vraag heeft Gerrit Jan als schilder natuurlijk al

Eerste prijs voor Wilhelmina HEERDE- Afgelopen zaterdag nam het A-orkest van het Koninklijk Fanfarekorps Wilhelmina uit Heerde deel aan het muziekconcours in Theater De Tamboer in Hoogeveen. Dit concours werd georganiseerd door de Muziekbond Groningen en Drenthe onder de vlag van de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisaties. Wilhelmina, onder leiding van dirigent Silva Tichelaar-Soepboer, kwam uit in de 1e divisie fanfare en behaalde een 1e prijs. Wilhelmina begon met het inspeelwerk ‘Con-

cert Prelude’ van componist Philip Sparke, dat voor de door de organisatie beschikbaar gestelde dagprijs werd beoordeeld met 86 punten. Hierna werden de muziekwerken ‘D-Day’ van de Nederlandse componist Alex Poelman en ‘John O’Gaunt’ van componist Gilbert Vinter in een arrangement van Marten van der Wal uitgevoerd. De jury, bestaande uit Gert Buitenhuis, Rob Goorhuis (voorzitter) en Jacob de Haan, beoordeelde de uitvoering van deze werken met gemiddeld 80 punten, een 1e prijs.

Prestatieafspraken Triada 2017 HEERDE- De raadscommissie van gemeente Heerde heeft een positief advies uitgebracht over de ‘conceptprestatieafspraken Triada 2017’. Deze kunnen nu door het college vastgesteld en ondertekend worden. In de prestatieafspraken is ondermeer opgenomen dat er in de eerste helft van 2017 een woonbehoefteonderzoek zal worden uitgevoerd voor het gehele woningmarktgebied van

verwacht en hij heeft een pasklaar en overtuigend antwoord door het resultaat van het vergulden te laten zien: “Zo’n diepe metalen glans kun je met schilderen echt niet bereiken”. Er was ook een veel gestelde vraag die nog niet exact beantwoord kon worden: “Wanneer wordt de haan weer met appel en kruis op de toren geplaatst”. Het zal voor de Kerst gebeuren, maar een datum daarvoor is nog niet gepland. Binnen enkele weken zal het zover zijn.

EMST- Van vrijdag 9 t/m donderdag 15 december zijn er open dagen in Kerstsfeer in het Barbie museum van Liesbeth de Weerd in Emst. Er zijn veel nieuwe speciale verzamelbarbies te zien en de collectie bestaat inmiddels uit meer dan 500 verschillende barbies. Ook zijn er diverse barbies in zelfgemaakte kleding te bewonderen. De openingstijden zijn van 14.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 22.00 uur. U bent van harte welkom aan de Veluwsedijk 14, 8166 KP in Emst.

Triada (Epe, Heerde en Hattem). De raad heeft aandacht gevraagd voor de inhoud van het onderzoek. Het moet geen momentopname zijn van de kwantitatieve wens, maar vooral inzicht geven in de daadwerkelijke en realistische kwalitatieve vraag van de diverse doelgroepen. Speciale aandachtspunten zijn de huisvesting van jongeren en het thema wonen en zorg.

dat ze erg gegroeid zijn in het voetbalspel de afgelopen maanden. In de kampioenswedstrijd werd YVV verslagen met 8-1. Het kampioenschap werd zaterdag groots gevierd op sportpark Het Achterveen. Foto: Angela van Erven.

ligheid. In december wordt bekend gemaakt wat er allemaal te doen is in Oene. De organisatie is druk bezig om er weer iets moois van te maken, samen met de kerk en restaurant Dorpszicht. Er zijn nog enkele kramen beschikbaar. Wilt u ook met uw activiteit of bedrijf op de Kerstmarkt in Oene staan? Stuur dan een berichtje naar rj.aalberts@planet.nl.

Sinterklaas bij de Kouwenaar

Open dagen Barbiemuseum VAASSEN- Zaterdag 26 november was het sinterklaasfeest in de Speeltuinvereniging de Kouwenaar in Vaassen. Ook dit jaar kwam de Sint en zijn Pieten de vereniging met een bezoek vereren. In een vol clubgebouw werd

er gezongen en gedanst voor de sint. Kortom, het was een zeer gezellig in bomvol clubhuis met alle kinderen, ouders en grootouders. De sint beloofde volgend jaar zeer zeker de Kouwenaar weer een bezoek te brengen.

Kerstpakkettenactie De Fontein HATTEM- De Fontein in Hattem wil kerstpakketten en houdbare levensmiddelen inzamelen en verspreiden onder mensen die het financieel moeilijk hebben of het om andere redenen goed kunnen gebruiken. Ze werken daarbij samen met het Diaconaal Platform Hattem. Vanaf woensdag 12 december kunt u uw kerstpakket en/of andere houdbare levensmiddelen bij De Fontein brengen. Inleveren kan tot en

met 21 december. In de week voor Kerst worden de pakketten bezorgd bij diegenen die met Kerst een extraatje goed kunnen gebruiken. Zijn er mensen in uw omgeving die blij gemaakt kunnen worden met een pakket, dan kunt u een briefje invullen met hun naam, adres en gezinssamenstelling en inleveren in de daarvoor bestemde doos in de winkel, (Kerkstraat 32). Adressen graag aanleveren voor 19 december.

Fonds voor cultuur en natuur

Oud papier

HATTEM– De jongens van s.v. Hatto-Heim JO15-4 zijn ongeslagen kampioen geworden. Door de gemotiveerde instelling van het team en de trainingen van ErnstJan van der Worp en Mark Veluwenkamp lieten de jongens zien

OENE- Vrijdag 16 december vindt de jaarlijkse Kerstmarkt in Oene weer plaats. Van 18.00 tot 21.00 uur staan de kramen opgesteld, is er muziek en kan er worden geproefd. Verenigingen en winkeliers in Oene presenteren zich dan. Naast alle grote kerstmarkten in de omgeving blinkt de kerstmarkt in Oene uit door haar kleinschaligheid en gezel-

OENE- Op zaterdag 3 december wordt in Oene de driemaandelijkse oud papier actie gehouden van de Hervormde kerk in Oene. U kunt het papier zaterdag voor 8.00 uur aan de weg plaatsen. De opbrengst van deze actie wordt besteed aan onderhoud van de kerk en de Ark, of voor vernieuwing van materialen. Mocht u ook tussen de driemaandelijkse actie uw papier kwijt willen, dan kan dat. U kunt het dan brengen naar de container die bij de Buurte staat.

GELDERLAND- Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Rivierenland en Waterschap Vallei en Veluwe slaan de handen ineen om culturele en natuurprojecten in de regio financieel mogelijk te maken. De drie waterschappen richten een uniek fonds op bij het Prins Bernhard Cultuurfonds; Gelders Waterschapsfonds. De officiële lancering van het fonds was tijdens de uitreiking van de Gelderse Pauwenveer op 18 november in het Openluchtmuseum Arnhem. De drie grote Gelders waterschappen en het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland besloten eind 2015 samen te gaan werken. De samenwerking is gericht op het bij elkaar brengen van een substantieel bedrag met als doel; Het financieel ondersteunen van aan het onderwerp water gerelateerde cultuurhistorische- en/of natuurprojecten die ontwikkeld en uitgevoerd worden binnen het beheergebied van de Waterschappen, in landelijk en/of stedelijk gebied. Tanja Klip-Martin, dijkgraaf Wa-

terschap Vallei en Veluwe: “Ook andere partijen kunnen aansluiten, zoals de provincie of woningcoöperaties. Hopelijk leiden deze projecten tot een groter waterbewustzijn van de inwoners van Gelderland. We zijn tenslotte samen verantwoordelijk voor de ruimtelijke inrichting van onze dichtbevolkte delta.” De waterschappen storten jaarlijks een totaalbedrag van 50.000 euro in het fonds. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland beheert het fonds en een zorgvuldig samengestelde commissie selecteert projecten die binnen de criteria vallen. Het fonds is speciaal bedoeld voor aan waterschappen gerelateerde, ‘meerlaagse’ projecten waarin de beleving van natuur, cultuur en water centraal staat. Het Gelders Waterschapsfonds hoopt zich door de jaren heen te kunnen ontwikkelen tot steunpilaar voor Gelderse initiatieven. Voor meer informatie en aanvragen kunt u kijken op www.cultuurfonds.nl/ gelders-waterschapsfonds.

14


Besparen is easy!

…makelaar doet wat je belooft:

Gratis

NIEUW

Easy thermostaat t.w.v.

€ 257,-*

Met een topketel YDQ1HÀW *Vraag naar de voorwaarden.

T. 06 54 66 14 22 | info@matthijsklimaattechniek.nl | www.matthijsklimaattechniek.nlVraagprijs: € 125.000,= k.k. 

J.A. te Nuijlstraat 47, Heerde - Rustig wonen in het centrum van Heerde? Dat kan in dit drie-kamer-hoek-appartement welke is gelegen op de tweede verdieping van het appartementencomplex ‘De Zeven Morgen’ - Woonkamer 20m² met toegang tot balkon - Half open keuken 5m² v.v. inbouwapparatuur - Slaapkamer 16m² met badkamer en suite - Badkamer met douche, toilet en wastafel. 2e Slaapkamer 9m² en berging - Complex beschikt over gemeenschappelijke ruimten, lift en gezamenlijke berging

MOZA, een persoonlijke zaak ! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA

Makelaardij

Makelaardij & Hypotheken Stationsweg 7 Wapenveld (038) 447 99 55 www.moza.nl

Alles onder één dak, wel zo gemakkelijk. Med. Pedicure • Podotherapie • Schoonheidssalon Manicure • Permanent make-up • Wimperextensions Sport-, ontspanning- en Ayurvedische massage Voetreflextherapie • Homeopathie • Thuiszorgwinkel

Thuiszorgteam Carinova Epe Heerde Welsum zoekt:

Een leuke TIP! Een cadeaubon voor Sinterklaas of Kerst. Leuk om te geven en om te krijgen. Zoek ons eens op ‘Cosmedisch Centrum Heerde’ op Google om een kijkje te nemen in onze salon d.m.v. Inside View! Gerard van velde Passage 25 • 8181 HD Heerde T 0578-692577 • www.cosmedischcentrumheerde.nl

Thuiszorgwinkel Heerde Actie! De hele maand december 10 % korting op

een lieve, leuke en spontane verpleegkundige of een verzorgende IG voor 16 tot 24 uur en een verpleegkundige of een verzorgende IG op basis van 0-uren.

alle rollators en rolstoelen!

Lijkt het jou leuk om ons team te komen versterken? Twijfel dan niet en solliciteer! Je dient in het bezit te zijn van een Rijbewijs B en te beschikken over een auto. Je sollicitatie en cv mogen gestuurd worden naar a.maris@carinova.nl Heb je vragen over de vacature? Dan kun je contact opnemen met Alies Kapitein op 06-13367711. Je sollicitatie dient uiterlijk op 11-12-2016 ingeleverd te zijn.

15


16


…daadwerkelijk en succesvol verkopen! Maandag 28-11 t/m zondag 04-12

2,2 kg2 kg

van 2.99

1.99

MANDARIJNEN IN KIST250 g van 0.99

van 2.79

1.99

PERSSINAASAPPELEN

Vraagprijs: € 282.500,= k.k. 

0.69

SNOEPTOMAATJES

1 kg

Per bos

Biezenkamp 44, Wapenveld - In de jonge en geliefde wijk ‘de Ossenkamp’ staat deze moderne en luxe helft van een dubbel met aangebouwde garage en carport - Royale L-woonkamer 30m² met plavuizen - Luxe en moderne keuken 11m² v.v. inb.app. - 1e Verd.: overloop, drie ruime slaapkamers en ruime badkamer met whirlpool en douche - 2e Verd: via vaste trap naar riante zolder 25m². Extra kamer(s) mogelijk! - Fraai aangelegde en verzorgde achtertuin, verlengde garage en carport

Aktief - Aktiever - MOZA! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

AMBACHTELIJKE BOL

van 1.09

van 1.29

0.79

0.99

BOSPEEN

4 chipolata’s tuinkruiden 5 gemarineerde biefstukjes åOHWODSMHVWDQGRRUL 4 beefburgers 4 varkenshaasmedaillons 4 slavinken 150 g varkensreepjes

van 3.99

2.99

KIPPENVLEUGELS*

LUXE GOURMETSCHOTEL*

430 ml

6.99

Ca. 600 g Donderdag 01-12 t/m zondag 04-12

CALVÉ SNACKSAUS

SCHOUDERROLLADE*

2.99

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. Zolang de voorraad strekt. * In de koeling.

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

17

Makelaardij

Makelaardij & Hypotheken Stationsweg 7 Wapenveld (038) 447 99 55 www.moza.nl

850 g

Natuurlijk Aldi!

0.89

MOZA

www.aldi.nl

Kraaijenbergstraat 9 - 8051 XL -Hattem

06-20860821


Bijna 700 deelnemers Veldtoertocht

Koppeldarttoernooi WAPENVELD- Op zaterdag 17 december houdt de voetbalvereniging Wapenveld haar jaarlijkse koppeldarttoernooi  in het clubhuis van de voetbalvereniging. Het

toernooi begint om 12.30 uur. De kosten zijn 10 euro per koppel. Je kun je opgeven bij Jordan Jans, tel. 06-23231032, e-mail jan88156@ planet.nl.

Alzheimer café HEERDE- Maandag 12 december is er een Alzheimer café in zaal de Spikke, Stationstraat 8, Heerde, ingang voorzijde. Inloop vanaf 19.00 uur, start programma om 19.30 uur. Het thema is de rol van de huisarts en praktijkondersteuners bij dementie. Tegenwoordig worden diverse taken door de huisarts overgedragen aan de POH (Prak-

tijk Ondersteuner Huisarts). De huisarts blijft eindverantwoordelijk, maar in de praktijk zult u misschien vaker te maken krijgen met de POH. Deze avond komen Finy Riphagen en Rita Ebbink van de huisartsenpraktijk in Heerde hier meer over vertellen. Wat doen zij, hoe gaan ze te werk en wat kunnen ze voor u thuis betekenen.

Theater & Concertbezoeken in december

HEERDE- Zo’n 675 deelnemers verschenen zaterdag aan de start bij de RaboVeldToerTocht georganiseerd door TC Heerde. “Het valt aan de ene kant mee maar aan de andere kant hadden we iets meer verwacht omdat het de afgelopen week toch mooi droog weer is geweest”, aldus Gerrit van Gelder, voorzit-

ter van de ATB commissie. “Het was vanmorgen koud en het had een beetje gevroren waardoor de deelnemers iets later starten.” In vergelijking met vorig jaar valt het aantal fietsers mee. “Vorig jaar hebben we twee slechte toertochten gehad met heel veel regen. Dan is dit toch een opsteker.” De start en finish wa-

ren zoals gebruikelijk vanaf VV Heerde. De mountainbikers konden kiezen uit vier afstanden te weten de 30, 50, 60 en 75 kilometer. Over het verloop is Gerrit tevreden: “Het is vlekkeloos verlopen en de EHBO heeft weinig te doen gehad.” En voor wie niet heeft meegedaan: op zaterdag 9 januari is de volgende tocht.

Marietta Petkova presenteert haar nieuwe dubbel CD

Kerstzangavond in Emst

HATTEM- Op 10 december om 20.15 uur presenteert meesterpianiste Marietta Petkova bij de Kunstkring Hattem haar nieuwe dubbel CD ‘Preludes’. Zij gaat op deze avond een royale selectie spelen van haar nieuwe CD, preludes van Bach, Chopin en Scriabin, met een mondelinge toelichting op de muziekstukken. Deze live CD is opgenomen in Salle Paderewski in Lausanne, waar zij al eerdere CD’s heeft opgenomen. “Op 20 mei dit jaar keerde ik terug naar deze legendarische concertzaal met een programma bestaande uit Preludes van Bach (BWV 933-938), Scriabin (Opus 11) en Chopin (Opus 28). Ook de opnamen van deze avond vormen een statement voor mijn liefde voor cycli van Preludes als muzikale vorm en bevestiging

EMST- Op vrijdag 16 december is er een kerstzangavond in Nederlands Hervormde kerk te Emst. Met medewerking van: Song and relation olv. Dhr. M. v.d. Worp en Musicum Amicis olv. Dhr. P. Witteveen en muziekgroep Rejoice allen uit Emst. Maar ook samenzang en een echt kerstverhaal. Ze beginnen om 20.00 uur en de toegang is gratis maar bij de uitgang wel een collecte.

van mijn overtuiging dat, in tegenstelling tot studio-opnamen, alleen live-opnamen de kern van de muziek kunnen ontsluiten. In de concertzaal wordt men niet afgeleid door de grenzeloze mogelijkheden om tot het uiterste te perfectioneren. Daar is slechts één keuze: de noodzakelijkheid van het moment. Op deze unieke avond in Lausanne heb ik dat magische moment weer mogen ervaren”. Uiteraard is er na afloop de mogelijkheid om de CD te kopen en te laten signeren. Voor belangstellenden zijn kaarten in de voorverkoop verkrijgbaar bij de Bruna, Kerkstraat 35, te Hattem, tel: 038-4441292 of ’s avonds aan de zaal. Kijkt u voor verdere informatie over programmering, kaarten en abonnementen op de website www.kunstkringhattem.nl.

Sinterklaas op de Ds. Van Maasschool

WAPENVELD- Vol verwachting stonden alle kinderen van de Ds. Van Maasschool woensdag op het plein te wachten op de aankomst van Sint en zijn pieten. De goedheiligman liet lang op zich wachten, want er was een probleem met Amerigo, het paard van Sinterklaas. De paardenpiet had per ongeluk het hoefijzer laten slingeren op het schoolplein en daardoor kon Amerigo niet lopen. Vol enthousiasme zochten alle kinderen op het plein naar ‘de schoen’ van Amerigo. En toen

deze uiteindelijk gevonden was, fietste zwarte Piet met het hoefijzer gauw naar Amerigo, om ‘de schoen’ te repareren. Vele sinterklaasliedjes verder kwam Sinterklaas gelukkig toch nog op tijd en kon hij aan alle klassen een bezoekje brengen. De kinderen uit groep 7/8 hebben Sinterklaas op een feestelijke manier uitgezwaaid. Alle kinderen hadden een partyshooter met confetti, waardoor Sinterklaas met een knallend afscheid weer op weg kon naar het volgende adres.

Vv Oene leidt eigen hoofdtrainer op OENE- Met ingang van seizoen 2017/2018 wordt Edwerd Schuring uit Heerde hoofdtrainer bij voetbalvereniging Oene. Edwerd startte zijn trainerscarrière bij vv Oene als jeugdtrainer. Na een uitstapje bij Robur et Velocitas en SV Epe kwam hij medio 2015 terug bij de club. Edwerd werd assistent van hoofdtrainer Bernard van Werven en kreeg de gelegenheid zijn diploma UEFA B | Trainer-Coach II te behalen. Dit seizoen zal Edwerd nog veel kunnen leren van Van Werven, zodat hij het volgende seizoen de wijze lessen zelf in praktijk kan brengen. Al op jonge leeftijd krijgen leden bij vv Oene de mogelijkheid tot het volgen van een trainerscursus. De voetbalvereniging heeft momenteel diverse jongeren die, naast hun voetbalcarrière, een van de jeugdteams trainen.

REGIO- Stichting Vier Het Leven organiseert voor regio Veluwe theater- en concertbezoeken voor senioren, die graag een avond uitgaan. Men wordt van huis opgehaald door een vrijwilliger en samen met meer senioren genieten van de voorstelling en na afloop wordt men weer veilig thuisgebracht. Samen uit, samen genieten. Voor de maand december staan er vier voorstellingen op het programma: 11 december Christmas with Anúna in hemelse sferen Koormuziek in Theater Orpheus te Apeldoorn 43,50 euro. 20 december Neder-

lands Danstheater 2 Symbolen 43,50 euro. 21 december De Vader – toneelstuk met Johanna ter Steege & Hans Croiset in Theater Odeon te Zwolle 48,50 euro en op 23 december Notenkraker on Iceshow Kerstklassieker 65,50 euro. De genoemde prijzen zijn inclusief het entreekaartje, drankjes, vervoer en begeleiding. Wilt u meer informatie, het programmaboekje voor regio Veluwe ontvangen of voor één of meerdere voorstelling reserveren, dan kunt u Vier Het Leven tijdens werkdagen van 9.00-18.00 uur bellen op tel. 035-5245156.

Keeperschool s.v. Hatto-Heim

HATTEM- S.v. Hatto-Heim is vorig seizoen gestart met meer kleur te geven aan de keeperstrainingen. Onder leiding van oud- keepers Henk van Gelder en Erik Mensink en hoofdkeeperstrainer Cor Veldman is er een keepersplan gelanceerd. De keepertrainingen nieuwe stijl bleek nodig om het niveau van de keepers van s.v. Hatto-Heim naar een hoger plan te tillen. Na goedkeuring van het plan door de Technische Commissie zijn de initiatiefnemers op zoek gegaan naar meerdere keepertrainers. Deze werden snel gevonden. De nieuwe keepertrainers Jan ten Have, Henk Wim van Noorel, Henri van Ommen, Simon Juk, Martijn Achter, Jorick Mensink, en als stand in Brian Mensink, merken dat er voldoende talent zit onder de jeugdkeepers. Momenteel zijn iedere dinsdagavond 25 keepers actief op

de velden van s.v. Hatto-Heim. Aan de opkomst en inzet tijdens de trainingen merken de 8 keepertrainers tevreden op dat de jonge keepers er steeds meer plezier in krijgen. Reden voor Erik Mensink om het initiatief te nemen om alle keepers van de A t/m de E in het zonnetje te zetten door hen te voorzien van een trainingstrui. Dankzij een bijdrage van We Love Fashion uit Hattem, Ten Have Caravanservice uit Epe, Dries van Oene Bestratingen uit Hattem en Bloemenhuis Sylfleur lopen de keepers er bij de trainingen voortaan warm bij. De sponsorcommissie van s.v. Hatto-Heim is blij met dit initiatief en de inzet van deze trainers en sponsoren. De nieuwe trainingstrui is mede mogelijk gemaakt door de bedrukking van Hg Printing en inzet van Sport-Inn uit Zwolle. Foto: Gradus Dijkman.

Horsthoekruiters HEERDE- De uitslagen van de Horsthoekruiters. 26 november, Ermelo: 1e prijs 247 punten (60,24%) Liset Dezijn met Kayra Klasse Z2dressuur (Z1/Z2) Cat. C/D/E pony’s. 26 november, Voorthuizen: 1e prijs

foutloos parcours, 77,5 stijlpunten Maud Rorije met Loesje Klasse Bspringen Cat. A/B/C pony’s. 27 november Bathmen: 3e prijs 217 punten Arend Bossenbroek met Bocelli Klasse Z1-dressuur.

Op (vaar)vakantie met het Rode Kruis EPE- Het Rode Kruis organiseert in 2017 opnieuw vakanties voor mensen die minder mobiel zijn en extra zorg nodig hebben. De vakanties staan volledig in het teken van beleven en genieten op diverse locaties met volledige zorg en persoonlijke aandacht. Gezonde partners kunnen altijd mee. Het Rode Kruis biedt dit jaar vakanties aan bij Hotel IJsselvliedt in Wezep en organiseert van

maart tot half juli vaarvakanties met het Henri Dunant schip. Het schip vaart in maart en april naar Duitsland en van mei tot half juli in Nederland. Het zijn volledig verzorgde vakanties met verplegend personeel en vrijwilligers. Wie meer over deze vakanties wil weten, kan contact opnemen met de coördinator vakantieprojecten: mevrouw A. Muller, tel. 0578 – 614699.

18


APK compleet 19,95

Onderhoud en reparatie alle merken

Succesvol verkopen begint met:

€ 0,00 helemaal GRATIS dus !

Dagdroomt u ook over een nieuw huis? Een ruimere plek, een 2/1-kapper of misschien wel een vrijstaande woning die u zelf bouwt. Maar ja, wat brengt uw huis dan op ? Wij bieden u aan:

…een gratis prijsindicatie !

Ford C-Max 1.0i Titanium ...................... ‘16 Ford Ka 1.2i Cool en Sound .................. ´13

Nissan Pixo 1.0i, 5-drs., ........................ ‘11

Ford Ka 1.2i Titanium ............................ ‘11 Ford Ka 1.2i Cool & Sound ................... ‘10

Seat Ibiza 1.4 TDi, 5-drs., ..................... ‘08 Skoda Citigo 1.0i, Elegance, 5-drs. ....... ‘12 Peugeot 206 1.6i 16V XS, 3-drs., .......... ‘04

Ford Ka 1.3i Style .................................. ‘05 Ford Fiesta 1.25i 16V Trend, 5-drs., ..... ´12

Fiat Panda Edizione Cool 1.2i ............... ‘10 Fiat Punto 1.2, 3-drs., ........................... ‘04

Ford Fiesta 1.25i 16V, 3-drs., Trend ...... ´10 Ford Fiesta 1.25i 16V, Trend, 5-drs., ..... ´10 Ford Fiesta 1.3i Style, 3-drs., ................ ´07

Opel Corsa 1.2i 16V ............................. ‘02

Ford Focus 2.0i 16V Rally Ed., 5-drs. ... ‘07

Stationwagon Ford Focus 1.6 TDCi Titanium, Wagon . ‘12

Ford Focus 1.4i Trend, 5-drs., ............... ‘09 Ford Focus 1.6i 16V Trend, 5-drs., ....... ´08 Ford Focus 1.6i 16V Collection, 5-drs. .. ‘01

Skoda Octavia 1.6 TDi Wagon, Elegance ‘12 Ford Focus 1.6i 16V, Wagon, Titanium . ‘09 Peugeot 307 1.6i Break ......................... ‘05

Ford Fusion 1.4i Futura ......................... ´06 Ford C-Max 1.8i 16V Futura .................. ‘03

Ford Transit Connect 1.8 TDCi lwb ....... ‘09

Kerstbomen te koopVolop keuze en in diverse afmetingen. Alles uit eigen kwekerij, dus verser kan niet. Verkoop start 2-12-2016 Verkoop maandag en dinsdag vanaf 13 uur. Woensdag t/m zaterdag gehele dag geopend De Horsthoek

Mussenkampseweg 24 8181 PK Heerde

W. Herms & Zn. B.V. maakt onderdeel uit van de Herms Groep. Dit bedrijf houdt zich bezig met transport, afvalcontainers, grondwerk en kraanverhuur. Het bedrijf is gevestigd in Epe, Doetinchem, Amersfoort, Urk en bestaat uit 100 medewerkers.

Dan wordt het toch allemaal iets duidelijker en wordt uw dagdroom misschien wel werkelijkheid! Ook uw huis succesvol verkopen ? Bel MOZA !

MOZA, dè aktieve makelaar ! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA

Makelaardij

Makelaardij & Hypotheken Stationsweg 7 Wapenveld (038) 447 99 55 www.moza.nl

Uw glashandel voor Epe en omstreken!

Hammerstraat 8 8161 PH Epe T 0578 - 61 30 01 F 0578 - 61 33 86 info@vanessenglas.nl

• Enkel glas • Isolatieglas • Glas-in-lood • Hardglas • Ventilatieroosters • Aanverwante artikelen • Zonwering

www.vanessenglas.nl

TOPKLASSE ZONWERING BIJ DE SPECIALIST! SHOWROOM MET BETERE MERKEN

ROLLUIKEN DIKKE LAMEL SUPER KWALITEIT SNEL GELEVERD VEEL KEUS!

Voor onze vestiging in Epe zijn wij op zoek naar:

Machinist voor shovel Volvo L70h (m/v)

Functie eisen: · Enkele jaren ervaring in de woningbouw/GGW · Zelfstandig kunnen werken · Verantwoordelijkheidsgevoel en kwaliteitsbesef · Dienstverband voor 40 uur per week · In bezit van rijbewijs C/E (Is een pre) · In bezit van chauffeursdiploma Wij bieden: · Een salaris conform de CAO voor het beroepsgoederenvervoer · Een gezellig team van enthousiaste collega’s · Een gezond bedrijf met een prettige werksfeer Sollicitatie kunt u richten aan: W. Herms & Zn. B.V., t.a.v. Dhr. W. Sterken, Postbus 414, 8160 AK Epe. Of per e-mail naar info@herms.nl Meer informatie kunt u vinden op www.herms.nl

19

TERRAS OVERKAPPING Heel veel opties, topklasse en stabiele systemen. Kom voor info!

TERRASOVERKAPPINGEN • TERRASZONWERING • UITVALSCHERMEN • MARKIEZEN • ROLLUIKEN • SCREENS GARAGEDEUREN • HORREN • RAAMDECORATIE • GORDIJNEN • BINNENZONWERING • VELUX ZONWERING

ZONWERING PUT ZONWERING VOOR BINNEN EN BUITEN

KANAALSTRAAT 1C • T 0578-690338

HEERDE

W W W. Z O N W E R I N G P U T. N L Din. en Don. 13:30-18.00 uur • Zat. 13:30-17.00 uur


Anbloazen in Wapenveld

Oud papier De Lofzang HEERDE- Het Christelijk Mannenkoor De Lofzang Heerde houdt iedere eerste maandag van de maand inzameling van oud papier. Op maandag 5 december staan de containers van 8.00 tot 18.00 uur klaar op de parkeerplaats Het Groene Hart in Heerde (achter gebouw Welgele-

gen). In verband met Sinterklaas stopt de inzameling deze maand iets eerder, namelijk om 18.00 uur. Het Christelijk Mannenkoor De Lofzang stelt het zeer op prijs wanneer u het oude papier bij het koor inlevert. Er zijn de hele dag leden van het mannenkoor aanwezig om u te helpen.

Damclub Hoorn HEERDE- Maandag 21 november speelde damclub Hoorn de 11e ronde van de onderlinge competitie. De uitslagen waren: H. v. Ommen – W. Muller 2-0, K. Fiks – B. Koetsier 1-1,

J. v. Ommen – L.G. Brummelkamp 1-1, T. Bijsterbosch – G.A. Groothedde 1-1, T.v.d. Mars – J. Vahl 0-2, M. v. Lohuizen – H. Boeve 1-1, H.B. Sanders – J. v. Lohuizen 2-0.

Zumbales voor jongens VV SEH WAPENVELD- Zaterdag was de klank van de midwinterhoorn mooi te horen op Klein Zwitserland in Wapenveld. Daar stonden de Vlijtbazers verspreid over de heide voor het Anbloazen om zo,

een dag voor Eerste Advent, de adventstijd hoorbaar te maken. Vele belangstellenden genoten van het schouwspel in deze mooie omgeving. Het zogenaamde Afbloazen is op Driekoningen. Tot

die 6e januari zullen de Vlijtblazers bij uiteenlopende evenementen te horen en te zien zijn. Zie daarvoor hun agenda op www. devlijtbloazers.nl of kijk op hun Facebookpagina.

Pitstopdienst in Wapenveld WAPENVELD- Pitstopdiensten zijn diensten van jongeren voor jongeren. Eigentijdse muziek en een makkelijk te begrijpen uitleg zijn onderdeel van een nieuwe Pitstopdienst waarvan het thema is ‘Vol verwachting klopt ons hart!’

Het thema is afgeleid van het Sinterklaasliedje ‘Zie de maan schijnt door de bomen....’ wat rond deze tijd natuurlijk weer heel actueel is. Op zondag 4 december legt Ds. G. Bronsveld uit Hattem uit wat de Bijbel hierover verteld. Er wordt

samen gezongen onder begeleiding van Dennis Stijf op de piano en Lisanne Huiskamp als zangeres. Iedereen is hartelijk welkom in de Gereformeerde Kerk De Brug Wapenveld, Kanaaldijk 42 , 4 december om 16.30 uur.

Verhuizing naar H2O

Samen eten in Bloemfontein

HEERDE/HATTEM- Jan Bakker uit Oldebroek gaat verhuizen naar bedrijvenpark H2O in Hattemerbroek. Jan Bakker koopt in totaal zo’n 65.000 m2 en realiseert daar onder meer een nieuw hoofdkantoor en verschillende faciliteiten voor het uitgebreide wagenpark, zoals een garage, een tankstation en truckwasplaats. Ook zijn er plannen voor een restaurant en wordt het mogelijk om ook trucks van derden op het terrein te parkeren. De bouw start begin 2017. Jan Bakker is, sinds haar oprichting in 1985, gevestigd in Oldebroek. Het bedrijf is actief in de voedingsmiddelenindustrie en de agrarische sector. Er zijn ruim 160 mensen

VAASSEN- Voor iedereen die het gezellig vindt om samen met anderen te eten is er een buffet in het wijksteunpunt Bloemfontein aan de Wetstraat 12 in Vaassen. Er wordt een Kerstbuffet geserveerd op woensdag 14 december. Het buffet start om 17.00 uur en deelname kost 8,50 euro per persoon en dat is exclusief drankjes. De bijdrage voor het buffet dient vóóraf betaald te worden bij aanmelding. U kunt uw bijdrage betalen in het wijksteunpunt aan de Wetstraat 12 in Vaassen. Er is nog een aantal plaatsen vrij. Aanmelden kan tot 7 december via het nummer van het wijksteunpunt Bloemfontein; tel. 0578-617118. Kijk voor meer informatie op www.swo-epe.nl.

werkzaam bij Jan Bakker. “Voor ons is H2O een logische keuze. Het bedrijvenpark is een mooie duurzame basis voor ons bedrijf. Daarbij is de nieuwe aansluiting op de A28 van essentieel belang voor een veilige en snelle ontsluiting”, aldus eigenaar Jan Bakker. Directeur Piet Tulner van bedrijvenpark H2O is enthousiast over de verhuizing van dit lokale bedrijf naar H2O. “De verhuizing van Jan Bakker laat zien dat er behoefte is aan ruimte voor lokale bedrijven en dat is uiteindelijk het doel waarvoor H2O is opgericht. Op het terrein liggen volop kansen voor ondernemers, ook in de transport- en logistieke sector.”

Onderwijsinspectie bezoekt Horsthoekschool

HEERDE- Afgelopen maandag heeft de Onderwijsinspectie een bezoek gebracht aan de Horsthoekschool. De school werd beoordeeld op onder andere aanbod van onderwijs, pedagogisch klimaat en kwaliteitszorg. De inspectie wilde naast gesprekken met de leerkrachten en inzage in diverse stukken ook graag de kinderen op school spreken. Deze insteek heeft tot een mooi pro-

ces geleid. “De inspectie was onder de indruk hoe het onderwijs op de Horsthoek wordt vormgegeven en beoordeelde de bovengenoemde onderdelen als hoogst haalbaar. Het bezoek op de Horsthoek werd door hen zelfs als inspirerend ervaren. De bevlogenheid van de leerkrachten is de inspectie zeker niet ontgaan. Een geweldige opsteker voor ons”, aldus de trotse locatieleider Geert.

HEERDE- Onlangs was JO17-1 van voetbalvereniging VV SEH uitgenodigd door Charmain van Funky Factory Charmain voor het actief meedoen aan een Zumba les. De jongens wisten niet wat hen te wachten stond. Charmain had een pittig programma in elkaar gezet, onder grote publieke belangstelling werd de les gestart. De drinkpauze tussendoor

werd goed benut om een beetje bij te komen. De dank gaat uit naar Miranda Tellegen en Charmain voor het mogelijk maken van deze avond. Heeft u interesse om een keer mee te doen? U bent van harte welkom bij Gymzaal de Rhijnsberg aan de Rhijnsberglaan 7A te Heerde. Maandag t/m donderdagavond is er Zumba van 20.00 t/m 21.00 uur.

Sinterklaas op bezoek bij HSV Vissie Vissie

Adventsconcert in Vaassen VAASSEN- Tijdens de jaarlijkse Kerstmarkt van Vaassen zal op zaterdag 10 december, aanvang 19.30 uur, in de Dorpskerk van Vaassen een Adventsconcert plaats vinden. De C.G. Zangverenigng ‘Hosanna’ zal liederen zingen, maar ook de aanwezigen kunnen hun stem laten horen in de samenzang van oude bekende kerstliederen. Tijdens het concert zal er bijzonder Harpspel van Regina Ederveen te horen zijn. Het Avé Maria van Cassini zal o.a. gezongen worden door de bekende sopraan Marjo van Someren. Als solisten zullen Beert van Oene en Bert Smedinga optreden. Dit alles wordt op het orgel begeleid door Jurriën Plender en op de piano door Gerrit Koele. Leiding is in handen van dirigent Bea Schreurs. Iedereen is van harte uitgenodigd om deze avond mee te beleven. De entree voor het concert is 7,50 euro. Kaarten zijn verkrijgbaar bij het ‘Kerkelijk Centrum de Rank in Vaassen’ of bij aanvang van het concert. Mailadres: hosannavaassen@outlook.com, tel. 0578-571958.

HATTEM- Dit jaar is Sinterklaas met zijn pieten ook bij de kids van HSV Vissie Vissie op bezoek geweest. Op zaterdag 19 november zaten de kids met spanning te wachten. Sinterklaas en zijn pieten werden bij binnenkomst getrakteerd op een aantal liedjes. Daarna ging Sinterklaas met elk kind een

praatje maken en de pieten deelden de cadeautjes uit aan de kinderen. Tot slot gingen de kinderen nog even snel op de foto met Sinterklaas en was het tijd om afscheid te nemen. Iedereen kan terugkijken op een geslaagde Sinterklaasmiddag met de kids van HSV Vissie Vissie.

Soli Deo Gloria behaalt eerste prijs HEERDE- Zaterdag 26 november heeft het A orkest van Chr. Muziekvereniging Soli Deo Gloria een eerste prijs behaald op het concours in de Hanzehof te Zutphen. Het orkest heeft het afgelopen jaar zich op het concours voorbereid door workshops, groepsrepetities en een studieweekend in Ommen. Na een try-out op 29 oktober op het Veluws Muziekspektakel in Heerde was het nu tijd om de

werken uit te voeren op het concours. Het concours werd georganiseerd door het MBGF, SDG kwam uit in de 2e divisie. De uitgevoerde werken waren De Ruigewaard van Jan de Haan en Variations on a Scale van Philip Sparke. Het orkest werd beoordeeld op onder andere klank, samenspel en zuiverheid. De 3 koppige jury was onder de indruk van het orkest en beloonde dit met een 1e prijs. 20


Singer Kreatief Hoofdstraat 127, 8162 AE Epe 0578-615093

Voor onderhoud en reparatie van alle merken naai- en lockmachines kunt u nog steeds bij ons terecht. Wij zijn open van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. Parkeren is gratis en kan voor de deur.

Anneke Doevendans Hollewand 83, 8051 HE Hattem Telefoon 038 - 444 65 19 I 06-222 522 16 hondentrimsalonhattem@hotmail.com www.hondentrimsalonhattem.nl Behandeling op afspraak

boedelbegeleiding & zorg voor nabestaanden www.

g stichetbin e u rs d e k l e in

.nl

Stichting De Kleine Beurs biedt u een totaal concept aan voor Ř Ř Ř Ř Ř

2SNRSHQLQERHGHOVWD[DWLH 2SOHYHULQJYDQXZZRQLQJYHUNRRSNODDUPDNHQ 2QGHUKRXGZRQLQJHQWXLQWRWDDQYHUNRRS &RPSOHWHYHUKXL]LQJHQ $OOHVLVEHVSUHHNEDDU

b el vo o

79 93 6 03 8-4 5 3 84 n fo 0 6-5 0 21 4 i r e e m r

fo@ e m a il : in

s t ic h

l e in e t in g d e k l ig e vo o r d e

b e u rs .n

k r in g l

o o p w in

l

kel

, e r k in g e e n b e p r ik a en m et f s a n n e a m a ook h u lp ko m l e id e n b ie d e n en b eg e d en en t e u n e n in d e r b e d e e l s r e d n w ij o n en m lban ke vo edse eens g erust

21

k ij k e n

in o n z e

zeer

energiestraat 31, 8263 AG Kampen


Metamorfose familie Eschbach EPE- Voor de 4e keer bundelden vijf ondernemers elkaars krachten en verrasten iemand die een metamorfose verdient. Tientallen reacties werden ontvangen op de oproep en de familie Eschbach werd uitgekozen. Vader Coen en moeder Henrieke werden door haar ouders opgegeven en afgelopen zaterdag mochten zij samen met hun twee kids Ryan en Noa zich een hele dag laten verwennen. En zo geschiedde. De ochtend begon met een frisse coupe bij Ami Kappers uit Heerde, Epe en Vaassen. Vervolgens werd de familie compleet in het nieuw gestoken bij Hier-mode in Epe met o.a. ook winkels in Hattem en Vaassen waarbij Robert Bos Opticien uit Epe een cadeaubon voor een bijpassende bril verschafte en Elferink Schoenen de schoenen verzorgde. Tussendoor kreeg het gezin nog een broodje en als afsluiting werd de make-up verzorgd door Cosmonique Epe. Aan het begin van de middag vond in het bijzijn van familie en vrienden de verrassende onthulling plaats. Als herboren sloten Coen, Henrieke, Ryan en Noa de dag af en alle deelnemende ondernemers keken terug op een geslaagde dag.

Conceptsubsidieregeling

Volkskerstzang EMST- Op zaterdag 24 december wordt op het Hezeplein in Emst o.l.v. muziekvereniging Prins Bernhard de 8e Emster Volkskerstzang gehouden. Zing mee en geniet van hét kerstverhaal op deze

speciale avond. Na afloop ontbreken de warme chocolademelk en glühwein niet. Neem vrienden, familie en buren mee naar deze bijzondere avond, aanvang 20.30 uur.

Goud voor Sophie Wijnhoud HATTEM- Afgelopen zaterdag werd in Beekbergen de eerste plaatsingswedstrijd van de 3e divisie geturnd. Hanze Gym Hattem kwam met zes turnsters voor de dag. Drie van deze zes turnsters debuteerden in de 3e divisie, zij zijn wegens goede prestaties gepromoveerd. Thyrza Borst (pupil 2) eindigde in de meerkamp op een 13e plaats. Anna van der Mark (jeugd

1) turnde goede oefeningen maar een hoge klassering was niet meer haalbaar. Gheanka Lijn (jeugd 2) werd in het eindklassement als 11een Yinte Mulder (junior) eindigde als 9e. Bij de senioren turnde debutant Nina van’t Ende zich naar een 8e plaats. Sophie Wijnhoud behaalde hoge scores die resulteerden in een eerste plaats op de meerkamp.

Oranjecommissie Vaassen VAASSEN- Op zaterdag 3 en 10 december zullen leden van de Oranjecommissie Vaassen op de weekmarkt vuurwerkpijlen voor Koningsdag gaan verkopen.De Oranjecommissie Vaassen wil geld bijeenbrengen door o.a. deze actie voor activiteiten op Koningsdag. Wie een vuurwerkpijl sponsort,

maakt kans op een waardebon voor een vuurwerkpakket van Wagenvoort ter waarde van 30 euro. Sponsoring van zo’n pijl kost 5 euro. Doelstelling is om 600 pijlen aan de man te brengen. Als dit doel gehaald wordt, zal de jaarlijkse collecte, die veel vrije tijd vraagt van veel vrijwilligers worden afgeschaft.

Sparen voor school

HEERDE- Enige tijd geleden hield de Jumbo Heerde de actie ‘Sparen voor je school’. Het winkelend publiek kon bij de boodschappen waardebonnen krijgen en deze inleveren op een school naar keuze. Een heleboel ouders van de leerlingen deden hun best om de school te

steunen en afgelopen vrijdag werd op cbs Wereldwijs een cheque overhandigd met daarop het gespaarde bedrag van 1824,29 euro en met een bos bloemen. De school is natuurlijk zeer verheugd met de deze opbrengst en zal dit geld zeker goed gaan besteden.

HEERDE- Het college van gemeente Heerde heeft ingestemd met de concept-subsidieregeling gemeente Heerde voor het subsidiejaar 2018. Het subsidiebeleid is aan herziening toe en ook in het collegeprogramma is opgenomen dat de deze geactualiseerd moet worden en dat een eerlijke verdeling van de beschikbare middelen noodzakelijk is. Ingezet wordt op een subsidiebeleid dat eerlijk, transparant en effectief is en gemeentebreed ingezet kan worden. De subsidieregeling komt ter inspraak te liggen tot medio januari. Daarnaast wordt in deze inspraakperiode op 13 december een inloopavond georganiseerd waarvoor subsidieontvangers uitgenodigd worden. Ook wordt de Adviesraad Sociaal Domein verzocht een advies over de subsidieregeling uit te brengen. Na de inspraakperiode kan het college de discussienota vaststellen – waarin eventuele reacties verwerkt zijn – en deze komt dan in februari aan bod in de commissie samenleving. Eind maart moet het definitief vastgesteld worden. “De regeling maakt een duidelijke verbinding tussen de beleidsdoelstellingen van de gemeente, die financiële middelen en de activiteiten die je wilt subsidiëren”, aldus wethouder Jan Berkhoff, die geen grote schokbeweging verwacht. “Maar het is wel belangrijk dat men er kennis van kan nemen.”

Eurobokaal Epétanque EPE- Op het jeu de Boulespark van Epétanque aan de Leenhofweg te Epe streden zaterdag de leden voor het club kampioenschap voor de Eurobokaal. Naarmate het jaar verstrijkt, wordt het spannend in de hoogste regionen. De uitslag van de maand november is: Op de 1e

plaats is geëindigd Ellie van Huffelen met 3W + 23 punten; 2e Mar van der Knaap met 3W + 7 punten; 3e Michiel Andringa met 2W + 12 punten; 4e Berend Sleijster met 2W + 10 punten. Troostprijs voor de beste met 1 winst ging naar Gerard Dunnink met 1W + 1 punt.

Judoteam Bijsterbosch HEERDE- Afgelopen weekend heeft een aantal judoka’s van Judoteam Bijsterbosch meegedaan aan het 5e Topjudotoernooi Almere. Uitslagen: 2e Evert Jan Veldhuis (-34 kg) uit Epe; 2e Vincent Looyenga (-34 kg) uit Zwolle; 4e Suzhan Hulleman(-52 kg) uit Heerde; Finn Veldman (-73 kg)

uit Zwolle. Zondag 27 november waren de judoka’s aanwezig bij de Team Cup wedstrijden in Deventer. In totaal deden er zeven teams van Judoteam Bijsterbosch en Judoschool Haagsma mee. Uitslagen: damesteam -18 zilver; meisjesteam -12 derde plaats; jongensteam 1 -12 brons; jongensteam 1 -15 brons.

Kerstdiner bij Wijksteunpunt Burgerenk EPE- Voor iedereen die het gezellig vindt om samen met anderen te eten is er elke 2e dinsdag van de maand een gezamenlijke maaltijd in het wijksteunpunt Burgerenk aan de Klimtuin 46 in Epe. Er wordt een Kerstdiner gekookt op dinsdag 13 december. De maaltijd start om 17.00 uur en deelname kost 6,50 euro per persoon. Daarnaast betaalt men voor de gebruikte consumpties tijdens het eten. De bijdrage wordt

betaald op de avond zelf aan de vrijwilligers van de kookgroep. Mocht het vervoer naar de Burgerenk toe een probleem zijn dan kan dat aangeven worden bij de aanmelding. Er zal een vrijwilliger zijn om van en naar huis gebracht te worden. Aanmelden kan tot maandag 5 december middels de opgavenlijst die op het prikbord in het wijkgebouw hangt of tel. 0578-616935. Voor meer informatie kijk op www.burgerenk.nl.

REGIO- Marathon Team Bonfix is ook dit schaatsseizoen in het nieuw gestoken door haar sponsor Bonfix “ the fitting factory” . De heren Bert Overmeen, Reinder Kruk, Jannes Rietberg, Gerrit van Diepen gaan met veel plezier en liefde voor de schaatsport ook

dit jaar het beste uit zichzelf halen. Sportieve prestaties voor dit seizoen zijn veelbelovend. De regerend Gelderse kampioen Bert Overmeen, heeft dit seizoen een podiumplek weten te behalen bij de Noordoost competitie master 2.

Klaverjassen in de Triangel HATTEM- Zaterdag is er weer klaverjas gespeeld in de Triangel, organisatie Supportersvereniging Ons Genoegen. Sinterklaas deed aan het eind van de wedstrijd de Triangel aan en nam de prijsuitreiking op zich. De eindstand was

als volgt: 1. H. van der Worp 5528; 2. A. Mulder 5475; 3. M. Mulder 4777; 4. R. Schippers 4734. De volgende kaartmiddag is zaterdag 3 december, aanvang 14.00 uur. Er zal gekaart worden om de dagprijzen. 

Colors of faith

Kerstfeest voor 55-plussers HATTEM- In de Vrije Baptistengemeente Bethel in Hattem is het traditie geworden dat de jeugd een gezellig kerstfeest organiseert voor de oudere bezoekers van de gemeente. Dit jaar willen zij de kerkdeuren open zetten voor alle senioren. Alle 55-plussers zijn van harte welkom op het seniorenkerstfeest in Bethel op zaterdag 17 december. Er is een gevarieerd programma met ondermeer een korte meditatie over het thema “Want een Kind is ons geboren . . .”, de bekende tekst uit Jesaja 9. En natuurlijk worden de alom bekende kerstliederen gezongen. Het kerstfeest wordt afgesloten met een feestelijke broodmaaltijd. De toegang is gratis, maar graag wel even aanmelden bij Jacqueline, tel. 038-4446009 voor 9 december. Het kerstfeest begint om 17.00 uur en de kerk is open vanaf 16.30 uur. Het adres is VBG Bethel, Hessenweg 84 te Hattem.

HATTEM- Gospel en praise koor Colors Of Faith doet samen met nog 3 andere koren en een band (Vox Five, Euphonion Singers, kinderkoor Klingeling en Juust)mee aan het Holy Night project van dirigent en schrijver Anton Jansma. Anton is dirigent van de koren Vox Five en Euphonion Singers. Voor het Holy Night project heeft Anton een kerstlied geschreven en hier een arrangement van gemaakt voor de verschillende koren. Ook is er een gezamenlijk gedeelte, hiervoor

zijn alle koren eind oktober al aan het werk geweest in Zwolle voor een gezamenlijke clip. Afgelopen donderdag heeft Colors of Faith ook een eigen clip gemaakt. Twee weken eerder zijn er al geluidsopnames geweest. Als maker van de videoclip was Henri van Raalte bereid dit op zich te nemen. Tijdens deze avond heeft Gonny van Duinen van Perme dit ook op beeld vast gelegd. Het koor is dan ook zeer benieuwd naar het eindresultaat. Foto Perme, Gonny van Duinen.

22


WIJ ONTVANGEN JE GRAAG OP ONZE

INFORMATIE-AVOND TWEETALIG ATHENEUM

EEN GRENSVERLEGGENDE UITDAGING! Donderdag 1 december 2016 Voor: ouders en leerlingen groep 8 Aanvang: 19.30 uur Het programma • Algemene voorlichting • Het volgen van demo-lessen Wat houdt tweetalig atheneum in • Altijd meer dan 20 uur per week les in het Engels • Ook extra vaklessen Engels • Programma met veel extra’s (buitenlandreizen, theater, etc.) • Engels leren denken en doen

• Internationaal Baccalaureate English • Wetenschappelijke benadering • Dé perfecte voorbereiding op (internationale) universitaire studies

Locatie: Schotweg 1, 8162 GM EPE Tel: (0578) 612094 www.rsgnov.nl 23

RSG N.O.-VELUWE


ALLES VOOR EEN VERRASSENDE

HET GEHEIM

SINTERKLAAS FROZEN OF MINIONS DEKBEDOVERTREK

20 lamps warm wit

3.49

ook verkrijgbaar in Paw Patrol, Mickey of Minnie 60% katoen/40% polyester 140x200 cm incl. kussensloop 60x70 cm

VOOR BINNEN

TIP VOOR DE SINT

100 lamps

25

9

VANISH VLEKVERWIJDERAAR

KERSTDORP OF KERSTBAL

white sensitive of sensitive 1.125 kg

diverse varianten verf je eigen kerstdorp of kleur je eigen kerstbal

5

5.92

87

1

REVELL MINI DRONE

DIVERSE KERSTDECORATIE

LED VERLICHTING

diverse kleuren en prints 95% katoen/5% elastaan boxershort of hipster maten 98-152

Proto Quad, Nano Quad of Nano Hex

o.a. ster met glitters 30 cm

diverse varianten voor binnen 40 lamps

SET/2

UITZOEKEN

39

88

99

2

12

LISSI POP MET BUGGY

DAMES/HEREN HORLOGE

KAARS TWISTED OF RUSTIEK

KASSA SPEELSET

incl. bordje, bestek en drinkflesje 40 cm

diverse varianten metalen band

diverse kleuren rustiek: 8x7 cm of Ø 8 cm twisted: 9x7 cm of Ø 8 cm

met rekenfunctie, barcode apparaat, touchscreen en geluid

95

1

22

DISNEY VLOERKLEED polyester Ø 80 cm

KINDER COZZI ONDERGOED

83

9

2

LED KERST VERLICHTING met timer warm wit 96 lamps

3.49

95

92

39

7

5

1

VIRTUAL REALITY BRIL

SINT CHOCOLADE

THERMO ONDERGOED

STONE/ROSE KUSSENHOES

FONDUE GOURMETBORD

DOVE GIFTSET

geschikt voor de meeste smartphone's fantastische 3D beelden met behulp van te downloaden apps

diverse varianten

kinder broek of shirt zwart of wit

diverse kleuren en dessins 100% polyester, 45x45 cm

porselein 26x20x2 cm

women: douchegel 500 ml bodylotion 250 ml men: douchegel 250 ml deospray 150 ml

79

3

maten S-XXL

woondeken 150x200 cm

1.99

9.95

79

77

0

95

98

0

1

1

WERCKMANN GEREEDSCHAPSET

COLGATE MINIONS TANDENBORSTEL

AUTO/MOTOR BESCHERMHOES

STEEKSCHUIM BLOK

RACLETTE GOURMETSET

boren en bitset 63-delig of ratelsleutelset 5-delig

diverse varianten elektrisch

diverse maten UV- en weerbestendig

23x11x7.5 cm

pannetjes en grillplaat met anti-aanbaklaag afneembare grillplaat 1200 Watt 43x30 cm

schijven Ø 8 cm x 5 cm set/4

79

4

0.39 8 PERSONEN

maten 92-170

95

7

95

3

79

1

Action is Beste Speelgoedwinkel van Nederland

Geschenkpapier Met Action speel je het hele jaar voor Sinterklaas De grootste in kleine prijzen

95

7

29

0

95

18

Aanbiedingen geldig van woensdag 30 november t/m dinsdag 6 december 2016

Kijk voor al onze aanbiedingen op www.action.nl

Zet- en drukfouten voorbehouden.

KERST VERLICHTING

VOORDELIGE SINTERKLAAS


Nieuw schoolplein Goede Herder School feestelijk geopend

Uitslag Bridgeclub Heerde HEERDE- Uitslag bridgeclub Heerde, Lijn A: 1. echtp. Schurink 64.58%, 2. heren Tees 62.15%, 3. dames Kalff/Van Lu-

bek 58.40%. Lijn B: 1. dames Marskamp/Roke 61.01%, 2. dames Waardenburg/Dragt 59.64%, 3. dames Vergeer/van Ommen 57.83%.

Schaaksoos Heerde in De Heerd HEERDE- Tijdens de Schaaksoos Heerde op 21 november werden 2 partijen gespeeld: Riko DoumaCor Nijhof 1- 0; Cees Snijder- Ge-

orge van der Most ½ - ½. Op 28 november is de laatste Schaaksoos in 2016 in de foyer van De Heerd. Aanvang: 20.00 uur.

De Praotstoel op Radio 794 EPE/HEERDE- In de Praotstoel van 3 december aandacht voor: de ‘penningmeesters’ van de gemeente Epe en Heerde; de wethouders Meijer (Heerde) en Scholten (Epe), Noord-Oost Veluwe TV en Gert Wijnstok van de Plu. De berichten uit de weekkranten en de EvenementenAgenda worden tussen 11.40 en 11.55 uur besproken vanuit de studio door Hetty Kolkman. De techniek in de studio be-

WAPENVELDWoensdagochtend werd op feestelijke wijze het nieuwe schoolplein van CBS De Goede Herder in Wapenveld geopend. “Moet je kijken hoe mooi het is en dat gaan we samen vieren. Eerst bedanken we een aantal mensen: de Jan Nienhuis Stichting, de Rabobank, Akzo, het schoolbestuur, de schoolpleincommissie, de

buren, ouders, Rudi Marskamp die heel veel heeft gedaan en groep 8 die geld heeft ingezameld. En vandaag de fancy fair waar we van alles verkopen. Want we hebben een paar wensen. We willen een schaduwdoek voor het plein, planten en struiken en een speelhuisje.” Voordat de fancy fair los barstte, hebben alle leerlingen op

het vernieuwde schoolplein een schoolpleinconcert gegeven in samenwerking met het Cultuurplein Noord Veluwe dat door het publiek werd beloond met een daverend applaus. De leerkrachten knipten, bij wijze van opening, het grote lint door. De middag heeft uiteindelijk het mooie bedrag van 1900 euro opgebracht.

EPE- De kinderen van de K.Norelschool hebben meegedaan met de schoenendoosactie van Actie4Kids. De kinderen zijn al een aantal weken druk geweest met het versieren en inpakken van een schoenendoos voor een kind uit een arm land. Een schoenendoos zit vol met handige verzorgingsproducten en speelgoed. In een actieweek is in alle klassen stil gestaan bij het thema ‘zending’ en het helpen van kansarme kinderen. De Bijbelverhalen werden afgestemd op dit thema en er werden liederen aangeleerd. De dozen zijn aan het eind van de week door de bovenbouwgroepen in de auto geladen waarna de dozen naar het inleverpunt zijn gebracht.

gezin deze mensen ook een fijne kerst. Bovendien krijgt kerst voor u en uw gezin een extra bijzonder tintje. Indien u graag plaats maakt en een aantal gasten wilt ontvangen op Tweede Kerstdag, dan hoort de organisatie dit graag van u. Op de dag zelf worden gasten om 13.00 uur ontvangen bij Café Restaurant Dorpszicht in Oene, waarna u als gastgezin rond 14.30 uur uw gasten ophaalt. Vervolgens geeft u zelf invulling aan het programma met uw familie en gasten. U kunt met het aanmelden ook aangeven of u een voorkeur heeft als het gaat om

het aantal en de leeftijd van de gasten. U kunt zich aanmelden bij de organisatie, die bestaat uit Zwier van der Weerd, Frits en Mathilda van Triest, Jan-Pieter en Marjolein Tuinman en Marlies en Jan Lowin IJzerman. Telefonisch kunt u zich aanmelden via Limburgia Heerde, tel. 0578-693047, Van Triest Deco Home, tel. 0578-571298 of per email via janlowinijzerman@gmail. com. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft, of dit project financieel wilt ondersteunen, dan kunt u mailen naar info@presentepeheerde.nl.

Huldiging kilometervreters

HATTEM- Afgelopen week werden de Kilometervreters van de Fiets Toerclub Hattem gehuldigd. Bij de dames werd Jeanet Kinket kampioen met maar liefst 12.107

Kerst met Christelijk Gemengde Zangvereniging de Lofstem EMST- Christelijk Gemengde Zangvereniging de Lofstem uit Emst is druk bezig met het instuderen van een mooi kerstrepertoire. Tijdens diverse gelegenheden zal het resultaat de komende tijd aan het publiek ten gehore worden gebracht. Zo verleent het koor op zaterdag 17 december om 14.30 uur haar medewerking aan de Play-in in de Grote kerk van Epe. Verder staat er op maandag 19 december een gevarieerd Kerstconcert op het programma in de Hervormde kerk van Emst. Naast het traditionele kerstlied ‘Stille nacht’ zingt het koor liederen als ‘A midwinter Noël’ en ‘Godsgeschenk’. Muzikale medewerking wordt deze avond o.a. verleend door het mannenensemble Musicum Amicis en Willeke van den Bosch op dwarsfluit. Aanvang van het Kerstconcert is 20.00 uur en de toegang is vrij. Wie enthousiast is om met “De Lofstem” mee te zingen, is welkom tijdens de repetitieavonden op maandagavond in de

Hoeksteen, achter de Hervormde kerk in Emst. U kunt zich ook aanmelden als projectlid voor het Passie-Paasconcert van d.v. 7 april 2017. Neem voor meer informatie contact op met de secretaresse jolitabluemink@gmail.com.

Jeugddienst met Karim Landoulsi

Maak plaats op Tweede Kerstdag OENE- ‘Maak plaats op Tweede Kerstdag’. Met deze oproep doet de organisatie van het kerstproject een oproep aan gezinnen om op Tweede Kerstdag één of enkele plaatsen aan tafel vrij te maken voor gasten. Gasten waarvoor liefde, warmte en gezelligheid met kerst niet vanzelfsprekend is. Want, dichterbij dan u denkt zijn er ouderen, alleenstaanden en ook families die erg opzien tegen kerst, omdat ze deze dagen eenzaam zijn of niet de mogelijkheid hebben om kerst te vieren. Met het aanbieden van een plaats aan tafel, biedt u als

rust in de Praotstoel bij Tony van Dommelen en de presentatie is van Linda Seinstra. In de Speuldeuze (9.00-10.00 uur) kuj luustern nao de streektaal uut Gelderland. Kijk altijd op www.radio794.nl voor de laatste informatie over wijzigingen in de programma’s. Als ze even tijd hebben, houden zij u voor en tijdens de uitzending op de hoogte via Facebook; www.facebook. com/praotstoel794.

km achter de wielen, knap gevolgd door Ina Veluwenkamp met 11.632 km. Bij de heren ging Lammert Brink met de trofee strijken, hij fietste dit jaar 13.888 km. Op plek

2 kwam Dick Kinket die 13.318 km aflegde. Herman Last fietste 13.252 km en eindigde daarmee op de 3e plek. Voorzitter Gardi Bloemhof eindigde bij de dames op de 3e plek met 5509 km. In een zeer geanimeerde feestavond bij Vadesto werden de jubilarissen gehuldigd. Duo Nostalgique uit Hattem verzorgde de muziek en er werden foto’s en filmpjes van het afgelopen jaar vertoond. De Toerclub Hattem maakt zich op voor ‘Hattems Mooiste’, de grote ATB veldtoertocht op 17. Op de foto v.l.n.r.: Gardi Bloemhof, Dick Kinket, Ina Veluwenkamp, Herman Last en Jeanet Kinket.

WAPENVELD- Op zondag 4 december zal in de Petruskerk aan de Kwartelweg 9 te Wapenveld een jeugddienst plaatsvinden, aanvang: 19.00 uur. Spreker Karim Landoulsi zal in deze bijzondere jongerendienst ingaan op het thema: ‘Where are your roots?’ Karim is een zeer

gepassioneerd spreker met een groot hart voor jongeren. Dit is ook de reden dat Karim veel spreekt in jongerendiensten, waaronder Youth Alive van Opwekking. De muzikale begeleiding is in handen van Gospelduo Efron en Iris. Zie ook Facebook: JDC Petruskerk.

Drama Klementbrug en De Lofzang op televisie HEERDE – Het drama Klementbrug en het recent daarover verschenen boek maken deel uit van het programma dat Noord Oost Veluwe TV vanaf vrijdagavond de ether instuurt. Voorzitter Herman Visser van de Stichting Vriendenkring 13 april 1945 vertelt over de waarde van de jaarlijkse herdenking en bestuurslid Roel van Nek van de stichting Het Doorgeefluik over de uitgave van

het boek waarvan nog slechts enkele exemplaren verkrijgbaar zijn. In hetzelfde programma aandacht voor het concert van het christelijk mannenkoor De Lofzang. De opnames zijn gemaakt door cameraman Tom Cramer; de interviews door Dick van der Veen. Noord Oost Veluwe TV zendt uit via TV Hattem dagelijks om 09.00, 15.00, 19.00 en 21.00 uur. Het programma loopt een week.

Actie DORCAS succesvol in Heerde HEERDE- De inwoners van Heerde en omgeving hebben met gulle hand gegeven om de voedselactie van Dorcas succesvol te doen zijn. Bij de supermarkten JUMBO en PLUS hebben vele vrijwilligers diverse voedseltassen en/of vele losse artikelen mogen aanpakken. Deze pakketten zullen uiteindelijk terechtkomen bij de allerarmsten in OostEuropa en Zuid-Afrika. In Heerde zijn 1378 tassen ingezameld en

ook nog veel losse artikelen van het boodschappenlijstje. Een geweldig resultaat. Een leuke bijkomstigheid is dat Dorcas Nederland een promotiefilmpje heeft opgenomen tijdens de voedselactie in Heerde. Deze zal op de site van Dorcas komen te staan (dorcas.nl). Het ingezamelde voedsel zal (net als voorgaande jaren) geheel belangeloos door Houtman Transport naar het depot in Genemuiden gebracht worden.

26


MATRASSEN ATRASSEN M

10-DAAGSE E S G A A D 0 1 199,199,-

399,399,499,499,-

299,299,-

STAPELS VOORDEEL! 599,599,-

699,699,-

899,899,-

t/m 3 december Dé slaapwinkel met de beste service en kwaliteit

Direct aan de

A28 Rondweg 72 Wezep 27

Tel: 038 376 12 12

www.koopsbedden.nl

Zondags gesloten


Jumbo Brinkman Heerde verdeelt 9000 euro over 11 scholen

Info-ochtend over meridianen EPE- De Stichting Natuurlijk Welzijn organiseert een nieuwe informatieochtend over Meridianen op dinsdag 6 december van 10.00- 12.00

uur in de bibliotheek. Deze is gevestigd aan de Hoofdstraat 165 te Epe op de eerste verdieping. (Ingang aan de zijkant van het pand).

Computerclub in Vaassen VAASSEN- Zaterdag 3 december is de laatste computerbijeenkomst van het jaar 2016 aan de Zichtstede 16 te Vaassen. Zoals altijd kunt hier u met uw pc problemen gratis geholpen worden. Mocht u hard- of software problemen hebben, neem deze dan mee zodat het probleem voor u kan worden opgelost. Elke donderdagavond is er in DOK Zuid 1e Wormenseweg 460 een clubavond van de afdeling HCC Apeldoorn. Hier

kunt u ook terecht voor cursussen, kijk voor het actuele aanbod even op www.apeldoorn.hcc.nl. Is het probleem zo groot en kan dit niet wachten, bel dan voor de hulplijn, tel. 0578- 628406. Voor de laatste informatie kijk dan op www.pcclubvaassen.nl of kijk op http:// www.pcclubvaassen.nl/contact. html voor hulp voor Ubuntu en Linux. De deuren gaan open om 10.00 uur. De club duurt tot ongeveer rond 14.00 uur.

Kerst-inn SGNOV

HEERDE- Gilbert Brinkman van JUMBO Brinkman Heerde heeft afgelopen week 11 scholen bezocht voor de feestelijke uitreiking van een cheque in het kader van de ‘Sparen voor je School’ actie. Klanten die de afgelopen tijd boodschappen deden bij JUMBO Brinkman Heerde konden sparen voor spel- en leermaterialen voor lokale basisscholen. In totaal werd er 9000 euro verdeeld over 11 deelnemende lokale basisscholen. Naar gelang het aantal gespaarde punten ontvingen de scholen een bedrag dat zij kunnen besteden aan spel-

en leermaterialen. De ‘top 3’ zag er als volgt uit: Het Talent Heerde ontving 2196.16 euro, CBS Wereldwijs Heerde mocht een cheque t.w.v. 1824.29 euro in ontvangst nemen en OBS Jenaplanschool Heerde 1631.89 euro. De ‘Sparen voor je School’ actie was een doorslaand succes. De Scholen hebben ook zeer verheugd gereageerd. “We vinden het fantastisch dat klanten van Jumbo, waaronder natuurlijk ook ouders en grootouders van onze kinderen, zo veel punten voor onze school hebben gespaard.” “De ‘Sparen voor je School’ actie past

perfect bij onze maatschappelijke doelstellingen. Als familiebedrijf en toonaangevende supermarktketen staat Jumbo middenin de samenleving. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de wereld om ons heen. Voor deze generatie, maar ook zeker voor de volgende generaties. Als moeder van vier kinderen weet ik hoe belangrijk spelenderwijs leren is. Ik vind het dan ook geweldig dat klanten massaal voor lokale bassischolen hebben gespaard”, aldus Colette Cloosterman-van Eerd, mede-eigenaar van Jumbo Supermarkten.

Prentenboek Dolly de Dolfijn REGIO- Wil je alles weten over dolfijnen? Wil je voorgelezen worden, zelf lezen, alleen plaatjes kijken of een mini-spreekbeurt houden? Dat kan allemaal met het prentenboek ‘Dolly de Dolfijn’. Het is geschikt voor peuters, kleuters en kinderen uit groep 3. Je kunt niet altijd naar de dolfijnen toe, maar met dit boek komen de dolfijnen naar jou toe en merk je dat je vanzelf rustiger of blijer wordt. Op een eenvoudige manier komen ook thema’s als vriendschap en vrijheid naar voren. Je leert dat water niet alleen blauw is, maar op allerlei manieren vormgegeven kan worden. Dit prentenboek is geschreven en geïllustreerd door Laura van der Moot uit Apeldoorn. Velen uit Epe zul-

af. Het gaat om een groot bouwwerk dat aan strenge veiligheidseisen moet voldoen. De gemeente heeft inmiddels een vergunning verleend voor de baan. Er wordt een gespecialiseerd bedrijf in de arm genomen om de veiligheid te waarborgen. Het heeft bij de voorbereiding behoorlijk wat tijd en moeite gekost om het tot stand te laten komen. Nu Epe on Ice haar 10-jarig jubileum viert, vond het bestuur dat een mooie gelegenheid om de ijsglijbaan toe te voegen.

met een lichamelijke beperking in Welgelegen te Heerde. Voor de deelnemers zal er een buffet verzorgd worden. Ook zal er opgetreden worden door de zusjes Regterschot.

Herinrichting Emst

len haar kennen als juf Laura van de Nieuwe Wisselse School en de voormalige Burgerenkschool. Laura is 25 jaar werkzaam geweest in het onderwijs en heeft met veel plezier menig prentenboek voorgelezen aan kleuters en aan groep 3 en 4. Tijdens haar opleiding voor kleuterleidster heeft ze een prentenboek mogen maken met als titel Dolly de Dolfijn. Veel kinderen hebben destijds in haar klas al kennisgemaakt met Dolly. Nu zij niet meer voor de klas staat, hoopt ze met haar boek nog meer kinderen blij te maken. De opbrengst van haar boek zal Laura doneren aan de organisatie ‘Het vergeten kind’. Het prentenboek is te bestellen via https://www.boekscout.nl/shop2/ boek.php?bid=7264.

Epe on Ice viert jubileum met ijsglijbaan

EPE- Epe on Ice bestaat 10 jaar. Een mooie gelegenheid om in dit jubileumjaar een ijsglijbaan van maar liefst 45 meter om de tent heen te bouwen. De baan begint op een hoogte van 6,5 meter. Daar kan met een autoband naar beneden gegleden worden, zodat de kleren niet vies worden. De openingstijden van de glijbaan lopen zo veel mogelijk gelijk met die van de ijsbaan. Voor 1 euro glijd je 1 keer naar beneden en voor 5 euro kun mag je 6 keer de baan

HEERDE- Vrijdag 9 december (17.00 uur) is het zover, dan organiseert SGNOV (Stichting Gehandicaptenbelangen Noordoost-Veluwe) haar jaarlijkse Kerst-inn voor mensen

Ter gelegenheid van het jubileum wordt tijdens het openingsweekend ook een spectaculaire avond in Tiroler sfeer georganiseerd. Op zaterdagavond 17 december komen diverse bands met livemuziek de tent op zijn kop zetten. Bij de ijsglijbaan staan telkens twee vrijwilligers om de boel in goede banen te begeleiden. De organisatie van Epe on Ice heeft daarom extra vrijwilligers nodig. Epe on Ice is 24 dagen lang geopend. Elke dag wordt opgedeeld in 4 delen op 3 plekken. Vrijwilligersdiensten zijn van 10.00 tot 12.00 uur, 12.00 tot 15.00 uur, 15.00 tot 18.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur. Mocht u zich geroepen voelen of kent u mensen in uw omgeving, familie of kennissenkring, laat het de organisatie van Epe on Ice weten. Alle hulp is welkom. Aanmelden kan gemakkelijk via het toegevoegde online formulier op de vernieuwde site www.epeonice.nl. Epe on Ice opent dit jaar van 16 december 2016 tot en met 8 januari 2017 zijn deuren.

EMST- De gemeente Epe gaat de Hoofdweg door Emst herinrichten. In oktober startten diverse nutsbedrijven met de vervanging van kabels en leidingen en vanaf maart 2017 wordt ook de weg aangepakt. Naast het moderniseren en verkeersveiliger maken van de weg voor automobilisten, fietsers en wandelaars, versterkt de herinrichting ook het dorpskarakter van Emst. De Hoofdweg en het deel dat overloopt in de Vaassenseweg is een karakteristieke weg voor Emst. De weg heeft een verminderde onderhoudsstaat en voldoet niet meer aan de veiligheidsrichtlijnen. Inwoners ervaren de weg nu als onveilig, onaantrekkelijk, oncomfortabel en slecht toegankelijk. Daar gaan we met de herinrichting wat aan doen. Een deel van de weg wordt duidelijker ingericht als ‘centrum’ van Emst. Er komt een ontmoetingsplein voor de Hervormde Kerk en een horecaplein bij het Hezeplein. Ook de voormalige rouw- en trouwroute voor de Hervormde kerk wordt in ere hersteld met veiligere oversteekmogelijkheden voor fietsers en voetgangers. De weg krijgt vanaf het Hezeplein tot ten zuiden van de Hervormde kerk ook een maximumsnelheid van 30 km/u. De maximumsnelheid op de rest van weg blijft 50 km/u. De Hoofdweg komt er in de 30 km/u zone anders uit te zien dan in de 50 km/u zone. Zo krijgt de 50 km/u zone een smalle rood betonnen scheiding op het midden van de weg met een klinkerprint. De 30 km/u zone krijgt licht verhoogde kruisingen. Voor fietsers wordt aan beide zijden van de Hoofdweg een twee meter breed fietspad van rood asfalt aangelegd om het fietscomfort en de veiligheid te verbeteren. Daarnaast worden

de belangrijkste fietsoversteken veiliger gemaakt. Op het kruispunt Hoofdweg-Stationsweg kunnen fietsers straks in twee keer oversteken en de rotonde op het kruispunt Hoofdweg-Oranjeweg-Brinkerweg wordt groter en veiliger voor fietsers. Parkeren is in de toekomstige situatie alleen nog mogelijk in de langsparkeervakken. Het karakter van de Hoofdweg wordt mede bepaald door de bomen langs deze weg. De karakteristieke zomereiken aan de oostkant blijven daarom grotendeels staan. Enkele bomen uit deze bomenrij kunnen niet behouden blijven, namelijk wanneer bomen ernstig ziek of beschadigd zijn, of als het noodzakelijk is voor het wegontwerp. Op deze locaties worden waar mogelijk bomen herplant. De bomen aan de westzijde kunnen niet worden behouden. Deze bomen hebben hier niet genoeg ruimte om te groeien. Ook tijdens de aanleg van de kabels en leidingen kan blijken dat we een enkele boom niet kunnen behouden. De kabels en leidingen liggen dichtbij boomwortels en door vervanging kunnen wortels beschadigen. Het is dan niet veilig een boom te laten staan. Het is niet mogelijk in te schatten bij welke boom dit nodig is, daarom vragen wij uit voorzorg ook een vergunning aan voor de kap van deze bomen. De werkzaamheden worden nauwkeurig uitgevoerd onder toezicht van een bomenwacht. De nutsbedrijven zijn nu al gestart met de vervanging van kabels en leidingen. De werkzaamheden voor de herinrichting starten naar verwachting vanaf maart 2017 en worden rond december 2017 afgerond. Tijdens de werkzaamheden blijft de weg zoveel mogelijk toegankelijk voor verkeer.

28


29


Stemactie levert 7.500 euro op voor onderzoek naar MD

Dialectkring Gemeente Epe EPE- Op dinsdag 6 december komt de Dialectkring Gemeente Epe voor de laatste keer in 2016 bij elkaar in de Hezebrink in Emst. De bijeenkomst begint om 16.30 tot 18.00 uur. Bart Vosselman uit

Epe zal vertellen over de periode van de Immenhof met verkoop en productie van onbespoten groente en de omschakeling daarna naar de Bolster. Iedereen is weer van harte welkom.

Mini's sv Hatto-Heim sluiten seizoen af

EPE- De afgelopen maanden stond bij veel families met Myotone Dystrofie (MD) de ‘NCRV goede doelen actie’ hoog op de actie-agenda. Samen zijn ze hard aan de slag gegaan om zoveel mogelijk stemmen binnen te halen. En met resultaat. Na een spannende eindsprint werd een bedrag van 7.500 euro gewonnen

voor onderzoek naar MD. De familie Robbers mocht samen met PBS ambassadeur Jan Kooijman de cheque in ontvangst nemen. “Met deze mooie opbrengst van de ‘NCRV goede doelen actie’ zijn we weer een stap dichterbij een nieuw MD onderzoek,” laten de uit Epe afkomstige Gerard en Hermien Wellenberg van het MD

Formulierenteam SWO/E helpt bij vragen collectieve zorgverzekering EPE- De gemeente Epe heeft afspraken met zorgverzekeraar Menzis gemaakt voor een collectieve zorgverzekering. Inwoners met een inkomen tot 150% van de netto bijstandsnorm kunnen hier gebruik van maken. Is uw inkomen lager dan 120% van de netto bijstandsnorm? Dan geeft de gemeente een bijdrage in de premie. Wilt u weten of deze verzekering voordelen voor u biedt? Tijdens de speciale spreekuren zitten vrijwilligers van het Formulierenteam klaar die hier

samen met u naar kunnen kijken. Het betreft een inloopspreekuur, het kan druk zijn zodat u even moet wachten. U bent welkom op woensdag 7 december van 9.0012.00 uur in het Kulturhus EGW Epe en op maandag 12 december van 13.30-16.00 uur in Bloemfontein Vaassen. Voor vragen of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met het Formulierenteam van SWO/E Welzijn & Ondersteuning, 0578-620988, info@swoepe.nl.

Informatie over ergotherapie HEERDE- Welzijn Heerde en de Plu organiseren met vaste regelmaat samen met Fysiotherapeutisch centrum Heerde een Eigen Kracht carrousel. Woensdagmiddag 7 december is de eerstvolgende bijeenkomst met als thema: Wat is ergotherapie? U bent welkom van 14.30 uur tot 15.30 uur in Fysiotherapeutisch Centrum Heerde, Brinklaan 15 in Heerde. Er wordt gestart met ontspanningsoefenin-

gen, daarna krijgt u informatie over ergotherapie. Plaats van samenkomst is de afdeling kinderfysiotherapie, rechts naast de ingang van de apotheek. De toegang is gratis; in verband met de organisatie is opgave vooraf wel gewenst. Dat kan via Welzijn Heerde (onderdeel van het CJG) tel. 0578720001 of rechtstreeks bij Fysio Heerde, tel. 0578-696363 of merdi@fysioheerde.nl.

Actieteam (links en rechts op de foto) weten. MD is een erfelijke, progressieve en ongeneeslijke ziekte, die vaak pas na veel onbegrepen ellende wordt vastgesteld. Met de campagne ‘myotone dystrofie de wereld uit!’ van het Prinses Beatrix Spierfonds (PBS), en het MD actieteam, wordt aandacht voor deze spierziekte gevraagd.

Winteruitjes SWO/E EPE- Op donderdagmiddag 15 december heeft de SWO/E een Kerstmiddag op de agenda staan. Ook dit jaar hebben ze voor het zelf maken van een kerststukje gekozen. Alle benodigde materialen zijn aanwezig en natuurlijk ontbreekt het kopje koffie of thee, met wat lekkers erbij, ook deze keer niet. U kunt op eigen gelegenheid naar de Vosselhoeve, Oude Oenerweg 9 in Epe gaan. Aanvang: 14.00 uur. Voor dit reisje kunt u zich voor 8 december aanmelden bij: SWO/E Welzijn en Ondersteuning, Stationsstraat 25 in Epe, tel. 0578-620988. Kosten: 17,50 euro inclusief genoemde materialen.

HATTEM- Zaterdag 26 november speelden de mini's van s.v.HattoHeim voor de laatste keer dit jaar op het veld. En er deden ook nog 7 zwarte pieten mee tijdens de Champions League. De pieten deden hun best om met de winst er van door te gaan. Maar uiteindelijk wisten de talenten van Hatto Heim te winnen van de zwarte pieten. Afgelopen maanden streden de kinderen om de 'mini' s van het jaar' bokaal en de penaltybokaal. Alle mini's ontvingen een medaille. Daarna werden de prijzen uitgereikt aan de

nummers één, twee en drie van de 2 categorieën. De uitslag: Penalty's : 1.Sil van Hoorn. 2.Kobe Liefers. 3.Sem van Pijkeren. Mini van het jaar: 1. Lucas van Meulen. 2. Wiet. se Korevaar. 3. Naut Brienesse​ Zaterdag gaan de overgebleven 32 mini's voetballen in de zaal aan de Hunze. Mocht uw zoon of dochter ook bij de mini's van s.v. HattoHeim willen voetballen dan kan u contact opnemen met Gerjo Helmholt ( tel. 06 14020906) of even kijken op de website www.svhattoheim.nl. Foto: Gradus Dijkman.

Inschrijving Noordgouw Survivalrun geopend

W.E.T. Ruiters EPE- Zaterdag 26 november werd in Hulshorst de 1e selectie springen paarden gehouden in Hulshorst voor de kring Noord Veluwe en Flevoland. Annemiek Bloemendaal van W.E.T. Ruiters met haar paard Fresia-A reed hier een foutloos Klassiek B parcours en een foutloze barrage met totaal 74 stijlpunten. Zij mocht hiervoor een 2e prijs in ontvangst nemen.

Vogelshow De Vriendschap in Heerde HEERDE- Vogelhoudersvereniging ‘De Vriendschap’ uit Heerde houdt haar onderlinge tentoonstelling op vrijdag 2 december en zaterdag 3 december in het Dorpshuis te Heerde. Hier tonen leden van de vogelvereniging de beste kweekresultaten van het afgelopen jaar. Donderdag 1 december worden de

vogels gekeurd door erkende keurmeesters en ‘s avonds is de officiële opening voor de leden, waar tevens de kampioenen worden bekend gemaakt door wethouder J. Berkhoff en de bekers worden uitgereikt. Vrijdag 2 december is de tentoonstelling open voor het publiek van 10.00 uur tot 22.00 uur, zaterdag 3

december van 10.00 uur tot 17.00 uur. Iedereen die wel eens wil weten welke vogels er zoal worden gekweekt in de gemeente Heerde, wordt van harte uitgenodigd de tentoonstelling te bezoeken in het Dorpshuis Heerde, Griftstraat 8, 8181 VZ Heerde. U bent van harte welkom, de toegang is gratis.

Samen eten in De Bongerd

VAASSEN- De herkenbare W van Wassink BV blijft de komende vier jaar prijken op de tenues van de waterpoloërs en zwemmers van

ZVV. Hiertoe tekenden directeur Martin van den Berg en voorzitter Gerwin van Niersen een nieuwe sponsorovereenkomst.

HATTEM- Genieten van een driegangenmenu voor 11,25 euro en tegelijkertijd een praatje maken met (oude) bekenden én nieuwe mensen ontmoeten. Dat kan op donderdag 8 december tijdens de open maaltijd voor 55-plussers uit de gemeente Hattem in Hanzeheerd De Bongerd. Reserveren is gewenst. Aanmelden kan tot 7 december tijdens kantooruren bij de receptie van Hanzeheerd De Bongerd, tel. 038- 4445851. Zij verwelkomen u graag vanaf 17.00 uur. Aanvang van de maaltijd is 17.30 uur.

HEERDE- De inschrijving voor de Noordgouw Midwinter Survivalrun is geopend. Leerlingen van groep 7 en 8 van alle basisscholen uit de regio kunnen zich via hun school of op www.noordgouwsurvivalrun.nl als duo inschrijven. Deelname aan deze survivalrun op woensdagmiddag 25 januari is gratis, mede dankzij de hulp van vele (lokale) sponsoren. Een survivalrun t-shirt en een tasje met lekkers liggen klaar voor de deelnemers. Op het parcours, dat door het zand, het bos en over de

hei rond het Heerderstrand loopt, worden meer dan twintig hindernissen uitgezet. De duo’s moeten goed samenwerken, want ze moeten ook als duo finishen. Hoewel de run een pittige sportieve uitdaging is, is het goed te doen voor de basisschoolleerlingen. De Noordgouwleerlingen van de tweede klas met een sportprofiel (5 uur sport per week) lopen de run ná de basisscholieren. Daarna volgen leden van diverse bootcampen survivalclubs uit de regio en een groep Noordgouwdocenten.

30


FIETSMARKT p o o k r e v n e s Hu u r f i e t 50% KORTING Gebruikte fietsen

Ook elektrisc he fietsen

VRIJDAG 2 DECEMBER ZATERDAG 3 DECEMBER

Op deze dagen gaan de gebruikte fietsen in onze hal achter de zaak voor helft van de prijs weg. Ingang via de winkel.

Voorbeeld:

Gebruikte fiets kost normaal 300,- .....nu 150,Geen inruil mogelijk!!

Hagestraat 8-10, Heerde. Tel. 0578-691609. www.vdput.nl

UFDIOJTDIJOTUBMMBUJFCFESJKG t t t t

gas water lood- en zinkwerken riolering

t t t t

verwarming sanitair dakbedekkingen service en onderhoud

Korte Veenteweg 8 t8161 PC Epe telefoon (0578) 66 28 80 tfax (0578) 66 28 82 temail info@dewijnbergen.nl

31


Wethouder mee met Tafeltje Dekje

Creatieve ochtend voor mantelzorgers EPE- Het Steunpunt Mantelzorg van SWO/E Welzijn en Ondersteuning organiseert iedere derde donderdag van de maand een ontmoetingsbijeenkomst voor mantelzorgers. Op donderdag 15 december worden zij uitgenodigd voor een creatieve bijeenkomst om zelf kerstbakjes te gaan maken. Er wordt gezorgd voor live muziek en er zullen kersthapjes en drankjes worden geserveerd. Deze ontmoetingsochtend zal worden gehouden in het Kulturhus EGW, Stationsstraat 25 in Epe en is van 10.30 tot 12.00 uur. De kosten zijn 4 euro

per persoon inclusief consumpties. U kunt zich aanmelden voor 13 december bij de SWO/E 0578620988, op werkdagen tussen 8.30 – 12.30 uur of via de mail gerrita. elskamp@swoepe.nl. Meer informatie over deze bijeenkomst of over het Steunpunt Mantelzorg kunt u vinden op www.swo-epe.nl. U kunt ook contact opnemen met de consulent mantelzorg van de SWO/E, Gerrita Elskamp. U kunt haar op dinsdag en donderdag tussen 8.30 uur en 12.30 bereiken op tel. 0578620988. U kunt haar ook mailen: gerrita.elskamp@swoepe.nl

Kerstmarkt in Zalk ZALK- Woensdag 7 december wordt er in Zalk een sfeervolle kerstmarkt georganiseerd. Van 16.00 uur tot 20.00 uur staan er kramen op het Kerkplein. Vanuit de monumentale kerk zal er live kerstmuziek te horen en zien zijn. Onder deze sfeervolle klanken kunt u langs de gezellige kraam-

HEERDE- Afgelopen vrijdag is wethouder Jan Berkhoff van gemeente Heerde meegereden met één van de rijders van Tafeltje Dekje. “Ook de gemeente Heerde moet met beleid de financiën beheren. Om te voorkomen dat de subsidie die de VHD krijgt voor Tafeltje Dekje gaat verdwijnen, was dit een manier om de wethouder te laten

zien hoe belangrijk Tafeltje Dekje voor veel inwoners van Heerde is. Het gaat er niet alleen om dat zij die dat niet meer zelf kunnen wel elke dag een fatsoenlijke maaltijd kunnen ‘krijgen’, maar ook dat er elke dag even iemand langs komt om te zien of alles ok is”, aldus Tafeltje Dekje. Alle maaltijd gebruikers zijn geïndiceerd. De maaltijden worden

elke dag door Hanzeheerd/Brinkhoven vers gekookt. De maaltijden worden door vrijwilligers in hun eigen auto rondgebracht. Er worden dagelijks 8 routes gereden en ongeveer 60 mensen krijgen een maaltijd. De chauffeurs krijgen hier uitsluitend een km vergoeding voor. Wilt u hier meer over weten, dan kunt u tel. 0578-692525 bellen.

pjes slenteren. Hier vindt u onder andere: een mandenvlechter, home decoratie, kleding en accessoires. De kerststukjes, -bomen en -kaarten zullen natuurlijk niet ontbreken. Aan de inwendige mens wordt ook gedacht, met verkoop van ondermeer oliebollen en snert. U bent van harte welkom. Gratis parkeren.

Sinterklaas bij v.v. Heerde

Inzetprotocol Hoogwatergeul HEERDE- Het college van gemeente Heerde heeft ingestemd met het inzetprotocol betreffende de Hoogwatergeul. “Voor de inwoners een belangrijk stuk”, zegt burgemeester Pijnenburg. “Het gaat er om wie wat wanneer moet doen. Belangrijke vraag is altijd geweest: wie of wat bepaalt dat de klep opengaat? Besloten is dat de na-

tuur het zelf aangeeft: als het eerste water over de klep gaat, wordt deze opengetrokken. Dat gebeurt bij een waterstand van 5,65 meter. Het openen van de kleppen wordt uitgevoerd door het waterschap.” Ook komen er taken bij de gemeente liggen. “Denk aan het afsluiten van wegen en fietspaden en het waarschuwen van mensen. Daar moe-

VoorleesExpress Epe zoekt vrijwilligers

Foto: Voorlezer Dorothee aan de slag

EPE- In januari 2016 is Koppel van start gegaan met het uitvoeren van het project VoorleesExpress binnen de gemeente Epe. Met 27 gezinnen die gekoppeld werden aan enthousiaste voorlezers was het eerste jaar een groot succes. Het tweede jaar staat voor de deur waarin de VoorleesExpress gezinnen blijft bezoeken. De eerste aanmeldingen van gezinnen voor de start in januari zijn al binnen. Om alle gezinnen te kunnen voorzien van een voorlezer is Koppel op zoek naar nieuwe enthousiaste voorlezers. Alle nieuwe voorlezers krijgen 2 trainingsmomenten, namelijk de basistraining en de training interactief voorlezen. De training interactief voorlezen wordt gegeven door Bibliotheek Noord-Veluwe. Tijdens deze trainingsmomenten ontvangen de voorlezers handvatten die bruikbaar zijn tijdens het

voorleestraject. De voorlezers worden gekoppeld aan een gezin waar zij 20 keer langsgaan om voor te lezen aan de kinderen. Naast het voorlezen worden er ook spelletjes gespeeld en worden de ouders volop betrokken bij het proces, zodat zij het voorlezen uiteindelijk kunnen overnemen. Alle voorlezers worden begeleid door vrijwillige coördinatoren. Een coördinator begeleidt maximaal 5 voorlezers en gezinnen. Kort gezegd heeft de coördinator 3 hoofdrollen. De coördinator is namelijk de begeleider van de voorlezer, de begeleider van het gezin en samen met de projectleider bewaker van het project. Spreekt een van deze vrijwilligersfuncties aan? Meld je dan aan bij projectleider Mariska van Elst. Dit kan per mail via m.vanelst@koppelepe.nl of per telefoon via 0578676767.

ten we een protocol voor maken”, aldus burgemeester Pijnenburg. Als het gaat om de openbare orde zijn zowel gemeente Heerde als gemeente Olst-Wijhe betrokken. Het is nog niet zeker of de geul met ingang van het nieuwe jaar al zal functioneren. “Daar zit wel druk op. Maar: wij zijn belanghebbende, niet de regievoerder.”

Lift buiten werking HATTEM- De lift in de parkeergarage in Hattem is buiten werking gesteld omdat deze defect is. De liftkooi moet daarom vervangen worden. Naar verwachting kan de vervangende liftkooi begin februari 2017 geplaatst worden. Ook wordt dan gelijk groot onderhoud gepleegd aan de hele liftinstallatie. De lift is dan begin maart 2017 weer klaar voor gebruik. Het vervangen van de liftkooi kost relatief veel tijd omdat de kooi speciaal gemaakt moet worden. Verantwoordelijk wethouder Jan van der Heeden vindt het erg vervelend dat de lift een aantal maanden niet gebruikt kan worden: “De parkeergarage wordt regelmatig gebruikt en met name inwoners en bezoekers die slecht ter been zijn of bijvoorbeeld een kinderwagen of rollator nodig hebben, maken gebruik van de lift. Denk bijvoorbeeld aan de inwoners die op zondagochtend naar de kerk gaan, ouderen die door de week gaan winkelen of jonge ouders die een kinderwagen meenemen. Voor hen is het onprettig dat de lift niet gebruikt kan worden. We doen ons uiterste best om duidelijk aan te geven dat de lift buiten gebruik is, zodat er zo min mogelijk mensen voor een onaangename verrassing komen te staan. We hebben bovendien contact gezocht met de kerk, de HAVO en Rond Uit Hattem, zodat deze organisaties goed op de hoogte zijn en ook zij bezoekers kunnen informeren.”

HEERDE- Dit jaar had Sinterklaas het Landbouwmechanisatiebedrijf Van der Scheer uit Veessen geregeld voor de intocht naar het voetbalveld van vv Heerde. Onder luid gejuicht werd de Sint binnengehaald met de traditionele liedjes. Later op de middag was wel duidelijk, waarom Sint met de trekker was gekomen. Hij had vele grote

zakken met cadeaus meegebracht. Ook was er veel snoep en mandarijntjes van het Heerder Fruithuis. En ja als de kinderen zolang hebben stilgezeten, kan het niet anders, dan dat er een afsluitend voetbal spel gespeeld werd op het mooie kunstgras. Ook de Pieten bleken over veel voetbaltalent te beschikken.

Sint Maartensgilde voor hele gemeente EPE- Het Sint Maartensgilde wil het ledenbestand verbreden door zich open te stellen voor de hele gemeente Epe. Tijdens een inloopavond op donderdag 8 december, aanvang 20.00 uur, in de Contour, centrum voor dagbesteding aan de W.G. van der Hulststraat, volgt een uiteenzetting van de plannen voor de toekomst zoals men die voor zich ziet. Tot nu toe was het Gilde weliswaar in alle dorpen van de gemeente Epe actief met het Koningschieten, maar de actieradius bleef verder beperkt tot het dorp Epe. Een stuurgroep wil daarin verandering brengen. Naast het protocollaire element gaat het gilde meer insteken op algemeen maatschappelijke doelen. Om die te kunnen uitvoeren zijn meer ‘handen aan het bed’ no-

dig. Wie sympathiseert, maar zichzelf liever niet in een pak ziet, kan op diverse manieren ondersteunend bezig zijn. Ook vrouwen kunnen daarbij een voorname rol spelen, al blijft het gilde op zich een broederschap, waarbij de leden verplichtingen aangaan ten opzichte van elkaar en de gemeenschap. Vrienden van het gilde helpen bijvoorbeeld bij het Koningschieten in de vier dorpen en de catering. Door de openstelling voor leden en vrienden in de hele gemeente denkt de stuurgroep beter aan te sluiten bij aspecten zoals die in de huidige maatschappij spelen. Op de 8ste december kan men deelnemen aan kruisboogschieten en de diverse gilde-attributen bewonderen. Zie ook de site www.sintmaartengilde.nl.

32


Badkamers

Keukens

Wand- vloertegels

PVC vloeren

Wellness

Accessoires

Maatwerk

2 5000 m showroom

40 jaar Badkamers, keukens en tegels

Ruime keuze PVC vloeren

Kom langs of maak online een afspraak op gijsbertsbv.nl

Afslag Apeldoorn Noord

Vlijtseweg 190 | 7317 AM APELDOORN | Tel.: 055 5219175 | www.gijsbertsbv.nl | Open van dinsdag t/m zaterdag

Te koop in Heerde

Lupineweg 9 â‚Ź 153.000 k.k. vraagprijs Zeer nette tussenwoning Vrijwel geheel voorzien van dubbel glas Dichte keuken met inbouwapparatuur 3 slaapkamers Gemoderniseerde badkamer Vaste trap naar bergzolder Perceel ca. 153 m2 Voorrang voor huurders van Triada Energielabel C

33

(0578) 67 68 72 www.triada.nl/woningaanbod/koop

Omschrijving Zeer nette tussenwoning met stenen berging gelegen in de wijk Molenkamp. In de woonkamer bevindt zich een schouw met daarin een elektrische sierhaard. De tuin is op het zuidwesten gesitueerd. Het bouwjaar van de woning is 1963. De woning wordt verwarmd met een cv-ketel van het merk Intergas uit 2011.


Hulp aan Gambia

Rotary Santa Run 2016 Epe EPE- Een primeur voor het dorp Epe: op zaterdagmiddag 17 december wordt om 16.00 uur de eerste Rotary Santa Run gehouden. Een fun run van ongeveer 2 km door het centrum van Epe met als kerstman verklede deelnemers. De opbrengst van deze Rotary Santa Run Epe gaat naar 2 goede doelen namelijk de Nierstichting en ‘Muziek Werkt’ uit Epe. Het programma is als volgt: 15.15 uur verzamelen bij restaurant de Middenstip, chocolademelk, glühwein en muziek van de Music Box, 15.30 uur warming-up met me-

dewerking van Marjolein Kroese, 16.00 uur starten de Kerstmannen en om 17.00 uur is de uiterlijke finish bij het Gruttersplein met medaille, soep en livemuziek. U loopt toch ook mee? U kunt online inschrijven op de website epe.rotarysantarun.nl. De kerstpakken à 12,50 euro (inclusief glühwein en chocolademelk bij de start en soep bij de finish, drankje bij de Posthoorn) worden vanaf 5 december ook verkocht in de volgende winkels: Yoi Fashion, Beekstraat 8, Epe en Fleur Inn, Hoofdstraat 115, Epe.

Sint bij ’t Hummelhuis

EMST- Gambia, het kleinste land op het vaste land van Afrika, heeft zich de laatste decennia ontwikkeld tot één van de populairste bestemmingen binnen Afrika. Helaas is het ook het armste land van Afrika. De economie van Gambia behoort tot de zwakste in de wereld. Het maandloon -voor de enkelen die werk hebben - ligt rond 30 euro. Kortom ze kunnen wel een beetje hulp gebruiken. Vandaar dat de familie Schouten uit Emst al 7 jaar probeert hulp te bieden. In de vorm van ingezamelde kleding welke met de boot wordt verzonden en ook is er geldelijke ondersteuning namens Schoutenaanhangers voor een stichting, een kliniek en privéaangelegenheden. Regelmatig gaan er pallets met

bananendozen richting Gambia. In november zijn bijvoorbeeld nog 62 stuks verzonden. Deze dozen worden à slechts 7,50 euro gesponsord d.m.v. oproepen via facebook. Er waren ook nu diverse bedrijven en particulieren die hebben bijgedragen. De verdeling van kleding, kraamspullen etc. wordt gedaan door Eef Schouten. Haar man Jan Schouten neemt alle andere zaken waar, zoals het uitdelen van voetballen en shirts. Dit keer heeft hij een voetbalelftal extra blij kunnen maken met een compleet tenue van het ‘andere Ajax’. “Ze kennen allemaal de club Ajax Amsterdam en ook het tenue. Dus extra blijde gezichten toen ze de kleding aan mochten en er een wedstrijd gevoetbald kon wor-

Inzameling kerstpakketten OENE- Net als voorgaande jaren wordt er op Tweede Kerstdag in Oene een bijeenkomst voor ouderen en alleenstaanden georganiseerd. Dit jaar zullen de gasten ondergebracht worden bij een gastgezin. Om de gasten een extraatje mee te geven, wil de organisatie ook dit jaar kerstpakketten inzamelen en deze aan de gasten meegeven. Wilt u/wil jij

je kerstpakket(ten) aan dit project schenken? Dan verzoekt de organisatie om deze uiterlijk op kerstavond in te leveren bij Limburgia Heerde, Deco Home Van Triest in Vaassen of op de Zorgboerderij, Hogestraat 5 in Oene. Heeft u vragen of opmerkingen over dit project, of wilt u het financieel ondersteunen? Mail dan gerust naar info@presentepe-heerde.nl.

Live muziek bij Puur

HEERDE- Op vrijdag 2 december spelen leerlingen van Cultuurplein Noord Veluwe, centrum voor de kunsten, live bij Puur. Tussen 16.30 en 18.30 uur zullen leerlingen van verschillende instrumenten Sinterklaasliedjes spelen. Is er deze middag ook een ‘groene’ Bio Piet aanwezig? Er is ook ruimte voor andere nummers waar leerlingen op les mee bezig zijn. Een swingend Sinterklaas saxofoonensemble zal het winkelend publiek op aanstekelijke wijze vermaken. Naar verwachting zullen er ook twee finalisten van You’ve Got Talent Epe spelen. Onder het genot van een hapje of een drankje kunt u genieten van al dat Cultuur-

pleintalent. Bas Mekking van Puur in Heerde is blij verrast. “Elke eerste vrijdag van de maand komen Cultuurplein docenten bij ons in het restaurant live muziek spelen. Steeds meer mensen noteren deze leuke concertjes in hun agenda. Deze speciale Sinterklaas editie met leerlingen is toch wel helemaal top! ‘, aldus winkelier  Bas. Voor informatie over muzieklessen kunt u deze middag uiteraard ook krijgen of bezoek de website www. cultuurpleinnoordveluwe.nl. Andere restaurant- of zaaleigenaren die ook wel eens livemuziek in de zaak willen kunnen hierover bellen met Cultuurplein Noord Veluwe, tel. 0578-760100. Foto: Jan Hagen.

den. Ze willen allemaal de nieuwe Manneh, Sonko, Jatta of Ceesay worden”, aldus Schouten die zelf ook 37 jaar in datzelfde shirt heeft gevoetbald. “Hoe blij kun je iemand maken met spullen die hier niet meer gebruikt worden, met onze euro is daar heel veel goeds te doen”, aldus de fam. Schouten. Eef Schouten is alweer aan het inzamelen voor de nieuwe zending welke binnenkort weer verzendklaar zal worden gemaakt. De fam. Schouten hoopt de gezondheid te ontvangen om dit werk nog vele jaren te mogen doen. Wilt u meer informatie, of ook meehelpen? Neem dan contact op via: Jan en Eef Schouten, Brinkerweg 6 Emst, tel. 0578-662129 of kijk op hun Facebookpagina’s.

Schrijf­ marathon Amnesty HEERDE- Zaterdag 10 december is de Internationale Dag van de Mensenrechten. Amnesty International Heerde organiseert dan weer een schrijfmarathon. In Wapenveld kan geschreven worden bij Fysio + Fitness Noord Oost Veluwe, Kwartelweg 1A en in Heerde bij Sportscenter Bijsterbosch Veldkampseweg 2A. In beide locaties van 9.00 tot 12.00 uur. In het centrum van Heerde kunt u Amnesty International vinden in het oude pand van Van Loenen en Van Setten, Dorpsstraat 27 van 10.00 tot 16.00 uur. Hier komt om 10.00 uur burgemeester Pijnenburg om de schrijfmarathon officieel te openen door het schrijven van de eerste brief. Tegelijkertijd zullen een aantal Midwinterhoornblazers in Heerde zijn om deze marathon ‘An te bloazen’. Amnesty nodigt u van harte uit daarbij aanwezig te zijn en vervolgens het goede voorbeeld van de burgemeester te volgen door plaats te nemen en één of meer brieven te schrijven. Hiermee kunt u Amnesty helpen het succes van 2015 ten minste te evenaren. Van de 7 mensen waarvoor toen geschreven is, zijn er inmiddels 5 vrij.

HEERDE- Nu ze weer in Nederland zijn, staan alle activiteiten - zowel op het kinderdagverblijf als op de buitenschoolse opvang van ’t Hummelhuis - natuurlijk in het teken van Sinterklaas en zijn Pieten. Samen pepernoten bakken, stoombootjes knutselen, voorlezen, liedjes zingen, Pietengym, dat zijn maar enkele voorbeelden van de verschillende activiteiten in deze tijd. Voor de beide KDV locaties wordt er ook dit jaar een Sinter-

klaasfeest georganiseerd voor de kinderen en hun ouders. Op de Rhijnsberg zullen op vrijdag 2 december Sint en zijn Pieten de kinderen een bezoekje komen brengen, maandag 5 december zijn de kinderen van De Heerd aan de beurt. Voor meer informatie over de verschillende opvangmogelijkheden binnen kinderopvang ’t Hummelhuis www.hummelhuis.nl of bel naar tel.0578-691918 (KDV locatie Heerde).

Pijnappel Plus HEERDE- Pijnappel komt met dé oplossing voor mensen die een gedeelte van het interieur willen laten vervangen. Ze kunnen rekenen op hulp bij het verwijderen en het afvoeren van de bestaande meubelen en tapijten. Nieuwe meubels worden geplaatst, terwijl de oude meegaan. Dat is echter niet alles. Als u door Pijnappel Woonadviseur behang- en schilderwerk laat regelen, dan wordt ervoor gezorgd dat dit ongehinderd kan: Pijnappel verzorgt het verplaatsen van de meubelen. Pijnappel Woonadviseur heeft een uitgebreid assortiment aan relaxfauteuils, want na inspanning volgt logischerwijze ontspanning. Veel mensen vervullen tegenwoordig de wens naar een volledig privé-toevluchtsoord, namelijk een relaxstoel. En met een zogenoemde ‘sta-op-stoel’ is opstaan nog nooit zo gemakkelijk gegaan. Slapen in bedden van

Pijnappel wordt een geluksmoment, want de beste slaapsystemen treft u aan in de winkel (onder meer Auping). In vlakke of verstelbare uitvoering ledikanten en boxsprings. Ook het multifunctionele ‘hoog/laagbed’ is bij Pijnappel verkrijgbaar, uitermate geschikt voor verzorging thuis. Natuurlijk oriënteert Pijnappel zich ook op de nieuwste trends op het gebied van inrichten. Momenteel is er veel vraag naar comfortabele hoekbankstellen. Daarom kan men in de winkel een collectie daarvan aantreffen. Lichtgewicht-eetkamerstoelen in retro-stijl zijn erg gewild. Ook is er een gevarieerde keuze aan woonaccessoires, heel eigentijds en sfeervol om het wonen te verfraaien. Kijk ook eens op de website www.pijnappel.info. Loop even binnen bij Pijnappel Woonadviseur in Heerde, of bel voor een afspraak voor Heerde, tel. 0578-691612.

34


 Met de Kerst mooi gelakte nagels? Maak dan op tijd een afspraak, want vol is vol! Zoek ons eens op ‘Cosmedisch Centrum Heerde’ op Google om een kijkje te nemen in onze salon d.m.v. Inside View! Gerard van Velde Passage 25 | 8181 HD Heerde E bieuwkje@cosmedischcentrumheerde.nl | T 0578-692577

Tuinderij Doorn

Kerkdijk 3 te Heerde

Tomaten, paprika, aubergine, pepers uit eigen kas Milieubewust en duurzaam geteeld. Volop wintergroenten, boerenkool, spruitjes, knolselderij, witlof, koolraap, enz. Deze week: Witlof 500 gram

Winkeltje open op: vrijdag 8.30 - 17.00 zaterdag 8.30 - 13.00

0,50

Nieuwe openiningstijden !

Kwekerij-Plantencentrum van Essen Beste Prijs-Kwaliteit verhouding in de omgeving!

BOS ROZEN

1

95 ,

Volop kerstbomen vanaf 4,00 Kerstgroen en kerstbakjes! Amaryllisbol nu. ................................................ 2,95 Kerststerren v.a. ................................................ 0,95 Beukenhaag liguster v.a. ................................... 0,40 Fruitbomen v.a. ................................................. 6,00 Hyacinten v.a. .................................................... 0,60 Gaultheria (vossebes) v.a. ................................ 0,95 Volop dierenvoeding, meststoffen, bloembollen, decoratie, houtpellets, potterie, potgrond, houtvezel en vlasstro.

Dagelijks verse snijbloemen!

Volop Garden Girls, Heide, Asters, Skimmia’s, violen, laan- en sierbomen, Coniferen, laurier en rodo’s Kanaaldijk 17, Heerde Tel: 06-20149917 Geopend: ma t/m vr 11.00 - 17.00 uur, zat 9.00 - 17.00 uur Like ons op facebook: Plantencentrum van Essen

Koud-warm Kou

Vrijdag 9 december in onze zaak in Epe hebben wij de gehele dag gereserveerd voor mensen met rug- en voetklachten. Een Voetkundige komt naar onze zaak en maakt dan gratis een voetafdruk en demonstreert u tevens de Vibrion Veer, een Zweedse uitvinding. In tegenstelling tot de bekende harde, statische steunzolen, is de Vibrion Veer verend. Deze aktiveert de spieren en bloedsomloop en zorgt er voor dat u weer dagelijks, zonder vermoeidheid en pijnlijke rug en voet op natuurlijke wijze kunt lopen. Een deskundig advies en dan ook nog gratis krijgt u niet elke dag. Maak daarom even een afspraak, Hardenbrink 46 Epe. Tel: 0578-612392 tel. 0578-612392.

1e Kerstdag

Kerstbuffet + dessert buffet Heerlijk samen genieten van de lekkerste gerechten.

Koude gerechten : ten : Warme gerechten Serranoham met meloen Varkenshaas met champignon ignon roomsaus s Salade kip Reuze kipsaté met satésaus Rundvlees salade oekamp Schnitzel de koekamp Pasta tonijn salade Gehaktballetjes met zoet oet zure saus s Beenham met honingmosterd saus heerlijke frietjes etjes Fricandeau en rollade etjes Aardappelkroketjes 2 soorten paté st Witte rijst Diverse soorten gevulde wraps Gerookte zalm 29,50 per persoon ersoon Forel filet Kinderen tot 3 jaar ar gratis Frisse rauwkost salade jaa aa ar van 3 tot 12 jaar 2,- euro per jaar Diverse soorten brood aioli,Pesto & Kruidenboter Aanvang om 13.00 en n 18.00 uur

Soepen: Pomodorisoep Bospaddenstoelensoep

35

Tonge Tongerenseweg 126 8162 PP Epe 0578 - 623 093 Reser Reserveer gemakkelijk via whatsapp 06-39447608 whats 8 of op onze website www.eetcafe-dekoekamp.nl


Schildersbedrijf & Wandafwerking

G.J. DulGegarandeerd vakwerk, redelijke prijs info@schildersbedrijfdul.nl www.schildersbedrijfdul.nl

Telefoon 0578-629412 of 06-51347820

Wijzijnopzoeknaarcollega’s: BenjijalstechnischspecialistindeinstallatieͲofelektrabranchewerkzaamenopzoeknaarander werk.Jebentnietbangvoorhetonbekendeenhebtzinineennieuweuitdaging.Daniséénvan onderstaandefunctieswellichtietsvoorjou. 

9 ZelfstandigeservicetechnicusWͲenEͲinstallaties 

9 Elektramonteur Meerinfoenbelangstelling? Eenuitgebreidefunctieomschrijvingenmeerinformatieoveronsbedrijfvindjeopwww.ttb.nl. BenjegeïnteresseerdstuurdanjemotivatiebriefmetCVvoor8decembernaarinfo@ttb.nl. Acquisitienaaraanleidingvandezevacaturewordtnietopprijsgesteld.

 TTBstaatvoorTotaalTechniekBrekelmanseniseenveelomvattend bedrijfinduurzametechnieken.Meerenmeerwordtervaneen installateurverwachtmeetedenkenindehuidigeontwikkelingenen processenomtrentduurzameenergie.Deafgelopenvijfjaarisdenadruk binnenTTBopduurzametechniekenkomenteliggenenishetbedrijfveel meerdaneentraditioneelinstallatiebedrijf.Complexeennietalledaagse vraagstukkenzijnvooronseenuitdagingwaarbijwijonzeklantenwillen ontzorgen.  TotaalTechniekBrekelmansb.v.Zwaansprengweg1A7332BEApeldoornWij zijn op zoek naar: Colors@Home De Weerd nodigt u uit voor een gezellige

WINTERFAIR

2 leden voor de Raad van Toezicht

zaterdag 10 december 13:00 tot 18:00 uur Eperweg 35,8162 RZ Epe Al meer dan 40 jaar is De Weerd hét vertrouwde adres voor al uw schilderwerk. Én dankzij onze Colors@Home winkel, ook om van uw huis een echt ‘thuis’ te maken. Voor een (hernieuwde) kennismaking nodigen we u graag uit voor onze winterfair op zaterdag 10 december van 13.00 tot 18.00 uur. Interessante presentaties, leuke koopjes, KIKA kerstbomen én we trakteren op glühwein en warme chocolademelk.

Stichting ProCon bestaat uit vijf basisscholen voor christelijk primair onderwijs, drie in Epe en twee in Vaassen. In totaal omvatten de scholen ruim 900 leerlingen.

Draai op onze Winterfair aan het rad van fortuin en wie weet krijgt u 10 of 25% korting, geldig op het hele assortiment!

De bestuurder is belast met de beleidsvorming en de beleidsuitvoering van de stichting.

De Raad van Toezicht van stichting ProCon te Vaassen bestaat uit vijf leden. De Raad houdt toezicht op het beleid van de stichting en de uitvoering daarvan en functioneert als klankbord van de bestuurder. Door het statutair aftreden is de Raad op zoek naar twee nieuwe leden. Wij zoeken enthousiaste en betrokken kandidaten, die specifieke kennis en ervaring hebben op financieel dan wel bestuurlijk-juridisch gebied. Kandidaten komen bij voorkeur uit de regio Noordoost-Veluwe en beschikken over bestuurlijke ervaring en/of ervaring als toezichthouder. Met het oog op een evenwichtige samenstelling van de Raad gaat de voorkeur uit naar vrouwen voor invulling van beide vacatures.

10 jaar garantie

Voor al uw dak- en zinkwerkzaamheden.

Beleidsvoorbereidende taken worden uitgevoerd door de vijf directeuren van de afzonderlijke scholen. De bestuurder wordt in de beleidsuitvoering ondersteund door een stafbureau. Stichting ProCon heeft ruim 80 medewerkers.

Informatie Meer informatie over de stichting en de vacatures zijn te vinden op www.stichting-procon.nl. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij: dhr. ir. B.H.G. (Henry) Huiskamp, voorzitter van de Raad van Toezicht (t 06-46000887) of per e-mail (HenryHuiskamp@gmail.com)

Sollicitatie

M. Tessemaker, Lange Veenteweg 13 Epe. Tel. 06 - 51 51 51 62 E-mail: info@tessedaken.nl

Uw sollicitatiebrief met cv kunt u tot 19 december 2016 zenden aan stichting ProCon, t.a.v. de Raad van Toezicht, de heer ir. B.H.G. (Henry) Huiskamp, Westerenkweg 17, 8172 VT Vaasen, of per e-mail naar administratie@stichting-procon.nl.

www.tessedaken.nl

De gesprekken vinden plaats in week 3 (16-20 januari 2017)

36


Hanzeheerd biedt welzijn, zorg en wonen in HaĆŠeĹľ, Heerde en oĹľĆ?treĹŹen͘

Gastvrij Hanzeheerd Hanzeheerd

Ook voor thuiszorg!

Ĺ˝Ć&#x152;Ĺ? Ç&#x20AC;Ä&#x201A;Ĺś Ĺ&#x161;Ĺ˝Ĺ?Ä&#x17E; ĹŹÇ Ä&#x201A;ĹŻĹ?Ć&#x161;Ä&#x17E;Ĺ?Ć&#x161;Í&#x2022; Ĺ?Ä&#x201A;Ć?Ć&#x161;Ç&#x20AC;Ć&#x152;Ĺ?ĹŠĹ&#x161;Ä&#x17E;Ĺ?Ä&#x161; Ä&#x17E;Ĺś Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ĺś Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ĺ?ĹŻĹ?Ĺ? Ä&#x17E;Ĺś Ć&#x2030;Ć&#x152;Ä&#x17E;ĆŤĹ? ĹŻÄ&#x17E;Ä&#x17E;Ĺ&#x2026;ĹŻĹ?ĹľÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x161;Í&#x2DC; Ä&#x201A;Ć&#x161; Ĺ?Ć? Ç Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152; ,Ä&#x201A;ĹśÇ&#x152;Ä&#x17E;Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x161; Ç&#x20AC;ŽŽĆ&#x152; Ć?Ć&#x161;Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x161;Í&#x2DC; Ĺ&#x161;Ć&#x152;Ĺ?Ć?Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹŻĹ?ĹŠĹŹÄ&#x17E; Ç Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ĺś Ć?Ć&#x2030;Ä&#x17E;ĹŻÄ&#x17E;Ĺś Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ĺś Ä?Ä&#x17E;ĹŻÄ&#x201A;ĹśĹ?Ć&#x152;Ĺ?ĹŠĹŹÄ&#x17E; Ć&#x152;Žů Ĺ?Ĺś ŽŜĆ? Ä&#x161;Ĺ˝Ä&#x17E;Ĺś Ä&#x17E;Ĺś ĹŻÄ&#x201A;Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹśÍ&#x2022; ĹľÄ&#x17E;Ć&#x161; Ć&#x152;Ä&#x17E;Ć?Ć&#x2030;Ä&#x17E;Ä?Ć&#x161; Ç&#x20AC;ŽŽĆ&#x152; Ć&#x2030;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć?ŽŽŜůĹ?ĹŠĹŹÄ&#x17E; Ç Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ä&#x161;Ä&#x17E;ĹśÍ&#x2022; Ä?Ä&#x17E;ĹŻÄ&#x17E;Ç&#x20AC;Ĺ?ĹśĹ? Ä&#x17E;Ĺś Ä&#x201A;Ä?Ĺ&#x161;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?Ć&#x152;ŽŜÄ&#x161;Í&#x2DC; <Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹśÄ&#x201A;Ä?Ć&#x;Ç&#x20AC;Ĺ?Ć&#x161;Ä&#x17E;Ĺ?Ć&#x161;Ä&#x17E;Ĺś Ç&#x152;Ĺ?ĹŠĹś Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ç&#x152;Ĺ˝Ć&#x152;Ĺ?Ĺ?ĹśĹ? Î&#x2DC; Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x2030;ĹŻÄ&#x17E;Ĺ?Ĺ?ĹśĹ? ͞ŽŽŏ Ć&#x161;Ĺ&#x161;ĆľĹ?Ć?ÍżÍ&#x2022; Ĺ&#x161;ĆľĹ?Ć?Ĺ&#x161;ŽƾÄ&#x161;Ä&#x17E;ĹŻĹ?ĹŠĹŹÄ&#x17E; Ĺ&#x161;ƾůĆ&#x2030;Í&#x2022; Ä&#x161;Ä&#x201A;Ĺ?Ä?Ä&#x17E;Ć?Ć&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x161;Ĺ?ĹśĹ? Ä&#x17E;Ĺś ĹľÄ&#x201A;Ä&#x201A;ĹŻĆ&#x;ĹŠÄ&#x161;Ä&#x17E;Ĺś ÍžÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ĺś Ĺ&#x161;ĆľĹ?Ć?ÍżÍ&#x2DC;

Gastvrije zorg zoals het hoort! 8FHFOTTVDDFT $ATLIGTLEKKERINHETGEHOOR ,035*/( WFSMFOHE

PQBMMFMPPQIVMQ

^Ć&#x;Ä?Ĺ&#x161;Ć&#x;ĹśĹ?,Ä&#x201A;ĹśÇ&#x152;Ä&#x17E;Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x161; Ĺ?ŜĨŽÎ&#x203A;Ĺ&#x161;Ä&#x201A;ĹśÇ&#x152;Ä&#x17E;Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x161;Í&#x2DC;Ŝů / Ç Ç Ç Í&#x2DC;Ĺ&#x161;Ä&#x201A;ĹśÇ&#x152;Ä&#x17E;Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x161;Í&#x2DC;Ŝů

/ Ç Ç Ç Í&#x2DC;Ĺ?Ä&#x201A;Ć?Ć&#x161;Ç&#x20AC;Ć&#x152;Ĺ?ĹŠĹ&#x161;Ä&#x17E;Ĺ?Ä&#x161;Ć?Ć&#x2030;Ä&#x201A;Ć?Í&#x2DC;Ŝů

>Ĺ˝Ä?Ä&#x201A;Ć&#x;Ä&#x17E;Ć? ,Ä&#x201A;ĹśÇ&#x152;Ä&#x17E;Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x161; Ä&#x17E; ŽŜĹ?Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x161; ŽŜĹ?Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x161; ĎŻĎŽ ϴϏϹϭ s> ,Ä&#x201A;ĆŠÄ&#x17E;Ĺľ d ͞ϏϯϴͿ Ď°Ď°Ď° Ϲϴ Ϲϭ Ä&#x161;Ä&#x17E;Ä?ŽŜĹ?Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x161;Î&#x203A;Ĺ&#x161;Ä&#x201A;ĹśÇ&#x152;Ä&#x17E;Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x161;Í&#x2DC;Ŝů

,Ä&#x201A;ĹśÇ&#x152;Ä&#x17E;Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x161; Ć&#x152;Ĺ?ŜŏĹ&#x161;Ĺ˝Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ĺś Ć&#x152;Ĺ?ŜŏĹ&#x161;Ĺ˝Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ĺś Ď­ Ď´Ď­Ď´Ď­ ,Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x161;Ä&#x17E; d ͞ϏϹϳϴͿ ϲϾ Ď­ĎŽ Ď°Ď° Ä?Ć&#x152;Ĺ?ŜŏĹ&#x161;Ĺ˝Ç&#x20AC;Ä&#x17E;ĹśÎ&#x203A;Ĺ&#x161;Ä&#x201A;ĹśÇ&#x152;Ä&#x17E;Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x161;Í&#x2DC;Ŝů

BONHOF RENOVATIE WERKEN VOOR HET RENOVEREN EN RESTYLEN VAN KEUKENS

NJEEFMFO

Een hoortoestel is een gevoelig o.a. apparaat en het aanmeten ervan is een t8BOEFMTUPLLFO nauwlettend proces. Bel vrijblijvend t0QWPVXCBSFXBOEFMTUPLLFO voor een afspraak met een van onze t;JUTUPLLFO gediplomeerde audiciĂŤns en laat u t3PMMBUPST CJOOFOFOCVJUFO

vakkundig adviseren. t-JDIUHFXJDIUSPMMBUPS Erkend leverancier van alle zorgverzekeraars

UW KEUKEN WEER ALS NIEUW

!UDICIEN t HSBUJTIPPSUFTUFO tSJOHMFJEJOHFOWPPS57FOSBEJP t HOORTOESTELLEN tJOGSBSPPEMVJTUFSTZTUFNFO

tXFLLFSTWPPSTMFDIUIPSFOEFO t BVEJPMPHJTDIFIVMQNJEEFMFO t HFMVJEEFNQFSTFOCFTDIFSNJOH t [XFNEPQQFO

DIVERSE TOESTELLEN VRIJBLIJVEND UIT TE PROBEREN :WOLLE ,+AMPERSTRAAT 

4EL &AX 

Ik sta voor veelzijdigheid van diensten en service

(ENGELO $, 'EERDINKSWEG 

4EL &AX 

Oudere keukens hebben meestal twee problemen. Het grootste probleem is het onderhoud, omdat de onderdelen niet meer leverbaar zijn. Het tweede probleem is dat je ook wel eens iets anders wilt, iets moderner, iets luxer, gewoon iets andersÂ&#x2026;Â&#x2026; Vaak wordt er dan een nieuwe keuken gekocht, terwijl er dan voor kapitalen aan goede materialen wordt weggegooid. Jammer dat kan ook anders. Bonhof Renovatie Werken is gespecialiseerd in het renoveren en aanpassen van alle merken keukens. De collectie bevat o.a.: werkbladen, kasten standaard en op maat, fronten ( in alle kleuren) en grepen, kranen, spoelbakken, afvalsystemen en inbouwapparatuur van gerenommeerde merken. Ook het spuiten van deuren in alle kleuren. De samenwerking met DE KEUKEN RESTYLER geeft nog meer mogelijkheden op gebied van keuzes, prijzen en tot 5 jaar garantie op apparatuur en keukenonderdelen. Voor meer info www.dekeukenrestyler.nl VOOR GRATIS ADVIES BIJ U THUIS BEL (0578)-610443 DE RENOVATIE SPECIALIST IN UW OMGEVING

Rik Bonhof

Iedere vrijdag op de markt in Heerde Aanbieding geldig vrijdag 2December 2016

Verse Atlantic tongfilet p/st â&#x201A;Ź3.00 4 voor â&#x201A;Ź10.00 alleen tegen inlevering van de bon De Jaarlijks belanden meer dan 24.000 mensen in het ziekenhuis door een val vanwege uitglijden. Gladde vloeren als gevolg van vochtigheid zijn een belangrijke oorzaak van dit soort ongevallen. Voorkom problemen en zorg dat Ăşw vloer wel veilig is. Met de unieke poriĂŤnbehandeling Lodewijk Vloergrip wordt uw badkamervloer zonder ingrijpende aanpassingen of aantasting van uw tegels (geen coating of etsproduct) weer veilig beloopbaar. Lodewijk Vloergrip wordt door ons aangebracht op uw tegelvloer en is enkele minuten na aanbrengen volledig beloopbaar, ook met blote voeten. Dit innovatieve antislipproduct is milieuvriendelijk, volledig biologisch afbreekbaar en bevat gĂŠĂŠn gevaarlijke oplosmiddelen of giftige chemicaliĂŤn. Daarnaast remt de unieke formule de opbouw van schadelijke bacteriĂŤn. Bovendien kan het product overal waar natte en gladde vloeren een risico vormen worden toegepast, in uw badkamer, keuken, woonkamer of hal. Benieuwd naar onze producten & diensten, of wilt u een afspraak maken? Neem gerust contact met ons op.

37

06 167 157 46 han@hltw.nl www.hltw.nl

5e Gratis 100% zonder graat

Warm gebakken lekkerbek p/st â&#x201A;Ź3.50 2 voor â&#x201A;Ź7.00 Alleen tegen inlevering van deze bon ontvangt u De

3e lekkerbek gratis

Losgevroren gambaâ&#x20AC;&#x2122;s Alleen tegen inlevering van deze bon ontvangt u

1kilo voor maar

â&#x201A;Ź12.50

Normale prijs â&#x201A;Ź19,95

gepeld of met schil

Hollandse nieuwe haring Alleen tegen inlevering van deze bon ontvangt u

4

stuks voor

â&#x201A;Ź5.00

Altijd vers van het mes


Eurozorg Sintloop De Gemzen

Bingomiddag SWO/E in Vaassen VAASSEN- Dinsdagmiddag 6 december wordt er een bingomiddag georganiseerd door de SWO/E Welzijn en Ondersteuning in de

Wieken in Vaassen. Het spel begint om 14.00 uur. U bent van harte welkom. Zie ook de site www. swo-epe.nl voor meer activiteiten.

Soos Heerde HEERDE- Op woensdag 30 november is er van 19.00-21.00 uur weer soos voor mensen met een verstandelijke beperking in het Trefpunt van de Gereformeerde Kerk, Ka-

naalstraat 21 in Heerde. Het wordt een bijzondere feestavond want Sinterklaas wordt gevierd. De entree bedraagt 2 euro en daar zijn de consumpties en hapjes bij inbegrepen.

Schaaksport EPE- Op dinsdagavond 22 november werd in het Kulturhus EGW in Epe de achtste ronde van de interne competitie gespeeld van de schaakvereniging de 7 pionnen. De uitslagen waren: B. Oegema - M. Wind 0,5 – 0,5, R. Schuring Bastiaannet 1 – 0, A. Elskamp – H.

Abels 0 – 1, H.J. van der Vegt – H. Schutte 1 – 0, D.A. van der Maarel – S. Wissink 1 – 0, H. Logtenberg – B. van der Wee 1 – 0, A. van Dijk – D. Koopmans 0 – 1, J.P. Busman – Flierman 0-1, P. Overbeek – B. Plooy 0,5 – 0,5, Z. Ugljanin – J.G. van der Most 1 – 0.

Boekenhal De Olde Schoele HEERDE- Zaterdag 3 december organiseert Atletiekvereniging de Gemzen weer de jaarlijkse Eurozorg Sintloop. Vorig jaar kwam een record aantal lopers (508) op dit evenement af. En ook dit jaar zal het vrijwel zeker weer lekker druk worden. Er zijn al veel inschrijvingen binnen. Uiteraard is Sinterklaas ook aanwezig; hij zal alle startschoten lossen. Omdat er steeds meer kinderen meedoen aan de 400 meter is de groep twee jaar geleden gesplitst in jeugd t/m 6 jaar en jeugd van

7 en 8 jaar. Voor de jeugd van 9 t/m 12 jaar is er weer een 1000 meter op de Lambert Dijkslagbaan. Verder staan een 5 en een 10 km op het programma. Beide afstanden gaan over een gecertificeerd parcours, wat betekent dat het parcours officieel is gemeten door de Atletiekunie. Het parcours van de 5 en de 10 km gaat over asfaltwegen en een betonpad door bos en heide. De deelnemers aan de 5 km lopen 1 ronde, de deelnemers aan de 10 km 2 ronden. Iedere kilometer wordt aangegeven.

Inzamelingsdag voor rommelmarkt Goede Herderkerk EPE- Zaterdag 3 december is er zoals iedere maand de gelegenheid uw spullen te brengen voor de rommelmarkt van de ‘Goede Herderkerk’. Van 8.30 tot 10.30 uur staan de mensen van de Rommelmarktcommissie weer klaar aan de Enkweg 2 te Epe om uw goederen in ontvangst te nemen. Tevens is er de mogelijkheid voor diegenen die hun spullen echt niet zelf kunnen leveren, dat deze worden langs gehaald. U kunt hiervoor dan contact

opnemen met de heer Niemeijer, tel. 0578- 641029. In tegenstelling tot vorige jaren, kan de commissie niet meer zomaar alles van u aannemen, i.v.m. de hoge afvalverwerkingskosten. De spullen dienen toch wel in redelijke en goed bruikbare staat te verkeren. Tevens echt grote meubelstukken en witgoed zijn niet meer af te leveren. Dus heeft u nog ergens spullen staan, waar de rommelmarkt gebaat bij is, kom ze inleveren.

Het is een snel parcours. Voor alle deelnemers is er na afloop een smakelijke attentie, terwijl er voor de jeugd die een 400 of een 1000 meter lopen een mooie medaille is. De eerste 3 jongens/meisjes en de eerste 3 mannen/ vrouwen van ieder onderdeel komen op het podium. Voorinschrijven kan nog tot en met 30 november via de site van AV De Gemzen, op de dag zelf kan nog worden ingeschreven vanaf 9.30 uur in het clubhuis van Atletiekvereniging De Gemzen.

Koffie inloop voor mantel­ zorgers bij Limburgia HEERDE- Donderdagmiddag 1 december is er tussen 14.00 en 16.00 uur gezamenlijk koffie-/theedrinken met mantelzorgers bij Limburgia in Heerde. Als mantelzorger bent u veel in de weer om voor anderen te zorgen en neemt u vaak te weinig tijd voor uzelf. De Plu organiseert regelmatig bijeenkomsten, waar mantelzorgers even niets hoeven te doen. U bent van harte welkom om tussen 14.00 en 16.00 uur binnen te lopen bij Limburgia en aanmelden is niet nodig. Voor informatie kunt u contact opnemen met De Plu, tel. 0578- 699500.

Walking diner in Epe EPE- Woensdag 7 december is een dag om te noteren in uw agenda. De Eper ‘food’ winkeliers nodigen u die avond uit voor een culinaire wandeling bij Grando Keukens en Bad. Door middel van een 4-gangen proeverij presenteren zij hun specialiteiten aan u. Voelen, proeven, ruiken en ontdekken staan hierbij centraal. Koud gerookte zalm van ’t Rokertje, een kerstham met een in wijn gesmoord appeltje van Keurslagerij Horst, diverse kazen van Kaasspecialist

Epe; het is slechts een greep van alles wat u te wachten staat. Henk Overbosch van het Eper Bier Collectief zal aanwezig zijn om u kennis te laten maken met verrassende bier-spijs combinaties. Elke gang wordt begeleid door een bijpassend glas wijn van Wijnkoperij Kroese. Dit is dé gelegenheid om ideeën op te doen voor het Kerstdiner. En dat is niet alles wat de Eper winkeliers voor u in petto hebben. Zo zal u ontvangen worden door gastheer Jan van de

Vlekkert, de ‘culinaire burgemeester van de Veluwe’. Hij zal uitleg geven bij de diverse kooktechnieken en producten. Woensdagavond 7 december is iedereen van harte welkom van 19.00 t/m 22.00 uur, bij Grando Keukens & Bad, aan de Hoofdstraat 118 in Epe. Kaarten à 20 euro p.p. zijn verkrijgbaar bij de deelnemers; Kaasspecialist Epe, Keurslager Horst, ’t Rokertje, Grando Keukens en Badkamers, Eper Bier Collectief en Wijnkoperij Kroese.

WAPENVELD- Elke 1e en 3e zaterdag van de maand is de boekenhal ‘De Olde Schoele’ geopend van 13.30 - 16.00 uur. U vindt hier honderden tweedehands boeken die netjes zijn gesorteerd op auteur of genre. Kom gerust langs op 3 of 17 december bij de Kanaaldijk 57

in Wapenveld. De opbrengst van de verkoop van de boeken gaat ook dit jaar naar KiKa. Heeft u nog boeken over die u niet meer leest, neem ze mee of neem contact op met Henk Karsing (tel.0384479058) om ze op te laten ophalen.

December gebitsmaand bij paardenkliniek De Veluwe HEERDE- Nog meer dan bij mensen, is het voor het paard essentieel om regelmatig het gebit te laten inspecteren. Een goed functionerend gebit is voor het paard van groot belang. Naast dat het paard een goed gebit nodig heeft voor het vermalen van hooi, kunnen onregelmatigheden ook pijnlijk zijn bij het rijden. Paardenkliniek de Veluwe aan de Sprengenweg in Heerde biedt daarom in de maand december alle paardeneigenaren aan om op de kliniek gratis het gebit van hun paarden te laten inspecteren. In deze maand kunnen paardeneigenaren van maandag tot vrijdag tussen 8.00 en 10.00 uur zonder afspraak langs komen met hun dier(en). Meer informatie over deze actie is te vinden op www. paardenkliniekdeveluwe.nl.

Meer dan 110 pieten bij Pietengym

De Sprenge Emst scoort met presentatie bedrijfsbezoek Aalberts Duurzaam

EPE- Vorige week vond onder grote belangstelling de afsluiting van de Week van de Techniek plaats in de RSG NOV te Epe. Tijdens deze open informatieavond presenteerde zich een aantal bedrijven, waaronder Aalberts Duurzaam. Ook aanwezig

waren leerlingen van de Universiteit Twente die het publiek, bestaande uit ouders en leerlingen, aan de hand van technische experimenten duidelijk konden maken hoe leuk techniek is. De organisatie van de Week van de Techniek had de leerlingen van

de deelnemende scholen een extra opdracht meegegeven. Die opdracht luidde; “maak een digitaal verslag van jullie bedrijfsbezoek en stuur deze op.” Uit alle inzendingen zijn uiteindelijk 3 presentaties gekozen die het meest origineel, leerzaam of creatief waren en deze zijn beloond met een cheque ter waarde van 100 euro. Dit bedrag kan de school besteden aan het aanschaffen van educatiemateriaal ter ondersteuning van de technieklessen. De leerlingen van groep 7/8 van basisschool de Sprenge zijn met de presentaties van het bedrijfsbezoek aan Aalberts Duurzaam in de prijzen gevallen. Een extra bevestiging van het geslaagde bedrijfsbezoek. Na afloop kreeg iedereen een goodie bag mee naar huis waarin leuke attenties van de deelnemende bedrijven.

VAASSEN- Woensdag 23 november hebben er meer dan 110 kinderen uit de gemeente Epe meegedaan aan de pietentraining in Vaassen om het felbegeerde pietendiploma te halen. Er is door de deelnemers hard gewerkt om Sinterklaas een handje te helpen. Kinderen in de leeftijd 2 t/m 10 jaar konden het pietendiploma halen door een parcours te doorlopen van meer dan 12 onderdelen. Tijdens de training werd er over daken gelopen, van daken afgegleden, pakjes op het dak bezorgd, pakjes door schoorstenen gegooid, gedanst, gezongen en nog veel meer. Dit alles onder grote belangstelling van Sinterklaas en zijn pieten. Na afloop van de training kregen alle deelnemers het

pietendiploma uitgereikt waarmee Sinterklaas er in de gemeente Epe weer heel veel nieuwe hulppietjes bij heeft gekregen. De organisatie van de pietengym in Vaassen lag in handen van de buurtsportcoaches van Koppel in samenwerking met gymnastiekvereniging Agios uit Vaassen. Op woensdag 30 november organiseren de buurtsportcoaches een pietengym in het Kulturhus te Oene in samenwerking met sportvereniging Gazelle Oene. Op vrijdag 2 december wordt er in samenwerking met gymvereniging Hercules een pietengym georganiseerd in de Haverkamp te Epe. Wil jij hier nog aan meedoen? Meld je dan snel aan via de website www. heelepebeweegt.nl.

38


WIJ ONTVANGEN JE GRAAG OP ONZE

INFORMATIE-AVOND SPORTKLASSEN VMBO KADER/BASIS EN HAVO/MAVO

Donderdag 1 december 2016 Voor: ouders en leerlingen groep 8 Aanvang: 19.30 uur

SPORTEND NAAR DE TOP!

Het programma • Algemene voorlichting • Het volgen van demo-lessen Wat biedt de sportklas extra • Twee keer zoveel sport • Andere vakken in het teken van sport • Sportprojecten in en buiten school

Locatie: Schotweg 1, 8162 GM EPE Tel: (0578) 612094 www.rsgnov.nl 39

RSG N.O.-VELUWE


Daan Hoekveld beheerder eetcafé de Koekamp

Het einde van 2016 nadert. Een goed moment om uw financiën op orde te brengen en vooral te kijken hoe u belasting kunt besparen. Daarom biedt Onderweegs & De Groot Accountants en Adviseurs u hierbij een aantal belastingtips aan. Dit is een greep uit de vele tips. Wilt u weten hoe u nog meer geld kunt besparen? U bent van harte welkom op ons kantoor.

Eindejaarstips EPE- Een nieuw gezicht voor eetcafé de Koekamp maar een bekend gezicht voor Epe en omgeving. Daan Hoekveld heeft kort geleden eetcafé de Koekamp, aan de Tongerenseweg in Epe overgenomen. Het interieur en de bar is volledig vernieuwd en ook op de menukaart staan verrassende gerechten. “Het kwam zo op mijn pad,” zegt Daan, “ik was zoekende, nadat wij gestopt zijn met onze winkel in Epe”. Hij is een echte horecaman, zit al vanaf zijn zestiende in het vak, heeft jaren als kok gewerkt in Zwolle en Epe. Daan is creatief in de keuken en koken is zijn passie. Toen René Poppema ging stoppen met eetcafé de Koekamp en Daan de aanbieding kreeg om het over te nemen, zag hij dit direct als grote uitdaging. Daan is een man met veel kennis en ideeën,

is creatief en een enthousiaste ondernemer met grootse plannen. “Ik heb er iets moois van gemaakt”, zegt Daan. Inmiddels heeft hij het restaurant al volledig aangepast en het interieur heeft een metamorfose ondergaan. Zo heeft hij gekozen voor een stoere, hippe uitstraling met bijzondere verlichting. “Hier kan ik mijn gasten fantastisch ontvangen”, zegt Daan vol trots. Het complex, gelegen in een landelijk gebied, heeft heel veel mogelijkheden, hij wil een gastheer zijn, niet alleen voor de campinggasten, maar ook voor de mensen uit Epe en omgeving. Een locatie voor een kop koffie, een drankje, hartig hapje of een verrassend lekker keuzemenu van de vernieuwde kaart, met hoofdgerechten vanaf 10 euro. Daarnaast heeft Daan de mogelijkheden uit-

gebreid. Men kan er terecht voor besloten feesten en partijen, een bedrijfsborrel, een warm en koud buffet. Ook voor een barbecue en catering op locatie, zijn er diverse mogelijkheden. Op dit moment is het eetcafé alleen in de weekenden geopend. Op vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 16.00 uur, maar voor een besloten gezelschap, feestjes en partijen kan ook op andere dagen worden afgesproken. In de nabije toekomst komt er een aanpassing aan de slagboom van de camping en kan er dicht bij het eetcafé worden geparkeerd. Eetcafé de Koekamp is gevestigd op camping de Koekamp aan de Tongerenseweg 126 in Epe, tel. 0578- 623093. Reserveren kan via een WhatsApp-bericht naar tel. 06- 39447608. Meer informatie: www.eetcafe-dekoekamp.nl.

Verlaag uw box 3-vermogen Op 1 januari wordt de grondslag voor uw box 3-vermogen bepaald. U betaalt minder belasting als deze grondslag lager is. U kunt dit beïnvloeden door bijvoorbeeld uw belastingschulden te betalen voor 1 januari. Ook kunt u een schenking of een grote aankoop doen. Wacht met schenken voor een eigen woning Bent u van plan om een schenking te doen voor een eigen woning? Wacht dan met schenken tot na 1 januari. U kunt dan gebruik maken van de verhoogde en verruimde vrijstelling voor een eenmalige schenking. De vrijstelling wordt namelijk structureel verhoogd van € 53.016 naar € 100.000. Daarnaast komt de beperking te vervallen dat de schenking moet zijn gedaan van een ouder aan een kind, waardoor er ook buiten de gezinssituatie gebruik kan worden gemaakt van de vrijstelling. Wel blijft de beperking van kracht dat de begunstigde tussen 18 en 40 jaar oud moet zijn. Laatste kans aftrek kinderalimentatieverplichting Indien u kinderalimentatie moet betalen, dan kunt u voor de laatste keer de waarde opvoeren als schuld in box 3 in uw aangifte inkomstenbelasting 2016. Deze regeling vervalt per 1 januari. Einde aan aftrek scholingskosten U kunt in 2017 voor de laatste keer scholingskosten in aftrek brengen. Deze aftrekpost verdwijnt namelijk in 2018. U kunt daarna onder strikte voorwaarden in aanmerking komen voor scholingsvouchers. Deze zijn niet fiscaal geregeld. Ook voor ondernemers een aantal tips op een rij:

Duivensport nieuws van de Gevleugelde Vrienden uit Wapenveld

Bekijk of u uw winst kunt beïnvloeden Als u een BV heeft, bepaalt de hoogte van uw winst welk tarief voor de vennootschapsbelasting geldt: • Voor winsten tot 200.000 euro geldt het MKB-tarief van 20%; • Voor winsten boven 200.000 euro geldt een tarief van 25%. Bekijk of er mogelijkheden zijn om de winst van uw BV uit te stellen. De eerste tariefschijf van de vennootschapsbelasting van 20% wordt namelijk in 2018 verlengd van 200.000 naar 250.000 euro, in 2020 van 250.000 naar 300.000 euro en in 2021 van 300.000 naar 350.000 euro. Hierdoor valt straks een groter deel van de winst in het tarief van 20%. Winst uitstellen door voorziening Gezien de verlenging van de eerste schijf van de vennootschapsbelasting kan het aantrekkelijk zijn om uw winst uit te stellen door een voorziening te vormen. Hiervoor moet u aantonen dat de toekomstige uitgaven hun oorsprong vinden in feiten en omstandigheden die zich hebben voorgedaan voor de balansdatum en dat een redelijke mate van zekerheid bestaat dat de uitgaven in de toekomst worden gedaan. Verder geldt dat de toekomstige uitgaven ook moeten kunnen worden toegerekend aan de periode voorafgaande aan de balansdatum.

WAPENVELD- Vorige week werden de kampioenen van postduivenvereniging de Gevleugelde Vrienden uit Wapenveld van het afgelopen vliegseizoen 2016 gehuldigd. Daarnaast werd jubilaris W.H. Borreman in het zonnetje gezet. Al met al was het een mooi seizoen met de nodige strijd voor het behalen van de verschillende titels. Gedurende de avond werden onder het genot van een hapje en een drankje de kampioenen 1 voor 1 naar voren gehaald en gehuldigd voor hun prestaties. Ook jeugdkampioen Gerjan Remmers werd gehuldigd voor zijn prestaties van afgelopen jaar. Hieronder volgen de verschillende onderdelen met hun kampioenen; Vitesse onaangewezen: 1W. Schuurman en Znn, 2- E.C.M. Woustra, 3- R. Kers. Aangewezen: 1- R. Kers, 2- J. Eikelboom, 3Comb. Borreman. Duifkampioen onderdeel vitesse: R. Kers met de NL 2014-1632487. Midfond onaangewezen: 1- W. Schuurman en Znn, 2- Comb. Borreman, 3-

E.C.M. Woustra. Aangewezen: 1H. IJzerman, 2- Comb. Borreman, 3- E.C.M. Woustra. Duifkampioen onderdeel midfond: H. IJzerman met de NL 2014-1361321. Dagfond onaangewezen: 1- E. Timmerman, 2- W. Schuurman en Znn, 3- R. Kers. Aangewezen: 1- B.W. Nitrauw, 2- W. Schuurman en Znn, 3- E. Timmerman. Duifkampioen onderdeel dagfond: E. Timmerman met de NL 2015-1391490. Overnacht fond onaangewezen: 1- E. Timmerman, 2- H.J.Wolfsen, 3H.Rozendal. Aangewezen: 1- H.J. Wolfsen, 2- E. Timmerman, 3- H. Rozendal. Duifkampioen onderdeel overnachtfond: H.J. Wolfsen met de NL 2013-1833098. Jonge duiven onaangewezen: 1- Comb. Borreman, 2- E.C.M. Woustra, 3- W. Schuurman en Znn. Aangewezen: 1- E.C.M. Woustra, 2- Comb. Borreman, 3- W. Schuurman en Znn. Duifkampioen onderdeel jonge duiven: E.C.M. Woustra met de NL 2016-1226679. Natour onaangewezen: 1- W. Schuurman en Znn,

2- H. IJzerman, 3- E.C.M. Woustra. Aangewezen: 1- W.Schuurman en Znn, 2- H. IJzerman, 3- R. Kers. Duifkampioen onderdeel natour: W. Schuurman en Znn met de NL 2013-1831918. Generaal tot 500 km onaangewezen: 1- W. Schuurman en Znn, 2- E.C.M. Woustra, 3- Comb. Borreman. Aangewezen: 1- R. Kers, 2- E.C.M. Woustra, 3- W. Schuurman en Znn. duifkampioen onderdeel generaal tot 500 km: H. IJzerman met de NL 2014-1361321. Generaal onaangewezen: 1- W. Schuurman en Znn, 2- E.C.M. Woustra, 3- R. Kers. Aangewezen: 1- R. Kers, 2- E.C.M. Woustra, 3- W. Schuurman en Znn. Duifkampioen onderdeel generaal: W. Schuurman en Znn met de: NL 2013-1831918. Kampioenschap Keizer: 1- W. Schuurman en Znn, 2- E.C.M. Woustra, 3- R. Kers. Tenslotte een woord van dank voor alle liefhebbers die dit jaar weer voor de punten hebben gestreden of op zijn of haar manier een steentje hebben bijgedragen.

Wees voorzichtig met een voorlopige teruggaaf Een voorlopige teruggaaf kan aantrekkelijk zijn omdat het direct liquiditeit oplevert. Maar pas op, u kunt naderhand wel geconfronteerd worden met belastingrente, indien die teruggaaf niet blijkt te kloppen. De belastingrente bedraagt momenteel 8% voor de vennootschapsbelasting. Voorkom deze hoge rente en zorg dat uw voorlopige aanslag overeenstemt met de werkelijkheid. Dit geldt niet alleen voor de vennootschapsbelasting. Voor andere belastingen (waaronder de inkomstenbelasting) is de rente misschien minder hoog maar met 4% nog steeds fors. G. (Gertjan) Hendriksen, Partner / Accountant-Administratieconsulent g.hendriksen@odg-accountants.nl Onderweegs & De Groot | Accountants | Adviseurs Nieuweweg 95, 8051 EC Hattem | www.odg-accountants.nl

Kaartavond Wios EPE- Op zaterdag 3 december houdt de wandelsportvereniging Wios Epe haar maandelijkse kaartavond. De avond is toegankelijk voor leden, donateurs en belangstellenden. Deze kaartavond wordt gehouden in het verenigingsgebouw, Lohuizerweg 18 te Epe. Aanvang is 20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.30 uur. Er wordt gejokerd

en geklaverjast. Er wordt niet in competitie gekaart, er zijn uitsluitend dagprijzen. U kunt dus ook incidenteel een avond bezoeken. Het inschrijfgeld bedraagt 3 euro inclusief een kopje koffie/ thee en enkele hapjes tussendoor. Voor nadere inlichtingen over de kaartavond kunt u terecht bij tel. 0578- 613765 of kaarten@wiosepe.nl.

40


Triada verhuurt sociale huurwoningen in +DWWHP+HHUGH:DSHQYHOG9HHVVHQ(SH 2HQH(PVWHQ9DDVVHQ

Vind uw huurwoning op www.triada.nl

Bruto

)OH[SULMV

Doelgroep

â&#x20AC;¢ Reageer voor a.s. maandag 24:00 uur â&#x20AC;¢ Reageren kan uitsluitend via www.triada.nl â&#x20AC;¢ U vindt op www.triada.nl van iedere huurwoning een uitgebreide omschrijving en foto's â&#x20AC;¢ Voor alle woningen gelden inkomenseisen â&#x20AC;¢ Kijk op www.triada.nl voor ons totale woningaanbod â&#x20AC;¢ Een Ã&#x20AC;H[SULMVZRQLQJ is een woning PHWHHQÃ&#x20AC;H[LEHOHKXXUSULMVVSHFLDDO voor huurders van Triada van 55+ ZZZWULDGDQOÃ&#x20AC;H[SULMV

Deze week Wapenveld Merelweg 70 ..............................¼

¼$OOH

Epe Pandersakker 27 ......................¼ :HHPHZHJ..........................¼ Zuukerweg 8E ..........................¼

¼ ¼ ¼

 -D 

$OOH 

Vaassen Jasmijnstraat 222 ......................¼

¼$OOH

Netto

T (0578) 67 66 66 E info@triada.nl Postbus 56 8180 AB Heerde Eperweg 61, Heerde

Adres

*Meer over Ã&#x20AC;H[SULM]HQ weten? In de tabel direct onder deze DGYHUWHQWLH]LHWXZDWXZKXXUSULMVZRUGWDOVXYRRUHHQÃ&#x20AC;H[SULMVNXQW huren. Woning van de week Zuukerweg 8e, Epe %UXWR¼ 1HWWR¼ Doelgroep 35+ %RYHQZRQLQJ]RQGHUOLIW'LFKWELMKHW FHQWUXPYDQ(SH:RRQNDPHUPð PHWRSHQNHXNHQPð7ZHHVODDSNDPHUVHQPð=ROGHUPHWYHHO EHUJUXLPWH%DONRQRSKHWRRVWHQ *H]DPHQOLMNH¿HWVHQEHUJLQJ%RXZjaar 1990.

+XXUHQLQNRPHQELMÃ&#x20AC;H[SULMVZRQLQJHQ U bent huurder van Triada en 55 jaar of ouder. 1. Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden? 2. Wat is uw inkomen? 3. Volg de pijlen naar de huurprijs die bij u past. Huurders van Triada van 55 jaar tot AOW-leeftijd

1 persoon

2 personen

3 of meer personen

Dit wordt uw netto huur bij HHQÃ&#x20AC;H[SULMVZRQLQJ

Huurders van Triada vanaf AOW-leeftijd

1 persoon

2 personen

3 of meer personen

Netto huurprijs advertentie

U gaat betalen

â&#x201A;¬ tussen tot en met

tot en met

tot en met

tot en met

â&#x201A;¬ 586,68

â&#x201A;¬ 22.100

â&#x201A;¬ 30.000

â&#x201A;¬ 22.100

â&#x201A;¬ 30.050

en

â&#x201A;¬ 710,68

U gaat â&#x201A;¬ 586,68 betalen.

tussen tot en met

tot en met

â&#x201A;¬ 628,76

â&#x201A;¬ 30.000

â&#x201A;¬ 30.050

en

â&#x201A;¬ 710,68

41

boven

boven

boven

boven

boven

boven

â&#x201A;¬ 22.100

â&#x201A;¬ 30.000

â&#x201A;¬ 30.000

â&#x201A;¬ 22.100

â&#x201A;¬ 30.050

â&#x201A;¬ 30.050

tot en met

tot en met

tot en met

tot en met

tot en met

tot en met

tot en met

â&#x201A;¬ 710,68

â&#x201A;¬ 35.739

â&#x201A;¬ 35.739

â&#x201A;¬ 35.739

â&#x201A;¬ 35.739

â&#x201A;¬ 35.739

â&#x201A;¬ 35.739

boven

boven

boven

boven

boven

boven

vanaf

â&#x201A;¬ 35.739

â&#x201A;¬ 35.739

â&#x201A;¬ 35.739

â&#x201A;¬ 35.739

â&#x201A;¬ 35.739

â&#x201A;¬ 35.739

â&#x201A;¬ 710,68

U gaat â&#x201A;¬ 628,76 betalen.

Kunt u met uw inkomen al huren tot en met of vanaf â&#x201A;¬ 710,68? U betaalt dan de geadverteerde huurprijs.


KERSTBOMEN TE KOOP !!!

LPÂ&#x2019;S, CDÂ&#x2019;S, DVDÂ&#x2019;S EN BOEKEN

HEERDE

                  

   

AL HET GLAS

Picea omorika, Blauw spar, Nordmann, ConicaÂ&#x2019;s enz. Van 50 cm tot 6 meter hoog in pot of met kluit.

50%KORTING

Â&#x201C;Voor het maken van vouwgordijnenÂ&#x201D;

M: 06-27000135 Â&#x2013; Kommerseweg 3

Ook hebben wij bossen kerstgroen, kerstbakjes opgemaakt vanaf Â&#x20AC;2,95 en kerstboommanden en -houders en diverse losse kerstartikelen.

VUURWERK EPE

Uw kerstboom word netjes verpakt in een net zodat hij makkelijk vervoerd kan worden. Bij aankoop van een kerstboom gratis lot uit kerstboom.

 

Word rijinstructeur ! Dagopleiding start op 10 januari Zaterdagopleiding start op 04 februari Diploma in 7 mnd. Incl. stagegarantie! Betaling ook in termijnen. Bel Van Buuren Zwolle 088 - 700 1400 www.vanbuuren.nl

HEERDE

Â&#x201C;Voor het herstellen van kledingÂ&#x201D;

Technische automaterialen, trekhaken + montage, E-bike kits + montage.

M: 06-27000135 Â&#x2013; Kommerseweg 3

20% KORTING

Molenweg 20, Heerde. Tel: 0578-694065. www.autoquik.nl

op wollen tapijten (alle merken)

20% KORTING

Prima aardappelen, Frieslander, Surprise en Ottena van de Dijkhuizerenk. En verkoop van Bildtstar (klei). Bezorging mogelijk. Henk van Â&#x2019;t Hof, Dijkhuizerzandweg 13, 8161 NS Epe, tel. 0578620180.

op raamdecoratie

20% KORTING

op kant-en-klaar karpetten en maatwerk*

(*m.u.v afwerking)

40 jaar

Top Service Epe

GEZOCHT Oude motorfiets (tot 1983), hoeft niet te lopen. Inl. 0578 - 57 38 57 of 06 - 22 57 13 21.

Tel: 0578-615668 www.topservice-epe.nl

Wordt uw tuin te vol, of wilt u meer licht ?

PROFKAP Vrijblijvend prijsopgaaf

PROFKAP

Wapenveld - 038-4479762

KOELKAST STUK? KERS: 0578-696729 zie advvertentie elders

Computer

Spareribs avond Vrijdag 16 dec. Onbeperkt spareribs eten Aanvang 19.30 uur Kijk op onze website Reserveer eventueel online www.deoase-zalk.nl

Service Spek

www.uwcomputerhulp.com

Zoekt u een Chr. partner? www.samen-verder.nl sinds 1986 met consulenten werkzaam door het hele land. Gratis brochure. Tel: 088-1303400 (lokaal tarief).

HEERDE

MAGNETRON STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

Â&#x201C;Voor het (ver)maken van vitragesÂ&#x201D;

Â&#x201C;Voor kleine tentreparatiesÂ&#x201D;

   

* vellen/snoeien van bomen en heesters * heggen knippen * versnipperen van takken

M: 06-27000135 Â&#x2013; Kommerseweg 3

HEERDE

  

     

DROGER STUK? KERS: 0578-696729 zie advvertentie elders

Bel uw vakman. Tel: 06-53933177

Voorverkoop vanaf 10 december of bestel via de site !

TATTOO + PIERCING Â&#x201C;RA-DAÂ&#x201D; Voor info of afspraak: 06-50213164 b.g.g 0578-616999 Goedgekeurd GGD. Schieten ook neus- + oorknopjes. Cadeau-bonnen ook verkrijgbaar. www.tattoorada.nl

Bel 038-4448735 of kijk op www.gastouders4allkids.nl

Â&#x2018;T VOSJE SNUFFELWINKEL Beeklandseweg 13 - Heerde. Tel: 06-30234535.

PEDICUREPRAKTIJK'LOES' Wildekampseweg 34 Wapenveld T.038-447 00 26 www.pedicurepraktijkloes.nl

Brocante Handelshuis Epe, Hoofdstraat 112 Epe. Tel. 06-53898348

* Flexibele kinderopvang op maat * Kleinschalig en persoonlijk * Belang van het kind staat centraal * Deskundigheidbevordering gastouders * Professionele ondersteuning en begeleiding

 

De kersttafel is er weer!!

Nu speciale acties ! Extra ingekocht Duits vuurwerk tegen Duitse prijzen.

Al ruim 15 jaar gastouderbureau in Hattem en omstreken.

INNAME KLEDING VOOR LEGER DES HEILS

Uw kozijnen aan vervanging toe?

www.handelshuisepe.vuurwerkexpert.nl

Tuincentrum Hoveniersbedrijf J. Liefers Kommerseweg 5, 8181 LX Heerde Tel 0578 - 693809

Interieurinrichting

   

0,50

M: 06-27000135 Â&#x2013; Kommerseweg 3 TE HUUR mooie vakantiebungalow. Goede fiets/wandel omgeving,WiFi www.twentehuisjes.nl familie.meinders@yahoo.com Denekamp 0541-626578

Sauna´s, Infraroodsauna´s Whirlpools, Zwembaden Fitness, Zonnebanken 3000m2 showroom

Uw computerhulp aan huis en bedrijf. Voor al uw computerproblemen, ook voor levering van nieuwe computers en laptops, internetaansluitingen, enz. alles tegen normale prijzen. Bel naar 0578-694026 of kijk op www.uwcomputerhulp.com

ELEKTRISCH ROKEN 0578-696729 www.kerselektro.nl WONINGINRICHTING

TUINMAN B.V. Heerderweg 32-34 8161 BM EPE tel. 0578-612925

Schilder zoekt bijverdiensten 06-47149165

Meubelen Vloerbedekking

Onderhoud & klussen C. Jager voor al uw schilderwerk, binnen of buiten, sauswerken, wandafwerking. Bel: 06-48407773 altijd vrijblijvend offerte

hard en zacht

Zuiderzeestraatweg 241 Oldebroek. 0525-631618

www.rhodos.nl

Overgordijnen Vitrage Zonwering Rolluiken, enz.

HEERDE

ENGELSE LES VOOR: beginners, gevorderden, groepen of privé. Voorbereiding voor Cambridge certificaat, zakelijk Engels. Tel: 0578-661121.

R.S.E RIOOL SERVICE EPE Ontstopping, aanleg en onderhoud van allerlei rioleringen. Tel: 0578-612917

Â&#x201C;BECOME A FRIENDÂ&#x201D;

Nieuwe en gebruikte planken, balken.

Â&#x201C;Voor het (ver)maken van gordijnenÂ&#x201D;

HOUT EN PLAATHANDEL

VAN DE MARS

M: 06-27000135 Â&#x2013; Kommerseweg 3

Klarensweg 3 Epe Tel: 0578-641410.

MAAK KENNIS MET ONZE KAPSALON VOOR NIEUWE KLANTEN

50%

KORTING OP JE KNIPBEHANDELING

FRANS MAASSEN HAIRSTYLING HOOFDSTRAAT 7 - 8162 AA - EPE 0578-614020 WWW.FRANSMAASSEN.NL

Broekhuis ongedierte bestrijding ratten-muizen-vliegen-vlooien-wespen-mieren

Wij zijn gespecialiseerd in houtworm en boktor B el 06-53782605 of www.broekhuisgroen.nl

DeProtestantsChristelijke OuderenBond Alleenvoor"Ouderen"? Welnee,voorállesenioren! Lokaal:.0578Ͳ621121 Landelijk:038Ͳ4225588 Contact:www.pcob.nl

KERSTBOMEN

Iedereen die een kerstboom komt halen Hoeft een stronk boerenkool niet te betalen Dit zolang de voorraad strekt Berkhoff, Hoofdstrat 208, EpeMassief houten vloeren v.a. Â&#x20AC; 7,00 p.m² - Hardhouten balken en planken. - Alle soorten golfplaten. - Dakpanplaten in 4 kleuren. - Trespa.

KOOKPLAAT/OVEN STUK?

KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl Professionele KLOKKENMAKER Rep. oud + ant. klokken. Cees van Lunteren. Gelriaweg 8-1 Epe (tegenover de VMI) Tel: 0578-614038. Volgens afspraak.

WASMACHINE STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl Veilinggebouw Apeldoorn sinds 1960 vraagt alles op antiek gebied. Verzorgt taxaties v. verz. en succ.verd. Info: F. v.d. Veen, beëd, makelaar/taxateur antiek/kunst, telefoon 06-53923995

KOELKAST STUK? KERS: 0578-696729 zie advvertentie elders

42


Boluwa Eco Systems Het bureau voor milieu advies en onderzoek!

Bodemonderzoek

Bodemsanering

Advies & begeleiding

Boluwa Eco Systems

Tel: 0578 - 691 218

E-mail: info@boluwa.nl

Zwarteweg 1

Fax: 0578 - 691 964

www.boluwa.nl

8181PD HEERDE

Ledikanten

SLIPS

SLAPEN

Boxsprings Zorgbedden Linnenkasten Matrassen

4 + 2 GRATIS of 2 + 1 GRATIS

Spiraal- en lattenbodems

Bankstellen

Dekbedden

(Relax-) Fauteuils

Hoofdkussens

Eethoeken

Hoeslakens

Complete meubelprogramma’s

voel je thuis!

Moltons Dekbedovertrekken

Geldig t/m 18 december 2016, zolang de voorraad strekt.

VERA

Lingerie

Zwolseweg 2 HEERDE Tel. 0578-693915

Gordijnen Vitrages

WONEN

STOFFEREN

Tapijt PVC

Inbetweens

Laminaat

Luxaflex

Vinyl

Horren

Karpetten

Zonwering

Werk met voldoende beweging?

PARKEREN VOOR DE DEUR • HAAL EN BRENGSERVICE

Word bezorger!

Pijnappel Twello Duistervoordseweg 54 7391 CG Twello T 0571 - 27 15 26

Gezocht, vroege vogels* voor het bezorgen van dagbladen zoals AD, de Volkskrant, Trouw en de Stentor. ’s Ochtends voor 7 uur de krant bezorgen is goed betaald en snel verdiend. Het bezorgen duurt 1 tot 1,5 uur per dag, van maandag tot en met zaterdag.

Pijnappel Heerde Dorpsstraat 35 8181 HM Heerde T 0578 - 69 16 12

www.pijnappel.info

• Vaassen m e tt a H • e rd e e H • e Ep Wat staat er tegenover: • een aantrekkelijke 4-wekelijkse vergoeding; • gratis de krant lezen;

TIJD OM TE ZAGEN MET GOED MATERIAAL! nze

• gratis regenpak; • diverse extra’s te verdienen. *min.leeftijd 15 jaar

Kijk voor meer informatie of aanmelden op: www.krantenbezorgen.nl

15%

korting Vraag vrijblijvend offerte aan!

43

Woningen ouder dan 2 jaar is 6% BTW

- Behangwerk - Sauswerk - Schilderwerk

www.berghorstschilderwerken.nl

21nov. nov.t/m t/m31 31maart maart2015 2017 Actie geldig v.a. 1

Mr. J. van Doesburgstraat 14 8191 AL Wapenveld. Tel.: 038-4470497 Mobiel 06 53136085

EEN ELEKTRISCHE ZEER KRACHTIGE, LICHTE, EGO KETTINGZAAG EN EEN JONSERED KETTINGZAAG. WIJ LATEN U GRAAG ALLE MOGELIJKHEDEN ZIEN. DE KOFFIE STAAT KLAAR!

In o om ro show ende o d l vo keus

WITTEVEEN | Laarstraat 10, Emst | T 0578 66 15 09 | www.witteveen-emst.nl


PKN in Hattem zamelt geld in voor Kinder Glazen Huis

â&#x20AC;&#x153;Het is mooi dat Sinterklaas zaterdagmorgen, ondanks de mist, toch aangekomen is in Veessen met het Kozakkenveerâ&#x20AC;?, laat Annet Bosman weten. Wilt u uw foto ook terugzien in de Schaapskooi? Of het nu om

natuurfotoâ&#x20AC;&#x2122;s gaat, een foto van een verjaardag of gewoon een grappig plaatje: stuur uw foto in en dan kiest de redactie de mooiste/grappigste/leukste foto uit. Deze wordt dan in de Schaapskooi geplaatst. Spelregels: per deelnemer kan 1 digitale foto

worden ingestuurd van minimaal 1 MB. Deze kan worden gemaild naar villamedia@online.nl tot uiterlijk maandag 9.00 uur. Vertel in maximaal 30 woorden uw verhaal achter de foto. Vergeet niet uw naam en woonplaats te vermelden.

De tuinen van Het Loo bij Groei&Bloei Sportuitslagen HEERDE- Donderdag 8 december om 20.00 uur komt Willem Zieleman Naar Groei&Bloei EpeHeerde e.o. voor een presentatie over de tuinen van Paleis Het Loo. Als hoofd van de tuindienst kan hij daar veel over vertellen. Met name over de laatste jaren. Zoâ&#x20AC;&#x2122;n acht jaar is er gewerkt aan een bijzondere renovatie. De tuin is opnieuw

aangelegd en is nu weer gereed. Ook gaat Willem Zieleman in op het bloemwerk en de Kerstversieringen in het paleis. Iedereen is van harte welkom in de grote zaal van Welgelegen, Stationsstraat 2 in Heerde. Meer informatie is te vinden op www.epe-heerde.groei.nl . Toegang is gratis voor leden, nietleden betalen 3,50 euro.

Grote opkomst avond rond â&#x20AC;&#x2DC;De Goede Doodâ&#x20AC;&#x2122;

VAASSEN- Er bestaat nog veel onzekerheid over medische hulp rond sterven en euthanasie. Dat bleek tijdens een informatieavond in zorgcentrum De Speulbrink in Vaassen afgelopen week. Ruim honderd mensen, vooral ouderen, bezochten de bijeenkomst die georganiseerd werd door huisartsen en apothekers uit Vaassen en Epe. Het was de eerste keer dat medische hulpverleners in het gebied het initiatief namen tot een bijeenkomst rond dit gevoelige en ook actuele thema. â&#x20AC;&#x153;Spreken over de dood is niet makkelijkâ&#x20AC;?, aldus huisarts Harry de Graaf, â&#x20AC;&#x153;Zowel de arts zelf als de patiĂŤnten hebben daar moeite mee. Er bestaan, ten onrechte, nog veel fabels en misverstanden. Duidelijk moet zijn dat artsen en apothekers juist heel veel kunnen betekenen in deze cruciale fase van het leven.â&#x20AC;? De jonge arts van praktijk Van Rij & De Smit was een van de organisatoren van de avond, samen met SCEN-arts Margriet Feijen, Heleen Haverkate van Mediq Apotheek Noord Veluwse uit Epe en Anke de Koff van Apotheek Stellendam uit Vaassen. â&#x20AC;&#x153;De grote

opkomst geeft aan hoezeer dit thema leeft. Tot op de laatste dag waren er aanmeldingen.â&#x20AC;? Tijdens de avond werd ondermeer stilgestaan bij de mogelijkheden van pijnbestrijding, het gebruik van morfine, euthanasie en palliatieve sedatie. Een van de misverstanden die daarbij aan de orde kwam, was de mogelijke verslavende werking van morfine en de mate waarin dit middel het menselijk leven zou verkorten. Hoewel beide veronderstellingen niet waar zijn, bleek een groot deel van de zaal ze toch te geloven. Uit de vele vragen vanuit het publiek bleek vooral de behoefte aan informatie rond het thema van euthanasie. Margriet Feijen kwam met cijfers en vertelde over haar ervaringen als SCEN-arts. â&#x20AC;&#x153;Euthanasie is nooit iets wat je zo maar even doet. Het is altijd een proces. Euthanasie is ook zeker geen recht. Het belangrijkste is dat we daar in alle openheid over kunnen spreken. Hopelijk draagt deze avond er aan bij dat het we het thema van de goede dood in de toekomst wat beter bespreekbaar kunnen maken.â&#x20AC;?

REGIO- De uitslagen van sportverenigingen uit de regio. Waterpolo: Dames Z&PC Hatto Heim- Aquapoldro 8-3; Heren 2 Z&PC Hatto Heim- Steenwijk 9-7; Aquanovio 3- Heren 1 Z&PC Hatto Heim 5-4. Voetbal: SV Vaassen- TKA 3-3.

HATTEM- Leden van de Protestantste Gemeente Hattem zamelen geld in voor het lokale Kinder Glazen Huis dat op zijn beurt weer geld inzamelt voor de landelijke Serious Request-actie. Het Kinder Glazen Huis wordt geplaatst in de binnenstad van Hattem en is geopend op 9 en 10 december. De PKN in Hattem haakt met verschillende activiteiten op bovengenoemde actie in. Zo zijn er aan het eind van een eerder gehouden kerkdienst tientjes uitgedeeld aan jongeren met het verzoek daar â&#x20AC;&#x2DC;meer geld van te makenâ&#x20AC;&#x2122;. Deze opgekrikte tientjes kunnen na de kerkdienst van 4 december in de EmmaĂźskerk worden ingeleverd. En ook

volwassenen kunnen meedoen aan de inzamelingsactie, bijvoorbeeld door in de kerk spullen te koop aan te bieden voor het goede doel. Bovendien komt er tijdens de Kerstmarkt een verkoopkraam naast het Glazen Kinder Huis te staan. Wie hiervoor nog goed verkoopbare spullen beschikbaar wil stellen of een bijdrage wil leveren aan het bemensen van de kraam kan contact opnemen met ĂŠĂŠn van de initiatiefnemers, vermeld op de website www.pknhattem.nl. De djâ&#x20AC;&#x2122;s van het landelijke Glazen Huis zamelen dit jaar geld in voor de bestrijding van longontsteking, waaraan elk jaar wereldwijd meer dan 900.000 kinderen overlijden.

Contractverlenging trainer WZC

Hattem PĂŠtanque

WAPENVELD- Het bestuur van de vv WZC Wapenveld en hoofdtrainer Eddy Zwijnenberg hebben het contract met een jaar verlengd. Eerder gaven de selectie, de begeleiders en de technische commissie bij het bestuur aan, tevreden te zijn over het werk van Eddy Zwijnenberg, dit was ook een voorwaarde voor Eddy zelf. Zwijnenberg is bezig aan zijn derde seizoen bij de 3e klasser vv WZC Wapenveld en zegt zelf: â&#x20AC;&#x153;we zijn de weg omhoog ingeslagen en we proberen zo hoog mogelijk te eindigen. Voor mij zit er nog voldoende uitdaging in, want dit team kan zich volgens mij nog door ontwikkelen tot een stabiele 3e klasserâ&#x20AC;?.

Gospelkoor We Believe WAPENVELD- We Believe is een enthousiast gezellig (klein) koor. Het repertoire is zeer divers. Het koor heeft een mooie oefenlocatie met piano, maar wat ze missen is iemand die het koor wil begeleiden en met ze wil oefenen. We Believe oefent wekelijks/twee wekelijks op de woensdagavond. Eens in de twee maanden verzorgen zij een praisedienst in Wapenveld. Ook verleent het koor medewerking tijdens erediensten in Wapenveld en omstreken. Dit uiteraard in overleg. Ben jij die enthousiaste toetsenist en vind je het leuk om samen met We Believe muziek te maken en te zingen? Neem dan contact op via: arjanne18@hotmail.com.

Ellen Lambrechts schrijft kinderboek HATTEM - De in Hattem geboren en getogen Ellen Lambrechts heeft een kinderboek geschreven. Ze heeft het verhaal, over een tweeling die allerlei activiteiten onderneemt met vriendinnen en jongens van de eigen basisschool, zelf verzonnen. Het boek met de titel â&#x20AC;&#x2DC;De tweeling krijgt een drielingâ&#x20AC;&#x2122; is voor 15 euro te koop via boekenbestellen.nl. De illustraties op de cover (in kleur) en binnenin (zwart-wit) zijn spe-

ciaal voor dit boek gemaakt door professioneel illustrator Marieke Priem uit Ermelo. De lezer krijgt als meerwaarde ook een inkijkje in de belevingswereld van kinderen die vertrouwd zijn met of gelabeld aan het woord autisme. De directe verkooplink, met nog extra informatie over het boek en de auteur, is: http://www.boekenbestellen.nl/ boek/de-tweeling-krijgt-een-drieling/19364.

Emster Wintermarkt EMST- Op vrijdag 9 december is er een Wintermarkt achter de Hervormde Kerk aan de Vaassenseweg 1 in Emst. Er zijn allerlei kramen met verkoop van winterdecoratie en kerststukken. Ook zijn er zelfgemaakte producten te koop, zoals oliebollen, cake, advocaat, warme sjaals en mutsen. Er zijn allerlei spellen om aan mee te doen, met kans op prijzen. Ook de rommelmarkt is weer aanwezig. Voor de

kinderen is er een grabbelton en ze kunnen zich laten schminken. Buiten staan er vuurkorven klaar, en kunt u genieten van warme chocolademelk en heerlijke soep, broodjes en warme snacks. Er wordt ook een kerstworkshop georganiseerd waar u aan mee kunt doen. De Wintermarkt is van 15.00 tot ongeveer 21.00 uur. De opbrengst van de Wintermarkt gaat naar de GZB en de IZB.

HATTEM- Afgelopen week was het weer enkele keren druk op het boulodrome aan het Tinneplein in Hattem. Uitslag dinsdagavond: 1e Piet Buikema, 2e Gerjan Souman, 3e AndrĂŠ Hegteler, 4e Renze Bosgraaf, 5e Pierre Stevens. Uitslag Bultmantoernooi: 1e /2e Marijke Wijnen/ Gerrit Hoogers, 3e Ben Kort, 4e Maaike Septer, 5e Ingeborg Suichies. Uitslag a la maison (zaterdag): 1e Jan Kramer en Pierre Stevens, 2e Bennie Wassink en Dini Wassink, 3e Louis Steringa en Elly StĂśver, 4e Geert Kuper en GerritJan Potgieter, 5e DirkJan Septer en AndrĂŠ Hegteler.

Bezinningsweken op de Veluwe HATTEM- De Hezenberg in Hattem biedt mensen die zijn vastgelopen deskundige begeleiding om de draad van het leven weer op te pakken. In de periode van 12 t/m 23 december organiseert de instelling voor GGZ- en Pastorale hulpverlening zogenaamde â&#x20AC;&#x2DC;Zin-wekenâ&#x20AC;&#x2122;. Deelnemers verblijven ĂŠĂŠn of twee weken op doordeweekse dagen op het landgoed, aan de rand van de Veluwe. De gasten kunnen er in alle rust opladen en aan zichzelf werken. Aanmelden kan tot en met 2 december. Deelname gaat op basis van een intakegesprek. GeĂŻnteresseerden kunnen hiervoor een afspraak maken via tel. 038-4445251. De kosten voor de Zin-weken bedragen 110 euro per dag. Een aantal zorgverzekeraars vergoedt deze kosten (grotendeels) vanuit het aanvullend pakket. In de praktijk springt vaak een diaconie of ander fonds bij. Informeer hiernaar bij aanmelding. Kijk voor meer informatie op www.hezenberg.nl. Â?Â&#x2021;Â?Â? Â&#x2C6;Â?Â&#x2021; Â&#x2030; Â&#x2020; Â&#x160; Â&#x2039;Â&#x2021; Â&#x2020;Â&#x2021;Â? Â&#x2021;Â&#x152;

 Â&#x17D;  Â&#x2018;Â&#x2030; Â&#x2019;Â&#x201C;Â&#x2019;Â&#x2021;Â 

Â&#x2030; Â&#x2030;  Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x192; ­ Â&#x152;Â&#x2022;Â?Â&#x2021; Â?Â?Â&#x201A;Â&#x192; ­Â&#x20AC;Â? Â&#x192;Â?   

     Â?Â?Â?Â? ­Â&#x20AC;­Â?Â&#x201A;Â&#x192;  Â&#x201E;Â&#x2026;Â&#x2020; Â&#x2014;Â&#x2020; Â&#x20AC;Â? Â?Â&#x2020;

Â? Â&#x2018; Â&#x2020;  Â&#x2019; Â? Â?Â?Â? Â&#x2014;Â&#x2020;Â&#x20AC;  Â&#x2020; Â&#x17D; Â?­

Â?­Â&#x201D; Â?Â? ­Â?­  Â?­­Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x201D;Â?   Â&#x2021;

Â&#x2030; Â&#x2020; Â&#x2020; Â? Â&#x201D; Â&#x2020; Â?Â?Â&#x201A;Â&#x192;

­Â&#x2013;  Â?Â&#x201A;Â?­  Â?­Â&#x192;Â&#x2013;Â?Â?Â? Â&#x2018; Â&#x2030;Â&#x2020;Â&#x160;Â&#x2019;Â? 

Â&#x2021;   Â&#x17D; Â?­

Â&#x20AC;Â?Â?Â&#x201D;Â&#x201A;Â&#x2013;Â?Â&#x201A;

44


24 / 7 06 233 444 00

Velen stonden rondom ons na het overlijden en bij de begrafenis van onze lieve, zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder

Johanna Hendrika Schuring-van Assen

dood gewoon bijzonder r e g i o He e r d e . Ep e . Ha t t e m

w w w. m a r q u e r. n l

Dit welgemeende meeleven heeft ons bemoedigd en getroost. Hiervoor willen wij iedereen hartelijk bedanken. Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Oene, november 2016

Via deze weg willen wij u danken voor uw blijken van medeleven na het overlijden van

Aukje Barnhoorn-Halma Dit medeleven, persoonlijk, schriftelijk of in de vorm van bloemen, was voor ons een grote troost en zal steeds een dankbare herinnering blijven. Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen Epe, november 2016

Uitvaartbegeleiding U itvva aartbegeleiding & Verzorging Verzorging Ve

Čą

Â&#x160;ČąÂ&#x2018;Â&#x17D;Â?ČąÂ&#x2DC;Â&#x;Â&#x17D;Â&#x203A;Â&#x2022;Â&#x2019;Â&#x201C;Â?Â&#x17D;Â&#x2014;ČąÂ&#x;Â&#x160;Â&#x2014;

Â&#x2022;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x203A;Â?ČąÂ?Â&#x17D;ČąÂ&#x2019;Â&#x2022;Â?Â&#x17D;  Â&#x160;Â&#x153;ČąÂ&#x2018;Â&#x17D;Â?ČąÂ?Â&#x2019;Â&#x201C;Â&#x2014;ČąÂ&#x2DC;Â&#x2013;ČąÂ?Â&#x17D;ČąÂ&#x;Â&#x17D;Â&#x203A;Â&#x2014;Â&#x17D;Â&#x2013;Â&#x17D;Â&#x2014;ČąÂ?Â&#x160;Â?ČąÂ&#x2DC;Â&#x2DC;Â&#x201D;ČąÂ&#x2019;Â&#x2014;ČąÂ&#x;Â&#x17D;Â&#x203A;Â?Â&#x203A;Â&#x2019;Â&#x17D;Â?Â&#x2019;Â?Â&#x17D;ČąÂ?Â&#x2019;Â&#x201C;Â?Â&#x17D;Â&#x2014; Â&#x17D;Â&#x203A;ȹ£Â&#x2DC;ČąÂ&#x;Â&#x17D;Â&#x2022;Â&#x17D;Â&#x2014;ȹ£Â&#x2019;Â&#x201C;Â&#x2014;ČąÂ?Â&#x2019;Â&#x17D;ČąÂ&#x2013;Â&#x17D;Â?ČąÂ&#x2DC;Â&#x2014;Â&#x153;ČąÂ&#x2013;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2022;Â&#x17D;Â&#x17D;Â?Â?Â&#x17D;Â&#x2014;ČąÂ?Â&#x2DC;Â&#x2DC;Â&#x203A;ČąÂ&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2014;ČąÂ&#x201D;Â&#x160;Â&#x160;Â&#x203A;Â?ČąÂ?Â&#x17D; Â&#x153;Â?Â&#x17E;Â&#x203A;Â&#x17D;Â&#x2014;Ç°ČąÂ&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2014;ČąÂ&#x2039;Â&#x17D;ÂŁÂ&#x2DC;Â&#x17D;Â&#x201D;Â&#x201C;Â&#x17D;ČąÂ?Â&#x17D;ČąÂ&#x2039;Â&#x203A;Â&#x17D;Â&#x2014;Â?Â&#x17D;Â&#x2014;ČąÂ&#x2DC;Â?ČąÂ?Â&#x2DC;Â&#x2DC;Â&#x203A;ČąÂ&#x160;Â&#x160;Â&#x2014; Â&#x17D;ÂŁÂ&#x2019;Â?ČąÂ?Â&#x17D;ȹ£Â&#x2019;Â&#x201C;Â&#x2014;ČąÂ&#x2039;Â&#x2019;Â&#x201C; Â?Â&#x17D;ČąÂ&#x152;Â&#x203A;Â&#x17D;Â&#x2013;Â&#x160;Â?Â&#x2019;Â&#x17D;Â&#x2122;Â&#x2022;Â&#x17D;Â&#x152;Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â?Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x2019;Â?ÇŻ Čą

Â&#x203A;Â&#x160;Â&#x160;Â?ȹ Â&#x2019;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x17D;Â&#x2014;ȹ Â&#x2019;Â&#x201C;ČąÂ&#x17E;ČąÂ&#x2018;Â&#x2019;Â&#x17D;Â&#x203A;Â&#x;Â&#x2DC;Â&#x2DC;Â&#x203A;ČąÂ&#x2039;Â&#x17D;Â?Â&#x160;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x17D;Â&#x2014;ÇŻ Â&#x17E;Â&#x201D;Â&#x201C;Â&#x17D;ČąÂ?Â&#x17D;ČąÂ&#x2019;Â&#x2022;Â?Â&#x17D; Čą

Â&#x2022;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x203A;Â?ČąÂ&#x17D;Â&#x2014;Čą Â&#x160;Â&#x2014;Â&#x17D;Â?

â&#x20AC;&#x153;Ik help u graag bij een goed afscheid.â&#x20AC;? Mijn naam is Jolanda van der Wal, ik ben uitvaartverzorgster voor Yarden in Epe en omstreken. Voor een goed afscheid kunt u rekenen op mijn zorg en advies. U kunt mij bellen op 088-9273790. Yarden. Wilt u een overlijden melden? Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

Čą

Persoonlijke P Pe Pers ers rsoo oonl oonl nllijijjke nlij ke begeleiding beg ege elle eiidi diing ng m ng met et zzorg, et org, or g, respect res espe pecctt en e n sstijl ttiiijljjll bij bijj begrafenis be egra eg gra rafe feni niiss of of ccrematie. rrema re emati ma ma ati ti e tie ti e.. Ongeacht On O ng ge ea acch htt waar waar aar u ve aa vverzekerd erz rze ekker errd d en e en/of n/o /of lillid /of id bent. be b ent. U kkunt un unt u ntt ons n on on nss 24/7 24/7 4/7 4/ 7 be b bereiken ereiken rei re rei e ken ke ke en no op op: p:

((0578) 0578) 7 76 6 00 00 86 86 of of

((038) 038) 76 76 000 000 56 56 Internet: Int nttern n ernet: rnet rn et: t ht h http://www.alphega ttp ttp: tp: p::://w p ///w /w / ww ww. ww w.alp alp a pheg eg ga-u uitvaart.nl iittvvaa va aarrt. rtt.n nl nl %HVSUHHNYULMEOLMYHQGYRRUDIXZZHQVHQPHWRQVGRRU

¢Â?Â&#x160;ČąÂ&#x17D;Â&#x2014;ČąÂ&#x2DC;Â&#x203A; Â&#x2122;Â&#x17D;Ç°ČąÂ&#x2014;Â&#x2DC;Â&#x;Â&#x17D;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x203A;ČąĹ&#x2DC;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x153;

Familieberichten 5-12-2011

5-12-2016

Je staat niet altijd stil bij het woordje ´samen´ Maar het is een groot gemis als samen uit je leven is.

Bezoekadres Molenweg 24a Postadres Postbus 90, 8180 AB Heerde Telefoon 0578-691911

Teunis en Monique Reinier William Misty

45

Redactie/Aquisitie Corinda v.d Worp- Striker Miriam ten Broeke Chantal Sahanaja Ronald Kloekke Irma Vos

E-mail villamedia@online.nl Bezorging 0342-471884

COLOFON

BART

Sluitingstijd: maandag 10.30 uur bij voorkeur via mail (villamedia@online.nl) met vermelding van factuuradres en telefoonnummer


ALGEMENE GEGEVENS

HEERDE Huisarts:

Dienstdoend huisarts voor spoedgevallen be-

reikbaar via de Centrale Doktersdienst:

of 0900-3336333.

Tel. 0578-698181

Dierenartsen:

Dierenklinieken Heerde-Epe, tel. 612273.

Spreekuur gezelschapsdieren ma. t/m vr. volgens afspraak.

Ruud Timmerman Apotheek Heerde Telefoon (0578) 69 27 90 E-mail info@apotheekheerde.nl Internet www.apotheekheerde.nl

Dierenkliniek Epe-Centrum, Emmastraat 5. Tel. 0578613121

Apotheek Heerde:

Brinklaan 7, 8181 EA Heerde, tel.

692790.

Dierenbescherming Epe, Emst, Oene en Vaassen:

Apotheek Heerde

Tel.

613528. Hoofdweg 18, 8166 AC Emst.

Geopend maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur.

Zaterdag van 11.00-13.00 uur.

Neem voor noodmedicatie buiten deze openingstijden eerst

VAASSEN EN EMST Huisarts:

Als het om uw medicijnen gaat

Bel voor inlichtingen tijdens kantooruren uw ei-

contact op met de huisartsenpost via tel. 0900 333 63 33.

gen huisarts: R.P. de Groot en N.M. de Groot-Weis (571230);

Voor andere spoedeisende vragen kunt u bellen met de Spoed

H. Duthler, D. de Reus en H.W. de Reus-de Lugt (571325/

apotheek via tel. (038) 424 54 74. De Spoedapotheek is

571330); T.P. Smink (571515); M.H.E. Smale (572800); G.H.

gevestigd in de centrale hal van de Isala Klinieken Zwolle.

Wiechers (661215). ’s Avonds, ’s nachts, in het weekeinde

Tandartsen N.O.-Veluwe:

Bel voor inlichtingen uw eigen

tandarts: K. Haasdijk (695855), C. Kuiters-Puylaert

(690300), M.L. v.d. Ven-Visser (691848).

Verloskundigenpraktijk: Dierenartsen:

of tijdens feestdagen kunt u bellen met de Huisartsen-

tel. 0900-600 9000). Apotheek Stellendam: post,

H.J.A. Claessen, apotheker, Dorps-

Mami, 038-3761674

straat 86, 8171 BT Vaassen, tel. 574848. Geopend ma. t/

Dierenklinieken Heerde-Epe, tel. 691368.

m vr. van 8.00-18.00 uur; za. van 10.00-13.00 uur. Buiten

Spreekuur gezelschapsdieren ma. t/m vr. volgens afspraak.

deze openingstijden kunt u terecht bij de dienstdoende

WAPENVELD Huisarts:

apotheek: zie mededelingenbord in de apotheek. Na 24.00 tot 8.00 uur in de ochtend kunt u contact opnemen met

Dienstdoend huisarts voor spoedgevallen be-

Tel. 0384479595, 0578-698181 of 0900-3336333. Apotheek: Verloskundigenpraktijk: Tandarts:

reikbaar via de Centrale Doktersdienst:

Zie apotheek Heerde

Mami, 038-3761674

Info via eigen tandarts: B.L.W. Linthorst

(4470050).

Dierenartsen:

055-3605157.

Tandarts:

Verloskundigenpraktijk La Vita:

Silvia de Haan, Eliza-

beth Olthuis, Liesbeth Post, Adelina van Gurp, tel. 0578575093, b.g.g. oproep via amb.dienst 088-0511783.

Dierenartsenpraktijk Vaassen

Praktijk voor landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren en

4442512. Dierenklinieken Heerde-Epe, tel. 691368.

paarden. Spreekuren: Maandag t/m vrijdagochtend

Spreekuur gezelschapsdieren ma. t/m vr. volgens afspraak.

inloopspreekuur van 8.30 -9.30 uur. Maandag t/m vrijdag

EPE EN OENE Huisarts:

afspraken van 13.30-16.00 uur en van 17.00-18.30 uur

gen huisarts: C. van Rij en De Smit(612472), D.M.S. Boon

Vaassen, tel: 0578-574427, fax:571243

(uitgezonderd woensdag). Op woensdag is de praktijk vanaf 17.00 uur gesloten. Adres: Laan van Fasna 18, 8172 KH

en E.A.de Ruiter (612385); E.J.H. Hut (614830); M.

Dierenartspraktijk van Duinen

Heemskerk-Maat(612900). C.R Andeweg (612469), Oene>

Stationsstraat 68, 8171 BZ Vaassen, 0578 571 133

F. Stijntjes of LBC Mantel-Hendriks (641207). ’s Avonds, ’s

nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen kunt u bel-

len met de Huisartsenpost,

NV Apotheek Epe:

tel. 0900-600 9000).

Ma.-vr.: 8.00 - 17.30 uur, zat.: 10.00-

13.00 uur.

Apotheek Epe

HATTEM Huisarts:

Op werkdagen tussen ’s middags 17.00 en ’s mor-

gens 08.00 uur, tijdens de weekeinden (vrijdagmiddag 17.00 uur tot maandagmorgen 08.00 uur) en tijdens feest-

- Willem Tellstraat 17, 8162 ET, Epe. Tel.

0578 627199. Openingstijden ma t/m vr 8.00 - 18.00 uur

en za van 10.00 - 13.00 uur. Buiten deze openingstijden

dagen kunt u het speciale huisartsennummer bellen:

0900-3336333. Apotheek Hattem:

Vechtstraat 3, Hattem. Openingstij-

kunt u terecht bij Dienstapotheek Apeldoorn tel. 055 -

den zaterdag 10.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden

578 76 57

dient men voor spoed telefonisch contact op te nemen

Tandartsen:

Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: Cen-

met Dienstapotheek Zwolle, tel. 038-4556227.

trum Mondzorg Epe (612397), Tandartsenpraktijk Epe

Tandarts:

(613870), S.S. Scheffer (612296), M.F.G. Smits (613260),

Jacobs (4443931), P.J. de Loor (4441313), E.M. Muller

M. v.d. Valk (616242), Tandartspraktijk De Tandhoek

(4441313), F.P.C. van Steenbergen (4441562).

(620457), H. Wolters (620067).

Verloskundigenpraktijk La Vita:

Silvia de Haan, Eliza-

Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: G.J.A.

Verloskundigenpraktijk: Dierenarts:

Mami, 038-3761674

Dierenkliniek Hattem, tel. 4442512.

beth Olthuis, Liesbeth Post, Adelina van Gurp, tel. 0578-

575093, b.g.g. oproep via amb.dienst 088-0511783.

KERKDIENSTEN

HEERDE

Herv. Gem.: 9.30 uur ds. G.J. Röben, 19.00 uur ds. N.

Raatgever.

Zondag 4 december 2016 – Tweede Adventszondag Wetering, 19.00 uur (in Goede Herderkerk) ds. F.Z. Ort. Evang. Gem. de Schaapspoort (Kulturhüs): 10.00 uur dhr. Klaas van Denderen.

Geref. Kerk (Ontmoetingskerk): 10.00 uur ds. J.B.

Diermanse, 19.00 uur Zangdienst.

Chr. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. H.K. Sok, 16.30 uur ds. B.

Reinders.

Ned. Geref. Kerk (De Noordgouw): 9.30 uur Heilig

Avondmaal, ds. R.C. Vervoorn, 16.30 uur (in GKV) Heilig

Avondmaal, ds. R.C. Vervoorn.

EMST Herv. Gem.: 9.30 uur ds. E. van den Noort, 15.00 uur ds.

voorn.

Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (Kerkzaal: Lange Veenteweg 4a, Epe): 9.30 uur kand. T.J. Ouwehand, 15.00 uur ds. H.J. van Marle.

GORTEL Vrije Evangelisatie: 9.30 uur prop. E. Boogert.

Vrije Evang. Gem. (Kruiskerk): 10.00 uur dhr. W. Wil-

brink,19.00 uur ds. J.M. Weststrate.

Evang. Gem. Immanuël (‘s-Heerenhof): 10.00 uur dhr.

Jurgen Zomer.

Christengem. Hebron Heerde (‘de Heerdt’): 10.00 uur

Ieder heeft iets dienst.

OENE Herv. Gem.: 9.30 uur ds. E. Mijnheer, 15.00 uur ds. C. van de Worp. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (Kerkzaal: Lange Veenteweg 4a, Epe): Zie onder Epe.

Huisgemeente Heerde (Burg. Schorerlaan 3): 9.30 uur

dienst.

Vrijz. Geloofsgem. Heerde e.o. (NPB): 10.15 uur dienst in

Hattem.

Wendhorst: 10.45 uur ds. G.H. Koppelman.

Radio 794: 9.30 uur Herv. Sionskerk, Epe, dr. T.E. van

Spanje.

VEESSEN

Herv. Gem.: 9.30 uur ds. W.G. Sonnenberg.

VORCHTEN

Herv. Gem.: 9.30 uur ds. G.J. van den Top.

WAPENVELD

Herv. Gem.: 9.30 uur ds. J.K.M. Gerling, 14.30 uur ds.

VAASSEN Protestantse Gem. Vaassen (Dorpskerk): 9.30 uur ds. C.E. Lavooij, 19.00 uur ds. C.E. Lavooij; Tabernakel: 10.00 uur ds. B. Heslinga. Herv. Evang.: 9.00 uur en 14.30 uur dhr. D.J. van Keulen. VGV: Geen dienst.

(Azaleastraat 4, Wezep): 9.30 uur Voorbereiding Heilig

Avondmaal, ds. H.J. van Marle, 14.30 uur ds. A.P.

Muilwijk.

Prot. Gem. (Petruskerk): 9.30 uur ds. M.H. van Es, 19.00

uur Jongerendienst.

Geref. Kerk ‘De Brug’: (Kanaaldijk) 9.30 uur ds. Th.

Oosterhuis, 14.30 uur (Sionskerk) ds. G. Bronsveld.

Filadelfia Gem.: 9.30 uur dhr. S. van den Hoven.

EPE

Grote Kerk: 10.00 uur ds. M.T.P.M. Oomens.

Goede Herderkerk: 10.00 uur ds. J.H. van Osch, 19.00

uur ds. F.Z. Ort.

Sionskerk: 9.30 uur dr. T.E. van Spanje, 18.30 uur ds. A.

Jongeneel.

Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (Kerkzaal: Lange

Veenteweg 4a, Epe): 9.30 uur kand. T.J. Ouwehand,

15.00 uur ds. H.J. van Marle.

Geref. Regenboogkerk: 9.30 uur ds. A.M. van de

De opleiding tot apothekersassistente duurt twee tot drie jaar, afhankelijk van de gevolgde vooropleiding. Je kunt de opleiding volgen bij een ROC (bijvoorbeeld in Zwolle of Deventer) maar ook bij particuliere opleiders zoals de LOI, de NCOI en Scheidegger. Bij een ROC is de opleiding op twee manieren te volgen. Via de Beroepsopleidende leerweg (BOL) of via de Beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Bij de BOL zit je het grootste gedeelte van de opleiding op school en loop je verschillende keren stage in een apotheek. De stageperiode verschilt per leerjaar. Gemiddeld loop je tussen de 20 en 60% van de tijd stage. Bij de BBL daarentegen werk je minstens 60% van de tijd in een apotheek en ga je minimaal één dag of avond in de week naar school. Apotheek Heerde begeleidt veel leerlingen en heeft regelmatig stageplaatsen beschikbaar. Waar en hoe je de opleiding volgt maakt niet uit. Alle opleidingen, ook de particuliere, moeten voldoen aan dezelfde eisen. De vooruitzichten wat betreft werkgelegenheid zijn voor apothekersassistentes goed. De komende jaren neemt, mede door de toenemende vergrijzing, de vraag naar zorg toe. Apothekersassistentes blijven daardoor hard nodig.

Doet u mee?

Gebruikt u meer dan zeven geneesmiddelen per dag en bent u 70 jaar of ouder? Wilt u ons dan helpen met een onderzoek naar veelgebruik van medicijnen onder ouderen? De Universiteit van Utrecht doet hier namelijk landelijk onderzoek naar en Apotheek Heerde helpt hier bij. Het aantal patiënten dat chronisch geneesmiddelen gebruikt is de afgelopen jaren sterk gestegen. Belangrijkste oorzaken zijn de vergrijzing van de bevolking en het voortschrijden van de inzichten in de preventieve geneeskunde. Vooral in de laatste tien jaar van het leven neemt het medicatiegebruik snel toe. Meer dan een op de vijf apotheekbezoekers tussen de 65 en 70 jaar gebruikt meer dan vijf geneesmiddelen per dag. In de leeftijdsgroep 70 tot 75 jaar is dit bijna 30%. Van de 75-plussers gebruikt 39% chronisch vijf of meer geneesmiddelen en 23% zelfs zeven of meer geneesmiddelen. Uit de praktijk blijkt dat bij een grote groep ouderen die veel medicijnen gebruiken, ongeschikte medicatie voorkomt. Dit kan onschuldig zijn maar het kan ook leiden tot allerlei problemen en complicaties. Het idee is nu dat door het uitvoeren van halfjaarlijkse medicatiebeoordelingen het ongeschikte medicatiegebruik onder ouderen teruggebracht kan worden, en de door hen ervaren kwaliteit van leven en welbevinden én zorgverbruik positief kan worden beïnvloed. Deelname aan het onderzoek bestaat uit een medicatiebeoordeling, en het driemaal invullen van een vragenlijst verspreid over een half jaar. De medicatiebeoordeling wordt in samenwerking met de eigen huisarts uitgevoerd. Wilt u mee doen aan dit onderzoek dan kunt u op werkdagen bellen met de apotheek. Ons telefoonnummer is (0578) 692790.

Nieuw: 24-uurs afhaalservice

Apotheek Heerde beschikt sinds kort over een afhaalautomaat waar u zelf uw medicatie uit kunt halen. Met deze gratis service haalt u uw medicijnen op wanneer u dat wilt, 24 uur per dag en 7 dagen per week.

Nieuwsgierig geworden? Bezoek de website werkindeapotheek.nl. Op deze site vind je onder andere antwoorden op veel gestelde vragen en de studiekeuzetest ‘Apothekersassistent: heb jij ’t in je?’. De test geeft je een idee of de opleiding iets voor jou is. Ook kun je je opgeven voor een snuffelstage van een halve dag bij een apotheek bij jou in de buurt. Misschien wel bij Apotheek Heerde!

Volle Evang. Gem. Woord en Daad: 10.00 uur dienst. RK Parochie: za. 18.30 uur Eucharistieviering, past. Daggenvoorde.

TERWOLDE - DE VECHT Geref. Gem.: 9.30 en 14.30 uur Leesdienst.

WELSUM Herv. Gem.: 10.00 uur ds. De Graaf.

G.H. Koppelman.

Hersteld Herv. Gem. Reg. Wapenveld-Wezep,

Als apothekersassistente heb je veel verschillende taken en een verantwoordelijke job. Het gaat immers over mensen en hun ziektes. Je hebt veel contact met mensen van verschillend pluimage. Dat betekent dat je goed met mensen moet kunnen omgaan en goed moet kunnen luisteren. Andere vereisten zijn dat je nauwkeurig werkt, zelfstandig én in teamverband. Heb jij dat allemaal in je? Dan is het beroep van apothekersassistente wellicht iets voor jou!

E. van den Noort.

Geref. Kerk Vrijg.: 9.30 uur dhr. W.C. van der Horst,

16.30 uur (met NGK) Heilig Avondmaal, ds. R.C. Ver-

Medicijnen uitgeven en cliënten informeren over het gebruik en mogelijke bijwerkingen. Geneesmiddelen bereiden zoals zetpillen en zalfjes. Gezondheidsklachten van mensen juist inschatten, en zelfzorgproducten adviseren en verkopen. Zaken afstemmen met huisartsen, verzorgingstehuizen en thuiszorgorganisaties. Intensief samenwerken met collega's.

Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: Tand-

artsenpraktijk Vaadent 576485.

Dierenartsenpraktijk Hattem, tel. 038-

Bel voor inlichtingen tijdens kantooruren uw ei-

Apothekersassistente: heb jij ’t in je?

HATTEM Protestantse Gem. i.w.: (Andreaskerk): 10.00 uur ds. M.L.W. Karels, 19.00 uur Voorbereiding Heilig Avondmaal, ds. B.J.D. van Vreeswijk; Emmaüskerk: 10.00 uur Jeugddienst en Heilige Doop, ds. W. Hortensius. Geref. Kerk Vrijg.: (Open Poort): 9.30 uur ds. R.H.

Jong geleerd, oud gedaan

Apotheek Heerde sponsort ook komend jaar de pleisters en verbandmiddelen die als oefenmaterialen worden gebruikt voor de Jeugd EHBO A opleiding op de basisscholen in Heerde en Veessen. Deze Jeugd EHBO opleiding combineren we met het geven van een gastles aan de groepen 7 en 8. Tijdens deze les houden we een praatje over pillen en poeders, kunnen er verschillende dingen geproefd worden en mogen de kinderen zelf een zalfje maken. Recent zijn er gastlessen gegeven op de Kristal en de Parkschool in Heerde.

De zogenaamde ServiLocker is vooral bedoeld voor cliënten met herhaalmedicatie. Zij worden de komende maanden stapsgewijs uitgenodigd vrijblijvend kennis te maken met deze nieuwe, gratis dienst.

Knigge, 14.30 uur H.J. Messelink; (Gasthuiskerk): 9.30 uur ds. H.J. Messelink. Chr. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. J. Wesering, 16.30 uur ds. J. Westerink. Ned. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. G. Bronsveld, 16.30 uur (in CGK) ds. J. Westerink. Vrije Bapt. Gem. Bethel: 10.00 uur ds. G. Leuvenink, 19.00 uur br. W. Woning. Vrijz. Geloofsgem. Hattem e.o. (NPB): 10.15 uur ds. A.C. Bronswijk. Parochie O.L.V. ten Hemelopneming, Hattemerbroek: zo. 9.00 uur Woord- en Communieviering.

Dit schooljaar worden de gastlessen uitgebreid naar de Noordgouw. De leerlingen van MAVO 3 krijgt dan drie lessen over chemie. Doel van de gastlessen is om kinderen al op jonge leeftijd te interesseren voor chemie en geneesmiddelen. Want wie weet, misschien zit er wel een toekomstig apotheker(es) en/of apothekersassistent(e) in de klas!

De afhaalautomaat is niet geschikt voor grote pakketten en koelartikelen. Ook blijft een eerste uitgifte van medicijnen via de balie in de apotheek verlopen. Bij het eerste gebruik van medicijnen moet bij de uitgifte immers uitleg gegeven worden over het gebruik ervan. Ook kan er sprake zijn van extra informatie die u beslist moet weten. Een eventuele tweede bestelling kunt u wel uit de afhaalautomaat ophalen.

ZORG Tips & Weetjes

Apotheek Heerde Als het om uw medicijnen gaat

46


Ontdek in onze winkel

Vriesvers schepvis

Absoluut om van te watertanden, is onze visafdeling. Daar vindt u een uitgebreide keuze aan vriesverse vis, die u gemakkelijk zelf kunt scheppen en thuis heerlijk kunt wokken. Schep bijvoorbeeld de diepgevroren inktvisringen of diverse soorten garnalen. En heeft u vragen over de bereiding? Vraag het een van onze medewerkers.

Jumbo Brinkman, Heerde, Stationsstraat 29

Ontdek in onze winkel

Vers gegrilde producten

Uniek in onze winkel is de speciale grill op de slagerij afdeling. Diverse verwennerijen zoals gegrilde kipvleugels of spareribs worden volgens unieke Jumbo-receptuur gekruid of gemarineerd.

Jumbo Brinkman, Heerde, Stationsstraat 29

Een breed assortiment vers en voordelig

Bananen 1 kilo

0

99

Op ons groente- en fruitplein vindt u een zeer uitgebreid assortiment van de meest verse producten tegen de laagste prijzen. Heeft u vragen of zoekt u een bepaald product? Vraag het aan onze groenteen fruitspecialisten.

Jumbo Brinkman, Heerde, Stationsstraat 29

47


48

Schaapskooi week 48 2016  
Schaapskooi week 48 2016  
Advertisement