Page 1

Schaapskooi

Oplage 29.000 exemplaren 35e jaargang, 15 mei 2018

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD

Heerde •

Wa p e n v e l d •

Ve e s s e n •

Vo r c h t e n •

Hattem •

Epe •

Emst •

Oene •

Va a s s e n •

We l s u m

Informatiepaneel klooster onthuld

WAPENVELD- Zaterdagochtend werd op het terrein van camping 't Klooster in Wapenveld een informatiepaneel onthuld over het klooster St. Hiëronymus. Dit terrein is de vermoedelijke locatie van het klooster, beter bekend als klooster Hulsbergen. Aansluitend werd op Vrieze's Erfgoed de expositie geopend met als thema 'Het water de baas, een monnikenwerk rond Wapenveld'. De bewoners van het klooster Hulsbergen (1407-1588) hebben heel veel betekend voor de beteugeling van de IJssel en de afwatering van het gebied om goede landbouwgronden mogelijk te maken. De expositie gaat in op de strijd tegen het water rond Wapenveld en de geschiedenis van het klooster Hulsbergen. Ook worden bodemvondsten geëxposeerd die op initiatief van amateurarcheoloog Han Mosterd gevonden zijn. "Samen met Vrieze's Erfgoed plaatsen we informatiepanelen waar-

KOZIJNEN NODIG?

Tweelingenlaan 68 - 7324 BN - Apeldoorn - 055-5380060

onder dit paneel. De tekening erop is gemaakt door Bernard Bos. We willen graag meer onderzoek doen om een beeld te krijgen wat er in de grond zit. Het waterschap heeft 5000 euro geschonken en we gaan praten met provincie en gemeente om dit onderzoek mogelijk te maken. Gisteren nog is gegraven en lag dit kloostermop in de grond," aldus Roel Docter namens Stichting Recreatie Wapenveld die deze kloostersteen of monniksteen (Middeleeuwse baksteen) overhandigde aan wethouder Wolbert Meijer. "Het is vandaag Wereld Trekvogeldag, Nationale Molendag, de expositie in Vrieze's Erfgoed wordt geopend en nu dus de onthulling van het informatiepaneel. De monniken op deze plek hielden zich niet alleen bezig met bijbelstudie en gebed en mediteren, zij waren ook mensen die innovatief bezig waren. Ze maakten een waterbeschermingsplan om zich te verdedigen tegen het water en ze maakten irrigatie moge-

lijk. Ze deden aan educatie, innovatie en ze hielpen de mensen en de armen in de omgeving. De geschiedenis is hier tastbaar aanwezig," aldus de wethouder. Bernard Bos oorspronkelijk uit Groningen, die als vrijwilliger betrokken is bij Vrieze's Erfgoed en veel interesse heeft in kloosters, maakte tekeningen ten behoeve van het informatiepaneel en de expositie. "Ik heb van jouw vader tekenen geleerd, hier komt alles samen", zei Bos tegen wethouder Meijer. "Ik fietste hier altijd langs en heb mij altijd verdiept in kloosters. Hier moet toch een klooster hebben gestaan. Vanuit die kennis heb ik de tekeningen gemaakt. Het is verbeelding, misschien heeft het er zo uitgezien. Alle bronnen vertellen: er stond een klooster met 7 huizen. Ik heb mij gebaseerd op die bronnen en het klooster getekend in zijn bloeitijd, zo rond 1500. Onderzoek moet ervoor zorgen dat we meer te weten komen over dit klooster".

Zuppeldseweg 8, Heerde. Tel. 0578-691853.

MEUBELEN SLAPEN VLOEREN ZDͳ BEKLEDING

Pijnappel Twello Duistervoordseweg 54 T 0571 - 271526

EC HT E C H T

advocatuur

Ze hebben twee zoons en vier kleinkinderen. "Ze wonen in de buurt en komen geregeld. We hoeven er niet ver voor te reizen." In de vakantie gingen ze regelmatig met de bus naar Oostenrijk of Duitsland. "Maar de laatste jaren niet meer. We zijn nog nooit met het vliegtuig weg geweest zoals ze tegenwoordig doen, behalve de keer dat ik in Teuge in zo'n klein vliegtuig heb gezeten", vertelt ze. "We rijden nog wel auto,

een beetje toeren." Na 40 dienstjaren als postbode kon Wouter in 1989 al met pensioen. De 85-jarige zorgt nu voor de bezorging van medicijnen voor de apotheek en hij legt nog weleens een kaartje in het buurtgebouw. Het geheim van een lang huwelijk? "Het gaat vanzelf. Ieder huisje heeft zijn kruisje. We hebben het goed samen." Zaterdag hebben ze het jubileum gevierd met een receptie bij de Loreley in Epe.

www.topslager-nooteboom.nl

Houtweg 49 8167 PJ Oene (0578) 64 12 94

Elektrotechniek Installatietechniek Cv-installatie/onderhoud Installatiekeuringen

www.aalbertsinstallaties.nl

PREMIUM DEALER VAN:

www.pijnappel.info Pijnappel Heerde Dorpsstraat 35 T 0578 - 691612

60 jaar getrouwd

EPE- Wouter Witteveen en Bertha Witteveen-Van Huffelen waren vorige week 60 jaar getrouwd. Het stel heeft elkaar ontmoet in Epe. "We kwamen mekaar tegen onderweg. Ik was postbode en zij werkte in Epe als werkster. Ze was de ramen aan het wassen aan de binnenkant en ik zag haar staan. Het klikte gewoon", legt Witteveen uit. "We hebben een keer een afspraak gemaakt", vertelt zijn vrouw. Ze was onder de indruk van zijn postbodepak geeft ze lachend aan. "Hij was toen nog telegrambesteller." "We hebben 2 of 3 jaar samen gelopen voordat we gingen trouwen." Na de huwelijksvoltrekking gingen ze wonen aan de Vlijtweg 15. Intussen wonen ze al 51 jaar aan de Hoge Hagt. "Vlakbij de winkel en het bos. Vroeger hebben we heel veel gefietst en gewandeld maar zo hard lopen doe ik niet meer", aldus de 84-jarige Bertha.

BARBECUE-GROEPSPAKKET( voor 30 personen) : Prijs voor 150 stuks vlees divers, 3 soorten salades, stokbroden, 30 personen: kruidenboter en sauzen. Inclusief barbecue, gas, borden en bestek en servetten. € 375,00. De schoonmaak doen wij voor u. Extra personen € 10,50 pp

www.echtadvocatuur.nl

Ruimtelijke ordening EPE Tel. 0578-614029

Dorpsstraat 24a, Oene 0578-641148

Belangrijke mededeling In verband met Pinksteren geldt een vervroegde deadline. Copy/advertenties aanleveren voor donderdag 17 mei 15.00 uur.

!!!


Informatie van de gemeente Gemeentehuis Bezoekadres

Eperweg 5, 8181 ET Heerde

Postadres

Postbus 175, 8180 AD Heerde

Telefoonnummer (0578) 699 494

Afvalinzameling verplaatst in verband met 2e pinksterdag Maandag 21 mei is het tweede pinksterdag. Op deze dag wordt er in de gemeente Heerde geen afval ingezameld.

Faxnummer

(0578) 695 288

E-mailadres

gemeente@heerde.nl

Internetsite

www.heerde.nl www.heerde.nl/afspraak

WhatsApp

(06) 148 701 42

Openingstijden

Maandag 08.30 - 19.00 uur (telefonisch bereikbaar tot 17.00 uur) Di. t/m do. 08.30 - 17.00 uur Vrijdag 08.30 - 16.00 uur De gemeente Heerde werkt op afspraak. Voor producten van balie Burgerzaken moet u een afspraak inplannen. Voor overige producten is dit niet mogelijk.

Afvalinzameling

Klantenservice ROVA: (038) 4273777 klantenservice@rova.nl

Contactinfo sociaal domein

Zorgvraagheerde: (0578) 69 94 99, info@zorgvraagheerde.nl. Team Jeugd/CJG: (0578) 72 00 01, info@teamjeugdheerde.nl. De Plu Heerde: (0578) 69 95 00, info@depluheerde.nl. Regionale info Wmo, jeugdhulp, beschermd wonen: www.zorgaanbiedersinfo.nl. Knelpuntencoördinator: spreekuur vrij. 09.00-11.00 uur, (06) 145 153 91, knelpuntencoordinator@ heerde.nl. PlusOV klachtenlijn: wanneer niet opgehaald op afgesproken tijd, (088) 7587666.

Spoedhulp bij dringend probleem buiten openingstijden:

· Huisartsenpost bij medisch probleem: (0900) 333 63 33. · Spoedeisende zorg voor jeugd: (0900) 995 55 99 · Crisisdienst GGNet bij psychisch probleem: (088) 933 44 00. · Veilig thuis bij huiselijk geweld/kindermishandeling: (0800) 20 00.

Gevonden en verloren voorwerpen www.heerde.nl/ gevondenenverloren.

Voor meer informatie Ga naar www.heerde.nl.

Zaterdag vóór Pinksteren

· Als uw inzameldag op maandag 21 mei valt, wordt uw inzameldag verplaatst naar zaterdag 19 mei. Let op, dit is de zaterdag vóór tweede pinksterdag. Het kan voorkomen dat op een ander tijdstip wordt ingezameld dan u gewend bent. Wij vragen u daarom de container op de dag van inzameling vóór 07.00 uur aan de straat neer te zetten. Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het ROVA Klantcontactcentrum, telefoon (038) 427 37 77 of www.rova.nl/contact. Meer informatie over de inzameldagen vindt u op www.rova.nl/afvalkalender en de gratis ROVA-app.

Preventieve bespuiting eikenprocessierups ‘s avonds en ‘s nachts Deze week gaat Kuppen boomverzorging in opdracht van de gemeente Heerde weer aan de slag met de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups. Dit gebeurt door de eikenbomen ’s avonds en ‘s nachts te bespuiten met nematoden (aaltjes). Een biologische en natuurvriendelijke manier van bestrijding om te voorkomen dat de rupsen groeien en een plaag ontstaat die gevaar oplevert voor

de gezondheid van mens en dier.

Evenementenkalender Evenement

Locatie

Datum en tijdstip

Portretten in de villa Villa Jacoba, Dinsdag 10-12 uur Dorsstraat 55, Heerde en 14-16 uur Donderdag 10-12 uur Vrijdag 14-16 uur Zaterdag 14-16 uur MFA de Verbinding 22/05/2018 Handwerkcafé Kerkweg 19a, aanvang 19.30 uur Vorchten Hotel/Restaurant 26/05/2018 IJsseltheater IJsselzicht, IJsseldijk aanvang 10.00 uur fietstocht 40, Veessen 27/05/2018 aanvang 9.30 uur Dit is een selectie uit de agenda op www.wijzijnheerde.nl. Kijk op www.wijzijnheerde.nl voor meer informatie en het meest actuele overzicht. Als u zelf een evenement organiseert kunt u dat aanmelden op www.wijzijnheerde.nl.

Contactinfo sociaal domein informatie en advies over zorg in Heerde, (0578) 69 94 99, info@zorgvraagheerde.nl. Zorgvraagheerde:

steunpunt voor hulp bij opvoeden, (0578) 72 00 01, info@teamjeugdheerde.nl. Team Jeugd/CJG:

Plaag voorkomen

Het aanbrengen van de nematoden in de eikenbomen wordt ’s avonds of ’s nachts uitgevoerd omdat nematoden niet tegen Uv-licht kunnen. De nematoden worden over de hele kroon van de eikenboom gespoten en infecteren de rups. Door het preventieve spuiten wordt gemiddeld negentig procent van de plaag gereduceerd.

Afwijkende openingstijden gemeentekantoor Maandag 21 mei, tweede pinksterdag, is het gemeentekantoor gesloten. En op vrijdag 25 mei is het gemeentekantoor wegens personele aangelegenheden gesloten voor publiek.

steunpunt voor vrijwilligers en mantelzorgers in Heerde, (0578) 69 95 00, info@depluheerde.nl. De Plu Heerde:

Regionale info Wmo, jeugdhulp, beschermd wonen:

www.zorgaanbiedersinfo.nl.

tel. spreekuur vrijdag 09.00-11.00 uur, (06) 145 153 91, knelpuntencoordinator@heerde.nl. Knelpuntencoördinator:

PlusOV klachtenlijn:

tijd, (088) 7587666.

wanneer niet opgehaald op afgesproken

Spoedhulp bij dringend probleem buiten openingstijden:

    

Huisartsenpost bij medisch probleem: (0900) 333 63 33. Spoedeisende zorg voor jeugd: (0900) 995 55 99 Crisisdienst GGNet bij psychisch probleem: (088) 933 44 00. Alarmnummer politie: 112. Veilig thuis bij huiselijk geweld/kindermishandeling: (0800) 20 00.

Inzage programmabegroting Militaire oefeningen GGD NOG In de raadsvergadering van 1 juni 2018 wordt de conceptprogrammabegroting 2019 van de GGD Noord-Oost Gelderland behandeld. De Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de Gemeentewet schrijven voor dat de ontwerpbegroting ter inzage gelegd moet worden en verkrijgbaar gesteld moet worden. Vanaf 15 mei ter inzage 

De concept programmabegroting van de GGD NOG ligt vanaf 15 mei ter inzage bij het gemeentekantoor van de gemeente Heerde, aan de Eperweg 5 Heerde. Wilt u graag een exemplaar ontvangen dan kunt u dit per mail aangeven. Als u een mail stuurt aan Tinus Smit, t.smit@heerde.nl, dan ontvangt u een elektronisch exemplaar per mail. Wilt u liever een papieren versie ontvangen dan kunt u dat aangeven

Woensdag 16 mei worden er militaire oefeningen gehouden in Heerde en omgeving. Als er schade door de oefeningen is ontstaan, dan kunt u dit melden bij het Ministerie van Defensie, Sectie claims, postbus 90004, 3509 AB Utrecht. Telefoon: (030) 218 04 20.

Schietoefeningen Op het Artillerie Schietkamp (ASK) kunnen dagelijks schietoefeningen worden gehouden. Alleen bij avondschieten en afsluiting van de Nieuwe Zuidweg wordt dit apart vermeld op de gemeentepagina en www.heerde.nl. Voor vragen of klachten over de schietoefeningen kunt u bellen met de klachtenlijn van het ASK: (0525) 65 77 00. 2


Bekendmakingen Voor het inzien van de betreffende stukken kunt u een afspraak maken via de afdeling Dienstverlening en Informatiebeheer, telefoonnummer (0578) 69 94 94 of per e-mail: gemeente@heerde.nl. Op afspraak bent u welkom tussen 09.00 uur en 16.00 uur. U bent er dan zeker van dat de juiste persoon u te woord staat.

Aanvragen omgevingsvergunning

In de periode van 30 april 2018 tot 8 mei 2018: · Het verbouwen/uitbreiden van het woonhuis op het perceel Brandstraat 31 in Heerde. · Het plaatsen van een dakkapel op het perceel Hein Dijkslagstraat 29 in Heerde. · Het bouwen van een tuinhuis op het perceel Herdershof 3 in Heerde. · Het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het realiseren van een Bed & Breakfast in het bestaande gastenverblijf op het perceel Weteringdijk 10 in Heerde. · Het aanleggen van een paardenbak op het perceel Revelingseweg 75 in Wapenveld.

Sloopmelding

In de periode van 30 april 2018 tot 8 mei 2018: · Het gedeeltelijk slopen van de woning op het perceel Kavelweg 3 in Heerde. · Het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning op het perceel Korenbloemweg 13 in Heerde. · Het verwijderen van asbesthoudende materialen uit een berging/schuur op het perceel Machteldskamp 16 in Heerde. · Het verwijderen van asbesthoudend dakbeschot van de woning op het perceel Oenerweg 33 in Heerde. · Het slopen van de woning met schuur en het verwijderen van asbesthoudende materialen op het perceel Terpweg 12 in Heerde. · Het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning op het perceel Veldweg 5 in Heerde. · Het verwijderen van asbesthoudende materialen uit een schuur op het perceel Wezeweg 27 in Heerde. · Het slopen van een woning met opstallen en het verwijderen van asbesthoudende materialen op het perceel Zwolseweg 51 in Heerde. · Het gedeeltelijk slopen van de woning op het perceel Flessenbergerweg 27 in Wapenveld. · Het verwijderen van asbesthoudende materialen uit een stal op het perceel Kanaaldijk 85 in Wapenveld. · Het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de berging op het perceel Molenweg 3 in Wapenveld. · Het slopen van het dak van de schuur en het verwijderen van asbesthoudende materialen op het perceel Wildekampseweg 89 in Wapenveld. Deze melding ligt niet ter inzage. Voor meer informatie belt u 0578-699494.

¨ Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure) ·

Het verbouwen en vergroten van de woning op het perceel Flessenbergerweg 27 in Wapenveld. Verzonden: 30 april 2018. · Het plaatsen van een raamkozijn op het perceel Lagestraat 24 in Wapenveld. Verzonden: 1 mei 2018. · Het kappen van vijf fijnsparren op het perceel Meester Nijhoffstraat 10 in Heerde. · Het uitbreiden van de woning op het perceel Zwolseweg 65b in Heerde. Verzonden: 2 mei 2018. · Het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het plaatsen van zonnepanelen in een weiland ten noorden van het woonhuis op het perceel Revelingseweg 23 in Wapenveld. Verzonden: 3 mei 2018. · Het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het vervangen van de bestaande reinwaterreservoirs voor een gebouw met twee waterkelders en een buizenkelder op het perceel ter hoogte van Molenweg 2 in Wapenveld. · Het bouwen van een woning op het perceel Zwartekolk 36 in Wapenveld. Verzonden: 8 mei 2018.

Intrekken aanvraag omgevingsvergunning ·

3

Het aanleggen van een parkeerplaats op gronden aansluitend op het perceel

Kamperweg 76 in Heerde. Verzonden: 1 mei 2018.

¨ Kennisgeving verlengen beslistermijn omgevingsvergunning

Verlenging beslistermijn met een termijn van maximaal 6 weken voor: · het bouwen van een woning met kelder, garage en carport op het perceel gelegen daar waar de Machteldskamp overgaat in de Sa in Heerde. Datum ontvangst aanvraag: 6 maart 2018. Verzonden: 1 mei 2018. · het uitbreiden van de woning op het perceel Zwolseweg 67a in Heerde. Datum ontvangst aanvraag: 14 maart 2018. Verzonden: 8 mei 2018.

¨ Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Het aanbrengen van geïsoleerde dakplaten op de woningen gelegen op de percelen Dominee van Meursstraat 14 t/m 36 en Kwartelweg 28 en 30 in Wapenveld. Verzonden: 29 april 2018. ∇ ♦ ∗

Tegen deze besluiten kunt u een zienswijze indienen Tegen deze besluiten kunt u bezwaar aantekenen. Tegen deze besluiten kunt u een beroep indienen

Zienswijze Ñ

Een ontwerpbesluit wordt één dag na publicatie gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegd. Een ieder kan binnen deze termijn mondeling of schriftelijk een zienswijze over het besluit kenbaar maken bij het college van Heerde, Postbus 175, 8180 AD Heerde, telefoonnummer: (0578) 69 94 94.

Bezwaar ¨ en beroep *

Wanneer een besluit over een vergunning of ontheffing u rechtstreeks in uw belang treft, kunt u binnen zes weken na dagtekening van het besluit hiertegen een bezwaarof beroepsschrift indienen, afhankelijk van het type besluit. Wanneer u bezwaar wilt maken tegen een besluit, doet u dit bij het college van Heerde, Postbus 175, 8180 AD Heerde. Een beroep moet u sturen naar de afdeling Bestuursrecht van de Rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Een bezwaar- of beroepschrift moet duidelijk uw naam, adres en datum vermelden. Daarnaast moet u het besluit omschrijven waar u op reageert en waarom u daartegen bezwaar of beroep aantekent. Bij het indienen van een beroepschrift moet u griffierecht betalen.

Voorlopige Voorziening

Een bezwaar- of beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. In spoedgevallen kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Dit doet u bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Ook hiervoor moet u griffierecht betalen.


Hutten bouwen in stralende zon

Duivensport WAPENVELD- De uitslag van de P.V. Wapenveld van de wedvlucht V19 Chimay: 1. E.C.M. Woustra; 2, 3, 4 5, 6, 8. Next Generation; 7. J. Landman; 9. Jan + Alisa v.d. Vrugt; 10. J. Eikelboom. HEERDE- De uitslag van de Blauwe Doffer te Heerde van de wedvlucht V19 Chimay: 1. Rorije-De Spikke; 2, 6, 8. R. pleiter; 3, 7. A. van de Beek; 4. H.K. Remmerts; 5, 9. Gebr. Tijssen; 10. L. van der

Wulp. WAPENVELD- De uitslag van PV de Gevleugelde Vrienden van de wedvlucht Chimay: 1. H IJzerman; 2, 8, 9. Comb. Borreman; 3, 4, 7. R. Kers; 5. K van ’t Zand; 6. H. Rozendal. 10. E. Timmerman. HEERDE- De uitslag van PV Juliana van de wedvlucht V19 Chimay: 1, 6. H.W. v.d. Beek; 2. K. v.d. Beek; 3, 8. D. Haas jr.; 4. F. Sellies jr; 5. Arjan Spek; 7, 9, 10. J. de Graaf.

27e jeugdtrip op Ameland voor jeugd vv Emst

WAPENVELD- Wie maandag, dinsdag en woensdag nietsvermoedend Vrieze’s Erfgoed in Wapenveld wilde bezoeken, werd verwelkomd door enthousiaste kinderstemmen en timmergeluiden uit een vrolijk versierde boomgaard. Die dagen stonden namelijk in het teken van de traditionele Huttenbouwweek. Drie dagen lang hebben ruim 40 kinderen tussen de bomen getimmerd dat het een lieve lust is. Gestaag slonken de stapels met pellets en de houten platen want dat de kinderen hutten konden bouwen, was te zien aan de

fraaie bouwwerken. Na een dag timmeren waren enkele groepjes al toe aan een extra verdieping op de hut. Kylan, Demian en Silvan waren samen met hun groepje bezig met een groot bouwwerk met verdieping. Ook de vlag die ze hebben gemaakt, krijgt een mooi plekje. “En er komt een glijbaan”. David, Robbin, Thijs, Ivan, Tesse, Mick, Stan en Wessel maakten gezamenlijk een fort, compleet met loopbrug en uitkijktoren. “We hebben nog geen naam voor onze groep, maar dat komt nog, als we onze vlag gaan maken”. Henriët

Sellis is namens de organisatie samen met andere vrijwilligers op het terrein aanwezig. “De kinderen hebben lekker de ruimte in de boomgaard. Er zijn al mooie hutten, sommige compleet met ‘wc’, stoeltjes en tafeltjes. Daarnaast kunnen ze knutselen en een eigen vlag maken,” aldus Henriët over deze editie van Huttenbouwweek die alweer voor de zesde keer op Vrieze’s Erfgoed plaatsvindt. Woensdagavond was de kijkavond en gaven de kinderen een rondleiding. Vrijdag werden de hutten weer afgebroken.

Marc van der Ziel gaat marathon lopen in Ethiopië HATTEM- Nog 2 weken en dan is het zo ver. Hattemer Marc van der Ziel gaat marathon lopen in Ethiopië. Bereket is een jongetje van 4 jaar. Hij woont samen met zijn moeder in een stad in Ethiopië. Iedere dag was het een uitdaging om te overleven, laat staan aan de toekomst te denken. Tot eind 2017. Toen werd Bereket opgenomen in het programma van Compassion en werd Marc van der Ziel en zijn gezin sponsor van hem. “Wij helpen om hun zorgen te verminderen, want van het sponsorgeld kan Bereket naar school, wordt hij medisch gecontroleerd en worden ze algemeen ondersteund. Dinsdag 29 mei ga ik hem ontmoeten, als onderdeel van de reis naar Ethiopië

die ik met 80 andere atleten zal gaan maken. Samen hebben we inmiddels bijna 900.000 euro aan fondsen geworven! Daarvan heb ik met hulp van velen 15.423 euro ingezameld. Allemaal om kinderen in Ethiopië te helpen.” Vrijdag 25 mei vliegen ze naar Ethiopië om ter plekke projecten van Compassion te bezoeken, de sponsorkinderen te ontmoeten en dan zal Marc ook Bereket ontmoeten. “Als tegenprestatie en als uiting van dankbaarheid voor al de ontvangen donaties gaan we daar op donderdag 31 mei de Muskathlon lopen, wandelen of fietsen. Ik wil een hele marathon gaan lopen, dat is ruim 42 km hardlopen. Inmiddels heb ik 1.153 kilometer aan training in de benen.

De trainingen zijn de laatste weken langer en intensiever zijn geworden. Ik weet al wel dat die marathon niet pijnloos uitgelopen zal worden. Ja, dat krijg je als 40 plusser. Maar ik ben me bewust waarom ik dat doe en dat staat in schril contrast met de armoede en hopeloze situatie waarin veel kinderen moeten leven. Ik heb van meer dan 300 mensen en bedrijven ondersteuning mogen ontvangen in de vorm van een financiële bijdrage, sponsering van een kind, samen met mij te trainen, wijn te kopen, gebed of een andere bemoediging. Dit alles heeft ertoe bijgedragen dat de doelen (bijna) gerealiseerd zijn en daarvoor wil ik iedereen hartelijk bedanken.”

Afsluiting seizoen Damclub Hoorn/ O.G. Oene

HEERDE/OENE- Op vrijdagavond 11 mei sloot damclub Hoorn/O. G. Oene het seizoen 2017 – 2018 af met een feestelijke prijsuitreiking. De voorzitter reikte de prijzen uit aan de diverse winnaars. Dit waren voor het eerste team: Kampioen werd H. van

Ommen, de tweede prijs ging naar W. Muller en de derde prijs was voor B. Koetsier. Voor het tweede team ging de eerste prijs naar K. Fiks, de tweede prijs was voor L. G. Brummelkamp en de derde prijs werd gedeeld door G. A. Groothedde en J. Vahl die ieder

een beker ontvingen. De beker voor de winnaar van de bekercompetitie ging naar H. van Ommen. Ook was er een beker voor de hoogste stijger, dit werd A. Harms. Damclub Hoorn/O. G. Oene begint het nieuwe seizoen weer in begin september.

EMST- 4 dagen lang heeft de jeugdafdeling van de vv Emst zich uitstekend vermaakt op het eiland in de Waddenzee, Ameland. Al 27 jaar sluit de jeugd van de vv Emst het voetbalseizoen gezamenlijk met z’n allen af met een jeugdtrip naar Ameland. Alleen de allerkleinsten JO7, JO8 en JO9 gaan niet mee. Ook dit jaar vertrokken de deelnemers en hun begeleiding op de woensdagmorgen voor Hemelvaartsdag in 2 grote bussen richting Holwerd om daar met de boot over te varen naar Nes op

Ameland. Daar verbleven de groepen 4 dagen in de 2 naast elkaar gelegen kamphuizen. De jeugdtrip bestond uit diverse activiteiten: naar het strand om te voetballen of zwemmen of zonnen, lasergamen in de duinen, zaalvoetballen, bowlen, fietsen, quiz, vuurtoren beklimmen, fietstocht, buikschuifglijbaan, bubble voetbal en bingo. Zaterdag keerden de jeugdspelers en begeleiding terug en kijken terug op een zeer geslaagde jeugdtrip. Kijk voor meer foto’s van deze jeugdtrip op www.vvemst.nl.

Hippinksterconcours Hattem

HATTEM- De Driehoekruiters en de Marleruiters organiseren dit Pinksterweekend van vrijdag 18 tot maandag 21 mei het Hippinksterconcours. Naast de ponysport op zaterdag en paardensport op maandag, zijn er ook dit jaar weer twee feestavonden op vrijdag- en zaterdagavond. Ook de kermis is neergestreken op het concoursterrein aan de Veldweg in Hattem, alsook de verschillende shows op maandag. De toegang is gratis. Op vrijdagavond van 20.00 tot 00.00 uur staat de Hattemse plaatjesdraaier van Party Project in de ruim opgezette feesttent. Op zaterdagavond 19 mei vanaf 21.00 uur zet het Zwolse kwartet Juffrouw Jannie de feesttent weer op zijn kop. Op maandagmiddag 21 mei komt het Wezepse feestkoor de Mulderssingers het Hippinksterconcours verder opleuken. Met hun meezingers creëren zij een geweldige sfeer. Tijdens deze optredens is de kermis ook geopend, op vrijdag 18 mei van 15.00 tot 00.00 uur, op zaterdag 19 mei van 13.00 tot 00.00 uur en op maandag 21 mei van 10.30 tot 21.00 uur. Op Pinkstermaandag 21 mei kunnen bezoekers van het Hippinksterconcours niet alleen genieten van paardensport. In het promodorp is er vertier voor jong en oud op de kermis,

op de kinderboerderij, ponyritjes, een enorme zandbak en een springkussen. Naast spannende springwedstrijden worden op het hoofdterrein ook shows gegeven met 24 kleine, gevlekte pony’s van Shetlandponystal Het Zesspan uit Kerk-Avezaath. Hun jonge amazones en ruitertjes hebben eindeloos geoefend om het shownummer uit hun hoofd te leren. De kinderen krijgen alleen een simpel fluitsignaal te horen als aanwijzing, maar toch weten ze precies welke oefeningen ze moeten uitvoeren. De Shetlandpony’s zijn de hele middag te zien, te knuffelen en te borstelen. Op maandagmiddag volgt daarbij ook een bijzondere demonstratie en wedstrijd. Horseboarding team The Flying Dutchmen uit Zwolle laat zien wat deze nieuwe sport precies inhoudt. Tijdens het horse boarden trekt een paard met zijn berijder een mountain board (een soort groot skateboard) voort door een parcours met verschillende bochten en obstakels. Na een demonstratie volgt een wedstrijd, waarbij verschillende combinaties proberen de snelste tijd neer te zetten. Iedereen heeft de mogelijkheid om deze schouwspellen meemaken: de toegang is zoals altijd gratis. Meer informatie: www.hippinkster.nl. 4


AARDBEIEN SLOF 10,95

Chinees Specialiteiten Restaurant

Panda

HEERDE

lopend buffet

Elke zaterdag en zondag (2½ uur) vanaf 17.00 uur. en 2e Pinksterdag!

Volwassenen ........................... p.p. €

14,50 Kinderen 4 t/m 12 jaar ............... p.p. € 7,50

Dit is excl. drinken en een nagerecht, maar wel tomatensoep en fruit. Reserveren gewenst!

Zwolseweg 75, 8181 AC Heerde Tel: 0578 69 12 81 / www.panda-heerde.nl

IN MEI DOEN WE ER ’N AARDBEI De hele maand mei kunt u bij ons sparen voor ’n gratis aardbeienslof. Bij iedere besteding van 10 euro krijgt u ’n stempeltje. Bij 10 stempeltjes zo’n heerlijke slof cadeau.

geldt t/m 28 mei

spaaractie geldt t/m 31 mei

Dorpsstraat 15 - Heerde - T. 0578-691562 • Sternpassage 1A - Epe - T. 0578-627374

www.banketbakkerijkamphorst.nl

Herfkens Dorpsstraat 51 Heerde T 0578-691620

“Slijterij Herfkens, de snoepwinkel voor volwassenen”. Sinds 1992 gevestigd in de Gemeente Heerde.

www.herfkens-slijterijen.nl

12,49

12,49

100 cl

100 cl

GOBLET Jonge Graanjenever

10,49 100 cl

9,99

18,99

16,99

50 cl

100 cl

100 cl

ABSOLUT Vodka

LABEL 5 Blended Scotch Whisky

EXCLUSIEF

EXCLUSIEF

BIJ TOPSLIJTER

BIJ TOPSLIJTER

OLD CAPTAIN DE DRIE AREN SANTA MARTA

22,99 100 cl

Wit en Bruin

Vieux Excellent

Amaretto Limoncello Cioccolato

Duffour

COUNTRY LANE Stellenbosch - Zuid Afrika

Père & Fils

• Chardonnay-Viognier • Shiraz-Cabernet Sauvignon 75 cl 5,99 • Reserve Chardonnay-Viognier • Reserve Shiraz-Pinotage

JAMESON Triple Distilled Irish Whiskey

4.99

75 cl 7,49 • Grande Reserve Pinotage-Cabernet-Shiraz 75 cl

14,99

L’origine du Sud Vin de France • Malbec • Sauvignon • Grenache Rosé

75 cl

EXCLUSIEF

EXCLUSIEF

BIJ TOPSLIJTER

BIJ TOPSLIJTER

6 HALEN 4 BETALEN

[= per fles voor 4,33]

75 cl per fles 6,49

LS + 2 TOPZEGE

wk 07-08

wk 20-21 Geniet, maar drink met mate Geen 18? Geen alcohol

5

Côtes du Gascogne

Geniet, maar drink met mate Geen 18? Geen alcohol

Zet-en/of en/ofdrukfouten drukfouten voorbehouden Zetvoorbehouden Aanbiedingen geldig van 15-02-2016 t/m 28-02-2016

Aanbiedingen geldig van 14-05-2018 t/m 27-05-2018

rd o w n e n a a e j Meld er! g r o z e b ) ie t n a k a (v S C H AAPSKOO I Z O C HT! B EZ O R G E R S G E - GOED VERDIENEN - AL VANAF 13 JAAR - ALTIJ D IN DE BUURT - EIGEN TIJ DEN IN HET WEEKEND

MELD JE AAN VIA BEZORGERS@VERSPREIDEN.NL OF BEL 038 - 3764050.


Creatieve koffie-inloop

Zet Zuuk op de Kaart

EMST- Tijdens de koffie-inloop op 18 mei gaan de deelnemers in dorpssteunpunt de Hezebrink deelnemen aan verschillende creatieve activiteiten. Iedereen die belangstelling heeft

voor deze middag is van harte welkom van 14.30 tot 16.00 uur. De toegang is gratis en u betaalt alleen maar voor uw consumptie. Voor meer informatie kijk op www.swo-epe.nl.

Eten in Bongerd HATTEM- Samen eten kan op donderdag 17 mei tijdens de open maaltijd voor 55-plussers uit de gemeente Hattem in Hanzeheerd De Bongerd voor 12,25 euro. Er is keuze uit verschillende gerechten die klaargemaakt zijn in de eigen keuken van De Bongerd. Gast-

vrijheidspashouders ontvangen na afloop en op vertoon van hun pas gratis een kop koffie. Reserveren is gewenst. Aanmelden kan tot 16 mei tijdens kantooruren bij de receptie van Hanzeheerd De Bongerd, tel. 038- 4445851. Aanvang maaltijd is 17.30 uur.

Samantha 14e op NK pupillen meisjes tot 14 jaar

ZUUK- Voor de eerste keer werd afgelopen zaterdag de auto- of fietstocht ‘Zet Zuuk op de Kaart’ georganiseerd. Diverse inwoners van Zuuk hebben voor deze gelegenheid hun huis of bedrijf open gesteld en waren er leuke activiteiten. Zo kon onder andere het kapelletje worden bezocht, een rondleiding bij de Kopermolen, oldtimer tractoren bekijken bij Jan Bibo, boerderijwinkel van de familie Goudbeek bezoeken, kijken hoe midwinterhoorns en alpenhoorns worden gemaakt, bloemstukken maken en werkstukken van steigerhout. Initiatiefneemster van deze dag is Hettie Rensink, bewoonster van het Koepad in Zuuk. “Zuuk is een heel leuk

buurtschap om in te wonen. Maar soms kreeg ik het gevoel dat wij hier vergeten worden. Om het juist positief te benaderen, wilde ik laten zien wat we hier hebben. De saamhorigheid is hier groot. Samen met de buurtvereniging, in de personen van Maaike Enterman, Iet Nooteboom en Riët Prins, hebben wij dit idee uitgewerkt. We hebben een oproep gedaan en mensen benaderd en zo is ‘Zet Zuuk op de Kaart’ ontstaan”. Deze eerste editie is een groot succes gebleken, iets wat de deelnemers en de organisatie niet hadden verwacht. In het kapelletje bijvoorbeeld liep het storm. “Het is de hele tijd druk geweest. Oud-inwoners van Zuuk,

Pinksteravonddienst HEERDE- De kerken in Heerde organiseren op Pinksterzondag wederom een gezamenlijke avonddienst in de Johanneskerk. Aanvang: 19.00 uur. De voorgangers komen ieder jaar uit verschillende kerken. In 2018 staat de dienst onder leiding van de heren Simon Friso (Chris-

tengemeente Hebron) en Gert Timmer (pastoraal medewerker binnen de Hervormde gemeente Heerde). Het orgelspel wordt verzorgd door Ina Mijnheer en er is verdere muzikale medewerking van Leonie van der Maten op bugel. De collecteopbrengst wordt dit jaar bestemd voor Open Doors.

mensen die hier naar zondagsschool zijn gegaan en ook mensen die elkaar uit de tijd van de zondagsschool kenden en elkaar hier weer ontmoetten”, aldus de gastvrouwen in het kapelletje. Ook mensen die nieuw in Zuuk zijn komen wonen, maakten van de gelegenheid gebruik om kennis te maken met andere Zuukenaren. Zoals Sara, haar ouders en kleine zusje die sinds kort in Zuuk wonen. Bij ‘Tussen de Schapen’ gaf Sara met de fles het lammetje Jan te drinken. “Als het een succes is, dan hebben we ideeën zat om ‘Zet Zuuk op de Kaart’ uit te breiden en kunnen inwoners een aanvraag doen voor deelname”, laat Hettie Rensink weten.

Kaartmiddag in Bloemfontein VAASSEN- Op donderdag 17 mei organiseert het wijksteunpunt Bloemfontein een kaartmiddag in het gebouw Bloemfontein aan de Wetstraat 12 in Vaassen. Iedereen, ongeacht leeftijd, is van harte welkom om van 13.30 uur tot 16.00 uur te komen jokeren en klaverjassen. U betaalt 2 euro om mee te doen aan de kaartmiddag. Voor meer informatie kijk op www.swo-epe.nl.

Pinksteren, ‘Feest van de Geest’

Foto: Chantal Nijhof.

WAPENVELD- Het ‘Interkerkelijk koor To You’ o.l.v. Henk van der Maten, verleent regelmatig haar medewerking aan kerkdiensten. Op eerste Pinksterdag zal het koor haar stem laten horen in de Petruskerk in Wapenveld. Voorganger is Ds. Ida Boersma. Op deze christelijke feestdag wordt

herdacht dat de leerlingen van Jezus, de discipelen, de Geest van God ontvingen. Zo kregen zij kracht en inspiratie om het geloof uit te dragen. Het is het begin van de christelijke kerk. Er zullen door het koor eigen liederen worden gezongen, maar ook mooie liederen samen met de aanwezigen.

Alle teksten zullen in het teken staan van Pinksteren. Wilt u ook geraakt worden door dit ‘Feest van de Geest’? U bent van harte welkom op zondagavond 20 mei, aanvang: 19.00 uur. Locatie: Petruskerk, Kwartelweg 9, Wapenveld. Informatie over het koor vindt u op www.toyouepe.nl.

WAPENVELDDe 12-jarige Samantha Regterschot uit Wapenveld heeft deelgenomen aan het NK voor pupillen meisjes tot 14 jaar in Hoogeveen. Het toernooi duurde 3 dagen en van de 20 meisjes die meededen eindigde Samantha als 14e. Een mooie prestatie als je bedenkt dat ze nog maar 1 jaar serieus bezig is met de damsport. Ze kwam in groep 7/8 van de Goede Herderschool in aanraking met het schooldammen, daarna is het dammen voor haar niet gestopt. Ze is lid geworden van damclub Ons Genoegen in Wapenveld. Daar speelde ze in eerste instantie tegen leeftijdsgenoten maar al gauw werd ze gevraagd om ook met de volwassenen mee te doen. In het afgelopen jaar heeft ze ook veel meegedaan aan allerlei toernooien en haar kamer

begint al aardig vol te raken met prijzen die ze gewonnen heeft. Op een van deze toernooien werd ze gevraagd of ze interesse had aan het NK voor pupillen deel te nemen. “De verwachtingen waren niet erg hoog. Na 1 jaar serieus dammen kun je niet verwachten dat ze er veel te zoeken had, dachten wij. Als ze maar 1 partij zou winnen dan zouden wij al lang blij zijn”, aldus haar ouders Edwin en Carolien. “Maar onze dochter wist zich goed staande te houden, tussen deelneemsters die al een EK of WK hebben gespeeld. Over 8 partijen won ze er 3, speelde er 1 gelijk en verloor er 4. Partijen van soms wel 2 uur lang waarin het echt heel spannend was. Ze werd uiteindelijk 14de en dat is natuurlijk helemaal geweldig”, laten haar ouders vol trots weten.

Zilver voor Isabel van Houweling op meerkamp HEERDE- Het is lang geleden dat de Gemzen met 5 atletes vertegenwoordigd waren bij het Gelders Overijssels Kampioenschap Meerkamp voor CD junioren. Isabel van Houweling, Maud Brouwer, Suusje Berkenbosch, Nienke Wagenaar en Evelien van Houweling kwamen 2 dagen in actie in Hengelo. Op dag 2 stonden de onderdelen kogel, ver en 600m op het programma voor de D junioren en voor de C-junioren speer, ver en 600m. Onder tropische temperaturen werd er in het FBK stadion gestreden voor ieder punt. Er werden veel p.r.’s gehaald en dat resulteerde voor alle dames in een puntenrecord. Isabel kan tevreden zijn met haar nieuwe puntenrecord op de 6-kamp van 3156 punten, ze doorbreekt daarmee de magische grens van 3000 punten, iets dat pas 1 keer eerder door een Gems is gedaan (Dominique Verheijen 2006) en staat hiermee op de landelijke jaarranglijst op een 3e plaats. Bij de meisjes D1 lagen de nummer 1 t/m 6 in punten erg dicht bij elkaar en moest de afsluitende 600m de doorslag geven, voor Maud helaas niet haar sterkste onderdeel, maar ook hier verbeterde ze haar p.r. In het eindklassement behaalde ze een 5e plaats. Met op alle onderdelen een p.r. kan ze terugkijken op een mooie eerste meerkamp. Bij de D2 junioren werden er ook goede resultaten

behaald door Nienke Wagenaar en Suusje Berkenbosch. Nienke wist in het sterke deelnemersveld ze een 6 plaats te pakken. Suusje schitterde met een 3e plaats op haar beste onderdeel het kogelstoten, in het totaal klassement eindigde ze op plaats 15. De C junioren draaien een 7-kamp en hierbij liet Evelien van Houweling zien steeds meer allround te worden. Door op alle onderdelen rond haar PR te presteren en de afsluitende 600meter in een dik pr te lopen wist ze de 4e plaats te behalen, helaas geen podium maar met een puntenrecord van 3526 neemt ze plaats 6 in op de Gemzen bestenlijst allertijden. 6


Te huur: Moderne bedrijfsunits! ect dir

 Per

en te betrekk o z n e r a a beschikb

!Te huur 80m² vanaf: € 392,= p.m. ex BTW 

Molenweg 18-40, Heerde

- Op een toplocatie, aan de drukke rondweg in Heerde, gelegen bedrijfsunits met eigen entree, toilet, pantry en nutsvoorzieningen - Units zijn vanaf 80m² te huur op de boven of benedenverdieping - Overheaddeur 2,4 meter x 3 meter. De vrije hoogte bedraagt 2,8 meter - In overleg met de verhuurder is realisatie van eigen wensen mogelijk - Zeer lage energiekosten door modern klimaatbeheersingssysteem - Perfect gelegen aan drukke rondweg en nabij de uitvalswegen A50 en A28 - Voldoende parkeergelegenheid rondom het bedrijvencentrum - Speciale kortingsregeling van toepassing! Vraag naar de voorwaarden!

MOZA, dé makelaar voor bedrijven! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Makelaardij Makelaardij & Hypotheken Stationsweg 7 Wapenveld

Etalage Dorpsstraat 16 te Heerde

(038) 447 99 55

www.moza.nl

Gevraagd een gemotiveerde

schoonmaakmedewerkster Voor kantoorpand in Wezep/Hattemerbroek Werktijden in de avonduren op maandag, woensdag en vrijdag. Inlichtingen 06-50220222 of info@schoonmaakservicekampen.nl

Den Boon Group 7


Opening huiskamer in Bloemfontein

Klassiek Koralenconcert HATTEM- De Christelijke Muziekvereniging te Hattem staat bekend om haar mooie ronde orkestklank. Het is al weer even geleden dat zij een volledig concert gevuld met klassieke stukken en koraalachtige muziek hebben gegeven. Hoog tijd dus om de Andreaskerk weer te vullen met die prachtige sound en wel op zaterdag 19

mei. Op het programma staan bijvoorbeeld Valley of the Pinios, Canterbury Choral, O Magnum Mysterium. Ook nummers van de CD Be still for the Presence of the Lord (het gelijknamige koraal) en Three Hymn Tunes worden gespeeld. Aanvang: 20.00 uur. Entree is gratis. Er is wel een deurcollecte voor de onkosten.

Tien camperplekken

VAASSEN- Vluchtelingenwerk Epe/ Vaassen en Koppel-Swoe hebben samen een huiskamerproject opgezet in het wijksteunpunt Bloemfontein aan de Wetstraat 12 in Vaassen. Woensdag is deze huiskamer feestelijk geopend. Beide organisaties hebben gemerkt dat er in de wijk behoefte is aan een plek waar mensen terecht kunnen voor een praatje, contact, een vraag over brieven of formulieren, een kopie of iets opzoeken op de computer. Het welkomstwoord was tijdens de opening voor Hanneke Molenaar van Vluch-

OENE- Erna Koetsier- ten Hoven is vijftig jaar geworden. Haar familie kon dit niet on-

telingenwerk. Zij was de persoon die met het idee van de huiskamer contact opnam met Koppel-Swoe. Hanneke vindt Bloemfontein een mooie plek voor ontmoeting en merkte dat, buiten de reguliere activiteiten om, de deur naar het wijksteunpunt vaak gesloten was. Een huiskamer is een plek voor mensen om elkaar te ontmoeten ook als je niet deelneemt aan de reguliere activiteiten. De officiële opening werd gedaan door Herma Machiavello, beleidsambtenaar van de gemeente Epe. Herma is van mening dat een

gemerkt voorbij laten gaan en heeft haar tuin versierd met Sarah en een spandoek.

huiskamer bij uitstek een plek is om te ontmoeten, om kennis te maken, om vrienden te worden en om hulp te krijgen. Net als thuis in de huiskamer moeten gezinsleden aan elkaar wennen, ontmoeten elkaar, bieden hulp, stellen vragen aan elkaar, voelen mensen zich thuis en kunnen zij hunzelf zijn. In Bloemfontein is nu voor alle wijkbewoners een dergelijke huiskamer gecreëerd. Fabienne Zoetbrood van Koppel-Swoe bedankte de leerlingen van praktijkleren ROC Aventus voor hun inzet voor de huiskamer. Zij hebben meubels geschilderd, activiteiten georganiseerd en werkten mee tijdens de opening. Een speciaal woord van dank was er voor de drie Syrische buurtbewoners die veel gewerkt hebben aan de meubels voor de huiskamer. Tijdens de opening hadden verschillende dames uit de wijk hapjes gemaakt, uit hun eigen land, die door de leerlingen van ROC Aventus werden geserveerd. Er waren buitenspelletjes voor de jeugd en binnen was er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten. De huiskamer gaat in eerste instantie open op dinsdag en woensdag van 9.00 tot 16.00 uur. Er is een professional van Vluchtelingenwerk Epe/ Vaassen of Koppel-Swoe aanwezig die ondersteund wordt door vrijwilligers van beide organisaties. Mocht blijken dat er voldoende behoefte is aan de huiskamer dan zal het aantal dagen dat zij open is worden uitgebreid.

Lente-uitje EPE- Tot en met september organiseren vrijwilligers van Koppel-Swoe diverse leuke uitjes voor 50-plussers uit de Gemeente Epe. Voor woensdagmiddag 23 mei staat Jeu de Boules op het programma. Het is een balspel en het wordt gespeeld in groepjes. Nog nooit gespeeld? De

spelregels worden eerst uitgelegd en daarna kan het spel gedurende een uur worden uitgeprobeerd. De beste jeu-de-bouler ontvangt natuurlijk een prijsje. De kosten van de middag zijn 7,50 euro. Voor liefhebbers van pannenkoeken is er de mogelijkheid om na afloop samen te gaan eten bij

pannenkoekenhuis de Honingpot, Hoofdstraat 124 in Epe. Dit graag apart opgeven bij aanmelding. De kosten zijn voor een rekening 18,50 euro. Start Jeu de Boules om 14.00 uur aan de Leenhofweg 27 in Epe. U kunt zich aanmelden bij KoppelSwoe, tel. 0578-676767.

HEERDE- Het college van Heerde is positief over het realiseren van tien camperplekken aan de Hogestraat 9A in Wapenveld. “Er zit al een Rustpunt, aan een van de Wete-

ringen”, aldus wethouder Gerrit van Dijk. Tien camperplekken vindt het college genoeg. “Meer past niet in het landschap.” Voor het plan is een bestemmingsplanwijziging nodig.

HEERDE- Over minder dan 4 weken gaat het team Chicks on a Mission de Alpe d’Huez beklimmen voor het KWF. Dit gaat een bijzondere en emotionele trip worden. Dat veel mensen in Hattem/Heerde en omgeving de dames steunen, bleek ook afgelopen weken weer. Nadat er een ontwerp voor een spandoek gemaakt was door Dave van Doorn, bood Robert Bosch van het Hattemse bedrijf Diesing-

loods aan 2 spandoeken gratis te drukken voor het team. Tijdens de dag van de beklimming, 7 juni, hangt er een spandoek in één van de bochten op de Alpe d’Huez. Dit zal het team op de moeilijke momenten even weer een extra duwtje in de rug geven en motiveren door te gaan. Namens het team bedankten Marielle Vastenhoud en Mariska Wagenaar Robert Bosch voor de spandoeken. 

Voetspecialist bij Waaijenberg EPE- Een voetdeskundige brengt vrijdag 25 mei een bezoek aan Waaijenberg Schoenmode aan de Hardenbrink 46 in Epe. Gedurende de hele dag zal deze specialist mensen met voetklachten te woord staan. Er wordt gratis een voetafdruk gemaakt en tekst en uitleg gegeven over de werking van de Vibrionveer, een Zweedse uitvoering. De Vibrionveer is een vervangingsmiddel van de klassieke steunzool. In tegenstelling tot de rationele steunzooi, die vaak hard en statisch is, heeft de Vibrionveer een verende werking. Deze activeert de spieren en de bloedsomloop. Het dagelijks elastisch verend op natuurlijke wijze lopen zonder vermoeidheid of pijnlijke voeten wordt hierdoor bevorderd. De veer verbetert op buigzame wijze de stand en de

holling van de voet. De gevoelige voorvoet wordt extra door verende kupolen ondersteund en de voet kan weer natuurlijk afrollen. De pijn neemt door deze behandeling af en spieren en banden worden weer krachtiger. Ook wordt door het verende effect bij iedere stap de totale voetvlakte gemasseerd wat een goede doorbloeding bevordert. Bijkomend voordeel van de Fussgold Vibrionveer is het handzame formaat: door het compacte formaat past deze steunschool moeiteloos in bijna alle schoenen. Ook in modieuze schoenen. Goed nieuws voor dames dus. Het advies van de specialist is kosteloos. Wel is het zaak van tevoren een afspraak te maken. Waaijenberg Schoenmode is telefonisch bereikbaar, tel. 0578612392.

Veel deelnemers verwacht bij ‘Toer de Dellen’

HEERDE- Ook dit jaar verwacht Toer de Dellen weer een aanzienlijk aantal deelnemers. Bij de organisatie van dit evenement staat zoals elk jaar de veiligheid van de deelnemers voorop. Dit jaar is de route

nog veiliger gemaakt door de Bovendwarsweg in Oldebroek tijdens Toer de Dellen af te sluiten. Toer de Dellen is inmiddels een begrip op de Noord-Veluwe. Al sinds 2012 zamelen inwoners van Oldebroek, Elburg,

Heerde en omstreken jaarlijks geld in voor KiKa. Op een zaterdag in juni leggen ongeveer 1500 mensen hun rondje door de Dellen af. Dit kan wandelend, hardlopend of fietsend, maar er zijn ook deelnemers die kiezen voor een bijzonder vervoermiddel zoals een bierfiets of een skelter. Alles mag, zolang het maar geen motor heeft. Deze gezamenlijke inspanning leverde vorig jaar meer dan 60.000 euro op om kinderkanker te bestrijden. Dit jaar vindt Toer de Dellen plaats op zaterdag 23 juni. Elk jaar is voor het evenement de Nieuwe Zuidweg afgesloten. Wilt u dit jaar meedoen aan Toer de Dellen, dan kunt u zich hiervoor nog aanmelden. Dit kunt u individueel doen, maar ook als groep. Nog tot en met 28 mei kunt u zich inschrijven via www.toerdedellen.nl. Foto: Eddy Bossenbroek.

8


9DQXXU WRWXXU

9ROJHQGHIDVH %RYHQNDPSJDDWYDQ VWDUW

.RPQDDUGH LQIRUPDWLHDYRQG RSPHL

/DDWMHLQIRUPHUHQ 6DPHQPHW1RWDULVNDQWRRU)HLMHQ 'H9ULHVHQ&RPSDQMHQ(15LSKDJHQ0DNHODDUVRUJDQLVHUHQZLM HHQLQIRUPDWLHDYRQG/DDWMHWLMGHQVGH]HELMHHQNRPVWLQIRUPHUHQRYHUGHZRQLQJHQHQMRXZ ILQDQFL«OHPRJHOLMNKHGHQ9HUJHHWMHLQNRPHQVJHJHYHQVQLHWPHHWHQHPHQ

ZZZUDEREDQNQOQRRUGYHOXZH /RFDWLH'H3RVWNDPHU'RUSVVWUDDWLQ+HHUGH

Van Essen Emst B.V.

Genoemde prijzen zijn all-in, inclusief montage, balanceren, nieuw ventiel, verwijderijngsbijdrage en btw.

Vlekkertseveld 16, 8166 KZ Emst 0578-57 13 95

Premio Van Essen 9

Ceintuurbaan 8, 8024 AA Zwolle 038-453 17 17

www.van-essen.nl


NK Inline-skaten in Heerde

Vocaal Ensemble Pastorale Epe EPE- Zondag 22 april heeft het koor Vocaal Ensemble Pastorale een concert gegeven i.v.m. het afscheid van Mario Telnekes als dirigent. Het koor gaat verder onder leiding van Marijn de Jong. In het verleden heeft het koor concerten gegeven met werken van o.a. Mendelsohn, Händel, Stainer. Ook werd er meegewerkt aan

kerkdiensten in Epe, Apeldoorn en Heerde. Zou u ook graag mee willen zingen met Vocaal Ensemble, dan bent u van harte welkom. Het koor is vooral op zoek naar alten, bassen en tenoren. Op donderdag 17 en 24 mei van 18.30- 19.30 uur wordt er gerepeteerd in de Goede Herderkerk te Epe en kunt u kennismaken met het koor.

Wethouder en Glasvezel Buitenaf tekenen convenant HATTEM- Wethouder Jan van der Heeden en directeur Piet Grootenboer van Glasvezel Buitenaf ondertekenden maandag een convenant. Met dit convenant wordt de aanleg van glasvezel in een deel van het buitengebied van Hattem door Glasvezel Buitenaf mogelijk gemaakt. In het convenant worden onder andere afspraken gemaakt over kosten, graafwerkzaamheden en toezicht en begeleiding van de werkzaamheden. De gemeente Hattem heeft in de afgelopen jaren

nauw samen gewerkt met de Stichting Breedband Noord-Veluwe. Dit heeft er toe geleid dat Glasvezel Buitenaf een glasvezelnetwerk aan wil leggen in een deel van het buitengebied. Wethouder Van der Heeden: “Het college vindt het heel belangrijk dat ook onze inwoners in het buitengebied gebruik kunnen maken van snel internet. Dat is essentieel voor de leefbaarheid voor onze inwoners en voor het functioneren van bedrijven in het buitengebied.”

4x4 Pinkstertreffen in Heerde HEERDE- Donderdag, vrijdag en zaterdag stond bij Skeelerclub Oost Veluwe in Heerde in het teken van NK Inline-skaten. Marijke Groenewoud sloeg op de eerste dag van de NK Inline-skaten een dubbelslag. Op de piste van Heerde werd de rijdster uit Hallum niet alleen nationaal kampioen op de 500 meter, ze kwam ook als eerste over de streep na 15 kilometer afvalkoers. Bij de mannen ging het goud op de 500 meter verrassend naar Kay Schipper. Michel Mulder finishte als tweede, het brons was voor Ronald. De afvalkoers bij de mannen werd gewonnen door Luc ter Haar. De rijder uit Zeewolde versloeg in de eindsprint zijn teamgenoot Gary Hekman en Crispijn Ariëns, die genoegen moest nemen met het brons. Op de tweede dag van het NK Inlineskaten Heerde heeft Kay Schipper zijn zegetocht voortgezet. Ook voor Crispijn Ariëns werd het een mooie dag. Schipper won het goud op de 1000 meter. In een spannende race rekende hij af met Rémon Kwant en Luc ter Haar, die derde werd. Ariëns was later op de dag de beste op de puntenafvalkoers. Na een boeiende strijd eindigde Luc ter Haar als tweede, Chris Huizinga maakte het podium compleet. Nationaal kampioen Ariëns was s’middags onderscheiden als Inline-skater van het Jaar 2017. Bij de vrouwen ging de jaarprijs van 2017 naar Manon Kamminga.

Jordy van Workum werd Talent van het Jaar. Elisa Dul nam op de 1000 meter revanche voor haar diskwalificatie op de 500 meter een dag eerder. In een ijzersterke race was thuisrijdster Dul duidelijk de rapste. Het zilver was voor Maya de Jong, het brons voor Marijke Groenewoud, die haar zegereeks even gestopt zag. Met een gouden medaille op de 100 meter voor Michel Mulder kwam in het Gelderse Heerde zaterdagavond een einde aan drie dagen topsport bij de NK Inline-skaten Been/Weg. Zijn tweelingbroer Ronald moest genoegen nemen met het zilver. De bronzen medaille was voor Gerrie

van Lingen. Bij de vrouwen ging de nationale titel op de 100 meter naar Moniek Klijnstra, die in de finale Elisa Dul versloeg. Het brons ging naar Clarissa van Maaren. Bij de junioren was het goud op de kortste afstand voor Marit van Beijnum en Merijn Scheperkamp. Het nationale kampioenschap gold als selectiemoment voor de WK Inline-skaten, die deze zomer voor het eerst in Nederland zullen worden verreden. Die mondiale titelstrijd staat gepland van 1 t/m 8 juli in Heerde (piste) en Arnhem (weg). Meer informatie over het NK Inline-skaten en uitslagen kun je vinden via schaatsen.nl.

Wandelen met Bloemfontein VAASSEN- U kunt op donderdag 17 mei wandelen met Cora en Wim Derksen. Zij nemen u, namens wijksteunpunt Bloemfontein, mee op een wandeling en deze start om 9.30 uur vanaf de parkeerplaats aan de Elspeterweg in Vaassen. Na de wandeling kan men, voor eigen rekening, een kopje koffie of thee drinken bij bungalowpark De Bosrand aan de Elspeterweg in Vaassen. Op 17 mei dienen belangstellenden om 9.30 uur te verzamelen op de parkeerplaats aan het einde van de Elspeterweg in het Kroondomein. Deze

parkeerplaats is te bereiken vanaf de kruising Elspeterweg/ Elburgerweg over het wildrooster rijden tot voor de volgende kruising, rechts voor de kruising vindt men de parkeerplaats. De wandeling duurt anderhalf uur. Iedereen die van wandelen houdt, wordt van harte uitgenodigd om aan deze wandeling mee te doen. Voor informatie en/ of aanmelding: dinsdag tot en met vrijdag op tel.0578-617118 of tel. 0578-676767. Email l.seinstra@koppelswoe.nl . Voor meer informatie kijk op www.swo-epe.nl.

HEERDE- Maandag 2e pinksterdag, 21 mei, wordt het motorcrosscircuit van Heerde weer omgetoverd tot een 4x4 baan waar iedere off-road rijder zich kan vermaken. De baan zal opgebouwd worden uit diverse proeven van diverse kalibers. Zo is er voor elke deelnemer wat wils. Lichte proeven voor beginners en zware uitdagende proeven voor de ervaren 4x4 rijders. Er is zelfs een enorme waterhindernis aanwezig wat zal zorgen voor veel spektakel. De proeven zijn verdeeld over het gehele circuit en zijn desgewenst steeds te omzeilen via de speciale escape route. Het evenement kan al jaren rekenen op deelnemers uit het gehele land. Heeft u zelf een 4x4 staan en wilt u deze eens een keer de sporen geven?

Schroom niet en kom naar Heerde. De deelname kost 40 euro per dag. Het voertuig moet APK waardig zijn en u doet mee op eigen risico. Ook voor toeschouwers jong en oud is dit evenement beslist de moeite waard om te bezoeken. De 4x4 rijders zorgen elk jaar voor flink wat spektakel waar nog dagen over nagepraat wordt. De toegang voor publiek is gratis, parkeren kost 2 euro. Dit jaarlijks terugkerend evenement wordt gehouden op het motorcross circuit van de motorsportvereniging Heerde (MSV-NOV Heerde). U vindt het circuit aan de Kamperweg te Heerde, afslag 29 op de A50. Meer info over het 4x4 pinkstertreffen kunt u vinden op www.hannibal-offroad.nl of www.msv-nov.nl.

Winnaar verloting Vaasaqua Wereldwinkel Vaassen VAASSEN- Tijdens Vaasaqua hield Wereldwinkel Vaassen een verloting. Voor 1 euro per lot kon men een kansje wagen om een mand te winnen, gevuld met fairtrade artikelen en een cadeaubon. De gelukkige winnaar is Dirkje Groenouwe uit Vaassen. De prijs werd op donderdagmiddag, aan het eind van de markt, overhandigd door Suus van Hoek, winkelcoördinator van Wereldwinkel Vaassen.

IJsseltheaterfietstocht zoekt vrijwilligers

EPE- Volleybalvereniging Jumbo Van Andel-ORMI Epe heeft er een nieuwe sponsor bij. Van Erkelens Accountants/Belastingadviseurs B.V. is de nieuwe sponsor van de

Herenlijn bij ORMI. De nieuwe sponsor heeft een banner in de PWA-sporthal en prijkt volgend seizoen op de kleding van Heren 1 en Heren 2. Op de foto het Heren

1 team en Dhr. Van Erkelens die als dank een fles wijn krijgt aangeboden door de voorzitter van de sponsorcommissie, Gerrit Berkhoff.

EPE/HEERDE- Stichting Theater Langs de IJssel is op zoek naar vrijwilligers voor de komende IJsseltheaterfietstocht die door de gemeenten Epe, Heerde en Olst-Wijhe loopt. Om het geheel in goede banen te leiden zijn er vrijwilligers nodig voor begeleiding op een van de 15 speellocaties. Taken zijn het opvangen en verzorging van de artiesten, aanspreekpunt zijn voor de eigenaar van de van de speellocatie, publiek ontvangen, begeleiding van het parkeren

van fietsen. Vanwege de verwachte grote deelname staat veiligheid voorop. De IJsseltheaterfietstocht is dit jaar op zaterdag 26 en zondag 27 mei. Vooraf is er een informatie bijeenkomst waar alle vrijwilligers uitleg krijgen en kennis met elkaar maken. Na de dagen is er een evaluatie bijeenkomst onder het genot van een drankje en een hapje. Voor aanmelding stuur een mail: stichting@theaterlangsdeijssel.nl of bel met Arie Hemmen, tel. 0570-560774. 10


HE´J ´T AL EUHEURD ?? (HEB JE HET AL GEHOORD)

EN

COMPANJ RIPHAG

makelaars

wordt per 1 juni

www.kolemakelaars.nl

Eperweg 1, 8181 ET Heerde t 0578 - 69 25 32

Uw glashandel voor Epe en omstreken!

Hammerstraat 8 8161 PH Epe T 0578 - 61 30 01 F 0578 - 61 33 86 info@vanessenglas.nl

• Enkel glas • Isolatieglas • Glas-in-lood • Hardglas • Ventilatieroosters • Aanverwante artikelen • Zonwering

www.vanessenglas.nl 11


instant BBQ grill met kolen 31x24x5 cm

128 onze nieuwe weekactie Colgate tandpasta

designblok

Spectrum verf

diverse varianten o.a. advanced white 50/100 ml

diverse varianten 30.5 cm 30 vel

zijdeglans, hoogglans of mat watergedragen, sneldrogend diverse kleuren 750 ml

papierblok of penseelstiften

1 l = 19.80/9.90

0.74

tandenborstels 4-pack

verfkwast patentpunt nr. 12 nr. 14 nr. 16

0.59 0.79 1.09

1 l = 6.60

1.44 topkwaliteit

099

199

heren outdoor broek Green Boots met handige zakken en ritsen graszaad diverse kleuren gazon, sport & speel 1 kg voor 50 m2

polyester maten m-xl

495 Bestway zwembad

balkonbak rattan

metalen buizenframe 300x201x66 cm

met 2 haken 58x19x15 cm

herstelgazon

1.48 ideaal voor wandelen

695

298

5300

Silan wasverzachter

Trust powerbank

dames hemdjurk

diverse geuren 40 wasbeurten 1 liter

2 USB-poorten

diverse varianten katoen/polyester maten s-xl

Persil wasmiddel 77 wasbeurten 5 liter 1 l = 1.99

meisjes maten 110-152

2.49

9.95

zomer speelset 19-delig in rugzak

4.73

599

Nivea deodorant of douchegel

bad- en douchecreme 750 ml 1 l = 3.17

diverse varianten deoroller 50 ml, deospray 150 ml of douchegel 250 ml

2.38

1 l = 27.60/9.20/5.52

16.000 mAh

179

1495

dames shortama

dekbedovertrekset

sneakersokken

Spilbergen koffer

diverse kleuren katoen maten s-xl

diverse varianten katoen 140x220 cm

wit, zwart of zwart/roze polyamide tactel/ polyamide/ elastaan maten 35-46

cabin size zilver of goud, ABS/PC 46x33x21 cm

200x220 cm 240x220 cm

449

10.95 12.95

138 56x38x25 cm 66x45x28 cm

24.95 34.95

2 paar

telescopische wasborstel met regulator, 3 opzetstukken, max. werkhoogte 3.8 meter voor het reinigen van bijv. terras, muur of auto

399

heren maten m-xxl

4.99

thee-of keukendoek diverse varianten katoen theedoek 65x65 cm keukendoek 50x50 cm

solarlamp spiraal metaal diverse kleuren 21x21x28 cm

4-delig

795

super sterk

099

299

Aanbiedingen geldig van woensdag 16 mei t/m dinsdag 22 mei 2018 Altijd op de hoogte blijven van acties en nieuwe producten met onze nieuwsbrief. Meld u aan op action.com/newsletter

1995

NL - Alle prijzen zijn in Euro. Zet- en drukfouten voorbehouden.

179

698

www.action.com 12


JARIG? eet gratis! Vanaf 4 personen, zie voorwaarden op onze website

Kom proefliggen en ontvang een leuk cadeau! 50 % korting Een goede nachtrust is géén overbodige luxe

Lachend wakker worden! 50% korting In samenwerking met Joerns Healthcare, het toonaangevende bedrijf op het gebied van antidoorligmatrassen, bieden wij Zorgwinkel Epe een unieke kans! Bij aanschaf van een Joerns Healthcare traagschuimmatras ontvangt u maar liefst 50% korting op de normale verkoopprijs. De voordelen van traagschuim Door optimale ondersteuning rust u goed uit en zijn ongemakken zoals pijnklachten door het liggen verleden tijd. De matrassen zijn 18 cm dik en voorzien van een wasbare hoes. Normaal gesproken worden deze matrassen alleen aan instellingen geleverd. Maar door de goede relatie van Zorgwinkel Epe met Joerns Healthcare komen de matrassen nu ook voor u,

tegen sterk gereduceerde prijzen, binnen handbereik. Voorwaarden • De kortingsactie geldt voor matrassen die zijn besteld tussen 1 mei en 30 juni 2018. • Afwijkende maten zijn op aanvraag leverbaar, eveneens met een korting van 50% op de normale prijs. • U krijgt 5 jaar volledige garantie op uw matras. • De levertijd is maximaal 6 weken na sluitingsdatum. • Het is ook mogelijk het matras tegen vergoeding* bij u thuis te laten bezorgen. * De bezorgkosten bij levering aan huis zijn éénmalig €25,- (uw oude matras dient u zelf af te voeren en wordt niet meegenomen)

Profiteer van deze unieke kans! Breedte

Lengte

Normale prijs

Actieprijs

70 cm

200 of 210 cm

799,00

399,50

80 cm

200 of 210 cm

939,00

469,50

90 cm

200 of 210 cm

939,00

469,50

140 cm

200 of 210 cm

1519,00

754,50

160 cm

200 of 210 cm

1759,00

879,50

180 cm

200 of 210 cm

1959,00

979,50

Alle prijzen zijn netto prijzen per matras.

Beekstraat 15-17 • 8162 HA Epe • Tel.: 0578 - 767 077 • Email: info@zorgwinkelepe.nl • internet: www.zorgwinkelepe.nl 13


Goed georganiseerde rommelmarkt

Musical Soldaat van Oranje EPE- In de maanden april tot en met september organiseren vrijwilligers van Koppel-Swoe diverse leuke uitjes voor 50-plussers uit de Gemeente Epe. Voor woensdag 12 september staat er een uitstapje gepland naar de Musical Soldaat van Oranje. Deze voorstelling moet u gezien hebben. De Gebo-bus rijdt u naar het theater in Katwijk waar ze de middagvoorstelling wordt bezocht. Het verhaal van verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfzema is inmiddels door 1,3 miljoen Neder-

landers bekeken. Een belangrijk stuks vaderlandse geschiedenis. Bij voldoende deelname zal de prijs rond de 90 euro zijn. Dit bedrag is inclusief vervoer en een 1e rang plaatsbewijs en exclusief consumpties en/of eten. Er wordt aangeraden om zelf een lunchpakket mee te nemen. Meer uitjes op: www. swoe-epe.nl. Vertrek 11.00 uur vanaf Retailpark de Poort van Epe. Terug in Epe: 20.00 uur. Opgeven voor 15 juni bij Koppel-Swoe, tel. 0578-676767.

Dubbelconcert Looft den Heere en de Lofstem

EPE- Zaterdag werd de jaarlijkse rommelmarkt bij Sv Wissel gehouden. Zo’n uur voor openingstijd stonden de eerste bezoekers in het zonnetje al voor het hek te wachten tot ze naar binnen konden. De

Shiatsu EPE- Wilt u ook weten en ervaren wat Shiatsu is, dan bent u van harte welkom in Wijksteunpunt Burgerenk. Op vrijdagochtend 25 mei komt Tineke van der Veerde op het koffie-uurtje. Zij is Shiatsu masseur en wil u deze ochtend graag kennis laten maken met Shiatsu massage. Het koffieuurtje is van 10.00 tot 11.30 uur en wordt gehouden in de Huiskamer van het Wijkgebouw de Burgerenk aan de Klimtuin 46 in Epe. Alle buurtbewoners zijn van harte welkom op de koffie. U mag vrijblijvend binnenlopen, u hoeft alleen te betalen voor uw gebruikte consumpties. Voor meer informatie kijk op www.koppelepe.nl.

vrijwilligers waren vanaf maandag al bezig om de rommelmarkt op te bouwen. Alle kramen werden opgebouwd en natuurlijk moesten alle ingezamelde spullen uit de opslag gehaald worden en op de kramen

gelegd worden. Daardoor was het voor de bezoekers makkelijk zoeken naar hun favoriete spullen en ging menigeen met gevulde tas of achterbak van de auto weer huiswaarts.

Dartclub Blue Sky EMST- Dartclub Blue Sky, kortweg DBS, en dan met name het derde team, onder aanvoering van Sjoerd Dijkgraaf, vonden het nodig om eens hun kleding sponsoren Martin Pannekoek Emst BV en eigenaar Harrie van Zaalcentrum Blue Sky Emst in het zonnetje te zetten. Dat gebeurde afgelopen week, want toen speelde DBS 3 hun laatste competitiewedstrijd tegen het dartteam van eetcafé Modern uit Zutphen. Beide teams spelen in de competitie in de 3e divisie in de regio Zutphen-Apeldoorn-Deventer, kortweg de Steden Driehoek. Het team van eetcafé Modern uit Zutphen doet het aanzienlijk beter dan het team van DBS 3, want zij staan op de 5e plek en het team uit Emst staat op de 11e plek van de 12 teams, voorlaatst dus. Toch gaat het er altijd heel erg gezellig toe bij DBS

3. Zij spelen altijd met de Olympische gedachte, want meedoen is belangrijker dan winnen. Voor het komende seizoen willen ze echter deze gedachte even laten varen, want dan willen ze voor het kampioenschap gaan. Dartclub Blue Sky is opgericht in 2001 en speelt op dit moment met 4 teams. Ieder team bestaat uit minimaal 4 personen en maximaal 7 personen. Daarnaast hebben ze iedere woensdagavond een vrije inloop in Emst vanaf half acht ‘s avonds. Iedereen die wel eens wil darten, is dan van harte welkom bij Dartclub Blue Sky. Daarnaast worden er regelmatig toernooien georganiseerd in Emst. Zo is er zaterdag 16 juni een single toernooi. Darters kunnen zich tot op de dag zelf inschrijven. Bij voorkeur bij Ed van der Haar, tel. 06-27283219.

Wandel4Daagse Heerde staat voor de deur HEERDE- Nog maar een tweetal weken en dan staat de avond wandel4daagse in de gemeente Heerde voor de deur. Van 29 mei tot en met 1 juni wordt er gewandeld door de omgeving van Heerde. De organisatie ligt net als de afgelopen jaren in handen van Skeelerclub Oost Veluwe. De eerste twee avonden wordt er vertrokken vanaf Sportpark Molenbeek in de buurt van de skeelerbaan en gewandeld door de omgeving aan de noord kant van Heerde, de donderdag wordt gelopen aan de zuidkant van Heerde, dan vertrekken de wandelaars vanaf Camping ‘de Mussenkamp’. De laatste avond wordt vertrokken vanaf de Van Meursweide en eindigt de vierdaagse in een defilé dat over het dorp van Heerde zal lopen. Men kan kiezen voor routes in de afstanden van 3, 5 en 10 kilometer. Het vertrek is vanaf 18.00 uur afhankelijk van de afstand. Hoewel het overgrote deel van de deelnemers gevormd wordt door groepen van de basisscholen, is het ook mogelijk de routes als individuele deelnemer of met een eigen groep(je) te lopen. Aanmelden hiervoor kan via internet: http://skeelerhuus.nl/avond-4-daagse/. Op deze pagina staat allerlei info over

de avond wandel4daagse Heerde en de link naar de inschrijving. Via internet kan men inschrijven t/m 20 mei, daarna kan worden ingeschreven in het clubhuis van Skeelerclub Oost Veluwe op donderdag

24 mei tussen 19.00 en 20.00 uur. Tijdens het wandelfestijn worden de deelnemers onderweg ook nog voorzien van een verrassing door de volgende bedrijven Jumbo, Plus en Total van de Put.

EMST- Op vrijdag 18 mei verzorgen christelijk mannenkoor Looft den Heere uit Vaassen en christelijk gemengde zangvereniging De Lofstem uit Emst een uniek dubbelconcert in Apeldoorn. Tijdens deze avond zullen beide koren, onder leiding van de dirigenten Freddy Veldkamp en Henk van der Maten een gevarieerd aanbod aan liederen laten klinken. Gezamenlijk brengen de koren het lied

'Jacobs ladder' ten gehore. Medewerking aan deze avond verlenen Wilco Veldkamp op piano, Erica Vogel op fluit en bariton Gert Pannekoek zal als solist optreden. De avond wordt gehouden in de Eben-Haëzerkerk, Zonnedauw 8, 7322 EC in Apeldoorn en de aanvang is 20.00 uur. De entree bedraagt 5 euro. Zie voor de verkoopadressen van toegangskaarten www. looftdenheere.com.

Uitslag Gemeentekampioenschappen

EPE- Op donderdag 10 mei, Hemelvaartsdag, vonden traditiegetrouw de Gemeentekampioenschappen van de Gemeente Epe plaats. Ruiters of amazones woonachtig in de Gemeente Epe of lid van een vereniging uit de Gemeente Epe konden hieraan meedoen. Dit jaar werden ze georganiseerd door HV de Cannenburgh uit Vaassen. In de ochtend werd er in 2 ringen fanatiek gedressuurd en in de middag werd er een springparcours afgelegd. Diegene die beide onderdelen het beste volbracht, mag zich een jaar lang kampioen van de Gemeente Epe noemen. Na het springen vond de traditionele parade te paard plaats. Tijdens deze parade werden de prijzen uitgereikt en de kampioenen bekend gemaakt. Hieronder volgen de uitslagen: BB dressuur pony's zonder galop: 1e prijs Quinty Wielart met Emie, 189 punten. BB dressuur pony's cat. A/B: 1e prijs Annelivia Kuijpers met Kaiser, 195,5 punten. 2e prijs Sophie van Norel met Maaike, 194 punten. BB dressuur pony's cat. C/D/E: 1e prijs Madelieke van Bennekom met Romeo, 190,5 punten. B dressuur cat. A/B: 1e prijs Annika de Groot met Floortje, 187 punten. B dressuur cat. C/D/E: 1e prijs Lisa Nieuwenhuis met No Limit, 200 punten. 2e prijs Sophie Berkhoff met Pepper, 188,5 punten. 3e prijs Annika de Groot met Spirit, 187 punten. L1 dressuur cat. B/C: 1e prijs ZahraLindi Malkus met Rafaella, 191 punten. L1 dressuur cat. C/D/E: 1e prijs Lisa Nieuwenhuis met Oxxer, 194,5

punten. L2 dressuur cat. C/D/E: 1e prijs Elisa Driehuis met Warrior Lad, 193,5 punten. M1/M2 dressuur cat. C/D/E: 1e prijs Elisa Driehuis met Spoekedammetjes Norah, 176,5 punten. BB dressuur paarden: 1e prijs Marijke Corba met Daisy, 176,5 punten. B dressuur paarden: 1e prijs Nicole Brummel met Don Dior, 207 punten. 2e prijs Tessa Vos met Hero, 193,5 punten. 3e prijs Sabina Mannai met Finesse, 192 punten. L1 dressuur paarden: 1e prijs Diana Boom met Anna Diva, 186,5 punten. L2 dressuur paarden: 1e prijs Jasmijn de Beer met Falko's Future, 183,5 punten. M1 dressuur paarden: 1e prijs Kiki Pols met Gitano Swing, 187,5 punten. M2 dressuur paarden: 1e prijs Eileen Hupp met Abbey Jo, 179 punten. BB springen pony's cat. C/D/E: 1e prijs Mariesa Veenstra met Roxie. 2e prijs Lisa Nieuwenhuis met No Limit. B springen pony's cat. A/B/C: 1e prijs Annika de Groot met Floortje. B springen pony's cat. D/E: 1e prijs Lievette van Bennekom met Des El Grande. L springen pony's cat. A/B: 1e prijs Zahra-Lindi Malkus met Rafaella. BB springen paarden: 1e prijs Marion Nieuwenhuis met Oxxer. B springen paarden: 1e prijs Denise Vonk met Turion K. Gemeentekamp groen pony’s: Madelieke van Bennenkom met Des El Grande, gemeentekampioen allround pony’s: Lisa Nieuwenhuis met No Limit en gemeentekampioen allround paarden: Marion Nieuwenhuis met Oxxer. 14


Keuze

meer dan

Zonneschermen monteren

uit

3.500

MET JE SMARTPHONE TE BEDIENEN

ermen! zonnesch.nl/ zonneschermen hornbach

799,-

Ruime keuze uit doekkleuren Ook op maat leverbaar

"Sunette"

Bijv. 300 x 250 cm

CHOUEJGTOMCUVZOODGFKGPKPIU\ÄŽFGXCPDWKVGPCHIG\KGP6ÄŽFGPUJGVQPVYGTRKU GZVTCTGMGPKPIIGJQWFGPOGVFGEQORCEVGXQTOGPOCVGTKCCNMYCNKVGKV*KGTFQQTMQQRLGGGP HTCCKVGTTCUUEJGTOXCPMYCNKVCVKGHIQGFGGPUVCDKGNGOCVGTKCNGP

Ruime keuze uit doekkleuren Ook op maat leverbaar

Checklist:

aan alles gedacht?

"Sunette Plus"

Bijv. 300 x 250 cm

1.079,-

CHOUEJGTOMCUVZOODGFKGPKPIU\ÄŽFGXCPDWKVGPCHIG\KGP/GVGGPPCCFNQ\GCCPUNWKVKPI M\QTIVF KPJGVFQGM\QTIVFG5WPGVVG2NWUXQQTGGPDÄŽ\QPFGTGGPGKIGPVÄŽFUGWKVUVTCNKPIQRKGFGTGIGXGN FIGUEJKMVXQQTIGXGNUFKGUVGTMDGËPX 7KVUVGMGPFIGUEJKMVXQQTIGXGNUFKGUVGTMDGËPXNQGFYQTFGPFQQTMTCEJVKIGYGGTUQOUVCPFKIJGFGP

Materiaal:

Zonnescherm 5EJTQGXGP %JGOKUEJGXGTCPM GTKP

dag e pinkster 1 ten geslo

dag r e t s k n i 2 p uur* e

10-1en7en Nieuwegein

g *Gronin 2-17 uur 1

I

Gereedschap:

4QNOCCV Gehoorbeschermin g 2QVNQQF Boorhamer Ladder Rubberen hamer *QWVDQQTQHDGVQP DQQT -TWKUNKLPNCUGT 5VGGMUNGWVGNUGV *WKUJQWFUEJCCT $QTUVGN Stofzuiger

Ruime keuze uit doekkleuren Ook op maat leverbaar

"Solide"

Bijv. 400 x 300 cm

1.419,-

CHOUEJGTOMCUVZOODGFKGPKPIU\ÄŽFGXCPDWKVGPCHIG\KGP&CPM\ÄŽFGTGEJVNÄŽPKIGRTQÆ‚GNGPQQIVJGVUEJGTOQQMDÄŽITQVGTGDTGGFVG\GGTEQORCEV&QQTFGURGEKCNGNQUUGOQPVCIGUVGWPGP KUFKVOQPVCIGXTKGPFGNÄŽMGUEJGTOIGUEJKMVXQQTDÄŽPCKGFGTGIGXGN

Kijk op hornbach.nl/zonneschermen voor een uitgebreid stappenplan & ontdek 1.500 pagina’s met andere projecten Cassettezonnescherm met motor Knikarmscherm

DGURCPPKPIRQN[GUVGTIOÂŽ HTCOGMNGWTYKVOQPVCIGJQWFGT XQQTYCPFGPRNCHQPF

Vanaf Buitenafm. 1,95 m x 1,5 m 2,95 m x 2,48 m 3,5 m x 2,5 m 5,0 m x 3 m

$GURCPPKPI 1,82 m 2,82 m 3,38 m 4,89 m

-NGWT 7PKITKLU $NCWY9KV 1TCPLG)TQGP9KV 1TCPLG)TKLU9KV

69,-

Art. nr. 6145054 6145056 8677054 6145058

VPE St. St. St. St.

Prijs/st. 69,00 99,00 169,00 249,00

Zwolle -CVYQNFGTYGI#& /CVOXTWWT za. 08.00-20.00 uur. 15

245,-

DWKVGPCHOGVKPIOZODTGGFVGXCP FGDGURCPPKPIODGURCPPKPIRQN[GUVGT IOÂŽMCMKOGVITÄŽ\G\QQOHTCOGMNGWT FQPMGTITÄŽU5905357 Idem buitenafmeting OZODTGGFVGXCPFGDGURCPPKPI 3,83 m 5905358 375,00

Cassetteknikarmscherm met motor en ledverlichting

399,-

DWKVGPCHOGVKPIOZODTGGFVGXCPFG DGURCPPKPIODGURCPPKPICET[N IOÂŽWPKITÄŽUHTCOGMNGWTITÄŽU6145050 IdemDWKVGPCHOGVKPIOZODTGGFVGXCPFG DGURCPPKPIO 5635827 695,00

T/m mei bijna elke zondag open!

Onze Onlineshop en meer informatie vind je op

hornbach.nl


24e editie Vaasaqua

Pitch en Putt HEERDE- Afgelopen woensdagavond was het weer competitieavond voor de leden van de Paviljoen Fairway Pitch en Putt competitie. Hieronder volgt de uitslag stableford competitie: 1e plaats Robert Veldkamp, 54 slagen, 40 stablefordpunten, 2e plaats Colin Sinfield, 58 slagen, 37 stablefordpunten, 3e plaats Gillien Quan-

jer, 56 slagen, 36 stablefordpunten. Strokeplay competitie: 1e plaats Robert Veldkamp, 54 slagen, 2e plaats Maarten Lubbers, 56 slagen, 3e plaats Martijn Mengerink, 56 slagen. Bent u ook geïnteresseerd in het spelletje pitch en putt, kom gerust langs en vraag meer informatie. Bellen kan natuurlijk ook, tel. 0578- 623764.

Buurt waakt mee over Mölle van Bats

VAASSEN- Door de regen in de ochtend begon de 24e editie Vaasaqua aarzelend maar rond het middaguur stroomden de bezoekers als vanouds op Hemelvaartsdag het centrum van Vaassen binnen. Ze verdrongen zich rond zo’n 150 boekenkramen op zoek

naar dat ene boek. Naast de kramen voor liefhebbers van lezen was er nog veel meer te doen. Het kinderplein was goed gevuld met diverse spectaculaire springkussens en o.a. hindernisbanen. Op het sportplein waren de sportverenigingen uit de regio aanwezig

met demonstraties. En natuurlijk was er de traditionele braderie met wel 175 kramen. Het muzikale programma begon met een optreden van het Vaassens Fanfare Corps. Bij kasteel Cannenburch konden kunstliefhebbers terecht bij de kunstmarkt.

Koersballen in Hezebrink en Bloemfontein EPE- Zou u meer willen bewegen? Houd u van spelen in een teamsport? Kom dan eens kennismaken met het koersbal in de Hezebrink in Emst of Bloemfontein in Vaassen. Koersbal is een van de meest bekende zaalbalspelen voor senioren. Het spel wordt

gespeeld op een groene vilten mat van ca. 8 meter lengte. Belangstellenden (mannen en vrouwen) worden van harte uitgenodigd om vrijblijvend bij deze activiteit te komen kijken. In Emst wordt er koersbal gespeeld om de woensdagmiddag (oneven weken) van

14.00 tot 16.00 uur in het Dorpshuis De Hezebrink aan de Ds. Van Rhijnstraat 69. In Vaassen wordt er koersbal gespeeld iedere dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Deelname is gratis, u betaalt alleen maar voor uw consumptie. Kijk ook op www.swo-epe.nl.

Hoorn in teken van 91e editie van het Hoornerfeest

HEERDE- Op 5, 6 en 7 juli is het weer zover, dan staat heel Hoorn in het teken van de 91ste editie van het Hoornerfeest. Het bestuur van de ruim 1200 leden tellende Oranjevereniging Prinses Beatrix heeft een programma samengesteld voor jong en oud. Traditiegetrouw presenteert het bestuur haar programma eerst aan haar leden tijdens de Algemene Ledenvergadering. Dat heeft dit jaar onder grote belangstelling voor het eerst plaatsgevonden bij Bistro Voldaan. Evenals vorige jaren wordt op donderdagavond gestart met

een seniorenavond. Een avond die bol staat van activiteiten. Zo is er een zeskamponderdeel, een fotopresentatie, zang, entertainment en een bingo, waarmee prijzen te winnen zijn. De avond zal worden verzorgd door “Bennie Solo”, hij zal deze avond opluisteren met een grap en een grol, confetti en liedjes. De avond begint om 20.00 uur en de entree is voor iedereen gratis. Op vrijdag wordt begonnen rond de klok van 15.00 uur met de kindermiddag. Er zijn allerlei activiteiten waaronder de “The Voice of Hoorn”,

dansdemonstraties, auto beschilderen, knutselen en uiteraard is de kermis geopend. Vrijdagavond is er een buurtavond met fantastische playback optredens door de verschillende buurtschappen. De leuke en fanatieke populaire jonge band “Kroepin” zal deze avond muzikaal omlijsten. De avond begint om 20.00 uur, is voor leden gratis toegankelijk en niet-leden betalen 5 euro entree. Op zaterdag starten ze om 9.00 uur met een muzikale optocht door Hoorn en het Wilhelmus bij de school. Vandaar lopen de deelnemers naar de feestweide, waar in de tent een optreden zal zijn voor de kinderen. Op de feestweide zijn er dan al diverse activiteiten als een warenmarkt, kermis en een oldtimershow met oude tractoren, auto’s, fietsen en diverse andere werktuigen. In de middag start de zeskamp met de buurtschappen rond 13.00 uur, waarbij uiteraard een spel op het Apeldoorns Kanaal niet zal ontbreken. De finale avond wordt afgesloten met een optreden van de band “Melrose”. De avond start om 20.00 uur, is voor leden gratis toegankelijk en niet-leden betalen 10 euro entree. Samen met ‘De vrienden van het Hoornerfeest’ is een idee uitgewerkt om in het weekend voorafgaande aan het Hoornerfeest een darttoernooi te organiseren, waarbij ze zich inzetten om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor een goed doel. Als goed doel is gekozen voor de Voedselbank Heerde/Vaassen. Het darttoernooi wordt georganiseerd op zaterdag 30 juni. U bent allen hartelijk welkom om dit initiatief bij te wonen en een bijdrage te kunnen leveren aan dit goede doel. De tent is open vanaf 11.30 uur. Als u mee wilt darten voor het goede doel kunt u zich aanmelden bij diknijmeijer@gmail.com of een WhatsApp berichtje sturen naar 0638291010. U kunt zich op 30 juni inschrijven tot 12.30 uur en de wedstrijden starten om 13.00 uur.

VEESSEN- De sprinklerinstallatie in Mölle van Bats aan de IJsseldijk in Veessen is deze week in gebruik genomen. Een twaalftal buurtbewoners is verbonden met het brandmeldsysteem en zij kregen dinsdagavond tekst en uitleg van voorzitter Rick Thybaut van het molencomité Veessen. De betrokken buurtbewoners reageerden enthousiast op het verzoek om een rol te vervullen in het bewaken van het belangrijke culturele erfgoed van Veessen. De sprinklerinstallatie geeft een signaal aan de twaalf buurtbewoners als er sprake is van brandgevaar. Zijn kunnen dan tot actie over gaan om erger te voorkomen. De stichting Molenbezit Heerde, eigenaar van de molen, heeft tot de installatie van de sprinklerinstallatie besloten gezien de grote historische waarde van de

Veesser molen die al 230 jaar oud is. Het is voor de brandweer onmogelijk om een molenbrand van binnenuit te bestrijden en dat kan wel via een installatie. De sprinklerinstallatie is ontworpen door van Reeuwijk bouwmeester uit Arum. De plaatselijke ondernemer Heva uit Heerde zorgde voor de leidingen en sprinklerkoppen, Emka Heerde voor het brandmeldsysteem en de firma Duratherm uit Elburg voor de waterbron. Deze aanzienlijke investering is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de gemeente Heerde, de vereniging Jan Nienhuis, de Elisabeth Langenberg stichting, de Bosch Uyt den Bogaard stichting, de Fam. H. Matenstichting, de Ir. R.R. Van der Zee stichting, de Rabobank en een bijdrage van de eigenaar Stichting Molenbezit gemeente Heerde.

Afscheid HEERDE- Zaterdag 26 mei is de laatste werkdag van Diny v/d Hoef bij Huiskes mode in Heerde, Diny gaat namelijk met pensioen na een lange carrière als verkoopster bij Modehuis Dekker en Huiskes mode. Ze heeft 20 jaar bij Dekker gewerkt en bijna 5 jaar bij Huiskes. Iedereen die Diny nog een hand wil geven, is van harte welkom op zaterdag 26 mei van 10.00 tot 17.00 uur in de winkel in Heerde.

Hemelvaartfietstocht EMSTOndernemersvereniging Emst Onderneemt kan weer terugzien op een bijzonder geslaagde Hemelvaart fietstocht. Ruim 200 deelnemers maakten gebruik van deze tocht. Volgens organisator Gerrit de Groot wel wat minder dan vorig jaar, maar dat had duidelijke te maken met de weersomstandigheden van donderdagmorgen. De deelnemers konden starten bij bar/ restaurant de Emsterie en partycentrum de Musketiers in Emst. Onder de deelnemers veel mensen uit de gemeente Epe, maar ook diverse deelnemers die op dit moment met vakantie zijn in Emst en omgeving. Zo waren er o.a. deelnemers uit de Achterhoek en uit de omgeving van Rotterdam. Dit jaar ging de route door de prachtige bosrijke omgeving van Gortel en Niersen. Gerrit de Groot: “We hebben ontzettend veel positieve reacties ontvangen van de deelnemers. We kregen dan ook te horen dat ze op plekken ge-

weest zijn, waar ze nog nooit geweest waren. Soms moest dat wel middels een zandweggetje, maar dat vonden de deelnemers alleen maar mooi. En heel belangrijk, alle deelnemers zijn zonder kleerscheuren weer teruggekomen in Emst”. Onderweg was er een stop aan de Elspeterweg bij forellenkwekerij ’t Hol. Hier stond medeorganisator Karin Hertgers klaar met koffie of thee en daar werd veel gebruik van gemaakt. Aan de finish bij bar/ restaurant de Emsterie of partycentrum de Musketiers werden alle deelnemers getrakteerd door “Emst Onderneemt”op een kop koffie of thee voor de volwassenen en voor de kinderen een frisdrankje. Tevens kon men daar de antwoorden op de vragen en opdrachten in een grote ton doen en binnenkort krijgen alle prijswinnaars bericht hiervan. Al met al, ondanks de wat mindere weersomstandigheden, een zeer geslaagde Hemelvaart fietstocht. 16


ONGEMAKKEN Wij zijn onze showroom aan het herinrichten en daar profiteert u van! Nu heel veel voordeel op: matrassen, bodems, (hooglaag)boxspring, deelbare en hoge ledikanten, donsdek bedden, overtrekken van 100% katoen...

VOORDEEL

50 KORTING 10% tot wel

%

2e Pinkst erdag

GEOP van 11

END

-17 uu

r!!

3 WEKEN OP=OP

Dé slaapwinkel met de beste service en kwaliteit

Direct aan de

A28 Rondweg 72 Wezep 17

Tel: 038 376 12 12

www.koopsbedden.nl

Zondags gesloten


5HVHUYHHUQXYDVWYRRU e en 2e pinksterdag

Uitstekend geschikt voor CNWYHGGUVGPGPRCfKLGP

$//Ζ17$5Ζ()3(53(56221Ζ1&/86Ζ().2))Ζ( 7+(()5Ζ6'5$1.%Ζ(5(1:Ζ-1 92/:$66(1(1bb 'LQVGDJWPGRQGHUGDJ :HHNHQGHQIHHVWGDJHQ

885 Ȝ Ȝ

885 Ȝ Ȝ

885 Ȝ Ȝ

)$0Ζ/Ζ( $&7Ζ(

'LQVGDJWPGRQGHUGDJ WRWXXUb 9ULMGDJHQ]DWHUGDJ

WRWXXUb

3(5%(7$/(1'( VOLWASSENE .Ζ1'GRATIS* OHHIWLMGWPMDDU*5$7Ζ6

YDQWPMDDU NRUWLQJRSKHWNLQGHUWDU

$FWLHJHOGLJWRWHQPHWMXQ

=RQGDJ

WRWXXU

0DDQGDJ

JHVORWHQPXYIHHVWGDJHQ

www.wokstadion.nl

BARBECUE: www.topslager-nooteboom.nl Zuppeldseweg 8 - 8181 NH Heerde - 0578-691853 www.topslager-nooteboom.nl

Voor een snel effect bij een defect!

.LQGHUHQYDQDIMDDUWPMDDUEHWDOHQGRRUGHZHHNVÈœLQKHW ZHHNHQGRIRSIHHVWGDJHQÈœSHUOHYHQVMDDUNULMJHQÈœNRUWLQJ

23(1Ζ1*67Ζ-'(1

€ 6,50 500 gram rundergehakt + 4 gehaktschnitzels ............. € 6,50 4 Gelderse schijven + 4 saucijzen ............................... € 6,50 4 slavinkburgers + 4 hamburgers ............................. € 6,50 4 rolladeschijven + 4 Franse saucijzen ...................... € 6,50 4 katenburgers + 4 kipschnitzels ............................... € 6,50 250 gram leverworst + 250 gram grillworst ............... € 3,95 3 x 100 gram vleeswaren ( keuze uit 10 soorten) ....... € 3,95 4 gebraden gehaktbal + 4 slavinken ..........................

K ers E lektro R eparatie S ervice

Reparatie van: x witgoed x inbouwapparatuur x huishoudelijke apparaten Verkoop van onderdelen

U kunt uw storingen 24 uur per dag doorgeven via internet

www.kerselektro.nl U kunt uw storing overdag ook telefonisch doorgeven: 0578 ± 69 67 29

Kers Elektro Reparatie Service BV Veldweg 8b, 8181 LR Heerde Tel: 0578 ± 696729 E-mail: info@kerselektro.nl

LHI

L

*5$7Ζ68Ζ75Ζ-.$$57

reserveren 038-4525683 • Stadionplein 2 ZWOLLE

Automobielbedrijf

Kweekweg 4 8161 PG Epe Tel: 0578 - 613167

Fiat

SMALBRAAK Dé Fiat garage ! Al 50 jaar een begrip in de regio Epe

Specialist in Lancia Alfa Romeo

Seat

- Verkoop nieuw en gebruikt - Reparaties - Onderhoud - APK Keuring - Schade afhandeling - Ruitreparaties - Onderhoud airco Voor alle merken

WITTEVEEN IS UW LEVERANCIER VOOR LANDBOUWMACHINES, TUIN- EN PARKMACHINES NIEUW: DEALER VAN ECHO GEEN KLUS TE GROOT

nieuwe webshop

! e n i l n o elput.nl tuinmeub

tuinmeubelen

parasols

...en nog veel meer!

OPENINGSTIJDEN Dinsdag t/m vrijdag van 13:30–18:00 en zaterdag van 13:30–17:00.

bonenburgerlaan 13 | Heerde | 0578 -690338 WITTEVEEN | Laarstraat 10, Emst | T 0578 66 15 09 | www.witteveen-emst.nl

www.tuinmeubelput.nl

18


    MEI DI

MEI MA

',5(&78,7 92255$$'/(9(5%$$5

MEI WOE

MEI DO

MEI VRIJ

MEI ZA

)25=$6(59,&($$1+8,6 =21'(592255,-.267(1

MEI MA

727-$5(1 *$5$17,(¹

MEI DI

1('(5/$1'6 )$0,/,(%('5,-)

Roden

NIEUW

Nunspeet

Of kom langs in een van onze testcenters Forza E-bike experience centers - Roden, Westeresch 8 - Nunspeet, Edisonweg 40,

'HNRIĆHWKHHVWDDWYRRUXNODDU

Roden

NIEUW

19

5RGHQRSHQLQJVWLMGHQ 0D *HVORWHQ 'L]D  7ZHHGHSLQNVWHUGDJJHRSHQG

Nunspeet 1XQVSHHWRSHQLQJVWLMGHQ 0D9ULM =D  7ZHHGHSLQNVWHUGDJJHRSHQG

)25=$fietsen.nl

*Garantie op locatie in Nederland, uitgezonderd de Waddeneilanden. Bij normaal gebruik en onderhoud op accu / motorpakket 2 jaar garantie. Prijswijzigingen, zetfouten voorbehouden. **inruil mogelijk op geselecteerde modellen, vraag naar de voorwaarden. Korting mogelijk op geselecteerde modellen, vraag naar de voorwaarden. *Deze actie geldig op alle nieuwe premium line uitvoeringen. versnellingen en ondersteuningen . 0a[imaal [ inruilactie per aangeschafte )orza ebike. Deze actie is niet mogelijk i.c.m. N)P en B)N Ë‹etsplannen . vraag naar de voorwaarden.

700,-


Veluwe Toertocht met oldtimer tractoren

VELUWE- Op zaterdag 19 mei wordt de 32ste editie van de Veluwe Toertocht verreden door Zuuk, Heerde, Veessen, Welsum en Nijbroek. De 31ste Veluwe Toertocht, die georganiseerd wordt onder auspiciën van de Stichting Contactgroep Veluwe (www.scv-oldtimers. nl), zal dit jaar starten bij de familie Van Apeldoorn aan de Ledderweg te Zuuk. Hier worden de oldtimer tractoren ’s morgens verzameld om vervolgens om 10.00 uur te beginnen aan de 32e Veluwe Toertocht. Die deze editie over plattelandsweggetjes gereden wordt langs de dorpen: Zuuk, Heerde, Veessen, Welsum en Nijbroek. Route in straatnamen: Ledderweg,Gelriaweg, Bekenwalweg,Werlerweg, Spiekerweg, Kortespiekerweg, Hogeweg, Horsterweg, Oude Oenerweg, Oenerweg, Lange Veenteweg, Dijkhuizerweg, Dijkhuizerzandweg, Chris Lanooyweg, Heerdeweg, Vemderweg, Vemderdwarsweg, Badhuisweg, Oenerweg, Achterweg. Terwijl de ‘hakkepufjes’ rustig de tijd hebben om even af te koelen op het terrein van Loonbedrijf Oldenhof aan de IJsseldijk, kunnen hun bestuurders onder het genot van een drankje met een warme hap bijkomen van het eerste deel van de tocht. Na deze tussenstop zullen de ‘hakkepufjes’ weer gestart worden om het 2e deel van de tocht te rijden. Route: Kerkdijk, Kavelweg, Plakkenweg, Kerkweg, Veesser Enkweg, Hogeweg, Kerkstraat, IJsseldijk, Erveweg, Kloosterhoekweg, Bosweg, Arkerstraat, Blankematenweg, Zeedijk,

Korte Kruisweg, Benedenste Kruisweg, Nijbroekerweg, Papenkampsweg, Weteringdijk, Esschertsweg, Kanaalweg, Zuukerend, Werlerweg, Ledderweg. Bezoekers zijn altijd

van harte welkom langs de route en/ of op de stop/start plaatsen, ook als u meer wilt weten van een bepaald merk of type kunt u altijd even een kijkje komen nemen.

Opening trekpontje en vernieuwde Paddenpad WAPENVELD- Op vrijdag 1 juni vinden van 14.00 tot 17.00 uur bij ’t Mussennest en Vrieze’s Erfgoed in Wapenveld de heropening plaats van het Paddenpad en de officiële ingebruikname van het nieuwe trekpontje over het Apeldoorns kanaal. Klompenpaden zijn wandelroutes door het boerenland, over onverharde paadjes en vergeten doorsteekjes. Het Paddenpad is een veel belopen Klompenpad dat door de komst van de nieuwe watergeul tussen Veessen en Wapenveld echter moest worden verlegd. Samen met vrijwilligers en met medewerking van grondeigenaren is het gelukt om een nieuwe route te ontwikkelen. Startpunt is nu Pannenkoekenhuis ’t Mussennest aan de Groteweg 109 in Wapenveld. Hier begint de rondwandeling van dertien kilometer door het mooie en afwisselende buitengebied van Wapenveld. Het landschap verandert richting de IJssel van bosrijk landschap - op de stuwwallen van de Veluwe - naar open ontginningsgebied. Nieuw in Wapenveld is het trekpontje over het Apeldoorns Kanaal. Dit voetveer verbindt Vrieze’s Erfgoed met het aangrenzende Kloos-

terbos. Met spierkracht trek je jezelf naar de overkant. Een leuke manier (voor kinderen én ouders) om het water over te steken. Om 14.00 uur wordt bij ’t Mussennest het nieuwe startpaneel onthuld door wethouder Wolbert Meijer (gemeente Heerde) en Arjan Vriend (directeur-bestuurder Stichting Landschapsbeheer Gelderland). Aansluitend volgt een korte wandeling naar Vrieze’s Erfgoed, waar Gedeputeerde Josan Meijers het trekveer officieel in de vaart zal nemen. Daarna is er een hapje en drankje met betrokkenen en de vrijwilligers van het Paddenpad bij Vrieze’s Erfgoed. De vernieuwde brochure met de route en wetenswaardigheden is onder andere te koop bij het startpunt ’t Mussennest, Tapperij Teun en VVV’s in de regio. De route is in beide richtingen gemarkeerd met blauwe klompjes. Alle Klompenpaden zijn verboden voor honden in verband met verstoring van vee en wild. Waar de route gebruik maakt van bestaande paden gelden uiteraard de heersende regels. Nieuwe route is vanaf 1 juni beschikbaar op www.klompenpaden.nl en de gratis Klompenpaden app.

Verlichting vervangen HATTEM- In opdracht van de gemeente Zwolle, de gemeente Hattem en Rijkswaterstaat wordt de huidige verlichting van de Zuiderzeestraatweg vanaf de kruising met de Geldersedijk tot op de Oude IJsselbrug vervangen door duurzame ledverlichting. Onderzoek wijst uit

dat bij de fietspaden een aantal extra lichtmasten geplaatst moeten worden en dat de huidige twee rijen verlichting op de brug kunnen worden vervangen door één rij. Ook worden de grondkabels en de schakelkast vervangen. Het bedrijf Dynniq voert deze werkzaamheden uit.

EPE- Basketball All Stars Epe is blij met de nieuwe sponsor voor haar website en webhosting. Atlantis Data: voor de betere verbinding, is een bedrijf dat gespecialiseerd is in datacommunicatie en telecom-

municatie. Voorzitter BASE Klaas Dijkstra bedankt Andrew van der Haar voor het aangaan van deze sponsor verbinding. Meer info via www.facebook.com/basepe of www.bas-e.nl.

Heerde bruist HEERDE- Ook dit jaar heeft de ondernemersvereniging allerlei activiteiten georganiseerd in het centrum onder de noemer: Heerde Bruist. Op zaterdag 9 juni wordt het jaarlijkse Schaapscheerdersfeest gehouden van 9.30 tot 15.30 uur. In combinatie met het feest is er een speciale Hessenmarkt van 9.00 tot 17.00 uur. Muzikale medewerking is er van de Big Band Heerde van 13.00 tot 15.15 uur en van Gerben Tijssen van 15.30 tot 17.00 uur. Op zaterdag 21 juli wordt een Hessenmarkt gehouden compleet met straatmuzikanten. De markt is van 10.00 tot 17.00 uur en

de straatmuzikanten zijn vanaf 14.00 uur te horen. Het gaat om de dweilorkesten Iesselbloazers en Heuischudders en muzikanten Casper Bekken en Anouk Balins. Op zaterdag 25 augustus is er een Hessenmarkt met standwerkers van 10.00 tot 17.00 uur met muziek van Yko Hoekstra & Annelie Franken van 14.00 tot 17.00 uur. Er is Muziek op het Dorpsplein op zaterdag 30 juni met DJ Jeroen, op zaterdag 14 juli met Vocals Miles, op zaterdag 28 juli is er live muziek en op zaterdag 4 augustus treedt zanger Benno op. De optredens van 15.00 tot 18.00 uur.

Pinksterfair bij de Cannenburch

Gratis proeflessen fijnschilderen

DEVENTER- Ontdek uw talent, iedereen kan leren schilderen. Overtuig u zelf door een gratis proefles realistisch fijnschilderen bij te wonen. Voorafgaand aan de opleiding

die in september weer van start gaat, organiseert Art Partout Academie voor Realistische Schilderkunst een aantal proeflessen. Deze proeflessen zijn bedoeld om door het te doen,

mensen kennis te laten maken met realistisch fijnschilderen. Tijdens de proefles schildert u een stilleven in olieverf, die u na afloop mee naar huis kunt nemen. Verder ontvangt u alle informatie over de opleiding. De proefles is gratis, de kosten voor de materialen bedragen tien euro. De data zijn: vrijdag 25 mei 9.30 uur, zaterdag 26 mei 9.30 uur, zaterdag 26 mei 13.00 uur, vrijdag 15 juni 9.30 uur, zaterdag 16 juni 9.20 uur, zaterdag 16 juni 13.00 uur, donderdag 30 augustus 19.00 uur, vrijdag 31 augustus 9.30 uur, zaterdag 1 september 9.30 uur, vrijdag 7 september 9.30 uur, zaterdag 8 september 9.30 uur, zaterdag 8 september 13.00 uur. De proeflessen duren ca 3 uur. U kunt zich voor één van deze workshops telefonisch of per mail aanmelden, tel. 0573-459085, of 06-53265028. Mail: info@fijnschilderen.nl. Adres: Zutphenseweg 55, Deventer.

VAASSEN- Op de Pure Pinksterfair, 20 en 21 mei bij kasteel Cannenburch in Vaassen, is er dit jaar weer veel te beleven en te doen. Als vanouds zijn er ruim 80 standhouders met stoere, pure en (h)eerlijke producten, maar daarnaast zijn er veel activiteiten waarbij u uitgedaagd wordt om mee te doen. Stoer buiten leven is dit jaar het thema, dus Buiten Wonen, Buiten Koken, Buitensport, kortom het stoere actieve leven buitenshuis. Laat u verleiden om vuur te maken met de vuurboog, te gaan klimmen op de klimwand, dierensporen te gaan zoeken, te navigeren en last but not least mee te doen met geocachen. Want wat is er spannender dan een onbekende schat te gaan zoeken? Natuurlijk kunt u het ook wat rustiger aan gaan doen en -samen met uw kinderen- laten verrassen door boeiende en interessante demon-

straties. De kleintjes kunnen dieren knuffelen, zich laten schminken en de voorstelling ‘Chef de Kok en de verdwenen Prinses’ bijwonen van het kindertheater. Daar worden ze zelfs uitgenodigd om kabouters in het toverachtige park van het kasteel te gaan zoeken. De fair biedt u bovenal een ideale gelegenheid om alles te weten te komen over bushcraft, survival, geocachen, modelboten, schapen hoeden, boomcarving, buitenkoken en natuurbeleving. Naast dit alles kunt u uitrusten en genieten bij de meerdere foodtrucks en van de Keltische live muziek. Toegang: 7,50 euro, kinderen tot 12 jaar gratis. Openingstijden: zondag 20 mei van 10.00- 18.00 uur en maandag 21 mei 10.00- 17.00 uur. Kasteel de Cannenburch, Maarten van Rossumplein 4, Vaassen. Meer informatie: www.depurepinksterfair.nl. 20


21


‘Moeders en Wielen’ drukbezocht

EPE- De dag voor Moederdag worden in Epe zoals altijd diverse activiteiten georganiseerd, zo ook afgelopen zaterdag. Voor de tweede keer was het thema ‘Moeders en Wielen’. In het centrum van Epe ston-

Leemcule Kerktentdiensten HATTEM- De Leemcule Kerktentdiensten begint weer op Eerste Pinksterdag, 20 mei. Het aanvangstijd is 9.00 uur. Parkeren kan op de parkeerplaats aan de weg of bij de kiosk. De Leemcule kerktentdiensten worden gehouden tot en met de laatste zondag van augustus (26 augustus).

den vele young- en oldtimers die veel bekijks trokken. Moeders werden in het zonnetje, vele Moederdag cadeautjes werden aangeschaft, er was muziek, een rebus in verschillende etalages kon worden opgelost

en als afsluiting van de dag was er de optocht van alle voertuigen door het dorp. Mede door het mooie weer trok ‘Moeders en Wielen’ veel belangstellenden naar het centrum van Epe.

Wild kijken op landgoed De Dellen HEERDE– Samen met de boswachter herten en zwijnen observeren. Dat kan op zaterdag 19 mei. Geldersch Landschap & Kasteelen organiseert dan een wildobservatiewandeling op Landgoed De Dellen. Bij aanvang van de excursie vertelt de boswachter over de dieren en laat hij o.a. geweistangen zien. Daarna maakt de groep een korte wandeling naar de wildobservatiepost in het rustgebied. Hier wordt tot zons-

ondergang verbleven, in afwachting van het wild. Start: 19.00 uur bij de parkeerplaats ‘Erf van Daendels’ aan de Nieuwe Zuidweg nabij Epe en Heerde. Duur: ca. 2,5 uur. Deelname: 7,50 euro p.p. Donateurs Geldersch Landschap & Kasteelen 2,50 euro p.p. op vertoon van een geldige donateurspas. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 jaar (stilte nodig). Reserveren is noodzakelijk via www.glk.nl/evenementen.

Buffet in de Hezebrink Emst

Epe zingt op Zondag

EMST- Voor iedereen die het gezellig vindt om samen met anderen te eten is er een buffet in het dorpshuis de Hezebrink aan de Ds. Van Rhijnstraat 69 in Emst op donderdag 31 mei. Het buffet start om 12.00 uur en deelname kost 8,50 euro per persoon. De buffetten, die voorheen werden georganiseerd in het Ebbenhuis in Emst, vinden nu plaats in het dorpshuis

EPE- Zondag 27 mei is er een zangavond in de Goede Herderkerk aan de Enkweg in Epe. Aanvang: 19.00 uur. Het thema voor deze zangavond is “Israël”, omdat de staat Israël op 14 mei 70 jaar geleden is gesticht. Er zijn weer mooie liederen uit verschillende bundels gevonden die bij dit thema passen. U bent van harte welkom om mee te zingen.

De Hezebrink. Het buffet wordt verzorgd door Jeanet van der Sluis van de Hezebrink en iedere maand is er een ander buffet. Er zijn nog een aantal plaatsen vrij; belangstellenden die willen deelnemen kunnen zich nog tot 17 mei telefonisch aanmelden bij Gerrit en Jannie Brummel, tel. 0578661796 of 06-10171715. Voor meer informatie: www.swo-epe.nl.

Horsthoekschool HEERDE- Het college wijst een aanvraag voor renovatie van de Horsthoekschool in concept af. “Als gemeente moeten wij het achterstallig onderhoud verhelpen als we de school aan de Stichting Proo overdragen. Maar hier gaat het om een renovatie, dat gaat niet om een paar tientjes. We komen als college tot de conclusie dat we daar niet in mee kunnen gaan”, aldus wethouder Jan Berkhoff. “De meesten van de scholen zijn nu goed gehuisvest in mooie mfa’s. Nu vraagt een school een grondige renovatie aan. Die aanvraag wijzen we voorlopig als

concept af, op basis van de verordening. We zijn benieuwd hoe de scholen hierop reageren.” Volgens de verordening dient er namelijk een alternatief te zijn binnen 2 kilometer langs de begaanbare weg. En dat is er in de vorm van de De Heerd. Deze lege lokalen liggen net binnen de 2 kilometergrens. Binnenkort komt de verordening aan de orde in het overleg met alle schoolbesturen. De bedoeling is dat er dan overeenstemming komt met de schoolbesturen. De Stichting Proo kan er voor kiezen om de kosten van de renovatie voor eigen rekening te nemen.

WAPENVELD- Het 1e team van biljart vereniging Tapperij Teun is kampioen geworden in de A- klasse van de NVBV. De kampioenen zijn van links naar rechts, Ab Severs, Tim van Egteren, Jan Rorije, Teunis Fredriks en Henk Jans.

Nieuwe fiets voor Epenaar EPE- Een 23-jarige jongeman uit Epe heeft een nieuwe fiets ontvangen nadat hij van zijn fiets was bestolen terwijl hij in een ambulance op weg was naar het ziekenhuis. Luck Pekel uit Epe weet niet goed of hij boos of verdrietig moet zijn. Onlangs, op een maandagavond werd in Apeldoorn de vrijwel nieuwe fiets van zijn 23-jarige autistische zoon gestolen terwijl de jongen met de ambulance op weg was naar het ziekenhuis. De zoon van Pekel was met zijn fiets onderweg naar huis toen hij op de Sluisoordlaan onwel werd. “Hij heeft omstanders gewaarschuwd en die belden 112. Hij is enkele minuten buiten bewustzijn geweest maar was in de ambulance weer bij kennis en had nog de tegenwoordigheid van geest om een van de omstanders te vragen zijn fiets op slot te zetten. Die heeft dat gedaan en het sleuteltje aan mijn zoon gegeven”. Toen hij en zijn vrouw na een bezoek aan het ziekenhuis de fiets wilden ophalen, stond die er niet meer. ‘’Binnen twee uur gestolen. Mijn zoon is er door ontdaan. Hij had de fiets pas sinds vorig jaar en flink gespaard om het bedrag van 800 euro bij elkaar te krijgen.” Geld voor de aanschaf van een nieuw rijwiel heeft zijn zoon niet, met alleen een Wajong-budget. “Ik hoop dat de dader berouw krijgt als hij dit bericht leest en de fiets terugzet op de plek waar die stond. En wellicht hebben omstanders toch iets gezien”, aldus de Epenaar, die bij de politie aangifte heeft gedaan van diefstal. Een dag later meldt Hans de Kievid van Forza fietsen uit Nunspeet zich na dit bericht gelezen te hebben en biedt een nieuwe

e-bike aan. “Geweldig en hartverwarmend”, zo reageert Luck Pekel uit Epe op dit goede nieuws. De weldoener is Hans de Kievid van Forza Fietsen uit Nunspeet. “Nota bene op het moment dat hij met een ambulance op weg was naar het ziekenhuis, nadat hij onwel was geworden zijn fiets stelen. Het is dermate schrijnend dat wij vinden dat wij iets moeten doen”, zegt Hans de Kievid namens zijn broers, van het familiebedrijf in Nunspeet dat is gespecialiseerd in e-bikes. Luck Pekel vertelde het nieuws zo snel mogelijk aan zijn zoon die inmiddels uit het ziekenhuis is en het goed maakt. Pekel en zijn dochter zochten de publiciteit en op social media kregen ze tal van steunbetuigingen en werd de laffe daad veroordeeld. Afgelopen week was het zover, de overhandiging van de nieuwe fiets bij Forza in Nunspeet.

Praotstoel

HATTEM- De mannen van Hatto Heim 5 zijn na een 3-1 zege op Berkum 6 kampioen geworden in de 4e klasse. Met een nog ongeslagen status in de competitie begonnen de geelblauwen moeizaam aan de wedstrijd en leek het aanstaande kampioenschap de ploeg te ver-

lammen. Een vroege achterstand werd vlak voor rust tenietgedaan via doelpuntenmaker Derk Hagen. Een kantelpunt in de wedstrijd zo bleek, want de mannen van trainer Jan de Jonge konden in de tweede helft uitlopen naar een 3-1 overwinning via doelpunten van Jurgen van

de Weerd en Jan Ewout Bouwmeester. Met slechts 4 verliespunten in 16 wedstrijden laten de ongeslagen geelblauwen de concurrentie op behoorlijke afstand. Een verdiend kampioenschap en een bekroning op het werk van trainer Jan de Jonge. Foto: Gradus Dijkman.

HEERDE- Op zaterdag 19 mei heeft het radioprogramma de Praotstoel van radio 794 de volgende onderwerken. In de Wereldwinkel in Heerde wordt met Erica Hottinga gepraat. Zij is de manager Marketing en Promotie van WijzijnHeerde per 1 mei. Met Pim Buiting van volleybalvereniging Ormi uit Epe kijken ze vooruit hoe het de Wilde Heerderstrand Beachvolleybaltoernooi er uit

gaat zien nu de inschrijvingen geopend zijn. Met de mensen van de IJsseltheaterfietstocht kijken ze vooruit naar de uitgave 2018 die op 26 en 27 mei gehouden wordt. Voor meer informatie: www.radio794.nl. Hetty Kolkman heeft om 11.40 uur in haar Evenementenkalender de uitjes van de Pinksteren staan maar ook de andere dagen dat er uitvoeringen of presentaties zijn . 22


14e Tennistoernooi in Turkije

”Vemde Travel Open” 8-daagse reis van 3 t/m 10 november 2018

Na de successen van vorige jaren organiseren wij voor de 14e keer een tennistoernooi, de Vemde Travel Open. Dit jaar organiseren wij, wegens groot succes, weer een Vemde Travel Beachtennis toernooi. Will je net even iets anders naast het klassieke tennis? Of wil je meer dan alleen het klassieke tennis en houd je wel van wat uitdaging? Dan moet je meedoen aan het Vemde Travel Beachtennis toernooi. Er worden volledige wedstrijden gespeeld. Hoewel het natuurlijk knokken is voor ieder punt, staan gezelligheid en sportiviteit voorop. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen speelt iedere deelnemer in ieder geval tot het einde van de week één of meerdere wedstrijden per dag. Deelname is mogelijk in één of twee onderdelen (enkel, heren- of damesdubbel, gemengd dubbel). U kunt zich inschrijven met of zonder partner. In het laatste geval proberen wij een passende medespeler/ster te vinden. Uiteraard zijn er met dit toernooi leuke prijzen te winnen. Hotel IC Hotels Green Palace staat voor luxe en verwennerij op het hoogste niveau. Je zult aangenaam verrast zijn door het bijzondere interieur; de traditionele Indonesische sfeer straalt rust en vrede uit. Je zult na een vakantie in IC Hotels Green Palace als herboren naar huis terugkeren!

Wegens groot succes ....

Programma Zaterdag 3 november 2018 Vlucht Turkije. Bij aankomst transfer naar het hotel voor diner en overnachting. Zondag 4 t/m vrijdag 9 november 2018 Tennistoernooi “Vemde Travel Open” + “Vemde Travel Beachtennis” Zaterdag 10 november 2018 Transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht  Wijzigingen voorbehouden.

Ligging IC Hotels Green Palace in Antalya IC Hotels Green Palace ligt direct aan het privé-strand van Kundu. Het centrum van Antalya ligt op ca. 25 kilometer afstand en is makkelijk te bereiken met het openbaar vervoer. Faciliteiten IC Hotels Green Palace Het luxe 5-sterrenresort IC Hotels Green Palace bestaat uit een hoofdgebouw en bijgebouwen met maximaal 6 verdiepingen en totaal 429 kamers. In het hoofdgebouw tref je de receptie, liften en een sfeervolle lounge met zitjes. IC Hotels Green Palace beschikt over diverse eetgelegenheden waaronder 6 à-la-carterestaurants (Italiaans, Turks, Mexicaans, sushi, Teppanyaki en vis, tegen betaling, in de winter 2 à-la-carterestaurants). Er zijn 8 bars, waaronder een Aloha Beach bar en een Free Zone Disco bar. In de prachtig aangelegde tuin met pijn- en palmbomen vind je 5 zwembaden (in de winterperiode gesloten) waarvan 1 met glijbanen. Voor de kinderen zijn er 2 aparte zwembaden. Rondom de zwembaden en op het strand staan ligbedden en parasols voor je klaar. Handdoekenservice is gratis. Verder biedt het hotel diverse winkels, een kapper, een doktersservice en een internetcafé (alle tegen betaling). Hotelkamer De standaardkamers (1-3 personen) van IC Hotels Green Palace zijn comfortabel ingericht met een minibar (frisdrankjes en bier), airconditioning (centraal geregeld), kluisje (gratis), gratis wifi, satelliet televisie, telefoon en een balkon met zitje. De badkamer is voorzien van een bad/ douche, toilet en föhn, badjas en slippers. Sport & Ontspanning Je kunt gebruikmaken van de tennisbanen (verlichting tegen betaling), tafeltennis, fitness, basketbal, aquarobics, aerobics, darts, boccia, boogschieten en beach volleybal gratis. Tegen betaling: biljart, videospelletjes en watersporten aan het strand. Het Spa Center Lilium is in Balinese stijl ingericht en je kunt gratis gebruikmaken van Turkse bad, het binnenzwembad (verwarmd in de winter), kinderbinnenbad (verwarmd in de winter) en de sauna. Massages en overige behandelingen tegen betaling. 6 dagen per week een zeer gevarieerd animatieprogramma. Verzorging Je verblijft op basis van Ultra All Inclusive (start vanaf 19-03-2018) in IC Hotels Green Palace; ontbijt (07.00-10.00), laat ontbijt (10.0011.00), lunch (12.30-14.30) en diner (19.00-21.30), alle in buffetvorm. Diverse snacks (12.30-16.00), koffie/thee en koekjes (11.00-18.00) en middernachtsnack (23.30-01.00). Alle door het hotel geselecteerde lokale alcoholische en lokale alcoholvrije drankjes gedurende 24 uur per dag, de lobby bar is 24 uur per dag geopend. Tegen betaling: import drankjes, roomservice, flessen/blikjes drinken, waterpijp en diner in de à-la-carterestaurants (vooraf reserveren).

Inclusief tennisles ! Inclusief: - Vlucht Amsterdam-Turkije v.v. - 7 Nachten verblijf in het 5-sterren Hotel IC Green Palace op basis van Ultra All Inclusive  - Luchthavenbelasting  - Van zondag t/m vrijdag afhankelijk van het aantal inschrijvingen in ieder geval één of meerdere wedstrijden per dag  - 1 uur tennisles - Vemde Travel reisbegeleiding  Exclusief:  - Annulerings- en reisverzekering  - Persoonlijke uitgaven (fooien, excursies, etc.)  - Toeslag 1-persoonskamer € 125,00  - Toeslag ruimbagage € 34,00 voor max. 20 kg.

Vroegboekprijs

545,-

p.p.*

U lt ra A ll

Inc lus iv

e

* Prijs geldig bij boekingen voor 1 augustus ´18 * Boekingen na 1 augustus ´18, € 595,- p.p.

23


Horsthoek terug in de Horsthoek! Vanaf maandag 14 mei om 8.30 uur. De Horsthoek Oenerweg 7 Heerde 0578 692850 www.dehorsthoek.nl

Alles wat je aandacht geeft, groeit. Reden genoeg om je kind te komen aanmelden.

‘Ik ben welkom!’ U kunt onze school ‘in vol bedrijf’ bekijken en de sfeer proeven. Kom gewoon binnen lopen of maak een afspraak. Samen investeren in de toekomst

Horsthoekschool, buitengewoon.

professioneel, betrokken, vernieuwend

Kwekerij-Tuincentrum van Essen Beste Prijs-Kwaliteit verhouding in de omgeving!

Diverse terraspotten en hanging baskets met waterreservoir. Volop kuip-, terras-, hang- en perkplanten. Groene planten en orchideën!

Chrysantenstek 10 stuks ................................. 1,75 Clematis lonicera v.a ........................................ 4,50 Dahliaknollen nu ............................................... 1,00 Terraspot met waterreservoir v.a. .................... 6,95 Perkplanten v.a. ................................................. 0,12 10 zak tuinaarde . .............................................. 9,95 Meststof N23 20 kilo. .................................... 10,00 Rododendrons v.a. ............................................. 9,00 Vaste planten v.a. ............................................. 1,00 Bolcatalpa v.a. ............................................... 29,00 Kanariezaad 20 kilo ...................................... 18,95

Tuinderij Doorn

Komkommer, tomaat, paprika, pepers en aubergines uit eigen kas !

Kerkdijk 3 te Heerde

Deze week: Rode bietjes en worteltjes € 1,95 per bos

2e Pinksterdag open van 11.00 - 16.00 uur! Kanaaldijk 17, Heerde Tel: 06-20149917 Geopend: ma t/m vr 13.00 - 18.00 uur, zat 9.00 - 17.00 uur Like ons op facebook: Plantencentrum van Essen

Corinda v.d Worp- Striker Miriam ten Broeke Chantal Sahanaja Ronald Kloekke Irma Vos Bezoekadres Molenweg 24a Postadres Postbus 90, 8180 AB Heerde Telefoon 0578-691911

COLOFON

Redactie/Aquisitie

E-mail: info@nieuwsbladschaapskooi.nl

Winkeltje open op: di. t/m do. 8.30 - 13.00 uur vrijdag 8.30 - 18.00 uur zaterdag 8.30 - 13.00 uur

Korrie’s Keuzepakket: Komkommersalade, lekker om te maken bij de bbq

voor € 2,50

Schildersbedrijf & Wandafwerking

G.J. Dul

10 jaar garantie

Voor al uw dak- en zinkwerkzaamheden.

Gegarandeerd vakwerk, redelijke prijs

M. Tessemaker, Lange Veenteweg 13 Epe. Tel. 06 - 51 51 51 62 E-mail: info@tessedaken.nl

info@schildersbedrijfdul.nl www.schildersbedrijfdul.nl

www.tessedaken.nl

Telefoon 0578-629412 of 06-51347820

v.d. HAAR CARAVANS ONDERHOUDSBEURTEN MET KEURINGSRAPPORT

€ 125,-

Revelingseweg 31 Wapenveld 038-4478451

Boluwa Eco Systems

Verkoop - Inkoop - Reparatie - Onderhoud

Het bureau voor milieu advies en onderzoek!

K i n de rda g ve r bl ij f Ol l i Marloes van de Belt Bodemonderzoek

Bodemsanering

Advies & begeleiding

Boluwa Eco Systems

Tel: 0578 - 691 218

E-mail: info@boluwa.nl

Zwarteweg 1

Fax: 0578 - 691 964

www.boluwa.nl

8181PD HEERDE

06 508 938 79 Info@kinderdagverblijfolli.nl www.kinderdagverblijfolli.nl Sportlaan 2k, 8181BE Heerde

żVoorschoolse opvang żBuitenschoolse opvang żKinderdagverblijf żKleinschalig żHuiselijke sfeer żFlexibel 24


WEEKENDDIENSTEN HEERDE Huisarts: Gezondheidscentrum Heerde, Brinklaan 11 Heerde: -Praktijk Brouwer: 0578-698183. -Praktijk Luiting: 0578698185. -Praktijk Morgenstern: 0578-698182. -Praktijk Roseboom: 0578-698186. -Praktijk de Ruiter: 0578-698184. *Voor spoedgevallen overdag: 0578-698181. *Voor spoedgevallen avond-nacht-weekend: Huisartsenpost Zwolle: 0900-3336333. Apotheek: Brinklaan 7, Heerde, tel. 0578-692790. Tandarts: -De Tandarts Heerde, Heerde, 0578-693192. Tandarts Kuiters-Puylaert, Heerde, 0578-690300. -Tandarts Haasdijk, Heerde, 0578-695855. - Tandarts M.L. van de VenVisser, Heerde, 0578-691848. Verloskundigenpraktijk: -Verloskundigenpraktijk Mami, 0383761674. -Verloskundigenpraktijk De Veluwe, 06-36357038. Dierenarts: -Dierenklinieken Heerde-Epe, Heerde, 0578691368. WAPENVELD Huisarts: -Huisartsenpraktijk Wapenveld, Wapenveld, 0384478701. *Voor spoedgevallen overdag: 038-4479595. *Voor spoedgevallen avond-nacht-weekend: Huisartsenpost Zwolle: 0900-3336333. Apotheek: 038-4478701 (kies dan 4). Tandarts: -Tandartsenpraktijk Wapenveld, Wapenveld, 0384470050. Verloskundigenpraktijk: -Verloskundigenpraktijk Mami, 0383761674. -Verloskundigenpraktijk De Veluwe, 06-36357038. Dierenarts: -Dierenkliniek Hattem-Wapenveld, Hattem, 0384442512. HATTEM Huisarts: -Huisartsenpraktijk ’t Veen, Hattem, 038-4432717. *Voor spoedgevallen overdag: 038-4432717, toets 1. *Voor spoedgevallen avond-nacht-weekend: 0900-3336333. Huisartsenpraktijk de Hof van Blom, Hattem, 038-4449595. *Voor spoedgevallen overdag: 038-4449595, toets 1. *Voor spoedgevallen avond-nacht-weekend: 0900-3336333. Apotheek: Vechtstraat 3, Hattem, 038-4442255. Tandarts: -Tandheelkunde Hattem, Hattem, 038-4441313. Tandartsen Centrum Hattem, Hattem, tel. 038-4443931. Tandarts A.J.J. Jissink, Hattem, 0529-795036. -Tocaniro BV, Hattem, 038-4222003. Verloskundigenpraktijk: -Verloskundigenpraktijk Mami, 0383761674. -Verloskundigenpraktijk De Veluwe, 06-36357038.

25

Dierenarts: -Dierenkliniek Hattem-Wapenveld, Hattem, 0384442512.

EPE/OENE Huisarts: -Huisartsen Onder Een Dak – HOED (Willem Tellstraat): -S.E.W. van alfen, Epe, 0578-612469. -D.M.S. Boon en E.A. de Ruiter, Epe, 0578-612385. -E.J.H. Hut, Epe, 0578614830/ 0578-611650. -R. Versteeg en mw M. HeemskerkMaat, Epe, 0578-612900. -Huisartsenpraktijk Van Rij en De Smit, Epe, 0578-612472. -De Oener Huisartsenpraktijk, Oene, 0578-641207. *Voor spoedgevallen overdag: 0578620777. *Voor spoedgevallen avond-nacht-weekend: 09006009000. Apotheek: -Benu Apotheek Noord Veluwse, Epe, 0578612233. -Service Apotheek Epe, Epe, 0578-627199. Tandarts: -Centrum Mondzorg Epe, Epe, 0578-612397. Tandartsenpraktijk Epe, Epe, 0578-613870. -Tandartspraktijk mw. S.S. Scheffer, Epe, 0578-612296. -M.F.G. Smits, Epe, 0578-613260. -Mw. M. van der Valk, Epe, 0578-616242. Tandartspraktijk Wolters, Epe, 0578-620067. Tandartspraktijk De Tandhoek, Epe, 0578-620457. Verloskundigenpraktijk: -Verloskundigenpraktijk La Vita, Vaassen, 0578-575093. -Verloskundigenpraktijk De Veluwe, 06-36357038. Dierenarts: -Dierenkliniek Epe-Centrum, Epe, 0578-613121. Dierenklinieken Heerde Epe, Epe, 0578-612273. VAASSEN/EMST Huisarts: -M.H.E. Smale, Vaassen, 0578-572800 / 0578575000. -R.P. de Groot en N.M. de Groot-Weis, Vaassen, 0578-571230. -T.P. Smink, Vaassen, 0578-571515. Huisartspraktijk Wiechers, Emst, 0578-661215. -J W Wiers, Emst, 0578-576916. *Voor spoedgevallen avond-nachtweekend: 0900-6009000. Apotheek: -Apotheek Stellendam, Vaassen, 0578-574848. Tandarts: -Tandartsenpraktijk Apeldoornseweg, Vaassen, 0578-574996. -Vaadent tandartsenpraktijk, Vaassen, 0578576485. -TandCare Verbeek, Vaassen, 0578-571808. Tandarts Goossens, Vaassen, 0578-764800. Verloskundigenpraktijk: -Verloskundigenpraktijk La Vita, Vaassen, 0578-575093. -Verloskundigenpraktijk De Veluwe, 06-36357038. Dierenarts: -Dierenartsenpraktijk Vaassen e.o., Vaassen, 0578-574427. -Dierenarts van Duinen, Vaassen, 0578571133.

KERKDIENSTEN

HEERDE Herv. Gem.: 9.30 uur ds. G.J. Röben, 19.00 uur IPH-samenkomst; ma. 9.30 uur ds. C.A. van der Graaf. Prot. Gem. Ontmoetingskerk Heerde: 9.30 uur ds. J.B. Diermanse, 19.00 uur Interkerkelijke Pinksterdienst in Johanneskerk. Chr. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. H.M. Mulder, 16.30 uur ds. B.L.C. Arnoudse; ma. 9.30 uur ds. H.M. Mulder. Ned. Geref. Kerk (De Noordgouw): 9.30 uur ds. J. Cramer, ds. R.C. Vervoorn; 19.00 uur Interkerkelijke Pinsterdienst in Johanneskerk. Geref. Kerk Vrijg.: 9.30 uur ds. J. Cramer, 19.00 uur Interkerkelijke Pinsterdienst in Johanneskerk. Vrije Evang. Gem. (Kruiskerk): 10.00 uur en 19.00 uur ds. J.M. Weststrate. Evang. Gem. Immanuël ('s-Heerenhof): 10.00 uur dhr. Jurgen Zomer. Christengem. Hebron Heerde (de Heerdt): 10.00 uur dhr. Jaco Smit. Huisgemeente Heerde: 9.30 uur dienst. Vrijz. Geloofsgem. Heerde e.o. (NPB): 10.00 uur mw. Ineke Ariaansz. Wendhorst: 10.45 uur mw. Dorien Koetsier. Lokale Omroep Heerde: 9.30 uur Herv. Gem,, Vorchten, ds. G.J. van den Top. VEESSEN Herv. Gem.: 9.30 uur ds. W.G. Sonnenberg. VORCHTEN Herv. Gem.: 9.30 uur ds. G.J. van der Top. WAPENVELD Herv. Gem.: 9.30 uur ds. J.K.M. Gerling, 19.00 uur ds. G.C. Klok; ma. 9.30 uur ds. J.K.M. Gerling. Hersteld Herv. Gem. Reg. Wapenveld-Wezep, (Azaleastraat 4, Wezep): 9:30 uur kand. G.J. Veldhuis, 14:30 uur ds. J.C. den Toom; ma. 9.30 uur prof. dr. W. van Vlastuin. Prot. Gem. (Petruskerk): 9.30 uur ds. I. Boersma, 19.00 uur ds. I. Boersma. Geref. Kerk 'De Brug': 9.30 uur ds. K.F. Dwarshuis, 16.30 uur ma. 10.00 uur (Kanaaldijk) Sing-inn. Filadelfia Gem.: 9.30 uur dhr. J. Karsten. EPE Grote Kerk: 9.30 uur drs. L.J. Versteeg. Goede Herderkerk: 10.00 uur ds. B. Lampen. Sionskerk: 9.20 uur ds. M. Maas,18.30 uur dr. T.E. van Spanje; ma. 9.30 uur dr. T.E. van Spanje. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o.: Zie onder Emst. Geref. Regenboogkerk: 10.00 uur ds. S. Muller. Evang. Gem. de Schaapspoort (Kultürhuis): 10.00 uur dhr. Herman Esselink.

Zondag 20 mei 2018 Maandag 21 mei 2018

| Eerste Pinksterdag | Tweede Pinksterdag

EMST Herv. Gem.: 9.30 uur ds. E. van den Noort, 18.30 uur ds. B. Ouwehand; ma. 9.30 uur ds. E. van den Noort. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o.: 9.30 uur kand. K. den Boer, 15.00 uur ds. N.A. Donselaar; ma. 10.00 uur ds. J.C. den Toom. GORTEL Vrije Evangelisatie: 9.30 uur ds. M. Baan; ma. 9.30 uur ds. D.J. Budding. OENE Herv. Gem.: 14.30 uur ds. E. Mijnheer, 19.00 uur ds. J. van 't Goor; ma. 9.30 uurds. E. Mijnheer. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (zie onder Epe). VAASSEN Protestantse Gem. Vaassen (Dorpskerk): 9.30 uur ds. C.E. Lavooij, 19.00 uur ds. J.P. van Ark; Tabernakel: 9.30 uur ds. B. Heslinga. Herv. Evang.: 9.30 en 14.30 uur ds. J.D. Heikamp; ma. 9.00 uur dhr. D. van Keulen. VGV: 10.00 uur mw. Chr. Mulder. Volle Evang. Gem. Woord en Daad: 10.00 uur dienst. RK Parochie: za. 18.30 uur Eucharistieviering, past. Sebastian. TERWOLDE - DE VECHT Geref. Gem.: 9.30 uur en 14.30 uur Leesdienst; ma. 9.30 uur Leesdienst. WELSUM Herv. Gem.: 10.00 uur ds. E.S. Klein Kranenburg. HATTEM Prot. Gem. i.w.: (Andreaskerk): 8.30 uur ds. B.J.D. van Vreeswijk, 10.00 uur ds. W. Hortensius, 19.00 uur ds. J.H. van Wijk; ma. 10.00 uur ds. B.J.D. van Vreeswijk; Emmaüskerk: Geref. Kerk Vrijg.: (Open Poort): 9.30 uur ds. H.J. Messelink, 17.00 uur ds. G. Bronsveld; (Gasthuiskerk): 9.30 uur ds. J.J. Drijfhout, 14.30 uur ds. K.F. Dwarshuis. Chr. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. H. Jonkman, 19.00 uur drs. W. de Bruin. Ned. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. G. Bronsveld, 14.30 uur (Gasthuiskerk) ds. G. Bronsveld. Vrije Bapt. Gem. Bethel: 10.00 uur br. A. Haverkamp, 19.00 uur br. E. van 't Ende. Vrijz. Geloofsgem. Hattem e.o. (NPB): 10.00 uur dienst in Heerde. Parochie O.L.V. ten Hemelopneming, Hattemerbroek: Geen viering. De Hezenberg (Hattem): Voor actuele diensten zie: www.retraitehezenberg.nl/kapel-diensten.


WOENSDAG 23 MEI Oma’s wijsheden

TWEEDE

Feit of fabel?

PINKSTER

Weet jij als oppas wat waar is? en wat moet je doen in een noodgeval? Kijk niet scheel op het moment dat de klok luidt

Lezen in het donker verpest je ogen

Als je kauwgom doorslikt blijft het zeven jaar in je buik zitten

Van vaccinaties krijg je autisme

Ga niet zwemmen als je net gegeten hebt

wijsheden oma’s

Ga niet naar buiten zonder jas

DAG OPEN

10 vaste planten voor € 10,-

10.00-17.00 UUR

HANGPLANTEN 1-JARIGEN

SLIMME PLANTENBAKKEN

Minder gieten, meer genieten De potten en bakken zijn allen voorzien van een ingebouwd waterreservoir. Hierdoor is het verzorgen van de planten heel eenvoudig geworden.

Ook voor moeders en oma’s die het beter weten Met Freek Stijntjes (dokter) en Ruud Timmerman (apotheker) Tijd: 20.00 uur

De keus is reuze! 7000 m2 aat 14 Dorpsstr rhus-oene.nl u lt u .k www

Zuiderzeestraatweg 34, Hattem T: 038 - 444 90 42 E: info@kwekerij-souman.nl WWW.KWEKERIJ-SOUMAN.NL

WƵƌĞ 3LQNVWHUIDLU    HQPHL .DVWHHO&DQQHQEXUFK 9$$66(1 *OG

26


Wij zijn opzoek naar een leuke en enthousiaste

bbl leerling leerjaar 1, 2 of 3 Ben jij degene die wij zoeken? Graag je reactie via de mail of kom langs met je cv! Kapsalon Geri Stationsstraat 22 8181 CX Heerde Ons email adres is: kapsalongeri@live.nl

IedereIedere vrijdag op deop markt in Heerde. Aanbieding geldig vrijdag vrijdag de markt in Heerde Aanbieding geldig vrijdag1118mei mei2018. 2018

Verse Sliptong Verse zalmfilet

alleen tegen inlevering van de bon, normale prijs €20.00 per kilo Alleen tegen inlevering van de bon.

zeer geschikt om in te vriezen Zeer geschikt om in te vriezen

Maximaal 4 kilo per klant Maximaal 5 kilo per klant.

Normale prijs € 25.00 per kilo.

1 kilo€€13.95 1 kilo 14.95

Mooie Grote!!!!! Pure topkwaliteit!!!

Grote emmer gebakken haring in Verse Visroerbak met kabeljauw zalm en scholfilet het zuur ongeveer 8 stuks Alleen tegen inlevering van de (eigen bon inleg)

Aqcuisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Alleen tegen inlevering van deze bon 1 emmer voor maar 2

500 gram €7.50

1 kilo €12.50

€ 4.95

maanden houdbaar de koelkast Zeer geschikt om in in te vriezen normaal gekruid!!

Megastunt Warm kibbeling 250 gr €4.50 Bij aankoopgebakken van 500 gram warme kibbeling Alleen tegen inlevering van deze bon ontvangt u

€7.50 En alleen tegen inlevering van deze bon ontvangt u

2 Hollandse nieuwe haring gratis 500 gram €6.00 voor maar

Altijduvers van het mes. Botermals pure topkwaliteit Wist dat onze kibbeling van 100% en kabeljauw gebakken !!! is

Ouderwets gerookte paling, Hollandse nieuwe Haring mooie zachte paling !!!!!! Alleen tegen inlevering van deze bon ontvangt u Alleen tegen inlevering van deze Bon ontvangt u

500 gram voor maar

5 € 15.95 €5.00 stuks voor

Botermals en altijdprijs(25.00). vers van het meshoudbaar in koelkast. Topkwaliteit, normale 1 week

BONHOF RENOVATIE WERKEN VOOR HET RENOVEREN EN RESTYLEN VAN KEUKENS

Ik sta voor veelzijdigheid van diensten en service

UW KEUKEN WEER ALS NIEUW

Oudere keukens hebben meestal twee problemen. Het grootste probleem is het onderhoud, omdat de onderdelen niet meer leverbaar zijn. Het tweede probleem is dat je ook wel eens iets anders wilt, iets moderner, iets luxer, gewoon iets anders…… Vaak wordt er dan een nieuwe keuken gekocht, terwijl er dan voor kapitalen aan goede materialen wordt weggegooid. Jammer dat kan ook anders. Bonhof Renovatie Werken is gespecialiseerd in het renoveren en aanpassen van alle merken keukens. De collectie bevat o.a.: werkbladen, kasten standaard en op maat, fronten ( in alle kleuren) en grepen, kranen, spoelbakken, afvalsystemen en inbouwapparatuur van gerenommeerde merken. Ook het spuiten van deuren in alle kleuren. De samenwerking met DE KEUKEN RESTYLER geeft nog meer mogelijkheden op gebied van keuzes, prijzen en tot 5 jaar garantie op apparatuur en keukenonderdelen. Voor meer info www.dekeukenrestyler.nl

27

VOOR GRATIS ADVIES BIJ U THUIS BEL (0578)-610443 DE RENOVATIE SPECIALIST IN UW OMGEVING

Rik Bonhof


Nederlands kampioenschap Jachthoornblazen 2018

De Vlijtbloazers met de drie hoofdsponsors van het NK

WAPENVELD- Zaterdag 26 mei zal het toch al fraaie decor van bezoekerscentrum Vrieze’s Erfgoed aan de Groteweg 54 in Wapenveld gedomineerd worden door groene jassen, kniebroeken en glanzende jachthoorns. De bezitters hiervan willen maar één ding: met hun blazersgroep Nederlands kampioen worden tijdens het Nederlands Kampioenschap Jachthoornblazen 2018. De organisatie van dit evenement is dit jaar door de Nederlandse Vereniging van Jachthoornblazers (NVJB) toegewezen aan de midwinter- en jachthoorn blazersgroep ‘De Vlijtbloazers’ uit Wapenveld. Op Vrieze’s Erfgoed zullen zij enkele honderden jachthoornblazers verdeeld over

tientallen groepen ontvangen. Hun optredens worden gejureerd door een driekoppige internationale jury. Tijdens het NK in Wapenveld zijn er twee rondes. In de eerste ronde worden de verplichte jachtsignalen geblazen en in de tweede ronde blaast elke groep een jachtfanfare en jachtsignaal naar eigen keuze. De jury beoordeelt elk stuk op juistheid van de uitvoering, de zuiverheid van de toon en de totale indruk van de jachthoorngroep. En die beoordeling resulteert in een puntentotaal. Het evenement duurt van 9.00 tot 17.00 uur en wordt omlijst met een fair waarin het jacht- en buitenleven centraal staat. Ook zijn er in dit decor passende demonstraties

met jachthonden, het uitbenen van grof wild met een wildproeverij en een roofvogelshow. Het omlijstende programma komt voor rekening van de Vlijtbloazers. Ook Vrieze’s Erfgoed speelt in op het evenement. Natuurlijk zijn molen de Vlijt en de streekwinkel open, er zijn exposities te bezichtigen en in de bijenstal kunnen kinderen kaarsen dompelen. “Menvereniging Wapenvelds Gerij zal rondritten door de omgeving verzorgen. Zo hebben we een programma waar jong en oud veel plezier aan zullen beleven”, zegt Rik de Weerdt namens de organisatie. Alle informatie over het NK Jachthoornblazen is te vinden op www.devlijtbloazers.nl en www.vriezeserfgoed.nl.

Ervaar yoga in de buitenlucht bij ‘Yoga bij de IJssel’ WAPENVELD- Ervaar yoga in de buitenlucht. Deze zomer kun je yoga beleven op een unieke locatie in de uiterwaarden van de IJssel. Het water, de ganzen, de boten, het gras en de zomerluchten; dit alles zorgt voor een heerlijke omgeving om te genieten van yoga. Yoga maakt je lichaam soepel, kalmeert je denken en ontspant. Of je al lang yoga doet, of kennis wil maken met yoga, één keertje wil meedoen of het hele zomerseizoen; je bent welkom. Kijk www.yogabijdeijssel.nl hoe je de buitenyoga mee kunt beleven. De yoga wordt gegeven door Lisette Knol.

Medical Taping tegen hooikoorts

HEERDE- Mensen die last hebben van hooikoorts kunnen zich voortaan laten behandelen bij Fysiotherapeutisch Centrum Heerde. Fysiotherapeut Niels Stijf: “De behandeling bestaat uit het aanbrengen van medical tape of kinesiotape, een elastische tape die direct op de huid wordt aangebracht, op de rug en soms ook op de borst. De tape stimuleert de huidsensoren die op hun beurt het neurogene stelsel in het lichaam

prikkelen. Deze prikkels hebben mogelijk een kalmerende werking op het allergisch reactiemechanisme waardoor hooikoortsklachten zoals een loopneus, jeukende ogen en niesbuien afnemen. Dat Medical Taping helpt tegen hooikoorts is namelijk niet wetenschappelijk bewezen.” Fysiotherapeute Judith Marsman: “Wel blijkt uit twee pilots dat 84% van de patiënten die met behulp van Medical Taping be-

handeld zijn voor hooikoorts, een flinke verlichting ervaart van hun klachten. Ook mooi: de tape bevat geen medicinale toevoegingen. Het is het eigen lichaam dat reageert. Na een eerste keer tapen is er al direct een positief effect merkbaar. Na ongeveer een week leggen we een nieuwe tape aan en nemen de klachten verder af. Afhankelijk van de resultaten volgt een derde tape voor een nog beter effect. Maar dat is lang niet altijd nodig.” Niels: “De hooikoortsklachten zijn vaak weken tot maanden duidelijk minder maar komen na verloop van tijd wel geleidelijk weer terug.” Judith: “In de praktijk blijkt dat één tot twee keer per hooikoortsseizoen tape aanbrengen genoeg is.” Judith Marsman en Niels Stijf zijn werkzaam bij Fysiotherapeutisch Centrum Heerde en onder meer gespecialiseerd in Medical Taping, net als collega Marloes ten Hake. Medical Taping is een van oorsprong Aziatische tapemethode die onder meer wordt toegepast voor het behandelen van blessures en klachten aan het menselijk bewegingsapparaat.

Coalitieakkoord gemeente Epe

Vier thema’s In het coalitieakkoord staan afspraken op hoofdlijnen over zaken waar de coalitiepartijen Nieuwe Lijn, CDA, SGP/CU en GroenLinks zich in de komende bestuursperiode op willen richten. Het akkoord richt zich op vier thema’s: vitale dorpen en buurtschappen, duurzame leefomgeving, duur-

zame economie en verbindende overheid. Er komt een college met vier wethouders, waarvan twee wethouders parttime aan de slag gaan. De portefeuilleverdeling is als volgt: burgemeester Hans van der Hoeve: algemeen bestuurlijke zaken en dienstverlening (o.a. informatiebeleid, ICT, P&O, internationale contacten); openbare orde en veiligheid (incl. integrale veiligheid, toezicht en handhaving mbt APV); bestuur en samenleving (o.a. inwonerparticipatie, communicatie), wethouder Robert Scholten (Nieuwe Lijn, fulltime): ruimte (ontwikkeling; wonen; beheer: grijs en groen; verkeer en vervoer); financiën en belastingen; sport (incl. sportaccommodaties), wethouder Erik Visser (CDA, fulltime): jeugd (o.a. onderwijs, onderwijshuisvesting, kinderopvang, BSO); economie en arbeidsmarkt (o.a. circulaire economie/ energietransitie, participatiewet, recreatie en toerisme); regionale samenwerking (o.a. Cleantechregio Stedendriehoek), wethouder Lia de Waard-Oudesluijs (SGP/ CU, parttime): zorg en ondersteuning (o.a. WMO, jeugdzorg en gehandicaptenbeleid); Gezondheid; Gebiedsgericht werken en wethouder Jan Aalbers (GroenLinks, parttime): welzijn en cultuur (o.a. subsidiebeleid, accommodaties, cultuurhistorie, integratie/inburgering); klimaat/leefomgeving (o.a. water, lucht, geluid, groen: beleid, grondstoffen/afval, riolering); toezicht en handhaving mbt bouwen/OVIJ. Naast de vier coalitiepartijen die met elkaar de gesprekken hebben gevoerd en het akkoord hebben opgesteld, hebben nog eens drie partijen, de PvdA, Gemeentebelangen Epe en Epe Liberaal aangegeven het coalitieakkoord te ondersteunen en mede te willen ondertekenen.

VAASSEN- De meiden van Niveau 5.1 van Blok EVC zijn kampioen geworden. Ze streden in Dieren letterlijk tot de laatste minuut om het

kampioenschap. Dit team bestaat uit v.l.n.r.: Floor Beekman, Jasmijn van Vemde, Naomi Tessemaker, Lisanne Nellestein en Noa Gorkink.

Passie Avond

Klootschieten en kaarten

HEERDE- Op woensdag 16 mei van 19.30 tot 21.30 uur vindt bij Heidebeek in Heerde de Passie Avond van Inspiratie & Interactie plaats. Deze avond staan ‘hormonen’ centraal, Ulla Brouwer zal aanwezig zijn om het over dit thema te hebben. Vele lichaamsprocessen worden beïnvloed door hormonale processen. Maar wat zijn hormonen en wat zijn hun functies eigenlijk? “Wanneer het samenspel van hormonen goed verloopt merken wij er weinig van - maar als ze uit balans raken kunnen wij er last van krijgen. Veel kwaaltjes en ziekten kunnen dan ontstaan. Inzicht geeft uitzicht.” Voor informatie en opgave passie@ywam.nl. De kosten zijn 5 euro per persoon. Heidebeek is te vinden aan de Mussenkampseweg 32, Heerde. De volgende keer, op 20 juni, is het onderwerp ‘Zorgdragen voor het milieu’.

EMST- Vrijwilligers van de Emster Ouderen Soos organiseren in het dorpssteunpunt de Hezebrink klootschieten en kaarten. Belangstellenden die willen meedoen aan het klootschieten verzamelen zich op dinsdagavond 22 mei om 18.30 uur voor de ingang van de Hezebrink aan de Ds. Van Rhijnstraat 69 in Emst en gaan dan op pad. Voor mensen die willen kaarten in plaats van klootschieten wordt er gekaart in de Hezebrink. Aanvang 18.30 uur en later op de avond wordt er, samen met de deelnemers aan het klootschieten, koffie gedronken in het dorpssteunpunt. Deelname aan het klootschieten of kaarten is gratis, u betaalt alleen voor uw consumpties. Voor informatie: tel. 0578-661796 of tel. 0578-676767, via mail l.seinstra@koppelswoe.nl of op www.swo-epe.nl . 28

EPE- Woensdag presenteerde formateur Robert Scholten de hoofdlijnen van het nieuwe coalitieakkoord van de gemeente Epe onder het motto: ‘Sociaal, duurzaam en verbindend!’. Vertegenwoordigers van de partijen Nieuwe Lijn, CDA, SGP/CU en GroenLinks zijn er na verschillende gesprekken in geslaagd om tot een inhoudelijk akkoord te komen. Scholten: “Dit coalitieakkoord is het resultaat van een open, constructief en voortvarend overleg. We zien het als een document dat de partijen verbindt en dat aangeeft wat we gezamenlijk met elkaar hebben. Het bevat voor iedere coalitiepartij herkenbare thema’s, speerpunten van beleid en prestatieafspraken.” De ambitie voor deze bestuursperiode gaf de formateur als volgt aan. “Met het motto ‘Sociaal, duurzaam en verbindend!’ bouwen we voort op de lijn die de vorige bestuursperiode is ingezet en waaraan we toekomstgericht nu nieuwe impulsen geven. Sociaal en duurzaam betekent voor ons dat je in onze gemeente nu en in de toekomst op een prettige manier kunt wonen, werken en actief kunt zijn in je vrije tijd. We willen een gemeente zijn waar je naar elkaar omkijkt en je actief inzet voor je woon- en leefomgeving, ook voor toekomstige generaties. Voor bezoekers betekent het dat we hen een aantrekkelijk verblijf bieden”.


Autobedrijf Van Huffelen Ford B-Max 1.0i, 100 pk, Titanium .......... ´17 Ford Ka 1.2i Titanium X ........................... ‘12 Ford Ka 1.2i Titanium .............................. ‘10 Ford Sport Ka 1.6i .................................... ‘05 Ford Fiesta 1.0i 12V, 5-drs., Style ............ ‘15 Ford Fiesta 1.0i 12V, 5-drs., Style ............ ‘14 Ford Fiesta 1.0i 80 PK Titanium, 5-drs., ... ‘13 Ford Fiesta 1.25i 16V Titanium ................ ‘10 Ford Fiesta 1.25i 16V, 5-drs. Titanium ..... ‘12 Ford Fiesta 1.3i Futura XL, 5-drs., .......... ´08 Ford Fiesta 1.3i, Futura, 3-drs . ............... ‘06 Ford Fiesta 1.25i 16V 5-drs., Titanium ..... ‘09 Ford Focus 1.4i Trend, 5-drs., ................. ‘09 Ford Focus 1.6 16V, 5-drs., Futura ........ ´06 Ford Focus 1.6i 16V Trend, 5-drs., ......... ´08 Ford Mondeo 1.8i 16V Futura, 5-drs. ....... ‘03 Seat Ibiza 1.4i 16V 5-drs., Trend .............. ‘07 Skoda Citigo 1.0i, Elegance, 5-drs. .......... ‘12 Nissan Pixo 1.0 ...................................... ´13 Nissan Qashqai 2.0i 16V Tekna .............. ´08 Peugeot 208 1.2i VTi, 5-drs., Envy .......... ‘14 Peugeot 108 1.0i 12V, 5-drs. Active .... 2x ´14 Peugeot 307 1.6i 16V, 5-drs., ................. ´03 Opel Corsa 1.0i 12V, 3-drs., Edition ......... ‘11 VW Fox 1.2 ............................................. ‘07 Mazda MX5 1.6i, Cabrio ......................... ´99

Stationwagon Ford Focus 1.0i 12V Wagon Ecoboost Titanium .................................................. ´16 Ford Focus 16i 16V Titanium, Wagon ..... ‘08 Ford Focus 1.6i 16V Style, Wagon .......... ‘11 Ford Focus 1.6 16V, Trend, Wagon ........ ‘07 Ford Focus 1.6 16V, Trend, Wagon ......... ‘04

- Bovag-lid - Airco Service - Ford specialist - APK Keurstation - Voor de hele regio - Aankoopbegeleiding - Verkoop nieuwe auto’s - Onderhoud alle merken - Ook voor alle schadereparaties - Onderhoud voor leasebedrijven

Brugstraat 4, Heerde. Tel. 0578-692924. www.vanhuffelen.nl E-mail:info@vanhuffelen.nl werkplaats@vanhuffelen.nl Geopend: Zaterdag:

08.00-12.00 uur 13.00-18.00 uur. 09.00-13.00 uur

Wij doen alles voor uw auto

Wij zijn er voor u. Sandra Dijkstra - de Boer en Marnix Hammer

Bij het verlies van een dierbare komt er veel op u af. Graag nemen wij u de zorg uit handen, zodat u in alle rust afscheid kunt nemen.

UFDIOJTDIJOTUBMMBUJFCFESJKG t t t t

gas water lood- en zinkwerken riolering

t t t t

verwarming sanitair dakbedekkingen service en onderhoud

Ook als u niet of elders verzekerd bent. Monuta T 0578 - 573 538 (24 uur per dag bereikbaar)

Korte Veenteweg 8 t8161 PC Epe telefoon (0578) 66 28 80 tfax (0578) 66 28 82 temail info@dewijnbergen.nl

buitenbank

salonbank

vouwgordijn

Voor vakwerk en goede service T: 038 - 44 702 54 T: 06 - 207 910 55 @: stoffer@stoffer-stofferingen.nl Klapperdijk 36A Wapenveld

29

Kijk voor meer informatie op: www.stoffer-stofferingen.nl

Voor de complete inrichting van motor- en zeiljachten Meubels en caravankussens Gordijnen en raamdecoratie Keuze uit diverse soorten stoffen en leder Materialen op voorraad


Feestelijke Oranjemiddag op kasteel Cannenburch

Was en strijkservice EPE- De Was& Strijkservice aan de Hoofdstraat 27 in Epe is ruim 2 jaar geleden opgezet door Koppel/SWOE, de gemeente Epe en de ESW. Mensen met een uitkering verzorgen de was voor particulieren uit de gemeente, verpleeghuizen en

bed & breakfasts. Voor senioren met een WMO-indicatie geldt een speciaal tarief. Sinds kort beschikt de Was & Strijk over een 20kg wasmachine. Daarmee kunnen alle maten dekbedden en gordijnen gewassen worden.

Vrouwen van Nu Welsum WELSUM- De Vrouwen van Nu uit Welsum komen donderdag 17 mei weer bij elkaar in dorpshuis de Bongerd. Aanvang: 19.30 uur. Deze avond komt Riëtte Senff-Buter uit Olst vertellen over haar werk als papierkunstenaar. Haar objecten worden gemaakt van handgeschept papier. Donderdag 24 mei hebben

ze het jaarlijkse reisje. De bestemming is traditiegetrouw een verrassing. Verder staan er voor de zomerperiode nog twee activiteiten op het programma. 9 augustus een excursie naar het Kruushuus in Welsum en 12 september de fietsdagtocht naar museum Old boer’n grei op ‘t Hinkel in Emst.

Kunstmarkt VAASSEN- Op donderdag 24 mei om 15.00 uur maken de directeuren van Paleis Het Loo en Geldersch Landschap & Kasteelen hun entree in een Minerva Limousine Landaulette uit 1925 van Z.K.H. Prins Hendrik. Een feestelijk moment op het plein voor kasteel Cannenburch om de samenwerking tussen beide musea te vieren waarbij alle bewoners uit (en in de omgeving van) Vaassen, Epe, Emst en Oene van harte zijn uitgenodigd. En bent u deze middag gehuld in een oranje kledingstuk of voorzien van een oranje accessoire? Dan kunt u het kasteel en de tentoonstelling Hoog Bezoek na aankomst van de limousine om 15.00 tot 17.00 uur gratis bekijken. De Oranjes verbleven op slechts enkele kilometers van kasteel Cannenburch vandaan en kwamen regelmatig op bezoek. Sinds koning Willem III heeft kasteel Cannenburch bijna alle vorsten van Nederland mogen verwelkomen. Vijf van deze bezoeken worden uitgelicht op de eerste verdieping in het Bouwhuis. De Oranjes werden niet alleen in het kasteel maar ook in het dorp Vaassen

met veel gejuich onthaald. De vlag hing uit en in de krant werd gretig verslag gedaan van een koninklijk bezoek. Deze Oranjegezindheid kwam tot uiting in het verzamelen van Oranje-souvenirs. De souvenirs varieerden van glazen, bekers en herdenkingsborden tot glas-inlood ruitjes en feestsigaren. In de ingerichte vertrekken van kasteel Cannenburch worden verschillende

van deze voorwerpen getoond. Ook is er een ruimte gewijd aan exclusieve souvenirs, gemaakt van dure materialen of ontworpen door vooraanstaande kunstenaars. De veelal nooit eerder getoonde souvenirs zijn in langdurig bruikleen van de Geschiedkundige Vereniging OranjeNassau. Hoog Bezoek! Tot en met oktober te zien op dinsdag t/m zondag tussen 12.00- 17.00 uur.

HV de Cannenburgh VAASSEN- De uitslag van HV de Cannenburgh. Op zaterdag 12 mei reed Sharon Beumer mee in Holten tijdens het Holtens Horse Event. Met haar paard Daévid J behaalde ze in het L2 dressuur twee keer een 2e prijs met 197,5 en 200,5 punten. Op zondag 13 mei ging een aantal leden naar een concours in Raalte. Diana Boom startte haar paard Anna Diva in het L1 dressuur. Met 187,5 en 187 punten vielen ze helaas net buiten

de prijzen in een groot deelnemersveld. In de gecombineerde Z2/ZZ-Licht rubriek was het Lydian Stoop met Cayro die in de eerste proef een 2e prijs behaalde met maar liefst 230 punten. In de tweede proef behaalde zij 213,5 punten. Christel Jansen van der Sligte was het die in deze tweede proef een 3e prijs opeiste met 222 punten met haar paard Balaine. In de eerste proef behaalde deze combinatie 216,5 punten.

HATTEM- Tijdens Kunstmarkt Hattem op zaterdag 26 mei van 11.00 tot 16.00 uur voorziet Rond Uit Hattem de fraaie historische binnenstad van Hattem wederom van allerlei vormen van kunst. Dit buitenevenement trekt al vele jaren kunstenaars uit het hele land. En ook dit jaar zullen ruim 50 kunstenaars hun werk demonstreren, presenteren en te koop aanbieden op het prachtige plein rondom de

Grote Kerk. Vele kunstdisciplines zijn dan ook vertegenwoordigd, van schilderkunst tot glaskunst en van unieke sieraden tot kunstzinnige houten meubels.In de aangrenzende straten zijn er tal van creatieve activiteiten voor jong en oud. Sfeervolle muziek en verhalenvertellers maken dit jaarlijkse evenement compleet. Kom en geniet, want de Kunstmarkt Hattem is voor iedereen.

Pleinmarkt EPE- Op zaterdag 19 mei wordt er weer een Pleinmarkt gehouden rond de Grote Kerk in Epe. Er zijn weer mooie spullen te kop zoals boeken, puzzels, electra, curiosa, planten, aardewerk, emaille, (kinder)kleding, handwerk, sieraden, grootmoederskraam, bloem-

potten, glazen en kleine meubelen. Het Rad van Avontuur staat klaar en natuurlijk zijn er weer de oliebollen. De volgende inzameling van spullen door de Grote Kerk Pleinmarktcommissie zal plaats vinden op zaterdag 29 september.

BoerderHY Fair in Oene

Meiconcert op Meereorgel

EPE- Op donderdag 31 mei wordt de serie orgelconcerten op het Meereorgel van de Grote Kerk van Epe voortgezet met een concert van de organist Min-

ne Veldman( 1980). Het wordt Minne Veldmans eerste concert op het Meereorgel en dat is best verwonderlijk. Hij heeft uiteindelijk al een bijna 25-jarige staat

van dienst als organist. Met zo’n 50 orgelconcerten per jaar door heel Nederland is hij een veelgevraagd concertorganist. Maar nog niet eerder was hij in Epe. Hij heeft voor de gelegenheid een keuze gemaakt uit werken van J.S. Bach, César Franck, Sigfrid Karg-Elert , Jan vd Berg en een psalmbewerking van hemzelf. Het concert begint om 20.00 uur; de Grote Kerk aan de Beekstraat 1 is open vanaf 19.30 uur. Toegang 8 euro. Na afloop is er gelegenheid om de organist te ontmoeten. Als kerkorganist is hij actief sinds 1994, eerst in de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Hasselt en sinds 1998 in de Rehobothkerk te Urk. Daarnaast geeft hij orgelles en is hij als dirigent werkzaam bij twee mannenkoren, twee gemengde koren en een kinderkoor. Hij schrijft veel orgelmuziek en koormuziek. Om zijn enthousiasme voor het orgel en de orgelmuziek uit te dragen en te delen met jong en oud, organiseert Minne verschillende evenementen. Zo is hij de drijvende kracht achter het Orgelfeest, de YouTube-Orgeldag , Orgelzomer Urk en de Zomerserie Orgelconcerten Vollenhove. Daarnaast organiseert hij jaarlijks enkele ‘grote’ orgelconcerten met avondvullende programma’s op toplocaties. Voor het gehele concertprogramma: www.meereorgelepe.nl.

OENE- Op het landelijke terrein van De Boerderij wordt op zaterdag 19 mei de BoerderHY Fair georganiseerd. Een gezellige fair voor het hele gezin. Zo is bijvoorbeeld De Passerel aanwezig met producten van verschillende locaties, staat er een springkussen en zijn er on-

geveer 30 mooie oude Citroën HY busjes te bekijken. Daarnaast kan de tuinliefhebber terecht voor planten en is er ‘koek en zopie’. De fair is van 10.00-16.00 uur op Hogestraat 5 in Oene. Meer informatie kunt u vinden op de Facebookpagina van de BoerderHY Fair.

Avondwandeling EPE- De boswachter van Geldersch landschap en Kasteelen organiseert op donderdag 24 mei een avondwandeling over de Tongerense Heide en het Wisselse Veen. In deze gebieden leven o.a. edelherten en reeën. Deze excursie staat helemaal in het teken van deze dieren en hun geweien. Waar bestaat een gewei uit? Wat is de functie ervan? Hoe verloopt de jaarcyclus van groei tot afwerpen? Wat betekent de term ‘geweien schuiven’? Na deze wandeling weten de wandelaars hier alles over. Aanvullend vertelt de boswachter ook nog over de andere dieren die in het gebied leven. Een verrekijker mee en stevig schoeisel zijn aan te raden. Start: 19.00 uur op de parkeerplaats van Geldersch Landschap en Kasteelen, rechtsaf ca. 100 m vóór Kampeerboerderij

Berghoeve, Veenweg 9, 8162 RJ Epe. Duur: ca. 2,5 uur. Deelname: 5 euro p.p., kinderen 4 t/m 12 jaar 2,50 euro p.p. Donateurs Geldersch Landschap & Kasteelen gratis op vertoon van een geldige donateurspas. Reserveren is noodzakelijk via. www.glk.nl/evenementen. Informatie: Fokko Andringa, tel. 0578-621597 of Marieke Dicou, tel. 06-23738030.

TEL: 0529 - 401 203 TEL: 0529 401 203 WWW.KARBA.NL

WWW.KARBA.NL

30


Vrijdag 25 mei in onze zaak in Epe

SMALL GROUP PERSONAL TRAINING Wil je graag samen trainen met je partner, collega, vriend of vriendin? Dan kun je bij mij terecht voor een small group personal training. Zo bestaat er de mogelijkheid om met zijn tweeën of vieren een half uur of uur te komen trainen onder professionele begeleiding.

hebben wij de gehele dag gereserveerd voor mensen met rug- en voetklachten. Een Voetkundige komt naar onze zaak en maakt dan gratis een voetafdruk en demonstreert u tevens de Vibrion Veer, een Zweedse uitvinding. In tegenstelling tot de bekende harde, statische steunzolen, is de Vibrion Veer verend. Deze aktiveert de spieren en bloedsomloop en zorgt er voor dat u weer dagelijks, zonder vermoeidheid en pijnlijke rug en voet op natuurlijke wijze kunt lopen. Door het compacte formaat past deze steunzool moeiteloos in bijna alle schoenen. ook in modieuze schoenen. Goed nieuws voor de dames. Een deskundig advies en dan ook nog gratis krijgt u niet elke dag. Maak Hardenbrink 46 Epe. Tel: 0578-612392 daarom even een afspraak, tel. 0578-612392.

Al mogelijk vanaf €7,50 per week +31 (0)6 156 89 754 www.edwinvandijkpt.nl info@edwinvandijkpt.nl

Lentemenu

Gezonde voeding

Geen zin om te koken, maar wel zin in gezelligheid?

Betaalbaar

Regionale producten Vers en verantwoord

Wees dan van harte welkom in ons sfeervolle restaurant in het pittoreske Oene!

CAFÉ RESTAURANT

31

dorppost@hetnet.nl

DORPSZICHT

www.dorpszichtoene.nl

Dorpsstraat 10 • 8167 NL Oene • Telefoon 0578 - 641213


Epetanque EPE- 20 spelers zijn er onlangs naar de Leenhofweg gekomen om deel te nemen aan het Halfom-toernooi dat JBC EpĂŠtanque elke maand organiseert. Op de 1e plaats is geĂŤindigd Erwin de Graauw met 3W + 24 punten; 2e Ellie van Huffelen met 3W + 22

punten; 3e Arjan van Huffelen met 3W + 19 punten; 4e Joop Smit met 3W + 15 punten. Troostprijs voor de beste met 1 winst ging naar Siebren Siebenga met 1W + 2 punten. De wedstrijdleiding werd deze middag verzorgd door Wim Kanselaar.

Schaakvereniging De 7 pionnen EPE- Op 8 mei werd de laatste ronde gespeeld van de interne competitie van de schaakvereniging de 7 pionnen. De uitslagen zijn: D. ElskampH. Tessemaker 1 – 0; B. Plooy- H. Abels 0,5 - 0,5; R. den Uyl- B. Oegema 1 – 0; H.P. de Goede- R. Schuring 0 – 1; R. Lentelink- B. Kasteel 0 – 1; H.J. van der Vegt- J.G. van der Most 1 – 0; J.P. Busman- R. Douma 0 – 1; J. Flierman- D. Koopmans 0,5 - 0,5; M. Rodewijk- D. Hovannesian 1 – 0. Met een ruime voorsprong op al zijn concurrenten is Andries Elskamp hiermee opnieuw kampioen geworden. Van de tweeÍntwintig partijen die hij voor de interne com-

petitie speelde, won hij er vijftien en speelde hij vijfmaal remise. Alleen Sander Wissink en Dirk van der Maarel wisten hem een nederlaag te bezorgen. Jammer was het dat Sander zo vaak verhinderd was. Van de zeven partijen die hij speelde won hij er zes en speelde remise tegen nummer twee, Henk Abels. Henk had een ruime voorsprong op nummer drie, Bartelo Oegema. De eindstand is: 1 D. Elskamp 610; 2 H. Abels 516; 3 B. Oegema 431; 4 R. den Uyl 399; 5 S. Wissink 391; 6 D.A. van der Maarel 380; 7 B. van der Wee 366; 8 P. Overbeek 352; 9 E. Bastiaannet 330; 10 B. Plooy 298.

Zomers pĂŠtanque

“Het was afgelopen zaterdagmiddag een merkwaardig gezicht, ineens een bijenzwerm die neerstreek bij de buren tegenover. Toevallig dat imker Rein van de Mars langs kwam. Hij heeft vakkundig de neergestreken zwerm overgeheveld in een korf�, aldus Benno Wonink uit Heerde.

Wilt u uw foto ook terugzien in de Schaapskooi? Of het nu om natuurfoto’s gaat, een foto van een verjaardag of gewoon een grappig plaatje: stuur uw foto in en dan kiest de redactie de mooiste/grappigste/leukste foto uit. Deze wordt dan in de Schaapskooi geplaatst. Spelregels:

per deelnemer kan 1 digitale foto worden ingestuurd van minimaal 1 MB. Deze kan worden gemaild naar villamedia@online.nl tot uiterlijk maandag 9.00 uur. Vertel in maximaal 30 woorden uw verhaal achter de foto. Vergeet niet uw naam en woonplaats te vermelden.

HATTEM- Bij de eerste competitiedag in Deventer moest gespeeld worden in de brandende zon met nauwelijks schaduwplekken. 7 triplettes van Hattem PĂŠtanque deden hun uiterste best om goede resultaten te halen. Op de banen in Hattem krijgen de bomen steeds meer blad, zodat het daar beter vertoeven is bij hoge temperaturen. Daar was afgelopen week het dinsdagmix, het Bultmantoernooi

op woensdag (mixen) en het thuisblijverstoernooi (doublette) op zaterdag. Uitslag dinsdag: 1e Hans Tijssen; 2e Dini Boomstra; 3e Willem Eijlander. Uitslag Bultmantoernooi: 1e HarmJan Halfwerk; 2e Herman v Dijk; 3e Jan Koster. Uitslag zaterdag ‘thuisblijverstoernooi’: 1e HarmJan Halfwerk en Ben Kort; 2e Ton Visser en Jan Heideveld; 3e Ingeborg Geelhuysen en Dick Jonker.

Vitesse te gast bij c.s.v. VIOS

Oud-leerling van Heertganck schrijft boek HEERDE- Op 12 mei vond de presentatie plaats van een boek geschreven door Uyen Lu. Zij is oud- leerling van de Heertganck (nu Noordgouw, red.) en Vietnamees bootvluchteling die in 1980 naar Heerde kwam en met tientallen landgenoten werd gehuisvest in Victoria Vesta. Dat was destijds het vakantiecentrum van de verzekeringsmaatschappij Victoria Vesta. Via de kerken in Heerde werd een oproep gedaan zich op te geven als gastgezin waaraan door velen gevolg werd gegeven. Van de jongeren werd een aantal opgenomen in de scholengemeenschap de Heertganck. Na verloop van tijd werden zij uitgeplaatst naar diverse plaatsen in het

land en Uyen Lu vertrok met haar zusje naar Tilburg. Op haar verzoek hield zij het gastgezin in Heerde, de fam. Eigeman, toen wonende aan de B. van Dijklaan. Na verloop van maanden gaf haar zusje aan naar Groningen te willen vertrekken en kwam Uyen terug naar Heerde waar zij werd opgenomen in het gezin Eigeman. Zij ontwikkelde zich snel en deed met goed gevolg examen. Zij trouwde met een mede-vluchteling, kreeg twee kinderen en ging in Assen wonen. Ze richtte daarna met anderen de Stichting ‘Veerkracht’ op, die zich bezig houdt met veteranen met een posttraumatisch trauma. Hiervoor volgde zij een opleiding in de

psycho-sociologie. Eveneens zag ze kans haar verhaal van drie vluchtpogingen op papier te zetten, de indrukken in Nederland, op school en de problemen die zij als 16-jarig meisje ondervond van de vele vreemde gewoonten en gebruiken. Op indringende en indrukwekkende wijze verwerkt zij alles in het boek, dat als titel meekreeg ‘Verborgen veerkracht’, gepresenteerd in de Vrijzinnige kerk van Odoorn, waar ook vele aanwezigen waren zoals haar familie, Syrische vluchtelingen, medewerkers van de Stichting en de pleegfamilie. Het boek dat in eigen beheer is uitgegeven was snel uitverkocht maar vraagt om herdruk.

Geslaagd voor diploma B en C

VAASSEN- Op een warme zomeravond, afgelopen woensdag 9 mei, mochten de jongens van VIOS een oefenwedstrijd spelen tegen de talenten van Vitesse Arnhem. VIOS stelde een team samen van jongens die nog mogen spelen in de JO-9 competitie. Vier jongens van de JO11-2 en alle spelers van de JO9-1 vormden samen een sterk en enthousiast team. Zij namen het op tegen de selectie van Vitesse met spe-

lers van 7 en 8 jaar. De wedstrijd eindigde in een ruime overwinning voor Vitesse, maar VIOS Vaassen heeft erg goed tegenstand geboden aan de talenten uit Arnhem en een paar doelpunten gescoord. De jongens sloten gezamenlijk af in de kantine met een patatje en een kannetje ranja. Het was voor de jongens van Vios een erg leerzame en mooie ervaring en ze mogen trots zijn op hun inzet en leuke spel.

  

VAASSEN- Zaterdag 21 april zijn in het zwembad in Vaassen geslaagd voor diploma B: Ellis Ilbrink, Marit Bauling, Tijs Koopman, Tijn Bos, Owen Koetsier, Jurre Nikkels, Finn

van der Meijs, Danny Veldhuis, Emma Stevens, Sion van Nieuwenhuijzen, Hasan KarakĂźtĂźk, Juliette Hoogeveen, Lotte van Deelen, Cas Overeem, Justin Frelink, Elize van

Asselt, Jesse Oudesluijs, Samuel Kiss, Esma Ceyhan, Saviano Haumahu en Julia van Ee. En voor diploma C zijn geslaagd: Mike Hanekamp, Madelief Molenaar en Lieke den Houdeijker.

32


We kregen het droevige bericht dat is overleden

Evert Visscher

Â?„‡Â?†‡†‡—”Ǣ ƒŽ•‹‡Â?ƒÂ?††‘‘”‹Œ„‹Â?Â?‡Â?Â?‘Â?–ǥ œƒŽŠ‹Œ„‡Š‘—†‡Â?™‘”†‡Â?Ǣ ‡Â?Š‹ŒœƒŽ‹Â?‰ƒƒÂ?‡Â?—‹–‰ƒƒÂ?‡Â?™‡‹†‡˜‹Â?†‡Â?Ǥ

Â?„‡Â?†‡‰‘‡†‡Š‡”†‡”Ǥ ‡‰‘‡†‡Š‡”†‡”œ‡–œ‹ŒÂ?Ž‡˜‡Â?‹Â? ˜‘‘”œ‹ŒÂ?•…Šƒ’‡Â?Ǣ ‘ŠƒÂ?Â?‡•ͳͲ˜‡”•Íť‡Â?ͳͳ

Hij was bestuurslid en actief lid van onze vereniging. Wij zullen Evert, met zijn grote inzet en liefde voor de dahlia's, erg missen. Wij wensen kinderen, kleinkinderen en verdere familie veel sterkte in deze moeilijke tijd. Bestuur en leden Dahliavereniging Heerde

5 Mei, 2018

Â?œ‡Â?‡”Š‡‹†˜ƒÂ?œ‹ŒÂ?‰‡Ž‘‘ˆ‹•‘˜‡”Ž‡†‡Â?Â?‹ŒÂ? ÂŽÂ‹Â‡Â˜Â‡ÇĄœ‘”‰œƒÂ?‡Â’ÂƒÂ’ÂƒÇĄÂ?‹ŒÂ?Ž‹‡˜‡„”‘‡”‡Â?Â?‹ŒÂ? •›Â?’ƒ–Š‹‡Â?‡œ™ƒ‰‡”

ƒŠ‡–‘˜‡”Ž‹Œ†‡Â?˜ƒÂ?Â?‹ŒÂ?Ž‹‡˜‡Â?ƒÂ?ÇĄ ‘Â?œ‡˜ƒ†‡”‡Â?‘’ƒ

‘Šƒ��‡• ƒ˜‡”�ƒ�’

˜‡”–Ž–Š—‹•

‘‘’ Žƒƒ•Â?‡ ‘ŠƒÂ?Â?ƒ ƒ˜‡”Â?ƒÂ?Â’ÇŚ’‹–•

™ƒ• Š‡– ˆ‹ŒÂ? ‘Â? –‡ ˜‡”Â?‡Â?‡Â? †ƒ– ‘‘Â? ‹Â? ˜‡”†”‹‡–‹‰‡–‹Œ†‡Â?‡”œ‘˜‡Ž‡Â?œ‹ŒÂ?†‹‡Â?‡–‘Â?• Â?‡‡Ž‡‡ˆ†‡Â? †‘‘” ‡‡Â? Â?ƒƒ”– –‡ •–—”‡Â?ÇĄ ‡‡Â? „‡œ‘‡Â?Œ‡–‡„”‡Â?‰‡Â?‘ˆ†‘‘”ƒƒÂ?™‡œ‹‰–‡œ‹ŒÂ? „‹Œ†‡„‡‰”ƒˆ‡Â?‹•Ǥ

‡‡”†‡ǥͳ͸ƒ’”‹Žͳ͝;;

”ƒƒ‰™‹ŽŽ‡�™‹Œ—Š‹‡”˜‘‘”„‡†ƒ��‡�Ǥ

•‹Â?†•ʹͲŒƒÂ?—ƒ”‹ͳ͝͝ͺ™‡†—™Â?ƒƒ”˜ƒÂ?

‡�‡ǥͳͳ�‡‹ʹͲͳͺ

ƒƒ� ƒ˜‡”�ƒ�’

‡ˆŽ–Š—‹•ÇŚ˜ƒÂ?‘Š—‹œ‡Â? ‹Â?†‡”‡Â?‡Â? Ž‡‹Â?Â?‹Â?†‡”‡Â?

ǤǤǤ˜ƒÂ?ƒƒ”‡ÇŚ ƒ˜‡”Â?ƒÂ?Â’ Ǥ˜ƒÂ?ƒƒ”‡

Uitvaartverzorgster Jolanda van der Wal:

“In mijn vak neem ik niet alleen mijn hoofd mee, maar ook mijn hart� Voor meer informatie: www.yarden.nl Wilt u een overlijden melden? Bel 088 9273 790 (24 uur per dag).

Uitvaartbegeleiding U it v va aartbegeleiding & Ve V Verzorging erzorging

Persoonlijke P Pe Pers ers rsoo oonl oonl nllijijjke nlij ke begeleiding beg eg e elle eiidi diing ng m ng met et zorg, et zor org, g, respect res espe pecctt en e n sstijl ttiiijljjll bij bijj begrafenis be egra eg gra rafe feni niiss of of ccrematie. rrema re emati ma ma ati ti e tie ti e.. Ongeacht On O ng ge ea acch htt waar waar aar u ve aa v verzekerd erz rze ekker errd d en e en/of n/o /of lillid /of id bent. be b ent. U kkunt un unt u ntt ons n on o nss 24/7 n 24/7 4/7 4/ 7 be b bereiken ereiken rei re rei e ken ke ke en no op op: p:

((0578) 05 78) 7 76 6 00 00 8 86 6 of of

((038) 03 8) 7 76 60 000 00 5 56 6 Internet: Int nttern n ernet: rnet rn et: t http://www.alphega ht http: ttp tp: p::://w p ///w /w / ww ww. ww w.alp alp a pheg eg ga-u uitvaart.nl iittv va vaa aarrt. rtt.n nl nl %HVSUHHNYULMEOLMYHQGYRRUDIXZZHQVHQPHWRQVGRRU

‡‡”†‡ǥ�‡‹ʹͲͳͺ

‘•’‹…‡Dzƒ•ƒÂ‡Â”ÂƒÇł ‘””‡•’‘Â?†‡Â?Â–Â‹Â‡ÂƒÂ†Â”Â‡Â•ÇŁ ”‹Â?•‹ŽŽ‡Â?ÇŚŽ‡šƒÂ?†‡”ŽƒƒÂ?ͳͳ ;ͺͳͺÂ?‡”•ˆ‘‘”– ‡ †ƒÂ?Â?†‹‡Â?•– ˜‘‘” œ‹ŒÂ? Ž‡˜‡Â? œƒŽ ™‘”†‡Â? ‰‡Š‘—†‡Â?‘’™‘‡Â?•†ƒ‰ͳ͸Â?‡‹‘Â?ͳͳǤͲͲ——” ‹Â?—‹–˜ƒƒ”–…‡Â?–”—Â?‡Â?‡Â?–‘‘”‹ǥ”‹Â?Â?ŽƒƒÂ?ÍśÂƒ –‡ ‡‡”†‡Ǥ ‘‘”ƒˆ‰ƒƒÂ?†ƒƒÂ?†‡†‹‡Â?•–‹•‡”˜ƒÂ?ƒˆͳͲǤ;Ͳ——” ‰‡Ž‡‰‡Â?Š‡‹†–‘–•…Š”‹ˆ–‡Ž‹ŒÂ?…‘Â?†‘Ž‡”‡Â?Ǥ ƒ †‡ †‹‡Â?•– œƒŽ †‡ „‡‰”ƒˆ‡Â?‹• ’Žƒƒ–•˜‹Â?†‡Â? ‘’ „‡‰”ƒƒˆ’Žƒƒ–• Â?‰‡ŽÂ?ƒÂ?•Â?ƒÂ?Â’ ƒƒÂ? †‡ Ž„—”‰‡”™‡‰–‡ ‡‡”†‡Ǥ

Bedankt lieve mensen, voor alle steun en meeleven, die onze kant opkwam, na het overlijden van

G .J. Jansen van Ommen “Gerrie”

Fam. Rorije

Wapenveld, mei 2018

De kleinschalige onderneming met ruime ervaring in het verzorgen van een respectvol en waardig afscheid.

24 uur per dag persoonlijk bereikbaar 0578 - 690410 (06 83227151) Waar u ook bent verzekerd, u mag alĆ&#x;jd zelf bepalen door wie u de uitvaart laat verzorgen.

‹ŒÂ?‘‡•–‡”‡Â?™ƒ”Â?‡Š‡”‹Â?Â?‡”‹Â?‰‡Â?ƒƒÂ? ‘Â?œ‡˜”‹‡Â?†•…Šƒ’‡Â?œ‹ŒÂ?‡”‰„‡†”‘‡ˆ† †ƒ–™‹Œƒˆ•…Š‡‹†Â?‘‡–‡Â?Â?‡Â?‡Â?˜ƒÂ? ‘Â?œ‡‰‘‡†‡˜”‹‡Â?†‡Â?„——”Â?ƒÂ?

Ratelplein 3, 8161 HM Epe uitvaartvanvemde@planet.nl www.uitvaartverzorgingvanvemde.nl

‘ŠƒÂ?Â?‡• ƒ˜‡”Â?ƒÂ?Â’ ”‡Â?†‡Â?‹‡Â?ƒÂ?’Š—‹• ”‹‡•‡Â?‹ŽŽ›˜ƒÂ?‘”‡Ž Dankbaar en blij hopen we met kinderen, klein- en achterkleinkinderen op donderdag 1D HHQ SHULRGH ZDDULQ ]LMQ JH]RQGKHLG DIQDP KHEEHQZLMDIVFKHLGPRHWHQQHPHQYDQPLMQOLHYHPDQ RQ]HYDGHUVFKRRQYDGHUHQRSD

.REXV%UHGHZRXG HFKWJHQRRWYDQ

-DQQLH%UHGHZRXG ,+DWWHPRNWREHU‚=ZROOHPHL 'LQLH +HLQU\ Stephan & Kim +HQQLH $ULH -DQQLQH +DUP-DQ Kevin & Jacobien Dennis &RUUHVSRQGHQWLHDGUHV )DPLOLH%UHGHZRXG 'LVWHOKRHYH $7+DWWHP 33

'HEHJUDIHQLVKHHIWLQEHVORWHQNULQJSODDWVJHYRQGHQ

24 mei ons 60-jarig huwelijk te vieren. Gelegenheid om ons te feliciteren is op vrijdag 25 mei van 15.30 tot 17.00 uur in Partyboerderij Vossenberg Centrumweg 17 in Wissel. Peter van Huffelen en Aartje van Huffelen-Stegeman. Wisselseweg 54 8162 RN Epe.

Henry van den Berg Uitvaartzorg • Rust en aandacht • Jarenlange ervaring • Ongeacht waar u verzekerd bent

0578-700235 www.hvdberguitvaartzorg.nl

Heeft u uw uitvaartwensen al vastgelegd? Vraag vrijblijvend het gratis uitvaartwensen boekje aan.

Uitnodiging Ledenvergadering Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’ uit Wapenveld nodigt haar leden uit voor de ledenvergadering op woensdag 30 mei 2018 om 19.30 uur in de Rots, Kwartelweg 9 in Wapenveld. Agenda • Opening • Notulen van de ledenvergadering van 31 mei 2017 • Jaarverslag 2017 / enquĂŞte • Bestuursverkiezing • Toelichting financieel verslag 2017 • Verslag kascommissie • Vaststellen contributie en verstrekkingen • Vaststellen vergoedingen bestuursleden • Afscheid medewerkers • Rondvraag


op de zaterdagochtend van 8 tot 9 uur.

Zoekt u een Chr. partner? www.samen-verder.nl sinds 1986 met consulenten werkzaam door het hele land. Gratis brochure. Tel: 088-1303400 (lokaal tarief).

TE KOOP Chrysantenstekjes en Lavendelstekjes. B.Fiets bv Oude-Zwolseweg 163 Wenum bij Apeldoorn: 055-3121390.

KRACHTIGE BUITEN-YOGA

Ik zoek per direct een huurwoning, het liefst in de bebouwde kom of het centrum van Epe, met 2 of 3 slaapkamers. Huurprijs rond 700, 00 euro per maand. Tel: 0650959899MOIJA Vanaf 26 mei t/m 23 juni Serie van 5 lessen: € 40,- / € 10,- per les. Onder begeleiding van Monique Senstius (bevoegd yogaleraar en docent lichamelijke opvoeding) 06-23218035 / 0578-617639 www.yogapraktijkepe.nl

Voor het (ver) maken van al uw gordijnen en vitrages

Volop

o.a. Geranium, surfina, Bacopa vele aparte soorten en kleuren.

Kommerseweg 3 8181 LX Heerde M: 062700135 E: info@gordijnatelier2000.nl

   

PROFKAP

Wapenveld - 038-4479762

DROGER STUK? KERS: 0578-696729 zie advertentie elders

Computer Service Spek

Voor het maken van al uw vouwgordijnen

www.uwcomputerhulp.com

Kommerseweg 3 8181 LX Heerde M: 062700135 E: info@gordijnatelier2000.nl

Kijk op jslijkhuis.nl voor de details

VOORJAARSAANBIEDING! Geraniums, fuchsia’s, surfinia, bacopa, lobelia, million bells, perkplanten enz enz Verder groot assortiment op gemaakte bloembakken en hangpotten tuinplanten, meststoffen, alles zeer scherp geprijsd 5 zakken potgrond å 40L € 10,00 10 buxusplanten € 5,50 opgemaakte manden en bakken vanaf € 2,25 Hanging baskets vanaf € 2,95 Ook aanleg en onderhoud van tuinen. Tuincentrum Hoveniersbedrijf J. Liefers Kommerseweg 5, 8181 LX Heerde Tel 0578 - 693809

KORTING OP JE KNIPBEHANDELING

Frans Maassen Hairstyling Hoofdstraat 7 8162 AA Epe 0578-614020 www.fransmaassen.nl

PROFKAP Vrijblijvend prijsopgaafJ. Slijkhuis zoekt een part-time winkelmedewerkster

Wordt uw tuin te vol, of wilt u meer licht ? * vellen/snoeien van bomen en heesters * heggen knippen * versnipperen van takken

Bel 038-4448735 of kijk op www.gastouders4allkids.nl

Maak kennis met onze kapsalon

50%

  !"#$!%

  

     

* Flexibele kinderopvang op maat * Kleinschalig en persoonlijk * Belang van het kind staat centraal * Deskundigheidbevordering gastouders * Professionele ondersteuning en begeleiding

Janniedocter@hotmail.com 0620850386

Ik zoek een oude motorfiets tot 1980. Hoeft niet te lopen. Tel. 0578 57 38 57

 

Al Al ruim 15 jaar gastouderbureau 20 jaar gastouderbureau inHattem Hattem en omstreken. omstreken. in

TE KOOP Prima aardappelen, Eba en Ottena (zandaardappel) en Bildstar en Frieslander van de klei. Bezorging mogelijk. Henk van Â’t Hof, Dijkhuizerzandweg 13, 8161 NS Epe, tel. 0578-620180.

Geopend ma. t/m za vanaf 9.00 tot 18.00 uur Kwekerij Knecht Bisschopstraat 3-5 8181 RV HEERDE Tel: 06-53900842

                  

   

KOELKAST STUK? KERS: 0578-696729 zie advertentie elders

R.S.E RIOOL SERVICE EPE Ontstopping, aanleg en onderhoud van allerlei rioleringen. Tel: 0578-612917

ZOMERBLOEIERS

   

WASMACHINE STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

Stukadoorswerk Spachtelputz en tegelwerk Bel Bas Anemaet Tel 06-30 07 70 24 Antiek of (oude) kunst taxeren voor successie of verzekering. Bel F. van der Veen, beĂŤdigd makelaar/taxateur: 06-53923995.

Wij hebben voor jou de

Uw computerhulp aan huis en bedrijf. Voor al uw computerproblemen, ook voor levering van nieuwe computers en laptops, internetaansluitingen, enz. alles tegen normale prijzen. Bel naar 0578-694026 of kijk op www.uwcomputerhulp.com

MAGNETRON STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl WONINGINRICHTING

TUINMAN B.V. Heerderweg 32-34 8161 BM EPE tel. 0578-612925

Meubelen Vloerbedekking hard en zacht

Overgordijnen Vitrage Zonwering Rolluiken, enz.

Nieuwe en gebruikte planken, balken.

ideale bijbaan!

HOUT EN PLAATHANDEL

VAN DE MARS

Klarensweg 3 Epe Tel: 0578-641410.

enkort Bezorg jij binn oi voor ons?! o k s p a a h c S e D

Massief houten vloeren v.a. € 7,00 p.m² - Hardhouten balken en planken. - Alle soorten golfplaten. - Dakpanplaten in 4 kleuren. - Trespa.KOOKPLAAT/OVEN STUK?

MELD JE NU AAN!

Voor het verstellen van kleding en kleine tentreparaties Kommerseweg 3 8181 LX Heerde M: 062700135 E: info@gordijnatelier2000.nl

KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl Professionele KLOKKENMAKER Rep. oud + ant. klokken. Cees van Lunteren. Gelriaweg 8-1 Epe (tegenover de VMI) Tel: 0578-614038. Volgens afspraak.

HEERDE

“Voor het (ver)maken van vitrages”

M: 06-27000135 – Kommerseweg 3

KOELKAST STUK? KERS: 0578-696729 zie advertentie elders

34


terdag 2e Pinks d geopen 0 van 10.0 ur u tot 18.00

VERDIENEN OP AL JE DAGELIJKSE BOODSCHAPPEN

DOLE BANANEN Per kilo

0

99

Echt verdienen doe je bij Jumbo op al je dagelijkse boodschappen. Neem nou bijvoorbeeld bananen, echt zo’n product dat je vaak nodig hebt. Daarom bij Jumbo: een kilo Dole bananen voor maar 99 cent. Niet tijdelijk, maar altijd laag! En zo hebben we nog honderden dagelijkse producten met een altijd lage prijs.

WE HOUDEN DE PRIJZEN LAAG

Brinkman Heerde, Stationsstraat 29

35


36

Schaapskooi week 20 2018  
Schaapskooi week 20 2018  
Advertisement