Schaapskooi week 39 Epe 2021

Page 1

NIEUWSBLAD SCHAAPSKOOI - PAGINA 1 PAGINA 2

Nieuwsblad

Schaapskooi .nl

u�zb�erzgo�rg! d! ij b is t ra g s � jk li � e k �� e �� �k � � r a �i � � W� � �W Hierin opgegaan

Met hierin opgenomen

Jaargang 38 I 38 28 Iseptember 2021 II Oplage Oplage 29.000 Jaargang Week 22.2021

Gemeente Gemeente EpeEpe G

Gezellige Burendag Hoge Weerd

Gemeentewijzer Gemeentewijzer

G

Zie pagina 2, 3, 4, 5 en 6

SSTTOPO P TO P

FIETSMETING COMPLEET • (zadel-)pijnvrij fietsen • maatwerk afstelling • de hele zomer volop fietsplezier!

S

Riool verstopt? Riool Rioolverstopt? verstopt? STOP! En bel Rioolservice Epe STOP! En bel Rioolservice EpeEpe STOP! En bel Rioolservice Maak nu een afspraak !

Rioolontstopping| |Aanleg Aanleg enen onderhoud | Rioolontstopping onderhoud | Camera-inspectie | Stoep- en gevelreiniging Camera-inspectie| Stoep| Stoep- enen gevelreiniging Camera-inspectie gevelreiniging Rioolontstopping | Aanleg en onderhoud |

+31 (0)578 61 2917

info@rioolserviceepe.nl

coronaregels zijn verruimd. Aan ons om Epe een bos bloemen uit. Zaterdag 1 mei +31 (0)578 61 2917 verantwoord info@rioolserviceepe.nl 61De 2917 info@rioolserviceepe.nl Dorpsstraat 24a, Oene 0578-641148 +31 (0)578 meeDeom te gaan. De bezoekt de de markt er verantwoordermee om te gaan. bezoekt de wethouder dewethouder markt in Vaassen. De coronaregels zijn verruimd. Aan ons om

ie

Epe een bos bloemen uit. Zaterda

geven versoepelingenversoepelingen geven ook ruimte aanook deruimte aan de marktkooplieden, want sinds 28 Per april mogen nie marktkooplieden, want sinds woensdag 28 woensdag Per woensdag 28 woensdag april mogen28niet-essentiëapril is deweer warenmarkt Ook klanten le winkels zonder afspraa april is de warenmarkt compleet.weer Ookcompleet. le winkels zonderklanten afspraak ontvankramen met niet-essentiële producten zijn warenmarkte kramen met niet-essentiële producten waren gen.waren Daarnaastgen. zijnDaarnaast warenmarkten voor zowel levensmiddelen als niet-es weer Om van dit de te partij. Omdeelde dit te vierenzowel deelde weer van de partij. vieren levensmiddelen als niet-essentiële Erik Visser woensdag het open. producten open. Meer informatie wethouder Erikwethouder Visser woensdag namens het namens producten Meer informatie: Het NK-Tegelwippen, het al, communicatie@epe.nl. leukste college foto wint college van burgemeester en wethouders 49www.rijksoverheid.nl/winkelen Het NK-Tegelwippen, de naam zegt de hetnaam al, zegtcommunicatie@epe.nl. De leukste fotoDewint van burgemeester en wethoudersHoutweg www.rijksoverheid.nl/winkelen communicatie@ep overvan hettegels wippen vantuin tegels ineen uwcadeaubon tuin een van eenintuincentrum de marktkooplieden aan alle marktkooplieden in gaat over het gaat wippen in uw vancadeaubon een tuincentrum de aaninalle op de markt8167 inop de markt een cadeaubon van PJ Oene zen om plaats makenDoor voorhet groen. Door het Dusgemeente. Dus in zend mei om plaats te maken voortegroen. gemeente. zend uw foto vooruw21foto meiin voor 21. gemeente Dus water beter weglopen als het en win! (0578) 64 12 94 Informatie en win! groen kan hetgroen waterkan beterhetweglopen als het en win! Informatie harddat regent. ook nog van de hard regent. Plus u ookPlus nogdat vanude In de leest Gemeentewijzer kleuren kan genieten. In de Gemeentewijzer u elke weekleest het u elke wee mooie kleurenmooie kan genieten. U maakt een U maakt een nieuws van foto tijdens het tegelwippen en die kunt u nieuws van de gemeente Epe.de gemeente Epe. foto tijdens het tegelwippen en die kunt u r dan uploaden op www.nk-tegelwippen.nl. mee Stationsstraat 18 uploaden op www.nk-tegelwippen.nl.

Winactie NK-Tegelwippen Winactie NK-Tegelwippen NK-T egelwippen

pen, de naam zegt het al, ppen van tegels in uw tuin ken voor groen. Door het ater beter weglopen als het dat u ook nog van de an genieten. U maakt een egelwippen en die kunt u w .nk-tegelwippen.nl.

Zonnepanelen Bekendmaking Bekendmaking

winnaars winnaars Zonnepanelen Al Contact Koningsdagchallenge Contact Koningsdagchallenge 8181 CX Heerde rprijzen maken op prijzen aKans Gemeente EpeGemeente Epe ZonneboilersWauw, wat is er druk gekleurd met stoepkrijt! prijzen maken op ja 00Kans Marktplein Grijpwant nu uw kans, want uopmaakt kans op 1 Marktplein 1, 8161 EE Epe 1, 8161 EE Epe , want u maakt kans op Wauw, wat is er druk gekleurd met stoepkrijt! Grijp nu uw kans, u maakt kans Tel: 0578 694595 d w Postbus 600, 8160 AP Epe u een mooie, kleurrijke Koningsdag creaties waarin u de tegels Postbus 600, 8160 AP Epe rtroStuur prijzen! w foto waarin u de tegels Wat een mooie,Wat kleurrijke Koningsdag creaties uw foto Stuur waarinuwu foto de tegels Warmtepompen een veprijzen! Telefoon 14 0578 hebben wij gezien. Ergallemaal. knap gedaan De 14 0578 inook uw tuin wipt ook naar Telefoon Zaterdag werd de landelijke Buren- rie is secretaris van de buurtraad Hoge de verkopers �jdens de kleedjesmarkt. ok EPEnaar hebben wij gezien. Erg knap gedaan De allemaal. in uw tuin wipt naar gemeente@epe.nl winnaars van de 3 buitenspeelpakketten zijn..... gemeente@epe.nl adres winnaars van de 3 buitenspeelpakketten zijn..... Pelletkachels www.epe.nl www.epe.nl dag gehouden. Op veel plaatsen in de Weerd en was meteen enthousiast over Haar oprit ligt vol met kleren, speelgoed Raff (6) en Pip (2) Raff (6) en Pip (2) Mooiste buurtcontainer van Gemeentehuis: de gemeente Epe te buurtcontainer va Mooiste buurtcontainer van Gemeentehuis: de gemeente Epe werkt Autolaadstations Loiza (1,5 jaar) regio kwamen buurtgenoten samen. Zo het voorstel. “We hadden in de planning etc. “Twee jaar geleden zijn we verhuisd Loiza (1,5 jaar) Badkamer Sanitair Airco helemaalAfspraken op afspraak. helemaal op afspraak. gaanAfspraken Bram (9 jaar) Bram (9 jaar) alleenudoor u zich nog gez Dak en Zinkwerk Electrastaat Divers staat installatie alleen door wanneer zich wanneer nog gezond Nederland nuwerk in Vaassen and staat nu in V aas die we nog in het ook in de buurt Hoge Weerd in Epe. Daar om de gehele vernieuwde speeltuin de- en dit kwam uit dozen Nederland nu in Vaassen voelt en geen klachten hebt die kun voelt en geen klachten hebt die kunnen Gefeliciteerd allemaal! De prijzen zijn onderweg! Gefeliciteerd allemaal! De prijzen zijn onderweg! duiden op een coronabesmetting. W op een coronabesmetting. We Vrijdag april heeftJan wethouder zo’n 40%Deze verminderd. Deze container l heeft wethouder J an met zo’n 40% duiden verm Vrijdag 30 april heeft30wethouder metJan zo’n 40%met verminderd. container tuinhuisje hadden staan.” hebben de buren een rommelmarkt/ milaho offi cieel te heropenen maar veel handelen (aan)vragen voorlopig zov www.aalbertsduurzaam.nl handelen (aan)vragen voorlopig zoveel info@gertlammers.nl www.gertlammers.nl Aalbers de 2.000e ondergrondse zal daar zeker ook aan bijdragen.” 00e ondergrondse zal zeker ook Aalbers de 2.000e ondergrondsedaar zal daar zeker ook aan bijdragen.” mogelijk telefonisch mogelijk telefonisch en digitaal af. Zoen digitaal af. Z container Circulus-Berkel lus-Berkel geplaatst in container Circulus-Berkel geplaatst in geplaatst in De Burendag is zo een ideale manier om kleedjesmarkt gehouden. Iedereen vanvrijwilligers van de speeltuin konden vankunnen we het aantal bezoeken aa kunnen we het aantal bezoeken aan het aangoede de net gerenoveerde In goede aarde e net gerenoveerde In aarde Vaassen, aanVaassen, de net gerenoveerde In goede aarde gemeentehuis beperken. gemeentehuis beperken. Voor gemeente Epe en Meerdere buurtbewoners hebben inmiddelsbuurtbew or af gemeente en Meerdere Dorpsstraat. Dorpsstraat. Voor gemeente Epe en Meerdere buurtbewoners hebben inmiddels van de spullen af te komen. “Als mijn zijn eigen tuin of oprit. Ilona Hendriksdaag niet bijzonder dus Epe dat gaan we een andere Circulus-Berkel was dit een bijzonder de ‘mooiste buurtcontainer was dit een de buurtc Circulus-Berkel was dit een‘mooiste bijzonder de ‘mooiste buurtcontainer van Nederland’van Nederland’ Een afspraak Een afspraak maken kan via: maken 14 0578kan via: 14 05 bij stil te staan. gezien. Het bijzondere gezien. Het bijzondere uiterlijk stil te staan. gezien. Het bijzond moment om moment bij stil teom staan. uiterlijk maar ook de maar ook de dochter niet met allerlei spullen van de Van Triest kwam op het idee toen ze op keer doen. of www.epe.nl/afspraakmaken. of www.epe.nl/afspraakmaken. gemeente kreeg de container plaatsing viel in Een goede pe kreeg de container plaatsing viel in go De gemeenteDe Epe kreeg deEpe container plaatsing viel in goede aarde. vanaarde. hen Een van hen Actuele openingstijden: Actuele openingstijden: www.epe.nl www.epe.n voor restafval symbolisch overhandigd gaf spontaan aan dat ze blij is met de komst symbolisch overhandigd gaf spontaan aan d voor restafval symbolisch overhandigd gaf spontaan aan dat ze blij is met de komst vakan�e was in Maastricht. “Daar zag ik Deze alterna�eve kleedjesmarkt is een buren aan komt ze�en”, grapt ze. Of in een blijvende ‘cadeauverpakking’. van de buurtcontainer. De buurtcontainer is e ‘cadeauverpakking’. van de buurtcontai in een blijvende ‘cadeauverpakking’. van de buurtcontainer. De buurtcontainer is Recycleplein Recycleplein w Circulus-Berkel heeft de container als in het inmiddels in hetvan werkgebied van de negen in heeft de container als inmiddels het Circulus-Berkel heeft de container als inmiddels werkgebied de negen voor actuele over he het en omdat iedereen het in met corona�jd goed alterna� ef.” En wat in het vat zit, er wel of niet veel verkocht wordt, lijkt Bel voor actueleBel informatie over informatie het met UHD eengemeenten Circulus-Berkel ekleden een gemeenten van Cir cadeau latencadeau bekleden metbekleden een* 4K vangemeenten Circulus-Berkel een bekend een bekend 43PUS7906 * 43laten inch HDR * LEDvan tv Recycleplein de Servicelijn van Servicelijn van 2 JAARRecycleplein devele erenprint om deze verschijnsel op dierenprint om deze op Bewoners vele plekken. verrassende verrassende dierenprint om deze verschijnsel opverschijnsel vele plekken. zijnBewoners 8 CM zijn Circulus-Berkel: 10 een beetjete spannend vindt om bij elkaar verzuurt niet; de speeltuin gaat waar- niets uit te maken; het gaat vooral om 0900 – 9552 0900 – 9552 IE * Smart tvte*onderstrepen. 3 zijdig Ambilight paal onderstrepen. steeds gewen bijzondere mijlpaal steeds meer gewend omhun een deel van hun GARANTCirculus-Berkel: bijzondere mijlpaal te onderstrepen. steeds meer gewend ommeer een deel van En kijk voor meer informatie op: voor meer informatie op: b afval weg En kijkte zelf weg te brengen. * Resolutie 3840afval x 2160 zelfzelf wegafval tepixels brengen. www.circulus-berkel.nl/nieuws/ www.circulus-berkel.nl/nieuws/ te komen is dit een nam goede oplossing.” Ze schijnlijk in de Herfstvakan� e officieel ge- de gezelligheid. “Straks nemen we er albers het cadeau Janhet Aalbers nam het cadeau Wethouder JanWethouder Aalbers nam cadeau maatregelen-corona/ maatregelen-corona/ recteur Huub Vervoorn, aan Huub van directeur Huub Vervoorn, graag aan vangraag directeur Vervoorn, drankje bij.” nam contact op met Laurie Rodijk. Lau- opend worden. Nicole Jeursen isel. een van een van Circulus-Berk De adjunct-directeur van Circulus-Berkel. De adjunct-directeur van Circulus-Berkel. De BentOpu iets Bent u iets kwijt? onzekwijt? websiteOp(tikonze in: websit

Electronic Epe

e ondergrondse container kraanwagenchauffeur op ond zakken. Wethouder Jan mooie container is echt een nze gemeente. Het is een treping van het goede n van onze gewijzigde ng. In het eerste kwartaal hoeveelheid restafval al

Raadhuis Heerde officieel geopend

vulling op het budget. De credits gaan naar projectleider Marleen Grobbee; de renova�e is deskundig, op �jd en binnen het budget gerealiseerd. Persoonlijk was het een heel leerzaam proces. Het is een mooi monumentaal pand dat voor de toekomst is behouden, duurzaam, aangepast aan de huidige wensen en waar we jaren mee vooruit kunnen. Ik ben er trots op!” Wim Prins van Prins Bouw

liet de ondergrondse container wethouder lietwethouder de ondergrondse container metkraanwagenchauffeur hulp van de kraanwagenchauffeur op met hulp van de op plekzakken. in de grond zakken. zijn plek in de zijn grond Wethouder JanWethouder Jan “Deze mooie container Aalbers: “DezeAalbers: mooie container is echt een is echt een Op het aanwinst voor onze gemeente. Het is een Op het aanwinst voor onze gemeente. Het is een prachtige onderstreping internet: onderstreping prachtige van het goedevan het goede internet: effectvan datonze we zien van onze gewijzigde effect dat we zien gewijzigde www.epe.nl www.epe.nl restafvalinzameling. In het eerste kwartaal restafvalinzameling. In het eerste kwartaal dit jaar is derestafval hoeveelheid van dit jaar is van de hoeveelheid al restafval al

De KCC dienstverlening De KCC dienstverlening loopt parallelloopt parallel Voorwerpen, verlorenstaat of gevonden) Voorwerpen, verloren of gevonden) een aanvan de het sluiting van het gemeentehuis. lijstvoorwerpen! van gevonden voorwerp aan de sluiting gemeentehuis. actuele lijst vanactuele gevonden

579,-

GRATIS BEZORGEN

Volg ons Bevrijdingsdag Volg ons Bevrijdingsdag 5 mei 2021 5 mei 2021 www.facebook.com/GemeenteE www.facebook.com/GemeenteEpe Hemelvaartsdag Hemelvaartsdag 13 mei 2021 13 mei 2021 www.linkedin.com/company/gem www.linkedin.com/company/gemeente-epe Brugdag 14 mei 2021 Brugdag 14 mei 2021 twitter.com/GemeenteEpe twitter.com/GemeenteEpe 2e pinksterdag www.instagram.com/gemeentee 2e pinksterdag 24 mei 2021 24 mei 2021 www.instagram.com/gemeenteepe

MEER AANBIEDINGEN ZIE ELDERS IN DIT NIEUWSBLAD BLAD

vertelde dat de renova�e is gedaan door “zorgvuldige handen met respect voor het bestaande door regionale bedrijven, prima par�jen uit het dorp, net zoals dat in 1928 ook is gebeurd.” De stadsomroeper eindigde het theater met een gedicht van Jan van Riemsdijk over het raadhuis,

opgedragen �jdens de opening in 1928. Nadat de burgemeester en Gedeputeerde het lintje doorknipten, kregen de genodigden de gelegenheid het gerenoveerde raadhuis te bekijken. De inwoners van Heerde kregen afgelopen zaterdag hiervoor de gelegenheid.

Luisterbankje Vosbergen officieel onthuld HEERDE- Afgelopen woensdag werd het gerenoveerde raadhuis in Heerde officieel geopend. Onder leiding van ceremoniemeester en tevens gemeentesecretaris Ben van Zuthem was op het plein voor het raadhuis een programma met toespraken en theater voordat burgemeester Wiggers en Gedeputeerde van de Provincie Gelderland Jan Markink het lintje doorknipten. Van Zuthem was een blij en trotse gemeentesecretaris. “Eindelijk kunnen we iets als dit organiseren en ik ben trots om de opening van het raadhuis te vieren”. De lokale theatergroep Het 4e bedrijf met leden van LTO, Jong Gelre en Vrouwen van Nu verzorgden tussen de toespraken door sketches waarbij ze, gekleed in kledij uit 1928, vertelden over de geschiedenis van de villa en de perikelen rond de totstandkoming van het raadhuis. De groep bestond uit een stadsomroeper, Theodora Catharina Eva van Meurs, burgemeester Schorer onder wiens leiding de villa is omgebouwd tot

raadshuis, een veldwachter en een landloper en een bruidspaar. Wethouder Yasemin Cegerek noemde het raadhuis “het centrum van onze lokale democra�e en belangrijk voor de hele gemeente Heerde. Het is niet al�jd een raadhuis geweest, vroeger was het een woonhuis waar mejuffrouw Van Meurs woonde, de kleindochter van burgemeester Van Meurs. De lange band is de reden dat ze het gebouw aan de gemeente aanbood. In 1928 is het geopend als gemeentehuis. Een leuke wetenschap: de laatste bewoner was een vrouw en nu ben ik �jdens de renova�e bijgestaan door 2 andere vrouwen, architecte Stephanie Weser en projectleidster Marleen Grobbee. Het was een eervolle taak maar ook een spannende uitdaging. Een ingewikkelde opgave want financieel en inhoudelijk kun je uit de bocht vliegen. Ik ben hierbij bijgestaan door een stuurgroep. Ik dank de gemeenteraad voor het vertrouwen en de provincie voor de provinciale subsidie, een welkome aan-

Erica Ho�nga van Visit Heerde kwam op het idee van de luisterbankjes �jdens de coronapandemie. Ze is woonach�g aan een van de klompenpaden en zag meer mensen dan normaal wandelen. “Veel mensen gingen in deze periode wandelen en ik dacht ‘mensen moeten toch ook kunnen zi�en �jdens de wandeling’ en zo is het idee van de bankjes ontstaan. Bij elk bankje wordt een boom geplant, passend bij de plek. Ook wordt aan elk bankje een verhaal gekoppeld die men kan beluisteren door een QR code op het bankje te scannen. Het verhaal van kasteel Vosbergen hee� mevrouw G.A. Kamerlingh Onnes – barones Van Dedem zelf ingesproken en dat was in een keer gelukt!”

HEERDE- Vrijdag werd op landgoed Vosbergen een luisterbankje officieel onthuld door mevrouw G.A. Kamerlingh Onnes – barones Van Dedem en haar dochter Jeanne Kamerlingh Onnes. Peter Maas Geesteranus, coördinator van de vrijwilligers van de 5 klompenpaden in Heerde, vertelt over het ontstaan van deze luisterbankjes. “Het was een idee van Visit Heerde om bij alle vijf klompenpaden in Heerde 2 luisterbankjes

te plaatsen. Vrijwilligers van Vrieze’s Erfgoed hebben deze �en bankjes gemaakt met hout uit de Heerder bossen. De twee luisterbankjes aan het Vosbergenpad zijn gesponsord door Gijs van Dedem, broer van de barones en door Marcel van Buul. Bij het ene luisterbankje is de geschiedenis van kasteel Vosbergen te horen en bij het andere bankje kan je luisteren naar een verhaal over het bekenstelsel.”

Erica bedankte alle betrokkenen waarna de eerste luisterbank werd onthuld. Wethouder Wolbert Meijer was blij met dit ini�a�ef en scande de QR code zodat alle genodigden naar het verhaal van kasteel Vosbergen konden luisteren. Aansluitend maakten de genodigden en wandelaars in het kader van het Beleefweekend een wandeling onder leiding van Peter Maas Geesteranus. Voor info kijk op luisterbankje.n


NIEUWSBLAD SCHAAPSKOOI - PAGINA 2 PAGINA 2

Gemeente Epe Epe Gemeente

Dinsdag 28 september 2021

Gemeentewijzer Gemeentewijzer Gemeente Epe

Gemeente Epe blijft ondernemers ook na 1 oktober 2021 ondersteunen!

Gemeentewijzer pagina 1

College gaat door met drie wethouders

Veel ondernemers zijn door Corona geraakt. Voor deze ondernemers betekent dat geen of weinig inkomen. Om grote financiële problemen te voorkomen zijn de TOZO en TONK-regelingen in het leven geroepen. Vanaf 1 oktober verdwijnen deze regelingen en moeten alle ondernemers weer op eigen kracht verder. Maar het kan zijn dat ondernemers nog steeds te maken hebben met de gevolgen van de coronacrisis en daardoor nog steeds onvoldoende inkomen hebben. In dat geval kunnen zij mogelijk recht hebben op een uitkering op basis van het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (Bbz-2004). Erik Visser, wethouder economie, vertelt: ‘Wij vinden het belangrijk om de ondernemers in Epe te blijven ondersteunen, ook nu de steunmaatregelen vanuit het Rijk stoppen. In Epe hebben we hier vroegtijdig op geanticipeerd. Naast de regelingen van het Rijk, bieden wij ondernemers adviesgesprekken of deelname aan Toekomstkracht aan. Zo proberen wij ondernemers te ondersteuning om stappen te zetten met het oog op de toekomst.’ Wat is het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen? Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen is een regeling voor zelfstandig ondernemers met tijdelijke financiële problemen. Er zijn 2 vormen van bijstand: - een uitkering voor het levensonderhoud - een uitkering voor het bedrijfskapitaal.

Het college van burgemeester & wethouders gaat, na het debat in de gemeenteraad, door met drie wethouders. Het vertrek van wethouder Wiersinga wordt daarmee door de zittende wethouders opgevangen. Voor de beide parttime wethouders Lia de Waard-Oudesluijs en Jan Aalbers betekent dit een uitbreiding van hun formatie, zoals door de raad op 16 september is besloten. Ook zijn de portefeuilles opnieuw verdeeld. Voorzitter van het college, burgemeester Tom Horn: “Het college gaat in deze samenstelling door met het werken aan de uitvoering van het collegeprogramma.” Portefeuilleverdeling In deze bestuursperiode krijgen de volgende vier thema’s specifieke aandacht: vitale dorpen en buurtschappen, duurzame leefomgeving, duurzame economie en verbindende overheid. De portefeuilleverdeling is als volgt: wethouder Visser (CDA) houdt de portefeuilles Jeugd (o.a. onderwijs, onderwijshuisvesting, kinderopvang, BSO), Economie en arbeidsmarkt (o.a. circulaire economie/energietransitie, participatiewet, recreatie en toerisme), Regionale samenwerking (o.a. Cleantechregio Stedendriehoek) en krijgt daarbij de portefeuille Financiën en belastingen. Wethouder De Waard-Oudesluijs (SGP-CU) is nu verantwoordelijk voor Zorg en ondersteuning (o.a. WMO, jeugdzorg en gehandicaptenbeleid), Gezondheid, Gebiedsgericht werken. Daar komen de portefeuilles Welzijn (o.a. subsidiebeleid, accommodaties,

integratie/inburgering) en Sport (incl. sportaccommodaties) bij. Wethouder Aalbers (GroenLinks) behoudt de portefeuilles Cultuur (kunst, cultuur en cultuurhistorie), Klimaat/leefomgeving (o.a. water, lucht, geluid, groen: beleid, grondstoffen/afval, riolering), Toezicht en handhaving m.b.t. bouwen/OVIJ en krijgt daarbij de portefeuille Ruimte (ontwikkeling; wonen; beheer: grijs en groen; verkeer en vervoer). Wethouder Visser blijft de rol als eerste locoburgemeester op zich nemen. Tot aan de gemeenteraadsverkiezingen zal uitvoering gegeven worden aan het afgesproken collegeprogramma ‘Sociaal, duurzaam en verbindend!’. De bestuursperiode duurt tot het aantreden van een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college na de aankomende verkiezingen op 16 maart 2022.

De komende weken zijn er militaire oefeningen.

Op het Opinternet: het internet: www.epe.nl www.epe.nl

Kijk voor meer informatie op onze website: www.epe.nl/militaireoefeningen

Om voor een uitkering en/of bedrijfskapitaal van Bbz-2004 in aanmerking te kunnen komen, is het belangrijk dat het om een levensvatbaar bedrijf of beroep gaat. Daarnaast moet de ondernemer tijdelijk niet in de kosten van levensonderhoud kunnen voorzien. Het zakelijk en privé vermogen telt voor de maanden oktober tot en met december 2021 niet mee. Vanaf 1 januari 2022 telt het wel mee. Als een ondernemer zijn vaste woonlasten (huur of hypotheek) of premie arbeidsongeschiktheidsverzekering niet kan betalen, kan hij of zij mogelijk een toeslag op de Bbz-uitkering krijgen. Meer informatie over een Bbz-uitkering en de voorwaarden om in aanmerking te komen staan op de website www.hetgros.nl. Vanaf 1 oktober 2021 kan het aanvraagformulier daar gedownload worden. Ondersteuning met het oog op de toekomst Vooruitlopend op het einde van de Tozo, zijn alle ondernemers in Epe met een Tozo uitkering persoonlijk door de gemeente benaderd met de vraag of zij behoefte hebben aan ondersteuning met het oog op de toekomst. Voorbeelden van deze ondersteuning zijn coaching om de eigen onderneming voort te zetten, advies bij betalingsachterstanden of schulden, bijof omscholing, bemiddeling richting werk of soms bedrijfsbeëindiging. Ondernemers die vrijblijvend de mogelijkheden voor ondersteuning willen verkennen, kunnen zich online aanmelden voor een adviesgesprek: apeldoorn.nl/coronaondernemers. Toekomstkracht Epe Het project Toekomstkracht is in mei 2021 van start gegaan. Dit project biedt alle ondernemers van Epe de mogelijkheid om kennis op te doen die leidt tot meer zichtbaarheid in de markt, meer klanten en meer omzet. Met gratis online trainingen en webinars bieden we praktische handvatten om bedrijven weer tot groei te brengen. Erik Visser legt uit: ‘Alles is toegespitst op directe toepasbaarheid in het bedrijf. Hiermee worden tools geboden om stappen te kunnen maken voor de toekomst, meegaan met de

markt of juist onderscheidend zijn hierin. Daarnaast kan een ondernemer natuurlijk laagdrempelig kennismaken met andere ondernemers en de netwerken die Epe biedt. Want samen gaan we door met het versterken van de ondernemerskracht in Epe, ook na 1 oktober.’ Via de website van Toekomstkracht.nl kunt u zich gratis aanmelden voor deze trainingen en webinars.

Informatie Informatie

In de Gemeentewijzer leest u elke week het nieuws van de gemeente Epe. In de Gemeentewijzer leest u elke week het nieuws van de Contact gemeente Epe. Gemeente Epe Marktplein 1, 8161 EE Epe Contact Gemeente Epe 8160 AP Epe Postbus 600, Telefoon 14 0578 Marktplein 1, 8161 EE Epe Postbus 600, 8160 AP Epe gemeente@epe.nl Telefoon 14 0578 www.epe.nl gemeente@epe.nl Gemeentehuis: www.epe.nlde gemeente Epe werkt helemaal op afspraak. Afspraken gaan Gemeentehuis: de gemeente werkt alleen door wanneer u zich nogEpe gezond helemaal op afspraak. Afspraken gaan voelt en geen klachten hebt die kunnen alleen door u zich nog We gezond duiden op eenwanneer coronabesmetting. voelt en geen klachten hebt die kunnen handelen voorlopig zoveel duiden op(aan)vragen een coronabesmetting. mogelijk telefonisch en digitaal af. Zo We handelen (aan)vragen voorlopig kunnen we het aantal bezoeken het af. zoveel mogelijk telefonisch en aan digitaal gemeentehuis Zo kunnen webeperken. het aantal bezoeken aan het gemeentehuis beperken. Een afspraak maken kan via: 14 0578 Een afspraak maken kan via: 14 0578 of www.epe.nl/afspraakmaken. of www.epe.nl/afspraakmaken. Actuele openingstijden: www.epe.nl Actuele openingstijden: www.epe.nl Recycleplein Recycleplein Bel hethet Bel voor vooractuele actueleinformatie informatieover over Recycleplein Recyclepleinde deServicelijn Servicelijnvan van Circulus-Berkel:0900 0900––9552 9552 Circulus-Berkel: En kijk kijkvoor voormeer meerinformatie informatieop:op: En www.circulus-berkel.nl/nieuws/ www.circulus-berkel.nl/nieuws/ maatregelen-corona/ maatregelen-corona/ Bent u iets kwijt? Bent u iets kwijt?(tik Opin: onze website (tik in: Op onze website Voorwerpen, Voorwerpen, verloren of staat gevonden) staat een verloren of gevonden) een actuele lijst actuele lijst van voorwerpen! gevonden voorwerpen! van gevonden Volg ons ons Volg www.facebook.com/GemeenteEpe www.facebook.com/GemeenteEpe www.linkedin.com/company/gemeente-epe www.linkedin.com/company/gemeente-epe twitter.com/GemeenteEpe twitter.com/GemeenteEpe www.instagram.com/gemeenteepe www.instagram.com/gemeenteepe


NIEUWSBLAD SCHAAPSKOOI - PAGINA 3 PAGINA 2

Gemeente Epe

Dinsdag 28 september 2021

Gemeentewijzer Gemeente Epe

Gemeenten Heerde en Epe organiseren voor huurders een webinar over energie besparen

Gemeentewijzer pagina 2

Epe gaat voor duurzaam Transitievisie Energie en Warmte ter inzage Informatiebijeenkomsten over Transitievisie Energie en Warmte

Energie besparen in huis is belangrijk voor het klimaat. Bovendien blijven de gas- en elektriciteitsprijzen stijgen. Zuinig zijn met energie betekent dus ook geld besparen. Maar daar kunnen we wel wat hulp bij gebruiken, want wat werkt nou echt? Daarom organiseren de gemeenten Heerde en Epe met Triada op 13 oktober een webinar (online informatiebijeenkomst). Speciaal voor huurders van Triada.

In 2050 wil de gemeente Epe CO2 neutraal zijn. We verbruiken niet meer energie dan we duurzaam kunnen opwekken. Dat bereiken wij door te isoleren, zelf energie op te wekken en door slim om te gaan met de energie die we gebruiken. Voor het besparen van energie gaan we oplossingen bedenken en uitvoeren. In 2050 verwarmen wij onze woningen niet meer met aardgas, maar met een duurzame warmte. Hoe we dit gaan bereiken, staat beschreven in de Transitievisie Energie en Warmte. Het ontwerp van deze Transitievisie Energie en Warmte ligt nu ter inzage. Wilt u meer weten over de Transitievisie en wat dit voor u betekent? Neem dan deel aan de informatieavond op 13 of 14 oktober. Wat is de Transitievisie Energie? De Transitievisie Energie is een visie met een meerjarenprogramma voor mobiliteit, wonen, werken en duurzame energieopwekking. In de visie maken we keuzes voor de optimale mix van in te zetten duurzame energiebronnen en zetten we in op meer energiebesparing en isolatie. Want de energie die we besparen hoeven we immers ook niet (duurzaam) op te wekken. De visie laat zien hoe we kunnen besparen en wat we -samenleving; gemeente, inwoners, organisaties en bedrijven- daarvoor moeten doen. Wat is de Transitievisie Warmte? In de Transitievisie Warmte geven gemeenten aan hoe ze willen stoppen met het gebruik van aardgas. De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod: • Welk alternatief voor aardgas is het meest geschikt voor welke buurt • Wanneer kan welke buurt van het aardgas af • De routekaart naar het aardgasvrij maken van gebouwen De route naar een aardgasvrije buurt is niet in beton gegoten. De komende decennia kan er nog veel veranderen in betaalbare en breed toepasbare energiebronnen of technieken. Daarom wordt de visie sowieso iedere vijf jaar opnieuw bekeken. Ter inzage De Transitievisie Energie en Warmte ligt 6 weken ter inzage vanaf 28 september tot en met 9 november 2021. Wilt u een idee of opvatting delen? Kijk dan op epe. nl/tvew of in de Gemeentewijzer bij de bekendmakingen. Hier vindt u de visie en staat hoe u een reactie kunt geven. Informatiebijeenkomsten Wij informeren u graag over de Transitievisie Energie en Warmte en wat dat voor u betekent.

Op het internet: www.epe.nl

Op woensdag 13 oktober organiseren wij bijeenkomst in de Hezebrink in Emst. Op donderdag 14 oktober is er een online bijeenkomst die u kunt volgen vanuit uw eigen woning. De informatieavonden beginnen om 19.30 uur.

Stuur een e-mail naar duurzaam@epe. nl voor 6 oktober om u aan te melden. Aanmelden is verplicht, zodat we weten hoeveel mensen we kunnen verwachten. Vragen? Op www.epe.nl/tvew staat de Transitievisie Energie en Warmte en meer informatie. Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de gemeente Epe door een e-mail te sturen naar duurzaam@epe.nl. We helpen u graag!

in deze buurten. Dit wordt onderzocht in de Wijkuitvoeringsplannen. Daarnaast gaan we in enkele buurten starten met een hybride oplossing. Hierbij komt er naast de cv-ketel een warmtepomp te hangen. De cv- ketel ‘springt’ bij als het bijvoorbeeld heel koud is en de warmtepomp de woning niet warm genoeg krijgt.

Eerste stap Een eerste stap in het aardgasvrij maken van de buurten is het nemen van zogenaamde ‘no-regret’ maatregelen door gebouweigenaren. Dat betekent dat we alle inwoners aanmoedigen om hun woning, bedrijf of ander gebouw te isoleren, en op een natuurlijk moment over te schakelen naar een hybride warmtepomp.

Waar gaan we beginnen? Er zijn startbuurten aangewezen. In deze buurten wordt begonnen met het opstellen van Wijkuitvoeringsplannen in de periode 2022-2026. We starten in 2022 rondom Eekterveld (bedrijventerrein Eekterveld, Heggerenk en Oosterhof), Kweekweg (bedrijventerrein Kweekweg, Epe Centrum, Gildehoek en Vegtelarij). In deze gebieden is restwarmte aanwezig en zijn momenteel twee projecten (Bedrijventerrein Eekterveld en Bedrijventerrein Kweekweg Energiepositief) actief waarin veel kennis is opgedaan. in 2024 starten we met Oene, Epe-Noord en de ‘kern’ Epe. In deze buurten zijn de woningen relatief slecht geïsoleerd en willen wij de CO2 uitstoot, eventueel door middel van een hybride oplossing, naar beneden halen. De gemeente Epe heeft subsidie ontvangen om in 2022 al onderzoek te doen hoe deze besparing betaalbaar uitgevoerd kan worden. In 2026 starten we met een onderzoek naar de wijze waarop Klaarbeek, Vaassen Centrum en Vulcanus de Pirk van het gas af gehaald kunnen worden. Alle overige buurten komen na 2030 aan de beurt. Bij de herijking van deze Transitievisie Warmte (in 2026) wordt een doorkijk gegeven voor alle buurten die in de periode na 2030 aan de beurt komen.

Voor de buurten in de gemeente Epe is de eindoplossing collectief (warmtenet) of individueel (all-electric). De gemeente Epe start met buurten waar de eindoplossing een collectieve is. Dat komt enerzijds door de aanwezigheid van collectieve warmtebronnen rondom twee gebieden (Eekterveld en Kweekweg) en door de kenmerken van de buurten die hierom heen liggen. Er is meer onderzoek nodig naar de potentie en de kansrijkheid van collectieve oplossingen

Wijkuitvoeringsplan We starten met het maken van een Wijkuitvoeringsplan. Er is twee jaar de tijd om een plan op te stellen. Dit is een lange periode, maar deze tijd is hard nodig. De plannen worden namelijk opgesteld met alle inwoners, bedrijven en instellingen. Samen bepalen we wat we gaan doen, hoe we het gaan doen en wanneer we het gaan doen. Daarna is er maximaal acht jaar de tijd voor de uitvoering.

Alternatieven voor aardgas We gebruiken nu aardgas voor het verwarmen van gebouwen en voor het koken. Het verwarmen van gebouwen kan op verschillende andere manieren: Helemaal elektrisch, bijvoorbeeld door een warmtepomp. Dit noemen we all-electric. Via een warmtenet. Restwarmte van een bedrijf, of warmte uit de bodem of rivieren, zorgt voor warm water dat door de wijk stroomt. Groen gas. Dit lijkt op aardgas, maar dit is gas van een duurzame bron zoals mest, GFT, houtige biomassa of waterstof (gemaakt van duurzame elektriciteit).

Deze online informatiebijeenkomst is opgezet in samenwerking met de specialisten van het Regionaal Energieloket. Huurders krijgen tijdens het webinar inspirerende en praktische tips. Hiermee kunnen ze direct aan de slag om te besparen. Ook is er tijdens het webinar ruimte voor bewoners om hun vragen stellen aan de gemeenten, Triada en het Regionaal Energieloket. En krijgen ze een informatiepakket over energie besparen om alle tips nog een keer na te kunnen lezen. Het webinar is op woensdagavond 13 oktober om 19.30 uur Om met het webinar mee te doen hebben de deelnemers een computer met geluid, laptop, tablet of een mobiele telefoon nodig. Huurders van Triada krijgen binnenkort een brief hierover van gemeente Heerde, gemeente Epe en Triada. Daarin staat hoe zij mee kunnen doen. Aanmelden is echt heel makkelijk. Ga naar de link in de brief (een website) en vul uw postcode in. Om te zorgen voor een leefbare wereld kunnen we allemaal iets doen. Triada zorgt voor steeds energiezuinigere woningen. De gemeentes werken aan de energietransitie in hun gemeente. Alle inwoners maar ook alle bedrijven krijgen daarmee te maken. En de inwoners kunnen zorgen dat ze niet meer energie gebruiken dan nodig is. Laten we samen zuinig zijn op de toekomst.


NIEUWSBLAD SCHAAPSKOOI - PAGINA 4 PAGINA 2

Gemeente Epe

Dinsdag 28 september 2021

Gemeentewijzer Gemeente Epe Gemeentewijzer pagina 3

Dak van schuur in Oene wordt belegd met 540 zonnepanelen

Energie Coöperatie Epe slaat handen ineen met De Buurte kwekerijen EPE/OENE - Energie Coöperatie Epe is een burgerinitiatief dat zich inzet een duurzame woon- en leefomgeving. Dat doen ze onder meer door zonnepanelenprojecten in de markt te zetten waarvan de energieopbrengst letterlijk terugvloeit naar Epenaren. Samen met De Buurte kwekerijen in Oene is er onlangs een enorm project van 540 zonnepanelen opgestart. De hiermee opgewekte groene stroom vloeit terug naar het elektriciteitsnet. De panelen produceren een jaarlijkse energieopbrengst van rond de 170.000 kWh. Marcel Paques, initiatiefnemer van de ECE vertelt: “Dat is genoeg voor zo’n vijftig huishoudens!” Dit project met groene stroom levert de ECE uiteindelijk een bedrag op dat verdeeld wordt onder de leden. “Dit is het eerste dak dat we hebben kunnen benutten. Een geweldig project voor iedereen in Epe. Ons doel is om bij te dragen aan het terugdringen van vervuilende energiebronnen en het versterken van de lokale circulaire economie. Dit is een veelbelovende win-win situatie.” In de toekomst hoopt de ECE ook zelf leverancier van deze stroom te worden, vult mede-initiatiefnemer Hens Hinloopen aan. “Wij willen voor inwoners en bedrijven in alle dorpskernen van de gemeente Epe toekomstbestendige en duurzame voorzieningen (zoals deze grote projecten met zonnepanelen) bouwen. Als dat er meer worden, dan kunnen we deze opgevangen energie uiteindelijk ook zelf in de markt gaan zetten.” ECE zoekt leden Momenteel is de ECE druk doende om leden te werven. “Die betalen stuk voor stuk 50 euro inleg en delen uiteindelijk dus in de winst van projecten zoals die van De Buurte kwekerijen.” Gerrit Tessemaker algemeen directeur van De Buurte kwekerijen, werkt daar graag aan mee. “De schuur is er, ons dak blijkt geschikt. Dus waarom niet? Daarbij staat ons bedrijf voor duurzaamheid. Dit project past dus enorm goed bij ons.” Dakopbrengst Naast deze vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemer, ontvangt De Buurte kwekerijen ook een dakopbrengst voor dit prachtige zonnepanelenpro-

Wethouder Erik Visser onthult informatieborden Samen met de Fietsersbond onthulde wethouder Erik Visser op vrijdag 23 juli jl. vier informatieborden langs het Apeldoorns kanaal. Op de borden staan wetenswaardigheden over de voormalige spoorlijn en de beken en sprengen. De borden kwamen tot stand op initiatief van de Fietsersbond, in samenwerking met de Stichting Promotie Gemeente Epe en de gemeente Epe. De route is te fietsen via de reguliere knooppunten en is 23 kilometer lang.

Op het internet: www.epe.nl

Fotobijschrift: Van links naar rechts: Gerrit Tessemaker, algemeen directeur van De Buurte kwekerijen, staat samen met een afvaardiging van de Energie Coöperatie Epe : Hens Hinloopen, Hans van Dord en Marcel Paques.

ject. Tessemaker: “Na onderzoek bleek dat ons dak geschikt is gebleken. Ook staat de schuur goed om optimaal zonlicht te kunnen vangen. Daarbij staat het elektriciteitshuisje waar de stroomkabel vandaan moet komen zeer dicht bij. Allemaal goede voorwaardes om dit project te kunnen realiseren.” Later dit jaar gaat men beginnen met de installatie. “We zijn zeer benieuwd. Ik heb zonnepanelen liever op het dak dan op landbouwgrond. Dat zul je in mijn geval vast kunnen begrijpen, want onze gewassen produceren zuurstof en zorgen voor de opname van CO2.” Speurtocht naar nieuwe daken De ECE is natuurlijk altijd op zoek naar andere bedrijven die hun daken beschikbaar willen stellen. ECE’er Hans van Dord: “We hebben veel contact met inwoners van de gemeente, maar ook met lokale ondernemers en instellingen om projecten te realiseren. We hebben onderzocht dat er veel potentie is in het buitengebied van onze gemeente. Let wel: onze projecten komen altijd tot stand in harmonie met de gemeente Epe. We vinden het dorpse karakter, de landschappelijke schoonheid en het lokale eigenaarschap zeer belangrijk. Door de groene energie die we opwekken, maken we de gemeente uiteindelijk minder afhankelijk van grote energiemaatschappijen.” Info: www.ecepe.nl

Sirenes worden weer om 12.00 uur getest Iedere eerste maandag van de maand om 12.00 uur precies wordt de sirene getest. Het signaal duurt onafgebroken 1 minuut en 26 seconden. Als u deze sirene hoort, weet u dat er niets aan de hand is. De sirene wordt nooit getest op nationale feestdagen, Dodenherdenking en religieuze feestdagen.

De borden zijn te vinden bij het spoorhuisje Epe, langs de Heerderweg (via knooppunt 61). Kruising Vemderweg/ Jaagpad bij knooppunt 86.

Sirene gaat meerdere malen bij alarm Als u de sirene meerdere malen achter elkaar hoort, is er sprake van alarm. Er is dan wel iets aan de hand. Het kan ook zijn dat u op een andere manier wordt gewaarschuwd, bijvoorbeeld door een rondrijdende geluidswagen. Volg dan de instructies op van de aanwezige autoriteiten.

Jaagpad t.h.v. de sluis Vaassen (nabij knooppunt 37). Kruising Smallertsweg/Jaagpad (nabij knooppunt 76).

Noodzaak testen sirene De gemeenten testen de sirenes om na te gaan of de apparatuur nog allemaal

Fotobijschrift: v.l.n.r. Bert Boetes en Rein Veenhuizen van de Fietsersbond en wethouder Erik Visser.

goed werkt èn om er zeker van te zijn dat iedereen de sirene herkent bij een ramp of zwaar ongeval. Sirene gaat op een ander tijdstip Gaat de sirene op een ander moment? Ga dan naar binnen, sluit deuren en ramen en zet uw radio of televisie aan op de regionale rampenzender. Sirene in de buurt Er staan zo'n 3800 sirenes in heel Nederland. De lokale overheid beheert deze sirenes. De sirene bij u in de buurt gaat alleen af als u ergens voor gewaarschuwd moet worden. Klacht over sirene Heeft u een klacht over de sirene? Of heeft u de sirene niet gehoord op de dag dat die had moeten afgaan? Dan kunt u dit melden bij de brandweer in uw eigen regio.


NIEUWSBLAD SCHAAPSKOOI - PAGINA 5 PAGINA 2

Gemeente Epe

Dinsdag 28 september 2021

Gemeentewijzer Gemeente Epe Gemeentewijzer pagina 4

Aanvraag mantelzorgwaardering voor 1 oktober EPE – Zorgt u langer dan drie maanden onbetaald voor een chronisch zieke of hulpbehoevende partner? Voor een ouder, kind of voor een vriend of kennis? Dan mag u uzelf mantelzorger noemen. Die mantelzorgers worden jaarlijks op meerdere manieren in het zonnetje gezet. De gemeente Epe heeft een aantal jaren geleden bijvoorbeeld de mantelzorgwaardering in het leven geroepen. Sommige mantelzorgers kennen dit en hebben het aanvraagformulier al ingevuld. “Toch zijn er nog veel Eper mantelzorgers niet ingeschreven voor deze jaarlijkse mantelzorgwaardering”, begint Gerrita Reumer, coördinator van het Steunpunt Mantelzorg, te vertellen. “De aanvraagformulieren moeten voor 1 oktober ingediend worden.” Velen weten het misschien zelf niet eens; ze zijn mantelzorger. Ze zorgen onbetaald en vrijwillig voor iemand in hun naaste omgeving. Het gaat dan bijvoorbeeld om een kind met een beperking, een ouder met alzheimer, een zus met een verslaving of een vriend met een depressie. De gemeente Epe waardeert die groep

mantelzorgers voor hun niet-aflatende hulp en heeft de zogenaamde mantelzorgwaardering in het leven geroepen. “Jonge mantelzorgers (tot 24 jaar) ontvangen een cadeaukaart van 20 euro en mantelzorgers die ouder zijn, ontvangen per zorgvrager 100 euro. Dit kan nog tot 1 oktober aangevraagd worden”, aldus Gerrita Reumer. Aan het financiële compliment van 100 euro hangt een aantal voorwaarden, vult ze aan. “Als mantelzorger moet je gemiddeld acht uur per week over een minimale periode van drie maanden ondersteuning of zorg bieden. En de zorgvrager die de mantelzorgwaardering aanvraagt, moet uiteraard inwoner zijn van de gemeente Epe. Per zorgvrager wordt er één keer 100 euro uitgereikt.” Mantelzorger zijn. Soms kies je daar zelf voor, soms overkomt het je. Willy Gorseling uit Epe is één van de velen uit de laatste categorie. Haar echtgenoot heeft nu een aantal jaren frontotemporale dementie. “Die zorg is bij tijd en wijlen best zwaar. Uiteraard heb je dit voor je man over.” Willy Gorseling waardeert het dat de gemeente Epe middels

Hullegie Sisters in Lingerie krijgt predicaat Koninklijk De burgemeester van Epe heeft woensdagmiddag 22 september het predicaat Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier uitgereikt aan Hullegie Sisters in Lingerie. Dit gebeurde in de winkel van de zussen Hullegie, in het bijzijn van de moeder van de onderneemsters, hun medewerkers en diverse familieleden en vrienden. In zijn toespraak stond Tom Horn stil bij de jarige onderneming: “Bij een 100-jarige hoort een bijzonder cadeau, in dit geval het predicaat Koninklijk.” Hullegie Sisters in Lingerie is al ruim 100 jaar gevestigd in de gemeente Epe. Opa Hullegie begon in 1921 als handelsreiziger in textiel, uitgebouwd vanuit een winkelpand in Vaassen. Jaren later volgde een extra winkel in Epe, waarna in 1998 de winkel in Vaassen haar deuren sloot. Inmiddels staat de derde generatie Hullegie aan het roer.

Op het internet: www.epe.nl

Goede naam en faam Een predicaat Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier wordt uitgereikt na een strenge selectieprocedure. Tom Horn: “Een van de voorwaarden is een goede naam en faam en een onberispelijke reputatie, iets wat bij Hullegie meer dan goed zit. Jullie zijn een toonbeeld van succesvol ondernemerschap binnen de gemeente Epe. Het prachtige oude pand nabij de Grote Kerk kan geen betere bestemming heb-

deze mantelzorgwaardering erkenning uitspreekt voor mantelzorgers. “Natuurlijk gaat het me niet om dit geld. Mantelzorg pak je op uit liefde. Je doet dit voor je echtgenoot, daar denk je niet bij na. Maar ik waardeer het wel dat de gemeente op deze manier laat zien hoe belangrijk wij als mantelzorgers zijn.” Willy Gorseling heeft al een bestemming voor het geld. “Ik ga een keer lekker eten met de andere mantelzorgers van mijn man. Want die waardering is ook voor hen bestemd.” Steunpunt Mantelzorg is hét centrale aanspreek- en informatiepunt voor mantelzorg in de gemeente Epe. Gerrita Reumer: “Wij bieden gratis en onafhankelijk informatie, advies, ondersteuning en begeleiding aan mantelzorgers. Als mantelzorger kun je met al je vragen bij ons terecht.”

In deze rubriek stellen de gemeenteraadsfracties in Epe zich om de beurt aan u voor. Bijvoorbeeld door informatie over eigen activiteiten met u te delen. Of door hun mening te geven over een onderwerp dat speelt in onze gemeente. Vandaag komt aan het woord: PvdA

De berichten over de politiek blijven maar komen, zowel landelijk als in onze gemeente. Ministers treden af, wethouders nemen ontslag, het blijft maar doorgaan. Het is alweer een half jaar geleden dat we naar de stembus gingen, maar een kabinet is nog steeds niet gevormd. Er is zelfs nog niet inhoudelijk gesproken over de vele onderwerpen die nu toch wel dringend opgepakt moeten worden.Zij moeten in Den Haag nu met elkaar aan de slag!

Uitreiking Het wapenschild wat hoort bij het predicaat werd uitgereikt aan de zussen Hullegie, de eigenaren van Hullegie Sisters in Lingerie. De door koning Willem Alexander ondertekende beschikking kreeg mevrouw Hullegie overhandigd. Mevrouw Hullegie is zelf zo’n veertig jaar eigenaar van de winkel geweest.

Bent u mantelzorger? Meld u dan voor 1 oktober aan voor de mantelzorgwaardering. Kijk op www.koppelswoe.nl/ mantelzorgwaardering-gemeente-epe voor het aanmeldformulier. Heeft u het formulier liever op papier? Neem dan contact op met 0578-67 67 67.

RAADSFRACTIES AAN HET WOORD

We moeten met elkaar aan de slag!

ben. Gastvrijheid en vertrouwen, twee belangrijke waarden die wij als gemeente Epe willen uitstralen, staan in jullie zaak al jaren hoog in het vaandel. Daarom wens ik jullie nog vele jaren ondernemerschap toe, samen met jullie medewerkers en de grote en loyale klantenkring.”

Steunpunt Mantelzorg houdt speciaal voor mantelzorgers (online) ontmoetingsbijeenkomsten waar men met andere mantelzorgers in contact komt om ervaringen en tips te delen, vervolgt ze. “Ook geven we regelmatig voorlichting en organiseren we uitstapjes. Wil je in contact komen met andere mantelzorgers? Dat kan ook. We koppelen je dan met een andere mantelzorger. Zo zijn er al leuke contacten ontstaan. Als mantelzorgmaatjes bied je elkaar een luisterend oor, begrip en een stuk gezelligheid.”

In onze gemeente gebeurde op politiek gebied ook veel. In korte tijd namen wethouders over ruimtelijke zaken en financiën ontslag.Het duurde twee maanden voordat officieel werd meegedeeld dat er geen derde wethouder namens de grootste partij zou worden aangesteld. In het zomerreces namen de overgebleven wethouders en de burgemeester de zware portefeuilles waar zoveel is misgegaan over. Dat doe je niet zo maar even! Zij namen hun verantwoordelijkheid en zorgen ervoor dat alles door blijft gaan in onze mooie gemeente Epe. Het veroorzaakte wel een breuk in de coalitie. Zes raadsleden besloten om niet langer deel uit te willen maken van de huidige coalitie. Wat stelt de vertrekkende partij hier tegenover? Zij gingen alvast in de campagne modus. In een debat over de situatie

in ons gemeentebestuur werd alles uitgebreid besproken. Wij, de overgebleven partijen gaan nu met elkaar aan de slag! De Partij van de Arbeid gaat met partijen samenwerken in het belang van de inwoners van onze gemeente. Over veel belangrijke zaken moet immers besloten worden. Over o.a. de verbeteragenda (Quick Scan), de nieuwe omgevingswet, klimaatdoeleinden en de woningtekorten. Daar willen we samen besluiten over nemen en ook ons coalitieakkoord op goede wijze afronden. En dan in het komende voorjaar gaan we campagne voeren en kunnen onze inwoners in maart naar de stembus om aan te geven wie hen het best vertegenwoordigt! Lenie Boer Fractievoorzitter PvdA gemeente Epe


NIEUWSBLAD SCHAAPSKOOI - PAGINA 6 PAGINA 2

Gemeente Epe

Dinsdag 28 september 2021

Gemeentewijzer Gemeente Epe Gemeentewijzer pagina 5

Ga je naar het theater, een sportwedstrijd of uit eten in een restaurant? Wacht niet te lang en maak je coronatoegangsbewijs. Én: vergeet niet een paspoort, rijbewijs of ID-kaart mee te nemen.

RAADSCOMMISSIE 30 SEPTEMBER 2021 Op donderdag 30 september vinden de vergaderingen van de commissie Omgeving en Financiën en de commissie Maatschappij en Bestuur parallel aan elkaar plaats. De commissie Omgeving en Financiën vindt plaats in de raadszaal. De commissie Maatschappij en Bestuur vindt in de commissiekamer plaats. Doel raadscommissies De commissievergadering is bedoeld om raadsleden te informeren. Met die informatie kunnen de raadsleden vervolgens in de raadsvergadering goed geïnformeerd een besluit nemen. In verband met de geldende coronamaatregelen vindt deze vergadering zonder publiek plaats. In verband met de beperkte ruimte verzoeken wij publiek dringend om de vergaderingen te volgen via de livestream op het internet. Deze kunt u vinden op onze website: https://epe.raadsinformatie.nl/live

Inspreken U kunt in een informeel moment van 19:00-19:25 uur of in de commissievergadering gebruik maken van het inspreekrecht. Wij vragen u zich 48 uur van te voren melden bij de griffier als u wilt praten over een onderwerp dat die avond niet is geagendeerd. Gaat het om een onderwerp dat die avond wél op de agenda staat, dan kunt u zich uiterlijk 24 uur van te voren melden bij de griffier. Wij stellen het op prijs als u zo vroeg mogelijk kenbaar maakt dat u gebruik wilt maken van het inspreekrecht. U kunt hiervoor mailen naar griffie@epe.nl.

Commissie Omgeving en Financien (raadzaal) Op de agenda staan de volgende punten: • Omgevingsvisie ‘Natuurlijk goed leven’ De raad wordt voorgesteld de Omgevingsvisie ‘Natuurlijk goed leven’ vast te stellen

Om 19.30 uur start de vergadering Als de vergadering start is er voor insprekers nog gelegenheid om bij de commissieleden terug te komen op een nietgeagendeerd onderwerp. Daarna bevragen de commissieleden de collegeleden over de onderwerpen die op de agenda staan. Ook dan is er nog de gelegenheid om uw mening te geven over de geagendeerde voorstellen en standpunten

Stukken ter inzage U kunt de vergaderstukken inzien via www.epe.nl. Ga naar Bestuur en Organisatie > Gemeenteraad > Vergaderingen > Agenda van de Raad.

Commissie Maatschappij en Bestuur (commissiekamer) • Beleidsplan armoede en schulden 2021- 2024 De raad wordt voorgesteld het beleidsplan armoede en schulden 2021-2024 vast te stellen

Klik in de kalender, op de betreffende datum, op de specifieke vergadering voor de agenda en bijbehorende stukken.

Bekendmakingen week 39 – 29 september 2021 De gemeente Epe publiceert dagelijks bekendmakingen/publicaties op www. overheid.nl. In de Gemeentewijzer van de Schaapskooi leest u als aanvullende service een weekoverzicht hiervan met een korte omschrijving. In onderstaande lijst leest u de bekendmakingen/publicaties tot en met 22 september. Wilt u op de hoogte blijven van de publicaties van gemeente Epe? Abonneer u dan via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt op de emailservice ‘over uw buurt’. U

Op het internet: www.epe.nl

ontvangt dan alle publicaties van de gemeente binnen de door u aangegeven straal in uw mailbox. Alle publicaties vindt u terug op www.officielebekendmakingen.nl. U kunt hier het (dossier)nummer invoeren voor meer informatie over de bekendmaking. Of kies voor ‘officiële bekendmakingen’. Vervolgens kiest u als aanvullend zoekcriterium onder type organisatie voor ‘Gemeente’ en als publicerende organisatie ‘Epe’.

Adres en locatie

Onderwerp

Status

Nummer

Omgevingsvergunning Hoofdstraat 181, 8162 AG Epe Horthoekerweg 31, 8167 LV Oene Horthoekerweg 36, 8167 LX Oene Huttenbosweg 4, 8167 LB Oene Kruethofstede 10, 8171 KV Vaassen Oenerweg 59, 8161 PK Epe Sprengenweg 6, 8161 ND Epe Sprengenweg 6, 8161 ND Epe

Het verbouwen van een woonhuis Het bouwen van een bedrijfswoning Het kappen van een lindeboom Het herbouwen van een bijgebouw Het realiseren van een dakkapel Het verbouwen van een woning Het gebruiken van agrarische gronden als tuin en/of erf Het bouwen van een veranda en het inkorten van een schuur

325189 319634 325184 326873 326889 321452 325198 319637

Troelstrastraat 48, 8161 DT Epe Vuurdoornstraat 42, 8171 XK Vaassen Weteringdijk 93, 8166 KT Emst

Het verbouwen van een carport Het plaatsen van een dakkapel op de voorgevel van een woning Het vergroten van de woning

Aanvraag omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning

Verleende omgevingsvergunningen Achterdorperweg 15T, 8166 KG Emst Berkensingel 4, 8172 AK Vaassen Dalenweg 3, 8166 AX Emst Jagtlustweg 17, 8162 NJ Epe Oranjeweg 100, 8166 JD Emst Sint Antonieweg 1, 8161 CG Epe Sprengenweg 14A, 8161 ND Epe Weteringdijk 119F, 8171 LE Vaassen Weteringdijk 119F, 8171 LE Vaassen Weteringdijk 119F, 8171 LE Vaassen Weteringdijk 119F, 8171 LE Vaassen

Het kappen van een zomereik Het kappen van twee sparren Het verbouwen van de woning Het plaatsen van 22 zonnepanelen Het oprichten van een veehouderij Het restaureren van de kelder Het plaatsen van zonnepanelen Het bouwen van een vleeskalverenstal 2 (fase 2) Het bouwen van een vleeskalverenstal 3 (fase 2) Het bouwen van een kapschuur (fase 2) Het bouwen van een bedrijfswoning (fase 2)

Omgevingsvergunning verleend Omgevingsvergunning verleend Omgevingsvergunning verleend Omgevingsvergunning verleend Omgevingsvergunning verleend Omgevingsvergunning verleend Omgevingsvergunning verleend Rectificatie verleende omgevingsvergunning Rectificatie verleende omgevingsvergunning Rectificatie verleende omgevingsvergunning Rectificatie verleende omgevingsvergunning

321389 321422 321445 321363 328867 325195 321411 319662 319668 319674 319680

Overige besluiten/meldingen Gemeente Epe Gemeente Epe Gemeente Epe

Inspraak Sociale Agenda Subsidie regeling ‘goed idee doe er iets mee’ Verordening toeristenbelasting 2021

Inspraakperiode Verordening Verordening

326798 317264 315078

326860 325192 326850


NIEUWSBLAD SCHAAPSKOOI - PAGINA 7 PAGINA 2

H F HERFST

N GRANDIO E G N I D E I B N AA

Scherpe prijzen - Zolang de voorraad strekt - Volledige garantie - Beslis snel

SUPER AANBIEDING 43PUS8535/12 109 CM

OP OP =

4K UltraHD

Vrijstaand fornuis

* 134 liter koelgedeelte * H84,5 x B56 x D57,5 cm

* 107 liter koelgedeelte * 13 liter vriesgedeelte * H84,5 x B56 x D57,5 cm

* 85 liter vriesgedeelte * H84,5 x B56 x D57,5 cm

VFG6020G

INB OUW INB OUW

GRATIS BEZORGEN

OP = OP * 13 couverts * 47 db * B598 x H820 x D550mm

** GRATIS INGEBOUWD

E

399,-

2 JAAR GARANTIE

UE43AU 7000 serie

* Spoelprogramma's 5 * AquaStop-functie * B598 x H845 x D600mm

2 JAAR GARANTIE

MEGA AANBIEDING

WASAUTOMAAT

109 CM

2 JAAR GARANTIE

3.840 X 2.160 PIXELS

OP OP =

4K Ultra HD

UHD TV

LED SMART TV D

2 JAAR GARANTIE

VRIEKAST GS231-1NF

KOOP

JE

* Inhoud 1-7 kg vulgewicht * 1400 toerental/min * Uitgestelde start functie * Aquastop * B598xH848xD590mm

599,-

UE50TU7000 serie 50 INCH 127 cm

* Netto inhoud 147 liter * B55 x H143,4 x D54,2 cm

OP 399,OP = E

KOELER KS320-1

KOEL-/ VRIESKOMBINATIE

P P=O

O

E

10 JAAR MOTOR GARANTIE

KGV36VWEA wit * Netto inhoud koelgedeelte 214 liter vriesgedeelte 94 liter * B60 x H186 x D65 cm

E

E

* Inhoud 7 kg vulgewicht

339,-

C

* Inhoud 1-9 kg vulgewicht * 1400 Toeren max. * B60xH85x D66cm

* 9 meter actieradius * 650 Watt 2 JAAR GARANTIE

139,ST306ZZA * 700 Watt * 10 meter actieradius

OP

A++

469,-

P P=O

O

P OP = O

VX4

VAN 649,-

2 JAAR GARANTIE

GRATIS BEZORGEN

2 JAAR GARANTIE

599,-

OP =

* Inhoud 1-8 kg vulgewicht * 1400 toerental/min * Startuitstel * Aquastop (slangbeveiliging) * B597xH845xD527mm

119,-

2 JAAR GARANTIE * Inhoud 8 kg vulgewicht * Startuitstel

P P=O

O

2 JAAR GARANTIE

OP

koblenz 8800 TK

koblenz 8816 WA

GRATIS BEZORGEN

* 750 Watt * Telescoop buis * 5 meter snoerlengte

CONDENSDROGER

WASAUTOMAAT

E

89,95

2 JAAR GARANTIE

r 10 jaar moeto ti n gara

D

B

or r mot 10 jaarantie ga

GRATIS BEZORGEN

349,-

369,2 JAAR GARANTIE

Wasautomaten ZWFPISA

ZWFN8260NW

* Inhoud 1 tot 8 kg * 1400 tpm

* Inhoud 8 kg * 1600 tpm

A MEG ER L KNAL

= OP

B

429,-

OP = OP

OP = OP

GRATIS BEZORGEN

2 JAAR GARANTIE

T7DBNP612 warmtepomp droger

* Inhoud 8 kg vulgewicht

OP OP =

OP 199,95 FC8575

449,-

629,-

2 JAAR GARANTIE

* Inhoud 7 kg vulgewicht

* Netto inhoud 147 liter * B55 x H143 x D58 cm

OP =

MEGA AANBIEDING

Ook in RVS

379,-

A MEG ER L KNAL

2 JAAR GARANTIE

E

GRATIS BEZORGEN

T3DBN79V luchtafvoerdrogerT6DB82GP condensdroger

VRIESKAST Bremen 250

Uitvoering in wit

Koel-Diepvries comb.

GRATIS BEZOR GEN

Condensdrogers

GRATIS BEZORGEN

OP OP =

649,-

2 JAAR GARANTIE

D

GRATIS BEZORGEN

Uitvoering in wit

449,-

* Spoelprogramma's 5 * AquaStop-functie * B598 x H850 x D598mm

599,-

2 JAAR GARANTIE

349,2 JAAR GARANTIE

* Inhoud 9 kg * 1400 toerental/min * SpeedPerfect * AquaStop-functie * B598xH848xD590mm

* Netto inhoud koelgedeelte 199 liter vriesgedeelte 65 liter * B55 x H177 x D58 cm

Uitvoering in zwart

OP = OP

* 620 Watt * Telescoop buis * 32 meter actieradius

2 JAAR GARANTIE

L6FB Berlin

WAU 28T95NL wit

EZ 010

E

* Netto inhoud 242 liter * B55 x H143,4 D54,2 cm E

VVW6030AS zilver

WASAUTOMAAT

499,-

579,-

GRATIS BEZORGEN

HVN-200-11 Henry Next

WASAUT0MAAT

GRATIS BEZORGEN

OP = OP

369,-

E

189,-

2 JAAR GARANTIE

429,-

WAJ28076 wit 43 inch

* 750 Watt * 12 meter actieradius

VAATWASSER

VWV149 wit

OP = OP

219,-

FC8783/09 blauw

Uitvoering in RVS

GRATIS BEZORGEN

INB OUW

6113E

VAATWASSER

GRATIS BEZORGEN

299,-

32LA2063DG 32 INCH 81 cm

VAATWASSER

INB OUW

399,-

VAATWASSER INB OUW

* 890 Watt * 10 meter actieradius

EXTRA STIL!

429,-

399,-

Black Pearl C2

2 JAAR GARANTIE

A

299,-

DE M

P OP = O

2 JAAR GARANTIE

Uitvoering in wit

CHTE

ERKO EEST V

GRATIS BEZOR GEN

* Electrische bakoven * Inhoud 62 liter * Temp.regeling 50-250 graden * B60 x H85 x D60 cm

OP = OP

299,-

INB OUW

E 43 Inch, Full HD Smart TV, LED televisie, resolutie 1.920 x 1.080, bediening met je stem

OP = OP

INB OUW

OP

F

INB OUW

OP =

F

299,-

849,-

43LA2063DG

2 JAAR GARANTIE

Vrieskast ZYAN8FW0

OP = OP

599,-

58PUS8535 58 INCH 147cm

GRATIS BEZORGEN

Koelkast ZEAN11FW0

F

INB OUW

43 Inch, SMART televisie, Ambilight XL 3 Sided, resolutie 3.840 x 2.160

Koelkast ZXAN13FW0

2 JAAR GARANTIE

GRATIS BEZORGEN

GRATIS BEZORGEN

2 JAAR GARANTIE

Koel-vrieskast

OP =

Wasautomaat ZWQ61265WA Bovenlader

D

P P=O

O D

599,-

399,-

r

* Inhoud 6 kg * 1200 tpm * Op wielen verrijdbaar

10 jaar moeto garanti GRATIS BEZORGEN

OP =

OP

449,-

OP

F

529,-

MEGA TOP AANBIEDINGEN MEGA TOP AANBIEDINGEN MEGA TOP AANBIEDINGEN Friteuse FR 2431 2 JAAR GARANTIE * Inhoud 3 liter vet * Max. 190˚C * Deksel met venster * 2000 Watt

P

OP= O

Electronic Epe inkooplid: Electronic Partner retail groep

39,95

TV-Video-HiFi-Home Cinema-Huishoudelijke apparatuur -Multimedia

Hoofdstraat 119 - 8162 AD Epe - Telefoon: (0578) 61 29 87 - E-mail: info@possemis.com snelle service

** Alleen deze apparaten gratis ingebouwd - Zetfouten voorbehouden. gratis bezorgen * Informatie/voorwaarden in de winkel, vraag er naar!

P OP= O

49,95

Friteuse GF645F 2 JAAR GARANTIE * Inhoud 4 liter vet * Max. 190˚C * Deksel met venster * 3000 Watt


NIEUWSBLAD SCHAAPSKOOI - PAGINA 8 PAGINA 2

Minister Slob spreekt schoolbesturen krimpregio’s toe op Noordgouw

Expositie Kareem Hameed bij Galerie 8 HATTEM – Bij Galerie 8 aan de Kerkstraat is momenteel een verkooptentoonstelling te zien van de in Bagdad geboren kunstenaar Kareem Hameed. Hij schildert inmiddels al meer dan 25 jaar vanuit zijn studio in Vlijmen en zijn werken zijn geliefd bij vele kunstliefhebbers. “Tot de collectie behoren vlot geschilderde bloemstillevens en kleurrijke schilderijen van droomachtige vrouwen. Voor zijn abstracte werken is de natuur een duidelijke inspi-

ratiebron. Door het sublieme gebruik van pigmenten ontstaat een balans van kleuren die elkaar aanvullen en versterken en daarmee diepte scheppen. Kareem’s werken lijken voortdurend in beweging te zijn en laten veel ruimte voor de verbeelding.” De expositie is nog tot 31 oktober te bezoeken. Galerie 8 is sinds juni gevestigd aan de Kerkstraat 30 in Hattem en is geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag van 12.00-17.00 uur.

Pepijn Bijsterbosch veertiende

HEERDE- Maandagochtend was minister Slob van Onderwijs te gast op Christelijk College de Noordgouw in Heerde tijdens de startbijeenkomst Incidentele Middelen Leerlingendaling. Schoolbesturen van scholen uit krimpregio’s die van de minister extra geld toegekend hebben gekregen kwamen daar bijeen. De minister gaf tijdens een toespraak de noodzaak aan dat schoolbesturen en hun scholen niet moeten concurreren om de leerling, maar moeten samenwerken om de krimp op te vangen. Het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs neemt naar verwachting de komende jaren op veel plaatsen af met 10 tot 30 procent. Minister Slob: “Als wij kwalitatief goed onderwijs in de thuis nabijheid van leerlingen willen blijven aanbieden dan hebben we een gigantische opgave in de krimpgebieden. Dan wordt er van ons gevraagd om over de schoolmuren heen te kijken en de denominatie waar we bij horen en maximaal ons in te spannen en het onderwijsaanbod in stand te houden. Ik begrijp heel goed dat dit aan grenzen gebonden is, bijvoorbeeld de identiteit waar je

school voor staat, maar ik roep u op om te kijken hoe ver u kunt komen. Probeer de sprong zover mogelijk te maken in het belang van de kinderen en het onderwijs in de regio.” Ook zette de minister de schoolbesturen in het zonnetje en wenste ze succes met hun taak om het voortgezet onderwijs in de krimpregio’s op de been te houden. Na het bezoek van de minister ging de bijeenkomst verder met presentaties, rondetafelgesprekken en ter afsluiting een gezamenlijke lunch. Andere partijen die aan dit ochtendprogramma deelnamen waren de leden van de beoordelingscommissie IML, de ledenadviseurs van de VO-raad, het accountteam LLD, de VO-raad, PentaRho, Iris Berkhout (MT-lid Bestuur, Maatschappij en Regelgeving Ministerie van OCW) en Timon Verheule (directeur VO Ministerie van OCW) aanwezig. De minister geeft ruim 22 miljoen euro aan extra subsidies uit aan 38 scholen. Deze scholen ontvangen van de minister eenmalig extra geld om het voortgezet onderwijs in de benen te houden in regio’s waar sprake is van dalende leerlingenaantallen. De

Jubileum en afscheid bij Zonnebloem Vaassen

VAASSEN- Sinds 1,5 jaar kwamen de medewerkers van Zonnebloem Vaassen weer bij elkaar. Eerst is er een flinke ronde gefietst van 35 km om op ontspannende wijze bij te kletsen, onderweg zijn er een ree en wilde zwijnen gespot. Daarna was er een grote tent bij Eric in de tuin, waaronder het een gezellige middag werd met een borreltje en koud/warm buffet. Als jubilaris is Maartje van Mossel gehuldigd voor haar 10 jarig jubileum in 2020, wat door corona helaas nu pas gebeuren kon. Freddie Heideveld heeft besloten dat het na 22,5 jaar en op leeftijd van ruim

80 jaar te stoppen met haar vrijwilligerswerk bij zonnebloem. Ze heeft veel mensen bezocht in bezoekwerk, maar ook veel mensen benaderd voor de activiteiten. Met name de deelnemers die via JP v.d. Bent stichting bekend waren bij haar en door haar betrokken zijn geraakt bij de Zonnebloem zullen haar als aanspreekpunt zeker missen. “In haar zullen wij de betrokkenheid bij de Zonnebloem missen”, aldus Zonnebloem Vaassen. Op de foto staat links: Maartje v. Mossel en rechts Freddie Heideveld.

schoolbesturen hebben een plan ingediend hoe ze de komende vijf jaar in hun omgeving willen inspelen op deze tendens. Slob vindt dat schoolbesturen daarbij ook moeten samenwerken met besturen in aangrenzende regio’s en met bijvoorbeeld gemeenten. De Noordgouw en RSG Noordoost Veluwe (Epe) ontvangen samen 694.964 euro. Beide scholen onderzoeken momenteel een mogelijke samenwerking.

Informatieavond Viattence EPE/WEZEP- Op dinsdag 19 oktober en donderdag 21 oktober organiseert Viattence een informatieavond voor mensen die geïnteresseerd zijn om te werken in de thuiszorg of dagbesteding. Tijdens de avonden in Epe en Wezep wordt van 19.30 tot 21.30 uur een korte presentatie gegeven en staan de medewerkers uit het vak klaar om alle vragen te beantwoorden tijdens een Meet&Greet. “Met meer ouderen die thuis blijven wonen en een vergrijzing, zijn er meer collega’s nodig om alle (thuis) zorg op te vangen. Omdat direct solliciteren op een vacature een drempel kan zijn wanneer je nog niet helemaal zeker bent van het werken in de ouderenzorg, organiseert Viattence twee informatieavonden. Hierbij kunnen geïnteresseerden op een laagdrempelige manier kennismaken met de ouderenzorg, de verschillende beschikbare functies en kennismaken met de medewerkers.” Op dinsdag 19 oktober vindt de informatieavond plaats in dagbestedingslocatie De Samenhof in Wezep. Op donderdag 21 oktober in Het Praathuis in Epe. Beide avonden starten om 19.30 uur en eindigen rond 21.30 uur. Voor een goede organisatie vraagt Viattence om je voor 17 oktober in te schrijven via www.werkenbijviattence.nl/ meetgreet.

HEERDE- Pepijn Bijsterbosch had meer gehoopt tijdens de IDM seizoensfinale in Hockenheim. Het gevoel met de motor was goed en Bijsterbosch had beide keren ook een goede start, maar kende geen geluk in de races. In de eerste race werd de BMW-coureur van de motor gereden en in de tweede race moest hij door fysieke problemen vanwege deze crash terugvallen naar een veertiende plaats. De seizoensfinale van het IDM Superbike kampioenschap werd afgelopen weekend (24 t/m 26 september) verreden op de Hockenheimring in Duitsland. Voor

Pepijn Bijsterbosch was dit de kans om zijn seizoen, die qua resultaten niet naar wens was verlopen, toch nog met twee goede resultaten af te sluiten. De trainingen verliepen niet naar wens voor Bijsterbosch. Een gebrek aan grip bij het insturen van de bochten zorgde ervoor dat de coureur van het EGS Alpha Van Zon BMW team zich slechts als zestiende wist te kwalificeren voor de races. “Helaas is het niet de afsluiting van het seizoen geworden waar we op gehoopt hadden, maar het is helaas even niet anders”, gaf Pepijn na afloop aan. Foto: Damon Teerink.

Boek Verering heilige Anna HATTEM- Donderdag rolde bij Teun Juk, auteur van het boek Verering van de heilige Anna in Hattem, de drukproef op de mat. Teun Juk: “Het ziet er prachtig uit. Ik ben buitengewoon tevreden met het resultaat. Het is altijd spannend wanneer je het resultaat in proefdruk ziet. De vormgever heeft er iets moois van gemaakt. Ik kijk dan ook uit naar het definitieve eindresultaat”. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de boekpresentatie op 30 oktober in volle gang. De boekpresentatie wordt gehouden in de Andreaskerk waarbij het eerste exemplaar zal worden uitgereikt aan burgemeester

Marleen Sanderse. Teun Juk: “Het wordt een gevarieerd programma waarin het verhaal van de Verering van de heilige Anna in Hattem centraal staat. Jaap Zwart verleent muzikale medewerking. Daarbij zal ik laten zien wat er vandaag de dag nog over is van deze bijzondere geschiedenis uit de 16de eeuw”. De voorintekening voor het boek loopt nog tot 1 oktober Bij voorintekening kost het boek 10,95 euro. Daarna is de prijs 15 euro. Belangstellenden kunnen een mail sturen naar t.juk@solcon.nl. Ook is het boek te bestellen via www.uitgavennoordgroningen.nl.

Matthäus Passion Hattem HATTEM- Nu het leven weer een beetje normale vormen lijkt aan te nemen, durft Stichting Matthäus Passion Hattem de draad weer op te pakken. Haar eerste uitvoering van de Matthäus Passion vindt plaats op vrijdag 8 april 2022. De organisatie van de Matthäus Passion in 2020 leidde snel tot een uitverkocht huis. Ook nu wordt op hetzelfde enthousiasme

gehoopt. Voor de uitvoering door het orkest van Johannes Leertouwer start de voorverkoop op vrijdag 1 oktober 2021. In tegenstelling tot twee jaar geleden hebben ze dit jaar de verkoop van de kaarten overgedragen aan een professionele partij: klassiekemuziek. nl. Beschikbare rangen: Rang Goud: 100 euro. Rang 1: 75 euro. Rang 2: 57,50 euro. Rang 3: 37,50 euro. Er

zijn 4 rolstoelplaatsen beschikbaar à 47,50 euro. De servicekosten bedragen 2,50 euro per boeking. “Wees er snel bij! De kerk is prachtig maar heeft een beperkte capaciteit. Reserveer daarom bijtijds voor de beste plaatsen via www.matthauspassionhattem.nl. Met de button ‘kaarten bestellen’ komt u vanzelf op de site van www.klassiekemuziek.nl.


NIEUWSBLAD SCHAAPSKOOI - PAGINA 9 PAGINA 2

Succesvol verkopen begint met:

€ 0,00

Dagdroomt u ook over een nieuw huis? Een ruimere plek, een 2/1-kapper of misschien wel een vrijstaande woning die u zelf bouwt. Maar ja, wat brengt uw eigen huis dan op? Wij bieden u aan:

…een gratis prijsindicatie ! Dan wordt het toch allemaal iets duidelijker en wordt uw dagdroom misschien wel werkelijkheid!

MOZA, dé aktieve makelaar !

OUDERWETS LEKKER

OMA'S GEHAKTBALLEN 4 STUKS

650

IEDERE WOENSDAG

RUNDER OF H.O.H. GEHAKT 500 GRAM

375

TIP VAN EVITA

GEVULD STOKBROOD PER STUK

SPECIAL

TIP VAN MARINUS

'JUBILEE'-SOES

RUNDER STEAKLAPJES 100 GRAM

TIP VAN TRIJN

KIPFILET HAASJES

100 GRAM

130

395

195

TIP VAN SELINA

BOOMSTAMMEN

4 STUKS

595

PER STUK

295

MAALTIJD VAN DE WEEK

HUTSPOT MET HACHEE 1 PORTIE

650

Uit de Bosch, Keurslager Dorpsstraat 20 8181HR Heerde 0578691872 info@uitdebosch.keurslager.nl www.uitdebosch.keurslager.nl

Aanbieding geldig van 27 september 2021 tot 03 oktober 2021


NIEUWSBLAD SCHAAPSKOOI - PAGINA 10 PAGINA 2

100 Jaar Hullegie: Eper zussen ontvangen koninklijk predicaat

Eigenaren oliebollenkraam Epe mogen voorlopig blijven EPE- De eigenaren van de oliebollenkraam aan de Hoge Weerd in Epe mogen voorlopig blijven wonen. Door de verkoop van camping De Beekhorst moesten de eigenaren op 1 april dit jaar vertrekken. De gemeente sprong voor hen in de bres en gaf toestemming om tot 1 oktober 2021 op de loca�e van de voormalige Hoge Weerdschool te wonen. De gemeente verlengt deze termijn tot 31 januari 2021, omdat er een oplossing is gevonden op een woonwagenkamp in Emst. De eigenaren en de gemeente zijn op zoek gegaan naar een passende oplossing voor hun huisves�ngsprobleem. Hoewel de eigenaren zelf verantwoordelijk zijn om passende huisves�ng te vinden, hee� de gemeente zich maximaal ingespannen

een oplossing te vinden. Die oplossing is gevonden op het woonwagenkamp in Emst waar volgend jaar zomer een standplaats vrijkomt. Daarmee komt er een einde aan een onzekere periode voor de eigenaren. Tussen 31 januari en de zomer van 2022 zullen de eigenaren neerstrijken op een �jdelijke loca�e op het woonwagenkamp in Epe. Wethouder Erik Visser: “De oliebollenbakkers wonen het liefst op het woonwagenkamp in Epe. Zodra daar een plek vrijkomt, zullen ze zich daar defini�ef ves�gen. Wij zijn erg blij voor de heren dat er samen met de gemeente een oplossing is gevonden zodat ze zich weer volledig kunnen richten op de komende kermisseizoenen en de oliebollenperiode.”

Jumbo Brinkman schenkt cheque aan Stichting Vier het Leven EPE- Een heuglijk moment. Met recht. Zowel voor de twee ondernemers en hun familie, maar eigenlijk ook voor de gehele gemeente. De zussen Chris�ne en Marieke Hullegie van Sisters in Lingerie hebben vorige week namelijk een koninklijk predicaat ontvangen. Ze zijn daarmee (naast hotel-restaurant Dennenheuvel in Epe en Royal Vaassen Flexible Packaging) het derde bedrijf dat zich al (meer dan) 100 jaar in deze gemeente bevindt. Moeder Anny Hullegie verwoordde het treffend: “Ik ben heel erg trots op mijn dochters. Maar ik mis mijn man nu wel. Hij was hier graag bij geweest.” Tom Horn, burgemeester van Epe, hee� afgelopen woensdagmiddag het predicaat Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier uitgereikt. Burgemeester Horn noemt de zaak van de Hullegie-zussen ‘een toonbeeld van krach�g ondernemerschap binnen de gemeente Epe’. “Jullie marktbenadering is al�jd ac�ef en crea�ef. Dat is prach�g om te zien.” Zo maar een voorbeeld van een paar jaren geleden? Horn lacht als hij het aan de aanwezigen vertelt. “Jul-

lie genereerden in 2016 zelfs landelijke aandacht en bedachten volgens een internetsite één van de slechtste slogans van het jaar: ‘�et voor een goeie bh’.” Toch was er weer aandacht en belangstelling. En daar doe je het als ondernemer toch voor. “Jullie aanpak is een toonbeeld van succesvol ondernemerschap, gastvrijheid en vertrouwen. Daarom zeg ik hierbij: ‘�et voor een koninklijke plak!” Applaus weerklinkt. De zussen zijn zichtbaar ontdaan. Helemaal wanneer er van diverse toegestroomde familieleden ook enkele bijzondere cadeaus hun kant op komen. De zussen: “Het is jammer dat onze vader dit niet meer kan meemaken. We zijn nie�emin blij dat we dit mooie moment samen met jullie en met onze 85-jarige moeder kunnen vieren.” Het wapenschild dat hoort bij het predicaat hangt sindsdien achter de kassa. De door koning WillemAlexander ondertekende beschikking is door de burgemeester overhandigd aan Anny Hullegie. Chris�ne en Marieke gaven hun moeder ter gelegenheid van deze mooie dag een armbandje met een

kroontje. Datzelfde deden ze voor hun trouwe medewerker Bep Mulder die al 41 jaar voor de Hullegies werkzaam is. Of er een volgende genera�e Hullegie is die deze winkel eventueel over gaat nemen? De beide zussen hebben geen idee. “We hebben allebei dochters, maar die lijken vooralsnog geen interesse te hebben.” De 13-jarige Jan van Bodegom, zoon van Chris�ne, houdt de ondernemersdeur op een kier. “Nou, als ik dit zou overnemen, dan zou ik wel wat veranderen. Al die bh’s mogen er dan wel uit. Dan maak ik er ‘Jans Onderbroeken’ van ofzo. Of misschien ga ik wel voetbalshirtjes verkopen. Dat loopt denk ik ook wel goed.” De zussen lachen. De volgende decennia van de firma Hullegie lijken toch gewaarborgd. Foto en tekst: Dennis Dekker. Foto: Sisters in Lingerie-zussen ontvangen koninklijk predicaat. Marieke (links) en Christine Hullegie luisteren samen met hun trotse moeder Anny naar de mooie woorden van burgemeester Tom Horn

Theatervoorstelling opvoeden voor ouders en opvoeders HEERDE- Opvoeden en ouderschap. Er zijn meters boeken over geschreven en iedereen hee� wel een �p voor je hoe iets moet doen. Maar hoe doen we het eigenlijk? Hoe vaak hebben we het over hoe las�g het soms kan zijn? Over je minder geslaagde kanten als opvoeder. Over je worsteling om het goed te doen of ingewikkelde opvoedingsvraagstukken waar je je misschien voor schaamt. Theatergroep Bint speelt op 5 oktober om 20.00 uur in de Noord-

gouw, Eperweg 34a in Heerde een herkenbare, humoris�sche en interac�eve voorstelling die een inkijkje gee� in hoe ‘we’ dat doen. Bint komt niet met �ps of pedagogische opvoeds�jlen, maar start een eerlijk gesprek over hoe we dit doen en volhouden, dat opvoeden. Voor het maken van de voorstelling is theatergroep Bint in gesprek gegaan met verschillende ouders, ieder met hun eigen dilemma’s en

HEERDE- S�ch�ng Vier het Leven hee� een cheque ontvangen van Jumbo Brinkman Heerde. Klanten van deze supermarkt hebben over een periode van 5 weken (augustus-september) hun sta�egeldbonnen kunnen doneren aan S�ch�ng Vier het Leven. De opbrengst zal besteed worden aan de

ouderen uit deze regio. Vier het Leven organiseert culturele uitjes naar theater en museum. Deelnemers worden van deur tot deur begeleid door de vrijwilligers en genieten zo van een gezellige en zorgeloze middag of avond uit. Voor informa�e tel. 035-5245156 of kijk op www.4hetleven.nl.

Nieuw: Gulf tankstation in Epe

eigen opvoeds�jl. Daarnaast is er in de voorstelling ruimte voor de vragen en verhalen van het publiek. De voorstelling is bedoeld voor alle ouders en opvoeders: of je nu juist heel pedagogisch te werk probeert te gaan of maar wat doet, iedereen is welkom.” Tijd: inloop 19.45 uur, start 20.00 uur. De toegang is gra�s. Aanmelden is niet nodig. Coronapas is verplicht. Deze voorstelling wordt mede mogelijk gemaakt door CJG Epe, CJG Ha�em en STIP Heerde.

Succesvolle FUNdag jonge mantelzorgers HEERDE- Zaterdag 18 september vond voor de vierde keer de FUNdag plaats. Veldhuis Advies uit Heerde organiseerde deze leuke dag speciaal voor jonge mantelzorgers tussen de 6 en 16 jaar uit de gemeentes Heerde, Epe en Hattem. Het was een erg leuke dag vol met spor�eve én crea�eve ac�viteiten. Met een grote bus werden de kinderen opgehaald in hun woonplaats om met de hele groep naar Burnside Cablepark in Emst te rijden. Onder het genot van een heerlijk zonnetje werden de kinderen in wetsuits gehesen en gingen ze vol enthousiasme het water op. Best een las�ge taak, dat waterskiën, maar bijna alle kinderen hebben mooie meters gemaakt in én op het water. Daarna stond een supertoffe workshop graffi� spuiten op het programma. Mooie kunstwerken verschenen op de doeken. Zo had ieder kind aan het eind van de dag een zelfgemaakt spektakelstuk om mee naar huis te nemen. De dag werd afgesloten met

een lekkere barbecue, voordat ze met z’n allen weer huiswaarts keerden. “Het was een geslaagd evenement voor deze bijzondere doelgroep. Daarnaast willen we ook de mantelzorgcoördinatoren

en jongerenwerkers van de gemeentes Heerde (De Plu), Epe (Koppel/SWOE) en Ha�em (St. Welzijn) bedanken voor hun inzet en het mede mogelijk maken van deze FUNdag,” aldus Veldhuis Advies.

EPE- Per 1 oktober is Epe een Gulf tanksta�on rijker. Het tanksta�on aan de Hoofdstraat in Epe wordt omgekleurd naar het bekende merk Gulf. Het is daarbij één van de eerste tanksta�ons in Nederland in de vernieuwde Gulfuitstraling. Ook de shop wordt volledig gerestyled en is rond 1 januari gereed. Gulf neemt wereldwijd een steeds grotere posi�e in. Daarnaast staat Gulf bekend om haar beroemde oranje/(licht) blauwe race-uitstraling die momenteel te zien is als McLaren-Gulf raceteam in de Formule 1. Klanten kunnen met de Gulf Spaarpas dan ook sparen voor gave Gulf en Gulf-McLaren gadgets of (kor�ng op) ar�kelen uit de shop. De producten die beschikbaar komen op het tanksta�on, zijn Gulf Euro95, Gulf Superplus 98, Gulf Diesel en Gulf Diesel Green. Hiermee hee� de klant de keuze uit verschillende producten met

hun eigen voordelen en kenmerken. Zo is bijvoorbeeld Gulf Diesel Green een kwalita�ef zeer hoogwaardige duurzamere brandstof die de motor schoner houdt, minder schadelijke stoffen uitstoot en bovendien zorgt voor tot wel 6% brandsto�esparing. Om de komst van het nieuwe merk te vieren, organiseert het tanksta�on een ac�e met opvallende prijzen. Naast een kor�ngsac�e, ontvangt iedere klant de eerste twee weken een gra�s stylish Gulf sleutelhanger. Wanneer klanten zich registreren voor het nieuwe Gulf spaarsysteem doen klanten automa�sch mee aan de winac�e, waarbij zij kans maken op een Koninklijke vliegles boven Paleis het Loo met overnach�ng voor 2 personen, een E-Cruiser familie arrangement met lunch óf een gaaf Gulf-McLaren merchandise-pakket.


NIEUWSBLAD SCHAAPSKOOI - PAGINA 11 PAGINA 2


NIEUWSBLAD SCHAAPSKOOI - PAGINA 12 PAGINA 2

Laatste rit Geert Hagedoorn

Voor Magda “Mijn naam is Magda. Magda Frank-Zilverberg. Het is 9 april 1943 en ik woon in Epe. Om specifiek te zijn aan de Brinklaan 30. Ik ben sinds 1935 getrouwd met Salomon. Helaas ben ik al een paar jaar niet meer met hem samen. Salomon is in 1941 namelijk overleden. Sindsdien kreeg het huis nieuwe eigenaren: de betrouwbare, lieve familie Van Putten. Bij hen woonde ik sindsdien op kamers.”

HEERDE- Geert Hagedoorn heeft in de Buurtbus zijn laatste ritten als chauffeur gereden. Bij het bereiken van de leeftijd van 75 jaar was het tot 2020 verplicht om te stoppen. Sinds 2020 mag een chauffeur nog enkele jaren doorrijden, maar van deze mogelijkheid maakt Geert geen gebruik. Maar liefst 21 jaar reed Geert regelmatig zijn ritten op de Buurtbus zonder ooit een boete of ernstige schade aan de bus. Hij reed meestal 1 keer per week, maar als het nodig was, viel hij in voor zieke of vakan-

tievierende chauffeurs. Een deel van het bestuur heeft hem op zijn laatste rit vergezeld en hem een bos bloemen aangeboden. Na zijn verjaardag gaan enkele bestuursleden nog op afscheidsbezoek met een attentie. Het bestuur van de Buurtbus is heel blij met haar vrijwilligersploeg. Ook na de opstart in maart, toen er nog nauwelijks passagiers waren, gingen de meeste chauffeurs weer aan de slag. “Enkelen zijn gestopt en nu stoppen 2 chauffeurs, dus wij zijn op zoek naar nieuwe chauffeurs. Wij

Buurthuis Vegtelarij wijkwandeling

doen hierbij een oproep aan vrouwen en mannen tussen de 19 en ongeveer 70 jaar, die 3 ritjes (van 1 uur) achter elkaar in de week willen rijden op de bus. Rijbewijs BE is voldoende. De bus rijdt 6 dagen in de week en de eerste rit begint om 7.10 ’s morgens en de laatste rit eindigt om 18.45 uur”, aldus Betty Hoogers namens de Buurtbus. Op zaterdag vervallen enkele ritten. Aanmelden kan via, tel. 0578- 631369 (Betty Hoogers) of 0578- 631459 (Zwier Hottinga).

Vrije Hervormde Gemeente te Epe EPE- Na een 5-jarig proces met de classis Veluwe hebben alle leden van de kerkenraad van de Sionskerk in Epe op 1 augustus hun lidmaatschap van de PKN opgezegd. De kerkenraad vond geen ruimte meer om binnen de PKN het plaatselijke beleid en de identiteit veilig te stellen. In augustus heeft de kerkenraad de Vrije Hervormde Gemeente te Epe geïnstitueerd met als grondslag de Bijbel als Gods Woord en de belijdenisgeschriften die door de synode van Dordrecht (1618-1619) zijn aanvaard. De gemeente heeft een eigen predikantsplaats. Vanaf het ontstaan van de gemeente zijn er iedere zondag twee bijeenkomsten in het centrum van Epe (Kulturhus). Het is de intentie van de kerkenraad om na een periode van rust en bezinning zich aan te sluiten bij een ander kerkgenootschap dan de PKN.

“In deze spannende tijd laat ik me weinig zien. Ik wil namelijk uit handen van de bezetter blijven. Het is oorlog, moet u weten. Iedereen beleeft deze jaren natuurlijk als zeer lastig, maar voor ons soort mensen is deze periode nog moeilijker door te komen. Ik zeg bewust ‘ons soort mensen’, opdat u nog een beetje beter aanvoelt wat ik bedoel. We zijn natuurlijk niet minder of slechter en we zijn weliswaar ook Nederlander, maar toch vindt de bezetter ons als mens kennelijk minder goed gelukt. We mogen minder, we zijn op sommige plekken zelfs helemaal niet welkom. Wij hebben ongeveer een jaar geleden (mei ’42) van diezelfde bezetter letterlijk en figuurlijk een ‘label’ opgespeld gekregen. Veel Joden in Nederland zijn gedeporteerd en een deel van de Joodse inwoners in dit dorp, waaronder mijn stiefzoon en zijn gezin, is zelfs ondergedoken.” “Nu komt het moeilijke deel van mijn schrijven. Onlangs kreeg ik, net als enkele andere Joodse Epenaren, de oproep om naar Vught af te reizen. Ik weet niet precies wat daar de bedoeling van is, maar het voelt niet goed. De afgelopen tijd heb ik veel gehoord over de erbarmelijke situatie in deze werkkampen. Dat kán niet goed zijn voor een mens. Sommigen gaan er wel naartoe, maar ik wil dit pertinent niet. Ik kan dat niet. Ik heb altijd tegen iedereen, waaronder de familie Van Putten, uitgesproken: ‘In-

dien ik als jood weg moet, dan maak ik mij van kant’.” “Ik koester mij geen illusies. Ik weet wat de bedoeling van de bezetter is. Ik wil niet naar Vught. Ik wil niet gevangen genomen worden. Dat verdient niemand. Er rest mij helaas dus geen andere mogelijkheid. Vaarwel…” Ik ken Magda Frank-Zilverberg niet. Ze leefde ruim voor mijn tijd en ik heb de oorlog niet meegemaakt. Ik weet daarom natuurlijk niet zeker of dit helemaal precies haar gedachten waren. Wat ik wel weet, is dat ze uiteindelijk helaas geen andere uitweg zag: ze vluchtte in de dood. Dit verhaal is onder meer te lezen in het boek ‘Zoo Menschonteerend’ van Epenaar Willem Veldkamp. Zijn boek geeft de Joodse Epenaren tijdens de Tweede Wereldoorlog stuk voor stuk een gezicht. Zoals gezegd, ik ken Magda niet, maar ik ken het adres waar ze indertijd woonde wel. Dat is namelijk exact dezelfde adres als waar ik al jaren woon: Brinklaan 30. Vanaf volgende week is er bij deze plek iets bijzonders te zien. Ter herinnering aan Magda Frank-Zilverberg wordt er voor ons huis een gedenkteken geplaatst. Deze zogeheten Stolpersteine verschijnen donderdag 7 oktober op vijf plekken in het dorp. Dit ter nagedachtenis aan zes Epenaren die in de vernietigingskampen vermoord zijn en ter nagedachtenis aan twee personen die onder de druk van de Jodenvervolging ‘vluchtten in de dood’. Dit stuk is voor hen allen, maar in het bijzonder voor Magda. Opdat wij niet vergeten…

Dennis Dekker

Geld voor skeelervereniging HEERDE- Het college van gemeente Heerde stelt de raad voor een subsidie van 91.000 euro beschikbaar te stellen aan de Skeelervereniging Oost Veluwe. “De vereniging had problemen met de baan, op diverse plaatsen waren scheuren ontstaan. Het was onverantwoord om er nog langer van gebruik te maken”, legt wethouder Stephan Nienhuis uit. “In oktober van 2020 kwam een verzoek binnen om een financiële bijdrage voor het vervangen van de baan. In totaal bedraagt de investering 325.000 euro. Hiervan wordt 20%

gesubsidieerd vanuit de landelijke BOSA-regeling. Aan de gemeente is gevraagd om over het resterende bedrag 35% bij te dragen; 91.000 euro.” Omdat dit niet in het accommodatiebeleid zit, gaat het voorstel apart naar de raad. “We vinden het belangrijk dat het vervangen wordt, onder ander in het kader van sport. Veel inwoners maken er gebruik van. Daarnaast worden er nationale en internationale wedstrijden gehouden, waarmee het een visitekaartje voor Heerde is. Dat willen we graag zo houden”, aldus Nienhuis.

Eerste ‘Ja-Woord’ in de Dijkpoort

Bingomiddag EPE- Op woensdag 6 oktober om 19.00 uur start er een wijkwandeling vanaf Buurthuis Vegtelarij, Europalaan 48 in Epe. Het doel is om een frisse start te maken en al wandelend de knelpunten en de wensen te bespreken en ter plekke te gaan bekijken. Vanuit het buurthuis lopen Marjolijn en Anne-Marie mee, ook lopen mee Sanne Baldizzone, (Triada, sociaal beheer) een BOA, Bilge (Koppel-Swoe, sociaal werk) en Hans van Zwolle (Koppel-Swoe, gebiedsre-

gisseur). Hans: “Ik ben nieuw in Epe en wil kennismaken met de inwoners en hoor graag wat belangrijk is in de wijk.” U kunt om 19.00 uur aansluiten bij het buurthuis, maar ook onderweg aansluiten of weer afhaken, net wat voor u prettig is. “Wij zijn te herkennen aan de vlag van ‘BuurtMaken’ die we met ons meenemen.” Twee weken na de wijkwandeling, op woensdag 20 oktober, is er een inloop in het buurthuis, start om 19.00 uur, als vervolg op de wijkwandeling.

VAASSEN– Op donderdag 7 oktober vindt er een bingomiddag plaats in de Beukezaal van dorpscentrum de Wieken in Vaassen. De bingo begint om 14.00 uur. De kosten bedragen 4 euro per persoon. De volgende bijeenkomst staat gepland op 11 november en 7 december. In de Beukezaal is een coronatoegangsbewijs noodzakelijk. Voor informatie kan men terecht bij: KoppelSwoe, tel. 0578-676767. Kijk ook op www.koppelswoe.nl.

HATTEM- Een stralende herfstdag, een prachtig – in Hattem getogen - bruidspaar dat elkaar in de 14eeeuwse Dijkpoort in Hattem het ‘jawoord’ geeft. Een primeur, want Anne-Lieke en Robert Mackaaij zijn het eerste bruids-

paar dat deze locatie koos voor hun huwelijksinzegening. De BABS Gerrit zegende het huwelijk in met een zelfgeschreven gedicht, waarna het glas met bubbels geheven werd en het gezelschap de poort kon bekijken.


NIEUWSBLAD SCHAAPSKOOI - PAGINA 13 PAGINA 2

KLANTTEVREDENHE

De vernieuwde

NVM Open Huizen Dag

9

,2

ID

KIJK OP ONZE SITE VOOR ALLE BEOORDEL INGEN!

Zaterdag 2 oktober Heel Nederland zit met woonvragen en daarom is de NVM Open Huizen Dag vernieuwd. Dit keer geen woningbezichtigingen, maar de NVM-makelaars komen bij jou thuis. Maak dus nu een afspraak, dan komen wij vrijblijvend bij u langs op zaterdag 2 oktober!

Wij komen altijd vrijblijvend bij u langs! De Haan Makelaars | Brinklaan 5 - Epe

T 0578 - 61 30 00 | epe@dh-makelaars.nl | dehaanmakelaars.nl


NIEUWSBLAD SCHAAPSKOOI - PAGINA 14 PAGINA 2

Cootjes Pakhuis bestaat 12,5 jaar

Herdenkingsbijeenkomst Grote Kerk Epe EPE- Op 7 oktober zal om 14.00 uur een herdenkingsbijeenkomst plaatsvinden voor de Joodse inwoners uit de plaats Epe die in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord of gevlucht zijn in de dood. Deze bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk. Eerder die dag worden in een klein gezelschap van genodigden acht Stolpersteine gelegd. Stolpersteine, ook wel struikelstenen genoemd, zijn kleine (10 x 10 cm) steentjes met een messing toplaag, die al sinds 1996 in heel Europa worden geplaatst vóór of in de directe omgeving van woonhuizen waar in de periode 1940 - 1945 slachtoffers van het nationaalsocialisme hebben gewoond, vervol-

gens werden weggevoerd, vermoord of tot zelfmoord werden gedreven. Gunter Demnig, Duits beeldend kunstenaar, startte dit project ter nagedachtenis aan de vele slachtoffers van de naziterreur. De herdenkingsbijeenkomst zal geleid worden door Bas Zitman en sprekers zullen zijn: opperrabbijn Jacobs, oud-senator Niek Ketting en Adrie Pol, voorzitter Stichting Broken Wings ’40-‘45. Aan belangstellenden wordt gevraagd zich per mail aan te melden: voorzitter.bw@outlook.com. Ook is het mogelijk de herdenkingsbijeenkomst te volgen via de livestream, de link hiervoor is https://kerkdienstgemist. nl/stations/1005-Grote-Kerk-Epe.

Feest bij Philadelphia locatie Kanaalstraat

OENE- Zelf was ze het eigenlijk vergeten, maar gelukkig was daar haar man om Corien Verhoef te herinneren aan een bijzondere mijlpaal: het 12,5-jarig bestaan van haar bedrijf Cootjes Pakhuis Interieur & Styling. “Ik doe gewoon lekker mijn ding en heb er helemaal niet bij stil gestaan”, lacht Corien. Een goed teken! Zeker als je kijkt waar ze vandaan komt. Het was namelijk een burn-out die leidde tot de start van Cootjes Pakhuis. “Ik stond voor de klas en kwam thuis te zitten. Toen ik wat opkrabbelde,

Klaverjassen HATTEM- Afgelopen zaterdag zijn de klaverjasmiddagen in de Triangel weer begonnen, nadat dit door Covid 19 bijna anderhalf jaar niet mogelijk was. De uitslag van deze middag was: 1. M. Mulder 5325; 2. H. Balster 5255; 3. S. Vos 5046; 4. J. Fijn 4790; 5. C. van Essen 4784. Zaterdag 2 oktober is er weer klaverjassen, aanvang 14.00 uur, zaal open 13.30 uur.

moest ik op zoek naar dagindeling. Ik begon meubels via Marktplaats te kopen om die vervolgens op te knappen en weer te verkopen. Ik vond dat heerlijk, zo relaxed! Dat liep ook heel goed en ik kreeg steeds vaker de vraag of ik niet een winkel had. Zo is het eigenlijk 12,5 jaar geleden begonnen; met de webwinkel.” Corien deed vervolgens een opleiding verkoopstyling. In opdracht van makelaars uit de wijde regio ging ze daarmee aan de slag. “Dat was heel leuk om te doen. Eerst kennismaken met mensen, hun verhalen horen – leuk én minder leuk – en dan advies en tips geven voor een optimaal verkoopresultaat en uiteindelijk alles fotograferen. Vooral het persoonlijke contact met de mensen vond ik waardevol.” Corien voltooide ook de opleiding interieurstyling. “Dat gaf me het zelfvertrouwen dat ik nodig had, om mensen met zeer uiteenlopende woonstijlen goed te kunnen adviseren.” Het werken in het onderwijs werd steeds meer afgebouwd en zeven jaar geleden nam Corien definitief afscheid om zich volledig op Cootjes Pakhuis

te richten. “Ik heb een webwinkel in stijlvolle woonaccessoires en lifestyle artikelen. Ook geef ik diverse workshops.” Veel tijd daarvoor heeft ze momenteel niet, want ze is heel druk met interieurstyling. Van kleuradvies tot het aanpakken van een specifieke ruimte. Maar ook totaalprojecten, van bouwtekening tot eindresultaat, allerlei opdrachten komen op haar pad. “Mijn sterke punt is dat ik heel goed aanvoel wat mensen écht willen. Daarnaast kan ik gelijk al voor me zien hoe iets kan worden.” Spijt van de overstap van het onderwijs naar de wereld van interieurstyling heeft ze geen moment gehad. “Eerder spijt dat ik het niet eerder heb gedaan! Het is zó leuk als mensen enthousiast reageren. Ik heb echt van mijn hobby mijn werk kunnen maken en ik geniet er dagelijks van. Ik heb echt het leukste werk dat er is!” Benieuwd naar wat Corien allemaal te bieden heeft? Neem vooral eens een kijkje op www. cootjespakhuis.nl. Hier vindt u niet alleen de webshop, maar ook informatie over wat Corien voor u kan betekenen.

Edwin Timmerman wint wedvlucht Morlincourt

WAPENVELD- Deze week was het weer eens een prijzenfestival voor postduivenvereniging de Gevleugelde Vrienden te Wapenveld. De top van de uitslag van Regio Noord-Oost van de Geldersche-Overijsselsche Unie is deze keer voor twee liefhebbers van deze vereniging. De nummer 1 is Edwin Timmerman, door de jaren heen een zeer succesvolle liefhebber die al vele kampioenschappen veroverde. Tevens werd hij nog eens 5e. De nummer 2 is Ferald van Ark een liefhebber die kos-

ten nog moeite spaart om tot goede resultaten te komen. Edwin is een echte duivenman die niets aan het toeval overlaat om het hoogst haalbare te halen, ook door zijn werk bij De Groot, een grote voederhandel in deze regio, heeft hij veel contacten met duivenmelkers en dat is toch een pre. In de vereniging zwaait hij de scepter als voorzitter en dat gaat hem prima af. Ferald van Ark, ook een bekende liefhebber die zijn sporen heeft verdiend in de duivensport. Door zijn werk heeft

hij tegenwoordig wat minder tijd voor zijn duiven en dan toch zo presteren. Altijd opzoek naar nieuwe ideeën, die graag een ander wil voorthelpen en niet te beroerd is iets weg te geven. Dat juist deze twee liefhebbers het hoogst haalbare hebben gehaald, is dan ook geen toeval. Een eerste en een tweede plaats op Teletekst, een notering die in de duivensport zeer gewild is. Het was tevens de laatste vlucht van het seizoen, volgend jaar zal men zeker weer van ze horen.

HEERDE- Vanwege het 60-jarig bestaan van Stichting Philadelphia Zorg is er op de locaties feest gevierd. Vrijdagmiddag 24 september was er feest bij locatie Kanaalstraat. Er werd genoten van taart, hapjes en drankjes en er was muziek van Neder-

landstalig artiest Marcel van Sas. Er werd volop meegezongen, gedanst en een polonaise kon ook niet ontbreken. De kookdames van Albron, die op de locatie werken, hadden daarna een feestelijke maaltijd bereid waar heerlijk van is genoten.

Vinke’s voetbaluitslagen van de week: speelronde 1 EPE/HEERDE/HATTEM- Arend Vinke uit Epe houdt wekelijks de uitslagen bij van alle eerste voetbalteams van de gemeentes Epe, Heerde en Hattem. Vinke noteert de uitslagen, maar ook het aantal gescoorde doelpunten en het aantal gegeven rode en gele kaarten. Aan het eind van het seizoen gaat hij vervolgens twee prestigieuze voetbalbekers uitreiken: De Fair Play Cup en de Topscorers Bokaal. Beide bekers worden gesponsord door het Eper marketing- en communicatiebureau Media Magneet. Speelronde 1, het voetbalseizoen is weer begonnen. De gemeentederby tussen Vevo uit Veessen en SEH uit Heerde is gewonnen door laatstgenoemde ploeg. Het werd 1-2. Sven Veldhuis en Rowin Moerenhout scoorden de doelpunten voor de ploeg uit Heerde. Vevo’s goal werd gemaakt door Dani Draaijer. Vevo ontving twee gele kaarten en SEH zelfs één rode en twee gele prenten. Vios uit Vaassen won de moeilijke uitwedstrijd bij Bas in Biddinghuizen met 2-4. Richard van Beek Joas Pol, Mehmet-Ali Akalin en Alexandro Johannes maakten de doelpunten. De ploeg uit Vaassen kreeg een maal geel. Hatto-Heim (de ploeg die zich ook heeft geplaatst voor de tweede ronde in de strijd om de beker, red.) won bij vv Oene met 1-2. Michel Koridon en Noah Brommer scoorden de goals voor Hattem. Voor Oene trof Jesse Teeuwen het net. Oene kreeg drie gele kaarten en Hatto-Heim ontving een keer geel. Vv Hattem speelde thuis tegen ESC een mooie 3-1 voorsprong weg. Het werd uiteindelijk 3-3. Felix Noordberger, Wesley van Winsum en Kevin Isidora maakten de drie doelpunten voor Hattem. De ploeg kreeg een maal geel. EZC’84 moet nog een beetje aan het nieuwe voetbalseizoen wennen. De ploeg uit Epe verloor met korfbaluitslag bij het sterke EFC’58 met 9-1. Krijgsman maakte het enige Eper doelpunt. Voor de Fair Play Cup deed de Eper ploeg wél goede zaken. EZC’84 kreeg geen kaarten. SV Epe is

het voetbalseizoen uitstekend begonnen. De ploeg won de uitwedstrijd bij Beilen met maar liefst 1-7. Stefan Lokhorst scoorde vier (!) maal. Koen Logen en Maurits de Jong scoorden ook nog voor SV Epe. De ploeg uit Epe ontving geen kaarten. Ook KCVO kwam geweldig uit de voetbalstartblokken. Ze wonnen thuis verdiend van Activia met 3-1. Tom Tangelder, Dani Bronsink en Rick Beekman maakten de Vaassense doelpunten. De ploeg kreeg wel twee gele kaarten. Buurman sv Vaassen deed het heel wat minder. Ze verloren bij Robur et Velocitas met maar liefst 7-0. De ploeg ontving ook nog eens een gele kaart. Sv Wissel en vv Emst verloren hun wedstrijden ook. Wissel thuis van Go Ahead Deventer met 1-4. Michael Schakelaar maakte het zwart-gele doelpunt. De ploeg ontving twee gele kaarten. Vv Emst verloor bij De Gazelle met 3-1. Maximiliaan Beaart maakte de enige Emster goal en de ploeg ontving een gele kaart. De wedstrijd van WZC uit Wapenveld werd afgelast en vv Heerde had een vrij weekend. Topscorers Bokaal ’21-’22: 1. Stefan Lokhorst, SV Epe (4 doelpunten); 2. Na één speelronde hebben twaalf spelers eenmaal gescoord. Fair Play Cup ’21-’22: 1. EZC’84 en SV Epe (0 strafpunten); 3. Vios, Hatto-Heim, vv Emst, sv Vaassen en vv Hattem (1 strafpunt).


NIEUWSBLAD SCHAAPSKOOI - PAGINA 15 PAGINA 2

Weekaanbiedingen van de Marktslager Rundersucadelappen 500 gram

..................

€ 5,95

NIEUW! Eigengemaakte spekrollade,

€ 2,00 4 slavinken samen ....... € 5,95

vleeswaar, 150 gram ...............................................

4 gehaktballen +

De R in de maand: Er is weer balkenbrij! 500 gram .................. € 3,50 VLEESWARENPAKKET

- 100 gr. schouderham - 100 gr. kipfilet - 100 gr. gebraden gehakt

samen voor

Verkoop, verhuur en uitleen van hulpmiddelen, rijbewijskeuringen75 en aanmeten steunkousen +

Hoofdstraat 142 - 8162 AP Epe T 0578 - 846431 E info@de-zorgwinkel.nl W www.de-zorgwinkel.nl

€ 2,95

Weekaanbiedingen geldig op alle standplekken t/m 2 oktober Eerbeek Apeldoorn ’t Fort Epe Gemeentehuis Vaassen marktplein Klarenbeek Heerde Apeldoorn Centrum

Zorg voor mensen, daar draait het om!

dinsdagmiddag woensdagmiddag donderdagmorgen donderdagmiddag vrijdagmorgen vrijdagmiddag zaterdag

Wij bezorgen ook aan huis ! (Vaak gra�s)

Bel gerust of zie voor meer info onze website

marktslagervanbussel.nl l Oene l 0578-628700 l info@marktslagervanbussel.nl

Joost Holtdijk Interieurbouw - Dahliastraat 2 Heerde - 06-46964276 - www.joostholtdijk - info@joostholtdijk.nl

Bouwen is mensenwerk. Daarom zoeken we jou!

Van Norel Bouwgroep is een familiebedrijf. Het bouwen zit ons in het bloed. Ontwikkelen of uitvoeren, beheren of onderhouden, daar houden wij van. Van grootschalige utiliteit en projecten met een multifunctioneel karakter tot de particuliere klant voor nieuwbouw, verbouw, restauratie of onderhoud. We zoeken een:

Backoffice medewerker werkvoorbereiding (m/v) (Minimaal 24 uur per week) De uitgebreide vacaturetekst vind je op onze website. Bouw je met ons mee aan de toekomst? Mail uiterlijk 8 oktober 2021 je motivatiebrief en cv t.a.v. Ted van ’t Erve naar werkenbij@vannorel.nl Heb je vragen? Bel ons gerust: 0578 615 311.

Brinkgreverweg 32, 8161 NW Epe - T 0578 615 311 - www.vannorel.nl

Gas/water/sanitair Riolering Lood en zinkwerk Dakbedekkingen

Service en onderhoud Elektra Verwarming en ventilatie Duurzame technieken (warmtepompen)

T (0578) 66 28 80 E info@dewijnbergen.nl

Korte Veenteweg 8, 8161 PC Epe


NIEUWSBLAD SCHAAPSKOOI - PAGINA 16 PAGINA 2

Noordman gevraagd voor Amerikaanse docu

MAAND VAN DE

LETSELSCHADE

mr. J.L. (Linda) van Schoonhoven

mr. C.C.A. (Lotte) Middelhuis

mr. W.H. (Wilma) Boer

Oktober is door Boer & Van Schoonhoven advocaten dit jaar wederom uitgeroepen tot ‘Maand van de Letselschade’. Als één van de weinige kantoren op de Noord Veluwe is Boer & Van Schoonhoven advocaten gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en letselschade. In oktober besteden we hier extra aandacht aan en schrijven we wekelijks over uiteenlopende letselschade-onderwerpen. Maar u heeft vast ook vragen over aansprakelijkheid en letselschade. Daarom houden we met ingang van woensdag 6 oktober, elke woensdag in oktober een geheel vrijblijvend spreekuur. Tussen 16.30 en 19.30 uur bent u van harte welkom met al uw vragen over aansprakelijkheid en letselschade.

HEERDE- Wolter Noordman uit Heerde is bezocht door de filmregisseur Christian Taylor met haar crew uit Amerika. Het contact met deze regisseur bestond al enige tijd en kwam tot stand op verzoek van Lucy Low-Helveston. Haar vader, John Low was op 29 april 1944, nadat zijn bommenwerper niet verder kon vliegen, via zijn parachute in de bossen bij het Soerel in Epe geland. Door de bossen is John Low vervolgens via, Tongeren, Gortel, Niersen richting Apeldoorn gelopen. Op landgoed Aardhuis is hij in contact gekomen met het verzet en daarna voorlopig ondergedoken in

Apeldoorn. Hij heeft later op diverse andere locaties gezeten, tot hij in de nacht van 17 februari 1945 tenslotte via de Biesbosch naar bevrijd gebied wist te ontsnappen. Noordman, die zich gespecialiseerd heeft in oorlogsverhalen, heeft het verhaal in een aantal boeken gepubliceerd. Het bijzondere van Low zijn verhaal is, dat hij het zelf geschreven heeft in de nachtelijke uren tijdens zijn verblijf in Parijs. Daar werd hij door de Amerikaanse Inlichtingendienst verhoord over zijn verblijf in bezet gebied. Gedurende die nachten kon hij de slaap niet vatten en besloot zijn ervaringen

Oproep collectanten Collecteweek Alzheimer HEERDE- In de week van 7 tot en met 13 november vindt de collecte van Alzheimer Nederland plaats. In heel Nederland gaan ruim 21.000 collectanten deur aan deur om geld in te zamelen. De jaarlijkse collecteweek in november is ontzettend belangrijk voor het werk van Alzheimer Nederland. Vrijwillige collectanten halen dan geld op voor een toekomst zonder dementie en betere ondersteuning van mensen met dementie en mantelzorgers. Juist in deze tijd wordt pijnlijk duidelijk hóe nodig het werk van Alzheimer Nederland is. De groep mensen met dementie groeit snel en is erg kwetsbaar.

Gelukkig willen ook steeds meer mensen bijdragen. De opbrengst van de collecte stijgt al 6 jaar op rij. En dat is alleen mogelijk dankzij alle vrijwilligers. Collecteren loont dus. Een collectant wordt dit jaar ook in staat gesteld om via Whatsapp mobiel te collecteren. Vanuit huis. Als collectant kun je dus hoe dan ook een belangrijke bijdrage leveren. Wilt u in 2021 hieraan als collectant ook een steentje bijdragen? Kijk op www.alzheimer-nederland.nl/collecteren voor meer informatie. U kunt zich hier ook aanmelden. Of neem contact op met Tineke, tel. 06-11281597 organisator van de collecte in Heerde.

als onderduiker van zich af te schrijven. Het zeer omvangrijke verhaal met als titel “The brave Dutch” werd door Noordman verder uitgezocht. Het bleek dat John Low op 17 verschillende adressen was ondergedoken en deze werden allemaal door Noordman getraceerd. Het verhaal van Low werd door hem gepubliceerd in “Luchtalarm op de Veluwe”(2001) en “Ondergedoken op de Veluwe”(2010). Het is de bedoeling als de financiering rond is, om van het verhaal van Low een documentaire te maken als dank voor de verleende hulp tijdens zijn verblijf in Nederland.

Heel Wapenveld wandelt WAPENVELD- Vanaf 30 september start de wandelclub bij Huisartsenpraktijk Wapenveld. Elke donderdag tussen 12.00 en 13.00 uur wordt er gelopen onder begeleiding van een praktijkverpleegkundige. Iedereen mag meelopen en er wordt rekening gehouden met het tempo van de wandeling. Wandelen is goed voor bloedvaten, hart, cholesterol, botten, gewicht, geheugen en humeur. Daarnaast is het ook een gelegenheid om andere mensen te ontmoeten. Loopt u mee voor gezondheidswinst, gezelligheid, gezonde buitenlucht en het groepsgevoel? U bent welkom bij Huisartsenpraktijk Wapenveld aan de Putterweg 6a te Wapenveld.

Klassiek concert in Kulturhus Epe EPE- Het Kulturhus en het Cultureel Platform Epe mogen weer publiek ontvangen voor de door hen te organiseren culturele activiteiten. De eerste activiteit vindt plaats in het Kulturhus, Stationsstraat 25 te Epe op zondag 3 oktober, aanvang 15.00 uur. Klassiek concert door Wilma de

Bruijn en Peter Sluijs. Wilma speelt al vanaf haar negende jaar cello. Na de School voor Jong Talent aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag heeft zij een master gevolgd aan het Koninklijk Conservatorium. Ze heeft in verschillende jeugdorkesten gespeeld en heeft veel ervaring

in kamermuziek. Eén van de hoogtepunten was voor haar dat zij mee mocht spelen met het Brandenburgs Concert van Bach met ballet voor H.K.H. prinses Beatrix in 2014. Momenteel vormt zij o.a. een duo met pianist Peter Sluijs. Peter noemt zichzelf een ‘late leerling’: hij begon pas op zijn 13e met pianoles nadat hij op een dag pianomuziek van Mozart had gehoord. Maar vanaf de eerste les wist hij dat hij uiteindelijk naar het conservatorium wilde. Hij studeerde twee jaar aan de Academie Muzikaal Talent en behaalde in het voorjaar van 2020 zijn master aan het HKU Utrechts Conservatorium. Al tijdens zijn studie begon Peter met lesgeven. “Ik wil mijn liefde voor klassieke muziek overbrengen. De schoonheid ervan, hoe vet het is om daarmee bezig te zijn”. Inmiddels heeft hij veel concertervaring opgedaan en met veel verschillende musici kunnen samenwerken. Aanvang: 15.00 uur. Entree: 10 euro.

Stel… U bent werknemer, huisvrouw, zzp’er of directeur van een onderneming. Of u heeft net uw opleiding afgerond en staat aan het begin van uw carrière óf u zit net tussen twee banen in. En u overkomt een verkeers- of een arbeidsongeval. Of u valt van een paard óf wordt op het sportveld moedwillig onderuit gehaald waardoor u letsel hebt. Door dat letsel heeft u ernstige klachten waardoor u niet goed óf misschien wel helemaal niet (meer) kunt functioneren. De gevolgen zijn dan vaak niet te overzien. Gevolgen Er valt al snel inkomen weg en er komen extra kosten op u af. U bent afhankelijk van hulp van anderen voor vaak eenvoudige taken in het huishouden, de tuin en activiteiten in en rond het gezin. Vaak brengt dit (financiële) zorgen met zich mee en vragen zoals: • Herstel ik wel weer volledig? • Kan ik wel weer aan het werk en wanneer? • Komt mijn baan in gevaar? • Kan ik mijn eigen werk nog wel doen en zo nee, welk werk dan wel? • Wie helpt mij daarbij? En hoe zit dat financieel? • Welke schade kan ik vorderen? • Hoe zit dat dan voor de toekomst? • Denkt de aansprakelijke verzekeraar wel aan mijn belangen? Mag ik een eigen belangenbehartiger inschakelen die mij • helpt en wat kost dat? • Doet mijn rechtsbijstandsverzekeraar wel genoeg voor mij? • Halen ze wel alles uit de kast? • Hoelang duurt zo’n letselschadezaak. Is dat wel iets voor mij? Wat kunnen wij voor u betekenen? Bij Boer & Van Schoonhoven advocaten werken gespecialiseerde letselschade advocaten die u helpen bij het verhalen van uw schade. Wij onderhandelen namens u met de aansprakelijke verzekeraar, wij inventariseren uw schade en vragen om voorschotten op uw schade. Dat kost u vaak niets. Als de aansprakelijkheid is erkend, moet de aansprakelijke verzekeraar onze kosten betalen. Spreekuur In oktober houden wij met ingang van 6 oktober, elke woensdag van 16.30 tot 19.30 uur spreekuur voor letselschadevragen. Heeft u vragen? Maak dan een geheel vrijblijvende afspraak met ons secretariaat. Ons telefoonnummer: (0578) 69 00 80. Mailen mag natuurlijk ook: info@bvs-advocaten.nl. Omdat wij advocaten zijn, kunnen en mogen we meer dan een letselschaderegelaar, een jurist of een belangenbehartiger van uw rechtsbijstandsverzekeraar. Wij kunnen uw geschil met een verzekeraar bijvoorbeeld voor de rechter brengen als de onderhandelingen met de aansprakelijke partij zijn vastgelopen. Of een deel van het geschil over bijvoorbeeld de hoogte van het percentage eigen schuld. Dat heet een deelgeschilprocedure waarbij de aansprakelijke partij uw advocaatkosten moet voldoen. We kunnen de kosten van een procedure voor u dus vaak beperkt houden. Kortom, met Boer & Van Schoonhoven advocaten staat u sterker.

Met ons sta je sterker! Letselschade Molenweg 40 Heerde • (0578) 69 00 80 • www.bvs-advocaten.nl


NIEUWSBLAD SCHAAPSKOOI - PAGINA 17 PAGINA 2

S T J A N S DA L N I E U W S 29 september 2021

WIJ ZIJN ER VOOR IEDEREEN, VAN JONG TOT OUD! In ons ziekenhuis zijn wij er voor iedereen die zorg nodig heeft. Voor ouders die een kindje verwachten, voor kinderen die zorg nodig hebben, voor ouderen met dementie of lichamelijke ongemakken en voor iedereen daartussenin.

De zorg voor hartekinderen Een kinderarts behandelt uiteenlopende aandoeningen en klachten bij baby’s tot aan tieners tot achttien jaar. In het St Jansdal zijn vijftien kinderartsen werkzaam. Zij houden spreekuur in Harderwijk, Dronten en Lelystad. Zij zijn allemaal allround opgeleid en hebben zich daarnaast gespecialiseerd in bepaalde aandoeningen. Op www.stjansdal.nl/kind stellen zij zich voor.

ZORG VOOR OUDEREN

Vaak hebben kwetsbare ouderen een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen. Een bezoek aan het ziekenhuis kan zeer ingrijpend zijn. Tijd en aandacht is van groot belang om de problemen helder te krijgen en de ouderen te stimuleren hun wensen te uiten ten aanzien van de behandeling. Deze tijd en aandacht is er op de polikliniek geriatrie.

Nieuw in het team is Marieke Korpershoek. Marieke is samen met Luella Gerrits gespecialiseerd in hartaandoeningen bij kinderen. Luella Gerrits: “Op onze kindercardiologiepoli in Harderwijk komen kinderen met bijvoorbeeld een hartruis of hartkloppingen. Wij maken op onze poli hartfilmpjes en hartecho’s.” Marieke Korpershoek: “Wij werken nauw samen met het Kinderhartcentrum van het WKZ in Utrecht om elk kind met een hartaandoening de beste zorg te bieden.”

Marieke Korpershoek

Voor de kindercardiologiepoli heeft u een verwijzing nodig van de huisarts.

“Het doel is uiteindelijk dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven functioneren, met behoud van kwaliteit van leven en waar mogelijk deze te verbeteren”, geeft internist-ouderengeneeskunde Ouafae Karimi aan. “Belangrijk is dat zowel de ouderen als hun naasten begrijpen wat er aan de hand is.” Een bezoek aan de poli geriatrie duurt ruim een halve dag. Bij ouderen zijn namelijk vaak meerdere onderzoeken nodig om tot een goed beeld te komen. In overleg en op basis van eigen wensen krijgen zij in alle rust onderzoek en uitleg. Het streven is om hierna een diagnose en een behandelplan te hebben. Tussendoor zijn in de gezellige huiskamer rustmomenten ingebouwd.

Luella Gerrits

WEDSTRIJD: HET MOOISTE BOEKET BLOEMEN Vanaf eind september gaan wij ook in Lelystad kinderoperaties doen. Het zal in eerste instantie gaan om operaties die te maken hebben met kaakchirurgie (zoals kiesjes trekken onder narcose). Een ingreep is best spannend. Hoe fijn zou het zijn als we kinderen (maar ook volwassenen) kunnen afleiden door hen te ontvangen op de verpleegafdeling met een zelfgemaakte papieren bloem? Als hart onder de riem. Welke basisscholen willen hierbij helpen? Enkele basisscholen uit Harderwijk, Ermelo, Zeewolde, Nunspeet en Putten doen al mee. Ook meedoen? De klassen met het mooiste boeket ontvangen een prijs! Kijk op www.stjansdalkids.nl/bloemen

Migrantenpoli

Wanneer naar de polikliniek geriatrie? Herkent u onderstaande symptomen bij uzelf of iemand in uw omgeving? Vraag uw huisarts dan om een verwijzing naar de polikliniek geriatrie. •

Geheugenproblemen

Mobiliteitsproblemen en vallen

Verschillende medicijnen en bijwerkingen

Somberheid, eenzaamheid of levensfase problematiek

Onverklaarde achteruitgang in het dagelijks functioneren

Geheugenproblemen

Acute verwardheid

Continentieproblemen

Voedingsproblematiek

MIJNSTJANSDAL VOOR KINDEREN Met MijnStJansdal kunt u meekijken in het medisch dossier van uw kind. Dit kan op een telefoon, tablet of computer. Ouders en kinderen (vanaf 12 jaar) kunnen toegang krijgen. Dit is handig voor het maken van afspraken, het inzien van uitslagen of het stellen van een vraag. Hoe u toegang krijgt, hangt af van de leeftijd van uw zoon of dochter. Het kan vanaf huis met DigiD (als wij uw BSN hebben) of bij de poli in het ziekenhuis. Kijk op www.stjansdal.nl/kinddossier of vraag uw zorgverlener.

ST JANSDAL ZORGT DICHTBIJ VANAF 25 OKTOBER OOK IN ZEEWOLDE

Meer informatie: www.stjansdal.nl/geriatrie Ziekenhuis St Jansdal | Wethouder Jansenlaan 90 | 3844 DG Harderwijk | Tel. 0341-463911 | Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over St Jansdal via

@STJANSDAL

©PR&Communicatie

Op onze polikliniek geriatrie is ook een speciale polikliniek voor onderzoek van geheugenproblemen bij ouderen met een niet-westerse achtergrond. Karimi: “Hiervoor zijn de reguliere diagnostiek en behandeling zo aangepast dat deze toegankelijk zijn voor oudere migranten.” Bij het onderzoek is een multidisciplinair team betrokken, dat bestaat uit een geriater/internist ouderengeneeskunde, verpleegkundige geriatrie, neuropsycholoog, ergotherapeut en er is een tolk aanwezig. De migrantenpoli bevindt zich in Lelystad.


NIEUWSBLAD SCHAAPSKOOI - PAGINA 18 PAGINA 2

Wapenveld wil uitbreiding en onderzoek verffabriek

Kaarten EMST- Uitslag kaarten ouderen Emst: Jennie Voskuil ging afgelopen week bij het klaverjassen voor ouderen in Emst met de eer strijken. Zij behaalde 4134 punten en dat waren er 130 meer dan nummer twee, Gerrit van Schoonhoven. Tiemen Boeve eindigde als derde en hij behaalde 3880 punten. Bij het jokeren is

het de bedoeling om zo weinig mogelijk strafpunten te krijgen. Dat ging Bettie Eilander heel goed af, want zij ging naar huis met 25 (straf)punten. Jan Pannekoek had 9 strafpunten meer en werd tweede. Nieuwe kaarters zijn nog steeds van harte welkom op de maandagmiddag in de Hezebrink in Emst.

Herfstvoordeel bij Koops Bedden

Aansluitend aan de ondertekening van het Dorpsplan werd een nieuw convenant tussen de gemeente Heerde en de Dorpsraad ondertekend door burgemeester Jan Willem Wiggers, wethouder Stephan Nienhuis namens het college en Johan Horst en Jan Nitrauw namens de Dorpsraad.

WAPENVELD- Uitbreiding van woningbouw richting sportpark Monnikenbos en een onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de verffabriek aan de Zevenakkersweg. Dat zijn de meest in het oog springende zaken uit het Dorpsplan 2.0 dat de Dorpsraad Wapenveld heeft aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerde. Het ontwikkelen van een uitbreidingslocaties is volgens de Dorpsraad nodig om aan de belangrijkste wens uit de bevolking te voldoen: betaalbare huisvesting voor starters en gezinnen met jonge kinderen. Die wens komt uit het onderzoek dat bureau Keizers Visser onder de inwoners van Wapenveld heeft gedaan. Dat onderzoek geeft de bouwstenen voor het nieuwe Dorpsplan. Voorzitter Johan Horst memoreerde dat in 2011 het eerste Dorpsplan werd gemaakt dat grote veranderingen teweeg bracht. Het leidde onder meer tot herinrichting van het centrum waar ook de leegstand is opgeheven en de gemeenschapsvoorziening Hof van Cramer als grote projecten. “De afgelopen tien jaar is er veel veranderd en heeft Wapenveld een inhaalslag gemaakt. Uit het onderzoek blijkt dat bewoners nu trots zijn op hun dorp en men tevreden is over het woonen leefklimaat in Wapenveld”, aldus Johan Horst. Huisvesting Wensen zijn er zeker, vooral gericht op huisvesting van starters en jonge gezinnen. In de optiek van de Dorpsraad kan men hier niet aan voldoen door alleen te bouwen op inbreidingslocaties, die bieden te weinig soelaas. In het licht van de historische ontwikkelingen is voor de Dorpsraad het gebied tussen de

nieuwe woonwijken Ossenkamp en De Kolk en het sportpark Monnikenbos, een prima locatie voor uitbreiding. “Niet om zoveel mogelijk woningen te bouwen maar wel als overgangsgebied met een groene omgeving waarin het ook goed wonen is”, aldus de Dorpsraad. Voor de lange termijn denkt de Dorpsraad dat de locatie van de verffabriek wellicht een optie is, vandaar de oproep aan gemeente en provincie Gelderland om hiervoor een verkenning te doen. “Zoals bij de plannen voor de mfa in het centrum werd aangetoond, gaat de milieuzonering rond AKZO Nobel en een verdere ontwikkeling van het centrum slecht samen. En het lijkt ook niet meer van deze tijd dat een chemisch bedrijf van deze zwaarte en omvang zo dicht bij woongebieden in het centrum en aan de oostzijde van het kanaal in de

Open weken Jeugd met een Opdracht HEERDE- Jeugd met een Opdracht te Heerde houdt open weken. Van 18-22 oktober vindt de eerste open week plaats: Wytse Valkema – Aanbidding. Van 8-12 november vertelt Stefaan Hugo over de Heilige Geest. Spreker Paul Hopkins zal tijdens de open week van 29 november- 3 december het hebben over ‘Engaging Heaven’. De open dagen die gaan over ‘droominterpretatie’ met Bob Overtone vinden plaats op 15 en 16 oktober. Nestor en Florence Tsala zullen het van 1-5 november hebben over ‘het profetische ontsluiten’. Tijdens de open week 15-19 november wordt het onderwerp ‘Healing & Deliverance’ besproken door Stephen Beauchamp. Als je wilt komen geef je op via prayerworship.nl.

toekomst is te handhaven”, aldus de tekst van het Dorpsplan. Als het gaat om sociale aspecten voor de Wapenveldse samenleving, stelt het nieuwe Dorpsplan voor om in overleg met een professioneel bureau een onderzoek in Wapenveld te doen dat wellicht als pilot kan dienen voor de hele gemeente Heerde. In die sociale samenhang maar ook voor jeugdactiviteiten, speelt de ontwikkeling van de mfa in het centrum een grote rol. De Dorpsraad sprak dan ook de hoop uit dat de planning om in 2022 met de bouw hiervan te beginnen, wordt gehaald. Burgemeester Jan Willem Wiggers was content met de samenwerking tussen de gemeente Heerde en de Dorpsraad. “Dit is participatie zoals het hoort. Met elkaar moeten we bouwen aan de verdere ontwikkeling van Wapenveld”, liet hij weten.

Wijkvereniging Oosterhof VAASSEN- De wijkvereniging Oosterhof start weer met haar activiteiten op de Zichtstede 16A in Vaassen. Zo rollen op zondag 17 oktober van 19.30-22.30 uur de bingo ballen. De zaal gaat open om 18.30 uur. Op dinsdag 19 oktober wordt er van 19.3023.00 uur gekaart en op woensdag 3 november zijn de kinderen van harte welkom bij Kids Crea van 15.0016.30 uur. Let op: er is een coronabewijs nodig om aan de activiteiten mee te doen.

Paddenstoelenwandeling op Majuba EPE - De boswachters van Geldersch Landschap & Kasteelen organiseren op zaterdag 2 oktober een zoektocht naar paddenstoelen op Majuba. Dit landgoed ligt ten westen van Epe. Vooraf online reserveren is noodzakelijk. Start: 14.00 uur. Duur: ca. 3 uur. Deelname: 5 euro p.p., kinderen 4 t/m 12 jaar 2,50 euro p.p., donateurs gratis op vertoon van een geldige GLK donateurspas. Tip van de boswachter: stevige waterdichte wandelschoenen zijn aanbevolen. Neem een spiegeltje mee om de onderkant van de paddenstoelen te kunnen bekijken. Meer informatie en online reserveren: www.glk.nl/ activiteiten. Foto: Ruud Knol.

WEZEP- Nu we weer richting de herfst gaan, is Koops Bedden te Wezep erg druk geweest om de showroom aan de Rondweg 72 te Wezep opnieuw in te richten voor het najaar. “Dat houdt in dat we alle overtrekken van de zomercollectie uit de showroom hebben gehaald en vervangen voor de nieuwe najaarscollectie. Tevens hebben wij diverse boxspring, ledikanten, kasten enz. vervangen voor nieuwe”, zegt Ente Bosma sr., één van de zeven slaapadviseurs van Koops Bedden. “Door onze jarenlange ervaring hebben wij een geheel eigen succesvol slaapadvies ontwikkeld met de daar bijhorende collectie, in samenwerking met voornamelijk Nederlandse fabrikanten. Daardoor hebben we snelle contacten aangaande aanpassingen en service, om een zo goed en natuurlijk mogelijk ligcomfort en gezonde nachtrust te garanderen”. Koops Bedden heeft twee grote huismerken: Royal Koops en Sleep en Dream, die uitgebreid worden tentoongesteld aan de Rondweg 72

te Wezep. Deze huismerken zijn niet alleen onderscheidend door design, maar vooral in comfort en duurzame materialen. “Wij gebruiken uitsluitend natuurlijke materialen die duurzaam en onderscheidend zijn. Zo is de sleep en Dream collectie geheel opgebouwd uit gecertificeerde materialen, voor een optimaal ondersteunend vermogen en ventilatie. Verder hebben wij in de Royal Dream collectie een geheel onderscheidende opbouw van bijvoorbeeld onze boxspring en matrassen”. Nieuw bij Koops Bedden zijn de boxsprings van het Nederlandse topmerk Auping, uniek in uitstraling en design. “En verder hebben wij van het wereldmerk Tempur, een geweldige actie: 2e matras, kussens of bodem enz. 50% korting.” Verder hebben ze extra voordeel op dekbedovertrekken, hoeslakens, dekbedden, kussens, boxspring, matrassen en houten ledikanten. Kijk voor meer informatie op www.Koopsbedden.nl of maak een afspraak op afspraken@koopsbedden.nl.

Bijzondere afscheidsdag voor zorgmedewerkers Brinkhoven

HEERDE- Donderdag nam een aantal zorgmedewerkers van Brinkhoven op een bijzondere manier afscheid van de organisatie en de bewoners van de aanleunwoningen en Brinkstate. De bewoners zwaaiden de zorgmedewerkers uit tijdens een gezellige koffieochtend in het restaurant van Brinkhoven. Ze werden bedankt voor hun inzet en toewijding en mochten ieder een Jonagold appelboom in ontvangst nemen. ’s Avonds werden drie medewerkers van Hanzeheerd Brinkhoven Thuiszorg nog eens extra in het zonnetje gezet met een symbolische benoeming tot ‘Ereleden tot de Vereniging van de Florence Nightingale Look-A-Likes’.

Rudi van Velde bereikte namelijk de respectabele leeftijd om met pensioen te gaan, nadat zij zich jarenlang volledig ingezet had voor Brinkhoven extra-muraal. Helene Reusink werkte maar liefst 27 jaar bij Brinkhoven en Monique Hendrikse zelfs 38 jaar, onder de vlag van Hanzeheerd Thuiszorg Brinkhoven. Een heuse Florence Nightingale Look-A-Like sprak de medewerkers toe. Zij reikte hen de symbolische Florence Nightingale twee-dollarpenning uit voor deze uitmuntende prestaties. Onder applaus van een dertig tal collega’s en oud-collega’s in de tuin van familie Van Velde werd de dag, en voor de medewerkers een hoofdstuk, afgesloten.


NIEUWSBLAD SCHAAPSKOOI - PAGINA 19 PAGINA 2

Zaterdag 2 oktober

De vernieuwde NVM Open Huizen Dag

ALLE VRAGEN ZIJN WELKOM De NVM Open Huizen Dag ziet er dit jaar anders uit. Wij komen dit keer bij u thuis met vrijblijvend advies en helpen u met al uw woonvragen en wensen.

Wilt u verzekert zijn van een afspraak, bel dan even naar 0578-612630 of mail naar epe@schievenkeizer.nl. Natuurlijk bent u ook van harte welkom bij ons op kantoor.


NIEUWSBLAD SCHAAPSKOOI - PAGINA 20 PAGINA 2

Aangenomen motie bijzondere grafrechten

Bijeenkomst Dialectkring EMST- Op dinsdag 5 oktober komt de Dialectkring Gemeente Epe bij elkaar. De avond wordt gehouden in de Hezebrink in Emst en begint om 17.30 uur en eindigt om 19.00 uur.

Het is het bestuur op dit moment nog niet gelukt om een gastspreker voor deze avond te vinden. “We blijven het proberen. We hopen u allen weer welkom te kunnen heten,” aldus het bestuur.

Damclub Hoorn start op nieuwe locatie HEERDE- Damclub Hoorn maakt een nieuwe start op een nieuwe locatie. “Eindelijk, na 1,5 jaar door corona niet gespeeld te hebben, gaan we weer van start. Dit seizoen wordt gespeeld in het Trefpunt achter de Ontmoetingskerk aan de Kanaalstraat

in Heerde,” laat de damclub weten. De eerste speelavond is op de eerste maandag in oktober vanaf 19.30 uur. Nieuwe leden kunnen zich opgeven op de speelavonden of bij een van de bestuursleden.

HVE en Cantabile zingen ‘The Armed Man’ VAASSEN- Op zaterdag 25 september heeft de Wijkraad Berkenoord 2 een bijeenkomst gehouden in het wijkgebouw Balai Pusat in Vaassen. De Molukse (oud)bewoners van Berkenoord 2 (voorheen woonoord Vaassen), nazaten van de Molukse KNIL-veteranen en hun echtgenotes waren in grote getale aanwezig. De grote zaal van wijkgebouw Balai Pusat zat helemaal vol. Er werd aandachtig geluisterd naar een heldere uitleg van de Wijkraad Berkenoord 2 over wat de aangenomen motie Bijzondere grafrechten van Molukse KNIL-veteranen inhoudt en wat de volgende stap is. Door de aanwezigen werden kritische vragen gesteld,

suggesties mee gegeven en meningen geuit. Dit alles neemt de Wijkraad mee in het vervolg. Ze heeft ook duidelijk aangegeven dat ze dit voor en met de Molukse gemeenschap in Vaassen doet. Meerdere malen is gevraagd naar de samenwerking met andere organisaties, hierop heeft de Wijkraad aangegeven dat ze daar uiteraard voor open staat. Het gaat immers niet om de Wijkraad, maar om de graven en de eervolle nagedachtenis aan hun vaders, moeders, opa’s en oma’s. Op 16 september is door de raad van gemeente Epe unaniem de motie aangenomen voor de Bijzondere grafrechten van Molukse KNIL-veteranen. Dat bete-

Patisserie Simone HEERDE- Simone Engelen van Patisserie Simone te Heerde is een Nederlandse patissier voor particulieren, bedrijven & restaurants. Met aandacht bereidt zij gelegenheidstaarten, trouwtaarten, bonbons, desserts, high tea, sweet-tables en brievenbus friandises. Creatief, ambachtelijk, verfijnd en smaakvol. Simone: “Vanaf het moment dat ik oud genoeg was om een lepel vast te houden leerde ik mijn creativiteit te gebruiken bij het maken van taarten en desserts. Op jonge leeftijd hielp ik mijn oma met het bereiden van onze familierecepten. Dit pand aan de Zwolseweg 6B in Heerde heb ik samen met mijn oma omgetoverd tot volwaardige patisserie. Ik heb een prachtig pand gevonden achter instituut Esthé. Mijn vroege ervaringen brachten mij bij verschillende koksopleidingen en cursussen voor suikerwerk en chocolade technieken. Uiteindelijk heb ik de opleiding patisserie ‘the next level’ gedaan, onder leiding van top patissier Jeroen Goossens (o.a. bekend van het koningshuis). Mijn kennis heb ik opgedaan door bij verschillende restaurants, patissiers en in de hotel- patisserie te werken. Hierbij heb ik ontzettend veel nuttige en leuke ervaringen opgedaan. Naast mijn baan in de patis-

serie ben ik thuis vaak bezig met het ontwikkelen van nieuwe producten en technieken. Creativiteit en het ambacht inspireren mij om telkens een stuk eetbare kunst te maken. Dit is écht mijn passie!” Achter Schoonheidssalon Instituut Esthé zit de nieuwe winkel en pick-up point Patisserie Simone. “Samen met Diane Rorije, eigenaresse van instituut Esthe, doen we volledige bruidsarrangementen waarbij ik de taart proeverij en advies geef over een eventuele droom taart en Instituut Esthé de bruids makeup, bruidsnagels, gezichtsbehandelingen ter voorbereiding op de bruiloft. Samen organiseren wij diverse workshops gecombineerd met onze passies. Deze zijn te vinden op www. instituutesthe.nl en www.patisseriesimone.nl.” De feestelijke opening van Patisserie Simone is op 2 oktober. Dan wordt de start van de pattiserie en de samenwerking van beide bedrijven gevierd. U bent van harte welkom aan de Zwolseweg 6 en 6B. Wil je meer weten over het assortiment van Patisserie Simone? Neem gerust contact op: mail info@patisseriesimone. nl, tel. 06-13958486 of kijk op www. patisseriesimone.nl en Instagram @ patisserie.simone. Patisserie Simone, Zwolseweg 6B 8181AD Heerde.

kent dat voor de graven van de KNILveteranen en hun echtgenotes in de gemeente Epe geen grafrechten meer betaald hoeven te worden. In samenwerking met vertegenwoordigers van de Molukse gemeenschap in Vaassen, waaronder de Wijkraad Berkenoord 2, gaat de gemeente Epe nu een concreet plan maken voor de grafrechten. Het streven van de Wijkraad Berkenoord 2 is dat zij ter nagedachtenis aan de Molukse KNIlL-veteranen en hun echtgenotes de grafrechten op een waardige en respectvolle manier kunnen regelen. Foto: J. Pattikawa.

Dansworkshop in Anton Pieck museum HATTEM- Tijdens het erfgoedfestival Gelderland wordt op zaterdag 9 oktober een dansworkshop gehouden in het Anton Pieck Museum. Inbal Abir is de kunstenaar die tijdens het Erfgoedfestival Gelderland 2021 verbonden is aan het museum in Hattem. Zij laat zich inspireren door het brede scala van technieken die Anton Pieck beheerste, rond het thema ‘Aan het werk’. Inbal Abir is geboren en opgegroeid in Israël, en woont nu in Arnhem. De danskunstenaar Inbal Abir studeerde aan de ArtEZ dansacademie en is één van de oprichters van danscollectief de Arnhemse Meisjes. Haar fysieke onderzoek richt zich op yoga, acrobatiek en improvisatiemethoden. In de afgelopen periode heeft Inbal zich laten inspireren in het Anton Pieck Museum door het vele werk van Pieck aandachtig in zich op te nemen. Op dit moment is ze hard aan de slag om haar inspiratie om te zetten tot nieuw werk. Dat nieuwe werk zal ze op 3 oktober aan genodigden laten zien tijdens de opening van het Erfgoedfestival in Nijmegen. Ook zal zij op 9 oktober fysiek optreden in Hattem en een dansworkshop speciaal voor de jeugd en jongeren verzorgen in het Anton Pieck Museum. De opening zal om 16.00 uur door wethouder Auke Schipper plaatsvinden. Ben je 7-23 jaar en wil je graag meedoen met een van de workshops? Geef je dan voor 4 oktober op via info@antonpieckmuseum. nl of bel naar 038-4442192. Er zijn verschillende leeftijdsgroepen. Deelname is gratis met een hapje en drankje na afloop.

HATTEM- Op zaterdag 9 oktober gaan de kamerkoren Huygens Vocaal Ensemble (HVE) en Vocaal Ensemble Cantabile hun krachten bundelen om onder leiding van Hans Tijssen een uitvoering van ‘The Armed Man’ te verzorgen. De twee koren en vocale solisten worden begeleid door piccolo, koperblazers, slagwerk, strijk ensemble en orgel. ‘The Armed man’ is de titel van een mis gecomponeerd door de Welshe componist Karl William Jenkins. Dit stuk heeft als ondertitel “A Mass for Peace” ofwel ‘Een mis voor de vrede’. The Armed Man is in essentie een anti-oorlog-stuk.

Karl Jenkins droeg het stuk oorspronkelijk op aan de slachtoffers van de Kosovo-crisis die plaatsvond terwijl hij aan zijn compositie werkte. In het jaar waarin Nederland herdenkt dat het 75 + 1 jaar geleden geleidelijk aan werd bevrijd, krijgt deze muziek extra betekenis. Het concert op zaterdag 9 oktober begint om 20.30 uur en vindt plaats in de Grote- of Andreaskerk in Hattem. Kaarten kosten 20 euro in de voorverkoop en 25 euro aan de avondkassa. Kaarten zijn in voorverkoop verkrijgbaar via de website www. huygensmusic.nl.

Fotosessie seniorengroep Toerclub Heerde bij Jumbo

HEERDE- De seniorengroep van Toerclub Heerde heeft zich gepresenteerd aan sponsor Jumbo Brinkman Heerde. Met trots toonden de fietsers hun nieuwe tenue, waarop de naam van Jumbo uiteraard niet ontbreekt. In- en uitlopende klanten van Jumbo keken geamuseerd toe naar de fotosessie met de vitale senioren. De grote toertocht, die Toerclub Heerde jaarlijks op de eerste zaterdag van augustus organiseert, is zeer populair en trekt altijd enthousiaste fietsers uit het hele land aan. Ondanks de beperkende

Covid 19 maatregelen heeft ook dit jaar, op zaterdag 7 augustus, deze tocht plaatsgevonden en wel onder de nieuwe naam Jumbo Heerde Veluwes Mooiste (JHVM). Door alle corona perikelen was het aantal deelnemers ditmaal helaas minder dan gebruikelijk, maar de Toerclub is blij dat zij de fietsers, die wel hebben deelgenomen, een plezierige dag heeft bezorgd. Toerclub Heerde is blij met sponsor Jumbo Brinkman Heerde en hoopt ook de komende jaren op dezelfde plezierige manier met Jumbo samen te werken.


NIEUWSBLAD SCHAAPSKOOI - PAGINA 21 PAGINA 2


NIEUWSBLAD SCHAAPSKOOI - PAGINA 22 PAGINA 2

MAX Welzijnswinkel • Staverdenseweg 17, Elspeet

Kijk voor showrooms bij u in de buurt op maxwelzijnswinkel.nl

Binnen & Buiten

zonwering Diverse

tuinmeubelen

ook online: www.tuinmeubelput.nl

GEïsoleerde

garagedeuren

al eens gedacht aan onze

overkappingen?

OPENINGSTIJDEN: dinsdag t/m vrijdag 13:30-18:00 uur | zaterdag 13:30-17:00 uur.

bonenburgerlaan 13 | Heerde | 0578 -690338

www.zonweringput.nl

weer veilig en met plezier douchen in 1 dag? nitair! korting* op al ons sa Nu tijdelijk tot 104%voor persoonlijk advies op maat Bel 085 - 40 16 59

Heeft u vragen? Bel 085 - 40 16 594 of stuur ons een bericht via maxwelzijnswinkel.nl

*Vraag uw adviseur naar de voorwaarden. Geldig t/m 30-09-2021. Niet in combinatie met andere acties. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Progress Europe Automotive Innovations B.V. in Vaassen is een internationaal opererende organisatie die accessoires voor personenauto’s, bedrijfswagens en vrachtwagens ontwikkelt, produceert en verkoopt. Denk daarbij aan body styling kits, stoot- en bumpersierlijsten, Progress Europe Automotive Innovations B.V. is een dynamische, internationaal opererende organisatie en . is een dynamische, internationaal opererende organisatie spoilers en treeplanken van RVS en kunststof. Klantenenzijn gerenommeerde afnemers binnen ontwikkelt, produceert en verkoopt accessoires voor personenauto’s, bedrijfswagens en vrachtwagens. s voor personenauto’s, bedrijfswagens en vrachtwagens. de internationale automobielindustrie. Denk daarbij aan body styling kits, stoot- en bumpersierlijsten, spoilers en treeplanken van RVS en/of umpersierlijsten, spoilers en treeplanken van RVS en/of Wij beschikken over eigen afdelingen design, engineering, modelmakerij, productie, assemkunststof. Klanten zijn gerenommeerde afnemers binnen de internationale automobielindustrie zoals mers binnen deblage internationale zoals en logistiek.automobielindustrie De specials en prototypes worden gemaakt in Vaassen; de series worden Volkswagen Zubehör, Volvo Car Corporation, Adam Opel AG, Renault Tech France, Daimler AG, Adam Opel AG, Renault Tech France, Daimler AG, uitbesteed aan leveranciers in binnen- en buitenland. Bij Progress Europe zijn ca. 45 mensen MOBIS Parts Europe, DAF, Scania en Iveco. De organisatie beschikt over eigen afdelingen design, De organisatie beschikt over eigen afdelingen design, werkzaam. engineering, modelmakerij, productie, assemblage en logistiek. De specials en prototypes worden gemaakt blage en logistiek. De specials en prototypes worden gemaakt in Vaassen; de productie van componenten wordt uitbesteed aan leveranciers in binnen- en buitenland, ordt uitbesteed aan leveranciers in binnen- en buitenland, De bedrijfscultuur is het beste te typeren met de trefwoorden: klantgericht, no-nonsense, hoofdzakelijk in Europa. Bij Progress Europe zijn circa 45 mensen werkzaam. zijn circa 45 mensen werkzaam. pragmatisch, interne- en externe samenwerking, ‘platte organisatiestructuur’. Iedere vrijdag op de markt in Heerde aanbieding geldig vrijdag 1 oktober 2021 Onze bedrijfscultuur is het beste te kenmerken met de trefwoorden: klantgericht, no-nonsense, pragmatisch, n met de trefwoorden: klantgericht, no-nonsense, pragmatisch, interne- en externe samenwerking, ‘platte organisatiestructuur’. Wij zijn per direct op zoek naar een anisatiestructuur’.

Megastunt Voor ons dynamische bedrijf zijn we op zoek naar een fulltime naar een fulltime ASSEMBLAGE MEDEWERKER (M/V) Verse Zeetong 300/350 gram per stuk Kg voor € 25.00 alleen tegen inlevering van de bon Fulltime PROJECT ENGINEER (Automotive) NGINEER (Automotive) 3D-CAD – projecten klantgericht – projecten -Werkzaamheden: klantgericht 1 kg €14.95 max 3 kilo per klant

- alle voorkomende assemblagewerkzaamheden; Functieomschrijving - uitpakken, assembleren en verpakken van aangeleverde materialen; In deze uitdagende en afwisselende functie ben je binnen Progress Europe onderdeel van een team dat en je binnen Progress Europe onderdeel van een team dat uitvoeren van kwaliteitsen eindcontroles in het assemblageproces; nieuwe producten ontwerpt en ontwikkelt voor autofabrikanten auto-importeurs. Alleen tegen inlevering vanen deze bon ontvangt u Je wordt aangestuurd autofabrikanten en auto-importeurs. Je wordt aangestuurd door de Manager Product Ontwikkeling. Je werkt intensief samen met collega engineers, QA, design en de - e.e.a. met in decollega ruimsteengineers, zin van het QA, woord. erkt intensief samen design en de modelmaker. 500 gram voor maar Wij vragen: Je bent mede verantwoordelijk voor het projectmatig maken en aanpassen van 3D ontwerpen, het uitvoeren opleidingsniveau passend bij de functie;het uitvoeren ctmatig maken- en aanpassen van 3D ontwerpen, mooie zachte paling van controle, test- en simulatiewerkzaamheden, het ontwerpen van verpakkingen, pasmallen en meetmallen. - enigvan technisch inzicht; pasmallen en meetmallen. en, het ontwerpen verpakkingen, Je werkt binnen een multidisciplinair projectteam. Je bent praktisch ingesteld en in staat om inventieve am. Je bent praktisch ingesteld eigenschappen, en in staat omteamspeler; inventieve - goede contactuele oplossingen te bedenken. - kennis van de Nederlandse taal (spreken en schrijven)

Ouderwets Gerookte Paling €15.95 2 keer 500 gram €30.00

Hollandse nieuwe haring 4 €7.50

Omdat we internationaal georiënteerd zijn maakt het bezoeken van klanten en leveranciers in binnen- en akt het bezoeken van klanten en leveranciers in binnen- en Wij bieden: buitenland deel uit van je werk. p/st €2.00 voor alleen tegen inlevering van de bon - een prettige werksfeer met enthousiaste en gemotiveerde collega’s; - een prettige, schone werkomgeving; e Afhankelijk van jouw eigen wensen en talenten bestaan er binnen de Progress Europe organisatie n bestaan er binnen de Progress Europe altijd vers van het mes en botermals. - bij gebleken geschiktheid eenorganisatie vast contract; mogelijkheden om door te groeien. - en een marktconform salaris en arbeidsvoorwaarden. Voor de 65 plus 3 voor Functie-eisen - Je hebt een afgeronde HBO opleiding, bij voorkeur Autotechniek of Werktuigbouwkunde; g, bij voorkeur Autotechniek of Werktuigbouwkunde; Wil je reageren? Stuur ons dan je sollicitatie per post of per e-mail. - Je hebt een aantal jaren werkervaring opgedaan op een engineeringsafdeling binnen een g opgedaan op een engineeringsafdeling binnen een commercieel / technisch gerichte organisatie; anisatie; 250 gram €5.00 Je beschikt over een goed technisch gevoel voor maakbaarheid en praktisch inzicht; Progress Europe Automotive Innovations B.V. gevoel voor maakbaarheid en praktisch inzicht; Je hebt bij voorkeur ervaring in het werken met 3D software Solidworks Alleen tegen inlevering van deze zoals bon ontvangt u en/of Catia V5; t.a.v. de heer K.H. Doosje erken met 3D software zoals Solidworks en/of Catia V5; - Kennis van ISO 9001:2015 of IATF16949:2016, (D)FMEA en APQP & PPAP is een pré; Spinfondsweg 19 & PPAP is een pré; 949:2016, (D)FMEA en APQP - Je bent nauwkeurig, kwaliteitsbewust en hebtvoor kennis van productstandaarden; 500 gram maar 8171 Vaassen en hebt kennis vanNT productstandaarden; Talenkennis: Nederlands, Engels en Duits. E-mail: vaassen@progresseurope.nl Duits.

iteit. Je kunt goed communiceren zowel met klanten, tandig en gestructureerd werken.

5 gratis

€5.00

Warm Gebakken kibbeling €7.00

Heel kilo

€13.50 Heerlijk gekruid

Persoonskenmerken Je bent teamspeler met een hands-on mentaliteit. Je kunt goed communiceren zowel met klanten, leveranciers als met je collega’s. Je kunt zelfstandig en gestructureerd werken.


NIEUWSBLAD SCHAAPSKOOI - PAGINA 23 PAGINA 2

Jordy Harleman Dorpsstraat 36B 8181 HS Heerde

ONTWERP

AANLEG

ONDERHOUD

RENOVATIE

06 13 39 18 07 info@rondomuwhuis.nl www.rondomuwhuis.nl

Abonnementje voor uw tuinonderhoud?

ONTWERP, AANLEG & ONDERHOUD VAN UW TUIN

Van Zelmstraat 9a Epe T 0578 561 015 www.vostuinvisie.nl


NIEUWSBLAD SCHAAPSKOOI - PAGINA 24 PAGINA 2

Feestelijke opening van VanOuds

EPE- Zaterdag is VanOuds in Epe feestelijk geopend. Dit centrum is een maatschappelijk en bedrijfsmatig samenwerkingsconcept, voor en door inwoners, verenigingen, stichtingen en projecten. Het brengt

mensen bij elkaar, om elkaar te ondersteunen. VanOuds, de naam zegt het al: omzien, oog en oor hebben voor een ander, zoals vroeger de normaalste zaak van de wereld was. Namens het college van burgemees-

Amnesty International Heerde

ter en wethouders waren Tom Horn en Lia de Waard-Oudesluijs present. Tom Horn en Michiel de Jong, Episch Centrum, verrichtten samen de openingshandeling.

Speciale speeddates tijdens Kinderboekenweek REGIO- Een praatje maken met een politieagent, een boswachter of zelfs een prof-voetbalster. Het kan allemaal bij de Bibliotheek Noord-Veluwe. Tijdens Kinderboekenweek van 6 tot en met 17 oktober organiseert de bieb namelijk speciale speeddates waarbij kinderen in gesprek kunnen gaan met professionals die beroepen uitoefenen die ze misschien zelf ook wel zien zitten als ze later groot zijn. Het thema van de Kinderboekenweek 2021 is namelijk ‘Worden wat je wil’. “Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om over beroepen na te denken of te fantaseren. Tijdens de Kinderboekenweek 2021 kun je alles worden wat je wil en alvast dro-

men over later!”, aldus de bieb. De Bibliotheek Noord-Veluwe geeft het thema met de speeddates een extra dimensie. Op twee woensdagmiddagen tijdens de Kinderboekenweek kunnen kinderen professionals het hemd van het lijf vragen. De uitgenodigde specialisten zullen uiteraard ook zelf over hun werk vertellen en waar mogelijk leuke zaken laten zien. Op woensdag 13 oktober kunnen kinderen van 14.00 tot 16.00 uur terecht in de bibliotheek van Vaassen, Dorpsstraat 48. Wil je er bij zijn, meld je dan aan. Wees er snel bij, want vol is vol. Deze activiteit is gratis. Aanmelden kan via info@ bibliotheeknoordveluwe.nl of aan

Heel Hattem, Heerde en Epe bakt voor mensen met dementie

HATTEM/HEERDE- Alzheimer Nederland, afdeling Oost-Veluwe, bestaat in 2021 maar liefst 30 jaar. Daarom is er contact opgenomen met de Rotary Hattem-Heerde om mee te denken hoe dit bijzondere feit gevierd zou kunnen worden. Uiteindelijk is ervoor gekozen om in de week van Wereld Alzheimer Dag de bewoners van verzorgingshuizen en verpleeghuizen in Hattem en Heerde te verrassen met een lekkere traktatie. Dit plan klonk goed en gaandeweg bleek het aantal traktaties op te lopen tot ruim 400 stuks. Met recht werd het “heel Rotary Hattem-Heerde bakt” want zo’n 10-tal bakkers heeft de hele week in de keuken gestaan om de klus te klaren en het resultaat liegt er niet om. Zaterdag zijn meerdere leden van de Rotary op

pad gegaan en hebben op zo’n 10 verschillende locaties de bewoners verrast. Met deze samenwerking tussen Alzheimer Oost-Veluwe en de Rotary is concreet invulling gegeven aan het thema van Wereld Alzheimer Dag, de vele gezichten van Dementie. Geïnspireerd door deze plannen hebben Hooite Meursing en Harry Franke, twee bestuurders van Alzheimer Nederland, Oost-Veluwe uit Epe, er spontaan voor gekozen om ook lekkernijen te laten maken. Deze zijn zaterdag zeer hartelijk in ontvangst genomen door bijna 300 bewoners van de verzorgings- en verpleeghuizen in Epe en Vaassen. Al met al heeft de 30e verjaardag van Alzheimer Nederland, Afdeling OostVeluwe hiermee een zeer feestelijk tintje gekregen.

de balie van de bibliotheek. Verder kunnen de kinderen tijdens de kinderboekenweek in alle vestigingen van de bibliotheek Noord Veluwe aangeven wat hun droombaan is door middel van het bevestigen van een droombaankaartje op de doombaantafel. Tijdens de kinderboekenweek kunnen de kinderen tijdens de uitleenuren meedoen met een super Kinderboekengame. De Kinderboekenweek is de grootste leesbevorderingscampagne voor kinderen in Nederland en heeft als doel zoveel mogelijk kinderen te enthousiasmeren om boeken te lezen.

Kinderboekenweek in christelijke boekhandel HATTEM- Lezen vergroot de taalontwikkeling, de concentratie en fantasie van kinderen. In dat kader viert van 6 t/m 16 oktober heel Nederland de Kinderboekenweek. Het thema is dit jaar ‘Worden wat je wil’. Ook boekhandel De Fontein doet mee, met drie speciale actieboeken en leuke activiteiten in de winkel. Omdat lezen zo belangrijk is voor kinderen roepen ze alle ouders en grootouders op hun (klein)kinderen te verrassen met een boek. Het hele jaar door, maar vooral tijdens de Kinderboekenweek. Hoe jonger kinderen plezier krijgen in lezen, hoe meer profijt ze er later van hebben. De Kinderboekenweek heeft elk jaar een ander thema en dit jaar is dat ‘Worden wat je wil’. Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent in rekenen of juist in tekenen, vier jaar oud bent of al tien jaar, ieder kind is uniek en kan worden waar het van droomt. Beroepen als astronaut, dokter of kok. kinderen spelen vaak na wat ze willen worden. Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om over beroepen na te denken of te fantaseren. Bij christelijke boekhandel De Fontein wordt tijdens de Kinderboekenweek een avontuurlijke etalagespeurtocht gehouden door de gezellige binnenstad van Hattem. Bij de winkel kan een zoekpuzzel worden opgehaald. Daarmee kunnen kinderen op zoek naar de verschillende beroepen in de stad. Jongere kinderen kunnen een kleurplaat ophalen en deze zo mooi mogelijk inkleuren. Er zijn prijzen te winnen voor alle inzenders. De Fontein is gevestigd aan de Kerkstraat 32 in Hattem, zie ook www. fonteinhattem.nl.

HEERDE- De schrijfgroep Amnesty International Heerde stuurt de brieven van oktober naar Cambodja, Burundi en Egypte. Cambodja: milieuactivisten achter de tralies. Zes jonge leden van de milieubeweging Mother Nature Cambodja worden vervolgd omdat ze zich inzetten voor de natuur en de rechten van inheemse volken. De aanklachten tegen hen zijn complete onzin, zoals ‘het samenzweren tegen en het beledigen van de koning’. Drie van hen kregen al tot 20 maanden cel. Zij worden nu ook beschuldigd van ‘opruiing’. Daar staat een celstraf van maximaal 10 jaar op. Burundi: advocaat krijgt onterecht 5 jaar cel. Advocaat Tony Germain Nkina uit Burundi is veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf. Hij zou de staatsveiligheid in gevaar hebben gebracht. Alles wijst erop dat hij alleen maar is gestraft vanwege zijn voormalige mensenrechtenwerk en connecties met APRODH, Burundi’s bekendste mensenrechtenorganisatie. Egypte: absurde aanklachten tegen oppositieleden. De Egyptische oppositieleden en activisten Hisham Fouad, Hossam Moanis en Zyad el-Elaimy zijn in juli 2021 voor een speciale noodrechtbank gebracht vanwege absurde aanklachten zoals ‘het verspreiden van nepnieuws en paniek onder de bevolking’. De drie mannen zitten al meer dan 2 jaar in voorarrest. Ze kunnen niet in beroep gaan tegen het vonnis van de rechtbank. Ga naar www.amnesty.nl voor meer nieuws en lees hoe u, naast het schrijven van brieven ook via email of sms uw stem kunt laten horen. Schrijfgroep Amnesty Heerde: www.inheerde.nl/amnesty, tel. 03830009214.

KWF Wapenveld

WAPENVELD- De KWF collecte van 2021 zit er weer op. In Wapenveld heeft dit het mooie bedrag van 4355,90 euro opgebracht. Dit jaar zijn er 42 collectanten die 10, 20, 30 of zelf (meer dan) 40 jaar met de collectebus langs de deuren gingen. Zij ontvingen daarvoor een onderscheiding met daarbij een rode roos. “Vanwege corona hebben we geen bijeenkomst gehouden met alle jubilarissen erop. We hebben ervoor gekozen om de onderscheidingen bij ieder persoonlijk thuis te brengen.”

De Jeugd van Toen

VAASSEN- Eindelijk kan de Jeugd van Toen weer een bingo spelen in het gebouw van speeltuinvereniging de Kouwenaar te Vaassen. Dit vindt plaats op donderdag 30 september. “Nu je geen 1,5 meter afstand hoeft te houden, kunnen we dit in goede banen leiden. We beginnen om 14.00 uur. De kosten zijn eenmalig 5 euro,” laat de Jeugd van Toen weten.

Ontmoetingsinloop ochtenden HEERDE- Op woensdag 6, 13 en 20 oktober zijn er in de foyer van de Heerd in Heerde van 10 -12.00 uur ontmoetingsinloop ochtenden voor mensen die contact willen met anderen. Voor iedereen die graag onder de mensen komt en gezellige activiteiten met anderen onderneemt. Men kan ook creatief bezig zijn, zowel met eigen ideeën of met de voorbeelden die gemaakt zijn. De

kosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemers. De eerste bijeenkomst is gratis. Daarbij krijgt u ook een kop koffie of thee aangeboden. Hebt u mobiliteit problemen, dan kan vervoer naar de Heerd bij de vrijwillige hulpdienst door u aangevraagd worden. Hier rekent men een kleine vergoeding voor. Opgave en informatie voor de ontmoetingsinloop na 19.00 uur, tel. 06-83367620.

Zingen in een Kerstprojectkoor HEERDE- Stichting Cadans Projectkoren Heerde gaat weer van start. “Na een (veel te) lange periode waarin we niet hebben kunnen zingen, komen we nu met een kerstproject. Uiteraard werken we weer met onze koorleidster Juliëtte Dumoré. Zij dirigeert koren en projectkoren en staat garant voor verbinding, muzikaliteit, focus en plezier,” aldus de stichting. “We zoeken zangers en zangeressen vanaf 16 jaar die zin hebben in een vrolijk kerstproject en die er geen bezwaar tegen hebben thuis te oefenen. We doen 7 repetities

op de maandagavond van 19.30 tot 21.30 uur in De Hezebrink in Emst en sluiten het project af met een mooi optreden. We starten op maandagavond 1 november, en deelname kost 85 euro. Je krijgt dan MP3’s om mee te oefenen, bladmuziek, 7 heerlijke repetities en een fantastisch optreden. We gaan nummers zingen als Driving home for Christmas en Hallelujah.” Dit alles uiteraard onder voorbehoud van corona-uitbraken en -maatregelen. Zing je mee? Geef je dan vanaf nu op via: stichtingcadans@gmail.com.


NIEUWSBLAD SCHAAPSKOOI - PAGINA 25 PAGINA 2

KRIEBELZ DEAL 12.50 3 GANGEN LUNCH Voorgerechten

* Twee rundvleeskroketten met brood * Twee groentekroketten met brood * Gehaktbal van hert van hertenboerderij de Weerd uit Nijbroek met brood +2.50

* Keuze uit 2 aangeklede soepen van de dag geserveerd in een Deksels Pannetje

Hoofdgerechten

De kroketten en gehaktbal worden geserveerd met brood van de Soete Suikerbol uit Twello en een salade

* Tosti croque monsieur * Uit de oven: Krokante kip op brood van de Soete Suikerbol uit Twello met kruidenboter, champignon, paprika, ui, ananas en Old Amsterdam +2.50 * Vers afgebakken brood van de Soete Suikerbol uit Twello met ossenworst, truffelmayonaise, Old Amsterdam en een crumble van groene kruiden

2 actie

vouchers

* Creme Brûlée met speculaas * Huisgemaakte yoghurttaart met bosvruchten en slagroom

Pannenkoek naturel Pannenkoek spek Pannenkoek appel Boerenpannenkoek (champignon, paprika, spek en ui) +2.50

SK

Actie geldig van 9 oktober t/m 19 december 2021

KRIEBELZ DEAL 22.50 3 GANGEN DINER

Hoofdgerechten vlees

Voorgerechten

* Keuze uit 2 aangeklede soepen van de dag, geserveerd in een Deksels Pannetje * Gegratineerde champignons uit de oven met kruidenboter, Old Amsterdam en brood van de Soete Suikerbol uit Twello * Salade met gerookte zalmforel van Forellenkwekerij ’t Smallert uit Emst, gegrilde gamba’s, pitjes en mierikswortelmayonaise + 5.00 * Op lage temperatuur geroosterd buikspek met een frisse venkelsalade * Carpaccio van Iers rund met rucola, truffelmayonaise, Old Amsterdam een crumble van groene kruiden en pitjes

* * * * *

Let op! maar liefst

Nagerechten

* Op lage temperatuur geroosterd buikspek met een frisse venkelsalade +1.50 * Salade met gerookte zalmforel van Forellenkwekerij ’t Smallert uit Emst, gegrilde gamba’s, pitjes en mierikswortelmayonaise +5.00

* Uitsmijter ham en kaas * Boerenuitsmijter (champignon, paprika, spek en ui) + 1.50 * * * *

Goed bewaren hoor!

Boerenkip in een Deksels Pannetje Wiener schnitzel (met jachtsaus + 1.50) Zwijnswang, een beetje onbekend, maar oooh…wat lekker! Spare ribs. Zoet of duivels.........om je vingers bij af te likken! Op lage temperatuur gegaarde sukade. Ouderwets lekker! Wordt geserveerd met een uniek sausje van donker bruin bier, gebrouwen door Roland, onze kok. * Hertengoulash van Hertenboerderij de Weerd uit Nijbroek 12 uur lang gegaard in de oven d.m.v. slow cooking * Steak van de week +5.00

Nagerechten

Hoofdgerechten vegetarisch

* Huisgemaakte yoghurttaart met bosvruchten en slagroom * Crème Brûlée met speculaas * Twee bolletjes vanille ijs met chocoladesaus en een Belgische chocoladereep, met slagroom * Tiramisu, maar dan anders….. met Tsjechische honing walnoottaart in plaats van lange vingers. Mmmmm…wat lekker!

* Gegrilde puntpaprika met parelcouscous en Haloumi * Verse pasta van de dag

Hoofdgerechten vis

* Vis van de dag * Verse forel van Forellenkwekerij ’t Smallert uit Emst

SK

Ons keuken team is super goed bezet! Voor de bediening zijn wij nog op zoek naar leuke collega’s

!

• Uitsluitend telefonisch reserveren, niet via de website van Brasserie Kriebelz. • Niet in combinatie met andere aanbiedingen, diner- of waardecheques. • 1 voucher is geldig voor het hele gezelschap. Voucher moet ingeleverd worden.

D o r p s s t r a a t 5 9 7 3 9 6 A L Te r w o l d e T: 0 5 7 1 - 2 9 2 0 2 2 E info@brasserie-kriebelz.nl w w w. b r a s s e r i e - k r i e b e l z . n l facebook.com/kriebelz t w i t t e r. c o m / k r i e b e l z


NIEUWSBLAD SCHAAPSKOOI - PAGINA 26 PAGINA 2

Thuiszorgwinkel Heerde

De Hezebrink is op zoek naar enthousiaste en flexibel ingestelde collega’s om ons

Team van vrijwilligers te versterken.

Horecaervaring is geen must, wel een dienstverlenende instelling en flexibel inzetbaar, ook de avonden en weekeinde.

Lijkt het je wat of wil je meer informatie dan kan je een mail sturen naar dehezebrink@icloud.com of even bellen naar 0578-722888.

In onze Thuiszorgwinkel Heerde treft u een uitgebreid assortiment van hulpmiddelen aan, die uw comfort kunnen vergroten. U kunt hierbij denken aan: een groot assortiment aan rollators voor binnen of buiten, rolstoelen, krukken, wandelstokken en braces. Maar ook kunt u denken aan diverse artikelen zoals: grijpstokken, openers, toiletverhogers en wandbeugels voor in uw badkamer of toilet. Kom gerust eens binnen in onze winkel om een kijkje te nemen. Thuiszorgwinkel ꞏ Cosmedisch Centrum Heerde Gerard van Velde Passage 25-27 ꞏ 8181 HD Heerde 0578-692577 ∙ www.cosmedischcentrumheerde.nl

MDDU JDUDQWLH

9RRU DO XZ GDN HQ ]LQNZHUN]DDPKHGHQ

0 7HVVHPDNHU /DQJH 9HHQWHZHJ (SH 7HO ( PDLO LQIR#WHVVHGDNHQ QO

Schildersbedrijf & Wandafwerking

G.J. Dul Gegarandeerd vakwerk, redelijke prijs info@schildersbedrijfdul.nl www.schildersbedrijfdul.nl Telefoon 0578-629412 of 06-51347820

ZZZ WHVVHGDNHQ QO Cosmedisch Centrum Heerde

Schoonheidssalon Geniet tien jaar van een perfect geschilderd huis:

0578 - 76 00 66 glansgarant.nl

Mijn naam is Renske van der Stouw. Ik ben allround schoonheidsspecialiste en ik werk vanaf 1 september bij het Cosmedisch Centrum in Heerde.

U kunt vanaf dan elke week bij mij terecht van dinsdag tot en met vrijdag. Voor het maken van een afspraak kunt u ons bellen of u kunt via onze website online een afspraak maken.

Wij zorgen voor het onderhoud, zodat u tijd overhoudt!

Welke behandelingen voer ik uit? U kunt bij mij terecht voor gezichtsbehandelingen, gezichtsmassages, cupping, waxen, wenkbrauwen en wimpers verven, gellak en manicure. Ik hoop u snel te zien bij mij in de behandelstoel ! Gerard van Velde Passage 25 8181 HD Heerde | 0578-692577 www.cosmedischcentrumheerde.nl

voor de d


NIEUWSBLAD SCHAAPSKOOI - PAGINA 27 PAGINA 2

Rondleiding Tussen 10.00 en 11.30 uur laten we je met plezier ons nieuwe pand zien. Koffie of thee met wat lekkers staat voor je klaar. De feestelijke opening is om 12.00 uur!

Feestelijke opening Medisch Centrum Willem Tell Zaterdag 2 oktober 2021 Het is zover! Op 2 oktober vieren we de officiële opening van het nieuwe Medisch Centrum Willem Tell. Kom je een kijkje nemen? Aanmelden is niet nodig!

Locatie De opening vindt plaats op: Willem Tellstraat 17. We houden ons aan de geldende coronamaatregelen van het RIVM. Heb je klachten of andere redenen voor verdenking op een besmetting met corona? Dan vragen we je om thuis te blijven.

Praktijk Boon en de Ruiter

Service Apotheek Epe

Praktijk Heemskerk-Maat

Willem Tellstraat 17, 8162 ET Epe tel. 0578 62 71 99 • apotheekepe@mcwt.nl

Bestel online

uw container!

Praktijk Hut Praktijk van Alfen

VËM ÖÝ ËFËÄ ¬?wÜ? Ë VË ÖÍ?wÜ? Ë VËÍÖ ?wÜ? Ë® 0 ¯Ë VË¬Ö VË~j j ~aË?wÜ?

op www.herms.nl ook voor computerhulp aan huis of op de zaak Epe T. 0578 - 612291 F. 0578 - 621739 E.info@herms.nl

Doetinchem T. 0314 - 326490 F. 0314 - 330001 E.info@herms.nl

Amersfoort T. 033 - 7200950 F. 033 - 7200960 E.info@herms.nl

www.herms.nl

DUURZAAM GENIETEN

BELISOLSUBSIDIE*

BESPAAR NU MET DE BELISOL-SUBSIDIE Profiteren van extra isolatievoordeel? Belisol helpt u graag met het verduurzamen van uw woning. Zo geniet u van een heerlijk geïsoleerd huis, bespaart u flink op uw energiekosten en helpt u het milieu een handje. Dat noemen wij triple winst! Wij komen graag bij u thuis langs om uw wensen om te zetten in een passend advies. Komt u liever naar de showroom? De deur staat altijd voor u open. Deze actie loopt t/m 8 oktober 2021. Maak een afspraak op Belisol.nl

Belisol. Meer dan 40 jaar kozijnen en deuren zonder zorgen. *Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

Apeldoorn, Lange Amerikaweg 71-B, 7332 BP - T 055 360 30 23


NIEUWSBLAD SCHAAPSKOOI - PAGINA 28 PAGINA 2

Eerste online presentatiegids SEH verschenen

Fietsnetwerk.nl lanceert speciale nazomerroute EPE- Het online fietsrouteplatform Fietsnetwerk.nl lanceert vier nieuwe fietsroutes in het kader van September Fietsmaand. Eén van de fietsroutes is de ‘Wildroute bij Epe’. De bronsttijd van de edelherten, die in de nazomer begint, is hiervoor de inspiratie. De route leidt je door de bossen van Epe, Emst, Gortel en Vierhouten, waar volop kansen zijn om wild tegen te komen. Onderweg ligt een Golden Ticket verstopt waar-

mee je een wildexcursie wint met natuurspecialist André Donker (o.a. bekend van Tijd voor MAX). Vanaf vrijdag 24 september is de Wildroute bij Epe openbaar. De fietsroutes zijn gratis beschikbaar op https://www. fietsnetwerk.nl/nazomeren en kunnen met routebegeleiding gefietst worden met de gratis Fietsnetwerk app. De Golden Tickets kunnen tot donderdag 30 september gevonden worden. Zie ook Fietsnetwerk.nl.

Lezing over klimaat in De Marke HATTEM- Op dinsdag 5 oktober om 20.00 uur houdt meteoroloog en klimaatdeskundige Reinier van den Berg een lezing in De Marke, Daendelsweg 2, in Hattem over het klimaat, onder de titel “Alle hens aan

dek of storm in een glas water?” Entrée voor de lezing bedraagt 7,50 euro. U bent welkom met vaccinatiebewijs of pcr-test in de laatste 48 uur. Aanmelden graag vooraf via secretariaat@vrijzinnigen-hattem.nl.

Brandweer rukt uit naar Van Heemstraschool HEERDE- Het is zover! Met gepaste trots presenteert de PR-commissie van voetbalvereniging SEH uit Heerde de ‘Wij zijn SEH’ (of presentatiegids) voor dit seizoen. Dat gebeurt dit jaar wel wat anders, want het gaat dit keer om een online gids. Vernieuwend en origineel als de redactie van SEH probeert te zijn is er dit keer besloten om op de online tour te gaan. Hierdoor konden de uitgaven wat gedrukt worden en was er bovendien meer tijd om aan de gids te werken. En dat kwam in deze coronatijd goed uit. De website en tool waarmee deze gids is gemaakt is gesponsord door het bedrijf VL Consultants. Traditiegetrouw vindt de verspreiding van de gids in septem-

ber plaats, vlak voor de start van de competities. Dit keer is de verspreiding dus niet huis-aan-huis, maar zal er vooral online van alles aan gedaan worden om het bereik van de gids te vergroten en het bij alle inwoners van Heerde en omgeving onder de aandacht te brengen. Voor wie online helemaal geen mogelijkheden heeft geldt: in de kantine van de voetbalvereniging is de komende weken een fysiek exemplaar op te halen van deze gids. Van de online variant is namelijk ook snel en makkelijk een pdf-bestand te maken. Wees er wel snel bij, want op is op! Uiteraard is de inhoud dit keer anders ten opzichte van een ‘traditionele’ pr-gids, al zullen enkele onderdelen ook in deze

online presentatie te vinden zijn. Bijvoorbeeld alle mogelijkheden die er zijn om te voetballen bij SEH. Maar er staan zeker ook nieuwe, verrassende en originele verhalen in over de sporters, vrijwilligers en sponsoren. Verder zijn er bijvoorbeeld leuke prijzen te winnen met een puzzel. De totstandkoming van deze gids is volledig verzorgd door de vrijwilligers en de vele sponsoren van SEH. Ze willen iedereen die aan dit project heeft meegewerkt bedanken voor zijn of haar bijdrage. De online gids ‘Wij zijn SEH’ is te bekijken via de qr-code bij dit nieuwsbericht. Of ga direct naar de site vvseh2122.uitgave.org. En schroom vooral niet om deze webpagina te delen met anderen.

Open huis dagen van Israëlproducten VAASSEN- Regelmatig zijn er vanuit het Israël Producten Centrum (IPC) uit Nijkerk open huis dagen voor de verkoop van producten uit Israël. Ook de familie Brummel uit Vaassen doet hier aan mee. U kunt dan bij hen in de winkel “Mayiem Chayiem” komen om deze producten te bekijken of te

kopen. Met uw aankoop steunt u de kleinschalige projecten in Israël. De open dagen zijn vrijdag 1 en 8 oktober van 9.00-15.00 uur, dinsdag 5 oktober van 9.00-15.00 uur, woensdag 6 oktober van 9.00-18.00 uur en donderdag 7 oktober van 9.00-18.00 uur. Mocht u belangstelling hebben (en niet in de

gelegenheid zijn om te komen) dan is er ook de mogelijkheid dat u de producten bestelt. Dit kan via email: mayiemchayiem@solcon.nl of telefonisch 0578-573145, en dan bezorgen Aartje en Jan u de producten (op afspraak) thuis. Openingstijden: elke dinsdag van 9.00-15.00 uur, of op afspraak.

Wisseling van de wacht directeur-bestuurder Triada HEERDE/EPE/HATTEM- Na bijna 24 jaar van onvoorwaardelijke inzet gaat Harrie van de Ven zijn werkzaamheden voor Triada beëindigen. Hij heeft aangegeven met vroegpensioen te willen gaan. Op 1 november van dit jaar draagt hij zijn taken van directeur-bestuurder over. 24 jaar geleden kwam Harrie bij een rechtsvoorganger van Triada, De Heerdt in Heerde, één van de 3 kleinere woningcorporaties in de gemeenten Hattem, Heerde en Epe. Een grote verdienste van Harrie is dat hij deze 3 kleine organisaties heeft weten om te vormen tot de sterke en gezonde organisatie die Triada nu al jarenlang is. Een geprofessionaliseerde organisatie, op haar taken berekend, die voor de volkshuisvesting en gemeenten in haar werkgebied een stabiele en betrouwbare partij is gebleken. Harrie heeft zich steeds sterk gemaakt voor de klanten van Triada: huurders en woningzoekenden die zijn aangewezen op een sociale huurwoning. Daarnaast heeft hij met bevlogenheid richting gegeven aan de nieuwbouw, energie- en duurzaamheidsopgave en aan de zorg voor betaalbare woonlasten. Mede door zijn inzet en persoonlijkheid laat hij een gevarieerde portefeuille achter van prettige, betaalbare en energiezuinige woningen. Harrie heeft met zijn jarenlange inzet een belangrijke bijdrage geleverd aan

het goed functioneren en presteren van de sociale volkshuisvesting in de gemeenten Hattem, Heerde en Epe. Op dit moment verzorgt Triada voor ruim 15.000 inwoners van de gemeenten Heerde, Hattem en Epe de huisvesting. Het huidige bezit bestaat uit ruim 6.500 wooneenheden. Begin dit jaar is er een zorgvuldige procedure gestart voor de opvolging van Harrie van de Ven. De Raad van Commissarissen is blij in deze procedure een goede opvolger te hebben gevonden. Bij dit proces heeft de RvC ook de huurders, de belangrijkste stakeholders, de ondernemingsraad en het ma-

nagement van Triada betrokken. De Autoriteit Woningcorporaties (Aw) heeft een Fit en Proper toets uitgevoerd en een positief advies afgegeven. Met dat gegeven is de Raad van Commissarissen overgegaan tot de formele benoeming van een nieuwe directeur-bestuurder voor Triada, in de persoon van Jolanda van Loon. Op 1 november treedt Jolanda van Loon aan als directeur-bestuurder en neemt zij de werkzaamheden van Harrie over. Jolanda is 54 jaar en studeerde bouwkunde in Delft. Woningen en architectuur vond zij vanaf haar jeugd al fascinerend. Omdat de sociale woningbouw in al haar facetten haar interesseert, koos zij tijdens haar studie voor de afstudeerrichting Volkshuisvesting. Jolanda is een bouwkundig ingenieur met een hart voor mensen. Ze heeft veel ervaring met woningcorporaties en heeft een goed netwerk bij gemeenten, evenals in de sector Zorg & Welzijn. Ook die ervaring is van toegevoegde waarde voor Triada. Jolanda is begonnen als bewonersondersteuner voor huurdersorganisaties en vervolgde haar loopbaan als manager/ adviseur. Ze heeft 12 jaar gewerkt als directeur van een overkoepelende organisatie voor woningcorporaties rond Den Haag. De laatste 3 jaar werkte ze als zelfstandig adviseur voor woningcorporaties en gemeenten door het hele land.

HATTEM- Op donderdag 23 september moest de brandweer Hattem uitrukken richting het Uilennest in Hattem. Gelukkig was er geen sprake van brand, maar van een ontzettend gaaf leermoment voor de kleuters, de leerlingen van groep 3 van de Van Heemstraschool en de peuters van Partou. Een ontmoeting met de Hattemer brandweer. In de klas werken ze momenteel aan het thema :’ik

kom je helpen’, waar binnen de kinderen van alles leren over hulpverlenende beroepen. Volgende week staat ‘de brandweer’ centraal. De kinderen mochten al even ervaren hoe het is om brandweer te zijn. Spuiten met de brandweerslang, een kijkje nemen in de brandweerwagen en zelfs de helm passen van een echte brandweerman.

Vijver-toernooi JBC Epétanque EPE- Woensdag 22 september konden de leden van JBC Epétanque een poging wagen de wisselbeker van het NW- Vijvertoernooi te veroveren. Dit toernooi wordt jaarlijks gespeeld op de plek waar ooit Jeu de Boulesclub Epétanque is begonnen, namelijk bij de zandkuil t.o. het Hertenkamp aan de Dellenweg. Onder een heerlijk zonnetje en een gezellige sfeer moesten 28 deelnemers proberen de problemen van het bos te zien overwinnen en de boules zo dicht mogelijk bij het butje te krijgen. Spannend en soms frustrerend en/of verassend, maar altijd sportief. Op de 1e plaats is geëindigd Anneke Dijkstra met 3 gewonnen partijen + 21 punten; 2e Toos Elskamp met 3 W + 20 p; 3e Willie Koudenburg met 3W + 18 p; 4e Frans Bakker met 3W + 10 p; 5e Cor v.d. Brink met 3 W

+ 8 p; 6e Jan v.d. Meulen 2W + 16 p; 7e Joop Smit met 2W + 15 p; 8e Anton v.d. Belt 2W + 15 p; 9e Wil Bakker met 2W + 10 p; 10e Ineke Dunnink met 2W + 6p; 11e Petra v.d. Meulen met 2W + 2 p; 12e Joop Steenbruggen 2W - 3 p; 13 e Willem Kloezeman met 1W -0 p; 14e Gerda Bornebroek met 1W - 1 p; 15e Willie Berends met 1W - 3 p; 16e Jan Breet 1W- 3 p; 17e Mar v.d. Knaap met 1W -3 p; 18e Frans Beers 1W - 5 p; 19e Jan Bibo 1W - 5 p; 20e Bert de Graaf met 1W- 6 p; 21e Boudewijn v Gendt 1W - 7p; 22e Elly Dijkhof met 1W - 8 p; 23e Piet Dijkstra met 1W - 10 p; 24e Jannie Wesselink 1W - 11 p; 25e Berend Sleijster met 1W - 13 p; 26e Matty Beers met 0W - 16p; 27e Berta Berghorst met 0W - 20 p; 28e Paul Bornebroek met 0W - 26 p; De wedstrijdleiding werd deze middag verzorgd door Gerard Dunnink.


NIEUWSBLAD SCHAAPSKOOI - PAGINA 29 PAGINA 2

Wij zijn op zoek naar

Begeleiders en een Verpleegkundige

Gratis toegang! 10:00 Amateurs 11:00 Masters

12:00 Nieuwelingen 13:00 Junioren

14:00 Dames Elite 15:00 Heren Elite + Beloften

voor locatie Brugstraat in Heerde, uren in overleg. De Brugstraat is een kleinschalige woonvoorziening waar begeleiding wordt geboden aan 18 mensen met een ernstig meervoudige beperking. Ben je geïnteresseerd? Kijk dan op www.werkenvoorphiladelphia.nl (vacaturenummer 1381) voor meer informatie.

BP Epe wordt per 1 oktober Gulf Epe U kunt ons vinden aan de Hoofdstraat 204 in EPE

Meld u nu aan voor de Gulf spaarpas en maak kans op één van onze prijzen!


NIEUWSBLAD SCHAAPSKOOI - PAGINA 30 PAGINA 2

CDA gemeente Epe: wel CDA maar lokale thema`s (altijd) leidend!

In de gemeenteraad van de gemeente Epe zitten ‘landelijke’ partijen en niet ‘landelijke partijen’. Soms krijgen wij de vraag waarom landelijke partijen in de gemeenteraad zitten, het gaat toch alleen maar over lokale onderwerpen en mogen deze partijen dan wel een eigen afweging maken? Dat klopt, wij hoeven alleen maar te besluiten over onderwerpen die binnen de gemeente Epe spelen. De reden dat wij als lokaal CDA gemeente Epe lid zijn van de landelijke partij, heeft te maken met de uitgangspunten

van het landelijke CDA die goed bij ons als persoon passen. Het “zorgen voor elkaar” is zo’n uitgangspunt dat bij ons past. “Rentmeesterschap, proberen de aarde beter achter te laten voor de volgende generatie”, spreekt ons ook erg aan. Vanuit deze waarden proberen we beslissingen te nemen in de lokale politiek.

Lees het hele nieuwsbericht door de QR code te scannen of ga naar de website https://www.cda.nl/gelderland/epe

al

Loka

Lees hier het

hele artikel CDA betrokken en actief online

CDA actief en betrokken bij uw stichting en vereniging!

Laat uw gevel en vloer isoleren!

Uw voordelen: Minder warmteverlies en wooncomfort verhogend; Voordelig en snel terugverdiend (gemiddeld 3 jaar); Binnen één week offerte; Klaar binnen 1 dag en met weinig overlast; ISDE-subsidie (voor particulier, zakelijk of VvE) Bent u geïnteresseerd? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op en vraag naar de vele mogelijkheden die er zijn om op het energieverbruik van uw eigen woning drastisch te besparen.

Bel: 0578 - 692541/ 06-53315242 Dutherma geeft u graag een totaaladvies voor het realiseren kwalitatief hoogwaardige na-isolatieoplossingen. ‘ Veel klanten uit Heerde en omstreken gingen u al voor ’ Dutherma B.V. is een initiatief van Voegersbedrijf Gebr. Ter Velde B.V. uit Heerde

Gezocht: Assistent Hovenier Voor de aanleg en het onderhoud van particuliere tuinen.

Heb je groene handen én vind je het leuk om te straten? Dan bieden wij: • Direct uitzicht op een vast contract • Goed betaald werk in de regio • Leuke collega’s • Eventueel een auto van de zaak

Operationeel Inkoper m/v (1 Fte) Als Operationeel Inkoper ben je verantwoordelijk voor het verwerven van alle materialen tegen de juiste kwaliteit, de juiste leverdatum en de afgesproken prijs bij de geselecteerde leveranciers. Je bent de spin in het web bij ons op kantoor. Je collega’s van verkoop, inkoop en logistiek kunnen altijd bij je terecht, omdat je op de hoogte bent van de laatste status van openstaande inkoop- en verkooporders, leveringen en voorraden. Je zorgt er onder andere voor dat het systeem altijd beschikt over de juiste informatie en bent proactief in het nabellen van leveranciers om alle artikelen op het gewenste moment binnen te krijgen. Als persoon steek je je handen uit de mouwen, ben je een teamspeler en heb je een commerciële instelling. Je bent in staat om problemen te vertalen naar snelle en correcte oplossingen.

Joris van de Worp Bel 06 - 8289 2929 of mail naar jvandeworp@unnpersoneel.nl

Functie- en opleidingswensen: • MBO werk en denkniveau. • Inkoopopleiding Nevi 1 (of bereid om deze te halen). • Kennis van, en affiniteit met, technische specificaties. • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

038 - 2020 166 | www.unnpersoneel.nl

REPARATIE KOFFIEMACHINE / ESPRESOAPPARAAT

Ook voor andere inbouwapparaten en witgoed zijn wij nog steeds uw vertrouwde adres.

In Vaassen is de Nederlandse vertegenwoordiging van de internationaal opererende Deense AVK Groep gevestigd. AVK Nederland BV levert een uitgebreid productenpakket voor de water-, gas- en afvalwatersector en bovendien voor industriële toepassingen. Afsluiters, vlinderkleppen, brandkranen, universele koppelingen, gietijzeren hulpstukken, universele aanboorzadels, roestvast stalen reparatieklemmen en straatpotten zijn een greep uit het hoogwaardige assortiment van AVK. Kwaliteit is een belangrijk aspect binnen het totale AVK concern. Zowel de producten alsook de totale organisatie geven blijk van een constante aandacht hiervoor met als eindresultaat de certificering voor ISO 9001, ISO 14001 en MVO Prestatieladder niveau 4. Voor onze afdeling Inkoop zijn we op zoek naar een Operationeel Inkoper, die ons team komt versterken.

Meer weten? Neem dan snel contact op.

U kunt 24 uur per dag uw storing doorgeven via e-mail of met het storingsformulier op onze website of telefonisch op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur.

Kerkdijk 7a 8181 RR Heerde

Wij repareren alle merken: • Miele • Siemens/Bosch • Jura • DeLongi • Saeco • Philips • Etc.

Takenpakket: • Onderhouden van een goede relatie met nationale en internationale leveranciers en logistieke partners. • Voeren van prijsonderhandelingen en plaatsen van inkooporders. • Het onderhouden van het inkoopsysteem o.a. leveranciersgegevens, productgegevens, doorlooptijden en voorraadparameters. • Het bewaken van de voorraadhoogte en levertijden. • Verwerken van orderbevestigingen (controle op aantal, prijs, levertijd en afleveradres). • De verkoopbinnendienst op de hoogte houden van wijzigingen in levertijden. • Het meewerken aan, en initiëren van, projecten ter verbetering van interne processen. Wat kan AVK u bieden: • Een zeer afwisselende fulltime baan, met eigen verantwoordelijkheid. • Goede doorgroeimogelijkheden bij een dynamische organisatie. • Goede primaire en secundaire arbeidsomstandigheden. Geïnteresseerd in bovengenoemde functie? Reageer dan direct door uw schriftelijke sollicitatie en CV voor 15 oktober 2021 te sturen naar AVK Nederland BV, t.a.v. Wouter Oudenampsen, Postbus 73, 8170 AB Vaassen (e-mail woudenampsen@avknederland.nl). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wouter Oudenampsen, telefoon 0578-574490. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Kers Elektro Reparatie Service BV Veldweg 8b, 8181 LR Heerde Tel: 0578 – 696729 Website : www.kerselektro.nl E-mail: info@kerselektro.nl

www.avknederland.nl


NIEUWSBLAD SCHAAPSKOOI - PAGINA 31 PAGINA 2

Recent mochten wij deze prachtige woningen verkopen VERKOCHT

VERKOCHT

VIERHOUTEN | Waskolkweg 17

Vraagprijs f 1.350.000,- k.k.

Prachtige boerderette met paardenstallen en dubbele carport op een riant perceel van 9.305 m².

VERKOCHT

‘T HARDE | Eikenlaan 15

Vraagprijs f 650.000,- k.k.

Vrijstaande, levensloopbestendige semi-bungalow op ca. 1.000 m² met vrij uitzicht op bos en weide.

VERKOCHT

HATTEM | Oostersedijk 3

Prijs op aanvraag

Uitstekend onderhouden woonboerderij met slaap- en badkamer op de begane grond.

VERKOCHT

VIERHOUTEN | Elspeterweg 120

Vraagprijs f 735.000,- k.k.

Degelijke semi-bungalow gelegen op een zeer royaal bosperceel van bijna 5.200 m².

VERKOCHT

‘T LOO OLDEBROEK | Broekeroordsweg 2

Vraagprijs f 975.000,- k.k.

Stijlvol landhuis met bijgebouwen gesitueerd op een besloten bosperceel van ruim 5,7 ha.

HULSHORST | Onder de Bos 229

Prijs op aanvraag

Futuristisch ontworpen villa op een prachtig natuurlijk terrein van circa 1 ha.

VERKOCHT

Heeft u verhuisplannen?

Prijs op aanvraag OLDEBROEK | Hogenbrinkweg 19 Luxe woonboerderij met verwarmd buitenzwembad en uitgebreide paardenfaciliteiten.

Drieklomp Makelaars en Rentmeesters

|

F.A. Molijnlaan 3

|

8071 AA Nunspeet

Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvende waardebepaling van uw woning inclusief verkoopadvies! Neem contact met ons op via tel. 0341-278383 of nunspeet@drieklomp.nl

|

0341 278383

|

nunspeet@drieklomp.nl

| www.drieklomp.nl


NIEUWSBLAD SCHAAPSKOOI - PAGINA 32 PAGINA 2

Kick off Oldstars Tafeltennis groot succes

Theaterconcert: de dag dat ik Robert Long ontmoette HEERDE- Op zaterdag 9 oktober zullen in theater De Heerd in Heerde door Maaike Widdershoven, Julia Herfst, Wil van der Meer en Sjors van der Panne de liedjes van Robert Long weer tot leven worden gebracht. De bekende en ook nog onbekende liedjes zijn prachtig gearrangeerd en zullen worden gezongen en verbonden door grappige, persoonlijke en ontroerende verhalen. Hierbij wordt o.m. verteld hoe een ontmoeting met Robert een blijvende indruk heeft gemaakt. De artiesten worden begeleid door een combo o.l.v. Peter

van der Zwaag, die vele jaren met Robert Long heeft samengewerkt. Kaartverkoop middels www.dorpshuisheerde.nl of via de balie van De Heerd, Griftstraat 8 in Heerde. Toegangsprijs 23,50 euro incl. consumptie. Aanvang van de voorstelling 20.15 uur. Voor het bijwonen van theatervoorstellingen geldt de Coronawet van 25 september 2021, wat betekent dat controle plaatsvindt op een geldend coronatoegangsbewijs. Belangstellenden voor de nieuwsbrief van het theater kunnen zich opgeven via info@theaterdeheerd.nl.

Deuren Alzheimer Café Heerde weer geopend

HATTEM- Vrijdagochtend 24 september werd bij ttv Smash’70 in Hattem de aftrap gegeven voor een nieuw tafeltennisaanbod aan de doelgroep 55-plussers. De deelnemers en andere belangstellenden werden onder het genot van een kopje koffie welkom geheten in tafeltenniszaal aan de Eijerdijk. Tijdens de opening onderstreepte de Hattemse wethouder Martijn Hospes hoe belangrijk het is om ook op latere leeftijd in beweging te blijven. Het draagt bij aan de gezondheid en aan het onderhouden van sociale contacten. De Gemeente Hattem is blij met dit soort initiatieven van de Hattemse sportverenigingen. Oud topspeelster Bettine Vriesekoop verzorgde tijdens deze Kick Off een clinic waarin zij een presentatie verzorgde over de

keuzes die zij zelf als topspeelster in haar carrière heeft moeten maken. Zij toonde tevens een video die zij maakte met de welbekende neuropsycholoog Erik Scherder. In deze video laat Erik Scherder zien dat tafeltennis bij uitstek geschikt is om op latere leeftijd in beweging te blijven. Tafeltennis is een spel met vele variabelen, zoals effect van de bal, plaatsing, snelheid. Deze componenten dragen ertoe bij dat je brein ook op latere leeftijd scherp blijft. Bovendien draagt de fysieke inspanning bij aan een fit lichaam. Na de presentatie van Bettine Vriesekoop gingen de 14 deelnemers de speelzaal in, waar de ambassadrice van Oldstars Tafeltennis de deelnemers in een korte training enkele aspecten van de tafeltennistechniek liet ervaren. Hierbij werd rekening gehouden met de

Tweede elektrische lease auto gemeente HEERDE- Het college van Heerde gaat een lease-overeenkomst aan voor het leasen van een tweede elektrische dienstauto. ”Als het gaat om verduurzaming willen we als overheid het goede voorbeeld ge-

ven en dat vertaalt zich ook in het inkoopbeleid. Dat moet circulair en duurzaam zijn”, aldus wethouder Yasemin Cegerek. De auto zal met name gebruikt worden door handhavers en buitendienstmedewerkers.

Najaarsconcert De Lofzang

vaardigheden van de verschillende deelnemers. Tegelijkertijd liet verenigingstrainer Wim van Selling een deel van de groep kennismaken met enkele warming up spelvormen die zijn opgebouwd vanuit 10 verschillende beweegpatronen volgens het Athletic Skills Model. Halverwege de clinic werden de groepen gewisseld. Na afloop van een uurtje bewegen werd er in de kantine afgesloten met een kleine lunch. Het doel van oldstars tafeltennis is niet alleen de 55-plusser op een verantwoorde wijze te laten sporten, maar ook de gelegenheid te bieden om sociale contacten op te bouwen. Oldstars Tafeltennis is vanaf 1 oktober elke vrijdag te beoefenen bij Smash’70, Eijerdijk 27. Ze starten om 9.30 met een inloop, vervolgens start om 10.00 uur de training. Rond 11.00 uur sluiten ze in de kantine af met een gezellige nazit. Interesse; doe gerust een keer vrijblijvend mee.

kale leiding. De toegang tot dit concert is gratis. Dat is mede mogelijk gemaakt door sponsoren. Een toegangskaart is wel nodig en deze zijn o.a. verkrijgbaar bij PLUS Van den Hoven. Vraagt u bij het afrekenen van de boodschappen naar deze kaarten en u krijgt ze, zo lang de voorraad strekt. Zo spraken Juriën de Ruiter van PLUS en Dietrik Augustinus van De Lofzang dit af. Voor meer informatie over dit concert kijkt u op de website www. lofzangheerde.nl. Zonder geldig coronatoegangsbewijs (vanaf 13 jaar) is er geen toegang tot dit concert.

bewegen. Samen met vrijwilligers is er een draaiboek opgesteld, zodat Alzheimer Cafés veilig open kunnen. Heb je vragen of wil je lotgenoten ontmoeten? Voel je welkom en neem vooral iemand mee, de vrijwilligers zijn er klaar voor. Voor informatie kunt u contact opnemen via tel. 06-20596404 en 06-15101849.

Clubkampioenschappen HV de Cannenburgh

Bingo VAASSEN- De bingo in buurtpunt Bloemfontein gaat weer plaatsvinden. De eerstvolgende staat gepland op donderdagmiddag 7 oktober om 14.00 uur. Om 13.30 uur gaat de zaal open. De kosten voor deelname aan deze bingo bedragen 5 euro per persoon. Aangezien deze activiteit onder de coronatoegangsbewijs-plicht valt is het noodzakelijk dat men een coronapas bij zich heeft. Voor informatie kan men terecht bij: KoppelSwoe, telefonisch bereikbaar op tel. 0578-676767. Contactpersoon is Karien van den Berg. Of via de e-mail k.vandenberg@koppelswoe.nl. Kijk ook op www.koppelswoe.nl.

Boekenhal HEERDE- Vrijdagavond 15 oktober is het christelijk mannenkoor De Lofzang voor het eerst sinds lange tijd weer live te horen tijdens het najaarsconcert 2021. Deze wordt gehouden in de Johanneskerk te Heerde. Jong en oud oefenen al enkele weken voor dit concert. Ja ook jong, want de Herghesangertjes o.l.v. Henk van der Maten laten van zich horen tijdens dit najaarsconcert. Het wordt een muzikale avond met medewerking van Erica Vogel op de dwarsfluit en Wilco Veldkamp achter de vleugel. Dirigent Jacob Schenk heeft de muzi-

HEERDE- In het Alzheimer Café Heerde kunnen mensen met een vorm van dementie en mantelzorgers elkaar weer ontmoeten. Vanwege de coronamaatregelen waren het afgelopen jaar veel activiteiten geannuleerd. Het eerstvolgende Alzheimer Café staat gepland voor woensdag 6 oktober van 13.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur) tot 15.00 uur in De Spikke te Heerde, het thema is bewegen. Omdat het Alzheimer Café plaats vindt in een restaurant heeft u een coronatoegangsbewijs nodig. Informatie hierover vindt u op de site van de Rijksoverheid. Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplek in de buurt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden en andere belangstellenden. De bijeenkomsten bieden niet alleen (praktische) informatie over dementie maar ook gezelligheid en sociaal contact. De zaal bij de Spikke heeft de indeling van een bruine kroeg. Tafeltjes waar u met circa 4 personen aan kan gaan zitten, maar ook een stamtafel, waar fysiotherapeut Ard van Bottenburg graag met u in gesprek gaat over het onderwerp

WAPENVELD- Elke 1e en 3e zaterdag van de maand is de boekenhal 'De Olde Schoele' geopend van 13.00- 16.00 uur. U vindt hier honderden tweedehands boeken die netjes zijn gesorteerd op auteur of genre. Kom gerust langs op zaterdag 2 en/of 16 oktober bij de Kanaaldijk 57 in Wapenveld. De opbrengst van de verkoop van de boeken gaat naar het goede doel KIKA. Heeft u nog boeken over die u niet meer leest, neem ze mee of neem contact op met Henk Karssing om ze op te laten halen. Tel. 038-4479058. Boekenhal ‘De Olde Schoele’ heeft ook dit jaar weer een mooi bedrag van 500 euro overgemaakt naar het goede doel; KIKA-kinderenkankervrij.

VAASSEN- Op zaterdag 25 september was het zover, de jaarlijkse Clubkampioenschappen van HV de Cannenburgh. Onderling streden ze met elkaar om de titels voor Clubkampioen. In de ochtend werd er een dressuurproef verreden en in de middag werd er gesprongen. De uitslagen: BB dressuur cat. A/B/C: 1e prijs Gijs Zwijnenburg met Fay met 193,5 punten; BB dressuur cat. D/E: 1e prijs Floor Wilbrink met Joris met 200 punten; B dressuur cat. A/B/C: 1e prijs Jildau Bonekamp met Miles met 191,5 punten, 2e prijs Florine Derks met Magic met 190,5 punten. B dressuur cat. D/E: 1e prijs Marije op 't Land met Pandora met 197 punten. B dressuur paarden: 1e prijs Kimmely Dijk met Kenwell met 194,5 punten. L1/L2 dressuur paarden: 1e prijs Pascalle de Klerk met Gucci met 197,5 punten, 2e prijs Ingeborg Been met Fantastic Art, eveneens 197,5 punten (0.5 lager op ex aquo punt). M1/M2 dressuur paarden: 1e prijs Marianne Freriks - Schutte met Ikeja met 191

punten. Z1/Z2 dressuur paarden: 1e prijs Christel Jansen van der Sligte met Hazzle Woods met 226,5 punten. ZZL dressuur paarden: 1e prijs Lydian Stoop met Cayro met 235,5 punten. BB springen cat. A/B/C: 1e prijs Gijs Zwijnenburg met Fay, 2e prijs Marijn Zwijnenburg met Beauty. BB springen cat. D/E: 1e prijs Marije op 't Land met Pandora. 2e prijs Nikki ter Hoeven met Faira. BB 60 springen paarden: 1e prijs Jacqueline Reinders met Celeste. BB 80 springen paarden: 1e prijs Kimmely Dijk met Kenwel. B springen paarden: 1e prijs Arjan Bonekamp, 2e prijs Teun Hanekamp met Kobyla. Groen dressuur kampioen: Floor Wilbrink met Joris. Dressuurkampioen pony's: Marije op 't Land met Pandora. Dressuurkampioen paarden: Lydian Stoop met Cayro. Springkampioen pony's: Gijs Zwijnenburg met Fay. Springkampioen paarden: Arjan Bonekamp met Heinz. Allround kampioen pony's: Marije op 't Land met Pandora. Allround kampioen paarden: Arjan Bonekamp met Heinz.


NIEUWSBLAD SCHAAPSKOOI - PAGINA 33 PAGINA 2

Verbouwen? Joúw kans om te verduurzamen Het Rabo Groendepot geeft je tijd én ruimte Isoleren, dubbel glas of zonnepanelen. Als je je woning verbouwt, kun je ook je duurzame woonkansen benutten. Met het Rabo Groendepot heb je twee jaar om te beslissen wat je gaat doen. Dus neem je tijd. En doe het goed.

Bekijk hoe op rabobank.nl/duurzaamwonen

Pak je e duurzam s n a k n o wo

20 x 2,6


NIEUWSBLAD SCHAAPSKOOI - PAGINA 34 PAGINA 2

Philadelphia locatie Brugstraat 25 jaar

Doe mee met steps in Heerde HEERDE- Elke maandagavond kan je bij Pegasus meedoen met de steps van 19.00 tot 20.00 uur. Deze les worden gecombineerd met Aerobic Low impact oefeningen. Bij Steps wordt een ‘step’ (soort verstelbaar bankje) gebruikt. Hierbij ligt vooral de nadruk op vetverbranding en het vergroten van je conditie. Natuurlijk op het ritme van inspirerende muziek. Aan Aerobic Low Impact kan iedereen meedoen, het maakt niet uit hoe oud je bent of hoe goed je conditie is. Aerobic bestaat uit diverse bewegingen en oefeningen op muziek waarbij de intensiteit van

de oefeningen elkaar afwisselen om conditie op te bouwen en spieren te versterken. Low Impact houdt in dat je niet springt, waardoor je enkels en voetzolen minder belast worden. Kom gratis en vrijblijvend een aantal keren kennismaken bij deze combi les steps/aerobic op maandagavond van 19.00-20.00 uur. Daag gelijk je vriendin/buurvrouw/collega/zus uit om mee te gaan: ieder is welkom om samen één uur per week gezellig te sporten. De les wordt gegeven in de Sportzaal, Rhijnburglaan 7a te Heerde. Wil je meer info? Bel naar Marja, tel. 06-12407703.

Lezing Pieter Siwabessij

HEERDE- Zaterdag 18 september was het feest op locatie Brugstraat van Stichting Philadelphia Zorg in Heerde. Philadelphia bestaat dit jaar 60 jaar en locatie Brugstraat bestaat 25 jaar. Alle bewoners, familie en verwanten, medewerkers en vrijwilligers werden uitgenodigd voor het jubileumfeest. Er is volop genoten van een hapje, drankje en koud/ warm buffet en van muziek van zanger Benny Bakker, sneltekenaar Gerard maakte treffende karikatuur tekeningen van een aantal aanwezigen. Locatie Brugstraat werd in 1996 in gebruik genomen en officieel geopend door Jan Terlouw als toenmalig Commissaris van de Koningin van Gelderland. In Heerde was al jaren

een Philadelphia locatie aan de Kanaalstraat, het gezinsvervangend tehuis ‘De Grifthoek’ (nu locatie Kanaalstraat) waarvan Wiert Veldman locatiemanager was. Hij vertelde al een paar jaar vol trots over de plannen voor het bouwen van een kleinschalige woonvoorziening aan de Brugstraat voor bewoners met een ernstige meervoudige beperking. Het werd een locatie van drie woningen met een centrale dagbestedingsruimte en een snoezelkamer. Elke woning heeft 6 slaapkamers, een ruime huiskamer en grote verpleegbadkamer. Met name de eigen slaapkamer voor iedere bewoner was een hele verbetering ten opzichte van de Kloek in Vierhouten, waar een deel

Computerspreekuur in Bloemfontein VAASSEN- Per ingang van 1 oktober start het computerspreekuur in Bloemfontein weer. Iedere vrijdagmiddag is er een inloopspreekuur voor mensen die vragen hebben over het gebruik van hun computer, laptop, tablet of mobiele telefoon. Twee vrijwilligers van Koppel-Swoe zijn van 14.00 tot 15.00 uur aanwezig in het buurtpunt om vragen te beantwoorden. De uitleg is gratis. Het komt regelmatig voor dat inwoners van de gemeente Epe vragen hebben over het gebruik van hun computer, tablet of mobiele telefoon. Tijdens het computerspreekuur kunnen

deze vragen gesteld worden aan twee deskundige vrijwilligers van Koppel-Swoe die aanwezig zijn. Vaak kan er ter plekke ook ondersteuning worden geboden. Er zijn aan de uitleg geen kosten verbonden, soms wel voor bepaalde updates of reparaties. Dan wordt dit uiteraard van te voren besproken. Voor informatie kan men terecht bij: Koppel-Swoe, telefonisch bereikbaar op tel. 0578-676767. Contactpersoon is Karien van den Berg. Of via de e-mail k.vandenberg@koppelswoe.nl. Kijk ook op www.koppelswoe.nl.

van de bewoners eerst woonde soms met acht mensen op een zaal. Het meest ultieme hulpmiddel wat werd aangebracht is het tilliftsysteem aan het plafond, dat was een grote aanwinst. In de badkamers waren grote therapiebaden aangebracht wat veel mogelijkheden kon bieden en alle kamers werden aangesloten op een domotica systeem. Jan de Bouvrie was de binnenhuisarchitect en richtte de woningen in met drie basis kleuren rood, blauw en groen. Locatie Brugstraat was het paradepaardje van Philadelphia en werd dan ook door heel veel mensen uit binnen- en buitenland bezocht. Op ouderinitiatief is er in 2014 een belevingstuin ontworpen, met behulp van veel vrijwilligers en stichting Vrienden van Philadelphia. Een prachtig initiatief wat ook weer een voorbeeld werd voor veel andere locaties. Tijdens het jubileumfeest is grote dank uitgesproken door Gerhard Tibben (voorzitter van de familieraad) aan de vele vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de bewoners en de locatie, wat veel mooie geluksmomenten oplevert maar ook praktische ondersteuning in bijvoorbeeld het onderhoud van de tuin. Ook werd hulde uitgesproken aan de medewerkers. Voor de medewerkers werd voor elke woning een boeket bloemen overhandigd. Gerhard sprak uit blij en dankbaar te zijn voor het werk van alle medewerkers wat ze met grote inzet en betrokkenheid doen. Afgelopen week stond geheel in het teken van het jubileum, er werden diverse feestelijke activiteiten georganiseerd met als afsluiting een zondagsviering op zondag 26 september in de Ontmoetingskerk.

Presentatie boek Sieraad aan de IJssel

MARLE- Zondag 19 september is met een feestelijke bijeenkomst in en rond de molen de restauratie afgesloten. Het onderachtkant (houten basis), de toegangsdeuren en de molenschuren

zijn grondig gerenoveerd. Aan de dijk zijn een zitbank en een informatiepaneel geplaatst. De financiering is rond gezet met veel hulp van lokale sponsoren en subsidies. De buurt toonde zich betrokken door mee te

doen met allerlei activiteiten. Daarom werd deze periode afgesloten met een gezellig feestje. Het feestvarken (de molen) stond er stralend bij: het wiekenkruis was versierd met een vlaggetjeslint en een lekker oostenwindje deed de rest. Met een drone zijn indrukwekkende filmopnamen gemaakt van de molen en de omgeving aan de Marledijk. Op de nieuwe website van de molen kunt u de film bekijken: www.molendevlijtmarle.nl. Tijdens het feestje is ook een nieuw boek over de molen gepresenteerd. Het schetst een levendig beeld van de molen: een mix van geschiedenis, techniek, mensen en verhalen. Afgewisseld met kleurenfoto's, vanuit een drone hoog in de lucht tot kleine details. Het allereerste exemplaar van het boek is overhandigd aan Arsène de Badts. Hij is voormalig molenaar van De Vlijt en heeft met zijn vrouw Thea ruim 30 jaar naast de molen gewoond en ervoor gezorgd.

VAASSEN- “Het wordt hoog tijd dat er in de Nederlandse geschiedenisboeken meer aandacht komt voor de complexe geschiedenis van de Molukse gemeenschap in dit land. Een zwarte bladzijde uit de Nederlandse geschiedenis die onderbelicht is.” Dat stelt geschiedenisdocent en derde generatie Molukker Pieter Siwabessij. Inmiddels verzorgt de Vaassenaar overal waar hij kan gastlessen over dit onderwerp. Tijdens de ‘Maand van de Geschiedenis’ verzorgt hij een lezing in de nieuwe bibliotheek van Vaassen. De lezing vindt plaats op donderdag 28 oktober, aanvang 19.30 uur. Adres: Dorpstraat 48, Vaassen. Entree: 3,50 euro. Aanmelden kan via www.bibliotheeknoordveluwe.nl.

Boverhoff Cyclocross Heerderstrand HEERDE- Op zaterdag 9 oktober zal op het Heerderstrand de tweede editie plaatsvinden van de Boverhoff Cyclocross. Deze veldrit staat op de Nationale kalender van de KNWU en er komen in totaal 7 categorieën aan de start met 300 deelnemers uit heel Nederland. De organisatie ligt in handen van lokale wielerclub Velosport Veluwe. Met behulp van vele vrijwilligers zal er een pittig en uitda-

gend parcours worden opgebouwd van 2,5 kilometer. Alle ingrediënten zijn aanwezig: gras, zand, klimmetjes, draaien en keren en uiteraard ontbreken de balken niet. De wedstrijden zijn voor publiek goed te volgen en de toegang is bovendien gratis. De Amateurs starten om 10.00 uur en de dag wordt om 15.00 uur afgesloten met de koers voor Elites en Beloften.

Clubkampioenschappen AV de Gemzen

HEERDE- Traditioneel zijn de clubkampioenschappen de afsluiting van het baan- en dus het zomerseizoen. Dit is doorgaans in het laatste weekend van september, zo ook in dit jaar dat wederom gekenmerkt werd door covid19 en de corona maatregelen. Ondanks dit alles werd er de hele zomer fantastisch gepresteerd door de Gemzen atleten op alle niveaus, van jong tot ouder en in alle hoeken van het land. Het laatste weekend in september was dan ook de laatste mogelijkheid om nog een uiterste prestatie neer te zetten. Het programma bestond uit diverse meerkampen voor de diverse categorieën, een koppelloop over 5km voor de loopgroepen en natuurlijk de gezinsestafette. Het is verder altijd een mooie gelegenheid om atleten te huldigen en/of afscheid te nemen van trainers die de focus verleggen. Ook was het voor de vrijwilligerscommissie dé gelegenheid om alle vrijwilligers nog eens in het zonnetje te zetten en de waardering uit te spreken want zonder vrijwilligers kan een vereniging niet draaien. Sportief gezien waren

de clubkampioenschappen een succes. Niet alleen de weersomstandigheden waren prima ook het aantal deelnemers en natuurlijk toeschouwers waren in grote getale aanwezig. AV de Gemzen leeft en er is altijd wat te doen. Natuurlijk werden door de atleten weer diverse pr’s geleverd en was er voor het senioren mannen team een prachtig clubrecord op de 4x200m. De mannen verbeterden het oude record met maar liefst 5 seconden. De koppelloop over 5km was een mooie overwinning voor Stefan Gelderman en Jurian Onderdijk in een memorabele tijd van 14.12 min. Maar liefst 16 families deden mee aan de gezinsestafette. De gezinsleden legden in estafettevorm een afstand van 1200m af. Snelste gezin dit jaar was wederom de familie Mak in een mooie tijd van 3.11 minuten. De Gemzen kijkt terug op zeer geslaagde clubkampioenschappen 2021 en maakt zich op voor een prachtig winterseizoen met veel wedstrijden zowel in het bos (crossen) als op de weg. Kijk voor alle uitslagen op de Gemzen site.


NIEUWSBLAD SCHAAPSKOOI - PAGINA 35 PAGINA 2

ZORGTIPS & WEETJES GEZONDHEIDSCENTRUM HEERDE

UW EERSTE AANSPREEKPUNT BIJ GEZONDHEIDSVRAGEN EN -PROBLEMEN

ALS HET OM UW GEZONDHEID GAAT Zorgtips & Weetjes is een publicatie van Gezondheidscentrum Heerde die elke laatste dinsdag van de maand verschijnt. Voor de inwoners van Heerde, Hoorn, Veessen en Vorchten zijn de zorgprofessionals in het centrum het eerste aanspreekpunt als het gaat om gezondheidsvragen en -problemen. Cliënten mogen rekenen op laagdrempelige en passende eerstelijnszorg van hoge kwaliteit, volgens de laatste inzichten en richtlijnen.

Huisartsen Heerde

(0578) 69 81 80 info@huisartsenheerde.nl www.huisartsenheerde.nl

In het centrum zijn de volgende zorgaanbieders gevestigd: Apotheek Heerde, Fysiotherapeutisch Centrum Heerde, Huisartsen Heerde, Innofeet, Muevo Cesartherapie & Stressmanagement, Voedingsvoorlichting & Dieetadvies Vérian en Thuiszorg Vérian. Aan de achterzijde bevindt zich een bloedprikpost van Isala. Bloedprikken kan daar alleen op afspraak. Kijk voor meer informatie op www.gezondheidscentrumheerde.nl.

(0578) 69 27 90 info@apotheekheerde.nl www.apotheekheerde.nl

MEER DAN ALLEEN UITGEVEN

(0578) 69 63 63 info@fysioheerde.nl www.fysioheerde.nl

VACATURE: PRAKTIJKONDERSTEUNER SOMATIEK

Volgens Wikipedia is een apotheek een plek waar

NIEUW: GLI - COACHING OP LEEFSTIJL

Ben jij een enthousiaste en gemotiveerde praktijkon-

men medicijnen verkoopt en soms ook vervaardigt.

Met de komst van leefstijlcoach Dagmar Althuizen

dersteuner die ons team wil komen versterken? Dan

Dat zou u vast niet verwachten als u weet dat het

breidt Fysio Heerde haar behandeltherapieën verder

zien we een CV met motivatiebrief graag tegemoet.

woordje apotheek uit het Grieks komt en bergplaats

uit. CooL (Coaching op Leefstijl) is als leefstijlpro-

betekent. Een apotheca was vroeger echter de

gramma opgenomen in de basisverzekering als

De Praktijkondersteuner Somatiek biedt zorg aan

naam van de ruimte in het klooster waar genees-

Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI). Het is een

patiënten met een chronische aandoening, zoals DM,

krachtige planten en kruiden werden bewaard. Zo is

programma dat is gericht op het verbeteren van de

astma/ COPD of (risico op) hart- en vaatziekten. Je

na verloop van tijd het begrip apotheek ontstaan.

algehele leefstijl van mensen die als doel hebben om

coördineert deze zorg en organiseert zelfstandig

gewicht te verliezen. Zo is er aandacht voor betere

spreekuren voor deze patiëntengroepen. We werken

Het verkopen of uitgeven van medicijnen is een

eetgewoonten, beweging, slaap, ontspanning, stress

met Medicom en Portavita. Je bent als Praktijkon-

belangrijke taak van een apotheek. Nog belangrijker

en timemanagement. Dit levert gezondheidswinst op

dersteuner daarnaast ook verantwoordelijk voor

is de bewaking van het medicijngebruik van haar

en het verbetert de kwaliteit van leven.

voorlichting, advies en instructie aan patiënten.

cliënten. Medicijngebruik is maatwerk. Wat voor de één werkt, hoeft voor de ander niet te werken.

De criteria om aan het

Kijk voor de uitgebreide vacature tekst op

Of het geeft vervelende bijwerkingen omdat er

CooL-programma mee te doen zijn:

onze website: www.huisartsenheerde.nl

bijvoorbeeld sprake is van allergieën. Of er zijn

• Overgewicht (een BMI tussen 25 en 30) en

persoonlijke omstandigheden die een risico vormen

daarnaast een verhoogd risico op diabetes

Heb je interesse stuur dan je CV met motivatiebrief.

voor het medicijngebruik. Wij controleren daarom

Heb je nog aanvullende vragen neem dan contact op

voor uitgifte van een medicijn altijd of het medicijn

• Ernstig overgewicht (BMI van meer dan 30) én

met onze praktijkmanager Aileen Klinkhamer of stuur

bij u past. En zo ja, in welke dosering. Deze controle

• Een verwijzing van uw (huis)arts.

een mail aan info@huisartsenheerde.nl

doen wij voor elke uitgifte. Uw situatie kan sinds

UW VACCINATIEBEWIJS OP CORONACHECK.NL

of hart- en vaatziekten of

de laatste uitgifte immers gewijzigd zijn. Belangrijk daarbij is te weten of u andere medicijnen gebruikt. Medicijnen kunnen elkaars werking sterk beïn-

Wilt u een bewijs van vaccinatie voor reizen of

vloeden. Ook als het om zelfzorgmedicijnen gaat

toegang tot een evenement? Dan kunt u terecht

die u in een drogisterij of supermarkt koopt zoals

op de website www.CoronaCheck.nl of op de app

ibuprofen en paracetamol. Laat ons altijd weten wat

CoronaCheck op uw smartphone. U kunt daar direct

u nog meer slikt. Zo verkleinen we samen de kans

zelf uw vaccinatiebewijs regelen. Heeft u hier hulp

op problemen. Dat is hoognodig! Uit onderzoek

bij nodig belt u dan met het speciale nummer van de

blijkt dat dagelijks meer dan 130 mensen in het

Rijksoverheid: 0800-1421

ziekenhuis worden opgenomen vanwege problemen

GRATIS INLOOPSPREEKUUR

met de medicijnen die ze gebruiken. De helft van

Iedere maandag is er van 18.00 tot 19.00 uur een gra-

deze opnames had voorkomen kunnen worden.

tis inloopspreekuur voor mensen die klachten hebben aan het houding- en bewegingsapparaat. Eén van onze fysiotherapeuten bekijkt uw klacht(en) en geeft u vrijblijvend advies. Bezoekers van het inloopspreekuur kunnen zich melden aan de balie.

© Can Stock Photo / magann

www.gezondheidscentrumheerde.nl Brinklaan 7 t/m 15 @gcheerde


NIEUWSBLAD SCHAAPSKOOI - PAGINA 36 PAGINA 2

50-jarig jubileum Deel 3 1991 - 2000

1. Bekerfinale District September 1991 Staand v.l.n.r. Wilco Veltkamp, Wim Aalbers, Michel Keizer, Herman Kieskamp, Harco Mulder, John Eilander, Paul Dijkink en Trainer&Coach Geb Dokter Zi�end v.l.n.r. Gerrit van der Vegte, Gerben Vinke, Dries Tellegen en Roel Meulenkamp

2. Bekerfinale District in Zeewolde 1991

3. Bekerfinale District in Zeewolde 1991

4. Supporters Bekerfinale District

5. Dhr. Striker met zwemselec�e 1993

6. Octopus Kampioen ‘99’20

We zijn weer begonnen. Ook een keer een kijkje nemen? Kom meezwemmen bij Octopus WEDSTRIJDZWEMMEN SELECTIE (Van circa 10 tot 25 jaar) Maandag 17:30 - 18:30 Woensdag 18:00 - 20:00 Donderdag 17:30 - 18:30 Vrijdag 19:00 - 20:30

JEUGD (Vanaf 7 jaar) Zwemmen Combina�etraining zwemmen en waterpolo (t/m 11 jaar) Waterpolojeugd (vanaf 11 jaar)

WATERPOLO HEREN (Vanaf 17 jaar) Maandag 20:00 - 21:30 Donderdag 20:00 - 21:00

WARMWATERGROEP (Vanaf 40 jaar) Zaterdag 09:15 - 10:00

WEDSTRIJDZWEMMEN MASTERS (Vanaf 20 jaar) Dinsdag 20:00 - 21:00

TRIMGROEP (Vanaf 40 jaar) Woensdag 20:15 - 21.00 Zaterdag 08:30 - 09:15

Woensdag Vrijdag Vrijdag

17:00 - 18:00 17:30 - 18:15 18:15 - 19:00

Tot ziens in het Berghuizerbad in Wapenveld

www.zvoctopus.com


NIEUWSBLAD SCHAAPSKOOI - PAGINA 37 PAGINA 2

RM

ZOME

L

SSIE.N

MI ETEEN

DANK JULLIE WEL! Door uw vrijwillige hulp is Zomer met een Missie een groot succes geworden! Afgelopen zomer maakte u met elkaar meer dan 60 mooie zomerpakketten. En u bracht ze zelf langs bij gezinnen met weinig geld en bij mensen die deze zomer helemaal alleen waren. Daarnaast boden tientallen bedrijven en organisaties uitjes of producten aan en waren er vrijwilligers die deze uitjes zijn gaan begeleiden. We ontvingen spontaan allemaal losse cadeautjes, waaronder ijsbonnen, uitjes, bakkersbonnen, een etentje en make-up tasjes, we stonden in de krant en waren te horen op de radio. Wat een fantastisch zomers feest! 31 LO 62 GEVERS EN SSE CAD Mede dankzij u hebben bijna 150 dorpsgenoten, EAU TJES groot en klein, een heerlijke zomer gehad.

Zomer met een Missie is een project van Present Epe-Heerde en is mogelijk gemaakt met een coronasubsidie van de gemeente Epe Met dank aan: Rebelation, de Buitenhof Epe, de Aardbeientuin Bronsink, de Boerderij Oene en ’t Koffiehuys, IJssalon Rozeboom, Bruna Vaassen, Slagerij Kroon, IJssalon Roberto, het Ecologisch Erf Emst, Imkerij de Werkbij, VanOuds, de Ezelboerderij, Boerderij Goudbeek, Wen’s dierenspeciaalzaak Heerde, Restaurant & Midgetgolf Veluws Eethuis Wissel, Shop4Nop, Atletiekvereniging Cialfo, Gezinspark ’t Smallert, Heggies Speelschuur, de Koekoek, Puur Petra, Ribhouse Texas, BB Epe, Bureau TW, H.J. Gelderman, Bureau Jongedijk, Lucrato, Ingrid, Aart, het Formulierenteam, Anouk, Han, Radio 794, Jolinde, Dennis, Monique, Joyce, Trudy, Karin, Ria, Simone, Everlien, Jael, Paula, Agnes, Henk Wim, fam. Blom, Wilma, Bettine, Vera, Marjolein, Eva, Melissa, fam. van Dijk, Magda, Silvia, Diana, Margreet, Sophie, Eline, Leonie, Silvia, Viola, Regien, Patricia, Pernille, Ellen, Joanne, Ester, Angel, Linda, Kim, Mathilda, Lida en Peter, Antje, Gerdien, Kirsten, Annemiek, Natascha, Sita, Rita, Philippine, Wilma, Erica, Rita, Natascha, Joke, Anke, Margreet, Danieke, Gerlinda, Kristel, Sonja, Els, Carla, Sophie, Johan, fam. v. Essen, José, Berdien, Toon, Marion, Paula, Bert, Gert en Sytie, Melissa, Kim, Henny, Mirjam, Jacquelina, Marijke, Marijn, Jan Lowin, Zwier en iedereen die we nog vergeten zijn.

WILT U OOK IETS GOEDS DOEN VOOR EENZAME DORPSGENOTEN OF MENSEN DIE HET FINANCIEEL MINDER HEBBEN? STUUR EEN MAILTJE NAAR INFO@PRESENTEPE-HEERDE.NL ÓF MELDT U STRAKS AAN VOOR KERST MET EEN MISSIE. Stichting Present Epe-Heerde info@presentepe-heerde.nl 06-153 79 440


NIEUWSBLAD SCHAAPSKOOI - PAGINA 38 PAGINA 2

TE HUUR: 2 persoons appartement aan de rand van Hattem.

WEIDEGANG AANGEBODEN

Vanaf medio oktober 2021 weidegang met gebruik schuilstal aangeboden voor een paard of pony. Vosbergerweg Heerde. Informa�e: 06-46256260.

Te koop gevraagd Oude Racefietsen Brommers, Elektrische fiets Tel. 06 51775487

€ 850,- excl. g.w.l. p/mnd.

Op zoek naar het perfecte kraamkado? “Bolletje en Wolletje op kraamvisite”. www.sandraholtman.nl of tijdens Open Atelier Dagen

Info: 06 - 41 88 88 72

Erveweg 12a, 8196 KG Welsum Tel: 0570-561509 of 0610778801

Het fruitpersseizoen gaat beginnen! Laat uw eigen fruit appels/peren persen bij Huiskampsapmobiel in Welsum U kunt dan het hele jaar genieten van uw eigen geteelde appels en peren. Twijfelt u over de rijpheid van uw fruit dit jaar doen wij bij aanmelding gratis metingen op de rijpheid en suikergehalte van uw fruit De volgende datums persen wij bij ons thuis aan de Erveweg 12 a in Welsum

30 sept., 3, 5, 12 en 20 okt. Voor info of aanmelden voor een fruitpersdag tel nr 0610778801 of stuur een email info@huiskampsapmobiel.nl

Kwekerij-Tuincentrum van Essen Beste Prijs-Kwaliteit verhouding in de omgeving!

Volop grote vaste planten, hortensia’s en boeke�en. Hebe Addenda nu v.a. ........................................5,95 Orchideeën nu ....................................................7,50 Bolchrysanten v.a.. .............................................1,75 Vaste planten v.a. ...............................................1,20 Violen v.a. ...........................................................0,13

Sierappelboom ............................................ 32,00 Lavendel v.a..................................................... 1,70 Bildtstar 10 kg ....................................................5,75 Gemengd graan 20 kilo ......................................8,50

Nieuw: Pilates in Vaassen! Spierversterkende oefeningen tijdens schooluren. Maak vrijblijvend kennis, gratis proefles! Meer info of aanmelden: pilatesvaassen@gmail.com of bel 0613560822. GEZOCHT! Wij zoeken een huishoudelijke hulp voor 3 uur per week. Tel. 06-18497637. HULP GEZOCHT Op ons melkveebedrijf in Heerde zoeken we een jonge enthousiaste hulp bij het melken 1 a 2 avonden per week en/of voor diverse werkzaamheden op de zaterdag. Voor informatie 06-50448202

Kanaaldijk 17, Heerde Tel: 06-20149917 Geopend: ma t/m vr 11.00 - 17.00 uur, zat 9.00 - 17.00 uur Like ons op facebook: Plantencentrum van Essen

vers van de tuinder Stoofpeertjes Gieser Wildeman 2,45 per kg

3 kg voor

6,50

Gele snoeptomaatjes 500 gr.

1,50

Snackkomkommertjes 400 gr.

1,50

openingstijden &K V O FQ Ţ Ţ WWT 8TKLFCI Ţ Ţ WWT <CVGTFCI Ţ Ţ WWT

YYY VWKPFGTKLFQQTP PN ű -GTMFKLM *GGTFG

!"#$!%

KOFFIE-/ESPRESSOMACHINE STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

Zorgeloos wassen en herstellen van al uw tapijten. Inl. 055-5219456 Het Perzisch Tapijtenhuis sinds 1962 Gratis haal- en brengservice.

PROFKAP

Wapenveld - 038-4479762

Computer Service Spek www.uwcomputerhulp.com

Eerste hulp bij computerproblemen in omgeving Vaassen, Apeldoorn, Epe en Heerde. Reparaties, onderhoud en meer. Aan huis of halen en brengen van uw apparaat. Gegarandeerd het laagste tarief. Contact via 0620142777 of computerhulp@furotech.nl Kijk ook op www.furotech.nl voor meer informatie.

Uw computerhulp aan huis en bedrijf. Voor al uw computerproblemen, ook voor levering van nieuwe computers en laptops, internetaansluitingen, enz. alles tegen normale prijzen. Bel naar 0578-694026 of kijk op www.uwcomputer-

Prak�jk De Verbinding

WASMACHINE STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

Natuurgeneeskundige prak�jk voor energe�sche (paranormale) therapie en mediumschap

GEVRAAGD Oud ijzer, fietsen, computers en wasmachines. Tel: 0578-575524.

Hans de Wilde

KOOKPLAAT/OVEN STUK?

Te koop: Ouderwetse soorten appels Goudreinet, Laxton, Bellefleur, Jonathan zoete Armgard, Bramley Seedling en stoofperen. Alles onbespoten. Kloosterakkers 2A, 8194 LS Veessen. 0578-631523. Dagelijks nà 13.00 uur en zaterdag hele dag.

PROFKAP

Vrijblijvend prijsopgaaf

Computerhulp Vaassen

Pastoor Hagenstraat 1 8171 AH Vaassen Tel. 0578-621162 / Mob. 06-30871953 hansdw@prak�jkdeverbinding.info www.prak�jkdeverbinding.info

Wordt uw tuin te vol, of wilt u meer licht ? * vellen/snoeien van bomen en heesters * heggen knippen * versnipperen van takken

Ondernemende enthousiaste vlotte slanke blonde jonge man, verkoopmanager, zoekt christelijke leuke vrouw in de leeftijd van ongeveer 35-45 met of zonder kinderen voor een relatie. vossen2012@me.com / 0620436245.

Bij besteding meer dan 15 euro zakje bloembollen cadeau.

Volop Garden Girls heide. Boeke�en, snijbloemen, decora�e, aardappelen, uien, winterwortelen, bomen, haagplanten, meststoffen, diervoeders, houtpellets en tuingereedschap

Voordelig VERHUIZEN of woningontruiming? Flexibele service, gecertificeerd en verzekerd!Ook gespecialiseerd in seniorenverhuizingen. Zie www.minimoves.nl of bel 06 1929 1929

KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

hulp.com

DROGER STUK? KERS: 0578-696729 zie advertentie elders

WONINGINRICHTING

TUINMAN B.V.

Prima nieuwe aardappelen, Frieslander en Parel van de Dijkhuizerenk. Tevens Ottena en Bildtstar (oude oogst) in verpakking van 3, 5 en 10 kg.Bezorging mogelijk. Henk van ’t Hof, Dijkhuizerzandweg 13, 8161 NS Epe, tel. 0630612813.

Heerderweg 32-34 8161 BM EPE tel. 0578-612925

MAGNETRON STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

Overgordijnen Vitrage Zonwering Rolluiken, enz.

Meubelen Vloerbedekking hard en zacht

Woonwinkel het Handelshuis Epe

Zoekt u een Chr. partner? www.samen-verder.nl sinds 1986 met consulenten werkzaam door het hele land. Gratis brochure. Tel: 088-1303400 (lokaal tarief).

Alle meubels op voorraad, tafels rond/ovaal, dressoirs, tv-kasten, vitrinekasten, salontafels ... binnen 2 dagen geleverd.

Zelfstandige schilder zoekt alle soorten schilderwerk. Op korte termijn agenda vol, op lange termijn nog ruimte. Tel: 06 - 457 549 85. Richard van Rutten Schilderwerk

Alles wat je nodig hebt voor sfeer in huis!

R.S.E RIOOL SERVICE EPE Ontstopping, aanleg en onderhoud van allerlei rioleringen. Tel: 0578-612917

Hoofdstraat 112 8162AN Epe info@hethandelshuisepe.nl Tel. 06-12905779 Mobiel: 06-53898348

Motorliefhebber zoek motorfiets tot 1980. BMW, Honda, etc. Ook lang stilstaande. Tel 06 22 57 13 21.

SCHILDERSLES IN EPE Kunstschilder Dicky Kelly geeft les in aquarel en olieverf in een gezellige ongedwongen sfeer. Er zijn op de woensdagavond van 18.30 tot 21.00 uur nog plekken vrij bij Atelier in het Groen. Meld je nu aan: 06 45941112 / dickykelly@outlook.com

Professionele KLOKKENMAKER Rep. oud + ant. klokken. Cees van Lunteren. Gelriaweg 8-1 Epe (tegenover de VMI) Tel: 0578-614038. Volgens afspraak.

KOELKAST STUK? KERS: 0578-696729 zie advertentie elders


NIEUWSBLAD SCHAAPSKOOI - PAGINA 39 PAGINA 2

Onze chefs bedenken elke week nieuwe gerechten. Zodat jij alleen nog hoeft te bedenken waar je zin in hebt. Elke dag weer oogsten we verse ingrediënten en bereiden onze chefs en voedingsexperts met veel liefde en passie écht lekkere én gezonde maaltijden. Die onze bezorgers gratis en gekoeld bij je thuis bezorgen. Zodat jij ze alleen nog maar in de magnetron hoeft te zetten. Lekker.

Uitgekookt.nl

Bestel ook een proefpakket

4 voor 19,

95

Bes tel nu! 085-0194486


NIEUWSBLAD SCHAAPSKOOI - PAGINA 40 PAGINA 2

Chr. Mannenkoor Looft den Heere

Lezing: Frida Kahlo bij Cultuurplein EPE- Na een jaar van stilte hervat Cultuurplein haar lezingen in het nieuwe seizoen. Op donderdag 14 oktober is de eerste kunstlezing. Thema van deze avond is het leven en werk van Frida Kahlo. Het werk van Frida Kahlo karakteriseert zich door de vrolijke kleuren, weliswaar in contrast met een vervreemdende sfeer. Kahlo heeft geen gemakkelijk leven gehad. Toen ze als meisje van 18 een zwaar busongeluk kreeg, begon ze tijdens haar maandenlange revalidatie te schilderen vanuit haar bed. Ze trouwt met een oudere en beroemde kunstenaar Diego Ribera. Haar fysieke pijn, haar onstuimige huwelijk en haar liefdesleven, alles was inspiratie voor heel eigen schilderkunst. De Indiaanse kunst van Mexico is altijd herkenbaar in haar werk. Kortom, een boeiende lezing over een vrouw die de controverse niet schuwde. Veel lezingen konden vorig jaar om bekende redenen niet doorgaan. Dit jaar hopen ze natuurlijk dat alle lezingen weer doorgaan.

VAASSEN- De leden van het chr. Mannenkoor uit Vaassen gaan er weer tegenaan. Op donderdag 30 september gaan de deuren van de oefenzaal aan de Kosterstraat 20 in Vaassen open. Het koor bereidt zich dan voor op onder andere het Kerstconcert in de H. Martinuskerk in Vaassen op 18 december en op het Passieconcert in Vaassen op 9 april 2022. Het bestuur nodigt belangstellenden uit om

te komen luisteren en mee te doen. “Geen zorg: verplichtingen zitten daar niet aan vast. Als je lid wordt, betaal je pas lidmaatschap na het Kerstconcert. Je krijgt uitleg en assistentie van ervaren koorleden en je mag alles vragen. Het koor telt nu 100 leden en wil graag steviger voor de dag kunnen komen. Denk aan jouw inbreng tijdens zo’n groot concert in de H. Martinus of de Dorps-

kerk met dit grote koor, een organist, een pianist, een koperblaasensemble en solisten. Wat zegt je familie in de zaal dan? Laat deze kans niet voorbij gaan en kom meedoen!,” laat het koor weten. Voor inlichtingen: Dick den Hertog (tel. 06-51719563) of Wim Lubbers (tel. 055-5338640). Ook de site www.looftdenheere.com geeft veel info.

Open Atelierdagen Noordoost Veluwe REGIO- Na de gedwongen coronapauze van afgelopen jaar zijn de Open Atelierdagen Noordoost Veluwe dit jaar weer springlevend: op 2 en 3 oktober openen 43 kunstenaars uit de regio de deuren van hun ateliers voor bezoekers. De organisatoren hebben in de tussentijd niet stilgezeten. De website is compleet vernieuwd en aangepast aan de eisen van de huidige tijd. Kortom – Open Atelierdagen 2.0. De Open Atelierdagen Noordoost Veluwe worden al sinds 1994 georganiseerd en behoren daarmee tot de pioniers van het ondertussen bekende fenomeen van de kunstroutes. “Een serieuze toelatingstoetsing garandeert een hoog kwaliteitsniveau van de getoonde kunstwerken – en dat weten

duizenden van kunstliefhebbers elk jaar weer te waarderen. De ontmoetingen met de kunstenaars in hun werkomgeving zorgt bij velen voor een inspirerende kruisbestuiving”, aldus de organisatie. Inspireren wil ook de nieuwe website www.openatelierdagen.nl, die dit jaar door kunstenares Pauline Luijben in een geheel nieuw jasje is gestoken. Hier kunnen bezoekers alvast een voorproefje nemen van de kunstenaars en hun werken, maar ook meteen één of meerdere routes uitstippelen. Dit jaar zijn de ateliers te vinden in de plaatsen Emst, Epe, Hattem, Heerde, Oene, Vaassen, Veessen, Wezep, Wapenveld en Welsum. Met behulp van Google Maps kan voor beide dagen de perfecte route wor-

Clubkampioenschap individueel Hattem Pétanque

HATTEM- Meestal wordt pétanque gespeeld in twee- of drietallen, maar de afgelopen periode werd er ook individueel gespeeld, een moeilijke discipline, waarbij ieder foutje of concentratieverlies direct kan worden afgestraft. Na de voorronden, waarbij steeds de winnaars tegen elkaar moesten, moest op de finale avond uitgemaakt worden wie zich clubkampioen mocht noemen. In de A-poule werden spannende en lange partijen

gespeeld waarbij Jeroen Bakker de beste resultaten wist te behalen en zich Clubkampioen individueel mag noemen. Uitslag A-poule: 1e Jeroen Bakker, 2e Gerard vd Werf. Op zaterdag vond het Tinnetoernooi plaats. Een gezelligheidstoernooi met een barbecue als afsluiting. Na vier ronden was alleen Ben Kort ongeslagen en werd daarmee winnaar. Winnaar dinsdag mix Dini Boomstra en van het Bultmantoernooi (woensdag): Herman v. Dijk. Foto’s en alle uitslagen op www.hattempetanque.nl.

den gepland – te voet, per fiets of met de auto. Ook de bijbehorende flyer is dit jaar geheel 2.0: met behulp van de QR-code is in een handomdraai alle informatie paraat. Voor kunstliefhebbers die nog een stapje verder willen gaan, biedt de website ‘bonus-informatie’ over kunst in de openbare ruimte en over het lesprogramma ‘Kijken naar kunst’. Wie zich graag een weekend lang wil onderdompelen in kunst, creativiteit, een grote diversiteit in stijlen en technieken én in inspirerende ontmoetingen met kunstenaars is op 2 en 3 oktober tussen 12.00 en 18.00 uur van harte welkom bij de 43 deelnemende ateliers. Voor verdere informatie en inspiratie kijk op www. openatelierdagen.nl.

Bij de lezingen is geen corona-check noodzakelijk. De lezingen vinden plaats in de Heerd in Heerde. Kaarten kunnen eenvoudig worden gekocht via de website www.cultuurpleinnoordveluwe.nl.

Collectanten gezocht HEERDE- De Stichting Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK) is op zoek naar collectanten voor de collecte welke in de week van 15-20 november zal plaats vinden. Ook in Heerde wil de stichting graag geld inzamelen voor kinderen en jongeren met een handicap. ‘Geen kind zonder vriendjes’, dat is het motto. Voor veel kinderen met een beperking is eenzaamheid de grootste handicap. Ze gaan naar aparte scholen of helemaal niet naar school. Spelen wordt lastig als 9 van de 10 speelplekken in ons land nog steeds niet of slecht toegankelijk zijn voor gehandicapte kinderen. En veel kinderen met een handicap staan aan

de zijlijn terwijl ze graag met leeftijdgenootjes zouden willen sporten. Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK) zorgt ervoor dat kinderen met en zonder handicap elkaar leren kennen. Dat ze samen kunnen spelen, sporten en leren – samen opgroeien. Bijvoorbeeld door speeltuinen aan te passen of door aangepast sporten aan te bieden op de atletiekvereniging in de buurt. En om dat mogelijk te maken heeft de stichting nog collectanten nodig. Help je mee? Geef je op bij: Anne-Lite Meershoek (tel. 06-27431236) en voor meer info en aanmelden kan ook bij Isabella Kempers (tel. 06-33319945) - regio-coördinator Overijssel en Gelderland.

Graficus maakt theater op 1,5 meter

Lezing OENE- In het Cultuur Historisch Museum Oene, Houtweg 40 te Oene, wordt op zaterdag 9 oktober een lezing gegeven door Kees Tukker, auteur van het boek ‘De Voedselcommissaris’. In dit boek wordt o.a. beschreven hoe hoge ambtenaren al in 1937 begonnen met de organisatie van de voedselvoorziening voor het geval dat in Europa opnieuw een oorlog zou uitbreken. De lezing begint om 10.00 uur en de inloop is vanaf 9.30 uur. U bent van harte welkom om deze lezing bij te komen wonen. De koffie/thee met iets lekkers erbij staat klaar. De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Er is voldoende parkeergelegenheid.

EPE- Is er nog liefde mogelijk wanneer we 1,5 meter afstand moeten houden? Toneelgroep Graficus uit Apeldoorn zocht het voor u uit. Er bleek, met de nodige humor, best een mouw aan te passen. Het resultaat is een bijzondere voorstelling, opgebouwd uit monologen, dialogen en korte intermezzo’s die alle betrekking hebben op liefde en relaties. Een selectie uit scènes van diverse auteurs, waaronder eentje van Niels Heij uit Epe, gespeeld door mannen

en vrouwen. Aansluitend wordt door vier heren het stuk Mannenmonologen opgevoerd. De monologen staan op zichzelf en variëren in lengte. Een aantal is ernstig van aard, een aantal andere uitermate humoristisch. Deze middagvoorstelling vindt plaats op zondag 10 oktober om 15.00 uur in het Kulturhus te Epe. De toegang is gratis, maar reserveren is wel noodzakelijk via www.kulturhusepe.nl. Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.toneelgroepgraficus.nl.

Big Band Heerde op dorpsplein HEERDE- 23 november 2019 was de datum waarop Big Band Heerde het laatste optreden gaf, waarna we wereldwijd in een bijzonder situatie terecht kwamen. Heel lang hebben de bandleden niet samen kunnen repeteren of optreden maar inmiddels is de draad voor wat betreft repeteren weer opgepakt en is de band bezig om samen met bandleider AnneMarie ten Heggeler de bekende

Big Band Heerde sound te hervinden. “Best even wennen weer na al die tijd en superleuk om daarin de nieuwe bandleden mee te nemen, dat zijn er trouwens best wel wat!”, aldus de Big Band. Gelukkig kan er weer steeds meer en daar maakt de band graag gebruik van. Daarom laat Big Band Heerde van zich horen op zaterdag 2 oktober van 15.00 tot 17.30 uur op het dorpsplein van

Heerde en wordt iedereen daar graag voor uitgenodigd. Als de weersomstandigheden zodanig slecht zijn dat buiten optreden met al het instrumentarium niet verantwoord is, dan gaat het optreden helaas niet door. Het eerstvolgende optreden zal dan op het Heerder Jazzfestival zijn, waar de band weer voor is uitgenodigd.


NIEUWSBLAD SCHAAPSKOOI - PAGINA 41 PAGINA 2

Herfst

Bij ons vind je de mooiste collectie en het beste slaapcomfort!

WAT HEB JE TE KOOP?

Nieuw!

Onze eigen speciaal ontwikkelde collectie kwaliteitsproducten.

Heel veel voordeel op matrassen, kasten, boxsprings, bodems, deelbare en hoge ledikanten, donsdekbedden, overtrekken van 100% katoen... enz.

Koops Bedden sinds 1840

SLAPEN IS ONS VAK

Maak een afspraak! afspraken@koopsbedden.nl 038 376 12 12

Dé slaapwinkel met de beste service en kwaliteit

Direct aan de

A28 Rondweg 72 Wezep

Tel: 038 376 12 12 afspraken@koopsbedden.nl

www.koopsbedden.nl

Zondags gesloten


NIEUWSBLAD SCHAAPSKOOI - PAGINA 42 PAGINA 2

Stuur uw foto naar: info@nieuwsbladschaapskooi.nl

‘Blij met mij! training’ start opnieuw HEERDE- Is voor je kind zelfvertrouwen en veerkracht niet vanzelfsprekend? En gun jij je kind om weer te kunnen zeggen: ‘Ik ben ik… leuk he?’ Of zoek je als ouder hoe je hem of haar kan laten groeien hierin? Denk dan eens aan de Blij met mij training. De plek waar kinderen leren talenten en kwaliteiten (her-)ontdekken, verantwoordelijkheid nemen en helder communiceren met hun omgeving. ‘Blij met mij’ wordt in de gemeenten gegeven onder de paraplu van het CJG. “En dat is prachtig!”, vertelt Mieneke Aalberts. “Doordat de CJG’s de meerwaarde hiervan zien in hun aanbod van zorg aan de kinderen, betalen zij het leeuwendeel van de kosten en is de training voor iedereen die het nodig is binnen handbereik. ‘Blij met mij’ past prachtig bij de zienswijze van de CJG’s: mensen (en dus ook kinderen) weer in hun kracht zetten. De talentgerichte benadering van ‘Blij met mij’ sluit hier naadloos op aan.” ‘Blij met mij’ start op woensdag 13 oktober in Heerde. Deze nieuwe trainingsronde is bedoeld voor kinderen van 9-12 jaar. De training wordt in principe om de twee weken gegeven op woensdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur. Er zijn nog plaatsen beschikbaar.

Herman Boom (‘Beumpie’) dacht 30 jaar te worden zonder daar verder aandacht aan te schenken. Daar dacht zijn vriendin (en schoonfamilie) anders over! Wilt u uw foto ook terugzien in de

Schaapskooi? Of het nu om natuurfoto’s gaat, een foto van een verjaardag of gewoon een grappig plaatje: stuur uw foto in en dan kiest de redactie de mooiste/grappigste/leukste foto uit. Deze wordt dan in de Schaapskooi geplaatst. Spelregels: per deelnemer kan

Kunstkamer Vaassen VAASSEN- Na een zeer succesvolle Grafiekdag, met meer dan honderd bezoekers in Het Kerkje in Vaassen, zijn de activiteiten van Kunstkamer Vaassen in haar eigen kunstruimte weer voortgezet. Door de inbreng van veel nieuw grafisch werk is een nieuwe tentoonstelling samengesteld. De art-prints (zeefdrukken) van Wim Willegen, de kleine maar verrassende kleurhoutsneden van Rinus Groenendaal en de intieme eco-prints van Willeke Klaassen zorgden mede voor nieuw expositiemateriaal. In het werk van Wim van Willegen is sprake van een nieuwe druktechniek. Door gebruik van een nieuwe computertechniek kunnen de kleuren van de zeefdruk nog meer nuances krijgen. De art-print ontstaat door gebruik te maken van een zeer geavanceerde printtechniek. Rinus Groenendaal maakte voor de Grafiekdag een zestal kleine kleurhoutsneden. Het werden creatieve en speelse houtsneden met zijn geliefde onderwerp: een klein vliegtuigje als middelpunt. De eco-prints van Willeke Klaassen verrassen door hun intieme sfeer en natuurkleuren. Zij ogen transparant en blijven dicht bij de natuur. Door de grote afwisseling

1 digitale foto worden ingestuurd van minimaal 1 MB. Deze kan worden gemaild naar info@nieuwsbladschaapskooi.nl tot uiterlijk maandag 9.00 uur. Vertel in maximaal 30 woorden uw verhaal achter de foto. Vergeet niet uw naam en woonplaats te vermelden.

Hulp bij zoektocht naar ideale baan bij Bibliotheek van de kunstwerken, 36 deelnemers, ontstond een verrassende en nieuwe opzet. Kunstkamer Vaassen is tot en met eind oktober op elke zaterdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur te bezoeken. Adres: wit hoekpand aan het ter Heerdtspad 14/Torenstraat (ingang kunstkamer: Torenstraat) in Vaassen. Een persoonlijk bezoek aan de kunstkamer is doordeweeks en op zondag mogelijk. Via 0578-617989 kan men hiervoor een afspraak maken. Voor meer informatie: www. kunstkamer-vaassen.blogslpot.com.

Horsthoekruiters HEERDE- De uitslagen van de Horsthoekruiters. Sophie Lagemaat was zaterdag 25 september met haar pony Bodethal’s Noble Boy op het Bonfix concours in Wezep. Ze heeft daar een 1e prijs gewonnen met 210 punten in de B -dressuur. Ze had ook de meeste punten in de klasse B en kreeg daarom een extra prijs, een Bonfix deken. Ook was Maud Rorije met haar paard Alert daar. Ze reed in de B-dressuur beide proeven naar een score van 211 punten wat goed was voor een 3e prijs.

HEERDE/HATTEM- Woensdag 6 en donderdag 7 oktober helpt de Bibliotheek Noord-Veluwe je bij de zoektocht naar je ideale baan. De bijeenkomst voor werkzoekenden en werkenden die willen veranderen van baan is bij de Bibliotheek in Heerde en Hattem van 9.30- 11.30 uur. De bijeenkomsten gaan om het verbeteren van het cv. Aan de hand van een werkblad met individuele en plenaire opdrachten krijgen deelnemers inzicht in hun sterke punten en oefenen ze om deze daadkrachtig te benoemen. Deelnemers gaan met elkaar in gesprek en krijgen concrete handvatten om een goed cv op te stellen en hun werkervaring concreet te beschrijven. Het is geen bijeenkomst waar je gewoon een cv gaat maken. Door de interactieve opdrachten en stimulerende gesprekken komen deelnemers tot nieuwe inzichten. Hiermee kunnen ze direct of thuis verder aan de slag. Jacqueline Junte is coördinator van de bijeenkomsten rondom werk bij Bibliotheek Noord-Veluwe. Ze is enthousiast over de JobOn trainingen, die bij deze bijeenkomsten gebruikt worden. “Deze trainingen zetten je aan het denken over je eigen vaardigheden. Deelnemers gaan zelf actief aan de slag. Daardoor volgen er ontzettend leuke gesprekken en geven deelnemers elkaar goede tips.” De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 7 oktober bij de Bibliotheek in Heerde, Griftstraat 8, 8181VZ Heerde, van 9.30 – 11.30 uur. Geef je snel op, maximaal 10 deelnemers kunnen meedoen. Deelnemen is gra-

Repair Café

EPE/HEERDE- Liesbeth Schans uit Epe en Wilna Kwakkel uit Heerde werden namens Naviva kraamzorg door hun collega’s Henriëtte en

Meer informatie? Kijk op www.blijmetmij.nu. U kunt ook bellen met Mieneke Aalberts (tel. 06-37546851) of contact opnemen met het CJG in Heerde, Hattem of Epe. Aanmelden voor de training kan via baliecjg@ heerde.nl tot uiterlijk 8 oktober.

Annette in het zonnetje gezet in verband met hun 12,5 jarig dienstverband als kraamverzorgende bij Naviva kraamzorg.

HATTEM- Repareer samen met vrijwilligers jouw kapotte spulletjes en bezoek het Repair Café. Op maandag 4 oktober staan de vrijwilligers voor uw klaar. U bent van harte welkom van 13.30 tot 15.30 uur in de Marke, Daendelsweg 2 in Hattem. Voor meer inlichtingen kunt u bellen naar Stichting Welzijn Hattem, tel. 0384432881 of mailen naar: info@swhattem.nl.

tis, maar aanmelden is een vereiste. Dit kan via www.bibliotheeknoordveluwe.nl.

Graag ook even aangeven waarom deze training net wat voor uw kind is. Voor de deelname wordt een eigen bijdrage van 75 euro gevraagd. Heeft u een kind tussen 6 en 9 jaar die u ‘Blij met mij’ gunt, laat het dan ook even weten. Wellicht start er later nog een trainingsgroep voor deze leeftijdsgroep.

VEESSEN- Sinds de bouw van de drie milieuvriendelijke nieuwe huizen aan de Veesser Enkweg heeft de natuur zelf ook een bijdrage geleverd. De rupsen van de Koninginnepage vlinder zijn gesignaleerd nadat er deze zomer al een vlinder was gezien. Veel natuurliefhebbers zijn enthousiast over deze aanwinst in deze natuurgebieden. Inmiddels zijn er zeker tien rupsen die zich voeden met het loof van de wortels en de venkel. De voorwaarden die zijn geschapen, wordt door de natuur gewaardeerd en dus ook beloond.

Vogelexcursie Vorchterwaarden

EPE/HEERDE- De KNNV, Vereniging voor Veldbiologie, afdeling EpeHeerde bestaat dit jaar 75 jaar. En wie jarig is, trakteert. Dat doen zij in de vorm van een aantal activiteiten voor breed publiek. De vereniging nodigt dan ook iedereen uit om mee te gaan met de gratis vogelexcursie op zondag 10 oktober in de Vorchterwaarden. Dit zijn een van de laatste uiterwaarden langs de IJssel waar niet grootschalig klei en zand is gewonnen, ondanks de hoge ligging en de lokale aanwezigheid van rivierzand. De uiterwaarden zijn erg breed, maar wel erg interessant in verband met de aanwezigheid van een oude rivierarm. Tussen deze inmiddels uitgegraven rivierarm bevindt zich een zandige oeverwal. Deze oeverwal is van belang voor de ontwikkeling van droge schraallanden en glanshaverhooilanden. De oude geul is een tiental jaren geleden opengemaakt in het kader van de opgave voor de Europese Kader Richtlijn Water. Belangrijke doelstelling van deze geul is het bieden van paaiplaatsen voor riviervissen. Ook de bevers hebben deze geul als hun woonplaats ge-

kozen. In de Vorchterwaarden zijn meidoornhagen die dateren uit de vorige eeuw. Door Staatsbosbeheer zijn in de tachtiger jaren grote delen van de Vorchterwaarden verworven en hierdoor is een karakteristiek uiterwaardlandschap in stand gebleven. De Vorchterwaarden is een beschermd gebied in het kader van de Europese Natura 2000 richtlijn en vormt een onderdeel van de in Overijssel gelegen Duurserwaarden. De wandeling gaat langs de open gegraven rivierarm, naar de graslanden met meidoornhagen en vanaf Veessen terug over de IJsseldijk. Wat kunnen we aan vogels verwachten: ganzen, diverse soorten meeuwen, aalscholvers en eenden. De broedvogels zijn al vertrokken naar de overwinteringsgebieden. De gids van de vogelwerkgroep zal ook een toelichting geven over landschapsontwikkeling en het beheer van de Vorchterwaarden. De excursie vertrekt om 7.30 uur vanaf de pont van Vorchten-Wijhe. Verzamelen bij de veerstoep aan de Vorchter kant. Informatie en aanmelding op www. knnv.nl/epe-heerde.


NIEUWSBLAD SCHAAPSKOOI - PAGINA 43 PAGINA 2

Het breekt mijn hart om afscheid te moeten nemen van allen die ik liefheb Dankbaar dat zoveel mensen mijn leven glans hebben gegeven en dat ik zoveel heb mogen en kunnen doen Carpe Diem en geniet van het leven “Uw liefde en Uw trouw zullen mij steeds bewaren”. Psalm 40:12B Na een lang liefdevol leven, vol geloof en vertrouwen, is Thuis gekomen mijn trouwe man en onze meelevende pater familias

YPE BAUKE JANSEN - Ype * Skuzum, 1 feb. 1929 Epe: Marum: Bodegraven: Epe: Engelsbach: Zoelen:

† Epe, 24 sep. 2021

Leny Jansen-de Jong Bauke en Nienke Anneke en Jan Margreet en Harko Cor en Evangeline Heleen en Erwin

kleinkinderen en achterkleinkinderen

De Dankdienst voor het leven van Ype wordt gehouden op zaterdag 2 oktober om 14:00 uur in de Regenboogkerk, Beekstraat 33 te Epe. Voorafgaande aan deze dienst is er, tussen 12.15 en 13.45 uur, gelegenheid om de familie te condoleren. Ook kunt u dan van een eenvoudige lunch gebruik maken. De begrafenis vindt aansluitend aan de Dankdienst plaats op begraafplaats Norelbos aan de Norelbosweg 8 te Epe.

Janny Leunge-Udding medewerker van onze organisatie. Wij gaan haar vriendelijke en betrokken aanwezigheid

Janny

missen en wensen de familie veel sterkte toe met dit grote verlies.

Tot het laatste toe wilde je leven. Door jouw sterke wil hiertoe gedreven. Je geest nog op volle kracht maar over je lichaam had je geen macht. We hebben je los moeten laten. Met grote bewondering en respect hebben wij jou afstand zien nemen van alles wat jou dierbaar en lief was. Dankbaar voor alles wat jij voor ons hebt betekend geven wij kennis van het overlijden van mijn lieve vrouw, onze trotse en dappere moeder, schoonmoeder en oma

Het college van Heerde, Drs. J.W. Wiggers, burgemeester B. van Zuthem, secretaris

Rust zacht lieve Janny We gaan je missen! Marc, Antoinette, Jort & Madeleine

Jantien Leunge - Udding

Janny Bovensmilde, 30 december 1958

Heerde, 23 september 2021

“ ‘t Is niet meer dan, maar toen….” In liefde laten we los

41 jaar getrouwd

Correspondentieadres: Wenz Uitvaart Epe t.a.v. Familie Jansen - de Jong Dijkhuizerzandweg 26 8161 NS Epe Op het privéadres bestaat de gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van Ype op dinsdag 28 september van 18:00 uur tot 20:00 uur en op woensdag 29 september van 15:00 tot 17:00 uur.

Ons bereikte het droevige bericht dat is overleden

Egbert

Elske

Monique en Maarten Lars, Bram

* Epe, † Biddinghuizen, 6 september 1979 19 september 2021

Karin en Gerwin

We houden je voor altijd vast in ons hart.

Van Apeldoornshof 25, 8181 MD Heerde Janny is thuis waar wij deze dagen als gezin met elkaar doorbrengen. Op 30 september is er van 13.15 uur tot 14.00 uur de gelegenheid om ons te condoleren in “IJsselzicht” aan de IJsseldijk 40 in Veessen. Het afscheid zal aansluitend in besloten kring plaatsvinden.

Via www.uitvaartmetbeeld.nl/uitvaart/leungeudding is de samenkomst te volgen. In verband met corona zullen de RIVM richtlijnen voor wat betreft ‘horecagelegenheid’ gevolgd worden.

De Dankdienst is te volgen via

André en Akky Marskamp Minke en Hans Allian, Rowan en Kaelan Andres en Sanne Joep en Koos Jelle en Michelle Badweg 6 8161 NK Epe De afscheidsdienst heeft inmiddels plaatsgevonden.

www.kerkdienstgemist.nl/Epe/Regenboogkerk.

One day I’ll fly away Mijn trouwe levensgezel, onze pa en opa is op 83-jarige leeftijd overleden

Gerrit Stijf

Volkomen onverwacht is overleden mijn lieve echtgenoot, onze zorgzame papa en opa. Het verdrietige bericht dat onze lieve collega

Gert sinds 2011 weduwnaar van Diny Stijf-Brouwer Ans Reusken Hans en Marjan Erik Mariëlle, Skylar Anouschka en Laura Benno Christa en Peter Jan en Nicolas

Janny Leunge-Udding is overleden heeft ons diep geraakt.

Herbert Frijns Ridder in de orde van Oranje Nassau

Wij zullen haar blijven herinneren als een vriendelijke en positieve collega. We hebben veel bewondering voor de manier waarop zij met haar ziekte is

Oud-gezagvoerder en Hoofd Vliegdienst Martinair 20 augustus 1937 - 20 september 2021

omgegaan. Ze bleef doorzetten en genieten zo lang het nog kon. Helaas verloor ze de strijd. Wat zullen we haar gaan missen. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar haar man Egbert, de kinderen en kleinkinderen en naaste

Heerde, 15 september 2021

familieleden.

Gert heeft zijn lichaam beschikbaar gesteld voor de wetenschap. Er heeft in besloten kring een herdenkingsbijeenkomst plaatsgevonden.

Wij wensen hen veel sterkte toe bij dit grote verlies.

Correspondentieadres: Pelgröm Uitvaarten Eikenweg 3, 8172 AG Vaassen

Wij zijn overrompeld en intens verdrietig.

Medewerkers afdeling Bedrijfs- en Bestuursondersteuning en –advisering

Scilla Frijns - Roth Nadine en Diederick Chrisje, Felix Sem Karen en Oscar Het afscheid van Herbert heeft in familiekring plaatsgevonden.

Gemeente Heerde p/a Akkerhoeve uitvaartzorg • Mosweg 1 • 8191 JN Wapenveld


NIEUWSBLAD SCHAAPSKOOI - PAGINA 44 PAGINA 2

DE ZON SCHEEN DE VOGELS FLOTEN DE BLOEMEN BLOEIDEN DE WIND WERD KOUD TOEN WERD HET STIL HENNIE VAN DOESBURG-WAGENAAR

De Heer is mijn herder. Psalm 23 Verdrietig, maar ook beseffend dat het zo goed is en dat hij is thuisgehaald door zijn Hemelse Vader, laten wij u weten dat op 92-jarige leeftijd is overleden

Gerrit van Zanten weduwnaar van Antonia van Zanten - Krijgsman

RUST

† 1959 - 2021

DIRK MARTIJN EN BERRY

uEmst, 5 september 1929

t Apeldoorn, 19 september 2021

Cobie en Roland van de Linde - van Zanten Wilma en Wim Hofmeijer - van Zanten Kim en John van Ommen - Hofmeijer Iris, Amber Sharon en Benjamin Koelewijn -Hofmeijer Thijs, p Ruben en Renate Hofmeijer - ten Have p Correspondentieadres: Familie Hofmeijer - van Zanten Boergonjestede 14 8171 JP Vaassen De uitvaartplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

WIJ BRENGEN HENNIE IN KLEINE KRING NAAR NATUURBEGRAAFPLAATS HOOGENGRAVEN IN ARRIËN (BIJ OMMEN) FAMILIE VAN DOESBURG OSSENKAMPWEG 6 8191 ND WAPENVELD

Verslagen en vol verdriet, maar trots en dankbaar voor de liefde en warmte die wij hebben gekregen is overleden onze lieve schoonzus, tante en oudtante

Hennie van Doesburg-Wagenaar Pa† en Ma† van Doesburg Hendriëtte en Anton van Ommen Hendri en Agnes, Joshua en Maureen Tijmen en Esther, Tomas en Iris Lijsbertha en Bert, Manuel en Jefta Anno en Gaby, Elin en Raff Timea van Doesburg en Jan-Herman Kroes Ludwig van Gent†

Gods licht voegt geen dagen aan ons leven, maar wel leven aan onze dagen toe. Wij willen graag een woord van dank uitspreken naar iedereen die de laatste tijd bijgedragen heeft aan de goede zorg voor Gerrit van Zanten.

Dank en waardering willen we uitspreken voor elke vorm van meeleven en hulp die we mochten ontvangen in de �jd van achteruitgang en na het overlijden van mijn vrouw, onze moeder en oma

Na een lange lijdensweg is toch nog plotseling ons ontvallen onze dierbare schoonzus en tante

Pieternella Jannetje Maat - Huige Nel

Wij wensen Aleid, kinderen en kleinkinderen kracht en sterkte toe rondom dit verlies. Dick† en Anna Maat Aart en Aly Maat Willy† en Geert† van Olst Wicher Maat†, Alie Maat en Aeilt Dalebout Mannie en Wim Dalhuisen Jannie en Andries Bronsink Jan en Hanneke Maat Neven en nichten Heerde, 21 september 2021

Derk - Jan van Huffelen sinds 13 december 2016 weduwnaar van Maria van Huffelen - de Wilde Vaassen, 31 maart 1926

† Vaassen, 19 september 2021 Henny en Janny Rita en Johnny Sandra, Tim Alex en Gera Eline, Denise Ria en Henk Job Ellen en Albert-Jan Eline, Jochem Arie en Margreet Elke en Mark Liese en Valentijn Renda en Karel Simone (liefdevol in ons hart) Yvonne en Rick Koen en Lizanne Floris, Sophia Daan en Judith Tygo, Cas

Correspondentieadres: Familie Van Huffelen, Deventerstraat 38 E 8171 AE Vaassen Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Na een periode van afnemende gezondheid is overleden onze schoonzuster

JO DIJKGRAAF – VAN ASSELT

Jo Visser - Dokter

Door zoveel mensen om ons heen hebben we Gods liefde mogen ervaren!

Wij wensen de kinderen en kleinkinderen en achterkleinkind veel sterkte met dit verlies.

Jan Dijkgraaf, kinderen en kleinkinderen

Hartelijk dank voor uw belangstelling en deelneming die u ons toonde na het overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en overgrootoma In Goede Handen liefderijk geborgen verwachten wij getroost wat komen mag. God is met ons des avonds en des morgens is zeker met ons elke nieuwe dag. Naar NLB 511:7

Na een langzaam afnemende gezondheid is van ons heengegaan onze vader en opa

Alie en Gait † Gerrit † en Christien Aafke en Anton Johan en Geesje Marinus en Inge 19 september 2021

Sientje Kalf - Gerrits Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Heerde, september 2021

Met bewondering voor haar rust, hebben we, toch nog onverwacht, afscheid moeten nemen van

Gerda Vaandering-Rave Wij mochten haar de afgelopen jaren ondersteunen en hebben dit met veel plezier gedaan. Gerda was een lieve, sociale en warme persoonlijkheid. We zullen haar vrolijkheid missen. Wij wensen Gerrit en nabestaanden veel sterkte met dit enorme verlies. Grytsje, Manon, Marleen en Lisa van team thuisondersteuning, JP van den Bent

Met bewondering voor haar zelfstandigheid hebben wij, toch onverwacht, afscheid moeten nemen van onze moeder, schoonmoeder, grootmoeder en overgrootmoeder

Wina Boomsluiter-Robeer Weduwe van Wout Boomsluiter 10 juni 1923 24 september 2021 Gelegenheid tot condoleance woensdag 29 september, tussen 19.00 en 20.00 uur Yarden uitvaartcentrum, Stationsstraat 29, 8161 CP Epe Menno & Lucy, Jeroen & Idske, Niels & Yvonne, Martijn & Annelies Correspondentieadres: M.W.Boomsluiter, T.v. Lohuizenstraat 34, 8172 XL, Vaassen


NIEUWSBLAD SCHAAPSKOOI - PAGINA 45 PAGINA 2

Wij wisten dat het zou gebeuren, niet dat het zo snel zou gaan. Moegestreden omringt door ons allen ben je rustig van ons heengegaan. Intens verdrietig, maar dankbaar voor de mooie herinneringen.

Hendrika Johanna van Pijkeren – Brons ‘Rika’ 25 mei 1944

25 september 2021 Gea en Jaap Cora en Jeroen Jacobus Henry en Linda Matthijs en Anita en kleinkinderen

Schepersbos 18, 8091 HB Wezep Er is gelegenheid tot condoleren woensdag 29 september van: 19:00 – 20:00 uur in het uitvaartcentrum aan de Cotoneasterstraat 2, in Wezep. De uitvaart zal in besloten kring plaatsvinden.

VOOR EEN BIJZONDER EN ONVERGETELIJK AFSCHEID.

Gertrude Smeijsters 06 - 1245 1293 0578 - 744 016 info@sterreuitvaartzorg.nl www.sterreuitvaartzorg.nl

Familieberichten Sluitingstijd familieberichten: maandag 10.00 uur. info@nieuwsbladschaapskooi.nl

Henry van den Berg Uitvaartzorg

Dag en nacht bereikbaar

0578-700235

 Rust en aandacht  Jarenlange ervaring  Dichtbij als u dat nodig heeft www.hvdberguitvaartzorg.nl

06 - 36 17 36 19 24 uur per dag bereikbaar

Astrid Strijbos Uitvaartbegeleider

Waardig afscheid nemen met aandacht en respect in liefde voor de medemens

info@strijbosuitvaartverzorging.nl www.strijbosuitvaartverzorging.nl

0578 57 03 17 Dag en nacht bereikbaar

Uitvaartcentrum ‘de Stilte’ gemoedelijke sfeer - eigen sleutel In een oriënterend gesprek kunt u wensen en mogelijkheden met ons bespreken. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Ongeacht of en waar u verzekerd bent. www.pelgromuitvaarten.nl


NIEUWSBLAD SCHAAPSKOOI - PAGINA 46 PAGINA 2

WEEKEN DDIENSTEN HEERDE Huisarts: Gezondheidscentrum Heerde, Brinklaan 11 Heerde: -Prak�jk Brouwer: 0578-698183. -Prak�jk Lui�ng: 0578-698185. - Prak�jk Wartanian: 0578-698182. -Prak�jk Roseboom: 0578-698186. -Prak�jk de Ruiter: 0578-698184. *Voor spoedgevallen overdag: 0578698181. *Voor spoedgevallen avond-nacht-weekend: Huisartsenpost Zwolle: 0900-3336333. Apotheek: Brinklaan 7, Heerde, tel. 0578-692790. Tandarts: -De Tandarts Heerde, Heerde, 0578-693192. Tandarts M.L. van de Ven-Visser, Heerde, 0578-691848. Verloskundigenprak�jk: -Verloskundigenprak�jk Mami, 038-3761674. -Verloskundigenprak�jk De Veluwe, 06-36357038. Dierenarts: -Dierenklinieken Heerde-Epe, Heerde, 0578-691368. WAPENVELD Huisarts: -Huisartsenprak�jk Wapenveld, Wapenveld, 038-4478701. *Voor spoedgevallen overdag: 0384479595. *Voor spoedgevallen avond-nacht-weekend: Huisartsenpost Zwolle: 0900-3336333. Apotheek: 038-4478701 (kies dan 4). Tandarts: -Tandartsenprak�jk Wapenveld, Wapenveld, 038-4470050. Verloskundigenprak�jk: -Verloskundigenprak�jk Mami, 038-3761674. -Verloskundigenprak�jk De Veluwe, 0636357038. Dierenarts: -Dierenkliniek Ha�em-Wapenveld, Ha�em, 038-4442512. HATTEM Huisarts: -Huisartsenprak�jk ’t Veen, Ha�em, 0384432717. *Voor spoedgevallen overdag: 038-4432717, toets 1. *Voor spoedgevallen avond-nacht-weekend: 0900-3336333. -Huisartsenprak�jk de Hof van Blom, Ha�em, 038-4449595. *Voor spoedgevallen overdag: 038-4449595, toets 1. *Voor spoedgevallen avondnacht-weekend: 0900-3336333. Apotheek: Vechtstraat 3, Ha�em, 038-4442255. Tandarts: -Tandheelkunde Ha�em, Ha�em, 0384441313. -Tandartsen Centrum Ha�em, Ha�em, tel. 038-4443931. -Tandarts A.J.J. Jissink, Ha�em, 0529795036. Verloskundigenprak�jk: -Verloskundigenprak�jk Mami, 038-3761674. -Verloskundigenprak�jk De Veluwe, 06-36357038. Dierenarts: -Dierenkliniek Ha�em-Wapenveld, Hattem, 038-4442512.

KERKDIENSTEN In verband met de coronapandemie zijn de meeste kerkdiensten (na aanmelding) fysiek alleen door eigen gemeenteleden op beperkte schaal bij te wonen onder de geldende maatregelen van de RIVM of online te volgen via o.a. Kerkomroep.nl, Kerkdienstgemist.nl of via de website van de eigen gemeente.

VEESSEN Herv. Gem.: 9.30 uur ds. L. Lammers. VORCHTEN Herv. Gem.: (Johannes de Doperkerk) 9.30 uur dienst. WAPENVELD Herv. Gem.: 9.30 uur ds. P.J. den Admirant, 14.30 uur ds. J. de Jong. Hersteld Herv. Gem. Reg. Wapenveld-Wezep (Bethelkerk, Azaleastraat 4, Wezep): 9.30 uur ds. D.C. de Pater, 14.30 uur ds. P.D. van den Boogaard. Prot. Gem.: Petruskerk) 9.30 uur ds. E.S. Klein Kranenburg, 19.00 uur ds. H. ten Dam. Filadelfia Gem.: 10.00 uur dienst. EPE Herv. Gem.: (Grote Kerk) 10.00 uur ds. L.J. Versteeg. Herv. Gem.: (Sionskerk) 9.30 uur ds. C. van de Worp, 18.30 uur ds. J.K.M. Gerling. Herv. Gem.: (Goede Herderkerk) 10.00 uur en 19.00 uur ds. G.C. Buijs. Geref. Kerk: (Regenboogkerk) 9.30 uur ds. B. Aalbers.

EPE/OENE Huisarts: -Huisartsen Onder Een Dak – HOED (Willem Tellstraat): -S.E.W. van alfen, Epe, 0578-612469. -D.M.S. Boon en E.A. de Ruiter, Epe, 0578-612385. -E.J.H. Hut, Epe, 0578-614830/ 0578-611650. -mw M. Heemskerk-Maat, Epe, 0578-612900. -Huisartsenprak�jk Van Rij en De Smit, Epe, 0578-612472. -De Oener Huisartsenprak�jk, Oene, 0578-641207. *Voor spoedgevallen overdag: 0578-620777. *Voor spoedgevallen avond-nacht-weekend: 0900-6009000. Apotheek: -Benu Apotheek Noord Veluwse, Epe, 0578-612233. -Service Apotheek Epe, Epe, 0578627199. Tandarts: -Centrum Mondzorg Epe, Epe, 0578612397. -Tandartsenprak�jk Epe, Epe, 0578-613870. -Tandartsprak�jk mw. S.S. Scheffer, Epe, 0578612296. -M.F.G. Smits, Epe, 0578-613260. -Mw. M. van der Valk, Epe, 0578-616242. Tandartsprak�jk De Tandhoek, Epe, 0578-620457. Verloskundigenprak�jk: -Verloskundigenprak�jk La Vita, Vaassen, 0578-575093. -Verloskundigenprak�jk De Veluwe, 06-36357038. Dierenarts: -Dierenkliniek Epe-Centrum, Epe, 0578613121. -Dierenklinieken Heerde Epe, Epe, 0578612273. VAASSEN/EMST Huisarts: -M.H.E. Smale, Vaassen, 0578-572800 / 0578-575000. -R.P. de Groot en N.M. de GrootWeis, Vaassen, 0578-571230. -T.P. Smink, Vaassen, 0578-571515. -Huisartsprak�jk Wiechers, Emst, 0578-661215. -J W Wiers, Emst, 0578-576916. *Voor spoedgevallen avond-nacht-weekend: 0900-6009000. Apotheek: -Apotheek Stellendam, Vaassen, 0578574848. Tandarts: -Tandartsenprak�jk Apeldoornseweg, Vaassen, 0578-574996. -Vaadent tandartsenprak�jk, Vaassen, 0578-576485. -TandCare Verbeek, Vaassen, 0578-571808. - Tandarts Goossens, Vaassen, 0578764800. Verloskundigenprak�jk: -Verloskundigenprak�jk La Vita, Vaassen, 0578-575093. -Verloskundigenprak�jk De Veluwe, 06-36357038. Dierenarts: -Dierenartsenprak�jk Vaassen e.o., Vaassen, 0578-574427. -Dierenarts van Duinen, Vaassen, 0578-571133.

Zondag 3 oktober 2021

OENE Herv. Gem.: 9.30 uur dienst, 19.00 uur dienst. EMST Herv. Gem.: 9.30 uur ds. E. Mijnheer, 18.30 uur ds. E. de Mots. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o.: 9.30 uur ds. P.D. Boogaard, 18.30 uur ds. P.D. Boogaard. GORTEL Vrije Evang. Het Mosterdzaadje: 9.30 uur ds. D.J. Budding, 18.30 uur ds. M. van Kooten. VAASSEN Protestantse Gem. Vaassen: (Dorpskerk) 9.30 uur ds. C.E. Lavooij; Tabernakel) 10.00 uur ds. B. Heslinga. Herv. Evang.: 9.30 uur prop. G.A. van Ginkel, 14.30 uur ds. M. van Kooten. VGV: 10.00 uur mw. Marianne Visch-de Bruin. TERWOLDE - DE VECHT Geref. Gem.: 9.30 uur Leesdienst, 14.30 uur ds. A. Schreuder, 19.00 uur Leesdienst, wo. 6 okt. 19.30 uur ds. J.B. Huisman. WELSUM Herv. Gem.: 10.00 uur ds. N.H. de Graaf. HATTEM Protestantse Gem.: (Andreaskerk) 10.00 uur ds. W. Hortensius, 19.00 uur prop. C. van Dijk; (Emmaüskerk) 10.00 uur ds. D.M. van de Linde. Geref. Kerk Vrijg.: (Gasthuiskerk) 9.30 uur ds. Jelle Drij�out. Chr. Geref. Kerk: (De Veste) 9.30 uur en 19.00 uur prof. dr. J. Dekker. Vrije Bapt. Gem. Bethel: 10.00 uur br. E. van ‘t Ende, 19.00 uur br. L. Doornwaard. Vrijz. Geloofsgem. Ha�em e.o. (NPB): 10.00 uur dienst in Heerde. Parochie O.L.V. ten Hemelopneming, Ha�emerbroek: za. 19.00 uur Gebedsviering. De Hezenberg: Zie: www.retraitehezenberg.nl/kapeldiensten.

Vérian (thuiszorg) Vérian biedt huishoudelijke verzorging, verpleging, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, voedings- en dieetadvies in Ha�em, Epe, Heerde, Wapenveld, Veessen, Vorchten, Epe, Oene, Vaassen en Emst. Voor vragen over de zorg is de Zorglijn van Vérian 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via: 088 1263126. Maatschappelijk werk Vérian biedt in de gemeenten Heerde, Ha�em en Epe maatschappelijk werk aan. Op kantoordagen kunt u voor vragen over het maatschappelijk werk bellen naar het telefonische spreekuur van 9.00-10.00 uur. Dit spreekuur is bereikbaar via telefoonnummer: 088 1263126. Welzijn Heerde Welzijn Heerde richt zich op alle inwoners van de gemeente Heerde. Jongerenwerk Er zijn twee jongerencentra: Odyssee in Wapenveld en Jongerencentrum Heerde. De jongerenwerker doet bovendien straathoekwerk. Tel. 06-52745048 roel.slingerland@ teamjeugdheerde.nl. Volwassenenwerk Organiseert diverse preven�eac�viteiten en ontmoe�ngsmogelijkheden in Heerde en Wapenveld. Tel. 06-51259370 tonhulsebos@verian.nl. Van maandag tot en met donderdagochtend van 9.00uur tot 12.00uur bereikbaar via het Centrum voor Jeugd en Gezin, tel. 0578-720001. Buurtcoach Sport en Bewegen Voor eerste hulp bij sporten en bewegen voor jong en oud kunt u met de vraag bij ons terecht. Tel. 0655343026 of per mail naar k.bosch@heerde.nl De Plu Steunpunt voor mantelzorgers en vrijwilligers. Tel. 0578699500. www.depluheerde.nl, info@depluheerde.nl. WZU Veluwe WZU Veluwe biedt huishoudelijke ondersteuning, persoonlijke verzorging en verpleging, dagbesteding en woonzorg in de gemeenten Epe en Heerde. Voor vragen over zorg en indica�es is het cliëntservicepunt bereikbaar via clientservicepunt@wzuveluwe.nl of via (0578) 76 37 08. In noodsitua�es 24 uur per dag, 7 dagen per week. Zorgsaam Rijbewijskeuring: iedere dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag in Apeldoorn, Regentesselaan 2. Info en aanmelden: tel. 055 - 58 898 58. Kopen, huren, lenen van hulpmiddelen De-Zorgwinkel Hoofdstraat 142, 8162 AP Epe. 0578-846431 Spoed: 06-38922350 Mail: info@de-zorgwinkel.nl Website: www.de-zorgwinkel.nl Pla�orm Gehandicaptenbeleid Heerde is belangenbehar�ger voor mensen met een handicap en/ of chronische ziekte in de gemeente Heerde. Info: info@ pgheerde.nl en via website: www.pgheerde.nl EpeDoet! Pla�orm voor vrijwilligerswerk EpeDoet! is het platform voor vrijwilligerswerk in de gemeente Epe, voor zowel inwoners als verenigingen en organisaties. Vraag en aanbod rondom al het vrijwilligerswerk komen hier samen. Je kan terecht voor informa�e over vrijwilligerswerk en er is een aanbod van workshops voor vrijwilligers. Maandag t/m vrijdag 09.0017.00 uur sta�onsstraat 25, Epe. 0578 67 67 67. www.epedoet.nl of epedoet@koppelswoe.nl Centraal Meldpunt Vrijwilligers Hulp Heerde, Wapenveld, Veessen, Vorchten. Meer dan twin�g vrijwilligers-organisa�es werken samen om ook u zo goed mogelijk hulp te kunnen verlenen, zoals met: - maal�jd-verzorging; -oppassen -hand- en spandiensten; -autovervoer; -terminale zorg; -gezelschap houden; -boodschappen doen; -belangen behar�ging; Voor hulp of informa�e (ook bij twijfel) kunt u bellen met: CENTRAAL MELDPUNT voor vrijwilligershulp, tel. (0578) 692525. Open op werkdagen van 9.00-12.00 uur. Koppel-Swoe: welzijn en kinderopvang Opvoeden, opgroeien, welzijn én verbinden. Dat zijn de woorden waar Koppel-Swoe voor staat. Koppel stelt zichzelf ten doel om iedere dag een bijdrage te leveren aan talentontwikkeling en welzijn van burgers van 0 tot 100 jaar. De organisa�e staat dichtbij de mensen en is ac�ef in alle buurten en wijken van de dorpen Epe, Vaassen, Emst en Oene. Voor kinderen en jongeren Jongerenwerk, JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht), Jonge Mantelzorgers, Jongerenontmoe�ngsavonden, Kinderopvang, Peuterspeelzalen en Sportac�viteiten.

Kijk voor ons volledige aanbod van diensten op: www. koppelepe.nl Voor volwassenen Ac�viteiten, cursussen en uitjes, Armoede & Schulden, Bijeenkomsten voor mantelzorgers, Buurtsport, Buurtkaffee, Buurtbemiddeling, Cliëntondersteuning Ouderen en Mantelzorg, Computer- en tabletcursus, Heel Epe Beweegt, Formulierenteam, Maatjesproject, Mantelzorgwaardering, Repair-café, Steunouder, Thuis Wonen Nu en Later, VoorleesExpress, Was- & Strijkservice, Wetswinkel en Wijk- en Dorpsteunpunten. Kijk voor ons volledige aanbod van diensten op: www. koppelepe.nl en www.swo-epe.nl Bezoekadres: Sta�onsstraat 25, 8161 CP Epe. Postadres: Postbus 312, 8160 AH Epe. Telefoon: van maandag t/m vrijdag van 08.30 - 17.00 uur 0578-67 67 67 E-mail info@ koppelswoe.nl Thuisverpleging en kraamzorg Deventer, telefoon 0570-685899. Voor informa�e: www.vte-thuiszorg.nl LANCELOT kraamzorg Nieuwe Deventerweg 94a, 8014 AK, Zwolle. Tel. algemeen: 088 – 0660252 (�jdens kantooruren), Bevallingslijn: 06 – 300 63 275 (alleen bevallingsmeldingen, 24-uur per dag) St. vrijwillige hulpdienst De Kruimelschaar Epe Voor maatschappelijke hulpverlening in Epe, Emst en Oene daar waar professionele krachten, familie, kenissen of buren - door welke oorzaak dan ook - niet in staat zijn om hulp te bieden. Tel.: mobiel 06-101359 80. Voor intensieve en terminale zorg: 06-23795462. 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Vrijwillge hulpdienst Voor Mekaar Ha�em 06-22066754, �jdens werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur Slachtofferhulp Noord-West Veluwe Tel. 0341-426402, Burgstraat 2a, 3841 ED Harderwijk. S�ch�ng Natuurlijk Welzijn Schakel tussen reguliere en alterna�eve (aanvullende) gezondheidszorg. Op dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen tel. bereikbaar via 0578-615569. Postbus 31, 8160 AA Epe. Maatsch. Dienstverlening/Gezondheidszorg Elke vrijdagmorgen vanaf 9.00 uur in de Wieken gesprekstherapie voor mensen met psychische en somatische klachten, fo bieën, depres sies e.d. Ontspanninsoefeningen voor mensen met stress e.d. (geen yoga) aan huis, Wilgenhof 31, Vaassen, tel. 06-16991121 / 0578-842813 S�ch�ng Welzijn Ha�em Daendelsweg 2, 8051 DX Ha�em. Telefoon 038-4432881, info@swha�em.nl S�ch�ng Korrela�e Voor (anonieme) hulp, informa�e en advies bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09:00 – 18:00. 0900 – 1450 (15 ct/pm) Mailen kan 24 uur per dag naar vraag@korrela�e.nl Cha�en kan op werkdagen van 09:00- 17:30 via www.korrela�e.nl

Redactie/Acquisitie Corinda v.d Worp- Striker Chantal Sahanaja Ronald Kloekke Irma Vos Molenweg 24a 8181 BJ Heerde Tel. 0578-691911 www.nieuwsbladschaapskooi.nl info@nieuwsbladschaapskooi.nl Verspreidingsgebied: Heerde, Epe, Ha�em, Vaassen, Oene, Emst, Veessen, Vorchten, Wapenveld, Marle, Welsum. Klachten bezorging: Tel. 0571-274137 nieuwsbladschaapskooi.nl/ bezorgklachten Druk: Hoekstra krantendruk

COLOFON

HEERDE Herv. Gem.: (Johanneskerk) 9.30 uur ds. C.A. van der Graaf, 19.00 uur ds. G.J. Röben. Prot. Gem. Heerde: (Ontmoe�ngskerk) 9.30 uur ds. L. van Wijk. Chr. Geref. Kerk: (Rehobôth-kerk) 9.30 uur en 16.30 uur ds. G. van de Groep. GKV/NKV (Verbindingskerk): (Chr. College De Noordgouw) 9.30 uur ds. J.R. Cramer. Vrije Evang. Gem.: (Kruiskerk) 10.00 uur en 19.00 uur br. R. Dragstra. Vrijz. Geloofsgem. Heerde e.o. (NPB): 10.00 uur mw. Sonja Zwart.

ALGEMENE GEGEVENS


NIEUWSBLAD SCHAAPSKOOI - PAGINA 47 PAGINA 2

DREFT AFWASMIDDEL, SWIFFER, GLORIX, ANDY OF CIF

ARIEL OF LENOR UNSTOPPABLES

2+1

2+1

a5,12 - a5,98

2 VOOR

4

50

GRATIS

*

GRATIS

*

KIES & MIX FRUIT

MONA PUDDING OF YOGHURT

Elstar appelen zak 1 kilo, Conference peren bak 1 kilo, witte of rode druiven bak 500 gram of blauwe bessen bak 125 gram

2 verpakkingen à 450 gram of 450 ml a3,20 - a3,78

2 VOOR

3 VOOR

50

4

99

JK BOLLEN

WAPENAER STUKKEN KAAS

tuks

Alle soorten Verpakking circa 500 gram

i 2021

2 zakken M&M’s à 200-275 gram, repen à 150-165 gram of Maltesers à 175 gram

Alle soorten 3 verpakkingen

Alle soorten 3 verpakkingen

2

M&M’S OF MALTESERS

25% KORTING

Verse kruiden Bakje 15 gram

*

GRATIS BIJ

155 PUNTEN

EXCELLENCE WIJNEN

GATO NEGRO WIJNEN

CHOCOMEL OF FRISTI

Land van oorsprong: Frankrijk 2 flessen à 750 ml

Land van oorsprong: Chili Alle soorten 2 flessen à 750 ml

Houdbare zuivel 2 pakken à 1 liter

a9,98

2 VOOR

7

50

Geen 18, geen alcohol

a9,98

2 VOOR

7

50

a2,58 - a4,58

2 VOOR

2

50

Geen 18, geen alcohol

Geldig t/m di 12 oktober 2021

URO’S GOEDKOPER DA’S LEUK BOODSCHAPPEN DOEN

Openingstijden Jumbo Brinkman Heerde:

Maandag t/m zaterdag e kassa verrekend. van 07.00 tot 22.00 uur

orting op de totale van 2 producten. Alle combinaties * 2+1prijs gratis: 33,34% korting op de totaalprijs van 3 producten. Alle combinaties mogelijk

Jumbo Brinkman, Heerde, Stationsstraat 29

Jumbo Brinkman, Heerde, Stationsstraat 29


98

kken

99

.

5% RTING

NIEUWSBLAD SCHAAPSKOOI - PAGINA 48 PAGINA 2

Geldig in week 39

zondag 26 september t/m zaterdag 2 oktober

Iglo Ocean of fish cuisine

7.30

1.29 – 1.65

3.98 – 4.18

Alle pakken à 240-380 gram, combineren mogelijk 2 pakken** Bijv. Iglo Ocean cuisine lekkerbekjes traditioneel, 2 pakken à 240 gram

+ 1GRATIS 991

2 zakken

3.65

De actieprijzen variëren van 3.25 - 5.49

Alle Lay’s, Cheetos of Doritos Partypacks Combineren mogelijk

2.

0

Per stuk

Crystal Clear

Alle flessen of pakken à 1,5 liter

of Sourcy Vitaminwater Alle flessen à 50 cl

G TOT 63% KORTIN

T

MAX. 5 PER KLAN

25% 49 KORTING

1.99 – 2.69

4.79

Krat 24 flesjes à 30 cl Per krat** Bijv. Hertog Jan Pils, krat 24 flesjes à 30 cl

17.49

13.11

De actieprijzen variëren van 12.74 - 13.11

GIJS Scholfilet

3.

0

Per kilo

Per 200 gram

Hertog Jan of Bud**

**Maximaal 5 aanbiedingen per klant. Niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers.

99 .

PLUS Nederlandse Handpeer Conference of handappel Elstar 19

Los

99 .

+1

SPONSORPUNT

PLUS • Gerookte Noorse zalm Pak 100 gram

• Kabeljauwfilet Schaal 110 gram

• Hollandse nieuwe met ui Pak 2 stuks • Grote garnalen Schaal 100 gram Combineren mogelijk

G TOT 50% KORTIN

G TOT 52% KORTIN

4.78 – 7.98

3

1.29 – 2.05

2 stuks

0

Per pak

99 .

Melkunie Vla

Alle pakken à 1 liter

99 .

GRATIS BEZORGING BIJ DIVERSE PRODUCTEN

Help jouw club met onze sponsorpunten.

Bestel op plus.nl of met de PLUS app. Bekijk de producten en voorwaarden op

plus.nl/gratis-bezorging

*Uitgezonderd PLUS Express

39/21

Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Om al onze klanten te laten profiteren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld).

*De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als jouw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper. **Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs.

Wil je per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld je dan nu aan via plus.nl

Openingstijden:ma ma.-do. 8.00 -- 22:00 20.00| |zondag vrij. 8.00 - 21.00 | za. 8.00 - 20.00 | zo. 8.00 - 20.00 Openingstijden: - za 07:00 gesloten

plus.nl

Van den Hoven-Heerde Brandstraat 1 | 8181 Heerde65 | T: 63 057893 - 696493 | Plusweg 1 | XXXX | XX | Plusstad | T:GC0523 | (Naam)