Ondernemen in Kampen week 39-2020

Page 1

Ondernemen in Kampen is het magazine voor ondernemend Kampen

Jaargang 1 | september 2020 | uitgave 3

i.s.m. bedrijveninkampen.nl

Gemeente Kampen zet in op duurzame ontwikkeling van Melmerpolder Door Niek Teune KAMPEN – Omdat bijna alle kavels van de Zuiderzeehaven verkocht zijn, de sluis bij Kornwerderzand verbreed wordt en Kampen in 2035 energieneutraal wil zijn, gaan wethouder Geert Meijering (CDA) van Economische Zaken en wethouder Irma van der Sloot (GroenLinks) van Duurzaamheid in gesprek met de gemeenteraad over de realisatie van nieuwe havenfaciliteiten. Niek Teune sprak met de twee wethouders over de ‘de duurzame ontwikkeling van de Melmerpolder’, waarbij economie en duurzaamheid hand in hand moeten gaan. Meijering: “We kunnen geld verdienen en tegelijkertijd goed zorgen voor de planeet.”

Wij spreken niet zozeer over een tweede Zuiderzeehaven, maar over de duurzame ontwikkeling van de Melmerpolder De Zuiderzeehaven. Foto: Tennekes.

haven is rond de millenniumwisseling

Was het een verstandige beslissing om de Zuiderzeehaven aan te leggen?

begonnen. In 2006 ging de eerste schop

Meijering: “Ja, ik ben er blij mee

in de grond, nadat er jaren van besluit-

dat de Zuiderzeehaven toentertijd aangelegd is. Ik denk niet alleen

Hoeveel grond is nog te koop in de Zuiderzeehaven?

Meijering: “Wij spreken niet zozeer

vorming aan vooraf waren gegaan. Inmiddels zijn bijna alle kavels verkocht

dat het voor de gemeente Kampen,

Meijering: “De gemeente Kampen heeft

we hebben het over de duurzame ont-

aan ondernemers. Mede daarom denkt

maar voor de hele economische

in 2018 de laatste twee kavels gekocht

wikkeling van de Melmerpolder. Dat

het college van burgemeester en wethou-

regio belangrijk is dat de haven er

van het havenbedrijf. Het ging om een

dekt meer de lading, want het gaat niet

ders voorzichtig na over de realisatie van

is gekomen. De komst van Wärtsilä,

oppervlakte van in totaal 13,3 hectare,

alleen over een haven, maar ook over

nieuwe havenfaciliteiten in de Melmer-

een toonaangevende multinational,

waar op dit moment nog 5,9 hecta-

duurzame energie. Er zijn verschil-

polder. Als de gemeenteraad groen licht

heeft de grootste schwung aan de

re beschikbaar van is. De andere 7,4

lende aanleidingen voor ons geweest.

geeft, kan daar de eerste circulaire haven

Zuiderzeehaven gegeven. Er is ook

hectare, die direct aan het water grenst,

De huidige Zuiderzeehaven is bijna

van Nederland worden aangelegd. Maar

een aantal bedrijven uit de regio die

is verkocht aan een bedrijf dat al in de

uitverkocht.

voordat het zover is, moeten er nog de

zich in Kampen heeft gevestigd. Door

haven gevestigd is en wil gaan uitbrei-

nodige stappen gezet worden.

de haven is de aantrekkingskracht

den.”

Het denken over de eerste Zuiderzee-

van Kampen als economisch gebied enorm toegenomen.”

Het college wil graag in discussie met de gemeenteraad over de aanleg van een tweede Zuiderzeehaven. Waarom? over een tweede Zuiderzeehaven, maar

■ Lees

verder op pagina 21

In deze editie van

Ter overname aangeboden: Kalter Aardbeien

pagina 4/5

Kampenaar ontwikkelde Lego Super Mario

pagina 8/9

Trijntje en Jaron wilden leren in de praktijk

pagina 10/11

Ondernemers VOC Kampen netwerken op gepaste afstand

pagina 22/23


Totaalinrichting Van Dijk: toonaangevend in zakelijke interieuroplossingen

Een zakelijk concept dat klopt Wij verdiepen ons graag in interieuroplossingen voor projecten, bedrijven en kantoren. Met ons grote aanbod in projecttapijt, marmoleum, vinyl, gordijnen, binnen zonwering en buitenzonwering realiseren we een zakelijk concept dat klopt.

de kunst om meubilair, verlichting, vloerbedekking en raambekleding zo te combineren, dat er een inspirerend interieur ontstaat. Voor elk interieurontwerp, stijl en budget leveren wij passend maatwerk. Ons creatieve, gedreven en ervaren team realiseert dit voor u.

De totaalinrichter voor uw zakelijk interieur Uw interieur is het visitekaartje van uw bedrijf. Met gebruik van creatieve oplossingen en kwalitatieve goede materialen zorgen wij ervoor dat uw zakelijke ruimte er weer jaren tegen kan. Uiteraard met het beschikbare budget als uitgangspunt. Maar altijd met dezelfde manier van werken: gepassioneerd, nauwkeurig, creatief en gaan voor het mooiste

Een oplossing voor uw zakelijk interieur Op zoek naar een oplossing voor uw zakelijk interieur? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een kennismakingsgesprek. Liever bij u op locatie? Dat kan ook! Wij komen graag vrijblijvend bij u langs om uw wensen te inventariseren en de ruimte(s) te bekijken. Samen kijken we naar een op maat ontworpen interieuroplossing voor uw bedrijf.

eindresultaat. Persoonlijk contact, slimme oplossingen en korte lijnen zijn daarbij key! Van visualisatie naar realisatie De inrichting van een kantoor vraagt een deskundige blik, want met een optimale bedrijfsinrichting realiseer je goede werkomstandigheden. Van plan tot uitvoering: wij nemen alle zorgen over de (her)inrichting uit handen. Het is

TOTAALINRICHTING VAN DIJK

Toonaangevend in wonen Zambonistraat 4A in Kampen | Telefoon: (038) 331 36 79

Ieder mens is ontwikkelbaar, we moeten er alleen ruimte voor maken Impact biedt u hierbij de hulpmiddelen en kennis die u nodig heeft, zodat ook u zich kunt ontwikkelen. Zo kunnen we beiden doen waar we goed in zijn en is de stap om maatschappelijk verantwoord te ondernemen voor u een stuk kleiner.

Binnen Impact staat het begeleiden en ontwikkelen van mensen centraal. Dit geldt niet alleen voor de mensen die via een traject bij ons komen, maar voor iedereen. Ieder mens is ontwikkelbaar en u als ondernemer speelt hierin een belangrijke rol. Iedereen ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Naast twee stappen vooruit zetten, is het bij Impact ook mogelijk weer een stapje terug te doen. Hierdoor ontstaat er voor iedereen een unieke leerweg. Uw organisatie als ontwikkel-werkplek. Als ondernemers spelen wij een belangrijke rol in het welzijn van onze samenleving. Niet alleen op economisch vlak maar zeker ook op

maatschappelijk gebied. Het aanbieden van een ontwikkel-werkplek bij u op de vloer is een mooi voorbeeld van hoe u deze rol kan invullen. Een ontwikkel-werkplek biedt iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek om zichzelf te ontwikkelen en nieuwe vaardigheden aan te leren. Mensen kunnen weer meedoen en kunnen het vertrouwen in zichzelf terugwinnen. Vaak zien wij ook dat ontwikkelwerkplekken veranderen in contracten.

Binnen onze muren Binnen de muren van Impact bieden wij mensen verschillende mogelijkheden op het gebied van trainingen en opleidingen. Van schoonmaakopleidingen tot opleidingen gericht op het werken met hefmateriaal zoals: heftrucks en elektrische pompwagens. Daarnaast geven wij taalles aan statushouders en leren wij hen werknemers- en sollicitatievaardigheden. Ons groenbedrijf is een gecertificeerd opleidingsbedrijf voor een hoveniers of groenvoorzienersopleiding voor niveau 1, 2 en 3, voor zowel BOL als BBL. Kunnen wij intern opleidingen niet bieden, dan werken wij samen met het ROC en Landstede. Tijdens trajecten wordt er gekeken naar waar iemands vaardigheden liggen en hoe we hen meer tools mee kunnen geven voor op de arbeidsmarkt. Van vrachtwagenbewijzen tot MKB certificaten bij Impact is het mogelijk. Personeel We bevinden ons in een dynamisch speelveld, waarin de regel- en wetgeving vaak veranderen. Om die reden is ontwikkeling en leren ook bij ons

Bij impact staat het begeleiden en ontwikkelen centraal. personeel van groot belang. Door samen te werken met organisaties als Educentre bieden wij ons personeel gratis opleidingen, leerroutes en online testen aan. Interne ontwikkelwerkplekken kunnen eveneens gebruik maken van dit ruime aanbod aan opleidingen. Benieuwd naar de mogelijkheden voor u als ondernemer? Neem vandaag nog contact met ons op.

Impact Kampen Gildestraat 1, 8263 AH Kampen (038) 331 59 44

Impact Dronten De Boorn 15, 8253 RA Dronten (0321) 328 560

info@impact.nl | www.impact.nl


september 2020 | pagina 3

“Oh ja, heb jij iemand aangenomen?”...

Colofon Uitgever:

BrugMedia Constructieweg 41-1 8263 BC Kampen telefoon 0383331027 info@brugmedia.nl www.brugmedia.nl

Thuis is er een ongeschreven regel dat

uitdagende tijden met omzetten die

papa maximaal 2 avonden per week aan

onder druk staan, maar ik heb toch nog

het werk is, variërend van een verga-

2 mensen mogen aannemen. Doordat

dering tot een avond van een onderne-

iemand ons heeft verlaten en doordat wij

mersvereniging. Het verschilt nog wel

gelukkig groeien in marketing en com-

eens per week, maar door de Corona wa-

municatie wat wij voor klanten doen”.

ren er geen bijeenkomsten, zodat ik de

“Oh ja, heb jij iemand aangenomen?”,

Bladmanagement en verkoop:

afgelopen maanden geen enkele avond

kreeg ik dan meestal als antwoord.

weg hoefde. Zo af en toe een videocall,

Het was vast niet zo bedoeld, maar het

John Broelman Barry Kiel

maar verder heel overzichtelijk en daar

leek soms wel of ze het niet verstan-

kun je snel aan wennen. Hierdoor lekker

dig vonden zo in deze corona tijd. Ik

Hoofdredactie:

meer tijd om te kunnen sporten.

begrijp dat, maar goed personeel is

Nick de Vries

de basis voor je bedrijf om verder te een lange periode, de vergadering van

Het mooie van zo’n avond is dat je met

nemen in Kampen, nu net toevallig

de VOC op de planning en ik moet

collega ondernemers goede gesprekken

over personeel en opleidingen gaan.

eerlijk toegeven dat het vooral ook een

kunt voeren. Variërend van wie de beste

Veel leesplezier en laten wij met elkaar

hele gezellige avond was. De vergade-

sportprestaties levert tot hoe je als on-

blijven ondernemen en investeren in

ring verliep anders dan normaal, door

dernemer onderneemt. Doordat de Brug

mensen.

de corona was de groep veel kleiner en

een beetje van ons allemaal is, zijn veel

moest de 1,5 meter goed in acht wor-

ondernemers altijd erg belangstellend

Ondernemende groet,

den genomen. In plaats van calorieën

naar hoe het bij ons gaat.

Johan van der Kolk

verbranden tijdens het sporten, ging ik

Een aantal keren heb ik ongeveer dit

Commercieel Directeur BrugMedia

met meer calorieën weer naar huis.

antwoord gegeven; “ach ja het zijn

Druk: Rodi rotatiedruk Verspreiding: Per post naar alle bedrijven in de gemeente Kampen en afgiftepunten.

Expat Center East Netherlands opent deuren KAMPEN - Medewerkers en studenten van internationaal georiënteerde bedrijven in

kunnen nu terecht bij het Expat Center

de 22 gemeenten van Regio Zwolle kunnen voor vragen en advies terecht bij het Expat

East Netherlands. De toename van het

Center East Netherlands. Dit nieuwe dienstverleningspunt opende op 1 september

aantal internationale medewerkers en

haar balie in het Stadskantoor in Zwolle. “Een mooi initiatief dat past bij de groeiende

studenten in Regio Zwolle maakt dat

internationalisering die Regio Zwolle nastreeft. Makkelijker je weg weten te vinden

het tijd is voor het openen van een eigen

als ondernemer of medewerker in een vreemde omgeving, is uitnodigend”, aldus

Expat Center. De dienstverlening richt

René de Heer, wethouder Zwolle en voorzitter Human Capital Agenda Regio Zwolle.

zich op officiële en praktische zaken

06-15881944

Verschijningsdata 2020: week 10, 27, 39, 50

komen. Laat dit nummer van Onder-

Gisteravond stond voor het eerst, sinds

06-15881933 06-15881947

als het helpen bij vragen over inschrij-

Algemenen Voorwaarden: www.brugmedia.nl/algemene-voorwaarden Niets uit deze krant mag - zonder toestemming van de uitgever- ter publicatie worden overgenomen, in welke vorm dan ook. Op advertenties en commerciële producties in deze krant die niet eigendom zijn van opdrachtgever of reclamebureau, berust het copyright bij de uitgever. Aan zet- en/of drukfouten kunnen geen rechten worden ontleend. Ondernemen in Kampen is een uitgave van BrugMedia. Ondernemen in Kampen werkt milieuvriendelijk en verantwoord.

Vestigingsklimaat versterken

Wegwijs maken

ving, werkvergunningen, huisvesting,

Regio Zwolle is een van de sterkste en

De medewerkers en studenten die van

gezondheidszorg en verzekeringen.

meest innovatieve economische regio’s

buiten Nederland voor kortere of langere

Daarnaast wordt er samengewerkt met

van Nederland. Bij een verdere groei

tijd in Regio Zwolle komen werken

lokale partijen voor sociale activiteiten

vestiging van de balie in het Stadskan-

past ook een sterke profilering buiten

of studeren komen in een voor hen

en taaltraining.

toor een bijdrage van de provincie en

de landsgrenzen en een aantrekkelijk

(en soms ook hun gezinsleden) totaal

vestigingsklimaat voor internationale

vreemde omgeving. Ze spreken de taal

Provincie financiert

bedrijven en instellingen. De vestiging

niet, hebben nog geen netwerk en zijn

Het Expat Center wordt deels gefi-

van een Expat Center in deze regio, waar

voor al hun vragen en wensen op derden

nancierd door de provincie Overijssel.

(tijdelijke) internationale medewerkers

aangewezen. Zij kunnen dus wel wat

Onderzocht wordt of bedrijven die vaak

en studenten terecht kunnen voor aller-

ondersteuning gebruiken. Een aantal

gebruik gaan maken van de dienstverle-

lei diensten, kan daaraan een belangrijke

bedrijven of onderwijsinstellingen be-

ning een bijdrage kunnen gaan leveren.

bijdrage leveren.

geleidt deze medewerkers zelf, anderen

De gemeente Zwolle ontvangt voor de

Voucherregeling voor overgang naar kringlooplandbouw

daarmee verloopt de dienstverlening voor de gemeente kostenneutraal. Bron: regiozwolle.info.

Leergang samenwerking tussen overheden, onderwijs en bedrijfsleven in Regio Zwolle REGIO - Regio Zwolle en Talentenregio organiseren in de tweede helft van 2020

REGIO - De provincie Overijssel heeft

een leergang regionale samenwerking.

met ingang van 7 juli de voucher-

Deze is speciaal ontwikkeld voor me-

regeling Kennisondersteuning

dewerkers van provincies, gemeenten,

Agro&Food open gesteld. De regeling

werkgeversorganisaties en onderwijs-

is bedoeld voor ondernemers die een

en onderzoeksorganisaties die zich

innovatief idee verder willen ont-

willen doorontwikkelen tot netwerk-

wikkelen en daarvoor extra kennis in

professional in samenwerken tussen

huis willen halen.

overheden, bedrijfsleven en onderwijs.

Het accent in de regeling ligt op

De leergang staat onder leiding van dr.

innovaties die bijdragen aan de

mr. Maarten Hageman, onder andere

overgang van de agrarische sector

kerndocent samenwerken van de Ver-

naar kringlooplandbouw. Ook ideeën

eniging Nederlandse Gemeenten en van

die de voedselketen verduurzamen

de Vrije Universiteit Law Academy. De

komen in aanmerking. Voor alle

begeleiding is in handen van Corné Pa-

voorstellen geldt ook dat ze bijdragen

ris, voormalig strateeg van de provincie

aan een toekomstbestendige bedrijfs-

Overijssel, partner bij Twynstra Gudde

voering. De maximale hoogte van de

en directeur bij de provincie Utrecht en

subsidie per goedgekeurde aanvraag

de gemeente Apeldoorn. De docenten

stig uit samenwerkingspartners Regio

kunnen we delen en wat verwachten we

is € 10.000,-, maximaal 50% van de

zijn toonaangevend in de wereld van sa-

Zwolle) leveren een bijdrage vanuit

van elkaar als professionals?

kosten worden vergoed. De voucher-

menwerkingsvraagstukken, als weten-

deskundigheid en praktische ervaring in

regeling is te vinden op

schappelijk onderzoeker en adviseur.

Regio Zwolle: wat zijn de belangrijkste

De bijeenkomsten zijn op 26 oktober, 14

www.overijssel.nl/kennisagrofood.

Gastsprekers (bestuurders, managers,

thema’s, welke samenwerkingswensen

december, 18 januari, 1 maart en 29 maart.

onderzoekers en ondernemers afkom-

leven er, welke samenwerkingsexpertise

Bron: www.regiozwolle.info.


september 2020 | pagina 4

Ter overname aangeboden: Kalter Aardbeien

Natuurlijk staat je wereld op de kop als dit je overkomt Foto: Tennekes

Door Alex de Jong Het was een afspraak van jaren geleden, vertellen ze nuchter: ‘als één van ons tweeën

ken. Je moet, als je dit goed wilt doen,

ziek wordt, of komt te overlijden, dan stoppen we ermee’. We zitten aan de ‘keu-

er privé heel veel voor laten. Eigenlijk

kentafel’, pal naast hun boerderijwinkel. Annet (48) en Richard (51) Kalter praten

ben je dag en nacht, doordeweeks en

honderduit over hun besluit. ‘Achttien jaar lang hebben we ons samen voor de volle

in de weekenden, altijd met je bedrijf

honderd procent voor ons bedrijf ingezet.’ Die tijd is - binnenkort - voorbij. Nu ze

bezig. Dat moet je kunnen, en willen.

weten dat Richard om gezondheidsredenen een flinke stap terug moet doen, staat het

Zeker, er valt een mooie boterham mee

bedrijf te koop. Een moeilijk besluit? ‘Ach, natuurlijk duurt het wel even voordat je dit

te verdienen, maar de winst komt je niet

besluit neemt, maar het is niet anders. Ook dat hoort bij ondernemen.’

aanwaaien.’ Foto: Brainstorm

Foto: Brainstorm

Sinds hun besluit ‘wereldkundig’ werd

Verkoopbegeleiding Eigenlijk geeft de ‘nee’ van de kinderen

Vijfentwintig jaar geleden stapten ze

hen ook rust. Minder kopzorgen. ‘Je

samen niet alleen in het huwelijks-

bedrijf overdoen aan een vreemde is ge-

bootje, maar ook in de witlof, kweekten

makkelijker dan aan je eigen kinderen’,

ze samen honderdduizenden kroppen

meent Richard. ‘Zo wordt het toch meer

sla, begonnen ze een melkveebedrijf op

een zakelijke aangelegenheid, minder

Kamper Eiland en startten ze uiteinde-

omgeven door emoties.’ Als ik zeg dat

lijk, achttien jaar geleden alweer, in de

ik denk dat het van de hand doen van

Koekoek hun aardbeienkwekerij. Een

je levenswerk al met meer dan genoeg

florerend bedrijf. Een bedrijf dat nati-

emoties is omgeven, glimlacht Richard.

onaal en internationaal aanzien geniet.

‘Ach, we moeten het niet dramatischer

Degene die dit bedrijf overneemt, koopt

maken dan het is.’ Toch hebben ze, uit

een geoliede machine. Daar hebben

voorzorg en ‘om geen overhaaste be-

de twee, samen met hun team, hard

slissingen te nemen’, wel een team van

voor gewerkt. ‘Natuurlijk hebben we

bevriende ondernemers om zich heen

de kinderen gevraagd of zij het bedrijf

verzameld, die hen bij de verkoop van

gemaakt, spreekt de tamtam een eigen

Keuzes maken

wilden voortzetten’, vertelt het echt-

het bedrijf begeleiden. ‘Zo kunnen er

taal. Allerlei wilde verhalen doen de

‘Natuurlijk staat je wereld op de kop

paar. ‘We hebben een dochter van 21 en

weloverwogen keuzes worden gemaakt.’

ronde. ‘Kalter Aardbeien stopt niet.

als dit je overkomt’, gaat Annet verder.

twee zonen van 19 en 15 jaar oud.’ Geen

Geïnteresseerden zijn er zeker geweest,

Wij wel’, klinkt het. ‘En als mensen

Maar, denk ik, juist op zo’n moment

van hen had interesse. Dus restte hen

vertellen de echtelieden, maar niemand

ons ergens samen zien, snappen ze het

dan ook nog eens je bedrijf te koop

niets anders dan ‘de zaak gewoon te

heeft er nog ‘een klap op gegeven’. Het

vaak niet’, merkt Annet goedlachs op.

zetten; zorgt dat niet voor nog méér on-

koop te zetten’. Voelt dat niet zuur? Was

verklaart waarom Richard en Annet

Richard ziet er namelijk niet ziek uit.

rust? ‘De kracht zit in ons samen’, aldus

het niet mooier geweest om te zien dat

nog steeds met volle overtuiging in hun

En daar zijn ze dankbaar voor. Richard:

Annet. ‘En als één van ons het niet meer

de kinderen het bedrijf waar je samen

bedrijf werken. ‘Maar het geeft ook

‘De chemo slaat aan en de medicijnen

kan, dan is het tijd om te stoppen. Dat

hart en ziel in hebt gestopt, voortzet-

afleiding’, merkt Richard droogjes op.

doen goed hun werk. Ik voel me - naar

hebben we vanaf het begin tegen elkaar

ten? ‘Nee, hoor. We weten tenslotte ook

‘Anders ga je toch alleen maar zitten

omstandigheden - goed. Dat wisten we

gezegd.’ Ze praten er nuchter over.

wat we de kinderen hiermee zouden

nadenken, en daar schiet niemand iets

drie maanden geleden ook niet.’

Standje overleven, denk ik.

aandoen’, lacht Annet. ‘Het is hard wer-

mee op.’


september 2020 | pagina 5 Foto: Brainstorm

Uitdagingen Tenslotte zijn er, naast de gezond-

Welke koers vaar jij?

heid, uitdagingen genoeg. Ook in 2020 verwachtten (internationale) klanten - goede gezondheid of niet - dat zij op tijd geleverd kregen. En laten we niet

Vroeger, als klein kind, woonde ik tot mijn

vergeten: de uitdaging die corona en de

6de op een binnenvaartschip. Mijn ouders

lockdown de hele wereld bracht. Al leek

waren binnenvaartschippers en voerden van

het erop dat de voorzienigheid hier wel

Nederland naar België en van Duitsland tot

heel erg met hen was…

Frankrijk. Ik keek vanuit de stuurhut vanaf

‘Jaren geleden zijn we gestart met een

de Rijn en de Moezel naar de prachtige

online shop’, vertelt Richard. ‘Dat past

bergen nabij Koblenz. Aangevoerd middels

heel erg bij ons, dachten we, dus dat

een stukje techniek was het mogelijk om

gaat ‘bingo!’ worden. Het was een hele

alles te bedienen vanuit de stuurhut. Mijn

uitdaging om dat allemaal op te tuigen,

vader was zelfvoorzienend: als er iets niet

om zichtbaar te worden, maar veel meer

werkte dan loste hij dat op. Vanaf jongs af

dan onze ‘etalage’ is het eigenlijk nooit geworden.’ Annet, lachend: ‘Mensen

anders wil beginnen, is welkom’, aldus

nieuws gaan beginnen.’ De twee hebben

bekeken de shop en kwamen dan naar

Annet. Horeca, kinderfeestjes; ze onder-

namelijk goede hoop dat het leven hen

onze winkel om het pakket gewoon bij

nemen het allemaal, maar wie dat straks

nog veel goeds gaat brengen. ‘Op dit

ons te kopen.’

niet wil, die kan wat Annet en Richard

moment voel ik me goed en doen de

betreft zijn/haar eigen sausje over het

medicijnen en de behandelingen heel

Borrelpakketten

bedrijf gieten. Al klinkt er toch iets

goed hun werk’, vertelt Richard. ‘Er

‘Onze kerstpakketten deden het wel

meewarigs in Annets stem door als we

wordt dagelijks gewerkt aan onderzoek.

leuk’, voegt Richard er nog aan toe.

even naar de shop blikken en ze zegt:

Ooit zal kanker slechts een chronische

‘Maar een klapper werd de shop niet

‘Als kind wilde ik altijd al een cadeau-

ziekte zijn, waarmee je zonder proble-

echt.’ Corona veranderde dat allemaal.

winkel. Die heb ik met deze shop toch

men honderd kunt worden…’

‘De eerste corona-weken bleef het heel

gekregen.’

Een dag na ons interview zijn ze 25 jaar getrouwd. Een mijlpaal. Annet: ‘We zijn

rustig en hielden we ons hart vast’, aldus Annet. ‘Daarna begonnen de

Genieten

een team en dat zullen we altijd blijven.’

borrelpakketten ineens heel goed te lo-

Gaan ze, als het bedrijf eenmaal van de

Ik voel bewondering voor dit stel dat ik,

pen.’ Die pakketten waren speciaal voor

hand gedaan is, alleen nog maar genie-

gek genoeg, pas ontmoet als de ‘ramp-

ondernemers die hun werknemers in

ten? ‘Je moet uit het leven halen wat

spoed’ voor de deur staat. ‘Laten we het

coronatijd een hart onder de riem wil-

erin zit’, zeggen ze. ‘Iedere dag. Maar

niet dramatischer maken dan het is’,

den steken. Richard: ‘Ineens begon de

waar we vroeger wel eens een weekend

klinkt het opnieuw berispend. ‘Natuur-

verkoop online flink op te lopen. Gezond

weg wilden, maar dat niet kon vanwege

lijk hebben we ook onze momenten van

eten was trendy en onze webshop stond

Moederdag en de voorbereidingen die

verdriet, maar het heeft geen zin om bij

daar al helemaal vol mee’, klinkt het

we daarvoor moesten doen, kunnen we

de pakken neer te gaan zitten.’ Richard:

trots. Ook zorgden ze ter plekke voor

straks iets gemakkelijker zeggen ‘kom,

‘Met verdriet en neerslachtigheid ga je

een ‘drive in’ zodat mensen op veilige

we gaan er lekker even uit’’, dagdroomt

dit niet winnen. We hebben een bedrijf

afstand toch hun aardbeien en andere

Annet. ‘Maar het kan ook maar zo zijn

te runnen. Tenslotte is het nog niet

aankopen veilig konden doen. ‘Ook had-

dat we straks gewoon samen weer iets

verkocht.’

den we al zeer snel een veilige looproute

export naar Engeland en Ierland, een grote afzetmarkt voor de Kalter Aardbeien, zou stagneren, werd niet bewaarheid. De aardbeien uit IJsselmuiden

Extra impuls voor snelle aanpak bedrijventerreinen

bleven goed in trek. ‘Gelukkig maar,

KAMPEN - De provincie Overijssel trekt extra geld uit om snelle investeringen

want toen de pleuris uitbrak, waren de

in bedrijventerreinen mogelijk te maken. Ondanks de heftige gevolgen van de

aardbeien net rijp’, grinnikt Richard.

coronacrisis voor de regionale economie, zijn er ook bedrijven die juist nu willen

investeren in hun werklocatie.

Het kan ook zo zijn dat we straks gewoon samen weer iets nieuws beginnen.

onderneming draaiende te houden. Voor de droom die ik altijd al had om voor mijzelf te beginnen, was een basis in techniek toch wel zo belangrijk. Zodoende volgden een leuk diploma in ondernemerschap en een diploma in de elektrotechniek, opgevolgd door de unieke kans om uiteindelijk het bedrijf over te nemen waar ik zelf ooit als stageloper was begonnen. Techniek kan een bedrijf maken of breken. We kregen laatst een storing binnen afkomstig van een bekend restaurant hier in Kampen. In rep en roer, want op een zaterdagavond wil je toch je mensen kunnen bedienen in een restaurant. Voor ons een kleine storing, voor onze klant/deze ondernemer een catastrofe. Fantastisch om dan te kunnen helpen. Voor velen blijft techniek toch een onbereikbaar ‘ding’. En juist dit stukje techniek vind ik mooi. Zoals een schipper die middels een radar vaart behoudt in het donker, zo kun je als monteur middels een meter het probleem

Het is goed om te zien dat er ondanks

omdat de investeringen en mogelijk

de economische terugval ook bedrijven

extra werkgelegenheid juist in deze

zijn die juist nu willen investeren. Wij

tijd zeer welkom zijn om de economie

ondersteunen dat graag, omdat het de

draaiende te houden. Daarnaast wor-

impact van de crisis op de Overijsselse

den door de investeringen ook andere

economie verzacht.” De lening voor

maatschappelijke doelen gestimuleerd,

HMO loopt vooruit op een breder her-

Niet stilzitten

zoals verduurzaming van de bedrij-

stelplan voor de Overijsselse economie

Stilzitten is er, ook nu, terwijl er minder

venterreinen, circulair produceren en

dat Gedeputeerde Staten bij de begro-

geoogst wordt, niet bij. ‘We zijn alweer

sociale inclusie.

ting voor 2021 presenteren.

kerstpakketten’, gaat hij verder. ‘Want

Om dit te bereiken stellen Gedeputeer-

Krachtige economie

half werk is geen werk.’ Met andere

de Staten voor om een renteloze lening

De provincie werkt aan een krachti-

woorden: er moet gewoon aangepoot

van 10 miljoen euro te verstrekken

ge economie, met slimme en schone

worden. Grote steun daarbij is ook

aan de Herstructureringsmaatschap-

bedrijven. We stimuleren bedrijven om

het team medewerkers. Zij zetten een

pij Overijssel (HMO). Met deze lening

te blijven investeren in technologische

extra tandje bij toen ze het nieuws van

verwacht HMO een totale investering

ontwikkelingen en maatschappelij-

Richards gezondheid vernamen; waren

op gang te brengen van zo’n 260 mil-

ke opgaven. Tegelijkertijd willen we

een flinke steun voor het echtpaar.

joen euro op veertien werklocaties in

bedrijven ondersteunen om zich te

‘Iemand die ons bedrijf overneemt,

de provincie. Provinciale Staten worden

wapenen tegen economische tegenslag.

‘krijgt’ dat team er natuurlijk bij.’ Net

gevraagd om hun wensen en bedenkin-

Door onze investeringen vergroten on-

als de tien Poolse medewerkers die door

gen over deze lening te uiten.

dernemers het (arbeids)productiviteit,

druk bezig met het samenstellen van de

jarenlange plukervaring precies we-

verder behouden vaart. Welke koers vaar jij als ondernemer? Ook, of zal ik zeggen, juist, in deze bijzondere tijd is het extra belangrijk om een goede koers uit te stippelen en vooral ook bij te sturen waar nodig. Er komen elke dag aardig wat struikelblokken op ons ondernemerspad. Ook worden ons reddingsboeien toegeworpen. Zullen

De provincie wil dit mogelijk maken,

de noodpakketten voldoende zijn om je onderneming te redden uit deze Covid-periode? Zal de nieuwbouw het volhouden met de extra miljoenen die we van de overheid krijgen? Welke acties moeten de horeca, winkels of bedrijven maken om overeind te blijven? Want uiteindelijk moeten we het zelf doen. De belasting moeten we blijven betalen, nu, of over een paar maanden. Het schip moet blijven varen. En op welke manier? Dat bepaal jij! Welke koers durf jij nu te varen?

efficiency en afzetmarkten, en daarmee hun concurrentiekracht. Op dit manier

gespreid bedje voor wie Kalter Aardbeien

Nieuwe investeringen belangrijk voor herstel

wil voortzetten. ‘Maar ook iemand die

Gedeputeerde Eddy van Hijum (econo-

economie, en blijft Overijssel aan-

uitsluitend onze kassen, aangesloten

mie): “Voor economisch herstel uit de

trekkelijk om te ondernemen, wonen,

op het duurzame aardwarmte-netwerk,

coronacrisis is het van groot belang dat

werken en recreëren.

zou willen kopen en hier iets compleet

er nieuwe investeringen plaatsvinden.

ten wat ze moeten doen. Kortom: een

aan kreeg ik al de roots mee om je eigen

opsporen om zo weer te zorgen voor een

door onze winkel gemaakt.’ Richards angst dat vanwege Brexit én corona de

Column:

bouwen we aan een krachtige Overijssel

Henk Teekman Directeur/eigenaar www.vanderweerdelektrotechniek.nl


PB Schilderwerken voor binnen en buiten Advertorial door Alex de Jong

Ze weten het als geen ander: het wemelt van de schilders in onze regio. Sterker nog: met de achternaam Plender is die associatie zo gemaakt. ‘Het zit in ons bloed, blijkbaar’, zegt Robert Plender van PB Schilderwerken in IJsselmuiden met een lach. Sterker nog: ook zijn zoon is schilder. ‘Die ging, net als ik, op zijn dertiende al mee om klusjes te doen.’ Vader, zoon (inmiddels 21 en met een vakdiploma op zak) en werknemer Adriaan de Jong, vormen samen PB Schilderwerken. ‘Wij leveren kwaliteit, geven een uitstekende service en komen afspraken altijd na. We zijn niet altijd de goedkoopste, maar we zijn wel heel goed.’ ‘Schilderwerk is serieus vakwerk, het is veel meer dan iets een likje verf geven. Aan goed schilderwerk wordt aandacht besteed.’ Wie meerdere jaren achtereen verzekerd wil zijn van verzorgd schilderwerk, kan bij PB Schilderwerken een onderhoudsplan aanvragen. ‘Dan staat uw huis of bedrijfsgebouw er altijd perfect bij’, aldus Robert. Hij is er trots op te kunnen vertellen dat hij al jarenlang vele panden van bedrijven in onderhoud heeft. Ook particulieren kloppen veelvuldig bij zijn bedrijf aan. ‘We werken níet met maandelijkse abonnementen. We controleren op gezette tijden het schilderwerk en voeren werk uit. Natuurlijk altijd in goed overleg en altijd na een duidelijke en eerlijke prijsopgave. Wanneer het op dat moment financieel even niet goed uitkomt, komen we graag op een ander, geschikter, tijdstip terug.’

BINNEN EN BUITEN Door het wisselende Nederlandse weer heeft het buitenschilderwerk veel te verduren. Juist daarom is het verstandig om een professionele schilder uw woning of bedrijfspand te laten beschermen. ‘Wij garanderen een lange levensduur door de kwaliteit van onze verf én door de vakkundige uitvoering.’ Dat geldt voor buiten, én voor binnen. Binnen? Doen mensen dat dan niet veelal zelf? ‘Er zijn steeds minder doe-het-zelvers, wel steeds meer tweeverdieners. Die hebben geen zin meer om na een dag werken ook nog eens thuis te klussen. Bovendien zorgt een vakman voor een beter resultaat.’ En de vakman is betaalbaarder dan vaak gedacht. ‘Mensen zeggen vaak: ‘ik werk liever een paar uurtjes over en betaal daar de schilder dan wel van’.’ Wat hem betreft een verstandige keuze. ‘Of het nu gaat om het schilderen van plafonds en wanden of om ramen en deuren, we doen het graag.’ BEHANG EN WANDAFWERKING ‘Veel schilders hebben de kunst van het behangen niet meer in de vingers. Dat komt omdat steeds minder mensen voor behang als wandafwerking kiezen. Wij

De lekkerste vergaderlunch B a k k e r i j e n c a t e r i n g v o o r i e d e re e n Jan van Arkelstraat 77a 8266 CL Kampen info@bakkerijhappen.nl tel. 038 785 83 50 bakkerijhappen.nl

Voor uw zakelijke kostuum gaat u naar RM Fashion U heeft al een 2-delig Carl Gross kostuum vanaf incl.

Nieuwe collectie is binnen

€399,-

• Overhemd naar keuze • Stropdas • Sokken RM Fashion Geerstraat 27 • Kampen (038) 332 67 43 • rmfashion.nl

zijn al jaren specialist op dit gebied en doen er alles aan dat in de toekomst ook te blijven. Zowel voor gewoon behang, als voor het aanbrengen en sauzen van glasvezelbehang’, vertelt Robert. ‘Laatst hebben we nog een villa van behang van 400 euro per rol mogen voorzien. Daarmee ga je echt niet zelf knutselen. Daarvoor laat je een vakman komen.’ Bijkomend voordeel: mocht de vakman het verprutsen, dan is niet de klant, maar de vakman verantwoordelijk. ‘Kortom: wees ervan verzekerd dat wij goed werk leveren.’ SPUITEN: SNEL EN BETAALBAAR ‘Men kan er ook voor kiezen om houtwerk, muren en plafonds te laten

spuiten.’ Een mooiere, snellere en goedkopere manier van schilderen. ‘Hiervoor gebruiken we de meest geavanceerde spuitapparatuur. Met hoge druk wordt de verf op het houtwerk, muur of plafond gespoten. Dat zorgt voor een strak en egaal resultaat. De kwaliteit is (nog) beter dan schilderwerk dat met de kwast wordt gedaan. De verf wordt namelijk veel egaler aangebracht. Klanten zijn laaiend enthousiast over het eindresultaat.’ PB Schilderwerken Tasveld 58 8271 RW IJsselmuiden (038) 33 24 920 info@pbschilderwerken.nl


september 2020 | pagina 7

‘ Binnenstadondernemers, zorg voor duidelijk merk en identiteit’ heel duidelijk een eigen stijl. Het heeft

kun je je prijsbeleid bij dit type nog

een shabby uitstraling, er staan spullen

beter inzetten? Tenslotte ben je als

in rolcontainers in het gangpad, maar

minnaar niet aan het concurreren op

dat is allemaal heel bewust’, zo verze-

prijs, maar probeer je met beleving meer

kerde de marketeer. Daarna volgde de

te zijn dan je concurrenten die ‘ge-

V&D. ‘Failliet’, ‘geen duidelijke keuze’,

woon chocolade’ verkopen. Misschien

‘allemansvriendje’, waren de online

kun je klanten iets persoonlijks erbij

opmerkingen. Roeland: ‘Stuck in the

geven, zodat mensen daardoor weer bij

middle. Ze durfden niet te kiezen, dus

je terugkomen?’, zo sprak hij hardop.

ging het bedrijf ten onder. Ik gun jullie

Zijn vraag aan iedereen (‘hoe kunnen

dat mensen jullie wel te zien staan!’

we Zoetelief nog geiler maken?’) bracht de lachers op zijn hand en zorgde voor

Archetypes

rode koontjes bij Gerlyne. ‘Nee, echt…’,

‘Karl Jung heeft vastgesteld dat er in

ging de marketeer al brainstormend

alle dromen en verhalen archetypes

verder, ‘hoe kun je op de hormonen van

voorkomen; standaardtypes en karak-

mensen inspelen? Victoria’s Secret, hét

ters die je steeds weer in een andere

archetype van een ‘minnaar’ concurreert

variant ziet terugkomen.’ Zijn advies:

ook niet op prijs, maar zoekt naar ‘iets’

‘Als je concurrent een bepaald archetype

anders. Hoe ga jij dat doen? Proef en

(door Alex de de Jong)

gebruikt, kun jij je daartegen afzetten

ervaar avonden, misschien?’ Ook vroeg

Is je winkel vlees, noch vis? Dan ga je de strijd om de gunst van de consument echt

met jouw eigen type.’ Om te weten welk

hij de ondernemer of ze haar grootste

niet winnen. Dat werd duidelijk tijdens het online marketingwebinar van kampen-

type je zelf bent, vulden de deelnemers

klanten wel kende. ‘Zeker’, was het

helpt.nl, georganiseerd door Roeland Tameling van Kampen Partners. Hij pleitte

online een test in. Met de uitkomst van

antwoord. Roeland deed meteen een

maandag 24 augustus voor ‘scherpe keuzes voor je eigen merk en identiteit’.

deze test konden de ondernemers zich

suggestie: ‘Nodig je top tien klanten uit

inlezen in hun eigen karakter en zich

om nieuwe producten bij je te komen

De workshop vond vanwege corona online plaats.

De workshop "wat maakt uw merk

‘Allemansvriendje’

aansluitend nog meer focussen op wie

testen. Ze zullen zich speciaal voelen als

bijzonder?" werd vanwege corona online

‘Waarom is het zo belangrijk om stil te

ze zijn en wat ze (willen) uitstralen.

je ze vraagt om een avondje te komen

georganiseerd, met als doel de binnen-

staan bij scherpe keuzes voor je eigen

Voor sommige deelnemers leverde dat

proeven. Dat kost je als ondernemer

stadondernemer het verschil te laten

merk en identiteit? Omdat mensen

verrassende inzichten op.

weinig, maar je krijgt er veel voor terug.

maken. ‘Als mens moet je weten waar

moeten weten waar je voor staat en wie

Denk aan veel bruikbare feedback om-

je voor staat’, vertelde hij. ‘Dat maakt

je bent. Dat maakt je interessanter als mens, maar ook als winkel, als merk.’

meewaait, ben je met niemand echt

Daarna passeerde een hele rij voorbeel-

vrienden.’ Bij winkels is dat niet anders,

den van (landelijke) winkel(keten)s en

zo is zijn overtuiging. Een vijftiental

werd de deelnemers gevraagd naar het

deelnemers kregen van de citymarke-

imago van deze winkels. Zoals de Bijen-

trent je plannen. Maar ook zullen men-

je interessanter. Als je met alle winden

teer, die - gebruikelijk - als een razende

korf (‘exclusief, dure merken’), Action

Zoetelief als minnaar

Roeland zijn wetenswaardigheden

(‘Veel voor weinig’, ‘grabbelton; altijd

Gerlyne van de Poll (Zoetelief) kwam als

spuwde, een lesje over Karl Jung en de

een soort actiegevoel’). ‘Action heeft

‘minnaar’ uit de archetype-test. ‘Grote

door hem gedefinieerde archetypes.

geen stijl? Vergis je niet! Action heeft

vraag is dan’, zo vertelde Roeland, ‘hoe

Wat maakt uw merk bijzonder?

sen hun positieve ervaring met je merk delen met anderen en zo meer mensen nieuwsgierig maken naar jouw product en jouw bedrijf.’

Overijssel in gesprek met minister over N35:

‘stap in goede richting’ REGIO - De uitkomsten van het gesprek met minister van Nieuwenhuizen (I&W) over de N35 zijn een stap in de goede richting. Gedeputeerde Bert Boerman en Regiovoorzitters Peter Snijders (Regio Zwolle) en Onno van Veldhuizen (Regio Twente) spraken met de minister over de aanpak van de Rijksweg. ‘Tijdens het gesprek trof ik een welwillende minister die bereid is om samen te kijken naar een oplossing. In oktober spreken wij elkaar opnieuw zodat er later dit jaar een besluit kan worden genomen over de aanpak.” aldus gedeputeerde Boerman. De Tweede Kamer heeft eind 2019 bij de

doorstroming en leefbaarheid nog groter

minister erop aangedrongen om met de

zijn dan tot nu toe werd aangenomen.

provincie Overijssel in gesprek te gaan

Het verdiepend onderzoek laat zien dat

over de verdere planning van de N35.

de inrichting van de N35 tussen Zwolle

De Rijksweg verbindt de twee econo-

en Twente, nu nog 2x1 rijbanen met

mische topregio’s in Oost-Nederland.

verkeerslichten, zijwegen en 80 km/uur,

Regiovoorzitters Peter Snijders en Onno

niet geschikt is voor de grote aantallen

van Veldhuizen namen daarom ook deel

auto’s en vrachtauto’s die nu en in de

aan het gesprek met de minister. Zij

toekomst van deze Rijksweg gebruik

onderstrepen het belang van een goede

maken. Dit zorgt de komende jaren voor

verbinding die geschikt is voor de grote

steeds meer verkeersongevallen, file-

aantallen weggebruikers die nu en in de

vorming en vertragingen met extra

toekomst van deze verbinding afhanke-

uitstoot van uitlaatgassen en een nog

lijk zijn.

verdere aantasting van de leefomgeving

het verdiepend onderzoek van het Rijk.

punten. Denk aan het uitbreiden van

van omwonenden.

De globale kosten hiervoor worden nu

het aantal rijstroken rond verkeers-

geraamd op 475 tot 500 miljoen euro. De

lichten, aanleg van intelligente

Knelpunten groter dan tot nu toe aangenomen

2x2 rijbanen beste optie

provincie Overijssel heeft aangeboden

verkeerslichten en pechvakken of

Uit het recente onderzoek dat het

Om alle knelpunten voor de lange ter-

120 miljoen euro mee te financieren in

ongelijkvloerse kruisingen. Dergelijke

ministerie van I&W samen met de

mijn in één keer goed aan te pakken,

dit rijksproject. Daarnaast is onderzocht

maatregelen blijken slechts een

provincie Overijssel heeft laten uitvoe-

is de verbreding naar 2x2 rijbanen met

of ook andere maatregelen dan de ver-

beperkte oplossing te bieden.

ren kwam naar voren dat de knelpunten

ongelijkvloerse kruisingen en 100 kilo-

breding van de N35 een oplossing bieden

op het gebied van verkeersveiligheid,

meter per uur de beste optie, blijkt uit

voor de capaciteits- en veiligheidsknel-

Bron: regiozwolle.info


Kampenaar Jonathan Bennink m en ontwikkelde het populaire L Persoonlijke aandacht, service op maat en de privacy van onze gasten staan voor ons voorop. Persoonlijke Persoonlijkeaandacht, aandacht,service serviceop opmaat maaten ende de privacy privacy van onze gasten staan gasten staanvoor voorons onsvoorop. voorop.

Kampen, Michel en Anja halen alles uit de kast om jou te laten genieten in B&B ‘Tussen dehalen Poorten’. Kampen, Michel en alles Kampen, Michel enAnja Anja halen allesuit uitde dekast kast om om jou jou te laten genieten B&B‘Tussen ‘Tussende dePoorten’. Poorten’. genieten ininB&B

Je bentJePersoonlijke welkom! aandacht, service op maat en de privacy van onze Je bent welkom! bent welkom! gasten staan voor ons voorop.

Kampen, Michel en Anja halen alles uit de kast om jou te laten

2e Ebbingestraat 8‘Tussen de Poorten’. in B&B 2egenieten Ebbingestraat 2e Ebbingestraat 8 8 8261VVVV Kampen 8261 Kampen M +31 515 581 8261 VVM Kampen 66 515 3838581 Je +31 bent welkom! E 515 info@tussendepoorten.nl info@tussendepoorten.nl M +31E 6 38 581 www.tussendepoorten.nl WW www.tussendepoorten.nl

E W

info@tussendepoorten.nl www.tussendepoorten.nl

2e Ebbingestraat 8 8261 VV Kampen M +31 6 515 38 581 E info@tussendepoorten.nl W www.tussendepoorten.nl

Meerdaagse vergadering? Rij niet naar huis maar blijf overnachten in ons prachtige b&b!

Op weg naar jouw doelen

(door Niek Teune) KAMPEN/BILLUND – Jonathan Bennink (35) heeft sinds zijn prille jeugd een voorliefde voor LEGO. De geboren Kampenaar wist door middel van een open sollicitatie van zijn hobby zijn werk te maken. Tegenwoordig heeft hij in het Deense Billund als ontwerpmanager de creatieve leiding over nieuwe productlijnen van LEGO, waaronder het populaire LEGO Super Mario. “LEGO Super Mario is een soort magnum opus geworden.”

Hypotheek ondernemers (Vastgoed) financiering

Jonathan maakte op 2-jarige leeftijd

goed maken. Dat heeft ervoor gezorgd

kennis met LEGO, toen zijn vader de

dat ik langzamerhand weer dozen met

brandweerkazerne voor hem gekocht

LEGO ben gaan kopen.”

had. Vanaf dat moment was de liefde

Na zijn studie begon Jonathan een eigen

voor het wereldberoemde bouwsteen-

ontwerpbureau. De zaken gingen goed,

tje geboren. “Ik vond het leuk om het

maar toch was hij niet gelukkig. “Het

model op de doos een keer te bouwen.

was best stressvol. Ik was niet zozeer

Maar daarna ging het altijd uit elkaar en

aan het creëren, maar vooral bezig om

liet ik mijn eigen dorpjes in fantasiewe-

nieuwe opdrachten binnen te halen.”

relden tot leven komen. Dat ik altijd iets

In dezelfde tijd had Jonathan van zijn

heel nieuws kon bouwen, dat vond ik als

toenmalige vriendin een ruimteschip

kind het allerleukste aan LEGO.”

van LEGO gekregen. “Het kwartje viel

Toen Jonathan op de middelbare school

ineens. Ik moest eigenlijk bij LEGO in

kwam, werd het spelen met de bouw-

Billund gaan werken; dat zou een per-

steentjes ook minder. “Je groeit eruit. Je

fecte plek voor mij zijn.”

conformeert jouw hobby’s toch aan die van jouw vriendjes. We zijn toen veel

Open sollicitatie

gaan voetballen en gamen”, legt hij.

Jonathan stuurde daarom in 2013 een

LEGO begon weer te leven toen Jonathan

open sollicitatie naar LEGO, maar dit

aan de Universiteit van Twente de studie

hield allesbehalve op met een moti-

Industrial Design Engineering volgde.

vatiebrief. “Ik had bedacht dat ik iets

“We moesten bij een project robotspeel-

speciaals moest doen. In die tijd zag


september 2020 | pagina 9

k maakte zijn droom werkelijkheid e LEGO Super Mario maar ik zie nu ook wel waar de zaken goed lopen of iets minder goed. Ik heb ook geleerd hoe ik mijn ideeën goed kan ontwikkelen en presenteren. Mijn Kamper nuchterheid of koppigheid is af en toe wel handig, maar soms ook niet. Kampenaren weten goed wat ze willen, maar je moet ook mensen meekrijgen. Daar moet je steeds de balans in weten te vinden.” Als Senior Designer bij LEGO Dimensions werkte Jonathan anderhalf jaar aan een project dat nooit op de markt is gebracht. Over de inhoud van het project, mag hij beroepsmatig niets vertellen. Wel wil hij kwijt dat het hem rauw op zijn dak gevallen is toen ‘de stekker uit het project werd getrokken’. “Veel mensen hebben LEGO als hobby. Als je bij LEGO werkt, dan is het je werk en je hobby. Wij als ontwerpers zijn er emotioneel bij betrokken. Toen het project stopte, heb ik ook wel een paar weken nodig gehad om energie op te doen voor mijn volgende klus”, vertelt Jonathan.

LEGO Super Mario De volgende klus diende zich al snel aan. Jonathans leidinggevende vroeg hem of hij als ontwerpmanager de creatieve leiding op zich wilde nemen bij de ontwikkeling van LEGO Super Mario, een nieuwe lijn waarbij Super Mario tot leven komt in legoblokjes. De lijn, die in het geheim in vier jaar tijd is ontwikkeld door Nintendo en LEGO, is sinds 1 augustus verkrijgbaar in de speelgoedwinkel. LEGO Super Mario is voor Jonathan het mooiste project waar hij in zijn leven aan gewerkt heeft. “Het is een soort magnum opus geworden. Ik weet niet hoe ik dit ooit nog kan evenaren. Dit is een project dat kinderen echt weer zelf iets laat bedenken en bouwen. Daar zijn wij echt heel trots op”, zegt Jonathan. LEGO Super Mario is op dit moment

enorm populair, merkt ook Jonathan. “Het verkoopt heel goed. We zien dat bij

LEGO Super Mario is voor Jonathan het mooiste project waar hij aan gewerkt heeft

deze lijn ouders en kinderen heel goed samen kunnen spelen met de interactieve Mario. Natuurlijk hebben we allerlei testen gedaan voordat het op de markt gekomen is, maar we doen ook veel intuïtief. Je moet op jezelf en op het team vertrouwen. Maar kinderen zijn helemaal verliefd op Mario; die gaat ’s

je dat het gamen op gameconsoles en

avonds zelfs mee naar bed. Dat vind ik

telefoons ontzettend populair aan het

het allertofst om te horen.”

worden was. Ik kwam op het idee om die maatschappelijke ontwikkelingen te

heid technologie, was LEGO overtuigd

combineren met de bouwstenen. Ik had

van zijn kwaliteiten als productont-

bedacht om een videogame te maken dat

wikkelaar. In maart 2014 mocht hij op

je alleen met LEGO speelt. Een soort The

freelancebasis aan de slag voor LEGO

Vanaf september start Jonathan als

Sims, maar dan van LEGO. Dat heb ik

Dimensions. Iedere maandag stapte hij

ontwerpmanager met een nieuw

een jaar lang uitgewerkt. Mijn vrien-

in het vliegtuig naar Billund, om aan

project. Wat dat is, kan hij nog niet

den en familie verklaarden mij voor

het einde van de week weer terug naar

verklappen. “Maar het zal iets zijn dat

gek, maar ik begon echt in het idee te

Nederland te vliegen. Vijf maanden later

over een jaar of drie weer op de markt

geloven.”

kreeg hij een vast contract bij LEGO

komt. Ik hoop dat we de wereld van

Toen Jonathan er klaar voor was om zijn

Dimensions als Senior Designer, waarna

kinderen dan weer kunnen verbeteren

idee te presenteren, zocht hij via Lin-

hij besloot om in november 2014 defini-

en verbreden. Dat is mijn missie. De

kedIn contact met de op een na hoogste

tief in Denemarken te gaan wonen.

volgende generatie zal toch onze toe-

Column: Personeel of vastgoed Een tijdje geleden mocht ik bij een klant een bedrijfspand taxeren. Na de opname ontstond er een mooi gesprek over de waarde van zijn bedrijf. In eerste instantie vroeg hij me waar ik zoal op lette en wat de uitgangspunten zijn bij een taxatie. In mijn enthousiasme begon ik mijn verhaal dat we vastgoed o.a. beoordelen op de bouwtechnische staat en duurzaamheidsaspecten volgens EVS en NRVT richtlijnen. Dat we daarvoor gecertificeerd moeten zijn en dat kunnen blijven door hier periodiek cursussen voor te blijven volgen. Toen ik merkte dat ik toch enigszins verbaast werd aangekeken, besefte ik me dat hij dit niet helemaal bedoelde met zijn vraag. Eigenlijk wilde hij mij vragen waarom we enkel het vastgoed waarderen. Toen ik vroeg wat hij daar precies mee bedoelde, was hij vrij stellig. Mijn personeel vertegenwoordigt mijn waarde, daarin wil ik investeren. Door hen kan ik mijn bedrijfsvoering doen zoals ik dat graag wil. Daardoor hou ik een winstgevende onderneming. Waarom wordt dat niet meegenomen? De waarde van ons bedrijfspand is toch niet het enige dat belangrijk is? Vanuit zijn bedrijfsvisie had hij wel een punt. Maar bij het taxeren beoordelen we niet het bedrijf of de exploitatie maar enkel het vastgoed. Zo wordt er, in basis, vanuit het bankwezen of vanuit andere financieringsvormen naar gekeken, althans, indien het gaat om zekerheden vast te stellen. Personeel biedt immers geen zekerheid voor een bank. Toch zien we wel een verandering plaatsvinden. Het komt steeds meer voor dat er op basis van exploitatie wordt getaxeerd. Dit houdt dus in dat de exploitatie(vorm) steeds meer aandacht krijgt. Nu wordt dat al gedaan bij bedrijfspanden die specifiek zijn ingericht en waar de verkoopbaarheid of verhuurbaarheid grotendeels afhankelijk is van de exploitatie. De horeca is een goed voorbeeld waar dit al gebeurd, maar ook op bedrijventerreinen zien we deze ontwikkeling steeds meer. Toch vond ik de benadering wel bijzonder, dat hij de waarde vertegenwoordigd zag in zijn personeel. Ondanks alle regels, richtlijnen, specialismen en hoge kosten voor educatie en ontwikkeling, is het uiteindelijk wel zo dat we het gewoon met z’n allen moeten doen!

komst moeten bouwen. Spelenderwijs

baas van LEGO. “Na een paar pogingen kwam ik met hem in contact. Een paar

Roze bril

leren kinderen het allerbest. LEGO is

maanden daarna mocht ik mijn plan

Jonathan leerde het bedrijf in de eerste

daar een heel mooi middel voor.”

presenteren in Billund.” Hoewel het

twee jaar goed kennen. “Ik kwam

product dat Jonathan uitgedacht had te

binnen met een enorme roze bril op.

duur zou zijn vanwege de grote hoeveel-

Dat heb ik nog steeds wel een beetje,

Henk-Wim van den Berg Register Makelaar Taxateur Berg Makelaardij • info@bergmakelaardij.nl


september 2020 | pagina 10

Trijntje en Jaron wilden leren in de praktijk: “Wij hebben ons hele leven al op school gezeten” hij in augustus 2018 voor de BBL-opleiding tot verkoopspecialist aan het Hoornbeeck College. “Ik wilde niet opnieuw vijf dagen naar school toe. Gelukkig kon ik een BBL-traject volgen bij Welkoop in Staphorst, een speciaalzaak voor tuin en dier, die sinds een paar jaar ook steeds meer werkkleding en vrijetijdskleding is gaan verkopen. Vanaf mijn 14e werk ik daar. Eerst moest ik als zaterdaghulp de schuur aanvegen, maar uiteindelijk leerde ik steeds meer en mocht ik steeds meer doen. Ik mag nu bijvoorbeeld bestellingen plaatsen, klachten afhandelen en klanten adviseren. Het is heel breed, dat vind ik mooi.”

Schone handen Ook Trijntje kon haar BBL-opleiding volgen bij het bedrijf waar ze als zaterdaghulp aangenomen was, namelijk bij Meesters Tweewielers. “Ik ben nooit zo’n meisje-meisje geweest; het mocht allemaal wel wat groter en lomper. Als zaterdaghulp hield ik mij bezig met het aannemen en inplannen van reparaties, maar ook verving ik zelf wel eens een zadel of een achterlicht. Dat werk, dat eigenlijk best wel heel erg leuk is, doe ik nu nog steeds. Ik heb nu minder begeleiding nodig dan vroeger en daarom mag ik ook veel werkzaamheden zelfstandig. Zoals bijvoorbeeld het helpen van klanten in de winkel. Mijn handen kunnen heel snel schoon zijn”, lacht Trijntje.

Lange dagen De opleiding tot verkoopspecialist hebben Trijntje en Jaron tegen de zomer van 2020 afgerond. Ze zijn recent begonnen Trijntje Kemp Door Niek Teune

aan de eenjarige opleiding tot manager retail op niveau 4. Trijntje en Jaron wer-

KAMPEN – “Vijf dagen in de week naar school? Weet je hoe saai dat is?” Jaron Potuyt

profiel Metaal. “Toen ik geslaagd was,

ken nu vier of vijf dagen per week bij hun

(18) en Trijntje Kemp (18) worden niet blij van theorie in de schoolbanken, maar zij

had ik in mijn hoofd dat ik de gehan-

leerbedrijf en ze gaan één dag in de week

willen het vak leren in de praktijk. De twee studenten van het Hoornbeeck College ko-

dicaptenzorg in wilde”, zegt Trijn-

naar school. Of dat bevalt? Ze knikken

zen daarom bewust voor de opleidingsvariant BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg),

tje. “Daarom ben ik in augustus 2018

allebei. “Het is wel een lange dag, want

waarbij zij relatief veel aan het werk zijn en relatief weinig op school komen. “Wij zijn

begonnen aan de opleiding tot gespeci-

we hebben soms les van 8.30 uur tot

meer doeners.”

aliseerd pedagogisch medewerker aan

16.00 uur. We moeten ook huiswerk ma-

het Hoornbeeck College, maar dat heb

ken en praktijkopdrachten op ons werk

Voordat Jaron uit Staphorst en Trijn-

theoretisch leerweg (afgekort gtl) op de

ik maar tien weken volgehouden. Weer

uitvoeren”, zegt Trijntje. Jaron: “Je bent

tje uit Punthorst begonnen aan hun

Pieter Zandt. Waar Trijntje koos voor de

elke dag naar school, dat vond ik toch

gewoon een dag onder de pannen. Vaak

BBL-traject bij het Hoornbeeck College

leerrichting Handel en Administratie,

niet zo leuk.”

was ik niet voor 17.00 uur thuis.” Maar

in Kampen, volgden zij de gemengde

volgde Jaron de lessen van het keuze-

dat is voor hen alsnog beter dan de meerIn dezelfde tijd was Trijntje gestart

dere lesdagen per week die de studenten

met haar bijbaan bij Meesters Twee-

hebben die een BOL-opleiding (Beroeps

wielers, een grote fietsenwinkel in

Opleidende Leerweg) volgen.

Staphorst. “Ik vond het werken in de fietsenzaak eigenlijk veel leuker dan

Als ze opnieuw zouden kunnen kiezen,

school. De opleiding was niet zoals ik

dan zouden Trijntje en Jaron weer voor

vooraf had gedacht; ik voelde mij een

BBL gaan. “Honderd procent zeker”,

beetje nutteloos. Toen ben ik naar mijn

zegt Jaron. “Je zit niet de hele tijd op

studieloopbaanbegeleider gegaan en heb

een stoeltje. Wij zijn meer doeners. We

ik gevraagd of ik nog kon switchen naar

willen graag leren, maar meer door met

de BBL-opleiding tot verkoopspecialist.

de neus op de feiten gedrukt te worden.

Bij deze tweejarige opleiding op niveau

Door de praktijk leer je nog beter wat je

3 zou ik vier dagen per week kunnen

op welke manier kunt toepassen. En je

werken en nog maar één dag per week

verdient gewoon geld. Het is toch een

naar school moeten. Gelukkig kon ik

leuk zakcentje.” Trijntje: “Ik ben blij met

nog wisselen

de vrijheid die ik heb. Vijf dagen in de

zonder studievertraging op te lopen, dus

week naar school; weet je hoe saai dat is?

ben ik in november 2018 begonnen aan

Wij hebben ons hele leven al op school

mijn BBL-traject.”

gezeten. Op het werk is het heel gezellig. We hebben veel lol met de collega’s.”

Leren in de praktijk Jaron wilde aanvankelijk graag in het

Minder contact studiegenoten

leger of bij de politie werken. Toch koos

De keerzijde van het BBL-traject is dat Trijntje en Jaron minder contact hebben

Jaron Potuyt

met hun studiegenoten, omdat ze elkaar


september 2020 | pagina 11 Missen ze dat ook? “Nee hoor, wij hebben geld zat”, lacht Trijntje. Dan: “Nee, dat is niet helemaal waar. Maar wij krijgen het gewoon niet. Waarom, dat weet ik eigenlijk niet.” Jaron: “Eigenlijk is het vreemd. Waarom krijgen we niet een klein beetje? We gaan toch één dag in de week naar school?” Tegen de zomer van 2021 hopen Trijntje en Jaron hun opleiding tot manager retail af te ronden. Wat Trijntje daarna gaat doen, dat weet ze nog niet. “Alles mag op mijn pad komen. Bij Meesters Tweewielers blijven is zeker een optie. Ik heb het er wel heel erg naar mijn zin.” Jaron verwacht dat hij blijft werken bij Welkoop. “Ik heb daar nog veel te leren. Maar het kan ook zijn dat ik het tegen die tijd zat ben en ik wat anders ga doen, bijvoorbeeld in een andere winkel.” Of het een optie is voor de twee jongeren om terug de schoolbanken in maar één dag in de week zien. Trijntje:

waarvan er nu nog ongeveer negen de

te gaan? Jaron lacht smakelijk om de

“Dat vind ik wel jammer, dat ik niet

opleiding tot manager retail zijn gaan

vraag. “Dat denk ik niet. Of ik moet

zoveel contact meer heb met leef-

volgen. We delen onze ervaringen met

ineens heel gemotiveerd raken.” Trijntje

tijdsgenoten. Ik heb wel vriendinnen,

elkaar, ook om erachter te komen hoe

houdt de deur nog op een kier. “Als het

maar nieuwe leeftijdsgenoten op school

iemand anders met een praktijksituatie

niet te lang duurt, wie weet. Maar dan

ontmoeten zit er nauwelijks in.” Dat

zou zijn omgegaan.”

moet het wel BBL zijn.”

herkent Jaron. “Toch hebben we wel een

Trijntje en Jaron hebben als BBL-stu-

hele leuke klas”, zegt hij. “Vorig jaar

denten ook geen recht op studiefinan-

waren we met zo’n achttien studenten,

ciering of een studentenreisproduct.

Column: Duurzaam, duurzamer, duurzaamst Sinds een jaar zitten we bij Systra ICT in een gloednieuw pand. Alles is op en top geregeld, ook op het gebied van duurzaamheid. Van een warmtepomp tot zonnepanelen, we hebben het allemaal. Toch bestaan er altijd manieren om het nóg beter te doen. En als dat kan, moet het tegenwoordig ook. Verbruik je jaarlijks meer dan 50.000 kilowattuur elektriciteit of 25.000 kubieke meter gas, dan geldt de Informatieplicht energiebesparing. Dit betekent dat je alle energiebesparende maatregelen moet doorvoeren die je binnen vijf jaar kunt terugverdienen. Tot voor kort controleerde de overheid dit niet, maar daarin is verandering gekomen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland biedt een overzicht van erkende energiebesparende maatregelen voor jouw sector. Ook op het gebied van ICT kun je

Tips voor werving en selectie

mogelijk om meerdere servers of besturingssystemen op één machine te laten draaien. Zo bespaar je op

(door Roeland Tameling)

hardware, benut je data efficiënter

“Zelfs bij economische tegenspoed

en verlaag je het energieverbruik.

heb ik moeite met het vervullen van vacatures”. Die uitspraak hoorde ik

Daarnaast kun je investeren

laatst van een toonaangevende onder-

in een inktjetprinter. Met de

nemer uit Kampen. Dat het aanbod

scanfunctie stuur je documenten

van technische professionals niet

direct naar de juiste plek in de

mee kan komen met de groei van de

cloud en stap je gemakkelijker

sector, zorgt ervoor dat bedrijven in

over naar een paperless office.

Kampen en de rest van Nederland met

Ook printen en kopiëren gebeurt

de handen in het haar zitten. Ze vissen

verantwoord. In plaats van toners

allemaal in dezelfde vijver, met – een

gebruik je inktzakken die tot vier

paar creatieve uitschieters daargelaten

jaar meegaan. In vergelijking tot

- hetzelfde soort hengel.

Hoe zorgt u er als ondernemer in Kampen voor dat uw hengel net even anders is dan degene die concullega’s gebruiken?

van alles doen. Het is bijvoorbeeld

‘normale’ printers genereer je 94 procent minder afval en verbruik je 96 procent minder stroom. Dat nog geen vanzelfsprekendheid.

arbeidsvoorwaarden te hebben en het

Overigens: als citymarketing organisa-

werken wordt zo aangenaam mogelijk

Kampen Partners heeft hierover een

tie hanteren we dezelfde strategie. We

gemaakt. Zo is er een sportschool op

whitepaper geschreven, dat gratis is

geven voorrang aan het tevreden hou-

kantoor, zijn er lounge-ruimtes waar

te downloaden via www.bedrijvenin-

den van de bedrijven die we in Kampen

men kan ontspannen, krijgen mede-

kampen.nl. Met de tips en tricks uit

koesteren boven de werving van nieuwe

werkers woonruimtes aangeboden etc.

deze whitepaper hengelt u nieuwe

ondernemers. Met de Gemeente en on-

U begrijpt dat dit helpt bij het werven

collega’s binnen.

dernemersorganisaties kijken we graag

van geschikte kandidaten. Dichter bij

Te beginnen met het uitgangspunt:

naar mogelijkheden om het onder-

huis is Coolblue een organisatie om als

“Tevreden medewerkers als basis voor

nemersklimaat voor hen te verbeteren.

voorbeeld te nemen.

succesvol recruitment”

Denk dus goed na over wat u kandi-

Want u kunt alles rondom recruitment

daten te bieden heeft. En ga eens iets

nog zo op orde hebben, maar wanneer

Vergeet imago en positionering niet

verder dan een goed salaris en prettige

de ‘achterkant’ van uw organisatie

De tweede tip (“Vergeet imago en

werksfeer, want dat beweert elke or-

niet op orde is, lopen mensen weg.

positionering niet”) past natuurlijk ook

ganisatie. Durf onderscheidend te zijn.

Er zijn ten slotte genoeg aanbiedin-

in die lijn. Wij denken, dat het voor een

Een bekend installatiebedrijf in Kampen

gen voor (technische) professionals.

stad en voor een bedrijf belangrijk is

organiseert memorabele personeels-

Openlijke waardering en een goed

om zich met herkenbare merkwaarden

feesten voor de hele familie, omdat het

salaris zijn een goede aanvulling,

te onderscheiden. Niet door het te roe-

vooral een ‘gezellig’ bedrijf wil zijn. Zo

maar hen serieus nemen is de basis.

pen, maar vooral door het te laten zien.

maakt het zijn gewenste reputatie waar.

Geef werknemers vrijheid en verant-

Vertaald naar uw praktijk: om kandi-

woordelijkheid om te voorkomen dat

daten zover te krijgen dat zij zelf bij u

Oh ja. Heeft u een nieuwe werknemer

u dweilt met de kraan open. Het voor-

aankloppen, is het belangrijk te kijken

geworven? Gefeliciteerd! Hij of zij mag

komt dus niet alleen dat ze weglopen,

naar uw imago en positionering. U kunt

ook gratis met ons op sleeptouw door

het maakt ook dat u bekend staat als

daar zelf invloed op uitoefenen door

Kampen. Op de fiets, op de step, lopend

een goede werkgever. Zijn uw mede-

niet direct bezig te zijn met het werven

of met de auto. Aanmelden kan via

werkers uiterst tevreden? Dan komen

van kandidaten, maar imago- en/of po-

www.welkominkampen.nl. Zo maken

potentiële kandidaten misschien zelfs

sitioneringscampagnes te doen. Bedrij-

wij onze reputatie als hartelijke Han-

bij u aankloppen. Klinkt logisch en dat

ven als Google en Facebook staan erom

zestad waar.

is het ook. Maar in de praktijk is het

bekend enorm uitgebreide secundaire

scheelt heel wat CO2-uitstoot. Of deze maatregelen zoden aan de dijk zetten? Dat denk ik wel. Veel dingen doen we omdat we ze altijd al zo doen. We staan er niet bij stil dat het milieu bij elke investering een rol speelt. En soms kunnen we een stuk duurzamer werken door het proces maar een heel klein beetje aan te passen. Een kwestie van bewustwording dus. Welke maatregelen heb jij al genomen?

Korné Spaan, Systra ICT korne@systra.nl


Werk in uitvoering:

De centrale keuken van de economie in Kampen Het cluster Economie van de gemeente Kampen heeft deze zomer niet op haar handen gezeten. Ondanks vakantie-, hitte- en coronastress lopen de zaken toch wel door. In de vorige editie van dit magazine is het team en de bijdrage aan het bestrijden van de gevolgen van de coronacrisis aan de orde geweest. In deze editie lichten we een aantal grote en kleinere projecten toe. De volgende projecten komen aan de orde: Port of Zwolle, batterij voor stad en regio Regio Deal: aanvraag voor rijksgeld voor onderzoek naar een circulaire haven in Kampen vrachtwagenparkeerplaats op Rijksweg 50: gastvrij Kampen vanuit een andere invalshoek nieuwe circulaire bedrijvigheid in Zuiderzeehaven vrijetijdseconomie: stimuleren waterrecreatie Port of Zwolle Havens zijn stabiele factoren in de economie van Nederland. In tijden van crises, zoals de huidige coronacrisis, vervullen deze havens een vitale logistieke functie in het draaiende houden van de economie. Werden de luchthavens gesloten tijdens de gedeeltelijke lockdown van Nederland, in de havens werd doorgewerkt.

Voortgang ontwikkeling Zuiderzeehaven Voor de laatste kavel op de Zuiderzeehaven, circa 5.9 ha groot, is inmiddels een serieuze gegadigde in beeld. Er hebben zich meerdere gegadigden voor die locatie gemeld. Naar verwachting kunnen we op korte termijn melden dat alle locaties op de Zuiderzeehaven zijn verkocht. Voor een deel van de recent verkochte locatie aan de Oslokade is een nieuwbouwplan in voorbereiding dat hoog scoort qua duurzaamheid. De grondverkopen op het Bedrijvenpark Rijksweg 50 verlopen zodanig succesvol dat de gemeente Kampen waarschijnlijk in 2021 geen locaties meer beschikbaar heeft.

De sluis in de afsluitdijk bij Kornwerderzand wordt verbreed en verdiept. De vaargeulen vanaf de IJssel daar naar toe worden verdiept. Dit biedt mogelijkheden om het gezamenlijk havenbedrijf van de gemeente Zwolle, Kampen en Meppel, Port of Zwolle verder te ontwikkelen tot een internationaal logistiek overslagpunt. We gaan onderzoeken hoe we Port of Zwolle duurzaam, circulair en inclusief kunnen laten groeien. Dat betekent aandacht voor een goede balans tussen enerzijds economische belangen en anderzijds ecologie, klimaatdoelstellingen en mogelijkheden voor zonne- en windenergie. De klimaatdoelstellingen en de situatie rondom het landelijk stikstofbeleid geven grenzen aan voor de (her)ontwikkeling van woningbouw en bedrijventerreinen. Om deze doelstellingen te halen is specifiek onderzoek en een specifieke werkwijze nodig in samenwerking met regiopartijen, provincies en het Rijk. Dit doen we via de Regio Deal, een afspraak tussen de Regio Zwolle en Den Haag over samenwerking en inzet van financiële middelen. Voor Kampen richten wij ons op: “Positieve energie: Port of Zwolle als batterij voor stad en regio”. Port of Zwolle wil in de gemeente Kampen een nieuwe haven in de Melmerpolder realiseren die meer energie opwekt dan verbruikt, een batterij voor stad en regio. Deze energie-innovatie wordt een belangrijke katalysator voor een circulaire havenontwikkeling binnen de Regio Zwolle. Dit sluit mooi aan bij de ambitie om Kampen energieneutraal te maken in 2035. Concreet gaat het om onderzoek naar: de economische potentie van een nieuwe haven duurzame elektriciteitsopwekking (zon, wind) en duurzaam transport kansen voor circulaire bedrijvigheid Bedrijventerreinen Overlast vrachtwagens bedrijventerreinen Er wordt gewerkt aan het realiseren van een vrachtwagenparkeerplaats aan de Eastmanstraat op bedrijventerrein Rijksweg 50. Dit op verzoek van zowel de ondernemers van het Bedrijvenpark Rijksweg 50 en het Melmerpark als op aandringen van de parkmanagementorganisaties en de politie. Naar verwachting neemt daarmee de overlast van vrachtwagens op de bedrijventerreinen af. Na realisatie van de parkeervoorziening kunnen in eerste instantie 12 vrachtwagens worden geparkeerd. Een en ander moet qua vergunningen nog worden geregeld. De gemeenteraad heeft enige tijd geleden al budget hiervoor beschikbaar gesteld.

Zomer 2020 in Hanzestad Kampen Door corona zijn de terrassen in de gemeente Kampen deze zomer verruimd. Het ziet er levendig uit en we hebben hier veel positieve geluiden over gehoord. Hoe mooi ook om te zien dat er veel bootjes werden verhuurd vanaf de IJsselkade, bezoekers nu een vaartocht op de Kamper Kogge konden reserveren en de strandjes volop benut werden. Kampen heeft dan ook best veel publiciteit gehad deze zomer: diverse radioen televisieprogramma’s hebben onze Hanzestad verkend en gepromoot. Dit is iets wat we koesteren en verder uitbouwen de komende jaren.

Waterrecreatie De gemeente Kampen wil waterrecreatie stimuleren om de binnenstad en het buitengebied meer met elkaar te verbinden. Er wordt geïnvesteerd in verschillende voorzieningen:

Vrijetijdseconomie De vrijetijdseconomie is een sector die groeiende is en levert een belangrijke bijdrage aan onze economie. Toerisme is een belangrijk middel om grotere maatschappelijke vraagstukken op te lossen die bijdragen aan het algemeen en gedeeld belang van Nederland. Zo kan de toeristische sector zorgen voor werkgelegenheid, maar bijvoorbeeld ook bijdragen aan de instandhouding van voorzieningen op het platteland. Nederland verwacht richting 2030 een groei van 50% van het aantal internationale toeristen.

informatiepanelen op diverse locaties buitengebied, vingersteigers in Wilsum zodat passanten gemakkelijker kunnen aanleggen verbeteren aanmeerplek Goot/Mandjeswaard veerverbinding Gat van Seveningen – Buitenhaven/MEC en andere haltes bevorderen aanbod voor individuele opstappers in de IJsseldelta en bootje huren versterken toeristische infrastructuur in Zalk i.c.m. Zalkerveer en Reeve en Gat van Seveningen met Kampereiland/ Mandjeswaard

Toen we dit jaar onverwacht te maken kregen met het coronavirus, werd duidelijk zichtbaar hoe groot deze sector al is en hoe groot de ketensamenwerking is in deze branche. Evenementenorganisatoren, horeca, culturele sector, cateraars, Bruine Vloot, B&B’s, allemaal ondernemers die hard getroffen zijn dit jaar door de landelijke maatregelen die genomen zijn om het coronavirus te bestrijden. Ook duidelijk te merken in de discussie over de aanpak van het coronavirus is, hoe belangrijk mensen toch eigenlijk hun ontspanning vinden. Het horecabezoek werd gemist dit voorjaar, vakantieplannen aanpassen voelde niet goed etc. Gelukkig kwam na de gedeeltelijke lockdown er toch weer meer ruimte om letterlijk en figuurlijk weer naar buiten te gaan. In de afgelopen maanden hebben we, juist door de coronacrisis, gemerkt dat er meer gebruik wordt gemaakt van fiets- en vaarmogelijkheden in onze omgeving. Er is volop gebruik gemaakt van de nieuwe natuur rondom het Reevediep en de diverse strandjes in de gemeente Kampen. Mooi om te zien, maar er zijn ook zeker nog verbeterpunten in onze infrastructuur. Het gebied biedt dus volop kansen, zeker in samenhang met onze historische binnenstad. We willen de diverse faciliteiten graag nader versterken en verbinden. De komende periode gaan we hier mee aan de slag.


september 2020 | pagina 13

Kampen wil All Inclusive worden REGIO - Kampen wil All Inclusive worden. Niet een resort waar je onbeperkt kunt eten en drinken, maar hartelijk voor iedereen. Roeland Tameling van Kampen Partners is een van de initiatiefnemers: “Het gaat over samen een samenleving zijn waar je mag zijn wie je bent en er toe doet je ongeacht je geaardheid, inkomen, leeftijd, religie, huidskleur, beperking, of andere dingen. 2021 moet als het aan ons ligt hét jaar worden waarin Kampen inclusie gezamenlijk versterkt, successen viert en de kwaliteit van leven voor mensen met een beperking verbetert. Kampen All Inclusive!”

Bedrijfsleven Op de vraag hoe dit allemaal relevant is voor ondernemers in Kampen is Tameling stellig: “We willen allemaal een fijne samenleving om in te

de wieg van het programma. Ze willen

tijdens het eerste overleg over Kampen

Volgens Tameling ligt de link met

leven, maar het levert ook economisch

de krachten bundelen met ondernemers-

All Inclusive. Dat begon al enkele jaren

citymarketing ook voor de hand. “Wij

voordeel op. Talenten worden optimaal

organisaties, binnenstadsondernemers

geleden doordat Kampen aan de slag is

zeggen dat Kampen een hartelijke Han-

benut . Met innovatieve oplossingen

en anderen om vervolgens in 2021 te

gegaan met het maken van een inclusie

zestad is. Dan moeten we dat toch ook

kunnen we producten en diensten uit

starten met het themajaar ‘Kampen All

agenda. De ervaring leerde dat mensen

voor iedereen waarmaken? Daarom ma-

Kampen exporteren en geld verdie-

Inclusive’. Tameling is enthousiast: “We

met een fysieke, verstandelijke, zintui-

ken we Kampen stukje bij beetje beter

nen. Maar het levert ook gewoon meer

willen aandacht vragen voor Kampen als

gelijke of psychosociale beperking nog

toegankelijk voor iedereen!”

klanten op als je zaak toegankelijker is.

hartelijke en inclusieve stad. We willen

veel barrières ervaren om mee te doen.

En hiermee kunnen we ook de zorgkos-

laten zien dat Kampen een stad is waar

Roeland Tameling: “We willen ons echter

ten verlagen.” Uit onderzoek is volgens

verschillen worden gezien als moge-

niet beperken tot één doelgroep. Het

hem gebleken dat bedrijven met diverse

lijkheden in plaats van als problemen

gaat er niet alleen maar om of specifie-

teams een hogere tevredenheid heb-

waar een oplossing voor moet worden

ke doelgroepen wel of niet mee kunnen

ben, minder ziekteverzuim, verbeterde

gezocht. Ieder mens is anders en heeft

doen in de samenleving. Inclusie richt

dienstverlening aan klanten en een

andere kwaliteiten. Ieder mens doet er

zich op de samenleving. Is het een open

beter risicoprofiel hebben. “Bovendien”,

in Kampen toe en heeft een eigen rol en

samenleving waar niemand buitenge-

zo vervolgt Tameling, “is in de toeris-

inbreng.” Hij vervolgt: “Het themajaar

sloten en gestigmatiseerd wordt? Als

mesector bewezen dat toegankelijke

Kampen all Inclusive willen we gebrui-

de samenleving All Inclusive is, geeft

accommodaties hogere omzetten en

ken om nieuwe verbindingen te leg-

ze iedereen de ruimte om mee te doen,

betere spreiding van boekingen realise-

gen. Verbindingen tussen Kampenaren

ongeacht leeftijd, geslacht, culturele

ren. Eigenlijk een kwestie van gezond

onderling waarin het wederzijds begrip

achtergrond, religie, beperkingen en

Activiteiten

boerenverstand dus als je geld wilt

versterkt wordt, maar ook verbindingen

verantwoordelijkheden als mantelzorger.

Kampen Partners en de andere betrok-

verdienen!”

tussen disciplines in de stad. Tussen cul-

Daar gaan we voor. En ik hoop van harte

kenen hebben de ambitie om met het

tuur, sport, onderwijs, zorg en welzijn,

dat het bedrijfsleven daar ook voor gaat!”

themajaar de basis te leggen voor menta-

Als Kampen een hartelijke stad is, kan het niet anders dan dat Kampen dat voor iedereen is”

Meedoen

overheid, binnenstad en ondernemers.

Met het themajaar 2021 als aanleiding bundelen we onze krachten om Kampen duurzaam inclusiever te maken

le en zichtbare fysieke verbeteringen op

Want meedoen doen we op alle terreinen

Themajaar

diverse locaties in de gemeente, waar alle

van het leven. Dat is een flinke ambi-

Tameling vertelt dat er al veel is gebeurd.

Kampenaren en bezoekers van Kampen

tie, zeker in coronatijd, maar juist nu is

“Uit onze inventarisatie is gebleken

(niet alleen mensen met een beperking)

het belangrijk om een forse stap vooruit

dat er draagvlak is voor bundeling van

nog jaren plezier van zullen hebben. Als

te zetten. Daarvan hebben we allemaal

energie bij allerlei partijen om 2021 of

voorbeeld voor Overijssel, als inspiratie

profijt. En in crisistijden zie je vaak ook

2022 uit te roepen tot het themajaar

voor andere gemeenten en gebieden in

meer ruimte voor echte verbeteringen en

‘Kampen All Inclusive’. Hiermee brengen

Nederland. Bovendien is het ‘Kampen All

veranderingen. Ik hoop dat we met zijn

we inclusiviteit actief onder de aandacht.

Inclusive’ jaar een versneller voor allerlei

allen die kans durven te grijpen.”

Daarnaast wordt het ook een jaar waarin

nieuwe terugkerende activiteiten voor

nieuwe verbindingen tussen mensen

bewoners en bezoekers in 2021 en daarna.

Zorgbelang Overijssel, het Cluster MMB van de Adviesraad Maatschappelijke

Ook bij de Gemeente Kampen is het the-

worden gelegd, zichtbare verbeteringen

Ondersteuning, de culturele partners

ma een speerpunt en het staat ook hoog

voor mensen met een beperking worden

Aanleiding

verenigd in SAMBIQ, stichting Ont-moet

op de agenda in het Collegeprogramma,

gerealiseerd en wederzijds begrip wordt

Het thema is tweeledig: enerzijds ver-

en Kampen Partners staan samen aan

zo vertelde wethouder Irma van der Sloot

versterkt.”

sterkt Kampen haar hartelijke imago (“iedereen doet mee in een inclusieve

Miljoenenimpuls voor brede welvaart Regio Zwolle

gemeenschap”) en anderzijds heeft het een toeristische knipoog (denk aan het fenomeen van onbeperkt eten en drinken,

REGIO - Het moment is daar: Rijk en Regio Zwolle hebben een akkoord bereikt over de

sen Rijk en onze regio. De komende

gratis meedoen met allerlei (sport)activi-

Regio Deal Regio Zwolle. Maandag 13 juli heeft minister Carola Schouten van Land-

jaren gaan duizenden ondernemers

teiten en gewoon een keer echt zorgeloos

bouw, Natuur en Voedselkwaliteit de Regio Deal Regio Zwolle aan de Tweede Kamer

en 780.000 inwoners daar heel direct

genieten).

aangeboden. Regio Zwolle gaat aan de slag met het grootste investeringsprogramma

en zichtbaar de effecten van merken”

Beoogde resultaten

ooit voor deze regio. Een Regio Deal waarvoor het Rijk €22,5 miljoen beschikbaar stelt en Regio Zwolle minimaal eenzelfde bedrag investeert om bij te dragen aan een sociaal

Bert Boerman, gedeputeerde provincie

De bundeling van energie bij diverse

sterke, circulaire, innovatieve klimaatbestendige regio.

Overijssel: “De hele regio plukt hier

partijen om 2021 of 2022 uit te roepen

de vruchten van; we kunnen met de

tot het themajaar ‘Kampen All Inclusive’

In de komende drie jaar investeren Rijk

Regiovoorzitter Peter Snijders: “De Regio

Regio Deal knelpunten binnen onze

geeft energie en inclusiviteit wordt actief

en Regio Zwolle gezamenlijk in meerdere

Deal Regio Zwolle is rond. Dat is een

regio sneller oppakken en kansen

onder de aandacht gebracht. Daarnaast

programma’s en projecten die bijdragen

ongelooflijke mooie mijlpaal in ons nog

verzilveren. We zijn blij met het afge-

moet het ook een jaar worden waarin

aan het versterken van de brede wel-

jonge bestaan als regio. De Regio Deal

sproken langjarig commitment en het

nieuwe verbindingen tussen mensen

vaart: economische groei en persoonlijk

versterkt de economie, innovatie, werk-

partnerschap van het Rijk. Hiermee

worden gelegd, zichtbare verbeteringen

welbevinden. Nu de handtekeningen zijn

gelegenheid en leefbaarheid van onze

tillen we de samenwerking in de Re-

voor mensen met een beperking zijn

gezet, starten in het najaar de eerste

regio. Een investering in de samenleving

gio Zwolle naar een nieuw niveau”

gerealiseerd en wederzijds begrip werd

projecten.

vanuit een langjarige samenwerking tus-

versterkt.


‘Handelen zit in ons bloed’ Door Alex de Jong

In de spreekkamer hangt de geur van oud ijzer. Niet vreemd als je bedenkt hoeveel stapels ferro en non-ferro materiaal ik her en der op het omliggende terrein al heb zien liggen. ‘Wij ruiken het al niet eens meer’, zeggen Harry en Ronald Regelink van de gelijknamige schroothandel in Kampen. ‘Handelen zit in ons bloed’, vertelt Harry, zoon van grondlegger Harry Regelink, die na de Tweede Wereldoorlog als ‘schrootboer’ begon. Het bedrijf van toen staat in schril contrast met de onderneming van nu. ‘Door onze centrale ligging in het land, én onze ligging aan het water, zijn we de laatste jaren flink gegroeid’, vertelt zoon Ronald. ‘En nu staat er een nieuwe knipschaar met een capaciteit van 85 ton per uur, waarmee we nog sneller op de marktvraag kunnen reageren.’ Eén ding wordt duidelijk: waar beleidsmakers de laatste jaren de mond vol hebben van ‘circulaire economie’, wordt dat principe hier al sinds 1946 in de praktijk gebracht. Regelink Schroothandel uit Kampen heeft de wind flink mee. De afgelopen jaren heeft het bedrijf een bijzondere groei doorgemaakt. Niet alleen weten steeds meer schroothandelaren, bedrijven en particulieren de onderneming te vinden, ook groeit het aantal afnemers aan wie Regelink zijn oude metalen levert. Ook de overname van de Noord-Nederlandse Schrootverwerking in Franeker helpt mee aan de groei.

NIEUWE KNIPSCHAAR Daarnaast werd er onlangs een nieuwe knipschaar van Leimbach aangeschaft; een investering die flinke vruchten gaat afwerpen, zo vertellen de twee. Harry: ‘Onze oude schaar kon 16 ton per uur aan; de schaar in Franeker 22, maar deze nieuwe kan maar liefst 85 ton per uur knippen.’ Hierdoor kan het bedrijf sneller reageren op de marktvraag. De

schaar knipt al het schroot in kleine stukjes, precies zoals de afnemers het wensen. ‘Prijzen fluctueren’, legt Harry uit. ‘En als de prijzen stijgen, dan wil je snel en veel kunnen leveren.’ Verder draagt de nieuwe schaar bij aan de gewenste kwaliteitsverbetering. ‘Fabrieken als Tata Steel stellen steeds hogere kwaliteitseisen. Met deze schaar kunnen we daar prima aan voldoen.’ Door al deze ontwikkelingen is er een bedrijf ontstaan met circa vijftig man personeel. ‘Doordat beide bedrijven aan het water liggen, hebben we het logistiek erg goed voor elkaar’, zo stelt Harry, die weet dat logistiek, gekoppeld aan een efficiënte bedrijfsvoering op de locaties, essentieel is om in deze markt mee te komen. Het verklaart waarom het bedrijf, ooit een ‘kleine schrootboer’ nu de onmisbare schakel is tussen diezelfde schroothandelaren en de industrie/smelterijen die de oude metalen graag als grondstof voor nieuwe metalen afnemen. ‘Om hierin goed te kunnen faciliteren, moet je alle oude metalen nauwkeurig scheiden.’ Vandaar dat je op het terrein her en der stapels verschillende soorten oude metalen tegenkomt. Hoewel dit sorteren arbeidsintensiever is, levert het beduidend meer op. ‘Een klant heeft graag grondstoffen van hoge kwaliteit en is ook bereid daar meer voor te betalen.’ IDEALE LOCATIE Als zestienjarige stapte Harry junior al bij zijn vader - die in Zwartsluis was begonnen met het slopen van schepen - in het bedrijf. ‘Mijn vader had in die tijd veel fabrieken als klant en leverde hen oud ijzer. Zijn klantenkring groeide snel, dus kon hij mijn hulp goed gebruiken.’ Twee jaar later deed zijn vader, die al op leeftijd was, een fikse stap terug. Harry junior nam het bedrijf over. ‘Destijds zaten we nog aan de Ambachtsstraat, op een locatie van slechts 1.200 vierkante meter. Daar ben ik ook begonnen met het slopen van auto’s.’ Maar Harry keek verder. Net over de Nederlandse grens vond hij in scholen en kerken veel grote ketels met gietijzeren wanden; ‘gouden’ handel. Al snel werd het bestaande terrein te klein en verhuisde Regelink

naar de Installatieweg. ‘Hier hadden we aanvankelijk een terrein van vierduizend vierkanter meter, waar we al snel nog eens drieduizend bij konden kopen.’ Toen jaren later 2,5 hectare aan de Haatlandhaven 4 vrijkwam, aarzelde hij geen moment. ‘Hier, pal aan de kade, hebben we de mooiste plek die we ons kunnen wensen.’ Aan de Installatieweg komen vooral klein-zakelijke klanten en particulieren. De grote zakelijke klanten bezorgen hun vrachtwagens vol schroot en oud ijzer aan de Haatlandhaven. ‘Hier kunnen verschillende schepen tegelijk aanmeren; ideaal. Twee jaar geleden hebben we hier ook nog eens het terrein van de containerterminal, met een fiks aantal hectares, kunnen bijkopen. ‘ BETERE PRIJZEN De overname van de NoordNederlandse Schrootverwerking past volgens vader en zoon Regelink goed bij de ambities van het bedrijf. ‘We hadden al veel klanten in Friesland. Die kunnen we nu nog beter bedienen’, klinkt het. ‘Bovendien is de combinatie van onze twee bedrijven erg bijzonder. Zelfs qua ligging - Franeker ligt ook aan het water

- is het vergelijkbaar en complementair aan ons bedrijf in Kampen.’ Logistiek wordt, juist voor de schroothandel, steeds belangrijker, weet Harry Regelink. ‘Door onze schaalvergroting creëren we nog meer massa, wat maakt dat we voor afnemers, én voor leveranciers van schroot, een nog interessantere partij zijn geworden.’ Afnemers kunnen bij Regelink nu rekenen op topklasse materiaal in grotere volumes, en schroothandelaren merken dat Regelink Schroothandel, door de bedrijfsgrootte en betere afspraken met afnemers, hogere prijzen voor hun schroot kan bieden. Daarmee versterkt het één het ander en is het cirkeltje rond.

Accurecycling Regelink Schroothandel heeft zich gespecialiseerd in het recyclen van accu’s. ‘Alles aan en in de accu wordt hergebruikt’, vertelt Harry Regelink tijdens de rondleiding over het bedrijf. Overal staan grote kunststof bakken vol accu’s. ‘Wij halen door het hele land accu’s op met trailers. Daarna zorgen wij dat het bij de juiste verwerkers in het buitenland komt’, aldus Ronald.

De accu palletbox is van hoogwaardig kunststof met egale wanden en is vloeistofdicht. Uiteraard verloopt het hele gecertificeerde inzamel- en afvoertraject volgens de hoogste en laatste milieu-eisen. ‘Op deze manier kunnen wij een ieder verzekeren dat oude accu’s op een hoogwaardige en duurzame manier worden gerecycled voor de beste prijs.’


Berg Makelaardij Specialist in bedrijfsonroerend goed Burg. van Engelenweg 52b, IJsselmuiden Tel. (038) 333 56 20 info@bergmakelaardij.nl

DE STADSKAZERNE OUDESTRAAT 216 - K Kampen

Huurprijs € 105,- per m2 excl. btw Kantoorruimte in het historische pand “de Stadskazerne” met een unieke ligging, karakteristieke uitstraling en een uitstekend opleverniveau. Oppervlakte ca. 93 m2

Beschikbaar per 1 januari 2021

De Stadskazerne heeft een goede bereikbaarheid met openbaar vervoer op loopafstand en ruim voldoende parkeergelegenheid voor de deur.

GILDESTRAAT 20 Kampen

Huurprijs € 1.500,- per maand Koop bespreekbaar Te huur representatieve kantoorruimte! Oppervlakte ca. 245 m2.

Parkeren Parkeervakken aan de voorzijde en aan de zijkant.

Te vermeerde met BTW, G ren / en internetW/E kosten. Aanvaarding In overleg.

Entree aan de voorzijde met toegang tot tochtportaal met meterkast. Vervolgens portaal met toegang tot toilet en aan beide zijden kantoorruimten. Het is voorzien van grote open ruimte /kantoorplein en separate kantoorruimten. Tevens is het geheel voorzien van keuken met toegang tot grote voorraadkast/opslag. Het geheel is voorzien van grotendeels vloerbedekking, laminaatvloer, systeemplafond, te openen ramen en voorzien van handmatig te bedienen rolluiken. Aan de zijkant van het pand is tevens een magazijn aanwezig welke toegankelijk is middels een separate een openslaande deur. Neem voor meer informatie contact op met ons kantoor.

Bedrij onroerendfs go verkopen? ed Vraag naar de mogelijkhe den!


IETS TE VIEREN

Bij At Sea

Een bedrijfsjubileum, jaarafsluiting of personeelsfeest. Een verjaardag, 25-jarig huwelijk, bruiloft of babyshower. Bijzondere momenten wil je ook in deze tijd op een bijzondere manier vieren! CULINAIR GENIETEN? Ben je met je gezin, vrienden of met een grote groep? Onze prachtige locatie aan het water geeft een ontspannen gevoel tijdens jullie bezoek. Kom gerust langs en laat je culinair verrassen. • • • •

Partijen op 1,5 meter afstand Keuze uit verschillende buffetten Grote parkeerplaats en aanlegsteiger Overnachten in een safaritent

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Drontermeer 13 8251 PV Dronten T (0321) 31 66 47 E info@atsea-restaurant.nl W www.atsea-restaurant.nl


september 2020 | pagina 17

‘Dankzij de NOW-regeling hebben we ontslagen kunnen voorkomen’ Door Alex de Jong ‘Was de NOW er niet geweest, dan had ons bedrijf er totaal anders uitgezien. Dan hadden we echt flink moeten reorganiseren’, vertelt Bart-Jan Gardebroek, directeur/ eigenaar van BJG Groep. Voor diverse BV’s die onder deze groep vallen, vroeg zijn Finance afdeling de NOW-regeling aan om zo, bij flink dalende omzet, (een deel van) de loonkosten gecompenseerd te krijgen. ‘Noodzakelijk’, zo stelt de ondernemer, ‘want door de intelligente lockdown werden we van de ene op de andere dag geconfronteerd met een omzetdaling van gemiddeld 25 procent.’ De BJG Groep ontving in totaal een

‘Oneerlijke crisis’

bedrag van ongeveer € 600.000,- voor

‘Het was zuur om te zien wat de

drie BV’s. Ook voor de tweede ronde

lockdown teweeg heeft gebracht. In

is de aanvraag ingediend en verwacht

een week tijd zoveel omzet verliezen,

de ondernemer compensatie van de

is iets wat we normaal gesproken

overheid.

helemaal niet kunnen lijden en wat ook niet zou kunnen gebeuren. Absurd,

Luchthavens als klant

gewoon. Onze klantenspreiding is

BJG Groep beweegt zich in diverse sec-

gigantisch.

toren. ‘Aan de ene kant doen we back-

Onze grootste klant is misschien maar

office-dienstverlening voor uitzend- en

twee, drie procent van de omzet, dus

detacheringsbureaus, maar we detache-

deze daling was ongekend’, vertelt

ren ook zelf diverse professionals. We

Bart-Jan. ‘Gelukkig is het omzetverlies

zijn met ruim 300 BIM engineers actief

als gevolg van de lockdown grotendeels

voor opdrachtgevers in de bouwsector,

opgevangen door de NOW. Kortom:

wereldwijd’, klinkt het. ‘Net als heel

we hebben deze moeilijke tijd kun-

veel andere bedrijven voelen ook wij de

nen overbruggen; precies volgens het

economische gevolgen van de lockdown

boekje. Hierdoor hebben we niemand

als gevolg van deze pandemie. Door de

hoeven ontslaan. Maar hoe je het

intelligente lockdown ging alles op slot.

ook wendt of keert: die intelligente

De eerste week van april, in amper een

lockdown kost geld. Dit jaar maken

week tijd, raakten we 25% van onze

we veel minder winst dan begroot.’

omzet kwijt. Dat hakte er flink in.’ Dus

Desondanks wil hij niet ‘zeuren’ en

Door Alex de Jong

deed hij, op aanraden van zijn Finance

relativeert hij graag. ‘Deze coronacrisis

KAMPEN - Kamper bedrijven hebben in totaal 11.734.635 miljoen euro gekregen

afdeling, een beroep op de NOW-rege-

raakt natuurlijk iedereen. Maar laten

om de eerste klappen van de coronacrisis op te vangen. Dat blijkt uit gegevens die

ling. ‘Die is tenslotte door de overheid

we eerlijk zijn: het is wel een oneer-

het UWV onlangs op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgele-

in het leven geroepen om de economi-

lijke crisis, want het raakt de een veel

genheid heeft vrijgegeven. Het gaat om gelden uit de Noodmaatregel Overbrugging

sche schade, ontstaan door de lockdown,

meer dan de ander. De culturele sector,

Werkgelegenheid (NOW) in de eerste drie maanden na de lockdown. Een overzicht

eveneens een maatregel van diezelfde

de horeca, de evenementenbranche…

is te vinden op www.now-inzichtelijk.nl.

overheid, te compenseren.’

daar vallen absurd harde klappen, waar

‘Voor één van onze bedrijven is Schiphol

Kamper bedrijfsleven ontvangt bijna 12 miljoen om coronaklappen bij personeel op te vangen

de food - denk aan supermarkten -

Op deze site blijkt dat in totaal 271

deze regeling (een groot deel) van de

door de crisis een supertijd hebben.’

Kamper bedrijven een toekenning

loonkosten (gesubsidieerd) doorbetalen,

hebben gekregen. De top drie was

zodat bedrijven niet aan de gevolgen

een grote opdrachtgever. Daar doen we ontzettend veel werk voor. Hier was de

Toekomst

goed voor ruim een derde van de bijna

van de ontstane crisis ten onder gaan.

daling zeker tachtig procent.’ Overigens

‘Inmiddels zijn we keihard aan het

twaalf miljoen die werd uitgekeerd om

De eerste aanvraagperiode sloot op

was Schiphol tot voor kort een ‘be-

werk geweest om andere markten aan

de lonen van medewerkers te kunnen

6 juni. Een maand later is de tweede

hoorlijk prestigieuze opdrachtgever’, zo

te boren, maar die nieuwe omzet komt

doorbetalen. De andere 268 bedrijven

ronde van start gegaan. Tot en met 31

vertelt hij. ‘Wie had gedacht dat vlieg-

je natuurlijk ook niet van de ene op

ontvingen gemiddeld 28.351 euro om

augustus konden werkgevers opnieuw

velden nog een keer de zwakke broeders

de andere dag aanwaaien’, stelt hij.

de loonkosten van hun medewerkers te

een tegemoetkoming in de loonkosten

zouden worden? Ik niet’, klinkt het

‘Toch verwachten we het jaar weer

kunnen doorbetalen.

aanvragen. Deze nieuwe aanvraag zit

gelaten. Wereldwijd hebben de diver-

uit te gaan met het omzetniveau van

se onderdelen van de BJG Groep zeker

het pre-corona tijdperk.’ Het betekent

Grote werkgevers

Omdat de subsidie wordt betaald van

negen vliegvelden als klant. De omzet-

wel dat BJG Groep ook voor de tweede

De lockdown én de maatregelen rond-

publiek geld, is door het ministerie be-

daling laat zich hier raden. ‘In korte tijd

tranche loonkostensubsidie via de NOW

om corona, kwamen vooral bij drie

sloten om het UWV te vragen de cijfers

werden een aantal grote opdrachten uit-

heeft aangevraagd. En daarna? Ver-

grote werkgevers in onze gemeente

openbaar te maken.

gesteld. Uitgesteld, niet afgesteld, maar

wacht hij mogelijkerwijs een tweede

hard aan. Zij kregen op verzoek flinke

toch…. Het omzetverlies was bizar.

‘intelligente lockdown’? ‘Nederland

bedragen toebedeeld. Ruim 2.604.366

Overigens zijn de toegekende bedragen

Het is ons overkomen. Dit is iets wat

heeft het relatief gezien goed gedaan.

euro ging naar Broshuis Kampen, dat

geen gift. Achteraf zal worden gecheckt

je als bedrijf normaalgesproken niet

Ik ben erg blij met wat de regering

na de gemeente een van de grootste

of een bedrijf al dan niet terecht een

gebeurt. Schiphol boekte die week 95%

voor maatregelen heeft genomen. Mede

werkgever van Kampen is. Het bedrijf

beroep op de regeling heeft gedaan. De

omzetverlies, dus ja, dan gaan alle

dankzij de NOW-maatregelen zie je

met bijna 500 werknemers, moest

kans bestaat dus dat de 271 bedrijven

opdrachten ineens ‘on hold’. Om toch

dit jaar nauwelijks faillissementen.

de productie volledig stilleggen. De

die nu een bedrag vanuit de NOW-re-

de eigen mensen bij zoveel omzetverlies

Maar of er een tweede lockdown komt?

tweede grote NOW-ontvanger is Sluis

geling hebben kregen, dit uiteindelijk

aan het werk te houden, kun je aan-

Ik heb begrepen dat deze lockdown

Cigar Machinery die 1.081.239 euro

weer (deels) moeten terugbetalen.

spraak maken op de NOW. De NOW dekt

de overheid 100 miljard heeft gekost,

gecompenseerd kreeg. Daarna lopen

Ondanks herhaalde verzoeken wilden

natuurlijk niet honderd procent van je

dus dit kunnen ze echt geen tweede of

de bedragen terug met Recruitment

twee van de drie bovengenoemde be-

loonkosten.

derde keer doen. Maar het betekent wel

Backoffice Services (onderdeel van de

drijven geen commentaar geven op het

Bij ons dekt het negentig procent van

dat we als samenleving de verantwoor-

BJG Groep) op de derde plaats met een

ontvangen van deze fondsen. Bart-Jan

25 procent van de loonkosten, waarbij

delijkheid hebben om er samen voor te

bedrag van 450.978 euro.

Gardebroek van de BJG Groep nam wel

die 25 procent correspondeert met het

zorgen dat die tweede lockdown ook

percentage omzetverlies dat we leden’,

never nooit niet noodzakelijk zal zijn.’

niet in bovenstaande cijfers verwerkt.

contact op en deed zijn verhaal (elders

Noodmaatregel

in deze uitgave).

zo rekent hij voor. ‘Maar: als bedrijf

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrug-

moet je geen aanspraak willen maken

ging Werkgelegenheid (NOW) werd in-

Daarnaast spraken we nog met een andere

op de NOW als je er mogelijk geen recht

gesteld voor werkgevers die plotsklaps

(kleine) onderneming die aanspraak

op hebt, want dan kun je het straks

te maken kregen met meer dan twintig

maakte op de NOW-regeling (zie ook

allemaal weer terugbetalen. Kortom: je

procent omzetverlies. Zij kunnen via

elders in deze uitgave).

moet daar wel heel zorgvuldig mee zijn.’


KAMPEN

IEUWE N E D R O heden A A R VO I N G? L K J I mogelisjke/ J e d r N L o E E o a B lv ze winkend.nl/service/le A S E R EG E L s in on.b g S la n s T e la ik E I m F Ko op: www of kijk

Werken vanuit je talent zorgt voor meer energie, plezier en resultaat Mensen die hun talent in het werk kunnen inzetten; zijn gemotiveerd en energiek hebben plezier in hun werk maken het verschil in de organisaties waarin ze werken zorgen voor meer kwaliteit, productiviteit en betere resultaten. Ieder mens heeft talenten, maar vaak is dit onvoldoende bekend en maken we te weinig gebruik van deze kracht van mensen.

Je hebt een mooi team bij elkaar en daar heb je doelen bij gesteld. Er wordt hard gewerkt, de expertise is er en ieder doet wat hij moet doen. Maar toch heb jij het idee dat er meer in zit dan er nu uit komt. Hoe komt dat en hoe krijg je hier beweging in?

van jouw t r o p s n of Het tra oederen lijk! g , n e tt e pakk makke en nu ge jd lti a a m fiets! argo bak reter! C E e d t me erv

Hogere productiviteit, meer marge, hogere klanttevredenheid, lager ziekteverzuim. Dit zijn de direct zichtbare gevolgen, alleen maar door de talenten van je medewerkers effectiever te benutten. Maar hoe doe je dat? Rendement door Talent helpt organisaties om hier een goede invulling aan te geven. Wij maken het management, de teams en de medewerkers niet alleen bewust van hun eigen talenten. We bieden vooral ook praktische handvatten en tips hoe je deze talenten meer kunnen benutten in het werk. Hierdoor wordt ieder expert van zijn talenten.

t e kilome

de groen

Dé bakfiets winkel van Noord en Oo st Nederland !

CONTACTGEGEVENS: eer dan Altijd m erfietsen 500 kindaad! op voor

Zambonistraat 4-b • 8263 CE Kampen • Tel: 038 331 54 51

www.bikesland.nl | www.outdoorspeelgoed.nl | www.recreatiespeelgoed.nl

Afgiftepunten voor hét magazine paper

KAMPEN

The Read Shop Bos Oudestraat 41-43

BrugMedia Constructieweg 41-1

Zwembad de Steur Burgemeester Berghuisplein 2

Esso Vermeulen Installatieweg 5A

IJSSELMUIDEN

Gemeentehuis Burgemeester Berghuisplein 1

Bibliotheek > Kulturhus Laanzicht 7

Groothandel Post Dieselstraat 13 Kampen

The Read Shop Schutte Markeresplein 4

Ook uw bedrijf promoten in Ondernemen in Kampen? €172

00

Training Coaching Organisatieadvies

Volg ons

Op zoek naar personeel?

Wij nemen uw werk graag uit handen!

Vivian Accountants Scheerling 36 Kampen

De Stadskazerne Oudestraat 216

Dat kan al vanaf

Oudestraat 216-G Kampen 06 49974867 www.rendementdoortalent.nl contact@rendementdoortalent.nl

Administratief Bouw Industrieel Techniek Wij werken ook op basis van detachering Bemiddelen voor ZZP’ers

Interesse? Neem dan contact met ons op: Barry Kiel: 06-1588 1947 John Broelman: 06-1588 1933

Ondernemen in Kampen wordt per post verstuurd aan alle ondernemers in de gemeente Kampen

IJsselpersoneel Gildestraat 18c | Kampen | tel.: (038) 333 34 88 email: info@ijsselperoneel.nl | www.ijsselpersoneel.nl


september 2020 | pagina 19

Column:

‘We halen het verlies van dit jaar echt niet meer in’

Young human capital Met de crisismaatregelen zet de overheid volop in op behoud van werkgelegenheid.

niet rouwig om. Immers: hij kan met

Maar liefst 125.000 werkgevers hebben

de beste wil van de wereld zijn pand

inmiddels NOW (loonkostensubsidie)

niet volproppen en dat zou wel moeten,

aangevraagd en er is tot nu toe 4,5 miljard

wil je het omzetverlies van twee, drie

euro uitgekeerd. De overheid beseft dat

maanden ‘stilstand’ weer goed kun-

behoud van arbeidsplaatsen van het

nen maken. ‘We hebben ons te houden

grootste belang is. Het verlies van een

aan de anderhalve meter afstand, dus

arbeidsplaats is allereerst een persoonlijk

hebben we andere tafeltjes in het leslo-

drama voor de werknemer die het betreft.

kaal geplaatst; op gepaste afstand. Dat

Voor de werkgever is het eveneens een groot

betekent dat er de helft minder cursis-

verlies. Er moet afscheid worden genomen

ten in kunnen dan voorheen. Willen we

van bergen kennis en ervaring, maar

de gemiste omzet inhalen, dan zullen

bovenal van de mens zelf.

we hele lange dagen moeten maken en dan heb ik veel meer instructeurs nodig,

Voor de toepassing van NOW 2.0

dus dat is niet de oplossing.’ En ach,

heeft de overheid als voorwaarde

als hij eerlijk is, is het allemaal minder

gesteld dat werkgevers aantoonbaar

dramatisch dan het lijkt.

moeten investeren in scholing van medewerkers. De overheid heeft

Samen geklust

vooralsnog niet concreet gemaakt wat

Al was hij zeker blij met de NOW-re-

onder deze ‘investering’ moet worden

geling, zodat de economische schade

verstaan. Een goed verstaander heeft

als gevolg van de coronacrisis niet

echter aan een half woord genoeg. In

alleen maar op zijn schouders rust.

tijden van snelle veranderingen is het

‘We hebben ons in die 2,5 maand geen

goed dat medewerkers op kennisniveau

dag verveeld’, zegt hij. ‘We hebben

‘up to date’ blijven en hun persoonlijke

klusjes opgepakt, hebben geschilderd

vaardigheden blijven ontwikkelen.

en gesausd, én we hebben nagedacht

Daar ligt een duidelijke taak voor de

over hoe we nieuwe diensten kunnen

werkgever.

aanbieden, zodat we als bedrijf ook daar weer profijt van kunnen hebben.’

Investeren betekent wat mij betreft ook

Zo ontstonden onder meer de combi-

dat wij als werkgevers ook in moeilijke

natietrainingen, waarbij bedrijven hun

tijden jonge mensen de kans moeten

personeel voor een paar trainingen

blijven geven. De jeugdwerkloosheid

tegelijk bij Hofstra Trainingen kun-

bedraagt inmiddels 10%. Deze groep

nen aanmelden. ‘Dat biedt bedrijven

komt op dit moment niet of nauwelijks

natuurlijk weer financieel voordeel en

aan het werk. Aan de kwalificaties

levert ons meteen een cursist op die

en ambities ligt het niet, maar het

drie trainingen achtereen gaat volgen.’

ontbreekt in veel gevallen simpelweg

Kortom: winst voor iedereen. ‘We heb-

aan perspectief. De overheid doet

Door Alex de Jong

ben plannen voor BHV-cursussen voor

Ze geven BHV-, VCA, Heftruck, EHBO en diverse andere trainingen, maar door Co-

thuiswerkers, maar we denken ook aan

vid-19 konden ze bij Hofstra Trainingen aan de Stoomstraat in Kampen ruim tien

het aanbieden van e-learning voor deze

weken lang noodgedwongen de deur dichttrekken en ‘met de armen over elkaar’

‘nieuwe’ groep medewerkers.’ Tenslotte

zitten. ‘Dat kost omzet. Natuurlijk’, zegt de altijd goedlachse Johan Hofstra.

is de wereld door corona veranderd en

er verstandig aan deze groep niet uit het oog te verliezen door het

verandert Hofstra Trainingen daar graag ‘We hadden al heel snel oplossingen

in’, zegt Johan. Tenslotte kan hij zijn

in mee. ‘Je kunt deze crisis zien als een

bedacht, onze zaak ingericht op afstand

leslokalen niet volproppen met cursis-

bedreiging, maar wij zien het liever als

houden, veiligheid, et cetera, maar we

ten die nu nog allemaal ‘even versneld’

een kans.’

kregen geen toestemming om open te

een VCA-certificaat moeten halen. Of

gaan’, klinkt het. Dus vroeg Hofstra

het pand volstouwen met al die be-

Creatief en kritisch

‘van lieverlee’ ook een vergoeding via de

drijfshulpverleners die hun BHV-di-

Een crisis maakt creatief, zo wil hij er

NOW-regeling aan. Welgeteld ontving

ploma dit jaar weer moeten verlengen.

maar mee zeggen. ‘En het maakt ook

zijn bedrijf 12.201 euro.

‘Vanuit de BHV-wetgeving is al aange-

dat we weer even kritisch kijken naar de

geven dat het verlengen van de diplo-

kosten die we maken.’ Tenslotte moet

Gepaste afstand

ma’s nu even niet de hoogste prioriteit

er, als er geen geld wordt verdiend,

Een verloren jaar, dit jaar 2020. ‘We

heeft. Het mag worden uitgesteld van-

gewoon geld worden bespaard, om zo

halen het verlies dit jaar nooit meer

wege corona.’ Daar is Hofstra overigens

iets van het verlies te compenseren. ‘De

Wij als werkgever moeten uiteraard de uitdaging aangaan. Durf nu te investeren in young human capital. Corona of niet: de afgelopen maanden hebben wij als Vivan accountants – adviseurs diverse nieuwe ambitieuze starters mogen verwelkomen. Het inwerken van nieuwe collega’s, terwijl vanuit huis wordt gewerkt is uiteraard lastig, maar niet onoverkomelijk. Het was indrukwekkend om te zien hoe positief men met de situatie omging. Waar een wil is, is een weg en een proeftijd bleek niet nodig te zijn. Laten

kosten lopen sowieso wel op. Vanwege

we met zijn allen de strijd aangaan

alle maatregelen die je nu moet tref-

met de jeugdwerkloosheid. De overheid

fen.’ Dan heeft hij het niet alleen over

moet faciliteren en wij als

pompjes met desinfectiemiddel en over

werkgevers moeten

de linten en stickers voor de routes door

durven investeren.

het pand. ‘De hygiëneregels zijn veel

Advies over glasvezel

creëren van subsidiemogelijkheden.

Aan de jeugd zal het

strenger, dus nu heeft iedere cursist een

in ieder geval niet

eigen masker en long voor de reanima-

liggen!

tiepop waarop ze hun reanimatie- en beademingsoefeningen doen.’ Dat, en

IJSSELMUIDEN - Inwoners van IJsselmuiden hebben tot

nog zoveel andere middelen die nodig

21 september 2020 de tijd om zich aan te melden voor glasvezel.

zijn om de RIVM-regels na te leven, stuwen de kosten op, waardoor ondernemen in deze tijd nog lastiger wordt.

Wie nog vragen heeft of hulp wenst bij het afsluiten

Desondanks staat bij dit alles één ding

van een abonnement kan op 11 en 18 september tussen

voor Johan Hofstra als een paal boven

09.30 en 20.00 uur terecht bij Optie 1 aan de

water: ‘Onze prijzen gaan niet omhoog.

Oudestraat 73 in Kampen.

Daar wil ik nog niet aan.’

Mr. Vincent Agema Vivan accountants – adviseurs kampen@vivan.nl


Weer een file bij de printer?

Eerst wacht je minuten-lang tot hij opgestart is, daarna moet je de toners vervangen en om het feest compleet te maken krijg je ook nog eens een foutmelding. Je herkent het vast: printergedoe. Het gevolg? Een lange file bij het printhok, maar vooral een stapel werk die steeds groter wordt. Gelukkig is er een oplossing: de inktjetprinter.

Kosten besparen

Paperless office

Duurzaam ondernemen

Een inktjetprinter biedt een hoog rendement. In plaats van toners gebruik je inktzakken die maar liefst vier jaar meegaan. Bovendien start de apparatuur snel op, waardoor je je tijd efficiënt benut. Vergeet ook de eenvoudige techniek niet: het risico op foutmeldingen is minimaal.

Papier heb je met een inktjetprinter niet meer nodig. Met de scanfunctie stuur je documenten namelijk eenvoudig naar de cloud. Omdat ze in een overzichtelijke mappenstructuur terechtkomen en doorzoekbaar zijn, vind je ze snel terug.

Wil je printen en kopiëren, maar dan wel op een verantwoorde manier? Met een inktjetprinter genereer je in vergelijking tot een ‘normale’ printer 94 procent minder afval en verbruik je 96 procent minder stroom. Dat scheelt heel wat CO2-uitstoot.

Eerst zien, dan geloven? Bij Systra kunnen we jouw huidige printer vergelijken met een inktjetprinter. Mail het typenummer van jouw apparaat naar info@systra.nl en ontvang vrijblijvend een rapport met de resultaten.

Carlsonstraat 6, Kampen • Tel. 038-333 87 50

 Vraag nu een gratis printscan aan. Kijk op www.systra.nl/printscan.


september 2020 | pagina 21

Gemeente Kampen zet in op duurzame ontwikkeling van Melmerpolder

Vervolg van de voorpagina

Ook wordt de sluis bij Kornwerderzand verbreed, waarmee deze regio als havengebied aantrekkelijker wordt. Daarnaast is het zo dat we een enorme opgave hebben op het gebied van duurzaamheidstransitie. We willen als gemeente Kampen in 2035 energieneutraal zijn.” Van der Sloot: “Om energieneutraal

is echt sprake van een verdienmodel.”

te kunnen worden, moeten we de

Meijering: “Je moet heel goed de finan-

windmolens ergens kwijt. We hebben

ciële risico’s in kaart brengen, want die

daar als college nog geen keuzes over

zijn natuurlijk fors. Tegelijkertijd is er

gemaakt; de gemeenteraad ook nog

ook een kans voor de gemeente Kampen

niet. De gemeenteraad heeft alleen

om geld te verdienen met de verkoop

aangegeven dat de windmolens geclus-

van grond. En als er een nieuw bedrij-

terd en bij bestaande infrastructuur

venterrein is, ontvangt de gemeente ook

moeten worden gebouwd. Dan blijven

weer extra onroerendezaakbelasting.

er maar een paar gebieden over. Als je

Maar je gaat wel een financieel risi-

grond beschikbaar moet stellen voor

co aan als je de grondexploitatie start.

windturbines, dan is het mooi om dat te

Die probeer je positief af te sluiten. Bij

combineren met bedrijvigheid.”

de Zuiderzeehaven is dat uiteindelijk gelukt, maar er zijn ook jaren geweest

De financiële positie van de gemeente Kampen is niet florissant. Is het geld er wel om de Melmerpolder duurzaam te ontwikkelen?

waarin we geen snipper grond verkocht

re aan het water wilde kopen. Dat kon

planeet. Je kunt het in mijn ogen niet

hebben.”

niet, want die grond hadden we niet

meer uitleggen dat je old school een

beschikbaar. Er zijn in de afgelopen tijd

bedrijventerrein aanlegt. Nee, als je dat

meer bedrijven geweest die geïnfor-

wilt, dan moet dat een bijdrage leveren

meerd hebben of wij nog een kavel aan

aan de opgave van duurzaamheid en

het water konden aanbieden. Dus, de

aan de circulaire transitie. Willen we

van crisis moet je vooruitkijken en

Hoeveel interesse is er op dit moment onder ondernemers om een kavel te kopen in het nieuw te ontwikkelen havengebied?

interesse is er. Daarnaast heeft Arcadis

geld blijven verdienen en onze planeet

investeren. Zeker bij duurzame energie

Meijering: “Een paar jaar geleden was

een aantal jaren geleden op basis van

leefbaar houden, dan moet je dat hand

staan de investeerders op de stap. Daar

er een bedrijf dat graag veertig hecta-

onderzoek geconcludeerd dat er behoefte

in hand laten gaan.”

Van der Sloot: “Het is inderdaad een investering, maar juist op het moment

is aan twintig hectare extra havenge-

Kunstenaars geven kleur aan leegstaand pand met Pop Up Galerie

dat er een bepaalde behoefte is. Maar

Hoe wilt u bereiken dat de eventuele nieuwe haven circulair wordt?

dat is wat anders dan dat je direct alle

Meijering: “Van circulariteit bestaan

kavels verkocht hebt.”

verschillende beelden. Je kunt een

bied. Hoewel het theorie is, verwacht ik

industriegebied bouwen met circulaire

Foto: Tennekes.

Wat gaat de duurzame ontwikkeling van de Melmerpolder betekenen voor de werkgelegenheid?

materialen. Maar wij willen ook naden-

Van der Sloot: “Nieuwe energie zorgt

die bedrijvigheid ook een bijdrage kun-

voor werkgelegenheid. Als je heel veel

nen leveren aan de circulaire transitie?

energie opwekt, trekt dat bedrijvigheid

Dat kan gaan over schroot verwerken

aan. Maar hoeveel werkgelegenheid dat

tot nieuw materiaal, maar ook over

betekent voor de inwoners van Kampen,

het sluiten van kringlopen; dat afval

dat weten we niet.”

een grondstof vormt voor een nieuw

Meijering: “Waar wil je werkgelegen-

product. We moeten de grondexploitatie

heid aan afmeten? Aan het aantal directe

zo inrichten dat we die principiële keuze

arbeidsplaatsen of aan de toegevoegde

kunnen blijven maken.”

ken over het type bedrijvigheid dat wij in de Melmerpolder willen hebben. Zou

waarde dat zo’n gebied in euro’s heeft

(Door Nick de Vries)

aan de economie? In de huidige Zui-

KAMPEN - Steeds meer winkelpanden in de binnenstad verruilen het bordje ‘OP =

derzeehaven werken namelijk relatief

OP’ voor de tekst ’Te Huur’. De leegstand is groter dan ooit. Je hoeft geen kunste-

weinig mensen. Maar de impact die de

Wanneer wordt er een besluit genomen over de duurzame ontwikkeling van de Melmerpolder?

naar te zijn om dat te zien, maar het vraagt misschien wel de blik van een kunste-

haven heeft op de indirecte werkgele-

Meijering: “Op dit moment vindt het

naar om voor de panden een goede nieuwe invulling te vinden. Kunstenaar Arne

genheid en de economische ontwikke-

onderzoek naar de kansen en bedrei-

Heldoorn en fotograaf Gwen Mustamu liepen afzonderlijk rond met verschillende

ling van andere bedrijven eromheen is

gingen van de duurzame ontwikkeling

ideeën en toen ze ontdekten dat ze beiden wat zagen in een Pop Up Galerie gingen

enorm. Als je kijkt naar het economisch

van de Melmerpolder plaats. Daarvoor is

zij samen op zoek naar een pandeigenaar die hieraan mee wilde werken.

belang van een haven moet je niet alleen

twee jaar uitgetrokken, namelijk 2020

kijken naar het directe aantal arbeids-

en 2021. Omdat het coronavirus hier

“Het is zo jammer dat in de binnenstad

doen. En je weet nooit helemaal zeker

plaatsen, maar ook naar het aantal in-

geen impact op heeft, verwacht ik dat

zoveel leegstaat”, vertelt Arne Heldoorn.

hoe het pand wordt behandeld.”

directe arbeidsplaatsen en de waarde die

in de loop van het jaar een voorlopig

je toevoegt aan de regionale economie.”

onderzoeksresultaat op tafel komt. Dan

“Het zou mooi zijn als vaker een creatieve, tijdelijke opvulling gevon-

Wat dat betreft beschamen Mustamu

Van der Sloot: “De hamvraag voor de

zal ergens in 2021 aan de gemeenteraad

den werd.” Mustamu vult aan: “Het is

en Heldoorn het vertrouwen niet. Het

gemeenteraad is of zij de economische

gevraagd worden of ze ermee verder

alleen moeilijk pandeigenaren te vinden

interieur is meteen aangepakt. Likje

toegevoegde waarde voor Kampen en de

willen of niet.”

die het aandurven onder de prijs te

verf hier, wat plankjes aan de muur

regio voldoende vindt opwegen tegen

verhuren voor een tijdelijk initiatief. Dat

daar. Heldoorn: “Een buurman heeft

de ruimtelijke consequenties die aan de

vraagt lef en vertrouwen.”

spontaan aangeboden een vensterbankje

duurzame ontwikkeling van de Melmer-

Mustamu en Heldoorn hadden het geluk

te maken. De overbuurvrouw, Laura

polder verbonden zijn. Dat is waar het

Heeft het college van burgemeester en wethouders zelf al een standpunt ingenomen?

zo iemand te vinden. Het duo benaderde

Schakenraad van Letterloods heeft de

steeds om draait.”

Meijering: “Nee. Irma en ik zijn in onze

Robert Schuur, de eigenaar van het pand

belettering op het raam gedaan, daar

in de Geerstraat, en vroegen of ze zijn

komt iedere week een nieuwe gedicht

pand mochten gebruiken voor hun Pop

van Henk Jans. Er is reuring, het pand

Up Galerie. Pop Up houdt kortweg in

is fris en er is een leuke invulling.

dat een pand tijdelijk een andere functie

Eigenlijk kan dit alleen maar goed zijn

krijgt, in dit geval wordt het winkelpand

eigen portefeuilles wel believers. De duurzame ontwikkeling van de Melmer-

voor het aanzien van je pand. Het is zo

Uw uitgangspunt is dat als er wel een nieuwe haven in de Melmerpolder aangelegd wordt, dit de eerste circulaire haven van Nederland moet worden. Vanwaar die ambitie?

een maand lang een galerie. “Robert

aantrekkelijker voor de verhuur dan

Meijering: “Ik heb de overtuiging dat

heb je feiten voor nodig. Daarom laten

was enthousiast en durfde het aan”,

wanneer het leegstaat.”

economische ontwikkeling van de

wij onze vermoedens toetsen, zodat en

toekomst duurzaam zal moeten zijn en

goede discussie met de gemeenteraad

vertelt Heldoorn. “Dat verdient alle lof.

polder, met een haven en grootschalige opwekking van duurzame energie, zou kansen kunnen bieden. Maar op een basis van een geloof kun je niet besturen; daar

Het is toch een beetje spannend want

De Pop Up Galerie in de Geerstraat 12

ook gericht moet zijn op de circulaire

plaats kan gaan vinden. Uiteindelijk

je kunt toch een maand lang je pand

is geopend op 6 september en nog te

transitie. We kunnen geld verdienen

beslist de gemeenteraad. Wij faciliteren

niet verhuren, als de kans zich voor zou

bezoeken tot 1 oktober.

en tegelijkertijd goed zorgen voor de

slechts.”


september 2020 | pagina 22

Ondernemers VOC Kampen netwerken op gepaste afstand bij ‘De Veerman’ Foto’s: Tennekes

We hebben blijkbaar allemaal weer heel erg de behoefte om elkaar te zien

Door Alex de Jong REGIO - Diverse bijeenkomsten en uitjes werden afgelast, maar dinsdag 1 en donder-

bezochten. Hoewel nagenoeg niemand

in zijn praatje extra benadrukte blij te

dag 3 september kwam het er dan toch eindelijk van: de ondernemers verenigd in VOC

aangaf zelf bang te zijn geweest voor

zijn om dit feestje weer ‘als vanouds’

Kampen troffen elkaar - op gepaste afstand - op De Veerman van Kampen. ‘Het werd

het virus. ‘We doen het voor de anderen,

op De Veerman van Kampen te kunnen

wel weer eens tijd om elkaar te treffen’, was de algemene teneur.

hè? Je wilt tenslotte niet de dood van

houden. Eerder moesten uitjes worden

iemand anders op je geweten hebben,

gecanceld omdat de wereld nu eenmaal

toch?’

volgens nieuwe regels moet leven.

Dinsdag verliet het schip voor ‘een

‘Op geld belust’

rondje Kattegat’ met circa 48 gasten de

Voor menigeen was het een aangenaam

kade; donderdag stapten 22 gasten aan

weerzien van bekenden. Voor sommige

Corona; het was natuurlijk bij de on-

ten van De Veerman, die hierdoor veel

boord. Geluk voor de 48 van het eerste

ondernemers was het, zo lieten zij zich

dernemers hét onderwerp van gesprek.

omzet zagen verdampen. Daar kon-

tochtje: zij konden genieten van een

ontvallen, zelfs de eerste netwerk-

Hoe had een ieder deze tijd beleefd, hoe

den zelfs de bloedhete weken van de

mooie nazomerse dag.

bijeenkomst ‘na corona’ die ze weer

zijn ze het doorgekomen, en: hebben ze

afgelopen zomer niet veel meer aan

gebruik gemaakt van de regelingen die

veranderen. ‘Al hebben we dit jaar

de overheid in het leven had geroepen?

wel leuk kunnen experimenteren met

Zoals gebruikelijk waren de gesprekken

nieuwe arrangementen’, zo lieten Mar-

luidruchtig, werd er druk ‘geroddeld’

tine Tromp en Gerrit Visser, de twee

over wie er ‘altijd op geld belust’ flink

uitbaters van De Veerman van Kampen

veel uit de ruif van de NOW-regeling

zich ontvallen. Met creativiteit hebben

had geplukt en wie op eigen kracht de

de twee ondernemers getracht om de

lockdown en de economische dip was

pijn te verzachten en introduceerden zij

doorgekomen. Niets menselijks is de

onder meer de Sunset Cruises; toch-

ondernemer vreemd, tenslotte.

ten die zeer in de smaak vielen. ‘Als

Gerrit Visser en Erik-Jan van Oort

Uiterst vervelend voor de exploitan-

het volgend jaar allemaal weer redelijk

Nieuwe arrangementen

normaal kan worden, dan verwacht ik

Duidelijk werd ook dat lang niet ieder-

veel van onze nieuwe arrangementen’,

een door de coronacrisis fikse kleer-

aldus kapitein Visser. Aan de onder-

scheuren heeft opgelopen. Sommige

nemers verenigd in de VOC Kampen

(kleine) ondernemers hadden het zelfs

zal het niet liggen. ‘Er is een hoge

drukker dan voorheen. Al was ieder-

opkomst’, aldus voorzitter Chris. ‘We

een het erover eens dat de horeca en

hebben blijkbaar allemaal weer heel erg

de evenementenorganisatoren (‘oh en

de behoefte om elkaar te zien.’

vergeet de cultuur niet’) het ongekend zwaar hebben (gehad). Het verklaarde

Zijn opmerking, eerder deze avond,

ook waarom voorzitter Chris Wiekeraad

‘alles mag op deze avond, we hebben


september 2020 | pagina 23

Coen Nissink en Marnix Haquebord

Miranda van der Wolf en Mario van der Haar

Johan Hooisma en Bram van Loghem

Frans van de Wetering en Marcel Kalter.

Jos Aanstoot en Wilfred Stalknecht.

Alex de Jong en Mariska Roggeveen.

geen muntjes, dus neem wat je wilt’,

Johan van der Kolk en Bert Noordhof.

was niet aan dovemans oren besteed. ‘We hebben natuurlijk, doordat we dit jaar nog nauwelijks iets hebben kunnen organiseren, budget genoeg’, zo verzekerde hij de ondernemers. Je zou denken: dan gaat de beer los, maar dat viel enorm mee. We hebben hier tenslotte wel te maken met netwerkende ondernemers en die laten graag hun goede kant zien. Kortom: ik trof dit jaar op het achterdek geen luidruchtige ‘bierdrinkende (en te dicht bij elkaar zittende) maatjes’. Wel ondernemers die zich, na een heerlijk buffet, ook de toetjes bijzonder lekker lieten smaken. Wie, zoals ik, met een volle maag, lekkere drankjes en diverse leuke gesprekken van boord gaat, die wil eigenlijk maar één ding weten: volgende week weer?! De Veerman kan tenslotte nog

Fotograaf Tennekes: “Aan alle gefotografeerden is gevraagd 1,5 meter afstand te houden. Op sommige foto’s lijkt de afstand

wel wat omzet gebruiken.

wellicht minder, maar in die gevallen heeft dat te maken met de hoek van de camera.” n


Zit u met een communicatievraagstuk en weet u niet waar u moet beginnen? Of bent u al een eind op weg, maar bereikt u niet het gewenste resultaat? Wij bij BrugMedia helpen u graag!

Gaat u met uw communicatie ook weleens de boot in? Bel voor een vrijblijvende afspraak met ons communicatie team

Constructieweg 41-1

Met een eigen Communicatie Kompas navigeert u zo naar de juiste richting. Het is een overzichtelijk en krachtig plan met een goed doordachte communicatiestrategie. Ons team heeft alle kennis en creativiteit aan boord om uw communicatiedoelstellingen te bereiken. CreĂŤer meer aandacht rond uw bedrijf met een Communicatie Kompas. Logo BrugMedia met payoff.pdf

1

26-03-19

09:34

Een Communicatie Kompas is maatwerk en maken wij al vanaf

8263 BC Kampen

Tel: (038) 337 00 52

Vraag naar Kim of Agnes

info@brugmedia.nl

www.brugmedia.nl

â‚Ź

69500


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.