Page 1

Dinsdag 8 oktober t/m maandag 14 oktober 2019

Gem ee nte p a g in a Inloopbijeenkomst voorontwerp bestemmingsplan Aanpassen kruising Ganzenweg - Knardijk Volg gemeente Zeewolde op social media www.twitter.com/gemzeewolde www.facebook.com/gemzeewolde www.instagram.com/gemzeewolde

Op 16 oktober 2019 is er van 19.00 tot 21.00 uur een inloopbijeenkomst over het voorontwerpbestemmingsplan ‘Aanpassen kruising Ganzenweg - Knardijk’. De inloopbijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis (zaal ‘Aardzee’ op de eerste etage). Uit onderzoek is gebleken dat de huidige turborotonde tegen een capaciteitsprobleem

VERLOREN OF GEVONDEN VOORWERP?

Het bestemmingsplan gaat over de realisatie van de aanpassing van de kruising. Het bestemmingsplan bevindt zich in de fase van een voorontwerp waarover inspraak

wordt verleend. Het plangebied omvat het kruispunt van de N302 (Ganzenweg), N306 (Harderdijk) en de N707 (Knardijk) plus diverse weggedeelten direct aansluitend op het kruispunt. Tijdens deze inloopbijeenkomst wordt informatie gegeven over de inhoud van het bestemmingsplan en het ontwerp van het tracé. De avond kent geen algemeen gedeelte, dus u kunt binnenlopen wanneer u dat wilt.

Werk in uitvoering Plaats

Uitvoering

Werkzaamheden

Nijkerkerbrug (N301)

8 t/m 9 oktober

In verband met werkzaamheden is er één rijbaan voor het verkeer open tussen 19.00 - 05.00 uur. Het verkeer wordt geregeld door verkeersregelaars. De hinder blijft beperkt tot enkele minuten.

Horsterweg

tot en met 9 oktober 2019

In verband met asfalteringswerkzaamheden is de Horsterweg afgesloten tussen rotonde Horsterweg en het Gildenveld. Er wordt een omleidingsroute ingesteld voor het auto- en fietsverkeer. De busroutes worden aangepast. Meer informatie vindt u op www.ovregioijsselmond.nl.

Spiekweg

tot en met 18 oktober 2019

Werkzaamheden Spiekweg tussen rotonde Horsterweg tot rotonde Nijkerkerweg. Een omleidingsroute wordt aangegeven. Zie www.flevowegen.nl voor meer informatie. De busroutes worden aangepast. Meer informatie vindt u op www.ovregioijsselmond.nl.

Groot onderhoud wijk Zeewolde Noord

tot en met oktober 2019

Werkzaamheden in het kader van groot onderhoud. Meer informatie vindt u op www.zeewolde.nl/integraalonderhoud.

Meld het via www.verlorenofgevonden.nl

Openbare bekendmakingen

aan loopt. Uit studie naar de mogelijke oplossingsrichtingen komt naar voren dat de oplossingsrichting "ongelijkvloerse kruising" de meest robuuste oplossing is en het beste scoort op het kostenaspect.

dinsdag 8 oktober

voor meer informatie: www.zeewolde.nl/bekendmakingen

Informatie over inzage(termijn), reactie, bezwaar- en/of beroepsmogelijkheden vindt u bij de volledige tekst van iedere bekendmaking via www.zeewolde.nl/bekendmakingen. Contact opnemen met het publiekscentrum kan natuurlijk ook.

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

VERLENGDE BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING(EN)

Wij hebben de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:

Wij hebben voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd:

Locatie

Omschrijving

Activiteit * Datum ontvangst Dossiernummer

Locatie

Omschrijving

Datum ontvangst Beslistermijn verlengd tot Dossiernummer

Ravelijn 1

tijdelijk vestigen energieloket(5 jr) dakkapel voorzijde

3

27-09-2019

19Z0003218

Cavelier ongen.

15-07-2019

1

30-09-2019

19Z0003264

tijdelijke kantoorunits

De Bente 19

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING(EN) Omschrijving

Landauer 57 en 59 Raadhuisstraat 40

opslagruimten(2) makelaars- en assurantiekantoor De Hoop 22 t/m 44(e), woningen(24) De Korenaar 23 t/m 45(o) Ravelijn 1 tijdelijk vestigen energieloket (5 jr)

19Z0002545

* Activiteit 1 = bouwen, 2 = uitvoeren werk, 3 = afwijken bestemmingsplan, 4 = brandveilig gebruiken, 5 = milieu inrichting oprichten of veranderen, 6 = slopen, 7 = kappen, 8 = opslaan roerende zaken, 9 = uitweg maken

Wij hebben de volgende omgevingsvergunning(en) verleend: Locatie

10-11-2019

Activiteit * Datum besluit

Dossiernummer

1 3

27-09-2019 30-09-2019

19Z0002396 19Z0002733

1

03-10-2019

19Z0002678

3

03-10-2019

19Z0003218

Eenvoudig via e-mail op de hoogte van de bekendmakingen van de gemeente Zeewolde? Aanmelden via www.zeewolde.nl/bekendmakingen Informatie

Jaargang 26, week 41, 8 oktober 2019. Gemeente Zeewolde, Bezoekadres: Raadhuisplein 1, Zeewolde. Telefoon: maandag t/m vrijdag 8.30 tot 17.00 uur, (036) 5229522. Openingstijden publiekscentrum: ma. t/m vr. 9.00 - 12.30 uur, woensdagmiddag 13.30 - 16.30 uur, donderdagavond 18.00 - 21.00 uur, vrijdagmiddag 13.30 - 16.30 uur. Afspraken met collegeleden: via bestuurssecretariaat@zeewolde.nl. I: www.zeewolde.nl, E: info@zeewolde.nl, /gemzeewolde /gemzeewolde /gemzeewolde 06 32453245.

Profile for BrugMedia B.V.

Gemeentepagina week 41  

Gemeentepagina week 41

Gemeentepagina week 41  

Gemeentepagina week 41

Profile for brugmedia
Advertisement