Page 1

Dinsdag 10 september t/m maandag 16 september 2019

Gemeentepagina Waar gooi ik dit weg? De kapotte emmer levert u in bij het afvalbrengstation. Alleen dan kunnen we de emmer recyclen. Vragen? hvcgroep.nl

Afsluiting Horsterweg Van maandag 9 september t/m woensdag 9 oktober is de Horsterweg afgesloten. Er zijn dan werkzaamheden aan het asfalt en de kruising Kluunpad/Struweel. Er is een omleiding voor auto- en fietsverkeer. Het fietspad naast dit gedeelte van de Horsterweg is ook dicht. De bussen rijden een andere route. Dit verschilt per buslijn. Er rijdt een pendelbus in het dorp en er vervallen een aantal haltes. Lees alle informatie op www.zeewolde.nl/verkeer.

Eten uit de natuur Pluk je eigen bessen, vruchten en noten De gemeente Zeewolde heeft veel verschillende bomen en struiken met eetbare bessen, vruchten en noten aangeplant. Niet alleen lekker voor allerlei dieren, maar ook lekker en gezond voor mensen. Deze vruchten mogen geplukt worden voor eigen gebruik. In het natuuroogst overzicht hiernaast kunt u zien in welke maanden u kunt plukken. Waar kunt u ze vinden? De braam en de vlier staan o.a. op het gronddepot, tamme kastanjes bij de Kastanjelaan, rode kornoelje langs de Gelderseweg, mispel en kweepeer bij de Haverlaan en Tarwelaan, de Hazelaar en Sleedoorn, de walnoot in het Weteringpark en aalbessen o.a. in de wadi tussen Bergkwartier hoog en laag. Ook vindt u allerlei bessen, vruchten en noten in diverse bosvakken in en om Zeewolde. Op www.wildplukwijzer.nl kunt u meer locaties vinden.

Een Foodwalk Een foodwalk is een route waar u al wandelend verschillende producten uit de natuur kunt plukken. Door de Kuierbaan in de Polderwijk loopt bijvoorbeeld zo’n route. Informatie daarover kunt u op het bord in het park vinden. Op internet kunt u recepten met de verschillende eetbare vruchten en/of noten vinden. Deze plukroute is tot stand gekomen in samenwerking met Landschapsbeheer Flevoland, Stichting Waarde en gemeente Zeewolde. Meer plukroutes in Flevoland en de rest van Nederland kunt u vinden op www.foodwalks.nl. Let op! Pluk met mate: alleen voor eigen gebruik en dus niet voor commerciële doeleinden. Laat altijd wat staan, hangen of groeien voor mensen en dieren die na u komen. Bij twijfel over de planten, bessen en paddenstoelen: niet plukken, want sommige zijn (licht) giftig!

Afsluiting Spiekweg Let op! Ook de Spiekweg is afgesloten vanaf 9 september (tot en met 18 oktober). Er is gekozen om de Horsterweg op hetzelfde moment aan te pakken zodat de meeste overlast in dezelfde periode valt. Meer informatie vindt u op www.flevowegen.nl.

Volg gemeente Zeewolde op social media www.twitter.com/gemzeewolde www.facebook.com/gemzeewolde www.instagram.com/gemzeewolde

VERLOREN OF GEVONDEN VOORWERP?

Meld het via www.verlorenofgevonden.nl

Openbare bekendmakingen

Plant

Maand

Vlierbloesem

juni

Krent

juni, juli

Rode aalbes

juni, juli

Pruim

augustus

Moerbei

augustus, september

Gele kornoelje

augustus, september

Appel

augustus, september, oktober

Braam

augustus, september, oktober

Peer

september, oktober

Kweepeer

september, oktober

Vlierbessen

september, oktober

Walnoot

september, oktober

Hazelaar

september, oktober, november

Mispel

oktober, november

Tamme kastanje

november

Sleedoorn

november, december

Werk in uitvoering Plaats

Uitvoering

Werkzaamheden

Bebouwde kom Zeewolde

half augustus t/m Plaatsing ondergrondse containers restafval. Overlast voor het verkeer is beperkt. In sommige straten september 2019 moet het verkeer rekening houden met een gedeeltelijke afzetting. Meer informatie vindt u op www.zeewolde.nl/afvalscheiden.

Spiekweg

9 september t/m 18 oktober 2019

Werkzaamheden Spiekweg tussen rotonde Horsterweg tot rotonde Nijkerkerweg. Een omleidingsroute wordt aangegeven. Zie www.flevowegen.nl voor meer informatie. De busroutes worden aangepast. Meer informatie vindt u op www.ovregioijsselmond.nl.

Horsterweg

9 september t/m 9 oktober 2019

In verband met asfalteringswerkzaamheden is de Horsterweg afgesloten tussen rotonde Horsterweg en het Gildenveld. Er wordt een omleidingsroute ingesteld voor het auto- en fietsverkeer. De busroutes worden aangepast. Meer informatie vindt u op www.ovregioijsselmond.nl.

Nijkerkerbrug (N301)

17 t/m 18 september 2019

In verband met werkzaamheden is er één rijbaan voor het verkeer open tussen 19.00 - 05.00 uur. Het verkeer wordt geregeld door verkeersregelaars. De hinder blijft beperkt tot enkele minuten.

Fietspad langs Zeewolderweg

tot en met september 2019

In verband met werkzaamheden is de Zeewolderweg afgesloten voor het fietsverkeer. Een omleiding wordt door middel van borden aangegeven.

Groot onderhoud wijk Zeewolde Noord

tot en met oktober 2019

Werkzaamheden in het kader van groot onderhoud. Meer informatie vindt u op www.zeewolde.nl/integraalonderhoud.

dinsdag 10 september

voor meer informatie: www.zeewolde.nl/bekendmakingen

Informatie over inzage(termijn), reactie, bezwaar- en/of beroepsmogelijkheden vindt u bij de volledige tekst van iedere bekendmaking via www.zeewolde.nl/bekendmakingen. Contact opnemen met het publiekscentrum kan natuurlijk ook.

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Wij hebben de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:

Wij hebben de volgende omgevingsvergunning(en) verleend:

Locatie

Omschrijving

Locatie

Hazeleger 46 Nulderpad 5

kappen Goudiep 7 tijdelijk afwijken 3 bestemmingsplan terras met overkapping, 1,3 feesten en partijen (tijdelijk)

Harderhaven 32

Activiteit * Datum ontvangst Dossiernummer

28-08-2019 05-08-2019

19Z0002888 19Z0002943

04-09-2019

19Z0002990

VERGUNNINGVRIJE AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

De volgende aanvraag omgevingsvergunning is vergunningvrij: Locatie

Omschrijving

Hazeleger 46

kappen Goudiep

Activiteit *

7

Datum besluit

Dossiernummer

05-09-2019

19Z0002888

Omschrijving

Percelen ZWD03 B 875 vervangen damwanden en ZWD03 A 4584 Nulderpad 5 tijdelijk afwijken bestemmingsplan Perceel N102 en N706 tijdelijke inritten

Activiteit * Datum besluit

Dossiernummer

1

03-09-2019

19Z0002417

3

03-09-2019

19Z0002943

9

26-08-2019

19Z0002869

* Activiteit 1 = bouwen, 2 = uitvoeren werk, 3 = afwijken bestemmingsplan, 4 = brandveilig gebruiken, 5 = milieu inrichting oprichten of veranderen, 6 = slopen, 7 = kappen, 8 = opslaan roerende zaken, 9 = uitweg maken

Eenvoudig via e-mail op de hoogte van de bekendmakingen van de gemeente Zeewolde? Aanmelden via www.zeewolde.nl/bekendmakingen Informatie

Jaargang 26, week 37, 10 september 2019. Gemeente Zeewolde, Bezoekadres: Raadhuisplein 1, Zeewolde. Telefoon: maandag t/m vrijdag 8.30 tot 17.00 uur, (036) 5229522. Openingstijden publiekscentrum: ma. t/m vr. 9.00 - 12.30 uur, woensdagmiddag 13.30 - 16.30 uur, donderdagavond 18.00 - 21.00 uur, vrijdagmiddag 13.30 - 16.30 uur. Afspraken met collegeleden: via bestuurssecretariaat@zeewolde.nl. I: www.zeewolde.nl, E: info@zeewolde.nl, /gemzeewolde /gemzeewolde /gemzeewolde 06 32453245.


Ve r v o l g G e m e e nte p a g i n a Ze e wo l d e Openbare bekendmakingen

voor meer informatie: www.zeewolde.nl/bekendmakingen

dinsdag 10 september

Informatie over inzage(termijn), reactie, bezwaar- en/of beroepsmogelijkheden vindt u bij de volledige tekst van iedere bekendmaking via www.zeewolde.nl/bekendmakingen. Contact opnemen met het publiekscentrum kan natuurlijk ook.

GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS OP KENTEKEN, LAAK

MELDING ACTIVITEITENBESLUIT

De parkeerplaats (op kenteken) ter hoogte van Laak 6 wordt ingetrokken.

Er is een meldingsformulier Activiteitenbesluit ontvangen voor:

VERKEERSMAATREGELEN CHALLENGE ALMERE - AMSTERDAM Op 14 september 2019 wordt de Challenge Almere - Amsterdam gehouden. Het fietsparcours loopt gedeeltelijk door het buitengebied van Zeewolde. Hiervoor zijn de volgende verkeersmaatregelen genomen: Instellen van het eenrichtingverkeer: Ibisweg, Dodaarsweg, Duikerweg, Schollevaarweg, Adelaarsweg

(rijrichting vanaf Almere richting Gooiseweg, met het parcours mee) Afsluiting van enkele wegen: Adelaarsweg, Bosruiterweg, Flediteweg, Winkelweg en Priempad. Gooimeerdijk-Oost Deze wegen zijn alleen bereikbaar voor bestemmingsverkeer.

- Baardmeesweg 19D; uitbreiding van het bedrijf Aludex BV - Dodaarsweg 38 (nabij); verandering van het aardgas regelstation - Kerkstraat 8; het starten van een viswinkel - Tureluurweg 1; het bouwen van een klein bedrijfsgebouw

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Deze bedrijven hoeven geen vergunning aan te vragen, omdat voor hen landelijk vastgestelde voorschriften gelden. Er zijn daarom geen mogelijkheden om bezwaar te maken. Desgewenst kunt u de stukken inzien bij de publiekscentrum in het gemeentehuis van Zeewolde.

Eenvoudig via e-mail op de hoogte van de bekendmakingen van de gemeente Zeewolde? Aanmelden via www.zeewolde.nl/bekendmakingen Informatie

Jaargang 26, week 37, 10 september 2019. Gemeente Zeewolde, Bezoekadres: Raadhuisplein 1, Zeewolde. Telefoon: maandag t/m vrijdag 8.30 tot 17.00 uur, (036) 5229522. Openingstijden publiekscentrum: ma. t/m vr. 9.00 - 12.30 uur, woensdagmiddag 13.30 - 16.30 uur, donderdagavond 18.00 - 21.00 uur, vrijdagmiddag 13.30 - 16.30 uur. Afspraken met collegeleden: via bestuurssecretariaat@zeewolde.nl. I: www.zeewolde.nl, E: info@zeewolde.nl, /gemzeewolde /gemzeewolde /gemzeewolde 06 32453245.

Profile for BrugMedia B.V.

Gemeenteberichten week 37  

Gemeenteberichten week 37

Gemeenteberichten week 37  

Gemeenteberichten week 37

Profile for brugmedia
Advertisement