De Hattemer, 22 mei 2024

Page 1

Prepinksterparty: twee geslaagde feestavonden

HATTEM – Het dak ging eraf afgelopen weekend tijdens de Prepinksterparty. De organiserende Hattemer Oranjevereniging en Hippisch kijken terug op twee geslaagde avonden.

Na het succes van vorig jaar besloten beide verenigingen een nieuwe traditie in het leven te roepen en ook in 2024 weer twee avonden tentfeest te organiseren. Vrijdagavond kwamen ruim 800 bezoekers naar de tent waarvan bijna iedereen “proud to be fout” uitgedost was tijdens de foute party van Q-music.

Een ontmoeting met oude en nieuwe bekenden, jong en oud en hier en daar een polonaise. De Teletubbies werden tot winnaars uitgeroepen van de “foutst geklede gasten” en gingen naar huis met een mooie prijs.

Zaterdagavond waren er meer dan 1300 bezoekers, die genoten van de scheurende gitaren, Hollandse hits en alles daar tussenin van de coverband Jetset. De organisatie blikt tevreden terug op twee goed verlopen tentfeesten met een mooie opkomst en

veel positieve reacties. Dit alles is mede mogelijk gemaakt

door de inzet van ruim 200 vrijwilligers. “Een speciale dank gaat uit naar alle vrijwilligers.”

Bouwstop De Bongerd opgeheven

HATTEM – De Raad van State heeft vrijdag in een spoeduitspraak geoordeeld dat er 129 levensloopbestendige woningen mogen worden gebouwd op het terrein van woonzorgcentrum De Bongerd. Door deze uitspraak wordt een eerder opgelegde bouwstop, op verzoek van ontwikkelaar Habion, opgeheven. Habion kan nu in principe beginnen met de bouwvoorbereidingen, al kan er nog niet te hard gejuicht worden omdat er later dit jaar nog een uitspraak

volgt in de aangespannen bodemprocedure.

Noodzaak

Volgens de initiatiefnemers Habion en de gemeente Hattem is de herontwikkeling van De Bongerd noodzakelijk, omdat de gebouwen verouderd zijn. De bestaande bebouwing wordt daarom gesloopt en vervangen door drie zelfstandige gebouwen met in totaal 129 wooneenheden.

vervolg op pagina 2

zijn met vakantie vanaf maandag 27 mei tot en met maandag 10 juni. Dinsdag 11 juni zijn wij

gemeentenieuws zie pagina 6 en 7 WWW.KNOLMAKELAARDIJ.NL 038 303 82 00 Het weekblad voor de gemeente Hattem 5e jaargang, nr. 20, 22 mei 2024 CV-ketel onderhouden? T (038) 444 89 99 www.zwanepolbv.nl installatie l inregelen service en onderhoud Ampèrestraat 14 Wezep T 038-3769156 / 06-38656875 autoschade-jansen.nl Uw schade in goede handen 038 - 444 16 68 Achterstraat 28 // 8051 GB Hattem (038) 337 39 56 // fysiohattemenmeer.nl Mobiel Pamela: 06-52391101 info@fysiohattemenmeer.nl CHEESE BURGERS 5 halen en er maar 4 betalen BOEREN SCHNITZELS 100 gram ............ 1.95 VAKANTIE Wij
open.
Foto’s: Marlenka Zwerus

KERKDIENSTEN

Kerkdiensten zondag 26 mei

• Protestantse Gemeente Hattem: zondag 26 mei 9.00 uur Andreaskerk, ds. R.F. Mauritz, Kampen (HW de Bron), 10.30 uur Andreaskerk, ds. M. van Beusichem, Hattem (PW de Rank), 19.00 uur Andreaskerk, ds. E.J. Hempenius, Barneveld (HW de Bron). De fysiek/digitale diensten zijn live te volgen via www. pknhattem.nl. En achteraf via het Youtube-kanaal pknhattem.nl.

• Christelijke Gereformeerde kerk De Veste: zondag 26 mei 9.30 uur Ds. H. Jonkman, 19.00 uur Ds. H. Jonkman. Meeluisteren via internet: www.cgkhattem.nl.

• Nederlandse Gereformeerde Kerken locatie Gasthuiskerk: zondag 26 mei 9.30 uur ds. Jelle Drijfhout (bevestiging ambtsdragers), 16.30 uur: ds. Jelle Drijfhout. Diensten worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl.

• Nederlandse Gereformeerde Kerken locatie De Open Poort: zondag 26 mei dr. Almatine Leene. De kerkdienst is te volgen via de website van De Open Poort (www.deopenpoorthattem.nl) en via www.kerkdienstgemist.nl.

• Nederlandse Gereformeerde Kerken locatie de Ontmoetingskerk: zondag 26 mei 10.00 uur ds. G. Bronsveld.

• Vrije Baptisten Gemeente Bethel: zondag 26 mei 10.00 uur Br. R. Vlot – Ede, 19.00 uur Br. E. v. ’t Ende - Hattem. Diensten zijn te volgen via Youtube livestream Bethel Hattem.

• R.K. Kerk O.L.V. ten Hemelopneming: geen viering

• Vrijzinnig Hattem/Heerde; zondag 26 mei 10.15 uur Rinus van Warven in De Notenhof Hattem

• Kapeldiensten De Hezenberg; 10.00 – 11.00 uur viering in de kapel. Belangstellenden van buitenaf kunnen zich tot uiterlijk 12.00 uur op de vrijdag voor de viering aanmelden via info@hezenberg.nl.

• Leemcule Kerktentdiensten op Molecaten Park De Leemkule tot en met de laatste zondag van augustus. Aanvang: 9.00 uur.

Rooster Zendtijd voor Kerken: Bethel.

VRIENDEN VAN DE HATTEMER

Wilt u er een steentje aan bijdragen dat Hattems nieuws iedere week bij u op de deurmat kan vallen, dan kunt u een bijdrage storten op dit bankrekeningnummer NL87 RABO 0350 5238 00 t.n.v. Vrienden van de Hattemer. De opbrengst komt geheel ten goede aan de realisatie van de krant.Voor meer informatie: redactie@dehattemer.nl

AFHAALPUNTEN DE HATTEMER

Bruna, Kerkstraat 35 I TIP, Kerkhofstraat 2 Gemeentehuis, Markt 1 I AH, Vechtstraat 7

BEZORGKLACHTEN

De Hattemer wordt op woensdag en/of donderdag huis-aanhuis bezorgd in de gemeente Hattem. Heeft u klachten omtrent de bezorging dan kunt u contact via de mail met All-Inn verspreidingen mail naar: bezorgers@verspreidingen.nl

COLOFON

De Hattemer is een uitgave van Uitgeverij Hattem BV

Redactie: Angela van Erven en Corinda van der Worp redactie@dehattemer.nl Verkoop advertenties: verkoop@dehattemer.nl

Opmaak: Creative Brand

Bezoekadres: 2e Walsteeg 4 in Hattem Deadline redactie: maandag 8.00 uur, Advertenties: maandag 10.00 uur

Familieberichten: dinsdag 10.00 uur via verkoop@dehattemer.nl

Cultureel optreden Oldeniel

HATTEM - Bij Theeschenkerij Oldeniel is er op zondag 26 mei een cultureel optreden van het Wresinski Koor.

Dit koor bestaat sinds 2013 en heeft sindsdien een uitgebreid repertoire opgebouwd. Het Wresinski Koor is een van de peilers van de Joseph Wresinski Cultuur Stichting waarin cultuur als wapen tegen armoede tot uiting wordt gebracht.

Door de Heere op Zijn tijd thuis gehaald, onze broer, zwager en oom Hardy van Gelder

Familieberichten

Hattem, Lake Shastina USA 15 januari 1948 9 mei 2024

Henk van Gelder in liefdevolle herinnering & Jannie van Gelder-Boeve

Rina Koele -van Gelder & Peter Koele in liefdevolle herinnering neven en nichten

Het koor zingt lichte muziek van vroeger en nu, in het Engels en Nederlands.

Het optreden begint om 14.30 uur en komen luisteren is gratis. Naast allerlei soorten thee serveert Oldeniel ook heerlijke zelfgemaakte baksels. De theeschenkerij bevindt zich aan de Hattemse kant van de IJssel bij de fiets- en voetveerpont ’t Kleine Veer.

praten over afscheid geeft rust

vervolg van voorpagina

Die gebouwen zijn in de plantoelichting aangeduid als gebouw A, B en C. Beoogd wordt om 63 zorgwoningen te realiseren in gebouw A, 30 sociale huurwoningen en 11 vrijesectorwoningen in gebouw B, en 25 vrijesector huurwoningen in gebouw C. De gemeenteraad heeft op 5 februari 2024 het bestemmingsplan “De Bongerd, Hattem” aangescherpt. Daarin staat nu expliciet dat minimaal 63 van de 129 woningen voor de zorg beschikbaar moeten zijn. Nu de gemeente het plan heeft aangepast, ziet de Raad van State geen reden meer om de bouwstop te handhaven.

Parkeren

Ook de bezwaren rondom het tekort aan voldoende parkeerplaatsen werden door de rechter verworpen. “De voorzieningenrechter stelt vast dat er in het plangebied, buiten de bouwvlakken, nog ruimschoots ruimte aanwezig is voor de realisatie van extra parkeerplaatsen. Het is dus zowel planologisch toegestaan als fysiek mogelijk om aanmerkelijk meer dan de 102 beoogde parkeerplaatsen in het plangebied te realiseren”, aldus de uitspraak. Over het betoog dat het plan is voorbereid in strijd met de “Participatiecode gemeente Hattem” en dat de bezwaarmaker onvoldoende is betrokken bij de voorbereiding, is al geoordeeld in de uitspraak van 1 september 2023. De voorzieningenrechter ziet ook nu geen aanleiding om anders te oordelen en stelt de bezwaarmaker op dit punt in het ongelijk.

In de uitspraak staat verder dat de beroepsgronden op

U bent altijd welkom voor een open gesprek. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Bel 038 - 204 99 91 of ga naar monutasepers.nl

de gevolgen van het plan voor beschermde natuurgebieden naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet slagen in de bodemprocedure. “De afstand van het perceel tot het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied bedraagt minstens 500 m. Bovendien ligt tussen het perceel van de bezwaarmaker en het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied bebouwing.”

Aantasting

De omwonende die naar de rechter is gestapt, heeft verder onder meer aangevoerd dat het plan leidt tot een ernstige aantasting van zijn uitzicht, dat hij onaanvaardbare geluidoverlast zal ondervinden, en dat het plan is vastgesteld in strijd met de “Omgevingsvisie Hattem”. “De voorzieningenrechter ziet op voorhand geen aanleiding voor de verwachting dat deze en andere, in verband met het karakter van de voorlopige voorzieningenprocedure in deze uitspraak niet besproken beroepsgronden, in de bodemprocedure zullen leiden tot het oordeel dat het bij besluit van 5 februari 2024 vastgestelde bestemmingsplan in strijd is met een goede ruimtelijke ordening of anderszins in strijd is met het recht”, zo luidt het oordeel van de rechter.

Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure. Of het herstelbesluit van de gemeenteraad ook de bodemzaak zal overleven, zal later blijken wanneer de rechter een uitspraak doet in de bodemprocedure die is aangespannen.

Donatie Lionsclub Hattem beeld kasteel

HATTEM – Lionsclub Hattem geeft 2000 euro geschonken voor het realiseren van een bronzen beeld van het Dikke Tinne kasteel.

Het geld werd bijeen gehaald door het organiseren van een wijnproeverij.

Visit Hattem wil graag een bronzen beeld laten maken van het

Dikke Tinne kasteel als extra trekpleister voor de Hanzestad. De cheque werd in ontvangst genomen door Visit Hattem bestuurslid Rob van Deventer.

Tijdens het Kunstfestival op zaterdag 25 mei gaan de Lions kunst verkopen afkomstig van zolders uit Hattem en omstreken voor de RegioBank aan de Kerkstraat in Hattem.

WOENSDAG 22 MEI - PAGINA 2
Mark Sepers Hattem en Wapenveld
altijd bereikbaar 038 44 77 600 www.akkerhoeve-uitvaarten.nl www.alphanatuursteen.nl ALPHA NATUURSTEEN Dé steenhouwer in uw regio Kwaliteit van nu en ser vice van toen Nijkerk T 033) 245 08 05 E nfo@alphanatuursteen nl ‘t Harde T 0525) 65 57 04 E tharde@alphanatuursteen nl Epe T 0578) 61 73 17 E epe@alphanatuursteen n Harderwijk T 0341) 23 05 70 E harderw jk@a phanatuursteen n
Adverteren in de Hattemer? Kijk op dehattemer.nl/adverteren of mail naar verkoop@dehattemer.nl

Oudhollandse markt

HATTEM - Op zaterdag 1 juni wordt de Oudhollandse Markt gehouden op het Kerkplein aan de zuidzijde van de Andreaskerk te Hattem. Dit jaar is de opbrengst van de markt bestemd voor restauratie van de glas in loodramen van de Grote of Andreaskerk.

De markt wordt op zaterdag 1 juni om 9.30 uur geopend en duurt tot 16.00 uur. Op zaterdag 3 juni begint de markt om 9.30 uur en duurt tot 16.00 uur. Op de markt kunt u terecht voor curiosa, allerhande goederen, planten, handwerken, boeken, elektra etc. Tevens zijn er diverse attracties

Foto: @AL_fotografie

voor groot en klein. Ook aan de inwendige mens wordt gedacht. Even uitrusten in de koffietent onder het genot van koffie, thee of frisdrank met al dan niet met wat lekkers erbij. Er worden hamburgers gebakken. Al een goede reden de markt te bezoeken, de organisatie heet u graag welkom.

Herbouw Verkentoren van start

HATTEM - Het college heeft besloten de verkentoren in oude staat te herstellen. De raad is hierover geïnformeerd middels een informatienota.

“Stichting Stadskern Hattem heeft onderzoek gedaan naar de historie van de verkentoren. In dit onderzoek is uiteengezet hoe de toren in de loop van de geschiedenis zich heeft ontwikkeld en daarmee van cultuur historische waarde is voor Hattem”, is te lezen in deze nota. De voorbereidingen voor de herbouw van de verkentoren zijn in volle gang. De aannemer streeft er naar om de werkzaamheden voor het zomerreces afgerond te hebben.

Maatregelen

Het riet wordt brandvertragend behandeld om de gevolgen van eventuele brandstichting in de toekomst te voorkomen. Bij het bepalen van deze maatregel zijn tevens alternatieven onderzocht zoals de inzet van camera’s. “De inzet van camera’s is verbonden

aan regelgeving op het gebied van privacy en is op dit moment niet passend. We hebben daarom gekeken naar minder ingrijpende maatregelen, zoals de behandeling van het riet. Deze maatregel is aanvullend op het toegangsverbod bij de Verkentoren voor de nachtelijke uren. Met de herbouw wordt vanaf deze zomer de verkentoren weer in ere hersteld”, stelt de gemeente in de nota. De verzekeraar heeft aangegeven de herbouw van

de verkentoren te vergoeden.

Hulp jongeren

Er is een verzoek binnen gekomen met de vraag of het mogelijk is dat jongeren helpen bij de herbouw van de verkentoren/ tuinprieel. Een mooie initiatief noemt de gemeente het en daarom wordt, samen met de aannemer, onderzocht welke werkzaamheden hiervoor in aanmerking komen.

Inwonersbijeenkomst bouwplannen De Bongerd

HATTEM - Om nu en in de toekomst de juiste kwaliteit van wonen en zorg te kunnen bieden, is De Bongerd dringend toe aan vernieuwing. Op 28 mei vindt in het kader van het co-creatieproces wederom een inwonersbijeenkomst plaats in De Marke.

Na kritiek op het verlopen participatieproces is besloten om de buurt beter bij de plannen te betrekken. Daarom wordt op dinsdag 28 mei opnieuw een bijeenkomst georganiseerd waarin de architect laat zien hoe de inbreng uit het co-creatieproces met de werkgroepen uit eerdere bijeenkomsten is verwerkt qua architectuur in relatie tot de aanwezige omgeving. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de stand van zaken betreffende de bestemmingsplanprocedure.

Deze avond wordt georganiseerd door Ouderenhuisvester Habion, bouwbedrijf Draisma, zorgorganisatie IJsselheem en de gemeente Hattem die samen verantwoordelijk zijn voor de plannen rondom een nieuwe Bongerd. De inwonersbijeenkomst in De Marke start om 19.00 uur, inloop vanaf 18.45 uur. Aanmelden kan via: debongerd@habion.nl.

Nacht van gebed in De Open Poort

HATTEM - Van vrijdag 31 mei op zaterdag 1 juni is de Nacht van Gebed, een initiatief van Open Doors. Deze organisatie zet zich in voor vervolgde christenen wereldwijd. Op vele plekken in ons land wordt dan samen gebeden. In Hattem gebeurt dit bij Baptistengemeente Bethel en De Open Poort. Bethel

De Nacht van Gebed begint bij Baptistengemeente Bethel, Hessenweg 84, vrijdagavond om 19.30 uur en duurt tot 22.30 uur. Een spreker van Open Doors zal aanwezig zijn tijdens een deel van de avond. Vanuit diverse landen zullen de verha-

len van de Vervolgde Kerk worden overgebracht, waarna er in kleine groepjes zal worden gebeden. Schuif gerust aan. Neem voor vragen contact op met: Laura Bos via ulaurah@yahoo.com.

Nacht van Gebed Open Poort

Tijdens de Nacht van Gebed zal ook in De Open Poort een gastspreker langskomen vanuit Open Doors, om te vertellen over het werk van Open Doors. Hij zal zijn persoonlijke ervaring delen van het bezoeken van vervolgde christenen. Daarnaast zal er worden gebeden voor vervolgde christenen uit verscheidene landen. Elk

Collecteren moet blijven

HATTEM - In de week van 27 mei t/m 1 juni komen de collectanten van Multiple Sclerose (MS) aan de deur voor de jaarlijkse collecte. Jaap van Zaal coordineert de Hattemse collecte al meer dan tien jaar.

“De bussen staan te wachten, de legitimatiebewijzen liggen klaar en op enig moment komen de mensen ze ophalen en een week later weer terugbrengen. Op dit moment hebben we twaalf collectanten. Te weinig voor heel Hattem, dus vanaf volgend jaar kunnen we nog zeker mensen gebruiken. Het zijn niet al te grote wijken. Ik zeg altijd, je moet met twee uurtjes klaar zijn”, aldus Jaap.

Mensen hebben bijna geen klein geld meer in huis. “Dat klopt, de portemonnee ligt niet meer op de bekende plek om even snel te pakken als er iemand aan de deur staat. De potjes met kleingeld zijn uit de huizen verdwenen. Gelukkig zit er op de collectebus een QR-code, zodat je direct via de bankapp geld kunt overmaken. Dat wil niet zeggen, dat de collecte moet verdwijnen. Wanneer je iets leest over MS in dit geval, dan ga je geen geld overmaken. Daarvoor blijven de collectes nodig. Aan de deur geven de mensen, echt, bijna allemaal. Voor het idee stop ik altijd wat geld in de bus, want ik vind het

zo’n lekker ouderwets geluid, zo’n rammelende bus.”

De MS-collecte moet blijven, zo stelt Jaap, omdat er wetenschappelijk onderzoek van wordt betaald, maar ook hulpmiddelen voor mensen met MS. Er zijn in Nederland 25.000 mensen met MS. Iedere dag krijgt iemand in Nederland de diagnose. Het is de meest invaliderende ziekte onder vaak jonge mensen. Er bestaan medicijnen die de ziekte kunnen remmen, maar een oplossing voor MS is er (nog) niet. Over de ziekte is nog veel onbekend. Onderzoekers weten niet hoe hij ontstaat en hoe de ziekte te genezen valt. Onderzoek is hard nodig. Duizenden collectanten en coördinatoren zetten zich vrijwillig in om geld op te halen.

Bron: RTV Hattem

Optreden Barokcollectief in Dijkpoort tijdens Kunstfestival

HATTEM – Tijdens het Kunstfestival zal het Dijkpoort Barokcollectief optreden in de aloude stadspoort.

Barok

Het Barokcollectief speelt op zaterdag 25 mei in de Dijkpoort: van 11.00 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 16.45 uur. De musici van het Dijkpoort Barokcollectief zijn: Hanneke Kloosterman (Hattem), Silvia van Dijk (Zwolle), Sifra van Alphen (Epe) en Marlies Geleijnse (Wezep) op blokfluiten; Gabrielle Owen (Groningen) op cello en Herman Kaldeway (Wezep) op klavecimbel.

Programma

Van 11.00 tot 12.30 uur spelen

Hanneke Kloosterman, Sylvia van Dijk en Herman Kaldeway triosonates van Giuseppe Sammartini en Georg Philipp Telemann. Sifra van Alphen, Gabrielle Owen en Herman Kaldeway spelen van 14.00 tot 15.30 uur sonates van Arcangelo Corellie en Francesco Mancini.

Het slotoptreden is van 15.30 tot 16.45 uur waarbij Marlies Geleijnse, Gabrielle Owen en Herman Kaldeway sonates van Georg Philipp Telemann en het blokfluitconcert van Giuseppe Sammartini ten gehore zullen brengen. Iedereen is welkom om deze concerten in De Dijkpoort bij te wonen.

Bedankjes voor jonge mantelzorgers

gebedsmoment wordt ingeleid door een video over een vervolgde christen uit een land dat in de christenvervolging ranglijst van Open Doors staat.

De avond start op 31 mei en 1 juni om 21.00 uur. Vervolgens start elk heel uur - 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.00 uur - een gebedsronde. De Nacht van Gebed is om 2.00 uur afgelopen. Het is mogelijk eerder naar huis te gaan of juist later aan te haken.

Voor meer informatie over Vervolgde Christenen, ga naar www.opendoors.nl.

HATTEM - Kinderen en jongeren met bijvoorbeeld een chronisch zieke ouder of een broertje/zusje met een beperking helpen vaak al jong mee in het huishouden of met de zorgtaken. Dat voelt vaak als vanzelfsprekend, maar ook zij mogen best wel eens in het zonnetje gezet worden.

In Nederland groeit maar liefst 1 op de 5 kinderen op in een gezin met zorg. Daarom brengt SWH in de Week van de Jonge Mantelzorger van 1 t/m 7 juni een bedankje langs. Ben jij een jonge mantelzorger (t/m 24 jaar),

meld je dan aan via de button op www.swhattem.nl. Je wordt dan door SWH op de hoogte gehouden van mantelzorgnieuws en activiteiten. Doe je dat voor 1 juni, dan krijg je ook het bedankje thuisgebracht.

Daarnaast wordt er op zaterdag 8 juni in samenwerking met Koppel-Swoe Epe en STIP Heerde 0-100+ een Gratis toneelvoorstelling ‘Zus van Broer’ voor Jonge Mantelzorgers georganiseerd in de Heerd in Heerde. Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.koppelswoe.nl/toneelstuk.

WOENSDAG 22 MEI - PAGINA 3

Presentatie toewijzing woningen woonzorgzone

HATTEM - In de commissie Ruimte & Duurzaamheid zijn de commissieleden bijgepraat over de toewijzing van woningen in woonzorgzone De Bongerd. Het verzoek voor deze presentatie werd gedaan in de raadsvergadering van februari waar het college werd gevraagd om uitleg te geven hoe de doelstelling - “Een Hattemer moet hier oud kunnen worden in de woonzorgzone” - wordt gerealiseerd.

Beheer

Regisseur bij woningcorporatie Habion, Baudien Boekhoudt, gaf in de introductie van de presentatie aan dat Habion een landelijk werkende woningcorporatie is die zich richt op het huisvesten van kwetsbare ouderen. Verspreid over Nederland biedt Habion woonruime voor ouderen in bijna 70 gemeenten. Het beheer en verhuur van woningen heeft regiecorporatie Habion in Hattem uitbesteed aan Hoekstra Vastgoedbeheer. De bestaande woningen in Hattem worden door Stichting Habion, via Hoekstra Vastgoedbeheer, verhuurd in de sociale huursector.

Bij het toewijzen van sociale huurwoningen wordt een inkomens- en passendheidstoets uitgevoerd, zo bleek uit de presentatie. Habion moet jaarlijks ten minste 85% van de vrijkomende sociale huurwoningen toewijzen aan ouderen met een inkomen onder de DAEB (Diensten van Algemeen Economisch Belang) -inkomensgrens. Daarnaast mag Habion 7,5% van de vrijkomende woningen vrij toewijzen.

Toewijzing

Op het huidige terrein van De Bongerd staan 3 gebouwen van Habion. Woongebouw De Bongerdveste met 56 zelfstan-

dige appartementen. Dit woongebouw wordt beheerd door vastgoedmanager Hoekstra. In goede samenwerking met IJsselheem worden de vrijgekomen zelfstandige woningen in De Bongerdveste toegewezen aan ouderen met en zonder een zorgvraag.

De 18 zelfstandige appartementen aan de Van Galenstraat worden momenteel volledig beheerd door leegstandsbeheerder Gapph. Het derde gebouw - zorglocatie De Bongerd- bevat 78 verpleeghuisplekken, waarvan een vleugel wordt verhuurd aan de gemeente Hattem voor de huisvesting van vluchtelingen. De plaatsing van bewoners in De Bongerd wordt volledig door IJsselheem verzorgd.

Systeem

Na de zomer gaat Habion deelnemen aan het woonruimte-verdeelsysteem van Triada. In de presentatie werd aangegeven dat dit de transparantie bevordert en de doorstroom van ouderen uit gezinswoningen naar zorggeschikte woningen makkelijker maakt. “De woningen in De Bongerdveste worden dan via het verdeelsysteem aangeboden. De kandidaat met de langste inschrijfduur krijgt in principe een woning toegewezen. Ouderen met een zorgvraag kunnen voorrang krijgen ten opzichte reguliere woningzoekenden. Dit is in lijn met de huisvestingsverordening van de gemeente. De sociale huurwoningen in de nieuwe situatie worden ook volgens dit systeem aan kandidaten toegewezen. Het aanbieden en toewijzen van vrije sector huurwoningen verloopt anders. Deze woningen worden niet via het woonruimte-verdeelsysteem aangeboden. Hiervoor worden andere kanalen ingezet”, aldus de presentatie van Habion.

Toekomst

Omdat vernieuwing van De Bongerd hard nodig is, en behoud van kwalitatief goede ouderenhuisvesting in Hattem noodzakelijk, maakt initiatiefnemer Habion sinds 2019 samen met bouwbedrijf Draisma en IJsselheem plannen voor de ontwikkeling van woonzorgzone De Bongerd. Deze bestaan uit de realisatie van drie eigentijdse woongebouwen met woningen voor het verlenen van zware zorg, sociale huurwoningen en vrije sector huurwoningen.

Uit de presentatie in de commissie werd duidelijk dat Habion het belang dat voorrang wordt gegeven aan ouderen met een zorgvraag onderstreept. “Het is van groot belang dat Hattemers toegang hebben tot ons woningaanbod.”

Uit onderzoek van vastgoedmanager Hoekstra blijkt dat de samenstelling van de ouderen die de afgelopen 5 jaar een woning zijn gaan huren van Habion in Hattem 95% uit Hattem komt. De overige 5% heeft een sociale binding met Hattem, doordat kinderen en/of kleinkinderen in Hattem wonen. “Wij hebben vertrouwen dat de nieuw te ontwikkelen woningen beschikbaar zijn en blijven voor Hattemers. Wij zullen dit samen met Triada zorgvuldig monitoren.”

Noaberschap

Samen met IJsselheem en Triada wil Habion in de toekomst meer sturen op een goede mix tussen zorgvragers en -dragers. “Gezien de grote zorgvraag voor de toekomst ontstaat steeds meer behoefte aan het opzetten van een netwerk van mantelzorgers en buren die naar elkaar omkijken. Dit onderschrijft de gemeente

broeken

OPENINGSTIJDEN:

dinsdag t/m donderdag van 9.30-17.30 uur, vrijdag van 9.30-20.00 uur, zaterdag van 9.30-17.00 uur

Werken bij Zoethout

Werken bij Zoethout

Werken bij Zoethout

Hattem ook in haar Woonvisie.”

Duidelijk werd dat Habion handelt in lijn met de huisvestingsverordening van de gemeente Hattem. Omdat dit vraagt om goede samenwerking, wordt periodiek gesproken met de gemeente en woningcorporatie Triada. Habion hoopt in 2024 met de gemeente Hattem prestatieafspraken af te sluiten.

Reacties

In een reactie gaf VVD raadslid Erik Kleinpenning in de commissievergadering aan verheugd te zijn dan zoveel Hattemers (95%) een plek vinden in de woonzorgzone De Bongerd. Tony Keizer stelde namens PvdA/GL vragen over de inkomenstoets. “Wat gebeurt er wanneer iemand zorg nodig heeft en boven de inkomenstoets valt?”

De regisseur van Habion gaf aan dat bij een hogere zorgvraag andere regels gelden of binnen de 15% vrije toewijzing valt.

Gina Guldenaar (HattemCentraal) wilde weten hoe er voor gezorgd kan worden dat mensen die komen te wonen in de woonzorgzone passen in de populatie, onder andere door de leeftijdsgrens. Aangegeven werd dat Habion een leeftijd hanteert van 65 jaar en ouder. De huidige leeftijd van de bewoners in De Bongerdveste ligt nu uitzonderlijk hoog en ver boven de 75 jaar.

Al blijft de toewijzing maatwerk. “Geen situatie is hetzelfde. Het van belang een situatie van vragers en dragers te creëren. Dit proces wordt zorgvuldig bewaakt in samenwerking met Triada, IJsselheem en de gemeente”.

Solliciteer!

Welzijn voorkomt zorg. Dat is de missie van Zoethout. Op verschillende locaties bieden wij (arbeidsmatige) dagbesteding, doorstroom naar (beschut) werk, ambulante begeleiding en begeleid wonen. Deel jij onze missie? Kom werken bij Zoethout!

Welzijn voorkomt zorg. Dat is de missie van Zoethout. Op verschillende locaties bieden wij (arbeidsmatige) dagbesteding, doorstroom naar (beschut) werk, ambulante begeleiding en begeleid wonen. Deel jij onze missie? Kom werken bij Zoethout!

Welzijn voorkomt zorg. Dat is de missie van Zoethout. Op verschillende locaties bieden wij (arbeidsmatige) dagbesteding, doorstroom naar (beschut) werk, ambulante begeleiding en begeleid wonen. Deel jij onze missie? Kom werken bij Zoethout!

Zoethout biedt professionele begeleiding op maat zodat cliënten kunnen doorgroeien naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid. We groeien en daarom zijn we op zoek naar nieuwe collega’s, in het specifiek naar een begeleider het team Ambulant & Wonen. Wil je werken in een fijn betrokken team waar korte lijnen en persoonlijke aandacht belangrijk zijn? Bekijk de vacature en solliciteer!

Zoethout biedt professionele begeleiding op maat zodat cliënten kunnen doorgroeien naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid. We groeien en daarom zijn we op zoek naar nieuwe collega’s, in het specifiek naar een begeleider in het team Ambulant & Wonen. Wil je werken in een fijn en betrokken team waar korte lijnen en persoonlijke aandacht belangrijk zijn? Bekijk de vacature en solliciteer!

Zoethout biedt professionele begeleiding op maat zodat cliënten kunnen doorgroeien naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid. We groeien en daarom zijn we op zoek naar nieuwe collega’s, in het specifiek naar een begeleider in het team Ambulant & Wonen. Wil je werken in een fijn en betrokken team waar korte lijnen en persoonlijke aandacht belangrijk zijn? Bekijk de vacature en solliciteer!

Begeleider team Ambulant & Wonen (16-24 uur) Als begeleider Ambulant & Wonen draag je actief bij aan het vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van onze cliënten. Heb je een relevante opleiding op mbo- of hbo-niveau en heb je kennis van en ervaring met methodisch werken en zorgplannen schrijven? Kom werken bij Zoethout.

Begeleider team Ambulant & Wonen (16-24 uur) Als begeleider Ambulant & Wonen draag je actief bij aan het vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van onze cliënten. Heb je een relevante opleiding op mbo- of hbo-niveau en heb je kennis van en ervaring met methodisch werken en zorgplannen schrijven? Kom werken bij Zoethout.

Begeleider team Ambulant & Wonen (16-24 uur) Als begeleider Ambulant & Wonen draag je actief bij aan het vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van onze cliënten. Heb je een relevante opleiding op mbo- of hbo-niveau en heb je kennis van en ervaring met methodisch werken en zorgplannen schrijven? Kom werken bij Zoethout. begeleider Ambulant & Wonen in de regio Epe, Heerde en Wapenveld draag je actief bij aan het vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van onze cliënten. Je gaat cliënten ambulant begeleiden en daarnaast ben je flexibel inzetbaar voor woondiensten op onze locatie in Wapenveld. Heb je een relevante opleiding op mbo- of hbo-niveau en heb je kennis van en ervaring met methodisch werken en zorgplannen schrijven? Kom werken bij Zoethout.

Word jij onze nieuwe collega? Ga voor meer informatie over de vacatures naar zoethout.nl/vacatures

Vragen?

Voor meer informatie neem je contact op met Mirjam de Kunder via 06 - 17 77 19 72

Voor meer informatie neem je contact op met Yfke van der Vet via 06 - 15 53 28 68 Word jij onze nieuwe collega? Ga voor meer informatie over de vacatures naar zoethout.nl/vacatures Solliciteren kan t/m 11 juni 2024.

WOENSDAG 22 MEI - PAGINA 4
Kerkstraat 16, Hattem Kerkstraat 12-14, Hattem
normaal € 99,95 € 109,95 € 119,95
Kerkstraat 20, Hattem
nu € 50,- per
nu € 50,- per stuk
stuk

Natte afsluiting Avondvierdaagse

HATTEM – Tot op het laatste moment bleef de stichting Avondvierdaagse Hattem hopen dat de regen- en onweersbuien donderdag zouden over waaien. Toen dit niet het geval bleek, zat er niets anders op dat het defilé af te blazen.

Buien

Het grote defilé is traditioneel de feestelijke afsluiting van vier dagen wandelplezier. De hele week waren de weergoden het wandelfestijn goed gezind, tot een aantal felle buien op de laatste avond roet in het eten gooiden.

“Het is ontzettend jammer”, geeft

Bert van der Stoep van de stichting Avondvierdaagse Hattem

Foto: Gradus Dijkman

aan. “De veiligheid van de deelnemers en vrijwilligers staat voorop.

Met alleen regen kon het defilé nog doorgaan, maar door het onweer konden we de veiligheid van de wandelaars niet garanderen.”

Daarna heeft de organisatie snel geschakeld en de wandelaars, verkeersregelaars, muziekverenigingen en de gemeente ingelicht.

Burgemeester Marleen Sanderse en wethouder Margriet Brouwer hebben persoonlijk de vrijwilligers bedankt tijdens een bezoekje aan de start- en finishlocatie in de Van Heemstraschool.

Jammer

“Met name voor de kinderen is het erg jammer dat zij de vierdaagse

niet hebben kunnen afsluiten met een groots defilé. Hier wordt altijd erg naar uitgekeken.” Bijna alle wandelaars hebben de wandelroutes kunnen uitlopen voordat de regen met bakken uit de lucht kwam vallen. De bijna 1400 deelnemers hebben allemaal een medaille ontvangen.

De stichting Avondvierdaagse Hattem blikt verder terug op een geslaagd wandelfestijn. “Ieder jaar doen we weer ons best om andere routes te maken van 5 en 10 kilometer. Daar zijn de wandelaars erg positief over. De vierdaagse staat voor samen bewegen en sociaal contact. Dat is ook tijdens deze editie weer volop gelukt.”

Enthousiast

Dankzij de medewerking van de drie lokale supermarkten en de HUB buurtsportcoaches werden alle lopers voorzien van een gezonde versnapering. Ondanks de vele enthousiaste reacties waren er ook een aantal kritische noten.

Het achterlaten van afval, wandelaars die door tuinen liepen, luide muziek en het niet altijd even respectvolle gedrag richting de verkeersregelaars is iets wat tijdens overleg met de scholen en begeleiding wordt meegenomen als verbeterpunten voor volgend jaar.

Feestelijke opening Lidl

HATTEM – Bijna 14 jaren waren er voor nodig, maar vorige week was het dan toch eindelijk zover: Hattem is een derde supermarkt rijker. Met een druk op de knop opende wethouder Koen Castelein onder grote belangstelling de nieuwe Lidl aan de Populierenlaan. Liz Jolink mocht als eerste naar binnen. Zij won een minuut gratis winkelen.

Feest

Veel Hattemers hebben reikhalzend naar de komst van de nieuwe supermarkt uitgekeken. Dat bleek wel uit het feit dat in de eerste week er al flink veel gewinkeld werd bij de Lidl. Onder de lange rij wachtenden bij de opening werd een minuut gratis winkelen verloot. Zodra nummertje 971 door de spreekstalmeester wordt opgeroepen mag de Hattemse Liz Jolink als eerste winkelen. Samen met het personeel snelt ze door de supermarkt en shopt uiteindelijk voor € 316,90 aan gratis boodschappen. “Het is mijn vrije dag. Ik dacht wanneer ik op tijd wakker ben ga ik even naar de nieuwe Lidl. Dit had ik nooit verwacht.”

Opening

Daarna was het aan een trotse wethouder Koen Castelein om de supermarkt officieel te openen. “Het is een enorm lang proces geweest. Ik ben vereerd om vandaag deze winkel te openen die voorziet in de vraag en behoefte aan deze kant van Hattem.”

Deze woorden werden onderstreept door de vele blije gezichten van Hattemers die niet konden wachten met de boodschappenkar naar binnen te gaan.

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN

VERKOOPSTER

voor 4 middagen in de week, 14 uur een VERKOOPSTER met ervaring in de slagerij.

Het betreft een tijdelijke baan.

Voor meer informatie kunt u ons bellen 038 - 444 16 68 of kom gerust even binnen Kerkstraat 49.

HATTEM – De Van Heemstraschool krijgt nieuwe noodlokalen. Uit onderzoek is gebleken dat de huidige noodlokalen niet meer voldoen aan de bouwkundige en technische eisen.

Leeromgeving De noodlokalen die nu door de Van Heemstraschool worden gebruikt, zijn 28 jaar geleden geplaatst vanwege ruimtegebrek door groei van het leerlingenaantal van de school. Aanvankelijk was het idee om vanuit het huidige gebouw met de noodlokalen door te stromen naar het nieuwe Integraal Kindcentrum (IKC) op het voormalige ijsbaanterrein. Vanwege vertraging in de bestemmingsplanprocedure van IKC-1 heeft er nog geen verhuizing kunnen plaatsvinden. Uit onderzoek dat op verzoek van de Van Heemstraschool is gedaan, blijkt dat de noodlokalen gedateerd zijn. Met name de westgevel verkeert in een zeer slechte bouwkundige staat.

Rapport

In het rapport: Quickscan noodlokalen Van Heemstraschool staat verder dat de lokalen niet winden waterdicht zijn en niet meer voldoen aan de gestelde eisen. De constructie is verzakt en het binnenklimaat voldoet niet meer aan de huidige eisen. Uit de informatiebrief die de raad over dit onderwerp heeft ontvangen blijkt dat er geen gezondheidsrisico’s zijn

voor de leerlingen die onderwijs ontvangen in deze noodlokalen. De gemeente Hattem is volgens de Wet op het Primair Onderwijs verantwoordelijk voor deugdelijke onderwijsvoorzieningen waarin onderwijs van goede kwaliteit geleverd kan worden. Reden voor het college om te besluiten tot de aankoop van nieuwe tijdelijke lokalen.

Overbrugging

“Nu de bouw van IKC-1 op zich laat wachten door de bestemmingsplanprocedure, hebben we een overbruggende situatie nodig waar de leerlingen van de Van Heemstraschool onderwijs kunnen ontvangen. We kopen nieuwe lokalen die in de toekomst ook te gebruiken zijn voor andere maatschappelijke doeleinden die tijdelijke ruimte vragen. Met deze maatregel biedt de gemeente Hattem weer adequate huisvesting voor de Van Heemstraschool, zodat onderwijs onverminderd doorgang kan vinden”, zo schrijft het college in de raadsinformatie.

Kosten

De kosten voor de aankoop inclusief plaatsing en aansluitkosten bedragen ongeveer € 200.000.Gezien de vertraging rondom de nieuwbouw van IKC1 worden de kosten van de nieuwe noodlokalen gehaald uit het investeringskrediet van IKC1. Verwacht wordt dat de noodlokalen in de zomervakantie worden vervangen.

Opnieuw op de agenda

HATTEM – De fractie van HattemCentraal wil verder praten over de zondagsopenstelling van de winkels en de brief die ondernemersvereniging HAVO heeft gestuurd over dit onderwerp.

In de commissie Ruimte & Duurzaamheid stonden de brief van de HAVO met kritiek op de gehouden enquête en de conclusies van het rapport van de zondagsopenstelling op de lijst van de ingekomen stukken.

Fractie voorzitter Gina Guldenaar van HattemCentraal kondigde tijdens de

commissievergadering aan hierover te willen spreken in het presidium met alle fractievoorzitters. In overleg wil HattemCentraal de zondagsopenstelling en de kritiek van de HAVO verder bespreken in de commissievergadering. Dit zal naar verwachting na het zomerreces gebeuren.

Oplegnotitie

VVD commissielid Okyay Örgüt stelde in de commissievergadering van plan te zijn om een oplegnotitie over de toekomst van de leges in het buitengebied te agenderen. Voor deze oplegnotitie zijn twee politieke partijen als indiener nodig.

Workshop Energietransitie

HATTEM - Na de druk bezochte workshop over klimaatverandering en adaptatie in februari, organiseert de klimaatburgemeester van Hattem, Peter Letitre, met zijn Powered by Hattem medebestuursleden de tweede duurzaamheidsworkshop in een serie van 4. Op 28 mei zal het gaan over energietransitie.

In samenwerking met de gemeente Hattem (Greendeal), woningstichting Triada en met medewerking van de Rabobank, zal de workshop ingaan op de uitdagingen van het klimaatakkoord om in 2030 de emissie van broeikasgassen met 50% te beperken ten opzichte van 1990. Van een breder mondiaal perspectief zal Peter Letitre ingaan op het nationaal klimaatakkoord, de regionale Noord Veluwe strategie en de uitdagingen in Hattem om de doelstellingen van het klimaatakkoord te halen. Wat zijn daarbij de uitdagingen en kansen en wat kunnen burgers zelf doen?

Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de minder draagkrachtigen en de ongelijkheid die klimaatmaatregelen tot gevolg (kunnen) hebben.

Input

De workshops zijn bedoeld om de samen-

werking te zoeken en om gezamenlijk de inwoners van Hattem meer bewust te maken van de klimaat- en milieuontwikkelingen, de noodzaak om er iets aan te doen en een perspectief te geven hoe we ook zelf een bijdrage kunnen leveren. “We zoeken ook dit keer naar inbreng en ideeën van de aanwezigen en zullen de inzichten gebruiken voor toepassing in toekomstig duurzaamheidsbeleid.”

Minder draagkrachtigen

In de workshop van 28 mei zal, naast een presentatie van Peter Letitre, de gemeente Hattem een tipje van de sluier rond de klimaatambitie van de gemeente oplichten. De Rabobank zal ingaan op financieringsopties voor verduurzaming van huizen van de minder draagkrachtigen.

Deze tweede workshop vindt plaats op 28 mei om 20.00 uur in de Raadszaal van het Stadhuis Hattem, Markt 1. Entree: gratis. Aanmelden wordt gewaardeerd en kan via info@poweredbyhattem.nl. Later dit jaar zal de klimaatburgemeester nog twee workshop organiseren rond de thema’s Circulariteit en Biodiversiteit.

WOENSDAG 22 MEI - PAGINA 5 Kerkstraat 49, Hattem, tel. 038 - 444 16 68
Noodlokalen voldoen niet aan eisen
Adverteren in de Hattemer? Kijk op dehattemer.nl/adverteren of mail naar verkoop@dehattemer.nl

Dit is een officiële publicatie van de gemeente Hattem.

Bezoekadres

Markt 1, 8051 EZ Hattem

Postadres

Postbus 93, 8050 AB Hattem

Telefoonnummer (038) 443 16 16

WhatsApp (038) 443 16 16

E-mailadres gemeente@hattem.nl www.hattem.nl www.hattem.nl/gemeenteraad www.hulpwijzerhattem.nl

Openingstijden

Alle balies van het stadhuis zijn van maandag tot en met vrijdag op afspraak geopend van 09.00 tot 12.00 uur.

Op woensdag is burgerzaken extra open tot 20.00 uur.

Maak eenvoudig online een afspraak via www.hattem.nl/afspraak of telefonisch via (038) 443 16 16.

Bezwaarschrift

indienen

Als je het niet eens bent met een besluit, kun je binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 93, 8050 AB Hattem. Hierin moet moet ten minste staan: naam en adres, datum, omschrijving van het betreffende besluit, een motivatie (de gronden van het bezwaar) en je handtekening.

Voorlopige voorziening aanvragen

Je kunt ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Gelderland. In die aanvraag moet je aangeven waarom het zo belangrijk is dat het besluit nog niet wordt uitgevoerd. Adres: Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde vergunningen

gemeentenieuws

woensdag 22 mei 2024

• Hollewand 19, bouwactiviteit (omgevingsplan) voor het plaatsen van een dakkapel, ingekomen 15 mei 2024;

• Binnenstad, bouwactiviteit (omgevingsplan) voor het plaatsen van zes gevelstenen, ingekomen 15 mei 2024.

Tegen een aangevraagde vergunning kunt u geen bezwaarschrift indienen.

Opschorten beslistermijn

• Leemculeweg 2, het college heeft op verzoek van de aanvrager de beslistermijn met 4 weken opgeschort voor de aanvraag omgevingsvergunning met de activiteit bouw voor het uitbreiden van een kiosk, verzonden 13 mei 2024.

Tegen het opschorten van een beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift indienen.

Verleende vergunningen

• Energiestraat 8, activiteit afwijken van regels van het omgevingsplan voor het mogelijk maken van detailhandel in het bedrijfspand, verzonden 15 mei 2024;

• Korte Kerkstraat 7, bouwactiviteit (omgevingsplan) voor het plaatsen van een afscheiding voor de parkeerplaats, verzonden 15 mei 2024;

• Enkweg 7, legaliseren van bijgebouwen en bouwactiviteit (omgevingsplan) voor het aanpassen van kapschuur, verzonden 16 mei 2024;

• Nieuweweg 87, activiteit afwijken van regels van het omgevingsplan voor het realiseren van twee woningen in een voormalig kantoorpand, verzonden 16 mei 2024.

Tegen een verleende vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

APV-vergunningen

Verleende vergunningen

• Kunstfestival op 25 mei 2024 in de binnenstad, verzonden 15 mei 2024.

Verleende ontheffingen:

• Het plaatsen van spandoeken van 10 tot en met 15 juni 2024 langs drie invalswegen ter gelegenheid van de open dag Golfclub Hattem, verzonden 13 mei 2024.

Tegen een APV-vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Wat is ondermijning?

Ondermijning is moeilijk in één zin samen te vatten. Het gaat bijvoorbeeld om illegale hennepteelt, drugshandel, zorgfraude, geld witwassen, mensenhandel, bedreiging/intimidatie en vastgoedfraude. Een belangrijk aspect van ondermijning is de vermenging van de onderwereld en de bovenwereld in onze eigen omgeving.

Wees alert, meld signalen

Veiligheid is een voorwaarde voor een aantrekkelijke en leefbare stad. Gemeente Hattem werkt samen met het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst, de politie, bewoners en ondernemers om ondermijning aan te pakken. Jij kunt ons daarbij helpen. Als je denkt dat er iets niet klopt, maak daar dan melding van. Dit kan via:

- De gemeente: (038) 443 16 16 of gemeente@hattem.nl

- De politie 0900-8844 of 112 (bij spoed)

- Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

Renovatie voetbalvelden van start

Uit kwaliteitsmetingen is gebleken dat het noodzakelijk is om de natuurgrasvelden van VV Hattem en SV Hatto-Heim te renoveren.

Op donderdag 23 mei start de renovatie van de velden 2 en 3 van sv Hatto Heim. Op dinsdag 28 mei wordt het hoofdveld van vv Hattem vervangen. De overige natuurgrasvelden worden in mei 2025 gerenoveerd.

De werkzaamheden nemen ongeveer 10 werkdagen in beslag. Daarna heeft de grasmat 12 weken nodig om goed te groeien. Zo zijn de velden op tijd klaar voor het nieuwe voetbalseizoen!

Er wordt tijdelijk een aparte ingang gerealiseerd om het sportpark te betreden. Volg hierin de aanwijzingen van de vereniging of de aannemer en houdt deze periode extra rekening met het werkverkeer.

NK Tegelwippen; tegel eruit, groen erin!

Van 21 maart tot en met 31 oktober 2024 is het NK Tegelwippen. En onze gemeente doet natuurlijk ook weer mee!

Samen aan de slag

Overweeg je om tegels uit je voor- of achtertuin te halen?

Verkeersbesluiten

Het college van b en w heeft het volgende verkeersbesluit genomen:

• Het instellen van tijdelijke verkeersmaatregelen aan de Populierenlaan, Leliestraat en 2e Industrieweg, vanwege werkzaamheden aan de Populierenlaan 14.

Het verkeersbesluit, inclusief bezwarenprocedures, is in te zien via www.officielebekendmakingen.nl en ligt op afspraak ter inzage in het stadhuis.

Samenwerken aan een veilig Hattem

Is het je weleens opgevallen? Een winkel waar je niet kunt pinnen, nooit klanten ziet en de eigenaar in een dure auto rijdt? Een woning waar 24 uur per dag korte bezoekjes plaatsvinden van verschillende mensen die in- en uitlopen? Opvallende geuren zoals aceton en anijs bij een bedrijfspand of woning waar voortdurend de rolluiken gesloten of afgeplakte ramen zijn? Dit kunnen signalen zijn die wijzen op ondermijnende activiteiten.

Of denk je aan het aanleggen van een geveltuin? Geef dan je gewipte tegels op via www.nk-tegelwippen.nl/meedoen

Door tegels te vervangen door gras, bloemperken, bomen en geveltuinen, maak je jouw tuin klaar voor het veranderende klimaat. Ook maak je de tuin prettiger voor insecten en dieren, koeler op warme dagen én het staat gewoon mooi! Als je nog op zoek bent naar advies over het duurzaam inrichten van je tuin, neem dan contact op met onze tuincoach via www.duurzaamheidsloketnoordveluwe.nl

Inleveren tegels

Je kunt max. 15m2 tegels inleveren bij de gemeentewerf op zaterdag 1 juni, 6 juli of 5 oktober van 09.00 uur-12.00 uur. Graag wel even melden via NKTegelwippen@hattem.nl

Wij werken op afspraak

Maak eenvoudig een afspraak via: www.hattem.nl/afspraak (038) 443 16 16

WOENSDAG 22 MEI - PAGINA 6

woensdag 22 mei 2024

Verkiezingen

Op donderdag 6 juni 2024 zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. De leden van het Europees Parlement worden gekozen door de inwoners van de Europese Unie. Je kunt stemmen op de Nederlandse leden van het parlement.

Stempas

Uiterlijk 23 mei ontvangen stemgerechtigden hun stempas thuis. Hierop staat het stembureau bij jou in de buurt vermeld. Als je gaat stemmen, neem dan je stempas en een geldig identiteitsbewijs mee.

Heb je geen pas ontvangen? Vraag dan een vervangende stempas aan bij de gemeente. Dit kan tot en met maandag 3 juni. Je kunt ook een vervangende pas aanvragen bij de balie in het stadhuis; dit kan tot woensdag 5 juni 12.00 uur

Kandidatenlijst

De kandidatenlijst ontvang je uiterlijk 31 mei in de bus. Deze lijst is ook te bekijken via www.hattem.nl/verkiezingen. Je hoeft de lijst niet mee te nemen naar het stembureau.

Stemmen in een andere gemeente Wil je in een andere gemeente stemmen? Dan heb je een kiezerspas nodig. Deze moet je aanvragen bij de gemeente. Dit kan tot en met maandag 3 juni (schriftelijk of digitaal) en tot 5 juni om 12.00 uur (persoonlijk).

Iemand machtigen om voor jou te stemmen Kun je zelf niet stemmen? Dan kun je iemand

anders vragen om dat voor jou te doen. Dit heet machtigen. Je kunt iemand machtigen via je stempas of via een machtigingsformulier. Deze kun je afhalen in het stadhuis of downloaden via onze website. Je kunt het ook digitaal regelen via DigiD op onze website. Houd er rekening mee dat je aanvraag uiterlijk 3 juni bij de gemeente binnen moet zijn.

Locatie stembureaus

Net als bij voorgaande verkiezingen kun je stemmen in één van de zes stembureaus in de gemeente. De stembureaus zijn geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur

Toegankelijkheid stembureaus

De stembureaus zijn voor iedereen toegankelijk. Er zijn onder andere kandidatenlijsten in extra grote letters of in braille en er is een loep met verlichting. Ook is er een stemhokje met een verlaagd schrijfblad voor diegene die in een rolstoel zit of klein van stuk is. Heb je vanwege een beperking hulp nodig bij het stemmen? Dan mag er iemand met je mee in het stemhokje.

Prikkelarm stembureau Ontmoetingskerk Het stembureau in de Ontmoetingskerk (Van Galenstraat 1) is prikkelarm ingericht. Er is meer ruimte tussen de stemhokjes, er heerst stilte en er is een aparte uitgang. Bovendien is in dit stembureau een extra persoon aanwezig voor vragen en/of persoonlijke begeleiding. Voor mensen die in alle rust willen stemmen, snel overprikkeld zijn of last

hebben van een angststoornis, autisme of klachten vanwege een burn-out, is dit een fijn stembureau.

Drukte vermijden

Wil je drukte in het stembureau vermijden? Dan raden we je aan om tussen 09.00 en 12.00 te gaan stemmen. Het is geen garantie, maar over het algemeen is het dan rustiger in de stembureaus. StemWijzer

Weet je nog niet welk vakje je op 6 juni rood moet kleuren? Vul dan de StemWijzer in. Je vindt ‘m op www.stemwijzer.nl

Stemmen tellen

In ieder stembureau tellen de stembureauleden op 6 juni vanaf 21.00 uur de stemmen op partijniveau zodat de voorlopige uitslag vastgesteld kan worden. Op 7 juni vanaf 09.00 uur worden de stemmen op kandidaatniveau centraal in het stadhuis geteld. Ben je benieuwd hoe het tellen er in de praktijk aan toegaat? Je bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Omdat de kiezers in andere Europese landen op zondag 9 juni naar de stembus gaan, mag de uitslag niet bekend worden gemaakt vóór maandag 10 juni.

Mocht je om wat voor reden dan ook niet zelfstandig je stem uit kunnen brengen? Neem dan contact met ons op via gemeente@hattem.nl of 038 443 16 16; dan zoeken we samen een oplossing.

Voorleesuurtje en Muziek op schoot bij BoekStartdag Hattem

De bibliotheek in Hattem doet mee aan de BoekStartdag op 1 juni! Voor de allerjongste bezoekers en hun (groot)ouders zijn er leuke activiteiten. Allereerst is er een voorleesuurtje en daarna is het tijd om gezellig samen te zingen, klappen en bewegen bij Muziek op schoot. Het voorleesuurtje is van 10.00 – 11.00 uur, Muziek op schoot is van 11.15 – 12.00 uur. Voor alle jonge bezoekers is er een leuk presentje, iets te drinken en wat lekkers.

Gratis BoekStartwebinar

In aanloop naar de landelijke BoekStartdag is er donderdagavond 30 mei een gratis BoekStartwebinar. Daarin vertelt Jolien Hesselberth hoe je op een leuke en speelse manier kunt voorlezen aan de allerjongsten. Een webinar boordevol boekentips! Baby’s en dreumesen genieten van voorlezen en het is nog hartstikke goed voor hun taalontwikkeling ook! Aanmelden voor het webinar kan via de website van de Bibliotheek Noord-Veluwe.

BoekStart

Jonge ouders kennen BoekStart van het oranje koffertje met boekjes. Ouders worden met BoekStart in de Bibliotheek, het consultatiebureau en de kinderopvang voorgelicht over het belang van lezen en

Meer informatie: bibliotheeknoordveluwe.nl Kijk voor uitgebreide informatie over stemmen op www.hattem.nl/verkiezingen

aangemoedigd om hun kinderen zo jong mogelijk (vanaf circa 3 maanden) in aanraking te brengen met boeken en om samen met boeken bezig te zijn. Want onderzoek bewijst: baby’s houden van boeken. Met je baby op schoot een boekje ontdekken is leerzaam. Het stimuleert de taal- en spraakontwikkeling van je kind. En het verhoogt de concentratie. Allemaal zaken waar je baby een leven lang plezier van heeft. Om boekjes voor jonge kinderen onder de aandacht te brengen is zaterdag 1 juni uitgeroepen tot landelijke BoekStartdag.

Praktische informatie BoekStartdag

Datum: zaterdag 1 juni

Tijd: 10.00 tot 12.00 uur

Locatie: Bibliotheek Hattem, Daendelsweg 2, 8051DX Hattem

Gratis toegang

WOENSDAG 22 MEI - PAGINA 7
gemeentenieuws
Vraag nu een gratis gesprek aan met een coach of adviseur in jouw buurt! Scan de QR code, bel 088 - 5254110 of ga naar: www.duurzaamheidsloketnoordveluwe.nl Gratis energieadvies of tuin verduurzamen? Laat je inspireren met onafhankelijke informatie en advies door: Energiecoach Energieadviseur Tuincoach REL_advertentie_noord-veluwe_264x390 v2.indd 14-05-2024 18:22
WOENSDAG 22 MEI - PAGINA 8 De Vyber Ride E1 Special edition & de Vyber Ride E1 Pro Belt Meer kracht! 80Nm middenmotor Meer actieradius! Tot 150 km (met 600Wh) Al verkrijgbaar vanaf € 2499.-

Maak kennis met Landgoed de Vuursteen

HATTEM - Tijdens de Dag van het Open Erf op zaterdag 25 mei bent u welkom op Landgoed de Vuursteen, de nalatenschap van Trijntje Fikse-Kragt.

Trijntje Fikse-Kragt gaf haar vijf kinderen twee keuzes. Ze zei: “Of jullie verkopen het aan het grote geld, dan komt er waarschijnlijk een hek omheen en dat was het dan… Óf jullie maken er samen een opengesteld landgoed van, zodat iedereen ervan kan genieten.” Trijntje Fikse was één en al

dankbaarheid. Alles was gekregen, niets was zelf verdiend. Jantien, Willemien, Eimert, Wichert en Margje wilden eigenlijk niets liever dan haar nalatenschap delen met anderen.

Ambassadeur

De ruim zes hectare grond bestaat uit bos, weide en wandelpaden en is in ontwikkeling. Met een pluktuin en voedselbos in wording wil de familie Fikse in de toekomst bijdragen aan regionale, lokale en een kleinschalige landbouwpro-

ductie. Cultuurlandschappelijke waarden staan voorop en het is fijn om kennis en voedsel delen met de omgeving.

Eimert Fikse: “Biodiversiteit blijkt een onderwerp te zijn dat ons bindt. We pakken dit handvat dus graag vast, zodat we met de hele familie veel plezier kunnen hebben van de erfenis van onze ouders.” Jantien vult aan: “We zijn geboren en getogen in Hattem en vier van de vijf kinderen wonen ook (weer) in Hattem. We dragen Hattem en haar bewoners een warm hart toe.” Landgoed De Vuursteen is inmiddels een biodiversiteitsambassadeur van Stichting Landschapsbeheer Gelderland.

Green Deal van Hattem

“We hebben de laatste maanden hard gewerkt en willen graag vertellen over onze ervaringen en onze toekomstige plannen”, vertelt Willemien. “We zijn ook sinds kort betrokken bij de Green Deal van Hattem”, vult Wichert aan. “Wie weet waar samenwerkingen toe kunnen leiden.” Margje: “We houden inderdaad van verbindingen en van ontmoeting met interessante, enthousiaste mensen.”

Het landgoed mag een fijn onderkomen zijn voor dieren en planten, maar ook mensen mogen er van genieten. Dat kan via de wandeling, en hopelijk in de nabije toekomst via workshops en open dagen, maar ook via bijvoorbeeld een film- of theatervoorstelling in de open lucht.

Dag van het Open Erf

Tijdens de dag van het Open Erf op zaterdag 25 mei bent u om 14.00 uur van harte welkom voor een kennismaking en rondleiding. Bos, Klompenpad, Boomgaard, Moestuin, Laan, Wijngaard, Akkers. Er is genoeg om te zien, te bespreken en om je te laten inspireren.

Wil je je vooraf even aanmelden via eimerfikse@gmail.com?

Deelname TV programma

HATTEM – Hattemer Tom Pendjol doet mee aan het nieuwe TV programma ‘Gestrand op Honeymoon Island’. Het programma is vanaf 1 juni te zien bij Videoland.

Kan liefde slagen als je niets anders hebt dan elkaar? Dat is vraag in het programma ‘Gestrand op Honeymoon Island’. Na een eerste ontmoeting tijdens speeddatesessies in

Artiesten gezocht voor Heisa in Hattem

Optreden vorige editie

HATTEM – Op zaterdag 2 november kun je in het centrum van Hattem zomaar op een intiem concert of een enthousiast koor stuiten. Tussen 12.00 en 17.00 uur treden ervaren en beginnende artiesten op tijdens het Heisa in Hattem- festival op tal van verrassende locaties die particulieren en ondernemers hiervoor beschikbaar stellen.

Na het succes van voorgaande jaren hebben verschillende artiesten zich al spontaan gemeld om opnieuw mee te doen, maar er is

nog ruimte voor meer optredens. Altijd al voor publiek op willen treden? Laat deze kans dan niet aan je voorbijgaan. Wie als amateurbandje in welke muziekstijl of genre dan ook, als woordkunstenaar, dichter, verhalenverteller, danser of zanger op vrijwillige basis mee wil doen, kan contact opnemen met Mariëlle Karssing via, e-mail ma.karssing@gmail. com. Wie weet staat ook jouw/ jullie optreden dan in het programma van dit altijd geslaagde evenement vermeld. Aarzel niet en meld je aan.

Prachtig resultaat meiden Palet

HATTEM - Na de eerste plaats op het schoolvoetbaltoernooi in Hattem mochten de meiden van Het Palet groep 8 aantreden bij de regiofinales district Gelderland in Hulshorst.

Nederland, ontmoeten de kersverse koppels elkaar opnieuw op een onbewoond eiland.

Vijf koppels zijn geselecteerd om een ultiem liefdesavontuur aan te gaan op de Filipijnen. Ver van alle luxe van thuis testen de deelnemers hun prille liefde na een romantische trouwceremonie. Ze zijn compleet op elkaar en het eiland aangewezen.

Na twee weken vol hoogte- en dieptepunten volgt de beslissing: Welk koppel vindt elkaar in het uitdagende liefdesavontuur en heeft kans op een toekomst samen? Fysiotherapeut Tom (33) uit Hattem wordt gekoppeld aan de dertigjarige Laura uit Amsterdam die hoopt haar droomman te vinden op de Filipijnen.

Natuurwandeling IJsseluiterwaarden

HATTEM - Zondagmiddag 2

juni organiseert IVN Zwolle een natuurwandeling langs het Apeldoorns Kanaal en de Wiessenbergsche Kolk bij Hattem. De route gaat over dijken en de keersluis met

zicht op de kolk, de omringende bosjes en de uiterwaarden.

De tocht begint om 14.00 uur op de parkeerplaats De Bleek aan de Nieuweweg en duurt ongeveer twee uur. Kinderen zijn

welkom. De IVN/KNNV zich ten doel om plezier ín en kennis ván natuur voor iedereen bereikbaar te maken. De deelname is gratis, maar u kunt eventueel ter plekke een vrijwillige bijdrage doen.

Het was een fantastische middag, met ouders en klasgenoten langs

Van alle gespeeld wedstrijden hebben ze maar één wedstrijd verloren. Uiteindelijk hebben de meiden een prachtige prestatie neergezet door derde te worden.

Actie Andreasschool Verkeersplein

HATTEM - De Sint Andreasschool is genomineerd voor de actie ‘Een ANWB Verkeersplein voor een schoolplein.’

Kinderen zijn kwetsbaar op de fiets. Ze zijn nog volop in ontwikkeling en kunnen verkeerssituaties vaak nog niet goed inschatten. Daarom geeft ANWB in iedere provincie een verkeersplein aan een basisschool. Een verkeersplein helpt bij het vergroten van het verkeersinzicht en het verbeteren van de fietsvaardighe-

den van kinderen. Ruim 300 scholen hebben zich aangemeld voor een verkeersplein op het schoolplein, waaronder de Sint Andreasschool in Hattem. Nu is de Sint Andreasschool aan zet om zoveel mogelijk stemmen te werven. Hoe meer stemmen, hoe groter de kans dat het verkeersplein aangelegd wordt.

Er kan gestemd worden tot 31 mei via www.anwb.nl/wineenverkeersplein. De winnaars krijgen 24 juni bericht.

Uitslag verloting s.v. Hatto-Heim

HATTEM - De supportersclub s.v. Hatto-Heim heeft een verloting georganiseerd waarvan de opbrengst bestemd is voor de nieuwe kleedkamers van s.v. Hatto-Heim.

Alle 1000 loten zijn verkocht door alle seniorenleden en de senio-

renleden van de HMC. Zaterdag heeft notaris W.A. van der Ven van het Notarieel de trekking verricht. De eerste prijs, een geldbedrag van €999,00 is gevallen op lotnummer 1358. De overige prijswinnaars staan vermeld op: www.dehattemer.nl

WOENSDAG 22 MEI - PAGINA 9
Trijntje Fikse heeft Landgoed De Vuursteen zelf opgestart de lijn hebben de meiden van Palet 1 vol overgave en met teamwork mooi voetbal laten zien.

Matrassen, boxsprings, dekbedden, kussens, overtrekken, hoeslakens en moltons (toppers), decoratie (lampen, kastjes, vloerkleden enz).

WOENSDAG 22 MEI - PAGINA 10
Direct aan de A28 Rondweg 72 Wezep Tel: 038 376 12 12 afspraken@koopsbedden.nl www.koopsbedden.nl op=op In verband met diverse aanpassingen aan ons pand en interieur 50%
Zondags gesloten
KORTING 10% tot
Heel veel in de showroom is afgeprijsd! VOORDEEL
ONGEMAKKEN

Hanzesteden Walking Footballtoernooi

HATTEM – Vorige week werd in Deventer de tweede editie van het Hanzesteden Walking Footballtoernooi gehouden.

Twaalf teams deden mee. Hoewel trainerloos, deed het Hattemse Walking Footballteam flink haar best. Als enige team kregen de spelers zelfs aanmoedigingen van supporters. Aan het eind van de prijsuitreiking werd meegedeeld dat de Hattemse voetbalverenigingen waarschijnlijk op 14 mei 2025 de derde editie van het Hanzesteden walkiong footballtoernooi zullen organiseren. De teamleider, Jaap van Dijk, mocht het bijbehorende organisatiebord in ontvangst nemen. Met het scanderen van ‘Hattem, Hattem, Hattem’ door enthousiaste medespelers uit de diverse steden, verlieten de Hattemse spelers met medaille het zonnige Deventer.

Acrogymnasten in Den Bosch

HATTEM - Zaterdag stonden

twee C senior trio’s van Hanze Gym Hattem op de vijfde plaatsingswedstrijd in Den Bosch. Voor deze twee teams was dit de tweede mogelijkheid om zich te plaatsen voor de landelijke finale op 22 juni in Ahoy Rotterdam.

In een sterk en groot deelnemersveld mocht trio Britt, Denisha en Milou de wedstrijddag voor Hanze Gym openen. Met een strakke balansoefening en een tempo oefening met mooie salto’s eindigde dit team op een nette 20e plaats. Daarna was het de beurt aan team Jaylinn, Jo-Ann en Lieke. Deze meiden

lieten een strakke tempo oefening zien en straalde van de vloer met de oefening voor balans. Dit team werd knap 14e. Beide teams gaan

de komende weken aan de slag om zich klaar te maken voor hun laatste plaatsingswedstrijd op zondag 2 juni in Zwolle.

v.v. Hattem veilig na gelijkspel bij VSCO

HATTEM - Na het verlies van de vorige wedstrijd was het voor Hattem zaak om in de laatste uitwedstrijd van het seizoen tegen VSCO uit Oosterwolde een goed resultaat te halen.

Op voorhand zou winst inhouden

dat het zichzelf veilig wist en ook volgend seizoen in de 3e klasse zal uitkomen. Hattem begon fel, drong de thuisploeg gelijk terug en ging naarstig op zoek naar de voorsprong. De hele wedstrijd had Hattem hiervoor de nodige kansen maar wist het net niet vin-

den. De uiteindelijke eindstand van 0-0 bleek achteraf evenwel toch voldoende om nacompetitie te ontlopen.

Door het gelijkspel en de resultaten op de andere velden is Hattem veilig en hoeft het geen nacompetitie te voor klassenbehoud te spelen. In de wedstrijd bij VSCO waren de geel-blauwen wel de betere en had een overwinning er wel in gezeten. Desalniettemin heeft het jonge team in samenspel met de trainersstaf een aardig seizoen gespeeld waar achteraf wel meer in gezeten had. Ze hebben zichzelf dan ook beloond met deze handhaving.

Volgende week speelt Hattem de laatste thuiswedstrijd tegen ’s Heerenbroek.

Winst duiven Hessel de Kleine

HATTEM - Zaterdag stond voor de duivensporters een midfondvlucht vanaf het Franse Soissons op het programma. Het weer was zaterdag in Noord Frankrijk echter dermate slecht dat er werd besloten terug te rijden naar Bierges in België, afstand 218 km.

Helaas viel de vlucht alsnog in het water, want regen en onweer zorgden ervoor dat het laatste deel van de reis voor de duiven eindigde in een nat pak. De duiven van

s.v. Hatto-Heim JO17-1 kampioen

HATTEM – s.v. Hatto- Heim

JO17-1 is zaterdag officieus kam[1]pioen geworden.

Voorafgaande aan de wedstrijd kreeg het team een ont-

bijt aangeboden, waarbij de jongens een filmpje te zien kregen waarin familie en vrienden hen succes wensten. De wedstrijd werd uiteindelijk gewonnen met 0-2.

s.v. Hatto-Heim op pole position ondanks verlies

HATTEM – sv Hatto-Heim speelde zaterdag de laatste thuiswedstrijd in de competitie tegen WVF uit Westenholte. De wedstrijd ging verloren, maar gelukkig voor de Hattemers gold dat ook voor de naaste concurrenten.

De Hattemers openden de score. Na een mooie aanval kwam de bal bij Ward Willemsen terecht en die schoot de bal tussen de benen van keeper Melvin Hartenhof door; 1-0. Lang kon Hatto-Heim niet genieten van de voorsprong, want binnen vijf minuten maakte Jamiro Oortwijn de gelijkmaker (1-1). Na ruim een half uur spelen kreeg Hatto-Heim een strafschop tegen. Dankzij een knappe redding van Robin van Dijk bleef het 1-1. In de 65e minuut scoorde Jamiro Oortwijn voor WVF de 1-2. Hatto-Heim ging op zoek naar de

gelijkmaker en gaf in deze fase veel ruimte weg. Voor WVF was het een gelopen zaak. Uiteindelijk konden de mannen uit Westenholte uitlopen naar een 1-4 overwinning door doelpunten van Luca Veldhoen en Joeri Mensink.

Pole position

Ondanks het verlies blijft het team van hoofdtrainer Jan-Peter Jonkman op pole position staan. De concurrent ZZVV verloor van van SVI (2-5) en IJVV ging kopje onder in en tegen Nunspeet (4-2). Volgende week staat de laatste wedstrijd in deze competitie op het programma tegen SVI.

Wie mee wil gaan naar deze uitwedstrijd kan zich aansluiten om 13.30 uur om per fiets vanaf sportpark ‘t Achterveen te vertrekken richting Ittersum.

v.v. Hattem JO14-1 kampioen

HATTEM - Zaterdag werd v.v. Hattem JO 14-1 kampioen.

Met nog één wedstrijd te gaan, waren tien achtereenvolgende overwinningen genoeg om de feestelijkheden te starten. Het team, onder leiding van Bram van Regteren en Jort Steenman, mocht genieten van alles wat bij een kampioenschap hoort.

Hessel de Kleine leken hier weinig last van te hebben. Zij zetten met overmacht een prachtige serie neer. Top tien Bierges: 1. 2. 3. 4. 5. 7. Hessel de Kleine (1.235 mpm.), 6. Wim Mensink, 8. 9. Gert Huizinga, 10. Sandra Keizer. Zaterdag staat er opnieuw een midfondvlucht op het programma, Chalons en Champagne, afstand 407 km.

HATTEM – De mannen van s.v. Hatto-Heim 5 hebben zaterdagmiddag het kampioenschap van de vijfde klasse gevierd. Dankzij een verdienstelijke 1-10 winst op Go Ahead Kampen kon de kampioenschaal mee naar Hattem worden genomen.

Petanque bostoernooi op eigen terrein

HATTEM – Vanwege gewijzigde regelgeving is het voor Hattem Petanque, na 40 jaar, niet langer mogelijk het bostoernooi in het bos te organiseren. Daarom besloot de vereniging het bos naar haar eigen terrein te halen door boompjes te plaatsen en de grond te bezaaien met dennenappels. Een extra uitdaging voor de spelers.

De extra uitdaging werd door de spelers gewaardeerd, maar soms ook verwenst als een boule door een denappel of boompje uit koers werd gebracht. De “thuisteams” hadden het voordeel van eigen terrein en dat is te zien in de uitslag. Het team van Martin Willemsen, Renze Bosgraaf en Hans Tijssen wist het best met de obstakels om te gaan en als enige

alle partijen te winnen. De uitslag: 1e Martin Willemsen, Renze Bosgraaf en Hans Tijssen (Hattem Petanque), 2e John Scheffer, John knol en Pierre Stevens (Hattem Petanque/Lemsterland), 3e Peter Wolven, Gerard v.d. Werf en Ben Kort (Hattem Petanque). Alle uitslagen en foto’s op www. hattempetanque.nl

WOENSDAG 22 MEI - PAGINA 11
Foto: Gonny van Duinen Foto: v.v. Hattem
s.v.
viert kampioenschap
Hatto-Heim 5

Wees welkom op de open dag van Zoethout op vrijdag 31 mei van 10.00 - 16.00 aan de Waag 2 in Hattem

Feest! Zoethout 10 jaar

Zoethout bestaat 10 jaar. Dat betekent al 10 jaar dagbesteding, ambulante ondersteuning en begeleid wonen. We vieren dit met een open dag op onze locatie in Hattem. Iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen. Onze lunchroom is geopend waar je heerlijke drankjes, taart en lunch kunt bestellen en er is veel leuks te koop in de winkel. We geven je ook graag een rondleiding, zodat je een indruk krijgt wat we verder nog allemaal maken en doen bij Zoethout. Voor de kinderen is er een springkussen, ijscokraam én de mogelijkheid om een bloempotje te versieren. We zien je graag op 31 mei!

Lekker eten & drinken

Zoethout heeft een gezellige lunchroom in Hattem en Heerde. Wij zijn op dinsdag t/m vrijdag geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Geniet bij ons van de gastvrijheid en al het lekkers. Wil je jouw lunch of koffie liever meenemen? Een broodje of koffie to go is ook mogelijk! En wist je dat... wij ook broodjes en taarten op bestelling verzorgen voor bedrijven en particulieren? Meer weten? Stuur een e-mail naar info@zoethout.nl

Menukaart

Van de lekkerste koffie en thee tot heerlijke broodjes en baksels én bijzondere specials, je vindt ze op de menukaart van Zoethout.

Nieuwsgierig? Bekijk onze menukaart alvast op zoethout.nl/menu

Tijdens de open dag op 31 mei is er een aangepaste menukaart.

WOENSDAG 22 MEI - PAGINA 12

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.