De Hattemer, 12 juni 2024

Page 1

Verkiezingen Europees Parlement goed verlopen

HATTEM – De verkiezingen voor het Europees Parlement zijn goed verlopen in Hattem. Verdeeld over zes stembureaus konden de Hattemer stemgerechtigden hun stem uitbrengen. Omdat de kiezers in andere Europese landen op zondag 9 juni naar de stembus gingen, mocht de uitslag pas vanaf maandag bekend worden gemaakt. PvdA/GL bleek de grootste geworden in Hattem, gevolgd door de PVV en ChristenUnie.

De hele dag door druppelde het aantal stemmers gestaag door bij de stembureaus in de Hanzestad. Er kon gestemd worden op de Nederlandse leden van het Europees Parlement. Burgemeester Marleen Sanderse bracht samen met Andries Held van de gemeente Hattem een bezoek aan alle stembureaus, om alle vrijwilligers te bedanken voor hun inzet.

Ook dit jaar was het reilen en zei-

len rondom de verkiezingen weer goed geregeld onder leiding van Andries Held. Het waren de laatste verkiezingen voor Andries die na 22 jaar te hebben gewerkt bij de gemeente Hattem, en ruim 20 keer verkiezingen georganiseerd te hebben, met pensioen gaat.

Na het sluiten van de stembussen konden de leden van de stembureaus aan de slag gaan om de stemmen per partij te tellen op partijniveau, zodat de voorlopige uitslag vastgesteld kon worden. Op vrijdagmorgen zijn in het stadhuis de stemmen per kandidaat geteld.

Uitslag

De volledige uitslag was als volgt. Met 947 stemmen heeft GroenLinks/Partij van de Arbeid (PvdA) de meeste stemmen behaald bij de Europese verkiezingen in Hattem. De Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders werd met 760 stemmen de tweede partij, gevolgd door de ChristenUnie die 746 stemmen kreeg en het CDA waarop 727 kiezers stemden. 543 Hattemers stemden VVD. Overige uitslagen: D66: 364 stemmen, NSC: 255, BBB: 264, SGP: 246, Volt Nederland: 193, Partij voor de dieren: 150, Forum voor Democratie: 104, Meer Directe Democratie: 73, SP: 70, Belang van Nederland: 27, 50 PLUS: 23, Piratenpartij: 15, JA21: 12 en NL Plan EU: 2.

Van de 9867 kiesgerechtigden in Hattem brachten 5527 hun stem uit in één van de stembureaus in Hattem.

Succesvol eerste Green Deal Event

HATTEM – Bijna 50 belangstellenden waren woensdag aanwezig bij het eerste Green Deal Event in De Marke. De belangrijkste boodschap die werd meegegeven, is dat iedereen nodig is om van Hattem een duurzame en toekomstbestendige stad te maken.

Toekomst

In het welkomstwoord gaf wethouder Tjitske Siderius aan dat

bij deze grote opgave de kennis en de expertise vanuit de stad hard nodig is. “Alleen ga je sneller, samen kom je verder.” De wethouder vertelde meer over het doel van de Green Deal, wat er al is gedaan en zij keek vooruit richting de toekomst. “De Green Deal Hattem is een beweging waarin ondernemers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden in Hattem elkaar helpen om te verduurzamen. Elke in-

woner kan een groen initiatief indienen bij Green Deal Hattem.” Haar droom is dat er meer initiatieven komen waarbij kinderen betrokken zijn. “De jeugd is de toekomst. Daarom is natuureducatie van groot belang.”

Samen Green Deal procesbegeleider Tim Vredeveld gaf aan dat er inmiddels 25 initiatieven zijn aangemeld op gebied van energie, biodiversiteit, sociale duurzaamheid, circulariteit en klimaatadaptatie. “Voor alle initiatieven geldt dat er een modus gevonden moet worden om dit samen met elkaar op te pakken. Het is niet: ‘Ik heb een idee en laat de overheid dat maar doen’. Alle initiatieven zijn niets zonder netwerk. Vandaar dat we nieuwe verbindingen op gang brengen. Ik ben er voor de ondersteuning,

maar je zult ook zelf wat moeten doen. De kunst is om al deze initiatieven samen een stap verder te brengen.” Er is bewust gekozen om het Green Deal Event te laten plaatsvinden op 5 juni, want dan is het World Environment Day. “Dé dag om samen te werken en kennis te delen voor de wereld van de toekomst.”

Ook wethouder Siderius benadrukte dat het belangrijk is om met elkaar in contact te zijn om verder te komen. “Stap voor stap en samen doen. Uiteindelijk komen we dan bij het resultaat.”

Intentieverklaring Een aantal nieuwe plaatselijke bedrijven en organisaties ondertekenden de intentieverklaring om samen te kijken waar de partijen elkaar kunnen vinden binnen de Green Deal. Een aanvulling op de partijen die tijdens de start van de Green Deal in juni 2023 al hun handtekening zetten onder de intentieverklaring.

Lees verder op pagina 3.

gemeentenieuws zie pagina 8, 9 en 10 WWW.KNOLMAKELAARDIJ.NL 038 303 82 00 Het weekblad voor de gemeente Hattem 5e jaargang, nr. 22, 12 juni 2024 CV-ketel onderhouden? T (038) 444 89 99 www.zwanepolbv.nl installatie l inregelen service en onderhoud Ampèrestraat 14 Wezep T 038-3769156 / 06-38656875 autoschade-jansen.nl Uw schade in goede handen Ruime collectie spellen en speelgoed! KERKSTRAAT 35, HATTEM streng hoveniers.nl Tel. 06 - 363 01 226 Pasfoto's Direct klaar, zonder afspraak Kerkstraat 7, schoenmakerhattem.nl 038 - 444 16 68 SUCADELAPPEN 500 gram .......... 8.95 HELE GRILLWORST per stuk ........... 4.95 100% RUND HAMBURGERS 5 halen en er maar 4 betalen FILET AMERICAN 100 gram ........... 2.25 V/H VECHTDAL RUND Kaas of Naturel
Andries Held en burgemeester Marleen Sanderse

KERKDIENSTEN

Kerkdiensten zondag 16 juni

• Protestantse Gemeente Hattem: zondag 16 juni 10.00 uur Andreaskerk, Prop. J.W. Bassie uit Groningen (HW de Bron), 10.00 uur Emmaüskerk, moment van ontmoeten, 19.00 uur Hezenberg of Andreaskerk, ds. W. Hortensius m.m.v. CMH. De fysiek/digitale diensten zijn live te volgen via www.pknhattem.nl. En achteraf via het Youtube-kanaal pknhattem.nl.

• Christelijke Gereformeerde kerk De Veste: zondag 16 juni 9.30 uur Drs. A. Th van Olst, 19.00 uur Drs. G. van Roekel. Meeluisteren via internet: www.cgkhattem.nl.

• Nederlandse Gereformeerde Kerken locatie Gasthuiskerk: zondag 16 juni 9.30 uur ds. Jelle Drijfhout, 16.30 uur ds. Gijs Bronsveld. Diensten worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl.

• Nederlandse Gereformeerde Kerken locatie De Open Poort: zondag 16 juni 10.00 uur morgendienst. De kerkdienst is te volgen via de website van De Open Poort (www. deopenpoorthattem.nl) en via www.kerkdienstgemist.nl.

• Nederlandse Gereformeerde Kerken locatie de Ontmoetingskerk: zondag 16 juni 10.00 uur ds. G. Bronsveld.

• Vrije Baptisten Gemeente Bethel: zondag 16 juni 10.00 uur Br. D. v. Lokhorst- Vaassen, 19.00 uur Br. O. Lohuis- Ermelo. Diensten zijn te volgen via Youtube livestream Bethel Hattem.

• R.K. Kerk O.L.V. ten Hemelopneming: zondag 16 juni 9.00 uur Gebedsviering.

• Vrijzinnig Hattem/Heerde; zondag 16 juni 10.00 uur Nicoline Swen-Fischer in de Julianakerk Heerde.

• Kapeldiensten De Hezenberg; 10.00 – 11.00 uur viering in de kapel. Belangstellenden van buitenaf kunnen zich tot uiterlijk 12.00 uur op de vrijdag voor de viering aanmelden via info@hezenberg.nl.

• Leemcule Kerktentdiensten op Molecaten Park De Leemkule tot en met de laatste zondag van augustus. Aanvang: 9.00 uur. Rooster Zendtijd voor Kerken: Gasthuiskerk.

VRIENDEN VAN DE HATTEMER

Wilt u er een steentje aan bijdragen dat Hattems nieuws iedere week bij u op de deurmat kan vallen, dan kunt u een bijdrage storten op dit bankrekeningnummer NL87 RABO 0350 5238 00 t.n.v. Vrienden van de Hattemer. De opbrengst komt geheel ten goede aan de realisatie van de krant.Voor meer informatie: redactie@dehattemer.nl

AFHAALPUNTEN DE HATTEMER

Bruna, Kerkstraat 35 I TIP, Kerkhofstraat 2 Gemeentehuis, Markt 1 I AH, Vechtstraat 7

BEZORGKLACHTEN

De Hattemer wordt op woensdag en/of donderdag huis-aanhuis bezorgd in de gemeente Hattem. Heeft u klachten omtrent de bezorging dan kunt u contact via de mail met All-Inn verspreidingen mail naar: bezorgers@verspreidingen.nl

COLOFON

De Hattemer is een uitgave van Uitgeverij Hattem BV Redactie: Angela van Erven en Corinda van der Worp redactie@dehattemer.nl

Verkoop advertenties: verkoop@dehattemer.nl

Opmaak: Creative Brand

Bezoekadres: 2e Walsteeg 4 in Hattem Deadline redactie: maandag 8.00 uur, Advertenties: maandag 10.00 uur

Familieberichten: dinsdag 10.00 uur via verkoop@dehattemer.nl

Ook in de stille zomermaanden zijn er mensen voor een goed gesprek

Elke woensdagmorgen 10.30-11.30 uur de Koffiegroep ‘Een goed gesprek’. Welkom in de Marke, in de Salon bij Stichting Welzijn Hattem Bel vrijblijvend 06 52 373 378 of kijk op www.swHattem.nl of www.geestelijkeverzorgingHattem.nl

Omdat je het niet alleen hoeft te doen. Ria Pool Meeuwsen, geestelijk verzorger, coach

Familieberichten

Loof� de Here want Hij is goed. Psalm 118

Onze lieve pa en opa heeft op 90-jarige leeftijd het leven, dat hij zo liefhad, toch nog snel los moeten laten. We zijn verdrietig maar bovenal dankbaar voor zijn leven en wat hij voor ons betekend heeft. Hij leeft in ons voort.

Henk Tuunter

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

* Doetinchem, 20 oktober 1933 † Epe, 7 juni 2024 Weduwnaar van Jopie Wentink en Fennie van der Heide

Herma en Theo Wim †

Nathan en Noortje Tom en Britt Neomi Harmina

Heleen en Eric †, John Maud

Nima

Hof van Blom 40 | 8051 JS | Hattem

Wij nodigen u uit voor een dankdienst op vrijdag 14 juni om 11.00 uur in de Emmaüskerk, Dorpsweg 27 in Hattem. Voorafgaand aan de dienst is er in de kerk van 10.00 – 10.45 uur gelegenheid om ons te condoleren.

Bij de uitgang is het mogelijk een gift te doen voor het KWF.

Aansluitend begeleiden we pa naar de Algemene Begraafplaats op de Kerkhofdijk 4, waar hij begraven zal worden bij mama.

De dienst is ook online mee te volgen via: pknhattem.nl > Youtube.

Wanneer u geen rouwkaart heeft ontvangen mag u deze advertentie als uitnodiging zien.

Pa hield van veldbloemen. We vinden het fijn wanneer u een onverpakte bloem voor hem mee zou willen brengen. Zo kunnen we samen een mooi veldboeket voor hem maken.

Dankbetuiging

Wij zijn u dankbaar voor het medeleven dat wij mochten ontvangen na het overlijden van onze lieve ma en oma

Tiny van Hoorn-van Riessen

Het heeft ons enorm gesteund

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Hartelijk bedankt voor uw medeleven, in welke vorm dan ook, na het overlijden van mijn vrouw, onze moeder en (over)grootmoeder

Hartelijk bedankt voor uw medeleven, in welke vorm dan ook, na het overlijden van mijn vrouw, onze moeder en (over)grootmoeder

Jannie Oldehinkel - aan het Rot

Jannie Oldehinkel - aan het Rot

Dit heeft ons erg goed gedaan.

Het heeft ons erg goed gedaan.

Wim Oldehinkel

Wim Oldehinkel

Kinderen en kleinkinderen

Kinderen en kleinkinderen

U bent altijd welkom voor een open gesprek. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Bel 038 - 204 99 91 of ga naar monutasepers.nl

Geef dit dan door via redactie@dehattemer.nl De Hattemer is gratis af te halen bij de vaste afgiftepunten of online te lezen via dehattemer.nl

WOENSDAG 12 JUNI - PAGINA 2
praten over afscheid geeft rust
Mark Sepers Hattem en Wapenveld
Heeft u de krant niet ontvangen?

Ons Genoegen treedt op met Uptown Coverband

HATTEM - Het A-orkest van het Fanfarekorps Ons Genoegen geeft tijdens de Langste Dag van Hattem, op zaterdag 22 juni, een concert samen met Uptown Coverband. Evenals voorgaande jaren zal het concert plaats vinden bij De Kruussing in de Kruisstraat.

Om 19.30 uur zal het orkest van

Ons Genoegen, onder leiding van dirigent Sandra Mulder, aanvangen met het concert. Het repertoire bestaat deze avond uit populaire muziek, die lekker meegezongen kan worden. Bijzonder tijdens dit concert is dat een aantal jonge leden bij een aantal werken deel zal uitmaken van het orkest. Dit nadat zij in het voorjaar hun debuut mochten

maken tijdens het Jubileumconcert. Na het programma van het fanfare-orkest zal Uptown Coverband het muzikale gedeelte overnemen en de aanwezigen meenemen in swingende medleys, dampende disco en tijdloze hits. De toegang tot het evenement is gratis en het belooft een muzikaal spektakel te worden.

Voor de eerste keer stemmen

HATTEM – Tijdens de verkiezingen voor het Europees Parlement mochten 85 jongeren uit Hattem voor de eerste keer stemmen.

De 18-jarigen Bo, Senna en Mylène deden dat in stijl. Zij werden door burgemeester Marleen Sanderse persoonlijk van huis opgehaald in een oldtimer VW-bus om te gaan stemmen in het stadhuis.

Op de foto van links naar rechts: Bo, Senna, burgemeester Sanderse en Mylène.

Hanzesteden kiezen voor duurzaam reizen

HATTEM - De vertegenwoordigers van de Nederlandse Hanzesteden Deventer, Doesburg, Elburg, Harderwijk, Hasselt, Hattem, Kampen, Oldenzaal, Ommen, Rijssen-Holten, Zutphen en Zwolle kiezen voor duurzaamheid, door gezamenlijk per trein naar de Internationale Hanzedagen te reizen.

De Hanzedagen vinden van 13 tot en met 16 juni plaats in het Poolse Gdansk. Dit jaar staat de bijeenkomst van alle Europese Hanzesteden in het teken van duurzaamheid en innovatie, met als motto “Change begins here”.

Vertrek Op 13 juni vertrekt het gezelschap, dat bestaat uit ruim 70 afgevaardigden, al vroeg vanaf station Deventer via Berlijn naar Gdansk. Hiermee onderstrepen zij hun commitment aan duurzame mobiliteit en hopen zij een beweging in gang te zetten die zich verspreidt via Overijssel, Gelderland, Nederland naar de rest van Europa.

Duurzaam reizen

De keuze voor de trein boven het

vliegtuig laat de inzet zien van de Nederlandse Hanzesteden voor duurzaamheid. De tien uur durende reis benutten de reizigers door een inspirerend programma te volgen waarin naast duurzaamheid ook brede welvaart, handel en economie centraal staan. De bestuurders willen met hun reis het bewustzijn voor duurzame mobiliteit vergroten en een voorbeeld stellen voor andere Europese steden.

Statement

Een eenvoudige rekensom laat zien dat de treinreis van Deventer naar Gdansk een CO2 besparing oplevert van 148,5 kg per persoon ten opzichte van een vliegreis. De delegatie van ruim 70 personen bespaart met deze duurzame keuze dus ruim 10.000 kg CO2-uitstoot.

In samenwerking met de Nederlandse Spoorwegen (NS) streven de steden naar comfortabele, makkelijke en snelle treinverbindingen binnen Europa. De gezamenlijke treinreis naar Gdansk is een krachtig statement en een oproep aan de Europese Commissie om te blijven investeren in duurzame mobiliteit en een betere spoorinfrastructuur.

Vervolg voorpagina Green Deal Event

Initiatieven Tijdens het event werd een viertal initiatieven van de Green Deal nader toegelicht. Directeur Martijn van Roon van MFC de Marke vertelde dat de biomassa met houtsnippers, waarmee het zwembad wordt verwarmd, toe is aan een duurzame oplossing. Een groep Hattemers - samenwerkend onder de naam ‘Groen Goud’ - wil graag een buurtmoestuin en voedselbos aanleggen. Een parkachtige tuin op een goed bereikbare plek. Op dit moment maken zij een plan van aanpak, is een stichtingsbestuur opgericht en is de groep op zoek naar een geschikte centraal gelegen locatie. Een aantal leerlingen van de Sint Andreasschool vertelde onder begeleiding van leerkracht Margriet Goos dat de leerlingen graag een groener schoolplein willen met uitdagende speelplaatsen. “Kun je ons een boost geven, help ons dan”, zo klonk de oproep. Tot slot kwam het initiatief om het atrium in De Hof van Blom te verduurzamen aan bod.

Geslaagd Stagiaire Wout Wagenaar van

Zoethout won de quiz door bijna het goede antwoord te geven op de vraag hoeveel bomen er in Hattem staan. Dit bleken er 56.986 te zijn.

Op de zeepkist konden de aanwezigen in twee minuten hun droom of idee pitchen. De familie Fikse gaf bij monde van Wiechert Fikse aan op zoek te zijn naar een leuk initiatief op gebied van biodiversiteit voor landgoed De Vuursteen. De bewoners van de Oude Kerkweg gaven op de zeepkist aan graag hun buurt te willen vergroenen en pleitten voor het behoud van het zandpad bij De Enk waar zomers veel bijen en vlinders zitten. Liesbeth Rischen hield een pitch om binnen de bestaande groene structuren meer eetbare planten te zetten. Martin Colee wil graag een burgerinitiatief starten om veel bomen in stedelijk gebied te realiseren. Het streven is om voor iedere Hattemer een boom te planten. “Zo kunnen we samen Hattem nog mooier maken.”

De wethouder blikt trots terug op een geslaagd event dat smaakt naar meer.

Aanbiedingen

en activiteiten op Langste Dag in Hattem

HATTEM - Op zaterdag 22 juni bruist het in het centrum van Hattem van de voordelige koopjes en activiteiten. Voor alle vroege vogels zijn er in de ochtend spectaculaire aanbiedingen, voor de minder vroege vogels is er in de middag ook nog van alles te doen. In de Hattemer van volgende week staan veel aanbiedingen van de lokale ondernemers.

Koopjes

Oproep

Peter Snijders, burgemeester van Zwolle, benadrukt de noodzaak van Europese steun: “De samenwerking tussen de Hanzesteden in Nederland is een mooi begin, maar inzet van Europa is nodig om duurzaam reizen binnen Europa toegankelijker te maken.” De oproep van de steden en NS aan de Europese Commissie omvat zes concrete punten, waaronder het investeren in spoorinfrastructuur, het vereenvoudigen van het ticketsysteem en het creëren van een gelijk speelveld voor trein en vliegtuig.

Bezoekers kunnen de hele dag profiteren van spectaculaire aanbiedingen en leuke acties bij de Hattemse ondernemers tijdens De Langste Dag van Hattem. Op deze dag zijn de winkels al vanaf 8.00 uur ’s ochtends geopend. Het bruist in het centrum van Hattem, want bezoekers aan de binnenstad kunnen naast shoppen ook genieten van muziekoptredens en leuke kinderactiviteiten.

Livemuziek

Op verschillende plekken in de stad is live muziek van diverse muzikanten te horen. Zoals een duo op saxofoon en contrabas die een mix van jazz en popnummers spelen.

Werkzaamheden Verkentoren

HATTEM - De staalconstructie van de Verkentoren is dinsdagmiddag gedemonteerd met behulp van een bouwkraan. Hierdoor was de Grote Gracht tijdelijk geblokkeerd.

De staalconstructie van de Verkentoren wordt de komende periode versterkt door Smederij Wessel. Op een later moment wordt de constructie terug geplaatst en wordt de Verkentoren weer in oude ere hersteld.

Een muzikale act die swingende dixieland en golden oldies voorbij laat komen en met hun humor een glimlach op je gezicht toveren. En op het Marktplein en Tinneplein is van 12.00 tot 17.00 uur een speciaal programma met vele koren onder de noemer Hattem Vol Koren Music All-In.

Bij Eetcafé de Kruusing kun je vanaf 19.30 uur genieten van een gezellige avond met een concert van muziekvereniging Ons Genoegen en coverband UpTown.

Kinderprogramma

Kinderen kunnen hun energie kwijt op het springkussen en spelen op Vier op een rij XL op het Kerkplein. Het spel is een XL variant en zorgt gegarandeerd voor plezier tussen het shoppen door. Ga de uitdaging aan en laat zien wie als eerst vier op een rij weet te krijgen. Naast springen en spelen op het Kerkplein, kunnen kinderen zich tussen 09.00-13.00 uur professioneel laten schminken op het pleintje bij het Toeristisch Informatiepunt. Voor meer informatie op www.visithattem.nl/langste-dag.

WOENSDAG 12 JUNI - PAGINA 3
Nieuwe bedrijven en organisaties ondertekenden de intentieverklaring.

Fiets mee en verrijk levens!

6 juli 2024 IJsselfietstocht

Zin in een dagje fietsen vol avontuur én een goed doel steunen?

Zet dan zaterdag 6 juli in je agenda! De Lionsclub Hattem organiseert een te gekke fietstocht van 45 kilometer en een kortere van 30 kilometer door het prachtige IJssellandschap.

Waar, wanneer en hoe laat

We starten vanaf 9.30 uur bij De Hattemse Hoeve. Onderweg zorgen wij voor een muzikale ontvangst en lekkere versnaperingen. Meefietsende kinderen mogen een gratis ijsje halen!

Deelname

€20 per persoon. Voor kids tot 12 jaar die met hun ouders mee gaan mogen gratis.

Schrijf je snel in!

DIt kan via de QR-code. Die leidt tot een googleinvulformulier. Hier kun je ook betalen.

Scan de QR-code Of gebruik onderstaande link om je aan te melden:

Deze IJsselfietstocht wordt mede mogelijk gemaakt door:

Goudsponsor: Zilversponsor:

Onze dank gaat ook uit naar: Bronssponsoren:

Vragen? fietstocht@lionsclubhattem.nl www.hattem.lions.nl

Wij feliciteren alle geslaagde leerlingen met het behalen van het diploma!

Een wereldschool!

WOENSDAG 12 JUNI - PAGINA 4
W.Vos Postbus 40154, 8004 DD Zwolle www.w-vos.nl
bijna alles in of om het huis. 06 43 90 94 69
Klus- en straatwerkbedrijf
Voor

Gastlessen verkiezingen Europees Parlement

HATTEM – In het kader van de Europese Verkiezingen hebben raadsleden en burgemeester Marleen Sanderse gastlessen gegeven bij de Sint Andreasschool en De Zaaier.

Donderdag brachten de burgemeester en raadslid Erik Kleinpenning een bezoek aan de leer-

lingen van groep 7/8 van de Sint Andreasschool om te praten over de verkiezing voor het Europees Parlement. Raadsleden Teun Juk en Marinus Kers gingen samen met burgemeester Sanderse vrijdagmorgen in gesprek met groep 7/8 van De Zaaier over het belang van deze verkiezingen. Wat is de relatie tussen de Euro-

pese Unie en het Europees Parlement? Waar gaat het Europees Parlement over? Waar vergaderen ze? Wanneer mag je stemmen? En hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Dat en nog veel meer kwam tijdens de lessen aan bod. De gastlessen op de twee basisscholen werden afgesloten met een ‘petje op, petje af quiz’.

Feestelijke aftrap week van Mooi Schoon

HATTEM – Vorige week vond op de Sint Andreasschool het startmoment plaats van de Week van Mooi Schoon in Hattem. De Week van Mooi Schoon is een jaarlijkse actie waarbij leerlingen van basisscholen in de buurt zwerfafval opruimen, om samen te werken aan een fijne en schone leefomgeving.

In iedere groep van de Sint Andreasschool werd eerst een gastles over zwerfafval gegeven. Daarna kwam wethouder Koen Castelein op bezoek om twee boeken over zwerfafval te overhandigen.

Samen met de kinderen telde de wethouder af tot het moment waarop de groepjes Hattem in trokken om zwerfafval op te gaan ruimen. De ROVA had

hiervoor handschoenen, hesjes en grijpers beschikbaar gesteld zodat de basisschoolkinderen als professionele opruimers aan de slag konden. Er werd heel fanatiek opgeruimd, zelfs siga-

rettenpeuken verdwenen in de afvalzakken. Hattem is sinds vorige week weer een stuk schoner dankzij de hulp van alle kinderen tijdens de Week van Mooi Schoon.

Openluchtdienst op De Hezenberg

HATTEM - Op landgoed De Hezenberg wordt zondagavond 16 juni een openluchtdienst van de Protestantse Gemeente Hattem gehouden. Voorganger is dominee Wim Hortensius en de samenkomst begint om 19.00 uur.

Musici van de CMH verlenen medewerking aan deze Hezenbergdienst. Het thema is: de rivier. Je kunt vanaf De Hezenberg richting de IJssel kijken, wat een mooie re-

wordt hij met dezelfde aanvangstijd naar de Grote of Andreaskerk verplaatst. Dit laatste wordt tijdig gemeld op de website www.pknhattem.nl.

“Er zijn zoveel kleine dingen die je zelf of samen kunt doen om onze natuur een handje te helpen en daarmee de biodiversiteit terug te brengen”, stelt Liesbeth Rischen. Zij wil graag de komende tijd in gesprek gaan met Hattemers die al anders dan vroeger met hun tuin omgaan en gaat op zoek naar antwoorden op vragen hierover, wil een schakel zijn en kennis doorgeven. Heeft u ook een vraag, een tip, een weetje, een idee? Mail naar natuurhattem@gmail.com.

Ode aan de slak!

Het lijkt HET onderwerp van dit voorjaar: slakken. We hebben het er maar druk mee, de strijd is grimmig. Marc Siepman, deskundig op het gebied van permacultuur, schreef een Ode aan de Slak. Hoezo? Ik vat het voor je samen.

Door Liesbeth Rischen

Strijdmiddelen

De strijd tegen de slak wordt hard ingezet: doorknippen, havermout voeren zodat hij ploft, verdrinken in bier, koffiedrab. Sommige mensen hoor ik trots zeggen dat ze nog oude korrels hebben bewaard en daarmee strooien. Maar echt, lieve tuiniers, daarmee vermoord je vogels en egels, die wel een slakje lusten. Liever niet dus, ook niet die waar “eco” op staat.

Zwakke plantjes

Mij viel op dat in mijn rommelige, vol geplante stadstuin vol “onkruid”, waar heel veel vogels komen, de plaag lang niet zo groot is als op mijn (ook rommelige, maar minder volle) moestuin. Op die laatste plek verdwijnt alles wat ik in het vroege voorjaar met veel liefde in een kasje heb gekweekt. Alle sla weg, zonnebloemen, courgetteplantjes, peterselie, alles weg.

Onderdeel van het systeem

Marc Siepman legt uit dat de slak ontzettend belangrijk is voor ons ecologisch systeem. Hij ruimt zwakke planten op, ten gunste van de sterkere, verplaatst schimmels die weer heel belangrijk zijn voor de bodem en de planten. De meeste slakken eten dood organisch materiaal en zetten dat om in voedsel voor de planten, net als wormen. Als er veel wormen in de grond zitten, hebben planten veel minder last van slakkenvraat. En als je verschillende soorten door elkaar zet, zal de slak niet zo snel al je sla opeten. Hij moet zijn spijsvertering telkens aanpassen, dat vertraagt.

Afweer

Wilde, inheemse planten maken afweerstoffen aan tegen slakken, maar de planten die we zelf kweken of in het tuincentrum kopen, hebben die bescherming niet en gaan er als eerste aan. Planten die hun eigen plek hebben gekozen (die we meestal onkruid noemen) worden niet aangevallen. Ooit een aangevreten paardenbloem gezien?

Vijanden en voedsel

Slakken houden van vochtige plekken en leggen zes keer per jaar ongeveer 200 eitjes. Dat kan een ramp worden, maar gelukkig hebben ze veel vijanden: egels, vogels, kikkers, salamanders, hazelwormen, maar ook spinnen en hooiwagens, de tijgerslak (de kannibaal!) allerlei kevers, mollen, muizen en slangen. Dat maakt ze ook belangrijk, immers: ze zijn voedsel voor veel andere dieren. Als de populatie roofdieren in evenwicht is met het aantal slakken, richten ze niet veel schade aan. Daar zit hem de kneep. In de gemiddelde tuin zijn er niet genoeg roofdieren, we hebben de cirkel doorbroken. We vermoorden of verwijderen de slakken, waarmee we weer minder voedsel voor de roofdieren hebben en dus komen onze slakjes even hard terug. Evenwicht herstellen

Marc Siepman zegt dat de balans terugkomt als je stopt met bestrijden en werkt aan de diversiteit en de kracht van de planten. Dus: laat de bladeren liggen voor de egels, leg een poel aan voor padden, kikkers en salamanders, geef kevers en spinnen een strooisellaag in plaats van kale aarde. Het duurt even, maar als de balans weer terug is, hoef je niet meer te strijden. Drie jaar, zegt Marc!

Bron: Marc Siepman, Ode aan de slak. Permacultuur 18, 2020

Gemeenten Hattem en Heerde willen geen explosieven oefenterrein bij Wapenveld

den is voor dit thema. Maar rivieren spelen ook een belangrijke rol in de Bijbel en soms in het nieuws, vanwege zware overstromingen. In de overweging staat het verhaal over een rivier met water dat leven geeft - opgetekend in het Bijbelboek Openbaring - centraal.

De organisatoren hopen uiteraard op goed weer, zodat deze openluchtdienst door kan gaan. Maar als het weer tegen zit, dan

HATTEM – Het college van Hattem gaat samen met buurgemeente Heerde onderzoeken wat gedaan moet worden om te voorkomen dat in Wapenveld een nieuw springterrein door het Ministerie van Defensie wordt gerealiseerd.

Locaties

Het Ministerie van Defensie is bezig om in beeld te brengen wat haar toekomstige behoefte aan ruimte is. Daarom zijn in totaal zeven potentiële locaties in Nederland in beeld, waar een natuurgebied in Wapenveld er één van is. In een informatiebrief aan de raad

geeft het college van Hattem aan dat de mogelijke locatie in Wapenveld in beeld is voor een terrein waar geoefend wordt met explosieven. “De gemeente Heerde heeft binnen de milieueffectrapport (mer)-procedure een zienswijze ingediend om over de plannen en behoeften meer duidelijkheid te krijgen en hun aandachtspunten naar voren te brengen. Dit is gebeurd in afstemming met de gemeente Hattem en de andere gemeenten binnen de Kop van de Veluwe.” Op 31 mei 2024 heeft de ministerraad een reactie gegeven op de ingediende zienswijzen. De gemeente Heerde geeft aan on-

aangenaam verrast te zijn met de mededeling van Defensie. “Een eventuele keuze op het gebied bij Wapenveld zou betekenen dat het niet meer toegankelijk is voor inwoners en recreanten, terwijl dit natuurterrein voor de noordelijke Veluwe een belangrijk recreatiegebied is. Ook voor inwoners van Hattem zal een aanwijzingsbesluit negatieve gevolgen hebben, gezien de nabijheid van het gebied. Wij verkennen samen met de gemeente Heerde wat we kunnen doen om te voorkomen dat dit gebied daadwerkelijk wordt aangewezen”, aldus het college in de raadsinformatie.

WOENSDAG 12 JUNI - PAGINA 5
Foto van een eerder gehouden Hezenbergdienst. Foto: Hans Lambrechts Luuk, Levi H., Levi S., Yvette, Annelie en Maartje gaven de beste pitch over waarom stemmen belangrijk is en kregen een prijs.

Op korte termijn beschikbaar

APPARTEMENT VOOR

WERKENDE ALLEENSTAANDE

Nieuweweg 63A, Hattem

Eigen opgang

Eigen douche

Eigen keuken.

Ongeveer 30m2

Voor meer informatie Steven Rouvoet: 06-19255633

Wij feliciteren al onze geslaagde leerlingen met het behalen van het diploma!

Het team van het Agnieten College Wezep

kijk op agnietenwezep.nl

KUNSTWEDSTRIJD

Project Dijkpoort

Het Voerman Stadsmuseum Hattem organiseert in samenwerking met de Gemeente Hattem en Visit Hattem de kunstwedstrijd ‘Project Dijkpoort’.

De Dijkpoort is al eeuwenlang beeldbepalend voor het stadje Hattem en op allerlei manieren vastgelegd op schilderijen en andere kunstwerken. Ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van het Voerman Stadsmuseum Hattem en de 725-jaar oude stadsrechten van Hattem wordt iedereen uitgenodigd om een kunstwerk te maken met als onderwerp: de Hattemer Dijkpoort. Je bent geheel vrij in de materiaalkeuze!

Dus doe mee en maak je eigen Dijkpoort!

WOENSDAG 12 JUNI - PAGINA 6
Scan de QR code voor meer informatie of kijk op onze website! www.voermanstadsmuseumhattem.nl
€ 600,PER MAAND

SWH bedankt jonge mantelzorgers

HATTEM - Van 1 tot en met 7 juni was het de landelijke week van de jonge mantelzorger. Kinderen en jongeren die zorgen voor een naaste werden in deze week in het zonnetje gezet door Mariëtte van Raalte van Stichting Welzijn Hattem. Zij mochten allemaal een kaartje en een ijsbon van IJsboerderij IJscowd in ontvangst nemen.

Zorg Volgens landelijke cijfers zijn onge-

veer 1 op de 5 kinderen en jongeren tot en met 24 jaar mantelzorger.

“Dat zijn er in Hattem ongeveer 700”, vertelt Mariëtte van Raalte namens SWH. “Zij krijgen te maken met zorg voor een gezinslid met een langdurige ziekte, stoornis, verslaving of een beperking.

Daardoor hebben ze meer dan andere leeftijdsgenoten te maken met huishoudelijke klussen, administratieve taken of meegaan naar een arts. Dat is niet zielig, vaak doen ze

het gewoon en gaat het ze goed af. Soms kan mantelzorgen echter heel intensief zijn, zeker in combinatie met school, vrienden en hobby’s. Als het heel veel wordt, kunnen jonge mantelzorgers zich onrustig voelen en zich zorgen maken, wat zich kan uiten in bijvoorbeeld concentratie- of slaapproblemen. Aandacht en begrip voor deze zorgzame kinderen en jongeren is daarom super belangrijk.”

Vanzelfsprekend

Het voelt vaak zo vanzelfsprekend dat veel kinderen niet eens weten dat ze mantelzorger zijn. Daardoor zijn er ook maar weinig jonge mantelzorgers bekend bij SWH. Door ze even in het zonnetje te zetten en een kaartje en een bon van IJsboerderij IJscowd langs te brengen, hoopt Mariëtte meer mantelzorgers te vinden. “Want wanneer ze zich bewust zijn van hun rol, kunnen ze erover praten en eventueel om hulp vragen als dat nodig is. Dat kan bij SWH en bij het jongerencentrum, maar bijvoorbeeld ook op school. Alle scholen in Hattem hebben een infopakket over jonge mantelzorgers ontvangen van SWH. Dan weten de leerkrachten beter wat op een jonge mantelzorger af kan komen en hoe ze daarmee rekening kunnen houden.” Voor meer informatie en aanmelden kunnen jonge mantelzorgers terecht op de website van SWH.

Verhuur appartementen ’t Veen van start

HATTEM - Begin deze week is de inschrijfprocedure gestart voor de verhuur van 18 driekamerappartementen op ’t Veen, speciaal voor Hattemse starters. Met deze woningen biedt Triada hen de mogelijkheid om in Hattem te blijven wonen. Er kan tot en met zondag 23 juni gereageerd worden op de appartementen via de website van Triada. Daarna vindt de toewijzing plaats.

Het nieuwe appartementengebouw bestaat uit drie woonlagen met in totaal 18 driekamerappartementen. De woningen hebben een oppervlakte van ongeveer 52m2 en bestaan uit een woonkamer en keuken (in dezelfde ruimte), een slaapkamer geschikt voor een tweepersoonsbed, een kleinere (slaap)kamer, een badkamer met toilet en een ruimte voor wasmachine en droger. Alle

appartementen hebben een balkon of terras van ongeveer 5m2. De verdiepingen zijn toegankelijk via het trappenhuis; er is geen lift. Elk appartement heeft een fietsberging naast het gebouw, vlakbij de parkeerplaatsen. De appartementen zijn zeer geschikt voor een- of tweepersoonshuishoudens. Alleen jongeren en starters met een leeftijd tussen de 18 tot en met 29 jaar kunnen op deze woningen reageren. Jongeren of starters die woonachtig zijn in Hattem bij (een) ouder(s) of in een onzelfstandige woning krijgen

voorrang bij de toewijzing. De kale huurprijs is € 650,00, inclusief servicekosten komt dat op 681,34 per maand. Het is mogelijk om in aanmerking te komen voor huurtoeslag. Voor jongeren onder 23 jaar gelden speciale huurtoeslagregels. Meer informatie hierover staat op de website van de belastingdienst. Geïnteresseerde jongeren en starters kunnen via de website van de Triada reageren. https:// www.triada.nl/a/b/nieuws/ binnenkort-verhuur-18-appartementen-het-veen/.

Event Vier de Zomer

HATTEM – De gemeente Hattem organiseert op vrijdag 28 juni het event ‘Vier de Zomer’ voor alle inwoners van Hattem.

Van 16.00 tot 19.00 uur zijn er allerlei leuke zomerse activiteiten

Taalcoaches in actie

HATTEM - Afgelopen dinsdagavond heeft het bestuur van Vluchtelingencontact Hattem (VCH) voor het eerst een avondje uit voor de Hattemse taalcoaches georganiseerd. Tijdens een gezamenlijke maaltijd werden verhalen over lesgeven aan vluchtelingen met elkaar gedeeld.

Aansluitend werd de koffie geserveerd in het Molenhuis, waar Saskia Kuiling, docent bij het Taalpunt, sprak over de lesmethodes die de inburgeraars op school krijgen en hoe de taalcoach een aanvulling kan zijn voor de school door de stof te herhalen en de uitspraak van moeilijke woorden te oefenen. De ervaring van Saskia is dat taalcoaches zeker een meerwaarde zijn voor de statushouders. Zij merkt in de lessen dat

de statushouder met een taalcoach makkelijker Nederlands spreekt dan de statushouder die geen taalcoach heeft.

Er werd ook zelf geoefend: “We gingen onszelf voorstellen aan de buurman, in het Frans! Om een beetje te kunnen begrijpen hoe moeilijk het is om in een vreemde taal te praten. Met de andere buurman gingen we oefenen om heel rustig te praten, met pauzes tussen de woorden, om duidelijk over te komen.” Het was een leuke interactieve avond en een eerste stap is gezet naar meer verbinding tussen taalcoaches.

Wie interesse heeft om taalcoach te worden, kan zich aanmelden bij de coördinator van VluchtelingenContact Hattem; Jan-Erik Barendsen.

Versterken biodiversiteit

HATTEM - Inwoners van gemeente Hattem kunnen ook dit jaar weer meehelpen om de biodiversiteit in Hattem te versterken. Voor het vierde jaar op rij biedt gemeente Hattem inwoners van het buitengebied die mogelijkheid aan. Ook eigenaren van grote tuinen (1000 m2) grenzend aan het buitengebied mogen meedoen. Mocht je geïnteresseerd zijn: aanmelden kan via de website van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG), slgelderland.nl.

Meer nestgelegenheid

Wist je bijvoorbeeld dat door het verhogen van de biodiversiteit je bijdraagt aan nestgelegenheid van wilde bijen en andere insecten? Dat geldt met name voor vlier, braam en andere struiken met holle stengels. En wil je iets doen voor hommels? Een hoop stenen die langere tijd blijft liggen, is een prima plek voor een hommelnest. Ook kikkers en salamanders vinden hier een schuilplek. De focus voor het vergroten van de biodiversiteit ligt op ecologisch beheer en het aanplanten van inheemse

bomen en struiken.

Biodiversiteitsplannen Inwoners van het buitengebied kunnen zich opgeven voor een gratis erfbezoek waarbij uitleg gegeven wordt hoe je bij kunt dragen aan het vergroten van de biodiversiteit op jouw erf. Samen met een adviseur van SLG werk je een biodiversiteitsplan uit. In voorgaande jaren was er veel animo voor deze biodiversiteitsplannen en hebben verschillende bewoners vele bomen en struiken geplant op hun eigen terrein. De beplanting en het zaaigoed voor inheemse bijenbloemen kun je met aantrekkelijke korting aanschaffen.

Kijk voor meer informatie en aanmelding op slgelderland.nl/projecten/biodiversiteitsplan-hattem. Samen met bewoners, bedrijven en organisaties wil gemeente Hattem verder bouwen aan een bloeiend, landschappelijk netwerk met aantrekkingskracht voor allerlei dieren én recreanten. Het biodiversiteitsproject wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Gelderland.

voor jong en oud op het Hanzepark Hattem, de thuisbasis van IJsvereniging Hattem. De toegang is gratis. Bij de ingang krijgt iedereen een aantal muntjes waarmee je wat te eten, drinken of snoepen kan bestellen.

WOENSDAG 12 JUNI - PAGINA 7
Foto Peter Eekelder

Dit is een officiële publicatie van de gemeente Hattem.

Bezoekadres

Markt 1, 8051 EZ Hattem

Postadres

Postbus 93, 8050 AB Hattem

Telefoonnummer & WhatsApp (038) 443 16 16

E-mailadres gemeente@hattem.nl

www.hattem.nl

raad.hattem.nl

www.hulpwijzerhattem.nl

Wij werken op afspraak!

Bel (038) 443 16 16 of plan een afspraak via www.hattem.nl/afspraak

Openingstijden balies

Maandag t/m vrijdag van 09.00-12.00 uur.

Op woensdag is Burgerzaken tot 20.00 uur geopend.

Bezwaarschrift

indienen

Als je het niet eens bent met een besluit, kun je binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 93, 8050 AB Hattem. Hierin moet moet ten minste staan: naam en adres, datum, omschrijving van het betreffende besluit, een motivatie (de gronden van het bezwaar) en je handtekening.

Voorlopige voorziening aanvragen

Je kunt ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Gelderland. In die aanvraag moet je aangeven waarom het zo belangrijk is dat het besluit nog niet wordt uitgevoerd. Adres: Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Commissievergaderingen

gemeentenieuws

woensdag 12 juni 2024

Wet op de Kansspelen

Op maandag 17 juni om 20.00 uur vergadert de gemeenteraad over de volgende onderwerpen:

• Aanvraag Vangnetuitkering BUIG

• Toekomstbestendige Huisvesting Gemeente

• Presentatie spreidingswet

• Vaststellen bestemmingsplan Dorpsweg 22-24

Deze vergaderingen zijn openbaar en je bent van harte welkom. Meer informatie staat op de website raad.hattem.nl. Via de website en via RTV Hattem zijn de vergaderingen live te volgen.

Vergadering Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Maandag 17 juni om 09.00 uur vergadert de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit in het stadhuis. Wil je de vergadering bijwonen? Laat dit dan uiterlijk twee dagen voor de vergadering aan ons weten via BWT@hattem.nl of telefonisch. De agenda kun je vanaf één werkdag voor de vergadering inzien in het stadhuis of opvragen via (038) 443 16 16. Meer informatie vind je op www.hattem.nl/welstand

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde vergunningen

• De Wrange 11, bouwactiviteit (omgevingsplan) voor het vervangen van een carport/houthok ingekomen 21 mei 2024

• Eijerdijk 39, bouwactiviteit (omgevingsplan en technisch) voor het uitbreiden van een woning, ingekomen 30 mei 2024

• Kleine Gracht 1, bouwactiviteit (omgevingsplan) voor het bouwen van een carport, ingekomen 30 mei 2024

Tegen een aangevraagde vergunning kun je geen bezwaarschrift indienen.

Verlengen beslistermijn

• Waalstraat 2, het college heeft de beslistermijn met 6 weken verlengd voor de aanvraag omgevingsvergunning met de activiteit bouw, voor het oprichten van een schuur, verzonden 4 juni 2024

Tegen het verlengen van de beslistermijn kun je geen bezwaarschrift indienen.

Opschorten beslistermijn

• Berg en Bos 17, het college heeft de beslistermijn op verzoek met 6 maanden verlengd voor de aanvraag bouwactiviteit (omgevingsplan) voor het plaatsen van een mantelzorgunit, verzonden 3 juni 2024

• Parallelweg ter hoogte van Geldersedijk 51, het college heeft de beslistermijn op verzoek met 4 maanden verlengd voor de aanvraag bouwactiviteit (omgevingsplan) voor het plaatsen van een welkomstbord, verzonden 3 juni 2024

Tegen het opschorten van een beslistermijn kun je geen bezwaarschrift indienen.

Verleende vergunningen

• Eijerdijk 16, bouwactiviteit (omgevingsplan) voor het vervangen van een bestaand bijgebouw, verzonden 3 juni 2024

Tegen een verleende vergunning kun je een bezwaarschrift indienen.

APV-vergunningen

Verleende vergunningen:

• Hattem Culinair Walk op 12 juli 2024 in de binnenstad, verzonden 6 juni 2024.

Vergunning is verleend voor het houden van een loterij met de trekking op 5 en 12 juli 2024 aan de Christelijke Muziekvereniging te Hattem, verzonden 4 juni 2024.

Tegen een APV-vergunning kun je een bezwaarschrift indienen.

Verkeersbesluiten

Het college van b en w heeft de volgende verkeersbesluiten genomen:

• Het reserveren van vier parkeerplekken voor opladen elektrische voertuigen aan de Zandkamp ter hoogte van nummer 9.

De verkeersbesluiten, inclusief bezwarenprocedures, zijn in te zien in het digitale gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl en liggen op afspraak ter inzage in het stadhuis.

Binnenkort ontvang jij berichten over jouw Buurt in de inbox

Veel besluiten die de overheid neemt hebben direct invloed op jouw stad, dorp of buurt. Welke verbouwing willen jouw buren aan hun huis laten uitvoeren? Mag die boom in jouw straat gekapt worden? Jouw gemeente en andere overheidsorganisaties zijn verplicht dit (digitaal) bekend te maken. Deze bekendmakingen noemen we ‘Berichten over uw Buurt’. Binnenkort ontvang je deze elke week via de e-mail.

Met deze e-mail wil de overheid je beter informeren over zaken die spelen in jouw eigen buurt. Ook wordt het hiermee duidelijk hoe jij inspraak kunt krijgen of bezwaar kunt indienen.

Iedere inwoner van Nederland van 25 jaar en ouder waarvan het e-mailadres bekend is bij MijnOverheid krijgt eerst een welkomstmail. Hierin staat alle informatie die je nodig hebt. Via MijnOverheid kun je instellen hoe vaak jij de e-mail wil ontvangen en hoe groot het gebied is waar de bekendmakingen over gaan. Wil je geen e-mails ontvangen? Dan kun je je direct en eenvoudig weer afmelden.

Jij ontvangt de e-mail van Overheid.nl. In deze e-mail staan links naar websiteadressen zodat je makkelijk en snel toegang hebt tot de informatie. Helaas zijn op internet ook criminelen actief. Via links in nagemaakte e-mails proberen zij jou te lokken naar valse websites (phishing). Controleer daarom altijd eerst de verzender (noreply@ overheid.nl) voordat je op een link klikt.

Gaan mijn buren verbouwen?

Via Berichten over uw Buurt blijft u op de hoogte!

Heeft u een account bij MijnOverheid en uw e-mailadres opgegeven?

Dan ontvangt u straks maximaal 1x per week een Berichten over uw Buurt e-mail van Overheid.nl

Hierdoor blijft u op de hoogte van ontwikkelingen in uw omgeving.

WOENSDAG 12 JUNI - PAGINA 8

Annette vertelt over Jouwbespaarhulp

Annette woont in een kleine huurwoning. Zij verdient net iets meer dan het minimum inkomen, dus geld voor grote uitgaven is er meestal niet. Toch doet ze het nodige om energie te besparen. Omdat Annette wil weten waar ze nog winst kan behalen, maakt zij gebruik van Jouwbespaarhulp. Ze vertelt dat ze er heel veel aan gehad heeft.

Vorig jaar ging Annette naar een bijeenkomst over het verduurzamen van je huis. “Na die bijeenkomst ging het snel. Ik heb daar heel veel algemene informatie gekregen om mijn huis te verduurzamen. Ik merkte dat ik best al het nodige deed, maar er werd me ook verteld dat ik een afspraak kon maken met een energiecoach van Jouwbespaarhulp. Die meneer of mevrouw zou bij me op bezoek komen om tips te geven om mijn energieverbruik op onderdelen te verminderen. Dat heb ik dus maar gedaan.”

Verbruik bijhouden

Annette woont al sinds 2007 in een knusse tussenwoning. Ze heeft de afgelopen jaren zelf al aardig wat veranderingen in haar huurhuis aangebracht die het energieverbruik naar beneden gebracht hebben. “Zo heb ik boven isolatie om de verwarmingsbuizen bevestigd, zodat er geen warmte verloren gaat. Ook heb ik een reeks ouderwetse gloeilampen vervangen voor led-varianten. Verder zet ik de temperatuur van mijn verwarming sindsdien lager. Bij mij in huis is 17 à 18 graden warm genoeg, zo blijkt.” Deze eigen uitgevoerde veranderingen hebben resultaat. Dat ziet Annette letterlijk, want ze houdt haar verbruik maandelijks netjes bij in een notitieblokje. “Ik zag letterlijk loon naar werken.”

Waterbesparende douchekop en ventileren

Toch blijkt na het bezoek van de energiecoach dat Annette nog veel meer kan doen om haar verbruik van gas en elektriciteit te verlagen. “Zo heb ik nog meer isolatiefolie gekregen en is me een waterbesparende douchekop aangeraden. Een medewerker van Triada heeft die aangesloten. Ook kreeg ik de tip om meer te ventileren. Als er op sommige plekken in mijn huis raampjes op een kier staan, dan komt er frisse lucht binnen. Dat is natuurlijk gezonder, maar het blijkt ook dat deze lucht warmer aandoet dan de ‘dode lucht’ die er in je huis zit als je de ramen niet open zet.”

Regeling voor aanschaf nieuwe koelkast

Ook vertelt de energiecoach dat Annette haar koelkast moet vervangen. “Ik wist best dat mijn koelkast al wat ouder was, maar was van plan deze te vervangen als hij kapot gaat. Ik snap ook dat zo’n oud apparaat veel meer energie verbruikt dan een nieuwe. Maar ik heb het altijd wel als grote uitgave gezien. En laat me eerlijk zijn: grote uitgaves komen nooit echt uit. Toen de energiecoach vertelde dat er voor inwoners zoals ik een regeling is dat de gemeente de kosten van vervanging voor hun rekening neemt, heb ik niet lang getwijfeld.” Annette verdient maandelijks net iets meer dan het minimumbestaansniveau. Dat maandelijkse bedrag maakt dat ze aanspraak kan maken op een energietoeslag. “Ik schaam me soms best voor de financiële situatie waar ik me in bevind. Toch weet ik aan de andere kant ook zeker dat er mensen zijn die het veel slechter hebben dan ik. Ik zou iedereen die in eenzelfde situatie zit als ik, dus ook willen oproepen om je aan te melden voor Jouwbespaarhulp. Bij twijfel? Laat iemand meekijken en schaam je niet. De gemeente helpt mee om jouw energieverbruik te verlagen. Ik weet inmiddels: dat zorgt uiteindelijk voor meer lucht. Letterlijk en figuurlijk.”

Had jij recht op energietoeslag? Dan kom je in aanmerking voor Jouwbespaarhulp, een initiatief voor inwoners van de gemeente Epe, Hattem en Heerde. Meld je aan via www.jouwbespaarhulp.nl

Twijfel je of deze regeling voor jou geldt? Neem dan contact op met Henk van Jouwbespaarhulp. Je kunt hem bellen of appen op 06-49747359.

(*Na overleg met de geïnterviewde is er een fictieve naam gebruikt)

28 juni 2024

16.00-19.00 uur

woensdag 12 juni 2024

VIER DE ZOMER

voor alle inwoners van hattem gratis toegang

28 juni 2024

HANZEPARK HATTEm

16.00-19.00 uur

GELDERSEDIJK 45

HANZEPARK HATTEm

GELDERSEDIJK 45

THEMAGROEN

VOOR WIE

(de nieuwe plek van de ijsbaan)

(de nieuwe plek van de ijsbaan)

Eten en drinken

• ijs van ijsboerderij IJscowd fruit en smoothies van Kwakkel’s Groente en Fruithandel

• vlees en vegetarische gerechten van Slagerij Van Guilik

• patat van Het Swolsch Friethuys

• koffie van de Barista Brothers overige drankjes via IJsvereniging Hattem

Speciaal voor kinderen

• voor jou

• je gezin

• je buurtgenoten

• je vrienden of collega’s uit Hattem

Te zien en doen voor iedereen

• live muziek door Gewoon Zo

• jeu de boules met Hattem Petanque skeeleren met de skeeler/ijsvereniging Hattem

• uitleg door een imker van Wezep-Hattem-OldebroekImkersvereniging

voor alle inwoners van hattem gratis toegang

• springkussen buikschuifbaan

• spelen met zand

VIER DE ZOMER

28 juni 2024

• schminker bloembommetje maken

• vogelnestkastje timmeren

• waterdiertjes ontdekken

16.00-19.00 uur

HANZEPARK HATTEm

En verder

• gratis advies van een tuincoach over het vergroenen van je tuin

THEMAGROEN

• informatie van vrijwilligers van het Duurzaamheidsloket Noord Veluwe over groene subsidies zoals voor het afkoppelen van je regenpijp, de aanschaf van een regenton, de aanleg van een groen(blauw) dak en het planten van een boom

Geen toegangsbewijs

GELDERSEDIJK 45 (de nieuwe plek van de ijsbaan)

nodig

• Vier de Zomer is exclusief voor inwoners van gemeente Hattem je hoeft geen toegangsbewijs of een uitnodiging of iets dergelijks mee te nemen

• toegang is gratis

Kom op de fiets of lopend

• kom – als het kan - lopend of op de fiets er zijn voldoende fietsparkeerplekken bij het

Hanzepark Hattem

• er is slechts heel beperkt ruimte voor het parkeren van auto’s

Blijf op de hoogte

• volg gemeente Hattem op Facebook of Instagram

• houd de nieuwsberichten op www.hattem.nl in de gaten

Graag tot ziens op 28 juni

WOENSDAG 12 JUNI - PAGINA 9 gemeentenieuws
toegang
ZOMER
GROENTHEMA

Help mee de biodiversiteit in Hattem te versterken!

Inwoners van gemeente Hattem kunnen ook dit jaar weer meehelpen om de biodiversiteit in Hattem te versterken. Voor het vierde jaar op rij biedt gemeente Hattem inwoners van het buitengebied de mogelijkheid om de biodiversiteit te versterken. Ook eigenaren van grote tuinen (1000 m2) grenzend aan het buitengebied mogen meedoen. Mocht je geïnteresseerd zijn, aanmelden kan via de website van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG), slgelderland.nl.

Meer nestgelegenheid voor insecten en amfibieën Wist je bijvoorbeeld dat door het verhogen van de biodiversiteit je bijdraagt aan nestgelegenheid van wilde bijen en andere insecten? Dat geldt met name voor vlier, braam en andere struiken met holle stengels. En wil je iets doen voor hommels? Een hoop stenen die langere tijd blijft liggen, is een prima plek voor een hommelnest. Ook kikkers en salamanders vinden hier een schuilplek. De focus voor het vergroten van de biodiversiteit ligt op ecologisch beheer en het aanplanten van inheemse bomen en struiken.

Biodiversiteitsplannen

Inwoners van het buitengebied kunnen zich opgeven voor een gratis erfbezoek waarbij uitleg gegeven wordt hoe je bij kunt dragen aan het vergroten van de biodiversiteit op jouw erf. Samen met een adviseur van SLG werk je een biodiversiteitsplan uit. In voorgaande jaren was er veel animo voor deze biodiversiteitsplannen en hebben verschillende bewoners vele bomen en struiken geplant op hun eigen terrein voor meer biodiversiteit. De beplanting en zaaigoed voor inheemse bijenbloemen kun je met aantrekkelijke korting aanschaffen.

Meer informatie en aanmelden

Kijk voor meer informatie en aanmelden op: slgelderland.nl/projecten/biodiversiteitsplan-hattem

Samen met bewoners, bedrijven en organisaties wil gemeente Hattem verder bouwen aan een bloeiend, landschappelijk netwerk met aantrekkingskracht voor allerlei dieren én recreanten. Het biodiversiteitsproject wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Gelderland.

gemeentenieuws

woensdag 12 juni 2024

Wie verdient volgens jou een lintje? Vraag het nú aan!

Op de laatste werkdag voor Koningsdag worden traditiegetrouw in Hattem en de rest van Nederland zogenaamde lintjes uitgereikt. Een lintje is een Koninklijke onderscheiding voor iemand die iets bijzonders heeft gedaan voor de samenleving. Ken je iemand in jouw omgeving die ook een lintje verdient? Draag die persoon dan nu voor!

Lintjesregen of een andere gelegenheid

De meeste Koninklijke onderscheidingen worden uitgereikt tijdens de zogenaamde lintjesregen op de laatste werkdag voor Koningsdag. Wil je iemand voordragen voor de lintjesregen op 25 april 2025, doe dit dan voor 1 juli aanstaande. Als het gaat om een tussentijdse onderscheiding, dien dan je voorstel uiterlijk 6 maanden vóór de gewenste datum in.

Voorwaarden

Een Koninklijke onderscheiding is een persoonlijke onderscheiding. De persoon die je voordraagt, moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

• De activiteiten zijn van meerwaarde voor de samenleving.

• De persoon is inwoner van de gemeente.

Hoe vraag je een Koninklijke onderscheiding aan

Ken je iemand in jouw omgeving die een lintje verdient? Kijk dan op www.lintjes.nl. Hier staat een link naar een kort online verzoekformulier. Wil je meer informatie over het aanvragen van een lintje? ? Stuur een mail naar bestuurssecretariaat@hattem.nl of bel ons op (038) 443 16 16.

Informatieavond Apeldoornseweg

Jij bent van harte welkom bij de (tweede) informatieavond over de herinrichting Apeldoornseweg. Deze avond is op dinsdag 18 juni van 19:00 uur - 21:00 uur in MFC De Marke aan de Daendelsweg 2A. Tijdens de avond laten wij jou het functioneel ontwerp zien voor de herinrichting Apeldoornseweg en horen wij graag jouw mening hierover.

De planning van de avond is als volgt.

19.00 uur Ontvangst.

19:15 uur Inleiding en toelichting ontwerp door Studio Verbinding. 19:30 uur Ruimte voor uw inbreng 20.45 uur Afronding

Laat je weten of wij op jouw komst kunnen rekenen? Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar gemeente@hattem.nl onder vermelding van ‘127478’.

Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen

Gemeente Hattem vindt het belangrijk om te weten hoe het met haar inwoners gaat. Om inzicht te krijgen in hoe het gaat met inwoners tussen de 16 en 25 jaar voeren alle GGD’en in Nederland de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen uit. Ben of ken jij iemand die in Hattem woont en tussen de 16 en 25 jaar is? Tip die persoon dan op de online vragenlijst op www.jongerenmonitor.nl. Onder de inzenders wordt een cadeaubon verloot.

Met de resultaten van de monitor krijgen wij inzicht in hoe het met de jongvolwassenen in Hattem gaat. Daarmee kunnen wij beter beleid maken en waar nodig extra inzetten op thema’s waar dat nodig is, zoals bijvoorbeeld meer bewegen of verbeteren van de mentale gezondheid. Laten we samen werken aan een gezond en krachtig Hattem!

Rekenkamer onderzoekt armoede- en schuldenbeleid

HATTEM - De samenwerkende rekenkamer van de gemeenten Elburg, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten doet onafhankelijk onderzoek om de gemeenteraden te ondersteunen bij hun controlerende en kaderstellende taken. Op dit moment start de Rekenkamer het onderzoek naar armoede- en schuldenbeleid in de vijf gemeenten. Dit beleid heeft

als doel om inwoners bestaanszekerheid te bieden via diverse maatregelen en instrumenten.

De rekenkamer wil van de vijf gemeenten het beleid en de uitvoering van dit beleid in beeld brengen, inclusief de maatschappelijke, dan wel financiële drijfveren die eraan ten grondslag liggen. Het onderzoek moet ant-

woord geven op een aantal vragen. Worden de huishoudens in (dreigende) armoede bereikt en zijn zij ook daadwerkelijk geholpen met het gevoerde beleid? Hoe zetten de gemeenten de schuldhulpverlening in en in hoeverre helpt dit bij de bestrijding van armoede? Wat kan er beter en wat kunnen de vijf gemeenten van elkaar leren?

De rekenkamer wordt bij het onderzoek ondersteund door onderzoeksbureau B&A. Voor het onderzoek vindt eerst documentenstudie plaats. Daarna worden interviews gehouden met inwoners uit de doelgroep, consulenten en uitvoeringspartners van de gemeente en beleidsmedewerkers en wethouders. Ook de gemeenteraden van de deelnemende gemeen-

ten worden bij het onderzoek betrokken.

Na afronding van het onderzoek worden de resultaten, inclusief conclusies en aanbevelingen, aangeboden aan de vijf gemeenteraden en openbaar gemaakt op de websites van de gemeenten. De verwachting is dat dit begin 2025 zal plaatsvinden.

WOENSDAG 12 JUNI - PAGINA 10

Zomerse koelte in Hof van Blom

HATTEM – De eerste stap om het klimaat binnen het atrium van De Hof van Blom te verbeteren, is deze week gezet. Met een grote kraan wordt het glas op het dak vervangen door zonwerende panelen met aan de binnenzijde driedubbel glas.

Bloedheet

In het atrium loopt tijdens de zomermaanden de temperatuur hoog op. Samen met Zorgverlener Driezorg, wooncorporatie Triada, Powered By Hattem, gemeente Hattem en de bewonerscommissie werd naar een oplossing gezocht.

Het was het eerste initiatief binnen de Green Deal Hattem waarbij inwoners een groen initiatief kunnen indienen.

Met de betrokken partijen werd een plan opgesteld om de overdekte ruimte binnen De Hof van Blom te verduurzamen. Naast de zonwerende panelen om de klimaatbeheersing te verbeteren komen in een later stadium ruim 300 zonnepanelen op het dak van De Hof van Blom.

Blij

Zo zien de bewoners van Hof van Blom niet alleen hun energierekening naar beneden gaan, maar is het ook goed toeven tijdens warme zomermaanden in de centrale hal. “Daar zijn we heel blij mee’’, zegt voorzitter Hanneke Jurriëns van de Bewonerscommissie. “Door deze maatregelen wordt het in de zomer koeler en in de winter weer wat warmer in het atrium.”

Zomermarkt Oekraïne bij Ontmoetingskerk

HATTEM – Tijdens de Langste Dag van Hattem wordt een gezellige Zomermarkt georganiseerd bij de Ontmoetingskerk aan de Van Galenstraat. De markt staat in het teken van de diaconale reis die door een twintigtal jongeren en begeleiders in augustus gemaakt gaat worden naar Oekraïne.

Markt

Op zaterdag 22 juni hebben de organisatoren van de Zomermarkt van 9.00 tot 15.00 uur veel leuke activiteiten voor jong en oud op stapel staan voor de bezoekers. Zo is er een autowasplaats waar auto’s van binnen en buiten worden gewassen voor het goede doel. Er zijn enkele boekenkramen waar het publiek de boeken voor de vakantietijd kan kopen of gewoon tussen kan snuffelen.

Kinderen kunnen worden geschminkt of spelen in het springkussen. Op het gezellige terras dat aan de Van Galenstraat wordt ingericht zijn koffie, thee en cake en koek te verkrijgen. De beroemde Hattemer speculaas van bakker Casper Spannenberg is ook te koop, waarbij de opbrengst voor de jongerenreis naar Oekraïne is. “Er worden hamburgers en poffertjes verkocht, zodat de inwendige mens niets tekort hoeft te komen”, zo beloven de organisatoren.

Expositie

In de Ontmoetingskerk is een foto expositie te zien onder de titel ‘De oorlog en haar speelpionnen’. De fotograaf, Jens de Boer uit Hattem, heeft deze tentoonstelling opgezet over de oorlog in Oekraïne. Hij is daar recentelijk een aantal keren geweest en wil met de tentoonstelling de oorlog een ander gezicht geven door de speelpionnen van de oorlog een stem te geven. Een aantal van deze speelpionnen gaat de groep in augustus ontmoeten.

De jongeren uit Hattem gaan in augustus naar de grensstreek

van Oekraïne met Hongarije en Slowakije. “Een gebied ver weg van de oorlogshandelingen, maar waar toch veel te merken is van de oorlog. De sociale ontwrichting in Oekraïne is groot. Veel mannen zijn aan het front. Er zijn veel slachtoffers te betreuren. Veel mannen zijn gevlucht of houden zich schuil. De weerzin om te gaan vechten in een smerige oorlog wordt steeds groter”, zo ervaarden Luuc Teuben en Peter de Jong die afgelopen weekend ter voorbereiding op de reis een bezoek brachten aan het projectgebied in Oekraïne.

Zomerweek

“In die omstandigheid wil de groep aanwezig zijn om met kinderen op te trekken en ze een onvergetelijke zomerfeestweek te bezorgen. Ook gaan we bouwen aan een gemeenschapshuis in een

van de vele Romakampen in het gebied. Voor de mensen in het gebied betekent het heel veel dat er vanuit Nederland mensen komen die tijd, geld en aandacht besteden aan hun situatie. Op 22 juni hoopt de groep tijdens de Zomermarkt een mooi bedrag op te halen om de projecten mee te kunnen betalen. De opbrengst komt rechtstreeks ten goede aan de projecten. De deelnemers betalen zelf de kosten voor hun reis en verblijf.”

Het project wordt georganiseerd onder de vleugels van Stichting Oekraïne Projecten, die sinds het uitbreken van de oorlog al meer dan 25 transporten met hulpgoederen heeft verzonden. De groep jongeren zal ook assisteren bij het samenstellen en uitdelen van voedsel en kledingpakketten.

Afsluiting Tweede-Kans-Orkest CMH

HATTEM – Het project van het Tweede-Kans-Orkest van de Christelijke Muziekvereniging Hattem (CMH) is afgesloten. Dit orkest werd voor het eerst in het 125-jarig bestaan van de CMH in het leven geroepen.

Opzet

De opzet van het orkest was om volwassen familieleden of vrienden van CMH-leden kennis te laten maken met het spelen van een blaasinstrument. De gedachte achter de naam Tweede-Kans-Orkest (TKO) is dat familieleden en vrienden van CMH-ers misschien wel de kans hebben gehad om in hun jeugd een blaasinstrument te leren spelen, maar dit om bepaalde redenen nooit hebben gedaan of niet hebben voortgezet. Nu kregen ze een tweede kans aangeboden om dit wel op te gaan pakken.

Kans

In de afgelopen weken hebben zes deelnemers de kans aangegrepen om bugel of trompet (opnieuw) te leren spelen. Dat deze mensen enthousiast waren over hun nieuwe hobby was goed te horen tijdens de afsluitingsavond. Onder leiding van Marinka Kluiver hebben de deelnemers zich enorm ontwikkeld in

de voorliggende periode en ze hebben al een mooi niveau bereikt. De afsluitingsavond vond plaats in de Notenhof.

Repetitie

Eerst mochten de deelnemers luisteren tijdens een open repetitie van het jeugdorkest. Zo konden zij horen hoe het is om te spelen in een volledig orkest en hoe mooi het kan zijn om met meerdere stemgroepen samen te spelen. Het tweede deel van de repetitie was bedoeld om de TKO deelnemers samen te laten spelen met het jeugdorkest.

Enthousiast

Ondanks dat de Tweede-Kans-Orkest deelnemers geen officieel afsluitingsconcert wilden geven, was er toch veel bekijks in de Notenhof. Bijna iedere deelnemer had wel één of meerdere familieleden meegenomen om te laten zien wat ze in de afgelopen tijd samen hebben mogen leren.

Dat de deelnemers enthousiast waren over deze primeur voor volwassenen, blijkt uit het feit dat zij allemaal voornemens zijn om door te blijven gaan met muziek maken. Tot aan de zomer blijven zij groepslessen volgen bij Marinka.

Gemeentelijke bijdrage nieuwkomersonderwijs

HATTEM – De stichting Openbaar Onderwijs Zwolle (OOZ) verzorgt namens alle schoolbesturen in het basisschoolonderwijs het onderwijs aan alle nieuwkomers op De Vlonder. Hiervoor ontvangen scholen een bijdrage van het Rijk. Omdat dit bedrag ontoereikend is, wordt een bedrag van bijna 30.000.beschikbaar gesteld door de gemeente Hattem om de inzet van een onderwijsassistent in het schooljaar 2024/2025 te kunnen betalen.

Onderwijs

Op De Vlonder werd in 2022/2023 in een aparte klas lesgegeven aan Oekraïense leerlingen. Deze leerlingen stroomden in schooljaar 2023/2024 door naar de reguliere klassen. De grootste groep in 2023/2024 bestond uit leerlingen die voor het tweede jaar onderwijs kregen. De bijdrage vanuit het Rijk daalt in het tweede jaar sterk. “Om deze reden heeft de gemeente financieel bijgedragen om een onderwijsassistent aan te kunnen stellen en zo te zorgen voor stabiel en kwalitatief goed onderwijs aan

Oekraïense leerlingen”, zo staat te lezen in een raadsinformatiebrief.

Taal

Voor het schooljaar 2024/2025 verwacht de gemeente dat er voor zes leerlingen bekostiging kan worden aangevraagd. Omdat met name in groep 3 en 4 goed taalonderwijs van belang is, wordt in het komend schooljaar met 8 leerlingen gestart. “De bekostiging vanuit het Rijk is niet voldoende om naast de leerkracht ook de inzet van de onderwijsassistent te continueren. Terwijl dit in de praktijk wel nodig blijkt te zijn. Met de financiële ondersteuning vanuit de gemeente kan OOZ een onderwijsassistent blijven inzetten. OOZ kan op die manier, namens de 4 schoolbesturen, in het schooljaar 2024/2025 stabiel en kwalitatief (taal)onderwijs blijven bieden aan nieuwkomers in Hattem.” Daarnaast wordt het komende schooljaar onderzocht hoe schoolbesturen, in samenwerking met de gemeente en het samenwerkingsverband, goed taalonderwijs voor nieuwkomers op een structurele manier kunnen borgen in Hattem.

WOENSDAG 12 JUNI - PAGINA 11

Afsluiting Volwassen Leer Orkest Ons Genoegen

HATTEM – Het Volwassen Leer

Orkest (VLO) van Fanfarekorps

Ons Genoegen sluit op vrijdag 14 juni af met een concertje in verenigingsgebouw De Triangel.

In het jaar dat Ons Genoegen haar 125e verjaardag viert, wil de muziekvereniging iedereen de kans bieden om samen muziek te spelen. Daarom is in april gestart met een orkest speciaal voor volwassenen die een blaas- of slagwerkinstrument willen leren bespelen.

“Het Leerorkest biedt een unie-

ke kans voor volwassenen om samen deze muzikale uitdaging aan te gaan. Gedurende een korte periode van 10 weken kregen de deelnemers de gelegenheid om daadwerkelijk met een instrument aan de slag te gaan. Onder begeleiding van een ervaren dirigent gingen zij deze muzikale reis delen met andere enthousiaste deelnemers. Daarin werden zij bijgestaan door ervaren muzikanten van de vereniging. Hierdoor werden in korte tijd de basisprincipes van het gezamenlijk musiceren geleerd”, aldus de

initiatiefnemers.

Onder het mom ‘Van Toeten nog Blazen’ is het leerorkest 10 weken geleden aan de slag gegaan met het aanleren van de noten en het samen muziek maken. Vrijdag worden om 19.45 uur de vorderingen ten gehore gebracht tijdens een mini-concert.

Mocht u naar aanleiding hiervan enthousiast zijn geraakt en ook willen deelnemen aan een VLO, dan kunt u zich opgeven voor VLO2 bij: opleidingenonsgenoegenhattem@hotmail.com.

Commissie praat over verbouwing stadhuis

HATTEM – In de commissie Samenleving & Bestuur staat maandag 17 juni de verbouwing van het stadhuis op de agenda.

Het doel van de bestuursopdracht ‘Toekomstige Huisvesting Stadhuis’ is een adequate en toekomstbestendige huisvesting te bieden, die ondersteunend is aan de functie van het stadhuis in de samenleving, maar ook aan de organisatievisie, taken en werkwijze van de gemeentelijke organisatie. Dit scenario behelst scenario 1 en 2 en wordt aangevuld met de herin-

richting van het monumentale deel van het stadhuis inclusief de herinrichting van de raadzaal. Daarbij wordt de trap teruggebracht naar zijn originele positie en wordt de raadzaal op de eerste verdieping ingericht. De commissie vergadert in de Raadszaal vanaf 20.00 uur.

Secretariaat: Werfkamp 3, 8051 ZS Hattem

E-mail: secr@uitvaart-dle-hattem.nl

Lid van NARDUS en voldoen aan de Nardus-Norm

UITNODIGING

tot bijwoning van de op woensdag 19 juni 2024 te houden 2e ALGEMENE

LEDENVERGADERING

in het uitvaartcentrum Van Galenstraat 5 te Hattem. Aanvang 19.30 uur.

1. Opening en mededelingen

2. Notulen Algemene Ledenvergadering van 5 juni 2024

3. Goedkeuring aanpassing verstrekkingenpakket

4. Bevestigen nieuwe bestuursleden Joost Bruggemann en Herman Slijkhuis

Bekrachtiging herkiesbaarstelling Paula Veldkamp

5. Rondvraag

Het bestuur Uitvaartvereniging De Laatste Eer voor Hattem e.o.

N.B. De stukken voor deze vergadering liggen voor de leden ter inzage op het secretariaatsadres, tel. 038 – 337 79 64, b.g.g. 038 – 444 59 42.

HATTEM - Deze week horen de examenkandidaten de uitslag van hun examen. Dat betekent steevast dat de vlag uit gaat als de uitslag positief is.

Stuur een leuke foto met vlag

naar redactie@dehattemer.nl en wie weet sta jij volgende week in de krant. De redactie feliciteert alle geslaagden en wenst degene die nog in de herkansing moeten of gezakt zijn sterkte toe!

Maak op tijd afspraak voor reisdocumenten

HATTEM - In 2024 verlopen veel Nederlandse identiteitskaarten en paspoorten.

De gemeente Hattem verwacht daarom dat er veel nieuwe aanvragen worden gedaan. Daarnaast is er richting de zomer altijd meer vraag naar reisdocumenten. Om de drukte te beheersen werkt het

team van Burgerzaken uitsluitend op afspraak.

Voor het aanvragen van een paspoort, ID-kaart of rijbewijs kun je eenvoudig een afspraak maken op www.hattem.nl. Je kunt een tijdstip kiezen op werkdagen tussen 09.00 en 12.30 uur, en op woensdag tot 20.00 uur.

Gelderse Zeskamp met je hele team!

Woensdag 3 juli (13.30-17.00 uur) Hattem (voor iedereen vanaf 6 jaar)

De Gelderse Zeskamp is een mix van gezelligheid en sportiviteit. Door de unieke opzet kun je met je hele gezin, wijk of team meedoen. En misschien plaats je je wel voor de Gelderse finale. Deelname is gratis

Locatie: sv Hatto-Heim Konijnenbergerweg 2-A, Hattem

Meer info en inschrijven via: www.hubhattem.nl

WOENSDAG 12 JUNI - PAGINA 12 Met dank aan deze partners: Met dank aan partner(s) van de Gemeente/Vereniging XXX Met dank aan partner(s) en de gemeente Hattem Met dank aan partner(s) van de Gemeente/Vereniging XXX
GRATISTOEGANG
Hoera…geslaagd!!

Supportersvereniging v.v. Hattem 50 jaar

HATTEM - Zaterdag 1 juni bestond de supportersvereniging “De Vriendenkring der vv Hattem” 50 jaar.

De vereniging vierde dit met een geweldig feest voor al haar leden in de kantine van vv Hattem. Maar liefst 5 artiesten waren naar Hattem gekomen om deze avond muzikaal te begeleiden. Dat het een onvergetelijke avond is geworden, moge duidelijk zijn. Het bestuur bedankt al haar leden voor de grote opkomst.

Prijsuitreiking Mini’s s.v. Hatto-Heim

HATTEM - Zaterdag werd aan de mini’s van sv Hatto-Heim de penaltybokaal en de beker voor de Mini van het jaar uitgereikt.

Van maart tot juni speelden ruim 30 mini’s hun 4 tegen 4 wedstrijden voor de Champions League, op het kunstgras van Hatto-Heim, in de shirts van Barcelona, Real Madrid, Juventus, Bayern Mün-

chen, AC Milan en Inter Milan. Elke week werden zij in een ander team ingedeeld. De sterkste mini was uiteindelijk Valentijn Kroes. De “wisselbeker met de grote oren” werd aan hem uitgereikt door de vorige winnaar Ruben Pap. Lev Schuurman eindigde op de tweede plaats en Joah Staalman werd derde. Tussen de wedstrijden door werden er penalty’s

genomen. De penaltybokaal werd gewonnen door David Paulusma. Hier werd Joelle Kosters tweede en Jasper Westendorp derde. In september wordt weer gestart met een nieuwe Champions League. Kinderen van 4, 5 en 6 jaar zijn van harte welkom. Voor meer informatie kunt u bellen met Herman Haverkamp, tel. 06-25432085.

Informatieavond Apeldoornseweg

Banenmarkt

Gemeente

HATTEM – De gemeente

Hattem organiseert op donderdag 4 juli een banenmarkt. Iedereen die op zoek is naar een nieuwe uitdaging of meer wil weten over een baan bij de gemeente Hattem is van 16.00 tot 19.00 uur welkom in het stadhuis.

Tijdens de banenmarkt kunnen belangstellenden informatie inwinnen over verschillende vacatures en alvast de sfeer proeven. Onder het genot van een hapje en een drankje kan kennis worden gemaakt met de verschillende teams die werkzaam zijn in het gemeentehuis.

HATTEM – De gemeente Hattem wil de Apeldoornseweg verkeersveiliger maken en de leefbaarheid in de omgeving

van deze belangrijke weg in Hattem verbeteren. Op dinsdag 18 juni wordt een tweede informatieavond georganiseerd over de herinrichting van de Apeldoornseweg.

Tijdens de avond wil de gemeente graag de meningen horen over het functioneel ontwerp voor de herinrichting Apeldoornseweg dat getoond wordt. De bijeenkomst start om 19.00 uur in MFC De Marke. Studio Verbinding zal een toelichting geven op het ontwerp waarna er ruimte is voor inbreng vanuit de inwoners van Hattem. Rond 20.45 wordt de avond afgesloten. Aanmelden kan door een mail te sturen naar gemeente@hattem.

Goed verlopen vluchten

HATTEM - Na een lange periode van min of meer instabiel weer trad afgelopen week een duidelijke verbetering van het weer in. Daarvan profiteerden de duiven het afgelopen weekeinde ten volle.

Zowel de midfondvlucht vanaf Sourdun, afstand 478 km. als de marathonvlucht vanaf Ruffec, afstand 828 km, kenden een vlot verloop. Op beide vluchten wisten de Hattemer duivensportliefhebbers mooie resultaten te boeken. Chris Groeneveld klokte op Ruffec in alle vroegte een duif die een 25e Nationaal scoorde op ca. 7.000 duiven. De eerste vijf Hattemer duiven op

Competitiestrijd bij Hattem Petanque

HATTEM - De tweede speelavond van de ZACO werd georganiseerd bij Hattem Petanque. Spelers van zes verschillende verenigingen kwamen voor een gezellige avond met drie mix-partijtjes waarbij de ontmoeting centraal stond.

Na drie ronden kon Marleen de stand opmaken en Patrick v.d. Werf de eerste prijs uitreiken. Als vereniging staat Karro Deux (Deventer) aan kop. De laatste avond is op 27 juni in Deventer.

Bij de dinsdagavondmix werd Jannes v. Petersen eerste en bij het Bultmantoernooi op woensdag moest de eerste plek gedeeld worden door Ben Kort en Gerard v.d. Werf.

Bij de competitie op 9 juni in Deventer verloor het team Hattem Petanque 1 één partij en komt daardoor voorlopig op plek 2.

De laatste speeldag van de zomercompetitie is op 23 juni bij Boul’ Animo in Dieren.

JO 9-1 in topvorm

Foto: Gonny van Duinen

HATTEM - De afgelopen weken hebben de jongens van Hattem JO9-1 laten zien wat ze in huis hebben door deel te nemen aan toernooien in Emst, Dronten en CSV’28 (Zwolle). Met een combinatie van geweldige inzet, goed samenspel en knappe individuele acties hebben ze zowel in Dronten als in Zwolle de eerste plek weten te veroveren en zijn ze met de beker naar huis gegaan.

“Het is prachtig om te zien hoe hecht dit team is geworden en hoe ze als een echte eenheid presteren. De jongens geven alles van begin tot eind, vechten voor elke bal en spelen voor de winst. Bovendien spelen ze sportief, wat voor de ouders een genot is om naar te kijken dankzij de prachtige acties op het veld”, aldus de trotse club.

deze vlucht pakten regionaal allemaal een top twintig notering. De uitslag van Sourdun werd vooral gedomineerd door de drie hokken in topvorm, te weten Hessel de Kleine, Gert Huizinga en Sandra Keizer. Op deze Grand Prix vlucht voor hen ook regionaal mooie noteringen.

Top vijf Ruffec: 1. Chris Groeneveld (1.307 mpm), 2. Wim Mensink, 3. Alfred Mulder, 4. Harrie de Haan, 5. Gerrit van Eikenhorst. Top tien Sourdun: 1. 5. 7. 9. Hessel de Kleine, 2. 3. Gert Huizinga, 4. 6. 10 Sandra Keizer, 8. Comb. Brons & Zoon.

Muziek uit de Nieuwe Wereld

HATTEM - Het Huygens Vocaal Ensemble (HVE) zingt nog niet eerder in Europa uitgevoerd werk op hun concert ‘Uit de Nieuwe Wereld’.

In dit programma maakt het HVE een reis door het Latijns-Amerikaanse koorrepertoire, onder leiding van gastdirigente Paula Torres. Zij is specialist op het gebied van Latijns-Amerikaanse muziek. Als native speaker brengt Paula

Torres de uitvoering van het HVE behalve muzikaal, ook taalkundig op een hoger plan. Aan het concert werken verder pianist Rudi Kaldenberg en gitarist Jan Bartlema mee. ‘Uit de Nieuwe Wereld’ is zaterdag 15 juni om 20.00 uur te beluisteren in de Plantagekerk in Zwolle en op zondag 16 juni om 15.30 uur in de Grote kerk in Epe. Kaarten zijn te bestellen via: huygensmusic.nl.

WOENSDAG 12 JUNI - PAGINA 13
Foto: Gonny van Duinen

10% tot

Matrassen, boxsprings, dekbedden, kussens, overtrekken, hoeslakens en moltons (toppers), decoratie (lampen, kastjes, vloerkleden enz).

WOENSDAG 12 JUNI - PAGINA 14
Direct aan de A28 Rondweg 72 Wezep Tel: 038 376 12 12 afspraken@koopsbedden.nl www.koopsbedden.nl op=op In verband met diverse aanpassingen aan ons pand en interieur 50%
Zondags gesloten
KORTING
Heel veel in de showroom is afgeprijsd!
LAATSTE WEEK!
VOORDEEL ONGEMAKKEN

HATTEM - sv Hatto-Heim JO112 heeft de winst in de vierde fase gepakt.

In deze fase waren de teams aan elkaar gewaagd en werd er met

SEH en Wijhe ’92 gestreden om de eerste plaats. Van SEH werd er gewonnen en van Wijhe ’92 op het laatste moment verloren. Hierdoor moest er met minimaal 8 doelpunten verschil gewonnen

worden van sv Epe. Onder toeziend oog van vele toeschouwers werd de winst gepakt. Chapeau voor Jip, Jack, Thobias, Harjan, Pepijn, Abel, Floris, Ruud, Abel, Guus en Mateo.

Hattem doet mee aan Gelderse Zeskamp

HATTEM - De Gelderse Zeskamp komt op woensdagmiddag

3 juli naar Hattem. In aanloop naar een mooie sportzomer, met onder andere het EK Beachvolleybal in Apeldoorn en Arnhem en met als hoogtepunt de Olympische Spelen in Parijs, doet Hattem mee aan de Gelderse Zeskamp.

Spellen

De spellen van de zeskamp zijn geïnspireerd op olympische sporten. Denk aan: triatlon, balsport, BMX-fietsen, klimmen, boogschieten, estafette en nog veel meer. Iedereen vanaf 6 jaar kan meedoen, want de spellen zijn in estafettevorm. Ieder team bestaat uit minimaal 6 en maximaal 10 personen en er moeten minimaal 2 personen van 18+ in ieder team zitten.

Programma

De Gelderse Zeskamp vindt plaats op 3 juli tussen 13.30 en 17.00 uur op de sportvelden van s.v. Hatto-Heim. Op zaterdag 10 augustus is de grote finale van de Gelderse Zeskamp in en rond het EK beachstadion in Arnhem. Elke gemeente die in juni en juli heeft meegedaan aan de zeskamp vaardigt één of meerdere teams af naar deze spectaculaire eindronde. Dit hoeven niet dezelfde teams te zijn als die aan de voorrondes hebben deelgenomen.

Gelderse Zeskamp

De zeskamp in Hattem maakt onderdeel uit van de TeamNL Sport Experience: een nieuwe gratis sportbelevingservaring voor jong en oud. Het event is een initiatief van sportbonden, gesteund door

Boek Otto Hof over Hattem

HATTEM - Op vrijdag 14 juni verschijnt bij Uitgeverij Boekscout het nieuwe boek ‘Een Liggend Nevelbeeld - De afspiegeling van het stadje Hattem aan de IJssel, teruggekaatst door de schaduw van het verleden’ van Otto Hof.

In deze roman schildert Hof een levendig portret van een kleine gemeenschap in de jaren vijftig, waar de dagelijkse beslommeringen van bestuur en burger, van het stadshuis tot de boerderij, de menselijke ervaring bepalen.

“Met zijn scherpe oog voor detail en zijn vermogen om de atmosfeer van de tijd levendig te van-

gen, nodigt Otto Hof de lezer uit om door de smalle straatjes van Hattem te dwalen en zich onder te dompelen in de nostalgische charme en de verborgen spanningen van een stadje in wederopbouw”, beschrijft uitgever Boekscout het boek. “De conflicten tussen burger en bestuur, en de onvermijdelijke botsingen van persoonlijke ambities en collectieve belangen, worden op meesterlijke wijze blootgelegd.”

Otto Hof studeerde handelseconomie en filosofie in Stellenbosch, en bereisde de wereld. In Canada werd hij geïnspireerd tot het schrijven over ‘De dingen van het Leven’ door een wekelijkse

Gerlinda Remmerts 4e op EK

HATTEM- De Hattemse BMX’er Gerlinda Remmerts is in het Italiaanse Verona vierde geworden tijdens het Europees Kampioenschap 17-24 jaar.

Net voor de finale brak er noodweer los. Regen, hagel en onweer zorgden ervoor dat de baan binnen no-time onder water stond. Na een uur hadden de vrijwilligers de baan weer redelijk berijdbaar en gingen de finales van start. Hierin werd Gerlinda knap vierde. Een geslaagd Europees kampioenschap voor de Hattemse.

Met het project Vitaal 50 + wil een groot aantal lokale verenigingen onder leiding van HUB-buurtsportcoach Leon ten Klooster de senioren in Hattem fit en vitaal houden. Deze week staat de Hattemer Bridge Sport centraal.

Bridge spelen is leuk voor iedere leeftijd

HATTEM - De Hattemer Bridge Sport bestaat in 2024 alweer 40 jaar. De vereniging werd opgericht op 27 juni 1984. Aan de basis stond Brigitte Karssing, samen met een paar andere leden van de tennisvereniging. De bridgeclub begon met ongeveer 20 leden.

De club

Het eerste seizoen startte de club met 4 tafels - 16 personen - in het voormalige gemeenschapshuis De Tinne. De club groeide gestaag en na enkele jaren moest uitgeweken worden naar restaurant Mulder aan de

het ministerie van VWS en provincie Gelderland, waarbij Rabobank als betrokken hoofdsponsor is aangesloten. De uitvoering van de Gelderse Zeskamp wordt verzorgd door Nevobo, Gelderse Sport Federatie en Sportbedrijf Arnhem.

Verbinden

Voor provincie Gelderland en Gelderse gemeenten is de TeamNL Sport Experience en de Gelderse Zeskamp ook een belangrijk middel om maatschappelijke impact in Gelderland te creëren d.m.v. sport, bewegen, ontmoeting en verbinden. Naast de gemeente Hattem vinden er in totaal tien Gelderse gemeenten Zeskampen plaats.

Meer informatie over de Gelderse Zeskamp in Hattem vind je op www. hubhattem.nl. Het aanmelden van een team kan ook via deze website.

rubriek in The Netherlands Post. Later in Australië schreef hij zijn eerste roman, gevolgd door boeken in het Verenigd Konikrijk en Duitsland.

en helaas was een aantal leden overleden.

De bridgeclub had bij het begin van de pandemie een gemiddelde leeftijd van rond de 75 jaar. Toen alles weer opstartte was de club ongeveer gehalveerd. De grote zaal van De Bongerd bleef gesloten voor activiteiten van buiten. De Hattemerbridge club moest op zoek naar een nieuwe locatie. Er werd een tijdje gebridged in de kantine van s.v. Hatto-Heim. Op dit moment is het clubhuis van de Dutch Golf op de woensdagavond het thuishonk van de 60 leden van de club.

Nieuweweg en nog weer later naar De Bongerd. Op woensdagavond zat dan de grote zaal vol met bridgers, soms wel bijna 100 mensen. Op het hoogtepunt had de vereniging 120 leden. Er was een ledenstop omdat De Bongerd niet meer mensen kon herbergen tijdens de bridgeavonden. De leden komen uit de regio. Veel leden zijn ook lid van meerdere clubs.

Covid

De coronapandemie is van grote invloed geweest op de bridgevereniging. De grote zaal van De Bongerd was niet meer beschikbaar voor activiteiten ‘van buiten’. Er bleek eigenlijk helemaal geen zaal meer voor activiteiten beschikbaar¸ met als gevolg dat de wekelijkse wedstrijdavond verviel. Het duurde bijna twee jaar voor de wedstrijden konden worden hervat. Een deel van de leden was inmiddels afgehaakt¸ omdat er toch niet gespeeld kon worden,

Activiteiten

In de omgeving van Hattem zijn er bridgeclubs in Wezep, Heerde en Zwolle. Samen organiseren ze bridgelessen voor beginners en gevorderden. De Hattemer Bridge Sport organiseert daarnaast jaarlijks de succesvolle ‘kroegentocht’. Op een zaterdag wordt dan een toernooi gespeeld waarbij de ongeveer 140 deelnemers zich verplaatsen van locatie naar locatie. Ongeveer zes lokale horecagelegenheden openen tijdens de jaarlijkse kroegentocht de deuren open voor de bridgers. Voor de leden in en rond Hattem zijn er tijdens de competitiestop zomerbridge avonden in De Marke.

Wie een keer wil meespelen is welkom op de woensdagavond om 19.30 uur in Brasserie de Konijnenberg bij de Dutch Golf. Voor meer informatie: secretaris Hattemer Bridge Sport, Sylvia Bakker, sylviabakker@xs4all.nl.

HanzeGym Hattem @ the Movies

HATTEM - “Licht … Camera … Actie!” Op zaterdag 6 juli vindt in de Marke de spetterende eindshow van HanzeGym Hattem plaats met als thema ‘Film’.

“Wij als bestuur zijn ontzettend trots op al onze sporters en wat zij dit afgelopen seizoen allemaal bereikt hebben. Dit moet beloond worden met een mooie seizoensafsluiting. Dit jaar hebben we gekozen voor een eindshow met een film thema en iedereen is al

druk bezig met de voorbereidingen.”

De sporters zullen zich presenteren op de rode loper en het publiek trakteren op twee shows boordevol gevuld met dans en acrobatiek. Film 1 start om 13.30 uur en duurt tot ca. 16.30 uur, Film 2 start om 18.30 uur tot ca. 20.30 uur. De kaartverkoop gebeurt online en start vanaf 10 juni via https://hanzegym.weticket. com/. Tussen de shows blijft de

kantine van de Marke open voor een hapje en een drankje.

Dit jaar is er ook een verloting tijdens de shows. Hiervoor zijn inmiddels door verschillende Hattemse ondernemers prachtige prijzen gedoneerd, waar HanzeGym Hattem zeer dankbaar voor is. “Wij kijken uit naar 6 juli en hopen veel familie, vrienden en bekenden van onze sporters te mogen verwelkomen op de tribune.”

WOENSDAG 12 JUNI - PAGINA 15 s.v. Hatto-Heim JO11-2 kampioen vierde fase
WOENSDAG 12 JUNI - PAGINA 16 Unieke cadeaus, speciaal voor de beste vaders! 11.33 Dikke Bolle Pakket 32.01 Blonde Bertha Pakket 22.96 VADERDAG PAKKETTEN Handgemaakte pakketten voor de lekkerste prijzen. Oranje Pakket Hattemer Pakket 12.41 EN NOG VEEL MEER PAKKETTEN VANAF € 5,99! Verkrijgbaar bij Gall&Gall Hattem

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.