Page 1

Oplage: 5.700 exemplaren I 10e jaargang nr. 46 I 4 december 2019

Noord-Veluwse gemeenten kiezen vanaf 2020 voor netwerksamenwerking HATTEM - De gemeenten op de Noord-Veluwe kiezen voor een nieuwe manier van samenwerken. Belangrijkste reden is dat voortaan de inhoud van de samenwerking centraal staat. Dit betekent dat de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten per 1 januari 2020 de gemeenschappelijke regeling Samenwerking Noord-Veluwe (SNV) beëindigen. De nieuwe manier van de samenwerking krijgt vorm door middel van onderlinge afspraken tussen gemeenten op inhoudelijke beleidsterreinen. Daarbij kunnen ook andere gemeenten

meedoen. Zo ontstaat er meer flexibiliteit en maatwerk per gemeente. De gemeentebesturen op de Noord-Veluwe hebben de SNV-structuur, zoals die per 1 januari 2018 is ontstaan, in de afgelopen maanden geëvalueerd. Gezamenlijk is de conclusie getrokken dat de gemeenten het nut van samenwerken op inhoudelijke thema’s onverminderd onderschrijven, maar de gekozen samenwerkingsstructuur in meerderheid als belemmerend wordt ervaren. Daarop is besloten om de gemeenschappelijke regeling te beëindigen. Vanaf 1 januari 2020 worden er per onderwerp

onderling afspraken gemaakt over het vervolg van de samenwerking met de partijen die dat willen. De personele consequenties van het stopzetten van SNV zijn beperkt. SNV kent namelijk geen ambtelijke organisatie. De medewerkers die in gemeentelijke samenwerking actief zijn blijven in dienst van de deelnemende gemeenten. Waar er sprake is van frictiekosten, wordt dat eind 2020 concreet inzichtelijk gemaakt. De frictiekosten worden naar inwonertal verdeeld over de zeven gemeenten. Daar staan lagere uitgaven voor bijvoorbeeld de organisatie van samenwerking tegenover.

Hattemse voetbalclubs tekenen convenant voor internationele Hattem Trophy HATTEM - Hattem is de komende drie jaar weer verzekerd van het internationale jeugdvoetbaltoernooi de Hattem Trophy.

O

L

L

O N E

C

T

I

O

N

WHAIRCREATES

Kruisstraat 18 - Hattem - 038-4447600 Werkerlaan 93 - Zwolle - 038-4237773

BOEREN SCHNITZEL

5 HALEN 4 BETALEN WILD en GEVOGELTE BESTEL OP TIJD!

Naast het vrouwenvoetbal en de scheidsrechterscommissie is hiermee een derde vorm van samenwerking tussen de Hattemse clubs bestendigd.

Foto Gonny van Duinen

Hattemse winkeliers in de binnenstad trakteren

Tot en met zaterdag 21 december staat er, in de deelnemende win-

C

Alleen op bestelling:

Komend jaar vindt de vierde editie van het evenement plaats op 22 en 23 mei, de vrijdag en zaterdag na Hemelvaartsdag. Met het plaatsen van de handtekeningen door Wim Hoogers en Jan-Dirk Sprokkereef spreken beide verenigingen af het toernooi gezamenlijk te organiseren.

HATTEM - De Sint is weer in het land. Dat betekent, dat het einde van het jaar in zicht is. De hoogste tijd voor de eindejaarsactie van de Hattemse winkeliers, waarbij ook dit jaar mooie prijzen te winnen zijn.

BL DE

kels, een zakje chocolaatjes. Iedere betalende klant mag, bij besteding vanaf 5 euro, een heerlijk chocolatje uit het zakje pakken. In de wikkel van dit chocolaatje zit misschien wel een waardebon; dubbel geluk. Deze waardebon kunt u bij de, op de bon genoemde, winkel inwisselen voor een prijs of een cadeaubon. Er

zijn ook een drietal hoofdprijzen te winnen. Deze zijn gesponsord door Molecaten, Dekker fietsen en MFC De Marke. De deelnemende winkels herkent u aan de flyer op de voordeur of winkelraam. Kom langs en laat u verrassen door al het moois, lekkers en bijzonders dat uw Hattemse winkelier te bieden heeft!

DE MOOISTE BEENMODE BIJ

Kerkstraat 5 Hattem

CV-KETEL VERVANGEN? • huur • koop •

T (038) 444 89 99 • www.zwanepolbv.nl


Pagina 2 I De Dijkpoorter I Woensdag 4 december 2019

Kerkdiensten

FAMILIEBERICHTEN

• Protestantse gemeente i.w; zondag 8 december 10.00 uur Andreaskerk Ds. B.J.D. van Vreeswijk, 10.00 uur Emmaüskerk Ds. W.P. Sarolea, 19.00 uur Andreaskerk Ds. J.S. Telgenhof (Hierden) • Christelijke Gereformeerde kerk De Veste; zondag 8 december 9.30 uur Ds. H. Biesma, 16.30 uur Drs. C.J. v.d. Boogert • Ger. kerk vrijgemaakt Open Poort; zondag 8 december 9.30 uur Ds. C. Bijboer **, 14.30 uur Ds. J. Douma, gez. dienst in Open Poort; • Ger. kerk vrijgemaakt Gasthuiskerk; zondag 8 december 9.30 uur Ds. J. Drijfhout, 14.30 uur Ds. J. Douma, gez. dienst in Open Poort; • Nederlands Gereformeerde Kerk; zondag 8 december 9.30 uur Ds. H. van der Velde (Voorthuizen), 14.30 uur Ds. J. Douma, gez. dienst in Gasthuiskerk; • Vrije Baptisten Gemeente Bethel; zondag 8 december 10.00 uur Br. I.A. Gilson (Almere), 19.00 uur Br. O.G. Lohuis (Ermelo) • Vrijzinnig Hattem/Heerde; zondag 8 december 10.15 uur Ds. Klaas Douwes (Amsterdam), dienst in Hattem • R.K. Kerk O.L.V. ten Hemelopneming; zaterdag 7 december 19.00 uur W&C-viering • Kapeldiensten De Hezenberg; zondag 8 december 10.00 uur Gert Wijnstok

Ondanks haar intense wil om samen met ons te leven en voor ons te zorgen is mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, mijn oma na een langdurig ziekbed in haar vertrouwde omgeving van ons heengegaan.

Jenny Schlette - van Eden * Kampen, 17 februari 1947

Wij zijn intens verdrietig, maar hebben een onnoemelijk respect voor de geweldige strijd die zij geleverd heeft.

In liefde gedenken wij Harold. Guus Schlette Christel Schlette en Jeffrey Balubun Divaio Gaedsberghweg 47 8051 LL Hattem

** Te beluisteren via Radio Hattem

De plechtigheid voorafgaand aan de crematie heeft afgelopen dinsdag 3 december plaatsgevonden.

Kijk ook op kerkpleinhattem.nl. Beluisteren van kerkdiensten ‘s zondags live of opgeslagen eerdere diensten: kerkdienstgemist.nl.

Een bijzonder woord van dank voor de medewerkers van thuiszorg Vérian en het huisartsenteam dr. Ubink en dr. Mager voor hun liefdevolle zorgen.

Medische diensten • Huisarts: Dienstdoend huisarts is voor spoedgevallen bereikbaar via de Centrale Doktersdienst: 0900-3336333. • Apotheek Hattem: Vechtstraat 3, tel. nr. bereikbaar via 038-4442255. Zaterdag van 09.00-10.00 uur uitsluitend voor spoedgevallen. Buiten openingstijden Dienstenapotheek Zwolle, tel. 038-4556227. • Tandartsen: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts. • Verloskundigenpraktijk: Mami, bereikbaar via telefoonnummer 038-3761674. • Dierenartsenpraktijk Hattem: Crunershof in Hattem. Telefonisch bereikbaar via 038-4442512. • Voor Mekaar: stichting vrijwillige hulpdienst: Telefonisch bereikbaar via 06-22066754. Bereikbaar tijdens werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur. • Algemeen maatschappelijk werk Vérian: inloopspreekuur op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 10.00 uur. Inloopadres: Daendelsweg 2, telefoonnummer 088-1263126 (lokaal tarief). maatschappelijkwerkhattem@verian.nl • Buurtzorg Hattem, team noord; Sparrenlaan 3, 8051 BB Hattem, tel 06-20074170 • Buurtzorg Hattem, team zuid; Molenbelt 2, 8051 EV Hattem, tel 06-23585823

Colofon De Dijkpoorter is een uitgave van Uitgeverij Jupijn B.V. Uitgever/directeur: Wilfred Willemsen Redactie: Stefan Leferink Opmaak: JM Reclamedia Fotografie: Marcel Senz (tel. 06-21832653). E-mail redactie: redactie@dedijkpoorter.nl (tel. 038-7600488) Verkoop advertenties: Wilfred Willemsen (06-21844993) E-mail: verkoop@dedijkpoorter.nl Bezoekadres: 2e Walsteeg 4 in Hattem Deadline redactie: maandag 08.00 uur Deadline advertenties: maandag 12.00 uur Rouwadvertenties: dinsdag 10.00 uur Bezorgklachten? Bel 038-3764050

† Hattem, 26 november 2019

Een handdruk, een brief of kaartje, een woord of een gebaar. Hartelijk dank voor alle blijken van medeleven, na het overlijden van onze vader en moeder, opa en oma

Jan van Oene en

Ali van Oene-ten Have Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Lees de familieberichten ook online: www.dedijkpoorter.nl

Wie wordt de nieuwe burgemeester van Hattem? HATTEM – Het kwam totaal onverwacht voor veel mensen. Het vertrek van burgemeester Jan Willem Wiggers eerder dit jaar. Toon van Asseldonk is waarnemend burgemeester en nu is de gemeente Hattem een profielschets aan het maken van de nieuwe burgemeester. De gemeente wil graag de inbreng van de inwoners van Hattem. Op de website www.burgemeesterhattem.nl, worden een aantal vragen gesteld, waardoor de inwoner van Hattem zijn of haar voorkeur kan aangeven.

Gemeente Hattem krijgt versterking HATTEM - Vanaf 1 januari 2020 werken er 4 nieuwe medewerkers bij gemeente Hattem. Deze medewerkers zijn momenteel werkzaam bij de ROVA in Zwolle via de Sociale Werkvoorziening. Vanaf januari zijn zij werkzaam bij gemeente Hattem. Deze nieuwe medewerkers hebben een afstand tot de arbeidsmarkt en gaan de buitendienst versterken. De komst van deze nieuwe medewerkers met een SW-achtergrond, draagt ook bij aan een krachtige gemeente en gemeenschap. Op deze manier biedt de gemeente Hattem inwoners die begeleiding nodig hebben bij het werk een werkplek. De gedetacheerde medewerkers krijgen begeleiding vanuit de gemeente. Samen met het Hattems team, kan er effectiever worden gewerkt. De uitbreiding van het personeelsbestand zorgt ervoor dat het gewenste kwaliteitsniveau makkelijker gehaald kan worden Vanaf 1 januari 2021 komt er nog een aantal nieuwe medewerkers bij de buitendienst. Buitendienstmedewerkers hebben een actieve rol in de openbare ruimte. Ze zijn direct en laagdrempelig aanspreekbaar en vormen vaak het eerste contact dat iemand heeft met de gemeente. Dit past uitstekend in het gedachtegoed van “Samen Hattem”. Sinds 2016 heeft gemeente Hattem een contract met Tiem (voorheen Wezo) voor de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw). Per 1 januari 2021 loopt dit contract af. Vanaf dat moment voert gemeente Hattem zelf de regie.

De Fontein wil Kerst voor iedereen HATTEM - De Fontein wil graag het verschil maken. Daarom verspreidt De Fontein kerstpakketten en houdbare levensmiddelen onder mensen die het financieel moeilijk hebben of het om een andere reden goed kunnen gebruiken. Dit gebeurt in samenwerking met de hulpverlenende instanties van Hattem. Van 9 tot en met 18 december kan men het kerstpakket en/of andere houdbare levensmiddelen bij De Fontein, gevestigd aan de Kerkstraat 32, inleveren. Op 21 en 23 december worden de pakketten bezorgd bij diegenen die met Kerst een extraatje goed kunnen gebruiken. Zijn er mensen in uw omgeving die blij gemaakt kunnen worden met een pakket, dan kunt u een briefje invullen met hun naam, adres en gezinssamenstelling en inleveren in de daarvoor bestemde doos in de winkel. De adressen kunnen aangeleverd worden voor 18 december.


Pagina 3 I De Dijkpoorter I Woensdag 4 december 2019

Praktijkrit in uw eigen auto VVN biedt u daarnaast een individuele praktijkrit aan in uw eigen auto. Met een ritbegeleider maakt u een rijvaardigheidsrit van ca. 40 minuten. De praktijkrit is er om u tips en adviezen te geven ten aanzien van uw rijvaardigheid. APV-vergunningen Verleende vergunningen • Kerst koopavond op 13 december 2019 in de binnenstad, verzonden 22 november 2019. • Nieuwjaarsfeest vriendengroep en buurt op 31 december 2019 op een weiland gelegen aan het Roseboomspoor, verzonden 28 november 2019. • Oud en Nieuw Hoopjesweg op 31 december 2019 bij de container aan de Hoopjesweg, verzonden 28 november 2019. • Het houden van een collecte van 9 tot en met 15 februari 2020 aan Stichting Hospice Hattem, verzonden 26 november 2019. Tegen een APV-vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen. Omgevingsvergunningen Aangevraagde vergunningen • Apeldoornseweg 22: activiteit bouw, voor het plaatsen van een erfafscheiding, ingekomen 23 november 2019. • Libanonweg 16: activiteit bouw, voor het realiseren van een vrijstaande woning, ingekomen 26 november 2019. Tegen een aangevraagde vergunning kunt u geen bezwaarschrift indienen. Verleende vergunningen • Hendrikjesweg 6: activiteit bouw, voor het plaatsen van een dakkapel, verzonden 21 november 2019. • Oude Kerkweg 2 en 4: activiteit bouw, voor het wijzigen van de reeds verleende vergunning, verzonden 22 november 2019. • Koestraat 2: activiteit bouw en handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten, voor het vervangen van de handelsreclame, verzonden 22 november 2019. • Apeldoornseweg 22: activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouw, voor het plaatsen van een erfafscheiding, verzonden 26 november 2019. Tegen een verleende vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen. Informatieplicht energiebesparing bedrijven Sinds 2019 geldt de informatieplicht energiebesparing voor bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 gas verbruiken. Bedrijven met een milieuvergunning zijn vrijgesteld van de informatieplicht. Het doel van de informatieplicht is dat bedrijven inzicht krijgen in hun energieverbruik en hun besparingspotentieel. De Omgevingsdienst ODNV houdt namens de gemeenten op de Noord-Veluwe toezicht op de naleving van milieu wet- en regelgeving, waaronder op de informatieplicht energiebesparing. Bedrijven die zich niet melden en/of de verplichte energiebesparende maatregelen niet treffen, worden daarover aangeschreven. De melding moet worden ingediend bij RVO.nl. Op de website van RVO.nl wordt men door een stappenschema geleid waaruit blijkt of de informatieplicht van toepassing is. Voor vragen over het indienen van de melding kan op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur contact worden opgenomen met RVO via 088 – 042 42 42 of via het contactformulier op de website. Grof huishoudelijk afval, tuinafval en grondstoffen inleveren Het milieubrengstation aan de Hilsdijk in Hattem sluit per 20 december 2019. Vanaf dat moment kunt u bij het ROVA-milieubrengstation in Zwolle terecht met grof huishoudelijk afval. Wethouder Auke Schipper onderzocht samen met ROVA alle mogelijkheden voor een full-service brengstation in Hattem. Dit bleek helaas niet haalbaar. Tuinafval kunt u vanaf 2020 elke zaterdagochtend gratis naar de gemeentewerf aan de Kerkhofdijk in Hattem brengen. Ook is er wekelijks een grondstoffen inleverpunt (GRIP) aanwezig in Hattem. Iedere donderdagmiddag kunnen Hattemers bij de GRIP-wagen terecht met kleine hoeveelheden afval die niet in de ondergrondse container horen, zoals piepschuim, kleine elektrische apparaten of klein chemisch afval. Voor het grof huishoudelijk afval kunt u voorlopig bij de ROVA in Zwolle terecht. Ondertussen blijft de gemeente zoeken naar een oplossing dichter bij huis. Auke Schipper: “We hopen dat we met gemeente Oldebroek een afvalinzamelpunt op bedrijvenpark H2O kunnen realiseren. Ik vind het belangrijk dat Hattemers hun grof afval dichtbij huis kunnen inleveren.” Gratis uw verkeerskennis opfrissen Veilig Verkeer Nederland (VVN) organiseert een tweedaagse opfriscursus voor senioren van 65 jaar en ouder in Hattem. De cursus wordt uitgevoerd op verzoek van de gemeente Hattem in opdracht van het ROV Oost-Nederland. vrijdag 6 december en vrijdag 13 december 10.00 – 12.00 uur MFC De Marke

Aanmelden Meld u aan via www.vvn.nl/agenda of door een e-mail te sturen naar steunpuntoost@vvn.nl. Bel voor meer informatie naar VVN: 0575 – 510 144 Reizen met PlusOV tijdens de feestdagen: vraag op tijd uw rit aan! Op kerstavond, 1e en 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag vervallen de vaste ritten. Wilt u op een van deze dagen reizen, reserveer dan op tijd. Daarmee voorkomt u teleurstelling. Reizen tijdens de kerstdagen Wilt u op dinsdagavond 24, woensdag 25 of donderdag 26 december met PlusOV reizen, reserveer uw rit dan vóór 20 december. Reizen op oudjaarsdag Op dinsdag 31 december, oudjaarsdag, kunt u tot uiterlijk 20.00 uur ’s avonds reizen. De chauffeur zet u dan uiterlijk om 20.00 uur af op uw bestemming. Reserveer uw rit vóór 23 december. Reizen op nieuwjaarsdag Op woensdag 1 januari kunt u vanaf 6.00 uur met PlusOV reizen als u uw rit vóór 23 december heeft gereserveerd. Rit reserveren Voor het reserveren van een rit kunt u PlusOV dagelijks van 6.30 uur ’s morgens tot 0.00 uur ’s nachts bellen op 088-758 76 54. Of boek uw rit via ‘Mijn PlusOV’ op www.plusov.nl. Stook veilig, voorkom schoorsteenbrand en overlast Schoorsteenbrand is de schrik van iedere eigenaar van een houtkachel of open haard. Een schoorsteenbrand ontstaat door onverbrande deeltjes die in de schoorsteen achterblijven en vlam vatten. Door te zorgen voor een goede verbranding wordt de kans op schoorsteenbrand kleiner. Stoken van hout kan ook leiden tot overlast voor omwonenden en heeft effecten op onze gezondheid en het milieu. Kijk voor meer informatie en tips om een schoorsteenbrand te voorkomen op www.hattem.nl/houtstoken. Zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen De gemeente Hattem vindt dat iedereen zich goed moet kunnen verzekeren, ook als u een laag inkomen hebt. Daarom betaalt de gemeente mee voor inwoners die een ‘Garant Verzorgd’ zorgverzekering via Menzis hebben. Voor wie is de Garant Verzorgd verzekering? Bij de zorgverzekering Garant Verzorgd is iedereen uit de gemeente Hattem met een laag inkomen en met hoge zorgkosten van harte welkom. Van een laag inkomen is sprake wanneer uw gezamenlijke netto maandinkomen lager is dan 120% van de bijstandsnorm. Goed om te weten: voor deze zorgverzekering accepteert Menzis iedereen, ziek of gezond, zonder medische keuring. Wat is de Garant Verzorgd verzekering? Met Garant Verzorgd heeft u lagere kosten en bent u toch uitgebreid verzekerd. Garant Verzorgd kent drie pakketten. In elk pakket worden ziektekosten vergoed die veel voorkomen, zoals een bijdrage in de kosten van een bril, tandartsbezoek, fysiotherapie en eigen bijdragen voor huishoudelijke hulp. Het meest uitgebreide pakket is Garant Verzorgd 3. Dit is vooral bedoeld voor mensen die elk jaar veel medische kosten hebben. Wilt u de pakketten vergelijken, ga dan naar www.gezondverzekerd.nl/hattem. Wat is de bijdrage van de gemeente? Voor ‘Garant Verzorgd 1’ is de vergoeding € 35,67 per maand. Voor ‘Garant Verzorgd 2’ is dit € 35,67 per maand. Voor ‘Garant Verzorgd 3’ is dit € 38,17 per maand. Het verplicht eigen risico van € 385 is hiermee ook direct verzekerd. Wilt u overstappen naar Menzis? Ga naar www.gezondverzekerd.nl/hattem en meld u aan. Of bel de Overstapcoach van Menzis. Deze Overstapcoach geeft persoonlijk advies en is van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 19.00 uur bereikbaar via (088) 222 49 00 (lokaal tarief). De gemeente heeft geen belang in Menzis, maar wil graag dat inwoners goed verzekerd zijn. Wilt u overstappen? Doe dit dan uiterlijk 31 december 2019.


Pagina 4 I De Dijkpoorter I Woensdag 4 december 2019

MET WELKE KLACHTEN

WORDT U WAKKER? HOOFDPIJN

STIJVE PIJNLIJKE ARMEN

HARD SLAPEN, EEN PIJNLIJK MISVERSTAND!

STIJVE NEK NEK- EN SCHOUDER KLACHTEN FOUTE LIGHOUDING OP EEN TE HARD BED

RUG

SLAPENDE HANDEN FOUTE LIGHOUDING OP EEN DOORGEZAKT BED

STIJVE PIJNLIJKE BENEN

HEUPPIJN

JUISTE LIGHOUDING

Gezond slapen begint met een goed bed en de juiste lighouding. Wij adviseren u graag!

Dé slaapwinkel met de beste service en kwaliteit

Direct aan de

A28 Tel: 038 376 12 12 www.koopsbedden.nl

Zondags gesloten


Pagina 5 I De Dijkpoorter I Woensdag 4 december 2019

Sfeervolle Kerstkoopavond op 13 december met Decibel HATTEM - Dit jaar is er in Hattem geen kerstmarkt in verband met de herbestrating van de Markt en het kerkplein. In plaats hiervan is een alternatief bedacht door Rond Uit Hattem en winkeliers: een kerstkoopavond dat gehouden wordt in de Kerkstraat en de Kruisstraat. Voor sfeer wordt gezorgd. Er is muziek, een kerstman, een wandelende kerstboom en andere gezellige kerst activiteiten. Op korte afstand van de Kerkstraat en Kruisstraat kunnen de bezoekers in kerststemming komen bij Decibel Hattem tijdens een inloopconcert met internationale kerst- en winternummers. Muzikale medewerking verleent de jonge pianist Remon Holubek. Het concert staat onder leiding van diri-

gente Birgit Pfeifer. Decibel treedt op in De Veste aan de Korte Kerkstraat 8. Aanvang van het inloopconcert 20.00 uur, de zaal gaat om 19.45 uur open voor het publiek. Ter bestrijding van de onkosten staan er bij de uitgang wel een ‘paar hoeden’.

Jaarlijks kerstconcert DEV Foto Stichting Welzijn Hattem

“Mantelzorgers zijn van grote waarde” HATTEM - Donderdag 21 november gaf et Steunpunt Mantelzorg van Stichting Welzijn Hattem een high tea voor alle mantelzorgers die in hun bestand staan. Rond 10 november, de landelijke dag van de mantelzorg, kregen al deze mantelzorgers een persoonlijke uitnodiging met een kleine, gehaakte attentie in de brievenbus. Bijna 60 mantelzorgers hebben gehoor gegeven aan deze uitnodiging en werden goed verzorgd door de medewerkers van Zoethout. Er ontstonden boeiende gesprekken, er is heerlijk gegeten met elkaar en wethouder Carla Broekhuis sprak een dankwoord uit richting de mantelzorgers. Mantelzorgers doen werk van grote waarde. De gemeente Hattem geeft mantelzorgers daarom elk jaar een financiële blijk van waardering van 100 euro. Krijgt u zorg of ondersteuning van een mantelzorger? Meld hem of

haar dan aan voor dit mantelzorgcompliment. Het mantelzorgcompliment kunt u tot en met 31 december 2019 aanvragen. Kijkt u voor de voorwaarden en het aanvragen op de website www.hulp wijzer.hattem.nl Bent u ook mantelzorger en heeft u vragen, informatie nodig of wilt u uw verhaal kwijt, neem dan contact op met Monique Scholten van het Steunpunt Mantelzorg van Stichting Welzijn Hattem via steunpuntmantelzorg@ swhattem.nl of bel naar 038-4432881.

HATTEM - Woensdagavond 18 december geeft het christelijk mannenkoor DEV haar jaarlijks kerstconcert in De Open Poort. Medewerkenden aan dit concert zijn Harm Hoeve op orgel en piano en Kees Alers op dwarsfluit. Ieder jaar weer mag het koor zich verheugen in een grote belangstelling voor dit concert met koor- en samenzang onder leiding van Edwin Velvis. DEV heeft ook voor dit jaar weer een mooi programma samengesteld met overwegend Nederlandstalige kerstmuziek maar ook het bekende ‘Away in a manger’ en ‘Cantique de Noël’ met als solist Casper Spannenberg. Traditiegetrouw wordt de avond afgesloten met het gezamenlijk zingen van het ‘Ere zij God’ en het bekende ‘Stille Nacht’ van Fr. Gruber. Harm Hoeve is een veel gevraagd organist en begeleider. Als jongen van 12 jaar begeleidde hij al de gemeentezang in de Geref. Kerk van Rouveen. Hij studeerde af als docerend- en uitvoerend musicus aan het Conservatorium te Zwolle waar hij les kreeg van Harm Jansen. Orgelconcerten gaf hij onder meer in Amerika, Rusland en Schotland. Grote bekendheid kreeg hij door zijn

medewerking aan het programma Nederland Zingt en in het bijzonder het concert vanuit The American Cathedral in Parijs. Kees Alers begon met fluitlessen toen hij 9 jaar was en op 14 jarige leeftijd werkte hij al mee aan een tv programma van de NCRV. Bij meerdere grote orkesten, waaronder het Koninklijk Concertgebouw orkest werd en wordt hij gevraagd als solist. Aan het Rotterdams Conservatorium studeerde hij cum laude af. Ook Kees Alers is regelmatig te beluisteren in het TV programma Nederland Zingt. Inmiddels geeft hij concerten in binnen- en buitenland, onder meer Duitsland, Frankrijk en Israël. Tot nu toe heeft hij meer dan 30 cd’s gemaakt en is te beluisteren op meer dan 450 cd’s. Kees Alers zal zowel solistisch optreden alsook samen met het mannenkoor. Het concert begint om 20.00 uur en de kerkzaal is open vanaf 19.30 uur. De toegang is vrij maar er is wel een deurcollecte ter bestrijding van de kosten.

Geen inloopspreekuur SOP bezorgt kerstkaarten Op KO€RS op 24 en 31 december voor Arendsnest HATTEM - In verband met de feestdagen is er geen inloopspreekuur van Op KO€RS op 24 en 31 december. Normaal gesproken is er elke dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur het inloopspreekuur van Op KO€RS in de Marke. Dit spreekuur is voor korte vragen op onder meer het gebied van financiën/administratie en het invullen van formulieren. Daarnaast

kunnen de vrijwilligers bij u thuis komen om te helpen bij meer complexe vragen of problemen en biedt de organisatie ondersteuning bij trajecten van Schulddienstverlening. Op 10 en 17 december is er wel inloopspreekuur.

De Dijkpoorter verschijnt iedere woensdag huis-aan-huis in de gemeente Hattem. ONTVANGT U NIET OP WOENSDAG DE DIJKPOORTER? Dan kunt u met uw bezorgklacht terecht bij Verspreidingsburo Armada, telefoon 038 - 376 40 50 of via www.verspreiden.nl

HATTEM – De Stichting Oekraïne Projecten (SOP) Hattem bezorgt sinds 2008 de kerstkaarten in de gemeente Hattem met de jaarlijkse kerstkaartenactie. De opbrengst van deze actie komt ten goede aan het SOP-project Arendnest. Arendsnest biedt dagelijks een warm nest voor kansarme en verwaarloosde kinderen. Elk jaar is de kaartenactie van SOP weer een groot succes. Door de kerstkaarten geadresseerd aan Hattem via deze actie te versturen, steunt men het Arendsnest en bespaart u zelfs 0,42 eurocent per gestuurde kaart. Men betaalt bij de SOP namelijk slechts 0,40 eurocent per kaart. Vanaf donderdag 12 december tot en met vrijdag 20 december kan men de kerstkaarten voor de gemeente Hattem inleveren bij Evangelische Boekhandel de Fontein en van donderdag 12 december tot en met vrijdag 20 december kan men de kaarten ook inleveren bij familie Keijl aan de Vliegenstein 16

(’s middags tussen 14.00 en 17.00 uur). Vanaf woensdag 18 december worden de kaarten bezorgd. De SOP zoekt ook mensen om de kerstkaarten rond te brengen. Het kost slechts twee tot drie uur. Aanmelden hiervoor kan via secretariaat@oekraine-projecten.nl. Of doneer geld. Een gift overmaken kan op NL03 RABO 0325 7748 89 ten name van Stichting Oekraïne Projecten te Hattem onder vermelding van ‘Gift Arendsnest’. Kijk voor meer informatie ook op www.oekraine-projecten.nl


Pagina 6 I De Dijkpoorter I Woensdag 4 december 2019

Gastvrij Hanzeheerd Hanzeheerd Hanzeheer Hanzehee rd

Ook voor thuiszorg!

Hanzeheerd biedt welzijn, zorg en wonen in Hattem, Heerde en omstreken. Zorg van hoge kwaliteit, gastvrijheid en een veilig en prettig leefklimaat. Dat is waar Hanzeheerd voor staat. Christelijke waarden spelen een belangrijke rol in ons doen en laten. Met respect voor persoonlijke waarden, beleving en achtergrond. Kernactiviteiten zijn verzorging & verpleging (ook thuis), huishoudelijke hulp, dagbesteding en maaltijden (aan huis). Stichting Hanzeheerd E info@hanzeheerd.nl I www.hanzeheerd.nl I www.gastvrijheidspas.nl Locaties Hanzeheerd De Bongerd Bongerd 32 8051 VL Hattem T (038) 444 58 51 E debongerd@hanzeheerd.nl Hanzeheerd Brinkhoven Brinkhoven 1 8181 DB Heerde T (0578) 69 12 44 E brinkhoven@hanzeheerd.nl

Gastvrije zorg Groot in het kleine

Kerstsfeer bij Gini 2 1 3 4

5

Volop Kerststukken

Erkend leerbedrijf.

Openingstijden: wintertijd maandag t/m zaterdag 9.00 - 18.00 uur, vrijdag tot 20.00 uur

voor ĂŠcht persoonlijk advies

Industrieweg 23 - 8091 AX Wezep tel. 038-3762409 - www.ginis.nl

OP=OP ar met kant en kla

is

bewaarkru

t

A-kwalitei

Original naaldvast Nordmann en de soorten Omorica, Kerstden, Blauwspar


Pagina 5 I De Dijkpoorter I Woensdag 4 december 2019

Zorgvergoeding 2019 nog niet gebruikt? Heeft u voet- of houdingsklachten? Of wilt u nieuwe steunzolen en heeft u uw zorgvergoeding 2019 nog niet gebruikt? Plan dan nog voor de Kerstdagen een afspraak bij de podotherapeut en loop heerlijk het nieuwe jaar in! Waarom Voetencentrum Elferink? Zolen binnen enkele dagen klaar Lekker Lopen Garantie Gratis advies bij Elferink Schoenen

HATTEM Kerkstraat 23

RAALTE Grotestraat 26

www.voetencentrumelferink.nl 0572 745 050


Pagina 8 I De Dijkpoorter I Woensdag 4 december 2019

Filmmiddag SWH HATTEM – Stichting Welzijn Hattem houdt op dinsdag 10 december om 13.30 uur in De Marke een filmmiddag, waarin de film De Dirigent wordt getoond. De Dirigent is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de uit Nederland afkomstige Antonia Brico. Eind jaren ’20 was zij de eerste vrouwelijke dirigent ter wereld die succesvol grote symfonie orkesten dirigeerde. Tot voor kort lukte het vrouwen nauwelijks om aan de top van de wereld-

ranglijst van belangrijkste dirigenten te komen. De entreeprijs voor de filmmiddag bedraagt 6,50 euro (inclusief koffie/thee). Voor meer informatie kan men contact opnemen met Stichting Welzijn Hatem, bereikbaar via 038-4432881 of info@swhattem.nl.

Kerstconcert op 18 december van Huygens Vocaal Ensemble HATTEM - Woensdagavond 18 december, aanvang 20.30 uur, zal het Huygens Vocaal Ensemble een kerstprogramma uitvoeren in de Grote kerk van Hattem. Het Huygens Vocaal Ensemble bestaat bijna 25 jaar en heeft al vele optredens verzorgd op diverse podia, radio en TV in binnen- en buitenland. Dirigent en oprichter van het Ensemble Hans Tijssen heeft een programma samengesteld met kerstmuziek in verschillende stijlen en uit verschillende periodes. Klassieke composities van Poulenc, Taverner en Kodaly, Christmas Carols en Evergreens. Naast a-capella zang zal het koor worden begeleid op piano en orgel en is er ruimte voor enkele samenzangmomenten met publiek. De goede akoestiek en mooie entourage maakt het concert in de gro-

te kerk tot een beleving. De stemmen van het 16-koppige ensemble komen hier zeer goed tot hun recht. Het concert duurt ruim een uur. Kaarten zijn in voorverkoop verkrijgbaar via www.huygensmusic.nl. In de voorverkoop kosten de kaarten 12,50 euro en jongeren tot 16 jaar betalen 7,50 euro. Kaarten aan de kassa kosten 15 euro en voor jongeren tot 16 jaar betalen 10 euro.

Eigen foto

Wat te doen bij pijn aan uw voeten? Voet- en houdingsklachten zijn bijzonder vervelend en kunnen u belemmeren in het dagelijks leven. Volgens gezondheidswetenschapper en podotherapeut Lieke van Buuren van Voetencentrum Elferink is het belangrijk om actie te ondernemen. Mensen die eenmaal last hebben van hun voeten, zijn vaak ook gevoelig voor andere klachten. “Uit recent onderzoek blijkt dan mensen met voorvoetklachten niet alleen een slechtere voetgerelateerde gezondheid ervaren, maar ook een slechtere algemene gezondheid” aldus van Buuren. “Voetklachten ontstaat namelijk vaak secundair, als reactie op een onderliggend probleem”. Veel voorkomende klachten Voorvoetklachten is één van de meest voorkomende oorzaken van voetpijn vanaf middelbare leeftijd. Een andere veel gehoorde klacht in de podotherapiepraktijk is hielpijn, ook vaak hielspoor genoemd.

PCOB advent-kerstbijeenkomst HATTEM - Op maandag 9 december en vrijdag 13 december is er een adventkerstbijeenkomst in het restaurant van Hanzeheerd de Bongerd. Deze bijeenkomst begint om 14.45 uur. Vanwege de grote belangstelling voor de kerstbijeenkomsten in de afgelopen jaren is er ook dit jaar voor gekozen om twee Advent-Kerstbijeenkomsten te houden. Dit in verband met de beschikbare ruimte. Op deze middagen

wordt de meditatie verzorgd door ds. J. Drijfhout. Na de meditatie, zang en declamatie kan men genieten van een broodmaaltijd. Opgeven kan via H. Mulder-Borst, bereikbaar via telefoonnummer 0384442522.

“Gelukkig is aan veel klachten iets te doen. Vaak helpt het dragen van goed passende schoenen al. Laat daarom uw voeten altijd opmeten, ook als u geen voetproblemen ervaart. Want voeten veranderen naarmate u ouder

wordt.” vertelt van Buuren. “Daarnaast kan de podotherapeut uw klachten verlichten of zelfs verhelpen door individueel aangemeten (steun)zolen of een andere therapie.” “Ervaart u voetklachten? Loop dan eens binnen voor gratis (schoen)advies van onze podotherapeuten, gevestigd in de winkel van Elferink Schoenen aan de Kerkstraat 23 in Hattem” nodigt van Buuren uit. Mocht blijken dat er een behandeling of uitgebreid onderzoek nodig is voor uw voetklachten, dan kunt u direct een afspraak inplannen. Ook als u al steunzolen heeft, adviseren ze u graag en kijken de zolen gratis na. Zorgvergoeding 2019 Heeft u uw zorgvergoeding voor 2019 nog niet gebruikt? En ervaart u klachten of wilt u nieuwe steunzolen? Plan dan voor de Kerstdagen een afspraak in bij onze podotherapeut en loop heerlijk het nieuwe jaar in.

Repair Café op 16 december HATTEM - In verband met de feestdagen en de Kerstvakantie is het Repair Café in de maand december op maandagmiddag 16 december in plaats van 30 december. Een groep vrijwilligers staat dan klaar om u te helpen kapotte spullen te repareren. Dus… niet weggooien dat kapotte broodrooster, kinderfietsje, houten speelgoed, of kleding met een scheur, of wat dan ook, maar kom naar

het Repair Café. In januari is er weer Repair Café op de vaste maandag,: elke laatste maandag van de maand, van 13.30-15.30 uur in de Marke. Er zijn geen kosten aan verbonden. Een vrijwillige bijdrage is welkom.

Vrouwen van Nu over Japan HATTEM - Op maandag 9 december vertelt Greetje IJsendijk-Beekman tijdens de ledenavond over het dagelijkse leven in Japan. Ook zal ze spullen uit Japan tonen. Mevrouw IJsendijk-Beekman is diverse malen te gast geweest in een Japans gezin en zij heeft veel in Japan rondgereisd.

De bijeenkomst vindt plaats in één van de zalen van de Ontmoetingskerk en vangt aan om 19.45 uur. Ook gasten zijn van harte welkom. De toegangsprijs bedraagt 2 euro.

Eigen foto

Ontwaakt behaalt eerste prijs op concours Zutphen HATTEM - Afgelopen zaterdag heeft Muziekvereniging Ontwaakt deelgenomen aan het concours van de Muziekbond Gelderland-Flevoland in Zutphen en daar een mooie eerste prijs behaald. Na het succesvolle concours Lichte van de werken Pride of the Forest en Muziek in 2013 was het voor het orLake of the Moon waarderen met een kest spannend om dit keer, na een lanpuntentotaal van 83,08. Het orkest ge voorbereiding, deel te nemen aan kijkt terug op een geslaagd concours een traditioneel concours. Die spanen gaat met de feedback uit het juryning bleek echter ongegrond. rapport werken aan toekomstige proDe juryleden konden de uitvoeringen jecten.


Spaar ook mee voor de unieke planken!

i n i m s i t Gra 5 1 € e k l e bij

AH Kerstplateau rechthoek of vierkant Per stuk

AH Kerstboom in pot versierd met verlichting, besneeuwd of geglitterd AH Picea omorika in pot Per stuk

•Potmaat Ø 15 cm Per stuk

2 stuks

25%

A H Ke r s t ha ng e r s

AH Mini-kerstboompje, kalanchoë in zinken pot of hyacint in pot

korting

Alle varianten 2 stuks

Diverse varianten Bijv. hanger panter Per stuk

+ 700 Air Miles + 700 Air Miles

AH Nordmann gezaagd • Maximaal 175 cm hoog • Naaldvast Per stuk op=op

AH Nordmann potgeteeld • Naaldvast Per stuk op=op * Exclusief AH Kersthangers

25%

korting

€2 korting AH Hyacinten in cilindervaas

AH Hyacinten in glazen schaal Per stuk

Incl. ledverlichting Per stuk


Pagina 10 I De Dijkpoorter I Woensdag 4 december 2019

U ZOEKT HULP OF ADVIES BIJ DIE ENE KLUS ? ● Onderhouden ● Gebouwen

beheren

● Ontzorgen ● Vervangen ● Opruimen ● Faciliteren ● Reinigen ● Realiseren ● Meedenken ● Netwerken

kerkstraat 38b, 8051 GM hattem I TEL. 06-21311727 info@multihulp.nl I www.multihulp.nl

CONSTRUCTIEBANKWERKER/ SAMENSTELLER 32-40 uur

Ben je ‘klaar’ met het standaard, repeterende werk en ben je toe aan een nieuwe uitdaging bij een groeiend en innovatief bedrijf? SOLLICITEER NU! Bezoek ons tto event op:

Een sterk afwisselende functie met:

donderdag 12 december tweetalig onderwijs op alle niveaus

Ontdek tweetalig onderwijs op het CCC! Kijk voor meer informatie en aanmelden op hetccc.nl

VACATURE

van 19.00 - 21.00 uur

• Verschillende en innovatieve projecten • Nauwelijks seriematig werk • Mogelijkheden om je te ontwikkelen • Een goed, marktconform salaris

WWW.CONSMEMA.NL /CARRIERE

(038) 444 28 55 info@consmema.nl


Pagina 11 I De Dijkpoorter I Woensdag 4 december 2019

Vrijdag 6 december kersteditie rode beer rommelmarkt in Wapenveld Vrijdag 6 december houden we onze speciale kersteditie van de maandelijkse rommelmarkt. Al een aantal weken wordt er achter de schermen hard gewerkt om alle binnengekomen kerstspulletjes op een sfeervolle manier te presenteren, zeker de moeite waard om deze sfeer eens te beleven! Van 10.00 – 16.00 uur bent u van harte welkom bij de opslag van onze kringloopwinkel aan de Lagestraat 25 in Wapenveld. Heerlijk snuffelen op onze brocantezolder, snuffelschuur, elektronica, onze grote meubelhal met een hoekje grootmoederstijd, boekenschuur en LP’s en CD’s en onze grote speelgoedafdeling met veel en vooral gecontroleerd en compleet speelgoed, spellen en kinderartikelen zoals bedjes, boxen en andere spulletjes. Ook kun je ons helpen door gebruikte kleding in onze kledingcontainer aan de Lagestraat te deponeren. Naast de kersthal in de meubelhal nemen we ook onze innamehal/sorteerruimte in gebruik voor de vele kerstspulletjes die binnengekomen zijn. Deze marktdag is er daarom géén

inname van goederen. We schenken koffie en thee met wat lekkers in onze koffiehoek en in de Wijlanderij kunt u heerlijk genieten van eigengemaakte erwtensoep en broodje. Daarnaast zullen er heerlijke oliebollen gemaakt én verkocht worden. U kunt er dus een gezellig dagje uit van maken. We zien er naar uit u te verwelkomen op vrijdag 6 december van 10.00-16.00 uur aan de Lagestraat 25 in Wapenveld. De volgende marktdagen voor 2020 zijn: 10 januari, 14 februari en 13 maart. Noteer deze data vast in uw agenda! Voor meer informatie kijkt u op www.derodebeer.nl

Eigen foto

Geslaagde vrijwilligersdag in Hattem HATTEM - De gemeente Hattem, het Vrijwilligersplatform en Stichting Welzijn Hattem organiseerden op vrijdag 29 november een feestelijke bijeenkomst met bingo voor vrijwilligers in de Marke. Meer dan 130 vrijwilligers kwamen af op deze uitnodiging. In het kader van Nationale Vrijwilligersdag worden vrijwilligers in het zonnetje gezet. Wethouder Carla Broekhuis en directeur Mathilde Stam van Stichting Welzijn Hattem waren aanwezig om de vrijwilligers te ontvangen en te bedanken voor hun inzet voor Hattemers en Hattem. Wethouder Broekhuis hielp ook mee met het bingo, verzorgd door Willem Kollumer en Jan van de Beek van Advendo VV Hattem. De bijeenkomst begon om 16.30 uur in de Marke. Er werd gezorgd voor een gezellig ontvangst en een heerlijk buffet van Guilik. Zoethout zorgde voor heerlijke

hapjes en ambtenaren van de gemeente waren druk in de weer met de bediening. De vrijwilligers gingen naar huis met een kleine attentie van De Normaalste Zaak. Op 7 december is het Nationale Vrijwilligersdag. Deze dag is ingesteld om aandacht te vragen voor al die vrijwilligers, die zich onbetaald inzetten voor andere mensen of goede doelen. Op deze dag worden vaak huldigingen of andere activiteiten georganiseerd om de vrijwilligers in het zonnetje te zetten. In Hattem vierden we het dit jaar in november.

Eigen foto

Smash jeugd op naar kampioenspoule HATTEM - Voor het eerste jeugdteam van tafeltennisvereniging Smash ‘70 is het een spannend seizoen geworden, waarin de doelstelling het behalen van de kampioenspoule was, dat vereiste een vierde plaats. In het eerste deel van het seizoen zich plaatste voor de kampioenspoubleek dit een pittige opdracht waarin le. Kaj draaide een sterk seizoen door de Smash ‘70 niet verder kon komen ruim 60% van zijn wedstrijden te windan een vijfde stek. De tweede helft nen, zijn jongere broertje Brent wist begon beter met een mooie zege op iets meer dan de helft van de partijen de nummer twee van de ranglijst. Verpositief af te sluiten. Chris begon het volgens kwamen wedstrijden waarin seizoen iets minder, maar wist zich Kaj en Brent Ronde en Chris Verwoert goed te herpakken in de tweede helft gelijke tred hielden met de opponenvan de competitie. Al met al was het ten. De twee afsluitende wedstrijden een zeer interessante competitie met eindigden in een 8-2 en 7-3 zege tegen veel mooie wedstrijden en sterke de concurrenten waardoor Smash ‘70 teams. Op naar de kampioenspoule!


Pagina 12 I De Dijkpoorter I Woensdag 4 december 2019

Autorijschool

MULDER Hattem

Meer info? www.rijschoolmulder.nl

Intensieve zorg bij Driezorg Heeft u een intensieve zorgvraag 24 uur per dag? Dan kan Driezorg u deze zorg bieden, thuis of op een aantal van onze locaties. Intensieve zorg thuis met een VPT/MPT

Kleinschalig wonen

Wilt u in uw eigen huis blijven wonen? Dan kan Driezorg u deze zorg binnen onze woon(zorg)locaties thuis bieden met een Volledig Pakket Thuis (VPT) of een Modulair Pakket Thuis (MPT). Voor deze zorg heeft u een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Met VPT/MPT heeft u de voordelen van het wonen in uw eigen huis gecombineerd met de zorg en service zoals die worden geboden in een zorgcentrum.

Op onze kleinschalig wonen afdelingen (locatie Berkumstede en De Havezate) kunnen ouderen met dementie wonen zoals thuis. Een vast team medewerkers biedt constante zorg, begeleiding en ondersteuning. Dit doen zij in nauwe samenwerking met vrijwilligers en met uw familie en naasten. Zij horen bij een huiselijke omgeving en hun bijdrage en inbreng is meer dan welkom. Wonen in een kleinschalige woonvoorziening valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Om Wlz-zorg te krijgen heeft u altijd een indicatie nodig.

“Vanuit het Ziekenhuis kwam mijn vader (85) bij Driezorg locatie Berkumstede terecht,” vertelt Jacqueline Jansen. “Vanaf dag één voelde dit goed. Hij is heel tevreden en vrolijk.” Het personeel vindt Jacqueline goed. “Ze zijn super lief en staan open voor feedback.” Haar vader wordt echt betrokken. “Aandacht voor elkaar, daar gaat het om!”

Interesse of vragen? Voor vragen kunt u terecht bij het Servicepunt. Zij kunnen u ook ondersteunen bij het proces dat u moet doorlopen voor de aanvraag bij het CIZ.

Servicepunt (038) 200 1100

E-mail info@driezorg.nl

Internet www.driezorg.nl

Volg ons ook op:


Pagina 13 I De Dijkpoorter I Woensdag 4 december 2019

R AR AA 3300 JJA S L S L A A R E R E E E M A ALL M M A H ATTTTEEM H N N A V A V E T E S T R S E R KE KK D DEE LLEEK GRILLROOM GRILLROOM PIZZERIA PIZZERIA RESTAURANT RESTAURANT

De Pyramide

VOOR ALLE LEZERS VAN DE DIJKPOORTER BEREKENEN WIJ, VOOR BESTELLINGEN VANAF € 25,GEEN BEZORGKOSTEN. Deze actie geldt tot en met 14 december.

BEZORGTIJDEN BEZORGTIJDEN Wij Wij bezorgen bezorgen van van 17.00 17.00 tot tot 24.00 24.00 uur. uur. Wij Wij bezorgen bezorgen bestellingen bestellingen vanaf vanaf €€ 10,00. 10,00. Hiervoor Hiervoor berekenen berekenen wij wij €€ 2,00 2,00 bezorgkosten. bezorgkosten. Buiten Buiten Hattem Hattem berekenen berekenen wij wij €€ 2,50 2,50 bezorgkosten. bezorgkosten. Foto de Dijkpoorter

De Wintertuin; bijzondere winkel in De Tinne

Grotere Grotere bestellingen bestellingen (voor (voor feestjes, feestjes, bedrijven bedrijven etc. etc. bezorgen bezorgen wij wij op op elk elk gewenst gewenst tijdstip, tijdstip, ook ook in in de de omgeving. omgeving.

Kruisstraat 5 ● 8051 GD Hattem

tel. 038 - 444 13 45

HATTEM – Sinds drie weken is De Wintertuin geopend. Deze pop-up store is gevestigd in De Tinne, voor iedere Hattemer wel bekend. Hier kan men terecht voor onder andere bijzondere bloemen en planten en kunstwerken van diverse kunstenaars als Dirry Bloem, Ineke Crans, Annet Buter en Marianne Voeten. Tevens zijn er tuinmeubelen te zien van Arie Lagemaat. Ilse Kerkmeijer kijkt enthousiast rond in haar tijdelijke zaak. “Het is zo ontzettend leuk. We krijgen zoveel leuke reacties. Iedere dag voelt als een feestje”, opent de onderneemster. Normaal is zij actief op het gebied van projectinrichting voor winkels en woonhuizen onder meer in Israël met haar bedrijf Into Style. Ook ontwerpt Kerkmeijer tuinen en is zij bloemenarrangeur. In de wintermaanden is het wat rustiger en wilde ze graag wat anders. En zo

ontstond het idee van de Wintertuin. “Wij hebben bijvoorbeeld geen standaard bloemen, maar hele bijzondere bloemen. Dat wordt bijzonder gewaardeerd door onze klanten, Verder hebben de Antiekhal Heerde hen Two F Living meubelen geleverd voor onze winkel”, zo vertelt Kerkmeijer. “Daarnaast hebben we ook bijzondere woonaccessoires.” De Wintertuin is geopend tot en met 31 december.

Dames HVV winnen overtuigend van koploper

Foto de Dijkpoorter

Pyramide; al 30 jaar een naam

HATTEM – De volleybaldames van HVV hebben in eigen huis een uitstekende zege behaald. Koploper HSC uit Hierden werd met 3-1 verslagen.

HATTEM – Ruim 30 jaar al bestaat de Pyramide in Hattem. De Pyramide is een pizzeria, grillroom en restaurant in Hattem. Maar er kan ook online besteld worden. En nu is er een prachtige actie, gratis bezorging in Hattem.

De Hattemse dames gingen voortvarend van start in de eerste set en namen al snel de leiding. De servicedruk was goed en er werd op tempo aangevallen. De sterkste aanvalster van HSC stond nog niet in het veld en HVV stond positioneel goed verdeeld. De eerste set werd met maar liefst 2512 gewonnen. Het was duidelijk dat de koploper in de competitie te pakken was. De tweede set kwam de geduchte aanvalsleidster uit Hierden in het veld. Hierden kwam beter in haar spel en legde servicedruk op HVV. Maar HVV

“We hebben nog veel ideeën om onze zaak te moderniseren en nog meer sfeer bij ons in het restaurant te creëren”, vertelt eigenaar Vahdet Turuclu. De ondernemer is enthousiast over zijn plannen en kijkt tijdens het interview tevreden toe hoe mensen afrekenen en vertellen dat ze heerlijk gegeten hebben. “Altijd zorgen dat onze gasten zich welkom voelen en dat ze lekker gegeten hebben. Daar gaat het om. En dat gaat goed. Kijk maar”, vertelt Vahdet terwijl hij de recensies op Google laat zien.

kon al snel meer haar spel opleggen en zo ging deze set ook naar HVV met 2521. En dan de beruchte derde set. HSC wist met haar service het de passers van HVV flink lastig te maken. Het liep even niet lekker bij HVV en de set ging met 17-25 naar Hierden. De vierde set moest het dan maar gebeuren. Het publiek ging er nog een keer achterstaan en met mooi spel, leuke rally’s en een degelijke blokkering wist HVV deze set een stuk beter te spelen. De Hattemse formatie won de set overtuigend met 25-16.

De Pyramide heeft nu ook een mooie actie. Bestel tot en met 14 december uw eten en in Hattem wordt de maaltijd gratis bezorgd. Dit geldt voor bestellingen vanaf 25 euro. De bezorgservice geldt tot 00.00 uur. Openingstijden: maandag 16.00-24.00 uur, woensdag 16.00-24.00 uur, donderdag 16.00-24.00 uur, vrijdag 16.0002.00 uur, zaterdag 16.00-02.00 uur en zondag 16.00-23.00 uur. De Pyramide is gevestigd aan de Kruisstraat 5 en is telefonisch bereikbaar via 038-4441345.


Pagina 15 I De Dijkpoorter I Woensdag 4 december 2019

Eigen foto

Volleybalgroep zoekt teamgenoten

Foto Marcel Senz

HATTEM – Een recreatief volleybalteam zoekt nieuwe spelers. Dit team volleybalt iedere donderdagmorgen in de gymzaal aan de Spoorstraat. Gezellig, recreatief volleybal. Maar door blessure en ziekte is de bezetting wat dunnetjes. Iedereen die zin heeft om te komen spelen is van harte welkom van 9.00 tot 10.00 uur. Voor inlichtingen kan men contact opnemen met Margreet Slump, bereikbaar via 06-44528127.

Doelpuntrijk gelijkspel VV Hattem Springruiters springen naar de prijzen HATTEM – VV Hattem heeft zaterdag een punt overgehouden aan het thuisduel met DSV’61 uit Doornspijk. In het doelpuntrijke treffen scoorden beide ploegen liefst drie keer. De equipe van Hans Roeland toonde karakter een 0-2 en een 1-3 achterstand weg te werken. Door doelpunten van Mats Offringa, Wesley Richardson en Koen van de Waeter werd het 3-3. “Een terecht gelijkspel, waarin we een hele slechte eerste helft speelden”, oordeelde trainer Hans Roeland. De geelblauwen keken kort voor rust tegen een 0-2 achterstand aan, maar kwam uit het niets via Mats Offringa en Wesley Richardson nog voor de thee op gelijke hoogte. “Dan ga je toch nog met een redelijk gevoel de kleedkamer in”, aldus Roeland. Maar dat goede gevoel verdween al snel toen DSV ’61 al snel weer op voorsprong kwam. Hattem ging op jacht naar een nieuwe gelijkmaker en werd in deze jacht beloond toen Koen van de Waeter de 3-3 binnenschoot.

Deze week werd bekend dat Hans Roeland aan het eind van het seizoen VV Hattem gaat verlaten. “Ik denk dat het na vier seizoenen goed is dat er een nieuwe trainer voor de groep komt te staan. Deze kan de groep weer voorzien van nieuwe impulsen. Daarnaast kijk ik ook uit naar een nieuwe uitdaging”, aldus Roeland. Zaterdag gaat Hattem op bezoek bij Zwolsche Boys, de nummer twee van de ranglijst. “Dat wordt natuurlijk een hele lastige wedstrijd. Het zou mooi zijn als we ene puntje mee kunnen nemen naar huis”, aldus de oefenmeester.

Hatto-Heim pakt punt in topper VAASSEN - SV Hatto-Heim heeft zaterdag een punt gepakt in de topper tegen VIOS Vaassen. Het elftal van Marcel van Walderveen speelde op het zware veld een moeizame wedstrijd. Na een vroege achterstand kwam de koploper via Niels Messerschmidt en Twan van Rijssen op voorsprong, maar moest in de slotfase de gelijkmaker incasseren. Het werd 2-2. “Ik ben tevreden met het gelijkspel”, oordeelde trainer Marcel van Walderveen. “We hadden moeite met het zware veld en het fysieke voetbal van VIOS.” Hatto-Heim begon dramatisch aan de wedstrijd en keek binnen twee minuten al tegen een 1-0 achterstand aan na een grote fout in de defensie. “Je loopt dan meteen al achter de feiten aan”, aldus Van Walderveen. Via een treffer van Niels Messerschmidt kwam de koploper nog voor rust op gelijke hoogte. In de tweede helft kwam Hatto-Heim op voorsprong. Na een prachtige actie legde Elnathan van Dijk de bal op het hoofd van Twan van Rijssen, die met een prachtige kopbal de keeper passeerde. Lang kon de kop-

loper niet genieten van de voorsprong. Na een hoekschop kreeg de ploeg de bal niet weg, waarna de thuisploeg de 2-2 binnenschoot. In de laatste seconde was Hatto-Heim alsnog dichtbij de overwinning, maar Van Rijssen kwam net een paar centimeter te kort om een voorzet van Ruben Bouwhuis binnen te glijden. Zaterdag treft Hatto-Heim op eigen veld de Zwolse promovendus HTC. “Die ploeg ken ik niet zo goed, maar ze zijn de laatste weken goed bezig. We spelen dit jaar nog twee wedstrijden. Laten we ervoor zorgen dat we het jaar een mooie afsluiter geven”, aldus Van Walderveen.

HATTEM - Afgelopen weekend werd de finale van de Zilveren Ui in Kampen verreden waar leden van Hippisch Hattem aan deelnamen. Kim Bouten sprong met Jari naar de tweede prijs in het B springen. Duuk Fikse reed met Rieboy naar plek vijf in het L springen cat. D/E. In de finale van de klasse L pony’s reed Tess de Ree met Seppeline’s Jynesco naar plaats drie. Ook in de finale van de klasse Z

bij de pony’s sprong zij naar de prijzen. Met haar andere pony Eikenhorst’s Emiel sprong ze naar de tweede prijs. In Haarle werd een bixie wedstrijd verreden. Robbie van Bregt reed met Pacman naar 118 punten in de klasse B1 en sprong een foutloze ronde.

Hattem Petanque behaalt knappe zege HATTEM – Hattem Petanque heeft tijdens de zesde competitieronde van de NPC gewonnen tegen Karro Deux uit Deventer. De Hattemers versloeg de nummer twee uit de rangschikking met 6-2. Tijdens de onderlinge competities werd het wekelijkse dinsdagavondmixen deze keer gesponsord door de leden uit Epe. De top drie bestond uit Dini Boomstra,

Ton Visser en Renze Bosgraaf. Bij het Bultmantoenooi op woensdag werd Gerrie Arends eerste, gevolgd door Ingeborg Suichies en André Hegteler.

Volleybalheren stellen teleur in eigen huis HATTEM - Voorafgaand werd het treffen van de volleybalheren van HVV met Langhenkel/HEC HS1 gezien als een potentiele kraker. Daar waar de ploeg uit Heerde een plekje onder HVV stond, zouden er voor beide teams kansen liggen om afstand te nemen van de onderste plaatsen van de competitie. Maar HVV kwam van een koude kermis thuis. HEC verpulverde HVV met 0-4. HVV beschikte over de volledige achtkoppige selectie, met het thuisvoordeel. Er zou dus wat mogelijk moeten zijn. HVV begon in de eerste set wel aardig, maar daar was dan ook alles mee gezegd. Deze set ging gelijk op, maar zo halverwege de set lieten de Hattemers zich zichtbaar verrassen door de servicedruk van de gasten. Voor HVV zich goed en wel kon herstellen was de set al gespeeld met een zwakke 13-25 op het bord. In de tweede set werd het geheel iets spannender, hoewel HVV weinig beter spel bracht. Met strijd werd er goed verdedigd en zo nu en dan was er goed aanvallend variërend spel. Echter stond hier een hoog foutmarge tegenover. De normaliter sterke service van HVV bleef bij veel van de spelers

uit. Een 20-25 is het beste wat er van te maken viel. Opnieuw zakt HVV door de ondergrens van eigen kunnen in de derde en vierde set. De wil was er wel, maar het collectief falen nam spoedig de overhand. De oplossing werd gezocht in enige positiewissels. Maar ook dat zette weinig zoden aan de dijk. De Heerder formatie won met 17-25 en 14-25. Inmiddels op de 11e plaats, is er werk aan de winkel voor de Hattemers. Vrijdag 6 december een mogelijke ‘degradatiekraker’, wanneer HVV zich navigeert richting Wezep. VZK HS2 bezet momenteel de 12e plaats en zal de huid duur proberen te verkopen. Om 20.00 uur mag HVV haar rug proberen te rechten en zal het moeten vechten voor wat het waard is.


Raamdecoratie op maat

Bij Hubo vind je een uitgebreide collectie raamdecoratie, volledig voor je op maat gemaakt. Denk aan Multishades, jaloezieën, plissé en rolgordijnen. Voor ieder wat wils en voor alles een oplossing. Kom langs in de winkel.

Maak je raamdecoratie in drie eenvoudige stappen: 1. Kies de functie 2. Kies de stijl

MAATWERK VAN HUBO

3. Kies voor gemak

Laat de montage aan ons over! Wij komen bij je thuis inmeten want exacte maten zijn belangrijk.

Licht grijs eiken

Natuur eiken

LED’s light TL-armatuur

Superior Laminaat

vanaf 24.99

per m2 13.99

120 cm. Geschikt voor vochtige ruimtes.

7 mm met 2-zijdige V-groef. Pakinhoud 2,4 m².

15.Stanley Fatmax

Accu schroef/klopboor + slagschroevendraaier 18 volt. Inclusief 2 x 1.3Ah accu’s met lader in Stanley Fatmax Softbag. Type FMCK465C2S-QW.

349.-

149.-

25% KORTING

Hubo Hattem

Populierenlaan 7 - 038 - 444 25 41

7.

99

200.-

Calex

Retro pendel met lamp

Pendel met 2 meter snoer en een XXL lamp. 11 watt. Grote (E40) fitting. Dimbaar.

74.98

30.-

op alle binnenverlichting

Deze Hubo was voorheen Formido Acties zijn geldig t/m 8 december

Profile for BrugMedia B.V.

De Dijkpoorter 04-12-2019  

De Dijkpoorter 04-12-2019  

Profile for brugmedia
Advertisement