Page 1

Oplage: 5.500 exemplaren I 10e jaargang nr. 10 I 13 maart 2019

Eerste IKC naar gebied oude ijsbaan/Van Heemstraschool HATTEM – Het eerste Intergraal Kind Centrum(IKC) in Hattem moet gebouwd gaan worden in het gebied van de oude ijsbaan en de Van Heemstraschool. Dat vond de meerderheid van de gemeenteraad afgelopen maandag. Een verrassende meerderheid met ChristenUnie, CDA en D66, twee coalitiepartijen en één oppositiepartij. De derde coalitiepartij, PvdA, vond zijn gelijke in de VVD, nog een verrassende combinatie. Deze twee partijen wilden het eerste IKC op de plek waar tot voor kort de Noordgouw gevestigd was. Dat was ook de beste optie volgens het College van B&W. “Teveel onzekerheid en te aannames”, dat vond D66 als het ging over het plan een IKC te zetten op het “Noordgouw”-terrein. Ook de ChristenUnie vond teveel onzekerheden in het plan, als het met name ging om de verkeersveiligheid en het ondergronds brengen van de elektriciteitsvoorzieningen. “Gezondheid en veiligheid zijn voor het CDA

belangrijke speerpunten. Daar kan op de Oude IJsbaan/Van Heemstraschool goed rekening mee worden gehouden”, zo vertelde het CDA. Coalitiepartij PvdA gaf aan dat de twee christelijke partijen duidelijk voor hun achterban hadden gekozen en niet voor het algemene belang van heel Hattem. De PvdA somde tal van risico’s op die onlangs genoemd zijn door tegenstanders van het IKC op de Noordgouw en vond het vreemd dat dat ineens risico’s waren. “Wij hebben vertrouwen in dit College. Het College heeft de verschillende opties gewogen en unaniem gekozen. Wij zijn wij dan om dat in twijfel te trekken”, aldus Marie-Lupé Stapper. De VVD was het volledig eens met de PvdA. Gina Guldenaar was namens de VVD woedend, maar tegelijkertijd ook teleurgesteld. “Begrijpelijk dat de scholen een voorkeur hebben. Maar van de Raad mag je verwachten dat je afwegingen maakt voor alle Hattemers”, aldus Guldenaar. “Het is jammer dat de christelijke partijen onder druk van

de achterban zijn gezwicht.” Iets dat de ChristenUnie en het CDA niet onderschreven. “Wij kijken naar het algemeen belang van Hattem en niet alleen naar onze achterban”, aldus ChristenUnie fractievoorzitter Arend Palland. De drie partijen ChristenUnie, CDA en D66 amendeerden het voorstel met daarin de feiten dat er nu gestart moet worden met een haalbaarheidsonderzoek voor het eerste scholencluster en parallel daaraan een stedenbouwkundige visie te maken voor het hele gebied voor een IKC met wonen en zorg. Iets dat de VVD in twijfel trekt. ”Een IKC op de locatie die is aangemerkt als woon-zorgzone voorziet dan niet meer in voldoende huisvesting voor onze ouderen. Zij moeten buiten Hattem gaan wonen en hun vertrouwde omgeving achterlaten”, aldus de VVD. Arend Palland ageerde daartegen en vertelde dat er niet hoeft ingeboet te worden, aangezien in de woonzorgzone-plannen de ruimte waar nu de Van Heemstraschool is gevestigd niet meegenomen was. CDA-raadslid Harry Kremer gaf aan dat er gekeken gaat worden naar zorg op algemene grondslag. “We gaan zeker onderzoeken of daar behoefte aan is”, aldus wethouder Auke Schipper.

Bakkerijmuseum is het ‘Leukste uitje van Gelderland 2019’ HATTEM - Het Nederlands Bakkerijmuseum in Hattem is het ‘Leukste uitje van Gelderland’. Dat blijkt uit de ANWB-verkiezing van het ‘Leukste uitje van Gelderland 2019’. Vertegenwoordigers van het museum ontvingen vanavond de gouden award uit handen van Frits van Bruggen, hoofddirecteur van de ANWB. ’t Veluws Zandsculpturenfestijn in Garderen kreeg de zilveren award en de bronzen award ging naar de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij in Beekbergen.

Tijdens de verkiezing brachten ANWB-leden massaal hun stem uit op het uitje dat zij het meest waarderen, zowel op landelijk niveau als per provincie en voor de categorie ‘Leukste uitje over de grens’. In totaal werden ruim 63.000 stemmen uitgebracht. Het Nederlands Bakkerijmuseum scoort, naast heel veel stemmen, op bijna alle onderdelen (prijs/kwaliteit, sfeer, personeel, faciliteiten en het aanbod) de hoogste cijfers en is daar-

Z

REBEL WHAIR CREATES

Kruisstraat 18 - Hattem - 038-4447600 Werkerlaan 93 - Zwolle - 038-4237773

ELEKTRA? • beveiliging • storing •

T (038) 444 89 99 • www.zwanepolbv.nl

Eigen foto

mee de winnaar van 2019. Een greep uit de reacties over het Nederlands Bakkerijmuseum:‘Voornaamste is dat echt ALLES! op de kinderen gericht is. Papa en mama zijn eigenlijk alleen de chauffeurs. Superleuk voor een actieve dag voor de kinderen. Het personeel straalt plezier uit! Dat maakt dit museum top!!’ De ANWB organiseert de verkiezing van het ‘Leukste uitje’ voor de negen-

de keer. De Efteling is het ‘Leukste uitje van Nederland 2019’. Kijk voor alle winnaars op www.anwb.nl/leukste uitje. De verkiezing van het ‘Leukste uitje’ is onderdeel van het Land van ANWB. Op www.landvananwb. nl zijn duizenden verrassende dagjes uit te vinden. Dankzij de inbreng van bezoekers is en blijft het Land van ANWB dé plek waar iedereen in Nederland het perfecte dagje- of avondje uit of weekendje weg vindt.

KLEDINGREPARATIE STOMERIJ Blok Borduren Kerkstraat 5, Hattem Tel. 038 - 444 32 08


Pagina 2 I De Dijkpoorter I Woensdag 13 maart 2019

FAMILIEBERICHT Zo onverwachts, nog een heel leven te gaan, vol onbegrip en verdrietig laten we een traan. Nu je een ster aan de hemel geworden bent, kunnen we aan je denken op ieder moment. Verdrietig en vol onbegrip hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve man, onze vader, opa, broer en oom

Gerrit Johannes Eghuizen Gerjon Hij was nog maar 56 jaar Ans Eghuizen-van Oldenbarneveld genaamd Tullingh Louise & Victor Jorg Stefan Angélica Rudy & Twan Denny Angela & Kevin Jacquette & † Frits Meijerink-Eghuizen Lorette & René Wouter Emlichheim (DE), 9 maart 2019 Er is gelegenheid om ons te condoleren op donderdag 14 maart van 19.00-20.00 uur in het uitvaartcentrum “De Laatste Eer” Van Galenstraat 5, te Hattem. De begrafenis vindt in besloten kring plaats.

Participatieraad Hattem denk na over rol HATTEM - De Participatieraad Hattem (P-raad) is een onafhankelijk adviesorgaan van het College van Burgemeester en Wethouders, dat, gevraagd en ongevraagd, adviseert over het bestaande en te voeren beleid op het sociale domein. Dit is de manier waarop de gemeente Hattem haar ingezetenen betrekt bij de voorbereiding van beleid op het sociale domein. Omdat er naar verwachting dit jaar weinig nieuw beleid komt op dit gebied en de raad zich al geruime tijd beraad over hun rol, wordt er nagedacht over de huidige en toekomstige rol van de P-raad. Dit zal worden vastgelegd in een visie op de toekomst.

Op woensdag 13 maart worden in een openbare vergadering de kaders van deze visie besproken. Nadat deze is vastgesteld door de leden van de P-raad en neergelegd in een notitie , wordt dit in een volgende vergadering besproken met het gehele College van B&W van Hattem. De vergaderingen van de P-raad zijn openbaar en worden op diverse locaties in Hattem gehouden. Dit keer wordt de vergadering gehouden in De Bongerd, Bongerd 32, 8051 VL Hattem, Zaal Bongerd-Veste (1e etage) en begint om 20.00 uur. Elke burger kan deze vergadering bijwonen en in gesprek gaan met de leden van de Participatieraad.

Zaterdag Open dag Hanzeheerd Brinkhoven REGIO - Hoeveel liter soep wordt er maandelijks in Brinkhoven gegeten? Hoe werkt een tillift en hoe voelt het om met een tillift verplaatst te worden? Wat krijgen de bewoners van Brinkhoven zoal te eten en hoe smaakt het? Allemaal vragen die aan de orde komen tijdens de kennismakingsspeurtocht komende zaterdag in woon- en zorgcentrum Brinkhoven in Heerde, dat net als De Bongerd in Hattem valt onder Hanzeheerd. De kennismakingsspeurtocht is een van de activiteiten tijdens de Open dag op 16 maart en dé manier om het wonen en werken in een zorginstelling voor ouderen (beter) te leren kennen. De speurtocht is geschikt voor jong en oud en na afloop is er voor iedereen een leuke, blijvende herinnering. Tijdens de Open dag is er echter meer te zien en te beleven. Zo is er een keukenproeverij, een foto-expositie met als titel ‘Warme zorg’ met foto’s van onder meer Hanzeheerd-vrijwilliger Jannes Rosman, kunt u bewegen in de beweegtuin en zijn er twee workshops: ‘Ontdek jouw persoonlijke levensverhaal’ en ‘De waarde van Christelijke rituelen’. Beide workshops worden

gegeven door Geestelijk verzorger Nicolas Pouyet. Deelname is gratis. Een andere opvallende activiteit is de vacaturewand. Deze richt zich in het bijzonder op mensen die een baan in de zorg zoeken of die op zoek zijn naar leuk en dankbaar vrijwilligerswerk. Op de wand is te zien welke (vrijwilliger)vacatures Hanzeheerd momenteel heeft en er is informatie verkrijgbaar over werken (als vrijwilliger) bij Hanzeheerd. Er is bijvoorbeeld informatie over scholingen en trainingen voor medewerkers en vrijwilligers zodat zij ook kunnen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en het vergroten van hun kennis en kunde.’ De Open dag in Brinkhoven vindt plaats van 10.00 tot 15.30 uur. Meer informatie over de Open dag, de workshops en de andere activiteiten deze week in De Bongerd in Hattem en Brinkhoven in Heerde staat op www.hanzeheerdweekvanzorgenwelzijn.nl en de Facebook-pagina van Hanzeheerd. Hier vindt u ook de tijden waarop de workshops starten en hoe u zich kunt aanmelden.

Leerhuisavond over Godsbeelden HATTEM - Op maandagavond 18 maart worden in de Emmaüskerk aan de Dorpsweg in Hattem woorden over God aangereikt vanuit onder meer de theologie. Dit gebeurt onder leiding van ds. Bernard van Vrees-

wijk en Gert van den Berg, die deze Leerhuisavond samen hebben voorbereid. In het programma, dat om 20.00 uur begint, is ook tijd ingeruimd om hierover met elkaar in gesprek te gaan en eigen gedachten te delen.

Vespers in Hattem op weg naar Pasen Herman Kleijn

uitvaartverzorger

HATTEM - De Protestantse Gemeente in Hattem organiseert onderweg naar Pasen weer verschillende vespers. Tussen 14 maart en 11 april wordt er elke donderdagavond een vesper gehouden en in de Stille Week van maandag 15 tot en met woensdag 17 april. Dit gebeurt in de Emmaüskerk aan de Dorpsweg en alle vespers duren van 19.15 tot ongeveer 19.45 uur. In het programma is tijd ingeruimd voor samenzang, stiltemomenten, lezingen, gebeden en de mogelijkheid om voor iemand een kaarsje aan te steken. Het overkoepelend thema is dit jaar ‘Een nieuw begin’. De opbrengst van de collecte wordt overgemaakt

naar het project ‘Stop kinderarbeid in India’ van Kerk in Actie. In de Indiase stad Nasapur draait de IT-sector weliswaar op volle toeren, maar daar profiteert slechts een handjevol mensen van mee. “Het overgrote deel van de bevolking verricht voor een karig loon als dagloner zwaar werk in de landbouw of industrie”, merkt Kerk in Actie op. Vanwege de armoede worden er voor dit werk ook kinderen ingezet. “Daarom werken we samen met partnerorganisaties aan beter onderwijs. We lichten jaarlijks 5000 ouders en kinderen voor over het belang van onderwijs, bezoeken scholen om advies te geven en begeleiden meer dan 700 werkende kinderen terug naar school.”

Erica Vogel in De Veste HATTEM - Op zondag 17 maart verleent Erica Vogel in de middagdienst van CGK De Veste, aanvang 16.30 uur, haar medewerking. Erica Vogel is bekend als dwarsfluitiste.

24 uur per dag bereikbaar op 06 - 40770915

Zij is regelmatig te horen tijdens concerten en heeft ook meegewerkt aan Nederland Zingt. Zij zal samen

met organist Jacco van Gelder de dienst muzikaal omlijsten. Voorganger tijdens deze dienst is dominee Mulder uit Heerde. Een ieder is welkom tijdens de dienst in CGK De Veste, gevestigd aan de Korte Kerkstraat 8 in Hattem. De kerk is open vanaf 16.00 uur.


Pagina 3 I De Dijkpoorter I Woensdag 13 maart 2019 Verleende ontheffingen ● Voor het plaatsen van een spandoek van 8 tot en met 13 april 2019 langs de Apeldoornseweg, aan Dutch Golf, verzonden 6 maart 2019. Tegen een APV-vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen. Doe mee met de Landelijke Opschoondag op 23 maart Op zaterdag 23 maart is het Landelijke Opschoondag. Op deze dag organiseren mensen door het hele land opschoonacties om samen hun buurt of straat schoon te houden. Iedereen vindt een schone straat belangrijk. En iedereen kan zijn steentje bijdragen om zwerfvuil aan te pakken. Als iedereen een uurtje zijn handen uit de mouwen steekt, is de buurt al snel een stuk schoner. De gemeente werkt hievoor samen met het zwerfvuilprogramma Mooi Schoon van ROVA. Vanuit dit zwerfvuilprogramma wordt u gefaciliteerd met afvalgrijpers, vuilniszakken, handschoenen en een traktatie voor alle deelnemers. Het zwerfvuil wordt na afloop opgehaald. Acties kunnen worden aangemeld op www.mooi/schoon.nl/acties. Uitbreiding losloopvelden voor honden Sinds juli 2018 is er in de hoek Boertjesland en Geldersedijk een losloopveld voor honden. Dit is een omheind gebied waar honden lekker kunnen rennen en met andere honden kunnen spelen. Hondenbezitters zijn enthousiast over dit veld en dat is reden voor de gemeente om te kijken naar uitbreiding met nog twee velden. De twee locaties die de gemeente in gedachten heeft hiervoor zijn: In het bosgebied van de Randweg, nabij Randweg 3 en tegenover Randweg 48.

Aan de Apeldoornseweg nabij de Hezenbergerweg.

Banenmarkt Hattem, Heerde en Oldebroek De gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek (H2O) en UWV helpen mensen die op zoek zijn naar betaald werk graag bij het vinden van een passende baan. Daarom organiseren zij op donderdag 28 maart de ‘Banenmarkt H2O’. Daar presenteren zo’n 15 werkgevers en uitzendbureaus vanuit verschillende branches tientallen actuele vacatures. De drie gemeenten en UWV zijn ook met eigen medewerkers aanwezig om CV’s te checken of om informatie over bijvoorbeeld opleidingsmogelijkheden te geven. Voordelen voor werkzoekenden ● Actuele vacatures in verschillende branches direct in beeld ● Direct reageren op vacatures en vervolgafspraken maken ● Sterke punten en wensen persoonlijk toelichten ● Informatie over opleidingsmogelijkheden, om- en/of bijscholing Banenmarkt H2O Donderdag 28 maart 14.00-17.00 uur MFC De Brinkhof, Mariënrade 3 Wezep Omgevingsvergunningen Aangevraagde vergunningen ● Hanze 1 (kavel 29): activiteit bouw en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, voor het realiseren van een woning, ingekomen 28 februari 2019. ● Hezenberg 6: activiteit werk of werkzaamheden uitvoeren, voor het kappen van 3 bomen, ingekomen 28 februari 2019. Tegen een aangevraagde vergunning kunt u geen bezwaarschrift indienen. Verleende vergunningen ● Groeneweg 4: activiteit bouw en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit, verzonden 1 maart 2019. ● Eikenlaan 4: activiteit bouw en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, voor het oprichten van een overkapping, verzonden 4 maart 2019. ● Hogenkamp 30: activiteit bouw en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, voor het oprichten van een vrijstaande woning, verzonden 6 maart 2019. Tegen een verleende vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen. Besluit aanvraag niet te behandelen ● Hezenbergerweg 33: activiteit bouw, voor het vervangen en vergroten van een dakkapel, verzonden 5 maart 2019. ● Hezenbergerweg 35: activiteit bouw, voor het vervangen en vergroten van een dakkapel, verzonden 5 maart 2019 Tegen een besluit aanvraag niet te behandelen kunt u een bezwaarschrift indienen. Collecte Van 17 tot en met 23 maart wordt er huis-aan-huis gecollecteerd door het Reumafonds. Wet milieubeheer Het college heeft melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen van Liander, voor het veranderen van de inrichting aan de Veldweg 32.

Wilt u op onze ideeën reageren? Dat kan via gemeente@hattem.nl. Verkiezingen 20 maart 2019 Op woensdag 20 maart worden in Nederland twee verkiezingen gehouden. We kiezen die dag de leden van de provinciale staten en de leden van het bestuur van het waterschap. Op de website www.hattem.nl/verkiezingen leest u meer over de locaties van de stembureaus, informatie over stemmen bij volmacht, in een andere gemeente stemmen of het aanvragen van een vervangende stempas. www.hattem.nl/verkiezingen APV-vergunningen Verleende vergunningen ● Voor de Kunstmarkt op 25 mei 2019 in de binnenstad, verzonden 1 maart 2019. ● Voor een bruiloftsreceptie op 28 juni 2019 op het Kerkplein, verzonden 1 maart 2019.

De melding en alle ter zake doende stukken liggen vanaf 13 maart tot en met 23 april 2019 op afspraak ter inzage in het stadhuis. U kunt een afspraak maken via www.hattem.nl/afspraak of (038) 443 16 16. Tegen een melding Activiteitenbesluit kunt u geen bezwaarschrift indienen. Tijdelijk verkeersbesluit Oranjefeest Hattem 2019 Van vrijdag 26 april 13.00 uur tot zondag 28 april 22.00 uur wordt op de Stadslaan tussen de Veldweg en Kastanjelaan aan beide zijden een parkeerverbod ingesteld. Tevens wordt de Veldweg bij de aansluiting op de Stadslaan afgesloten. Van vrijdag 26 april 22.00 uur tot zondag 28 april 02.00 uur wordt in de binnenstad een verbod om stil te staan ingesteld. Van zaterdag 27 april 08.00 uur tot zondag 28 april 01.00 uur wordt de binnenstad afgesloten voor al het verkeer, behalve voor voetgangers. De afsluiting vindt plaats bij: ● Dorpsweg, bij het kruispunt met Grote Gracht en Kleine Gracht; ● Geldersedijk, bij het kruispunt met Schipperswal; ● Ridderstraat, bij het kruispunt met Bevrijdingsweg; ● Stadslaan, bij het kruispunt met Grote Gracht (parkeergarage blijft bereikbaar). Vervolg op pagina 4.


Pagina 4 I De Dijkpoorter I Woensdag 13 maart 2019

Vervolg van pagina 4. Tijdens de Stadsloo3op zaterdag 27 april 2019 worden de afsluitingen van de binnenstad tussen 10.00 uur en 12.30 uitgebreid op de volgende locaties: ● Stadslaan, bij het kruispunt met Vliegenstein en Van Galenstraat; ● Grote Gracht, bij het kruispunt met de Bongerd; ● Dorpsweg, bij het kruispunt met Eijerdijk en Hollewand; ● Parkeerterrein Boni Supermarkt, bij de aansluiting met parkeerterrein Kleine Gracht; ● Geldersedijk, bij het kruispunt met Kleine Gracht; ● Grote Gracht, bij het kruispunt met Nieuweweg; ● Kerkstraat, bij het kruispunt met Zuidwal; ● Achterstraat, bij het kruispunt met Zuidwal. Dit tijdelijke verkeersbesluit, inclusief bezwarenprocedure, is in te zien in de Staatscourant via https://zoek.officielebekendmakingen.nl. Actualisatie nieuwe gemeentegids Akse Media is begonnen met de acquisitie voor de advertenties in de nieuwe gemeentegids. Bedrijven kunnen benaderd worden door Nico Louwes met de vraag of zij een betaalde advertentie willen plaatsen. Ook worden binnenkort de adressen van de organisaties en verenigingen achterin de gids geactualiseerd. De adressen met een e-mailadres krijgen een e-mail ter controle van de gegevens. De overige vermeldingen worden telefonisch benaderd. Neem bij twijfel altijd eerst contact op met de gemeente.

Alles op het gebied van installatietechniek Betrouwbaar - Snel - Vakkundig

Staat u nog niet in de gids? Meld dan zelf uw organisatie of vereniging aan voor gratis plaatsing in het adressengedeelte: ● per e-mail: redactie@aksemedia.nl ● telefonisch: (0223) 673 010 (redactie Akse Media) ● schriftelijk: Akse Media, Postbus 6033, 1780 KA Den Helder

Lindenhof 3A, Hattem, telefoon 038 - 444 22 25 www.vandenbergtechniek.nl

Groeien &

oeie Bl n

Sch voor kminken indere n!

OPEN DAG Zaterdag 16 maart 2019 10.00 uur - 12.00 uur

Wordt uw kind binnenkort 4 jaar? Bent u op zoek naar bijbelgetrouw onderwijs voor uw kind? U bent van harte welkom tijdens onze open dag zaterdag 16 maart aanstaande! Er is dan gelegenheid een kijkje te nemen in onze school. Ook zijn leerkrachten, directie en BSO aanwezig voor het beantwoorden van vragen.

Tot zaterdag 16 maart! GBS De Zaaier | Dorpsweg 117 8051 XT Hattem | 038 - 44 41 886 | administratie.dezaaier@florion.nl Deze school is onderdeel van Florion, Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs.| www.florion.nl


Pagina 5 I De Dijkpoorter I Woensdag 13 maart 2019

Vooruitblik met drie Hattemers op verkiezingen voor Provinciale Staten en het Waterschap HATTEM – Op 20 maart mogen we weer naar de stembus. Dan namelijk gaan we een keus maken welke politieke partijen ons mogen vertegenwoordigen in de Provinciale Staten en het Waterschap. Wij spraken met een drietal Hattemers die op de verschillende lijsten staan, Gert Kers (ChristenUnie), Rosmarijn Boender (VVD) en Lily Ruijs (VVD). Gert Kerst staat op de 12e plaats voor de ChristenUnie tijdens de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Rosmarijn Boender bezet voor dezelfde verkiezing plaats 2 bij de VVD en Lily Ruijs is verkiesbaar voor het Waterschap. Zij staat 9e op de lijst. Voor de goede orde bezetten de ChristenUnie en de VVD in de provincie respectievelijk 4 en 9 zetels. Daarbij heeft de VVD ook twee gedeputeerden. Overigens staat ook voormalig ChristenUnie-raadslid Jacobien van der Worp op de lijst voor het Waterschap. Zij is terug te vinden op plek 25. De verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn voor de meeste mensen echt ‘een ver van mijn bed-show’. Weinig mensen interesseren zich daarvoor en hebben ook geen idee wat een provincie doet. Gert Kers vertelt dat de provincie met name op het gebied van ruimtelijke ordening veel doet. “Ze bepalen waar een woonwijk komt, bedrijventerreinen en waar de sportvelden, natuurbeheer en handhaving in het buitengebied enzovoort. En de provinciale wegen en het regionaal openbaar vervoer zijn de verantwoordelijkheid van de provincie.” De provincie zorgt ervoor dat er voldoende sportgelegenheden zijn voor iedereen en dat er op elke plek in de provincie binnen vijftien minuten een ambulance ter plaatse kan zijn. Ook subsidieert de provincie culturele activiteiten en is zij betrokken bij het herstel en behoud van karakteristieke monumenten, archeologie en bibliotheken. Iedere provincie heeft minimaal één eigen regionale omroep die door de provincie wordt gefinancierd. Samen met gemeenten stimuleert de provincie projecten voor onder andere ouderenzorg, vrijwilligerswerk en de regionale patiënten- en consumentenplatforms. De provincie Gelderland is ook een rijke provincie geworden door de opbrengst van de verkoop van de NUON-aandelen. Wat de ChristenUnie betreft kunnen deze gelden wor-

den geïnvesteerd in de energietransitie zoals bijvoorbeeld het leggen van zonnepanelen op het terrein van de oude stortplaats aan de Oranje Nassaulaan. Ook controleert de provincie gemeenten als het gaat om het gemeentelijke huishoudboekje. Als dat niet goed voor elkaar is, zoals de gemeente Heerde enkele jaren geleden had, dan komt de gemeente onder toezicht van de provincie. Gert Kers staat voor de ChristenUnie op een niet verkiesbare plek gezien het feit dat de partij op dit moment 4 zetels heeft. “Na 24 jaar raadslidmaatschap heb ik er voor gekozen om even afstand te nemen van de politiek. Wel heb ik aangegeven mijn jarenlange dossierkennis graag in te willen zetten.. Maar ja, als we zoals hier nu zitten met zijn drieën, dan kriebelt het ook wel weer, ik sluit niets uit”, lacht Kers. Het is van groot belang, zo vinden de drie politici dat er voldoende Statenleden vanuit alle regio’s uit Gelderland vertegenwoordigd zijn. “Wij willen niet alleen voor de regio, maar zeker voor Hattem opkomen”, valt uit alle drie de monden op te maken. En er zijn nogal onderwerpen die de komende jaren in Hattem en omgeving te maken hebben. Denk aan de verdere ontwikkeling van ’t Veen naar woningbouw, de verdere ontwikkeling van industrieterrein H2O en de aanleg van de afslag aan de A28, wat betreft H2O. Ook het onder de grond brengen van elektriciteitsmasten is iets waar een taak ligt voor de provincie. “We moeten kijken waar de haalbaarheid hiervan ligt. Het grote probleem is altijd, wie betaalt zoiets”, vertelt Rosmarijn Boender. “Maar het moet een voorwaarde zijn, dat ondergronds brengen, zeker als het gaat om veiligheid en de verdere herontwikkeling van ’t Veen naar woningbouw en het plaatsen van een school daar.” Ook de zelfstandigheid van gemeenten zoals Hattem is natuurlijk een onderwerp waar de provincie zich mee bemoeit. “Dat moment van wel of niet zelfstandig blijven, kan wel eens sneller komen dan je denkt. Zelfstandig blijven op zich is geen doel. Je moet kijken wat goed is voor Hattem”, zo vinden de drie Hattemse politici. Sa-

Eigen foto

mengaan met Zwolle ziet Kers niet zitten. “Zwolle heeft hele andere problematiek als Hattem. Wij passen beter bij de Noord-Veluwe.”, aldus Kers. “Maar de verdergaande bestuurlijke samenwerking moet vooral van onderop komen en laat ik graag aan de huidige Hattemer ChristenUnie-fractie over.” Voor Rosmarijn Boender is een fusie geen doel op zich maar meer een middel om krachtig bestuur en een goede dienstverlening aan de inwoners te kunnen blijven bieden.” Maar waarom moet er gestemd worden op de ChristenUnie? “Een partij. We richten ons op een zorgvuldige omgang met de schepping en vinden duurzaamheid van groot belang”, aldus Kers. De VVD propageert eigen verantwoordelijkheid. “Die eigen verantwoordelijkheid kun en moet je nemen. Wij vinden gelijkwaardigheid van groot belang, net als het belang van Hattem in onze provincie. Daarbij moet je niet, maar mag je stemmen op ons. Wij willen onder meer een goede bereikbaarheid van de Veluwe via de A28 en A50, doorgaande fietsroutes, meer woningen, onder meer door hergebruik van verloederende bedrijventerreinen en leegstaand agrarisch vastgoed en meer toezicht in buitengebieden”, aldus Boender. Dan door naar het Waterschap. Staat de provincie ver van onze bed, dan is het Waterschap nog een stap verder van ons bed af. “Ja, en toch is het Waterschap het alleroudste bestuursorgaan in ons land”, vertelt Lily Ruijs.

Elk waterschap heeft een gekozen algemeen bestuur en een dagelijks bestuur, beide voorgezeten door een dijkgraaf. Het algemeen bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van categorieën belanghebbenden: eigenaren van grond (de ingelanden), pachters van grond, eigenaren van gebouwen (tot 2008), bedrijven en sinds 1992 ook alle bewoners (de ingezetenen). Aan bepaalde belanghebbenden (bijvoorbeeld milieuorganisaties) kan de bevoegdheid worden toegekend leden te benoemen. Het algemeen bestuur kiest uit haar leden een aantal heemraden om zitting te nemen in het dagelijks bestuur. Dit college van dijkgraaf en heemraden is te vergelijken met het college van burgemeester en wethouders bij een gemeente, al is een waterschapsbestuur monistisch terwijl een gemeentebestuur inmiddels dualistisch functioneert. De dijkgraaf is voorzitter van zowel het algemeen als het dagelijks bestuur en wordt door de Kroon benoemd voor een periode van zes jaar. Het Waterschap houdt zich bezig met veiligheid, schoon water en duurzaamheid. Het Waterschap krijgt geen gelden van de overheid. De burgers betalen het Waterschap door middel van belastingen. “De provincie en het waterschap hebben veel raakvlakken. Bij het Waterschap is duurzaamheid ook van enorm belang voor nu en voor de toekomst. Je ziet hoe machtig water is. Dat zie je overal op de wereld. Daarom is een goed Waterschap heel erg belangrijk”, aldus Lily Ruijs.

Kandidaat CDA-statenlid Van Ark: “Kiezer, gebruik je invloed” HATTEM - Op donderdagavond 7 maart vond een openbare debatavond plaats op Vrieze’s Erfgoed in Wapenveld, georganiseerd door CDA Hattem, CDA Heerde-Wapenveld en CDA Oldebroek. Namens het CDA Hattem was wethouder Martijn Hospers en een groot deel van het bestuur en de fractie aanwezig. Tijdens de debatavond spraken beurtelings oud-burgemeester van Nunspeet Dick van Hemmen, agrariër uit Heerde Albert Nooteboom en kan-

didaat-Statenlid Hans van Ark over de verbinding tussen de provincie en haar inwoners. Dick van Hemmen trapte de avond af door te stellen dat provinciale politiek om de mensen gaat. Provinciale politiek heeft toezichthoudende en ordenende taken, maar moet ook herkenbaar zijn voor haar inwoners. Met thema’s als woningbouw, de energietransitie en Lelystad Airport liggen er grote uitdagingen in het verschiet. Het CDA wil deze met beide handen aan-

grijpen. Albert Nooteboom sloot zich daarbij aan en benadrukte dat met name de energietransitie een uitdagend dossier is: ‘’Als je er serieus voor wilt gaan, doe dat dan ook!’’ Dat betekent vooral: inwoners betrekken bij de uitdaging die er ligt en in veel gevallen ook zelf het initiatief geven om aan de slag te gaan. ‘’Als kiezer moet je je invloed durven nemen,’’ benadrukte Hans van Ark aan het begin van zijn betoog. ‘’Tegelijkertijd moeten politici ook toegankelijk zijn voor de inwoners. Wan-

neer je samen strijdt, kom je het verst. Ik vind dat politiek betekent dat je duidelijk bent en niet om de zaak heen draait. Kijk maar naar een thema als Lelystad Airport. Voor het CDA geldt: zolang de laagvliegroutes niet van de baan zijn, gaat Lelystad Airport niet open. Mede dankzij betrokken burgers kunnen we ons hiervoor inzetten. Als Noord-Veluwse gemeenten moeten we dat ook doen in andere dossiers, door goed samen te blijven werken en samenwerking waar nodig te versterken.’’


Pagina 6 I De Dijkpoorter I Woensdag 13 maart 2019

Johannes Passion Zaterdag 23 maart klinkt in de Grote- of Andreaskerk in Hattem de Johannes Passion van J.S. Bach. Het concert wordt uitgevoerd door ensemble “La Fragola”. De opbrengst komt ten goede aan de restauratie van het dak van de Andreaskerk. La Fragola” is een gelegenheidsensemble van semi-professionele musici uit de regio Utrecht. Het staat onder leiding van de Hattemer dirigent Herman Weelink. De Johannes Passion is de eerste passie die Bach componeerde. Door veel muziekliefhebbers wordt deze ervaren als een kortere maar intensere passie dan de Matthäus. Omdat het concert geheel belangeloos wordt uitgevoerd is er geen kaartverkoop. Wel rekenen we op een passende donatie van de concertbezoekers. Voorafgaand aan het concert zal Martien van der Knijff op de Hattemer beiaard thema’s uit de Johannes Passion laten klinken. Het concert vindt plaats op zaterdag 23 maart en begint om 20.00 uur. De Andreaskerk is open vanaf 19.15 uur. Stichting De Hattemer Beiaard, 038 – 444 6 444, solidus@planet.nl

Eigen foto

Eigen foto

Kleurrijk Hattem vierde Internationale Vrouwendag HATTEM – Bij Zoethout Hattem werd afgelopen vrijdagmiddag op Internationale Vrouwendag met zo’n 25 vrouwen met verschillende culturele achtergronden een gezellige middag met elkaar doorgebracht. Daphne Katgert deed namens Kleurrijk Hattem het welkomstwoord en vertelde dat het pas 100 jaar geleden is dat vrouwen stemrecht hebben gekregen in Nederland. Er werd een toast uitgebracht waarna het buffet met zelfgemaakte gerechten geopend werd. In een ongedwongen sfeer werd er gegeten en gepraat. Er werd een verhaal verteld met als thema: “Een sterke vrouw”. Kleurrijk Hattem is in 2018 opgericht door en voor jonge vrouwen die graag actief willen deelnemen aan de Nederlandse maatschappij. Het is een dyna-

mische groep vrouwen van verschillende komaf uit Hattem. Ze willen mensen ontmoeten, nieuwe vrienden maken en meedoen aan het arbeidsproces. Om dit doel te bereiken organiseert Kleurrijk Hattem uitstapjes om samen te doen, soms met de kinderen zoals vandaag en soms zonder, zoals afgelopen keer bij Bowling Hattem. Kleurrijk Hattem stond ook op de Kerstmarkt en verkocht zelfgemaakte lekkernijen uit verschillende landen. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen via kleurrijkhattem@ gmail.com.

Raad en college op bezoek bij het Voerman Museum HATTEM - Op uitnodiging van het bestuur van het Voerman Museum bezochten de gemeenteraad en het college het Voerman Museum. Reden hiervoor was om bijgepraat te worden over de toekomst van het museum. Het bezoek stond in het teken van het beleidsplan 2019-2023, mede ingegeven doordat de ingang naar het museum niet meer gedeeld wordt met het Anton Pieck Museum. De voorzitter gaf aan dat de verzelfstandiging als een mooie uitdaging wordt opgepakt. In de onderhoudsweken van januari is de Voerman Sr. zaal opgeknapt, is er een nieuw toilet geplaatst (geschikt voor minder validen) en is de Daendels ruimte omgebouwd tot een gezellige koffiekamer, waar de geschiedenis van deze patriot uit de Bataafse Republiek onder het genot van een heerlijke kop koffie of thee tot de bezoeker komt. Het museumbezoek mag zich sedert enkele jaren verheugen op een toenemende belangstelling, waarbij het bezoek van de familie Van Rossum voor nog eens een extra toeloop heeft gezorgd.  Ook de huidige tentoonstelling Pittoresk Hattem draagt daar aan bij. Het Voerman Museum laat weten: “Met

name voor de inwoner van Hattem een prachtige gelegenheid om de sfeer van de stad rond 1900 te ervaren. Vele schilders, aangetrokken door Voerman Sr, hebben inspiratie gevonden voor hun kunstwerken met als onderwerp de verstilde plekjes in onze stad. Daaraan gekoppeld een wandeling, die de bezoeker nog eens langs de geschilderde plekjes voert.” De voorzitter had nog een primeur voor de raadsleden door te melden dat de identiteit van het museum nog eens versterkt zal worden met het idee om de naam van het museum te wijzigen naar het Voerman-Stadsmuseum. De aanwezigen werden vervolgens door drie gidsen in het museum rondgeleid en de bijeenkomst met een hapje en een drankje afgesloten.


Pagina 8 I De Dijkpoorter I Woensdag 13 maart 2019

En-Joi stopt met afhaalservice HATTEM - Tot 25 maart kunnen de bewoners van Hattem en omgeving nog genieten van de traditionele afhaalgerechten bij En-Joi, voormalig Wok van Hattem. De familie Zhu wil zich richten op het nieuwe concept van het restaurant, en heeft daarom besloten te stoppen met de huidige afhaalservice.

Foto de Dijkpoorter

Koffie- en theespeciaalzaak Vicaris wordt voortgezet HATTEM – Margreet, Annet en Astrid gaan stoppen met Vicaris, de speciaalzaak voor koffie en thee. Dat was – met name onder de vaste klantengroep – al enige tijd bekend. Per 30 maart stoppen zij met de speciaalzaak, maar er is goed nieuws, want Janine Agteres, gaat de zaak voortzetten. “En ze gaat dat op dezelfde manier doen, als wij dat al die tijd hebben gedaan”, zo laten Margreet, Annet en Astrid weten. September 2011 openden de drie Hattemse dames de winkel aan de 2e Walsteeg. En op 30 maart om 15.00 uur sluiten zij de winkel. “Maar onze vaste klanten hoeven niet lang zonder de koffie en thee, want dinsdag 2 april om 10.00 uur opent Janine de winkel alweer. We hebben hele leuke reacties gekregen van onze vaste klanten op

het feit dat de winkel gewoon doorgezet wordt.” Op zaterdag 30 maart is iedereen tussen 12.00 en 14.00 uur van harte welkom aan de 2e Walsteeg 8 om Annet, Margreet en Astrid nog éénmaal de hand te schudden en kennis te maken met Janine.

Ingezonden brieven HOOG-OVER-HATTEM STRIJDT VOORT TEGEN LAAGVLIEGEN HATTEM - Door het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat is een groot aantal zeer lage vliegroutes van en naar Lelystad Airport gepland. Vele gemeenten in Noord-, Midden- en Oost-Nederland worden bedreigd door een definitieve ernstige aantasting van het leefklimaat in eigen huis, tuin en omgeving. Dus: ernstige geluidshinder, gezondheidsschade, vernieling van natuur, economische schade, veiligheidsrisico’s, aanzienlijke waardedaling van huizen. Over enkele jaren beoogt dit Ministerie een totaal van 45.000 vluchtbewegingen te bereiken. Hattem en Wezep behoren tot de meest bedreigde plaatsen. Op 21 februari gaf TV-programma Eén Vandaag uitgebreid aandacht aan het ‘laagvlieg-probleem.’In Hattem werd gesproken met Mijndert Ververs (voorzitter SATL: Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen) en Leon Adegeest (bestuurslid HoogOverijssel). Adegeest kreeg grote bekendheid toen hij ernstige fouten ontdekte in het voor Lelystad Airport gepubliceerde MER-rapport. Dit leidde tot belangrijke wijzigingen in de aanpak van het LA-project. Adegeest en Ververs zijn beiden zeer kritisch over de aanpak van het Ministerie. Ververs: het doordrukken van dit project tegen de wil van een groot deel van de bevolking is niet democratisch, maar onbehoorlijk bestuur. Adegeest: we hebben nieuwe ernstige  fouten gevonden t.a.v. geluidshinder. Geluid legt grotere afstand af bij lagere temperatuur. Het ministerie is uitgegaan van een gemiddelde temperatuur van 25 graden in plaats van de werkelijke 15 graden. Ernstige (bewuste?) fout. Het geluidseffect is daardoor in werkelijkheid twee keer groter!  Conclusie: het gebied waar we overmatige geluidslast zullen hebben is veel groter dan het Ministerie beweert. Maar daar blijft het niet bij: voor “birdstrikes” zijn de verkeerde maatstaven gebruikt. Dus per definitie niet veilig.

“Wellicht zullen we mensen moeten telleurstellen, maar juist om de beste kwaliteit te bieden, moeten we deze keuze maken.“ aldus L. Zhu. Overigens stoppen ze er niet volledig mee, na 25 maart kun je wel sushi afhalen. “Dit alleen wel op bestelling, aangezien alle sushi vers bereid wordt”, aldus Zhu.

sushi, pizza, pasta, Asian Streetfood en worden de heerlijkste vis- en vleesgerechten bereid op de welbekende Josper Grill. Het restaurant is totaal vernieuwd en is in een modern en luxueus jasje gestoken. Ze gaan ook mee met de digitale ontwikkelingen, zo worden bestellingen via een tablet doorgegeven.

Halverwege 2018 is de familie Zhu gestart met En-Joi, een nieuwe vorm van All You Can Eat. Een concept waar shared dining mogelijk is, doordat er kleine gerechten geserveerd worden aan tafel. Bij En-Joi maak je een culinaire wereldreis. Naast de traditionele gerechten, serveren ze onder andere

Wil je nog één keer genieten van de traditionele afhaal? Kijk dan op https:// www.en-joi.nl/afhalen/ of bekijk het volledige aanbod https://www.en-joi. nl/menukaart/. Voor meer informatie kun je contact opnemen via 038-4443751.

Maak leukste kleinste kunstwerk HATTEM - Op zaterdag 25 mei wordt de jaarlijkse kunstmarkt weer gehouden in Hattem. Net als vorig jaar houdt de firma Duinkerken ook dit jaar weer een wedstrijd in het bewerken van kleine bordjes van 10 x 10 cm. “Alle technieken zijn toegestaan”, aldus de firma Duinkerken. Iedereen vanaf 16 jaar kan deelnemen aan de wedstrijd. De bordjes zijn inmiddels al op te halen in de winkel om thuis te beschilderen, tekenen, beplakken, boetseren of te bewerken met mixed media. De bordjes dienen uiterlijk donderdag 23 mei weer ingeleverd te zijn. Voor jeugd tot en met 15 jaar is er tijdens de Kunstmarkt gelegenheid om bordjes van 10x10 cm te beschilderen of tekenen met acrylstiften van Talens en Posca. Een publieksjury zal de bordjes van de volwassenen tijdens de Kunstmarkt

beoordelen. De winnaars krijgen naast de eeuwige roem een schitterende prijs met kunstschildermaterialen, mede beschikbaar gesteld door Royal Talens. Een week later worden de bordjes van de kinderen , die op de Kunstmarkt zelf zijn geschilderd/getekend, ook door een jury beoordeeld in verschillende leeftijdscategorieën en ook daar worden mooie prijzen aan gekoppeld. Firma Duinkerken Achterstraat 6-8 Hattem www.duinkerkenhattem.nl

Andere vragen: gaan we de Oostvaarderplassen opofferen s? Gaan we vogels massaal afschieten? Gaan we de plassen asfalteren teneinde de vogels te verjagen? Gaan we de Weerribben en de ooievaarskolonies ontmantelen? Gaan we ze afschieten? Dit zijn alle belangrijke veiligheidsrisico’s. En vliegveiligheid is natuurlijk NR.ÉÉN ! Vraag journalist: denkt u dat deze informatie moedwillig is achtergehouden door het Ministerie? Antwoord van Adegeest na enig nadenken: in dit geval denk ik dat dit wel moedwillig is achtergehouden. Want: er is zeer expliciet naar gevraagd; er is door ornithologen zeer voor gewaarschuwd; er is verwezen naar radarmetingen die zijn gedaan. Een Defensie ornitholoog heeft gezegd: “mensen, dit kunnen we niet doen!” Bij Defensie zijn hierdoor vliegtuigen neergestort. Een plan is gemaakt om dit te voorkomen. Er zijn plannen gemaakt bij Defensie. Die kennis is er! Dat had toch een keer naar buiten gebracht moeten zijn door het bevoegd gezag? We moeten daar toch naar kijken?! Adegeest en Ververs trekken een schokkende conclusie: De Kamer wordt structureel verkeerd geïnformeerd! GEZONDHEIDSRISICO’S Ik heb de ingezonden brief gelezen betreffende Gezondheidsrisico’s van mevrouw J. Kuipers- Eikelboom. Een hele triade over ziektes die kunnen ontstaan op de plek waar eventueel een nieuwe school zal komen. Wat opvalt is dat in de laatste alinea wordt gesuggereerd dat er dan maar ouderen moeten gaan wonen. Misschien dat mevrouw Kuipers zich zelf daarvoor maar moet inschrijven. Laten de mensen nadenken over wat ze schrijven! F.J.N. Brockbernd


Spaar mee voor hoge kortingen op luxe hoofdkussens

NIEU W SPAA E RA CTIE

r e e w j i j l a z Wat ! n e p a l s r lekke

Vulploegmedewerkers gezocht ! - Ochtend uren tussen 6 - 10uur - Van maandag t/m vrijdag Solliciteren via https://ahhattem.personeelstool.nl

VOLG ONS OP FACEBOOK! /ALBERTHEIJNHATTEM


Pagina 10 I De Dijkpoorter I Woensdag 13 maart 2019

Derde prijs voor carnavalsvereniging De Kladdegatters HATTEM - Na maanden voorbereiden was het vorig weekend dan eindelijk het moment aangebroken waar het allemaal om begonnen is voor De Kladdegatters: carnaval. Een druk schema voor de prins en adjudanten wat al op donderdagmiddag begon met een bezoek aan O.B.S. de Vlonder. Vrijdagmorgen werd aangetreden bij de katholieke Sint Andreasschool waar wederom een warm onthaal was door zo’n 100 enthousiaste kinderen. Vrijdagmiddag werd er afgetrapt in de residentie met het allereerste kindercarnaval, waarna men zich tijdens de schnitzelparty voorbereidde op de grote opening in Sassendonk. “Rond half 12 maakte onze Prins en adjudanten hun opwachting op het bordes van de hoofdwacht waar zij door vele duizenden mensen onthaald werden. Zaterdagmorgen stond de delegatie weer paraat om de stadsprins op het station binnen te halen waarna de opwachting gemaakt werd bij de grote optocht”, zo laten De Kladdegatters weten. Onder een stralende zo’n vertrok de kleurrijke wagen de mensenmassa in waar vele Hattemers met evenzovele positieve reacties de derde prijswin-

Eigen foto

naar op stonden te wachten. Zondagochtend zat het gezelschap in de Peperbus voor de spectaculaire carnavalsmis waarna er via het blaaskappellenfestival aangetreden moest worden bij de prinsenkaraoke. De enthousiaste reacties van Zwolse verenigingen legden de lat hoog voor de prins van het jaar wedstrijd op dinsdagmiddag.

“Helaas was er voor de gezelligste vereniging geen prijs waarna we Zwolle achter ons gelaten hebben om de carnaval af te sluiten met haring happen in onze eigen residentie”, aldus De Kladdegatters. “Wij willen onze leden en vrijwilligers graag hartelijk bedanken voor alle hulp. ALAAF.”

HATTEM - De Van Heemstraschool heeft het vignet Gezonde School behaald. Hiermee mag de school zich de eerste ‘Gezonde school van Hattem’ noemen en de 100e school van de regio. Met het vignet Gezonde School laat de Van Heemstraschool zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen.” Wij zijn trots op dit behaalde resultaat”, zo laat de school weten.

Directeur Elvrie Croes van de Van Heemstraschool is trots om een Ge-

HATTEM - Op dinsdag 19 maart wordt de jaarvergadering van PCOB afdeling Hattem gehouden in het restaurant van Hanzeheerd De Bongerd. Voor de pauze worden de jaarstukken doorgenomen. Daarna krijgt de heer B. van de Brink het woord voor de presentatie ‘Met de zwaluwen mee naar Afrika.’ In het eerste deel worden beelden getoond over het verblijf van de boerenzwaluw in Nederland in de zomer. Er wordt verteld over broed en slaapgedrag, voedsel, vogeltrek en ringonderzoek. Vervolgens wordt de trek naar en het verblijf in de Afrikaanse winterkwartieren belicht. Tenslotte wordt ook over de gevaarvolle terugreis van de Boerenzwa­ luwen naar de Europese broedgebieden verteld, waar­bij de oversteek van de Sahara een belangrijke rol speelt. Iedereen is van harte welkom bij deze bijeenkomst, aanvang om 14.45 uur, waarbij de inloop vanaf 14.30 uur is.

Vrijwilligers gezocht voor Obstacle Run

Eigen foto

zonde School te zijn. “Vanaf nu hangt op de gevel van onze school het logo Gezonde School. Zo kan iedereen op het schoolplein zien dat onze school een gezonde school is!” Alle leerlingen kregen onlangs een ‘fruitbom’. Deze is mede mogelijk ge-

Stempelworkshop bij De Fontein HATTEM – Bij De Fontein wordt op 22 maart een stempelworkshop gehouden door Zwierke de Vries. Deze workshop wordt gehouden van 10.00 tot 12.00 uur en de kosten bedragen 10 euro. Deelnemers gaan papier bewerken met verschillende stempeltechnieken. Er wordt gebruik gemaakt van stempels en inkt van het merk Stampin’ Up. Van het bewerkte

HATTEM - Het Hattemer koor Cantabile, met als dirigent Hans Tijssen, wil zich graag versterken met één of enkele sopranen, die al enige ervaring hebben met zingen. Het koor heeft ongeveer 30 leden en repeteert op woensdagavond. Cantabile heeft een gevarieerd repertoire, de laatste twee uitvoeringen waren het Requiem van John Rutter en de Misa Criolla van Ariel Ramirez. Voor de komende uitvoering zijn sopranen ook welkom op projectbasis: Op 23 november wil Cantabile The Armed Man van Karl Jenkins ten gehore brengen in de Grote Kerk te Hattem. Verdere informatie is te vinden op www.cantabilehattem. nl. Vragen zijn welkom via 3328126 of een mail aan secr@cantabilehattem.nl.

Jaarvergadering PCOB

“Van Heemstraschool is gezond”

De Van Heemstraschool laat verder weten: “Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt de Van Heemstraschool voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.”Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het themacertificaat relaties en seksualiteit

Cantabile zoekt sopranen

papier kan naar keuze een ‘cadeausje’ (geschenkverpakking) met label of een doosje met kaarten worden gemaakt. Er is plek voor ongeveer 6 á 8 personen dus geef je snel op want vol is vol. Aanmelden kan via info@fonteinhat tem.nl of bel 038-4440796.

maakt door Jaap ter Velde Groente en Fruit. Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Kijk voor meer informatie op www.gezondeschool.nl.

HATTEM – Op zaterdag 22 juni wordt de Obstacle Run gehouden. De organisatie van dit sportevenement zoekt nog diverse vrijwilligers, waaronder verkeersregelaars. De drukte wordt niet alleen verwacht door de Obstacle Run, maar ook door De Langste Dag, de jaarlijks terugkerende actiedag waarin de ondernemers uit de Hattemse binnenstad vele acties hebben. “Heeft u nog geen ervaring als verkeersregelaar? Geen probleem! We organiseren nog een avond waar u een instructie krijgt zodat u goed geïnformeerd bent”, aldus de organisatie. Aanmelden als vrijwilliger/verkeersregelaar kan via info@ronduithattem.nl.

Diabetescafé

HATTEM CADEAUBON Leuk om te ontvangen en nog leuker om te geven!

HATTEM – Dinsdag 2 april houdt Diabetesvereniging Nederland een diabetescafé bij Zoethout, gevestigd aan De Waag 2-4. Het onderwerp van dit diabetescafé is ‘diabetes en je ogen’. Pieter Verweij, optometrist en eigenaar van het Hattemse bedrijf Pierre Eyecare, spreekt over dit onderwerp. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur. De toegang is gratis. Wel dient men zich aan te melden via jaboeve001@kpnmail.nl.


Pagina 11 I De Dijkpoorter I Woensdag 13 maart 2019

0 / 100 / 82 / 0

0 / 77 / 100 / 0

0 / 0 / 0 / 89

PMS 185 C

PMS 166 C

PMS Black 7C

Ons nieuwe beeldmerk : symboliseert meerwaarde totaalonderhoud, alles gedekt hebben ... t! Meer maken van uw bezi

Het vertrouwde familiebedrijf in een nieuw jasje

We heten nu on derhoudspartner, omdat schilderw erken de lading niet meer dekt. We bieden u totaalonderhoud .

steeds Maar we zijn ook nog u ons kent. ‘Lenferink Rood’. Zoals ilie)waarOnze vertrouwde (fam jk. den blijven altijd belangri

Schilderwerk voert u niet eenmalig uit, maar is een terugkerende opgave. Helaas komt u daarbij wel eens voor vervelende verrassingen te staan, zoals houtrot en extra kosten. Wij bieden u de oplossing: Uw Onderhoudspartner Lenferink is gespecialiseerd in het opstellen van slimme meerjaren onderhoudsplannen. Hierdoor ‘maken wij meer van uw bezit’. Om dit zichtbaar te maken schittert er vanaf heden een nieuwe naam op onze gevel!

(Advertorial)

Christelijke van Heemstraschool en Partou kinderopvang Uilennest HATTEM - Sinds mei 2018 wordt in de Van Heemstraschool buitenschoolse opvang (4-12 jaar) en peuteropvang (2-4 jaar) door Partou kinderopvang aangeboden. Een vorm van intensieve inhoudelijke samenwerking, omdat wij het belangrijk vinden kinderen een goede basis mee te geven, zodat ze goed voorbereid zijn op de maatschappij en de taken en rollen die zij hierin gaan vervullen. Kinderen zijn gebaat bij een soepele overgang van kinderopvang naar basisschool en visa versa, daarom werken wij samen aan een goede doorgaande ontwikkelingslijn. De Van Heemstraschool met een Dalton onderwijsconcept en Partou vinden het belangrijk dat kinderen zich(zelf) fijn en veilig voelen waardoor zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Met elkaar bieden wij de kinderen structuur, zodat zij door middel van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken, effectiviteit en reflecteren tot leren komen. Op deze manier bereiden wij kinderen voor om de volgende stap in de wereld te zetten. Ook de medewerkers van Partou Uilennest zijn opgeleid binnen de Dalton visie. De samenwerking van de Van Heemstraschool en Partou Uilennest wordt onder meer zichtbaar in de volgende gezamenlijke activiteiten: Kinderboekenweek, Sintactiviteit, Kerstactiviteit, Voorleesontbijt en de Grote Peuterdag. We stimuleren het spelend en ontdekkend leren door een uitdagende omgeving te bieden, waarbij (rollen)spel een belangrijke plek inneemt. We werken zowel bij de jongere als oudere kinderen met thema’s, waardoor de kinderen vanuit verschillende invalshoeken leren kijken naar een onderwerp. Ook laten we de peuters geregeld meedraaien met de kleutergroepen van de Van Heemstraschool, waardoor de overgang van peutergroep naar de basisschool makkelijker wordt. Hierdoor hebben de peuters al kennis gemaakt met de werkwijze en de leerkrachten van de kleutergroepen. Als Van Heemstraschool en Partou Uilennnest vinden we het belangrijk dat ieder kind zichzelf kan zijn.

Bent u net zo enthousiast als wij en wilt u meer informatie of een rondleiding, dan kun u contact opnemen met: Partou Uilennest: Marianne Balster, vestigingsmanager 06-52757692 Van Heemstraschool: Elvrie Croes, directeur 06-050744723 Op donderdag 21 maart a.s. ben u van harte welkom bij ons om een kijkje te komen nemen. Peuteropvang: van 8.30 tot 12.00 uur Buitenschoolseopvang van 14.15 tot 18.00 uur


Pagina 12 I De Dijkpoorter I Woensdag 13 maart 2019

Formido wordt Hubo/Jumper!

ES ALLES MOET WEG OP=OP! HEEL VEEL KORTING OP=OP! ALL

OP=OP!

40

* OP=OP! HEEL VEEL KORTING OP=OP! ALL ES MOET WEG O

ING OP=OP! ALLES MOE RT KO L VEE EL HE ! =OP OP G WE ET MO ES ALL OP VEEL VOORRAAD-

ARTIKELEN!

OP=OP! HEEL VEEL KORTING OP=OP! ALLES MOET WEG OP Geldig van 11 t/m 16 maart.

ALLEEN GELDIG OP ARTIKELEN MET EEN RODE STIP

*

wordt binnenkort 5894 A4 Hattem wordt Hubo Wk 11.indd 1

Formido Hattem Populierenlaan 7 Tel.: 038 - 44 42 541 06-02-19 10:07


Pagina 13 I De Dijkpoorter I Woensdag 13 maart 2019

PvdA start campagne in Hattem

Ledenvergadering IJsvereniging Hattem

HATTEM - Zaterdag 16 maart doorkruisen de kandidaten van de Partij van de Arbeid voor de Gelderse Provinciale Statenverkiezingen de Noord-West Veluwe. Ook de kandidaten voor de Waterschapsverkiezingen Vallei en Veluwe zijn daarbij aanwezig. Daarnaast is er veel ondersteuning door een grote groep vrijwilligers. Om 10.00 uur start de tour met een bezoek aan het centrum van Hattem.

HATTEM - Op woensdag 20 maart vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de IJsvereniging plaats. Tijdens deze vergadering zijn Bé Dekker, Koos Vrijburg en Bert Oosting aftredend en herkiesbaar.

Op die dag zijn de inwoners van de regio in de gelegenheid om In gesprek te gaan met hun volksvertegenwoordigers. “Wij maken ons onder meer hard voor meer betaalbare woningen, een gezonde en veilige leefomgeving en een betere bereikbaarheid van de Gelderse dorpen en steden. De kandidaten van het Waterschap Vallei en Veluwe zetten zich in voor een veilig,

Tegenkandidaten ondersteunt door tenminste 10 leden, kunnen tot aanvang van de vergadering worden voorgedragen bij de secretaris, teleeerlijk, duurzaam en toekomstgericht foon 038-4447482. Op www.ijsverbeleid ten aanzien van de waterhuiseniginghattem.nl vindt men verdere houding in dit gebied”, aldus de Partij informatie zoals de agendapunten van de Arbeid. van deze avond. Tevens zal voor die leden, die er behoefte aan hebben, De Hattemse blaaskapel ‘De Haneuitleg worden gegeven van de huiwakkers’ gaan mee op campagne en zullen hen muzikaal ondersteunen. dige situatie en de stand van zaken omtrent de nieuwe locatie en het clubNa Hattem worden Heerde, Epe, Nunspeet, Harderwijk en Ermelo bezocht.

“Doe mee met Hattem in het Groen” HATTEM - Onder de noemer ‘Hattem in het Groen’ starten Vereniging Landschap en Milieu Hattem, gemeente Hattem en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) een beplantingsproject voor bewoners in het buitengebied van de gemeente. Het doel is erven en kavelgrenzen in het buitengebied te voorzien van streekeigen struiken en bomen die hier landschappelijk gezien het beste passen. Inwoners van Hattem die hun erf of terrein meer landschappelijke kwaliteit willen geven, kunnen meedoen aan het project ‘Hattem in het Groen’. Deelname aan dit project houdt in dat deelnemers een vrijblijvend bezoek krijgen van een adviseur van SLG. Deze vertelt wat er mogelijk is om de natuur en het landschap op het terrein te versterken. In overleg met de bewoner(s) wordt een beplantingsplan opgesteld dat past binnen het landschapstype waarin men woont. Het erf of terrein kunnen bewoners via deze eenmalige actie verfraaien met streekeigen beplanting, zoals solitaire bomen, elzenrijen, struweelhagen, een hoogstamboomgaard of een combinatie van mogelijkheden. Door aanplant van streekeigen soorten wordt een erf aantrekkelijker voor allerlei diersoorten. Ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt krijgt een erf meerwaarde wanneer er inheemse soorten staan. Bovendien kunnen deelnemers gebruik maken van gunstige subsidiemogelijkheden. De vereniging Landschap en Milieu Hattem, gemeente Hattem en SLG

Voorspeelavond Muziekvereniging Ontwaakt HATTEM - Op vrijdagavond 15 maart houdt muziekvereniging Ontwaakt haar jaarlijkse voorspeelavond. Alle leerlingen zullen ieder op hun eistudieorkest van Ontwaakt zal een opgen instrument laten horen wat ze op treden verzorgen. “Ben je nieuwsgieles hebben geleerd en daarnaast doen rig en wil je graag zelf een instrument ook verschillende andere leden van gaan bespelen, kom dan kennismaken met Ontwaakt”, zo nodigt de muziekOntwaakt mee. Een jury zal alle optredens beoordelen en bepalen wie er de vereniging uit. De avond begint om winnaar van de avond wordt en met 19.00 uur in MFC de Marke en de toede wisselbeker naar huis gaat. Ook het gang is gratis.

Vrijwilligerswerk iets voor u? HATTEM - Stichting Welzijn Hattem beheert een vrijwilligersvacaturebank voor Hattemse organisaties. Iedereen die geïnteresseerd is in vrijwilligerswerk in Hattem, kan bij Stichting Welzijn Hattem terecht voor het vinden van een passende functie.

Eigen foto organiseren op donderdag 21 maart om 19.30 uur een informatieavond bij IJscowd, gevestigd aan de Hilsdijk 100. Geïnteresseerden die verhinderd zijn, maar wel mee willen doen aan dit project, kunnen zich aanmelden via de website www.landschapsbeheergelderland.nl. Het project ‘Hattem in het Groen’ wordt mede gefinancierd vanuit de subsidieregeling Landschap en Landgoederen van de provincie Gelderland.

Gelijkspel voor Hattemse tafeltennissers HATTEM – De tafeltennissers van Van Wijnen-Smash ’70 hebben drie punten moeten laten aan de nummer laatst in de eredivisie, Hercules uit Terborg. Smash ’70 moest het deze wedstrijd stellen zonder Viktor Brodd en Michel de Boer. Voor hen in de plaats speelden Gerben Last en Colin Rengers. Martijn de Vries behaalde twee van de drie punten, waarbij hij de tweede in zijn schoot geworpen kreeg, toen bleek dat oud-Smash’er Jelle Bosman moest opgeven. De Vries had door een zege op Pastoors de formatie uit Hattem nog wel op voorsprong gebracht, maar daarna verloor Smash drie partijen achtereen. Gerben Last verloor van Jelle Bosman met 3-1 en Colin Rengers moest tegen zowel Gerko Wiemer (3-0) als Jurgen Pastoors (3-0) zich gewonnen geven.

huis en de op te richten sportieve en maatschappelijke open club. “Tevens zoeken we voor in de zeer nabije toekomst handjes die ons willen helpen. Hebt u belangstelling, dan kunt u zich aanmelden via de site of bellen met 0628036563”, zo nodigt het bestuur uit. Aanvang van de vergadering is 20.00 uur in het clubgebouw aan de Hof van Blom. Vanaf 19.00 uur is er voor de leden gelegenheid om het jaarverslag te kunnen inzien.

De Vries had daarna zijn walk-ver tegen Bosman, terwijl Last in de laatste partij het derde punt binnen haalde. Last won met 1-4 van Wiemer. Door het gelijkspel bezet Smash nu de gedeelde tweede plaats in de eredivisie achter Taverzo en gelijk met DTK. Zondag aanstaande, 16 maart, speelt de Hattemse formatie weer thuis aan de Eijerdijk. Avanti uit Hazerswoude komt dan naar Hattem. De vermaarde club, waar ooit Bettine Vriesekoop voor speelde, verloor afgelopen zaterdag met 6-0 van DTK. De wedstrijd begint om 17.00 uur.

Wie zich graag inzet voor de samenleving, kan zich als potentiële vrijwilliger melden bij Stichting Welzijn Hattem via telefoon 4432881. Er zijn uiteenlopende vrijwilligersfuncties beschikbaar. Momenteel is er een breed aanbod bij o.a. de volgende or-

ganisaties: De Bongerd, de scouting, dierenbescherming, RTV Hattem, bij de molen en bij nog veel meer organisaties met verschillende functies. Men kan alle vacatures op dee site vinden. Bij interesse kan men contact opnemen via 038-4432881 of info@swhattem.nl.

Voetbalschool Hattem start met gratis proefles HATTEM - Voor het zesde jaar op rij biedt de Voetbalschool Hattem voetballers/sters uit de hele regio in de leeftijd van 7 tot en met 14 jaar de kans om zich te ontwikkelen middels extra trainingen. Hoewel de basis van voetballen blijft bestaan uit passen, trappen, kappen en draaien, dribbelen en drijven en passeer- en schijnbewegingen wordt ook aan de motorische en fysieke ontwikkeling speciale aandacht gegeven, een onmisbaar ingrediënt in het huidige voetbal. De extra trainingen hebben hun nut bewezen. Maar liefst vier van de vijf landelijke finalisten vanuit de regio Zwolle van het tv voetbalprogramma ‘The Scouts’ zoals vorig seizoen uitgezonden door Veronica/SBS, zijn actieve deelnemers van de Voetbalschool. De Voetbalschool Hattem is niet club

gebonden. Iedereen wordt naar eigen leeftijd en vaardigheid ingedeeld, jongens en meisjes gemengd. De deelnemers komen uit Zwolle, Wezep, Oosterwolde, Heerde, Kampen, Wapenveld en Hattem De voorjaarsreeks bestaat uit 10 sessies. Deze vinden plaats op zondagochtend van 10.00 tot 11.30 uur op het kunstgras van VV Hattem. Op zondagochtend 17 maart is de eerste (gratis proef) les. Aanmelden kan via www.voetbalschoolhattem.nl. Daar is ook meer informatie te vinden over trainingsdata, techniektrainers en de kosten van een reeks van 10 voetbalclinics.

Vos wint klaverjassen HATTEM – De heer J. Vos heeft afgelopen zaterdag het klaverjassen, dat georganiseerd werd door de supportersvereniging van Ons Genoegen, gewonnen. Hij behaalde 5621 punten en eindigde in de top 3 voor W. van Suijdam (5297) en G. Balster (5187). Zaterdag 23 maart is er weer klaverjas-

sen in de Triangel, aanvang 14.00 uur.

Dit is voor iedereen toegankelijk en er wordt gespeeld voor dagprijzen.


Pagina 14 I De Dijkpoorter I Woensdag 13 maart 2019

Over IJsseldelta Marina en Schepenkring Jachtmakelaardij Hattem. IJsseldelta Marina en Schepenkring Jachtmakelaardij Hattem zijn twee, onder één dak opererende, dynamische watersportbedrijven die in de laatste jaren een gedegen groei hebben doorgemaakt. IJsseldelta Marina is een jachthaven met 240 ligplaatsen, 22 camperplaatsen en 5 recreatieobjecten en verlengstuk van de plaatselijke VVV. Schepenkring Jachtmakelaardij Hattem verkoopt tweedehands (motor) jachten in opdracht van haar klanten. Met gemiddeld 80 jachten in het aanbod is er in Hattem voor iedere watersporter een geschikt jacht te vinden. Vanwege de groei van onze bedrijven zijn we op zoek naar onze “spin in het web” (m/v) om ons team te versterken als:

Office Manager (m/v) (32-40 uur) De functie: Als Office Manager ben je de spin in het web van onze twee bedrijven. Jij bent het eerste aanspreekpunt voor de klanten, beheert de verschillende agenda’s, plant afspraken, verricht administratief- en receptiewerk en laat tweedehands jachten zien aan geïnteresseerde bezoekers. Wat zijn de verantwoordelijkheden: ● Ontvangst en verzorging van klanten ● Agenda’s beheren ● Voorbereiden en versturen van rekeningen en overeenkomsten ● Verder optimaliseren van processen ● Dossierbeheer Wat bieden wij jou? ● Een aanstelling met uitzicht op contract voor langere tijd ● Mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen ● Werken in een gezellig team ● Veel verantwoordelijkheid en vrijheid ● Een marktconform salaris Functie vereisten: ● Affiniteit met de watersport ● Minimaal afgeronde MBO opleiding ● Basale tot redelijke beheersing van de Engelse taal, Duits is een pré ● Kennis van de verschillende Microsoft Office programma’s ● Stressbestending ● Snel kunnen schakelen ● Geen 9 tot 5 mentaliteit Ben jij? Ben jij een enthousiast, energiek en stressbestendig persoon met minimaal een afgeronde MBO opleiding? Beschik jij over goede communicatieve vaardigheden en heb je de passie om de klanten zo optimaal mogelijk te helpen? Dan nodigen we jou graag uit om te solliciteren. Stuur jouw sollicitatiebrief voorzien van CV naar: IJsseldelta Marina B.V., ter attentie van Marie-Sophie Jorna, naar info@ijsseldeltamarina.nl Voor vragen kun je terecht bij Marie-Sophie, 06-54946078

Formido Hattem

Caissière (voor vrijdagavond en zaterdag)

Meer info: hattem@formido.n

De Vacaturewijzer verschijnt iedere week in De Dijkpoorter. Wilt u daar uw vacature vermelden? Mail deze dan naar verkoop@dedijkpoorter.nl. Hier kunt u ook met uw vragen terecht rondom de Vacaturewijzer. De in De Dijkpoorter vermelde vacatures worden diezelfde week ook vermeld op de Facebookpagina’s van De Dijkpoorter en Vacaturewijzer Hattem.


Pagina 15 I De Dijkpoorter I Woensdag 13 maart 2019

Foto Gonny van Duinen

Eigen foto

Stadsderby eindigt zonder doelpunten Goud, zilver en brons HATTEM – De stadsderby tussen Hatto-Heim en Hattem is zaterdag geëinjonge turnsters Hanze Gym Hattem digd in een doelpuntloos gelijkspel. Waar thuisploeg Hatto-Heim veelvuldig de aanval zocht, loerde Hattem voorzichtig op de counter. Na een rode kaart voor Hatto-Heimspeler Gerben van der Worp kwamen de bezoekers meer aan aanvallen toe. Ondanks de nodige gevaarlijke momenten vielen er geen doelpunten. Het werd 0-0. De weergoden waren de Hattemse voetbalclubs gunstig gezind. Na een dag vol regen klaarde het tegen het eind van de middag op en was het bij de aftrap droog. Hatto-Heim ging furieus van start en kreeg binnen een minuut de eerste kans om op voorsprong te komen, maar Stefan de Weerd hield zijn doel schoon. Niet veel later was Winand Meilink dichtbij na een vlot lopende aanval, maar zijn inzet belandde in het zijnet. De volgende kansen waren voor de bezoekers. Eerst zag Yannick Rave zijn inzet gekeerd door Brian Mensink, vervolgens belandde een schot van Mijar Rojer naast het doel. Hatto-Heim reageerde met doelpogingen van Ruben Bouwhuis en Laurens Admiraal. Bij de thuisploeg kwam vooral veel dreiging van jongeling Bram Neuteboom, die een uitstekende wedstrijd speelde en een ware plaag was voor de defensie van Hattem. Het laatste gevaarlijke moment voor rust kwam via een vrije trap van Hajk Talaljan. De tweede helft begon hetzelfde als de eerste met twee kansen voor de thuisploeg. Daarna was Hattem dichtbij via een inzet van Talaljan die van de lijn werd gehaald. Na twintig minuten in de tweede helft kreeg Gerben van der Worp zijn tweede gele kaart. Dit was voor Hattem aanleiding om een offensief te starten. Eerst belandde een afstandsschot van Talaljan via Brian Mensink op de paal, daarna pegelde

Wesley Richardson de bal op de lat. Tussendoor kreeg Hatto-Heimaanvoerder Michel Koridon een vrije kopkans, maar hij kon zijn inzet te weinig kracht meegeven. In de blessuretijd kreeg Hatto-Heim nog een grote kans, maar Patrick Mensink kreeg de bal voor zijn verkeerde voet, zodat zijn schot naast eindigde.

“We hebben vol voor de overwinning gespeeld. Ook nadat we met tien man kwamen te staan, bleven we aanvallen. Helaas hebben we onszelf daarin niet kunnen belonen. Daar moet ik mijn complimenten aan Hattem geven, die uitstekend stonden in de organisatie en geen fouten hebben gemaakt. Maar ik kan mijn eigen team ook niks verwijten”, aldus Hatto-Heimtrainer Marcel van Walderveen. Zijn collega-trainer Hans Roeland vond het een terecht gelijkspel: “Ik denk dat 0-0 een terechte uitslag is. Het was een wedstrijd die niet echt veel doelpunten verdiende. Het werd een beetje een schaakspel en daarin was het jammer dat we onze kleine kansjes niet konden benutten. Rondom de rode kaart hadden we een goede fase, maar daar hebben we helaas geen resultaat uit kunnen halen.” Komende zaterdag speelt Hatto-Heim de uitwedstrijd tegen SV Zalk. Voor VV Hattem staat de thuiswedstrijd tegen Swift ’64 op het programma.

Dini Boomstra wint “snert”-toernooi HATTEM - Met af en toe echt snertweer speelden leden van Hattem Pétanque het jaarlijkse snerttoernooi. Regen, hagel en windstoten zorgden oor lastige omstandigheden, maar er waren ook droge en zelfs zonnige perioden. De snert werd gesponsord door de familie Ten Wolde. Dini Boomstra scoorde het beste resultaat en mag zich daarom een jaar lang de snertkampioen noemen. Boomstra eindigde voor Bennie Wassink en Pierre Stevens. Naast dit jaarlijkse toernooi werden natuurlijk ook de wekelijkse toernooien gespeeld. Renze Bosgraaf won de dinsdagavondmix voor Mario Lobosco en Gerjan Souman. Herman van Dijk won voor het Bultmantoernooi en eindigde

dit keer voor Henri Arends en Gerard van de Werf. Renze Bosgraaf was op dreef, want hij won ook “de strijd” op de eerste donderdag van de maand. Dini Boomstra en Henri Arends moesten Bosgraaf voor zich dulden.

HATTEM - Afgelopen zaterdag 9 maart namen de jongste meiden van de turnselectie van Hanze Gym Hattem deel aan het pre-VTT. Een onderlinge wedstrijd waar in totaal vijf andere verenigingen uit de regio aan meededen. Voor de turnsters was dit hun allereerste wedstrijd, met direct mooi resultaat! In de eerste wedstrijd waren Zara van Duren, Julie van Sas, Milou Boeve en Noa Hooikammer aan de beurt. Zara werd heel knap eerste op vloer en negende in het eindklassement. Milou haar beste toestel was brug (8e). Zij eindigde na alle toestellen als tiende. Julie liet super nette sprongen zien (2e) en ook vloer was heel netjes (3e). In totaal eindigde zij als zesde. Noa blonk uit op brug en werd ook zesde.

In het totaalklassement eindigde Noa als 11e. In de tweede wedstrijd waren Lotte van der Ree, Jaylinn Zolotic en Aafke Woudenberg aan de beurt. Jaylinn mocht uiteindelijk het brons in ontvangst nemen met een puntentotaal van 43,450. Aafke werd met 44,624 punten heel knap tweede. De beste in deze categorie was Lotte. Zij kreeg met een megascore van 49,425 de gouden medaille omgehangen.

Eigen foto

Melanie Mulder 6e plaats op NK dressuur HATTEM - Afgelopen weekend werden de indoorkampioenschappen dressuur in Ermelo verreden. Melanie Mulder (zie foto, red.) had zich hiervoor met haar paard Jody weten te plaatsen in de L1 dressuur. Na een goede en foutloze proef kreeg zij van de jury’s een gemiddeld percentage van 67,222%. Met dit resultaat werd zij in deze klasse 6e van Nederland. Zaterdag 2 maart nam Iris Pater met haar pony Jumpy Laloma Hm deel aan een dressuurwedstrijd in IJsselmui-

den. Zij reed hier naar twee keer een derde prijs met 192 en 190,5 punten in de B dressuur cat D/E.

Vergadering Helpt Elkander Hattem HATTEM - De jaarvergadering van Hengelsportvereniging Helpt Elkander is van 4 april verplaatst naar 11 april. Deze zal gehouden worden in eetcafé De Kruusing en begint om 20.00 uur.


Pagina 16 I De Dijkpoorter I Woensdag 13 maart 2019 Nachtbril

De aanbiedingen zijn geldig van donderdag 14 maart t/m woensdag 20 maart

Voorkom dat je slecht ziet in het donker of verblind wordt door een tegenligger met deze bril!

van €9,99 voor €6,99

ONZE KRACHTPATSER! Koffiezetapparaat

* 1000 watt *Geschikt voor 10-15 kopjes *Waterniveauindicator * Anti-drupsysteem *Automatische uitschakeling 40 min.

Stoomstrijkijzer *2300 watt *Free Glide 3D Strijkzool *Krachtige stoom 140g/min *Snelle opwarming

van €47,99 voor

van €34,99 voor €31,99

€44,99 Messen-/scharen slijper met zuignap

Schilmes

Duo Stopcontact

Met aan-/uitschakelaar

Waterkoker

Elektrische Tandenborstel

*2200 watt *1,7 liter *Droogkook- & oververhittingsbeveiliging *Waterpeilindicator *Aan-/uitschakelaar

*Waterbestendig handvat *2 minuten timer *1 draagbaar laadstation *Cross Action Borstels *Roteert

van €34,99 voor

van € 24,99 voor €17,99

€27,99

Kledingrek

Plakhaakjes

Verstelbaar in hoogte en breedte

Haakjes met schroef

50%

6 stuks

2 stuks

korting! Nergens goedkoper!

van €9,99 voor €7,99

van €12,99 voor €6,50

van €7,99 voor €5,99 3D Tekenpen

van €18,99 voor €12,99 Tamagotchi

van € 5,99 voor €3,99

Vouwblaadjes

Diverse kleuren

100 stuks

van €3,99 voor €2,99 Uittrekbare waslijn 14 meter

Botermesjes

Ook ideaal voor het smeren van bv. toastjes

Stofzuiger 4 stuks

van € 14,99 voor €12,99

van € 5,99 voor €3,99 *Compacto Plus *Energieklasse A *Superieure zuigkracht op harde vloeren *Efficiënte zuigmond *Stofzakvol indicator

van € 69,99 voor €54,99

Op alle Kleenair stofzuigerzakken 20% korting!

Stofzuigerzakken voor (bijna) elke stofzuiger te krijgen!

Autoraamwisser met steel

Schoenlepel extra sterk

van € 4,99 voor €3,49

van €2,99 voor €1,99

van € 3,99 voor €2,99

Heupwasmand

Wasmand

van € 13,99 voor €9,99

van € 3,99 voor €2,99 van €19,99 voor €14,99

Handmixer Incl. 2 gardes en 2 deeghaken van € 19,99 voor €14,99

Lifetime Clean Glasdoek

Streeploos schoon, geschikt voor oa. glazen, ramen & spiegels

van € 4,99 voor €3,99

Spaarvarken met stickers

Wekkerradio

*Met buzzer of radio *Dubbele wektijd *Snooze *Batterij back-up

van €14,99 voor €9,99

Groot assortiment springvormen!

van € 16,99 voor €12,99

van €4,99 voor €3,99

Spaarvarken Tondeuseset

van € 7,99 voor €6,39

*Oplaadbaar *Incl. kapperskam, reinigingsborstel & 2 geleidingskammen *RVS Precisiemes van € 29,99 voor €25,99

Krultang *3 min. opwarmtijd *200 graden *Autom. uitschakeling van € 27,99 voor €22,99

Keuze uit Ø 16,18,20,22,24, 26 & 28 cm

Vanaf

€6,29

van €3,99 voor €2,99

Kerkstraat 30, Hattem 038-4578374 www.facebook.com/MFstore

Profile for BrugMedia B.V.

De Dijkpoorter 13-03-2019  

De Dijkpoorter 13-03-2019  

Profile for brugmedia
Advertisement