Brug week 22

Page 1

een editie van:

Dinsdag 31 mei 2011 Jaargang 19

Auto gelanceerd

Mastenbroek rockt 3

Kamper Kogge richting Kiel

Geslaagd jubileum SV Zalk

5

11

55

Kijk op pagina

37 t/m 44

Wolfeest bij Cantecleer

Schinkel

Installatietechniek

Specialist in aangepast sanitair

Sinds 1928 het adres voor: • gas- water en sanitair • lood, koper en zinkwerken • centrale verwarming • duurzaam energie • elektrotechniek • ventilatietechniek

HANDELSSTRAAT 11 KAMPEN 038 - 331 23 65 WWW.SCHINKELTECHNIEK.NL

DIGITALE

PASFOTO’S OOK VOOR

1 UUR

FOTOSERVICE

Foto Voerman

Oudestraat 138 Kampen (t.o. stadshuis) Tel. 038 - 3313688 • www.fotovoerman.nl

Foto: Tennekes

bilist uit Kampen aangehouden na een vermeend incident met een ambulance op de Zwolseweg. De 34-jarige ambulancechauffeur verklaarde tegenover de politie dat hij de Kampenaar wilde aanspreken op diens rijgedrag, nadat beiden hun voertuig tot stilstand hadden gebracht, maar dat de jongeman snel wegreed en hij moest wegspringen om een aanrijding te voorkomen.

www. BRUGNIEUWS .nl

Basic HEREN SL Chic en IPS:

Act ive ,L

SLIPS

i ve ,S

3+1GRATIS 1 t/ m 30

uks verpakkingen

WWW.DEOOSTEINDE.NL

Voor het actuele nieuws kijkt u op:

ort,

. m e e r st

20% OP ALLE TUINMEUBELEN

f Com ble ou l, D

m.u.v

VAN 10:00 - 17:00 UUR

De ‘illegale coffeeshop’ aan de Schoolstraat is ondertussen geslo-

asic

OPEN

De bestuurder van de ambulance haalde hierop de auto in en parkeerde zijn ambulance voor de auto om met de bestuurder in gesprek te gaan. Toen hij voor de auto stond om de bestuurder aan te spreken, maakte deze een gebaar dat hij weg moest gaan, waarna de Kampenaar er met hoge snelheid vandoor ging. Die is later op de avond aangehouden. Wie zondagavond op de Zwolseweg iets van het incident heeft gezien, wordt verzocht contact op te nemen met de politie op telefoonnummer 09008844. De melding kan ook anoniem via Bel M (Meld Misdaad Anoniem): 0800-7000.

nB it e

HEMELVAARTDAG

In ’s-Heerenbroek moest de ambulance vol in de remmen voor de auto die hem zojuist had ingehaald.

“De medewerking aan deze gedoogde coffeeshop heeft als doel vermindering van drugsgebruik, het tegengaan van illegale verkoop op straat, korte lijnen tussen sofdrugsgebruikers en hulpverlening en het voorkomen en effectief tegengaan van overlast voor de omgeving”, zo verwoordt de gemeente het beleid.

pir

Volgens de ambulancechauffeur kwam de 19-jarige Kampenaar hem met hoge snelheid achterop. Omdat hem ook een auto tegemoet kwam en hij inschatte dat de auto achter hem mogelijk wilde inhalen en dit niet goed zou gaan, zette hij zijn sirenes en blauwe zwaailampen aan om hiermee aan te geven dat de achteropkomende auto achter hem moest blijven. De auto bleef vervolgens heel dicht op de ambulance rijden, zo luidt de verklaring van de ambulancechauffeur. Hij ging hierom aan de kant om de auto te laten passeren.

KAMPEN - Burgemeester Bort Koelewijn heeft maandag de definitieve vergunning verleend aan de exploitant van coffeeshop ‘t Keldertje aan de Boven Nieuwstraat. In het vastgestelde coffeeshopbeleid wordt uitgegaan voor het gedogen van een coffeeshop voor de periode van vijf jaar.

on tr o

’S-HEERENBROEK - De politie heeft zondagavond een 19-jarige automo-

‘t Keldertje verder met vergunning

Se n s atio n, C

Ambulancechauffeur ‘springt weg voor auto’

op de DAMES SLIPS:

schapen en alpaca’s zaterdag van hun wol verlost. En er was nog veel meer te doen zoals: spinnen

met wol, boetseren of djembé spelen en een speurtocht lopen. Wie moe was kon uitrusten op het terras.

Geldig

KAMPEN - Op kinderboerderij Cantecleer werden

kt d stre juni ‘11 09 of zolang de voorraa

ten laat de gemeente weten, volgens wie er geen zienswijzen zijn ingediend op het coffeeshopbeleid zelf. Op de exploitatievergunning en gedoogbeschikking, die ook ter inzage hebben gelegen, zijn in totaal vijf zienswijzen ingediend. “Deze zienswijzen richten zich niet zo zeer tegen een coffeeshop in het algemeen, maar tegen de locatie in relatie tot de te verwachten en al aanwezige overlast. Ook vrezen de indieners van de zienswijzen voor een toename van criminaliteit en een waardedaling van de huizen. De burgemeester heeft de ingediende zienswijzen meegenomen bij zijn definitieve besluit, maar de zienswijzen zijn geen aanleiding geweest de exploitatievergunning of gedoogbeschikking aan te passen.” Voor de bestaande overlast in de Boven Nieuwstraat en op het ‘Van Dijksboekhuispleintje’ zijn echter maatregelen in de maak.

Halen

038 - 332 62 16

Brengen

2 www.

brugnieuws .nl

Actie

C1000 kipfilet € 2.50 KORTING

4.68 KILO

7.18

Dames & heren of hemden Dames & heren slips slips of hemden

4 halen 4 halen

3 betalen 3 betalen

Oudestraat 109 Kampen  

tel. 038 - 331 67 77


dinsdag 31 mei 2011 • pagina 2

www.

ij n de part a v g a a r n g Wij zij

Op zoek naar een

passende baan? Wij bieden vele mogelijkheden in diverse sectoren. 3-in-1 Dienstverlening is een personeelsvoorziener aan bedrijven in verschillende sectoren. Wij onder scheiden ons door het uitsluitend verhuren van ervaren personeel in de grond-, weg- en waterbouw, bouw en aanverwante sectoren. Onze waarden zijn dan ook betrouwbaar, accuraat en ervaren. Wij zijn voortdurend op zoek naar vakkundige mensen voor allerlei werkzaamheden, waaronder: -machinisten diverse machines, -tractorchauffeurs, -diverse bouwwerkzaamheden, -grondwerkers, -enz. bezoek onze website

Bisschopswetering 81, 8293 PC Mastenbroek Tel. 038-385 12 10 Fax: 038-385 12 11 Gerard Flier: tel.06-249 107 60 Vlotbrugweg 3,1332 AE Almere email: gerard@3-in-1dienstverlening.nl

Huisartsen afwezig: A. Boers 3 juni 18 juli t/m 5 aug

S.O. Driessen 3 t/m 10 juni 25 juli t/m 12 aug

R. Bruintjes en L. Kolleman 1 t/m 3 juni 30 juni 25 juli t/m 12 aug

S. Zwart 3 t/m 10 juni 25 juli t/m 12 aug

T. Hutter en A. Appel 10 t/m 17 juni 15 aug t/m 2 sept R.G.J. Klein Overmeen 10 t/m 24 juni E. de Vries en F. Rijneke 20 t/m 24 juni 15 aug t/m 2 sept R. vd Hoef 3 t/m 10 juni 25 juli t/m 12 aug

J. Posthouwer 1 aug t/m 19 aug C. Stienstra en E.B. van Veen 26 april t/m 6 mei 15 aug t/m 2 sept R.M. Weers 15 aug t/m 2 sept J.G. Westerink en M.H. Luinge 4 t/m 22 juli R.H. Sanaan 8 aug t/m 26 aug

- C. Stienstra en E.B. van Veen: 038-3314108 - E. de Vries en F. Rijneke: 038-3312191 - T. Hutter en A. Appel: 038-3313204 - R.H. Sanaan: 038-3313927 - R. Bruintjes en L. Kolleman: 038-3312510 - R. vd Hoef, S.O. Driessen, S. Zwart: 038-3330909 - J. Posthouwer: 038-3312005 - R.G.J. Klein Overmeen: 038-3323059 - A. Boers: 038-3312459 - R.M. Weers: 038-3315881 - J. Westerink en M. Luinge: 038-3313530

Waarneming door de overige aanwezige huisartsen. Afspraken bij de assistente en de praktijkondersteuner gaan gewoon door. Avond/nacht/weekenddienst via de huisartsenpost, 0900-3336333. De praktijkverpleegkundigen van de Berent Avercamp praktijk zijn aanwezig op 6 en 7 juni. Deze informatie kunt u terug vinden op www.huisartsenkampen.nl.

www.partyserviceslump.nl

Party Service Slump BV Stoomstraat 3b • 8263 AT Kampen T 038 - 870 01 07 • F 0527 - 27 43 30 • sales@partyserviceslump.nl • www.partyserviceslump.nl

RM FASHION LET OOK OP DE KLEINTJES

DE GROOTSTE KORTING OP DE KLEINSTE MATEN

NU 40% KORTING

OP DE MATEN MEDIUM EN LARGE! •

• •

Bekendmaking Kopen of huren? Aan u de keus!

Op maandag 27 juni 2011 wordt een snijschouw gehouden over de (op de beheerskaart opgenomen) schouwbare eigenaar-grenswatergangen in De Koekoek. Bij de schouw wordt gekeken of het onderhoud goed is uitgevoerd. De onderhoudsplichtigen moeten vóór de schouwdatum: • voorwerpen, materialen en stoffen die de aan/afvoer en/of berging van water hinderen, verwijderen; • de begroeiingen op de taluds maaien en het maaisel verwijderen; • begroeiingen die niet dienen voor de instandhouding van het talud verwijderen; • ingezakte taluds herstellen. Deze verplichtingen gelden ook voor de in de watergangen gelegen dammen en duikers. Het dagelijks bestuur van Waterschap Groot Salland,

Onze openingstijden: woensdag t/m vrijdag 9.30 tot 17.30 uur, zaterdag 9.30 tot 17.00 uur Kunsthandel Cedi V.O.F. • Oudestraat 53 • 8261 CE Kampen • Telefoon +31 (0)38 - 333 89 62

info@cedikunst.nl • www.cedikunst.nl

Ir. H.H.G. Dijk, dijkgraaf. Ir. H.J. Schuurman, secretaris Kijk voor meer informatie op www.wgs.nl/bekendmakingen


dinsdag 31 mei 2011 • pagina 3

Auto gelanceerd via lantaarnpaal KAMPEN - Aan de Silene heeft zondagavond een eenzijdige aanrijding plaatsgevonden. Een 27-jarige man uit Kampen raakte met zijn auto de stoeprand en verloor daarna de macht over het stuur. Hij botste op een lantaarnpaal die daardoor gedeeltelijk omver werd gereden en vervolgens als een soort schans de auto lanceerde die op de kop terechtkwam, aldus de politie. De bestuurder en zijn hond bleken niet gewond te zijn. De auto is afgesleept.

Foto: Aleid Kanis

Vrijspraak voor Natuurorganisaties bezorgd over 'trage vergunningverlening agrarische bedrijven' verdenking pinnen REGIO - Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Landschap Overijssel en Natuur en Milieu Overijssel doen een dringend beroep op gemeenten om hun vergunningprocedure voor agrariërs die willen uitbreiden te verkorten. Dit is een van de aanbevelingen die de natuurorganisaties doen in een brief aan alle wethouders in Overijssel. De organisaties trekken aan de bel omdat er volgens hen 'inmiddels een stuwmeer van niet afgehandelde Natuurbeschermingswet aanvragen is ontstaan'. "Dit is onwenselijk en onnodig. Agrariërs zelf kunnen overigens ook bijdragen aan een snellere vergunningverlening door te zorgen voor volledig ingevulde aanvragen." De landbouw zit volgens de organisaties op slot. "Boeren kunnen niet meer uitbreiden als gevolg van de invoering van de Natuurbeschermingswet (Nbwet). Dit zijn veelgehoorde uitspraken onder zowel bestuurders als agrariërs. Een begrijpelijke reactie, want het afgelopen jaar hebben slechts twaalf agrarische bedrijven een Nbwet-vergunning voor uitbreiding gekregen en liggen er maar liefst 140 niet afgehandelde aanvragen bij provincie. Een slechte zaak, niet alleen voor de ontwikkelingsmogelijkheden van boeren, maar ook voor de natuur omdat nu geen begin gemaakt wordt met het terugdringen van de stikstofdruk op natuurgebieden." De natuurorganisaties kwamen vorig jaar april, samen met de Provincie en LTO Noord met een stikstofkader om de Nbwet-vergunningverlening weer op gang te brengen en de stikstof uitstoot te verlagen. "Het is dan zeer teleurstellend te zien dat er in de praktijk weinig vergunningen worden verleend. Volgens een globale schatting van de provincie kan 92 procent van de bedrijven relatief eenvoudig voldoen aan de vergunningvereisten." "Doordat de provincie de ontwikkelingen bij de landelijke overheid afwacht, is er nog geen provin-

ciale salderingsbank waarin alle stikstofrechten van stoppende bedrijven terechtkomen. En zolang er geen salderingsbank is, moeten boeren die willen uitbreiden, zelf op zoek naar stikstofrechten van stoppende bedrijven. Zij hebben van deze bedrijven een intrekkingsbesluit Wet Milieubeheer (Wm) nodig. Het verstrekken van een intrekkingsbesluit door de gemeenten duurt lang, een half jaar is geen uitzondering. Wij komen met een simpele oplossing: verstrek een voorlopig intrekkingsbesluit. De Provincie heeft daartoe groen licht gegeven." Een tweede knelpunt volgens de organisaties is het ontbreken van depositieberekeningen die boeren aan hun vergunningaanvraag moeten toevoegen. "Door gebrek aan kennis en ervaring bij boeren en hun adviesbureaus ontbreekt het hieraan nog al eens. De huidige beeldvorming is dat het allemaal bijzonder ingewikkeld is en dat er allerlei ecologische gegevens moeten worden aangeleverd. Dit is niet het geval. Boeren en hun adviseurs kunnen met de softwareapplicatie AAgro-stacks en de informatie over habitattypen (beschikbaar via de website van de Provincie) betrekkelijk eenvoudig zorgen voor een vergunningaanvraag die voldoet aan de eisen van de Provincie." De natuurorganisaties hopen dat de invoering van een provinciaal salderingsbank snel werkelijkheid wordt. "Doordat hierin ook rekening gehouden wordt met de stikstofuitstoot van andere sectoren als verkeer, komen er meer rechten beschikbaar, wordt het aanvragen van Nbwet-vergunning eenvoudiger en de vergunningverlening versneld. Dat is winst voor boeren en natuur."

OPEN AVOND

9 juni

donderdag

19.00 tot 21.00 uur

Mariëlle:

“Met liefde en geduld voor mensen zorgen als ze dat zelf niet meer kunnen!”

• GPW • GoDS DienS tlera ar Pabo • Hbo -v • SPH • MWD

www.gh.nl

Colofon BrugMedia editie De Brug Constructieweg 41-1, 8263 BC Kampen Postbus 179, 8260 AD Kampen Klachten bezorging: Tel.: 038 - 333 10 27 woensdag en Fax: 038 - 331 05 87 donderdag tussen e-mail: info@brugmedia.nl 9.00 - 12.00 uur internet: www.brugnieuws.nl Openingstijden kantoor: ma. t/m vrij. 8.30 - 17.00 uur Druk: Hoekstra-Boom Offset Rotatie BV, Emmeloord

Als je gelooft in je werk!

gestolen pas

ZWOLLE/KAMPEN JPZ  De rechtbank in Zwolle heeft de 22-jarige H.N. uit Kampen vrijgesproken van de verdenking dat hij in oktober 2009 met een gestolen pinpas geld had willen pinnen. De officier van justitie had hiervoor twee weken geleden een werkstraf van 200 uur en drie maanden voorwaardelijke gevangenisstraf geëist. N. werd er in eerste instantie door het Openbaar Ministerie van verdacht dat hij samen met een ander een brute overval had gepleegd op een plaatsgenoot. Het tweetal was na een klop op de deur door het slachtoffer binnengelaten. De man werd tegen de grond gewerkt door de ene overvaller en daar gehouden, terwijl de andere man het huis doorzocht. Het stel ging er onder meer met de pinpas vandoor, waarna er twintig minuten later werd geprobeerd te pinnen. N. werd verdacht, nadat twee politiemensen hem meenden te herkennen op foto’s van de camera in de bank. De officier van justitie kon

www.

BBQ ARRANGEMENT 2 (MINIMAAL 20 PERSONEN) • TenT (afmeTing NAAR KEUZE) • BuffeTTafel • BBQ reuzepan • STaTafelS • ziTTafelS & STOELEN • BBQ vleeSpakkeT (5 STUKS PP) • mooie OPGEMAAKTE SALADES • STokBrood • kruidenBoTer, DILLESAUS EN diverSe Sauzen voor Bij heT vleeS • Bowl • warmhoudpan MET SATÉSAUS

G. van Lente

Aardappel-, groenten- & fruitspeciaalzaken Jan van Arkelstraat 75 Kampen, Tel.: 038 - 3312829 Burg. van Engelenweg 155 IJsselmuiden, Tel. 038 - 3318287

MOOIE HOLLANDSE

SLA

€ 0,49

PER STUK

HOLLANDSE SPINAZIE € 1,25

PER KILO

HEERLIJK GEKRUIDE

LENTEWOK

€ 1,98

500 GRAM

OP YOGHURT BASIS

GROENTEMAN SALADE

voor SlechTS € 4,98 pp incluSief 200 GRAM SchoonmaakKOSTEN EN GAS voor de BarBecue(S) AANBIEDINGEN GELDIG VAN A.S. WOENSDAG T/M ZATERDAG

€ 1,59

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. De aanbiedingen in deze advertentie zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. De aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 4 juni 2011. Week 22.

geen bewijs vinden dat N. bij de overval betrokken was, maar achtte op grond van de foto’s wel te kunnen bewijzen dat hij degene was die

met de gestolen pas geld had willen pinnen. De rechtbank is het hier dus niet mee eens en sprak de man volledig vrij.

GroenLinks nodigt uit tot meedenken Bovenhavenstraat KAMPEN  De GroenLinks-fractie uit Kampen houdt op dinsdag 31 mei een informatie bijeenkomst waar iedereen zijn of haar ideeën kenbaar kan maken over de toekomst van de vervallen panden aan de Bovenhavenstraat. De gemeenteraad wil alle panden uitgezonderd de villa op nummer 14 slopen, maar heeft Groen Links tot oktober de tijd gegeven om een uitvoerbaar alternatief plan te bedenken. De GroenLinks-fractie wil zoveel mogelijk mensen mee laten denken over de toekomst van de Bovenhavenstraat. Daarom heeft de partij het initiatief genomen om burgers van jong tot oud, maar ook raadsleden, professionals en instanties bij elkaar te brengen. De avond begint om 19.30 uur en vindt plaats in het gemeentehuis. “Het is de bedoeling om een plan te maken dat wordt gedragen door de Kamper gemeenschap. Daarom worden geïnteresseerden

Editie De Brug verschijnt in Kampen, IJsselmuiden, Grafhorst, Kamperzeedijk, Kampereiland, Wilsum, Zalk, De Zande, ‘s Heerenbroek, Mastenbroek, Ens, gedeelte Kamperveen, Mandjeswaard, Noordeinde. Met onze andere kranten komen wij ook in de gemeente Zwolle, Genemuiden, Hasselt, Zwartsluis, Stadshagen, Vollenhove, Sint Jansklooster, Belt-Schutsloot, Wanneperveen en buitengebied, Dronten, Elburg, Oldebroek, Wezep, Hattemerbroek, Oosterwolde. Totale oplage ruim 140.000 exemplaren. Informeer naar ons voordelige combinatietarief. Niets uit deze krant mag - zonder toestemming van de uitgever - ter publicatie worden overgenomen in welke vorm dan ook. Op advertenties en commerciële producties in deze krant die niet eigendom zijn van de opdrachtgever of reclamebureau, berust het copyright bij de uitgever. Aan zet- en/of drukfouten kunnen geen rechten worden ontleend.

opgeroepen hun ideeën kenbaar te maken”, aldus de partij op de speciaal voor deze gelegenheid gemaakte website www.ikampen.

nl. “Mara Architectuur bna heeft de medewerking toegezegd. Bent u begaan met één van de belangrijkste monumentale steden van Nederland? Wilt ook u meewerken om belangrijk industrieel erfgoed in het beschermd stadsgezicht te behouden in de groene gordel rond Kampen of bent u gewoon nieuwsgierig? Dan bent u van harte welkom.”

Snel naar de geluksmakelaar van Zwolle voor

JUNI-STAATSLOTEN Kosterman Hogenkampsweg 41 Zwolle (Noord)

Advertentieverkoop:

Voor het plaatsen van zakelijke advertenties dient u eerst telefonisch ruimte te reserveren bij een van onze verkopers. • Barry Kiel 06 - 1588 1947 • John Broelman 06 - 1588 1933 • Familieberichten 038 - 337 00 58 familieberichten@brugmedia.nl • Particuliere advertenties: brugjes@brugmedia.nl Aanleveren dient te geschieden volgens de voorwaarden van BrugMedia, welke te downloaden zijn van www.brugmedia.nl onder kopje contact.

Info over ons boulevardspel (nu ook via de mail) zie: www.geluksmakelaar.nl Kraslotenactie: kraslot FRUITEXPLOSIE

5 + 1 GRATIS

Redactie:

Nick de Vries Hermijn Bloemhard Christiaan Schutte Gerard Meijeringh (sport)

06-1588 1944 06-1588 1943 06-1588 1946 06-1588 1948

Aanleveren persberichten per e-mail: redactie@brugmedia.nl sport: sport@brugmedia.nl voor maandag 10.00 uur Vermeld in persberichten, indien mogelijk: wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe.

• Algemeen directeur: Bauke Hoekstra • Commercieel directeur: Johan van der Kolk


dinsdag 31 mei 2011 • pagina

www.

AN DE WEEK AANBIEDINGEN DEZE WEEK

AARDBEIEN SLOF

Voor de échte liefhebbers!! Hollandse nieuwe aardappel, echte delicatesse!

5,25

VAN 6,25 VOOR

Opperdoezer ronde aardappelen 98

8 BOLLETJES + 2 GRATIS

2,

(KRENTEN, WIT OF BRUIN)

kilo

VIKORN 400 GRAM

Proef de Zomer!! Heerlijke spaanse,

1,25

VAN 1,45 VOOR

VULKOEKEN 6 STUKS

Galia meloenen

5,25

VAN 6,50 VOOR

2 forse

Heerlijke spaanse

KIJK OOK OP BAKKERIJSCHRIJER.NL

EET

Burg. v. Engelenweg 15 • IJsselmuiden • Tel. 3312640 Markeresplein 8 • IJsselmuiden • Tel. 3312061

MEE R

VERS E

ALLEEN WOENSDAG

Grote zak kibbeling 500 gram van 7.00

voor .............

V I S!

Vanaf dinsdag 7 juni weer volop bij ons verkrijgbaar!

Nectarines 10 voor

boordevol sap!

2,98 2,98

Buiten eten! Wat is er mooier dan lekker samen buitenzijn, genietend van het zomerweer, een glaasje erbij en een uitstekend verzorgd & verrassend barbecue-menu? Juist! datgene waarin Van Marle De Culinaire Groenteman zich in onderscheid: Heerlijke verse, verrassende en eigentijdse barbecue menu’s. Deze bestaan uit A-kwaliteit verse vlees- en visprodukten welke fantastisch gemarineerd zijn, gecombineerd met onze zeer gewaardeerde en prijswinnende verse salades, huisgemaakte kruidenboter en onze nieuwste specialiteit: Mediterraanse broden welke ingewreven zijn op authentieke wijze! En voor de liefhebbers zelfs een prachtige combinatie van barbecue met mediterrane tapas! Lang leve de zomer! EEN BUITENKEUKEN T.W.V. 595,-!!!

De Hollandse Nieuwe

6.00 Lekkerbekken

WIN

per stuk .................. 2.50

3 voor .........

Tip! Lekker bij Hollandse Asperges

6.00

Hemelvaartdag gesloten! Oudestraat 264 • T (038) 33 207 91

Even lekker bakken

Vers van het mes

Varkenssausijzen

Eigengemaakte rauwe ham

5 stuks . . . . .+. . 6. .e. .GR . . . .AT . . .IS . . !. . . . . . . . .

3.

Shoarmapakket

500 gram vlees + 4 broodjes + saus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 stuks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SPAAR LEKKER MEE VOOR GRATIS ROLLADES & ROOKWORSTEN VRAAG NAAR DE GRATIS STEMPELKAART

00 4 gemarineerde kipfiletjes

5. 6.

95

4 kipstokjes

100 gram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Runderlever Met spekjes

Kip van eigen bodem

BBQ tip

Peper Steaks

Lekker met meloen

95

Samen voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

50

100 gram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.75 1.75

Uit eigen keuken

Macaroni

Met veel rundergehakt en boterhamworst

Kip levermix 95 500 gram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. 1 kilo

...............................................

5.95

Tholenstraat 2 Kampen I 8266 CG Kampen • T (038) 331 37 25 I parkeren voor de deur • kijk ook eens op www.slagerijvancampen.nl


dinsdag 31 mei 2011 • pagina

Mastenbroek rockt (door Hermijn Bloemhard)

GANGMAKERS 5 STUKS VAN 4.60 VOOR .......

Iron Maiden. En de presentatie is in handen van 'Raarbaard', hij maakt zelf ook muziek en is een vriend van Ubink. Gemoedelijk sfeer en Polderworst Ook als je niet van rockmuziek houdt, is het volgens Van Ittersum de moeite waard om te komen. "Veel mensen bezoeken PolderRock ook voor de gezelligheid, er staat hier een bar met bier en frisdrank en er wordt heerlijke polderworst (een soort rookworst-red.) verkocht." Voordat het concert om 20.00 uur begint, kan het bezoek om 19.30 uur genieten van de 'Trekkertrekdemonstratie'. "Het is niet precies wat je denkt wat het is", lacht Ubink mysterieus. “Hoe het er precies uit gaat zien verklap ik niet, dat blijft nog even een verrassing..." Dat PolderRock juist bij de boerderij aan de Oude wetering wordt gehou-

KAMPEN  De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) heeft in de gemeente Kampen 218 verwaarloosde konijnen in bewaring genomen. De eigenaar kreeg vorige maand al een procesverbaal voor onder andere verwaarlozing van de dieren. Toen werd afgesproken dat de situatie binnen een maand verbeterd moest worden. Bij hercontrole bleek dat de eigenaar zich niet heeft gehouden aan die afspraken.

WWW.KARBA.NL

De bakker met het ‘Breet’ste assortiment.

10 PERSONEN .............................................................

LID neemt 218 verwaarloosde konijnen in bewaring

TEL: 0529 - 401 203

Boven Nieuwstraat 111 Telefoon 038-3313785 Jan van Arkelstraat 77a Telefoon 038-3336900

AARDBEIBAVAROISEVLAAI MET VERSE AARDBEIEN

"Het begon eigenlijk als een geintje", lacht Tini van Ittersum, die samen met Leo Ubink en Kees Kwakkel het initiatief nam tot Polderrock. "We gingen altijd veel naar concerten en op het Oranjefestival van 2006 in 's-Heerenbroek bedachten we dat we zelf ook wel een soort festival konden organiseren." En zo geschiedde. In juli 2007 startte in Mastenbroek het eerste PolderRock- evenement, dat wel vierhonderd mensen aantrok.

De eigenaar hield in totaal bijna 250 konijnen. Van 218 konijnen die hij binnen hield, was de huisvesting echter niet in orde. In het schuurtje waarin ze verbleven was het te warm en er was ook geen aanvoer van frisse lucht. De konijnen zaten bovendien in opgestapelde kratten en tonnen, waardoor ze

BREET

AMBACHTELIJKE BAKKERS SINDS 1907

MASTENBROEK - De Oude wetering 107 a in Mastenboek rockt op vrijdag10 juni. In de weide hebben de pony's dan plaatsgemaakt voor 'Zwarte Cross-tafelen' en kan iedereen tijdens PolderRock van 20.00 tot 24.00 uur genieten van de coverbands Ol' Deezer, B.Z.A. en Rainbow in the dark.

Opbrengst voor Stichting Afrika 2007 "Omdat ik bij de stichting Afrika 2007 zat, besloten we de opbrengst van het festival aan het goede doel te schenken", meldt Van Ittersum. "Hierna hebben we ook de stichting PolderRock opgericht, die eens in de twee jaar een festival voor een goed doel organiseert. Dit jaar gaat het geld naar bejaarde mensen die zo'n 150 km vanaf het Zuid-Afrikaanse Pretoria wonen. Ze zijn erg slecht gehuisvest en met het geld van PolderRock kan bijvoorbeeld een deel van de sanitaire voorzienigen worden betaald. Maar we hebben bijvoorbeeld ook wel eens een festival georganiseerd waaraan de opbrengst naar stichting KiKa ging." De stichting PolderRock werkt met dertig vrijwilligers. "Ook de bandjes treden gratis op", vertellen de organisatoren. "Wij zorgen wel voor de reiskostenvergoeding en ze kunnen hier voor het festival begint gezellig mee-eten." De muziek is bewust heel toegankelijk gehouden. De uit de omgeving komende bandjes spelen covers van groepen als Metallica, ACDC en

www.

geen bewegingsvrijheid hadden. Sommige konijnen waren ziek en hadden vechtwonden aan kop en lichaam, maar een dierenarts werd niet ingeschakeld. Ook is meerdere keren geconstateerd dat de konijnen geen beschikking hadden over drinkwater. Omdat de eigenaar sinds het laatste bezoek van de inspecteur van de LID niets aan de situatie had verbeterd, zijn de dieren in opdracht van Dienst Regelingen van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in bewaring genomen. De kosten voor opvang en (medische) verzorging van de dieren komen voor rekening van de eigenaar. Informatie: www.inspectiedienst. dierenbescherming.nl/

den, is geen toeval. "In deze buurt wordt niet zoveel georganiseerd en hier hebben we de ruimte", zo weet Van Ittersum. "In de ponyweide komt een grote podiumwagen te staan en een bar. En we hebben t- shirts met ons logo laten drukken."

4.25

8.25

WALDKORNBOL VAN 1.65 VOOR ......

1.00

GESORTEERD SLAGROOMGEBAK

AARDBEISLOF MET VERSE AARDBEIEN

VAN 1.85 VOOR ....

VAN 6.75 VOOR ...

1.50

Het evenement trekt niet alleen mensen uit de Mastenbroekpolder maar ook uit bijvoorbeeld Zwolle, Genemuiden en Kampen. "Ook de buurman van zeventig had flinke schik", lachen de organisatoren. "Er hangt hier een heel gemoedelijke sfeer." Bovendien zijn er volgens de organisatoren in al die jaren nooit incidenten geweest en is er nooit geklaagd over geluidsoverlast. "Bij de soundcheck was er een flink aantal decibellen, maar de

6.25

dieren bleven rustig, ze vonden het vast leuk", grapt Van Ittersum over het afgelopen PolderRock evenement. "De koeien gaven geen kick. Mischien zijn het wel rockliefhebbers..."

Om PolderRock 2011 mogelijk te maken, heeft de stichting al diverse bedrijven gevraagd ze te sponsoren. Wie dit evenement voor het goede doel ook wil sponsoren kan kijken op: www.polderrock.nl

Diamanten bruidspaar opnieuw in de spotlights IJSSELMUIDEN  Na een toneeluitvoering in het Groningse Jonkersvaart leerden Aafke Jagersma en Marten Johannes Koning elkaar meer dan zestig jaar geleden kennen. “Ik kreeg gelijk de kriebels, dat is hem”, vertelt mevrouw Koning. Vanwege hun diamanten huwelijk werd het echtpaar woensdagochtend door burgemeester Bort Koelewijn namens het gemeentebestuur verrast met een bloemetje en een fruitmand. “We zijn nog steeds verliefd, vanochtend om 6.00 uur heb ik mijn eerste zoen al weer gekregen”, onthult Aafke Koning. De roots van het echtpaar Koning liggen in het noorden. Zo woonden ze in Niebert (Marum) en hielden allebei van toneel. “We speelden vaak de hoofdrollen”, lacht Aafke die ook woensdag, omringd door familie, samen met haar man weer even in de spotlights stond. Het echtpaar woonde ook nog elf jaar in Hoogeveen en toen Marten een baan kon krijgen bij betonfabriek Prefabo in Grafhorst verhuisden ze naar IJsselmuiden, waar ze al weer 37 jaar wonen. Ze hebben een zoon, dochter en zes kleinkinderen. “We hebben allebei vroeger kanker gekregen, op 31- en 47jarige leeftijd, maar we hebben het doorstaan en zijn nog helemaal gezond”, zo vertelt het zeer vitaal uitziende bruidspaar. Toneelspelen doen ze nu niet meer. Maar Marten heeft jaren veel getuinierd in zijn volkstuin en Aafke houdt van volksdansen en zwemmen. “De volksdansclub komt vanmiddag nog op bezoek en zaterdag hebben we nog een groot feest bij ‘Ons Erfgoed’ op Kampereiland.” Kleine dingen Naar het bezoek van de burgemeester hebben ze lang uitgekeken. Het herinnert Aafke, die wel van een geintje houdt, opeens aan

de burgemeester die langskwam toen haar moeder negentig werd. “Mijn moeder wilde hem zelfgebreide sokken geven. Om een grap uit te halen heb ik toen een hoge hoed opgezet, een ketting omgedaan en aangebeld. ‘Waar zijn de sokken?’, vroeg ik. Mijn moeder moest toen heel hard lachen.” Hoe kan het dat het diamanten

bruidspaar na zestig jaar nog steeds zo dol op elkaar is? “Het zijn de kleine dingen die het hem doen”, weet Aafke. “Niet alleen je eigen zin doordrijven maar samen overleggen en meer geven dan nemen.” Complimenten geven ze elkaar graag. “Toen ik een nieuw tafelkleedje had gemaakt zei mijn man: ‘Je krijgt van mij een tien!’ ”

SLUITINGSTIJDEN i.v.m. Pinksteren

DEADLINE VOOR AANLEVERING REDACTIONEEL EN ADVERTENTIE-MATERIAAL VOOR DE BRUG VAN DINSDAG 14 JUNI IS

VRIJDAG 10 JUNI • 10.00 UUR


dinsdag 31 mei 2011 • pagina

www.

stickers plakken voordeel pakken

20% opplak korting

15%

opplak korting

Geldig van dinsdag 31 mei t/m zaterdag 4 juni 2011 bij Praxis

15%

opplak korting

plak

Geldig van dinsdag 31 mei t/m zaterdag 4 juni 2011 bij Praxis

10%

opplak korting

Geldig van dinsdag 31 mei t/m zaterdag 4 juni 2011 bij Praxis

Geldig van dinsdag 31 mei t/m zaterdag 4 juni 2011 bij Praxis

stickers plakken voordeel pakken actievoorwaarden - De stickers mogen geplakt worden op artikelen naar keuze uit het gehele Praxis assortiment, ook op aanbiedingen. Baseline-artikelen uitgezonderd. - Bij aankoop van meerdere stuks van exact hetzelfde artikel geldt de korting voor al deze artikelen. - Maximaal ĂŠĂŠn stickervel per betalende klant, dus maximaal vier stickers. - De stickers zijn niet geldig in combinatie met ander kortingsacties of Air Miles korting en niet geldig bij reeds geplaatste bestellingen of bestellingen via de Praxis webshop. - De stickers zijn geldig van dinsdag 31 mei t/m zaterdag 4 juni 2011. - Voor alle overige actievoorwaarden zie www.praxis.nl

plak

Praxis Kampen Reigerweg 5-7-9 | tel. 038 - 331 61 83


dinsdag 31 mei 2011 • pagina

Workshop ‘Mindstorms’ bij de Zandberg

www.

Live Life zoekt dringend sponsoren KAMPEN - De Kamper Stichting Live Life, organisator van De Mooiste Dag, is dringend op zoek naar sponsoren. Aan de vooravond van De Mooiste Dag – de motortoertocht voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking – kampt Stichting Live Life nog met een tekort en heeft hiervoor sponsoren nodig. De Mooiste Dag wordt gehouden op woensdag 6 juli. 6 juli, maar zonder aanvullende bijdrage zal dit direkt consequenties hebben voor het volgend jaar. Wie een helpende hand kan bieden, wordt gevraagd zich te wenden tot Arwin van Oostveen, 06-46183650.

Juist in het jaar van de vijftiende De Mooiste Dag, waarbij alles in het werk wordt gesteld om er iets speciaals van te maken, is het erg moeilijk gebleken voldoende financiële middelen te vinden. Naast de financiële steun van reguliere sponsoren is er nog een tekort van een paar duizend euro. Om De Mooiste Dag mogelijk te maken is circa 22.000 Euro nodig.

Steun kan ook gegeven worden door donateur te worden van Stichting Live Life. Voor 25 euro per jaar ondersteund een donateur De Mooiste Dag. Voor dit bedrag ontvangen donateurs in het najaar een dvd-registratie van De Mooiste Dag.

De Mooiste Dag zal zondermeer gehouden worden op woensdag

KAMPEN - De leerlingen van de groepen 6,7 en 8 van CNS de Zandberg hebben afgelopen dinsdag een workshop Mindstorms gevolgd. Bij die workshop krijgen de leerlingen de opdracht om een robot van Lego zo te programmeren, dat er bepaalde handelingen worden verricht. Die handelingen beginnen eenvoudig, maar worden steeds moeilijker. Vol enthousiasme hebben de leerlingen zich op deze opdrachten gestort. En dit alles onder deskundige

leiding van enkele studenten van de Technische Universiteit Eindhoven. De groepen zeven en acht hebben woensdagmiddag een zogenaamde Lib-dub opgenomen.

Muzikantencafé wijkt uit naar de zaterdag KAMPEN - Voor een keer wordt het Muzikantencafé in ‘t Ukien op de zaterdag gehouden. Successen van Kamperse bands bij De Doorbraak vorige week vrijdag in Hedon zorgden ervoor dat de Kamperse muzikanten massaal naar Zwolle waren vertrokken. Vandaar dat de

avond naar komende zaterdag is verplaatst. “De versterkers en drums staan er. Neem een eigen instrument mee. Dit is het laatste Muzikantencafé van het seizoen dus mis het niet. De entree is gratis. De deuren openen om 21.00 uur”, aldus ‘t Ukien.

Braderie IJsselmuiden viert 25-ste verjaardag IJSSELMUIDEN - De braderie in IJsselmuiden wordt op woensdag 8 juni voor de 25e keer gehouden. De organisatie is in handen van de Ondernemersvereniging IJsselmuiden. De braderie vindt plaats op en rond het Markeresplein van 11.00 tot 21.00 uur. Wie nog oude spulletjes overgehouden heeft van de vrijmarkt kan hiervoor op de Dorpsweg terecht want daar wordt een vlooienmarkt gehouden. Particulieren kunnen

De gehele dag zijn er diverse activiteiten voor jong en oud. Voor de kinderen is er een clown en een springkussen en er zijn optredens van diverse koren waaronder Mannenkoor Recht deur zee. Muziek is er van een Doedelzakkenkorps en het Jeugdorkest van Show- en Drumfanfare Oranje.

ZOMERDEKBEDDEN

KAMPEN - ‘Wat je bent en wat je wordt’, is de titel van de themadienst, die op zondagavond 5 juni om 19.00 uur In de Westerkerk wordt gehouden.

in wol en natuurzijde - 200 gr vulgewicht licht - soepel - wasbaar

Medewerking wordt verleend door: Ds A. Jonkman, Jan Mark van den Berg (orgel) en het Inter koor Ens onder leiding van Kees Verhagen.

lekker • ambachtelijk • culinair • verantwoord

Mals rundvlees

Dinsdag & woensdag gehaktdag

H.O.H. gehakt naturel of gekruid

1 kilo van 13,50 voor

10,50

€49,-

(vulling = natuurzijde)

Naast de ingang van het Zoddepark, tegenove, de voormalige winkel van Fotorama wordt een horecaplein ingericht waar men terecht kan voor een hapje en een drankje.

ALEX VAN INGEN Riblappen

puur natuur - heerlijk koel

daar spullen verkopen maar hiervoor geldt: vol is vol.

Themadienst in Westerkerk

Standhouders komen uit het hele land en bedrijven en verenigingen die een kraam willen huren kunnen daarvoor terecht bij Heinze de Vries, tel. 06-203 945 35. Een email sturen kan ook: info@twilightpromotie.nl

Het wordt weer tijd voor

Er is al een zomerdekbed voor

Belangstellenden kunnen 25 euro overmaken op rekeningnummer 33.12.14.806 t.n.v. Stichting Live Life te Kampen onder duidelijke vermelding van naam en adresgegevens. Zie ook www.stichtinglivelife.nl

1 kilo

4,95

Uit eigen worstmakerij

Culinairtje

Borrelballetjes

American Pork steak

3,95

2 pakjes

100 gram

Leverworst grof of fijn 100 gram

gemarineerde varkensoester omwikkeld met ontbijtspek

0,75

1,60

NIEUW voor de verwende slaper! Een superlicht wollen dekbed gevuld met 120 gr/m2 Lamswol 4 hamburgers + 4 gekruide speklappen Samen voor

WWW.SLAAPADVIESCENTRUM.NL

6,95


dinsdag 31 mei 2011 • pagina

www.

RENOVEREN?

• Schilderen • Behangen • Laminaat

• Binnenzonwering • Shutters • Kasten

• Gordijnen • Tapijten

• Verwarming

• Vensterbanken

• Wandmeubelen

Hubo en Sfeerhuis

• Stucadoren

zijn onderdeel van

• Buitenzonwering

Boven Nieuwstraat 32-34 Kampen 038 - 3334014 www.hubokampen.nl

Wij regelen het voor u!!

Geerstraat 15 Kampen 038 - 3313679 www.sfeerhuis.nl

Dienst Landelijk Gebied Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Bureau Beheer Landbouwgronden

Bekendmaking

Verpachting BBL-percelen voor het jaar 2012

Besluit tot het tijdelijk, gedurende de maximale periode van drie weken, tot uiterlijk 14 juni 2011, instellen van een verhoging van het zomerstreefpeil voor het IJsselmeer, Ketelmeer, Vossemeer en Zwartemeer, respectievelijk voor het Markermeer, de Gouwzee, het IJmeer, Gooimeer, Eemmeer en Nijkerkernauw

Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) start binnenkort met de uitgifte van percelen in pacht voor 2012. Wilt u in 2012 gronden pachten, meld u dan aan bij BBL. Ook wanneer u nu al percelen van BBL pacht en opnieuw in aanmerking wilt komen, moet u zich aanmelden. Uw aanmelding kunt u vanaf 1 juni 2011 tot 1 september 2011 indienen via het formulier op www.dienstlandelijkgebied.nl/verpachtingbblgronden.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat er tijdelijk, voor een periode tot uiterlijk 14 juni 2011, een hoger zomerstreefpeil voor het IJsselmeer, Ketelmeer, Vossemeer en Zwartemeer (boezem IJsselmeer), resp. voor het Markermeer, de Gouwzee, het IJmeer, Gooimeer, Eemmeer en Nijkerkernauw (boezoem Markermeer) is vastgesteld.

Heeft u geen internet, neem dan contact op met: Regio Oost, tel. 026 - 378 12 00 (verpachtingbblgrondenoost@minlnv.nl).

oogspanning

Op 15 juni 1992 is een Peilbesluit Rijkswateren IJsselmeergebied vastgesteld. Op grond van artikel 3.1 van dit peilbesluit kan tijdelijk worden afgeweken van de in dit besluit vermelde streefpeilen indien omstandigheden daartoe aanleiding geven. De huidige langdurig aanhoudende droogte met als gevolg een zeer extreem groot neerslagtekort, respectievelijk lage afvoeren in het Rijnstroomgebied naar onder meer het IJsselmeergebied is aanleiding om het zomerstreefpeil tijdelijk als volgt te verhogen:

spannende boeken in de christelijke boekhandel

Toptitel met gratis actieboek!!

- voor het IJsselmeer, Ketelmeer, Vossemeer en Zwartemeer met maximaal 10 centimeter tot NAP -0,10 centimeter; - voor het Markermeer, de Gouwzee, het IJmeer, Gooimeer, Eemmeer en Nijkerkerkernauw met maximaal 5 centimeter tot NAP -0,15 centimeter. Indien de omstandigheden en het gebruik van het water daartoe aanleiding zullen geven, zal de periode van peilverhoging worden beëindigd, zodat de eventuele nadelige effecten als gevolg van tijdelijke verhoging worden weggenomen. Het besluit treedt in werking op de dag van bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot en met 24 mei 2011.

Koop in juni een van de 10 toptitels en u ontvangt gratis het actieboek

GRATIS

OOGGETUIGE

Bovenbedoeld besluit is vanaf 2 juni 2011 tot en met 14 juli 2011 tijdens kantooruren in te zien bij: - Rijkswaterstaat IJsselmeergebied, Zuiderwagenplein 2, Lelystad. - Waterschap Groot Salland, Dr. van Thienenweg 1, Zwolle. - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Schepenmakersdijk 16, Edam (tot 30 mei 2011), Bevelandseweg 1, Heerhugowaard. - Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Korte Ouderkerkerdijk 7, Amsterdam. - Waterschap Zuiderzeeland, Lindelaan 20, Lelystad. - Waterschap Reest en Wieden, Blankenstein 540, Meppel. - Wetterskip Fryslân, Harlingerstraatweg 113, Leeuwarden. Telefonische inlichtingen over het besluit kunnen worden ingewonnen bij Rijkswaterstaat IJsselmeergebied, de heer A. de Vrieze, te bereiken op nummer 06 - 13 47 30 11. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, namens deze, de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat IJsselmeergebied, namens deze, de directeur Water en Scheepvaart,

GRATIS actieboek bij één van onze 10 toptitels De actieboeken en de toptitels zijn verkrijgbaar bij:

mr. drs. A. Driesprong Advertentieprint FC 2011 - staand 131x196 toptitels.indd 1

16-05-11 15:02


DinsDag 31 mei 2011 • pagina 9

www.

‘Boeken voor Boeken- actie’ levert 327 euro op IJSSELMUIDEN  Met het inzamelen van oude telefoonboeken maar liefst 327 euro verdienen. Het is de leerlingen van de EbenHaëzerschool in IJsselmuiden gelukt. Zij deden mee aan de sponsoractie‘ Boeken voor Boeken’ waarmee de Telefoongids BV voor elke ingezamelde oude telefoongids 20 eurocent uitkeert aan de deelnemende basisschool. Het certificaat in de vorm van een boekencheque werd donderdag onder toeziend oog van alle leerlingen overhandigd. De ’Boeken voor Boeken-actie’, is een sponsoractie voor alle basisscholen in Nederland. Met het uitgekeerde bedrag kan de basisschool nieuwe leesboeken kopen. “Nederland is het beste land als

CATALPA Buitenschoolse opvang Jippo Harmoniepad 6 8265 PK KAMPEN Tel. 038 332 75 13

Veilig en uitdagend

het gaat om recyclen”, zo vertelde de vertegenwoordigster van Telefoongids BV aan de leerlingen. “We zochten hele sterke kinderen om telefoonboeken te verzamelen en kwamen uit bij jullie school.” Groep 1 kreeg hierna een speciaal certificaat omdat zij wel 264 boe-

Oecumenische viering in Buitenkerk

ken hadden opgehaald en daarmee het hoogste scoorde van alle groepen. In totaal zijn er 1633 boeken opgehaald. Ook zamelde de school middels een oud papieractie nog eens honderd euro extra in. Ook hiervoor kunnen nieuwe leesboeken worden aangeschaft.

KAMPEN  Op tweede Pinksterdag (13 juni) wordt er een oecumenische viering gehouden in de Buitenkerk. Hervormde Gemeente te Kampen. Muzikale medewerking wordt verzorgd door de Cantorij Open Hof.

De voorgangers zijn pastor Hans Schoorlemmer van de parochie Thomas a Kempis en dominee Marianne Gaastra van de Vrijzinnig

Museum Joure tijdelijk domein Kamper Kunstenaars KAMPEN / JOURE  Stichting Grafisch Atelier Kampen exposeert van 8 tot en met 30 juni in het Fries Grafisch Kabinet van het Museum Joure. Er is tijdens deze tentoonstelling prentkunst te zien van de werkgroepleden Aleks Deurloo, Inez Koning, Jan van Driel, Titus Rudolphy, Jet van der Horst en Renze Koenes.

LUSTRUM10% KORTING Deze week:

ning naar een plek waar kunstzinnige ideeën zich ten volle kunnen ontwikkelen. Gespecialiseerd in grafiekgerelateerde producten en relatiegeschenken heeft het Grafisch Atelier zich een geheel eigen plaats in de regio verworven. Meer informatie is te vinden op de website www. grafisch-atelier.nl

boekjes, kalenders en kunstcadeau’s.

Ook zal er een groot aantal producten, dat in de loop van het bestaan van het Atelier is gemaakt, in de tafelvitrines worden getoond. Hierbij kan men denken aan de verschillende druktechnieken zoals hoogdruk en zeefdruk, maar ook aan bijzondere dragers voor de prenten, waaronder

Enthousiaste grafische kunstenaars uit Kampen beheren al meer dan vijfentwintig jaar de werkplaatsen van het Grafisch Atelier. In de loop van de tijd is de functie van de stichting verschoven van werkplaatsvoorzie-

OP ALLE TUINMEUBELEN!!

20%

ING!

KORT

TUINMEUBELEN AFGEHAALD, MITS OP VOORRAAD

HEMELVAAR

TSDAG

OPEN!

VAN 10.00 17.00 UUR

Op de gehele voorjaarscollectie betaalbare damesmode (maat 38 t/m 52)

AL AFHAIN G!

20%

KORT

CHERRY TOMAAT 0IN%G! 5 KORT

PLUK UW EIGEN TOMATEN DE HELE ZOMER DOOR! VAN 5,95 VOOR

Zie het redactionele stuk, elders in deze krant

2.

95

GROTE POT

40% ING!

KORT

GAZANIA BLOEIT DE HELE ZOMER KAN IN DE FELLE ZON ZEER STERKE PLANT VAN 1,50 VOOR

0.

89

BUITENPOTTEN IEKEN ALLE KERAM EN BUITENPOTT

RIJS! P E V L A H 2 POT E

P

• Alle bezoekers van onze zaak ontvangen een leuke attentie en de koffie staat klaar. • Moeilijkheden met vervoer? Bel ons! Wij halen en brengen u.

Let op! I.v.m. Hemelvaartdag alleen vrijdagavond koopavond. Doorlopend tot 21.00 uur

GROOTSTE AANBOD

PERKPLANTEN IN DE REGIO !!!

HOGENKAMPSPASSAGE 2 8022 EL ZWOLLE • TEL. 038-4532426 Openingstijden: ma 13.00 - 17.30 uur, di-vr 09.00 - 17.30 uur, za 09.00 - 17.00 uur

Bijna 50 jaar een begrip in Zwolle e.o.

ma. t/m wo. 09.00-18.00 uur do. en vrij. 09.00-21.00 uur zat. 08.30-17.00 uur

VOORDEELPARADIJS VOOR GROENE VINGERS WWW.DEOOSTEINDE.NL Koekoeksweg 4 8271 PC IJsselmuiden (koekoekspolder) Tel. 038-331 20 35

Aanb. geldig van 01-06 t/m 07-06 2011 | Afgehaald, zolang de voorraad strekt.

• blazers • pantalons • rokken en sets • pullovers • vesten • blouses en gilets • shirts • tops • jacks en accessoires


dinsdag 31 mei 2011 • pagina 10

www.

U bepaalt hoe weinig u betaalt.

Caring Balsam Pak 40 stuks

EUR

AH Vochtig

Minimaal 15% toiletpapier goedkoper 19 dan A-merken.

1.97

Pak 40 stuks

1.

O

SHOP R PE

Altijd scherp geprijsd.

Edet vochtig toiletpapier

Absolute discountprijzen.

Euro Shopper Vochtig toiletpapier Pak 40 stuks

0.79

Ook voor de prijs naar Albert Heijn. Bovendien hebben we ook nog zeer voordelige Bonusaanbiedingen!

AH Verse sappen 500 ml

Alle Ola ijs

Alle combinaties mogelijk Bijv. de combinatie: Raket, doos 495 ml + Magnum mini, doos 300 gram 2 pakken .22

5

Bijv. sinaasappelsap

3.

91 2 flessen à 500 ml

3.98

2

2.50

Vanish

Bijv. oxi action intelligence plus poeder

2 emmers à 500 gram

10.46

2

7.99

AH Wiener- of zigeunerschnitzel

1 EURO

KORTING

Bijv. wienerschnitzel, bak 2 stuks

Per 500 gram

4.

99

3.99 kilo 7.99 7 99

De aanbiedingen zijn geldig met de AH Bonuskaart tot en met zondag 29 mei 2011. Voor de 2e halve prijs geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. U krijgt 25% korting op de totaalprijs. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.


dinsdag 31 mei 2011 • pagina 11

plaquette gemaakt ter herinnering aan dit treffen.

Foto: Tennekes / archief BrugMedia.

KAMPEN - De befaamde Kamper Kogge vertrekt zaterdagmorgen rond 8.30 uur vanuit de Oude Buitenhaven om koers te zetten richting de Oostzee. In de Hanzesteden Kiel en Wismar is de kogge aanwezig bij diverse evenementen. Op 10 juni voegt de Kamper Kogge zich in de Kieler Förde bij andere koggen uit het Oostzee-gebied en wordt er samen opgevaren naar Kiel. Tot en met 12 juni zijn de koggen te gast voor de viering van de kiellegging van de Kieler Kogge, die 25 jaar geleden plaatsvond en tevens voor het feit dat de Kieler Kogge 20 jaar in de vaart is. Tijdens de feestelijkheden zijn de koggen open voor publiek, zijn er vaartochten en diverse officiële

www.

brugnieuws .nl

activiteiten. Ook zal het verteltheater van de Kamper Kogge acte de présence geven met middeleeuwse verhalen in het Duits. Deze ‘verjaardag’ van de Kieler Kogge is tevens een aanleiding voor een Koggentreffen. De bemanning van zoveel mogelijk koggen zullen deze dagen bij elkaar komen, onderling informatie uitwisselen en nieuwe contacten opdoen. De Kamper Kogge heeft dit jaar voor de bemanning van alle deelnemende koggen een geschenk. De vrijwilligers van de Kogge hebben zelf onder andere van het gedoneerde hout uit de Buitenkerk en de eigen Nobel een

Van 18 tot en met 26 juni maakt de Kamper Kogge onderdeel uit van de omvangrijke vloot die aanwezig is bij de Kieler Woche. Dit grootschalige zeil-evenement vindt jaarlijks plaats in Kiel en trekt miljoenen bezoekers. De Kogge zal dan een ligplaats krijgen in de Germaniahaven en vooral open zijn voor bezichtiging door het publiek. Op 27 juni vertrekt de Kamper Kogge vanuit Kiel naar Wismar. Daar is de replica van het schip uit de Hanzetijd aanwezig tijdens de viering van achthonderdste Hafengeburtstag van Wismar. De Kogge ligt dan in de oude haven ‘Am Hafen’ en zal voornamelijk open zijn voor het publiek. Dit evenement vindt plaats van 30 juni tot en met 3 juli. Voor alle te bezoeken steden heeft de Kogge een geschenk aan boord: een door de vrijwilligers gemaakt kistje met inhoud. Door de Stichting Kamper Kogge is het gevuld met onder meer een boek over de Kogge, een kruik Koggebitter en een Kogge-vlagje. Ook heeft de gemeente Kampen voor de geschenkenkist een informatieboekje over Kampen gedoneerd en heeft De Olifant/Eenhoorn daarnaast een geschenkverpakking thee en Olifant-sigaren ter beschikking gesteld. Op 4 juli vertrekt de Kamper Kogge vanuit Wismar, om rond 8 juli weer in de Oude Buitenhaven af te meren.

Collecteweek Maag Lever Darm Stichting KAMPEN - Dit jaar vraagt de Maag Lever Darm Stichting, in de aanloop naar de collecte die op 13 juni begint, ook in Kampen aandacht voor coeliakie, ofwel glutenintolerantie. De Maag Lever Darm Stichting wil deze onbekende ziekte aan het spijsverteringsstelsel bekendmaken. Naar schatting lijden 160.000 mensen in Nederland aan coeliakie, maar 25.000 weten het. In de week van 13 tot en met 18 juni gaan ruim 22.000 vrijwilligers de straat op om te collecteren. Ook in Kampen gebeurt dit. Het geld dat wordt opgehaald, stelt de MLDS in staat wetenschappelijk onderzoek te financieren en voorlichting te geven. Sinds half mei voeren de Maag Lever Darm Stichting en de Nederlandse Coeliakie Vereniging al campagne voor coeliakie. Op 20 mei, de

Rommelmarkt voor Oost-Europa KAMPEN - Stichting Kontakt Kampen - Hongarije/Roemenië houdt zaterdag 4 juni een rommelmarkt. De markt wordt gehouden van 10.00 tot 12.00 uur en de opbrengst is bestemd voor kerkelijke en medische hulp in Hongarije en Roemenië. De boekenmarkt is op woensdagavond van 19.00 tot 21.00 uur en zaterdags van 10.00 tot 12.00 uur. Kleding kan men brengen op dinsdagmorgen van 9.00 tot 11.30 uur op het adres L. Huismanstraat 1.

dag voor wereldwijde coeliakiedag, is de digitale zelftest gelanceerd. Aan de hand van een digitale vragenlijst kunnen mensen uitsluiten of ze coeliakie hebben. De arts stelt uiteindelijk de diagnose. Coeliakie is in Nederland een nog niet ontdekte volksziekte die veel leed en schade veroorzaakt. Wanneer de ziekte wordt gediagnosticeerd, kan de relatief eenvoudige en goedkope behandeling worden gestart.

Caviadag in IJsselmuiden IJSSELMUIDEN - In IJsselmuiden wordt op zaterdag 4 juni voor de tweede keer een caviadag gehouden. De show vindt plaats in de manege van de Stichting Paardrijden Gehandicapten IJsselmuiden aan de Oosterholtseweg 11b in IJsselmuiden. Aan deze keuring kan alleen worden deelgenomen door leden van de NCC (De Nederlandse Caviafokkers Club). Uiteraard is iedere bezoeker van harte welkom op deze dag. De show is toegankelijk voor bezoekers vanaf 9:30 uur tot en met ongeveer 16:30 uur en de toegang is gratis.

Werk van Jenneke Hegeman

Kamper Kogge aanwezig op feest Kieler Kogge

www.

Cibap ontdekt Sibren Drenthen, 21 jaar, Grafisch Vormgever ‘Het toelatingsonderzoek is spannend, vakkundig en persoonlijk. Wie ben je, wat wil je hier leren en waarom ben jij geschikt? Dan de brief met ‘Gefeliciteerd, je bent aangenomen!’. Een heerlijk

Cibap opent

gevoel. Ik mag naar het Cibap! Mijn ontdekkingstocht kan beginnen. Ik ontdek dat vormgeving

Na twee jaar van bouwen en verbouwen is het zover: Het nieuwe gebouw van Cibap vakschool voor verbeelding in Zwolle is klaar voor de toekomst. Ons moderne pand biedt een stimulerende leer- en werkomgeving voor studenten en docenten en is

meer is dan mooie plaatjes maken, dat de ge-

laten zien. Ik ontdek dat grafische vormgeving

dachtegang achter een ontwerp nog belangrij-

verder gaat dan een plat vlak en wat vakman-

ker is dan de uitwerking, dat ik met mijn ontwerp

schap werkelijk betekent. Mijn doel? Afstuderen,

en vormgeving mijn visie op de maatschappij kan

verder studeren en… ontdekt worden!

een inspirerende ontmoetingsplaats voor creativiteit en vakmanschap. Een plek waar je creativiteit deelt, ondernemerschap ervaart, elkaar ontmoet, contacten

Cibap inspireert

legt, ervaringen uitwisselt en waar persoonlijke aandacht is voor iedereen. Kortom

Annerie Nijmeijer, 24 jaar, Restaurateur

een plek waar jouw talent zich kunstzinnig en vaktechnisch verder en volledig kan

‘Beschilder een Mariabeeldje, een opdracht

ontwikkelen. Cibap vakschool is de enige kleinschalige, zelfstandige vakschool in de regio met opleidingen op het gebied van Ruimtelijke Presentatie, Reclame en Media, Interieur en Vastgoed, Hout en Meubel en Vastgoedonderhoud. Medewerkers en studenten van onze vakschool voelen zich er thuis, gekend en gewaardeerd.

Cibap daagt uit

in het eerste jaar. Ik schilder een rode mantel, een goudkleurige kraag, haar ogen dicht. Haar sereniteit inspireert, nog steeds. Ik ben trots op haar. Ik hou van symboliek, van kleuren, van kunst in een oude kerk, van glas in lood panelen, modern en oud, van restaureren en decoreren,

schitteren in het licht, het resultaat is prachtig.

maar vooral van creëren. Ik hou van een raam

Samenwerken met vakdocenten op school,

ontwerpen, het glas snijden, de stukjes als

tijdens stage en straks in de restauratiebranche

puzzelstukjes in mijn handen voelen. De kleuren

met vakmensen aan het werk. Dát inspireert!

Koen Venneman, 20 jaar, Ruimtelijk Vormgever ‘Een ruimteschip boort zich in de grond,

Cibap opent! Kom op zaterdag 18 juni van 10.00

alleen de vier straalmotoren blijven zichtbaar.

tot 14.00 uur ons nieuwe gebouw bekijken en

De ronde vormen van deze aanjagers dagen me uit de ruimte(n) opnieuw te gebruiken. Ik

kennismaken met onze studenten en medewerkers.

denk, associeer, schets en teken een paviljoen met entree, een auditorium en een expohal.

wat ik bedenk en samenwerken aan een

Ik geef de ruimte een nieuw begin. Op het

project. Straks naar de Kunstacademie, daarna

Cibap krijgen mijn creatieve ideeën de ruimte.

New York of docent worden op het Cibap.

Ik leer kijken, nadenken, ontwerpen, maken

Ruimbaan voor mijn vakmanschap!

Kijk voor meer informatie op www.cibap.nl

Ga voor meer informatie over onze opleidingen of om je aan te melden naar www.cibap.nl


dinsdag 31 mei 2011 • pagina 12

ONROEREND GOED

www.

2011-22 • 31 MEI 2011

Stadhuis Burgemeester Berghuisplein 1 8261 DD Kampen Postbus 5009 8260 GA Kampen

BEK EN D MAK I N GEN

Gemeente Kampen VO O R MEER N I EU W S EN I N FO R MATI E K U N T U TER ECH T O P W W W .K AMPEN .N L .

Tel: (038) 33 92 999 Fax: (038) 33 92 655 E-mail: info@kampen.nl Internet: www.kampen.nl

CO L O FO N Openingstijden publieksbalies Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 9.00-12.00 uur en 13.00-16.00 uur

O MGEVI N GS VER GU N N I N GEN

AAN VR AGEN O MGEVI N GS VER GU N N I N GEN Akkerweg 1 in Zalk: verwijderen van asbesthoudende dakbeplating (ontvangstdatum 20-05-11); Boven Nieuwstraat 65 in Kampen: maken van een achteraanbouw (ontvangstdatum 17-05-11); Broederstraat 27 in Kampen: gedeeltelijk vernieuwen van kozijnen aan de buitengevel (ontvangstdatum 19-05-11); Frederik Hendrikstraat 40 in Kampen: vervangen van een dakkapel (ontvangstdatum 17-05-11); Kamperzeedijk 0 in Grafhorst: kappen van zes essen en vier populieren (ontvangstdatum 18-05-11); Van Lierweg 0 in Wilsum: bouwen van een nieuwe voetbalaccommodatie (ontvangstdatum 16-05-11); Vloeddijk 91 in Kampen: kappen van een acacia (ontvangstdatum 20-05-11). Voor inzage zie colofon.

R U I MTEL I J K E O R D EN I N G (zie ook de rubriek Omgevingsvergunningen)

O MGEVI N GS VER GU N N I N GEN VER L EEN D ( R EGU L I ER ) Bisschopswetering 87 in Mastenbroek: slopen van de wagenberging en bouwen van een ligboxenstal (verzenddatum 19-05-11); De Zande 18 in Kamperveen: slopen van een woning (verzenddatum 25-05-11); Garnaal 7 in IJsselmuiden: bouwen van een erker (verzenddatum 20-05-11); Genuakade 4A in Kampen: bouwen van een bedrijfs- en kantoorgebouw en aanleggen van twee uitritten (verzenddatum 23-05-11); Graafschap 24 in Kampen: bouwen van een dierenhok (verzenddatum 19-05-11); Groenendael 199 in IJsselmuiden: plaatsen van een dakkapel (verzenddatum 23-05-11); Industrieweg 12 in Kampen: verbreden van de uitweg (beschikkingsdatum 24-05-11); Noordweg 94, Hendrik Berkstraat 0, in Kampen: verbreden van de inrit (beschikkingsdatum 23-05-11); Oudestraat 33-37 in Kampen: plaatsen van 3 parasolvoeten (verzenddatum 19-05-11); Sontstraat 22 in Kampen: plaatsen van een dakkapel (verzenddatum 20-05-11); Spijkerboersweg 3 in Kamperveen: geheel vervangen van een schuur (verzenddatum 19-05-11);

VER Z O EK O M O N TH EFFI N G BES TEMMI N GS PL AN Kerkplein 18 in Zalk: het plaatsen van een rieten afdakje; Het verzoek om ontheffing, het ontwerp van het ontheffingsbesluit, en het ontwerp van de bouwvergunning liggen van 1 tot en met 14 juni 2011 ter

MI L I EU

(zie ook de rubriek Omgevingsvergunningen)

VER L EEN D E S TO O K O N TH EFFI N G Melmerweg 18 in Kampen: voor het verbranden van takkenhout, snoei- en rietafval (verzenddatum 12-05-11). Bezwaar is mogelijk bij burgemeester en wethouders (zie colofon). Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet automatisch de werking van een besluit. Degene die bezwaar heeft gemaakt kan daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

VER GU N N I N GEN

O N TW ER PBES L U I T D R AN K EN H O R ECAW ET Van 1 juni tot 13 juli ligt het ontwerpbesluit ter inzage voor het verlenen van een horecavergunning aan Chr. Muziek- tamboers- Majorette Corps Volharding in het pand Harmoniepad 2 in Kampen.

Uitenhage de Miststraat 43 in Kampen: uitbreiden van de woning (verzenddatum 19-05-11). Bezwaar is mogelijk bij burgemeester en wethouders (zie colofon). O MGEVI N GS VER GU N N I N G VER L EEN D ( U I TGEBR EI D ) Heultjesweg 31, IJsseldijk 92 in Kampen, Kamperzeedijk 41 in Grafhorst: plaatsen van een tijdelijk bouwwerk (billboard - kunstwerk) (verzenddatum 28-04-11). Beroep is mogelijk bij de rechtbank in Zwolle (zie colofon). BES L U I T VER L EN GEN BES L I S TER MI J N De beslistermijn voor de volgende aanvraag om omgevingsvergunning is met zes weken verlengd. Magnoliastraat 11 in IJsselmuiden: bouwen van een erker aan de voorgevel (ontvangstdatum 31-03-11). De uiterste beslisdatum op de aanvraag is nu 7 juli 2011. Voor inzage zie colofon. O MGEVI N GS VER GU N N I N G VAN R ECH TS W EGE VER L EEN D Morrensteeg 16-01 in Kampen: maken van een dakterras (verzenddatum 24-05-11). Bezwaar is mogelijk bij burgemeester en wethouders (zie colofon).

inzage bij het team Vergunningen. U kunt hiervoor een afspraak maken op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur via (038) 33 92 835. Een zienswijze kunt u schriftelijk indienen bij Burgemeester en Wethouders of mondeling op afspraak via (038) 33 92 835. In de zienswijzen moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbesluit de zienswijzen betrekking hebben.

N I ET VER L EEN D E S TO O K O N TH EFFI N G Noorderrandweg 1 in Kampen: voor het verbranden van takkenhout, snoei- en rietafval (verzenddatum: 24-05-11).

Woensdag Burgerzaken: 13.00-19.00 uur Belasting en Inning: 13.00-16.00 uur Werk en Inkomen/Wmo: 9.00-12.00 uur en 13.00-16.00 uur Openingstijden stadhuis Iedere werkdag van 8.30-17.00 uur (vrijdag tot 16.00 uur) Servicemeldpunt openbare ruimte U kunt problemen in de openbare ruimte melden via het meldformulier op de digitale balie op www.kampen.nl. U kunt uw melding ook van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur (vrijdag tot 16.00 uur) doorgeven bij de receptie in het stadhuis of telefonisch via telefoonnummer (038) 33 12 414. Buiten de openingstijden wordt u voor spoedgevallen doorverwezen naar het piketnummer. I nz age • Voor inzage van stukken kunt u tot 12.00 uur terecht bij de receptie van het stadhuis. Voor stukken van het team Vergunningen moet u vooraf een afspraak maken. Ook als u een toelichting wilt, kunt u een afspraak maken via (038) 33 92 999 (tot 12.00 uur). Het is mogelijk om tegen een vergoeding van de kosten een kopie te krijgen van de ter inzage gelegde stukken. Z ienswij z e • Aanvragen om een omgevingsvergunning en ontwerpbesluiten liggen vanaf de dag na publicatie zes weken ter inzage. Tijdens deze periode kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 5009, 8260 GA Kampen (niet via e-mail). Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het team Vergunningen. Beroep tegen een definitieve vergunning is alleen mogelijk als u tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit. Bez waar • Tenzij anders vermeld is er tot zes weken na verzending van een vergunning of ontheffing de mogelijkheid voor belanghebbenden om schriftelijk bezwaar te maken tegen een besluit. Het is niet mogelijk om een bezwaar in te dienen op een aanvraag. Een bezwaarschrift kunt u indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (burgemeester / burgemeester en wethouders / gemeenteraad), Postbus 5009, 8260 GA Kampen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het zich richt en de gronden van het bezwaarschrift bevatten. Naast het indienen van een bezwaar kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen.

Bezwaar is mogelijk bij burgemeester en wethouders (zie colofon). Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet automatisch de werking van een besluit. Degene die bezwaar heeft gemaakt kan daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Beroep • Tenzij anders vermeld kunnen belanghebbenden, die tijdig zienswijzen hebben ingediend tegen een ontwerpbesluit, binnen zes weken na de dag van terinzagelegging van een besluit een beroepschrift indienen. Dit is ook mogelijk als u kunt aantonen dat u tijdens de periode van terinzageligging van het ontwerpbesluit hier redelijkerwijs niet toe in staat bent geweest. Naast het indienen van een beroep kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen. Een beroepschrift kunt u indienen bij: Rechtbank Zwolle-Lelystad, Sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle; of digitaal (alleen met DigiD) via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht

VER L EEN D E S TAN D PL AATS VER GU N N I N GEN Square Melon: voor het innemen van een tijdelijke standplaats op zaterdag 18 juni en zaterdag 16 juli 2011 op het Unieplein in Kampen, voor het uitdelen van blikjes Coca-Cola en Fanta Zero (samples) (verzenddatum 24-05-11).

Voorlopige voorz iening • Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift schorst niet automatisch de werking van een besluit. Degene die een bezwaar of beroep heeft ingediend kan daarnaast bij spoedeisend belang een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter (tenzij anders vermeld): Rechtbank Zwolle-Lelystad, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle; of digitaal (alleen met DigiD) via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Het college heeft besloten de gevraagde ontheffing niet te verlenen.

Voor inzage of een toelichting kunt u een afspraak maken met Julian Aarten (038) 33 94 119. Het indienen van een zienswijze is mogelijk (zie colofon). Fish Fix: voor het innemen van een vaste standplaats op VER L EEN D E EVEN EMEN TEN VER GU N N I N G donderdag bij verenigingsgebouw “De Hoge Brink” in Zalk, voor de verkoop van gebakken vis Stunt Movie Production: voor het geven van een autostuntshow op zaterdag (verzenddatum 24-05-11). 4 juni 2011 op het Burgemeester Berghuisplein in Bezwaar is mogelijk bij burgemeester en Kampen (verzenddatum 23-05-11). wethouders (zie colofon). Bezwaar is mogelijk bij burgemeester en wethouders (zie colofon).

Bekendmakingen • Wilt u op de hoogte blijven van besluiten van de overheid, dan kunt u zich hiervoor gratis aanmelden via www.kampen.nl/abonnement. U ontvangt dan automatisch via e-mail alle bekendmakingen waar u zich voor heeft aangemeld.

Voor meer nieuws en inf ormatie kunt u terecht op www.kampen.nl.


dinsdag 31 mei 2011 • pagina 13

www.

BER I CH T VAN

H ET MI N I S TER I E VAN

I N FR AS TR U CTU U R

PAR K EER VER BO D C ruquiusstraat 3 in Kampen voor het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van huisnummer 3.

VER K EER

Bezwaar is mogelijk bij burgemeester en wethouders (zie colofon).

VER L EEN D E BO U W VER GU N N I N G Genuakade 4 in Kampen: bouwen van een kantoor (verzenddatum 24-05-11).

BO U W EN EN W O N EN

(zie ook de rubriek Omgevingsvergunningen)

Bezwaar is mogelijk bij burgemeester en wethouders (zie colofon).

O N TW ER P-S TR U CTU U R VI S I E BU I S L EI D I N GEN In de ‘ Structuurvisie buisleidingen’ van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) wordt een hoofdstructuur vastgelegd van ruimtelijke reserveringen (buisleidingstroken) voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidingen in Nederland voor de komende 25 á 30 jaar. In veel leidingstroken liggen nu al é é n of meerdere buisleidingen. Hierin is bovendien ruimte beschikbaar voor het leggen van nieuwe buisleidingen voor aardgas, olieproducten of chemicalië n. Gemeenten zullen te zijner tijd de plicht krijgen in hun bestemmingsplannen rekening te houden met deze leidingstroken.

EN

MI L I EU

Van 1 juni tot en met 12 juli 2011 liggen de ontwerp-Structuurvisie buisleidingen en het milieueffectrapport (MER) ter inzage. Iedereen kan naar aanleiding van deze ontwerpStructuurvisie en MER een zienswijze geven. U vindt de ontwerp-Structuurvisie buisleidingen en het MER op www.centrumpp.nl. Op www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u de visiekaart inzien. Hierop is aangegeven waar er in Nederland ruimte wordt vrijgehouden voor leidingstroken voor toekomstige buisleidingen met gevaarlijke stoffen. Zienswijzen kunnen bij voorkeur digitaal worden ingediend via www.centrumpp.nl, schriftelijk aan: Centrum Publieksparticipatie, ontwerp-Structuurvisie buisleidingen, Postbus 30316 2500 GH Den Haag, mondeling (voor 8 juli 2011) via 070 45 69 603.

2011-22 • 31 MEI 2011 2010-2 • 20

I N FO R MATI E

I 2010

W W W .K AMPEN .N L

Gemeente Kampen

S TAD H U I S GES L O TEN W I J Z I GI N G AFVAL I N Z AMEL I N G EN O PEN I N GS TI J D EN MI L I EU PAR K In de afvalkalender kunt u nalezen in welke route uw straat zich bevindt.

H et Milieupark aan de D ieselstraat is gesloten op: • Hemelvaartsdag juni • Vrijdag juni • aandag juni e inksterdag

I nz ameldag

S oort af val

R oute

Verplaatst naar

Donderdag 2 juni

Gft

A41, A42

Maandag 30 mei (eerder! )

Donderdag 2 juni

Rest

A43, A45, A46

Maandag 30 mei (eerder! )

Donderdag 2 juni

Gft

A31, A32, A44, A53

Woensdag 1 juni (eerder! )

Donderdag 2 juni

Papier

B32

Vrijdag 3 juni

Donderdag 2 juni

Kleding en metaal

A11, A45

Vrijdag 3 juni

Maandag 13 juni

Gft

A11, A12

Vrijdag 10 juni (eerder! )

Maandag 13 juni

Gft / Bedrijfs

A13

Dinsdag 14 juni

Maandag 13 juni

Kleding en metaal

A13, A21, A44

Dinsdag 14 juni

Maandag 13 juni

Plastic

B21, B33

Woensdag 15 juni

In verband met Hemelvaartsdag zijn de gemeentelijke organisatie en het stadhuis op donderdag 2 en vrij dag 3 j uni gesloten. Het digitaal loket van de gemeente is elke dag van de week 24 uur geopend. Vanachter uw computer kunt u steeds meer zaken zelf digitaal afhandelen zoals het aanvragen van uittreksels uit de gemeentelijke basisadministratie en omgevingsvergunningen. U vindt het digitaal loket op www.kampen.nl.

W I J K PL ATFO R MBI J EEN K O MS T H ET O N D ER D I J K S W oensdag 1 j uni vindt de wijkplatformbijeenkomst voor Het Onderdijks plaats, wethouder Ekker zal hierbij aanwezig zijn. De bijeenkomst begint om 19.30 uur in Het Stroomdal.

R AAD S N I EU W S

R AAD S N I EU W S GEMEEN TE K AMPEN De raadsbesluitenlijst wordt in de Brug van dinsdag 7 juni geplaatst.


EN KAARTEN ELEN EN KAARTEN

's u a e d a c n j i t AVONDVIERDAAGSE? n e l 's a 's u V u a a e e d d a a c c n n ej tij Toko , Ha,nnes, aonH vRUIME neasnnes ALrVANAF nH aKEUZE o o kT k u o o v e SNOEPZAKJES d f e i l t u e u r m r o o o o v v MET OF ZONDER e e d d etfliSPEELTJES ef gekocht!€ 0,50 n i ! ht! h c eiknogekotc dinsdag 31 mei 2011 • pagina 1

Toko Hannes Toko Hannes Dr. Damstraat 20 Toko Hannes

Dr. Damstraat 20 038 -2033 13 212 Dr. Damstraat 038 - 33038 13 212 - 33 13 212 Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven. Zo gaat ie goed!

FLOWER BAKFIETS VAN € 1299,-

Nu

€ 999,-

Van Dijk Bikes | IJsseldijk 37 Kampen | Tel. 038 - 333 71 10 | www.vandijkbikes.nl

De Lange voor de betere koffiemachines!

r a a j e l Het hejvend koffie vrijbli n! proeve Volg ons via: twitter.com/delangewitgoed

www.

5 km

maandag 6 juni 2011 vertrek 18:00 uur

burg.berghuisplein, la horstsingel, la cellesbroeksweg, rd europa-allee oversteken, rd cellesbroeksweg, la wortmanstraat, ra visseringstraat, rd lelystraat oversteken, la lelystraat, ra beekmanstraat, la Jacob catsstraat, voorbij de stolpen ra pad richting de maten, pad rechtdoor vervolgen, ra aria, la aria blijven volgen, ra koraal, ra balade en meteen la cantate, ra Hymne, rd koorlaan oversteken, rd aria, EHBO, bij 1e bruggetje ra fiets/voetpad blijven tot bovenbroeksweg, la bovenbroeksweg, la Jacob catsstraat, ra van Osstraat, rd beijerinckstraat oversteken en voetpad naar telderstraat volgen, la telderstraat, la lelystraat, ra lelystraat oversteken, rd thomas seerattstraat, la wortmanstraat, rd lovinkstraat oversteken, rd wortmanstraat, ra cellesbroeksweg, rd europa-allee oversteken, rd cellesbroeksweg, ra over brugje naar burg.berghuisplein. 5,2 km

5 km

dinsdag 7 juni 2011 vertrek 18:00 uur

burg. berghuisplein, ra pad langs camperplaats, la cellesbroeksweg, ra europa-allee, ra pad langs europaallee tegen het groene hart aan, voor brugje ra over ander brugje, pad volgen langs weides kinderboerderij, ra broederbroeksweg, la korteweg, rd flevoweg oversteken, ra voetpad langs voormalige hanzeschool, la arent toe boecopsingel, ra oostzeestraat, la oostzeestraat oversteken, rd louise de colignysingel, ra emmastraat, rd wilhelminalaan oversteken, rd emmastraat, la frederik hendrikstraat, la julianastraat, rd wilhelminalaan oversteken, rd julianastraat, ra louise de colignysingel, ra prins bernhardstraat, rd wilhelminalaan oversteken, EHBO, rd prins bernhardstraat, la willem de zwijgerstraat, ra wilhelminalaan, rd schreijershoek oversteken, rd reijersdijk, ra van blommensteinstraat, ra kloosterplein, la veen valckstraat, ra kloosterstraat, ra hendrik berkstraat, la pannekoekendijk, la middelbuurtstraat, ra enserstraat, rd julianstraat oversteken, rd beatrixstraat, ra oranjesingel, rd wilhelminalaan oversteken, rd oranjesingel, la oranjesingel oversteken, rd hertenpad, rd flevoweg oversteken, la flevoweg, ra wandelpad door stadspark volgen tot kennedylaan, ra kennedylaan, ra horstsingel, la burg.berghuisplein. 5,0 km

5 km

woensdag 8 juni 2011 vertrek 18:00 uur

burg.berghuisplein, la bij gemeentehuis naar kennedylaan,

rd kennedylaan oversteken, ra voetpad tussen bibliotheek en coeborg, la van gelderplantsoen, ra marnixpad, rd elzenstraat, rd iepenstraat oversteken, rd populierenstraat, rd acacialaan oversteken, la acacialaan, ra esdoornhof, ra kastanjelaan, la kastanjelaan oversteken, rd eikenstraat, la wilgenstraat, ra lijsterbesstraat, ra kastanjelaan, ra bovensingel, ra galléstraat, EHBO, la l.huismanstraat, la okmastraat, ra bavinckstraat, ra noordtzijstraat, la lehmkuhlstraat, la van hasseltstraat, rd jan van arkelstraat oversteken, rd tholenstraat, ra bovensingel, rd hendrik van viandenstraat oversteken, rd bovensingel, ra uitenhage de miststraat, in de uitenhage de misstraat rechts blijven aanhouden, la oudendijkstraat, rd jan van arkelstraat oversteken, la jan van arkelstraat, ra colijn de nolestraat, rd boelestraat oversteken, ra boelestraat, la hendrik van viandenstraat, la fernhoutstraat, ra horstsingel, rd kennedylaan oversteken, rd horstsingel, la burg. berghuisplein. 5,2 km

5 km

donderdag 9 juni 2011 vertrek 19:30 uur

burg.berghuisplein, ra horstsingel, la kennedylaan, la 1e ebbingestraat, rd 2e ebbingestraat, rd 3e ebbingestraat, ra kalverhekkenweg, rd brugje burgel, rd kerkstraat, ra oudestraat, defilé bij stedelijk museum (voormalig stadhuis), rd oudestraat, ra muntplein, rond de bovenkerk, ra venestraat, rd graafschap, ra bregittenstraat, rd plantsoenstraat, la 1e ebbingestraat, ra tussen myosotis en polikliniek door, ra fernhoutstraat, ra horstsingel, la burg.berghuisplein – 3,2 km

10 km

maandag 6 juni 2011 vertrek 18:45 uur

burg.berghuisplein, ra horstsingel, rd kennedylaan oversteken, rd horstsingel, la fernhoutstraat, rd hendrik van viandenstraat oversteken, rd lehmkuhlstraat, la noordtzijstraat, ra apeldoornsestraat, ra wilgenstraat, la eikenstraat, rd kastanjelaan oversteken, ra kastanjelaan, la esdoornhof, la acacialaan, rd europa-allee oversteken, la europa-allee, rd veneweg, ra fietsvoetpad langs niersallee volgen (sportpad), la bovenbroeksweg, rd orkestlaan oversteken, EHBO, rd bovenbroeksweg, ra muziekpad (betonpad) langs geluidwal N50, ra-la cellesbroeksweg oversteken, betonpad langs ijsbaan en geluidwal N50 volgen, rd buitenbroeksweg oversteken, rd betonpad langs geluidswal N50 volgen, ra fietspad langs flevoweg, EHBO, ra over brugje naar veldbloempad, la direct

4

Avond na brugje voetpad volgen, rd wederiklaan oversteken, rd langs transformatorhuisje, rd watermunt, rd winde, voorbij school de wegwijzer fietspad naar scheerling, ra scheerling, rd kalmoessingel oversteken, rd jan ligthartstraat, la cellesbroeksweg, rd europa-allee oversteken, rd cellesbroeksweg, ra brug naar burg.berghuisplein langs camperplaats. 10,4 km

10 km

dinsdag 7 juni 2011 vertrek 18:45 uur

burg. berghuisplein, la bij gemeentehuis naar kennedylaan, ra kennedylaan, rd europa-allee oversteken, rd lovinkstraat, la lovinkstraat oversteken, rd wortmanstraat, ra thomas seerattstraat, rd lelystraat oversteken, la lelystraat, ra vermuydenstraat, ra loriestraat, rd Jacob catsstraat oversteken, la bovenbroeksweg, over brugje voorbij begraafplaats ra fietspad volgen, rd orkestlaan oversteken, EHBO, la vlak voor brugje (richting Jacob catsstraat), rd fietspad verder volgen, rd pad volgen, over brugje la, voor het volgende brugje ra, (pad rond tennisbaan), bij tennishal la, rd cellesbroeksweg oversteken, rd harmoniepad, direct daarop ra fiets-voetpad fluitekruid, la onze tuin, ra rolklaver, over brug la veldbloempad, la buitenbroekweg, ra silene, la silene oversteken, rd fonteinkruid, op fonteinkruid nogmaals links aanhouden, la sterrekroos, op sterrekroos weer la, einde sterrekroos voetpad langs wetering volgen, la krabbescheer, op krabbescheer nogmaals links aanhouden, la silene, over brug la veldbloempad, na brugje ra fietspad langs flevoweg, bij rotonde la flevoweg oversteken, EHBO, rd marinus postlaan, rd burg.oldenhoflaan oversteken, rd marinus postlaan, la izak van de horststraat en direct weer la dr.wiersemahof, rd izak van de horststraat oversteken, rd marinus postlaan, t.h.v. huisnr 53 linksaf naar ijsbaanpad, ra ijsbaanpad, ra hilbert van dijkstraat, la over parkeerplaats tussen almere college en de reeve, la pad tussen de reeve en sportvelden naar beneluxweg, r.a. beneluxweg, la voor rotonde naar flevoweg, rd flevoweg, rd oostzeestraat oversteken, ra flevoweg oversteken, rd korteweg, rd buitensingel, la over brugje richting broederpoort, ra singels door stadspark volgen, ra kennedylaan, ra horstsingel, la burg.berghuisplein. 10,1 km

Cafetaria De Hoek Snackvoordeel

2e PORTIE KIBBELING

2

e

GRATIS

IJSCOUPE

Industrieweg 3-G • Kampen • Tel: 038 331 34 23

GRATIS!!

U vindt ons schuin tegenover Kagas. • Gratis parkeren

Tegen inlevering van deze bon. Maximaal 1 coupon per klant. Deze coupon is geldig t/m 16 juli.

Tegen inlevering van deze bon. Maximaal 1 coupon per klant. Deze coupon is geldig t/m 16 juli.

www.delangewitgoed.nl

Plasweg 26, 8271 CH IJsselmuiden Tel. 038 - 332 71 78

Plasweg 26, 8271 CH IJsselmuiden Tel. 038 - 331 32 56


4daagse

dinsdag 31 mei 2011 • pagina 1

10 km

woensdag 8 juni 2011 vertrek 18:45 uur

burg.berghuisplein, la horstsingel, rd broedersingel, ra broederweg, rd onder broederpoort door, rd ebbingestraten oversteken, rd broederweg, la vloeddijk, rd meeuwenweg oversteken, rd vloeddijk, ra kalverhekkenbrug, la burgwal, rd hagenkade, rd oudestraat oversteken, rd ijsselkade, rd vispoort oversteken, la ijsselkade oversteken, rd stadsbrug via rechter voetpad, ra zwolseweg, ra dijk langs ijssel volgen, EHBO, rd uiterwijkseweg, onder molenbrug door la weg naar secondaire weg over molenbrug, la secondaire weg molenbrug, la voetpad naar twiegweerd, la twiegweerd, ra onland, la onweerskamp, bij lange rille rd voet en fietspad volgen, rd kweekrug, rd oude strang, la boomgaard, la ijsselwaard, rd stoomrug, rd fietspad langs kamperstraatweg, EHBO, la voetpad onder kamperstraatweg door, rd ijsseldijk, la, kastanjelaan, rd acacialaan oversteken, rd bovensingel oversteken, rd jan van arkelstraat, rd hendrik van viandenstraat oversteken, rd jan van arkelstraat, rd horstsingel, rd kennedylaan oversteken, rd horstsingel, la burg. berghuisplein. 10,1 km

10 km

donderdag 9 juni 2011 vertrek 18:30 uur

burg.berghuisplein, la horstsingel, rd broedersingel, rd buitensingel, la broederbroeksweg, rd europaallee oversteken, rd kalmoessingel (linkerzijde), la wederiklaan, rd lelystraat, ra beekmanstraat, la jacob catsstraat, la loriestraat,– rd europa-allee oversteken, rd acacialaan, la kastanjelaan, rd jan van arkelstraat, rd horstsingel, ra kennedylaan (samenvoeging met 5 km), la 1e ebbingestraat, rd 2e ebbingestraat, rd 3e ebbingestraat, ra kalverhekkenweg, rd brugje burgel, rd kerkstraat, ra oudestraat, defilé bij stedelijk museum (voormalig stadhuis), rd oudestraat, ra muntplein, rond de bovenkerk, ra venestraat, rd graafschap, ra bregittenstraat, rd plantsoenstraat, la 1e ebbingestraat, ra tussen myosotis en polikliniek door, ra fernhoutstraat, ra horstsingel, la burg.berghuisplein – 7,7 km

15 km

maandag 6 juni 2011 vertrek 18:00 uur

burg. berghuisplein, la horstsingel, rd broedersingel, ra broederweg, rd onder broederpoort door, rd ebbingestraten oversteken, rd broederweg, rd burgwal oversteken, rd broederstraat, voor stedelijk museum ra en la oudestraat oversteken, rd vispoort, rd ijsselkade oversteken, rd stadsbrug (aan linkerzijde), la dijk langs ijssel, bij grafhorsterweg ra frieseweg oversteken, rd grafhorsterdweg (fietspad), bij rotonde la bergweg, voorbij sportpark ijvv, ra (brander) dijk, rd branderdijk), ra kerkstraat, la voorstraat, la kamperzeedijk, net buiten bebouwde kom kamperzeedijk oversteken, la kamperzeedijk, ra van asseltweg, la hartogsweg, ra verkavelingsweg, ra tuindersweg over fietspad aan linkerzijde volgen, bij oudendijk tuindersweg oversteken en dan la, rd koekoeksweg over fietspad aan rechterzijde volgen) , la plasweg, rd burg. van engelenweg, rd stationsplein, rd stadsbrug, rd vispoort, ra voorstraat, rd gasthuisstraat, rd nieuwe markt, ra burgwal, la meeuwenbrug, rd meeuwenweg, rd ebbingestraten oversteken, rd flevoweg aan linkerzijde volgen, la singels door park volgen tot kennedylaan, ra kennedylaan, ra horstsingel, la burg.berghuisplein. 15,4 km

15 km

dinsdag 7 juni 2011 vertrek 18:00 uur

burg. berghuisplein, ra horstsingel, rd kennedylaan oversteken, rd horstsingel, rd jan van arkelstraat, la hendrik van viandenstraat, rd engelenbergstraat, la ijsseldijk, rd boven havenstraat, rd de la sablonierekade, rd ijsselkade, ra stadsbrug, rd stationsplein, ra trekvaart, rd over brugje langs ijsbaan en sporthal, rd oosterholtseweg oversteken, rechts langs zwembad voetpad volgen door tunneltje, einde tunneltje ra tussen boni en brandweer kazerne door, rd goudplevier oversteken, rd koolmees, rd doorgang naar koraal, la koraal, la zeegravensingel, ra veilingweg, la oosterholtseweg, rd sonnenbergweg, rd zwolseweg oversteken, rd wilsumersteeg, ra uiterwijkseweg, dijkweg blijven volgen, voor molenbrug ra en weg naar molenbrug volgen, la molenbrug, bij rotonde onderdijks rd lange akker oversteken en dan ra tunnel onderdoor, rd veneweg, bij rotonde met kamperstraatweg de europa-allee oversteken, la europaallee aan rechterzijde volgen, ra kennedylaan, la over brugje naar burg.berghuisplein. 15,1 km

KAMPEN 6 T/M 9 JUNI 2011 AFSTANDEN: 5-10-15 KM

www.

15 km

woensdag 8 juni 2011 vertrek 18:00 uur

burg.berghuisplein, ra horstsingel, rd kennedylaan oversteken, rd horstsingel, rd jan van arkelstraat, rd kastanjelaan, ra ijsseldijk, tunnel onder kamperstraatweg onderdoor, direct daarna bij rotonde ra kamperstraatweg, bij onderdijks, ra terp, la kweekrug, rd oude strang, la boomgaard, la ijsselwaard, ra kamperstraatweg, ra de chalmotweg, ra venedijk noord, ra slapert richting rotonde onderdijks, la tunnel onderdoor, niersallee oversteken, la pad tussen weg en sportvelden, pad rechts aanhouden, la bovenbroeksweg (bij bruggetje aan rechter zijde, rd orkestlaan oversteken, rd viaduct over N50, la voor tunnel onder spoorlijn, rd zwartendijk, ra cellesbroeksweg, na viaduct over N50 la langs ijsclub het betonpad langs de geluidswal blijven volgen, rd buitenbroeksweg oversteken en betonpad blijven volgen, aan einde pad flevoweg bij verkeerslichten oversteken, na oversteken ra en na een tiental meters la fietspad volgen richting nijverheidsstraat, rd nijverheidsstraat, ra st.nicolaasdijk, ra beneluweg, rd flevoweg bij rotonde oversteken, la europa-allee bij rotonde oversteken, ra europa-allee, la cellesbroeksweg, ra over brugje naar burg.berghuisplein. 15,4 km

AVONDVIERDAAGSE FOTO’S? MAAKT U MET EEN CAMERA VAN FOTO VOERMAN

FUJI JZ300

12 MEGAPIXELS • 10x optische zoom • 28-280 mm • werkt op accu

CANON 1100D

SAMSUNG PL210

+ 18-55 DC • Live View • HD video

• 10x optische zoom • 27-270 mm NU TIJDELIJK • werkt op accu € 20,- RETOUR

12.2 MEGAPIXELS

14.2 MEGAPIXELS

NU

459,-

NU

129,-

NU

Foto Voerman

e traat 138 • am en t.o. ta

159,-

• Tel. 038 - 3313688 • www.fotovoerman.nl

Ook voor uw Avondvierdaagsebloemen natuurlijk naar VitaFleur

15 km

donderdag 9 juni 2011 vertrek 18:30 uur

burg.berghuisplein, la horstsingel, rd broedersingel, rd buitensingel, la broederbroeksweg, rd europa-allee oversteken, rd kalmoessingel (linkerzijde), la wederiklaan, rd lelystraat, ra beekmanstraat, la jacob catsstraat, la loriestraat,– rd europa-allee oversteken, rd acacialaan, la kastanjelaan, rd jan van arkelstraat, rd horstsingel, ra kennedylaan (samenvoeging met 5 km), la 1e ebbingestraat, rd 2e ebbingestraat, rd 3e ebbingestraat, ra kalverhekkenweg, rd brugje burgel, rd kerkstraat, ra oudestraat, defilé bij stedelijk museum (voormalig stadhuis), rd oudestraat, ra muntplein, rond de bovenkerk, ra venestraat, rd graafschap, ra bregittenstraat, rd plantsoenstraat, la 1e ebbingestraat, ra tussen myosotis en polikliniek door, ra fernhoutstraat, ra horstsingel, la burg.berghuisplein – 7,7 km

Vanaf 1 JUNI starten we met NIEUWE, LEUKE ACTIVITEITEN! wij hebben er zin in! U OOK? Op 1 juni 2011 gaat Sportfondsen Kampen B.V. van start met verschillende leuke nieuwe spetterende activiteiten:

OPA & OMA ZWEMMEN:

Grootouders kunnen samen met hun kleinkinderen komen zwemmen met korting. Grootouders betalen € 4,20 p.p., max. 2 kleinkinderen t/m 6 jaar, per bezoek, GRATIS. (De Steur en Sonnenberch) M.u.v. vakanties.

VROEGE VOGEL ZWEMMEN: Kom van maandag t/m vrijdag (De Steur) en op dinsdag en donderdag (Sonnenberch) tussen 7.00 – 8.30 uur zwemmen. Met korting d.m.v. de Vroege Vogel-kwartaalkaart € 87,50

INLICHTINGEN:

TEL. 038 - 332 25 67 WWW.AVONDVIERDAAGSEKAMPEN.NL

BANENZWEMMEN:

Rustig banenzwemmen in een speciaal afgezet deel van het zwembad van maandag t/m vrijdag (m.u.v. vakanties, dan gelden er andere tijden) tussen 11.30 - 13.30 uur met korting. d.m.v. Banenzwemmen-kwartaalkaart. € 87,50 (De Steur)

STARTPLAATS:

SPORTHAL DE REEVE, BURG. BERGHUISPLEIN KAMPEN

Duik nu in uw agenda en daarna in ons zwembad!

M.I.V. JUNI

M.I.V. SEPTEMBER

Discozwemmen: 1 keer in de 4 weken een disco op vrijdag tussen 17.00-20.00 uur Aquafit Workout: Lekker sportief bezig zijn waarbij we verschillende sportblokken aanbieden.

17 SEPTEMBER A.S. IN ZWEMBAD DE STEUR Open dag tussen 10.00 - 16.00 uur waarbij we Kampen laten spetteren! en als klap op de vuurpijl de grote landelijke Finale NK Bommetje 2011!!!! 26 T/M 29 SEPTEMBER A.S. Zwemvierdaagse in zwembad De Steur en Sonnenberch

Voor meer informatie zie onze website WWW.DESTEUR.NL Zwem- en vergadercentrum De Steur Broedersingel 1, 8261 GH Kampen Tel. (038) 331 68 84

Zwembad Sonnenberch Oosterholtseweg 18B, 8271 PT IJsselmuiden Tel. (038) 331 52 49


dinsdag 31 mei 2011 • pagina 1

ONROEREND GOED

www.

Uw huis staat bij ons altijd op de voorgrond! E

O

e e t ssen onin is e e en in de evo i k, nabi inke entr m, s o en, embad. e onin bes ikt over een eer i ke voor en a tert in. o aar ir a n o d ir a m er ee opperv akte m

V

R

O

i onder eden e onin is voor ien van een r ime, praktis in edee de oonkamer en open ke ken, s aapkamers en ro a e o der met vee mo e i k eden. o aar n o d ir a m er ee opperv akte m

k.k.

V

e onin i t in de ran e i k, op oop fiets afstand van o.a. de binnenstad van Kampen, stadspark, s o en, inke s en embad. evens bes ikt de onin over een eer i ke t in met a terin an . o aar ir a IN PRIJS VERLAAGD n o d ir a m er ee opperv akte m

k.k.

V

n is de onin erenoveerd en voor ien van o.a. insta atie, iso erende be a in en ke ken. e onni e a tert in is e e en op et iden en is voor ien van een a terom. o aar ir a n o d ir a m er ee opperv akte m

V

k.k.

k.k.

O

R

O p fantastis e p ek, met it i t over roenvoor ienin is de e een e ins onin met ara e e e en. e onin eeft een breedte van meter en is o.a. voor ien van een ro a e oonkamer en oonke ken en maar iefst s aapkamers. o aar ir a n o d ir a m er ee opperv akte m

V

e e in erea iseerde dakterras onin is e e en aan de rand van de on e oon i k en eeft een oed bereik naar de en de nie e stations o atie. en onin van a e emakken voor ien en die o k nt betrekken o aar ir a n o d ir a m er ee opperv akte m

k.k.

O

V

e onin bes ikt o.a. over een erk spee kamer op de be ane rond, s aapkamers op de e verdiepin en een e s aapkamer op de e verdiepin . o aar n o d ir a m er ee opperv akte m

V

k.k.

R

k.k.

Kenmerkend voor de onin is et vri e it i t aan de voor i de en de i tinva . e onin is verder o.a. voor ien van s aapkamers en een badkamer op de e verdiepin . o aar ir a n o d ir a m er ee opperv akte m

V

k.k.

V

? IN PRIJS VERLAAGD

e entree van de inke r imte kan men eer eenvo di aan de voor i de van de destraat rea iseren. e voorde r van de onin bevindt i n aan de Kerkstraat. o aar ir a n o d ir a m IN PRIJS VERLAAGD er ee opperv akte m

V

k.k.

Meuleman Makelaardij

e onin is onder andere voor ien van s aapkamer en badkamer op de be ane rond en s aapkamers op de e verdiepin , vee ber r imte, een voor en a tert in en een ara e. o aar ir a , erenoveerd in n o d ir a m rondopperv akte m.

V

e onin is voor ien van s aapkamers en biedt mo e i k eid voor een e s aapkamer. et is e e en in de kindvrien de i ke oon i k e esbroek idden eterin . o aar ir a n o d ir a m er ee opperv akte m

k.k.

V

k.k.

@MeulemanMak Meuleman Makelaardij & Taxatiebureau o.z.

alist”

eci p s n o o w “De

Vloeddijk 44 tel. 038 - 332 24 04 Kampen www.meulemanmakelaardij.nl

e onin bes ikt o.a. over ke ri e ke ken met inbo apparat r, s aapkamers, badkamers en t in met a terin an o aar ir a n o d ir a m er ee opperv akte ir a m

V

k.k.


dinsdag 31 mei 2011 • pagina 1

KNUSSE WONING IN HARTJE BINNENSTAD

www.

KNUSSE WONING IN BINNENSTAD

MORRENSTEEG 22 TE KAMPEN

HOUTZAGERSSTEEG 4 TE KAMPEN

Zoekt u een knusse starterswoning in het midden van het centrum? Dan is deze woning geknipt voor u!

Deze in 2001 gerealiseerde starterswoning ligt midden in het centrum en is van alle gemakken voorzien.

Op de begane grond vindt u de moderne badkamer welke is voorzien van een ligbad en aparte douche. De nette open keuken en de woonkamer, voorzien van een laminaatvloer, zijn gelegen op de 1e verdieping en een ruime slaapkamer vindt u op de 2e verdieping. En dat alles voor een gunstige prijs. Dat is mooi starten!

De knusse woonkamer heeft een laminaatvloer en de moderne, semi-open keuken is voorzien van diverse inbouwapparatuur. Op de 2e verdieping is het gezellige dakterras. De woning is in lichte tinten uitgevoerd en is keurig afgewerkt. Kortom: een woning om zo in te trekken...

128.000,- k.k.

Vraagprijs €

Vraagprijs €

125.000,- k.k.

Donderdag 2 en vrijdag 3 juni is ons kantoor gesloten!

Cafetaria De Hoek Snackvoordeel

2e PORTIE KIBBELING

GRATIS

2

e

IJSCOUPE

GRATIS!! Tegen inlevering van deze bon. Maximaal 1 coupon per klant. Deze coupon is geldig t/m 16 juli.

Tegen inlevering van deze bon. Maximaal 1 coupon per klant. Deze coupon is geldig t/m 16 juli.

Plasweg 26, 8271 CH IJsselmuiden Tel. 038 - 332 71 78

Plasweg 26, 8271 CH IJsselmuiden Tel. 038 - 331 32 56

UNITS TE HUUR 85174

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

aan de Eckertstraat 10 te Kampen

68200

P

toilet

19

18

17

14

11

52 m2

52 m2

52 m2

52 m2

88 m2

18160

Eckerstraat

P

5850

P

P

P

P

P

5850

5850

5850

3

4

6

7

52 m2

52 m2

52 m2

52 m2

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

begane grond

18160

68200

14

11

26 m2

31 m2

19

18

17

26 m2

26 m2

26 m2

3

4

6

7

26 m2

26 m2

26 m2

26 m2

verdieping te huur

Huursom vanaf €450,Centraal gelegen units te huur op het bedrijvenpark Rijksweg 50 te Kampen. De bereikbaarheid van de units zijn uitstekend waarbij de uitvalsweg naar de N50 zeer gunstig is gelegen. De oppervlakte van de units varieren van: 78 m2 tot 116 m2 (inclusief verdieping). Beschikbaar per direct Bezichtiging uitsluitend op aanvraag

niet beschikbaar

excl. BTW per maand

Burg. van Engelenweg 52b, IJsselmuiden www.bergmakelaardij.nl

Burgwal 29, Kampen www.renesmakelaardij.nl

(038) 333 56 20

(038) 331 35 63


dinsdag 31 mei 2011 • pagina 1

www.

TE KOOP Horst 10 te Kampen

Inloopavond nieuwbouw Zalk

Royaal en comfortabel appartement, gelegen op de tweede verdieping van een modern en kleinschalig appartementencomplex in de geliefde woonwijk Het Onderdijks, met een panoramisch vrij uitzicht over de IJssel.

Op 7 juni van 18.00 uur tot 20.00 uur organiseert Beter Wonen een inloopavond in De Oase te Zalk. Tijdens deze inloopavond informeren wij belangstellenden over onze nieuwbouwplannen in plan De Noord. De vier woningen worden ‘Te Woon’ aangeboden. Dat betekent dat de kandidaat zelf mag kiezen om de woningen te kopen of te huren.

-

Bouwjaar 2006 Woonoppervlakte 140 m² Woonkamer van 65 m² Ruim balkon op het zuidoosten 3 ruime slaapkamers Liftinstallatie Eigen garage met vliering en 2 privé parkeerplaatsen Op circa 1,5 kilometer gelegen van de binnenstad

€ 399.000,- k.k. Nu tijdelijk in prijs verlaagd

Verkoop vanaf € 175.200 v.o.n.

€ 359.000,-

Huurprijzen vanaf € 499,00 per maand

K.K.

Bramer makelaars B.V.

Botermarkt 5 • Kampen (038) 333 66 33 www.bramer.biz - kampen@bramer.biz Postbus 93, 8260 AB Kampen

de St. Nicolaasdijk Kampen oningen Deze w ikt als r gesch zijn zee gen nwonin seniore

COMFORTABEL WONEN De drie woningen aan de Sint Nicolaasdijk bieden veel comfort en gemak en worden gebouwd in een omgeving met een relatief ruime opzet, met veel vrijstaande en halfvrijstaande woningen in gevarieerde vormen. Door de centrale ligging bevinden zich diverse voorzieningen op korte afstand! Kortom, een prachtige locatie waar u zich thuis zal voelen en comfortabel kunt wonen.

PRIJS VANAF € 199.000,- v.o.n. 38

45

43

41

39

Sint N

37

35

33

icolaa s

38 36 34

dijk

32

30

28

31

29

27

ONTWIKKELING EN BOUW

INFORMATIE EN VERKOOP Burg. van Engelenweg 52b 8271 AT IJsselmuiden Tel. (038) 333 56 20 www.bergmakelaardij.nl


dinsdag 31 mei 2011 • pagina 1

www.

In verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van het huidige kostersechtpaar van De Bron in IJsselmuiden per 1 oktober 2011, wil het College van Kerkrentmeesters van de Gereformeerde Kerk van IJsselmuiden-Grafhorst graag op korte termijn in contact komen met belangstellenden voor de functie van:

Parttime - KOSTER (m/v) voor 12 tot 15 uur per week

Jong Oranje naar NK in Vlissingen

De functie betreft onder andere de traditionele kosterstaken tijdens de zondagse erediensten, huwelijks- en begrafenisdiensten. U bent de beheerder van het kerkgebouw en bent gastheer/gastvrouw bij activiteiten in ons kerkgebouw. U heeft een spilfunctie voor de kerkelijke gemeenschap en u komt in contact met een breed publiek. Onze voorkeur gaat uit naar een echtpaar dat gezamenlijk de schouders wil zetten onder deze, voor onze kerkgemeenschap belangrijke, functie. Voor deeltaken van het kosterschap zijn enkele vrijwilligers beschikbaar. Aan de koster worden de volgende functie-eisen gesteld : - gevoel hebben voor het werk van een koster; - MBO werk- en denkniveau; - zelfstandig kunnen werken, representatief en sociaal- en communicatief vaardig; - planmatig kunnen werken en organiseren; - in bezit van Bedrijfshulpverleningscertificaat (BHV) of bereid cursus te volgen; - kerkelijke betrokkenheid, lid van de P.K.N. Er wordt een boeiende en interessante functie geboden voor, in eerste instantie, één jaar (daarna mogelijk voor onbepaalde tijd) met een honorering in overeenstemming met de zwaarte van de functie, conform de richtlijnen in de CAO voor kosters van de P.K.N. Graag maken wij in goed overleg met betrokkene werkafspraken.

EFT UW MEUBEL EDE LEVEN!

Belangstellenden voor deze functie worden verzocht hun schriftelijke sollicitatie vóór 15 juni te richten aan de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters van de Gereformeerde Kerk te IJsselmuiden, H. Foekens, Burg. Visserweg 13, 8271 CM te IJsselmuiden, of mailen naar: h.foekens@home.nl Voor vragen over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, Henk Foekens, telefoon: 038-3328178.

HEYMAN GEEFT UW MEUBEL EEN TWEEDE LEVEN! MEUBELSTOFFERING Geef uw meubel een tweede leven

t de nieuwste stoffen o.a. signers guild pke eg tegen inlevering briël van deze drat

10% ZOMERKORTING*

mer tex nnyaronsen mo

na moeten ze op een van te voren vast gesteld parcours exerceren en musiceren. Tijdens dit parcours spelen ze twee marsen waarop ze beoordeeld worden op zowel technische uitvoering, artistieke uitvoering en marsvaardigheden. Maar voor het zover is, zijn ze nog hard aan het repeteren in het verenigingsgebouw van Oranje en te vinden op één van de voetbalvelden bij IJVV. Hierbij wordt iedereen uitgenodigd om Jong Oranje op vrijdag 3 juni alvast aan te moedigen tijdens de generale repetitie (tussen 18.30 en 19.00 uur), voordat ze de volgende dag afreizen naar Vlissingen. Informatie: www.oranje-ijsselmuiden.nl

Nieuw zorgcentrum Maarlenhof houdt open dag IJSSELMUIDEN - IJsselmuiden heeft een hagelnieuwe Maarlenhof. Het woonzorgcentrum met verpleeghuis- en verzorgingshuiszorg opent zaterdag 11 juni haar deuren. Belangstellenden zijn uitgenodigd om naar de open dag van Maarlenhof te komen. Van 10.00 tot 15.00 uur is er gelegenheid om de nieuwbouw te bewonderen. In 2009 werd gestart met de nieuwbouw van Maarlenhof. De cliënten verhuisden naar de tijdelijke huisvesting aan de overkant en konden zo op de voet volgen hoe de nieuwbouw vorderde. Nu kunnen de cliënten bijna verhuizen naar hun nieuwe onderkomen. Het nieuwe zorgcentrum bestaat uit 30 verzorginghuisappartementen, 31 verpleeghuisplaatsen en 25 huurappartementen voor senioren.

heeft elke cliënt een eigen appartement. Niet alleen deze vorm van verpleeghuiszorg is nieuw voor IJsselmuiden, ook vestigen de specialisten voor eerstelijnszorg zich daar. Zo is een ruime behandelruimte voor fysiotherapie, de specialist ouderengeneeskunde is beschikbaar en ook kan er een beroep worden gedaan op logopedisten en ergotherapeuten. Net als in de oudbouw van Maarlenhof biedt kinderdagverblijf Ienieminie kinderopvang. Rondleiding Zaterdag 11 juni is er tijdens de rondleiding gelegenheid om onder andere het nieuwe restaurant, de binnentuin activiteitenruimtes, het winkeltje, de dagbesteding, de groepswoningen, een appartement, fitness- en behandelruimtes, het kinderdagverblijf en de kapsalon te bezichtigen.

Bands op rapport in ‘t Ukien KAMPEN - ‘t Ukien is op 11 juni het decor voor een voorronde van ‘The Clash of the Cover Bands, The BENELUX Edition 2011’ voor Regio Oost (Gelderland/Overijssel). Vijf bands gaan de muzikale strijd met elkaar aan voor een plaats in de regionale finalerondes en worden in twee categorieën beoordeeld: door de vakjury en door het publiek.

*Actie loopt tot eind juni

Stoffeer Gilde

www.heyman.nl

Jong Oranje is bekend van de lampionoptochten in Kampen en IJsselmuiden en de Reveille. Jong Oranje is niet alleen groeiende in het aantal leden maar streeft ook naar kwaliteit in het bespelen van instrumenten. Het afgelopen jaar hebben ze keihard gewerkt met als afsluiter deelname aan de jubileumtaptoe van hun eigen vereniging. Dit ging met zoveel enthousiasme gepaard, dat de begeleiders en instructie besloten hebben om dit jaar deel te gaan nemen aan het jeugd NK voor marswedstrijden. Daarom doen ze op zaterdag 4 juni voor de eerste keer mee aan de Nederlandse Kampioenschappen en betreden dan om 14.30 uur het sportveld in Vlissingen. Hier-

Kleinschalig wonen In de nieuwbouw komen de verpleeghuisplaatsen voor psychogeriatrische cliënten op de begane grond. De woningen grenzen aan een overdekte binnentuin. Maarlenhof zal net als andere IJsselheemlocaties het concept kleinschalig wonen hanteren. Dat wil zeggen dat zes cliënten samen een woning delen en daar zo veel mogelijk leven als ze thuis gewend waren. Daarnaast

advertentie

ubelstoffen Specialist in: otkussen avankussens • Artifort heel•Autofauteuils Gelderland caro•Autofauteuils Leolux obekleding • Montis e materialen • Enz. voor zelf stofferen

IJSSELMUIDEN - De Open Nederlandse Kampioenschappen jeugd 2011 mars- en showwedstrijden worden op zaterdag 4 juni voor de zestiende keer georganiseerd in Vlissingen. Jong Oranje zal daar voor de eerste keer deelnemen aan de marswedstrijden.

info@heyman.nl

In beide categorieën plaatsen de winnaars zich direct voor de regionale finalerondes. De bands die het podium bestijgen zijn Angelya (uit Kampen), Dehaze, Doctors Orders, Dr. Feelgood tribute, Fatal Conspiracy en Hellbound (Metallica tribute). ‘t Ukien opent om 20.00 uur haar deuren en het programma begint om 21.00 uur. Na zeven spectaculaire seizoenen van ‘The Clash of the Cover Bands’ gaat de grootste bandcompetitie van Nederland ook naar België en Luxemburg. Vanaf nu wordt ‘The Clash’ internationaal, nog groter en spannender stelt de organisatie. “The Clash of the Cover Bands is in de afgelopen zeven jaar uitgegroeid tot de grootste bandcompetitie van Nederland. Jaarlijks vinden er tientallen spectaculaire events plaats door het hele

land die ruim 60.000 bezoekers trekken. Omdat er elk jaar meer belangstelling voor deze competitie is dan plaats, wordt er een voorselectie gehouden. Van de 1.500 tot 1.800 bands die zich per jaar aanmelden worden er ruim 300 geselecteerd om deel te nemen aan de voorrondes/selectierondes.” In het nieuwe seizoen is Nederland verdeeld in vier regio’s (Noord, Oost, Zuid en West) en België in drie regio’s (Oost/Luxemburg, Midden en West). De poppodia voor de Regio Oost-Nederland zijn komend seizoen onder andere Metropool in Hengelo en DRU Cultuurfabriek in Ulft. Bands kunnen zich opgeven voor de competitie door zich aan te melden op www.theclashofthecoverbands.com. Daar is ook meer informatie te vinden.


dinsdag 31 mei 2011 • pagina 20

www.

Trekvaart 81 te IJsselmuiden

Inloopavond nieuwbouw Wilsum

Mooie vrijstaande woning in de oude kern van IJsselmuiden. Ruime woonkamer, werk/speelruimte, mooie woonkeuken en 4 slaapkamers. De perceelgrootte bedraagt circa 329 m2. De achtertuin ligt op het zuiden en beschikt over een schuur en twee tuinhuisjes.

Verkoop vanaf € 168.000 v.o.n.

Huurprijzen vanaf € 506,50 per maand

Vraagprijs € 295.000,- k.k. Aanvaarding in overleg.

Meer weten? bel (038) 460 66 70 Graag tot ziens!

www.huisraadmakelaardij.nl

Aantrekkelijk Geprijsde Woningen

Tholenstraat 5 te Kampen

Van Dokkumstraat 17 te IJsselmuiden

erenoveerde onin op id t entieke detai s be aard eb even im it i t aan voor i de Vraagprijs € 177.500,- k.k.

gratis

waardebepaling de e bon in en i bepa en ratis en vri b i vend de aarde van onin i t meer informatie Kom er st bi ons an s of be ons op. an e pen i raa verder

oek onin in o de kern sse m iden iante kave van a. m. iepe a tert in en dakterras Vraagprijs € 187.500,- k.k.

Apeldoornsestraat 37 te Kampen oek onin op id t entieke detai s in onin aan e i raai aan e e de t in op id esten Vraagprijs € 199.500,- k.k.

Grutto 1 te Kampen ime t ee onder een kap onin met s aapkamers e ke ken feervo e oonkamer met open aard en eiken o ten v oer Vraagprijs € 239.000,- k.k.

VERKOCHT

aam ...................................................................................... dres ...................................................................................... ost ode ................................................................................

Op 6 juni van 18.00 uur tot 20.00 uur organiseert Beter Wonen een inloopavond in MFC de Toekomst te Wilsum. Tijdens deze inloopavond informeren wij belangstellenden over onze nieuwbouwplannen in plan De Thijs. De vijf woningen worden ‘Te Woon’ aangeboden. Dat betekent dat de kandidaat zelf mag kiezen om de woningen te kopen of te huren.

Zalmhof 6 te Grafhorst

aats ...................................................................................... mai ..................................................................................... e efoon .................................................................................. De la Sablonierekade 27 te Kampen

Kampen Europa-allee 8

beweging

IJsselmuiden Burg. van Engelenweg 72 (038) 33 71 000 www.ijsselmakelaardij.nl


DinsDag 31 mei 2011 • pagina 22

www.

scherpe prijs

nieuw

Bouwjaar Perceel Inhoud Slaapkamers

: 1983 : 147 m² : 415 m³ :4

• Garage • Uitgebouwde woonkamer • Werkkamer begane grond • Grote dakkapel achter

Kampen | Pinksterbloem 43

€ 229.500,-

Bouwjaar Perceel Inhoud Slaapkamers

: 1935 : 143 m² : 495 m³ :6

• Jaren 30 stijl Kampen-Zuid • Kamer en-suite en serre • Nieuwe CV (2011) • Zonnige tuin op Zuid-West

Kampen | Jan van Arkelstraat 49

€ 299.500,-

Bouwjaar Perceel Inhoud Slaapkamers

: 1981 : 157 m² : 320 m³ :4

• Perfecte starterswoning • Extra werkruimte • Veel licht en veel ruimte • Kant en klare woning

Kampen | Krabbescheer 17

€ 179.500,-

scherpe prijs

Bouwjaar Perceel Inhoud Slaapkamers

: 1980 : 421 m² : 1140 m³ :5

• Royale inpandige garage • 2 badkamers • Kantoor / praktijk aan huis • Kelder met 4 ruimtes

Kampen | Ooievaarstraat 1

€ 398.000,-

Bouwjaar Perceel Inhoud Slaapkamers

: 1981 : 150 m² : 350 m³ :4

• Complete starterswoning • Uitgebouwde woonkamer • Eigen parkeerplaats • Fraaie keuken en badkamer

Kampen | Krabbescheer 46

€ 182.500,-

Bouwjaar Perceel Inhoud Slaapkamers

: 1900 : 6000 m² : 1175 m³ :7

• In 2005 volledig verbouwd • Uitstekende staat • 3 bijgebouwen • Veel mogelijkheden!

Kampen | Zwartendijk 7a

€ 589.500,-

in prijs verlaagd

Bouwjaar Perceel Inhoud Slaapkamers

: 2005 : 307 m² : 457 m³ :5

• Woning om zo te betrekken • Hoekwoning met garage • Perfect afgewerkt • In woonwijk Het Onderdijks

Kampen | Rivierduinen 2

€ 279.000,-

Start pakket

in prijs verlaagd

Bouwjaar Woonopp. Inhoud Slaapkamers

: 2008 : 110 m² : 300 m³ :3

• Aanvaarding korte termijn • Vrij uitzicht over de IJssel • Luxe keuken en sanitair • Eigen parkeerplaats

Kampen | De Omloop 38

€ 445.000,-

Basis pakket

Bouwjaar Perceel Inhoud Slaapkamers

: 1980 : 184 m² : 440 m³ :4

• Hoekwoning met garage • Rustige ligging • Kindvriendelijke buurt • Fraaie tuin op Zuid-Oosten

Kampen | Pijlkruid 18

€ 209.500,-

Totaal pakket

waardebepaling en verkoopadvies

waardebepaling en verkoopadvies

waardebepaling en verkoopadvies

professionele fotoreportage

professionele fotoreportage

professionele fotoreportage

woningomschrijving en verkooptekst

woningomschrijving en verkooptekst

woningomschrijving en verkooptekst

raambord of tuinbord

raambord of tuinbord

raambord of tuinbord

presentatie op Funda

presentatie op Funda

presentatie op Funda

presentatie top 10 woningsites

presentatie top 10 woningsites

presentatie top 10 woningsites

presentatie www.woonstaat.nl

presentatie www.woonstaat.nl

presentatie www.woonstaat.nl

presentatie Twitter, Facebook en Linkedin

presentatie Twitter, Facebook en Linkedin

presentatie Twitter, Facebook en Linkedin

woningstatistieken

woningstatistieken

woningstatistieken

digitaal dossier

digitaal dossier

digitaal dossier

woningbrochure + plattegronden

woningbrochure + plattegronden

prijsonderhandeling

prijsonderhandeling

opstellen koopovereenkomst

opstellen koopovereenkomst bezichtingen contacten notaris eindinspectie begeleiding en ondertekenen transportakte

€ 495,-

€ 1.295,-

€ 1.995,-


DinsDag 31 mei 2011 • pagina 23

www.

scherpe prijs

Bouwjaar Perceel Inhoud Slaapkamers

: 1900 : 97 m² : 330 m³ :3

• Complete starterswoning • Binnenstad Kampen • Gezellige woonkeuken • Tuin + berging + achterom

Kampen | Boven Nieuwstraat 64

€ 175.000,-

nieuw

Bouwjaar Perceel Inhoud Slaapkamers

: 1935 : 478 m² : 465 m³ :5

• Volledig verbouwd • Veel ruimte in en om huis • Midden in IJsselmuiden • Heerlijke tuin op Zuid-West

IJsselmuiden | Plasweg 36

€ 329.500,-

in prijs verlaagd

nieuw

Bouwjaar Perceel Inhoud Slaapkamers

: 1956 : 149 m² : 310 m³ :3

• Perfecte starterswoning • Helemaal af • Openslaande deuren • Midden in het dorp

IJsselmuiden | Bloemstraat 35

€ 189.500,-

Bouwjaar Perceel Inhoud Slaapkamers

: 1930 : 308 m² : 760 m³ :6

• Inruilgarantie mogelijk • Vlakbij station / binnenstad • Parkeren eigen terrein • Heel veel ruimte!

IJsselmuiden | Burg v Engelenweg 36

€ 325.000,-

Bouwjaar Perceel Inhoud Slaapkamers

: 1960 : 252 m² : 545 m³ :5

• Slaap/werkkamer beneden • Tweede badkamer beneden • Garage • Senioren / mindervaliden!

IJsselmuiden | Hobbemastraat 3

in prijs verlaagd

Bouwjaar Perceel Inhoud Slaapkamers

: 2001 : 321 m² : 500 m³ :4

• Vlakbij station / binnenstad • Bijkeuken + garage • Fraaie achtertuin • Kindvriendelijke buurt

IJsselmuiden | De Bogaard 37

€ 315.000,-

Bouwjaar Perceel Inhoud Slaapkamers

: 1998 : 293 m² : 610 m³ :5

• Ruime unieke woning • Hoog afwerkingniveau • Uitbouw + designkeuken • Fraaie ligging

IJsselmuiden | Garnaal 10

€ 305.000,-

€ 298.500,-

scherpe prijs

Bouwjaar Perceel Inhoud Slaapkamers

: 1974 : 123 m² : 320 m³ :4

• Starterswoning • Tuin met achteringang • Realiseer je droomwoning • In dorpskern IJsselmuiden

IJsselmuiden | Klaproos 15

€ 169.500,-

Uw woning verkopen? 5 redenen om voor Woonstaat te kiezen

1

Woonstaat hanteert voor al haar diensten vaste tarieven. Deze tarieven zijn inclusief

2

Uw woning is te vinden op 10 woningsites. Funda en Jaap.nl zijn hiervan de bekendste.

3

Ondanks haar relatief jonge bestaan heeft Woonstaat inmiddels bijna 1000 woningen

4

Bij ons heeft u de keuze uit drie verkooppakketten (no cure no pay). Elk pakket kent een

5

Korte lijnen en een vast aanspreekpunt maken het mogelijk dat wij u een persoonlijke

alle bijkomende kosten en BTW; wel zo transparant.

Ook via Twitter, Facebook en Linkedin wordt aandacht aan uw woning gegeven.

getaxeerd, aangekocht of verkocht. Woonstaat kent uw buurt.

vaste vergoeding en is afhankelijk van uw eigen inspanningen.

begeleiding kunnen bieden.

Kreeft 48 | IJsselmuiden | T (038) 75 02 995 | M (06) 51 30 87 08 | info@woonstaat.nl | www.woonstaat.nl

Paulien Diender gecertificeerd makelaar | taxateur


dinsdag 31 mei 2011 • pagina 2

www.

d v er r assen vo lledig v er b az en d vo o r d elig

ction.nl Kijk op w w w.a e folder voor de nieuw

S UM M E R HOLIDAY

X-RAY

LICHTGEWICHT

DAMES-HEREN

2 modellen Ronde hals: katoen rib, kant, knoopjes V-hals: viscose, open rug maten S-XL

gemakkelijk draagbaar (strand) ideaal als bijzetbed zeer compact aluminium 189x57x26 cm

Coolmax 2 uitvoeringen maten 35-48

ZOMER TOP

RUNNING SOKKEN 2 PA A R

2.98 19.95 2.79 Elders 25.95 27.95

Elders 4.95 6.95

PRINT OF EFFEN

CANDLELIGHT

KATOENEN

zware kwaliteit 150x200 cm

uitzoeken pocket

diverse kleuren 40x40 cm

FLEECE PLAID

Elders 4.95 6.95

CAREX

DAMES ROMAN

3.59

Elders 1.98 2.98

LIJN OF RUIT

0.85

INSECTEN A4 VERWIJDERAAR SCHRIFT spray 500 ml

Elders 1.99 2.99

AIR COOLER

diverse kleuren 80 blz. ruit: 10x10 mm

0.95

WATER VERSTUIVER gezicht en lichaam diverse kleuren

Elders 1.98 2.29

1.09

Elders 0.59 0.79

MAGIC FUN

0.29

SURPRISE EI chocolade 3x 20 gram

Elders 1.29 1.79

0.89

STOEL KUSSEN

1.59

Elders 2.59 3.29

INTEX

ZWEM BAD vinyl 3-rings 114x25 cm

Elders 3.95 4.49

WATERZONE

2.25

WATER GEWEER diverse kleuren lengte 61 cm

foam WATER SPUITER lengte 26 cm

0.55

0.89

Kijk op onze website voor meer informatie, openingstijden, onze nieuwsbrief en onze productfolder: WWW.ACTION.NL DALFSEN • Wilhelminastraat 25 DEDEMSVAART • Julianastraat 82 EMMELOORD • Zuiderkade 5a

GENEMUIDEN • Prinses Irenestraat 4 HEERDE • Soerelseweg 17 HEINO • Marktstraat 22

IJSSELMUIDEN • Groenendael 232 MEPPEL • Prinsenplein 15-19 NUNSPEET • Stationslaan 25

STAPHORST • Meesterweg 2a ZWOLLE • Vechtstraat 18-20 ZWOLLE • Assendorperstraat 64-76

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van zo. 29-05 t/m za. 04-06

Elders 5.95 6.95

VOUW BED


dinsdag 31 mei 2011 • pagina 2

www.

Eerste bruidspaar in St. Annakapel

we onze eerste bruidsparen mogen verwelkomen”, aldus Wegman.

KAMPEN - De komende weken staat de St. Annakapel volledig in het teken van alles wat met trouwen heeft te maken. Het eerste burgerlijk huwelijk in het monumentale kerkje aan de Broederweg wordt gesloten op 1 juni. Op 9 juli volgt een gratis toegankelijke Trouwbeurs. De kapel heeft de afgelopen weken een grote metamorfose ondergaan. “We hebben er alles aan gedaan om een romantische sfeer te creëren voor onze aanstaande bruidsparen”, zegt Joyce Wegman van de St. Annakapel. “Trouwen in onze intieme kapel wordt daardoor nog feestelijker. Niet alleen voor het burgerlijk huwelijk, maar ook voor de kerkelijke inzegening. Beiden zijn mogelijk.”

Jawoord De St. Annakapel is helemaal klaar voor de huwelijkssluitingen. De eerste bruid en bruidegom geven elkaar op woensdag 1 juni om 14.00 uur het jawoord voor de burgerlijke stand. Op vrijdag 10 juni vindt een burgerlijk en kerkelijk huwelijk plaats. “We zijn enorm blij, dat we een officiële trouwlocatie van de gemeente Kampen zijn geworden. Ook vinden we het een grote eer dat

Ideeën Voor wie zich alvast wil oriënteren op een huwelijksfeest, organiseert de St. Annakapel op zaterdag 9 juli een grote Trouwbeurs. Die dag tonen allerlei ondernemers uit Kampen en omgeving wat zij aanstaande bruidsparen te bieden hebben voor de mooiste dag van hun leven. “We houden maar liefst drie grote modeshows voor bruid en bruidegom”, vertelt Wegman. “Een uitstekende gelegenheid om ideeën op te doen. Daarnaast presenteren zo’n twintig regionale bedrijven zich. Dus iedereen die meer wil weten over bruidsjurken en -kapsels, trouwpakken, fotoreportages, bloemen, make-up, trouwauto’s en -koetsen, sieraden, huwelijksreizen en noem maar op, moet zeker komen. Het wordt een groot spektakel.” Natuurlijk ontbreekt Jan Vayne – de eigenaar van de kapel - die dag ook niet. Hij zorgt samen met de bekende zangeres Sharon Kips voor de openingsmuziek van de bruidsshows. Die beginnen om 12.00, 14.00 en 16.00 uur en zijn gratis toegankelijk (reserveren aanbevolen vanwege beperkte zitplaatsen). Kijk voor het volledige programma en de deelnemende bedrijven op www. sintannakapel.nl. Aanmelden kan via de website en via 06-52051186. De St. Annakapel is gevestigd aan de Broederweg 10.

1 Blik-agenda voorziet in groeiende behoefte KAMPEN - De overzichtelijke ‘1 Blik’ agenda breekt het komend schoolseizoen door de grens van vierduizend exemplaren. Steeds meer scholen, docenten en andere onderwijsinstellingen weten de uitvinding van Bernadeth Arends uit Kampen te waarderen.

‘De Oudestraat Specialisten’

(H)EERLIJK VARKENSVLEES

RIB / HAAS KARBONADES NATUREL OF GEMARINEERD

8.25

5 stuks

HET VLEES-IN-BLIK ASSORTIMENT IS WEER BINNEN MAALTIJD VAN DE WEEK

WITLOFSCHOTEL MET GEBRADEN VARKENSVLEES per 1 pers. portie

KIPFILETSPECIALITEIT

KIP DRUMSTICKS GEMARINEERD OF NATUREL

4.25 1 kilo

4.95

Weekaanbieding: aanbiedingen geldig van woensdag t/m dinsdag

BROODAANBIEDING A.S. VRIJDAG & ZATERDAG

ELKE WEEK EEN AANBIEDING BIJ DE KOFFIE!

KRENTENBOLLETJES PER STUK 0,50 ZES VOOR . . . . . . . . . . . 2.

KERSENSLOF

KAMPERSLOF

8. VOOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . van

95

25

7.

van 6.85

75 VOOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Z AT E R D A G A A N B I E D I N G

APPELTAARTJE 6 pers. van 9.25

VOOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.50

5.

00

Het Gilde van de Betere Banketbakkers. Tip! Heerlijk nieuws op www.banket.nl

Nog maar een paar jaar geleden ontwikkelde leerlingenbegeleidster Bernadeth voor haar eigen leerlingen van het Ichthus College een speciale agenda voor kinderen die net dat ene beetje extra aandacht nodig hebben, en soms moeilijkheden hebben met het plannen van huiswerk en het leven daarbuiten. Met als gevolg; onrust in de privésituatie en snel oplopende leerachterstanden. De eerste agenda bestond uit een geïmproviseerd, losbladig systeem maar bleek bij de leerlingen al snel geliefd en onmisbaar. Overzichtelijk met kleuren De ‘1 Blik’ agenda maakt korte metten met die problemen, dankzij een helder systeem van kleuren

Oudestraat 148, Oudestraat 170, tel: 038 - 331 36 52, www.banketbakkerijsmit.nl

dat de gebruikers de weg wijst. De uitvinding van Bernadeth gaat inmiddels heel Nederland door, en beperkt zich al lang niet meer tot alleen scholen in het voortgezet onderwijs; zelfs enkele universitaire studenten maken gebruik van de ‘1 Blik’ agenda. Dit schoolseizoen rollen er voor de eerste druk maar liefst vierduizend exemplaren van de bijzondere agenda van de persen, en een tweede druk (of meer) wordt niet uitgesloten. Sterker nog; het komend kalenderjaar 2012 verschijnt er ook een ‘volwassen’ variant van de gebruikersvriendelijke agenda. Meer info is te vinden op de website www.1blik.nl.

Rechtstreeks Van groep 6 naar groep 3

Jamy is tien jaar oud. Hij zit in groep 6 van de basisschool. Jamy is een lastige leerling. Hij heeft al een paar jaar gedragsproblemen. Jamy bedreigt af en toe medeleerlingen en leerkrachten. Het komt wel eens voor dat Jamy met tafels en stoelen gooit, of dat hij een leerkracht schopt. Jamy heeft ook wel eens een klasgenoot geslagen met een boek. Vorig jaar liep het uit de hand. Er waren toen twee (manne-

lijke) leerkrachten nodig om Jamy in bedwang te houden bij een woedeuitbarsting. Jamy is onderzocht. De deskundigen adviseren Jamy over te plaatsen naar speciaal onderwijs. De ouders van Jamy zijn het daarmee eens. Er is een probleem: er is een wachtlijst. Jamy kan pas over een half jaar speciaal onderwijs krijgen. Er is nog een probleem. Jamy is in

Donner in Kampen

Foto: Pedro Sluiter

KAMPEN - Minister Piet Hein Donner was afgelopen donderdag in Kampen waar hij een college gaf op de Theologische Universiteit Kampen. Onderwerp was ‘De publieke rol van de kerk op het maatschappelijk middenveld in Nederland.’

groep 6 niet te handhaven. De basisschool heeft daarom besloten Jamy de komende zes maanden in groep 3 te plaatsen. Volgens de school wordt Jamy daar rustig van en ontstaan er zo minder problemen. Jamy krijgt in groep 3 wel les op het niveau van groep 6. De ouders van Jamy zijn het met deze maatregel niet eens. Volgens zijn ouders heeft Jamy recht op onderwijs in groep 6. De ouders van Jamy vinden dat klassikaal onderwijs belangrijk is. Jamy mist op deze manier het klassikale onderwijs uit groep 6. In plaats daarvan maakt Jamy de lessen van groep 3 mee. De ouders van Jamy zijn bang dat Jamy hierdoor een achterstand oploopt. De rechter vindt dat de school bevoegd

is beslissingen te nemen in het belang van de orde, rust en veiligheid op school. Zo mag een school een leerling tijdelijk schorsen, of tijdelijk plaatsen in een andere groep. Niet alleen het belang van de leerling is belangrijk, maar ook de belangen van de andere leerlingen en van de leerkrachten. De rechter vond belangrijk dat Jamy onderwijs krijgt op het niveau van groep 6. In sommige vakken was Jamy zelfs nog beter dan zijn leeftijdsgenoten uit groep 6. Met de achterstand die Jamy volgens zijn ouders zou oplopen viel het volgens de rechter wel mee. De rechter woog het belang van de school (orde, rust en veiligheid) af tegen de belangen van Jamy. De conclusie van de rech-

ter was dat de school in dit geval Jamy tijdelijk mocht overplaatsen naar groep 3. De ouders van Jamy werden in de kosten van de procedure veroordeeld. Omdat de school de zaak vervelend vond, maakte de school geen aanspraak op betaling van deze kosten. Inmiddels zit Jamy op een school voor speciaal onderwijs. Hij heeft nog steeds gedragsproblemen, maar volgens zijn ouders heeft Jamy nu zijn plek gevonden. Warnink & Both Advocaten mr M.T. Halman


dinsdag 31 mei 2011 • pagina 2

www.

woonboulevard

zwolle

Voor uw woonen slaapcomfort! Hemelvaartsdag GEOPEND van 11.00 tot 17.00 uur

Openingstijden maandag

13.00 - 17.30 uur

dinsdag - vrijdag 9.30 - 17.30 uur donderdag

9.30 - 21.00 uur

zaterdag

9.30 - 17.00 uur

Adres Grote Voort (Voorsterpoort) 8041 BG Zwolle

woonboulevardzwolle.nl


dinsdag 31 mei 2011 • pagina 2

Zijn manier van schrijven is origineel, heeft hier en daar een humoristische kwinkslag, bevat genoeg wendingen in de plot om de vaart er flink in te houden en laat de lezer tot het eind in het ongewisse. Zo ook in ‘Ooggetuige’. Katy O’Connor is christen, Ruth Gold is joods. Als kinderen waren ze dikke vriendinnen. Samen zijn zij als getuigen opgetreden in de zaak van een vermoorde evangeliste. Door hun getuigenis werd een joodse man veroordeeld tot opsluiting in een beruchte gevangenis. Nu is het 25 jaar later. De man heeft zijn straf uitgezeten en is weer op vrije voeten. En weer worden er mensen vermoord. Wie 25 jaar geleden tegen de man getuigde, is nu zijn leven niet zeker. De Rank geeft het boek ‘Ooggetuige’ (een boek van bijna 500 bladzijden) weg bij aanschaf van een van de tien nieuwe spannende boeken uit de actie. Dat zijn: De Twaalfde Imam, Dodelijke overtuiging, Onbetaalbaar, Als water en vuur, De catastrofe, Het laatste woord, De terugkeer, Dreigende duisternis, De geheimenbewaarder en Vuurwachter. Meer informatie over de actie Hoogspanning, het actieboek, de toptitels, en een lijst met alle christelijke spannende boeken is ook te vinden op www. spannendeboek.nl

Hemelvaart van Christus

Rabobank IJsseldelta heeft zich voor drie jaar als hoofdsponsor verbonden aan de MusicKidz, de gratis muziekopleiding van het Kamper Trompetter Korps. Namens de bank ondertekenden de financieel adviseurs Marco Velema en Direne Smit het nieuwe contract.

De hele maand juni houdt De Rank ‘boek muziek kado’ de voordeelactie Hoogspanning. Bij aankoop van een van de tien spannende toptitels krijgt de klant het prachtige dikke boek ‘Ooggetuige’ van Athol Dickson (nieuwwaarde 12,50 euro) er gratis bij. Athol Dickson is onmiskenbaar een spannendeboekenschrijver.

Rabobank ziet toekomst in de KTK MusicKidz

Christus Pantokrator Rusland, 17e eeuw 106½ x 66 cm

Christus is als Albeheerser op een troon in de hemelse sferen gezeten. Hij is gehuld in het gouden gewaad van de reeds ten hemel gevaren Christus. Op zijn schoot heeft Hij het opengeslagen boek met de tekst: “Komt allen tot Mij, die vermoeid zijt en belast zijt en Ik zal u verlichting schenken” (Mat. 11, 28). Rond Christus zijn een vierpuntige rode ruit (drie punten zijn zichtbaar) en een blauwe mandorla met cherubijnen en serafijnen zichtbaar. Met zijn voeten steunt Christus op de thronen, de vurige raderen met ogen. Het buitenste rode vierkant heeft in de hoeken de symbolen van de vier evangelisten, Matteüs de mens, Marcus de adelaar, Johannes de leeuw en Lucas de stier. Vanuit

‘Hoogspanning’ bij De Rank

www.

Foto v.l.n.r.: Direne Smit, Gerben Post, Rudi Meijerink en Marco Velema

De professionele aanpak van het KTK in combinatie met het stimuleren van muziekcultuur in Kampen geven de opleiding een uniek karakter. De opleiding groeit sterk en mede dankzij de Rabobank zijn er onlangs 25 nieuwe instrumenten aangeschaft voor de MusicKidz. Binnen het team van de MusicKidz is enthousiast gereageerd op de nieuwe hoofdsponsor en inmiddels

is er speciaal voor de MusicKidz een vrolijk oranje shirt en petje aangeschaft. Het Kamper Trompetter Korps kan nu dankzij de Rabobank meer invulling geven aan het cultureel ondernemerschap en kinderen die gratis muziekles willen volgen een plaats bieden. Kinderen vanaf acht jaar kunnen zich nu weer aanmelden bij R. Meijerink: (038) 332 14 89 of J. Dokter: (038) 332 26 05.

Interkerkelijke praise-avond Total Cross KAMPEN – In de Schalmei aan de Triangel 1 in Kampen vindt op zondag 5 juni om 19.00 uur de laatste praise-avond plaats van dit seizoen. Informatie: www.totalcross.nl

www.

brugnieuws .nl

Deze actie is geldig t/m 31-12-2011 Ikonenmuseum Kampen • buiten Nieuwstraat 2 Kampen tel. 038 - 385 84 83

Kijkers NVM Open Huizendag in de prijzen

Hebben jongens educatief gezien een andere benadering nodig dan meisjes? Wat kun je van meisjes verwachten en van jongens niet en andersom? Moeten gastouders onderscheid maken of is dat juist niet gewenst? Deze en andere vragen stonden centraal tijdens het Gastoudercongres dat de Kwaliteitskring Gastouderbureaus Overijssel 18 mei hield bij Landstede aan de Fuchsiastraat in Zwolle. werpen als seksualiteit, jongens- en meisjestaal, tv en computer, boeken en spel. Met het thema ‘eigen aardig-heden’ van jongens en meisjes werd ingespeeld op het verschil tussen jongens en meisjes en hoe hier mee om te gaan. Gedragsdeskundige Lauk Woltring (www.laukwoltring.nl) gaf een inleiding en twee verdiepingsworkshops. Het Gastoudercongres bleek geslaagd. De opkomst was groot, er werd zeer actief deelgenomen aan de workshops en de reacties van de aanwezige gastouders waren onverdeeld positief.

Bij ‘het kleinste huisje van Kampen’ zijn donderdag 19 mei de vijf wooncheques door de gezamenlijke NVM-makelaars van Kampen uitgereikt. De winnaars die hiervoor in aanmerking kwamen, zijn geloot uit de bezoekers van de NVM Open Huizen Dag van afgelopen maart.

PLAATSEN SCHUTTING TOEGESTAAN? De wet zegt dat iedereen zijn erf mag afsluiten. Dit kan bijvoorbeeld door een schutting te plaatsen. Wel is het mogelijk dat aan het materiaal waaruit de schutting bestaat of de hoogte van de schutting door de gemeente bepaalde eisen zijn gesteld. Daarnaast staat in de wet dat niemand misbruik mag maken van de bevoegdheden die de wet hem toekent. De wet noemt als voorbeeld waarbij iemand zijn bevoegdheid kan misbruiken dat hij het met geen ander doel doet dan om een ander te schaden. Onlangs moest de rechter beslissen of het plaatsen van een schutting in dat speciale geval misbruik van bevoegdheid was. Een pad gelegen op een perceel wordt door de eigenaren van achterliggende percelen sinds jaar en dag gebruikt om de openbare weg te bereiken. In overleg met de eigenaar van dat pad heeft één van de eigenaren, die van het pad gebruik maken (we noemen hem: Henk), dat pad onderhouden. Het betreffende perceel is in 2010 echter aan een ander (we noemen hem: Klaas) verkocht. Het

Ikonenmuseum Kampen, Buiten Nieuwstraat 2, Kampen di en woe: 13.00 – 17.00 uur, do t/m za 10.00 – 17.00 uur Entree: € 7,00 voor volwassenen Gratis voor kinderen tot 12 jaar en vrienden van het museum www.ikonenmuseumkampen.nl

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON GRATIS EEN KOP KOFFIE VOOR 2 PERSONEN.

Gastoudercongres over verschil jongens en meisjes

Het thema was: ‘eigen aardig-heden’ van jongens en meisjes. Meisjes willen poppen, jongens willen hutten. Jongens willen stoeien, meisjes willen tutten. Klopt dat wel en is het eigenlijk wel goed om zo te generaliseren? En als daar iets van waar is, hoe ga je daar mee om? Moet je dan het omgekeerde stimuleren, of moet je er juist in mee gaan als gastouder? Of kun je juist beter alle kinderen gelijk behandelen? Op het Gastoudercongres van de Kwaliteitskring Gastouderbureaus Overijssel werd dieper op deze en andere vragen ingegaan. Er werden verschillende workshops gegeven over onder-

Christus gaan telkens drie stralen naar de evangelisten, die daarmee de gaven van de Drieëenheid krijgen, de inspiratie voor hun evangelie. De ikoon was ooit het centrum van een Deësisrij in een kerkikonostase.

perceel grensde aan de eigendom van Klaas. Klaas heeft vervolgens met het gekochte perceel allerlei dingen gedaan waardoor het pad minder bruikbaar werd voor de achterliggende percelen. Henk was het daar niet mee eens. In een procedure, die Henk tegen Klaas had aangespannen, heeft de rechter beslist dat Henk geen erfdienstbaarheid van weg door verjaring heeft verkregen met betrekking tot dat pad. Klaas heeft vervolgens op het gekochte perceel een schutting geplaatst van 1.80 á 2.00 meter hoog. Hierdoor wordt aan Henk het zicht ontnomen op de westkant van het perceel dat nu van Klaas is en het zicht op de openbare weg. Klaas heeft voorts een deel van het pad in noordelijke richting verplaatst. Henk is het met het plaatsen van de schutting waardoor hem het vrije uitzicht wordt ontnomen oneens. Hij spant opnieuw een procedure aan tegen Klaas. Hij vraagt de rechter te bepalen dat Klaas de schutting moet verwijderen dan wel verlagen zodat hij weer vrij uitzicht heeft op het door Klaas gekochte perceel en

op de openbare weg. De rechter stelt voorop dat in principe ieder zijn erf mag afsluiten. Die bevoegdheid kan echter misbruikt worden. De rechter moet dus beoordelen of Klaas zo onredelijk heeft gehandeld dat een behoorlijk mens daartoe niet zou zijn overgegaan. Klaas stelt dat hij de schutting heeft geplaatst om de privacy te waarborgen. Op zichzelf is dat een te respecteren belang. Door de wijze waarop de schutting is geplaatst, wordt echter het enige vrij uitzicht dat Henk heeft en vele tientallen jaren heeft gehad, hem volledig ontnomen. Hierdoor wordt het belang van Henk onevenredig geschaad volgens de rechter. De rechter bepaalt daarom dat Klaas het vrije uitzicht van Henk moet herstellen. Klaas dient daartoe hetzij de schutting geheel te verwijderen hetzij de hoogte terug te brengen tot 80 centimeter. De rechter kijkt in deze kwesties naar de specifieke omstandigheden van het geval. In dit geval vond de rechter het blijkbaar belangrijk dat door het plaatsen van de schutting elk vrij uitzicht werd ontnomen.

Deelnemende NVM kantoren uit Kampen waren Bramer makelaars, Meuleman Makelaardij & Taxatiebureau o.z., Van Dijk makelaardij, Renes Leven en Wonen en Sinke Kampen B.V. De vijf winnaars ontvingen uit handen van de makelaars een wooncheque ter waarde van 200 euro, vrij te besteden bij Floorever Postuma B.V., Ambachtstraat 29 in Kampen. Zichtbaar tevreden blikken de NVMmakelaars terug op de afgelopen Open Huizendag. Het is goed om te zien dat de NVM Open Huizen Dag nog steeds populair is en dat er altijd weer een aantal verkopen uit voortvloeien. Woningzoekenden konden op de NVM Open Huizen Dag zonder afspraak binnenlopen bij de deelnemende woningen om zich breed te oriënteren op aanbod en prijs. De NVM Open Huizen dag wordt twee keer per jaar georganiseerd. De volgende NVM Open Huizen Dag vindt plaats op zaterdag 1 oktober 2011.

Vragen of behoefte aan een informatief gesprek? Bel het hieronder vermelde telefoonnummer of bezoek onze website: www.ijsseloevers.nl

TELEFOON (038) 332 55 55 Vragen? Bel IJsseloevers notarissen te Kampen, IJsselmuiden en Zwartewaterland, tel 038-3325555


Actie

DinsDag 31 mei 2011 • pagina 2

C1000 slagers gehaktbal

gekruid rund- en varkensvlees 500 gram

wit of volkoren zak 6 stuks

3.

2.

C1000 varkenshaas 500 gram

4.

99

7.

24

0.

0.

0.

Drinkpakjes fruitdrank en vruchtensap alle varianten 3 sets naar keuze

Bijvoorbeeld: 3 sets à 6 pakjes Appelsientje sinaasappelsap à 200 ml 33

6.

4.

22

Per combinatie kan de prijs verschillen. Bij de kassa krijgt u 33,34% korting op de totaalprijs.

2+1 GRATIS

3.

89

Hertog Jan, Bavaria Dommelsch of Palm bier

2.

N

1.

50

1.

88

Bijvoorbeeld: Dommelsch 3 kratten

00

7.

40

3. - 4.

C1000 Versmarkt Voordeelmarkt C1000 Versmarkt Voordeelmarkt

Van Mierlo Lovinkstraat 20 Kampen 038-3370610

ZATERDAG OPEN TOT 20.00 UUR

Kuiper

Dr. Damstraat 15 Kampen 038-3370390

ZATERDAG OPEN TOT 20.00 UUR

4.

7.

Fruittella, Mentos, Meller en Klene alle varianten 2 sets à 3 of 4 naar keuze

3.

PER GROOTVERPAKKING

Doritos, Nibb-it en Spookies

Bijvoorbeeld: 2 bussen deodorantspray invisible dry 86 à 150 ml

2. - 2. 48

80

2.

00

C1000 Versmarkt Voordeelmarkt

Joosten

Markeresplein 2 IJsselmuiden 038-3312728

ZATERDAG OPEN TOT 20.00 UUR

Week 22 • 2011, aanbiedingen geldig van maandag 30 mei t/m zaterdag 4 juni 2011 • Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden. Aanbiedingen niet bestemd voor grootverbruikers en/of wederverkopers • Slijterijaanbiedingen alleen geldig bij C1000 Kuiper

2. - 2. 88

97

Boomsma jonge jenever fles 1 liter

11.

79

9.

2.

99

99

10.

99

Gorter Beerenburg fles 1 liter

10.

49

6.

S

INHOUD 20 IJSJE

49

8.

alle varianten tandenborstels, floss en tandpasta 3 pakken of tubes naar keuze

Bijvoorbeeld: 3 tubes tandpasta 47 1-2-3 à 75 ml

4.

2.

98

Per combinatie kan de prijs verschillen. Bij de kassa krijgt u 33,34% korting op de totaalprijs.

Legner Lichte borrel

99

2.93

fles 1 liter

9.

Legner Fine (lichte vieux)

1+1 GRATIS

Oral-B tandverzorging

bevat: 2 Calippo’s sinas, 4 Festini’s aardbei, 4 Festini’s peer, 4 X-pops en 6 Raketten OP=OP

3 ZAKKEN

2 SETS

5.

Per combinatie kan de prijs verschillen. Bij de kassa krijgt u 50% korting op de totaalprijs.

Ola Max IJstrommel

alle varianten 3 zakken à 80-205 gram naar keuze

11.

99

99

alle varianten 2 stuks naar keuze

18

00

99

3.

Dove gezichts- en lichaamsverzorging

68

€ 2.50 KORTING

Snoep- en droprollen

2.

50

58

alle grootverpakkingen OP=OP flacon 5 liter, pak 3,02 of 5,06 kilo of set 3 flacons à 730 ml

KILO

VOORDEELPAK

29

+1 EXTRA UITZEGEL

16. - 18.

21.

alle varianten pak 400 gram

2 PAKKEN

92

72

C1000 Goudse 48+ plakjes kaas

alle varianten fruit- en kwarkyoghurt 2 pakken à 1 liter naar keuze

Robijn wasmiddel

Kipfilet

KIJK VOOR DE SPELREGELS OP WWW.C1000.NL/DAGJEUIT

2+1 GRATIS

32.58

5.

STUK 500 GRAM

2 PAKKEN

www.

Arla natuurlekkere Yoghurt

alle varianten 2 pakken à 1 liter naar keuze

VRIJDAG 3 P O IG D L E G N E E ALL NI EN ZATERDAG 4 JU

fijn bak 250 gram

89

0.

89

79

99

Old Amsterdam kaas

V00R 6 PERSONE

PER ZAK

C1000 champignons

69

C1000 magere drinkyoghurt

per stuk

99

99

I N U J 2 G A D R E D N DO G A D S T R A A V L E M E H LE ZIJN WIJ DE GEHNE! DAG GESLOTE

Uw Eigen Bakker roomboter appeltaart

C1000 puntjes

Actie DinsDag 31 mei 2011 • pagina 29

www.

89

9.99

7.99 fles 1 liter

7.99

2+1 GRATIS

Boswandeling Ballentines whisky

13.29

fles 0,7 liter

10.49 fles 0,7 liter

15.99

12.99


dinsdag 31 mei 2011 • pagina 30

www.

HEMELVAARTSDAG

GEOPEN.0D 0 uur

van 11.00 tot 17

Totaal vernieuwd! Laat u inspireren! Bij ons vindt u een uitgebreide presentatie sfeervol ingerichte interieurs. Wij geven u graag persoonlijk advies over kwaliteit, toepassingen en stijling. Kom onze vernieuwde showroom met uiteenlopende woon- en slaapartikelen bewonderen en maak kennis met Vizit Your Style Furniture en onze andere topmerken als Henders & Hazel, en Luxaflex.

Totaalinrichting van advies tot realisatie. U voelt zich thuis bij MTC Kampen!

Ertsstraat 10, Kampen Open: ma. gesloten di. t/m vr. 10.00 - 18.00 uur do. en vr. tot 21.00 uur zat. 10.00 - 17.00 uur

Tel. (038) 33 32 390 www.mtckampen.nl

meubelen | vloeren | raambekleding | interieuradvies

Meubel Totaal Concept in Kampen


dinsdag 31 mei 2011 • pagina 31

www.

Doggy Dreams krijgt nieuwe eigenaar Na zeven jaar besluit Jennie Tennekes te stoppen met haar hondenuitlaatservice Doggy Dreams.

Jonge Kampenaar slaat agent

Politie rekent agressieve man in

KAMPEN - De politie heeft zondagmorgen vroeg op de Oudestraat een 19-jarige Kampenaar aangehouden voor het slaan van een agent. Dat gebeurde toen agenten drie jongens, onder wie de 19-jarige Kampenaar, er op aanspraken toen hen de weg werd geblokkeerd, terwijl ze onderweg waren naar aanleiding van een melding. De jongen reageerde agressief en sloeg een van de agenten op de schouder.

KAMPEN - De politie heeft zondagmorgen vroeg een 22-jarige Kampenaar aangehouden. Aanvankelijk kreeg de man alleen een boete omdat hij weigerde te voldoen aan het verzoek van de politie om een geopend blikje bier weg te gooien dan wel in navolging van twee andere jongemannen met het blikje bier in een taxi te stappen. Dit omdat bier drinken op de openbare weg niet is toegestaan.

Bij zijn aanhouding verzette de jongen zich hevig. “Er moest pepperspray aan te pas komen om de man onder controle te krijgen”, aldus de politie. De andere twee jongens, beiden 17-jarige Kampenaren, probeerden de aanhouding te belemmeren. Ook zij zijn aangehouden. Omdat zij minderjarig zijn, zijn hun ouders ingelicht.

Scooterrijder met slok op achter stuur KAMPEN - Een 20-jarige scooterrijder uit Kampen, die zondagmorgen vroeg werd aangehouden op de Stadsbrug omdat hij zonder helm reed, bleek bij controle onder invloed van alcohol te verkeren. De jongen kreeg een tijdelijk rijverbod en een proces-verbaal.

Man opgepakt voor openbare dronkenschap KAMPEN - Een 24-jarige Kampenaar is zondagmorgen vroeg aangehouden voor openbare dronkenschap. De man gedroeg zich vervelend op de Noordweg en is ter ontnuchtering meegenomen, zo meldde de politie.

Aanhouding voor vernielen ruit KAMPEN - De politie heeft zondagmorgen vroeg een 20-jarige Kampenaar aangehouden wegens vernieling. Hij zou een ruit van een woning aan de Hanzelaan hebben vernield. Op basis van het signalement konden agenten de man aanhouden om hem vervolgens mee te nemen naar het bureau. De man bleek een mes bij zich te hebben. Het mes is in beslag genomen.

Jarenlang maakte zij met haar rode wagen deel uit van het straatbeeld van Kampen. Na de wandeling bracht zij de honden weer netjes terug. Jenny stopt met de uitlaatservice, met pijn in het hart, maar deze stap moest zij nemen. Marcella neemt per 1 juli het stokje over. Zij heeft al een ruime ervaring met honden, zowel met het uitlaten in groepsverband als met de verzorging. Zij heeft de opleiding dierverzorging gevolgd op MBO-niveau op het Groenhorst College in Barneveld. Marcella staat te popelen om te beginnen. Het is de bedoeling dat het 'rode wagentje' in het straatbeeld van Kampen

blijft, alleen zit er een ander achter het stuur. De service blijft hetzelfde, alleen is Marcella onder een ander telefoonnummer bereikbaar: 06-1333 8197. Doggy Dreams Koggerdaalder 16 Kampen 06-1333 8197

Marcella is de nieuwe eigenaar

TWT Motoren:

gemoedelijk en flexibel

De Kampenaar deed geen van beiden en weigerde ook zijn identiteitsbewijs te laten zien toen hem te verstaan werd gegeven dat hij een prent zou krijgen. Vervolgens wist de man bij zijn aanhouding los te komen, maar werd hij later alsnog gearresteerd.

Het motorrijdseizoen is weer begonnen. En wie op zoek is naar een goede tweedehandsmotor, kan een kijkje nemen bij TWT Motoren aan de Spoorstraat 41 in IJsselmuiden.

Snelheidscontrole naar aanleiding van klachten

Zijspanmotoren “We zijn gespecialiseerd in zijspanmotoren”, vertelt Hermeler. Samen met MotorPort Hengelo is hij in Nederland de enige dealer van TripTeq, die deze kwaliteitsmotoren verkoopt. Hermeler heeft voornamelijk BMW’s en Japanse motoren in zijn assortiment. Hij onderscheidt zich door kwaliteit en de lage prijzen omdat hij geen personeel in dienst heeft en niet over een grote showroom beschikt. Zijn zaak is laagdrempelig en transparant. Klanten kunnen gewoon in de werkplaats kijken. “Gemoedelijk en flexibel”, zo omschrijft hij TWT Motoren. Net zoals het rustige karakter en de ‘no nonse-mentaliteit’ van de motorrijders. TWT Motoren is van maandag tot en met donderdag van 19.00 tot 21.00 uur open, vrijdag van 8.00 tot 21.00 en zaterdag van 8.00 tot 18.00 uur.

KAMPERVEEN - De politie heeft vrijdagavond op de Naaldeweg een snelheidscontrole uitgevoerd naar aanleiding van klachten van omwonenden. Vijf bestuurders overtraden de maximum toegestane snelheid van 60 kilometer per uur. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 90 kilometer per uur. Alle overtreders hebben een proces-verbaal gekregen.

Jongen aangehouden voor diefstal fiets en betasten meisje KAMPEN - Een 17-jarige jongen uit Kampen is vrijdagavond aangehouden voor diefstal van de fiets van een 15-jarige plaatsgenote. Ook zou hij het meisje hebben betast. De twee waren met nog enkele andere personen in het parkje tussen de Ratelaar en de Zegge. Toen het meisje even niet oplette, bleek haar fiets weg te zijn. Even daarvoor had de 17-jarige Kampenaar nog op haar fiets gezeten. Het meisje sprak de jongen hierop aan, maar hij ontkende. Het meisje besloot de politie te bellen en de jongen ging er op dat moment met nog een paar andere mensen uit de groep vandoor. De jongen werd door de politie in zijn woning aangehouden.

Motorspecialist Hans Hermeler houdt zich bezig met de in- en verkoop van (tweedehands)motoren, onderhoud, reparatie en schadeherstel. Ook kun je er terecht voor motorbanden, accu’s, remblokken en filters.

TWT Motoren Spoorstraat 41 IJsselmuiden (038) 333 71 64 www.twtijsselmuiden.nl

Gevonden en verloren voorwerpen Deze kunnen gemeld en gebracht worden bij Stadstoezicht aan de Voorstraat 26 in Kampen, (038) 331 11 34. Bij verlies of diefstal van een Identiteitskaart / paspoort / rijbewijs moet een proces-verbaal worden opgemaakt bij de politie. Gevonden voorwerpen periode 21-05-2011 t/m 29--05-2011 Meerdere sleutelbossen gevonden en verloren. Zwarte tas met portemonnee en brillemapje, kinderspeelgoed laptop en telefoon, laptoptas met oa C.D ‘s en toetsenbord, meisjes sandaaltje maat 26 wit met zilverkleur en bloemetjes, fietstas merk Packers zwart / grijs met blauwe jas en enkele fietsonderdelen. MP 4 speler bruin / goud metallic. Verloren voorwerpen periode, 21-05-2011 t/m 29-05-2011 Gouden armband,horloge merk Pontiac, gouden ring en ketting, bril met gele glazen merk Bartimeus, mobiel Nolia zwart jas maat 146 en een map PGB info kleur paars, zwarte portemonnee met I.D kaart Deltionpas scooter rijbewijs, leren damesjas bruin maat M, bruin/beige portemonnee met Rabopas ,I.D kaart 5 euro aan contanten, witgoud/gouden

ring met een diamantje, invalide kaart op kenteken, platte schakel armband met aparte sluiting lus en een haak,bank, zwarte dubbelklap portemonnee met ING bankpas,scooter rijbewijs, I.D kaart,O.V kaart, CZ zorgpas , schoolpas Delion, Lake Side pas, gouden horloge rond klokje. Elke woensdagmiddag tussen 13.30 uur en 16.30 uur en op de zaterdagmorgen in de even weken tussen 10.00 uur en 12.00 uur kunnen in de Bovenhavenstraat nr 8 te Kampen gevonden / aangetroffen fietsen worden bekeken. Er moet wel rekening mee worden gehouden, dat er aangifte moet zijn gedaan van diefstal van de fiets en men het proces-verbaal moet tonen om de fiets mee te kunnen nemen.


dinsdag 31 mei 2011 • pagina 32

www.

START LOSSE KAART VERKOOP zaterdag 4 juni 9.00 - 16.00 uur met gratis hapje en drankje

ko o p o p rtjes a a k i n u j 4 ns op a en maak k t n ra gemen theaterar vooraf bij incl. diner marck De Botter

beeldend cabaret

Ulrike Quade Ulrike Quade World Photo Concert Fred Delfgaauw

06-10 08-10 21-10 02-11 03-11 10-11 17-11 23-11 25-11 01-12 08-12 15-12 21-12

Lenette van Dongen Van der Laan & Woe Erik van Muiswinkel Mylou Frencken Seth Gaaikema André Manuel Jeroen van Merwijk Sara Kroos Eric Koller Max van den Burg Lebbis Schudden Nathalie Baartman

Emmi@leo

dans

09-11 10-11 12-01 18-04

14-01 20-01 09-02 16-02 08-03 09-03 29-03 12-04 19-04 09-05

Paulien Cornelisse Hans Dorrestijn Sjaak Bral Arie Koomen & Edo Brunner Kees Torn Nilgün Yerli Tijl Beckand Femmage Roel C. Verburg Ellen Dikker

14-10 25-02 28-03 24-05 29-10 03-12

Spirit of the Dance Internationaal Danstheater Noord Nederlandse Dans Nationale Ballet - Giselle Sneeuwwitje en de 7 dwergen Introdans voor de jeugd

25-10 30-11 14-12 03-01 21-01 25-01 01-02 18-02 29-02 14-03 04-04 02-05 16-05

Buurman & Buurman Sinterklaas Wintercircus Tsaar Saltaan Waterwolf Hoe overleef ik… Jip en Janneke Oorlogswinter Clowntje Pompidoe Vet Kindercabaret XMIX Nif Naf Noef Nijntje

VET kindercabaret

jeugd en familie


dinsdag 31 mei 2011 • pagina 33

www.

musical

klassiek literair

15-11 14-03

Renate Dorrestein Ingmar Heytze & Ralph Rousseau

muziek

08-12 13-01

De Producers De Zangeres

Tijl Beckand

toneel

28-04

Zemtsov Altvioolkwartet Nederlandse Bachvereniging Sinfonia Rotterdam Nieuwjaarsconcert Nederlandse Bachvereniging Mayke en Matthijs Valerius Ensemble Cappella Amsterdam Larissa Groeneveld en Gwyneth Wentink Nederlandse Bachvereniging

show

02-10 07-10 12-11 05-01 28-01 05-02 26-02 17-03 01-04

Macbeth Danstheater Aya opera

jongeren

20-10 29-11

Online b o e ke n zaterdag 4 juni vanaf 12 uur op

www.stadsgehoorz aal kampen.nl

13-10 28-10 04-11 18-11 02-12 20-12 02-02 17-02 23-02 24-02

wereldmuziek

17-03 23-03 24-03 26-04 05-05

Stef Bos The Doors in Concert Wereldband - GO! Anne van Veen Rita Reys Gospel Christmas Percossa Maria Markesini Leoni Jansen The Best of Britain met Syb v.d. Ploeg Big Band plays the Beatles Pater Moeskroen Dichtbij Mattheüs Daniel Lohues Frank Boeijen

28-09 31-10

Siegfried La pietra del paragone

19-10 15-03 01-05 10-05

Jeans Gogol und Mäx Made in Berlin Het Groot Niet te Vermijden

01-10 27-10 11-11 24-11 07-12 10-12 07-01 11-01 14-02 29-02 03-03 16-03 06-04 07-04 27-04 03-05 11-05

Blind Date Het laatste nippertje De Misantroop Danton en de Franse revolutie Kantje Boord met Jon van Eerd Vincent en Theo Blind Date Mathilde Emmi@Leo Vertellingen van 1001 nacht J@loezie - Anne-Wil Blankers Doek! Blind date Tsjechov3 Oom Wanja Het diner Kom vanavond met verhalen Mannen komen van Mars...

15-10 22-02 22-03 05-04

Amsterdam Klezmer Band Fiësta Cubana Cristina Branco Kiev Koor

Kies een abonnement voor de eerste keus! WWW.STADSGEHOORZAALKAMPEN.NL


dinsdag 31 mei 2011 • pagina 3

Ter inzage: ontwerp-Natuurbeheerplan 2012 Overijssel Gedeputeerde Staten van Overijssel (GS) hebben op 24 mei 2011 het ontwerp van het Natuurbeheerplan voor het uitvoeringsjaar 2012 vastgesteld. In het Natuurbeheerplan wijzen GS de gebieden aan waar subsidies uit het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer mogelijk zijn voor (agrarisch) natuurbeheer. Daarnaast beschrijft het Natuurbeheerplan per (deel)gebied welke natuur- en landschapsdoelen van toepassing zijn. Subsidies worden op vrijwillige basis aangevraagd: agrariërs en andere (particuliere) beheerders maken zelf de keuze of ze al dan niet gebruikmaken van de mogelijkheden deel te nemen aan (agrarisch) natuurbeheer. Of subsidie ook daadwerkelijk verleend kan worden, besluiten GS medio november 2011. Op dat moment bepalen zij op basis van het beschikbare budget welke onderdelen van het natuurbeheerplan voor subsidie opengesteld kunnen worden. Inzien Het ontwerp van het Natuurbeheerplan ligt vanaf 30 mei 2011 tot en met 10 juli 2011 ter inzage in het provinciehuis te Zwolle, Luttenbergstraat 2, en is digitaal in te zien via: www.groenloketoverijssel.nl. Zienswijze GS vernemen van belanghebbenden graag hun reactie op het ontwerp-Natuurbeheerplan. U kunt hiertoe uw zienswijze indienen vóór 11 juli 2011. Uw zienswijze wordt betroken bij de te nemen beslissing. Degenen die reageren worden per brief in kennis gesteld van de reactie op hun zienswijze. Uw schriftelijke reactie kunt u sturen naar: Gedeputeerde Staten van Overijssel, t.a.v. de eenheid LNL, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle, onder vermelding van: zienswijze ontwerpNatuurbeheerplan. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de provincie Overijssel (telefoon 038 499 85 00).

Inkoop van:

Oud Goud, Smeltgoud, Juwelen, Antieke Juwelen, Ateliergoud, Oude Munten, Zilver, Penningen e.d.

Marcel’s Goud IJsselmuiden

De waarde van de edelmetalen word contant uitbetaald Verkoop van:

Nieuwe Gouden Juwelen: Kettingen, Armbanden, Ringen, Oorbellen, Horloges, Enkelbanden, Hangertjes, Slotjes e.d.

Verkoop van gedragen Gouden Juwelen Voor inlichtingen: 06-53245237 (na 12:00 uur) of 038-3317400 (na 16:30 uur) Openingstijden: Ma. Di. en Do. Wo. Vr. Za.

van 16:30 tot 20:30 uur van 19:00 tot 20:30 uur van 16:30 tot 22:00 uur van 12:00 tot 22:00 uur

Hoek Dorpsweg/Burg. Van Engelenweg, 8271 BM IJsselmuiden (glazen kiosk)

Inlichtingen Voor nadere inlichtingen over het ontwerpplan of het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer kunt u contact opnemen met het Groenloket (telefoon 0900 202 14 92, bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00-12.00 uur (€0,35 per gesprek). Mailen kan ook: groenloket@ landschapoverijssel.nl. Bij vragen over de besluitvormingsprocedure e.d. kunt u contact opnemen met de eenheid Landbouw, Natuur en Landschap van provincie Overijssel (telefoon 038 499 85 00).

Tege n inl e v e ring v an d e z e a dv e r t e nti e d e ho o gst e prij s v o o r uw ou d e gou d.

Een milde vorm van goudkoorts lijkt toe te slaan op de wereldmarkt. De grote vraag van goud wordt gestuwd door de grote vraag van juwelen minnende Aziaten en goudbeleggers die nu in goud investeren.

HET IS NU DUS DE TIJD OM UW GOUD TE VERKOPEN WANT DE GOUDPRIJS STAAT NU HOOG!!

AKTIE • AKTIE • AKTIE

TWEEDE ARTIKEL DE GRAAF

HALVE

PRIJS

AKTIE • AKTIE • AKTIE

Bekendmaking

www.

BRANDS & TRENDS OUDESTRAAT 95, TEL: 038 - 331 21 18 Wij zitten t.o. VAN BEEK LEDERWAREN

Onze merken: VANGUARD NZA Fellows Lacoste British Indigo

Blue Industry Pierre Cardin Ledûb STONES ALAN RED


dinsdag 31 mei 2011 • pagina 3

www.

Feestelijke avond voor vriendenkringen In het Ikonenmuseum werd afgelopen donderdag een gezellige avond georganiseerd voor alle Vriendenkringen van MEE IJsseloevers in Kampen.

zoek naar vrijwilligers die de Vriendenkringen willen ondersteunen.

Via de Beursvloer Kampen Tohopesate, waar in het kader van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen contacten en samenwerking tussen bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties worden bevorderd, is deze deal gesloten. “Van het Ikonenmuseum mochten we een zaal huren en catering Van Lente heeft voor de hapjes en drankjes gezorgd waar we 50 procent korting op kregen”, vertelt Jeanneke Lammers van MEE IJsseloevers.

MEE IJsseloevers Meeuwenweg 8-2 Kampen (38) 331 71 97

Vriendenkringen zijn door MEE IJsseloevers enkele jaren geleden gestart voor mensen met een beperking die zich wel eens eenzaam voelen. Voor wie bijvoorbeeld een verstandelijke of lichamelijke beperking heeft of autistisch is, is het best lastig vriendschappen te sluiten. Om toch samen met een groep van zo’n vijf mensen iets gezelligs te doen, zijn de Vriendenkringen bedacht, waarbij mensen met ongeveer dezelfde interesses bij elkaar worden gezocht. Deze groepen worden begeleid door een vrijwilliger. “Afgelopen donderdag zijn er onder begeleiding van studenten SPH en MWD spelletjes gedaan als bingo en Hints”, vertelt Lammers. Het was volgens haar voor zowel de zeven vriendenkringen uit Kampen als degenen die de deal sloten een leuke avond. “Je

zag iedereen genieten en het is mooi dat je op deze manier wat terug kunt geven.” MEE IJsseloevers is nog hard op

Lezersactie: We will rock you

'We will rock you' vertelt het verhaal van een wereld driehonderd jaar in de toekomst waar door mensen gemaakte muziek, op echte instrumenten, wordt verboden door de Killer Queen (Antje Monteiro). De enige muziek die wordt toegestaan is digitaal geproduceerde muziek. Galileo (John Vooijs) en Scaramouche (Marjolein Teepen) komen samen met een groep

jongeren, de Bohemians, hiertegen in opstand en gaan op zoek naar de handgemaakte rockmuziek. Het verhaal van 'We will rock you' wordt ondersteund door de muziek van

Queen. In totaal 25 hits, waaronder A kind of magic, Another one bites the dust, I want to break free en natuurlijk Bohemian Rhapsody, komen voorbij. Veelal in de Engelse versie. Is elk nummer op zich al een klassieker, tezamen zijn ze legendarisch. 'We will rock you' is tot en met 13 augustus exclusief te zien

in het Beatrix Theater Utrecht met in de hoofdrollen Floortje Smit, Martin van der Starre, Paul Donkers en Rutger Le Poole. Kaarten voor de diverse voorstellingen in mei en juni kosten 25 euro per stuk. Voor deze actie is een beperkt aantal kaarten beschikbaar: op = op!

AVOND

Zondag juni 2011 zondag 24 5oktober 2010 aanvang: 19.00 uur

LEZERSAANBIEDING BRUGMEDIA

SPECIAAL WE WILL ROCK YOU JUBILEUM CADEAU

BAPTISTEN GEMEENTE ‘DE SCHALMEI’ aan de Triangel 1 te Kampen Kosten: Geen! Er is alleen een collecte bij de uitgang

Wilt u meer weten over de avond of over Total Cross? Bel 06-13890063 (Hans de Ruiter) of mail: totalcross@live.nl

WWW.TOTALCROSS.NL

WE WILL ROCK YOU beleeft zijn 250ste voorstelling! Speciaal voor de lezers van BrugMedia vieren wij dit met een uniek jubileum aanbod

Nu slechts € 25,- per kaart!* BOEK NU!

bel SEE 0900-1353 (45cpm) o.v.v. ‘Brugmedia’

STOPT!

DEFINITIEF

13 AUGUSTUS 2011

* Actievoorwaarden: Aanbieding is boekbaar t/m 14 juni 2011. Boek telefonisch via 0900 1353 (45cpm) onder vermelding van ‘Brugmedia’. Aanbieding is geldig voor alle voorstellingen t/m 30 juni 2011. Minimaal 2 en maximaal 8 kaarten per boeking. Geldig voor rang 1, 2 en 3. Geen restitutie op gemaakte reserveringen en niet boekbaar in combinatie met andere aanbiedingen. Deze aanbieding is exclusief reserveringskosten. Joop van den Ende Theaterproducties behoudt zich het recht de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Voor deze actie heeft BrugMedia een beperkt aantal kaarten beschikbaar. Op = Op!

g leverin Snelle gs’ en ‘ big ba in f o bezorg s n e t Lo la f alen* o Zelf afh endijk

Zand nodig? Ga naar Stoter.nl

Z * depot

Ps. 69 :31 De naam van God wil ik loven met een lied, Zijn grootheid met een lofzang prijzen.


dinsdag 31 mei 2011 • pagina 3

www.

Volvo C30 1.8 Momentum 30.000 km, 02-2007 Volvo S60 diesel 173.607 km, 09-2005 V70 170 pk automaat LPG 06-2001 292.400 km blauw met.

VOLVO-SPECIALIST

Volvo 960 2.5 estate 260.177 km, 05-1995

AL RUIM 25 JAAR UW MAZDA-SPECIALIST WIJ ZIJN GESLOTEN VAN 29 JULI T/M 21 AUGUSTUS! MAAK OP TIJD UW APK AFSPRAAK!

Volvo S40 1.8 05-1998 Volvo 850 sedan 253.122 km, 08-1995 Volvo V40 1.9D 102 pk 303.600 km, 10-2000 Volvo S40 1.8 191.512 km, 1997

Kia Carens 1.6LX 79.050 km, 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.650,Mazda 323 1.5i LX SEDAN 89.000 KM, 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.950,Mazda 323 1.6i EXLUSIVE FASTBREAK 127.128 km, 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.950,Mercedes 190 2.0 automaat 1990 . . . . . 2.250,Mercedes 190e 1.8 210.000 km, 1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.250,Toyota Yaris Verso 72.000 km, 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.750,Kia Rio 1.3 5drs 74.000 km, 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500,Volkswagen Golf 1.6 5drs LPG-G3 168.000 km, 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.350,OLDTIMERS Mercedes 190 automaat 107.000 km, 1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.750,VW Golf II 1.6 met stuurbekr, belastingvrij! 1983. . . . . 2.950,-

Volvo 945 automaat 329.000 km, 05-1997 Opel Vectra 1.8 78.600 km, Roodmetallic, automaat, 1994

ouwd! r t r e v n o o w Ge

AUTOSERVICE

W W W. B O K O B V. N L

BOVAG AUTOBEDRIJVEN

WWW.AUTOBEDRIJFLOKHORST.NL Installatieweg 4 • Kampen tel. (038) 331 61 74

HASSELT

REPARATIE ALLE MERKEN Industrieweg 4B Kampen • Tel. 038-3319460

weekenddiensten

ta en Volkswagen Het adres voortechniek complete autoservice Huisartsen Kampen / IJsselmuiden bij de apotheek, Dr. Stolteweg 17-19, Zwolle (naast (de meest gangbare merken Wanneer u buiten de normale praktijktijden van uw de huisartsenpost, t.o. Sophiaziekenhuis), tel. 038op voorraad nieuw en gebruikt) TE KOOP AANGEBODEN • onderhoud en reparatie alle merken huisarts met spoed een dokter nodig heeft, kunt 4556227. Na 23.00 uur alleen met recept! • APK-station luxebestel- en kampeerauto’s u bellen met het speciale huisartsennummer tel. Dieren-Ambulance 24 uur per dag via tel. 060900-3336333. Dit geldt voor de volgende tijden 22701040 • moderne diagnose apparatuurOok aanwezig het onderhoud en dagen: op werkdagen tussen ‘s middags 17.00 Verloskundigen Praktijk Kampen van uw of techniek uur en ‘s morgens 8.00 uur. tijdens de weekeinden Wanneer de bevalling gaat beginnen of voor • accugespecialiseerd service en verkoop in Toyota encaravan Volkswagen (vrijdagmiddag 17.00 uur tot maandagmorgen 8.00 dringende vragen kunt u contact opnemen met camper verzorgen wij • banden service en verkoop uur), tijdens feestdagen de dienstdoende verloskundige, tel. 06-53109281. TANDARTS op 2 Juni van 12.00-12.30 uur, TandWanneer de verbinding niet tot stand komt kunt u • uitlaat service en verkoop heelkundig Zorgcentrum Kampen, Orkestlaan 150, ons oproepen via de waarneemdienst te Zwolle, tel. • schade afwikkeling 8265 RC KAMPEN. Tel: 038-3336140. 4 Juni 09.00038-4603591. Welke verloskundige dienst heeft is Ook het onderhoud TE KOOP AANGEBODEN 09.30 uur, J.W.J. Spaargaren, Burg. van Engelenweg terug te vinden op de poster in de wachtkamer of op van uw caravan of • glasschade reparatie Het adres voor com- Wacht met het onderhoud 4, 8271 AS IJSSELMUIDEN, tel. 038-3331714, en op www.verloskundigenkampen.nl • verkoop nieuw/gebruikt • onderdelen • onderdelen service

Het adres voor complete plete autoservice autoservice van uw caravan niet te lang.

camper verzorgen 5 Juni vanwij 12.00-12.30 uur, J.W.J. Spaargaren, Vurg.

Van Engelenweg 7, 8271 AS IJSSELMUIDEN, tel. 038-3331714. Voor zeer dringende gevallen buiten spreekuurtijden: tel. 06-53537743. Kijk voor meer informatie op www.tandartsinkampen.nl. Apotheek Ebbingepoort 1e Ebbingestraat 19 te Kampen, tel. 038-3312475. Geopend op vrijdag tot 19.00 uur en op zaterdag van 12.00-14.00 uur. Buiten deze uren kunt u terecht

Verloskundigen IJsselmuiden De dienstdoende verloskundige is bereikbaar via de mobiele telefoon 06-20002668, bij geen gehoor telefoonnummer 038-4603591. Voor vragen en het maken van afspraken is er telefonisch spreekuur van 13.00 uur tot 13.30 telefoonnummer 038-3324413.

Vervangend Dealer•van Microcar Ook het onderverkoop luxe- en vervoer mogelijk Laat alles grondig controleHet adres voor Het adres voor comDué en Bellier houd van uwWacht met het onderhoud bestelwagens complete s tevens verkoop van plete autoservice caravan of camper Kijk voor een volledig overzicht van alle • onderhoud en reparatie ren voor u er de weg mee •gebruikte Wij hanteren autoservice kerkdiensten op www.brugmedia.nl/kerk van uw caravan niet te lang. en nieuwe verzorgen wij alle merken Vervangend acceptabele tarieven brommobielen op gaat. Halen enmogelijk brengen • APK-station luxevervoer TE KOOP AANGEBODEN alles grondig controleWacht met het Laat onder• Prijsafspraak vooraf Vervangend BENZINE bestel- en kampeerauto’s vervoer mogelijk Peugeot 206 2.0-16V GTi JBL install. BMW 318 sedan executive, 18” lm. velgen 1999 houd van uw caravan ECC, alarm, stuurbekr. 2001 1.1 seduction, stuurbekr. cv meestal mogelijk diagnose is mogelijk wegC2mee • Wij hanterenniet te lang. ren voor u er deCitroen Peugeot 306 break 1.6, cv, stuurbekrachtiging 1997 kilometers tot max 52.000 km 2006 4x • moderne Peugeot 207 1.4 16V xs pack, airco, LM-velgen, Citroen C4 Berlin 1.4 seduction zeer nette auto 2007 stuurbekr. cv, 5-drs, 2005 • Wij hanterenacceptabele tarieven • Wij repareren en onderapparatuur aanwezig Renault Laguna 1.8 16v 89 kw, airco, cv 2001 Citroën Xsara 1.4 Berline 5-drs., stuurbekr., cv 1998 Laat alles grondig op gaat. Halen en brengen Renault Megane 1.6E 5-deurs 1996 Citroën Xsara Break 1.6. 2001 acceptabele tarieven Renault Megane Scenic 16 16V airco, cv 2001 Daewoo Nubira 1.6 4-deurs, airco 2003 • accu service controleren voor u er Het onderhoud van houden uw auto in en verkoop • Prijsafspraak vooraf Renault Twingo 1.2 1998 Fiat Punto 1.2, 66.000 km 2001 Toyota Yaris 1.0-16V stuurbekrachtiging 1999 Fiat Punto 2006 • Prijsafspraak vooraf de weg mee op gaat. • banden service en VW Golf Variant 1.6 2001 Ford Ka 1.3 c.v. airco 2007 is mogelijk uw caravan is bij ons overleg (dus u bepaalt meestal mogelijk meestal mogelijk VW Golf CL 55 kw 1998 Ford Mondeo 1.8 airco 1999 VW Golf 2.0 Variant GT uitvoering airco, c.v., stuurHyundai Coupe 2.0 airco, lm-velgen, mistlampen 2001 Halen en brengen is verkoop 1995 bekrachtiging, lm. vlgn. Hyundai 1.3 gs Exel 1995 in goede handen. • Wij repareren zelf wat u uitgeeft) • Wijenreparerenmogelijk en onderVolvo V40 1.8 airco, LM-velgen 2000 Jaguar X-type 2.5-V6 Executive • uitlaat service en onderhoudenOok full options o.a.: leer, cl. ctrl., cr. ctrl., 18” lm.vlgn. 2002 DIESEL uw APKuwCampers. Kia Carens 1.8-16V c.v., stuurbekr. 2001 Citroen C3 1.4 HDI, clim. Contr., cruise contr., 5-deurs 2005 van 7-pers. airco houden auto in Het onderhoud Het onderhoud Kia Joice 2.0 automaat 2000 verkoop Citroen Xantia 2.0 HDI, airco 2002 Kia Joice 2.0 16V 2000 Maak eens een afspraakauto in overleg (dus Ford Focus 1.6 tdci, break, airco 2005 van uw caravan is bij uw caravan Kia Picanto 1.0, 5-deurs, stuurbekrachtiging 2006 is bij ons Ford Mondeo 2.0 TDCI Titanium Business uitvoering 2010 overleg (dus u bepaalt - Nieuwe • zuinige en stillere schade afwikkeling Maserati Biturbo el. ramen, stuurbekr. 1983 Peugeot 206 1.4 HDI zeer zuinig 2003 u bepaalt zelf wat u Tel. 038 477 12 76 ons in goede handen. Nissan Note 1.4 16v LM-velgen, clim.control, DCI Common rail motor Peugeot 406 break 1.9 d turbo 1999 mistlampen, trekhaak, 22.000 km. 2006 in goede handen. Peugeot 407 1.6 16v, airco HDI 2005 • glasschade uitgeeft) zelf wat u uitgeeft) Ook APK Campers. Nissan Prairie 2.4 E5ST c.v., stuurbekrachtiging 1995 - Enige brommobiel met Skoda Octavia combi 1.9 tdi, clim.control 2006 tijd Oké • Uw AD-Autobedrijf in de buurt Nissan Primera 1.6 airco, c.v. 1997 Skoda Roomster 1.9 TDI Navigatie, clim.control standaard airbag Ook APK Campers. reparatie Opel Agila 1.2 enjoy, airco, cruise contr., LM-velgen 2005 cruise contr. 2007 Opel Astra 1.6 1998

- 45 km auto Maak eens een .nl afspraak - Rijden met038-477 het AM rijbewijs selt • tel. 12 76 • hkuterman@planet Tel. 038 - 477 12 76 officiële microcardealer

op en top rijplezier!

45

Altijd Oké

VW Bora 1.9 TDI Aut., clim.control, cr. contr., LM.velgen Opel Astra stationwagon 1.6 16V, Cv 1998 VW Polo 1.9 D Opel Meriva 1.6 mistlampen, airco 2004 LPG-G3 Opel Omega 2.5 V6 automaat, fulloptions 2000 Nissan Primera 1.8, clim.control Opel Vectra 2.5 CDX V6 irmscher, clim.control 1997 Renault Clio 1.6 16V, airco, LM-velgen Opel Vectra 1.6 16V aut., stuurbekr., LM-velgen 1998 Opel Vectra 1.8 16V lederen bekleding 2001 Opel Zafira 1.6 Elegance 2001 Peugeot 206 CC 1.6 KOEKOEKSWEG 15 16v - IJSSELMUIDEN - TELEFOON 0382001 - 331 65 59

Autobedrijf Nieuwbroek

• Uw AD-Autobedrijf in de buurt

industrieweg 23, hasselt tel.12038-477 12 76 • hkuterman@planet .nl Industrieweg 23 • 8061 RB Hasselt • Tel. 038 -• 477 76 • www.autoservicehasselt.eu WWW.AUTOBEDRIJFNIEUWBROEK.NL Bezoek nu ook onze digitale showroom:

2003 1999

2000 2002

Autobedrijf Nieuwbroek

KOEKOEKSWEG 15 - IJSSELMUIDEN - TELEFOON 038 - 331 65 59 Bezoek nu ook onze digitale showroom:

WWW.AUTOBEDRIJFNIEUWBROEK.NL

0% RENTE BIJ 3 JAAR OP DE 107 TOT € 2.520 GEEN BPM EN GEEN WEGENBELASTING EXTRA INRUILPREMIE FINANCIERING TE VEEL VOORDEEL Autobedrijf Nieuwbroek

KOEKOEKSWEG 15 - IJSSELMUIDEN - TELEFOON 038 - 331 65 59 Bezoek nu ook onze digitale showroom:

VOOR EEN ADVERTENTIE WWW.AUTOBEDRIJFNIEUWBROEK.NL

Gem. verbr. (afh. van type motor en model) l/100 km: 3,8-6,4; km/l: 26,3-15,6; CO2: 98-155 gr/km.

PEUGEOT 107 V.A. € 6.940,0 PEUG PEUGEOT GEOT 206 206+ V V.A. A €8 8.840,840 PEUGEOT P 207 V.A. € 10.840,-

AUTO PALACE KAMPEN IJsselmuiden Kleiland 2 Tel.: 088 003 55 25 www.autopalace.peugeot.nl Peugeot 107 XR

Contantprijs

Aanbetaling / inruil

Totaal Krediet bedrag

Looptijd in maanden

Debetrentevoet

Jaarlijks kostenpercentage

Maandbedrag

Totaal te betalen bedrag

€ 6.940,00

€ 2.960,00

€ 3.980,00

36

0.0%

0.0%

€ 111

€ 3.980,00

Peugeot 206+

€ 8.840,00

€ 3.880,00

€ 4.960,00

36

0.0%

0.0%

€ 138

€ 4.960,00

Peugeot 207

€ 10.840,00

€ 3.875,00

€ 6.965,00

36

0.0%

0.0%

€ 193

€ 6.965,00

In de genoemde consumentenadviesprijs zijn de bonus-malusregeling op basis van de CO2-uitstoot, max. € 1.250,- inruilpremie en maximaal € 1.099,- Green by Peugeot-premie bij inruil van een auto ouder dan 1995 verwerkt. Acties geldig t/m 31 juli 2011. Afgebeeld model kan afwijken van de werkelijkheid. Wijzigingen voorbehouden. Kijk op Peugeot.nl voor de voorwaarden of vraag ernaar in onze showroom. Financiering verstrekt door Peugeot Finance, handelsnaam van PSA Finance Nederland B.V (registratienummer AFM 12007744). Toetsing en registratie bij BKR te Tiel. Meer info en voorwaarden via www.peugeot.nl. Actie geldig tot en met 31 juli 2011, actiemaximum op de 107 is € 4.000,-, op de 206+ € 5.000,- en op de 207 € 7.000,-.


dinsdag 31 mei 2011 • pagina 3

Ondernemers in Kampen komen massaal op manifestatie af

2011

www.

Alle genomineerden willen hierbij Business Event Kampen, alle sponsoren, organisaties en mensen die hun medewerking hebben verleend aan dit evenement hartelijk bedanken. Tijdens de eerste editie van het Business Event gemeente Kampen op maandag 23 mei waren ruim 375 ondernemers uit Kampen er getuige van hoe enkele collega’s in het zonnetje werden gezet. Reden was de manier waarop zij zich onderscheiden op het gebied van innovatie, duurzaamheid, expansie of maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hoofdsponsor Rabobank IJsseldelta is tevreden met de manier waarop het event het bedrijfsleven van Kampen nadrukkelijker op de kaart heeft gezet. In de Stadsgehoorzaal zaten de genomineerden voor de categorieën ‘Starter van het Jaar’, ‘Ondernemer van het Jaar categorie Industrie en Dienstverlening’ en ‘Ondernemer van het Jaar MKB en Detailhandel’ vol spanning te wachten toen oud-tv-presentator en oud-nieuwslezer Gijs Wanders juryvoorzitter Robert Tjeenk Willink het woord gaf. ‘Starter van het Jaar’ werd Gastouderbureau Tante Vroesh, ‘Ondernemer van het Jaar MKB en Detailhandel’ werd Aardbeienkwekerij Kalter en ‘Ondernemer van het Jaar Industriële Dienstverlening’ werd M&R Micro Imaging. Zij kregen hun Award uit handen van Kampens Burgemeester Bort Koelewijn. Daarnaast werd de Rabo Award uitgereikt aan de ‘Meest Innovatieve Ondernemer’, te weten Creative Led. Dit bedrijf heeft zich het afgelopen jaar op het gebied van innovatie het best onderscheiden en zijn klanten op een verrassende, vooruitstrevende manier bereikt.

Eerste editie

Business Event gemeente Kampen smaakt naar meer!

Paul Verhoef, directeur Bedrijven bij Rabobank IJsseldelta: “Als hoofdsponsor kijken wij terug op een zeer succesvol evenement. Als bank willen we onze betrokkenheid met en waardering voor de ondernemers uit de regio tonen. Dan is het goed om te zien dat zoveel van hen dit event de moeite van een bezoek waard vinden. Wat mij betreft verdienen niet alleen de genomineerden of de winnaars van de Awards, maar alle hardwerkende ondernemers uit de regio het om in het zonnetje te worden gezet. Zij zijn namelijk van grote waarde voor onze regio. Ik ben er dan ook van overtuigd dat dit event een vervolg gaat krijgen.” Gastouderbureau Tante Vroesh Bianca Diender-Schrijer van Gastouderbureau Tante Vroesh wil als ‘Starter van het Jaar’ iedereen heel hartelijk danken voor alle aandacht, felicitaties, bloemen en lieve attenties. “In het bijzonder wil ik de volgende mensen bedanken: Mijn man, kinderen, familie en vrienden die mij steunen en helpen waar nodig. Geri-Anne Gieling, mijn vriendin, met wie ik samen

Tante Vroesh heb vorm gegeven. Bianca Lijster en Bea Mantel (ZZP), betrokken freelancers waar ik al vele jaren met plezier mee samenwerk. En natuurlijk bedank ik ook de kinderen, ouders en gastouder. Ik vind het een feest om samen met of voor jullie te mogen werken.“ ATK-RTK-De Kofferbak “Bijzonder trots op het juryrapport van ATK-RTK-De Kofferbak”, dat is in het kort de reactie van eigenaar Joep Roth. Het bedrijf bestaat dit jaar 25 jaar en de nominatie voegt een extra dimensie toe aan de feestelijkheden. En die zijn nog niet voorbij. Binnenkort staat de presentatie van het boek ‘Duurzaam op weg’ op het programma, een nieuw hoogtepunt in dit jubileumjaar. Om het feest compleet te maken is ook nog eens bekend geworden dat ATK-RTK-De Kofferbak, die moet verhuizen in verband met de revitalisering van het Haatland, op nog geen 50 meter afstand van de huidige locatie gaat bouwen. Niet alleen voor het eigen bedrijf, er wordt een bedrijfsamenwerkingsgebouw gerealiseerd. Aardbeienkwekerij Kalter Richard en Annet Kalter van Aardbeienkwekerij Kalter willen als ‘Ondernemer van het Jaar MKB en Detailhandel’ tot slot ook hun dank uitspreken. “Het was al geweldig om tijdens het Business Event tussen zulke leuke en gedreven ondernemers te staan. Als je dan ook nog wordt gekozen als winnaar ‘Ondernemer van het jaar MKB Kampen’, dan is dat natuurlijk helemaal super!! We willen dan ook iedereen bedanken voor alle felicitaties in welke vorm dan ook. Dat vele mensen van onze aardbeien en moestuinproducten genieten en ons daarom de prijs gunnen doet ons erg goed. Deze prijs is een stimulans om volgend jaar op onze nieuwe locatie op een nog duurzamere en innovatieve manier ons bedrijf voort te zetten. Zodat jong en oud kan genieten en beleven hoe puur en vers groente en fruit kunnen zijn. Tot slot willen we graag de organisatie Business Event, Rabobank, gemeente Kampen en overige sponsoren bedanken, dat door en met hen deze avond een groot succes is geworden. We hopen dat dit volgend jaar gevolg krijgt, er zijn nog zoveel mooie bedrijven in de gemeente Kampen. Nogmaals hartelijk bedankt!”

Meer informatie over het Business Event gemeente Kampen staat op www.rabobank.nl/ijsseldelta.


dinsdag 31 mei 2011 • pagina 3

www.

Categorie: Starter van het jaar In de categorie ‘Starter van het jaar’ volgt hieronder het juryrapport van de genomineerden.

Winnaar: Tante Vroesh “Tante Vroesh biedt kinderopvang in een vertrouwde huiselijke omgeving, ten opzichte van grootschalig ingerichte kinderopvang. Hiermee is een geslaagd concept ontwikkeld voor de ouders van nu.” Tante Vroesh Kerkstraat 4 T: (038) 851 18 72

8261 BC Kampen Info@tantevroesh.nl

www.twitter.com/tantevroesh

Restaurant Binnen “Met respect voor de historische locatie (pand en omgeving) een modern en verrassend restaurant dat veel mensen aanspreekt.“ Binnen Eten & Drinken Kampen Buiten Nieuwstraat 48261 AV Kampen T: (038) 333 64 00 info@binnenetenendrinken.nl www.binnenetenendrinken.nl

Werkis Uitzendbureau “Binnen de keiharde uitzendwereld heeft Werkis zich heel snel een eigen positie veroverd, en voert ze actief beleid voor vorming/ontwikkeling van eigen personeel en uitzendkrachten.” Werkis Uitzendbureau Oudestraat 68 8261 CS Kampen www.werkis.nl

T: (038) 333 83 28 F: (038) 333 29 22


dinsdag 31 mei 2011 • pagina 3

www.

Categorie: MKB en detailhandel In de categorie ‘MKB en detailhandel’ volgt hieronder het juryrapport van de genomineerden.

Winnaar: Aardbeienkwekerij Kalter “Hebben met hun product- en marketingstrategie een geheel eigen plaats veroverd in de fruitindustrie, naast hun activiteiten voor voedselbank en boerderijwinkel Moestuin.” Aardbeienkwekerij Richard en Annet Kalter Koekoeksweg 21 8271 PC IJsselmuiden T: (038) 385 97 19 F: (038) 385 97 21 info@kalteraardbeien.nl www.kalteraardbeien.nl www.twitter.com/kalteraardbeien

Dolco Verhuur “Een nuchtere ondernemer van het type “niet kletsen maar poetsen”, die in ruim dertig jaar twee Kamper bedrijven van naam heeft opgebouwd.” Dolco Verhuur Carlsonstraat 8 T: (038)-332 63 91

8263 CA Kampen F: (038) 333 76 14

info@dolcoverhuur.nl

www.dolcoverhuur.nl

ATK-RTK-De Kofferbak “Een dynamisch en creatief ondernemer die verder kijkt dan zijn core-business: garagebedrijf. Heeft bij alles wat hij doet oog voor zijn omgeving en stimuleert volwassenen en kids bij hun persoonlijke groei/interesse in techniek en theater.” ATK-RTK-De Kofferbak Ambachtsstraat 9-11 8263 AJ, Kampen

T: (038) 331 59 40 www.atk-rtk.nl


dinsdag 31 mei 2011 • pagina 0

www.

Categorie: Industrie en Dienstverlening In de categorie ‘Industrie en Dienstverlening’ volgt hieronder het juryrapport van de genomineerden.

Winnaar: M&R Micro Imaging “Marktleider in Nederland, maar plaatselijk toch tamelijk onbekend. Louis van Erven mag zeker trots zijn op het binnen zijn branche neergezette en doorlopend innoverende concept van digitalisering/ archivering en archiefbeheer. M & R micro-imaging bv Carlsonstraat 13 8263 CA Kampen info@mr.nl

T: (038) 332 69 18 F: (038) -331 17 61 www.mr.nl

Wezenberg Groep “ Binnen een zeer concurrerende markt waar de marges minimaal zijn, ziet Wezenberg kans het bedrijf steeds verder te laten groeien. De Wezenberg-trailers zie je overal, ook hun LZV-trailers, die op het gebied van verdere ontwikkeling in duurzaamheid rijdende visitekaartjes van het bedrijf zijn.” Wezenberg Groep Veilingweg 1 8271 PX IJsselmuiden info@wezenberg.nl

T: (038) 33 15 108 F: (038) 331 99 05 www.wezenberg.nl

Creative Led (winnaar van de Rabo Innovatie Award) “Onderscheidt zich op een toch al innovatieve markt door durf om te ondernemen, nu in LED Billboards met energiezuinige kwalitatief hoogwaardige LED Tubes. Jammer alleen dat sinds de plaatsing van de billboards bij FC Zwolle, het clubresultaat niet lichtgevend bleek…” Creatieve LED Carlsonstraat 12 8263 CA Kampen www.creative-led.eu

T: (038) 337 42 65 info@creative-led.eu


dinsdag 31 mei 2011 • pagina 1

www.

‘Ondernemers van het jaar MKB/Detailhandel’

Kalter Aardbeien Van harte gefeliciteerd met het winnen van jullie prijs!

Kom aardbeien kopen bij:

U vindt ons op de volgende markten:

Maandag Kampen Meeuwenweg Vrijdag IJsselmuiden Markeresplein Zaterdag Kampen Penningkruid

Kijk ook eens op: www.vitamientje.nl


dinsdag 31 mei 2011 • pagina 2

www.

Hoofdsponsor:

et o der reep, enomineerden siness vent emeente Kampen, r voor itter a er oef dire tievoor itter abobank sse de ta en b r emeester Koe e i n.

eenk

i ink,

Official partner:

Namens organisatie en Businesspartners

Gefeliciteerd!!!

Media partner:

Alleen maar winnaars in de Stadsgehoorzaal! Businesspartner:

De eerste editie van het Business Event gemeente Kampen is een avond om met veel plezier op terug te kijken. Dit werd bevestigd e eerste editie van et siness vent emeente Kampen kende een oede opkomst.

door de vele positieve reacties van de aanwezige gasten en de media. De organisatie bedankt alle businesspartners, commissieleden en gasten hartelijk voor hun ondersteuning en belangstelling.

is van

anders in esprek met erkis it endb rea .

erben en eri a ost

e e i napraten op een dr k be o

Graag tot ziens in 2012!

t net erkterras.

ComitĂŠ van aanbeveling

- M. Joosten, voorzitter Ondernemers Vereniging IJsselmuiden

- B. Koelewijn, burgemeester gemeente Kampen

- F. Helleman, voorzitter Ondernemers Vereniging Kampen

- P. Treep, wethouder Economische Zaken gemeente Kampen

- M. Santman, voorzitter Vereniging Ondernemers Contacten Kampen

- H. Both, voorzitter (a.i.) IndustriĂŤle Club Kampen

- G. Koersen, voorzitter ZP Kampen

fullservice audio-visueel productiebedrijf


dinsdag 31 mei 2011 • pagina 3

Wij feliciteren alle prijswinnaars en genomineerden van het Business Event Kampen 2011.

www.

Europa-allee 6 | 8265 VB Kampen | Tel: 038 - 331 30 77 | Fax: 038 - 332 31 07

Rabobank IJsseldelta feliciteert alle winnaars en genomineerden Business Event Kampen 2011 Rabobank IJsseldelta kijkt als hoofdsponsor terug op een geslaagde avond van Business Event Kampen. Wij wensen alle winnaars en genomineerden veel plezier met het behaalde succes!

Rabobank IJsseldelta feliciteert Rabobank IJsseldelta feliciteert winnaars en genomineerden allealle winnaars en genomineerden Business Kampen Business EventEvent Kampen 2011 2011 Rabobank IJsseldelta feliciteert alle winnaars en genomineerden Business Event Kampen 2011

Rabobank IJsseldelta kijkt als hoofdsponsor terug op een geslaagde avond van Business Event Kampen. Rabobank IJsseldelta kijkt als hoofdsponsor terug op een geslaagde avond van Business Event Kampen. Wij wensen Wij wensen alle genomineerden veel plezier met het behaalde succes! alle winnaars en genomineerden veelwinnaars plezier met heten behaalde succes!

Rabobank IJsseldelta kijkt als hoofdsponsor terug op een geslaagde avond van Business Event Kampen. Wij wensen alle winnaars en genomineerden veel plezier met het behaalde succes!

Samen ambities realiseren. Samen ambities realiseren. Samen ambities realiseren. Dat isishet idee. Dat het idee. Dat is het idee.

Samen ambities realiseren. Dat is het idee.

www.rabobank.nl/ijsseldelta www.rabobank.nl/ijsseldelta www.rabobank.nl/ijsseldelta

Rabobank. EenEen bank Rabobank. bankmet metideeën. ideeën.

Rabobank. Een bank met ideeën.


dinsdag 31 mei 2011 • pagina

www.

bcoreclameburo.nl

In contact met uw doelgroep

www.bcoreclameburo.nl

Hoofdsponsor:

Media partner:

Businesspartner:


dinsdag 31 mei 2011 • pagina

www.

Eerste lustrum Ans Baarslag bij Beersma Mode Het is inmiddels alweer ruim vijf jaar geleden dat Ans Baarslag de scepter ging zwaaien bij Beersma Mode. "Ik was voorheen fabrikante van damesblouses en leverde aan Beersma", vertelt ze. "Zodoende heb ik de zaak leren kennen. Eigenaar Johan Beersma had na 43 jaar echter geen opvolger en ik wilde de winkel wel overnemen." Terwijl zijn vrouw de zaak graag van de hand wilde doen, was Beersma daar zelf niet direct aan toe. Na een jaar of twee was hij daaraan gewend geraakt en is de winkel in goede harmonie overgedragen. Baarslag: "Het contact met de vorige eigenaren is nog steeds erg goed." Met een kleermakersopleiding en ervaring als lerares op zak, nam ze de zaak over. Dat ging volgens haar heel soepel. "De eerste tijd ben ik nog samen met Beersma op inkoop gegaan. Qua assortiment moesten we natuurlijk aan blijven sluiten bij wat we al deden. De naam Beersma Mode heb ik gehouden, want wie kent Ans Baarslag nou?" Ze zegt dat de eerste vijf jaren snel voorbij zijn gegaan. "Je moet je steeds aanpas-

soonlijke contact en een gezellige en gemoedelijke zaak vind ik heel belangrijk." Ter gelegenheid van het eerste lustrum van Baarslag bij Beersma Mode, krijgen alle klanten deze week 10 procent

sen aan de mensen en de markt. Eerst hingen de broeken en rokken nog op een rij, nu werken we meer in kleurthema's. Als winkel kun je steeds maar kleine aanpassingen doen, want klanten ervaren het al gauw als grote." Beersma Mode heeft nog steeds een grote vaste klantenkring en daar komen volgens Baarslag nog steeds nieuwe klanten bij. "Wij zijn een speciaalzaak voor dames vanaf zo'n veertig jaar en ouder. Lang niet iedere stad heeft een groot assortiment voor deze doelgroep, daarom krijg ik ook veel klanten uit de regio. Bovendien, waar word je nog goed geholpen, heb je vrij parkeren om de hoek en word je van huis gehaald als je slecht ter been bent? Die service, het per-

korting op de totale voorjaarscollectie. Beersma Mode Hogenkampspassage 2 8022 EL Zwolle • (038) 453 24 26

Nikkie Plessen zoekt mooiste brillengezicht

Wie heeft het mooiste brillengezicht van Zwolle? Nikkie Plessen roept alle brildragers uit Zwolle en omgeving op om zich in te schrijven voor de ‘Brildrager van het Jaar 2011’ verkiezing van Specsavers.

De modieuze presentatrice en actrice presenteert dit jaar de twaalfde editie van dé verkiezing voor brildragend Nederland en is op zoek naar mensen die er met bril geweldig uitzien. Alle brildragers tussen de zestien en dertig jaar kunnen zich inschrijven op de website www. specsavers.nl/brildragervanhetjaar en via social media zoveel mogelijk mensen oproepen om op hen te stemmen. Uiteindelijk strijden twaalf finalisten - uit elke provincie één - om de titel ‘Brildrager van het Jaar’ tijdens de spannende finale in Amsterdam op 15 september. De

winnaar maakt kans op een contract bij het Nederlandse modellenbureau Favourite Models. “Ik draag een bril omdat ik er één nodig heb, maar vooral omdat ik van brillen houd. Mijn bril is onderdeel van mijn outfit, ik zie het als een sieraad. Tegenwoordig zie je steeds meer mensen waarvoor de bril een belangrijk modeaccessoire is. Naar deze brildragers ben ik op zoek!”, zegt Nikkie Plessen. “Ik hoop dat alle mensen uit Zwolle die er met bril fantastisch uit zien zich inschrijven voor de verkiezing. Wie weet zie ik je terug bij de finale in Amsterdam.”

Open avond op de Gereformeerde Hogeschool Alle examenkandidaten die nu al weten dat ze met glans zijn geslaagd kunnen bij de Gereformeerde Hogeschool in Zwolle hun opleiding versneld doen. Toekomstige studenten kunnen op donderdag 9 juni tijdens de open avond van de GH informeren naar de mogelijkheden. De pabo van de GH is één van de opleidingen die een dergelijke route aanbiedt. Opleidingscoördinator Bert Kuiper: “Als je goed kunt plannen, stressbestendig bent en houdt van doorpakken, dan moet je zeker informeren naar deze route, want het scheelt je toch een jaar.” Ook de opleiding Verpleegkunde kent een driejarige route voor vwo’ers. De GH houdt op donderdag 9 juni een open avond van 19.00 tot 21.00 uur. De hogeschool biedt de opleidingen Pabo, Universitaire Pabo, Opleiden in de school, Verpleegkunde, SPH, MWD, Godsdienst-Pastoraal Werk en Godsdienstleraar. Daarnaast worden de masters Leren en Innoveren, Special Educational Needs, Educational Leadership en Godsdienstleraar aangeboden. Een routebeschrijving en het programma staan op www.gh.nl. Het bezoekadres van de GH is Grasdorpstraat 2 in Zwolle.

HEMELVAART EN 2E PINKSTERDAG GEOPEND

NU EXCLUSIEF BIJ SLAAPKENNER GENEMUIDEN HEEL VEEL VOORDEEL OP EASTBORN MATRASSEN MET

25% KORTING

WILT U EEN SLAAPADVIES OP MAAT, KOM DAN EENS NAAR SLAAPKENNER GENEMUIDEN EN ERVAAR HET VERSCHIL.

SLAAPKENNER GENEMUIDEN Schering 23 8281 JW Genemuiden 038 - 385 97 95 info@slaapkennergenemuiden.nl www.slaapkennergenemuiden.nl OPENINGSTIJDEN Maandag: gesloten Dinsdag t/m donderdag: 10.00 - 18.00 uur Vrijdag: 10.00 - 21.00 uur (koopavond) Zaterdag: 10.00 - 17.00 uur Andere tijden zijn op afspraak mogelijk


dinsdag 31 mei 2011 • pagina

www.

Leerling timmeren of metselen

Praktijkopleiding Bouw is een praktische, erkende, opleidingsorganisatie voor leerling(en) die hun toekomst zien in de bouw. Praktijkopleiding Bouw voorziet in verschillende opleidingen tot vakkracht in de bouw op verschillende niveaus. Ze is ontstaan, en fungeert sindsdien, als samenwerkingsverband ván en vóór alle aangesloten bouw- en metselbedrijven in de regio’s Friesland en Zwolle/Kampen. Praktijkopleiding Bouw tracht stabiliteit te bereiken in het voorzien van voldoende opgeleid personeel voor de bouw, ook in deze dynamische tijd. Stabiliteit voor de bedrijven én voor de leerlingen door zorg te dragen voor voldoende opleidingsplaatsen en voor voldoende aanwas van talent voor de toekomst. De achtergrond, kennis en goede betrekkingen in beide werelden zijn hierin onderscheidend. Praktijkopleiding Bouw vertegenwoordigt de dubbelrol van zowel werkgever als opleider voor de leerling(en)-/werknemer(s). In de opleidingen is ze verantwoordelijk voor het praktijkgedeelte van de verschillende bouwopleidingen. Dit doet zij in samenwerking met de verschillende regionale opleidingscentra. Verdere partners in samenwerking zijn onder andere de VMBO-scholen, Fundeon, Bouwend Nederland en de bedrijven/bedrijfstak zelf.

Heb je net examen gedaan of, wil je graag van opleiding veranderen of, ben je op zoek naar een andere baan of, ben je momenteel werkloos... en ben je graag met je handen bezig, heb jij de juiste motivatie en instelling.

P P EE R RS SO ON N EE EE LL S SD D II EE N NS S TT EE N N

Zendijk Zendijk Personeelsdiensten Personeelsdiensten heeft heeft de de volgende volgende vacatures: vacatures: Voor een relatie in de regio Voor een relatie in de regio

zoeken iemand voorvan de functie Voor een wij goede relatie ons zijnvan: wij zoeken wij iemand voor de functie van: op zoek naar

Allround Allround Meubelmaker Meubelmaker SLOPERS

DAN IS DE BOUW IETS VOOR JOU!

Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor twee jaar. Je gaat 4 dagen werken en 1 dag naar school. Je krijgt over 5 dagen salaris, dus ook over de schooldag. Daarnaast krijg je o.a. reiskosten, werkkleding en doe je een VCA cursus.

Dit betreft werkzaamheden voor een Profiel: je moet zelfstandig langere Profiel:periode je moet zelfstandig en accuraat kunnen werken

Wij regelen een leerwerkplek voor jou, bij onze aangesloten bedrijven, en coachen je in twee jaar naar de eindstreep.

hebben wij meerdere vacatures in de:

Ook na deze twee jaar zijn er vele mogelijkheden, bij onze aangesloten bedrijven, maar in ieder geval heb jij gewerkt aan je eigen baangarantie. Om direct met de opleiding te kunnen starten moet je in het bezit zijn van, minimaal een VMBO diploma of gelijkwaardig. Heb je geen diploma, geen nood. Wij hebben een intensief introductieprogramma wat je voorbereidt om je op het juiste niveau te brengen. Meld je vandaag nog aan voor een vrijblijvend gesprek. Aanmelden kan via www.pob-zf.nl of bel naar 038- 4662274. Team Praktijkopleiding Bouw

Wilt u meer weten over onze organisaties:

www.pob-zf.nl

Wij Wij zijn zijn altijd altijd op zoek op zoek naar naar gemotiveerde gemotiveerde mensen! mensen!

en accuraat kunnen werken

Voor verschillende relaties in de regio

Voormidden verschillende relatieswijin een de regio Vanaf juli zoeken hebben wij meerdere vacatures in de:

Grond-weg Grond-weg en en waterbouw waterbouw HEFTRUCK CHAUFFEUR

Voor een relatie in de regio Voor een relatie in de regio

zoeken wijgoede mensen voor de functie Voor een in de regio zijn zoeken wij mensenrelatie voor de functie wij op zoek naar

Metselaar Metselaar

STUKADOORS EN LEERLING STUKADOORS Hiervoor vragen wij leerling Hiervoor vragen wij leerling metselaars,allround metselaars, Kans op een vaste metselaars, aanstelling metselaars,allround opperlieden en ervaren voorlieden. opperlieden en ervaren voorlieden. Ook in deze sector

Ook ineen deze sectorin Dronten Voor zijn wij op bedrijf zoek naar een: zijn wij op zoek naar een: zijn wij op zoek naar een

Gas Gas en en water fi water fitter tter RENOVATIE

Voor deze functies is in het bezit zijn van

TIMMERMAN

weg een pre. weg een pre.

waterleidingen in nieuwbouw projecten waterleidingen in nieuwbouw projecten

deze functies is in het bezit zijn van metVoor linde ervaring bosmaaier diploma, maaiboot ervaring bosmaaier diploma, maaiboot ervaring en de cursus veilig werken langs Werkzaamheden voor langere tijdde en de cursus veilig werken langs de Voor verschillende Voor een relatie in deopleveringsprojecten regio zijn wij per Voor verschillende opleveringsprojecten in deopregio zoeken wij direct zoek naar in de regio zoeken wij

Schoonmaakers/ Schoonmaakers/ STRALERS EN SPUITERS schoonmaaksters schoonmaaksters Dit zijn werkzaamheden Het gaat hier om het schoonmaken van in de Hetstaalindustrie gaat hier om het schoonmaken van nieuwbouw woningen en projecten nieuwbouw woningen en projecten

Wandel eens Wandel eens bij bij ons ons binnen binnen U kunt u inschrijven bij U kunt u inschrijven bij Zendijk Personeelsdiensten Zendijk Personeelsdiensten Kleiland 14h • 8271 RV IJsselmuiden Kleiland 14h • 8271 RV IJsselmuiden tel. (038) 333 20 35 tel. (038) 333 20 35 info@zendijkpersoneelsdiensten.nl info@zendijkpersoneelsdiensten.nl

Pak aan! Een goed betaalde, full-time baan. Wij zoeken per direct:

Handige aanpakkers Tevens zijn wij op zoek naar:

• Aanpakkers • Oppermannen • Slopers • Stratenmakers • Schilders • Chauffeurs • Asbestsaneerders • Grondwerkers • Groenvoorzieners Solliciteren doe je via: werken@gvwpersoneelsdiensten.nl

het renoveren van trappen en keuken Omschrijving: het monteren van gas en kabinetten Omschrijving: het monteren van gas en Vooreen eenrelatie bedrijfinindeEmmeloord Voor regio zoeken wij Voor een relatie in de regio zoeken wij meerdere mensen voor vacature zoeken wij een meerdere mensen voor vacature

Inbouwmonteur Inbouwmonteur CNC KANTER scheepsbouw scheepsbouw Functie inhoud: Het uitvoeren van alle Werkzaamheden : plaatbewerking,

Functie inhoud: Het uitvoeren van alle voorkomende en afbouwwerkzaamkleine series intekening lezen, lvd banken voorkomende inen afbouwwerkzaamheden, waaronder: ijzerwerk lassen, heden, waaronder: ijzerwerk lassen, het uitvoeren van werkzaamheden als het vanbedrijf werkzaamheden Vooruitvoeren hethijsen, zelfde een zagen,als slijpen, stellen, boren, slijpen, hijsen, stellen, boren, zagen, branden, hechten etc. branden, hechten etc. VERSPANER FREZER Profiel: vereiste is dat je Engels kan Profi el: vereiste is besturing dat je Engels kan met Heidenhahn lezen en schrijven, bereid bent om te lezen en schrijven, bereid bent om te reizen, overuren wilt maken en tekening Frees werk ongeveer 15 uur in de week, reizen, overuren wilt maken en tekening kunt lezen. Verder moet je goed samen, overige uren in demoet plaatje bewerking kunt lezen. Verder goed samen, snel,accuraat en netjes kunt werken snel,accuraat en netjes kunt werken

GVW Personeelsdiensten is een detacheringsbureau dat goed is voor werknemers. Niet alleen in de zin van goed werk, maar wij staan ook voor een goede beloning en goede arbeidsvoorwaarden. nze mede erkers komen goed voor de dag met de juiste uitrusting

e hebben de bes hikking

over alle benodigde persoonlijke bes hermings middelen en indien nodig over hand en elektris h gereeds hap Wij hebben personeel voor alle

erkzaamheden

aarbij handigheid aanpakken en vakkundigheid entraal staat Hierbij moet u denken aan onder andere timmerlieden asbestsaneerders groen voorzieners en aanpakkers Wij zijn V

en V A ge erti

eerd

GV W O ND ERDEEL VAN GERRIT VAN WERVEN GROEP

Eckertstraat 9 8263 CB Kampen tel.: 0321 740 000


dinsdag 31 mei 2011 • pagina

www.

• Een unieke werkgever; professioneel, no-nonsense mentaliteit • Eén van de grootste spelers in de installatiebranche; 1600 medewerkers, 38 bedrijven • Met medezeggenschap én winstdeling • Mogelijkheid voor persoonlijke ontwikkeling

Versterk jij straks het team van Breman Centrale Diensten?

Breman. Samen bijzonder De Breman Installatiegroep is met een totale omzet van ruim 200 miljoen euro één van de grootste spelers in de installatiebranche en telt momenteel 38 bedrijven met in totaal 1600 medewerkers. De organisatie heeft een bijzondere structuur met vergaande medezeggenschap, winstdeling en een no-nonsense mentaliteit, gecombineerd met een actief sociaal beleid. De bedrijven kennen een grote zelfstandigheid in de uitvoering van hun beleid. Voor de bedrijven binnen de Breman Installatiegroep worden ondersteunende processen uitgevoerd door Breman Centrale Diensten BV in Genemuiden. Deze dienstverlening wordt geboden op het gebied van financiële zaken, ICT, facilitaire zaken, personeelszaken, communicatie, gebouwenbeheer en wagenparkbeheer. OOK Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar enthousiaste kandidaten voor de volgende functies (fulltime):

GEZOCHT: ICTCOLLEGA’S! KIJK SNEL OP ONZE WEBSITE!

INKOOPASSISTENT Je werk

Je profiel

- je bent verantwoordelijk voor het aanleveren van informatie en het voorbereiden van leveranciersgesprekken ter ondersteuning van de Bedrijfsadviseur Inkoop - je onderhoudt contacten met onze bedrijven, leveranciers, fabrikanten en groothandels - je bewaakt de voortgang van inkoopafspraken en -procesen - je bent verantwoordelijk voor de continuïteit van het conditiesysteem - je bent verantwoordelijk voor de operationele, ondersteunende werkzaamheden voor de Bedrijfsadviseur Inkoop (o.a. agendabeheer, telefoonafhandeling, post- en e-mailafwikkeling, contractenbeheer)

- je hebt een technische of commerciële mboopleiding afgerond - je bent bij voorkeur in het bezit van Nevi I - je hebt ervaring met de bekende officepakketten zoals Outlook, Word en Excel - je bent ondernemend, klantgericht, organisatorisch sterk en accuraat - je bent doortastend, sterk in overtuigingskracht en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit - je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatie en sociale vaardigheden

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Chris Harwig, Bedrijfsadviseur Inkoop, T 038 - 385 59 33.

Hé jij!

Zit je examen er op? Kom dan gauw eens bij ons rondkijken! Peters Shipyards is gespecialiseerd in de bouw van transportschepen. Het hele traject van ontwikkeling, engineering, bouw, technische installaties tot en met het interieur wordt in eigen huis uitgevoerd. Peters is een dynamisch bedrijf dat internationaal bekend staat om toonaangevende en betrouwbare schepen.

Wij van Peters Shipyards in Kampen bieden je een MBO opleiding op maat en een loopbaan vol uitdaging! Bij ons kun jij je talenten volledig ontwikkelen. Daarvoor hebben we een eigen bedrijfsschool en een prima samenwerking met ROC Landstede, locatie Kampen. Dus ben jij geschikt voor een technische MBOopleiding op niveau 2 en hoger, en wil je er helemaal voor gaan? Dan kun je op onze werf -zelfs versneld- opgeleid worden voor de constructie of voor de inbouw van machinekamers en andere systemen. En wil je verder doorleren? Wij staan achter je!

Haatlandhaven 1 | 8263 AS Kampen | info@petersshipyards.com tel. 038 3315023 vraag naar Willy Feenstra of Eva van der Werf BEDRIJFSSCHOOL

SECRETARESSE Je werk

Je profiel

- je bent werkzaam voor meerdere managers/ adviseurs - je verwerkt inkomende en uitgaande correspondentie - je beantwoordt inkomende telefoongesprekken - je houdt agenda’s bij van meerdere personen - je plant vergaderingen in en notuleert deze - je verricht archiveerwerkzaamheden - je verricht overige secretariële en administratieve werkzaamheden

- je hebt een secretariële opleiding op mboniveau afgerond - je bent organisatorisch sterk en stressbestedig - je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatie en sociale vaardigheden - je kunt goed in teamverband werken - je bent zelfstandig, flexibel en accuraat - je hebt een dienstverlenende en proactieve houding

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Diana Vinke, Manager Facilitaire Zaken, T 038 - 385 59 33.

Breman biedt - een aantrekkelijke en veelzijdige baan met een grote mate van zelfstandigheid en doorgroeimogelijkheden - een goede beloningsstructuur waaronder een winstdelingsregeling - mogelijkheid tot het volgen van opleidingen

Geïnteresseerd? Dan ontvangen wij graag je motivatie en cv voor 17 juni 2011. Breman Centrale Diensten BV T.a.v. afdeling Personeelszaken Postbus 17, 8280 AA Genemuiden T 038 - 385 59 33 E personeelszaken@breman.nl

Maak maar gauw een afspraak voor een oriënterend bezoek en neem als je wilt je ouders mee.

www.werkenbijbreman.nl


dinsdag 31 mei 2011 • pagina

www.

DANKBETUIGING

Zoveel bloemen, zoveel kaarten, zoveel warme woorden, zoveel belangstelling en zoveel troost. ROUWADVERTENTIES

ROUWADVERTENTIES

Wij zijn verdrietig nu we afscheid hebben genomen van onze schoonzus, tante, oudtante en vriendin

Pieternella Dingetje Oosterkamp-Vis

Hans Hollander

Johanna Fien An Haar positieve levenshouding maakte haar tot een bijzonder mens. 7 juli 1921

Veel te jong is overleden mijn lieve zoon, onze broer en oom

Hartelijk dank voor uw blijk van medeleven na het overlijden van mijn lieve vrouw en onze zorgzame moeder

Wij wensen Ine en de kinderen heel veel sterkte de komende tijd. Moeder Hollander Vader Hollander † Jan en Carola Hollander Linda en David Robert Mark Ineke en Wim Hendriks John

28 mei 2011 Tjerk ter Heide Leida Fien-Leene Neven, nichten, achterneven en -nichten Vrienden

Correspondentieadres: J. Fien Stroomrug 6 8266 JB Kampen Er is gelegenheid tot afscheid nemen en het tekenen van het condoleanceregister vrijdag 3 juni van 11.15 tot 11.45 uur in De Hoeksteen, Goudplevier 103 te IJsselmuiden. Aansluitend willen wij haar in een kort samenzijn herinneren. De begrafenis zal plaatsvinden om 13.00 uur op begraafplaats De Zandberg, gelegen aan de Rondeweg te IJsselmuiden. De medewerkers van Icare bedanken wij voor de liefdevolle zorg.

Prijs de Heer, mijn ziel prijs, mijn hart, zijn heilige naam. Prijs de Heer, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden. (Psalm103:1 en 2) Dankbaar dat hij zolang in ons midden mocht zijn en zelf verlangend naar het einde is rustig van ons heengegaan onze lieve en zorgzame vader, opa en overgrootvader

Roelof Maurer sinds 30 september 2000 weduwnaar van Johanna Wijshake in de leeftijd van 88 jaar. Drager van de eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau IJsselmuiden: Diederich Maurer Trijnie Maurer-van Dijk Almelo: Gerda Maurer Gerlinda en Peter, Sven, Nick, Lisa Roland en Emmely, Ruben IJsselmuiden: Annemieke Landman-Maurer Harrie Landman Jeroen en Eibertina, Julian, Rowin Michel en Maaike Stefan 24 mei 2011 Correspondentieadres: H.J. Landman Nachtegaal 18 8271 HP IJsselmuiden

Vanwege de overweldigende belangstelling is het voor ons onmogelijk u allen persoonlijk onze oprechte dank te betuigen. Albert Oosterkamp Jeroen Oosterkamp Mirjam Kanis-Oosterkamp Gerhard Kanis

Enschede, 29 mei 2011

Judith Oosterkamp Mark Mennen

Mijn tijden zijn in uw Hand Ps. 31:16 De Heere heeft uit ons midden weggenomen onze broer, zwager en oom

Hendrik van Dijk Kampen: G. van Dijk-Visscher Wezep: A. van ‘t IJssel-van Dijk H. van ‘t IJssel Kampen: M. van der Meulen-van Dijk W.J. van der Meulen Kampen: D. van Dijk J.A. van Dijk-Benter IJsselmuiden: G. van Dijk-Beekhof IJsselmuiden: A. van Dijk F. van Dijk-Bastiaan neven en nichten

Kampen, mei 2011

Na het overlijden van mijn innig geliefde vrouw en onze allerliefste moeder en oma

Femmy van Keulen-Pleijsier heeft het ons goed gedaan zoveel medeleven te ontvangen. Een kaartje, een gesprekje, een telefoontje of het aanwezig zijn bij de dienst en de begrafenis. Bedankt voor uw belangstelling, waardering en genegenheid voor haar, die voor altijd in ons hart zal zijn. J. van Keulen Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Kampen, mei 2011

Kampen, 26 mei 2011

Wij willen u hartelijk bedanken voor uw medeleven na het overlijden van onze zus, tante en vriendin Tot onze grote droefheid nam de Here van ons weg onze geliefde zwager en oom

Jan Willem Esselink Weduwnaar van Sara Maria van Dijk in de leeftijd van 76 jaar Kampen: Jan en Roely Helmond: Dirk en Thea Kampen: Jan en Grietje

Truus Boerman Uw aanwezigheid in de afscheidsdienst en alle andere blijken van deelneming hebben ons goed gedaan. Fam. Boerman en M.Kip Kampen, mei 2011 IN MEMORIAM

Neven en nichten Dat de Here Marianne en Hendri wil sterken met dit grote verlies Kampen, 30 mei 2011

DANKBETUIGING

3-6-2000

In liefdevolle herinnering

3-6-2011

AALT DOKTER Tranen die niemand ziet Tranen van stil verdriet Tranen verborgen achter elke lach Kennen de pijn van elke dag Liefs pa en ma

Wij willen iedereen bedanken voor de warme blijken van medeleven die wij zowel persoonlijk als schriftelijk mochten ontvangen na het overlijden van mijn lieve man, onze dierbare vader en bijzondere opa

Mattheus Jozeph Wezenberg

Hugo en Teuntje

Uitvaartverzorging

Herman Bottenberg

Theo

De begrafenis heeft op zaterdag 28 mei plaatsgevonden. Wij willen het personeel van “Talmahof” te Emmeloord bedanken voor de liefdevolle verzorging.

Nel

Jo Wezenberg-Corjanus Kinderen en kleinkinderen IJsselmuiden, mei 2011

Vo o r e e n p e r s o o n l i j k en waardig afscheid Dag en nacht bereikbaar.

038 33 33 323 06 412 566 62

www.uitvaartbottenberg.nl

Koekoeksweg 5 • 8271 PC IJsselmuiden • htbottenberg@hetnet.nl


dinsdag 31 mei 2011 • pagina

www.

24 uur per dag bereikbaar

J. Holtland

Kerkepad 8, 8271 AX IJsselmuiden telefoon : 038 - 3331648 mobiel : 06 - 52676220

– persoonlijk en respectvol – verzorging van thuisopbaring of in elk uitvaartcentrum

• Uitgaande van onze christelijke levensovertuiging verzorgen wij alleen begrafenissen. • U kunt te allen tijde een beroep op ons doen, ongeacht waar u woonachtig bent.

– gespecialiseerd in voorbespreking van uitvaarten – kostenopgave vooraf

 

       



• Wij zijn dag en nacht telefonisch bereikbaar. Telefoon 038 - 33 12 7 34 Mobiel 06 - 20 96 45 58

De uitvaartverzorger met zorg en aandacht

K a l t e r u i t v a a r t zo r g Aletta 06 - 28260254 Dat ik mijn weg mag vinden naar het hart van diegene die mij roept en nodig heeft

 

Leendert en Agatha van der Sluys

Altaiskaya Byelka

Dag en nacht beschikbaar.

Kampen met taal

Deltion College Spoorkade 25 (038) 331 29 55

Pauw, Giphart en Roorda in Leeslicht boekenserie Dit voorjaar zijn er drie nieuwe boeken in de boekenserie Leeslicht opgenomen: Het gouden uur van Karin Giphart, Drift van Marion Pauw en het speciaal voor deze reeks geschreven De biecht van Mickey Roorda. Leeslicht is een serie boeken in eenvoudige taal voor volwassen die moeite hebben met lezen. Karin Giphart over haar boek: “Ik heb het niet zelf herschreven, want dat is moeilijker dan je denkt. Ik ben er erg trots op dat mensen die wat meer moeite hebben met lezen nu ook kunnen genieten van mijn boek.” Hoe is het om te ontdekken dat de partner met wie je al 23 jaar getrouwd bent, niet kan lezen of schrijven? Dat is te lezen in de verhalenbundel Het gouden uur. De vier verhalen gaan over het meest indrukwekkende uur van iemands leven, zoals het eerste uur na een auto-ongeluk - door medici 'het gouden uur' genoemd. De originele bundel van Karin Giphart bevat in totaal 24 verhalen en verscheen in augustus 2010. Drift is gebaseerd op de verdwijning van Natalee Holloway in 2005 en gaat over Jill. Jill verhuist met haar vriend naar Aruba. Hij is veel aan het werk en als afleiding gaat Jill een duikcursus volgen. Jill komt erachter dat haar duikleraar betrokken is bij de verdwijning van een Amerikaans

meisje en komt terecht in een web van intriges. Het origineel van Marion Pauw verscheen in 2007. De biecht is, in tegenstelling tot de meeste boeken in Leeslicht, geen vereenvoudiging van een origineel. Het is speciaal geschreven voor laaggeletterden. Het verhaal speelt zich af in de Tweede Wereldoorlog. Maria verlooft zich met Jan, maar niemand weet dat ze eigenlijk verliefd is op Sjors (de man van haar zus én de broer van Jan). Na de oorlog neemt Maria een beslissing. Wat volgt is een relaas over een onmogelijke liefde in oorlogstijd. Over Leeslicht Leeslicht is een initiatief van Stichting Lezen & Schrijven en Uitgeverij Eenvoudig Communiceren. Doel

van de boekenserie is om te komen tot een structureel aanbod van gemakkelijk leesbare boeken voor (jong) volwassenen. Nederland telt anderhalf miljoen volwassenen die moeite hebben met lezen en schrijven. Ook veel kinderen en jongeren kampen met taalachterstanden. Leeslicht bevat nu 26 titels. Sinds de uitgave van het eerste Leeslichtboek in 2007 zijn inmiddels meer dan 33.000 exemplaren verkocht.

Voor de Camera Verslag van ambassadeur Hilde over de workshop mediatraining op de ambassadeursdag in Deventer “Zaterdag 16 april 2011 zijn we naar Deventer geweest. Toen we in Deventer aankwamen, liepen we fout. Ik kon er wel om lachen. Gelukkig kwamen we wel waar we moesten zijn. Binnen kregen we koffie of thee met een plak cake. Twee workshops We gingen naar de workshop media, waar ik voor de eerste

keer in mijn leven voor een camera kwam te staan. Dat was wel even schrikken omdat alle ogen alleen op mij gericht waren. Toen ik daar eenmaal stond was het wel erg leuk om te doen. Ik had het niet meer in de gaten dat er nog mensen in de zaal waren. Ik vond het erg leuk om te doen. Het was erg leerzaam om te doen. Je leert wat je moet doen als je wel een keer een echt interview doet.

Ze dachten allemaal dat ik het al eerder had gedaan. Daarna zijn we naar buiten gegaan omdat het lekker weer was. Daar hebben we broodjes en kroket gegeten. De volgende workshop vond ik niet zo leuk. Na de tweede workshop hebben we nog wat gedronken en ook hebben we Oudhollandse spelen gedaan. Dat was erg leuk Toen was het tijd om naar huis te gaan.”


dinsdag 31 mei 2011 • pagina 0

Eindelijk gaat het gebeuren!!

Johan & Manuela gaan trouwen

www.

Wilma je wordt nu dertig, maar ik vind je nog altijd even prettig.

Help!

Mama wordt 30 Ze trouwen op 1 juni om 13.00 uur in de Broederpoort. We wensen jullie een mooie dag, we gaan een mooi feesie bouwen. Veel liefst Xx & Xx

, Dikke kus Jos a ik Revi en L

{ 50 jaar getrouwd! } Gait en Annie v.d. Berg

Gefeliciteerd kinderen en kleinkinderen

TE KOOP TE HUUR: Winnie the Poohof geboorteooievaar 10,-, tijdens de kraamdagen, opbrengst bestemd voor bejaardenzorg in Roemenie, tel. 038-3324280

GEZOCHT: ASSISTENT SLOPER.

TE HUUR

GOED SALARIS. BEL: 06-15619988 TE KOOP: d.eiken eethoek met 4 leren stoelen met loyd loom, tafel 80x140, met 1 lade, Hangoor-salontafel met 2 lades, tel. 038-3315042

RESERVEER NU VOOR DE

Restaurant “De Oase” Kerkplein 3 Zalk, Tel 3636270

WEET U: dat er een organisatie is met vrijwilligers die de zorg overnemen in de laatste levensfase? STTK tel. 0383326285 HULPFONDS VOOR DE MINIMA: initiatief van 2 kerken om mensen met een minimum inkomen in noodsituaties te helpen aan eerste levensbehoeften, tel. 0634712936

Voor de complete vachtverzorging van uw hond/kat! Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met: 06-50924127 of mail naar: kwispel-inn@live.nl Trimsalon Kwispel-inn koekoeksweg 14 IJsselmuiden

(VCA IS EEN PRÉ)

GEVRAAGD: Super de Boer Koffie-punten over? Spaar mee voor Roemenie en Oekraine. Tel. 038-3321014

DAUWTRAPBRUNCH

TRIMSALON KWISPEL-INN

Organizing & Coaching

GEVRAAGD: geboortekaartjes voor een kindertehuis in Haiti, tel. 038-3321014

Praktische hulp en begeleiding

KINDEROPVANG: ervaren gastouder heeft v.a. 1 juni weer plek op alle dagen in mini creche, v.a. 0.40 cent per uur, tel. 038-3317305

GRATIS AF TE HALEN: 1- en 2-zits blauw leren bankstel en 2-zits bruin leren bankje, tel. 06-24261505

Computerproblemen ?

Zwanger!?

telefonisch / e-mail Voor ouders

T: 06-16171313 www.organizercoach.nl

LEMKA-INLOOPHUIS: initiatief gesteund door SWSK, elke vrijdagmorgen tussen 10-12 uur kunt u terecht voor een praatje of activiteit zoals ontspanningsoefeningen en quilten, adres: Havenoord, Noordweg1-38 Kampen, U BENT VAN HARTE WELKOM

Te Koop:

Vechtstraat 70 te Zwolle

C.a. 110 m2 fraaie winkelruimte met bovenwoning, frontbreedte c.a. 4m, pantryruimte c.a. 15 m2 v.v. toilet & keuken, magazijnruimte c.a. 30 m2, achter het pand afsluitbare buitenruimte, ook te gebruiken als parkeerplaats. Beschikbaarheid: Per direct. vraagprijs € 325.000. tel. 06 - 21 71 80 11

TE KOOP:Piraat kinderzeilboot ookals roeibootje te gebruiken, 2,40m lang, incl. peddels, 2 steekzwaarden, 2 roeren, zeil en rondhouten, te vervoeren op dak van auto, vr.pr. 175,-, tel. 038-3334200 TE KOOP: fietsdrager voor 2 fietsen, slechts 2x gebruikt, 60,-, tel. 038-3316917

Carla Hengst pcsupportkampen

Single’s en LP’s Stripboeken Suske & Wiske, etc. Jeugdboeken Speldjes enz.

(geen commerciële advertenties, vacatures,

Altijd prijsafspraak vooraf prijzen vanaf € 20,=

038 8883977 06 22 410 716

GEVRAAGD: voor een verzamelaar, documenten, fotos, passen, brieven en andere materialen uit de Tweede Wereldoorlog, evt. geringe vergoeding mogelijk, geen interesse voor boeken over de oorlog, tel. 038-3335110

038-4660582

TE KOOP: Gazelle elektrische damesfiets, g.o.h., weinig gebruikt, incl. km-teller, tel. 0383314747 TE KOOP: damesfiets, meisjesfiets 24inch, jongens Atb fiets 26inch, div. BK spullen o.a. waterketel koffiepot en voorraad bussen, tel. 038-3318382

TE KOOP: donker eiken, verrijdbare serveerboy, tel. 038-4220620 na 17.00 uur

tel.nr.: 06 - 16 17 13 13 onroerend goed, klussers e.d.) Hulpwww.adviesbureauhbb.nl aan huis. kunt u sturen naar De Brug, Postbus 179,

pc traag, e-mail u problemen of Eenmalig u aan huis krijgt praktische dienst Kampen, 24 juni bij in de herïnstallatie bel: 4 jaargetijden, aanmelden : bevalling informatie over de en uw kraamtijd. belreuniekampen@hotmail.nl pcsupportkampen

BOEKEN

GEVRAAGD: interieurverzorgster voor 3 uur pwk op woensdagochtend, woning in Hagenbroek, tel. 06-14064895

GRATIS BRUGJE

Individuele zwangerschapsbegeleiding. OPROEP: reunie belastingTE KOOP GEVRAAGD

TE KOOP: Mercedes 190 1.8 E, benzine, automaat, Apk april 2012, trekhaak, getint glas, Abs airbags, electr. ramen voor. enz. complete auto, rijdt perfect, tel. 06-12223660

Tel. 038-331 56 90 Penningkruid 43 Kampen

8260 AD in Kampen of mailen naar brugjes@brugmedia.nl De gratis advertenties worden geplaatst zolang er ruimte is.

Er is dus géén plaatsingsgarantie. Wordt uw advertentie niet geplaatst, dan kunt u hem voor de volgende uitgave opnieuw opsturen.

OPROEP: voor 37 jarige inwoonster uit Kampen, zegt. een witte Bmw en shoppen in Doetinchem je wat neem dan contact op met Geert uit Herwen, tel. 06-46531494 TE KOOP: Humax IRHD5000C digitale HD decoder 75,-, Philips dvd harddisc recorder 80GB opslag capaciteit type HDRW720 25,-, transgear DVX-500 E draadloze multimedia / dvd speler 25,-, Sony Triniton breedbeeld tv 81cm 100HZ type: KV-32FX60B 50,-, tel. 0652088924 TE KOOP: mooie blauwe mammoetskelter, rechthoekige trampoline 2.20x3.10, tel. 06-50476248

TE KOOP

AARDAPPELEN

BILDTSTAR, EIGENHEIMER, NICOLA

10 kg .................. 6.00 25 kg ...............13.00

IRENE

10 kg voor .......... 7.00 25 kg voor .......15.00 GRATIS BEZORGING VRIJDAGMIDDAG

Mts. Kasper, Brinkweg 2 Kampereiland

tel. 038 - 33 88 262 VERLOREN: mijn gouden horloge, tijdens avondvierdags in IJsselmuiden, hij heeft heel veel emotionele waarde voor mij, wie heeft hem gevonden, tel. 06-13585473

TE KOOP: traytafeltje 7, 50, witte kunstof kinderstoel 7,50, z.g.a.n. buiktrainer 20,, 2 kunstof tuinstoelen laag model samen 20,-, tel. 0645908107

SPACKSPUITER/ STUKADOOR GEZOCHT! BEL 06 - 104 321 04 VOOR DIRECT EEN BAAN.


dinsdag 31 mei 2011 • pagina 1

www.

Zalk F1 scoort weer KJLTC besluit met nederlaag voor Mappa Mondo KAMPEN - Het eerste gemengde team van KJLTC is de geëindigd met

ZALK - Het F1-team van SV Zalk heeft dit seizoen wederom veel gescoord voor het goede doel. Afgelopen zaterdag werd een cheque ter waarde van 1563,75 euro overhandigd aan Mappa Mondo uit Wezep.

een nederlaag. Op het eigen Kamper tennispark verloor het met 1-7 van Flehite. Bij KJLTC kon Nathalie Kiel alleen in actie komen bij de damesdubbel. Met Floor Snoeijing won ze deze partij. Het was het enige punt dat het eerste team van KJLTC deze middag zou binnenslepen. Het Kamper team is als derde

geëindigd in de tweede klasse. Op het tennispark ging de meeste aandacht uit naar het tweede gemengde team van KJLTC. De ploeg kon kampioen worden in de derde klasse. In een rechtstreeks confrontatie met concurrent Veracke had

DE SPORTKRANT VAN KAMPEN

het drie punten nodig voor de titel. KJLTC 2 voldeed met een 5-3 zege ruimschoots aan deze opdracht. Het beslissende punt werd in de herendubbel binnengehaald door Johan en Frank IJzerman. Door dit kampioenschap komt KJLTC volgend seizoen voor het eerst in de historie met twee teams uit in de tweede klasse.

KV DOS verjongt en wint OENKERK - Een verjongd KV DOS Kampen/Veltman heeft zaterdag met ruime cijfers gewonnen van DFD. In Oenkerk won de ploeg van trainer Wilbert Leendertse met 15-20. Bij DOS maakten de 16-jarige Iris van Dijk en 17-jarige Camiel van Keulen een uitstekend debuut in de basis. Zalk F1 scoort al vier seizoenen voor Mappa Mondo. Sponsoren van deze actie staan per elk gescoord doelpunt een bepaald bedrag af aan dit goede doel. Het afgelopen seizoen maakte Zalk

F1 78 doelpunten. Volgend seizoen wordt de actie voortgezet. De cheque werd overhandigd door Gerrit Bredewold. Hij was medeoprichter en eerste trainer van SV Zalk.

De jeugdopleiding van KV DOS heeft zich de afgelopen jaren volop bewezen. Bijna alle huidige selectiespelers komen uit de eigen jeugdopleiding. Met het oog op de toekomst besloot trainer-coach Wilbert Leendertse

Goed weekeinde voor PV de Postduif KAMPEN - Postduivenvereniging de Postduif kan terugkijken op een geslaagd weekeinde. Bij de eerste dagfondvlucht Orleans (590 kilometer) behaalde de Kamper vereniging maar liefst zes teletekstnoteringen. Bij de eerste dagfondvlucht wist Albert de Wilde als eerste zijn duif te constateren. Als tweede eindigde Arnold Kok en de derde plaats was voor de combinatie Huisman. Zes duivenliefhebbers van PV de Postduif hadden een

zeer vroege duif en verdienden een teletekstnotering. Deze eer was weggelegd voor Albert de Wilde, Arnold Kok, combinatie Kok, Jan Hein en ZN, Gerrit Schrijer en Henri van de Berg. Kampenaar Kees Post was de grote winnaar bij de vijfde

vitessevlucht Pommeroeul (280 kilometer). Er was sprake van een zeer snelle aankomst. De jaarling weduwnaar ‘de 882’ haalde een snelheid van maar liefst 1806,007 meter per minuut. In kring 2 kwam Post met deze prestatie op een vierde plaats terecht. Bij PV de Postduif eindigde Jan Wezenberg bij de vijfde vitessevlucht als tweede. De derde plaats was voor Henri van den Berg.

dan ook om de afwezige René Bruggeman en Nynke Links niet te vervangen door spelers uit het tweede, maar twee jeugdspelers in te passen. De debutanten deden het goed en kwamen ook tot scoren. Van Keulen deed dat zelfs vier keer. Een ander experiment waar Leendertse mee bezig is, is om het koninginnekoppel Yvonne ten Hove en Linda Treep niet meer naast elkaar te zetten in hetzelfde vak. Beide dames voelen elkaar blindelings aan en scoren regelmatig. Toch wilde Leendertse zien hoe het zou uitpakken, wanneer de beide aanvallende speelsters niet in

hetzelfde vak zouden staan. Resultaat was dat Ten Hove zes keer en Treep vier keer scoorde. DOS was zaterdag sterk in de organisatie. De rebound werd uitstekend ingevuld en door slim uit de korfzone weg te stappen, werd de verdediging van degradatiekandidaat DFD steeds weer verrast. Dat leverde vooral in de eerste helft prima Kamper korfbal op, ondanks de slechte weersomstandigheden. DOS besliste het duel al in de eerste helft en liep uit naar een 7-14 ruststand. In de tweede helft consolideerde DOS haar voorsprong. Het spel werd door de regen minder aantrekkelijk. De voorsprong voor de geelzwarten was echter zo groot dat de overwinning nooit in gevaar kwam. Bij 15-20 kwam het eindsignaal.

www.brugnieuws .nl

HET ROER GAAT OM! Daarom

! E E M K TOTALE A P ALLE U N LEEGVERKOOP! DAAR GAAN S M U U T S O K S E STON WENU WEER! N € 249,VA30 % , 9 4 1 € R O O TOT V 25% KASSAKORTING Op de hele zomercollectie

OP DE TOTALE COLLECTIE! KORTING 50% STORE KAMPEN

Oudestraat 73/74 KAMPEN 038 - 333 70p47 ple57! 29 s /it038si-m331

Kee

Oudestraat Kampen


dinsdag 31 mei 2011 • pagina 2

www.

Puzzel mee

Crypto

en maak kans op een

Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden. De winnaar krijgt de waardebon thuisgestuurd.

waardebon

Jan Nuyens Crypto brengt het ouderwetse puzzelplezier terug in De Brug. Een cryptogram is een puzzel die draait om creativiteit met taal. De puzzelaar moet op basis van een cryptische zin, of soms een enkel woord, raden welke oplossing in de vakjes hoort. De letters uit de gekleurde vakjes vormen samen een woord.

Jan Nuijens Crypto

Oplossingen onder vermelding van ‘Puzzel’ moeten uiterlijk maandag 09.00 uur binnen zijn. Stuur ze per post: BrugMedia Postbus 179 8260 AD Kampen of per mail: info@brugmedia.nl. Vergeet hierbij niet de eigen adresgegevens. De winnaar ontvangt een waardebon ter waarde van € 15,- van Slik Tuincentrum.

SPINNEN OVERLAST?! Vanaf 50 euro bent u van uw spinnen af.

• Gemiddelde woning 65 euro • Gemiddelde hoekwoning 85 euro • Gemiddelde woonark 100 euro • Gemiddelde caravan 50 euro • Gemiddelde appartement 50 euro • Bungalow vanaf 100 euro • Villa vanaf 175 euro • Tuinhuis of tuinmeubelen vanaf 5 euro • Dakkapellen zijn gratis. (Indien we erbij kunnen). • Bedrijfspanden op aanvraag.

De exacte prijs is afhankelijk van de grootte van het huis en de mate van de spinnenoverlast of vervuiling.

ALS HET ER GELIKT (038) 331 34 19 makers 06 24969576 06 15610110UIT MOET ZIEN! U krijgt 6 maanden garantie.

k naar goede, emotiveerde HENDRIKS

DIENSTVERLENING IJSSELMUIDEN

pbasis. verleg)

den bestaan uit:

Reinigingsspecialisten

TEL.: 038-3313419 06-15610110

e woningen.

De oplossing van vorige week was Valkuil. De puzzel is gewonnen door H. Boonstra uit IJsselmuiden. Oplossingen: Hor: 5, optisch. 7, Fabel. 9, retourenveloppe. 10, klop. 11, lieverdjes. 12, cement. 13, Vincent. 15, steekvlieg. 17, Isis. 19, gedenknaalden. 21, genres. 22, roterend. Vert. 1. stroopsmeerders. 2, chinees. 3, aflevering. 4, klopsein. 5, openlucht. 6, stralen. 8, broodschilders. 14, zieners. 16, vangst. 18, inning.19, goed. 20, anti.

Horizontaal: 5. Babelonische spraak.(7). 7. Gerechtsdienaars.(5). 9. Die race loopt op rolletjes.(15). 10. Creatief stopmiddel.(4). 11. Waardeloos bestek.(9). 12. Was het laatste woord na een studie.(6). 13. Land met veel waterbewoners.(6). 15. Makelaar.(10). 17. In Engeland is dat wel makkelijk.(4) 19. Overdreven.(2). 21. Inhoudsmaten van Joris.(11). 23. vertel het van die ordeverstoring.(3). 25. Vak van advocaat.(6). 26. Afvoer voor wateren.(8).

M

Verticaal: 1. Examenlokaal.((11). 2. Prima zitplaats.(7). 3. Beest dat aan de gracht woont.(10). 4. Klein deel van de opbrengst.(15). 5. Dat kantoor in de buurt verdwijnt.(9). 6. Het eerste platte liedje dat mij tegen staat.(7). 8. Messcherp kruispunt.(7). 14. Koortsachtige snelheid.(7). 16. Vader van ons geld.(6). 18. Vliegenvanger.(6). 19. Zin in wat lekkers tijdens een lange tocht.(4). 20. Gevoel van vroeger.(3). 22. Een alleenheerser mist `t in dit land.(4). 24. Groente uit 20.(3).

Naam: ................................................................ telefoonnr: .............................................................. Adres: ..................................................................................................................................................... Oplossing: ...................................................................................................................

Maandag brooddag!

Alle broden voor 1,60 p/s

Bakker Bart Oudestraat 7-11 8261 CC Kampen Tel: (038) 477 06 30 De lekkerste

Nieuwe locatie Slik Tuincentrum. Veldoven 5a in IJsselmuiden. Naast keukencentrum De Trekvaart. Industrieterrein Zendijk.

D.V. Hemelvaartsdag en vrijdag 3 juni 2011 zal ons kantoor de gehele dag gesloten zijn.

SUPERLENTEAANBIEDING

Uw tuinplant specialist

Groot assortiment stekperkgoed Ook voor aanleg en onderhoud van tuinen!

Nu alle stekperkgoed potmaat 10½ van 1,50 per stuk _______________

Graszoden op bestelling nu per m2 ______________________________

Maandag 6 juni 2011 staan wij graag weer voor u klaar. Bolwerk 13 8261 EE Kampen

Slik Tuincentrum Veldoven 5a, IJsselmuiden Tel. 038-3376417

Openingstijden: Ma. t/m donderdag Vrijdag Zaterdag

5,-

1,85

9:00 - 18:00 uur 9:00 - 21:00 uur 9:00 - 17:00 uur


dinsdag 31 mei 2011 • pagina 3

www.

Wit-Blauw heeft titel voor het grijpen

KAMPEN - De korfballers van Wit-Blauw hebben afgelopen zaterdag uitstekende zaken gedaan. De Kamper ploeg won zelf met 1815 van Exakwa. Omdat concurrent De Parabool verrassend onderuit ging tegen Oerterp heeft Wit-Blauw de koppositie overgenomen van de ploeg uit Groningen. Winst bij het Hoogeveense Thrianta is goed voor het kampioenschap in de eerste klasse B. Wit-Blauw trof met Exakwa een taaie tegenstander. In Lelystad won Wit-Blauw eerder dit seizoen moeizaam met 13-14. Afgelopen zaterdag ging het op sportpark Hagenbroek wederom moeizaam tegen de ploeg uit Lelystad.

blijken aan het begin van de tweede helft. Exakwa zette aan en kwam langszij. Aan het begin van die tweede helft kwam WitBlauw moeizaam tot scoren en halverwege kwam Exakwa op voorsprong. Bij de stand van 13-13 werd Jeroen ten Broeke gewisseld voor Job van Eunen en kort daarna kon Derinda Duitman haar opwachting maken ten koste van Ingrid Streutker.

Foto: Tennekes

Al in de 1e minuut opende Jelle Visscher, die uitgroeide tot manof-the-match, de score. Onder de paal was hij ongenaakbaar voor zijn directe tegenstander. Ondanks de straffe wind werd voortvarend gestart en binnen

tien minuten hadden beide teams al vier keer gescoord. In die eerste helft kon Wit-Blauw uitlopen tot 9-6. Op slag van rust zette Exakwa de score op 9-7. Een

belangrijk

doelpunt

zou

Veel eerste prijzen voor Deltaruiters

www.

brugnieuws .nl

WANNEPERVEEN  Deltaruiters kan terugkijken op een goed weekeinde. De club haalde bij een concours voor paarden en pony's in Wanneperveen diverse podiumplaatsen binnen. Else Felix kwam met haar pony Twinkel bij het springen en dressuur in actie ze eindigde in de B-dressuur als derde met 194 punten. Aniek van Dijk pakte in de klasse L1 een eerste (202 punten)en tweede plaats (189 punten). Bij het springen eindigde ze in de klasse L ook als eerste. Van Dijk verdiende tevens honderd plaatsingspunten voor de

kringwedstrijd, die verreden wordt op Urk op 2 juli. Annelotte Felix was met haar pony Floortje twee keer te sterk voor de concurrentie in de dressuurklasse M1 (183 en 189 punten). Ook zij sleepte honderd plaatsingspunten in de wacht. Maret de Ruiter legde ook twee keer beslag op een eerste plaats en ver-

De laatste fase van deze zenuwslopende helft was weggelegd voor Elyne Visscher en Gert Jan Last. Beiden scoorden ieder twee keer en met de stand van 18-15 kwam WitBlauw als winnaar uit de strijd. Kort voor het laatste fluitsignaal werd aanvoeder John Jonker aan de kant gehaald. Voor hem was dit de laatste thuiswedstrijd in de selectie en hij zal zich volgend seizoen bezig houden met de training van de A-jeugd en de jeugd van district oost.

diende ook honderd plaatsingspunten. Met Hank was ze succesvol in de Z-dressuur met 201 en 203 punten. Naomi van der Vegt behaalde in de dressuurklasse M1 met haar pony Just in Time een eerste en tweede plaats met 197 en 178 punt. Ook voor haar werden honderd plaatsingspunten bijgeschreven. Bij de paarden reed Anita kloosterziel in de

Z-dressuur honderd plaatsingspunten bij elkaar. Wendy Uijt de boogaardt kende ook een succesvol concours in Wanneperveen. Met Zulandro HVB was haar eerste proef in de klasse Z1 goed voor een tweede plaats (204 punten). In de tweede proef deed ze het nog beter. Ze verbeterde haar score met vier

DE SPORTKRANT VAN KAMPEN

Districtsgoud voor RKDOS RUURLO  Carlo van de Put heeft in zijn eerste seizoen als regionaal wedstrijdturner bij RKDOS het hoogst haalbare in de wacht gesleept. Hij pakte de titel van het district Oost. Afgelopen zaterdag bleef hij de concurrentie in Ruurlo ver voor. Van de Put komt dit seizoen uit in Pupil 11 (vijfde divisie). In de finale van het district oost turnde hij een sterke wedstrijd en zette hij al zijn tegenstanders op een punt afstand. Vooral op brug was hij goed in vorm. Namens RKDOS stonden zaterdag vier turners in de finale van het district oost, in de voorgeschreven oefenstof. Tim Lohuys, Rik Mulder en Mikah Meuleman turnden in Benjamin 13 (derde divisie). Lohuys greep op dit niveau het brons, Mulder zat daar met een vijfde plaats kort achter, op de voet gevolgd door Meuleman. punten en pakte weer een tweede plaats. In de klasse M2 verdiende ze met Zan Remo HVB een tweede en eerste plaats (172 en 198 punten).

Zomerplantjes diverse soorten en gemengd mogelijk!

Groot assortiment zomerbloeiers!

set van 24 stuks

2

0m 500 intu um tr cen

Vuren zonder rookkanaal

Four seasons terrazzo

Diverse modellen met betonlook zijn onderscheidend

De Elegrande collectie bestaat o.a. uit beelden

vanwege design en kwaliteit, en zijn zowel binnen als

die op traditionele wijze vervaardigd zijn van

buiten te gebruiken. De keramische brander

terrazzo. Deze producten hebben een moderne

bevat een absorberende kern, die de bio-

maar tijdloze vormgeving en maken uw tuin

brandvloeistof opneemt en zeer veilig is.

of living compleet.

Online bestellen? De plek voor alle zomerplanten:

www.HetTuincentrum.nl Ginis webshop

1 5.50

Dit jaar extra grote stek Kwaliteits Geraniums 4 stuks voor 1

5.00

Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag geopend!

Water ornamenten, diverse soorten

Bemeste Naturado tuinaarde 3 zakken Industrieweg 23 - 8091 AX Wezep - Tel. 038-3762409 www.dehoveniersvangini.nl Erkend leerbedrijf.

www.ginis.nl

1

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.00 - 20.00 uur zaterdag 8.00-18.00 uur

5.00

Tuincentrum Tuinontwerp

voor éch t persoon lijk advies

Hoveniersbedrijf Decoratiewinkel


dinsdag 31 mei 2011 • pagina

www.

Zaterdag 4 juni 2011 7e Omloop van de IJsseldelta voor 9.30 uur:

Hoofdsponsors

Amateurs

13.00 uur: Elite- vrouwen 16.30 uur: Nieuweling meisjes en juniorvrouwen Vanuit het winkelcentrum in STADSHAGEN een bewezen klassieker door een uniek landschap!

Toppers aan de start bij Omloop van de IJsseldelta Meer dan 350 wielren(st)ers worden op 4 juni vanuit het hart van het Zwolse winkelcentrum Stadshagen weggeschoten. In het boeiende landschap van de IJsseldelta is weer een selectief parcours voor hen uitgezet. Een terugkerend element daarin is de afwisseling tussen lange rechte polderwegen en kronkelende dijken.

START: WINKELCENTRUM STADSHAGEN www.omloopvandeijsseldelta.nl Subsponsors

Sponsors - Stouwdam Skeeler en Wielerzaak-Wezep - Lodewijk Assurantien - Regiobank Westenholte - Schutte tweewielers - Prinsen Steen Hasselt - Fast Forward Racewielen - Palthe Stadshagen - Afbouwcombinatie Zwolle - Fuite Veevoeders - Dickhof Rijwielen Oosterwolde - Wim de Groot Tuinmachines ‘s Heerenbroek - Kapsalon John Bijsterbosch

- van Ittersum Groenvoorziening ’s Heerenbroek - Alstro webdesign - Shoeby Fashion - Drukkerij van Esch - Landschap IJsseldelta En verder: - Wijkbeheer Stadshagen - Politie afd. Zwolle Noord - Politie Motorbegeleiding - Rode Kruis afd Zwolle en Omstreken - EHBO afd Zwolle en de vele vrijwilligers.

Om 9.30 uur wordt op verrassende wijze het startschot gegeven voor de amateurs met medewerking van hoofdsponsor vishandel Theo Muys. Er staat een behoorlijk startveld, met inbegrip van de Nederlandse top, aan de start. Via de site zijn met behulp van Twitter alle ontwikkelingen in de koers te volgen. De organisatie is nog in overleg met RTV Oost voor een live-reportage. Om 13.00 uur verzorgt gedeputeerde en voorzitter van het Nationaal Landschap IJsseldelta Theo Rietkerk het vertrek van de elitevrouwen. Er hebben zich veel ploegen aangemeld, waaronder niet alleen Nederlandse maar ook ploegen uit België. Enkele regionale kanshebbers zijn Laura van de Kamp (winnares bij de junior vrouwen 2010), Janneke Kanis, Willeke Knol en Geerike Schreurs. Er is geduchte concurrentie. Het team van AA-Drink Leontien is goed vertegenwoordigd naast de teams van Batavus Ladies Cycling Team. De Omloop van de IJsseldelta kenmerkt zich de laatste jaren als een wedstrijd waar vanaf het begin hard wordt gekoerst. De winnaar zal zonder meer van goeden huize moeten komen om hier haar wiel als eerste over de streep te duwen. Om 16.30 uur gaat een gecombineerde wedstrijd van start waar al het vrouwelijk talent onder de 18-jaar aan meedoet. Een wedstrijd die door de bondscoach als een belangrijk moment wordt gezien om pupillen te selecteren voor de nationale selectie. Te verwachten is dat het bij de nieuwelingen zal gaan tussen Marjolein van ’t Geloof, Corine van Zijden en Kyra Lamberink. Bij de iets meer ervaren junioren zullen het talent Kelly Markus, Anouska Koster en Sabine Stultiens elkaar goed in de gaten houden en meespringen wanneer er ontsnappingen zijn. Het belooft ook in deze categorie spannend te worden. Kortom, een vol programma dat dankzij medewerking van veel sponsoren, gemeentes en vrijwilligers tot stand kon komen. Meer informatie is te vinden op: www.omloopvandeijsseldelta.nl.


dinsdag 31 mei 2011 • pagina

www.

SV Zalk viert 40-jarig jubileum op grootse wijze

DE SPORTKRANT VAN KAMPEN

ZALK - Sport Vereniging Zalk heeft afgelopen zaterdag een 40-jarig jubileum op gepast wijze gevierd. De jubileumcommissie van SV Zalk had een aantrekkelijk programma samengesteld voor jong en oud. Hoogtepunt was de uitreiking van een jubileumboek aan de oprichter van SV Zalk, Diederik IJssel. Het hele dorp Zalk was zaterdag in de ban van het jubileumfeest. 's Middags was er een spelprogramma voor kinderen en zag het geel/zwart van de ballonnen in het kader van de ballonnenwedstrijd. Als klap op de vuurpijl kon de jeugd nog genieten van een eigen buffet en kreeg iedereen een SV Zalk-USB-stick als aandenken. Daarna waren de volwassenen aan de beurt en was er een feestavond met gratis eten en drinken (waar vind je dat nog?). Alle oud-leden, leden en andere genodigden konden genieten van een overheerlijk buffet, op voortreffelijke wijze klaargemaakt door De Oase. Ruim driehonderd mensen meldden zich aan voor de viering van het jubileum en dat zorgde voor een gezellige drukte in de feesttent. Burgemeester Koelewijn was onder de indruk. "Waar een kleine club groot in kan zijn." Een van de aanwezigen was medeoprichter Gerrit Bredewold van de voetbaltak van SV Zalk. "Het idee was dat er een dorpshuis met een gymzaal moest komen. Zo is de sportvereniging Zalk ontstaan. Daarna kwam

het voetbal." Vervolgens loopt Bredewold na een kleinere tent, waarin via vele krantenknipsels de historie van SV Zalk wordt weergegeven. 'Kijk', zegt hij en wijst op een foto. Een plaatje van een elftal van Zalk midden in een weiland. "Daar trainden we, over de dijk. We moesten wel eerst de vlaaien weghalen", lacht Bredewold. "Onze wedstrijden speelden we op Seveningen bij KHC." Al snel kreeg Zalk ook een eigen voetbalclub, die onder de sportvereniging viel. Eerst had het voetbal een eigen bestuur, maar na zo'n vier jaar kwam het voetbal ook bestuurlijk onder de vleugels van de sportvereniging. Bredewold was de eerste voetbaltrainer bij SV Zalk en weet nog goed dat presteren in die tijd echt bijzaak was. "Onze grote winst was om met plezier te voetballen bij SV Zalk." De geschiedenis van SV Zalk is terug te vinden in een speciaal jubileumboek. Anita, Ineke en Marcella Rietberg en Inge van Dijk verzamelden de historie van de sportvereniging en bundelden dit in een speciaal

Waardering voor Henri van Wijhe

Diederik IJssel is blij met het jubileumboek van zijn SV Zalk. jubileumboek. Afgelopen zaterdag mocht oprichter Diederik IJssel het eerste exemplaar in ontvangst nemen uit handen van voorzitter Gerrit te Winkel. IJssel was een van de zeven leden van de jubileumcommissie die zorgden voor het leuke jubileumprogramma. Dat was zeker

ook de mening van de bezoekers aan de feestavond. Een geĂŻmproviseerde band van Zalker muzikanten brachten de stemming er goed in. Het resultaat van flink wat regelwerk van Peter Filius, die zeven muzikanten en twee zangeressen uit Zalk bij elkaar bracht. Na slechts

Foto: Tennekes

enkele keren oefenen was het resultaat prima en presenteerde de groep zich als een goed ingespeeld geheel. Ray Klaassen, winnaar van The Voice, mocht het geheel afsluiten. Er zal in Zalk nog lang worden nagepraat over de viering van het 40-jarig jubileum.

KHC dicht bij promotie naar tweede klasse NIJVERDAL - KHC is in de eerste finale van de nacompetitie uitgekomen op een gelijkspel. In een aantrekkelijk duel kwamen beide ploegen uit op 2-2. Zaterdag 4 juni is de return in Kampen, aanvang 17.00 uur, en dan kan KHC promotie bewerkstelligen naar de tweede klasse. KHC begon goed aan het duel en kreeg in de eerste twintig minuten twee goede kansen. In de 14e minuut ging Jonathan van Marle alleen af op de doelman, maar hij schoot de bal in de handen van de keeper. Zes minuten later had dezelfde goalie alle moeite met een schot van Damon Nouri.

Vlnr: Jan Riezebos, Maarten Hinderks en Henri van Wijhe. Rasoul Javanbakht ontbreekt op de foto. IJSSELMUIDEN - Henri van Wijhe is door de supporters van IJVV uitgeroepen tot speler van het jaar. De speler mocht zaterdag tijdens de familiedag de Klaas Roeland Trofee in ontvangst nemen. De IJVV-supporters mochten per wedstrijd bepalen wie zij de beste speler vonden. Uiteindelijk bleek dat er op zeventien spelers is gestemd. Uiteindelijk verdiende Van Wijhe ruim 18 procent van alle uitgebrachte stemmen. Van Wijhe wordt door de IJVV-supporters vooral geprezen om zijn inzet, constantheid en inzicht. Tevens wordt hij gezien als een echte teamspeler, die zichzelf en zijn medespelers oppept. Op de familiedag werden nog drie prijzen uitgereikt. Jan Riezebos kreeg de Zilveren Schoen als meest sportieve en waardevolle IJVV-speler van het seizoen. Riezebos is al 25 jaar en voetbalt nog steeds (IJVV 7). Daarnaast is hij al een aantal jaren actief als vrijwilliger binnen de vereniging. De IJVV'er verricht als lid van de

sponsorcommissie belangrijk werk voor zijn club. Rasoul Javanbakht werd uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar en kreeg als dank de Ab Brink Trofee. In 1994 kwam hij naar Nederland om een nieuw bestaan op te bouwen. Daarna begaf hij zich op vele manier in de samenleving en lukte het hem om de Nederlandse taal in korte tijd onder de knie te krijgen. Bij IJVV vond hij zijn eigen plek en is hij op vele fronten actief. Javanbakht is trainer van C3 en het twaalfde elftal van IJVV en is al jaren verenigingsscheidsrechter. Tweedejaars D-pupil Maarten Hinderks kreeg de sportiviteitsprijs. De jeugdspeler van IJVV wordt gewaardeerd om zijn positieve houding en zijn stimulerende rol richting medespelers.

Daarna zakte KHC ver weg. De ploeg speelde slap en was de onderliggende partij. In de 24e minuut kwam Hulzense boys op 1-0. Een onnodige overtreding van Justin Drost, werd door de pas 22-jarige goed leidende arbiter Wassink uit Enter bestraft met een vrije bal. Uit deze vrije

Dikke Banden Race bij KWC KAMPEN - Bij de Kamper Wielerclub wordt zaterdag 4 juni de Rabo Dikke Banden Race afgewerkt. De race is bedoeld voor kinderen van zeven tot en met twaalf jaar. De start op het KWC-clubparcours vindt plaats om 13.30 uur. Opgeven kan tot een kwartier voor de start. Iedereen met een gewone fiets, een mountainbike of een citybike kan meedoen. Er mogen zelfs versnellingen op zitten, als het maar geen racefiets is. Belangstellende kunnen zich opgeven door een mailtje te sturen naar kwcwielrennen@hotmail.com.

schop kopte de thuisploeg raak. Vervolgens had KHC het de gehele eerste helft moeilijk en bleef het met moeite op de been. Na rust zag het publiek een geheel ander KHC. De gasten namen gelijk de regie in handen. Dit leidde al na drie minuten tot de gelijkmaker van Ronald Arends, die in het veld was gekomen voor Jonathan van Marle. Uit een voorzet van Drost kopte Arends de bal keihard tegen de touwen. In de 56e minuut kwam KHC op voorsprong via een uithaal van Nouri. De bal werd nog

licht getoucheerd door een verdediger en dat zette de keeper op het verkeerde been. KHC ging fel op jacht naar meer succes. De ploeg speelde op de aanval, maar gaf ook veel ruimte weg. Daarvan profiteerde Hulzense Boys in de 82e minuut. Na een verdedigingsfoutje bij KHC kwam de bal via via bij Marco Aaltink, die goed afwerkte. Drie minuten later viel KHC-keeper Alex Witkamp uit met een buikblessure. Hij werd vervangen door Cor Straetemans, die zonder problemen zijn doel schoon hield.

Van Dijk en Jager clubkampioenen bij Biljartclub Reijersdam KAMPEN - Biljartclub Reijersdam heeft afgelopen zaterdag een seizoen afgesloten. Tijdens een gezellige bijeenkomst werden de clubkampioenen gehuldigd. Clubkampioen bij het libre werd Willem van Dijk. Als tweede eindigde Arjan Ruiter. De derde plaats was voor Johan de Leeuw. Ter nagedachtenis aan dit seizoen overleden clubman Peter Riezebos wordt ieder jaar de Peter Riezebos Bokaal uitgereikt aan de clubkampioen band-

stoten. Zaterdag mocht Rens Jager deze trofee in ontvangst nemen. Arjan Ruiter eindigde ook hier als tweede, gevolgd door Jaap Ripke. Persoonlijk succes was er dit seizoen nog voor Danny Kranenburg. Hij liet zich kronen tot districtskampioen va n de KNBB Zwolle in de derde klasse libre.

Twee keer prijs voor KHC bij jeugdtoernooi KAMPEN - KHC heeft bij het eigen juniorentoernooi twee derde plaatsen behaald. De A-junioren en de C-junioren vielen in de prijzen. KHC kijkt met tevredenheid terug op het jeugdtoernooi op Sportpark De Venen. Bij de A-junioren ging de winst naar Rouveen. Bij de B-junioren

was Be Quick Dokkum het sterkst. DOS Kampen eindigde hier als derde. Bij de C-junioren liet Victoria Boys zich kronen tot kampioen.


DinsDag 31 mei 2011 • pagina

www.

Vermoeid IJVV wint nipt

DE SPORTKRANT VAN KAMPEN

(door Gerard Meijeringh)

IJSSELMUIDEN  Na de zware strijd van dinsdagavond in de nacompetitie tegen VVOP (IJVV won pas na strafschoppen) kwam het zaterdagmiddag tegen derdeklasser Zeewolde niet verder dan een 2-1 overwinning. Toch creëerde het tegen Zeewolde volop kansen om verder uit te lopen, maar was het niet effectief genoeg. De derdeklasser scoorde vervolgens nog een belangrijke tegentreffer en was blij met de kleine 2-1 nederlaag. Zaterdag 4 juni wordt de tweestrijd in Zeewolde beslist. IJVV is vol vertrouwen voor de return. “Dan knallen we eroverheen”, aldus Koen Buikema IJVV begon niet sterk aan de wedstrijd en kon maar moeilijk in het juiste ritme komen. In de 4e minuut bracht Albert-Jan Meuleman redding op een inzet van Vincent van der Heide. Zes minuten later leidde een fout bij Zeewolde tot een buitenkansje voor Chiel Buikema die blijft bij IJVV, maar hij kon niet profiteren en schoot naast. In de 21e minuut was Zeewolde even dreigend. Ryan Suijk kopte uit een corner over. Twee minuten later kwam IJVV goed weg. De gevaarlijke Jordi Smit kwam goed in scoringspositie, maar schoot veel te slap in. In het tweede gedeelte van de eerste helft kwam IJVV steeds beter in de wedstrijd en kreeg het grote kansen om uit te lopen naar een comfortabele ruststand. Dat gebeurde echter niet. In de 25e minuut strafte Chiel Buikema een fout niet af. Hij ging om de keeper heen, maar miste vervolgens het doel. Al snel bleek de kwetsbaarheid van Zeewolde. Die ligt duidelijk achterin. In de 35e minuut was de goed spelende Gerben Hamer gevaarlijk. Hij draaide zich vrij, maar zijn schot

werd gepareerd door de keeper. Chiel Buikema slaagde er niet in om de rebound te verzilveren. Twee minuten later was het toch raak. Koen Buikema schoot hard op de paal. Onder hevige druk van Chiel Buikema werkte een verdediger van Zeewolde de bal vervolgens ongelukkig in eigen doel. In blessuretijd had Koen Buikema de bal voor het inknikken, maar hij kopte naast. IJVV ging na rust goed door. Dat leidde in de 48e minuut tot een gevaarlijke situatie voor het doel van Zeewolde. Via een tegenstander kwam de bal bij Koen Buikema. De onzekere keepende goalie Jordy Havik tikte de inzet van Buikema echter net naast. In de 65e minuut kwam IJVV op 2-0. Gerben Hamer zette goed door bij de achterlijn. Zijn voorzet werd vervolgens goed afgewerkt door Mark Wagteveld. Twee minuten later kregen de IJsselmuidenaren een domper te verwerken. Henri van Wijhe liet zich bij de achterlijn verschalken door Smit. Zijn voorzet werd vlak bij de doellijn binnengelopen door Vincent van der Heide.

Foto: Tennekes

Na deze treffer was IJVV het even kwijt en liep het te ver achteruit. Zeewolde ging op jacht naar de gelijkmaker. Nadat Hamer namens IJVV naast schoot (74e minuut) was Smit even later dicht bij de 2-2, maar alleen voor keeper Meuleman schoot hij over. In de laatste tien minuten herpakte IJVV zich, maar echte grote kansen bleven uit. Een schot van Chiel Buikema belandde in de handen van de doelman, invaller Erik Post kopte naast en een uithaal van Hamer werd gepakt door de goalie. Dus moest IJVV genoegen nemen met een magere 2-1 overwinning,

DOS tevreden met remise (door Gerard Meijeringh)

KAMPEN  DOS Kampen is de finale van de nacompetitie tegen VSCO ‘61 begonnen met een gelijkspel. Op Sportpark De Maten werd het 1-1 en daar waren beide ploegen content mee. DOS moest aantreden zonder de geschorste spelers Marcel Post en Yunus Aybek. Ook Frank Post ontbrak wegens een blessure. Ook bij VSCO ontbrak een aantal spelers. Zodoende was het in de beginfase even zoeken voor beide ploegen. DOS was in de 7e minuut voor het eerst gevaarlijk. Lesley de Munnik schoot echter te slap in. In de 14e minuut mikte Matthijs Winters net naast. Vier minuten later kwam VSCO uit het niets op 0-1. Gerwin de Leeuw schoot in de draai verrassend raak. In de 30e minuut trok DOS de stand weer gelijk. Wim Snippe kopte raak uit een corner van Frank Koenderman. Beide ploegen waren vervolgens nog enkele keren gevaarlijk. Bij VSCO was Wim de Vries dicht bij een doelpunt. Aan de andere kant had Jord van der Weerd de 2-1 op zijn schoen. Na een goede steekpass van De Munnik dook Van der Weerd alleen op voor de goalie, maar de keeper kwam als winnaar uit de strijd. Na rust begon DOS te slap en was VSCO enkele keren gevaarlijk. Zo schoot Sander Vis in kansrijke positie naast en een minuut later werkte De Vries de bal over het doel. Even later kwam DOS weer goed weg. Bert van ‘t Hof ging alleen af op het vijandelijke doel, maar in plaats van zelf af te werken, gaf hij de bal niet goed af aan een medespeler, zodat de DOS-defensie nog in kon grijpen.

met de wetenschap dat er meer in had gezeten. “We hadden vandaag een enorme stap kunnen zetten”, aldus trainer Edwin Duim. “Vooraf heb ik aangegeven dat Zeewolde kwetsbaar is achterin. Daar hadden we meer uit moeten halen. Nu hebben we een klein stapje gezet. Je geeft niets weg, maar helpt de tegenstander toch nog in het zadel. Dat is inherent aan ons seizoen. Toch is er geen man overboord. We hebben gewonnen. In Zeewolde moeten we het kunnen afmaken.” Dat is ook de mening van Koen Buikema. “Deze ploeg is minder dan VVOP. Komende zaterdag zijn we

“onze se ” rvice is een feit

Bedrijfsstraat 3 Kampen Tel: 038 - 33 11 711

www.fredfeijth.nl

Adri Gunnink kreeg in het duel met VSCO ‘61 twee gele kaarten en zal zaterdag in Oosterwolde ontbreken wegens een schorsing. Foto: Bert Zoetebier

In de 53e minuut viel de beste kans voor DOS in de tweede helft te noteren. Een vlammend schot van Winters werd knap gepakt door de keeper. Vervolgens probeerde VSCO op te ruimen, maar de bal ging via het hoofd van een verdediger tegen de lat. De wedstrijd kabbelde daarna voort. In de 79e minuut kwam DOS echter met tien

man te staan toen Adri Gunnink wegens vasthouden zijn tweede gele kaart kreeg. Met een man meer ging VSCO op jacht naar de overwinning. Dit leidde tot enkele dreigende situaties voor het doel van Nick Karel. De Vries strandde twee keer op de DOS-goalie en een kopbal van Bert van ‘t Hof ging via het hoofd van een DOS-verdediger

naast het doel. Trainer Jan Okke Koers was tevreden met het resultaat gezien het wedstrijdbeeld, maar minder content met het spel van zijn ploeg. “We hebben ons echte niveau niet gehaald. Er zat teveel onzekerheid in de benen en dat leidde tot veel foute passes.” Koers wil zich niet verstoppen achter het feit dat hij niet kon beschikken over een aantal belangrijke spelers. De selectie van DOS bevatte afgelopen zaterdag maar liefst vijf A-junioren. Twee daarvan stonden in de basis. Dit bezorgde Koers een goed gevoel. “Maar aan de andere kant moet je dan ook reëel zijn en concluderen dat er niet meer inzat dan een gelijkspel.” Zaterdag 4 juni is de return in Oosterwolde, aanvang 14.30 uur. DOS zet alles op alles om de geblesseerde Frank Post klaar te stomen voor dit duel. Koers vertrouwt op een goede afloop. “Ik ben niet ongerust. We weten hoe ze voetballen en hoe we de zwakke punten van VSCO kunnen uitbuiten. Ook is het zo dat VSCO acht uitwedstrijden heeft gewonnen en slechts vijf thuisduels. Wij stonden er de laatste tijd steeds in uitwedstrijden. Dat geeft vertrouwen.”

topfit en dan knallen we eroverheen.” Dat dit in de eerste wedstrijd niet gebeurde, wijt Buikema aan de zware strijd in Voorthuizen. “We hadden meer afstand moeten nemen en dat had ook gekund. We waren echter wel moe van afgelopen dinsdag. Dat zag je in de laatste twintig minuten. Dinsdag zijn we tot het gaatje gegaan.”

Zilveren Bal Toernooi weer geschrapt (door Gerard Meijeringh) KAMPEN/IJSSELMUIDEN  Ook dit jaar vindt het Zilveren Bal Toernooi geen doorgang. In goed overleg hebben de Kamper voetbalclubs vrijdagmiddag besloten om het toernooi te schrappen. Dit keer vormt de nacompetitie een sta-in-de-weg voor het evenement. Het Zilveren Bal Toernooi stond gepland voor zaterdag 4 juni, maar op deze dag spelen DOS, IJVV en KHC in de nacompetitie. Afspraak was dat clubs bij nacompetitieverplichtingen een tweede team zouden sturen. DOS 2 speelt echter ook in de nacompetitie en DOS kan geen ander team op de been brengen. Bovendien kampt Zalk op 4 juni met een tekort aan spelers. “Op deze manier krijg je geen representatief toernooi”, spreekt Lammert van den Berg namens IJVV, waar het toernooi op 4 juni zou worden afgewerkt. “Iedereen vindt het jammer dat het toernooi niet doorgaat, maar iedereen is het wel eens met deze beslissing.” De voorzitters van de Kamper clubs gaan binnenkort overleggen over de toekomst van het evenement. De grote vraag is of het toernooi nog een vervolg krijgt of dat er een einde komt aan het Zilveren Bal Toernooi.