Page 1

woensdag 27 januari 2010

HELP

w w w.d e s ta d s ko e r i e r.n l

SLACHTOFFERS SLACHTOFFERS AARDBEVING AARDBEVING

HAÏTI

Poort in gemeentehuis pagina

Kraayenoord naar Genemuiden

3

pagina

Scouting viert 100-jarig bestaan

9

pagina

11

Sportclub wint matige derby pagina

24

HELP NU! GIRO 555

Van Genemuiden naar Hasselt

GENEMUIDEN/HASSELT - De medewerkers van de gemeente Zwartewaterland zijn vorige week verhuisd van de locatie Genemuiden naar het gemeentehuis in Hasselt. Maandag namen ze afscheid van hun werkplek in de tapijtstad. In een Amerikaanse schoolbus vertrok het gezelschap naar Hasselt.

Sinds maandag is het gemeentehuis daar toegankelijk via de ingang aan de Telvorenstraat en de ingang aan de kant van het parkeerterrein. De brievenbus van het gemeentehuis aan de Telvorenstraat is met ingang van die datum weer geopend en die aan de kant van het Schrijverswegje is dan gesloten.

Alle gemeentelijke producten worden straks afgenomen op één centrale plaats, ‘de gemeentestraat’. Om een product of dienst af te nemen, kunnen bezoekers zich melden bij een klantgeleidingsysteem. Dit kan via de bij de ingang geplaatste zuil, maar ook via de centrale receptie. Vanaf februari vergadert de gemeenteraad weer in de raadszaal

VERHUUR VAN

Foto: Ronald de Vreede, Z-RTV Fotografie

in Hasselt. Ook de commissievergaderingen vinden dan weer plaats in de Hanzestad. In de Stadskoerier zijn de aankondigingen en agenda’s voor de raads- en commissievergaderingen te vinden. Op vrijdag 26 februari wordt het vernieuwde gemeentehuis aan de Telvorenstraat 2 in Hasselt officieel geopend. Op zaterdag 27 februari is er een open dag in het gemeentehuis. Alle inwoners van Zwartewaterland zijn uitgenodigd om een kijkje te komen nemen.

HOOGWERKERS GEREEDSCHAPPEN EN MACHINES

TEL. 038 - 385 93 48

STOFFERING VAN: meubels, scheepsstoffering en caravans

Tel. 038 - 386 99 47 www.stoffeerderijcalypso.nl Het oude diep 2 8064 PN Zwartsluis

Kom op tv met Piet Paulusma vrijdag 29 januari Ceintuurbaan 8 Zwolle

DRUK! Bel Dick en Ruud 038-3859799 www.benbpersoneelsdiensten.nl

Win een auto en kom op tv! Brouwers Accountants B.V. Puttenstraat 34a, 8281 BP Genemuiden telefoon (038) 85 15 200, fax (038) 85 15 204 E-mail: info@brouwers.nl

Zonweringsystemen Rolluiken

Verkiezingen in Zwartewaterland ZWARTEWATERLAND - In de Stadskoerier wordt vanaf deze week tot aan de gemeenteraadsverkiezingen (3 maart) elke week een actueel onderwerp voor het voetlicht gebracht.

Zie verder pagina 16

De lijsttrekkers van de zes partijen in Zwartewaterland vertellen kort hoe zij hier tegenaan kijken. Op pagina 5 is te lezen hoe wordt gedacht over de centrumplannen in de drie kernen.

RESTANTEN VERKOOP

STERRETJE OCCASSION?

Bodem prijzen!

AUTOBEDRIJF BREMAN Klaas Fuitestraat 41-45 | Genemuiden Tel.038-3854750 | www.autobreman.nl

Bel Dick en Ruud 038-3859799 www.benbpersoneelsdiensten.nl Merel 7, 8281 GX Genemuiden Tel.: (038) 385 61 84, Fax: (038) 385 94 50

Schering 47 8281 JW Genemuiden 038 - 3856085

Mobiel: 06 - 11 34 31 56, E -mail: henk@h-deleeuw.nl

Dedemsvaart | Den Ham | Wierden

Merel 7, 8281 GX Genemuiden Tel.: (038) 385 61 84, Fax: (038) 385 94 50 Mobiel: (06) 11 34 31 56, E-mail: henk@h-deleeuw.nl

Maandagmorgen gesloten, vrijdagavond koopavond

www.janpas.nl


woensdag 27 januari 2010 • pagina 2

www.destadskoerier.nl

Reijnoudt Aardappels, Groenten en Fruit •

Bananen

kilo� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Gieser Wildeman

kilo� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

VASTIGHEID

kan een mens wel gebruiken in het leven. Hoeveel dingen gebeuren er in de wereld? Daarom geeft God ons Zíjn zekerheid.

jEZUS cHrISTUS is dezelfde, gisteren en heden en tot in eeuwigheid. Híj geeft zekerheid! Bij God is géén verandering; dat is vást! ‘ Maar het Woord des Heren blijft in der eeuwigheid ‘; dát is zeker! En dát kunnen we wel gebruiken. Goed is God, hè? VAST! Ja, God is goed! Wij komen samen in Gebouw ‘Ons Huis’ Thorbeckegracht 11 Zwolle op woensdag 19.30 en zondag 10.00 uur. Of bel ons 038-4211960

€ 0.99 € 0.99

Bleekselderij

heerlijk gezond en voor veel variatie per bos � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

€ 0.99

Altijd even proeven van die heerlijke appelsap uit de tap, 5 liter, na openen 2 maanden houdbaar� Kom langs of bel even dan komen wij langs als kwaliteit van belang is�

Alleen het beste is goed genoeg!

zelf het ROC MENSO ALTING

Woensdag en donderdag aan huis, vrijdagmorgen op het havenplein van 08.00 - 12.00 uur.

fruitmandjes - cadeaubonnen - schoolfruit kantoorfruit - kerstpakketten

Tel. 06 - 516 06 261 www.reijnoudtagf.nl - info@reijnoudtagf.nl

www.checkmensoalting.nl > Welzijn > Gezondheidszorg > Economie

28 januari 2010 16.00 - 21.00 uur

Assendorperdijk 55, Zwolle

Gildeslager van Gildeslager VanIngen Ingen verrassend envoordelig! voordelig! Verrassend lekker lekker en weekaanbieding

weekaanbieding

Genemuider rib

4 hamburGers + 2 verse worsten

5,50

5,50

4 stuks

samen

> gereformeerd mbo > voor christenen

INSTALLATIEBEDRIJF

STEGEMAN ECO 1050 GASHAARD KACHEL (speksteen)

100 Gr kipfilet 100 Gr mosterdspek en Samen 100 Gr Gebr. Gehakt Lekker beLeg

GeGrilde runderrollade 100 gram

2,29

elke 2e ons Gratis! giLdetrophy

sneeuwballen

100 gr.

1,10

3,65

dinsdag en woensdag runderGehakt

1 kilo

5,95

hoh- of Gekruid Gehakt

1 kilo

4,95

maandag 1 februari

slavinken

3 + 2 gratis!

Aanbieding geldig van maandag 23 januari t/m zaterdag 30 januari 2010.

vLeeswarentrio

Gildeslager Evert van Ingen Dorpsweg IJsselmuiden, 038-3332439 Langestraat 65 Genemuiden, 038 85, 3855113 / Dorpsweg Tel. 85 IJsselmuiden, 038 3332439 www.slagerijvaningen.nl, De Gildeslager www.slagerijvaningen.nl, De Gildeslager verrast jeverrast smaak! je smaak!

TEVENS HET ADRES VOOR ONDERHOUD GAS-, WATER-, C.V INSTALLATIES

GESPECIALISEERD IN:

LUCHTVERWARMING • HAARDEN CV TOESTELLEN • AIRCONDITIONING Gemeenteweg 268 - 7951 PD Staphorst Tel. 0522-461202


woensdag 27 januari 2010 • pagina 3

CU wil poort in gemeentehuis

GENEMUIDEN - Met twee optredens van gospelgroep

Living Water is de ChristenUnie (CU) vrijdagavond haar verkiezingscampagne gestart. Tijdens deze avond bood de partij ook het rapport ‘Van gemeentehuis naar stadspoort’ aan het Burgercomité Genemuiden aan. Hierin zet de partij haar ideeën over de bestemming van het gemeentehuis in Genemuiden uiteen, zoals het maken van een poort. Eerder al riep het Burgercomité Genemuiden inwoners van de stad op om mee te denken over de toekomst van het, nu leegstaande, gemeentehuis. De CU zegt al in juni 2008 te hebben aangegeven dat zij hierbij de bevolking wilde betrekken en vindt dat dit direct opgepakt had moeten worden, omdat de raad nu dan zou weten wat er onder de bevolking van Genemuiden leeft. De CU verwijst in de aangeboden notitie naar de stadsrechten van Genemuiden. De partij vindt dat deze in de toekomstige naam van het gemeentehuis tot uitdrukking moeten komen. Met de voorgestelde poort in het pand wil de CU het Havenplein verbinden met het

gebied achter het gemeentehuis. De naam Stadspoort vindt de partij een goede naam voor het geheel. Verder stond het thema ‘muziek en cultuur’ deze avond centraal, wat door lijstaanvoerder en wethouder Wolbert Meijer werd ingeleid na zijn toespraak over de gemeentepolitiek. Hij trok eenzelfde lijn met het project ‘kies je sport’ dat in 2009 met succes is gestart. “Je kunt hetzelfde doen met cultuur en muziek om de aanwas van leden te stimuleren.” In de paneldiscussie kreeg hij steun van Richard Jansen van het Muziekcentrum Zwartewaterland, die het idee lanceerde om een cultuurmakelaar aan te stellen die op de hoogte is van alles wat er speelt bij de verenigingen en een verbindende rol kan spelen. Er was ook aandacht voor het tienjarig jubileum van de CU. Het was

Kamperzeedijk helpt Haïti

op 22 januari precies tien jaar gelden dat de partij werd opgericht. De avond werd afgesloten met het samen zingen van het gebed van ‘Het Onze Vader’, ingeleid door Living Water onder leiding van dirigent Jan Bode.

www.destadskoerier.nl

Raad stemt voor ‘t Hoensbroeck (door Hermijn Bloemhard)

HASSELT - Het raadsvoorstel om voor Sportpark ‘t Hoensbroeck te kiezen als locatie voor een nieuw winkelcentrum is donderdagavond door alle partijen ondersteund. CDA en ChristenUnie (CU) hadden een amendement ingediend omdat ze het raadsbesluit nog te weinig actiegericht vinden en willen dat er nu tempo gemaakt wordt. De PvdA was de enige partij die het amendement niet ondersteunde. De sociaaldemocraten zien ‘t Hoensbroeck ook als meest kansrijke locatie maar vinden dat het amendement niks nieuws toevoegt. Wel willen ze meer aandacht voor een goede verkeersontsluiting van het gebied. Een punt dat burgemeester Arco Hofland ook onderstreepte; evenals de aandacht voor het centrum van Hasselt. De burgervader ziet het echter niet zitten, zoals in het amendement is beschreven, de realisatie van het winkelcentrum te koppelen aan een afspraak ten aanzien van de branchering. Dit zodat deze bescherming biedt aan de huidige voorzieningen in het kernwinkelgebied van Hasselt. “Wij kunnen de vrije concurrentie niet de nek om doen.” CDA en CU constateren in het amendement verder dat het raadsbesluit zich niet nadrukkelijk uitspreekt over de inzet en besluit-

vorming van het door het college voorgestelde fonds. Dit te vormen fonds zou zich moeten richten op de vitalisering van het kernwinkelgebied. Het kan dan deels gevoed worden uit de ontwikkeling van het nieuwe winkelplan. “Ook wordt er geen inspanningsverplichting genoemd ten aanzien van het onderhandelingsresultaat en een voortvarende aanpak”, zo schrijven ze in het amendement. Verder wordt de compensatie van Olympia ‘28 volgens de partijen niet benoemd. Hofland meldt dat komende jaren geen uitbreiding van Olympia nodig is, mocht dit op den duur wel nodig zijn dan wordt er tijdig een adequate oplossing voor gevonden. Voorzitter Elly Felix van de Ondernemersvereniging Hasselt is erg blij met de uitkomst, maar denkt dat het al met al nogal wat tijd en overleg zal vergen. “Het winkelcentrum zal er zeker niet vóór 2012 staan en zelfs niet in 2012”, denkt ze. In juni en oktober krijgt de raad een voortgangsrapportage. Dit jaar moet er dan een volledig plan liggen.

Tientallen ideeën over gemeentehuis GENEMUIDEN - Het Burgercomité Genemuiden heeft

Infoavond over Alzheimer

tientallen ideeën binnengekregen voor behoud en invulling van het voormalig gemeentehuis in Genemuiden. Daarnaast is het comité bij verschillende bedrijven, verenigingen en instellingen aan het inventariseren voor ideeën, wensen en mogelijkheden.

HASSELT - In de Hazelaar wordt maandag 8 februari een informatieavond over Alzheimer gehouden. Tijdens deze avond wordt behandeld wat de ziekte betekent voor de omgeving. Renee Nieuwenstein geeft verder een boekpresentatie over ‘De Geur van Geel’. Ook zijn stands aanwezig van MéMé, WMO-consulent, Alzheimer Nederland, Steunpunt Mantelzorg en vrijwillige thuiszorg. De avond begint om 19.30 uur, vanaf 19.00 uur is er koffie. Voor meer informatie: SWO Zwartewaterland; 06-20977785.

20.000 euro voor Haïti

Het Burgercomité Genemuiden verHet comité vraagt de burgers van gadert vandaag (woensdag). Dan Genemuiden op om met nog meer worden alle ingekomen stukken bereacties te komen en deze te sturen KAMPERZEEDIJK - In gemeenschapscentrum De Driester aan de Kampersproken en wordt een conceptplan naar info@burgercomitegenemuizeedijk wordt vrijdag een actie georganiseerd ten behoeve van de opgesteld. Vervolgens moet de uitden.nl. “Meer ideeën dragen bij aan slachtoffers van de aardbeving in Haïti. De aanvang van de avond is werking hiervan medio maart resuleen compleet en realistisch plan om 19.00 uur. ZWARTEWATERLAND - De gemeente teren in een compleet en haalbaar dat vervolgens aan de gemeente Zwartewaterland doneert Editie De Brug verschijnt invan Kampen, IJsselmuiden, Grafhorst,euro Kamperzeedijk, Advertentieverkoop: plan met betrekking tot invulling onder andere schilderijen kan worden gepresenteerd”,Redactie: aldus Alle verenigingen aan de Kamper20.000 aan Haïti. Kampereiland, Wilsum, Zalk, De Zande, ‘s Heerenbroek, Mastenbroek, Ens, Voor het plaatsen van - 333 10 voormalige 27 van het gemeentehuis plaatselijk bekende schilders ge- Noordeinde. dezakelijke leden.advertenties dient u Algemeen: 038 zeedijk, de Dorpsraad, de Driester gedeelte Kamperveen, Mandjeswaard, eerst telefonisch ruimte te reserveren bij een van Tiplijn: 06 - 158 819 44 BrugMedia editie De Brug Met onze andere kranten komen wij ook in de gemeente Zwolle, én inrichting van de directe omgeveild worden. en basisschool CNS de Driester De ramp in het Midden-Ameonze verkopers. Gerard Meijeringh (sport) Constructieweg 41-1, 8263 BC Kampen Genemuiden, Hasselt, Zwartsluis, Stadshagen, Vollenhove, Sint Jansklooster, • Barry Kiel 06 heeft - 158 819 - 286 571 57 Dit alles met maar één doel: zoveel Ook het47comite een website 06ving. hebben land is donderdag als Belt-Schutsloot, Wanneperveen en buitengebied,rikaanse Dronten, Elburg, Postbuszich 179, bereid 8260 ADverklaard Kampen hier • Arnold Langenberg 06 - 158 819www.burgercomitege49 Aanleveren persberichten Wezep, Hattemerbroek, Tel.: 038aan - 333mee 10 27te werken Op veler verzoek Vermeld maaktin persberichten, het comité mogelijkOldebroek, geld inzamelen voor Oosterwolde.extra agendapunt meegenoopgesteld, belangeloos • Klaas Kruithof 06 - 158 819 33 per e-mail: Fax: 038 - 331 05 87 ook haar leden bekend: Harm Winhet zwaar getroffen land en hun indien mogelijk: wie, wat, nemuiden.nl. Hier is fotomateriaal om zo veel mogelijk geld voor Haïti men tijdens de raadsvergadeTotale oplage ruim 140.000 exemplaren. redactie@brugmedia.nl e-mail: info@brugmedia.nl waar, wanneer, waarom naar ons voordelige ter, Reind Breman, inwoners.Informeer De opbrengst wordtcombinatietarief.ring in het gemeentehuis in en een uitvoerige omschrijving van in internet: te zamelen. sport: sport@brugmedia.nl www.brugmedia.nl en hoe.Klasien Hoekvoorgemaandag 10.00Jannie uur man, Bakker, Willem Timmer’s avondsNiets overhandigd aan de stichde historie van het voormalige ZoOpeningstijden worden er verschillende spelGenemuiden. kantoor: Klachten bezorging: • Alg. directeur: uit deze krant mag - zonder toestemming van de uitgever - ter Het geld gaat Brugjes: ma. t/m 08.30 - 17.00 uurjong woensdag enting Haïtipublicatie worden overgenomen in welke vorm dan ook.een fonds, dat er zorg voor BaukeHenk Hoekstra man, Reint Winters, Beens, Mission Nederland. Deze meentehuis te vinden. Het comité letjes en vrij. activiteiten voor en naar brugjes@brugmedia.nl Op advertenties en commerciële producties in deze krant die niet eigendom Aanleveren dient te geschieden volgens de Druk: donderdag tussen • Commercieel Marco van Lente, Martin Heutink, organisatie richt zich al sinds 1943 zoekt nog (oud) fotomateriaal van oud georganiseerd. Daarnaast is draagt dat het bedrag in Haïti voorwaarden van BrugMedia, welke te downloaden Familieberichten: zijn van de opdrachtgever of reclamebureau, berust het copyright bij de Hoekstra-Boom Offset 09.00 - 12.00 uur directeur: zijn van www.brugmedia.nl onder kopje contact. familieberichten@brugmedia.nl uitgever. Aan zet- en/of kunnen geenterechtkomt. rechten worden ontleend. Sijmon Last, Einbert Rees op diverse gebieden vandrukfouten hulpverlehet gemeentehuis voor publicatie erRotatie een Rad Fortuin en wordt BV, van Emmeloord Johanvan van der Kolken Klaas-Jan Barneveld. ning in Haïti. op de website. er een veiling gehouden waarbij

Colofon

Colofon

BrugMedia editie De Stadskoerier Constructieweg 41-1, 8263 BC Kampen Postbus 179, 8260 AD Kampen Tel.: 038 - 333 10 27 Fax: 038 - 331 05 87 e-mail: info@brugmedia.nl Klachten bezorging: internet: www.brugmedia.nl woensdag en donderdag tussen Openingstijden kantoor: 09.00 - 12.00 uur ma t/m vr 8.30 - 17.00 uur Druk: Genemuiden: Op afspraak Hoekstra-Boom Offset Rotatie BV, Emmeloord

Editie De Stadskoerier verschijnt in Genemuiden, Hasselt, Zwartsluis, Stadshagen, Vollenhove, SintJansklooster, Belt-Schutsloot, Wanneperveen, Cellemuiden en buitengebied. Met onze andere kranten komen wij ook in de gemeente Zwolle, Kampen, IJsselmuiden, Grafhorst, Kamperzeedijk, Kampereiland, Wilsum, Zalk, de Zande, ‘s Heerenbroek, Mastenbroek, Ens, gedeelte Kamperveen, Mandjeswaard, Noordeinde, Dronten, Elburg, Oldebroek, Wezep, Hattemerbroek, Oosterwolde. Totale oplage ruim 140.000 exemplaren. Informeer naar ons voordelige combinatietarief. Niets uit deze krant mag - zonder toestemming van de uitgever - ter publicatie worden overgenomen in welke vorm dan ook. Op advertenties en commerciële producties in deze krant die niet eigendom zijn van de opdrachtgever of reclamebureau, berust het copyright bij de uitgever. Aan zet- en/of drukfouten kunnen geen rechten worden ontleend.

Advertentieverkoop: Voor het plaatsen van zakelijke advertenties dient u eerst telefonisch ruimte te reserveren bij een van onze verkopers. • Harry Kleijn 06 - 158 819 51 • Hermieke L’Amie-Kampherbeek 06 - 158 819 37 • Johan Schurink 06 - 158 819 39

Redactie: Algemeen: 038 - 333 10 27 Tiplijn: 06 - 158 819 44 Aanleveren persberichten per e-mail: redactie.stadskoerier@brugmedia.nl sport: sport@brugmedia.nl voor maandag 12.00 uur Vermeld in persberichten, indien mogelijk: wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe. • Alg. directeur:

Aanleveren dient te geschieden volgens de voorwaarden van BrugMedia, welke te downloaden zijn van www.brugmedia.nl onder kopje contact.

Koeriertjes: koeriertjes@brugmedia.nl Familieberichten: familieberichten@brugmedia.nl

Bauke Hoekstra • Commercieel directeur: Johan van der Kolk


woensdag 27 januari 2010 • pagina 4

www.destadskoerier.nl

Sterk in op maat en advies! Ook voor uw gehele inrichting! Tafels en echte brede vloerendelen, kachels, kasten, banken, gordijnen, verlichting... etc.

Deze week zijn onze vloeren in de aanbieding! Graag tot ziens! Union Interieur • Den Hulst 46b • 7711 GP Nieuwleusen tel. 0529 - 481 650 •

www.unioninterieur.nl

Woensdag t/m zaterdag geopend van 10.00 tot 17.00 uur, vrijdagavond koopavond.

Wil jij in Piets weerbericht? NK Autotrek

Win een gloednieuwe Citroën C1 en kom op TV Vrijdag 29 januari organiseert Firezone de Overijsselse voorronde van het NK-autotrek. Wie trekt het snelst een Citroën C1 over een afstand van 25 meter en plaatst zich voor de landelijke finale? Er is een categorie mannen en een categorie vrouwen. De origineelste autotrekker wordt beloond met een gratis tank.

Meedoen? Om mee te doen is een Firezone-tankbon (minimaal 10 liter) nodig: dat is je deelnamebewijs. De winnaars worden ‘s avonds* gehuldigd door Piet Paulusma tijdens Piets Weerbericht en komen dus op de tv!

2010

erijssel voorronde Ov uari vrijdag 29 jan uur 14 .00 - 17.00 lle Firezone Zwo 8 Ceintuurbaan

Nationaal Kampioenschap Iedere maand organiseert Firezone een provinciale voorronde voor het NK Autotrek. Alle provinciale winnaars plaatsen zich voor de landelijke finale. De nationale kampioenen winnen een gloednieuwe Citroën C1.

Komend weekend extra korting! vrijdag 29 januari t/m zondag 31 januari

11,4

Bij Firezone tankt u benzine en diesel tegen bodemprijzen. U betaalt met uw pinpas, Firezonepas, Multitankcard of Travelcard.

cent korting op benzine

vrijdag 29 januari t/m zondag 31 januari

9,1

cent korting op diesel

(op de landelijke adviesprijs)

(op de landelijke adviesprijs)

d u r e t i j d e n ? g o e d ko p e r ta n k e n ! *IJs en weder dienende

*De Firezone-stations in IJsselmuiden en Zwolle-Nieuwe Deventerweg zijn op zondag gesloten Kijk voor meer informatie over deze wedstrijd, het reglement en voor een Firezone station bij u in de buurt op www.firezone.nl


WOENSDAG 27 JANUARI 2010 • PAGINA 5

WWW.DESTADSKOERIER.NL

Marinus van de Velde (lijsttrekker), CDA Hoe denken de politieke partijen in Zwartewaterland over de centrumplannen in de drie kernen?

Wolbert Meijer (lijsttrekker), ChristenUnie ‘Verder groeien met visie’ heet ons programma. Dat sluit goed aan bij onze ambities met de centra van Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis. Er liggen plannen en wensen voor de drie kernen. De ChristenUnie wil dat die uitgevoerd worden om ze bloeiend te houden. Het is alle hens aan dek. Winkeliers, woningcorporatie en ontwikkelaars hebben samen met de gemeente de uitdaging om tot uitvoering te komen. De gemeente neemt daar ook haar verantwoordelijkheid in. De gemeenteraad nam in oktober een motie van de ChristenUnie aan die uitspreekt dat er voor de drie centra een gemeentelijke bijdrage moet komen, naast de bijdragen door direct betrokkenen en subsidies van derden. In ons verkiezingsprogramma staan zeventien actiepunten waarin wij onze visie op de kernen beschrijven. Die ga ik hier niet allemaal opnoemen. Dan hebben we het over ondernemerschap, leefbaarheid, kwaliteit van de openbare ruimte, bereik-

baarheid, enzovoort. De neiging bestaat soms om alles met alles te verbinden. Dat kan vertragend werken. Beter snel de verrommeling aangepakt, dan over vier jaar nog bezig met het maken van plannen. De ChristenUnie gaat voor concreet resultaat, net

Paul ter Wal (voorzitter), VVD

VVD-voorzitter Paul ter Wal (rechts) in gesprek met lijsttrekker John Smits.

“De VVD is een groot voorstander van het verder uitbouwen van de kernfunctie van de verschillende kernen. In ons verkiezingsprogramma hebben we dit ook tot speerpunt gemaakt. Verrommeling en leegstand moeten worden voorkomen. We onderschrijven de noodzaak van het weer leefbaar maken van de kernen en kiezen voor aansluiting bij de plannen die vanuit de kernen worden gemaakt: draagvlak bij ondernemers en directe bewoners is cruciaal. De VVD hecht er wel aan dat alle plannen nu op realiteit, qua wensen en financiën, worden beoordeeld en dat die gekozen plannen dan ook met voortvarendheid worden opgepakt. Dus niet steeds nieuwe plannen opstellen en dan laten liggen, maar de huidige plannen realistisch maken en laten uitvoeren. De gemeente heeft hierbij de regie, maar laat deskundigen de realisatie uitwerken. Voor Zwartsluis betekent dit het oppakken van de winkelfunctie gekoppeld aan het bezoekerscentrum. Voor Genemuiden het behouden van het oude gemeentehuis voor publieksvoorziening, gekoppeld aan de winkels

als in de afgelopen jaren. Stem 3 maart lijst 1. Stem stabiel, betrokken, ChristenUnie!”

Roel Withaar (lijsttrekker), Gemeentebelangen "Na een moeilijk financieel begin van Zwartewaterland kwam er in 2008 wat meer lucht en eigenlijk onmiddellijk kwamen er uit Zwartsluis en Hasselt signalen die opriepen tot renovatie en herstructurering van de centra van de kernen. Later kwamen ook uit Genemuiden dergelijke geluiden, vooral met betrekking tot herinrichting van het Havenplein en omgeving inclusief het Gemeentehuis. Al spoedig bleek dat hiervoor veel, zeer veel geld nodig is, waarbij men er van uitging dat de gemeente hier

“Voor Centrumplannen is de afgelopen jaren een CDAwethouder verantwoordelijk geweest. We zijn er erg duidelijk over. Voor elk centrum in de komende vier jaar de schop in de grond. Hasselt krijgt dan ergens anders de supermarkten. Maar het mag geen dood centrum krijgen. Daar moet iets voor terugkomen. En bij ‘De Hazelaar’ zou een soort buurtwinkeltje moeten blijven. Zoals in de Meente in Genemuiden. In Genemuiden mag de Boni wel ergens anders heen. Maar alleen als er iets voor in de plaats komt. Bijvoorbeeld een HEMA. Een publiekstrekker dus. Het Gemeentehuis kan een publieksfunctie krijgen als het haalbaar en betaalbaar is. En dan Zwartsluis: er zijn plannen klaar. We krijgen daarvoor extra geld van de provincie: 2,2 miljoen. Dan moet het nu lukken. Nu gewoon uitvoeren. Het heeft lang genoeg geduurd. En niet in de komende vier jaar. Nee, dit jaar moeten we nog op een paar plaatsen aan de gang. Met het Friongebouw, met het Marktplan en met het bezoe-

grotendeels aan bij zou dragen. Gemeentebelangen is van mening dat wanneer zakelijke en ook andere partijen belang hebben bij herinrichting en opwaardering van stadscentra, zij daar ook grotendeels aan bij moeten dragen. Dus ruimte om winkels te vergroten of te verplaatsen zijn voor eigen rekening. Indien men verpauperde panden wil restaureren moet er een goed gebruiksplan voor zijn, ook dienen dan alternatieve geldstromen aangeboord te worden. De taak van de gemeente moet bijkomstig zijn, dat wil zeggen de gemeente kan zorgen voor een goed ruimtelijk plan, voor de inrichting van de openbare ruimte. Indien de gemeente in dat

centrum gronden of opstallen in bezit heeft, kunnen deze tegen een redelijke prijs aangeboden worden om een centrumplan wat makkelijker te realiseren. Het kan niet zo zijn dat de gemeente zelf gaat aankopen, ontwikkelen en exploiteren, dat geeft een veel te groot financieel risico."

Jannet Hoentjen (lijsttrekker), PvdA “Het woord centrumplannen zegt het al, het gaat hier niet om één kern met een centrumplan. Alle drie de kernen van Zwartewaterland hebben mooie plannen in voorbereiding. Het ene is in een wat verder gevorderd stadium dan het andere, maar één ding hebben ze gemeen: ze zijn ontstaan uit enthousiaste initiatieven vanuit de samenleving.

achter het gemeentehuis. En voor Hasselt het voortvarend oppakken van het ondernemersplan voor het centrum en ‘t Hoenbroeck.”

Er is echter één probleem: we hebben heel veel ambitieuze plannen waar financiële dekking voor moet

Arie Speksnijder (lijsttrekker), SGP “De SGP is voor een voortvarende uitvoering van de centrumplannen. De winkelvoorzieningen (het voorzieningenniveau van onze burgers) staan flink onder druk. En om het plaatselijke winkelbestand zo vitaal en aantrekkelijk mogelijk te houden zijn ondernemers die willen investeren van enorm belang. Daarom vinden wij dat de gemeente dit niet moet frustreren door onnodig ‘oponthoud’ of bestuurlijke stroperigheid, maar er juist de gang in moet houden. De centrumplannen van Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis haken in op de behoefte van het Midden- en Kleinbedrijf en geven mogelijkheden om allerlei knelpunten als parkeren, verpaupering en verkeersafwikkeling aan te pakken en tevens een aantrekkelijk verblijfsgebied te

kerscentrum. Het CDA gaat daar gewoon voor. En op tempo. Kun je gewoon voor zorgen als je op het CDA stemt. Gewoon samen doen is daarbij ons motto.”

creëren. Alleen kunnen we niet alles financieren. De plannen voor Zwartsluis zijn gereed, kunnen rekenen op 2,2 miljoen provinciale subsidie en vragen van de gemeente minimaal hetzelfde bedrag. Maar tevens moeten we voldoende middelen achter de hand hebben voor de plannen voor Genemuiden en Hasselt. Dat vraagt van de raad lastige keuzes. Er moet bezuinigd worden op het lopende beleid en allerlei niet noodzakelijke subsidies. Het

investeringsprogramma dient opnieuw geprioriteerd te worden en de rest moet uit de algemene reserve komen. De SGP zal voor deze keuzes niet weglopen, want de leefbaarheid van onze kernen is in het geding!”

worden gevonden en we kunnen ons geld maar één keer uitgeven. Daarom wil de PvdA een gefaseerde aanpak van de centrumplannen in de drie kernen. Op basis van beschikbare middelen willen wij een keuze maken. Wat doen we eerst, welke plannen zijn al ‘klaar’ voor uitvoering of wat kan gelijktijdig? Het toeristisch ontwikkelingsplan voor het centrum van Zwartsluis is momenteel het verst, de PvdA wil zich ervoor inspannen om dit zo snel mogelijk gerealiseerd te krijgen. De plannen voor het winkelplan Hasselt gaan wat ons betreft in de goede richting, maar ze zijn er nog niet. Hier moet nog wel het één en ander uitonderhandeld en uitgewerkt worden. Ook staat de PvdA heel positief tegenover de inspanningen van het burgercomité voor het voormalig gemeentehuis van Genemuiden en zijn heel benieuwd naar de voorstellen van dit comité om tot een goede invulling te komen voor dit gebouw en de naaste omgeving.”


woensdag 27 januari 2010 • pagina 6

www.destadskoerier.nl

R E T N I W DE E I T C E L L O C NU VOOR DE E D N A V T F L HE HELFT!!!

Kerkplein 21 8281 AZ Genemuiden Tel. 038 - 385 65 13 www.pand-21.nl

Zo fijn kan wonen zijn Fijn Wonen voor iedereen bereikbaar! Dat is het idee van Wetland Wonen uit Vollenhove. Het gebied waarin Wetland Wonen haar woningen aanbiedt is ronduit uniek. U kunt wonen waar anderen graag komen recreëren. Op dit moment hebben we in Blokzijl, Sint Jansklooster, Wanneperveen, Vollenhove en Zwartsluis verschillende mogelijkheden. Aan u de keus…

Kopen of huren… bij Wetland Wonen is het goed kiezen! Te koop: Nieuwbouw in het centrum van Wanneperveen

Te koop of te huur: Nieuwbouw op mooie locatie in Blokzijl

NOG SLECHTS TWEE BESCHIKBAAR

Wethouder Huismanstraat, Wanneperveen

Te koop

ondergebracht bij Klappe Makelaardij o.z.. Zij geven u graag meer informatie. Tel. (0527) 24 11 66 • Verkoopprijs vanaf € 160.000,- tot en met € 175.000,- v.o.n.

Te huur

Te huur

Scheepvaartlaan 50, Zwartsluis Ruime bovenwoning. Bij uitstek geschikt voor starters op de woningmarkt. • 3 slaapkamers / blokverwarming • Huurprijs € 421,73 per maand (excl. verwarming) • Info: Wetland Wonen (0527) 24 97 10

Van Isselmudenstraat 18, Sint Jansklooster Tussenwoning met berging op ca 170 m2 - begane grond: hal met toilet, meterkast, kelderkast, woonkamer met dichte keuken en berging - 1e verd.: overloop, 3 slaapkamers en badkamer - 2e verd.: met vaste trap te bereiken vliering/berging - bouwtechnisch gekeurd • Verkoopprijs € 120.000,• Info: Klappe Makelaardij o.z. (0527) 24 11 66

Burg. ten Cateweg, Blokzijl

Op een unieke locatie in het pittoreske koopmansstadje Blokzijl vindt u deze royale halfvrijstaande woningen. Gelegen op ruime kavels en voorzien van alle comfort. De woningen zijn zowel te huur als te koop. Nieuwsgierig? Bel als u wilt kopen met Klappe Makelaardij o.z. op (0527) 24 11 66

of als u liever wilt huren met Wetland Wonen, team Klant en Markt. Bereikbaar via (0527) 24 97 10 • Verkoopprijs vanaf € 235.000,- v.o.n. • Huurprijs € 775,- per maand

Te koop

Handelskade 11a, Zwartsluis Royaal appartement nabij het centrum van Zwartsluis. Fijne woonkansen voor starters op de woningmarkt. • 4 slaapkamers, CV gestookt • Huurprijs 579,83 (incl. warmwatervoorziening) • Info: Wetland Wonen (0527) 24 97 10

gewoon fijn geregeld www.wetlandwonen.nl

29.097

Op een centrale locatie in Wanneperveen worden zes markante woningen naar eigentijds ontwerp gerealiseerd. Daarvan zijn er nog drie te koop. Door de gunstige prijs en royale afmetingen bij uitstek geschikt voor starters en/of jonge gezinnen. Wetland Wonen heeft de verkoop van deze woningen

J. Vuistpad 10, Vollenhove Tussenwoning met aangeb. bijkeuken/berg. op ca 160 m2 - begane grond: hal met toilet, meterkast, woonkamer met halfopen keuken, bergkast en bijkeuken/berging - 1e verd.: overloop, 2 slaapkamers en badkamer - 2e verd.: vliering/berging - bouwtechnisch gekeurd • Verkoopprijs € 131.500,• Info: Klappe Makelaardij o.z. (0527) 24 11 66


WOENSDAG 27 JANUARI 2010 • PAGINA 7

WWW.DESTADSKOERIER.NL

Kerkplein10 8325 BN Vollenhove 0527 - 244 909

i Op zaterdag 30 januar bestaan we 1 jaar! Om dat te vieren trakteren we op kortingen tot wel 50%

bike totaal

vollenhove Voor uw fietso,oter! bromfiets en sc De Hagen 5 • 8325 DB • Vollenhove Tel. 0527 24 16 54

www.biketotaalvollenhove.nl

WEEKAANBIEDING

Bij aankoop van een dekbedovertrek een hoeslaken t.w.v. €17.95 GRATIS

De speciaalzaak voor uw: Muziekinstrumenten: • Bladmuziek • Lesboeken • Gitaarsnaren • Saxofoonrieten • Klein instrumenten

Computer: • Internet • Cartridges • Papier • Software • Systemen Gespecialiseerd in o.a. • Wersi • Hauptwerk • Virtual pipe organ

Kijk ook eens op onze website www.plein-10.nl

Plein 10 viert eenjarig bestaan Plein 10 viert zaterdag 30 januari haar eenjarig bestaan. “Als klap op de vuurpijl trakteren wij die dag op kortingen tot wel 50 procent”, aldus eigenaresse Sandra Schurink. “Wij willen hiermee iedereen bedanken voor de gezelligheid, klandizie en het vertrouwen van het afgelopen beginnersjaar.”

Voorpoort 6, 8325 CM Vollenhove tel (0527) 24 40 20 • info@hsmuziek.nl www.hsmuziek.nl

g n i t h c i r n e ! v e g Wij w inrichting aan u ALLES OP HET GEBIED VAN WOONMODE

De Weijert 10 Vollenhove tel.: 0527-24 13 55

Kerkstraat 63a • 8325 BJ Vollenhove

info@decorette-drok.nl • www.decorette-drok.nl

na 40 jaar stoppen wij! Nu opheffiNgsuitverkoop!

30 tot 60% korting op verrekijkers, nachtkijkers, spottingscopen, loepen enz. Analoge camera’s

tot 80% korting Nu open op woensdag en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur en op afspraak.

www.fotobaars.nl

Kerkstraat 67 Vollenhove 0527 - 241 594

10 minuten vanaf Giethoorn

Plein 10 is alweer druk met de voorbereiding van het nieuwe jaar en en hoopt klanten komend jaar weer regelmatig te kunnen verrassen. Plein 10 is een leuke winkel waar cadeaus te vinden zijn en alles voor het huis en de tuin. “Wat voor stijl wonen je ook hebt, wij bieden mooie en betaalbare landelijke woonaccessoires. Ons assortiment is breed met unieke spullen en eigenzinnige producten.” De merken zijn J-line, Clayre&Eef, Appletree, Artisan Home, PTMD, Global Affaires, Beaux Cadeaux, de franse zeepslinger en sinds kort ook het mooie

bedtextiel van Town & Country. “Voor de lekkerbekjes onder ons hebben wij het merk Granny’s in ons assortiment”, vertelt Schurink. “Dit staat bekend om zijn overheerlijke grootmoeders appeltaarten. Wie op zoek is naar een kraamof gezellige cadeaumand, is bij ons ook aan het juiste adres. Het is voor ons een uitdaging om een mooi persoonlijk cadeau te maken.” Door de enorme mix in het assortiment is het extra leuk om eens te struinen in de gezellige winkel aan het Kerkplein in Vollenhove. De auto is gratis te parkeren voor de winkel.

AgendaTIPs: 6 februari Vogelmarkt van de Waterslager aanvang: 12:00 uur Locatie MFA De burght Vollenhove Veno dames zaalvoetbaltoernooi aanvang: 17:00 uur Locatie MFA De Burght Vollenhove

27 februari Het Venose Voorjaarsfestijn Met medewerking van De top 100-band “Vangrail” Voor info zie: www.voorjaarsfestijn.nl Locatie MFA De Burght Vollenhove. Zaal open 21:00 uur


woensdag 27 januari 2010 • pagina 8

www.destadskoerier.nl

d v er r assen vo lledig v er b az en d vo o r d elig

op Kijk dagelijks te si onze web de .action.nl voor w w w

100 NIEUWSTE ARTIKELEN SPIRAAL

13x18 CM

SANEX

kleiner en fraaier dan traditionele spaarlamp 5,7,11 en 15 watt 6000 branduren

3D, glitter of stras

dermo sensitive of dermo protector 750 ml

VALENTIJNS BAD KAART SCHUIM

1.39

Elders 2.98 3.98

jumbo VALENTIJNS KAART 38x26 cm

0.79

0.29

1.99

Elders 3.49 4.95

HEREN-DAMES

WATERDICHTE PU

M3 ULTRA

katoen/elasthan computerboord naadloos

hoeslakenvorm 1-persoons 90x200 cm

penlite AA of mini penlite AAA

EFFEN SOKKEN 3 PA A R Elders 2.49 3.98

OLD LOOK

1.59

PLANTEN BAK hout/riet 2 modellen gevoerd 23x15x10 cm of 17x17x15 cm

Elders 2.98 3.29

MATRAS DURACELL BESCHERMER BATTERIJEN 2-persoons 140x200 cm

7.95

lits jumeaux 180x200 cm

9.49

FUNNY

ZONNE BRIL met ledverlichting incl. batterijen

1.49

C A R N AVA L TI P

Elders 2.98 3.98

PENN PROFESSIONAL

KATOENEN

USTA-Approved

insert mouw maten M-XXL

TENNIS BALLEN S E T/3 Elders 4.95 5.95

2.19

DALFSEN • Wilhelminastraat 25 EMMELOORD • Zuiderkade 5a GENEMUIDEN • Prinses Irenestraat 4

5.49

HEREN T-SHIRT

Elders 2.98 3.98

HEERDE • Soerelseweg 17 HEINO • Marktstraat 22 IJSSELMUIDEN • Groenendael 232

S

1.59

S E T/4 Elders 4.95 5.95

FABULOUS

2.29

FRUIT SHAMPOO droog/beschadigd, gekleurd of normaal haar 400 ml

0.79

Elders 1.49 1.79

CARS, PRINCESS OF POOH

OPBERG DOOS 33x35,5x25,5 cm

1.89

MEPPEL • Prinsenplein 15-19 NUNSPEET • Stationslaan 25 STAPHORST • Meesterweg 2a

S E T/2 Elders 4.49 4.95

2.39

ZWOLLE I • Vechtstraat 18-20 ZWOLLE II • Assendorperstraat 64-76 zie ook onze website: WWW.ACTION.NL

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van ma. 25-01 t/m za. 30-01

SPAAR LAMP


woensdag 27 januari 2010 • pagina 9

www.destadskoerier.nl

Handelaren ontkennen oplichting ZWARTSLUIS (JPZ) - Voor de rechtbank in Zwolle zijn dinsdag werkstraffen van 180 en 120 uur geëist tegen twee autohandelaren. Ze zouden in 2006 een oude, alleenstaande vrouw uit Zwartsluis met allerlei smoesjes 125.000 euro afhandig hebben gemaakt.

Kees Kraayenoord naar Genemuiden Foto: Breman.net

GENEMUIDEN - Stichting Gospelevenementen Gene-

muiden heeft opnieuw Kees Kraayenoord met band weten vast te leggen. Na het optreden vorig jaar van deze worshipzanger is Kraayenoord op 6 maart weer in d’Overtoom te horen. Om 20.00 uur betreedt hij het podium om zijn liedjes te zingen en zijn overdenkende woorden te spreken. Hij wordt daarbij terzijde gestaan door zijn band. Maar voordat het zover is wordt het publiek opgewarmd door de Genemuider praiseband Transmission. “In alle liedjes en teksten deze avond komt de grootheid van God

en van de Here Jezus Christus naar voren”, laat de organisatie weten. Informatie over de kaartverkoop van dit concert is te lezen op de website van Stichting Gospelevenementen Genemuiden. Plaatselijk zijn ook toegangskaarten te koop bij HIT reisbureau TEDETE. De toegangsprijs in de voorverkoop is 13 euro.

Maak kans op een GRATIS helicoptervlucht SMS

BRUG SPATIE HELI naar 5252

Apeldoorner R. van der L. (56) en zijn 31-jarige plaatsgenoot R.M. ontkenden tegenover de rechtbank dat ze het geld achterover hebben gedrukt. “We hebben alles terugbetaald”, zei Van der L. op zitting. Hij zou het geld aan een vriend van de vrouw uit Zwartsluis hebben gegeven. Die vriend ontkent echter dat hij ooit wat heeft gekregen. De 56-jarige Apeldoorner kwam in mei 2006 in contact met de vrouw uit Zwartsluis. Volgens de aangifte van het slachtoffer beloofde Van der L. gouden bergen. Als ze 125.000 euro zou investeren in een autohandel, dan zou ze dat bedrag verdrievoudigd zien. Maar met het geld werd nooit een bedrijfje gestart. Na maanden zeuren om het geld deed de vrouw eind 2006 aangifte van oplichting. Tijdens alle politieverhoren zwegen de twee autohandelaren. Pas bij de onderzoeksrechter kwam Van der L. met het verhaal op de proppen dat al het geld (inclusief 10 procent rente) was terugbetaald. Om deze versie te onderbouwen toonde de Apeldoorner ook een overeenkomst met de handtekening van die vriend van het slachtoffer. Die gaf toe dat het zijn handtekening was, maar bleef volhouden dat hij nooit geld had ontvangen. Volgens de aanklager zit Van der L. een potje te liegen en is er nooit een cent terugbetaald. Voor oplichting dan wel verduistering van het geld eiste de officier van justitie een werkstraf van 180 uur plus een half jaar voorwaardelijke celstraf tegen de oudste man.

Zwartewaterland kampen ijsselmuiden Telefoon (038) 332 55 55 Diens stadgenoot speelde een kleinere rol en hoorde 120 uur werkstraf plus zes maanden cel voorwaardelijk eisen. De officier wil dat het duo ook de 125.000 euro inlevert. De advocaten van de handelaren vroegen bij de rechtbank om vrijspraak. Volgens Van der L.’s raadsman zit het oude vrouwtje te jokken en vond zij het prima dat de terugbetaling via die vriend liep. Dat zou de Apeldoorners vrijpleiten van oplichting, aangezien ze (althans volgens henzelf) het geld aan die man hebben terugbetaald. De rechtbank wijst 9 februari vonnis.

Open dag bij de Rank GENEMUIDEN - In Kunstcentrum de Rank vindt zaterdag 30 een Open Dag plaats waarop veel nieuw werk te bewonderen is. Van 11.00 tot 14.30 uur zijn schilderijen en beelden te zien van onder andere Greet Doosje, Zita van Noordenburg, Helma Vermeer, Daisy Klaver, Gerrit Olthuis en diverse cursisten. Voor meer info: www.kcderank.nl of bel A.van’t Noordende 06-450 12 078.

AU TO - , T R U C K - , M OTO R - E N T R AC TO R BA N D E N BA L A N C E R E N Q U I C K S E RV I C E U I T L I J N E N I N S P E C T I E

Sneeuwkettingen te huur Huur nu de juiste sneeuwkettingen voor uw auto!

(€ 1,50 p.o.b. maximaal 1 bercht per SMS)

Op 13 februari maakt Heliflights rondvluchten vanaf de Koperen hoogte, vluchten van 15 of 30 minuten.

BrugMedia heeft enkele kaarten voor een rondvlucht beschikbaar gesteld. Met de SMS actie maakt u kans op een gratis rondvlucht.

Snelle eenvoudige montage. Ook voor brede banden.

Compact ingepakt.

Sisalstraat 50 8281 JJ Genemuiden Tel. (038) 385 70 60 Fax. (038) 385 64 15

www.vandijkbandenservice.nl

BrugMedia SMS ACTIE

Met Connexxion Travel naar de Huishoudbeurs Van 13-21 februari 2010

De Huishoudbeurs is het allergezelligste dagje uit voor vrouwen. Voor de 65e keer een groot spektakel. Shoppen, workshops volgen, optredens bijwonen, alles kan. Verder vind je er de laatste nieuwtjes en trends op het gebied van mode, verzorging, wonen, vrije tijd en culinair. En niet te vergeten... Héél veel beursaanbiedingen. Of wilt u naar een andere bestemming van Connexxion Travel?

Maak kans op waardebonnen van Connexxion Travel via onze SMS actie; SMS ‘brug’ spatie ‘travel’ naar 5252 (€ 1,50 p.o.b. maximaal 1 bericht per SMS).


VACATURES

woensdag 27 januari 2010 • pagina 10

www.destadskoerier.nl

Totale autoservice: * Tanken & Essoshop * Autowascentrum * Schadeherstel * Taxi

MEER VACATURES?

AUTOTECHNIEK

Kijk eens op:

UW GARAGE VOOR: • Reparatie en onderhoud alle merken • APK • Reparatie en onderhoud Airco • Onderhoud Caravans en Campers

Nijverheidstraat 53 8281 JD Genemuiden Tel. 038 - 385 40 00

l/werk

edia.n www.brugm

Voor ons Esso Tankstation zijn wij op zoek naar een:

verkoopmedewerker m/v

Lucas Fokkert Tel: 06 - 30 01 30 14 b.g.g 038 - 477 18 34

Schriftelijke reacties binnen twee weken sturen naar: T. Naberman | Postbus 57 | 8280 AB Genemuiden Tel. 038 - 385 40 00

Verburgweg 4, 8061 PM, Hasselt/Genne

LANDBOUWSLUIS BV Landbouwsluis BV heeft zich in ruim 70 jaar ontwikkeld tot een toonaangevend leverancier van tractoren, werktuigen, installaties en systemen voor het moderne agrarische bedrijf.

Gezocht: Full time functie

Ter uitbreiding van het team zoeken wij op korte termijn een:

Werkzaamheden: Afwerking carpetten

Monteur melkwinning en stalinrichting

Vakwerk op maat Festonneren Banderen

Je achtergrond! We zijn op zoek naar een enthousiaste collega die van aanpakken weet. Je schuwt fysiek werk niet en vindt het leuk om met en vóór mensen te werken. Ervaring is niet noodzakelijk, we zorgen ervoor dat je goed wordt ingewerkt. Je hebt een diploma op MBO niveau.

In deze functie monteert en installeert u melkwinningsinstallaties en stalinrichtingen.

Wij bieden! Ben jij een enthousiaste teamplayer met verantwoordelijkheidsbesef? Dan willen we graag met jou om tafel. Carpet line biedt een veelzijdige functie binnen een gezellig team en uiteraard passende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Profiel van de kandidaat: • Agrarische achtergrond of een grote affiniteit met de melkveehouderij • Onze voorkeur gaat uit naar kandidaten die ervaring hebben in de melkwinnging en stalinrichting • Flexibele instelling

Solliciteren? Neem contact op met W. Timmerman 038 - 3858295 Aantal uur Standplaats Functiecategorie Opleidingsniveau

38 uur Genemuiden Allround medewerker MBO

Ons aanbod: • Een afwisselende functie binnen onze onderneming. • Volop ruimte voor invulling van het eigen werk en ontplooiing hierin. • Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. • Een werksfeer te typeren als collegiaal, open, informeel en no-nonsense

Uw sollicitatie: Bent u geïnteresseerd in de bovenstaande functie? Richt dan uw brief met curriculum vitae aan: Landbouwsluis BV, ter attentie van Matthijs van Weerd, Kamperzeedijk 57, 8281 PB GENEMUIDEN. Solliciteren per e-mail: vacature@vd-sluis.nl Kijk ook eens op: www.landbouwsluis.nl

Blindzoom afwerking

Leer afwerking

Kunstleer afwerking

Volume afwerking

Carpet Line | Sisalstraat 58 | 8281 JK Genemuiden | Tel: (038) 385 82 95 | Fax: (038) 385 82 04 | E-mail: info@carpetline.nl

PEUGEOT SW 1.4 HDI

PEUGEOT

PEUGEOT CABRIO

SW 1.6 HDI

16000 KM BJ 2007 € 17.850.00

SW 2.0 ST BUS. DIES 40000 KM BJ 2009 € 24.950.00

SW DIESEL

73000 KM BJ 2007 € 15.500.00

1.8

20000 KM BJ 2008 € 17.880.00

307 CC 2.0 206 CC 2.0

XS 1.6

38000 KM BJ 2006 € 13.950.00

XS NAVTEQ 2.0

75000 KM BJ 2006 € 14.950.00

PEUGEOT 145000 KM BJ 2006

€ 7.950.00

SW 2.0 PACK 7PERS 40000 KM BJ 2006 € 13.950.00

PEUGEOT

XS 1.6

50000 KM BJ 2006 € 12.950.00

1.6 150 PK LE MANS 11000 KM BJ 2009 € 19.950.00

XS HDIF 110PK

102000 KM BJ 2006 € 11.950.00

PEUGEOT

SW 1.6 OUTDOOR 13500 KM BJ 2009 € 19.950.00

SW XS HDI

125000 KM BJ 2003

ST 2.4 7PL

XS 1.4 VTI

5000 KM BJ 2008 € 13.950.00

207 XS 1.6

53000 KM BJ 2007 € 13.950.00

PEUGEOT

X-LINE 1.4 16V

22000 KM BJ 2007 € 10.950.00

1.6 XS VTI PR.

€ 9.950.00

15000 KM BJ 2009 € 29.950.00

PEUGEOT 6000 KM BJ 2009 € 25.950.00

1.6 VTI

2500 KM BJ 2009 € 23.950.00

104000 KM BJ 2004 100000 KM BJ 2001

BEDRIJFSWAGENS PEUGEOT BIPPER 1.4 HDI PEUGEOT BIPPER 1.4 HDI PEUGEOT PARTNER XT L1 PEUGEOT PARTNER 1.6 HDI PEUGEOT BIPPER 1.4 HDI PEUGEOT BIPPER LPG PEUGEOT BOXER L1H3

50 KM 5000 KM 15000 KM 15000 KM 15000 KM 29500 KM 56000 KM

BJ 2009 BJ 2009 BJ 2008 BJ 2008 BJ 2008 BJ 2008 BJ 2006

Altijd 12 maanden garantie • Controle volgens het Peugeot keurmerk • APK gekeurd • Gegarandeerde kilometerstand • Voldoet aan de Peugeot Kwaliteitsnorm • 14 dagen of 1000 kilometer omruilgarantie • 24-uurs mobiliteitsgarantie • Landelijk servicenetwerk • Gebruik van originele onderdelen • Uitstekende mogelijkheden voor gespreide betaling • ‘T GAAT TENSLOTTE OM UW NIEUWE AUTO. AUTOBEDRIJF A. ZIELEMAN & ZN Hasselt Vaartweg 6 • Tel: (038) 477 13 24 • www.zieleman.peugeot.nl

Openingstijden: maandag t/m donderdag 8.00 - 18.00 uur vrijdag 8.00 - 20.00, zaterdag 10.00 - 16.00 uur.

€ 13.500.00 € 9.950.00 Prijzen Ex. BTW € 9.950.00 € 9.500.00 € 9.950.00 € 9.950.00 € 7.750.00 € 8.500.00 € 8.950.00


woensdag 27 januari 2010 • pagina 11

www.destadskoerier.nl

Opening van nieuwbouw De Meente

GENEMUIDEN - Burgemeester Arco Hofland verricht donderdag 28 januari om 15.30 uur de openingshandeling van 36 nieuwe appartementen in woon-, diensten en zorgcentrum De Meente in Genemuiden. De opening van de nieuwbouw is ook startsein voor een feestelijke week ter ere van het veertigjarig bestaan van De Meente.

Het afgelopen jaar hebben Stichting De Meente, Woonzorgconcern IJsselheem en woningcorporatie Wetland Wonen gewerkt aan de totstandkoming van de uitbreiding. De eerste stappen waren in een eerder stadium gezet door Stichting Wonen DES, de voormalige woningcorporatie in Genemuiden. In de nieuwe appartementen kunnen ouderen onafhankelijk en volledig

zelfstandig wonen, met de zorgen welzijnsvoorzieningen van De Meente binnen handbereik. Hofland verricht de openingshandeling van het nieuwbouwgedeelte dat de naam ‘De Noordwal’ heeft. Dirk Buitink, vice-voorzitter van de cliëntenraad van De Meente, onthult in de binnentuin een ornament ter gelegenheid van de opening. De bouw van de seniorenappartemen-

Column K-2 Sander van Betten heeft in Hasselt gewoond en werkt als privé-detective voor zijn eigen recherchebureau K-2 recherche. In De Stadskoerier vertelt Van Betten regelmatig over vreemde zaken die hij tegenkomt in zijn praktijk.

ten voorziet in een grote behoefte in Genemuiden. De bouw van deze appartementen geeft een verlichting van de druk op de uitgebreide wachtlijst voor dit soort woningen. Daarbij biedt De Meente voor nieuwe bewoners ‘zorg op maat’: als daar behoefte aan is, kan een beroep worden gedaan op diverse vormen van zorgverlening vanuit De Meente. Eind september 2009 werden de woningen verloot onder de mensen die vanuit de wachtlijst in aanmerking kwamen, allen 65-plussers. In december kregen alle bewoners de sleutel van hun nieuwe woning.

Controle personeel Bij deze kop denkt u wellicht in de eerste instantie aan het controleren van buitendienst medewerkers zoals vertegenwoordigers. Welnu, dat gebeurt regelmatig, ik moet er dan soms dagen achteraan rijden om in kaart te brengen wat de medewerker zoal doet in de baas zijn tijd. En soms doet zo iemand vreemde dingen, ik heb daar al eerder columns aan besteed. Nu gaat het om de feitelijke controle van personeel op de werklocatie. Bij een controle moest ik checken of het mogelijk was om via slinkse wegen bij een grote electronicawinkel niet bestelde goederen af te leveren en tevens te proberen geld of goederen mee te nemen. Spannend natuurlijk om legaal proberen om te stelen en op te lichten. Ik heb eerst als klant de winkel goed bekeken en er op gelet welk personeel alert is en welk personeel dat iets minder is. Toen ben ik de zaak gaan voorbereiden. Van een koeriersbedrijf heb ik een logo van Internet geprint en in een hoesje op een nette stofjas gehangen. Daarna heb ik een grote doos voorzien van origineel lijkende labels en heb formulieren gemaakt die lijken op de formu-

Scouting viert 100-jarig bestaan ZWARTEWATERLAND - De scoutinggroepen uit de gemeente Zwartewaterland hebben, voorafgaande aan de raadsvergadering van donderdag 21 januari, een taart aangeboden aan burgemeester Arco Hofland. Scouting Nederland viert dit jaar haar 100-jarig bestaan. De grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland viert haar verjaardag met diverse nationale en lokale jubileumactiviteiten. De ‘Tijdvoor-Taart-actie’ is de eerste van vele festiviteiten die door het hele land gevierd worden. Burgemeester Hofland feliciteerde de 100-jarige en sprak de hoop uit dat de scouts nog lang actief blijven in Zwartewaterland. In de gemeente zijn twee scoutinggroepen actief met ruim

130 leden. In Hasselt de landscouts van Scouting De Veste en in Zwartsluis de waterscouts van Scouting Pieter Marits. Behalve wekelijkse opkomsten voor de leden organiseren de scouts diverse evenementen,

zoals de jaarlijkse Avondwandelvierdaagse in Hasselt, en dragen bij aan diverse maatschappelijke activiteiten zoals dodenherdenking en het Euifeest.

Opendeurdienst

(door Hermijn Bloemhard)

HASSELT - In de Baak is zondag 31 januari een gezamenlijke PKN-opendeurdienst.

GENEMUIDEN - Tijdens de raadsvergadering is donderdag inhoudelijk

ingegaan op het rekenkamerrapport ‘Bestuursprocessen Gemeente Zwartewaterland’. Burgemeester Arco Hofland meldde dat het college zich in het rapport herkent en gaat werken aan de verbeterpunten. is voor meer discussie en interactie richting college. Het CDA vindt ook dat er teveel harmonie is en pleit voor een cultuuromslag. “We moeten elkaar als raad en college beter aanspreken op wat we willen en onze verantwoordelijkheid durven nemen.” Astrid Dijkstra van de PvdA ziet harmonie niet als iets negatiefs. “Het is toch niet erg als er geen verschillen zijn? Als wij een andere mening hebben dan zeggen we het wel. Doen de andere partijen dat dan niet?” Roel Withaar van Gemeentebelangen onderstreepte, dat de raad geen jaknikker moet worden van het college.

Voorganger is dominee Smink uit Nieuwleusen. Muzikale medewerking wordt verleend door het koor Mixed uit Zwartsluis

Voor het laatste nieuws l www.destadskoerier.n

GENEMUIDEN - De SGP houdt vrijdag 5 februari vanaf 19.30 uur een verkiezingsavond in het Hervormd Centrum. Hoofdspreker is het Tweede Kamerlid en partijgenoot Kees van der Staaij. Deze openbare verkiezingsavond staat in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart. Van der Staaij gaat in op allerlei landelijke ontwikkelingen die ook voor een gemeente als Zwartewaterland grote consequenties kunnen hebben en een duidelijke visie vragen van de plaatselijke politici. De verkiezingsavond wordt geopend door de plaatselijke Hervormde predikant dominee Hulsman. Na de pauze krijgt de avond een interactief karakter. Een forum, waarin naast Van der

Staaij ook de eerste vier kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen deelnemen, gaat in op alle vragen vanuit de zaal. Lijsttrekker Arie Speksnijder benadrukt dat op deze avond alle burgers van Zwartewaterland welkom zijn. Daarnaast organiseert de SGP een inloopavond in gebouw de Regenboog in Hasselt op vrijdagavond 19 februari. Nadere berichtgeving en de gesprekspunten volgen binnenkort.

Bijna 1.000 euro voor Chamis GENEMUIDEN - In de Hervormde kerk is vrijdagavond tijdens een benefietconcert 933 euro opgehaald voor het 2e/3e Wereldproject ‘School in Chamis’. Belangeloze medewerking aan deze avond werd verleend door het Kinderkoor de Lenteklokjes en christelijk gemengde zangkoren DES Kamperzeedijk, Excelsior en de Lofstem. Een grote groep bovenstemzangers was aanwezig. Zij hadden gehoor gegeven aan de oproep om aan dit

concert mee te werken. De samenzang werd op het orel begeleid door Arend Booi. Het was één van de laatste financiële acties voor het project van Mariska van Dalfsen. De afsluitingsavond wordt gehouden op woensdag 17 februari in d’Overtoom in Genemuiden.

DEALER SSANGYONG NISSAN EN LANDWIND

IMPORT AMERIKAANSE PICK-UPS, TITAN, TUNDRA DODGE

• Altijd 150 occasions op voorraad • Alle auto’s nieuw en occasions zijn te leasen in onze eigen Selles Autoleasemaatschappij • Tevens Neerlands grootste 4x4 specialist

Later bleek dat ik acht dozen had meegenomen waaronder twee LCD televisies, enkele I-pods en meerdere andersoortige electronica. De systemen en controles bij dat bedrijf waren dus niet waterdicht, sterker nog, het kwam mij zeer uitnodigend over. Later heb ik uiteraard de spullen teruggebracht nadat ik mijn opdrachtgever in kennis had gesteld. Mijn rapportage is in alle vestigingen van het bedrijf met de bedrijfsleiding besproken. De afspraak is dat ik het over een half jaar nog eens ga proberen. Wellicht doe ik het dan op een andere wijze.

Tweede Kamerlid naar Genemuiden Foto: Reint Winters

Bestuursprocessen onder de loep

“Er staan leermomenten in maar het krijgt geen onvoldoende. Het is aan de nieuwe raad om te kijken hoe we dit gaan vertalen.” Volgens de fractievoorzitter van de SGP, Arie Speksnijder, zijn veel zaken niet doeltreffend verlopen. Hij pleit voor meer duidelijkheid en een efficiënter vergadermodel. Gerrit Knol van de ChristenUnie vindt dat nog te weinig gebruik wordt gemaakt van het dualisme. “De raad vergadert te weinig zonder college.” Hij wil een raad die minder volgzaam is en controleert en er moet een beter onderscheid worden gemaakt tussen beeld-, menings- en besluitvorming. Knol 

lieren waar de officiële bedrijven mee werken. In de doos zaten slechts een paar stenen, stukken hout en wat kranten, maar hij was goed dichtgeplakt. De zogenaamde afzender was een bekende leverancier van media-apparaten. Voor de zekerheid had ik de opdrachtgever een briefje laten maken waarin stond dat ik door het management was ingeschakeld. Op een woensdagochtend liep ik nonchalant via de achteringang het bedrijf binnen. Ik groette enkele medewerkers en deed net of ik kind aan huis was. Totdat ik ver genoeg was en allerlei dozen klaar zag staan voor verzending. Ik sprak iemand aan waar ik de doos die ik bij mij had af moest leveren. Hij zei dat het bij hem kon. Ik liet hem het formulier tekenen en gaf hem een klein papiertje met wat teksten erop. Nadat ik de naam van het bedrijf noemde waar het pakket vandaan kwam, vroeg ik hem waar de goederen stonden die mee terug moesten. Zonder op te kijken wees hij naar een stapel dozen. Ik bedankte hem en zei dat ik ze mee zou nemen en het formulier met de nummers die op de dozen stonden af zou geven als ik ze had ingeladen. Het was zelfs niet vreemd dat ik mijn auto iets verder had staan omdat er zogenaamd geen ruimte was.

Nissan Pixo

Nissan Qashqai+2

Audi A6

Toyota Landcruiser

Vanaf 7999,-

31.500,-

11.500,-

28.750,-

Verbruik 1:22, Nieuw Wegenbelasting vrij

Nieuw, 7 persoons Navigatie

2.5 TDI, 2002 189.105 Km NAP

150 AUTO’S OP VOORRAAD, RUIM AANBOD 3500 KG TREKGEWICHT AUTO’S.

109906 km, 2007 Automaat

WWW.SELLESAUTOS.NL

KAMPERZEEDIJK 87-89 • GENEMUIDEN

TEL. 038 344 61 61

E-MAIL: INFO@SELLESAUTOS.NL


woensdag 27 januari 2010 • pagina 12

GEMEEnTEHUIS LOCATIE GEnEMUIDEn GESLOTEn Met ingang van 25 januari 2010 is het gemeentehuis locatie Genemuiden niet langer in gebruik. U bent vanaf die datum voor alle gemeentelijke diensten van harte welkom in het gemeentehuis in Hasselt.

Openingstijden

Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.30 uur - 12.30 uur. Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van: • maandag t/m donderdag van 8.30 uur-12.30 uur en van 13.00 uur-16.30 uur • vrijdag van 8.30 uur-12.30 uur

www.destadskoerier.nl

Een vraag? • Bel tussen 09.00 uur en 10.00 uur • Eenvoudig antwoord? Snel geholpen! • Moeilijke vraag? Snel een afspraak!

Afvalstoffenheffing Tarief vastrecht

Tarieven per container per aanbieding 240 liter restafval 140 liter restafval 40 liter restafval 240 liter GFT afval 140 liter GFT afval 80 liter GFT afval 40 liter GFT afval

Steunpunten WMO loket • De Meente Dorus Rijkersstraat 2 8281 DG Genemuiden Telefoon: 038-3852700 • De Schans Purperreigerlaan 34 8064 DC Zwartsluis Telefoon: 038-3867133

Maandag van 08.30 uur tot 15.30 uur Maandag van 15.30 uur tot 19.00 uur

Dinsdag van 08.30 uur tot 12.30 uur Woensdag van 08.30 uur tot 12.30 uur Woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur uitsluitend op afspraak U kunt tot uiterlijk woensdag 12.30 uur een afspraak maken via T 038 385 30 94 of T 038 385 30 95 Donderdag van 8.30 uur tot 12.30 uur Vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur

Alle producten en diensten Rijbewijzen Paspoorten en identiteitskaarten Aangifte verhuizingen (behalve vestiging vanuit buitenland) Verklaringen omtrent het gedrag Uittreksels Alle producten en diensten Alle producten en diensten Rijbewijzen, Paspoorten en identiteitskaarten Aangifte verhuizingen (behalve vestiging vanuit buitenland) Verklaringen omtrent het gedrag Uittreksels Alle producten en diensten Alle producten en diensten

U wilt een gesprek met de burgemeester of met één van de wethouders?

De procedure is als volgt: • Het onderwerp waarover u wilt spreken legt u eerst voor aan de betreffende vakambtenaar. • De vakambtenaar kan na dit gesprek op uw verzoek een vervolggesprek aanvragen met het collegelid (burgemeester of wethouder) dat dit onderwerp in portefeuille heeft. • De vakambtenaar neemt ook deel aan het vervolggesprek. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt van deze procedure afgeweken. Wilt u van de uitzonderingsregel gebruikmaken en kunt u duidelijk aangeven waarom u dit wilt, neemt u dan contact op met het bestuurssecretariaat, T 038 385 3131

Telefonisch spreekuur Cluster Sociale zaken

Het cluster Sociale zaken heeft dagelijks een telefonisch spreekuur waardoor u sneller en beter geholpen kunt worden. Tussen 09.00 en 10.00 uur kunt u uw contactpersoon bereiken op T 038 385 30 00. U kunt dan vragen stellen over uw eventuele recht op een WWB-, IOAW- of IOAZ-uitkering, over bijzondere bijstand en over het gemeentelijk minimabeleid. Als het antwoord op uw vraag eenvoudig is, krijgt u direct antwoord. Is het een moeilijke vraag of is er voor de beantwoording meer tijd nodig, dan wordt er een afspraak gemaakt op het gemeentehuis of bij u thuis.

€ 9,21 € 5,63 € 2,10 € 5,61 € 3,53 € 2,25 € 1,50

Tarieven verzamelcontainers, per aanbieding maximaal 40 liter restafval € 1,11 maximaal 15 liter GFT afval € 0,43

Openingstijden Steunpunten WMO maandag t/m donderdag van 08.30 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur vrijdag van 08.30 - 12.30 uur Mailadres info@zwartewaterland.nl Internetadres digitaal WMO-loket: www.wmoloket.zwartewaterland.nl

Openingstijden loket burgerzaken

€ 100,00

Servicepunt Vrijwilligerswerk Zwartewaterland

Bezoekadres: Gemeentehuis Hasselt, Telvorenstraat 2, 8061 CB Hasselt Spreekuur servicepunt Vrijwilligerswerk Zwartewaterland: Vrijdag van 10.30-12.00 uur Woensdag en vrijdag telefonisch 038-3853101 Internetadres: www.vrijwilligerswerkzwartewaterland.nl

Rioolrechten eenpersoonshuishouden woningen meerpersoonshuishouden woningen Niet-woningen waterverbruik, met een minimumbedrag van € 198,40. Hondenbelasting voor een eerste hond voor een tweede hond voor iedere volgende hond voor een kennel

€ 163,22 € 198,40 € 1,50 per m3

€ € € €

52,00 82,50 91,50 137,50

Het blijkt uit de praktijk dat niet alle honden worden aangegeven. De gemeente voert daarom regelmatig controles uit. Bent u wel in het bezit van een hond en heeft u uw hond nog niet aangemeld? Dan kunt u een aangifteformulier downloaden op onze website www.zwartewaterland. nl, onder producten en diensten, formulieren. U kunt ook een aangifteformulier opvragen bij de cluster Belastingen en WOZ, telefoon 038-3853150. De aanslag(en) gemeentelijke belastingen 2010 worden eind januari 2010 verzonden.

Mailadres: l.hamoen@zwartewaterland.nl beptheil@home.nl

Financieel Besluit

Reparatie straatverlichting

Op woensdag 27 januari 2010 wordt defecte straatverlichting gerepareerd. De mankementen aan de openbare verlichting die vòòr deze datum zijn doorgegeven, worden dan verholpen. Wanneer u een melding van een mankement aan de openbare verlichting doorgeeft, verzoeken wij u met het volgende rekening te houden. De meeste openbare verlichtingsmasten zijn voorzien van een op ooghoogte aangebracht geel nummer. Wanneer u een melding doorgeeft, wilt u dan zo vriendelijk zijn om ook het nummer op de bewuste lichtmast samen met het dichtstbijzijnde huisnummer te vermelden? De eerstvolgende reparatiedatum is 10 februari 2010. Let op! Deze en andere meldingen kunt u nu ook doorgeven via www.zwartewaterland.nl Heeft u een melding of een klacht over bijvoorbeeld: bestrating, straatmeubilair, straatreiniging, openbare verlichting, riolering, speelvoorzieningen, of een milieuklacht? U kunt deze voortaan snel en gemakkelijk doorgeven via de speciale meldingenformulieren op www.zwartewaterland.nl. Deze formulieren vindt u door op ‘Meldingen’ (rechts op de website) te klikken. Natuurlijk kunt u ons ook bellen op werkdagen van 8.30-12.30 uur en 13.30-16.30 uur, T 038 385 3074 (Gemeentewerf ).

Overzicht tarieven gemeentelijke belastingen 2010

De tarieven voor het belastingjaar 2010 zijn 17 december 2009 door de gemeenteraad vastgesteld. Onroerende zaakbelastingen Vanaf 1 januari 2007 wordt elk jaar een nieuwe WOZwaarde vastgesteld. Het tarief is een percentage van de WOZ-waarde. Tarieven onroerende zaakbelastingen eigenaren woningen

0,0910%

eigenaren niet-woningen gebruikers niet-woningen

0,1746% 0,1397%

Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 18 januari 2010 het Financieel Besluit maatschappelijke ondersteuning 2010 vastgesteld. In dit besluit staan diverse vergoedingen, tarieven en tegemoetkomingen genoemd over het Wmo-verstrekkingenbeleid. Het Besluit vloeit voort uit de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zwartewaterland 2010.

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn om op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet, voor het horecabedrijf aan de onderstaande rechtsperso(o)n(en) als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Drank- en Horecawet, een drank- en horecavergunning te verlenen aan: Naam:

Sportvereniging Door Eendracht Sterk Zwartsluis Ondernemingsvorm: paracommerciële instelling Handelsnaam: Sportvereniging Door Eendracht Sterk Zwartsluis Adres: Cingellanden 1 8064 DC Zwartsluis Voorschriften en beperkingen Aan deze vergunning worden de volgende beperkingen en/of voorschriften verbonden: De vergunning geldt niet voor het houden van bijeenkomsten van persoonlijke aard zoals bruiloften en partijen. Het is de vergunninghouder verboden de mogelijkheid van het houden van bijeenkomsten van persoonlijke aard te houden, openlijk aan te prijzen. Deze vergunning geldt uitsluitend voor het bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse, twee uur voor, tijdens en twee uur na activiteiten met een sportief karakter, in verenigingsverband georganiseerd of in het kader van activiteiten van de vereniging zelf; waarbij het laatstbedoelde tijdstip niet na 01.00 uur mag liggen. Per inrichting c.q. per Drank- en Horecavergunning kan ingevolge de Algemene Plaatselijke verordening Zwartewaterland het sluitingsuur anders bepaald zijn.


woensdag 27 januari 2010 • pagina 13

www.destadskoerier.nl

Vergadering geïntegreerde welstands/ monumenten commissie Waterland-Staphorst

Inzage en informatie De ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken liggen vanaf 27 januari 2010 tot en met 10 maart 2010 gedurende een termijn van zes weken ter inzage bij de afdeling Openbare Orde en Veiligheid. De openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. Wanneer u de stukken wilt inzien buiten kantooruren, kunt u telefonisch een afspraak maken op T 038 3853000

Op basis van de Woningwet artikel 12b, lid 2 zijn de vergaderingen van de welstandscommissie openbaar. Op 28 januari 2010 vindt de vergadering van de geïntegreerde welstands/ monumenten commissie plaats in het gemeentehuis te Staphorst, Binnenweg 26.

Bedenkingen Belanghebbenden die zich niet kunnen verenigen met het verlenen van bovenstaande vergunning, kunnen gedurende een termijn van zes weken, gerekend vanaf de dag waarop genoemde ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd, mondeling of schriftelijk bedenkingen kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland, Telvorenstraat 2, 8060 AA Hasselt.

Agenda: 9.30 1. Opening 9.35 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Bouwplannen Steenwijkerland Bouwplannen Staphorst Bouwplannen Zwartewaterland (geen plannen) 4. Rondvraag 5. Evaluatie en Jaarverslag 6. Sluiting

Wanneer ondanks ingebrachte zienswijzen de vergunning wordt verleend kan geen beroep bij de administratieve rechter worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht.

Oud papier

Op de volgende data kan huishoudelijk oud papier en karton (geen bedrijfspapier en –karton) worden gebracht: • Genemuiden – Havenplein: woensdag 17 februari (iedere 3e woensdag van de maand); • Hasselt – Grintwal: zaterdag 6 februari (iedere 1e zaterdag van de maand); • Zwartsluis - Conradsweg 4 (terrein Handelsonderneming Van den Berg): zaterdag 13 februari (iedere 2e zaterdag van de maand). De containers staan op genoemde locaties van 08.00 tot 12.00 uur.

Voornemen ontheffing artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening

Burgemeester en wethouders zijn voornemens met toepassing van artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening ontheffing te verlenen van het geldende bestemmingsplan ten behoeve van de aanvraag om ontheffing voor: Het wijzigen van het gebruik naar detailhandel op het perceel Langestraat 19 te Genemuiden Het ontwerp-ontheffingsbesluit en de aanvraag om ontheffing liggen met ingang van 28 januari 2010 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis. U kunt daar de stukken inzien op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur (’s middags op afspraak). Gedurende de termijn van de ter inzage legging kan een ieder schriftelijk zienswijzen, bij voorkeur schriftelijk, omtrent het voornemen naar voren brengen. Ook bestaat de mogelijkheid mondelinge zienswijzen, na telefonische afspraak, in te dienen. na de termijn van de ter inzage legging zal definitieve besluitvorming plaatsvinden.

Meld je kampioenen Bent u of ben jij op sportgebied de kampioen van Zwartewaterland? Of ken je iemand die een bijzondere prestatie op sportgebied heeft geleverd? Meld het via het meldpunt ‘Meld je kampioenen’op sport@ zwartewaterland.nl De volgende bijzondere prestaties komen hiervoor in aanmerking: • Het behalen van een 1e, 2e of 3e plaats op een Europees of wereldkampioenschap in een tak van sport door een team of een individuele sporter; • Het behalen van een 1e, 2e of 3e plaats op een landelijk kampioenschap in een tak van sport door een team of individuele sporter; • Het behalen van een regionaal of provinciaal kampioenschap (1e plaats) of promotie in een tak van sport door een individu of team. Het wordt op prijs gesteld om enkele bijzonderheden, zoals naam en adres van de (contact)persoon, het niveau van de prestatie, of de persoon / het team eerder succesvol is geweest en de naam van de vereniging of sportinstelling die de sporter of het team begeleidt door te geven. Wanneer er vragen zijn hierover kunnen deze uiteraard gesteld worden via bovenvermeld e-mail adres.

Aanvragen bouwvergunning

19 januari 2010 • Gareel 4 te Hasselt voor het vergroten van een kap op een garage 18 januari 2010 • De Grote Kranerweerd 57 te Zwartsluis voor het geheel oprichten van een opslaghal Bovengenoemde bouwaanvragen zijn in te zien in het

gemeentehuis. Op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur (‘s middags op afspraak) bij de afdeling VROM, cluster Bouwzaken.

Verleende bouwvergunningen

21 januari 2010 • Randweg 7 te Hasselt voor het oprichten van een overkapping • De nieuwesluis 29 te Zwartsluis voor gedeeltelijk vernieuwen van een woonhuis 20 januari 2010 • Hanzeweg 2 te Hasselt voor het geheel veranderen van een bouwwerk (overkapping wordt loods) Gedurende een termijn van 6 weken na de hierboven gestelde datum kunnen belanghebbenden tegen deze besluiten een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van de besluiten echter niet. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met de afdeling VROM, cluster Bouwzaken. Hasselt, 27 januari 2010 Burgemeester en wethouders van Zwartewaterland, Mr. D. Leentjes, secretaris A.C. Hofland, burgemeester

Raadsspreekuur

De gemeenteraad houdt spreekuur voor inwoners op donderdag 28 januari 2010. Inwoners en instellingen uit Zwartewaterland worden door de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld een bezoek te brengen aan het raadsspreekuur op donderdagavond 28 januari a.s. Wilt u, als inwoner of vertegenwoordiger van een instelling in Zwartewaterland iets onder de aandacht brengen van de gemeenteraad, dan kan dat tijdens dit spreekuur. Van elke politieke fractie in de gemeenteraad is iemand aanwezig. Mogen wij u ook met nadruk opmerkzaam maken op de kortste manier voor het melden van klachten over uw woonomgeving? Op de gemeentelijke website www.zwartewaterland.nl is een knop Meldingen te vinden. Daar kunt u een formulier vinden voor allerlei klachten over bestratingen, straatmeubilair, straatreiniging, openbare verlichting, riolering, speelvoorzieningen, groenvoorzieningen, begraafplaatsen, etc. U kunt de melding binnen kantooruren ook telefonisch doorgegeven op T 038 – 385 30 74 en voor spoedeisende zaken buiten kantooruren op T 038 – 385 30 00. U wordt dan doorverwezen naar het calamiteitennummer. Voor een bezoek aan het raadsspreekuur kunt u vanaf 19.30 tot 20.00 uur binnenlopen in het gemeentehuis Telvorenstraat 2. Aanmelden hiervoor kan per mail: griffie@ zwartewaterland.nl of telefonisch: 038- 3853000, maar is niet noodzakelijk. Gecombineerde commissie Grondgebied en Samenleving U bent van harte welkom om op de publieke tribune de gecombineerde commissievergadering bij te wonen. Donderdag 4 februari 2010, aanvang 19.30 uur, gemeentehuis, Telvorenstraat 2, Hasselt. Inspreken Als u wilt inspreken op een onderwerp van de agenda van deze vergadering dan kunt u dat telefonisch, per mail of mondeling voor aanvang van de vergadering melden bij de griffie(r), telefoon 038 – 385 31 06 (di t/m vrij) of griffie@ zwartewaterland.nl Het inspreken vindt aan het begin van de vergadering plaats na de opening. Bespreekpunten • Permanente bewoning Molenwaard [GG] De commissie beroep- en bezwaarschriften heeft aangegeven dat het afwijzen van een initiatiefraadsvoorstel onvoldoende onderbouwd zou zijn. Het college heeft vervolgens voor de raad een onderbouwing aangeleverd, waarom het bestemmingsplan niet gewijzigd wordt. • Ontwikkelperspectief Zwartsluis [GG] In dit visiedocument staat waarmee rekening gehouden moet worden bij de ontwikkelingen en projecten in Zwartsluis. De missie: We gaan Zwartsluis maatschappelijk en toeristisch ontwikkelen met als doel het versterken en behouden van de leefbaarheid en handhaven en vergroten van de ruimtelijke kwaliteit. Deze ontwikkelingen hebben een blijvend positief effect op de lokale economie. Het ontwikkelingsperspectief en uitvoeringsprogramma zijn tot stand gekomen op basis van de resultaten van een tweetal

• •

workshops met vertegenwoordigers van organisaties uit Zwartsluis Initiatiefvoorstel Jeugd en Jongerenwerk [SL] De PvdA fractie vraagt de raad om de zorg uit te spreken over de niet behaalde prestaties bij de uitvoering van het Jeugd en jongerenwerk tot nu toe. De stichting Jeugd en Jongerenwerk heeft eerder een presentatie gegeven op uitnodiging van de commissie. Bedrijfsterrein 1982, herziening Buitenhaven 3 [GG] Een bestemmingsplanwijziging, zodat de verbouw van een schuur tot woning aan de Sasweg achter Buitenhaven 3 te Genemuiden mogelijk is. Convenant prestatieafspraken mobiliteit [GG] De provincie en de gemeente spreken af dat zij gaan samenwerken, in mobiliteitsmaatregelen, de programmering, de financiering en de uitvoering, om een bereikbaar en verkeersveilig Zwartewaterland voor de komende jaren op een duurzame wijze te realiseren en te waarborgen. Voorkeursrecht Zevenhont Oost [GG] Het gevestigde voorkeursrecht in het plangebied Zevenhont Oost wordt verlengd met één jaar, op basis van artikel 9.4.1 van de Wro. Projectrapportage Kazerne d’Overtoom [GG] Het Plan van eisen brandweerkazerne Genemuiden wordt vastgesteld en er is een krediet nodig ad € 420.000,- voor de uitbreiding van de brandweerkazerne Genemuiden. Liquidatieplan Gemeenschappelijke regeling woninggebonden subsidies [SL] De Gemeenschappelijke regeling Woninggebonden Subsidies (GR) stopt per 1 april 2010 en de overgebleven gelden, € 9.645,42, gaat naar de gemeente Kampen. Fondsen sportaccommodatie, verzoek bijdrage IJsclub Zwartewater [SL] Het college stelt voor om een vergoeding toe te kennen. Vergoedingsregeling raadsleden [SL] De overheid maakt het mogelijk dat raadsleden met extra werkzaamheden een extra vergoeding krijgen, ook krijgen alle raadsleden een kleine tegemoetkoming in de ziektekosten.

Punten ter kennisname Onderstaande raadsbrieven zijn brieven van het college aan raad waarin het college de raad informeert over lopende zaken. Cliënt tevredenheids onderzoek Wmo (raadsbrief) [SL] Aanvragen investeringssubsidies (raadsbrief) [SL] Gezondheidsmonitor Volwassenen 19-65 jaar Zwartewaterland (raadsbrief) [SL] Gewijzigde uitgangspunten Hasselt om de Weede (raadsbrief) [GG] De vergaderstukken kunt u downloaden via www.zwartewaterland.nl of opvragen bij de griffie telefoon 038 – 385 31 06 (di t/m vrij) of griffie@zwartewaterland.nl De stukken kunt u ook komen inzien op het gemeentehuis. Planning Raads- en commissievergaderingen: 28 januari 19.30 uur raadsspreekuur 04 februari 19.30 uur commissie grondzaken en samenleving 18 februari 19.30 uur raadsvergadering De gemeenteraad van Zwartewaterland, Mw. E. Boers, griffier A.C. Hofland, burgemeester


woensdag 27 januari 2010 • pagina 14

www.destadskoerier.nl

Koning Winter in het land…buiten is het glad en koud. Bestel en betaal uw uittreksel comfortabel via www.zwartewaterland.nl. U krijgt uw uittreksel binnen enkele dagen thuisgestuurd. Meerdere digitaal aan te vragen producten Wilt u voor de hondenbelasting een hond aan - of afmelden? Uw gemeentelijke belastingen betalen via een automatische incasso? Of wilt u een melding doen over defecte straatverlichting? Dit kan eenvoudig en wanneer het ú uitkomt op www.zwartewaterland.nl Via de knop ‘Loketten’ rechts op de website kunt u doorklikken naar het ‘Digitaal loket gemeente’. Onder 'digitaal aan te vragen producten' vindt u een overzicht van alle producten en diensten die u via de website kunt aanvragen en indien nodig ook direct kunt betalen met behulp van uw DigiD en het internetbankieren. DigiD inlogcode, uw toegang tot de hele overheid! Meer informatie over DigiD en hoe u de code kunt aanvragen vindt u op www.digid.nl Internetkassa De gemeente Zwartewaterland gebruikt de internetkassa van Ogone. Hiermee kunt u veilig en snel betalen op het internet. U kunt betalen met uw creditcard (Visa of Mastercard) of via iDEAL, bij een bank naar keuze,

net als bij internetbankieren. Hoe gaat het in zijn werk? Nadat u het aanvraagformulier volledig heeft ingevuld, klikt u op ‘Betalen via Ogone internetkassa’, en wordt u doorgestuurd naar de betaalpagina. Daar kunt u kiezen hoe u wilt betalen. Klikt u hiervoor op het icoontje van uw keuze. VISA of Mastercard Wanneer u VISA of Mastercard kiest, kunt u op de pagina die verschijnt de gegevens van uw creditcard invullen en op betalen klikken.

op www.ideal.nl U heeft betaald, wat nu? Zodra uw betaling bij ons binnen is, wordt het aangevraagde product (bijvoorbeeld het uittreksel) zo snel mogelijk naar u opgestuurd. Meer informatie Heeft u nog vragen over het aanvragen en betalen van gemeentelijke producten en diensten via www.zwartewaterland.nl stuurt u dan een e-mail naar webinfo@zwartewaterland.nl ter attentie van de webmaster.

iDEAL Wanneer u voor iDEAL kiest kunt u in het volgende scherm uw eigen bank selecteren. Hierna opent zich de inlogpagina van internetbankieren van uw bank en kunt u zich aanmelden. Vervolgens staan het bedrag, de omschrijving en het rekeningnummer van de gemeente Zwartewaterland al ingevuld en hoeft u alleen nog maar de betaalopdracht te verzenden op de wijze zoals u gewend bent. Om iDEAL te kunnen gebruiken hoeft u zich dus niet apart aan te melden. De enige vereiste is dat u beschikt over internetbankieren. Meer informatie vindt u

Verkiezing Gemeenteraad 2010

STEMMEn BIJ VOLMACHT Woensdag 3 maart 2010 kunt u aangeven wie u in de gemeenteraad van Zwartewaterland wilt zien. Op deze gemeentepagina vindt u regelmatig nieuw over de verkiezingen. Op onze website kunt u informatie vinden bij “verkiezingen”. Wat heeft u nodig om te stemmen - uw stempas - een geldig identiteitsbewijs Uw stempas wordt uiterlijk 17 februari 2010 per post bezorgd. Stempas kwijt? Mocht u uw stempas kwijtraken dan kunt u, uiterlijk dinsdag 2 maart 2010 tot 12.30 uur een vervangende stempas aanvragen bij de cluster Burgerzaken. Mocht u alsnog uw ‘oude’ stempas terugvinden dan kunt u daarmee niet stemmen. Dat kan alleen met de nieuwe stempas. Waar kunt u stemmen? U mag in alle stembureaus in Zwartewaterland uw stem uitbrengen. In de volgende locaties wordt een stembureau ingericht: 1. Gemeentehuis Hasselt, Telvorenstraat 2, Hasselt 2. Cultureel Centrum Teeuwland, Karel Doormanstraat 30, Hasselt 3. Hervormd Centrum De Baak, De Oudendijk 2, Hasselt 4. Gebouw Tennisclub Hasselt, Sikkel 1, Hasselt * 5. Gemeentehuis Genemuiden, Havenplein 1, Genemuiden 6. Wijkgebouw Gereformeerde Kerk De Schakel, Jan van Arkelstraat 18a, Genemuiden 7. Gemeenschapscentrum De Driester, Kamperzeedijk 18, Genemuiden 8. Zorgcentrum De Meente, Dorus Rijkersstraat 2, Genemuiden 9. Eben Haëzerschool, Greente 87, Genemuiden 10. Openbare basisschool Aremberg, Julianastraat 2, Zwartsluis 11. Verzorgingshuis De Schans, Purperreigerlaan 34, Zwartsluis 12. Hotel Zwartewater, De Vlakte 20, Zwartsluis Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor mindervaliden. Het stemlokaal met een * is minder toegankelijk voor een scootmobiel. De stemlokalen zijn geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur. In de recreatiezaal van zorgcentrum De Hazelaar wordt voor de bewoners van dit zorgcentrum tussen 10.00 – 11.00 uur een tijdelijk stembureau ingericht. Extra stembureau In onderstaande stembureaus wordt vanaf 17.00 – 21.00 uur een extra stembureau ingericht om de wachttijd voor de kiezer te verkorten: Gemeentehuis Hasselt, Telvorenstraat 2, Hasselt Gemeentehuis Genemuiden, Havenplein 1, Genemuiden Wijkgebouw Gereformeerde Kerk De Schakel, Jan van Arkelstraat 18a, Genemuiden Zorgcentrum De Meente, Dorus Rijkersstraat 2, Genemuiden Volmacht Bent u niet in de gelegenheid om zelf uw stem uit te bren-

gen? Dan kunt u iemand anders een ‘volmacht’ verlenen om namens u te stemmen. Schriftelijke procedure Beschikt u niet over een geldig identiteitsbewijs dan adviseren wij u gebruik te maken van deze mogelijkheid. Bij de cluster Burgerzaken zijn hiervoor kosteloos formulieren verkrijgbaar. Ook kunt u een formulier downloaden van onze website. Het formulier moet uiterlijk op woensdag 17 februari 2010 bij de gemeente zijn ingediend. De gemachtigde moet in Zwartewaterland wonen en op de verkiezingsdag kiesgerechtigd zijn. Kiezers die zich bij het stembureau melden met een op deze wijze verkregen volmacht hoeven geen kopie van het identiteitsbewijs van de volmachtgever te tonen. Onderhandse procedure (met uw stempas) Op de achterzijde van uw stempas dient u de naam invullen van de gemachtigde. De gemachtigde moet in Zwartewaterland wonen en op de verkiezingsdag kiesgerechtigd zijn. Het geven van de machtiging kan tot en met de verkiezingsdag zelf. BELAnGRIJK: van de volmachtgever moet de stempas met onderhandse volmacht én een kopie identiteitsbewijs worden getoond. Zonder deze kopie mag de volmachtstem niet worden uitgebracht! Een kiezer mag niet meer dan 2 volmachten aannemen. De volmachtstem moet tegelijk met de eigen stem worden uitgebracht. Kandidatenlijsten De kandidatenlijsten worden uiterlijk 27 februari 2010 per post bezorgd. Hoe vult u het stembiljet in? Nadat u zich heeft geïdentificeerd en uw stempas is gecontroleerd en goed bevonden, krijgt u een stembiljet. Met dit stembiljet gaat u naar één van de stemhokjes. U brengt uw stem uit door het rondje vóór de kandidaat van uw keuze rood te maken met het potlood dat in het stemhokje aanwezig is. U vouwt het stembiljet daarna dicht en stopt het –duidelijk zichtbaar voor de stembureauleden- in de stembus. Heeft u zich vergist? Levert u het foute stembiljet dan in bij één van de stembureauleden. U ontvangt dan eenmalig een nieuw stembiljet.

De burgemeester van Zwartewaterland maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Zwartewaterland op woensdag 3 maart 2010 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen. A. MACHTIGInG DOOR SCHRIFTELIJKE AAnVRAAG Bij cluster Burgerzaken van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen. Het verzoekschrift moet uiterlijk op woensdag 17 februari 2010, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van Zwartewaterland, waar hij/zij op dinsdag 19 januari 2010 als kiezer is geregistreerd. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op dinsdag 19 januari 2010 als kiezer zijn geregistreerd. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen. B. MACHTIGInG DOOR OVERDRACHT VAn DE STEMPAS De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen. De kiezer tekent daartoe het formulier dat voorkomt op de stempas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas aan de gemachtigde over. Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Deze kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas, kan tot en met de dag van de stemming. Een volmacht die is verleend door overdracht van de stempas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken. Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht. Nadere inlichtingen worden verstrekt door cluster burgerzaken, Telvorenstraat 2, 8061 CB Hasselt. De burgemeester voornoemd, A.C. Hofland

CEnTRAAL STEMBUREAU nummering kandidatenlijsten en geldige lijstencombinaties voor de verkiezing van de raad van de gemeente Zwartewaterland 2010 In de openbare zitting van 21 januari 2010 heeft het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Zwartewaterland aan de kandidatenlijsten die zijn ingediend op 19 januari 2010 voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente

Zwartewaterland op 3 maart 2010, de volgende nummers toegekend: 1. ChristenUnie 2. Partij van de Arbeid (PvdA) 3. Christen Democratisch Appèl (CDA) 4. Gemeentebelangen Zwartewaterland 5. VVD 6. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)


woensdag 27 januari 2010 • pagina 15

www.destadskoerier.nl

Wat vindt u van onze website? De gemeente wil graag uw mening horen Kunt u vinden wat u zoekt op www.zwartewaterland. nl? Is het taalgebruik helder? Spreekt de vormgeving van de website u aan? Wanneer u de vragenlijst invult maakt u kans op een Irischeque. De uitkomsten van de vragenlijst gebruikt de gemeente om de kwaliteit van de website verder te verbeteren. Online vragenlijst Het invullen van de online vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Onder de deelnemers worden 5 Irischeques van € 25,00 verloot. Geen tijd? Vier korte vragen Heeft u geen tijd om de vragenlijst in te vullen, dan kunt

u ons ook helpen door 4 korte vragen te beantwoorden. Onder deze deelnemers worden 5 Irischeques van € 10,00 verloot. Universiteit Utrecht De vragenlijst is opgesteld door de Universiteit Utrecht. Met hulp van de vragenlijst meet de Universiteit de kwaliteit van gemeentelijke websites op het gebied van gebruikersvriendelijkheid, bereikbaarheid en in de inhoud van informatie. Heeft u vragen of opmerkingen over de vragenlijst? Stuur dan een e-mail naar info@zwartewaterland.nl onder vermelding van ‘onderzoek www.zwartewaterland.nl’.

Joël Voordewind Playbackshow in Genemuiden spreekt in Vijverhoeve GENEMUIDEN - Twintig knallende optredens, 36 fanatieROUVEEN - Met het oog op de

komende gemeenteraadsverkiezingen vindt er op vrijdag 29 januari in partycentrum De Vijverhoeve bij de Lichtmis een regionale verkiezingsavond plaats. Deze wordt georganiseerd door de ChristenUnieafdelingen uit deze regio. Tijdens de avond spreekt Joël Voordewind, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Hij behandelt vooral de jeugdzorg en de visie van de ChristenUnie daarop. Verder voeren enkele bestuurlijke vertegenwoordigers uit de regiogemeenten het woord hierover. Zij gaan met Voordewind in discussie. Na de pauze is er gelegenheid om vragen te stellen en in discussie te gaan met de sprekers. De avond begint om 20.00 uur.

Voor het actuele nieuws kijkt u op: www. destadskoerier .nl

ke deelnemers en ruim 250 enthousiaste bezoekers. Dat is het beeld tijdens de druk bezochte playbackshow van Kinderwerk Genemuiden zaterdag.

De Kærke In de ni´jbouw ier op Tag,
stet de kærke van de Ger Gem.
Is ´t er dienst: mann netties ekleed;
de vrouwm mun een oed op em.

Da´s gien bezwoor veur ´t kærkevolk,
zie gaon toch naor Gods uus
en luustern noar ´t Woord van God,
dat eur vertelt van Christus kruus.

Jachin en

Er werden in verschillende categorieën prijzen gewonnen. Bij de miniplaybackers ging de eerste prijs naar Ronja, Britt en Nicole met hun vertolking van K3. De tweede plaats was voor Crachelle als Lady Gaga en Roos eindigde op de derde plek met haar optreden als Monique Smit. In de categorie playback werd de eerste plaats

Edelzanger bestaat 50 jaar ZWARTSLUIS - Vogelvereniging De Edelzanger viert dit jaar haar vijftigjarig jubileum. Dit werd zaterdag gevierd in het clubgebouw van de vereniging aan het Buitenkwartier.

Boaz is de naeme
van dit mooie kærkgebouw.
Vernuumd noar de twie pilaarn,
de stuun van Salomo´s tempelbouw.

Zo kump in dit gebouw ied’re zundag,
en ook soms in de weke nog
´t volk bi´j iene, um ´t Woord te eurn
en te zingn tot Gods lof. J.v.Dalfsen-Fuite

veroverd door Marit en Herwin met hun optreden als Herman Finkers en Brigitte Kaandorp. De tweede plek was voor Esther die stond te swingen als Miley Cyrus, de derde pijs voor Esmé en Chantalle met hun acts als Britney Spears. En in de categorie soundmix won Elisa de eerste prijs met haar knallende optreden als Elizé.

Deelnemers aan Alpha Cursus gezocht HASSELT - Binnen twee weken moet er in Hasselt een nieuwe Alphagroep van start te gaan. Op dit moment zijn er echter nog te weinig deelnemers om een groep te vormen. De Alpha Cursus is een kennismakingscursus met het christelijk geloof. Deze is niet

gekoppeld aan een kerkelijke stroming en staat bekend om haar laagdrempelige karakter.

Elke cursusavond wordt er vooraf een warme maaltijd gegeten. Aanmelden voor de Alpha Cursus kan bij Dita Rommelaar, telefoon (038) 477 39 79. Op dat nummer is ook meer informatie te verkrijgen.

- ingezonden mededeling -

Lijsttrekkers bij ZwartewaterFM ZWARTEWATERLAND - In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart wordt elke zaterdagochtend een lijsttrekker van één van de deelnemende politieke partijen in het nieuws- en actualiteitenprogramma ‘Aktueel’ van ZwartewaterFM geïnterviewd. ’s Middags was er een receptie voor oud-leden, zusterverenigingen, sponsors en andere genodigden. Hier werden drie leden met een staat van verdienste binnen de vereniging gehuldigd als erelid. Ab Stoter, Lambert Voerman en Henk Roossien kregen een oorkonde van erelid en een speld van de Neder-

landse Bond van Vogelliefhebbers, uitgereikt door districtvoorzitter de heer Albert Zomer. ’s Avonds was er een gezellige avond voor de leden met aanhang. Er was voor een koud- en warm buffet gezorgd en de avond werd gezellig ingevuld met medewerking van de cabaretgroep Mierimar uit Pesse.

De verkiezingsprogramma’s worden doorgelicht en de lijstaanvoerders worden aan de tand gevoeld over de voornemens van hun partij voor de komende vier jaren. Waarom is hun programma zo belangrijk voor de gemeente Zwartewaterland?  
Zaterdag 30

januari is Arie Speksnijder (SGP) te gast. De presentatie is in handen van Jan Blei. Op 6 februari volgt Marinus Van de Velde (CDA) in het Aktueel-programma dat gepresenteerd wordt door Henk-Jan Overmars. Jannet Hoentjen-Velding (PvdA) volgt op 13 februari.

Presentatie Peter Rhebergen. Wolbert Meijer (ChristenUnie) sluit de reeks op 20 februari af bij Henk-Jan Overmars.
De programma’s van ZwartewaterFM Aktueel zijn iedere zaterdag ochtend te beluisteren tussen 10.00 en 12.00 uur via de ether 107.3 FM en via de kabel 104.1 FM.


woensdag 27 januari 2010 • pagina 16

januari 2010

www.destadskoerier.nl

nr. 1

m a a n d e l i j k s e n i e u w s a d ve r t e n t i e vo l we t e n s w a a rd i g h e d e n v a n We t l a n d Wo n e n G ro e p

Goed en betaalbaar wonen in een leefbare omgeving Wetland Wonen in 2010

Wetland Wonen zet zich in voor kwalitatief goede en betaalbare woonruimte in een leefbare omgeving voor mensen met een achterstand op de woningmarkt. Dit jaar bestaat de woningcorporatie 10 jaar. De afgelopen jaren heeft Wetland Wonen zich ontwikkeld tot een actieve maatschappelijke onderneming. Een volwassen partner voor haar vele belanghouders: Wetland Wonen staat midden in de samenleving.

Wetland Wonen kiest er voor om te investeren in goede en betaalbare woonruimte en in maatschappelijk vastgoed dat de leefbaarheid ondersteunt. Marcel Timmerman, directeur-bestuurder: ‘We vinden het belangrijk dat onze investeringen zich niet beperken tot de woning. Wij zien voor ons ook een rol in het helpen behouden en realiseren van een passend voorzieningenniveau.’

10 levensloophuurwoningen en 5 starterskoopwoningen, Blokzijl

3 levensloopbestendige huurwoningen Julianastraat, Zwartsluis

Duurzaam en toekomstgericht

Het vastgoed dat Wetland Wonen beheert en ontwikkelt is ‘duurzaam en toekomstgericht’. Wittingen: ‘Dat wil zeggen dat we duurzame materialen gebruiken, het energieverbruik zo laag mogelijk willen laten zijn én dat het ook eenvoudig geschikt gemaakt kan worden voor andere doeleinden dan oorspronkelijk het geval was.’

Samenwerking met lokale partners

Marcel Timmerman, directeur-bestuurder: ‘We zoeken contact met onze klanten en belanghouders, we luisteren en vertalen de wensen en behoeften van onze klanten en belanghouders in concrete maatregelen en beleid.’

projecten met zorg- en welzijnsorganisaties.’

Ontwikkelingsvisie per kern

Om een goed beeld te krijgen wat er in de verschillende kernen in het werkgebied leeft en nodig is, gaat Wetland Wonen, samen met de gemeente en andere belanghouders, een ontwikkelingsvisie per kern opstellen, te beginnen met Blokzijl. Timmerman: ‘Een gezamenlijke visie zorgt ervoor dat we als partijen allemaal aan hetzelfde eind van het touw staan te trekken.’

Duurzaamheid en reductie energieverbruik

Een van de aandachtspunten in 2010 is het investeren in energiebesparende maatregelen en CO2-reductie. Timmerman: ‘Voor de komende 5 jaar hebben wij binnen ons onderhoudsprogramma een bedrag van € 7,5 miljoen hiervoor bestemd. Ons streven is dat 80% van onze huurwoningen uiterlijk in 2015 beschikt over het energielabel C dan wel een label dat met 2 stappen is verhoogd tot maximaal C. Uiteraard stimuleren we onze huurders hieraan mee te helpen. Zo introduceren we dit jaar “Beter Peter”, een initiatief om energie te besparen door minder te verbruiken.’

Karen Langevoort, manager Klant & Markt: ‘Om de keuzevrijheid en het gebruiksgemak te vergroten willen we de komende jaren toe naar een “virtuele corporatie’.’

6 starters koopwoningen in het centrum van Wanneperveen

Gericht op klanttevredenheid

Wetland Wonen vindt het belangrijk dat (potentiële) klanten tevreden zijn over de dienstverlening en de producten van Wetland Wonen. Karen Langevoort, manager Klant & Markt: ‘We zoeken actief contact met onze klanten en bieden verschillende keuzes en mogelijkheden, die erop gericht zijn om zo lang mogelijk in de vertrouwde omgeving te blijven wonen. Hierbij aansluitend introduceren we in 2010 de “Huistest”, een test die ouderen bewust maakt van mogelijkheden om op eigen initiatief hun woning aan te passen. Ook gaat het KWH de kwaliteit van onze diensten weer meten en proberen wij de scores op onderdelen te verbeteren zodat we onze klanten nog beter van dienst kunnen zijn.’

Herontwikkeling ouderencomplex De Hazelaar, Hasselt

Keuzevrijheid en gebruiksgemak

Langevoort: ‘Keuzevrijheid is belangrijk voor onze klanten. Het in 2007 geïntroduceerde Fijn Kiezen programma wordt in 2010 verder “uitgerold” voor enkele straten in Sint Jansklooster. Dit betekent dat de betreffende huurders kunnen kiezen of ze hun huidige huurwoning willen blijven huren of dat ze hun woning gaan kopen.’ Tegenwoordig speelt internet een steeds belangrijkere rol. Dit geldt onder meer voor woningzoekenden. Langevoort: ‘In 2010 gaan we mogelijkheden bestuderen om woningen via internet aan te bieden. Ook onze huurders kunnen straks vanachter hun computer contact met ons hebben en inzage krijgen in allerlei zaken die voor hen van belang zijn, zoals huurbetaling, inschrijving en klachtenmelding.’

Een greep uit de projecten die Wetland Wonen in 2010 onder handen heeft KERN Belt-Schutsloot Blokzijl Blokzijl, Nieuwe Buurt, fase 1 Giethoorn, Giethoorn Noord Hasselt, De Hazelaar Hasselt, De Hazelaar Hasselt, Om de Weede Hasselt, Santvoirt Hasselt, Kalkovenweg Hasselt, W. Egbertsstraat Sint Jansklooster, Molenstraat e.o. Sint Jansklooster, Molenstraat e.o. Vollenhove, Kerkstraat Vollenhove, Canneveltstraat Wanneperveen, Zuster Kortplantsoen Wanneperveen, Weth. Huismanstraat Zwartsluis, Zomerdijk Zwartsluis, Zomerdijk Zwartsluis, Julianastraat Zwartsluis, centrum

29.114/ 40740

Timmerman: ‘Dit jaar gaan we verder inhoud geven aan de samenwerking met onze belangrijkste externe belanghouders de gemeente Zwartewaterland, de gemeente Steenwijkerland en de Huurdersvereniging. Ook onderhouden we intensieve contacten met maatschappelijk organisaties en realiseren we

Voor Wetland Wonen is 2010 een bijzonder jaar: Henk Wittingen, manager Projectontwikkeling: ‘We leveren dit jaar de vernieuwde Hazelaar in Hasselt op. Dit project is het grootste nieuwbouwproject uit de geschiedenis van Wetland Wonen. Het gebouw biedt plaats aan 30 verzorgingsplaatsen, 31 verpleegplaatsen en 12 appartementen voor mensen met een verstandelijke beperking. Niet alleen de schaalgrootte, maar ook de architectuur maakt het bijzonder. Door de ronde vormen ontstaat er een bijzonder gebouw met een geheel eigen woonbeleving.’

PROJECTOMSCHRIJVING 4 levensloophuurwoningen en 3 starterskoopwoningen 12 verpleegplaatsen voor Zorggroep Oude en Nieuwe Land 10 levensloophuurwoningen en 5 starterskoopwoningen levensloopbestendige huurwoningen 31 verpleegplaatsen en 30 verzorgingsplaatsen voor IJsselheem 12 verpleegplaatsen voor Van de Bentstichting 9 levensloophuurwoningen, 9 starterswoningen (fijn kiezen) ca. 12 appartementen voorziening voor dagbesteding voor Van de Bentstichting aantal levensloophuurwoningen levensloopbestendige huurwoningen mogelijk seniorenappartementen 13 koopwoningen levensloopbestendige huurwoningen en een woonvoorziening 4 levensloopbestendige huurwoningen 6 starters koopwoningen 48 appartementen voor mensen met een beperking voor FRION een aantal levensloopbestendige huurwoningen 3 levensloopbestendige huurwoningen appartementen en winkelruimte

gewoon fijn geregeld

STATUS Initiatief Project Project Project Project Project Project Project Initiatief Initiatief Project Initiatief Project Project Project Project Project Project Project Project

Henk Wittingen, manager Projectontwikkeling: ‘De komende jaren investeren we ruim € 60 miljoen in ons werkgebied.’

Respect voor de omgeving

Wetland Wonen is zich bij nieuwbouw bewust van de omgeving. Er zal geen standaardproduct worden neergezet. Wittingen: ‘Wij bouwen en herbouwen met respect voor de bevolking en de omgeving. Wij zorgen er voor dat het ontwerp en de materialen van nieuwe woningen passen bij het cultuurhistorische karakter van de oude kern.’

Nieuwbouw in 2010

In 2010 heeft Wetland Wonen 42 huurwoningen en 24 koopwoningen in aanbouw. Hiervan worden dit jaar 7 huurwoningen en 6 koopwoningen opgeleverd. Daarnaast realiseert Wetland Wonen dit jaar 73 zorgappartementen en twee maatschappelijke vastgoedprojecten met partners die zorgdragen voor de functionele exploitatie. Ook zijn er 60 verzorgings/ verpleegplaatsen in aanbouw.

Belangrijke adressen & nummers Bezoekadres: Vollenhove, Weg van Rollecate 11a Maandag t/m vrijdag geopend van 8.30 - 17.00 uur. Postadres: Postbus 18, 8325 ZG Vollenhove Telefoon: (0527) 24 97 10 Servicenummers voor huurders van WWG: • Melding onderhoudsklachten: Tel: 0800 wetland 0800 938 52 63 of via www.wetlandwonen.nl • Melding glasschades: De Glaslijn 0800 020 50 50 • Melding rioolverstoppingen: RRS, tel: 0800 099 13 13 • Melding c.v.storing: Breman Service, tel: 0900 821 21 74 voor inwoners Genemuiden: Siebert Installatietechniek (038) 38 55 729

www.wetlandwonen.nl

Bouwen aan leefbaarheid

Investeren in nieuwbouw


woensdag 27 januari 2010 • pagina 17

www.destadskoerier.nl

raadscolumns

TOEKOMST “Voorspellen is moeilijk, vooral wanneer het de toekomst betreft”, woorden van Wim Kan, een onvergetelijk man en een groot cabarettier. In zijn liedjes en conferences ontbrak nooit het onderwerp Politiek, geschreven met een hoofdletter P. Kan behandelde in zijn oudejaarsconference altijd het wel en wee van de politici, hierin was hij een meester. Genoemd worden door Kan was een eer. Na Wim Kan is er niemand meer geweest die in zijn voetsporen is getreden. Is het metier te moeilijk of kost het te veel tijd en inspanning om in de buurt te komen van het niveau van Kan? Ik denk het laatste! In maart van dit jaar worden voor de 3e keer de gemeenteraadsverkiezingen van de gemeente Zwartewaterland gehouden. Voorspellingen over de uitslag en eventuele verschuivingen in zetels zal ik niet doen. Wel is bekend dat een groot aantal zittende raadsleden niet terugkeert in de gemeenteraad. Hun plaats wordt ingenomen door personen met ervaring als commissielid Samenleving of Grondgebied. Deze gang van zaken is nog steeds prima volgens Gemeentebelangen. De laatste jaren experimenteren gemeenteraden met andere vergaderwijzen, andere manieren van informatie voorziening en besluitvorming.

Het college doet het werk, de raad geeft de opdrachten en controleert. Moeten de inwoners er nog bij betrokken worden met inspraak en spreekuren? Al deze voorstellen tot wijzigen, beslist niet allemaal goede, maken deel uit van het duale stelsel. De manier van besturen door parlement en kabinet in Den Haag. Plaatselijke politieke partijen richten hun aandacht op het besturen van de plaats waar men woont. Deze partijen gebruiken hun menskracht en energie om op te komen voor de inwoners en hun leefomstandigheden, Gemeentebelangen is zo’n partij!! De toekomst is niet te voor-

Het uur “U” spellen, maar wel kunnen we werken aan een goede toekomst. Dat kan ondermeer door straks bij de verkiezingen te zorgen voor een grote opkomst. Denk niet: “Zonder mij regelen ze dat ook wel”, maar breng uw stem uit op de partij of persoon van uw keuze en laten we er zo voor zorgen dat er straks een evenwichtige gemeenteraad uit de stembus komt om de gemeente Zwartewaterland te besturen. Roel Withaar Gemeentebelangen Zwartewaterland.

Toch ben ik bang dat het met het klimaat en de natuur wat ingewikkelder zit. Er verandert net even teveel om op gemakkelijke oplossingen te vertrouwen. En als je wilt, kun je het zien. Verdwenen zijn de weilanden met ratelaar ( kiepies en haenties ) , kievitsbloemen en margrieten en de sloten met dotters, zwanenbloemen en krabbenscheer. In plaats daarvan weilanden met Engels raaigras, maïs en stallen, steeds grotere stallen. Het leven op aarde gaat er anders uitzien; het leven in Zwartewaterland gaat er ook anders uitzien. Meer van hetzelfde terwijl zeldzame dieren en planten verdwijnen. In plaats daarvan steeds meer koeien, varkens, geiten en kippen. Met alle gevaren van dien.

Varkenspest, BSE, vogelpest, Q-koorts… gevolgen van de manier waarop wij in Nederland omgaan met natuur en dieren. De individuele boer staat voor een lastige keus; stoppen of schaalvergroting. Hij kiest begrijpelijkerwijs voor het laatste ( en we komen er in Zwartewaterland nog genadig van af ). Maar schaalvergroting kan de oplossing niet zijn; energieverslindend, CO2-uitstoot, bedreigend voor de biodiversiteit… Onze regering ziet dit gelukkig allemaal ook. Daarom heeft ze een aantal gebieden aangewezen waar buitengewoon voorzichtig met de natuur moet worden omgegaan. Natura 2000, zo heet die regeling. En juist dan begint het college van Zwartwaterland

59 km/u te hard op Kerkwetering

MASTENBROEK - Op de Kerkwetering is donderdagmorgen een verkeerscontrole gehouden. Er werden tien bekeuringen uitgedeeld. Drie waren er voor meer dan 30 kilometer per uur te hard rijden. Van één van de bestuurders is het rijbewijs ingenomen, de automobilist reed 119 kilometer per uur waar 60 is toegestaan. Daarnaast is een bekeuring uitgedeeld voor het niet handsfree bellen tijdens het

besturen. Zes bekeuringen waren voor het niet dragen van de autogordel.

Dit leek mij in eerste instantie geen probleem maar ik merk nu dat ik liever op de hoogte zou zijn van de inhoud van de komende columns van mijn collegavoorzitters. Gaan ze in de aanval of in de verdediging? Gaat er hard gespeeld worden of gaan we elkaar sparen? Hoe gaan de campagnes? Wanneer je naar bijvoorbeeld Amerikaanse verkiezingen kijkt, of in Nederland naar de landelijke, dan wil het er nogal eens hard aan toegaan. Politieke tegenstanders halen van alles uit de kast om elkaar onderuit te halen. In debatten slaan ze elkaar met woorden om de oren. Leuk om naar te kijken maar om dit nu zelf te moeten ondervinden, nee toch liever niet. Het werkt ook niet. In een ver verleden heb ik tijdens een verkoop-

training geleerd dat het een teken van zwakte is wanneer je de concurrent afkraakt. Mijn inziens gaat het bij verkiezingen op lokaal niveau toch meer om waar een partij voor staat. Wat willen we de komende 4 jaar bereiken? Daar zijn de verkiezingsprogramma’s ook voor geschreven. Alhoewel in veel programma’s dezelfde onderwerpen staan legt elke partij wel ergens de nadruk op. Het CDA heeft een programma geschreven met 9 doelen. Op onze website is het programma na te lezen. Wanneer u er tijd voor heeft , kijkt u eens. Als CDA hopen we natuurlijk dat onze doelen aanspreken. Ook wat er de afgelopen 4 jaar heeft gespeeld in de gemeentelijke politiek bepaalt waar de stemmen naar toe gaan. Maar we kunnen er

niet onderuit dat wat in de landelijke politiek speelt een grote invloed heeft op de keuze van de kiezer op 3 maart. Wanneer er in Den Haag een partij blundert of een verkeerde keuze maakt zal dat zeker zijn weerslag hebben bij de gemeentelijke verkiezingen. Niet makkelijk voor ons. Nog 6 weken te gaan. Het uur U nadert. Margreet Bosma-van Wieren Fractievoorzitter CDA Zwartewaterland www.zwartewaterland.cda.nl

Baggeren

Klimaat … De temperatuurstijging mag de komende tijd niet meer dan twee graden bedragen. Dat hebben de regeringsleiders in Kopenhagen besloten. Benieuwd hoe ze dat gaan aanpakken. Waarschijnlijk gaan ze het gewoon verbieden; dat is een beproefd recept. Drugshandel, hangjongeren, alles wat je niet aanstaat wordt verboden. De politiek is er dan klaar mee, het probleem ligt op het bordje van de handhavers…

Dit is de laatste column die ik mag schrijven in deze raadsperiode. Waren de voorgaande soms niet even makkelijk, deze heeft mij al heel wat hoofdbrekens gekost. De laatste 6 columns, tot aan de verkiezingen, zijn verdeeld onder de fractievoorzitters en het CDA geeft de aftrap.

zich te roeren omdat Natura 2000 verdergaande uitbreiding van boerenbedrijven, industrieterreinen en mogelijk woningbouw bedreigt. En dat is allemaal waar… maar ook waar is dat Natura 2000 méér dan nodig is om de biodiversiteit (al het leven op aarde…) in stand te houden. En dan moeten er keuzes gemaakt worden…. Op drie maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Ook op het gebied van duurzaamheid valt er wat te kiezen…. Harrie Rietman , Partij van de Arbeid

Ja, ja na het feest van 200 jaar Dedemsvaart zal het er dan toch van gaan komen: het Hasselter stadswater wordt gebaggerd. Het oorspronkelijke plan was dat het baggeren vanaf september 2009 plaats zou vinden. Afgezien van een folder die de start begin januari aankondigt, hebben we echter nog geen activiteiten waargenomen. Het is, aldus de folder, de bedoeling dat de werkzaamheden eind mei worden afgerond. Dit is het uitspreken van een verwachting en een verwachting impliceert geen garantie. Je weet immers nooit wat je tegenkomt. Een en ander is natuurlijk altijd “ijs en weder dienende”. Of eind mei haalbaar is, is ook nog maar de vraag als we kijken naar de “Flora en Fauna Wet”. Ondanks de mooie vormgeving, bevat bovengenoemde folder nogal wat open eindjes. Er is sprake van één centrale overslaglocatie aan de Grintwal. Vervolgens wordt aangegeven dat de vrachtauto’s de meest optimale route naar de Grintwal nemen. Mijn vraag zou zijn, welke dat dan wel is. De route van de Dedemsvaart naar de Grintwal gaat door woonwijken met een paar basisscholen. Het gaat om een totaal van 34500 m3 bagger. Omgerekend kan het zijn dat er straks elke 5 minuten een vrachtauto met een inhoud van 10 m3 bagger door de straten rijdt. En dat

gedurende een periode van 5 maanden. Hoeveel er precies per as wordt vervoerd wordt namelijk niet aangegeven. Hoeveel er over water wordt vervoerd evenmin. Verder is er sprake van “mogelijke overstortlocaties”. Waar deze precies komen is niet duidelijk. De tekst spreekt over “redelijk ver van de bebouwing” het kaartje op de folder geeft echter locaties aan in woonwijken recht tegenover woningen. Als laatste vraag ik mij af of de grachten uiteindelijk echt toegankelijker zullen worden voor watersporttoeristen. De bruggen zijn wel beweegbaar

gemaakt, om de grachten te ontsluiten moeten ze nog wel worden bediend anders kan er nog bijna geen schip in de gracht afmeren. We hopen echter dat het zover komt dat de stadsgracht, de binnengracht en de vestinggracht weer vol bedrijvigheid worden zodat na de baggerwerkzaamheden, schepen met grotere diepgang en schepen met een hoge mast de mogelijkheid hebben om Hasselt binnen te varen. Wilma Veldman-Boonen Raadslid ChristenUnie Zwartewaterland

Expo over ‘Ruimte voor de Vecht’ ROUVEEN/HASSELT - In de Veldschuur is vanaf 3 februari de tentoonstelling over het project ‘Ruimte voor de Vecht’ te zien. Deze expositie duurt tot 1 maart. Naast een aantal panelen is er ook een video waarin uitleg wordt gegeven over de plannen en doelstellingen van het project. De tentoonstelling is ontwikkeld ter

gelegenheid van het bezoek van Hare Majesteit Koningin Beatrix aan het Vechtdal in augustus 2009. Onder de noemer ‘Ruimte

voor de Vecht’ werkt de provincie Overijssel samen met de gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties in het Vechtdal. Er wordt gewerkt aan waterveiligheid, maar ook aan de versterking van het Vechtdal zelf. Zoals het creëren van een toekomst voor de agra-

rische en recreatieve sector voor zowel inwoners als toeristen. Door bijvoorbeeld nieuwe natuur te realiseren en meer werk te maken van de mooie cultuurhistorie van dit gebied. Meer informatie over het project is te vinden op www.ruimtevoordevecht. nl.


woensdag 27 januari 2010 • pagina 18

www.destadskoerier.nl

Passe Partout Als Wildeboer het niet heeft!!

Uw leverancier voor: Afrastering Alle soorten folie Beregening/pompen Drainage Drukleiding Gras- & maïszaden Gronddoek Kunststof platen Recyclings palen Riolering / HWA Slangen Tuingereedschappen Tyleen Schaduwgaas

Korterink Rouveen

Inlijsten Galerie Atelier Iets in te lijsten? 1000 houten en aluminium kwaliteitslijsten en een ruime keus uit zuurvrije passepartouts op maat.

Evenboerseweg 16, 7711 GX Nieuwleusen Tel. 0529 48 30 30 • Fax 0529 48 40 12 info@wildeboer-groep.nl www.wildeboer-groep.nl

In de galerie een doorlopende expositie van Gerda Boelhouwer. In het atelier kunt u een cursus volgen in het schilderen met acryl.

Toyota Avensis Toyota Aygo Plus Toyota Verso 1.6 SD 1.8 Sol airco, 2007, 41.000 km Terra 2006, 69.000 km, 2006, 48.000 km € 16.450,€ 8.900,€ 16.250,-

Eiland 19 8061 HS Hasselt Tel: 038 - 477 21 21 passepartout@home.nl www.passepartout-art.nl

AANBIEDING VRIJDAG 29 JANUARI:

MEUBELS EN KLEDING

50% KORTING

Toyota Yaris 1,3 Sol Toyota Corolla HB Seat Leon 1.6 Sport 5 drs, 2006, 5 drs 1.6 5 drs, 2000, 22.000 km 2003, 52.000 km 152.000 km € 11.950,€ 10.950,€ 6.250,-

Autobedrijf Korterink Oude Rijksweg 482 7954 GE Rouveen t. 0522-291346 E.mail: verkoop@korterinkauto’s.nl www.korterinkautos.nl

HASSELT • BUITEN DE VENEPOORT 3 • (038) 47 72 424 ROUVEEN • OUDE RIJKSWEG 255-11 • (0522) 46 28 28 VOLLENHOVE • DE HAGEN 13-15 • (0527) 24 40 00 ZWARTSLUIS • KERKSTRAAT 22 • (038) 38 68 606

Nissan Tino 1.8 Luxe uitvoering 2004, 102.000 km € 9.950,-

KIJK VOOR ONZE COMPLETE VOORRAAD OP

WWW.KORTERINKOCCASIONS.NL

OPRUIMING BIJ VMUS G E D E E LT E P I P C O L L E C T I E P L A I D S E N S I E R K U S S E N S VA N S TA P E L G O E D * DEKBEDOVERTREKKEN ALLE MERKEN* DIVERSE HOOFDKUSSENS A L L E B U L A G G I TA S S E N S P R E I E N D I V E R S E M AT E N *

ALLE SCHILDERIJEN

NOG VEEL MEER ARTIKELEN VOOR DE

20% KORTING H A LV E P R I J S 2 0 TOT 6 0 % K O R T I N G H A LV E P R I J S H A LV E P R I J S H A LV E P R I J S 2 5 TOT 5 0 % K O R T I N G H A LV E P R I J S

B I J A A N K O O P VA N A F 4 9 , 9 5 A A N L I E F A R T I K L E N G R AT I S S H O P P E R T. W. V. 1 4 , 9 5 * U I T G E Z O N D E R D VA S T E E N N I E U W E C O L L E C T I E

We s t e r k a a i 5 6 c G e n e m u i d e n T 0 3 8 3 8 5 5 4 6 4 w w w. v m u s . n l i n f o @ v m u s . n l


woensdag 27 januari 2010 • pagina 19

Albatros houdt barcompetitie Horecacentrum De Albatros begint zaterdag 30 januari met een barcompetitie. Deze vindt om de week plaats. Om er een slagend evenement van te maken is een aantal captains aangewezen. Zij hebben een team samengesteld van vier personen. Het is de bedoeling dat elk team een avond het café runt. Ze tove-

ren het om naar het thema dat ze hebben uitgekozen en verzorgen muziek in de stijl van het feest. Elk team krijgt een budget van 200 euro voor versiering, kleding en reclame. De ploeg die de meeste consumpties verkoopt en het meest originele thema bedenkt, wint de hoofdprijs van 500 euro. Er zijn al diverse thema’s bekend zoals Classis 80’s en 90’s, Carnaval

Hofstraat 118 Kampen Reserveren op werkdagen tussen 10.30 en 12.30 uur

(038) 333 88 62

met medewerking van Harm Wolters, Lelijk is Gaaf, Pyamaparty, Ik hou van holland en een Piratenavond.

www.filmhuiskampen.nl Entree 5,50 euro (pashouders: 4,00 euro) Aanschaf filmpas 10,00 euro • Kassa open: 20.00 uur Aanvang avondvoorstelling: 20.30 uur • Aanvang zondagvoorstelling: 16.00 uur

MAANDAG 1 / DINSDAG 2 FEBRUARI

Horecacentrum De Albatros Stationsweg 8 Zwartsluis (038) 386 73 89 www.horecacentrumdealbatros.nl

TROUBLED WATER Noorwegen 2008 , Regie: Erik Poppe Met o.a.: Pål Sverre Valheim Hagen,Trine Dyrholm, Ellen Dorrit Petersen,Trond Espen Seim De jonge Jan Thomas keert na acht jaar cel terug in de samenleving. Vervroegde vrijlating wegens goed gedrag, vertelt ons troubled water. Maar de houding van de mensen rond de Noorse jongeman vertelt iets anders. Zijn medegevangenen slaan hem bij het afscheid in elkaar. De gevangenispastor blijft gereserveerd. Jan Thomas zat gevangen voor iets wat kennelijk door geen enkel gedrag kan worden goedgemaakt: hij heeft een kind vermoord. Acteur Pål Sverre Valheim Hagen speelt de rol met een fantastische mix van kwetsbaarheid en dreiging. Jan Thomas probeert een nieuw leven op te bouwen als orgelspeler in een kerk nabij

Piet Paulusma bij NK Autotrek Wie trekt het snelst een Citroën C1 over een afstand van 25 meter en wordt kampioen van Overijssel? Op vrijdag 29 januari wordt in Zwolle bij het Firezone-station aan de Ceintuurbaan de eerste provinciale voorronde gehouden van het NK Autotrek.

Oslo. De koster en pastoor Anna zien in hem een zachtaardige en getalenteerde jongeman. Ze kennen zijn verleden niet en laten hem dichtbij komen. Ook bij Anna’s zoontje Jens. Maar ondertussen kolkt het in Jan Thomas - rancune, schuldgevoel, eenzaamheid - en hij vertolkt zijn gevoelens op dat majesteitelijke kerkorgel. De titel troubled water verwijst niet alleen naar de popklassieker van Simon & Garfunkel, maar ook naar de afschuwelijke verdrinkingsdood waarvoor Jan Thomas verantwoordelijk is. Poppe toont zich wederom een filmmaker die grote thema’s rond schuld en boete recht in ogen kijkt.

Colin Kist Jiu Jitsu-toernooi in Hasselt

Er wordt gestreden in verschillende klassen: mannen en vrouwen. De winnaars plaatsen zich voor de landelijke finale, die aan het eind van het jaar wordt gehouden. Dan wordt bekend wie er de eerste Nederlandse Kampioen Autotrekken is én een gloednieuwe Citroën C1 wint. Het NK Autotrek is een initiatief van Firezone, een landelijke keten van onbemande tankstations. Tussen 14.00 en 17.00 uur kunnen klanten van Firezone een tijd neerzetten. De snelste en origineelste deelnemers worden gevraagd terug te komen voor de provinciale

www.destadskoerier.nl

ONDERNEMEND

Budo Promotie Overijssel houdt zaterdag 30 januari in Hasselt het eerste Colin Kist Jiu Jitsu-toernooi voor de jeugd.

finale (18.00 uur). De origineelste deelnemer mag ’s avonds zijn tank gratis vol gooien. Tijdens die finale wordt ook Piets Weerbericht van SBS6 opgenomen. De deelnemers komen dus ’s avonds op televisie. De bekende weerman Piet Paulusma presenteert ’s avonds zijn weerbericht tijdens de provinciale

finale. Hij reikt de prijzen uit en zal verschillende deelnemers en toeschouwers interviewen. Belangstellenden kunnen op vrijdag 29 januari naar Firezone Zwolle aan de Ceintuurbaan komen. Meer informatie: www.nkautotrek.nl

C1000 Luuk Kleine drie jaar in Zwartsluis

Tijdens dat toernooi, dat voor kinderen van acht tot zestien jaar is, zijn Jiu jitsu-wedstrijden volgens het Duo en Fighting System te zien. De talentvolle wedstrijdselectie van Sportinn Steenwijk en Sportland Hasselt is op het eigen toernooi aanwezig. In deze wedstrijdselectie zitten enkele jeugdleden die al geruime tijd trainen op nationaal niveau onder leiding van de bondstrainer Barry van Bommel. De stichting BPO is dan ook erg blij dat Van Bommel zelf ook met een grote talentvolle delegatie aanwezig is. Het deel-

nemersveld bestaat uit meer dan 150 jiu jitsuka's en is afkomstig uit heel Nederland. Ook de scheidsrechters zijn zeer ervaren, hierbij zitten onder andere oud-Wereld, Europees en Nederlands kampioenen die nu verdienstelijk scheidsrechter zijn. Kortom, op zaterdag 30 januari is er aan de Prinsenstraat 24 in Hasselt een prachtig jeugd 'top'sportevenement te zien. Nadere informatie is te verkrijgen bij: Bea Weiland-de Gunst, namens de toernooiorganisatie (06-227 71 863).

Drie jaar zit Luuk Kleine C1000 nu in Zwartsluis gevestigd. Begonnen met 44 werknemers groeide de supermarkt in die periode uit tot een hecht team van 53 personeelsleden. "Ik had in het begin nooit verwacht dat we zo fors zouden groeien", bekent eigenaar Luuk Kleine. Enige ervaring had de supermarkteigenaar al toen hij drie jaar geleden voor zichzelf begon. Daarvoor was hij namelijk bij de C1000 in Hasselt en Zwolle al bedrijfsleider. "Dit was altijd mijn grootste wens", legt Kleine uit. "Het is gewoon het mooiste dat er is. Ik vergelijk het met een schaatser die een gouden medaille pakt op de 1.000 meter. Dat gevoel pakken ze je niet meer af."

Programmering ...voor de commerciële regionale tv-zender voor Zwolle, Kampen, IJsselmuiden, Genemuiden en Hasselt

U vindt BrugTV op

kanaal

WOenSdag 27 januari

dOnderdag 28 januari 09:00 uur: dag.tv 18:00 uur: lifestyleXperience (h.) 19:00 uur: Herhaling tot vrijdag 09:00 uur

vrijdag 29 januari C1000 Luuk Kleine Molenstraat 23 Zwartsluis (038) 386 69 50 naast moeten er in de nabije toekomst extra parkeerplaatsen bij de supermarkt komen. "Daar maken we ons nu hard

voor bij de gemeente. Er moet nog heel wat gebeuren, maar de gesprekken lopen goed."

Grootse stoepverkoop in Genemuiden In het centrum van Genemuiden wordt op 13 februari van 10.00 tot 16.00 uur de jaarlijkse stoepverkoop gehouden. De aantrekkelijke verkoopactie is inmiddels uitgegroeid tot een traditie. "We doen dit al tientallen jaren en het is steeds een groot succes", volgens de enthousiaste organisatoren Henk Naberman en Mans Bos. Ze vertellen dat er ook dit jaar weer veel winkeliers aan de stoepverkoop meedoen. "Zij bieden allemaal zeer voordelige spullen aan. Artikelen

(731,50 MHz)

09:00 uur: dag.tv 18:00 uur: mijn reis is Top (h.) 19:00 uur: Herhaling tot donderdag 09:00 uur.

Het succes van de C1000 in Zwartsluis ligt volgens Kleine bij de band met de samenleving. "Wij staan er midden in", vervolgt hij. "We hebben door middel van sponsoring aandacht voor de medemens, instellingen en verenigingen. Ook hebben we een frissere look gekregen door een nieuwe bedrijfskleur en -formule." Om die groei door te zetten, breidt C1000 Luuk Kleine dit jaar uit. "We krijgen nieuwe koelingen en extra stellingen", verduidelijkt Kleine. "Ons assortiment kan daardoor uitbreiden met extra vers- en kruidenierswaren." Daar-

53

uit alle branches, te veel om op te noemen. In feite wordt er gewoon een totaalpakket aangeboden." Naast de middenstand mogen ook particu-

lieren hun 'oude' spullen verkopen bij de kofferbakverkoop. "Het mag geen commerciële handel zijn", legt Naberman uit. Deelname is gratis. Alleen moet men zich vooraf wel aanmelden. Belangstellenden kunnen de organisatie daarvoor bellen op telefoonnummer: 06-531 539 08.

09:00 uur: 18:00 uur: 18:25 uur: 19:00 uur:

dag.tv Ouwe jan (h.) TopSpeed (h.) Herhaling tot middernacht.

zaTerdag 30 januari 00:00 uur: meinesz & deinesz (h.) 00:25 uur: aranka op zaterdag (h.) 01:00 uur: Herhaling tot middernacht

zOndag 31 januari 00:00 uur: Watersportland (h.) 00:30 uur: meinesz & deinesz (h.) 01:00 uur: Herhaling tot maandag 09:00 uur

maandag 1 februari 09:00 uur: 18:00 uur: 18:30 uur: 19:00 uur:

dag.tv Hart voor muziek Clip & klaar Herhaling tot dinsdag 09:00 uur

09:00 uur: 18:00 uur: 18:25 uur: 19:00 uur:

dag.tv TopSpeed Watersportland Herhaling tot woensdag 09:00 uur.

dinSdag 2 februari


woensdag 27 januari 2010 • pagina 20

www.destadskoerier.nl

rouwbericht

Er is niets wat voorgoed verdwijnt als je de herinnering bewaart.

Er zijn geen woorden voor een zieke van wie je weet zij redt het niet. Je streelt haar wang, je ziet haar ogen je bent bevangen door verdriet. Na een leven van zorgzaamheid, gedrevenheid en levenslust, verliezen we in haar een liefhebbende echtgenote en moeder Moegestreden, na een dapper gedragen ziekte is van ons heengegaan mijn vrouw en onze moeder

Grietje Mensje Beens-Hulleman

Margreet

op de leeftijd van 47 jaar. Wij zijn dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend. Dik Beens Siebren Alieke

Langs deze weg willen wij Dik, Siebren en Alieke veel sterkte wensen. Het meisjes B-team van Van Dalfsen-Ruutvoorn

Lieve tante Margreet Het waarom, is ons een raadsel Het waarom, wij weten het niet Het waarom, wij hebben geen antwoord Maar lieverd, wij vergeten jou niet. Voor altijd in ons hart Wij missen jou, topper! Alice en Hans Jenieke, Mirthe, Lianne

Dennis Bert-Jan en Heidi

Berjan Jorieke en Pieter Jeanine

Gera, Henriko, Brian

Wilma en Karlo

20 januari 2010 Langestraat 161 8281 AJ Genemuiden De begrafenis heeft maandag 25 januari plaatsgevonden op begraafplaats “De Greente” te Genemuiden.

Tinus en Siebren Aletta

Bart Annabel

Raymond Dinise

Erlijn Abma Christianne Beens Marit Breman Marlies Hilboezen Anne-Fem Kloosterman Jennifer de Lange Cyntia Last Ruth Visser Simone Vis Willeke Pleijsier Geerke van der Haar

Luister, dochter, en zie, en geef gehoor: vergeet uw volk en uw familie. Dan zal de Koning genieten van uw schoonheid; omdat Hij uw Heere is, buig u voor Hem neer. Psalm 45 vers 11–12 In Jezus ontslapen, onze lieve moeder en oma, mijn lieve dochter

Lamberta aaLtje basVisscher Sinds 16 januari 2006 weduwe van Gerrit Bas

Genemuiden, 20 januari 2010 “Gelijk het gras is ons kortstondig leven”

* Genemuiden, 15 juli 1948

Els en Bart Mathilde, Leonard Matthijs en Anita Simeon en Barbara Annemarie

Intens verdrietig zijn wij door het overlijden, na een moedige strijd, van mijn lieve dochter, onze zus en schoonzus

Margreet Beens - HulleMan Moeder Hulleman Jennie en Hendrikus Peter en Lucia Harm en Inge Cor (in liefdevolle herinnering) en Wietske Evelien en Peter Dat Dik, Siebren en Alieke van de Here de kracht mogen ontvangen om dit zware verlies te dragen. Genemuiden, 20 januari 2010

Veel fijne herinneringen verzachten de smart Voorgoed uit ons midden maar niet uit ons hart

Er is een land van louter licht, waar heilgen heersers zijn. Nooit gaat de gouden dag daar dicht, in duisternis of pijn. Lied 290 : 1. Verdrietig, maar met fijne herinneringen, hebben wij afscheid moeten nemen van onze ‘Bel.groep’ vriendin

Margreet Beens - HulleMan Wij hebben bewondering voor de positieve manier waarop zij met haar ziekte omging. En wij bidden om troost en kracht voor Dik, Siebren, Alieke, moeder Hulleman en de verdere familie, om dit verlies te dragen. De ‘Bel.groep’:

Na een dapper gedragen ziekte, hebben wij veel te vroeg afscheid moeten nemen van mijn schoondochter, onze schoonzus en tante.

Margreet Beens HulleMan Wij wensen Dik, Siebren en Alieke veel sterkte toe met dit zware verlies. Pa Beens (in herinnering) Ma Beens Johan en Dirkje Marelle en Gerben Jonathan

Sijmon en Sanneke Alie en Gert

Jaap en Mieke Gerrit en Herma Klaas en Hilke Klaas en Marry en kinderen.

Met droefheid namen wij kennis van het overlijden van onze gewaardeerde medewerkster en collega

Margreet Beens-HulleMan Wij zullen haar betrokkenheid en wilskracht, maar ook haar humor erg missen. Wij wensen Dik en de kinderen veel sterkte toe om dit grote verlies te dragen. Directie en medewerkers Rinos BV, Genemuiden

Genemuiden, januari 2010

† Genemuiden, 24 januari 2010

J.C. Visscher-Rikkert Correspondentieadres: Hogewoerd 45a, 2311 HG Leiden De dienst van Woord en Gebed zal D.V. worden gehouden donderdag 28 januari om 14.00 uur in de Grote- of Sint Michaëlskerk, Grote Markt 18 te Zwolle. Aansluitend zal om ongeveer 15.30 uur de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats Kranenburg, Kranenburgweg te Zwolle-Noord. Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren voor de dienst van 12.45 tot 13.45 uur in de Grote Kerk. Liever geen bezoek aan huis.

Maar ‘t vrome volk, in u verheugd, Zal huppelen van zielevreugd, Daar zij hun wens verkrijgen Ps 68:2 Naar haar Heer en Heiland gaan, mocht onze lieve zuster

Berta Bas-Visscher Geboren 15-07-1958

Overleden 24-01-2010

Wij wensen kinderen en familie bovenstaande woorden toe Henk en Adri Visscher: Jaap en Johanna Visscher: Jaap† en Jannie de Boer:

[U.S.A] [Genemuiden] [Houten]

Dik, Siebren en Alieke, Heel veel sterkte in deze moeilijke tijd Ons bereikte het droevige bericht dat op 20 januari 2010 veel te vroeg is overleden de vrouw van onze collega

Volleybal Vereniging Van Dalfsen-Ruutvoorn

Margreet Beens - HulleMan Zij blijft in onze herinnering als iemand die zeer betrokken was bij onze organisatie. Wij leven mee met haar man Dik, de kinderen en familie. Namens directie en medewerkers van Timmerfabriek Zwolle Heutink Poland Projektontwikkeling Heutink

Vandaag bereikte ons het droevige bericht dat, na een lange en slopende ziekte, de echtgenoot van onze volleybalvriend is overleden.

Margreet Beens - HulleMan Wij wensen Dick, Siebren en Alieke en verdere familie heel veel sterkte bij het dragen van dit grote verlies. Ruutvoorn Heren 2

Heere ontferm U! Met veel verdriet, maar in dankbare herinnering aan de liefde die zij ons gegeven heeft, hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve

tante Berta Dat de (klein) kinderen, broers en zussen, oma en allen die haar lief hebben troost en kracht mogen ontvangen om de Heere Zijn plan te dragen nu ze weer een geliefde moeten missen. Marianne en Jako, Carla en Bertran, Joyce en Lennert en kinderen.


WOENSDAG 27 JANUARI 2010 • PAGINA 21

Jeugdexamens bij Hasselts Fanfare

ROUWBERICHT Wie in Mij gelooft heeft eeuwig leven Johannes 6:47 Na een korte periode van afnemende gezondheid is overleden mijn lieve man, onze papa en opa

WILLEM BARNEVELD * 20 januari 1931

WWW.DESTADSKOERIER.NL

† 22 januari 2010

echtgenoot van Trijntje Barneveld-Visscher Hij was heel dankbaar voor een mooi en goed leven, samen met zijn Trijntje en de kinderen. Judith van Dijk-Barneveld Herman van Dijk Gijsbert en Hanneke Marijn en Oscar Tiemen en Bram Ines

HASSELT - Bij Hasselts Fanfare zijn onlangs zeven muzikanten geslaagd voor hun muziekexamen. Het gaat om vijf drumbandleden en twee leden van het fanfareorkest. In het verenigingsgebouw van de Fanfare werden zij in het zonnetje gezet.

Tiny de Vries-Barneveld Henri de Vries

Sterrekruid 155 3892 AZ Zeewolde

Esther van Esch-Barneveld Roger van Esch Karlijn en Merel

De dienst van Woord en Gebed zal gehouden worden op donderdag 28 januari om 13.30 uur in de Gereformeerde Kerk aan het Singel te Zwartsluis. Vooraf is er gelegenheid tot condoleren vanaf 12.45 tot 13.15 uur aldaar. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de begraafplaats ‘Barsbeek’ te Zwartsluis.

DANKBETUIGING

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor het vele meeleven, bezoekjes, kaarten enz. die wij ook in het afgelopen jaar weer mochten ontvangen! Dat heeft ons heel goed gedaan! Het was niet mogelijk om een ieder persoonlijk te bedanken! Hartelijke Groeten:

Egbert en Tineke Altena Greente 128

Uitvaartverzorging Herman Bottenberg Voor een persoonlijke en waardige verzorging van alle kerkelijke en niet-kerkelijke uitvaarten. Dag en nacht bereikbaar.

Net als voorgaande jaren deed ook dit jaar weer een groot aantal (jeugd)leden van Hasselts Fanfare zijn uiterste best om het felbegeerde diploma voor het A-, B-, of C-examen van de KNFM te halen.Onder begeleiding van docenten Ronald de Wilde voor de blazers en Henri Timmerman voor het slagwerk, hebben de

kandidaten ieder voor zich goede cijfers weten te veroveren. Bij de slagwerkers zijn vijf leden geslaagd voor een examen: Dick Bosman C-examen; Koen vd Haar B-examen; Thijs Schuurman B-examen; Frank Bloemhof A-examen; Jan Koedijk A-examen.

Kerken brengen 3.059 euro bij HASSELT - Op initiatief van het Diaconaal Platform Hasselt hebben zes ker-

ken in Hasselt op zondag 25 oktober gezamenlijk gecollecteerd voor het 2e/3e Wereldproject ‘School voor Chamis’. Bekend is nu geworden dat dit 3.059,40 euro heeft opgeleverd. De projectgroep wil de kerken die hieraan hebben meegedaan danken. Projectleider Mariska van Dalfsen en de

kinderen in Chamis zijn diep onder de indruk van de vele acties die zijn ondernomen in Zwartewaterland. Dit om geld bijeen te brengen voor de bouw van een middelbare school.

Winnaars kleurplaatactie

Kindermiddag in d’Overtoom GENEMUIDEN - Omdat koningin Beatrix 31 januari jarig is, houden Oranjevereniging Genemuiden en Kinderwerk Zwartewaterland een kindermiddag in d’Overtoom. Op woensdag 3 februari om 14.00 uur is er een optreden van Serge en Coco. De show duurt ongeveer een uur. De intree voor leden van de Oranjevereniging is gratis. Niet-leden betalen 1 euro.

Dienst voor mensen met beperking

038 33 33 323 06 412 566 62 Koekoeksweg 5 8271 PC IJsselmuiden htbottenberg@hetnet.nl

SINT-JANSKLOOSTER - In de Johan-

www.uitvaartbottenberg.nl

neskerk in Sint-Jansklooster vindt op zondag 7 februari om 14.30 uur een aangepaste dienst plaats voor mensen met een beperking.

Dominee Vis gaat voor in de dienst die het thema ‘Jezus Volgen’ heeft. Muzikale medewerking verleent Melodica uit Emmeloord.

VERMIST GIJS Volwassen gechipte kater, cypers/wit, halsband zwart/ roze stippen incl. koker. Sinds de vroege ochtend van 22 januari 2010 vermist vanuit het Reukgras, Stadshagen. Heeft u hem gezien, belt u dan tel. 06-29601910

Bij het fanfareorkest zijn geslaagd: Sander Beens B-examen; Jan Visscher Aexamen. Diverse leerlingen zijn zover dat ze de drumband en het fanfareorkest mogen versterken, er is dus (altijd) weer plaats voor nieuwe leden. Neem (vrijblijvend) contact op met de jeugdcoördinator Karla Schelhaas (038) 477 43 48.

GENEMUIDEN - De kleurplaat met het Genemuider wintertafereel, die alle inwoners van Genemuiden rond Kerst ontvingen bij het blad Manna, leverde ongeveer vijftig inzendingen op. Drie jonge prijswinnaars namen onlangs in de Meente hun prijs in ontvangst. De set kleurpotloden en een lekkernij waren voor:

Thomas Beens (1 tot en met 4 jaar), Jaron van de Wetering (5 tot en met 8 jaar) en aan Dineke Beens (9 jaar en oude).


woensdag 27 januari 2010 • pagina 22

www.destadskoerier.nl

WELKOM OP ONZE VOORJAARSSHOW OP 4, 5 EN 6 FEBRUARI Hapje en een drankje Donderdag 4 februari van 10.00 tot 21.30 uur Vrijdag 5 februari van 10.00 tot 21.30 uur Zaterdag 6 februari van 10.00 tot 16.00 uur

YAMAHA Quads Zeer scherpe prijzen

U bent van m o k l e w e t r ha Veel landbouwnieuws

JOZ Mestafvoersystemen

GIANT Minishovels Oudewetering 134a, Mastenbroek Tel. 038-3446382

www.vdbergmastenbroek.nl


woensdag 27 januari 2010 • pagina 23

www.destadskoerier.nl

Annemarie Boer snel in Heerenveen HEERENVEEN - Annemarie Boer heeft in Heerenveen haar persoonlijk record verbroken op de 1500 meter. Ze verbeterde haar toptijd met ruim een seconde.

Boer reed een tijd van 2.08.91 minuten. De Genemuidense traint dit seizoen bij de SBN-talent groep,

Kampioenenbal bij De Snelvliegers

DE SPORTKRANT VAN ZWARTEWATERLAND

die onder leiding staat van Desley Hill. De sportieve begeleiding is in handen van Fytac uit Genemuiden. Ook Wim Dillen kwam in actie op het ijs van Thialf. Op de 500 meter moest hij uitwijken voor een tegenstander die zwaar ten val kwam. Met zijn tijd van 40.18 seconden was hij tevreden, omdat

hij de laatste 130 meter noodgedwongen moest laten lopen. Op de 1500 meter kreeg Dillen als opdracht van Hill mee om een technische goede race te rijden. Dillen moest behoudend openen, maar verbrak zijn snelste seizoenstijd toch met zeventiende seconde. Dillen en Boer komen beiden in actie op het NK Allround op 13 en 14 februari in Enschede.

Turnselectie EGSV in het nieuw gestoken GENEMUIDEN - Afgelopen vrijdag zijn alle selectieturnsters van EGSV in het nieuw gestoken. Het nieuwe wedstrijdpakje vormt de komende vijf jaar het gezicht van EKSV. De jongste meiden van EGSV

GENEMUIDEN - Postduivenvereniging De Snelvliegers heeft afgelopen vrijdag het vliegseizoen van 2009 afgesloten. De vereniging deed dit door in het clubgebouw de kampioenen van het afgelopen seizoen en enkele jubilarissen in het zonnetje te zetten.

A ANGEBO DEN

GEVRAAGD:

Als jubilarissen stonden Cor Heutink en René van der Sluis centraal. Heutink is al vijftig jaar verbonden aan De Snelvliegers en Van der Sluis

is 25 jaar lid. Daarna was het de beurt aan de kampioenen. Peter Bastiaan, Gebroeders Bakker en Bert Grollman

TE KOOP

en zijn zonen Albert en John waren de grote kampioenen van het afgelopen seizoen, Bastiaan won het kampioenschap onaangewezen snelheid, terwijl de gebroeders Bakker het kampioenschap snelheid behaalden. Bert Grolleman en Zonen eisten op de fond zowel het onaangewezen- als het aangewezen kampioenschap voor zich op.

Zes meiden van EGSV hadden de primeur en draagden de nieuwe kleding voor het eerst in wedstrijdverband. Dit leverde

RUILEN STRIPBOEKEN BABYKLEERTJES FIETSEN ZEGELS MEUBELS SPEELGOED HUISHOUDELIJK SINGLES/LP’S AUTO-ONDERDELEN

KLEINTJES

HOUTWORM/BOKTOR: IN UW WONING BEL VERMIN CONTROL gratis inspectie 10 jaar garantie, ook voor al het andere ongedierte (0521) 521015 DE BULT OS03.0031.001

Gevraagd: pakketzegels van Super de Boer, spaar mee voor Roemenie en Oekraine, tel. 038-3321014

Verloren: gouden armband met witgouden naamplaatjes met aan weerszijden de namen van onze kinderen, tel. 06-28273320

TE HUUR

TE HUUR minikraan met

PIANOSTEMMEN,

A. Netjes Dienstverlening 06 - 52276611

tevens reparaties goedkoop en vakkundig

w w w.d e s ta d s ko e r i e r.n l

ergernis?? Alg en mos op uw dak? Bel stegeman Hasselt

reizen: skien winterberg, busreis € 22,95 pp, + skihuur € 35,95 pp, + snowboardhuur € 37,95 pp bel 0522-251121 www.eltravel.nl (0522) 251121 MEPPEL MC02.0098.001

machinist (2,5 ton) voor bedrijf en particulier.

Bel Jos van der Wulp 038-4661058 06-42825216

tel. 038 - 477 55 53 Vermist: Gijs, gechipte volwassen kater, cypers/ wit, halsband zwart met roze stippen incl. koker, is sinds de vroege ochtend van 22 jan. vermist vanuit het Reukgras Stadshagen Zwolle, heeft u hem gezien belt u dan met 06-29601910 Te huur: Winnie the Poohof geboorteooievaar 10,-, tijdens de kraamdagen, opbrengst bestemd voor bejaardenzorg in Roemenie, tel. 038-3324280

te koop

aardappelen Gloria, Bildtstar, nicola, irene

10 kg ................3.50 25 kg ................7.00

uien 5 kg voor ...........2.00

Gratis bezorging in Stadshagen, Hasselt en Genemuiden op maandagmiddag

Mts. Kasper, Brinkweg 2 Kampereiland

tel. 038 - 33 88 262

reizen: bus huren dagtocht, bedrijf, vereniging, 25-50-60-87 persoons, scholen, pretpark, parijs, winterberg 0522-251121 www. eltravel.nl (0522) 251121 MEPPEL MC03.0313.007

Zondag 31 januari. GENEMUIDEN Ned. herv. Kerk 09.30 uur Ds. W.G. Hulsman, themadienst.15.30 uur Ds. J. van Oostende (Scherpenzeel). De Meente 09.30 uur Ds. Vinke (Elburg). Hervormd Centrum Hersteld 09.30 en 15.30 uur Ds. D. Heemskerk. Geref. Kerk 09.30 en 19.00 uur uur Ds. T. Noort. Chr. Geref. Kerk 09.30 uur Prof. T.M. Hofman (Apeldoorn). 15.30 uur Ds. G. van Roekel (Putten). Gereformeerde Gemeente 09.30 en 15.30 uur Ds. M. Karens (Werkendam). HASSELT Chr. Geref. Kerk 09.30 en 16.30 uur Ds. J. Germs. Geref. Kerk Bolwerk 10.00

uur Drs. G. Douma. 19.00 uur opendeurdienst in De Baak. Geref. Kerk. Vrijgemaakt Noord 08.45 en 14.30 uur Ds. R.M. Meijer. Zuid 14.30 en 19.00 uur Ds. R.C. Vellinga. Herv. kerk De Baak 10.00 uur Ds. G. Doorn. 19.00 uur Opendeur dienst. Herv. gem. 09.30 uur Ds. H. Born (Rouveen). 19.00 uur Ds. M. Maas. Geref. kerk, Teeuwland 09.30 en 14.30 uur Leesdiensten. R.K. St. Stephanuskerk 10.00 uur Pastor Reeuwijk. MASTENBROEK Herv. gem. 10.00 uur Ds. W.M. Dekker. 14.30 uur Ds. L.W. Smelt (Bodegraven). ZWARTSLUIS Herv. Gemeente 10.00 uur Ds. W. Geerlof. 19.00 uur Ds. J.M.D. v.d. Berg (Wezep), ger. Kerk. Geref. Kerk 10.00 uur Ds. J.A.L. Duijster. 19.00 uur GK Ds. v.d. Berg (Wezep). Geref. kerk vrijgem. 11.00 uur Ds. L. Sollie (Meppel).

16.30 uur Ds. R.M. Meijer (Hasselt). STADSHAGEN Pinkstergemeente Rios de Vida, 10.30 uur Antilliaans, Spaans/Nederlands aanbiddingdienst. New Life Church Nederland, iedere vrijdag 19.00 uur dienst, Ingelandhof 1. Prot. gem. De Open Kring, Dienst. VOLLENHOVE Hervormde Kerk 10.00 uur Ds. J. Holtslag.19.00 uur Ds. H. Dekker. Geref. kerk Vrijgemaakt 09.30 uur Ds. A.A. Kramer (Zwolle).14.30 uur Ds. P.F. Lameris (Hoogeveen). Geref. Kerk 19.30 uur Ds. P. Both. SINT JANSKLOOSTER Hervormde Kerk 14.30 uur Ds. H. Dekker. Gereformeerde kerk 10.00 en 14.30 uur Ds. M.P. Vis. Chr. Ger. Kerk 09.45 en 14.30 uur Ds. H.J. Kater.

Weleens Schweinehaxe gegeten? www. deoase-zalk.nl

Gevraagd: binnen- en buitenlandse data prepaid tel. kaarten, ruil mogelijk, tel. 038-8519890 Gevonden: op het sportveld Genemuiden, zwarte sportbroek, tel. 038-3858372

WEEKEND DIENSTEN KERK DIENSTEN

meteen een podiumplaats op. Vorig jaar vlak na de zomervakantie lag er voor iedereen al een nieuw trainingspak klaar.

Huisarts voor Genemuiden voor spoedeisende hulp buiten de normale praktijktijden van 08.00 tot 17.00 uur Huisartsenpost Zwolle, Dr. Stolteweg 17 (tegenover Sophia ziekenhuis), tel. 0900-3336333. Consultatie uitsluitend na telefonische afspraak. Voor Hasselt en Zwartsluis, N.P.H. Tuinstra, Hoogstraat 47, Hasselt, tel. 0384771224. Tandartsen uit Zwartewaterland zijn bereikbaar tel. 0900-2358263. Apotheken Voor spoedgevallen is geopend Apotheek De Muiden, Pr. Julianastraat 23, Genemuiden, tel. 038-3855030, zat. 11.30 – 12.30 uur en 19.00 – 19.30 uur. Zondag gesloten Apotheek Hasselt, Burg. Royerplein 1, Hasselt, tel. 038-4773238, zat. 11.30 – 12.30 uur en 17.00 – 17.30

Restaurant “De Oase” Kerkplein 3 Zalk, Tel 3636270

uur, zondag 17.00 – 17.30 uur. Spoedgevallen Apothekerspost Zwolle, Dr. Stolteweg 19 (t.o. Sophiaziekenhuis Zwolle, tel. 038-4556227), gevest. in de Huisartsenpost. Verloskundige Praktijk Sifra dienstdoende verloskundige tel. 0620002668 of antwoorddienst 0384603 91. Tel. speekuur 13.00 tot 13.30 uur tel. 038-3324413. Verloskundige Praktijk Wijde Wieden, praktijk Vollenhove, Giethoorn, Zwartsluis, Hasselt. tel. 0527-245731. Dienstdoende verloskundige tel. 0622224365. Dierenambulance, Alarmnummer 06-43808350, Meldkamer 0561-615330. Politie Regio IJsselland district Noord Team Zwartewaterland, tel. 0900-8844, fax 4771819. In noodgevallen 1-1-2. Spreekuur politie. Hasselt ma. t/m vr. 08.30 - 12.30 uur. Genemuiden di. 18.30 - 20.00 uur. Zwartsluis: wo.avond 18.30 - 20.00 uur.


woensdag 27 januari 2010 • pagina 24

www.destadskoerier.nl

Genemuiden winnaar in matige derby

DE SPORTKRANT VAN ZWARTEWATERLAND

(door Gerard Meijeringh)

GENEMUIDEN - Sportclub Genemuiden was zaterdag met 3-1 te sterk voor Go-Ahead Kampen. De hekkensluiter hielp de thuisploeg met drie persoonlijke fouten in het zadel. Zodoende hoefde Genemuiden niet erg sterk te acteren om de overwinning binnen te slepen. Voor rust viel er weinig te beleven in het koude Genemuiden. Hoogtepunt was het doelpunt van Florencio Cornelia in de 6e minuut. De trefzekere spits kreeg teveel ruimte en rondde bekwaam af. Genemuiden liet zich daarna te ver terug zakken, maar Go-Ahead speelde opbouwend te zwak. Alleen Gnodde was een keer gevaarlijk namens de Kamper club. Genemuiden was af en toe dreigend. In de 43e minuut kwam het weer goedkoop aan een treffer. Go-Ahead-keeper Kees Kostwinder verkeek zich op een scherpe voorzet van Erik Rotman. De doelman bleef staan en liet zich verrassen door Robert Boes, die 2-0 aantekende.

op een voorzet vanaf rechts en schoot de bal langs doelman Albert Flier. Dit gaf Go-Ahead een fikse dosis vertrouwen. De ploeg had enige tijd de touwtjes in handen, maar ontpopte zich wel tot een tandeloze tijger. Druk was er wel, maar grote kansen bleven uit. Genemuiden loerde op de counter. In de 59e minuut had de ploeg het duel moeten beslissen. Via een snelle fraaie uitbraak was het aan Cornelia om de trekker over te halen. De makkelijk scorende spits mikte echter dit keer naast. De spanning in dit duel nam vervolgens toe. De arbiter trad enkele keren niet goed op bij harde overtredingen en de irritaties namen toe.

In de tweede helft was het publiek getuige van de rentree van scherpschutter Jurrian Zandbergen. Die stond ruim een jaar buitenspel. Met de oud-topscorer van de hoofdklasse C in de gelederen was Go-Ahead een stuk gevaarlijker dan voor rust. In de 52e minuut viel de aansluitingstreffer. Piet de Jong reageerde goed

In de 73e minuut hielp Go-Ahead Genemuiden wederom een handje. Adi Draganovic kopte de bal achteruit en bracht zo Martijn Jansen in kansrijke positie. Die haalde vervolgens de trekker over: 3-1. Genemuiden verzuimde in het restant om de score verder op te voeren. Trainer René Bakhuis was tevreden met het resultaat. “We heb-

Florencio Cornelia manoeuvreert zich tussen Roy Supér en Jeroen van den Bosch (r). De spits was niet in topvorm, maar scoorde wel de belangrijke openingsgoal. Foto: Helmich Lubberts

ben wel eens betere wedstrijden gespeeld, maar we hebben ons doel wel bereikt. We wilden drie punten binnenhalen, zodat je Go-Ahead op afstand houdt.” Genemuiden werd door Go-Ahead in het zadel geholpen door persoonlijke fouten, maar Bakhuis legde de verdienste hiervan ook bij zijn ploeg neer. “We hebben

dat ook afgedwongen. Bij twee van de persoonlijke fouten staat Erik Rotman wel aan de basis met een geweldige pass. Dan kun je niet alleen spreken van cadeautjes.” Na de 1-0 achterstand liep Go-Ahead tot ongenoegen van Bakhuis teveel achteruit. “Dat moeten we verbeteren. Aan de andere kant weet je dat iedereen

na de winterstop weer opnieuw moet beginnen. Dan hoef je geen sprankelend voetbal te verwachten. Bovendien miste ik een aantal spelers in de as. Dan mis je vastigheden en is het zoeken naar automatismen. Bovendien moet je Go-Ahead niet tekort doen. Van deze ploeg win je niet zomaar even.”

Acht keer prijs voor EGSV Eenkhoorn pakt Nederlandse titel GENEMUIDEN - EGSV hield afgelopen zaterdag de eerste regionale

plaatsingswedstrijd voor acrogym op E-/D-niveau. De club uit Genemuiden behaalde acht keer eremetaal. SV Hasselt pakte twee keer goud.

EGSV verscheen met tien teams aan de start. In de categorie E-lijn senioren trio’s was er een eerste plaats voor Noëlle ten Hoeve, Brigitte van Dalfsen en Annemijn Beens. (26.80 punten) en behaalden Emmely Heutink, Dorieke Bekendam en Annemiek Visscher een tweede plaats (26.65 punten). Bij de E-lijn senioren duo’s ging het goud naar Esther Eenkhoorn en Heleen van ‘t Oever gevolgd door het duo Jenice van Dijk en Laura Breman. Ashley Jager en Inge Breman legden beslag op

het brons. Bij de pupillen trio’s was er een derde plaats voor het drietal Joyce van Dalfsen, Beatrice Vinke en Hennieke Netjes. SV Hasselt deed mee met zeven teams. In het E-niveau junior was er goud voor het duo Thirza Wijnia en Shiva Hammer. In het D-niveau was de oefening van Saskia Kattenberg en Marieke Bouwhuis goed voor goud. In het E-niveau junior voor trio’s behaalden Iris Sellies, Annemijn ten Kate en Melissa Prins een zilveren medaille.

LIESHOUT - Pascal Eenkoorn heeft afgelopen weekeinde zijn Nederlandse titel bij het veldrijden geprolongeerd. Bij het NK in Lieshout kwam de Genemuidenaar met een voorsprong van dertig seconden als eerste over de streep. Eenkhoorn had een goede start en draaide als tweede achter Alex Mengoulas het veld in. Bij de eerste doorkomst moesten ze nog twee ronden. Het tempo lag hoog en de anderen konden Eenkhoorn en Mengoulas niet

bijbenen. In de tweede ronde nam Eekhoorn de kop over en het lukte hem beetje bij beetje om weg te rijden, maar hij had het zwaar. Na twee ronden had hij een voorsprong van tien seconden opgebouwd.

Vier kringkampioenen bij Zwartewaterruiters

Karrenbelt heeft als trainer een goede staat van dienst opgebouwd. Hij was vijf jaar trainer bij WSV en bracht de club van derde klasse naar de hoofdklasse. Met SDC Putten promoveerde hij in 2008 naar de hoofdklasse. Karrenbelt is toe aan een nieuwe uitdaging. Bij Sportclub Genemuiden gaat hij samenwerken met André de Boer. Die heeft zijn contract als assistent met een jaar verlengd.

Alukan wint bedrijventoernooi HASSELT - Het zaalvoetbalteam van Alukan is winnaar geworden van het bedrijvenzaalvoetbaltoernooi in Hasselt. Het evenement werd voor de 22e keer gehouden door Sportkantine De Prinsenhof.

Karrenbelt nieuwe coach Genemuiden

GENEMUIDEN - Sportclub Genemuiden is erin geslaagd om een opvolger te vinden voor René Bakhuis, die aan het einde van het seizoen vertrekt. Richard Karrenbelt gaat met ingang van volgend seizoen aan de slag als hoofdtrainer bij de hoofdklasser. De 42-jarige Apeldoorner is nu bezig aan zijn vierde seizoen bij SDC Putten.

Bij het ingaan van de laatste ronde was deze marge verdubbeld. Eenkhoorn gaf deze voorsprong op Megoulas niet meer uit handen en breidde het zelfs iets uit. Bram Welten eindigde als derde met een achterstand van een minuut. De winst in Lieshout betekende de derde achtereenvolgende NK-titel voor de veldrijder uit Genemuiden.

IJSSELMUIDEN/HASSELT - Zwartewaterruiters is goed voor de dag gekomen bij de kringkampioenschappen dressuur in IJsselmuiden. De vereniging uit Genemuiden leverde vier kringkampioenen. De kringkampioenschappen voor pony’s vonden plaats in Hasselt. De paarden kwamen in actie in IJsselmuiden. Janine Breman reed zaterdag een uitstekende L2 proef en met 204 punten van de jury mocht ze de kringtitel achter haar naam zetten. Ze plaatste zich voor de regiokampioenschappen op 6 februari in Wierden. Bij de pony’s liet Carola Selles met Blizzard Only zich kronen tot kring-

Alukan maakte indruk met goed en tactisch zaalvoetbal en won alle wedstrijden. De ploeg was in de finale met 6-2 te sterk voor het team van Veldman Beton. Alukan nam de wisselbeker over van Café onder de Luifel, dat vorig jaar tot winnaar werd uitgeroepen. Café Onder de Luifel won de strijd om de derde plaats door met 5-3 te winnen van Sportkantine De Prinsenhof.

kampioen in de klasse B/E (194 punten). Iris Bakker is uitgeroepen tot kringkampioen in de klasse B/C (195 punten). Beanke Roeland mag zich de nieuwe kringkampioen noemen in de klasse L1/AB. Ze verdiende met Krista 188 punten.

behaalde ze in de klasse L1/D 186 punten. Alle genoemde ruiters hebben zich geplaatst voor de Regiokampioenschappen.

Bij de paarden eindigde Rielke Roeland met Lopik’s Fireboy als derde in de klasse L2 (188 punten). Giovanna Slurink behaalde ook een derde plaats. Met Yacinta

Bij de pony’s was er nog succes voor Dian Kisteman. Met haar nieuwe pony Saba verdiende ze met haar B-proef een tweede prijs.

stadskoerier week 4  

stadskoerier week 4

stadskoerier week 4  

stadskoerier week 4

Advertisement