Page 1

1e Kamper Ui(t) dag donderdag 28 juli

een editie van:

ca. 9.200 extra kranten in de weken 30, 31, 32 en 33. Tabak over wethouderschap

Kogge uitgezwaaid 3

Dinsdag 26 juli 2011 Jaargang 19

Proemepad geopend 5

Boek over druktemakers 21

28

Lied slaat in als een bom

Kijk o p pagina 5

DIGITALE

PASFOTO’S OOK VOOR

1 UUR

FOTOSERVICE

Foto Voerman

Oudestraat 138 Kampen (t.o. stadshuis) Tel. 038 - 3313688 • www.fotovoerman.nl

Foto: Pedro Sluiter

KAMPEN - De bekende Kamper zanger en entertainer Geert Leurink pesenteerde afgelopen vrijdag aan heel Nederland het ‘NK Bommetje Lied’ en de videoclip in zwembad De Steur. Hier wordt op zaterdag 17 september van 10.00 tot 17.00 uur een spetterend festijn gehouden met als hoogtepunt het Nederlands Kampioenschap Bommetje. De Steur wil op die manier de oude traditie nieuw leven inblazen. Leurink schreef het lied, dat ‘als een bom in moet slaan’, in samenwerking met de zwembaden De Steur en Sonnenberch. In beide zwembaden kunnen kinderen van vier tot en met zestien jaar in de zomerperiode voor slechts drie euro komen zwemmen of oefenen op bommetjes. Daarvoor hoeven ze enkel een oude strippenkaart in te leveren, die vanaf 1 juli niet meer geldig is in het openbaar vervoer. Wie los van het NK graag komt

zwemmen en een bommetje wil maken, is natuurlijk ook van harte

welkom. Meer informatie over de zwembaden is te vinden op de website www.desteur.nl. Daar zijn ook de openingstijden die gelden tijdens de vakantieperiode die nog tot en met 4 september duurt te vinden. Zwembad Sonnenberch is

Hertog Jan of Jupiler bier

OP=OP krat 24 flesjes à 300 of 250 ml of set 12 blikken à 500 ml

Kampen verliest rechtszaak Natura 2000 DEN HAAG - De Raad van State heeft woensdag de bezwaren van de gemeente Kampen tegen de aanwijzing van het Vossemeer en het Ketelmeer als Natura 2000 gebied verworpen. Door het nu goedgekeurde aanwijzingsbesluit van het voormalige ministerie van LNV ontstaan mogelijk beperkingen voor het project IJsseldelta-Zuid. Dit grootschalige project omvat woningbouw westelijk van Kampen, natuurontwikkeling en de aanleg van een bypass voor de IJssel. Het project wordt voorbereid in samenwerking met een aantal ministeries, waaronder ook het

voormalige ministerie van LNV. Maar het ministerie stelt zich op het standpunt dat met toekomstige ontwikkelingen geen rekening kan worden gehouden. Het kan nog jaren duren voordat het project wordt gerealiseerd.

Stopverbod moet Grafhorst veiliger maken GRAFHORST - Met een stopverbod voor de smalste straten van Grafhorst hoopt het college van burgemeester en wethouders een einde te maken aan verstoppingen van deze straten. Volgens wethouder Pieter Treep ontstonden geregeld gevaarlijke situaties doordat de wegen zo vol stonden dat hulpdiensten geen vrije doorgang zouden hebben. Het verkeersbesluit geldt voor de smalste delen van de Voorstraat, de Achterstraat en de Kerkstraat. Sommige delen van deze straten zijn slechts 4,5 meter breed. Op de Branderijk worden parkeervakken aangebracht. Deze locatie die aansluit op De Kerkstraat kan dan beter gebruikt worden voor het parkeren van auto’s. Automobilisten kunnen als ze willen stoppen naar deze plekken uitwijken. De omwonenden zelf hadden een

tijdens de bouwvak van 1 augustus tot 21 augustus gesloten. Een datum om alvast in de agenda te noteren is maandag 26 september. Op die dag begint namelijk de Zwemvierdaagse van zwembad De Steur en Sonneberch.

Actie

andere oplossing voor ogen. Zij zagen liever dat er een nieuwe ontsluitingsweg kwam die de Achterstraat en de Kerkstraat zou ontlasten, maar dit is volgens de gemeente niet wenselijk omdat deze weg door het IJsseldeltagebied zou lopen Volgens wethouder Treep is er dankzij goed overleg met de bewoners, toch veel begrip voor de maatregelen. Tijdens een drukbezochte dorpsavond heeft de gemeente in samenspraak met de bewoners een

eerder voorstel aangepast. “Een goed voorbeeld van maatwerk”, aldus Treep. “De omwonenden zijn nauw bij het proces betrokken geweest”. Het verkeersbesluit wordt gepubliceerd in de Brug waarna een bezwaartermijn van zes weken volgt. Als er geen bezwaren binnenkomen, worden op de trottoirband langs de aangewezen route gele doorgetrokken strepen aangebracht. De kosten voor het aanbrengen van de belijning zijn gecalculeerd op 1200 euro. Het aanbrengen van de lijnen voor de parkeervakken kost volgens de gemeente 500 euro. De kosten komen ten laste van het budget ‘stopverbod Grafhorst’.

Bovendien kan er bij de aanwijzing van beide meren als Europees beschermd Natura 2000 gebied alleen gekeken worden naar ecologische belangen. Op grond van de in beide gebieden aangetroffen natuurwaarden heeft het ministerie besloten dat ze het etiket Natura 2000 moesten krijgen. De Raad van State oordeelt dat het project geen reden is om de begrenzing van het beschermde gebied maar aan te passen. De gemeente heeft daarvoor namelijk geen ecologisch argument genoemd. Het zijn eerder economische motieven die de gemeente aanvoerde tegen de aanwijzing en die mogen volgens de Raad geen rol spelen bij de aanwijzing van een Natura 2000 gebied.

8.

PER STUK

99

11.75 -12.99

De tuinplanten specialist!

Industrieterrein Zendijk Veldoven 5a IJsselmuiden Tel. (038) 337 64 17 Groot assortiment vaste planten. In juli en augustus zijn we op dinsdag gesloten!

Pas bij het maken van zogenoemde beheerplannen voor beide meren zal duidelijk worden of de beschermde gebieden beperkingen gaan geven voor de uitvoering van het plan IJsseldelta Zuid.

Kijk op pagina 6

tel. 038 - 331 67 77

www.

brugnieuws .nl


dinsdag 26 juli 2011 • pagina 2

WELKE WEG moeten we gaan; zijn we op de góede weg? Daarom zegt JEZUS CHRISTUS tegen ons: IK ben de Weg, de Waarheid en het Leven! Hij zei eens: Er staat geschreven...; maar óók: Volg Mij Dus Hem volgen op Zijn weg; ín Zijn Woord Zeggen wij óók: Er staat geschreven? Veel mensen zeggen: Dat was voor vróeger. Weet de leerling het beter dan de Meester? Er is nóg tijd om JEZUS’ weg tóch te gaan! Goed is God, hè? NOG TIJD. Ja, God is goed! Wij komen samen in gebouw ‘ Ons Huis ‘ Thorbeckegracht 11 Zwolle op woensdag 19.30 en zondag 10.00 uur. Of bel ons 038 - 4211960

Uw afvalwater zuiveren? Groot Salland zorgt ervoor. Kijk op www.wgs.nl/schoon_water

A. Boers 18 juli t/m 5 aug.

S. Zwart 25 juli t/m 12 aug.

R. Bruintjes en L. Kolleman 25 juli t/m 12 aug.

J. Posthouwer 1 aug. t/m 19 aug.

T. Hutter en A. Appel 15 aug. t/m 2 sept.

C. Stienstra en E.B. van Veen 15 aug. t/m 2 sept.

E. de Vries en F. Rijneke 15 aug. t/m 2 sept. R. vd Hoef 25 juli t/m 12 aug. S.O. Driessen 25 juli t/m 12 aug.

R.M. Weers 15 aug. t/m 2 sept. R.H. Sanaan 8 aug t/m 26 aug 8 en 9 sept.

GEEN PRAKTIJK 1 t/m 19 augustus

R. de Wilde, huisarts Waarneming Week 31: A-H L. Brouw I-P JM vd Riet R-Z 6-e Praktijk

Tel: 3312219 Tel: 3314649 Tel: 3865599

Week 32-33: A-H RJ Kars I-P JM vd Riet R-Z 6-e Praktijk

Tel: 3314321 Tel: 3314649 Tel: 3865599

Voor SPOED: Van 17.00-08.00 uur en in het weekend: DE HUISARTSENPOST: Tel 0900-3336333

Huisartsen afwezig: LET OP: NIEUW WAARNEEMNUMMER 038-4778088

www.

- E. de Vries en F. Rijneke: 038-3312191 - T. Hutter en A. Appel: 038-3313204 - R.H. Sanaan: 038-3313927 - R. Bruintjes en L. Kolleman: 038-3312510 - R. vd Hoef, S.O. Driessen, S. Zwart: 038-3330909 - J. Posthouwer: 038-3312005 - R.G.J. Klein Overmeen: 038-3323059 - A. Boers: 038-3312459 - R.M. Weers: 038-3315881 - J. Westerink en M. Luinge: 038-3313530 - C. Stienstra en E.B. van Veen: 038-3314108

Voor waarneming kunt u bellen met 038-4778088, u wordt dan automatisch doorverbonden met een van de aanwezige huisartsen. Afspraken bij de assistente en de praktijkondersteuner gaan gewoon door. Avond/nacht/weekenddienst via de huisartsenpost, 0900-3336333. Deze informatie kunt u terug vinden op www.huisartsenkampen.nl.

WEGENS VAKANTIE

GESLOTEN Van vrijdag 29 juli t/m dinsdag 16 augustus 2011

Markeresplein 9 - IJsselmuiden tel. 038-3328000

Zaterdag 30 juli,

Heb je beet in Zwartsluis!

Een zaterdag die je niet mag missen, als je van vissen houdt. Met een viswedstrijd voor de jeugd. Zangkoren bij vishandel De Bleistarts en Van Slooten met aansluitend visproeverij en een visquiz. Demonstratie en verkoop van visattributen en nog veel meer. Genieten in zomers Zwartsluis!

Kijk ook op www.zwartsluizerzaterdagen.nl

Kraam koopjes Kopen of huren? Aan u de keus!

BH’s € 6,50 p/st. 2 voor € 10,=

Slip’s 1,= Onze openingstijden: woensdag t/m vrijdag 9.30 tot 17.30 uur, zaterdag 9.30 tot 17.00 uur Kunsthandel Cedi V.O.F. • Oudestraat 53 • 8261 CE Kampen • Telefoon +31 (0)38 - 333 89 62

info@cedikunst.nl • www.cedikunst.nl

Oudestraat 109 Kampen


DinsDag 26 juli 2011 • pagina 3

www.

‘lk ben geen ander mens geworden’

G. van Lente

Aardappel-, groenten- & fruitspeciaalzaken Jan van Arkelstraat 75 Kampen, Tel.: 038 - 3312829 Burg. van Engelenweg 155 IJsselmuiden, Tel. 038 - 3318287

FEESTJE ? WWW.VAN-LENTE.NL GEKOOKTE EN KIWI GOLD GERASPTE BIETJES MOOI GROOT

500 gram . . . . . . . . .

1.15

AL JAREN EEN TOPPER!

ANANAS-KIP SALADE 200 gram . . . . . . . . .

1.59

10 voor . . . . . . . . . .

4.50

BAKJE GESNEDEN (GALIA) MELOEN

per bakje . . . . . . . . .

0.75

VAN LENTE HET ADRES VOOR COMPLETE (BUURT)BARBECUES, CATERING EN EEN UITGEBREID ASSORTIMENT AAN VERHUUR!

AANBIEDINGEN GELDIG VAN A.S. WOENSDAG T/M ZATERDAG

(door Christiaan Schutte)

KAMPEN - Ze blijft twitteren, houdt onverminderd veel van dansen en naar de politiek kijkt ze altijd ook nog met het oog van een raadslid. Janita Tabak kan na een korte maar intensieve inwerkperiode als wethouder zeggen dat ze als mens onveranderd is. En, ook niet onbelangrijk, dat het wethouderschap bij haar past. In een interview in het Stedelijk Museum blikt ze terug op de eerste maanden en vooruit. Dat gaat haar, nu de hectiek minder is, een stuk makkelijker af dan net voor en na haar benoeming eind maart, zo bekent ze. “Ik heb als raadslid lang meegelopen in de politiek, maar wist niet wat ik allemaal kon verwachten als wethouder en hoe het is om dat te zijn. Met het vertrek van Bert Boerman (hij verruilde het wethouderschap voor de functie van gedeputeerde red.) kreeg ik er tijdelijk een deel van zijn portefeuille bij. Met succes heb ik een aantal zaken door de raad gekregen en een keer onderhandelingen opnieuw opgestart omdat de commissie dat wilde. Dat heeft mij gesterkt in de gedachte dat deze baan bij mij past. Nu Gerrit Jan Veldhoen onlangs is begonnen als opvolger van Boerman kan ik mij weer helemaal richten op mijn eigen taken als parttime wethouder en is er tijd voor reflectie.” Woningbouw Zoals ze bij haar presentatie als wethouder destijds al aangaf ziet ze binnen haar portefeuille volkshuisvesting als de grootste uitdaging.

TEL: 0529 - 401 203

WWW.KARBA.NL

Kunst en cultuur laten bloeien in een tijd dat het economisch minder om niet te zeggen slecht gaat, doet daar echter niet voor onder. En met bijvoorbeeld de privatisering van de Stadsgehoorzaal staan er belangrijke dingen op stapel. Tabak over de woningbouw: “Kampen blijft groeien tot 2040 waar elders in Nederland vanaf 2030 de bevolking krimpt. Dat is heel bijzonder. De huidige realiteit is echter dat de huizenmarkt op slot zit. Met die twee tegenstrijdige zaken moet je rekening houden. Ik denk dat de situatie vooral vraagt om anders en flexibeler bouwen. Je kunt wel als regel blijven hanteren dat je dertig procent bouwt in het hoge- en de rest in het midden- en lage-segment, maar als er in het hoge segment minder vraag is, moet je je afvragen of dat wel zo handig is. Jarenlang is er gebouwd vanuit het perspectief van het aanbod en nu is het tijd om beter naar de vraag te kijken.” Tabak kan zich in september zogezegd alvast oriënteren op de huizenmarkt. Dan vindt er een bijeenkomst plaats met vertegenwoordigers uit het werkveld. Raad Verder benut ze haar tijd onder andere met inlezen, al voegt ze er aan toe: “Ik heb uiteraard al veel ingelezen en heb bovendien als voordeel dat ik als voormalig fractievoorzitter van de PvdA alle belangrijke dossiers op hoofdlijnen ken en ontwikkelingen op de voet heb gevolgd.” Toch heeft een aantal zaken Tabak verrast. “Wethouder zijn is echt heel anders dan raadslid zijn. Je bent nog veel meer met de inhoud bezig, weet meer dan raadsleden. Ik ben ook meer gaan zien hoe serieus en toegewijd ambtenaren hun werk doen. Als raadslid ben je argwanend als processen in

Colofon BrugMedia editie De Brug Constructieweg 41-1, 8263 BC Kampen Postbus 179, 8260 AD Kampen Klachten bezorging: Tel.: 038 - 333 10 27 woensdag en Fax: 038 - 331 05 87 donderdag tussen e-mail: info@brugmedia.nl 9.00 - 12.00 uur internet: www.brugnieuws.nl Openingstijden kantoor: ma. t/m vrij. 8.30 - 17.00 uur Druk: Hoekstra-Boom Offset Rotatie BV, Emmeloord

Janita Tabak in het Stedelijk Museum waar stoelen uit de collectie van de universiteit van Delft worden geëxposeerd. Foto: Pedro Sluiter.

jouw beleving niet goed of snel verlopen en dat is logisch, want het is een van je taken om zaken nauwlettend in de gaten te houden. Ik bekijk de dingen nog altijd door de ogen van een raadslid, zal er op aandringen als er in mijn ogen eerder moet worden gecommuniceerd met de raad. Daarnaast weet ik welke zorgen er leven onder de verschillende leden van de raad en kan ik inschatten welke vragen ik kan verwachten.” Op de vraag of ze na een paar jaar wethouderschap zich nog steeds zo kan inleven in de raad antwoordt Tabak: “Ik hoop van wel en dat als dit niet zo is mensen mij daar op aanspreken.” Koren Tot haar blijdschap heeft Tabak, die zelf een artistieke achtergrond heeft, kunst en cultuur in haar portefeuille. Dat mogelijk het risico bestaat dat je daardoor minder objectief naar kunst- en cultuur-gerelateerde politieke onderwerpen kijkt is een gedachte die Tabak van zich werpt. “Ik vind het juist veel meer een voordeel dat ik er affiniteit mee heb. Ik sta er inderdaad dichtbij maar ben sowieso niet iemand die op afstand blijft staan.” In de privatisering van culturele instellingen als Quintus en de Stadsgehoorzaal ziet ze voordelen, de bezuinigingen van Rijkswege die er mede aan ten grondslag liggen dat gemeenten daartoe moeten overgaan, vindt ze niettemin onbegrijpelijk. “Een veel gehoorde opmerking is dat kunst en cultuur alleen maar geld kosten. Uit onderzoek blijkt echter het tegendeel en dat het eveneens miljarden oplevert. Dan heb je het nog niet over de emotionele waarde, het genieten van kunst en cultuur. Dat is niet in geld uit te drukken. Denk aan het belang van koren en fanfarekorpsen voor een stad als Kampen. Elders verdwijnen of krimpen professionele orkesten en dat krijg je nooit meer terug.”

Editie De Brug verschijnt in Kampen, IJsselmuiden, Grafhorst, Kamperzeedijk, Kampereiland, Wilsum, Zalk, De Zande, ‘s Heerenbroek, Mastenbroek, Ens, gedeelte Kamperveen, Mandjeswaard, Noordeinde. Met onze andere kranten komen wij ook in de gemeente Zwolle, Genemuiden, Hasselt, Zwartsluis, Stadshagen, Vollenhove, Sint Jansklooster, Belt-Schutsloot, Wanneperveen en buitengebied, Dronten, Elburg, Oldebroek, Wezep, Hattemerbroek, Oosterwolde. Totale oplage ruim 140.000 exemplaren. Informeer naar ons voordelige combinatietarief. Niets uit deze krant mag - zonder toestemming van de uitgever - ter publicatie worden overgenomen in welke vorm dan ook. Op advertenties en commerciële producties in deze krant die niet eigendom zijn van de opdrachtgever of reclamebureau, berust het copyright bij de uitgever. Aan zet- en/of drukfouten kunnen geen rechten worden ontleend.

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. De aanbiedingen in deze advertentie zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. De aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 30 juli 2011. Week 30.

Stadsgehoorzaal Verzelfstandiging van culturele instellingen op zich kan voordelen bieden, meent Tabak. Dat is dan ook de reden dat de verzelfstandiging van de Stadsgehoorzaal wordt onderzocht. Daarbij wordt gekeken naar een model waarbij instellingen zichzelf helemaal bedruipen. Als verzelfstandiging van de Stadsgehoorzaal niet haalbaar blijkt, is een andere mogelijkheid dat de organisatie een vast budget krijgt, dat er afspraken worden gemaakt over welke prestaties er worden verlangd en dat het verder aan de vakmensen wordt overgelaten om daar invulling aan te geven. Belangrijk is in elk geval volgens Tabak, dat bij elke variant in ieder geval het theater als ‘cultureel ondernemer’ kan functioneren. “Nee, ik ben niet bang dat bepaalde vormen van kunst en cultuur dan niet meer aan bod komen omdat er alleen gekeken wordt naar wat het meeste oplevert. Prestatieafspraken zijn er nu juist voor om dat te voorkomen.” Tabak denkt dat er een gevarieerd aanbod kan ontstaan door privatisering en wijst op het feit dat ambtenaren straks geen overuren meer maken omdat de gemeente zich er mee bemoeit. Ook

Advertentieverkoop:

Voor het plaatsen van zakelijke advertenties dient u eerst telefonisch ruimte te reserveren bij een van onze verkopers. • Barry Kiel 06 - 1588 1947 • John Broelman 06 - 1588 1933 • Familieberichten 038 - 337 00 58 familieberichten@brugmedia.nl • Particuliere advertenties: brugjes@brugmedia.nl Aanleveren dient te geschieden volgens de voorwaarden van BrugMedia, welke te downloaden zijn van www.brugmedia.nl onder kopje contact.

dat is een voordeel zegt Tabak, terwijl haar dochter binnenkomt met wie zij had afgesproken in het museum. Haar gezin blijft het belangrijkste om tijd in te investeren verzekert ze, om daar meteen maar een grap over te maken. “Laatst zei ik tegen mijn dochter ‘je zult mij wel een slechte moeder vinden’, waarop zij antwoordde: ‘daar heb ik geen last van, want je bent er niet zo vaak.’ Ze is heel gevat.”

Redactie:

bcoreclameburo.nl

In contact met uw doelgroep

www.bcoreclameburo.nl

Nick de Vries Hermijn Bloemhard Christiaan Schutte Gerard Meijeringh (sport)

(038) 337 00 54

06-1588 1944 06-1588 1943 06-1588 1946 06-1588 1948

Aanleveren persberichten per e-mail: redactie@brugmedia.nl sport: sport@brugmedia.nl voor maandag 10.00 uur Vermeld in persberichten, indien mogelijk: wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe.

• Algemeen directeur: Bauke Hoekstra • Commercieel directeur: Johan van der Kolk


dinsdag 26 juli 2011 • pagina 4

Het brood van de Warme Bakker!

Gilde Brood haalt u bij Coop!

www.

Alleen het lekkerste mooiste fruit bij de Culinaire Groenteman!

Is uw warme bakker op vakantie?

Los van de pit

Hollandse

Probeer nu Gilde brood van Coop! Gilde wit, volkoren, tarwe

Opal pruimen

Tegen inlevering van deze bon ontvangt u 1 van bovenstaande broden voor 1.25 (normaal 1.89)

kilo

( 1 brood per bon / actie is geldig van dinsdag 26 juli t/m zaterdag 30 juli 2011, op=op)

Pitloos

Witte druiven 500 gram Hollandse Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. De aanbiedingen in deze advertentie zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. De aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 30 juli 2011. Week 30.

Rode bessen 500 gram

2,99 1,50 1,99

Vakantie-Voordeel

Gegaarde Roseval aardappeltjes schaal 450 gram Proef het Griekse temperament

Tzatziki salade bakje vol!

1,99 2,99

www.deculinairegroenteman.nl

Verantwoord rundvlees

Uit eigen worstmakerij

Riblappen

Varkensrollade

1 kilo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.95

Pepersteaks 5 stuks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BBQ tip

5 voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SPAAR LEKKER MEE VOOR GRATIS ROLLADES & ROOKWORSTEN VRAAG NAAR DE GRATIS STEMPELKAART

6.

95

Varkensfiletlapjes naturel of gemarineerd

100 gram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kip van eigen bodem

95 Kipsaté

5.

500 gram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 gram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kookworst

Gevulde kipfilet (ham en kaas) 4 stuks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Katenham

halve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.

95

4.95

weekendtip

1.50 1.75 2.95

Macaroni

met veel rundergehakt en boterhamworst 1 kilo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.95

Tholenstraat 2 Kampen I 8266 CG Kampen • T (038) 331 37 25 I parkeren voor de deur • kijk ook eens op www.slagerijvancampen.nl


DinsDag 26 juli 2011 • pagina 5

www.

Kamper Kogge uitgezwaaid KAMPEN - De Kogge is nog maar net terug uit Kiel en Wismar of de reis naar Bremerhaven is begonnen. De Kogge vertrok zaterdagmorgen naar Bremerhaven en gaat daar naartoe op uitnodiging van BIS Buro Werbung Bremerhaven om deel te nemen aan Sommer Sail Bremerhaven. Een evenement dat wordt gehouden van 27 tot en met  31 juli. De Kamper Kogge wordt uiterlijk op woensdagmorgen 27 juli om 10.00 uur verwacht voor de sluis van de Neuer Hafen in Bremerhaven. De bemanning is dan in middeleeuwse

BREET

AMBACHTELIJKE BAKKERS SINDS 1907

10 PERSONEN .............................................................

Foto: Tennekes

outfit. Precies om 11.00 uur staat het Koggetreffen van de “Kieler Kogge”, de “Ubena von Bremen” en de “Kamper Kogge” op het programma. Verder zijn er onder andere optredens van de Kamper Koggezan-

KAMPEN - Het programma voor de eerste Kamper Ui(t)dag is bekend. Dit jaar brengen de horeca-ondernemers van de Plantage voor het eerst gezamenlijk een compleet muziekprogramma. Iedere Kamper Ui(t)dag staat het centrale horecaplein van Kampen in het teken van muziek met een gevarieerd programma van 12.00 tot 24.00 uur, compleet gratis voor het publiek.

Bij Cafe de Unie treedt ‘s middags van 15.00 tot 19.00 uur Robbie Hollander op. Bij Café de Corner

gers. De terugreis zal vermoedelijk op maandagmorgen 1 augustus plaatsvinden. Naar verwachting is de Kogge op woensdag 3 augustus, maar mogelijk op donderdag 4 augustus terug in Kampen.

in De Torenstraat speelt ‘s avonds de band Neverich. De succesformule van de Kamperui(t)dagen bestaat - na ruim veertig jaar - ook dit keer weer uit een gezellige braderie tussen 10.00 en 17.00 uur op donderdag met vele koopjes en lekkernijen. Iedere Ui(t)dag heeft een uniek thema. Verder is het deze vier donderdagen tot laat in de avond gezellig op de terrasjes (onder meer Plantage, Unieplein en Torenstraat) met livemuziek van

De eerste Kamperui(t)dag staat verder in het teken van het ‘Campement van Hanze Campen’. Tussen Marktgang en Van Heutszplein staan tientallen middeleeuwse ridders, kooplui, kwakzalvers, kruidenvrouwtjes, ambachtslieden, narren, acrobaten en muzikanten centraal die vanuit het hele land – en zelfs Duitsland en België - naar Kampen komen. Zij presenteren zich vanaf 11.30 uur in optocht (IJsselkade, Vispoort, Oudestraat, rondje Bovenkerk en terug richting Van Heutszplein) aan de bezoekers van de braderie.

KAMPEN - Directieleden Moni-

6 GEVULDE KOEKEN

HALF VOLLERKOREN

VAN 6.60 VOOR .....

DEZE WEEK .............

5.00

1.00

GESORTEERD SLAGROOMGEBAK

AARDBEISLOF

VAN 1.85 VOOR ....

VAN 6.75 VOOR ...

1.50

6.25

WIJ ZIJN MET VAKANTIE VAN MAANDAG 1 T/M ZATERDAG 20 AUGUSTUS

Boekenmarkt met boeken voor 1 euro

Kopers kunnen het snuffelen tussen de boeken afwisselen met een kopje koffie of thee. Voor de kinderen is er limonade. De boekenmarkt is elke woensdagavond van 19.00 tot 21.00

uur geopend en elke zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur in de voormalige school aan de Huismanstraat 1. De opbrengst is bestemd voor de sponsoring van enkele studenten in Roemenië.

Zomeravond zangdienst KAMPEN - In de Westerkerk wordt op zondag 31 juli om 19.00 uur een zomeravond zangdienst gehouden met als thema ‘vrouwen in de bijbel’, onderwerp: de Samaritaanse vrouw. Medewerking wordt verleend door: Bert van der Worp (zang). Voorganger is ds. A.J.J. van Noord. Het orgel wordt

bespeeld door Ferdinand van Dijk en er wordt alleen gezongen uit de kerkbundel van Joh. de Heer.

ALEX VAN INGEN lekker • ambachtelijk • culinair • verantwoord

que Thissen en Cora van Unen zijn er maar wat trots op. Op 26 april is Het Scala bezocht door de onderwijsinspectie. De school is sinds kort een Jenaplanschool en de directie was zeer benieuwd naar de resultaten. De inspectie schreef een lovend rapport.

Uit eigen worstmakerij Verse worst

1 kilo van 9,- voor

5,95

Dinsdag/woensdag gehaktdag

Rundergehakt 1 kilo van 8,90 voor

5,95

Uit eigen keuken

Zie zo al klaar!

Saucijzenbroodjes

500 gram Babi Pangang + 400 gram bami of nasi GRATIS!

dag af. Op de school wordt goed gekeken naar de onderwijsbehoeftes van ieder kind. Het Scala biedt niet alleen onderwijs in het gebouw aan de Troelstrasingel. Peuterspeelzaal de Libelle vindt er onderdak maar ook voorschoolse opvang, kinderdagverblijf en naschoolse opvang worden er aangeboden. “De overgang naar de basisschool is op deze manier voor ouders en kinderen veilig en vertrouwd”, aldus de directie.

Concerten in de Bovenkerk

KAMPEN - Bram Beekman heeft voor donderdag 28 juli een gevarieerd programma samengesteld. Op het progamma staan werken van Bach (onder andere de Toccata, Adagio und Fuge C en Triosonate III d), Böhm (vater unser im Himmelreich) en Liszt

8.25

KAMPEN - Met vakantie? Of juist thuis met een boek in de tuin? De hele maand augustus verkoopt de boekenmarkt van de stichting Kontakt Kampen-Hongarije/Roemenië boeken voor 1 euro. Op de boekenmarkt zijn heel veel boeken te koop: romans, detectives, reisboeken, hobbyboeken, kinderboeken, christelijke lectuur en studieboeken.

allerlei artiesten.

Inspectie tevreden over Jenaplanschool Scala

“Het hele team heeft de afgelopen tijd ontzettend hard gewerkt aan een lijst met verbeterpunten en een plan van aanpak”, aldus het rapport van de inspectie. “De inspectie benoemt drie punten die kenmerkend zijn voor OJS het Scala: openheid, duidelijkheid en gedrevenheid. Daarnaast wordt op een effectieve wijze onderwijs gegeven.” Die woorden, opgeteld bij de stijging van het leerlingenaantal, maken dat beide directeuren en het team van de school, met ‘een blij en gerust gevoel op vakantie gaan’. Het Jenaplanonderwijs gaat uit van vier elementen: werk, spel, viering en gesprek. Deze vier elementen wisselen elkaar gedurende de

De bakker met het ‘Breet’ste assortiment.

AARDBEIBAVAROISEVLAAI

Kinderen en ridders centraal tijdens Kamper Ui(t)dag

De eerste Kamper Ui(t)dag op 28 juli start met een speciaal kinderprogramma. Het programma is als volgt: 12.00-13.00 uur DJ; 13.0014.30 uur Kindershow; 14.30-15.00 uur DJ; 15.00-17.00 uur De Zotte Zusjes; 17.00-17.30 uur DJ; 17.3019.30 uur Tom Ritchie; 19.30-20.30 uur DJ; 20.30-24.00 uur DeBand.nl.

Boven Nieuwstraat 111 Telefoon 038-3313785 Jan van Arkelstraat 77a Telefoon 038-3336900

(Praeludium und Fuge über B-A-C-H). Het concert begint om 20.00 uur. Voor meer informatie: www.debovenkerk.nl. Op zaterdag 30 juli vindt in de

Bovenkerk middagconcert plaats voor hobo en orgel (Gerwin van der Plaats). Het concert begint om 15.00 uur, met aan het eind een openschaalcollecte.

4 stuks

3,95

4,95

Wij wensen iedereen een fijne vakantie! Voor de thuisblijvers

BBQ pakket trendy incl. salade, stokbrood, saus, kruidenboter en bestekset. per persoon

9,90


dinsdag 26 juli 2011 • pagina 6

www.

Openingstijden:

Elke dag: euro's goedkoper

Maandag t/m donderdag Vrijdag Zaterdag

8.00 - 20.00 uur 8.00 - 21.00 uur 8.00 - 20.00 uur

Elke dag: service met een glimlach Elke dag: voor al uw boodschappen

IEDERE ZATERDAG TOT 20.00 UUR GEOPEND

Elke dag: is vers ook echt vers

Aanbiedingen zijn geldig van woensdag 27 juli t/m dinsdag 2 augustus, tenzij anders vermeld.

Weektoppers!

Penningkruid 25, 8265 Ex Kampen, telefoon: 038 - 337 21 60 Industrieweg 12, 8263 AD Kampen, telefoon: 038 - 339 61 60

Elke dag: vlot winkelen

Gegarandeerd de goedkoopste van Kampen!

Elke dag: Niet tevreden? Geld terug! Elke dag: staan uw wensen centraal

Elke dag: service met een glimlach

17

00

Pringles

Amstel Bier

e

HALVE PRIJS

Optimel Yoghurt Alle soorten beker 500 ml. 1.16

Alle soorten

2 kratten à 24 flesjes van 21.58

2

2

1+1 GRATIS

2 kratten

e

nu voor

nu voor

1

1

39

HALVE PRIJS

78

Elke dinsdag Brooddag!

4 ronde witte of tarwe broden uit eigen bakkerij van 7,32 voor 6,30.

keukens

Mora Frikandellen of Kipkorn

Jumbo Muffins Diverse soorten pak 4 stuks van 1.99

Pak 5 stuks, 2e pak naar keuze

tegels

Mineola’s

Per kilo van 2.49

sanitair

Al 40 jaar uw specialist!

ZOMERGEKTE BIJ DELTA!

25 STUKS INGEKOCHT DUS OP = OP!

HOOGGLANS WIT GELAKTE KEUKEN 3050 mm x 2470 mm • kunststof werkblad met belgisch hardsteenprint, spoelbak en kraan

Over zo rg …

aan ouderen. Woonzorgconcern IJsselheem wil excellente zorg leveren rmen van woonvo de van een in of wonen dig Senioren die (nog) zelfstan Het veilig. en en geborg Warm, thuis. ons bij zich voelen n IJsselheem. Oudere maat op zorg le welzijn van de cliënt staat dan ook altijd centraal. Om optima ziekenhuizen. te bieden werken we samen met andere specialismen, zoals in Kampen, locaties dertien uit Woonzorgconcern IJsselheem bestaat r locale die couleu eigen een heeft locatie Elke Zwartewaterland en Zwolle. vrijwilligers. en erkers medew , cliënten onze door bepaald wordt voornamelijk

Verzorgenden IG Schans NORMAAL € 8259,- NU

ZOMERPRIJS 3595,-

inclusief:

aanpassen/ uitbreiding mogelijk

Pelgrim koelvriescombinatie Pelgrim Combimagnetron Pelgrim Vaatwasser Pelgrim Schouwkap Pelgrim gaskookplaat 8 jaar garantie op apparatuur

Meer informatie: www.deltabv.nl GENEMUIDEN

Kamperzeedijk 127 038 344 64 12

DRONTEN

De Dieze 46 0321 337 209

direct uit voorraad leverbaar!

(intramuraal 18-32 uur en extramuraal zorg thuis 12-24 uur) bij de dagelijkse Je ondersteunt cliënten thuis en/of in de wijk en helpt hen je rekening waarbij en, afsprak jke duideli je verzorging. Daarover maak met je atig regelm t overleg Je cliënt. de van iten activite houdt met de van de ing uitvoer collega’s. Wanneer dat nodig is, adviseer je hen over de waarin creëren te sfeer een je werkzaamheden. Met jouw persoonlijkheid weet of het kritisch je kijk den teamle je Met de cliënt zich gekend en thuis voelt. en ring verbete naar zoek op steeds je ben Zo moet. werk beter kan of anders ervaring ruime met uld aangev IG ende Verzorg a diplom een hebt innovatie. Je voelt. Dat is je in de ouderenzorg. Uiteraard wil je dat de cliënt zich thuis passie. Wynia, us 2011 via august 10 voor eer Sollicit 33. 71 386 (038) zorg, hoofd cliënten ers 11087 en 11091. www.ijsselheemwerktmetpassie.nl. Kijk bij de vacaturenumm

Interesse? Voor meer informatie over deze functies bel je met Sandra

HEERENVEEN

Beurtschip 9 0513 653 475

www. ijsse lhee mwe rkt met pass ie. nl


dinsdag 26 juli 2011 • pagina 7

www.

P.A. Veldoven 9 C IJsselmuiden 038 - 333 50 62

Haal meer uit je huis

Zaterdag 30-07-2011 van 08:00 tot 09:00

Vroege Vogel Voordeel!

25%

*

korting op al uw aankopen (Ook op artikelen die u bestelt)

* M.u.v. actie en folderartikelen, Velux dakramen en Zibro producten, tuinhuisjes/blokhutten, sierbestrating, dakkapellen en reeds bestelde goederen. De korting geldt niet i.c.m. andere kortingsacties. Kijk voor de overige voorwaarden in de winkel.


dinsdag 26 juli 2011 • pagina 8

www.

25% KORTING OP DE GEHELE COLLECTIE 2011 VAN 1 AUG T/M 3 SEPT

OP=O

P

Bekendmaking Vuurwerkbesluit Gedeputeerde Staten van Overijssel delen mee dat zij op 19 juli 2011 aan Action Fireworks B.V. te Kampen een ontbrandingstoestemming hebben verleend. Dit besluit is verzonden op 21 juli 2011. De ontbrandingstoestemming heeft betrekking op het afsteken van vuurwerk op 19, 20 en 26 september 2011 op de locatie fietscrossterrein KWC te Kampen. Het tijdstip van afsteken ligt tussen 20.30 uur en 21.15 uur.

Mogelijkheid van inzien Het besluit ligt van 22 juli 2011 tot 2 september 2011 ter inzage: 1. bij de receptie van provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle op werkdagen van 9.00-17.00 uur. Gedurende de inzagetermijn staan de ontwerpbeschikking en de daarbijhorende voorschriften op http://www.overijssel.nl/kennisgevingen; 2. bij de receptie van het Stadskantoor aan het Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30-17.00 uur. Woensdag van 8.30-19.00 uur en vrijdag van 8.30-16.00 uur.

Mogelijkheid van bezwaar Belanghebbenden kunnen bij Gedeputeerde Staten bezwaar maken tegen het besluit

GROOTSTE COLLECTIE VAN NOORD-NEDERLAND Om plaats te maken voor de collectie van 2012 ruimen wij onze huidige collectie op en daarvan kun jij profiteren. Geniet van maandag 1 augustus t/m zaterdag 3 september van 25% KORTING op onze honderden japonnen van beroemde ontwerpers en vooraanstaande merken. OP = OP. Wij heten je graag van harte welkom in onze winkel aan de Ossenmarkt 12 in Zwolle.

vóór 2 september 2011. Meer informatie hierover en over de mogelijkheden in verband met spoedeisendheid is vermeld aan het slot van het besluit zelf. Via de website van de provincie Overijssel, http://www.overijssel.nl/loket/bezwaar-klachten, kunt u desgewenst een digitaal bezwaarschrift invullen.

Inlichtingen Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot het team Vergunningverlening van de eenheid Economie, Milieu en Toerisme (telefoon 038 499 76 00).

HONY BRUIDSMODE Ossenmarkt 12, Zwolle. Telefoon 038-422 41 62 E-mail info@honybruidsmode.nl Internet www.honybruidsmode.nl Hony Bruidsmode is deelnemer van de Love & Marriage Beurs in Zwolle en Groningen. Hony Bruidsmode is aangesloten bij Mitex Garantiefonds.

MAAK EEN AFSPRAAK OP WWW.HONYBRUIDSMODE.NL

*Korting geldt bij directe betaling en uitsluitend op uit voorraad te leveren japonnen. M.u.v. schoenen en accessoires.

*


DinsDag 26 juli 2011 • pagina 9

www.

Kamper jongeren naar Wereld Jamboree

Man is dronken en agressief

Foto: Tennekes

KAMPEN - Een 19-jarige Drontenaar is zondagmorgenvroeg 24 juli aangehouden voor openbare dronkenschap.

CATALPA Kindercentrum Dikkertje Dap Harmoniepad 6 8265 PK Kampen Tel. 038 331 63 52

Op de Broederweg gedroeg hij zich agressief. Hij is ter ontnuchtering ingesloten.

1.000 m2 buitenspeelruimte

‘Het Bos’ wil duurzaam wonen De vier Kamper jongeren (achter het roze Jamboree bord) staan te popelen om op weg te gaan.

KAMPEN - Leroy van de Wal, Rob van Slooten, Sander van Dijk en Michiel Steenwinkel uit Kampen zijn woensdagavond vertrokken voor de Wereld Jamboree in Kristianstad te Zweden. Samen met 31 andere jongeren uit Zwolle en Lelystad stapten ze, na anderhalf jaar aan voorbereiding, in de bus op weg naar Denemarken waar ze zes dagen verblijven. Hierna zullen ze tien dagen de Wereld Jamboree in Zweden bij-

wonen. Hier zullen in totaal 38.000 jongeren uit 150 landen elkaar ontmoeten, waaronder 900 uit Nederland. Tijdens de Wereld Jamboree wordt er gesport, gewerkt en gefeest. De jongeren hebben er erg veel zin in.

IJSSELMUIDEN - Wijkvereniging ‘Het Bos’ uit IJsselmuiden wil zich toeleggen op ‘duurzaam wonen’. Het eerste project dat de vereniging onderneemt is de toepassing van zonne-energie in IJsselmuiden en Kampen. Bewoners die interesse hebben in deelname kunnen zich melden via www.het- bos.eu of info@het-bos. eu. Via dit adres kan ook meer informatie worden opgevraagd. De provincie Overijssel heeft een tender uitgeschreven. Hiervoor kunnen projecten op het gebied van zonne-energie in aanmerking komen. Hierdoor ontstond het idee bij de vereniging om dit project op te zetten in IJsselmuiden en Kampen. De vereniging richt zich in eerste instantie op de toepassing van zonne-energie; dit kunnen collectoren of panelen zijn.

Belangrijk voor dit project is dat er voldoende animo bij bewoners is om aan dit project deel te nemen. De vereniging begon met de inventarisatie hoeveel bewoners van de gemeente interesse hebben in dit project. De provincie heeft een eis gesteld aan de omvang van het project, hiervoor is het voor de vereniging noodzakelijk dat zij zich richt op Kampen en IJsselmuiden.

De aanvragen in het kader van deze tender moeten voor 1 september binnen zijn. “In tijden van duurder wordende energie en vanwege de onrust op de markt van fossiele brandstoffen zijn oneindige natuurlijke bronnen van essentieel belang. Daarnaast zorgt deze vorm van energie ervoor dat het milieu minimaal belast zal worden”, aldus de vereniging

GroenLinks neemt initiatief voor jongerenraad KAMPEN - Bij de behandeling van de notitie burgerparticipatie kondigde GroenLinks aan met een initiatief voor een jongerenraad te komen. Het initiatief werd unaniem door de raad gesteund. “GroenLinks vindt het belangrijk om jongeren meer bij politiek te betrekken en politiek dichter bij jongeren te brengen”, geeft Irma van der Sloot aan. “Een jongerenraad biedt een podium aan jongeren om hun ideeën in te brengen, niet allen over

uitgaan en jeugdbeleid, maar ook over wonen, veiligheid of welzijn. Jongeren hebben een mening

en willen ook gehoord en serieus genomen worden.” De partij vindt het belangrijk dat jongeren gehoord worden als de gemeente besluiten over hen gaat nemen. Voor de gemeenteraad kunnen jongeren wel eens verrassende eyeopeners geven. “En nog een voordeel: Jongeren zijn opgegroeid met de nieuwe media. De jongeren die

Donderdag 28 juli geopend!

in zo’n raad meedoen hebben prima mogelijkheden om andere jongeren te bereiken.” GroenLinks zet het plan voorzichtig in. Een werkgroep vanuit de raad zal, uiteraard in samenspraak met jongeren, jongerenparticipatie en het initiatief verder uitwerken. In het najaar zal de raad dan besluiten of de jongerenraad er echt gaat komen.

40% KORTING! OP ALLE TUINMEUBELEN!!

%

4O0RTING! K

TUINSTOELEN TUINTAFELS TÈTE À TÈTE BANKEN PARASOLS LIGBEDDEN BISTRO-SETS LOUNGESETS KUSSENS

% 0 4 TING!

PARASOLVOETEN

COMPLETE SETS IN HARDHOUT, KUNSTSTOF EN ALUMINIUM

KOR

!!

OORDEEL PAK DIT V

Let op! koopavond op vrijdagavond, doorlopend tot 21.00 uur VOORDEELPARADIJS VOOR GROENE VINGERS | WWW.DEOOSTEINDE.NL

OP=OP | WEG IS PECH

Torenstraat 9 8261 BT KAMPEN

ma. t/m do. 09.00-18.00 uur vrij. 09.00-21.00 uur zat. 08.30-17.00 uur

Aanb. geldig vanaf 27-07-2011. Afgehaald, zolang de voorraad strekt.

PRACHTIGE LOUNGESETS

Koekoeksweg 4 8271 PC IJsselmuiden (koekoekspolder) Tel. 038-331 20 35


dinsdag 26 juli 2011 • pagina 10

www.

2011-30 • 26 JULI 2011

Stadhuis Burgemeester Berghuisplein 1 8261 DD Kampen Postbus 5009 8260 GA Kampen

BEKENDMAKINGEN Gemeente Kampen VOOR MEER NIEUWS EN INFORMATIE KUNT U TERECHT OP WWW.KAMPEN.NL.

Tel: (038) 33 92 999 Fax: (038) 33 92 655 E-mail: info@kampen.nl Internet: www.kampen.nl

COLOFON Openingstijden publieksbalies Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 9.00-12.00 uur en 13.00-16.00 uur

Kreeft 49 in IJsselmuiden: bouwen van een carport bij de woning OMGEVINGS(ontvangstdatum 08-07-11); Mandjeswaardweg 14 in Kampen: VERGUNNINGEN plaatsen van een micro-vergister en een oprichtingsvergunning voor milieu (ontvangstdatum 01-07-11); Neringstraat 18 in Kampen: uitbreiden van een bedrijfshal (ontvangstdatum 05-07-11); Nijverheidsstraat in Kampen: kappen van het gehele bosplantsoen (ontvangstdatum 05-07-11); Oosterholtseweg bij 18B in IJsselmuiden: AANVRAGEN kappen van singelbeplanting OMGEVINGSVERGUNNINGEN (ontvangstdatum 18-07-11); Bisschopswetering 76 in Mastenbroek: Oudestraat 227 in Kampen: bouwen van een varkensstal en een wijzigen van de voorgevel revisievergunning voor milieu (ontvangstdatum 04-07-11); (ontvangstdatum 30-06-11); Stationsplein 1 in Kampen: Boelestraat 14 in Kampen: plaatsen van bewegwijzeringsborden verhogen van de uitbouw (ontvangstdatum 06-07-11); (ontvangstdatum 06-07-11); Sterrekroos 59 in Kampen: Burgwal 45 in Kampen: uitbouwen van de zijgevel nieuw bouwen van een Margarethacomplex en (ontvangstdatum 07-07-11); realiseren van een toegang aan de burgwal tot de Vloeddijk 62 in Kampen: stallingsgarage onder het complex vervangen van de serre (ontvangstdatum 13-07-11); (ontvangstdatum 07-07-11); Zwolseweg 33 in ‘s-Heerenbroek: Burgemeester Hardenbergweg 5 in Zalk: bouwen van een woning (ontvangstdatum 04-07-11); kappen van een boom (ontvangstdatum 05-07-11). Burgwal 45 in Kampen: Voor inzage zie colofon. herplaatsen van monumentale dakkapellen (ontvangstdatum 08-07-11); De Omloop 2 in Kampen: ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING plaatsen van valbeveiliging voor het dakterras Vloeddijk 102 in Kampen: (ontvangstdatum 01-07-11); vervangen van een schoorsteen. Fluitekruid 15 in Kampen: plaatsen van een tuinhuisje Het indienen van een zienswijze is mogelijk bij (ontvangstdatum 12-07-11); burgemeester en wethouders (zie colofon). Genuakade in Kampen: plaatsen van een nieuw kantoor OMGEVINGSVERGUNNINGEN VERLEEND (ontvangstdatum 14-07-11); (REGULIER): Groenestraat 183A in Kampen: Burgwal, Vloeddijk in Kampen: kappen van een boom (ontvangstdatum 03-07-11); plaatsen van acht nieuwe lantaarnpalen en Hartogsweg 10 in IJsselmuiden: vervangen van zestien bestaande lichtmasten bouwen van een nieuwe bedrijfsruimte (verzenddatum 20-07-11); (ontvangstdatum 06-07-11); Kleiland 14B in IJsselmuiden: Hogehuisstraat 3 in IJsselmuiden: realiseren van een kleine keukenshowroom wijzigen van de voorgevel (verzenddatum 20-07-11); (ontvangstdatum 07-07-11); Oslokade in Kampen: Kievitstraat in Kampen: plaatsen van een weegbrug, keerwanden en bouwen van ruimteboxen en veranderen van de het aanleggen van een inrit met een hekwerk in- of uitrit (ontvangstdatum 03-07-11); (verzenddatum 21-07-11);

VERKEER

INRIJVERBOD VRACHTAUTO’S, INSTELLEN 30 KM ZONE EN WIJZIGEN VOORRANG KRUISPUNT Burgemeester en wethouders hebben besloten om op de Nijverheidsstraat in Kampen een inrijverbod voor vrachtauto’s in te stellen en de maximumsnelheid van 50 km per uur naar 30 km per uur te verlagen.

BOUWEN EN WONEN

Daarnaast wordt de voorrangsregeling op het kruispunt Ambachtsstraat/Constructieweg gewijzigd waardoor aan verkeer op de Ambachtsstraat voorrang verleend moet worden. Het ontwerpverkeersbesluit ligt met ingang van 20 juli zes weken ter inzage bij de receptie in het stadhuis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Riezebos via (038) 33 92 962 of j.riezebos@kampen.nl. Het indienen van een bezwaarschrift is mogelijk (zie colofon) VERBOD STIL TE STAAN VOOR VOERTUIGEN Burgemeester en wethouders hebben besloten een ‘verbod tot stilstaan’ in te stellen op de

TOESTEMMING VOOR SLOPEN Apeldoornsestraat 47 in Kampen: slopen van asbest (verzenddatum 19-07-11). Bezwaar is mogelijk bij burgemeester en wethouders (zie colofon).

Veenstraat 33 in IJsselmuiden: plaatsen van een berging en een tuinmuur (verzenddatum 18-07-11); Zambonistraat 3 in Kampen: aanleggen van een nieuwe in- en uitrit (verzenddatum 18-07-11). Bezwaar is mogelijk bij burgemeester en wethouders (zie colofon). OMGEVINGSVERGUNNINGEN VERLEEND (UITGEBREID) Kamperzeedijk 6 Grafhorst: actualiseren omgevingsvergunning, onderdeel milieu; Hogeweg 35 Kamperveen: actualiseren omgevingsvergunning, onderdeel milieu. Voor inzage zie colofon. Beroep is mogelijk bij de rechtbank in Zwolle (zie colofon). VERGUNNINGVRIJ De volgende aanvraag om omgevingsvergunning is vergunningvrij: Akelei 55 in Kampen: plaatsen van een veranda. Bezwaar is mogelijk bij burgemeester en wethouders (zie colofon). BUITEN BEHANDELING De volgende aanvraag om omgevingsvergunning is buiten behandeling gesteld. Boven Nieuwstraat 65 in Kampen: maken van een achteraanbouw (ontvangstdatum 17-05-11). Bezwaar is mogelijk bij burgemeester en wethouders (zie colofon). VERLENGEN BESLISTERMIJN De beslistermijn voor de volgende aanvraag om omgevingsvergunning is met zes weken verlengd: Triangel 1 in Kampen: uitbreiden van een kerk (ontvangstdatum 25-05-11). De uiterste beslisdatum op de aanvraag is nu 5 september 2011. Voor inzage zie colofon.

smalste delen van: De Kerkstraat in Grafhorst ter hoogte van: • Huisnummer 1 • Huisnummer 2 t/m 22 tot aan het parkeerterrein • Huisnummer 24 t/m 24B tot aan het parkeerterrein • Huisnummer 35 t/m 39 • Huisnummer 44 t/m 50 De Achterstraat in Grafhorst ter hoogte van: • Huisnummer 15 t/m 27 • Huisnummer 22 t/m 28 De Voorstraat in Grafhorst ter hoogte van: • Huisnummer 30 t/m 32 • Huisnummer 19 tot aan het kruispunt met de Achterstraat Het verkeersbesluit ligt de komende zes weken ter inzage bij de receptie in het stadhuis. Bezwaar is mogelijk bij burgemeester en wethouders (zie colofon). AFSLUITING STADSBRUG VAN 19 OP 20 SEPTEMBER In de nacht van 19 op 20 september 2011 worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de Stadsbrug. Deze werkzaamheden vinden plaats van 23.00 uur tot 06.00 uur. Hiervoor wordt de Stadsbrug voor al het fiets- en autoverkeer afgesloten. Ook de scheepvaart, waarvoor de brug bediend moet worden, kan de Stadsbrug dan niet passeren. Voetgangers kunnen de brug wel gebruiken en kleinere schepen kunnen normaal onder de brug doorvaren.

Woensdag Burgerzaken: 13.00-20.00 uur Belasting en Inning: 13.00-16.00 uur Werk en Inkomen/Wmo: 9.00-12.00 uur en 13.00-16.00 uur Openingstijden stadhuis Iedere werkdag van 8.30-17.00 uur (vrijdag tot 16.00 uur) Servicemeldpunt openbare ruimte U kunt problemen in de openbare ruimte melden met het meldformulier in het Digitaal Loket op www.kampen.nl. U kunt uw melding ook van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur (vrijdag tot 16.00 uur) doorgeven bij de receptie in het stadhuis of telefonisch via telefoonnummer (038) 33 12 414. Buiten de openingstijden wordt u voor spoedgevallen doorverwezen naar het piketnummer. Inzage • Voor inzage van stukken kunt u tot 12.00 uur terecht bij de receptie van het stadhuis. Voor stukken van het team Vergunningen moet u vooraf een afspraak maken. Ook als u een toelichting wilt, kunt u een afspraak maken via (038) 33 92 999 (tot 12.00 uur). Het is mogelijk om tegen een vergoeding van de kosten een kopie te krijgen van de ter inzage gelegde stukken. Zienswijze • Aanvragen om een omgevingsvergunning en ontwerpbesluiten liggen vanaf de dag na publicatie zes weken ter inzage. Tijdens deze periode kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 5009, 8260 GA Kampen (niet via e-mail). Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het team Vergunningen. Beroep tegen een definitieve vergunning is alleen mogelijk als u tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit. Bezwaar • Tenzij anders vermeld is er tot zes weken na verzending van een vergunning of ontheffing de mogelijkheid voor belanghebbenden om schriftelijk bezwaar te maken tegen een besluit. Het is niet mogelijk om een bezwaar in te dienen op een aanvraag. Een bezwaarschrift kunt u indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (burgemeester / burgemeester en wethouders / gemeenteraad), Postbus 5009, 8260 GA Kampen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het zich richt en de gronden van het bezwaarschrift bevatten. Naast het indienen van een bezwaar kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen. Beroep • Tenzij anders vermeld kunnen belanghebbenden, die tijdig zienswijzen hebben ingediend tegen een ontwerpbesluit, binnen zes weken na de dag van terinzagelegging van een besluit een beroepschrift indienen. Dit is ook mogelijk als u kunt aantonen dat u tijdens de periode van terinzageligging van het ontwerpbesluit hier redelijkerwijs niet toe in staat bent geweest. Naast het indienen van een beroep kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen. Een beroepschrift kunt u indienen bij: Rechtbank Zwolle-Lelystad, Sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle; of digitaal (alleen met DigiD) via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht Voorlopige voorziening • Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift schorst niet automatisch de werking van een besluit. Degene die een bezwaar of beroep heeft ingediend kan daarnaast bij spoedeisend belang een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter (tenzij anders vermeld): Rechtbank Zwolle-Lelystad, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle; of digitaal (alleen met DigiD) via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Bekendmakingen • Wilt u op de hoogte blijven van besluiten van de overheid, dan kunt u zich hiervoor gratis aanmelden via www.kampen.nl/abonnement. U ontvangt dan automatisch via e-mail alle bekendmakingen waar u zich voor heeft aangemeld.

Voor meer nieuws en informatie kunt u terecht op www.kampen.nl.


dinsdag 26 juli 2011 • pagina 11

MILIEU (zie ook de rubriek Omgevingsvergunningen)

VERGUNNINGEN

www.

Voetbalvereniging Wilsum: voor het oprichten van een voetbalaccommodatie aan de Van Lierweg 4 in Wilsum.

MELDINGEN Modelvliegclub Cumulus: voor het oprichten van een propaantank aan de Melmerweg 4 in Kampen; Luxury Floors BV: voor het oprichten van een inrichting voor opslag van goederen aan de Haatlanderdijk in Kampen; B. Van het Hul: voor het oprichten van een jongveestal en een wagenberging aan de Hogeweg 14 in Kamperveen;

Bezwaar is mogelijk bij burgemeester en wethouders (zie colofon). Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet automatisch de werking van een besluit. Degene die bezwaar Voor inzage zie colofon. Tegen de meldingen kunnen heeft gemaakt kan daarnaast een verzoek om geen zienswijzen worden ingediend. voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. VERLEENDE STOOKONTHEFFING op het weiland nabij: Noorderrandweg 2 Kampen: voor het verbranden van takkenhout, snoei- en rietafval (verzenddatum 14-07-11).

VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNINGEN Stichting Evenementen City Kampen: voor het houden van de 2e Kamper Ui(t)dag in de binnenstad van Kampen op 4 augustus 2011 (verzenddatum 14-07-11); Theologische Universiteit van de Gereformeerde kerken in Nederland:

voor het houden van de Schooldag 2011 op de Broederweg in Kampen op 30 september 2011 (verzenddatum 14-07-11); Vakantiebijbelweek IJsselmuiden: voor het houden van de vakantiebijbelweek van 29 augustus tot en met 3 september 2011 achter sporthal De Oosterholthoeve aan de Oosterholtseweg 11 in IJsselmuiden (verzenddatum 19-07-11);

Vakantiebijbelweek Kampen: voor het houden van kinderspelen van 29 augustus tot en met 1 september 2011 in de Van Brederodestraat in Kampen (verzenddatum 19-07-11). Bezwaar is mogelijk bij de burgemeester (zie colofon). Bezwaar schort de werking van het besluit niet op.

2011-30 • 26 JULI 2011 NR. 2010-29 • 20 JULI 2010

INFORMATIE

WWW.KAMPEN.NL

Gemeente Kampen

GLUREN DOOR MUREN IN KAMPEN, ZWOLLE EN HASSELT BURGERZAKEN LANGER OPEN TIJDENS ZOMERPERIODE

Tot en met woensdag 3 augustus zijn de balies van Burgerzaken op woensdagavond open tot 20.00 uur. Dit in verband met extra drukte tijdens de zomerperiode. Normaal gesproken is Burgerzaken op woensdag geopend tot 19.00 uur.

AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN SERVICEMELDPUNT TIJDENS ZOMERVAKANTIE

In de zomervakantie, van 25 juli tot en met 26 augustus, is het Servicemeldpunt telefonisch alleen bereikbaar tussen 08.30 en 12.00 uur. Alleen spoedmeldingen kunnen ’s middags via het centrale nummer van de gemeente (038) 33 92 999 worden doorgegeven. Meldingen kunnen 24 uur per dag digitaal worden gedaan via het Servicemeldpunt op www.kampen.nl/digitaalloket.

In Kampen, Zwolle en Hasselt kan sinds kort een bijzondere wandeling worden gelopen met behulp van een smartphone. Bezoekers en bewoners van de Hanzesteden aan de IJssel kunnen in de binnensteden ‘Gluren’ door historische muren. Download de Hanzesteden applicatie op uw telefoon en bekijk de verborgen plekjes van Kampen, Zwolle en Hasselt. Hanzesteden applicatie In de drie Hanzesteden in de IJsseldelta kan de Hanzesteden applicatie worden gebruikt. Met behulp van overzichtelijke kaartjes, foto’s met routeaanduidingen en gesproken tekst wordt u door de stad geleid. Langs panden die niet alleen bijzonder zijn, maar veelal niet of beperkt toegankelijk zijn voor het publiek. Ter plekke krijgt u informatie over het pand maar kunnen ook beelden van het interieur van het pand worden opgevraagd. Op die manier kan men dus bijna letterlijk door de muren van de historische panden heen kijken. De cultuurhistorie van de Hanzesteden is op deze manier gekoppeld aan de

moderne techniek. Naast een algemene tocht is er ook speciale tocht voor de jongeren ontwikkeld. Ook deze is te vinden na het downloaden van de applicatie. Downloaden of Smartphone huren Bezitters van een smartphone kunnen de gratis applicatie Hanzesteden downloaden in de appstore (apple) of appmarket (voor android toestellen). Wie niet over een eigen smartphone beschikt, kan een Gluren door Muren smartphone huren voor € 5,- bij de VVV/ANWB in Kampen of VVV Zwolle. Kijk voor meer informatie op www.vvvijsseldelta.nl of www.vvvzwolle.nl.

2011-30 • 26 JULI 2011

RAADSNIEUWS

WWW.KAMPEN.NL/RIS

Gemeente Kampen

VERGADERINGEN

Alle vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het stadhuis en beginnen om 19.30 uur tenzij anders vermeld. Omroep IJsselmond zendt de raads- en commissievergaderingen uit op radio via de volgende frequenties: 106.4 (ether) en 104.1 (kabel).

Donderdag 8 september 2011 Raadsvergadering (hamerstukken) Maandag 12 september 2011 Commissie Ruimtelijke ontwikkeling (ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en milieu, economische zaken, verkeer, water en wegen, groen en gebouwen) Dinsdag 13 september 2011 Commissie Inwoners (sociale zaken, welzijnszaken, publiekszaken, recreatie en toerisme) Woensdag 14 september 2011 Commissie Bestuur en middelen (bestuurlijke en juridische zaken, financiën, personeel en organisatie, facilitaire zaken) Woensdag 21 september 2011 Informatieavond Donderdag 29 september 2011 Raadsvergadering

BESLUITENLIJST VAN DE RAADSVERGADERING VAN DONDERDAG 21 JULI 2011

Aan de agenda wordt toegevoegd agendapunt 14a moties vreemd aan de orde van de vergadering. • Agendapunt 9 wordt een bespreekstuk (de volgorde van behandeling van de punten 8 en 9 wordt gewisseld). 3. VRAGENHALFUURTJE De vragen van de SP over de tariefsverhoging van het Openbaar Vervoer in Kampen worden behandeld. Vanwege de beantwoording kondigt de SP een motie vreemd aan de orde van de vergadering aan.

1. OPENING De heer G.J. Bakker (plaatsvervangend raadsvoorzitter) opent de vergadering met gebed. Afwezig zijn burgemeester B. Koelewijn en de raadsleden C.H.D. Beckmann, E. Ekici en A. Zweers. 2. VASTSTELLING AGENDA • De fractie van GroenLinks kondigt een motie vreemd aan de orde van de vergadering aan.

4. VERSLAG RAADSVERGADERING VAN 30 JUNI 2011 Het verslag wordt conform het voorstel vastgesteld. 5. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN De raad stemt in met de voorgestelde afdoening van de stukken.


dinsdag 26 juli 2011 • pagina 12 6. RAADSVOORSTEL GEBIEDSVISIE IJSSELMUIDEN DORP De fractie van GBK dient een amendement in met het voorstel aan de gebiedsvisie op bladzijde 47 laatste alinea toe te voegen: • Het gemeentebestuur ziet in deze ook een taak om de sportvoorzieningen in IJsselmuiden op peil te houden. Het amendement wordt aangenomen met 22 stemmen voor en 6 tegen. Voor stemden de fracties van de SGP, VVD, GBK, D66, ChristenUnie, SP en GroenLinks. Tegen stemden de fracties van het CDA en de PvdA. De raad besluit met algemene stemmen voor: • De gebiedsvisie IJsselmuiden dorp vast te stellen. • Aan de gebiedsvisie op bladzijde 47 laatste alinea toe te voegen: Het gemeentebestuur ziet in deze ook een taak om de sportvoorzieningen in IJsselmuiden op peil te houden. 7. RAADSVOORSTEL VASTSTELLEN KLIMAATBELEID EN ACTIES GERICHT OP HET BESPAREN EN VERDUURZAMEN VAN ENERGIE De fracties van GroenLinks, SP en D66 dienen een amendement in met het volgende besluit: • Als besluitpunt toe te voegen: de ambitie is geen stijging van CO2; startpunt is het jaar 2008. Het amendement wordt verworpen met 8 stemmen voor en 20 tegen. Voor stemden de fracties van GBK (uitgezonderd de heer Holtland), D66, SP en GroenLinks. Tegen stemden de fracties van de SGP, VVD, CDA, PvdA, ChristenUnie en de heer Holtland. De raad besluit met 25 stemmen voor en 3 tegen: • In te stemmen met de in de klimaatnota (in hoofdstuk 10) beschreven actiepunten en geeft het college opdracht deze uit te voeren. (uitgezonderd de al lopende actie onder 1). • Het resterende bedrag van de Essentgelden groot € 373.000,- volledig te reserveren voor de uitvoering van de acties en eventuele vervolgen opgenomen in deze nota. • De ambitie vast te stellen als gemeentelijke organisatie klimaatneutraal te willen zijn en daarover de nadere voorstellen van het college af te wachten voor de definitieve besluitvorming in 2012.

Voor stemden de fracties van de SGP, VVD, GBK, D66, CDA, PvdA, ChristenUnie en SP. Tegen stemde de fractie van GroenLinks. 8. RAADSVOORSTEL PLANONTWIKKELING HERINRICHTING VEILINGWEG De raad besluit met algemene stemmen voor: • In te stemmen met planontwikkeling herinrichting Veilingweg (traject OosterholtsewegHagendoornweg) op basis van voorstel/ kaders gebiedsvisie dorpsrandzone IJsselmuidenKoekoek en afspraken met provincie in kader IMG (reserveren subsidie € 715.000,-). • De startkosten/ voorbereidingskosten tot € 100.000,- te betalen uit budget ‘uitvoering gebiedsvisie stadsrandzone’ (FCL. 68100959) • In te stemmen met bijgevoegde begrotingswijziging. De fractie van de SGP dient een motie in met het volgende verzoek aan het college: • Bij de planontwikkeling met een oplossing te komen voor het gevaarlijke kruispunt (Veilingweg – Oosterholtseweg) en de kosten in beeld te brengen.

www.

12. RAADSVOORSTEL VASTSTELLEN BESTEMMINGSPLAN ‘WOONWIJKEN KAMPEN’ De raad besluit met algemene stemmen voor: • In te stemmen met de beantwoording en verwerking van de zienswijzen zoals weergegeven in de reactienota zienswijze. • Geen exploitatieplan vast te stellen aangezien er geen sprake is van een bouwplan zoals bedoeld in het Besluit ruimtelijke ordening. • Het bestemmingsplan Woonwijken Kampen gewijzigd vast te stellen. • De provincie Overijssel en de Inspectie Vrom over de gewijzigde vaststelling informeren en verzoeken om zo spoedig mogelijk aan te geven of zij een aanwijzing willen geven. • De indieners van zienswijzen schriftelijk te informeren over de vaststelling.

14A. MOTIES VREEMD AAN DE ORDE VAN DE VERGADERING Na een initiatief van GroenLinks dienen de fracties van GroenLinks, VVD, CDA, SP, D66 GBK en ChristenUnie een motie in met het volgende besluit: 1. De mogelijkheden in kaart te brengen van jongerenparticipatie waaronder een jongerenraad. 2. De jongerenparticipatie in samenspraak met jongeren te bepalen. 3. De uitkomsten van dit onderzoek uiterlijk in december 2011 aan de raad voor te leggen, vergezeld van een begroting; 4. De voorbereidingen hiertoe in handen te leggen van de griffie en een werkgroep vanuit de gemeenteraad. De motie wordt met algemene stemmen voor aangenomen.

13. RAADSVOORSTEL ERFGOEDVERORDENING EN GEMEENTELIJKE KAART VAN ARCHEOLOGISCHE WAARDEN De raad besluit met algemene stemmen voor: • Erfgoedverordening 2011 en de gemeentelijke kaart van archeologische waarden vast te stellen.

De fractie van de SP dient een motie in over verhoging tarief dalurenkaart stadsdienst OV met de volgende opdracht aan het college: • In gesprek te gaan met de provincie met als oogmerk om de voorgenomen forse verhoging ongedaan te maken dan wel te verminderen. De motie wordt met algemene stemmen voor aangenomen.

De motie wordt verworpen met 12 stemmen voor en 16 tegen. Voor stemden de fracties van de SGP, 14. RAADSVOORSTEL HERBENOEMING 15. SLUITING GBK, SP en GroenLinks. Tegen stemden de fracties LID BURGERIJ VAN GRAFHORST De plaatsvervangend raadsvoorzitter sluit de van de VVD, D66, CDA, PvdA, ChristenUnie. vergadering en wenst een ieder een goede De raad besluit met algemene stemmen voor: vakantie. • De heer A. Holtland per 6 september 2011 her te benoemen als lid voor een periode van drie 9. RAADSVOORSTEL GEBIEDSVISIE jaren. DORPSRAND IJSSELMUIDEN- KOEKOEK Er is één blanco stem uitgebracht. De raad besluit met algemene stemmen voor: • De gebiedsvisie dorpsrand IJsselmuiden-Koekoek, getiteld ‘De Gezichten van IJsselmuiden’ vast te INFORMATIE OVER TER INZAGE LIGGENDE stellen. EN DIGITAAL OP TE VRAGEN STUKKEN 10. RAADSVOORSTEL NOTA VAN UITGANGSPUNTEN VOOR HET BESTEMMINGSPLAN KOEKOEKSPOLDER De raad besluit met algemene stemmen voor: • De Nota van Uitgangspunten voor het bestemmingsplan Koekoekspolder vast te stellen. 11. RAADSVOORSTEL VERBREED GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN 20112015 De raad besluit met algemene stemmen voor: • Het Gemeentelijk Rioleringsplan 2011-2015 vast te stellen.

De agenda’s en achterliggende stukken liggen ter inzage in de leeskamer van het stadhuis. Als u de stukken wilt inzien, dan kunt u zich tijdens kantooruren melden bij de receptie van het stadhuis en vragen naar de griffie. De raadsinformatie is ook te vinden op de website www.kampen.nl/ris.

MEER WETEN? KIJK VOOR MEER RAADSNIEUWS OP: WWW.KAMPEN.NL/RIS

Vragen en spreekrecht Heeft u vragen over deze informatie, dan kunt u contact opnemen met de griffie op telefoonnummer (038) 33 92 694 of (038) 33 92 658. Ook als u gebruik wilt maken van het spreekrecht tijdens een commissievergadering, kunt u zich via één van beide telefoonnummers tot de griffie wenden. Het is niet mogelijk om in te spreken bij een raadsvergadering.

INZAMELING HUISVUIL UW BUREN WETEN NIET ALLES…. • Kijk niet naar uw buurman of buurvrouw wanneer zij het afval aanbieden. Kijk zelf op de afvalwijzer om te zien op welke dag de inzameling gepland is. Zo weet u zeker dat het de juiste dag is.

VROEG UIT DE VEREN… • Zet uw afval op de inzameldag voor 07.30 uur op de aanbiedplaats. Zo weet u zeker dat u op tijd bent. • Als u een container aanbiedt, kijk dan ook goed naar de sticker op het deksel hoe de container aan de weg moet staan.

FOUTJE..?

De medewerkers van de gemeente Kampen zijn gemotiveerd om uw huishoudelijk afval in te zamelen en de openbare ruimte schoon te houden. Ze kunnen dit niet zonder uw medewerking. Mogen zij op u rekenen?

sa m en

BEDANKT…!

ho u d e

• Het kan gebeuren dat u uw afval toch op de verkeerde dag hebt aangeboden, of misschien te laat. Wees dan ook sportief, en neem uw afval weer mee naar uw woning. Zo voorkomt u dat bijvoorbeeld plastic zakken beschadigen en het verzamelde afval zwerfvuil wordt. U kunt het dan op een volgende inzameldag weer aanbieden. Kunt u niet wachten tot de volgende inzameldag, dan mag u het ook zelf wegbrengen naar het Milieupark aan de Dieselstraat 31 in Kampen.

n

w

ij

ch ns e mp Ka

o on !


DINSDAG 26 JULI 2011 • PAGINA 13

www.

HEERLIJK HOLLANDS RUNDVLEES

ZACHTE RUNDER BRAADLAPPEN

9.95

750 gram

WEGENS VAKANTIE GESLOTEN VAN 1 T/M 20 AUGUSTUS MAALTIJD VAN DE WEEK

Groenling neemt gillend afscheid KAMPEN - De leerlingen van groep 8 van de Groenling uit IJsselmuiden vierden dinsdag de laatste dag van hun basisschool periode en namen dus ook afscheid van de school. De Groenling doet elk jaar haar best om samen met alle ouders een speciaal tintje aan dit moment te geven. Onder het motto ‘groep 8 zwaait uit’ heeft de schoolleiding de kinderen verrast met een rondrit in een oude

bus door IJsselmuiden. Volgens de schoolleiding zal menig IJsselmuidenaar verrast hebben opgekeken

door het lawaai en het gegil van de vrolijke leerlingen. “Maar wat een geweldig gezicht was het.” Bij school werden de scheidend leerlingen uitgezwaaid door de andere leerlingen en de meesters en juffen. Op de bus was een spandoek bevestigd met de leus: ‘Met veel geluid, vliegen wij uit!’ ‘Groep 8 vaarwel, we vergeten jullie (niet) snel’.

Motie tegen ‘absurde’ verhoging buskaart aangenomen IJSSELMUIDEN - De SP heeft donderdagavond tijdens de raadsvergadering

een motie ingediend die moet voorkomen dat Connexxion haar plannen om de dalurenkaart af te schaffen doorvoert. De motie stelt dat het college zich hiervoor bij de provincie, die onderhandelt met Connexxion, hard maakt. De motie is door alle partijen aangenomen. De SP is tegen de voorgestelde afschaffing van het dalurenkaartje voor het reizen met de bus in Kampen. Het kaartje, dat nu nog 1,20 euro kost en gekocht kan worden bij de buschauffeur, komt te vervallen en daarvoor komt een ticket met een prijs van 2,00 euro in de plaats. Fractievoorzitter Richard Boddeus: “Nu kun je voor een beperkt bedrag een

vervoersbewijs kopen in de bus. Voor dezelfde rit ben je straks 65 procent meer kwijt, dat is natuurlijk een absurde prijsverhoging.” Toegankelijk en betaalbaar openbaar vervoer is van groot belang voor de inwoners en bezoekers van Kampen, vindt de partij. Boddeus: “Sommige mensen zijn afhankelijk van het openbaar vervoer. Het mag natuurlijk

1 T/M 19 AUGUSTUS MAANDAG T/M VRIJDAG 07.30 - 17.00 UUR

30 JULI T/M 20 AUGUSTUS ZATERDAG’S GESLOTEN

EEN FIJNE VAKANTIE OF TOT ZIENS BIJ KOK VERHUUR! NIJVERHEIDSSTRAAT 19 • GENEMUIDEN • TEL. 038 - 3859348

HELE LITER

4.25

per 1 pers. portie

9. LITER

49

aanbiedingen geldig van woensdag t/m dinsdag

BROODAANBIEDING A.S. VRIJDAG & ZATERDAG

Motie De voorgestelde verhoging leidde ertoe dat de SP donderdag tijdens de raadsvergadering een motie indiende, waarin het college opdracht kreeg om bij de provincie aan te dringen de voorgenomen verhoging ongedaan te maken of te verminderen. Connexxion is van plan de verhoging van de busrit door te voeren vanaf 4 september.

8. VOOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.99 70cl

KAMPERSLOF

ADVOCAATSLOF van

95

7.

75

NU VOOR. . . . . . . . . . . . . . .

Z AT E R D A G A A N B I E D I N G

AARDBEI SLAGROOMTAARTJE 6 persoons van 9.25

VOOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.50

5.00

Het Gilde van de Betere Banketbakkers. Tip! Heerlijk nieuws op www.banket.nl Oudestraat 148, Oudestraat 170, tel: 038 - 331 36 52, www.banketbakkerijsmit.nl

50% KORTING HASSELT • BUITEN DE VENEPOORT 3 • (038) 47 72 424 ROUVEEN • OUDE RIJKSWEG 255-11 • (0522) 46 28 28 ZWARTSLUIS • KERKSTRAAT 22 • (038) 38 68 606

en vele andere handige machines!

HELE LITER

per stuk 6.85

MEUBELEN, KLEDING EN SPEELGOED

TRILPLAAT MINIKRAAN ROLSTEIGERS BOUWDROGERS PARKETSCHUURMACHINE HOOGWERKER HOGEDRUKSPUIT TERRASREINIGER BETONBOOR TEGELSNIJDER STEENKNIPPER KRUIWAGEN

8.99 LITER

95

AANBIEDING VRIJDAG 29 JULI:

wij verhuren o.a.:

13.99 70cl

VOLOP OLIEBOLLEN TIJDENS DE KAMPER UI(T) DAGEN

VIKORN VAN 2,45 VOOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.

WWW.GROENECIRKEL.NL

topVoordeel 4.99 70cl

4.25

Weekaanbieding:

10.99 LITER HELE LITER

Zo blijft uw vakantie wel heel voordelig!

Les Grandes Caves d’Albret

Hartevelt Jonge Jenever

KIP SHOARMAVLEES 500 GRAM + 4 BROODJES GRATIS

niet gebeuren dat van ziekenbezoek in Myosotis wordt afgezien, omdat de prijs van een busrit te duur geworden is.”

OOK VOOR PARTICULIEREN

OPENINGSTIJDEN KOK VERHUUR TIJDENS BOUWVAK VAKANTIE 2011

KAMPER UIEN STAMPPOT

KIPFILETSPECIALITEIT

17.99 LITER

4.59 75cl

HELE LITER

12.49 LITER HELE LITER

EXCLUSIEF

EXCLUSIEF

BIJ TOPSLIJTER

Vin de Pays, Frankrijk Diverse soorten Per fles 75 cl 4.99

EXCLUSIEF

BIJ TOPSLIJTER

BIJ TOPSLIJTER

6 flessen voor

SURFERS PIÑA COLADA

PASSOÃ BACARDI THE PASSION DRINK FLAVOURED RUM

STOOCKER VIEUX

ESBJÆRG VODKA

TEACHER’S SCOTCH BLENDED WHISKY

ACKERMAN ROSÉ D’ANJOU

LAZZARONI AMARETTO

22.99

Tholen Markeresplein 10a IJsselMuIden Tel. 038-3328275 W W W.U W TOPSLI JTER .NL

Geniet, maar drink met mate Alcohol onder de 16, natuurlijk niet

Aanbiedingen geldig van 25-7-2011 t/m 13-8-2011


dinsdag 26 juli 2011 • pagina 14

www.

NIEUW IN HET ASSORTIMENT ITEN KERAMISCHE TEGELS VOOR BU Keramische tegels (60x60x2 cm) zijn maatvast, slijtvast en kleurecht en dienen (met voeg) te worden gelegd in een gestabiliseerd zandbed. Leverbaar in vier kleuren:

Gothic Graphite Spotted Black Beige Prijs € 47,50/m²

In de vakantie uw tuin bestraten? Bestel tijdig de materialen

Vakantieslui ting: 1 augustus t/m 19 augustus (dus zaterdag 20 augustus weer geopen d!)

Tebezo zoekt enthousiaste medewerker Tebezo is specialist in waterbouwkundige projecten. Tebezo is volop in ontwikkeling en heeft een zeer gevarieerd producten- en opdrachtenpakket. Hierdoor zijn er uitstekende doorgroei mogelijkheden voor de medewerkers. Tebezo heeft veel overheden als opdrachtgever.

PROJECT-ASSISTENT / ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (0,5 fte)

In verband met een project voor Rijkswaterstaat zijn we op zoek naar een zelfstandige, ervaren medewerker, die voor het projectteam administratieve taken gaat uitvoeren. Daarnaast functioneert hij/zij deels als telefonist(e) voor Tebezo.

De taken zijn onder andere:

• Archivering projectdocumenten, verslaglegging vergaderingen, verwerken correspondentie. • Algemene administratieve ondersteuning aan de leden van het projectteam. • Telefoon beantwoorden en bezoekers ontvangen.

Wij vragen:

• HAVO-diploma of werk- en denkniveau; uitstekend kunnen werken met Word en Excel. • Zelfstandigheid en ervaring in soortgelijke werkzaamheden. • Een communicatief vaardig, behulpzaam, initiatiefvol en stressbestendig persoon. • Beschikbaarheid van ma t/m vr van 13.00 – 17.00 uur.

Kijk voor meer informatie en het functieprofiel op www.tebezo.nl of bel met 038-385 52 25. Uw sollicitatie ontvangen we graag voor 19 augustus 2011. B.V. Aannemersbedrijf Tebezo Postbus 89 8280 AB Genemuiden

- GEDREVEN DOOR WATER -

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

C1000 HOLTENBROEK ZOEKT NIEUWE COLLEGA’S C1000 Holtenbroek zoekt nieuwe collega’s met enthousiasme voor het vak. Je kunt aan de slag binnen een ondernemend team en in een gezellige omgeving. Werken met plezier staat voorop bij C1000! Wij zijn op zoek naar: Kassamedewerkers: 20- 32 uur per week

Als kassamedewerker ben je het belangrijkste gezicht binnen de C1000 supermarkt. Je benadert klanten vriendelijk en behulpzaam. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de geld- en goederenstroom. Voor deze baan heb je minimaal een VMBO-diploma nodig en een gezonde dosis ambitie. Tevens is het belangrijk dat je flexibel inzetbaar bent. Wij zijn op zoek naar jonge mensen die willen instromen in het C1000 leerbedrijf. Vulploegmedewerkers

Als vulploegmedewerker kun je tussen de lessen door lekker bijverdienen. Samen met je collega’s ben je er verantwoordelijk voor dat onze producten altijd in de winkel liggen en dat de winkel er netjes uitziet. Voor deze baan heb je geen specifieke opleiding of diploma nodig, wel ben je enthousiast en flexibel inzetbaar. Wij zijn op zoek naar vulploegmedewerkers die minimaal 3 dagen per week van 07.00 – 08.00 of van 19.30 – 22.00 kunnen werken.

Wat bieden wij je?

Naast prima arbeidsvoorwaarden, bieden we je ook tal van opleidingsmogelijkheden om je te ontwikkelen. Bovendien nemen we de tijd om je in te werken en wegwijs te maken binnen de verschillende afdelingen. Verder kun je rekenen op een plezierige werksfeer, leuke collega’s en afwisselend werk. Wij bieden je de mogelijkheid om te werken en leren tegelijk via het C1000 Leerbedrijf. Je hebt een uitdagende baan en je kunt een MBO diploma behalen (op zowel niveau 2, 3 als 4)! Daarna kun je ook nog je HBO diploma halen. Je leert praktijkgericht, dus je werk en opleiding sluiten op elkaar aan. Bovendien: C1000 betaalt je opleidingskosten. Onze arbeidsvoorwaarden zijn prima, je wordt begeleid bij je studie en in je werk, je verdient een goed salaris en je kunt doorgroeien. Wil je reageren?

Stuur je sollicitatie met cv binnen 14 dagen naar C1000 Holtenbroek, Bachplein 14, 8031 HR Zwolle. Of mail naar: smo.holtenbroek@c1000.nl Solliciteren kan ook via onze website: www.werkenbijC1000.nl Voor telefonische informatie over deze functie kun je terecht bij de heer Groeneveld, telefoonnummer: 038 - 426 83 10


dinsdag 26 juli 2011 • pagina 15

www.

P.A. VELDOVEN 9C • IJSSELMUIDEN

Naast Formido IJsselmuiden

tel: 038 - 333 50 62 Aanbiedingen geldig van 25 07 2011 t/m 06 08 2011

DISCOUNTPRIJS 2 stuks

15,00 OP ÉÉN ARTIKEL E NAAR KEUDZ ER UITGEZOND EN R GSA TIKEL AANBIEDIN

15%

KORTING

Naam: ....................................................................... Postcode: .................................................................. Plaats: ....................................................................... E-mail: .......................................................................

Ja, ik wil op de hoogte gehouden worden van de laatste Jumper aanbiedingen. Tegen inlevering van deze ingevulde waardebon ontvangt u 15% korting op een product naar keuze. Alleen geldig bij bovenstaande Jumper vestiging van 25 07 2011 t/m 06 08 2011. Uitgezonderd actie artikelen en blikvoer.

95% van de vlooien zit in de omgeving en niet op het dier! Beaphar Omgevingsspray tegen vlooien. Bus à 400 ml

Beaphar

vlooien anti-conceptie stopt de ontwikkeling van eitjes en larven waardoor er geen vlooien meer zullen uitkomen


Actie

DinsDag 26 juli 2011 • pagina 16

C1000 varkenshaas 500 gram

C1000 bieflappen

C1000 speklappen zonder zwoerd

7.

4.

34

C1000 handsinaasappelen NET à 2 KILO

2.99

1.

99

5. 6.

98

98

6.

74

diverse soorten

1.05

0.78

8.

99

0.

11.75 12.99 Hertog IJs

25% KORTING

PER STUK

0.

99

49

2. 2. 25

99

1.

Lovinkstraat 20 Kampen 038-3370610

ZATERDAG OPEN TOT 20.00 UUR

Dr. Damstraat 15 Kampen 038-3370390

ZATERDAG OPEN TOT 20.00 UUR

3.75

5.

25% KORTING

C1000 plakken kaasspecialiteiten

alle soorten pak 125 - 200 gram

1.

PER PAK

49

1. PER FLES

6.

00 99

2.22 1.

66

Per combinatie kan de prijs verschillen. Bij de kassa krijgt u 25% korting op de totaalprijs.

2

HALVE PRIJS

C1000 Versmarkt Voordeelmarkt

Joosten

Markeresplein 2 IJsselmuiden 038-3312728

ZATERDAG OPEN TOT 20.00 UUR

Week 30 • 2011, aanbiedingen geldig van maandag 25 juli t/m zaterdag 30 juli 2011 • Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden. Aanbiedingen niet bestemd voor grootverbruikers en/of wederverkopers • Slijterijaanbiedingen alleen geldig bij C1000 Kuiper

2.

Florijn Citroenbrandewijn 8.

7.

99

Bijvoorbeeld: 2 pakken mix voor groentesaus fijne tuin90 kruiden à 150 gram

1.

Per combinatie kan de prijs verschillen. Bij de kassa krijgt u 25% korting op de totaalprijs.

Schuytevaer jonge jenever fles 1 liter

9.

79

7.

99

HALVE PRIJS

2.90 2.

17

Spa Fruit of Spa Citron

3 ZAKKEN

50

2

e

Per combinatie kan de prijs verschillen. Bij de kassa krijgt u 25% korting op de totaalprijs.

alle varianten 2 pakken naar keuze

2.85

79

Bijvoorbeeld: 2 bakjes kip kerrie à 150 gram

Honig mixen

alle varianten 3 zakken à 175 of 200 gram naar keuze

fles 1 liter

alle varianten 2 bakjes à 150 gram naar keuze

8.40 9.16

Croky chips

e

C1000 ambachtelijke salades

VOORDEELPAK

Bij elke € 10,- aan boodschappen krijgt u tot 13 augustus 2011 één gratis zegel. Lever uw volle spaarkaart(en) met 30 zegels tot en met zaterdag 20 augustus 2011 in bij uw C1000 en ontvang uw TOTAL HappyFuel Card. U kunt de TOTAL HappyFuel Card tot en met 31 december 2011 verzilveren. Hierna vervalt het tegoed.

alle varianten 2 pakken à 1 liter naar keuze

99

Kuiper

1.68

Bijvoorbeeld: Goudse 48+ kaas jong belegen of jong belegen komijn stuk 500 gram 00

99

Er worden géén zegels verstrekt over de door de wet uitgesloten productgroepen (tabak, slijterijartikelen, geneesmiddelen, zuigelingenvoeding tot 1 jaar, beltegoed, strippenkaarten, waardebonnen, loten, postzegels, toegangskaarten), betaald en uit te keren statiegeld en emballage.

C1000 Versmarkt Voordeelmarkt C1000 Versmarkt Voordeelmarkt

Van Mierlo

29

soft of friendly OP=OP pak 16 of 24 rollen

Friesche Vlag Milk & Fruit

alle varianten bak 1 liter

1.

HEEL

Edet toiletpapier

PER KRAT OF SET

69

1. 2.

Bijvoorbeeld: zak 6 witte bollen

www.

C1000 Echte goudse kaas

wit of bruin

OP=OP krat 24 flesjes à 300 of 250 ml of set 12 blikken à 500 ml

m.u.v. boerenjongens en verdraaide vruchten

99

krenten, wit of tarwe zak 4 of 6 stuks

C1000 kids brood

Hertog Jan of Jupiler bier

500 gram

C1000 cantaloupe of galia meloen

4.

99

98

C1000 Sperziebonen

1.79

4.

KILO

99

C1000 bollen

rundvlees 500 gram

naturel of gekruid varkensvlees

Actie DinsDag 26 juli 2011 • pagina 17

www.

1.

42

2

e

HALVE PRIJS

Muier Schipperbitter Estaro rum

12.99

alle soorten 3 flessen of pakken à 1,5 liter naar keuze

3.

Per combinatie kan de prijs verschillen. Bij de kassa krijgt u 33,34% korting op de totaalprijs.

fles 1 liter

10.99 fles 0,7 liter

10.99

8.99

2+1 gratis

2.

Bijvoorbeeld: 3 flessen 24 Spa Citron à 1,5 liter

16

Puskin Black

fles 0,7 liter

9.99

Cafe Marakesk

9.99

7.99

fles 0,7 liter

8.49


dinsdag 26 juli 2011 • pagina 18

www.


DinsDag 26 juli 2011 • pagina 19

Dood wild een grote aantrekkingskracht uit op mensen. Uit die periode dateert dit schilderij. Het werd in 1842 door Johannes Esman geschilderd. Aan de voet van een boomstam liggen dode ganzen, een dode haas en een hoen. Een jachthoorn en een jachtgeweer vertellen het verdere droevige relaas. Op de achtergrond links is een bosrand te zien. Het geeft het schilderij onverwachts een opening, waardoor je niet helemaal gedwongen bent alleen maar naar het Jachtstilleven geschoten wild te kijken. Johannes Esman (1793-1847), olieverf op doek, Esman leerde tekenen 104 X 88 cm., 1842 en schilderen van zijn Collectie: Stedelijk Museum Kampen vader, die in Hilversum Hoewel stillevens zich tegenwoor- huis- en letterschilder was. Hij ontdig weer in een zekere mate van wikkelde een voorliefde voor het populariteit mogen verheugen, schilderen van stillevens, vooral denk maar aan de stillevens van met wild. Hij was daar zo goed in bijvoorbeeld Henk Helmantel, is het dat één van zijn ‘doodwild stillehier afgebeelde stilleven nu niet be- vens’ in 1837 door de Maatschappaald een schilderij dat je nog vaak pij Felix Meritis (Gelukkig door Verin een woonkamer tegenkomt. Het diensten) in Amsterdam met goud onderwerp spreekt veel mensen werd bekroond. niet meer aan of stuit hen zelfs tegen de borst: een schilderij met Het afgebeelde ‘Jachtstilleven’, maakt deel uit van de collectie van daarop de dode jachtbuit. Ten tijde van de Romantiek, de eer- het Stedelijk Museum Kampen. ste helft van de negentiende eeuw, dacht men daar anders over. Mensen gingen de natuur verheerlijken. Vooral de wildernis werd gewaardeerd omdat daar de natuur het meest puur zou zijn. De mystiek van leven en dood in de natuur oefende

opbergrek jumbo

25.42.99

+ 600 air miles

19.-

www.

Knip in Bregittenstraat KAMPEN - Wie vanaf de Ebbingestraat naar De Stadsbrug wil rijden kan dit binnenkort als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt niet meer doen door even snel de Plantsoenstraat door te steken. De gemeente ziet deze kortere route als ongewenst sluipverkeer en plaatst een afsluiting ter hoogte van de Bregittenstraat 5 om afsnijden te voorkomen. Wie de Stadsbrug vanaf de Ebbingestraat wil bereiken moet dit doen via de Engelenbergstraat. De maatregel is volgens verkeerswethouder Pieter Treep tot stand gekomen in ‘goed overleg’ met de bewoners. Zij konden kiezen uit drie locaties waar de knip geplaatst kon worden. De gekozen optie had het meeste draagvlak. Tegen de maatregel kunnen juli nog vijf weken zienswijzen en bezwaren worden ingediend, maar wethouder Treep verwacht dat dit niet gebeurt. “De bewoners staan achter deze oplossing”. Treep: “Dit besluit is een uitwerking die past in het Verkeers Circulatie Plan en de door de raad vastgestelde verkeersroutes, waarmee een volgende stap gezet wordt in de richting van een autoluwe binnenstad”.

Rode Kruis organiseert High Tea in Havenoord KAMPEN  Ter afsluiting van het seizoen hebben de vrijwilligers van het Rode Kruis een High Tea georganiseerd voor de dames van de handwerkgroep in Havenoord. Elke dinsdagochtend zijn 18 enthousiaste dames en vrijwilligsters van het Rode Kruis druk in de weer met handwerken. Zij doen dit in de socio-ruimte van Havenoord dat beschikbaar wordt gesteld door st. Welzijn Ouderen Kampen. Wekelijks maken zij kaarten, breien popjes, sjaals en er worden kleedjes en schorten geborduurd. zoen voor alle dames een High Tea georganiseerd. Na een uitgebreide voorbereiding stonden er uiteindelijk zelfgemaakte hapjes klaar voor iedereen. Zo was er koffie of thee met soesjes, minitompoezen en kleine koekjes. Daarna kregen de dames allerlei andere hapjes. Met de vakantie voor de deur leek het de vrijwilligsters erg leuk om het seizoen op een speciale manier af te sluiten. Daarvoor hebben zij op de laatste dinsdag van het sei-

Tussendoor werd er voorgelezen uit Gait-Jan en Annechien. Om 13.30 uur gingen de dames pas naar huis met nog een kleine attentie. Het nieuwe seizoen gaat op zes september van start.

Rijbewijs ingevorderd na gevaarlijk rijgedrag KAMPERVEEN – Op de Naaldeweg werd op zondagavond 24 juli met de laser een 25-jarige man uit de gemeente Oldebroek op snelheid gecontroleerd. Hij reed 87 km/h waar 60 is toegestaan. De politie zette de achtervolging in en gaf de man een stopteken. Hierop

reageerde de man niet. Buiten de bebouwde kom reed hij vervolgens 110 km/h waar 60 is toegestaan. Met deze snelheid haalde hij een fietser in op een weg die circa 5 meter breed is. De man zijn rijbewijs werd ingevorderd en er is procesverbaal tegen hem opgemaakt.

20% ko rting

op één artik el naar keuz e u it h e t h e le a s s o r ti m e n t

kortingsbon De korting geldt teg en inlevering van deze bon voor éé n artikel naar keuze uit het hele asso rtiment m.u.v. Baseline-artikelen. Voor overige actievoorw aarden zie praxis.nl/acties. Geldig 25 t/m 30 juli. Niet i.c.m. Air Miles korting en andere aanbiedingen.

opbergrek jumbo Staal. Met 5 planken van 8 mm dik spaanplaat. Draagvermogen 175 kg per plank. 180 x 92 x 46 cm

Praxis Kampen Reigerweg 5-7-9 | tel. 038 - 331 61 83


dinsdag 26 juli 2011 • pagina 20

www.

d v er r assen vo lledig v er b az en d vo o r d elig

op Kijk dagelijks te si eb w ze on voor de w w w.action.nl

100 NIEUWSTE ARTIKELEN UNI OF DESSIN

INSTELBARE

NAADLOOS

zware kwaliteit 150x200 cm ook als deken te gebruiken

diverse standen hoogte 105-140 cm Ø 35 cm

super elastisch polyester/elastan maten S/M of L/XL

Elders 5.95 6.95

KATOEN

VLOER DAMES VENTILATOR HEMDJE

3.59

KINDER SHIRT Betty Boop, Princess, Cars of Spiderman maten 92-140

Elders 3.95 5.95

KINDER

2.49

POPPEN BUGGY diverse dessins inklapbaar

Elders 7.95 8.95

40x50 CM

WAND PRENT

9.95 2.39 Elders 3.95 5.95

SNACK & FUN

UNI OF DECOR

pinda/ caramel 400 gram

A4 23-rings ook geschikt voor 2- en 4-rings lijn of ruit 80 vel

CANDY BARS

Elders 1.79 1.98

GLAS

4.59

1.19 0.69 JONGENS-MEISJES

TERRAS KAARS

Elders 0.99 1.39

MELKMEISJE

BODY LOTION

SNEAKER SOKKEN blijvend elastisch katoen/elastan uni of dessin maten 19-38

0.75

karnemelk hydraterend 400 ml

3.49

Elders 1.79 1.98

COLLEGE BLOK

Elders 1.29 1.98

diverse kleuren 50 branduren 8x8,5 cm

met lijst Cars, Princess, Justin Bieber of Pirates of the Caribbean

Elders 5.95 6.95

Elders 17.95 19.95

3 PA A R Elders 2.98 3.98

STREEPLOOS

1.59

GLAS REINIGER extra sterk 1 liter

0.85

Elders 0.99 1.29

0.69

Kijk op onze website voor meer informatie, openingstijden, onze nieuwsbrief en onze productfolder: WWW.ACTION.NL DALFSEN • Wilhelminastraat 25 DEDEMSVAART • Julianastraat 82 EMMELOORD • Zuiderkade 5a

GENEMUIDEN • Prinses Irenestraat 4 HEERDE • Soerelseweg 17 HEINO • Marktstraat 22

IJSSELMUIDEN • Groenendael 232 MEPPEL • Prinsenplein 15-19 NUNSPEET • Stationslaan 25

STAPHORST • Meesterweg 2a ZWOLLE • Vechtstraat 18-20 ZWOLLE • Assendorperstraat 64-76

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van zo. 24-07 t/m za. 30-07

FLEECE PLAID


dinsdag 26 juli 2011 • pagina 21

www.

Feestelijke opening projecten Dorpsplan ’s Heerenbroek ’S HEERENBROEK - In ’s-Heerenbroek zijn donderdag 21 juli drie projecten officieel opgeleverd en in gebruik genomen door gedeputeerde Theo Rietkerk van de Provincie Overijssel en wethouder Gerrit Jan Veldhoen van de gemeente Kampen.

Kampen •• Noordtzijstraat Noordtzijstraat 99 Kampen

174.000,€€ 174.000,€ 499.000 k.k.

TE KOOP KOOP Een huis moet Een huis moet goed TE KOOP Een huis moet voelen,voelen, sfeer sfeer en gezelleiggoed voelen, sfeer en gegegoed en heid zijn belangrijk voor u en zelligheid zijn belangrijk belangrijk zelligheid zijn u zoekt maar liefst slaapvoor en zoekt5maar maar voor uu en uu zoekt kamers? Bewonder dan Bedeze liefst slaapkamers? liefst 55 slaapkamers? Besuper 30-er jarensuper woning wonder dan deze deze 30 wonder dan super 30 met verassend veel ruimte. jaren woning woning met verrasverrasjaren Gelegen in de met kindvriendesend veel Zuid. ruimte. Gelegen send veel ruimte. Gelegen lijke wijk Goed onderin de kindvriendelijke kindvriendelijke wijk in de houden, dus helemaal wijk klaar Zuid. Goed onderhouden onderhouden Zuid. voor u!Goed met nieuwe nieuwe HR-ketel, HR-ketel, dus dus met helemaal klaar klaar voor voor u! u! helemaal 5) 5)1) 1)1) 5)

Het gaat om de veranderde inrichting van het plein bij de Kandelaar, het nieuwe Proemepad en de eerste herstelde hooiberg in het dorp. Bij alle projecten gaat het om onderdelen van het Dorpsontwikkelingsplan (DOP) van ’s-Heerenbroek. De uitvoering hiervan wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel, het Nationaal Landschap IJsseldelta en de gemeente Kampen, die de projecten ook financieel hebben ondersteund. Gedeputeerde Theo Rietkerk maakte die donderdag als verrassing officieel bekend dat de provincie Overijssel nog eens 50.000 euro beschikbaar zal stellen voor het realiseren van de laatste onderdelen uit het Dorpsplan van ’s-Heerenbroek. Door het planten van heggen en bomen en door de realisatie van ondergrondse afvalcontainers, heeft het plein van dorpshuis de Kandelaar een veel aantrekkelijker aanzicht gekregen. Ook is de toegang tot het gebouw aangepast. Verder is aan de zuidkant van de Kandelaar een terras aangelegd. Daarmee is opnieuw een belangrijk onderdeel uit het Dorpsontwikkelingsplan gerealiseerd. Dorp met hart “De kracht van Overijssel staat gelijk aan de kracht van de gemeenschap”’, zo vatte Theo Rietkerk zijn toespraak voor de feestelijke opening samen. En met die gemeenschapzin zit het wel goed in ’s- Heerenbroek. Zo werd in juli door bewoners de Dag van het Dorp georganiseerd wat heel goed verlopen is. “Dit is niet zomaar een dorp maar het heeft echt een hart”, vertelt Ineke Selles, die nu anderhalf jaar in ’s-Heerenbroek woont. Hiervoor werkte ze zeven jaar in Malawi en daarvoor woonde ze in Zwolle. De saamhorigheid die ze in Afrika meemaakte ziet ze ook weer terug in ’s-Heerenbroek waar de mensen elkaar nog kennen en helpen waar nodig is. Proemepad De opening van het Proemepad is ook onderdeel van het dorpsontwikelingsplan. Al langer bestond de wens voor de aanleg van een ommetje rond het dorp. Een eerste deel van dit ommetje is nu klaar. De naam refereert aan het vroegere Prumepad, dat pal achter de huizen aan de westkant van de Bisschopswetering langs liep. Vanaf dat pad vond de bevoorrading plaats met onder andere kolen. Het nieuwe Proemepad loopt door het boerenland en is moge-

lijk dankzij de medewerking van de families Van de Wetering en Koersen. Het startpunt is net buiten het dorp aan de Bisschopswetering (aan de kant van de polder). Dit punt is gemarkeerd met een klaphek en een bankje. Onderweg is een aantal bruggetjes met klaphekken gerealiseerd. Het eindpunt is op dit moment de Zwolseweg, ter hoogte de Schoolsteeg. Het is een wens om het laatste deel naar en vervolgens over de IJsseldijk ook nog te realiseren. Hooiberg Donderdag wordt ook de eerste gerestaureerde hooiberg opgeleverd bij de familie Bosch aan de Zwolseweg. In totaal worden de rieten daken van negen boerderijen en zeven hooibergen en schuren in de directe omgeving van ’s-Heerenbroek onder handen genomen. De provincie Overijssel heeft in het kader van de subsidieregeling voor cultureel erfgoed een bedrag van 73.000 euro beschikbaar gesteld. De provincie vindt het belangrijk dat in één gebied, tegelijkertijd meerdere restauraties worden uitgevoerd in een zogenoemde gebiedsgerichte, gebundelde aanpak. Daarmee wordt een impuls gegeven aan het behoud van de identiteit van dorpen en streken in de provincie Overijssel. Nationaal landschap IJsseldelta is de bakermat geweest voor deze aanpak van de provincie: al eerder werd namelijk in de Polder Mastenbroek met succes het project Streekeigen Huis uitgevoerd. Dorpsplannen De provincie Overijssel stimuleert en ondersteunt kleine kernen om samen met de inwoners Dorpsplannen te ontwikkelen. Deze plannen leveren een bijdrage aan de vitaliteit en leefbaarheid van dorpen. In het gebied van Nationaal Landschap IJsseldelta hebben de meeste kernen inmiddels zo’n plan gerealiseerd. Zo ook in ’s-Heerenbroek. Het eerste concrete resultaat daarvan werd in september vorig jaar al geopend: de compleet gerestaureerde doorrijdschuur van de voormalige herberg “De Kroon”, waarin een mini-museum is ondergebracht. De eerste tentoonstelling was in de afgelopen maanden gewijd aan wijlen weerman Jan Pellleboer, die in ’s-Heerenbroek werd geboren. Op de deur van de doorrijschuur publiceerde hij zijn eerste weerberichten.

Leerplichtambtenaren gemeente Kampen controleren op luxeverzuim KAMPEN - Nu de zomervakantie voor de deur staat, hebben de leerplichtambtenaren op 21 en 22 juli op de basisscholen in de gemeente Kampen (ook op de scholen in de buitengebieden) weer gecontroleerd op luxeverzuim. Luxeverzuim is een overtreding van de Leerplichtwet. Hieronder wordt verstaan, dat een leerling direct voor en/of na een schoolvakantie niet aanwezig is op school, omdat ouders besluiten om eerder of langer op vakantie te gaan buiten de reguliere schoolvakanties. Dit is alleen bij uitzondering toegestaan wanneer hiervoor toestemming is verkregen van de schooldirecteur of van de leerplichtambtenaar. Helaas is controle nog steeds noodzakelijk, aangezien er toch iedere

keer een aantal overtreders zijn. De directies van de scholen hebben ouders al eerder via de nieuwsbrieven van de scholen gewaarschuwd dat luxeverzuim niet toegestaan is. Eén dag eerder of langer op vakantie kan dus al tot gevolg hebben dat de ouders een proces-verbaal van de leerplichtambtenaar krijgen. Kortom: op vakantie gaan buiten de gewone schoolvakanties zonder toestemming is niet toegestaan. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Kampen •• Sint Sint Nicolaasdijk Nicolaasdijk 106 106 Kampen

1) )1 1)

2)2) 2)

499.000 k.k. €€ 499.000 k.k. € 499.000 k.k.

TE KOOP woning voor wie KOOPVrijstaande Te koop koop vrijstaande vrijstaande woning TE Te woning uitermate geschikt om wonen wonen enwaarderen. werken te te rust, ruimte en privacy kanen uitermate geschikt om werken combineren. Deze dijkwoning dijkwoning heeft een een prachDeze dijkwoning heeft heeft een prachtige combineren. Deze prachtige royale royale tuin met met carport, carport, eeneen zonneterras, tige tuin met een zonneterras, royale tuin carport, zonneen een een inpandige inpandige garage. en garage. terras, en een inpandige garage. 44 ))

1) 1)

3) 3)

MAAR LIEFST LIEFST 66 SLAAPKAMERS SLAAPKAMERS TE TE REALISEREN! REALISEREN! MAAR

Kampen• Vloeddijk De Scheerling Scheerling 165 Kampen •• De Kampen 147 165

119.000 k.k. k.k. €€ € 119.000 230.000,k.k. TE KOOP KOOP Starters Starters opgelet!! opgelet!! Deze Deze is is voor voor jullie. jullie. Een Een prachtige prachtige woning woning TE gelegen op op de de 5e 5e woonlaag woonlaag in in appartementen appartementen complex complex de de Scheerling. Scheerling. gelegen Mooi uitzicht uitzicht en en op op loopafstand loopafstand van van het het winkelcentrum winkelcentrum en en sport sport Mooi gelegenheden. De De gezellige gezellige binnenstad binnenstad van van Kampen Kampen is is overigens overigens op op gelegenheden. enkele fi fietsminuten etsminuten afstand. afstand. Nieuwsgierig? Nieuwsgierig? Kom Kom dan dan gewoon gewoon even even enkele kijken en en profi profiteer teer van van de de gunstige gunstige prijs. prijs. kijken

LOCATIE, LOCATIE! Dat is toch het belangrijkste voor een historisch renovatie pand? Kom deze ruwe diamant eens bewonderen en laat je verleiden door de mogelijkheden. 5)

1)

1)

1)

2)


dinsdag 26 juli 2011 • pagina 22

www.

KOM BINNEN VOOR MEER AANBOD KOM BINNEN VOOR MEER AANBOD KOM BINNEN VOOR MEER AANBOD ID HE

JK ! LI ING E G N MO W O L I N E e Beltweg 8 Kampen RUKampen IN EIG 3 Ebbingestraat 10

SENIORENAPPARTEMENT JOUW APPARTEMENT! MET PARKZICHT!

Kampen Kampen Brummelkampstraat Akelei 41

11

OP DEHOEK! HOEK MET VRIJ ZICHT... OP DE

Kampen Kampen Cath.Gillesstraat Ariohof 1

2

NET EEN GOEDE DAT BEETJE START! EXTRA!

Een keurig aanvan deKampen Beltweg. Deze sfeervolle jarengoed 30 hoekwoning kijkt schuin op Aan de rand appartement van het Stadspark ligtGeschikt het appar...daar staat deze onderhouden woning! om alleen te wonen of lekker z’n tweetjes.zijn duseende groenstrook. De semi open keuken is modern en tementencomplex “ Campen “. Demet appartementen In kindvriendelijke woonwijk CellesbroekZo goed als nieuwe moderne keuken voorzien licht van kleur en voorzien van inbouwapparatuur. Op danig ingericht dat er op latere leeftijd prettig gewoond kan Middenwetering en op steenworp afstand van worden. De woonkamer van appartement is “verwend” van inbouwapparatuur enhet dito strakke badkamer. de beganesportgelegenheden grond is tevens de lichte die scholen, en badkamer uitvalswegen. met prachtig uitzicht op het stadspark. De keuken is licht Mooie tegelvloer in de woonkamer. De woonkamer voorzien is van ligbad en wastafelmeubel. De eerste De woning is voorzien van 4 slaapkamers en ingericht. aanwezige slaapkamer is royaal te noemen, heeft vrij De uitzicht. Het appartement is voorzien van verdieping 3 slaapkamers waarvanis2 een met inbiedt veel heeft ruimte. Achter de woning maar liefst 13 m2. Het balkon ligt op het Zuidwesten. De airconditioning. Maar liefst 3 slaapkamers en een bouwkast. Op deop 2e het verdieping is de mogelijkheid om verzorgde tuin Noordwesten. Niet verder boodschappen zijn lopend te doen en een wandeling naar balkon. Alles in KAMPEN deKAMPEN buurt, winkels enHofstraat binnenstad. Dit een 4e slaapkamer realiseren. Kortom71-1 een heerlijk KAMPEN 22 Bumastraat 13 de winkelpromenade is echtBuiten niet Dorpstraat ver. Kortom een heerlijk zoeken dus, ditKAMPEN is te ‘m! 43 Burgwal is je kans! Grijpop hem... leefhuis met voldoende toekomstperspectief! leefappartement een prachtplekje in Kampen. DAT IS MOOI STARTEN! RESIDEREN AAN DE GRACHT! 1 PLEK: ONDERNEMEN EN WONEN UNIEKE KANS: WONEN EN Erg leuke woning met tuintje in de Prachtig herenhuis in het ONDER centrum. Liggend k.k. VRAAGPRIJS VRAAGPRIJS €dit159.000,159.000 k.k. VRAAGPRIJS VRAAGPRIJS € € 192.000,179.000 k.k. k.k. Waar vind € je nog? Aan de rand vanbinnenstad. de Greente PRAKTIJKRUIMTE 1 DAK. De binnenzijde is mooi afgewerkt met een aan DE gracht van Kampen. De woning biedt staat een grote vrijstaande nieuwbouwwoning Keurige vrijstaande woning biedt tal van mogelijklichte moderne Via keuken uit 2007. Deuknusse u veel leefruimte en is op alle fronten strak type “boerderij”. de oprijlaan kunt naar de heden voor eigen praktijk aan huis: aparte entree woonkamer heeft een nostalgische hoge afgewerkt. Op de b.g.g. huisvest de zeer ruime achterzijde waar u een bedrijf kunt vestigen. De en voorzien van als wachtkamer, separaat e raampartij. De 1e verdieping heeft een royale garage, ideaal hobbyruimte. De 1toilet en en 2e grote garage c.q. loods biedt ruimte voor kantoor praktijkruimte methet keukenblok. De woning zelf slaapkamer met inbouwbed en een ruime verd. omvatten luxe woongedeelte. Het en opslag. Heerlijke ruime en de is voorzien van een ruime woonkamer en badkamer met douche uittuin 2007. Degrote CV ketel is enorme dakterras op delichte 1e verd. is fraai aancomplete woning maken het toteigenlijk een unieke open keuken, maar liefstWONEN 6 slaapkamers ruime ook pas vervangen. Kortom kanplek je er gelegd. Kortom RUIM in eenen woning omin! te Kom wonen en werken. zo gewoon eens keertje kijken ..... achtertuin. Echt een die HELEMAAL AF bezoekje is en datwaard! hartje binnenstad!

1. Fraaie hoekwoning 2. Leuke en gezellige wijk

Aan de Ariohof staat deze speelse 2 onder 1 kap woning om te wonen. 3. De binnenstad, winkels en scholen met garage. De garage is inpandig bereikbaar. De woning lekker dichtbij. Drie goeie redenen om de woning heeft een royale woonkamer met openslaande deuren eens een keertje te bekijken. De woonkamer met naar de tuin en een lichte open keuken. Lichte badkamer, 3 open keuken is licht en ruim. Op de 1e verdieping slaapkamers en ruime zolder met de mogelijkheid tot een maar liefst 3 slaapkamers en een badkamer. De tuin 4e slaapkamer. De gunstige ligging in de luwte van het hof biedt gelegenheid tot vele relaxte zomeravonden en de speeltuinen in de buurt maken deze woning tot de BBQ-en. Door de gunstige prijs is deze woning KAMPEN perfecte familie woning met speels uiterlijk. Kortom KAMPEN F. Hendrikstraat 11 plaatje voor starters haalbaar. van een familiewoning met net dat beetje extra!

KOM BINNEN VOOR MEER AANBOD Sterrekroos 87

Kampen Kampen Cath.Gillesstraat De Omloop 24

35

MET KOPAAN WONEN EN SCHOUDERS DE IJSSEL!

De ruime tussenwoning aan de Catharina Gillesstraat Deze perfect afgewerkte halfvrijstaande woning staat 35 komt met kop en schouders boven de concurrentie op prachtige pleknl. in als Kampen molen uit. een De woning heeft enigenabij in dede wijk eend’Olde tweede Zwarver. Vanuit woonkamer, die op verdieping. De de tweede verdieping is de meteerste vasteverdietrap beping gelegen is, heeft u een uitzicht over de reikbaar. Hierdoor is er eenfenomenaal ruime overloop gecreëerd rivier de IJssel. De modern vormgegeven is van met een vaste kap en maar liefst 2 extrakeuken slaapkamers. alle gemakkenbadkamer voorzien. Op grond vindt u nog De moderne opde debegane 1e verdieping, de ruime een extra, uitgebreide woonkeuken, zodat u ook vanuit de keuken voorzien van lichte inrichting en de ruime KAMPEN IJSSELMUIDEN Frieseweg 17 woonkamer maakt van deze woning eenunieke volwaardige tuin alles dichtbij voor handen heeft. Deze woning familiewoning. Kom gewoon eens binnen kijken... is zeker een bezichtiging waard!

Hofstraat 68

DAT IS RUIM WONEN! EEN PRACHTIG MONUMENTJE! €€AANBOD 249.500,132.500 k.k. k.k. €€469.000,159.000 k.k. k.k. KOM BINNEN VOOR MEER

VRAAGPRIJS VRAAGPRIJS € k.k. € 129.000,425.000,k.k.

Kampen KampenEmmeloordstraat Cruquiusstraat 16 22 GROEN ENZO... PUNTEN OP DE I

VRAAGPRIJS VRAAGPRIJS

€ k.k. € 365.000,309.000,k.k.

Kampen Kampen H. van Lorentzstraat Viandenstraat 8

45

HANDIGE KOPER GEZOCHT PERSPECTIEF!?

Deze woning in de gezellige wijk Zuid is op zoek Deze eengezinswoning staat inin een ruim opgzette naar royale een handig iemand. Graag het bezit van buurt. Verschillende scholen en winkels op loopafstand. twee rechterhanden. De woning iszijn perfect gelegen; De op bepaalde punten modernisatie eenwoning mooi heeft parknog metwel waterpartij vindt u aan de nodig, maar de de ruimte is ideaal. Een ruime woonkamerzoals met overkant van straat. Diverse voorzieningen, open haard. Een dichte keuken je dmv een verbouwing een supermarkt, scholen endie een speeltuin zijn op KAMPEN Kamille 15 Okmastraat 19 KAMPEN Lehmkuhlstraat 12 ook een openafstand. variant kunt maken. Drie ruime slaapkamers steenworp Deeen afwerking van woning laten we aan uom over, en badkamer. Ende totAF! slot een heerlijke leeftuin lekker HELEMAAL WONING MET POTENTIE dan kunt u eindwoning het geheel naar eigen smaak en Goed onderhouden, inuw Amsterdamse stijl gete kunnen genieten van een zomerse dag. Kortom Deze met leuke details uit deeen jaren ‘30 inzichtbouwde indelen. tussenwoning op eenteprachtig woning met perspectief! heeft potentie om uw droomhuis worden.plekje Het in de wat wijkaandacht "Zuid". Centraal maar toch goed onderhouden geheel die veel ruimte heeft daarom geen last van doorgaand verkeer. heeft nodig watgelegen, betreft afwerking, VRAAGPRIJS VRAAGPRIJS VRAAGPRIJS €€174.500,145.000 k.k. k.k. € 172.500 k.k. VRAAGPRIJS 149.000,k.k. in een rustige straat, dichtbij diverse voorz., biedt. Het€ is gelegen tegenover de tuinen De achtertuin grenst aan een groenstrook metvan alle bouwtechnisch is het prima voor elkaar. Vanuit zoals winkels, scholen en speelvoorzieningen. een verzorgingstehuis en voorzien van een vrijheid van dien. Binnen is er meer dan voldoende woonkamer heerlijk vrij zicht. Scholen en Ook het gezellige centrum van Kampen is vrijstaande stenen garage en 6 slaapkamers. ruimte. De badkamer is wat gedateerd, dus u speelgelegenheid zijnheeft nabij.zelfs Supermarkt, bakker dichtbij. De woning een werkkamer Een prachtwoning op een prachtplek. wilt deze misschien vervangen. Wij hebben de en slager op steenworp afstand. 3 slaapkamers op de b.g.g. en is verder voorzien van een ro-en vraagprijs hiervoor aangepast. ruimebadkamer (berg)zolder met mogelijkheid voor 4e. yale met ligbad én vloerverwarming

Aan de voor- en achterzijde van de Cruquiusstraat is het Veel een heeft garage én een grote 4 groen.ruimte, De woning namelijk uitzicht opschuur, een ruime slaapkamers, hetfraai is eraangelegde allemaal. De achtertuin bijna groenstrook en de ruime achtertuinisbiedt 10 enaanzicht. op het Westen Er moet ookmeter een frisdiep groen De entreegelegen. geeft toegang tot de nog het één enenander gemoderniseerd worden, lichtewel doorzonkamer de dichte moderne keuken. De 1e maar dan huisvest kunt u er wel helemaal paleisje verdieping 3 slaapkamers enuw eeneigen badkamer met 22 KAMPEN KAMPEN H.Viandenstraat van maken. douche en wastafel. Met een vlizotrap is de ruime bergzolder te bereiken. Alle voorzieningen zijn in de buurt; bushalte, TERUG NAAR DE JAREN '30 ! NET DAT BEETJE MEER… winkels, scholen maar straksKom ookelementen het treinstation. Hier gazorg je Alle authentieke met Meer ruimte? kijken naarzijn deze 2-1 kap je op je plek voelen. bewaard gebleven in deze woning. is een woning met garage aan het eind van deHet straat en

Verhuizen is wél mogelijk: overdrachtsbelasting nog maar 2%

GEZELLIG WONEN IN DE ORANJEWIJK

Deze leuke tussenwoning aan de Frederik VRAAGPRIJS VRAAGPRIJS Heerlijk leefhuis met ruime, lichte woonkamer Hendrikstraat goed onderhouden. Hetserre is met parketvloerisen uitgebouwd door lichte voorzien van woontafel een moderne badkamer en is voor bv grote of zitruimte. Zomers keuken deze net dat beetjedeur extra het in dewat serre fijn woning vertoeven met opensl. geeft ten opzichte van de rest. Ook zijn er naar tuin. Open keuken kijkt uit op voortuin. Op 3 slaapkamers op de eerste verdieping en de 1e en 2e verd. extra ruime badkamer en 4 ruime zolder is te bereiken via een vaste trap. Kom slaapkamers. De carport voor biedt ruimte voor uw gewoon een keertje binnenkijken. auto. Ervaar de LEEFruimte!

VRAAGPRIJS VRAAGPRIJS

€ k.k. € 155.000,209.000,k.k.

LANDELIJK WONEN

Het echtegerenoveerde landelijke enbinnenstadswoning vrije leven en toch VRAAGPRIJS VRAAGPRIJS Prachtig met dichtbij de stadvoorgevel. wonen! Rondom uw huis zijn karakteristieke Ook de binnenzijde weilanden, boerenweggetjes. mag er zijn. water Op de en begane grond is er eenDeze ruime vrijst. woning is en voorzien vanbadkamer. maar liefst sl.k, masterbedroom een lichte Op5 de waarvan 2 op de b.g.g. Er is een vrijstaande 1e verdieping bevindt zich de ruime woonkamer houten garage en bijkeuken. De woning staat voorzien van grote raampartij en de open keuken, op een heel ruim perceel van bijna 1400m2 en grenzend . De zolder deerbij er is zelfs aan noghet de balkon mogelijkheid eenheeft weitje mogelijkheid tot een extra kamer. te kopen. Unieke kans om vrij te wonen!

VRAAGPRIJS VRAAGPRIJS

Kampen Kampen Plataanstraat Lorentzstraat13 8 PERSPECTIEF!? ERVAAR EEN LEVEN LANG WONEN!

Deze royale eengezinswoning staat in een ruim In de ruim opgezette groene wijk “Bovenbroek” deze opgezette buurt. Verschillende scholenstaat en winhalfvrijstaande villa met stenenDe garage. De woning kels zijn op loopafstand. woning heeftheeft nogeen wel royale entree metpunten vide. Demodernisatie woonkamer heeftnodig, een prachtig op bepaalde maar de ruimte ideaal. ruime woonkamer uitzicht op deistuin. Op deEen begane grond bevindt zich met tevens open haard. Een dichte keuken die je dmv een studeerkamer, een slaapkamer en badkamer. De 1e KAMPEN Plataanstraat 1een KAMPEN Spaarbankstraat 32 verbouwing ook een open variant kunt maken. verdieping huisvest 2 slaapkamers, 2e badkamer en een Drie ruime slaapkamers en een badkamer. En tot MOOI AAN hobbyruimte. Kortom een woning met perspectief voor een PRACHT ZICHT slot eenWONEN heerlijke leeftuin om lekker te kunnen geDE SPAARBANKSTRAAT leven lang heerlijk Als een schilderij... zo uniek is de plek van deze nieten van een wonen! zomerse dag. Kortom een woning Kom gerustwoning. even deze woning bekijken. Lichte met perspectief! vrijstaande Aan de rand van het prachtige badkamer gebouwd in 2000, moderne keuken park in de wijk Zuid Bovenbroek staat het te VRAAGPRIJS VRAAGPRIJS €€Combi 375.000,174.500 k.k. k.k. en grote woonkamer. CV-ketel uit 2003. pronken. Om u heen alleen maar groen, water en Wat wil je nog meer? Als klap op de vuurpijl mooiede perkjes. Deook woning vv 2prachtige slaapkamers én heeft woning nogiseen voorbadkamer de begane grond en 3 slaapkamers gevel. Watop houd je nog tegen? op de 1e verdieping. Wij laten u graag genieten van het uitzicht tijdens de bezichtiging.

k.k. VRAAGPRIJS VRAAGPRIJS VRAAGPRIJS € k.kk.k. . VRAAGPRIJS € k.k. € 389.000,235.000,k.k. € 215.000,159.000,€ 124.500,425.000,k.k. Het kabinet heeft de overdrachtsbelasting verlaagd van 6% naar 2%. Dit bespaart uVRAAGPRIJS al VRAAGPRIJS snel vele € duizenden euro’s, waardoor die ene woning nu net wél bereikbaar is.

€ k.kk.k. . € 449.000,168.000,-

Kampen kampenSterrekroos Waterkers 13 29 MET CARPORT! RUIMTE!

Fraaie tussenwoning op Cellesbroek/Middenwetering Deze heerlijk royale biedtwoonkamer zowel in als buiten met carport. Ruimewoning Z-vormige met uitde woning ruimte. Doordat erkeuken in het verleden een zicht op deextra achtertuin. De lichte is gesitueerd naastgelegen perceel is erbevinden een bijzonder aan de voorzijde. Opisdebijgetrokken 1e verdieping ruime ontstaan. Debadkamer royale woonkamer is zich 2achtertuin slaapkamers en een met douche, uitgebouwd en is voorzien van een107 lichtkoepel. Verder KAMPEN toilet en wastafelmeubel. De ruime langwerpige tuin Rolklaver KAMPEN Zilverschoon 72 heeft de woning maar liefstde 4 slaapkamers ruime met houten chalet biedt gelegenheiden toteen heerlijke RUIM WONEN DeGEWOON aangebouwde stenen garage geeft deze zomerse avondjes buiten vertoeven. De carport geeft JE badkamer. WILT ER WONEN! Wonen aan de eens Zilverschoon in Kampen staat netafgewerkte dat nog stukje extra ruimte voor o.a. de auto. woning eenflexibele extra pluspunt. Keurig hoekwoning met garage. Keuken Wij nodigen uinrichting uitprettige voor een voor wonen inwoning een Kom deze bekijken! (2009) heeft lichte enkindvriendelijke vvbezichtiging. inbouwapparatuur. woonwijk. woning heeft beneden ruime Grote lichteDe woonkamer vv laminaat met een v-groef kijkt VRAAGPRIJS VRAAGPRIJS € € 224.500,174.500 k.k. leefruimte en lichte open keuken. Op de k.k. uit op tuin. Bovenverd. met 3 royale slaapkamers e 1 verdieping bevinden zich 3 ruime slaapkaen moderne recente badkamer vv designradiator, mers en op de zolder nog een 4e slaapkamer. vrijhangend toilet, wastafel en douchegelegenheid. De achtertuin is op het ZuidWesten gelegen Zolder 1 slaapkamer en veel dus dathuisvest betekent dat u heerlijk kuntbergruimte. genieten Eenhet woning voor als je net iets meer van zonnetje. Kom gerust eenswilt. kijken!

VRAAGPRIJS VRAAGPRIJS € k.k. € 199.500,225.000,k.k.

W I J A DV I S E R E N E E N H Y P OT H E E K D I E VO O R U W E R K T

Eerder al werd de hypotheekgrens van de Nationale Hypotheek Garantie verhoogd van € 265.000,- naar € 350.000,- inclusief kosten koper. Door deze garantie weet de bank zeker dat het haar geld terugkrijgt en daardoor minder risico loopt. Dit wordt vertaald in een lagere hypotheekrente. Door deze maatregelen is er een zeer vriendelijk koopklimaat ontstaan voor mensen die op zoek zijn naar een woning.

Ik nodig uit voor een open en enprofiteer helder over een Kom kijken bij 1 vanubovenstaande woningen vanadviesgesprek deze gunstige omstandigheden. hypotheek waar u zich prettig bij voelt. Hij is goed, betaalbaar en scherp. Kortom een hypotheek die werkt voor u in plaats van dat u werkt voor de hypotheek.

Was getekend, Bram van Os, Hypotheekadviseur

Vo o r a l n u

is het belangrijk om 1 aanspreekpunt te hebben als het gaat om de aan- en verkoop van uw huis, de

hypotheek, verzekeringen en uw financiële horizon. Met onze intentie, kennis en ervaring mag u het vertrouwen hebben dat uw wensen en verwachtingen door de juiste mensen op een open en eerlijke manier worden waargemaakt.

Burgwal 29 Kampen Burgwal 29 Kampen

Burgwal 29 Kampen

Burgwal Kampen Burgwal 2929 Kampen


dinsdag 26 juli 2011 • pagina 23

www.

Woning verkopen? Berg Makelaardij, een vertrouwd adres!

Berg Makelaardij wenst Reflex veel succes in de A-League!

Onze selectie: NI

EU

Burg. Visserweg 19 - IJsselmuiden

W

!

Mooie 2–onder–1 kapwoning met een royale achtertuin en aangebouwde stenen garage. Deze 2–onder–1 kapwoning aan de Burg. Visserweg 19 ligt in de ‘’oude kern’’ van IJsselmuiden. Kindvriendelijke woonwijk met in de nabije omgeving voorzieningen als speeltuinen, winkels (Markeresplein), scholen en medisch centrum.

Goed onderhouden hoekwoning met vrijstaande stenen berging, achtertuin op het zuiden met achterom en 4 slaapkamers. De woning verkeert in zeer goede staat! Deze mooie hoekwoning ligt in de wijk ‘Hagenbroek’’ te Kampen een kindvriendelijke woonwijk, op korte afstand van voorzieningen als winkels en scholen.

Begane grond: entree, meterkast, toilet met fontein, trapopgang naar 1e verdieping, ruime slaapkamer, woonkamer, woonkeuken v.v. diverse inbouwapparatuur en toegang tot de tuin. 1e verdieping: overloop geeft toegang tot 4 slaapkamers en tot de badkamer, welke voorzien is van ligbad, douche, wastafel en radiator. 2e verdieping: zolderverdieping, te bereiken middels vlizotrap. Tuin: mooie royale achtertuin (ca. 200 m2), met houten schuurtje met veranda, gelegen op het noorden. Tuin is te bereiken via de keuken en achterom! Garage: aangebouwde stenen garage met carport.

Begane grond: entree/hal, toilet met fontein, meterkast, trapopgang en toegang tot de L-vormige woonkamer, welke doorgang geeft naar de tuin. Half open hoekopgestelde keuken welke is v.v. diverse inbouwapparatuur. 1e verdieping: ruime overloop met toegang tot 3 slaapkamers. Badkamer met ligbad, wastafel, douchehoek en toilet. Vaste trap naar de 2e verdieping. 2e verdieping: overloop met bergruimte, CV- opstelling (2006) en aansluiting voor wasmachine en droger. Toegang tot een mooi afgewerkte slaapkamer met knieschotten en dakraam. Tuin: mooi aangelegde achtertuin met terras, achterom en vrijstaande stenen berging, gelegen op het zuiden.

VRAAGPRIJS € 264.000,- K.K. BOUWJAAR: 1975 PERCEELOPPERVLAKTE: 401 M2 INHOUD: CA. 420 M3

Dorpsweg 48 - IJsselmuiden

Oudendijk 15 - IJsselmuiden

Sfeervolle, karakteristieke en riante ‘vrijstaande’ woning, met vele authentieke elementen, voorzien van 3 slaapkamers en vrijstaande houten berging, het geheel is gelegen is in de kern van IJsselmuiden en is perfect onderhouden.

Op één van de mooiste locaties van IJsselmuiden ligt deze twee-onder-één-kap woning. Om de entree van de woning te bereiken dient men ten eerste door een prachtige aangelegde voortuin te wandelen. Deze omvangrijke voortuin is voorzien van een vijver, diverse terrassen en veel groenvoorziening.

Begane grond: entree/hal, meterkast, toilet met urinoir, kantoor/slaapkamer, de kelder, trapopgang. Toegang tot de sfeervolle, royale woonkamer welke is v.v. schouw met houtkachel, openslaande terrasdeuren en doorgang tot de half open, hoekopgestelde keuken met diverse inbouwapparatuur en doorloop naar de eetkamer welke weer toegang geeft tot de berging en het terras. 1e verdieping: overloop, 3 slaapkamers en badkamer, de badkamer is v.v. ligbad, douchecabine, dubbele wastafel en 2e toilet. Tuin: vanuit de keuken komt men in de tuin met direct achter het woonhuis een heerlijk terras, middels een stenen trapje is de rest van de tuin te bereiken, dit gedeelte van de tuin is voorzien van houten berging, sierbestrating en is gelegen op het zuidwesten.

Begane grond: entree, meterkast, trapkast, slaapkamer met ensuite badkamer welke is v.v. ligbad en wastafel. Woonkamer met gaskachel, trapopgang en een schitterend vrij uitzicht over de Koekoek. Gesloten woonkeuken is v.v. diverse inbouwapparatuur en geeft een prachtig uitzicht over de achtertuin. Vanuit de keuken is de bijkeuken te bereiken met toegang tot de tuin. 1e verdieping: overloop met welke toegang geeft tot 2 slaapkamers met bergruimte. Tuin: prachtige achtertuin van ca. 945 m2!! Tuin is rondom de woning gelegen met ontzettend veel ruimte achter de woning. Voormalig kippenhok is omgebouwd tot een heerlijke tuinhuisje, een tuin die enorm veel privacy geeft. Garage: zeer ruime garage, voorzien van schuifdeuren.

VRAAGPRIJS € 297.000,- K.K. BOUWJAAR: 1915 PERCEELOPPERVLAKTE: 191 M2 INHOUD: CA. 530 M3

NI

EU

Goudplevier 77 - IJsselmuiden

W

!

Goed onderhouden tussenwoning met aangebouwde serre en royale achtertuin op het oosten het geheel is gelegen in de kern van IJsselmuiden.

Begane grond: entree/hal, meterkast, toilet, doorgang naar de tuin en doorgang naar de woonkamer met laminaatvloer. Gesloten hoekopgestelde keuken welke is voorzien van diverse inbouwapparatuur. 1e verdieping: overloop met toegang tot de badkamer en 3 slaapkamers. Vanuit de overloop is er een vaste trap naar de tweede verdieping 2e verdieping: overloop met bergruimte, CV opstelling en wasmachine-aansluiting, toegang tot de 4e slaapkamer met dakraam en bergruimte. Tuin: mooi aangelegde tuin met sierbestrating en terras, tuin is gelegen op het zuiden en heeft een achterom! Tuin is 7 meter diep en 9 meter breed. Garage: ruime vrijstaande stenen garage achter op het perceel gelegen.

Begane grond: Entree/hal, toilet, meterkast/kelderkast, trapopgang naar verdieping, toegang tot woonkamer met serre, half open keuken met doorgang naar de bijkeuken. De tuin is te bereiken via achterom, de bijkeuken en vanuit de serre. 1e verdieping: overloop, badkamer met stoom/douchecabine, 2 slaapkamers, waarvan 1 zeer ruime slaapkamer (van 2 kamers, 1 kamer gemaakt) deze kamer geeft toegang tot het dakterras. 2e verdieping: overloop met toegang tot 3e slaapkamer met dakkapel knieschotten en bergruimte. Tuin: Ruime achtertuin (ca. 75 m2) gelegen op het oosten met achterom.

BOUWJAAR: 1987 PERCEELOPPERVLAKTE: 290 M2 INHOUD: CA. 218 M3

AA INNIE NG PRUW EP IJS! AS T

Grafhorsterweg 95 - Grafhorst Perfect onderhouden hoekwoning met ruime achtertuin. De woning is onder andere voorzien van open woonkeuken, woonkamer en aanbouw waar de badkamer is gesitueerd. Begane grond: entree/hal, toilet, trapkast, trapopgang, toegang tot de woonkeuken. Doorgang naar de woonkamer van ca. 18 m2. Vanuit de hal eveneens toegang tot de aanbouw met CV-opstelling en wasmachineaansluiting, badkamer met douchegelegenheid en wastafel achter in de aanbouw gesitueerd. 1e verdieping: overloop, 3 slaapkamers met bergruimte, waarvan 2 slaapkamers zijn voorzien van een dakkapel. Separate toilet, 2e verdieping in middels vlizotrap bereikbaar. 2e verdieping: ruime vliering, de vloer is gedeeltelijk dragend gemaakt. Tuin: achtertuin is gelegen op het oosten en is te bereiken via langszij en de aanbouw. De tuin is keurig aangelegd en biedt veel privacy ook doormiddel van de schuttingen die geplaatst zijn. Vrijstaande stenen berging op het perceel gelegen.

EU

!

BOUWJAAR: CA. 1990 PERCEELOPPERVLAKTE: 144 M2 INHOUD: CA. 320 M3

VRAAGPRIJS: OP AANVRAAG BOUWJAAR: 1954 PERCEELOPPERVLAKTE: CA. 2266 M2 INHOUD: CA. 365 M3

AA IN NG PR EP IJS AS T

VRAAGPRIJS € 186.000,- K.K. BOUWJAAR: 1965 PERCEELOPPERVLAKTE: 180 M2 WOONOPPERVLAK: CA. 144 M2 INHOUD: CA. 360 M3

Karekiet 7 - IJsselmuiden

! T H C O K ER

V VRAAGPRIJS € 170.000,- K.K. BOUWJAAR: 1948 PERCEELOPPERVLAKTE: 235 M2 INHOUD: CA. 260 M3

Burg. van Engelenweg 52b 8271 AT IJsselmuiden Tel. (038) 333 56 20 www.bergmakelaardij.nl

Bekijk ons volledige aanbod op www.bergmakelaardij.nl

W

VRAAGPRIJS € 210.000,- K.K.

Tichlerstraat 19 - IJsselmuiden

Op een mooie locatie gelegen, ruime 2-onder-1 kapwoning is zeer goed onderhouden en heeft een vrijstaande stenen garage, mooie tuin en achterom. Vrij uitzicht vanuit de woonkamer.

VRAAGPRIJS € 219.000,- K.K.

NI

Ida Gerhardtstraat 16 - Kampen


DINSDAG 26 JULI 2011 • PAGINA 24

www.

Puzzel mee Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden. De winnaar krijgt de waardebon thuisgestuurd.

Crypto

en maak kans op een

waardebon

Jan Nuyens Crypto brengt het ouderwetse puzzelplezier terug in De Brug. Een cryptogram is een puzzel die draait om creativiteit met taal. De puzzelaar moet op basis van een cryptische zin, of soms een enkel woord, raden welke oplossing in de vakjes hoort. De letters uit de gekleurde vakjes vormen samen een woord.

Jan Nuijens Crypto

Oplossingen onder vermelding van ‘Puzzel’ moeten uiterlijk maandag 09.00 uur binnen zijn. Stuur ze per post: BrugMedia Postbus 179 8260 AD Kampen of per mail: info@brugmedia.nl. Vergeet hierbij niet de eigen adresgegevens. De winnaar ontvangt een waardebon ter waarde van € 15,- van Slik Tuincentrum.

Kennisgeving Besluit Wet bodembescherming locatie Ambachtsstraat 3 te Kampen Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben een beschikking genomen op het evaluatieverslag van de uitgevoerde bodemsanering op bovengenoemde locatie. De locatie is kadastraal bekend als gemeente Kampen, sectie Q, nummer 234. Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben met het evaluatieverslag ingestemd. Deze beschikking ligt van 27 juli 2011 tot en met 6 september 2011 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis

SUPERSTUNT VAN VOERMAN

OLYMPUS VR-310 14.0 MEGAPIXELS

NU

129,-

10 x optische zoom 24-240 mm Werkt op accu

De winnaar van de vorige puzzel is Esther Ekkel uit Kampen. Oplossingen:5.kapbeen.8.giften.9.onan.10.gendarme.11.otto.12.daarachter.13.soliste.14.turners.16.hoogtepunt.17.emst.19.kolenhandelaars.23.bedrijfsleiders.vert:1.anagram.2.agendapunt.3.afvalhandelaren.4.zeemlee r.5.kunstfoto.6.pinpoging.7.expeditiechef.15.tuinsla.18.stress.20.oren.21.euro.22.erin.

Horizontaal: 5.Broodkar.(7) 8.Sleutelbewaarder.(6) 9.Er is wat loos in die stad.(4) 10.Zitplaats voor een onuitstaanbaar mens. (8) 11.Toeristische trekpleister.(4) 12.Studierooster.(10) 13.Gegokt en gewogen.(7) 14.Twee meisjes met mooi haar.(7) 16,Van een stel ontdoen in je vrije tijd.(10) 17.Brandende liefde.(4) 18.Kamermuziek.(15) 22.Looptijd.(15)

Verticaal: 1.Vergadering op kantoor .(7) 2.Verdonkeremanen.(10) 3.Trap op de gang..(8) 4.Smid.(15) 5.Waardig iemand.(9). 6.Mogelijkheid om te slapen.(9) 7.Verboden teraardebestelling aan het hof. (14) 15.Gelijke monniken gelijke kappen.(7) 17.Niet tegen kant.(6) 19.Nummertjes.(4) 20.Die gedachte komt nog voor de schets. (4) 21.Dappere jongen.(4)

Naam: ................................................................ telefoonnr: ..............................................................

van Kampen, Burg. Berghuisplein 1. De receptie is maandag, dinsdag en donderdag geopend van 8.30-17.00 uur, woensdag tot 19.00 uur en vrijdag tot 16.00 uur. De beschikking is tevens in te zien op internet: http://www. overijssel.nl/loket/bekendmakingen/. Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, kan binnen zes weken na verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Overijssel, team Juridische Zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle (telefoon 038 499 93 05), onder vermelding van de projectcode OV016608702.

Adres: .....................................................................................................................................................

Foto Voerman

Oudestraat 138 Kampen (t.o. stadshuis) Tel. 038 - 3313688 • www.fotovoerman.nl

Oplossing: ...................................................................................................................

Op zoek naar een Kennisgeving Besluit Wet bodembescherming Kwartierenweg ong. te Zwartsluis (Zwartewaterland) Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben een beschikking genomen op het evaluatieverslag van de uitgevoerde bodemsanering op bovengenoemde locatie. De locatie is kadastraal bekend als gemeente Zwartsluis, sectie D, sectienummer 2590, 3022, 3430 en 3939. Gedeputeerde Staten van Overijssel stemmen in met het evaluatieverslag. Deze beschikking ligt van 28 juli 2011 tot en met 7 september 2011 ter inzage bij de afdeling Algemene Zaken in het gemeentehuis, Telvorenstraat 2 te Zwartsluis. De beschikking is tevens in te zien op internet: http://www.overijssel.nl/loket/bekendmakingen/. Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, kan binnen zes weken na verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Overijssel, team Juridische Zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle (telefoon 038 499 93 05), onder vermelding van de projectcode OV189608331.

passende baan? Wij bieden vele mogelijkheden in diverse sectoren. 3-in-1 Dienstverlening is een personeelsvoorziener aan bedrijven in verschillende sectoren. Wij onder scheiden ons door het uitsluitend verhuren van ervaren personeel in de grond-, weg- en waterbouw, bouw en aanverwante sectoren. Onze waarden zijn dan ook betrouwbaar, accuraat en ervaren. Wij zijn voortdurend op zoek naar vakkundige mensen voor allerlei werkzaamheden, waaronder: -machinisten diverse machines, -tractorchauffeurs, -diverse bouwwerkzaamheden, -grondwerkers, -enz.

Bisschopswetering 81, 8293 PC Mastenbroek Tel. 038-385 12 10 Fax: 038-385 12 11 Gerard Flier: tel.06-249 107 60 Vlotbrugweg 3,1332 AE Almere email: gerard@3-in-1dienstverlening.nl


dinsdag 26 juli 2011 • pagina 25

www.

Gewijzigde openingstijden tijdens bouwvakperiode

30 juli t/m 22 augustus TE KOOP AANGEBODEN

In de bouwvak is ons bedrijf op maandag t/m vrijdag geopend van 09.00 t/m 15.00 uur en op zaterdag van 09.00 t/m 12.00 uur. Tijdens deze periode is de verkoopafdeling beperkt aanwezig.

Wij wensen u een prettige vakantie.

AUTOTECHNIEK TECHNIEK

UW GARAGE VOOR: • Reparatie en onderhoud alle merken • APK • Reparatie en onderhoud Airco TE KOOP AANGEBODEN • Onderhoud Caravans en Campers • Banden scherp geprijsd

Directie en medewerkers Autobedrijf Breman BV

Lucas Fokkert Tel: 06 - 30 01 30 14 b.g.g 038 - 477 18 34

Klaas Fuitestraat 41-45 Genemuiden Tel 038 - 385 47 50 info@autobreman.nl www.autobreman.nl

Verburgweg 4, 8061 PM, Hasselt/Genne

TE KOOP AANGEBODEN

AUTOSERVICE

BENZINE

HASSELT • verkoop nieuw/gebruikt • onderdelen • onderdelen service

(de meest gangbare merken op voorraad nieuw en gebruikt)

op en top rijplezier!

45

officiële microcardealer

Gewijzigde openingstijden tijdens de Bouwvakvakantie: 1 aug. t/m 19 aug. geopend van 08:00 u. tot 12:00 u. De gehele maand augustus op zaterdag gesloten.

- Nieuwe zuinige en stillere DCI Common rail motor - Enige brommobiel met standaard airbag - 45 km auto - Rijden met het AM rijbewijs

Audi 80 1.6 ........................................................1989 BMW 318 sedan Executive 18” lm velgen, airco ...........................................1999 Citroën C2 1.1 Seduction ..................................2006 Citroën C4 1.4 Berline Seduction......................2005 Citroën Xsara break 1.6, 16V.............................2001 Citroën Xsara 1.4 Berline ...................................1999 Citroën Xsara 1.4 5-drs., st.bekr., cv.................1998 Daihaitsu Aplause 1.6 16V st.............................1997 Daihatsu Cuore 5-drs, centr vergrendeling, st bekr, trekhaak ................................................2002 Deawoo Lanos 1.3 .............................................2001 Fiat Punto lm. Velgen, climaat cntrl...................2006 Hyundai Excel. ...................................................1995 Jaguar X-type 2.5 V6 automaat ........................2002 Kia Joice 2.0i 16V 7 pers...................................2000 Kia Joice 2.0 7-pers. MPV autom. ....................2000 Kia Carens 1.8 16V, st.bekr., lm velgen, enz. ...2001 Kia Picanto 1.0, 5-drs. ......................................2006 Maserati Bi Turbo...............................................1983 Nissan Primera 1.6 16V, airco, cv......................1997

Nissan Note 1.4, 22.000 km, climat ..................2006 Nissan Prairie 2.4E, 5 st., cv, st.bekr. ...............1995 Opel Agila 1.2 XEP airco ...................................2005 Opel Astra 1.6 16V Station, cv ..........................1998 Opel Astra 1.6 ....................................................1998 Opel Meriva 1.6 airco, mistlampen ...................2004 Opel Omega 2.5 V6, automaat, full options......2000 Opel Zafira 1.6 Elegance ...................................2001 Opel Vectra 1.6 XEL automaat ..........................1998 Opel Vectra 1.8 16V ...........................................1999 Opel Vectra C 1.8 cruise contr, airco ...............2003 Opel Vectra B 2.5 V6, climat, lm-velgen ...........1997 Peugeot 206 CC 1.6 16V...................................2001 Peugeot 206 2.0 16V GTi, airco, dikke JBL-installatie...........................................2001 Peugeot 306 Break 1.6 ......................................1997 Renault Megane 1.6 E, st. bekr. ........................1997 Renault Megane Scénic 1.6 16V, airco .............2001 Renault Laguna 1.8 16V ....................................2001 Seat Ibiza 1.4 16V Stella cv. elec. ramen ..........2001 Smart Micro Compact, cv, lm velgen, airco, grijs-zwart metallic .............................................2000

Toyota Yaris 1.0 16V VVTi..................................1999 VW Golf CL 55 kw .............................................1998 VW Golf 2.0 GT Variant, cv, lm velgen ..............1995 VW Golf Variant 1.6............................................2001 DIESEL

Citroën Xantia 2.0 HDi, airco .............................2002 Ford Focus 1.6 D, wagon .................................2005 Ford Mondeo 2.0 TDCi Wagon, titanium business 140 pk...................................2010 Peugeot 407 1.6 HDiF 16V ................................2005 Renault Megane Scenic 1.9 DCI, cruise contr, Climat cont....................................2003 Skoda Roomster 1.9 TDi, airco, navigatie ........2007 Skoda Octavia combi 140 pk 2.0 TDi, airco .....2006 VW Polo 1.9 SDi ................................................1999 LPG

Nissan Primera 1.8 G3-lpg, climat ....................2000 Renault Clio 1.6 lm-velgen ................................2000

Autobedrijf Nieuwbroek

Industrieweg 23 • 8061 RB Hasselt • Tel. 038 - 477 12 76 • www.autoservicehasselt.eu

KOEKOEKSWEG 15 - IJSSELMUIDEN - TELEFOON 038 - 331 65 59 Bezoek nu ook onze digitale showroom:

WWW.AUTOBEDRIJFNIEUWBROEK.NL

Autobedrijf Nieuwbroek

KOEKOEKSWEG 15 - IJSSELMUIDEN - TELEFOON 038 - 331 65 59 Bezoek nu ook onze digitale showroom:

WWW.AUTOBEDRIJFNIEUWBROEK.NL

Geluk komt vanzelf, je moet het alleen wel pakken

Autobedrijf Nieuwbroek

KOEKOEKSWEG 15 - IJSSELMUIDEN - TELEFOON 038 - 331 65 59 Bezoek nu ook onze digitale showroom:

WEGENBELASTING

VRIJ

WWW.AUTOBEDRIJFNIEUWBROEK.NL

Rij de nieuwe Hyundai i10 1.1i i-Drive Cool voor

2 jaar 0% rente.

€ 4.747,50

of € 2,75 per dag incl. airco *

Alleen bij Bert Wieten rijdt u nu al in een Hyundai i10 voor maar € 2,75 per dag. Bovendien betaalt u uw nieuwe Hyundai i10 pas over 2 jaar, rentevrij! Zo voordelig in een nieuwe en belastingvrije auto stappen met maar liefst 5 jaar garantie, dat lukt nooit meer.

en betaal de rest rentevrij over 2 jaar.

TM

Rij de nieuwe Hyundai i20 voor

€ 5.497,

50

Hyundai i10 Hyundai i20 Hyundai i30 Hyundai i30 CW

Rij de nieuwe Hyundai i30 voor

€ 7.247,50 en betaal de rest rentevrij over 2 jaar.

en betaal de rest rentevrij over 2 jaar.

Contante waarde van het goed

Aanbetaling/ inruil (50%)

Totale kredietbedrag

Maandelijks termijnbedrag

Debetrentevoet/jaarlijks kostenpercentage

Duur van de overeenkomst

Kredietvergoeding

Totaal te betalen bedrag

€ 7.995,00 € 10.995,00 € 14.495,00 € 15.245,00

€ 3.997,50 € 5.497,50 € 7.247,50 € 7.622,50

€ 3.997,50 € 5.497,50 € 7.247,50 € 7.622,50

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

24 24 24 24

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 3.997,50 € 5.497,50 € 7.247,50 € 7.622,50

www.hyundai.nl/bertwieten

Genoemde prijzen zijn incl. BTW en BPM en excl. kosten rijklaar maken, laktoeslag en verwijderingsbijdrage. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van standaarduitvoering. Afgebeelde Hyundai i30 CW heeft een meerprijs. Energielabel en wegenbelastingvrijstelling is afhankelijk van de verkrijgbare uitvoering. Actie is alleen geldig op de Hyundai i10, Hyundai i20, Hyundai i30 en Hyundai i30 CW en geldt op de consumentenprijs excl. opties, accessoires en overige kosten. Betaling 2e helft uiterlijk 2 jaar na registratiedatum. Geldt niet op actiemodellen. Voor de voorwaarden verwijzen wij naar de brochure. Druk- en zetfouten voorbehouden. Actie geldig met datum koopovereenkomst vanaf 15 april 2011 met een uiterste registratiedatum van 30 september 2011. Vraag uw dealer naar de voorwaarden.

Na 2 jaar kunt u gebruikmaken van het doorlopend krediet met een jaarlijks kostenpercentage van 5,9% (op basis van de huidige rentestand). Voor de voorwaarden verwijzen wij u naar de brochure. Genoemde prijzen zijn incl. BTW en BPM en excl. kosten rijklaar maken, laktoeslag en verwijderingsbijdrage. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van de standaarduitvoering. Dit aanbod betreft een uitgestelde betaling en doorlopend krediet van Hyundai Financial Services. Hyundai Financial Services bemiddelt in financiering van Alpha Credit Nederland (Vergunningnummer 12012518). Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Prijs- en rentewijzigingen voorbehouden. Prospectus verkrijgbaar via www.hyundai.nl. *Vraag naar de voorwaarden.

Gecombineerd brandstofverbruik: 3,7 - 6,9 (l/100 km) / 27 - 14,5 (km/l); CO2 - emissie: 98 - 162 (g/km). Uitstoot- en brandstofverbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG.

AUTOBEDRIJF BERT WIETEN BOEIERWEG 11, ZWOLLE, TELEFOON 038-4212128


dinsdag 26 juli 2011 • pagina 26

www.

VAKANTIEGELD VERDIENEN? BEZORG DE

VACATURES

KAMPEN Hanzewijk, 210 kranten, van 26 juli tot 5 sept., tel: 06 297 40 551

IJSSELMUIDEN 285 kranten, omgeving Trekvaart van 22 juli tot 13 augustus, tel. 038- 332 37 14 of 06 238 46 157 OF GEEF JE NAAM, ADRES EN TELEFOONNUMMER DOOR OP INFO@BRUGMEDIA.NL OF BEL 038 - 333 10 27.

weekenddiensten huisartsenpost, t.o. Sophiaziekenhuis), tel. 038-4556227. Na 23.00 uur alleen met recept! Dieren-Ambulance 24 uur per dag via tel. 06-22701040

Huisartsen Kampen / IJsselmuiden Wanneer u buiten de normale praktijktijden van uw huisarts met spoed een dokter nodig heeft, kunt u bellen met het speciale huisartsennummer tel. 0900-3336333. Dit geldt voor de volgende tijden en dagen: op werkdagen tussen ‘s middags 17.00 uur en ‘s morgens 8.00 uur. tijdens de weekeinden (vrijdagmiddag 17.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur), tijdens feestdagen

Verloskundigen Praktijk Kampen Wanneer de bevalling gaat beginnen of voor dringende vragen kunt u contact opnemen met de dienstdoende verloskundige, tel. 06-53109281. Wanneer de verbinding niet tot stand komt kunt u ons oproepen via de waarneemdienst te Zwolle, tel. 038-4603591. Welke verloskundige dienst heeft is terug te vinden op de poster in de wachtkamer of op www.verloskundigenkampen.nl

TANDARTS op 30 Juli van 09.00 - 09.30 uur, Tandheelkundig Zorgcentrum Kampen, Orkestlaan 150, 8265 RC KAMPEN, tel. 038-3336140 en op 31 juli van 12.00-12.30 uur, Tandheelkundig Zorgcentrum Kampen, Orkestlaan 150, 8265 RC KAMPEN, tel. 038-3336140. Voor zeer dringende gevallen buiten spreekuurtijden: tel. 06-53537743. Kijk voor meer informatie op www.tandartsinkampen.nl.

Wij zijn een jong, dynamisch en snel groeiend bedrijf, actief in de verkoop van bedrijfskleding, werkschoenen, hygiënemiddelen, PBM artikelen en het borduren en bedrukken van bedrijfskleding. Ter versterking van ons team zijn wij per direct op zoek naar:

Verkoper Buitendienst (fulltime) Hoofdactiviteiten:  Het opbouwen en onderhouden van contacten met bestaande en potentiële relaties.  Het aantrekken van nieuwe klanten.  Signaleren van de behoeften van de klant en deze vertalen naar oplossingen.  Calculeren, uitwerken en opvolgen van offerteaanvragen.  Mede verantwoordelijk voor het behalen van de commerciële doelstellingen en targets. Je profiel:     

Minimaal MBO werk- en denkniveau. Goede communicatieve vaardigheden. Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen functioneren. Resultaatgericht en ambitieus. Creatief, flexibel en klantgericht.

Wij bieden:     

Een zelfstandige, uitdagende, afwisselende en verantwoordelijke baan met ruimte voor initiatieven. Een prettige werkomgeving met een ongedwongen sfeer. Enthousiaste en gemotiveerde collega’s. Passende salariëring en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Doorgroeimogelijkheden.

Solliciteren: Mail naar info@hermandehaan.nl of stuur je brief en CV naar H.O. Herman de Haan, Puttenstraat 15, 8281 BP Genemuiden. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Herman de Haan 06 - 551 645 55. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Verloskundigen IJsselmuiden De dienstdoende verloskundige is bereikbaar via de mobiele telefoon 06-20002668, bij geen gehoor telefoonnummer 038-4603591. Voor vragen en het maken van afspraken is er telefonisch spreekuur van 13.00 uur tot 13.30 telefoonnummer 038-3324413.

Apotheek Ebbingepoort 1e Ebbingestraat 19 te Kampen, tel. 038-3312475. Geopend op vrijdag tot 19.00 uur en op zaterdag van 12.00-14.00 uur. Buiten deze uren kunt u terecht bij de apotheek, Dr. Stolteweg 17-19, Zwolle (naast de

Kijk voor een volledig overzicht van alle kerkdiensten op www.brugmedia.nl/kerk

BRINK COMPUTERS! UW WENS VERTALEN WIJ IN EEN OPLOSSING WAT VOOR COMPUTER U OOK HEEFT, WIJ KUNNEN U ALTIJD HELPEN

Wat kan Brink Computers voor u betekenen? Technische dienst

Online back-up

• Onderhoud • Back-ups • Installatie van software • Aanleg en het beheer van een netwerk • Upgrades • Technisch advies

Bestanden kwijt? Met onze Backup Online heeft u ze zo weer terug. Deze dienst zorgt ervoor dat u geen omkijken meer heeft naar het dagelijks veiligstellen van uw digitale gegevens.

Bouwen en onderhouden van uw website Uw laptopscherm vervangen - Goedkoopste in de omgeving! -

Uw laptopscherm kapot? Tijd om op zoek te gaan naar een nieuwe laptop. Of toch niet? Op onze website www.schermkapot.nl vindt u de schermen die wij op voorraad hebben.

Netwerk / systeembeheer

U wilt dat uw netwerkomgeving of computersystemen optimaal presteren. Omdat u thuis zonder zorgen wilt werken. Of omdat u en uw medewerkers graag snel en eff iciënt gebruikmaken van het bedrijfsnetwerk. Wij kunnen uw netwerkomgevingen op afstand bewaken.

Stabiele en veilige werkomgeving

Bij een operating system zoals Windows, dat goed werkt komt veel kijken. Wij helpen u hierbij. Met ons advies schaft u de systemen en pakketten aan die voor u het meest geschikt zijn. Daarnaast kunnen wij het onderhoud hiervan voor u verzorgen.

Op afstand uw problemen oplossen

Technische problemen; ze komen altijd op het verkeerde moment. Wij kunnen deze technische problemen gemakkelijk voor u oplossen. Met een speciaal programma nemen wij op afstand de besturing van uw computer over. We gaan op zoek naar het probleem en zorgen voor een oplossing. Simpel en snel. Terwijl u gewoon meekijkt!

iphone scherm vervangen als deze kapot is?

Een kapot beeldscherm maakt de iPhone nog niet compleet waardeloos! Meestal is een vervanging van uw defecte digitizer of LCD-scherm zeer goed mogelijk, waarna de iPhone weer jaren vooruit kan. Een nieuwe kopen is vele malen duurder! Meer informatie vind je op www.iphonescherm.nl.

ICT-producten huren

Wij verhuren diverse ICT-producten, zoals computers, laptops, beamers, plasmaschermen, printers, projectieschermen en randapparatuur. Of u deze apparatuur nu een dag nodig hebt of een half jaar; bij ons kunt u altijd terecht.

Meer weten?

Het is begrijpelijk als u nog vragen heeft. Of meer wilt weten over onze mogelijkheden. Neemt u dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!

Brink Computers, Dorpsweg 58 8271 BN IJsselmuiden, 038 - 75 074 74


dinsdag 26 juli 2011 • pagina 27

Gezellig & eigentijds sportcentrum ZONNEBANK KOST voor KAART jong & oud!

IN HET VOORJAAR:

WELLNESS CENTER BIEDT U VAKANTIE? DETijdens VOLGENDE de GROEPLESSEN AAN bouwvak

zijn wij Total geopend! - TOTAL EFFECT: Effect zijn

www.

OPENINGSTIJDEN VAN ZWEMBAD DE KRAGGE IN DE ZOMERVAKANTIE Tijdens de zomervakantie 2011 Van 25 juli t/m 4 September

In de Bouwvak week 31, 32 en 33 van 31 juli t/m 21 augustus gelden de volgende openingstijden

Zaterdag

11.00 uur

tot

16.00 uur

Zondag

13.00 uur

tot

16.00 uur

Maandag

13.00 uur

tot

16.00 uur

Zaterdag

11.00 uur

tot

16.00 uur

Uwindoor intakefietsprogramma is gratis wanneer ideale voor uw afspraak in augustus wordt gemaakt! iedereen die wil afslanken en wil werken Profi teer nu en maak een afspraak. aan de conditie.

Dinsdag

08.00 uur 13.00 uur 18.30 uur

tot tot tot

10.00 uur 16.00 uur 20.30 uur

Zondag

13.00 uur

tot

16.00 uur

Maandag

13.00 uur

tot

18.15 uur

- CLUB POWER: ClubPower is een

Woensdag

13.00 uur

tot

18.15 uur

Dinsdag

Donderdag

13.00 uur 18.30 uur

tot tot

16.00 uur 20.30 uur

08.00 uur 13.00 uur

tot tot

10.00 uur 20.30 uur

Woensdag

13.00 uur

tot

18.15 uur

Vrijdag

13.00 uur 18.30 uur

tot tot

16.00 uur 20.30 uur

Donderdag

13.00 uur

tot

20.30 uur

Vrijdag

13.00 uur

tot

20.30 uur

eenvoudige, maar verbluffend effectieve workouts welke met elastische banden Actie! GRATIS uitgevoerd worden. LID WORDEN

IN SEPTEMBER? - CLUB CYCLE: ClubCycle is het

groepstraining waarbij gebruik gemaakt Naast vele trainingsmogelijkheden wordt van een halter met gewichten.

bieden wij onze leden de volgende -groepslessen: ZUMBA: Zumba betekent letterlijk ‘snel bewegen’ en is een combinatie van - Zumba fitness en dansmoves - Club Stepop wereld- en latinmuziek. - Club Power Club Cycle - BODY- SHAPE: Body Shape verstrekt het totale lichaam door middel van - Club Yoga eenvoudige, maar effectieve en - Club Vitaal NIEUW! spierverstrerkende oefeningen. - Total Effect

- CLUB YOGA: Goed op elkaar

afgestemde oefeningen ondersteund door

GEEN LID? U kunt wel relaxte, motiverende en afwisselende muziek laten je een andere kant gebruik maken van: zien

jezelf • van Onze turbobruiner / zonnebank • -Gewichtsconsulente CLUB STEP: SteppenBianca is een Altena • bewegingsvorm Bijeenkomsten “Gezond waarbij je een&inAfvallen” hoogte verstelbaar bankje (een step) gebruikt om op en af te stappen Meer informatie treft u aan op onze website: www.wellnesszwartewater.nl

Wellness Center Zwartewater Sisalstraat 60 8281 JK Genemuiden T. 038-3859042 E. info@wellnesszwartewater.nl www.wellnesszwartewater.nl

ABONNEMENTEN ZWEMBAD BESTEVAER Gezinsabonnement Gezinsabonnement

KOOP DUS OP 25 JULI EEN 3 MAANDEN ABONNEMENT EN KOM EXTRA VOORDELING ZWEMMEN TIJDENS DE ZOMER- EN DE HERFSTVAKANTIE!

voor 3 weken = € 40,00 voor 6 weken = € 80,00

Een gezinsabonnement is voor ouders en hun thuiswonende kinderen (zonder eigen inkomen). Dit abonnement is alleen geldig tijdens de zomervakantie van 25 juli t/m 3 september 2011 de 3 weken hoeven niet aaneengesloten te zijn.

Jeugdabonnementen Volwassen abonnement

voor 3 maanden = € 27,00 voor 3 maanden = € 38,00

Een jeugdabonnement is voor de bezoeker tussen de 4 en 15 jaar. Het 3 maanden abonnement is per persoon en is het hele jaar verkrijgbaar.

OPENINGSTIJDEN VAN ZWEMBAD BESTEVAER IN DE ZOMERVAKANTIE

www.wellnesszwartewater.nl Openingstijden in de weken 30, 34 en 35 (25 juli t/m 30 juli en 22 augustus t/m 3 september)

Openingstijden in de bouwvak, weken 31, 32 en 33

Maandag

13.00 uur 18.30 uur

tot tot

15.15 uur 20.30 uur

Dinsdag

9.00 uur 13.00 uur 18.30 uur

tot tot tot

11.00 uur 15.15 uur 20.30 uur

Maandag

13.00 uur 18.00 uur

tot tot

17.00 uur 20.30 uur

Woensdag

13.00 uur 18.30 uur

tot tot

15.15 uur 20.30 uur

Dinsdag

Donderdag

09.00 uur 13.00 uur 18.30 uur

tot tot tot

11.00 uur 15.15 uur 20.30 uur

9.00 uur 13.00 uur 18.00 uur

tot tot tot

11.00 uur 17.00 uur 20.30 uur

Woensdag

13.00 uur 18.00 uur

tot tot

17.00 uur 20.30 uur

09.00 uur 18.30 uur

tot tot

11.00 uur 20.30 uur

Donderdag

7.30 uur 13.00 uur

tot tot

11.00 uur 16.00 uur

13.00 uur 18.00 uur

tot tot

17.00 uur 20.30 uur

Vrijdag

09.00 uur 13.00 uur 18.00 uur

tot tot tot

11.00 uur 17.00 uur 20.30 uur

Zaterdag

7.30 uur 13.00 uur

tot tot

11.00 uur 16.00 uur

Vrijdag Zaterdag

(1 augustus t/m 20 augustus)

WWW.ZWEMBADENWARTEWATERLAND.NL


DinsDag 26 juli 2011 • pagina 28

www.

Verdrietig om het verlies, maar dankbaar voor de liefde en zorg die zij ons gegeven heeft, geven wij u kennis dat na een langzaam verval van krachten is overleden onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder

ROUWADVERTENTIE Diepbedroefd, maar dankbaar voor alle liefde en zorg waarmee zij ons gedurende haar leven heeft omringd, delen wij u mee dat toch nog onverwacht is overleden onze lieve zorgzame moeder en oma

Jentje Weever - Tuinman Jennie

*30 april 1935

† 23 juli 2011

Anna Tennekes – Beks

sinds 30 maart 1991 weduwe van Klaas Tennekes in de leeftijd van 87 jaar. Wij zijn de medewerkers van de Vijverhof en de thuiszorg dankbaar voor de liefdevolle verzorging. Klaas en Riet Klaas en Aline

sinds 22 januari 1986 weduwe van Bernhard Weever

Correspondentieadres:

De begrafenis zal plaatsvinden op donderdag 28 juli om 14.30 uur op begraafplaats “De Zandberg” aan de Rondeweg te IJsselmuiden. Vooraf is gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen van 13.15 tot 13.45 uur in uitvaartcentrum “De Zaaier”, Dorpsweg 38b te IJsselmuiden. Degene die geen persoonlijk bericht heeft ontvangen kan deze advertentie als zodanig beschouwen. Geen bloemen.

Na een leven van veel zorgen hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve zus, schoonzus en tante

Jennie Weever-Tuinman A. Dokter-Tuinman G. Dokter † G. Zand-Tuinman P. Zand

Jacqueline en Casper Angelique Nick

Miranda en Cor

Keano

Henri Lianne

Jorita en Herman Jamie, Herjan

Correspondentieadres: Bovensingel 185 8266 BT Kampen De afscheidsdienst wordt gehouden op donderdag 28 juli om 10.30 uur in de aula van de begraafplaats Bovenbroek aan de Bovenbroeksweg te Kampen. Aansluitend zal de begrafenis aldaar op de begraafplaats plaatsvinden. Voor de afscheidsdienst is er van 10.00 tot 10.20 uur gelegenheid tot condoleren in het uitvaartcentrum aan de Cello 2 te Kampen.

IJsselmuiden Hennie Kootstra - Doorneweert Jan Kootstra IJsselmuiden Willy Doorneweert Wilsum Bea Anthony - Doorneweert Daan Anthony Ruben (in herinnering) Tobias Wilsum Rita Kranen - Doorneweert Jaap Kranen Onze dank gaat uit naar alle medewerkers van Thuiszorg ‘Curadomi’ en huisarts dokter Jansen, voor de liefdevolle verzorging. 25 juli 2011 Nieuwstad 3, Wilsum Correspondentieadres: B. Doorneweert, Dorpsweg 84b, 8274 AH Wilsum.

“Gelijk het gras is ons kortstondig leven’’

Dat Loes en Naomi, de familie Zwanepol en de familie van Werven Gods troost mogen ervaren in dit zeer groot verlies.

De afscheidsdienst zal D.V. worden gehouden op zaterdag 30 juli om 10.30 uur in de Hervormde kerk, Dorpsweg 13 te Wilsum. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats te Wilsum. Voorafgaand aan de dienst is er van 09.45 tot 10.15 uur gelegenheid tot condoleren in de kerk. Degene die geen persoonlijk bericht heeft ontvangen, kan deze advertentie als zodanig beschouwen.

Ooms en tante`s, neven en nichten familie Evink.

Vader is thuis.

Geheel onverwachts is op 28 jarige leeftijd overleden onze geliefde neef

Jan Zwanepol

G. van Dijk-Tuinman F. van Dijk en familie Sneelooper †

‘Druktemakers’ blij met opa en oma wachten. Verhalen die soms echt zijn, maar soms ook gefantaseerd. “Wat mij opvalt is dat in veel verhalen opa’s en oma’s een belangrijke rol spelen. Veel meer dan in mijn tijd zijn grootouders betrokken bij de opvoeding”, weet Grijpstra. Dat maakt hen natuurlijk bij uitstek geschikt om zo af en toe ook eens een verhaaltje voor te lezen of hun kleinkinderen te helpen met lezen en schrijven.”

(door Christiaan Schutte)

KAMPEN - Voor één dag juf zijn of zittend op een schommel hoog boven Kampen door de lucht zweven. Het kan allemaal in de verhalen die de kinderen van groep drie van de christelijke basisschool De Fontein schreven. In het bijzijn van vaders en moeders, maar vooral ook opa’s en oma’s werd het boek ‘Druktemakers’ woensdag gepresenteerd. Dat gebeurde in het klaslokaal waar juf Seigje van ‘t Hul de kinderen in al hun enthousiasme nog even moest kalmeren. Met de titel ‘Druktemakers’ is geen woord teveel gezegd”, zei Sietse Grijpstra lachend. Het voormalig schoolhoofd was na zijn afscheid zo’n zeven jaar geleden

Wilsum Bert Doorneweert Truus Doorneweert - Koridon IJsselmuiden Hammie Wolfsen Doorneweert Johan Wolfsen Ginet en Raimon,

Tygo Mila

G. Dillen-Tuinman A. Dillen †

Kampen, 25 juli 2011

Op de leeftijd van 89 jaar.

Anneke en Henk Daniël en Yvonne

Kampen, 23 juli 2011

Bedroefd om het gemis, maar dankbaar dat een verder lijden hem bespaard is gebleven, geven wij u kennis dat de Here tot Zich genomen heeft onze lieve, zorgzame vader en meelevende groot- en overgrootvader sinds 29 november 2004 weduwnaar van Grietje Doorneweert - Stoffer

Bert

Van Pijkerenlaan 77 8096 VA Oldebroek.

Sytze de Vries

Frederik Doorneweert

Sem

Apeldoorn: Jan Weever Oldebroek: Martha van Dieren - Weever Wim van Dieren Erwin Bert Jan Henri Kampen: Henk Weever Monique Weever - Mekke Waterkers 17 Kampen.

Al is mijn stem gebroken, mijn adem zonder kracht, het lied op and’re lippen draagt mij dan door de nacht. Door ademnood bevangen of in verdriet verstild: het lied van uw verlangen heeft mij aan ’t licht getild!

weer even terug op De Fontein. Bijzonder was dat Grijpstra nog een foto had van een jonge juffrouw Seigje. Die heeft hij als leraar nog in de klas gehad. Met zichtbaar veel plezier verklapte Grijpstra de ouders en grootouders alvast iets van de verhalen die ze kunnen ver-

Grijpstra: “Het is heel goed dat de kinderen met een boek als dit hun gedachten op papier zetten. Met taal bezig zijn is nadenken.” De oud-onderwijzer- en directeur constateert tot zijn spijt dat kinderen minder zijn gaan lezen in de loop der jaren. “Dat komt denk ik omdat kinderen tegenwoordig veel andere dingen hebben die ze doen.” Zelf bewaart Grijpstra in elk geval goede herinneringen aan het voorlezen in de klas. “Ik vond het altijd prachtig om aan het einde van de dag een stukje voor te lezen. Eén van de hoogtepunten.” De schoolkinderen van De Fontein waren reuze nieuwsgierig toen de doos met boeken werd binnengebracht. Natuurlijk keken ze eerst even naar hoe hun eigen verhaal in het boek is komen te staan, maar al snel begonnen ze ook de verhalen van hun klasgenoten te lezen.

Gluren door muren in Kampen, Zwolle en Hasselt KAMPEN - In Kampen, Zwolle en Hasselt kunnen wandelaars sinds kort een bijzondere wandeling maken met behulp van een smartphone. Bezoekers en bewoners van de Hanzesteden aan de IJssel kunnen in de binnensteden ‘gluren’ door historische muren. Ze moeten daarvoor de Hanzesteden applicatie op hun telefoon downloaden en kunnen vervolgens de verborgen plekjes van Kampen, Zwolle en Hasselt bekijken. In de drie Hanzesteden in de IJsseldelta kan de Hanzesteden applicatie worden gebruikt. Met overzichtelijke kaartjes, foto’s met routeaanduidingen en gesproken tekst worden de wandelaars door de stad geleid. Niet alleen langs panden die bijzonder zijn, maar ook langs gebouwen die veelal niet of beperkt toegankelijk zijn voor het publiek. Ter plekke krijgt men informatie over het pand maar kan men ook beelden (foto’s) van het interieur van het pand opvragen. Op die manier kan men dus bijna letterlijk door de muren van de historische panden heen kijken. De cultuurhistorie van de Hanzesteden

is op deze manier gekoppeld aan de moderne techniek. Naast een algemene tocht is er ook een speciale tocht voor jongeren ontwikkeld. Ook deze is te vinden na het downloaden van de applicatie. Bezitters van een smartphone kunnen de gratis applicatie Hanzesteden downloaden in de appstore (apple) of appmarket (voor android toestellen). Wie niet over een eigen smartphone beschikt, kan een ‘Gluren door Muren smartphone’ huren voor 5 euro bij de VVV/ANWB in Kampen of de VVV Zwolle. Kijk voor meer informatie op www.vvvijsseldelta.nl of www. vvvzwolle.nl.

Portefeuilles Boerman officieel overgedragen KAMPEN - Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdagochtend officieel de portefeuilles van de vertrokken wethouder Bert Boerman overgedragen aan Gerrit Jan Veldhoen. Wethouder Pieter Treep blijft voorlopig Eerste Loco-burgemeester, maar het is de bedoeling dat Veldhoen die functie later overneemt. “Bij het Loco-burgemeesterschap

komt ook het een en ander kijken met betrekking tot hulpdiensten en dergelijke”, aldus Treep. “Veldhoen heeft eerst de tijd nodig om zich te focussen op de eigen portefeuilles”.


dinsdag 26 juli 2011 • pagina 29

ROUWADVERTENTIE Zo plotseling ben je van ons heengegaan. Daar heeft niemand ooit bij stilgestaan. Wat in onze herinnering blijft is je lach. Je genoot van het leven. Bedankt voor alles wat je hebt gegeven. Gekomen tot de leeftijd der sterken, is toch nog onverwacht van ons heengegaan onze lieve vader, schoonvader en opa

Johannes Lambertus Bernardus Mazeland Jan

sinds 3 maart 2009 weduwnaar van Rie Mazeland-Goosen

IN MEMORIAM In Memoriam 31 juli 2006

31 juli 2011

Liesbeth van Dijk - Kuijer Noem haar naam en laat mij weten dat je haar niet bent vergeten. Berend

Hij was bijna 88 jaar. Oswald en Marian Mazelandvan Moerkerk Harold en Erna MazelandAllon

In liefdevolle herinnering

Jan Jonker

Tara en Danny

Xandra en William van der Vegt-Mazeland Jordy Lisa

Kampen, 24 juli 2011

† 28 juli 2011

*28 juli 2006

Omdat er liefde is bestaat er geen voorbij. In alle eeuwigheid bij jou. Kampen, juli 2011.

Correspondentieadres: O. Mazeland, Esdoornhof 66, 8266 GK Kampen. Donderdag 28 juli ligt vader en opa opgebaard in de RK Buitenkerk, Buitennieuwstraat 101 te Kampen, alwaar van 9.30 uur tot 9.55 uur gelegenheid is om afscheid te nemen en de familie te condoleren. Aansluitend zal om 10.00 uur de gezongen uitvaartdienst plaatsvinden. Daarna zullen wij hem bij moeder en oma begraven op de R.K. begraafplaats van Kampen te IJsselmuiden.

Uitvaartverzorging

Herman Bottenberg Vo o r e e n p e r s o o n l i j k en waardig afscheid

K a l t e r u i t v a a r t zo r g Aletta 06 - 28260254 Dat ik mijn weg mag vinden naar het hart van diegene die mij roept en nodig heeft Altaiskaya Byelka

Dag en nacht beschikbaar. Dag en nacht bereikbaar.

038 33 33 323 06 412 566 62

Waar is die mooie tijd gebleven het ging allemaal te vlug voorbij waar is die mooie tijd gebleven die tijd verdween net zo als jij…

www.uitvaartbottenberg.nl

Koekoeksweg 5 • 8271 PC IJsselmuiden • htbottenberg@hetnet.nl

Bedroefd, maar dankbaar voor alle fijne jaren die wij samen met hem mochten beleven, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa

Egbert Schenkel ~ Bart ~ in de leeftijd van 63 jaar. Jannie Westerop Lammert en Carmen Trijnie Henk Bennie, Danny, Kevin Dik Geke, in herinnering Wij bedanken de medewerk(st)ers van zorgcentrum ‘Myosotis’ voor de goede en liefdevolle verzorging.

 

       



17 juli 2011



Jacob Catsstraat 411, 8265 XV Kampen



De begrafenis heeft op 21 juli plaatsgevonden. DANKBETUIGING Nu blijven de goede herinneringen aan onze lieve moeder en oma

Johanna Geertruida Diender-Diender Annie

De mooie bloemen, kaarten en lieve woorden die we kregen bij het overlijden van onze moeder en oma hebben ons goed gedaan. Hiervoor willen wij u hartelijk bedanken. Namens de kinderen en kleinkinderen Cobie Hoezen-Diender

24 uur per dag bereikbaar

J. Holtland

Kerkepad 8, 8271 AX IJsselmuiden telefoon : 038 - 3331648 mobiel : 06 - 52676220

– persoonlijk en respectvol – verzorging van thuisopbaring of in elk uitvaartcentrum

De uitvaartverzorger met zorg en aandacht

– gespecialiseerd in voorbespreking van uitvaarten – kostenopgave vooraf

• Uitgaande van onze christelijke levensovertuiging verzorgen wij alleen begrafenissen. • U kunt te allen tijde een beroep op ons doen, ongeacht waar u woonachtig bent. • Wij zijn dag en nacht telefonisch bereikbaar. Telefoon 038 - 33 12 7 34 Mobiel 06 - 20 96 45 58

Leendert en Agatha van der Sluys


dinsdag 26 juli 2011 • pagina 30

Lieve ome Karst, Gefeliciteerd met het uitlopen van de Nijmeegse 4-daagse.

www.

Hoera Appe 70 jaar!

TE HUUR: Winnie the Pooh- of geboorteooievaar 10,-, tijdens de kraamdagen, opbrengst bestemd voor bejaardenzorg in Roemenie, tel. 038-3324280

Deze mooie meid is geen 15 maar 16 jaar

WEET U DAT: er een organisatie is met vrijwilligers die de zorg overnemen in de laatste levensfase? STTK tel. 038-3326285

HULPFONDS VOOR DE MINIMA: initiatief van 2 kerken om mensen met een minimum inkomen in noodsituaties te helpen aan eerste levensbehoeften, tel. 06-34712936

GEVRAAGD: Super de Boer Koffie-punten over? Spaar mee voor Roemenie en Oekraine. Tel. 038-3321014 GEVRAAGD: geboortekaartjes voor een kindertehuis in Haiti, tel. 038-3321014

Wij zijn trots op je!!!!

A ANGEBODEN

GEVRAAGD:

Groetjes, Max, Huub & Cas.

TE KOOP

Kom gezellig een borrel drinken bij MFC De Toekomst 4 augustus van 15.00-18.00 uur.

RUILEN STRIPBOEKEN BABYKLEERTJES FIETSEN ZEGELS MEUBELS SPEELGOED HUISHOUDELIJK SINGLES/LP’S AUTO-ONDERDELEN

KLEINTJES TE HUUR

TRIMSALON KWISPEL-INN Voor de complete vachtverzorging van uw hond/kat! Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met: 06-50924127 of mail naar: kwispel-inn@live.nl Trimsalon Kwispel-inn koekoeksweg 14 IJsselmuiden

TE KOOP: mooie jonge huiskonijnen, tel 06-2914 6382 TE KOOP: Alpenkreuzer vouwwagen, tent, luifel, scheerlijnen, haringen, keuken, gordijnen, matrassen, tel. 06-51898960 GRATIS AF TE HALEN: jonge poesjes, tel. 038-3319612 TE KOOP: dames en herenfiets, meisjes fiets 24inch, tel. 038-3318382

LEMKA-INLOOPHUIS: voor mensen die met kanker te maken hebben, initiatief gesteund door SWSK, elke vrijdagmorgen van 10-12 uur kunt u terecht voor een praatje of activiteit, adres: Havenoord Noordweg 1-38 Kampen, u bent van harte welkom.

OPROEP: re¸nie CNS De Groenling IJsselmuiden, 15 oktober 2011, aanmelden: www.reuniecnsdegroenling. nl. TE KOOP: verpleegkunde boeken alle leerjaren, niveau 4, z.g.a.n., prijs n.o.t.k., tel. 0651616078

Te Koop: Vechtstraat 70 te Zwolle

C.a. 110 m2 fraaie winkelruimte met bovenwoning, frontbreedte c.a. 4m, pantryruimte c.a. 15 m2 v.v. toilet & keuken, magazijnruimte c.a. 30 m2, achter het pand afsluitbare buitenruimte, ook te gebruiken als parkeerplaats. Beschikbaarheid: Per direct. vraagprijs € 325.000. tel. 06 - 21 71 80 11 GEVRAAGD: met spoed, woonruimte in Kampen voor een vrouw alleen, tel. 0615573149

LAMINAAT NODIG?

Grootste collectie, laagste prijs garantie van Nederland. Luxury Floors

Ambachtsstraat 7 038-3374025 www.luxuryfloors.nl

BOUWMEDEWERKERS GEZOCHT! BEL: BART-JAN 06 29 48 39 38 OPROEP: wij halen gratis uw oude radiatoren op, neem contact met ons op, tel. 06810466700 na 18.00 uur WONINGRUIL: zelf woon ik in een groot eengezins hoekwoning in een rustige straat van Brunnepe, waar u per direct in kunt en in goede staat, graag ruil ik hiermee voor een kleinere woning/appartementje, huurprijs tot max. 350 euro, tel. 06-10252747

GEVRAAGD: gebruikte kleding in goede staat, kunt u elke zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur afleveren bij Riezebos Constructie (ingang Biezenstraat). De opbrengst is voor het Julia Tehuis in Oradea (RoemeniÎ). Kunt u niet brengen? Bel dan Jaap Hammer: 038 3854824

TE KOOP: mammoetskelter met aanhanger, dubbelzit, 125,-, tel. 038-3330511

NIEUWE AARDAPPELEN Parel ............................... € 0,70 Eigenheimer .......... € 0,70 Bildtstar ..................... € 0,70 PER KILO

PER KILO

PER KILO

VERS VAN HET LAND NAAR DE KLANT AKKERBOUWBEDRIJF

Tel. 038-331 56 90

OPROEP: wie wil mijn wijk overnemen in de week 33, 34 en 35.omgeving de maten 150 kranten de brug op di en de dijk op do bel dan: 0615116078

www. deoase-zalk.nl

OPROEP: wie heeft zaterdag 2 juli mijn fiets gazelle meegenomen, (per ongeluk) bij de family fair in Genemuiden. ik kan nu niet op de fiets naar school. Wil die persoon contact opnemen met tel. 038-3857141

GEVRAAGD: een metalen of polyester boot, hoeft geen mooie boot te zijn dus opknapper geen bezwaar, ook ben ik op zoek naar een boottrailer, tel. 06-48459971

Kerkplein 3 Zalk, Tel 3636270

TE KOOP: z.g.a.n. zwarte schommelbank 30,-, z.g.a.n. twee tuinstoelen laag model 20,-, z.g.a.n. buiktrainer 20,-, z.g.a.n. witte kinderstoel 6,-, tel. 06- 45908107 AANGEBODEN: oppas voor uw hond(je), als vakantiewerk lijkt het mij leuk om op uw, bij voorkeur kleine hond te passen, ik woon op een boerderij, dus veel ruimte, tel. 038-3446285 TE KOOP: kastanjebruin rund leren bank 1- en 2-zits vr.pr. 150,-, l.massief eiken eethoek 150,-, staande schemerlamp met extra leeslamp 10,-, alles 3 jaar oud, tel. 0610586128

GRATIS BRUGJE (geen commerciële advertenties, vacatures, onroerend goed, klussers e.d.) kunt u sturen naar De Brug, Postbus 179, 8260 AD in Kampen of mailen naar brugjes@brugmedia.nl De gratis advertenties worden geplaatst zolang er ruimte is. Er is dus géén plaatsingsgarantie. Wordt uw advertentie niet geplaatst, dan kunt u hem voor de volgende uitgave opnieuw opsturen.

verkoopplaats.nl De goedkoopste verkoopsite van Nederland

Goederen over? Gooi ze niet weg!

Onze gegevens: De Kampen 3 in Vollenhove info@verkoopplaats.nl 0527-242020

alles wordt gratis afgehaald!

TE KOOP: Bart outdoor luifel maat 11, met uitritsbare zijwanden met ramen, 55,-, tel. 038-8500479

TE KOOP: z.g.a.n camping wasmachine, nieuw pvc grondzeil 6m -3m, tel. 0640036854

bel of sms 06 - 46 45 30 90

TE KOOP: Zanussi wasdroger, weinig gebruikt, vr.pr. 75,-, tel. 038-3316073

GEVRAAGD: wandtege, 100 jaar bestaan van Berk Kampen, tel. 038-3321168

TE KOOP: Kreidler Ei-tank onderdelen, 1 Campagnolo voorwiel naaf 120mm compl., nwe koelkap verchroomd, Kreidler plaatje geel voor op spadbord, achterspadbord beugel van een RS, Sier eind stuk uitlaat met twee pijpjes 28 en 32mm uitlaat, setje remvoering voor 120mm campagnolo, achter tandwiel 36 tands, tel. 06-50592384.

VROUWEN ZOEKEN VROUWEN IDEAAL VOOR SCHOOLVERLATERS GOEDE SFEER VAKWERK INCLUSIEF OPLEIDING BEL 038 333 83 28

‘T RECHTERVELD

f. v/d linde • rechterveldweg 8 8267 Al kAmpereilAnd &038-3388233

TE KOOP: Hp laptop, Intel Dual Core Centrino 1.66GHZ proccesor, 1024 MB, HD: 60GB, DVD rom, 4x USB, Wifi en Kabel aansluiting, interne SD kaart lezer, tel. 0620571765

OPROEP: wij halen gratis u oude radiatoren op, neem contact met ons op na 18.00 uur, tel. 06-81046700

GEVRAAGD: Krijg er nog wat voor terug! Defecte vaatwassers, wasmachines, PC’s, overtollige elektronica, aanhangwagens.

GEVRAAGD: overtollig huisraad en/of inboedel voor Polen en Rusland, tel. 0383329271

Sfeervol à la carte restaurant!

TE KOOP: Delden nwe zomermantel vaste prijs 25,-, Lewestein naaimachine 15,-, 1 paar Lotto voetbalschoenen mt.44 10,-, tel. 06-12821165 TE KOOP: Finnjol type Vanguard, i.g.st., geheel compl. en zeilklaar, mast is licht gebogen aan de top, bijna niet waarneembaar, zie fotos, zeilt goed, incl. goede strandtrailer, twee zeilen en nieuw staande mast dekzijl 2010, boot ligt op de steiger in jachthaven Bremerbergerhoek, het liggeld is betaald voor dit seizoen, tel. 038 3329728.

GEVONDEN: in de Prs. Margrietstraat, een kinderarmbandje van rode bloedkoraaltjes met apart slotje, tel. 038-3854472

Penningkruid 43 Kampen

Ergens anders goedkoper? Laminaat + alle toebehoren krijgt u GRATIS!! OPROEP: wie wil mijn wijk van de Stadskoerier overnemen in week 31, 32 en 33 in het binnenland van Genemuiden? Graag bellen met 038-3858484

TE KOOP: AEG condensdroger Lavatherm 55800, z.g.a.n. wasdroger met uitgebreide instelmogelijkheden b.v. condens via afvoer, uitgestelde starttijd , tel. 06-12288745

VERLOREN: digitaal fototoestel, in zwarte etui, tel. 0383313973

Restaurant “De Oase”

GEVRAAGD: huurwoning in Kampen/IJsselmuiden, tel. 06-50990511

Gefeliciteerd, Opa, Oma, Papa, Mama, John, Martijn en Jeroen.

GEVRAAGD: huurwoning gezocht voor gezin van 4. Omg. Kampen/IJsselmuiden, tel. 06-12607044 TE KOOP: nwe gasbarbeque, 75,-, tel. 06-13807949 TE KOOP: nieuwe bernina 700 D overlock machine, tel. 06-44660613 na 18.00 uur

GEVRAAGD: goed tehuis, voor jonge poesjes, 2 rode katertjes en 1 zwart poesje, voor vakantiopvang kan gezorgd worden, tel. 06-11083709

OPROEP: graag kom ik in contact met mensen die gezien hebben dat mijn auto, donkerrode Volvo V40, op vrijdagmiddag 15 juli tussen 14:35 uur en 14:55 is aangereden en behoorlijk beschadigd door, naar alle waarschijnlijkheid, een lichtblauwe auto, op de parkeerplaats voor de C1000 in Zwartsluis, tel. 0653431930.

TE KOOP GEVRAAGD

BOEKEN

Single’s en LP’s Stripboeken Suske & Wiske, etc. Jeugdboeken Speldjes enz.

038-4660582

VERLOREN: wie o wie heeft op de schoolsprotdag in IJsselmuiden het Adidas trainingsjack van mijn zoon meegenomen, het jack is Zwart met witte strepen maat 174, tel. 06-29477931

Computerproblemen ? pcsupportkampen Hulp aan huis. Altijd prijsafspraak vooraf prijzen vanaf € 20,= pc traag, e-mail problemen of herïnstallatie bel:

pcsupportkampen 038 8883977 06 22 410 716


DinsDag 26 juli 2011 • pagina 31

www.

“Klaas Brink levert dezelfde kwaliteit en service en heeft dezelfde intentie”, vertelt Sarkisjan, die hiermee doelt op zijn eerlijke en betrouwbare werkwijze. “Mochten klanten nog vragen hebben dan zijn ze in mijn antiekzaak in de Geerstraat van harte welkom, maar voor reparatie verwijs ik ze door

naar Brink Computers.” “Wij helpen klanten op locatie, verhelpen storingen en leveren ook diensten aan bedrijven”, legt Klaas Brink uit. “Ook heeft de winkel een eigen reparatieafdeling.” Brink Computers biedt systemen voorzien van betaalbare en kwalita-

Brink Computers Dorpsweg 58, IJsselmuiden (038) 750 74 74 www.brinkcomputers.nl Sarkisjan Antiek (open op vrijdag en zaterdag en op afspraak) Geerstraat 30 (038) 385 99 99

Jansma en Hendriks advocaten: hoge kwaliteit, lage drempel Jansma en Hendriks advocaten heeft sinds 15 juli zijn deuren geopend aan het Bolwerk 11a in Kampen. Mr. ing. Maurits Jansma is acht jaar werkzaam in de advocatuur en mr. Gerben Hendriks, afkomstig uit Kampen, heeft zes jaar ervaring in de civiele praktijk. Kwaliteit, transparantie en flexibiliteit zijn de sleutelwoorden van dit nieuwe en moderne advocatenkantoor waar Hendriks en Jansma samenwerken met secretaresse Marrit Kros. Jansma heeft zich gespecialiseerd op de rechtsgebieden arbeidsrecht en strafrecht. Zo staat hij zowel werknemers als werkgevers bij en daarnaast verdachten en veroordeelden in alle facetten van het strafgeding. Hendriks is gespecialiseerd in faillissements- en ondernemingsrecht. Hij treedt regelmatig namens cliënten op in geschillen rond contracten (waaronder arbeidscontracten en contracten tot aanneming van

Rusland, 17e eeuw, 45 x 45 cm. Ikoon waarop de opwekking van Lazarus (Joh. 11, 1-44) is afgebeeld. Centraal staat Christus, zijn rechterhand zegenend opgeheven naar de zojuist uit de dood opgewekte Lazarus. De in een lijkwade geklede Lazarus staat nog met beide benen in zijn graftombe in de opening van een spelonk, de beide handen gekruist voor zijn lichaam. Aan de voeten van Christus knielen Marta en Maria, de zusters van Lazarus, uit dankbaarheid voor het wonder van de opwekking van hun broer uit de dood. Achter Christus

staan de discipelen, van wie Petrus vooraan staat. Zij hebben in eerbied en ontzag voor het wonder hun handen opgeheven. Ikonenmuseum Kampen, Buiten Nieuwstraat 2, Kampen di en woe: 13.00 – 17.00 uur, do t/m za 10.00 – 17.00 uur Entree: € 7,00 voor volwassenen Museumkaart: gratis toegang Gratis voor kinderen tot 12 jaar en Vrienden van het museum www.ikonenmuseumkampen.nl

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON GRATIS EEN KOP KOFFIE VOOR 2 PERSONEN. Deze actie is geldig t/m 31-12-2011 Ikonenmuseum Kampen • buiten nieuwstraat 2 Kampen tel. 038 - 385 84 83

werk) en in aansprakelijkheidskwesties. Ook wordt hij regelmatig benoemd als curator en adviseert hij ondernemers. Zowel bedrijven als particulieren doen graag een beroep op de deskundigheid van het ambitieuze tweetal. Zo ontfermden de advocaten zich onder meer over de omvangrijke landelijke autokloonzaak en stonden zij meerdere gedupeerden bij van een

Rechtstreeks Een hockeywedstrijd … kosten: 2.000 euro Bennie is een actief jongetje van tien jaar oud. Hij zit op hockey. Vorig jaar had Bennie met zijn hockeyteam een uitwedstrijd. Voor de wedstrijd wilde hij even ‘inspelen’ met wat teamgenootjes. Dat gebeurde op een miniveld van ongeveer 30 bij 10 meter. Aan de zijlijn van het veld stonden twee bankjes. Het waren bankjes van aluminium. Tijdens het

Opwekking van Lazarus

Geram Sarkisjan van Computershop Kampen heeft er voor gekozen verder te gaan in de antiek. Dat betekent dat geïnteresseerden zijn zaak aan de Geerstraat nu kunnen bezoeken voor de in- , verkoop en taxatie van antieke spullen. De service en het klantenbestand van zijn computerzaak worden overgenomen door Brink Computers uit IJsselmuiden.

tief hoogwaardige onderdelen. De systemen worden voor de particuliere of zakelijke klant aangepast naar zijn of haar wensen. Naast losse systemen worden ook complete oplossingen voor bedrijfsnetwerken aangeboden, die gericht zijn op de toekomst en de groei van het bedrijf. Na levering en installatie door Brink Computers, kunnen klanten altijd advies krijgen. Verder kunnen ze bij de computerzaak in IJsselmuiden terecht voor kantoorartikelen, virus verwijdering, schaderapport voor verzekeringen, diverse software, onderhoud (eenmalig of onder contract), ISDN/ telefoon/ADSL en kabel- verbindingen voor internet of netwerken, computertrainingen, webdesign en applicatie ontwerp en ontwikkeling.

Computershop Kampen draagt service over aan Brink Computers

spelen liep Bennie tegen één van de bankjes op. Hij viel en liep ernstig letsel op. Bennie kreeg 27 hechtingen in zijn rechter been. Is dit een huis- tuin- en keukenongeluk, of valt de hockeyvereniging iets te verwijten? De ouders van Bennie vonden het laatste. Zij vonden dat Bennie recht had op smartengeld en vorder-

malafide aannemer. Beide zaken zijn uitgebreid aan de orde geweest in uitzendingen van Tros Opgelicht. Het team van ambitieuze advocaten stelt het belang van de klant voorop door allereerst juridische diensten te leveren van zo hoog mogelijke kwaliteit. Maar ook willen ze zich onderscheiden door een flexibele openstelling van hun kantoor. Zo kan een bespreking met

den bij de rechtbank 4.000 euro voor Bennie. Volgens de ouders van Bennie had de hockeyvereniging met simpele en goedkope maatregelen het ongeluk kunnen voorkomen. Zo vonden de ouders dat de bankjes wel buiten het hek geplaatst hadden kunnen worden. De hockeyvereniging zag het probleem niet. Volgens de vereniging werden dit soort bankjes door het hele land gebruikt bij miniveldjes. De veldjes waren bedoeld voor kinderen tot zeven à acht jaar. De hockeyvereniging vond Bennie oud genoeg om zelf rekening met de bankjes te kunnen houden. De bankjes waren goed zichtbaar. Bennie had maar beter uit moeten kijken. Bovendien voelde de hockeyvereniging zich niet verantwoordelijk omdat zij

WIE MENTOR? Indien iemand zijn belangen op andere gebieden dan zijn vermogen, zoals gezondheid, niet meer zelf behoorlijk kan waarnemen, kan een mentor worden benoemd. De wet geeft ook aan wie bij voorkeur tot mentor wordt benoemd. Bij voorkeur wordt een echtgenoot of geregistreerd partner of andere levensgezel tot mentor benoemd. De rechtbank had een kind tot mentor benoemd over zijn moeder. Met die moeder had een dame, mevrouw D, gedurende langere tijd samengeleefd en ook voor moeder gezorgd. Mevrouw D wilde nu dat de rechter haar tot mentor zou benoemen omdat zij een andere levensgezel zou zijn in de zin van de wet. Zij ging dan ook in hoger

beroep tegen het vonnis van de rechtbank. Het hof overweegt dat op grond van de wet bij de benoeming van een mentor eerst de voorkeur van de persoon over wie een mentorschap wordt ingesteld, moet worden gevolgd. In deze situatie kan de betrokken persoon zijn wil echter niet meer te kennen geven. Dan zegt de wet dat bij voorkeur de echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel moet worden benoemd. Als een andere levensgezel wordt- volgens het hof - iemand bedoeld die een met het huwelijk of geregistreerd partnerschap gelijkgestelde relatie heeft met de betrokkene. In dit geval is mevrouw D niet een andere levensgezel, omdat

een klant bijvoorbeeld ook buiten kantoortijden plaatsvinden. Transparantie vormt een belangrijk onderdeel van hun werkwijze. Bijvoorbeeld over wat het de klant gaat kosten. “En we durven ook nee te verkopen als een zaak geen kans heeft”, vertelt Hendriks. “We zijn heel laagdrempelig”, meldt Jansma, die samen met Hendriks een open en toegankelijke werkwijze nastreeft en hier-

nooit had kunnen voorzien dat een bankje tot zulk ernstig letsel zou kunnen leiden. De kantonrechter oordeelde als volgt. De kantonrechter keek naar de kans op een ongeval en naar de ernst van een mogelijk ongeval. Een belangrijke vraag vond de rechter of het voor de hockeyvereniging moeilijk was veiligheidsmaatregelen te treffen. De kantonrechter vond het voor zich spreken dat een kind van tien jaar in een spelsituatie zich onstuimiger kan gedragen dan een kind van zeven. Volgens de kantonrechter had de hockeyvereniging dan ook moeten controleren dat er geen kinderen ouder dan acht jaar op het miniveldje kwamen. De kans dat een kind tegen het bankje op zou

zij niet een dergelijke relatie met moeder had. Dat zij langere tijd met moeder heeft samengeleefd en voor moeder heeft gezorgd, verandert dit niet. Mevrouw D geniet dan ook geen voorkeur boven de kinderen van moeder. Handhaving van de bestaande mentor als mentor is het meest in het belang van moeder. Dit mede gelet op het feit dat er al langere tijd geen contact meer is tussen mevrouw D aan de ene kant en de mentor en overige kinderen aan de ander kant. De verstoorde verhouding tussen mevrouw D en de kinderen van moeder zou alleen maar tot meer problemen leiden indien mevrouw D tot mentor zou worden benoemd. De uitspraak van het hof zal zeker in het belang van moeder zijn, mogen we aannemen, maar het blijft duister op basis van welke feiten het hof tot de conclusie is gekomen dat mevrouw

mee de vooroordelen over de formele advocatuurwereld wegneemt.  Het advocatenkantoor wordt op vrijdag 16 september a.s. officieel geopend door de bekende strafadvocaat Wim Anker.  Jansma en Hendriks advocaten Bolwerk 11a, Kampen T: (038) 331 08 00 www.jansmaenhendriks.nl

kunnen lopen vond de rechter groot. De kantonrechter oordeelde dat de hockeyvereniging nalatig is geweest. De kantonrechter vond een bedrag van 4000 euro teveel van het goede. Er werd een bedrag van 2.000 euro toegekend, omdat Bennie nog flinke littekens heeft die nog steeds goed zichtbaar zijn. De hockeyvereniging heeft het bedrag van 2.000 euro meteen aan de ouders van Bennie betaald. Laatst was het precies een jaar geleden dat het ongeluk plaatsvond. Bennie moest weer tegen dezelfde hockeyvereniging spelen. Het team van Bennie won met 4-1. mr D. Warnink Warnink & Both Advocaten

D geen andere levensgezel is. Vragen of behoefte aan een informatief gesprek? Bel het hieronder vermelde telefoonnummer of bezoek onze website: www.ijsseloevers.nl

TELEFOON (038) 332 55 55 Vragen? Bel IJsseloevers notarissen te Kampen, IJsselmuiden en Zwartewaterland, tel 038-3325555


DinsDag 26 juli 2011 • pagina 32

www.

Reflex op zeker de A-League in Voorzitter Marcel Gommers Foto: Archief

(door Gerard Meijeringh)

KAMPEN - Na precies twintig jaar keert Reflex weer terug op het allerhoogste volleybalniveau. De Nederlandse Volleybalbond (NeVoBo) heeft groen licht gegeven voor promotie naar de A-League. Volgens voorzitter Marcel Gommers is de Kamper volleybalclub boven haar eigen beleidsplan uitgestegen. In de toekomst zal de organisatie van Reflex volgens hem moeten groeien. “Maar wel op een manier dat past bij Reflex. We gaan zeker geen onverantwoorde risico’s nemen.” De terugkeer van Reflex naar het hoogste volleybalniveau hing al weken in de lucht. Vorige week was er sprake van een happy-end voor Reflex. Twee maanden geleden werd de eerste stap gezet door de NeVoBo. Alle teams in de B-League kregen de vraag voorgelegd of ze bereid waren om in te stappen in de B-League. In deze verkennende fase bleek de animo in de B-League niet groot. Een aantal weken geleden kwam de NeVoBo serieus in actie. Alfa Next Volley en Reflex kregen de vraag voorgelegd of ze de plek van Webton Twente wilden overnemen. De tukkers hadden zich om financiële redenen teruggetrokken uit de A-League. Omdat Alfa Next met een tweede plaats in de eindrangschikking hoger was geëindigd in de B-League had de ploeg uit Dordrecht de eerste keuze, maar deze club bedankte voor de eer. Daarna lag de weg naar de ALeague helemaal open voor Reflex. Knelpunt Grootste knelpunt was de lengte van de Reflex-hal. De NeVoBo verlangt een ruimte van acht meter achter de achterlijn, maar Reflex kan niet

meer bieden dan vijf meter. De geringe hoogte van de hal was geen probleem. De NeVoBo heeft andere verenigingen al diverse keren dispensatie verleend. Vorige week ging de NeVoBo overstag en dat betekent dat Reflex komend seizoen mag spelen tegen topploegen als Dynamao, Lycurgus, Rotterdam en Orion en uiteraard de derby tegen Landstede. Goed nieuws voor Reflex is dat de NeVobo inzet op een A-League met tien ploegen. Volleybal Netwerk STV uit Tilburg maakt een doorstart, Fusion zal als kampioen van de B-League komend seizoen op het hoogste niveau actief zijn en ook Zaanstad overweegt een overstap vanuit de B-League naar het hoogste nationale niveau. “Ik hoop dat de A-League voor ons daardoor wat spannender wordt”, aldus Gommers. Amateurbasis Volgens de voorzitter is er sprake van een verantwoord risico. “Wij maken op amateurbasis deze stap. Dan ga je als vereniging er niet aan onderdoor. Onze hoofdsponsors Zalsman, Berg Makelaardij en Combo Design hebben aangegeven dat ze de extra

Steppers maken zich op voor Europees strijdtoneel KAMPERZEEDIJK - Het weekend van 28 tot en met 30 juli 2011 zal voor de stepsport in het teken staan van het Europees Kampioenschap. Stepteam Selles Kamperzeedijk zal hier met verschillende deelnemers aanwezig zijn. Het EK wordt dit keer gehouden in Woudenberg. Verwacht wordt dat er veel Europese naar Nederland toekomen om hier ten strijde te gaan tegen de Nederlandse favorieten. Vanuit stepteam Selles

Kamperzeedijk zullen de steppers laten zien waar zij dit jaar naar toe getraind hebben. Met name op de sprint hoopt het stepteam een aantal Europese titels binnen te kunnen halen.

Bolwerk 11a, Kampen | telefoon 038 331 08 00 | www.jansmaenhendriks.nl

kosten willen dragen. Daardoor gaan we budget neutraal de A-League in. Met Reflex komt een andere club de A-League binnen. De meeste clubs zijn stichtingen, maar wij zijn een vereniging met een eigen hal. Bij ons reilt en zeilt alles anders. We hoeven geen hal te huren en spelen het liefst zoveel mogelijk thuiswedstrijden. Dat is goed voor onze baromzet. Bovendien staat bij ons ook heren 1 midden in onze vereniging. Iedereen, ook de volleyballers van Reflex 1, betaalt contributie.” De extra kosten zitten hem vooral in de hogere bijdrage voor de competitie. Maar ook door allerlei eisen van de NeVoBo lopen de kosten op. Vorig seizoen moest Reflex al diverse aanpassingen doen om B-League te mogen spelen. Nu zijn de eisen nog strenger. Zo moeten er speciale ruimtes komen voor de dopingcontroles en officials. Voor de extra competitiekosten krijgt Reflex ook wat terug. Zo mogen alles coaches uit de A-League gebruikmaken van een softwaresysteem, waarin alle statistieken van de wedstrijden zijn terug te vinden. Bovendien regelt de NeVoBo lijnrechters. In de B-League moeten clubs dit zelf regelen. Enthousiasme Reflex is inmiddels in de ban van de A-League. Gommers heeft al veel positieve reacties gehad en ook de spelers zijn enthousiast. In een speciale vergadering gaven de spelers

DE SPORTKRANT VAN KAMPEN

onlangs hun medewerking aan de promotie. De spelers zien het volleyballen in de A-League ook als een middel om in de belangstelling te staan. Met deze overgang naar het hoogste niveau is Reflex volgens Gommers boven haar eigen beleidsplan uitgestegen. “In ons plan wordt nog gesproken van een stabiele positie in de eerste divisie en daar waar mogelijk promotie naar de B-League. Nu stomen we nog verder. Er komt een nieuw beleidsplan. In twee jaar tijd is er ontzettend veel gebeurd. Sommige mensen spreken over de armoede van het Nederlandse volleybal dat ze ons hebben gevraagd voor de A-League. Dan hebben ze wel een punt, maar feit is wel dat we nu tot de beste tien verenigingen van Nederland behoren. We komen steeds dichter bij de top. Het niveau in Nederland is naar beneden gegaan en wij presteren steeds beter. In sneltreinvaart zijn Reflex en de A-League naar elkaar toegegroeid.” Zondag Reflex heeft voor twee jaar dispensatie gekregen voor de Reflex-hal. Dat wil niet zeggen dat de ploeg de komende twee seizoen in de A-League zal spelen. Wie komend seizoen als laatste eindigt, staat officieel op een degradatieplaats. Of dat ook daad-

werkelijk zal gebeuren, hangt af van de situatie op dat moment. De club wil eigenlijk niet op zondag spelen en heeft dat ook aangegeven bij de NeVoBo. “Maar dat wil niet zeggen dat het nooit zal gebeuren. Op bekerfinales, Europese duels en TV-uitzendingen hebben wij echter geen invloed.”

Bredere regio Reflex wil met dezelfde selectie de competitie in als het in de B-League zou gaan spelen. “Er wordt niemand aangetrokken. Het is prima als spelers zichzelf aanmelden, dat is wat anders. Wij willen graag zoveel mogelijk leden.” Om de positie in de A-League te handhaven zal de club volgens Gommers organisatorisch moeten groeien. “We zijn nu helemaal afhankelijk van talenten uit onze eigen verenigingen en de regio. Deze regio zullen we moeten verbreden. Samen met een sterke jeugdopleiding en een goed scoutingsapparaat moeten we ons versterken, maar dat is wel een zaak van lange adem. Het betalen van spelers willen we zo lang mogelijk uitstellen. De oprichting van een stichting is op dit moment geen issue. Als sponsors een ton willen betalen, ontstaat er andere situatie. Dan gaan we met de leden bekijken wat we dan gaan doen.”

In de in spor jaren ‘80: Vo th lle divisie al De Reeve tribunes wedstri bi jden va j de eren here n 1.

ak s elz ne ed tribu ddo en p de iewe 1. n o er is Sfe ziek rediv Here u m de e van bij ijden str

am

isiete

iv ered eflex

in de

n ‘80

jare

R

Illustratie: Reflex

Het or ga in 1977 nisatieteam het EK va Volleyb n Reflex w at al orga niseer de.

45

IJVV E10 steunt Kika IJSSELMUIDEN - IJVV E10 heeft onlangs een succesvolle actie voor het goede doel afgesloten. Het meidenteam overhandigde een cheque ter waarde van 275 euro aan KIKA. De meiden van E10 kwamen het afgelopen seizoen 96 keer tot scoren en dat betekende kassa

voor KIKA. De voetbalsters slaagden er allemaal in om sponsors te vinden die bereid waren om

Matthijs Klooster nieuwe voorzitter IJGV IJSSELMUIDEN - IJGV ‘38 is er in geslaagd om een nieuwe voorzitter te vinden. Matthijs Klooster gaat de kar trekken bij de gymnastiekvereniging uit IJsselmuiden. Enkele maanden geleden luidde voorzitter Jan van Dijk nog de noodklok, omdat een aantal cruciale functies niet was ingevuld. Met hulp van Sportservice Overijssel slaagde IJGV ‘38 erin om nieuwe bestuursleden te vinden. Met het aanvaarden van het voorzitterschap van IJGV ‘38 verruilt Klooster het gemeentehuis voor de gymzaal. De CDA’er stopt als lid van de raadscom-

missie Bestuur en Middelen. “Het is jammer dat ik moet stoppen met het CDA fractiewerk. Het commissiewerk heb ik met veel plezier gedaan en ik heb er veel van geleerd. Die ervaring komt nu ook wel weer van pas bij IJGV. Het voorzitterschap van IJGV is echter niet te combineren met het commissiewerk van de gemeenteraad naast een baan en een jong gezin, vandaar dat ik stop.”

10 euro voor elk doelpunt te generen. Het afgelopen seizoen waren er meer goede acties vanuit de Kamper sportwereld voor het goede doel. Zo collecteerde de supportersvereniging De Zware Jongens van korfbalvereniging Wit-Blauw voor Stichting Relax. Uiteindelijk rolde er een bedrag van 250 euro uit. Het F1-team van sv Zallk scoorde ook het afgelopen seizoen voor Mappa Mondo. Uiteindelijk werd een bedrag van maar liefst 1563,75 euro ingezameld.

“onze se ” rvice is een feit

Bedrijfsstraat 3 Kampen Tel: 038 - 33 11 711

www.fredfeijth.nl

brug week 30  

brug week 30

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you