Page 1

WOENSDAG 25 JUNI 2008

HIER VALT U HET MEEST OP!

W W W.D E S TA D S KO E R I E R.N L

) 38 (0

Bel voor informatie:

33 3

3

pagina

9

Oranjefeest Genne pagina

9

Winnaars prijsvraag pagina

27

pagina

Fotocursus

10

Nacht van Hasselt

21

Ravage na storm

HASSELT - Een vijf minuten durende storm heeft zondag voor een grote ravage in Hasselt gezorgd. Bomen werden ontworteld en kwamen op auto's en een woning terecht.

Lees verder op pagina 3

Foto: Henry Wallinga

Cafés vrezen rookverbod (door Bas Jansen en Bas Wilberink) ZWARTEWATERLAND - Het merendeel van de kroegen in Zwartewaterland ziet op tegen de periode na 1 juli. Dan is in heel Nederland het rookverbod van kracht in de horeca. Omzetdaling, het al dan niet inrichten van een afscheiden rookvertrek en de overlast van rokers buiten het café zijn de voornaamste zorgen van de kroegbazen. Met nog een kleine

week te gaan maakte de Stadskoerier een rondje langs de cafés binnen de gemeente Zwartewaterland. Het Genemuider café Schippers Welvaren wordt 100 procent rookvrij. “Wij

hebben geen ruimte voor een rookkamer in ons café”, legt eigenaresse Alie Lindeboom uit. “Gevolg is dat rokers bij ons buiten gaan roken. Dat zorgt mogelijk weer voor overlast, iets waar we normaal weinig tot geen last van hebben. Wij hebben dit beleid niet bedacht, maar het komt wel op ons bordje terecht. Het is betuttelend.” Lindeboom verwacht zeker een daling in de omzet. “Daar kom je niet

Als het echt weer nieuw moet worden...

BREMAN AUTOSCHADE K laas Fuitestraat 41-45 | Genemuiden Tel.038-3854750 | www.autobreman.nl

Merel 7, 8281 GX Genemuiden Tel.: (038) 385 61 84, Fax: (038) 385 94 50 Mobiel: (06) 11 34 31 56, E-mail: henk@h-deleeuw.nl

onderuit”, vertelt ze. “Mensen mogen op het werk ook al niet meer roken. Dan komen ze na hun werk hier voor een biertje en een sigaretje. Die groep raken we kwijt.” Wim Vos van Eetcafé De Compagnie aan de Hasselter Prinsengracht ziet de toekomst somber in. “Ik heb geen grote gelegenheid, rokers komen op straat te staan”, vertelt hij. “Ik heb geen uitwegen. Ik kan wel een hokje van twee bij twee meter maken, maar klanten komen voor de gezelligheid naar de kroeg.” Vos voorziet dat de politie overspoeld raakt met klachten over geluidsoverlast. Komen ze niet van omwonenden, dan hangt

Vos zelf aan de lijn. Een ding weet hij zeker: “Als kroegeigenaar ben je de gebeten hond.”Want ook al kiest hij zelf niet voor het anti-rookbeleid, hij verwacht wel conflicten met ontevreden klanten. “Komend halfjaar kijk ik de kat uit de boom en zal ik niet investeren in aanpassingen. Voor hetzelfde geld komt er een versoepeling in de wet. Maar het wordt sowieso een heel nare situatie.”

’Een heel nare situatie’

VERHUUR VAN

Lees verder op pagina 3

Zonweringsystemen Rolluiken

HOOGWERKERS GEREEDSCHAPPEN EN MACHINES

TEL. 038 - 385 93 48

www.houthandelbuijert.nl

Met recht de partij!

Ondernemersstraat 13 8271 RS IJsselmuiden telefoon (038) 332 51 50 of (038) 332 76 12

Bel 038-4223020 of kijk op www.tebiesebeek.nl Dobbe 73 - Zwolle

BUITINK

Nieuwstraat 35 • 8281 ZL Genemuiden Telefoon: 038 - 385 54 70 V E R F • B E H A N G • S T O F F E N • R A A M D E C O R AT I E

Schering 47 8281 JW Genemuiden 038 - 3856085 Brouwers Accountants B.V. Puttenstraat 34a, 8281 BP Genemuiden telefoon (038) 85 15 200, fax (038) 85 15 204 E-mail: info@brouwers.nl

Merel 7, 8281 GX Genemuiden Tel.: (038) 385 61 84, Fax: (038) 385 94 50 Mobiel: (06) 11 34 31 56, E-mail: henk@h-deleeuw.nl


woensdag 25 juni 2008 • pagina 2

GROTE

BRADERIE in het centrum van Genemuiden op

WOENSDAG 2 JULI MET VELE ATTRACTIES!

Kooplui / winkeliers kunnen zich aanmelden voor een standplaats bij H. Naberman

tel. 06 - 53153908 of fax 038 - 3856804

www.destadskoerier.nl

Wij zijn gesloten van zaterdag 12 juli t/m zaterdag 2 augustus.

Bel nu voor uw vakantie tuinservice. In de vakantie zijn wij telefonisch bereikbaar van 12.30 tot 13.00 uur. )BTTFMUFSEJKL(FOFNVJEFOt5FM

Als Wildeboer het niet heeft... Exclusieve cadeau-home-lifestyle artikelen voor uzelf of uw relaties

Uw toeleverancier voor o.a.: Alle soorten folie Anti-worteldoek Afrastering Gras- & grindplaten Graszaden Tuinberegening Tuingereedschap Kunststof platen

Leidingsystemen t3JPMFSJOH t%SBJOBHF t5ZMFFO t%SVLCFHFMFJEJOH t-VDIUMFJEJOH t(FHBMWBOJTFFSE t4MBOHFO

Jacques Lemans Voetbalhorloge EK 2008

BESTEL ONLINE OF BEZ OEK SHO WRO OM*

8KOdbZgVXi^Z

Met o.a. aanduiding 1e- en 2e helft, rust en extra tijd.

â‚Ź 119,1PTUCVTr""/JFVXMFVTFO &WFOCPFSTFXFH 5FMr'BY XXXXJMEFCPFSHSPFQOM JOGP!XJMEFCPFSHSPFQOM

Kijk voor meer info op Boswinkels.nl

Bc\`cXe[ (+j# @Ajj\cdl`[\e Q\e[`ab !dXXe[X^k&dmi`a[X^mXe0kfk(.lli

KA::H:CKDDG9::A A:@@:G7>?ODC9:G

<Z\g^aYZ`^eg^Wh

1 kilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+#.* %#.*

`VciZc`aVVg!VaaZZcZkZcdelVgbZc

EZeZgheZ`he^Zh

100 gram . . . . . . . . . . . . . . . .

:ZcheZ`aVe_ZbVVgYVcVcYZgh# HbVV`idd`]ZZga^_`deYZWWf#

A:@@:G7:A:<

A:@@:GKDDG9:A><

@^ehiZV`h 4 stuks . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IVgiVVgi_Zh 5 stuks . . . . . . . . . . . . . . . . . .

)# (#.* .*

KVg`ZchĂ&#x2019;aZiaVe_Zh \ZkjaYbZigddb`VVh 4 stuks . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*#

.*

samen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

kipfilet rollade boterhamworst 100 gram per soort, samen . . . .

(#*%

B66C96<KDDG9::A

<Z]V`ihX]^_kZc

*]VaZc2(WZiVaZc =#d#]#"Zc\Z`gj^Y\Z]V`i

)#

KZgkVc\cjjlĂ&#x2C6;djYZĂ&#x2030;Xk"`ZiZaZcdcikVc\3'%%!"`dgi^c\d[ZZc\gVi^hHdaVg8dda7V\! ZZc`dZaiVhY^ZlZg`ideodccZ"ZcZg\^Z!i#l#k#3',.!"#=VcY^\kddgdcYZglZ\Â&#x201A;c YjjgoVVb#7dkZcY^ZcdcikVc\iji^_YZchYZ8KOdbZgVXi^Z3&%%!"ZmigV`dgi^c\Vahj Y^gZXi`^Zhikddg\VhZcZaZ`ig^X^iZ^ikVc:hhZci#@dgidb!]Â&#x201A;Â&#x201A;akZZa\gVi^hZcZg\^Z7Za bZiZZckddgZZcV[hegVV`%-%%"'(*.',+\gVi^hd[\VcVVglll#ZcZg\^ZlVX]i#Xdb#

VaaZhj^iZ^\ZcldghibV`Zg^_

9>CH96<:CLD:CH96<

77FI>E

)\ZbVg^cZZgYZ heZ`aVe_Zh )\g^aWjg\Zgh

KaZZhlVgZcig^d

Cj\gVi^hZcZg\^ZW^_ZZcc^ZjlZXk"`ZiZa

1 kilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.* GjcYZg\Z]V`i

1 kilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

)#,* *#,*

Slagerij Evert van Ingen

AVc\ZhigVVi+*<ZcZbj^YZcIZa#%(-"(-**&&( 9dgehlZ\-*>?hhZabj^YZcIZa#%(-"(((')(. lll#haV\Zg^_kVc^c\Zc#ca

De Gildeslager verrast je smaak

KgVV\cVVgYZkddglVVgYZc#

Ben jij op zoek naar een Maatschappelijke stage? Kom eens een kijkje nemen in de keuken van de Welzijnsbranche! Doe iets voor de ander voor (n)iets! s6RIJWILLIGERSWERKLEVERTJEVEELVOLDOENINGENWERKERVARINGOP s*EKUNTJEKENNISENKWALITEITENINZETTEN s*ELEERTOMGAANMETOUDERENENJEDOETNIEUWECONTACTENOP Je treft bij onze stichting een warme en professionele organisatie met goede faciliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden voor vrijwilligers. Het vrijwilligerswerk bij onze organisatie is heel divers en loopt uiteen van bestuursfuncties tot het geven van aandacht door huisbezoek en van het organiseren van activiteiten. Maar het is vooral â&#x20AC;&#x2DC;supergezellig en leukâ&#x20AC;&#x2122; om te doen. Informeer eens naar de vele mogelijkheden bij onze Stichting! -ONIQUE0LATELsTEL OFSTUURMIJEEN3-3JEsWWWSWOZNL


woensdag 25 juni 2008 â&#x20AC;˘ pagina 3

Zwem4daagse trekt 644 deelnemers

ZWARTSLUIS - Aan de Zwem4daagse in zwembad De Kragge hebben afgelopen week 644 deelnemers meegedaan.

Bij dit jaarlijks terugkerend evenement kon maandag gesprongen worden op de saltotrampolines. Dinsdag was er boogschieten en op woensdag konden deelnemers een klimwand beklimmen. Op de donderdag kon geracet worden op de mini-quads. De officiÍle opening werd gedaan door de voorzitter van de Stichting Zwembaden Zwartewaterland, Roel Huls. Tevens waren er verschillende nevenactiviteiten, zoals koekbakken, Bingo en verschillende spelen in het water. Supportersvereniging DESZ organiseerde ook dit jaar weer het jaarlijkse voetbaltoernooi, met in de middaguren de jeugdteams en in de avonduren de volwassen teams. 

Rustige Nacht van Hasselt HASSELT - Dany Panadero zingt op de Kaai onder geringe belangstelling zijn oranjelied Goal! De derde editie van de Nacht van Hasselt bracht dit jaar niet veel mensen op de been. Naarmate de avond vorderde nam het bezoekersaantal wel iets toe.

Veel te hard over doorgetrokken streep GENEMUIDEN â&#x20AC;&#x201C; Een 22-jarige Genemuidenaar is woensdag zijn rijbewijs kwijtgeraakt. De automoblist beging meerdere overtredingen op de Nieuwe Weg

tussen Hasselt en Genemuiden. Verkeersagenten zagen hem de Genemuidenaar tweemaal inhalen via de doorgetrokken streep. Daarnaast werd gemeten dat hij in ieder geval 50 km/u te hard reed.

(Vervolg voorpagina)

Weinig animo voor rookhok Diny Steenbergen van de cafĂŠ De Zon uit Hasselt ziet de toekomst voor haar kroeg niet veel rooskleuriger in. Binnen bij De Zon wordt voorlopig niet meer gerookt. Na de zomermaanden wordt misschien â&#x20AC;&#x2DC;boven of achterâ&#x20AC;&#x2122; een afgesloten ruimte ingericht voor rokers. Steenbergen heeft geen goed woord over voor de nieuw in te voeren regel. â&#x20AC;&#x153;De overheid denkt niet mee met de middenstanderâ&#x20AC;?, vertelt ze kwaad. â&#x20AC;&#x153;Ik moet de mensen straks naar buiten jagen, maar ik wil niet hebben dat de buurt er last van heeft.â&#x20AC;? Ze wil het de rokers wel gerieflijker maken met warmtelampen onder de luifel. Ze heeft geen idee of de omzet gaat dalen. â&#x20AC;&#x153;Ik kan het me voorstellen dat klanten het cafĂŠ vaker mijden.â&#x20AC;? Petrit Sterenberg van CafĂŠ Onder de Luifel uit Hasselt kan de rokers wel direct onderdak bieden. â&#x20AC;&#x153;Wij hebben een speciale rookruimte ingerichtâ&#x20AC;?, vertelt Sterenberg. Voor hem zijn de aanpassingen gemakkelijk gemaakt. De afgescheiden kamer was er al inclusief speciale afzuiger. â&#x20AC;&#x153;We moeten alleen het zaaltje leeghalen en zetten er een paar hangtafels neer.â&#x20AC;? Sterenberg ziet het zomerseizoen positief tegemoet. Maar als het kouder wordt, vreest hij voor â&#x20AC;&#x2DC;rotzooiâ&#x20AC;&#x2122; buiten als mensen zich ophouden voor de ingang in de steeg. Bezemwagen â&#x20AC;&#x153;De gemeente zal vaker met de bezemwagen moeten komenâ&#x20AC;?, aldus Thijs Postma van de CafĂŠ de Sluus uit Zwartsluis. De straat komt vol peuken te liggen, verwacht de ondernemer die geen rookruimte gaat inrichten.

Postma probeert nog wel een vergunning te krijgen om een â&#x20AC;&#x2DC;verandaa tjeâ&#x20AC;&#x2122; te maken. Johan Snel van het Genemuider cafĂŠ dâ&#x20AC;&#x2122;Olde Soldoat vindt het nieuwe rookbeleid een typische bemoeienisregel van de overheid. â&#x20AC;&#x153;Het is ook nu weer erg vervelend dat wij als horecaondernemers de politiepet krijgen opgezetâ&#x20AC;?, vertelt hij. â&#x20AC;&#x153;Als de overtreder zelf ook een boete zou krijgen was het al een hele vooruitgang.â&#x20AC;? Een speciale rookkamer ziet Snel vooralsnog niet zitten. â&#x20AC;&#x153;Die hele wet zoals die er nu uitziet is nog zwevendeâ&#x20AC;?, verklaart hij. â&#x20AC;&#x153;Een rookcabine, hoe groot moet zoiets dan zijn? Niet te klein, want dan gaat men alsnog straat op. Maar ook niet te groot, want dan verplaats je het hele cafĂŠ naar die ruimte. Komt vervolgens ook bij dat er door het personeel of door mij niet bediend of afgeruimd mag worden. Dus het glaswerk zal zich daar alleen maar blijven opstapelen met alle gevolgen van dien.â&#x20AC;? Jasper Jongbloed van CafĂŠ Ruimzicht uit Hasselt is niet zo somber als de anderen. â&#x20AC;&#x153;Ik verwacht dat het wel meevalt.â&#x20AC;? Om technische reden kan ook hij geen rookruimte inrichten. â&#x20AC;&#x153;De klanten moeten gewoon naar buiten.â&#x20AC;? Met een parasolletje en eventueel terrasverwarming wil hij het de buitenroker wat aangenamer maken.

Foto: Gerlinde Schrijver

Korte storm teistert Hasselt HASSELT - Door een kort maar hevig noodweer is de brandweer van Hasselt zondagmiddag urenlang in touw geweest. Door de storm vielen dakpannen van de daken, raakten autoâ&#x20AC;&#x2122;s beschadigd en waaiden bomen om. Een boerderij raakte daarbij beschadigd. Het begon allemaal met een melding aan de Zandvoortweg. Daar lag een boom over de weg. Even later kwamen de meldingen met bosjes tegelijk binnen bij de alarmcentrale. Aan de Holtenerstraat was een boom op autoâ&#x20AC;&#x2122;s gevallen, evenals aan de Gennerstraat.â&#x20AC;¨Even daarop kreeg de brandweer een melding met hogere prioriteit. Een kastanjeboom van ruim 7.000 kilo was op een woning aan de Ter Wee gevallen. Deze werd met behulp van een hijskraan weggehaald en in een nabij gelegen land gelegd. Het in het dak geslagen gat werd met

behulp van kleden gedicht.â&#x20AC;¨Omgewaaide bomen kwamen ook voor aan de Prinses Marijkestraat, Willem Egbertstraat, De Tip, Hendrik van Viandenstraat, H.A.W. van de Vechtlaan, Verkavelingsweg, Oude Vaartdijk, Werkerlaan en Zwolsedijk. Een in de Ruitenstraat staande vouwwagen bleek eveneens niet bestand tegen het natuurgeweld. De nog geen vijf minuten durende storm zorgde ervoor dat het korps pas tegen 20.00 uur klaar was met de ergste overlastmeldingen. De schadegevallen zijn door de gemeentewerken opgeruimd.

Diefstal grote partij koper ZWARTSLUIS - In een bedrijf aan de Zomerdijk is in de nacht van vrijdag op zaterdag ingebroken. Hierbij zijn kilometers lasdraad met koperen kern, honderden meters krachtstroomkabel, koperen terugslagkleppen en gereedschap gestolen. De omvang van deze gestolen spullen is zo groot dat de daders gebruik hebben moeten maken van een aanhanger of bestelbus. Mogelijk zijn er mensen die â&#x20AC;&#x2122;s avonds of â&#x20AC;&#x2122;s nachts iets is opgevallen dat met deze diefstal te maken kan hebben. De politie vraagt hen contact op te nemen via 0900-8888. Voor anonieme informatie, bel M. via 0800-7000. Naar de diefstal wordt een onderzoek ingesteld.

Zomeropruiming bij Wieten! Tijdens onze zomeropruiming heeft u volop keuze in kwaliteitschoenen van o.a. Alexandria, Gabor, van Wezel, Durea, Sioux, van Bommel, Finn Comfort en Solidus tegen SPOTPRIJZEN!!

#% "%  % "! ! $!! Openingstijden: di, wo, vr van 09.30 tot 18.00 uur, do van 09.30 tot 20.00 uur en za van 09.30 tot 17.00 uur.


woensdag 25 juni 2008 â&#x20AC;˘ pagina 4

www.destadskoerier.nl

L FINALE RONDE - FINALE RONDE N N 5 - FINALE RONDE - FINALE RONDE - FINALE RONDE

VERBOUWINGS Slechts agen d 5 L E E G V E R KO O P A S V R 39,9 A R AT OO E M 89, - V T S P N KOO IK VA D E D GO ET 15 CM H NU 200 90X

MATRAS DIRECT SCHERPT HAAR FORMULE AAN

Dankzij deze aangepaste formule biedt Matras Direct topkwaliteit aan voor de laagste prijs van NL. Advies van de consumentenbond: bepaal met de test uw persoonlijke voorkeur en zorg dat u niet te veel betaalt. Duurder blijkt niet altijd beter. (bron : www.consumentenbond.nl ) NIEUW!! - De formule is Om dit allemaal te realiseren op de volgende punten gaat Matras Direct haar filialen aangepast: looproutes door verbouwen tot magazijnwinkels de winkel waardoor je met en houden ze een totale 1 overzichtelijke blik kunt verbouwingsleegverkoop met zien wat de voorraad is, kortingen van 25% tot 75%. En duidelijke prijskaarten, de in sommige gevallen, doe een nuchtere feiten van Matras bod en zij zijn vlot. Direct, de Matrassen Dokter en natuurlijk de laagste prijs voor topkwaliteit.

-ACTIE

VOOR DE 1 10 KLANTEN PER FILIAAL E

BIJ AANSCHAF VAN DE BOXSPRING ANNE-MARIE.

NU GRATIS DE NINTENDO

DE MEGAGAME VAN 2008 ÂŁ{äĂ?Ă&#x201C;ääĂ&#x160;Ă&#x160;£°xÂ&#x2122; ä]Â&#x2021; NU

795,-

ORIGINELE NASA PARTIJ TRAAGSCHUIMKUSSENS 982 STUKS OP VOORRAAD

MD p/st

ÂŁĂ&#x2C6;äĂ?Ă&#x201C;ääĂ&#x160;Ă&#x160;£°Ă&#x2021;Â&#x2122; ä]Â&#x2021;Ă&#x160;Ă&#x160;NU 895,ÂŁnäĂ?Ă&#x201C;ääĂ&#x160;Ă&#x160;£°Â&#x2122; Â&#x2122;ä]Â&#x2021;Ă&#x160;Ă&#x160;NU 995,-

I.p.v. de Nintendo Wii t.w.v. 250,- kunt u ook kiezen voor een korting van 125,-.

MD NU 2 st

15,-

Soepel met 300 pocketveren per m2. Aan beide zijden afgedekt waarvan 1-zijde traagschuim is en v.v. een stevige middensector en soepele schoudercomfortzone. Matras vormt zich uitstekend naar uw lichaam. Drukverlagend. Dit is het meest verkochte matras van NL. Dankzij de unieke 2-in-1 matraskern heeft u het beste van 2 onovertroffen slaapsystemen.

PRIJS

näĂ?Ă&#x201C;ää MD

25,-

UNIEKE EIGENSCHAPPEN: UĂ&#x160;Â&#x2C6;`i>Â?iĂ&#x160;Â?Â&#x2C6;}}Â&#x2C6;Â&#x2DC;} UĂ&#x160;`Ă&#x20AC;Ă&#x2022;Â&#x17D;Ă&#x203A;iĂ&#x20AC;Â?>}iÂ&#x2DC;`Ă&#x160;Ă&#x160; UĂ&#x160;Ă&#x203A;Â&#x153;Ă&#x20AC;Â&#x201C;Ă&#x152;Ă&#x160;âÂ&#x2C6;VÂ&#x2026;Ă&#x160;Â&#x2DC;>>Ă&#x20AC;Ă&#x160;Â?Â&#x2C6;VÂ&#x2026;>>Â&#x201C; UĂ&#x160;Ă&#x203A;iĂ&#x20AC;`iÂ?Â&#x2C6;Â&#x2DC;}Ă&#x160;Â&#x2C6;Â&#x2DC;Ă&#x160;VÂ&#x153;Â&#x201C;vÂ&#x153;Ă&#x20AC;Ă&#x152;âÂ&#x153;Â&#x2DC;iĂ&#x192; UĂ&#x160;Ă&#x160;Ă&#x2022;Â&#x2C6;Ă&#x152;Ă&#x192;Ă&#x152;iÂ&#x17D;iÂ&#x2DC;`iĂ&#x160;>vĂ&#x203A;Â&#x153;iĂ&#x20AC;Ă&#x160;Ă&#x203A;>Â&#x2DC;Ă&#x160; lichaamsvocht UĂ&#x160;Ă&#x160;Â&#x201C;iĂ&#x152;Ă&#x160;`Â&#x2C6;Ă&#x152;Ă&#x160;Â&#x201C;>Ă&#x152;Ă&#x20AC;>Ă&#x192;Ă&#x160;Â?Â&#x153;Ă&#x192;Ă&#x192;iÂ&#x2DC;Ă&#x160;Ă&#x153;Â&#x2C6;Â?Ă&#x160;nä¯Ă&#x160; van uw slaapproblemen op UĂ&#x160;Ă&#x160; Ă&#x160;Ă&#x152;Â&#x153;ÂŤÂŤĂ&#x20AC;Â&#x153;`Ă&#x2022;VĂ&#x152;

NASA GEZONDHEIDSTOPPERS Deze dikke NASA gezondheidstopdekmatras van origineel nasatraagschuim met luxe tijk geeft aan uw bestaande matrassen het comfort van een groot 2-persoonsmatras. Het geeft een effectieve verlichting van pijnlijke en gevoelige drukpunten en een ultiem gevoel van comfort en ontspanninig. Naast dat u nooit meer last heeft van de voelbare naad tussen de 2 afzonderlijke matrassen is de gezondheidstopper dankzij zijn lichte gewicht makkelijk te keren, te luchten en op te maken. De topper is oprolbaar, dus makkelijk mee te nemen op vakantie, de boot, camper, caravan, hotels etc. Voor betrekkelijk weinig geld slaapt u beter.

Anti allergie, stofvrij en wasbaar Â&#x2122;äĂ?Ă&#x201C;ääĂ&#x160; Ă&#x160;ÂŁ{äĂ?Ă&#x201C;ääĂ&#x160; Ă&#x160;ÂŁĂ&#x2C6;äĂ?Ă&#x201C;ääĂ&#x160; Ă&#x160;ÂŁnäĂ?Ă&#x201C;ääĂ&#x160;

 °Ă&#x160; "8-*, ]Ă&#x160; "" ", ]Ă&#x160;/,-- Ă&#x160; Ă&#x160;/"** ,°Ă&#x160; Ă&#x160; "* /

59 ,PRIJS

2 NASA POCKET MATRASSEN

ÂŁÂ&#x2122;n] Ă&#x17D;xn] Ă&#x17D;Ă&#x2021;n] Ă&#x17D;Â&#x2122;n] -

0 en 22 n 210 aar i k o O ijgb verkr

NU 99,NU 179,NU 189,NU 199,-

80x200 178 ,MD PRIJS NU

70x200 MD

Vlakke uitvoering vanaf 19,80x200 139,- | 90x200 149,-

NU

239 ,PRIJS

129,-

NU

MD

NU 2 st

LEDIKANT VENEZIA

NU 2 st

STAPELBEDDEN

LEDIKANT TORONTO

In de kleuren beuken en noten

PRIJS

188,PRIJS

198,-

In de kleur zilver. Met degelijke metalen bodem, inclusief trap en rondom een uitvalhekje. Om te bouwen naar 2 bedden.

90x200 219 ,MD PRIJS

140x200 299,- | 160x200 399,- | 180x200 499,-

LEDIKANT CARLOS

178,-

Â&#x2122;äĂ?Ă&#x201C;ää MD

NU OOK IN 120x200

372 STUKS TOPAANBIEDINGEN

PRIJS

näĂ?Ă&#x201C;ää MD

ÂŁ{äĂ?Ă&#x201C;ääĂ&#x160; 1Ă&#x160;79,ÂŁĂ&#x2C6;äĂ?Ă&#x201C;ääĂ&#x160; 1Ă&#x160;89,ÂŁnäĂ?Ă&#x201C;ääĂ&#x160; 1Ă&#x160;99,-

DIRECT MEE TE NEMEN

PRIJS

299,-

NU 2 st

NU 2 st

89,-

199,-

Â&#x2122;äĂ?Ă&#x201C;ää MD

NASA 4 GEZONDHEIDSMATRAS NU 2 HALEN 1 BETALEN Ă&#x2021;äĂ?Ă&#x201C;ää

BOX IHOPÂŽ ELEKTRISCHE LATTENBODEMS JANZE GEHEEL COMPLEET MET 28 LATS GRATIS HOOFDBORD rkoop Volledige garantie. Volledig elek90x200 349 ,- L e e g v e trisch, 2 motoren met lendeversteMD PRIJS P r ij s viging, 28 gelaagde beukenhouten latten. Met knieknik en extra neksteun.

289,-

NU 2 st

DIVERSE SHOWROOM MODELLEN O.A. BOXSPRINGS, MATRASSEN EN LEDIKANTEN. DOE EEN BOD EN WIJ ZIJN VLOT.

1Ă&#x160;""Ă&#x160; 6 , ,Ă&#x160; Ă&#x160;- 11/6" , Ă&#x160; 6"",Ă&#x160; Ă&#x160;" " Ă&#x160;6 , "17 -Ă&#x160; 6 ,""*Ă&#x160;*,-°

Ă&#x2021;äĂ?Ă&#x201C;ääĂ&#x160; 1Ă&#x160;39,näĂ?Ă&#x201C;ääĂ&#x160; 1Ă&#x160;49,Â&#x2122;äĂ?Ă&#x201C;ääĂ&#x160; 1Ă&#x160;59,-

PRIJS

NU

89,-

DUBBEL DIVANBED

Compleet gevoerd met 2 degelijke bodems. In wit en zwart. Handige oplossing voor logĂŠes en tevens ruimtebesparend.

90x200 198 ,MD PRIJS NU

Al deze topledikanten nu voor een spotprijs verkrijgbaar bij Matras Direct+

140x200 voor 79,- | 160x200 voor 89,- | 180x200 voor 99,-

89,-

OP=OP

24 NU

UITGESLAPEN MENSEN KIEZEN VOOR EEN BETAALBAAR KWALITEITSMATRAS BIJ MATRAS DIRECT

DRONTEN De Dieze 14-16, Businesszone Delta, 0321-336676 GENEMUIDEN Schering 23, Industrieterrein Zevenhont, 038-3856702

F I L I A L E N IN NEDERLAND

ALTIJD IN DE BUURT

KOFFIE STAAT KLAAR

P ALTIJD GRATIS PARKEREN

VOOR DE KORTSTE ROUTE NAAR DE BESTE NACHTRUST KIJK OP www.matrasdirect.nl


woensdag 25 juni 2008 â&#x20AC;˘ pagina 5

www.destadskoerier.nl

MEEWERKEN

ZOMERBROEK + BLOUSE OF T-SHIRT

20%

5&,001

COMBIKORTING

$BSBWBO,OBVT5'

Â&#x2026;%FDFNCFS Â&#x2026;LFFSHFCSVJLU Â&#x2026;;&&3$0.1-&&5 7PPSUFOU MVJGFM MPTHBTTUFM EJTTFMTMPU HBTÂżFT FMFLUSBLBCFMFUD

MAAT M T/M XXXXXXXXL

COMBIKORTING

LAATSTE ZOMERJASSEN

Â&#x2026;3POE[JUWPPS WBTUCFEBDIUFS Â&#x2026;%PVDIF UPJMFU Â&#x2026;#PJMFS Â&#x2026;3JOHWFSXBSNJOH Â&#x2026;"G[VJHLBQ Â&#x2026;*OEFXBHFOJT OPPJUHFSPPLU

30% KORTING

R.M. Fashion

7SBBHQSJKT FVSP 

Geerstraat 27, Kampen 038 - 332 67 43

Oilily-stunt bij da!

MEEDELEN

Speciaal ingekocht voor de braderie op

WOENSDAG 2 JULI A.S fWhj_`E_b_bojWii[d[dWYY[ie_h[i"l[hiY^_bb[dZ[Yebb[Yj_[i

30% KORTING OP DE ADVIESPRIJS B[jef7WdX_[Z_d]][bZjWbb[[defZ[XhWZ[h_["efZ[ahWWc

Bel Dick 038-3859799 Bel Dick 038-3859799

Dè BESTRATINGSSPECIALIST

Tijdens de bouwvak is ons bedrijf gesloten.

Hoekman Bekendam Puttenstraat 5, Genemuiden Telefoon (038) 385 54 49 info@hoekman-bekendam.nl www.hoekman-bekendam.nl Openingstijden: ma t/m vr 13.30 - 18.00 uur, zaterdag 8.30 - 15.00 uur.

Tot ziens in onze sfeervolle showroom!

â&#x20AC;˘ veel natuursteen (voor zowel binnen als buiten) â&#x20AC;˘ strakke betonsteen â&#x20AC;˘ getrommelde betonsteen â&#x20AC;˘ gebakken klinkers â&#x20AC;˘ waterornamenten

Blokhutten â&#x20AC;˘tSchuttingen Schuttingen â&#x20AC;˘t Blokhutten Schuttingen â&#x20AC;˘t Blokhutten â&#x20AC;˘ Garages Speeltoestellen â&#x20AC;˘Garages â&#x20AC;˘tSpeeltoestellen Garages Speeltoestellen â&#x20AC;˘t Carports â&#x20AC;˘ Trampolines â&#x20AC;˘ Carports â&#x20AC;˘tTrampolines â&#x20AC;˘t Carports â&#x20AC;˘Trampolines Tuinmeubelenâ&#x20AC;˘tTerrasoverkappingen Terrasoverkappinge â&#x20AC;˘Tuinmeubelen â&#x20AC;˘Tuinmeubelen â&#x20AC;˘Terrasoverkappingen

p! no ge Ńż te OP kt HČŞ ar UF m LÓ&#x201A; Ç&#x2018;S uw N bo X en Î?Ó&#x2026; ge Č&#x2018; n Ȫ͸ ka HȲ r ͸ aa LÇ&#x2018; D%%BÇ&#x2018; S Ńż BÇ&#x2018;SLÇ&#x2018;͸HȲȪ͸Č&#x2018;Î?Ó&#x2026;XNÇ&#x2018;SLÓ&#x201A;UFHČŞOP '!%$ ! 5VJOTDIFSNA-JOEB 5VJOTDIFSNA-JOEB

17,50  

GeĂŻmpregneerde paal (FĂ?NQSFHOFFSEFQBBM (FĂ?NQSFHOFFSEFQBBM Y YDN 6,8 x 6,8 x 240 cm. Y YDN

 6,50  )&5(0&%,00145&"%3&4700356*/)065*/%&3&(*0 HET GOEDKOOPSTE ADRES VOOR TUINHOUT IN DE REGIO )&5(0&%,00145&"%3&4700356*/)065*/%&3&(*0 (SBUJTMFFOBBOIBOHXBHFOCFTDIJLCBBS Gratis leen-aanhangwagen beschikbaar

(SBUJTMFFOBBOIBOHXBHFOCFTDIJLCBBS (BBTQBOFFM Y %#! ) 

$PNQMFUFTDIPNNFM Complete schommel $PNQMFUFTDIPNNFM JODMBDDFTTPJSFT TDIPNNFMFO Incl. 2 accessoires, schommel en JODMBDDFTTPJSFT TDIPNNFMFO UPVX touw UPVX $PNQMFFU Compleet JODMVTJFG $PNQMFFU incl. 3 BDDFTTPJSFT JODMVTJFG accessoires OVTMFDIUT BDDFTTPJSFT nu slechts  OVTMFDIUT 125, 

 109, 

WFS[JOLUESBBE ($*!&$ (BBTQBOFFM Y TUFLMPPT WFS[JOLUESBBE %&""% TUFLMPPT

7BO ! 

/V Nu 15,95 /V 7BO 

(FTDIBBGEFQMBOLFO %#!! NFUFS (FTDIBBGEFQMBOLFO &$ NFUFS"MUJKEMBBH Altijd laag 5,"MUJKEMBBH )BSEIPVUFOQBMFO $"'&!#! WJFSLBOUĂ KOCF[BBHE )BSEIPVUFOQBMFO ($!&+!* Y YDN WJFSLBOUĂ KOCF[BBHE

) )  Y YDN"MUJKEMBBH Altijd laag 10,"MUJKEMBBH 

DrukDruken zetfouten en zetfouten voorbehouden voorbehouden Druk- en zetfouten voorbehouden

Bestel nu de materialen bij:

BWd][ijhWWj()#(-Â&#x161;.(.'7;=[d[ck_Z[d

Aanbiedingen Aanbiedingen twee twee weken weken geldig geldig na na verspreiding of zolang ofofzolang de de voorraad strekt. strekt. Aanbiedingen twee weken geldig naverspreiding verspreiding zolang devoorraad voorraad strekt.

Tijdens de vakantie uw tuin bestraten?

Da drogisterij Feenstra-StoterBetonstraat - Tel. (038) 333333 18 18 91 91 - www.houtburcht.nl Betonstraat22- -Kampen Kampen - Tel. (038) - www.houtburch Betonstraat 2 Kampen Tel. (038) 333 18 91 - www.houtburcht.nl Openingstijden: dinsdag-vrijdag 9.00 18.00 uur, zaterdag 8.00 8.00 -15.00 uur uur Openingstijden: dinsdag-vrijdag 9.00 - 18.00 uur, zaterdag -15.00 Openingstijden: dinsdag-vrijdag 9.00 - 18.00 uur, zaterdag 8.00 -15.00 uur


woensdag 25 juni 2008 â&#x20AC;˘ pagina 6

www.destadskoerier.nl

LdZchYV\'_ja^!i^_YZchYZWgVYZg^Z^c<ZcZbj^YZc!W^_dch deYZ`gVVb]ZZga^_`Z`dde_ZhVaaZhj^iZ^\ZcldghibV`Zg^_#

<g^aaldghi

K:GH<:<G>A9K6C9:77F

cVijgZad[bZi`VVh eZghij`'#.* 2 stukken voor . . . . . . . . . . . . .

7dggZaWVaaZi_Zh EV`_ZbZi&%hij`h'#*% 2 pakjes . . . . . . . . . . . . . . . . .

*#

%%

(#

.*

Edgi^Z`^ehViÂ&#x201A; bZihVjh 7gddY_ZlVgb \Z\g^aYheZ` 7gddY_Z$e^hidaZi lVgbZWZZc]Vb

.......................................................

...........................................

...........................

'# '#%% '#*% .*

Dd`dbbZZiZcZbZc

Slagerij Evert van Ingen

AVc\ZhigVVi+*<ZcZbj^YZcIZa#%(-"(-**&&("lll#haV\Zg^_kVc^c\Zc#ca

De Gildeslager verrast je smaak

)FOHFMTQPSU )FOHFMBBSTWFSFOJHJOHÂł)FU;XBSUFXBUFSÂł0SHBOJTFFSUPQ[BUFSEBHKVMJBTXFFSFFO HSPUFWJTXFETUSJKENFUWFFMNPPJFQSJK[FOJOEF#FSHJOHTWJKWFST "BOWBOHVVSUPUVVS.BYJNBMF)FOHFMMFOHUFNFUFS &SXPSEUHFWJTUPQMFOHUF0OEFSNBBUTFWJTUFMUWPPSDN %F[FXFETUSJKEJTVJUTMVJUFOEWPPSMFEFO EFTFOJPSXFETUSJKEWJTTFSTWBOPO[F WFSFOJHJOH[JKOVJUHFTMPUFOWBOEFFMOBNF &SXPSEUHFWJTUJOHSPFQFOHSPFQHFCPSFOWPPS HSPFQHFCPSFOJOPG MBUFS%FQSJKTVJUSFJLJOHWJOEUOBBÂżPPQQMBBUTJOEF0WFSUPPN %FFMOBNFJTHSBUJTFOWPPSFJHFOSJTJDP

OPRUIMING BIJ XXL TUINWINKEL BIJ BLOKKER L E N S R E S E WE

OP=OP

OP ALLE

SHOW N E L L E D MO *

% 5 2 KORTING rden actievoorwaa *vraag naar l in de winke

WIJ ZIJN BLOKKER XXL, KIJK DAAROM SNEL OP BLOKKER.NL

"BONFMEFOLBOOVSFFETCJK %JFSFOTQFDJBBM[BBL+PIBO)FVUJOL%SPTUFOIPGTUSBBU %JFSBMMJO ,MBBT'VJUFTUSBBU 4MVJUJOHTEBUVNWPPSBBONFMEJOHXPFOTEBHKVMJ )FU#FTUVVS

SALE

1VUUFOTUSBBUt5FM t.PC

Opruiming Ruimt op! voor KORTING Paul & Shark . . . .Het . . . .is. .weer . . . . .tijd . . 20% onze zomeruitverkoop! LedĂťb shirts, 2 stuks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89,Jacks, vanaf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,r shirts Kolberts, vanaf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,rjacks Kostuums, vanaf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149,rpantalons Pantalons, vanaf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,rshorts Stropdassen, vanaf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,Onze complete Paul & Shark  zomercollectie  is nu scherper geprijsd dan ooit.  

Kom snel naar de winkel en profiteer! Diezerpoortenplas 6 8011 VW Zwolle 038 - 421 56 06 beermannmannenmode@hetnet.nl Zondags altijd gesloten


woensdag 25 juni 2008 • pagina 7

DE LEUKSTE COLLECTIE NU VOOR DE GEKSTE PRIJZEN!

www.destadskoerier.nl

Nu geopend in Kampen

onderuit. Een echte Prijzen Knock Out. En omdat wij nu eenmaal gek zijn van tegels vinden wij dat helemaal O.K.! 0VEFTUSBBUt$.,BNQFO

10% KORTING *actie is geldig t/m 12 juli 2008

NU

op vertoon van deze bon

ODEPTWEEEN DE

TEGELGEK IN NIEUWLEUSEN UWLEUSEN D E G R I F T 21 A N I E

Vloertegel 50 x 50

Antraciet. Door en door gekleurd. Te gekke prijs per m2

Wandtegel 25 x 33

Glans / mat wit. Licht gemarmerd Te gekke prijs per m2

7,50 9,95

Aannemersbedrijf Tebezo is een energiek en zichzelf onderscheidend bedrijf wat zich bezig houdt met waterbouwkundige werkzaamheden in de breedste zin des woords. Tebezo voert haar werkzaamheden landelijk uit voor overheden, semi-overheden, projectontwikkelaars, bedrijfsleven en particulieren. Binnen Tebezo heerst een no-nonsense mentaliteit. De organisatiestructuur wordt gekenmerkt door een platte organisatie.

Wij hebben per direct ruimte voor:

Uitvoerder waterbouw In deze functie begeleidt je de uitvoering van de diverse waterbouwkundige projecten. Hierbij ligt de gehele verantwoordelijkheid voor de projecten bij jou. Je rapporteert de dagelijkse gang van zaken aan de bedrijfsleider. In combinatie met de werkvoorbereiding zorg je voor een tijdige afroep van de benodigde materialen en draag je zorg voor de continuïteit van de werkploeg.

Jouw profiel: Je deelt ons enthousiasme, je hebt het vermogen zelfstandig te werken, je durft creativiteit aan het daglicht te stellen en hebt geen 9-5 mentaliteit. Verder heb je enige jaren werkervaring in een soortgelijke functie. Je hebt goede contactuele eigenschappen in woord en geschrift. Je hebt bij voorkeur kennis van U.A.V. en van de RAW-systematiek.

Wat hebben wij je te bieden;

TEGELGEK IS ONDERDEEL VAN TEGELHANDEL PIETER MEIJER

Een veelzijdige functie waarbinnen je de vrijheid geboden wordt jezelf te ontwikkelen en een marktconform salaris.

Ben je geïnteresseerd in deze functie stuur dan je sollicitatiebrief met CV, voor 11 juli 2008 naar: Aannemersbedrijf Tebezo T.a.v. de heer C.A. Roos Postbus 89, 8280 AB GENEMUIDEN. Info@tebezo.nl

www.tebezo.nl

D Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld


woensdag 25 juni 2008 â&#x20AC;˘ pagina 8

www.destadskoerier.nl

AUTOSERVICE

www.autoservicehasselt.eu

Mobiel zonder autorijbewijs Altijd nieuwe en gebruikte minicars op voorraad t0OEFSEFMFOOJFVXFOHFCSVJLU t&SLFOESFQBSBUFVS"JYBN t0OEFSIPVEFOSFQBSBUJFBMMFNFSLFO

*/%6453*&8&( )"44&-5t SUPER ZOMERVOORDEEL!!! ZONNEBLOEM

STRUIKROZEN

ROTAN LOOK MET WICKER VLECHTWERK KEUZE UIT ZWART, KOLONIAAL BRUIN EN WIT INCL. KUSSENS

HAAL DE ZOMER IN UW TUIN

VAN 899,00 VOOR

BIJ ONS VINDT U EEN ENORM ASSORTIMENT STRUIKROZEN

VAN 2,25 VOOR

VENTURA LOUNGE SET

1.50

499.-

ROOS 50 %

NU 2e STRUIK

Aanb. geldig van 25-06 t/m 01-07-â&#x20AC;&#x2122;08 | Afgehaald, zolang de voorraad strekt.

uitzendburo www.sprintuitzendburo.nl

Uw houten vloer geschuurd voor â&#x201A;Ź15,-incl. olie, lakken â&#x201A;Ź17,- per m2. 06-40780666 0591-394583 www.vloerschuren.com (0591) 394583 14.00 BARGER COMPASCUUM EM24.0044.001

KORTING!

Let op! Vanaf juli alleen op vrijdagavond koopavond. Doorlopend tot 21.00 uur

VOORDEELPARADIJS VOOR GROENE VINGERS | WWW.DEOOSTEINDE.NL

ma. t/m wo. 09.00 - 18.00 uur do. en vrij. 09.00 - 21.00 uur zat. 08.30 - 17.00 uur

Koekoeksweg 4, 8271 PC IJsselmuiden (koekoekspolder) Tel. 038-331 20 35

Kamer te huur in binnenstad van Kampen, incl. servicekosten â&#x201A;Ź 275,- per maand. Telnr. 038-3326283 (038) 3326283 275.00 IJSSELMUIDEN BR25.0104.001 Te koop gevraagd: singles en lpâ&#x20AC;&#x2122;s, tel. 038-4660582

Deltion Kampen, Oostzeestraat 2a, tel. 038 - 331 29 55

te huur: kantoor-, praktijkruimte in Staphorst. www. 2a2.nl (06) 55591352 STAPHORST MC24.0053.001

ENORME KEUZE IN PERKPLANTEN!!!

Gevraagd: Robijnzegels, spaar mee voor Roemenie en Oekraine tel. 038-3321014 te koop: Baby Born poppenkleertjes, zoals, jurkjes, pyamas, slaapzakjes, sokjes, enz. zien is kopen, van 1,- tot 8,-, tel. 038-4216381

Partij 2e hands

KASTEN in diverse maten en kleuren Kantoorinrichting Kampen Ambachtsstraat 20 Tel 038 - 331 29 86 Zaterdags gesloten

Te koop: edelsteentjes 100st. gepolijst amethyst, roze kwarts agaat, tijgeroog enz. koopje, tel. 038-4211334

Dreft Kleurwas Perfekt Toiletpapier

Week 26 Aanbiedingen geldig van ma. 23 juni t/m za. 28 juni 2008

poeder, pak 1404 gram of vloeibaar flacon 1500 ml

Vraag niet hoe het kan

4 stuks

18.20 - 19.16

10.-

Groente & Fruit

Sperziebonen 500 gram

pak 4 rollen

2 pakken

2.10

1.-

Slagerij

Maestro Steenoven pizzaâ&#x20AC;&#x2122;s, Maestro American Style pizzaâ&#x20AC;&#x2122;s en Wagner Big Pizzaâ&#x20AC;&#x2122;s per stuk

1 euro!

1.79 - 2.49

Pepsi Cola, Sisi Orange of Seven Up Regular pak 4 blikjes Ă 33 cl

Runder riblappen per kilo

1.49 - 1.45 - 1.47

Aardbeien bak 400 gram

1.99

1.-

1.-

2.00/kilo

Polderhoeve vloerbrood

Havenplein 3

8.

97

5.-

meergranen vezel, pompoen of volkoren donker heel brood

2.50/kilo

Boni Altijd Goedkoop

BONI Genemuiden

1.

79

1.59

1.-

Coolbest Sappen

diverse soorten literpak

1.09 - 1.79

1.-

1.-

Pizzaâ&#x20AC;&#x2122;s voor maar

1.-

Layâ&#x20AC;&#x2122;s Chips XXL

diverse soorten zak 300 gram

1.

19

1.-

3.33/kilo

Abee Slaatje

kip kerrie, rundvlees of zalm bakje 150 gram

3 stuks

2.

07

1.-

Voor meer voordeel. Kijk op www.bonisupermarkt.nl

2.22/kilo


woensdag 25 juni 2008 â&#x20AC;˘ pagina 9

Pilot â&#x20AC;&#x2DC;Natuur door de lensâ&#x20AC;&#x2122; succes

HASSELT - â&#x20AC;&#x2DC;Anders kijken naar de natuur en de wereld om ons heenâ&#x20AC;&#x2122;, staat geschreven op de oorkonden die leerlingen van groep 7/8 in ontvangst namen. Donderdag werd een zesdelige pilotcursus â&#x20AC;&#x2DC;Natuur door de lensâ&#x20AC;&#x2122; afgesloten op de Prins Willem Alexander School (PWAS) in Hasselt. dat moment in volle bloei stonden. Bij de Veldschuur werd de focus verlegd naar spiegelingen in het water. Ook raakten ze geoefend om te wachten op de natuur in plaats van andersom. Zo lagen ze stil te wachten tot de lammetjes dichterbij kwamen. Onder de leerlingen is Femke de enige die haar vinger opsteekt als gevraagd wordt wie later zijn geld wil verdienen met fotografie. â&#x20AC;&#x153;Ik denk er over naâ&#x20AC;?, zegt Femke. Niet voor niets want Valk ziet wel talent in haar. In les 5 ging de groep aan de slag met het maken van een diavoorstelling op de computer om de beste fotoâ&#x20AC;&#x2122;s te presenteren. Op de laatste dag is het de beurt aan onbevooroordeelde leerlingen uit groep 5/6 om te bepalen wie de mooiste foto heeft gemaakt. De jonge fotografen hebben hun beste foto afgedrukt voor beoordeling. Valk leest de jurypun-

Open Dag Dorcas levert 2.000 euro op GENNE - De Open Dag bij het Dorcasdepot in Genne heeft zaterdag bijna 2.000 euro opgebracht voor het landbouwproject in RoemeniĂŤ. Tegen 10.00 uur stroomden de eerste gasten het depot binnen. In korte tijd was het een drukte van belang met snuffelaars tussen de boeken, lappen, speelgoed, bloemstukjes en tuinplanten. Het was een zonnige dag, dus gasten

van het McDorcasrestaurant konden zowel binnen als buiten genieten van het eten. Om 13.00 uur waren er al veertig hamburgers en bijna veertig gehaktballen verdwenen in de hongerige magen. Ook de soepen vonden gretig aftrek. Met een ijsje toe, was de maaltijd compleet. De bakkerskraam deed ook goede zaken en daarnaast werden eigen gebakken kokoskoeken, kruidkoeken, cakes en zelfgemaakte truffels verkocht.

Volksfeest in Genne

HASSELT - De Oranje vereniging Genne en omgeving heeft zaterdag haar jaarlijkse volksfeest gevierd.  â&#x20AC;&#x2DC;s Middags had de vereniging voor de kinderen een spelencircuit uitgezet. In de avond konden voetballiefhebbers op twee televisies de verrichtingen van het Nederlands elftal bekijken.

â&#x20AC;&#x2DC;s Middags deden ongeveer negentig kinderen tot en met veertien jaar  mee aan de spelletjes.  Zij konden deelnemen aan  het spijkerbroekhangen, blikgooien, het gladiatorenspel, klompjesgolf en spijkerslaan. De kinderen streden om de hoogste eer, aangemoedigd door ouders en grootouders. Voor elke leeftijdscategorie had de oranjevereniging prijzen beschikbaar gesteld. De kinderen tot zes jaar konden een aardige attentie uitzoeken. Ook was er voor de kinderen een springkussen aanwezig.

Een groot deel van de avond werd massaal gekeken naar het voetbal. Voorafgaande aan de voetbalwedstrijd werd het Kampioenschap hooivorkgooien van Genne gehouden en na de wedstrijd de traditionele stoelendans. Bij het hooivorkdarten gaat het om wie de meeste punten behaalde in drie worpen, door een hooivork in een ronde hooibaal met getallen erop te gooien. Bij de heren won Henk Visscher met 24 punten, bij de dames was dit Antoinet Hofstede met 8 punten.

Letselschade Medische fout Fout gegaan is niet altijd fout gedaan

(door Bas Jansen)

De cursus is opgezet vanuit De Veldschuur met de bedoeling opgenomen te worden in het programma van Kunst & Cultuur Overijssel. Onder leiding van fotograaf Tonny Valk leerden de kinderen van alles over fotografie en vooral in combinatie met de natuur. Zo zijn ze op pad geweest in de natuur rondom Hasselt. Vooral de uitstapjes naar de Brommert, bij de Gennerdijk en de omgeving van de Veldschuur leverden mooie fotoâ&#x20AC;&#x2122;s op. Daarvoor waren de leerlingen al klaargestoomd door Valk om het beste uit de camera te halen. Sommige kinderen hadden zelfs natte voeten over voor de perfecte kiek. Marko moest die wilde ganzen op de gevoelige plaat vastleggen. Die zaten in het riet verscholen, waar het flink drassig was. Bij de Brommert gingen de leerlingen van de PWAS op zoek naar kievitsbloemen die op

www.destadskoerier.nl

In deze column neemt Herman Fledderus u mee in het land van de letselschaderegeling. Een saaie boel, denkt u misschien? Niets is minder waar. In het leven van een letselschaderegelaar is geen dag hetzelfde.

De leerlingen, met winnaar Thirza, zijn in spanning over de uitslag van de jury.

ten en uitslagen voor. Thirza van den Berg springt er met haar algemeen â&#x20AC;&#x2DC;schattigâ&#x20AC;&#x2122; bevonden lammetjes volgens de jury uit. Een mooie waardering voor haar foto, maar Valk geeft daarbij aan dat kinderen in verschillende leeftijdsgroepen anders naar een foto kijken. De foto van de win-

nares heeft vooral gewonnen omdat de beestjes vertederend werkten. Anderen letten juist op compositie, kleur of contrast. Valk hoopt de cursus vruchten gaat afwerpen: â&#x20AC;&#x153;Ik hoop dat er iets van een vonkje van het fotografie-virus is overgebracht op de kinderen.â&#x20AC;?

â&#x20AC;&#x2DC;Huizinga met regio om tafelâ&#x20AC;&#x2122; ZWARTSLUIS/DEN HAAG - De CDA-fractie in de Tweede Kamer vindt dat staatssecretaris Huizinga opnieuw met de regio moet onderhandelen over de ombouw van de keersluis in Zwartsluis tot een schutsluis. De CDA-Kamerleden Van Hijum en Koopmans hebben hiertoe in de Tweede Kamer een motie ingediend. De CDAâ&#x20AC;&#x2122;ers zijn ontevreden over de uitkomsten van het overleg tussen de staatssecretaris en de regio van eind mei. Toen kon geen overeenstemming worden bereikt over de verdeling van de kosten, terwijl de regio zich wel bereid verklaarde om mee te betalen aan de extra kosten. Het CDA eist nu dat Huizinga opnieuw met de regio in overleg treedt en concrete afspraken maakt over een â&#x20AC;&#x2DC;toekomstvaste oplossingâ&#x20AC;&#x2122;. Hiermee wordt gedoeld op een sluis die ruimte biedt aan drielaags container-

vaart en klasse Va-schepen. Zo kan de verwachte groei van het goederenvervoer over het Meppelerdiep en de schaalvergroting in de binnenvaart worden opgevangen. Het CDA waarschuwde de staatssecretaris enkele weken geleden al om niet te beknibbelen op de ombouw van de sluis. â&#x20AC;&#x153;We moeten nu geen halve oplossingen kiezen waar we later spijt van krijgenâ&#x20AC;?, vindt CDA-Kamerlid Van Hijum. Een jaar geleden dreigde Huizinga de ombouw van de sluis tot ontsteltenis van het CDA zelfs helemaal ter discussie te stellen. Van Hijum: â&#x20AC;&#x153;Ik begrijp echt niet waarom we hier zo hard aan moeten trekken.â&#x20AC;?

Leerlingen maken verkeersfilm ZWARTSLUIS - â&#x20AC;&#x2DC;Verkeer raakt ook jouâ&#x20AC;&#x2122; is de titel van de verkeersfilm

die het Agnieten College gaat gebruiken voor de nieuwe brugklassers. Leerlingen maken de film binnenkort zelf in een drie dagen durend opnameproces. In de film spelen leerlingen van het Agnieten College de hoofdrol. Ook aan het totstandkomen van het script hebben de leerlingen actief deelgenomen. Zij konden aangeven welke gevaarlijke punten zij onderweg tegenkomen. Deze zijn dan ook terug te zien in de film. De film, gemaakt door Airtime.tv, bestaat onder andere uit een aantal sketches waarin het gevaarlijke rijgedrag van de jongeren op een humoristische manier naar voren wordt gebracht. Themaâ&#x20AC;&#x2122;s die naar

voren komen zijn telefoneren op de fiets, fietsen in een grote groep en het gebruik van een mp3-speler. De sketches worden afgewisseld met interviews van leerlingen en een aantal gouden tips voor de nieuwe brugklassers. De film is voor het eerst te zien in introductieweek van het nieuwe schooljaar. Alle brugklassers van het Agnieten College gaan dan aan de slag met het verkennen van de route van huis naar school. Het maken van de film is mogelijk gemaakt door de gemeente Zwartewaterland.

Ieder mens heeft in zijn leven te maken met de medische wereld. Daarin gaat veel goed, maar niet altijd. Soms gaat het daarbij om een complicatie. Soms ook om een verwijtbare fout. U kunt dan denken aan een gemiste diagnose, zoals het over het hoofd zien van een fractuur of het na onderzoek niet vaststellen van kanker. Als er in een medisch contact sprake is van een verwijtbaar en vermijdbaar handelen zoals het een redelijk bekwaam arts betaamt, is de arts aansprakelijk voor de gevolgen van de fout en kan de schade die daaruit voortvloeit worden verhaald. Voorbeeld Iemand breekt zijn enkel, maar de fractuur wordt door de behandelend arts gemist op een rĂśntgenfoto. Of, iemand heeft kanker, maar dit wordt door de behandelend arts niet vastgesteld. De behandelend arts stelt dan dus een verkeerde diagnose. Dit betekent automatisch dat de medische behandeling niet goed is. Het slachtoffer met de enkelfractuur wordt doorgestuurd naar een fysiotherapeut, hetgeen onnodige schade aan het enkelgewricht toebrengt. De kankerpatiĂŤnt krijgt het advies even rust te nemen, waardoor adequate behandeling veel te laat op gang komt. De gevolgen zijn in beide gevallen groot en waren bij een direct gestarte goede behandeling veel minder groot geweest. Vaststellen schade In dergelijke gevallen moet eerst op medisch gebied worden uitgezocht wat er precies is gebeurd. Wat was de diagnose? Welke adviezen zijn gegeven? Waaruit bestond de behandeling? Om dit uit te zoeken is een medisch adviseur nodig. Die kan ervoor zorgen dat de onderste steen boven komt. Artsen en ziekenhuizen hebben een verzekering voor beroepsaansprakelijkheid afgesloten. Deze verzekeraars moeten worden overtuigd van de gemaakte fout en de daardoor opgelopen schade. Dat levert langdurige en taaie discussies op, waar u zonder belangenbehartiger nooit uit komt. Bij Nostimos werken medisch adviseurs en juristen die gespecialiseerd zijn in het behandelen van medische fouten. Indien u daarmee te maken hebt, kan te allen tijde vrijblijvend contact met ons worden opgenomen. Wij helpen u graag! Herman Fledderus Directeur www.nostimos.nl Voor meer informatie over deze column kunt u contact opnemen met Nostimos Zwolle, telefoon 038 - 425 40 80

#SPDBOUJFL´U4DIVVSUKF (&8*+;*(%&01&/*/(45*+%&/ KVMJUNBVHVTUVT NBUNWSVVS;BVVSVVS

7&-&7","/5*&""/#*&%*/(&/

888#30$"/5*&,)&54$)6635+&/-

;VJEFS[FFTUSBBUXFHÂ&#x2026;$7Â&#x2026;8F[FQÂ&#x2026;5FM (FFOLPPQBWPOEFOHFFOQJO

Papaverweg 67 (wijk Westenholte) 0OSTBUSÂŞÂŞsÂŞÂŞ##ÂŞ:WOLLE TELEFOONÂŞÂŞ ÂŞÂŞÂŞ FAXÂŞÂŞ ÂŞÂŞÂŞ E MAILÂŞINFO NOSTIMOSNL INTERNETÂŞWWWNOSTIMOSNL +ANTORENÂŞINÂŞ:WOLLE ÂŞ'RONINGEN ÂŞ3NEEK ÂŞ !LMERE ÂŞ0RINSENBEEK ÂŞ3ITTARD ÂŞ$ENÂŞ(AAG


woensdag 25 juni 2008 • pagina 10

www.destadskoerier.nl

VERRASSEND VOLLEDIG VERBAZEND VOORDELIG

POL./PVC

HEREN-DAMES

ELEKTRISCHE

7 uitvoeringen maten S-XXL getest als beste prijs-kwaliteitverhouding

effen katoen/elasthan blijvend elastisch

handig voor in de auto inhoud 24 liter geschikt voor 12 of 24 Volt

SNEAKER SOKKEN

S C H O O LT I P

!

8.95

Elders 15.95 19.95

KOEL BOX met klemdeksel KOELBOX 24 liter

5.95

4 PA A R

1.29 25.95

Elders 2.49 2.98

EENDENVEREN

80 BLZ./A5

DISNEY

1500 gram afm. 60x70 cm

lijn actuele decors

slip: set/3 boxer: set/2 maten 92-134 o.a. Cars, Dora, Pirates en Princess

HOOFD KUSSEN Euro United HOOFD KUSSEN 600 gram afm. 60x70 cm

2.59

MICORVEZEL

4.49

WONDER DOEKJES afm. 40x40 cm dessin/bedrukt schoonmaken zonder reinigingsmiddel

DECOR SCHRIFT S E T/5

Elders 1.49 2.49

KONISCHE

GLAS VAAS

FANCY ZOMERSE

0.88

DAMES SLIPPERS zwart, bruin of goud maten 36-41

Elders 4.95 6.95

2.98

APELDOORN I • Mercatorplein 95-103 APELDOORN II • Maasstraat 14-16 DALFSEN • Wilhelminastraat 25 DEVENTER • Broederenplein 4-6

0.75

zomerse kleuren geheel of 3/4 gekleurd 30 cm hoog

2 VO O R Elders 1.49 1.79

KINDER SLIPS

Elders 3.98 4.98

HIGH GLOSS

1.98

8 topkleuren

EMMELOORD • Zuiderkade 5a EPE • Hoofdstraat 59 ERMELO • Stationsstraat 17-19 GENEMUIDEN • Prinses Irenestraat 4

DUOPACK

1.79

KINDER SINGLET classic hemdje maten 128-176

HAAR KLEURING

Elders 5.98 7.98

Elders 2.98 3.98

GREAT LADY

LONG SHIRT

2.39

wrinkled met v-hals katoen/elasthan maten 40-46

2.49

HARDERWIJK • Luttekepoortstraat 59 HEERDE • Soerelseweg 17 IJSSELMUIDEN • Groenendael 232 LELYSTAD • Tjalk 15-2 (unit 5)

Elders 3.95 4.95

TUNIEK Great Lady met knoopband maten 40-46

2.59

MEPPEL • De Swaenenborgh 5 NUNSPEET • Stationslaan 25 RAALTE • De Waag 3 PUTTEN • Gervenhof 31a

1.95

STAPHORST • Meesterweg 2a ZEEWOLDE • Gouwzee 61 ZWOLLE I • Dobbe 65 ZWOLLE II • Assendorperstraat 64-76

aanbiedingen gelden van ma. 23-06 t/m za. 28-06

REGEN PAK

Nu 196 winkels in Nederland en België • Voor winkeladressen: www.action.nl


woensdag 25 juni 2008 â&#x20AC;˘ pagina 11

EERSTEPRIJS

www.destadskoerier.nl

PROJECTA Kantoor/ projectmeubilair Nieuw en gebruikt.

DE WERELD VAN DRANKEN

Wolweverstraat 3 Genemuiden 06 - 23 45 61 69 Super aanbieding sportvelgen !!nieuwe locatie hooijercarstyling aan de marconistraat 20 te hoogeveen. Vrijdags geopend tot 21:00 u 15 inch vanaf 450,- 16 inch vanaf 599,- 17 inch vanaf 675,18 inch vanaf 899,-Prijzen zijn all inn. tel 0528 276369 of zie hooijercarstyling.nl (0528) 276369 450.00 HOOGEVEEN HO24.0003.001

2UTGERVANDER0IJLWINTEUROMETPRACHTIGEFOTO 2UTGERVANDER0IJLSTONDOPEENDONKEREAVONDEENFOTOTEMA KEN VAN HET &IREZONESTATION TOEN PLOTSELING DE POLITIE UIT HET NIETS OPDOOK³7AAR ZIJN WE EIGENLIJK MEE BEZIG ´ VROEG OOM AGENTAANONZEFOTOGRAAF2UTGERANTWOORDDEDATHIJMEEDEED AANDE&IREZONEFOTO WEDSTRIJDENVROEGONZEDIENDERDIRECTZIJN BIJDRAGETELEVEREN/PDEWEBSITEVAN&IREZONEZIJNDEBLAUWE ZWAAILICHTENOPDEWINNENDEFOTOPRACHTIGTEZIEN 2UTGERWONEUROENKOMENDWEEKEINDETRAKTEERT&IREZONE ALHAARBEZOEKERSOPEENEXTRAKORTINGOMDATTEVIEREN:OZIE JEMAAR7INNAARSTANKENBIJ&IREZONE

%ENFOTOVAN EURO +OMENDWEEKENDEXTRAKORTING

"IJ&IREZONETANKTUBENZINEENDIESELTEGENBODEMPRIJZEN 5BETAALTMETUWBANK GIROPASJEENUWEIGENPINCODE

VRIJDAGJUNI TMZONDAGJUNI

 

CENTKORTINGOPBENZINE OPDELANDELIJKEADVIESPRIJS

VRIJDAGJUNI TMZONDAGJUNI

 

CENTKORTINGOPDIESEL

Arendd A

1.0 Liter

1.0 Liter

Scotch Whisky

Vieux

Pisang Ambon

10.99

Bananenlikeur 0.7 Liter

Fjodor

9.99

Wodka

1.0 Liter

Berentzen Apfelkorn 0.7 Liter

STRAKS UITGEVOETBALD? ff naar Douweâ&#x20AC;&#x2122;s Dump Ommen. Tenten, slaapzakken, luchtbedden, afrits en korte broeken, zomerkleding, wandelschoenen, 10001 gadgets, enz. Sjek de site of kom langs. Strangeweg 9, Ommen. 0529 451184 douwesdump. nl (0529) 451184 OMMEN DH24.0074.001

Coebergh

Classic Bessenjenever

16.99 7.99

Kleine Auto-Schade? Kijk op www.chipsaway-zwolle. nl , Spotrepair v. Krassen, Deuken, Steenslag, Bumperreparatie, Brandgaten in bekleding, Dashboards etc. Auto-Dealers / Handelaren/ Bedrijven en Particulieren tot 50% van de normale prijs. Reparatie op Lokatie is mogelijk. Bel 06-18117750 of mail naar info@chipsaway-zwolle.nl ZWOLLE SN25.0289.001

Uw houten vloer geschuurd voor â&#x201A;Ź15,-incl. olie, lakken â&#x201A;Ź17,- per m2. 06-40780666 0591-394583 www.vloerschuren.com (0591) 394583 14.00 BARGER COMPASCUUM EM24.0044.001

Teacherâ&#x20AC;&#x2122;s

1.0 Liter

8.99

WIJN VAN DE MAAND JULI

Grange des Dames A.C. Ventoux

6.99

Rouge, Blanc of RosĂŠ 0.75 Liter

5.99 9.99 15.00

Floryn

3 flessen voor

Jonge Jenever 1.0 Liter

www.dewereldvandranken.nl

SLIJTERIJ WIJNHANDEL

STROOMBERG

Kruisstraat 9 GENEMUIDEN tel. (038) 385 81 19 Wade 104 ZWOLLE tel. (038) 420 07 02

Te koop gevraagd: stripboeken en andere boeken, tel. 038-4660582

â&#x20AC;&#x2DC;ZWARTEWATERLAND TRAINING EN ADVIES

Te koop gevraagd: kinderboeken en jongensboeken, tel. 038-4660582

ZWARTEWATERLAND Training & Advies

het opleidingsloket voor ondernemend Zwartewaterlandâ&#x20AC;&#x2122;

Wij bieden cursussen, opleidingen en trajecten aan op het gebied van:

t7$"DVSTVTTFOFO7$"DFSUJGJDFSJOHCFESJKWFO t#)7DVSTVTTFO t"3#0 SJTJDPJOWFOUBSJTBUJFCFESJKWFO

t.BOBHFNFOUUSBJOJOHFO$PNNVOJDBUJFUSBJOJOHFO t.BBUXFSLUSBKFDUFO

Voor meer informatie:

www.cursusplus.nl

Zwartewaterland Training & Advies, I. de vries; Tel. 06 - 292 85 343; info@cursusplus.nl

Hoe bereikt u meer dan

150.000 brievenbussen?

SNEL EN DOELTREFFEND Urk

Zwolle St. Jansklooster

Beltschutsloot

Brugmedia biedt u de ideale krantencombinatie weekblad De Swollenaer

Swifterbant Ens

Zwartsluis Genemuiden Wanneperveen Vollenhove Hasselt

weekblad De Brug

Dronten

weekblad De Stadskoerier

Kampen

regiokrant De Veluwe

Hattem

regiokrant De Bult regiokrant De Drontenaar kabelkrant Brugtv kabelkrant Koeriertv

Wezep Elburg Oldebroek Groot IJsselmuiden

Hattemerbroek

website www.brugmedia.nl

OPDELANDELIJKEADVIESPRIJS

Bel nu voor de gratis mediamap boordevol informatie over adverteren en aantrekkelijke combinatieregelingen

DAGENPERWEEK UURPERDAG

$E&IREZONE STATIONSIN)*SSELMUIDENEN:WOLLE .IEUWE$EVENTERWEGZIJNOPZONDAGGESLOTEN +IJKVOORMEERINFORMATIEOVERDEZEACTIEENVOOREEN&IREZONE STATIONBIJUINDEBUURTOPWWWFIREZONENL

Tel.

038 - 333 10 27

of kijk op www.brugmedia.nl

Constructieweg 41/1 8263BC Kampen


Openingstijden

De locaties Hasselt en Genemuiden zijn geopend van 8.30 uur - 12.30 uur. Locatie Hasselt, Telvorenstraat 2, 8061 CB • Directie Bedrijfsvoering • Bestuur • Bedrijfsbureau • Afdeling Maatschappelijke Zaken (MZ) • Afdeling Facilitaire en Financiële Dienstverlening (FFD) Locatie Genemuiden, Havenplein 1, 8281 EV • Directie Ontwikkeling • Afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening & Milieu (VROM) • Afdeling Openbare Werken (OW) • Afdeling Openbare Orde & Veiligheid (OOV) Het steunpunt gemeentewerf is tijdelijk verhuisd van Zomerdijk 41a naar Zomerdijk 30 Zwartsluis.

Telefonische bereikbaarheid

De locaties Hasselt en Genemuiden zijn telefonisch bereikbaar van: • maandag t/m donderdag van 8.30 uur -12.30 uur en van 13.00 uur -16.30 uur • vrijdag van 8.30 uur -12.30 uur

Openingstijden loket burgerzaken locatie Hasselt

Maandag: van 08.30 uur tot 19.00 uur Tot 15.30 uur kunt u voor alle diensten terecht. Vanaf 15.30 uur uitsluitend voor rijbewijzen, paspoorten en identiteitskaarten, aangifte verhuizingen (behalve vestiging vanuit buitenland), verklaringen omtrent het gedrag en uittreksels. Dinsdag: van 08.30 uur tot 12.30 uur Woensdag: van 08.30 uur tot 12.30 uur woensdagmiddag op afspraak T 038 385 30 94 of T 038 385 30 95 Donderdag: van 08.30 uur tot 12.30 uur Vrijdag: van 08.30 uur tot 12.30 uur

Afspraken op woensdagmiddag loket burgerzaken

Graag wijzen wij u op de mogelijkheid om een afspraak te maken voor de woensdagmiddag. U hoeft dan niet te wachten. Wel dient u telefonisch een afspraak te maken voor woensdagmiddag 12.30 uur.

Vakantiedrukte bij de cluster Burgerzaken tijdens avondopenstelling!

Momenteel is er een behoorlijke toename van het aantal aanvragen van paspoorten en identiteitskaarten. Hierdoor loopt ook de wachttijd bij de balie Burgerzaken op. Dit is vooral het geval gedurende de maandagmiddag- avondopenstelling. Er wordt dan ook gewerkt met een volgnummersysteem!! Op maandag is vanaf 16.30 uur voor het afhalen van uw reisdocument en rijbewijs een speciale balie ingericht. Hiervoor is bijna geen wachttijd. Voor het afhalen van uw document is geen volgnummer nodig. Op de woensdagmiddagen van 14.00 – 16.00 uur wordt gewerkt op afspraak en is er geen sprake van wachttijd. Voor het reizen naar het buitenland is een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart nodig. Meereizende kinderen moeten of een eigen reisdocument hebben of bijgeschreven staan in het paspoort van één van de ouders. Houdt u er rekening mee dat u uw reisdocument niet direct meekrijgt. Na een week kunt u het document persoonlijk afhalen. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de cluster Burgerzaken of op de website van de gemeente, www.zwartewaterland.nl. Vermijd lange wachttijden op maandagavond en maak een afspraak op woensdagmiddag!! Geen avondopenstelling Van 14 juli tot en met 4 augustus 2008 komt de avondopenstelling van de cluster Burgerzaken te vervallen. Op deze maandagen is de balie geopend van 08.30 uur tot 16.00 uur.

Openingstijden Wmo-loket Zwartewaterland

U kunt over uw aanvraag om een voorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een gesprek voeren met de Wmo-consulent in het Wmo-loket. In Hasselt kunt u hiervoor terecht op dinsdag en donderdag van 13.00 uur tot 16.30 uur in het gemeentehuis aan de Telvorenstraat 2. Voor Genemuiden en Zwartsluis kunt u hiervoor dagelijks telefonisch een afspraak maken tussen 9.00 uur en 10.00 uur via het speciale Wmo-telefoonnummer: T 038 385 31 76.

U wilt een gesprek met de burgemeester of met één van de wethouders?

De procedure is als volgt: • Het onderwerp waarover u wilt spreken legt u eerst voor aan de betreffende vakambtenaar. • De vakambtenaar kan na dit gesprek op uw verzoek een vervolggesprek aanvragen met het collegelid (burgemeester of wethouder) dat dit onderwerp in portefeuille heeft. • De vakambtenaar neemt ook deel aan het vervolg­ gesprek. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt van deze procedure afgeweken. Wilt u van de uitzonderingsregel gebruikmaken en kunt u duidelijk aangeven waarom u dit wilt, neemt u dan contact op met het bestuurssecretariaat, T 038 385 3131 (secretaresse burgemeester) of T 038 385 3133 (secretaresse wethouders).

Vaststellen en intrekken beleidsregels in verband met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij in haar vergadering van 19 mei 2008 heeft besloten: • de Beleidsregels artikel 3:23 Wet ruimtelijke ordening gemeente Zwartewaterland vast te stellen; • de Beleidsregels artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening in te trekken; • de Procedureregeling planschadevergoeding Zwartewaterland 2005 in te trekken. Deze besluiten zijn het gevolg van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening en treden gelijktijdig met deze wet in werking op 1 juli 2008. De besluiten liggen ter inzage in het gemeentehuis in Genemuiden. Voor belangstellenden is een afschrift verkrijgbaar tegen betaling van de kosten overeenkomstig de Legesverordening.

Wijzigen en intrekken verordeningen in verband met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening

De raad van de gemeente Zwartewaterland maakt bekend dat hij in zijn vergadering van 19 juni 2008 heeft vastgesteld: • de Verordening tot wijziging van de Legesverordening 2008 (1e wijziging); • de Verordening tot wijziging van de Monumentenverordening gemeente Zwartewaterland (3e wijziging); • de Verordening tot intrekken van de Exploitatieverordening gemeente Zwartewaterland. Deze besluiten zijn het gevolg van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. De wijziging van de Legesverordening en de intrekking van de Exploitatieverordening treden gelijktijdig met deze wet in werking op 1 juli 2008. De wijziging van de Monumentenverordening treedt in werking twee maanden nadat de verordening ter kennis is gebracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De besluiten liggen ter inzage in het gemeentehuis in Genemuiden. Voor belangstellenden is een afschrift verkrijgbaar tegen betaling van de kosten overeenkomstig de Legesverordening.

Aanvragen bouwvergunning

12 juni 2008 • Sikkel 1, 8061 JE te Hasselt: K. Jansen, Eikenlaan 14, 8060 JE te Hasselt voor gedeeltelijk vernieuwen van pui en entree clubgebouw 16 juni 2008 • Kokosstraat 15, 8281 JB te Genemuiden: Gebroeders Fuite BV, Kokosstraat 15, 8281 JB te Genemuiden voor het oprichten van een veevoeder-fabriek • Sisalstraat 62, 8281 JK te Genemuiden: Van Dijk Containers Beheer Bv, Sisalstraat 35, 8281 JJ te Genemuiden voor het bouwen van een gemeentewerf

• Mr. Steenbergenstraat 5, 8281 ZH te Genemuiden: J. van Enk, Mr Steenbergenstr 5, 8281 ZH te Genemuiden voor het vergroten van bestaande woning • Gaffel 45, 8061 LG te Hasselt: N.D. Mijnheer, Gaffel 45, 8061 LG te Hasselt voor het vergroten van twee woningen 18 juni 2008 • Karel Doormanstraat 51, 8281 DK te Genemuiden: M. Driessen, Karel Doormanstraat 51, 8281 DK te Genemuiden voor het plaatsen van een dakkapel 17 juni 2008 • Kamperzeedijk 109, 8281 PD te Genemuiden: G. van der Steege en Zoon V.O.F., Kamperzeedijk 109, 8281 PD te Genemuiden voor het geheel oprichten van ligboxenstal voor jongvee 19 juni 2008 • Verkavelingsweg 17, 8061 PJ te Hasselt: L.F. Nekeman, Graaf Lodewijklaan 27, 8064 AV te Zwartsluis voor het oprichten van een bedrijfswoning Bovengenoemde bouwaanvragen zijn in te zien op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur (‘s middags op afspraak) bij de afdeling VROM, cluster Bouwzaken, gemeentehuis locatie Genemuiden, Havenplein 1.

Verleende bouwvergunningen

19 juni 2008 • Achterweg 77, 8281 AT te Genemuiden: W.G. Roeland, Langestraat 268, 8281 AS te Genemuiden voor het oprichten van een woning • Greente 139, 8281 KN te Genemuiden: J. de Jonge, Greente 139, 8281 KN te Genemuiden voor het plaatsen van een tuinhuisje • Grutto 15, 8281 ES te Genemuiden: P.E. van der Haar, Grutto 15, 8281 ES te Genemuiden voor het bouwen van een schuur • Oostermaat 50, 8281 RD te Genemuiden: J. Riezebos, Oostermaat 50, 8281 RD te Genemuiden voor het plaatsen van een kap op de garage • Teugel 18, 8061 MR te Hasselt: A.M. Beumer, Beeldsnijderstraat 154, 8043 CP te Zwolle voor het veranderen van entree • Ridderstraat 30, 8061 GK te Hasselt: A.J. van Herk, Ridderstraat 30, 8061 GK te Hasselt voor het plaatsen van een berging/schuur • Stouweweg 33, 8064 PD te Zwartsluis: Ship Immobilia BV, Stouweweg 33, 8064 PD te Zwartsluis voor het vernieuwen van bedrijfshallen • Mastenmakersstraat 21, 8064 DX te Zwartsluis: M.T. Strating, Mastenmakersstraat 21, 8064 DX te Zwartsluis voor het vergroten van een woning Gedurende een termijn van 6 weken na de hierboven gestelde datum kunnen belanghebbenden tegen deze besluiten een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van de besluiten echter niet. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met de afdeling VROM, cluster Bouwzaken, gemeentehuis locatie Genemuiden, Havenplein 1.

Vrijstellingen bestemmingsplannen ex artikel 19.3 WRO

Bestemmingsplan “Achter ‘t Tag” te Genemuiden • Slinger 53, 8281 MD Genemuiden: J. van Lente, Slinger 53, 8281 MD Genemuiden voor het uitbreiden van een woning De aanvraag ligt vanaf 25 juni 2008 gedurende zes weken ter inzage, gedurende welke termijn een ieder schriftelijk zienswijzen omtrent de aanvraag kenbaar kan maken. Bovengenoemde bouwaanvraag is in te zien op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur (‘s middags op afspraak) bij de afdeling VROM, cluster Bouwzaken, gemeentehuis locatie Genemuiden, Havenplein 1. Hasselt, 25 juni 2008 Burgemeester en wethouders van Zwartewaterland, drs. I. de Muijnck, secretaris A.C. Hofland, burgemeester


woensdag 25 juni 2008 â&#x20AC;˘ pagina 13

www.destadskoerier.nl

Belangrijke mededeling

Nieuws van de gemeenteraad

Raadsvergadering 26 juni om 17.00 uur Op donderdag 26 juni 2008 om 17.00 uur vindt een openbare vergadering plaats van de gemeenteraad in het gemeentehuis, locatie Hasselt, Telvorenstraat 2. Aan de orde is de behandeling van de 2e termijn van de Meerjarenbegroting. De gemeenteraad van Zwartewaterland komt op bezoek! Om zich goed te kunnen oriĂŤnteren op zaken of dingen die in Zwartewaterland spelen wil de gemeenteraad van Zwartewaterland graag ter plaatse kennismaken met organisaties, instellingen en bedrijven in Zwartewaterland. Wilt u de raad informeren over actuele zaken? Stelt u een bezoek van de raad op prijs? Denkt u dat u als bedrijf, als vereniging, als instelling, als club de raad iets bijzonders kan laten zien of vertellen? De raad komt graag bij u op bezoek.  

voor ouderen en voor mensen die chronisch ziek zijn of een handicap hebben Eenmalige bijdrage over 2008 Chronisch zieken, gehandicapten en ouderen hebben al geruime tijd te maken met een aantoonbare inkomensachteruitgang. Van overheidswege worden voor deze doelgroep extra middelen beschikbaar gesteld. Burgemeester en wethouders hebben net als vorig jaar besloten dit geld te verdelen in de vorm van een eenmalige bijdrage over 2008, die in de periode van 1 juli 2008 tot en met 31 december 2008 kan worden aangevraagd.

Aan welke voorwaarden moeten zij voldoen? Wie voor de eenmalige bijdrage in aanmerking wil komen, mag niet meer verdienen dan 115% van het minimum inkomen. Hieronder volgen de netto bedragen per maand exclusief vakantiegeld.

 

                  

     

           

 

 

  

           netto inkomen

Alleenstaanden van 18-21 jaar

â&#x201A;Ź 239,00

Alleenstaanden

â&#x201A;Ź 692,00

Hoogte en doel van 21 jaar Het doel van de regeling is een eenmalige bijdrage van â&#x201A;Ź Alleenstaanden 200,- voor mensen met een minimum inkomen, om bij te van 22 jaar dragen in de extra kosten per huishouden als gevolg van

    Alleenstaanden ziekte, handicap of ouderdomsgebreken. Hieronder zetten van 23 tot en met 64 jaar we de voorwaarden  voor het

 verkrijgen van deze eenma Alleenstaande lige bijdrage op een rij.

 

â&#x201A;Ź 831,00

â&#x201A;Ź 969,00

â&#x201A;Ź 1.058,00

van 65 jaar of ouder De raadsleden hebben alvast data in hun agenda Alleenstaande ouder gereserveerd waarop zij in de gelegenheid zijn een Welke inwoners van Zwartewaterland komen hiervoor â&#x201A;Ź 1.245,00 van 21 tot en met 64 jaar dergelijk bezoek te brengen. Op donderdag 18 sepin aanmerking?

        tember en donderdag 6 november willen zij graag r Personen van 65 jaar en ouder Alleenstaande ouder

 â&#x201A;Ź 1.305,00 worden geĂŻnformeerd door een vereniging, instelling, r Personen van 18 jaar en ouder die langdurig gebruik van 65 jaar en ouder bedrijf enz. maken van hulp bij het huishouden Echtpaar/ongehuwd samenwonenden â&#x201A;Ź 1.384,00 Vanaf ongeveer 16.00 uur kunnen er korte presentar Personen van 18 jaar en ouder die voor 80 â&#x20AC;&#x201C; 100% 21 tot en met 64 jaar " ! ties worden gegeven, (circa half uur), de duur van het arbeidsongeschikt zijn " ! ')$'

Echtpaar/ongehuwd samenwonenden

â&#x201A;Ź 1.452,00 bezoek zal in totaal een uur zijn. ')$'

van 65 jaar of ouder 7 7 #-

 "! " "#" Heeft u interesse dan kunt u zich aanmelden bij de Wanneer aanvragen? 7 7 #-  "! " "#" Echtpaar/ongehuwd samenwonenden #)$#(, "! â&#x201A;Ź 1.452,00 griffie van gemeente Zwartewaterland, telefoonnum- #)$#(, De aanvraag voor de bijdrage kan worden ) - ## aangevraagd tot ) - ## "! ĂŠĂŠn ouder dan 65 " ! 13.1 

 7 #- $+'/$!)'+$0 ## mer: 038-3853000 en vragen naar mevrouw Monique $+'/$!)'+$0 ## en met 31 december 2008. ')$'

13.1 

 7 #- 9%%1$%'%,)*+4)3'%5/%1$).'%2#(!!&$%'1%.%. ')$'  7 #

9%%1$%'%,)*+4)3'%5/%1$).'%2#(!!&$%'1%.%. Eshuis. Of via mailadres:0,!.+%. 7 --%.'%'!,5!.)2%%1$'%2#(1/%&$ griffie@Zwartewaterland.nl ')$' " ! 7 # 7 7 #- "! " "#" 0,!.+%. 7 --%.'%'!,5!.)2%%1$'%2#(1/%&$ ')$'

Hoe aanvragen? Het vrij te laten vermogen is voor een alleenstaande #)$#(, ) - ## 

"!

   De gemeenteraad Aanvraagformulieren liggen klaar bij"#" het gemeentehuis in  â&#x201A;Ź 5.325,en voor een 7 7 #- alleenstaande ouder, gehuwden en 13.1 

 7 #-van Zwartewaterland, $+'/$!)'+$0 ## "! "  ! 

  !

 9%%1$%'%,)*+4)3'%5/%1$).'%2#(!!&$%'1%.%.  mw. A. J. Kastelein-Renkema, griffi er ')$' Hasselt en Genemuiden, het zorgloket in Genemuiden en samenwonenden â&#x201A;Ź 10.650,-. 7 # #)$#(, ) - ##   0,!.+%. 7 --%.'%'!,5!.)2%%1$'%2#(1/%&$ "!

 De Schans A.C. Hofland, burgemeester 13.1 

 7 #- Verzorgingshuis in Zwartsluis. De aanvraag kan ook worden ingediend door mensen $+'/$!)'+$0 ##  die een eigen woning bezitten. De waarde daarvan is 9%%1$%'%,)*+4)3'%5/%1$).'%2#(!!&$%'1%.%. ')$'  7 #  ! "!# "!#  Nadere informatie vrijgesteld. 0,!.+%. 7 --%.'%'!,5!.)2%%1$'%2#(1/%&$  $*'%&('$$

 $*'%&('$$ Voor nadere informatie over deze regeling ')$' 

kunt u contact De regeling is niet alleen bedoeld voor uitkeringsgerech ')$' 

 "!# opnemen met het gemeentehuis tigden, werknemers en gepensioneerden, maar ook voor  ! 7 7 #-   $*'%&('$$ 7 7 #-  tel: 038 385 30 00 afdeling Maatschappelijke Zaken. zelfstandigen.

   

 

        

 

          

 

       

   

 

')$' 

              # "(

!$#!*# "! " "#" # "(

       !$#!*#          "!  &"# %F[FBDUJFT[JKOHFMEJHJOEFNBBOEFONFJFOKVOJ Deze acties zijn geldig t/meind dagen! juni, dus nog 5  # "(   !!$#!*# 

 

  " !    

      

  

')$'  # "( --$)+/0+,!0"!1%9)33).'

')$'  7 #')$' 

!$#!*# ')$' 

7

#- 13.1 

 7 #- 

 --$)+/0+,!0"!1%9)33).' 

')$'  7 # 

5!.  9%%1$%'%,)*+4)3'%5/%1$).'%2#(!!&$%'1%.%. ",!$-!!3 7 #- ')$' 

7

#-  0,!.+%. 7 --%.'%'!,5!.)2%%1$'%2#(1/%&$ 5!. 

'1/%.'%=-01%'.%%1$

')$'  ",!$-!!3 7 #- --$)+/0+,!0"!1%9)33).' '1/%.'%=-01%'.%%1$ ",!$-!!3 7 #- '1/%.'%=-01%'.%%1$

 

 

    ')$'  --$)+/0+,!0"!1%9)33).' ",!$-!!3 7 #- '1/%.'%=-01%'.%%1$

$&!# (

%.).#,9).+%."!+

7 7 #-

"#"

 "! "! "! ! 13.1 

  7 #-

')$' 

 

 7 #

7

7 # 9%%1$%'%,)*+%+6!,)3%)3 %.).#,9).+%."!+ " "#" 

    

 " &'%"''$$ / ! '%&'%" &'%"''$$ / '%&'%" " ! ')$'

 "!

/ $&'%" / $&'%" ')$'

7 7 #- 

"! 

')$'  7 7 #- ')$' 

 

 " "#" 13.1 

 7 #- $&!# ( # "( #)$#(, ) - ## 

7 7

#- 7 7

#- #)$#(, ) - ## )!("/)$! )!("/)$!

!$#!*# $+'/$!)'+$0 ## ')$' ')$'   9%%1$%'%,)*+4)3'%5/%1$).'%2#(!!&$%'1%.%.

 "!# " ! $*'%&('$$ ')$'

')$' 

7 7 #- 7 7 #-

')$' #)$#(, ) - ##

7

7 #  $&!# (

7

7 #9%%1$%'%,)*+%+6!,)3%)3 $+'/$!)'+$0 ## 9%%1$%'%,)*+%+6!,)3%)3 ')$' %.).#,9).+%."!+ 

#- (!!&$%'1%.%. .)2%%1$'%2#(1/%&$  

 

  

    

5!. &"#*'$ / ( / $/ &"#

')$'  *'$ / ( / $/  *'$ / ( / $/  7 7

#-  ')$'       

   ')$'     7 7

#-  

')$'  7 #  7 7

#-  ')$' 

7

#-  ')$'

"!# 5!. 

&"#" $&!# ( ')$' 

7 7 #-

#)$#(, ) - ## $+'/$!)'+$0 ## ')$'  7 #')$' ')$' 

7

#- 7 #-  

$*'%&('$$ *'$ / ( / $/ ')$' 

')$'  

 

7 7 #-  7 7

#-

" "#"

#)$#(, ) - ## 

$+'/$!)'+$0 ## &'%"''$$ / '%&'%" ')$' 

 7 #-

/ $&'%"

9%%1$%'%,)*+4)3'%5/%1$).'%2#(!!&$%'1%.%. 7 #- $+'/$!)'+$0 ## ')$' 

7

7 #')$' 0,!.+%. 7 --%.'%'!,5!.)2%%1$'%2#(1/%&$ 7 #')$' 

7

7 #')$'  7 #

7

7 #%,)*+4)3'%5/%1$).'%2#(!!&$%'1%.%. ')$' 0,!.+%. 7 --%.'%'!,5!.)2%%1$'%2#(1/%&$ --$)+/0+,!0"!1%9)33).'  ')$'  7 #9%%1$%'%,)*+%+6!,)3%)3 ')$' 

7

#- ",!$-!!3 7 #- 7 --%.'%'!,5!.)2%%1$'%2#(1/%&$

7 7

#- ./.9%'1!3)2"1/#(41%5!. 0!').!25).$34!,,%01/$4#3%.5!. 

 %.).#,9).+%."!+ 5!. '1/%.'%=-01%'.%%1$ ./.9%'1!3)2"1/#(41%5!. 0!').!25).$34!,,%01/$4#3%.5!. )!("/)$!  

&"# //$5)2)/.$%!,%1  ! //$5)2)/.%9%"1/#(41%+4.34!&(!,%.")*46    //$5)2)/.%9%"1/#(41%+4.34!&(!,%.")*46 //$5)2)/.$%!,%1   &'%"''$$ / '%&'%"

7

7 #')$'  ! $*'%&('$$    *'$ / ( / $/   / $&'%" ')$'  ')$' 

   "!#  ')$'   7 7

#- ./.9%'1!3)2"1/#(41%5!. 0!').!25).$34!,,%01/$4#3%.5!. $*'%&('$$ "!# 7 7 #-

  

      

    7 7

#- *))'".+'$'%*) ')$' 

//$5)2)/.%9%"1/#(41%+4.34!&(!,%.")*46 //$5)2)/.$%!,%1 $*'%&('$$ )!("/)$!

#)(*$"%&$! 7 7 #- ')$' 

  ')$' 433%1&,85%1!.$!).'%2#(!!&$(!1$(/43 7 7 #- 4)3'%5/%1$"%23!!.$%4)3 #   

#

7

7 #-

 

 

#-

     

 "!# ! 

#-'%2#(!!&$%23!!.$%12 7 7 #- $&!# ( ./.9%'1!3)2"1/#(41%5!. 0!').!25).$34!,,%01/$4#3%.5!.

'%2#(!!&$%'/1$).'%. 7 #- .$%15//1"%(/4$5!. ')$' //$5)2)/.%9%"1/#(41%+4.34!&(!,%.")*46 //$5)2)/.$%!,%1 $14+%.9%3&/43%.

 .$%15//1"%(/4$5!.

7

7 #  %1+1)*'"!!1).

7

#-

7

#-

!$#!*# $14+%.9%3&/43%. # "(

!$#!*# 9%%1$%'%,)*+%+6!,)3%)3 

 $!+0,!!3(%,$%1/0!!,/& ')$'  7 # !$#!*# ')$' 

!$#!*# %.).#,9).+%."!+ ')$'  7 #

')$' 

7

#-  

')$'  7 #  ')$'  7 #//3%."%3/.0/%1 --$)+/0+,!0"!1%9)33).' $)+/0+,!0"!1%9)33).' -"" $ %"433%1&,85%1!.$!6/1$3'%,%5%1$-%323!3)2#(% 5!. '1/%.'%=-01%'.%%1$  &'%"''$$ / '%&'%" &"# ')$' 

7

#-  !,2/03)%,%5%1"!!1 ')$' 

7

#- ')$' 

7

#- ",!$-!!3 7 #- !3 7 #- $"## "#  "%1%+%.).'%. *!!1"%0%1+3%'!1!.3)% ')$' 

7 7 #*'$ / ( / $/ 

/ $&'%" 5!.  %=-01%'.%%1$ 5!.  5!. '1/%.'%=-01%'.%%1$ -"" $ &"# 5//1-%%1).&/1-!3)%6666//$5)2)/.., &"# .$%15//1"%(/4$5!. ')$'   ')$'   *'$ / ( / $/  

 $14+%.9%3&/43%. ')$' 

7 7 # &&&&%"  7 7

#- *'$ / ( / $/ 7 7

#-

 ')$'    )!("/)$!

      ')$'    &&&&%"

7

7 #')$'  

  7 7

#-  

# "( ')$' 

# "( --$)+/0+,!0"!1%9)33).'  $"## ",!$-!!3 7 #-

"# 

#JKBBOLPPQ  WBOFFO

 

 $"## "#   7 7

#- CMPLIVUOV 

-"" $ HSBUJT ')$' 

$&!# (   $"## "# XFFLFOEKF   &&&&%" $&!# ( -"" $   ')$' 

')$' XFH 

7

7 #

 9%%1$%'%,)*+%+6!,)3%)3 &&&&%" 

 ,FSLXFUFSJOHNBTUFOCSPFL5FM %.).#,9).+%."!+  XXXIPVUIBOEFMXJFMJOLOM 

 

$&!# ( ')$' 

7 7 #

7

7 #$&!# ( ')$' 9%%1$%'%,)*+%+6!,)3%)3

%.).#,9).+%."!+

7

7 #9%%1$%'%,)*+%+6!,)3%)3 "!"! %.).#,9).+%."!+ ./.9%'1!3)2"1/#(41%5!. 0!').!25).$34!,,%01/$4#3%.5!. //$5)2)/.%9%"1/#(41%+4.34!&(!,%.")*46 //$5)2)/.$%!,%1

')$' !$" &'%"''$$ / "$&' '%&'%"

7

7 # / $&'%" 9%%1$%'%,)*+%+6!,)3%)3 ')$' %.).#,9).+%."!+ &'%"''$$ / '%&'%" / 7 7

#- $&'%" ')$' //$5)2)/.%9%"1/#(41%+4.34!&(!,%.")*46 //$5)2)/.$%!,%1 5)%1+!.3%4)35/%1).'%.%.!,20%1'/,!6!5%$/%+ / $&'%" %2#(%1-34 3/33%'%.45231!,).'-%3 ./.9%'1!3)2"1/#(41%5!. 0!').!25).$34!,,%01/$4#3%.5!. "%5%23)').'2-!3%1)!!,/-$%2#(%1-%.!!.$%5)%1+!.3%0!,%.3%"%5%23)'%. ')$' *!!1'!1!.3)%3%'%.45$%'1!$!3)% //$5)2)/.%9%"1/#(41%+4.34!&(!,%.")*46 //$5)2)/.$%!,%10QFOWBONBUNWSWBOUPUVVS;BWBOUPUVVS 

.$%15//1"%(/4$5!. $14+%.9%3&/43%.

7 7 #-"*(()$$()*$&"$$%'$#$)$  ')$'  7 # )!("/)$! ')$' 7 #')$' 

7

7 #')$'

 7 # 7 7

#- 

 )!("/)$! ')$'

$%+2%,2#(!.2+/1&2#(%1- 7 #*$("(*,%!  ./.9%'1!3)2"1/#(41%5!. 0!').!25).$34!,,%01/$4#3%.5!. ')$' 

7

7 #&'%"''$$ / ,%419!.$3%11!96!13%.'1)*2/+,%5%1"!!1).

%-!!+35!.'!,5!.$1!!$;---%3-!!26)*$3%7#-6/1$3'%,%5%1$ XXXNFVCFMNBLFSJKXJFMJOLOM  ).#,42)%&!&23!.$(/4$%12/-$%"1%%$3%5!. #-3%'!1!.$%1%.%.).#,42)%&'%&'%"

  )!("/)$! ')$' 

.$%15//1"%(/4$5!.

7

7 $14+%.9%3&/43%.


woensdag 25 juni 2008 • pagina 14

www.destadskoerier.nl

Bedrijfsopleidingen, Cursussen en EVC-trajecten

Start nu met de juiste vakopleiding! Training & Advies is binnen het Deltion College het loket voor volwassenen die een bedrijfsopleiding, een cursus of een EVC-traject willen volgen. Het Deltion College is een van de meest veelzijdige aanbieders van opleidingen in de regio. Ook bedrijven en instellingen die op zoek zijn naar een opleidingsadvies, EVC-traject of scholing in de vorm van mbo-opleidingen, maatwerktrajecten of branche- erkende opleidingen kunnen bij Training & Advies terecht.

In september, oktober en januari starten de volgende cursussen en opleidingen: Economie & Administratie

CADCAM en Werktuigbouw

■ ■ ■ ■

(Fin.)Administratief medewerker LSSO Basiskennis Boekhouden (BKB) Basiskennis Calculatie (BKC) Praktijk Diploma Boekhouden (PDB) nieuwe Stijl Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)

■ ■ ■ ■ ■

Financiële Dienstverlening ■ ■ ■

WFT-Basis WFT-Schade Erkend Hypotheek Adviseur Nieuw

Personeelsbeheer en salarisadministratie ■ ■ ■

Basiskennis Loonadministratie (BKL) Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL) Mdw. Personeelszaken (MPZ)

Secretariaat ■ ■

Secretariaat LSSO Telefonist(e)/receptionist(e) LSSO

Management ■ ■

Basis Management (NEMAS) Middle Management (NEMAS)

■ ■

Installatietechniek ■ ■ ■

■ ■

Windows, Word, Excel, PowerPoint, Access, Internet & E-mail ECDL (European Computer Driving Licence)

■ ■ ■ ■

■ ■ ■

Bouwkundig Opzichter Projectleider Beheer en Onderhoud Vastgoed VCA-B / VCA-VOL

Elektro

Middenkaderfunct. Automatiserings Energietechniek (M.AEN) ■ Middenkaderfunct. Elektrotechn. Installatietechniek (M.EIT) ■

Zeevaart ■ ■

Marcom A Marcom B

Brilafpassen Medewerker Contactlenzen Contactlensspecialist Refractioneren

Gezondheidszorg ■ ■ ■

Herintrederscursus Verpleegkunde niveau 4 Nieuw Medische Terminologie Opleiding Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV) Verplegende Elementen Voedingsassistent

Grafisch ■

Bouw

P.mit installatie technicus gebouwinstallaties STEK-monteur examentraining Zinkbewerken basis & vervolg

Optiek

ICT

Autocad basis & gevorderden AutoCAD gevorderden Lascursus niveau 1,2 en 3 (MIG/MAG, TIG, BMBE) Autogeen lassen Domotica basis & vervolg Inventor 7 CNC draaien / frezen Conventioneel draaien/frezen

■ ■ ■ ■

Creatief DTP’er (basis) Indesign CS-I Photoshop & Illustrator (basis) Photoshop & Illustrator (vervolg op DTP’er) Photoshop gevorderden & basis Webdesign

Horeca ■ ■ ■ ■

Leermeester - SVH examen Sociale Hygiëne - SVH examen Versneld HACCP Wijncertificaat

De cursussen vinden plaats in Zwolle * Bij voldoende deelname

Meer informatie en contact Deltion College,Training & Advies, postbus 565, 8000 AN Zwolle Tel: 038 850 31 50, training&advies@deltion.nl


woensdag 25 juni 2008 â&#x20AC;˘ pagina 15

MEER VACATURES? Kijk eens op:

www.destadskoerier.nl

W W W V A N D I J K B A N D E N S E R V I C E N L

6ERSTAND VANELKEBAND

erk

.nl/w www.brugmedia

6%,'%.

Productieweg 6 â&#x20AC;˘ Vollenhove Tel. 0527 - 24 14 21 www.beens-wonen.nl

!54/"!.$%. 425#+"!.$%. -/4/2"!.$%. 42!#4/2"!.$%. 5)4,)*.%. "!,!.#%2%. 15)#+3%26)#%

Wegens uitbreiding van onze werkzaamheden zijn wij dringend op zoek naar een:

Wet milieubeheer Ontwerpbeschikking Gedeputeerde Staten van Overijssel maken

leerling straatmaker (opperman)

bekend dat op 14 mei 2008 bij hen een verzoek conform artikel 8.24 van de Wet milieubeheer is binnengekomen van Groenrecycling Wolfshagen B.V. te Hasselt. Het verzoek betreft het wijzigen

40 uur in de week.

- Heb je geen probleem met vroeg opstaan? - Ben je niet bang voor vieze handen?

6AN$IJKISDEBANDEN ENWIELENSPECIALISTINDEWIJDEREGIOVAN'ENEMUIDEN ,AATUWBANDEN WIELEN WIELOPHANGING BALANSENUITLIJNINGDOORONSVERZORGEN /OKBENTUBIJONSOPHETJUISTEADRESVOORELKSOORTBAND

Dan is dit misschien de baan voor jouw!

3ISALSTRAAT**'ENEMUIDEN4EL &AX 

Kleine Auto-Schade? Kijk w w w.chipsaway-z wolle. nl , Spotrepair v. Krassen, Deuken, Steenslag, Bumperreparatie, Brandgaten in bekleding, Dashboards etc. Auto-Dealers / Handelaren/ Bedrijven en Particulieren tot 50% van de normale prijs. Reparatie op Lokatie is mogelijk. Bel 06-18117750 of mail naar info@chipsaway-zwolle.nl ZWOLLE SN25.0019.001

Voor reacties kun je bellen of mailen naar: Gert van Dijk Sierbestratingsbedrijf Genemuiden Tel. 06 - 46 32 79 67 info@gertvandijksierbestrating.nl Te koop: kinderledikantje, 15-, tel. 038-3868687

Gratis af te halen: kasseien, tel. 06-53430320

â&#x20AC;˘ Een unieke werkgever; professioneel, no-nonsense mentaliteit â&#x20AC;˘ EĂŠn van de grootste installatie- en servicebedrijven van Nederland; 1600 medewerkers, 39 bedrijven â&#x20AC;˘ Met medezeggenschap ĂŠn winstdeling â&#x20AC;˘ Mogelijkheid voor persoonlijke ontwikkeling

Versterk jij straks het team van Breman Service Facilitair?

TEXEL. Nog vrij 27-6 t/m 14-7. 4pers. vak huisje. Rustige omgeving. 0222315011 ofgerda. smit@xs4all.nl (0222) 315011 DEN BURG BR25.0283.001 Te huur: Winnie the Poohof geboorteooievaar 10,-, tijdens de kraamdagen, opbrengst bestemd voor bejaardenzorg in Roemenie, tel. 038-3324280 Gezocht: vrijwilligers, helpende handen voor administratie en Public relations, tekenaar/constructeur die product ideeen kan visualiseren, tel. 038-4551014 Te koop gevraagd: speldjes en boeken, tel. 038-4660582

Breman. Samen bijzonder De Breman Servicegroep is een dynamische landelijke dienstverlener gespecialiseerd in technisch advies, beheer en onderhoud van alle woning- en gebouwgebonden installaties. Ook voeren de bedrijven keuringen uit aan gas-, elektra- en waterinstallaties. Met ruim 370 medewerkers verdeeld over 11 regionale vestigingen draagt de Breman Servicegroep zorg voor de persoonlijke aandacht van haar particuliere en zakelijke opdrachtgevers. Breman Service Facilitair (te Genemuiden) ondersteunt met 48 medewerkers de 10 servicebedrijven binnen de Breman Servicegroep. Dienstverlening wordt geboden op het gebied van onder andere administratie, kwaliteit arbo en milieu, databeheer, inkoop, opleiding en commerciĂŤle activiteiten. Ook studenten nodigen wij van harte uit om te reageren.

STORINGSTELEFONIST(EN) m/v weekend-/avonddienst Je werk - je beantwoordt de telefoon, beoordeelt storingsmeldingen telefonisch en verwerkt deze in een geautomatiseerd systeem - je plant serviceactiviteiten in - je voert diverse administratieve werkzaamheden uit

Je profiel - je hebt een opleiding op mavo-/meao-niveau - je beschikt over een uitstekende typevaardigheid - je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal - je beschikt over goede communicatieve vaardigheden - je bent flexibel om bij drukte extra en/of op andere dagen te werken - je werkt gemiddeld 7 tot 10 uur per week

Breman biedt - een aantrekkelijke en vooral veelzijdige baan met een grote mate van zelfstandigheid - prima secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een winstdelingsregeling - uitstekende cao en pensioenvoorziening

GeĂŻnteresseerd? Reageer dan voor 9 juli a.s.: Breman Service Facilitair BV T.a.v. de heer S. Visscher (Vestingsdirecteur) Postbus 130, 8280 AC Genemuiden T 038 - 385 33 00 E s.visscher@service.breman.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.

www.breman.nl

Te koop: 220 rode dakpannen De Valk Echt tweedehands, 100,-, 06-20793527 Kampen Gezocht: ruilvriendje voor voetbalplaatjes Euro 2008, wie helpt mijn Panini album compleet te krijgen, tel. 06-28657157 Gratis af te halen: nest jonge, gezonde poesjes van de boerderij, i.v.m. onze vakantie, bellen vanaf 7 juli, ze zijn dan 8 weken, tel. 038-4771850 Te koop: antieke kast uit grootmoeders tijd t.e.a.b., geloogd grenen tv meubel 105x054cm boven blad moet even geschuurd en opnieuw in de was t.e.a.b,â&#x20AC; partijâ&#x20AC; ramen dubbele beglazing verschillende maten t.e.a.b, tel. 06-43595717 Te koop: bordeaux rode fauteuil met hokker 60,-, bruin bijzet tafeltje met gedraaide poot 25,-, hanglamp met porseleinen bol 25,-, tel. 038-3320635 Ouderwetse boffert eten?

www. deoase-zalk.nl

Restaurant â&#x20AC;&#x153;De Oaseâ&#x20AC;?

Kerkplein 3 Zalk, Tel 3636270

van de looptijd van de vigerende vergunning van 19 mei 1999 tot de maximale termijn van tien jaar, in casu tot 10 juli 2008. De inrichting is gelegen aan Wolfshagenweg 2 te Hasselt, gemeente Zwartewaterland. Gedeputeerde Staten zijn van plan de aan Groenrecycling Wolfshagen B.V. te Hasselt toegekende vergunning van 19 mei 1999 conform het verzoek te wijzigen. Inzage U kunt het ontwerpbesluit en andere relevante stukken vanaf 26 juni 2008 gedurende zes weken inzien: 1. op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur bij provincie Overijssel, eenheid Economie, Milieu en Toerisme (EMT), Luttenbergstraat 2 te Zwolle (na telefonische afspraak met de heer A. Yildiz (038 499 76 63). Gedurende de inzagetermijn staan de ontwerpbeschikking en de daarbij horende voorschriften op www.overijssel.nl/milieu/milieuvergunningen; 2. van 8.30 - 12.30 uur bij de gemeente Zwartewaterland, locatie Genemuiden, afdeling VROM, cluster Milieu, Havenplein 1 en buiten deze uren na telefonische afspraak (038 385 30 00). Zienswijzen Van 26 juni 2008 tot en met 6 augustus 2008 kan iedereen gemotiveerde zienswijzen over het ontwerp van de beschikking(en) indienen (bij voorkeur schriftelijk) bij het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel. Het adres staat hieronder. U kunt in een aparte brief verzoeken uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Na telefonische afspraak (038 499 76 00) kunt u ook zienswijzen mondeling naar voren brengen. Beroep Tegen de definitieve beschikking(en) kan alleen beroep worden ingesteld door belanghebbenden die zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking(en) hebben ingediend, of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dat niet hebben gedaan. Inlichtingen Wilt u meer weten over de Wm-procedure, dan kunt u contact opnemen met de heer A. Yildiz (telefoon 038 499 76 63), Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.

ERGERNIS?? Alg en mos op uw dak?

Bel Stegeman Hasselt tel. 038 - 4775553


woensdag 25 juni 2008 â&#x20AC;˘ pagina 16

www.destadskoerier.nl

DA Drogisterij Feenstra-Stoter is al meer dan 25 jaar uw vriendelijke drogist in Genemuiden. Drogisterij Feenstra-Stoter staat voor productkennis, goed advies, kwaliteitsproducten en klantvriendelijkheid. Voor ons team zijn wij op zoek naar een:

VERKOOPMEDEWERKER (M/V) VOOR 27-30 UUR PER WEEK

"EENS#OMPOUNDING"6ISEENONDERNEMINGMETTWEEHOOFDACTIVITEITEN#OMPONDERENVAN COMPOUNDSVOORKLANTENENOPDRACHTGEVERS VOORALINDETAPIJTINDUSTRIE ENHETVERKOPENVAN HALFFABRIKATENENCOMPONENTENVOORHETSAMENSTELLENVANFOAMENINDIVERSEINDUSTRIEpN )NVERBANDMETDEOPRICHTINGVANONSBEDRIJFZOEKENWIJEEN

#/--%2#)%%,EN4%#(.)3#(-%$%7%2+%2 ")..%. EN"5)4%.$)%.34

Uw profiel: Wij zoeken een enthousiaste, representatieve en flexibele collega. U bent in bezit van of bereid te leren voor de wettelijk vereiste drogisterijdiplomaâ&#x20AC;&#x2122;s (verkoop in de drogisterij, assistent-drogist of drogist). Ook bent u bereid op zaterdag en koopavonden te werken. Winkelervaring is een pre. Uw motivatiebrief en CV kunt u, voorzien van pasfoto, sturen naar: Drogisterij Feenstra-Stoter, Langestraat 27, 8281 AE, Genemuiden. Of naar andre.ineke@planet.nl

Transport Groep Nederland BV Transport Groep Nederland BV is een modern expeditiebedrijf met op- en overslagfaciliteiten en biedt naast 24 uurs distributie in het binnenland tevens alle mogelijkheden in het logistieke traject binnen diverse Europese landen, van groupage- tot en met complete ladingen.

Wij zoeken:

CHARTERS / EIGEN RIJDERS In verband met toename van onze activiteiten zijn wij op zoek naar betrouwbare charters/ eigen rijders in het bezit van een trekker/motorwagen. TGN heeft de beschikking over eigen trailers. Het betreft zowel nationaal- distributie als internationaal (West-Europa) transport. Wij bieden u vast werk en gegarandeerde betaling met 30 dagen. Bel ons gerust op of mail naar: Trailer / Trekker City / Motorwagen

: wilbert.vdschepop@tgn.nl : rob.smit@tgn.nl

Transport Groep Nederland B.V. Botterweg 21 Postbus 595 8042 PA Zwolle 8000 AN Zwolle Tel: 038-850 15 00 Fax: 038-850 15 09

(OOFDTAKEN

Â&#x201E;6ERANTWOORDELIJKVOORDEIN ENVERKOOPVANONZEPRODUCTEN Â&#x201E;4EWOORDSTAANENADVISERENVANKLANTENOPLOCATIEENINDEFABRIEKEN Â&#x201E;/NDERHOUDENVANCONTACTENMERDIVERSELEVERANCIERS Â&#x201E;(ETMEEDENKENVOORNIEUWEPRODUCTEN Â&#x201E;%ENLUISTERENDOORVOORKLANTGERICHTEONTWIKKELINGEN

&UNCTIEEISEN

Â&#x201E;#HEMIE OPLEIDINGOFGELIJKWAARDIGEOPLEIDINGMETERVARINGOPWERKVLOER ENINVERKOOP Â&#x201E;%RVARINGINDEZEBRANCHEVANDETAPIJTINDUSTRIEENAANVERWANTEBEDRIJVEN Â&#x201E;#OMMERCIpLEHOUDINGENINTERESSE Â&#x201E;!F½NITEITMETCHEMIEENONZEKLANTENKRING Â&#x201E;,EIDINGENSTURINGKUNNENGEVENAANDEOPERARORS

0LAATSINDEORGANISATIEWERKTVOLLEDIGZELFSTANDIGONDERLEIDINGVANDEDIRECTIE

/0%2!4/26//26%26!!2$)'%.6!.02/$5#4%. )./.:%&!"2)%+ (OOFDTAKEN

Â&#x201E;6ERANTWOORDELIJKVOORHETFABRICERENVANPRODUCTENINONZEFABRIEK Â&#x201E;(ETSAMENWERKENMETDELOS ENLAADCHAUFFEURS Â&#x201E;/NDERHOUDENENSCHOONHOUDENVANDEVOLLEDIGEINSTALLATIE Â&#x201E;(ETMEEDENKENVOORNIEUWEPRODUCTEN Â&#x201E;6ERANTWOORDELIJKVOORDEOPSLAGVANDEGRONDSTOFFENMETDENODIGE KENNISHIERVAN

&UNCTIEEISEN

Â&#x201E;#HEMIE OPLEIDINGOFGELIJKWAARDIGEOPLEIDINGMETERVARINGOPWERKVLOER Â&#x201E;%RVARINGINDEZEBRANCHEVANDETAPIJTINDUSTRIE Â&#x201E;!F½NITEITMETCHEMIEENONZEKLANTENKRING Â&#x201E;'EENTOTMENTALITEIT

0LAATSINDEORGANISATIEWERKTVOLLEDIGZELFSTANDIGONDERLEIDINGVANVERKOOPENDEDIRECTIE 7IJBIEDENUEENGOEDEWERKOMGEVINGENSOCIALEVOORZIENINGENENEENPASSENDSALARIS 'EtNTERESSEERDENKUNNENREAGERENDOORMIDDELVANEENKORTEBRIEFENEENCVOP ONDERSTAANDADRES

www.tgn.nl Transport Groep Nederland maakt deel uit van Fritom, de moedermaatschappij van een tiental bedrijven die zich gezamenlijk presenteren als de Fritomtransportgroep. De groep combineert de kennis en kracht van tien gespecialiseerde ondernemingen op het gebied van transport, expeditie en op- en overslag.

6OORINLICHTINGENKUNTUBELLENMERDEHEER'"EENS4ELEFOON "EENS#OMPOUNDS"6 "IEZENSTRAAT *''ENEMUIDEN 4AV$HR'"EENS DIRECTEUR #ORRESPONDENTIEADRES$R"AXSTRAAT! :''ENEMUIDEN

EUROMAC B.V. is een dynamisch, internationaal opererend handelsbedrijf op het gebied van technische producten en apparatuur. Naast haar gevestigde activiteiten in Nederland beweegt Euromac bv. zich ook in toenemende mate op de buitenlandse markt. Voor deze activiteiten zijn wij op zoek naar een

SALESMANAGER EXPORT

Polomnis past al 40 jaar een speciale techniek toe, waarbij digitale- en zeefdruktechniek gecombineerd worden met polyesterverwerking. De eindproducten, hoogwaardige en uiterst duurzame bebordingsmaterialen voor de meest uiteenlopende grafische toepassingen, vinden hun weg naar afnemers in vele doel-groepen. Grote bedrijven in de energiewereld, waterschappen, natuur- en recreatiebedrijven behoren tot onze vaste afnemers.

FUNCTIE: Na een inwerkperiode word je verantwoordelijk voor de buitenlandse verkoopactiviteiten van Euromac bv.: het onderhouden en verdiepen van bestaande internationale contacten, het actief zoeken naar nieuwe exportmogelijkheden en het uitbouwen daarvan tot duurzame relaties. Tot je taken behoort o.a. het uitbrengen en begeleiden van offertes en het

Voor onze afwerking waar de laatste hand gelegd wordt aan onze uit te leveren productie en de expeditie waar een laatste controle uitgevoerd wordt zoeken wij een

afhandelen van de exportorders. Ook vertegenwoordig je Euromac bv. op buitenlandse verkoopbeurzen. Daarnaast krijg je taken binnen het verkoopteam voor de binnenlandse markt. Je werkt vanuit Genemuiden.

Medewerker Afwerking/Expeditie

PROFIEL: Voor deze uitdagende functie zijn wij op zoek naar een communicatief vaardige, commercieel ingestelde, gedreven collega. Creativiteit

De geschikte kandidaat heeft technisch inzicht, is bekend met de diverse gangbare gereedschappen en machines en heeft voldoende bekendheid met de omgang met computers, noodzakelijk voor de bediening van een computergestuurde freesmachine. Daarnaast is hij accuraat en precies waar het de eindcontrole van onze producten betreft. Bovenal is hij een persoon waarop wij bouwen en vertrouwen kunnen.

en flexibiliteit zijn onmisbaar. Je hebt een drive om te scoren en kunt uitstekend zelfstandig functioneren, al word je uiteraard ondersteund vanuit de organisatie. Je beschikt over een commerciĂŤle opleiding op hbo-niveau en een gedegen mondelinge en schriftelijke kennis van minimaal de Nederlandse, Engelse en Duitse taal. Enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie is een pre. INTERESSE:

Herken jij jezelf in dit profiel en wil je werken in een bedrijf waar een prettige sfeer heerst en waar de arbeidsvoorwaarden beheerst worden door de Grafimedia CAO voor het Signbedrijf (www.grafimediacao.nl) neem dan contact op met de heer J.P. Lafeber, bedrijfsleider van Polomnis, te bereiken onder telefoonnummer 038-3332000 of via janpieter@polomnis.nl Polomnis BV Industrieweg 1a 8263 AA Kampen 038-3332000

Spreekt deze functie jou aan en denk je je op je plaats te voelen binnen een informele organisatie met korte communicatielijnen? Stuur of mail dan je sollicitatie met C.V. vóór 7 juli 2008 naar Euromac b.v. (t.a.v. Jannie Bakker), Postbus 131, 8280 AC Genemuiden. E-mail: janniebakker@euromac.nl.

Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden tel. 038 3854321 WWW.EUROMAC.NL


woensdag 25 juni 2008 â&#x20AC;˘ pagina 17

www.destadskoerier.nl

GEVRAAGD Bezorger voor het

buitengebied

VERWEIJ EN PARTNERS BV ARCHITECTEN EN INGENIEURS

van Hasselt.

BNA | BNI

ERVAREN

Het gaat om ca. 35 kranten.

SECRETARESSE

die zelfstandig alle op ons bureau voorkomende

Heb je interesse?

secretariĂŤle

werkzaamheden kan verrichten. (36-40 uur per week)

Bel 038-333 10 27 of mail naar info@brugmed ia.nl

meer weten? w w w. v e r w e i j - p a r t n e r s . n l G R AT I S H U I S - A A N - H U I S F A M I L I E K R A N T

Transport Groep Nederland BV Transport Groep Nederland BV is een modern expeditiebedrijf met op- en overslagfaciliteiten en biedt naast 24 uurs distributie in het binnenland tevens alle mogelijkheden in het logistieke traject binnen diverse Europese landen, van groupage- tot en met complete ladingen.

Wij zoeken een:

MAGAZIJNMEDEWERKER m/v

L>? O>?C DE OD:@ C66G ?DJ

(3 ploegen)

Een medewerker die een positieve bijdrage kan leveren aan de verdere uitbouw van onze organisatie. Bent u iemand die enthousiast, gemotiveerd, flexibel ingesteld is, in het bezit is van een heftruckcertificaat en u heeft geen bezwaar om mee te draaien in een 3 ploegendienst? Dan zien wij uw sollicitatie met belangstelling tegemoet. Wij bieden een afwisselende baan in een jong team met een prettig werkklimaat. Goede salariĂŤring en secundaire arbeidsvoorwaarden. U kunt uw sollicitatie voor 4 juli a.s. richten aan: Transport Groep Nederland B.V. T.a.v. mevr. E. Groen Botterweg 21 Postbus 595 8042 PA Zwolle 8000 AN Zwolle Tel: 038-850 15 15 Fax: 038-850 15 09 E-mail: info@tgn.nl www.tgn.nlKddga^ZYZc?VX]ihX]^aYZgh ?VX]ihX]^aYZghZcdd`aZZga^c\Zc 9Z`dbZcYZ_VgZc]ZZ[i7dch^c`NVX]iEV^ciZghW#k#odkZZalZg` ^cOlVgihaj^hZc;g^ZhaVcYYVil^__dj^coZi`jccZc\ZWgj^`Zc =Zg`Zc_^__ZoZa[^cÂ&#x201A;Â&#x201A;ckVcYZoZ[jcXi^Zh4HijjgYVc_Zhdaa^X^iVi^ZcVVg/

7dch^c`NVX]iEV^ciZghW#k# i#V#k#7#=dd\hiZYZ =ZiDjYZ9^Ze,Wq-%+)ECqOlVgihaj^h

Transport Groep Nederland maakt deel uit van Fritom, de moedermaatschappij van een tiental bedrijven die zich gezamenlijk presenteren als de Fritomtransportgroep. De groep combineert de kennis en kracht van tien gespecialiseerde ondernemingen op het gebied van transport, expeditie en op- en overslag.

L^a_ZZZghicd\bZZg^c[dgbVi^Z4CZZbYVcXdciVXidebZi/7Zc=dd\hiZYZ!iZa#%+)+'+)&'%

Ervaar

het

verschil rschil chil

tussen

een

uken van Delta. keuken en een keuken Een verschil in kwaliteit, en eit, service serv en verschil versc persoonlijke begeleiding. Een dat na tientallen jaren ruimschoots hoots ots is bewezen. We laten u graag zien hoe wij werken. Voor u wellicht nieuw, w, voor ons vanzelfsprekend. Welkom!

Gewoon Delta, omdat U beter verdient!

%.%(,2,(#-#+2-!&,

www.deltabv.nl Genemuiden Kamperzeedijk 127 Tel. (038) 344 64 12

Dronten Dieze 46 Tel. (0321) 337 209

Heerenveen Beurtschip 9 Tel. (0513) 653 475

Slagharen Coevorderweg-Noord 22 Tel. (0523) 683 098

Vanzelfsprekend! Delta!


woensdag 25 juni 2008 • pagina 18

www.destadskoerier.nl

O P=O P W E G=W E G

!

uitverkoopp F AF RA de t ar st r uu 9 om o ni ju 26 g ag da er nd do OOpp + VALUE PACK!

OP

UIT

VE

RKO

Van 1699

94 cm LCD

SAMSUNG LE37M86BD

CD SPELERS HARMAN KARDON HD970 zilver MARANTZ CD-6002 zwart MARANTZ CD-5001 MARANTZ SA-7001 SACD MARANTZ SA-7001 KI SACD MARANTZ SA 15 S1 SACD DVD SPELERS CAMBRIDGE AUDIO DVD 99 ZILVER CAMBRIDGE AUDIO DVD 89 ZILVER ARCAM DIVA DV 79 ZWART MARANTZ DV 6001 zwart en zilver ONKYO DV-SP405 ZWART PANASONIC DMP-BD10 ZILVER PANASONIC DMP-BD30 PIONEER DV-400 ZILVER PIONEER BDP-LX70 PIONEER DV-600 ZILVER PIONER DV-989AVI zilver SHARP BD-HP20 ZWART SONY BDP-S300 ZWART Blu-ray SONY DVP-NS76 ZILVER SONY BDP-S500 ZWART Blu-ray SONY DVP-NS38 ZILVER TOSHIBA HD DVD 1 E HD-DVD TOSHIBA HD-EX1 HD-DVD TUNER-VERSTERKERS HARMAN KARDON HK3380 zilver 2x80 Watt HARMAN KARDON HK3480 zilver 2x120 Watt HARMAN KARDON HK3490 MARANTZ SR-6001 zilver CAMBRIDGE AUDIO 540 R V3 CAMBRIDGE AUDIO 340 R DENON AVR 4306 zwart DENON AVR 3806 zwart ONKYO TX-NR 905 PIONEER VSX 817 S PIONEER VSX 1017 K VERSTERKERS EN TUNERS AUDIOLAB 8000 SE zwart

AUDIOLAB 8000 TE Tuner zwart HARMAN KARDON HK 970 HARMAN KARDON TU 970 MARANTZ PM-4001 zilver MARANTZ PM-7001 zilver MARANTZ PM-6002 zilver MARANTZ ST-6001 tuner MARANTZ PM-15 ROKSAN CASPIAN V.V M-serie ROKSAN CASPIAN EINDV. M-serie MARANTZ PM-7001KI zilver LUIDSPREKERS (P/ST) JBL NORTHRIDGE E 20 JBL NORTHRIDGE EC 25 JBL NORTHRIDGE E 150 P subwoofer JBL NORTHRIDGE E 80 KEF KHT 3005.2 zilver KEF KHT 2005.2 zilver DYNAUDIO SPECIAL TWENTY FIVE KLIPSCH KSW 10 SUBWOOFER PARADIGM STUDIO 100 kersen PARADIGM STUDIO 60 MORDAUNT SHORT 902 I MORDAUNT SHORT 904 I MORDAUNT SHORT CARNIVAL surr.+sub zw. REL QUAKE II SUBWOOFER DALI SUITE 1,7 kersen DALI SUITE 1,7 zilver WHARFEDALE OPUS 2M1 KEF IQ 5 SE maple KEF IQ 1 KEF IQ 3 KEF IQ 7 SE KEF IQ 9 QUAD 11 L active zwart QUAD 11 L2 zwart QUAD 9 L2 wit en zwart QUAD 12 L2 zwart QUAD 21 L 2 hoogglans wit, cherry B&W DM 602,5 Sorrento HIFI SETS HK CINELIFE 200 HARMAN/KARDON HK-137+dvd 27+scs 200.5 HK CINESPECIAL 2 HARMAN/KARDON HK-137+dvd 27+hkts 7 HARMAN/KARDON STEREO POWER 970set MARANTZ PREMIUM 15 SET MARANTZ PM15+SA15+ST15 platinum zilver ROKSAN KANDY MK.III SET ROKSAN AMP+CD+TU ONKYO CS 515 ONKYO CSV 815 MARANTZ CR 401 DVD RECORDERS SONY RDR-HX 750 SONY RDR-HX 780 SONY RDR-HX750 zilver en zwart PIONEER DVR-LX60 SAMSUNG DVD-HR755 PHILIPS DVD-R3597 PHILIPS DVD-R3570 PANASONIC DMR-EH58 ZILVER PANASONIC DMR-EH770 TOSHIBA RDX-S27KTE 160GB PORTABLE DVD-SPELERS NEXT BASE SDV 485 NEXT BASE SDV 97 BDI PHILIPS PET-718/DUO PHILIPS PET-735 PHILIPS PET-835 PHILIPS PET-1030

399 399 249 599 899 1499

249 299 179 449 649 999

375 295 1498 499 249 599 399 139 1499 199 1399 499 349 179 599 99 599 999

275 225 899 299 149 349 375 69 999 99 899 399 299 99 499 69 99 299

399 499 549 1099 825 650 2099 1499 1999 349 799

249 299 ııııı 599 ııııı ııııı 1299 999 1299 199 599

599

299

van voor

van voor

van voor

VROEGE VOGELS KAMPEN 26 JUNI van voor

999 799 899 499 925 2899

99 75 99 499 199 249 139 399 999

van voor

3499 799 1099 1999 499 799 499 1299

499 249 299 599 999 199 199 99 99

van voor

399 499 250 1299 750

679 1499

Van 499

249

Full HD LCD televisie met 94 cm Super Clear Panel, een kijkhoek van 178 graden en een dynamisch contrast van 8000:1. Met 3 HDMI aansluitingen (v1.3), PC ingang en 2x Scart. Art.nr. 36618

van voor

599 529

Ultraslanke digitale compactcamera met groot LCD-scherm en een hoge 8 megapixel resolutie. Met 3x optische zoom, macro functie en gezichtsherkenning. Art.nr. 36725

599 399 599 399 399 199 299 199 499 379 399 299 199 149 1499 999 1999 1299 1399 899 799 549 van voor 75 149 199 75 499 199 399 149 1650 699 999 399 2300 1699 399 199 1249 799 849 399 129 79 179 99 699 299 599 499 499 249 499 249 799 399 350 229 170 129 240 179 550 349 750 479 475 299 275 199 199 139 375 249 625 399 339 199 van voor 999

499

1099 1447

599 549

3999 2699 2999 1799 499 299 599 399 349 269 van voor 429 249 369 ııııı 429 229 599 299 399 299 399 349 299 249 429 375 429 369 399 199 van voor 339 249 199 179 249 229 299 179 299 249 449 399

TOSHIBA SD-P1900 199 TOSHIBA SD-P90DTE 299 SONY DVP-FX850B 349 MINI/MIDI SETS YAMAHA DVX-1000B 1399 YAMAHA CRX-E700 449 SONY HTS-F2000 599 SONY DAR-X1 1599 SONY DAV-IS10 899 PIONEER RCS-LX60D 1299 ONKYO CS-315 399 ONKYO CS-515 499 KENWOOD K-1000 excl. LS 699 KENWOOD K-711 ZILVER 399 DENON S-102 1099 DENON S-302 1999 DENON S-52 699 PORTABLE -/MINIRADIO van TIVOLI PAL GREEN/GOLD 199 TIVOLI MODEL THREE WALNUT/BEIGE 398 TIVOLI MODEL CDSPELER PIANOBLACK/SIL. 398 TIVOLI MODEL ONE GROEN/LICHTBRUIN 189 TIVOLI MODEL CDSPELER WIT 329 ROBERTS RADIO REVIVAL 250 PASTEL PINK 199 ROBERTS RADIO REVIVAL 250 PASTELCERISE 199 ROBERTS RADIO REVIVAL 250 BLAUW 199 TANGENT UNO ROOD HOOGGLANS 169 TANGENT UNO GREEN 169 TANGENT UNO PAARS 169 TANGENT UNO GEEL 169 ACOUSTIC ENERGY WIFI RADIO 299 MP3 SPELERS van APPLE IPOD CLASSIC 80 GB ZWART 229 APPLE IPOD NANO 8 GB BLAUW 189 APPLE IPOD NANO 4 GB ZILVER 139 APPLE IPOD SHUFFLE 1 GB PAARS 45 APPLE IPOD SHUFFLE 2 GB ZILVER 65 COMMODORE C-IH-9008 549 COMMODORE C-IH-9016 599 COMMODORE C-IP-5002 329 I-AUDIO 7 - 4 GB ZILVER 189 I-AUDIO F2 - 2 GB 139 MPIO MG 100 - 4 GB 119 SAMSUNG YP-K3JAB 179 SAMSUNG YP-K3JQG 129 SAMSUNG YP-P2JAB 199 SAMSUNG YP-P2JQR 169 SONY NWZ-A815W 129 SONY NWZ-A818P 199 SONY NW-E005 ZWART 119 CAMCORDERS van SONY HDR-SR7 1399 SONY HDR-SR8 1699 SONY DCR-SR190 899 SONY DCR-SR290 999 SONY DCR-SR72 749 SONY DCR-HC37 349 PANASONIC SDR-H280 699 PANASONIC HDC-SD5EG ZILVER 999 JVC GZ-MG330 BLAUW 499 CANON MD 120 KIT 399 CANON DC 40 949 CANON FS100 399 CANON HF100 1039 CANON HV10 999 LCD EN PLASMA TV'S van B&O BEOVISION 7 - 40" ZILVER EXCL. LS 7405 JVC LT-42R90 ZWART 1399 JVC LT-32A85B ZILVER 699 LOEWE INDIV. 40" COMPOSE ALU/ZWART 4499 LOEWE SPHEROS R32 DVB T/C 3999

179 279 299 1199 379 399 1299 599 999 199 299 499 199 999 1799 599 voor

149 299 299 149 279 149 149 149 149 99 99 99 199

voor

199 169 119 39,95 59 199 199 149 99 99 79 99 79 99 99 79 99 79 voor

899 999 699 749 599 199 649 699 399 199 499 349 899 699

voor

4999 1199 599 2699 2499

HIFI | VISUAL | PERSONAL AUDIO | COMPUTER | TELECOM | DIGITAAL FOTO

Info / bestellijn voor verzending door heel Nederland:

020 54 11 345

De aanbiedingen in deze advertentie zijn geldig t/m woensdag 2 juli 2008, zolang de voorraad strekt. Afbeeldingen kunnen mogelijk iets afwijken, fouten en prijswijzigingen voorbehouden.

Aantrekkelijk geprijsde notebook met AMD Turion 64 X2 Dual-Core processor (2.0 GHz), 2 GB geheugen en ATI HD2400 graphics. 15.4" TruBrite TFT display. Art.nr. 36661

DALI SUITE 1.7

R AF

Basreflex vloerluidspreker in uniek gebogen kastontwerp, met dubbele 5" mid/basunit en 1" soft dôme tweeter, geschikt voor versterkers van 40 tot 160 Watt continu.. Art.nr. 26011 zilver, 26013 kersen Prijs per stuk PANASONIC TH-42PY70 PANASONIC TH-46PZ85 PANASONIC TH-50PX8 PANASONIC TX-37LZD85 PHILIPS 42PFL5322 PHILIPS 47PFL5522 PHILIPS 42PFL7962 PHILIPS 32PFL5522 PHILIPS 37PFL5322 PIONEER PDP-428XD PIONEER PDP-508XD PIONEER PDP-LX608D SAMSUNG LE40F86BDX SAMSUNG LE32A455 WIT SAMSUNG LE32R81BX ZWART SAMSUNG LE32S62 SAMSUNG LE46M86BDX SHARP LC-32D44E SHARP LC-20S5E ZWART SONY KDL-26S3000 SONY KDL-20S3070 ROZE SONY KDL-40D3500 SONY KDL-40V3000 SONY KDL-40X3000 TOSHIBA 42WLT68 DESKTOP COMPUTERS iMAC 20" 2.4 MA877 1 GB/320GB/SD/ HD2600 DC5750MT Vista Buss.+ L1950 TFT PAV s3421+w2007v 2GB/360GB/HD3450 ViHP PAV m9070 ATHL64X2/2GB/500GB/GF 8600GT PAV s3460+w1907v+f4180 E2200/2GB/500GB PAV a6422 E4600/3GB/360GB/GF8400HD ViHP PAV m9255 Q9300/4GB/1TB/ BluRayD+DVDRW QmotionQ9300/4GB/2x500GB/ BluRayD/8800GT FS Esprimo Q5020 t7250/2Gb/120Gb/ViBus NOTEBOOKS Sony VGN-FZ31M T7250/2GB/200GB/ BD-COMBO Sony VGN-AR61ZU T8300/4Gb/ViUlt/BD-RE Sony VGN-FZ31Z T8300/4GB/300GB/BD-RE/ GF8600 Sony VGN-CR31S 14,1'tft T8100/2GB/160GB Sony VGN-FZ39VN T8100/2GB/200GB/ViBuss Sony VGN-SZ71MN 13,3'T8100/2GB/200GB/ ViBuss Sony VGN-SZ71XN 13,3'T9300/TPM/ ViBuss Toshiba Sat.A210-18T TL60/2GB/HD2400 Toshiba Sat.A300-129 T5550/3GB/250GB/ HD3470 Toshiba Sat.A200-237 T8100/2GB/250GB/ HD2600 Toshiba Sat.A300-16I T8100/3GB/320GB/ HD3650 Toshiba Sat.P300-123 T8100/3GB/320GB/ HD3650 Toshiba Sat.X200-21R T7800/3GB/ GF8600SLI Toshiba TECRA A9-169 T7500/2Gb/ViBuss Apple Macbook 2.1 MB402 Apple Macbook 2.4 MB404 zwart Apple Macbook Air 64GB SSD Apple Macbook Pro 15,4' 2.5 MB134 HP NC2400 12'U2500/1GB/80GB/XP1 pro HP Pav dv6810 TK57/2GB/250GB/GF8400M

RAF: DE BESTE SPECIAALZAAK MET DE BESTE PRIJZEN. Alleen bij RAF: de grootste keuze uit de beste merken, eigen technische dienst en bezorgservice, professionele voorlichting en aan-huis installeren. RAFGEPRIJSD de prijzen bij Raf zijn gelijk aan die van onze concurrenten. En soms zelfs lager. Vergelijkt u maar. Dat doen wij ook!

TOSHIBA SATELLITE A210-18T

1799 1799 1699 1499 1299 1799 1999 899 999 2999 4499 7999 1599 799 799 799 2199 699 399 749 649 1399 1599 2999 1999

999 1599 1499 1399 899 1499 1299 499 699 1699 ııııı 6999 1399 749 599 499 1299 649 299 669 549 999 1299 2799 899

1199 799

999 599

699

649

949

799

799

749

499

479

van voor

1199 1099 1499 1399 799 679 van voor 1199 999 2599 1999 1799 1399 1199 1099 1199 1099 1799 1499 2299 2099 649 499 799

749

849

699

949

849

999

899

2599 1199 999 1399 2868 2199 1999 699

1499 1099 979 1349 2499 2099 999 679

Voor alle info: www.raf.nl

RAF Amsterdam RAF Hilversum RAF Kampen RAF Utrecht

020 54 11 300 035 62 50 400 038 33 11 844 030 23 60 200

Rijnstraat Langestraat Oudestraat Vredenburg

139-168 77-92 237-239 40

UIT

Mini-DV camcorder, nu in een compleet pakket met tas, tape en beeldbewerkingssoftware. Canon lens met 35x optische zoom en elektronische beeldstabilisator. Art.nr. 35864

HIFI MORDAUNT SHORT MS909 subwoofer, demo KISS DP 558 harddisk recorder, occasion ONKYO DR 90, receiver-dvd surr., occ. QUAD 99 monoblock eindverst. demo p.st PHILIPS MCD 908 mini dvd systeem, demo PIEGA S4 XL luidspreker occasion p.stuk PIEGA S4 C center luidspreker occasion PRO-JECT platensp.Perspect z.elem demo B&O Beolab 1, 1jaar garantie, demo p.st KTV/LCD/VIDEO B&O Beovision 3-32" + motorplateau occ. B&O Beovision 1 blauw+voet+afst.b, occ. OPPO lcd 20" + dvdspeler, demo PHILIPS 37PFL3312, demo PHILIPS 47PFL7642 47" lcd, demo SHARP LC-20 S5E 20" lcd wit, demo LOEWE Xelos 20A 20" lcd, demo LOEWE Centros DVDrecorder met hdmi,demo SAMSUNG Blu-ray speler BD-P 1000, occ. COMPUTER HP notebook celeron 6605, demo PHILIPS mediacenter MCP-9350i, demo Q-MOTION core2 E6300 PC excl. software TOSHIBA SAT-A200-1ir noteb, 15,4", demo

PENTAX OPTIO V10

799

199

CANON MD120

RKO

VE

OP

Van 399

R AF

499

149

OP

UIT

VE

Van 649

Van 249

R AF

RKO

HP Pav dv9880 T8100/3GB/320GB/ GF8600M 1199 1149 Lenovo Thinkpad Z61m fingerprint ViHP 699 599 Fujitsu Siemens EM V5505 T7300/2Gb/ ViBuss 819 649 Thuis helemaal klaar: Microsoft Office en Panda Internet Security op 3 computers samen voor 169 Bij aanschaf van een laptop samen met een T-Mobile Internet Totaal Plus abbonement 250,- korting MONITOREN van voor BENQ G2200WA 1680 x1050 22" wide 249 199 APPLE CINEMA DISPLAY 23" wide 899 849 BENQ G2400W 1920x1200 24" wide 499 399 HP Pav w2207h HDMI 3000:1 5ms 349 329 LG L246WH-BN 1920x1200 HDMI 5ms 2000:1 499 479 NEOVO E-W19 1440x900 2000:1 3ms 380cdm2 369 349 NEOVO E-W22 1680x1080 glass design 549 499 TOSHIBA TEKBRIGHT non-glare 20" dvi 299 249 TOSHIBA TEKBRIGHT non-glare 22" dvi 349 299 NETWERK van voor BELKIN 54G router/usb bundel 39 69 Netgear WGB111 bundel incl usb 79 49,95 Linksys DMA2100 mediacenter ext. HDMI 239 199 Linksys WRT150 802.11n router 89 64,95 HARDDISKS van voor Toshiba PX1396E-3T01 1 TB USB2 159 149 LACIE little disk 250 GB 139 99,95 LACIE Lacinema Premier 500GB multimedia 179 169 LACIE Poulton desktop 1TB USB2 229 179 Netgear ReadyNASDuo 2150 500GB ethernet 449 349 Toshiba PA4052E-1HB0 200gb fingerprint 199 LACIE D2 QUADRA 500GB v2 169 149 PRINTERS/SCANNERS/ ALL-IN-ONE van voor CANON MP520 print/copy/scan 99 119 CANON MP610 189 169 Canon pro 9000 A3+ fotoprinter 749 679 Epson DX4450 print/copy/scan 59 49 Epson photo RX585 print/scan/copy 149 139 Epson v350 photo scanner 149 139 Brother DCP-135 print/copy/scan 69,95 59 HP photosmart D5360 99 89 HP photosmart C4380 printer/scanner/copy 149 129 HP Officejet PRO L7480 print/scan/copy 249 179 Brother HL2030 laserprinter 99 119 Brother HL-4040CN kleurenlaserprinter 559 419 HP color laserjet 2600n 279 199 Konica Min. MC2590MF kleurenlaser aio 829 569 DIGITALE FOTOGRAFIE van voor Pentax 8MP 3x zoom iso3200 3" LCD 249 149 Canon Eos400D EFS18-55 749 529 Canon Powershot A470 139 119 Canon Powershot A590 179 149 Olympus MJU1020 10MP 7xzoom beeldstab. 309 289 Olympus MJU850 summerkit 299 279 Panasonic DMC-FZ8 7MP 6.5'LCD 12 x ZOOM 299 279 Pentax K10 +18-55mm incl tas en accu 1099 699 Pentax K100 +18-55mm 649 499 Pentax M40 8MP 3x zoom ISO 3200 199 149 Sony DSC-T70 8MP 3x zoom 3' LCD 299 229 Sony W80 7MP fullHD aansluiting steadyshot 289 179 Sony DSLR A200 + 18-70 mm 10MP steadys. 599 499 NAVIGATIE van voor Harman Kardon GPS-500w 4'touchscreen 499 399 Sony NV-U73TW Europa 199 149 Sony NV-U92T Europa 4,8'scherm 399 199 TomTom Go 920T Europa + Amerika RDS-TMC 449 399 TomTom One v3 benelux 179 149


woensdag 25 juni 2008 • pagina 19

www.destadskoerier.nl

i˜Êœ˜}iÕŽ Te koop: computer processor 2200+ Asus moederbord, DVD speler 512mb geheugen, computer werkt goed, 100,-, tel. 038-3855378 Te koop: nwe zware badkamer spiegel, prima kwaliteit, 70x125cm, 50,-, tel. 038-4543371

âˆÌʈ˜Êii˜Ê Žiˆ˜Ê…œiŽi

Te koop: commode, zeer ruim ledikantje en wandplank, kleur kersen rood, i.g.st., tel. 06-46210040 Te koop: Verkadealbums 3 titels, oud en compl. met plaatjes, 25,-, tel. 06-29416687 Te koop: Therm. douchekraan 25-, douchestang slang en kop 7.50, rode bureaustoel draaibaar- en verstelbaar 10-, tel. 038-3318979 Te koop: goed werkende Bosch stofzuiger, 25-, tel. 038-3318979 Te koop: houten hoogslaper met blad eronder, 90x200, 30-, tel. 038-3857408

Te koop gevraagd: toervisbootje, tel. 06-48271471

Te koop: rubber opblaasboot, 3m lang, met toebehoren, tel. 038-3446383

Gevraagd: rest partijen metselstenen, ik help u er vanaf, tel. 06-22180638

Gevraagd: C1000 bestekzegels, tel. 038-33141517

Te koop: scanner trust flatbed t.e.a.b., printer hp 960c t.e.a.b., tel. 06-22180638

Te koop: Xerox kopieerapparaat evt. ruilen tegen bootje, tel. 06-43595717

PEUGEOT 206 1.4 AIRLINE PEUGEOT 206 XR 1.1 5DRS PEUGEOT 206 POPART AIRCO PEUGEOT 206 XS 1.6

PEUGEOT 207 1.6 HDI PACK PEUGEOT 207 XS 1.6 HDI PR.

63000 KM 29000 KM 55000 KM 21000 KM

BJ 2005 BJ 2004 BJ 2004 BJ 2002

23500 KM BJ 2007 54000 KM BJ 2006

Gratis af te halen: 1-pers grenen stapelbed en grenen bed, tel. 038-3856171 Te koop: 2,5-zits leren terracotta bank, 95-, tel. 038-4771629 Gevraagd: welke vrachtwagenchauffeur wil onze Jan een dag of dagdeel meenemen, tel. 06-14683985

ˆÛiÀ…iˆ`ÃÌÀ>>ÌÊxÎÊÊÊi˜i“Õˆ`i˜ÊÊÊÌi°\ÊäÎnÊÎnxÊ{äääZZZQDEHUPDQQO

(5.(1'(1%(752..(16&+$'(%('5,-) Te koop: Frits de Zwerver, boek over de oorlogsbelevenissen van dominee Slomp, 5,-, tel. 038-3867025 Oproep: ontbreekt er een lp in de collectie, tel. 06-10162006 Gevraagd: geboortekaartjes voor kindertehuis in Indonesie, tel. 038-3321014

PEUGEOT 607 2.2 EXECUTIVE 114000 KM BJ 2003

STATIONCARS PEUGEOT 307 SW 1.6 15000 KM PEUGEOT 207 SW 1.6 XS-P 12500 KM PEUGEOT PARTNER MPV 1.4 15000 KM PEUGEOT 407 SW 2.0 20000 KM PEUGEOT 407 SW XR HDI 25000 KM PEUGEOT 206 SW AIRLINE 50000 KM PEUGEOT 206 SW QUICKS. 1.6 50000 KM PEUGEOT PARTNER MPV 1.6 57000 KM

BJ 2007 BJ 2007 BJ 2007 BJ 2007 BJ 2007 BJ 2005 BJ 2004 BJ 2004

CABRIO’S PEUGEOT 207 CC 1.6 16V 20 KM BJ 2008 PEUGEOT 206 CC RG 1.6 AUT 53000 KM BJ 2004 PEUGEOT 206 CC 2.0 66000 KM BJ 2001

PEUGEOT 308 XT 1.6 TURBO PEUGEOT 308 XS PACK 1.6

PEUGEOT PARTNER 1.6 HDI PEUGEOT PARTNER 1.6 HDI

BJ 2007 BJ 2007 BJ 2006 BJ 2004 BJ 2004

- basistoestellen zonder eigen bijdrage incl. “in het oor” toestellen - de meest geavanceerde hoorsystemen voor zeer scherpe prijzen

- aanmeten, afleveren en controle van uw nieuwe hoortoestel gratis bij u thuis - gratis hoortest, ook aan huis. - dealer ALPINE gehoorbescherming

Oudestraat 153 Kampen, tel: 038-3314414

AUTOMAAT PEUGEOT 407 C. 3.0 V6 AUT.. 15000 KM PEUGEOT 407 C. FEL. HDI AUT 95000 KM PEUGEOT 206 CC RG 1.6 AUT 53000 KM PEUGEOT 307 2.0 GEN. AUT. 135000 KM PEUGEOT 307 XS AUTOM. 120000 KM

BJ 2007 BJ 2006 BJ 2004 BJ 2003 BJ 2002

BEDRIJFWAGENS 15000 KM BJ 2007 25000 KM BJ 2007

ANDERE MERKEN PEUGEOT 407 C. 3.0 V6 AUT. 15000 KM PEUGEOT 407 SW XR XR HDI 25000 KM PEUGEOT 407 C FEL. HDI AUT 95000 KM PEUGEOT 407 XR PACK 5DRS 75000 KM PEUGEOT 407 XR PACK 1.8 103000 KM

HOORTOESTELLEN - uitsluitend gerenommeerde merken

VAN 28-06-2008 T/M 15-07-2008 ZIJN WIJ GESLOTEN!

PEUGEOT 307 SW 1.6 15000 KM BJ 2007 PEUGEOT 307 XS 1.6 5D 30000 KM BJ 2007 PEUGEOT 307 GRIFFE 1.6 7500 KM BJ 2006 PEUGEOT 307 XR 1.4 16V 21000 KM BJ 2006 PEUGEOT 307 XT 1.6 42000 KM BJ 2005 PEUGEOT 307 XS 1.6 50000 KM BJ 2005 PEUGEOT 307 XT HDI PREM. 75000 KM BJ 2005 PEUGEOT 307 XR 1.4 25000 KM BJ 2004 PEUGEOT 307 2.0 GEN. AUT. 135000 KM BJ 2003 PEUGEOT 307 XS AUTOM. 120000 KM BJ 2002 PEUGEOT 307 XS 1.6 93000 KM BJ 2001

9000 KM BJ 2008 5000 KM BJ 2008

H.J BOSCH OPTOMETRIST Brillen _ Contactlenzen _ Hoortoestellen

CITROEN C3 1.4 HDI NISSAN PRIMERA 2.2 DCT FORD FOCUS 1.8 TDCI TOYOTA AVENSIS 1.8 RENAULT TWINGO

75000 KM 90000 KM 115000 KM 101000 KM 125000 KM

BJ 2006 BJ 2003 BJ 2003 BJ 2002 BJ 1995

Onder ons dak bevindt zich een eetcafe, cafetaria, partycentrum en een kip & grill restaurant. Ons kip & grill restaurant is een gezellig familierestaurant en is een mengeling van een kippenrestaurant en een steakhouse, ook visliefhebbers kunnen bij ons terecht. Ons partycentrum biedt ruimte voor al uw feesten van 20 tot 150 personen. Wij verzorgen ook themafeesten zoals Hollandse, Tiroler en Zwervers avond. Tijdens de feesten kunnen wij een geweldig koud en warm buffet voor u verzorgen. Misschien is het een idee voor uw familiefeest, personeelsfeest themafeest of verjaardagspartij?

Feestavond All-inn Feestavond All-inn incl. koud en warm buffet Themafeest All-inn incl. koud en warm buffet

vanaf E17,50 p.p vanaf E30,00 p.p vanaf E32,50 p.p

Voor lekker uit eten of een gezellig feestje voor een betaalbare prijs, wij verzorgen het allemaal voor u. Vraag eens naar de mogelijkheden!

Horeca Centrum De Albatros

3TATIONSWEG$%:WARTSLUISs www.horecacentrum-dealbatros.nl


woensdag 25 juni 2008 • pagina 20

www.destadskoerier.nl

BIL@JNFFI;GLQQ<C

GRATIS*ADVERTEREN

* Gratis advertenties dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden: - geen commerciële advertenties - verplicht vermelde vraagprijs bedraagt maximaal 100,- er wordt maximaal 1 artikel aangeboden - adres en/of telefoonnummer zijn vermeld - de advertentietekst past in onderstaand raster. Elke letter, leesteken of spatie is 1 blokje.

‘Vermist’ of ‘gevonden’ is altijd gratis. Bedraagt de vraagprijs meer dan 100,- of heeft u bijvoorbeeld meer ruimte nodig, dan kunt u uw advertentie uitsluitend op www.minimarkt.nl opgeven. Ook als uw advertentie valt onder de categorie auto’s, onroerend goed, personeel, woningruil, lessen/cursussen, kennismaking, huur en verhuur en landbouw is de advertentie niet gratis en alleen digitaal via minimarkt.nl op te geven. Voor 7,50 extra wordt uw advertentie BOVENDIEN DOORGEPLAATST IN WEEKBLADEN DE BRUG, DE STADSKOERIER ÉN DE SWOLLENAER**. **Commerciële advertenties worden doorgeplaatst naar 1 krant naar keuze.

Wanneer u het diagram op de juiste wijze invult, verschijnt er in het onderstaande blokje een woord, dat de oplossing van de puzzel vormt. Uit de puzzel van vorige week kwam het woord ‘hoekschop’.

Horizontaal: 1. STRAFSCHOP. 5. STAD IN DRENTHE. 8. ERUITZIEN. 9. SOORT KRAAI. 11. STAD IN ITALIE. 12. VLOERKLEED. 13. CIRKELVORMIG. 14. TEGEN. 15. AFLOOP. 16. TITEL.

18. BOUWLAND. 21. BEDEHUIS. 24. FOEDRAAL. 27. AUTOMERK. 29. VREEMD. 30. WINDRICHTING. 32. ONGEKLEED. 33. BOSGOD. 34. KLEDINGSTUK. 35. HETZELFDE. 36. TROEP DIEREN.

37. OPLICHTEN. Verticaal: 1. SORRY. 2. INWENDIG ORGAAN. 3. GRONDIG. 4. AFSPRAKENBOEK. 5. OUD. 6. STEUN. 7. BESEF. 8. LAND IN HET

MIDDEN-OOSTEN. 10. LEESTEKEN. 17. OVEREENKOMST. 19. MILITAIR. 20. AANVANKELIJK. 22. HOEVEELHEID. 23. INSTAPPER. 25. ALS. 26. TAART. 28. BORST. 31. PUBLIEKE OMROEP.

Wekelijks wordt er een waardebon beschikbaar gesteld door weekblad De Stadskoerier: De winnaar van week 24 is: Fam. Jongman-Kitterdijk, Vollenhove De winnaars hebben de prijs inmiddels ontvangen. Van harte gefeliciteerd! Oplossingen opsturen naar: De Stadskoerier, Postbus 179, 8260 AD Kampen U kunt uw antwoord ook sms-en. Toets achter Puzzel uw antwoord, naam en adres en verzend uw sms naar 5665 (€ 0,70 per ontvangen bericht).

te koop

Prijs:

..................................

gevraagd

Naam:

..................................

te huur

Adres:

..................................

Gevonden/verloren

Telefoon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

U kunt de bon inleveren bij de volgende adressen: Boni Supermarkt: Havenplein 3 Genemuiden C1000: Pr. Irenestraat 4 Genemuiden C1000 Koetsier Molenstraaat 23 Zwartsluis

Voldoet uw advertentie niet aan bovenstaande voorwaarden? Dan wordt deze geweigerd. U kunt uw koeriertje ook mailen naar koeriertjes@brugmedia.nl

IdiZcbZi]Zi lZZ`ZcYgZYZa^_` lZZg

L::G@D:G>:G

LZ]ZWWZcYZaVc\hiZYV\kVc]Zi _VVg^cb^YYZahVX]iZgYZgj\ZcYZ Vibdh[ZZgWdkZcLZhi":jgdeVa^_`i g^X]i^c\iZ]ZWWZc\Z`doZc#

deYZ6iaVci^hX]ZDXZVVc# 9ZegZhh^ZhldgYZcYVVgYddg \ZYldc\Zck^VYZ>?haVcYgZ\^diZ `dZghZcZcaViZcdcoZXdcigZ^Zc \dZYYZZahbZigjhi#LVccZZg\ZcdZbY 6odgZc]dd\o^X]odcjZcYVckZghiZk^\i g^X]i^c\:jgdeZhZkVhiZaVcY!`g^bei YZl^cYhdbhcVVgbZZgoj^YZa^_`Z g^X]i^c\ZcZco^iCZYZgaVcYod^c YZlVgbiZ#9ZgZhikVcYZoZlZZ` lZZ`Z^cYZ^cXaj^hoVadkZglZ\ZcYkg^_ \dZYkZgadeZclVi]ZilZZgWZigZ[i# 9ZiZbeZgVijgZco^_c]ZaZbVVakda\Zch ]ZiWdZ`_ZZcgZ\ZceZg^`ZaZco^_c cVjlZa^_`hVVcYZdgYZ^c@VbeZc

9Z`ZjoZ^h\ZkVaaZcdeZZckg^_ cddgYZa^_`Zoj^YlZhiX^gXjaVi^Z# Deo^X]^hY^i\ZZchaZX]iZdei^Z^c YZodbZgeZg^dYZ#9VicddgYZa^_`Zg `VgV`iZgkVcodÉcoj^YlZhieVigddc eV`iYddg\VVch\dZYj^ikddg]Zi =daaVcYhZlZZg#=ZiWZ`ZcYZ 6odgZc]d\ZYgj`\ZW^ZY!YViZ^\Zca^_`YZ he^a^h^codÉcajX]iX^gXjaVi^Z!WgZ^Yio^X] dd`YZ`dbZcYZi^_Ykg^_cddgYZa^_`j^i

Super de Boer de Jong: Voorpoort 5 Vollenhove Boekhandel Goedhart: Markt 4 Hasselt Coop Compact Bouwknegt: Molenstraat 27 Sint-Jansklooster

Zcdb\Zk^c\#9^ZeVVghid[Wj^Zc cZbZclZcVijjga^_`kddga^Z[#9Z YdcYZgYV\aZkZgidkZglZ\ZcY eg^bVlZZgdebZiodcc^\Z eZg^dYZcZchiVeZalda`Zc#OZZg VVc\ZcVbZiZbeZgVijgZcYVVgW^_ kVcdc\ZkZZg'&"''\gVYZc^c CddgYlZhi"DkZg^_hhZa#9ZlZhi oj^YlZhiZcl^cY^hkZZaVabVi^\kVc hiZg`iZ!bVVghdbhkg^_`gVX]i^\#Idi ZcbZi]ZiVVchiVVcYZlZZ`Z^cYZ o^_cYZlZZghkZgVcYZg^c\Zc^c ]ZiDkZg^_hhZahZlZZg\Zaj``^\ b^c^bVVa#

9ddgBVgXEjiid B^c^bjb iZbe# 9dcYZgYV\

BVm^bjb L^cY`gVX]i @Vchde iZbe# Zc"g^X]i^c\ cZZghaV\

@Vchde odc

&'• '&"''• )LOL

&*

,%

Kg^_YV\

&&•

'%•

)LOL

(*

)%

OViZgYV\

&'•

'&•

)LOL

(*

)%


WOENSDAG 25 JUNI 2008 â&#x20AC;˘ PAGINA 21

WWW.DESTADSKOERIER.NL

Uitvaartverzorging Herman Bottenberg

ROUWBERICHT

Voor een persoonlijke en waardige verzorging van begrafenis of crematie.

â&#x20AC;&#x153;Veilig in Jezus armen.â&#x20AC;? Onze lieve schoonzuster,

ROUWBERICHT

Dag en nacht bereikbaar. 038 33 33 323

Vraag gratis het boekje â&#x20AC;&#x153;Persoonlijke wensenâ&#x20AC;? aan.

GEKE KLAVERâ&#x20AC;&#x201C;FEENSTRA De dood heeft niet het laatste woord, Voor hem die Christus toebehoort. Als aardse hoop vervlogen is, en `t harte treurt om droef gemis. Wijst God een deur der hoop ons aan; Want Christus kon de dood verslaan!

Henk (in herinnering) Marry en Chiel Jan en Mien Riek Luuk (in herinnering) Drikus

Bedroefd, maar dankbaar voor de fijne ogenblikken die we nog hebben gehad, delen wij u mee dat na een ernstige ziekte door de Heere uit ons midden is weggenomen mijn lieve dochter, zuster, schoonzuster en tante

Wij wensen Wolter, Anita en Jarco, Christiaan en Patricia en de kleinkinderen Gods kracht en nabijheid toe voor de toekomst. A. Feenstra-Visscher Guus en Helma Feenstra-v.d. Graaf Jakob en Janny Feenstra-Tempelaars Peter en Alie Feenstra-v.d. Berg Jan en Wilma Feenstra-Jonker Johannes en Nanja v.d. Berg-Feenstra neven en nichten

www.uitvaartbottenberg.nl FELICITATIE

Onze gedachten zijn bij Wolter, de kinderen en kleinkinderen.

=ZiiZVbkVc 7gj\BZY^V lZchiHiZ[Vc kZZahjXXZh ^co^_c c^ZjlZWVVc

DANKBETUIGING

GEKE KLAVER-FEENSTRA op de leeftijd van 54 jaar

Voor meer informatie:

Daar het niet mogelijk is voor ons een ieder persoonlijk te bedanken, willen wij u bij deze voor het medeleven na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en dochter

GEZIEN KROES-TUIN hartelijk bedanken. Roelof Kroes Dennis en Jenneke A. Tuin-Hulleman Hasselt, juni 2008

Hasselt, 19 juni 2008

Scholen winnen prijsvraag

ZWARTEWATERLAND - Dit voorjaar heeft Museum Schoonewelle in Zwartsluis het initiatief genomen om de bovenbouw van het Zwartewaterlandse basisonderwijs uit te nodigen voor een prijsvraag. Er zijn tien winnaars uitgekomen van de ruim 45 inzendingen. Museum Schoonewelle, Centrum Natuur en Ambacht bestaat dit jaar vijftig jaar. Daarom organiseerde het een prijsvraag voor alle groepen 5, 6, 7 en 8 van het basisonderwijs in Zwartewaterland. Uit Hasselt, Genemuiden en Zwartsluis kwamen in totaal zoâ&#x20AC;&#x2122;n 45 inzendingen. De scholen waren gevraagd uit te beelden hoe ze de toekomst van het museum en of de natuurlijke omgeving zagen. Er kwamen maquettes, bijzondere kijkdozen, prachtige tekeningen en collages. Er werden tien prijswinnaars uitgezocht. Deze speelden prima in op het antwoord, kwamen met een duidelijk toekomstbeeld, deden het netjes en milieuverantwoord en creatief. Voorzitter Albert Corporaal prees alle deelnemers voor hun inzet en vindingrijkheid: â&#x20AC;&#x153;Iedereen verdient wel een prijs en daarom was het moeilijk er uiteindelijk maar een paar uit te kiezenâ&#x20AC;?. De winnaars zijn: van de groep (5)6 Op de Hoeksteen (eerste), Aremberg (tweede) en Het Anker (derde); alle uit groep 7 Aremberg (eerste, tweede en derde); groep 8 Aremberg (eerste en tweede) en Calvijn (derde). De prijswinnaars kregen een mooie foto van hun kunstwerk om in te lijsten en in de klas te hangen. Alle deelnemende kinderen ontvingen een vaantje als aandenken. Overigens geeft het museum al vanaf

Mantelzorgers kunnen â&#x20AC;&#x2DC;ontspannen de zomer inâ&#x20AC;&#x2122; ZWARTEWATERLAND - Mantelzorgers verlenen vaak hun hulp in stilte. Vaak verzorgen ze familieleden en vrienden in thuissituatie. Mantelzorg is een begrip, maar de mantelzorgers krijgen zelden een gezicht.

de opening in maart speciaal voor alle kinderen in de groepen 8 binnen Zwartewaterland gratis toegang: de schoolverlaters tot het eind van de

Et Veergat De skooneid van een stinkend veergat Is al lange verleden tied. Wi´j mutâ&#x20AC;&#x2122;n mer niet weerumme kiek´n Terugge krieng? ´t gebeurt echt nietâ&#x20AC;&#x2122;. Van de ziel tot an de brugge ´ t veergat, onze weerprofeet. Kwam zien staank ons in de neuze, Ko´j der op an, reegnbuien bi´j de vleet. Op ´t veergat leerd´n wi´j et schaetsen Een olde stoel gaf oe wat stuunâ&#x20AC;&#x2122; En bi´j een woonerke an de kaante, Ko´j ook altied eempies luun´n. Van buuz´n dreugend an ´d overkaant Maekt´n wi´j beuties, en ging´n vaern. Now, munn wi´j al die erinneringen Mer in ons erte goed bewaer´n. Jentje van Dalfsen

zomervakantie en de nieuwkomers al vanaf het begin van de zomervakantie. De komende jaren blijft de toegang gratis.

Lia Ruitenberg van Steunpunt Mantelzorg Zwartewaterland organiseert onder meer om die reden gezamenlijke bijeenkomsten. Het steunpunt houdt maandelijks koffie-ochtenden in Hasselt, Gene-

muiden en Zwartluis en halfjaarlijks voor mantelzorgers uit heel Zwartewaterland. Donderdag was het motto: â&#x20AC;&#x2DC;ontspannen de zomer inâ&#x20AC;&#x2122;. Met een voetenbadje en voetmassage werden de hulpverleners even verwend.

7%%+%.$02/'2!--%2).' OPDEEVENUREN :!4%2$!'

( (

$OGGYSTYLE +IDSFOR!NIMALS $E-OOISTE$AG

:/.$!' 7ATERSPORT,AND (ARTVOORMUZIEK $WALEMETDIE+ALE$WALEMETDIE+ALESTAAT DEZEMAANDGEHEELINHETTEKENVANDE3CHUIM KOPPENRACE $E-OOISTE$AG


woensdag 25 juni 2008 â&#x20AC;˘ pagina 22

www.destadskoerier.nl

Nieuw. De Peugeot 308 SW. GEEF JE DROMEN DE RUIMTE.

NU IN ONZE SHOWROOM! AL VANAF 20.250,-

AUTOBEDRIJF A. ZIELEMAN & ZN Hasselt !##358') '.  

=888;+'.'/#02'6)'150. De Peugeot 308 SW vanaf 20.250,-. In genoemde consumentenadviesprijs is de bonus-malusregeling op basis van het energielabel verwerkt. Adviesleaseprijs vanaf 429,- excl. BTW en incl. vervangend vervoer, bij een contract van 48 mnd/20.000 km p.j. op basis van full operational lease. Gem. verbr. (afh. van type motor) 4,9-8,2 l/100 km; km/l: 20,4 â&#x20AC;&#x201C; 12,2; CO2 : 129 â&#x20AC;&#x201C; 194 gr/km. Wijzigingen voorbehouden. Voor meer informatie kijk op www.peugeot.nl.

Aquajoggen in zwembad AriĂŤn Prins van Wijngaardenbad

Stichting Zwembaden Zwartewaterland Zwembad AriĂŤn Prins van Wijngaarden Veerweg 2, 8061 RA Hasselt tel. 038 - 477 14 66

,&3, %*&/45&/ [POEBHKVOJ (&/&.6*%&/ /FEIFSWLFSL VVS%T"+POLFS VVS%T8()VMTNBO %F.FFOUF VVS%T""'MPPS &MCVSH )FSWPSNE8JKLHFCPVX VVSHFFOEJFOTU )FSWPSNE$FOUSVN)FSTUFME VVS,BOE+14UPFM 4QJKL VVS,BOE""8WBOEF8FH 0MEFCSPFL (FSFGLFSL VVSFOVVS%T/PPSU $IS(FSFGLFSL VVSFOVVS%T)WBO EFS)BN %PSESFDIU (FSFGPSNFFSEF(FNFFOUF VVSFOVVSMFFTEJFOTU )"44&-5 $IS(FSFGLFSL VVS%T"WBOEFS7FFS ;XPMMF VVS4UVE+0PTUFSCSPFL .FQQFM VVS4UVE+0PTUFSCSPFL .FQQFM (FSFG,FSL#PMXFSL VVS%T1+3PT 0OUNPFUJOHTLFSL(FSFG,FSL 7SJKHFNBBLU VVS%T3..FJKFS VVS%T3..FJKFS VVSHFFOEJFOTU VVS%T,WBO)PFL )FSWLFSL%F#BBL VVSHFFOEJFOTU )FSWHFN)BTTFMU VVSFOVVS%T..BBT (FSFGLFSL)BTTFMUFP 5FFVXMBOE VVSFOVVSMFFTEJFOTU 3,4U4UFQIBOVTLFSL VVS.FWS+(FSSFU[FO

."45&/#30&, )FSWHFN VVSFOVVS%T#.WBO EFO#PTDI ÂľT)&&3&/#30&, ;BML ;8"354-6*4 )FSWHFNFFOUF VVS%T8(FFSMPG VVS%T(WE#FSH )FFSEF (FSFGLFSL VVS%T"1%BWFMBBS VVS%T+"%FLLFS (FSFGLFSLWSJKHFN VVSMFFTEJFOTU VVS%T1)WE-BBO VJU[FOEJOHSBEJP;XBSUFXBUFSMBOE '. $IS(FSFGLFSL VVS%T)WBOEFS)BN %PSESFDIU &WBOHFMJTDIFHFNFFOUF 3JPTEF7JEB FMLF[BUFSEBHPNVVS [POEBH PNVVSEJFOTUJO4QBBOT "OUJMMJBBOT /FEFSMBOETJO%F ,SVMMFWBFS .VVSNFFTUFSTUS 4UBETIBHFO 45"%4)"(&/ 1SPUHFN%F0QFO,SJOH %PPQEJFOTU 70--&/)07& )FSWPSNEF,FSL VVS%T)%FLLFS VVS%IS+-JQLF &MCVSH (FSFGLFSL7SJKHFNBBLU VVS%T(&(FFSET 0NNFO VVS%T-4PMMJF .FQQFM (FSFGLFSL VVS)S+4DIJQQFST #BML CSVH VVSHFFOEJFOTU 4*/5+"/4,-0045&3 ,BQFM VVS%T,EF(SBBG ,BMMFO LPUF 

Met ingang van 1 juli gaan er aquajogging lessen van start in het buitenbad van Hasselt. Bij aquajoggen wordt er gebruik gemaakt van een wetbelt. Met deze band heeft men genoeg drijfvermogen om zich rechtop in diep water te kunnen voortbewegen. Op muziek worden er, al lopend door het water, verschillende oefeningen gedaan. Aquajoggen is niet blessure gevoelig en goed voor de conditie. De lessen worden gegeven op dinsdag en donderdag om 11.15 uur. Op 1 juli en 3 juli om 11.30 uur. U mag zelf kiezen of u ĂŠĂŠn of twee keer komt lessen in de week. De kosten per les bedragen â&#x201A;Ź 4,-

U bent van harte welkom tijdens de eerste les, die tevens gratis is.

(FSFGPSNFFSEFLFSL VVS%T.4ZUTNBW0FWFSFO VVS%T)1PPU $IS(FSLFSL VVSFOVVS%T)1 #SBOETNB )PPSO 

8&&,&/% %*&/45&/ )VJTBSUT WPPS (FOFNVJEFO WPPS TQPFEFJTFOEFIVMQCVJUFOEFOPSNBMF QSBLUJKLUJKEFOWBOUPUVVS )VJTBSUTFOQPTU ;XPMMF %S 4UPMUFXFH UFHFOPWFS4PQIJB[JFLFOIVJT UFM $POTVMUBUJFVJUTMVJUFOE OBUFMFGPOJTDIFBGTQSBBL7PPS)BTTFMU FO;XBSUTMVJT 5:8BMMJOHB )FU"NCU )BTTFMU UFM %F UBOEBSUTFO VJU ;XBSUFXBUFS MBOE[JKOCFSFJLCBBSPOEFSOVNNFS CFMUBOE "QPUIFLFO 7PPSTQPFEHFWBMMFOJTHFPQFOE"QP UIFFL %F .VJEFO 1S +VMJBOBTUSBBU  (FOFNVJEFO UFM  PQ[BUFSEBHWBO°VVSFO WBO°VVS0Q[POEBH[JKO FS HFFO PQFOJOHTUJKEFO "QPUIFFL )BTTFMU #VSH3PZFSQMFJO )BTTFMU UFM  PQ [BUFSEBH WBO °VVSFOWBO° VVS FOPQ[POEBHWBO° VVS #VJUFO EF[F UJKEFO LVOU V WPPS TQPFEHFWBMMFO UFSFDIU CJK EF "QP UIFLFSTQPTU;XPMMF %S4UPMUFXFH UFHFOPWFS IFU 4PQIJB[JFLFOIVJT ;XPMMF UFM HFWFTUJHE JOEF)VJTBSUTFOQPTU 7FSMPTLVOEJHF 1SBLUJKL 4JGSB EF EJFOTUEPFOEFWFSMPTLVOEJHFJTCF SFJLCBBS WJB   PG WJB BOUXPPSEEJFOTU5FM TQSFFLVVS WBO UPU VVS WJB

4UJDIUJOH *DBSF  VVS QFS EBH  QNJO JOGP! JDBSFOM XXXJDBSFOM5IVJT[PSH LSBBN[PSH DPOTVMUBUJFCVS VJU MFFO IVMQNJEEFMFO )BTTFMU 1SJO TFOTUSBBU D HFCPVX QSJOTFO IPG NBWS°VVS -FUT(P;PSH 5IVJT[PSH .FWS-EF#SVJKO%IS8#PSOF NBO UFM .BOUFM[PSHPOEFSTUFVOJOHFO7SJK XJMMJHF5IVJT[PSH 5FM PG MCBTUJBBO! JDBSFOM 4QSFFLVVS (FOFNVJEFOJOEF.FFOUF8PFOT EBH°VVS )BTTFMU JO IFU 5FFVXMBOE 8PFOT EBH°VVS ;XBSUTMVJT JO IFU ,VMUVSIVVT 8PFOTEBH°VVS /FEFSMBOETF 1BUJFOUFO 7FSFOJ HJOH /17 WFS[PFLFOPNIVMQ FO JOGPSNBUJF PWFS WSJKXJMMJHF 5IVJT IVMQ PQ IFU TQFDJBMF UFMFGPPO OVNNFS WBO NB UNWSWBOBGVUPUVPGJOGP &NBJM OQWUIVJT IVMQ!HFOFNVJEFOJOGP %F,FSO.BBUTDIBQQFMJKLF %JFOTUWFSMFOJOH (FOFNVJEFO #V[FOMBOE  UFM 4QSFFLVVS NB FO XP°VVS )BTTFMU ,BSFM %PPSNBOTUSBBU  UFM4QSFFLVVSEJFO EPVVS .&&*+TTFMPFWFST .FFJTFFOPSHBOJTBUJFWPPSJOGPS NBUJF BEWJFTFOPOEFSTUFVOJOHCJK MFWFONFUFFOCFQFSLJOH 7PPSWSBHFOLVOUVPQXFSLEBHFO CFMMFO5FM .FFVXFOXFH  7; ,BN QFO 8FCTJUF XXXNFFJKTTFMPF WFSTOM

%JFSFOBSUTFOQSBLUJKL;XPMMF ;XBSUFXBUFSMBOE (F[FMTDIBQTEJFSFO MPDBUJF )BT TFMU #VSH .BMDPSQTMBBO  JOMPPQ TQSFFLVVSNBUNWSVVS WFSEFS CFIBOEFMJOH PQ BGTQSBBL -PDBUJF;XBSUTMVJT 1PUUFOCBLLFST USBBU  -PDBUJF 4UBETIBHFO #FM WFEFSFMBBO  UFM  -BOECPVXIVJTEJFSFO -PDBUJF )BTTFMU #VSH .BMDPSQTMBBO  UFM UFM TQSFFLVVS NB UN [BVVS7FUFSJOBJS$FOUSVN(F OFNVJEFO +..(SBBGNBOT -BO HFTUSBBU %JFSFOBNCVMBODF "MBSNOVNNFS .FMELBNFS

1PMJUJF 3FHJP *+TTFMMBOE %JTUSJDU /PPSE 5FBN ;XBSUFXBUFSMBOE UFM GBY *OOPPEHFWBMMFO 4QSFFLVVS QPMJUJF )BTTFMU NB UNWSWBOVVS(FOF NVJEFO EJOTEBHBWPOE WBO VVS;XBSUTMVJTXPFOTEBH BWPOEWBOVVS

&MLF EPOEFSEBH LPGGJF DSFB FO DSFDIF UJKEFOT JOMPPQPDIUFOE WBO VVS JO LFSLHFCPVX ´%F 'POUFJOµUF4UBETIBHFO

amen de mooiste trouwkaart uitzoeken? Dan al die albums eens ophalen bij

Drukkerij Regterschot

Specialisten in gelegenheidsdrukwerk

Boven Nieuwstraat 108 Kampen - tel. 038-3313139


woensdag 25 juni 2008 • pagina 23

www.destadskoerier.nl/sport

Kampioenen tennis in Genemuiden

GENEMUIDEN - 35 jeugdleden van Tennisclub ‘t Eerste Wittien hebben maandag 16 tot en met zaterdag 21 juni meegedaan aan de enkelkampioenschappen.

Op zaterdagmorgen werd de beslissende wedstrijd gespeeld tussen Jochem Harms en Robbert Koopmans (jongens tot en met zeventien jaar). Robbert won met 9-7 en mag zich een jaar lang de clubkampioen bij de jeugd noemen. Bij de jongens tot en met tien jaar werd Arend van der Wetering eerste, Thijs van de Belt tweede en Klaas Jan Beens derde. Bij de jongens tot en met veertien jaar A was het JanWillem Timmerman die met winst aan de haal ging, Achiel van Dalfsen die achter hem eindigde en Anne-Jan Timmerman die derde werd. Gerald Kolk was bij de jongens tot en met veertien jaar B de beste, Andreas Bos eindigde op de tweede, Yannick Slurink op de derde en Justin van Dijk op de vierde plek. Bij de meisjes tot en met vijftien jaar werd Margriet van

DE SPORTKRANT VAN ZWARTEWATERLAND

Volleybalsters kampioen

ZWARTSLUIS - Het meisjes-E team van Volleybal Vereniging Pegasus Zwartsluis is dit weekend kampioen geworden in hun klasse. de Wetering eerste, Wilène van der egt tweede en Maaike van Dalfsen derde. Marjet Timmerman won bij de meisjes tot en met twaalf jaar, Nadine Kolk werd tweede en Dian Bonthuis

derde. De club hoopt in augustus nog een dubbelkampioenschap te organiseren en in de twee laatste weken van september het Zwartewatertoernooi.

Zwartewaterruiters sterk in eigen huis GENEMUIDEN/HASSELT - Op eigen terrein waren de Zwartewaterruiters zaterdag succesvol, zowel bij dressuur als springen. Ook de leden van Rijvereniging en Ponyclub Hasselt presteerden goed in Genemuiden. Linda van Keulen won met haar paard Whinty een eerste en tweede prijs bij het dressuurrijden. Roy van Dijk en Edith Siebrand haalden beiden een vijfde prijs en Jolanda Schaap eindigde op een zesde plek. In de klasse B bij de springwed-

strijden behaalde Mariet Boxum rijdend op Wimbledon een derde prijs. Roy van Dijk werd vijfde op Vladimir en Melis Hazeleger zevende op Ukkepuk. Sophia Hazeleger eindigde twaalfde. In de klasse L pakte Evelien Fuite op Unlimited F een tweede prijs.

Zij werden dit bij het Circulatie Volleybal, waar men voor elke leeftijd een aangepaste spelniveau heeft. Met name door het (verplicht) drie maal de bal spelen hebben ze extra punten

weten te halen en hebben zodoende vele sets gewonnen. Na het uitrijken van de medailles en de bloemen zijn ook de trainers als dank voor hun inzet in de bloemetjes gezet.

Voor Johan Roeland rijdend op Victor was er een derde prijs. In de klasse M behaalde Dianne Fuite met Silver Times een tweede plek in de eindrangschikking.

dressuur in zowel de eerste als de tweede proef een tweede prijs op haar naam. In het B springen was Martine van der Horst succesvol met Zomita. Zij wonnen een vierde prijs.

Ook succes voor Hasselter ruiters Jeanine Nekeman

Voor rijvereniging Hasselt viel een aantal combinaties in de prijzen. Laurie ten Hove won met Winnetou bij beide L1dressuurproeven een vierde prijs. Lisette Doodhagen schreef met haar paard Furst Ferro in de M1

kwam aan de start bij een ponyconcours in Heeten. Met haar pony Sunlight won ze in de M2 dressuur twee keer de eerste prijs.

Ondernemend

Paramedisch centrum nieuw in Zwartewaterland

Winnaar fotowedstrijd Firezone

GENEMUIIDEN - Het Paramedisch Centrum Zwartewaterland (PMC) is sinds enkele weken gevestigd in Zwartewaterland. Hiermee wordt de landelijke trend met multidisciplinaire zorg vanuit één locatie gevolgd.

Zwollenaar Rutger van der Pijl heeft afgelopen week de eerste prijs van de fotowedstrijd van Firezone in ontvangst genomen. Hij won met een prachtige opname van het Firezone-station aan de Deventerstraatweg bij nacht.

Het PMC is te vinden aan de Langestraat 108 in Genemuiden. Het PMC biedt paramedische behandelingen onder één dak. Kinderfysiotherapie, Logopedie, Oefentherapie Mensendieck en Podotherapie worden op verschillende werkdagen in de week gegeven. Een logopedist begeleidt mensen op methodische wijze op het gebied van de taal-, spraak-, stem-, adem- gehooren slikontwikkeling. De oefentherapeut Mensendieck maakt zij mensen bewust van hun manier van bewegen. Hierbij wordt men zich bewust van de wisselwerking tussen houding/beweging, spierspanning, ademhaling en emoties/ gedachtes. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal

gaat dat goed en bijna ongemerkt. Bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van bewegend functioneren van kinderen en jeugdigen tussen nul en achttien jaar. De podotherapeut behandelt voetklachten zoals standsafwijkingen van tenen/nagels, overbelastingsklachten, vermoeidheidsklachten. Daarnaast kunnen klachten behandeld worden

die het gevolg zijn van een afwijkende voetfunctie, zoals knie-, heup- en (lage) rugklachten. De deelnemers van PMC Zwartewaterland en de fysiotherapeuten van Fytac zullen samen handen en voeten gaan geven aan multidisciplinaire zorg. Samenwerken met afgestemde zorgplannen waarbij de patiënt centraal staat. Dat is de methode waarmee de kwaliteit van de behandeling verder wordt geoptimaliseerd.

“Ik zag de oproep om mee te doen aan de fotowedstrijd in het huis-aan-huisblad,” vertelt Rutger van der Pijl”. Samen met een vriend volg ik een fotocursus en het leek ons een goed idee om aan deze wedstrijd mee te doen.” Firezone aan de Deventerstraatweg is het ‘thuis-station’ van Rutger en zijn vriendin. “Firezone is mijn vaste pomp, ik woon om de hoek dus is het voor ons handig om hier te tanken.” Origineel Om een kans op de hoofdprijs te maken besloot Rutger om een originele kijk op het station vast te leggen. “Tankstations zijn door hun strakke lijnen heel fotogeniek en zeer geschikt voor sfeervolle avondopnames.” De sympathieke ambulance-verpleger was zich

er van bewust dat meer fotografen op dit idee zouden komen. “Daarom heb ik een flinke regenbui afgewacht. Ik heb toen de weerspiegeling van het station vastgelegd.” Tijdens het fotograferen werd Van der Pijl echter in zijn werk gestoord door de politie. “Omwonenden hadden een verdacht persoon al een tijdje zien rondlopen”, legt Rutger lachend uit, “en ze hadden de politie op me af gestuurd. Maar die hebben wel voor de finishing touch gezorgd. Ik heb ze, nadat ik had uitgelegd wat ik aan het doen was, gevraagd met zwaaiende lichten weg te rijden.” Wie de andere inzendingen wil bekijken kan terecht op www. firezone.nl.


Dubbelkampioenschappen Tennisclub Hasselt

DE SPORTKRANT VAN ZWARTEWATERLAND

Record deelname LTVZ dubbelkampioenschappen

HASSELT - Spelers van Tennisclub Hasselt beleefden zaterdag de slotdag van de dubbelkampioenschappen. Voor Erwin Jonker, Mascha van de Belt en Jan Palland was het een uiterst succesvol toernooi. In verschillende combinaties haalden deze drie tennissers twee titels binnen.

ZWARTSLUIS - Aan de dubbelkampioenschappen van de Lawn Tennisvereniging Zwartsluis deed dit jaar een recordaantal deelnemers mee.

Maar liefst 78 spelers waren afgelopen twee weken actief in het toernooi. Zaterdag waren de finales in de categorieĂŤn dames, heren en mix in verschillende klassen. Dames A werd gewonnen door Wilma Westerhuis en Jeanne Postma. Tweede werden Truus en Miranda van Es en Cathy Bemelman en Mirella Coolen werden derde. Sjoerd de Brie en Robin Westerhuis waren de sterkste bij de Heren A. Thory Fietje en Johannes van der Stouwe eindigden op een tweede plaats. Wilbert dâ&#x20AC;&#x2122;Olde en Jan Rien van der Stouwe eindigden als derde. De Mix A werd gewonnen door Jeanne Postma en Pim van Doorn. De tweede plaats was voor Wilma en Robin Wester-

huis en derde werd het duo Cathy Bemelman en Bert Vaartjes. In de Dames B wonnen Helma Admiraal en Marijke Pijnappel. Zij lieten Muriel Rivet en Anouk Veerman achter zich. Janetta Mooiweer en Inge van de Berg moesten de derde plaats delen met Chantal de Goede en Fiona Roossien. Evert Dijkstra en Rudi Hekman waren de sterkten in de Heren B-categorie. Op nummer twee einidigden Marcel Wieling en Roel Westerhuis. Cees Lâ&#x20AC;&#x2122;Amie en Henk Westhuis eindigden derde. In de Mix B waren Andrea en Oscar van Dijk de winnaars. Zij werden gevolgd door Magriet Kaptein en Roel van Wijk. De derde plaats was voor Anouk Vuurman en Roel Westerhuis.

RBZ-leden zwemmen af ZWARTSLUIS - In het zwembad van Zwartsluis is zaterdag afgezwommen door bijna alle leden van de Reddingsbrigade Zwartsluis (RBZ). Het betrof ongeveer veertig leden in de leeftijd van zes tot zestien jaar. Ze lieten zien wat ze het afgelopen jaar hebben geleerd om een drenkeling te redden. Getoond werden de zwemvaardigheden, noodvervoersgrepen en klosgooien. Na ongeveer een kwartier zwemmen mochten de kleren uit en werden in zwemkleding nog vele baantjes gezwommen en oefeningen getoond. Na afloop kwam het verlossende woord van de gecommitteerden dat iedereen voor het brevet was geslaagd. In aanwezigheid van de ouders

en grootouders werd het brevet en zakboekje door een van de examinatoren namens de KNBRD uitgereikt aan de zichtbaar opgeluchte kinderen. Van het instructeurs kregen ze naast de gelukwensen een rugzakje om hun zwemkleding op de maandagavond in te doen. Na de zomervakantie start de RBZ weer op 11 augustus om 18.15 uur. Alle kinderen die in het bezit zijn van een zwemdiploma zijn welkom om eens mee te komen zwemmen.

Er waren dit jaar in een aantal categorieĂŤn weinig inschrijvingen waardoor de eindstrijd al in de poulefase plaatsvond. In de categorie Gemengd Dubbel 7 deed het grootste aantal deelnemers mee. Erwin Jonker en Jan Palland waren de sterksten in de klasse Heren Dubbel 5. Wim van Gelder en Bert van Tongeren werden tweede voor Klaas Jansen en Jan van Dijk die op de derde plaats eindigden.

In de Gemengd Dubbel 5 won Jan samen met zijn vrouw Wilma Palland. Zij lieten Margot van der Linde en Jacob Bruins achter zich. Chantal Dunnink en Ramon van de Belt werden derde. Mascha van de Belt en Francisca Kuiper wonnen in de categorie Dames Dubbel 6. De tweede plek was voor Riek Stoel en Gerda de Jonge. Wil Vernij en Jette Brouwer wonnen de strijd om de derde

Sterk deelnemersveld bij Ronde Genemuiden GENEMUIDEN - Maar liefst zeventig renners stonden zaterdagmiddag aan de start van de ronde van Genemuiden. Martin Bekking uit Apeldoorn won bij de amateurs A.

GRAMSBERGEN - De jeugd van Noordwesthoek heeft zaterdag een wedstrijd in Gramsbergen gereden. hij kreeg een man met zich mee. Hij wist deze in de laatste ronde alsnog van zich af te schudden zodat hij solo als eerste over de finish kwam. In categorie 6 reden Jin van den Born en Kevin Coster. Tijdens de wedstrijd probeerden diverse renners weg te komen, zo ook Kevin. Hij werd alleen weer teruggehaald. Uiteindelijk lukte het drie man om weg te rijden, zodat het peloton voor de vierde plaats sprintte. Daarbij werd Kevin zesde en Jin 23e. Een dag later reden Pascal, Dennis en Tamara in Emmen. Tamara finishte daar als achtste. Zowel Pascal als Dennis finishte daar als eerste.

7PPSIFUBDUVFMFOJFVXTLJKLUVPQ

EFTUBETLPFSJFSOM

FC Zwolle op bezoek HASSELT - FC Zwolle speelt 19 juli op Sportpark â&#x20AC;&#x2DC;t Hoenbroeck weer tegen het eerste van Olympia. De aanvang is om 17.00 uur. Kaarten zijn voor 6 euro verkrijgbaar aan de kassa. Kaarten voor kinderen tot en met twaalf jaar en 65 plus: 3 euro.

Sportclub start tegen Go-Ahead Kampen

NWH-jeugd weer in de prijzen In categorie 1 ging Tamara van der Horst van start. Na een goed begin bleef ze sterk van voren meefietsen en finishte uiteindelijk op een knappe zesde plaats. Patrick Coster en Dennis van der Horst startten in categorie 3. Hier ontstond een kopgroep van acht man, waar zowel Patrick als Dennis bijzaten. In de laatste ronde probeerden diverse renners weg te komen, maar het werd uiteindelijk een lange sprint. Patrick had lang uitzicht op de eerste plaats, maar werd net geklopt. Hij werd tweede. Dennis finishte daarachter als derde. In categorie 4 startte Pascal Eenkhoorn. Het lukte hem weg te komen maar

plek. In de finale Gemengd Dubbel 7 waren Mascha van de Belt en Erwin Jonker na drie sets te sterk voor Nanja en Bas Jansen. Celeste Visscher won met Erik Jan van Dijk de derde prijs. De Heren Dubbel 8 kreeg Maurice Bloemhof en Erik Borst als winaars. Jordi van den Bosch eindigde met Wilco Slendebroek op de tweede plek. Chretien Reijnen en Greult Visser werden derde.

Nieuwelingen, junioren en amateurs B reden een gezamenlijke koers. Dat betekende dat er tussen de renners een behoorlijk leeftijdverschil zat. Dit varieerde van zestien jaar tot vijftig plus. Vooral voor de nieuwelingen met hun lichte versnelling was het moeilijk het gemiddelde tempo van boven de 40 kilometer per uur te volgen. Voor het publiek ontstond een boeiende koers met veel demarrages, maar het lukte niemand om een definitieve voorsprong te nemen. Uiteindelijk draaide het uit op een lange eindsprint die gewonnen werd door Freddy Keller (Deventer) voor Noordwesthoek-renner Erik

van der Heide en Henk Weerman (Wolvega). Ook Gerrit Knol (Hasselt) wist zich bij de eerste twintig te klasseren. Vervolgens volgde de wedstrijd voor de amateurs A. Al vrij snel ontstond hier een kopgroep van vier renners. Enkele keren kwam het peloton tot kort bij de vluchters, waarop de achtervolging weer stokte. Zo draaide het uiteindelijk uit op een sprint tussen de vier koplopers die gewonnen werd door Martin Bekking voor Adrie Frijters (Wageningen) en Richard Bakker (Hoogezand). De sprint van het peloton werd gewonnen door Hans van den Berg die deze avond in zijn woonplaats een goede indruk maakte.

GENEMUIDEN - Sportclub Genemuiden wacht een boeiende opening van het voetbalseizoen. De formatie van de nieuwe trainer Bert Ebbens begint het nieuwe seizoen met de derby tegen Go-Ahead Kampen. Het duel wordt gespeeld op Sportpark De Wetering in Genemuiden. Genemuiden heeft een zware start van de competitie voor de boeg. In de tweede ronde reist Sportclub af naar Rijssen voor een uitwedstrijd bij Excelsior â&#x20AC;&#x2DC;31, gevolgd door een thuiswedstrijd tegen PKC â&#x20AC;&#x2DC;83, dat zich aanzienlijk heeft versterkt. Daarna volgen confrontaties tegen Be Quick â&#x20AC;&#x2DC;28 (uit), ONS Sneek (thuis) en WHC (uit). Ook de afsluiting is moeilijk. Op zaterdag 9 mei staat de altijd beladen thuiswedstrijd tegen Harkemase Boys op het programma.

stadskoerier week 26  

stadskoerier week 26