Page 1

woensdag 22 september 2010

Docu christendom versus islam pagina 3

w w w.d e s ta d s ko e r i e r.n l

Onderscheiding moedig optreden pagina 5

Concert met orgel en trompet pagina

9

Ruim verlies Sportclub 20 pagina

Kijk op

pagina

4

‘Vroeger en nu’ in Genemuiden

GENEMUIDEN - ‘Vroeger en nu’, daar draaide het zaterdag in Genemuiden om. In het kader van het jaarlijkse evenement ‘Genemusiment’ werden er weer tal van activiteiten gehouden. Fotograaf Jan Boertien maakte een fotoreportage, zie pagina 19.

Gemeente keurt plannen Meppelerdiepsluis goed ZWARTEWATERLAND - Rijkswaterstaat neemt de wens van de gemeente Zwartewaterland over om de nieuwe brug in het project Meppelerdiepsluis op dezelfde plaats aan te leggen als de huidige brug. Burgemeester en wethouders zijn akkoord gegaan met de manier waarop Rijkswaterstaat het project Meppelerdiepsluis wil vormgeven. Er is overeenstemming over de eisen hoe de toekomstige sluis, brug en bedieningsgebouw eruit komen te zien. De vormgevingseisen staan in een zogenaamd ‘mbitiedocument’. De gemeente neemt het advies van de Welstandskamer over om het

document te gebruiken in het vervolg van het project. Met de goedkeuring van de vormgeving van de brug, het bedieningsgebouw en de schutsluis in Zwartsluis, komt het project Meppelerdiepsluis in een volgende fase. Merel 7, 8281 GX Genemuiden Rijkswaterstaat honoreert de wens Tel.: (038) 385 61 84, Fax: (038) 385 94 50 van de gemeente om de definitieve Mobiel: 06 - 11 34 31 56, E -mail: henk@h-deleeuw.nl brug op dezelfde plek te leggen als de huidige brug. Aanvankelijk werd

Merel 7, 8281 GX Genemuiden Tel.: (038) 385 61 84, Fax: (038) 385 94 50 Mobiel: (06) 11 34 31 56, E-mail: henk@h-deleeuw.nl

de mogelijkheid opengehouden om de nieuwe brug aan te leggen naast de huidige brug. De Welstandskamer en de gemeente hebben aangegeven geen voorstander te zijn van zo’n verplaatsing van de nieuwe brug richting het Zwarte Water in verband met de inpassing in het landschap. Door de keuze om de brug op dezelfde plek te leggen, accepteert Rijkswaterstaat dat de aannemer minder ruimte heeft om te bouwen. Rijkswaterstaat komt met het besluit wel tegemoet aan een aantal wensen van de gemeente en enkele bewoners van Zwartsluis. Door dit besluit is het noodzakelijk dat er tijdens de

STERRETJE

VERHUUR VAN

HOOGWERKERS GEREEDSCHAPPEN EN MACHINES

meubels, scheepsstoffering en caravans

TEL. 038 - 385 93 48

Tel. 038 - 386 99 47 www.stoffeerderijcalypso.nl Het oude diep 2 8064 PN Zwartsluis

Schering 47 8281 JW Genemuiden 038 - 3856085

Rijkswaterstaat start begin 2011 een aanbesteding om een geschikte aannemer te vinden. Die aannemer start waarschijnlijk eind 2011 met onder andere het ontwerp en de vergunningaanvraag. Het project moet eind 2015 zijn afgerond. Rijkswaterstaat wil met het project Meppelerdiepsluis het knelpunt voor de scheepvaart bij Zwartsluis oplossen én tegelijkertijd de waterkering op orde brengen. Om het project te

De nieuwe schutsluis is breder, dieper en veiliger dan de huidige keersluis en met de komst van een schutsluis kunnen schepen altijd passeren. Hiermee kan de verwachte groei van het goederenvervoer over het Meppelerdiep worden opgevangen. Daarbij wordt ook de bestaande brug in de Hasselterdijk (N331) vervangen door een nieuwe, die groter en beweegbaar is. Ook komt er een nieuw bedieningsgebouw voor de sluis en brug. Daarnaast moet de waterkering voldoen aan de eisen van deze tijd.

NIEUWE AUTO?

Zonweringsystemen Rolluiken STOFFERING VAN:

bouw een tijdelijke brug naast de huidige komt te liggen. Deze tijdelijke brug wordt gebruikt in de periode dat de huidige Meppelerdiepbrug wordt vervangen door een grotere.

realiseren wordt de keersluis in het Meppelerdiep omgebouwd tot een schutsluis, wordt een nieuwe brug over het Meppelerdiep aangelegd en komt er een nieuw bedieningsgebouw.

AUTOBEDRIJF BREMAN Klaas Fuitestraat 41-45 | Genemuiden Tel.038-3854750 | www.autobreman.nl

Brouwers Accountants B.V. Puttenstraat 34a, 8281 BP Genemuiden telefoon (038) 85 15 200, fax (038) 85 15 204 E-mail: info@brouwers.nl

Vr ijdagmiddag g r atis spreekuur

Gen emu i d en , Ni j ver h ei d st r aat 45

tel. 038 - 385 97 43


woensdag 22 september 2010 • pagina 2

www.destadskoerier.nl

PLAATMATERIALEN GROTE KEUS GROTE VOORRAAD Wet milieubeheer Ontwerpbesluit Voornemen vergunningverlening Gedeputeerde Staten delen mee dat zij een aanvraag om een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer hebben ontvangen van Reparatiebedrijf Drenth voor een scheepsreparatiebedrijf, gelegen aan Dingstede 1 te Zwartsluis. Inzage U kunt het ontwerpbesluit en andere relevante stukken vanaf 23 september 2010 gedurende zes weken inzien: 1. bij de receptie van de provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle op werkdagen van 9.00-17.00 uur. Gedurende de inzagetermijn staat de ontwerpbeschikking en de daarbij horende voorschriften op http://www. overijssel.nl/kennisgevingen; 2. van 8.30-12.30 uur bij de gemeente Zwartewaterland, Telvorenstraat 2 te Hasselt en buiten deze uren na telefonische afspraak (038 385 30 00).

Inlichtingen Wilt u meer weten over de Wm-procedure, dan kunt u contact opnemen met de heer E.M. Suselbeek (telefoon 038 499 76 92).

 Regenbroeken  Regenjassen  Spuitoverall  Etc.

OP=OP

Evenboersweg 16, 7711 GX Nieuwleusen Tel.:0529-483030, Fax: 0529-484012 E-mail: info@wildeboer-groep.nl www.wildeboer-groep.nl

NEXT - STEP

De modezaak bij u in de buurt. Prachtige collectie kleding voor het najaar en winter Compleet met accessoires. Wij zijn er klaar voor! Dames merken: Bandolera Not The Same Alan Red Cincini Lady Style Rossini

Heren merken: MAC New Sealans Fellows Alan Red

Gildeslager Van Ingen verrassend lekker en voordelig!

4 stuks

6,00

* * * * * *

Stationsweg 28, Zwartsluis, 038-3866772

Verrassend lekker en voordelig RundeRbRaadlapjes

* * * *

Absorbeert lichaamsvocht.

Weekaanbieding

HacHee pakket

*

Accessoires: Sarlini Joss Mart Visser (tassen) Bulaggi Muchachomalo (underwear) Oroblue (corrigerend ondergoed)

Gratis parkeren voor de deur De koffie staat klaar

Weekaanbieding

* * * * *

Vervaardigd uit zeer flexibele stof.

Zienswijzen Vanaf 23 september tot 4 november 2010 kan iedereen gemotiveerde zienswijzen over het ontwerp van de beschikking indienen (bij voorkeur schriftelijk) bij Gedeputeerde Staten van Overijssel. U kunt in een aparte brief verzoeken uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Na telefonische afspraak kunt u ook zienswijzen mondeling naar voren brengen (038 499 76 92). Beroep Tegen de definitieve beschikking kan alleen beroep worden ingesteld door belanghebbenden die zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking hebben ingediend, of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dat niet hebben gedaan.

Regenkleding

20% korting op Double Force werk schoenen

Hardboard Spaanplaat Geplastificeerde platen OSB Geplastificeerde panelen Spano Underlayment Pellos floor MDF a - Standaard kwaliteit b - Medite c Met lakdraagfolie Beton multiplex Triplex Multiplex Multiplex gegrond Multiplex deuren Multiplex boeidelen (liefst 4 meter lang) Ki-Kern-platen (trespa)

Meeleweg 35, 7711 EJ Nieuwleusen telefoon 0529 - 48 12 63 fax. 0529 - 48 42 82 www.houthandelwobben.nl

OUD GOUD & TANDHEELKUNDIG GOUD

Contante inkoop van Goud & Zilver Gratis advies !

500 gR vlees + 500 gR gesneden uien + zakje kRuiden

per stuk

5,95

vleesWaren trio

100 gR boteRHamwoRst 100 gR gRillspek & 100 gR beenHam samen zaterdagtip

gRill kippen

lekkeR veRs gegRild

2 stuks

7,50

gildetrophy

salsiccia da paRma 100 gram

3,65

lekker voordelig

RookwoRsten, alle sooRten

3 halen = 2 betalen maandagvoordeel

geHaktscHijven

1,50

5 halen = 3 betalen

Gildeslager Evert van Ingen Dorpsweg IJsselmuiden, 038-3332439 Langestraat 65 Genemuiden, 038 85, 3855113 / Dorpsweg Tel. 85 IJsselmuiden, 038 3332439 www.slagerijvaningen.nl, De Gildeslager www.slagerijvaningen.nl, De Gildeslager verrast jeverrast smaak! je smaak!

Adviseur

Uw komt langs ! 23 en 24 september 10:00-17:00 uur Voor meer informatie zie

www.kelimidor.nl

Hotel Zwartewater De Vlakte 20 8064 PC Zwartsluis

Legitimatie verplicht


woensdag 22 SEPTEMBER 2010 • pagina 3

www.destadskoerier.nl

Documentaire over strijd christendom versus islam

Bij de geluksmakelaar:

Boulevardspel staatsloterij! Kosterman Hogenkampsweg 41 Zwolle (Noord)

Meespelen met 100 hele loten (1500,-) tegen de inleg van 10 (150,-) kan dat? Bij primera Kosterman wel! zie www.geluksmakelaar.nl voor info

sen. "Het gaat om wekelijks zo'n vijfduizend kerkbezoekers", vertelt de regisseur. "Toen wij op zondag buiten opnamen maakten bij de Noorderkerk werd ons dat niet in dank afgenomen. We ervoeren agressie; er werd geduwd, getrokken en ze gooiden een jas over de camera." Onbruikbare opnamen waren het gevolg. Op een later moment, eveneens op zondag, probeerde Van Rouveroy het nogmaals. "Het was toen veel rustiger, wat mij verbaasde. Wat bleek; in de preek had de dominee daar heel duidelijk een opmerking over gemaakt. Hij zei, met zijn gave des woords; 'Als je een Judas zoekt, zijn dat niet zozeer de mensen die aan het filmen zijn. Je moet de Judassen hier in de kerk zoeken'." Emile van Rouveroy van Nieuwaal: “Een oorlog hoeft niet altijd gevoerd te worden met wapengekletter.” Foto: Bas Wilberink

(door Bas Wilberink)

GENNE/RIJSSEN - 'Rijssens Stille Oorlog'. In zijn nieuwe documentaire poogt Emile van Rouveroy van Nieuwaal (71) de Rijssense strijd tussen gereformeerde gezindten en een groep van pakweg acht- a negenhonderd moslims bloot te leggen. "Het schetste mijn verbazing dat in Rijssen een tamelijk onzichtbare groep moslims woont. Met hen heeft de reformatorische hoek niet of nauwelijks contact. De strijd tussen het christendom en de islam wordt hier, zeker in deze tijd, heel duidelijk zichtbaar." De documentaire is de opvolger van zijn in 2007 verschenen en veelbesproken 'Staphorst in Tegenlicht'. Daarin behandelde de in Genne wonende filmmaker de gemeentelijke verstrengeling van politiek en geloof. Het volgens Van Rouveroy 'gebrek aan documentaires met een combinatie christendom/islam', zette hem aan tot het maken van 'Rijssens Stille Oorlog'. Op de achtergrond spelen de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010, waarbij een Turkse moslim tevergeefs probeert een plek te krijgen in de Rijssen-Holtense

gemeenteraad. De titel komt regelrecht uit een gesprek met moslima en hoofdpersoon Fatma Öztürk. Van Rouveroy: "Fatma zegt in de documentaire: 'De stille oorlog in Rijssen eindigt pas op het moment dat ik mijn godsdienst afleg'. Dat noemen Nederlanders integratie. Het betekent voor haar het werkelijk niet meer moslima zijn, dat verrekt ze." Volgens Öztürk is er namelijk niets mis met haar godsdienst. "Maar daar denkt een Geert Wilders anders over", gaat Van Rouveroy verder. "Daar denkt ook de reformatorische

Jongen uit Zwartsluis slaat ouders

ZWARTSLUIS - Een 18-jarige jongen uit Zwartsluis is maandagochtend aangehouden voor huiselijk geweld. De jongen had eerder die dag zijn ouders geslagen bij een uit de hand gelopen conflict. Voor de betrokkenen is een hulpverleningstraject opgestart, de jongen kreeg bovendien een tijdelijk huisverbod uitgereikt door de burgemeester. Dit houdt in dat hij tien dagen zijn woning niet mag betreden en geen contact mag hebben met zijn ouders. Deze maat-

regel biedt de mogelijkheid om in een noodsituatie te voorzien in een afkoelingsperiode waarbinnen de nodige hulpverlening op gang kan worden gebracht en escalatie kan worden voorkomen. Kijk voor meer informatie over het tijdelijk huisverbod op www.huisverbod.nl.

hoek beslist anders over. Zij vinden de islam niet passen in de Nederlandse cultuur. De islam past volgens hen ook niet binnen de gedachte zoals die is neergelegd in de Bijbel en in de Nederlandse Geloofsbelijdenis uit 1561. Ze verwijzen met name naar artikel 36, waarin de overheid wordt opgeroepen valse godsdiensten te weren. Daar valt de islam ook onder." Agressie Van Rouveroy bezocht voor zijn film de gereformeerde gemeente in Rijs-

HASSELT - In de tuin van familie De Roo (Justitiebastion 23b) wordt zaterdag om 20.00 uur de jaarlijkse Benefietavond gehouden. Het wordt een avond met dialect, vertellingen, oude en nieuwe muziek én cabaret van eigen bodem. De opbrengst gaat deze keer naar Ludus (Roemenië), het 2e/3e Wereldproject van de gemeente Zwartewaterland. Johan van Dijk opent het programma en praat de onderdelen aan elkaar. Op het programma staan achtereenvolgens het jeugdorkest van Hasselts Fanfare, het vrouwenkoor Goed Gestemd

ZWOLLE/HASSELT - Op de Doornweg in Zwolle en de Verkavelingsweg in Hasselt zijn zondag in totaal elf bekeuringen uitgeschreven aan snelheidsovertreders. bewoners over het rijgedrag op deze wegen. De hoogst gemeten snelheid was gecor-

Colofon

BrugMedia editie De Stadskoerier Constructieweg 41-1, 8263 BC Kampen Postbus 179, 8260 AD Kampen Tel.: 038 - 333 10 27 Fax: 038 - 331 05 87 e-mail: info@brugmedia.nl Klachten bezorging: internet: www.brugmedia.nl woensdag en donderdag tussen Openingstijden kantoor: 09.00 - 12.00 uur ma t/m vr 8.30 - 17.00 uur Druk: Genemuiden: Op afspraak Hoekstra-Boom Offset Rotatie BV, Emmeloord

Verdieping Met 'Rijssens Stille Oorlog' hoopt Van Rouveroy een verdieping van het onderwerp 'islam in Nederland' te bewerkstelligen. "Geert Wilders trekt alle aandacht met populistische uitspraken, maar ik denk dat het veel ingewikkelder en subtieler ligt, met ook nog eens verschillende groepen binnen de islam. Het zijn de kleine groeperingen die te weinig aandacht krijgen. Ik hou mijn hart vast. Er is een enorme beweging op gang aan het komen. Fatma Öztürk vraagt zich hardop af of zij hier nog wel moet blijven, of zij in deze rechtsorde nog wel goed kan functioneren." De titel 'Rijssens Stille Oorlog' is daarom ook niet te zwaar aangezet, vindt Van Rouveroy. "Een oorlog hoeft niet altijd gevoerd te worden met wapengekletter. Fatma zegt: 'Ik voel me hier niet geïntegreerd, niet geaccepteerd'. Dat is ook een vorm van oorlog. We hoeven ook niet te zeggen dat moslims altijd heel lieve jongetjes zijn, kijk bijvoorbeeld naar de moord op Theo van Gogh. Maar daar maak ik onmiddellijk de opmerking bij dat ik dit soort mensen niet heb ontmoet. De mensen die ik sprak zijn namelijk op vrede en rust uit. Maar wel volgens hun normen. En daar zit het hem nu juist in; zijn die normen voor ons acceptabel?" 'Rijssens Stille Oorlog' draait 13, 14 en 16 november in het Zwolse Fraterhuis in aanwezigheid van de regisseur. Op 9 en 10 oktober is de film te zien op TV Oost en 21 oktober zendt de IKON hem uit.

Benefietprogramma voor Ludus

Elf bekeuringen voor snelheidsovertredingen De snelheidscontroles werden gehouden naar aanleiding van klachten van buurt-

Moskee Van Rouveroy bezocht ook de Rijssense moskee. "De imam zegt in de film buitengewoon opmerkelijke dingen", vertelt de filmmaker. "Tijdens een politieke bijeenkomst in de moskee volgden we de Rijssense PvdA-fractievoorzitter en de moslimse raadskandidaat. De imam vroeg waarom de moskee hier in Rijssen geen minaret heeft en waarom moslims hun gebed niet mogen laten horen, zoals kerken hun klokkenluiden. Ook komt er een heel scherpe reactie van een Turk, hij zegt: 'U moest eens weten hoeveel moeite het heeft gekost om een vergunning te krijgen voor een moskee'. Er waren reformatorische gezindten die dat helemaal niet zagen zitten." Opmerkelijk volgens Van Rouveroy is ook het predikantenoverleg, onder leiding van de burgemeester. "De imam doet daar niet aan mee. Onder de redenering; hij verstaat geen Nederlands. Zo sluit je wel een groep

uit. Dat is het patroon. Wij proberen dat in de documentaire zo esoterisch mogelijk te brengen, zonder dat er een enorme clash ontstaat. Maar je voelt als kijker dat er ongelooflijk veel dingen niet passen."

rigeerd 88 kilometer per uur waar 60 kilometer per uur is toegestaan.

Editie De Stadskoerier verschijnt in Genemuiden, Hasselt, Zwartsluis, Stadshagen, Vollenhove, SintJansklooster, Belt-Schutsloot, Wanneperveen, Cellemuiden en buitengebied. Met onze andere kranten komen wij ook in de gemeente Zwolle, Kampen, IJsselmuiden, Grafhorst, Kamperzeedijk, Kampereiland, Wilsum, Zalk, de Zande, ‘s Heerenbroek, Mastenbroek, Ens, gedeelte Kamperveen, Mandjeswaard, Noordeinde, Dronten, Elburg, Oldebroek, Wezep, Hattemerbroek, Oosterwolde. Totale oplage ruim 140.000 exemplaren. Informeer naar ons voordelige combinatietarief. Niets uit deze krant mag - zonder toestemming van de uitgever - ter publicatie worden overgenomen in welke vorm dan ook. Op advertenties en commerciële producties in deze krant die niet eigendom zijn van de opdrachtgever of reclamebureau, berust het copyright bij de uitgever. Aan zet- en/of drukfouten kunnen geen rechten worden ontleend.

met instrumentalisten van Al Dente, Klaas Wursten, Geert Beugeling, Geke Mateboer, Henk

Commissaris Koningin binnen enkele weken weer aan werk REGIO - Commissaris van de Koningin Geert Jansen hervat zijn werkzaamheden naar verwachting binnen enkele weken. Hij is vorige week succesvol behandeld aan een aneurysma in zijn aorta. Dat is gebeurd door middel van het plaatsen van een

Advertentieverkoop: Voor het plaatsen van zakelijke advertenties dient u eerst telefonisch ruimte te reserveren bij een van onze verkopers. • Johan Schurink 06 - 1588 1939 • Hermieke L’Amie-Kampherbeek 06 - 1588 1937 • Familieberichten

Hooijer, Sterre Koopman en tot slot de Genemuider Dialectband Juust. De toegang is gratis.

038 - 337 00 58

Aanleveren dient te geschieden volgens de voorwaarden van BrugMedia, welke te downloaden zijn van www.brugmedia.nl onder kopje contact.

stent. Het aneurysma werd eind vorige maand bij toeval ontdekt. De ingreep vond plaats in de Isala Klinieken in Zwolle.

Redactie:

Algemeen: 038 - 333 10 27 Tiplijn: 06 - 1588 1944 Aanleveren persberichten per e-mail: redactie.stadskoerier@brugmedia.nl sport: sport@brugmedia.nl voor maandag 12.00 uur Vermeld in persberichten, indien mogelijk: wie, • Alg. directeur: wat, waar, wanneer, waarom en hoe.

Particuliere advertenties: koeriertjes@brugmedia.nl Familieberichten: familieberichten@brugmedia.nl

Bauke Hoekstra • Commercieel directeur: Johan van der Kolk


woensdag 22 SEPTEMBER 2010 • pagina 4

Zaterdag ingevuld met andere artiesten

PROGRAMMA BERGHUISFESTIVAL GEWIJZIGD Het programma van het Berghuisfestival is gewijzigd. In plaats van de eerder aangekondigde artiesten zal de zaterdagavond gevuld worden door de SLAM! FM party met DJ Mental Theo. Het Berghuisfestival staat garant voor goede muziek van Nederlandse bodem. Op vrijdag 1 oktober wordt dit ingevuld met bekende artiesten uit Volendam; Jan Smit, Nick & Simon, de 3J’s, Monique Smit en Mon Amour. Mensen die inmiddels tickets hebben besteld gekocht voor de zaterdagavond kunnen bij de verkooppunten hun geld terugkrijgen of het ticket inwisselen voor het nieuwe concert. Een ticket voor de zaterdagavond kost nu € 7,50. Gratis Het is mogelijk om tickets te winnen via een sms-actie. Iedereen die een sms met “puur (spatie) win” stuurt naar 7478, maakt automatisch kans. Een ontvangen sms kost € 1,50 en er wordt maximaal 1 sms teruggestuurd. Met de winnaars wordt contact opgenomen. Meet & Greet Er worden ook Meet & Greets weggeven. Het gaat om een ontmoeting met een artiest die op vrijdag optreedt. Door het invullen van de onderstaande codes maakt men bij het bestellen van kaarten via de website kans op een Meet & Greet voor 2 personen:

Jan Smit: 55421019 Nick en Simon: 55431419 De 3J’s: 55440310 Mon Amour: 55461301 Monique Smit: 55451319

Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Brugmedia. Kijk voor meer informatie en tickets op www.berghuisfestival.nl

www.destadskoerier.nl


woensdag 22 SEPTEMBER 2010 • pagina 5

www.destadskoerier.nl Foto: Boertienfoto

Quilten voor Polen ZWARTSLUIS - Marjolein Griffioen heeft een project opgezet waarbij voor elk kind, in de drie kindertehuizen die de gereformeerde kerk ondersteunt in Polen, een persoonlijke quilt wordt gemaakt. 

Onderscheiding voor moedig optreden ZWARTSLUIS - Loco-burgemeester Wolbert Meijer heeft woensdagavond in het Veiligheidshuis aan H. Bonsink uit Zwartsluis de bronzen legpenning van het Carnegie heldenfonds uitgereikt. Bonsink ontvangt deze onderscheiding, die maar enkele keren per jaar wordt uitgereikt, vanwege zijn moedige optreden in maart dit jaar. Hij redde een man in een psychose, die in deze toestand te water was geraakt, uit het ijskoude water van de haven in Zwartsluis.

Gratis openbaar vervoer

ZWARTEWATERLAND - Door de provincie Overijssel en Regio Twente wordt in samenwerking met de vervoerders een gratis OV-dag georganiseerd. Op deze dag kunnen inwoners van Overijssel gratis reizen met de bus.

Ook met de trein kan gratis worden gereisd. Het betreft hier de volgende treinlijnen: ZwolleKampen, Zwolle-Emmen, AlmeloMarienberg en Zutphen-HengeloOldenzaal. Mensen kunnen op

25 september, zonder kaartje te kopen, een dagje met het openbaar vervoer om bijvoorbeeld te gaan winkelen, een familiebezoek af te leggen of een dagje erop uit in Overijssel.

Het doel van deze actie is om niet-reizigers het OV zelf te laten ervaren. Voor veel mensen is het OV onbekend en daarmee onbemind. Terwijl er veel vernieuwingen in het openbaar vervoer zijn doorgevoerd om de kwaliteit en het reisgemak te vergroten. Hierbij gaat het onder andere om meer en betere reisinformatie, nieuwe voertuigen, haltes en stations. Kijk voor meer informatie op www.ervaarhetov.nl.

Via haar website (http://leintjes. web-log.nl) heeft zij al vele naaisters in heel Nederland bereid gevonden om mee te helpen. Ook in Zwartsluis zijn drie naaimiddagen gepland; dinsdag 28 september, dinsdag 5 oktober en dinsdag 12 oktober. De middagen duren van 13.30 tot ongeveer 16.30 uur, in het nieuwe Kerkcentrum van de Gereformeerde Kerk (Het Singel 16). Wie een naaimachine heeft, kan deze meenemen, evenals een schaar, spelden, een potlood, een pen en een kleine liniaal. Voor snijmatten en andere toebehoren wordt gezorgd. Voor degenen zonder machine is er handwerk beschikbaar. Een quilt is een doorgestikte deken van drie lagen textiel, waarbij de bovenste laag vaak van patchwork gemaakt is. Er wonen zo’n 180 kinderen verdeeld over Pieszyce, Dzierżoniów en Bielawa. Voor vragen en/of aan-

melden: Mathilde Davelaar (038) 386 65 06 of m.davelaar@hetnet.nl.

Gestolen bootmotor op Marktplaats HASSELT - Een 28-jarige bewoner in de Rosmolenstraat is zaterdag aangehouden voor heling. De man had een gestolen buitenboordmotor op Marktplaats aangeboden.

De oorspronkelijke eigenaar uit Zwartsluis zag zijn gestolen goed op internet staan en legde contact met de verkoper. Ook seinde hij de politie in. Toen hij met eigen ogen had gezien dat het inderdaad zijn buitenboordmotor was, bevestigde hij dit aan de politie en kon men de verdachte aanhouden. Hij zit vast voor nader onderzoek.

Open-deur-dienst in Gereformeerde Kerk

GENEMUIDEN - In de Gereformeerde Kerk in Genemuiden wordt zondag 3 oktober om 19.00 uur een open-deur-dienst gehouden. Het thema van deze dienst is ‘Goed genoeg’. “Je vraagt jezelf wel eens af of wat je doet goed genoeg is voor God of voor anderen”, laat de organisatie weten. “Dominee Van der Veen vertelt hier meer over.” Jan Bode is de organist in deze dienst en de muzikale bijdrage

wordt verleend door ‘Living water’ uit Genemuiden.

Breman.net de fotosite van Genemuiden

Pedro Sluiter wint Prijs voor de Nieuwsbladfotografie 2010 Sjors

VOORTHUIZEN - De Zwolse fotograaf Pedro Sluiter van BrugMedia heeft de prijs voor de Nieuwsbladfotografie 2010 gewonnen. De Nederlandse Nieuwsblad Pers (NNP) kende Sluiter die prijs toe voor de foto die hij maakte van het Zwolse evenement Kunsten op Straat, getiteld ‘Open-luchtkunsten’.

(Emile Joseph Guiamo) I-j kwam uut Suriname noar Gællemuun. En wi-j keekn toch wel gereserveerd: zo broen, zo’n krulln, zo vri-j… I-j zöcht en vund ier wærk. I-j burgerde ier in, op ’t melkfebriek, de timmerwinkel… Ook stichtt’ ie een gezin.

Algemeen directeur Bauke Hoekstra van BrugMedia vindt de prijs een stuk erkenning. “Wij wisten al wel dat we met Pedro een goede fotograaf in huis hebben en nu wordt dat onderstreept door een landelijke organisatie. Ik vind hem een terechte winnaar.”

I-j mengd’ em tussn ‘t volk en leidde ier zien leevm. I-j wörde best wel accepteerd, mær is een vremd’ ebleevm. Jannie Bakker

IMPORT AMERIKAANSE PICK-UPS, TITAN, TUNDRA DODGE • Altijd 150 occasions op voorraad • Alle auto’s nieuw en occasions zijn te leasen in onze eigen Selles Autoleasemaatschappij • Tevens Neerlands grootste 4x4 specialist

De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan vakfotografen en journalisten voor lokale media. Tientallen fotografen leverden een foto in, waarvan er drie werden genomineerd. Sluiter, die voor de weekbladen De Swollenaer, De Brug en De Stadskoerier fotografeert, reageerde aangenaam verrast. “Het is met name mooi dat hiermee mensen uit het vakgebied zelf hun waardering uitspreken voor je werk. In tijden waarin de media onder druk staan kun je je toch onderscheiden met een goede foto en dat zie ik als een enorme stimulans. Ook ben ik blij dat BrugMedia mij daarnaast de mogelijkheid biedt om mij het vak van journalist eigen te maken en daarmee erg innoverend bezig is.”

De nieuwe Nissan Pixo

DEALER SSANGYONG NISSAN EN LANDWIND

- Uit voorraad leverbaar - Geen wegenbelasting - 14% bijtelling - Verbruik 1 op 22

Leverbaar vanaf € 7999,-

150 AUTO’S OP VOORRAAD, RUIM AANBOD 3500 KG TREKGEWICHT AUTO’S.

KAMPERZEEDIJK 87-89 • GENEMUIDEN WWW.SELLESAUTOS.NL

TEL. 038 344 61 61

E-MAIL: INFO@SELLESAUTOS.NL


woensdag 22 september 2010 • pagina 6

www.destadskoerier.nl

advertorial

“Donkere wolken boven Zwartsluis”

Zaterdag 25 september Open huis in uw Buurt!

Oud-Burgemeester Smit en de Recreatiestichting van de Jachthavenvereniging.

Van 10.00 tot 16.00 uur Wij nodigen u uit voor een kopje koffie en een leuke ontmoeting, komt u ook?

De burendag busroute is in Genemuiden: Mastenbroek De pont De Greente Oude Gemeentehuis De Tag De Meente

De Overtoom Bibliotheek Action Industrieterrein Tapijt museum Centrum plein

Kom naar de Open Dag Dermatologie en Flebologie

voor informatie over cosmetische zorg en spataderbehandeling

Zaterdag 2 oktober van 10.00 - 15.00 uur Dermatologisch centrum Isala realiseert (kleine) veranderingen aan uw uiterlijk, waaraan u plezier beleeft. Cosmetische zorg is één van onze specialismen. Tijdens de Open Dag kunt u rondkijken en u laten informeren over diverse behandelingen. Bijvoorbeeld over het verminderen van gezichtrimpels en het verwijderen van couperose of pigmentvlekken. Daarnaast kunt u de nieuwe geavanceerde CO2 Laser en IPL (intense pulsed light) bekijken. Deze lasers worden gebruikt voor de behandeling van huidveroudering.

Iedere bezoeker maakt kans op één van de twee waardebonnen ter waarde van 350,Het Flebologisch centrum Isala is gespecialiseerd in de behandeling van spataderen. In het centrum werken vaatchirurgen en dermatologen nauw samen. Zij behandelen u met de methode die het beste bij u past. Alle soorten behandelingen worden hier gedaan, waaronder geavanceerde laserbehandelingen. Laat u hierover informeren tijdens de Open Dag.

In de jaren tachtig werd de gemeentelijke jachthaven van Zwartsluis geprivatiseerd onder leiding van de toenmalige Burgemeester Smit. Hij zorgde voor een voor subsidieaanvraag van enkele tonnen bij het Ministerie van Economische Zaken om de jachthaven te renoveren en het bestuur van de jachthaven werd overgedragen aan een (Recreatie) stichting, (bij meerderheid) te vormen door de leden van de watersportvereniging. Eind jaren tachtig constateerde de Burgemeester dat hij een succesvolle privatisering had doorgevoerd en de basis had gelegd voor een succesvolle toekomst van een schitterend gelegen jachthaven met camping-complex; hij wendde zich vervolgens tot het Bestuur van de Stichting en van de Jachthaven met de beslissing om een “toeristenbelasting” te gaan invoeren (fl. 0.25 p.p.p.n!); immers de haven was gerenoveerd met belastinggelden en de Gemeente Zwartsluis was de art. 12 status (zeg maar een “bijna-faillissement”) nog maar net te boven. Toen de voornoemde besturen hiervan hoorden, schreeuwden ze moord en brand …”..de burgemeester slacht de kip met de gouden eieren…”….riepen ze in koor en zij stuurden een door hen gemaakte ergerlijke spotprent van de burgemeester, zuigende aan de uiers van een koe, naar enkele regionale kranten! En die kranten waren ook nog zo dom om die spotprent af te drukken! En al eerder informeerde ondergetekende u over het jarenlang wegsturen van watersporters, die niet lagen afgemeerd in de jachthaven maar elders, met een gulden of euro in de hand, als zij verzochten te mogen toilet-

ten of douchen. Dit gebeurde tot voor een aantal jaren geleden! Toen die zelfde besturen in 2000 werden geconfronteerd met “de toekomstvisie van Zwartsluis” van de Heer Smit (nu als tijdelijk interimBurgemeester), riepen die zelfde besturen…” die toekomstvisie….dat was de visie van een oude man…”. Nu al gedurende zo’n 15 jaar lang varen er honderden en al gedurende 8 jaar lang varen er duizenden boten en bootjes het oude Meppelerdiep op en nog steeds zijn er geen moderne aanlegfaciliteiten aanwezig voor de recreatievaart o.a. omdat Rijks Water Staat dit al jarenlang geheel onnodig tegenhoudt (X) en ook niet meewerkt aan compromissen die voor de hand liggen. Vandaar de oproep van de Burgemeester met zijn bekende pleidooi in het jaar 2000 voor meer aanlegplaatsen, toen al had de politiek onmiddellijk moeten ingrijpen! Nu al neemt het bevolkingaantal van Zwartsluis fors af en als straks de leefbaarheid nog verder onder druk komt, dan heeft de Heer Smit U gewaarschuwd want met zo’n 30.000 tot 40.000 vaarpassanten per jaar in de toekomst, kunnen we waarschijnlijk de donkerste wolken vermijden. Met andere woorden: het onmiddellijk “boot-vrienderlijker maken” van de Handelskade en onmiddellijke vervanging van de Jaap Buit-steiger door een nieuwe (die zelfde onderdelen kunnen we na het gereedkomen van de nieuwe schutsluis in 2015?, of 2018? of 2020? weer opnieuw gebruiken. At Blei (X =wordt vervolgd).

Kijk voor meer informatie op www.isala.nl/dermatologie Dermatologisch centrum Isala • Flebologisch centrum Isala

.

• Dr. Spanjaardweg 29, gebouw A, in Zwolle • t (038) 424 55 06 • Gratis parkeren

KERK DIENSTEN Zondag 26 september GENEMUIDEN Ned. herv. Kerk 09.30 uur Ds. Koppelman (Wapenveld). 19.00 uur Ds. W.G. Hulsman. De Meente 09.30 uur Ds. C. Hoek (Twijzelerheide). Hersteld Herv. Gemeente 09.30 uur Ds. N. den Oudenen (NieuwLekkerland). 15.30 uur Ds. N. den Oudenen (NieuwLekkerland). Geref. Kerk 09.30 uur Ds. T. Noort. 19.00 uur Ds. T. Noort. Chr. Geref. Kerk 09.30 en 15.30 uur Ds. A. Huijgen. Gereformeerde Gemeente 09.30 en 15.30 uur Ds. C. Hogchem.

HASSELT Chr. Geref. Kerk 09.30 en 16.30 uur Ds. J. Germs. Geref. Kerk Bolwerk 09.30 uur Ds. P. Ros. 19.00 uur Opendeursdienst Baak. Geref. Kerk. Vrijgemaakt Zuid 08.45 uur Ds. R.C. Vellinga. 14.30 uur Ds. R.M. Meijer. Noord 10.30 uur Ds. R.C. Vellinga. 19.00 uur Ds. R.M. Meijer. Herv. kerk De Baak 09.30 uur Ds. D. Doorn. 19.00 uur Ds. P. Both, opendeursdienst. Herv. gem. 09.30 uur Ds. M. Maas. 14.30 uur Ds. M. Maas. Geref. kerk, Teeuwland 09.30 en 16.30 uur Leesdienst. R.K. St. Stephanuskerk 09.00 uur Viering van Woord- en Communie Pastor Reeuwijk.

‘S-HEERENBROEK 19.00 uur kand. A. Palland.

MASTENBROEK Herv. gem. 10.00 uur Ds. W.M. Dekker. 19.30 uur Ds. B. van Vreeswijk

VOLLENHOVE Hervormde Kerk 10.00 uur Ds. B. Koole (Diever). 19.00 uur Ds. H. Dekker.

ZWARTSLUIS Herv. Gemeente 10.00 uur Ds. W. Geerlof. 19.00 uur Ds. J.A.L. Duijster. Geref. Kerk 10.00 uur Ds. A.P. Davelaar. 19.00 uur Hk Ds. J.A.L. Duijster. Geref. kerk vrijgem. 09.30 uur Ds. R. Vellinga (Hasselt). 15.00 uur Ds. R. Meijer (Hasselt). STADSHAGEN Pinkstergemeente Rios de Vida 10.30 uur Antilliaans, Spaans/Nederlands aanbiddingdienst. Prot. gem. De Open Kring. 09.30 uur D. van Keulen. New Life Church Elke vrijdag 19.00 uur dienst.

Geref. kerk Vrijgemaakt 09.30 uur Ds. H.M. Smit (Rouveen). 14.30 uur Ds. A. de Braak (Heemse). Geref. Kerk 10.00 uur dhr. J. Korf (Urk). SINT JANSKLOOSTER Hervormde Kerk 14.30 uur Ds. H. Dekker. Gereformeerde kerk 10.00 en 19.00 uur Ds. M.P. Vis. Chr. Ger. Kerk 09.45 uur openbare geloofsbelijdenis. 14.30 uur Ds. M.J. Kater.

WEEKEND DIENSTEN Huisarts voor Genemuiden voor spoedeisende hulp buiten de normale praktijktijden van 08.00 tot 17.00 uur Huisartsenpost Zwolle, Dr. Stolteweg 17 (tegenover Sophia ziekenhuis), tel. 0900-3336333. Consultatie uitsluitend na telefonische afspraak. Voor Hasselt en Zwartsluis, vanaf 18 september 08.00 uur A.J. Boender, Sportlaan 10, Zwartsluis, vanaf 25 september 08.00 uur J.H.A. de Maat/L. Trum, Kerkstraat 24, Zwartsluis, tel. 038-3867005. Tandartsen uit Zwartewaterland zijn bereikbaar

tel. 0900-2358263. Apotheken: Voor spoedgevallen is geopend Apotheek De Muiden, Pr. Julianastraat 23, Genemuiden, tel. 038-3855030, zat. 11.30 – 12.30 uur en 19.00 – 19.30 uur. Zondag gesloten Apotheek Hasselt, Burg. Royerplein 1, Hasselt, tel. 038-4773238, zat. 11.30 – 12.30 uur en 17.00 – 17.30 uur, zondag 17.00 – 17.30 uur. Spoedgevallen Apothekerspost Zwolle, Dr. Stolteweg 19 (t.o. Sophiaziekenhuis Zwolle, tel. 038-4556227), gevest. in de Huisartsenpost. Verloskundige Praktijk Sifra dienstdoende verloskundige tel. 06-20002668 of antwoorddienst 038-4603 91. Tel. speekuur 13.00 tot 13.30 uur tel. 038-3324413. Verloskundige Praktijk Wijde Wieden, praktijk Vollenhove, Giethoorn, Zwartsluis, Hasselt. tel. 0527-245731. Dienstdoende verloskundige tel. 06-22224365. Dierenambulance, Alarmnummer 0643808350, Meldkamer 0561-615330. Politie Regio IJsselland district Noord Team Zwartewaterland, tel. 0900-8844, fax 4771819. In noodgevallen 1-1-2. Spreekuur politie. Hasselt ma. t/m vr. 08.30 - 12.30 uur. Genemuiden di. 18.30 - 20.00 uur. Zwartsluis: wo.avond 18.30 - 20.00 uur.


woensdag 22 SEPTEMBER 2010 • pagina 7

www.destadskoerier.nl

Jaarlijkse verkoop MBUMA-zendingskrans GENEMUIDEN - De zendingskrans ‘Bidt en Werkt’ uit Genemuiden houdt zaterdag 2 oktober weer haar jaarlijkse verkoopdag ten bate van de MBUMA-zending. Deze dag wordt van 9.30 tot 13.00 uur gehouden in de Eben-Haezerschool op de Greente. “Naast de nodige etenswaren -onder andere slaatjes, puddingbroodjes, oliebollen,

snert, verse en gebakken vis, fruit, kaas en vleeswaren- verkopen wij ook zelfgemaakte

L A B T E VO S E J T A A L P

kleding, decoratiemateriaal, tapijt, ondergoed en speelgoed”, laat de organisatie weten. Voor de kleine kinderen is er een knutselhoek en een springkussen. Ook is er gelegenheid tot ontmoetingen onder het genot van een kopje koffie of frisdrank.

! ! ! E I T C A

Jaarlijkse uitvoering Voorwaarts

+ GRATIS

Combivla

voetbalplaatje

2,32

Ola waterijs

+ GRATIS

voetbalplaatje

e

2

GR

ZWARTSLUIS - Voorwaarts Zwartsluis maakt zich op voor de jaarlijkse uitvoering. Het is een avond waar de vereniging zich presenteert met verschillende geledingen; onder andere Orkest, Malletband de Colorgard’s en de Leerlingen.

ZWARTEWATERLAND - Stichting Welzijn Ouderen Zwartewaterland biedt de maaltijdservice. “Elke dag een gezonde maaltijd klaarmaken: boodschappen doen, eten koken en alles opruimen. Dat kan een hele klus zijn voor mensen die minder mobiel zijn, alleen wonen of niet vaak hebben gekookt.”

Via SWO Zwartewaterland kunnen zij maaltijden thuisbezorgd krijgen of gezellig samen met anderen eten in het Teeuwland in Hasselt. De maaltijdenservice is er voor senioren en mensen met een beperking of chronische ziekte. Gezellig samen eten kan eens in de twee weken. Opgave bij Riet de Jong tel; (038) 477 17 53. Voor meer informatie kijk op www.swoz.nl of bel met 06 20977785.

kunnen hun hart ophalen. Het Muziekcentrum Zwartewaterland van Richard en Allette Jansen verleentmedewerking op muzikaal terrein.

zak à 9 stuks

Sam’s Kledingactie van start Wanneperveen vindt van 4 tot en met 9 oktober de kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. Mensen kunnen dan hun goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven bij de volgende adressen: familie vd Belt, Belterweg 68 in Belt-Schutsloot en in Wanneperveen bij de familie Dam (Veneweg 187) en mevrouw Mourik (Bovenboerseweg 39). De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar de projecten van Cordaid Mensen in Nood. Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie en de gesteunde projecten: www.

HASSELT - In ‘De Baak’ wordt zondag 26 september een

open-deur-dienst gehouden. In de liturgie staat het thema ‘Rustig Maar’ centraal.

‘Hodaya’ uit Kampen verleent muzikale medewerking. De dienst begint om 19.00 uur.

Israëldienst met ‘Saxofour’ ZWARTSLUIS - In de Gereformeerde kerk is zondag 3 oktober om 10.00 uur een Israëldienst. Voorganger is dominee Davelaar. Muzikale begeleiding wordt verzorgd door ‘Saxofour’. Dit gezelschap bestaat uit vier saxofonisten die niet alleen de samenzang begeleiden, maar ook enkele muziekstukken ten gehore brengen.

voetbalplaatje

1,39

+ GRATIS

voetbalplaatje

0.

99

1,29

Tex-Mex Schnitzel uit eigen slagerij

0.

79

per tros verpakt

samskledingactie.nl of bellen naar (073) 687 10 60. Sam’s Kledingactie zamelt al sinds 1967 kleding in en is daarmee één van de oudste, charitatieve kledinginzamelaars van Nederland. Bij de kledinginzameling wordt Sam’s Kledingactie ondersteund door 1.500 vrijwilligers. De ingezamelde kleding wordt verkocht aan sorteerbedrijven. Met de opbrengst hiervan steunt Sam’s Kledingactie de projecten van Cordaid Mensen in Nood.

+ GRATIS

Kinderbananen

WANNEPERVEEN/BELT- SCHUTSLOOT - In Belt-Schutsloot en

Open-deur-dienst bij De Baak Voorganger in deze PKNdienst is dominee Pieter Both uit Vollenhove. Het koor

Mini rozijnenbollen

Aanbiedingen zijn geldig van woensdag 22 september tot zaterdag 25 september

SWO biedt maaltijdservice

AT IS

2 pak

De uitvoering vindt plaats in de tennishal van hotel Zwartewater. Op zaterdag 6 november wordt de zaal weer gevuld met muziekliefhebbers. Die

1.

99

2 pak

+ GRATIS

voetbalplaatje

kilo 8,98

6.

98

-TOPPER- VAN DE WEEK C1000 Martijn Dekker en Olympia zijn gestart met de de voetbalplaatjes actie. Vanaf volgende week zal op deze plaats in de advertentie een “Topper van de Week” staan. Een topper van de week kan bijv. een topscorer zijn of iemand die op basis van Fair Play topper van de week wordt. Er zullen 11 toppers van de week gekozen worden. Deze worden dan met hun eigen voetbalplaatje en de reden waarom aan u voorgesteld.

De topper mag in de winkel nog eens 5 gratis voetbalplaatjes halen en een unieke C1000 Olympia-bal!

Martijn Dekker H. van Viandenplein 6 Hasselt • Tel: 038-4771281

www.c1000.nl/hasselt


woensdag 22 september 2010 • pagina 8 Cotap B.V. in Genemuiden is al ruim 70 jaar een voorname speler in de Nederlandse vloerenbranche. Als handelsbedrijf met circa 40 betrokken medewerkers heeft Cotap een sterke marktpositie opgebouwd in de segmenten tapijt, laminaat, parket en vinyl. Het bedrijf biedt een totaaloplossing: sales, service, communicatie, levering uit voorraad en marktgerichte producten. Cotap levert onder haar eigen merklabel Ambiant en is daarnaast dealer van een aantal vooraanstaande merken uit de vloerenbranche.

www.destadskoerier.nl

Hamat BV is een internationaal opererende onderneming op het gebied van deurmatten, schoonloopzones, entree-lopers, wol-, kokos-, sisal- en projecttapijt. Naast de verkoopactiviteiten op de binnenlandse markt, verkopen wij onze producten momenteel in meer dan 40 verschillende landen aan woninginrichters, groothandels en multinationals. Wegens uitbreiding van onze activiteiten zijn wij, voor zo spoedig mogelijke indiensttreding, op zoek naar enkele gemotiveerde

MAGAZIJNMEDEWERKERS m/v (fulltime)

40 UUR P/W - M/V

Inhoud van de functie: - het gereedmaken van variërende orders - het laden en lossen van goederen - overige voorkomende werkzaamheden

• Telefonisch onderhouden van contacten met klanten • Administratieve afhandeling van orders • Begeleiden en ondersteunen van klanten, prospects en vertegenwoordigers • Voorbereiden van prijsopgaven en offertes voor klanten

Wat bieden wij: - een baan in een jonge, dynamische organisatie - géén ploegendiensten - een overeenkomstig salaris - uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden

COMMERCIEEL MEDEWERKER VERKOOP BINNENDIENST

Wij zoeken een: Takenpakket:

Profiel:

• U heeft MBO werk- en denkniveau • U heeft affiniteit met zowel commerciële als administratieve werkzaamheden • U bent stressbestendig, kwaliteits- en resultaatgericht • U bent enthousiast en flexibel • U beschikt over goede communicatieve vaardigheden • U heeft kennis van het MS Office pakket

Ben jij geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan jouw schriftelijke sollicitatie binnen 14 dagen naar: Hamat BV, t.a.v. dhr. A. Harms. Postbus 116, 8280 AC Genemuiden, Nederland.

Bij deze functie is werkervaring een pré, maar niet vereist. Ook schoolverlaters worden verzocht te reageren. Voor info over de functie kunt u contact opnemen met Jan Willem Barneveld, Hoofd Verkoop Binnendienst, tel. 038 - 385 15 00 Reacties voorzien van uitgebreide motivatie en C.V. kunt u sturen naar: janwillem.barneveld@cotap.nl of Cotap B.V. t.a.v. Jan Willem Barneveld, Oosterbrugstraat 27, 8281 BT GENEMUIDEN Spoelstraat 16, 8281 JT Genemuiden, Nederland | P.O. Box 116, 8280 AC Genemuiden, Nederland Tel. 0031 - 38 - 385 55 28 | Fax 0031 - 38 - 385 58 43 | info@hamat.com | www.hamat.com

www.ambiant.nl

VERWARMINGSSLUIS BV Venture Group B.V. is een

Ter versterking van de afdeling Onderhoud & Renovatie zoeken wij een:

WERKVOORBEREIDER De werkzaamheden bestaan uit het uitrekken van Verwarmingsluis is

materialen, verzorgen van tekenwerk van kleine installaties,

onderdeel van de

inplannen van afspraken etc. ten behoeve van onderhouds-

L.M. Van der Sluis Technische Bedrijven

en renovatieprojecten.

De onderstaande

Functie-eisen:

maatschappijen maken

• Bij voorkeur ervaring als werkvoorbereider in

deel uit van onze organisatie: • Verwarmingssluis • Loodsluis • Electrasluis

holdingmaatschappij die bestaat uit de Vadain Groep, VConsyst Groep, en VD&P juristen. Venture Group B.V. is

• Opleiding op MBO-niveau • Goede contactuele eigenschappen

financiële en administratieve activiteiten en langetermijnplanning voor haar dochterondernemingen In de totale holding zijn in binnen- en buitenland meer dan 800 personen werkzaam. Venture Group B.V. is niet CAO-gebonden en heeft een eigen pakket met een aantal aantrekkelijke (secundaire)

• Versan

Het aanbod:

• Metaalsluis

• Een boeiende, uitdagende functie

• Landbouwsluis

• Volop mogelijkheden voor het volgen

Deze bedrijven zijn

• Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

arbeidsvoorwaarden en dito salariëring.

centrale verwarming,

(32 - 40 uur per week)

Functie-inhoud:

De afdeling ICT van Venture Group bestaat uit een jong en enthousiast team, met diverse taken en dito verantwoordelijkheden. Je bent medeverantwoordelijk voor het technisch functioneren van de ICTinfrastructuur en het waarborgen van het gewenste serviceniveau. Je kerntaken zijn het dagelijks beheer en onderhoud van het serverpark, het netwerk alsmede het bieden van oplossingen voor incidenten en problemen. Het assisteren van eindgebruikers is ook onderdeel van je functie. De uitdaging ligt bij de mogelijkheid om zelfstandig projecten te initiëren en uit te voeren. De functie valt onder de directe supervisie van het Hoofd Automatisering.

Persoonlijkheid:

Je bent iemand die veel voorkomende programmatuur en hardware kan beheren en ook de achterliggende techniek begrijpt. Je kunt complexe taken zonder begeleiding uitvoeren. Je bezit uitstekende communicatieve vaardigheden zowel in het Nederlands als het Engels, in woord en geschrift. Je bent in staat om de juiste focus te houden in drukke situaties en je bent pragmatisch ingesteld. Hiernaast ben je analytisch en leergierig ingesteld en bereid om eventuele opleidingen en cursussen te volgen.

Functie-eisen:

Je bent iemand met minimaal HBO-werk- en denkniveau. Voor deze functie zijn wij op zoek naar iemand die beschikt over diepgaande kennis van:

van opleidingen en cursussen actief op het gebied van

Senior Systeembeheerder (m/v)

verantwoordelijk voor alle

de installatietechniek • Kennis van de huidige voorschriften en normen

Voor onze afdeling ICT zijn wij op zoek naar een:

Active Directory/DNS/DHCP, Exchange 2007+ Backup software; bij voorkeur Backup Exec, Servervirtualisatie; bij voorkeur XenServer SAN; bij voorkeur Equallogic, Routing en switching

loodgieterswerk,

Uw sollicitatie:

mechanische ventilatie,

Bent u geïnteresseerd in bovenstaande functie?

Het is een pré wanneer je kennis hebt van: Microsoft SQL Server, Linux ,VB scripting

elektrotechnische

Richt dan uw brief met curriculum vitae aan:

Kijk ook op onze website: www.venture-group.nl

installaties,

Verwarmingssluis BV

metaalconstructie en

Ter attentie van Matthijs van Weerd,

landbouwmechanisatie. Wij zijn een sterke en

Arbeidsvoorwaarden:

Wij bieden een zelfstandige en veelzijdige functie met een passend salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden binnen een dynamisch bedrijf met een prettige en informele werksfeer.

Kamperzeedijk 57, 8281 PB GENEMUIDEN solliciteren per e-mail: vacature@vd-sluis.nl

betrouwbare partner

Kijk ook eens op: www.vd-sluis.nl

voor elk integraal en

Voor vragen kunt u contact opnemen met

duurzaam bouwproces.

Matthijs van Weerd: 038-3446441

Acquisitie naar aanleiding van de advertentie wordt niet op prijsgesteld.

Geïnteresseerd? Stuur dan je brief voorzien van een uitgebreide curriculum vitae vóór 4 oktober a.s. naar Venture Group B.V., Afdeling P&O, t.a.v. Alida Doedens , Postbus 88, 8280 AB Genemuiden of e-mail: HYPERLINK “mailto:adoedens@venture-group.nl” adoedens@venture-group. nl Voor informatie kun je contact opnemen met Ivar van Sonsbeek, onder telefoonnummer (038) 385 50 00.


woensdag 22 SEPTEMBER 2010 • pagina 9

Concert met orgel en trompet

HASSELT - Wim Dijkstra (orgel) en Erwin ter Bogt (trompet) openen het nieuwe seizoen van ‘Klassiek op zaterdag’ met een koffieconcert in de Gereformeerde Kerk Bolwerk. Dit gebeurt op zaterdag 2 oktober om 20.00 uur, in plaats van de gebruikelijke tijd van 16.00 uur. Dit concert wordt georganiseerd door de orgelcommissie in samenwerking met de SCAB. De concertgevers hebben een programma samengesteld met composities van onder andere Händel, Bach, Krebs en Mendelsohn voor orgel en trompet. Maar ook werk van operacomponisten als Donizetti en Bellini komen aan bod. Ze sluiten af met een modern werk van de 20e eeuwse componist Genzmer: Sonate voor trompet en orgel. De uitvoerenden lichten hun programma vooraf toe. Wim Dijkstra studeerde aan de conservatoria van Amsterdam en Rotterdam orgel en koordirectie en is verbonden aan de Grote kerk van Monnickendam als vaste bespeler van het monumentale Gerstenhauerorgel. Jaarlijks voert hij in samenwerking met een kamerkoor een vijftal cantates van Bach en andere barokmuziek uit. Zijn repertoire omvat werken uit alle perioden van de muziekhistorie. Twee dubbel-cd’s met delen van Bach’s wohltemperierte Klavier werden opgenomen in de Nicolaaskerk van Purmerend en de Waalse kerk in Amsterdam. Behalve organist is Dijkstra ook koordiad_kampen_zw_125_95.pdf 1 9-7-2010 rigent en repetitor van Xynix Opera.

www.destadskoerier.nl

Waterschap begint met ontstenen

Hofstraat 118 Kampen Reserveren op werkdagen tussen 10.30 en 12.30 uur

(038) 333 88 62

www.filmhuiskampen.nl Entree 5,50 euro (pashouders: 4,00 euro) Aanschaf filmpas 10,00 euro • Kassa open: 20.00 uur Aanvang avondvoorstelling: 20.30 uur • Aanvang zondagvoorstelling: 16.00 uur

MA 27 / DI 28 SEPTEMBER

ZWOLLE/GENNE - Waterschap

Groot Salland is gestart met het ontstenen van in totaal ruim 4 kilometer Vechtoever tussen Zwolle en Genne en ter hoogte van Varsen bij Ommen. Dit project is onderdeel van het programma 'Ruimte voor de Vecht'.

Erwin ter Bogt deed zijn trompetstudie aan het Amsterdamse en het Haagse conservatorium. Sinds 2000 is hij als solo-trompettist verbonden aan Hollands Symfonia. Hij speelt veelvuldig solistisch met professionele orkesten zoals het Koninklijk Concertgebouworkest. Bij het Nationaal Ballet nam hij de duizelingwekkende solopartij van het tweede Brandenburgs concert voor zijn rekening; treedt ook vaak op in het buitenland en is in Hilversumse studios te vinden bij muziekopnames voor films en musicals. Hij verzorgt masterclasses, jureert bij concoursen, geeft les en dirigeert de Hoornse Brassband. Vanaf 19.30 uur is de zaal open en staat koffie of thee klaar. De toegang bedraagt 7 euro. Het volgende concert wordt verzorgd door twee violistes, Isabelle Doodhagen en Esther Wustenhoff met pianobegeleiding in de bibliotheek op 20 november 16:04:57 om 16.00 uur.

De oevers van de Overijsselse Vecht zijn in het verleden bijna in zijn geheel vastgelegd met kraagstukken, natuursteen en stortsteen. Deze situatie past niet in het streven naar een 'halfnatuurlijke Vecht' zoals dat in een eerste Vechtvisie uit 1997 is genoemd. Een visie die recent nieuw leven is ingeblazen mede vanuit het programma Ruimte voor de Vecht. Dit programma is een samenwerkingsverband waarin de provincie Overijssel, de gemeenten, de waterschappen, het Overijssels Particulier Grondbezit, het Regionaal Bureau voor Toerisme en Staatsbosbeheer en sinds kort LTO en NMO samenwerken aan de veiligheid van de Vecht en de integrale versterking van het Vechtdal. Daarnaast vormt de stenen oever een groot knelpunt vanuit de Kaderrichtlijn Water, waarin doelstellingen zijn opgenomen voor een goede ecologische waterkwaliteit van de Vecht. Veel vissen, waterinsecten en planten zijn namelijk afhankelijk van een natuurlijke oever. Ze vinden daar hun voedsel, beschutting en paaiplaats. Om

SOUL KITCHEN

regie : Fatih Akin, Duitsland 2009 – regie : Fatih Akin – duur : 99 min. Met o.a.: Adam Bousdoukos, Moritz Bleibtreu, Birol Ünel, Anna Bederke, Pheline Roggan Na bekroonde drama’s als Gegen die Wand en Auf der anderen Seite maakte de Turks-Duitse regisseur Fatih Akin deze beduidend luchtigere film en viel opnieuw in de prijzen. In 2009 kreeg de film zowel de jeugdprijs als de Speciale Juryprijs op het Filmfestival van Venetië. Dertiger Zinos, van Griekse afkomst, zit het even niet mee. De eigenaar van een restaurantje in de Hamburgse wijk Wilhelmsburg vroeger een volkswijk aan de Elbe, maar steeds meer een yuppenbuurt - belandt in de wet van Murphy. Zijn vriendin, die hem behoorlijk beu is, gaat naar Shanghai, zijn net uit de gevangenis vrijgelaten broer klopt bij hem aan, hij gaat

deze natuurlijke oevers te laten ontstaan, dienen de stenen verwijderd te worden. Daardoor krijgen natuurlijke processen als erosie en sedimentatie weer de ruimte en zal op termijn een lokaal mozaïek ontstaan van natuurlijke strandjes, steilrandjes en begroeiing. Het doel van de natuurbuffer is om meer ruimte te creëren in het winterbed voor de rivier de Vecht op een zodanige wijze dat de huidige natuurwaarden behouden en op termijn vergroot worden. Door tevens aan de grens met camping Agnietenberg maatregelen uit te voeren

door zijn rug, een vastgoedontwikkelaar aast op zijn pand en een voedselcontroleur en een belastingambtenaar staan op de stoep. En dan heeft Zinos nog als probleem dat zijn zaak te weinig eters trekt. Zijn schnitzel- en patatkeuken deed het lange tijd goed in de volkswijk, maar de nieuwe yuppenbewoners laten het afweten. Een nieuwe kok moet de zaak redden, maar zijn trendy gerechten schieten de oude klandizie in het verkeerde keelgat. Ze willen schnitzels en geen nouvelle cuisine. Dat de kok hen uitscheldt voor “culinaire racisten” levert geen bijdrage aan de weg omhoog naar een florerend restaurantje.

wordt de fysieke afscheiding landschappelijk beter inpasbaar. Doel is naast een bijdrage te leveren aan rivierveiligheid en natuurontwikkeling, recreanten beter te begeleiden in het mooie buitengebied van Zwolle. Hierbij wordt de gemeente geholpen door Provincie Overijssel en Watershap Groot Salland die beide het project subsidiëren. Eind 2010 wordt het werk beëindigd. Provincie Overijssel en het Rijk subsidiëren ongeveer de helft van de kosten. De andere helft is voor rekening van het waterschap.

NIEUWE

EIGENAAR

Loopbaanadvies | Re-integratie | Outplacement

NIEUWE

Werk jij aan je loopbaan?

COLLECTIE

Matchcare helpt je bij jouw ideale loopbaan. Vanuit je huidige functie, bij re-integratie of wanneer je de uitdaging van outplacement aangaat: We hebben de professionals en de loopbaaninstrumenten om van de volgende stap in je loopbaan een succes te maken.

SPECIALE

AANBIEDING

Wij gaan uit van jouw mogelijkheden en interesses en kansen die daarop aansluiten. Je wordt individueel begeleid en je krijgt de beschikking over matchcareer.nl, de site waarmee je zelf met je loopbaan aan de slag kunt. Als je toe bent aan een nieuwe uitdaging, dan zoeken wij met jou de juiste werkgevers en stellen je persoonlijk voor. Wij bemiddelen in verschillende branches en leveren altijd maatwerk. Wij werken voor bedrijven, het UWV en de gemeente, maar ook direct voor jou. Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging, wil je werk maken van je loopbaan en wil je weten wat Matchcare voor jou kan doen? Neem dan gerust contact met ons op en kom langs!

IJsselkade 46 8261 AE Kampen

(038) 337 64 97 kampen@matchcare.nl

Kijk voor meer informatie op www.matchcare.nl

OP 24 EN 25 SEPTEMBER 15% KORTING* OP ONZE GEHELE COLLECTIE!

*

KORTING IS ALLEEN GELDIG ICM MET REGISTRATIE IN ONS KLANTENBESTAND.

oudestraat 28, kampen tel. 038 - 460 40 29


woensdag 22 SEPTEMBER 2010 • pagina 10

Openingstijden

Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.30 uur - 12.30 uur. Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van: • maandag t/m donderdag van 8.30 uur-16.30 uur • vrijdag van 8.30 uur-12.30 uur

Openingstijden loket burgerzaken Maandag van 08.30 uur tot 15.30 uur Maandag van 15.30 uur tot 19.00 uur

Dinsdag van 08.30 uur tot 12.30 uur Woensdag van 08.30 uur tot 12.30 uur Woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur uitsluitend op afspraak U kunt tot uiterlijk woensdag 12.30 uur een afspraak maken via T 038 385 30 94 of T 038 385 30 95 Donderdag van 8.30 uur tot 12.30 uur Vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur

Alle producten en diensten Rijbewijzen Paspoorten en identiteitskaarten Aangifte verhuizingen (behalve vestiging vanuit buitenland) Verklaringen omtrent het gedrag Uittreksels Alle producten en diensten Alle producten en diensten Rijbewijzen, Paspoorten en identiteitskaarten Aangifte verhuizingen (behalve vestiging vanuit buitenland) Verklaringen omtrent het gedrag Uittreksels Alle producten en diensten Alle producten en diensten

U wilt een gesprek met de burgemeester of met één van de wethouders?

De procedure is als volgt: • Het onderwerp waarover u wilt spreken legt u eerst voor aan de betreffende vakambtenaar. • De vakambtenaar kan na dit gesprek op uw verzoek een vervolggesprek aanvragen met het collegelid (burgemeester of wethouder) dat dit onderwerp in portefeuille heeft. • De vakambtenaar neemt ook deel aan het vervolggesprek. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt van deze procedure afgeweken. Wilt u van de uitzonderingsregel gebruikmaken en kunt u duidelijk aangeven waarom u dit wilt, neemt u dan contact op met het bestuurssecretariaat, T 038 385 3131

Telefonisch spreekuur Sociale zaken

Het cluster Sociale zaken heeft dagelijks een telefonisch spreekuur waardoor u sneller en beter geholpen kunt worden. Tussen 09.00 en 10.00 uur kunt u uw contactpersoon bereiken op T 038 385 30 00. U kunt dan vragen stellen over uw eventuele recht op een WWB-, IOAWof IOAZ-uitkering, over bijzondere bijstand en over het gemeentelijk minimabeleid. Als het antwoord op uw vraag eenvoudig is, krijgt u direct antwoord. Is het een moeilijke vraag of is er voor de beantwoording meer tijd nodig, dan wordt er een afspraak gemaakt op het gemeentehuis of bij u thuis. Een vraag? • Bel tussen 09.00 uur en 10.00 uur • Eenvoudig antwoord? Snel geholpen! • Moeilijke vraag? Snel een afspraak!

Wmo-loket

Bij het Wmo-loket van de gemeente kunt u terecht voor de aanvraag van hulpmiddelen en voorzieningen die door de gemeente verstrekt kunnen worden. Bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, hulpmiddelen en woningaanpassingen.

www.destadskoerier.nl

De Wmo houdt dagelijks telefonisch spreekuur van 09.00 tot 10.00 uur, T 038 385 3000. Steunpunten Wmo-loket • De Meente Dorus Rijkersstraat 2 8281 DG Genemuiden T 038 3852 700 • De Schans Purperreigerlaan 34 8064 DC Zwartsluis T 038 3867 133 Openingstijden Steunpunten Wmo maandag t/m donderdag van 08.30 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur vrijdag van 08.30 - 12.30 uur E info@zwartewaterland.nl I www.wmoloket.zwartewaterland.nl

Centrum voor Jeugd en Gezin

Bezoekadres: Jan van Arkelstraat 5, 8281 AA Genemuiden Inloopspreekuur CJG: Iedere maandag- en donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur I www.cjgzwartewaterland.nl E info@cjgzwartewaterland.nl Vragen worden binnen drie werkdagen beantwoord T 038 385 8844 (24 uur per dag bereikbaar) Kijk voor meer informatie op www.zwartewaterland.nl

Servicepunt Vrijwilligerswerk Zwartewaterland

Bezoekadres: Gemeentehuis, Telvorenstraat 2, 8061 CB Hasselt Spreekuur servicepunt Vrijwilligerswerk Zwartewaterland: Vrijdag van 10.30-12.00 uur Vrijdag telefonisch 038 385 3000 I www.vrijwilligerswerkzwartewaterland.nl E beptheil@home.nl

Oud papier

Op de volgende data kan huishoudelijk oud papier en karton (geen bedrijfspapier en –karton) worden gebracht: • Genemuiden – Havenplein woensdag 20 oktober (iedere 3e woensdag van de maand) • Hasselt – Grintwal zaterdag 2 oktober (iedere 1e zaterdag van de maand) • Zwartsluis - Conradsweg 4 zaterdag 9 oktober (iedere 2e zaterdag van de maand) De containers staan op genoemde locaties van 08.00 tot 12.00 uur

Verleende ontheffing stookverbod

Op 17 september 2010 is een doorlopende ontheffing voor het verbranden van takken en snoeihout verleend aan: • H.J. Riezebosch, Verkavelingsweg 10, 8061 PK te Hasselt op het perceel Verkavelingsweg 10 te Hasselt, kadastraal bekend HST F 635. • T. van Dijk, Verlengde Sportlaan 20, 8064 CH te Zwartsluis op het perceel De Velde 5 te Zwartsluis, kadastraal bekend ZSS F 147. De ontheffingen en overige ter zake zijnde stukken liggen van 23 september 2010 tot en met 2 november 2010 ter inzage in het gemeentehuis, Telvorenstraat 2 te Hasselt op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur. Bezwaren Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen genoemde periode een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders van Zwartewaterland, Postbus 23, 8060 AA Hasselt. Daarnaast kunnen belanghebbenden in spoedeisende gevallen een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Reparatie straatverlichting

Op woensdag 22 september 2010 wordt defecte straatverlichting gerepareerd. De mankementen aan de openbare verlichting die vòòr deze datum zijn doorgegeven, worden dan verholpen. Wanneer u een melding van een mankement aan de openbare verlichting doorgeeft, verzoeken wij u met het volgende rekening te houden. De meeste openbare verlichtingsmasten zijn voorzien van een op ooghoogte aangebracht geel nummer. Wanneer u een melding doorgeeft, wilt u dan zo vriendelijk zijn om ook het nummer op de bewuste lichtmast samen met het dichtstbijzijnde huisnummer te vermelden? De eerstvolgende reparatiedatum is 6 oktober 2010. Let op! Deze en andere meldingen kunt u nu ook doorgeven via www.zwartewaterland.nl. Heeft u een melding of een klacht over bijvoorbeeld: bestrating, straatmeubilair, straatreiniging, openbare verlichting, riolering, speelvoorzieningen, of een milieuklacht? U kunt deze voortaan snel en gemakkelijk doorgeven via de speciale meldingenformulieren op www.zwartewaterland. nl. Deze formulieren vindt u door op ‘Meldingen’ (rechts op de website) te klikken. Natuurlijk kunt u ons ook bellen op werkdagen van 8.30-12.30 uur en 13.30-16.30 uur, T 038 385 3074 (Gemeentewerf).

Verkeersmaatregelen in Hasselt, Grachten, Kastanje- en Wilhelminalaan

Op zaterdag 25 september 2010 wordt in Hasselt een Grachtenloop georganiseerd. Van 13.30 tot en met 15.00 uur vindt dit plaats op het parcours Heerengracht, Baangracht, Brouwersgracht, Prinsengracht, Wilhelminalaan en Kastanjelaan. Het verkeer heeft onder toezicht van verkeersregelaars doorgang tussen de Gasthuisstraat en de Nieuwstraat. Hulpdiensten zijn over de wegafzettingen geïnformeerd en hebben in geval van spoed altijd doorgang. Voor meer informatie over deze wegafzettingen kunt u kijken op www.zwartewaterland.nl > wegafzettingen of neem contact op met mevrouw R. ten Hove – Post (038 3853082).

Afsluiting Nadorsterrandpad

Vanwege de vervanging van een persleiding is het Nadorsterrandpad te Hasselt met ingang van maandag 27 september a.s. gedurende twee weken afgesloten.

Bekendmaking Verordening Leerlingenvervoer gemeente Zwartewaterland

Op 9 september 2010 heeft de Raad van de gemeente Zwartewaterland de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Zwartewaterland vastgesteld. De Verordening Leerlingenvervoer gemeente Zwartewaterland stelt regels op het terrein van het bekostigen van vervoer van leerlingen naar scholen voor regulier en speciaal onderwijs. De Verordening Leerlingenvervoer gemeente Zwartewaterland treedt op 25 september 2010 in werking. Met ingang van vandaag liggen de stukken ter inzage in het gemeentehuis. U kunt de stukken inzien tijdens de openingstijden, of op afspraak. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Zwartewaterland, eenheid Ontwikkeling & Beheer, tel. (038) 385 31 44, of via de e-mail: j.romkes@zwartewaterland.nl. Tegen betaling van de kosten is een afschrift van de regeling verkrijgbaar.

Mandaatregeling Omgevingsrecht

Op 1 oktober 2010 treedt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking. Bij besluit van 27 juli 2010 hebben Burgemeester en wethouders van Zwartewaterland de mandaatregeling Wabo vastgesteld. Met de mandaatregeling worden in de Wabo verleende bevoegdheden van burgemeester en wethouders in mandaat overgedragen aan de Eenheidsmanager Externe Dienstverlening. Door de Eenheidsmanager Externe Dienstverlening is op 6


woensdag 22 SEPTEMBER 2010 • pagina 11

september 2010 de ondermandaatregeling Wabo vastgesteld. In deze regeling worden aan de Eenheidsmanager door Burgemeester en wethouders gemandateerde bevoegdheden in ondermandaat overgedragen aan met de uitvoering van de Wabo belaste medewerkers binnen de Eenheid Externe Dienstverlening. De mandaat- en ondermandaatregeling treden op 1 oktober 2010 in werking. Met ingang van 23 september 2010 liggen de stukken gedurende 4 weken ter inzage in het gemeentehuis. U kunt de stukken inzien tijdens de openingstijden, of op afspraak. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. (038) 38530 00, of via de e-mail: info@zwartewaterland.nl. Tegen betaling van de kosten is een afschrift van de regelingen verkrijgbaar.

Bekendmaking Beleidslijn BIBOB gemeente Zwartewaterland

De burgemeester c.q. het college van burgemeester en wethouder maken ingevolge artikel 139 Gemeentewet bekend, dat op 14 september 2010 besloten is de beleidslijn BIBOB gemeente Zwartewaterland en vragenlijsten vast te stellen. Deze beleidlijn en vragenlijsten zijn gebaseerd op de artikelen 3, 4, 9 en 30 van de Wet Bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur. De beleidslijn en vragenlijsten zijn van toepassing op de volgende vergunningen: 1. De vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van het horecabedrijf, (met uitzondering van instellingen als genoemd in artikel 4 van voornoemde wet (paracommerciële instellingen)); 2. De vergunning op grond van artikel 3:4 van de Algemene plaatselijke verordening voor het exploiteren van een seksinrichting en/ of escortbedrijf; 3. De vergunning op grond van artikel 2:39 van de Algemene plaatselijke verordening voor het exploiteren van een speelautomatenhal; 4. De vergunning op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening voor het exploiteren van een horecabedrijf. Voor meer informatie over de beleidslijn en de vragenlijsten kunt u bellen met het team Veiligheid, op telefoonnummer 038-385 30 89. De volledige beleidslijn en vragenlijsten liggen kosteloos ter inzage in het gemeentehuis te Hasselt. U kunt hiervan een afschrift krijgen tegen betaling van de vastgestelde leges. De beleidslijn en vragenlijsten kunt u ook downloaden op www.zwartewaterland.nl. De beleidslijn en vragenlijsten treden op 1 oktober 2010 in werking.

Bekendmaking wijziging Bouwverordening en vaststelling Erfgoedverordening

Het college van burgemeester en wethouders van Zwartewaterland maakt bekend dat de gemeenteraad de volgende verordeningen heeft vastgesteld c.q. gewijzigd: 1. Erfgoedverordening. Deze verordening komt in de plaats van de Monumentenverordening. 2. Bouwverordening. Betreft de 12e en 13e serie wijzigingen. De vaststelling van de Erfgoedverordening en wijziging van de Bouwverordening houden onder meer verband met de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) per 1 oktober 2010. Met ingang van donderdag 23 september 2010 liggen de betreffende raadsbesluiten van 9 september 2010 tot vaststelling van de Erfgoedverordening en gewijzigde Bouwverordening bij de publieksbalie ter inzage en zijn tegen betaling van de kosten in afschrift verkrijgbaar. De Erfgoedverordening en de gewijzigde Bouwverordening treden gelijktijdig met de Wabo in werking, derhalve op 1 oktober 2010.

Wie koopt wat en waarom?

Waar komen uw klanten vandaan? Wat vindt de consument van de kwaliteit van de winkels is Zwartewaterland? Wat is de invloed van het internet op het koopgedrag? De gemeente en Kamer van Koophandel hebben dit laten onderzoeken. Op dinsdagavond 28 september as worden de uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd. Naast de uitkomsten van het Koopstromenonderzoek wordt gekeken naar trends en ontwikkelingen van het winkelaanbod. Deelname aan deze bijeenkomst is gratis. U kunt zich aanmelden via www.kvk.nl/winkelavonden De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis te Hasselt, aan de Telvorenstraat 2. Ontvangst vanaf 19.30 uur

www.destadskoerier.nl

Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan Langestraat 19 en Markt 3, Genemuiden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend: De gemeenteraad van Zwartewaterland heeft op 9 september 2010 besloten het bestemmingsplan Langestraat 19 en Markt 3 ongewijzigd vast te stellen. Het plan voorziet in de mogelijkheid om er één woning per perceel, dienstverlening en winkels te vestigen. Het bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 23 september 2010 gedurende zes weken ter inzage. De stukken kunnen in die periode worden ingezien bij de balie van het gemeentehuis. Ook zijn de stukken in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl en de website van de gemeente. Tegen het besluit tot vaststelling kan van 23 september tot en met 3 november 2010 door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als een belanghebbende beroep instelt kan deze verzoeken om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moeten worden gericht aan de voorzieningenrechter van de voornoemde afdeling. Het vaststellingsbesluit treedt in werking op 3 november 2010, tenzij voor deze datum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Vergadering kleine welstandscommissie

Op basis van de Woningwet artikel 12b, lid 2 zijn de vergaderingen van de welstandscommissie openbaar. Op 27 september 2010 vindt de vergadering van de kleine welstandscommissie plaats in het gemeentehuis in Hasselt van 10.00 tot 12.00 uur

telijk vergoten van een woning • Buitenkwartier 53, 8064 AC te Zwartsluis voor het veranderen van een woning 15 september 2010 • Katoenweversgilde 12 en 14, 8061 DE te Hasselt voor het bouwen van 2 onder 1 kap woning • Langestraat 81, 8281 AH te Genemuiden voor het veranderen van de voorgevel Bovengenoemde bouwaanvragen zijn in te zien in het gemeentehuis. Op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur (‘s middags op afspraak)

Verleende bouw/ sloopvergunningen

15 september 2010 • Stuivenbergstraat 15, 8281 EJ te Genemuiden voor het vergroten van de brandweerkazerne • Langestraat 252, 8281 AS te Genemuiden voor het vergroten van een woning • Zomerdijk 106, 8064 XH te Zwartsluis voor het plaatsen van 2 tijdelijke woonunits Gedurende een termijn van 6 weken na de hierboven gestelde datum kunnen belanghebbenden tegen deze besluiten een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van de besluiten echter niet. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met de eenheid Externe Dienstverlening, team vergunningen. Hasselt, 22 september 2010 Burgemeester en wethouders van Zwartewaterland, mr. D. Leentjes, secretaris W.I. Meijer, loco-burgemeester

Vergadering geïntegreerde welstands/ monumenten commissie Waterland-Staphorst

Op basis van de Woningwet artikel 12b, lid 2 zijn de vergaderingen van de welstandscommissie openbaar. Op 23 september 2010 vindt de vergadering van de geïntegreerde welstands/ monumenten commissie plaats in het gemeentehuis van Steenwijkerland, Vendelweg 1 te Steenwijk Agenda: 09.30 1. Opening 09.35 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Bouwplannen Steenwijkerland Bouwplannen Staphorst Bouwplannen Zwartewaterland 11.00 uur Nieuwstraat 1 te Hasselt voor het vernieuwen van een raamkozijnen 11.10 uur Kalkovenwegje 11 te Hasselt voor het plaatsen van een schuur 11.20 uur Hoogstraat 17 te Hasselt voor het vergroten van een winkel 4. Rondvraag 5. Evaluatie en Jaarverslag 6. Sluiting

Voornemen ontheffing artikel 3.6, lid 1 onder c Wet ruimtelijke ordening

Burgemeester en wethouders zijn voornemens met toepassing van een ontheffing ex artikel 3.6, lid 1 onder c Wet ruimtelijke ordening medewerking te verlenen aan de aanvraag bouwvergunning voor: • Het vernieuwen van een overkapping op het perceel Blokhuisweg 11 te Genemuiden Het ontwerpbesluit en de aanvraag bouwvergunning liggen met ingang van 23 september 2010 gedurende twee weken ter inzage in het gemeentehuis. U kunt daar de stukken inzien op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur (’s middags op afspraak). Gedurende de termijn van de ter inzage legging kunnen belanghebbenden zienswijzen, bij voorkeur schriftelijk, omtrent het voornemen naar voren brengen. Ook bestaat de mogelijkheid mondelinge zienswijzen, na telefonische afspraak, in te dienen. Na de termijn van de ter inzage legging zal definitieve besluitvorming plaatsvinden.

Aanvragen bouw/ sloopvergunning

13 september 2010 • Telvorenstraat 1, 8061 CB te Hasselt voor het veranderen van een gevel • Slinger 11, 8281 MC te Genemuiden voor het gedeel-

Raadsvergadering

U bent van harte welkom om op de publieke tribune de raadsvergadering bij te wonen. Donderdag 23 september 2010, aanvang 19.30 uur, gemeentehuis, Telvorenstraat 2, Hasselt. Inspreken Als u wilt inspreken over een niet geagendeerd onderwerp dan kunt u dat telefonisch, per mail of mondeling voor aanvang van de vergadering melden bij de griffie(r), telefoon 038 – 385 31 06 (ma t/m vrij) of griffie@zwartewaterland.nl De agendapunten zijn: Bespreekpunten: 7. De heer R. Huls aan te wijzen als plaatsvervangend waarnemend raadsvoorzitter; Vanwege de ontheffing van dhr. J. van Dijk als waarnemend burgemeester van de Gemeente Zwartewaterland, neemt de huidige plaatsvervangend voorzitter, dhr. J v/d Berg het voorzitterschap waar. Vanwege deze waarneming wordt voorgesteld het raadslid, de heer R. Huls, aan te wijzen als plaatsvervangend waarnemend raadsvoorzitter van dhr. J. v/d Berg. 8. Vaststellen Welstandsnota 2010 ‘Opnieuw bekeken’; De gemeente Zwartewaterland heeft in juni 2004 de Welstandnota van de gemeente Zwartewaterland vastgesteld. Bij de vaststelling van de Welstandsnota is afgesproken de nota na enige tijd te evalueren en eventueel te herijken. Na ruim vijf jaar praktijkervaring met het gebruik van deze nota is er behoefte aan een evaluatie en herijking van de Welstandsnota gemeente Zwartewaterland. Naar aanleiding van de behandeling in de 1e raadsvergadering moet het College nog een aantal vragen beantwoorden. 9. Sluiting; De vergaderstukken kunt u downloaden via www. zwartewaterland.nl. De stukken kunt u ook komen inzien op het gemeentehuis. Planning Raadsvergaderingen 7 oktober 17.00 uur 1e raadsvergadering 21 oktober 17.00 uur 2e raadsvergadering De gemeenteraad van Zwartewaterland, Mw. A. J. Kastelein-Renkema, griffier W.I. Meijer, loco-burgemeester


Inloopbijeenkomst Zwartsluis woensdag 22 september 2010 • pagina 12 op 27 september a.s. Op maandag 27 september a.s. organiseert de gemeente Zwartewaterland een inloopbijeenkomst van 18.30 tot 21.00 uur in het Trefpunt in Zwartsluis. Tijdens deze bijeenkomst ontvangt u informatie over het project Bezoekerscentrum, het Marktplan, bouwrijpmaken Kranerweerd en rioleringsmaatregelen omgeving Interfloor. Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Bezoekerscentrum

Dit project omvat een aantal onderdelen waardoor Zwartsluis maatschappelijk en toeristisch verder wordt ontwikkeld en de leefbaarheid wordt vergroot. Op de locatie van het pand Van de Woude (Kerkstraat) en de voormalige SNS bank (Handelskade) komt een bezoekerscentrum. Hier worden diverse functies in gehuisvest: o.a. educatie en informatie. Daarnaast is het de bedoeling dat de zogenoemde eilandjes (gelegen achter de Mastenmakersstraat) recreatief worden ingericht met o.a. wandelpaden en hier een nautisch centrum te raliseren. Ook is het plan rondom het pand van Van Dijk en de voormalige kerk mogelijk, verbeteringen aangebracht (Mastenmakersstraat) een toeristische functiekunnen te creeren. worden in de dienstverlening van ROVA. De 1.000 ondervraagde huishoudens kunnen de enquête schriftelijk óf digitaal invullen en krijgen Marktplan de gelegenheid om mee te denken over de Er ishiermee een visie vastgesteld afvalinzameling voor het Marktplan. Ditvan gaatde toekomst! U draagt immers voor het scheiden van afval en helpt de overzorg de ontwikkellocaties hiermee om haar milieudoelstellingen te van gemeente gebouw Vrede, behalen. ‘Afval scheiden is goud!’ voormalige Rabobank, De uitkomsten uitbreiding C1000, envan de bewonersonderzoeken worden eind dit jaar verwacht en zullen ook aan mogelijk pand Haar enzo. u teruggekoppeld worden. Met uw medewerking Hierin is weergegeven hoe bereiken we een betere het gebied de komende jaren afvalinzameling.

De werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van www.destadskoerier.nl riolering, het ophogen van terreinen en het herstellen van wegen. Dit geldt voor het gebied De Grote Kranerweerd, Conradsweg, Het Bosch, Het Oude Diep. Tijdens de inloopavond worden de geplande werkzaamheden toegelicht.

Rioleringsmaatregelen omgeving Interfloor

Bewonersonderzoeken over de afvalinzameling in de gemeente Tijdens de vorige inloopavond is het ontwerp voor de rioleDe komende maand laat de gemeente een bewonersonderzoek uitvoeren. Aan 1.000 huishoudens wordt gevraagd wat hun mening is over de dienstverlening van de afvalinzameling. De uitkomsten hiervan worden gebruikt voor de evaluatie van het huidige afvalbeleid. Aan de hand van deze evaluatie wordt gekeken waar er, indien

wordt ingericht. De visie bevat een inrichting van het Marktplan en geeft voor een aantal ontwikkellocaties de uitwerkingsrichting weer. Daarnaast voorziet de visie in de aanleg van een aantal extra parkeerplaatsen.

Inloopbijeenkomst Zwartsluis op 27 september a.s. Op maandag 27 september a.s. organiseert de gemeente Zwartewaterland een inloopbijeenkomst van 18.30 tot 21.00 uur in het Trefpunt in Zwartsluis. Tijdens deze bijeenkomst ontvangt u informatie over het project Bezoekerscentrum, het Marktplan, bouwrijpmaken Kranerweerd en rioleringsmaatregelen omgeving Interfloor. Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Bezoekerscentrum

Dit project omvat een aantal onderdelen waardoor Zwartsluis maatschappelijk en toeristisch verder wordt ontwikkeld en de leefbaarheid wordt vergroot. Op de locatie van het pand Van de Woude (Kerkstraat) en de voormalige SNS bank (Handelskade) komt een bezoekerscentrum. Hier worden diverse functies in gehuisvest: o.a. educatie en informatie. Daarnaast is het de bedoeling dat de zogenoemde eilandjes (gelegen achter de Mastenmakersstraat) recreatief worden ingericht met o.a. wandelpaden en hier een nautisch centrum te raliseren. Ook is het plan rondom het pand van Van Dijk en de voormalige kerk (Mastenmakersstraat) een toeristische functie te creeren.

Marktplan

Er is een visie vastgesteld voor het Marktplan. Dit gaat over de ontwikkellocaties van gebouw Vrede, voormalige Rabobank, uitbreiding C1000, en mogelijk pand Haar enzo. Hierin is weergegeven hoe het gebied de komende jaren wordt ingericht. De visie bevat een inrichting van het Marktplan en geeft voor een aantal ontwikkellocaties de uitwerkingsrichting weer. Daarnaast voorziet de visie in de aanleg van een aantal extra parkeerplaatsen.

ringsmaatregelen in de omgeving van Interfloor gepresenteerd. De werkzaamheden zijn inmiddels zo ver voorbereid dat ze ook daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden. Tijdens de inloopavond is informatie te verkrijgen over de uitvoering, dit kan gaan over technische details ten aanzien van de uitvoering, tot de fasering van de werkzaamheden.

Frion gebouw

Gestart gaat worden met het bouwen van het gebouw van Fion aan de Zomerdijk. Tijdens de bijeenkomst kunt u een maquette van het gebouw zien en liggen er tekeningen ter inzage. Namens Frion en Wetland Wonen is iemand aanwezig die u te woord kan staan. Zo kunt u inzicht krijgen in de vormgeving en de invulling van het gebouw en de consequenties die de bouwwerkzaamheden met zich meebrengen.

Bouwrijpmaken Kranerweerd

De werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van riolering, het ophogen van terreinen en het herstellen van wegen. Dit geldt voor het gebied De Grote Kranerweerd, Conradsweg, Het Bosch, Het Oude Diep. Tijdens de inloopavond worden de geplande werkzaamheden toegelicht.

Rioleringsmaatregelen omgeving Interfloor

Tijdens de vorige inloopavond is het ontwerp voor de rioleringsmaatregelen in de omgeving van Interfloor gepresenteerd. De werkzaamheden zijn inmiddels zo ver voorbereid dat ze ook daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden. Tijdens de inloopavond is informatie te verkrijgen over de uitvoering, dit kan gaan over technische details ten aanzien van de uitvoering, tot de fasering van de werkzaamheden.

Frion gebouw

Gestart gaat worden met het bouwen van het gebouw van Fion aan de Zomerdijk. Tijdens de bijeenkomst kunt u een maquette van het gebouw zien en liggen er tekeningen ter inzage. Namens Frion en Wetland Wonen is iemand aanwezig die u te woord kan staan. Zo kunt u inzicht krijgen in de vormgeving en de invulling van het gebouw en de consequenties die de bouwwerkzaamheden met zich meebrengen.

koeriertjes

Te huur: Winnie the Poohof geboorteooievaar 10,-, tijdens de kraamdagen, opbrengst bestemd voor bejaardenzorg in Roemenie, tel. 038-3324280

Hulpfonds voor de minima: initiatief van 2 kerken om mensen met een minimum inkomen in noodsituaties te helpen aan eerste levensbehoeften, tel. 0634712936

Te koop: dames en herenfiets, jongensfiets 26inch, zitje voor op de fiets, tel. 0383318382

te koop

aardappelen

Bildtstar, Gloria eiGenheimer, nicola

10 kg .................. 7.00 25 kg ...............15.00

uien

5 kg voor ............ 3.00 Gratis bezorging in Stadshagen, Hasselt en Genemuiden op maandagmiddag

Mts. Kasper, Brinkweg 2 Kampereiland

tel. 038 - 33 88 262

TE KOOP GEVRAAGD

BOEKEN

Single’s en LP’s Stripboeken Suske & Wiske, etc. Jeugdboeken Speldjes enz.

038-4660582

Te koop: schoon, net, wit judopak, mt. 160, 25,-, tel. 06-47776053

KETTINGZAAG slijpen?: bel WIM 06 14666662 (06) 14666662 9.00 LELYSTAD FL37.0099.002 te koop: duitse.st.dr. pupsgeb.27-06-10geènt. ontwormt en in bezit van EU paspoort06514999790 (06) 51499790 200.00 URK FN37.0030.003 VUTTER: brengt uw boekhouding en belastingaangiftes snel, degelijk en tegen redelijke prijs op orde. (0321) 312464 DRONTEN FD37.0091.003

ergernis?? Alg en mos op uw dak? Bel stegeman Hasselt tel. 038 - 477 55 53

Aanpakker M/V Voor TNT zijn wij op zoek naar mensen die in verschillende diensten kunnen werken.

Ben je minimaal 18 jaar, parttime beschikbaar en woon je binnen een straal van 20 km van industrie terrein de Marslanden in Zwolle?

Bel Randstad op 038-4209030!! Gevraagd: oude racebaan, tel. 06-17844493

Nagelstudio niekie: zoekt klantjes om de snelheid te oefenen ik doe nog een opleidingik doe manicure acryl nagel french of color je eigen nagels lakken en mooi vijlenvoor verder informatie mailnaar niekie32@live.nlvr gr monique (06) 83129888 MEPPEL MC37.0203.001 Te koop: grenen babykamer, houten puzzels, mini Babyborn koffertje, Barbie paard en wagen, Mutsy combi kinderwagen, compl. babykamer in beige/beuken, 2 damesfietsen, tel: 0387508785

ReseRveeR nu vasT vOOR De

mosselbokbier avond www.deoase-zalk.nl

Restaurant “De Oase” Kerkplein 3 Zalk, Tel 3636270

Te koop: Cavias met buitenhok en voer, tel. 06-46062502

Zaterdag Burendag Ideeën om vaker iets voor uw buurt te doen?

evraagd: voor een verzamelaar documenten, fotoís, passen, brieven en andere materialen uit de Tweede Wereldoorlog, evt. geringe vergoeding mogelijk, tel. 038-3335110 Te koop: grijze snorscooter, Baotian-speedy, snor 4 takt scooter, bjr mei 2007, blauw kenteken, 2 sleutels, 1511km stand, motorisch. cil.inhoud 49cm3, enz., tel. 06-47022232 Te koop: afzuigkap, gaskachel woonkamer, tel. 0624771837

Kijk dan op www.vrom.nl/ bewonersbudget


ONDERNEMEND

woensdag 22 SEPTEMBER 2010 • pagina 13

Uitverkochte modeshow Groene Lantaarn in Kaaihof Groene Lantaarn showden prachtige lammyjassen en sportieve jacks, in combinatie met grote wollen shawls. De kleuren waren heel divers van de echte herfsttinten; bruin, beige, taupe tot aan knalrood. Wat die avond opviel, was de lerenbroek of legging in combinatie met een lang vest, pullover of boyfriend blazer. Veel tuniekjes en jurkjes sierden de catwalk. “Het was een spetterende show en zeker voor herhaling vatbaar op deze locatie”, blikte Josita van In De Groene Lantaarn terug. “Helemaal als we straks aan de voorzijde van de Kaaihof zitten.”

Foto: Breman net

Veel dames stonden woensdagavond al om 19.00 uur te dringen voor de prachtige, verbouwde zaal van De Kaaihof. Mannequins van de Genemuider modezaak In De Groene Lantaarn gaven daar een wervelende modeshow. Om 20.00 uur kwamen 27 kinderen van kindermodewinkel Kitsch & Koters op met lampionnen om de nieuwste kleding te showen. Stoere jacks voor de jongens en speelse

tuniekjes en jurken voor de meiden, eventueel in combinatie met een laklegging eronder. De acht mannequins van In De

BrugMedia besteedt postbezorging uit aan Impact BrugMedia laat de post vanaf nu bezorgen door medewerkers van Impact, een bedrijf waar mensen met een beperking werken. Daarnaast wordt gekeken of de bezorging van weekblad De Brug, op locaties die nu nog gelden als een witte vlek binnen het verspreidingsgebied, eveneens kan worden uitbesteed aan Impact.

Commercieel-directeur Johan van der Kolk licht het besluit toe. “Het past prima in onze visie van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat doen we al door bepaalde initiatieven vanuit de samenleving te ondersteunen.” Voor BrugMedia zelf levert de samenwerking met Impact ook de nodige voordelen op, zeker als eventueel in de toekomst ook de krantenbezorging

deels wordt overgenomen. Van der Kolk: “Weekblad De Brug wordt al op heel veel plekken bezorgd, maar het liefst zouden we zien dat ook alle adressen op het industrieterrein een Brug zouden krijgen om maar een voorbeeld te noemen. Wellicht kan Impact hierin iets voor ons betekenen. Het voordeel van zo’n organisatie is dat je altijd iets hebt om op terug te vallen.”

De schoenen werden deze avond verzorgd door JR Schoenmode en de Panty’s en kousen zijn van Jaquelien Beenmode. In De Groene Lantaarn legde de dames in de watten met een kop koffie met een petit four van bakkerij Groot Koerkamp en voor iedereen een goodiebag. En in de pauze kreeg iedereen een glaasje Proseco met een hartig hapje. De proffesionele make-up die bij de mannequins is aangebracht is gedaan door Joelle Eenkhoorn, woonachtig in Genemuiden.

www.destadskoerier.nl

Expert wint etalagewedstrijd GENEMUIDEN - De Middenstands Vereniging Genemuiden (MVG) heeft Expert tot winnaar van de etalagewedstrijd uitgeroepen. Van de 44 winkeliers hadden er vijftien het thema ‘Vroeger en nu’ uitgewerkt. “Eigenlijk zouden wij graag vijf prijzen willen weggeven”, laat de jury weten, “omdat wij bij de eerste vijf werkelijk konden zien dat er aandacht aan het thema was besteed. En nummer 3 en 4 scoorden bij ons gelijk, dus wat ons betreft een gedeelde derde prijs.” 1e prijs Expert: “Deze winkelier is bij zijn eigen branche gebleven en had de witgoedetalage heel overtuigend met oude zaken van ‘vroeger’ ingericht door middel van een oude wasmachine, wringer en oven, maar ook het ‘nu’ was overtuigend neergezet ondermeer door middel van een vaatwasser met modern en kleurig serviesgoed. 2e prijs Bos mode: “Ook hier is de winkelier in de eigen branche gebleven en heeft heel goed het oude en het nieuwe modebeeld neergezet. Met name door de ‘oude’ trouwjurk van 45 jaar geleden, met op de foto het bruidspaar van toen, naast een uitbundige trouwjurk van deze tijd, heeft men het oude en het nieuwe

modebeeld treffend neergezet.” 3e prijs (gedeeld) Altena Profile: “Ook hier is met zorg de tijd van ‘vroeger’ vormgegeven door middel van een oude fiets met voorraadmand, fietsstoeltjes en zadels, en anderzijds de nieuwe (elektrische) fietsen. Het geheel oogde verzorgd.” 3e prijs (gedeeld) Restaurant de Biezen: “Met name de creativiteit bij restaurant de Biezen is de jury opgevallen. Zorgvuldig is hier een serveerster van ‘vroeger’ uitgebeeld en de eigentijdse outfit van B & B. Ook de kookboeken van vroeger en van nu ontbraken niet. Alles harmonisch opgesteld in een uitnodigende ‘vensteretalage’.” 5e Bakkerij Slager: “Bij Bakkerij Slager was men ook bij de eigen branche gebleven, het sobere ‘vroeger’ en de overdadige luxe van ‘nu’ was duidelijk uitgebeeld. Ook aan de details en accessoires was veel aandacht besteed. Alleen de pompoenen waren niet nodig geweest.”

Geluksmakelaar herintroduceert Boulevardspel Staatsloterij Primera Kosterman in Zwolle, bekend om de grote prijzen van de Staatsloterij, organiseert weer het boulevardspel met zijn beroemde staatsloten. Kosterman legt uit hoe het in het kort werkt. De lotnummers van honderd hele staatsloten worden op een lijst gezet. (waarde 1.500) Tien personen of groepen kopen een aandeel in deze lijst (150). Je dingt dan mee met honderd loten tegen de inleg van tien loten. Zou je alleen meespelen met een straat loten ten waarde van 150 euro, dan win je minimaal 50 euro. Met het

boulevardspel is dat 59 en daarnaast speel je met negentig loten extra mee waar je niets voor betaalt. “Natuurlijk moet de opbrengst van de lijst met honderd lotnummers ook met z`n tienen gedeeld worden, maar bedenk: een miljoen gedeeld door tien is ook een ton. Het Boulevardspel leent zich ook goed

om samen met familie, vrienden of collega`s te spelen. De inleg van 150 euro kan dan gedeeld worden, zodat deelnemen aan het boulevardspel van de geluksmakelaar binnen ieders bereik komt. Voor meer informatie zie www.geluksmakelaar.nl onder ‘akties’  of informeer in de winkel. Primera Kosterman , Hogenkampsweg 41 Zwolle. (038)453 36 18


woensdag 22 september 2010 • pagina 14

www.destadskoerier.nl

d v er r assen vo lledig v er b az en d vo o r d elig KAARS OF GLOBE

LANGE MOUW

BABYTOY

Calex diverse uitvoeringen dikke of dunne fitting

uni katoen maten S-XXL

met licht en geluid 49x26 cm

Elders 3.98 4.98

SPIRAAL

DAMES SHIRT

1.89

SPAAR LAMP Calex 5-7-9-11-15 Watt E27

Elders 2.98 3.98

MULTY

1.49

SCHUUR SPONSEN 10x7x3 cm

Elders 3.95 4.95

0.75

BRILLIANT

fruitdrink vitamine C

fraaie uitvoering voor gas, elektra, keramiek of halogeen ø 24 cm

TROPPIE ORANGE

Elders 2.19 2.49

zware 220 gram kwaliteit uni of dessin 150x200 cm

actuele modekleuren katoen maten 92-134

Elders 4.95 5.95

dermoprotector of antibacterieel liter flacon!!

DALFSEN • Wilhelminastraat 25 EMMELOORD • Zuiderkade 5a GENEMUIDEN • Prinses Irenestraat 4

9.49

JONGENS SHIRT

FLEECE PLAID

diverse prenten 2011

0.69

1.49 6.89 idem ø 28 cm

LANGE MOUW

KARNEMELK

Elders 1.98 2.98

BRAAD PAN

HOME EDITION

VERJAARDAGS- OF

JAAR KALENDER

1.98 13.95 Elders 24.95 29.95

PAK 10X0,2 LITER

S E T/12 Elders 1.49 1.98

LOOP WAGEN

HAND ZEEP

Elders 1.98 2.49

HEERDE • Soerelseweg 17 HEINO • Marktstraat 22 IJSSELMUIDEN • Groenendael 232

2.99

1.99

Elders 3.95 4.95

DESSIN

DAMES SOKKEN blijvend elastisch katoen/elasthan maten 35-42

0.99

MEPPEL • Prinsenplein 15-19 NUNSPEET • Stationslaan 25 STAPHORST • Meesterweg 2a

3 PA A R Elders 2.98 3.98

1.69

ZWOLLE I • Vechtstraat 18-20 ZWOLLE II • Assendorperstraat 64-76 zie ook onze website: WWW.ACTION.NL

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van zo. 19-09 t/m za. 25-09

SPAAR LAMP


woensdag 22 SEPTEMBER 2010 • pagina 15

www.destadskoerier.nl

Diplomazwemmen in Hasselter zwembad

HASSELT - In de laatste week van het zwemseizoen 2010 in het zwembad in Hasselt hebben er bijna 160 kinderen een nieuw zwemdiploma gehaald. Het afgelopen seizoen hebben de schoolleerlingen les gekregen in het zwemdiploma A, B en C of in het snorkeldiploma 1,2 of 3. Na vele meters en vele oefeningen hebben de volgende kinderen hun diploma gehaald. Particuliere zwemles, voor diploma A: Niek Mussche, Gerben Pleijsier, Kim Aarliza Welles, Ngeje Paca Malamba, Fernande Walkate, Marit Gootjes, Thirza Zomer, Lisa Spoelder, Caio Alves Maia, Geert Visscher en Elias Kalu. Voor diploma B: Charella van den Berg, Simon Kuijpers, Joyce van Dijk, Tobias Lier, Elias Kalu, Jella Werther, Robert Dam, Dirk Biemans en Geert Visscher. Voor diploma C: Silke Veldman, Marin Reuvers, Evana Reuvers, Joost Boersma.

Prins Willem Alexander, voor diploma B: Naómi van den Berg, Anna Bakker, Matthéüs van den Berg, Hennieke Meesters, Géjanne Meesters en Jan Koedijk. Voor diploma C: Julian Prins, Janita Visscher, Reinier Schaapman, Jarno Kamphof, Richard van der Steege en Ruben Joling. Voor snorkeldiploma 1: Chantal Kattenberg, Marleen Kamphof, Anne Aalbers, Janique van Herk, Jesse ten Klooster, Rianne Bruintjes, Marcel Koedijk en Vera van Keulen. Voor snorkeldiploma 2: Carla van der Poel, Wilko Aalbers, Willemiek van der Kamp, Anissa Zuidema, Jeanne Post, Evianne Pleijsier en Arnold Kattenberg. Het Anker, voor diploma B: Nienke

Wolf. Voor diploma C: Stan van Dijk, Esmee Visser, Sanne Wijtzes, Diana Babisingan, Sam Keegstra, Tessa Hartman, Rixt Tol, Stijn Meppelink, Sara van Dijk, Tamara vd Horst, Floris Jan Verhoek, Justin Lubbers, Britt Moezelaar, David Brinkman, Xaviéra Schaapman, Ferry Verhoef, Myrthe Zandink en Carmen Wardenburg, Theresa Lubamba. Voor snorkeldiploma 2: Indy Visscher, Clementine Vadila. Voor snorkeldiploma 3: Daniëlle Glastra en Klaartje Spliethof. De Toermalijn, voor diploma B: Lian Japenga, Julie Verhaagen, Stef van der Horst en Marissa Wessels. Voor diploma C: Iwan van der Horst. Voor snorkeldiploma 1: Joyce Pannekoek, Twan Beijer, Gwenda Beugeling, Lex Platel, Ashley Palmans en Malene Verhaagen. Voor snorkeldiploma 2: Iris Welles, Anouk Kattenberg, Sjors van der Haar, Lennart Molendijk, Sjoerd van de Kerkhof en Kalijn Groenenberg. Op de Hoeksteen, voor diploma A: Suhail Zaghtiti. Voor diploma B: Jelle Monsma, Lize Hoksbergen, Sanne Beute. Voor diploma C: Suzanne Boersma, Sharon Vrolijk,D aan de Jong, Fieke Vogelzang, Esmee Brommer, Petra Admiraal, Arinda Treffers en Demi Brommer. Voor snorkeldiploma 1: Laurien Monsma, Vera Paarhuis, Annelis van Dam, Thijs Ijspeerd, Christel Huisman, Emma Marsman, Stefan Heida, Eva Hiemstra. Voor snorkeldiploma 2: Manon Gerrits, Susan Spanninga, Martijn Buter, Jeroen Heida, Marieke Bouwhuis, Jolien Knol, Marinda Galenkamp, Hilja van Assen, Sander van Dijk, Bart Willems, Annemijn ten Kate en Glenn Hoeve. Voor snorkeldiploma 3: Elianne Pelleboer en sJorian Mellema.

Licht herstel, maar sombere stemming REGIO - De economie lijkt zich langzaam te herstellen. De Conjunctuurenquete Nederland (COEN) laat zien dat het tweede kwartaal van dit jaar voor Oost-Nederlandse ondernemers een sterke periode was: voor het eerst sinds twee jaar was het aantal ondernemers dat aangaf een productiegroei te hebben groter dan het aantal ondernemers dat een productiedaling rapporteerde. Maar van een juichstemming is geen sprake, in tegendeel: ondernemers zien de komende tijd somber in. Gevraagd naar hun verwachtingen voor het derde kwartaal, zijn er meer ondernemers negatief dan positief gestemd, zowel wat productie, orders en omzet betreft als ook de verwachtingen over export en werkgelegenheid. Hierin wijkt Oost Nederland trouwens nauwelijks af van Nederland als geheel. Het verschil ligt in de extremen:de cijfers van het tweede kwartaal waren hier positiever dan in de rest van het land, en de verwachtingen voor het derde kwartaal in OostNederland zijn nog negatiever. (Bijlage Tabel 1) Tussen de regio’s binnen OostNederland zijn enkele verschillen. Twentse ondernemers zijn opvallend pessimistischer over het derde kwartaal dan andere Oost-Nederlandse ondernemers. Op de Veluwe zijn de verwachtingen voor het derde kwartaal het meest positief in Oost-Nederland. Ook in de Stedendriehoek zijn ondernemeners na een positief tweede kwartaal voorzichtig optimistisch over hun omzet, maar blijven sceptisch over De Driemaster, voor diploma B: Bjarne Stoel en Daniëlle ter Wee. Voor diploma C: Pieter ten Klooster, Niek van der Werf, Marissa Denise Kiers, Roy Dekker en Rianne Platje. Voor snorkeldiploma 1: Mark Bosman,

Tja... dat kan ons allemaal wel eens overkomen. Gelukkig heeft Dijkman Autoschade alles in huis om op professionele wijze uw auto er weer als nieuw uit te laten zien! Maar Dijkman Autoschade biedt meer; • 4 jaar Focwa/ANWB garantie • gratis reparatie van ster in voorruit • autoruitservice en graveren kenteken • 24 uur per dag bereikbaar NO-CLAIM • eigen sleepdienst BEHOUDEN? • uitdeuken zonder spuiten informeer • schadeafhandeling met elke naar onze verzekeringsmaatschappij • onderhoud en reparatie airco. oplossingen!

UW GARAGE VOOR: • Reparatie en onderhoud alle merken • APK • Reparatie en onderhoud Airco • Onderhoud Caravans en Campers Lucas Fokkert Tel: 06 - 30 01 30 14 b.g.g 038 - 477 18 34

18877 KM BJ 2007 € 7.950.00

KM KM KM KM KM

BJ 2010 BJ 2008 BJ 2006 BJ 2004 BJ 2000

€ 11.500.00 € 9.950.00 € 8.950.00 € 7.500.00 € 4.950.00

PEUGEOT SW X-LINE X-LINE 1.4 HDI

XT 1.6 HDI XR 1.4 AIRCO C-LINE 1.4 16V

72920 KM BJ 2007 € 12.950.00 81312 KM BJ 2007 € 9.500.00 95021 KM BJ 2007 € 9.950.00

PEUGEOT

PEUGEOT 9822 45352 54902 85038 70212

Nu ook in kleur!

Zwart wit € 17,50 Full colour € 24,50

U staat er gekleurd op...

www.dijkmanautoschade.nl

PEUGEOT

+ XR 3D GENTRY 1.4 5D AIRLINE 1.4 16V GENTRY 1.4 16V XR 1.4

Anica Doedens, Romée Coster, Tom William Zwitser, Maaike Willems, Gaby Kats, Kelly Prins, Ilse van Dijk, Lisanne ten Klooster, Chantal Scholl, Marjon ten Klooster, Amber Smeenk en Jurre Muijsers.

Hasselt Industrieweg 19 • Telefoon 038 477 21 66 • hasselt@dijkmanautoschade.nl Meppel Sethweg 5 Telefoon 0522 25 62 43 • meppel@dijkmanautoschade.nl

Verburgweg 4, 8061 PM, Hasselt/Genne

XS 3D

In de vervoersbranche zijn de verwachtingen ondanks een goed tweede kwartaal uiterst somber. Het lijkt erop dat hier in de komende tijd de grootste klappen vallen. Ook in de bouwsector en de groothandel is het ondernemersvertrouwen laag. Bij de laatste is dit vooral te wijten aan het achterblijven van de export. Maar er zijn ook branches waar blijkbaar lichtpuntjes aan de horizon gloren. In de Oost-Nederlandse horeca, makelaardij en reisbranche is het ondernemervertrouwen het grootst. Ook ondernemers in de detailhandel zijn relatief optimistisch in hun verwachtingen voor het derde kwartaal. De landbouw is heel positief over de export, maar juist erg negatief over de omzet en economische situatie.

Jippie!!

Krasje? AUTOTECHNIEK TECHNIEK

de export. Regio Zwolle scoort voor het tweede kwartaal vrij sterk waar het gaat om de concurrentiepositie op de exportmarkt buiten de EU, maar voor het derde kwartaal verwachten ondernemers over de hele linie een terugval. (Tabellen 2 – 5)

8505 KM BJ 2008 € 15.950.00 97454 KM BJ 2008 € 11.950.00

SW 1.6 OXYGO BREAK 1.6 PREM BREAK 1.6 XS 1.6 5D

X-LINE 1.6

PEUGEOT 1.6 PREM. SR 1.6 VTI

58158 48564 118884 142380

KM KM KM KM

BJ 2008 BJ 2007 BJ 2004 BJ 2003

€ 15.950.00 € 14.950.00 € 8.950.00 € 6.500.00

PEUGEOT XS 1.6 HDIF 5D 27541 KM BJ 2009 € 19.950.00 SW X-LINE 1.6 HDI 75000 KM BJ 2009 € 18.950.00 XS 1.6 5D 12154 KM BJ 2009 € 18.950.00

22528 KM BJ 2009 € 17.950.00

12944 KM BJ 2009 € 24.950.00 10253 KM BJ 2009 € 23.950.00

PEUGEOT COUPE 3.0 V6 SW 1.6 HDI XS 2.0 HDIF

65935 KM BJ 2007 € 23.950.00 45000 KM BJ 2009 € 22.950.00 19201 KM BJ 2008 € 20.950.00

308 CC 206 CC ROL.GAR. 1.6

1210 KM BJ 2010 112966 KM BJ 2005

BEDRIJFSWAGENS EXPERT 50 KM BIPPER XR 1.4 HDI 18482 KM BOXER 330 L1H1 2.2 HDI 15102 KM

BJ 2010 BJ 2009 BJ 2008

Prijzen Ex. BTW € 17.950.00 € 9.950.00 € 13.950.00

27158 KM

BJ 2004

20000 KM BJ 2009 € 29.950.00

Altijd 12 maanden garantie • Controle volgens het Peugeot keurmerk • APK gekeurd • Gegarandeerde kilometerstand • Voldoet aan de Peugeot Kwaliteitsnorm • 14 dagen of 1000 kilometer omruilgarantie • 24-uurs mobiliteitsgarantie • Landelijk servicenetwerk • Gebruik van originele onderdelen • Uitstekende mogelijkheden voor gespreide betaling • ‘T GAAT TENSLOTTE OM UW NIEUWE AUTO. AUTOBEDRIJF A. ZIELEMAN & ZN Hasselt Vaartweg 6 • Tel: (038) 477 13 24 • www.zieleman.peugeot.nl

€ 38.500.00 € 10.950.00

BEDRIJFSWAGENS OPEL CORSA 1.2 AIRCO

PEUGEOT PREM. HDI

CABRIO

Openingstijden: maandag t/m donderdag 8.00 - 18.00 uur vrijdag 8.00 - 20.00, zaterdag 10.00 - 16.00 uur.

6.950.00


woensdag 22 september 2010 • pagina 16

In-, verkoop en verhuur van scootmobielen en medische hulpmiddelen

www.destadskoerier.nl

Vergadering: Algemene Ledenvergadering (ALV) datum: Vrijdag 8 okt. 2010 Aanvang: 20:00 uur Locatie: Kantine SC Genemuiden

AgendA:

Vooruit Reva

l i d a t i e Te c h n i e ke n

Uw specialist: Henry van Dijk Sisalstraat 4, 8281 JJ Genemuiden Mobiel 06 - 38 53 20 89 • E-mail: info@vooruit.nu

www.vooruit.nu Geopend: maandag t/m zaterdag en volgens afspraak

Laat je zien

Landelijke Banenmarkt Donderdag 7 oktober 14.00 - 20.00 uur

Kom direct in contact met werkgevers. Naast vacatures zijn er allerlei activiteiten die de kans op werk vergroten. Het grootste banenevenement van Nederland wordt georganiseerd door alle Werkpleinen. Kijk op werk.nl voor de lokatie bij u in de buurt.

1 Opening en vaststelling agenda 2 Ingekomen stukken 3 Vaststelling van de notulen van de vorige (bijzondere) algemene ledenvergadering(en) d.d. 23 april en 3 mei 2010 I 4 Jaarverslag 5 Ontwikkeld beleid a: Ontwikkelplan: opgenomen welke activiteiten de komende jaren worden uitgevoerd om de doelstellingen van voetbal vereniging Sportclub Genemuiden te realiseren 6 Mededelingen 7 Financieel verslag over het afgelopen boek jaar 2009/2010 II 8 Goedkeuring van de balans en van de staat van baten en lasten en de daarbij behorende toelichting 9 Vaststelling van de begroting 2010/2011 10 Benoeming bestuursleden (bestuursmutaties) volgens schema: a: Aftredend en niet herkiesbaar: Geertje Winters (bestuurslid senioren). De vacature is alreeds voorzien in de benoeming van mevrouw Janneke ten Hove (d.d. 23 april 2010) b: Aftredend en niet herkiesbaar: Piet Driessen (bestuurslid jeugd). Het bestuur stelt voor de heer Jerry Wolsink te benoemen tot bestuurslid van Sportclub Genemuiden. c: Aftredend en herkiesbaar: Willem van der Haar (voorzitter). Tegenkandidaten (v.w.b. 10.b. en 10.c.) kunnen door tenminste 3 leden worden gesteld, mits dezen hiervan vóór de vergadering schriftelijk kennis geven aan de secretaris 11 Rondvraag 12 Sluiting Voetbalvereniging Sportclub Genemuiden I de notulen liggen vanaf 24 september a.s. ter inzage in de kantine II Het financieel verslag is opvraagbaar bij de penningmeenster

2010, zeer succesvol!

Hartelijke dank aan alle medewerkers, bedrijven en sponsoren.

Zaterdag 25 sept. van 12.00 tot 17.00 uur.

de Vijverhoeve N.Ruitenweg 1 (A28) Zwolle

piet presenteert

Win een gloednieuwe Citroën C1 Donderdag 23 september organiseert Firezone de NoordHollandse voorronde van het NK Autotrek. De NoordHollandse kampioenen worden gehuldigd door Piet Paulusma en komen ’s avonds in Piets weerbericht. Op www.firezone.nl vindt u meer informatie en kunt u zien wanneer Piet in uw provincie een voorronde komt houden. Kom dus met Piet op tv en pak uw voordeel bij Firezone.

Piet voorspelt:

‘landelijk heel veel korting!’ Komend weekend extra korting!

Bij Firezone tankt u benzine en diesel tegen bodemprijzen. U betaalt met uw pinpas, Firezonepas, Travelcard of Multi Tank Card en uw eigen pincode.

vrijdag 24 sept. t/m zondag 26 sept.

vrijdag 24 sept. t/m zondag 26 sept.

cent korting op benzine

cent korting op diesel

11,4 9,1 (op de landelijke adviesprijs)

(op de landelijke adviesprijs)

rdeel bij Firezone

Ook Piet pakt zijn voo

7 dagen per week - 24 uur per dag*

*De Firezonestations in IJsselmuiden en Zwolle-Nieuwe Deventerweg zijn op zondag gesloten. Kijk voor meer informatie over deze wedstrijd, het wedstrijdreglement en voor een Firezonestation bij u in de buurt op www.firezone.nl


WOENSDAG 22 SEPTEMBER 2010• PAGINA 17

WWW.DESTADSKOERIER.NL

Uitvaartverzorging

Herman Bottenberg Vo o r e e n p e r s o o n l i j k en waardig afscheid Dag en nacht bereikbaar.

ROUWBERICHT

“U alleen, U loven wij; ja wij loven U, o Heer” Psalm 75:1

”Veilig in Jezus armen” In dit volle vertrouwen heeft de Heere tot zich genomen, onze lieve dappere zoon, broer en zwager

Dick Verhoek Zwollerkerspel 10 juli 1962

038 33 33 323 06 412 566 62

JUBILEUM

Rouveen 15 september 2010 Pa en Ma Verhoek Gijsbert en Margreet Jansje (in herinnering) Arend en Karin Anton en Tineke Bea en Wiebe Harry en Griëtta Jan en Gerrita Ina (in herinnering) Steven en Gerlize

Willem van de Wetering en Marie van de Wetering-Hammer met onze kinderen, klein- en achterkleinkinderen D.V. dinsdag 28 september 2010 de dag te herdenken, dat wij 60 jaar geleden zijn getrouwd.

Willem van de Wetering en Marie van de Wetering-Hammer zijn D.V. 28 september a.s. 60 jaar getrouwd. We zijn de Heere dankbaar dat Hij hen voor elkaar en voor ons heeft willen sparen.

Patrick en Anneloes Martijn en Michelle Mariska en Rick

William en Ineke

Jonina en Jorian

Harold en Jolande

Margriet – Arend

Anne-Marie en Eef Maaike en Wessel

Nadine, Lise en Floris-Jan

Jaron – Luka – Anne Sophie

Maricha en Bert-Jan

Karen, Jorick en Simon

Laurens – Lisa – Jan Mark Maureen – Leon

Erjan en Gerrien Dinja en Gert Wilmard

Henrico en Meriam

Amanda en Stijn Léonie en Arjen

Mark en Bea

In gedachten zijn wij bij Hennie, André, Luuk en Ingrid. Wij wensen hun veel sterkte en kracht toe om dit enorme verlies te dragen. 15 september 2010

Emma

Margot en Hilgert Ilona en Jan

Mayre – Kyara – Syon

Mariëlle en Hilco Rhodé – Jesse

Elizabeth en Zafer

GERLYN Geertje Egberdina

van der Linde

Geboren op: 18 augustus 2010

Een cadeau wordt u aangeboden door Langestraat 108a Genemuiden tel. 038 - 38 55 144 • www.vanmij-voorjou.nl

10% KORTING + een LEUK SPEELTJE tegen inlevering van deze oproep. En de baby van de maand-winnaar krijgt de drukkosten terug. Bij plaatsing van het kaartje welke gedrukt is door Grafic Elements 10% KORTING op de advertentiekosten.

Handelsweg 8-5 8061 RL Hasselt

De dienst begint om 13.45 uur en zal geleid worden door de weleerwaarde heer ds. J.C. den Toom. U bent van harte welkom in deze dienst.

Ons adres wordt: Bisschopswetering 70a 8275 AP ‘s-Heerenbroek

Onze opa en oma,

Erik, Monique en Justin Johan en Marijke Karolien en Marlon

U kennis van ons voorgenomen huwelijk op D.V. vrijdag 1 oktober 210.

U kunt ons feliciteren op onze receptie van 16.15 tot 18.15 uur in zalencentrum ‘de Brink’, Zuiderzeestraatweg 141 te Oldebroek.

Op de leeftijd van 48 jaar

Karina, Klaes-Maarten, Anna en Rick Derk Jan en Janneke Annet en Matthias

Dick van de Wetering en Bertine Post

Gods zegen over ons huwelijk willen wij vragen in de Hervormde kerk te Mastenbroek, Kerkwetering 1.

Den Heuvel 30 8281 GS Genemuiden

‘Geef mij de kracht van Uw liefde om verder te gaan, ook al zal er een litteken blijven bestaan.’

Mede namens onze wederzijdse ouders geven wij,

De huwelijksvoltrekking zal plaatsvinden om 11.00 uur in ‘de museumboerderij’, Heultjesweg 31, Kampereiland.

Wij hopen dit in familiekring te vieren.

Dick Verhoek

HUWELIJK

Dankbaar voor Gods zegeningen, hopen wij

Arend en Marrie Arien en Joop Henk en Marjet Hennie en Harm Marianne en Jef en klein- en achterkleinkinderen

Geschrokken en diep geraakt zijn wij door het overlijden van onze oom

www.uitvaartbottenberg.nl

Koekoeksweg 5 • 8271 PC IJsselmuiden • htbottenberg@hetnet.nl

Sjoelvereniging aanwezig bij Genemusiment GENEMUIDEN  De Genemuidense Sjoelvereniging was zaterdag aanwezig bij Genemusiment. Oud en jong was daar om een steen te schuiven. Er waren drie catogerieen; dames, heren en jeugd. Wie de hoogste score had over de gehele dag was winnaar. Bij de dames heeft M. Hoekert uit Hasselt gewonnen met een score van 124 punten. Bij de heren was dit Sjaak Pleijsier uit Genemuiden. Hij zette een score neer van 126 punten. Bij de jeugd won Corstiaan Boll uit Genemuiden met 115 punten. De drie winnaars gingen naar huis met een VVV-bon. Wie het ook leuk lijkt om te sjoelen, kan op de woensdagavond vanaf 19.45 uur komen naar d’Overtoom. De eerste vier weken zijn gratis, de kosten zijn daarna 50 euro per seizoen.

Dochter en zusje van Henk, Stefanie, Thian en Jonick van der Linde.

BABY VAN DE MAAND

Wilt u dat uw baby ook kans maakt om BABY VAN DE MAAND te worden en daarmee onderstaande prijzen winnen? Plaats dan uw geboorte-aankondiging op onze familiepagina.

10% KORTING + LEUK SPEELTJE tegen inlevering van deze oproep. En de baby van de maand-winnaar krijgt een foto op canvas doek kado. Bij plaatsing van het kaartje welke gedrukt is door Prestige 10% KORTING op de advertentiekosten. Nijverheidstraat 29 Genemuiden, T 038 385 35 65 www.prestige.nl

Een bos bloemen wordt u aangeboden door Bloembinderij

Langestraat 108a Genemuiden tel. 038 - 38 55 144


woensdag 22 september 2010 • pagina 18

www.destadskoerier.nl

Om de Weede Hasselt Comfortabel wonen tussen weide en water HASSELT! IN R A A B IK H C S E B L E W NOG tot € 40.000,nteloze starterslening Een re

Verkoopcontact en informatie: Neem op!

Waarom? • • • •

30 rijwoningen v.a. € 186.000,- v.o.n.

2 twee-onder-één-kap woningen v.a. € 265.000,- v.o.n.

Veel aangename variatie Ruime woningen (tot 10,56 m lang) Standaard 3 slaapkamers Bij voldoende verkoop(fasen) start de bouw!

Bert Leistra ERA Makelaardij Tel (038) 477 20 40 Schep Makelaardij Tel (038) 423 67 66 Bonthuis & Vaartjes ERA Makelaars Tel (038) 386 66 66

www.wonenomdeweede.nl

Proef het verschil! Neem de proef op de som en ontdek nu zelf onze trouvailles! De meest verkochte en bekroonde wijnen hebben wij speciaal voor u geselecteerd in een extra aantrekkelijk geprijsde proefdoos: Rode wijnen • Negroamaro del Salento (Apulië – Italië) • Casa del Canto (Yecla – Spanje) • Pontificis (Languedoc – Frankrijk) Witte wijnen • Santa Celina (Mendoza – Argentinië) • Verdejo (Rueda – Spanje) Rosé wijn • Saint Ferréol (Provence – Frankrijk)

Speciale aanbieding! Zes flessen van € 42,40 nu voor (incl. wijninformatie)

€ 35,00

Van Ittersumstraat 1 8011 JN Zwolle Tel: 038-422 33 22 Fax: 038-422 30 33

ek

Bert en Ella van Be

info@mondovino.nl

www.mondovino.nl


woensdag 22 spetember 2010 • pagina 19

ONDERNEMEND

www.destadskoerier.nl


woensdag 22 SEPTEMBER 2010 • pagina 20

www.destadskoerier.nl

Sportclub komt tekort tegen Spakenburg

nen. Na de dip krabbelde Sportclub Genemuiden weer knap overeind. In de 26e minuut scoorde Arjen Netjes de aansluitingstreffer. Verder liet Spakenburg het niet komen. De blauwen lieten er geen twijfel over bestaan wie deze middag het sterkst was. De onoverwinnelijke uitstraling werd voor rust nog omgezet in daden. Drie minuten na de 3-2 van Netjes scoorde Salim Amerzgiou de 4-2. Genemuiden was voor rust nog één keer gevaarlijk, maar arbiter Luinge zag een handsbal van Lion Axwijk, waardoor Lip een vrije doortocht werd ontnomen, over het hoofd.

Foto: Helmich Lubberts

Onder het toeziend oog van scheidsrechter Roelof Luinge ontwijkt Anne van der Kolk de tackle van Spakenburg-speler Hans van der Haar.

SPAKENBURG - Sportclub Genemuiden was afgelopen zaterdag niet opgewassen tegen Spakenburg. De kampioenskandidaat liet zich door een vroege voorsprong niet van de wijs brengen en versloeg Genemuiden met grote cijfers: 6-2. Vooraf was het verschil qua punten tussen beide ploegen niet groot, maar Sportclub Genemuiden besefte goed dat het bij Spakenburg een zware middag tegemoet zou gaan. De start was nog wel veelbelovend. Al na drie minuten opende Sportclub Genemuiden de score via Siebren Visscher. Lang konden de gasten niet genieten van deze voorsprong. Spakenburg was getergd door de achterstand en drong de tegenstander achteruit. Sportclub

Ruutvoorn houdt schoollijnbaltoernooi GENEMUIDEN - Ruutvoorn bestaat zestig jaar en dat wordt gevierd met tal van activiteiten. Op woensdag 27 oktober houdt de volleybalvereniging uit Genemuiden een schoollijnbaltoernooi voor kinderen van de groepen 5 tot en met 8 uit het basisonderwijs. Het toernooi vindt plaats in de herfstvakantie in d’Overtoom. Voor meer informatie op opgave kunnen scholen contact opnemen met Corien van de Wetering, (038) 385 86 77 of mail eddie-corien@ home.nl of Gijs van Dalfsen, (038) 385 55 62 of mail g.vandalfsen@12move.nl Ruutvoorn is nog op zoek naar mannen en vrouwen voor het recreantenteam. Belangstellende zijn van harte welkom in d’Overtoom op dinsdag van 18.45 tot 20.15 uur.

Genemuiden speelde met een defensie van gemiddeld 23 jaar oud en Spakenburg profiteerde optimaal van de onervarenheid bij Sportclub Genemuiden en kon vrije en gedekte spelers gemakkelijk aanspelen. Dit leidde in de 11e minuut tot de

1-1 van Sargon Gouriye en hierna was Sportclub Genemuiden enige tijd het spoor helemaal bijster. De 2-1 van Thijs Houwing in de 14e minuut was dan ook een logisch gevolg. Hij schoot de bal half uit de draai via de handen doelman Albert Flier binnen. Het derde doelpunt van Spakenburg liet niet lang op zich wachten. Scheidsrechter Roelof Luinge bestrafte in de 17e minuut een verdedigende actie van Freek van den Berg met een strafschop. Houwing schoot de penalty bin-

Olympia ‘28 komt sneu weg STADSKANAAL - SJS en Olympia ‘28 waren zaterdag redelijk in balans,

maar toch bleven de Hasselters in Groningen met lege handen achter. Olympia ‘28 kwam in de eerste 45 minuten op een 2-1 achterstand en slaagde er na rust niet in om de schade te repareren. Met deze nederlaag kwam Olympia ‘28 sneu weg. Een gelijkspel was beter op zijn plaats geweest. De gasten kwamen in de 12e minuut op achterstand na onnodig balverlies bij Olympia ‘28. In de 30e minuut kwam Olympia ‘28 weer langszij. Patrick Speentjes scoorde uit een mislukte voorzet van Mark de Haan. Vlak voor rust kwam SJS uit het niets op 2-1. Een fout op het middenveld leidde tot deze belangrijke treffer. Na rust kregen beide ploegen kansen. Olympia ‘28 voerde de druk

op, maar gaf daarmee ook ruimte weg aan SJS. Paal en lat voorkwam een derde treffer van de thuisploeg. Aan de andere kant viel er ook genoeg te beleven. Zo was er een goede kans voor Robert Wursten, ging Habieb Kalu in kansrijke positie te gehaast te werk en kopte Speentjes net naast. Positief voor Olympia ‘28 was de rentree van Arend Palland. Hij was nog dichtbij een treffer. De invaller kopte de bal over de keeper heen, maar een speler van SJS kon vervolgens net op tijd voor de doellijn redding brengen.

Na de thee ontsnapte Sportclub Genemuiden enkele keren aan een grote achterstand. Ruben Wilson schoot een keer voorlangs en vrijstaand in de handen van keeper Flier en tilde de bal, voor een leeg doel, over de lat. Aan de andere kant werd Sportclub Genemuiden een doelpunt door de neus geboord. Invaller Sijmen Jansen knalde de bal fraai via de onderkant van de lat binnen. De bal stuiterde ruim van achter de lijn en het veld weer in, maar arbiter Luinge volgde het advies van zijn assistent en liet doorspelen. Dertig seconden later (73e minuut) scoorde Spakenburg de vijfde treffer. Wederom was Amerzgiou de doelpuntenmaker. HIj maakte in de 78e minuut ook nog de 6-2. Trainer Richard Karrenbelt was na afloop realistisch. “Sportclub zal nog wel tegen wat zeperds aanlopen. De eerste is binnen. Het zal niet de laatste zijn. Laten het leermomenten zijn die aangegrepen worden om beter te worden.”

Het eerste team van TTV Robaard was veel te sterk voor Spoolde 2. In Zwolle won het met 7-3. Abel Gelling kwam drie keer tot winst. Tiemen Lok pakte twee punten en het zesde punt werd binnnengesleept door Gerrit Michel. Bovendien wonnen Gelling en Lok de dubbel. Bij het tweede

duel was de zege nog groter. Wijhe 6 werd met een 9-1 zege naar huis gestuurd. Gelling en Michel wonnen ieder drie keer en Tiemen Lok won twee partijen. Ook nu won het duo Gelling en Lok de dubbel. GTC had het moeilijk bij Swift en

Eerste nedelaag DESZ ZWARTSLUIS - DESZ is voor het eerst deze competitie onderuit gegaan. Op eigen veld lag het initiatief bij DESZ, maar was Arum dodelijk effectief. De Friezen wonnen met 1-3. Tegen SVM liet DESZ al twee dure punten liggen. Afgelopen zaterdag kwamen er daar drie bij. DESZ was vanaf het begin de bepalende ploeg en was veelvuldig te vinden op de helft van Arum. De verbazing was dan ook groot toen de gasten via een snelle counter de 0-1 aantekenden. DESZ ging op zoek naar de gelijkmaker, maar het had moeite om gevaarlijk te worden. De grootste kans was voor Cor Koning, maar hij kopte over. Arum bleef loeren op de counter en was een kwartier voor de rust weer succesvol. Even later scoorde Arum zelfs de 0-3. Na rust probeerde DESZ met man en macht om een doorbraak te forceren. In de 55e minuut bracht Gerjan Kronenberg weer enige hoop in de harten van DESZ door op de rand van de zestien verwoestend uit te halen: 1-3. Hierna voerde DESZ de druk nog verder op, maar veel kansen kwamen hier niet uit voort. Arum hield de boel goed dicht en gaf DESZ zo een lesje in effectiviteit.

Minder deelnemers bij ZwarteWaterRace ZWARTSLUIS - De Kolksluis stond zaterdag weer in het teken van de jaarlijkse ZwarteWaterRace. Dit keer trok de race voor roeisloepen 34 deelnemende teams en dat was aanmerkelijk minder dan vorig jaar. Toch kijkt de organiserende vereniging Zwarte Water met tevredenheid terug op het evenement. De organisatie had een logische verklaring voor het lagere aantal deelnemers. Vorig jaar stond de jubilieumeditie van de ZwarteWaterRace op het programma. Bovendien waren toen alle roeiklassen sterk bezet in verband met het puntenklassement voor het NK. Dit keer telden alleen de wedstrijd van de damesteams mee voor het

Twee keer winst voor TTV Robaard HASSELT - TTV Robaard heeft een succesvolle week achter de rug. De tafeltennissers uit Hasselt boekten overwinningen op Spoolde 2 en Wijhe 6. Gordijnschuur GTC ging met 6-4 onderuit bij Swift.

DE SPORTKRANT VAN ZWARTEWATERLAND

verloor met 6-4. Dick Smit won overtuigend zijn twee partijen, maar liet zijn derde wedstrijd door de vingers glippen. Wouter Beuzenberg speelde met een nieuwe frame en kwam niet in zijn spel. Hij beleefde een vreemde avond. Zo verloor hij twee keer van de mindere spelers bij Swift. Tegen de kopman van de ploeg uit Deventer bleef hij wel op de been. Pieter Wezenberg won alleen zijn tweede partij.

Nederlands kampioenschap en waren de herenteams sterk in de minderheid. Toch was er zaterdag genoeg te beleven. Door het handicapsysteem was de boot die als eerste over de finish kwam pas op de vierde plaats in het eindklassement terug te vinden. De sloepen van de organiserende vereniging Zwarte Water, Salland en Twister, kwamen niet in de top tien voor. Daarnaast kwamen er veel regionale teams in actie, zoals de Zwartewatermeiden, Stad-Kampen en Hattem Roeit. Het team Te Maru liet zich kronen tot winnaar van het algemeen klassement met een roeivermogen van 84.89 watt per persoon. Bij de dames ging de winst naar Garuda uit Hindelopen. Hiermee liet het team zich voortijdig kronen tot Nederlands kampioen. Bij het bungeeroeien, verzorgd door de mannen van Stad Kampen, ging de winst naar het team Bertha uit Amsterdam met een afstand van 33,50 meter.

stadskoerier week 38  

stadskoerier week 38

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you