Page 1

Voorheen de Veluwe, De Drontenaar en de Brug op donderdag

REGIONAAL Noodreparaties A28 pagina

Bassie Lachspektakelshow

3

pagina

DONDERDAG • 22 JANUARI 2009 • JAARGANG 14

5

Oranjeconcert pagina

15cm

GE CENTGARAN IMET DEE ERS VER RD LIES

15cm De Boer legt lat hoger

21

pagina

23

Kijk op

pagina

GEGARANDEERD

9

HOEVEE GAAT VERLIEZEN

Behoud karakter pand beloond CENTIMETERS VERLIES

KAMPEN - De Steenbickerprijs 2008 is onlangs toegekend aan het particuliere pand IJsselkade 71 en bedrijfspand Oudestraat 17. Laatstgenoemde betreft een Rijksmonument in hartje Kampen dat onderdak biedt aan boekhandel De Rank. Beide panden werden gerestaureerd door Bouwbedrijf Felix. Eigenaar Marco Felix is er content mee. “Met de de Steenbickerprijs onderscheidt men panden die dusdanig zijn gerestaureerd dat ze nog

heel erg authentiek zijn. Het is een onderscheiding voor het pand en niet voor ons bedrijf, maar wij hebben de gebouwen wel onder han-

keuken van de week Nueva Cocina

den genomen.” Felix wist niet dat de panden voor de prijs in beeld waren en was blij verrast. Met name het in oude luister herstellen van de boekhandel in de Oudestraat was een erg specialistische klus. “Wij doen zowel nieuwbouwklussen als restauraties, maar restaureren is toch wel een specialiteit van ons. De oudste delen van dit pand stammen uit de middeleeuwen. Slopen was dus geen optie al durfde aanvankelijk niemand het aan dit pand te restaureren. Zo was de kap echt

geefkleuraanuwlerenbank.nl Ambachtsstraat 16 Kampen

Compleet met A-merk apparatuur

0900 - 3 453 453

2.695,compleet

D AC iver ti se es

herkleuren - repareren

7ZYg^_[hhigVVi)!@VbeZc IZa#%(-"((',%)&$%+"'%'%+.&' lll#`Zj`ZcYZh^\c`VbeZc#ca

helemaal verrot. Het was niet mogelijk om daar boven zonder gevaar rond te lopen.” Des te groter de voldoening als zo’n karwei met succes wordt geklaard. Goed restaureren begint volgens Felix met een goed plan. “Wat laten we zitten, wat vervangen we en wat slopen we? Dat zijn vragen die je je stelt. Je kunt bijvoorbeeld niet zomaar met een gewone zak cement aan het werk gaan om te metselen.

Voor een dergelijke klus heb je speciaal authentieke kalkmortel nodig en je kunt niet een muur kaarsrecht metselen, omdat de muren nu eenmaal scheef staan door verzakking door de jaren heen.”

Het pand aan de IJsselkade betreft geen Rijksmonument. Wel is het als jaren-30-woning een authentiek pand. Ook hier gold dat is gekeken naar behoud van het karakter.

Doe Goedkoopste schvaildn eFrslevoadlarensd TOT 60% Het GOEDKOPER Zelf OUTLET DE DIEZE 6A DRONTEN-WEST • 0321-337080 • WWW.DHZOUTLET.NL CV-ketels Sanitair (Design)radiatoren Kachels

Ambachtstraat, 36 Kampen www.jandiender.nl 038-3331767


Regionaal

Donderdag 22 januari 2009 • pagina 2

ZWEMLES! Vakantiepark De Heidehoek - Wezep Veluwe Strandbad - Elburg

H.J BOSCH OPTOMETRIST

Brillen - Contactlenzen - Hoortoestellen

HOORTOESTELLEN

- uitsluitend gerenommeerde merken - basistoestellen zonder eigen bijdrage incl. “in het oor” toestellen - de meest geavanceerde hoorsystemen voor zeer scherpe prijzen

- aanmeten, afleveren en controle van uw nieuwe hoortoestel gratis bij u thuis - gratis hoortest, ook aan huis. - dealer ALPINE gehoorbescherming

- StAr geregistreerd Audiciën SFEERVERWARMING WEZEP SFEERVERWARMING WEZEP

Oudestraat 153 Kampen, tel: 038-3314414 In onze showroom presenteren wij een zeer ruime keuze aan gas-, hout- en elektrische haarden en kachels.

In onze showroom presenteren wij een zeer ruime keuze aan gas-, hout- en elektrische haarden en kachels.

SFEERVERWARMING WEZEP SFEERVERWARMING WEZEP

Ook vindt u hier een mooie en Ook vindt u hier een mooie en In onze collectie natuuruiteenlopende collectie natuuruiteenlopende In onze showroom presenteren wijvoor iedere stenen schouwen die voor iedere stenenpresenteren schouwen die showroom wij een zeer zeerruime ruimekeuze keuze aan een aan klant op maat gemaakt worden. klant op maat gemaakt worden.

zwemschool Veluwe Noord

SFEERVERWARMING WEZEP

gas-,houthout-enenelektrische elektrische gas-, haarden enkachels. kachels. presenteren en Inhaarden onze showroom

NIEUW! NIEUW! NIEUW! NIEUW!

wij een zeer ruime keuze aan

Voor en de natuurstenen plaatsing vanIn haarden, kachels schouwen hebben we eigen Voor de plaatsing van haarden, kachels schouwen hebben en wenatuurstenen eigen onzehaarden gas-, houten kachels. Ook vindt mooie enen Ook vindtuuhier hiereen een mooie en elektrische vakbekwaam personeel, waardoor wij een zeer hoge kwaliteit kunnen garanderen. vakbekwaam personeel, waardoor wij een zeershowroom hoge kwaliteit kunnen garanderen. presenteren wij uiteenlopende collectie natuuruiteenlopende collectie natuurOok vindt u hier om een mooie en collectie Kortom: redenen genoeg om onzenatuurstenen showroom te schouwen komen bezoeken. Kortom: redenen onze showroom te komen bezoeken. stenen genoeg schouwen die iedere eenuiteenlopende zeer ruime keuze aan stenen schouwen dievoor voor iedere klant op gemaakt worden. Totinop ziens bij Drost Sfeerverwarming in Wezep gas-, houten elektrische Totklant ziens bij Drost Sfeerverwarming Wezep die voor iedere klant maat gemaakt worden. opmaat maat gemaakt worden.

haarden en kachels. Voor plaatsing van haarden, enschouwen natuurstenen hebben we eigen vakbekwaam personeel, Voor de de plaatsing van haarden, kachels enkachels natuurstenen hebben weschouwen eigen Voor de plaatsing van haarden, kachels en natuurstenen schouwen hebben eigenen Ook u hier eenwe mooie vakbekwaamwij personeel, waardoor wij kwaliteit een zeer hogekunnen kwaliteitvindt kunnen garanderen. waardoor een zeer hoge garanderen. Kortom: redenen genoeg om onze showroom te vakbekwaam personeel, eenshowroom zeer hogeteuiteenlopende kwaliteit kunnen garanderen. collectie natuurKortom: redenenwaardoor genoeg omwijonze komen bezoeken. Kortom: redenen genoeg omSfeerverwarming onze showroom komen bezoeken. komen bezoeken. Tot ziens bij Drost Sfeerverwarming in Wezep. Tot ziens bij Drost inte Wezep stenen schouwen die voor iedere Tot ziens bij Drost Sfeerverwarming in Wezep klant op maat gemaakt worden.

Wij zijn hoofddealer vanBocal, Kal-fire, Barbas, Bell-fires, Dru, van Bocal, Saey,Barbas, Jotul, Faber, Wij zijn hoofddealer van Kal-fire, Barbas, Bell-fires, Dru, Saey, Jotul, Faber, Wij zijn hoofddealer Kal-re, Morso, Dovre, Skan,Nedar, Hergom, Pierres Contura etc. Morso, etc. Morso, Dovre, Skan, Hergom, Pierres d’Henri, Altech Contura etc.d’Henri, etc.Dru,Altech Bell-res, Bocal,Nedar, Saey, Jotul, Faber,

Voor de plaatsing van haarden, kachels en natuurstenen schouwen hebben we eigen Dovre,kunnen Skan, Hergom, Pierres d’Henri, Altech vakbekwaam personeel, waardoor wij een zeer hoge kwaliteit garanderen. Wij zijn hoofddealer van Kal-fire, Barbas, Bell-fires, Dru, Bocal, Saey, Jotul, Faber, RONDWEG 86,etc. 8091 XK WEZEP RONDWEG 8091 XK te WEZEP Nedar, Kortom: redenen genoeg om86, onze showroom komenContura bezoeken.etc. Morso, Dovre, Skan, d’Henri, AltechDru, Nedar, Contura etc. etc. Faber, Wij zijn hoofddealer vanHergom, Kal-fire,Pierres Barbas, Bell-fires, Bocal, Saey, Jotul, Tot ziens bij Drost Sfeerverwarming in Wezep TEL. 038-3756604 - FAX 038-3756609 TEL. 038-3756604 - FAX 038-3756609 Morso, Dovre, Skan, Hergom, Pierres d’Henri, Altech Nedar, Contura etc. etc.

RONDWEG 86, 809186, XK WEZEP Openingstijden: RONDWEG TEL. 038-3756604 RONDWEG 86,- FAX 8091038-3756609 XK WEZEPMaandag

- Lessen in kleine groepjes

- Eigen lesplan

- Benaderen op niveau

- Geen prestatiedruk

- Erkend opleidingsinstituut

- Hoge kwaliteit

- Leerlingvolgsysteem

13.30-17.00 uur

8091 XK WEZEP Openingstijden: Openingstijden: Openingstijden: TEL.Openingstijden: 038-3756604 - FAX 038-3756609 Di. t/m vrij. 09.00-12.30 / 13.30-17.00 uur TEL. 038-3756604

- Kindgericht

Openingstijden: Openingstijden: Vr. avondSaey, 19.00 - 21.00 uur Wij zijn hoofddealer van Kal-fire, Barbas, Bell-fires, Dru, Maandag 13.30-17.00 Maandag 13.30-17.00 Maandag 13.30 - 17.00uur uur Maandag 13.30 -Bocal, 17.00uur uur Jotul, Faber, Morso, Dovre, Skan, Hergom, Pierres d’Henri, Altech Nedar, Contura etc. etc. FAX 038-3756609 Zaterdag uur Openingstijden: t/m vrij. 09.00-12.30 Maandag 13.30-17.00 Di. -t/m vrij. - 12.30 10.00 / 13.30-17.00 13.30- -16.00 17.00uur uur t/m vrij. vrij. 9.00 09.00-12.30 13.30-17.00 uur Di. t/m - 12.30 /uur 13.30 17.00 uur 9.00 Openingstijden: Maandag 13.30 - 17.00uur t/m vrij. vrij. avond 09.00-12.30 Di. t/m 9.00 - 12.30 / 13.30-17.00 13.30 - 17.00uur uur Vr. Zaterdag 10.00-14.00 Vr. 19.00 - 21.00uur uur Zaterdag 10.00-14.00 19.00 21.00uur uur WEZEP RONDWEG 86,-avond 8091 XK Maandag 13.30-17.00 Vr. avond Zaterdag 10.00-14.00 uur 19.00 - 21.00 uur uur Maandag 13.30 - 17.00 uur Zaterdag 10.00REGIO - 16.00 uur Zaterdag 10.00 - 16.00 BEGRIP uur AL MEER DAN 100 JAAR EEN IN DE TEL. Zaterdag 10.00 - 038-3756604 16.00 uur uur t/m vrij. vrij. 9.00 09.00-12.30 Di. t/m - 12.30 / 13.30-17.00 13.30 - 17.00 uur - FAX 038-3756609 Vr. avond Zaterdag 10.00-14.00 19.00 - 21.00uur uur AL MEER DAN 100 JAAR EEN BEGRIP IN DE REGIO AL MEER DAN 100 100 JAAR EEN BEGRIP IN DE REGIO AL MEER DAN JAAR EEN BEGRIP DE Zaterdag 10.00 -IN 16.00 uur REGIO

INFORMATIE EN INSCHRIJVINGEN

WWW.AKWAAK.NL

Openingstijden: Openingstijden:

AL MEER DAN 100 JAAR EEN BEGRIP IN DE REGIO

Woonkamer meubelen voor messcherpe prijzen Maandag Maandag t/m vrij. vrij. Di. t/m Vr. avond Zaterdag Zaterdag

13.30-17.00 13.30 - 17.00uur uur 09.00-12.30 9.00 - 12.30 / 13.30-17.00 13.30 - 17.00uur uur 10.00-14.00 19.00 - 21.00uur uur 10.00 - 16.00 uur

Breedte: 131.064

AL MEER DAN 100 JAAR EEN BEGRIP IN DE REGIO BIJ SEINEN ZIT U ALTIJD GOED!

5000 m2 woonplezier! verschillende Festen boxsprings en slaapkamers

Tientallen slaapkamers

Complete woonkamers van klassiek tot modern

Grote relaxfauteuils 100collectie tal relaxfauteuils

GRATIS RESERVEREN ZONDER VOORUIT TE BETALEN!

OPRUIMING VAN TOONZAALMODELLEN BANKSTEL 2½ + 2 Rundleer met binnenvering van € 1.998 nu

€ 1.699 bankstellen (klassiek & modern), relaxfauteuils, eethoeken, wandkasten, dressoirs, IJsselmuiden Tasveld 2, (industrieterrein Zendijk), tel: 038 - 331 62 56 aan de Zwolseweg, tussen de twee IJsselbruggen van Kampen maandagmorgen gesloten, vrijdag koopavond

Nieuwleusen Rollecale 27, (aan de weg Lichtmis Nieuwleusen), tel: 0529 - 48 27 43, ma. 13.30 - 18.00 uur, di. t/m vr. 9.00 - 18.00 uur, za. 9.00 - 17.00 uur, do + vr. koopavond

slaapkamers, eetkamerstoelen, etc.


Regionaal

Donderdag 22 januari 2009 • pagina 3

Noodreparaties A28 met ‘koud asfalt’

ZWOLLE - Met zogeheten koud asfalt worden de door vorst ontstane gaten in de Rijksweg A28 tussen Zwolle en Wezep gedicht. De snelheid is tijdelijk verlaagd naar 70 kilometer per uur. Dit om de kans op eventuele schade door opspattende steentjes tot een minimum te beperken, aldus Rijkswaterstaat.

Volgens een woordvoerder van district oost is de veiligheid niet in het geding, maar is het wel goed oppassen om schade te voorkomen. “Met een snelheid van zeventig is de

kans op schade miniem. Toch moet je altijd goed uitkijken. Wij blijven kijken of de schade niet groter wordt. Met name vrachtwagens kunnen van een klein gat een groot

gat maken.� Na de winterperiode moet de weg echt worden aangepakt, aldus de zegsman. Tot die tijd voldoen de noodmaatregelen echter prima. Ook kunnen de gaten vrij snel worden gevuld, maar de aannemer heeft het druk met soortgelijke klussen elders. Om die reden kan Rijkswaterstaat niet precies zeggen wanneer de klus is geklaard.

Politie zoekt vermiste Kampenaar KAMPEN - De politie is sinds 13 januari op zoek naar de vermiste 62jarige Edmund Kock uit Kampen. Op maandagavond 12 januari is hij voor het laatst gezien in zijn woning aan de Anjerstraat. De man verkeert in een slechte lichamelijke conditie en gebruikt medicijnen. Signalement Hij is 1.70 meter lang, heeft een stevig postuur, kalend, dun blond/ grijzend/ wit

haar en blauwgrijze ogen. Hij draagt waarschijnlijk een blauwe broek en een blauwe trui met horizontale grijs/

De prijzen ontdooien CJK(SPFOSJKL)BUUFN

NU 50% KORTING PQBMMFBSUJLFMFOWBOEF TGFFSFOJOUFSJFVSBGEFMJOH FOPQBMMFCVJUFOQPUUFSJF NVWSPPETUFFO GroenRijk Hattemt;VJEFS[FFTUSBBUXFHB tXXXHSPFOSJKLOM

witte strepen op de mouwen. De politie vraagt mensen die weten waar hij is contact op te nemen via 0900-8844.

VOETPROBLEMEN? Podologie Praktijk

Metselaar

Brug TV gaat regionaal

Voor individuele voetcorrectie met podologische inlegzooltjes van superlicht materiaal.

KAMPEN/ZWOLLE- Brug TV wordt op 6 maart officieel

Erkend register podoloog

de commerciĂŤle zender voor Kampen, Genemuiden, Hasselt en Zwolle. Een dagelijks journaal (in de avonduren) met het laatste regionieuws en het weerbericht van Gert Voerman moeten de basis van de zender vormen. De programmering bestaat verder uit de belichting van lokale onderwerpen, doelgroepTV en DagTV met tekstberichten zoals dat nu overdag al is te zien. Direct gevolg van de voorbereidingen op de uitbreiding is dat de huidige journaalfrequentie van ĂŠĂŠn per week, wordt opgeschroefd naar drie tot zes journaals per week. De onderwerpen die worden belicht beperken zich niet tot Kampen en Zwartewaterland, maar uiteraard komt ook Zwolle uitgebreid aan bod. Met een bereik van 200.000 potentiĂŤle kijkers kan het TV station een enorme respons opleveren. Bovendien zijn er vele crossmediale mogelijkheden zoals combinaties met bijvoorbeeld de verschillende nieuwssites, mobiel en de huis-aan-huiskranten in Kampen, Zwolle en Zwartewaterland. Juist met

de doelgroep tvprogramma’s kan een goede combinatie worden gemaakt met de verschillende nieuwssites en wordt de kijker/lezer op maat bediend. De uitbreiding tot commerciĂŤle omroep is tevens het moment om meer nadruk te leggen op Brugmedia als aanbieder van diverse mediakanalen. De Brug op donderdag heet nu Brugmedia regionaal en richt zich wat inhoud betreft zoals de naam al aangeeft meer op het regionale nieuws. De dinsdag-Brug heeft eveneens een nieuw uiterlijk dat het crossmediale karakter meer benadrukt. De dinsdagBrug blijft wat inhoud betreft onveranderd en hoofdzakelijk op Kampen gericht. “In deze tijd waarin het medialandschap in een ijl tempo verandert is het

(L.O.O.P.)

Vergoeding via zorgverzekeraar. Lelystraat 40 Kampen (t.o. C1000 W.C. West) Tel. 038-3327666

Sensationele opening spannen. Stedelijk Museum

goed om je bedrijf een spiegel voor te houden en je af te vragen wat je bent. Ons bedrijf is niets meer dan de (gratis) brenger van lokaal nieuws en advertentieboodschappen voor een zo breed mogelijk publiek. Tegenwoordig staan ons daarbij verschillende mediakanalen ter beschikking, die we allemaal kunnen gebruiken, want de lezer bepaalt tenslotte. Je hebt echte krantenlezers, maar ook mensen, jongeren bijvoorbeeld, die nog nauwelijks kranten lezen. Die kunnen we nu

Subsidie Tafeltje Dekje wordt gestopt

KAMPEN - De subsidiering van de maaltijdvoorziening die bij velen bekend staat onder de naam Tafeltje Dekje wordt langzaam afgebouwd. De gemeente halveert per 1 juli 2009 de subsidiering voor de maaltijden voor alleenwonende senioren en het jaar daarop wordt de subsidie volledig beĂŤindigd. De kosten worden te hoog en de service is door het grote aanbod koelversmaaltijden volgens de gemeente niet meer noodzakelijk.

Bij de invoering van Tafeltje Dekje waren de huidige diepvries- en koelversmaaltijden geen algemeen verkrijgbare producten. Hierdoor was iedereen die niet zelfstandig een maaltijd kon bereiden aangewezen op hulp. Op werkdagen werd om deze mensen te helpen een warme maaltijd rondgebracht en in het weekend kon

een maaltijd gehaald worden bij het verzorgingstehuis. Door verscherpte regelgeving mochten de maaltijden sinds februari 2008 niet meer warm bezorgd worden. Daarom is IJsselheem overgegaan op het twee keer per week bezorgen van een aantal koelversmaaltijden. Deze maaltijden zijn echter tegenwoordig zo mak-

kelijk verkrijgbaar dat de gemeente subsidiering niet meer nodig acht. De gemeente ziet maar een argument om niet te stoppen met bezorging en dat is het sociale aspect. Het contact van de senior met de vrijwilliger. Daarnaast heeft het wekelijks contact in bepaalde gevallen een signaleringsfunctie. Hier moet volgens de gemeente nog specifieke aandacht voor komen. IJsselheem zelf kan nog gewoon doorgaan met het verstrekken van de maaltijden, maar de kosten voor de gebruiker worden waarschijnlijk hoger. In Kampen en IJsselmuiden maken respectievelijk 120 en 55 personen gebruik van de voorziening.

toch bereiken met onze nieuwssite die zelfs op de mobiel beschikbaar is. Bovendien onderscheiden we ons hiermee met hele grote stappen van de concurrentie en dat is altijd prettig�, aldus algemeen directeur Henri Bouwmeester. De krantentitels blijven het belangrijkst, maar de nieuwe media zijn duidelijk in opmars. De nieuwssite van Brugmedia trekt wekelijks meer dan 15.000 bezoekers. Met de TV is het momenteel proefdraaien in Kampen en Zwartewaterland. Toch wordt er al heel intensief naar gekeken. Alleen al via het internet, middels uitzendinggemist, keken in de afgelopen twee maanden in totaal maar liefst 53.153 mensen naar de Brug-journaals. De nieuwssite scoorde met ruim drie miljoen hits enorm. Met Zwolle erbij en de definitieve programmering lijken de verwachtingen terecht hoog ge-

KAMPEN - De opening van het nieuwe Stedelijk Museum zal in het land niet onopgemerkt blijven. Dat is de stellige overtuiging van betrokken wethouder Bert Boerman. De organisatie zoekt al enige tijd naar een tot de verbeelding sprekende prominent die de opening de nodige luister kan geven, maar tot op heden is nog niemand vastgelegd. Op donderdag 19 februari opent het nieuwe museum haar deuren. Dan is het aan de raadsleden de eer om als eerst rondgeleid te worden door het nieuwe pronkstukje voor toeristisch en geschiedenisminnend Kampen. “Daarna krijgt de burgerij de gelegenheid het museum te verkennenâ€?, aldus Boerman. “We denken eraan om hierbij de raadsleden als gastheer op te laten tredenâ€?. De toegang voor de burgers van Kampen is deze eerste weken gratis. Wanneer de officiĂŤle opening plaatsvindt, is nog niet bekend.

Snel naar de geluksmakelaar voor

FEBRUARI STAATSLOTEN Jackpot: 6.6 miljoen

Kosterman Hogenkampsweg 41 Zwolle (Noord)

extra actie: bij ieder heel lot/vijf vijfjes kans op 100 loten per maand een jaar lang! Tevens bij ons: Lucky Day!


Regionaal

Donderdag 22 januari 2009 • pagina 4

Bent u op zoek naar een nieuwe vloer of badkamer

Stap dan eens binnen bij FleviStone en laat u informeren in onze ruim opgezette showroom! • Natuursteenvloeren

• Serviceverlening

• Tegels

• Totaalconcept

• Vloerverwarming

OPENINGSTIJDEN:

Maandag t/m woensdag, vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur Donderdag van 9.00 - 21.00 uur (koopavond) Zaterdag van 10.00 - 17.00 uur

(alles in eigen beheer)

• Sanitair

• Zeer breed assortiment

• Advies op maat

• Uitstekende prijs/kwaliteit

Surprise!!!

Dit zijn pas Flevistone is gevestigdkortinge aan de Nikkelstraat 3 in Lelystad, tel. 0320-236566. in de hele maand november

zondag gesloten

50% KORTING op de gehele najaarscollectie!!

NIEUWE LEIDER in Amerika; hoe goed is deze? Kan hij orde brengen en rust voor de mensen?

JEZUS CHRISTUS

zegt nog altijd: Volg Míj! Hij zegt óók: IK zal u rust geven; dit is voor iedereen die tot Hem gaat. Is de schepper óók uw Redder? Dan wil Hij ook uw Leidsman zijn; en dat geeft dan weer rust en zekerheid! Goed is God, hé? RUST! Ja, God is goed! Wij komen samen in Gebouw ‘Ons Huis’ Thorbeckegracht 11 Zwolle op woensdag 19.30 en zondag 10.00 uur. Of bel ons 038-4211960

4OM4AILOR %SPRIT -IM PI -EXX

kinder kleding en accessoires vanaf maat 92 t/m 176

Vischpoortstraat 17 8081 EP - Elburg 0525-680090

SPOTGOEDKOPE HOUTKACHELS

Floris

door eigen import

Mario

Leon €

Revi

UIT VOORRAAD LEVERBAAR!

Jelmer

389,-

849,-

269,-

349,-

269,-

Ambachtsstraat 36 Prachtige houtkachels voor super scherpe Kampen prijzen! Kom snel langs en u zit Tel.: 038-333 17 67 er straks warmpjes bij! Fax: 038-333 17 68 info@jandiender.nl Kijk voor meer informatie op onze site! www.jandiender.nl

OP=OP

installatiebedrijf

Sven


REGIONAAL

DONDERDAG 22 JANUARI 2009 • PAGINA 5

Een première zonder ‘happy end’

(door Nick de Vries)

KAMPEN-“Ik houd niet van happy endings”, lacht de 18-jarige Christiaan Kanis. “Ze leefden nog lang en ongelukkig spreekt mij meer aan dan ze leefden nog lang en gelukkig”. De Kamper amateurfilmmaker met een voorliefde voor de donkere humor van de Amerikaanse regisseur Tim Burton heeft samen met Wijnand de Vries (17) de korte film ‘Vals’ gemaakt. Hiermee probeert het tweetal een plaatsje te bemachtigen op het Zwolse Beeldbuis Filmfestival. De film gaat vrijdag in première. De site van de film verraadt al dat de kijker niet getrakteerd wordt op een vrolijk schouwspel. Een geblinddoekte vrouw zit met haar handen op de rug in het donker. Op een andere voorproefje lijkt zij wanhopig om hulp te schreeuwen. “De film heet Vals omdat de hoofdpersonen in het verhaal niet vriendelijk doen tegen elkaar”, licht Kanis alvast een tipje van de sluier op. “De titel heeft echter nog een tweede laag. Wij als filmmakers houden de kijker namelijk ook voor de gek. Alles in de film is anders dan het lijkt.” Kanis houdt ervan om de kijkers in verwarring te brengen. Hij wil mysterie creëren, het publiek in onwetendheid houden en vooral iets teweeg brengen. Vandaar zijn weerzin tegen de ‘happy endings’. “De film met het mooiste einde vind ik de Burton film ‘Sweeney Todd’. Die heeft echt het rottigste einde dat ik ooit gezien heb. Heel duister. Ik zat bijna met tranen in m’n ogen naar de aftiteling te kijken en had echt zoiets van: wat is dit?”

Deze voorliefde voor het duistere komt terug in de film van het Kamper tweetal. Zonder al teveel

te verklappen wil Kanis een klein voorproefje geven van het donkere scenario dat de kijker te wachten staat. “De film gaat over een meisje dat vreemdgaat. De slachtoffers besluiten haar te ontvoeren en naar een ijskoude loods te brengen. Hier blijken ook haar meest dierbare vrienden vastgebonden te zitten. Ze wordt aan een leugendetector vastgezet om een aantal vragen te beantwoorden. Elke leugen kost haar liefde.” Kanis heeft de film gemaakt voor slechts 200 euro. Hij werd hierbij geholpen door N.D.L Production die kosteloos de belichting verzorgde. Wie benieuwd is naar het ongetwijfeld niet zo ‘happy’ einde van de film is welkom tijdens de première op vrijdag 23 januari om 20.15 uur op het Ichthus College aan de Jan Ligthartstraat. Kaarten in de voorverkoop zijn verkrijgbaar via www.filmvals.nl

Wijzigingen bestuur museum ELBURG - Het bestuur van Museum Elburg heeft haar voorzitter, de heer Bertus van der Heiden, aangesteld als interim directeur, nadat directeur dr. Ruud Borman enige tijd geleden te kennen gaf zijn functie per 31 december 2008 neer te leggen. Het bestuur dankt de heer Borman voor zijn inzet in het eerste jaar na de verzelfstandiging van het museum per 1 januari 2008. In het afgelopen jaar zijn er succesvolle tentoonstellingen en activiteiten georganiseerd, zoals ‘Uw Volk, Mijn Volk’ van Yanneke Wijngaarden, ‘Stormen en scheepsrampen op de Zuiderzee’ en het Literair Zuiderzeefestival. Een van de eerste taken van de nieuwe interim directeur is de verwachte verhuizing van het VVV kantoor van Elburg naar het museum in goede banen te leiden. Voor beide partijen betekent deze samenwerking een kostenbesparing en bovendien maken bezoekers aan de VVV direct kennis met het fraaie museum van de vestingstad. Nu de voorzitter van het bestuur de functie van directeur vervult, heeft

het bestuur mevrouw drs. Elsabe Kalsbeek barones Schimmelpenninck van der Oije gevraagd de nieuwe voorzitter van het bestuur te worden. Mevrouw Kalsbeek was al enige tijd bestuurslid. Zij heeft een ruime bestuurlijke ervaring en was ondermeer voorzitter van de Adviescommissie voor de Musea in Gelderland. Mevrouw Kalsbeek is van 2003 tot 2007 lid geweest van de Eerste Kamer. Tegelijkertijd is de heer Bob Middelburg aangesteld als algemeen adjunct van het bestuur van Museum Elburg. Met deze wijzigingen denkt het bestuur een goede aanzet te geven voor de ontwikkeling van een meerjarenplan voor het zelfstandige museum. Ook zal op korte termijn worden gestart met de vacatureprocedure voor een nieuwe directeur.

De Bassie Lachspektakelshow SWIFTERBANT - Bassie, de bekendste clown van Nederland, komt heel

binnenkort met zijn Lachspektakelshow naar Swifterbant. Op zondag 1 februari is hij om 14.00 uur in Trefpunt De Kombuist. Deze gezellige theatershow voor de hele familie is een heerlijke middag vertier voor jong en oud. Natuurlijk komt Bassie niet alleen. Ook Evert van den Bos (die ook te zien is in de TVserie ‘Bassie en de reis van Zwarte Piet’ en de nieuwe spannende avonturen-

serie ‘Bassie en de Speurtocht naar Charly’ ) heeft in deze familieshow de taak om Bassie in het gareel te houden als hij het weer eens te bont maakt. De Lachspektakelshow, doorspekt met veel leuke liedjes, doldwaze sketches en heel veel Bassie, staat garant voor twee uur lachen, schateren en dikke pret. Voorverkoop bij: servicebalie Albert Heijn, De Poort 10-12, Swifterbant en bij beschikbaarheid op de dag zelf aan de zaal.

Schrijf u nu in voor de kookcursus Italiaans. We bereiden gezamenlijk een 4-gangen diner uit de Toscane. Wanneer? dinsdag 17 maart en woensdag 18 maart 2009. Kosten? € 47,50 p.p. Hoe ziet een kookcursus eruit? Wij ontvangen u samen met maximaal 11 medecursisten om 17.30 uur in onze brasserie. Na de kennismaking volgt een uitleg over het menu. Vervolgens gaat u gezamenlijk naar de kookstudio om de gerechten, onder begeleiding, zelf te bereiden en wordt vervolgens de maaltijd gezamenlijk genuttigd in het bijbehorende restaurant. Reserveren? Bel 038 - 477 33 00 (De cursus Indonesisch is reeds VOL!)

Culinair centrum De Herderin Hoogstraat 1 8061 HA Hasselt (OV) Tel. 038 - 477 33 00 info@herderin.nl www.12cook.nl

Alpha-cursus KAMPEN/IJSSELMUIDEN - Veel mensen lopen rond met vragen. Wat is nog de zin van het leven? Waarom is er zoveel lijden? Bestaat er een God? Wie is toch die Jezus waar christenen zo enthousiast over zijn? Wanneer u zich herkent in één van deze vragen zou de Alpha-cursus iets voor u kunnen betekenen. De Alpha-cursus in Kampen en IJsselmuiden is een interkerkelijk initiatief en is een korte kennismaking met het christelijke geloof. In 11 weken (één avond in de week) en een kort weekend (vrijdagavond en zaterdag) worden een aantal basisprincipes uitgelegd. De avond begint in een ontspannen sfeer met een gezamenlijke maaltijd. Daarna volgt de inleiding op het onderwerp van die week. In kleine groepen is er gelegenheid om door te praten en om vragen te stellen. Het is belangrijk te weten dat je alle cursusavonden bij dezelfde groep blijft ingedeeld. Zo kan er vertrouwen, begrip en respect voor elkaar ontstaan. De cursus wordt

gratis aangeboden. Wel wordt er een kleine bijdrage gevraagd voor de maaltijden en voor het weekend (niet verplicht). Kampen Startavond op maandag 26 januari in ‘de Regenboog’, Broederweg 32, Kampen. Contactpersoon: Rik Feijth, tel. (038) 332 18 68 of rikfeijth@ hotmail.com. IJsselmuiden De startavond heeft woensdag 21 januari plaatsgevonden in basisschool “de Ichthus”, Groenendael 226 en vindt daarna elke week plaats. Contactpersoon Tineke Sleurink: 038-332 11 96 of gertentineke@ yahoo.de.

Dialectenavond in Oostendorp OOSTENDORP - In Oostendorp vindt op woensdag 28 januari, inmiddels voor alweer de achtste maal, een dialectavond plaats in Oostendorp, georganiseerd door oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop. Tijdens de dialectavond wordt op speciale wijze aandacht besteed aan onze streektaal. De dialectavond vindt plaats in het Buurtgebouw (Zuiderzeestraatweg, Oostendorp) en begint om 20.00 uur. De toegang is gratis. De vorige zeven edities van de dialectavond zorgden voor een overvolle zaal en enthousiaste reacties van het publiek. Voor Arent thoe Boecop is dit een goede reden om dit evenement ook dit jaar weer te organiseren. Mensen uit de diverse woonkernen

van de gemeente Elburg dragen gedichten en verhalen voor in hun eigen dialect. Daarnaast worden er Oudhollandse liedjes gezongen onder orgelbegeleiding van Willem Bossenbroek. Net als voorgaande jaren maakt een quiz over bijzondere woorden uit de streektaal onderdeel uit van het programma. De toegang voor de dialectavond is gratis. Consumpties zijn voor eigen rekening. Ter bestrijding van de onkosten wordt na afloop een collecte gehouden.

Hi-tech cosmedische behandeling tegen huidveroudering

Mesotherapie biedt u meer Een traditionele gezichtsbehandeling is niet voldoende om huidveroudering aan te pakken. Met mesotherapie bieden we u een effectieve behandeling om uw gezicht, hals en decolleté in optimale conditie te brengen en te houden. Mesotherapie is een preventieve anti-aging behandeling. Het pakt kleine

rimpels en fijne lijntjes aan met behoud van het ‘eigen’ gezicht. Uw huid wordt steviger, gladder, strakker en voller. De behandeling bestaat uit micro-injecties met lichaamseigen hyaluronzuur en een vitaminecocktail. Door middel van kleine oppervlakkige prikjes in de huid worden de natuurlijke werkstoffen in de lederhuid gebracht.

Wij willen u het beste bieden van wat er mogelijk is, zo blijven we ons onderscheiden met een resultaatgerichte aanpak van uiteenlopende huidproblemen. Met de mesotherapie bieden we u een effectieve cosmedische behandeling tegen huidveroudering. Neem voor meer informatie contact met ons op.

www.mirjamstoof.nl Het Spaarne 45 Dronten | (0321) 316 524 | instituut@mirjamstoof.nl


Donderdag 22 januari 2009 • pagina 6

Actie geldig tot dinsdag 27 januari. Rente geldt voor alle hypotheken

3,2%!

Regionaal


Regionaal

Donderdag 22 januari 2009 • pagina7

,035*/(

BIJ KUCHENMEISTER GAAT DE BEZEM ERDOOR! OVENBESTE AANBIEDINGEN

PQEFHFIFMF70033""%

(03%*+/&/ 7*53"(&4 */#&58&&/4FO70*-&TUPGGFO 0PLEFWPPSSBBEUBQJKUJTCJK POT[FFSTDIFSQHFQSJKTE

SUPERSCHERP GEPRIJSDE SHOWROOMKEUKENS

.FNPSZ "UBH (BTLPPLQMBBU è 

€ 

è 

Â… 0OCFQFSLUFLFV[FJOLXBMJUFJU LMFVS EFTTJOTFOQSJKT Â… 7FFMNPEFSOFTUPGGFO Â… *FEFSFXFLFOOJFVXFWPPSSBBE Â… (3"5*4QBSLFSFOWPPSEFEFVS

€ 

Dali 1FMHSJN 0WFO è 

€ 

è 

€ 

5SFT FJMBOE "UBH € è € .TZTUFN -PHP FJMBOE

0WFO è 

0WFO

BDIUFSXBOE

BG[VJHLBQ è 

€ 

è 

€ 

meer dan 500 inbouwapparaten uit voorraad leverbaar!

%F7FMEFJOUFSJFVS 

/JFVXJOPOTBTTPSUJNFOU 7MPFS8BOEUFHFMTFO17$WMPFSFO JKWFSLPQFOBMMFCFLFOEF 8 NFSLFO#PTDI 4JFNFOT  .JFMF "UBH 4PMJUBJS .TZTUFN 'BMDPOGPSOVJ[FO  &UOB 1FMHSJN /FGG *HOJT 8IJSMQPPM #SBOE FUDFUD

)BOEFMTTUSBBUÂ…,BNQFOÂ…UFM

 

/VPPLMFVLFEFDPSBUJFWF HFTDIFOLBSUJLFMFO

 MFJMBOEt*+TTFMNVJEFOtUFM , *OHBOHBBOMJOLFS[JKEFQBOEWBO#SPFLIVJ[FOLFVLFOT

Extra geopend op 29 december vanaf 13.00 uur

,".&3)00(45&,8"-*5&*5


Donderdag 22 januari 2009 • pagina 8

Regionaal


REGIONAAL

DONDERDAG 22 JANUARI 2009 • PAGINA 9

Originele bodywrap bij schoonheidsinstituut Cyelle De Universal Contour Wrap is een must voor mensen die zo snel mogelijk resultaat willen, vermindering van cellulitis en een zichtbaar gladdere en strakkere huid. Het is een supergezonde, betaalbare behandeling, waarbij klanten ook nog eens een diepe ontgifting van hun lichaam ondergaan. Door het ontgiften gaat de huid sterk verstevigen, waardoor men zelfs na ĂŠĂŠn sessie minstens 15 cm in lichaamsomtrek verliest. Zo niet, dan is de behandeling kosteloos. De versteviging en het centimeterverlies zijn zelfs van blijvende aard. Met de UCW kunnen ook specifieke probleemgebieden, zoals dijen of billen worden aangepakt. Tijdens de behandeling wordt de cliĂŤnt in 25 elastische windsels gewikkeld, die vooraf gedrenkt zijn in een warme mineraalrijke kleioplossing. Hierdoor worden zones waarin vet is opgeslagen compacter gemaakt en wordt de huid aangespannen, zodat deze strakker wordt en men een meetbaar aantal centimeters verliest.

behandeling niet te douchen, want de klei zorgt ervoor dat de huid aangenaam strak, zacht en schoon aanvoelt. Universal Contour Wrap kan iedereen helpen, van de mensen die een vliegende start willen maken met een vermageringskuur tot degenen die hun pijlen richten op hardnekkige zones. Schoonheidsinstituut Cyelle Zuiderzeestraatweg 537 Wezep (038) 376 41 32 www.cyelle.nl.

Engelenavond Waar de eerste deur van benoemen eindigt, gaat op maandagavond 26 januari de verandering verder. Tijdens de Engelenavond van Studio Klankdruppels, leer je je twijfels los te laten om jezelf over te geven aan de wonderbaarlijke energie van de engelen. Zoals kinderen gefascineerd kunnen raken van de kleinste verandering in hun belevingswereld, zo leer je tijdens deze openbare avond de innerlijke controle los te laten en te luisteren naar de volheid van je hart en de engelen. De Engelenavond is op maandag 26 januari om 20.00 uur. Locatie: Wijkgebouw Flevocel, Lamoraal van Egmondstraat 2, 8265 ZM Kampen Informatie: Theresia Rook-Swillens, tel. (038) 333 28 46 Entree: 8.50 euro

ENIGE EN ALGEMENE KENNISGEVING “De Heer is mijn herder� Na een periode van afnemende gezondheid is vredig ingeslapen mijn lieve man, onze zorgzame vader, opa en overgrootvader

HENDRIK GERRIT BOUHUIJS Henk * 2 mei 1924

†16 januari 2009 S. Bouhuijs-Edink Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Wij zijn de medewerkers van “Myosotis� afdeling Plantage 4, zeer dankbaar voor de liefdevolle verzorging. Noordweg 1-28 8262 BM Kampen De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Salsa in De Vier Jaargetijden In De Vier Jaargetijden in Kampen is het zaterdag 24 januari vanaf 22.30 uur tijd voor salsa & dance classics met dj Michel Schoumans.

Het opbrengen duurt minder dan 45 minuten, waarna de cliĂŤnt een uur lang kan relaxen terwijl de behandeling zijn werk doet. CliĂŤnten kunnen tijdens dit uur natuurlijk ook een andere behandeling kiezen zoals bijvoorbeeld een manicure of een wimperkleuring. Men hoeft zich na de

Leeftijd: vanaf 21 jaar. Toegang: gratis Er is een bewaakte garderobe.

Klaverjassen bij ASCW IJSSELMUIDEN – Bij de ASCW aan de Slenkstraat kan op vrijdag 23 januari weer geklaverjasd worden vanaf 19.45 uur.

7PPSIFUBDUVFMFOJFVXTLJKLUVPQ

De Vier Jaargetijden IJssselkade 59, Kampen Tel. (038) 333 34 63

CSVHNFEJBOM

OPRUIMINGSTOPPER! COMPLETE BOXSPRING SANDVIG (180-200)

cm 5 1 15cm GEGARANDEERD

HOEVEEL GAAT U VERLIEZEN? HOEVEEL GAAT U VERLIEZEN? UNIVERSAL CONTOUR WRAP,

CENTIMETERS VERLIES

GEGARANDEERD CENTIMETERS VERLIES AANBIEDING:

 80.-

DE ORIGINELE INPAKMETHODE MET WINDSELS EN ZEEKLEI

per behandeling Kuur van 3x voor slechts

 210.-

Wij garanderen u dat u tenminste 15 cm verliest tijdens uw eerste behandeling, wanneer dit niet het geval is, hoeft u niets te betalen!

;VJEFS[FFTUSBBUXFHÂ…8F[FQÂ…5FMFGPPOÂ…XXXDZFMMFOM

incl. matrassen, achterwand en topmatras. (excl. hockers) Vaste uitvoering van â‚Ź 2.140,- voor â‚Ź 1.495,(Elektr. verstelbaar van â‚Ź 3.995,- voor â‚Ź 2.950,-)

EF/PPSE (.%SPOUFOt5FM


Regionaal

Donderdag 22 januari 2009 • pagina 10

O P=O P W E G=W E G Buitenkansjes j voor wie topkwaliteit wil voor minder geld. Hifi-, audio-, visual-, computer en telecom demo apparatuur, demonstratie-, lichtbeschadigde- en plankmodellen met kortingen die oplopen tot 60%. K ms is er maar één exemplaar. Kijk en wees er snel bij, op is op en soms PANASONIC TH-42PX8 KEUZE UIT RUIM 250 LCD/ PLASMA AANBIEDINGEN

107cm Full-HD 100Hz

HD-Ready 106 cm plasma tv met 1080p HD beeldverwerking en 100 Hz Double Scan. Met V-Real3 beeldverwerking, teletekst met 500 pagina's geheugen en 2x HDMI. www.raf.nl/36383

Van 1299

Blu-ray Disc speler met een onovertroffen High Definition weergavekwaliteit. Met BD-Live, een directe internetverbinding, video upscaling naar 1080p en SD-sleuf. HDMI 1.3 uitgang. www.raf.nl/38556

Ultradunne en ultralichte zakelijke notebook met Infineon Trusted Platform Module. Intel Core2Duo processor P8400 (2.26 GHz), 4 GB geheugen en 250 GB harddisk. DVD-brander. www.raf.nl/39259

LAPTOP BUSINESS 2 jaar € 200,- korting bij aanschaf laptop LAPTOP EXECUTIVE 2 jaar € 400,- korting bij aanschaf laptop

VVan 179

159 Van 1299

Van 549

Externe USB mini harddisk met 320 GB opslagcapaciteit en een databuffer van 8 MB. USB bus powered, dus overal te gebruiken. Compact ontwerp zonder ventilator. www.raf.nl/38584

479

5 JAAR GARANTIE KEUZE UIT RUIM 80 PRINTERS EN ALL-IN-ONE AANBIEDINGEN

79

O P=O P W E G=W E G

99

Draadloze inkjet kleuren-All-in-One voor printen, scannen, kopiëren en faxen. Fotoafdrukken rechtstreeks vanaf geheugenkaart, USB-stick of PictBridge camera. Automatisch dubbelzijdig printen. www.raf.nl/2302

Van 115

Van 1199 APPLE MACBOOK 13.3" 2.4i

Met 13.3" LCD-scherm, 2.4 GHz Intel Core2Duo processor, 2048 MB geheugen, een 160 GB harddisk en een SuperDrive DVD-brander. Incl. Mac OS X v10.5 Leopard. www.raf.nl/32882

KEUZE UIT MEER LUIDSPREKER AANBIEDINGEN

KEUZE UIT MEER DAN 100 HIFI-SETS EN COMBINATIES

999 DENON AVR-2808 High Definition AV Surround receiver met HDMI 1.3, vermogen 7x110 Watt en DENON DVD-1940 universele DVD-Audio/SACD/DVD/CD-speler met upscaling. www.raf.nl/650040

Van 129

89 MORDAUNT SHORT AVANT 902i

Compacte tweeweg basreflex luidspreker, geschikt voor versterkers van 15-100 Watt continu. Volledig magnetisch afgeschermd. Vijf jaar garantie. In zwarte uitvoering, prijs per stuk. www.raf.nl/5608

RAF: EVEN GOEDKOOP, WEL EVEN BETER! KvK 24254234

Alleen bij RAF: de grootste keuze uit de beste merken, eigen technische dienst en bezorgservice, professionele voorlichting en aan-huis installeren. RAFGEPRIJSD de prijzen bij Raf zijn gelijk aan die van onze concurrenten. En soms zelfs lager. Vergelijkt u maar. Dat doen wij ook!

HIFI | VISUAL | PERSONAL AUDIO | COMPUTER | TELECOM | DIGITAAL FOTO

899

KEUZE UIT MEER DAN 100 HIFI-SETS EN COMBINATIES

Setprijs van 1698

DENON HOME CINEMA TOP SURROUND SET

Externe harddisk met 1 TB opslag en uitgerust met Ethernet aansluiting, ideaal voor back-ups en het gecentraliseerd bewaren van foto's, muziek en video's. Werkt zonder ventilator. www.raf.nl/37382

Van 199

LEXMARK X6575 PRO

DE GROOTSE SE GRAND GRANDIOZE DIOZE R DIOZE RA RAF A UITVERKOOP! PROFITEER VAN DE MEESTE EN BESTE STE KEUS! DAN 250

O P=O P W E G=W E G

LACIE NETWORK SPACE 1TB

1099

TOSHIBA SATELLITE L300-19F 15.4"

TOSHIBA PX1276-1G06

299

KEUZE UIT MEER DAN 70 HARDDISK AANBIEDINGEN

SONY VGN-SR29XN/S 13.3"

Razendsnel draadloos internet en e-mail met een T-Mobile UMTS/HSDPA abonnement.

Entertainment notebook met Intel Pentium Dual-Core processor T3200 (2.0 GHz), 3 GB geheugen en een 160 GB harddisk. TruBrite 15.4" WXGA TFT High Brightness scherm. www.raf.nl/1627

Van 349

PANASONIC DMP-BD35

SLA UW SLAG!

Full-HD AUREA Flat TV voor een betoverende kijkbeleving. Met 107 cm LCD-scherm, Perfect Pixel HD Engine en 100 Hz Clear LCD. Teletekst met 1200 pagina's, 3x HDMI. www.raf.nl/27962

KEUZE UIT MEER DAN 120 NOTEBOOK AANBIEDINGEN

O P=O P W E G=W E G BLLUUU-RAY

2499 T-MOBILE DRAADLOOS INTERNET

100Hz

699

Van 3999

PHILIPS 42PFL9900D

106cm Plasma

Van 699

FATMAN iTUBE CARBON

De populaire Fatman iTube is er nu ook in zwarte uitvoering: de Carbon. iPod Dock en buizenversterker zijn nu geïntegreerd in één compact, hoogglans chassis. Incl. luidsprekers. www.raf.nl/38101

Voor alle info: www.raf.nl

Info / bestellijn voor verzending door heel Nederland:

020 54 11 345

De aanbiedingen in deze advertentie zijn geldig t/m woensdag 28 januari 2009, zolang de voorraad strekt. Afbeeldingen kunnen mogelijk iets afwijken, fouten en prijswijzigingen voorbehouden.

RAF Amsterdam RAF Hilversum RAF Kampen RAF Utrecht

020 54 11 300 035 62 50 400 038 33 11 844 030 23 60 200

Rijnstraat Langestraat Oudestraat Vredenburg

142-168 77-92 237-239 40

299


Regionaal

Donderdag 22 januari 2009 • pagina 11 tot € 10.000,-

3 * + / 6 & / # & 5"" - 1" 4 0 7 & 3 & & / +" " 3 t */'03. &&3/""3%&7 0038""3%&/

AUTOBEDRIJF

VAN WINSUM

-PSJÏTUSBBU ,BNQFO5FM

v.a. € 10.000,-

"OEFSFNFSLFO

#SBWP7%ZOBNJD MCMBVXNFU BJSDP .......................................... € 16.950,$SPNB-1(BVUPNBBU EPOLFSHSJKTNFU LN QBSLFFSTFOTPSFO &$$ MJDIUNFUBMFOWFMHFO DSVJTFDPOUSPM ......................................................... é $SPNB+5%BVUPNBBU [XBSU LN ...................................... é (SBOEF1VOUP+5%TQPSU[XBSUNFU LN FDD MNWFMHFO ....... € 14.950,*EFB+5% HSJKTNFU LN BJSDP ........................................... € 10.500,*EFB7&NPUJPO MCMBVXNFU LN MNWMHO BJSDP ............ € 12.500,*EFB7 [JMWFSNFU LN BJSDP USFLIBBL ............................ € 11.500,.VMUJQMB+5%EZOBNJD CMBVXNFU LN BJSDP USFLIBBL .................... é 4UJMP.8%ZOBNJD HSPFONFU LN &$$ wMNWMHO ........ € 11.450,4UJMP.8%ZOBNJD [JMWFS MNWMHO &$$ ........................................ € 10.950,4UJMP%ZOBNJDEST HSJKTCMBVXNFU LN PSJHOBWJHBUJF ... € 11.950,4UJMP48+5% [XBSUNFU wMNWFMHFO LN ...................... € 12.250.6MZTTF%ZOBNJDQFSTPPOT EPOLFSHSJKTNFU LN ................... € 14.950,-

"MGB54 [XBSU LN .......................................................... é "MGB54 SPPE LN BJSDP ............................................... € 6.900,"MGB4QPSUTXBHPO+5% [JMWFS LN BJSDP MNWMHO ........ é 'PSE,B7$SFNFS EPOLFSCMNFU LN MNWFMHFO BJSDP TUVVSCFLS XJOUFSCBOEFOTFU ................................................................................. € 5.950,-BODJB:QTJMPO7 CFJHF LN MNWMHO BJSDP ...................... é 0QFM"TUSB1FBSMEST [JMWFS LN BJSDP ................................ € 5.950,0QFM;BåSB$%5JFYFDVUJWF [XBSUNFU LN IBMýFFS HSPPUOBWJH DSVJTFDPOUSPM USFLIBBL QSJWBDZHMBT MNWFMHFO FDD ............................. € 21.950,-

%FNPT

Oldtimers - belastingvrij

#SBWP&EJ[JPOF1SJNB CMBVXNFU OBWJHBUJF LN ...................................... é #SBWP5KFU$PSQPSBUF MJDIUCMBVXNFU LN ............................ € 21.500,1BOEB&EJ[JPOFDPPM [XBSUNFU LN BJSDP ................................. € 10.250,-

'JBU4QJEFSDBCSJP ECMBVXNFU XJUEBL OJFVXFNPUPS LFVSJHFBVUP UBYBUJFSBQQPSUé ................................................................................. € 9.250,'JBU HFFM PSJHJOFFM/FEBVUP ........................................................... € 2.950,-

(SJKTLFOUFLFO %PCMP.VMUJKFU XJU LN .............................................. FYDMCUXé %PCMP+5% CMBVXNFU LN .......................................... FYDMCUXé %VDBUP+5%-)QL XJU LN ......................... FYDMCUXé %VDBUP+5%-)QL XJU LN ......................... FYDMCUX € 14.950,%VDBUP% XJU LN LPSUMBBH ............................................... é .VMUJQMB+5% [XBSUNFU LN BJSDP ......................... FYDMCUXé 

#SBWB4EST SPPE LN TUVVSCFLS ................................... € 2.250,#SBWP+5% CMBVXNFU BJSDP LN ....................................... € 5.950,$PVQÏ7 MCMBVXNFU LN MFFS BJSDP ............................. € 9.950,$PVQÏ7 HFFM BJSDP YFOPO wMJDIUNFUBMFOWFMHFO A .......................... € 9.250,%PCMP'BNJMZ QFSTPPOT [XBSUNFU LN QBSLFFSTFOTBJSDP .. é *EFB7&NPUJPO HSJKTNFU LN MNWFMHFO BJSDP ............... € 9.950,.BSFB&-948 HSPFONFU LN BJSDP USFLIBBL ............................ é .BSFB8FFLFOE+5% [XBSUNFU LN BJSDP USFLI ............... € 4.950,.VMUJQMB&-9 SPPENFU LN QFSTPPOT BJSDP ...................... € 4.950,1BOEB&NPUJPO [JMWFS LN BJSDP MNWMHO .................................. é 1BOEB"DUJWF [JMWFSNFU LN TUVVSCFLS .............................. € 6.950,1BOEB%ZOBNJD CMBVXNFU LN ............................................ é 1BOEB&NPUJPO [XBSUNFU LN ............................................. é 1BOEB4QPSUTPVOE [XBSU LN BJSDP MNWFMHFO .................... é 1BOEBY SPPE LN BJSDP OBW MNWMHO ................................ € 9.950,1VOUP%ZOBNJD [JMWFS LN BJSDP DSDUSM ............................... € 6.950,1VOUP&-9 [JMWFSNFU LN BJSDP ............................................ é 1VOUP74QPSUTPVOE [XBSUNFU LN BJSDP ......................... é 1VOUP74QPSUTPVOE UVSRPJTFNFU LN BJSDP ..................... é 1VOUP.VMUJKFUEST MCMBVXNFU LN BJSDP ......................... é 1VOUP+5%%ZOBNJDEST [JMWFSNFU LN BJSDP .................. é 1VOUP4 [JMWFS LN ................................................................ € 1.250,4FJDFOUP"CBSUI HFFM LN MNWMHO ............................................. é 4FJDFOUP49 CMBVXNFU LN TUVVSCFLS ................................ € 6.250,4UJMP+5%%ZOBNJDEST HSPFONFU LN BJSDPDSDUSM ....... é 4UJMP"DUJWF [XBSUNFU LN BJSDP MJDIUNFUBMFOWFMHFO ........... é 4UJMP%ZOBNJDEST CMBVXNFU LN BJSDP ............................ é 6MZTTF4QFST EHSJKTNFU LN BJSDP ................................ € 6.950,-

Beleef Zie je geen verschil in de spiegel? Met Slim healthy wel! Door het uitgekiende bewegingsprogramma en de duidelijke voedingsrichtlijnen te volgen daalt je vetpercentage en verbetert je figuur. En in 10 weken enkele kilo’s afvallen, dat is toch mooi meegenomen?

Kom naar de informatiebijeenkomst op

zaterdag 24 januari om 14.00 uur Of reserveer telefonisch een plaats voor de Slim healthy cursus, tel. nr. 038 333 52 35 Achmea Health Center Kampen De Maten 10, 8265 VA Kampen (Sportpark de Maten) Tel.: 038-3335235

beleef@brugmedia.nl

KIJK VOOR FOTO’S VAN DEZE EN ANDERE OCCASIONS OP: WWW.FIATVANWINSUM.NLt0PLIFUBESFTWPPS4DIBEFIFSTUFM"1,LFVSJOHJODMDBNQFSTUPULHt0OEFSIPVEBMMFNFSLFO


Regionaal

Donderdag 22 januari 2009 โ€ข pagina 12

Selectie van jonge autoโ€™s bij Autobedrijf Wijnne $JUSPร‘O$7CSFBLDPPMUFDI $JUSPร‘O$1JDBTTP)%J'7MJHOF Romeo 147 1.6 T.Spark 16V 77kW N Alfa รป ESTEJTUJODUJWFtNSU รป D CVTJOFTTFCWtOPW รป D TFQ

D 'JBU1BOEBEZOBNJDBJSDP KVO รป

N 15,1'PSE'JFTUBGVUVSB OPW รป

N 'PSE,BL8DPPMTPVOE BQS รป D

N

Opel Astra 1.6-16V 85kW 5-drs N 0QFM"OUBSB$%5JL8DPTNPBXE รป BVH รป N UFNQUBUJPOtBVH

Meriva 1.6-16V enjoy easytronic D Opel TFQ รป

D 0QFM$PSTB7SIZUIN KBO รป

Modus 1.4-16V dynamique luxe D Renault Modus 1.4-16V 72kW air N Renault KBO รป GFC รป

N 4V[VLJ4XJGUESTHMYBVU KVM รป

Golf 1.6 75kW 5-drs optive4 D VW KBO รป

Vestiging Doornspijk 0VEF)BSEFSXJKLFSXFH 1(5FM  Vestiging Nijmegen )PHFMBOETFXFH "#5FM 

N 78/FX#FFUMFL8IJHIMJOF KVM รป

D .B[EBIQ475L8EST FYFDVUJWFtNSU รป

D .FSDFEFT#FO[# TFQ

รป

Alle autoโ€™s inclusief: t t t t

6 maanden BOVAG garantie BรธFWFSJOHTCFVSUJODM"1, 1/2 tank brandstof poetsbeurt 0QFM$PSTB7ESTFOKPZ N GFC รป

D 781BTTBU7L8BSDUJD KVM รป

N 781PMP5%JL8ESTPQUJWF GFC รป

Bezoek www.wijnne.nl voor ons complete aanbod. >cYjhig^ZlZ\&%@VbeZc I%(-"((&),%& C>:JL d[%+"*(-(*(%)

Fiat Croma 2.2 LPG Automaat Bouwjaar: 01/2006 KM stand: 39.000

kddgbZZgVjidร‰hZc[didร‰h/lll#VjidgZco#ca

Kleur: Bruin

6ai^_Y+*dXXVh^dchdekddggVVY

7:CO>C:7BL*'(^:mZXji^kZY#\gdZcbZi#!Xa#Xiga#!X#k#!Za#gbc#!:HE!]dji^caZ\ 9V^]Vihj8jdgZGI^BVgVi]dc\ZZa!&'.#--.`b!XZcigVaZkZg\gZcYZa^c\!YjWWZaZV^gWV\! ZaZ`ig^hX]Zhe^Z\Zah gVbZckddg!\Zi^ci\aVh!a^X]ibZiVaZckZa\Zc!ZaZ`ig^hX]`VciZaYV` 9V^]VihjIZg^dh)l]ZZaYg^kZ&#(WaVjlbZi#!&(%#%%%`b!ab#kZa\Zc!X#k# ;^ViEjcid&#'a^X]i\gdZcbZi#!&)(#%%%`b!hi#WZ`g#!X#k#!Za#gbc#!Wjbe# he#^c`a#!cZiiZVjid ;dgY;^ย…hiV&#'*"&+KIgZcYWaVjlbZi#!.%#%%%`b!V^gXd!X#k#!Za#gbc#!ab#ka\c#!Zco# =njcYV^:aVcigV'#%^:mZXji^kZ\g^_hbZi#!,*#%%%`b!67H!V^gXd!X#k#!Xg#Xiga#!ZiX# ?V\jVgH"ineZ(#%:mZXji^kZYdc`Zg\gdZcbZi#!&*&#&%%`b!6^gXd!Xa^b#Xdcigda!X#k#!Xgj^hZXdcigda! Za#he^Z\Zah!Za#gVbZckddgZcVX]iZg!gVY^d$89 BVoYV('(HZYVc\g^_hbZi#!*(#%%%`b!hijjgWZ`gVX]i^\^c\!X#k#!igZ`]VV` DeZa6higV&+#+&+kZY^i^dc*"YZjgha^X]i\gdZcbZi#,'#'+,`b!VWh!V^gWV\!V^gXd! WjbeZghZche^Z\Zah^c`aZjg!Za#gVbZcZche^Z\Zah!gVY^d$XY!hijjgWZ`g# DeZaBZg^kV&#+&+KIZbeiVi^dc7dgYZVjmgddYbZi#!(+#%%%`b!X#k#!V^gXd!Za#gVbZc$he^Z\Zah!Zco# DeZaKZXigV&#-&+KEZVga+%#%%%`b!V^gXd!Xgj^hZXdcigda!Za#gVbZc$he^Z\Zah!igZ`]VV` EZj\Zdi'%+&#+"&+K\g^_hbZi#!&)-#%%%`b!X#k#!hi#WZ`g#!ab#ka\c#!gVY^d$89!Zco# GZcVjai8a^d>c^i^VaZ&+#&+kolVgibZi#!&')#((-`b#!VWh!Vg^WV\!WjbeZghe^Z\Zah^cXVgdhhZg^Z`aZjg! XYl^hhZaVVg!Xk!Xa^b#Xdcig!Za#gVbZc$he^Z\Zah!aZgZcWZ`aZY^c\!`VciZaYV`ZaZX`ig^hX]!abkZa\Zc GdkZg)*&#+8ajWhZYVca^X]iWaVjlbZi#!&+%#%%%`b!V^gXd!ab#kZa\Zc!X#k#!Za#gVbZc he#!Zco# HZVi6gdhV&#%HiZaaVgddY!,%#%%%`b Hjoj`^>\c^h&#(heZX^Va\ZZa!&%(#%%%`b!X#k#!:HE!Za#gbc#!gVY^d$89 KL7dgV'#%Ydc`Zg\gdZcbZiVaa^X!&(-#%%%`b#Xa^bViZXdcigda!Za#gVbZc$he^Z\Zah!hijjgWZ`gVX]i^\^c\ KL<da[&#)&+KV^gXd!)-#%%%`b#V^gXd!X#k#!ZaZ`#gVbZc]dd[YhiZjcVX]iZg!ab#kZa\Zc 

9>:H:A

7BL('%9hZYVcolVgibZi#!'%+#%%%`b!:88!X#k#!gVY^d$89!ZaZ`ig#gbc# he#!WZY^Zc^c\dehijjg ;^ViEVa^dlZZ`ZcYI9gddY!&*%#-.)`b!X#k#!hijjgWZ`gVX]i^\^c\!ZaZ`#gVbZc! DeZaBZg^kV&#(89I>7jh^cZhhWaVjlbZi#!)(#%%%`b!X#k#!V^gXd!Xg#Xdcig#! Za#gVbZc$he^Z\Zah!ab#kZa\Zc!V[c#igZ`]VV` EZj\Zdi&%+MG9&#*gddY!&.+#%%%`b!X#k#!hijjgWZ`gVX]i^\^c\ EZj\Zdi'%+MG&#)=9^\g^_hbZi#!&%%#%%%`b!&ZZ^\#!Wjbe# he#^c`a#!gVY^d$89!hi#WZ`g#!ZiX# GZcVjaiAV\jcV<gVcYIdjg'#'98>VjidbVVia^X]iWaVjlbZi#!&+)#%%%`b!:88!kdaaZZg! Za#gVbZc$he^Z\Zah!igZ`]VV`!YV`gV^a!gVY^d$89 GdkZgHigZZil^hZ'#%I9^*"Ygh#WaVjlbZi#!&'%#'(,`b!67H!XZcigVaZkZg\gZcYZa^c\! WjbeZgh he^Z\Zah^c`aZjg!a^X]ibZiVaZckZa\Zc!b^hiaVbeZckddg!hijjgWZ`gVX]i^\^c\ KLEdad&#.9B^aZhidcZ WaVjlbZi#!Za#he#!\Zi#\aVh!ab#ka\c#!hi#WZ`g#!gVY^d$89!c^ZjlZbdidg(%#%%%`b

 

&..+

))*%!"

  

'%%% &... '%%% '%%) '%%)

(,*%!" *.*%!" )'*%!" ,'*%!" ,,*%!"

 

'%%% &..-

..*%!" (,*%!"

  

'%%) &&,*%!" '%%+ &(.*%!" '%%' -'*%!" '%%& *)*%!"

   

'%%( '%%% '%%% '%%( &... '%%(

,'*%!" *'*%!" )'*%!" +.*%!" +'*%!" -...!"

 

 

&..- &...

+.*%!" '.*%!"

 

 

'%%, &*,*%!" '-*%!" '%%) ,'*%!" &'"'%%(

-.*%!"

'%%)

-.*%!"

&...

()*%!"'%%) &-.*%!"'%%) &%.*%"

 

'%%( &...

,'*%!" +.*%!"'%%&

..*%!"

6JIDB66I

 6jY^6+'#)K+Vji#WaVjlbZi#!&+.#+-+`b!Xa# Xg#Xdcigda!cVk^\Vi^Z!ab#ka\c#!eVg`ZZg]jae!ZiX# 8]gnhaZgKdnV\Zg'#-XgYVjidbVViolVgibZiVaa^X!&*.#').`b#VWh!V^gXd!VaVgb! WjbeZgZche^Z\Zah^c`aZjg!Xk!Xgj^hZXdcigda!Za#gVbZc$he^Z\Zah!cVk^\Vi^Z!hijjgWZ`g# 9VZlddCjW^gV&#-)"YghWgdchbZi#!-(#&%-`b![jaadei^dchd#V#/ ZaZ`ig^hX]ZgVbZckddg VX]iZg!Xa^bViZXdcigda!Xgj^hZXdcigda!VX]iZgj^ig^_hZchdgZc!ZiX# HVVW."*hZYVc(#%K+olVgibZi#!'%,#%%%`b![jaadei^dch!aZZg!X#k#!Xa^bViZ Xgj^hZXdcigda HZVi6a]VbWgV'#%^ajmZ\g^_hbZiVaa^X!&(%#%%%`b!,eZgh#!VjidbVVi!V^gXd!67H!Xk!Xgj^hZXdcigda! Xa^bViZXdcigda!ZaZ`ig^hX]ZgVbZc!YV`gV^a!ZiX# 

Opties: ABS, Airbag, Airconditioning, CV, Cruise Control, Electr. ramen, LM velgen, Parkeer assistentie systeem, Radio/cassette, Startonderbreker, Stuurbekr. van โ‚ฌ 23.750,-

Voor โ‚ฌ 19.750,-

AUTOBEDRIJF

VAN WINSUM

W W W. F I A T VA N W I N S U M . N L

Loriรฉstraat 4 Kampen Tel. 038-3316161

BEKร‰H$HI6I>DCL6<DCH"7:CO>C:

8^igdย…cMhVgVE^XVhhd&#-^"&+K\g^_hbZi#!,*#*%%`b!Xa^bViZXdcigda!Xgj^hZXdcigda! XZcigVaZkZg\gZcYZa^c\!ZaZ`ig^hX]ZgVbZc he^Z\Zah!hijjgWZ`g#!igZ`]VV`!gVY^d$89  GZcVjaiBZ\VcZHXZc^X&#-&+K\g^_heVgZabdZg!&(+#%%%`b!Xa#Xdcig#Za#gVbZc!X#k#ab#kZa\Zc!igZ`]#Zco# GZcVjai<gVcYHXZc^X'#%&+K9ncVb^fjZajmZolVgibZi#!.&#%%%`b!Xgj^hZXdcigda! Xa#Xdcig#!)mZa#gVbZc!WjbeZghZche^Z\Zah^cXVggdhhZg^Z`aZjg!cVk^\Vi^Z!igZ`]VV`!Zco#  KdakdK,%'#)&)%e`olVgibZi#!&-%#%%%`b!V^gXd!Za#gbc# he#!Xg# Xa#Xiga#!ab#ka\c#!igZ`]VV` 

BEKร‰H$HI6I>DCL6<DCH"9>:H:A

;dgY;dXjh&#-I98^<]^VHLa^X]i\g#bZi#!&*+#%%%`b![jaadei^dchd#V#/Xa# Xg#Xiga#!aZZg!ab#kZa\Zc!ZiX# =dcYV;GK&#,^WaVjlbZi#!,%#%%%`b!Xgj^hZXdcigda!Xa^b#Xdcigda!Za#gVbZc$he^Z\Zah!igZ`]VV` BVoYV+'+'#%9^I9<AMHL\g^_hbZi#!&((#%%%`b!&ZZ^\ZcVVg!67H! WjbeZgh he^Z\Zah^c`aZjg!ZaZ`ig^hX]ZgVbZc!gVY^d$89!hijjgWZ`gVX]i^\^c\!igZ`]VV`!ZiX# DeZaKZXigV&#.H9I^HL&&%`LY#\gdZcbZi#!&*-#%%%`b!Xa#Xiga#!Za#gbc#!X#k#!cVk#!igZ`]#^cXa#Wil GZcVjaiHXZc^X&.98>:88\g^_heVgZabdZgbZi#!V^gXd!&))#%%%`b!67H! WjbeZgh he^Z\Zah^c`aZjg!cVk^\Vi^Z!gVY^d!igZ`]VV`!ZaZ`ig^hX]Zhe^Z\Zah gVbZc!ZiX# 

'%%) &&)*%!" '%%' -#)*%!" '%%* &(#,*%!" '%%( &*)*%!"

 

'%%) .,*%!" '%%* &+,*%!"

 

'%%& +,*%!" '%%* &&'%%!"'%%'

 

'%%' &,,*%!" &..- ,...!"

 

'%%* &&,*%!" +.*%!"'%%'

-)*%!"'%%'

)&*%!"

  

'%%' *'*%!" '%%' +*%%!" '%%' -#.*%!" &..- ,'*%!" '%%' ..*%!"

-.*%!"

867G>DA:I

Kdakd8,%'#%IXdckZgi^WaZ8VWg^daZiolVgibZi#!&%-#(%-`b!67H!V^gXd!VaVgb!V^gWV\!X#k#! Xa#Xdcigda!Za#he^Z\Zah$gVbZc!eVg`ZZghZchdgZc!hijjgWZ`g#!ab#kZa\Zc!gVY^d$89 KL<da[8VWg^d&#-Wa#!&&%#%%%`b!67H!V^gXd!VaVgb!Wjbe# he#^c`a#!ab#ka\c#!gVY^d$89!ZiX#

 

De nieuwe Avensis Zie de test op toyota.nl

AE<<(

DeZa6higV<I8hedgi&#+&+KH^akZga^\]i!,'#%%%`b!V^gXd!ab#kZa\Zc!gVY^d$89! Za#gVbZc$he^Z\Zah!AE<<(dcYZgWdjl GZcVjaiHXZc^X&#+&+K\g^_hbZi#!&(%#%%%`b!V^gXd!X#k#!Za#gVbZc$he^Z\Zah!igZ`]VV`!AE<"dcYZgWdjl KL<da['#%KVg^Vci'%K-*`L=^\]a^cZAE<"dcYZgWdjlYdc`ZgWaVjlbZi#!&.,#%%%`b!V^gXd! )mZaZ`ig^hX]ZgVbZc!XZcigVaZkZg\gZcYZa^c\!Xgj^hZXdcigda!a^X]ibZiVaZckZa\Zc!ZiX# 

<G>?H@:CI:@:C

8^igdย…c7Zga^c\d&#.9\g^_hbZi#!&+*#%%%`b!&ZZ^\ZcVVg!V^gWV\h!XZcigVaZkZg\gZcYZa^c\! gVY^d$89!hijjgWZ`gVX]i^\^c\!ZiX#!oZZgcZiiZVjidZmXa#Wil GZcVjai@Vc\dd&#*98^\g^_hbZi#!,*#%%%`b!X#k#!V^gWV\h!ZaZ`#gVbZc$he^Z\Zah!hijjgWZ`g# YZjgi_ZhZco^_hX]j^[YZjgZmXa#Wil IdndiV=^VXZ'#)Yl^i!.-#%%%`b!hijjgWZ`gVX]i^\^c\!ZmXa#Wil KLI)&#.I9a^X]iWaVjlbZiVaa^X!.+#%%%`b!gVY^d$89!hijjgWZ`gVX]i^\^c\!igZ`]VV` KLIgVchedgiZg'#*I9^l^i!'&%#%%%`b!X#k#!Xgj^hZXdcigda!ZaZ`ig^hX]ZgVbZc he^Z\Zah KLIgVchedgiZg'#*I9I@B\ZZa!&%'#%%%`b!Xg#Xiga#!Za#he# gbc#!gVY^d$89!hijjgWZ`g#ZmXa#Wil  DXXVh^dchldgYZc\ZedZihiZch]dlgddb`aVVgV[\ZaZkZgY^cXajh^Z[6E@"Vร“ZkZgWZjgi

BAS Q@MCPPM "POJ

AL

Verhuur van: -

personenautoโ€™s bestelautoโ€™s verhuiswagens trouwautoโ€™s

VANAF

35

oer Personenverv el w t to 9 personen!

EURO PER DAG!

Wilt u zelf ontdekken hoe aangenaam eฦฉiciency kan zijn? Kijk dan naar de verrassende test op toyota.nl. U bent uiteraard ook welkom voor een aangename kennismaking. Er is al een nieuwe Toyota Avensis vanaf โ‚ฌ 23.940,-.

Midland Motors

Dronten, Houtwijk 2-6, 088-0320130 Lelystad, Schroefstraat 13, 088-0320100

Westerhof

Kampen, IJsseldijk 2, 038-3313386

Ramaker

144H

Hattem, Crunershof 1, 038-4441993

Berendsen & De Graaf Zwolle, Molenland 6, 038-4531444

Prijzen incl. BTW, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Leaseprijs per maand (Toyota Financial Services) o.b.v. full operational lease, 48 maanden en 20.000 km per jaar, excl. BTW, brandstof en 75% bonus/malus. Gemiddeldbrandstofverbruik (2004/3/EC) 5,4L/100km (18,5 km/L) t/m 7,0L/100km (14,3 km/L), CO2 141 t/m 165 gr/km. Wijzigingen voorbehouden.


Regionaal

Donderdag 22 januari 2009 â&#x20AC;˘ pagina 13

Jarenlang opbergplezier met een kastwand van WINIA!! ONTDEK ONZE GEHEEL VERNIEUWDE SHOWROOM MET 15 OPSTELLINGEN! Inloopkast op maat: rLBTUJEFFĂ&#x152;O r'VODUJPOFFM r;JDIUCBSFLXBMJUFJU #&;0&,/60/;& /*&68&4)08300.

(IIIVWXIHIFIWXI

H U B O K A M P E N - B O V E N N I E U W S T R A A T 3 2 - 3 4 K A M P E N - T E L . 0 3 8 - 3 3 3 4 0 1 4 - W W W. H U B O K A M P E N . C O M

Huisartsen afwezig: A. Boers 16 februari t/m 20 februari R. Bruintjes en L. Kolleman 23 januari t/m 26 januari 16 februari t/m 20 februari A.A.M. Appel en A. Hutter 19 januari t/m 23 januari R. van der Hoef 15 januari t/m 19 januari 16 februari t/m 20 februari

D. Prins 16 januari t/m 19 januari 12 februari t/m 20 februari

J. Posthouwer 26 januari t/m 30 januari 16 februari t/m 20 februari

K.Y. v.d. Wal en S. Zwart 16 januari t/m 19 januari 16 februari t/m 20 februari

J.F. de Vries en S. Rijneke 8 januari t/m 22 januari

R.M. Weers 19 januari t/m 30 januari

R.G.J. Klein Overmeen 22 januari t/m 30 januari 2 maart t/m 6 maart

A. Mulder 22 januari t/m 30 januari

J.G. Westerink en M.H. Luinge 20 februari t/m 23 februari

WIJ HALEN DE BEZEM ER DOOR De laatste restanten van de wintercollectie gaan eruit voor

WAANZINNIG LAGE PRIJZEN Donderdag 22 januari, vrijdag 23 januari en zaterdag 24 januari

0VEFTUSBBUt,BNQFO Tel. 038-331 22 24 XXXWBOEJKLFOEFSPPJKEBNFTNPEFOM

Waarneming (consulten en visites) overdag door de overige huisartsen. Avond/nacht/weekenddienst via de huisartsenpost, 0900-3336333

Autobedrijf Lokhorst v.o.f. blij met â&#x20AC;&#x2DC;Borisâ&#x20AC;&#x2122; Boris. Zo heet het nieuwe computersysteem van de BOVAG waar haar leden van kunnen gebruikmaken om alles te weten te komen over door de fabriek voorgeschreven onderhoudsnormen. Zodoende kan een universele dealer aan heel jonge autoâ&#x20AC;&#x2122;s van elk merk sleutelen zonder dat de fabrieksgarantie vervalt. Volvo-specialist Henk Lokhorst van het gelijknamige autobedrijf is er bijzonder content mee.

Zoekt u gebruikte auto-onderdelen? dan naar: Autodemontagebedrijf

BASTIAAN

EF;D?D=I77D8?;:?D=0 LW_bbWdjFhe9m*a[j[b

lle wij kopen a op oâ&#x20AC;&#x2122;s soorten aut

ZaYZghâ&#x201A;Ź&.,*!" 8_`ediâ&#x201A;Ź'+-+"# Wbb_d

Rondweg 3 - Wezep tel.038-3761337 Geopend: ma-vr 8.30-17.30 uur za 8.30-12.00 uur

Net als met de andere extraâ&#x20AC;&#x2122;s en maatregelen die BOVAG recent invoerde om de kwaliteit en service nog verder te verbeteren. Veel mensen zijn al bekend met de pechhulpservice van BOVAG. Die houdt kort gezegd in dat een klant van een BOVAG-bedrijf bij pech altijd hulp kan krijgen van het eigen bedrijf of een BOVAG-bedrijf in de buurt. Anders gezegd kan ook een klant van Lokhorst die in Limburg strandt weer snel op weg worden geholpen. En dat voor 49,95 euro per jaar. Sinds kort ziet BOVAG er ook op toe dat haar leden transparant adverteren. Staat er een BOVAG-logo boven een advertentie, dan moet de dealer adverteren met een prijs inclusief BOVAG-garantie. Exclusief adverteren met onderaan de toevoeging dat mensen garantie moeten bijkopen mag dus niet meer. Lokhorst: â&#x20AC;&#x153;Daar ben ik heel blij mee. Bedrijven die met BOVAG-logo adverteren maar ook autoâ&#x20AC;&#x2122;s zonder garantie aanbieden,

werken verwarring in de hand. Dan kan het gebeuren dat iemand bij een bedrijf komt en er daar pas achterkomt dat hij 1.200 euro moet bijbetalen voor garantie. Dan blijkt die auto opeens niet meer zo goedkoop en ligt de prijs misschien wel boven het budget.â&#x20AC;?

LID stiba LID stiba

officiĂŤle vrijwaringsbewijzen

RDW

officiĂŤle vrijwaringsbewijzen

iZkZchYZVaZgkVc/

D[\_j#H[c[^W#7]fe PWdZX[h]ijhWWj) ?@ii[bck_Z[d&,#'&*&+&++ kgVV\cVVgYZkddglVVgYZc

RDW

Buiten Nieuwstraat 4 te Kampen

Bij Lokhorst valt elke auto van 4.500 euro of meer binnen de BOVAG-garantie van zes maanden. Ook worden ze verkocht met de vertrouwde Nationale Autopas (NAP), zodat je weet dat een auto ook daadwerkelijk dat aantal kilometers heeft gelopen dat op de teller staat. Bij BOVAG-bedrijf Lokhorst weet je kortom altijd wat je koopt en ben je ook niet op jezelf aangewezen als je wel een keer pech zou krijgen. Autobedrijf Lokhorst v.o.f. Installatieweg 4 Kampen tel. 038-331 61 74

D?;KM?DA7CF;D

Totaal gerenoveerd 15e eeuws monumentaal pand, bestaande uit 2 riante appartementen (elk ca 182 m²) en 2 bedrijfsruimtes op de beletage (170 m²) en in het souterrain (115 m²). Het pand ligt op een unieke plek in het historische centrum van Kampen. De appartementen zijn te koop, vraagprijzen â&#x201A;Ź 495.000,- k.k. en â&#x201A;Ź 485.000,- k.k. De bedrijfsruimtes zijn te huur voor resp. â&#x201A;Ź 38.000,- en â&#x201A;Ź 24.500,- excl. BTW per jaar. Type woning: appartementen en bedrijfsruimten t#PVXKBBS FFFVX t8PPOPQQFSWMBLUF N¤ t1FSDFFMHSPPUUF N¤ Voor meer informatie zie www.bramer.biz

Bramer makelaars

#PUFSNBSLUt,BNQFOtLBNQFO!CSBNFSCJ[ 1PTUCVT "#,BNQFO

T: 038 333 66 33

XXXCSBNFSCJ[


Regionaal

Donderdag 22 januari 2009 â&#x20AC;˘ pagina14

    Single Malt Whisky 10 years old 70 cl

I]daZc 100 cl

100 cl

100 cl 100 cl 70 cl %0/%&3%"(+"/6"3*t1"(*/"

70 cl

70 cl

100 cl

75 cl

B6G@:G:HEA:>C&%6 -',&7K>?HH:ABJ>9:C I:A#/%(-"(('-',*

aanbiedingen zijn geldig in week 4 en 5 - 2009

Geniet, maar drink met mate

Euro

 bij uw EuroSlijter..!

REGIONAAL

Trouwen

 Tr    Tr    Tr    Tr    Tr    Tr    Tr    Tro u w e n

op je mooist

Trouwen

bruidshuis

Dokter- de Graaf 4 sp

rouwreportages vanaf â&#x201A;Ź 695,incl. album

ts ecial momen

Oudestraat 62 8261 CS Kampen

tel. 038 - 333 22 27 www.bruidshuisdokterdegraaf.nl

06 19 11 06 30 nl kijk ook op fotoruben.

Foto Ruben groeit door Het bedrijf van Ruben van Dijk maakt een stevige groei door. â&#x20AC;&#x153;Het is volop in ontwikkeling en groeit naar een volwassen bedrijfâ&#x20AC;?, meldt de ondernemer niet zonder trots. Nog maar tweeĂŤneenhalf jaar geleden startte hij zijn eigen zaak, nadat hij tien jaar als fotograaf in Zwolle en Emmeloord had gewerkt. Inmiddels maakt hij regelmatig gebruik van twee goede freelance fotografen. Foto Ruben is gespecialiseerd in het maken van bruidsreportages. â&#x20AC;&#x153;Ons werk is een mix van goede, kwalitatieve fotografie en het talent om goed met mensen om te gaan. De trouwdag moet lopen zoals de bruidsparen zelf willen. Het lekker ontspannen zijn zie je terug op de fotoâ&#x20AC;?, aldus Ruben. â&#x20AC;&#x153;Ik heb veel plezier in mijn werk, het is eigenlijk een uit de hand gelopen hobbyâ&#x20AC;?, meldt de 39-jarige fotograaf. â&#x20AC;&#x153;De klanten zijn ook erg tevreden want we krijg veel herhalingsopdrachten en natuurlijk krijgen we veel opdrachten door mond-tot-mond-reclame.â&#x20AC;? Op dit moment zijn de Noordoostpolder en

hkc hony bruidsmode zwolle

JULLIE STARTPUNT VOOR â&#x20AC;&#x2122;N ONVERGETELIJKE DAG We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat jullie huwelijksdag uniek is. HKC Hony is uniek door de enorme keuze voor bruid en bruidegom, voor ieders budget in elke gewenste stijl! D E M E T R I O S | L E I J T E N C R E AT I O N S | E L S A CO LO U R E D S H O E S | M O D E C A | P R O N OV I A S | R E M B O ST Y L I N G CO S M O B E L L A | E D DY K | V E R A B R I D E | M A ST E R H A N D | I M M E D I AT E | K I M O

de Flevopolder zijn grootste werkgebied, maar Foto Ruben breidt inmiddels uit naar de regio rond Kampen, Zwolle en Dronten. Behalve trouwfoto´s maakt Foto Ruben ook bedrijfsfoto´s en portetfotografie. â&#x20AC;&#x153;Inmiddels zijn we ook begonnen met schoolfotografie door heel Nederland. En dat levert soms weer werk op als een juf of meester gaat trouwen.â&#x20AC;? Foto Ruben Fotografie Ramsweg 9a, Ens Voor meer info: www.fotoruben.nl of 06 19 11 06 30


Regionaal

Donderdag 22 januari 2009 • pagina 15

Roel Plender wint XBOX 360 bij Renault Van Kesteren

Tijdens de eindejaarsshow bij de plaatselijke Renault dealer Van Kesteren in IJsselmuiden, was het rond de feestdagen een gezellige drukte. Deze eindejaarsshow stond in het teken van een aantal nieuwe Renault modellen en de naamsverandering van het bedrijf. Sinds 1 januari 2009 zwaait Wimfried van Kesteren alleen de scepter over het bedrijf gesteund door zijn vaste team aan gemotiveerde en goed geschoolde medewerkers. “De groei zit er goed in,” volgens Van Kesteren. “Na de overname van

Autotechno in 2002 zijn we van vijf medewerkers uitgegroeid tot een bedrijf met twaalf medewerkers. Ondanks alle berichten van de kredietcrisis hebben we een erg goed lopende werkplaats, en ook de verkoopafdeling draait erg goed door. Al met al totaal geen redenen om ons zorgen te maken over alles wat er verwacht wordt van 2009. We gaan het nieuwe jaar vol vertrouwen tegemoet”. Tijdens de eindejaarsshow was er naast de nieuwe en een aantal exclusieve sportieve modellen een leuke uitdaging voor alle bezoekers. Tussen de snelle Twingo

RS en Clio RS stond een XBOX 360 opgesteld met een autoracespel. Hierop konden de bezoekers een snelle rondetijd neerzetten. Velen zijn meerdere keren langs geweest om hun snelste tijd nog weer op scherp te zetten. Uiteindelijk wist doorbijter Roel Plender de snelste ronde te realiseren en werd zijn inzet beloond met een echte XBOX 360. Op zaterdag 10 januari ontving hij uit handen van Wimfried van Kesteren zijn hoofdprijs. Extra trots was Roel op het feit dat hij zelfs een snellere ronde had neergezet dan zijn vader Robert Plender, die eigenaar is van PB Schilders uit IJsselmuiden. Dit bedrijf is met een Renault Koleos en twee Renaults Trafic vaste klant bij de plaatselijke dealer. Renault dealer Van Kesteren wenst Roel Plender nogmaals veel plezier met zijn XBOX 360 en hoopt dat vader Robert nog jaren een gewaardeerde klant bij het bedrijf blijft.

Samenwerking IMpact en Novon bekrachtigd IMpact, het leerwerkbedrijf aan de Gildestraat te Kampen, dat onder meer de sociale werkvoorziening uitvoert voor de gemeenten Kampen en Dronten, werkt sinds 2005 nauw samen met Novon Schoonmaak. Novon traint de medewerkers van de afdeling schoonmaak bij IMpact. Bij een aantal gezamenlijke klanten werken medewerkers van IMpact samen met die van Novon.

Autobedrijf van Kesteren BV Spoordwarsstraat 15 IJsselmuiden Tel. (038) 331 32 41

Informatieavond Leonardo-onderwijs DRONTEN - In kerkcentrum Open Hof in Dronten wordt op dinsdagavond 27 januari vanaf 20.00 uur een regionale avond gehouden over het Leonardo-onderwijs. Jan Hendrickx van de Leonardostichting zal informatie geven. Ook over het initiatief van PCPODronten om voor de

regio met twee Leonardo-klassen te starten in Het Kompas in Dronten. Het Leonardo-onderwijs is een bijzondere voorzie-

ning voor hoogbegaafde kinderen. Yvonne den Boer is als projectleider aangesteld. Het initiatief richt zich op een start in het nieuwe schooljaar. Voor een vervolg zijn er al positieve contacten met het Ichthus College in Dronten.

Onlangs werd deze samenwerking bekrachtigd door middel van het ondertekenen van een intentieverklaring door de directeuren van beide bedrijven, Elbert-Jan Hesse, Novon (rechts op de foto) en Hans van Dam (IMpact). In de nabije toekomst hopen

beide bedrijven nog vaker gezamenlijk op te trekken bij het verwerven en uitvoeren van schoonmaakopdrachten. Impact Gildestraat 8 Kampen Tel. (038) 331 59 44


Regionaal

Donderdag 22 januari 2009 â&#x20AC;˘ pagina 16

PROFITEER NU VAN KORTINGEN TOT

70%

w w w. ja n s e m od e . n l

Janse Mode women Oudestraat 59 KAMPEN Tel 038 - 331 75 14

DE GOEDE VOORNEMENS VAN DINO: WERKPLAATS NIEUWS

OOK IN 2009 BLIJVEN WIJ DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE

APK KEURING

WONINGINRICHTER VAN NEDERLAND

voor alle merken

BIJ ONS DE MEESTE KEUZE EN DE LAAGSTE PRIJZEN!!!

zowel Benzine, LPG G3 & Diesel

KLEIN ONDERHOUD RKT OF WACHT!

KLAAR TERWIJL U WE

LOCFLOOR

PRACHTLAMINAAT SPETTER ACTIE Ook de supermooie nieuwe leverkleur

GROOT ONDERHOUD GRATIS APK

SHUTTLE SERVICE GRATIS LEENAUTO OF

DIT ALLES TEGEN EEN

LAAG!!

WERKPLAATS TARIEF!!

KOUDE VOETEN

DE GROOTSTE TAPIJTHAL ND! VAN NEDERLA

GRIJP NU UW KANS! NU EEN SCHITTEREND WOLLEN KARPET

015. Inclusief ondervloer en plinten.

19.95

GRATIS GELEGD

p/m2

van 699,- voor

DIVERSE TAPIJTEN

QUICK-STEP TOP KWALITEIT

en 1 rol wol

Nummers zonder V-groef U 1005,

Trekhaak montage 7 / 13 polig Lampen wisselen Schokdemper montage Accuâ&#x20AC;&#x2122;s (montage gratis) Uitlaat(delen) & Katylasatoren vervangen Remblokken en remschrijven vervangen Zomer - Winterbanden Distributieriem vervangen

www.AUTOPLAZAZWOLLE.NL Edisonstraat 6, Zwolle - zuid Marslanden E

038 - 4 602 102

ondervloer en plinten

22.50

GRATIS GELEGD

p/m2

opruiming

Nummers met V-groef, keuze uit de

Hoogpolig 100% polyamide tapijt

modellen: UL 1172, UF 1172, TWL 712,

in rood, blauw en oranje.

TWL 925, TWL 1029. inclusief ondervloer en plinten.

GRATIS GELEGD

27.

95

p/m2

p/m

BALTERIO LAMINAAT

VERDUISTERD (100% lichtdicht) in 25 kleuren. Inclusief meten, maken, band en haken.

In de modellen:

E X C L U S I V E 12 WEKEN ZONNEHEMEL HUREN â&#x201A;Ź 99.-

4BVOBTt*OGSBSPPE 'JUOFTTt8IJSMQPPMT ;XFNCBEFO ;POOFCBOLFO 1.500 M2 SHOWRUIMTE AMPERESTRAAT 4, WEZEP 5FMt.B[BUVVS EPWSUPUVVS

WWW.RHODOS.NL

GRATIS GELEGD

p/m2

... EN DE E! GOEDKOOPST

19.

95

MOOI VINYL EN TOCH DESSO INOVA EN ASTRANNE Nu in nog meer kleuren. Het beste van het IN DE OPRUIMING 400 cm. breed, beste! Nu bij Dino Tapijt. Hoogpool tapijt OP O IEUW NP= GRATIS GELEGD

p/m

39.00

GORDIJNSTOFFEN

PRACHTVLOER 488, 491, 328

69.95

TAPIJT CURLY

QUICK-STEP GRATIS GELEGD

GRATIS GELEGD

in 500 cm breed, 3 polyamide

VOOR EEN HEEL MOOI PRIJSJE U 1172, U 1187. Inclusief

WAT KUNNEN WIJ NOG MEER VOOR U BETEKENEN

299.-

29.95 DINO FORMULE

effen of gemĂŞleerd. 100% polyamide. van 229,- voor

GRATIS GELEGD

119.-

r;&&3-"(&13*+4 r&&345&,8"-*5&*5

aktie

19.95

INBETWEEN Kamerhoog met streep.

Inclusief meten, maken, band en haken.

p/m

26.95

r;&&3(305&,&64 r4/&--&-&7&3*/(

)0658*+,5.r%30/5&/rĆŚ kijk ook op www.dinotapijt.nl Gratis leggen geldt niet voor het bekleden van trappen.


Regionaal

Donderdag 22 januari 2009 â&#x20AC;˘ pagina 17

Voor het laatste nieuws

Bouw & Woning Bouw & woning

www.brugmedia.nl 3@F;7=6DA@F7@

â&#x20AC;˘ Bouw & Woning â&#x20AC;˘ Materialen en onderhoud â&#x20AC;˘ Bouw en Woning â&#x20AC;˘ Materialen en onderhoud Antiek, brocante en landelijkeâ&#x20AC;˘ meubelen

Materialen & onderhoud

Klepbanken Commodes

Waterbedden en Boxsprings

Van der Bend

BOXSPRING ACTIE

Kasten

VLOER VAN DE MAAND

Curiosa Tafels (op maat) Openingstijden: Elke zaterdag van 10.00 -16.00 uur

Geborsteld, Wit geolied Eiken tDNCSFFE tDNMBOH t,BOUFOLMBBSHFPMJFE

ĂŠ 

Sidetabels Bedden (op maat) Verlichting Stoelen enz.

/PSNBBMĂŠ /VWPPS

Boxspring Sandvig . Van 1.595,- ............

1.295 2.495

Nu ook elektrisch leverbaar! Van 2.995,- ............................. voor

Kenmerken van deze boxspring t1PDLFUWFSJOHTNBUSBT [POFT t/FEFSMBOET GBCSJLBBUt-FWFSCBBSJOEFNBUFOY Yt*ODMVTJFGBDIUFSXBOEFO 5PQQFS PQMFHNBUSBTDNEJL t-FWFSCBBSJO LMFVSFO TOFMMFMFWFSUJKEFOFOHSBUJTNPOUBHF

Waterbedden- en boxspringspecialist

Van der Bend

Vechtstraat 70, 8021 AZ Zwolle - Tel: 038 - 453 91 91

www.vanderbendwaterbeddenspecialist.nl

Grote showroom WE VOLOP NIEU ! N E LL MODE

â&#x20AC;˘ Onderhoud/ reparatie â&#x20AC;˘ Vervanging c.v.-ketel â&#x20AC;˘ Haarden & Schouwen â&#x20AC;˘ Loodgieterswerken â&#x20AC;˘ Rioolwerken

350 m 2

Extra brede Eiken duo-plank tDNCSFFE tNNFJLFOUPQMBBH t%JWFSTFLMFVSFO

ĂŠ 

Pioniersweg 01, 8251 KS Dronten. iii S`f[W]Vda`fW` `^ [`Xa2S`f[W]Vda`fW` `^"(%%%#'$)$

/PSNBBMĂŠ /VWPPS

Handelsweg 35 B Dronten tel: 0321 - 33 98 60

www.lapathome.nl

Kagas Totaalzorg specialist in onderhoud Kagas is de specialist op het gebied van onderhoud reparatie en vervaging van huishoudelijke gastoestellen. Momenteel heeft het bedrijf zoâ&#x20AC;&#x2122;n 4.000 klanten bij wie de monteurs jaarlijks over de vloer komen voor periodiek onderhoud. â&#x20AC;&#x153;Je kunt dus wel stellen dat we de markt kennenâ&#x20AC;?, zegt Gerrit Juffer van Kagas. Goed onderhoud is specialistenwerk. Een goed onderhouden cv-ketel heeft niet alleen een langere levensduur; hij is ook schoner voor het milieu en verbruikt minder energie. Dit hoeft niet veel te kosten. â&#x20AC;&#x153;Voor een klein bedrag per maand bent u verzekerd van een ongestoord warmtegenot en wordt uw cv-ketel periodiek onderhouden. Onze monteurs staan 24 uur per dag voor u

klaar om eventuele calamiteiten op te lossen.â&#x20AC;? De 24-uursservice van Kagas Totaalzorg betekent ook daadwerkelijk dat het bedrijf vanaf de dag van opgaaf de storing komt verhelpen. â&#x20AC;&#x153;Dit is bij landelijke organisaties wel eens andersâ&#x20AC;?, vertelt Hup. â&#x20AC;&#x153;Als u hier op zondag een storing meldt, wordt u gewoon maandag geholpen. Dat is een iets andere interpretatie op

â&#x20AC;˘ Airconditioning â&#x20AC;˘ Infrarood sauna's â&#x20AC;˘ Radiatoren â&#x20AC;˘ Vloerverwarming

Wij bieden het totale pakket! ĂŠĂŠn adres â&#x20AC;˘ ĂŠĂŠn aanspreekpunt â&#x20AC;˘ ĂŠĂŠn factuur

Bel nu voor een onderhoudsabonnement! De Gasvakman van Kampen en omstreken

24-uursservice. Wij verlenen een uniek snelle service en wij zijn hier trots op.â&#x20AC;? In de afgelopen jaren heeft Kagas haar dienstenpakket aanzienlijk uitgebreid. â&#x20AC;&#x153;We merken dat klanten steeds meer behoefte hebben aan wat wij noemen â&#x20AC;&#x2DC;totaalzorgâ&#x20AC;&#x2122;. EĂŠn aanspreekpunt voor alle zaken met betrekking tot comfortabel wonen. â&#x20AC;&#x153;Zo kunt u tegenwoordig bij Kagas ook terecht voor airconditioning, mechanische ventilatie en luxe wellness-producten. Voor de vervanging van uw oude toestel heeft Kagas doorlopende spectaculaire vervangingsacties. Komt de investering momenteel niet uit, dan biedt Kagas u de mogelijkheid een cv-ketel te huren. Voor actuele aanbiedingen kunt u contact opnemen met Kagas of kijken op www.kagas.nl In de showroom staan de nieuwste modellen cv-ketels, haarden en schouwen, airconditioning en infrarood saunaâ&#x20AC;&#x2122;s. Iedereen is van harte welkom en het personeel vertelt u graag over de mogelijkheden. Kagas Gasservice Industrieweg 4 038-3311565

Industrieweg 4 â&#x20AC;˘ Kampen â&#x20AC;˘ Tel: 038-3311565

OPRUIMINGSFINALE BIJ DE LANGE SCHOENEN

HALVE PRIJZEN OF MINDER

OP ALLE DAMESSCHOENEN EN - LAARZEN

(WINTERCOLLECTIE 2008)

Oudestraat 31 Kampen | 038-333 25 24


Regionaal

Donderdag 22 januari 2009 â&#x20AC;˘ pagina 18

Telemarketeer M/V Het succes van telemarketing valt of staat met de wijze waarop deze wordt uitgevoerd. Een goed gesprek voeren per telefoon is niet voor iedereen weggelegd. Wij selecteren onze medewerkers op motivatie ĂŠn kwaliteit: zij willen en kunnen een gesprek voeren op een goed niveau. Ben jij op zoek naar een afwisselende baan bij een super leuk jong bedrijf dat gespecialiseerd is in Telemarketing? Jij bent: t TQPOUBBOFOFOUIPVTJBTU tHFNPUJWFFSEFOFFOEPPS[FUUFS tDPNNVOJDBUJFGWBBSEJH JOWMPFJFOE/FEFSMBOET

tPSJHJOFFMFOQPTJUJFGJOHFTUFME tFFOFDIUFCFMMFS tøFYJCFM tFFOUZQFNFUFFOA+BLVOKFLSJKHFOJOTUFMMJOH

2 Speak B.V. - Schrevenweg 5 - 8024 HB Zwolle

Kijk eens op: edia.nl/werk

www.brugm

Telder

professionals voor bouw en industrie

Jij wilt: t VVSQFSXFFLXFSLFO t FFOHPFETBMBSJT t øFYJCFMFXFSLUJKEFO t POEFSXFSLUJKEEJWFSTFUSBJOJOHFOWPMHFO

Stop met zoeken. Bel ons op vrijdag 23 januari a.s. tussen 10.00 en 12.00 uur of tussen 13.00 en 16.00 uur op 038 - 455 27 10 en vraag naar Yvon Moossdorff

MEER VACATURES?

probin

YKL\KLPQR\QGMPCCTGGP

'CMFGMMGT GPGGP

/GGTNKPI FCMFGMMGT OKPKOWONGGHVKLFLT

6EJTKHVGNKLMGQHVGNGHQPKUEJGTGCEVKGUPCCT

6RQQTUVTCCV 5*,-UUGNOWKFGP 7GN  Edel Grass is een vooraanstaande aanbieder op de wereldmarkt van kunstgrassystemen. Edel Grass maakt kunstgras voor voetbalvelden, hockeyvelden, korfbalvelden en tennisplaatsen. Om onze klanten optimaal te bedienen worden deze velden niet alleen uitgeleverd maar vaak ook compleet geĂŻnstalleerd. Ter versterking van ons team verkoop binnendienst zijn wij op zoek naar een:

COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST Je werk: t "DDFQUBUJFFOBGXJLLFMJOHWBOPSEFSTVJUWFSTDIJMMFOEFMBOEFOFOXFSFMEEFMFO t (FFGUJOGPSNBUJFFOBEWJF[FOBBOBGOFNFST t 0OEFSTUFVOJOHWBOEFCVJUFOEJFOTU t $PĂ&#x161;SEJOFSFOWBOUSBOTQPSUFO t ;PSHESBHFOWPPSBDDVSBUFBGIBOEFMJOHWBOFYQPSUEPDVNFOUFO t $POUBDUPQLMBOUOJWFBVUVTTFOCVJUFOEJFOTU t 0WFSOFNFOWBOEFXFSL[BBNIFEFOWBODPMMFHBTJOEJFOOPEJH +FQSPĂĽFM t .#0 XFSLFOEFOLOJWFBV t $PNNFSDJFFM Ă˝FYJCFM [FMGTUBOEJH BDDVSBBU JOJUJBUJFGUPOFOE  HPFEFDPOUBDUVFMFFJHFOTDIBQQFO t (PFEFNPOEFMJOHFFOTDISJGUFMJKLFCFIFFSTJOHWBO&OHFMTFO%VJUT  NFFSEFSFUBMFOJTFFOQSĂ? t $PNQVUFSWBBSEJHIFJENFU0GĂĽDF t $JKGFSNBUJHJO[JDIU t 5FBNQMBZFS t "GĂĽOJUFJUNFUTQPSU t +FWJOEUIFUMFVLPNNFUNFOTFOVJUWFSTDIJMMFOEFDVMUVSFOUFDPNNVOJDFSFO t +FMBBUKFEPPSIFDUJTDIFPNTUBOEJHIFEFOOJFUWBOEFXJKTCSFOHFO 7PPSNFFSJOGPSNBUJFPWFSEF[FGVODUJFLVOKFDPOUBDUPQOFNFO NFU%JSLWBOEFS-JOEFUFM #FOKFHFĂ&#x2022;OUFSFTTFFSEJOEF[FGVODUJFEBO[JFOXJKHSBBH KFNPUJWBUJFFO$7WPPSKBOVBSJBTUFHFNPFU Edel Grass BV. T.a.v. D.v.d.Linde Postbus 164, 8280 AD, Genemuiden Tel: 038 - 426 00 30 E-mail: info@edelgrass.com www.edelgrass.com Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Probin Telder is een technische groothandel met vestigingen in Kampen, Lelystad en Emmeloord. Door de jaren heen hebben wij ons ontwikkeld tot een modern bedrijf, die een goede naam heeft als toeleverancier aan de bouw en industrie. De markt biedt ons zeer veel mogelijkheden voor verdere groei en dit kunnen wij alleen met professionals bereiken, een enorme uitdaging die we samen aan willen gaan.

Ter versterking van onze teams en uitbreiding van onze activiteiten zoeken wij diverse mensen.

s

(OOFDVERKOOPBINNENDIENST "OUWAFDELINGMV

Ter versterking van de verkoop binnendienst zoeken wij een enthousiaste Hoofd verkoop binnendienst, een commercieel organisatietalent. De verantwoordelijkheden en kerntaken bestaan uit: r 0QQSPGFTTJPOFMFXJK[FCFEJFOFOWBOPO[FSFMBUJFT r "BOTUVSJOHWBO[PXFMEFCJOOFOBMTEFCVJUFOEJFOTU r 5FMFGPOJTDIFPOEFSTUFVOJOHWBOEFWFSLPPQCJOOFOEJFOTU De persoon die wij zoeken is in het bezit van een afgeronde opleiding PQNJOJNBBM.#0OJWFBVFOKFIFCUBBOUPPOCBSFBGGJOJUFJUNFUEF#PVX (IJzerwaren Bouwbeslag en Gereedschappen). Betrokkenheid bij je klanten en de organisatie en een commerciĂŤle instel ling zijn onmisbaar voor je succes.

s

!SSISTENTINKOPERMV

Ter versterking van onze afdeling inkoop zoeken wij een enthousiaste inkoper. In deze uitdagende en afwisselende functie zijn dit de kerntaken: r )FUQMBBUTFOWBOCFTUFMMJOHFO CFXBLFOWBOMFWFSUJKEFOFOQSPKFDUNB UJHFJOLPQFO r %FMPHJTUJFLFBGIBOEFMJOHFOBENJOJTUSBUJFWFWFSXFSLJOHWBOEF JOLPPQUSBOTBDUJFTJOFFO&31PNHFWJOH r )FUPQTUFMMFOWBOSBQQPSUBHFT r )FUBBOWSBHFOWBOPGGFSUFT De persoon die wij zoeken is in het bezit van een afgeronde opleiding op NJOJNBBM.#0OJWFBV CFIFFSTUEFEVJUTFFOFOHFMTFUBBMJOXPPSEFO HFTDISJGUFOJTWFSUSPVXENFU.40GGJDF&OJHFFSWBSJOHPQJOLPPQHFCJFE een afgeronde inkoopopleiding en affiniteit met bouw & industrie zijn een pre. Kenmerk jij je daarnaast als een teamplayer, ben je prettig in de omgang, accuraat, commercieel en stressbestendig, dan ben jij wellicht de ideale assistent inkoper.

s

#OMMERCIEELMEDEWERKER "UITENDIENSTAFDELING"OUWMV

Ter versterking van ons verkoop team zoeken wij een enthousiaste verkoper buitendienst. De kerntaken voor deze functie zijn: r 7FSBOUXPPSEFMJKLWPPSWFSLPPQFOBEWJTFSJOHWBOPO[FQSPEVDUFOWPPS EFCPVXFOBBOWFSXBOUFCFESJKWFOCJKBMPO[FCFTUBBOEFSFMBUJFT r 8FSWJOHWBOOJFVXFSFMBUJFT De persoon die wij zoeken is in het bezit van een afgeronde opleiding op NJOJNBBM.#0OJWFBV IFFGUFFOQSPGFTTJPOFMFJOTUFMMJOH JTJOTUBBUPN PO[FQSPGFTTJPOFMF"NFSLFOVJUUFESBHFO JTDSFBUJFGFOFFOEPPS[FUUFS Kennis van onze producten is een pre. Wij zijn een onderneming met veel doorgroeimogelijkheden en bieden je een aantrekkelijke functie met goede salaris en arbeidsvoorwaarden. CommerciĂŤle ervaring en goede kennis van hang en sluitwerk en technische producten en mogelijk enkele jaren ervaring in onze branche heeft onze voorkeur. Wij gaan ervan uit dat je als kandidaat flexibel bent en een kritische instelling hebt met een goed gevoel voor commercie. Hebben wij jou belangstelling gewekt en ben jij de persoon die een nieuwe VJUEBHJOHXJM 4DISJKGEBOKPVTPMMJDJUBUJFCSJFGNFU$7FOQBTGPUPOBBS

0ROBINTAV$HR!DE6RIES 0OSTBUS !"+AMPEN % MAILBDEVRIES PROBINTELDERNL )NTERNETWWWPROBINTELDERNL


Regionaal

Donderdag 22 januari 2009 • pagina 19

Facelift voor Body & Beauty Hypotheek oversluiten weer lonend

De laatste jaren is de rente gestegen tot boven de 6%. Iedereen die met zijn hypotheek bezig is geweest, kan dat beamen. Op dit moment is een bekende Nederlandse bank enorm aan het stunten. U kunt hiervan profiteren door nu uw hypotheek over te sluiten naar 3,2%.

Body & Beauty heeft onlangs een facelift ondergaan en houdt op 24 januari een open dag. Een nieuwe moderne inrichting is onderdeel van de restyling die voorafgaat aan de nieuwe presentatie van Body & Beauty maar ook aan de introductie van nieuwe behandelingen en producten. Bij Body & Beauty wordt alles gedaan op het gebied van huid- en lichaamsverzorging. Willa Lubbes, eigenaresse van Body & Beauty, legt uit wat dat precies betekent. “De huid is als een kostbaar kleed om uw lichaam. Om deze zo lang mogelijk in goede conditie te houden is een goede verzorging noodzakelijk. Wij zijn gespecialiseerd in de behandeling van uw huid. Anti-aging, huidverjonging en huidverbetering zijn de items daarbij.“ Naast de behandeling, helpen de producten voor thuisgebruik om het doel te bereiken. Zo worden bij anti- aging kwalitatief hoogwaardige producten ingezet zoals Jeanne Piaubert. De methode is gebaseerd op 4 stappen: reiniging, stimulans, verzorging, boosters. Deze stappen zijn voor thuisgebruik omgezet in uitgebalanceerde en aangenaam geurende, dynamische producten. De producten van Rejuvi hebben ook deze eigenschappen, zoals de cosmedisch diepe peeling met zeer hoge concentraties fruitzuren of melkzuren. Deze werken dieper, maar veiliger en effectiever dan een dermabrasie en dit wordt ook door dermatologen toegepast. De conditie van de huid en het collageeneffect worden verbeterd en

Te koop garagebox per stuk of per 2, nabij Pleviersingel 25 in Kampen. 5,2 x 2,6 x 2,1 mtr (lxbxh)

038-3333852 / 06-52581207

Te koop: Next Mission blauw/grijze jongensfiets, 26inch., tel. 0525-633153

Oproep: altijd al willen meespelen in de musical My Fair Lady, bel tel. 06-53349589

Gevraagd: C1000 boodschappen pakketzegels, spaar mee voor Roemenie en Oekraine, tel. 038-3321014

Dit geldt voor álle hypotheken! Uniek is dat deze rente een vaste koppeling kent aan de tarieven van de Europese Centrale Bank, zodat de rente niet zomaar verhoogd kan worden. Super Hypotheek Actie Terpstra Assurantiën & Hypotheken Zoals elders in deze krant is te zien, kunnen uw maandlasten weer naar normale proporties teruggebracht worden. U krijgt korting op de kosten, bovendien is de kans op boeterente gering, omdat veel banken nog hoge rentes hanteren. U de huid wordt zichtbaar gladder. Dit wordt ook speciaal aanbevolen bij littekens na acné, maar ook bij een vale en/of verdikte huid, bijvoorbeeld de rokershuid. Het programma van Body & Beauty bestaat ook uit andere gespecialiseerde behandelingen waaronder elektrisch ontharen, acnebehandeling (vergoeding voor beide behandelingen door de zorgverzekeraar), mannenbehandeling, visagie, bruidsarrangementen, kleuranalyse, harsbehandeling, body sugaring en cellulite-behandeling. De massageruimte van Tau Jin heeft ook een restyling ondergaan. René Lubbes, natuurgeneeskundig therapeut, heet u dan ook van harte welkom. Dit en nog veel meer is te zien op de open dag op 24 januari bij Body & Beauty aan de Morinel 75 in Dronten, tel. (0321) 381 15 55.

en

Schoonheidsspecialiste (2 avonden per week)

Uw kind is zwemveilig als hij/zij het C-diploma heeft behaald. De diploma-eisen zijn dat naast de traditionele zwemslagen zoals schoolslag en rugslag ook de borstcrawl en de rugcrawl moeten kunnen worden getoond tijdens het diplomazwemmen. Ook is er een stuk survival in het diploma verwerkt, evenals het kunnen oriënteren onder water.

De formule Jip’s WaterWereld Sportfondsen Kampen BV werkt met ingang van februari 2009 in beide locaties met een nieuwe formule voor het Zwem ABC. Deze, op kinderen gerichte activiteit,

STARTEN WEER IN JANUARI Kijk voor meer info op onze site

Newtonweg 3 • Zwolle, (ind. terrein Marslanden) tel. 038 - 879 53 05 • info@nailpoint.nl

Te koop: kanteldeur aandrijving Wecla opnener, in werking te zien, 80,-, tel. 0525-651487

Te koop gevraagd: zilveren guldens en rijksdaalders tot 1966, gouden tientjes, tel. 06-50682378

Te koop: Zanussi koelkast, tafelmodel, 50,-, tel. 0525631456

038-4660582

gegeten?

www. deoase-zalk.nl

Restaurant “De Oase” Te koop gevraagd: speldjes en boeken, tel. 0384660582

pedicure nodig: gedipl.lid provoet, voor alle doelgroepen, neem eens een paraffine behandeling bel anita telefoonnummer: 06-48483955 (0320) 245718 LELYSTAD FL02.0203.006 Gevraagd: Wedgwood christmas time div serviesdelen om mijn servies compleet te maken 0641402222 of s.legranse@home. nl (0592) 341464 ASSEN DJ02.0050.001

wordt gebracht onder de naam: Jip’s WaterWereld. Jip is een fantastische cartoon dwergnijlpaardje. Maar Jip leeft ook echt en wel in Diergaarde Blijdorp te Rotterdam. Kinderen tot circa 8 jaar wanen zich in Jip’s WaterWereld. Jip is hun vriendje, die hun alles leert over zwemlessen. Jip’s slogan is: Water, het leukste speelgoed dat er is! Jip’s Waterwereld kan men terugzien in folders, posters en in allerlei andere uitingen. De kinderen die bij Sportfondsen Kampen BV zwemles krijgen, ontvangen een stickerboekje, waarin Jip het verhaal vertelt over wat de kinderen

Marcel’s Goud Marcel’s Goud IJsselmuiden

Marcel’s Goud CONTANT GELD CONTANT GELD IJsselmuiden Marcel’s Goud Marcel’s Goud IJsselmuiden VOOR GOUD VOOR OUD OUD GOUD IJsselmuiden IJsselmuiden

Gevraagd: een oude transCONTANT GELD CONTANT GELD portfiets, met bagagerek CONTANT Ook verkoop GELD Ook verkoop VOOR OUD GOUD VOOR OUD GOUD 1e klas sieraden Ook verkoop OUD GOUD voorop en dubbele frame- VOOR1e klas sieraden 1e klas sieraden Ook verkoop Ook verkoop tegen1ebodemprijzen. bodemprijzen. buis, opknappen is geen betegen bodemprijzen. klastegen sieraden 1e klas sieraden tegen bodemprijzen. zwaar, tel. 06-21916049 tegen bodemprijzen. Ook inkoop inruil van Ookinkoop inkoop en inruil Ook en inruil•envan van en inruil •van oud goudvan sloopgoud Ook•inkoop en inkoop inruil • oud•Ook goud sloopgoud gouden munten enz. goud•••sloopgoud • oud sloopgoud • oud goud oud •goud sloopgoud Weleens • gouden munten enz. • goudenenz. munten enz. • gouden munten voor inlichtingen: • gouden munten enz. voor inlichtingen: (038) 331 voor inlichtingen: Schweinehaxe voor inlichtingen:74 00 of (038) 331 74 00 of

Kerkplein 3 Zalk, Tel 3636270

Te koop: vrijwel nwe Sony koptelefoon, draadloos toto 100m, 30,-, tel. 038-3333919

Speldjes Stripboeken Suske & Wiske, Kuifje, enz. Singles en LP’s, kinderboeken en andere boeken

Oproep: vrijwilligers gezocht voor de dierenambulance, liefst met rijbewijs, voor meer informatie tel. 0622701040

Te koop: meisjesfiets, damesfiets en herenfiets, tel. 0525-633010

Te koop: compl. d.blauwe Teutonia kinderwagen, 25,-, tel. 06-42018815

TE KOOP GEVRAAGD

Terpstra Assurantiën & Hypotheken Noordweg 11, Kampen Tel. (038) 333 62 41

Bij Sportfondsen Kampen BV locaties Zwembad “Sonnenberch” te IJsselmuiden en Zwem- en Vergadercentrum “De Steur” te Kampen leren kinderen volgens het Zwem ABC zwemmen.

Binnenkort starten de opleidingen: (10 zondagen)

ringspremie. Dubbelop voordeel dus. Laat het gewoon uitrekenen; één telefoontje van 5 minuten en u weet waar u aan toe bent. Bovendien nemen de adviseurs van Terpstra Assurantiën & Hypotheken u al het werk uit handen. Een uniek concept dat tot honderden tevreden klanten heeft geleid. Zie voor meer informatie de advertentie elders in dit blad.

Jip in zwembad Sonnenberch en De Steur

W W W. NAI LPO I NT. NL

All-round Nagelstyliste

kunt uw hypotheek op elk moment oversluiten. Omdat u kosten moet maken, is dat niet altijd lonend. Maar met een rente van 3,2% kan het al gauw uit, zeker als uw huidige rente boven de 4,5% ligt. De adviseurs van Terpstra Assurantiën & Hypotheken rekenen u helder en duidelijk voor wat voor u het beste is. Eerst telefonisch, daarna volgt pas een gesprek. Levensverzekeringspremies zijn de laatste jaren ook veel goedkoper geworden. Met het oversluiten van uw hypotheek gaat dus niet alleen uw rente omlaag, mogelijk ook uw verzeke-

Te koop: Baby Born poppenkleertjes, zoals, jurkjes, pyamas, slaapzakjes, sokjes, enz. zien is kopen, van 1,- tot 8,-, tel. 038-4216381 Gevraagd: C1000 Pakketzegels, Robijnzegels, spaar mee voor Roemenie en Oekraine, geboortekaartjes voor kindertehuis in Indonesie, tel. 038-3321014

(038)voor 331 74inlichtingen: 00 of (06) 532 45 237 00 of 532 74 45 237 (06)(038) 532 (06) 45331 237

(038) 331 00 of Huls computers bied (06) 532 74 45 237 532nieuwe 45 237 aan:(06) Diverse en ge-

bruikte computers uit partij, PC amd 3600, vista, 160gb, 1024mb, dvd brander enz voor 225 euro; Sempron 3200, win XP, 120gb, 512mb, dvd brander enz voor 185 euro; Sempron 3200, win XP, 80gb, 1024mb, cd brander, dvd speler enz voor 165 euro. Ook diverse inruilers vanaf 70 euro. standaard 1 week garantie op partij en inruil compu www.hulscomputers. nl (06) 21691266 IJSSELMUIDEN BR03.0027.001

allemaal leren in de zwemlessen. De kinderen krijgen gedurende de opleiding Zwem ABC, stickers uitgedeeld voor in het stickerboekje. Sportfondsenbad De Steur Broedersingel 1 Kampen Tel. (038) 331 68 8 4

Te huur: Winnie the Poohof geboorteooievaar 10,-, tijdens de kraamdagen, opbrengst bestemd voor bejaardenzorg in Roemenie, tel. 038-3324280 Te koop gevraagd: singles en lpís, tel. 038-4660582 Te koop gevraagd: stripboeken en andere boeken, tel. 038-4660582 Te koop gevraagd: kinderboeken en jongensboeken, tel. 038-4660582

G R AT I S

INSPECTIE VAN UW HUIS OP HOUTWORM OF BOKTOR

O.B.N.

voor bestrijding van alle ongedierte HANDELSWEG 6 HASSELT TEL. 038-4773602 ISO.9002

KINDERFEESTJES TROUWRIJDEN div. koetsen RONDRITTEN MET GIDS VRIJGEZELLENFEESTJES STALHOUDERIJ KROON

ongediertebestrijding voor bedrijf en particulier

Voor een snelle service: Baltes bellen Lemelerveld: Zwolle: Mobiel: Fax: Internet: E-mail:

0572 - 37 11 66 038 - 465 44 50 06 - 216 334 26 038 - 465 53 34 www.boktor.nl info@boktor.nl

Onze diensten: Houtworm- en Boktor bestrijding Ongedierte bestrijding Gevelreiniging-Impregnering

Burg. V. Engelenweg 103 • Tel: 06-224 65 287 www.stalhouderijkroon.nl

Oproep: oud papier over, ma. 25/1 t/m wo. 27/1 staan er containers tussen de Formido en Super de Boer a/d Kievitstraat, u kunt het zelf brengen en storten, opbrengst voor plaatselijke/landelijke en 3e wereld projecten, tel. 038-3317396

Te koop: jongens skioveral, mt. large, met skis, 30,-, tel. 038-4772444 Te koop: heren stationsfiets, tel. 038-3318382 Te koop gevraagd: singles en lpís, tel. 038-4660582

PROJECTA projectmeubilair

Bureau’s, Bureaustoelen, Kasten v.a. €125,- Vergaderstoelen, Ladeblokken, Kantinestoelen.

Zowel nieuw als gebruikt.

Wolweverstr. 3, Genemuiden.

038 - 3858666

Te koop: vw golf 1.4, lpg, airco, 5 deurs, goed onderhouden, nette auto. Apk tot 11-09, nwe vbanden, distributieriem vervangen. Kleur zwart. Radio CD speler, airbags. KM stand 149700 (06) 53977971 5,850.00 SINT JANSKLOOSTER MC01.0065.001

Spa bad?: Jacuzzi? Infrarood Cabine? Sauna thuis? Alleen het beste bij Vihta Wellness!30 jaar ervaring, grote showroom, eigen service, technische dienst en volledige Montage. Uw meest betrouwbare partner in Wellness. Saunas vanaf 3.000,-, Spa baden vanaf 2.995,- en Infrarood cabines vanaf 1.795,- Vihta Wellness, de Meerpaal 26 te Drachten 0512-524650 Di t/m Vr 9-5 & Zat van 10-3 www.vihta. nl (0512) 524650 2,995.00 DRACHTEN CH02.0099.001

Te koop z.g.a.n. scooTmobiel i.v.m. privéomstandigheden, nauwelijks gebruikt. Te bevr.:

038-3333852 / 06-52581207


Regionaal

Donderdag 22 januari 2009 â&#x20AC;˘ pagina 20

g n i m Pronto O p r u i WONEN

m m e e n RELAXFAUTEUIL ZARO H102xB72xD91cm. arm- rug- en zitgedeelte in rundleder

! ee

op = op

RELAXFAUTEUIL TESKE H104xB76xD86cm. in rundleder

GLASTAFEL ELDE doorsnede 40cm.

329.-

29,95 FAUTEUIL MARLO H94xB79xD85cm. in stof

299.- 189.-

SIERVAAS

per stuk v.a.

hoogte 26cm. EETSTOEL YURA

1,95

per stuk

89.-

3 + 2 ZITS DIMO SAMEN

799.3 zitsbank B220cm. 489.2,5 zitsbank B190cm. 399.2 zitsbank B160cm. 329.-

prijstopper

Westerlengte 1 Elburg TEL. 0525-68 88 88 www.weberwoonwereld.nl

TV-/AUDIODRESSOIR MAGNA H55xB128xD55cm.

op = op

Pronto wonen vindt u in WEBER WOONWERELD

EETTAFEL BALOE 90x200cm. in massief teak diverse maten leverbaar

349.-

H55xB170xD55cm.

499.-

H60xB175xD55cm.

499.-

399.in teakhout


REGIONAAL

DONDERDAG 22 JANUARI 2009 • PAGINA 21

Slim Healthy maakt voornemens waar Het is ook voor 2009 weer voornemen nummer 1: afvallen en fitter worden. Voor de een zijn het een aantal pondjes, voor de ander gaat het om zwaar overgewicht. Dankzij de SlimHealthy cursus van tien weken bij diverse Achmea Health Centers, zijn deelnemers vorig jaar met veel trots overtollige kilo’s kwijtgeraakt en konden ze hun feestelijke kleding aan met de feestdagen. Dit jaar start deze cursus ook bij het Health Center in Kampen, gevestigd aan De Maten 10, met extra begeleiding voor mensen in de strijd tegen overtollige kilo’s en een slechte conditie. Met de speciale cursus Slim Healthy die in week 5 van start gaat, kunnen belangstellenden in tien weken trainen op een verantwoorde manier onder de juiste begeleiding. Tijdens de vrijblijvende informatiebijeenkomst in het center op zaterdag 24 januari (14.00 uur) wordt verteld op welke wijze u dit jaar uw voornemens echt gaat waarmaken. Goed afvallen met een blijvend re-

sultaat is moeilijk, maar mogelijk. Het lukt alleen wanneer u alle facetten aanpakt: een goed voedingspatroon, de juiste beweging en een gemotiveerde geest. Achmea Health Center Kampen combineert deze facetten in de cursus Slim Healthy. De motiverende trainers, een individueel afgestemd programma inclusief wekelijks een speciale groepsles en een cursusgroep die niet te groot is,

maar wel motiveert. De fitnesstrainer coacht u naar de juiste calorieverbranding en fitheid en de diëtiste adviseert over het voedingspatroon. Gezamenlijke bijeenkomsten en individuele motivatiemomenten zorgen voor realistische beloften en goede resultaten. Na tien weken, besluit u zelf en vrijblijvend of u de begeleiding en/of het abonnement (met 3, 6, 12 of 24 maanden) op uw fitheid wilt verlengen. Wie meer informatie wil over deze fitte kans kan vrijblijvend langskomen bij Achmea Health Center aan De Maten 10 te Kampen tijdens de informatiebijeenkomst of bel naar: 038-333 52 35.

Oranjeconcert met bekend trompetduo

Veldkamp Wonen en Slapen reikt cheque à 250 euro uit Nies Martensen heeft met de puzzelactie een cheque gewonnen die ze mag besteden bij Veldkamp Wonen en Slapen uit Wezep.

Martensen is erg blij met het bedrag. Zeker nu er voor haar een verhuizing voor de deur staat. “Ja, dan is het leuk als je zo’n prijs wint. Ik weet nog niet waar ik de cheque aan ga besteden. Maar ik denk dat het leuke accessoires worden voor in de nieuwe woning.” Veldkamp Slapen en Wonen Rondweg 74, Wezep tel. 038-3761409

WEZEP - Het bekende trompetduo Arjan en Edith Post verleent medewerking aan het Oranjeconcert in Wezep. Samen met vier andere beroepsmusici verzorgen zij een feestelijk concert ter gelegenheid van de verjaardag van Koningin Beatrix.

Elektrische fietsen direct leverbaar bij Minema Wie deze zomer heerlijk fietsend door het Hollandse landschap wil toeren, maar het prettig vindt hier wat hulp bij te krijgen, kan nu zijn kans grijpen. Minnema Tweewielers heeft een grote hoeveelheid elektrische fietsen op voorraad en kan direct leveren zonder wachttijd. “In de zomer zijn de wachttijden vaak juist erg lang”, aldus eigenaar van de rijwielhandel, Peter Minnema. “Wie verzekerd wil zijn van een fiets tijdens hét fietsseizoen, zou dus eigenlijk nu alvast een kijkje moeten komen nemen bij onze collectie”. De elektrische fiets wint aan populariteit en de berijders van dit uiterst comfortabele vervoersmiddel worden, mede door

de hippere uitvoeringen, steeds jonger. Hierdoor is het in het echte

fietsseizoenen helaas bijna niet meer mogelijk aan een exemplaar

Het concert is een dag eerder, op vrijdagavond 30 januari, in de Kruiskerk (Kerkweg) te Wezep en begint om 20.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar

bij Rozendal Electro World in Heerde, Boekhandel De Korenbloem in Wezep en voor zover beschikbaar ook ’s avonds aan de zaal.

te komen. Wie wil genieten van het gemak van een stukje extra elektrische ‘spierkracht’ moet er dus vroeg bij zijn. Minnema speelt hier op in en heeft alvast een ruim assortiment fietsen ingeslagen om de schaarste voor te zijn. De elektrische fiets worden bereden zoals iedere andere fiets, maar het vernuftig ingebouwde motortje zorgt ervoor dat het trappen wordt vergemakkelijkt. “Alsof je altijd de wind in de rug hebt”, verduidelijkt Minnema. Ideaal voor mensen die moeite hebben met fietsen of willen genieten van wat extra fietscomfort. De accu is onzichtbaar weggewerkt in het

frame van de fiets en de motor zelf is klein en geruisloos. Met een volle accu kan zo’n zestig kilometer gereden worden en binnen twee uur is hij weer opgeladen. Benieuwd geworden? Neem dan nu een kijkje bij Minnema. De fietsen van topmerken Batavus, Koga Miyata, Gazelle en Sparta staan grotendeels opgesteld in de showroom en zijn voor iedereen te bezichtigen en desgewenst uit te proberen. Minnema Tweewielers Beltweg 2 Kampen (038)3316561 www.minnema-tweewielers.nl

Bewaarplicht van de gemeente De Bolder 10 Postbus 198 8250 AD Dronten tel. (0321) 38 07 66

Een cliënt van ons was vanwege een huurschuld veroordeeld tot betaling van de achterstallige huur en tevens was de vordering tot ontruiming door de kantonrechter toegewezen. Van het ontruimingsvonnis werd door de verhuurder

www.helmantel-bugel.nl info@helmantel-bugel.nl

gebruikgemaakt, zodat op enig moment de woning van de cliënt door de deurwaarder werd ontruimd. De woning werd leeggehaald en de inboedel werd in een daarvoor door de gemeente geplaatste container geplaatst. Deze gemeente hanteert als beleid dat de gevulde container direct wordt afgevoerd naar de milieustraat alwaar de huisraad in de perscontainer wordt

vernietigd. Namens cliënt hebben wij de gemeente daarop aansprakelijk gesteld omdat de gemeente in strijd heeft gehandeld met de wettelijke bepalingen die een bewaarplicht voor de gemeente voorschrijven. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de gemeente de roerende zaken verplicht is mee te nemen en voor tenminste 2 weken te bewaren en op te slaan; het zijn immers eigendommen van de cliënt.

De gemeente weigerde de schade van de cliënt te voldoen. Daarop hebben wij namens cliënt een kortgeding procedure aanhangig gemaakt waar we een voorschot op de schade ter grootte van 5000,00 euro hebben gevorderd. Daarop heeft de gemeente eieren voor haar geld gekozen en de gevorderde schadevergoeding aan de cliënt betaald.


Regionaal

Donderdag 22 januari 2009 â&#x20AC;˘ pagina 22

Tennekes Installatietechniek is een all round installatiebedrijf dat al ruim 25 jaar werkzaam is in de nieuwbouw-, particuliere- en renovatiesector. Door uitbreiding van onze werkzaamheden zijn wij op zoek naar een:

ERVAREN

LOODGIETER/CV MONTEUR

Wij bieden je een full-time job met prima arbeidsvoorwaarden.

Tevens zijn wij op zoek naar een:

Vitel International, een groothandel in elektronische goederen, is per direct op zoek naar:

LEERLING

LOODGIETER/CV MONTEUR

Schoolverlaters worden ook uitgenodigd te solliciteren. Wij bieden je de kans jezelf te ontwikkelen in combinatie met prima arbeidsvoorwaarden.

Ben je geĂŻnteresseerd en gemotiveerd? Bel, schrijf of kom langs voor meer informatie.

Ondernemersstraat 15 8271 RS IJsselmuiden Telefoon (038) 3328785 Mobiel 06 15 02 14 40 Telefax (038) 3310805

www.tennekes-installatie.nl

Logistiek administratief medewerker (m/v 40 uur per week)

In deze logistiek-administratieve functie zal je taak voornamelijk gericht zijn op de voorraadregistratie; Het inboeken van binnenkomende goederen, het afboeken van telverschillen. Het beheren van het artikel stambestand. Verder draag je zorg voor een juiste waardering van de voorraad. Analyseren van probleemartikelen, rapporteren van voorraadverschillen, en het optimaliseren van het voorraadbestand. Andere voorkomende werkzaamheden zijn: t#JKIPVEFOWBOEFLBT t%FCJUFVSFOCFIFFS t$SFEJUFVSFOCFIFFS t1PTUBGIBOEFMJOH t$POUSPMFSFO DPEFSFOFOJOCPFLFOWBOGBDUVSFO t0OEFSTUFVOJOHCJKSBQQPSUBHFT CUXBBOHJGUFTFUD t1MBBUTWFSWBOHJOHIPPGEBENJOJTUSBUJF Je profiel: t+FPQMFJEJOHMJHUNJOJNBBMPQIFUOJWFBV.#0 t.JOJNBBMWJKGKBBSFSWBSJOHJOFFOTPPSUHFMJKLFGVODUJF t(PFEFCFIFFSTJOHWBONJDSPTPGU&YDFM t,FOOJTFOFSWBSJOHNFU&YBDUJTFFOQSĂ? t;FMGTUBOEJHLVOOFOXFSLFOJOFFOLMFJOUFBN t(FFONFOUBMJUFJU Wij bieden: t/BBTUFFONBSLUDPOGPSNTBMBSJT HPFEFTFDVOEBJSFWPPSXBBSEFO t&FOJOGPSNFMFXFSLTGFFS t&FOKPOHEZOBNJTDIUFBNJOFFOQMBUUFPSHBOJTBUJF

De afdeling Projecten verzorgt implementaties van netwerken, opslag- en consoDe afdeling Projecten verzorgt implementaties van netwerken, en consolidatieoplossingen bij onze klanten. Een enthousiast team van ITopslagâ&#x20AC;&#x2DC;ers zorgt voor lidatieoplossingen klanten.binnen Een enthousiast team van ITom â&#x20AC;&#x2DC;erscontinue zorgt voor inbreng van kennis bij en onze specialisme ons productportfolio oplosinbreng kennis en specialismedie binnen onslaatste productportfolio om continue oplossingen tevan kunnen implementeren, aan de technologische stand voldoen. singen te kunnen implementeren, die aan de laatste technologische stand voldoen. Vanwege groei in onze levering van diensten is uitbreiding van onze organisatie Vanwege groei in onze levering van diensten is uitbreiding van onze organisatie noodzakelijk. noodzakelijk. Wij zijn daarom op zoek naar: Wij zijn daarom op zoek naar:

IT SPECIALIST(EN) M/V IT SPECIALIST(EN) M/V

Wat houdt de functie in? Wat houdt deuitdaging, functie in? De functie is een waarin je eigen initiatief en ondernemersschap kunt De functie is een uitdaging, waarin je eigen initiatief ondernemersschap kunt ontplooien. Je gaat werken in een enthousiast team enenvalt onder de eindverantontplooien. Je gaat werken in een enthousiast team en valt onder de eindverantwoordelijkheid van het Hoofd Projecten. woordelijkheid van het Hoofd Projecten. Als IT-specialist breng je in de diverse projecten, die Xantes ICT uitvoert, je kennis en Als IT-specialist je in de diverse ICT uitvoert, je behaald kennis en kunde in. Samenbreng met collegaâ&#x20AC;&#x2122;s zorg jeprojecten, er voor datdie deXantes projectdoelstellingen kunde in.waarbij Samen een met collegaâ&#x20AC;&#x2122;s zorg jevan er voor dat de projectdoelstellingen behaald worden, stuk coĂśrdinatie je verwacht wordt. Het werkgebied omvat worden, waarbij een stuk storageoplossingen, coĂśrdinatie van je verwacht wordt. Hetbesturingssystemen werkgebied omvat o.a. netwerktechnologie, servervirtualisatie, o.a. netwerktechnologie, storageoplossingen, servervirtualisatie, (Microsoft, Linux), hardware en software. Oplossen van complexebesturingssystemen storingen of inci(Microsoft, hardware en software. Oplossen complexe of incidenten zijn Linux), voor jou een uitdaging. Uiteraard heb jevan kwaliteit hoogstoringen in het vaandel denten zijn voor jou een uitdaging. Uiteraard heb je kwaliteit hoog in het vaandel staan. staan. Wat is je profiel? Wat je profi el? teamplayer, die gaat voor resultaat. Omdat gedegen ICTJe bentiseen enthousiaste Je bentbeslist een enthousiaste die gaat resultaat. Omdat gedegen ICTkennis een must is teamplayer, voor deze functie benvoor je MCSE/MCITP gecertifi ceerd. Ook kennis een must is caties voor deze functie je MCSE/MCITP gecertifi ceerd. Ook heb je beslist de nodige kwalifi behaald op ben het gebied van virtualisatie (VMware VCP heb je de nodige kwalifi behaald op het gebied van virtualisatie (VMware VCP 3 certifi cering is een pre)caties en storageoplossingen. We verwachten van jou dat je in 3ons certifi cering is een enbenut storageoplossingen. Weopverwachten jou dat je in werkaanbod de pre) ruimte om nieuwe kennis te doen envan je vaardigheden ons werkaanbod de ruimte benut om nieuwe kennis op te doen en je vaardigheden verder te ontplooien. verder ontplooien. Verder te beschik je over: Verder beschik je over: een hbo werk- en denkniveau een hbo werk- en denkniveau meerdere jaren ervaring in een soortgelijke functie meerdere jaren ervaring in een soortgelijke functie uitstekende communicatieve vaardigheden uitstekende communicatieve vaardigheden een resultaat- en klantgerichte instelling een resultaat- en klantgerichte instelling verantwoordelijkheidsgevoel, je bent flexibel en representatief verantwoordelijkheidsgevoel, je bent flexibel en representatief Wat mag je van ons verwachten? Wat van ons verwachten? Xantesmag ICT isjeeen ambitieuze onderneming, volop in beweging. Wij bieden een Xantes ICT is functie, een ambitieuze volop in beweging. bieden eenOp dynamische waarin jeonderneming, alle mogelijkheden hebt om jezelfWij te ontplooien. dynamische functie, waarin je alle mogelijkheden hebt om doorgroeimogelijkheden jezelf te ontplooien. Op basis van persoonlijke ontwikkeling bestaan er voldoende basis persoonlijke ontwikkeling bestaan er voldoende doorgroeimogelijkheden binnenvan onze organisatie. De beloning is uiteraard overeenkomstig de zwaarte van binnen onze organisatie. De beloning is uiteraard overeenkomstig de zwaarte van de functie. de functie. Ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Ben je belangstelling toe aan een nieuwe uitdaging? Heb je voor deze uitdagende functie? Schrijf, fax of mail dan zo Heb je belangstelling functie? Schrijf, fax of mail dan zo spoedig mogelijk een voor kortedeze brief uitdagende met uitgebreide cv aan: spoedig mogelijk een korte brief met uitgebreide cv aan: Xantes ICT Xantes ICT de Vries, Duit 1, 8305 BB Emmeloord t.a.v. Marike t.a.v. Marike617808, de Vries, fax: Duit (0527) 1, 8305 BB Emmeloord tel: (0527) 698447 tel: (0527) (0527) Je kunt ook 617808, een e-mailfax: sturen naar 698447 Jemarike.de.vries@xantes.nl kunt ook een e-mail sturen naar marike.de.vries@xantes.nl

www.xantes.nl www.xantes.nl

Duit 1 Duit 1 Industrieterrein Industrieterrein De Munt Emmeloord De Munt Emmeloord e-mail: info@xantes.nl - www.xantes.nl e-mail: info@xantes.nl www.xantes.nl Tel. (0527) 617808 - Fax (0527) 698447 Tel. (0527) 617808 - Fax (0527) 698447

#FOKJKEFQFSTPPOEJF[JDIJOCPWFOTUBBOEQSPGJFMLBOWJOEFO EBOOPEJHFOXFKFHSBBHVJUPN WPPSGFCSVBSJBTKFTPMMJDJUBUJFCSJFGNFU$7UFTUVSFO Indien je nog vragen hebt kun je ons bereiken op telefoonnummer 038-3332445. ;JFPPLPO[FXFCTJUFXXXWJUFMJOUFSOBUJPOBMOM +FLVOUKFTPMMJDJUBUJFSJDIUFOBBO 7JUFM*OUFSOBUJPOBM#7 T.a.v. de heer R. Wiersma (JMEFTUSBBU "),".1&/ 0GQFSFNBJMSXJFSTNB!WJUFMJOUFSOBUJPOBMOM

Spuiterij Gouweleeuw bv is een bedrijf welke gespecialiseerd is in het spuiten van mobiele- en rupskranen van elk formaat. Wij werken rechtstreeks voor importeurs en fabrieken waardoor ons werk over de hele wereld gaat.

Om een beeld van ons bedrijf te krijgen verwijzen wij je naar onze website :

Op korte termijn zijn wij op zoek naar:

Voorbewerker 3 /)+-/))++#(0+%2'"(.#-( te spuiten objecten. Dit houdt in het schoonspuiten, schuren, afplakken en ontvetten van o.a. de mobiele kranen.

www.gouweleeuw.com

Voorbewerker met leidinggevende capaciteiten 3 /)+-/))++#(0+%2'"(.#-( te spuiten objecten. Dit houdt in het schoonspuiten, schuren, afplakken en ontvetten van o.a. de mobiele kranen. 3 #$ 02#!"#/(/))+'(($#$2#$(/+/(!+(! $ leiding aan een groep van circa 10 personen. 3 +/+#(!&,&##(!!/(#,*+5'+(,-+%*+,))(&#$%"# is belangrijker.

Monteur 3 (')(-+--,*.#-(%+( 3 "- #(#-#-'--"(#%(,&.-&( Ons aanbod: Wij bieden de functies aan voor 38 uur per week in een dynamische en enthousiaste omgeving. Wij belonen je inzet met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. De CAO klein-metaal is van toepassing. Wil je bij ons komen werken? Schrijf of mail dan een brief, aangevuld met CV naar: Spuiterij Gouweleeuw B.V. Personeelszaken /(#-/(+%.' ),-., ''&))+ a.vanberkum@gouweleeuw.com Wil je meer informatie over een vacatures neem dan telefonisch contact met ons op: telnr. 0527-252307.

WWW.GOUWELEEUW.COM


Donderdag 22 januari 2009 • pagina 23

Danny de Boer legt de lat hoger

...in de regio DE SPORTKRANT VAN DE REGIO

Go-Ahead in beroep tegen straf KAMPEN - Go-Ahead Kampen gaat niet akkoord met de zware straf die het kreeg opgelegd naar aanleiding van een opstootje in het uitduel tegen Excelsior ‘31. De ploeg is bestraft met een boete van 200 euro en een punt in mindering. Ook de ploeg uit Rijssen kreeg deze sancties opgelegd. Het bestuur van de Kamper hoofdklasser heeft besloten om tegen de beslissing van de KNVB in beroep te gaan. De club vindt de straf onevenredig hoog. De commotie in het duel van 1

november vorig jaar ontstond na een overtreding op Roy Supér. Dit bleef onbestraft, waarna er een opstootje ontstond. De arbiter besloot vervolgens tot het inlassen van een afkoelingsperiode.

Koers assistent bij DOS KAMPEN - Eersteklasser DOS Kampen heeft Jan Okke Koers aangesteld als assistenttrainer voor het volgende seizoen. Hij gaat de nieuwe coach Lucas Hoekman ondersteunen, die eerder werd aangetrokken. (door Gerard Meijeringh)

IJSSELMUIDEN - Voor Danny de Boer wordt 2009 een belangrijk jaar. De 19-jarige wegracer uit IJsselmuiden komt in het nieuwe seizoen in actie voor het Belgische team MTM-Racing. Na een leerzaam jaar bij MQP Racing wil hij nu de puntjes op de I zetten. “2009 moet voor mij een goed jaar worden. Het afgelopen seizoen was een leerjaar. Nu moet het eruit komen.” De Boer moest na het afgelopen seizoen op zoek naar een nieuwe ploeg omdat MQP Racing werd opgeheven. Hij was met verschillende teams in onderhandeling en koos uiteindelijk voor MTM-Racing. “Ze deden me een heel goede aanbieding. Vervolgens heb ik contact gezocht met mijn persoonlijke sponsors om te kijken of het financieel haalbaar was. Dat bleek zo te zijn en toen heb ik mijn handtekening gezet”, aldus De Boer. Hij tekende een contract voor een jaar met een wederzijdse optie voor nog een seizoen. De verbintenis met het Belgische raceteam is een grote stimulans voor De Boer. Afgelopen seizoen reed hij in de EK Superstock 1000 en maakte hij kennis met het internationale podium. Voor het eerst stond hij op eigen benen. Een leerzaam jaar volgens De Boer. “Het was een harde strijd in het Europese geweld tussen goede en snelle jongens. Ik heb veel meegemaakt en het was niet altijd gemakkelijk. Mentaal ben ik sterker geworden. Bovendien heb ik geleerd om zelfstandig te zijn en

mijn mening te verkondigen binnen het team.” Komend seizoen komt de IJsselmuidenaar weer uit in de EK Superstock 1000. Ook gaat hij alle wedstrijden rijden in de strijd om het Open Nederlands kampioenschap (ONK) Superbike. Om meer financiële armslag te krijgen, heeft de motorcoureur via een sponsor een eigen VIP-box op het circuit in Assen kunnen regelen. Hier kunnen bedrijven tegen een vergoeding informeel zaken doen. Ook gaat hij een loterij organiseren. De Boer is ambitieus. Vorig seizoen eindigde hij in de EK Superstock 1000 op een 26e plaats in een veld van 43 deelnemers. Dit keer is een plaats bij de eerste vijftien het doel. Bovendien gaat hij voor de Nederlandse titel. Zijn ambities hangen samen met het goede gevoel dat hij heeft bij MTM Racing. Hij is ervan overtuigd dat hij met het Belgische raceteam een juiste keuze heeft gemaakt. Hij kent enkele mensen bij het team en heeft met monteur Swen Jenik al eerder samengewerkt. “Dat was in 2007, mijn succesjaar”, zegt hij enthousiast. Jedik wordt

verantwoordelijk voor het prepareren van de motorfiets en dat geeft De Boer het nodige vertrouwen. Hij gaat rijden op een Yamaha 1000 cc en krijgt twee motoren tot zijn beschikking. De Boer zit goed in zijn vel en heeft erg veel zin in een nieuw seizoen. In maart gaat hij op trainingskamp. Op de circuits in Valencia en Barcelona wordt uitgebreid getest om zo goed mogelijk aan de start te kunnen verschijnen bij de eerste race begin april. Tot dan zoekt hij zijn eigen fysieke grenzen op om zichzelf optimaal te prepareren voor het grote werk. Hierin is Frank Heldoorn een belangrijke schakel. De man uit Huizen behaalde in het verleden maar liefst zes keer de Nederlandse titel bij de triatlon en is nu actief als fysieke coach voor De Boer. Om de vier weken geeft hij hem een nieuw trainingsprogramma. Topsport is tot op zekere hoogte een kwestie van talent, maar daarna moet je het zelf doen. Het is trainen, trainen en nog eens trainen en het komt aan op doorzettingsvermogen. Dat heb ik in al die jaren wel geleerd.”

Met Jan Okke Koers komt een succesvolle Dosser terug op het oude nest. Koers behaalde met DOS grote successen. Nadat hij stopte met voetballen, ging hij aan de slag als trainer bij Olympia ‘28 en Sportclub Genemuiden. Dit seizoen is hij werkzaam als trainer van het tweede elftal van Sportclub Genemuiden. Koers twijfelde of hij de stap naar Kampen wel moest maken omdat hij het bij Sportclub Genemuiden goed naar de zin heeft. Uiteindelijk besloot hij het toch te doen. “Dit is voor mij een uitdaging om een stapje hoger te komen.” Koers is als trainer ambitieus.

Volgend seizoen gaat hij de cursus TC 1 volgen. Ook dat speelde mee om voor DOS te kiezen. “De cursus kost enorm veel tijd, maar is goed te combineren met het werk als assisent-trainer”, aldus Koers. Dat hij als oud-speler warme gevoelens heeft voor DOS speelde ook mee. “Er is een afstand ontstaan tussen de supporters en het eerste elftal. We gaan proberen om dat weer terug te krijgen.” Volgens Koers is het doel om met beperkte middelen zo ver mogelijk te komen door een eenheid te vormen. “Zoals in mijn tijd bij DOS, gebaseerd op eenheid en teamgevoel.”

Topclubs treffen elkaar in beker ZEIST - Het bestuur amateurvoetbal heeft ingestemd met een nieuwe opzet van de bekercompetitie in het amateurvoetbal. Met ingang van het komende seizoen zullen clubs uit de hoofdklasse en de eerste klasse elkaar treffen in de eerste fase van de bekercompetitie. 84 hoofdklassers en 132 eersteklassers worden verdeeld over 54 poules van vier teams. Van de groepen gaan de eerste twee door naar de knock-out fase. In de nieuwe opzet kunnen hoofden eersteklassers uit verschillende districten bij elkaar worden ingedeeld. Het streven is om clubs die in de competitie tegen elkaar spelen niet tegen elkaar te laten uitkomen. De districten zijn vrij bij het maken van de pouleindeling voor de lagere klassen.

In deze poules plaatst alleen de winnaar zich voor de knock-out fase. De belangrijkste overweging om de opzet te veranderen is dat veel clubs de bekerwedstrijden gebruiken als oefenwedstrijden en volgens de KNVB graag willen worden ingedeeld bij gelijkwaardige tegenstanders. Bovendien sneuvelden in de eerste fase veel sterk geachte verenigingen. In de nieuwe opzet stroomt de helft van de hoofd- en eersteklassers door naar de knock-out fase.

Nieuwe kans op hervatting voetbalcompetitie

KAMPEN - Komend weekeinde is er een nieuwe kans dat het tweede gedeelte van de voetbalcompetitie van start gaat. Het afgelopen weekend lieten de weersomstandigheden dit nog niet toe. Zaterdag is er een geheel programma in de hoofdklasse C. Meest in het oog springend is de derby tussen Go-Ahead Kampen en Sportclub Genemuiden. Tijdens de opening van het seizoen wonnen de Kampenaren met 0-1 in Genemuiden. Over het duel werd nog lang nagepraat. Dit had vooral te maken met de rode kaart van Go-Ahead-spits Piet de Jong die Arjan Kolk een elleboog zou hebben gegeven. Uiteindelijk werd de aanvaller voor zes wedstrijden geschorst. Zaterdag ontbreekt een andere spits bij Go-Ahead. Zandbergen

raakte in november ernstig geblesseerd op de training. Wegens een gescheurde knieband in zijn linkerknie komt de gemakkelijk scorende aanvaller dit seizoen niet meer in actie. WHC speelt een uitwedstrijd bij PKC ‘83. Be Quick ‘28 ontvangt in eigen huis ONS Sneek en stadsgenoot Berkum reist af naar Emmeloord voor het duel tegen Flevo Boys. In de eerste klasse D begint asv Dronten aan het tweede deel van de competitie met een thuisduel tegen FC Zutphen.

Vorige week stonden er al enige inhaalduels op het programma, maar een algehele afgelasting gooide roet in het eten. Veel clubs kwamen via oefenwedstrijden toch in actie. Zoals Go-Ahead Kampen en VSCO ‘61. De Kamper hoofdklasser was uiteindelijk met 6-2 te sterk op het kunstgrasveld van korfbalvereniging DOS Kampen.


REGIONAAL

DONDERDAG 22 JANUARI 2009 • PAGINA 24

Ervaar de sensatie Ervaar de complete oplossing van Bose

VIDEO Compatible

Het nieuwe BOSE LIFESTYLE 48 DVD home entertainment-systeem ®

®

Dit systeem maakt gebruik van bekroonde JEWEL CUBE luidsprekerarrays voor een levensechte surround sound. De gestroomlijnde centerluidspreker past perfect bij de moderne breedbeeldtelevisies. Een uit het zicht te plaatsen ACOUSTIMASS module levert de krachtige lage tonen die actiescènes tot leven brengen en die zorgt voor een dynamische muziekweergave. Dit systeem past het geluid aan op de ruimte, zodat u altijd verzekerd bent van kwaliteitsgeluid van Bose. Het systeem kan 340 uur cd-muziek digitaal opslaan, terwijl het intelligente weergavesysteem uMusic uw muziek smaak leert en automatisch ®

®

®

nummers voor u selecteert. Optioneel is het systeem draadloos uit te breiden. De meegeleverde VS-2 verbetert het videosignaal van alle bronnen automatisch naar de hoogste resolutie die de tv via hdmi kan accepteren, tot wel 1080p. Ervaar het nieuwe LIFESTYLE 48 systeem – en merk waarom technologie van Bose het verschil maakt. ®

Verkoopprijs: €

Exclusief verwijderingsbijdrage. Luidsprekers leverbaar in de kleuren zwart, wit en zilver

[dealerlogo]

Dronten Het Ruim 68 Dronten tel. 0321 38 60 20

eigen technische dienst • volop gratis parkeergelegenheid

De geautoriseerde BOSE dealer Product gereed voor demonstratie Direct uit voorraad leverbaar Kwaliteitsadvies Installatie service

Overtuig uzelf. Vraag nu om een demonstratie bij uw geautoriseerde BOSE dealer.

After sales service

Regionaal week 4  

Regionaal week 4

Regionaal week 4  

Regionaal week 4

Advertisement