Page 1

WOENSDAG 18 JUNI 2008

Bijbelexpo

pagina

W W W.D E S TA D S KO E R I E R.N L

Vrijwilliger van de maand

3

pagina

7

Levenswerk

pagina

Geslaagd

7

pagina

15

6

Zie ook pagina

Oranjegekte in ‘stadion’ Jaagpad

(door Bas Wilberink)

GENEMUIDEN - Met een zelfgebouwd ‘stadion’ in zijn achtertuin heeft Genemuidenaar Jan de Kleine het EK Voetbal in Zwitserland en Oostenrijk wel heel dicht bij huis gebracht. Aan het Jaagpad kunnen per keer zo’n vijftig voetballiefhebbers de verrichtingen van onze Oranjehelden aanschouwen. Drie tv-schermen, een bierpomp, oranje versieringen en een kleine steiger die dienst doet als VIPtribune. Wie niet beter zou weten, zou denken dat hij in de Zwitserse speelstad Bern is beland. Na een moeizame start had de oudkroegbaas Jan de Kleine maandag dan ‘de bak vol’. Een Sportclub-team kwam na zijn voetbaltraining kijken

of Nederlands aartsrivaal Duitsland vroegtijdig uitgeschakeld wordt. Ook voor de wedstrijd NederlandRoemenië heeft hij goede hoop op een hoge opkomst (de Stadskoerier werd vóór deze wedstrijd gedrukt, red.). “Ik ben zelf een echte voetbalfanaat en ik ging altijd naar de wedstrijden van Nederland toe”, legt De Kleine zijn initiatief uit. “Maar het

Op zoek naar een jonge gebruikte auto?

Kijkt u eens op

www.naberman.nl Staat uw auto er niet tussen? Wij gaan voor u op zoek!

- Wij zijn sterk in elk merk! -

is me te duur geworden. Ik zit in de AOW en dat kan de pet niet trekken. Op deze manier probeer ik toch die EK-sfeer dicht bij huis te krijgen. Ik heb expres geen groot scherm neer-

V E R F • B E H A N G • S T O F F E N • R A A M D E C O R AT I E

Lees verder op pagina 5.

STERRETJE

NIEUWE AUTO?

Afdelingsvergadering

AUTOBEDRIJF BREMAN

Rabobank Genemuiden

Klaas Fuitestraat 41-45 | Genemuiden Tel.038-3854750 | www.autobreman.nl

Woensdag 18 juni 2008 Gastspreker: Gijs Wanders

150 bedrijfsauto’s & 4x4’s

www.vanpijkerenautos.nl Tel: 038-3314790

Rabobank Genemuiden

BUITINK

Nieuwstraat 35 • 8281 ZL Genemuiden Telefoon: 038 - 385 54 70

gezet. Dit is amateuristisch maar erg gezellig. Andre Hazes aan. Prachtig.”

Ontvangst:

19.45 uur

Aanvang:

20.00 uur

Locatie:

Opleidingscentrum Zevenhont, Nijverheidsstraat 45 te Genemuiden

Brouwers Accountants B.V. Puttenstraat 34a, 8281 BP Genemuiden telefoon (038) 85 15 200, fax (038) 85 15 204 E-mail: info@brouwers.nl

zie pag. 20 en 21


woensdag 18 juni 2008 • pagina 2

3IERADEN!CCESSOIRES

www.destadskoerier.nl

"ABY EN+INDERKLEDING

+/24).' OPDEGEHELE ZOMERCOLLECTIE 3#!0! -#'2%'/2 ')2"!5$ -)33'2!.4 2%$ ",5 )-03 %,&3 %,)!.% %4 ,%.! '9-0 !2-!.) +)++)$ ,),) '!5&2%44% 2)6%27//$3 :):)"/ ,/4 ").# ,)%&

+RUISSTRAAT„"!„'ENEMUIDEN„ 

3UMMER3ALE

BIJ3AMMIE

TOT

+/24).' OPDEGEHELE ZOMERCOLLECTIE

UITGEZONDERDHETREGULIERE #LAESEN´SONDERGOEDENACCESSOIRES

Exclusieve cadeau-home-lifestyle artikelen voor uzelf of uw relaties

Jacques Lemans Voetbalhorloge EK 2008

BESTEL ONLINE OF BEZ OEK SHO WRO OM*

Met o.a. aanduiding 1e- en 2e helft, rust en extra tijd.

â‚Ź 119,Kijk voor meer info op Boswinkels.nl

3ASSENSTRAAT 0#:WOLLE 4EL INFO SAMMIENL

Bc\`cXe[ (+j# @Ajj\cdl`[\e Q\e[`ab

WWWSAMMIENL

!dXXe[X^k&dmi`a[X^mXe0kfk(.lli

KA::H:CKDDG9::A A:@@:G7>?ODC9:G

:c\Zah WgjcX]ldghi_Z

100 gram . . . . . . . . . . . . . . . .

&#%*

Dd`W^_odcYZg\ZhX]^`ikddgYZWWf

KVg`ZchĂ’aZiaVe_Zh \ZkjaYbZigddb`VVh

4 stuks . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*#.*

8JOFFOSBEJP HSBGJTDICFTUVVSCBSF 'FSSBSJ'XBHFO

A:@@:G7:A:<

A:@@:GKDDG9:A><

*%%\gkZghZldghi KaZZhlVgZcig^d )gjcYZg]VbWjg\Zgh VaaZhj^iZ^\ZcldghibV`Zg^_ gegrild spek %% boterhamworst samen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

@VVhideeZgh 4 stuks . . . . . . . . . . . . . . . . . .

G^W`VgWdcVYZ 500 gram . . . . . . . . . . . . . . . .

*# (#.* )#'*

schouderham 100 gram per soort, samen . . . .

B66C96<KDDG9::A

@ViZcka^cYZgh

*]VaZc2(WZiVaZc

)#

kilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .* 1GjcYZg\Z]V`i ,*

CjbZiWV`WVb^$cVh^ZgW^_kddg&Zjgd

 

)# *#

,*

`VciZc`aVVg!VaaZZcZkZcdelVgbZc

1 kilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Slagerij Evert van Ingen

AVc\ZhigVVi+*<ZcZbj^YZcIZa#%(-"(-**&&( 9dgehlZ\-*>?hhZabj^YZcIZa#%(-"(((')(. lll#haV\Zg^_kVc^c\Zc#ca

De Gildeslager verrast je smaak

tXJOLFMXBBSEFĂŠ 

5BOL4IFMMCFO[JOFPGEJFTFMFONBBLLBOTPQĂ?Ă?OWBOEF SBEJPHSBGJTDICFTUVVSCBSF'FSSBSJ'XBHFOT

=#d#]#"Zc\Z`gj^Y\Z]V`i

@^ehViZ^chVjh

tTDIBBM tNBYTOFMIFJELNI

9>CH96<:CLD:CH96<

A:@@:GB6@@:A>?@

500 gram . . . . . . . . . . . . . . . .

(#*%

)PFLVOUVNFFEPFO Deponeer 2 Shell tankbonnen (minimaal 25 liter per bon en uitsluitend van onderstaand verkooppunt) in de deelnamekubes in de Shell Shop. Op 27 juni, 11 juli, 25 juli, 8 augustus en 22 augustus 2008 worden er 2 winnaars per keer getrokken. SHELL STATION ZIELEMAN Buiten de Venepoort 9, Hasselt


Oudheidkamer opent bijbelexpo woensdag 18 JUNI 2008 • pagina 3

(door Bas Jansen)

GENEMUIDEN - Rondom twee antieke ‘Genemuider’ bijbels hebben de Vrienden van Oud Genemuiden een bijbeltentoonstelling ingericht. Vanaf 23 juni tot eind 2008 is de zolder van de Oudheidkamer op zaterdagmiddag voor publiek geopend. De Statenbijbel in allerlei verschillende uitgaven vormt de hoofdmoot

van de tentoonstelling. Lid van het expo-team van de Oudheidkamer, Willem Mateboer, pakt een grote kanselbijbel erbij met koperen sluiting. Volgens Mateboer is het

www.destadskoerier.nl

een van de eerste bijbels in Statenvertaling die in Nederland zijn gedrukt. Maar minsten zo bijzonder is het verhaal over de omzwervingen van het eeuwenoude boek. Het boek is kort na de druk in bezit gekomen van de protestantse gemeente die huisde in de Grote Kerk van Genemuiden. Daar heeft het dikke boekwerk vervolgens tot 1860 gelegen waarna het werd geschonken aan de toenmalige her-

Willem Mateboer toont een van de pronkstukken van de tentoonstelling

vormde predikant Vermeer. De oude Statenbijbel is toen vervangen door een nieuwer exemplaar. Die bijbel is in vlammen opgegaan bij de grote brand in 1882. Zo ontliep de oude kanselbijbel de brand en verwisselde in de daaropvolgende eeuw meerdere malen van eigenaar. Via de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis, en het Twentsch Historische Museum belandde het boek bij een antiquariaat in Friesland. “Tot een lokaal politicus uit Genemuiden bij toeval in het Friese plaatsje de bijbel aantrof.” Een vel dat dominee Vermeer had beschreven en ingeplakt aan de binnenkant van de kaft maakte de afkomst van het antieke exemplaar duidelijk. De gemeente Genemuiden kreeg het boek in bezit en die gaf het op haar beurt in bruikleen van de Oudheidkamer. Het tweede exemplaar dat Mateboer tevoorschijn haalt is nog ouder dan de oude kanselbijbel van de Grote Kerk. Het is een zogeheten ‘Twee Azen’-bijbel uit 1601 die lang eigendom is geweest in de familie van Bertus Klaassen, die ook is verbonden aan de Oudheidkamer. “Is dit wat voor ons”, was de vraag die Klaassen stelde aan Mateboer. “Het lag helemaal uit elkaar en het zou kapitalen kosten het boek opnieuw te laten binden en een beetje fatsoenlijk te krijgen”, vertelt Mateboer. Blij was hij dan ook met hulp van boekbinder Jouke ten Wolde uit Hattem. Hij bood aan om het in

Minder animo voor Zwartsluis met Verve (door Bert Kampherbeek)

ZWARTSLUIS - De zaterdag onder prachtige weersomstandigheden gehouden afsluiting van Zwartsluis met Verve kende een rustig verloop. De tiende editie van het kunstzinnige evenement kreeg beduidend minder publieke belangstelling dan voorgaande jaren. Mogelijke oorzaak was dat er rond deze tijd meerdere kunstmarken worden gehouden. Zo was zaterdag bijvoorbeeld een soortgelijk evenement in Oldemarkt. Ook het ontbre-

ken van Doake, die in het verleden het straattheater verzorgde kan als medeoorzaak worden genoemd. Bovendien viel het op dat er geen of weinig kunstschilders op straten,

pleinen of langs de waterkant het publiek lieten zien hoe mooi het maken van schilderijen is. Toch viel in de Kerkstraat en aan de Handelskade veel te genieten. Er was

sprake van een grote mate van verschillende kunstuitingen: uiteraard veel schilderijen, etsen, tekeningen, keramiek en sieraden. Met name in de Kerkstraat kon men in verschillende winkels kunstproducten bewonderen. Opgeteld exposeerden 25 kunstenaars waarvan hun bijdrage in de diverse winkels te zien was. Vanwege het tienjarig jubileum van Zwartsluis met Verve hebben tien amateurfotografen onder leiding van fotografe Renate de Vries opdracht gekregen met het thema ‘10’ iets uit te beelden door middel van fotografie. Het zijn tien unieke foto’s geworden die toch een eenheid vormen. De foto’s zijn te bezichtigen in museum Schoonewelle Centrum van Natuur en Ambacht aan de Zomerdijk.

zijn vrije tijd te binden, mits hij zonder tijdsdruk kon werken. Nu is bijbel gereed en vond het expo-team het tijd voor een bijbeltentoonstelling rondom de twee bijbels die al zo lang aan Genemuiden zijn verbonden. Naast Klaassen heeft ook Jochem Pleijsier een belangrijke bijdrage aan de expositie geleverd. In de tijdbalk op de tentoonstelling wordt een tijdbalk vertoond met daarop de ontwikkeling van ‘Gods Woord’ in de Nederlandse taal. In totaal zijn 44 verschillende oude bijbels te zien met toelichting. Daarnaast liggen er ook een aantal bijbels in andere talen. Daaronder ook bijbels in het Russisch en Chinees die de stichting De Ondergrondse Kerk, waaraan Mateboer lange tijd aan was verbonden, verspreidt.

Bromfietser zonder helm rijdt fietsster aan GENEMUIDEN – Een 16-jarige bromfietser uit Genemuiden is dinsdagmiddag aangehouden nadat hij aan de politie probeerde te ontkomen en daarbij een fietsster aanreed. Agenten zagen op de Maj. Gen. Simmondsstraat de bromfietser zonder helm rijden en spraken hem aan. De jongen deed of hij dit niet hoorde en ging er vandoor in de richting van de Jan van Arkelstraat. De agenten gingen per auto op zoek naar de bromfietser. Nog voordat ze hem weer aantroffen kwam er bij de politie een melding binnen dat op de kruising Simondsstraat-Havenplein een fietsster was aangereden door een bromfietser. Beiden waren ten val gekomen. De 60-jarige fietsster uit Genemuiden liep daarbij een beenwond op en werd voor behandeling overgebracht naar de huisartsenpost. De dader bleek de opgejaagde bromfietser zonder helm te zijn. Nadat hij de fietsster had geholpen wilde hij wegrijden zonder zijn gegevens achter te laten. Een getuige kon dit voorkomen. Hij hield de jongen tegen en belde de politie. De jongen werd overgebracht naar het bureau voor verhoord.

SNEL NAAR DE GELUKSMAKELAAR VAN ZWOLLE VOOR

JULI-STAATSLOTEN Foto: Jan Boertien

Kosterman Hogenkampsweg 41 Zwolle (Noord)

TIP: MAKKELIJK I.V.M. UW EN ONZE VAKANTIE NEEM METEEN AUGUSTUS STAATSLOTEN MEE!

‘S LANDS GROOTSTE VERKOOPPUNT


woensdag 18 juni 2008 â&#x20AC;¢ pagina 4

www.destadskoerier.nl

MEEWERKEN

EL BIJ WEES ER SN

OP=OP koop nu

O G E L J I BTW-VR KER BIJ BLOK IDEN GENEM2U 1 mei op 19, 20 en

MEEDELEN

19% KORTING OP LEGO RDEEL! NOG MEER MEGAVOOIN 20% TUINSETKORT G*N LE ODEL WM SHO OP ALLE rden raat enst putt de aan room show naar onze *kom voor voorwaa

KIJK VOOR ONZE COLLECTIE OP BLOKKER.NL OF BEL ROBERT 06-26822430

Bel Dick 038-3859799 Bel Dick 038-3859799

1VUUFOTUSBBUt5FM t.PC

SCHRIJF NU IN EN SPORT JULI EN AUGUSTUS GRATIS!!

er figuur? t e b n e e , n e lank blijv s n e n e k n enz? la s k u r - af d d e lo b e chten, hog la k g u r t e m - weg ergie? n e r e e m n e n - fitter voele depressie? n e s s e r t s n va - minder last

VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN.

MULTIFUNCTIONEEL MODERN FITNESSCENTRUM

â&#x17E;&#x153;

SISALSTRAAT 60 GENEMUIDEN (NIEUWE INDUSTRIETERREIN)

BEL 038 - 385 90 42 WWW.WELLNESSZWARTEWATER.NL

UW FITNESSCOACH BEGELEIDT U PERSOONLIJK EN TEST REGELMATIG UW GEZONDHEID


woensdag 18 JUNI 2008 â&#x20AC;˘ pagina 5

Genemuidenaar bouwt EK-â&#x20AC;&#x2122;stadionâ&#x20AC;&#x2122;

www.destadskoerier.nl

column

In de raad gekeken Wekelijkse column, gevuld door raadsleden van Zwartewaterland, over zaken die hen als raadslid bezighouden.

Gastvrijheid Nog even en de zomervakantie dient zich aan. Uitgestorven straten en pleinen. Veel mensen trekken weg naar verre stranden en hoge bergen, anderen blijven wat dichter bij huis. Velen zullen te gast zijn in een ander land, stad of dorp. Het begrip gast hangt nauw samen met het woord gastvrijheid. Maar wat betekent dat eigenlijk: â&#x20AC;&#x153;gastvrijheidâ&#x20AC;?? Letterlijk betekent het: â&#x20AC;&#x153;gulheid in het onthalen of herbergen van gastenâ&#x20AC;?. De eerste indruk lijkt in ieder geval positief, anders zou het woord gulheid er niet aan toegevoegd zijn. Dat heeft iets te maken met hartelijkheid en vrijgevigheid. We staan een deel van ons huis, onze plaats, ons land af aan gasten, zodat die zich daar tijdelijk â&#x20AC;&#x2DC;thuisvoelenâ&#x20AC;&#x2122;. Als ons de vraag wordt gesteld of wij gastvrij zijn, denk ik dat niemand ontkennend antwoordt. Toch lijkt de praktijk wat weerbarstiger. In de tijd dat wij in Delft woonden was het niet ongebruikelijk om een extra portie te koken, omdat er altijd wel een of andere hongerige loslopende student was die â&#x20AC;&#x2DC;toevalligâ&#x20AC;&#x2122; aan kwam waaien, en wel mee wilde eten. Samen eten met anderen dan je eigen gezin, was meer regel dan uitzondering. Eenmaal naar Hasselt verhuisd, kwam het aanmerkelijk minder voor. Je nodigt elkaar wel eens uit voor een barbecue of visite, maar zomaar aanschuiven, is hier minder gebruikelijk.

(vervolg voorpagina)

Genemuiden - Een maand is De Kleine bezig geweest het stadion aan het Jaagpad werkelijkheid te laten worden. Daar heeft hij wel de nodige pech bij gehad. â&#x20AC;&#x153;Onlangs gingen alle zeilen de lucht inâ&#x20AC;?, vertelt hij. â&#x20AC;&#x153;Ik had het met touwtjes vastgemaakt. En de tvâ&#x20AC;&#x2122;s stonden onder water. Ik heb alles weer nieuw gemaakt. Nu is het gelukkig weer prima in orde.â&#x20AC;? Dat moet ook wel, want De Kleine verwacht nog wel wat wedstrijden van het Nederlands elftal te kunnen aanschouwen. â&#x20AC;&#x153;Jazeker, Nederland wordt kampioenâ&#x20AC;?, zegt hij zonder aarzeling. â&#x20AC;&#x153;Van wie moeten ze verliezen? Heb je Duistland zien voetballen, als een krant. En bij Nederland komt er geen goal in. Die Van der Sar staat te keepen, daar word je helemaal naar van. Ik

zie het helemaal zitten. Als ze de finale halen ga ik vuurpijlen kopen, want dan wordt het echt een groot feest aan het Jaagpad.â&#x20AC;? Hoewel De Kleine met zijn â&#x20AC;&#x2DC;stadionâ&#x20AC;&#x2122; dus een groot feest wil ontketenen, gaan de drankopbrengsten naar een allesbehalve vrolijk doel. â&#x20AC;&#x153;Als ik de kosten er uit heb, gaat wat ik overhoud naar de slachtof-

Nieuwe manier inzameling oud papier ZWARTEWATERLAND - De gemeente voert vanaf volgend jaar een nieuw systeem in voor het inzamelen van oud papier. Vanaf 2009 is er een keer per maand een moment van ophalen en brengen van papier. Bewoners kunnen kiezen voor het inzamelen met een minicontainer, die eenmaal per maand aan de weg gezet kan worden om geleegd te worden. De andere optie is om op de dag van inzameling het papier naar een inzamelpunt in Hasselt, Genemuiden en Zwartsluis te brengen. In elke kern wordt daarvoor een zogeheten grote afzetcontainer geplaatst. Zowel voor het ophalen als brengen worden vrijwilligers ingezet. Zij helpen bij het controleren van

de inhoud tijdens het legen van de minicontainers. De gemeente meldt dat inzamelende organisaties er in financiĂŤle zin niet op achteruit gaan. Per kern kan zelfstandig gekozen worden voor het moment van inzameling. De vrijwilligers die papier inzamelen hebben volgens de gemeente positief gereageerd op het inzamelen op een werkdag en willen dit realiseren. Donderdag wordt in de gemeenteraad een definitieve beslissing genomen over de invoering van het plan.

fers van de aardbeving in Chinaâ&#x20AC;?, verklaart hij. â&#x20AC;&#x153;Ik heb die ellende daar gezien op tv. Als je de kindertjes daar ziet lopen zonder vader of moeder, ingestorte huizen. Ik heb zelf kinderen en kleinkinderen. Dat doet mij zeer. Al haal ik er maar een paar honderd euro mee op, dan is dit stadion het al meer dan waard geweest.â&#x20AC;?

Van den Berg benoemd tot erelid Woord & Daad HASSELT - Na ruim 25 jaar trouw lid van het comitĂŠ Woord & Daad Hasselt is Marinus van den Berg onlangs benoemd tot erelid. Van den Berg stond aan de wieg van Woord & Daad Hasselt en zag het uitgroeien tot wat het nu is. Hij gaf een aantal weken terug aan te willen stoppen met het werk voor Woord en Daad, maar twijfelde tegelijkertijd. Op dat moment is overlegd ĂŠn besloten hem te benoemen tot erelid, zodat hij toch betrokken blijft in het werk voor de verre naasten. Van den Berg was blij met deze oplossing.

We kunnen natuurlijk ook op een ander niveau kijken of wij gastvrij zijn. Als we een praatje maken met mensen op straat, vragen we hen dan wel eens of we ze ergens mee van dienst kunnen zijn? Of als gasten onze kerkelijke gemeente bezoeken, nodigen we ze dan uit voor een kop koffie? We hebben deze vorm van gastvrijheid in andere delen van Nederland meerdere keren mogen ervaren.

Als bijvoorbeeld watertoeristen onze kernen aandoen, vinden ze dan voldoende gastvrije ligplaatsen met bijbehorende voorzieningen (toiletten, douches, water- en stroomvoorziening, afvalbakken)? Of moeten ze eerst hun wandelschoenen aantrekken of de fiets pakken om deze voorzieningen elders op te zoeken? Zijn alle potentiĂŤle ligplaatsen voldoende toegankelijk? Hebben we als gemeente hierin voldoende geĂŻnvesteerd en wordt het vervolgens optimaal benut? Wanneer we deze vragen met ja kunnen beantwoorden, dan zit het daarmee wel goed. Is dit niet het geval dan moeten we ons afvragen hoe we deze vorm van gastvrijheid beter kunnen realiseren. Naast de materiĂŤle kant is gastvrijheid ook een houding waarmee we laten zien dat anderen welkom zijn voor een tijdelijk verblijf. Dit houdt, mijns inziens, ook in dat we er alles aan doen om het verblijf van onze gasten zo aangenaam mogelijk te maken. Het zou fijn zijn, wanneer gasten die Zwartewaterland hebben bezocht, een prettige herinnering overhouden aan onze gemeente. Het kan goed toeven zijn in onze gemeente, op het water, de fiets of te voet. Ik wens u veel gastvrijheid toe! Wilma Veldman Raadslid ChristenUnie

Gelukkig hebben we in Zwartewaterland wel een en ander voor gasten geregeld, maar daar zijn we er nog niet mee. We stellen onszelf dan de vraag wat er verbeterd kan worden om in onze gemeente gasten te kunnen herbergen.

Bekeurd voor opgevoerde bromfiets ZWARTSLUIS - Een zeventienjarige bromfietser uit Zwartsluis is zaterdagavond staande gehouden op de Velde. De bromfiets waarop hij reed had een te hoog vermogen en haalde een topsnelheid van 92 kilometer per uur.

De jongen was al tweemaal eerder geverbaliseerd voor hetzelfde feit. Hij werd werderom bekeurd

7%%+%.$02/'2!--%2).' OPDEEVENUREN

( (

:!4%2$!' $OGGYSTYLE +IDSFOR!NIMALS

:/.$!' 7ATERSPORT,AND (ARTVOORMUZIEK:OZIJNEROPTREDENSVANONDER MEER7ESLY DEDRIE*´S EN"OUKEEN$RIES2OELVINK $WALEMETDIE+ALE$EZEMAANDSTAATALLESINHET TEKENVANDESCHUIMKOPPENRACE


woensdag 18 juni 2008 â&#x20AC;˘ pagina 6

www.destadskoerier.nl

DE4&-&$5*&41&-&347"/

,6$)&/.&*45&3

7FSMFOHJOH FWFO FFOTOFMMF IBQ $PNCJNBHOFUSPO

329,-

8FMVTUUFO[F CJKOBSBVX

KBNBBS

%PFMQĂ&#x17E;Ă&#x17E;Ă&#x17E;Ă&#x17E;Ă&#x17E;OU

EYUSBHSPUFLPFMFS WPPSIFUIFFSMJKLTUF LPVEFCJFSUKF *OCPVX LPFMLBTU

OJFUNFFSBGXBTTFO UJKEFOTEFOBCF TDIPVXJOH VaatXBTTFS

)FFSMJKLQJ[[BHFHFUFO CJK/FE*UB

*OCPVX PWFO

399,-

699,-

)PVKF IPPGE FOWSPVX LPFM 

0NKFWSPVX %F[F LBOXFM UFWSJFOEUF UFHFOFFO IPVEFO LPQ TUPPUKF WPPSPO[F *OEVDUJF LPPLQMBBU DVMJOBJSF DN 'SBOTFWSJFOEFO

UJKEFOTEF ĂĽOBMF

,MFJMBOEt*+TTFMNVJEFO tel: 038-3320871 *OHBOHBBOMJOLFS[JKEFQBOE WBO#SPFLIVJ[FOLFVLFOT Maandag Gesloten Di t/m vrij 09.00 - 17.30 u. Zaterdag 10.00 - 16.00 u. Vrijdag 19.00 - 21.00 u.

7SJKTUBBOEF PWFO

899,7PPS PO[F 0PTUFOSJKLTF TDIOJU[FM WSJFOEFO (BTLPPLQMBBU

49,-

275,-

*OCPVX LPFMLBTU

499,-

Wij verkopen alle bekende merken: Bosch, Siemens, Miele, Atag, Solitair. M system, Falcon fornuizen, Etna, Pelgrim, Neff, Ignis, Whirlpool, Brand, etc. etc.

250,-

*OEFSVTU UFHFO3PFNFOJĂ&#x2018; FWFOTOFM XPLLFO *OEVDUJFLPPLQMBBU NFUBQBSUFHBT XPLCSBOEFS

1549,-

(FFOMBTU van al die GSJUVVS QJ[[BFO XPLMVDIUKFT "G[VJH LBQ

95,-


woensdag 18 JUNI 2008 • pagina 7

‘Projectleider’ Jannes in het zonnetje gezet

www.destadskoerier.nl

Concert Jaap Zwart in Hasselt HASSELT - Het eerste concert in de zomerserie op het Rudolf Knolorgel wordt zaterdag 21 juni verzorgd door de bekende organist Jaap Zwart uit Hattem in de Grote of Stephanuskerk. De muzikant is zowel nationaal als internationaal een veel gevraagd concertorganist. Zwart staat garant voor een boeiend en afwisselend programma. Uitgevoerd zullen worden werken van Wesley, Händel,

Stanley, Andriessen, De Klerk, Bach en improvisatie van de concertgever. Het concert begint om 20.00 uur. Het volgende concert wordt zaterdag 5 juli verzorgd door Herman van Vliet.

Volksfeest in Genne HASSELT - Het volksfeest van de Oranjevereniging Genne en omstreken wordt dit jaar op 21 juni gehouden. Op het terrein nabij de hoek Klinkerweg/Glinthuisweg presenteert de vereniging diverse activiteiten voor jong en oud.

‘We hebben het ook heel gezellig gehad en hadden tijd voor geouwehoer.’

(door Bas Jansen)

GENEMUIDEN - Het Comité Vrijwilligerswerk verrast maandelijks Zwartewaterlanders met de titel Vrijwilliger van de Maand. In juni gaat die eretitel naar de jonge Genemuidenaar Jannes van der Kamp (17).

Zeven weken lang heeft hij alle vrije tijd die hij had opgeofferd voor de grootschalige verbouwing van Keet de Kolk. “Je hoeft niet altijd lang vrijwilligerswerk te hebben gedaan om de vrijwilligersprijs te ontvangen”, licht Comitélid Klasien Hoekman toe. Zij is heel blij met jongeren die in de gemeente zich onbaatzuchtig inzetten in de samenleving. In het geval van Van der Kamp is dat een van de grootste verzamelplekken van jongeren in Zwartewaterland.

aantal jongeren hier gewerkt. Jannes was daarbij een voorbeeld voor de rest.” Hij nam initiatief en bleek multifunctioneel. Van der Kamps eerste taak was al het loodgieterswerk. Langzamerhand pakte hij ook andere klussen aan als schilder- en timmerwerk. “Jannes kan ook een ander aanzetten iets op te pakken.” De titel ‘projectleider’ misstaat hem niet volgens Bakker. Van der Kamp zit aan de stamtafel en wordt stil van alle lof. “Het zal maar over je gezegd worden”, zegt de jeugdige vrijwilliger. Ondertussen stromen ander leden van de keet binnen. Een deel was gemobiliseerd om het feestelijke moment mee te maken.

Vrijwilliger van de maand

Van der Kamp was donderdagavond met een smoes naar de keet gelokt. Nietsvermoedend zit hij aan de bar als hij door Hoekman en keetvoorzitter Joop Bakker erbij geroepen wordt. Hij ontvangt het gebak en hoort de lovende woorden aan die zowel door Hoekman als Bakker over hem gezegd worden. “We hebben afgelopen weken met een groot

Voor Van der Kamp was het niet alleen hard werken. “We hebben het ook heel gezellig gehad en hadden tijd voor geouwehoer”, vertelt Van der Kamp, die tijdens het klussen ook wat kattekwaad uithaalde. “Er moest een nieuwe wc-pot komen en die oude heb ik toen in de kolk gegooid”, bekent hij. Toen hij die van Bakker er weer moest uithalen, sprong hij het water in om weer boven te komen met de ‘verzopen’ toiletpot.

Kolksluuszangers naar shantyfestival Dit festival wordt jaarlijks gehouden in de binnenstad van Nijverdal. Dit jaar is het festival verspreid over vier dagen, met zaterdag als

hoogtepunt. In totaal treden achttien shanty- en zeemanskoren op uit binnen- en buitenland, op zes verschillende podia. Het einde van

Bogerman haalt ruim 5600 euro op GENEMUIDEN - De sponsorloop gehouden door de Johannes Bogermanschool op 6 juni heeft 5642,97 euro opgebracht. Naast het sponsorgeld zijn ook vrije giften gedaan. Het geld bleef op moment van publicatie nog steeds binnenstromen, dus het eindbedrag kan nog hoger komen te lig-

gen. Bij elkaar hebben de kinderen van groep 1 tot en met 8 ongeveer 623,50 kilometer gelopen.

Schrijver ziet levenswerk in boekvorm verschijnen GENEMUIDEN - Genemuidenaar Willem Altena (80) heeft vorige week woensdag in de Oudheidkamer het eerste exemplaar van Het Evangelie der Illusies (deel 1) overhandigd aan burgemeester Arco Hofland. Altena vindt het een wonder dat het eerste deel van zijn levenswerk, met in totaal meer dan 3.000 pagina’s, in boekvorm is verschenen.

Van der Kamp is vaak de hele werkweek van vijf tot vijf van huis. Van 18.30 tot 22.00 uur wilde hij de afgelopen maanden in de keet zijn om te klussen. “Ik heb wel veel bij mijn moeder gedramd om eerder te eten. Mijn moeder zich ook af of ik mijn bed niet kon meenemen naar de Keet.”

In Zwartewaterland zijn talloze vrijwilligers actief, die samen bergen werk verzetten. Het Comité Vrijwilligerswerk van de gemeente Zwartewaterland wil deze inzet onder de aandacht brengen en zet elke maand een vrijwilliger en zijn of haar organisatie in het zonnetje. In de Stadskoerier is maandelijks te lezen wie de vrijwilliger van de maand is geworden. De verhalen zijn ook terug te lezen op internet (www. vrijwilligerswerkzwartewaterland.nl). Wie een vrijwilliger wil opgeven voor deze rubriek kan contact opnemen met Eefje Bols van het comité Vrijwilligerswerk: (038) 386 65 55.

ZWARTSLUIS - De Kolksluuszangers gaan even als vorig jaar op zaterdag 21 juni naar het Nijverdalse Regge Coast Shantyfestival.

onder het inmiddels traditionele De feestdag begint om 13.00 uur Kampioenschap Hooivorkgooien ‘s middags met diverse spelletjes van Genne. Voor de voetballiefvoor de kinderen. Dit jaar kan hebbers is deze avond een groot er door de kinderen tot en met scherm aanwezig. veertien deelgenomen worden De medewerkers van de Oranjeaan een spellencircuit. Voor iedere leeftijdscategorie heeft de vereniging Genne en omstreken bemannen deze dag de tent vereniging prijzen beschikbaar. waar men terecht kan voor conOm 19.30 uur wordt begonnen sumpties. Ook zijn fraaie prijzen met de spelen voor de ouderen. te winnen tijdens de inmiddels De vereniging presenteert dit traditionele verloting. jaar weer diverse spelen waar-

het festival loopt uit op een grote samenzang. In 2009 probeert dit festival uit te groeien tot Europa’s grootste. Na een druk voorseizoen met optredens in onder ander De Schans, De Nationale Sleepbootdagen en het Meppeler Grachtenfestival, is dit evenement een van de laatste activiteiten van de Kolksluuszangers voor de vakantieperiode. Op 12 juli is het Sluziger koor nog eenmaal te aanschouwen en beluisteren in Zwartsluis op de Zwartsluizer Zaterdagen. Na de vakantie richt het koor zich voornamelijk op de opname van hun nieuwe CD, die zaterdag 11 oktober wordt opgenomen in gebouw Vrede in Zwartsluis.

Uitgever Van Warven schetste in zijn toespraak tot de burgemeester het boek als volgt. “Het bestaat uit 61 hoofdstukken die men theologische essays zou kunnen noemen. Verhalen waarin verschillende betoogstijlen door elkaar heen worden gebruikt. Soms met humor, soms zelfs met een milde vorm van cynisme, maar allen met een grote

De oplossing voor leerproblemen

mate van passie voor de Liefde voor het leven.” Hofland benadrukte het belang van de regionale geschiedschrijving. Hij schetste in hoofdlijnen leven en werk van de schrijver en de bijdrage die Altena aan het bedrijfsleven en de cultuur van Genemuiden heeft geleverd. “Een bijdrage van belang.”

Joan Cele Instituut voor Studiebegeleiding

Begeleiding op maat voor leerlingen met leerproblemen, zoals dyslexie, AD(H)D, NLD, hoogbegaafdheid, autisme en concentratiestoornissen. Van 5 tot 21 jaar. Dus ook voor basisschoolleerlingen! Tevens Centrum voor Feuersteinbegeleiding.

Joan Cele helpt. Echt! Wilt u meer weten?

Bel 088 - 8508750 (Zwolle), 088 - 8508800 (Dalfsen) of kijk op www.joancele.nl


woensdag 18 juni 2008 â&#x20AC;˘ pagina 8

dameshoeden 40% dameshoeden zwart 20% tassen 30%

www.destadskoerier.nl

OPRUIMING

DE BREKER

Voor al uw zonwering, o.a. uitvalschermen, knikarmschermen, rolluiken, screens enz. enz. Vakkundig geplaatst door onze eigen montagedienst.

Plantage/Hofstraat 122 8261 BP Kampen Tel. 038-3331629 www.hoedenhuis.nl

NU Ma. t/m za. open. Vrijdag koopavond.

Hoe bereikt u meer dan 150.000 brievenbussen?

BrugMedia biedt u de ideale krantencombinatie:

w w w. b r u gm e d i a . n l Bel nu voor de gratis mediamap boordevol informatie over adverteren en aantrekkelijke combinatieregelingen: Tel. 038 - 333 10 27 of kijk op onze site!

Weekblad: De Swollenaer De Brug De Stadskoerier Editiekrant: De Brug (op donderdag) De Veluwe â&#x20AC;&#x2DC;t Nais van de Bult De Drontenaar Kabelkrant: Brugtv Koeriertv

GRATIS

ELEKTRISCHE AANDRIJVING openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 19.30 uur, zaterdag van 08.30 tot 16.30 uur Buiten de Enkpoort 15, HASSELT, telefoon 038 - 477 12 58

Bij aankoop van 1 liter Sikkens buitenlak

LOOPTIJD AKTIE: APRIL - MEI - JUNI

BUITINK

!" #  !               

Het is weer schilderweer!


woensdag 18 juni 2008 • pagina 9

www.destadskoerier.nl

Deltion Sprint Lyceum versneld VWO, HAVO en VMBO-TL PLUS

diploma/ certificaten dag- of avondonderwijs

PAKK

Dagp rogra mma va Perso n 8.30 to Huisw nal Coa t 17.00 u ch ur er Spec ialisti k op scho sche bege ol leidin g

ET

Voorlichting en aanmelding: 23 juni van 15.00 tot 21.00 uur

Of bel voor een afspraak (038) 850 39 19 Deltion Sprint Lyceum, Bagijnesingel 6 te Zwolle

Voor meer informatie kijk op www.deltion.nl

Week 25 Aanbiedingen geldig van ma. 16 juni t/m za. 21 juni 2008

Coca Cola

Huiswijn

regular, light of zero fles 1500 ml, 4-pack

rood, rosé, wit droog of wit halfzoet literfles n Soepele wijne uit Frankrijk, voor geselecteerd . onze huiswijn

Aloha! Wat een voordeel!

8.79

2 x 4-packs

10.56

2.85

liter/0,73

Groente & Fruit

pak 6 blikjes à 33 cl

2

.69

Slagerij

Perfekt Kaiserbrotchen of pistolets pak 4 stuks

kilo

500 gram

3.99 - 4.99

3.79

wit of meergranen

Shoarmavlees

Broccoli

Amstel bier pak 8 blikjes à 33 cl Heineken bier

2 pakken 1.60 - 1.70

0.99

Kip/kerrie- of kip/satésalade bakje 150 gram

Exotisch fruit

Mango, 2 stuks Galia meloen, per stuk Ananas, per stuk Passiefruit, schaal 3 stuks Cantaloupe meloen, per stuk Papaya, per stuk Bananen, per kilo

0

Naar keuze

99 .

Boni altijd goedkoop!

BONI Genemuiden

Havenplein 3

0

69 .

0.

99

kilo 1.38

Bon Appetit Kaas

jong, jong belegen of belegen kilostuk

6. 7. 75 -

99

4.99

Shoarmabroodjes pak 5 stuks 0.99

0

.79

6.

99

3

99 .

Polderhoeve Bruin

0.99

1.39 - 1.59 Perfekt Pakker

1 Kops Soep

heel brood

1.

59

1.29

kilo/6.60

diverse soorten pakje 3 zakjes

2 pakjes

1.

20

0.79

Voor meer voordeel. Kijk op www.bonisupermarkt.nl


woensdag 18 juni 2008 • pagina 10

Ro

e va n d n

www.destadskoerier.nl

Zaterdag 21 juni 2008

Genemuiden

De ronde van Genemuiden wordt mede mogenlijk gemaakt door:

Buitink Schildersbedrijf Winters Oliehandel Siebert Installatietechniek R&S Techniek Pallet Schilder & Bouw Kresta Van Dijk Heftrucks Hubo Van Dijk Foto Tuinman JR Schoenmode

“Ronde van Genemuiden” zaterdag 21 juni 2008 17.00 uur amateurs B, nieuwelingen en junioren 18.15 uur amateurs A

Ronde van Genemuiden Sterk deelnemersveld

Zaterdag 21 juni wordt de Ronde van Genemuiden weer verreden. Evenals de vorige jaren hangt het start en finish doek van de Rabobank weer aan 2 hoogwerkers van Kok-verhuur boven de Puttenstraat. Na de start gaan de de renners via het Dijkje, Nijverheidstraat en de K. de Langestraat. Daarbij wordt dan het pand van de hoofdsponsor van de NoordWesthoek (Hoekmantotaal) gepasseerd. Met steun van hen en veel andere bedrijven wordt de wedstrijd

weer financieel mogelijk gemaakt. Om 18.00 uur is de start van een samengestelde categorie. Hierin rijden o.a de nieuwelingen, junioren en amateurs B. Een groot kanshebber voor de overwinning is Freddy Keller uit Deventer. Maar hij zal het op moeten nemen tegen een groot aantal (14) NoordWesthoekrenners. Van hen behoren Erik van der Heide (Emmeloord) en Wim Engel (Staphorst) ook tot de favorieten. In deze categorie starten ook de

Hasselter renners Lars Maris en Reinier van der Kamp (nieuwelingen), Edwin Knol en Gerrit Knol (amateur B). Vervolgens komen om 19.15 de amateurs A aan de start met onder hen een aantal renners uit Genemuiden. Dit zijn Jan van Dam, Hans van de Berg en Bas Kloosterman. Favoriet voor deze wedstrijd is Dick Hoeve (Elburg) die onlangs nog de zware Omloop van Stadshagen won.

Start en Finish; Puttenstraat Voor meer informatie kijk op:

www.wvnoordwesthoek.nl


woensdag 18 juni 2008 â&#x20AC;˘ pagina 11

SUCCESVOLLE LASER ONTHARINGSKUUR

Na 3 ĂĄ 5 behandelingen blijft 80% van uw ongewenste haargroei voorgoed weg Een speciaal opgeleide deskundige komt vanaf 13 februari met de Lightsheer Diodelaser* in de schoonheidssalon bij MariĂŤt Perdaan.

www.destadskoerier.nl

Iedere woensdag in Stadshagen

KARATE & JUDO Kom voor een gratis proefles! *5$/: â&#x20AC;&#x2DC;s woensdags vanaf 13.30 uur

op de 1 behandeling

+!2!4%: â&#x20AC;&#x2DC;s woensdags vanaf 14.30 uur

10% KORTING

In het bewegingshuis aan de Overtoom 3 (zaal 4)

(* wordt ook gebruikt in ziekenhuizen) e

Bel voor een advies op maat, voorbereidingsgesprek en persoonlijke prijsindicatie. Glinthuisweg 5 Hasselt. Bel voor informatie of afspraak (038) 477 36 27 martijnperdaan52@orange.nl

GRATIS PROEFLES

BUDO STICHTING BOOT

De specialist in vechtsporten

sÂŹ*UDO sÂŹ*IU *ITSU sÂŹ+ARATEÂŹOLVÂŹ7IMÂŹ-OSSEL sÂŹÂŹ4AIJIÂŹ1UANÂŹENÂŹ1IÂŹ'ONG

Assendorperdijk 53 Zwolle Tel. 038-421 32 44 (na 18.00 uur) Ook leslocaties in Aa-landen, Stadshagen, Westenholte en Zwolle-Zuid!!

W W W. B U D O - S T I C H T I N G - B O O T. N L

Blauwe bessen helpen bij afvallen Goed nieuws voor mensen die geen baat hebben bij de Sonja Bakker Methode, Montignac of Weightwatchers. Onderzoekers uit Nieuw Zeeland en de Verenigde Staten hebben namelijk ontdekt dat het eten van blauwe bessen, of het innemen van blauwe bessen-extract, helpt bij afvallen.

Dinsdag: 07.00-12.00 uur en 13.00-20.00 uur Woensdag: 07.00-12.00 uur en 13.00-17.00 uur Donderdag: 07.00-12.00 uur en 13.00-20.00 uur Vrijdag: 07.00-12.00 uur en 13.00-20.00 uur Zaterdag: 10.00-17.00 uur Zondag: 13.30-17.00 uur

6bVcYVĂ&#x2030;hcV\ZahijY^d DdhiZgWgj\higVVi'-'-&7H<ZcZbj^YZc BdW#%+"&-.)+*,( 6aaZZciZaZ[dc^hX]ZV[hegVV`

Body Center Adonis Wij zijn ideaal bereikbaar vanuit Zwolle, Kampen, IJsselmuiden, Mastenbroek, Westenholte, Stadshagen, ook met de bus (halte op Âą 100 meter) nie N ap uwe u me pa Pa t rat na uu tta r!

Kom lekker zwemmen in het â&#x20AC;&#x153;AriĂŤn Prins van Wijngaarden badâ&#x20AC;?. Het bad is heerlijk verwarmd op een temperatuur van 28 graden. Er zullen veel activiteiten georganiseerd worden voor jong en oud. OPENINGSTIJDEN: Maandag: 07.00-12.00 uur en 13.00-19.00 uur

Kddgjl ]VcY"Zc cV\ZakZgodg\^c\

Verzadigend effect Uit de studie, die onlangs verscheen in het magazine Food Chemistry, blijkt dat ratten die gedurende zes dagen iedere dag ĂŠĂŠn milliliter blauwe bessen extract kregen toegediend ongeveer 10 procent minder in gewicht toenamen dan ratten die dit extract niet kregen toegediend. Ook werd een afname van 8 procent in voedselinname geconstateerd. Deze verminderde inname van calorieĂŤn bewijst volgens de onderzoekers het verzadigende effect van blauwe bessen extract. Boordevol antioxidanten Bovendien blijken de ratten die het extract toegediend kregen een hogere waarde van antioxidanten in hun bloed te hebben. Dit is niet verwonderlijk, want al eerder werd bewezen dat blauwe bessen meer antioxidanten bevatten dan welk fruit ook. Deze antioxidanten maken vrije radicalen in het lichaam onschadelijk, die erom bekendstaan dat ze ziekten en kwalen veroorzaken. De blauwe bes verwent dus niet alleen de smaakpapillen, maar ook het lichaam!

Onze voorzieningen: â&#x20AC;˘ Krachttraining â&#x20AC;˘ Fitness â&#x20AC;˘ Bodybuilding â&#x20AC;˘ Bedrijfsfitness â&#x20AC;˘ Zonnestudio â&#x20AC;˘ Cardiofitness â&#x20AC;˘ Groepstraining

EFLES GRATIS PRO e begeleiding onder professionel

Zwolseweg 59-A â&#x20AC;˘ 8275 AB â&#x20AC;&#x2DC;s-Heerenbroek Tel. 038-3556644 â&#x20AC;˘ Fax. 038-3556648

Volop gratis parkeergelegenheid!

WILT U OOK ADVERTEREN OP DEZE PAGINA?

Kom bin nen voor een gratis p roefles!

Contact: Tel: 038-477 14 66 Website (voorlopig):

www.zwembadbestevaer.nl Stichting Zwembaden Zwartewaterland Zwembad AriĂŤn Prins van Wijngaarden Veerweg 2, 8061 RA Hasselt tel. 038 - 477 14 66

Sisalstraat 60 Genemuiden

(nieuwe industrieterrein)

BEL DAN MET

Tel. 038 - 385 90 42

ONS KANTOOR:

www.wellnesszwartewater.nl

038 - 333 10 27


woensdag 18 juni 2008 • pagina 12

www.destadskoerier.nl

ZOMER-VOORDEEL-KNALLERS!!! BALLONKLOKJE VASTE PLANT, IN DIV KLEUREN BLOEIT TOT SEPTEMBER

1.

ZEER RIJKBLOEIEND TOT OKTOBER

VAN 11,50 VOOR

VAN 4,50 VOOR

2.

7.95

ZAK À 10 KG

95

Let op! Op donderdag en vrijdag koopavond

VOORDEELPARADIJS VOOR GROENE VINGERS | WWW.DEOOSTEINDE.NL

ma. t/m wo. 09.00 - 18.00 uur do. en vrij. 09.00 - 21.00 uur zat. 08.30 - 17.00 uur

Koekoeksweg 4, 8271 PC IJsselmuiden (koekoekspolder) Tel. 038-331 20 35

ENORME KEUZE IN TUINMEUBELEN!!!

gevraagd: defecte- en apk afgekeurde auto`s vanaf b.j. 1990,....50 euro + vrijwaring, auto`s worden gratis afgehaald, ook schade auto`s geen probleem,..06-29392204 (06) 29392204 ZUIDWOLDE DR HO23.0004.002

gevraagd: defecte VAAT en wasmachines en PC`s + def.huishoud.app, ook oud ijzer, wij halen gratis deze spullen bij U op...let wel,..geen inkoop en of betalingen (06) 29392204 ZUIDWOLDE DR HO23.0041.008

12 WEKEN ZONNEHEMEL HUREN � 99.Sauna’s • Infrarood Fitness • Whirlpools Zwembaden Zonnebanken

1.500 M2 SHOWRUIMTE

AMPERESTRAAT 4, WEZEP Tel. 038-3333470 Ma.-zat. 10.00-17.30 uur do.-vr. tot 20.30 uur

WWW.RHODOS.NL Gevraagd: geboortekaartjes voor kindertehuis in Indonesie, tel. 038-3321014

Zwolle: Mobiel: Fax: Internet: E-mail:

MOOIE (gel) TEENNAGELS voor in de ZOMER?06 52 15 55 58 - ZWOLLE SN24.0031.002

Oudestraat 153 Kampen, tel: 038-3314414

Restaurant “De Oase”

Te koop gevraagd: kinderboeken en jongensboeken, tel. 038-4660582

Gevraagd: oude bromfietsen Batavus Solex Sparta enz., ook slopers en onderdelen zijn welkom, tel. 0522-291760

Wij bieden:

een vaste auto en oplegger de weekenden thuis door de week ook (on)regelmatig thuis een goede beloning

Wij vragen:

ervaring in West-Europa een redelijke beheersing van de Duitse of de Engelse taal het ADR-certificaat is een pré

VRIJDAG 20 JUNI ZIJN WIJ GESLOTEN VAN 28-06-2008 T/M 15-07-2008 ZIJN WIJ GESLOTEN!

Te koop: edelsteentjes 100st. gepolijst amethyst, roze kwarts agaat, tijgeroog enz. koopje, tel. 038-4211334

Te koop: Verkadealbums, 3 titels, oud en compl. met plaatjes, 25,-, tel. 06-29416687

(evt. in deeltijd)

- dealer ALPINE gehoorbescherming

Polyester kajuitzeiljacht Marina 710 compleet aluminium mast, torengetuigd met dacron zeilen, grootzeil, fok, stormfok, genua etc alsmede 8 pk yamaha buitenboordmotor, tenchnisch in orde, moet gepoetst worden vraagprijs 3950,- Theo Rietveld 020-6418541 (020) 6418541 AMSTERDAM CH24.0096.001

Houtworm- en Boktor bestrijding Ongedierte bestrijding Gevelreiniging-Impregnering

internationaal chauffeurs

- aanmeten, afleveren en controle van uw nieuwe hoortoestel gratis bij u thuis - gratis hoortest, ook aan huis.

Ervaren docent geeft Franse les, huiswerk- en studiebegeleiding. www.leplaisirdufrancais.nl - HASSELT SK24.0321.001

Onze diensten:

Vraagt met spoed:

- basistoestellen zonder eigen bijdrage incl. “in het oor” toestellen - de meest geavanceerde hoorsystemen voor zeer scherpe prijzen

Prima VOLVO 740 GL automaat 1987, trekhaak, elektr open dak, deurvergrendeling recente apk, technisch 100 % vakantieklaar Prijs 950 euro Theo Rietveld 020 - 6418541 (020) 6418541 950.00 AMSTERDAM CH24.0069.001

0572 - 37 11 66 038 - 465 44 50 06 - 216 334 26 038 - 465 53 34 www.boktor.nl info@boktor.nl

Gevraagd: Oud ijzer/me talen,vaatwasmachine,drog ers,accu,kabels word gratis opgehaald.06-55947193 ZWOLLE SN24.0031.001

HOORTOESTELLEN - uitsluitend gerenommeerde merken

www. deoase-zalk.nl

Kerkplein 3 Zalk, Tel 3636270

Lemelerveld:

H. van der Sluis en Zn. B.V. internationale transporten

H.J BOSCH OPTOMETRIST Brillen _ Contactlenzen _ Hoortoestellen

Gezocht: vrijwilligers, helpende handen voor administratie en Public relations, tekenaar/constructeur die product ideeen kan visualiseren, tel. 038-4551014

Sfeervol à la carte restaurant!

Voor een snelle service: Baltes bellen

uitzendburo www.sprintuitzendburo.nl

Te koop: grasgewas op stam, tweede snede, 9ha in 5 percelen, tel. 038-4772848

E X C L U S I V E

ongediertebestrijding voor bedrijf en particulier

IN GROTE POT

SNEL WERKEND VOOR GOEDE GROEI EN BLOEI VAN AL UW TUINPLANTEN

VAN 2.50 VOOR

50

COSMEA

12+10+18

Aanb. geldig van 18-06 t/m 24-06-’08 | Afgehaald, zolang de voorraad strekt.

TUINMEST

PLATYCODON

Postbus 117 8280 AC Genemuiden NL Nijverheidsstraat 23 8281 JD Genemuiden NL tel. (+31) 038 385 20 10 fax (+31) 038 344 63 68 e-mail info@sluistransport.nl

Kittens allen tijgertjes leuk en zindelijk mogen op 15 juni naar een nieuw baasje 0622737002 - LELYSTAD FL23.0030.001

Reageren? Stuur een brief vergezeld van je CV t.a.v. de heer P. van der Sluis naar Postbus 117, 8280 AC Genemuiden of een e-mail naar info@sluistransport.nl Bellen mag ook: 038-3852010

v \MKPVQ[KPM artikelen v=Q\^WWZZIIL leverbaar v8ZWNM[[QWVMMTIL^QM[ Gardena® bloembakkenberegeningsset

30,23

35,97

incl. BTW

excl. BTW

Saer® zelfaanzuigende hydrofoorinstallatie

v7X\QUITM[MZ^QKM

149,00 177,31 €

incl. BTW

excl. BTW

Meßner® vijverpomp,

Handzwengelpomp

serie MPF

met wandflens

149,00 177,31 €

incl. BTW

excl. BTW

25,00

29,75

incl. BTW

excl. BTW

eding t s e b j Bi € 50,00 van er *

et 70 i g n e e .v. € 4, t.w

S I T A R G rijzen mde p T W Genoe fB ie clus t zijn ex d strek

* Zolan

Deltion Kampen, Oostzeestraat 2a, tel. 038 - 331 29 55

g de v

oorraa

Pvc-vijverfolie

1,60 excl. BTW

1,90

Verstand van techniek

incl. BTW

T 088 - 22 88 000

wildkamp.nl

Afvoerleidingsystemen Aanvoerleidingsystemen Slangen & koppelingen Beregening Pompen Sanitair Verwarming Bouwproducten Agro & Tuin Persoonlijke bescherming

Elektra


woensdag 18 juni 2008 • pagina 10

www.destadskoerier.nl

TOPPERS INaf!BEELD LEEMA ACOUSTICS

R j i b k j i l r u Natu

PARADIGM ATOM MONITOR v5

Compacte, hoog-efficiënte tweeweg luidspreker met krachtige weergave. Kersen uitvoering. Art.nr. 23984 Prijs per stuk excl. standaards

149

Het Britse topmerk LEEMA ACOUSTICS he heeft eeft onder Hifiliefhebbers inmiddels een stevige reputatie opgebouwd. Steevast worden wd. SSte teev evas astt wo word rden en LEEMA producten door gerenommeerde vakbladen a akbladen de hemel in geprezen, en terecht! Met LEEMA koopt u een product d t dat d t zelfs lf de meest kritische luisteraar weet te overtuigen. tuigen. i Niet Ni t voor niets i t is i de slogan van LEEMA: ‘What goes in, is what hat comes out’! Kom nu naar Raf voor een verhelderende demonstratie! tie!

PARADIGM MINI MONITOR v5

Compacte tweeweg basreflex boekenplankluidspreker, in kersen uitvoering. Art.nr. 22623 Prijs per stuk excl. standaards

219

LEEMA PULSE

Compromisloze audiofiele kwaliteit voor een aantrekkelijke prijs. De Pulse is met een vermogen van 2x80 Watt aan 8 Ohm en een dynamisch vermogen van 2x150 Watt aan 4 Ohm gemakkelijk in staat om ook veeleisende luidsprekers aan te sturen. Uitgerust met een configureerbare LIPS (Leema Intelligent Protocol System) AV-ingang. Art.nr. 31044 zwart, 32696 zilver

PARADIGM MONITOR 7 v5

Vloerstaande 2,5-weg luidspreker. Kersen uitvoering, incl. spikes Art.nr. 24004 Prijs per stuk

PARADIGM MONITOR 9 v5

Hoge vloerstaande 2,5-weg luidspreker in kersen uitvoering, incl. spikes. Art.nr. 24007 Prijs per stuk

1750

499

PARADIGM LUIDSPREKERS

LEEMA STREAM

CD-speler met een ongehoord fraaie weergave, dankzij de unieke MD2 Active Differential Multi-DAC technologie met liefst 16 Crystal CD454x 24 bit/192 kHz D/A-omzetters. Zeer eenvoudige bediening met slechts één L-Drive knop. Geschikt voor het Leema 'LIPS' systeem voor opname in een home cinema installatie. Art.nr. 31043 zwart, 32698 zilver

Luidsprekers van het Canadese merk Paradigm bieden bijzonder veel waar voor hun geld. De toegepaste SuperDrive technologie zorgt voor een bijzonder hoog rendement, waardoor de luidsprekers ook bij een betrekkelijk kleine versterker uitstekend functioneren. De geringe kleuring, bijzonder transparante klank en grote precisie van de Paradigm Monitor v.5 serie hebben al vele muziekliefhebbers overtuigd. Kom naar Raf voor een verhelderende demonstratie!

1650

DE NIEUWE SERIE PHILIPS FLAT-TV’S IS BINNEN

NIEUW IN NEDERLAND! iREX iLIAD ER 0100 Digitale boekreader met scherm van 'elektronisch papier', dat net zo gemakkelijk leest als gewoon papier. Het scherm straalt geen licht uit, is kraakhelder en staat volledig stil, zodat het leest alsof het gedrukt is. Ook gebruikt het geen energie (alleen tijdens het opbouwen van de pagina). Geschikt voor e-books (er zijn al meer dan 50.000 titels te downloaden), kranten en pagina's in PDF, HTML en TXT. Door de ingebouwde WiFi en Ethernet netwerkverbinding kan nieuwe informatie snel opgehaald worden, ook kan data worden ingelezen via USB, CF- of SD card. Met de meegeleverde stylus kan op het scherm aantekeningen worden gemaakt. Met 128 MB flash geheugen, genoeg voor een tiental boeken of kranten. Schermafmeting 122x163 mm (ongeveer A5-formaat). Incl. oplaadbare batterij. Art.nr. 35412

599

NU MET GRATIS E-BOOK VERSIE VAN ‘IN ALLE STATEN’ VIA SELEXYZ BOEKHANDELS

Philips heeft haar lijn LCD flat-tv’s geheel vernieuwd! Nu in een fraai, strak design met afgeronde hoeken, met Full HD beeldkwaliteit en een uitstekende geluidsweergave uit verborgen luidsprekers. Geniet van een adembenemende weergave en fantastische prestaties van deze nieuwe modellen. Hierbij een voorbeeld, maar kom nu naar de Raf-winkel voor een complete presentatie.

107 cm Full-HD PixelPlus 3 100 Hz

1499

PHILIPS 42PFL7403D

Full HD flatpanel tv met 107 cm breedbeeld LCD-scherm, met Pixel Plus 3 HD voor superscherpe en heldere beelden en 100 Hz voor een uiterst stabiel beeld. HD Natural Motion zorgt daarbij voor zeer vloeiende bewegingen in Full HD-films. Hypertext teletekst met 1200 pagina's geheugen en Text Dual Screen mogelijkheid. Analoge en digitale DVB-T tuner en USB-aansluiting voor weergave van MP3 muziek en JPEG foto's. Met 4 HDMI-ingangen. In High Gloss Black Deco uitvoering, incl. tafelvoet en EasyLink afstandsbediening. Art.nr. 35351

RAF: DE BESTE SPECIAALZAAK MET DE BESTE PRIJZEN. Alleen bij RAF: de grootste keuze uit de beste merken, eigen technische dienst en bezorgservice, professionele voorlichting en aan-huis installeren. RAFGEPRIJSD de prijzen bij Raf zijn gelijk aan die van onze concurrenten. En soms zelfs lager. Vergelijkt u maar. Dat doen wij ook!

HIFI | VISUAL | PERSONAL AUDIO | COMPUTER | TELECOM | DIGITAAL FOTO

399

Info / bestellijn voor verzending door heel Nederland:

020 54 11 345

De aanbiedingen in deze advertentie zijn geldig t/m woensdag 25 juni 2008, zolang de voorraad strekt. Afbeeldingen kunnen mogelijk iets afwijken, fouten en prijswijzigingen voorbehouden.

Voor alle info: www.raf.nl

RAF Amsterdam RAF Hilversum RAF Kampen RAF Utrecht

020 54 11 300 035 62 50 400 038 33 11 844 030 23 60 200

Rijnstraat Langestraat Oudestraat Vredenburg

139-168 77-92 237-239 40


woensdag .""/%"(+6/*t1"(*/" 18 juni 2008 • pagina 14

www.destadskoerier.nl WWW.DESWOLLENAER.NL

EjWa^Z`hYV\ CVi^dcVVaAVcYhX]Ve>?hhZaYZaiV \gddihjXXZh :gkVVg]ZiCVi^dcVVaAVcYhX]Ve>?hhZaYZaiV 9ZejWa^Z`hYV\kVcCVi^dcVVaAVcYhX]Ve>?hhZaYZaiVde&%bZ^lVhZZc\gddihjXXZh#Gj^b)#*%%bZchZc WZodX]iZcY^i_VVga^_`hiZgj\`ZgZcYZZkZcZbZci#Kddg]ZiZZghi^cYg^Z_VVg!lVhZgZZcXZcigVVai]ZbV0YZ B^YYZaZZjlZc#7ZodZ`Zgh`dcYZcYZbdd^hiZeaZ``ZckVc]ZiCVi^dcVVaAVcYhX]VedciYZ``ZcZco^X] aViZcbZZhaZeZc^cYZi^_YkVcdcoZkZggZkddgdjYZgZc# DekZghX]^aaZcYZadXVi^Zhde]ZiaVcYZcde]ZilViZg`dcbZcaZj`ZVXi^k^iZ^iZc WZodZ`Zc#:Zc\gdiZejWa^Z`higZ``ZglVh9Z@d\\ZlZg[^c@VbeZc#9ZoZlZg[lVh heZX^VVadb\ZidkZgY^cZZcB^YYZaZZjlhYdge_ZlVVgkZghX]^aaZcYZdjYZVbWVX]iZciZ WZldcYZgZclVgZc#KZgYZglVgZcZgVXi^k^iZ^iZckddg_dc\ZcdjY!od`dcbZckVgZcde djYZWdiiZgh!WgddY_ZhWV``Zc!kZX]iZcbZiZX]iZg^YYZghd[aj^hiZgZccVVgdjYZkZg]VaZc dkZgkgdZ\Zg# C^ZiVaaZZcYZ@d\\ZlZg[lVhYgj`WZodX]i!dd`deVcYZgZadXVi^ZhlVgZckZaZWZodZ`Zgh ZZc`^_`_Z`dbZccZbZc#OdÒZihiZckZaZcYZaZj`ZidX]iZcaVc\hYZOlVgiZlViZghiZYZcZc kVcHiVYh]V\ZccVVgBVhiZcWgdZ`ZcWZodX]ibZcYZodlZaW^ccZc"VahWj^iZcVXi^k^iZ^iZc^c YZVcYZgZhiZYZcZcYdgeZckVcYZ>?hhZaYZaiV#BVVgdd`YZkZghX]^aaZcYZkVVggdjiZhlVgZc \Za^Z[Y!lVVgbZckVcV[]ZilViZgYZ>?hhZaYZaiVdeZZcVcYZgZbVc^Zg`dcZgkVgZc# 9ZejWa^Z`hYV\lVhdd`YZYV\kVcYZdeZc^c\ZckVckZghX]^aaZcYZegd_ZXiZc#OdlZgY]Zi kZZg]dd[Y^c<ZcZbj^YZc\ZdeZcYZc]Zii]ZZ]j^hdeYZB^c^XVbe^c\ZcOdg\WdZgYZg^_YZ @ViiZlVVgY#Dd`lZgYZcYZc^ZjlZHX]Vi`VVgiZcHX]Vi`^hikVc>?hhZaYZaiV\ZegZhZciZZgY# HeZX^VVakddgYZoZYV\lVgZcdekZghX]^aaZcYZadXVi^ZhHX]Vi`^hiZckZghidei#9Z`^cYZgZcY^Z YZoZ`^hiZckdcYZc`gZ\ZcZZcbdd^Zeg^_h!lVVgdcYZgZZckdaaZY^\kZgodg\YVggVc\ZbZcikddg ]Zi]ZaZ\Zo^cdeEVccZc`dZ`ZchX]^eYZ<ZWZjgiZc^h# 9Zdg\Vc^hVi^ZkVcYZEjWa^Z`hYV\'%%-`^_`iiZkgZYZciZgj\deYZoZhX]^iiZgZcYZYV\Zc]ddei Y^ikda\ZcY_VVglZZgidiodÉc\gddihjXXZhiZWgZc\Zc!odYVi^ZYZgZZclZZgkdade`Vc\Zc^ZiZc kVc]Zibdd^ZaVcYhX]VekVcYZ>?hhZaYZaiV#KddgZZc`dgiZ^begZhh^Zo^_c]^ZgVakVhilVi[didÉh deZZcg^_\ZoZi#KddgZZcj^i\ZWgZ^YZgZ[didgZedgiV\Z`jcij `^_`Zcdelll#ca^_hhZaYZaiV#ca#

CVi^dcVVa AVcYhX]Ve>?hhZaYZaiV de@VbeZgJ^i [Vb^a^ZYV\ I^_YZchYZ'Z@VbeZgJ^iYV\de') _ja^'%%-^h]ZiCVi^dcVaZAVcYhX]Ve >?hhZaYZaiVdd`kZgiZ\ZclddgY^\Y 9Z@VbeZgJ^iYV\^hZZc_VVga^_`h ZkZcZbZci!YZ'Z@VbeZgJ^i YV\^hYZ[Vb^a^ZYV\Zc]ZZ[iVah XZcigVVai]ZbVÈlViZgÉ#CVi^dcVVa AVcYhX]Ve>?hhZaYZaiVoVahVbZcbZi ]ZiLViZghX]Ve<gddiHVaaVcYZZc ^ckjaa^c\\ZkZcVVcYZoZYV\bZi ZZcaZj`egd\gVbbVkddg_dc\Zc djY#9Z^ckjaa^c\]ZZ[icVijjga^_`iZ bV`ZcbZilViZg!lVcilViZg^hc^Zi lZ\iZYZc`Zcj^i]ZiaVcYhX]Ve kVcYZ>?hhZaYZaiV#Od^hZgZZc WddiidX]i\Zdg\Vc^hZZgYZc^hZgZZc lViZg\a^_WVVc#9jh`db')_ja^ZZc `^_`_ZcZbZcdeYZ[Vb^a^ZYV\Zc \Zc^ZikVcYZkZaZVXi^k^iZ^iZc

6\ZcYV @VbeZgJ^i[Vb^a^ZYV\ ')_jc^'%%-

<ZW^ZYhXdc[ZgZci^Z CVi^dcVVaAVcYhX]Ve >?hhZaYZaiV &+d`idWZg'%%-

=dd\WZodZ`

=dd\WZodZ`^c CVi^dcVVaAVcYhX]Ve >?hhZaYZaiV 9dcYZgYV\',bZ^WgVX]iYZXdbb^hh^ZAVcYWdjlZc EaViiZaVcYhdcil^``Za^c\ZZcWZodZ`VVc>?hhZaYZaiV# I^_YZchZZcWddiidX]iYddg]Zi\ZW^ZYkZgiZaYZI]Zd G^Zi`Zg`dkZgYZ`ZcbZg`ZckVc]ZiCVi^dcVVaAVcYhX]Ve ZcYZVVcYVX]iY^ZW^ccZc]ZiCVi^dcVVaAVcYhX]Ve^h kddgYZaVcYWdjl# CVYZoZWddiidX]i\^c\YZXdbb^hh^Z`^_`ZccVVgZZcXdcXgZZi kddgWZZaYkVc]Ziegd_ZXiÈHVbZclZg`^c\7j^iZcedaYZghÉ#9^i egd_ZXildgYi\ZhjWh^Y^ZZgYYddgCVi^dcVVaAVcYhX]Ve>?hhZaYZaiV ZcWZkdgYZgiYZhVbZclZg`^c\ijhhZcV\gVg^…ghdbod ZXdcdb^hX]ZZchdX^VaZkddgYZaZciZWZ]VaZc#9ZXdbb^hh^Z lVhdcYZgYZ^cYgj`kVcY^iegd_ZXiZc\V[\Z]ddgVVcYZ degdZekVcYZVVclZo^\ZWdZgZcdbgZ`Zc^c\iZ]djYZcbZi YZWdZgZccVijjg#9Z:jgdeVgaZbZciVg^…gh\VVcdeodZ`cVVgZZc \dZYZWVaVchijhhZcCVijgV'%%%ZcaVcYWdjl\ZW^ZYZc# :jgdeVgaZbZciVg^…g :hi]ZgYZAVc\Z VVc]ZilddgY^c WdZgZchiVa#

8jghjhhZc

kddgV\gVg^hX]ZkgdjlZc CVi^dcVVaAVcYhX]Ve>?hhZaYZaiV]ZZ[iZZchjWh^Y^Z kZgaZZcYVVc]Ziegd_ZXi8jghjhV\gVg^hX]ZkgdjlZc#=Zi YdZakVcYZoZXjghjh^hYViYZZX]i\ZcdiZhkVcWdZgZc^co^X]i`g^_\Zc^cYZWZYg^_[hkdZg^c\kVc ZZcbdYZgcV\gVg^hX]WZYg^_[#9ZoZXjghjhldgYi\Z\ZkZcYddgGVWdWVc`>?hhZaYZaiV#9Z V\gVg^hX]ZkgdjlZcldgYZc\Zhi^bjaZZgYbZZiZYZc`ZcZciZeVgi^X^eZgZcW^_]Zij^ilZg`Zc kVcYZidZ`dbhi\Zg^X]iZWZYg^_[heaVccZc#9ddgYVikgdjlZcj^ikZghX]^aaZcYZWdZgZcWZYg^_kZc YZZacZbZcVVcYZXjghjhdcihiVVcZghcZaaZghVbZclZg`^c\hkZgWVcYZcijhhZcYZWZYg^_kZc# CVi^dcVVaAVcYhX]Ve>?hhZaYZaiVhi^bjaZZgiYZoZ^c^i^Vi^ZkZc!dbYViYZ\gdcY\ZWdcYZc aVcYWdjlYZYgV\Zg^hkVc]ZilZ^YhZaVcYhX]Ve#

=Zg^cg^X]i^c\^cL^ahjb 9ZKZgZc^\^c\9dgehWZaVc\ZcL^ahjb ]ZZ[iYZlZg`\gdZeL>?9^c]ZiaZkZc \ZgdZeZcdbhVbZcbZiYZ^cldcZghkVc L^ahjbZZcegd_ZXikddghiZaiZbV`Zckddg YZ]Zg^cg^X]i^c\kVcYZYdgeh`ZgckVc L^ahjb#L^ahjbWZ]ddgicVbZa^_`idi‚‚c kVcYZ`aZ^cZ`ZgcZckVc]ZiCVi^dcVVa AVcYhX]Ve>?hhZaYZaiV!]ZiCA]ZZ[iVah YdZaYZaZZ[WVVg]Z^YZcYZgj^biZa^_`Z `lVa^iZ^iZckVcYZoZ`ZgcZciZkZghiZg`Zc# 9Z`Zgc`lVa^iZ^iZckVcL^ahjbo^_cYZ a^\\^c\VVcYZ>?hhZa!YZhigjXijjgkVcYZ djYZ`ZgcZcYZ=ZgkdgbYZ`Zg`j^i&%*% Y^Z]Zib^YYZaejcikdgbi#7^_Ydgehdci" l^``Za^c\\VVi]ZiZgdbYViYZ^cldcZgh kVc]ZiYdgehVbZclZg`ZcVVc]Zi WZ]djYZckZghiZg`ZckVcYZoZ `lVa^iZ^iZc#9ZlZg`\gdZe]ZZ[ieaVccZc \ZbVV`ikddgcVijjgdcil^``Za^c\! dcil^``Za^c\kVcYZ]VkZc!lVcYZaeVYZc ZcYZYdgeh`Zgc#9ZeaVccZco^_ccjodkZg dcil^``ZaYYViZgXdcXgZiZkddghiZaaZcde

iV[Zaa^\\Zc#OdVah]Zidec^ZjlWZhigViZc kVceaZ^cZc!hidZeZcZcg^_WVcZc^c \ZWV``ZcbViZg^VVaZc]ZikZgWZiZgZckVc gj^biZa^_`]Z^YYddg]ZikZgl^_YZgZckVc higj^`ZagVcY_Zh!Wdh_Zh!kVg`ZchgVcY_ZhZc lVVgcdY^\WdbZc#=^ZgYddgdcihiVViZg Y^gZXiZZc\dZYZgj^biZY^ZiZ\ZWgj^`Zc^h W^_ZkZcZbZciZc#Dd`ldgYiYZ eVhidg^Zij^cde\ZcdbZc^cYZeaVccZc! lVVgYddg]Zio^X]ideYZ>?hhZakVcV[]Zi eaZ^chX]^iiZgZcYldgYi#

C^Zjl\Zo^X]i

>?hhZaYZaiV`g^_\i Z^\Zc\Zo^X]i I^_YZchYZ<ZW^ZYhXdc[ZgZci^Zkdg^\_VVgd`idWZg^h V[\Zhegd`ZcdbYZ>?hhZaYZaiVVah‚‚cidZg^hi^hX]ZgZ\^diZ \VVcegdbdiZc#=ZiCVi^dcVVaAVcYhX]Ve>?hhZaYZaiVkdgbi ZZcWZaVc\g^_`dcYZgYZZakVcYZgZ\^d>?hhZaYZaiV#DbYZoZ gZYZc]ZWWZclZYVcdd`^ciZch^Z[bZZ\ZYVX]idkZg]dZlZ YZ>?hhZaYZaiV]ZiWZhiZ`jccZccZZgoZiiZc#LVibVV`iYZ >?hhZaYZaiVjc^Z`4LVidcYZghX]Z^YiYZ>?hhZaYZaiVkVcVcYZgZ \ZW^ZYZc4J^iZ^cYZa^_`o^_clZ\Z`dbZcidiZZcc^ZjlZ bZg`^YZci^iZ^i#9ZoZ^YZci^iZ^i`jcij^cYZidZ`dbhi\VVc iZ\Zc`dbZcdeidZg^hi^hX]ZegdYjXiZckVc]ZiCVi^dcVVa AVcYhX]VeZc^cj^i^c\ZckVcdcYZgcZbZghj^i]Zi\ZW^ZY! odVahkaV\\Zc!ÓnZghZcVcYZgZXdbbjc^XVi^Zb^YYZaZc#

BVVgYZlZg`\gdZe^hcd\c^Zi]ZaZbVVa `aVVgbZi]VVgeaVccZc!oZbdZicd\ WZha^hhZcdkZgYZiV^ahodVahYZadXVi^ZkVc aVciVVgceVaZc!YZedbeZcYZWdbZc# 7^_odcYZgW^_YZoZbVc^ZgkVc Ydgehdcil^``Za^c\^hYViYZ^cWgZc\kVcYZ ^cldcZghkVcL^ahjbaZ^YZcY^h#LVccZZg VaaZeaVccZc!kZg\jcc^c\ZcZc dci]Z[Òc\ZcgdcYo^_c!ldgYi^cbVVgi$Veg^a '%%.\ZhiVgibZiYZj^ikdZg^c\#

@^_`kddgbZZg^c[dgbVi^ZZcVXi^k^iZ^iZcdelll#ca^_hhZaYZaiV#ca


Meander College Dalfzen Aileen van : Genemuiden, Klasen Inge : Genemuiden, Bekendam Margriet : Genemuiden, Bunink Carlijn : Genemuiden, Pestman Wesley : Genemuiden, Dalfsen Darlene van : Genemuiden, Noordstra Arjen : Genemuiden, Hoen Sanne : Genemuiden, Riemens Jacco : Genemuiden, Dijk Trijnie van : Genemuiden, Driessen Heleen : Genemuiden, Boerhof Esther : Hasselt, Roeland Alène : Hasselt, Warntjes Henri : Hasselt, Snel Gert Jan : Hasselt, Snel Frank : Hasselt, Selles Meike : Hasselt, Kiewiet Geerieke : Hasselt, Bonhof Mirthe : Hasselt, Brandhof Elise van den : Hasselt, Lindeboom Roy : Hasselt, Fijnvandraat Jochem : Hasselt, Rens Yara : Hasselt, Kronenberg Patricia : Hasselt, Hulze-

WOENSDAG 18 JUNI 2008 • PAGINA 15

bosch Marije : Hasselt, Andel Esther van : Hasselt, Schotanus Daniëlle : Hasselt, Roon Janneman de : Hasselt,

Talentstad Zwolle Klooster Wendy ten : Zwartsluis, Kroon Sulaika : Zwartsluis, Folkerts Leonie : Zwartsluis, Mastebroek Jacqueline : Zwartsluis, Folkerts Sylvia : Zwartsluis, Leistra Jasper : Zwartsluis, Berkenpas Charlotte : Zwartsluis, Schoonewelle Robin : Zwartsluis, Wendel Rolinda van : Zwartsluis, Aalbers Berjan : Masttenbroek, Kroes Gerben : Masttenbroek, Dijk Jeroen van : Hasselt, Vlasma Sarah : Hasselt, Enk Renjie van : Hasselt, Perdaan Eline : Hasselt, Kreykes Berthil : Hasselt, Mohamed Ali Ali : Hasselt, Pieter Lucy :

Hasselt, Batteram Arnold : Hasselt, Mos Maaike : Hasselt, Kattenberg Bas : Hasselt, Mooiweer Ferdi : Hasselt, Smit Ayla : Hasselt, Wind Arjan : Genemuiden, Krul Remco : Genemuiden, Lange Margriet de : Genemuiden, Vos Alwin : Genemuiden, Rook Kasper : Genemuiden, Penninkhof Jan : Genemuiden, Hogeboom Wilfred : Genemuiden,

Agnieten College Jansen Jolien : Genemuiden, Bakker Karine : Genemuiden, Pennewaard Margrethe : Genemuiden, Vries Janneke de : Genemuiden, Leenhouts Kim : Genemuiden, Netjes Wilco : Genemuiden, Pleijzier Mariëlle : Genemuiden, Verhoek Kasper : Genemuiden, Ruiter Jeffrey

WWW.DESTADSKOERIER.NL

: Genemuiden, Slurink Patrick : Genemuiden, Rook Amanda : Genemuiden, Verhoek Alinda : Genemuiden, Snijder Henk : Genemuiden, Eenkhoorn Mylène : Genemuiden, Bos Jelmer : Genemuiden, Kooijman Benjamin : Genemuiden, Eenkhoorn Marinda : Genemuiden, Bruins Sjaak : Genemuiden, Dijk Janique van : Genemuiden, Beens Esther : Genemuiden, Vegt Marit van der : Genemuiden, Velde Nick van de : Genemuiden, Breman Laura : Genemuiden, Harms Jochem : Genemuiden, Erdsieck Bernhard : Genemuiden, Sluiter Allart : Genemuiden, Scholing Leon : Hasselt, Wijermars Bernadette : Hasselt, Doorn Lisanne : Hasselt, Kunst Sanne : Hasselt, Marle Tina van : Hasselt, Schepers Dorette : Hasselt, Scherpenkate Patrick : Hasselt, Boering Collin : Zwartsluis, Mooiweer Jessica

: Zwartsluis, Addink Felicia : Zwartsluis, Dalfzen Gerwin van : Zwartsluis, Jansen Liza : Zwartsluis, Kisjes Rianne : Zwartsluis, Kisjes Esmee : Zwartsluis, Eerde Mark van : Zwartsluis, Gier Sabina de : Zwartsluis, Zielman Martin : Zwartsluis, Elken Robbert : Zwartsluis, Berg Chrisjon van den : Zwartsluis, Wolven Joey : Zwartsluis, Kronenberg Hanneke : Zwartsluis,

Leusink Amanda : Genemuiden, Kolk Nienke van der : Genemuiden, Hulleman Martine : Genemuiden, Nijman Esther : Genemuiden, Altena Bertine : Genemuiden, Blok Age : zGenemuiden, Beens Gerdien : Genemuiden, Winters Yvonne : Genemuiden,

Ichtus College

Laninga Ivan : Zwartsluis, Vijn Richard : Zwartsluis, Kokol Anne-Sophie : Zwartsluis, Hageman Carlijn : Zwartsluis, Fokt Laurens : Zwartsluis, Palland Rozemarijn : Masttenbroek, Mijnheer Trinske : Masttenbroek, Gijssel Rafaëlle van : Hasselt, Aalberts Bernjan : Hasselt, Joling Gert : Hasselt,

Hoekman Marloes : Genemuiden, Velde Carolina de : Genemuiden, Knol Amanda : Genemuiden, Heutink Harmen : Genemuiden, Erdsieck Helène : Genemuiden, Bergman Tom : Genemuiden, Feenstra Lyanca : Genemuiden, Hoekman Tjitske : Genemuiden, Heldoorn Jarno : Genemuiden, Werven Willianne van : Genemuiden,

Carolus Clusius College

Vlaggen uit voor geslaagden

ZWARTEWATERLAND - Hoorden woensdag de meeste vmbo’ers of ze wel of niet geslaagd waren, donderdag konden de havisten en vwo’ers op het belletje van school wachten. Aan de Gaffel in Hasselt kan feest worden gevierd met zichtbaar twee geslaagden in de straat.

Geslaagd, en dan… Tienduizenden scholieren hoorden op 11 of 12 juni of ze geslaagd waren voor hun eindexamen. Voor de geslaagden betekende dit grote vreugde, maar daarnaast ook spanning. Afscheid nemen van de vertrouwde middelbare school heeft namelijk ook als gevolg dat er iets anders op hun pad zal komen… Veel van deze jongeren beginnen na de zomer met een nieuwe opleiding. Studeren is dan wel de leukste tijd van je leven te zijn, maar er komt ook wel veel nieuws op je af! De meesten weten wel dat ze recht hebben op studiefinanciering, maar wat je daar vervolgens van moet betalen, is voor sommigen erg onduidelijk. Want wat kost studeren eigenlijk? Welk deel van de kosten betalen hun ouders? Wat kunnen studenten nog meer doen om aan voldoende geld te komen? Zowel studenten als hun ouders hebben aan het begin van het studiejaar vaak veel vragen over studeren en geld. Het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) geeft daarom het boek de GeldWijzer Studenten uit. Neem als voorbeeld Eline. Vanaf september begint ze aan de lerarenopleiding basisonderwijs in Utrecht. Ze blijft voorlopig nog thuis wonen, bij haar moeder en haar broertje. Met haar moeder heeft ze het er wel over gehad of ze op kamers zou gaan wonen of niet, maar uiteindelijk besloot ze dat ze liever thuis wilde blijven. ‘Misschien dat ik na mijn eerste jaar op kamers

wil, maar nu hoef ik nog niet zo nodig. In de GeldWijzer Studenten las ik wat een kamer kost. Dat viel mij nog best tegen. Een kamer is in Utrecht ook wel moeilijk te vinden volgens mij. Voorlopig zit ik nog wel goed thuis. Al m’n vrienden wonen hier. Op woensdagavond heb ik volleybaltraining en ik heb mijn bijbaantje hier ook nog.’ Eline krijgt voor het eerst studiefinanciering: naast de basisbeurs krijgt ze een aanvullende beurs en een rentedragende lening. Verder verdient ze wat bij bij de buitenschoolse opvang. Van haar studiefinanciering en haar salaris betaalt Eline alles zelf. Haar collegegeld e! n haar studieboeken, maar ook de kosten voor haar mobiele telefoon, de tandartsverzekering, kleren, schoenen en de kapper. Daarnaast heeft ze met haar moeder afgesproken maandelijks een vast bedrag aan kostgeld te betalen. ‘In de GeldWijzer Studenten staat welke kosten mijn moeder allemaal heeft zo lang ik studeer. Ze betaalt de huur en het gas en licht en zo. De telefoon, de boodschappen, ze doet de was. Daar kan ik best iets aan meebetalen, vind ik, helemaal omdat ik een aanvullende beurs krijg.’

De GeldWijzer Studenten van het Nibud is bedoeld voor studenten én hun ouders. In het boekje staat veel praktische informatie over de geldzaken van studenten. Van de inkomsten uit een baantje tot de uitgaven van kamerbewoners en van de ouderlijke bijdrage tot slim omgaan met een studielening. Een paar voorbeelden: Welke kosten hebben studenten tijdens hun studie? Welke kosten hebben studenten die thuis wonen of die op kamers wonen? Hoe stelt de Informatie Beheer Groep (IBG) - de instantie die de studiefinanciering uitbetaalt - de maandbudgetten van studenten vast? Hoe kunnen studenten hun geldzaken het handigst regelen? Hoe houden zij overzicht van hun betalingen? Hoe kunnen zij hun bankzaken het best regelen? En als zij eens voor een grote uitgave staan, hoe zorgen zij er dan voor dat zij daar genoeg geld voor hebben? De GeldWijzer Studenten geeft studenten inzicht in hun budget, zodat zij optimaal profiteren van hun geld. De GeldWijzer Studenten kost € 9,75. Bestellen kan via de webwinkel op www. nibud.nl.


Openingstijden

De locaties Hasselt en Genemuiden zijn geopend van 8.30 uur - 12.30 uur. Locatie Hasselt, Telvorenstraat 2, 8061 CB • Directie Bedrijfsvoering • Bestuur • Bedrijfsbureau • Afdeling Maatschappelijke Zaken (MZ) • Afdeling Facilitaire en Financiële Dienstverlening (FFD) Locatie Genemuiden, Havenplein 1, 8281 EV • Directie Ontwikkeling • Afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening & Milieu (VROM) • Afdeling Openbare Werken (OW) • Afdeling Openbare Orde & Veiligheid (OOV) Het steunpunt gemeentewerf is tijdelijk verhuisd van Zomerdijk 41a naar Zomerdijk 30 Zwartsluis.

Telefonische bereikbaarheid

De locaties Hasselt en Genemuiden zijn telefonisch bereikbaar van: • maandag t/m donderdag van 8.30 uur -12.30 uur en van 13.00 uur -16.30 uur • vrijdag van 8.30 uur -12.30 uur

Openingstijden loket burgerzaken locatie Hasselt

Maandag: van 08.30 uur tot 19.00 uur Tot 15.30 uur kunt u voor alle diensten terecht. Vanaf 15.30 uur uitsluitend voor rijbewijzen, paspoorten en identiteitskaarten, aangifte verhuizingen (behalve vestiging vanuit buitenland), verklaringen omtrent het gedrag en uittreksels. Dinsdag: van 08.30 uur tot 12.30 uur Woensdag: van 08.30 uur tot 12.30 uur woensdagmiddag op afspraak T 038 385 30 94 of T 038 385 30 95 Donderdag: van 08.30 uur tot 12.30 uur Vrijdag: van 08.30 uur tot 12.30 uur

Afspraken op woensdagmiddag loket burgerzaken

Graag wijzen wij u op de mogelijkheid om een afspraak te maken voor de woensdagmiddag. U hoeft dan niet te wachten. Wel dient u telefonisch een afspraak te maken voor woensdagmiddag 12.30 uur.

Vakantiedrukte bij de cluster Burgerzaken tijdens avondopenstelling!

Momenteel is er een behoorlijke toename van het aantal aanvragen van paspoorten en identiteitskaarten. Hierdoor loopt ook de wachttijd bij de balie Burgerzaken op. Dit is vooral het geval gedurende de maandagmiddag- avondopenstelling. Er wordt dan ook gewerkt met een volgnummersysteem!! Op maandag is vanaf 16.30 uur voor het afhalen van uw reisdocument en rijbewijs een speciale balie ingericht. Hiervoor is bijna geen wachttijd. Voor het afhalen van uw document is geen volgnummer nodig. Op de woensdagmiddagen van 14.00 – 16.00 uur wordt gewerkt op afspraak en is er geen sprake van wachttijd. Voor het reizen naar het buitenland is een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart nodig. Meereizende kinderen moeten of een eigen reisdocument hebben of bijgeschreven staan in het paspoort van één van de ouders. Houdt u er rekening mee dat u uw reisdocument niet direct meekrijgt. Na een week kunt u het document persoonlijk afhalen. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de cluster Burgerzaken of op de website van de gemeente, www.zwartewaterland.nl. Vermijd lange wachttijden op maandagavond en maak een afspraak op woensdagmiddag!! Geen avondopenstelling Van 14 juli tot en met 4 augustus 2008 komt de avondopenstelling van de cluster Burgerzaken te vervallen. Op deze maandagen is de balie geopend van 08.30 uur tot 16.00 uur.

Openingstijden Wmo-loket Zwartewaterland

U kunt over uw aanvraag om een voorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een gesprek voeren met de Wmo-consulent in het Wmo-loket. In Hasselt kunt u hiervoor terecht op dinsdag en donderdag van 13.00 uur tot 16.30 uur in het gemeentehuis aan de Telvorenstraat 2. Voor Genemuiden en Zwartsluis kunt u hiervoor dagelijks telefonisch een afspraak maken tussen 9.00 uur en 10.00 uur via het speciale Wmo-telefoonnummer: T 038 385 31 76.

U wilt een gesprek met de burgemeester of met één van de wethouders?

De procedure is als volgt: • Het onderwerp waarover u wilt spreken legt u eerst voor aan de betreffende vakambtenaar. • De vakambtenaar kan na dit gesprek op uw verzoek een vervolggesprek aanvragen met het collegelid (burgemeester of wethouder) dat dit onderwerp in portefeuille heeft. • De vakambtenaar neemt ook deel aan het vervolg­ gesprek. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt van deze procedure afgeweken. Wilt u van de uitzonderingsregel gebruikmaken en kunt u duidelijk aangeven waarom u dit wilt, neemt u dan contact op met het bestuurssecretariaat, T 038 385 3131 (secretaresse burgemeester) of T 038 385 3133 (secretaresse wethouders).

Reparatie straatverlichting

Op woensdag 25 juni 2008 wordt defecte straatverlichting gerepareerd. De mankementen aan de openbare verlichting die vóór deze datum zijn doorgegeven, worden dan verholpen. Wanneer u een melding van een mankement aan de openbare verlichting doorgeeft, verzoeken wij u met het volgende rekening te houden. De meeste openbare verlichtingsmasten zijn voorzien van een op ooghoogte aangebracht geel nummer. Wanneer u een melding doorgeeft, wilt u dan zo vriendelijk zijn om ook het nummer op de bewuste lichtmast samen met het dichtstbijzijnde huisnummer te vermelden? De eerstvolgende reparatiedatum is 9 juli 2008. Let op! Deze en andere meldingen kunt u nu ook doorgeven via www.zwartewaterland.nl Heeft u een melding of een klacht over bijvoorbeeld: bestrating, straatmeubilair, straatreiniging, openbare verlichting, riolering, speelvoorzieningen, of een milieuklacht? U kunt deze voortaan snel en gemakkelijk doorgeven via de speciale meldingenformulieren op www.zwartewaterland.nl. Deze formulieren vindt u door op ‘Meldingen’ (rechts op de website) te klikken. Natuurlijk kunt u ons ook bellen op werkdagen van 8.30-12.30 uur en 13.30-16.30 uur, T 038 385 3074 (Gemeentewerf).

Wet milieubeheer

Ambtshalve wijziging voorschriften milieuvergunning Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij besloten hebben de milieuvergunningen ambtshalve te wijzigen van: • De Breker B.V., Buiten de Enkpoort 15, 8061 HR Hasselt Het betreft het aanpassen van de voorschriften met betrekking tot opslag van bestrijdingsmiddelen, BAGA/ Eural, tankstation, opslag zand en grind, opslag (licht)ontvlambare vloeistoffen, chemicaliën, in emballage, opslag propaan en LPG, waterverbruik en nazorg. • Cronolin Paint B.V., Sisalstraat 22, 8281JJ Genemuiden Het betreft het aanpassen van de voorschriften behorend bij de vergunning van 9 januari 2007 met betrekking tot de verfspuitwand, opslag brandbare grondstoffen en overige ADR-geklasseerde producten, bodemonderzoek bij bedrijfsbeëindiging en opslag terpentine. De beschikkingen zijn ten opzichte van de ontwerpbeschikkingen niet gewijzigd. Ter inzage De beschikkingen liggen van 19 juni 2008 tot en met 30 juli 2008 ter inzage bij de afdeling VROM, cluster Milieu, Havenplein 1 te Genemuiden, elke werkdag van 8.30 uur tot 12.30 uur.

De besluiten zijn ook in te zien op www.zwartewaterland. nl onder Leven en Wonen/Milieu/ Afgegeven vergunningen. Beroep en voorlopige voorziening Belanghebbenden kunnen tot en met 30 juli 2008 beroep instellen tegen de beschikkingen. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak. In dat geval is extra griffierecht verschuldigd. Voorwaarde is dat u een beroepschrift heeft ingediend. De beschikkingen worden na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor die datum beroep is ingesteld en een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De vergunningen worden dan niet van kracht voordat op dit verzoek is beslist. Bekendmaking ontwerpbeschikking Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn om positief te beschikken op de aangevraagde vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer van: • Tankstation De Rijk v.o.f., Zomerdijk 69, 8064 XC ZWARTSLUIS Het betreft de aanvraag voor een revisievergunning voor een tankstation voor motorvoertuigen met LPG-verkoop en autowaserij. Aan deze vergunning zijn voorschriften verbonden die nodig zijn ter bescherming van het milieu. Ter inzage De ontwerpbeschikking, de aanvraag en andere ter zake zijnde stukken liggen bij de afdeling VROM, cluster Milieu, Havenplein 1 te Genemuiden ter inzage van 19 juni 2008 tot en met 30 juli 2008 elke werkdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. Het besluit is ook in te zien op www.zwartewaterland.nl onder Leven & Wonen/Milieu/Afgegeven vergunningen. Tijdens genoemde kantooruren kan een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen. Een ieder kan tot en met 30 juli 2008 mondeling of schriftelijk zienswijzen met betrekking tot de ontwerpbeschikking bij voornoemd college indienen. Het college stelt gedurende voornoemde termijn een ieder in de gelegenheid tot een gedachtewisseling over de ontwerpbeschikking. Hiervoor dient 1 week voor het verstrijken van bovengenoemde termijn een verzoek te worden ingediend bij het college. Tijdens de gedachtenisseling wordt de gelegenheid geboden mondelinge zienswijzen in te dienen. Degene die een zienswijze indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Tijdelijke verkeersmaatregelen in Hasselt vanwege ‘De Nacht van Hasselt’

Op vrijdag 20 juni 2008 wordt het evenement ‘De Nacht van Hasselt’ georganiseerd. Om dit evenement in goede banen te leiden, worden een aantal verkeersmaatregelen genomen. • Een inrij- en parkeerverbod voor al het gemotoriseerde verkeer (uitgezonderd aanwonenden) voor de Hofstraat voor vrijdag 20 juni van 20.00 tot zaterdag 21 juni 01.00 uur • Een parkeerverbod voor de Kaai van vrijdag 20 juni vanaf 13.00 uur tot zaterdag 21 juni 08.00 uur • Een inrijverbod voor de Nieuwstraat tussen de Regenboogstraat en De Markt Voor vragen of opmerkingen hierover kunt u tijdens kantooruren terecht bij de afdeling Openbare Orde en Veiligheid.

Wegafzetting Ruitenstraat Hasselt

Op woensdag 18 juni van 18.00 tot 20.00 uur is de Ruitenstraat in Hasselt vanwege een dikkebandenrace voor het (gemotoriseerd) verkeer volledig gestremd.


Wegafzetting Genemuiden Kabel (deels)/Greente (deels)

Op 18 juni en 19 juni 2008 vindt er verkeerseducatie plaats in Genemuiden. Dit wordt verzorgt door ANWB Streetwise. Hiervoor wordt een weggedeelte afgesloten voor al het verkeer. Op 18 juni wordt het gedeelte van de Kabel, tegenover de basisschool, afgesloten van 08.00 tot 12.00 uur. Op 19 juni wordt het gedeelte van de Greente, tussen huisnummer 60 en 76, afgesloten van 08.00 tot 15.00 uur.

Wegafzetting Genemuiden rondom het Havenplein

Op vrijdagavond 20 juni 2008 van 19.00 tot uiterlijk 22.30 uur zijn de wegen rondom het Havenplein afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dit vanwege een concert van de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht op het Havenplein. Wegomleidingen worden ingesteld. Hulpdiensten zijn over deze wegafzetting geïnformeerd.

Parkeerverbod Voor vrijdag 20 juni 2008 geldt voor de gehele dag een parkeerverbod voor het Havenplein en de parkeerstrook aan de Oosterkaai (die evenwijdig met de weg loopt). Dit heeft te maken met de voorbereidingen voor het evenement. Vooraankondigingen van de parkeerverboden zijn reeds geplaatst.

Wegafzetting Genemuiden industrieterrein

Zaterdagavond 21 juni 2008 vindt er een wielerwedstrijd plaats op het industrieterrein van Genemuiden. Het parcour is als volgt: Puttenstraat, Dijkje, Nijverheidsstraat, Karst de Langestraat. Het parcours is afgesloten voor al het verkeer vanaf 17.30 uur tot uiterlijk 21.15 uur.

Reiger 1, 8281 ET te Genemuiden voor het plaatsen van een dakkapel aan de westzijde 4 juni 2008 • Slangenweg 1, 8261 PK te Genemuiden: de heer G. van Werven, Noordweg 160, 8262 BX te Kampen voor vergroten van een jongveestal tot ligboxenstal • H. van Viandenplein 1, 8061 CB te Hasselt: Schuitema Vastgoed BV, Postbus 100, 3800 BA te Amersfoort voor het gedeeltelijk veranderen van gevelreclame • Sportlaan 11, 8061 JJ te Hasselt: de heer J.H. de Groot, Sportlaan 11, 8061 JJ te Hasselt voor het plaatsen van een carport • De Velde 36, 8064 PJ te Zwartsluis: de heer H. Wursten, De Velde 36, 8064 PJ te Zwartsluis voor het geheel plaatsen van een garage/berging 6 juni 2008 • Zomerdijk 6, 8064 XD te Zwartsluis: de heer R. Gerritsjans, Alfred Marshallstraat 1, 7559 SE te Hengelo voor het bouwen van 23 appartementen 9 juni 2008 • Ruitenstraat te Hasselt: Wetland Wonen Groep Z., Postbus 18, 8325 ZG te Vollenhove voor het plaatsen van een hekwerk 12 juni 2008 • Van Haersoltelaan 6, 8061 EG te Hasselt: de heer H. Bloemhof, van Haersoltelaan 6, 8061 EG te Hasselt voor het plaatsen van een dakkapel • De Vlakte 20, 8064 PC te Zwartsluis: de heer S. Frank, De Vlakte 20, 8064 PC te Zwartsluis voor het plaatsen van informatiezuilen Bovengenoemde bouwaanvragen zijn in te zien op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur (‘s middags op afspraak) bij de afdeling VROM, cluster Bouwzaken, gemeentehuis locatie Genemuiden, Havenplein 1.

Aanvragen sloopvergunning

4 juni 2008 • Slangenweg 1, 8261 PK te Genemuiden: de heer G. van Werven, Noordweg 160, 8262 BX te Kampen voor het slopen van de wagenberging c.q. jongveestal Bovengenoemde sloopaanvraag is in te zien op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur (‘s middags op afspraak) bij de afdeling VROM, cluster Bouwzaken, gemeentehuis locatie Genemuiden, Havenplein 1.

Verleende tijdelijke bouwvergunningen

12 juni 2008 • Tijlswegje 5, 8061 JH te Hasselt: PasAan, Postbus 5031, 1410 AA te Naarden voor het tijdelijk (maximaal 5 jaar) plaatsen van een unit achter de woning

Verleende bouwvergunningen

12 juni 2008 • Karst de Langestraat 7, 8281 JA te Genemuiden: Edel Backing BV, Karst de Langestraat 7, 8281 JA te Genemuiden voor het plaatsen en verplaatsen van reclame Gedurende een termijn van 6 weken na de hierboven gestelde datum kunnen belanghebbenden tegen deze besluiten een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van de besluiten echter niet. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met de afdeling VROM, cluster Bouwzaken, gemeentehuis locatie Genemuiden, Havenplein 1.

Verleende sloopvergunningen

Uitwegvergunning

16 juni 2008 • de heer A.K. Admiraal voor de wijziging van de uitweg van het perceel De Horst 38, 8061 BR te Hasselt naar de openbare weg, genaamd De Horst Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen het bovengenoemde besluit gedurende zes weken, ingaand op de dag na verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland, Postbus 23, 8060 AA Hasselt.

Aanvragen bouwvergunning

3 juni 2008 • Tureluur 69, 8281 EW te Genemuiden: de heer S. van Klompenburg, Tureluur 69, 8281 EW te Genemuiden voor het gedeeltelijk veranderen van de voorgevel • Reiger 1, 8281 ET te Genemuiden: de heer S.S. Kroon, Reiger 1, 8281 ET te Genemuiden voor het plaatsen van een dakkapel • Reiger 1, 8281 ET te Genemuiden: de heer S.S. Kroon, Reiger 1, 8281 ET te Genemuiden voor het vergroten van een dakkapel naar dakopbouw • Reiger 1, 8281 ET te Genemuiden: de heer S.S. Kroon,

12 juni 2008 • Boerweg 14, 8061 PH te Hasselt: Maatschap A. en H. Prins-Schilder, Boerweg 14, 8061 PH te Hasselt voor het slopen van een veestal • Stouweweg 33, 8064 PD te Zwartsluis: Ship Immobilia B.V., Stouweweg 33, 8064 PD te Zwartsluis voor het gedeeltelijk slopen van een kantoor, magazijn, werkplaats en woning Gedurende een termijn van 6 weken na de hierboven gestelde datum kunnen belanghebbenden tegen deze besluiten een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van de besluiten echter niet. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met de afdeling VROM, cluster Bouwzaken, gemeentehuis locatie Genemuiden, Havenplein 1.

Vrijstelling bestemmingsplan ex artikel 19.2 WRO

In verband met het verzoek tot het verlenen van vrijstelling ex. artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening van het bestemmingsplan “Buitengebied” van de voormalige gemeente Genemuiden, ligt met ingang van 19 juni 2008 voor een periode van 6 weken het plan voor de bouw van een schuur bij een woning op het per-

ceel Kamperzeedijk 2 te Genemuiden voor een ieder ter inzage. De vrijstelling maakt het mogelijk een bijgebouw van ten hoogste 75 m2 bij de woning te bouwen, met een maximale bouwhoogte van 5,90 meter. Het conceptbesluit ligt in de genoemde periode met alle bijbehorende stukken ter inzage op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur (‘s middags op afspraak) bij de afdeling VROM, cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, in het gemeentehuis locatie Genemuiden, Havenplein 1. Een ieder kan tijdens bovengenoemde periode zijn of haar zienswijze kenbaar maken.

Vrijstelling bestemmingsplannen ex artikel 19.3 WRO

Bestemmingsplan “De Greente” te Genemuiden • Lisdodde 7, 8281 KG Genemuiden: H. Bekendam, Lisdodde 7, 8281 KG Genemuiden voor het uitbreiden van een woning De aanvraag ligt vanaf 18 juni 2008 gedurende zes weken ter inzage, gedurende welke termijn een ieder schriftelijk zienswijzen omtrent de aanvragen kenbaar kan maken. Bovengenoemde bouwaanvraag is in te zien op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur (‘s middags op afspraak) bij de afdeling VROM, cluster Bouwzaken, gemeentehuis locatie Genemuiden, Havenplein 1.

Vrijstelling bestemmingsplannen ex artikel 15 WRO

Bestemmingsplan “Binnenlanden Oost” te Genemuiden • Gans 11, 8281 GN Genemuiden: A.J. Hoekman, Gans 11, 8281 GN Genemuiden voor het plaatsen van een veranda en schuurtje De aanvraag ligt vanaf 18 juni 2008 gedurende 2 weken ter inzage, gedurende welke termijn een ieder schriftelijk zienswijzen omtrent de aanvraag kenbaar kan maken. Bovengenoemde bouwaanvraag is in te zien op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur (‘s middags op afspraak) bij de afdeling VROM, cluster Bouwzaken, gemeentehuis locatie Genemuiden, Havenplein 1.

Hasselt, 18 juni 2008 Burgemeester en wethouders van Zwartewaterland, drs. I. de Muijnck, secretaris A.C. Hofland, burgemeester


woensdag 18 juni 2008 â&#x20AC;˘ pagina 18

Nieuws van de gemeenteraad Raadsvergadering De burgemeester maakt bekend dat een openbare vergadering van de gemeenteraad wordt gehouden op donderdag 19 juni 2008 in het gemeentehuis, locatie Hasselt, Telvorenstraat 2, aanvang 19.30 uur. De raadsstukken liggen met ingang van 11 juni 2008 tijdens de openstellingtijden ter inzage in het gemeentehuis, locatie Hasselt, bij het team communicatie en in de bibliotheken te Hasselt, Genemuiden en Zwartsluis. Tevens zijn de raadsstukken te raadplegen op www.zwartewaterland.nl/Bestuur&Organisatie/ bestuursinformatie Klikt u in de vergaderkalender op 19 juni 2008. Wilt u gebruik maken van het recht tot inspreken, dan dient u dit vóór aanvang van de vergadering te melden bij de griffier.

Verkoop- en Servicebedrijf

www.destadskoerier.nl

Voorlopige agenda: 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Spreekrecht burgers 4. Vragenhalfuur 5. Vaststelling van de notulen van de raadsvergadering van 29 mei 2008 6. Ingekomen stukken 7. Raadsplanning Categorie A stukken (hamerstukken): 8. Aankoop perceel in het kader van project Waterfront (W) 9. Vaststelling bestemmingsplan buitengebied partiele herziening Slaperdijk 1 (W) 10. Implementatie nieuwe Wet ruimtelijke ordening (W) 11. Verordening en huishoudelijk reglement cliĂŤntenraad WMO (M) 12. Modernisering Wet Sociale Werkvoorzieningen (M) 13. Nieuw inzamelsysteem oud papier (W)

Gevraagd: Robijnzegels, spaar mee voor Roemenie en Oekraine tel. 038-3321014 Gevraagd: Hasseltervlag, tel. 06-10579647

Ook dat nog, DEFECT Voor reparatie van:

Audio/Video apparatuur TV + DVD Wasmachines + Wasdrogers Vaatwassers Klein Huishoudelijk

Gezocht: vrijwilligers, helpende handen voor administratie en Public relations, tekenaar/constructeur die product ideeen kan visualiseren, tel. 038-4551014 MARCELLIHOEVE Hasselt

Te koop gevraagd: kinderboeken en jongensboeken, tel. 038-4660582

Extra raadsvergadering in het kader van de â&#x20AC;&#x2DC;Algemene Beschouwingenâ&#x20AC;&#x2122; De burgemeester maakt bekend dat er een extra openbare vergadering van de gemeenteraad wordt gehouden op donderdag 26 juni 2008 in het gemeentehuis, locatie Hasselt, Telvorenstraat 2, aanvang 19.30 uur. De gemeenteraad van Zwartewaterland, mw. A. J. Kastelein-Renkema, griffier A.C. Hofland, burgemeester

â&#x20AC;&#x2DC;ZWARTEWATERLAND TRAINING EN ADVIES

ZWARTEWATERLAND Training & Advies

het opleidingsloket voor ondernemend Zwartewaterlandâ&#x20AC;&#x2122;

Wij bieden cursussen, opleidingen en trajecten aan op het gebied van:

t7$"DVSTVTTFOFO7$"DFSUJGJDFSJOHCFESJKWFO t#)7DVSTVTTFO t"3#0 SJTJDPJOWFOUBSJTBUJFCFESJKWFO

t.BOBHFNFOUUSBJOJOHFO$PNNVOJDBUJFUSBJOJOHFO t.BBUXFSLUSBKFDUFO

Voor meer informatie:

www.cursusplus.nl

Zwartewaterland Training & Advies, I. de vries; Tel. 06 - 292 85 343; info@cursusplus.nl

Gevraagd: klompenrek, emaille lavement, tel. 038-8514673

Technisch Verkoop- en Servicebedrijf Roetman BV Genemuiden, tel.: 038 3854333

Te koop gevraagd: stripboeken en andere boeken, tel. 038-4660582

Categorie B stukken (bespreekpunten) 14. Verzelfstandiging en fusie openbaar en primair onderwijs (M) 15. Jaarverantwoording 2007 (B) 16. Voorjaarsnota 2008 (B) 17. Nota reserves en voorzieningen (B) 18. Sluiting

038 - 477 12 71

Te koop: rubberen opblaasboot, lengte 3m, met toebehoren, tel. 038-3446383

Werken aan je toekomst bij C1000? C1000 Kuiper zoekt:

MEER VACATURES?

kassamedewerker

.nl/werk www.brugmedia

verkoopster

(M/V) 32 uur per week

Kijk eens op:

afdeling vleeswaren

Zoek je een nieuwe uitdaging, heb je verantwoordelijkheidsgevoel en ben je flexibel in je werktijden?

Te koop gevraagd: singles en lpâ&#x20AC;&#x2122;s, tel. 038-4660582 Gevraagd: C1000 bestekzegels, spaar mee voor Roemenie en Oekraine, tel. 038-3321014

Sebo Bedrijfshulp B.V. is een jong en dynamisch bedrijf en richt zich met name op het uitzenden van personeel aan de bouw, land- en tuinbouw en groenvoorziening. Wij zijn een no-nonsense bedrijf dat haar klanten met grote betrokkenheid van dienst wil zijn.

BEN JE OP ZOEK NAAR LEUK VAKANTIEWERK? Wij zoeken naar gemotiveerde aanpakkers die tegen een prima vergoeding in een leuke sfeer vakantiewerk willen doen. We zijn op zoek naar: trekkerchauffeurs, hoveniers, buitenwerkers enz. enz.

Heb je interesse?

SEBO Bedrijfshulp B.V. Veldoven 12b 8271 RT IJsselmuiden Tel. (038) 33 22 888 info@sebo-bedrijfshulp.nl

Meer informatie vindt je op www.sebo-bedrijfshulp.nl. Je kan daar ook je gegevens invullen. Bellen mag ook: telefoon (038) 33 22 888.

Stuur dan je schriftelijke sollicitatie naar: C1000 Kuiper, t.a.v. de heer Kuiper Dr. Damstraat 15, 8262 GA Kampen Geen fratsen. Lekker werken.

I.v.m. de overname van Limburgia door Bakkerij Slager Zijn wij op zoek naar een:

WINKELHULP (fulltime)

Ben je nog op zoek naar een baan en lijkt jou dit iets, schrijf dan een sollicitatiebrief naar: Bakkerij Slager Oude Rijksweg 63 7951 EA Staphorst Of neem contact op met Anneke Hulst Telnr.: 0522 - 461 276


woensdag 18 juni 2008 â&#x20AC;˘ pagina 19

www.destadskoerier.nl

Herziene advertentie

zoekt:

Te koop: mooie goh caravan KIP GL 40EK, bj91 met rondzit, eindkeuken, 3-pits gas, koelkast, vast cassettetoilet, combicassettes, ringverwarming met isoventilatie, luifel, reswiel, max gew 1100kg (038) 3324177 2,000.00 KAMPEN BR24.0075.001 ter versterking van onze organisatie

hulp afwerking Maak kennis met hoekmantotaal.

Te koop: 220 rode dakpannen De Valk Echt tweedehands, 100,-, 06-20793527 Kampen

Te koop gevraagd: speldjes en boeken, tel. 038-4660582 Te koop: Jonge Duitse Herders met stamboom, HD-vrij, groeien op in gezin met kinderen, ouders goed waaks. Pups worden ingeent, ontwormt, gechipt en met dierenpaspoort afgegeven. Tel. 0523 614903 / 0653664381 (0523) 614903 450.00 DEDEMSVAART HO23.0030.126

Te huur: Winnie the Pooh- of geboorteooievaar 10,-, tijdens de kraamdagen, opbrengst bestemd voor bejaardenzorg in Roemenie, tel. 038-3324280 Oproep: ontbreekt er een lp in de collectie, tel. 06-10162006 Gevraagd: geboortekaartjes voor kindertehuis in Indonesie, tel. 038-3321014

bij zowel de vestiging Zwolle als Genemuiden.

Met onze visie op communicatie. Waarin het bij communicatie volgens ons niet draait om de techniek, maar om het effect. Om het prikkelen van zintuigen en het aanzetten tot actie. En dat lukt soms ook met kleine dingen. Creatieve oplossingen, een eigenzinnige aanpak, het koppelen van innovatieve oplossingen aan traditionele, beproefde middelen.

In deze functie gaat u assisteren bij diverse werkzaamheden op de afdeling afwerking aan o.a. de snij- en vouwmachine. Verder voert u andere kleine werkzaamheden uit op deze afdeling. U bent flexibel en kunt goed in teamverband werken en uw leeftijd is tussen de 16 en 21 jaar. hoekmantotaal stelt u een opleiding ter beschikking op BBL-niveau (4 dagen werken, 1 dag naar school), zodat u op termijn zelfstandig de diverse apparatuur kunt gaan bedienen.

DĂĄt is onze aanpak.

communicatie is overal

Naast een prettige werksfeer bieden wij een prima salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden, geregeld in de GrafiMedia-CAO en passend bij deze functie.

Daarom bieden wij een totaal aan diensten en producten op dit boeiende en brede vakgebied. Het hele traject, van strategie, inhoud, vorm, realisatie tot fulfilment. Nieuwsgierig? Kijk voor meer informatie op www.hoekmantotaal.nl

Met belangstelling zien wij uw schriftelijke reactie tegemoet. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de heer A. Lunenborg. Postbus 1111, 8001 BC Zwolle, T 038 - 385 2 385 E alunenborg@hoekmantotaal.nl Ook bereikbaar op 06 - 5160 27 22.

Rengers Zwolle bv zoekt om haar opdrachtgevers in de toekomst optimaal te kunnen ondersteunen enthousiaste medewerkers, welke het visitekaartje voor het bedrijf zijn en de handen uit de mouwen willen steken, voor de volgende functies:

ERVAREN BETONBOORDERS / ZAGERS of mensen welke hiervoor willen worden opgeleid.

ERVAREN MEDEWERKERS SLOOPWERKEN of mensen welke hiervoor willen worden opgeleid.

Rengers Zwolle bv vraagt: zelfstandige werkende kandidaten welke ook flexibel in een team functioneren en de inzet en initiatief tonen om de werkzaamheden conform de onderscheidende werkmethoden van Rengers Zwolle bv uit te voeren. De mogelijkheid bestaat dat deze werkzaamheden ook buiten normale werktijden worden uitgevoerd. U dient in het bezit van rijbewijs B te zijn en bij voorkeur een VCA1 diploma te hebben. Belangstelling? Neem dan voor vragen contact op met Harold Rengers telefoon 038- 4547600. Uw sollicitatiebrief ontvangen wij graag inclusief CV op Postbus 429, 8000 AK ZWOLLE. Rengers Zwolle bv is reeds 23 jaar gespecialiseerd op het gebied van boren en zagen in beton, steen en asfalt en het overlastarm verwijderen van bouwkundige delen. Sinds 1 maart 2007 is ons bedrijf uitgebreid met een volledig geoutilleerde sloopafdeling.

7PPSEJWFSTFSFMBUJFTJOEFSFHJP[PFLFOXJK Â&#x2026;PQQFSMJFEFOTUSBUFONBLFST Â&#x2026;POEFSIPVETNPOUFVS Â&#x2026;TDIJMEFST Â&#x2026;QSPEVDUJFLSBDIUFO PQSPFQ

Â&#x2026;DIBVGGFVST PQSPFQ

Â&#x2026;TQVJUFST Â&#x2026;BENJOJTUSBUJFGNFEFXFSLFST Â&#x2026;UJNNFSMJFEFO Â&#x2026;$/$ESBBJFSGSF[FS Â&#x2026;WPPSCFXFSLFST

4UBSUEBUBJOPWFSMFH HPFEFWFSEJFOTUFO 7PPSBMPO[FWBDBUVSFTHFMEUNW ,JKLWPPSIFUUPUBMFWBDBUVSFBBOCPEPQ XXXGMFYXFSLVJU[FOECVSFBVOM

#FFLTUSBBU &%&MCVSH,FSLTUSBBU (,)BUUFN

Wetland Wonen is een jonge, ondernemende woningcorporatie die woningen bouwt, beheert, verhuurt en verkoopt in een uniek en waterrijk gebied in de Kop van Overijssel. Wij zetten ons primair in voor mensen met een zwakke positie op de woningmarkt, zoals huishoudens met een smalle beurs, jongeren, ouderen en mensen met een zorgvraag. Wetland Wonen is een actieve en klantgerichte organisatie die zich nadrukkelijk presenteert als een plattelandscorporatie met gevoel voor, inzicht in en oplossingen voor de woonproblematiek van kleine stadjes en dorpen. Kortom, de dienstverlening van Wetland Wonen is gewoon â&#x20AC;&#x153;fijn geregeldâ&#x20AC;?. In verband met de toegenomen hoeveelheid ICT-werkzaamheden en de ambities van Wetland Wonen, zijn wij op zoek naar een

Assistent Systeembeheerder/ ICT Servicedeskmedewerker M/V 15-20 uur De nieuwe collega werkt nauw samen met onze medewerker informatisering & automatisering en ondersteunt deze in de uitvoering van de werkzaamheden. Je installeert hard- en software en levert een bijdrage aan het dagelijks beheer van de systemen. Daarnaast ben je aanspreekpunt op het gebied van telefonie. Voor de gebruikers ben je steun en toeverlaat bij ICT-vragen. Je ondersteunt hen bij het gebruik en lost problemen op. Je voert de administratie van de aanwezige ICT- componenten en registreert gebruikersvragen en de daarbij behorende oplossingen. Profiel Je bent een enthousiaste gebruikers- en oplossingsgerichte medewerker. Je bent sociaal en communicatief vaardig en kunt zelfstandig beslissingen nemen bij reguliere gebruikersproblemen. Je functioneert op MBO-niveau en hebt kennis van en ervaring met systeembeheer en een goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk. Het betreft een functie voor 15-20 uur per week, in eerste instantie voor de periode van een jaar. De werktijden worden in overleg bepaald. Interesse? Is deze baan jou op het lijf geschreven? Stuur dan een email met CV naar: v.shamier@wetlandwonen.nl. De gesprekken zijn ingepland op dinsdag 1 juli a.s. Heb je eerst nog vragen? Bel voor verdere informatie met Johan de Jong, medewerker informatisering & automatisering, tel.: 0527-249710 of kijk op onze website: www.wetlandwonen.nl.


woensdag 18 juni 2008 â&#x20AC;˘ pagina 20

Rabobank

www.destadskoerier.nl

)(%)+#(!-)+())#

!+))-,.,

)&.'( Teus Baars Onderwijs is voor ons zo vanzelf-

%&#( )-), .+-,

sprekend dat je bijna vergeet dat ook wij, nog niet eens zo heel lang geleden, heel andere tijden hebben gekend. )-) .#%

Het verhaal van Henk Beens op deze pagina getuigt hiervan. Onderwijs staat aan de basis van sociale en economische ontwikkeling en kan qua belang niet worden overschat! Het is goed dat wij kritisch zijn en blijven op

((-").,#,-)+!(#,-#-#/

wordt op een veld van 25 bij 40 meter met

)&!($+

de kwaliteit van het onderwijs dat wij

&('+,(/&*.&#%-0+(

een boarding. De spelers mogen gebruik

â&#x20AC;&#x2DC;Er gingen al vrij snel stemmen op of het

bieden aan de toekomstige generatie.

#(!+#1(-(/))++,-#-#

maken van die omheining, hierdoor is het

evenement volgend jaar niet twee weken

Maar laten wij niet vergeten dat wij

/("-)(%)+#(!-)+())#

spel heel intensief.â&#x20AC;&#x2122;

kan duren. Dan kan het toernooi uitgebreid

het heel goed hebben.

-0,!+(#)),'#,,"#()+!(#,

Woord en Daad heeft een indrukwek-

worden en dan kunnen ook de dames en de

+(0"-/('(-/)&!($+0&

(&,*&

lagere elftallen meedoen. Misschien is het

-00%(

Vijf dagen lang werd er gezwoegd en

dan leuk om ook verenigingen uit andere

kende film van een Ethiopisch meisje

gezweet op het veld. Jong en oud uit de

regioâ&#x20AC;&#x2122;s uit te nodigen! Wij zijn in ieder geval

dat voor dag en dauw opstaat om geld

Willem van der Haar, voorzitter van Sport-

regio kwamen naar Genemuiden voor dit

enthousiastâ&#x20AC;&#x2122;, besluit Van der Haar.

te verdienen en aansluitend twee uur

club Genemuiden raakt niet uitgesproken

voetbaltoernooi. â&#x20AC;&#x2DC;De wedstrijden waren

moet lopen om naar school te gaan.

over het boardingtoernooi: â&#x20AC;&#x2DC;De respons van

kort maar spannend. In veertien minuten

Dan moe thuis komt en voor de broer-

alle mensen was zo gigantisch en goed, dat

tijd speelden de teams van vijf personen

tjes en zusjes moet zorgen omdat de

is fantastisch!â&#x20AC;&#x2122; De Sportclub Genemuiden

het spel. Gedurende de wedstrijd kon er

ouders zijn overledenâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;Ś Dan word

organiseerde eerder altijd het bedrijfsvoet-

constant gewisseld worden. Omdat het spel

je toch even stil.

bal, daar was echter steeds minder animo

zo snel is, is het voor het publiek ook leuk

18 juni

voor. â&#x20AC;&#x2DC;We hebben toen een boardingtoernooi

om naar te kijkenâ&#x20AC;&#x2122;, vertelt de gedreven

Afdelingsvergadering voor leden met

geopperd. Dat betekent dat er gevoetbald

Van der Haar.

spreker Gijs Wanders.

Op onze afdelingsvergadering vanavond, 18 juni, zal Gijs Wanders zijn

 

 

ervaringen in ontwikkelende landen

20 juni

met ons delen. Ik weet zeker dat wij na

Orkest van de Koninklijke Luchtmacht

afloop ervan overtuigd zijn dat wij nog heel veel te doen hebben! Dat dit kan, willen wij met de basisscholen na de zomervakantie gaan uitwerken in een scholenproject van Woord en Daad. Met de opbrengst van de scholen en een bijdrage van onze bank willen wij iedere klas vanaf groep 3 in de gelegenheid stellen een klasgenoot op afstand financieel te adopteren. En zo kunnen wij iets van onze welvaart delen! U zult hier zeker meer over

op het Havenplein in Genemuiden.

3BCPCBOL (FOFNVJEFO PSHBOJTFFSU [BUFSEBH KVOJBT FFOGJFUTUPDIU

21 juni Fietstocht voor jong en oud met verschillende routes.

Mei â&#x20AC;&#x201C; oktober â&#x20AC;&#x2DC;Samen dat werktâ&#x20AC;&#x2122;, 1 dag vrijwilligerswerk

%F GJFUTUPDIU HBBU EPPS POT NPPJF XFSLHFCJFE

door medewerkers.

&S [JKO BGTUBOEFO FO LJMPNFUFS 6 LVOU TUBSUFO UVTTFO FO VVS WBOBG IFU

17 juli â&#x20AC;&#x201C; 8 augustus

)BWFOQMFJO WPPS POT LBOUPPS 6 POUWBOHU EBBS EF SPVUF FO FFO MFVLF BUUFOUJF 5JKEFOT EF UPDIU LSJKHU V LFFS FFO WFSTOBQFSJOH BBOHFCPEFO %F EFFMOBNFJTHSBUJT

6GJFUTUUPDIPPLNFFNFUEF 3BCPCBOL Het is tijd voor de Rabobank.

horen.

Jongerenreis i.s.m. Woord en Daad.

8 oktober Werelddag op Havenplein i.s.m. scholen

Teus Baars, algemeen directeur

en Woord en Daad. 6#&/57"/)"35&8&-,0.Ă&#x;

Rabobank Genemuiden

000$++)(%!('.#((&


woensdag 18 juni 2008 â&#x20AC;¢ pagina 21

www.destadskoerier.nl

7..?'./</.;82;2:B612; './</.;82;2:B612; 7B;6 

2A<;A@A..;C.;52A<;12?D67@

')'4%*+'&'0+47#0,##3 #$1$#0-'0'/6+&'0+0&'.'0

''.

10)''0'/6+&'0#3'08'3-5'0 3')'./#5+)+0113.1)4,#3'0 0&'113.1)4,#3'08'3&'37113#.)'.&

16@A?6/BA62162;@AE6051..?8<;C2@A642; 

:..8A2;6;162=2?6<12C<<?.95B6@D2?8

%;12?D67@52A6;C<2?2;C.;C<<?A42E2A

7'3&+'0&&1138'3-9##/*'&'0+0&'

6A/?.05A22;4?<A2C2?@05B6C6;4>B.

@<:@5.112;E2:..?;BB?=2?1.492@ 

9.42?<;12?D67@ $..@A12/.@6@C.882;

-1-14+0&6453+''4%*1.+0)7#0,10)'

9<0.A62@C<<?12922?96;42;A2D224 

'0'/6+&'0#3'0)+0)+0&+',#3'08'.

E<.9@$212?9.;1@2;?282;2;D2?12?92@ '73+,&+0)

4242C2;6;9.;12;AB6;/<BDC<<?12

&113/##312''0#0&'3'/#0+'3#&'

2A0B?@B@7..? D2?11<<?12

$.12/2C?6716;4D.@C.;.912E2=?</92:2;

7<;42;@2;;..62;2;8<82;C<<?12:26@

8''&'!'3'.&113.1)-8#/*'510&'3

<<?9<4:<269678 286;12?2;D2?12;6;42

422;@=?.82:22? 2D2?8E..:5212;D2?

72@ ; D2?12?C<<?52A22?@A22;

8+,48''340'.5'36)12*##316&'0+7'#6

@05.8291<:42D.@@2;A2<<4@A2;6;12

12;52?C.A562?1<<?D2?112<2?2;922;

05?6@A296782@05<<9C<<?/67E<;12?9.42?

!<28<28@=<912? %<812<;12?D67E2?@

/.;8<<8D22?.0A623 ; 8D.:2?22;

<;12?D67@42<=2;1 2E2@05<<95.122;

*.;.3 E67;2?@05<92;6;2;2:B612;

D2?12;B6A129<8.92;428..=AE67D2?12;

;62BD@05<<942/<BD:2AC6739<8.92;6;12

?246<3B;0A62 D.;A12:22@A2@05<92;

2=2?6<12C.; A<A D.@22;

C673:..;12;6;42E2A/6712C2?@=2??6;4

=<912?#.@A2;/?<28 $.12)D2212+2?291

5.112;422;C<<?E62;6;42;<:86;12?2;

?<2?642A671C<<?52A<;12?D67@ )6712;@12

AB@@2;,D.?A@9B6@2;.@@29A 2922?96;42;

<<?9<4@A6:B922?1252A#6;6@A2?62C.;

:2A922?=?</92:2;A2/24292612; 

)D2212+2?291<<?9<48?22452A/2@ABB? C.;12@05<<9/67C<<?/2291:2A:..A?24292;

*2?12?92E2;!678<=

C.;12/2E2AA2?A2:.82; 2<;12?D67E2?@

DDD 7..??./</.;842;2:B612; ;9

:<2@A2;C2?89.?2;;62AC.;7<<1@2.38<:@A A2E67; %<852A..;A.97<<1@2922?96;42;

?<;2;822;@(05.829@6;12A671

:<2@A1<<?4242C2;D<?12; ; D2?12;

2;2:B612;C.; A<A 

E293@AD22;62BD2C.882;C2?=9605A42@A291 C<<?12<B12?2922?96;42;;.:296789605.:2

0*'571.)'0&'&''.

96782<=C<216;42;B6A@

2D212?<=/<BD6;2;2:B612;;.12 )D2212+2?291<<?9<4 

+0&'310&'38+,4 2A42C2;C.;<;12?D67@..;922?96;42;

 2E2=.46;.6@22;B6A4.C2C.; './</.;82;2:B612;

D2?16;12<<?9<4@7.?2;@A221@9.@A642? 2A9<8..9C.;12<=2;/.?2@05<<96;2;2 :B612;:<2@A<;A?B6:1D<?12;E<1.A12

.#44'(1516+5

 &<@A/B@  2;2:B612;

6$+.'6/%10%'35 2(A605A6;4B9ABB?2;1B0.A622;2

'91'-1*+0#

:B612;(<?4.;6@22?A<=C?671.4

''3.+0)'07#0$#4+44%*11.&'3+'45'3

7B;66;@.:2;D2?86;4:2A'./</.;8

*'$$'012+0+5+#5+'(7#0&'#$1$#0-

2;2:B612;2;:2A=?<C6;06.92@B/@6162

&'5'0511045'..+0)1*+0#$'91%*5

C.;-*BB?2;*9.:22;7B/692B:0<;02?A #BE628C2?2;646;4*<<?D..?A@B6A,D.?A

2922?96;42;B6A4?<2=2;8?242;6;

@9B6@2;.@@29A@.;3.?2A?2882;1<<?

12:B@2.6;@@2;2;?<;6;42;22;B6A42

12@A?.A2;;..?52A.C2;=926;D..?12

/?2612?<;192616;42;:<05A2;C2?C<942;@

8.=29C.;12!<;6;896782"B05A:.05A

E293<<88B;@A:.82; 

C.;.3 BB?<=A?221A:2A52A=?< 4?.::.-(D6;46@A52)56;4 2A<24.;4

-2A=?<4?.::.D.@4<211<<?1.05A ;

6@4?.A6@

12/B@<=D24;..??<;6;42;8?242;12 86;12?2;.922;369:=72A2E62;:2A22;>B6E 67..;8<:@AD6@A2;E21B@.962A@A2C2?A2992; <C2?56;. .AD.@2?492B8C2?A29A 1<02;A2'6.C.;"2;A52 ;12:B@2.D2?1 12922?96;42;52A22;2;.;12?B6A429241 <C2?8B;@AA2;A6712C.;92612?#.< -2AD.@ 22;42@9..4121.41286;12?2;D.?2;2?4 2;A5<B@6.@A

 2;2:B612; &?6;@2@ B96.;.@A?..A

,D.?A@9B6@ ..;@A?..A

 6;3<42;2:B612; ?./</.;8 ;9 DDD ?./</.;8 ;9 42;2:B612; DDD 7..??./</.;842;2:B612; ;9 "

  

 <::.,D<992 0<::.0<::B;60.A62 ;9


woensdag 18 juni 2008 â&#x20AC;˘ pagina 22 Hoe bereikt u meer dan

150.000 brievenbussen?

SNEL EN DOELTREFFEND

biedt u de ideale krantencombinatie weekblad De Swollenaer

St. Jansklooster

Zwartsluis Genemuiden Vollenhove Hasselt Kampen

regiokrant De Veluwe

Hattem

kabelkrant Brugtv kabelkrant Koeriertv

Gratis af te halen: 4 schattige jonge poesjes, 6wkn oud, tel. 038-3868017

Wanneperveen

weekblad De Stadskoerier

regiokrant De Drontenaar

Bel Jos van der Wulp 038-4661058 / 06-42825216

Ens

Dronten

regiokrant De Bult

goedkoop en vakkundig.

Swifterbant

weekblad De Brug

PIANOSTEMMEN, tevens reparaties

Urk

Zwolle Beltschutsloot

Brugmedia

www.destadskoerier.nl

Gevraagd: keyboard leraar in de buurt van Stadshagen voor een gevorderde en talentvolle jongen van 11 jaar, tel. 06- 52112330

Wezep Elburg Oldebroek

Gevraagd: een zang leraar of lerares in de buurt van Stadshagen, voor een actrice met passie voor zang, tel. 06-52112330

Groot IJsselmuiden

Hattemerbroek

website www.brugmedia.nl

Dedemsvaartweg 35 7954 PM Rouveen Tel. 0522 - 29 15 40

Bel nu voor de gratis mediamap boordevol informatie over adverteren en aantrekkelijke combinatieregelingen

Tel.

038 - 333 10 27

of kijk op www.brugmedia.nl

Constructieweg 41/1 8263BC Kampen

te koop: Baby Born poppenkleertjes, zoals, jurkjes, pyamas, slaapzakjes, sokjes, enz. zien is kopen, van 1,- tot 8,-, tel. 038-4216381 Te koop gevraagd: speldjes en boeken, tel. 038-4660582

In verband met de voorbereidingen op de aanstaande fusie tussen Stichting Wonen DES Genemuiden en Wetland Wonen Groep zijn beide vestigingen op dinsdag 24 juni gesloten.

De officiĂŤle fusiedatum is 1 augustus a.s. Vooruitlopend hierop zal het pand van DES aan de Jan van Nassaustraat 8 in Genemuiden per 1 juli a.s. voor publiek gesloten zijn. Vanaf die datum is Wetland Wonen het aanspreekpunt.

Weg van Rollecate 11a | 8325 CP | Vollenhove | Postbus 18 | 8325 ZG | Vollenhove Tel: 0527- 24 97 10 | Fax: 0527 - 24 97 30 | info@wetlandwonen.nl | www.wetlandwonen.nl Kamer van Koophandel 5047339 | Rabobank 30.18.08.538 | BTW-nummer NL 8084.62.817.B01


WOENSDAG 18 JUNI 2008 • PAGINA 23

Magical Feet veelzijdig voor voeten “Ik vind het mooi te zien wanneer mensen zonder pijn de praktijk verlaten en dat ik hen daarbij kan helpen.” Pedicure Margarethe van Rees is veelzijdig in haar vak. Onder de naam Magical Feet is zij kortgeleden begonnen met een behandelkamer in haar woning aan de Prins Willem Alexanderstraat. Zowel pedicurebehandelingen met medische achtergrond als cosmetische voetbehandelingen voert Margarethe uit. De meeste voldoening haalt zij uit het wegnemen van pijn bij haar klanten. Zij neemt ingroeiende nagels, likdoorns of verdikte nagels onder handen. Daarnaast is Margarethe gespecialiseerd in het toepassen van nagelcorrectie als gevolg van een schimmelinfectie. Zij beheerst de vaardigheid nagels zo te reconstrueren waardoor beschadigde nagels volledig herstellen. Ze haalt de zieke delen weg en bouwt met behulp van een soepele gel de nagel(s) opnieuw op. Margarethe hoopt in november na examens de bevoegdheid te krijgen om specifieke voetklachten van reuma- en diabetespatiënten te behandelen. Op cosmetisch gebied biedt Margarethe ook veel mogelijkheden. Klanten kunnen zich laten verwennen met een voetmasker, voetscrub

Ondernemend

Doeland de Breker in bezit van AED Doeland de Breker heeft onlangs een AED (Automatische Externe Defibrillator) aangeschaft. Dit is een apparaat dat door middel van elektrische schokken het hartritme weer op gang kan helpen.

of een verfrissend voetbadje. In het zomerseizoen zijn deze behandelingen erg populair. Omdat veel vrouwen dan open schoenen dragen willen zij graag zichtbaar verzorgde voeten. Magical Feet biedt met de methode French Pedicure daar een extra middel voor. Met een speciale gellak wordt een mooi wit lijn te zichtbaar op de uiteinden van de teennagels dat wel vijf tot zeven weken zichtbaar blijft.

Reünie dancing in Nieuwleusen

NIEUWLEUSEN - Enkele oud-medewerkers en discogangers uit de oude ‘Karre’-tijd houden 11 oktober een reünie van destijds een van de grootste discotheken in de regio.

Margarethe voert ook pedicurebehandelingen uit bij de klant thuis, ook in Hasselt en Zwartsluis. Bezoek voor meer informatie de website van Magical Feet: www. magicalfeet.nl. Magical Feet Pr. W. Alexanderstraat 43 Genemuiden 06 534 846 89 info@magicalfeet.nl

Openluchtconcert Voorwaarts ZWARTSLUIS - Het fanfarekorps van muziekvereniging Voorwaarts uit Zwartsluis houdt zaterdag een openluchtconcert op het plein voor gebouw Vrede. Het concert begint om 19.00 uur en duurt tot 20.15 uur.

In een publiekscampagne worden mensen gestimuleerd een reanimatie- en AED-cursus te volgen. “Want de eerste zes minuten bij een hartstilstand zijn cruciaal. Wat moet er gebeuren? Direct 112 bellen, onmiddellijk met hartmassage en beademing starten en met een AED een stroomstoot toedienen.” Louw Kuiper, eigenaar van Doeland de Breker, vindt het belangrijk dat een AED aanwezig is. “Het is toch een druk bezocht punt, niet alleen de winkel maar ook het tankstation en carwash dragen hier toe bij”, legt hij uit. “Al ons personeel inclusief de

parttimers hebben een cursus gehad in reanimatie en het werken met een AED.” Het is belangrijk dat ieder personeelslid een cursus volgt, zodat bij een calamiteit altijd een of meerdere mensen aanwezig zijn die direct hulp kunnen bieden. Ook is het belangrijk dat de mensen die in de omgeving van de Breker wonen, weten dat hier een AED aanwezig is. Doeland de Breker Buiten de Enkpoort 15 Hasselt (038) 477 12 58 www.doelanddebreker.nl

Baby van de maand Wie zegt dat er geen wonderen gebeuren moet beslist met eigen ogen dit wonder zien. Herman en Dianne Beens zijn dolgelukkig met de geboorte van hun zoontje Tiemen (roepnaam Tim). Op dinsdag 20 mei is het jongetje ter wereld gekomen. De Rabobank wenst hem en zijn ouders veel geluk. De start is goed met een Rabo RegenboogRekening met een eerste inleg van 50 euro en een tas vol verrassingen.

Presentatieavond voor corsobouwers SINT JANSKLOOSTER - Net als voorgaande jaren kunnen de corsobouwers vrijdag hun creaties presenteren aan pers en publiek in het dorpshuis aan de Monnikenweg. Aanvang 20.00 uur.

Dancing de Karre startte omstreeks oktober 1968 in een voormalig jeugdgebouw bij Sluis 3 in Den Hulst aan de Dedemsvaart. Het werd in korte tijd één van de drukstbezochte dancings met gasten uit alle hoeken van Overijssel. Dit kwam mede door optredens van vele bekende bands, als De Dizzymansband en Sandy Coast. De reünie is mede opgezet om de klanten uit de periode van 1968 tot 1976 een gezellige avond te bezorgen met muziek uit die tijd. De reunie wordt gehouden op dezelfde

locatie alleen heet deze nu de Deel. De muziek wordt die avond verzorgd door de band Little Frankie uit Meppel en een mystery guest. Beiden spelen muziek uit de gouwe ouwe tijd. Kaarten voor deze reunie à 10 euro zijn onder andere verkrijgbaar bij Shop Tuinman in Hasselt, Genemuiden en Zwartsluis. Kaarten bestellen via email kan ook op de volgende adressen: franstuin@hotmail.com of visblik@hotmail.com. De voorverkoop start op 21 juni.

Opbrengst collecte epilepsiebestrijding GENEMUIDEN - De collectanten van het Nationaal Epilepsie Fonds hebben 3691,34 euro opgehaald in Genemuiden. De opbrengst van de geldinzameling is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek, voorlich-

tingsactiviteiten, organisatie van begeleide vakanties voor mensen met epilepsie en individuele hulp.

Te snel: rijbewijzen kwijt ZWARTSLUIS - De politie heeft vrijdagmiddag op de Verkavelingsweg twee rijbewijzen ingevorderd. Een 39-jarige automobilist uit Hasselt moest zijn rijbewijs inleveren. De lasergun stelde zijn snelheid vast op 119 kilometer per uur. De snelheid van een 38-jarige plaatsgenoot werd korte tijd later vastgesteld op 113 kilometer per uur. Tegen beide mannen is tevens proces-verbaal opgemaakt. Op de Verkavelingsweg geldt een maximum snelheid van 60 kilometer per uur.

Met veel belangstelling wordt er ook dit jaar weer uitgezien naar wat er 15 augustus in een kleurrijke stoet aan het publiek voorbij trekt in Sint Jansklooster. Het is de veertigste keer dat het corso in Sint Jansklooster wordt gehouden. Iedere corsobouwersgroep wordt

in de gelegenheid gesteld om door middel van een maquette of tekening een korte toelichting te geven op het ontwerp van hun wagen. Om 19.30 is er een persconferentie waar het programma wordt toegelicht voor het komende corso.


Service? woensdag 18 juni 2008 â&#x20AC;˘ pagina 24

www.destadskoerier.nl

Dijkman Autoschade verleent uitgebreide service zoals complete schade-afhandelingen met verzekeringsmaatschappijen. Dat bespaart u een hoop geregel en formulieren. En... intussen wordt uw auto snel en professioneel weer als nieuw! En Dijkman Autoschade doet vĂŠĂŠl meer... â&#x20AC;˘persoonlijke benadering â&#x20AC;˘4 jaar Focwa/ANWB garantie â&#x20AC;˘Gratis reparatie van ster in voorruit (vanaf WA-extra) â&#x20AC;˘Autoruit service en graveren kenteken (anti-diefstal) â&#x20AC;˘Uitdeuken zonder spuiten (50% goedkoper!) â&#x20AC;˘Schade-afhandeling met elke verzekeringsmaatschappij â&#x20AC;˘Onderhoud en reparatie airco â&#x20AC;˘Al 40 jaar vakwerk voor bedrijf en particulier.

Dijkman Autoschade erkende autoschadehersteller ANWB

www.dijkmanautoschade.nl

Hasselt Industrieweg 19 Telefoon 038 477 21 66 hasselt @ dijkmanautoschade.nl Meppel Setheweg 5 Telefoon 0522 25 62 43 meppel @ dijkmanautoschade.nl Te koop: Thuisvaart, roman

van Henk Mondria over een Scheiden is ook een ook begin eiden Scheiden is een is nieuw een nieuw ook begin nieuw begin vissersgezin op de Zuiderzee, 5,-, tel. 038-3867025

www.laminaathandel.nl top laminaat vanaf 5 euro. Voor info belt u met 06-13774234, u kunt dmv een afspraak geheel vrijblijvend komen kijken. Wij zijn ALTIJD DE GOEDKOOPSTE! (06) 13774234 5.00 KRAGGENBURG FN23.0037.001

///+!""' +&$%*'% ///+!""' +&$%*'% ///+!""' +&$%*'%      

"+'",%%'!,*(''.'/,"+ /+, '+!""' '+!""' "+'",%%'!,*(''.'/,"+ '+!""' "+'",%%'!,*(''.'/,"+ /+, /+, ,!""' +&$%*1(* ,-.((*'+(%"'"-/+,*, ,!""' +&$%*1(* ,!""' ,-.((*'+(%"'"-/+,*, +&$%*1(* ,-.((*'+(%"'"-/+,*, "'.*+,'" $-1+&$,!,*+,*$+)*( #,.' "'.*+,'" $-1+&$,!,*+,*$+)*( "'.*+,'" $-1+&$,!,*+,*$+)*( #,.' #,.' ,/,'/"#-",*.*"' ,/,'/"#-",*.*"' ,/,'/"#-",*.*"' *(&!%)'/"#-.**,' ((-*+!)+)%' *(&!%)'/"#-.**,' *(&!%)'/"#-.**,' ((-*+!)+)%' ((-*+!)+)%' ,/('''!0)(,!$ ,/('''!0)(,!$ ,/('''!0)(,!$ ,%"&',,"-/)'+"(''-/ ''"' ,%"&',,"-/)'+"(''-/ ,%"&',,"-/)'+"(''-/ ''"' ''"' '&*)*$,"+!1$'2( "+! '&*)*$,"+!1$'2( '&*)*$,"+!1$'2( "+! "+! /',!,%.' ,.**''+!""' /',!,%.' ,.**''+!""' /',!,%.' ,.**''+!""'  *"#%"#.'."+ +)*$ *"#%"#.'."+ +)*$ *"#%"#.'."+ +)*$ *''+'

('"/+ *''+'

('"/+ *''+'

('"/+ %'+'+!""' +&$%*'%,"/++!""' %'+'+!""' +&$%*'%,"/++!""' %'+'+!""' +&$%*'%,"/++!""' +&$%*'% +&$%*'% +&$%*'%

Te huur: Winnie the Poohof geboorteooievaar 10,-, tijdens de kraamdagen, opbrengst bestemd voor bejaardenzorg in Roemenie, tel. 038-3324280

Ervaren docent geeft Franse les, huiswerk- en studiebegeleiding. www.leplaisirdufrancais.nl - HASSELT SK24.0321.001

Verloren: gouden armbandje met hartjes die aaneen gesloten zijn, verloren in omgeving Kampen/IJsselmuiden, het armbandje is voor mij van emotionele waarde, beloning voor de eerlijke vinder, tel. 06-30722494 Gratis af te halen: 15m2 koppelstones, tel. 06-41824866

Te koop: mooie goh caravan KIP GL 40EK, bj91 met rondzit, eindkeuken, 3-pits gas, koelkast, vast cassettetoilet, combicassettes, ringverwarming met isoventilatie, luifel, reswiel, max gew 1100kg (038) 3324177 2,000.00 KAMPEN BR24.0075.001

Te koop gevraagd: singles en lpâ&#x20AC;&#x2122;s, tel. 038-4660582

Kittens allen tijgertjes leuk en zindelijk mogen op 15 juni naar een nieuw baasje 0622737002 LELYSTAD FL23.0030.001

EUROGARANTBEDRIJF

Te koop gevraagd: stripboeken en andere boeken, tel. 038-4660582

Trouwreportage, Locatiefotografie, Portretfotografie en Bedrijfsfotografie

Trouw Reportageâ&#x20AC;&#x2122;s Vanaf â&#x201A;Ź 695,-

Zie ook op www.fotoruben.nl

www.fotoruben.nl 06-19110630 Ramsweg 9a 8307 RL Ens

Te koop: g.o.h. houten kinderstoel, tel. 06-55706191

Gevraagd: Hasseltervlag, tel. 06-10579647

Oproep: ontbreekt er een lp in de collectie, tel. 06-10162006

OUTLET W E K E N

V A N 11 T O T E N M E T 2 7 J U N I Bekendmaking

G E E N L E V E RT I J D E N . D U S KO P E N = R I J D E N .

Tijdelijke sluiting N377, provinciale weg Hasselt-grens Drenthe, gedeelte tussen de Lichtmis en Nieuwleusen De provincie Overijssel gaat in het kader â&#x20AC;&#x2DC;nieuwe richtlijnen voor wegmarkeringâ&#x20AC;&#x2122; werkzaamheden uitvoeren aan de provinciale weg N377. Het weggedeelte tussen Lichtmis en Nieuwleusen wordt van 30 juni 2008 tot en met 3 juli 2008 afgesloten voor alle verkeer tussen 20.00 uur en 06.00 uur. Een verkeersomleiding wordt ter plaatse geregeld. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer J. Haitsma van de eenheid Wegen en Kanalen (telefoon 038 499 70 00; bij spoedvragen buiten kantooruren 06 4664 7319). Meer info over de wegwerkzaamheden van de provincie Overijssel kunt u vinden op www.overijssel.nl/wegwerkzaamheden

207 SW

308

407 / 407 SW

HOGE KORTINGEN

HOGE KORTINGEN

HOGE KORTINGEN

Wij hebben meer dan geweldige aanbiedingen voor u op onze voorraadmodellen van de Peugeot 207 SW, de 308 3- en 5-deurs en de 407 en 407 SW. Ze staan klaar voor u om er direct mee weg te rijden. Bij wijze van spreken uiteraard, maar een dag later moet lukken. Wij verwelkomen u graag in onze showroom. Acties alleen geldig op getoonde modellen (Peugeot 207 SW, Peugeot 308 3- en 5-deurs en Peugeot 407 en 407 SW) die op voorraad zijn. Uiterste registratiedatum 30 juni 2008. Vraag in de showroom naar de voorwaarden. Zie ook www.peugeot.nl. De Peugeot 207 SW vanaf 15.650,-.Gem. verbr. (afh. van type motor) l/100km:5,0-7,0; km/l:20,0-14,3; CO2 :131-167 gr/km. De Peugeot 308 vanaf 18.950,-. Gem. verbr. (afh. van type motor) 4,5-7,9; km/l: 22,2-12,7; CO2 : 120-188 gr/km. De Peugeot 407 en 407 SW resp. vanaf 24.990,- en 26.390,-. Gem. verbr. 407 (afh. van type motor) l/100 km: 4,6-9,9; km/l: 21,7-10,1; CO2 : 145-236 gr/km. In genoemde consumentenadviesprijs is de bonus-malusregeling op basis van het energielabel verwerkt. Wijzigingen voorbehouden.

AUTOBEDRIJF A. ZIELEMAN & ZN Hasselt (++;=@/1&/6  

C@@@B3/6/7+8:/>1/9=86


woensdag 18 juni 2008 â&#x20AC;˘ pagina 25

www.destadskoerier.nl

Trouwen

â&#x20AC;˘ Trouwen â&#x20AC;˘ Trouwen â&#x20AC;˘ Trouwen â&#x20AC;˘ Trouwen â&#x20AC;˘ Trouwen â&#x20AC;˘ Trouwen â&#x20AC;˘ Trouwen â&#x20AC;˘ Trouw

Trouwen

   +.#&) -,++(!'(-

op je mooist

Rode lippenstift terug

(-/(!,-'-%) #) -"(+.#'!,)+-+!% .+(/)( "*$, 0+'( %).(  #/+,)(,.'*-#33%'#1$,(.#-(&!#,- + ,&.#-#(!%) #'-+))$,

  

  

.+!"/"((&( )&&(")/ &   000.+!"-(& #( ).+!"-(&

)')(2(#.0)')-#%#$%(

bruidshuis

Dokter- de Graaf 4 sp

ts ecial momen

Oudestraat 62 8261 CS Kampen

tel. 038 - 333 22 27 www.bruidshuisdokterdegraaf.nl

voor een 'natuurlijk' mooie reportage

De rode lippenstift is terug waar het bruidsmake-up betreft. Dat valt te lezen op de website www.bruidsplaza.nl, waar wordt vooruitgeblikt op de herfst van 2008. Omdat rode lippen opvallend zijn, wordt geadviseerd de rest van de make-up wat neutraler te houden. â&#x20AC;&#x153;Deze herfst komt de klassieke rode lippenstift terug. Rode lippen zijn het helemaal!â&#x20AC;?, aldus de site, die wel waarschuwt dat rood ook een kleur is waarmee je vrij snel de fout in kunt gaan. â&#x20AC;&#x153;Zoek daarom een tint die bij jou past en eventueel een lipliner in dezelfde kleur.â&#x20AC;? Verder is de drama-look in dit najaar. â&#x20AC;&#x153;De ogen mogen opvallen dit najaar. Smokey eyes zijn daar geschikt voor. Smokey eyes zijn zwaar geaccentueerde ogen in gotic stijl en geven een mysterieus en dramatisch effect. Je lippen kun je beter neutraal laten.â&#x20AC;? Maar ook de natural-look doet het goed. Oftewel donkere aangezette wenkbrouwen. Dat in combinatie met neutrale oogschaduw en lipgloss.

Keizerstraat 17+25 Kampen Tel. 038-3323124

Dan de kleuren. Volgens de site is paars de opvallendste kleur. Dat geldt zowel voor de makeup als de kleding en accessoires. â&#x20AC;&#x153;Paars wordt vaak gecombineerd met mosgroen.â&#x20AC;? Meer in het algemeen worden veel natuurtinten gebruikt. â&#x20AC;&#x153;Haar heeft als basiskleur goud, mahonie of bruin. Voor de make-up betekent dit dat goud en brons of helemaal neutraal de overhand heeft.â&#x20AC;?

www.stalhouderijkroon.nl

Trouwen!

Met witte trouwkoets of open landauer, met als volgkoets een luxe huifwagen. Tevens rondritten door de stad met luxe huifwagen Voor meer info: Stalhouderij Kroon Burg. v. Engelenweg 103 - Tel. 06 22 465 287 www.stalhouderijkroon.nl

Vier het feest van uw leven bij ons aan boord!

GRATIS haal- en brengservice met onze bus bij het arrangement in deze omtrek. Arrangementen vanaf 25 tot 120 personen. Alles kan; van een hapje en een drankje tot een warm- en koud buffet, visbuffet, ijsbuffet, lunch of een koffietafel.

iÂŤÂŤiÂ?iĂ&#x20AC;`Â&#x2C6;iÂŤĂ&#x160;UĂ&#x160;<Â&#x153;Â&#x201C;iĂ&#x20AC;`Â&#x2C6;Â?Â&#x17D;Ă&#x160;Â&#x2122;äÂ&#x2021; Ă&#x160;UĂ&#x160;<Ă&#x153;>Ă&#x20AC;Ă&#x152;Ă&#x192;Â?Ă&#x2022;Â&#x2C6;Ă&#x192;

­äĂ&#x17D;nÂŽĂ&#x160;Ă&#x17D;nĂ&#x160;Ă&#x2C6;Ă&#x2021;Ă&#x160;{Ă&#x2C6;Ă&#x2C6;Ă&#x160;Ă&#x160;UĂ&#x160;Ă&#x160;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;°Â&#x201C;iÂŤÂŤiÂ?iĂ&#x20AC;`Â&#x2C6;i°Â&#x2DC;Â?


woensdag 18 juni 2008 • pagina 26

www.destadskoerier.nl

GRATIS*ADVERTEREN

C<KK<IJL;FBL

* Gratis advertenties dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden: - geen commerciële advertenties - verplicht vermelde vraagprijs bedraagt maximaal 100,- er wordt maximaal 1 artikel aangeboden - adres en/of telefoonnummer zijn vermeld - de advertentietekst past in onderstaand raster. Elke letter, leesteken of spatie is 1 blokje. ‘Vermist’ of ‘gevonden’ is altijd gratis. Bedraagt de vraagprijs meer dan 100,- of heeft u bijvoorbeeld meer ruimte nodig, dan kunt u uw advertentie uitsluitend op www.minimarkt.nl opgeven. Ook als uw advertentie valt onder de categorie auto’s, onroerend goed, personeel, woningruil, lessen/cursussen, kennismaking, huur en verhuur en landbouw is de advertentie niet gratis en alleen digitaal via minimarkt.nl op te geven. Voor 7,50 extra wordt uw advertentie BOVENDIEN DOORGEPLAATST IN WEEKBLADEN DE BRUG, DE STADSKOERIER ÉN DE SWOLLENAER**. **Commerciële advertenties worden doorgeplaatst naar 1 krant naar keuze.

U ziet drie keer drie vierkantjes van elk negen hokjes. In die vierkantjes moeten negen verschillende letters ingevuld worden. Per vierkantje mogen de letters slechts 1 keer voorkomen, en ook per horizontale en vertikale baan mogen de letters slechts 1 keer voorkomen. Zoals u ziet, zijn een aantal hokjes al ingevuld; u zult merken dat het in deze puzzel om de letters C, E, H, I, K, O, P, S en T gaat. De oplossing van de puzzel van vorige week luidde: ‘vergeetboek, muggenzifter’.

te koop

Prijs:

..................................

gevraagd

Naam:

..................................

te huur

Adres:

..................................

Gevonden/verloren

Telefoon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

U kunt de bon inleveren bij de volgende adressen: Wekelijks wordt er een waardebon beschikbaar gesteld door weekblad De Stadskoerier: De winnaar van week 23 is: Fam. K. Driessen-vd. Wetering, Genemuiden. De sms-winnaar van week 23 is: Pieter Buiter, Zwartsluis. De winnaars hebben de prijs inmiddels ontvangen. Van harte gefeliciteerd! Oplossingen opsturen naar: De Stadskoerier, Postbus 179, 8260 AD Kampen U kunt uw antwoord ook sms-en. Toets achter Puzzel uw antwoord, naam en adres en verzend uw sms naar 5665 (€ 0,70 per ontvangen bericht).

@dbZcYlZZ`ZcY bdd^ZglZZg BZigVhhZhX]gZYZccVYZgiYZ aVc\hiZYV\ZcgdcYY^Zi^_Y^h bZZhiVa]ZibdbZcilVVgdeYZ odbZgZZcgdjiZÈbdZiÉ]ZWWZc j^i\Zhi^eeZaYkddg]ZikZgYZgZ kZgadde# IdeodbZgbVVcYZcj^i]ZikZgaZYZc igd``ZchdbheVhkZZaaViZgkVcaZZg bZiVahkddgWZZaYZcVj\jhijh&.,* ZcY^ZoZa[YZbVVcY^c'%%(#O^cYZgZcY lVh]ZiidZc^cDkZg^_hhZa# IdX]a^_`iYZigZcYVaZZcWZZi_Z\ZoZi kddgYZ]j^Y^\ZodbZg# :ZcYddghigddbY=daaVcYhlZZgWZZaY! lVVgW^_Ygd\ZYV\ZcldgYZc

Boni Supermarkt: Havenplein 3 Genemuiden C1000: Pr. Irenestraat 4 Genemuiden C1000 Koetsier Molenstraaat 23 Zwartsluis

Super de Boer de Jong: Voorpoort 5 Vollenhove Boekhandel H. de Haan: Markt 4 Hasselt Coop Compact Bouwknegt: Molenstraat 27 Sint-Jansklooster

Voldoet uw advertentie niet aan bovenstaande voorwaarden? Dan wordt deze geweigerd. U kunt uw koeriertje ook mailen naar koeriertjes@brugmedia.nl

L::G@D:G>:G V[\Zl^hhZaYYddg`dgiYjgZcYZ gZ\ZcbdbZciZc!a^_`iYZiZcZjgiZ o^_ckddgYZ`dbZcYZeZg^dYZ#9jh kVcZX]iZhiVcYkVhi^\ZodbZglVgbiZ ^h]dd\hilVVghX]^_ca^_`\ZZchegV`Z idiZ^cY_jc^ZckVcZZcYgVbVi^hX] odbZgeaVVi_ZbZiVVcYZadeZcYZWVcY gZ\ZcYV\ZcZkZcb^c# LdZchYV\b^YYV\lVh]Zicd\eg^bV lZZg^c]ZicddgYlZhiZckVcYZ egdk^cX^Z!bVVg]ZiidZcZbZckVc YZoj^YlZhiZcl^cYkZgg^ZYYViZg hidg^c\h\ZkdZa^\]Z^YoViVVciZ`dbZc# 9^Zl^cYidZcVbZ]^c\^cYZgYVVY hVbZcbZi]ZidehidbZckVcZZc

gZ\ZcodcZ!Y^ZdchdeYdcYZgYV\ eZg^dY^Z`gZ\ZcVX]i^\lZZg\ZZ[i# Dd`YZkg^_YV\kZgaddeic^Zi W^_odcYZggddh`aZjg^\!bVVg_j^hi ^c]ZilZZ`Z^cYZoVao^X]idX]lZa ZZclZZghkZgWZiZg^c\bdZiZc \VVckdaigZ``Zc#<ZZci]Zgb^hX]Z ]dd\hiVcY_ZhYVccd\!bVVg'% \gVYZcd[^ZihbZZgdeodcYV\o^i ZglZa^c# 7Z\^ckda\ZcYZlZZ`ldgYi]Zi lVVghX]^_ca^_`ZZc`ZZgodbZgh lVgb!bVVg]ZidclZZghg^h^Xd hiZZ`iYVclZZgYZ`dede#

9ddgBVgXEjiid B^c^bjb iZbe#

BVm^bjb L^cY`gVX]i @Vchde iZbe# Zc"g^X]i^c\ cZZghaV\

@Vchde odc

*OL

9dcYZgYV\

&(•

&-•

*%

(*

Kg^_YV\

&&•

&-• )"*LOL +%

**

OViZgYV\

&.•

)*

)L

'%


woensdag 18 juni 2008 • pagina 27

Hoveniersbedrijf Van Hasselt

www.destadskoerier.nl

Voor uw aanbouw groot of klein... ...moet u bij klussenbedrijf H. de Leeuw zijn!

NIEUWENHUIS MEUBELSTOFFERING KLASSIEK EN MODERN Ruime collectie stalen

Efficiënt, zorgvuldig en betaalbaar.

• Onderhoudscontracten • Maaien, snoeien en herschikking • Graszoden & schuttingen • Vijvers en (sier)bestrating

Berkenlaan 5 • Zwartsluis T. 06 - 24 25 12 63

Hoveniersbedrijf van Wendel

MEESTER IN HET GROEN

Voor:

Tuinonderhoud Tuinaanleg Tuinrenovatie

Lisdodde 21 | 8281 KG Genemuiden | 038 385 85 48

Merel 7, 8281 GX Genemuiden Tel.: (038) 385 61 84, Fax: (038) 385 94 50 Mobiel: 06 - 11 34 31 56, E-mail: henk@h-deleeuw.nl

Hydro-water massagebad begint aan een opmars Wie de badkamer wil gaan verbouwen en een nieuw bad wil laten inbouwen heeft vandaag de dag de keuze uit een scala aan mogelijkheden. Eén van de type baden die momenteel in opkomst is, is het zogeheten hydr-water massagebad, zo valt op de website www.wonenonline.nl te lezen. Dit is volgens de website een bad waarin op de bodem en aan het voeteneind zogeheten hydro-jets zijn aangebracht die het water met kracht laten pulseren. “Hierdoor worden uw rugspieren en de onderkant van uw voeten -waar al uw zenuwen samenkomen- weldadig gemasseerd.’ Desgewenst kan men ook nog zijjets laten inbouwen of jets aan de hoofdsteunkant, zodat ook de dijen en de nek worden gemasseerd. De combinatie van warm water en massage bevordert de bloedsomloop, aldus www.wonenonline.nl.

Ook voor boten en caravans P r i n s en g r a c h t 2 6 , H a s s el t , 038-4773257

Type Densus al vanaf € 185.350,-

“Om het helemaal af te maken, kunt u gekleurde ledlampjes in uw bad laten inbouwen. U kunt het water blauw, groen, oranje of rood laten kleuren, net waar u op dat moment behoefte aan heeft. Leuk voor de sfeer zult u denken, maar deze zogeheten chronotherapie gaat verder. Kleuren hebben namelijk invloed op ons bioritme. Gekleurde lichtgolven zijn niets anders dan trillingen op een bepaalde frequentie. En die trillingen geven je een lagere of een hogere energie.”

=Begaande grond=

Informeer naar de mogelijkheden en uitgebreide plattegronden!

Buizerdstraat 1 8064 CN Zwartsluis Tel 038 - 386 68 53 Fax 038 - 386 82 14

info@timberpluz.nl www.timberpluz.nl

• Tuinaanleg en onderhoud

www.tuinharr ypierik.nl

• Tuinontwerp (architect Harry Pierik)

� advieswerk � schoorsteenrenovatie � restauratie en gevelrenovatie � ambachtelijk voegwerk � snij- en knipwerk � uithakken en zagen � gevelreiniging en impregeneren � nieuwbouw en reparatie � lid vnv

Veldoven 19b • 8271 RT IJsselmuiden

038 - 355 78 79 06 - 2527 28 50

www.voegbedrijfheldoorn.nl


woensdag 18 juni 2008 â&#x20AC;˘ pagina 28

www.destadskoerier.nl

HARPOS INFLATABLE voor verhuur van

Uitnodiging

PLAFONDSHOW

opblaasartikelen zoals:

Kennisgeving Besluit Wet bodembescherming locatie Klein Lageland 1A te Zwartsluis , gemeente Zwartewaterland Gedeputeerde Staten van Overijssel delen mee dat zij een besluit hebben opgesteld met betrekking tot ernst en spoedeisendheid van de bodemverontreiniging op de locatie Klein Lageland 1A te Zwartsluis, kadastraal bekend als gemeente Zwartsluis, sectie D, nummer 4156. Van 17 april tot en met 28 mei 2008 heeft een ontwerpbeschikking ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn geen zienswijzen ingediend. Op 10 juni 2008 hebben Gedeputeerde Staten van Overijssel de beschikking ongewijzigd vastgesteld. Deze ligt van 12 juni tot en met 23 juli 2008 ter inzage in het gemeentehuis van Zwartewaterland, locatie Genemuiden, Havenplein 1 te Genemuiden. Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, kan binnen zes weken ingaand op de dag na de dag waarop een exemplaar van dit besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift daartegen indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State te â&#x20AC;&#x2122;s-Gravenhage (telefoon 070 426 44 26).

Abraham/Sarah 3 mtr. hoge opblaasbaby 4 mtr. hoge kinderwagen Suikerspinmachine Springkussens

06-30374841

(&/&.6*%&/ /FEIFSWLFSL VVS%T+1MPNQ 1VUUFO VVS%T1#7FSTQVJ 0UUFSMPP %F.FFOUF VVS%T"%(PJKFSU #VOTDIPUFO )FSWPSNE8JKLHFCPVX VVSHFFOEJFOTU )FSWPSNE$FOUSVN)FSTUFME VVSFOVVS ,BOE"+#SJUTUSB -VOUFSFO (FSFGLFSL VVSFOVVS%T/PPSU $IS(FSFGLFSL VVSFOVVS %T")VJKHFO (FSFGPSNFFSEF(FNFFOUF VVSFOVVSMFFTEJFOTU )"44&-5 $IS(FSFGLFSL VVS%T,+POLNBO 4UFFOXJKL  VVS %ST "+ WBO EFS 5PPSO /JFVXF1FLFMB (FSFG,FSL#PMXFSL VVS%T1+3PT 0OUNPFUJOHTLFSL(FSFG,FSL 7SJKHFNBBLU VVSFOVVS %T3..FJKFS VVS%T+#,EF7SJFT VVS%T3..FJKFS KPOHFSFOEJFOTU )FSWLFSL%F#BBL VVS%T+&OEFSMF )BSEFSXJKL )FSWHFN)BTTFMU VVS%T+#MPN 3JEEFSLFSL VVS%T..BBT (FSFGLFSL)BTTFMUFP 5FFVXMBOE VVSFOVVSMFFTEJFOTU 3,4U4UFQIBOVTLFSL VVS1BTUPPSWE8FJEF

â&#x20AC;&#x153;Eindelijk een pla zonder scheure fond n!â&#x20AC;?

â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

Te koop: 6 midden bruine eiken eetkamerstoelen, 90,-, tel. 0525-685198

Marcelâ&#x20AC;&#x2122;s Goud IJsselmuiden

CONTANT GELD VOOR OUD GOUD Ook verkoop 1e klas sieraden tegen bodemprijzen. Ook inkoop en inruil van â&#x20AC;˘ oud goud â&#x20AC;˘ sloopgoud â&#x20AC;˘ gouden munten enz.

voor inlichtingen:

[POEBHKVOJ

Een nieuw plafond in 1 dag! Geschikt voor elke ruimte.

Te koop: grenen buffetkast 170x100x48cm t.e.a.b., staande passpiegel 35,-, 2 1-pers. luchtbedden 15,-, tel. 038-4657953

(038) 331 74 00 of (06) 532 45 237

,&3, %*&/45&/

Vrijdag 20 juni van 10.00 tot 21.00 uur en zaterdag 21 juni van 10.00 tot 17.00 uur, in onze showroom aan de Gemeenteweg 372, 7951 PH te Staphorst. Tel. 0522 - 46 17 33

ose zoals â&#x20AC;&#x153;De metamorf esteld!â&#x20AC;? ik me had voorg

Holtzendestraat 3 IJsselmuiden

Gevraagd: plek voor hut in Zeegraven of Oosterholt, bijv. bouwkavel of stukje grond bij boer, wie heeft een stukje grond beschikbaar, tel. 038-3328892 of 06-36122254 kinderen uit IJsselmuiden

."45&/#30&, )FSWHFN VVSLBOE+8WBO#BSU 0MEFCSPFL VVS%T8WBOEFO)VM "NFSTGPPSU ÂľT)&&3&/#30&, VVS%T#.WBOEFO#PTDI .ZPTPUJT VVS%T#.WBOEFO#PTDI ;8"354-6*4 )FSWHFNFFOUF VVS%T("$OPTTFO ;XPMMF VVS%T1WBO7FFO 7SJF[FOWFFO (FSFGLFSL VVS%T+"%FLLFS VVS%T"1%BWFMBBS (FSFGLFSLWSJKHFN VVS%T1,.FJKFS VVS%T+53P[FNVMMFS $IS(FSFGLFSL VVS%T")VJKHFO &WBOHFMJTDIF HFNFFOUF 3JPT EF 7JEB FMLF[BUFSEBHPNVVS [PO EBHPNVVSEJFOTUJO4QBBOT "O UJMMJBBOT /FEFSMBOETJO%F,SVMMFWBFS .VVSNFFTUFSTUS 4UBETIBHFO 45"%4)"(&/ 1SPUHFN%F0QFO,SJOH 7PPSHBOHFS;XFFST 70--&/)07& )FSWPSNEF,FSL VVS%T)%FLLFS BGTDIFJEHSPFQ[POEBHTTDIPPM VVS%T+.%WBOEFO#FSH 8F[FQ (FSFGLFSL7SJKHFNBBLU VVS%T1-7PPSCFSH &NNFMPPSE VVS%T",SJKHTIFME 4U+BOTLMPPTUFS (FSFGLFSL VVS%T$1#PUI VVSHFFOEJFOTU 4*/5+"/4,-0045&3 ,BQFM

Open Huis

Schone montage in ĂŠĂŠn dag. Zonder hakken en breken. De meubels kunnen blijven staan. Voor elke interieurstijl. Brandveilig. Uit ĂŠĂŠn geheel op maat gemaakt.

â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

Verlichting naar wens. Geluidsdempend. Warmteisolerend. Onderhoudsvriendelijk. Circa 100 kleuren en structuren.

Tijdens deze speciale show kunt u zich uitvoerig laten voorlichten over de vele mogelijkheden van dit unieke en beproefde plafondsysteem. De koffie staat klaar!

De showroom is normaal wekelijks geopend op vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. erk â&#x20AC;&#x153;Zonder breekws af!â&#x20AC;? tje van mâ&#x20AC;&#x2122;n schroo

0522 - 461733

Gaffel 88 s 8061 LC Hasselt Helmich van Dijk Tel. / Fax 038-3856862 sMobiel 06-51882700 Nienke Apperlo Tel. / Fax 038-3867098 sMobiel 06-12209114 E-mail adres: info@uitvaartvandijk.nl Internet: www.uitvaartvandijk.nl

 VVS %T + )PMUTMBH BGTDIFJE HSPFQ[POEBHTTDIPPM (FSFGPSNFFSEFLFSL VVS%T5)FTMJOHB )BSLFNB VVS%T1+3PT )BTTFMU $IS(FSLFSL VVS%T"#JKLFSL &SNFMP VVS%T3,PL 6SL 

8&&,&/% %*&/45&/ )VJTBSUT WPPS (FOFNVJEFO WPPS TQPFEFJTFOEFIVMQCVJUFOEFOPSNBMF QSBLUJKLUJKEFOWBOUPUVVS )VJTBSUTFOQPTU ;XPMMF %S 4UPMUFXFH UFHFOPWFS4PQIJB[JFLFOIVJT UFM $POTVMUBUJFVJUTMVJUFOE OBUFMFGPOJTDIFBGTQSBBL7PPS)BTTFMU FO;XBSUTMVJT 5:8BMMJOHB )FU"NCU )BTTFMU UFM %F UBOEBSUTFO VJU ;XBSUFXBUFS MBOE[JKOCFSFJLCBBSPOEFSOVNNFS CFMUBOE "QPUIFLFO 7PPSTQPFEHFWBMMFOJTHFPQFOE"QP UIFFL %F .VJEFO 1S +VMJBOBTUSBBU  (FOFNVJEFO UFM  PQ[BUFSEBHWBO°VVSFO WBO°VVS0Q[POEBH[JKO FS HFFO PQFOJOHTUJKEFO "QPUIFFL )BTTFMU #VSH3PZFSQMFJO )BTTFMU UFM  PQ [BUFSEBH WBO °VVSFOWBO° VVS FOPQ[POEBHWBO° VVS #VJUFO EF[F UJKEFO LVOU V WPPS TQPFEHFWBMMFO UFSFDIU CJK EF "QP UIFLFSTQPTU;XPMMF %S4UPMUFXFH UFHFOPWFS IFU 4PQIJB[JFLFOIVJT ;XPMMF UFM HFWFTUJHE JOEF)VJTBSUTFOQPTU 7FSMPTLVOEJHF 1SBLUJKL 4JGSB EF EJFOTUEPFOEFWFSMPTLVOEJHFJTCF SFJLCBBS WJB   PG WJB BOUXPPSEEJFOTU5FM TQSFFLVVS WBO UPU VVS WJB

Gratis af te halen: 2-pers. bed met elektrisch bedienbare bodem, incl. matrassen, 2x 90x200cm, maat ombouw 350cm, tel. 038-7852422 Te koop: Japanse kooikarpers van 10/40cm va. 13,50, vijverfilters, kooivoer enz., ook advies, mail janenfrancisca@ home.nl, tel. 038-3324995

4UJDIUJOH *DBSF  VVS QFS EBH  QNJO JOGP! JDBSFOM XXXJDBSFOM5IVJT[PSH LSBBN[PSH DPOTVMUBUJFCVS VJU MFFO IVMQNJEEFMFO )BTTFMU 1SJO TFOTUSBBU D HFCPVX QSJOTFO IPG NBWS°VVS -FUT(P;PSH 5IVJT[PSH .FWS-EF#SVJKO%IS8#PSOF NBO UFM .BOUFM[PSHPOEFSTUFVOJOHFO7SJK XJMMJHF5IVJT[PSH 5FM PG MCBTUJBBO! JDBSFOM 4QSFFLVVS (FOFNVJEFOJOEF.FFOUF8PFOT EBH°VVS )BTTFMU JO IFU 5FFVXMBOE 8PFOT EBH°VVS ;XBSUTMVJT JO IFU ,VMUVSIVVT 8PFOTEBH°VVS /FEFSMBOETF 1BUJFOUFO 7FSFOJ HJOH /17 WFS[PFLFOPNIVMQ FO JOGPSNBUJF PWFS WSJKXJMMJHF 5IVJT IVMQ PQ IFU TQFDJBMF UFMFGPPO OVNNFS WBO NB UNWSWBOBGVUPUVPGJOGP &NBJM OQWUIVJT IVMQ!HFOFNVJEFOJOGP %F,FSO.BBUTDIBQQFMJKLF %JFOTUWFSMFOJOH (FOFNVJEFO #V[FOMBOE  UFM 4QSFFLVVS NB FO XP°VVS )BTTFMU ,BSFM %PPSNBOTUSBBU  UFM4QSFFLVVSEJFO EPVVS .&&*+TTFMPFWFST .FFJTFFOPSHBOJTBUJFWPPSJOGPS NBUJF BEWJFTFOPOEFSTUFVOJOHCJK MFWFONFUFFOCFQFSLJOH 7PPSWSBHFOLVOUVPQXFSLEBHFO CFMMFO5FM .FFVXFOXFH  7; ,BN QFO 8FCTJUF XXXNFFJKTTFMPF WFSTOM

AUTO HUREN? AUTOBEDRIJF ZIELEMAN 038-4771324

%JFSFOBSUTFOQSBLUJKL;XPMMF ;XBSUFXBUFSMBOE (F[FMTDIBQTEJFSFO MPDBUJF )BT TFMU #VSH .BMDPSQTMBBO  JOMPPQ TQSFFLVVSNBUNWSVVS WFSEFS CFIBOEFMJOH PQ BGTQSBBL -PDBUJF;XBSUTMVJT 1PUUFOCBLLFST USBBU  -PDBUJF 4UBETIBHFO #FM WFEFSFMBBO  UFM  -BOECPVXIVJTEJFSFO -PDBUJF )BTTFMU #VSH .BMDPSQTMBBO  UFM UFM TQSFFLVVS NB UN [BVVS7FUFSJOBJS$FOUSVN(F OFNVJEFO +..(SBBGNBOT -BO HFTUSBBU %JFSFOBNCVMBODF "MBSNOVNNFS .FMELBNFS

1PMJUJF 3FHJP *+TTFMMBOE %JTUSJDU /PPSE 5FBN ;XBSUFXBUFSMBOE UFM GBY *OOPPEHFWBMMFO 4QSFFLVVS QPMJUJF )BTTFMU NB UNWSWBOVVS(FOF NVJEFO EJOTEBHBWPOE WBO VVS;XBSUTMVJTXPFOTEBH BWPOEWBOVVS

&MLF EPOEFSEBH LPGGJF DSFB FO DSFDIF UJKEFOT JOMPPQPDIUFOE WBO VVS JO LFSLHFCPVX ´%F 'POUFJOµUF4UBETIBHFO

Rustig thuis

geboOrte kaartjes uitzoeken?

Dan al die albums eens ophalen bij

Drukkerij Regterschot Specialisten in gelegenheidsdrukwerk

Boven Nieuwstraat 108 Kampen - tel. 038-3313139


woensdag 18 juni 2008 • pagina 29

www.destadskoerier.nl

huwelijk

Wij,

dankbetuiging

jippie

Langs deze weg willen wij een ieder hartelijk bedanken voor de vele blijken van medeleven die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn geliefde man, vader en opa

WILLEM RIEZEBOS M. Riezebos - Beens kinderen, klein- en achterkleinkinderen

KOMT HET ZIEN! Vrijdag 20 juni om 11.30 uur in het gemeentehuis van Hasselt:

het koninklijk huwelijk van Zwartewaterland!!!

Genemuiden, juni 2008

geven u, mede namens onze ouders, kennis van ons voorgenomen huwelijk. De huwelijksvoltrekking zal plaatsvinden op Deo Volente vrijdag 20 juni 2008 om 11.30 uur in het stadhuis te Hasselt. Gods zegen over ons huwelijk willen wij vragen in een dienst waarin de weleerwaarde heer ds. C. Vogelaar zal voorgaan. Deze dienst begint om 13.00 uur in de Jachin en Boaz kerk te Genemuiden.

Wij willen u van harte bedanken voor de overweldigende belangstelling na het overlijden van onze lieve

HERM JAN

Wij vieren ons huwelijk op landgoed Het Laer te Ommen.

Ook willen wij iedereen bedanken die zo vaak aan hem gedacht hebben, in de tijd dat hij verzorgd is in “de Oester”. U medeleven zowel schriftelijk als persoonlijk heeft ons diep getroffen en is ons tot grote steun geweest.

Jan van Dieren en Heleen Beens

de feestsmurfen

Adres bruidegom: Stuivenbergstraat 2a 8281 EL Genemuiden

Adres bruid: Oosterholtsesteeg 2 8271 PW Ysselmuiden

Ons toekomstige adres: Kapittelstraat 13 8271 XH Ysselmuiden

Dick en Grietje de Lange en kinderen Genemuiden, juni 2008

Olympische sportdag bij cbs De Driemaster

HASSELT - Het onderwijsproject ‘Olympische Spelen’ van de hoofdvestiging van cbs De Driemaster werd vorige week afgesloten met een sportdag. Voor deze bijzondere gelegenheid werden team en kinderen van de De Driemaster locatie Mastenbroek ook uitgenodigd om mee te nemen. Dit sportfestijn werd gestart met een heuse openingsceremonie op het plein van nevenvestiging De Jol. Na het openingswoord werd het Olympisch vuur ontstoken, het projectlied gezongen, was er een muzikaal optreden en een massale warming up van 320 kinderen en hun begeleiders.

En dit was dan écht de laatste ‘Kienders van Jannoa’. Maar ondertussen is de nieuwe Taelkrinkrubriek, Gælledichies, gestart en we hopen dat u daar ook weer veel plezier aan beleeft!

Open Tuinendag goed voor 1.450 euro

Open dag aan de Boerweg met McDorcas GENNE/HASSELT - De Zwartewaterlandse werkgroep van hulporganisatie Dorcas houdt op zaterdag 21 juni een open dag.

De aanwezige loods biedt die dag

-astrante, eigengereide vrouwDe Dittendat dut altied wat eur ’t best past. Gef ‘t overlast? Zie aelt doorop De skolders op!

Om de Olympische gedachte uit te dragen had het Olympisch comité voor het sportieve gedeelte spelletjes bedacht die door de kinderen in groepjes afgewerkt werden. Elke groep bestond uit kinderen van verschillende leeftijden. De groepen 1, 2 en 3 gingen daarvoor naar het gebouw, plein en grasveld bij De Driemaster. De groepen 4 tot en met 8 leverden hun sportieve prestaties op het grasveld van de Willem Egbertsstraat.

Van 10.00 tot 15.00 uur zijn bezoekers welkom aan de Boerweg 12 in Genne. Als lokker heeft het comité iets nieuws bedacht: het McDorcas familierestaurant. Op het lunchmenu staan koffie, ijs, snoep, broodjes, gehaktballen, warme worst en hamburgers.

DE DITTENDAT

onderdak aan een bijzondere markt met diverse stands. Naast veel nieuwe en gebruikte goederen waaronder speelgoed en diverse cadeauartikelen staat er ook een kraam met mooie zelfgemaakte poppenkleding. Verder is er een stoffenkraam, een boekenkraam en een bakkerskraam te vinden. Voor de kinderen staat er een trampoline en tafelten-

nistafel. De hele dag wordt tussendoor het werk van Dorcas gepresenteerd. De opbrengst van de verkoop is volledig bestemd voor het landbouwproject van Dorcas in Roemenië. Bezoek voor meer informatie over het project: www.dorcas.nl en zoek naar project 5110.

ZWARTEWATERLAND - Enthousiaste tuinbezitters, de bezoekers van de tuinen en de zon hebben zaterdag voor een succesvolle Open Tuinen-dag gezorgd. Dit evenement, georganiseerd in het kader van het 2e/3e Wereldproject Water voor Asztély, bracht voor dit doel maar liefst 1.450 euro op. In de tuinen konden bezoekers genieten van prachtige tuinideeën, bloeiende planten en ook van pannenkoeken, gerookte vis, likeuren, schilderwerken en keramiek. De creativiteit van de tuineigenaren kent blijkbaar geen grenzen en velen van hen hebben hun mede-werking voor volgend jaar al weer

toegezegd. Op het grasveld van de Bergroede waren een plantenmarkt, een theeterras en een kinder-activiteit georganiseerd door hoofdorganisatrice Margriet Eenkhoorn, die zeer gelukkig was met de medewerking van alle betrokkenen.


woensdag 18 juni 2008 • pagina 30

www.destadskoerier.nl

VERRASSEND VOLLEDIG VERBAZEND VOORDELIG

INTEX OPBLAAS

DAMES SINGLET OF

OLD LOOK

3-rings Ø 114 cm

katoen 2 modellen maten S-XL

blue flower craqulee/beton 36,5 cm hoog voor binnen en buiten

ZWEM BAD

LUCHTBED Intex afm. 183x69 cm

0.99

2.19

ZOMER SHIRT

Elders 4.95 5.95

ELEKTRONISCHE

HEGRON

excl. batterijen

200 ml factor 20

VLIEGEN VANGER

KANDELAAR

2.98

SUN MILK

idem 29 cm hoog

1.98

2.98

MEISJES TUNIEK OF

ZOMER JURK katoen diverse stijlen maten 104-164

factor 10

0.79

after sun

THM BRIKETTEN OF

DAMES

zak 2 kilo

katoen/elasthan blijvend elastisch effen of dessin maten 36-41

HOUTS KOOL

Elders 1.79 1.98

KIDS

TEEN SLIPPER

1.19

uni of decor maten 28-35

Elders 1.49 1.98 APELDOORN I • Mercatorplein 95-103 APELDOORN II • Maasstraat 14-16 DALFSEN • Wilhelminastraat 25 DEVENTER • Broederenplein 4-6

1.99

SNEAKER SOK

KINDEREN/VOLWASSENEN

BORDUUR CAP diverse stijlen extra grote borduur

3 PA A R Elders 3.39 3.98

EERSTE HULP

TRAVEL KIT

1.69

teken/beten/prikken onmisbaar op reis

0.79

3.49

Elders 5.95 6.95

Elders 1.98 2.98

EMMELOORD • Zuiderkade 5a EPE • Hoofdstraat 59 ERMELO • Stationsstraat 17-19 GENEMUIDEN • Prinses Irenestraat 4

Elders 2.98 3.98

1.59

JONGENS/MEISJES

BOXER SLIP pol./elasthan super elastisch naadloos maten 104-188

1.39

HARDERWIJK • Luttekepoortstraat 59 HEERDE • Soerelseweg 17 IJSSELMUIDEN • Groenendael 232 LELYSTAD • Tjalk 15-2 (unit 5)

S E T/2 Elders 3.95 4.95

MEPPEL • De Swaenenborgh 5 NUNSPEET • Stationslaan 25 RAALTE • De Waag 3 PUTTEN • Gervenhof 31a

2.29

STAPHORST • Meesterweg 2a ZEEWOLDE • Gouwzee 61 ZWOLLE I • Dobbe 65 ZWOLLE II • Assendorperstraat 64-76

aanbiedingen gelden van ma. 16-06 t/m za. 21-06

1.19

INSECTEN BESTRIJDER voor stopcontact

1.69 2.49 1.69

factor 30

Nu 196 winkels in Nederland en België • Voor winkeladressen: www.action.nl


woensdag 18 JUNI 2008 • pagina 31

www.destadskoerier.nl/sport

ZVZ-zwemmers in Vriezenveen

VRIEZENVEEN - In Vriezenveen hebben zaterdag acht zwemmers van ZVZ gezwommen tijdens het Open Water Zwemseizoen. Monica Bakker beet het spits af en verscheen aan de start van de 5 kilometer. Ze wist na een uur en 32 minuten te finishen. Rebecca Lok begon deze dag met 1000 meter schoolslag. Zij finishte als zesde met een tijd van 31.32.18 minuten. Daarna was het de beurt aan Elianne Huitema, de jongste van het stel. Zij kwam uit op de 500 meter vrije slag. Ondanks een valse start zwom ze een mooi persoonlijk record en finishte in een tijd van 9 minuten en 54 seconden. Dit jaar is de ZVZ-ploeg versterkt met twee mannen. Sybout Poelsema en Henk Timmerman zwommen allebei de 1000 meter. Sybout wist aan te tikken na achttien minuten, Henk deed hetzelfde in

Duiven Beens en Van Riessen in vorm GENEMUIDEN - Voor Postduivenvereniging De Snelvliegers stond zaterdag een midfondvlucht vanuit Pommereoul en de tweede overnachting vanuit St. Vincent op het programma. Arjan Beens was tijdens de overnachtingsvlucht wederom de snelste. Zijn duiven presteerden het om naar een tweede plek te vliegen in de Sector 3 tegen 5.678 duiven. De midfondvlucht was een vlucht met hogere snelheden, maar de aankomsten verliepen zeer onregelmatig. De tachtig prijsduiven hadden dan ook 27 minuten nodig om de uitslag gesloten te krijgen. Hier was het A. van Riessen die iedereen te snel af was. Zijn duif had een voorsprong opgebouwd van twee minuten op de nummer twee C. Heutink. Waarschijnlijk hebben de duiven onderweg veel last van buien gehad waardoor het veld uit elkaar werd geslagen. Volgende week mogen de duiven zich gaan opmaken voor St. Quentin en voor de 650 kilometer vlucht vanuit Blois

DE SPORTKRANT VAN ZWARTEWATERLAND

Zwartewaterruiters opnieuw in de prijzen REGIO - De Zwartewaterruiters hebben dit weekend verspreid over Vollenhove en Staphorst gereden.

22 minuten. Na een aantal flinke buien was het de beurt aan Laura Oosterbroek. Ook zij begon haar seizoen goed door de 1000 meter vrije slag te finishen in een tijd van 15 minuten en 19 seconden. Angelique Schuurman, Maranka Huitema en Rebecca Lok verschenen aan de start van de 1500 meter vrije slag. Voor hen was dit de eerste keer dat ze deze afstand zwommen. Rebecca tikte van dit drietal als eerste aan in een tijd

van 29 minuten en 33 seconden. Maranka kwam daar vlak achteraan met een tijd van 31 minuten en 17 seconden. Angelique finishte in een tijd van 34 minuten en 10 seconden. Met de 1000 meter nog in de benen verscheen Laura na ruim een uur opnieuw aan de start, ditmaal voor de 3000 meter. Deze race wist zij goed te volbrengen met opnieuw een persoonlijk record. Binnen 48 minuten en 11 seconden wist zij aan te tikken.

Junior/Senior Toernooi bij LTVZ

parcours en werd derde. Giovanna Slurink (met Yacinta) eindigde op een zesde plek. Annelotte de Jonge kreeg twee maal een eerste prijs mee naar huis. Janique van Dijk werd met Romario derde. Louanne Eenkhoorn (op haar pony Funny Boy) kreeg voor haar proeven winstpunten. De Bixi-ruiters deden het goed in de klasse AA. Lorenzo Roeland (met Misty) ontving twee maal een eerste prijs voor zijn proeven. Ook sprong hij een foutloos parcours wat hem een eerste prijs opleverde. Jenayla Roeland (met Rafke) kreeg een eerste en een derde prijs voor haar proeven, verder sprong ze naar een vijfde plek. Roos Beens (met Carola) werd derde en vierde, bij het springen behaalde ze een vierde plek. In Staphorst sprong Jose van Dalfsen het klassieke parcours zonder fouten en met 51,5 stijlpunten kon ze de tweede prijs op haar naam schrijven. Jennifer Visscher behaalde hier een vierde prijs. Hennie de Lange sprong naar een mooie zesde plek.

NK-medailles voor Coster en Van der Horst OLDENZAAL - Tijdens het NK jeugdwielrennen in Oldenzaal heeft Patrick Coster een zilveren medaille gehaald bij de tienjarigen. Tamara van der Horst wist een bronzen medaille in de wacht te slepen bij de achtjarige meisjes. ZWARTSLUIS - Op en rond het tennispark van LTV Zwartsluis werd onlangs het jaarlijkse Junior/Senior Toernooi gehouden. Hierbij kunnen jeugdleden dubbelen met een ouder familielid. Er hadden zich 22 koppels ingeschreven. Er waren vier poules gemaakt, ingedeeld op leeftijd en niveau. Ieder team had een baan ter beschikking. De eerste paar uur was het flink zweten in de zon. Daarna kwamen er dikke regendruppels en moest het toernooi iets eerder stoppen. Des te gezelliger werd het in de kantine waar alle kinderen een

ijsje kregen van de vereniging en waar ook de prijsuitreiking plaatsvond. Uit iedere poule kwam een winnaar die werden gehuldigd met een grote chocolademedaille en een leren EKbal. Hierna volgde een verloting voor alle aanwezige kinderen zodat niemand met lege handen naar huis ging.

Prijzenfestijn bij Ponyclub Hasselt REGIO - De ruiters en amazones van ponyclub en rijvereniging Hasselt waren afgelopen week in verschillende plaatsen succesvol met hun paarden en pony’s. Yorick van der Horst (met Foxy Queen) won een eerste en vijfde prijs in de klasse B vanuit Emmeloord. Sylvia vd Horst won daar met Ticka de achtste prijs bij het L springen. In Staphorst reed Martine van der Horst met Papa Mia naar een zesde prijs bij het L-springen. In de L1dressuur was er voor Iris Heitkamp met Vivica een tweede prijs. Lisette Doodhagen (met haar paard Furst Ferro) was de winnaar in de M1dressuur. Vanaf donderdag kon er met de paarden gereden worden in Vollenhove. In het B springen won Martine van der Horst de eerste prijs voor haar stijl van rijden met

In Vollenhove liet Linda van Keulen met Whitney twee keurige L2 dressuurproeven zien, wat haar twee maal een eerste prijs opleverde. José van Dalfsen (met Wannahave) behaalde in dezelfde klasse twee maal een tweede prijs. Hariette van Dalfsen (met World Cup) werd in de klasse B tweede. Jolanda Schaap (met Urville) kreeg voor haar klasse Bproeven een derde en een vierde prijs. Jennifer Visscher behaalde eveneens een vierde plek. José van Dalfsen sprong in de klasse B foutloos rond, goed voor het goud. Jennifer Visscher sprong eveneens zonder fouten en kon een vierde prijs op haar palmares bijschrijven. Hennie de Lange sprong het progressieve parcours naar het brons, Roy van Dijk (met Vladimir) werd achtste. Bij de pony’s reed Sanne Kisteman op Frasko een mooie B-proef, met een eerste prijs als gevolg. Giovanna Slurink (met Yacinta) kon na haar proef het brons mee naar huis nemen. Christa Wind (met haar pony Magic’s Goldie) sprong een foutloos en snel progressief

Zomita. Sylvia van der Horst (met Ticka) won in het L springparcours een eerste en vijfde prijs. Laurie ten Hove kreeg 188 punten voor haar L1-dressuurproef met Winnetou en won hiermee de vierde prijs. De ponyruiters reden zaterdag in Vollenhove. In het B-springen won Sander Korterink met L’ami Noir de tweede prijs en in de L-dressuur de eerste prijs. Een eerste plek voor een mooi gereden parcours was er in de categorie D voor Yorick van

der Horst met zijn nieuwe pony Katrientje. Gelijk daarop haalde hij een tweede prijs met zijn andere pony Foxy Queen. Ook won hij een derde prijs in het tweede parcours. Marjolein Zielman werd met Miss Montana eerste bij het L-springen categorie C. Sylvia vd Horst was de snelste in het tweede parcours van de categorie E met Quinten Romeo. In de B-dressuur won Laura Zieleman met Eppo een eerste en tweede prijs.

Zo’n negenhonderd deelnemers uit heel Nederland hadden zich hiervoor ingeschreven. Namens de Noordwesthoek stonden Tamara van der Horst, Dennis van der Horst, Patrick Coster, Pascal Eenkhoorn en Kevin Coster aan de start. Als eerste was het de beurt aan Dennis en Patrick om hun NK te rijden bij de tienjarigen. Door de goede uitslagen in de selectiewedstrijden stonden beide renners op de eerste startrij. Tijdens de hele wedstrijd vonden demarrages plaats door diverse renners. Het lukte echter niemand een beslissende voorsprong te pakken. Bij het ingaan van de laatste ronde reden Patrick en Dennis attent mee in de eerste groep. Bij het uitkomen van de laatste bocht had David Dekker, zoon van Erik Dekker, een lichte voorsprong genomen op de rest en werd kampioen. Met een heel goede eindsprint wist Patrick een prachtige tweede plaats te pakken. Dennis werd elfde. Direct daarna was het de beurt aan Pascal voor zijn kampioenschap bij de elfjarigen. In het begin van de wedstrijd probeerde Pascal een aantal malen weg te rijden maar werd telkens teruggepakt. Gaandeweg de wedstrijd werd steeds meer naar elkaar gekeken en minder hard gereden. Het draaide dan

ook uit op een massasprint. Pascal raakte hierbij ingesloten en kwam niet verder dan een vijfde plaats. Direct na de middag was het de beurt aan Kevin voor zijn kampioenschap bij de dertienjarigen. Aan de start 65 renners. De hele wedstrijd werd afgelegd in een hoog tempo en het lukte niemand weg te komen. Met een bijna complete groep ging men de laatste ronde in. Terwijl iedereen wachtte op een massasprint ontstond evenals vorig jaar een massale valpartij. Zeker twintig renners lagen op het asfalt of stonden stil in de berm. Ook Kevin kon de valpartij niet ontlopen. Wel reed hij de wedstrijd uit en werd 44e. Als laatste was Tamara aan de beurt bij de achtjarige meisjes. De renster had een heel goede start en reed bij de eerste doorkomst in een groepje van vier. Het tempo van de eersten was voor Tamara te hoog, maar bij het ingaan van de laatste ronde lag ze toch nog steeds derde. Dit wist ze vast te houden tot aan de finish. Naast het NK werd er ook het Landelijk Wielerfestijn gehouden voor jongens die zich niet hebben geplaats voor het NK. Bij de dertienjarigen stonden Dylan Ossendrijver en Jin van den Born aan de start. Dylan werd hierbij zevende, Jin 41e.


DE SPORTKRANT VAN ZWARTEWATERLAND

Succes ZVZ

Junior/seniortoernooi LTVZ

NK-brons voor De Vries

EINDHOVEN - De Sluziger zwemmer Pieter Jan de Vries heeft tijdens het Open Nederlands Kampioenschap Zwemmen in Eindhoven een bronzen medaille gehaald op de 50 meter schoolslag bij de jeugd. In Eindhoven kwam De Vries ook uit op de 50 meter vrije slag, 50 meter vlinderslag, 200 meter vrije slag en 100 meter schoolslag. Op dit laatste onderdeel werd hij vijfde bij de jeugd. Estelle Moorman zwom eveneens een ijzersterk weekend. Op de 100 meter en 200 meter vlinderslag haalde ze respectievelijk een vijfde en een vierde plaats. Het week-

end kon niet meer stuk nadat zij op alle uitgekomen nummers dikke persoonlijke records zwom en op al deze afstanden stevig in de top-10 bij de meisjes jeugd hoort. Jan Wicher de Vries zwom een prima 50 meter vrije slag. Net boven zijn pr, maar wel een veertiende plaats bij de jeugd. Archieffoto

Sterk deelnemersveld bij ronde Genemuiden GENEMUIDEN - De Ronde van Genemuiden wordt zaterdag 21 juni weer verreden. Evenals de vorige jaren is het start- en finish boven de Puttenstraat. Na de start gaan de de renners via het Dijkje, Nijverheidstraat en de K. de Langestraat. Om 18.00 uur is de start van een samengestelde categorie. Hierin rijden onder andere de nieuwelingen, junioren en amateurs B. Een groot kanshebber voor de overwinning is Freddy Keller uit Deventer. Maar hij moet het opnemen tegen veertien Noordwesthoek-renners. Van hen behoren Erik van der Heide (Emmeloord) en Wim Engel (Staphorst) ook tot de favorieten. In deze categorie starten ook de Hasselter renners Lars Maris en Reinier van der Kamp (nieuwelingen), Edwin Knol en Gerrit Knol (amateur B). Vervolgens komen om 19.15 uur de amateurs A aan de start met onder hen een aantal renners uit Genemuiden. Dit zijn Jan van Dam, Hans van de Berg en Bas Kloosterman. Favoriet voor deze wedstrijd is Dick Hoeve (Elburg) die onlangs nog de zware Omloop van Stadshagen won.

Léonie de Wilde Competitie-indeling: EGSV-clubkampioen geen verrassingen GENEMUIDEN - Gymnastiekvereniging EGSV heeft vrijdag clubkampioenschappen voor de turn- en acroselectie gehouden. Léonie de Wilde behaalde de hoogste score van alle categorieën en mag zich ‘clubkampioen 2008’ noemen. De medailles bij de acrogym werden als volgt verdeeld: Marlou Pleijsier, Karlijn Beens en Jeanine Roetman (26,20), Karen Last, Aline Roetman en Laura Schotkamp (25,90), Sylvana van Dam en Léonie de Wilde (24,80). Het trio bestaande uit Marlou, Karlijn en Jeanine werden clubkampioen bij de acrogymnastes. De turnsters van EGSV lieten stuk voor stuk keurige oefeningen zien op de onderdelen sprong, brug, vloer en balk. Voor de jongste meisjes van EGSV was dit hun eerste wedstrijd. Gelukkig waren zij de zenuwen de baas. Na de turnwedstrijd verzorgden drie dansgroepen en de acrorecreatiegroep enkele demonstraties. Deze meisjes lieten zien waar zij de afgelopen voor hebben getraind. De dansgroepen traden op in leuke creaties welke waren verzorgd door de leiding. Ook de acro-recreatiegroep liet een spetterend optreden zien met mooie elementen. Hierna was het de beurt aan de acrogymnastes. Tussen de acht koppels die meededen zat een aantal meisjes dat nog maar twee maanden bij de acroselectie zit. Desalniettemin lieten zij zien dat zij terecht bij deze groep hoorden door nette oefeningen te draaien.

DE TUSSENSTAND VAN DE

BRUGMEDIA EK-POULE

VINDT U DAGELIJKS OP

WWW.BRUGMEDIA.NL/EK

Categorie: pré-instap/instap: Esther Tuinman (35,20), Dineke Beens (34,10), Rosalie Vinke (33,50). Categorie: pupil 1/pupil 2: Beatrice Vinke (35,10), Anna-Fleur Netjes (34,40), Joyce van Dalfsen (34,20). Categorie: jeugd/senior: Léonie de Wilde (35,90), Marlou Pleijsier en Aline Roetman (34,30), Kirsten Pleijsier (34,20).

ZWARTEWATERLAND - De KNVB heeft de indeling van de klassen in het amateurvoetbal bekendgemaakt. In de hoofdklasse C zijn weinig verrassingen te melden. Het gepromoveerde SDC Putten is door de KNVB ingedeeld in de hoofdklasse B. Daardoor verhuist Nunspeet naar hoofdklasse C. Berkum en Harkemase Boys keren logischerwijs terug in de hoofdklasse C. Andere bekende ploegen zijn Be Quick ‘28, Excelsior ‘31, Flevo Boys, kampioen HHC Hardenberg, ONS Sneek, Oranje Nassau, PKC ‘83, Staphorst en WHC.

Olympia ‘28 stuit in de tweede klasse J op De Weide, Holandscheveld, FC Meppel, LTC, VHK, Olde Veste ‘54, Heerenveense Boys, Waterpoort Boys, Oeverzwaluwen, SDS en Nijland. DESZ komt anders dan vorig jaar uit in de vierde klasse A Noord. Daar treft de Sluziger ploeg hoofdzakelijk Friese ploegen waaronder SC Joure, FC Wolvega en Workum.

Voor de acrogymnastes staat donderdag 19 juni nog een wedstrijd op het programma. Zij zullen dan samen met de teams van SV Hasselt gaan strijden om de medailles. De wedstrijd vindt plaats in sporthal ‘De Prinsenhof’ in Hasselt en begint om 17.15 uur.

Twee maal goud voor acrogymnasten SV Hasselt BEVERWIJK - In Beverwijk zijn zaterdag de landelijke finalewedstrijden voor de niveau’s D-E acrogym gehouden. Van SV Hasselt hadden twee mixparen zich voor deze finale geplaatst. Beiden behaalden een gouden medaille. Hans de Wilde en Faye Postuma kwamen uit in het niveau D-senior. Een beetje gespannen begonnen ze aan hun oefening. De eerste onderdelen gingen goed waarna het zelfvertrouwen toenam. Ze draaiden een prima oefening waarin de acro-onderdelen er technisch zeer goed uitzagen. Ook de handstand, waarbij Faye een handstand maakt op de handen van Hans op schouderhoogte, stond als een huis. Technisch werden ze gewaardeerd met het cijfer 8.000 en artistiek met het cijfer 7.633. Hun puntentotaal komt dan,

na de uitgangswaarde van 10.000, op 25.633 waarmee ze de concurrentie op grote achterstand zetten. In het D-junior niveau mochten Oscar Tromp en Irene Schift hun acro-oefening tonen. Ook hier was de gezonde spanning voor de wedstrijd aanwezig. Ze draaiden hun oefening met flair. Oscar tilde Irene met gemak in vliegtuigje en ook de meeste andere onderdelen gingen

goed. Met een puntenaantal van 24.883 mochten ook zij de gouden medaille in ontvangst nemen.

Stadskoerier week 25  

Stadskoerier week 25