Page 1

WOENSDAG 15 DECEMBER 2010

Reactie Meijer op brief comité pagina 3

W W W.D E S TA D S KO E R I E R.N L

Vraagtekens verhuizing manege pagina 5

Recordaantal pakketten Dorcas pagina 7

Sportclub krijgt forse tik pagina 28

Winterfair in Zwartsluis

Kijk op pagina 17 tm 20

STOFFERING VAN: meubels, scheepsstoffering en caravans

Tel. 038 - 386 99 47 www.stoffeerderijcalypso.nl Het oude diep 2 8064 PN Zwartsluis

Te

Mobi Merel 7, 8281 GX Genemuiden Tel.: (038) 385 61 84, Fax: (038) 385 94 50 Mobiel: (06) 11 34 31 56, E-mail: henk@h-deleeuw.nl

Zonweringsystemen Rolluiken

Schering 47 8281 JW Genemuiden 038 - 3856085

STERRETJE

NIEUWE AUTO?

Foto: Boertienfoto

AUTOBEDRIJF BREMAN Klaas Fuitestraat 41-45 | Genemuiden Tel.038-3854750 | www.autobreman.nl

ZWARTSLUIS - Zwartsluis ‘opende’ zaterdag haar deuren. Voor de Winterfair 2010 was een vol programma samengesteld. Even terug gaan in de tijd of stilstaan bij de verschillende toneelstukken en concerten; alles werd met plezier beleefd. De bewoners in het Buitenkwartier hadden wederom de straat veranderd in de sfeer van vroegere tijden. Vadertje Tijd struinde rond of zong mee met het christmas carols-zingende koor. En terwijl ’s nachts in de rest van Nederland alle sneeuw net was gesmolten, zorgde een sneeuwkanon in Zwartsluis voor een winters sneeuwlaagje in de straat. In de Mastenmakersstraat waren er oude ambachten, maar ook een verhalenverteller die het publiek tot stilstand dwong met een innemend verhaal, verteld vanaf een oude schuit. Wie goed oplette, kon maar zo de Kerstman in een arrenslee over de dijk voorbij zien gaan. Achter de vensters van de diverse woningen waren minimusea te ontdekken met kleding van vroeger of gebruiksvoorwerpen. In het centrum konden kinderen koekjes bakken of genieten van een levende kerststal. Wie verder liep

kwam langs de Gereformeerde Kerk waar theeconcerten werden gehouden. In het Museum Schoonewelle werd voorgelezen en konden bezoekers samen met Albert Greveling praten over tijden van vroeger. Ook in de avonduren waren er nog de nodige activiteiten. Zo was er een lichtshow van de Colour Guardgroep Volonté van muziekvereniging Voorwaarts uit Zwartsluis en was er het vertrek en de aankomst van Koning Winter, begeleid door de in oude kostuums verkleedde bewoners van het Buitenkwartier. Zij vertrokken in optocht vanaf het

Vr ijdagmiddag g r atis spreekuur

Gen emu i d en , Ni j ver h ei d st r aat 45

tel. 038 - 385 97 43 Buitenkwartier tot aan de Handelskade. De Winterfair 2010 werd afgesloten door het nieuw opgerichte popkoor Noisz, onder begeleiding van Barbara Lok.

ACTIE | NL Label karpetten

15%

Tandheelkunde voor het hele gezin

KORTING 170 x 230 cm al vanaf

€ 360,-

Welkom in onze tandartsengroepspraktijk! 038 - 477 3338 | hasselt@dentalclinics.nl

Brouwers Accountants B.V. Puttenstraat 34a, 8281 BP Genemuiden telefoon (038) 85 15 200, fax (038) 85 15 204 E-mail: info@brouwers.nl

VERHUUR VAN

HOOGWERKERS GEREEDSCHAPPEN EN MACHINES

TEL. 038 - 385 93 48

maandag 13.00 - 18.00 uur dinsdag/woensdag 9.00 - 18.00 uur donderdag/vrijdag 9.00 - 21.00 uur

zaterdag 9.00 - 17.00 uur Elke donderdag en vrijdagavond koopavond, zondags gesloten

OOSTEINDE 14 - MARKNESSE • (0527) 20 12 48 • WWW.MARCOMARKNESSE.NL


Woensdag 15 december 2010 • pagina 2

www.destadskoerier.nl

RIOOLTECHNIEK D.V.  Zaterdag 18 december 2010

Grote Kerk te Genemuiden Christelijk Genemuider Mannenkoor

STEREO Opening, meditatie en sluiting Ds. W.G. Hulsman Solist: Henk  de Boer Organist: Minne Veldman Algehele leiding Harm Hoeve

INSPECTIE LEIDINGEN • met camera (vanaf 20 mm Ø) • digitale beeldopnames • detectie en in kaart brengen van riolering • rook (nevel) apparaat voor kleine lekkages REINIGING • onder druk tot 150 bar • vanuit 600 liter reservoir • zonder chemicaliën • evt. met gebruik van freeskoppen REPARATIE/RENOVATIE • PVC buizen reparatie en renovatie • Plaatsen van diverse putten • Incl. straatwerk DEELRENOVATIE • Geen graaf- en breekwerk • Reparatie met glasvezeldoek

ZIE VOOR MEER INFO: WWW.HOEKMAN-BEKENDAM.NL NU 13% KORTING DOOR VERLAAGD BTW TARIEF

Aanvang 19:30 uur - Kerk open 19:00 uur - toegang € 5.00 tot 12 jaar gratis

Puttenstraat 5, Genemuiden, Tel. 038 - 385 54 49 www.hoekman-bekendam.nl


woensdag 15 december 2010 • pagina 3

www.destadskoerier.nl

IN VERBAND MET DE FEESTDAGEN

Wethouder Meijer over brief Burgercomité:

‘Comité wil meer snelheid dan wij kunnen maken’

Denk voor reserveringen / aanlevering advertenties en persberichten aan onze sluitingstijd: maandag 16.00 uur.

(door Bas Wilberink)

GENEMUIDEN - “Het Burgercomité wil meer snelheid

dan wij op dit moment kunnen maken”, vertelt wethouder Wolbert Meijer. “Ik heb met de raad een afspraak gemaakt dat wij met een plan komen in de raadsvergadering van maart 2011. Daarin worden én het gemeentehuis én de Boni én het gebied erachter behandeld in een integrale benadering.” Meijer zegt verder niet inhoudelijk in te kunnen gaan op de boze brief die het dertienkoppige Burgercomité onlangs schreef aan het college over de ontwikkelingen omtrent het voormalige gemeentehuis in Genemuiden. “Want dan kom ik in een discussie terecht via de media, terwijl ik eerst mijn plan klaar wil hebben. Die planontwikkeling heeft zijn tijd nodig. Op het moment dat dat plan er is, kun je er ook acties aan verbinden. Maar zo lang dat er nog niet is, mogen ze altijd tegen mij zeggen dat het te lang duurt, maar er wordt aan gewerkt. En ook vrij hard.” Comitélid Klaas Jan Barneveld roept de inwoners van Genemuiden op donderdag naar de gemeenteraadsvergadering te komen. “Daar zal het onderwerp als ingekomen stuk behandeld worden. Wij moeten als gemeenschap laten zien dat dit voor ons belangrijk is. Dit is zo’n moment waarop Genemuiden zich moet laten horen.” Brief In zijn brief schreef het Burgercomité dat het ‘het afgelopen jaar heeft bewezen tijd en energie in haar idealen te willen steken en in staat te zijn in een kort tijdsbestek met doortimmerde plannen te komen’. De leden zijn nog steeds van mening dat er, zoals zij dat het liefst zien, in Genemuiden culturele voorzieningen kunnen worden gerealiseerd. “En dat voor een fractie van het geld dat daar in de andere kernen voor beschikbaar wordt gesteld. Maar steeds meer dringt de overtuiging zich op dat voor de gemeente alleen maar telt hoeveel geld het stadhuis kan ópbrengen.

Dat is een insteek waar het Burgercomité niets mee kan. Dan ziet het voor zichzelf geen toegevoegde waarde meer.” De leden hekelen de houding van het college naar het comité toe. “Wij wilden in alle openheid meedenken en meewerken aan een leefbaar Genemuiden en verwachtten diezelfde openheid van de gemeente”, schrijft het comité. “Maar als die niet gegeven wordt of niet gegeven kan worden, ziet het Burgercomité nog slechts één taak voor zichzelf weggelegd: die van luis in de pels. Rest wel de vraag wie het nou eigenlijk voor het zeggen heeft in Zwartewaterland. Het ambtenarenapparaat? Of toch de projectontwikkelaars? Dat het de burgerij is, bij monde van de gemeenteraad, dat lijkt steeds ongeloofwaardiger.”

Volgens wethouder Meijer is de werkwijze van het college met het comité gedeeld. “En laten we nu ook de laatste stappen zetten om in maart klaar te kunnen zijn”, gaat hij verder. “Ik heb zowel met het Burgercomité als met een aantal andere betrokken partijen voor begin januari een aantal afspraken gepland om dan de plannen, die nu redelijk ver ontwikkeld zijn, met hen te delen. Dat had ik ook beloofd; zodra ik iets heb waarmee ik naar het Burgercomité kan, zal ik dat ook doen.” Proces In de brief van het Burgercomité schetsen de leden verder hoe het proces volgens hen is verlopen. De eerste gesprekken met de gemeente verliepen volgens het comité ‘zeer positief’. “Toenmalig wethouder Van de Velde juichte het initiatief toe en gaf het Burgercomité, onder bepaalde financiële voorwaarden, de vrije hand om met plannen te komen. Na enkele maanden kristalliseerden de plannen zich uit. De aanbouw zou ver-

SGP ‘geschokt en boos’ door brief Burgercomité ZWARTEWATERLAND - De SGP-fractie is ‘geschokt en boos’ vanwege de

open brief van het Burgercomité Genemuiden, gericht aan het college, de gemeenteraad en de burgers van Genemuiden. In deze brief schetst het comité haar inspanningen om te komen tot een breed gedragen maatschappelijke invulling van het oude deel van het stadhuis, maar ook haar frustrerende ervaringen daarbij met het gemeentebestuur. Het comité vindt zich niet serieus genomen en mist openheid, duidelijkheid en doortastendheid bij de gemeente. Daarom ziet zij voor zichzelf geen toegevoegde

waarde meer. “Wij betreuren de geschetste gang van zaken ten zeerste en willen van het college horen hoe het zover heeft kunnen komen”, vertelt SGP-raadslid

Colofon

BrugMedia editie De Stadskoerier Constructieweg 41-1, 8263 BC Kampen Postbus 179, 8260 AD Kampen Tel.: 038 - 333 10 27 Fax: 038 - 331 05 87 e-mail: info@brugmedia.nl internet: www.brugmedia.nl Openingstijden kantoor: Klachten bezorging: ma. t/m vrij. 8.30 - 17.00 uur woensdag en Druk: donderdag tussen Hoekstra-Boom Offset 9.00 - 12.00 uur Rotatie BV, Emmeloord

Arie Speksnijder. “Met vier indringende vragen willen wij antwoord van het college.” De SGP wil deze vragen aan de orde stellen in de raadsvergadering van donderdag. Verder is de fractie van mening dat het college ‘alles in het werk moet stellen om het vertrouwen en de motivatie van het Burgercomité terug te winnen’. De vraag voor de SGP is hoe het college dit wil aanpakken.

Editie De Stadskoerier verschijnt in Genemuiden, Hasselt, Zwartsluis, Stadshagen, Vollenhove, SintJansklooster, Belt-Schutsloot, Wanneperveen, Cellemuiden en buitengebied. Met onze andere kranten komen wij ook in de gemeente Zwolle, Kampen, IJsselmuiden, Grafhorst, Kamperzeedijk, Kampereiland, Wilsum, Zalk, de Zande, ‘s Heerenbroek, Mastenbroek, Ens, gedeelte Kamperveen, Mandjeswaard, Noordeinde, Dronten, Elburg, Oldebroek, Wezep, Hattemerbroek, Oosterwolde. Totale oplage ruim 140.000 exemplaren. Informeer naar ons voordelige combinatietarief. Niets uit deze krant mag - zonder toestemming van de uitgever - ter publicatie worden overgenomen in welke vorm dan ook. Op advertenties en commerciële producties in deze krant die niet eigendom zijn van de opdrachtgever of reclamebureau, berust het copyright bij de uitgever. Aan zet- en/of drukfouten kunnen geen rechten worden ontleend.

kocht of verhuurd moeten worden voor commerciële activiteiten, om met de opbrengst aan de financiële voorwaarden te kunnen voldoen. Mogelijk zou er ook (een stuk van) de aanpassingen aan het oude stadhuis mee gefinancierd kunnen worden. Steeds in overleg met de gemeente ging het Burgercomité gesprekken aan met potentiële kopers, huurders en exploitanten.” Oude gedeelte Dan blijkt volgens het comité dat de gemeente zich, wat betreft de bestemming van het gemeentehuis, toch al heeft gebonden. “Terwijl het Burgercomité zich inspant om oplossingen te vinden voor de aanbouw en hierover gesprekken met gegadigden voert, blijkt de gemeente daarover al vergaande toezeggingen te hebben gedaan aan derden. Uiteindelijk besluit het Burgercomité er dan maar vanuit te gaan dat de gemeente de aanbouw zelf wel te gelde zal maken en richt het zich op de invulling van het oude gedeelte.” Het Burgercomité rondt vervolgens haar plannen af. “In juni wordt een uitge -

Voor het actuele nieuws kijkt u op: www. destadskoerier .nl

werkt plan aan college- en raadsleden gepresenteerd”, schrijft het comité. “De bibliotheek op de begane grond (met de Wereldwinkel en het VVV-steunpunt), op de eerste etage een multifunctionele (trouw)zaal en horecavoorziening, in de kelder ruimte voor diverse verenigingen en kleinere instanties (steunpunt vrijwilligers) en op de zolder mogelijkheden voor onder andere exposities en ateliers. Voor alle ruimtes hebben zich dan al gegadigden gemeld waardoor de exploitatie zo niet geheel, dan toch grotendeels gedekt is. Het stadhuis kan beschikbaar blijven voor Koninginnedagvieringen, Genemusiment en voor bruiloften, concerten, voorstellingen, sprekers en bijeenkomsten. Eerste stap van het plan is om de kelder te gaan vullen met dam-, sjoel- en biljartverenigingen. Deze zijn, we spreken juni 2010, met spoed op zoek naar huisvesting. Door het gebruik van de kelder wordt ook de verloedering van het oude stadhuis tegengegaan.” De plannen worden door alle raadsfracties positief ontvangen. “Ook de op dat moment waarnemend burgemeester Van Dijk geeft enkele weken later aan zeer positief tegenover de inspanningen van het Burgercomité te staan”, schrijft het comité. “Hij hecht veel waarde aan haar bevindingen en zegt er doortastend mee aan de slag te willen. Helaas breken deze voornemens hem bij de handen af.”

Stagnatie Volgens het comité stagneert de voortgang op dat moment. “Opeens wordt het oude stadhuis door de gemeente betrokken in de centrumplannen en moet er worden gewacht op de uitwerking van die plannen. Maar het oude stadhuis heeft niets met de centrumplannen te maken. Ténzij de gemeente natuurlijk ándere plannen heeft. Ondertussen worden de verenigingen, die dringend om onderdak verlegen zitten, aan het lijntje gehouden. Ze worden geconfronteerd met ontbrekende vergunningen en ‘noodzakelijke’ verbouwingskosten die hun budget ver te boven gaan, waarna ze uiteindelijk ontmoedigd afhaken.”

De klapper van het jaar:

ouDejaarsloten haal je bij ‘s lands grootse verkoopunt, bekend om de grote prijzen! De geluksmakelaar van Zwolle! Kosterman Hogenkampsweg 41 Zwolle (Noord)

Advertentieverkoop:

Voor het plaatsen van zakelijke advertenties dient u eerst telefonisch ruimte te reserveren bij een van onze verkopers. • Johan Schurink 06 - 1588 1939 • Hermieke L’Amie-Kampherbeek 06 - 1588 1937

heel lot: €

30,-

half lot: €

www.geluksmakelaar.nl

Redactie:

Bas Wilberink 06 - 1588 1940 Algemeen: 038 - 333 10 27 Tiplijn: 06 - 1588 1944

• Particuliere advertenties: koeriertjes@brugmedia.nl

Aanleveren persberichten per e-mail: redactie.stadskoerier@brugmedia.nl sport: sport@brugmedia.nl voor maandag 12.00 uur

Aanleveren dient te geschieden volgens de voorwaarden van BrugMedia, welke te downloaden zijn van www.brugmedia.nl onder kopje contact.

Vermeld in persberichten, indien mogelijk: wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe.

Familieberichten familieberichten@brugmedia.nl

038 - 337 00 58

15,-

• Algemeen directeur: Bauke Hoekstra • Commercieel directeur: Johan van der Kolk


Woensdag 15 december 2010 • pagina 4

www.destadskoerier.nl

EINDEJAARS VOORDEEL! NU BIJ... Badmeubel “Klaasje 105” Op 105 cm breed met keramische wastafel, softclose korfladen en spiegel met geïntregeerde verlichting.

Showerset met thermostatische douchekraan, Euphoria regendouche 160 mm en handdouche in chroom. Grohe 27296.

1295.00

399.00

Villeroy & Boch wandcloset

Proefielloze douchedeur

Subway wandcloset met softclosezitting. Inclusief inbouwreservoir en bedieningspaneel.

8 mm veiligheidsglas met speciale antikalk behandeling

599.00

695.00

OP MAAT GEMAAKT!

NERGENS VOORDELIGER

Bij 5 apparaten 8 jaar garantie

Vaatwasser GVW 552

Combimagnetron MAG 694

576.00

680.00

Inductiekookplaat 80 cm IDK 584

Koelkast KK 1200 A

Schouwafzuigkap PSK 960

768.00

376.00

325.00

GENEMUIDEN - KAMPERZEEDIJK 127 / DRONTEN - DIEZE 46 HEERENVEEN - BEURTSCHIP 9

keukens

tegels

sanitair


woensdag 15 december 2010 • pagina 5

www.destadskoerier.nl

Verhuisperikelen frustreren Zwartewaterruiters (door Gerard Meijeringh)

GENEMUIDEN - Na jaren van gesteggel over een

verhuizing van ponyclub en rijvereniging de Zwartewaterruiters is er aan het einde van 2010 nog steeds geen licht in de duisternis. Integendeel. De gemeente heeft met ingang van 31 december 2011 de huur opgezegd van de landerijen rondom de manege aan de Kamperdijk en de rijbak van de Zwartewaterruiters voldoet niet meer aan de nieuwste eisen van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS), zodat bepaalde wedstrijden volgend jaar niet meer mogen worden verreden bij de verenging uit Genemuiden. Bovendien zit er nog steeds geen schot in de onderhandelingen met de gemeente over een verhuizing. “Onze leden zijn er klaar mee. Het bestuur heeft steeds meer moeite om het verhaal positief te brengen”, zucht voorzitter Johan Roeland van de Zwartewaterruiters. Aan het verhaal over de verhuizing van de Zwartewaterruiters lijkt maar geen einde te komen. Al jarenlang praten de vereniging en de ge-

meente met elkaar over een verhuizing, maar concreet is er nog steeds niets. Enkele keren was een oplossing dichtbij, maar steeds kwam er een kink in de kabel. In maart van dit jaar leek het alsnog goed te komen en leek een overgang van de Zwartewaterruiters naar de Randweg nog een kwestie van tijd. De onderhandelaars waren het eens over de gebouwen en de ondergrond, maar nog niet over de omringende grond. Uiteindelijk ging het toch weer mis. “De gemeente vond het bedrag van de onderhandelaars veel te hoog en daarna bleef het stil omdat er een nieuw college moest komen”, aldus Roeland. Ongeduldiger Aan de nieuwe wethouder Dick Visserman de taak om de patstelling te doorbreken, maar voorlopig gaat dat met horten en stoten. “Hij doet z’n best, maar nog lang niet alles is

in kannen en kruiken.” Ondertussen worden de leden steeds ongeduldiger en het bestuur kon ook geen bevredigend antwoord geven. Visserman was bereid om op de ledenvergadering van Zwartewaterruiters tekst en uitleg te geven. Hij gaf aan dat er uiterlijk juni volgend jaar een oplossing moet zijn, maar Roeland ziet het somber in. Zo zorgde de beslissing van de gemeente Zwartewaterland om de pachtovereenkomst met de Zwartewaterruiters met ingang van 31 december 2011 te beëindigen tot veel onbegrip bij de paardensportvereniging. Volgens Roeland heeft de wethouder toegezegd dat de overeenkomst jaarlijks met een jaar wordt verlengd. “Maar dat is een mondelinge toezegging, dat staat niet op papier. Ik vind het bovendien niet fatsoenlijk dat je als gemeente tijdens de onderhandelingen de pacht opzegt. Dat wij de grond na een verhuizing zouden willen vasthouden, vind ik een slecht argument. Als er echt een einde komt aan de pachtovereenkomst, kost ons dat de kop. We pachten 8 hectare land. Daar staan zomers zo’n veertig paarden op. Bovendien verschaft het land ons voer

Radiomarathon bijna van start HASSELT - Met kriebels in de buik zetten de vrijwilligers van Horecacentrum Onder de Luifel en Zwartewater FM de puntjes op de i. De veilingtafel staat online en de mobiele studio wordt ingericht. Donderdag om 7.00 uur gaat het dan echt beginnen. De vierde editie van de driedaagse radiomarathon, met als doel zoveel mogelijk geld ophalen voor het Ronald McDonald Huis Zwolle. Deze editie kunnen mensen, naast verzoeknummers aanvragen, ook kerstwensen insturen voor dierbaren, tegen betaling. De programmering van Zwartewater FM komt te vervallen, maar de vaste luisteraars kunnen rekenen op onder andere het programma Aktua. Deze vrijdag is Henk-Jan Overmars live te horen met interviews vanuit het Ronald McDonald Huis Zwolle. De acties tijdens de radiomarathon zijn bekend. In Horecacentrum Onder de Luifel worden mannen én vrouwen gezocht die mee willen doen aan de sterkste ‘man’-verkiezing op donderdagavond. Opgeven kan die avond aan de bar tot 21.00 uur. Op vrijdag-

avond geeft band 12x12 een benefietconcert samen met Five 4 live uit Sint Jansklooster. Het voor de tweede keer terugkomende evenement op de zaterdag is de zes uur durende spinningmarathon georganiseerd door Sportland Hasselt. De spinners beginnen om 12.00 uur en worden per uur gesponsord door familie, kennissen en bedrijven. Tijdens de radiomarathon dragen steeds meer sportverenigingen hun steentje bij. Op vrijdagavond houdt Olympia’28 een klaverjastoernooi. En op zaterdag is één van de initiatiefnemers en dj

van de radiomarathon, Petrit Sterenberg, om 13.15 uur te vinden op het nieuwe kunstgrasveld van Olympia 28. De voetbalvereniging organiseert een voetbalduel tussen trainers en sponsoren. Het totaal opgehaalde bedrag gaat naar het Ronald McDonald Huis Zwolle. Wie wil, kan een bijdrage leveren door op één van de vele artikelen te bieden op de veilingsite van www. radiomarathon.nl. Verzoeknummers zijn aan te vragen door te bellen met de studio (038) 386 97 11 of een sms te sturen naar: easy[spatie]studio+uw bericht naar 3010, 90 cent per bericht. Donaties zijn altijd welkom op bankrekeningnummer: 11.21.20.725, ten name van Radio3Daagse.

voor de winter en worden er wedstrijden op gehouden. Zonder dat land kunnen we niet bestaan.” Rijhal En dan zijn er nog de problemen met de rijhal, die niet meer voldoet aan de nieuwste eisen van de KNHS. De huidige bak van 25 meter breed en 50 meter lang moet met ingang van 1 april 2011 een minimale omvang krijgen van 30 bij 70. “Anders mogen we bepaalde wedstrijden, zoals de Z-dressuur, niet meer organiseren in onze manege. Ik vind dat de gemeente dat moet oplossen. We hebben zes jaar geleden al aangegeven dat we onze accommodatie up-to-date willen houden en wilden een derde rijhal bouwen, maar de bouwvergunning is nooit verleend.” Volgens Roeland heeft de wethouder gezegd dat de Zwartewaterruiters teveel eisen stellen wat betreft een nieuw onderkomen. “Maar dat is helemaal niet waar. We willen alleen een grotere rijhal, maar dat is door regelgeving ingegeven. Een

vertrek moet ons geen geld kosten, het moet een meerwaarde zijn en dat betekent een rijhal die voldoet aan de nieuwe eisen. Waarom zouden we anders vertrekken?”

Happy end Toch blijft Roeland hopen op een happy end. “Het is nu wachten op de schetsdag, waarop de landschapsarchitect van het gebied IJsseldelta aan het werk gaat en zo duidelijk wordt welk gebouw er aan de Randweg mag komen te staan. Daarna is het doel om een tekening te verwezenlijken waarmee alle partijen kunnen leven en kun je gemakkelijker een prijs afspreken.” Ook wethouder Visserman is positief. “Voor 1 juli 2011 moeten de plannen klaar zijn. Daarna gaat het naar de raad.” Volgens Visserman wordt de pachtovereenkomst met de Zwartewaterruiters jaarlijks verlengd tot de verhuizing definitief is. “We zullen dat voortijdig melden, mocht dat nodig zijn.”

Auto belandt in sloot Japien Ammer (Jacob Hammer)

Eddy Bilder officieel benoemd

In et kleine postkantoortien van et olde Gællemuun, wærkte Japien Ammer daeglijks, ruumte was door zeer betuun.

ZWARTEWATERLAND - Eddy Bilder is met ingang van 14 januari 2011 benoemd tot burgemeester van de gemeente Zwartewaterland.

Iel secuur en iel veurzechtig teld’ ie alles drie keer uut, maekte dan ook nooit gien foutn. stipt, dat was ie absoluut.

Foto: Alex Wever

Bilder is 49 jaar en lid van het CDA. Van 2007 tot 2010 was hij lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Hij volgt Arco Hofland (CDA) op die per 1 juni 2010 burgemeester is geworden in Rijssen-Holten.

Japien kende iederiene, wörde “Postmeester” enuumd. En zien krappe postkantoor was altied netties op’eruumd.

HASSELT - Een automobilist is vrijdagavond met haar auto in de sloot naast de Verkavelingsweg geraakt, nadat zij in een bocht de macht over het stuur verloor. De vrouw werd ter plaatse door het ambulancepersoneel op verwondingen gecontroleerd. Haar

voertuig werd door een bergingbedrijf uit de sloot gehaald en afgesleept.

Riek van der Wulp.

DEALER SSANGYONG NISSAN EN LANDWIND

IMPORT AMERIKAANSE PICK-UPS, TITAN, TUNDRA DODGE • Altijd 150 occasions op voorraad • Alle auto’s nieuw en occasions zijn te leasen in onze eigen Selles Autoleasemaatschappij • Tevens Neerlands grootste 4x4 specialist

Nissan Juke

Nissan Pixo

Daewoo Kalos 1.4 16V Ford Fiesta 1.3 16V

1.6 Acenta Vanaf nu leverbaar. Bekijk hem in onze showroom

1.0 Acenta Geen wegenbelasting Verbruik 1 op 22

Benzine, Automaat, Airco 34.762 km

2004, Benzine 61.263 km

€ 20.600,-

€ 8.799,-

€ 5.950,-

€ 5.250,-

KAMPERZEEDIJK 87-89 • GENEMUIDEN

WWW.SELLESAUTOS.NL

E-MAIL: INFO@SELLESAUTOS.NL

150 AUTO’S OP VOORRAAD, RUIM AANBOD 3500 KG TREKGEWICHT AUTO’S.

TEL. 038 344 61 61


Woensdag 15 december 2010 • pagina 6

www.destadskoerier.nl

sale-sale sale-sale sale-sale Diezerpoortenplas 6 8011 VW zWolle Tel. 038 - 421 56 06

HOERA EEN ZOON OF DOCHTER

Heel Zwartewaterland mag het weten!!! Plaats daarom de geboorteaankonding op onze familiepagina en maak daarmee kans op de titel

BABY VAN DE MAAND

U ontvangt dan de volgende prijzen en krijgt uw baby nog een keer exta aandacht in de Stadskoerier.

Een cadeau wordt u aangeboden door Langestraat 108a Genemuiden tel. 038 - 38 55 144 • www.vanmij-voorjou.nl 10% KORTING tegen inlevering van deze oproep. En de baby van de maand-winnaar krijgt de drukkosten terug. Bij plaatsing van het kaartje welke gedrukt is door Prestige 10% KORTING op de advertentiekosten. Nijverheidstraat 29 Genemuiden, T 038 385 35 65 www.prestige.nl

10% KORTING + een LEUK SPEELTJE tegen inlevering van deze oproep. En de baby van de maandwinnaar krijgt de drukkosten terug. Bij plaatsing van het kaartje welke gedrukt is door Grafic Elements 10% KORTING op de advertentiekosten.

Handelsweg 8-5 8061 RL Hasselt

Een bos bloemen wordt u aangeboden door Bloembinderij

Langestraat 108a Genemuiden tel. 038 - 38 55 144


woensdag 15 december 2010 • pagina 7

Dorcas pakt recordaantal voedselpakketten in

www.destadskoerier.nl

Verkoop kerstbakjes voor kinderziekenhuis Ludus ZWARTEWATERLAND - De vrijwilligers van de Stichting Kinderziekenhuis Ludus, het 2e/3e Wereldproject van Zwartewaterland, staan vrijdag 17 en zaterdag 18 december met kerstbakjes in supermarkt Golff in Hasselt. De opbrengst van de verkoop van deze kerstbakjes komt in zijn geheel ten goede aan het kinderziekenhuis in Ludus Roemenië. Bestuurslid Ciska Zwitser is in de afgelopen dagen druk geweest om een groot aantal kerstbakjes samen te stellen. De bezoekers van de Golff kunnen dan ook rekenen op een aanbod van verschillende soorten kerstbakjes. In het afgelopen jaar is de stichting druk bezig geweest met het inzamelen van geld voor dit Roemeense kinderziekenhuis. In oktober is de stichting al gestart met het eerste project; het installeren van een tweetal keukens

In de loods op het Genemuider industrieterrein pakken Dorcasvrijwilligers de laatste pakketten in.

Winterfair maakt zich op voor oorstrelende week

(door Bas Wilberink)

GENEMUIDEN - Met 15.250 voedselpakketten hebben de ongeveer tweehonderd Dorcas-vrijwilligers dit jaar een recordaantal pallets gereedgemaakt in de loods op het Genemuider Industrieterrein. Na vijf weken noeste arbeid was vrijdag de laatste inpakdag. Zo’n achtduizend dozen zijn inmiddels op weg naar Zuid-Afrika, het overige deel gaat naar Oekraïne, Moldavië, Roemenië, Hongarije en Albanië. De actie werd dit jaar voor de vijfde maal gehouden in Zwartewaterland. De vrijwilligers kwamen daarvoor vanuit heel Nederland naar de 330 vierkante meter tellende loods in de Katoenstraat. De producten zijn afkomstig uit supermarkten. Ongesorteerd worden ze afgeleverd in Genemuiden, waar de medewerkers zorgen dat elk pakket

uit de oude Hazelaar. De onderhandelingen met de architect en de directie van het ziekenhuis over de aanleg van een speelplek en speelkamer zijn inmiddels in een vergevorderd stadium. Medio maart 2011 wordt hiermee gestart. Ook hoopt de stichting dan te kunnen beginnen met het opknappen van de ziekenhuiszaaltjes en de Eerste Hulppost, zodat alle gewenste projecten voor de zomervakantie van 2011 gereed kunnen zijn.

dezelfde achttien artikelen bevat. “Het grootste deel van de vrijwilligers komt uit Genemuiden”, vertelt coördinator Julius Kwakernaak. “Vijf weken lang vijf dagen in de week is hier gewerkt om zo’n twintig pallets per dag te verwerken. Een vrijwilliger pakt per dag zo’n veertig pakketten in.” Om de dag brengt de vaste Dorcas-transporteur 32

pallets (45 pakketten per pallet) met ongesorteerde voedseldozen, om evenzoveel gesorteerde pallets weer mee te nemen naar de opslagplaats in Ermelo. Van daaruit worden de dozen naar hun uiteindelijke bestemming gebracht. Volgens Kwakernaak zijn de jaarlijkse werkzaamheden aan het einde van het jaar erg belangrijk. “Mensen zeggen wel eens dat het een druppel op een gloeiende plaat is”, vertelt de coördinator uit Zwolle. “Maar je zal maar net die druppel ontvangen. Het zijn niet alleen die pakketten die de mensen daar de winter door helpen. Maar we doen dit als hart onder de riem, als bemoediging. Belangrijk is dat zij weten dat er ergens ver weg, in Genemuiden aan hen gedacht wordt.”

ZWARTSLUIS - Streektaalmuziek door De Fiebeldekwinten en pianomuziek door leerlingen van Teun Plomp. Het zijn de ingrediënten van de derde week van de winterfair bij Schoonewelle. Streektaaltrio De Fiebeldekwinten begeleidt zichzelf op gitaar, banjo, mandoline en toetsen en brengen vooral luisterliedjes ten gehore. Liedjes in een streektaal die gebezigd wordt in het grensgebied van Groningen en Drenthe. Donderdag 16 december staat dit optreden op de agenda van Schoonewelle. Aanvang is om 20.00 uur. De entree bedraagt 3 euro. De muzikale week wordt afgesloten met pianospel door leerlingen van Teun Plomp. Zaterdagmiddag 18 december treden tien leerlingen voor het voetlicht. Zij laten hun kunnen zowel in groepsverband als individu-

eel horen. Belangstellenden zijn welkom vanaf 14.00 uur. Opgeven is deze week al mogelijk voor de kinderworkshop Kerststukjes maken van dinsdagmiddag 21 december. Er zijn twee groepen, namelijk van 13.00 tot 14.30 uur en van 15.00 tot 16.30 uur. De workshop staat onder leiding van Petra Stoter en Ina en Rebecca Lok. De deelnamekosten bedragen 3 euro per kind, de materialen zijn bij deze prijs inbegrepen. Opgaven kan telefonisch via (038) 386 65 55 of aan de balie van Schoonewelle, Museumlaan 2.

WIJ GAAN SLUITEN! Per 1 januari 2011 zijn wij gesloten.

Er goed verzorgd uitzien op basis van uw wens?

Voor reparaties en boodschappen blijven wij wel bereikbaar.

De cosmetische afdeling van het Dermatologisch centrum Isala realiseert (kleine) veranderingen aan uw uiterlijk, zoals het verminderen van gezichtsrimpels, het verwijderen van couperose of pigmentvlekken of het ontharen door middel van laserbehandeling.

Telefoon: 06 - 223 608 00 of 038 - 331 26 01 e-mail: J.van.Lagen@home.nl

Voor de behandeling van spataderen kunt u terecht bij het Flebologisch centrum Isala.

Antiekhandel J.H. van Lagen, Speciaal adres voor antieke klokken. Oudestraat 206 - Kampen

Tijdens een intakegesprek kunt u met een van onze artsen uw wensen en verwachtingen bespreken.

Kijk voor meer informatie op www.isala.nl/dermatologie

(voorheen Optika Kale)

De gehele maand december:

openingsstunt bij Bosch Optiek & Gehoor 20% korting... ...bij aanschaf van een montuur en glazen. Dat geldt voor alle monturen en glazen.

Bij aanmeten van contactlenzen...

...20% korting

op vormvaste lenzen en op een ½ jaar pakket zachte lenzen.

Bij aanschaf van een hoortoestel, een jaar lang gratis A-merk hoorbatterijen. (gerekend naar het gemiddelde stroomgebruik van het aangeschafte toestel)

Zoals u van ons gewend bent: Hoortest en oogmeting het hele jaar door GRATIS! Wel op afspraak, zodat we ook echt de tijd voor u hebben!

Superstunt Alpine gehoorbeschermers

50% korting

MusicSafe, Motosafe, Worksafe en PartyPlug Zolang de voorraad strekt. Deze aanbieding geldt niet voor op maat gemaakte gehoorbeschermers.

Vanaf 1 december gevestigd aan de Oudestraat 223-225

Bosch Optiek & Gehoor

Oudestraat 223-225 8261 CN Kampen (038) 331 44 14 boschoptiekengehoor@solcon.nl


Woensdag 15 december 2010 • pagina 8

www.destadskoerier.nl LET OP: 20 En 21 dEcEMbEr GEEn FiLMVErTOninG iVM KErSTVAKAnTiE

Landbouwzout Zak 25 kg Uit voorraad leverbaar

Pillosol isolatiefolie 3 laags PE folie    

Noppenfolie Optimaal isolerend Lichtdoorlatend Breedtematen: - 1.5, 2, 2.40 en 3 mtr

NU € 17,75

Evenboersweg 16 7711 GX Nieuwleusen , Tel.:0529-483030, Fax: 0529-484012 E-mail: info@wildeboer-groep.nl www.wildeboer-groep.nl

di 14 dEcEMbEr (2010)

MA 10 jAnuAri (2011)

EL SEcrETO dE SuS OjOSE

TirZA

Sinds 1974 staat een onopgeloste moordzaak in het geheugen van Benjamín gegrift. Hij heeft destijds meegewerkt aan het onderzoek naar de verkrachting en moord op een jonge, pasgetrouwde vrouw. Nu 25 jaar later, na zijn pensioen bij de Argentijnse rechtbank, besluit hij een boek over deze misdaad te schrijven. Ondanks enorme tegenwerking kan Benjamin de zaak niet loslaten.

Jörgen Hofmeesters wordt ontslagen en lastig gevallen door zijn exvrouw. Als dat al niet lastig genoeg is, verdwijnt zijn lievelingsdochter Tirza spoorloos tijdens een vakantiereis in Namibië. Na weken van wurgende onzekerheid besluit Jörgen haar te gaan opsporen in het Afrikaanse woestijnland. Zijn vastberaden zoektocht wordt ondermijnd door de hitte, de drank en vooral door zijn herinneringen die allengs op meer wijzen dan een simpele, liefdevolle relatie tussen Tirza en haar vader.

Argentinië 2009 - Regie: Luca Guadagnino Duur: 127 min. Met o.a.: Ricardo Darín, Soledad Villamil, Pablo Rago, Javier Godino, Guillermo Francella • www.elsecretodesusojos.com

R E B ! M E LER C E D NAL K

Tunturi

G N I M I U OPR

O=P OP

T60 Looptrainer

Nederland 2010 - Regie: Rudolf van den Berg Duur: 100 min. Met o.a.: Gijs Scholten van Aschat, Sylvia Hoeks, Johanna ter Steege, Keitumetse Matlabo • www.tirzadefilm.nlcom

• 3pk motor / 20 km/uur • extra brede mat • Gratis borstband • 3 jaar garantie • Gebruikersgewicht 135 kg van 1 2.599 voor

1

Jokey

1.799

De opruiming bij Wieten is begonnen! Volop keuze in kwaliteitsschoenen van bekende merken tegen zéér aantrekkelijke prijzen. De prettige ambiance en de lekkere koffie krijg je er gratis bij. Dus kom op, met z’n allen naar Wieten!!

Loopbanden al leverbaar vanaf 1 599

O=P OP

infraroodcabine • 5 full-spectrum infrarood stralers • radio + cd/mp3 aansluiting • LED kleurentherapie • Eenvoudige montage • deur 6 mm bronce veiligheidsglas • 134 x 104 van 1 1.799 voor

1 Shopping

24/7

rhodos-shop.nl

999

Zuiderzeestraatweg 241-I 8096 BK Oldebroek Tel. (0525) 63 16 18 www.rhodos.nl

KERK DIENSTEN Zondag 19 December. GENEMUIDEN Ned. herv. Kerk 09.30 uur Ds. W.G. Hulsman. 15.30 uur Ds. M. Maas (Hasselt). De Meente 09.30 uur Ds. A.L. van Zwet (Woudenberg). Hervormd Centrum Hersteld 09.30 uur Ds. H. de Bode. 15.30 uur Ds. G. Kater (Rouveen). Geref. Kerk 09.30 uur Dr. Sytsma. 15.00 uur Ds. v.d. Veen (Nunspeet). Chr. Geref. Kerk 09.30 uur Ds. L.B.C. Boot (Veenendaal). 15.30 uur Ds. H. Korving (Urk). Gereformeerde Gemeente 09.30 en 15.30 uur Leesdienst. HASSELT Chr. Geref. Kerk 09.30 en 16.30 uur Ds. J. Germs.

Infraroodcabines al leverbaar vanaf 1 549

Openingstijden ma. t/m do. 09.00 tot 17.30 uur vrijdag 09.00 tot 20.30 uur zaterdag 09.00 tot 17.00 uur

Geref. Kerk Bolwerk 10.00 uur Ds. D.J. Lagerweij. 19.00 uur zangdienst Liturgiecommissie. Geref. Kerk. Vrijgemaakt Noord 08.45 uur Ds. D. Grutter. 14.30 uur Ds. R.C. Vellinga. Zuid 10.30 uur Ds. D. Grutter. 19.00 uur Ds. R.C. Vellinga. Herv. kerk De Baak 10.00 uur Ds. Doorn. Herv. gem. 09.30 uur Ds. M. Maas. 19.00 uur Ds. J.J.W. Mouthaan. Geref. kerk, Teeuwland 09.30 uur Dr. P. van Gurp (H.A.). 14.30 uur Leesdienst. R.K. St. Stephanuskerk 09.00 uur Eucharistieviering, Pastor Nowara- mevr. Gerretzen. MASTENBROEK Herv. gem. 10.00 uur Ds. G. Oberink. 14.30 uur Ds. F. Verboom.

Diezerkade 4 • 8021 CW Zwolle Di, wo en vr van 09.30 tot 18.00 uur, do van 09.30 tot 20.00 uur en za van 09.30 tot 17.00 uur.

ZWARTSLUIS Herv. Gemeente 10.00 uur Mw. G. Boomsma-v.d. Meer. 19.00 uur jeugddienst. Geref. Kerk 10.00 uur Ds. J.A.L. Duijster. 19.00 uur Ds. W. Geerlof, gez. dienst. Geref. kerk vrijgem. 09.30 uur Ds. B. Schaay (Dronten). 19.00 uur Ds. M.H. Oosterhuis. STADSHAGEN Pinkstergemeente Rios de Vida 10.30 uur Antilliaans, Spaans/Nederlands aanbiddingdienst. Prot. gem. De Open Kring. 09.30 uur A. Zweers. New Life Church Elke vrijdag, 19.00 uur dienst. VOLLENHOVE Hervormde Kerk 10.00 uur kandidaat G. Timmer. 19.00 uur Ds. J. Holtslag. Geref. kerk Vrijgemaakt 09.30 uur Dienst.

14.30 uur Dienst. Geref. Kerk 09.30 uur dienst. SINT JANSKLOOSTER Hervormde Kerk 14.30 uur Ds. I. Hoornaar (Ermelo). Gereformeerde kerk 10.00 uur Ds. M.P. Vis. 14.30 uur Ds. K. Snijder. Chr. Ger. Kerk 09.45 en 14.30 uur geen opgave.

WEEKEND DIENSTEN Huisarts voor Genemuiden voor spoedeisende hulp buiten de normale praktijktijden van 08.00 tot 17.00 uur Huisartsenpost Zwolle, Dr. Stolteweg 17 (tegenover Sophia ziekenhuis), tel. 0900-3336333. Consultatie uitsluitend na telefonische afspraak. Voor Hasselt en Zwartsluis, vanaf 18 December 08.00 uur van N.P.H. Tuinstra, Hoogstraat 47, 8061 HB HASSELT, tel. 038-4771224. Tandartsen uit Zwartewaterland zijn bereikbaar

tel. 0900-2358263. Apotheken: Voor spoedgevallen is geopend Apotheek De Muiden, Pr. Julianastraat 23, Genemuiden, tel. 038-3855030, zat. 11.30 - 12.30 uur en 19.00 - 19.30 uur. Zondag gesloten Apotheek Hasselt, Burg. Royerplein 1, Hasselt, tel. 0384773238, zat. 11.30 – 12.30 uur en 17.00 - 17.30 uur, zondag 17.00 - 17.30 uur. Spoedgevallen Apothekerspost Zwolle, Dr. Stolteweg 19 (t.o. Sophiaziekenhuis Zwolle, tel. 038-4556227), gevest. in de Huisartsenpost. Verloskundige Praktijk Sifra dienstdoende verloskundige tel. 06-20002668 of antwoorddienst 038-4603 91. Tel. speekuur 13.00 tot 13.30 uur tel. 038-3324413. Verloskundige Praktijk Wijde Wieden, praktijk Vollenhove, Giethoorn, Zwartsluis, Hasselt. tel. 0527-245731. Dienstdoende verloskundige tel. 06-22224365. Dierenambulance, Alarmnummer 06-43808350, Meldkamer 0561-615330. Politie Regio IJsselland district Noord Team Zwartewaterland, tel. 0900-8844, fax 4771819. In noodgevallen 1-1-2. Spreekuur politie. Hasselt ma. t/m vr. 08.30 - 12.30 uur. Genemuiden di. 18.30 - 20.00 uur. Zwartsluis: wo.avond 18.30 - 20.00 uur.


WOENSDAG 15 DECEMBER 2010 • PAGINA 9

WWW.DESTADSKOERIER.NL

Herstel paden Varkensgat en Greentedijk mogelijk in voorjaar 2011 die beheerder is van de dijk. “Op basis van de keur mag in de periode van 15 oktober tot 15 april niet in en aan de dijk worden gewerkt”, schrijft het college. De globale kosten voor aanleg/herstel van het fietspad zijn geraamd op 250.000 euro.

Foto: Bas Wilberink

Het pad rond het Varkensgat is moeilijk begaanbaar voor mensen in een rolstoel.

GENEMUIDEN - Het college van b en w wil in het voorjaar

van 2011 starten met herstel en vervanging van de fiets-/ wandelpaden om het Varkensgat en op de Greentedijk. Of het dan ook daadwerkelijk tot uitvoering van de werkzaamheden komt is volgens het gemeentebestuur ‘sterk afhankelijk van een aantal factoren’. “De onderhoudstoestand van het pad om het Varkensgat weerhoudt nu een groot aantal bewoners van Genemuiden om er gebruik van te maken”, schrijft het college aan de raad, als antwoord op een motie van vijf partijen. “Het pad dient dan ook hersteld en vervangen te worden.” De globale kosten daarvoor zijn geraamd op circa 200.000 euro. “Het pad op de dijk is smal en de onderhoudstoestand is slecht en daardoor niet of nauwelijks toegankelijk voor fietsers en scootmobiels”, schrijft het college. “Om het pad weer goed toegankelijk te maken, is het wenselijk om de huidige constructie te vervangen en er een

Wereldwinkel reikt Piet Hein Eek-schaal uit

nieuw breder pad aan te leggen.” Omdat dit pad zich op een dijklichaam bevindt, moet er overleg komen met Waterschap Groot Salland,

Het college zoekt op dit moment nog naar dekking van de kosten. “Er wordt gekeken of er mogelijkheden zijn om aan te sluiten bij bestaande ontwikkelingen, zoals Binnenveld en Tag. Ook wordt gekeken of er binnen bestaande onderhoudsbudgetten ruimte is om dit te financieren. Wellicht zijn er ook nog subsidiemogelijkheden, bijvoorbeeld Nationaal Landschap IJsseldelta.” Het college zegt bij het aanbieden van het uitvoeringsplan in februari 2011 met een dekkingsvoorstel te komen. Naast de dekking is de uitvoering onder andere afhankelijk van vergunningstrajecten en de resultaten van nog uit te voeren onderzoeken naar stabiliteit, asfalt en de grond.

ZWARTSLUIS - Gert Gouman heeft in de Wereldwinkel in Zwartsluis een Piet Hein Eek-schaal gewonnen. Deze werd 8 december uitgereikt door Ge Roorda, vrijwilligster bij de Wereldwinkel Zwartsluis, en stagiair Peter Graafmans uitgereikt. Piet Hein Eek is een bekende Nederlandse ontwerper, die speciaal voor de Wereldwinkels een serie vazen van keramiek en schalen van palmhout ontwierp. Hij werkt samen met de organisatie Mai Vietnamese Handicrafts, die als doel heeft om werkgelegenheid te creeren voor Vietnamese vrouwen. In de nationale Fair Trade week, die plaatsvond van 21 tot en met 30

Eerste SGP-jongerenavond in Genemuiden GENEMUIDEN - “Een volle zaal, een goede sfeer en een boeiende spreker”, zo omschrijven de SGP-jongeren hun eerst samenkomst. Meer dan zestig jongeren bezochten vrijdag de bijeenkomst. De opening werd gehouden door raadslid Maarten Slingerland. Waarna Gerrit Mouw, voorzitter van de SGP Jongeren Zwartewaterland, in het kort de oprichting van de SGPJ verwoorde. Tijdens zijn intro

kwam Tweede Kamerlid Elbert Dijkgraaf binnen. De avond stond in het teken van de huidige politieke situatie. Al snel kwam de economische crisis ter sprake en werd aan de hand van

voorbeelden duidelijk gemaakt hoe deze tot stand was gekomen met alle gevolgen van dien. Ook landen als Griekenland, Ierland en Portugal kwamen aan bod, evenals onderwerpen als de Wajongregeling, de huidige coalitie en de bezuinigingen. Tijdens de pauze kon iedereen zijn of haar mening geven via een

oktober, draaide alles om Fair Wisselen. Klanten werden opgeroepen hun cadeau eens te kopen in de Wereldwinkel. Met een aankoop geven ze de boeren en ondernemers in de ontwikkelingslanden de kans hun bedrijf op te bouwen en hun leefomstandigheden te verbeteren. Daarbij konden klanten de Piet Hein Eek-schaal winnen.

enquête. In het tweede deel van de bijeenkomst was er de mogelijkheid om vragen te stellen. Ook kon gereageerd worden op stellingen aan de hand van rode en groene kaarten. Na de sluiting was er de mogelijkheid om ‘te socializen onder het genot van een hapje en een drankje’. De avond was volgens de jongeren voor herhaling vatbaar. De foto’s van de avond zijn te bekijken op www.stemsgp.nl.


Woensdag 15 december 2010 • pagina 10

17%+ 10%

27% korting

DAG VAN AANKOOP BEPAALT UW KORTING!

+NU 10% EXTRA!

20%+ 10%

Koopt u bijv. op 20 december, dan krijgt u 30% korting op de artikelen voorzien van een actielabel. Kom snel, want op=op.

31%+ 10%

30% korting

41 % korting

loopt door tot 8 januari! 31 december = 41% korting deze korting

FLITSENDE

EINDEJAARS ACTIES!!

*

S I T A GR S D A IP *Bij besteding v.a.â‚Ź 2010,- krijgt 1 van iedere 5 klanten een Ipad! Actie loopt van 15 tot 31 dec. 15.00 uur. Op vrijdag 31 dec. om 15.00 uur zal Notaris mr. A.C. Goedegebure de geluksvogels bekend maken.

**Speciale openingstijden

Vr. 24 dec. open tot 17.00 uur Ma. 27 dec. open van 10.00 tot 18.00 uur Vr. 31 dec. open tot 17.00 uur

Openingstijden:

zo. en ma. gesloten di. t/m vr. 10.00 - 18.00 uur vr. avond 18.00 - 21.00 uur zat. 10.00 - 17.00 uur

meubelen | slapen | vloeren | raambekleding | interieuradvies

Actie artikelenar herkenba l. aan labe

www.destadskoerier.nl

Totaalinrichting van advies tot realisatie. U voelt zich thuis bij MTC Kampen!

Ertsstraat 10, Kampen Tel. (038) 33 32 390 www.mtckampen.nl


ONDERNEMEND

woensdag 15 december 2010 • pagina 11

www.destadskoerier.nl

Jeugd van Hasselts Fanfare in kerstsfeer Grote prijsuitreiking bij Bosch Bloemen en Wonen HASSELT - ‘Ons Gebouw’ aan de Van Haersoltelaan is vrijdag 17 december in de kerstsfeer, wanneer vanaf 19.00 uur alle leerlingen van Hasselts Fanfare het podium betreden. De jeugddrumband, het jeugdorkest, de minirettegroep en ook de AMV-groep (algemene muzikale vorming) laten horen en zien hoe het is om muziek te maken of op muziek te twirlen. Henrike Palland, Mark Bruins, Janet Boschman en Rieneke van der Kolk

hebben hun best gedaan om de jeugd goed op deze avond voor

te bereiden om zo een leuk programma samen te kunnen stellen.

Familie Bosch wint gourmet-schotel

Bij Bosch Bloemen en Wonen was vrijdagavond 10 december een grote prijsuitreiking. Kinderen hadden wel twintig creatieve bloemen ingeleverd. Ze waren allemaal mooi gemaakt, vandaar dat iedereen met een prijs naar huis ging. Verder gingen er zes klanten naar huis met een ballonvaart, vier met een kadobon voor woonaccessoires en acht met een mooi boeket.

Bosch Bloemen en Wonen Havenplein 3 Genemuiden (038) 385 55 39

Mooiste melkbus verkiezing Met oud en nieuw in zicht, maken veel carbidschutters hun melkbus klaar om oudejaarsdag weer luidruchtig af te sluiten. Wie denkt dat zijn of haar melkbus de mooiste is, kan ervan een foto sturen naar BrugMedia, Constructieweg 41/1, 8263 BC Kampen, of mailen naar info@brugmedia.nl onder vermelding van MELKBUS. Uit de vele inzendingen van de originele puzzel van Slagerij Van Ingen is de familie Bosch als winnaar uit de bus gekomen. Het antwoord was ‘Gilderslagerij’. De familie wint een compleet verzorgde gourmet-schotel.

De winnaars van de kassabonactie zijn mevrouw Penninkhof en de

heer Schaapman. Zij winnen een kerstrollade.

Vermeld daarbij naam, adres en telefoonnummer. Iedere woensdag komt er op de site www. brugmedia.nl een update van genomineerde foto’s. Er kan niet

worden gestemd. Een professionele jury kiest uiteindelijk de winnaar. De hoofdprijs is een weekendje weg voor twee personen naar een luxe 4-sterren hotel.

Gezocht: ambitieuze commissarissen   Rabobank Genemuiden zoekt drie nieuwe commissarissen. Lokale rabobanken

  vormen het hart van de Rabobankorganisatie. Ze zijn deel van het groter geheel,   maar plaatselijk autonoom met een eigen resultaatverantwoordelijkheid. Als lokale    rabobank, presenteert Rabobank Genemuiden zich daarbij als een open,  toegankelijke, professionele en moderne organisatie. Om blijvend daar antwoord   op te geven is het voornemen om, na toestemming van de ledenraad, over te gaan   op een bestuursmodel waarbij de directie verantwoordelijk is voor het bestuur en het   toezicht wordt uitgeoefend door een raad van commissarissen. De nieuwe raad

        

bestaat uit zes personen.

  Raad van commissarissen   De raad van commissarissen, ziet er op toe dat de directie op adequate wijze invulling geeft aan   de doelstellingen van de bank als klantwaarde, ledenbetrokkenheid, medewerkerswaarde en     financiële stabiliteit. De raad van commissarissen vervult tevens een klankbordfunctie voor de    directie en beschikt over een flexibele agenda.    Het coöperatieve karakter van de Rabobank wordt door de raad van commissarissen   onderschreven, actief uitgedragen en bewaakt. De nieuwe commissarissen worden op   voordracht van de raad van commissarissen, door de ledenraad van de bank benoemd.

  Een lid van de raad van commissarissen:     -  Woont of werkt binnen het werkgebied van de bank;   Is actief in het dagelijkse leven en staat midden in de samenleving.   Samenstelling team:    Gelet op de gewenste samenstelling van het team gaat de voorkeur uit naar kandidaten      met specifieke kennis en/of affiniteit op één van de volgende gebieden: audit/control,  juridisch of HRM.

Informatie   Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Sjaak Pleijsier,   voorzitter selectiecommissie. Bereikbaar onder telefoonnummer (06) 532 19 312     Een informatiepakket is op te vragen bij:  Rabobank Genemuiden   Managementondersteuning, mevrouw Annelies van der Linde   E-mailadres: A.Linde@genemuiden.rabobank.nl   Telefoonnummer: (038) 385 38 02    De selectieprocedure wordt ondersteund vanuit extern selectiebureau   Cock Grandia Corporate Governance.    Bent u geïnteresseerd?   Stuur vóór 30 december 2010 uw reactie bij voorkeur per mail naar: selectiebureau@grandia.nu   of per post: Bureau Cock Grandia Corporate Governance t.a.v.  de selectiecommissie,        Vispoort 1-5, 8261 CK Kampen    Kijk voor een uitgebreid profiel op www.rabobank.nl/genemuiden. 


Woensdag 15 december 2010 • pagina 12

B ouw ta l e n t ? Groothuis Bouwgroep is een middelgroot familiebedrijf met vestigingen in Genemuiden, Amersfoort en Vollenhove. Onze 120 medewerkers houden zich dagelijks bezig met bouwwerkzaamheden van zeer uiteenlopende projecten. Onze werkzaamheden richten zich vooral op utiliteitsprojecten; daarnaast zijn wij ook actief in het realiseren van verbouw- en renovatieprojecten. Op onze afdeling calculatie is een vacature ontstaan voor de functie:

Bouwkundig calculator groot- en kleinbouw

www.destadskoerier.nl

Werken aan je toekomst bij C1000? C1000 Kerssies zoekt:

Enthousiaste verkoopmedewerkers (m/v) 24 of 32 uur per week

Voor de afdeling:

kruidenierswaren en AGF

Op onze calculatie-afdeling rekent u zelfstandig aan zeer gevarieerde bouwprojecten. Tot het takenpakket behoren zaken als: het maken van een begroting, het verwerken van prijzen tot een offerte/opdrachtbevestiging en het opstellen van een planning en technische omschrijving voor startende projecten. De softwarepakketten waarmee wij werken zijn IBIS Trad (calculatie), Powerproject (planning) en Microsoft Office.

We bieden je een afwisselende en goed betaalde baan, waarbij je tegelijk kan studeren voor een MBO-diploma.

Indien uw interesse gewekt is kunt u contact opnemen met Wim Groothuis, telefoon 038-385 51 61, voor meer informatie of een vrijblijvende kennismaking. Uw sollicitatie ontvangen wij graag op het volgende e-mailadres: info@groothuisbouwgroep.nl

Schriftelijke sollicitaties vergezeld van c.v. en pasfoto naar:

www.groothuisbouwgroep.nl

C1000 Kerssies t.a.v. dhr. Ronald Kerssies Hogenkampspassage 10, 8022 EL Zwolle

Genemuiden

Amersfoort

Vollenhove

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Snijder Scheepselektro is opgericht in 1993. Zij is gevestigd in Genemuiden en voert een groot deel van haar werkzaamheden uit in de regio. Omdat we gespecialiseerd zijn in scheepselektro kunnen door heel Nederland maar ook Duitsland, België en Frankrijk onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd.

VERWARMINGSSLUIS BV Ter versterking van de service-afdeling zoeken wij een:

TECHNISCH ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER

Door de groei van ons bedrijf zijn wij op zoek naar enthousiaste

ELEKTRO MONTEUR m/v wij vragen: • Afgeronde opleiding elektro MBO denk/werk niveau • Klantgerichte instelling • Zelfstandigheid en bereidheid tot samenwerken • In bezit van rijbewijs B • Ervaring in scheepsbouw U bent: • Collegiaal • Flexibel ingesteld • Wonend in de omgeving van Zwolle Wij bieden: goede arbeidsvoorwaarden en een marktconform salaris Uw belangstelling kunt u schriftelijk of telefonisch kenbaar maken bij Snijder Scheepselektro B.V. Sisalstraat 9 8281 JJ Genemuiden Tel: 038-3857123 Fax: 038-3855817 E-mail: info@snijderscheepselektro.com

Een landelijk toonaangevend bedrijf

• Beantwoorden van de telefoon en beoordelen van de storingsmeldingen

dat gespecialiseerd is

• Plannen van serviceactiviteiten

in ontwikkeling, advies,

• Het verwerken van werkbonnen in ons eigen systeem

uitvoering, service,

• Verstrekken van juiste gegevens t.b.v. de

onderhoud en nazorg

financiële administratie

op het gebied van

Profiel:

warmte,- water,- en

• Administratieve ervaring

luchtinstallaties.

• Technische achtergrond • Uitstekende communicatieve vaardigheden • Fulltime inzetbaar

Verwarmingssluis is niet alleen actief in de woningbouw maar ook in utilitaire werken.

Uw sollicitatie: Bent u geïnteresseerd in deze bovenstaande functie? Richt dan uw brief met curriculum vitae aan: Verwarmingssluis BV

Verwarmingssluis

Ter attentie van Matthijs van Weerd,

levert hierin niet

Kamperzeedijk 57, 8281 PB GENEMUIDEN

alleen traditionele systemen maar ook

W W W. s n I j d E r s C h E E p s E l E K t r O . C O M

De werkzaamheden bestaan uit oa.:

solliciteren per e-mail: vacature@vd-sluis.nl Kijk ook eens op: www.verwarmingssluis.nl

zeer geavanceerde

Voor vragen kunt u contact opnemen met

installaties.

Raymond Bouman: 06 - 20 76 65 59


Woensdag 15 december 2010 • pagina 13

www.destadskoerier.nl

Loopbaanadvies | Re-integratie | Outplacement

Werk jij aan je loopbaan? Matchcare helpt je bij jouw ideale loopbaan. Vanuit je huidige functie, bij re-integratie of wanneer je de uitdaging van outplacement aangaat: We hebben de professionals en de loopbaaninstrumenten om van de volgende stap in je loopbaan een succes te maken.

Cotap B.V. in Genemuiden is al ruim 65 jaar een voorname speler in de Nederlandse vloerenbranche. Als handelsbedrijf met circa 50 betrokken medewerkers heeft Cotap een sterke marktpositie opgebouwd in de segmenten tapijt, laminaat, parket en vinyl. Het bedrijf biedt een totaaloplossing: sales, service, communicatie, levering uit voorraad en marktgerichte producten. Cotap levert onder haar eigen merklabel Ambiant en is daarnaast distributeur van een aantal vooraanstaande merken uit de vloerenbranche.

Wij gaan uit van jouw mogelijkheden en interesses en kansen die daarop aansluiten. Je wordt individueel begeleid en je krijgt de beschikking over matchcareer.nl, de site waarmee je zelf met je loopbaan aan de slag kunt. Als je toe bent aan een nieuwe uitdaging, dan zoeken wij met jou de juiste werkgevers en stellen je persoonlijk voor. Wij bemiddelen in verschillende branches en leveren altijd maatwerk. Wij werken voor bedrijven, het UWV en de gemeente, maar ook direct voor jou. Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging, wil je werk maken van je loopbaan en wil je weten wat Matchcare voor jou kan doen? Neem dan gerust contact met ons op en kom langs!

IJsselkade 46 8261 AE Kampen

(038) 337 64 97 kampen@matchcare.nl

Wij zoeken een:

Magazijn medewerker (M/V)

Kijk voor meer informatie op www.matchcare.nl

De magazijn medewerker verricht o.a. de volgende werkzaamheden:

Vrijstaande haarden, elektrische haarden, gashaarden, houtkachels, tunnelhaarden, natuurstenen schouwen, CV-haarden, en nog veel meer...

De Kachelsjop Hasselt biedt u een ruim aanbod kachels, haarden en schouwen voor uiterst betaalbare prijzen

Inventarisatie uitverkoop

En nog veel meer in... Hasselt

• • • • •

Orders picken Kwaliteitscontrole Verwerking binnenkomende goederen Laden & lossen van trailers Voorraadtellingen

Profiel:

Met haar grote showroom van 400m2 is de Kachelsjop Hasselt de “warmste” inspiratiebron van Overijssel !

• • • • • •

U bent van harte welkom in onze sfeervol ingerichte showroom

U heeft affiniteit met logistieke werkzaamheden Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift U bent stressbestendig, kwaliteit- en resultaatgericht Goede communicatieve vaardigheden U bent enthousiast en flexibel U beschikt bij voorkeur over een heftruckcertificaat

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met dhr. Berry Breman, tel 038 385 15 60 Kijk voor meer informatie en onze openingstijden op:

Anyfire Samba houtkachel

www.kachelsjophasselt.nl

van 2890,- NU 

2390,-

Reactie voorzien van motivatie en C.V. kunt u sturen naar: berry.breman@cotap.nl of Cotap B.V., t.a.v. Berry Breman, Oosterbrugstraat 27, 8281 BT GENEMUIDEN

Geld besparen begint hier!

Spetterende eindejaars aanbiedingen Wegens opening nieuwe tegel afdeling (800 m2) meer dan 4.000 soorten 20% korting vanaf 10 meter op de hele collectie vloer- en wandtegels

995,00 Badmeubel op 120 cm breed met spiegelverlichting. Leverbaar in wit en antraciet.

1195,00

De Grohe Euphoria regendouche Type 1000

Meubel met 2 wastafels, spiegelkast en verlichting. Tijdloos ontwerp op 120 cm breed. Leverbaar in antraciet en wit.

BESTAAND

Badmeubel Nature van massief eiken met natuurstenen blad op 100 cm breed. Onderkast met twee softmotion laden, hardstenen wastafel. Inclusief spiegel met eiken omlijsting.

€ 3.475,-

Een waterbesparende combinatie waarmee tot maximaal 40% water bespaard kan worden. De GROHE DreamSpray technologie zorgt voor een goede verdeling van het water over de sproeiplaat waardoor elke straalsoort optimaal functioneert.

COMPLETE SET • Rainshower • Handdouche • Thermostaatkraan • Glijstangcombinatie

Badmeubel met keramische wastafel op 100 cm breed. Met 2 lades, spiegelkast en energiezuinige LED-verlichting. Leverbaar in hoogglans wit of Hacienda antraciet.

€ 4.395,-

399,00

Ruimtebesparend toilet met softclosing zitting, inbouwreservoir TECE met 3-6 liter spoeling en bedieningspaneel.

AANGEPAST

Strak vormgegeven regendouchecombinatie met veiligheids inbouwthermostaat. De losse design handdouche heeft een regen- en massagestraal

Glazen nisdeur op maat

Duravit Starck 3 wandcloset. Voorzien van verdekte bevestiging en softclosing zitting. Van dik veilighiedsglas, speciaal voor u Compleet met Geberit duofix inbouwreserop maat gemaakt. voir en bedieningspaneel tpe Samba wit.

Veldoven 3 IJsselmuiden 038 331 28 02 www.trekvaart.nl info@trekvaart.nl

• Regendouche • Handdouche • Wandhouder • Inbouwthermostaat EXTRA VOORDELIGE SETPRIJS:

749,00

499,00

995,00

599,00 Fontijn

Stijlvol vormgegeven fontein van hardsteen met een RVS frame. Prijs is exclusief kraan


WOENSDAG 15 december 2010 • pagina 14

Afwijkende openingstijden gemeentehuis

• Geen afsprakenmiddag In verband met een kerstbijeenkomst voor de medewerkers komt op woensdag 15 december de mogelijkheid om een afspraak te maken bij Burgerzaken, te vervallen. • Op maandag 3 januari 2011 is het gemeentehuis vanaf 10.30 uur geopend. • Geen avondopenstelling Burgerzaken De avondopenstelling van Burgerzaken op maandag 27 december 2010 en op maandag 3 januari 2011 komt te vervallen. Op maandag 27 december is Burgerzaken geopend van 08.30 tot 16.00 uur. Op maandag 3 januari van 10.30 tot 16.00 uur. • Op maandag 17 januari 2011 is het gemeentehuis vanaf 10.30 uur geopend.

Openingstijden

Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.30 uur 12.30 uur. Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van: • maandag t/m donderdag van 8.30 tot 16.30 uur • vrijdag van 8.30 uur-12.30 uur

Openingstijden loket burgerzaken Alle producten en diensten Maandag van 08.30 uur tot 15.30 uur van 15.30 uur tot 19.00 uur Uitsluitend: - Rijbewijzen - Paspoorten en identiteitskaarten - Aangifte verhuizingen (behalve vestiging vanuit buitenland) - Verklaringen omtrent het gedrag - Uittreksels Alle producten en diensten Dinsdag van 08.30 uur tot 12.30 uur Alle producten en diensten Woensdag van 08.30 uur tot 12.30 uur van 14.00 uur tot 16.00 uur alleen op afspraak U kunt tot uiterlijk woensdag 12.30 uur een afspraak maken via T 038 385 30 94 of T 038 385 30 95

Uitsluitend: - Rijbewijzen - Paspoorten en identiteitskaarten - Aangifte verhuizingen (behalve vestiging vanuit buitenland) - Verklaringen omtrent het gedrag - Uittreksels

Donderdag van 8.30 uur tot 12.30 uur

Alle producten en diensten

Vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur

Alle producten en diensten

Burgerzaken is bereikbaar op T 038 385 30 94 of T 038 385 30 95

U wilt een gesprek met de burgemeester of met één van de wethouders?

De procedure is als volgt: Het onderwerp waarover u wilt spreken legt u eerst voor aan de betreffende vakambtenaar. De vakambtenaar kan na dit gesprek op uw verzoek een vervolggesprek aanvragen met het collegelid (burgemeester of wethouder) dat dit onderwerp in portefeuille heeft. De vakambtenaar neemt ook deel aan het vervolggesprek. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt van deze procedure afgeweken. Wilt u van de uitzonderingsregel gebruikmaken en kunt u duidelijk aangeven waarom u dit wilt, neemt u dan contact op met het bestuurssecretariaat, T 038 385 3131.

www.destadskoerier.nl

Telefonisch spreekuur Sociale zaken

Het cluster Sociale zaken heeft dagelijks een telefonisch spreekuur waardoor u sneller en beter geholpen kunt worden. Tussen 09.00 en 10.00 uur kunt u uw contactpersoon bereiken op T 038 3853 000. U kunt dan vragen stellen over uw eventuele recht op een WWB-, IOAWof IOAZ-uitkering, over bijzondere bijstand en over het gemeentelijk minimabeleid. Als het antwoord op uw vraag eenvoudig is, krijgt u direct antwoord. Is het een moeilijke vraag of is er voor de beantwoording meer tijd nodig, dan wordt er een afspraak gemaakt op het gemeentehuis of bij u thuis. Een vraag? • Bel tussen 09.00 uur en 10.00 uur • Eenvoudig antwoord? Snel geholpen! • Moeilijke vraag? Snel een afspraak!

Wmo-loket

Bij het Wmo-loket van de gemeente kunt u terecht voor de aanvraag van hulpmiddelen en voorzieningen die door de gemeente verstrekt kunnen worden. Bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, hulpmiddelen en woningaanpassingen. De Wmo houdt dagelijks telefonisch spreekuur van 09.00 tot 10.00 uur, T 038 385 3000. Steunpunten Wmo-loket • De Meente Dorus Rijkersstraat 2 8281 DG Genemuiden T 038 3852 700 • De Schans Purperreigerlaan 34 8064 DC Zwartsluis T 038 3867 133 Openingstijden Steunpunten Wmo maandag t/m donderdag van 08.30 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur vrijdag van 08.30 - 12.30 uur E info@zwartewaterland.nl I www.wmoloket.zwartewaterland.nl

Centrum voor Jeugd en Gezin

Bezoekadres: Jan van Arkelstraat 5, 8281 AA Genemuiden Inloopspreekuur CJG: Iedere maandag- en donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur I www.cjgzwartewaterland.nl E info@cjgzwartewaterland.nl Vragen worden binnen drie werkdagen beantwoord T 038 385 8844 (24 uur per dag bereikbaar) Kijk voor meer informatie op www.zwartewaterland.nl

Servicepunt Vrijwilligerswerk Zwartewaterland

Bezoekadres: Gemeentehuis, Telvorenstraat 2, 8061 CB Hasselt Spreekuur servicepunt Vrijwilligerswerk Zwartewaterland: Vrijdag van 10.30-12.00 uur Vrijdag telefonisch 038 385 3000 I www.vrijwilligerswerkzwartewaterland.nl E info@vrijwilligerswerkzwartewaterland.nl

Nederlander worden??

Het rijk heeft besloten de leges voor naturalisatie en optie per 1 januari 2011 opnieuw fors te verhogen. Overweegt u om Nederlander te worden dan is het verstandig om het naturalisatieverzoek voor 1 januari 2011 in te dienen. U moet natuurlijk wel aan alle voorwaarden voldoen. Wilt u nadere informatie, neem dan contact op met team burgerzaken in Hasselt tel.038-3853000 of mail naar burgerzaken@zwartewaterland.nl

Oud papier

Op de volgende data kan huishoudelijk oud papier en karton (geen bedrijfspapier en –karton) worden gebracht: • Genemuiden – Havenplein woensdag 19 januari • Hasselt – Grintwal zaterdag 8 januari • Zwartsluis - Conradsweg 4 zaterdag 15 januari De containers staan op genoemde locaties van 08.00 tot 12.00 uur.

Verspreiding nieuwe afvalwijzers 2011

In week 49 en 50 (afhankelijk van stakingsacties TNT) worden de afvalwijzers voor 2011 verspreid. Op de voorzijde van de afvalwijzer vindt u alle inzameldagen, die specifiek voor uw adres gelden. Aan de binnenkant staat er een overzicht waar en hoe verschillende afvalsoorten kunnen worden aangeboden en op de achterzijde vindt u onder andere handige telefoonnummers en adressen. U kunt de afvalwijzer ook digitaal opvragen via www.rova.nl/afvalwijzer. Meer informatie over het aanbieden van uw afval vindt u in de afvalwijzer of op www.rova.nl. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de klantenservice van ROVA, telefoonnummer (038) 427 37 77 of via e-mail klantenservice@rova.nl.

Reparatie straatverlichting

Defecte straatverlichting wordt van april t/m oktober (zomertijd) binnen twee weken gerepareerd, van november t/m maart (wintertijd) binnen een week. Wanneer u een melding van een mankement aan de openbare verlichting doorgeeft, verzoeken wij u met het volgende rekening te houden. De meeste openbare verlichtingsmasten zijn voorzien van een op ooghoogte aangebracht geel nummer. Wanneer u een melding doorgeeft, wilt u dan zo vriendelijk zijn om ook het nummer op de bewuste lichtmast samen met het dichtstbijzijnde huisnummer te vermelden? Let op! Deze en andere meldingen kunt u nu ook doorgeven via www.zwartewaterland.nl Heeft u een melding of een klacht over bijvoorbeeld: bestrating, straatmeubilair, straatreiniging, openbare verlichting, riolering, speelvoorzieningen, of een milieuklacht? U kunt deze voortaan snel en gemakkelijk doorgeven via de speciale meldingenformulieren op www.zwartewaterland. nl. Deze formulieren vindt u door op ‘Meldingen’ (rechts op de website) te klikken. Natuurlijk kunt u ons ook bellen op werkdagen van 8.30-12.30 uur en 13.30-16.30 uur, T 038 385 3074 (Gemeentewerf).

Mededeling tijdelijke ontheffing Hubo Zwartsluis

Burgemeester en wethouders delen mee dat met toepassing van artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening een tijdelijke ontheffing van het geldende bestemmingsplan is verleend ten behoeve van het gebruik van de bovenverdieping van het bedrijfspand aan de Zomerdijk 41B te Zwartsluis (Hubo) voor onderwijsvoorzieningen. Het besluit met bijbehorende stukken ligt met ingang van 16 december 2010 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis. De stukken zijn in te zien op werkdagen van 8.30 tot 12.30 (’s middags op afspraak). Tevens zijn de stukken digitaal te raadplegen via http://www. ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1896. TO0001-VS01

Wegwerkzaamheden

In tegenstelling tot wat er in de publicatie op 1 december 2010 is aangegeven zijn alle wegwerkzaamheden opgeschort tot nader orde. Het betreft de geplande werkzaamheden aan de Schaapsteeg, Hasselterdijk en Middenweg te Genemuiden, de Conradsweg te Zwartsluis en de Vaartweg, Ter Wee, Grindweg, Oude Vaartdijk, Klinkerweg en Glinthuisweg te Hasselt. Oorzaak is de vroeg ingevallen winter.


Woensdag 15 december 2010 • pagina 15

Zodra het weer het toelaat wordt gekeken of de werkzaamheden zo spoedig mogelijk alsnog uitgevoerd kunnen worden. Heeft u hier vragen of opmerkingen over, dan kunt u contact opnemen met het team Kapitaalsgoederen T. 038 3853410.26

Aanvragen omgevingsvergunning

06 december 2010 • Oostermaat 51, 8281RD te Genemuiden voor het plaatsen van dakkappellen 07 december 2010 • Kerkwetering 4a, 8294PE te Mastenbroek bestaande schuur vervangen voor een kleinere • Zomerdijk 64, 8064XG te Zwartsluis voor het plaatsen van geluidsschermen 09 december 2010 • Nieuwe Wetering 18, 8294PC te Mastenbroek voor het veranderen hooiberg in een verblijfsruimte • Sisalstraat 75, 8281JK te Genemuiden voor het bouwen van een sluis tussen 2 hallen • Vaartweg 6, 8061AE te Hasselt voor het uitbreiden en upgrading van een autobedrijf

Raadsvergadering U bent van harte welkom om op de publieke tribune de raadsvergadering bij te wonen. Donderdag 16 december 2010, aanvang 19.30 uur, gemeentehuis, Telvorenstraat 2, Hasselt. Inspreken Als u wilt inspreken over een niet geagendeerd onderwerp dan kunt u dat telefonisch, per mail of mondeling voor aanvang van de vergadering melden bij de griffie(r), T 038 385 31 06 (ma t/m vrij) of griffie@zwartewaterland.nl De volgende bespreekpunten staan op de agenda: Bespreekpunten: • Op weg met combinatiefuncties in Zwartewaterland Een combinatiefunctionaris is in dienst bij één werkgever maar is werkzaam voor 2 of meer sectoren op het gebied van onderwijs sport en/of cultuur. Het streven is om een samenhangend aanbod te creëren tussen onderwijs, sport en cultuur. Het college vraagt de raad om kennis te nemen van het projectplan combinatiefuncties in Zwartewaterland en rijksbijdrage voor combinatiefuncties te bestemmen voor de invoering ervan. • Wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD IJsselland 2009 Het college vraagt de raad om in te stemmen met een wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD IJsselland 2009. Door deze wijziging kan de gemeente Deventer formeel toetreden en de gemeente Heerde formeel uittreden, uit deze regeling. • Advies auditcommissie v.w.b. controleprotocol 2010 De auditcommissie is een adviesorgaan van de gemeenteraad. De auditcommissie adviseert de gemeenteraad het controleprotocol vast te stellen en kennis te nemen van het verslag van de vergadering van de auditcommissie. • Vaststellen controleprotocol 2010 en kennisnemen van het controleplan 2010 Ten behoeve van de accountantscontrole dient een controleprotocol te worden opgesteld. Als reactie op het controleprotocol heeft het college een controleplan opgesteld. Het college stelt de raad voor om het controleprotocol vast te stellen en kennis te nemen van het controleplan.

www.destadskoerier.nl

• Verkavelingsweg 5a, te Hasselt voor het verwijderen asbestplaten en vervanging door damwandprofiel platen 10 december 2010 • Gasthuisstraat 12, 8061JC te Hasselt voor het slopen en vernieuwen van een aanbouw Bovengenoemde aanvragen om omgevingsvergunning zijn in te zien in het gemeentehuis. Op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur (‘s middags op afspraak) Deze bekendmaking is bedoeld als informatie over de nog te behandelen aanvragen. Belanghebbenden worden hiermee in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de inhoud van de aanvragen.

Hasselt, 15 december 2010

Verleende bouw/ sloopvergunningen

1 december 2010 • Sisalstraat 35 en 37 te Genemuiden, 8281 JJ te Genemuiden voor het oprichten van een overkapping, overdekte hal en een opslagruimte 6 december 2010 • Kalkovenwegje 11 te Hasselt, 8061 CZ te Hasselt voor het plaatsen van een schuur

• Reconstructie Kamperdijk, incl. tunnel Het college heeft een ontwerp, inclusief fietstunnel, uitgewerkt voor een verkeersveilige aansluiting op de Kamperdijk. Het college vraagt de raad kennis te nemen van het ontwerp en het benodigde krediet beschikbaar te stellen. • Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Woonwijken Het college heeft het bestemmingsplan Woonwijken vastgesteld. Dit bestemmingsplan wordt een nieuw kader voor naoorlogse woonwijken van Zwartewaterland. Het college vraagt de raad om het gewijzigde bestemmingsplan vast te stellen. • Veerpont Genemuiden De raad wil graag meer informatie ontvangen van het College over de huidige ontwikkelingen van de veerpont bij Genemuiden. Het betreft dan de tariefsverhogingen en de aangepaste vaartijden. • Verkoop perceel industrieterrein Meppel Het college heeft een perceel op het industrieterrein in Meppel verkocht, de raad wil hier graag meer informatie over ontvangen. • Projectplan bezoekerscentrum Zwartsluis Het college heeft de raad een projectplan aangeboden rondom de totstandkoming van het bezoekerscentrum Zwartsluis. De raad wil hier graag meer informatie over ontvangen. • Mediation reclamezuilen Sportclub Genemuiden Het college heeft de raad geïnformeerd over de vaststellingsovereenkomst als uitkomst van de mediation gesprekken inzake de reclamezuilen bij Sportclub Genemuiden. De raad wil hier graag meer informatie over ontvangen. De vergaderstukken kunt u downloaden via www. zwartewaterland.nl. De stukken kunt u ook komen inzien op het gemeentehuis. Planning Raadsvergaderingen 13 januari 19.30 uur 1e raadsvergadering 27 januari 19.30 uur 2e raadsvergadering

Burgemeester en wethouders van Zwartewaterland, mr. D. Leentjes, secretaris W.I. Meijer, loco-burgemeester

KANDIDAATSTELLING Verkiezing van de leden van provinciale staten van Overijssel De loco-burgemeester van Zwartewaterland maakt het volgende bekend: 1. Op dinsdag 18 januari 2011 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van provinciale staten van Overijssel plaatshebben. 2. Op die dag kunnen bij het (de) hoofdstembureau('s) van 9.00 tot 15.00 uur lijsten van kandidaten (model H 1) worden ingeleverd. 3. De benodigde formulieren voor: - de lijsten van kandidaten (model H 1) - de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9) - de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1 - samenvoegingen daarvan, boven een kandidatenlijst (model H 3-2) - de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4) - de verklaringen betreffende het verbinden van de kandidatenlijsten tot een lijstencombinatie (model I 10) zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar. 4. Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van € 1.125,00 (elfhonderdvijfentwintig euro) worden betaald door overmaking van dit bedrag op het rekeningnummer van de gemeente waar het centraal stembureau is gevestigd, tenzij bij de laatstgehouden verkiezing van de leden van provinciale staten één of meer zetels aan de politieke groepering is/zijn toegekend. Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de kandidaatstelling worden verstrekt door team burgerzaken. De loco-burgemeester,

De gemeenteraad van Zwartewaterland, Mw. A. J. Kastelein-Renkema, griffier W.I. Meijer, loco-burgemeester

V E L G E N A U TO - , T R U C K - , M OTO R - , T R A C TO R BA N D E N , BA N D E N U I T L I J N E N BA L A N C E R E N Q U I C K S E RV I C E

Verleende omgevingsvergunning 10 december 2010 • Kerkstraat 40, 8064DP te Zwartsluis voor het realiseren van een museum Gedurende een termijn van 6 weken na de hierboven gestelde datum kunnen belanghebbenden tegen deze besluiten een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van de besluiten echter niet. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met de eenheid Externe Dienstverlening, team vergunningen.

W.I. Meijer

AANBIEDING ZATERDAG 18 DECEMBER:

open van 9.00-16.00 uur

GROTE EINDEJAARSUITVERKOOP Verstand van elke band Van Dijk is de banden- en wielenspecialist

WE WENSEN U EEN DUURZAAM 2011

50% KORTING

OP DE HELE WINKELVOORRAAD

in de wijde regio van Genemuiden. Laat uw banden, wielen, wielophanging, balans en uitlijning door ons verzorgen. Ook bent u bij ons op het juiste adres voor elk type band.

Sisalstraat 50 8281 JJ Genemuiden Tel. (038) 385 70 60 Fax. (038) 385 64 15

www.vandijkbandenservice.nl

HASSELT • BUITEN DE VENEPOORT 3 • (038) 47 72 424 ROUVEEN • OUDE RIJKSWEG 255-11 • (0522) 46 28 28 VOLLENHOVE • DE HAGEN 13-15 • (0527) 24 40 00 ZWARTSLUIS • KERKSTRAAT 22 • (038) 38 68 606

WWW.GROENECIRKEL.NL

op vrijdag 24 & uiten 31 december sl ur we om 16.00 u


Woensdag 15 december 2010 • pagina 16

www.destadskoerier.nl



Openingstijden Zwembad “DE KRAGGE”

Tijdens de Kerstvakantie 2010-2011 2010 van 18 December t/m 2 Januari Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag

18-december 19-december 20-december 21-december

11.00 tot 16.00 uur 13.30 tot 16.00 uur 13.00 tot 16.00 uur 08.00 tot 10.00 uur 13.00 tot 16.00 uur 19.30 tot 21.00 uur





 





    





 



 

     





 

         

Zwemmen bij Kerstlicht Entree gratis Woensdag

22-december

Donderdag

23-december

Vrijdag

24-december

Zaterdag

25-december

Zondag Maandag Dinsdag

26-december 27-december 28-december

Woensdag Donderdag

29-december 30-december december

Vrijdag

december 31-december

Zaterdag

01-januari

Zondag

02-januari

13.00 tot 16.00 uur 17.15 tot 18.15 uur 13.00 tot 16.00 uur 19.15 tot 20.30 uur 13.00 tot 16.00 uur Kerstavond Gesloten 1e Kerstdag Gesloten 2e Kerstdag Gesloten 13.00 tot 16.00 uur 08.00 tot 10.00 uur 13.00 tot 16.00 uur 19.15 tot 20.30 uur 13.00 tot 18.15 uur 13.00 tot 16.00 uur 19.15 tot 20.30 uur Oudjaarsdag Gesloten Nieuwjaarsdag Gesloten 13.30 tot 16.00 uur

Elke middag spelletjes van 14.00 tot 15.00 uur

  

 



           









  

     





   









 

     

Dealer van Alta Meubelen, Nederlandse topkwaliteit, leverbaar in 15 kleuren. De complete Alta collectie in onze showroom. Gratis thuisbezorging en montage. Outlet afdeling met regelmatig wisselende collectie 25% tot 60% korting. Naturel Wonen: Industrieweg 37 7951 TA Staphorst Tel: 0522 - 236050

Showroom: ma t/m woensdag op afspraak do en vrijdag: 9:00 - 17:00 u. zaterdag: 9:00 - 12:00 u.

w w w. n a t u r e l w o n e n . n l


Alles voor een buitengewoon geweldige Kerst

Kerstconcert met Hervormd Mannenkoor en ‘Irene’ HASSELT - Een orkest, een mannenkoor, een sopraan, een orgel en een fluitensemble; het zijn de ingrediënten die de smaak bepalen van het kerstconcert van het christelijk fanfarekorps ‘Irene’ uit Hasselt. Het muzikale treffen met het Hervormd Mannenkoor IJsselmuiden-Grafhorst en sopraan Ancorien van der Kamp vindt plaats op zaterdag 18 december in de Grote of Stefanuskerk in Hasselt. Het Hervormd Mannenkoor is een streekmannenkoor dat bekendheid geniet in kringen van liefhebbers van mannenkoorzang. De leden van het koor zijn afkomstig uit IJsselmuiden, Grafhorst en wijde omstreken. Het repertoire bestaat uit het geestelijke en het vaderlandse lied. Het koor staat momenteel onder leiding van dirigent Freddy Veldkamp. Koperen orkestklanken, bronzen mannenstemmen en vrolijke orgeltonen vormen

het kleurenpalet van dit kerstconcert. Naast het bekende kerstrepertoire maken ook eigentijdse werken deel uit van het programma. Zo vertolkt het orkest van ‘Irene’ ‘Angels from the Realms’ van Roland Kernen. Het mannenkoor brengt naast een aantal bewerkingen van traditionele kerstliederen ook het klassieke ‘Gloria’ van Vivaldi. Koor en orkest zijn gezamenlijk te horen in ‘Wat vlied’ of bezwijk’ en Heft op uw hoofden, poorten wijd’. Ook verleent de fluitgroep van ‘Irene’ onder leiding van Erik Zweers en plaatsgenoot Ancorien van der Kamp hun medewerking aan dit kerstconcert. Daarnaast biedt het programma ruime gelegenheid voor samenzang van aloude kerstmelodieën. Het concert begint om 19.30 uur. De kerk is om 19.00 uur open.

Bestel nu voor de feestdagen! Tevens kunt u een kerstpakket met visspecialiteiten samenstellen. Vanzelfsprekend kunt u bij ons terecht voor alle

soorten verse vis.

Bestel tijdig om onnodige teleurstellingen te voorkomen!

De Bleistarte wenst u prettige feestdagen.

UW NIEgerookte zijde zalm (gratis opgemaakt) • Haringschotel • Zalmschotel • Huzarensalade • Vishapjes • Gourmetschotel

Schoolstraat 4, Zwartsluis, 038 - 38 67 453


18


19 IJsboerderij Ginthuys KERSTAANBIEDING

Gratis

Bij aankoop van 3 bakken boerenijs naar keuze,

‘Higher Level’ geeft kerstconcert

1 bak citroensorbetijs* * Deze aanbieding is alleen geldig als u het ijs bij IJsboerderij Glinthuys koopt & ophaalt. En tegen inlevering van deze advertentie.

Kerstzangavond in Hervormd Wijkgebouw

Wij wensen u fijne feestdagen! IJsboerderij Glinthuys Verburgweg 4 8061 PM HASSELT (GENNE) Tel. 038-4771834

Openingstijden: di tot vr 13:00 tot 18:00 uur Zat. 11:00 tot 17:00 uur

De Lange muur wenst u fijne feestdagen. Deze feestdagen kunt u bij ons à la carte eten.

GENEMUIDEN - In het Hervormd Wijkgebouw in Genemuiden wordt vrijdagavond 17 december een kerstzangavond gehouden. Deze avond wordt georganiseerd door de Christelijke Gereformeerde Kerk, die vanwege de huidige verbouwing van de eigen kerk, momenteel gebruik maakt van het Hervormd Wijkgebouw. De kerstzangavond staat in het teken van samenzang van psalmen en kerstliederen. Medewerking wordt verleend onder andere door het koor ‘Ruach Nachôn’ onder leiding van Klazina Logtenberg en een kinderkoor uit de gemeente. De meditatie wordt verzorgd door dominee Huijgen. De avond begint om 19.30 uur.

kerstpuzzel

De jaarkalender is weer binnen De Lange Muur • Kruisstraat 8 • 8281BA Genemuiden

GENEMUIDEN - Stichting Gospelevenementen Genemuiden houdt zaterdagavond 18 december een kerstconcert met medewerking van ‘Higher Level’. Higher Level is een groep christelijke zangers en zangeressen uit Kampen en staat onder leiding van dirigente Ria van Dijkhorst. Het koor verzorgt een avondvullend porgramma met als thema ‘He is still the Christ of Christmas’. “Is Jezus ook voor u nog steeds de ‘Jezus’ van het kerstfeest?”, is de vraag die behandeld

wordt. Tijdens het anderhalf uur durende project, kunnen aanwezigen luisteren naar de liederen van Higher Level en mogen ze meezingen. Meer informatie en kaartverkoop via de website www.gospelgenemuiden.nl of bij Tedete Genemuiden.

MET DE KERSTPUZZEL VAN DE STADSKOERIER MAAKT U KANS OP

EEN WEEKEND WEG VOOR 2 PERSONEN NAAR HET LUXE FUTURISTISCH DESIGN HOTEL GOLDEN TULIP APPLE PARK TE MAASTRICHT

DAARNAAST IS ER NOG EEN FANTASTISCHE PRIJS TE WINNEN, EN WEL EEN WAARDEBON VAN MTC – MEUBEL TOTAAL CONCEPT T.W.V € 100,- VRIJ TE BESTEDEN.

De oplossing van deze kruiswoordpuzzel bestaat uit de letters die na de juiste invulling van het diagram in de volgende vakjes verschijnen: 60, 15, 26, 64, 2, 50, 41. Horizontaal: 1. Leidinggevende. 3. Episcopaal. 9. Legervoertuig. 14. Facet. 15. Schoonheidsleer. 19. Plaats in Overijssel. 20. Voorloper van de AIVD. 21. Meubelstuk. 25. In tweede instantie. 28. Bedorven. 29. Loofboom. 31. Rivier in Afrika. 32. Regel. 33. Windrichting. 35. Meertje. 37. Bouwval. 38. Wedstrijd. 39. Venster. 40. Kwestie. 41. Extra nummer. 45. Voertuig. 47. Brandstof. 49. Reservebestand. 51. Beker. 53. Hoofddeksel. 55. Tijd voor de kerst. 56. Telwoord.

tuut. 25. Algemene ledenvergadering. 26. Amerikaanse zanger. 27. Intentie. 30. Hoofd van een republiek. 32. Bubbelbad. 34. Nieuw. 36. Grond. Verticaal: 42. Talent. 1. Rode vrucht. 2. Onderzoekingstocht. 43. Zonnegod. 44. Momenteel. 4. Modieus. 45. Jongen. 5. Tekstbericht. 46. Stelen. 6. Toegankelijk. 48. Tennisterm. 7. Et cetera. 50. Teken. 8. Nagerecht. 10. Deskundigheid. 51. Slang. 11. Zorgvuldig op tijd. 52. Proefaflevering. 53. Wortel. 12. Tennisterm. 54. Winkel. 13. Brandstof. 57. Schapenvacht. 15. Telwoord. 59. Gezet. 16. Golfterm. 17. Dun. 61. Onmeetbaar getal. 63. Bazige vrouw. 18. In werking. 22. Nieuwe versie. 23. Baan. 24. Onderzoeksinsti58. Discipline. 60. Buitenlandse valuta. 62. Loofboom. 64. Buitenlandse valuta. 65. Afzetten. 66. Stormwind. 67. Centrum.

Stuur deze ingevulde bon uiterlijk 3 januari naar: Weekblad de Stadskoerier, o.v.v. Kerstpuzzel, Constructieweg 41-1, 8263 BC Kampen Oplossing

Naam: .................................................................................... Adres: ..................................................................................... Woonplaats:............................................................................. Tel.nr .......................................................................................

U KUNT OOK E-MAILEN! Stuur een mail naar:

puzzel@brugmedia.nl

zet in het onderwerp de oplossing en in de mail uw naam, adresgegevens en telefoonnummer.

SMS-EN KAN OOK!

SMS Brug<spatie>SK-het woord

van 7 letters<spatie>uw naam naar 5252 (€ 1,50 p.o.b., max. 1 bericht per sms).

Medewerkers van BrugMedia zijn uitgesloten van deelname.


20

Deze kerst op bestelling verkrijgbaar bij C1000 Martijn Dekker De Gourmetschotel

Gezamenlijk kerstconcert ZWARTSLUIS - Koor ‘Singers of the Light’ en het koperensemble ‘Con Amore’ geven zaterdag 18 december een concert in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt aan de Zomerdijk in Zwartsluis. De avond begint om 19.30 uur en de toegang is gratis.

Kijk voor meer Kerstnieuws op www.destadskoerier.nl

mini duitse biefstuk

Kipfilet honing mosterd

Biefstukmedaillons

C1000 Kersthelden

Kipfilet met rode wijnsaus

Zalm ovenschotel honing mosterd

Biefstukpuntjes met champignons

mini varkenssate

Kiprollade met pepersaus

mini hamburgers

Katenfilet met spek

mini cordon Bleu

Varkenshaas culinair met mozzarella

Kerstconcert in Rouveen ROUVEEN - ‘Christelijk Mannenkoor Staphorst’ geeft zaterdag 18 december zijn jaarlijks kerstconcert in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt De Levensbron. De algehele leiding is in handen van Peter Bos, dirigent van het mannenkoor. Het orgel wordt bespeeld door de organist Henk van Putten, die de samenzang begeleidt en ook het mannenkoor.

Verder werken mee Hendrie Westra met de marimba en de pianist Wim Magre. De aanvang van het concert is om 19.30 uur. Entree is 6 euro. Kinderen tot en met twaalf jaar 2,50 euro.

C1000 Martijn Dekker wenst u een

(Bestelling plaatsen voor woensdag 22 december)

Martijn Dekker H. van Viandenplein 6 Hasselt • Tel: 038-4771281

www.c1000.nl/hasselt

Openingstijden: Maandag t/m zaterdag 08.00-20.00 uur Vrijdag 24 december 08.00-17.00 uur Vrijdag 31 december 08.00-17.00 uur


ONDERNEMEND

woensdag 15 december 2010 • pagina 21

www.destadskoerier.nl

Voorwaarts-jeugd in nieuwe poloshirts Nieuwe tegelafdeling bij De Trekvaart

De bekende kreet ‘de jeugd heeft de toekomst’ geldt ook bij Voorwaarts Zwartsluis. En om de jeugd te stimuleren is een sponsor gevonden om hen uniform te kunnen laten presenteren.

Tijdens de jaarlijkse uitvoering van Voorwaarts zagen de jongeren er netjes uit in hun nieuwe poloshirts en brachten ze een leuke muziekshow op het toneel. De poloshirts werden aangeboden door accountants en belastingadvies Tamek uit Zwartsluis. “We zijn daar zeer erkentelijk voor, want zonder sponsoren kan de muziekvereniging niet meer het hoofd boven water houden. Aangezien subsidies bevroren worden zo niet verlaagd, moet de vereniging wel een beroep doen op het bedrijfsleven. En tot nu toe niet zonder resultaat. De bedrijven in Zwartsluis dragen Voorwaarts een warm hart toe.”

Prijswinnaars Sinterklaaskleurplaat Ook dit jaar was de Sinterklaaskleurplaat van BrugMedia weer een succes. Uit de vele inzendingen zijn de mooiste kleurplaten gekozen. De prijzen werden deze keer beschikbaar gesteld door C1000 Luuk Kleine uit Zwartsluis. Alle prijswinnaars waren blij met de cadeaus. Dit waren: Brenda Snijder (Hasselt), Joelle de Haan (Genemuiden), Julia Visscher (Genemuiden), Marith Driessen (Genemuiden), Annelie Smit (Genemuiden), Nick Appelo (Zwartsluis), David Kolk (Genemuiden) en Marit Vonk (Zwartsluis).

De Trekvaart heeft een nieuwe tegelafdeling geopend van ruim 800 vierkante meter. Er is nu volop ruimte om de collectie te laten zien. De Trekvaart heeft nu meer dan vierduizend verschillende tegels in allerlei soorten en maten. De collectie is met name uitgebreid in kamervloeren en natuursteenvloeren. Er zijn voorbeeldvloeren gemaakt zodat goed te zien is hoe het eruit ziet op een groter oppervlak. De Trekvaart houdt opruiming in het magazijn waardoor partijen worden aangeboden tegen scherpe prijzen. Dit betekent wel: op is op. Ook de keukenshowroom heeft een update gehad. De Trekvaart is gestopt met het merk SieMatic en heeft hiervoor in de plaats Signia gekregen. Dit merk komt uit dezelfde fabriek en is kwalitatief gelijkwaardig, maar prijstechnisch wel 30 tot 40 procent voordeliger. Met Keller en Nieburg en de

actieaanbiedingen kan De Trekvaart voor elk budget een keuken leveren. Daarnaast wordt de badkamerafdeling momenteel uitgebreid. Ook deze afdeling deelt in de feestvreugde met aanbiedingen zoals een complete badkamer voor 2.895 euro en nog meer; zie de actiekrant en advertentie in deze krant. Om de opening te vieren, biedt De Trekvaart in de maand december 20 procent korting op de hele collectie vloer- en wandtegels bij afname vanaf 10 vierkante meter. Trekvaart Veldoven 3 IJsselmuiden (038) 332 34 19

Eindejaars knalkortingen

K geldig tot en met 31 december 2010 A N T op alle kasten O O R op alle bureaus M E U en op alle stoelen rmeubel o o t n a k normen) ssionele N e f E o N r p n e B van Arbo n e i z r k thuis! o e l o p (v k r e uw w E ook voor L op diverse showroom modellen E Op nieuw en gebruikt! N

10% korting 20% korting 30% korting 40% korting

Baileystraat 10 8013 RV Zwolle, Industrieterrrein Marslanden G5 T. (038) 460 91 87 - E. info@pijlmanzwolle.nl - www.pijlmanzwolle.nl Openingstijden: ma-vr. 08:30 - 17:30 uur, za. 10.00 - 13.00 uur

P O = OP

M A G A Z I J N I N R I C H T I N G


Woensdag 15 december 2010 • pagina 22

www.destadskoerier.nl

op Kijk dagelijkste si onze web voor de w w w.action.nl

100 NIEUWSTE ARTIKELEN HEREN-DAMES

WOK-PANNENKOEKSET OF DAMES

Technical acryl/wol maten 36-47

teppan yaki grillplaat XL: 78x26 cm 1800 watt wok-pannenkoekset 2 in 1: 6 persoons 1000 watt

SKI KOUSEN

GRILL PLAAT

VRIJETIJDS PAK coral fleece of velours maten S-XL

2 PA A R Elders 7.95 8.95

3.79 19.95 9.95 Elders 29.95 32.95

Elders 14.95 17.95

ARGYLE RUIT

ROZENBOL

80 LAMPS

luxe uitvoering polyester 65x175 cm

goud/zilver rond 9 cm

voor in de vaas 110 cm hoog

DAMES SJAAL

Elders 5.95 7.95

TISSUE

3.25

THEELICHT TAKKENBOS HOUDER VERLICHTING

Elders 2.98 3.95

KUNSTSTOF

1.29

KERST KRALEN SERVETTEN SLINGER uni of decor 33x33 cm 20 stk.

Elders 0.98 1.49

270 cm XXL

0.49

Elders 2.49 2.98

1.19

Elders 7.95 8.95

POLYSTONE

5.49

IJSBEER of REE/HERT ijsbeer: 15x9x11 cm ree: 11x14x8 cm

Elders 1.98 2.49

1.19

Nu 246 winkels in Nederland, België en Duitsland • Kijk voor


Woensdag 15 december 2010 • pagina 23

www.destadskoerier.nl

g i d e l l o v d n e s s a v e rr g i l e d r o o v d n e z v e rba

ZOEK UIT

GLAZEN

FASHION PROFESSIONAL

• gedraaide ijspegels set/3 • vlinders op clip set/2 of set/3 • twisted decohanger set/2

met kaars en decoratie 9x11 cm

extra of ultra strong 625 ml

KERST WIND DECORATIE LICHT

DISNEY

0.79 1.25 1.39

KINDER PYJAMA flanel/katoen o.a. Minnie Mouse, Cars, Princess of Toy Story maten 92-128

Elders 7.95 8.95

4.49

Elders 2.49 2.98

Elders 2.79 3.49

KERST

NEUS-OOR

met 4 theelichthouders 36x36 cm

elektrisch excl. Batterijen

TAFEL DECO

Elders 9.95 12.95

5.95

HAAR TRIMMER

Elders 2.98 3.98

1.49

RUBBERWOOD

TAFELLOPER OF

EXTRA GROOT

hout 3 modellen met handvat: 43x23x2 cm rechthoek: 41x28x2 cm rond: Ø 28,5x2 cm

kerstdessin katoen loper: 45x150 cm kleed: 90x90 cm

80x60x5 cm antislip

SNIJ PLANK

Elders 4.49 5.95

2.79

TAFEL KLEED

Elders 4.95 5.95

2.49

HONDEN KUSSEN

Elders 12.95 17.95

7.49

winkeladressen en overige informatie op onze website: www.action.eu

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van zo. 12-12 t/m za. 18-12

Elders 1.45 1.98

HAIR SPRAY


woensdag 15 december 2009 • pagina 24

www.destadskoerier.nl

de collectie wisselt regelmatig Wij wensen u gezegende kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar

Openingstijden Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag:

handschoenen

10:00 - 12:00 10:00 - 12:00 10:00 - 12:00 10:00 - 12:00 10:00 - 12:00

13:30 - 18:00 13:00 - 18:00 13:00 - 18:00 13:00 - 18:00 13:00 - 21:00 13:00 - 17:00

O’quirey/ sneeuwlaarzen

www.jrschoenmode.nl

sjaals

bontmutsen

DECEMBER CADEAU IDEE Sinds 1983

WWW.DEGROENELANTAARNMODE.NL

Het gehele assortiment*

50% korting

sylver

monstercollectie tegen

Bodemprijzen

* met uitzondering van latere leveringen en basis-, nieuw- en kerstcollectie

snowboot, vest, klomp, muts, ski-jack, trui, laars, schoen, bodywarmer, pet, zakdoek, stoffer en blik, sokken, riem, slee, spijkerbroek, polo, tas, army overall, en natuurlijk een zak strooi zout.

DE VUURWERK VOORVERKOOP IS GESTART de glittertops en Sjurkjes ook al klaar! i n d s 1 9 8liggen 3 Westerkade 70 8281 BH Genemuiden 038 - 385 59 30

WWW.DEGROENELANTAARNMODE.NL

Nieuwe modellen

Puttenstraat 15 • Genemuiden • Tel. 038 - 385 92 99

Nieuwe feestcollectie

zijn binnen

40% KORTING M.U.V. BASISCOLLECTIE ONZE MERKEN: Desigual - Hugo Boss - Armani Scapa - Marithe Francois Girbaud - NZA - Geisha - Lot & Binc - Miss Grant -Retour - Jil & Sil - Claesens - Petit Bateau Taile 0 - Tuufs world - Feetje - Lief - Z8 SIERADEN & ACCESSOIRES: Metal pointus - Biba - Milano - Bulagi tassen


woensdag 15 december 2010 • pagina 25

www.destadskoerier.nl

Diplomazwemmen in Bestevaer

GENEMUIDEN - In zwembad Bestevaer werd zaterdag 11 december gezwommen voor de diploma’s A, B en C. De 38 kinderen die om 12.00 uur moesten zwemmen voor diploma A, hadden veel toeschouwers meegebracht.

Vogellust brengt regiobokaal terug naar Genemuiden SINT JANSKLOOSTER - Een delegatie

van vogelvereniging Vogellust toog donderdag naar de opening van de regiotentoonstelling in Sint Jansklooster. Hier showden twaalf verenigingen in totaal rond de zeshonderd vogels. Op deze avond werden de prijswinnaars bekend gemaakt. Voorzitter Piet Winter kon uiteindelijk de regiobokaal weer in ontvangst nemen, daar de zeven inzenders gezamenlijk het hoogste aantal punten wisten te scoorden. Piet en Jacco Winter haalden beiden 93 punten met de inzending van hun dwerg-en citroenparkiet. Berend van Dalfzen wist de eerste plaats weer te veroveren met zijn zwart kobalt geel mozaiek kanarie en Harry Brouwer zag bij de tropen zijn diamantvink bekroond met de score van 93 punten. Jos van Dijk haalde met zijn bonte boertje dit keer 92 punten. De gordelgrasvink van Arjan Heutink was ook weer goed voor dit puntenaantal en Henk Klasen haalde eveneens 92 punten met een zwartgele kleurkanarie. Wim van Lente en Dries Pol zonden hun gouldamadines in bij de TT van de speciaalclub in Urk. Hier haalde Wim goud met de waardering van 93 punten met zijn roodkop lichtgroen lilaborst gouldamadine.

Als eerste lieten de kinderen zien dat ze met kleren aan al goed op de buik en op de rug kunnen zwemmen. Daarna volgden nog de onderdelen 3 meter onder water zwemmen, borstcrawl, rugcrawl, drijven op buik en rug en tenslotte 1 minuut watertrappen met balonnen. De volgende kinderen kregen hun fel begeerde A diploma uitgereikt: Harwin Bakker, Jarno Bakker, Colin Bale, Sanneke Barneveld, Mirthe Beens, Myriam Beens, Cees-Jan van de Belt, Elise Blokzijl, Gera Bonthuis, Alana Cornoiu, Bram van Dijk, Renske Doosje, Femme Eenkhoorn, Milan

Eenkhoorn, Sil Feenstra, Jenoah de Greef, Lisan Heij, Rosanne Hoogendijk, Lieke Hummelen, Jorn Kijk in de Vegte, Arend Kloosterman, Nathan Landsman, Laurens van Lente, Rosalie Leusink, Alianne Mateboer, Youri Mulder, Jannelien den Otter, Roeland Pierik, Willianne van de Pol, Maureen Postma, Ryan Prins, Wessel van Riezen, Diane Roos, Rik de Ruiter, Anna Laura Schenkenberg, Jasper Tuinman, Iris Visser en Benjamin de Vries. Om 13.00 uur was het de beurt aan de 22 kandidaten voor diploma B. Ze hadden inmiddels ervaring met het diploma zwemmen, maar toch bleef het spannend. Het onderdeel met kleren aan, is ten opzichte van het A diploma verzwaard met langer watertrappen, het maken van een platte draai, onder een mat door zwemmen en het verdubbelen van de afstand. Daarna volgden dezelfde onderdelen als bij A, maar dan allemaal een stukje verder, meer en beter. Geslaagd zijn: Christel Beens, Gerben Beens, Thomas Beens, Job Bosch, Jany Duitman, Jan Kolk, Julia Koster, Jemaine Last, Rick Last, Ron Last, Anna van Lente, Justin Lubberts, Levin Meiresonne, Niek Mussche, Tobiaz Pleizier, Juliët van de Pligt, Milan Ramanand, Justin van Ree, C-jay Visscher, Corné Voorhorst, Luka van de Wetering en Jorick Zwep. Voor het C diploma slaagden: Irenka van Dalfsen, Neri van Asperen en Sven Steensma.

Rouwadvertentie Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van

Bertus Post

Wij wensen Walenka, de kinderen en verdere familie heel veel kracht en sterkte met dit grote verlies Namens de buren Fam. Kroon Fam. Slont Fam. v.d. Belt Fam. Oostwold Fam. v. Ommen Fam. v. Ommen Fam. Westerink

Fam. v. Sinderen Fam. Doldersum Fam. Eenkhoorn Fam. Visscher Fam. Kanis Fam. Beens

Genemuiden, 9 december 2010.

Geschokt hebben wij kennis genomen van het plotselinge overlijden van

dhr. L. Post

de vader van onze leerlingen Joshua en Stefan Post. Wij wensen Walenka, Joshua, Stefan en verdere familie veel sterkte toe en Gods nabijheid in deze donkere dagen. Dat zij mogen ervaren, dat ze ook nu worden gedragen in Zijn handen. Leerlingen Ouders Personeel Oudercommissie Medezeggenschapsraad Kindcentrum Ichthus Genemuiden

Geschokt hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van onze gewaardeerde vrijwilliger

Bertus Post

Kerstman ontmoet Sinterklaas op de Vogelaar GENEMUIDEN - De Kerstman had vrijdag een ontmoeting met Sinterklaas. De kinderen van groep 3 en 4 speelden een toneelstuk. Het ging over een jongen die moest verhuizen naar Amerika. Nu zou hij geen cadeautjes krij-

We zullen Bertus herinneren als een zeer betrokken en gemotiveerde vrijwilliger. Voor de leden van de Stichting Brommesprint zal hij een groot gemis zijn, we wensen zijn vrouw, kinderen en familie veel sterkte toe met dit grote verlies. Stichting Brommersprint Genemuiden

Jippie

Ja, ja, het is echt waar, dit is al een zilveren paar. Dirkje en Han Dik zijn 25 jaar geleden in het huwelijk getreden.

gen van Sinterklaas. De kerstman werd daarvoor ingeschakeld.

Leerlingen leggen examen Marietje Kessels Project af In het Marietje Kesselsproject leren de kinderen op te komen voor zichzelf. Ze bespreken met elkaar hoe je ongewenste situaties kunt voorkomen. Als je toch in een ongewenste of onveilige situatie komt, hoe kan je dan jezelf in veiligheid brengen en hoe kan je hulp vragen?

MASTENBROEK - Op CBS De Driemaster in Mastenbroek hebben de kinderen van groep 7 en 8 dinsdag 7 december het Marietje Kessels Project-examen afgelegd. MKP is een klassikale weerbaarheidstraining voor basisschoolleerlingen.

Alle kinderen krijgen een Zelfbeschermingschrift. Dit is een werkschrift. Er staat voor de kinderen beschreven wat het belangrijkste is van iedere les, er staan opdrachten in die de kinderen moeten maken en er staan geheugensteuntjes in die de kinderen uit het hoofd kunnen leren. Naast het praten over dit soort zaken oefenen de kinderen verdedigingstechnieken met het doel óók lichamelijk weerbaar te worden zonder dat dit hoeft te leiden tot agressie.  In die twaalf lessen is er veel geoefend en geleerd, de kinderen waren dan ook heel blij dat ze allemaal hun diploma hebben gehaald.

GEFELICITEERD

Harpklanken met verhalen en kerstknutselen ROUVEEN/HASSELT - Kinderboekenschrijfster Liesbeth van der Jagt en provinciaal voorleeskampioene Carlijn Sturm uit Staphorst komen 22 december van 14.30 tot 16.00 uur voorlezen in de Veldschuur. Sterre Koopman zorgt voor harpmuziek. Tijdens deze wintermiddag kunnen de kinderen van natuurlijk materiaal tegen een kleine vergoeding een kerstversiering maken. Toegang is gratis. Op 29 december van 14.30 tot 19.00 uur staat ‘Bloazen met verhalen in de Olde Moaten’ op het programma. Er wordt dan een demonstratie midwinterhoornbouwen gegeven door Gerrit Tijhof uit Nijverdal. Verder zijn er traditionele kniepertjes, soep en winterthee. Daarnaast wordt een schemerwan-

deling ‘rondje Zwartewaterklooster’ gemaakt. Tussen 16.30 en 18.30 uur kan op eigen gelegenheid wandelend genoten worden van de midwinterhoornklanken en verhalen van skrievers uit NWOverijssel. Wandeltip: neem een zaklamp mee en trek een veiligheidshesje aan.


WOENSDAG 15 DECEMBER 2010 • PAGINA 26

SFEERVOLLE WEKEN!

Ketel 1

Remy Cointreau Grant’s Martin Sinaasappel- Scotch Whisky

Graanjenever 1.0 Liter

Cognac VSOP

likeur

0.7 Liter

0.7 Liter

WWW.DESTADSKOERIER.NL

MEER VACATURES?

MEDEDELING

Kijk eens op:

nieuwe en 2e keus pannen, al vanaf € 5,-

Tijdelijke verkoop van partijen BK pannen, Nederlands topproduct, tegen handelaarprijzen. Afkomstig uit faillissementen, reorganisaties of overtollige voorraden. Voorraad bestaat uit

KORTINGEN

l/werk

edia.n www.brugm

VAN 40 TOT 75%

1.0 Liter

12.49 27.99 15.99 13.99 WIJN VAN DE MAAND

Cave St. Martin Brut, Demi-Sec of Rosé

n voor

2 flesse Verrukkelijke mousserende wijnen volgens eeuwenoude traditie. Gelagerd in de kelders van Caves St. Martin, die zijn uitgehouwen in de rotsen aan de Luxemburgse zijde van de Moezel.

22.50

13.99

AUTOTECHNIEK

0.75 Liter

www.dewereldvandranken.nl

SLIJTERIJ WIJNHANDEL

STROOMBERG Kruisstraat 9 GENEMUIDEN tel. (038) 385 81 19 Wade 104 ZWOLLE tel. (038) 420 07 02

A ANGEBODEN

GEVRAAGD:

De keuze is reuze

UW GARAGE VOOR: • Reparatie en onderhoud alle merken • APK • Reparatie en onderhoud airco (Tevens onderhoud Caravans en Campers) Lucas Fokkert Tel: 06 - 30 01 30 14 b.g.g 038 - 477 18 34 Verburgweg 4, 8061 PM, Hasselt/Genne

TE KOOP

Complete pannensets, losse pannen, wokpannen, aspergepannen, juspannen, ook professionele pannen. U mag ook uw eigen pannenset samenstellen! Zo voordelig vindt u het nergens.

“DAVIDs VERKOOphAL”

Kleiland 5, industrie terrein Zendijk IJsselmuiden. (tegenover de Peugeot) Openingstijden: - vrijdag 10 +17 december koopavond van 19.00 tot 21.00 uur - zaterdag 11+18 december van 9.00 tot 17.00 uur - maandag 27 december t/m donderdag 30 december van 9.00 tot 17.00 uur

RUILEN STRIPBOEKEN BABYKLEERTJES FIETSEN ZEGELS MEUBELS SPEELGOED HUISHOUDELIJK SINGLES/LP’S AUTO-ONDERDELEN

GEVRAAGD: overtollige huisraad en inboedel, t.b.v. Polen en Rusland, tel. 0383329271 of 06-42558722

TE KOOP: 2 wit/beige stoelen 17,50, tel. 038-3319020 na 20.00 uur

VUTTER: brengt uw boekhouding, jaarrekening en belastingaangifte degelijk, snel en tegen redelijke prijs op orde. (0321) 312464 DRONTEN FD49.0091.004

KLEINTJES

te koop

aardappelen BIldtstar eIgenheImer, nIcola

10 kg .................. 6.00 25 kg ...............13.00

Irene

10 kg .................. 7.00 25 kg ...............15.00 Gratis bezorging in Stadshagen, Hasselt en Genemuiden op maandagmiddag

Mts. Kasper, Brinkweg 2 Kampereiland

tel. 038 - 33 88 262 TE KOOP: bronskleurige hang kroonlamp, met 5 kaarsjes, tel. 038-3446348 TE KOOP GEVRAAGD: zilveren guldens en rijksdaalders t/m 1966, originele gouden tientjes, tel. 06-50682378 GEVRAAGD: voor een verzamelaar zoekt documenten, fotoís, passen, brieven en andere materialen uit de Tweede Wereldoorlog, evt. geringe vergoeding mogelijk, tel 0383335110

Te koop melkbussen 30 of 40 liter. Ook losse 30 l deksels.

Prijs vanaf € 25,Tel. 06 - 13 40 50 88

TE HUUR

GEVRAAGD: voor een hobbyist, oude bromfietsen zoals, Zundapp, Sparta, Solex enz, ook onderdelen hiervoor zijn welkom, tel. 0522-291760

TE HUUR: Winnie the Poohof geboorteooievaar 10,-, tijdens de kraamdagen, opbrengst bestemd voor bejaardenzorg in Roemenie, tel. 038-3324280 TE KOOP: dames- en herenfiets, tel. 038-3318382

Kerstbomen Abies, Omorika, Blauwspar, Nordmann. 6 meter In pot,0,5 met en- zonder kluit, Abies, Omorika, Blauwspar, Nordmann. 0,5 – 6 meter

Henri en Jeffrey Buit! In pot, met en zonder V/d Vechtlaankluit, 112 038-4772639 Henri en Jeffrey Vanaf 8,00Buit! euro

V/d Vechtlaan 112 038 - 4772639

Vanaf 8,00 TE KOOP: meisjeskleding vanaf mt 50-116, tel. 0384656606 TE KOOP: 2 kaartjes van Sc Genemuiden- fc Groningen, tel. 0522-852288 GEVRAAGD: kaarsenrestanten in te leveren aan de Silene 87 Kampen, tel. 06-11000356 TE KOOP GEVRAAGD: zilveren guldens en rijksdaalders t/m 1966, originele gouden tientjes, tel. 06-50682378

Sfeervol à la carte restaurant!

www. deoase-zalk.nl

Restaurant “De Oase” Kerkplein 3 Zalk, Tel 3636270

TE KOOP: My Little Pony vlindereiland 18,-, computertafel 30,-, tv tafel 25,-, witte leren kunstschaatsen mt. 39 30,-, nw silicone hoesje kleur/wit v. ipod 5g. 2,50, div. kinderpuzzels 2,-, kindertennisracket 10,-, Playmobil politiestation, brandweerkazerne, caviaverblijf, konijnenhok, grote/ kleine brandweerauto, camper, speedboot met auto enz. , telefoonnummer 06-19712000

TE KOOP: z.g.a.n. eiken stoelen, bruin beige velours kussens, 1 hoge en 1 lage rugleuning, 20,- per stoel, tel. 038-3323073 GEVRAAGD: babyfoon met camera, traphakje geen klemhekje c.a 7,50, goede buggy met zonnekap erbov, autostoel vanaf 9 kilo Axiss of`een die draaibaar is na deur toe, tel. 06-40310390 TE KOOP: melkbussen, tel. 06-45832959 GEVRAAGD: voor een verzamelaar, documenten, fotoís, passen, brieven en andere materialen uit de Tweede Wereldoorlog, evt. geringe vergoeding mogelijk, tel. 038-3335110 TE KOOP: meisjeskleding vanaf mt 50 - 116, tel. 0384656606

“Voor wie ik liefheb, wil ik leven”

De LiefdesBemiddelaar Persoonlijke relatiebemiddeling vanaf € 30,- per maand Tel: 038-3375890

www.deliefdesbemiddelaar.nl

VERMIST: sinds 30 November, omgeving Kievitstraat, onze kat Piepo, wit met zwart bruine vlekken, Cypers op de rug, witte pootjes en bekje, tel. 06-14442050

VERLOREN: op 6 december, mijn wit en geel gouden herenring met diamantje, in de woonwijk de maten, heeft u hem gevonden, graag contact opnemen met R. Landman, tel. 038-3323189 TE KOOP: lps 0.40 p.st., kleuren tv 53cm 35,-, tel. 0623051297

TE KOOP GEVRAAGD

BOEKEN

Single’s en LP’s Stripboeken Suske & Wiske, etc. Jeugdboeken Speldjes enz.

038-4660582

ZOEK MAAR UIT: en neem mee, div. soorten en maten, vormen en kleuren bloempotten, Tholenstraat 15 Kampen, telefoonnummer 038-3322924 na 17.00 uur GEVRAAGD: voor een verzamelaar zoekt documenten, fotos, passen, brieven en andere materialen uit de Tweede Wereldoorlog, evt. geringe vergoeding mogelijk, telefoonnummer 0383335110

TE KOOP: lps 0.40 p.st., kleuren tv 53cm 35,-, tel. 0623051297 GEVRAAGD: winkelwagenmuntjes, heeft iemand het muntje van sportschool van Dijk, of van media Brugnet, deze zouden wij graag aan onze verzameling toevoegen, tel. 06-12430966 TE KOOP: Atb Batavus Challenge, 26 inch, 25,-, tel. 0383333852

WIJ ZIJN OP ZOEK: naar 5 serieuze mensen die willen (bij)verdienen en een eigen onderneming willen starten vanuit huis. Aanmelding www.succesvol.com code hh - MEPPEL MC49.0092.002

TE KOOP: bronskleurige hang kroonlamp, met 5 kaarsjes, tel. 038-3446348

TE KOOP: antislip voor onder de schoenen, mt. 46, 6,-, tel. 038-3311782

TE KOOP GEVRAAGD: zilveren guldens en rijksdaalders t/m 1966, originele gouden tientjes, tel. 06-50682378

HULPFONDS VOOR DE MI NIMA: initiatief van 2 kerken om mensen met een minimum inkomen in noodsituaties te helpen aan eerste levensbehoeften, tel. 0634712936

GEVRAAGD: voor een verzamelaar zoekt documenten, fotoís, passen, brieven en andere materialen uit de Tweede Wereldoorlog, evt. geringe vergoeding mogelijk, tel 0383335110

Fikse naaimachine speciaalzaak al 105 jr BEKEND BIJ IEDEREEN gratis haal- en brengservice!

infolijn (038) 331 21 51

· reparaties · nieuwe machines · hoge kortingen, lage prijzen www.fiksenaaimachines.nl • Hofstraat 85, Kampen tel. 038 - 33 121 51


woensdag 15 december 2010 • pagina 27

www.destadskoerier.nl

Goede afsluiting ZvZwartsluis

Ruutvoorn als koploper de winterstop in

DEDEMSVAART - De talenten van ZvZwartsluis kwamen zaterdag in actie bij de laatste zwemwedstrijd in 2010 voor het Speedoklassement van Overijssel en Nederland. De Sluziger delegatie sleepte diverse medailles in de wacht. Chris van der Linden behaalde goud op de 100 meter schoolslag en de 50 meter vlinderslag. Jorgen Gerritsen tikte als eerste aan op de 50 meter vlinderslag en verbeterde zijn persoonlijk record met twee seconden. Goud was er ook voor Marit Boxum op de 200 meter vrije slag. Ze verbeterde haar pr met maar liefst 29 seconden. Boxum kende een gouden debuut op de 100 meter vlinderslag. Ook Wendy Kodden verbeterde zichzelf fors. Ze zwom

ZWOLLE - De volleybalsters van Van Dalfsen/Ruutvoorn hebben het eerste deel van de competitie goed afgesloten. In Zwolle pakte het tegen SVI verrassend de volle buit. Omdat koploper Reva kostbare punten liet liggen tegen Turfstekers Drachten deelt Ruutvoorn samen met Reva de koppositie in de promotieklasse B.

Foto: Rinaldo Boxum

26 seconden van haar pr af. Dit leverde haar een derde plaats op. 
 Erik van der Linden was het sterkst op de 200 meter vrije slag en verbeterde zijn eigen toptijd met twaalf seconden. Hij nam de bronzen

Oliebollentoernooi bij Dartvereniging Vollenhove VOLLENHOVE - Dartvereniging Vollenhove houdt op zaterdag 18 en zondag 19 december een tweedaags oliebollen-darttoernooi in zalencentrum De Burcht in Vollenhove. Zaterdag is er een koppeltoernooi. Een dag later komen darters individueel in actie. Voor koppels bedraagt het inschrijfgeld 15 euro. Op zondag betalen deelnemers 10 euro. Op beide dagen wordt een poulesysteem gehanteerd met een winnaars- en verliezersronde. De finale wordt afgewerkt op de

podiumbaan. Er is ruimte voor maximaal 64 koppels en 64 singles. Inschrijven kan via www.dartverenigingvollenhove.nl of bel met Rob Wilcke, telefoonnummer 06 515 464 05.

medaille mee naar huis op de 100 meter vlinderslag. Jorgen Gerritsen eindigde als eerste op de 100 meter schoolslag. Op de estafette behaalden Erik en Chris van der Linden, Jorgen Gerritsen en Marit Boxum, een gouden medaille door de concurrentie ver achter zich te laten.

De dames van Ruutvoorn begon goed aan het duel. Serve langs de lijn, de midaanval werd goed bediend met snelle ‘steekjes’ en spelverdeelster Mirjam Roomer speelde de blokkering behoorlijk zoek. Tot het einde van de set resulteerde dit in een voorsprong. Toch kwam SVI op het eind terug met een goede servesserie en werd het nog spannend. De time-outs waren al opgebruikt en dus paste coach Liselore Volkers weer een van haar inmiddels befaamde wisseltrucs toe. Dit pakte goed uit en zo wist

Ruutvoorn de eerste set nipt te winnen met 28 -26. Het spelbeeld veranderde niet in de rest van de wedstrijd. Ruutvoorn speelde sterk, maar SVI toonde veerkacht. De gasten uit Genemuiden wonnen de tweede set met 25-20, maar ook de derde en vierde set werden met maar twee punten verschil gewonnen. (25-23 en 25-23). Het betekende wel dat Ruutvoorn de volle buit pakte en goede zaken deed op de ranglijst.

Pieter Doosje clubkampioen bij TTV Zwartsluis ZWARTSLUIS - Pieter Doosje is de nieuwe clubkampioen bij TTV Zwartsluis. De tafeltennisser versloeg in de finale titelverdediger Roel Santbergen. In poule A speelden de tafeltennissers uit de eerste drie teams. De overige spelers kwamen in actie in groep B. In deze groep kwamen maar zeven spelers in actie. Na veel spannende wedstrijden waren het titelverdediger Roel Santbergen en Pieter Doosje die zich al snel plaatsten

bij de laatste vier. Daar kwamen uiteindelijk Marc de Rijk en Fabian Santbergen bij. In de kruisfinale won Doosje met 3-0 van Fabian Santbergen. Roel Santbergen had het moeilijker tegen Marc de Rijk. De titelhouder won uiteindelijk met 3-2.

Fabian Santbergen won uiteindelijk de strijd om plaats drie van De Rijk. In een wat tegenvallende finale kwam Roel Santbergen geen moment in zijn ritme. De zege ging in vier games naar Doosje. In poule B won Anne de Jong in vier games de finale van Bryan Borger. Jan Slager won de strijd om het brons door met 3-1 te winnen van Elvira Scholten.

U moet de groenten uit de koekoek hebben!

Waardebon

(geldig van zat. 18 dec. t/m vrij. 24 dec.)

20 KG Bildstar NU €10,-

Waardebon

(geldig van zat. 18 dec. t/m vrij. 24 dec.)

Zoete mandarijnen 15 stuks €1,50 Tuinderij W.J. van den Berg Hartogsweg 15a 8271 PE IJsselmuiden Tel. 038-3314028

Waardebon

(geldig van zat. 18 dec. t/m vrij. 24 dec.)

1 KG Witlof €0.95

Waardebon

(geldig van zat. 18 dec. t/m vrij. 24 dec.)

Gieser Wildeman 3 KG €2,-

Openingstijden: ma - vrijdag van 9.00 - 18.00 vrijdagavond koopavond zaterdag van 9.00 - 18.00


WOENSDAG 15 DECEMBER 2010 • PAGINA 28

WWW.DESTADSKOERIER.NL

Sportclub Genemuiden krijgt forse tik Foto: Helmich Lubberts

Florencio Cornelia kwam afgelopen zaterdag nauwelijks in het stuk voor. Sportclub Genemuiden speelde ondermaats tegen HHC Hardenberg. Lichtpuntjes waren de rentree van Martijn Jansen en het feit dat Tijmen Brouwer na zijn zware blessure voor het eerst een volledige wedstrijd speelde.

(door Gerard Meijeringh)

GENEMUIDEN - Sportclub Genemuiden bleef in de topklasse zaterdag voor de vierde achtereenvolgende keer met lege handen achter. Dit keer was HHC Hardenberg met maar liefst 0-3 te sterk. De ploeg van trainer Richard Karrenbelt haalde alleen in het laatste kwartier voor rust een redelijk niveau en speelde de rest van het duel onder de maat. Sportclub Genemuiden begon dit seizoen uitstekend aan het avontuur in de topklasse en draaide bovenin mee. In de maand november kwam de klad erin door verschillende oorzaken. Zaterdag was Sportclub gewoon

niet goed genoeg om aanspraak te mogen maken op een punt. Het eerste gevaar kwam van HHC. Kenny Kroeze maakte indruk met een fraaie vrije trap. Zijn inzet werd

Succes voor GTC op Poldertoernooi EMMELOORD - Wouter Beuzenberg en Dick Smit waren afgelopen zaterdag namens GTC Genemuiden bij het jaarlijkse Poldertoernooi in Emmeloord. Het duo eindigde in het dubbeltoernooi als tweede. In de voorronde wist het duo een 4-10 achterstand in de beslissende vijfde set om te buigen in een 1210 winst. Met deze zege plaatsten Wezenberg en Smit zich voor de halve finale. Deze wedstrijd won het GTC-tweetal in vijf sets. In de finale trof het duo het sterke dubbel van FTTC uit Franeker. De Friezen waren op de beslissende momenten net iets scherper en wonnen

de eindstrijd. De twee spelers van GTC deden daarna nog mee in het enkeltoernooi. Smit kwam niet verder dan de voorronde. Beuzenberg eindigde als tweede in zijn poule en plaatste zich zo voor de kwartfinale. Daarin trof hij een bekende. Jan de Haan van FTTC bleek te sterk. De Fries schreef uiteindelijk ook het enkeltoernooi op zijn naam.

moeizaam overgetikt door doelman Albert Flier. Het eerste schot van Sportclub Genemuiden op het doel van HHC was pas in de 18e minuut. Florencio Cornelia schoot over. HHC bleef af en toe gevaarlijk. Zo schoot de goed spelende Renco van Eeken te slap in na een fraaie aanval, moest Flier in actie komen op een schot vanaf de zijkant van dezelfde HHC’er en kopte de lange spits Martijn Berger net naast. Na circa een half uur spelen werd Sportclub Genemuiden steeds sterker, maar in deze fase (38e minuut) sloeg HHC toe. Berger vervulde hierbij een belangrijke rol. In het strafschopgebied was hij niet van de bal te krijgen en trok zo de aandacht van teveel spelers van Sportclub Genemuiden. Vervolgens bediende hij de geheel vrijstaande Lars Offringa, die fraai raak schoot. Sportclub Genemuiden ging vervolgens op jacht naar de gelijkmaker en was hier ook enkele keren dichtbij. Zo draaide een schot van Anne van der Kolk net

naast en was de ploeg dreigend uit een vrije trap en een corner. De goede fase van Sportclub Genemuiden in het laatste kwartier voor rust gaf het thuispubliek hoop voor de tweede helft, maar dat kwam bedrogen uit. De thuisploeg was in het tweede bedrijf onherkenbaar. HHC had vanaf het begin de regie in handen en het was wachten op de definitieve knock-out. Die liet nog vrij lang op zich wachten. HHC kreeg kansen om het duel al in een vroeg stadium te beslissen, ook omdat Sportclub Genemuiden risico’s moest nemen. Toch viel de bal eerst nog aan de andere kant tegen de touwen via Florencio Cornelia. Het doelpunt werd echter afgekeurd wegens buitenspel. In de 80e minuut viel de verdiende 0-2. Kroeze bediende Van Eeken op maat, die vervolgens Flier verschalkte. Martijn Jansen tekende in de 85e minuut voor een van de weinige gevaarlijke momenten voor het HHC-doel, maar zijn schot ging over. Nadat in de 89e minuut wederom een treffer van Cornelia werd afgekeurd wegens buitenspel, bepaalde Stroeve in blessuretijd de eindstand op 0-3. De vrijgelaten invaller Mitchell Kappenberg bezorgde vanaf rechts de bal op maat bij de tweede paal. Stroeve hoefde er alleen maar tegenaan te lopen: 0-3.

ZWARTSLUIS - Sportvereniging DESZ houdt op zaterdag 8 januari volgend jaar de Nieuwjaarsloop. Het is al de 24ste keer dat het evenement om de Rabobank Trofee op de agenda staat. Rondom sportpark Cingellanden worden afstanden gelopen van achtereenvolgens 2,5, 5 en 10 kilometer. De inschrijving staat open voor drie categorieën: jeugd tot en met 14 jaar, recreanten en wedstrijdlopers. Het startschot voor deze categorieën wordt respectievelijk om 12.30 uur, 13.15 uur en 14.00 uur gegeven. De inschrijfkosten bedragen 5 euro per persoon. Jeugd tot en met 14 jaar betaalt 2,50 euro. De snelste lopers ontvangen in Zwartsluis een beker en/of geldprijzen. Iedere deelnemer krijgt een herinneringsmedaille. Er kan gebruik worden gemaakt van de kleedkamers en douches bij DESZ. Opgave kan tot een half uur voor aanvang. Voor inlichtingen: tel: (038) 386 83 15 of (038) 386 83 19.

HASSELT - Biljartvereniging Ons Genoegen houdt ook dit jaar een Eindejaarstoernooi. Dit keer vindt het evenement plaats op dinsdag 28 en woensdag 29 december in Biljartcentrum Onder de Luifel in Hasselt. Het biljarttoernooi is toegankelijk voor deelnemers uit Hasselt, Genemuiden en Zwartsluis. Biljartvereniging Ons Genoegen heeft zich ten doel gesteld om een dergelijk toernooi jaarlijks te organiseren met het doel de biljartsport bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. Elke biljarter of biljartster wordt uitgenodigd om aan dit open

toernooi deel te nemen. Mensen kunnen gratis deelnemen, maar dienen zich wel van tevoren op te geven. Beide avonden beginnen de wedstrijden om 19.30 uur. Wedstrijdleider Bonne Rozema verzoekt de deelnemers om een kwartier eerder aanwezig te zijn. Opgeven kan via het personeel van Onder de Luifel (tel. (038) 477 13 26)

Roeland en Olympia ‘28 uit elkaar

niet op elkaar uitgekeken, maar je moet je altijd oppassen dat je niet met elkaar in de clinch komt. Als je steeds net niet promoveert, kan dat een keer gebeuren en kunnen er bepaalde krachten vrijkomen.”

Volgens Bruins is de club op zoek naar een sociale trainer met persoonlijkheid die op bepaalde momenten optreedt. “We hebben een leuke groep, maar we missen persoonlijkheden. Daarom denken we dat dit type trainer bij ons past. Onze leuke groep moet een goede groep worden.”

BEILEN/STEENWIJK - Martijn Gerritsen heeft een succesvolle week achter de rug. De zwemmer van ZvZwartsluis haalde vorige week maar liefst twee keer een limiet voor de Nederlandse Jeugd Kampioenschappen (NJK). ritsen een NJK-limiet tijdens de clubkampioenschappen van Steenwijk, waar enkele zwemmers van ZvZwartsluis in actie kwamen. Op de 400 meter vrije slag zwom hij een tijd van 4.51.46 minuten. Hiermee dook hij vijf seconden onder zijn persoonlijke toptijd. De Nederlandse Jeugd Kampioenschappen staan januari volgend jaar op het programma.

DESZ houdt Nieuwjaarsloop

Eindejaarstoernooi bij Ons Genoegen

Dubbelslag voor Martijn Gerritsen

Afgelopen zondag sloeg Gerritsen zijn slag bij het Lange Afstand Circuit (LAC). De 1500 meter vrije slag overbrugde hij in een tijd van 19.25.13 minuten. Het betekende voor de zwemmer van ZvZwartsluis de vierde NJKlimiet en tweede in een week. Ook was de tijd goed voor een derde plaats. Drie dagen eerder haalde Ger-

DE SPORTKRANT VAN ZWARTEWATERLAND

Foto: Archief BrugMedia

(door Gerard Meijeringh)

HASSELT - Na zes jaar komt er aan het einde van dit seizoen een einde aan de samenwerking tussen hoofdtrainer Hans Roeland en Olympia ‘28. De trainer uit IJsselmuiden gaat volgend seizoen aan de slag bij derdeklasser Nieuwleusen. Volgens Sjaak Bruins van de Technische Commissie van Olympia ‘28

vinden beide partijen dat het na zes jaar mooi is geweest. “We zijn

Inmiddels hebben vijftien kandidaten serieus interesse getoond voor de functie als hoofdtrainer bij Olympia ‘28. Bruins: “We weten wat we willen in de toekomst. Dat staat in ons beleidsplan. Daar hoort ook een goede trainer bij. Op termijn willen we een eersteklasser worden, maar wel met een eigen identiteit en met eigen jongens. Het bouwen is eerder al in gang gezet.”

Stadskoerier week 50  

Stadskoerier week 50

Advertisement