Page 1

JA A RG A NG 11

MODE BIJLAGE

Verschijnt in de gemeente Zwolle en ook in Hattem, Dalfsen, Ankum en Wijhe.

m a a n d a g 12 m a a r t 2 0 12

Kunst in showroom

Geluidswal ter discussie

Scholen in actie

Cursus in natuur

ď §ď §ď §ď §ď § ACTUEEL 3 ď §ď §ď §ď §ď § ACTUEEL 7 ď §ď §ď §ď §ď § ACTUEEL15 ACTUEEL 5 ď §ď §ď §ď §ď §

Heimachine gaat door het dak van De Fundatie

Kijk op pagina

33 tot 48

Actie

Heineken bier alle varianten

25% KORTING DEZE AANBIEDING IS GELDIG VAN WOENSDAG T/M DINSDAG

Foto: Pedro Sluiter

VOORJAARSSCHOONMAAK!

ZWOLLE – Voor de verbouw van museum De Fundatie is vanmorgen in alle vroegte een heimachine van 4,5 ton via het dak in het museum geplaatst. ‘’De vloeren zijn te licht voor de heimachine�, laat uitvoerder Lammert Hartman weten. “Aan-

gezien het dak er toch uitgaat, is besloten om een gat te maken, hier de heimachine doorheen te

laten zakken en er daarna weer een ‘petje’ op te zetten zodat het dak weer is afgesloten.� Het museum wordt uitgebreid met twee nieuwe ei-vormige verdiepingen die als een ‘oog’ op het dak van het bestaande museum

worden geplaatst. Voordat het zover is, wordt eerst een nieuwe draagconstructie aangebracht. Als de bouw volgens plan verloopt, zijn in december 2012 de oplevering en de openingstentoonstelling.

Overijssel start met ‘Autisme & Eigen Kracht’ ZWOLLE - Het samenwerkingsverband autismehulpverlening Overijssel had op 8 maart een bijeenkomst over Autisme & Eigen Kracht (AEK). Mensen met autisme vertelden over de betekenis die zij zelf geven aan eigen kracht in hun leven. De 130 aanwezigen ontvingen het visiedocument ‘Visie en activiteiten samenwerkingsverband autismehulpverlening Overijssel 2012 en 2013’. Onder hen mensen met autisme, naasten en professionals. Autisme & Eigen Kracht is een project, met subsidie

van de provincie, waarmee het samenwerkingsverband autisme Overijssel in 2012 en 2013 aan de slag gaat. EĂŠn van de projectdoelen is om mensen met autisme te ondersteunen bij het versterken van de regie over hun eigen leven. Diverse convenantpartijen

)6*47&3,01&/ ,JKLPQXXXWPFSNBOHSFWFOMPGCFM -VUUFLFTUSBBU

NIEUW Chia Zaad

waaronder Ambiq, Vitree, BJzO, MEE Twente en MEE IJsseloevers werken vanuit de visie dat de regie van hulpverlening en ondersteuning bij de patiĂŤnt en zijn netwerk ligt. Professionele hulp moet daarom aanvullend zijn op wat familie en leden van het sociale netwerk zelf aan ondersteuning kunnen bieden. Eigen Kracht conferenties kunnen volgens de initiatiefnemers een waardevol hulpmiddel zijn in dit

proces om tot ĂŠĂŠn plan te komen. Ook de Overijsselse jeugdzorginstellingen Jarabee, Trias Jeugdhulp en LSG-Rentray werken met de visie ‘een netwerkplan is leidend voor de hulpverlening’. In 2012 en 2013 gaan ook de overige Overijsselse convenantpartijen verkennen hoe zij Eigen Kracht in hun primaire proces een plek kunnen geven. Meer informatie is te vinden op www.autismeoverijssel.nl.

Zak 500 gram van 7,95 voor 6,95 Exclusief bij uw

GezondheidsWinkel

‘ZWOLLE’ Vispoortenplas 2 en ‘SCHUTTELAAR’ Luttekestraat 23, Zwolle

Ceintuurbaan 3

(schuin tegenover FC Zwolle stadion)

Tel. 038 454 88 07

PRINT SERVICE

URce 1U er ts vi

prin

diverse formaten

Scanwerk TEVENS UW PASFOTO SPECIALIST

Foto Voer man

Van Karnebeekstraat 7 Zwolle Tel. 038-4216855 • www.fotovoerman.nl

Tandheelkunde voor het hele gezin

De rijkste bron van omega vetzuren! Daarnaast bevat Chia Zaad antioxidanten, calcium, vezels en andere mineralen en vitamines.

Vergeet uw auto niet.

Welkom in onze tandartsengroepspraktijk! 038 - 421 3800 | zwolle@dentalclinics.nl

Kinderen groeien bij Doomijn www.doomijn.nl Doomijn is onderdeel van Travers


www.deswollenaer.nl

m a a n d a g 12 m a a r t 2 0 12 Cartografie Prenten Handwerklijsten Inlijstwerk

Oude landkaarten, Stadsplattegronden en Provinciekaarten. Antieke gravures uit de 16e,17e en 18e eeuw. Lijstenmakerij met prachtige collectie handwerklijsten.

Assendorperstraat 212, 8012CG Zwolle T (038) 422 35 11, M 06-53396722 E info@harrievanhelden.nl, I www.harrievanhelden.nl Maandag en dinsdag gesloten Donkerblauw PMS 648, Lichtblauw PMS 644

2

* BINNEN- EN BUITENSCHILDERWERK

* BINNEN- EN BUITENSCHILDERWERK **ALLE WANDAFWERKING ALLESOORTEN SOORTEN WANDAFWERKING * HOUTROTREPARATIE

* HOUTROTREPARATIE

10% Winterschilderkorting

Einthovenlaan 7 8024 EE Zwolle Zwolle Tel.: 038-454 57 45 T 038 - 454Mob: 57 45, M 06 - 108 03 096 06-10803096

Zwolle

GRATIS INLOOPSPREEKUUR IEDERE WOENSDAG VAN 09.30-11.30 UUR. Wipstrikkerallee 95,8024 8023XR DW Zwolle SPARRENLAAN 1A, ZWOLLE

www.schildersbedrijfhenkvdberg.nl Tel.: 038 - 454 57 45 info@schildersbedrijfhenkvdberg.nl Mob.: 06 - 108 03 096

Maak je keuze tijdens

Landstede MBO Open Avond

DINSDAG 13 MAART 18.00 - 21.00 UUR • OOK VOOR VOLWASSENEN harderwijk • lelystad • raalte • zwolle 0800-0245666 enwatzoekjij.nl

Laat jezelf zien

Kwaliteitszonwering met GRATIS MOTOR bij Nagelhout Wonen in Hattem!

alles onder één dak! keukens • tegels • sanitair •

Kerkstraat 17 8051 GJ Hattem T 038 - 444 20 12 F 038 - 444 22 34 I www.nagelhoutwonen.nl E info@nagelhoutwonen.nl

Openingstijden Maandag gesloten Dinsdag t/m vrijdag 10:00 - 17:30 Vrijdag tot 21:00 (koopavond) Zaterdag 10:00 - 17:00

Keukendesign Kampen Perfectie in details voor betaalbare keukens en sanitair KeuKens » Tegels » saniTair Bedrijfsstraat 4 • Kampen • Tel. 038 - 332 70 41 06 - 20 20 69 12 • www.keukendesignkampen.nl


ACTUEEL

Werk aan de Ittersumallee ZWOLLE - De gemeente Zwolle is woensdag begonnen met de werkzaamheden voor het verlengen van de rijstrook voor rechts afslaand verkeer vanaf de Ittersumallee richting de IJsselallee. De Ittersumallee is van woensdag 28 maart 19.00 uur tot en met donderdag 29 maart 6.00 uur afgesloten voor verkeer tussen de Anthony Fokkerstraat en de IJsselallee in verband met asfaltering. Ook van donderdag 29 maart 21.30 uur tot en met vrijdag 30 maart 6.00 uur en van vrijdag 30 maart 19.00 uur tot en met maandag 2 april 6.00 uur is dit weggedeelte afgesloten. De omleidingsroute loopt via de Marsweg – Oldeneelallee. Verkeer komend vanaf de IJsselallee richting de Ittersumallee houdt gedurende de genoemde periodes doorgang. Om de doorstroming te bevorderen, heeft de gemeente Zwolle tussen 29 februari en 2 maart al nieuwe verkeerslichten geplaatst die sneller reageren op het verkeersaanbod.

maandag 12 maart 2012

Meldpunt discriminatie ZWOLLE – Wie wordt gediscrimineerd, kan terecht bij Artikel 1 Overijssel, meldpunt discriminatie, een onafhankelijke organisatie die door de gemeente is aangewezen als antidiscriminatievoorziening voor haar inwoners. De medewerkers van Artikel 1 Overijssel luisteren naar het verhaal en ondernemen zonodig actie. De organisatie biedt gratis deskundige hulp en ondersteuning. Klachten worden strikt vertrouwelijk behandeld. Basis voor de hulpverlening vormt artikel 1 van de Grondwet. Als iemand ongelijk wordt behandeld op basis van zijn of haar uiterlijke kenmerken die er niet toe doen, valt dit onder discriminatie. Wie het gevoel heeft dat hij wordt gediscrimineerd, maar ook getuigen van discriminatie kunnen bij

het meldpunt terecht. Verder geeft de organisatie trainingen, informatie en advies aan organisaties en bedrijven over het voorkomen en bestrijden van discriminatie en over het praktisch vormgeven van diversiteitsbeleid. Artikel 1 Overijssel is aangesloten bij de landelijke vereniging van antidiscriminatievoorzieningen Artikel 1. Klachten melden kan via het klachtenformulier op de website www.artikel1overijs-

Kijk voor meer nieuws uit uw regio op www.deswollenaer.nl

i n t ei nr ti ei nur tiresurt ioresfutf oer srf tif noe grf if ne gr i n g i n t ei nr ti ei nur tiresurt ioresfutf oer srf tif noe grf if ne gr i n g ii nn tt eeii nnrr ttii eeii nnuurr ttiirreessuurrtt iioorreessffuuttff ooeerr ssrrff ttiiff nnooee g grrff iiff nnee g grr ii nn g g

MEUBELSTOFFERING MEUBELSTOFFERING MEUBELSTOFFERING MEUBELSTOFFERING MEUBELSTOFFERING MEUBELSTOFFERING MEUBELSTOFFERING MEUBELSTOFFERING MEUBELSTOFFERING

ARTIFORT ARTIFORT ARTIFORT LEOLUX LEOLUX LEOLUX GELDERLAND GELDERLAND GELDERLAND ROLF ROLF BENZ ROLF BENZ BENZ ETC. ETC. ETC. ARTIFORT ARTIFORT ARTIFORT LEOLUX LEOLUX LEOLUX GELDERLAND GELDERLAND GELDERLAND ROLF ROLF BENZ ROLF BENZ BENZ ETC. ETC. ETC. WijWij stofferen Wij stofferen stofferen uwuw moderne uw moderne moderne meubelen meubelen meubelen met met passende met passende passende stoffen. stoffen. stoffen. ARTIFORT ARTIFORT ARTIFORT LEOLUX LEOLUX LEOLUX GELDERLAND GELDERLAND GELDERLAND ROLF ROLF BENZ ROLF BENZ BENZ ETC. ETC. ETC. WijWij stofferen Wij stofferen stofferen uwuw moderne uw moderne moderne meubelen meubelen meubelen met met passende met passende passende stoffen. stoffen. stoffen. WijWij stofferen Wij stofferen stofferen uwuw moderne uw moderne moderne meubelen meubelen meubelen met met passende met passende passende stoffen. stoffen. stoffen. ORANJEWEG ORANJEWEG ORANJEWEG 18,18, 8191 18, 8191 JR 8191 JR WAPENVELD JR WAPENVELD WAPENVELD . TEL . T.:EL . 038 T.:EL038 .:- 376 038 - 376 94 - 376 94 48 94 48 48 ORANJEWEG ORANJEWEG ORANJEWEG 18,18, 8191 18, 8191 JR 8191 JR WAPENVELD JR WAPENVELD WAPENVELD . TEL . T.:EL . 038 T.:EL038 .:- 376 038 - 376 94 - 376 94 48 94 48 48 INFO INFO @INFO SCHUNSELAARSTOFFERING @SCHUNSELAARSTOFFERING @SCHUNSELAARSTOFFERING .NL.,NL WWW .,NL WWW ,.SCHUNSELAARSTOFFERING WWW .SCHUNSELAARSTOFFERING .SCHUNSELAARSTOFFERING .NL.NL.NL OINFO RANJEWEG OSCHUNSELAARSTOFFERING RANJEWEG OSCHUNSELAARSTOFFERING RANJEWEG 18,18, 8191 18, 8191 JR 8191 JR W.NL APENVELD JR W.,NL APENVELD W.,NL APENVELD . T.SCHUNSELAARSTOFFERING EL . T..:SCHUNSELAARSTOFFERING EL . 038 T.:EL038 .:- 376 038 - 376 94 - 376 94 48 94 48.NL 48.NL.NL INFO INFO @ SCHUNSELAARSTOFFERING @ @ WWW WWW ,.SCHUNSELAARSTOFFERING WWW INFO INFO @INFO SCHUNSELAARSTOFFERING @SCHUNSELAARSTOFFERING @SCHUNSELAARSTOFFERING .NL.,NL WWW .,NL WWW ,.SCHUNSELAARSTOFFERING WWW .SCHUNSELAARSTOFFERING .SCHUNSELAARSTOFFERING .NL.NL.NL INFO

sel.nl of telefonisch via (038) 422 47 62 of 0900 2 354 354 of door een

ADRES De Swollenaer is een editie van BrugMedia Constructieweg 41-1, 8263 BC Kampen Postbus 179, 8260 AD Kampen Tel.: 038 - 333 10 27 Fax: 038 - 331 05 87 e-mail: info@brugmedia.nl internet: www.deswollenaer.nl OPENINGSTIJDEN Maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur Hoekstra-Boom Offset Rotatie BV, Emmeloord Opmaak: Bco reclameburo KLACHTEN BEZORING Info@brugmedia.nl VERSPREIDING Editie De Swollenaer verschijnt in de gemeente Zwolle. Met onze andere kranten komen wij ook in de gemeente Kampen, gemeente Zwartewaterland, Vollenhove, Sint Jansklooster, Belt-Schutsloot, Wanneperveen, Dronten, Elburg, Oldebroek, Wezep, Hattemerbroek en Oosterwolde. Totale oplage ruim 140.000 exemplaren

mail te sturen naar ijsselland@artikel1overijssel.nl.

Auto’s maken plaats voor Art-Contest

COLOFON

DRUK EN OPMAAK

3

Caglar Cumert (l) en Quint Fransen hun kunstzinnige showroom. Foto: Erik-Jan Berends (door Erik-Jan Berends)

ZWOLLE – Een voormalige auto-showroom. Dat is wat tweedejaars Marketing & Communicatie studenten Quint Fransen en Caglar Cumert van het Deltion College in januari kregen aangeboden voor hun stage-opdracht. Ze besloten er een Art-Contest te houden. De studenten kregen als opdracht de showroom aan de Russenweg 8

weer een maatschappelijke invulling te geven. “Het was eigenlijk

‘Leef je maar uit’”, vertelt Caglar. Toen de twee gingen kijken hadden ze nog geen duidelijk idee wat ze met de ruimte wilden gaan doen. “We vonden toevallig twee kunstposters die de vorige gebruiker had achtergelaten”, zegt Quint. “Toen kwamen we op het

idee van een kunsttentoonstelling.” Het duo ging op zoek op internet en benaderde verenigingen, de kunstuitleen, Kunstroute Overijssel en Kunst en Cultuur Overijssel (KCO). Caglar: “Met name van Kunstroute Overijssel hebben we veel medewerking gehad. Daarvan hebben zo’n tien kunstenaars hier werk hangen. Veel waren eerst wel een beetje huiverig voor dit initiatief van een paar studenten. Maar uiteindelijk werd wel duidelijk dat we hier serieus mee aan het werk waren.” Sinds 1 maart exposeren 27 kunstenaars met verschillende disciplines hun werk in de showroom. Het publiek mag de werken beoordelen. Iedere bezoeker kiest zijn of haar favoriete top drie. De winnende kunstenaar krijgt vrijdag uit handen van wethouder Nelleke Vedelaar 500 euro en een gratis expositie op de bijzondere locatie. Quint en Caglar zijn tevreden over hun stage-opdracht. “Er zijn al tientallen bezoekers geweest en van hebben we alleen positieve reacties gehad”, vertellen ze. De expositie is voor bezoekers is nog dagelijks tot en met vrijdag tijdens kantoortijden van 8.30 tot 17.00 uur geopend.

ADVERTENTIEVERKOOP Voor het plaatsen van zakelijke advertenties dient u eerst telefonisch ruimte te reserveren bij één van onze verkopers voor donderdag 12.00 uur. • Hans Koorn 06 - 1588 1935 • Leo Sebel 06 - 1588 1938 • Wim Mossel 06 - 1588 1936 FAMILIEBERICHTEN

038 - 337 00 58 familieberichten@brugmedia.nl PARTICULIERE ADVERTENTIES swollenaertjes@brugmedia.nl AANLEVEREN Aanleveren dient te geschieden volgens de voorwaarden van BrugMedia, welke te downloaden zijn van www.brugmedia.nl onder kopje contact. Aanleveren persberichten per e-mail: redactie.swollenaer@brugmedia.nl sport@brugmedia.nl voor donderdag 16.00 uur. Vermeld in persberichten, indien mogelijk: wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe. REDACTIE Erik-Jan Berends 06 - 1588 1952 Christiaan Schutte 06 - 1588 1946 Pedro Sluiter 06 - 1588 1945 Gerard Meijeringh (sport) 06 - 1588 1948 Piet Bakker (sport) 06 - 2840 5082 Harry Bouwhuis (sport) 06 - 2501 3597 Niets uit deze krant mag -zonder toestemming van de uitgever- ter publicatie worden overgenomen in welke vorm dan ook. Op advertenties en commerciële producties in deze krant die niet eigendom zijn van de opdrachtgever of reclamebureau, berust het copyright bij de uitgever. Aan zet- en/of drukfouten kunnen geen rechten worden ontleend. DIRECTIE Algemeen directeur: Bauke Hoekstra Commercieel directeur: Johan van der Kolk

Trias Jeugdhulp en Tactus slaan handen ineen ZWOLLE - Recent onderzoek laat zien dat het middelengebruik onder jongeren in de jeugdzorg beduidend hoger is dan bij leeftijdsgenoten buiten de jeugdzorg. Trias Jeugdhulp en Tactus slaan de handen ineen om dit probleem aan te pakken met een overeenkomst die op 9 maart is bekrachtigd. Trias Jeugdhulp constateert dat het gebruik bij bepaalde jongeren zorgwekkend is en dit hulpverlening (soms) in de weg staat. De Overijsselse organisatie voor jeugd en opvoedhulp maakt daarom gebruik van de expertise van Tactus Verslavingszorg. “De samenwerking moet er voor zorgen dat het problematisch gebruik onder jongeren bij Trias Jeugdhulp afneemt. Bovendien moet bij jongeren die nog niet gebruiken, onder andere door het vergroten van kennis ten aanzien van middelengebruik, worden voorkomen dat zij dit in de toekomst wel gaan doen.” Laagdrempelig “Voor de jongeren is de hulp van Tactus niet vrijblijvend. Als blijkt dat er mogelijk sprake is van middelengebruik wordt de hulpverlener van Tactus betrokken bij de

hulpverlening. Het verminderen van het middelengebruik maakt onderdeel uit van het hulpverleningsplan. Trias Jeugdhulp blijft verantwoordelijk voor de hulpverlening aan de jongere, Tactus voor het terugdringen of voorkomen van overmatig middelengebruik. Om de toegankelijkheid van Tactus bij de jongeren zo laagdrempelig mogelijk te maken, is een hulpverlener van Tactus de komende maanden enkele dagdelen per week aanwezig op locaties van Trias Jeugdhulp.” De samenwerking richt zich niet alleen op de jongeren, maar ook op medewerkers van Trias Jeugdhulp. Tactus gaat zowel hulpverleners, teamleiders als gedragswetenschappers trainen in het herkennen van en omgaan met middelengebruik en het toepassen van motiverende gesprekstechnieken.

Huidverbetering met de nieuwste fractional laser. Uitermate geschikt voor acnelittekens en rimpels. Aktie: normaal € 390,-

nu voor € 295,-

www.LaserSkinClinics.nl

® Stationsweg 5 8011 CZ Zwolle Tel.: 038 42 11 552

www.deSwollenaer .nl

❏ Reguliere opvang KDV/BSO ❏ Flexibele opvang ❏ Kleinschalige groepen, individuele aandacht en geborgenheid ❏ Volop speelmogelijkheden, veel speelplezier en ruimte voor ontwikkeling ❏ Gekwalificeerd en enthousiast personeel ❏ Uurprijs 6,25

Geert Grootestraat 1 8022 CG Zwolle T: 038 - 453 95 94 E: info@kdvjoy i: www.kdvjoy.nl

Medio 2012 opening Joy Holtenbroek, u kunt uw kind nu aanmelden!


www.deswollenaer.nl

m a a n d a g 12 m a a r t 2 0 12

4

Lakschade aan uw auto? Bespaar tot 50% op de reparatiekosten met het unieke ”ChipsAway” systeem! Plaatselijk herstel van lakbeschadigingen (bumperschade, steenslag en krassen), reparaties van dashboards, autobekleding en veel meer!

Vakkundig en professioneel herstel!

ZWOLLE Bel 06 - 18 11 77 50 www.chipsaway-zwolle.nl Punterweg 24a 8042 PB Zwolle

Doe mee met de 10 mijl van Zwolle Zuid op zaterdag 21 april 2012

Deskundig, flexibel en kwaliteit!

Ga voor (inschrijven en) meer informatie naar: www.10mijlvanzwollezuid.nl

Tel: (038) 888 80 88, Steenboerweg 2 8042 AT, Zwolle, info@jaapherkertopticien.nl

Eikenlaan 15 8051 BD Hattem www.veluwekliniek.nl

Open Dag 17 maart 2012 9.00-16.00 uur

Rondleiding, mogelijkheid tot screenen benen ivm. Spataderen. • Zelfstandig Behandel Centrum voor Chirurgie en Phlebologie Vergoede zorg. • Dagbehandeling: spataderen, liesbreuk, carpaal tunnel syndroom, kleine huidtumoren, besnijding, aambeien. • Spataderbehandeling o.a. met de patiëntvriendelijke VNUS-methode.

Krasje? Tja... dat kan ons allemaal wel eens overkomen. Gelukkig heeft Dijkman Autoschade alles in huis om op professionele wijze uw auto er weer als nieuw uit te laten zien! Maar Dijkman Autoschade biedt meer; • 4 jaar Focwa/ANWB garantie • gratis reparatie van ster in voorruit • autoruitservice en graveren kenteken • 24 uur per dag bereikbaar NO-CLAIM • eigen sleepdienst BEHOUDEN? • uitdeuken zonder spuiten informeer • schadeafhandeling met elke naar onze verzekeringsmaatschappij • onderhoud en reparatie airco. oplossingen!

www.dijkmanautoschade.nl Hasselt Industrieweg 19 • Telefoon 038 477 21 66 • hasselt@dijkmanautoschade.nl Meppel Sethweg 5 Telefoon 0522 25 62 43 • meppel@dijkmanautoschade.nl

Op zoek naar goede, liefdevolle, persoonlijke en betaalbare kinderopvang? Dan hebben wij een plekje voor uw kindje in ons kinderdagverblijf! Wij bieden al geruime tijd opvang aan op een unieke kleinschalige manier. Onze openingstijden zijn van 7:30-18:30, tevens zijn wij ook ’s avonds en in het weekend telefonisch bereikbaar. Ons uurtarief is € 6,25 (incl. eten/ drinken) Voor meer info: Suzanne Stichelbout, Kinderdagverblijf “De Schatkist”

Ruusbroecstraat 205, 8022 EE Zwolle, 06-42622699, www.kdv-deschatkist.nl

Ons kinderdagverblijf biedt liefdevolle en huiselijke opvang tegen een vriendelijke prijs met hoge kwaliteit.

l o o h c s e k l Naar we s? k a r t s j i j a g Vrijdag 012 2 t r a a m 0 3 0 uur 09.00 - 11.3

r e t u Pe Dag grote

cholen! s is s a b e z nstad n et o eek Binne m is n Campherb n e D e k m dboeu el k V Berk Het Maa ssendorp De Wieden nladder A erspoor kschuit •

De Wer ek De Too e De Ridd Aa-landen Holtenbro estenholt W k n r a la a p g ev n rischool • ll De Spri Montesso l • De Kru ze a id ie iv u D st -Z l e Fe o ll o o h enk Zw er • Het De Parksc De Ooster Schatkam pus agen De l Wipstrik o sh o d a ch • De Octo St ss t n en ij ke e Markeste d rens Radew l o o Fl o h ld im sc e Lemelerve Windesh e • Dalton e Vlonder Marsweid D e • D t • • le f p o Pa h m nenka De IJssel ttem Het rt • De Den u Stegge Ha u b te n n o ke B in e l•D let • V e Carrouse men Het Pa Dalfsen D master Om ee Tw e D sen Nieuwleu l Heidepark szwolle.n ij w r g e ru d eb n w o Nieu enbaar

Zwolle

Regio

www.op


ACTUEEL

Kijk voor meer nieuws uit uw regio op www.deswollenaer.nl

maandag 12 maart 2012

Bestuursrechter: ‘Illegale woonwagen moet weg’ ZWOLLE (JPZ) – De gemeente Zwolle is niet van zins een tijdelijke vergunning te geven voor een illegaal geplaatste woonwagen en schutting bij een huis aan de Swammerdamlaan in Berkum. Dat werd maandag duidelijk tijdens een kort geding voor de rechter. De bewoner wil met de rechtszaak voorkomen dat de woonwagen op korte termijn weg moet, zoals de gemeente had verordonneerd. Hij heeft de wagen voor zijn negentienjarige dochter en haar partner in zijn tuin neergezet. Het stel is in afwachting van een definitieve standplaats in Stadshagen, waar ze samen met een groep jonge woonwagenbewoners willen neerstrijken.

Woningstichting SWZ moet die geplande locatie verder ontwikkelen, maar heeft dat tot nu toe voor zich uitgeschoven. “Het hoeft alleen maar bestraat te worden, dat kan binnen hooguit een half jaar zijn gebeurd”, voerde de advocaat van de vader aan. Hij vindt dat de belangen van zijn cliënt zwaarder moeten wegen dan die van de gemeente bij handhaving. De wagen staat vol-

gens hem verder niemand in de weg, de buren in Berkum hebben in elk geval niet geklaagd. Ook meent hij dat de gemeente wel wat druk mag uitoefenen op de woningcorporatie om de inrichting van de nieuwe standplaats ter hand te nemen. De gemeentewoordvoerster wist te vertellen dat SWZ dat laatste uit financiële overwegingen heeft uitgesteld tot 2015. Bovendien is het volgens haar maar de vraag of de dochter van de bezwaarmaker daar haar woonwagen mag neerzetten, dat moet SWZ

uitmaken. Ze wees erop dat de man er zelf voor heeft gekozen om de woonwagen naast zijn huis zonder vergunning neer te zetten, voor een klein deel ook nog op een gemeentelijk stukje groenstrook en zelfs een in november opgelegde bouwstop heeft genegeerd. Er is de man al een dwangsom opgelegd van 10.000 euro, waarover nog een bezwaarprocedure loopt. Wegtakelen en vervoeren van de woonwagen kost de eigenaar naar schatting minimaal 10.000 euro, nog afgezien van eventuele opslagkosten.

Bewoners Mimosastraat ageren tegen geluidswal tegen wil en dank ZWOLLE – Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, verrijst er een twee meter hoog geluidsscherm langs de Mimosastraat in de wijk Assendorp. Bewoners reageren allerminst enthousiast. De gemeenteraad buigt zich binnenkort over het voorstel.

Enquête Om meer inzicht te krijgen in de mening van buurtbewoners is, op verzoek van de raad, eind vorig jaar een enquête gehouden. In totaal zijn 447 huishoudens aangeschreven, waarvan 144 de enquête hebben ingevuld (32 procent). Uit de reacties is gebleken dat 58 procent van de respondenten niet wil dat er een geluidsscherm wordt geplaatst, 42 procent wil dit wel. “Er is pas sprake van mogelijke gezondheidsrisico’s als je het geluid als overlast ervaart en daardoor stress krijgt. Daar is hier volgens ons geen sprake van”, zegt Isis Knuvers van de Belangengroep Bewoners Mimosastaat.

Thomas a Kempisstraat 46 Zwolle Tel.: 038-4551177 Bril passen? kijk op: www.palsbrillen.nl

Taalcoaches gezocht ZWOLLE – Gilde Samenspraak is op zoek naar taalcoaches.

Sprekende bomen ZWOLLE – Op Wereldverteldag op 20 maart gaan vertellers uit de hele wereld op pad. Dit jaar is het thema ‘Bomen’.

Bewoners van de Mimosastraat ervaren geen overlast van passerende treinen. Foto: Pedro Sluiter

“Het rekenen met decibellen is een omstreden meetinstrument. We hebben daarvoor een wetenschapper in de arm genomen die dat kan aantonen.” “We vallen tussen wal en schip”, vult Claire Mumford, ook van de belangengroep, haar aan. “De geluidsbelasting wordt aan de gevel gemeten, niet in de huizen. In 2009 is een eerste rapport verschenen waaruit bleek dat alle woningen aan de normen voldeden. Bij tien woningen was de geluidsbelasting te hoog, maar dat kon men verhelpen met het nalopen van ventilatiekasten, naden en kieren. Na het onderzoek bleek een geluidscherm overbodig en was er ook geen geld voor.” Dat nu ineens de geluidsbelasting bij veel woningen veel hoger uitvalt dan twee jaar geleden, verbaast de jonge

vrouwen. “Volgens de gemeente was bij de eerste meting de marge vergeten. We hebben dat nagekeken, maar dat is niet zo”, zeggen de twee, die zich in de dossiers hebben verdiept. Zwerfafval “Het is een heel verwarrend verhaal; van alle kanten klopt iets niet.” De tegenstanders van de geluidswal willen geen massieve ‘wal’ voor de deur. Verder zijn ze bang voor zwerfafval en graffiti. “Dit plan komt van bovenaf”, zegt Knuvers. “We zijn het nagegaan; niemand heeft ooit geklaagd. Als je dan toch wat wil doen, een rij bomen heeft ook effect. En dat is veel goedkoper. Een verstandiger keuze, zeker in deze tijd.” Zelf ervaren de tegenstandsters geen overlast van de treinen. “Deze wo-

ningen staan er al vijftig jaar. Er zijn bewoners die zelfs stoomtreinen voorbij hebben zien komen. Als belangengroep zijn we ook de buurt in gegaan, maar hebben niemand gehoord die een geluidswal wil. De brommers die hier voorbij komen, veroorzaken meer herrie”, aldus Mumford. De bewoonsters zijn ook niet tevreden over hoe de gemeente de plannen heeft gecommuniceerd. “Er zou overleg zijn over de enquête, maar die lag ineens in de bus. Evenals bij een informatieavond leek het er op dat we voor een voldongen feit staan. In plaats van eerst te informeren of we de wal wel willen, werd ons al gevraagd welke begroeiing we er op willen hebben.” De belangengroep blijft actief om de komst van het geluidsscherm te voorkomen.

De Verhalenboot viert Wereldverteldag een internationaal regietraject aangeboden en zal samen met jonge vertellers uit Griekenland en Engeland een optreden geven tijdens het Watervalvertelfestival op 1,2 en 3 juni in Zwolle. Daarna reizen de talenten af naar Engeland en Griekenland om daar op internationale festivals op te treden. Zwolle is in 2012 uitgeroepen tot Grimmstad. Het

is dit jaar 200 jaar geleden dat de gebroeders Grimm hun sprookjes optekenden uit de monden van de vele verhalenvertellers die Europa toen rijk was. Alle talen Op Wereldverteldag is hiervoor veel aandacht. De vertellers moeten namelijk een Grimm Verhaal vertellen. Op 20 maart is het elk jaar Wereldverteldag. Wereldwijd worden er op die dag verhalen verteld, in alle mogelijke talen en plaatsen. De hele wereld is op hetzelfde moment met verhalen bezig, al vertellend of luisterend.

In Doepark Nooterhof aan de Goertjesweg 1 wordt op zondag 18 maart van 13.30 tot 16.30 uur Wereldverteldag gevierd. Vertellers Alyn, Annette, Carin, Greet, Wil en Janneke nemen de bezoekers dan mee naar verschillende plaatsen in het park. Ze vertellen over de wonderlijke wereld van bomen die kunnen praten , betoverde prinsen en prinsessen en dappere jongens en meisjes. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar de Kruidwisch, tegenover het park. De toegang is gratis.

Groei en Bloei

ZWOLLE – Ab Goutbeek uit Dalfsen geeft op dinsdagavond 13 maart een lezing over kasteel Rechteren bij Groei en Bloei, afdeling Zwolle. De spreker vertoont in restaurant De Vrolijkheid aan de Oude Meppelerweg 3 tevens dia’s. De zaal is open om 19.30 uur, de lezing begint om 20.00 uur. De toegang is gratis voor leden, niet-leden betalen 2,50 euro.

Violen Geldig van 15-03 t/m 21-03. OP=OP

ZWOLLE - Op de Verhalenboot wordt op 20 maart Wereldverteldag gevierd. Veelbelovende jonge vertellers nemen de bezoekers mee naar onbekende werelden, de wereld van de gebroeders Grimm. De entree is gratis. Talentvolle jonge vertellers van 12 tot 18 jaar dragen van 14.00 tot 17.00 uur hun verhalen voor. De categorie van 18 tot 35 jaar komt ’s avonds vanaf 19.00 uur aan bod. De jonge vertellers van 12 tot 18 jaar strijden om een plekje in het programma van het Watervalvertelfestival. De jonge talenten van 18 tot 35 jaar strijden om de titel Jong Verteltalent van het Jaar. De winnaar krijgt

Op avontuur? Laat je verrassen in onze winkel.

Samenspraak verwelkomt iedereen die graag met taal bezig is en dat aan een ander wil leren. Men hoeft geen leraar Nederlands te zijn. Meer informatie is te vinden op de website www. samenspraakzwolle.nl.

(door Erik-Jan Berends)

Volgens de gemeente is er in de omgeving van de Mimosastraat sprake van een te hoge geluidsbelasting, veroorzaakt door treinverkeer. De Wet Geluidhinder verplicht, volgens wethouder Erik Dannenberg, de gemeente om hiertegen maatregelen te treffen. Veel bewoners houden liever vrij uitzicht, beseft hij zich ook. “We hebben echter al subsidie voor de schermen aangevraagd en die subsidie is inmiddels ook toegekend. Wat ga je dan doen?” Dannenberg: “Onze voorkeur gaat uit naar een begroeid geluidsscherm van twee meter vanaf de bovenkant van het spoor.”

5

Groot- en kleinbloemig. Diverse kleuren. Potmaat 9 cm. Draagtray 6 stuks

van 3,29Dvoor

1,79

GroenRijk Hattem • Zuiderzeestraatweg 21a 038-4443748 • www.groenrijk.nl


www.deswollenaer.nl

maandag 12 maart 2012

6

VERS EN VOORDELIG Risotto met bietjes Ingrediënten • 1 ui • 1 liter kippenbouillon • 500 gram gekookte bietjes, geraspt • 1 eetlepel olijfolie •200 gram aborio rijst •scheut witte wijn • klein klontje boter •geitenkaas

Bereiding: Verwarm de olie in een pan met een dikke bodem. Bak hierin de ui een minuut of 5 op een laag vuur. Zet het vuur iets hoger en voeg de rijst toe en roer goed zodat alle korrels bedekt zijn met de olie. Doe er een scheut wijn bij en laat deze verdampen onder continu roeren. Voeg de bouillon toe per soeplepel en blijf regelmatig roeren. Voeg een nieuwe lepel toe als de bouillon is opgenomen. Je zal uiteindelijk niet alle bouillon gebruiken.

Gezinszak kibbeling 450 gram + gratis saus + 3 Hollandse haringen Samen van € 13

35

geldig t/m 17 maart 2012

Voeg na ongeveer 7 minuten de bietjes toe. De risotto heeft meestal zo’n 15 tot 20 minuten nodig. Regelmatig proeven of de korrel zo is als jij hem wilt. Als de rijst goed is, voeg dan het klontje boter toe en doe het vuur uit. Roer de boter erdoor en kruimel de geitenkaas erover. Eet Smakelijk!

MAAK UW MAALTIJD COMPLEET MET WEDGES OF FRITES, MAAR OOK MET HEERLIJKE RAUWKOSTSALADE.

Menu van de week

WIJ HEBBEN OOK BEZORGSEREVICE!!!

Lekkerbekmenu

www.kip2day.nl

compleet met friet, rauwkostsalade en saus

10

00

tegen inlevering van deze bon geldig t/m 17 maart 2012

€ 5.00

VOOR

geldig tot 17 maart 2012, bij afhalen

van 725

voor maar tegen inlevering van deze bon

4 GEGRILDE KIPPENPOTEN

WILLIAM v.d. VEGT

6

25

Vechtstraat 57 • 8021 AS • Zwolle Tel. 038-4534025

Nieuw en lekker;

Gemarineerde (vis)shoarmareepjes (wokken)

500 gram nu 795

+ GRATIS pakje shoarmabroodjes Melkmarkt 32 • 8011 MD ZWOLLE CENTRUM • T 038 42 34 927 www.hansvisscher.visgilde.nl

MEGA WIJNPARTIJEN MAGAZIJNVERKOOP!

DE BESTE!

ELSTAR HANDAPPELEN MOOIE GROTE

2 KILO ...............................................................................

PITLOZE

BLAUWE DRUIVEN BAKJE .............................................................................

0.99

DE LEKKERSTE VAN ZWOLLE

CLEMENTINE MANDARIJNEN 15 STUKS .........................................................................

Op vrijdag 16 maart van 9.30 uur tot 17.00 uur en zaterdag 17 maart van 9.30 uur tot 17.00 uur.

Kortingen tot maar liefst 70% Wij ruimen onze magazijnen en wijnkelders helemaal op! (zie onze advertentie op pagina 13)

DELICATESSEN - WIJNEN Gastronomische geschenken

Blijmarkt 9, 8011 ND Zwolle, Dit is bij onze wijnmagazijnen direct naast onze wijn en delicatessenwinkel.

www.schuttelaarbv.nl

1.50

2.

99

MAALTIJD VAN DE WEEK!

STAMPPOT ZUURKOOL MET SPEKJES EN WORST

400 GRAM.......................................................................

2.

99

RAUWKOST VAN DE WEEK

KIP-KERRY SALADE MET KOMKOMMER EN EI

200 GRAM .......................................................................

1.

99

ALLE AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG T/M ZATERDAG 17 MAART

EIGEN BEZORGSERVICE!


ACTUEEL

Wethouders gaan ‘de boer op’ voor werk ZWOLLE – De Zwolse wethouders Filip van As en René de Heer gaan Zwolse werkgevers benaderen om de werkgelegenheid te stimuleren. Zo’n vijftig worden persoonlijk bezocht. Het resultaat moet zijn dat minimaal 300 mensen met een uitkering aan het werk kunnen en minimaal 90 jongeren met een uitkering aan een opleiding of een baan worden geholpen. Het plan van aanpak is niet helemaal nieuw. Met de komst van de nieuwe Wet werken naar vermogen per 1 januari 2013 krijgt de gemeente meer ruimte en kansen om werkgevers en klanten te faciliteren, zoals loondispensatie en detachering. “We willen weten wat werkgevers willen en welk aanbod ze hebben”, motiveert Van As. “We hebben vitale ondernemers nodig om werknemers te kunnen plaatsen”, voegt De Heer toe. “Als gemeente willen we die ondernemers de ruimte geven om hun ondernemerschap goed uit te oefenen. We kijken naar hun vragen en vragen ze wat ze van

ons nodig hebben.” De gemeente streeft ernaar om samen met werkgevers en maatschappelijke organisaties zoveel mogelijk mensen aan werk te helpen en te houden of op een andere manier te laten meedoen. “Werkgevers zijn zeker bereid om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te bieden”, volgens Van As. “Om het hen makkelijker te maken zorgen we voor heldere detacheringsvoorwaarden, minder administratieve druk en één duidelijk loket waar de werkgevers terecht kunnen met al hun vragen. We gaan niet voor ze denken, maar geven ze de ruimte.” De gemeente is als werkgever ook verantwoordelijk om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven. “Bij de aanbesteding van

schoonmaak- of cateringdiensten stellen we de voorwaarde dat de aanbieder 5 procent medewerkers met een SW-indicatie inzet.” Ook kijkt de gemeente naar haar eigen rol bij de inzet van mensen met de indicatie. “We hebben 23 functieprofielen gemaakt waarin mensen kunnen passen”, maakte wethouder Erik Dannenberg bekend. “Normaal gesproken kijken we bij een vacature eerst intern, dan extern. Voortaan maken we een tussenstap en kijken we in overleg met de Wezo en het werkgeverspunt of er iemand met een SW-indicatie beschikbaar is.” Uit een landelijk rapport blijkt volgens Dannenberg dat mensen met de indicatie het moeilijk vinden hun zekerheden los te laten als ze de overstap maken naar een reguliere betaalde baan. “Daarvoor kennen we nu de loondispensatie; de werkgever betaalt de werknemers voor wat die waard is en de gemeente vult het bedrag aan.”

De Vogellanden opent deuren voor publiek ZWOLLE - De Vogellanden, centrum voor revalidatie, neemt op 17 maart deel aan de landelijke Open Dag van Zorg en Welzijn. Iedereen is van harte welkom tussen 11.00 en 15.00 uur. In De Vogellanden revalideren zowel kinderen als volwassenen na bijvoorbeeld ziekte, trauma of een aangeboren afwijking. De revalidatieartsen en therapeuten begeleiden ze om weer zo zelfstandig mogelijk deel te gaan nemen aan de maatschappij. Tijdens de open dag kunnen

Kijk voor meer nieuws uit uw regio op www.deswollenaer.nl

maandag 12 maart 2012

geïnteresseerden zien en ervaren hoe divers werken in een revalidatiecentrum is. Een aantal medewerkers van De Vogellanden behandelt niet alleen, maar doet ook wetenschappelijk onderzoek. Een voorbeeld daarvan is het onderzoek naar transcraniële magneetstimulatie en het

effect daarvan op herstel na een beroerte. In Nederland doet De Vogellanden als eerste onderzoek naar deze vorm van behandeling. Tijdens de Open Dag van Zorg en Welzijn wordt deze behandeling gedemonstreerd.Het bezoekadres van De Vogellanden is Hyacinthstraat 66a, 8013 XZ in Zwolle. Meer informatie over het programma en het revalidatiecentrum is te vinden op de website www.vogellanden.nl.

Ambelt en Twijn voeren actie ZWOLLE - Onderwijzend personeel van de Ambelt en de Twijn heeft dinsdag massaal actie gevoerd tegen de bezuinigingen op passend onderwijs. Zo’n 250 medewerkers vertrokken met bussen vanuit Zwolle naar de Amsterdam Arena.

Foto: Pedro Sluiter

‘’Opnieuw worden de meest kwetsbare kinderen, leerlingen die extra zorg nodig hebben, de dupe van extreme bezuinigingen. Kinderen met een rugzak in het regulier onderwijs raken hun extra begeleiding kwijt waardoor de aansluiting binnen het regulier onderwijs lastiger zal worden. Veel leerlingen die nu naar het speciaal onderwijs gaan, moeten terug naar het regulier onderwijs. De Ambelt en de Twijn maken zich nu al grote zorgen over thuiszitters, omdat de aanmeldlijsten voor komend schooljaar een groei laten zien binnen het

onderwijs en de Ambulante Begeleiding. We spannen ons maximaal in om iedereen onderwijs te kunnen bieden”, zeggen directeur van de Ambelt-regio Zwolle, Erik Wijtsma en directeur Pieter Greidanus van de Twijn. ‘’Het regulier onderwijs krijgt daarnaast de zorg, maar amper de middelen. De expertise van docenten in het speciaal onderwijs en ambulant begeleiders wordt overboord gegooid. Voor iedere leerling ontstaat hier een verlies-verlies situatie. Bovendien wordt de keuzevrijheid van ouders fors beperkt.”

Letselschade: naar de rechter? Letselschadezaken worden vrijwel altijd minnelijk geregeld. De reden hiervoor is dat een procedure over het algemeen duur en tijdrovend is, en de uitkomst onzeker. Soms lukt het niet een minnelijke regeling te treffen. Bijvoorbeeld als de verzekeraar de aansprakelijkheid niet erkent of wanneer de verzekeraar de schade niet volledig wil vergoeden. In het verleden moest het slachtoffer dan diep in de buidel tasten en een dagvaardingsprocedure starten. Dit is duur, omdat in een procedure het slachtoffer de advocaatkosten zelf moet betalen, ook als hij in het gelijk wordt gesteld. Een kostenveroordeling dekt namelijk maar een klein deel van de werkelijke advocaatkosten. Bovendien kan een dergelijke procedure soms jaren duren. De drempel om te procederen was dus hoog, vooral voor slachtoffers. De wetgever heeft dit ingezien, en sinds juli 2010 bestaat er bij letsel en overlijdensschade een laagdrempelige mogelijkheid om naar de rechter te gaan: de deelgeschillenregeling. Op grond van deze regeling kunnen partijen een deel van het geschil,

bijvoorbeeld de aansprakelijkheid, middels een verzoekschrift voorleggen aan de rechter. Binnen 6 weken na het indienen van het verzoekschrift volgt een mondelinge behandeling, en de uitspraak van de rechter volgt dan weer 6 weken daarna. Dit is niet alleen snel maar bovendien geldt dat de rechtsbijstandskosten van het slachtoffer, ook als het slachtoffer in het ongelijk wordt gesteld, vrijwel altijd voor rekening komen van de aansprakelijke partij. Heeft u vragen over letselschade bel dan mr. I.D. Mak of mr. A.J. ter Wee voor een afspraak. Voor slachtoffers van letselschade zijn onze diensten bijna altijd gratis.

7

Ook voor Personen en familierecht, arbeidsrecht, huurrecht, etc. kunt u bij ons terecht.

Burgemeester van Roijensingel 1 Zwolle, (038) 460 01 11 www.atwadvocaten.nl

SPECTACULAIRE VERBOUWINGSOPRUIMING MET EXTRA HOGE KORTINGEN TOT 70%! www.spinde.nl | Thorbeckegracht 32 | 8011 VM Zwolle | T. 038 - 422 30 30


m a a n d a g 12 m a a r t 2 0 12

RONDJE SWOLLE

www.deswollenaer.nl

Rondje Extra: Rene de Heer over impulsgeld

POEN, POEN, POEN, POEN!

Rene de Heer ziet liever geen beren maar uitdagingen op de weg. “Gelukkig zijn er nog helden die als ondernemer een start maken”

(door Peter de Jong) Geld, het ouwe liedje. Ooit heel toepasselijk bezongen door Wim Sonneveld. Het blijft gespreksonderwerp nummer een. Althans, binnen economische kringen. Wethouder Rene de Heer heeft naast economie ook toerisme en evenementen in zijn portefeuille. Onlangs kwam naar buiten dat de gemeente Zwolle een bedrag van € 50.000,- beschikbaar stelt aan het gastronomische festival Chef’s Sache. Veel geld, heel veel geld! Waar komt dat geld vandaan?

Een halve ton; dat waren afgelopen week ruim 1800 3-gangemenu’s tijdens de Zwolse restaurantweek. Vraag is of eenzelfde aantal Zwolse burgers in het weekend van 3 en 4 juni actief meegenieten van het internationale congres Chef’s Revolution dat op initiatief van de Librije voor de eerste keer in Zwolle gehouden wordt. Het festival beslaat drie thema’s: een congres, een boerenmarkt en een wine-food-pairing paleis. Dat klinkt indrukwekkend en voor de gemeente Zwolle aanleiding om eens flink in de buidel, lees impulsgeld, te tasten. Rene de Heer legt uit en doet dat fasegewijs in drie stappen. Groei “Aan de ene kant worden we geconfronteerd met cijfers van het CBS. Die zijn niet gunstig. Maar Zwolle is niet de rest van Nederland. In tegenstelling tot andere delen van Nederland groeit de stad met gemiddeld 1000 inwoners per jaar. Er is bedrijvigheid, er komen nog steeds bedrijven bij en met starters als een Nelleke Dijkhuizen van de Agnietenberg staat onze economie absoluut niet stil. Misschien is het wél wat minder. Ik snap volkomen dat er ondernemers zijn die zeggen dat er minder geld in de kassa zit. Zij hebben daar last van.”

de zomer’, deze zomer in park de Weezenlanden) voor Zwolle als uitzendlocatie kiest hadden ze wellicht ook zonder ons wel gedaan. Als bestuur zeggen wij dan, jullie komen hier, willen jullie dan ook aandacht aan Zwolle besteden. Daar stellen wij 25.000 euro voor beschikbaar. Met Chef’s Sache eigenlijk een identiek verhaal. Uit alle Nederlandse opties kiest de organisatie voor de vijf sterren van Jonnie en Thérèse. Goed voor Zwolle en mede vanwege de internationale uitstraling willen wij daar een bijdrage aan geven. Dit wordt echt niet het ‘feestje van’ zoals door een aantal critici is verwoord. Daar hebben wij goed naar gekeken. Chef’s Sache, of Chef’s Revolution, is een culinair festival waarbij de top van de wereld naar Zwolle komt. Tegelijkertijd organiseren ze een boerenmarkt. Daar wordt geen entree geheven en is dus voor iedereen toegankelijk. Het eerste weekend van juni biedt Zwolle ook het Vertelfestival. Misschien dat er combinaties mogelijk zijn. Ik denk dat de Zwollenaar en de bezoeker van Zwolle daar heel veel van gaat merken. Ondernemers haken

rwetse Reun e i ud

e

O

Budget “Met de raad hebben wij afgesproken dat er budget is om eenmalig bovenlokale en regionale evenementen te stimuleren. Als organisaties of evenementen voor Zwolle kiezen kan de stad zelf ook via die evenementen zich profileren. We mogen best iets meer trots zijn op onze stad. Dat RTL (met het zomerprogramma ‘RTL viert

Boertienfoto

Toegang GRATIS

Aanvang 21.00 uur

Zaterdag 17 maart 2012 Deze avond is voor iedereen van 21 jaar en ouder die zich ‘vroeger’ verheugde op een weekend stappen in

`De Tonne` Tonne`

Meer info op www.bierton.nl

er op in, er komen hotelovernachtingen en wellicht dat menukaarten van de lokale restaurants worden aangepast. Kortom, onze restaurantwereld kan er dan net even iets anders uitzien. Daarnaast levert het een hoop werkgelegenheid op. Er is zeker sprake van een toegevoegde waarde hoewel die soms moeilijk meetbaar is. Met onze 50.000 euro bijdrage weet ik in ieder geval dat we een uitstraling van Zwolle krijgen waar elke ondernemer en ook elke Zwollenaar wat aan heeft.” Pasar Malam “Waarom de genoemde evenementen wel geld krijgen en bijvoorbeeld een Pasar Malam niet? Vind ik moeilijk om daar iets over te zeggen. Van de Pasar organisatie heb ik begrepen dat er de laatste jaren sprake is van teruglopende bezoekersaantallen. Er is een probleem in de begroting. Dan hebben wij niet zomaar een potje om

dit evenement financieel te stimuleren. Wij willen wel tips en suggesties geven. Het besluit om het evenement dit jaar niet door te laten gaan is vreselijk voor de organisatie. Toch heeft de organisator wel de visie om het weer op de uitgaansagenda te krijgen. Hij is dan ook van harte welkom om met ons daarover te praten. Onze middelen worden wel steeds minder en de criteria steeds scherper. Ook moeten we kijken hoe groot de uitstraling van de Pasar voor Zwolle is. Misschien dat het evenement op een andere locatie begroting technisch beter af is. Voor goede plannen is er altijd geld maar je moet zelf wel eerst even de begroting rondbreien. Met impulsgeld wordt de stad economisch en toeristisch gestimuleerd. Dat bezoekers ook weer terugkeren naar de stad. Maar voor 2012 is het impulspotje leeg. Het is inderdaad eindig.”

“Nou, wat voor moeite was het geweest om er tienduizend euro tegenaan te gooien en de hele gracht te verlichten voor een soort Zwollyday on Ice? Waarbij ieder café één dag “Zo, de winter voorbij?” ontheffing had gekregen voor “Dacht ik wel, ja. Langzaam een glühweinstandje? Komen richting terrassenweer.” ze niet op. Denken alleen maar “Was een mooie winter.” in beperkingen. Op het moment “Zeker. Met als hoogtepunt dat de burgemeester een de Zwolse grachtentocht, weekend weg is, trekken ambal ben ik wel een paar keer tenaren treiterwetjes uit 1530 wakker geschrokken van Pij- uit een map om ze selectief tefers in dat gele, verschrikte gen horeca te gebruiken. Prima Kip2Day pak. Maar petje basis voor een samenwerking.” af voor de organisatie, ook “Nou, oude cynicus, op de lente voor Hendrik, Jan en Zoran. dan maar?” Hopelijk ziet de gemeente de “Ja. Dat al die decibellentelmeerwaarde van horeca in lers, luifelmeters, nicotinehonplaats van dat ze alles uit den en gelijksoortige treiterde kast halen om cafébaas- figuren eens door onze lokale jes te pesten.” overheid in hun hol worden “Hoe bedoel je?” gehouden.”

Ik kijk uit naar de lente en ik hoop dat het een zonnige lente wordt. Op school leerde ik het liedje: Kom mee naar buiten allemaal, dan zoeken wij de wielewaal. En horen wij die muzikant, dan is de zomer weer in ’t land. De melodie zit al dagen in mijn hoofd. Vorige week sprak de gemeenteraad weer een avondje over de toekomst van de binnenstad. Zwolle moet het winkelcentrum van het oosten worden. Dat bereik je door een gevarieerd winkel aanbod, door bereikbaarheid en voldoende parkeerplekken. En – wat mij betreft – gezellige terrassen. Na het winkelen, tijdens de lunch of rond koffietijd even buiten zitten. Of een warme zomeravond in de buitenlucht doorbrengen. Gelukkig kan dat in Zwolle op talrijke plaatsen. De stad kent veel terrassen. Horecaondernemer Hans Borrel (de Proosdij en Partyschip Willem Jan) vroeg zich ooit af of er wel genoeg klanten zouden zijn om op al die terrasstoelen plaats te nemen. Hoe ook, ik hoop snel weer een terrasje te kunnen pakken. In de binnenstad bijvoorbeeld op het Bethlehemkerkplein, bij het Wijnhuis of de Beurs (Nieuwe Markt) of de Kleine in de Luttekestraat. Bij Public aan de Blijmarkt. Op de fraaie zwarte zitjes van Las Rosas op het Rodetorenplein, aan de waterkant bij MiZu of ’t Beugeltje of op de Melkmarkt bij de Belgische Keizer of de Vier Jaargetijden. Midden op de Diezerpromenade bij Blocks of hartje stad op de Grote Markt. Buiten het centrum aan de IJssel bij Krisman, de Vrolijkheid of Urbana in de Wipstrik. En natuurlijk het terras van Stroomberg aan de Brink. En dan de vele mini terrasjes: zoals de bankjes van Proeflokaal en de Hete Brij. Ik hoop dat het terraspersoneel er klaar voor is. Al naar de pedicure geweest? Dat de uitbaters over de logistiek hebben nagedacht, zodat de klant niet te lang op bediening moet wachten. En ik hoop dat de chef-koks hebben nagedacht over terras-gerechten, want buiten eten bij bijvoorbeeld Poppe, Pampus, Bella Napoli of Xanders Bazaar is ook aangenaam.

8


m a a n d a g 12 m a a r t 2 0 12

RONDJE SWOLLE

www.deswollenaer.nl

9

Gehoord onder de .SASSENPOORT

Horecalia: Grand Cafe Plaza Naam: Cheryl Bos (21) Werkzaam bij: Grand Café Plaza (naast Fitplaza) Functie: 1e medewerker bediening en organisatie Opleiding: Marketing & Communicatie; mijn opleiding Journalistiek op Windesheim ben ik voortijdig mee gestopt. Horeca-ervaring: vanaf mijn 14e als bijbaantje werkzaam in de horeca, o.a. bij de Zwaluwenhoeve in Harderwijk. Tijdens studie stage gelopen bij hotel in Miami; een wereldervaring. Waarom horeca: omgang met mensen, geen 9/5 mentaliteit, het is een flexibele baan en de combinatie met sport vind ik aantrekkelijk. Deze plek omdat: na het stoppen met mijn studie ik snel een baan wilde hebben. Via via heb ik hier gesolliciteerd en kreeg de baan. Bevalt mij prima. Wil graag als gast bij Plaza begroeten: Linda de Mol, om alles wat zij doet. Kan ook alles. Maar liever niet: een zingende Nederlandstalige artiest als Frans Bauer. Daar heb ik werkelijk niets mee. Niet zingend is Frans uiteraard van harte welkom. Ambities: deze werkplek verder uitbouwen Leest: (psychologische) tijdschriften, absoluut geen roddelbladen Favo muziek: U2, top 40

Boertienfoto

Hobby’s en vrije tijd: stap[pen met vriendinnen, fitness en binnenkort weer tennis Uitgaan: café de Gezelligheid, Las Rosas, Itoshii, Belgische Keizer, Bloopers. Drankje: liefst een cocktail Vakantie: zonzeestrand zoals in Florida. Zwolle: ik woon hier nu een half jaartje en ervaar de stad als gezellig. Zwolse horeca: er is voldoende en het vinden van een stamkroeg gaat snel. Typisch Cheryl: een echte regeltante die het liefst achter de schermen schittert Onze mening over Cheryl: deze ‘Linda’ liefhebber zou in Gooische Vrouwen niet misstaan.

Grand Café Plaza organiseert vrijdag 16 maart 2012 vanaf 21.00 uur een afterparty aansluitend op de Spinningmarathon t.b.v. actie Team CêlaVita. Hapjes, drankjes en muziek omlijsten deze speciale avond waarvan 25% van de consumptieomzet wordt gedoneerd aan team CêlaVita. Het streven hierbij is om een zo groot mogelijk bedrag voor onderzoek naar kanker te kunnen bijdragen. Iedereen is van harte welkom, zowel sporters als niet sporters.

BERKUM BLITZ GOES OEKRAÏNE! Spelers van zowel het 4e als 6e (gesponsord door het Proeflokaal) van sportclub Berkum kochten in september 2011 deze unieke Opel Blitz uit 1960. De bus wordt door de spelers momenteel ‘Oranje’ klaar gemaakt om later dit jaar af te reizen naar het EK Voetbal. “We maken er een groot project van en na afloop van het EK wordt de bus verkocht. De gehele opbrengst gaat naar het Ronald McDonald Kinderfonds Zwolle”, aldus Robert Schraag. Voor sponsors, zowel zakelijk als particulier, is er de mogelijkheid van naamsvermelding op deze klassieke mobiele en sportieve topper. Geïnteresseerd? Stuur een mail naar roberkum6@home.nl. Ook te volgen op facebook: VV Berkum on EK 2012 toer en twitter: @vvberkumEKtour. Nu maar hopen dat de Berkum Blitz op 1 juli in de buurt van het NSK Olimpiysky stadion in Kiev gesignaleerd wordt!****

Boertienfoto STROEVE GAAT CRESCENDO! Even updaten met DJ Stroeve, misschien wel dé Zwolse nestor onder de dj’s. Zijn agenda vertoont steeds minder lege plekken. De komende vier weken hoeft Stroeve zelfs voor zijn werk de stad niet uit. Komende zondag Prison Break Lounge op de binnenplaats van Librije’s Hotel, zaterdag 24 maart de 2e editie van Sally’’s Disco & More (disco dood? Dacht het niet), zaterdag 31 maart Stroeve’s eigen feestje Zaterdagnachtkoorts in Hedon en zaterdag 7 april Re-Public. Hoewel hot heeft Stroeve ook zelf een held; DJ Buscemi. Hij komt 2 juni naar Zwolle.****

ALLE FOTO’S ZIJN TE ZIEN OP

BOERTIENFOTO.NL

SANDER DOL 50 JAAR

Boertienfoto SBTM ZOEKT! Sallands Best Top Model 2012 zoekt nog modellen voor de jaarlijkse verkiezing. Waren er verleden jaar meer dan zeventig aanmeldingen, de teller dit jaar stokt bij een paar tientallen. Om de animo te vergroten is het prijzenpakket aangepast. In de jury zit ook voormalig Miss Overijssel en huidige TV Oost presentatrice Maaike Heethaar. Zij let vooral op persoonlijkheid, karakter en uitstraling. Bezit jij die eigenschappen? Meld je dan aan (sallandsbesttopmodel.nl)****ZWOLLE HEEFT EEN ABRAHAM ERBIJ! Veel Doller (zie In the Picture) moest het gisteren in de Zwolse Kalverstraat niet worden. Rond 11.00 uur verzamelden muzikanten van Jubal en familie, vrienden en bekenden van horecaman Sander Dol zich bij zijn huis om er een aubade te brengen aan Sander ‘Abraham’ Dol. Gefeliciteerd!****LAETARE BIJ ZES ZWOLSE KROEGEN! Komende zondag is het de vierde zondag in de Veertigdagentijd; dan wordt gevierd dat de Vastentijd halfweg is en het Paasfeest er aan komt. Halfvasten, ook wel Laetare genoemd, is voor zes Zwolse kroegen aanleiding om onder het genot van een hapje en drankje even terug te kijken op het afgelopen carnaval. Bij ’t Kroegje, Stapp’s Inn, Bosch, de Gezelligheid, de Pul en het Swolsch Café bent u vanaf 15.00 uur van harte alaaf!****UURTJE CULTUURTJE MET KYTEMAN’S MUZIKANTEN! Het schippersduo Rik en Cuun presenteren zondag 18 maart op Thor het Red Limo String Quartet, bekend van Kyteman’s hip-hop orkest. Grote namen op het schip waar intimiteit heerst****KIDS IN DE HORECA! Nee, geen kinderarbeid maar tijdens de komende meivakantie wordt voor de eerste keer de Restaurant Week KIDS gehouden. Beter vroeg dan laat. Wij zijn benieuwd wat het menu gaat worden en welke Zwolse restaurants eraan deelnemen. Overigens biedt de stad (VVV Kantoor, hoe lang nog?) voor het jonge kroost al een aardig spektakel: de speurtocht Zwolle-pen, ijsje, diploma en Happy Meal. Hierbij wordt de stad op een educatieve manier ontdekt en afgesloten met een feest bij de grote M!****

Boertienfoto

LIEFDE IS... SAMEN UIT EEN PAN ETEN

“IK WIL JE, MENU” 3 Gangen € 24,50 VALENTIJNSDAG 038-4218172 • www.cucaracha.nl

OPENING CLUB MINISTER

AAN TAFEL MET HARM! Mini conferences afgewisseld met ingetogen Zwolse liedjes terwijl u heerlijk geniet van het diner. Op dinsdag 20 maart doet Harm Wolters zijn theaterdiner voor de derde en tevens laatste keer in de bovenzaal van de Harmonie. De wens om Harm’s andere kant te beleven pakt verrassend goed uit. ‘Harm in Harmonie’ samen met vader en zoon Beijer; een muzikale en verbale wandeling door het leven van Harm Wolters. Reserveren via 038-4216318****SPATJES BAR BATTLE 2012! Altijd al een bar willen runnen? Schrijf je dan in (100 euro per team) voor de Bar Battle 2012 van café Spatjes. Er is ruimte voor 8 teams die gedurende 8 weken strijden om een prijzenpot van maar liefst 1000 euri! De aftrap is 5 april, de prijsuitreiking op 31 mei. Elk team wordt beoordeeld op originaliteit, hygiëne, omzet, programma, pr en uiteraard gastvrijheid. Misschien vind jij het wel zo leuk dat je na afloop voor vast bij Spatjes wil werken. Opgave en info voor 28 maart 2012****

SMS WINNAARS GCP! Onze sms-actie in samenwerking met Henri Geerlings van Generation Classics Party was wederom een groot succes. “Mijn mobieltje heeft continu getrild van de sms-jes”, aldus Geerlings. De winnaars zijn uiteindelijk geworden: Marlies van der Kolk, Christine Kruiger, Annie Eisinga, Danny Blom, Carin Strikkers, Gerda Brummel, Roel van de Worp, Marie Louise Boerman, Wendy Wink, Minouk de Scally, Angely van Olst en Pauli Konjanan (hé, familie van die andere bekende Zwolse dj?). Iedereen gefeliciteerd met jullie twee tickets. De organisatie laat weten dat er nog een beperkt aantal kaarten te koop zijn. “Wacht niet te lang, het bordje sold out ligt klaar”.****Toedels


www.deswollenaer.nl

m a a n d a g 12 m a a r t 2 0 12

X x x

x x

x

x

6 dagen open

10 tot 10 !

"| 32

Dus ook op zaterdag*

*Media Markt Deventer is zaterdag tot 20:00 uur geopend.

80 cm

*Aanbiedingen max. 1 per klant • Geen verkoop aan handelaren • Zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden • Aanbiedingen zijn geldig t/m 17.03.2012 • Zolang de voorraad strekt • Prijzen excl. verwijderingsbijdrage

x

Smart-TV internetfuncties 200 Hz Motion Rate

MEDIA MARKT PRIJS UE 32 D 6200 3D LED-televisie

80 cm. 3D LED-televisie, resolutie 1920x1080 Full HD, Ci+ gecertificeerd voor Ziggo en UPC, DVB-T tuner voor Digitenne, teletekst, 200 Hz. Motion Rate, AllShare, Smart-TV internetfuncties, 4x HDMI, 3x USB-aansluiting, VGA, LAN, scartaansluiting. Art.nr: 1152104.

In zwart en zilver verkrijgbaar!

Speelt ook CD en DVD af! HDMI BDP S 185/186 BluRay-speler

Weergave van o.a. BluRay/DVD/DVD+R(W)/DVD-R(W)/CD, 1080p Full HD, direct streamen vanaf internet, USB-aansluiting, HDMI, internet-TV. Art.nr: 1166259/1166260.

ZWOLLE

Maagjesbolwerk 44 Tel. 038 - 4263000

www.mediamarkt.nl

Abonneer u nu op de mediamail!

MEDIA MARKT PRIJS

Openingstijden maandag 10.00 - 22.00 uur dinsdag 10.00 - 22.00 uur woensdag 10.00 - 22.00 uur

donderdag 10.00 - 22.00 uur vrijdag 10.00 - 22.00 uur zaterdag 10.00 - 22.00 uur

www.mediamarkt.nl zondag

450 parkeerplaatsen onder de winkel

(*Indien koopzondag)

6 koopavonden per week!

12.00 - 17.00 uur*

10


ACTUEEL

Informatie over zonnepanelen ZWOLLE - Geïnteresseerden in de Zwolse zonnepanelenactie kunnen dinsdag 13 en donderdag 15 maart in hun agenda zetten. Op die dagen zijn er informatiebijeenkomsten. Er wordt een toelichting gegeven op de actie en het installatiebedrijf El-Tec zal informatie verstrekken over de werking van PV-panelen en de verschillende pakketten die worden aangeboden. De bijeenkomsten worden gehouden in SIO Zwolle aan de Thorbeckelaan en beginnen om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. “De provincie Overijssel geeft subsidie op de collectieve aanschaf van zonnepanelen. Vorig jaar hebben we met enkele Zwollenaren het initiatief genomen om van deze subsidie gebruik te maken. Er bleek veel belangstelling te zijn, uiteindelijk hebben meer dan 160 huishoudens panelen aangeschaft met subsidie”, aldus Alan Lentz. “Vanwege de grote belangstelling hebben we besloten nogmaals de actie uit te voeren, maar we hebben weinig tijd voor de werving want de sluitingsdatum van de subsidie is 30 maart.” Meer informatie over de actie is te vinden op http:// buurtenergie.duurzaamzwolle. nl. Op deze site kunnen mensen zich aanmelden. Informatie over de aangeboden pakketten is ook te vinden op www.zwollezonstad.nl. Voor het MKB is er ook een actie gestart.

maandag 12 maart 2012

Kijk voor meer nieuws uit uw regio op www.deswollenaer.nl

Innovatiecentrum geopend

Kermis ten bate van de Ambelt

ZWOLLE – Op het terrein van Vishay aan de Ceintuurbaan is het Polymer Science Park (PSP) officieel geopend. Het PSP heeft tot doel de innovatiekracht van het bedrijfsleven te versterken en groei te stimuleren.

‘’Een dynamische ‘werkplaats’ voor bedrijven en onderwijs op het gebied van kunststoftechnologie’’, aldus Rein Willems, voorzitter van de topsector regiegroep chemie. Met de komst van het Polymer Science Park wordt volgens Willems de basis gelegd voor het stimuleren en versterken van de concurrentiepositie. “Bovendien schept het kansen voor werkgelegenheid en de economische groei

ZWOLLE - De Voorjaarskermis van de Ambelt gaat op vrijdag 23 maart van start. De kermis beleeft haar 59e editie.

Foto: Pedro Sluiter

in deze regio.’’ Naast het stimuleren van innovatie en groei, wil het

Rock met ‘Are You A Lion’ ZWOLLE - Het terugkerende concept Hedon Presents schotelt vrijdag 16 maart een portie rootsrock voor in Zwols poppodium Hedon. Are You A Lion is een jonge band van vier muzikanten die hun liefde delen voor Amerikaans georiënteerde, alternatieve rootsrock. Muzikaal is de band schatplichtig aan bands als Midlake, Feist, Moss, Fleet Foxes, The Shins en 16 Horsepower, maar de band geeft ook oude meesters als Neil Young en Bob Dylan op als inspiratiebron. De diverse achtergronden van de geroutineerde bandleden van Firetrip zorgt voor een combinatie van britpop, americana en een tikje soul. De drummer stond met

vorige band Crapjam al eens in het voorprogramma van Lemonheads en Paul Weller en bassist Sebastiaan Brussee speelde al eens op Lowlands. De muziek van The Kings Of Oblivion wordt bijeengehouden door Kaez rauwe stem en een sound waarin twangy gitaren en een brullende Hammond om voorrang schreeuwen. De teksten zijn vaak zeer persoonlijk, met Lou Reed-achtig sarcasme. De optredens zijn op vrijdag 16 maart vanaf 20.30 uur in Poppodium Hedon. De toegang is gratis.

UW KIND ONZE TOPPER! De eerste stap in het basisonderwijs is belangrijk. Maak daarom kennis met de basisscholen van Vivente. Wij zien u graag op de

OPEN DAG

christelijke basisscholen DONDERDAG 22 MAART van 10.00-12.00 en 13.30-15.00 uur

Samen met uw kind kunt u vrij rondkijken in de school, bij groepen binnenlopen en lesmateriaal bekijken. Schikt het tijdstip u niet? U kunt bellen voor een afspraak! Op www.vivente.nu vindt u meer informatie en kunt u doorklikken naar de websites van de scholen. Vivente scholen: ▪ De Aquarel ▪ Kon. Emma Daltonschool De Ark ▪ De Matenburcht De Bron ▪ De Morgenster Het Carillon ▪ Het Mozaïek De Duyvencamp ▪ Het Stroomdal De Ichthus ▪ De Wendakker De Klokbeker ▪ De Zevensprong ▪ Veerezon (i.s.m. Landstede en Catent) Kernwaarden ▪ Ieder mens is een parel in Gods hand ▪ Leven doen we met elkaar ▪ Verantwoordelijkheid dragen we samen ▪ Leren doen we in een veilig schoolklimaat ▪ Onderwijs houden we in beweging

11

PSP ondernemerschap bevorderen onder studenten.

Kavóca in Passiedienst

De kermis op de Turfmarkt gaat om 19.00 uur open voor het publiek met een half uur gratis draaien. Ook zijn er kortingsacties in omloop. De kermis duurt tot zondag 1 april. De Ambelt is een school voor kinderen met leer- en gedragsproblemen. Een groot gedeelte van de opbrengst van de kermis is hiervoor bestemd. Er zijn rond de 25 attracties, waaronder de familieachtbaan, de Polyp, de Aqua Blasta, de Breakdance en het Voetbalspel. Voor de kleinsten is er de draaimolen en de trampoline.

ZWOLLE - Het Kamper vocaal ensemble Kavóca levert zondagmorgen 18 maart een bijdrage aan de Passiedienst in de Sionskerk aan de Glanerbeek. Het koor onder leiding van Luthine Postuma voert roepkoren en koralen uit de Johannes Passion van Bach uit. Jurjan Lipke begeleidt koor en samenzang op orgel en piano, aanvang 10.00 uur. ‘s Avonds om 19.00 uur biedt de Sionskerk een dienst van Bijbel en Kunst, met centraal schilderijen die Rembrandt en Chagall maakten van David.

Vermoeidheidsklachten Goede voornemens? Vermoeidheid weltijd van haast Dit is natuurlijk bijmoet uitstek de de goede voornemens. Stoppen met roken, een van de meest voorkomende eindelijk weer eens gaan sporten, nu toch gezondheidsklachten zijn van dit maar eens gaan afvallen. Vaak is het heel moment. herkenbaar. Toch lukt het niet altijd. Het Het komt niet alleen heel veel voor, maar is best moeilijk om het anders te gaan ook op verschillende manieren. doen. Ookveel bij gezondheidsklachten blijkt Vermoeidheid en burn-out klachten dat maar al te vaak. worden vaak in een adem genoemd,

Het raar te kijken maarklinkt het ismisschien ook een van de om belangrijkste naar waarom het niet je klachten restverschijnselen nalukt eenom behandeling te latenkanker. veranderen. voor En zo zijn er nog vele Toch is dat vaak een goede zet. Wat staat andere manieren waarop vermoeidheid er in de weg om dat doel te bereiken? een lastig probleem Soms weetenjevaak dat hardnekkig antwoord zelf. Soms kan worden. heb je iemand anders nodig om dat Wanneer utevermoeid antwoord vinden. bent zijn er voordat Dat laatste is helemaal niet erg. Iemand u aan behandeling toekomt vaak twee kan ontzettend veel trek zelf, maar kom hobbels: Wanneer ik aansoms de bel? je in je uit. wat zeg ik dan? Enerals ik eentje aan deniet bel trek, Als het gaat om gezondheidsklachten is Vaak sluipt het er in. De verklaring je huisarts dan iemand waar je goed mee daarvoor is vaak snel gevonden: druk kunt overleggen. oprugklachten het werk, gebroken nachten een Bij bijvoorbeeld, of door wanneer kind datsteeds niet doorslaapt, door die de je maar moe blijft, onrust of wanneer verbouwing van de dan keuken en zo vele burn out taaier blijkt je dacht. andere. Het duurt vaak een tijdje voordat

De eerstemerkt stap‘ik is ben dus niet achterhalen ‘waar iemand gewoon moe’. komt het nou door?’ En wanneer bent u zo moe dat u aan de Het grappige is, dat veel mensen juist die bel trekt? Vaak duurt dat een hele tijd. eerste stap zo spannend vinden. Zo eng Schrijf gerust eens u zelf opdaarbij wat u ook, vaak. Terwijl hetvoor enige dat je vandaag doet en hoe moe u zich voelt onder ogen moet zien, dat ben je zelf. en doe datvertrouwder ook eens voor een dag Niets zou kunnen zijntoen dan die eerste hetwas vooraf u zich nogstap. maarToch net voelt bewust van dus uw vaak niet vertrouwd. Integendeel. vermoeidheid. Zit daar verbetering in? Angst onbekende weerhoudt Of gaatvoor u dehet verkeerde kant op? vaak mensen om een stap te zetten, Dan komt het tweede probleem: wat zeg

ik dan tegen mijn dokter? Want u wil wel waarnaar ze eigenlijk verlangen. Een vanserieus de vragen diegenomen. mensen zichzelf graag worden Op het kunnen stellen zo’nrustiger situatie aan’ is: ‘iszitdat advies ‘doe hetineven u niet meer dan ikniet aankan?’ . waarschijnlijk te wachten. Sterker Normaal gesproken niet. Normaal nog, de kans is groot dat u het al rustiger gesproken ga je vanzelf nooit verder aan je bent gaan omdat hetAnderen zo niet dan grens opdoen, dat moment. verder ging. zouden verder gaan, of juist minder ver. helpt daarbij vaak, wanneer u ErHet is, kortom, geen standaard recept, om van een goed voornemen echt werk te aangeeft waarom u niet ‘gewoon moe’ maken. Om kan daarmee soms zelfs je leven bent. Ook het helpen wanneer u teaangeeft veranderen. enige de overeenkomst is welkeDe invloed vermoeidheid dat het begint met die ene stap. heeft op uw dagelijkse functioneren.

Bij het CIR merken we dagelijks hoe Onze ervaring vermoeidheid lastig het ookis, dat voorommensen met te overwinnen het heel is, belangrijk is om gezondheidsproblemen om het anders tedegaan doen. Gelukkig merken we ook, echte oorzaken te achterhalen. Wat hoeveel hetuwmensen oplevert maakt dat accu steeds leeg wanneer staat? dat lukt. En het lukt verrassend vaak! Benieuwd wat wij kunnen betekenen Meer weten over het CIR en onze voor uw gezondheidsklachten? Neem aanpak: www.cir.nl, info@cir.nl of het dan gerust contact op via 038-4265402, algemeneof bezoek informatienummer 038info@cir.nl onze site www.cir.nl 4265402.

Hartelijke groet, Namens het CIR Bas Smallenbroek


www.deswollenaer.nl

m a a n d a g 12 m a a r t 2 0 12

12

VOOR ALLE MENSEN MET VOETKLACHTEN

DEMONSTRATIE STEUNVEREN

kinderdagverblijf

de 7 dwergen verruimde openingstijden kinderopvang van

Zaterdag 3 maart in onze in Zwolle Donderdag 22 maart vanzaak 11.00 - 18.00 uur in onze zaak in Zwolle

hebben wij van 11.00 uur tot 15.00 uur gereserveerd voor mensen met rug- en voetklachten. Eén voetkundige komt naar onze zaak en maakt dan gratis een voetafdruk en demonstreert u tevens de Vibrion Veer, een Zweedse uitvinding. In tegenstelling tot de bekende harde, statische steunzolen, is de Vibrion Veer verend. Deze activeert de spieren en bloedsomloop en zorgt ervoor dat u weer dagelijks, zonder vermoeidheid en pijnlijke rug en voet op natuurlijke wijze kunt lopen. Een deskundig advies en dan ook nog gratis krijgt u niet elke dag.

06:30 - 19:00 uur www.de-7-dwergen.nl info@de-7-dwergen.nl 038 - 454 43 72

Natuurgeneeskundige Praktijk Coby Hamer Zelfvergiftiging

Maak daarom even een afspraak Tel. 038-4541111 www.fussgold.nl

Th. A. Kempisstraat 11 - Zwolle

Dat ligt lekker in het gehoor

weefsel als het ware dicht. De cellen gaan minder goed functioneren omdat de voedingsstoffen de cel niet meer kunnen bereiken en afvalstoffen niet afgevoerd kunnen worden.

In het Natuurgeneeskundig denken neemt de homotoxicose leer een belangrijke In het vergiftigingsproces zijn er zes plaats in. fasen te onderscheiden. Fase 1 is de meest Homotoxicose leer betekent leer van de gezonde fase. Hoe hoger de fase hoe zelfvergiftiging. meer afvalstoffen. Hoe verklaart de Natuurgeneeskunde het Door een voetreflex behandeling of proces van ziek worden? darmtherapie te ondergaan, komen de - De mens is een vloeistofsysteem en in het weefsel gedeponeerde gifstoffen bestaat voor 2/3 uit water. Elke cel vrij, die een tijdelijke verheviging van van ons lichaam wordt omgeven door symptomen kunnen weergeven. Door vocht. De cellen in ons lichaam worden deze therapie wordt de levenskracht gevoed vanuit deze vloeistof en geven sterker, een nieuwe kans om beter te hun afvalstoffen weer af aan deze vloeistof. Het functioneren van de cellen, worden. dus van ons lichaam, is afhankelijk van deze vloeistof. De vloeistof kan vervuild Voor meer informatie of het maken van worden door gifstoffen of afvalstoffen. een afspraak kunt u contact opnemen met: Natuurgeneeskundige Praktijk Coby Er is pas sprake van een gifstof als je Hamer. Aangesloten bij de BATC (wordt er als mens niet mee om kunt gaan, vergoed door uw zorgverzekeraar) lichamelijk en geestelijk. Hoe meer Tel. 038 – 45 25 741 afvalstoffen hoe groter de kans op Gsm 06 – 53 86 23 03 ziekte. Als het lichaam de afvalstoffen niet (voldoende) kan afvoeren, slibt het E-mail cobyhamer@home.nl

Een hoortoestel is een gevoelig apparaat en het aanmeten ervan is een nauwlettend proces. Bel vrijblijvend voor een afspraak met een van onze gediplomeerde audiciëns en laat u vakkundig adviseren.

Erkend leverancier van alle zorgverzekeraars

Audicien • • • •

gratis hoortesten ringleidingen voor TV en radio

hoortoestellen

infrarood luistersystemen

• • • •

wekkers voor slechthorenden audiologische hulpmiddelen geluiddempers en bescherming zwemdoppen

DIVERSE TOESTELLEN VRIJBLIJVEND UIT TE PROBEREN Zwolle, 8011 LM Kamperstraat 6-8

Tel. 038 - 421 58 98 Fax 038 - 422 20 86

Hengelo, 7555 DL Geerdinksweg 137-9

Tel. 074 - 259 37 47 Fax 074 - 259 37 48

NIEUW - NIEUW! NU OOK IN ZWOLLE! DE GOEDKOOPSTE GORDIJN- EN INTERIEURSTOFFEN VAN NEDERLAND!

THOMAS À KEMPISSTRAAT 105 ZWOLLE Bij Megagordijn vindt u Bij MEGAGORDIJN: een enorme collectie: • Gordijnen • Altijd de beste prijs • In-Betweens • Altijd gratis gemaakt • Verduisteringsstoffen • Altijd actuele trendy collectie • Kinderkamerstoffen enz. enz. • Altijd vlotte levertijd Bij MEGAGORDIJN worden alle gordijnen

ALTIJD GRATIS GEMAAKT (incl. band en haken)

IN BETWEENS Uni, Streep, enz. Kamerhoog Incl. loodveter

19,90 GRATIS GEMAAKT

p/mtr

CANVAS GORDIJNEN

BOUCLÉ GORDIJNEN

Polyesther-Katoen In wel 20 kleuren Kamerhoog Incl. loodveter

Superglans Nieuwste collectie 2012 140 cm breed

19,90 GRATIS GEMAAKT

p/mtr

24,95 GRATIS GEMAAKT

p/mtr

VERDUISTERINGSGORDIJNSTOFFEN Zeer soepel vallend 40 kleuren

• Altijd deskundig advies • Altijd goede service • Kwaliteit staat voorop OM ZO MEE TE NEMEN!

COUPONS MEUBELSTOFFEN (2 x 1.40 meter)

15,00

16,95 GRATIS GEMAAKT

p.st.

INBETWEENS p/mtr

van de tafel om zelf te maken

9,95

p/mtr

MEGAGORDIJN is tevens het goedkoopste adres voor al uw maatwerk in:

RolgoRdijnen • VouwgoRdijnen • duo-RolgoRdijnen • jaloezieën etc. Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 10.00 - 17.30 uur. Donderdag koopavond tot 21.00 uur

ons adres: thomas à Kempisstraat 105 (naast Heyman stofferingen) tel. 06-54375041 (Ben)


www.deswollenaer.nl

m a a n d a g 12 m a a r t 2 0 12

MEGA WIJNPARTIJEN MAGAZIJNVERKOOP! Op vrijdag 16 maart van 9.30 uur tot 18.00 uur en zaterdag 17 maart van 9.30 uur tot 17.00 uur bij Schuttelaar Delicatessen en Wijnen. Wij ruimen onze magazijnen en wijnkelders helemaal op!! Wijnpartijen o.a. opgekocht uit privé kelders, executoriale verkoop, actiepartijen, over voorraden etc., etc. Totaal meer dan 10.000 flessen! Ruim 100 verschillende wijnen zowel rood, wit als rosé, mousserend, zoet uit de gehele wereld vanaf € 1,95 per fles!

Kortingen lopen op tot maar liefst 70% per fles. Heel veel dozen voordeel.

Sla uw slag en profiteer van deze éénmalige stuntverkoop. Topwijnen zoals Chablis, Chateau Lafitte Rothschild, Duhart Milon Rothschild, Mouton Rothschild, Top Bourgognes waaronder Hospices de Beaune en Puligny Montrachet, Penfolds Grange Hermitage, Noval en Kopke Vintage

Verkoopadres 16 en 17 maart voor de Mega wijnpartijen magazijnverkoop:

ports, Magnums en ook oude jaargangen vanaf 1967! Maar ook perfect dagelijkse wijnen waaronder: Bateaux de Janeil van Francois Lurton, Viña Errazuriz, Boschendal 6 halen 5 betalen, Di Giovanna van € 11,45 nu voor € 7,45 , Kaiken, Senorio del Jucar van € 5,95 nu € 3,95, Doppio Negroamaro nu zeer voordelig. Tevens hebben wij een heerlijke Australische Shiraz van € 8,45 nu voor € 4,00 per fles! En enkele zeer betaalbare introducties waaronder: Prosecco Pignoletto van € 6,95 nu slechts € 4,95, Orsola Spumante met 50% korting, een heerlijke Spaanse rode Tempranillo van € 6,95 voor € 4,95 en een heerlijke Lalande de Pomerol van € 19,95 voor € 9,95 Vele wijnen zijn voor aankoop door u persoonlijk te proeven op 16 en 17 maart.

DELICATESSEN - WIJNEN Gastronomische geschenken

Voor deze actie gelden speciale voorwaarden: • Op=op! Prijzen zijn strikt netto, geen verdere kortingen van toepassing • Uitsluitend contante betaling (contant of pin) • Op deze actieprijzen is onze spaarsysteem niet van toepassing • Bij wijnen tot 10 euro per fles alleen verkoop in volle dozen van 6 flessen • Deze Mega wijnpartijen magazijnprijzen gelden alleen op 16 en 17 maart • Op alle wijnen geldt onze unieke kwaliteitsgarantie

Blijmarkt 11-13 Zwolle, Magazijn direct naast Schuttelaar delicatessen - wijnen Tel. (038) 421 51 96 | www.schuttelaarbv.nl | wijnen@schuttelaarbv.nl

13


www.deswollenaer.nl

m a a n d a g 12 m a a r t 2 0 12

VOOR COMPLETE SLAAPKAMERS TOT KUSSENSLOOP MOET U ZIJN BIJ

De 5 slaapspecialisten van

GENEMUIDEN

en omstreken...

meer dan 3500 m2

NU GROTE WINTER SALE BIJ SLAAPKENNER GENEMUIDEN

LEVERANCIER VAN O.A. :

Boxspring

SLAAPKENNER GENEMUIDEN Schering 23 8281 JW Genemuiden 038 - 385 97 95 info@slaapkennergenemuiden.nl www.slaapkennergenemuiden.nl

Optisleep compleet 180 x 200 cm

vanaf

2498,-

OPENINGSTIJDEN Maandag: gesloten Dinsdag t/m donderdag: 10.00 - 17.30 uur Vrijdag: 10.00 - 21.00 uur (koopavond) Zaterdag: 10.00 - 17.00 uur Andere tijden zijn op afspraak mogelijk.

VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP WWW.SLAAPKENNERGENEMUIDEN.NL

DE VOORDELIGSTE BEDDENSPECIAALZAAK VAN NEDERLAND

LUXE ELEKTRISCH VERSTELBARE BOXSPRINGSET HOLMSTAD 160x200 € 1.299,180x200 € 1.399,-

KIJK VOOR MEER AANBIEDINGEN, VESTIGINGEN, OPENINGSTIJDEN EN DE

140x200, ELDERS € 2.998,DEZE WEEK BIJ MATRAS DIRECT:

ROUTEBESCHRIJVING OP

€ 999,-

WWW.MATRASDIRECT.NL

RESTANT VERKOOP

MATRAS DIRECT WEBAANBIEDING

BIJ RESTANT GIGANT GENEMUIDEN POCKETVERING F 89,MATRASSEN NU VANA TOPPERS

NU VANAF

SENIORENLEDIKANTEN

BOXSPRINGS

35,-

NU VANAF

NU VANAF

LATTENBODEMS

STAPELBEDDEN

99,-

99,-

NU VANAF

NU VANAF

IS VERHUISD NAAR SLAAPKENNER GENEMUIDEN

SLAAPKAMERSET BURANO Slaapkamerset bestaande uit: 2-persoonsbed, 2 nachtkastjes, 2 lattenbodems, 4 deurs garderobekast, 2x 1-persoonsmatrassen, 1 synthetisch dekbed, 2 synthetische hoofdkussens

De prachtige collectie van Bibbelotte, Cotton Baby, Cottonfield, Damai, Dromelot, Essenza, Jade, Lief,

9,95

Pep en Juul, Pip en Zebra zijn nu

59,-

ook bij Slaapkenner Genemuiden verkrijgbaar.

140x200 nu 499,- | 160x200 nu 599,- | 180x200 nu 699,-

nu te bekijken bij Matras Direct Genemuiden

WWW.MATRASDIRECT.NL

U VIND DE SLAAPSPECIALISTEN VAN GENEMUIDEN OP INDUSTRIETERREIN DE ZEVENHONT AAN DE SCHERING 23 EN 25

14


ACTUEEL

Dijkwachters gaan op oefening ZWOLLE - Zo’n 250 vrijwillige dijkwachters van het Waterschap Groot Salland gaan op de zaterdagen 17 en 24 maart oefenen.

Kijk voor meer nieuws uit uw regio op www.deswollenaer.nl

maandag 12 maart 2012

15

Bagijneweide

Koorscholing in Hattem

ZWOLLE – Het centrale plein tussen de Rhijnvis Feithlaan, Bagijnesingel, Turfmarkt en Nieuwe Vecht krijgt de naam Bagijneweide.

HATTEM - Het Hattems Mannenkoor geeft op de zaterdagen 17 en 24 maart een koorscholing voor leden en belangstellenden.

In Stadshagen wordt de Noodweg uit de openbare ruimte gehaald.

Bij deze workshop wordt aandacht besteed aan een goede stem- en zanghouding, noten en ritmiek. De scholing wordt gehouden in de Tinne aan de Kerkhofstraat in Hattem, begint

om 10.30 uur en duurt tot 15.00 uur. Neem voor meer informatie contact op met Bennie Wassink, (038) 444 37 07 of Jan de Groot (038) 444 50 46 of kijk op de site www.hattemsmannenkoor.nl.

Deze weg vormde de tijdelijke route van de wijk in aanbouw. Inmiddels zijn de straten via de Frankhuizerallee en de Havenzatheallee bereikbaar en verdwijnt de naam Noodweg .

IVN-cursus voor ouders en kids

Paasmarkt

WIJHE/OLST - IVN Wijhe-Olst De Grutto biedt ‘Scharrelkids’ aan, een cursus over natuur en natuurbeleving.

ZWOLLE - Stichting Kinderhulp Beregszasz houdt op zaterdag 24 maart een Paasmarkt op Doepark de Nooterhof in Zwolle.

Foto: Waterschap Groot Salland

De dijken ten zuiden van de Overijsselse Vecht en het Zwolle-IJsselkanaal worden aan een praktijktest onderworpen. Dijkwachters gaan de dijken inspecteren op zandmeevoerend kwelwater, grote drijvende voorwerpen, dieren op

of langs de dijk (schapen, koeien, paarden) en obstakels, zoals tractoren of andere voertuigen op de kruin van dijken. Dit zijn situaties die de dijkwachters ook tegen kunnen komen tijdens een werkelijke situatie met hoogwater.

Dimence houdt Open Dag ZWOLLE – Dimence opent op zaterdag 17 maart haar deuren in Zwolle tijdens de landelijke Open Dag van Zorg en Welzijn. nemen aan workshops over bijvoorbeeld ‘Het Puberende Brein’ en ‘Mindfullness’ en ook is er een rondleiding door het gebouw. Meer informatie is te vinden op www.dimence.nl/opendag.

Van 10.00 tot 15.00 uur kunnen bezoekers aan de Burgemeester Roelenweg 9 kennis maken met de psychiatrie. Er worden presentaties gegeven over het aanbod. Verder kunnen bezoekers deel-

Er is tevens een boeken- en speelgoedmarkt. Wie boeken en speelgoed over heeft kan bellen met (038) 454 79 60. De opbrengst van deze markt is voor Stichting Kinderhulp Beregszasz (Oekraïne).

Bazaar in de Sionskerk

Foto: IVN

ZWOLLE - In de Sionskerk aan de Glanerbeek (Aa-landen) wordt zaterdagmorgen 18 maart van 9.30 tot 12.00 uur een bazaar/rommelmarkt gehouden.

Scharrelkids is voor (groot)ouders met kinderen. De cursus begint op woensdag 4 april. Het eerste deel is alleen voor de (groot)ouders op woensdag 4 en 11 april van 19.30 tot 21.30 uur in het nieuwe Infocentrum IJssel Den Nul. Het tweede deel is buiten met de kinderen

op zaterdag 14 april van 9.30 tot 12.00 uur in de omgeving van dit centrum. De afsluitende avond is alleen voor de volwassenen op woensdag 25 april. De cursus kost 25 euro. Opgeven kan tot 28 maart bij Margriet Heuvelink. Kijk ook op www.scharrelkids.nl.

Sfeervolle hotelovernachting voor 2 personen, slechts 95

29

Alle zondagen open vanaf 16.00 uur tot 20.00 uur, Roemervisscherstraat 19 Zwolle

OP=OP

De Spar Hotel Voucher 1 hotelovernachting, voor 2 personen voor slechts

Zespri kiwi green

29

95

per 500 gram

0

cher

VOUCHER.indd 1

bak 1 kilo

Duyvis tijger- of borrelnootjes

99

Spar Hotel Voucher telVou Ho

bij je Spar, ga naar de Koop de Hotel Voucher veer je overnachting. actiewebsite en reser

Mosselen

speciale

alle smaken zak 280/300 gram

prijs per kilo 1,98

1,89 / 1,99

1

49 prijs per kilo vanaf 4,97

01-02-12 14:42

Voorwaarden De Spar Hotel Voucher is geldig tot 16 april 2013. Aankomst alle dagen van de week. Reserveringen dienen 4 weken voorafgaand aan het verblijf uitsluitend te worden geboekt via de speciale actiewebsite www.hotelgeschenk.nl/spar en betreft 1 hotelovernachting, voor 2 personen (kinderen tot 3 jaar gratis). Er is geen verplichte afname van ontbijt, lunch of diner. Er geldt wel een eventuele weekendtoeslag van €10,- p.p.p.n en een toeslag voor 4*hotels van €5,- p.p.p.n. Administratiekosten en toeristenbelasting bedragen €5,- per kamer per nacht. Wijziging en/of annulering van de boeking is niet mogelijk. De voorraad Spar Hotel Vouchers per winkel is beperkt. p

op=o

Roomboter appelflappen

Edet family toiletpapier pak 32 rol

4

STUKS

3,79

2,76

1

99

2

49

Aanbiedingen zijn geldig van donderdag t/m zondag (15 t/m 18 maart 2012), zolang de voorraad strekt. Wijzigingen en prijs-, afbeelding-, druk- en zetfouten voorbehouden. Niet alle aanbiedingen in elke Spar verkrijgbaar. Vind de Spar in uw buurt op www.spar.nl

11,99

7

99


www.deswollenaer.nl

m a a n d a g 12 m a a r t 2 0 12

16

Rugpijn? ! g n i s s o l p o Er is een

Ook voor 2012 heeft Fysius Rugexperts goede contractafspraken met alle grote zorgverzekeraars!

Gratis Rugadvies Ter kennismaking bieden we u een gratis rugadvies aan, inclusief rugscan met rapportage! Bel voor meer informatie 038 - 845 06 10 of kijk op www.fysius.nl Ook in Zwolle!

Rijnlaan 27

Zwolle

038 - 845 06 10

www.fysius.nl


www.deswollenaer.nl

m a a n d a g 12 m a a r t 2 0 12

VAN ONZE OP=OP AFDELING

Werken in Nederland? Wonen in Nederland? Het begint met taal!

3.000 M2 SHOWRUIMTE

MERIDA HOEKBANK KERRIE KLEUR

B 180 X D 165 CM

VAN € 1.329,-

MILANO 2+2,5 ZITSBANK BEIGE STOF B 165CM VAN € 839,-

€ 889,-

€ 649,-

NIEUW:

Verhuur van fitnessapparatuur en zonnebanken.

Sauna’s Infrarood Fitness Whirlpools Zwembaden Zonnebanken

ZUIDERZEESTRAATWEG 241 OLDEBROEK • TEL. 0525-631618 Openingstijden: ma. tot do. 9.00-17.30 uur vr. 9.00-20.30 uur en zat. van 9.00 tot 17.00 uur

TOPAS 2+2,5 ZITSBANK

IN TERRA EN GRIJS B 150 EN 180 CM

VAN € 928,-

MARIT MANDENKAST

B 65 CM X H 58 CM

VAN € 69,-

· Begeleiding naar Staatsex. Progr. I of II. · Begeleiding naar inburgering. · Begeleiding individueel of klein groepje. · Start en lestijden in overleg. · Ervaar resultaten binnen enkele weken! Frá Limgardur Learning Lesinstituut in Zwolle-centrum of in Heerde Flexibel – deskundig – modern resultaatgericht Telefoon: 0578 - 690432 of 0653.30.45.83 E-mail:info@fralimgardur.nl Website:www.fralimgardur.nl Communiceren bevordert prestaties

MASSIEF TEAK MET 6 MANDEN

€ 599,-

LEEN KRUK MASSIEF TEAK

WWW.RHODOS.NL

v.a. €10,- Voor particulieren p/u en bedrijven! pp.u. uur Leer snel communiceren in de Nederlandse taal!

B 80 CM XH 92 CM

VAN € 329,-

€ 219,-

BUITEN POTTEN 30 EN 50 CM HOOG

€ 49,-

VANAF

€ 10,-

beekman@chemdry.nl www.chemdrybeekman.nl

MAART KNALLERS

VAN ONZE COLLECTIE AFDELING

AMBIENTE HOEKBANK

IN VELE MATEN EN STOFFEN LEVERBAAR 290 CM X 260 CM

VANAF

€ 1.399,-

WOONPROGRAMMA QUATRO massief eiken

RELAX RELAXFAUTEUIL       ELEKTRISCH MET STA OP FUNCTIE    

Brabantia droogmolen Lift o matic

Messenblok Yong

van € 96,-

van € 44,95

voor

voor

IN ZWART OF BRUIN

€ 550,-

TV MEUBEL € 750,DRESSOIR € 1170,SALONTAFEL € 760,EETTAFEL 180 CM € 890,-

79.95

34.95

Linea ramenwasset

Burolamp

van € 49,99

van € 7,99

voor

29.

Nieuwe Deventerweg 13 Zwolle-Zuid 8014 AB Zwolle - Tel. 038 - 4651240

99

voor

5.99

Rijwielen • Huishoudelijke artikelen • Porselein en aardewerk Elektrische apparatuur • Speelgoed

17


www.deswollenaer.nl

m a a n d a g 12 m a a r t 2 0 12

vraagprijs €

TE KOOP

. 479.500,- k.k

tart met een De verkoop s

OPEN HUIS -14.00 uur!

aa zaterdag 17 m

Koningin Sophiastraat 39, Zwolle

rt 11.00

In de groene wijk De Veerallee, aan een autoluwe straat met vrij uitzicht over een groenstrook en nabij het Prins Clauspark met dierenweide en speelgelegenheid ligt deze charmante helft van een dubbel met garage! Het betreft een goed onderhouden en sfeervol afgewerkt dertiger jaren herenhuis met 4 ruime slaapkamers en 2 badkamers. Deze verrassende woning biedt tal van authentieke elementen en heeft een mooie aangelegde privacy-volle achtertuin op het zuid-oosten. Indeling begane grond: entree, royale hal, kelder, sfeervolle keukenruimte met maatkeuken, grote woonkamer met origineel plafond en massieve eiken vloerdelen, tochtportaal, toilet en ketelruimte. Via de nieuwe pui met tuindeuren is de aangelegde achtertuin te bereiken. Deze achtertuin heeft diverse zonneterrassen, bestrating middels oude waaltjes en er is een mooie veranda gerealiseerd.

amer met Royale woonk kachel! ut ho le sfeervol

Indeling eerste verdieping: trapopgang met glas-in-loodramen, overloop, drie grote slaapkamers met vaste kasten, moderne badkamer, bergruimte en een balkon met vrij uitzicht.

er met balkon Grote slaapkam amer! ba en eigen dk

Indeling tweede verdieping: ruime voorzolder met bergruimte, royale slaapkamer en moderne badkamer. • Verrassend ruime en lichte woning • Prachtige locatie en ligging • 4 slaapkamers, 2 moderne badkamers

• Rustieke houten-vloerdelen • Paneeldeuren en vaste kasten • Originele plafonds en hardstenen vensterbanken

Profiteer tot 1 juli 2012 van 4% voordeel, geen 6% maar 2% overdrachtsbelasting!

tuin privac y-volle Aangelegde n! te os -o id zu op het

Scan de QR-code met uw smartphone om direct naar de website te gaan!

Sassenstraat 1, Zwolle • T (038) 421 46 04 • www.vanamerom.com

Aarnink Makelaars

Uw NVM makelaar voor de regio Zwolle en Meppel e.o. Ruim 15 jaar ervaring!

TE KOOP: KLOOSTERBRINK 39 ZWOLLE

Aarnink Makelaars Nijverheidsweg 15 7948 NE Nijeveen 0522-490434 www.aarninkmakelaars.nl

ETZO AARNINK Aarnink Makelaars Nijverheidsweg 15 7948 NE Nijeveen

Aarnink Makelaars

Vraagprijs € 895.000,Sfeervolle villa met 3 badkamers, totaal 7 kamers Fraai gelegen aan de buitenrand Kloosterbrink Forse kavel van 1230 m2

Prima voorzieningenniveau Grote diversiteit in gezinnen met veel jonge en opgroeiende kinderen

Ook uw woning succesvol verkopen? Maak eens een afspraak en bel 0522-490434

Aarnink Makelaars Nijverheidsweg 15 7948 NE Nijeveen 0522-490434 www.aarninkmakelaars.nl

18


www.deswollenaer.nl

m a a n d a g 12 m a a r t 2 0 12

RENTE 10 JAAR VAST 4,25%

GROTE HYPOTHEEKACTIE TOT 50% KORTING OP DE KOSTEN!

HYPOTHEEK OMZETTEN LOONT! Banken hanteren tegenwoordig hoge rentes voor hun bestaande klanten. Vaak bent u bij een andere bank veel goedkoper uit! Dankzij scherpe afspraken met banken, notarissen en taxateurs kunnen wij uw hypotheekrente nu omzetten naar een rente 10 jaar vast vanaf 4,25%. De rentes voor 5 jaar vast zijn nog veel lager! Mocht uw rente nog een tijdje doorlopen: geen probleem! Vaak kunt u kosteloos weg bij uw bank! Wie deze week contact opneemt, krijgt bovendien tot 50% korting op de kosten!

GEEN BOETE! Momenteel kunnen de meeste mensen hun “dure” rente omzetten naar een veel lagere rente, zonder dat dit een boete tot gevolg heeft. Dit geldt voor 80% van de hypotheken, zelfs als uw rente nog 10 of 20 jaar te gaan heeft! Alleen weten de meeste mensen dit niet. Bel ons en u weet nog dezelfde dag wat uw mogelijkheden zijn!

% 5 2 , 4 T S A V R A A J 0 1 ! R E E G A RENT L G O N T S A V R A A J 5 E T N E R RENTE 10 JAAR 4,25%

* Vraag naar de voorwaarden. Rentewijzigingen voorbehouden.

19


www.deswollenaer.nl

m a a n d a g 12 m a a r t 2 0 12

d v er r assen vo lledig v er b az en d vo o r d elig

VOORDELIG VOORJAAR .ACTION.NL KIJK OP W W W

DAMES

ELHO PROVENCE

UITZOEKEN

diverse kleuren 60 denier maten S-XXL

kunststof zwart of terra Ø 40 cm

paaslint 6x1,5 mtr, sisalgras 50 gram, kwarteleieren set/12 of paasei lampion 15x22 cm

RIETEN

1.69

OPBERG MAND uni/streep 27x16x12 cm

idem 31x20x14 cm

2.49 5.49

46x35x21 cm

WERCKMANN

1.59

VOEGEN BORSTEL karbonstaal 10 cm tegen onkruid houten BEZEM STEEL 120 cm

0.65

CAMILLE

PAAS DECO

TUIN POT idem Ø 35 cm

1.59 Ø 50 cm 3.59

2.29

SKIN REPAIR OIL huidverzorgend 75 ml

1.49

0.98

MEISJES

universeel 5 liter

katoen/elasthan blijvend elastisch maten 128-176

DRUK SPROEIER universeel AANSLAG REINIGER 1 liter

1.49

VAN EYCK

5.29

ACRYL VERF professionele PENSELEN SET 10-delig

1.49

DISNEY

1.09

STATIONARY SET Cars of Princess diverse soorten

Elders 1.29 1.49

CAPRI LEGGING

1.79

idem maten 92-116

1.39

ZOEK UIT

ZOMER SPEELGOED keuze uit: foam waterkanon, klik- en vangspel, raketspel, Crazy Bug of stuiterbal met licht

2 VO O R

Elders 2.95 3.95

Elders 1.98 2.98

PROGARDEN

keuze uit 12 kleuren tube 200 ml topkwaliteit

0.69

2 VO O R

0.69

Elders 1.69 2.49

BASIC MODEL

HEREN SLIP

0.79

4way stretch katoen zeer elastisch maten M-XXL

Elders 1.98 2.98

1.19

Kijk op onze website voor meer informatie, openingstijden, onze nieuwsbrief en onze productfolder: WWW.ACTION.NL DALFSEN • Wilhelminastraat 25 DEDEMSVAART • Julianastraat 82 EMMELOORD • Zuiderkade 5a

GENEMUIDEN • Prinses Irenestraat 4 HEERDE • Soerelseweg 17 HEINO • Marktstraat 22

IJSSELMUIDEN • Groenendael 232 MEPPEL • Prinsenplein 15-19 NUNSPEET • Stationslaan 25

STAPHORST • Meesterweg 2a ZWOLLE • Vechtstraat 18-20 ZWOLLE • Assendorperstraat 64-76

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van zo. 11-03 t/m za. 17-03 in Nederlandse filialen.

PANTY of LEGGING

Elders 2.59 2.99

20


www.deswollenaer.nl

m a a n d a g 12 m a a r t 2 0 12

Trouwen

BEGINNEN MET RACEFIETSEN?

• Trouwen • Trouwen • Trouwen • Trouwen • Trouwen • Trou

op je mooist

Trouwen

Doe dan mee met Fiets-Fit en krijg in zes weken en de basistechnieken racefietsen onder de knie! Ga samen met andere beginnende racefietsers de uitdaging aan! Meld je aan op voor locatie Zwolle

21

Wees ij lb er sne eg is w want weg! echt

en kies

Fiets-Fit in Zwolle wordt georganiseerd door

Meer dan 300 NIEUWE bruidjaponnen van €299,- tot €899,Uit voorraad leverbaar van alle gerenommeerde merken: Sincerity, Justin Alexander, Ladybird, Marylise, Imogene, Sarah danielle, St Patrick, Trés Chic, Valerie, Westervoorde, Creations of Leijten, Sweetheart en nog veel meer.

Tweewielerspecialist Scholten Luttekestraat 13, 8011 LN Zwolle

Eiffelstraat 46 Zwolle • Marslanden G

KIJK OP WWW.GOEDKOPEBRUIDSJAPONNEN.NL

: Start ag d s n i D 12

Bruidslingerie

ril 20

17 ap

uur 19.00 PARTNERS VAN FIETS-FIT

C ZELF HET RO G N I T L A O S N ME ✔ Christelijk

✔ Kleinschalig ✔ Gezellige sfeer

Besteed ook aandacht aan de bruidslingerie. Aan de ene kant wil je je in je bruidslingerie mooi en vrouwelijk voelen, zowel tijdens de bruiloft als tijdens de huwelijksnacht. Aan de andere kant moet de bruidslingerie natuurlijk ook lekker zitten en goed passen bij de bruidsjurk. Veel bruiden kiezen voor een bustier of een body omdat deze mooi aansluiten en je figuur mooi laten uit komen. Zeker onder een strakke bruidsjurk is een bustier een aanrader. Daarnaast zijn er ook bustiers verkrijgbaar waar afneembare jarretels aan vastzitten. Alleen hebben ze wel één nadeel, het toiletbezoek is wat ingewikkelder dan bij een los slipje en BH. Kies je voor een BH dan zijn er heel wat mogelijkheden. Je kunt kiezen voor een beugel BH of een push-up BH. Maar waar je uiteindelijk voor kiest, zal afhangen van je figuur. Hier geldt ook: Informeer je goed en pas verschillende lingerie setjes door. Dit kan in een lingeriezaak of in de bruidswinkel waar je jouw bruidsjurk koopt. Daarnaast kun je ook kiezen voor een kousenband, die traditioneel tijdens de bruiloft door de bruidegom wordt verwijderd en (net als het bruidsboeket) naar de vrijgezelle gasten wordt gegooid.

✔ Dynamisch

12 > 18.3 DINSDAG 13 MAART 20

WWW.ROCMENSOALTING.NL > gereformeerd mbo > voor christenen

Vraag naar de actievoorwaarden *. Aktie loopt van 25.01.2012 t/m 31.03.2012

E L L O W Z D N O V A IE T A M R O INF 0 - 21.30 UUR

VOOR

TROUWRINGEN VOORDEEL1 AL 50 JAAR DE NUMMER VOORDEELACTIE:

KEUZE UIT

14 krt. gouden trouwringen MEER DAN 1500 vanaf €

Betaal met oude gouden sieraden. Nu bij inruil tot € 25,- p. gram maar ook zonder aankoop veel contant geld voor uw oud goud.

690,- per paar + gratis* week vakantie !

ACTIE:

* ATIS

G GR 2 TROUWRIN * E

+ GRATIS

WEEK

MODELLEN

VAKANTIE !

Diezerstraat 111 Zwolle www.juwelierklaasoosterhof.nl

VRIENDSCHAPSRINGEN

goud / staal met briljant titanium met briljant zilver met briljant vanaf € 119,- per paar én GRATIS weekendje weg !


www.deswollenaer.nl

m a a n d a g 12 m a a r t 2 0 12

De Netelhorst 14, 8051 KE Hattem Telefoon 038 - 444 26 00 info@noordman-tapijt.nl

www.noordman-tapijt.nl

Uw interieur adviseur Elk tweede vouwgordijn voor de HALVE PRIJS*

Tapijt Parade, Desso en Bonaparte ELKE 4e METER TAPIJT GRATIS*

Alle B&C raamdecoratie op maat gemaakt nu 25% KORTING* * Vraag naar de actievoorwaarden en de actieperiode in de winkel.

rolgordijnen, horizontale jaloezieĂŤn, plisse

22


Veilige hypotheek 10 jaar vast nu 4,25%

www.deswollenaer.nl

O N DE RN E M E N D

maandag 12 maart 2012

Kinderfeestje met speurtocht en Happy Meal Zwolle kent een nieuw kinderfeestje. Het feestje is een samenwerking tussen McDonald’s en Zwolle Marketing en is nieuw in de serie van 30 combinatie kinderfeestjes. Het feestje begint bij de VVV Zwolle aan de Grote Markt, waar de kinderen het boekje ‘Blauwvingerspoor’ ontvangen. Aan de hand van diverse opdrachten komen ze van alles te weten over de geschiedenis van Zwolle. Het arrangement kost 9,20 euro per kind en is mogelijk van maandag tot en met zaterdag. De speurtocht is geschikt voor de leeftijd van circa 6 tot 11 jaar. Reserveren kan via de website www. mcdonaldszwolle.nl/verjaardagsfeestjes. Meer informatie is verkrijgbaar via de VVV winkel van Zwolle, (038) 421 61 98 of via www.vvvzwolle.nl/kidsontdekken.

23

It’s Pure Rhodiola extract bij vermoeidheid en energietekort Rhodiola extra, de Siberische ginseng van de 21e eeuw, heeft een stimulerende werking op lichaam en geest, het verbetert sportprestaties en bestrijdt moeheid. Het plantenextract zorgt voor een energieboost en verbetering van de gemoedstoestand. Door iedere dag een capsule in te nemen, raakt de gemoedstoestand in goede doen en krijgt men nieuwe energie. Daarnaast stimuleert Rhodiola het immuunsysteem, zorgt het voor een snel herstel na zware lichamelijke en geestelijke arbeid en bevordert het uithoudingsvermogen. Rhodiola is een adaptogeen: het lichaam past zich met een adaptogeen beter aan bij lichamelijke en geestelijke stresstoestanden. It’s Pure Rhodiola is verkrijgbaar bij: Gezondheidswinkel Zwolle Vispoortenplas 2 en bij gezondheidsdrogist Schuttelaar, Luttekestraat 23.

Leer in zes weken MTB’en of racefietsen

De bankencrisis van de afgelopen jaren heeft ertoe geleid dat de meeste banken torenhoge rentes in rekening brengen bij bestaande klanten. Huizenbezitters betalen onnodig veel te veel. Ook zijn er nog beleggingshypotheken in omloop die weinig rendement opleveren. Bij pensionering kunnen dan problemen ontstaan. Oversluiten van de hypotheek biedt uitkomst. Men kan vaak zonder boete bij de bank weg en een veiliger hypotheek krijgen. Enkele banken bieden momenteel

VOORJAARSWEKEN

een zeer scherpe rente. Aflossing moet dan wel plaatsvinden zonder beleggingen. Dat is echter juist alleen maar beter; veel aflossen, geen risico’s. Voor wie toch weinig wil aflossen en uitsluitend voor de laagste maandlast gaat, zijn er ook nog steeds banken die hierin meegaan. Het is belangrijk

VINHA DO ROSÁRIO Tinto, Branco of Rosado

0.75 Liter

30.00

Bel voor informatie (038) 333 62 41 of ga naar www. terpstrahypotheken.nl.

Op vrijdag 23 maart en dinsdag 27 maart a.s.

Tijdens deze cursus trainen de deelnemers zes weken lang om hun fietstechniek en uithoudingsvermogen te verbeteren. Ze hoeven geen ervaren fietser te zijn of over een uitstekende conditie te beschikken. De mountainbikers beginnen iedere zaterdag om 9.00 uur onder professionele begeleiding aan de training, Het racefietsen is zes weken lang op dins-

dag avond om 19.00 uur. Er wordt aandacht besteed aan de verschillende basistechnieken en –vaardigheden. Na deze zes weken hebben de deelnemers de conditie en beheersen ze de techniek om mee te doen aan een NTFU-toertocht in de buurt.

zorgt voor vrouwen

Last van uw hormonen? Vrouwen Preventie check dagen

Voor meer informatie en voor het maken van een afspraak kunt u terecht bij: Grenslaan 26, Zwolle Tel: 33 het 76 443 Nicole Elshof Voor meer informatie en038 voor email: n.elshof@careforwomen.nl www.careforwomen.nl

U kunt bij haar terecht met vragen over: Pre Menstrueel Syndroom (PMS) De Overgang Menstruatieklachten Borstkanker Ontzwangeren Bepaling van:Hormoontherapie bloeddruk, BMI,Anticonceptie longfunktie,

maken van een afspraak kunt u bloedsuiker en uitgesplitst cholesterol. Belangrijk omterecht te weten: zorgverzekeraars vergoeden de consulten in de aanvullende verzekering bij uw Care for Women Risicoprofiel van: botontkalking, hart- en Verpleegkundige: Nicole Elshof vaatziekten en borstkanker. Tel: 06 123 302 08 of mail naar: Persoonlijk advies en uitslagen direct op n.elshof@careforwomen.nl papier mee naar huis. Belangrijk om te weten: Zorgverzekeraars vergoeden de check’s in de aanvullende verzekering

OLIFANT

Jonge Graanjenever 1.0 Liter

€10.49 DUJARDIN Vieux

1.0 Liter

Elke dinsdag:

geldig t/m 28 maart 2012

€10.49 MANSION HOUSE

Blended Scotch Whisky 0.7 Liter

€ 9.99 www.dewereldvandranken.nl

SLIJTERIJ

STROOMBERG Th.A. Kempisstraat 2 Zwolle Campherbeeklaan 54-1 Zwolle Forelkolk 130 Zwolle Petuniaplein 3 Westenholte Zwolle Wade 104 Zwolle

Het vertrek is iedere week vanaf Tweewielerspecialist Scholten, Luttekestraat 13 in Zwolle. Aanmelden kan via www. fiets-fit.nl. Ga naar www. fiets-fit.nl, klik op deelnemen en klik op de startlocatie Zwolle Scholten.

AUTOSERVICE

Ga eens praten met een Care for Women specialiste

5.99 6 VOOR

om je hierover goed te laten adviseren. Terpstra Assurantiën & Hypotheken rekent helder en vrijblijvend voor of de hypotheek goedkoper of beter kan. Wie deze week contact opneemt, ontvangt bij het oversluiten van de hypotheek bovendien een forse korting op de kosten. Zie ook de paginagrote advertentie elders in dit blad.

Tweewielerspecialist Scholten begint op zaterdag 17 maart met een kennismakingscursus mountainbiken en op dinsdagavond 17 april begint de cursus racefietsen van Fiets-Fit.

(de meest gangbare merken op voorraad nieuw en gebruikt)

45

DIVERSE GEBRUIKTE BROMMOBIELEN DOOR ONS AANGEBODEN

officiële microcardealer

MICROCAR CAMPUS SXI .................................8.250,bouwjaar 2008, kleur zilvergrijs cva-ebr-lmv-mlv-rcd-ars-gar. km stand 40300 MICROCAR CAMPUS SXI .................................7.250,bouwjaar 2007, kleur azuurblauw cva-ebr-lmv-mlv-rcd-ars-gar. km stand 48280 MICROCAR MC1 DYNAMIC .............................5.250,bouwjaar 2005, kleur koraalrood. cva-ebr-lmv-rca-gar. km stand 21995 MICROCAR MC1 ...............................................3.800,kleur grijs metallic. Cva-ebr-lmv-gar Km. Stand 40.000 Microcar MC2 PREVERENCE ............................5.900,bouwjaar 2006, kleur rood metallic. gar-cva-lmv-ebr-rcd. km stand 32457 Microcar VIRGO LUXE ACTIV ..........................2.450,bouwjaar 2002, kleur blauw metallic. cva-lmv-ebr-rcd. km stand 33490 Microcar VIRGO LUXE .....................................2.150,bouwjaar 2002, kleur rood metallic. cva-ebr-lmv. km stand 48962 CASALINI YDEA MX .........................................5.250,bouwjaar 2006, leur beige metallic cva-ebr-lmv-mlv-rca-gar km stand 12140 CASALINI YDEA ME .........................................3.500,bouwjaar 2003, kleur beige metallic cva-ebr-lmv-mlv-gar km stand 84440 BELLIER OPALE LUXE .......................................8.500,bouwjaar 2008, kleur goud metallic cva-ebr-lmv-rcd-gar. km stand 375 GRECAV EKE met lichte schade bouwjaar 2002, kleur blauw metallic. km stand 41247 Auto’s Hyundai Santa FE 2.4i 16V 4WD ...................7.950,Bouwjaar 2004, kleur zilvergrijs, Km. Stand 97.716, trekhaak, bullbar, cva, ebr, lmv, rcd, gar

BETEKENIS AFKORTINGEN:

op alle lichtbronnen* * niet in combinatie met aanbiedingen en speciale bestellingen. Geldt tot augustus 2012

• verkoop nieuw/gebruikt • onderdelen • onderdelen service

op en top rijplezier!

Een invalidenvoertuig is rijbewijsvrij, moet op het fietspad indien aanwezig en mag met een parkeervergunning vrijwel overal parkeren. Wij zijn Microcar en Due dealer. Erkend reparateur van Aixma. Onderhoud en reparatie alle merken. Veel nieuwe en gebruikte onderdelen op voorraad.

10% korting el

d an kh rs e bo de ast aan a N W

Lampenier Zwolle, Eiland 7, 8011 XR Zwolle Tel. (038) 421 37 71 • zwolle@lampenier.nl

HASSELT

CVA ............................ centr. vergr. met afst. bediening EBR...................................................elektr. bed. ramen LMV ...............................................licht metalen velgen MLV ....................................................mistlampen voor RCAS ........................................................radiocassette RCD ..............................................radio/cd combinatie ARS ................................................achteruitrijsensoren GAR ................................................................. garantie Industrieweg 23 • 8061 RB Hasselt • t 038 477 12 76

www.autoservicehasselt.eu


www.deswollenaer.nl

m a a n d a g 12 m a a r t 2 0 12

24

Opent op 22 maart a.s. officieel haar deuren! maart

22

donderdag

maart

23 vrijdag

maart

24 zaterdag

11.00 uur feestelijke opening 12.00 - 20.00 uur gezondheidscheck door Omron • bloeddruk- en bloedsuikermeting • BMI-meting steunzolen aanmeten/advies door Fussgold

10.00 - 17.00 uur scootmobiel- en rollatorshow met o.a. de presentatie van de Rollz Motion-rollator grote sta-op-stoelen- en M-Line slaapcomfortdag...

10.00 - 16.00 uur grote sta-op-stoelen- en M-Line slaapcomfortdag... Aanwezig: Dagbestedingscoach, pedicure, schoonheidsspecialste

Rollz Motion: De rollator en rolstoel ineen

B

NIEUW

Th. a Kempisstraat 11 | Zwolle | tel. (038) 454 11 11


4

m a a n d a g 12 m a a r t 2 0 12

www.deswollenaer.nl

...de winkel met comfort- en gemaksproducten voor ouderen Bij aankoop van een FYSIC telefoon...

of

FM 8200

FX 6020

krijgt u een sprekende oorthermometer kado!!

rug â‚Ź 20,-blote r eddrukmete

de voor uw ou f van een n bij aa scha 9,-3 t.w.v. â‚Źot9ocol van Omron Mgs Pr t. In t he . rd vl ypertension Goedgekeu Society of H de European

Bloeddrukmeters van hoge kwaliteit; nauwkeurig en eenvoudig in gebruik M3 > Volautomatische bovenarm bloeddrukmeter > IntellisenseTM technologie > Geheugencapaciteit voor 60 metingen incl. datum en tijd > Voorzien van opvouwbaar manchet (M). Large manchet optioneel > Detecteert onregelmatige hartslag alsmede beweging van het lichaam > Manchet Controle systeem > Seriematige metingen met gemiddelde bereking > Klinisch gevalideerd (International Protocol & BHS)

Gratis teest

met d osition Body Comp Monitor

zwolle@ouderenwinkel.nl | www.ouderenwinkel.nl/zwolle

25


www.deswollenaer.nl

m a a n d a g 12 m a a r t 2 0 12

PETER 76 JAAR!

DE GOEDKOOPSTE FIETSSPECIALIST VAN OVERIJSSEL

KORTING* 25%

Peter

Op alle modellen fietsen 2012! Dus ook op elektrische fietsen!

is helemaal

GEK

geworden

TELFORD CANVAS FIETSTAS 58 LITER VAN 48,95

NU.... 17,50 * VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN, EXCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN

PETER KAMP FIETSPLUS ZWOLLE-ZUID

NIEUWE DEVENTERWEG 58 038-460 50 87

SERVICEPUNT Open: ma. gesloten di t/m vrij: 9.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00 uur zaterdag: 9.00 - 17.00 uur

MARSLANDEN TELFORDSTRAAT 28 • 038-460 17 45

IND. TER. MARSLANDEN G 6

SHOWROOM

Open: ma. gesloten | di t/m vrij: 10.00 - 18.00 uur woensdag koopavond: 19.00 - 20.00 uur zaterdag: 9.00 - 17.00 uur

ROUTEBESCHRIJVING NAAR SHOWROOM MARSLANDEN: Vanaf de Ceintuurbaan: langs het FC Zwolle stadion richting ind.ter. De Marslanden. Bij de verkeerslichten rechts, volgende verkeerslichten links, rechtdoor over het bruggetje, direct links, direct rechts. Halverwege de Telfordstraat vindt u de showroom van Peter Kamp Fietsplus.

VOLOP GRATIS PARKEREN.

1000 m2 showroom!

26


Grote Peuter Dag op alle basisscholen van Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio

maandag 12 maart 2012

Peuters en ouders/verzorgers zijn op vrijdagochtend 30 maart vanaf 9.00 uur van harte welkom op de Grote Peuter Dag, georganiseerd op de basisscholen van Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio.

www.deswollenaer.nl

Klanten van C1000 Nagelmaeker in Stadshagen maakten twee weken lang kans op een echte AEG wasmachine ter waarde van 650 euro. Bij aankoop van Robijn of Omo klein en krachtig konden consumenten hun kassabon inleveren.

tor achter deze actie. De 7 kilo grote wastrommel is overigens aan haar goed besteed, want ‘ze wast wat af’, zegt ze zelf. En wat gebeurt er met haar oude wasmachine? Die gaat een

Van Leeuwenhoeklaan 4 • Zwolle

nieuw leven tegemoet bij haar dochter in Amsterdam. Zij gaat op haarzelf wonen en had dringend behoefte aan een wasmachine. Zo zijn er dus eigenlijk twee winnaars. In het ruim opgezette tuindorp Berkum staat deze halfvrijstaande, karakteristieke woning. Een comfortabel, verrassend ruim en goed onderhouden gezinshuis met mogelijkheid voor 5 slaapkamers, waar vooral de “torenkamer” bij kinderen in de smaak zal vallen !

Een overzicht van de basisscholen is te vinden op www.openbaaronderwijszwolle.nl en op Facebook.

27

C1000 Nagelmaeker geeft wasmachine weg

Uit de ruim honderd bonnen is uiteindelijk mevrouw Kiewiet getrokken als gelukkige prijswinnaar. Haar huidige wasmachine was al jaren oud en deze mag ze nu vervangen door de nieuwe, luxe AEG wasmachine. Ze ontving de prijs uit handen van Mike Niens, de grote organisa-

Tot dit schoolbestuur behoren dertig openbare basisscholen in Zwolle, Ommen, Hattem, Dalfsen, Nieuwleusen en Lemelerveld. Tijdens de Grote Peuter Dag zijn er voor de peuters activiteiten die aansluiten bij de informatie die de ouders/ verzorgers krijgen. Alle basisscholen stellen hiervoor een eigen informatie- en activiteitenprogramma op. De Grote Peuter Dag wordt jaarlijks gehouden. Het is voor peuters een leuke en actieve kennismakingsochtend. Uiteraard mogen hun ouders/verzorgers ook meekomen om kennis te maken, vragen te stellen, zich te laten informeren en de school te bekijken.

O N DE RN E M E N D

Vraagprijs: € 339.000,info: 06 21 71 80 11

Berkum is een mooie, rustige wijk, aan de rand van Zwolle, grenzend aan de Nieuwe Vecht en het buitengebied Herfte. Voorzieningen als winkels, scholen, openbaar vervoer en een uitstekende aansluiting met de A 28 liggen binnen handbereik. zie ook: www.funda.nl

introduceert vanaf 12 maart de C € bonuspas!

SPELREGELS BONUSPAS CW

Wij zijn blij met u als klant en we gaan u daarvoor belonen. Bij iedere aankoop ontvangt u spaarpunten die veel voordeel op gaan leveren.  Bij elke bestede Euro ontvangt u 1 spaarpunt.  Bij inlevering van 100 punten ontvangt u een pak Rey office document printpapier t.w.v. € 4,95.  Bij inlevering van 500 punten ontvangt u een waardecheque van € 27,50 die u bij een volgende aankoop kunt gebruiken.  We hebben regelmatig speciale aanbiedingen voor pashouders.  Onder pashouders met een emailadres wordt elk kwartaal een cadeau verloot; u krijgt hiervan een bericht per email.  Als u het inschrijfformulier invult, kunnen wij bij verlies of diefstal uw pas blokkeren en uw oude tegoed overzetten op een nieuwe pas. (Een nieuwe pas kost € 5,00.)

 Uw gegevens worden alleen gebruikt door CW met als enig doel u te informeren over aanbiedingen voor pashouders en nieuwe ontwikkelingen in ons bedrijf.

 De gespaarde punten zijn niet inwisselbaar voor contant geld.  Voor het in bezit krijgen van de klantenpas vragen wij een bedrag van € 3,00. Wij zetten hiervoor direct 25 punten op uw pas en u krijgt een muismat cadeau.

 Er kunnen alleen punten bijgeschreven worden indien u de pas bij zich heeft.

Cartridge World Zwolle

Assendorperstraat 78, 8012 CB Zwolle Tel.: 038 – 4228050, Fax: 038 – 4228911 E-mail: cwzwolle@cartridgeworld.nl

www.cartridgeworldzwolle.nl


www.deswollenaer.nl

m a a n d a g 12 m a a r t 2 0 12

                 



28

www.deswollenaer.nl

m a a n d a g 12 m a a r t 2 0 12



  



  

                                     

    

 

  





 

  

 



  





 



   

 

 

   

    

 

 

    

  





 

 



   



  

    

   









   



  

  







 

    













  







  

   

   

   



  

   

   



29


www.deswollenaer.nl

m a a n d a g 12 m a a r t 2 0 12

Gezond & Fit

Zwolle Gezond&Fit

30

ZWOLLE

• Zwolle Gezond&Fit • Zwolle Gezond&Fit • Zwolle Gezond&Fit • Zwolle Gezond&Fit • Wilt u werken aan een platte buik, mooie benen of een betere conditie? Of zoekt u een goede warming-up? Maak dan een keuze uit de tal van ondernemers die adverteren op deze pagina.

ZELFVERDEDIGING? doe aan Jiu-JitSu!

” F A G I L I E V VAL

BEWEGINGSSTUDIO

VOEDINGS-EN BEWEGINGSPLAN 6 WK VACU STEP 3 X PWK OP AFSPRAAK OPE N 4 WK CARDIOTRAINING 2X PWK 17 M DAG 2 0 % AART + voo rdee voedingsadvies van gewichtsconsulent l met afslankboek

tiS GRaeFLeS o PR

• Senioren op maandag of donderdag

( actie loopt tot 13 april 2012)

• Jeugd op dinsdag vanaf 9 jaar en vanaf 15 jaar

• Judo • Jiu-Jitsu • Karate o.l.v Wim Mossel • Taiji Quan en Qi Gong

Ziektekostenverzekeraars o.a. Achmea ****, Unive, IZA, Delta Loyd CZ,OHRA,VGZ Gereg. BGN (Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland)

www.bodylifeplan.nl BUDO STICHTING BOOT De specialist in vechtsporten Assendorperdijk 53 Zwolle Tel. 038-421 32 44 (na 18.00 uur) Ook leslocaties in Aa-landen, Stadshagen, Westenholte en Zwolle-Zuid!!

Van Karnebeekstraat 46 038 4233710

‘Veilig afvallen door veel te eten’ bij Bodylifeplan

• Persoonlijke begeleiding bij: • BenFit voedingsprogramma • Infraroodwarmtecabine training voor Figuurcorrectie en Afslanken • Personal Training indoor en outdoor • Personal infrarood sauna

GRAT PROE IS FLES

Praktijk: • Voetreflexzonetherapie INFRA • Dorntherapie CABINROOD WA • Sportmassage E TRA RMTE INING • Medical Taping

Pottenbakkerstraat 83 8043 BP Zwolle-Stadshagen Ingang studio Drapenierlaan 038 - 42 00 838 www.sadardiri.nl

SOEPEL BEWEGEN, ONTSPANNEN LEVEN

W W W. B U D O - S T I C H T I N G - B O O T. N L

Succesvol en blijvend afvallen? De proefmaand:

Een maand onbeperkt squashen, fitnessen en groepsles voor maar

39,-

Deze aanbieding is p.p. en éénmalig geldig

Squash & cardiofit centrum Zwolle vindt u in het winkelcentrum AA-landen aan de Dobbe 69. (038) 454 84 85 info@squashzwolle.nl Zie voor meer informatie: www.squashzwolle.nl

BODY & FIT SPORTSHOP Dé specialist in sportvoeding • eerlijk en betrouwbaar advies • jarenlange ervaring • altijd de laagste prijzen • groot assortiment lle DE nummer 1 van Zwo en omgeving! Wekelijks wisselende aanbiedingen.

Het kan! Personal coaching staat alweer acht jaar hoog in het vaandel bij gewichtsconsulente Marian van Ast van Bodylifeplan. Coaching wordt tijdens het trainen in de afslankstudio intensief toegepast. Ook mentale coaching is er om emotie en eetgedrag onder controle te krijgen. Hierin kunnen deelnemers individueel begeleiding krijgen. Marian maakt een voedingsplan op maat. De deelnemer krijgt gedurende 14 weken het plan op papier mee naar huis met de juiste kilocalorieën die zes keer per dag gegeten moeten worden. Wekelijks is er een meetmoment en een evaluatie. Dus geen dieet, maar verandering van de leefstijl. De Vacu Step bij Bodylifeplan is er speciaal voor billen, buik en benen. Iedereen wil graag snel een maatje minder. Men kan lokaal vet verbranden op die plaatsen waar de doorbloeding slecht is. In combinatie met gezonde voeding resulteert dit in vijf weken tijd in een slanker mens. Bodylifeplan is geen massale sportschool, maar een afslankstudio met sfeer die vertrouwd en veilig aanvoelt. Mensen

die wat ouder zijn of minder valide worden intensief begeleid. Op afspraak sporten, is een stok achter de deur en de deelnemers hoeven nooit te wachten op een apparaat. Iedereen mag vrijblijvend langs komen aan de Van Karnebeekstraat 46 of tijdens de Open Dag op 17 maart van 10.00 tot 12.30 uur waar 20 procent voordeel wordt aangeboden op het voedings- en bewegingsplan of de Actie ‘Zo val je veilig af’. Bodylifeplan is aangesloten bij de (BGN), de beroepsvereniging voor gewichtsconsulenten en wordt deels vergoed door diverse verzekeringen vanuit het aanvullende pakket.

Faradaystraat 13-b Zwolle www.inspanningenbeweging.nl

Afslankstudio Bodylifeplan Van Karnebeekstraat 46 8011 JK Zwolle (038) 423 37 10 www.bodylifeplan.nl

a Nu ook speciaal fitnessprogramm voor jeugd vanaf 12 jaar. g. Nu met persoonlijke begeleidin Maak gebruik van het voordelige faMilie-aboNNeMeNt.

Aerostep Bedrijfsfitness Better Belly Buikspierklas Callanetics City Fit Burn City Fit Circuit City Fit Zumba

ClubBattle

Kleinschalig, gemoedelijk en met professionele begeleiding Fysiofit maakt trainen onder professionele begeleiding voor IEDEREEN mogelijk! Geen inschrijfgeld en gratis intake bij het afsluiten van een jaarabonnement!

ClubCycle ClubPower Fitness Karate Perfect Pilates Step Tae Bo

Uitsluitend maandabonnementen

SPORTSHOP BODY & FIT,

Thorbeckegracht 38, 038 - 4234377 Kijk ook op: www.bodyenfitshop.nl

Professioneel - Persoonlijk - Gezellig NIEUW! Indoor Bootcamp info in de sportschool 7 dagen per week geopend voordelige tarieven

www.cityfit.nl info@cityfit.nl Assendorperstraat 70 Tel. (038) 422 80 15

t Zwolle Rijnlaan 33 · 8032 JZ Zwolle T. 038 453 79 60 tzwolle.nl tzwolle.nl Tegenover winkelcentrum AA-landen


www.deswollenaer.nl

m a a n d a g 12 m a a r t 2 0 12

31

Zwolle Houd tijdens de schoonmaakweek (12 tot en met 17 maart) de afvalmeter in de gaten via www.zwolle.nl/schoonmaakweek. Op deze speciale afvalbarometer kun je zien hoeveel afvalzakken de stad verzamelt. Andere jaren waren dit vaak meer dan 700 grote zakken met zwerfafval! Ook dit jaar hopen we weer op zo’n goed resultaat.

WEEK 11 atzwolle@zwolle.nl

Nieuwsberichten van de gemeente Zwolle Wonen in Kraanbolwerk: jij mag het zeggen.

Informatiebijeenkomsten zonnepanelenactie Zwolle Voor niets gaat de zon op. Wil je er met de Zwolse zonnepanelenactie optimaal van profiteren? Ga dan naar de informatiebijeenkomst op dinsdag 13 maart of donderdag 15 maart. Je krijgt daar een toelichting op de actie en informatie over de werking van deze panelen. De bijeenkomsten zijn in SIO Zwolle aan de Thorbeckelaan 2 en beginnen om 20.00 uur.

Activiteitenkalender 12 maart-19 maart Woensdag 14 maart 2012 19.30 - 21.00 uur Informatieavond over Mentorschap Locatie: SIO gebouw, Thorbeckelaan 2 aanmelden: info@informelezorgzwolle.nl

Woensdag 14 maart 2012 20.30 – 22.30 uur “Smakelijk eten” Locatie: Verteltheater De Verhalenboot www.deverhalenboot.nl

Vrijdag 16 maart 2012 Meer informatie over de actie vind je op http://buurtenergie.duurzaamzwolle.nl. Op deze site kun je je aanmelden als belangstellende. Kijk op www.zwollezonstad.nl voor de aangeboden pakketten.

Twee architectenbureaus tekenen voor eerste fase Kraanbolwerk KENK Architecten en BDG Architecten zijn geselecteerd voor het ontwerp van de woningen en appartementgebouwen die in de eerste fase op het Kraanbolwerk gebouwd gaan worden. De gemeente Zwolle en gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM hebben de selectie gedaan. Ze hebben zich bij de keuze laten adviseren door de commissie Welstand, de Vrienden van het Kraanbolwerk en stedenbouwkundig bureau MA.AN. Deze maand starten beide bureaus met de eerste schetsontwerpen. Toekomstige bewoners kunnen via een klantenpanel meedenken. Naar verwachting start begin 2013 de verkoop van de woningen.

Volg de gemeente Zwolle op www.zwolle.nl/facebook en www.zwolle.nl/twitter zwolle.nl Colofon Dit is een uitgave van de gemeente Zwolle. 12 maart 2012 1e jaargang, nummer 11. Eindredactie: gemeente Zwolle, afdeling Communicatie Kopij: 1 week voor verschijning www.zwolle.nl/atzwolle atzwolle@zwolle.nl

12.15 - 13.15 uur Lunchconcert Locatie: Statenzaal bibliotheek Zwolle Centrum www.bibliotheekzwolle.nl

Zaterdag 17 maart 2012 Feestelijke afsluiting schoonmaakweek 10.00 – 14.00 uur Locatie: Wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20 12.00 – 13.00 uur Locatie: Wijkcentrum De Pol, Gelijkheid 1 www.zwolle.nl/schoonmaakweek

Zaterdag 17 maart 2012 10.00 – 15.00 uur Open Dag van Zorg en Welzijn Locatie: IJsselhallen Zwolle www.IJsselhallen.nl

Zaterdag 17 maart 2012 15.00 – 18.00 uur Dance4kids Locatie: Palestrinalaan 913 www.dance4kids.nl

Zondag 18 maart 13.30 – 16.30 uur Een middag vol verhalen voor jong en oud Locatie: Doepark Nooterhof www.doeparknooterhof.nl

Ontwikkelaar AM wil graag jouw mening horen over de invulling van Kraanbolwerk in de Zwolse binnenstad. Naast een klantenpanel heeft AM hiervoor de website www.woneninkraanbolwerk.nl in het leven geroepen. Mede op basis van de actieve inbreng van de inwoners van Zwolle kan AM in de planontwikkeling rekening houden met de wensen van de toekomstige bewoners. Het Kraanbolwerk, het voormalige Schaepmanterrein, omvat de bouw van circa 150 woningen.

Vragen over woz-waarde van je huis? Bel de gemeente De gemeente heeft eind februari de gemeentelijke belastingaanslag verstuurd. Daarin staat ook de taxatiewaarde van je woning vermeld. Heb je vragen over of bezwaren tegen deze woz-waardering, neem dan telefonisch contact op met de gemeente via tel. 14038. Op www.zwolle.nl/belastingen vind je meer informatie over de gemeentelijke belastingen.

Filip van As, wethouder onderwijs Zorg jij dat je op tijd op school bent donderdag 15 maart? Misschien krijg jij dan wel van mij de groene kaart waarmee je de hoofdprijs kunt winnen: een I-pad. 15 maart is de dag van de leerplicht en staan we stil bij het feit dat leerplicht eigenlijk het recht is op onderwijs. Zorg dat je geen rode kaart krijgt en kom elke dag op tijd school. Dan heb je straks een diploma of een startkwalificatie op zak: de garantie voor je toekomst met een goede opleiding of werk dat bij je past.


www.deswollenaer.nl

m a a n d a g 12 m a a r t 2 0 12

32

Evenementenband “MAD MESS “ zoekt muzikanten Wij zijn op zoek naar muzikanten die onze groep willen komen versterken. Wij zijn een knus groepje muzikanten waarbij “samen” plezier en muziek maken voorop staat.

Twijfel niet!

neem contact met ons op en kom eens langs op onze repetitie avonden.

Bestuur MAD MESS

J. Nederlof 06-29598692 H.Prak 06-19035682

Wonen, zorg, welzijn & dienstverlening voor iedereen Ben je op zoek naar een uitdagende en afwisselende vakantiebaan in de zorg? Kijk dan op de website voor meer informatie over de (vakantie) vacatures voor de disciplines verzorging, huishouding en facilitaire dienst.

Wij zoeken een ervaren fashion verkoopmedewerker

Ben jij een enthousiaste verkoper, representatief, 20 uur per week beschikbaar en toe aan een nieuwe uitdaging in Zwolle? Wij zoeken een ervaren fashion verkoopmedewerker die zelfstandig kan werken om ons team te versterken. Kun jij je hierin vinden, stuur dan binnen 14 dagen je sollicitatie en CV met foto naar beermanmannenmode@hetnet.nl of naar Diezerpoortenplas 6, 8011 VW Zwolle.

Open Dag Berkumstede! Bezoek ook onze Open Dag op 17 maart 2012, van 10.00 uur tot 13.00 uur.

Mocht je nog extra informatie willen, kun je terecht bij Mary-Ann Drenth, tel.: 038 421 56 06

Erasmuslaan 50 - Tel nr. 038 453 55 97 - www.berkumstede.nl

Beermann man & mode | Diezerpoortenplas 6 | 8011 VW Zwolle | T 038 421 56 06

Malando Latino Malando Latino. Nieuwe voorstelling, nieuwe cd. Opzwepende ZuidAmerikaanse ritmes, wereldberoemde melodieën, exotische dansen en hartstochtelijke liederen zijn de ingrediënten van Malando Latino. Het nieuwe programma gekenmerkt door passie en romantiek belooft een nieuw hoogtepunt in de toch al zo rijke historie van dit internationaal gewaardeerde orkest te worden. Het Malando Orkest in een bijzondere

bezetting met blazers- en ritmesectie brengt u niet alleen terug in de tijd van de beroemde Zuid-Amerikaanse orkesten als die van Pérez Prado en Tito Puente maar ook die van Arie Maasland. Oprichter van het Malando Orkest en componist van Olé Guapa. Tico Tico, Amor, Brazil, Mambo no. 5 en Quiereme muco. Wie kent ze niet, die beroemde klassiekers van weleer? We blijven dansen in de gangpaden.

Actie De Swollenaer

Over …

Malando Latino tournee

verzorgd wonen & werken in hartje Zwolle

Zondag 25 Maart De Spiegel, Zwolle

Banen, opleidingen en vrijwilligerswerk in de zorg

aanvang 14.00 uur | telefoonnummer: 038-4288280

• Banenmarkt & opleidingen in zorg en welzijn ig! Interesse? Personeels- en opleidingsadviseurs zijn aanwez • Vrijwilligersv acatures Interesse? Direct in gesprek met vrijwilligerscoördinator! • Rondleiding in nieuw zorghuis v oor kleinschalig wonen • Informatie ov er ouderenzorg v oor alle belangstellenden • Hapje & drankje

www.odeondespiegel.nl

IJsselheem heeft extra medewerkers in de zorg nodig. We bieden: contracten voor onbepaalde tijd, flexwerk met den, vaste uren, betaalde opleidingen in zorg & welzijn. Werken . welkom zijn n starters én herintreders van alle leeftijde Medewerkers met hart voor hun vak ontvangen bezoekers van 10.00 tot 14.00 uur in Zorghuis Theodora Vos de Wael, Lijnbaan 10 in Zwolle. Lees meer op www.ijsselheemwerktmetpassie.nl of www.ijs

www. ijsse lhee mwe rkt metpassie. nl

Actie:

selheem.nl

Bestel nu 2 tickets met de actie-code “Malando in Zwolle” en ontvang gratis de Malando Latino CD (af te halen bij de theaterkassa op de desbetreffende avond) Actie-code is “Malando in Zwolle” voor telefonische- en internetboekingen.


MODE BIJLAGE Voorjaar 2012

Als je weet wat je wilt... of juist niet!

Winkelcentrum Aa-Landen (038) 45 388 87 Winkelcentrum Zwolle-Zuid (038) 46 603 90 Wipstrik - Brederostraat 2 (038) 45 355 68


MODE

www.brugmedia.nl

m a a n d a g 12 m a a r t 2 0 12

MODE BIJLAGE Voorjaar 2012

Wolky: wereldcomfort

34

Flamenco dansend in Brazilië, shoppend in New York, wandelend langs de Spaanse kust of down under in Australië? Wat de plannen ook zijn voor de komende lente of zomer, Wolky gaat mee. De volgende selectie uit de vele nieuwe damesmodellen helpt om de juiste keuze te maken.

Qinn bekent kleur De collectie van Qinn is dit voorjaar lekker vlot en vrolijk. En aan kleur geen gebrek. Er is opvallend veel rood en kobaltblauw, maar ook felroze en groen doen het goed. De frisse kleuren komen vooral terug in de blazers, die helemaal hot zijn, en in de leren jasjes, maar daarnaast in de luxe inktjetprints. Dankzij deze nieuwe techniek zijn de dessins nu nóg kleurrijker en mooier. Ook de broeken zijn alles behalve saai. Alles mag, van chino tot skinny, van knalrood tot felblauw. Uiteraard afgemaakt met een ceintuur in de juiste (contrast) kleur. Dé trend qua kleur is colourblocking. Kleuren worden met elkaar gecombineerd, waardoor een outfit bestaat uit meerdere grote kleurvlakken. Wat niet mag ontbreken in de garderobe is de blazer. Even weggeweest, maar sinds afgelopen seizoen helemaal terug. Qinn heeft ze van veel verschillende merken, in alle modekleuren, van kort tot ietsje langer, van casual tot chic. Vanaf dit voorjaar worden de merken Dept, Only, Vero Moda en EDC verkocht in de vestiging in Zwolle-Zuid. De merken zijn casual en jong en vullen een leegte die in het winkelcentrum was ontstaan. De eerste reacties zijn heel positief. Qinn is in één klap de winkel voor moeder én dochter. Tenslotte heeft Qinn een ruim assortiment Angels Jeans. Qinn is de afgelopen jaren uitgegroeid tot de grootste aanbieder van

Angels Jeans in Nederland, wat betekent dat de favoriete pasvorm en wassing bijna altijd in de juiste maat aanwezig is. Naast de favoriete jeansmodellen heeft Qinn dit seizoen een ruim aanbod in pantalons en colordenims. Niet alleen in de felle kleuren, maar juist ook in natuurtinten, zoals zand, camel en natuurlijk wit.

De Ka van Wolky komt in aanmerking voor het begrip gewichtloos. De hoog ogende modieuze sleehak sluit in een vloeiende beweging als één geheel aan de voet. Door de lage instapprijs is de Ka een superdeal om iedere zomergarderobe perfect mee aan te vullen. Verkrijgbaar in de maten 37 tot en met 42 in buttero leer in de printkleur grijs en in de unikleuren offwhite, rood en zwart. Bij de Wolky Espadrille Aspe, met leren binnenvoering, ligt de voet in een zacht gevoerd voetbed omhuld door prachtig geitensuède. Verkrijgbaar in de maten 36 tot en met 43 in diverse basic en felle trendkleuren. De Outline Trip van Wolky is sportief en toont karakter in de canvas uitvoering met leeraccenten. Het model Trip is verkrijgbaar in de maten 37 tot en met 42 in de kleuren offwhite, rood, antraciet, beige, en blauw. De Rebel Parks is de nieuwe modieuze laars van Wolky. Met zijn stijlvolle country look is het de ideale all season laars, die onder elke outfit past. De Rebel Parks is verkrijgbaar in de kleuren taupe, desert en antraciet in de maten 36 tot en met 43 en in halve maten van 37,5 tot en met 41,5.

Voor heren verdient de nieuwe herenboot ‘Deserto Gibson’ van het trendy herenlabel Cloud9 speciale aandacht. Deze herenschoen laat zien hoe een klassieke boot aantrekkingskracht wint in een specifieke canvas uitvoering zonder echter in te boeten aan comfort en kwaliteit. Het canvas is helemaal gevoerd met een uiterst zacht en soepel leer. Samen met het lichte gewicht zorgt dit voor superieur loopcomfort. Kom kijken of neem alvast een kijkje op de website: www.wolkyshop.com

Qinn Womenswear Assendorperstraat 86, Assendorp Eiland 3, Centrum Van der Capellenstraat 146, Zwolle-Zuid Thomas á Kempisstraat 48, Dieze Centrum

De Wolky Shop Zwolle Koningsplein 5

Wolky inruilactie e ot gr : w u ie N r o o v Oud e Wolky schoenen in voor een nieuw paar en ontvang Ruil uw oud 5 10,- korting!* shops op Kijk voor alle deelnemende * Deze actie is geldig tot 1

NIEUWE merken in Zwolle-Zuid:

op.com www.wolkysh t andere acties.

atie mei 2012 en niet in combin

me


MODE

m a a n d a g 12 m a a r t 2 0 12

MODE BIJLAGE Voorjaar 2012

Klassiek ontmoet moderne twist bij Mes Men’s Wear

www.brugmedia.nl

35

It’s showtime bij Janse mode Kampen Maart is de maand bij uitstek om de nieuwste mode te ontdekken en dat kan volop bij Janse mode in Kampen. Om de klanten optimaal te informeren, heeft Janse mode in haar winkel aan de Oudestraat 59 op zaterdag 17 maart een open huis georganiseerd. De loper ligt uit en het enthousiaste verkoopteam, onder leiding van Rita Kranen, staat klaar om de nieuwste trends te tonen. Naast een gastvrij onthaal met een hapje en een drankje ontvangen de klanten bij aankoop boven 75 euro een modische sjaal cadeau. Ook krijgen ze tot en met 14 april  bij iedere besteding van 25 euro  een modecheque ter waarde van 2,50 euro die later besteed kan worden. Qua kleur zijn er dit voorjaar twee hoofdlijnen te herkennen: de ene is ingetogen met wit, zand, grijs, marine en zwart. De andere is een echte kleurexplosie met rood, pink, kobalt en geel. Opvallend zijn de felgekleurde broeken. Voor shirts, tunieken en jurken zijn er all-over prints zoals strepen, grafische en dierenprints en colourblocking. De tops hebben veel modische details en het korte blazerjasje is er in allerlei varianten. Janse mode Kampen is onderdeel van een 16 winkels tellend toonaangevend modebedrijf dat gericht is op de betere damesmode. De vestiging in Kampen neemt een bijzondere positie in binnen Janse mode.

Het uitgangspunt voor de nieuwe zomercollectie bij Mes Men’s Wear aan de Assendorperstraat 112 is de klassieke herengarderobe. Maar dan wel met een relaxte en moderne twist. Klassieke vormen worden geïnterpreteerd op een eigentijdse manier. Met moderne lichtgewicht stoffen. Verder is de vernieuwing van klassieke ruiten doordat ze worden opgerekt één van de dingen die opvalt. Door betrokkenheid van Rita Kranen bij het inkoopteam worden in Kampen vaak nieuwe merken getest en dat met succes. ‘Iedere klant uniek gekleed’ is de uitdaging waar Janse mode voor staat en met merken als onder andere Arianna, Betty Barclay, Basler, Cambio, Creenstone, Expresso, Josephine&co,  Juffrouw Jansen, Gerry Weber, Supertrash, Sylver, Summum, Taifun  en het nieuwe vrouwelijke merk Cassiopée. Op internet verrast Janse mode met een prachtige webshop (www.jansemode.nl) zodat klanten ook heel goed online aankopen kunnen doen bij een vertrouwd adres.

“Ook mannen hebben hun gevoel voor mode ontwikkeld”, constateert eigenaar Jan Mes van de Zwolse mannenmodezaak. De man van tegenwoordig is stijlbewust en kleedt zich naar het moment. “Opvallend is dat we dit voorjaar veel blauwtinten zien. Vooral kobaltblauw, in leuke katoenen en linnenachtige colberts, zowel gewassen als ongewassen. De lengte van de colberts is korter dit seizoen. Deze jasjes worden voornamelijk gedragen met slankere broeken. Wil je echt lef tonen, dan ga je voor kleur. De shirts worden meer dressy en elegan-

ter, met subtiele details. Het beeld wordt cleaner met meer uni’s, kleinere ruiten en of strepen.” “Katoenen broeken mogen er best wat stoerder en uitgewerkter uitzien, met leuke zakverwerking of stiksels, dit vooral bij 5 pocket of chino’s modellen. Kleuren in de beige, grijs, blauw of vaalblauwe tinten, afgewisseld met katoenen broeken in rood of kobalt. Bij jeans zie je veelal donkere kleuren in gematigde wassingen waardoor ze lekker zacht aanvoelen.”

2012

VOORJAAR

Met de collecties van: Vanguard

Zilton

Ledûb

Baileys

Stones

Giordano

Gardeur

Haupt

PARKEREN VOOR DE DEUR __________________ OOK VERHUUR EN VERKOOP VAN SMOKINGS

Bernard Meyer Fellows Marco Manzini


MODE

www.brugmedia.nl

m a a n d a g 12 m a a r t 2 0 12

Volop zomerkatoen bij Rits-In Rits-In is een begrip in Zwolle en omstreken. Het assortiment bestaat uit kleinvak (naaifournituren), breiwol, handwerken en patchworkstoffen. En de winkel heeft een hoek feestartikelen. Van deze artikelen is bijna alles op voorraad. De zomercollectie is uniek. De frisse kleuren zijn een genot voor het oog. In de breiwolhoek staat een tafel met de nieuwste haak- en breiboeken, waar klanten heerlijk kunnen kijken en het materiaal uitzoeken. Rits-In heeft heel veel katoen, katoenmengingen en linnen, als ook ecologisch geverfde katoen. Klanten vinden in de winkel alle diktes en heel veel kleuren, zoals een dun draadje mohair voor een overtrui op naalden 6 tot en met 8, een musthave deze zomer. De merken Phildar, Lana, Grossa en Scheepjes brengen een fantastische collectie. Het assortiment Catania haakgaren is er in alle kleuren.

Het paasboek van Arne en Carlos is uit. Het boek, het materiaal en extra korte breinaalden zijn op voorraad. Pancakes haken, is bij Rits-In ook mogelijk. In de drie home-decoratieboeken staan volop ideeën om het huis versieren, waaronder met grof gehaakte of gebreide kussens of kleedjes. Het materiaal om al deze superleuke dingen te maken, is natuurlijk in de winkel te vinden. Rits-In Assendorperstraat 105 8012 DH Zwolle (038) 421 26 16 www.ritsin.nl

Natural Face Lifting T

Natural Face Lifting T

mode Natural Face Lifting breiwol

Breiwerk

T

Van superfijn tot grof gebreid: met onze wol kom je de strengste winter door.

naaifournituren

handwerken

Handwerken

feestartikelen

Rits-in

Fantastische nieuwe handwerkpakketten.

Assendorperstraat 105 Zwolle

Natural Face Lifting is fitness voor de huid

ëMorgen Natural Face Lifting begin ik Natural Face Lifting met afvallen... T

T

‘een nieuwe kijk op anti-aging’

Natural Face Lifting is een manuele behandeling, een verjongingskuur voor het gelaat, de hals en het decolleté; een natuurlijke facelift voor vrouwen en mannen. Door de combinatie van verschillende massageen drainagetechnieken wordt de huid op een natuurlijke manier gelift.

dus vandaag even Cyelle bellen.í Resultaat: Wij wensen u een gelukkig nieuwjaar! Om een lichaam mooi strak en in topconditie te krijgen is regelmatig fitnessen essentieel. Precies hetzelfde geldt voor de huid van het gezicht, de hals en het decolleté. Toen Coby Bette van schoonheidssalon Cyelle met Natural Face Lifting in aanraking kwam, raakte ze gelijk enthousiast. Ze is een van de weinigen in de regio die deze natuurlijke behandeling aanbiedt. “Via Natural Face Lifting wordt met kneedtechnieken met lymfedrainage, bindweefselmassage en strijkbewegingen, de spierspanning en elasticiteit van de huid en spieren verhoogd”, legt de schoonheidsspecialiste uit. Hierdoor verdwijnen kleine rimpels en vervagen de diepe. De verslapte huid wordt gelift, het oogcontour wordt gladder en overtollig vocht wordt afgevoerd. Wie deze aangename behandeling ondergaat, ziet volgens haar direct resultaat. Tijdens de eerste behandeling wordt de huid schoongemaakt en krijgt de klant een peeling om de dode huidcellen te verwijderen, gevolgd door een algenmasker waardoor de huid een ‘hydratatieboost’ krijgt. Na het verwijderen van het masker volgt de lymfedrainage die onder meer (overtollig) vocht afvoert en de cellen hydrateert. Met flinterdunne aanrakingen

Goed voornemen

worden de lymfevaten vlak onder de huid gestimuleerd. De daaropvolgende speciale massagetechniek werkt op het spierweefsel en de bindweefselmassage komt in de diepere huidlagen. De combinatie van deze grepen zet de stofwisseling van de cellen aan tot verbetering, afvalstoffen worden afgevoerd en de doorbloeding komt op gang. Een kuurverband van een aantal behandelingen versterkt het resultaat. Het voordeel van Natural Face Lifting is dat het een efficiënte behandeling is die gelijk al effect heeft. En last but not least: het is honderd procent natuurlijk en bewijst maar weer dat er ook zonder botox en operaties veel mogelijk is om huidveroudering tegen te gaan. Schoonheidsinstituut Cyelle Zuiderzeestraatweg 537 8091 CP Wezep, (038) 376 41 32 www.cyelle.nl

• diepe gelaatsrimpels vervagen, • kleine rimpels verdwijnen, • de oogcontouren worden gladder, • de huid oogt strakker en elastischer, verslappingen worden gelift, • betere doorbloeding van de huid en hogere zuurstofaanvoer naar de cellen, • duidelijk waarneembaar effect op de basisspierspanning en de elasticiteit van de huid • al na 1 behandeling heeft de huid een geweldige uitstraling. voor

na

Bij elke kuur van

5, 10 of 15 behandelingen, ontvangt u 1 behandeling gratis

Zuiderzeestraatweg 537 - Wezep Tel. 038-3764132 - www.cyelle.nl

36


MODE

m a a n d a g 12 m a a r t 2 0 12

MODE BIJLAGE

www.brugmedia.nl

HKC Hony, herenmode met stijl

37

Voorjaar 2012

De kapsalons van Hans Kalf zijn een begrip Hans Kalf Intercoiffure volgt als toonaangevend bedrijf de allerlaatste trends in de haarmode op de voet. Niet voor niets zijn de kapsalons zodoende een begrip voor Zwolle en omgeving. De slogan ‘als je weet wat je wilt…., of juist niet’ voert Hans Kalf bewust, want zijn visie is dat klanten de dagelijkse inspiratiebron moeten zijn om van iedere behandeling een feestje te maken. Het enthousiaste team Kleurcollectie Herfst/Winter 2011-2012 van vakbekwame kappers VRAAG UW KAPPER NAAR DE LAATSTE KLEURTRENDS volgt regelmatig creatieve en technische cursussen om klanten klanten met het ‘Profitpas’ spaarsysteem vakkundig te kunnen helpen; zij zorgen sparen voor extra kortingen op behandeervoor dat het haar een perfecte coupe lingen en producten. Kortom, wie weet en kleur krijgt, afgestemd op ieders wens wat die wil…, of juist niet’, is bij Hans en verwachting. Bij een kleuring kan Kalf Intercoiffure aan het juiste adres. men gratis een touch up krijgen, zodat men er zeker van is dat de make up is afHans Kalf Intercoiffure Zwolle gestemd op de haarkleur. Niet voor niets Brederostraat 2 geeft Hans Kalf Intercoiffure binnen twee (038) 453 55 68 weken een mooi haar garantie en kan Winkelcentrum Aa-landen men binnen drie weken gebruik maken (038) 453 88 87 van de gratis pony- en nekhaar service Winkelcentrum Zwolle-Zuid omdat de kapsalon wil dat haar klan(038) 466 03 90 ten er stralend uitzien. Verder kunnen www.hanskalf.nl

BEAUTÉ ORIGINELLE

P Jonge, sportieve, elegante en stijlvolle, betaalbare damesmode

kriebels LenteHaal de lente in huis!

Bij herenmodezaak HKC Hony aan de Voorstraat voelen klanten zich snel thuis. “We hebben merken die je bij andere zaken niet vindt, maar ook qua maatvoering is de keuze erg groot. Verder hebben we met meer dan duizend stuks de grootste collectie kostuums in de regio”, vertelt eigenaar Johan Bleijenburg. In broeken, colberts en kostuums biedt hij zowel het vertrouwde als het trendy en jonge beeld. “Dat brede assortiment slaat erg aan. Evenals onze Italiaanse pakken vanaf 199,95 euro in de maten 42 tot en met 72.” Alle kleding wordt als service op maat gemaakt. Volgens Bleijenburg laat het voorjaar vooral meer kleur zien. “In de broeken vind je kobaltblauw, wit en rood terug. De colberts hebben veel aardetonen met gedurfde dessins als ruiten en strepen. Jassen zijn vooral sportief en functioneel; ze moeten wind- en waterdicht zijn. Bij de kostuums voeren de grijs- en blauwtonen de boventoon vaak is er nog een klein effect in geweven.” HKC Hony heeft ook de collectie 2012 voor de bruidegom compleet. Met Porto di Como heeft de herenmodezaak een mooie collectie

handgemaakte Italiaanse schoenen in huis. Bleijenburg: “We hebben de leren schoenen laten verven passend bij de kleuren van onze kostuums. We kunnen tevens bij de schoenen passende riemen leveren.” Tijdens de Open Huis –weken van 19 tot en met 31 maart worden de klanten van HKC Hony nog meer dan gewoonlijk in het zonnetje gezet. “Er is gebak van de Stadsbakker bij de koffie, klanten krijgen een fles wijn van Mondovino en we serveren op zaterdag een lunch. Het is een voorproefje op ons 45-jarig bestaan in september. Ja, daar maken we een echt feestje van.” HKC Hony Voorstraat 25, 8011 MK Zwolle (038) 421 84 04, www.hony.nl

Beersma Mode haalt de lente in huis

• blazers • pantalons • rokken en sets • pullovers vesten • blouses en gilets • shirts • tops jacks en accessoires

(maat 38 t/m 52)

Beersma Mode heeft de lente in huis gehaald met weer talrijke stijlen die vol contrasten zitten, van ingetogen tot uitbundig, van uni tot gedessineerd en van stoer tot vrouwelijk in veel combinatiemogelijkheden. In de winkel vinden sportieve, elegante of stijlvolle vrouwen die zich een jaartje jonger willen kleden mooie betaalbare kleding in verfijnde materialen met een pure pasvorm.

• Alle bezoekers van onze zaak ontvangen een leuke attentie en de koffie staat klaar. • Moeilijkheden met vervoer? Bel ons! Wij halen en brengen u.

HOGENKAMPSPASSAGE 2 8022 EL ZWOLLE • TEL. 038-4532426 Openingstijden: ma 13.00 - 17.30 uur, di-vr 09.00 - 17.30 uur, za 09.00 - 17.00 uur

Bijna 50 jaar een begrip in Zwolle e.o.

Highlights zijn de felgekleurde broeken, shirts en tunieken in all-over prints, grafische, dierenprints of colourblocking en het korte blazerjasje is er in allerlei varianten. Het kleurenbeeld is dit voorjaar in twee hoofdlijnen te herkennen. Het ene is ingetogen met wit, zand, taupe, grijs, nachtblauw, marine en zwart. Het andere is juist uitbundig met rood, koraal, pink, turquoise, lavendel, kobalt, geel met een vleugje oranje of limegroen aangevuld. Door deze twee kleurgroepen te mixen, maakt het een sterke combinatie. De collectie van Beersma kenmerkt zich door een keur aan gerenommeerde merken met een goede prijs-kwaliteitsverhouding, zoals Frankwalder, Sommermann, Seda, Setterlady, Erfo, Zerres, Freya, Gelco en Raphaëla. Voor de jongere look is er onder andere Reset, Zaffiri, Brax, Lebek, Tence, Monari, Apanage, en Blu’el. De maatvoering bij Beersma Mode gaat van 38

tot en met 52. Ook biedt Beersma Mode een groot assortiment jassen en jacks en heeft de zaak het grootste bonneterieaanbod van Zwolle. De ervaren verkoopsters geven klanten graag persoonlijk advies bij hun nieuwe garderobekeuze. Verder kunnen klanten gratis rondom de zaak Beersma Mode parkeren en kunnen ze profiteren van het aantrekkelijke doorlopende spaarsysteem. De airco zorgt ervoor dat het klimaat in de winkel heerlijk is. Iedere bezoeker krijgt een leuke attentie en de koffie staat altijd klaar. Mensen die moeite hebben om vervoer te regelen, kunnen bellen. Zij worden opgehaald en weer thuisgebracht door Beersma Mode, dat al bijna vijftig jaar een begrip is in Zwolle en omstreken. Beersma Mode Hogenkampspassage 2 8022 EL Zwolle, (038) 453 24 26


MODE

www.brugmedia.nl

m a a n d a g 12 m a a r t 2 0 12

MODEFLITSEN

38

Bartholdi Mode: van casual tot stijlvol

A.S. ZATERDAG

It’s showtime A.s. zaterdag

17 maart

vanaf 11.00 tot 17.00 uur: de nieuwste mode live geshowd. Terwijl u geniet van een hapje en een drankje laten onze mannequins u kennismaken met de nieuwe voorjaarscollectie.

Shawl cadeau Bij aankoop vanaf € 75,- ontvangt u een modische shawl cadeau (zolang de voorraad strekt).

Kleur is het toverwoord voor de voorjaarsmode van 2012. Rood, koraal of kobalt, het mag allemaal. Klantenkaarthouders die nieuwsgierig zijn naar de nieuwe collectie van Bartholdi, kunnen op 4 april zien wat het nieuwe modeseizoen biedt. Onder het genot van lekkere hapjes en drankjes laten de verkoopsters zien wat voor leuke combinaties er mogelijk zijn. Net even anders Bij Bartholdi, dat zich door eigen inkoop weet te onderscheiden van andere modezaken, kan de klant kiezen uit een uitgebreid aanbod aan kwaliteitsmerken als: Sandwich, Dept, Esprit en Alan Red. Maar ook voor het eigenzinnige en stoere Nü by staff of de nonchalant modieuze kleding van Mado et les Autres kun je hier terecht. Dames vanaf een jaar of twintig of meiden die de grote modeketens ontgroeid zijn en net even iets anders willen, komen graag even winkelen bij Bartholdi.Van casual tot stijlvol of sportief. Ze kunnen relaxed rondkijken en desgewenst adviseren de verkoopsters graag in het combineren van de verschillende stijlen. Ook service is een belangrijk kenmerk van Bartholdi. Een aankoop kan binnen 8 dagen ingeleverd worden en dan krijg je je geld terug. En

voor wie kleding wil laten vermaken, is er een eigen coupeuse. Dit voorjaar is de maritieme trend in marine, wit en rood weer volop aanwezig. Romantische types kiezen voor prints met lieflijke kersjes en bloemetjes, kant en ruches. En de chinobroek is nog steeds hip en leuk te combineren met bijvoorbeeld een kanten giletje. Op zoek naar een mooie zomerjas? Ook hiervoor is Bartholdi the place te be. Ze zijn er van het tijdloze Creenstone en het sportieve Easy Comfort. Liefhebbers van trendy jassen met een aparte belijning kiezen voor Spoom. Bartholdi Mode Oudestraat 72, Kampen (038) 331 64 19

BARTHOLDI MODE

NB: bij iedere besteding van € 25,- ontvangt u een modecheque van € 2,50 cadeau.

ARMA ARIANNA BE NICE BETTY BARCLAY BRAX CREENSTONE EASY COMFORT ESPRIT COLLECTION EXPRESSO GEISHA GERRY WEBER GERRY WEBER EDITION JUFFROUW JANSEN PASSPORT ROSNER SCARVA SPOOM SYLVER TAIFUN UNO DUE 2026

SHOPONLINE@

WWW.JANSEMODE.NL/WEBSHOP

Janse mode women Kerkstraat 38 HATTEM Tel 038 - 444 59 17 www.jansemode.nl

De nieuwe collectie is binnen! Volg ons ook op facebook en twitter, zie onze website! Oudestraat 72, 8261 CT Kampen, tel. (038) 331 64 19 www.bartholdi.nl


MODE

m a a n d a g 12 m a a r t 2 0 12

MODE BIJLAGE Voorjaar 2012

www.brugmedia.nl

Meer vrouwelijke kleding bij Signora damesmode

39

Douma Mannenmode maakt graag het verschil “Net even wat anders.” Richard Kroes van Douma Mannenmode wil graag het verschil maken. Hij ziet de herenmode netter worden. “Heel geleidelijk aan komt de stropdas terug en shirts worden rustiger qua uitvoering, zonder stijf te worden. Het zijn vooral de kleine accenten die het hem doen.” Douma Mannenmode heeft veel variatie in broeken, colberts en kostuums. In de winkel zijn dit voorjaar vooral meer blauwtonen te zien. “De donkere kleuren, zoals grijs en zwart hebben jarenlang de boventoon gevoerd. Nu komen we allerlei variaties blauw tegen”, vervolgt Kroes. Het klassieke colbert is er volgens hem niet meer. “Tegenwoordig wordt het colbert ook casual gedragen, met een knipoog naar het nettere; er is meer aandacht voor.” Ook jacks zijn rustiger van snit en broeken hebben smallere pijpen, volgens Kroes. “Populair is ons jeansmodel broek, maar dan in een mooiere kwaliteit. Ook net weer even wat anders. Over het algemeen blijft de slankere pasvorm de hoofdmoot vormen. Dat zie je ook bij de overhemden, ze hebben bovendien

Veel kleur en lekker vrouwelijk. Zo omschrijft Annet Kroes van Signora damesmode de voorjaarscollectie. “Je ziet vooral meer rokken, jurken en tuniekjes, daar word ik heel blij van.”

geen hoge boorden meer.” Douma Mannenmode is één van de oudere herenmodezaken in Zwolle. Klanten worden deskundig en op eerlijke wijze geadviseerd. “Klanten willen waar voor hun geld en daarom zijn wij altijd op zoek naar de ‘plus-factor’. Ook wij moeten een klik hebben met onze kleding. Niet alleen qua pasvorm, maar ook op aspecten als draagcomfort, kwaliteit en prijs. Mode verkopen is mensenwerk. Dat maakt dit vak zo mooi”, besluit de gepassioneerde Kroes. Douma Mannenmode Thomas a Kempisstraat 41 8021 BH Zwolle (038) 453 37 58 www.doumamannenmode.nl

De heldere groene en rode tinten springen eruit in de winkel. De vraag naar broeken wordt volgens Kroes wat minder, maar ook daarin zit dit voorjaar muziek. “De meer vrouwelijke stijl zie je ook in de broeken terug. Het uit zich met name in wijdere pijpen”, legt ze uit. In de jurken herkent ze dit voorjaar vooral de fraaie taillelijn, die juist de mooie lijnen van de draagster benadrukt. De jassen in haar collectie vallen vooral op doordat ze iets langer zijn en een mooie belijning hebben. In haar moderne zaak hangt de kleding overzichtelijk op kleur. “Er is meer aandacht voor mooi en er worden meer natuurlijke materialen gebruikt”, zegt Kroes. “Nieuw in ons assortiment is Dolce Vita, een Nederlands merk, iets frivoler en met de Nederlandse maatvoering. Het vult het merk Tuzzi mooi aan, dat met name stijlvoller is. Nieuw zijn

ook de Michèle broeken, een Duits merk met een goede pasvorm en een prima prijs- kwaliteitsverhouding. De broeken hebben een rustige belijning en zijn mooi afgewerkt.” Signora damesmode biedt haar klanten eerlijk advies. Kroes zoekt merken die elders niet verkrijgbaar zijn. “Voor vrouwen moet mijn collectie zowel zakelijk als casual draagbaar zijn, zodanig dat als ze thuis komen van hun werk ze hun kleding gewoon lekker kunnen combineren of blijven dragen.” Klanten kunnen bij Signora damesmode voor de deur parkeren. Signora damesmode Thomas à Kempisstraat 43 8021 BH Zwolle (038) 455 05 66 www.signoradamesmode.nl

ALAN RED

BLUE INDUSTRY CG FALKE GARDEUR JACKETT & SONS LEDÛB NAVIGARE MILESTONE POINT ETERNA STRELLSON ZILTON

COREL DOLCE VITA DAMO ERICH FEND FALKE MICHÈLE TUZZI VENT DU NORD.

STIJLVOLLE VROUWEN KOMEN NU NAAR SIGNORA!

Thomas à Kempisstraat 41 - Zwolle - T 038 453 37 58 - www.doumamannenmode.nl

Thomas à Kempisstraat 43 - Zwolle - 038 455 05 66 - www.signoradamesmode.nl


MODE

www.brugmedia.nl

m a a n d a g 12 m a a r t 2 0 12

HKC HONY ZWOLLE NODIGT U VAN HARTE UIT VOOR DE...

OPEN-HUIS-WEKEN

UITNODIGING

VAN MAANDAG 19 T/M ZATERDAG 31 MAART A.S.

Kom naar buitent voorjaar en ontdek he

HKC HONY ZWOLLE

ONZE PLUSPUNTEN OP ’N RIJTJE

DE NIEUWE HKC HONY VOORJAARSCOLLECTIE

Wij heten u graag van harte welkom! Vol trots presenteren wij u de nieuwe HKC Hony herenmode voorjaarscollectie. Nieuwe kleuren, prachtige combinaties, kwaliteitsstoffen en uiteraard voor de vriendelijke prijzen die u van HKC Hony gewend bent. Natuurlijk geven wij u graag kledingadvies en staat de koffie met vers gebak voor u klaar.

SMAAKVOLLE WIJN CADEAU!

PERSOONLIJK ADVIES

EAU! AD

JN WI C

OP MAAT GEMAAKT

Samen met Mondovino, wijnwinkel van het jaar 2012, hebben we een mooie wijn voor u geselecteerd om het nieuwe seizoen smaakvol kleur te geven.

POLO’S EN SWEATS

ZOMERSE SHIRTS

OUTDOOR EN TRENDY MAAT S T/M 6XL. VANAF

VOLGENS DE LAATSTE TRENDS VANAF

59

59

EURO

BUSINESS SUITS EN KOSTUUMS V.A. € 199 BRUIDEGOMMODE CASUAL FASHION

EURO

KOSTUUMS NONCHALANT OF STIJLVOL IN ALLE MATEN ALTIJD VANAF

199

EURO

Voorstraat 25 Zwolle Telefoon 038 4218404 E-mail info@hony.nl Internet hony.nl

www.facebook.com/HKCHony

Ma Di - wo Do Vr Za Zo

Openingstijden 13.00 - 18.00 uur 09.00 - 18.00 uur 09.00 - 21.00 uur 09.00 - 18.00 uur 09.00 - 17.00 uur Gesloten

40


MODE

www.brugmedia.nl

m a a n d a g 12 m a a r t 2 0 12

MODE BIJLAGE Voorjaar 2012

Beenmode met veel stijl bij Jambelle

ALL COLORS BY OROBLU

De beenmode brengt dit voorjaar heel veel kleur, waaronder geel oranje, kobaltblauw, grasgroen en helderrood. De colour blocking trend zet door en kleur is top. De legging is nog niet uit het modebeeld verdwenen en is een prima item om de outfit in de trend compleet te maken, samen met felgekleurde schoenen met gekleurde bandjes. De merken die veel kleur brengen zijn Pieces en Oroblu. De bloemenprintjes zijn tevens weer hot en BonnieDoon heeft daar een paar hele vrolijke van in haar collectie. Er zijn ook korte sokjes met bloemenprintje die heel leuk in hoge pumps zijn te dragen. Een andere nieuwe trend is hoge pumps met kokerrokjes; hierbij kunnen dames hun benen hullen in mooie kantachtige panty’s. De stippanty is ook weer in beeld en vergeet de strakke naad, zo supersexy en natuurlijk in zwart. Verder zijn er ook veel poedertinten, oftewel the nudes, oudrose, verwassen zalm, gebroken witten en vervlogen grijzen, mooi te com-

41

PIECES LEGGINGS 2 stuks voor 30,per stuk 16,95

bineren met kantachtige panty’s in ecru, taupe ,beige en fumegrijs. Deze outfits kan men ook mooi afmaken met metallicachtige accessoires, die trouwens in de bovenkleding ook weer terug te zien zijn, zoals zilver- en gouddraadjes en pailletten, als ook jeansleggings met glittereffect. Kortom, het is voor de dames wel heel verleidelijk om weer eens even lekker te gaan shoppen en zich te hullen in vrolijke voorjaarsoutfits; ziet de wereld er weer heel anders uit.

ALL COLORS BY OROBLU

Jambelle Zwolle Spiegelstraat 14, 8011 VE Zwolle (038) 421 03 75, www.jambelle.nl

OROBLU LEGGINGS 2 stuks voor 20,- per stuk 10,95.

@Zwollejambelle

Spiegelstraat 14 | 8011 VE Zwolle Tel: 038-4210375 | www.jambelle.nl

Voorjaar bij Pals Brillen

Pals Brillen belooft een kleurrijk voorjaar

Meer kleur in monturen en de retro-look blijft onverminderd populair. Dat zijn de voornaamste kenmerken van de brillenmode dit voorjaar, weet Hielke Pals van Pals Brillen.

Met de collecties van: Versace • LACOSTE • DKNY • D&G • Silhouette • Ray Ban • enz. •

Thomas à Kempisstraat 46 • Zwolle • Tel. 038 - 455 11 77 Geopend: dinsdag t/m zaterdag vanaf 09.00 uur

De voorjaarscollectie is inmiddels te bewonderen bij de speciaalzaak aan de Thomas à Kempisstraat. “Ontwikkelingen die je ook ziet, zijn dat de monturen iets fijner worden en brillen aan de binnenkant een andere kleur hebben dan aan de buitenkant”, vervolgt Pals. Hij benadrukt dat een bril bij het karakter van de drager moet passen. “We kijken goed naar wie je bent en wat je gezichtsvorm is.” Omdat dat natuurlijk bij iedereen anders is, blijft de brilmode volgens de opticien heel gevarieerd. “Zo blijven bijvoorbeeld ook de randloze brillen van Silhouette populair.” Nu de zomer in aantocht is, komt ook weer meer vraag naar zonnebrillen. Pals Brillen heeft het hele jaar door acties met zonnebrillen op sterke vanaf 99 euro, compleet met glazen. “Als alternatieven hebben we suncovers, die je over je bril heen

kunt dragen en als één van de weinige opticiens verkopen we ook nog zonnekleppen. Zonnebrillen hebben we onder meer in de merken RayBan, Polaroid, Persol en Elle.” Uiteraard kunnen klanten bij de specialisten van Pals Brillen tevens terecht voor harde en zachte contactlenzen, waaronder de zuurstof doorlatende lenzen die beter voor de ogen zijn. Wie merkt dat zijn of haar zicht minder wordt, bijvoorbeeld bij het kijken op de mobiele telefoon, kan bij Pals Brillen terecht voor een gratis oogmeting. Pals Brillen Thomas a Kempisstraat 46 8021 BC Zwolle (038) 455 11 77 www.palsbrillen.nl


MODE

www.brugmedia.nl

m a a n d a g 12 m a a r t 2 0 12

MODE BIJLAGE Voorjaar 2012

Voorjaarscollectie kleurt nieuw Duedonna ‘Een échte aanwinst voor Zwolle’, dat is de reactie van veel klanten op de gloednieuwe winkel van Duedonna aan de Spinhuisbredehoek. In de damesmodezaak wordt de kleurrijke voorjaarscollectie overzichtelijk gepresenteerd. “We hebben een heel breed aanbod van de sportieve vrouw die op sneakers loopt tot de sjieke dame op de hoge hak tot de zakenvrouw in broek- of mantelpak”, vertelt Thérèse Buisman, samen met Lieve Suryapranata eigenaresse van de zaak. Het duo ziet in het modebeeld van dit voorjaar veel kleur van rood, oranje tot kobaltblauw in mooie dessins. “Ook jurken, tunieken en nieuwe bloemenprints zijn ‘in’. Verder is de bandplooibroek met smalle pijpen terug. Deze pantalons zijn mooi van pasvorm, waardoor ze goed afkleden”, vult Lieve aan. Bij Duedonna kunnen vrouwen zich helemaal laten kleden. Veelzijdigheid, service en klantgerichtheid zijn volgens Thérèse en Lieve de kenmerken van Duedonna. “We zijn in feite totaalleverancier. Bij onze kleding hebben we ook een mooie collectie

schoenen, tassen en shawls.” Het voor Duedonna nieuwe merk Armani Jeans spreekt vooral jonge, sportieve vrouwen aan. Speciaal springen verder de merken Roccobarocco, verfijnde Italiaanse kleding met een beetje glamour, en Moq, kleding van gekleurde zijde voor bruidsmoeders, in het oog. “We hebben kleding voor alle vrouwen in de maten 36 tot en met 48. Onze merken, exclusief voor Zwolle, zijn Escada Sport, Maxmara en Airfield”, vertellen de eigenaresses die blij zijn met hun nieuwe, twee keer zo grote, onderkomen.

42

RM FASHION MANNENMODE

VAN MEDIUM TOT XXXXXXXXL

RM FASHION

Kleedt u voor de zomer!

info@rmfashion.nl • Bezoek ook onze webshop

www.rmfashion.nl

Duedonna Spinhuisbredehoek 10 8011 XC Zwolle (038) 477 44 57, www.duedonna.nl

Geerstraat 27 • Kampen • (038) 332 67 43 Stadshuisstraat 105 • Lelystad • (0320) 22 03 04

Frisse kleuren en lange lengtematen bij RM Fashion Een groot deel van de nieuwe voorjaar- en zomercollectie is weer binnen bij RM Fashion. En dat betekent overhemden met dubbele kragen in frisse kleuren van de bekende merken Casa Moda en Culture. De maten gaan vanaf M tot maar liefst XXXXXXXXL. RM Fashion is in Kampen en ver daar buiten een begrip voor heren die op zoek zijn naar de lange lengte-maten.

Spinhuisbredekoek 10, 8011 XC Zwolle, Tel. 038 - 477 4457, www.duedonna.nl

“De kostuums hebben we uitgebreid met een nieuwe streep in de antra tinten en de kleur zwart van de  merken com4  en Carl Gross”, vertelt Ronnie Mooiweer van RM Fashion. Deze zijn te krijgen in de maten 48 tot en met 68 en ook in de lengte en kwarts maten. Deze kostuums zijn sportief maar tegelijkertijd ook zakelijk en kunnen bovendien voor feestelijke doeleinden gedragen worden. De maten zijn verschillend te combineren.   Binnen de collectie van RM Fashion zijn er verder ook mooie combinaties te maken met casual colberts van het merk Calamar en de sportieve broeken van de merken Meyer, Hedex, Hatrick, Wrangler, Paddocks, of Mustang die te krijgen zijn in de maten 31 tot en met 54, en tot de lengtemaat 40. Er is dus volop keuze voor zowel de grote als de kleine man. Verder kunnen klanten er nog steeds terecht voor de populaire casualbroeken van van Meyer en Traffic in lengte en kwartsmaten tot 34. En in de jassen is de collectie uitgebreid met de merken Calamar en Donders. Voor wie niet in staat is zelf de winkel te bezoeken biedt de webwinkel

dan ook de oplossing. Klanten kunnen er hun mail achterlaten en worden dan op de hoogte gehouden over de opruimingsacties en de collectie. RM Fashion Geerstraat 27 8261 HL Kampen (038) 332 67 43 Stadhuisstraat 105 8232 VE Lelystad (0320) 220 304 www.rmfashion.nl


MODE

www.brugmedia.nl

m a a n d a g 12 m a a r t 2 0 12

MODE BIJLAGE Voorjaar 2012

Wieten Schoencomfort: modieus in de juiste pasvorm

43

Een klant wil waar voor zijn geld en weet wat er te koop is. Dat beseft Pieter Wieten van Wieten Schoencomfort zich maar al te goed. “Klanten kunnen bij ons rekenen op vakkundige hulp en kopen hier kwaliteitsschoenen met een perfecte pasvorm en uitstraling.”

De Groene Lantaarn één jaar op nieuwe locatie

Dames- en herenmodezaak De Groene Lantaarn is al weer een jaar op nummer 48 van de Westerkaai in Genemuiden gevestigd. De overstap heeft wel heel wat voeten in de aarde gehad, maar Henri en Josita zijn nu heel blij met deze stap. Dat ze de heren nu ook in het nieuw kunnen steken, geeft hen dan ook veel voldoening. Door de jaren heen heeft Josita steeds meer haar eigen identiteit aan de winkel gegeven. Samen met haar man en team werkt ze dan ook continue aan de juiste mix van merken. Hierbij spelen de wensen van de klant en het huidige modebeeld natuurlijk een hele belangrijke rol. De toonaangevende/stijlvolle dames- en

herenmodezaak in het centrum van Genemuiden biedt naast de met zorg uitgekozen collectie een warme en gezellige sfeer. De verse kop koffie, de gratis parkeerruimte voor de deur en het oprechte en eerlijke advies werken zeer ontspannend. De Groene Lantaarn Westerkaai 48 8281 BG Genemuiden www.degroenelantaarnmode.nl (038) 385 59 30

In de moderne winkel aan de Diezerkade is dit voorjaar veel kleur te vinden. “Heel veel rood, gebroken wit en jeansblauw”, somt Wieten op. “En natuurlijk blijven de veilige kleuren als zand, taupe en beige.” Bij de dames zijn de korte laarsjes in de mode en doen de ballerina’s het volgens Wieten erg goed. “Ze zijn er in alle kleuren van de regenboog. Bovendien gaan steeds jongere dames onze comfortabele Dureaschoenen waarderen.” Bij de heren ziet hij veel zand-, bruin- en blauw suède. Ook zijn de nieuwste grijs- en blauwtinten in de collectie terug te vinden. Voor de zomer heeft Wieten een grote collectie sandalen in vele wijdtes en breedtes. Hij hamert erop dat een goede ondersteuning en maat-

voering essentieel zijn voor het vinden van de juiste schoen. “We zien dat heel veel mensen al heel lang dezelfde maat dragen. Wij kijken nog eens goed naar de lengte en de leest om de perfecte schoen te vinden. Als iemand bijvoorbeeld twee verschillende lengtes voeten heeft, hebben we de juiste hulpmiddelen om de schoen toch optimaal passend te maken. De juiste pasvorm is essentieel om veel plezier van je schoenen te hebben.” Wieten Schoencomfort Diezerkade 4 8021 CW Zwolle (038) 453 51 72 www.wietenschoencomfort.nl

“Durea schoenen zijn mijn favoriet. Zelfs na een hele dag lopen en staan voelen mijn voeten heel ontspannen” Jolanda Meesters-van Olst 12,5 jaar verkoopster bij Wieten Schoencomfort

Frisse lente collecties ding St ylish herenkle ALAN RED | BLACKY DRESS | BLUE INDUSTRIE | BRITISH INDIGO | CARTER&DAVIS | DANTE6 | DAUGHTERS OF EVE | DESTREZZED | EROKE | ETOILLE D E MONDE | FORTEZZA | GABBA | GARDEUR | GIORDANO | GOOD PEOPLE | GOOSECRAFT | JOHN MILLER | JOSEPHINE&CO | KYRA&KO | MAC | MAISON SCOTCH | MARK | MC GREGOR | MEZZA LUNA | MODSTRÖM |MOMENT BY MOMENT | MUCHO GUSTO | PENN&INK | PENNY BLACK | PIERRE CARDIN | RESET | STUDIO ANNELOES | SYLVER | VANGUARD | WAX | WOLFORD

Westerkaai 48 8281 BG Genemuiden

Telefoon 038 - 385 59 30

W WW .D EG ROE NEL ANTAARNM ODE.NL

Wieten behoort tot de oudste familiebedrijven van Zwolle. Wij zijn specialist op het gebied van schoenen en voeten. Bij ons is de klant nog écht koning! U wordt gastvrij ontvangen en u heeft alle gelegenheid om mooie, geschikte schoenen te kiezen. Wieten gaat voor kwaliteitschoenen en als de pasvorm iets aangepast moet worden aan uw voeten, dan doen wij dat ter plaatse. Uw schoenen moeten perfect zitten als u bij ons de deur uit loopt! Komt u gerust eens langs of maak een afspraak, dan reserveren wij tijd voor u.

Meerwa ard voor uw e voeten!

Diezerkade 4 • Zwolle • www.wietenschoencomfort.nl di, wo en vr 09.30 - 18.00, do 09.30 - 20.00, za 09.30 - 17.00.


MODE

m a a n d a g 12 m a a r t 2 0 12

www.brugmedia.nl

Akke de Boer Lijfstijlstudio zet huid aan het werk

44

Waarom zou je allerlei kunstgrepen uithalen voor huidverjonging als je huid het zelf beter kan? Dat is de gedachte van de methode natuurlijke huidverbetering die Akke de Boer Lijfstijlstudio gebruikt. Na een analyse met de modernste apparatuur, waarbij onder andere vet- en vochtgehalte worden vastgesteld, wordt het voor de klant optimale strijdplan gekozen. De huid wordt gereinigd, onzuiverheden worden verwijderd en nadat het bovenste laagje van de huid is weggehaald door middel van microdermabrasie, mag de huid zichzelf op natuurlijke wijze gaan herstellen. En met de vpl-methode worden collageen- en elastinevezels gestimuleerd. Akke de Boer: “Ik pas deze methode al vijf jaar met erg veel succes toe. Mijn klanten krijgen vaak een opmerking te horen in de trant van: ‘wat zie je er goed uit, ben je net op vakantie geweest?’ Daar doe we het natuurlijk voor. Het mooie is dat zo’n anderhalf jaar geleden het succes van de methode ook wetenschappelijk is bewezen.” De huid wordt door de behandeling voller en rimpels minder diep. “Natuurlijk kunnen we rimpels niet helemaal laten verdwijnen, maar je ziet ze na de

behandeling een stuk minder en de huid krijgt een gezonde glanzende uitstraling. Hoewel vrijwel iedereen er baat bij kan hebben, zien we vooral in de leeftijdscategorie veertigers veel mensen komen. Maar hoe eerder je er bij bent, hoe beter dat uiteraard is. Wij bieden de behandeling die normaal gesproken 195 euro kost voor 145 euro aan.” Wat Akke de Boer nog meer kan betekenen –onder andere acnebehandeling, aanbrengen wimperextensions, definitief ontharen, manicure en een workshop make up- valt te lezen op de website www.akkedeboer.nl. De Lijfstijlstudio aan de Rede 80-82 in Dronten werkt met Nederlandse en dierproefvrije producten.


MODE

m a a n d a g 12 m a a r t 2 0 12

www.brugmedia.nl

spring is in the air

PA K & C A S U A L

aard w e it e o m Altijd de

Prinsenstraat 25 Dalfsen | Tel. 0529-431329 | www.wijnbergermode.nl

45


MODE

m a a n d a g 12 m a a r t 2 0 12

MODE BIJLAGE Voorjaar 2012

Dwars Schoenen gaat vrolijk gekleurd voorjaar in De nieuwe collectie is binnen bij Dwars Schoen- en Sportmode. Deze is kleurig, sportief en smaakvol; schoenen die je kleren nodig hebben. Het is echt lente in de winkel; de modekleuren zijn fel blauw, roze, rood en natuurlijk ook beige, taupe, zwart en witgoud kleuren. Dames Voor de dames zijn er korte laarsjes van ViaVai en Manas in modieus beige en wit. Daarnaast zijn er mooie ballerina’s van Gabor en Footnotes en kleurige open schoenen van Högl, ViaVai en Gabor in roze, felblauw en rood. Ook Wolky en Durea zijn sterk en kleurig aanwezig. En wat te denken van de hippe sneakers van Björn Borg en Quick. Schoenen die iets zeggen. “Schoenen trekken je kleding altijd op, voor alle momenten”, zegt Alice Plate hierover. Heren Bij de heren is er veel cognac en blauw, bijvoorbeeld bij de modieuze, soms wat gewaagde schoenen van Floris van Bommel. Ze zijn ruimschoots aanwezig. Goed gekleurd zijn ook de sneakers van le Coq Sportif, Pantofola d’Oro en Björn Borg. Leuk zijn verder de extra setjes gekleurde veters. Timberland heeft casual natural

boots. “Die doen het ook goed met blote voeten”, licht Ard Dwars toe. Kinderen Kleuren, kleuren en kleuren. Rood, groen, blauw, geel, wit en hier en daar wat zilver. Het is een kleurenfeest voor de kinderen. Vooral goede, leuke gympies zijn in trek. De collecties van Red Rag, Giga, Vingino, Quick en Pantofola d’Oro mogen er zijn. Voor de sportieve smaak zijn er gekleurde sneakers van Nike, Adidas, Puma en Asics. Er is te veel om op te noemen. Het advies: trek de schoenen aan en kom kijken. Dat kan ook alvast op internet: www.dwarsschoenen.nl Dwars Schoen- en Sportmode Julianastraat 19, 7721 AS Dalfsen (0529) 43 16 15 www.dwarsschoenen.nl

Mode voor alle mannen bij Wijnberger, Pak & Casual Wijnberger is een echt familiebedrijf en een begrip in Dalfsen en omstreken. Van de jonge, sportieve man tot de oudere, gedistingeerde heer kunnen hier terecht voor hun complete outfit. Van onder tot boven wordt de man tiptop aangekleed, compleet met mooie schoenen van José Reis, Twin Life en Camel Active en accessoires zoals dassen, manchetknopen, riemen, de bekende Senz stormparaplu’s en een groot assortiment sokken. Wijnberger geeft vakkundig advies en veranderingen aan de aankopen worden gratis uitgevoerd. De nieuwe voorjaarscollectie wordt breed gepresenteerd in de ruim opgezette winkel. Opvallend zijn de frisse kleuren, prettige, comfortabele stoffen en verrassende detailverwerkingen die door de hele collectie terug te vinden zijn. De belangrijkste kleuren zijn: frisse blauwtinten al of niet in combinatie met beige en rood, fuchsia en roze en aqua en groen. Wijnberger Pak & Casual slaat op het enorme aanbod pakken, casual kleding en jeans. Een ideale collectie voor de sportieve man die er ook in zijn vrije tijd goed wil blijven uitzien met merken als Barutti, State of Art, Gaastra, McGregor, Pierrre Cardin, Meyer, Camel Active, Vanguard en No Exsess. Kortom, voor elk wat wils.

‘Zomerse schoenenmode is divers en kleurrijk’

www.brugmedia.nl

46

Bij Mariani schoen & tas in Dalfsen is dit voorjaar heel veel kleur te zien, zoals rood, roze, kobaltblauw en groen met daarnaast de poedertinten taupe, beige en zand. “De materialen zijn veelal aaibaar van suède of nubuck”, vertelt eigenaresse Marjan Tempelman. “Nu worden er veel korte laarsjes gedragen en gedurende verder in de zomer zal men overgaan op ballerina’s, sneakers en natuurlijk de slippers”, vervolgt ze haar verhaal. “De laarsjes zijn plat qua hakhoogte. Ook zien we veel veterschoentjes met Brooke gaatjes in allerlei gewaagde kleurcombinaties, zoals rood, fuchsia en oranje.” Het merk Birkenstock (slippers) wordt volgens haar nog steeds veel gedragen. “Bij de volwassenen, maar ook door de kinderen. Op het moment zien wij tevens de chino-broeken in het modebeeld. Daar kan men een lage veterschoen onder dragen, maar ook een boottie.” Een nieuw merk bij Mariani schoen & tas is Pertini. Een prachtige collectie Spaanse schoenen in frisse kleuren en mooie kwaliteit. Marjan: “In de herenschoenencollectie zien we veel moccassins en sneakers in diverse kleurstellingen. Terug van weggeweest is de bootschoen in de classic uitvoering maar ook modisch. De kleuren zijn denim, naturel cognac, rood en zand.

Het merk Greve komt weer met opvallende modellen en materialen. Bij enkele modellen hebben we ook bijpassende ceintuurs. Nieuw in onze herencollectie is Cycleur de Luxe, casual, maar toch nette sneakers.” De kinderschoenencollectie bestaat uit korte laarsjes met bloemen erop geborduurd. Sneakers en ballerina’s zijn er in diverse poedertinten, maar ook zilver blijft belangrijk. “Voor het echte mooie zomerweer hebben we de slippers uit Brazilië van Ipanema. Voor zowel jongens als meisjes. Belangrijk voor onze kinderschoenencollectie is dat de modellen allemaal leer gevoerd zijn en een goede pasvorm hebben”, besluit Marjan. Mariani schoen & tas Prinsenstraat 22, 7721 AJ Dalfsen www.marianischoenentas.nl

Win een complete metamorfose bij Sjanne Sjanne exclusieve damesmode viert op zaterdag 17 maart haar eerste lustrum met een uitgebreid jubileumprogramma. Vier dagen lang geeft eigenaresse Jeannet Knoll een complete metamorfose ter waarde van 800 euro cadeau. Iedereen die nu in de winkel shopt voor een leuke kledingset, krijgt bij deze aankoop een deelnameformulier. Verder profiteren klanten de hele lustrumweek van vele extra’s in de moderne en sfeervolle winkel. Zo krijgen ze dan elk vijfde artikel cadeau en kunnen ze met de speciale verloting vijf dagen lang voor een extra prijs in aanmerking komen. Ten tijde van de ontknoping van de metamorfose-actie op zaterdag is de winkel tot 17.30 uur open. Vanaf 14.30 uur worden de winnaars van de actie, compleet met schoenen, kapsel, perfecte nagels en make-up geshowd aan het nieuwsgierige publiek. “Ik wil graag wat terug doen”, vertelt Jeannet. “Het zijn immers mijn klanten die me de afgelopen vijf jaar dit succes hebben gebracht.” Net terug uit het Italiaanse Mekka van de mode wil ze haar klanten steeds blijven verrassen. Niet alleen met steeds wisselende exclusieve merken, maar ook met haar Personal Shopping. Tijdens dit drie uur durende arrangement neemt Jeannet de hele garderobe door. De beste kledingstukken worden gesorteerd, waarna ze laat zien hoe die gedragen kunnen worden en

welke aanvullingen daarbij passen. “Vrouwen krijgen daardoor lucht”, weet Jeannet uit ervaring. “Ze worden opnieuw geïnspireerd vanuit hun bestaande collectie. Wij weten de juiste keuzes te maken in kleding en accessoires. Zo kunnen we precies de sterke punten van het lichaam accentueren. Goed gekleed zijn blijft niet onopgemerkt: Het geeft je zelfvertrouwen en laat je stralen. Dat wil toch iedere vrouw!”   Sjanne Prinsenstraat 3 7721 AH Dalfsen (0529) 43 69 08 www.sjanne.nl

Sfeervol winkelen bij De Grutte Moole Ook in de zakelijke wereld wordt een goedgeklede man als succesvol bestempeld, vandaar dat Wijnberger nu ook kostuums op maat kan laten maken. De maatpakken zijn zeer betaalbaar en worden helemaal op individuele wensen afgestemd. De klant heeft keuze uit mooie Italiaanse stoffen in allerlei kleuren en dessins en bepaalt zelf het model, waarna details als voering, knopen, stiksels en monogram uitgezocht kunnen worden. Van boven goed, dan ook ondergoed. Een grote voorraad van merken als Sloggi, Robson, DIM en Schiesser zorgen ervoor dat de klant een ruime keus heeft in prettig zittend ondergoed en pyjama’s van uitstekende kwaliteit. Parkeren in Dalfsen is gratis en de koffie staat klaar. Wijnberger Pak & Casual Prinsenstraat 25 7721 AH Dalfsen www.wijnbergermode.nl

In het karakteristieke 18e-eeuwse pand De Grutte Moole in het centrum van Dalfsen is al sinds 1988 de gelijknamige kledingzaak van Gerna Dwars gevestigd. De bijzonder sfeervolle winkel maakt het ’shoppen’ tot een uitje. Met veel aansprekende merken als Josephine & Co, Cher, Aldo Martin’s, Kyra&Co, Eroke, Rosner, Sao Paulo, Gil Bret en Mc Gregor vindt zowel de sportieve als de elegante vrouw kleding van haar gading. Vakkundig geholpen door de eigenaresse zelf of Nicolette voelen klanten zich snel thuis. “De voorjaarsmode kenmerkt zich door veel kleur”, vertelt Gerna. “Rood, blauw, geel en oranje zie je veel. Bijvoorbeeld in de chino-broekjes die erg ‘in’ zijn. Verder zien we bij de broeken veel enkellengtes en doen de korte vestjes en jasjes het goed.” Ook valt de collectie van Mc Gregor volgens haar op. “Onder de naam Preppy’s Style komt het merk met fraaie polo’s of truitjes met een

v-hals, gecombineerd met vale jeans. Een erg mooie, eigentijdse stijl.” En zo is er voor elke vrouw wat wils bij De Grutte Moole, dat naast de kledingcollectie nog een aanzienlijke collectie accessoires als tassen, riemen en schoenen van schoenmode Dwars uit Dalfsen heeft. De Grutte Moole Prinsenstraat 35, 7721 AH Dalfsen (0529) 43 26 46, www. Gruttemoole.nl


MODE

m a a n d a g 12 m a a r t 2 0 12

www.brugmedia.nl

47

J oJsoespehpihnien e& &C oC o| |C hCehre r| |K ySryal v&e rK o S ã o Pa u l o | M c G r e g o r | R o s n e r Gil Bret | Aldo Martin’s | Eroke

Prinsenstraat 35 | 7721 AH Dalfsen

Julianastraat 19,7721 AS Dalfsen

(0529) 432646 | www.gruttemoole.n l

www.dwarsschoenen.nl

MODE VOOR IEDERE VROUW...

WILHELMINASTRAAT 14, DALFSEN A.GEERTSSTRAAT 17A, OLST

WWW.SHEFASHION.NL


MODE

www.brugmedia.nl

m a a n d a g 12 m a a r t 2 0 12

geknipt voor jou!

Lente en zomerkapsels

2012

Power en pit spatten dit voorjaar van de kapsels af. De kapsels stralen kracht uit en vallen op door volume en textuur. Als de temperatuur stijgt, wordt de mode luchtiger en laat je meer van je lichaam zien. Met je haar is dat niet anders. Dit voorjaar style je je haar losjes achterover, zodat je gezicht en je expressie extra goed uitkomen. De bovenste lagen van het haar zijn

over het algemeen wat langer. En… de lok zet door. Hij kan energiek omhoog als een stoere kuif, maar ook mooi glad voor een sensuelere look. En door de geraffineerde kleuringen heb je bij iedere styling een ander effect.

KORTINGS BON Petuniaplein 2 Zwolle (Westenholte) Tel.: 038 422 50 69

www.oostindiehaarspecialisten.nl

SHE Fashion Dalfsen… mode voor iedere vrouw

5

EURO

EENMALIG EN NIET IN TE LEVEREN BIJ ANDERE KORTINGEN!

Adverteren op de kapperspagina? Dat kan al vanaf € 65,- excl btw. Interesse? Neem contact op met Elske Koukoulas van Brugmedia 038-3331027 (toets 1 en vraag naar Elske)

Als je weet wat je wilt... of juist niet! Brederostraat 2 Winkelcentrum aa-landen Winkelcentrum zwolle-zuid

(038) 453 55 68 (038) 453 88 87 (038) 466 03 90

Mooi haar, meer zelfvertrouwen Brederostraat 2 Wipstrik, zwolle 038-4539550 www.haarzorgzwolle.nl info@haarzorgzwolle.nl

Het voorjaar ontluikt. Iedereen heeft weer zin om naar buiten te gaan, te winkelen en nieuwe inspiratie op te doen. De nieuwste collectie is weer binnen en bij SHE Fashion weten ze nu al dat iedereen hier blij van zal worden. Een explosie van kleur, colourblocking, sprankelende prints, maar ook pasteltinten zijn de trend voor deze zomer. Hoogzomer blijft het wit natuurlijk ook niet uit. SHE Fashion heeft veel bekende merken in huis van stoer tot elegant, van klassiek tot trendy en van sportief tot chic. Klanten laten zich verrassen door de uitgebreide collectie van onder meer Vila, Object, NTS, Poools, Daugthers of Eve, Daite, Gerry Weber, Gerry Weber Edition, Frank Walder, Gaastra, Taifun, Scarva, Gardeur, Cambio, Damo, MAC, Gustav, L’Argentina, Marie Mero, Yaya en dit jaar nieuw in de collectie de merken Another Women, Garcia en Dolce Vita. Om alvast een impressie te krijgen van deze nieuwe mode… www.shefashion.nl. Naast mode heeft She Fashion ook leuke accessoires, zoals kettingen, sjaals, riemen, tassen en zelfs zomerlaarzen en schoenen van Tamaris en Roberto d’Angelo. Sinds een half jaar heeft SHE Fashion ook

48

een winkel in Olst geopend met veel vierkante meters kleding, net als in Dalfsen. In Olst zijn de merken Rabe en Sao Paulo nog extra toegevoegd aan de collectie. “We merken nu al de voordelen van twee winkels, we kunnen de klanten nog beter bedienen”, aldus Miranda Brandsema. “Hebben we een bepaalde maat niet op voorraad, dan kan deze uit de andere winkel komen.” She Fashion verleent service als gratis vermaken, een kopje koffie, modeshows, een klantenspaarsyteem, acties, en een leuk team dat graag helpt en advies geeft bij de kledingkeuze. De damesmodezaak heeft op 19 maart in Olst en op 26 maart in Dalfsen gratis modeshows. Kaarten zijn te reserveren in de winkels. SHE Fashion Wilhelminastraat 14 Dalfsen A. Geertsstraat 17a in Olst

25% KORTING

OP ALLE BEHANDELINGEN Actie geldig t/m 30 april. Niet geldig i.c.m. met andere acties. Uw kapsalon voor dames, heren jong en oud!! S.van Slingelandplein 16 8022 BH, Zwolle (038) 453 19 24 gratis parkeerplaats voor de deur!!

Tegen inlevering van deze advertentie

10% KORTING*

ontvangt u op uw kleurbehandeling

(geldig tot 30 april 2012, niet geldig in combinaties met andere kortingen/acties).

Get the Look.. Assendorperstraat 174 · Telefoon 038 – 4231200 www.headlinehaarenvisagie.nl


maandag 12 maart 2012

Geluksmakelaar John Kosterman ziet Abraham

Open Dag Veluwekliniek Hattem

Geluksmakelaar John Kosterman uit Zwolle is 50 jaar geworden en dat heeft hij geweten. Medewerkers, familie en klanten hebben hem goed in het zonnetje gezet. Ook de Staatsloterij liet van zich horen. Die vond het een mooie gelegenheid om hun ambassadeur te kronen op een wel heel speciale manier. Zo werd er in alle vroegte een enorme opblaaskroon voor de winkel geplaatst die amper op de toch brede stoep paste. John was enorm verrast en vereerd.

In het kader van de Open Dag Zorg en Welzijn is de Veluwekliniek-Hattem op 17 maart van 9.00 tot 16.00 uur geopend. Er worden rondleidingen gegeven en er bestaat de mogelijkheid om (spat)aderen met een echografie te laten screenen. De behandelingen in de Veluwekliniek vallen bij medische indicatie onder de vergoede zorg. Kijk voor meer informatie op: www. veluwekliniek.nl.

O N DE RN E M E N D

www.deswollenaer.nl

49

Prijzen Valentijn Qinn bodywear en Thermen Bussloo uitgereikt Valentijn is vorige maand uitbundig en met grote traktaties gevierd bij Thermen Bussloo en BodyFash, waarvan Qinnbodywear deel uitmaakt.

Primera Kosterman geluksmakelaar® van Zwolle Hogenkampsweg 41 8022 DA Zwolle www.geluksmakelaar.nl

Tien gasten van Thermen Bussloo maakten kans op een shopper of nachtsetje van Miss Blackbirdy met gratis entreebon van Thermen Bussloo. Elly te Winkel kreeg vorige week in de BodyFash-winkel de prijs uitgereikt. BodyFash is een keurmerk voor specialisten in bodyfashion. Deze specialisten staan garant voor een kwalitatief serviceniveau, een uitgebreid assortiment en deskundige

Schunselaar stoffeert de caravan, boot of buitenkussens

Nederlands onderwijs voor volwassen buitenlanders

Na er vele jaren vakantieplezier aan te hebben beleefd, komt er een moment dat de kussens van de caravan, boot of buitenmeubelen versleten zijn. Bij Schunselaar meubelstoffering kan men nieuwe kussens laten maken.

Frá Limgardur Learning Heerde verzorgt sinds half februari ook lessen Nederlandse taal in het centrum van Zwolle, aan de Vismarkt 19. Het instituut is voor velen, die Nederlands willen leren of hulp nodig hebben op weg naar inburgering, een begrip.

De stofkeuze is enorm uitgebreid. Ook het zitcomfort van de kussens is zelf te bepalen, of men nu stevig wil zitten of liever wat zachter, bij Schunselaar kunnen klanten het eens rustig uitproberen. Voor diegene die dit jaar thuisblijven en vakantie vieren in eigen tuin is een opfrisbeurt van de loungeset misschien iets

wat nodig moet gebeuren of zijn er plannen om zelf tuinmeubelen te maken. Schunselaar kan hier zeker een handje bij helpen. Een ruime collectie buitenstoffen in frisse kleuren of een grijs, zwart, bruin pallet is

te bewonderen in de stoffenkamer. Schunselaar meubelstoffering Oranjeweg 18 8191 JR Wapenveld (038) 376 94 48 info@schunselaarstoffering.nl

Schuttelaar houdt derde Mega Wijnpartijen Magazijnverkoop Wijnkoperij Schuttelaar houdt op vrijdag 16 en zaterdag 17 maart weer een grote wijn magazijnverkoop met meer dan 10.000 flessen wijn. “De afgelopen maanden hebben wij onze wijnkelders weer kunnen vullen met geweldig koopwaardige wijnen uit onder meer privékelders, executoriale verkoop en actiepartijen. Daarnaast ruimen wij ons eigen magazijn ook helemaal op en maken plaats voor nieuwe wijnen en oogstjaren. Dit is het moment dat we deze wijnen te koop gaan aanbieden tegen waanzinnig scherpe prijzen. Wijnliefhebbers kunnen hier twee dagen terecht voor de absolute wereldtop, waaronder De premier Cru Chateau Lafitte Rothschild, Mouton

Rothschild en bijvoorbeeld Duhart Milon Rothschild of de wereldberoemde Penfolds Grange Hermitage om er maar een paar te noemen. Daarnaast bieden wij heerlijke dagelijkse sterwijnen uit de wijnalmanak aan vanaf 1,95 euro per fles. Met kortingen lopend tot wel 70 procent verwachten wij weer een grote toeloop van wijnliefhebbers uit de gehele regio”, vertelt bedrijfsleider Remco van Looijengoed. Hij is Vinoloog van de wijnacademie en heeft de laatste maanden weer veel aanbiedingen gekregen. “We hebben een aantal

unieke pareltjes weten te vinden die bij veilinghuizen als Sotheby’s niet zouden misstaan. Verschil is dat de klant bij ons geen 20 procent veiling kosten betaalt maar juist hoge kortingen krijgt.” Schuttelaar houdt deze speciale mega wijnpartijen magazijnverkoop in het magazijn aan de Blijmarkt in Zwolle. Dit magazijn is direct naast de wijn- en delicatessenwinkel. Tijdens verkoopdagen van 10.00 tot 17.00 uur gelden er speciale condities Schuttelaar Delicatessen en Wijnen Blijmarkt 7-9 8011 ND Zwolle (038) 421 51 96 www.schuttelaarbv.nl

Sinds 2005 worden cursussen verzorgd in Heerde en nu ook in Zwolle. Op deskundige wijze, met veel persoonlijke aandacht, individueel of in kleine groepjes. Ook worden cursussen verzorgd voor bedrijven of instellingen die werken met buitenlandse werknemers. Communicatie bevordert prestaties en voorkomt fouten door onbegrip. Het gaat om de vaardigheden luisteren

medewerkers. De specialisten die in het bezit zijn van dit keurmerk vindt men op www.bodyfash.nl. Deze site verstrekt daarnaast informatie over het assortiment in de winkels en men kan er, net als in de winkel, de BodyFash nieuwsbrief aanvragen. BodyFash verloot maande-

spreken, lezen en schrijven, maar naast de taal is er ook aandacht voor het maatschappelijk leven en de Nederlandse cultuur. Er zijn cursussen voor mensen met verschillend opleidingsniveau, voorbereiding op staatsexamens Programma I of II en begeleiding bij inburgering. Een goede basis voor wonen of werken begint met een gedegen taalcursus. De lessen worden verzorgd door Herman

lijks prijzen onder de lezers en komende maand zijn dit badmodesets ter waarde van 79,95 euro. Qinn bodywear Assendorperstraat 92 8012 CB Zwolle (038) 422 99 10 info@qinnbodywear.nl

Hage, een leraar pur sang met ruim 35 jaar onderwijservaring. Start en lestijden worden in overleg afgesproken, overdag of ’s avonds of in het weekend. Instappen op elk niveau is mogelijk. Ook voor autochtone Nederlanders zijn er mogelijkheden voor begeleiding. De lessen worden verzorgd in het lescentrum in Heerde of in Zwolle, maar cursus op locatie behoort ook tot de mogelijkheden. Frá Limgardur Learning Heerde (0578) 69 04 32 06-533 04 583 info@fralimgardur.nl

Open Dag Vivente-scholen en Veerezon Om ouders of verzorgers te helpen bij het maken van een goede schoolkeuze voor hun kind heeft Vivente een open dag georganiseerd. Op donderdag 22 maart staan van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 15.00 uur de deuren van 14 christelijke basisscholen in Zwolle voor belangstellenden open. Ook kan men een kijkje nemen op de locatie van Veerezon. Tijdens de open dag kan vrij worden rondgekeken in de school, de groepen, het lesmateriaal en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Vivente staat voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs waarbij het unieke van elk kind het uitgangspunt is. Door het bieden van een inspirerende en uitdagende leeromgeving en het stimuleren van een positief kritische hou-

ding worden de leerlingen, vanuit christelijke waarden en normen, voorbereid op het vervolgen van hun weg in de samenleving. De scholen van Vivente die deelnemen zijn: de Aquarel, de Ark, de Bron, het Carillon, de Duyvencamp, de Ichthus, de Klokbeker, de Kon. Emma Daltonschool, de Matenburcht, de Morgenster, het Mozaïek, het Stroomdal, de Zevensprong, de Wendakker. Ook de deuren van

Veerezon staan deze dag open. Bij Vivente verzorgen ruim 450 medewerkers basisonderwijs voor 4.200 leerlingen op 15 scholen. De Brug, school voor speciaal onderwijs, neemt geen deel aan de open dag. De Onderwijsgroep Landstede, Vivente en Catent, zijn de initiatiefnemers van Veerezon. Veerezon biedt onderwijs aan kinderen van 0 tot 14 jaar in een programma waarin het bioritme centraal staat. Alle kinderen kunnen van 07.00 uur tot 18.00 uur terecht voor een aanbod waarin leren, actie en ontspanning elkaar op natuurlijke wijze afwisselen.

bcoreclameburo.nl

In contact met uw doelgroep

www.bcoreclameburo.nl

(038) 337 00 54


www.deswollenaer.nl

m a a n d a g 12 m a a r t 2 0 12 Oproep: 5 mrt rond 8.30 uur zijn wij tegen elkaar aangefietst, vanaf Westenholte kruising Kamperweg, het leek mee te vallen maar de fiets is toch behoorlijk beschadigd en uw moest weg ivm een examen, zou u contact met mij willen opnemen zodat we het verzekeringstechnisch kunnen oplossen, tel. 0625480912

SUSHI DRAGON

APK-KEURINGEN GRATIS

bij APK goedkeuring, controleren en vullen wij alle vloeistoffen van uw auto tot maximaal 1 liter per vloeistof. (motorolie 10W40). En dit geheel GRATIS!

Diesel LPG-Benzine Rietweg 43 (bij de Gamma) 8041 AJ Zwolle Tel. 038 - 426 50 50 038 - 422 44 22

50,32,-

Al 12 jaar 1 vaste prijs: LPG-Benzine € 32,- ALL IN Diesel € 50,- ALL IN

Sushi take away / bezorgen

Tel. (038) 453 38 33 www.sushidragon.nl Zwolle

BOEKEN GEVRAAGD

Reserveer nu vast voor onze

voor de boekenmarkt in Zwolle t.b.v. de WILDE GANZEN

PAAS BRUNCH

2e paasdag 9 april 11.00 - 14.00 uur

info: 038-4655035

Rust, ruimte en zorg van mens tot mens Wij zijn de uitvaartorganisatie die staat voor een persoonlijke wijze van afscheid nemen. Wij helpen bij het vormgeven en uitvoeren van een unieke en passende wijze van uitvaart en rouwbegeleiding. Voor u en voor ons heel belangrijk. Meander uitvaartverzorging, in 1996 gestart door Marjon Klaassen, biedt u een stevige bedding aan de stroom van emoties en keuzemomenten. Zonnebloemstraat 31, 8012 XH Zwolle e info@uitvaartverzorging-meander.nl t 038 - 453 63 20

w w w. u i t v a a r t v e r z o r g i n g - m e a n d e r. n l

Gevraagd: boeken en speelgoed voor de paasmarkt van 24 maart a.s. op Doepark de Nooterhof te Zwolle. De opbrengst is voor St. Kinderhulp Beregszasz (OekraIne) tel.06-36201069

Te koop: compl. terrarium met 2 Baardagamen, zit wel een scheurtje in de bodem, Baardagamen worden samen verkocht, ze hebben al 1x eieren gelegd, t.e.a.b., tel. 038-3326486

Te koop gevraagd: zilveren guldens en rijksdaalders t/m 1966, zilveren tientjes, tel. 0650682378 Te koop: witte paardrijbroek maat 176 en witte handschoentjes, 10,-, tel. 4603915

50

Restaurant “De Oase” Kerkplein 3 Zalk, Tel 3636270

Te huur: Winnie the Pooh- of geboorteooievaar 10,-, tijdens de kraamdagen, opbrengst bestemd voor bejaardenzorg in Roemenie, tel. 038-3324280 Gezocht: stalling voor caravan, liefst gratis i.v.m. actiegroep Opa en Oma in Actie voor lichamelijk gehandicapte kinderen, tel. 038 4548083 Gevraagd: boeken en speelgoed voor de paasmarkt van 24 mrt a.s. op Doepark de Nooterhof te Zwolle, opbrengst is voor St. Kinderhulp Beregszász, tel. 0384547960

ongediertebestrijding voor bedrijf en particulier

Voor een snelle service: Baltes bellen Lemelerveld:

0572 - 37 11 66

Zwolle:

038 - 465 44 50

Mobiel:

06 - 216 334 26

Onze diensten:

Fax:

038 - 465 53 34 www.boktor.nl info@boktor.nl

Houtworm- en Boktor bestrijding Ongedierte bestrijding Gevelreiniging-Impregnering

Internet: E-mail:

Eenvoudige maar complete avondcursus in Zwolle

www.in4lessen.nl

HELP

VAKMANNNEN GEzocHt Start je eigen allround klusbedrijf met succesvolle en betrouwbare organisatie De Vakman FP BV. 95% slagingskans! Klusopdrachten,inkoopkortingen, reclame, internet, bedrijfsadvies en aantrekkelijke voorwaarden.

033 - 456 79 20 www.devakman.info

PC COMPUTERSERVICE ZWOLLE > reparaties > herinstallaties > computersystemen op maat > virusverwijdering > upgrades > back-ups > onderhoud

SNELSERVICE IN COMPUTERREPARATIES VASTE PRIJZEN GEEN UURTARIEF Diezerplein 8 • 8021CV Zwolle tel: 038-8502030 • www.computerservicezwolle.nl

LOW BUDGET

voor bijna nieuwe en nieuwe

meubelen

bezoekt u daarvoor eens

meubelhal de meele Elke zaterdag van 9.00-13.00 u. Meeleweg 37a Nieuwleusen. www.meubelhaldemeele.nl

VEILINGHUIS ‘DE VOORSTRAAT’ ZWOLLE Internet: www.devoorstraat.nl In-, Verkoop en Taxatie van Gouden Sieraden en Zilver, Fotografie en Toverlantaarns. Tegen contante betaling. Veiling van: Postzegels, Fdc’s, Munten, Prentbriefkaarten, Oude Foto’s, Speldjes en diverse andere Verzamelingen. Iedere 1e woensdagavond van de maand om 19.00 uur. Ons adres: Voorstraat 23 Zwolle, tel. 038-421 10 45. Daags geopend van 08.30-16.30 uur.

TE KOOP GEVRAAGD

BOEKEN

Single’s en LP’s Stripboeken Suske & Wiske, etc. Jeugdboeken Speldjes enz.

038-4660582

Op de aktietafel

Boeken voor iedereen! Oude boeken, nieuwe boeken, tuinboeken, kijkboeken enz. LAATSTE WEEK UITVERKOOP WINTERKLEDING. Zeer lage prijzen! Welkom in de winkel. TERRE DES HOMMES,

THOMAS A KEMPISSTRAAT 47.

TEL. 038 - 422 89 33

13.30 - 17 uur Open : ma. di. t/m vr. 10. - 17 uur za. 10. - 16.30 uur

Te koop/te huur: Vechtstraat 70 te Zwolle

C.a. 110 m2 fraaie winkelruimte met bovenwoning, frontbreedte c.a. 4m, pantryruimte c.a. 15 m2 v.v. toilet & keuken, magazijnruimte c.a. 30 m2, achter het pand afsluitbare buitenruimte, ook te gebruiken als parkeerplaats. Beschikbaarheid: Per direct.

vraagprijs € 325.000,tel. 06 - 21 71 80 11

BEZORGERS GEVRAAGD AA-LANDEN EN DIEZERPOORT OOK AANMELDINGEN VOOR DE RESERVELIJST ZIJN WELKOM. Heb je interesse? Mail naar info@brugmedia.nl of bel (038) 333 10 27

Belastingaangifte Vanaf € 37,50 p.p. Bel voor een afspraak Tel: 038 - 338 81 92

Emmawijk 19 te Zwolle

www.pacioli.nl

Hallo ik ben Ger en al 34 jaar allround schilder en klusser voor al uw binnenen buitenwerk kunt u me altijd bellen Voor meer informatie:

06-12627672 www.gerpitt.nl

Geldzorgen? • Schulden? • Geen idee waar je geld blijft? • Geen overzicht meer? • Deurwaarders op de stoep?

Maak een afspraak voor de Gratis Budget APK info@jegeldoporde.nl of bel 06-49361189 We verstrekken geen financieringen of kredieten

jegeldoporde.nl Budgetcoaching en -beheer


Te vet eten, alcohol, roken?

Vraagt u zich wel eens af hoe het komt dat het zo moeilijk is om af te vallen of dat uw huid er niet mooi uitziet? Het antwoord hierop is veelal: de lever. Uw lever is namelijk het filter van uw lichaam en als deze niet goed werkt dan kunnen allerlei ‘gifstoffen’ niet uit uw lichaam worden verwijderd. Denk hierbij aan alcohol, suikers, vetten, zout, nicotine, kleur- en smaakstoffen. Als uw lever gezond is, kunt u makkelijker afvallen én zit u lekkerder in uw vel. Voor een gezonde lever is er nu Liv.52® van Himalaya: stimuleert de afbraak van afvalstoffen in de lever en de vetverbranding, waardoor afvallen gemakkelijker gaat. Ook beschermt het de lever tegen schadelijke stoffen uit medicijnen en voeding. Liv.52 zijn natuurlijke tabletjes met bijzondere kruiden uit het Himalaya gebied. Deze kruiden zijn op basis van de Ayurveda leer, die al 5.000 jaar oud is.

Wereldwijd succes Liv.52 is wereldwijd het best verkochte supplement voor de lever (1 miljard tabletten per jaar). Het product wordt, evenals Cystone®, voorgeschreven door 250.000 artsen en therapeuten in meer dan 90 landen. Cystone tabletjes stimuleren uw nierfunctie, voorkomen vorming van nierstenen en helpen de afvalstoffen via de urinewegen uit uw lichaam te verwijderen. Dat Liv.52 en Cystone daadwerkelijk goed werken, bleek uit meer dan 300 wetenschappelijke onderzoeken.

• • • • •

Vale bleke huid Opgeblazen gevoel Geïrriteerde darmen Gewichtstoename Vermoeidheid

Liv.52 en Cystone zijn nú voor €12,95 per verpakking te koop bij drogist, apotheek, gezondheidswinkel (G&W) en De Tuinen. Nu bij De Tuinen: 50% korting op ieder 2e Himalaya product (tot 26/3). Meer info: www.himalayaproducten.nl

HairGro biedt oplossing ®

Verlaag uw vetpercentage met Liv.52

Uw lever niet in topvorm? Dit kunt u merken:

51 Red. ver.: www.paginagezond.nl

www.deswollenaer.nl

m a a n d a g 12 m a a r t 2 0 12

Haaruitval? Dunner haar? Haaruitval, dunner haar of beginnende kaalheid is voor velen van ons een nachtmerrie. Er is nu een natuurlijke oplossing die van binnenuit werkt: HairGro® Capsules, voor vrouwen én mannen. Nu te koop bij drogist en gezondheidswinkel. Duitse wetenschappers hebben deze inwendige capsulekuur ontwikkeld die haaruitval stopt én nieuwe haargroei bevordert. Klinisch onderzoek toont 83% positief resultaat. Het geheim van deze kuur: de bloedcirculatie van de hoofdhuid wordt vergroot en de voeding van haarwortels wordt verbeterd. Na enkele maanden wordt het haar voller en dikker en ontstaat er nieuwe haargroei. Om de hoofdhuid gezond te houden en voor dikker haar is er een speciale zeepvrije Hair Healing Shampoo van HairGro.

Gezonde lever Gezond gewicht Gezond lichaam

50% vrouwen wil stevigere of grotere borsten

Het kan met BreastGro!

Uit een onlangs uitgevoerd onderzoek onder vrouwen is gebleken dat maar liefst 50% van de vrouwen stevigere of grotere borsten wil. Wanneer vrouwen grotere borsten wensen wil 53% graag 1 cupmaat en 40% een halve cupmaat meer. Maar liefst 80% van de vrouwen wil echter niets weten van plastische chirurgie. BreastGro biedt uitkomst en werd al zeer succesvol door meer dan 100.000 vrouwen wereldwijd gebruikt. Met het gebruik van de inwendige BreastGro capsulekuur worden de borsten binnen enkele maanden verstevigd en na 6 maanden vergroot. U slikt slechts 4 capsules per dag. Het is wetenschappelijk ontwikkeld, volledig natuurlijk én klinisch getest.

Hoe werkt BreastGro? BreastGro imiteert de ontwikkeling van de borsten tijdens de puberteit. Onder invloed van natuurlijke hormomen vooral uit hop, maar ook soja en granen, wordt het klierweefsel gestimuleerd. Bij vrouwen die (ooit) kinderen hebben gekregen, werkt BreastGro extra goed. Uw borsten kunnen binnen enkele maanden worden verstevigd en na 6 maanden zichtbaar vergroot (tot 2 cupmaten). Voor versteviging is er ook BreastGro Firming Cream. Meer informatie: www.breastgro.nl Liever persoonlijk advies? Bel 035 548 05 48. BreastGro is verkrijgbaar bij drogist (o.a. Etos, DA, DIO) en gezondheidswinkel (G&W, De Tuinen).

HairGro is verkrijgbaar bij drogist (DA), gezondheidswinkel (G&W) en De Tuinen. Info: www.hairgro.nl Nu bij De Tuinen: 50% korting op het 2e HairGro product (tot 26/3).

Geen last meer van een opgezette maag! Hebt u het gevoel dat uw maag gaat ontploffen na de maaltijd? Meer dan 75% van alle vrouwen heeft last van een schimmelinfectie en 90% hiervan wordt veroorzaakt door een candida. Een candida-schimmelinfectie kan voor veel narigheid zorgen, zoals winderigheid, opgeblazen gevoel en problemen met de spijsvertering. Veel mensen hebben hier jaren last van zonder de oorzaak te kennen. DIDA™ bestrijdt niet alleen de symptomen, maar pakt het probleem bij de wortel aan. Er zijn enkele kruiden (zoals kaneel, kardemom, etc.) die de candida onder controle houden. Deze kruiden zijn te vinden in DIDA™. Verkrijgbaar bij De Tuinen, VitaminStore en onafhankelijke drogisten. Voor meer info, bel 079 344 56 70 of kijk op www.newnordic.com

Soepel bewegen met gezonde gewrichten

Mannen, ga met klachten naar een speciale mannenkliniek! Steeds meer mannen krijgen te maken met plasklachten, prostaatkanker en erectiestoornissen. Wacht niet af, maar ga nu naar dé gespecialiseerde kliniek voor mannenklachten: Andros Mannenkliniek. Alles wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. De Andros Mannenklinieken beschikken over een team van gerenommeerde urologen en verpleegkundigen en zijn gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van urogenitale klachten bij de man.

Erectiestoornissen Er is meestal een duidelijk aanwijsbare lichamelijke oorzaak, zoals slechte bloedvaten, suikerziekte of overgewicht. Soms is de oorzaak psychisch. Andros biedt verschillende methoden om deze aandoening goed te behandelen. Een erectiestoornis behandelen kan daarnaast een voorbode zijn van hart- of vaatproblemen. Een tijdige diagnose door Andros kan in dat geval uw leven redden.

Plasklachten Deze zijn meestal het gevolg van goedaardige prostaatvergroting. Soms echter gaat het om kwaadaardige groei en ontstaat er prostaatkanker. Bij vroegtijdige ontdekking door Andros is de aandoening goed

Minder zin in seks Als u ouder wordt, neemt uw

te behandelen.

testosterongehalte af met als

Als u sport, veel achter de computer zit of wat ouder wordt, kunt u moeilijker gaan bewegen door minder soepele gewrichten. Veelal is de oorzaak hiervan dat het kraakbeen tussen onze gewrichten minder wordt en uitdroogt. AtroFlex® met o.a. Glucosamine én Hyaluronzuur smeert de gewrichten, ondersteunt het kraakbeen en zorgt dat u soepeler kunt bewegen. gevolg minder zin in seks, vermoeidheidsklachten, en verminderde spierontwikkeling.

Andros test of u kampt met een testosterontekort, en kan u hier, indien nodig, voor behandelen.

Andros is de grootste kliniek voor mannengezondheid met 4 vestigingen in Nederland. Met deskundige urologen en verpleegkundigen. In één dagdeel wordt u onderzocht, krijgt u direct de uitslagen te horen en vindt indien nodig behandeling plaats. Deskundig en discreet. U kunt er snel terecht en alle ziekteverzekeraars vergoeden de kosten ervan. Bel nu voor een afspraak! Amsterdam: 020 - 64 22 227 Arnhem: 026 - 38 91 753 Voor meer informatie: www.andros.nl

Leiden: Maastricht:

071 - 52 49 080 043 - 35 07 444

Hyaluronzuur komt van nature voor in ons bindweefsel en houdt vocht vast. Het zorgt ervoor dat de gewrichtsvloeistof smeuïger wordt en dat het kraakbeen zijn schokdempende werking kan vervullen. ONZUUR MET HYALUR AMINE EN GLUCOS

4x Goed voor: • Kraakbeen • Bindweefsel • Collageen • Smering van gewrichten Verkrijgbaar bij drogist (o.a. Etos, DA en DIO), apotheek, gezondheidswinkel (De Tuinen en G&W) en via www.liberty.nl Meer info: www.atroflex.nl

Nu bij De Tuinen: 50% korting op elke 2e verpakking AtroFlex Siroop of Tabletten (tot 26/3)


Welkom bij ARO www.deswollenaer.nl

m a a n d a g 12 m a a r t 2 0 12

HOU UW DE S IN U B N E V E BRI OR HET O V N E T GA GEAR N O I H S ARO FA NE MAGAZuwI ste mode,

52

tijdens de 4 openingsdagen

FEESTACTIES BIJ ARO

e nie Vol met d gsacties en kortin e prijzen. geweldig

M E E R DA N

250

FEEST

AANBIEDINGEN

6000 m MODEPLEZIER 2

OPENINGSDAGEN BIJ ARO

14 15 16 17 maart

S I T A R G SHOPPER

maart

maart

“Zet dit in uw agenda!”

BIG E BIJ ELK P * O AANKO

maart

OPENINGSTIJDEN

Elke werkdag van

9 tot 21 uur ZOVEEL zaterdag van 9 tot 17 uur

KORTIN DAT K A G! ALLE E N N B AR O! I J

DE MOOISTE MERKEN de laatste trends

Win

advies van Annamanon en kleding t.w.v.

€ 250,-

Maak kans op * Max.1 per klant

ÉÉN VAN DE VELE PRIJZEN!

Bekijk onze modekrant voor de dagaanbiedingen, of kijk op www.aro-fashiongear.nl

KOM NAAR DE FEESTELIJKE parkeren OPENINGSDAGE N Ooster Oenerweg 32, 8167 PD Oene VAN ONZE tel: 0578 - 64 12 26 VERNIEUWDE www.aro-fashiongear.nl WINKEL! GRATIS


SPORT

maandag 12 maart 2012

Boys opnieuw onderuit (door Harry Bouwhuis)

ZWOLLE - Eindelijk zou de neerwaartse spiraal worden doorbroken. Zwolsche Boys leek na vijf nederlagen op een verdiend punt af te stevenen tegen asv Dronten. Maar een treffer in blessuretijd verstoorde de Zwolse droom. Door de 2-3 nederlaag is Zwolsche Boys, samen met Zeewolde en KHC, hekkensluiter in 2G. Trainer John Beijen zou er bijna moedeloos van worden. “We werken keihard, trainen goed, maar we zitten nu eenmaal in deze situatie.” Een hand op de zere plek leggen kan Beijen zo niet. “Het is een complex van factoren. We scoren bijvoorbeeld te weinig. Onze topscorer (Jeffrey van der Vlist red.) staat op maar zeven treffers. Dat zegt genoeg. En achterin krijgen we ze gemakkelijk tegen. Het is verder geen excuus, maar ik moet wel zeggen dat in 2G beter en ook slimmer wordt gevoetbald dan in 2H.” Driepunter Het begon allemaal wel goed voor de Boys. Via Niels Goedegebuur en Lennart Prins was het nog 2-1 voor de thuisclub. Na de thee ging asv Dronten, met een man minder, er in de slotfase alsnog met de driepunter vandoor. Door de winst van Zeewolde en KHC bevindt Zwolsche Boys zich nadrukkelijk in de gevarenzone. “Van de zes duels die we achter elkaar verloren was dit qua voet-

Kijk voor meer nieuws uit uw regio op www.deswollenaer.nl

Acrowedstrijd PRO Hattem

HATTEM - Sportvereniging PRO Hattem houdt op zaterdag 17 maart, in samenwerking met de productgroep acrogymnastiek van de KNGU, een acrowedstrijd in MFC De Marke in Hattem. Zaterdag was al de regionale finale acrogymnastiek pupillen D&E. De deelnemende duo’s en trio’s streden voor een plek in de districtsfinale acrogymnastiek. Zaterdag 17 maart wordt de tweede voorwedstrijd C-niveau gehouden. De deelnemende teams moeten twee oefeningen laten zien, een balansoefening en een dynamische oefening. Het totale resultaat bepaalt de uiteindelijke klassering. De opmars vindt plaats om 8.45 uur en de

Dennis Bergs baalt na opnieuw een nederlaag. Foto: Pedro Sluiter

bal de beste. Maar wat koop je ervoor? De laatste jaren waren we vaste gast in de nacompetitie. Dit jaar misschien wel weer, maar dan om erin te blijven”, is de wrange slotconclusie van Beijen. Bietenbrug In 3C speelde CSV ‘28 nou niet bepaald de pannen van het dak, maar de ploeg won wel bij hekkensluiter Avereest. “Die 0-3 lijkt wel mooi en aardig, maar voor het spel in vooral de eerste zestig minuten moeten we ons eigenlijk schamen” ,vond trainer Edwin Kwakkel. Voor CSV ‘28 scoorden Frans Welmers, Michel Lassche en Yavuz Özdemir. HTC ging de bietenbrug op tegen Mariënberg. Trainer Eduard Lindeboom omschreef de nederlaag als knullig. “Een punt was verdiend geweest. Het is zaak om

minimaal tiende te worden.

53

start van de wedstrijden is om 9.00 uur. In de ochtendwedstrijd laten de duo’s hun twee oefeningen zien. In de middagwedstrijd is het de beurt aan de trio’s. Voor PRO zullen twee trio’s in actie komen. Iedereen die geïnteresseerd is in bijzondere sport is van harte welkom in De Marke. De entree bedraagt 1,50 euro tot en met 12 jaar, vanaf 13 jaar en ouder 2,50 euro. Zie ook: www.oost.kngu.nl.

MizuWaAi wint van E&O (door Harry Bouwhuis)

Nacompetitie De nummers elf en twaalf degraderen. Er is geen nacompetitie. We hebben dus alles nog in eigen hand”, aldus de altijd positieve oefenmeester. Debuut In 4C deed ZAC goede zaken door met 1-3 in Dedemsvaart bij SCD ’83 te winnen. Opvallend was het debuut van Joost Vulkers. De B-junior viel 25 minuten voor tijd in en scoorde vlak voor tijd prompt de bevrijdende 1-3. Overige uitslagen Zat. 3C: SC Lutten-SVI 0-0, 4C HFC Storica-Zalk 6-3, DKB-VSW 1-0, Kloosterhaar-Wijthmen 6-3, Zondag 3B:Helios-Dieze West 0-4, Heerde-SV Zwolle 2-2, 5G FC Ulu Spor-Dalfsen 0-6.

EMMEN - De handbalsters van Dalfsen hebben ook de derde wedstrijd in de kampioensgroep gewonnen. Op bezoek bij E&O in Emmen won de ploeg van coach Peter Portengen met 18-32. Dalfsen nam een snelle voorsprong van 4-8. In de laatste fase voor rust werd het toch nog spannend toen de thuisclub terugkwam tot 13-14. Na de pauze liep Dalfsen uit naar een betrekkelijk eenvoudige 18-32 zege. Dalfsen voert de kampioensgroep aan met twaalf punten uit drie duels. De voorsprong op de nummer twee West-Friesland, dat met 23-20 van VOC Amsterdam won, bedraagt één punt. In de degradatiepoule verloor Gibo/Kwiek van GoCon/Fortissimo en staat nu onderaan. Verder werd vorige week bekend dat Wendy Smits na dit seizoen terugkeert naar de Duitse Bundesliga. Ze heeft een 2-jarig contract getekend bij middenmo-

ter Blomberg-Lippe. Smits (29) speelde drie jaar voor de handbalsters uit Dalfsen. Daarmee werd ze in 2011 landskampioen. “Voor ons is het jammer dat Wendy de club verlaat. Ze brengt veel ervaring en creativiteit. Ze is drie jaar geleden gekomen om ons te helpen in het realiseren van onze ambities. Dat heeft vorig jaar al geleid tot het landstitel”, reageert manager René Cloo op de website van de club. “Maar Wendy heeft duidelijk nog ambities in een buitenlands avontuur en heeft deze kans gepakt. Voor ons een verlies maar vanuit haar oogpunt een mooie kans. Speelsters met ambitie moet je steunen.”

Succes verzekerd met onze huiswijnen! Domiziano 2009 Negroamaro del Salento Onze meest bekroonde huiswijn komt uit de hak van Italië, Apulië. De wijn is vol van smaak, zwoel van zondoorstoofd donker fruit, en fluweelzacht in de afdronk. Een heerlijke wijn voor buiten de maaltijd om of voor bij kruidige (pasta-) schotels. De wijn is nu op dronk tot vier jaar na de oogst. Bij 12 flessen € 5.25 per fles!

L’Arjolle Blanc 2011 Sauvignon Blanc en Viognier Heerlijk frisdroge en zuivere witte wijn met florale en fruitige nuances van onder meer muskaat. De volle, evenwichtige smaak is aromatisch van afdronk. Heerlijk als aperitief, bij amuses of niet al te uitgesproken visschotels. Nu op dronk tot twee jaar na de oogst.

Bij 12 flessen € 5.45 per fles!

Bij aankoop van 12 flessen wijn in maart ontvangt u een handige Stolze decanteerkaraf of een oerdegelijk sommeliersmes! Zo lang de voorraad

per fles

5.70

per fles

5.95

strekt en OP = OP!

A s s e n d o r p e r s t r a a t 1 0 7 | 8 0 1 2 D H Z w o l l e | Te l . ( 0 3 8 ) 4 2 2 3 3 2 2 | w w w . m o n d o v i n o . n l | i n f o @ m o n d o v i n o . n l


SPORT

maandag 12 maart 2012

Kijk voor meer nieuws uit uw regio op www.deswollenaer.nl

54

De redactie op deze pagina wordt verzorgd door

Waterpoloheren Swol laten zege in slotseconden glippen

Foto: Annet van Raalten

ZWOLLE - De waterpoloheren van Swol 1894 hebben zaterdag in het eigen Aa-bad met 10-10 gelijkgespeeld tegen DWV. Tot twee seconden voor het einde van de wedstrijd koesterden de Zwollenaren een voorsprong, maar een allerlaatste doelpoging van de gasten zorgde voor een uiteindelijk terechte puntendeling. “Een enerverende wedstrijd”, zegt Eric Hoek, coach van de Zwollenaren, na afloop. “We hadden moeten winnen, maar als je het late tijdstip van die tegentreffer buiten beschouwing laat, is 10-10 terecht.” Het zijn uitgerekend ook de Doesburgers die verantwoordelijk zijn voor het laatste verlies van de

Hockeydames Tempo ‘41 winnen in Epe ZWOLLE - De hockeydames van Tempo ’41 hebben de competitie zondagmiddag hervat met een overwinning. In Epe werd het 1-5 voor de Zwolse derdeklasser. De dames van ZMHC behielden in de overgangsklasse hun ongeslagen status door met 1-1 gelijk te spelen op bezoek bij Huizen. En de heren van zowel ZMHC als Tempo verloren met 4-3. De hockeydames van Tempo ’41 maakten zondagmiddag geen fout op bezoek bij Epe. De Zwolse formatie begon nog wat moeizaam aan de wedstrijd, maar gooide in de tweede helft alle remmen los: 1-5. Voor Tempo scoorde Claire van Katwijk vier keer en ook Nieke Lemmen was eenmaal trefzeker. Damescoach Jeroen Laurensen van ZMHC was na afloop tevreden met het gelijkspel van zijn ploeg in Huizen. “Ik denk dat 1-1 wel een terechte uitslag is en voor ons een prima resultaat.” Namens de Zwolse formatie tekende Maxime Kerstholt in Huizen voor de enige Zwolse treffer en keepte Caren van der Harst een prima wedstrijd. Een stuk minder blij waren de hockeyheren van ZMHC na afloop van hun eerste duel na de winterstop. “Het was vandaag echt heel erg slecht”, vertelt speler Yke Bonenberg. “De ‘spirit’ ontbrak volledig en we begonnen veel te gemakzuchtig aan de wedstrijd.” ZMHC verloor de uitwedstrijd tegen Meppel uiteindelijk met 4-3. Met diezelfde cijfers gingen ook de heren van Tempo ’41 onderuit in Deventer. “Zij kregen vier kansen en scoorden vier keer. Ongelofelijk! Wij hadden denk ik tachtig procent van de wedstrijd balbezit”, vertelt coach Tim de Vries, die Otto Berkhof zag scoren en strafcornerspecialist Pieter Voerman tweemaal.

Zwolse waterpoloërs. Op 5 november 2011 verloor Swol met 8-6 van DWV, maar daarna werden alle wedstrijden omgezet in een zege of werd er in ieder geval gelijk-

gespeeld. “Het is een taaie ploeg waar je niet zomaar van hebt gewonnen, zo bleek ook nu maar weer”, aldus Hoek. “We hadden in de derde periode afstand kunnen nemen, maar met een man meer in het bad lukte het ons niet te scoren.” Een voorsprong van 8-6 werd een voorsprong van 109, tot aan de slotseconden. “Die laatste bal kan er dan natuurlijk in gaan en dan wordt het gelijk. Het is niet anders.” Maar Swol werkte wel gewoon verder aan haar uitstekende serie, die dus in november vorig jaar begon. “We hebben niet verloren en dat is ook wat waard”, aldus Hoek. “We zitten nog altijd in een opwaartse lijn, maar daar horen ook wedstrijden bij waarin het wat minder gaat of waarbij het resultaat afwijkt van het ideaal. Dat zijn slechts minpuntjes in een positief geheel. We hebben het vanavond zelf laten liggen, maar er is hard gewerkt en opnieuw niet verloren. Laten we dat maar meenemen naar de volgende wedstrijd.”

Synchroonzwemsters succesvol in Amsterdam

Gouden race met baanrecord voor Lotte van Beek op NK

Foto: Annet van Raalten

BREDA - Vorige week reed ze een twaalf jaar oud record van Marianne Timmer al uit de boeken, zaterdag was opnieuw een groot kampioene aan de beurt. Chris Witty, beslist geen kleine naam in het internationale schaatsen, was nu slachtoffer van de ‘recorddrang’ van Lotte van Beek. Zaterdag verbeterde de Zwolse in Breda het baanrecord van de Amerikaanse Witty op de 1.000 meter. Het leverde Van Beek zaterdag een gouden plak op bij het NK Afstanden voor neo-senioren. Dus sloot de Zwolse schaatsster van Team Liga het seizoen af als kampioene: “En dat is een goed gevoel”, liet ze vlak na haar huldiging weten. “Ik wil dit geen pieken noemen, maar ik sluit het seizoen wel erg goed af zo. Dat is gewoon lekker. Op deze manier ga je met een goed gevoel de zomer in.” Voor Van Beek, die dit jaar haar debuut op het hoogste niveau maakte, is het echter wel een seizoen van pieken en dalen geworden. “Het is misschien toch wel een grote stap, van de junioren naar de senioren. Mijn laatste jaar als juniore was natuurlijk niet goed. Nu heb ik de laatste weken van het seizoen in

ieder geval lekker kunnen schaatsen.” In Breda won Van Beek in 1.19.49 en daarmee was ze ruim een seconde sneller dan de tijd van Witty in 2005. “Ik wist helemaal niet dat zij hier een record had. Het is leuk dat het nu op mijn naam staat”, aldus de Zwolse, die zondag ook op de 1.500 meter een gooi naar de titel deed. “Ik ga mijn best doen om die ook te winnen,” sprak Van Beek zaterdag zelfverzekerd, “maar met Yvonne Nauta en Roxanne van Hemert heb ik sterke concurrenten.” In genoemde volgorde eindigden die dames zondag als eerste en tweede, Van Beek werd vijfde. “Dat was duidelijk één afstand teveel”, concludeerde de Liga Lady na afloop.

Inschrijving Business Runs HMZ gestart AMSTERDAM - De synchroonzwemsters van Swol 1894 hebben zaterdag tijdens de landelijke uitvoeringswedstrijd voor meisjes in categorie Age 1 mooie prijzen in de wacht gesleept. Celine Büller won in Amsterdam in een sterk deelnemersveld zelfs een gouden medaille. Samen met Stefanie Salimana pakte Celine ook nog zilver in de wedstrijd van de duetten. En als bekroning op deze succesvolle dag voor Swol 1894 werd er ook nog een zilveren plak gewonnen in de groepswedstrijd. Swol 1894 toonde hiermee aan in elke leef-

tijdscategorie bij de beste verenigingen van Nederland te horen. Daarnaast zijn de prestaties een belangrijke opmaat voor de Synchrobeat Kampioenschappen in het Pieter van den Hoogenband Zwembad in Eindhoven later dit jaar in juni. Foto: Annet van Raalten

Squash Zwolle wacht uitduel tegen Rotterdam in play-offs ZWOLLE - De herenformatie van Squash Zwolle is op plek drie geëindigd in de reguliere competitie. De squashers moesten in de laatste wedstrijd thuis tegen koploper De Diepput een grote zege boeken om de tweede plaats in de eredivisie te bemachtigen, maar gingen met 6-9 ten onder tegen de Haagse ploeg. Doordat Squash Zwolle al verzekerd was van een plaats bij de eerste vier in de competitie, waren de Zwollenaren al voor aanvang van de wedstrijd geplaatst voor de play-offs om het landskampioenschap. Nu de ploeg van teammanager Niels

Boek derde is geworden speelt het in de halve finale van de play-offs een uitwedstrijd bij nummer twee Victoria Rotterdam. De wedstrijd tussen Zwolle en Rotterdam wordt medio april afgewerkt in de havenstad.

ZWOLLE - Na het succes van de vorige edities biedt ook de twaalfde editie van het Zilveren Kruis Achmea Zwolse Halve Marathon Festival de mogelijkheid om met collega’s voor het bedrijf te lopen. Voor de editie op 9 juni 2012 is er weer de keuze voor twee Business Runs. Naast de Rabobank Business Run (21,1 kilometer) staat ook de Scania 4 EM Business Run (6,4 kilometer) weer op het programma. De inschrijving is inmiddels geopend. Als deelnemer aan een bedrijvenloop neem je gewoon deel aan de 4 Engelse Mijlen of de Zwolse Halve Marathon, maar wordt je gelopen tijd meegenomen in het totaal van je team. Daar wordt een apart klassement van gemaakt. Ieder team telt minimaal drie en maximaal vijf lopers. Van alle finishende deelnemers worden de drie snelste tijden opgeteld en

de som van die tijden bepaalt de plaats in het teamklassement. Het team met de snelste totaaltijd is winnaar en ontvangt een wisselbeker. Kijk voor meer informatie op www.halvemarathonzwolle.nl.

Meer sportnieuws: WWW.SPORTIEFZWOLLE.NL Stuur jouw eigen sportnieuws naar redactie@sportiefzwolle.nl


SPORT

maandag 12 maart 2012

Kijk voor meer nieuws uit uw regio op www.deswollenaer.nl

Scheids Ad Visser gaat gewoon door in Barneveld gooiden ze eens fietskogeltjes door de zaal. Of in Enkhuizen, waar vanuit het publiek een tomaat op het veld werd gegooid. Een speler raapte hem op en smeet de tomaat keihard naar de spelersbank van de thuispartij.”

(door Harry Bouwhuis)

ZWOLLE- “Ik pas de regels toe, maar fluit wel in de geest van de wedstrijd. Soms moet je iets door de vingers zien.” Aan het woord is Ad Visser (74), al 52 jaar scheidsrechter bij de Nederlandse Volleybal Bond (NeVoBo). Visser kan mooie verhalen vertellen over ruim een halve eeuw fluiten. Begonnen bij SVI was de eerste divisie zijn ‘top’. Daarvan moest hij op 55-jarige leeftijd noodgedwongen afscheid nemen. “Zo waren de regels destijds. Je was dan kennelijk te oud voor dat niveau. Het is het wel leuk dat ze me jaren later opnieuw vroegen.” Ad Visser heeft door de jaren heen het volleybal zien veranderen.

Ad Visser wordt gehuldigd in IJsselmuiden. Foto: Tennekes

“Het rally-point-systeem werd ingevoerd. Ik moest er aan wennen. Het oude side-out-systeem had toch ook wel iets. Er mag momenteel ook veel meer. Een

bal met de voet stoppen was voorheen uit den boze. Het is nu allemaal toegestaan.” Aan anekdotes uiteraard geen gebrek na al die jaren. “Bij SNS

Visser loste het allemaal op zijn manier op. Vooral rustig blijven en wars van autoritair gedrag. De nog steeds zeer gewaardeerde leidsman kreeg de verdiende beloning die hem werd aangeboden door zijn huidige club Set Up uit IJsselmuiden. Een mooie toespraak, een bondsspeld, en bloemen. Maar daarmee houdt het niet op voor de geboren en getogen Zwollenaar. “Zo lang ik vitaal blijf en nog goede rapporten krijg, ga ik gewoon door.”

Berkum pakt in thuisduel strohalm tegen hekkensluiter Drachtser Boys

55

Presentatie trainers SV Zwolle ZWOLLE - Vorige week presenteerde SV Zwolle haar technische staf voor het komende seizoen. Dan beschikt de club weer over een A-juniorenteam. Bart Maarsse wordt de trainer. Maarsse heeft zelf op het hoogste niveau gespeeld bij SVI, WVF en Zwolsche Boys. Hij is op dit moment jeugdtrainer bij VV Berkum. Sander Kiers wordt de nieuwe trainer van de B-jeugd. Kiers voetbalde jaren in het eerste van SV Zwolle. Verder zijn tevens de keeperstrainers Erik Assen (selectie) en Niels Horst (jeugd) vastgelegd. Jaap Bosch wordt trainer van SV Zwolle C1. Hans Tuin blijft verantwoordelijk voor de hoofdmacht van SV Zwolle. De vereniging en Tuin zijn tevreden over de samenwerking. Belangrijk is echter wel dat verbreding van de selectie voor het komend seizoen van belang is.

(door Piet Bakker)

BERKUM – In Berkum wist men het zeker. Het thuisduel tegen het onderaan staande Drachtser Boys zou worden gewonnen. Met een ander resultaat werd geen rekening gehouden. Die zege kwam er. Op sportpark De Vegtlust werd het 2-1. Voorlopig kan er weer even adem worden gehaald, maar het degradatiespook is nog lang niet verdwenen. De situatie aan de onderkant van de ranglijst is enigszins onoverzichtelijk omdat de concurrentie nog duels moet inhalen. Of de zege verdiend was is maar zeer de vraag, maar daarvan zal men in het tuindorp niet wakker liggen. De eerste helft was het aankijken nauwelijks waard. Na een rommelige openingsfase kwamen beide ploegen niet in hun spel. Er werd elkaar over en weer geen meter ruimte gegund. Het spel was te doorzichtig en voorspelbaar en er viel geen enkele lijn te ontdekken. Voeg daarbij het feit dat het spel dikwijls moest worden onderbroken voor blessurebehandelingen en het zal duidelijk zijn dat het rustsignaal de toeschouwers als muziek in de oren moet hebben geklonken. Centrale verdediger Dirk Muis vond ook dat zijn ploeg voor de rust onder de maat had gepresteerd. “Het zal ongetwijfeld te maken hebben met de druk die er op het duel stond. We waren veel te onrustig aan de bal en het liep voor geen meter.” Uithaal Ook na de thee bleef het niveau

De club is een inspanningsverplichting aangegaan om de hoofdmacht voor het komende seizoen kwalitatief op orde te hebben.

erg laag, met dit verschil dat er nu wel werd gescoord. En dat gebeurde door de gasten al in de 54e minuut. Een vrije trap werd door Paul de Jong met het hoofd tot een doelpunt gepromoveerd. Bijna werd deze voorsprong verdubbeld, maar de uithaal van Zabih Etemadi ging net voorlangs. Na een kwartier kwam Berkum langszij. Marc van der Meulen stuurde Kassim Bizimana de diepte in en de spits liet zien het scoren nog niet verleerd te zijn. Niet veel later moest de Friese ploeg met tien man verder toen Frank Eijgelaar een overdreven rode kaart kreeg na een overtreding op Marc van der Meulen. Voorsprong Berkum profiteerde snel van de overtalsituatie. Het was de net ingevallen Arjen Westrik die zijn ploeg aan een voorsprong hielp. Chris van der Meulen had zijn ploeg definitief in veilige haven kunnen schieten, maar van dichtbij miste hij opzichtig en een schot van Pascal Diender werd door de goalie tot hoekschop verwerkt. Vanwege nog een rode kaart moest de ploeg van trainer Jan van Raalte het duel met negen man beëindigen, maar toen was de blessuretijd al aangebroken. Muis was uiteraard in zijn nopjes

G-Voetbal HTC (door Harry Bouwhuis) ZWOLLE - Afgelopen zaterdag voetbalde het G-team van HTC het eerste thuisduel in KNVB-verband. Een bijzonder moment, want er trainen al zes jaar G-sporters bij de club. “Wij hebben lang gewacht met de start van deelname aan de competitie. De afgelopen jaren is, met hulp van de NOC*NSFproeftuin De Pelikaan, flink geïnvesteerd in deze doelgroep en nu zijn we er helemaal klaar voor”, vertelt HTC-voorzitter Jan ter Burg.

Pascal Diender stuit op de Boys-doelman. Foto: Pedro Sluiter

met de drie punten. “Het doet er niet toe of het al dan niet verdiend was. Het ging vanmiddag om de drie punten en verder niets. Maar

we zijn er nog niet. Er moeten nog zeven wedstrijden worden gespeeld en eigenlijk zijn dat allemaal finales.

Be Quick ’28 verliest in degradatieduel met 0-2 worden aangetreden en dat deed de club ook dit keer de das om.

een moeilijk verhaal. We gooien de handdoek echter nog niet in de ring en blijven hopen op betere tijden. Mochten we toch degraderen, dan doen we dat met opgeheven hoofd.”

Teammanager Bert Oosterhof: “Er werd bij vlagen goed getikt, maar dat alleen is niet voldoende. Het ontbreekt aan ervaring en geslepenheid en daar wist de tegenstander van te profiteren. Als de keeper dan ook nog een rode kaart krijgt (Jos de Gram maakte hands buiten de zestien, red.) dan wordt het helemaal

Fortuinlijk WVF behaalde een ruime, maar geflatteerde 4-0 overwinning op d’Olde Veste’54. Trainer Jan Jaap Kooistra: “Over het spel van de ploeg ben ik absoluut niet tevreden en de zege was dan ook enigszins fortuinlijk.” Na tien minuten moesten de gasten al met tien man verder en even later

(door Piet Bakker)

ZWOLLE – Be Quick ’28 verloor in eigen huis het degradatieduel tegen Zwart Wit. Het werd 0-2. WVF blijft in positieve zin verbazen. Het thuisduel tegen d’Olde Veste’54 werd met 4-0 gewonnen. Voor Be Quick ’28 lijkt degradatie naar de tweede klasse onafwendbaar. Op het gemeentelijk sportpark was Zwart Wit ’63 met 0-2 te sterk. De zege voor de gasten uit Harderwijk was nauwelijks verdiend, want een groot deel van het duel was de formatie van interim-trainer William Bakker de betere ploeg. Opnieuw moest met een veredeld team van A-junioren

werd er ook nog een strafschop gemist. De ruststand was 1-0 via een treffer van Bjorn Rellum. Na de rust was er weer een rode kaart voor de ploeg uit Steenwijk. Tegen negen man liep de ploeg uit Westenholte gemakkelijk uit naar 4-0 door doelpunten van nogmaals Bjorn Rellum, Marthijn van der Steeg en Timon Beimers. Kooistra: “Ik heb vanmiddag geen moment lekker op mijn stoel gezeten. Het spel was onder de maat. We kunnen veel beter, dat hebben we dit seizoen al laten zien.”

De groep bestaat ondertussen uit 16 G-sporters, waarvan er 13 (3 dames, 10 mannen) ook daadwerkelijk deelnemen aan de competitiewedstrijden. De afgelopen jaren hebben drie personen zich beziggehouden met de begeleiding en training van deze groep. Michel van Heerde (speler van HTC 1), Michael Smeekes (grensrechter HTC 1) en Marcus Jan Schiere vormen op dit moment ook de kern van de begeleiding. “Met name Marcus Jan Schiere heeft de afgelopen tijd de mogelijkheden onderzocht om ook in de competitie uit te komen en nu is het dan zover”, aldus Ter Burg. Het G-team speelde al twee uitwedstrijden. Zaterdag was er eindelijk het eerste duel in eigen huis dat weliswaar met 2-4 werd verloren van Colmschate G2, maar waar de sfeer prima was.


SPORT

maandag 12 maart 2012

Kijk voor meer nieuws uit uw regio op www.deswollenaer.nl

FC Zwolle-supporters weer tevreden deze treffer werd door scheidsrechter Jan Wegereef geannuleerd wegens buitenspel. De tv-beelden lieten zien dat daar absoluut geen sprake van was en dus kwam de FC daar goed weg.

(door Piet Bakker)

ZWOLLE – De angst, teleurstelling en frustratie die zich vorige week meester maakten bij de FC Zwolleaanhang, na de armoedige remise in en tegen Volendam, was op zich niet onlogisch. De dramatische afloop van het vorige seizoen ligt nog vers in het geheugen en een herhaling is een schrikbeeld voor de tifosie. Na de 1-0 overwinning in eigen huis tegen FC Den Bosch zal het vertrouwen in een goede afloop zeker weer zijn toegenomen, zowel bij de spelersgroep als bij de 9213 toeschouwers. Deze zege was hard nodig. Niet alleen voor de driepunter, maar vooral voor het geslonken zelfvertrouwen. Toen op zaterdag werd vernomen dat concurrent Sparta met 1-0 had verloren van Fortuna kon er weer een feestje worden gebouwd. Door de nederlaag van de Rotterdamse club is de voorsprong nu zes punten en dat moet voldoende zijn voor de titel. De broodnodige overwinning

Ruud ter Heide heeft zojuist de winnende treffer binnen gekopt . Foto Pedro Sluiter

was zonder meer verdiend. Niet omdat de sterren van de hemel werden gespeeld, daarvoor is er nog te weinig vorm. De noodzakelijke inzet en gretigheid waren er echter wel en dat waren de belangrijkste aspecten die het duel beslisten. De ploeg uit de Brabantse hoofdstad combineerde op het middenveld soms nog wel aardig, maar dichtbij het vijandelijke doel was er amper sprake van dreiging en bleef de Zwolse defensie eenvou-

dig overeind. Maar ook de formatie van trainer Art Langeler kon niet imponeren. Er werd veelvuldig onnodig balverlies geleden en als het eens gevaarlijk kon worden, werden soms de verkeerde keuzes gemaakt. Met twee goede mogelijkheden voor Joey van den Berg en een kopbal van Gerard Aafjes op de vuisten van de doelman is het aanvallend verhaal van de eerste helft namens de thuisclub wel verteld. De gasten scoorden wel via Jeffrey Vlug, maar

Na rust was er meer druk op het doel van de ploeg van trainer Alfons Groenendijk. Een kopstoot van Darryl Lachman werd door verdediger Kees van Buuren van de lijn gehaald, maar dit was uitstel van executie. In de 64e minuut werd de ban gebroken. Een voorzet van rechts van Said Bakkati werd door Ruud ter Heide fraai binnen gekopt. Daarna kwam FC Zwolle niet meer in de problemen en werd dit keer de voorsprong niet meer uit handen gegeven. De spelersgroep kreeg een staande ovatie van de fanatieke aanhang. Trainer Langeler: “Er stond veel spanning op de wedstrijd en na het laatste fluitsignaal was de blijdschap dan ook groot. We hadden gekozen voor iets meer zekerheid en dat heeft goed uitgepakt. Nee, het was geen spectaculaire wedstrijd, maar dat moet dan maar een keer.”

Oranje Zwart nog geen kampioen ZWOLLE – Ondanks winst in de laatste competitiewedstrijd van de zaalcompetitie kon Oranje Zwart de vlag nog niet hijsen. Ook concurrent EKC 2000 kwam tot winst en daardoor is er een beslissingswedstrijd noodzakelijk tussen beide ploegen, die waarschijnlijk komende zaterdag zal worden gespeeld. De winnaar hiervan mag zich kampioen noemen en promoveert naar de tweede klasse. Ook de verliezer krijgt via een beslissingsduel tegen een andere nummer twee nog de mogelijkheid volgend seizoen in de tweede klasse uit te komen.

In de tweede helft schakelde Oranje Zwart een tandje bij en konden de gasten het niet meer

Henk Schoemaker heeft de bal. Gera Kloeze (nr 2) is aanspeelbaar . Foto: Pedro Sluiter

bijbenen. Toen ook nog een tegenspeler geblesseerd uitviel en bleek dat er geen wisselspelers waren, werd het een eenzijdige wedstrijd. Een monsterscore leek in het verschiet te liggen, maar de ploeg uit Buitenpost werd gespaard en uiteindelijk was het verschil ‘slechts’ zeven punten. Drolenga heeft wel vertrouwen in

de beslissingswedstrijd. “Beide ploegen zijn ongeveer even sterk, dat is tijdens de competitie wel gebleken. Ik denk dat de vorm van de dag de doorslag zal geven. En mochten we onverhoopt toch verliezen, dan krijgen we nog een herkansing. Maar er gaat natuurlijk niets boven het kampioenschap.” Scores Oranje Zwart: Marijke Dro-

www.stomerijcristalcleaning.nl

“We hadden net zo goed kunnen winnen, maar de bal rolde in ons nadeel”, reageerde coach Herman van den Belt na afloop. Van den Belt doelde op een spelsituatie veertien seconden voor het eindsignaal. Landstede had toen de pech dat de bal bleef rollen op de ring. De Zwollenaren kwamen steeds achter in het spannende duel, maar zagen kans om telkens aan te pikken. Vooral in het laatste kwart kwam de ploeg van Herman van den Belt nog sterk terug. Door de 72-71 nederlaag is Landstede Basketbal definitief afgehaakt in de strijd om de vierde plaats in de Dutch Basketbal League. Groningen, Leiden, Den Bosch en ook Wijchen Magixx hebben zich inmiddels geplaatst voor de play-offs. Wijchen Magixx-Landstede Basketbal 7172 (23-14,9-16,28-21,12-20). Topscores Landstede: Cameron Wells 16, Damon Huffman 15, Gerald Robinson 13, Amu Saaka 11

2-delig (rok-jasje of broek-jasje)

25% KORTING (geldig t/m 24 maart)

Overhemdenservice 5 OVERHE MDEN GEWASSE N EN GESTRE KE N voor €9.95 (1 overhemd € 2.25)

WINKELCENTRUM ZWOLLE ZUID PATRIOTTENLAAN 2 TEL. 465 85 59

lenga 6, Christiaan Kok 5, Berjan van Beesten 4 en Liana Klijnstra en Gera Kloeze 2. In de eerste klasse sloot Sparta het zaalseizoen af met een ruime overwinning. In Enschede werd Rigtersbleek met 9-21 verslagen. De Zwolse club eindigde in de middenmoot en dat viel toch enigszins tegen.

De Zwollenaren verloren in vijf sets bij Netwerk STV in Tilburg. Coach Harry van den Brink van Landstede had flink de pest in na afloop. “De teleurstelling is groot en het besef aanwezig dat we hier heel dicht bij de winst waren. De vierde set verliezen we met 32-30, maar die had zomaar onze kant op kunnen vallen. Dat je hier een fantastische wedstrijd speelt en het publiek een geweldige avond hebt bezorgd doet dan eigenlijk niet ter zake”,aldus Van den Brink. “Wij hebben zelf net iets te veel foutjes gemaakt om met een voorsprong richting Zwolle te gaan We parkeren deze wedstrijd nu, gaan donderdag vol vertrouwen de tweede halve finale in de beker spelen en zullen er zaterdag klaar voor zijn als Netwerk bij ons op bezoek komt.” Netwerk STV-Landstede Volleybal 3-2 (25-20,23-25,22-25,32-30,15-

Topscorers Trofee 2011-2012

KOSTUUM reinigen

WINKELCENTRUM AA-LANDEN ZWOLLE NOORD TEL. 454 25 65

WIJCHEN - Landstede Basketbal verloor zaterdagavond in Wijchen van Magixx met het kleinst mogelijke verschil. Het werd 72-71.

ZWOLLE - Landstede Volleybal heeft zaterdagavond het eerste duel in de play-offs verloren.

Tegen inlevering van deze advertentie

Nu

Landstede Basketbal onderuit

Verlies Landstede Volleybal

(door Piet Bakker)

De ploeg van trainer Frans Grotendorst had zaterdagavond weinig te duchten van het onderaan staande Frigro. Zonder tot het beste spel te komen werd simpel met 19-12 gewonnen. De Zwolse ploeg begon slecht aan het duel. Na tien minuten werd tegen een 2-4 achterstand aangekeken, maar vooral door toedoen van de uitblinkende Marijke Drolenga werd de schade nog voor de rust hersteld (9-7).

56

Topscorers 1. Lodewijk de Vries | Dieze West 2. Bjorn Rellum | WVF 3. Hafid Lahzal | HFC Storica 4. Stefan Poppe | Wijthmen 5. Saba Gwedelidze | WVF 6. Willard Zuidberg | ZAC 7. Lennart Bril | SVI 8. Nejim El Atiaoui | Dieze-West 9. Edward Herrera | HFC Storica 10.Jeffrey van der Vlist | Zw. Boys

goals

factor

23 goals x 1,5 10 goals x 2 20 goals x 1 15 goals x 1 7 goals x 2 14 goals x 1 9 goals x 1,5 8 goals x 1,5 11 goals x 1 7 goals x 1,5

punten

= 34,5 = 20 = 20 = 15 = 14 = 14 = 13,5 = 12 = 11 = 10,5

pnt. pnt. pnt. pnt. pnt. pnt. pnt. pnt. pnt. pnt.

Minste tegengoals 1. ZAC 2. WVF 3. CSV’28 4. SV Zwolle* 5. Berkum 6. Dieze West 7. EDON 8. HTC 9. Zwolsche Boys 10.Be Quick ‘28 * geen data ontvangen

Indien meerdere spelers/clubs een zelfde aantal punten hebben, dan is de klasse waarin ze spelen beslissend. Onder voorbehoud van typefouten. Clubs zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de uitslagen!

18 19 20 27 30 31 31 34 46 47

Swollenaer week 11  

Swollenaer week 11

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you